Novinky

23.12.2020 21:23
Kapitola 277 – 70 stran. V zájmu technického lži lidu VUT v Brně, Česka a celého světa, z hlediska energetické, ekologické a mravní spásy, je nutné mluvit dále uváděnou pravdu o trestajícím NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako mediální MISTR....
30.11.2020 22:04
Kapitola 276 – 58 stran. DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, se vyznačuje trestáním neposlušného Česka a světa, bořením ekonomiky a křesťanského militaristického PEKLA, např. COVIDEM, KŮROVCEM, POČASÍM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, odstoupením...
04.11.2020 21:31
Kapitola 275 – 52, 64 stran. KORONAVIR a všechny ostatní Boží tresty, opakovaně uváděné, slouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k nastolení úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s Boží mocí výkonnou, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA lži lidu VUT v Brně, vedeného neposlušným rektorem...
05.10.2020 18:27
Kapitola 274 – 64 stran. Dopsáno po volbách 2020. Kristus, v každém pokolení otřásá celou zemí tím, že vládu nad lidmi dává komu chce, a komu chce ji bere. Tím dosahuje toho, že lidé dělají to, co se Kristu líbí. Kristus není manipulátor. Vše o sobě, a o Česku, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE...
30.08.2020 20:55
Kapitola 273 – 69 stran. Vážený lži lide Česka. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který odjakživa žije mezi námi, v Písmu vyvolil Česko proto, aby u JUDr. Sladkého na KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, za pomoci nových kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lidu VUT v...
18.07.2020 19:02
Kapitola 272 – 56 stran. V milostivém Hospodinově létě 2020, z NEBES VEŠKERÝCH SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Krista, již trvale prší déšť VODY ČISTÉ, ŽIVÉ a DŮVĚŘIVÉ. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, tímto deštěm dělá ŽNĚ, ORBU, či šlapání křesťanských,...
17.06.2020 17:22
Kapitola 271 – 52 stran. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi odjakživa, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se v Česku nebude nikdo posmívat beztrestně, např. křesťanskými protikladnými bludy drzého, pozemského Otce, Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, jeho Boha,...
17.05.2020 18:39
Kapitola 270 – 69 stran. Vážení úplně poslušní služebníci Krista, profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a Ing. Vladimíre Rákosi vladimir@daimond.cz. Máte pouze dvě možnosti Vaší další cesty. Buď znovu skončíte v OHNIVÉM PEKLE...
06.04.2020 12:44
Kapitola 269 –22 stran. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost být úplně poslušné, to je živé tím, že BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se nezaleknou smrti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd....
23.03.2020 18:15
Kapitola 268 – 70 stran. Vládce národů premiér Babiš má povinnost zavřít pekelné křesťanské brány, a otevřít bránu do celosvětového, mírového Božího království. Iz. 5/4,16,35/8, Žalm102/18,27,105/20,44, atd. Trestající Kristus, který o sobě vše uvedl v pravdě, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>