Novinky

09.12.2019 20:27
Kapitola 264 – 62 stran. Česko a celý svět zastihl ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, ve kterém určitě zmizí veškerá neobnovitelná fosilní paliva, to je uhlí, plyn, ropa, atd., a to nejenom pro Česko, ale pro všechny státy světa. Uvedené zlo zapsal Ježíš Kristus,...
15.11.2019 12:23
Kapitola 263 – 60 stran. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, je Bohem ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Žárlivost je bolest z ponížení od milované osoby. Ježíše ponižuje především technický lid vedoucího ÚTZB VUT v Brně, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz,...
09.10.2019 20:38
Kapitola 262 – 60 stran. Jsem poslem dobrých zpráv v případě, že DÉMON, ekonom premiér Babiš a jeho ministři pochopí texty Písma o tom, Bhag.15/15až16/1až24, že Kristus chce v Česku, v GOTTLANDU, ukončit boření křesťanského militarismu, Jer.1/17 až31/27,32, odstupováním svého Božího rozumu od...
03.09.2019 18:02
Kapitola 261 – 48 stran. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který odjakživa žije mezi námi, se nyní stal ŽENICHEM, či MANŽELEM, pro BÍLOU, dokonalou NEVĚSTU STROMU SPRAVEDLNOSTI, nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka. Je žárlivě milující. Dle svého plánu proto...
08.08.2019 18:47
  Kapitola 260 – 48 stran. Dosáhnout BOŽSTVÍ, být vládnoucím Bohem, takovým mocným a neomylným, jaký je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, lze pouze úplnou poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické,...
16.07.2019 16:08
Kapitola 259 – 64 stran. Urgence žádosti o zrušení voleb do EP, konaných dne 24. a 25.5.2019. Kalibrace logického výkladu Písma umožňuje úplně poslušnému premiéru Babišovi, být stejným PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a tím zbořit stávající světový...
13.06.2019 08:25
Kapitola 258 – 40 stran. Žádost o zrušení voleb do EP, konaných dne 24. a 25.5.2019, a žádost o zrušení vlády neposlušného, to je mrtvého premiéra, DÉMONA Babiše. Žádost je určena JUDr. Mazancovi, a JUDr. Baxovi, sekretariat@nssoud.cz, podatelna @nssoud.cz. Žádám o písemnou odpověď. Volby je nutné...
19.05.2019 20:42
Kapitola 257 – 64 stran. VOLEBNÍ LIST pro volby do EP konané dne 24. a 25.5.2019. Volit 21 kandidátů do EP, DUCHEM CHUDÝCH, Kristem prokletých politických stran, je VLASTIZRADA. Stejná VLASTIZRADA je k volbám nejít. Vesmírná inteligence, která vede veškeré lidstvo tak, jak je to uvedeno ve SLOVĚ...
12.04.2019 21:29
Kapitola 256 – 52 stran. Žádost o schůzku se VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz a se stávkujícími středoškoláky z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Vážení středoškoláci z Brna. Při protestech v ulicích měst plačete na špatných...
19.03.2019 20:43
Kapitola 255 – 52 stran. Čaputová a ostatní kandidáti na prezidenta musí zajistit, aby i Slovensko bylo Boží. Nikdo v Česku a Slovensku již nesmí sloužit svým pohlavním ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, a tím stávajícím neposlušným Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uzdravující pravda pro Česko, a tím pro...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>