Kapitola 183

Kapitola 183 – 76 stran. SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, je Bohem pro poslušné. Vyjde jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Lásku Božích příkazů a zákonů, musí vybojovat zedníci v kostelích, kde kněží frustrují lid, svými žvásty o Bohu, o kterém v křesťanství, nemají ani ponětí.

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 120 (Česká bible, kapitola 183), soud rektora Hampla z KU 93. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah vybraných textů: 1.) Čo bolo, to bolo. Terazky som nebešťanom, protože Kristus, který je jediným Bohem SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES, chudé a utištěné zachrání skrze jejich utrpení tím, že jim otevře ucho skrz útlak, od vůdce NSS, od zlého Boha, boháče JUDr. Baxy, a od jeho zlé „volební“ komise. Kristus, svůj hněv od neposlušných boháčů NSS v Brně neodvrací. Musí jít Kristu z cesty. Oz.2/18. Sami pomocníci NETVORA, JUDr. Baxy z NSS, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se před SLOVEM NOVÝCH NEBES musí sklonit, protože pomalý POSLEDNÍ SOUD boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., zrušit nelze. Kaz.8/8až12/3, Jób9/13až36/15až40/8,14, K.M.1/4až12/10,16,20až19/6. Kdyby zlé, militaristické svině Radiožurnálu, které dělají bídu křesťanského PEKLA, nezablokovaly telefony v Dotecích víry, bylo by vrahům Krista, Evě Hůlkové doteky@rozhlas.cz, a jejím hostům Šecovi info@proximity.cz, pí. Vývodové czoffice@ipsos.com, a posluchačům sděleno. Kristus nechal v říjnu 2014 v lese uzrát červené jahody proto, aby každý, kdo se vrátí ke Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, mohl mít na podzim JARNÍ VLÁNÍ pochopením, že nikdo z drzých pozemských Otců Satanů kněží, nesmí lid učit protikladným křesťanským žvástům, po rozhodnutí o zveřejnění těchto textů APOKALYPSY. Joél1/13, Žid.6/3,6až8/11, Mat.5/3,9,14,18, Mal.3/10,16, 1.Tim.6/10,20, Sír.5/5,19/20,25,43/26,31, atd. Kristus chce vládnout všem státům SVĚTA, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jedinou církví musí být úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, s mocí výkonnou. 1.Kor.4/20, Iz.33/22. Církve musí zaniknout na celém SVĚTĚ. Revizionisté, dementní idioti technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a jejich zlí Bohové, mrtví pozemští Otcové Satani kněží, pro neposlušnost, a neznalost nového Krista, mají povinnost složit reparát. Vyvlečení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, z Boží socialistické spravedlnosti, a jeho zavlečení do imperialismu, do křesťanského PEKLA, na scestí, ve všem jeho počínání, je pro Česko SMRTÍ, pro odstoupení rozumu Krista. Jer.1/17až6/19až51/58, Iz.19/14,29/11až24,33/22,57/10,16,20až65/15,66/24, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Sk. 3/23,7/42, Žid.3/9,6/3,6až12/28, Oz.9/7,12,15. Kristus učiní horu APOKALYPSY těchto textů, HOROU SLOV NOVÝCH NEBES, když hasiči, zedníci, a ostatní proletáři v Břeclavi, na Domašovsku, atd., si dají socialistický závazek, na počest Krista a VŘSR, pro záchranu SVĚTA. Žalm1/1až30/8,33/6,102/27, atd. Mají povinnost, v kostele svatého Vavřince v Domašově, či v kostele v Břeclavi, úplně zničit děsivou temnotu křesťanského katechismu, a tím krutý zmijí jed VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a BANKOVNÍHO SYSTÉMU, vypískáním, či vystříkáním faráře Dominika, atd. viz další text. Odpouštět hříchy, to je lži pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, a lži technického lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., o energetice, budou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně čeká všechno tvorstvo, pokorní a poslušní hasiči, zedníci a ostatní proletáři. Komu hříchy odpustí, zůstane v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, dále uvedené. Komu hříchy zadrží, půjde pracovat, jako pomocná síla k zedníkům. Jan20/23, Řím.8/19,29, atd. Kdo se dotkne hlupáků, či zlých křesťanských Bohů, mrtvol, např. vůdce NSS v Brně, JUDr. Baxy, a jeho zlé „volební“ komise NSS v Brně, je mrtvolou, je nakažený HNILOBOU. V DEN SOUDNÝ, Ám.3/7,5/18, v říjnu 2014, neposlušné militaristické svině Česka, drze stíní SVĚTLU SVĚTA Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, o energetice, ekologii, mravech, a o energetické spáse, kvůli NSS v Brně. Kaz.7/11, Př. 21/16. Energetická spása nastane při zničení boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, atd., při úplném zničením všech náboženství SVĚTA, v kostele v Domašově, v Břeclavi, atd. Křesťanská ekonomika je založená na ropě. Konec děsivé křesťanské temnoty v kostele v Domašově, bude hrozný tím, že všichni budou proklínat zlého Boha, drzého křesťanského pozemského Otce, Satana faráře Dominika za to, že stále nevěnuje pozornost SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Co si pokorní a poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně čeká všechno tvorstvo, HASIČI, zedníci, a ostatní proletáři, vedení na Domašovsku, Milanem Trandou, tramin25@seznam.cz, milan.valousek@seznam.cz, jiriplaisner@seznam.cz, či v Břeclavi, vedení panem Novac.T@seznam.cz, vyberou, to budou mít. Kdo si vybere za Boha, Ez.28/9, zlého pozemského Otce Satana faráře Dominika, a jeho rozum zvířete, Kaz.3/18, Jan1/13, místo Boha POKOJE, Božího království, a celosvětového míru, bude mít ropný a ekonomický kolaps, a třetí světovou válku. Vyvolit si za Boha nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je možné pouze vypískáním, či vystříkáním, ZLÉHO Boha, pozemského Otce, Satana faráře Dominika, neprodleně, nejlépe ve středu, při mši, při kázání, v 8.30 hodin, viz další text. Mír mezi chudými a bohatými být nemůže. Sír.13/18. Nový Kristus bude jednat sám, Žalm37/5,11,22, po vypískání a vystříkání všech vládnoucích pomatenců v Domašově, a v Říčkách. NSS v Brně, JUDr. Baxa, a jeho drzá komise NSS v Brně, zruší podzimní volby 2014, a tím zrušit politiky pravice a levice, které Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako prostředníky mezi sebou a lidmi, již nepotřebuje, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY. Viz.str.1až24. 2.) Když Kristus UKŘIŽOVANÝ, protikladnými naukami o Kristu, 1.Tim.5/25,6/5,10,20, a promyšlených vychytralostí o ekonomice, Sír.5/5až19/20,25, nebude neprodleně jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA, budou úplně pomatení odborníci pro energetiku, dělat např. energetickou koncepci Česka, stejně nesmyslně, pouze na částečku energetiky z elektrické energie, z toho důvodu, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, mají Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, pouze za částečku Boha. Dementní idiot ministr průmyslu Mládek, vlastně vytváří energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie, což je pro Česko ELEKTROŠOK. Viz.str.24až28. 3.) Když farář Dominik, bude z milosrdenství rozumu Krista, zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, v kostele svatého Vavřince, bude možné, spásné zjevení jediného Boha SVĚTA, KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v křesťanství, předat mému sousedu, muslimu Emilovi. Muslim Emil z Říček, má povinnost, RADOSTNOU ZPRÁVU o DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, do kostela svatého Vavřince v Domašově, předat do své MEŠITY v Brně, která je od Boží slávy stejně vzdálená, jako kostel v Domašově. Před Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo na SVĚTĚ neobstál. Česko má povinnost zanechat všech druhů světových náboženství, a odevzdat se Kristu. Bude ve všem po nedostatku, když to Domašovsko, Česko, muslimové z Brna, a NSS v Brně, zlý Bůh JUDr. Baxa, s Kristem zkusí. Bhagavadgíta1/1až18/66až78. Plány Boží jsou jiné, než plány lidské. Kristus dává Česku poslance, či senátory, např. LÁSKU vaclav.laska@ak-laska.cz, rozhněván, a bere je v prchlivosti. Oz.2/18až8/4až13/11, atd. Kvůli tomu, že Česko má za Boha Satana faráře Dominika, nikdo stále Kristu nevěří. Viz.str.28až76.

Úvod, obsah kapitoly: 1.) Ježíš Kristus je nyní nový, je dobrý k pokorným a úplně poslušným, a zlý, ke zpupným, vzpurným a neposlušným, kteří jsou, pro odstoupení rozumu Krista, mrtví. Iz.29/11až24až45/7až66/24, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, atd. Nový Kristus je dobrý k pokorným, a k úplně poslušným, svým SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Je zlý, pomocí úst ZLÉHO křesťanského Boha, kterým je drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, který drze mele protikladné a promyšlené křesťanské žvásty. Na přelomu konce éry fosilních paliv, kdy se SVĚT schyluje ke svému energetickému a ekonomickému konci, mají lidé zmatek ve všem, kvůli své orientaci, smilnit s křesťanskými mrtvolami, např. s Ing. Rausem z ČT Brno, a s jeho hostem ve vysílání TWR v Proglase, s Janem Kuklínkem z KAM, kam@kam.cz, f-nadace@f-nadace.cz, nadace@mezinarodni-potreby.cz, petr.horacek@mezinarodni-potreby.cz, info@ea.cz, andrea.matouskova@gmail.com, akukuczova@sceav.cz, mszturc@kam.cz, kdickson@kam.cz, atd. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, či islám, se šíří stejně zhoubně jako EBOLA. E-BOLA je křesťanským virem, je křesťanskou nemocí, šířenou elektronickými křesťanskými žvásty, o spravedlnosti PEKLA charity a almužny. Šíří se kvůli zachování koryt, pro uvedené svině. Kdo se dotkne uvedených křesťanských mrtvol, či vůdce NSS v Brně, JUDr. Baxy, a korytářů jeho slavné „volební“ komise NSS v Brně, je mrtvolou, je nakažený hnilobou, je pro Česko zhoubou, protože vládne místo nového Krista. DEN BÍLÝ, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, stále nemá žádné síly, protože v Česku, kvůli uvedeným militaristickým mrtvým sviním, všichni mají ve svých hlavách, děsivou křesťanskou tmu, a krutý zmijí jed bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu. Kdo si co na Domašovsku, a v Brně vybere, to bude mít. Když si zlí vyberou zlého křesťanského Boha, drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, a jeho rozum zvířete, BOŽÍHO POKOJE se nikdo nedožije. Kdo z HASIČŮ, zedníků, a ostatních proletářů, bude proklínat zuby a hubu zlého hlupáka, faráře Dominika, Jer.31/27.29, kdo bude proklínat jeho stupidní protikladné a promyšlené křesťanské žvásty, kdo se neprodleně vrátí k novému Kristu, ZAKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, vyznáním křesťanských militaristických hříchů, a lží o energetice, ekologii a mravech, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus bude dobrým Bohem, pro všechny státy SVĚTA, až HASIČI, zedníci, a ostatní proletariát, nastolí v kostele v Domašově, nové, dobré mravy, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vypískáním, či vystříkáním, drzého ZLÉHO Boha, pozemského Otce, Satana faráře Dominika, při mši, při kázání, v 8.30 hodin, viz další text. Nový Kristus přijde do Česka PODRUHÉ, jako ZLODĚJ, 1.Tim.5/1, Zj.16/15, stejně nečekaně, jako přišel na boháče, bankéře a ostatní zloděje a vrahy, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, když ještě večer, ve středu, toho svatého týdne, budou vypískání, či vystříkání starostové, a zastupitelé Domašova a Říček. Mír mezi chudými a bohatými být nemůže. Kristus vyžaduje, neprodlené vypískání a vystříkání vládnoucích pomatenců v Domašově a v Říčkách, aby nový Kristus mohl jednat sám, aby mohl, na NSS v Brně, u JUDr. Baxy, a u jeho pomatené komise NSS v Brně, zrušit podzimní volby 2014, a tím politiky pravice a levice. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, prostředníky mezi sebou a lidmi, nepotřebuje. Gal.1/7, 3/20až6/7, Jan1/1až5/34,38,43až15/25. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce vládnout sám, svým SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, svými ZÁKONY a PŘÍKAZY. Všechno, co vzpurní a neposlušní, to je mrtví politici, kněží, dělníci, atd., dělají, bez žehnání Krista SLOVY NOVÝCH NEBES, bude, kvůli energetice, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, připomínáno s proklínáním. Sír.23/26, 5.Moj.32/16až43. Nikdo nemá legitimní právo vládnout nad druhými lidmi, jako mrtvý, Kaz.8/8,9/10, to je neposlušný, pro odstoupení rozumu Boha, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství svého rozumu, SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Život, Ježíš Kristus, je čaroděj. Kdo věří Bohu a hudbě, kdo zpívá Kristu písně nové, ví, že to bude chvilka, kdy nový Kristus, začne vládnout nad boháči, a nad chudáky, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hasiči, zedníci, a ostatní proletáři v Domašově, mají povinnost napravit celosvětově dobré mravy tím, že v Domašově a na Říčkách, napraví dobré mravy elity Česka, např. egyptologa Miroslava Bárty a Václava Cílka cilek@gli.cas.cz. Je nezbytné vyřešit právní záležitosti, velmi staré křesťanské kauzy, která činí nového Krista, který nyní je, jako jediný Bůh SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH NEBES, ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Kristus nemůže setřít slzy z očí, vzpurným, pyšným, zpupným a neposlušným křesťanským pomatencům, vedených na Domašovsku, drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem, či BELZEBUBEM papežem Františkem, do energetické a ekonomické záhuby, když na kněze nový Kristus, žárlí. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud mnoho hasičů nebude v kostele pískat a stříkat proto, aby se ukázalo, že voda ze stříkacích pistolí, neuhasí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který vychází z úst úplně pomateného faráře Dominika, či BELZEBUBA papeže Františka, odjakživa. Farář Dominik, či papež František, jako zpupní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, jsou tak pomatení, že ani nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, svým rozumem zvířat, nerozeznávají stále stejné texty Písma, SLOV NOVÝCH NEBES, od svých křesťanských protikladných lží, a od svých křesťanských ekonomických žvástů. Nový Kristus začne vládnout, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nad celým SVĚTEM, až farář Dominik, jako Otec Bohu milý, se svými militaristickými křesťanskými žvásty, vejde do říše ticha. Nový Kristus, který lidem dává veškerý rozum, či veškerou zručnost, a dovednost, nemůže žádného člověka soudit jinak, než odstoupením svého rozumu. Viz.str.7až14. 2.) Militaristické svině v Lidových novinách píší, že svět je úplně v pořádku, když v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, křesťanští psychopati vyzbrojují muslimské militaristy proto, aby se muslimové vzájemně, nesmyslně vyvraždili, kvůli ovládnutí ropných nalezišť, militaristy USA. Pomník, který nechal Kristus postavit u kostela ve Zbraslavi, je oslavou ŽENY STATEČNÉ, která je SLOVEM NOVÝCH NEBES, která objímá komunistickou ovci, soudružku Marii Sedlákovou z Říček. Viz.str.14až20. 3.) Pro jedno kvítí, se SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, nerozsvítí. Je Bohem pro úplně poslušné. Vyjde jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Při úplňku MĚSÍCE, ve středu, 8.10.2014, v den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, jsem drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, při modloslužbě, vypískal píšťalkou. Křesťanské MODLOSLUŽBY, by již dávno přestaly, kdyby nebylo líných, drzých a zbabělých kněží, neschopných, svým zvířecím rozumem, SLOVO NOVÝCH NEBES, STUDOVAT. Viz.str.20až24. 4.) Žádost o zpochybnění, či o úplné zrušení, podzimních komunálních voleb, a voleb do SENÁTU, konaných na podzim v roce 2014, podávaný na NSS v Brně, JUDr. Baxou, a jeho komisí. Bude to chvilka, kdy Kristus, zločince a podvodníky z NSS z Brna, odvrhne ven, na smetiště dějin, pro jejich militaristickou křesťanskou spravedlnost charity a almužny, od své slávy, od své SPRAVEDLNOSTI, SLOV NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, v případě, že se na Domašovsku začne mluvit pravda, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, která je uvedená, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Proto, aby Kristus začal vládnout nad celým SVĚTEM, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, zločincům, dementním idiotům z Radiožurnálu, Krocovi, a jeho hostu Havlíčkovi, jsem telefonicky sdělil, že Česku dávají ELEKTROŠOKY, protože nepovažují vládní energetickou koncepci, dnes ministra průmyslu Mládka, na elektrickou energii, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie, za zločin. Viz.str.24až28. 5.) EBOLOU Kristus trestá AFRIKU za to, že chce spravedlnost křesťanské charity, a almužny, kterou Kristus zavrhl. Novému Kristu, v křesťanské vzdoro království PRACHŮ, PENĚZ, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Běda drzému pozemskému Otci Satanu faráři Holíkovi z Proglasu, a Kolegarovi z TWR, kteří, DEN SOUDNÝ, pomatených pokrytců, zločinců, a lhářů křesťanů, politiků, boháčů, bankéřů, vojáků, atd., za výmysl pokládají. Viz.str.28až31. 6.) DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, končí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, kvůli tomu, aby svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit vše nové, energeticky neotřesitelné. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní dementní idioti, mají nového Krista za hlupáka, protože tvrdí, že nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nedovede nic vysvětlit. Tím všichni hřeší proti DUCHU SVATÉMU, a nelze jim, jejich lži o Bohu, a lži o energetice, odpustit. Nový Kristus se smiluje, až dovede, SLOVEM NOVÝCH NEBES, jím vyvolené Česko, a tím i celé lidstvo, na majetkovou rovinu, pomocí elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech politických a náboženských zvířat. Viz.str.31až36. 7.) O vyjití Česka z TÁBORA socialismu, do TÁBORA kapitalismu, je SLOVO NOVÝCH NEBES, např. v pohádce, O ZLÉ A DOBRÉ VODĚ. Viz.str.36až39. 8.) 1. Kandidáti komunálních voleb z Říček u Domašova, Vítková, Ing. Balcárek. 3. Dělník Koudelka. 4. Ing. Ustohal. 5. Dělnice Sedláková. 6. Ing. Mařáková. 7. Fyzioterapeutka Svobodová. 8. Ing. Trampota. 9. Dělnice v domácnosti Fabíková, jako zpupní, pyšní a neposlušní, jsou proklínání, SLOVY NOVÝCH NEBES, aby je Kristus zabil, když nebudou úplně poslušní. Stejně proklínám JUDr. Baxu, a jeho slavnou komisi dementních idiotů NSS, z nichž nikdo nevěří, že Kristus je DUCH SVATÝ. Ať je Kristus zabije, jak slíbil, když neprodleně nezruší politiky pravice a levice. Viz.str.39až42. 9.) Když zedníci a ostatní proletáři VEJDOU do kostelů, a když budou Kristu zpívat písně nové, před pohledem Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, zmizí v Česku STARÁ ZEMĚ, protože pro politiky, boháče, bankéře, vojáky, a ostatní zločince, na NOVÉ ZEMI, pod NOVÝMI, ještě nepopsanými NEBESY, nebude místa. Když znalec Písma, usvědčený z drzosti vůči novému Kristu, např. farář Dominik v Domašově, či faráři z Břeclavi, začnou považovat DISKRIMINACI zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, za HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, zvítězí nad vším tvorstvem. Viz.str.42až45. 10.) Zedníci a ostatní proletáři. Já stále shromažďuji, jako snopy na humno, boháče, bankéře a kněze proto, abyste z nich, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, vymlátili zlého chamtivého, křesťanského, militaristického DUCHA. Hluboká filozofie Bible je uvedena např. v textech KAZATELE 8/8. Z boje proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je cesta jediná. Je to prohra všech vzpurných, zpupných, drzých, pyšných a neposlušných, křesťanských militaristických sviní. Pohotovost zedníků, a ostatního proletariátu v Břeclavi, má povinnost svolat pan Novac.T@seznam.cz, z firmy info@moravskysommelier.cz. Viz.str.45až51. 11.) V Praze musí vyrazit maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný bohatý zloděj, svým rozumem zvířete. Viz.str.51až54. 12.) Česko má povinnost, z dějin křesťanství učinit ŽVÁST, a z dějin Česka, které nový Kristus uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, učinit SKÁLU tím, že v kostelích, ve školství, a v médiích, bude křesťanství, STŘÍBRO A ZLATO Kristem odvržené, úplně zničeno, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz.str.54až58. 13.) Poslušné Česko musí být BERANIDLEM proti ISLÁMSKÉMU STÁTU, proti KERRYMU, prezidentům OBAMOVI, PUTINOVI, ZEMANOVI, atd., kteří usilují o úplné a nesmyslné zničení fosilních paliv, nesmyslnými válkami, nesmyslným bombardováním rafinerií, riskováním zničení ropných polí ve válkách, nesmyslnou dopravou, výstavbou, výrobou, a to neprodleně. Viz.str.58až63. 14.) Nový Kristus, jako SVĚTLO SVĚTA, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, přiletěl ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, do jím vyvoleného Brna a Česka. Viz.str.63až69. 15.) Pojďme příběh Česka, psát od prvních řádků, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. Viz.str.69až75. 16.) Jakmile farář Dominik, bude z milosrdenství rozumu Krista, zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, je zapotřebí, spásné zjevení jediného Boha SVĚTA, KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, předat mému sousedu, muslimu Emilovi. Muslim Emil z Říček, má povinnost, RADOSTNOU ZPRÁVU o DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, předat do své MEŠITY v Brně, zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se novému Hospodinu. Bhagavadgíta 1/1až15/15,18/66,78. Viz.str.75až76.

1.) Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, nastolilo celosvětový mír, na kongresu energetiků, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože mír mezi chudými a bohatými být nemůže, Kristus vyžaduje, aby JUDr. Baxa, a jeho komise NSS v Brně, zrušila neprodleně podzimní volby 2014, viz další text. Zrušení politiků pravice a levice je nezbytné proto, aby nad lidmi mohl vládnout Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Všechno, co vzpurní a neposlušní, to je mrtví politici, kněží, dělníci, atd., dělají, bez žehnání Krista SLOVY NOVÝCH NEBES, bude, kvůli energetice, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, připomínáno s proklínáním. Vraždy čtyř Bohů, čtyř Ježíšů Kristů, v hinduismu, v judaismu, v křesťanství, a v islámu, na Domašovsku, a v Česku, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, stačí. Kolik chceš, tolik máš, oči otevřený, v případě poslušnosti. Vzpurní a neposlušní, musí vstoupit do říše ticha, cestou vyvolených. Především HASIČI v Domašově, vedení rusovlasým, pokorným, spravedlivým, moudrým, a úplně poslušným zemědělcem Milanem Trandou, tramin25@seznam.cz, jiriplaisner@seznam.cz, milan.valousek@seznam.cz, si nesmí pořád mýt ruce, po vzoru Piláta proto, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, mohlo nést ovoce Božího království, kterým je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, pro pokorné, spravedlivé a úplně poslušné. Jíst neomytýma rukama, člověka neznesvěcuje. Česko a SVĚT znesvěcuje to, co vychází z huby ZLÉHO BOHA faráře Dominika. Jeho huba, je holé neštěstí, protože kvůli křesťanské tradici, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, drze zrušil ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jeho huba, je zhouba, pro energetiku, ekologii a mravy. Hasiči v Domašově mají povinnost napravit celosvětově dobré mravy tím, že napraví dobré mravy Česka, napravením špatných mravů egyptologa Miroslava Bárty a Václava Cílka cilek@gli.cas.cz, zigova@gli.cas.cz, hlavac@gli.cas.cz, dobesova@gli.cas.cz, borovicka@gli.cas.cz, sychova@gli.cas.cz, kubinova@gli.cas.cz, hubickova@gli.cas.cz, navratilt@gli.cas.cz, rohovec@gli.cas.cz, ih@ih.cas.cz, zak@gli.cas.cz, inst@gli.cas.cz, ufa@ufa.cas.cz, hojdova@gli.cas.cz, atd. Nový Kristus, udělá soud neposlušných celosvětově, úplně a rychle, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, až HASIČI v Domašově, budou tak dokonalí, jako je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hasiči v Domašově mají povinnost změnit celý SVĚT tím, že v kostele v Domašově, zavřou křesťanskou hubu, Otce Bohu milého, faráře Dominika tím, že definitivně, a s konečnou platností, ukončí křesťanské modloslužby, viz další text. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, i dle Bárty a Cílka, kapitalismus se hroutí, kvůli parazitování boháčů na chudácích. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, veškeré zlo na SVĚTĚ, a veškeré války, dělají boháči a bankéři tím, že pomocí tradic protikladných nauk děsivé temnoty křesťanského katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, parazitují na chudácích. Bárta a Cílek, pomocí rozumu Krista již tvrdí, že lidstvo musí začít být chytré proto, aby si velice brzy nespálilo ropu, uhlí, a lesy. Protože potom by veškerá stávající civilizace zanikla. Kristus, dělá dobro svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu, což vše, o lidech, a své moci, nad každou DUŠÍ člověka, a nad každým TĚLEM člověka, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl. Nyní dělá nyní zlo viditelně, odstoupením svého rozumu, především v USA. Bárta a Cílek, již pochopili že zlo, které je v USA, dělá Kristus, odstoupením svého rozumu, protože tvrdí, že v USA se začal proces DUŠEVNÍHO ÚPADKU, protože demence širokých mas v USA, je pro ně viditelná. Bárta a Cílek, však nevidí POTOPU, kterou Kristus dělá v celém SVĚTĚ, i v Česku, a to i v jejich hlavách, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Nový Kristus vyžaduje, aby byl jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, aby především Bárta a Cílek uznali, že mají pouze částečku DUCHA SVATÉHO, a že proto mají povinnost, vládu nad lidmi Česka, a celého SVĚTA, předat novému Kristu, na mírovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, a to dle příkazů Krista, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně, v době od nového novoluní, od čtvrtka 23.10.2014, do úplňku MĚSÍCE, do dnů celosvětových oslav nového Krista, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na ZELENÝ ČTVRTEK, DNE PÁNĚ 6.11.2014. Bárta a Cílek musí litovat svých hříchů, spáchaných z neznalostí SLOV NOVÝCH NEBES, a nesmí dále hřešit svými militaristickými žvásty, protože Kristus vyžaduje, aby především Česko neprodleně vešlo do odpočinutí od svého díla kapitalistické militaristické zhouby, pro zářný příklad, pro všechny národy SVĚTA. Bárta a Cílek se stali stejnými militaristickými sviněmi, jakými jsou dnes, zlí a drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří si zamilovali tradice děsivé militaristické křesťanské temnoty tak, že ke SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení největšího zla, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, se odmítají vrátit. Kristus dal Česku, a všemu lidstvu, SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby učinilo na Domašovsku, a v Česku, co Kristus chce, a to neprodleně. Drzé militaristické svině, Bárta a Cílek, svým rozumem zvířat, na nedávné konferenci přesvědčovali vojáky, že Švýcarsko, které vyhlásilo vojenské cvičení, pro svou DOMOBRANU, pro DEN ENERGETICKÉHO KOLAPSU v EU, jedná správně. Drzé křesťanské militaristické svině, Bárta a Cílek, již nemají výmluvu proto, aby dělali zlo svým rozumem zvířat tím, že nutí vojáky, aby vládli nad lidmi, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Drzé militaristické svině, Bárta a Cílek, sklidili na konferenci velký úspěch svým prohlášením, že jediná energetická spása pro Česko, není ve vyhlášení celosvětového míru v DOLINĚ O2 Arény v Praze, ale ve znovuzavedení vojenské služby proto, aby se Česko, v DEN ENERGETICKÉHO KOLAPSU v EU, ubránilo každému, kdo by se chtěl do Česka přemístit. Česko bude žíznit navěky, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, pyšných, vzpurných a neposlušných Bártů a Cílků, když HASIČI v Domašově nebudou rozsévači SLOV NOVÝCH NEBES, když nebudou BOŽÍMI SYNY, pokornými a poslušnými, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Hříchy, či lži o Kristu, a lži o energetice, nyní odpouští pouze nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, SLOVEM NOVÝCH NEBES, a tím znalci SLOV NOVÝCH NEBES, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, nového Božího lidu zedníků, HASIČŮ, a ostatního proletariátu, které toužebně očekává všechno tvorstvo, pro jejich znalost SLOV NOVÝCH NEBES. Znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném, je energeticky nezbytná, a je nutná, pro nastolení celosvětového míru, pro militaristická prasata celého SVĚTA. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nový Kristus slíbil, že na vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní Domašovska, Brna, Prahy, a Česka, dopluji na majetkovou rovinu Božího království tím, že plevel, či křoví, militaristických křesťanských sviní, vedených drzými pozemskými Otci Satany vojenskými kaplany, a jejich sbírkou křesťanských Bohů, boháčů a bankéřů, vojáků, politiků, atd., do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a tím do HROBU třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, vyschne. HASIČI z Domašova mají povinnost zajistit, aby všichni zpupní, vzpurní, pyšní a neposlušní, byli spáleni, a to na slavnostní shromážděním HASIČŮ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv nad pomatenými lidmi celého SVĚTA, již neprodlévá, a to kvůli neposlušným a vzpurným militaristům, křesťanům, na Domašovsku. Bůh se zpupným, vzpurným a neposlušným křesťanům, a ostatním militaristům celého SVĚTA mstí, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO. Sbírku Bohů drzého pozemského Otce faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, tvoří politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, atd. Nový Kristus, drzé křesťanské militaristické svině, z milosrdenství svého rozumu, vytáhne z energetického, ekologického, mravního a válečného hrobu, z hrobu třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, když u HASIČŮ v Domašově, VODA hasičů zapomene, že má schopnost hasit. Naopak plameny ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nesežehnou, z milosrdenství rozumu nového Krista, TĚLA křehkých živočichů, HASIČŮ. Stane se tak, když HASIČI v Domašově, vedení rusovlasým zemědělcem Milanem Trandou, tramin25@seznam.cz, jiriplaisner@seznam.cz, milan.valousek@seznam.cz, který v podzimních volbách 2014, získal nejvyšší počet hlasů od voličů, v počtu 220, přiznají, že mají povinnost stát se BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo tím, že studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pochopí texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že v kostele svatého Vavřince je nezbytné neprodleně ukončit křesťanství, které je dle Písma, ZLATEM i STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Je nezbytné vyřešit právní záležitosti, velmi staré křesťanské kauzy, která činí nového Krista, který nyní je, jako jediný Bůh SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH NEBES, ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Kristus nemůže setřít slzy z očí, vzpurným, pyšným, zpupným a neposlušným křesťanským pomatencům, vedených na Domašovsku, drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem, do energetické a ekonomické záhuby, když na něho nový Kristus, žárlí. DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA, je příchodem OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je novým Kristem. Nový Bůh nepotřebuje žádného prostředníka, mezi lidmi a sebou. Bude jediným Bohem SVĚTA, až nebude Bohem zpupný farář, např. Dominik z Domašova. Láska Božího rozumu, je věc neskutečně křehká. Stále stejnou křesťanskou tmou jdeme, protože není nikdo, kdo by SLOVU NOVÝCH NEBES, naslouchal. SLOVO NOVÝCH NEBES musí každý znát, jako nového Krista, ze školství, z médií, z kostelů, nejenom v Česku, ale v celém SVĚTĚ. Přišli dny Božího navštívení, kdy nový Kristus, již není ŽÁRLIVÉ MILUJÍCI, protože jeho hněv, nad pomatenými křesťany, kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse Česka, a SVĚTA, již neprodlévá. Nový Kristus zavrhl všechny pomatené křesťanské militaristické svině, svedené k totální neposlušnosti, ústy vzpurného a drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, odstoupením svého rozumu od neposlušných proto, aby nyní mohl soudit všechny neposlušné. Stane se tak, až drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik v Domašově, přestane Krista nazývat MŮJ BAALE, můj boháči, můj úplně pomatený, neposlušný, zpupný a pyšný, starosto Pitrocho starosta@obec.domasov.net. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním pochybné křesťanské slávy, protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlených ekonomických, a jiných vychytralostí, je HŘÍCH, který je k energetické, a ekonomické SMRTI Česka, a SVĚTA. Farář Dominik se stane OTCEM Bohu milým, a jeho povolání, sloužit novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se stane neodvolatelné v okamžiku, kdy BOŽÍ SYNOVÉ, hasiči, uzavření v křesťanství, pod Boží neposlušnost, donutí faráře Dominika, vyznat všechny křesťanské hříchy a viny, protože nastal ÚSVIT PRVNÍHO DNE, SPRAVEDLIVÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, BOŽÍHO království. První DEN Božího království nastane, až Bohu milý OTEC farář Dominik, bude donucen nesloužit boháči starostu Pitrochovi, a jeho nedokonalému rozumu, ale novému Kristu, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, UČITELI, mediálnímu MISTRU, LÉKAŘI, atd., mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ráno prvního DNE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ v Domašově nastane, až hlava rusovlasého zemědělce Milana Trandy, bude z milosrdenství rozumu Krista, rudým štítem bohatýrů, hasičů, či požárníků, kteří to s novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, a SOUDCEM, všech států SVĚTA, neprodleně zkusí. Když nový Kristus, ze svého milosrdenství, se do Domašovska vrátí, svým rozumem, bude ve všem po nedostatku. BOŽÍM SYNŮM, hasičům, a jejich veliteli, Milanu Trandovi, budou blahořečit všechny národy. Přichází DEN PÁNĚ, hořící jako pekelná křesťanská pec proto, aby nový Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, spálil všechny opovážlivce, všechen plevel, všechno křoví, protože křesťané, jako drzí, zpupní, pyšní a neposlušní, odmítají nového Krista úplně poslouchat. Hasiči z Domašova mají povinnost zajistit, aby po křesťanských, militaristických prasatech, nezůstal ani kořen, ani větev. Stane se tak, když nový Kristus, u hasičů v Domašově, vzejde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako SLUNCE, které, jako hlavní zdroj energie DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nahradí fosilní paliva. Hasiči z Domašova, z milosrdenství rozumu Krista, rozšlapou všechny neposlušné, zpupné, vzpurné a zlé křesťany, když SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, budou vypravovat o Boží slávě, a OBLOHA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o díle rukou nového Krista, v Česku, i v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nový Kristus, bude jednat sám v okamžiku, když velitel hasičů Milan Tranda zajistí, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyšlo jako Bůh, a tím jako SLUNCE, které z milosrdenství rozumu Krista, bude jediným, hlavním zdrojem energie, za mizející fosilní paliva. Nový Kristus se nad Domašovskem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když velitel hasičů Milan Tranda zajistí, aby nový Kristus, vyšel jako ŽENICH, pro všechny pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, z velké horní komnaty, na Říčkách 42. Když SLOVO NOVÝCH NEBES vyjde v Domašově, u hasičů, na SVĚTĚ se již nic neskryje, před ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, před ŽENOU STATEČNOU, která je novým Kristem. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, trpí pro své nadání, učit lidi vidět víc, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Boží hněv nad neposlušnými již neprodlévá. Cokoli není hasičům, ze SLOV NOVÝCH NEBES jasné, rád každému úplně poslušnému, vysvětlím. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má nové SLOVO, již objasněné, v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto vyžaduje, aby velitel hasičů Milan Tranda zajistil, aby Bohu milý Otec Satan farář Dominik, vešel neprodleně do odpočinutí od svého díla zhouby, kterým je oslavování tradic křesťanské slávy, a oslavování rozumu pomateného starosty Pitrochy. Od starosty Pitrochy, Kristus odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, o energetice, ekologii a mravech, pro jeho neposlušnost, ze svého milosrdenství. Kvůli energetické spáse vyžaduje úplnou poslušnost. Nad pokornými a úplně poslušnými se smiluje, svým rozumem, až každý pochopí, že drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, musí odpočinout od svých protikladných křesťanských žvástů, a od promyšlených křesťanských ekonomických vychytralostí. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, až hasiči v Domašově pochopí, že všichni energetičtí zhoubci, musí neprodleně vejít do odpočinutí, od díla své energetické zhouby, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze technickým rozumem nového Krista, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem lidským, zvířecím. SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Česko stejně pozdě varováno, před blízkým ropným kolapsem, a před ekonomickým kolapsem, kdy, dle SLOV NOVÝCH NEBES, brzy v Česku nebude, ani žhavé uhlí na ohřátí. Aby nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl v Česku, a ve SVĚTĚ, postupně učinit všechno energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je nezbytné, aby všichni hasiči pochopili texty Písma o tom, že ti, kdo svými profesemi, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království nepatří, mají povinnost, neprodleně vejít do odpočinutí, od svého díla energetické zhouby. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všichni hasiči nebudou pokorní, a úplně poslušní. Nový Kristus se smiluje, nad pokornými a úplně poslušnými hasiči, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až velitel hasičů Milan Tranda, svolá slavnostní shromáždění hasičů, na počest DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do Česka. Zbraně HASIČŮ jsou tyto. PÍŠŤALKA a stříkací pistole, vyrobená z PET LAHVE, s víčkem, proraženým malým hřebíkem. Stříkací pistole musí být naplněna vodou čistou a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hasiči mají povinnost, kteroukoli středu, obrátit v kostele chrámové křesťanské zpěvy v kvílení, ukončením modloslužby při jejím začátku, při kázání faráře Dominika, jeho vystříkáním a vypískáním. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud mnoho hasičů nebude v kostele pískat a stříkat proto, aby se ukázalo, že voda ze stříkacích pistolí, neuhasí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který vychází z úst úplně pomateného faráře Dominika, odjakživa. Farář Dominik, jako zpupný a neposlušný, pro odstoupení rozumu Krista, je tak pomatený, že ani nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, svým rozumem zvířete, nerozezná stále stejné texty Písma, SLOV NOVÝCH NEBES, od svých křesťanských protikladných lží, a od svých křesťanských ekonomických žvástů. Boží hněv nad zpupnými, drzými, neposlušnými, to je mrtvými, již neprodlévá. Cokoli není hasičům, ze SLOV NOVÝCH NEBES jasné, rád to každému vysvětlím. Každý nyní uvidí rozdíl mezi spravedlivými hasiči, a nespravedlivým starostou Pitrochou, a jeho Bohem, drzým pozemským Otcem farářem Dominikem, kteří se odmítají k novému Kristu neprodleně vrátit, a kteří proto padají, vlastním pádem svého zvířecího rozumu, do hrobu ropného, a ekonomického kolapsu, a tím do hrobu třetí světové války, která se již začala, v bojích o ropu, plyn a suroviny. Kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, končí nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, většinu průmyslové výroby Česka, a SVĚTA, včetně veškeré nesmyslné dopravy, a nesmyslné výstavby. V Česku, a ve SVĚTĚ, bude mnoho zemědělských nevolníků z toho důvodu, že Kristus, v zemědělství, a v kuchyních, zaměstná postupně, smysluplně, většinu lidí. Nyní většina lidí bude pracovat na přestavbě Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Když se hasiči k novému Kristu neprodleně nevrátí, bude mrtvé, to je zpupné a neposlušné Česko, novým Kristem úplně zničeno, pro výstrahu všem drzým, a neposlušným. Ekumenické církve, čarodějnice, jsou sexuálním objektem pro boháče, bankéře, a všechny křesťanské pomatence. Proti rozumu Boha, lidé nemohou bojovat. Boží království není království PRACHŮ, PENĚZ. Smyslem života lidí, v době konce éry fosilních paliv, je úplná poslušnost Hospodina.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.) Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá Kristem vyvolené Domašovsko a Česko tím, že jí starou křesťanskou MANU, děsivé temnoty křesťanských lží, křesťanských protikladných nauk o Kristu, a krutého zmijího lidu křesťanských ekonomických promyšlených vychytralostí. ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem SVĚTA, v Kristem odvrženém křesťanství, kultivuje společnost naprosto nedostatečně, úplně špatně. Křesťanství je páskou na očích, přes kterou nikdo nemůže vidět Krista nově, jako Boha VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, jako jediného ZÁKONODÁRCE, jako jediného SOUDCE všech států SVĚTA. ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem SVĚTA, Domašovsko a Česko buď nyní povznese k nebeským výšinám NOVÉHO NEBE a NOVÉ ZEMĚ, nebo Česko srazí do velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu, a tím do třetí světové války, ve které bude Kristem vyvolené Česko úplně zničeno, pro výstrahu všech neposlušných dementních křesťanských a ostatních psychopatů a idiotů celého SVĚTA. Především farář Dominik, z kostela svatého Vavřince, diskriminuje nového mírumilovného Krista tím, že svou starou křesťanskou manou, svých tradic, nevede Domašovsko, a tím Česko a SVĚT, k celosvětovému míru, který, dle vůle Boží, musí být uzavřený, na všesvětovém kongresu ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, ale drze vede Česko, do zadní části těla, svého kulhavého militaristického Boha, zakladatele KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, vrchního velitele vojenských sil Česka, prezidenta Miloše Zemana. Náležitý čas, pro úplné zničení křesťanského militarismu, v době sedmdesáti let od narození se militaristické svině Zemana, při mši v kostele v Domašově, nastal právě nyní, každou středu, kdy je nezbytné, vypískáním, a vystříkáním Otce, Satana, faráře Dominika při kázání, obrátit chrámové zpěvy v kvílení, viz další text. Úplně pomatený farář Dominik, odmítá sloužit Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože je zpupný, vzpurný, neposlušný, a pro odstoupení rozumu Krista, je mrtvý. Křesťanské mrtvoly, přivolávají SMRT ropného a ekonomického kolapsu, a SMRT třetí světové jaderné války, svýma rukama, a svými hubami, a proto SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, je jejich údělem. Kdo neslouží novému Kristu, slouží militaristickým sviním, které např. v Lidových novinách, ze dne 19.7.2014, po sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou napsaly, že jim je jedno, jestli bude třetí světová jaderná válka, či pouze sankce proti válečnému zločinci Putinovi. Dementní idiot farář Dominik, slouží děsivou křesťanskou temnotou, a krutým zmijím jedem ekonomických vychytralostí, nikoli Kristu, ale všem militaristickým sviním celého SVĚTA, které, dle Lidových novin z 11.10.2014, bojují v Iráku a v Sýrii, proti Islámskému státu. Militaristické svině z Lidových novin píší, že svět je úplně v pořádku, když křesťanští psychopati vyzbrojují muslimské militaristy proto, aby se vzájemně, nesmyslně vyvraždili, kvůli ovládnutí ropných nalezišť, militaristy z USA. Muslimové žili s křesťany v míru, do doby okupace muslimských států křesťany, kvůli ropě a plynu. Vládnoucí pokrytci, a váleční zločinci, skrývají válku o ropu, plyn, a suroviny, za válku náboženskou. Proto se veškeré zlo na SVĚTĚ skončí, když BOŽÍ SYNOVÉ, debutanti, např. HASIČI Domašovska, vystříkají a vypískají faráře Dominika při kázání proto, aby SVĚTU nevládli drzí pozemští Otcové Satani kněží, ale přímo Kristus, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Devianti, a bohatí psychopati, vidí ekumenické církve, jako objekt svého sexuálního chtíče, pro svou křesťanskou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, do Česka vejde, až dva, nebo tři BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, budou společně se mnou studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a až vystříkáním, a vypískáním faráře Dominika, při kázání, při mši, úplně zničí křesťanský militarismus, který je STŘÍBREM a ZLATEM odvrženým. Kristus v Písmu slíbil, že bude jednat sám tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolí celosvětový mír, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, jakmile drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, bude donucený jít novému Kristu z cesty. Křesťanská militaristická svině, farář Dominik, přidává k víře v jediného Boha, křesťanský militarismus, a proto Bůh, potrestá v Česku každou křesťanskou militaristickou svini, třetí světovou válku, když HASIČI v Domašově, křesťanství a kapitalismus, neprodleně nezničí. Kriminálníkům, psychopatům a křesťanským zločincům Pavlu Bočkovi, historiku Masarykovy univerzity, Evě Hůlkové a úplně pomateným, zlým, a neposlušným posluchačům Doteků víry by bylo sděleno, kdyby to Kristus dovolil, kdyby nezablokovali telefony. V sobotu 11.10.2014, nebyl Kristus, jediný Bůh SVĚTA, PÁNEM NAD SOBOTOU, protože drzé militaristické křesťanské svině Lucie Endlicherová a psycholožka Andrea Jarošová, také zablokovaly telefony. Kristus v Písmu vyvolil Česko proto, aby realizovalo DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, a to na základě příběhů Písma, z jeho PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, a z příběhů Písma, z jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista do Česka byl tragédií, protože texty Písma, o prvním a druhém příchodu Krista, si přivlastnili boháči, a jejich Bohové, drzí pozemští otcové Satani kněží, a to celosvětově. Proto bezmocný Kristus, pomocí protikladných nauk o Kristu, a na základě promyšlených ekonomických vychytralostí, uvedl na Česko a SVĚT, meč válek. Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, všechno o sobě, a o lidech, uvedl. Nečiní na SVĚTĚ nic tajně, protože všechno co dělá, sděluje jednak přes proroky veškerého Písma, jednak pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, křesťanských militaristických prasat, těchto textů APOKALYPSY. Dle pedagoga z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Bočka, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, který nový Kristus chce realizovat neprodleně, na podzim roku 2014, v kteroukoli středu, obrácením chrámových křesťanských zpěvů v kvílení, již není TRAGEDIÍ, ale je FRAŠKOU. DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA, do zpupného, drzého, a neposlušného Česka, na podzim roku 2014, již není TRAGEDIÍ, ale FRAŠKOU, kvůli Domašovsku, kvůli NOVÉMU JERUZALÉMU, kterým je Brno, a kvůli Česku. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na Domašovsko je FRAŠKOU z toho důvodu, že v Česku, kde se musí naplnit všechno, co je v Písmu o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista uvedeno, nyní, v roce trestu 2014, se Písma podruhé zmocnili boháči, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, na Domašovsku, např. Otec Satan farář Dominik. Po vyjití Česka z pouště čtyřiceti let socialismu, Kristus na Česko uvedl znovu kapitalismus proto, aby mohl soudit všechny komunisty, to je BERANY, či OVCE, proto, aby se ukázalo, že ani jeden komunistický BERAN, není spravedlivý, že není rozumný, že všichni znovu podlehli kapitalistické zvrácenosti, že hrdlo komunistů je znovu HROB otevřený, že svým jazykem mluví jen lest, že nohy komunistů spěchají prolévat krev válek o ropu, plyn a suroviny, že zhouba a bída je znovu i na cestách komunistů, protože nepoznali cestu pokoje celosvětového míru, což vše se děje, protože před Bohem POKOJE, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nemají komunisté, stále žádnou úctu. Proto před Bohem musí být umlčená každá komunistická ústa, každý komunista musí být usvědčen z viny. Ze zákonů POLE VĚDY Písma, pochází poznání komunistických hříchů. Protože Česko nyní nevede nový Kristus, který vedl Česko v době čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, kdy ŽENA STATAČNÁ, k sobě vinula komunistické OVCE, dle pomníků u kostela ve Zbraslavi, ale drzý a neposlušný Bůh boháčů, bankéřů a vojáků, v Domašově u Brna, např. drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik, nový, žárlivě milující Kristus, se nad Domašovskem, a Českem, stále nemůže smilovat, svým rozumem, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii a mravech. Křesťanské PEKELNÉ MODLOSLUŽBY, po vyvedení Česka, z pouště čtyřiceti let socialismu, jsou úplnou FRAŠKOU, pro službu drzých pozemských Otců Satanů kněží, boháčům, bankéřům, vojákům, a jiné sbírce křesťanských Bohů. Především kvůli drzému pozemskému Otci, Satanu, faráři Dominikovi, který odmítá obrátit chrámové zpěvy křesťanských pekelníků dobrovolně v kvílení, Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, znovu na lidstvo uvedl MEČ NESMYSLNÝCH VÁLEK. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Kristus uvádí, že kvůli totální neposlušnosti religionistů a filozofů Masarykovy univerzity, kvůli totální neposlušnosti drzého pozemského Otce faráře Dominika z Domašova, Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, každou neposlušnost křesťanských šílenců, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, znovu utopí v krvi. Komunisté, v době své slávy, byli SYNY SVĚTLA, byli BOŽÍMI SYNY, protože oslavili Krista, nedokonalou, Boží, socialistickou spravedlností, která byla, či je, generálkou, pro nastolení dokonalé Boží majetkové roviny, a celosvětového míru, která bude vyhlášená, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestání drzých pozemských Otců Satanů kněží, v době čtyřiceti let pouště socialismu, se dělo dle textů Písma, dle vůle Boží. I když komunisté byli Kristu po celých čtyřicet let Kristu na obtíž, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, byli to hrdinové, o kterých Kristus uvádí, že jejich štít byl komunisticky červený, či rudý. Hospodin, svým OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, křeše PLAMENY OHNĚ SLOV PÍSMA, pro spálení veškerého křesťanského, militaristického křoví, či plevele. Nekonečná křesťanská poušť, kde SLOVO NOVÝCH NEBES neprší, se proto musí svíjet, především v kostele svatého Vavřince, na Domašovsku, ve středu, při obrácení chrámových zpěvů v kvílení. Protože Kristus byl dobrým pastýřem pro komunistické BOŽÍ SYNY, pro komunistické BERANY, či OVCE, mám povinnost SLOVO NOVÝCH NEBES, učinit komunistům, a ostatní levici, naprosto srozumitelné proto, aby znovu byli NEBESKÝM ZÁSTUPEM BOŽÍCH SYNŮ, novou TŘEŠŇOVOU ALEJÍ, STROMŮ SPRAVEDLNOSTI tím, že zajistí, aby nekonečná křesťanská poušť, kde při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, SLOVO NOVÝCH NEBES neprší, se svíjela v křeči. SLOVA NOVÝCH NEBES, kromě Písma, tvoří i písničky, filmy, atd. SLOVO NOVÝCH NEBES se nejlépe objasňuje na konkretních osobách proto, aby oslovení SLOVO NOVÝCH NEBES četli, což všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, nedělají. Kristus, pro návrat k novému Kristu, vyžaduje dokonalou znalost SLOV NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Spasitel SVĚTA, Ježíš Kristus, který stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, vše o sobě, o komunistech, to je ovcích, či beranech, atd., objasňuje v Písmu, ve filmech, i v písničkách, které musí každý pokorný a úplně poslušný, to je ŽIVÝ znát, jako SLOVO NOVÝCH NEBES. V Písmu, v jednom filmu, jehož název nevím, v písničkách, atd., oslavil sám sebe tím, že oslavil starou komunistickou ovci, soudružku Marii Sedlákovou. Pomník, který nechal Kristus postavit u kostela ve Zbraslavi, je oslavou ŽENY STATEČNÉ, která je SLOVEM NOVÝCH NEBES, která objímá komunistickou ovci, soudružku Marii Sedlákovou z Říček. Ve filmu Kristus soudružce Marii vypravoval, v době čtyřiceti let pouště socialismu, za vlády komunistů, mnoho příběhů, o zlých kapitalistech, kteří ve svém podzemí, ve sklepě, kují válečné pikle, proti chudým a zaostalým, kvůli své zvířecí chamtivosti. V této době, Kristus, komunistické OVCI, soudružce Marii, nabízel své klíče, od svého domu, kterým je CELÝ SVĚT. Ovce Marie, a ostatní mladé komunistické ovce, soudružky, klíče od Božího království, které je bez PRACHŮ, bez PENĚZ, bez vojenských kaplanů, bez vojáků, bez bankéřů, bez ekonomů, atd., odmítli, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Komunistická OVCE, soudružka Marie, po odmítnutí klíčů od DOMU HOSPODINA, si ve filmu vzala za muže malíře Josefa, který ve svých projevech, maloval růžový komunistický svět, který komunisté vybojují, ve vítězné válce s kapitalisty. Proto všichni komunisté na SVĚTĚ, horečně zbrojili, až se, ve své touze, vládnout nad Kristem, a nad kapitalisty, uzbrojili, k ekonomické SMRTI. V této době Kristus Marii stále vzkazoval, že je jeho, i když má za muže, malíře Boží socialistické rovnosti, Josefa. Potom se OVCE, soudružka Marie, ve filmu, s Josefem rozešla. Znovu se našla až v kapitalismu, kdy nový Kristus, se všemi soudruhy, a soudružkami, se všemi komunistickými ovcemi, se soudí, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nyní Kristus OVCI Marii již nevzkazuje, že je jeho, že je Boží, protože soudružka Marie patří Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům. Nový, stále stejně mladý Kristus, svou ovci, soudružku Marii prosí, aby SPRAVEDLIVÉMU a MOUDRÉMU Kristu, na Říčkách pomohla. Již dříve, Kristus soudružce Marii ve filmu pravil, že komunisté si stále myslí, že je chce Kristus pomocí Písma zneužít, když vyžaduje, aby SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolili neprodleně celosvětový mír. Ve filmu uvedl, že to není pravda, přestože v době čtyřiceti let pouště socialismu, sám sebe oslavil, např. v Bezručovi, v Nerudovi, v Jiráskovi, v Husovi, v Marxovi, v Engelsovi, a nakonec i v Leninovi, a v Gottwaldovi. Nový Kristus, svoji starou OVCI, svoji soudružku Marii prosí, aby mu na Říčkách pomohla nastolit celosvětový mír tím, že se rozhodne, že se k novému Kristu vrátí. Vrátit se k Boží SPRAVEDLNOSTI Krista ZLODĚJE, je možné pouze konáním činů, ničících stávající STÁTNÍ SPRÁVU, a křesťanství, STŘÍBRO a ZLATO ODVRŽENÉ. Vrátit se k novému Kristu znamená, že společně půjdeme vypískat novou starostku, ekonomickou svini, Evu Vítkovou, pokud bude na Říčkách znovu vládnout, místo VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZLODĚJE, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Ekonomická svině, starostka Vítková, je sama sobě břemenem, kterou nelze přenést, pro její profesi ekonoma, do bran energeticky, ekologicky ,a mravně neotřesitelného Božího království. Boží OVCI, soudružce Marii, která seděla ve volební komisi, bylo v době voleb sděleno, že jsem koupil dvě píšťalky, abychom společně mohli nastolit Boží spravedlnost, Božího království, která musí být daleko vyšší, než byla spravedlnost, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Volební komise v sobotu, kdy má být Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, ve svém DOMĚ, kterým je celý SVĚT, byla vypískána stejným způsobem, jako drzý pozemský Otec Satan Dominik, při své modloslužbě ve středu, Domašově. Není čeho se bát, protože nový Kristu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ke svým služebníkům, ničících křesťanský militarismus, kapitalismus, či imperialismus, vodou ze stříkacích pistolí, a pískáním, bude milosrdný. Vždyť voják RUDÉ ARMÁDY, pochovaný na Šmelcovně, má na hrobě pomník, na kterém napsáno, že padl kvůli celosvětovému míru. Bůh, nový Kristus, je pravdivý, pouze ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ze kterých dává kapitalistické OVCI, soudružce Marii, vodu čistou, živou a důvěřivou, která je pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v Božím, spravedlivém, celosvětovém království, které bude bez boháčů, bankéřů a vojáků. Kdo si myslí, že např. technický rozum je lidský, bude mu odňat, při odstoupení rozumu Krista, od pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných. Proto ať se všichni nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, bojí, a plní, z milosrdenství rozumu Krista, objasněnou Boží vůli. Nový Kristus je DUCH, který vyžaduje, aby mu kapitalistická ovce, dříve komunistická ovce, soudružka Marie, sloužila s bázní a s úctou tím, že ve středu spolu půjdeme, na OU v Říčkách, vypískat ekumenickou svini Vítkovou, od jejího koryta. Co učiní bývalá ovce, soudružka Marie, nyní. Byla vychována, a vedená Kristem, k Boží socialistické spravedlnosti, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Zatím na mě, z jejího domu, chodí vyhrožovat silní muži. Jeden mně utrhl knoflík u košile, když se mnou cloumal, a vyhrožoval rozbitím huby, kvůli tomu, že se mu nelíbí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném vejití Česka do odpočinutí, od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Při volbách jsem bývalé ovci, soudružce Marii sdělil, že jsem koupil dvě píšťalky, a že budeme, na militaristické pomatence na Říčkách, na OÚ, pískat spolu. Co ještě beranům, komunistům, není z Písma jasné? Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří půjdou zpupné, drzé a neposlušné, vypískat, nebo vystříkat. Bude vymalováno na bílo, na NOVÝCH NEBESÍCH, když mnoho ovcí půjde pískat, či stříkat. Poslušným ovcím, Kristus dovolí psát nové řádky, NOVÝCH NEBES, až se nad Českem smiluje.

3.) POKYNY PRO PODZIMNÍ VOLBY 2014, PRO POKORNÝ, A ÚPLNĚ POSLUŠNÝ PROLETARIÁT. Občané Domašovska. Pro jedno kvítí, se SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, nerozsvítí. Je Bohem pro úplně poslušné. Vyjde jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Lásku Božích příkazů a zákonů získáte při volbách tím, že budete volit kandidáty, dle kapitoly 183, str.16až19. Viz www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Bůh je milosrdný pouze pro úplně poslušné. Bůh se mstí, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA, kvůli protikladným promyšleným žvástům faráře Dominika, kvůli tomu, že ho úplně pomatení křesťané považují za mrtvou, nic nemohoucí MODLÁŘSKOU STVŮRU. KURVÍTKO je součástka, kterou výrobci zkracují životnost výrobku, na dobu záruky. Farář Dominik je KURVÍTKEM, pojítkem mezi Bohem a lidmi, kterým Kristus zkracuje křesťanství. Když farář Dominik padne, kvůli tomu, že Bůh se mstí lidstvu tím, že odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, i od technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, jeho Bohové, boháči, bankéři, politici, exekutoři, vojenští kaplani, vojáci, a jiní zloději a vrazi, již nevstanou. Kristus se smiluje, až faráře Dominika, vypíská při mši, mnoho poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Protože Kristus vede Česko, dle textů Písma odjakživa, je z textů Písma zřejmé, že nyní, sedmdesát let od Hitlera, či sedmdesát let od narození se zakladatele KOZLŮ ČSSD, Kristem prokletého, kulhavého ekonoma prezidenta Zemana, je jedinou církví STÁTNÍ SPRÁVA, která je taková, jakou ji Kristus, v daném systému vytvoří. Ekumenické církve, či ekumenické ČARODĚJNICE, jsou odjakživa pouze ČARODĚJNICE. Proto Kristus v Písmu vyžaduje, aby ekumenickým ČARODĚJNICÍM, nebyl v Česku prodloužen život ani o den tím, že jedinou CÍRKVÍ, bude nová STÁTNÍ SPRÁVA Česka, pokorná a úplně poslušná, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z toho důvodu, že jediným programem Česka, a následně SVĚTA, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, musí být chrámové zpěvy obrácené v kvílení, vždy uprostřed týdne, v polovině toho svatého týdne, ve středu, nyní 15.10., 22.10., 29.10, 5.11.12.11,19.11.,26.11.3.12. atd., buď např. v kostele v Domašově, či na OÚ v Domašově, či na Říčkách, atd., vystříkáním a vypískáním hluchých, slepých a drzých, pozemských OTCŮ farářů a kněží, starostů, či starostek, v Domašově např. starosty Pitrochy, ekonomky starostky Vítkové, nebo nových starostů, či starostek. Boží hněv nad neposlušnou CÍRKVÍ, nad neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVOU, která se jako drzá, a neposlušná, novému Kristu posmívá, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, již neprodlévá. Nový Kristus, žádného zpupného, vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Každého neposlušného potrestá odstoupením svého rozumu, což se již stalo tím, že ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických sviní, vzešel PLNÝ POČET militaristických křesťanských prasat. SRAZ PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, s píšťalkami, a stříkacími pistolemi, z PET LAHVÍ, s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem, je vždy ve STŘEDU, buď v kostele při mši, nebo na OÚ, na RADNICI, atd. Nový Kristus se nesmiluje nad těmi, kdo energetické problémy chtějí řešit naprosto nesmyslně, a to ekonomicky. Kristus se lidem mstí za službu křesťanů MAJETKU, PRACHŮM, PENĚŮM, místo Bohu, místo SLOVU NOVÝCH NEBES. Zedníci a PROLETÁŘI, BOŽÍ SYNOVÉ, kteří půjdete stříkat a pískat, ozvěte se, až budete vyjednávat s křesťanskými, militaristickými rouhači, o nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, rád s Vámi půjdu, když to Kristus dovolí, ze svého milosrdenství. Text byl předán, před podzimními volbami 2014, nebo bude předán, do cca 300 až 400 poštovních schránek na Domašovsku. Přítěží je každý pyšný, vzpurný, zpupný, líný, zbabělý, a neposlušný, který jde cestou svého rozumu, do energetické záhuby. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud odborník na SLOVA NOVÝCH NEBES, farář Dominik, mletím RADOSTNÉ ZPRÁVY SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nezajistí DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA, který je jediným Bohem SVĚTA, stále stejným. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, SLOV NOVÝCH NEBES, které již nezapadne, musí vyjít především na Domašovsku, v kostele svatého Vavřince. Především Bohu milý Otce farář Dominik, musí mít ústa jako nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, aby lidstvo mělo ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jeho církev KATOLICKÁ, všeobecná, musí mít oči jako ŽENA STATEČNÁ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES proto, aby ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista způsobil, že každý člověk bude mít lásku Božího rozumu, z Božího milosrdenství, ve své DUŠI, a ve svém zvířecím TĚLE. Božímu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému Božím království, z milosrdenství rozumu Krista, jsme stále blíž. Pohádka energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, se na Domašovsku začne v kostele svatého Vavřince v Domašově, pro prozíravé, pro dospělé, odpovědné, spravedlivé, pokorné, a úplně poslušné. Za svítání, na ÚSVITU DNE PÁNĚ Božího království, při úplňku MĚSÍCE, jsem oslavil nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že jsem ve středu 8.10.2014, zaklepal tam, kde se začíná BOŽÍ RÁJ, v kostele v Domašově. Hluboko, hluboko, do vody vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, jsem chtěl zahodit trápení, protože v kostele v Domašově, Bohu milého faráře Dominika, měl přejít smutek a vzdor, z jeho ukončení vlády nad lidmi, pomocí křesťanských militaristických žvástů, kterými slouží boháčům, bankéřům, vojákům, atd., místo SLOVU NOVÝCH NEBES, místo novému Kristu. Na přelomu konce éry fosilních paliv, veškerá vláda nad lidmi, má patřit novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, který již proto není Kristem UKŘIŽOVANÝM, který již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. V kostele v Domašově, jsem chtěl ztratit křesťanský kříž. Soupeř, protivník nového Krista, Bohu milý Otec farář Dominik, měl ztratit svou křesťanskou řeč, křesťanských protikladných žvástů o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, a tím glanc. Nový Kristus ho tlačí ke zdi, SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že ho usvědčil z křesťanské drzosti. Vyžaduje, aby hrál druhé housle, protože první housle patří Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a tím novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantům. V kostele v Domašově měla zmizet VELKÁ HORA KŘESŤANSKÝCH PROTIKLADNÝCH NAUK či ŽVÁSTŮ, a PROMYŠLENÝCH křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných vychytralostí, dobrovolně, protože kněží jsou usvědčení, z drzosti vůči novému Kristu, a pomatený lid křesťanský, je usvědčen z dementního idiotství. Hloupá křesťanská noc, která trvá cca dva tisíce let, při křesťanské MODLOSLUŽBĚ v Domašově, se neskončila. Mír mezi lidmi, a mír mezi Bohem a lidmi, kvůli drzému, zpupnému, vzpurnému a neposlušnému pozemskému Otci, Satanu faráři Dominikovi, usvědčenému z drzosti vůči SLOVU NOVÝCH NEBES, není žádný. Při úplňku MĚSÍCE, ve středu, 8.10.2014, jsem drzého Otce Satana faráře Dominika, při modloslužbě, vypískal píšťalkou. Křesťanské MODLOSLUŽBY, by již dávno přestaly, kdyby nebylo líných, drzých a zbabělých kněží, neschopných, svým zvířecím rozumem, SLOVO NOVÝCH NEBES, STUDOVAT. Drzí pozemští Otcové, Satani kněží, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Krista NEHLEDAJ, a tak ho ani nenajdou. Nový Kristus však nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až ho najdou, až mletím SLOV NOVÝCH NEBES, zajistí DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA, do jím vyvoleného Česka. Na MODLOSLUŽBĚ, na které drzý farář Dominik, sloužil místo Bohu, místo SLOVU NOVÝCH NEBES, svým Bohům, boháčům, bankéřům, a ostatním zlodějům a lhářům, byly tři ženy, a jeden silný mladý muž, zřejmě mladý Vala. Ten mě z kostela vyvlekl, protože jsem se nebránil. Po MODLOSLUŽBĚ jsem doprovodil faráře Dominika z kostela na faru. Řekl jsem mu, že chápu, že chce vládnout nad lidmi, svým zlým křesťanským slovem, ve své službě svým Bohům, boháčům, bankéřům, politikům, vojenským kaplanům, vojákům, atd. Ze SLOV NOVÝCH NEBES však ví, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nad zpupnými, pyšnými, drzými, a nespravedlivými křesťany, již neprodlévá. Pomatené Domašovsko, o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, a SPRAVEDLIVÉHO, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, kvůli němu, pyšnému, zpupnému a vzpurnému, nemá ani ponětí. Pravil jsem mu, že má povinnost sloužit BOHOSLUŽBY, a znovu vládnout nad lidmi tím, že svým novým SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost sloužit novému Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Opakovaně faráře Dominika žádám, aby se stal Bohu milým Otcem tím, že společně budeme studovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech proto, aby nad lidmi, místo politiků pravice a levice, mohl vládnout nový Kristus tím, že nad lidmi budou vládnout TVRDÍ, PRAVDOMLUVNÍ, SPRAVEDLIVÍ, a VŠEMOHOUCÍ BOŽÍ SYNOVÉ, technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Aby nad lidmi mohla vládnout nová STÁTNÍ SPRÁVA, vedená vládou pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, ve složení vlády, dále opakovaně uváděné. Žádal jsem ho, aby spolu se mnou zajel do Brna, za BELZEBUBEM Brna, za Satanem biskupem Cikrlem proto, aby jeho církev katolická, všeobecná, se stala jedinou církví Česka tím, že bude součástí nové STÁTNÍ SPRÁVY, s mocí výkonnou. Žádal jsem ho, aby dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, prohlásil za neměnné dogma, pro veškerý Boží technický lid Česka a SVĚTA. Zpupný a neposlušný drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, prohlásil nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, za pomateného zločince, zloděje, lháře, a za podvodníka, sebe za moudrého, spravedlivého a všemohoucího, a zavřel za sebou dveře fary. Proto jsem mu před dveřmi, ještě dlouho, a vytrvale pískal. Nový Kristus vyčkává, chce se nad úplně pomateným křesťanským Českem, kde vzešel plný počet pomatených křesťanských dementních idiotů, smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až mnoho zedníků a ostatních proletářů, spolu se mnou, půjdou vypískat, a vystříkat stříkacími pistolemi, např. drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, který proletářům škodí, svými křesťanskými protikladnými žvásty tím, že brání nastolení Boží SPRAVEDLNOSTI, opakovaně uváděné, která je nezbytná, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Stejně tak se Kristus nad Domašovskem, Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když mnoho pokorných a poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bude volit tak, jak je to uvedeno na stranách 16 až 19. Smiluje se, až mnoho zedníků a ostatních proletářů, spolu se mnou, půjde vypískat, a vystříkat, stříkacími pistolemi, starosty, či primátory. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad lidmi, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, z VUT v Brně, a z ČVUT. Vzkaz pro mladého Valy, pokud to byl on, kdo mě z kostela vyvlekl. Jeho otec, starý Vala, se Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, mnohokrát posmívat tím, že tvrdil, že křesťané být úplně poslušní nemusí. Kristus UKŘIŽOVANÝ, dle žvástů drzých pozemských Otců, Satanů kněží, jim pokrytcům, přece všechny lži, jejich chamtivost, jejich modloslužby, jejich rouhání, odpustil. Starý Vala se jeden den Kristu UKŘIŽOVANÉMU posmíval, a druhý den ho Kristus zabil proto, aby dokázal, že rouhače zabíjí, jak v Písmu slíbil. Co učiní mladý Vala nyní, ptá se Kristus. Půjde cestou do záhuby svého TĚLA a své DUŠE, nebo se obrátí k jedinému Bohu SVĚTA, a bude mu sloužit s vděčností, a s láskou, za jeho SLOVO NOVÝCH NEBES? Nový Kristus mladého Valu nechce pokořovat věčně. Chce, aby platilo, že nelze sloužit současně Bohu, který je na přelomu věků konce éry fosilních paliv, SLOVEM NOVÝCH NEBES, a MAJETKU, a tím SKÁLE všech křesťanských militaristů SVĚTA, PRACHŮM, PENĚZŮM. Ve volbách DNE PÁNĚ 10.10.2014 a 11.10.2014, není volič KRÁLEM, protože je hlupákem, KURVÍTKEM. Především drzí pozemští Otcové Satani kněží, KURVÍTKA, dělají z lidí hlupáky, protože vládnou nad lidmi, místo nového Krista, který je PÁNEM PÁNŮ, a KRÁLEM KRÁLŮ, a působí jim zlo, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, neposlušných. Papež František bude posledním papežem, když ve středu, uprostřed toho svatého týdne, zedníci, a ostatní proletáři, vyjdou z křesťanského militarismu, do svobody Božího království tím, že vystříkají a vypískají, nejdříve drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, a potom jeho zlé DĚTI, např. starostku Vítkovou, starosty Pitrochy, atd., či jejich nástupce. Když totéž udělají zedníci, a ostatní proletáři, např. v Břeclavi, potom již Kristus bude jednat sám, a celé Česko bude BOŽÍM SYNEM tím, že bude Božím lidem. KURVÍTKO je slabá součást systému. KURVÍTKEM, slabým článkem v křesťanství, je např. drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, kvůli němuž, nikdo z lidí neplní ani jedno Boží přikázání. Jakmile se stane OTCEM BOHU MILÝM, pro svou úplnou poslušnost, bude BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nastoleno v jedinou hodinu, prvních BOHOSLUŽEB na SVĚTĚ tím, že BOHOVÉ, pokorní a úplně poslušní lidé, začnou svými skutky měnit militaristické křesťanství, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.

4.) Žádost o zpochybnění, či o úplné zrušení, podzimních komunálních voleb, a voleb do SENÁTU, konaných na podzim v roce 2014, podávaný na NSS v Brně, JUDr. Baxou, a jeho komisí. Bude to chvilka, kdy Kristus, zločince z NSS odvrhne ven, pro jejich militaristickou křesťanskou spravedlnost charity a almužny, od své slávy, od své SPRAVEDLNOSTI, SLOV NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, na smetiště dějin, v případě, že se na Domašovsku začne mluvit pravda, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Žádám o písemnou odpověď, na můj požadavek, na zrušení voleb vzpurných, zpupných a neposlušných vládnoucích dementních idiotů, od kterých, pro jejich neposlušnost, odstoupil nový Kristus, svým rozumem, v částečce svého DUCHA. Protože nemám elektronický podpis, přijdu osobně na podatelnu NSS v Brně, elektronické zaslání těchto textů kapitoly 183, potvrdit podpisem. Pokyny pro náboženskou a technickou elitu, a pro vůdce NSS v Brně JUDr. Baxy, pro jeho komisi, pro nastolení Božího království, pomocí pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, kterým možná, ze svého milosrdenství, Kristus rozum, v částečce svého DUCHA o energetice, zase vrátí. Nikdo nemá legitimní právo vládnout nad lidmi jako mrtvý, jako neposlušný, pro odstoupení rozumu Hospodina. Všechno, co nyní vzpurní a neposlušní, to je mrtví politici, kněží, dělníci, soudci, atd., dělají, bez žehnání Krista SLOVY NOVÝCH NEBES, bude, kvůli energetice, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, připomínáno s proklínáním. Uvedený text byl zaslán do SUPUR DEBATY na ČT24, ve čtvrtek 16.10.2014. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud na Domašovsku, v Brně, a v Praze, a na NSS v Brně, u JUDr. Baxy, a jeho komice, nevznikne NOVÉ NEBE, čtením SLOV NOVÝCH NEBES, ve školství a v médiích, na NSS v Brně, a tím i NOVÁ ZEMĚ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku, a ve SVĚTĚ, nebude mluvit pravda o Kristu, který je jediným Bohem SVĚTA, a pravda o energetice, ekologii a mravech, dle textů Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Když Kristus UKŘIŽOVANÝ, pomocí protikladných křesťanských nauk o Kristu, a pomocí křesťanských promyšlených vychytralostí o ekonomice, nebude neprodleně jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA, budou úplně pomatení odborníci pro energetiku, dělat např. energetickou koncepci Česka, stejně nesmyslně, pouze na částečku energetiky z elektrické energie, z toho důvodu, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, mají Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, pouze za částečku Boha. DÍVKO BÍLÁ, KRÁLOVNO MÍRU, ŽENO STATEČNÁ, chvála tvému klínu, aniž jej křesťané znají. Sám OLTÁŘ KRÁSY, sladké révy džbán, je SLOVO NOVÝCH NEBES. K.M.7/12, Př.31/10. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, zaměňují částečku Boha, Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských nauk, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, za jediného Boha SVĚTA. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, žehná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pouze pokorným a úplně poslušným. Když nebude Ježíš Kristus, na NSS v Brně, u JUDr. Baxy, a u jeho komise, jediným Bohem SVĚTA, jediným Bohem všech světových náboženství, budou energetici dělat energetickou koncepci Česka, na dalších dvacet let, stále pouze na cca deset procent elektrické energie, z celkem potřebné energie. Uvedené zlo demence technické elity, bude trvat tak dlouho, dokud JUDr. Baxa, a jeho komise NSS, neuvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES, o odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Celé Česko musí uvěřit textům Písma o tom, že bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, lidé, jejichž TĚLO i DUŠE jsou stejné jako u zvířat, nemají než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Z milosrdenství odstoupení rozumu Ježíše Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, mohou být boháči v Česku, propuštění s prázdnou podruhé, a to neprodleně. Poprvé byli v Česku boháči propuštění s prázdnou, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že přechodné odloučení od PŘÍTELE, od Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, potvrzuje úplnou závislost, na dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a na příkazu úplného zničení všech křesťanských militaristických hlupáků, pomatenců, boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., kteří Krista zneužívají, mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a mletím promyšlených ekonomických, militaristických, vojenských, a jiných vychytralostí. Z Božího milosrdenství mně Kristus umožnil telefonicky promluvit v Radiožurnálu, kde kazili dobré mravy, svými energetickými žvásty, redaktor Vladimír Kroc vladimir.kroc@rozhlas.cz, a jeho host, Václav Havlíček, vedoucí reaktorového bloku Temelína infocentrum.ete@cez.cz. Vše uváděné má povinnost pochopit i JUDr. Baxa, a jeho „volební“ komise NSS, pro rozhodnutí, o neprodleném zrušení podzinmích voleb 2014. Proto, aby Kristus začal vládnout nad celým SVĚTEM, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, zločincům, dementním idiotům z Radiožurnálu, Krocovi, a jeho hostu Havlíčkovi, jsem telefonicky sdělil, že Česku dávají ELEKTROŠOKY, protože nepovažují vládní energetickou koncepci, dnes ministra průmyslu Mládka, na elektrickou energii, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie, za zločin. Posluchačům a uvedeným rouhačům, lhářům a zločincům, bylo sděleno zkráceně asi toto. Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, se lidem mstí za to, že ho např. farář Dominik z Domašova, či starosta Pitrocha z Domašova, stále považují za křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, neschopnou vrátit lhářům všechno na jejich hlavy, a to neprodleně, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzedmutého moře křesťanských a jiných militaristických sviní, ODSTOUPENÍM SVÉHO TECHNICKÉHO ROZUMU, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii a mravech. Jak pravil již dříve Kohák, na EVROPĚ 2, Česko buď bude mluvit pravdu o Kristu, a tím pravdu o jedině správné energetické koncepci Krista, platné pro celý SVĚT, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nebo ho znovu čeká ELEKTROŠOK. Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že není ELEKTŘINOU, a proto Česku nemůže dávat ELEKTROŠOKY. ELEKTROŠOK Česko dostalo od pomatenců a lhářů, od Kroce a od Havlíčka, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kvůli úplnému a neprodlenému zničení křesťanského militarismu, kvůli zničení děsivé temnoty, ekumenického křesťanského katechismu, a zničení krutého zmijího jedu ekonomický žvástů ekonomů a bankéřů. Posluchačům, a zločincům z Radiožurnálu Krocovi, a jeho hostu Havlíčkovi, jsem telefonicky sdělil, že Česku dávají ELEKTROŠOK, protože nepovažují vládní energetickou koncepci, dnes ministra průmyslu Mládka, na elektrickou energii, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie, za zločin. Ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, nebo v kap. 182, je uvedeno, že energetici lžou, pro odstoupení rozumu Hospodina, viz další text, přetažený z minulé kapitoly.

ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. DLE GRAFU, ENERGIE Z ROPY tvoří cca 60,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z PLYNU tvoří cca 25,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z ŘEPKY tvoří cca 1,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z UHLÍ PRO VYTÁPĚNÍ tvoří cca 4,0 % z celkem potřebné energie. UHELNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍ A VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY, A FOTOVOLTAIKA tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Blázni se radují.

 

Dementní idiot ministr průmyslu Mládek, vlastně vytváří energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie, což je pro Česko ELEKTROŠOK. To znamená, že jeho energetická koncepce se týká pouze UHELNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍCH, VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN, A FOTOVOLTAIKY, které tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Uhlí a řepky má Česko tak málo, že žádné jiné nesmyslné energetické koncepce, než na elektrickou energii, se dělat v Česku nedají. Graf procentuálního rozdělení energií, uvedený i ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, má povinnost upřesnit docent Skála z VUT v Brně proto, aby se mohla udělat energetická koncepce pro celý SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA v Praze. Na uvedené tvrzení, pomatenci a hlupáci redaktor Vladimír Kroc, a jeho host, Václav Havlíček, reagovali tvrzením, že celková energie pro Česko, je energie elektrická, a že 3,46 % energie z jaderných elektráren, je 34,6 % celkové energie. Všem posluchačům, kteří volali po mně, se odpovědi pomatenců, lhářů, Kroce a Havlíčka, líbily. Jakou měrou pomatenci redaktor Vladimír Kroc, a jeho host, Václav Havlíček, měří nezaměstnaným, chudákům, bezdomovcům, a prostitutkám, takovou měrou Bůh naměří Krocovi, Havlíčkovi, a JUDr. Baxovi a jeho volební komisi NSS, a ještě jim přidá, protože pro poslušné dělá dobro, svým rozumem, a pro neposlušné dělá zlo, odstoupením svého rozumu. Rovnost 6.10.2014 uvedla, že každý obchodník musí mít v podzemních zásobnících uloženo takové množství plynu, které odpovídá 20 procentům dodávek chráněným zákazníkům, což jsou např. domácnosti či nemocnice. Uvedla také, že Česko má v zásobnících uskladněno 40 procent celkové roční potřeby zemního plynu. Zřejmě průmysl spotřebuje mnohem víc plynu, než domácnosti. BOŽÍ SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, musí vědět vše o energetice, a o novém Kristu, o jeho příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, a s ní související zákony POLE VĚDY Písma, o ekologii, a mravech. Když se nenajde nikdo, kdo by chtěl vědět pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, Česko, pro odstoupení rozumu Krista, bude Kristem úplně zničeno. Uvedení pomatení, drzí, neposlušní, vzpurní a chamtiví vládnoucí modloslužebníci, či zločinci, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, až na věky věků, pro své lži o energetice, a Ježíši Kristu. Kristus však v Písmu slíbil, že se nad pokornými a poslušnými smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby Česko mohlo vyjít, z děsivé křesťanské temnoty protikladných nauk o Kristu, a odvrhnout krutý zmijí jed, ekonomických vychytralostí ekonomky Vítkové z Říček, a ministra financí Babiše, vypískáním a vystříkáním, všech křesťanských militaristických sviní, v kostelích, a ve stávající, prolhané, STÁTNÍ SPRÁVĚ. Celý SVĚT musí v Česku vidět, drzé, mrtvé, militaristické, imperialistické, křesťanské pomatence, odchované drzými pozemskými Otci Satany kněžími, jak, bez rozumu Krista, kráčejí do hrobu ropného, a ekonomického kolapsu, a do hrobu třetí světové války, která se již v Iráku, Sýrii, Afghánistánu, v Čečensku, v Gaze, atd. začala. Nový Kristus, kvůli děsivé temnotě křesťanské EUCHARISTIE, kvůli křesťanské spravedlnosti charity a almužny, stále nemůže nad lidmi vládnout sám, bez Satanů kněží, a bez Hadů, politiků pravice a levice, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Okamžik pravdy o Bohu, a pravdy o energetice nastane, z milosrdenství rozumu Krista, až energetici z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanti přiznají, že jediná správná cesta Česka, je realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, a realizace s nimi souvisejících zákonů POLE VĚDY Písma, o ekologii, a mravech. Stvoření k obrazu Božímu budou pouze pokorní a úplně poslušní. Vládnout mohou jenom pokorní a úplně poslušní, kterým Kristus, ze svého milosrdenství, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o energetice, ekologii, a mravech, zase vrátí. Dle písniček od Krista. Kristus nás prohnal křesťanským klestím a trním, takže jsme, z jeho rozhodnutí, samý šrám. Bůh zdraví máky vlčí, komunistické, co znovu kvetou v kapitalismu, a mlčí. Česko již může se smát, zpívat Kristu písně nové, a žít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, když uzná, že stále stejný Kristus, je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Velké okamžiky se rodí z velkých příležitostí. Okamžik pravdy o Kristu, a pravdy o energetice se blíží, zastavit se nedá, když např. HASIČI z Domašova, budou poslušní.

5.) Když bude vyvolené Česko Boha úplně poslouchat, Kristus nebude mít důvodu, mu ublížit. Kristus např. státy, kde je EBOLA, či VÁLKA, trestá tisíckrát víc, než Česko proto, aby Česko pamatovalo na dobrotu Božího rozumu, a z jeho milosrdenství vykonalo soud všech zpupných a neposlušných, usvědčených z drzosti. Boží hněv již neprodlévá. EBOLOU Kristus trestá AFRIKU za to, že chce spravedlnost křesťanské charity, a almužny, Kristem odvrženou. K.M.1/4až12/10,17,22,27, Sír.5/5,7/16až 13/18až43/26,31, atd. Oslavovat Boha, znamená oslavovat SLOVO NOVÝCH NEBES, a mluvit ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh, SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, je nalezen ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Víra v nového Krista, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, činí potěšení, všem pokorným a úplně poslušným. Vrcholem blaha je chválit nového Krista, za SLOVA NOVÝCH NEBES, o energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které platí především pro nový Boží lid, pro technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty. Nový Boží technický lid, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nesmí vyhovovat přáním zpupných a neposlušných lidí. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou určené především energetikům celého SVĚTA. Boží zákony o energetice vypracoval špičkový energetik, jediný Bůh SVĚTA, který do energetiky vidí, protože je jejím tvůrcem. Proto Boží zákony o energetice, jsou pro technický lid dogmatem, platným stávající dobu přelomu věků. Dogmata o energetice musí být respektovány, protože DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, souvisí z jejich zveřejněním na VUT v Brně, na ČVUT, a v médiích. V NOBELOVĚ TÝDNU má Česko povinnost oddělit role BOHA a ČLOVĚKA tím, že bude Kristu, jedinému Bohu SVĚTA, zpívat novou píseň. Ve stávajícím křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, lidé nerozlišují rozum Boží, a rozum lidský. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, což je doba, kdy Boží hněv již neprodlévá nad těmi, kteří svým rozumem, svých DUŠÍ, a svých TĚL, stejných, jako mají zvířata, chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Krista, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, který bude SKÁLOU tím, že bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA. Proto, aby nový Kristus lidem dokázal, že Boží dokonalý rozum, je odlišný od lidského, zvířecího, odstoupil svým rozumem, v částečce svého DUCHA, od všech, kdo míchají rozum lidský, a rozum Boží, dohromady. Především Kristem vyvolené Česko, má Kristu zpívat novou píseň, která bere křídla všetkým zlám tím, že bere rozum a tím křídla, především vůdci PTACTVA ODS, emeritnímu rektoru Masarykovy univerzity, politologu Fialovi. Vůli Boží je, aby Česko oddělilo roli Boha, od role člověka tím, že Česko neprodleně zruší veškerý dobytek, všech církví, a všech politických stran tím, že jediným politickým a náboženským programem Česka bude rozhodnutí, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, bude nový Kristus. Bude jediným vůdcem tím, že budou platit jeho příkazy, a jeho zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. NOVÉ MRAVY vzniknou tím, že bude rozhodnuto, že po zřízení elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, bude zrušena SKÁLA zpupných, vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, exekutorů, atd., PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, auta, atd., proto, aby jediný vládce SVĚTA, nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl učinit na celém SVĚTĚ, vše energeticky, ekologicky, a mravně, neotřesitelné. Nový Kristus vyžaduje neprodleně zrušit všechny politické strany, a jejich politické programy, a všechny ekumenické církve tím, že jedinou církví Česka, bude NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, vedená novou vládou Česka, s ministry, kteří budou řídit přestavbu Česka, dle Božích příkazů, a zákonů. Složení nové vlády Česka je v dalším textu, opakovaně uváděném. V NOBELOVĚ TÝDNU má Česko povinnost, v polovině toho týdne, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8.10.2013, učinit v kostele v Domašově, v Břeclavi, atd., nového Krista, nositelem všech NOBELOVÝCH CEN, protože Kristus, svým rozumem, dělá veškerou genialitu lidí. Odstoupení rozumu nového Krista, od neposlušných boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., které učinilo z Kristem vyvoleného Česka, lži lid, je Božím milosrdenstvím proto, aby lidé rozlišili rozum Krista, od rozumu svého, nedokonalého, zvířecího. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, jsou ti, kteří v kostelích, píšťalkami a stříkacími pistolemi, dle dalšího textu, si vynutí ukončit křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv neprodlévá. Jediný Bůh SVĚTA, nový Ježíš Kristus, dá život v hojnosti těm chudým a vykořisťovaným, kteří nyní, při podzimních volbách 2014, zvolí nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, proklínáním všech stávajících pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných politiků, a proklínáním všech volebních komisí způsobem, který je uvedený v dalším textu. Nový Kristus, dle mnoha textů Písma, nazve své služebníky, pokornými, odpovědnými, spravedlivými, prozíravými, a poslušnými jedině v případě, když na volebních lístcích, budou kandidáti proklínání tak, jako to Kristus v Písmu požaduje, což je v dalším textu, podrobně vysvětleno. Boží sláva, BOŽÍHO ROZUMU, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, se zjeví Česku a SVĚTU okamžitě, během jediné hodiny, když např. při vysílání TWR v Proglasu, pozemští a neposlušní Otcové, Satani, kazatelé Kolegar z TWR twr@twr.cz, a Marek Titěra, usvědčení z drzosti, se omluví. marektitera@hotmail.com, ibcb@baptist.sk, ludek.sip@baptist.cz, info@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, mladez@baptist.cz, misijniodbor@baptist.cz, zastupce@dorkas.cz, info@dorkas.cz, levice@baptist.sk, banskabystrica@baptist.sk, alena.dankova@googlemail.com, jan.jackanic@baptist.cz, kosice@baptist.sk, atd. SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BABTISTŮ ze Zlína, atd., v sobotu, kdy má být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU v Česku, a v celém SVĚTĚ, mají povinnost realizovat vzkříšení z mrtvých křesťanských militaristických sviní tím, že opustí vody vzedmutého moře křesťanských dementních idiotů, a vyznají své křesťanské hříchy, to je své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Sbírka uvedených, drzých a neposlušných křesťanských Bohů, svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a svými ekonomickými, promyšlenými vychytralostmi, nemůže nikoho na SVĚTĚ energeticky spasit. Uvedení zločinci a lháři kazatelé, mají povinnost se vrátit k novému Kristu neprodleně tím, že svoje SLOVA KRVAVÝCH KŘESŤANSKÝCH NEBES, nechají padnout na ZEMI tím, že odejdou z médií, do říše ticha, až na věky věků. Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikoho zpupného, pyšného, vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Novému Kristu, v křesťanské vzdoro království PRACHŮ, PENĚZ, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Drzý pozemský Otec Satan farář, vůdce Proglasu Holík, na tyto texty reaguje tím, že v Proglasu objasňuje vše, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, vše o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím protikladných křesťanských nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí. Drzé křesťanské žvásty tohoto falešného proroka, tohoto Satana, stejně tak drzé činy ekumenických čarodějnic, církví, nejsou nikomu z lidí k užitku. K pravdě o Kristu, o jediném Bohu SVĚTA, stejně tak k pravdě o energetice, vede lidstvo pouze Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Běda drzému pozemskému Otci Satanu Holíkovi, Proglasu, a TWR, že DEN SOUDNÝ pomatených pokrytců, zločinců, a lhářů křesťanů, politiků, boháčů, bankéřů, vojáků, atd., za výmysl pokládají. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, především SLOV Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, dal Kristus Česku a SVĚTU, z milosrdenství svého rozumu, pro nastolení celosvětového míru, pro zničení všech vojáků, všech zbraní, atd., na všesvětovém kongresů ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus, MEDIÁLNÍ MISTR, doplňuje texty SLOV NOVÝCH NEBES, i písničkami. Příteli Satane faráři Holíku z PROGLASU, postůj a slyš. Jak jistě, ze SLOV NOVÝCH NEBES víš, Bůh je ŽENA STATEČNÁ. Nic víc z křesťanského militarismu nezbude, jen OHEŇ a DÝM, jen ZLATO rozumu Krista, a HLÍNA lidského myšlení. V křesťanství, které je zlatem, či stříbrem odvrženým, z křesťanů, nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD Krista neuvidí. Stanu se emeritním bláznem, až ŽENA STATEČNÁ, bude Kristem tím, že bude mít HOŘÍCÍ KLÍN, protože bude rodit nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, se smiluje, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, v částečce SVÉHO DUCHA, pouze v případě, že Česko nepromarní šanci, a SLOVO NOVÝCH NEBES, o Boží dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, bude v Česku všude čteno. OSMIČKA v datu ÚPLŇKU MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ve středu 8.10.2014, je znakem nekonečného vzdoru nedokonalého lidského rozumu, proti dokonalému rozumu Krista. Nový Kristus dá Česku a SVĚTU, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, za příběh o Kristu UKŘIŽOVANÉM, co jde vzít zpátky, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Kristus vzdá Česku chválu, když Bohu milý OTEC farář Dominik, v kostele v Domašově, či faráři v Břeclavi, atd., obrátí ve středu, chrámové křesťanské zpěvy v kvílení, dobrovolně, na základě těchto textů APOKALYPSY pomalého POSLEDÍHO SOUDU. Na vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, dopluji s Boží pomocí do Božího království , když vzedmuté moře křesťanských militaristických sviní vyschne, např. v kostele v Domašově, ve středu 8.10.2014, což se pro drzost farníků, nestalo.

6.) Kdyby militaristické svině, Eva Hůlková, z Doteků víry v Radiožurnálu doteky@rozhlas.cz, a předsedkyně Vězeňské duchovní péče Renáta Balcarová rbalcarova@grvs.justice.cz, bpivonka@grvs.justice.cz, e-podatelna@grvs.cz, kjakubalova@vez.ryn.justice.cz, jitka.novotna@rozhlas.cz, mskoda@vez.str.justice.cz, atd., neblokovali můj telefon, bylo by jim, a posluchačům, zkráceně sděleno. Nový Kristus je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, a žádného křesťanského prostředníka, žádné KURVÍTKO, které kazí dobré mravy, mezi sebou, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, již nepotřebuje. Jeho vůli, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je, aby všichni, kdo jsou dnes ve vězení kvůli tomu, že zedníci a ostatní proletáři, jsou diskriminovaní svou chudobou, byli neprodleně z vězení propuštění, protože DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, končí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, kvůli tomu, aby svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit vše nové, energeticky neotřesitelné. Vyžaduje, aby hříchy, či lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lži o koncepci energetiky, neodpouštěli drzí pozemští Otcové Satani kněží, kazatelé, či soudci z KSZ v Brně, atd., posta@ksz.brn.justice.cz, posta@osz.brnm.justice.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@osz.brnv.justice.cz, posta@osz.bla.justice.cz, posta@osz.vys.justice.cz, posta@osz.zno.justice.cz, posta@osz.brv.justice.cz, posta@osz.hod.justice.cz, atd. Hříchy či lži o Kristu, a lži o energetice, nyní odpouští nový Kristus, a tím BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, nového Božího lidu zedníků, a ostatního proletariátu, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, o dokonalé Boží lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném, všech militaristických prasat. Každý, kdo texty Písma elektronicky dostává, nemá výmluvu, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nerozumět. Proto pozor militaristické svině Evo Hůlková, a Renáto Balcarová, a pane Pavle Vonšovský, ať neskončíte ve vězení, pod zámkem. Česko je ateistické, protože mě Vonšovský odmítl přepojit do vysílání Doteků víry. Kvůli tomu, že místo nového Krista, vládnou Česku uvedení pomatenci, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Nový Kristus bude dobrý, pro zedníky, a ostatní proletariát, až pojítkem, či KURVÍTKEM, mezi Kristem a proletariátem, nebude emeritní rektor Masarykovy univerzity, vůdce ptactva ODS Petr Fiala, protože každý zedník a proletář, bude SLOVO NOVÝCH NEBES, z médií, a ze školství, dobře znát. Kvůli tomu, že vůdcem lidí je emeritní rektor Masarykovy univerzity, a nikoli Kristus sám, lidé zaplňují zemi odpadem, od jednoho konce na druhý také tím, že výrobci vkládají do výrobků KURVÍTKA proto, aby výrobek vydržel pouze po dobu záruční lhůty. Kvůli Vašim lžím o Kristu UKŘIŽOVANÉM, odstrašujícím příkladem pro Česko a SVĚT, je jazyk neposlušné, to je mrtvé křesťanské Boží trojice, KURVÍTEK, OTCE ustálených lží, vojenského historika Stehlíka, SYNA ČLOVĚKA, vůdce NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, který pomocí justice kryje ustálené lži vládnoucích zločinců, a křesťanského DUCHA SVATÉHO, hnusné militaristické, křesťanské svině, prostitutky, či MRZKÉ ŽENY, která smilní s boháči a s bankéři, místo s Kristem, Zity Senkové zita.senkova@rozhlas.cz, která v Česku, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dělá veškeré militaristické, křesťanské zlo na SVĚTĚ. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní dementní idioti, mají nového Krista za hlupáka, protože tvrdí, že nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nedovede nic vysvětlit. Tím všichni hřeší proti DUCHU SVATÉMU, a nelze jim, jejich lži o Bohu, a lži o energetice, odpustit. Nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES uvádí, že ŽENA STATEČNÁ, pohrdá neposlušnými ROBOTY, či dementními idioty Stehlíkem, JUDr. Baxou, i MRZKOU ŽENOU Zitou Senkovou, kvůli tomu, že nedokáží z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopit, rozdíl mezi dokonalým rozumem Krista, uvedeným v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a rozumem svým, zvířecím, naprogramovaným v děsivé temnotě křesťanství, na dělání militaristického, křesťanského zla. Uvedená křesťanská Boží trojice, si navzájem oslavuje svůj rozum dementních idiotů, protože nemá o Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ani ponětí. Uvedení tři dementní vládnoucí idioti, či zločinci, programem své DUŠE, a svého TĚLA, vedou Česko stále do HROBU, blízkého, ropného, a ekonomického kolapsu, a tím do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Uvedení vzpurní, zpupní a neposlušní dementní idioti, mrtví zločinci, novým Kristem prokletí, nevěří textům Písma o tom, že DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Nevěří textům Písma o tom, že konec stávajících křesťanských dějin, a konec válek na SVĚTĚ nastane, až Kristem vyvolené Česko pochopí texty Písma o tom, že veškeré konflikty mezi lidmi, a mezi státy, úplně zmizí, až nový Kristus se smiluje, až dovede SLOVEM NOVÝCH NEBES, jím vyvolené Česko, a tím i celé lidstvo, na majetkovou rovinu, pomocí elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech politických a náboženských zvířat, což vše je nutné neprodleně realizovat, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Dementní idioti, či váleční zločinci, hlupáci, zita.senkova@rozhlas.cz, vojenský historik Stehlík, a drzý NETVOR JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, se odmítají rozejít s křesťanským militarismem, kvůli své křesťanské SPRAVEDLNOSTI, kvůli svému byrokratickému zvířecímu myšlení o Bohu, a o jeho křesťanské „lásce“ k boháčům, bankéřům, vojákům, soudcům z NSS, a drzým pozemským Satanům kněžím, z TWR a z Proglasu. Kristus v Písmu, v písničkách i filmech uvádí, že v bezpečí Boží ochrany, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, budou všichni, kdo si vypěstují závislost na svém partnerovi, či příteli, na novém Kristu tím, že se stanou úplně závislí na Božích příkazech, a na zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Této závislosti na Kristu, se říká láska k Bohu. Když Česko se nestane neprodleně úplně závislé, na Božích příkazech, a na zákonech POLE VĚDY Písma, když Kristus nebude jediným VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, všech států SVĚTA, bude Kristem vyvolené Česko, úplně zničeno. Nový Kristus nedokáže, svým rozumem, který nyní dává, v částečce DUCHA SVATÉHO o energetice, a o Kristu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Česku a SVĚTU pomoci, dokud uvedené tři křesťanské neposlušné militaristické svině, nebudou z médií vyhnány do říše ticha, novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Když např. zedníci a ostatní proletáři, uvedeným militaristickým křesťanským sviním, neodpustí jejich hříchy, či jejich lži, půjdou vládnoucí zločinci, do vězení, POD ZÁMEK. Hříchy a zločiny proti lidskosti, např. DISKRIMINACI zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, již neodpouští Kristem souzení drzí pozemští Otcové Satani kněží, ale nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a tím BOHOVÉ, či BOŽÍ SYNOVÉ, zedníci a ostatní proletáři, pokud se rozplodí, pokud jich bude na Domašovsku, a v Česku, hodně. Když zedníci, a ostatní proletáři, někomu z vládnoucích zločinců, hříchy a lži odpustí, budou mu odpuštěny. Když je zadrží, budou mu zadrženy tím, že každý vládnoucí dementní idiot, se zadrženými hříchy, půjde od svého politického, či jiného koryta. O slavná stávající pojítka, či KURVÍTKA, mezi Bohem a lidmi, např. o emeritního rektora Masarykovy univerzity Fialy, o Otce Satana Holíka z Proglasu, o slavného Satana, kněze Halíka, o emeritního rektora Karlovy univerzity Hampla, stávajícího rektora Karlovy univerzity Zímy, stávajícího rektora Masarykovy univerzity Beka, o JUDr. Baxy, o ministra průmyslu Mládka, atd., se bude losovat. Budou sloužit zedníkům, a ostatním proletářům, jako pomocní dělníci, a budou chválit Boha za to, že nesedí ve vězení, pod zámkem. Nový Kristus, MEDIÁLNÍ MISTR, SKLADATEL a BÁSNÍK, v pátek, dne Páně 3.10.2014, volá S.O.S, na záchranu Česka, a na záchranu PLANETY ZEMĚ, všechny pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, spravedlivé, atd. KŘESŤANSKÉ BOŽÍ TROJICI, militaristickým sviním, OTCI ustálených militaristických lží, vojenskému historikovi Stehlíkovi, SYNU ČLOVĚKA, vůdci zločinců z NSS JUDr. Baxovi podatelna@nssoud.cz, a křesťanskému DUCHU SVATÉMU, militaristickému, Zitě Senkové, již žádné jejich HŘÍCHY, kterou jsou k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA, nelze odpustit, protože jsou dlouhodobě usvědčení ze lží o Kristu, a za lží o energetice. Zedníci a ostatní proletáři, mají povinnost spasit svoje DUŠE, svoje TĚLA, Česko, a celý SVĚT tím, že se rozplodí např. v kostele v Domašově, či v kostele Břeclavi, atd., při umlčení křesťanských žvástů drzých pozemských Otců Satanů kněží, píšťalkami, a stříkacími pistolemi, viz další text. Nový Kristus, nad svým novým, pokorným, a úplně poslušným Božím lidem, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když mnoho zedníků, a ostatních proletářů, ukončí děsivou křesťanskou temnotu, a krutý zmijí jed, děsivého křesťanského ekonomického militarismu, úplnou pacifikací faráře Dominika v Domašově, farářů v Břeclavi, atd. Pomocí píšťalek a stříkacích pistolí, viz další text. Např. drzý pozemský Otec, Satan, neposlušný farář Dominik z Domašova, dělá při svých modloslužbách, práci nikoli pro Boha, ale pro všechny militaristické vládnoucí svině, protože svými protikladnými žvásty o Kristu, a svými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, kazí dobré mravy Česka, a SVĚTA. Konečné řešení s těmi, kdo odmítají mluvit v médiích, ve školství, v ekumenických církvích, atd., srozumitelně o novém Kristu, a stejně tak srozumitelně o Boží koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je zřejmý. Kdo, pro odstoupení rozumu Krista, má zemřít, ten zemře, a půjde od koryta, pokud zedníci, a ostatní proletáři, budou zpupné, vzpurné a neposlušné vládnoucí křesťanské militaristické svině, dostatečně intenzivně proklínat, pokud kněze vypískají při kázání, pokud je pokropí vodou ze stříkacích pistolí, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůli Boží je, aby Česko, energeticky, ekologicky a mravně spasilo sebe, a celý SVĚT, celosvětovým mírem tím, že neprodleně rozhodne, o svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což vše je uvedené, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Česku, a o Slovensku. Všichni křesťanští a jiní militaristé, pokud ani nyní nového Krista neposlechnou, budou novým Kristem zabiti, všemi možnými způsoby, uvedenými v Písmu, o zabíjení mrtvých, to je zpupných, vzpurných a neposlušných. Kdo chce, jako neposlušný a vzpurný zemřít, zemře za trest. Kdo co a jak činí, proti Boží vůli, jaké zlo činí, je ze SLOV NOVÝCH NEBES zřejmé, pro každého pokorného a úplně poslušného. Znovu sjednocení Česka a lidstva celosvětovým mírem, je možné pouze pod uváděnou Boží SPRAVEDLNOSTÍ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, která bude daleko vyšší, než byla SPRAVEDLNOST soudruhů, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Kdo lže o energetice, a o Kristu, ten úplně zanikne, i se svým stádem. Boží hněv nad zpupnými, vzpurnými, pyšnými, neposlušnými, a drzými pozemskými Otci Satany kněžími, atd., již neprodlévá. Zlín musí mít daleko vyšší spravedlnost, než měl v době, když byl Gottwaldovem, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Bujné militaristické a křesťanské křoví, které má za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, vojáky, zbraně, auta, atd., který nesmyslně ničí zemi, musí shořet v kostelích v Domašově, v Břeclavi, v Gottwaldově, v Brně, v Praze, a v celém Česku, neprodleně. Protože stropnickym@psp.cz, jourovav@psp.cz, babisa@psp.cz, brabecr@psp.cz, zlatuskaj@psp.cz, raisk@psp.cz, negrilovali Česko ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byla v EU UGRILOVÁNA ministryně Jourová. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud BOŽÍ SYN, BOŽÍ TECHNICKÝ LID Česka, nebude GRILOVAT energetiky všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Každý pokorný a úplně poslušný služebník nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí pochopit texty Písma o tom, že Masarykova a Karlova univerzita, svým křesťanským militarismem, dělá největší zlo na SVĚTĚ, pro neposlušnost rektorů univerzit. OTCEM veškerého křesťanského militaristického zla STARÝCH NEBES, je emeritní rektor Masarykovy univerzity, stávající vůdce politického PTACTVA ODS, politolog Petr Fiala. Stávajícím křesťanským SYNEM ČLOVĚKA, je drzý a Bohem prokletý rektor Karlovy univerzity, Tomáš Zíma uk@cuni.cz, rektor@cuni.cz. Stávajícím křesťanským DUCHEM SVATÝM NOVÉHO JERUZALÉMA, Brna, je militaristická křesťanská svině, rektor Bek info@rect.muni.cz, rektor@muni.cz, secretary@rect.muni.cz. Religionisté, a TEOLOGICKÉ FAKULTY těchto slavných zločinců, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že odmítají předat veškerou moc nad lidmi, dobytku, z řad NOVÉHO BOŽÍHO technického lidu, pokorného a úplně poslušného, VUT v Brně, ČVUT a projektantům, a tím předat vládu nad lidmi, novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Proto Kristus v Písmu slíbil, že o uvedené zločine budou losovat úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, z řad zedníků, a ostatního proletariátu. Politolog, vůdce PTACTVA ODS, Petr Fiala, a rektoři Tomáš Zíma a Bek, jsou totiž usvědčení z drzosti vůči Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Jejich HŘÍCHY, jejich lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jim nelze odpustit, protože jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Jejich začlenění, do řad zedníků, a ostatních proletářů, jejich služba zedníkům a ostatnímu proletariátu, bude DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista VÍTĚZNÉHO, nad všemi drzými zločinci a pokrytci. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

7.) Jan Rosák jan.rosak@rozhlas.cz, do svého pořadu pozval záhadologa pana Soukupa, který mluvil o Česku v podobenstvích stejně, jako mluví o Česku Kristus v Písmu. Pan Soukup objasňoval záhady z podzemí, info@agartha.cz, o kterém Kristus v Písmu mluví také v podobenstvích, a to jako o PODSVĚTÍ. Záhadu pracovníka, dělníka, který spadl z BÝČÍ SKÁLY, z výšky šedesáti metrů, a zabil se, Kristus upřesňuje v Písmu. Tělo dělníka, který byl prohlášený za mrtvého, se nenašlo. Mrtvý dělník, po osmnácti létech se objevil živý, a požadoval mzdu za práci, kterou vykonal předtím, než spadl z BÝČÍ SKÁLY. Podnikatel se bránil u soudu, protože dělník byl již dávno uznán za mrtvého. Spor se dostal k vojenskému soudu, který vyšetřoval, proč se dělník vyhnul vojenské službě. Dělník vysvětlil, že po pádu z BÝČI SKÁLY, se dostal do podzemí, info@agartha.cz, kdy mu, dle PÍSMA, BÍLÁ KRÁLOVNA MÍRU, kterou MOCNÝ VLÁDCE, jediný Bůh SVĚTA, nový Kristus, DUCH SVATÝ, KRÁL SVĚTA, nazývá ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ŽENOU STATEČNOU, zachránila život. Byl v podzemí BÝČI SKÁLY, info@agartha.cz, tak dlouho proto, aby se uzdravil. ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, mu ukázala všechny vojevůdce Česka, a řekla, že o Česko pečuje, z PODZEMÍ BÝČÍ SKÁLY, svým rozumem Krista, ze svého milosrdenství, dle textů VEŠKERÉHO Písma, což nový Kristus uvádí ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Proč je tento příběh podobenstvím, který upřesňuje a doplňuje texty Písma, o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM. Doba osmnácti let Česka, je uvedena v Písmu. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, vede Česko, dle Písma, odjakživa, takže vedl Československo, i po vyjití Československa, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. O vyjití Česka z TÁBORA socialismu, do TÁBORA kapitalismu, Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a např. v pohádce, O ZLÉ A DOBRÉ VODĚ, uvádí. Hle, já PÁN ZLÝCH KŘESŤANSKÝCH VOD, já Otec Satan kardinál DUKA, svým rozumem zvířete, při odstoupení rozumu Krista, jsem se, dle vůle Krista, zmocnil pomocí křesťanství Česka, a dělám, svými křesťanskými žvásty, veškeré křesťanské, fašistické, či militaristické zlo, protože, jako zpupný a neposlušný, mám černé svědomí. Protože nad lidmi vládnu já, neposlušný, to je mrtvý, ze svých křesťanských nebes, pomocí svých křesťanských militaristických žvástů, místo Krista, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí Kristus vládnout Česku a SVĚTU, z PODZEMÍ BÝČÍ SKÁLY KDU-ČSL, již více než osmnáct let, od vzniku Česka. Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 2.Král.22/3,23/23, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Luk.13/15, atd. Protože Kristus má nebesa plné ZLÉ VODY Satana kardinála Duky, nový Kristus uvedl na BERANY komunisty, na KOZLY socialisty, a na BÝKY, či na VOLY, lidovce, zlé věci, ovoce jejich úmyslů, za to, že po dobu čtyřiceti let pouště socialismu, nevěnovali pozornost Božím slovům, o dokonalé majetkové rovnosti, pro pracující lid, a pro inteligenci. Zákony POLE VĚDY Písma, známé až nyní, uvedené ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o energetice, ekologii, a mravech, a o ukončení všech válek na světě, o zničení všech zbraní, atd., si nyní všichni lidé zprotivili. Realizace Boží majetkové rovnosti boháčů a chudáků, nezbytná kvůli energetické spáse, je proto v Česku, a ve SVĚTĚ, stále v nedohlednu. Katastrofou je, že všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, např. boháči, bankéři, vojáci, atd., zhynou, společně s celým Českem, pro odstoupení rozumu Krista. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dává svůj rozum, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, jenom pokorným, a úplně poslušným. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27až51/58, atd. Doba uzdravování dělníka v podzemí, info@agartha.cz, po dobu osmnácti let, je podobenstvím, o době uzdravování Česka, po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialismu. Při svém druhém příchodu Krista, při vyvedení Československa, do vzedmutého moře křesťanských militaristických prasat, Kristus zkoušel Československo tři roky, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Když neuspěl, rozdělil Československo, na Česko a Slovensko. Po osmnácti létech svého působení SLOVEM NOVÝCH NEBES, Česko již mělo být dávno uzdraveno, a nebylo. Proto Kristus stanovil NOVÉ DNES naplnění Písma, za DALŠÍ TŘI ROKY svého působení SLOVEM NOVÝCH NEBES, to je 18 a 3 = 21 let. Dle Písma, Kristus má v záloze ještě ROK TRESTU, Jer.23/12,29,32, pro stávající Bohy Satanů kněží, pro boháče, bankéře, makléře, exekutory, pro vojenské kaplany, vojáky, atd. Nebo má v Písmu v záloze SEDM DALŠÍCH LET UZDRAVOVÁNÍ. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, atd. Nebo má v záloze dalších dvacet let, a úplné zničení Česka. Soudců16/31, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, atd. Co drzý pozemský Otec farář Dominik Česku vybere, to bude Česko mít. Buď vládu PÁNA ZLÝCH KŘESŤANSKÝCH VOD, vzedmutého moře militaristických sviní, drzého pozemského Otce Satana kardinála DUKY, nebo vládu nového Krista, pomocí SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Tvrdit že Kristus není SLOVEM NOVÝCH NEBES, je lež. Proč nový Kristus vládne z PODZEMÍ BÝČÍ SKÁLY. Protože BÝČÍ SKÁLA, je HORA ŽVÁSTŮ POLITICKÉHO PROGRAMU VOLŮ, či BÝKŮ, z KDU-ČSL. HORA SLOV HOSPODINOVA DOMU, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ, která nyní sídlí v PODZEMÍ BÝČÍ SKÁLY, politických a náboženských žvástů předsedy KDU – ČSL, VOLA Bělobrádka, začne vládnout Česku a SVĚTU, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka v případě, že zedníci, a ostatní proletáři, v kostele v Domašově, či v kostele v Břeclavi, atd., vybojují píšťalkami, a stříkacími pistolemi, při mších, při kázání, odchod politiků z HORY ŽVÁSTŮ BÝČÍ SKÁLY KDU- ČSL, z HORY ŽVÁSTŮ BERANŮ KSČM, z HORY ŽVÁSTŮ KOZLŮ ČSSD, a všech dalších ostatních politických stran, politického DOBYTKA, do říše ticha, až na věky věků. Jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA, je nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. To je RADOSTNÁ ZPRÁVA, kterou Česko má povinnost rozšířit, pro celý SVĚT. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se na Česko dívá, již v NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo z neposlušných, zpupných, pyšných, a tím mrtvých vládnoucích dementních idiotů, si myslí, že nějaký rozum o energetice, ekologii, mravech, atd., z milosrdenství rozumu Krista má, mýlí se. Pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, vzešel PLNÝ POČET POHANŮ, či Satanů. Proto Domašovsko a Brno, může být spaseno, jako pokorné, a úplně poslušné, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nyní z Česka vyšlo křesťanské rouhačství na celou zemi. Snad se Kristus smiluje, svým rozumem, a dovolí Česku jít do Božího království, neprodleně. A kdyby Pán nezkrátil ty dny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných, nebyl by, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, energeticky spasen, žádný člověk. PŘÍCHOD PÁNĚ je vždy při úplňku MĚSÍCE. Nyní 8.10.2014. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

8.) POKYNY PRO PODZIMNÍ VOLBY 2014, PRO POKORNÉ, A ÚPLNĚ POSLUŠNÉ. Víra v nového Krista, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, činí potěšení, všem pokorným a úplně poslušným. Vrcholem blaha je chválit nového Krista, za SLOVA NOVÝCH NEBES, o energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které platí především pro nový Boží lid, pro technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty. Jediný Bůh SVĚTA, nový Ježíš Kristus, dá život v hojnosti těm chudým a vykořisťovaným, kteří nyní, při podzimních volbách 2014, zvolí nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, proklínáním všech stávajících pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných politiků, a proklínáním všech volebních komisí způsobem, který je uvedený v dalším textu. Nový Kristus, dle mnoha textů Písma, nazve své služebníky, pokornými a poslušnými jedině v případě, když na volebních lístcích, budou kandidáti proklínání tak, jako to Kristus v Písmu požaduje, což je v dalším textu, podrobně vysvětleno. Např. do zastupitelstva obce Říčky, pošta Domašov, 66483, kandiduje těchto devět kandidátů, devět křesťanských militaristických sviní. 1. Starostka, ekonomka Vítková, která pro svoji profesí ekonoma je břemenem, kterou proto, do bran Božího království, vůbec nelze, ve volbách, přenést. 2.Místostarosta Ing. Balcárek. 3. Dělník Koudelka. 4. Ing. Ustohal. 5. Dělnice Sedláková. 6. Ing. Mařáková. 7. Fyzioterapeutka Svobodová. 8. Ing. Trampota. 9. Dělnice v domácnosti Fabíková. Dle Boží vůle, uvedené pyšné, zpupné a neposlušné svině, je nezbytné proklínat dle textů Písma proto, aby se nového Krista, který je SLOVEM ŽENY STATEČNÉ, báli, a neprodleně realizovali vůli Boží. MRTVÉ DĚTI stávající STÁTNÍ SPRÁVY, militaristické ekonomické svině starostky Vítkové, musí být podrobeny vyšetřování, pranýřovány, a jejich stávající činnost, musí být v médiích připomínána proklínáním jejich pýchy, jejich zvířecího rozumu, jejich neposlušnosti, chamtivosti a militarismu. Nastal ÚSVIT Božího království, a každý, kdo ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, hledá Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nalezne ho. Ekonomové, a Satani kněží, pokrytci a lháři, svádějí neposlušné dementní idioty, ekonomickými DÉMONSKÝMI naukami. Na svém svědomí mají vypálený cejch zpupných Satanů. Jejich hříchy, to je jejich lži, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU, jsou zjevné všem znalcům nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odmítají uznat, že při odstoupení rozumu Krista, kvůli neposlušnosti, mají DUŠI a TĚLO stejné, jako zvířata. Svým rozumem zvířat, působí zlo pracujícímu lidu. Bdít drze, pro nového Krista, protikladnými křesťanskými žvásty, není již možné. Tvorstvo bylo vydáno k zániku pomocí křesťanství, nikoli vlastní vinou, ale vinou Krista, jediného Boha SVĚTA, který je k zániku vydal, pro neposlušnost Božích zákonů. Kristus v Písmu předem vyhlédl, především Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., zedníky, a ostatní proletariát. Vyčkává, chce se smilovat, nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, nad Božím lidem vyvoleného Česka. Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm1/1až33/6až50/16,22,102/27až150/6, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Zj.1/1až22/21, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Vůli Boží je, uvedené, bez rozumu Krista mrtvé militaristické svině proklínat, a tím ukončit shromažďování zpupných a neposlušných, ke vzkříšení z mrtvých, které dle textů Písma ještě nenastalo proto, aby se nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všichni báli, a realizovali neprodleně Boží SPRAVEDLNOST, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Iz.2/22až21/5až65/15až66/24, Oz.9/7,12,15, Mich.2/3,4,10až3/12až5/9až6/7až7/18, Sír.5/5až13/18až40/29až43/26,31, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/14až33, atd. Volební lístek bude znehodnocen tak, že bude připsáno toto proklínání vládnoucích dementních idiotů, kteří chtějí vládnout nad lidmi, svými stupidními zákony, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE a SPASITELE, všech států SVĚTA. Všichni mírumilovní, pokorní a SPRAVEDLIVÍ, již musí chtít nastolení zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.29/11až24až33/22až65/15až66/24, Mich.2/3,4,10až3/12až5/9až6/7až7/18,atd. Dle vůle Boží, proklínám zpupné, vzpurné dementní idioty za to, že chtějí vládnout místo nového Krista, Zákonodárce a Soudce, který je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Je SLUNCEM, které je hlavním zdrojem energie, za ubývající fosilní paliva. Proto SLOVO NOVÝCH NEBES ŽENY STATEČNÉ proklíná. 1. Vítkovou, 2. Ing. Balcárka. 3. Dělníka Koudelky. Iz.29/11až24,33/22,65/15,66/24, Př.1/7až31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Mal.1/7,10až3/20, atd. Vítkovou, Ing. Balcárka, a dělníka Koudelky, proklínám za to, že HOROU křesťanských nesmyslů, či žvástů, které vychází z úst BÝKA či VOLA, vůdce KDU-ČSL, Bělobrádka, a ostatní STÁTNÍ SPRÁVY, šíří rakovinu. Ať je nový Kristus proto zabije rakovinou, pokud se k novému Kristu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, neprodleně nevrátí. Zaslepenost těchto UČITELŮ, kteří chtějí vládnout místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je zřejmá. Jer.3/14až51/58, Ez.3/4,21až28/9až34/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Tim.2/16,3/5,7,9,13,4/3, Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7, atd. Ing. Ustohala, dělnici Sedlákovou, a Ing. Mařákovau, proklínám ze stejných důvodů. Ať je nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, zabije tím, že je převrátí i s vozy, na kterých zpupně a drze jezdí, protože ví, že před ropným a ekonomickým kolapsem není úniku, protože Kristus bdí nad militaristickým křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Ag.2/18,22, Ez.3/4,21až28/9až34/20, Oz.2/18,5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39, Žalm1/1až107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, atd. Fyzioterapeutku Svobodovou, Ing. Trampotu, a dělnici v domácnosti Fabíkovou, proklínám ze stejných důvodů. Iz.29/11až24až65/15až66/24, atd. Ať je nový Kristus zabije tím, že jim na hlavu padne nějaký most, či střecha supermarketu proto, že ignorují texty Písma o tom, že Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od vzpurné a neposlušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, v částečce svého DUCHA. Dementní idioti, pro svou neposlušnost, stále staví na písku nekonečné křesťanské pouště. A kdyby nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nezkrátil ty dny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU militaristických sviní, v kostele v Domašově, nebyl by, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, energeticky spasen žádný člověk. Synové království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, bankéřů, zbraní a aut, jsou vyvržení ven, pro svou neposlušnost, odstoupením rozumu Krista. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, spoutali Kristem vyvolené Česko, po vyvedení z pouště socialistické Boží spravedlnosti, mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, děsivé temnoty křesťanského katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí, bankéřů, makléřů, exekutorů, vojáků, politiků, politologů, filozofů, atd. K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Mar.2/5,3/28,4/25,7/7,10/18,29až13/20,35, Luk.6/24,12/10,47,56,13/3,15,27,17/10,20,34,19/44,20/18, Ez.3/4,21až28/9až34/20, Mat.5/3,9,14,18až7/26,8/12,15/8až23/7až25/40, 2.Kor.3/5,9až10/4až11/14až13/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Dan.11/39až12/2, atd. Bohem prokletá volební komise je tímto žádaná, aby HLASOVACÍ LÍSTEK, znehodnocený proklínáním zpupných a neposlušných kandidátů, uvedla jako neplatný. Nový Kristus se dívá, ze SLOV NOVÝCH NEBES, a odmění každého podle jeho činů. Když bude tímto způsobem znehodnoceno mnoho HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, určitě se slituje, nad pokornými a poslušnými. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES to slíbil. K.M.1/4až6/6až24,7/16až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24až57/10,16,20až19/6, atd. Nikomu z uvedených dementních idiotů nepřeji, aby ho Kristus zahubil střelou, či BOMBOU, protože to by znamenalo úplné zničení Česka, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Zrušit pomalý POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD nelze, protože svým rozumem zvířete, nikdo není spravedlivý. Nový Kristus vzdá chválu každému, kdy se k novému Kristu vrátí, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

9.) Kdyby pomatenci v ČRo2, neblokovali můj telefon, bylo by pomatenému Harapesovi, Šmoldasovi, a posluchačům mikroforum@rozhlas.cz, zkráceně sděleno. Pane Šmoldasi. Vy toužíte po pevné měně. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, naděje na to, že měna bude pevná, není žádná. Co říkáte na realitu, uvedenou v Písmu, že v době čtyřiceti let pouště socialismu, Kristus uskutečnil svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka tím, že realizoval PRVNÍ SMRT boháčů, bankéřů, makléřů, a ostatních podvodníků, a zločinců, nastolením Boží socialistické spravedlnosti. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista do Česka, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, byl generálkou na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, to je na DRUHOU SMRT boháčů, bankéřů, makléřů a ostatních podvodníků a zločinců. Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, uskuteční brzy, snad již ve středu, při úplňku MĚSÍCE, 8.10.2014. DRUHÁ SMRT boháčů, bankéřů, makléřů, a ostatních zločinců, bude definitivní tím, že Kristus, z milosrdenství svého rozumu, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zruší SKÁLU křesťanských militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, vojáky, zbraně, auta, atd. Energetickou, ekologickou, a mravní spásu Česka a SVĚTA, může nový Kristus realizovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze při nastolení vlády pokorného, a úplně poslušného, nového Božího lidu. Protože se jedná o spásu Česka a SVĚTA, před velice blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, musí nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný, být lid technický. Pane Šmoldasi, nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu uvádí, že DUŠI má každý člověk, že DUŠE člověka se neliší od DUŠE zvířete, a že energetická, ekologická a mravní spása, muže být realizována pouze tím způsobem, že Kristus, mnohým DUŠÍM, ze svého milosrdenství, propůjčí svůj rozum, v částečce svého DUCHA tak, aby DRUHOU SMRT boháčů, bankéřů, makléřů, vojáků, obchodníků, atd., bylo možné učinit neprodleně, snad již při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8.10.2014. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že stačí, když bude mít pár přátel, co umí za to vzít, kteří se nepřestanou nového Krista bát, a např. v kostele v Domašově, či v kostele v Břeclavi, atd., bude hotovo, bude vymalováno, během jediné hodiny, při mši, při kázání faráře, v Domašově např. při kázání faráře Dominika. Obrovské zlo, které dělají kněží, svým křesťanským jazykem protikladných nauk o Kristu, a jazykem promyšlených ekonomických vychytralostí, bude odstraněno jejich vypískáním, či vystříkáním ze stříkacích pistolí, z PET LAHVÍ, s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem. Když během jediné hodiny, bude takto vymalováno, na bílo, budeme mít NOVÉ NEBE, BÍLÉ, nepopsané žádnými politickými či křesťanskými žvásty. A ve SLOVĚ NOVÝCH, BÍLÝCH NEBES, můžeme začít psát příběh Česka a SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od nových řádků. Dle písniček od Krista. Bohatými nezvaní zedníci, a ostatní proletáři již jdou. Přišel jejich čas. Začni faráři Dominiku leštit sklenky pro nové víno. Přišli osvobodit Krista, od lží o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je odjakživa jediným Bohem SVĚTA. Přišli do kostelů mluvit pravdu o energetice tak, jak je uvedená z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Křest je změna jmen Božího lidu, uvádí Kristus v Písmu i v písničkách. Božím lidem již nemohou být politici, vojáci, kněží, atd., kteří, pro svoji neposlušnost, pro odstoupení rozumu, jsou úplně dementní, dle Písma mrtví. Novým Božím lidem nemohou být ani zedníci a ostatní proletáři. Novým Božím lidem, bude lid technický, protože přestavba Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, je věc technická. Když nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, který v těchto textech APOKALYPSY, pomalého, POSLEDNÍHO BOŽÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných, a neposlušných, již má NOVÁ, BÍLÁ, NEPOPSANÁ NEBESA, někomu svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o nové koncepci energetiky, půjčí, vyžaduje pokoru, a úplnou poslušnost, vůči jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Stávající křesťanský Bůh, který je MODLÁŘSKOU STVŮROU, který je odjakživa jediným BOHEM SVĚTA, přináší zedníkům, a ostatním proletářům, jenom pláč. Dle písniček od Krista. Bohatými nezvaní zedníci, a ostatní proletáři, již jdou. Musí jít, mají povinnost jít. Přišel jejich čas. Začni faráři Dominiku leštit sklenky pro nové víno proto, aby Kristus, změnou jmen nového Božího lidu, na pokorný a úplně poslušný, mohl zedníkům, a ostatním proletářům, setřít každou slzu z očí. Hospodin bude Česku a SVĚTU žehnat, z NOVÝCH, BÍLÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když v kostele v Domašově, budou mít zedníci a ostatní proletáři, spolu s farářem Dominikem, jediná BÍLÁ NEPOPSANÁ NEBESA. Když tato BÍLÁ NEPOPSANÁ NEBESA, budou platit pro všechny státy SVĚTA. Když NOVÁ, BÍLÁ, NEPOPSANÁ NEBESA, budou z bílých listů VINNÉ RÉVY, kterou představuje Bible. Z listů FÍKOVNÍKU, který představuje Bhagavadgíta. Z listů GRANÁTOVNÍKU, který představuje TÓRA. Z bílých, nepopsaných listů, OLIVY, kterou představuje Korán. Nový Kristus, odklidí nepravost všech náboženství SVĚTA, v jediný DEN PÁNĚ, ve středu, již při úplňku MĚSÍCE 8.10.2014, když zedníci, a ostatní proletáři, pozvou v Domašově, faráře Dominika, a ostatní faráře, např. také v kostele v Břeclavi, pod NOVÁ NEBESA VINNÉ RÉVY Bible, a pod NOVÁ NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, protože se vzájemně doplňují a upřesňují. Když znalec Písma, usvědčený z drzosti vůči novému Kristu, např. farář Dominik v Domašově, či faráři z Břeclavi, začnou považovat DISKRIMINACI zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, za HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, zvítězí nad vším tvorstvem. V tomto případě, při příchodu zedníků, a ostatního proletariátu, do kostela v Domašově, či v Břeclavi, atd., s píšťalkami a se stříkacími pistolemi, farář, či faráři, zedníky, a ostatní proletáře, přivítají s otevřenou náručí, a každému podají svou ruku, protože pochopí, že zedníci, a ostatní proletáři, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Když zedníci a ostatní proletáři, vyjdou ve středu, 8.10.2014, při úplňku MĚSÍCE, z milosrdenství rozumu Krista, do kostela, či do kostelů, potom již i farář Dominik, atd., pochopí, že Domašovsko, Břeclav, atd., dle Písma i písniček od Krista, má NOVÁ, BÍLÁ, NEPOPSANÁ NEBESA, složená ze skládanky, ze slov VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterou každý musí znát. Svazky dopisů, těchto textů APOKALYPSY, vyléčí každého boháče, bankéře, politika, či kněze, atd., ze slov o lásce Krista, k pyšným, zpupným, vzpurným a neposlušným, to je k mrtvým, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista. Kristus v Písmu naprosto jasně uvádí, že drzé, zpupné, vzpurné a neposlušné křesťany, boháče, bankéře, vojáky, politiky, kněze, atd., proklíná, protože svým vzdorem, a svou neposlušností, zabíjejí nového Krista, zabíjejí DÍTĚ, které bude pást celý SVĚT, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, po DRUHÉM PŘÍCHODU CHLAPCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, ze souhvězdí PANNY. Česko stále odmítá přivítat jak ČÁPA, tak nového chlapce, nového Krista, protože kliky dveří leští vrány, a jejich děti, MRZKÉ ŽENY, církve. Kristus proto nemůže vejít dveřmi, ale pouze SLOVEM, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Písnička, která otevře oči, a vyčistí uši, zedníkům a proletářům, zní. Kristus, o své lásce k pomateným lidem, raději už nemluví. Předal ŽENĚ STATEČNÉ, svazky dopisů těchto textů APOKALYPSY, které každého vyléčí z iluzí, a ze snů, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista. Je to krásná skládanka slov, kterou každý musí znát. Má TĚ, ŽENO STATEČNÁ, Kristus rád, moc rád. Každý musí řádky SLOV NOVÝCH NEBES číst. Každý musí pochopit, že poslední slova Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, přešla v nenávist, vůči drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a vůči jejich Bohům, chamtivcům, modloslužebníkům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, atd. ŽENA STATEČNÁ uvádí. O čem, drzým křesťanským, militaristickým sviním, zpívat z Písma mám, než o tom, co zpívají drzí pozemští Otcové Satani kněží, v protikladných naukách o Kristu, a v promyšlených ekonomických vychytralostech boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, atd. Proto, zedníci, a ostatní proletáři, budou BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká veškeré tvorstvo, když v novém DNES, ve středu, při úplňku MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, 8.10.2014, naplní Písmo a dle další písničky od Krista, budou zpívat. VEJDEM, do kostela v Domašově, či do kostela v Břeclavi, VEJDEM, tak jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, VCHÁZÍ, a bude ve všem, po nesnázích. A budeme se mít, jako v RÁJI. A v úžasu tam dlouho, moc dlouho, budeme stát. Protože farář Dominik v kostele v Domašově, a faráři v kostele v Břeclavi, atd., přijdou,a podají nám ruce, a nazvou nás svými přáteli. Nový Kriste, budeme tě mít rádi, moc rádi, protože DISKRIMINACE chudobou a bídou, v Domašově a v Břeclavi, již bude hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Když zedníci a ostatní proletáři VEJDOU do kostelů, a když budou Kristu zpívat písně nové, před pohledem Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, zmizí v Česku STARÁ ZEMĚ, protože pro politiky, boháče, bankéře, vojáky, a ostatní zločince, na NOVÉ ZEMI, pod NOVÝMI, ještě nepopsanými NEBESY, nebude místa. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.) Dle písničky od Krista. Bohatými nezvaní zedníci, a ostatní proletáři již jdou. Přišel jejich čas. Začni faráři Dominiku leštit sklenky. Přišli osvobodit Krista, od lží o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je odjakživa jediným Bohem SVĚTA. Přišli do kostelů mluvit pravdu o energetice tak, jak je uvedená z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Zedníci a ostatní proletáři, spojte se SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus o zlých bohatých zločincích, či pokrytcích, např. o poslancích stropnickym@psp.cz, jourovav@psp.cz, babisa@psp.cz, brabecr@psp.cz, zlatuskaj@psp.cz, raisk@psp.cz, v Písmu uvádí. Uvedené křesťanské militaristické svině, které mají nad Vámi moc, působí Vám veškeré zlo, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných chamtivců, to je od modloslužebníků. Z boje těchto pomatenců, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není východisko, protože na SVĚTĚ neexistuje člověk, který by měl v moci DUCHA svého zvířecího TĚLA, to je svou DUŠI, protože TĚLO a DUŠE člověka, se neliší od zvířat. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Kaz.3/18,6/10,8/8až10/6,20až12/3, Iz.57/10,16,20až66/24, atd. Zedníci a ostatní proletáři. Kristus se s uvedenými pomatenými zločinci, s ministry Jourovou, Babišem, Brabcem, a s emeritními rektory Zlatuškou a Raisem soudí, dle dle textů Písma. Já uvedené pomatence stále shromažďuji jako snopy na humno proto, abyste z nich, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, VYMLÁTILI zlého chamtivého, křesťanského, militaristického DUCHA. Mich.4/12. Zedníci a ostatní proletáři. Když nyní nenazvete nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, můj Muži, můj Baale, můj boháči, můj emeritní rektore Raisi z VUT v Brně, když jména uvedených podvodníků a lhářů, v Česku již nikdo nebude v médiích připomínat, Kristus se smiluje, nejenom nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, ale nad celým Českem. Oz.2/18, atd. Nový Kristus, z svého milosrdenství svého rozumu, o uvedených lhářích a zločincích, v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, uvádí. Svého krále, ekonoma, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, či KOZLA, právníka, premiéra Sobotky, si Česko ustanovilo bez Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto se Kristus, bořící STAROU KŘESŤANSKOU, MILITARISTICKOU ZEMI, k uvedeným vládnoucím zločincům nezná tím, že od nich, zpupných, vzpurných, drzých a neposlušných, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud je v prchlivosti z jejich trůnů neodstraní, SLOVEM NOVÝCH NEBES, pomocí nových BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, pomocí zedníků a ostatních proletářů. Oz.2/18až5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až13/11,13až14/3, Žalm1/1až33/6,50/16,22,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

Více je na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Když bude vyvolené Česko Boha úplně poslouchat, Kristus nebude mít důvodu, mu ublížit. Kristus např. státy, kde je EBOLA, či VÁLKA, trestá tisíckrát víc, než Česko proto, aby Česko pamatovalo na dobrotu Božího rozumu, a z jeho milosrdenství vykonalo soud všech zpupných a neposlušných, usvědčených z drzosti. Boží hněv již neprodlévá. K.M.12/10,17,22,27, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Svolávám tímto pohotovost nového Božího lidu, pokorného a úplně poslušného, k soudu, do kostelů v Domašově u Brna, v Břeclavi, atd., na středu 1.10.2014, na neděli 5.10.2014, a na středu 8.10.2014, což je, při úplňku MĚSÍCE, nejzazší termín, pro rozdrcení neposlušných, zpupných, a drzých křesťanských, militaristických mrtvol, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, je nyní Božím milosrdenstvím, jenom pro pokorné, a poslušné. Vůlí Boží je, aby v tyto DNY SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, především zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, vypískáním píšťalkami, či vystříkáním stříkacími pistolemi, z PET LAHVÍ, s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem, zničili křesťanský středověk, ukončili mletí protikladných nauk děsivé temnoty křesťanského katechismu o Kristu, a mletí krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí, boháčů, bankéřů, vojáků, atd. SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, je Bohem pro úplně poslušné. Vyjde jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Lásku Božích příkazů a zákonů, musí vybojovat zedníci v kostelích, kde kněží frustrují lid, svými žvásty o Bohu, o kterém v křesťanství, nemají ani ponětí. Píšťalkami, a PET LAHVEMI, naplněnými vodou čistou, a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je potřeba, z drzých pozemských Otců Satanů farářů, při mších, při kázáních, vymítat zlého křesťanského zvířecího DUCHA, a tím zbavili kněze prokletí, kterým je militaristické křesťanské království nejhoršího zla, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. Kněží dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že vládnou místo Krista, kterého neznají, který je, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Když z jediného drzého pozemského Otce kněze Satana, např. z faráře Dominika v Domašově, či z farářů v Břeclavi, podaří učinit Otce BOHU MILÉ tím, že začnou mlet SLOVO NOVÝCH NEBES, křesťanské království PEKLA, před novým Kristem neobstojí, ani v Česku, ani jinde na SVĚTĚ. Zřejmě jedině tímto způsobem, probuzením zedníků, a ostatních PROLETÁŘŮ, kteří jsou v křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, vojenských kaplanů a vojáků, utiskováni a vykořisťováni, chamtivostí těch zpupných, vzpurných a neposlušných dementních idiotů, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, lze učinit z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný. Každý národ, který má za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, vojáky, boháče, bankéře, atd., není svobodný a je bez budoucnosti, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Dle písničky od Krista. Nezvaní zedníci a ostatní proletáři již jdou. Přišel jejich čas. Začni faráři Dominiku leštit sklenky. Přišli osvobodit Krista, od lží o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je odjakživa jediným Bohem SVĚTA. Přišli do kostelů mluvit pravdu o energetice tak, jak je uvedená z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Obrovské zlo, které je způsobené odstoupením rozumu Krista, od neposlušných zlých, má povinnost pochopit veškerý lži lid, kvůli celosvětovému odzbrojení, v DOLINĚ O2 Arény, na mírovém kongresu energetiků vše států. info@svetbezvalek.cz, info@cestyksobe.cz, alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, info@profiporadenstvipc.cz, cas.na.zmeny@ seznam.cz, atd. Lži lid Kristem vyvoleného Domašovska, a Brna, musí svobodu od lži vybojovat. martinfukan@centrum.cz, info@moraviabriket.cz, topinka.m@seznam.cz, vaclav.krych@krbykurka.cz, r.trnka@email.cz, info@autotrnka.cz, jipeves@email.cz, farmablazek@seznam.cz, matousek.calounictvi@centrum.cz, bako.ludvik@volny.cz, hucka@midgart.cz, smejkal@midgard.cz, urad@braniskov.cz, js.karolina@tiscali.cz, sdhhluboke@email.cz, podatelna@marsov.cz, info@hpnabytek.cz, ustec@seznam.cz, blazekobklady@seznam.cz, mu@vbites.cz, sdhzbraslav@seznam.cz, mpz@mpz.cz, ladislav.homola@vbites.cz, jana.balasova@vbites.cz, tomas.kucera@vbites.cz, kastelan@veveri.cz, starosta@marsov.cz, rbruzicka@post.cz, milan.vlcek@vbites.cz, atd. Pohotovost zedníků a ostatních proletářů na Domašovsku, když to Kristus dovolí, se pokusím svolat sám, pohotovost v Břeclavi má povinnost svolat pan Novec.T@seznam.cz, či Novac.T@seznam.cz, z firmy info@moravskysommelier.cz. V ostatních farnostech, má povinnost pohotovost svolat každý, kdo se k novému Kristu vrátí dobrovolně, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Lži křesťanského lži lidu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je již pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, a tím i lži technického lidu o energetice, jsou, dle dalších textů, obludné. Jak je dále uvedeno, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, které vyšlo ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je SLUNCEM, které musí být neprodleně zdrojem veškeré energie, které musí být náhradou za mizející fosilní paliva. Nahradit veškerou energii, z mizejících fosilních paliv, z energie ze SLUNCE, lze pouze v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, což je dlouhodobá záležitost. Proto nový Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyžaduje realizovat přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, kde jediným, hlavním zdroje energie, bude SLUNCE, dle vůle Boží, neprodleně. Vůli Boží je, aby Kristem vyvolené Česko zajistilo, aby křesťanství, a jeho veškeré podíly, např. boháči, bankéři, vojáci, atd., byly pohlceny, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, neprodleně, to je ještě v tomto novoluní, od středy 24.9.2014, do úplňku MĚSÍCE, do středy 8.10.2014. Kristus, z nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, odstoupením svého rozumu, učinil hluché a slepé dementní idioty za to, že nehodlají uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES, o energetice, např. tomu, že Kristus není ELEKTŘINOU. Dementní idiot, ministr průmyslu Mládek, pro odstoupení rozumu Krista, vlastně vytváří energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie, což je pro Česko ELEKTROŠOK. ELEKTROŠOKY nedává Česku Kristus, ale ministr průmyslu Mládek, svým rozumem zvířete. To znamená, že jeho energetická koncepce se týká pouze UHELNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍCH, VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN, A FOTOVOLTAIKY, které tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Uhlí a řepky má Česko tak málo, že žádné jiné nesmyslné energetické koncepce, než na elektrickou energii, se dělat v Česku nedají. Graf procentuálního rozdělení energií, uvedený v závěru Vám zasílaných textů, v kapitole 182, a také ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz (nutné napsat www) má povinnost upřesnit odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně proto, aby se mohlo, o koncepci Boží, o energetice, ekologii a mravech, učit nově, aby všechny vlády SVĚTA, mohly udělat energetickou koncepci pro celý SVĚT, na kongresu poslušných a pokorných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Joel.4/2,4,12. Bez rozumu Krista, úplně pomatený generál PETR PAVEL, je ve vedení NATO proto, aby, po provedení soudu farářů v Domašově, v Břeclaví, atd., NATO úplně a neprodleně zrušil. Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, atd. Množství moudrých znalců SLOV NOVÝCH NEBES, je energetickou, ekologickou a mravní spásou SVĚTA. Rozvážný KRÁL, nový Ježíš Kristus, a nový prezident Česka, odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Rákos z Brna, Kristem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, je pilířem pokorného, a úplně poslušného lidu Česka. Ať se Česko vzdělává dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby z toho mělo užitek nejenom Česko, ale všechno tvorstvo. Nový Kristus vyžaduje, aby zedníků, a ostatního proletariátu bylo mnoho, aby nový BOŽÍ LID měl početní převahu, při konání soudu nad faráři, a nad úplně pomatenými křesťany, např. nad drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem z Domašova, který své pomatené křesťanské stádo vede do hrobu ropného, a ekonomického, kolapsu. K.M.1/4až6/6,12,24až12/10,17,27až19/6, atd. Jít soudit faráře, a drzé křesťany do kostela v neděli, např. v počtu dvou či tří, je nesmysl. Jít soudit drzé faráře, a drzé křesťany, např. v Domašově ve středu fara@domasov.info, tel. 733 550 990, v počtu dvou či tří, smysl má, protože na modloslužby, chodí ve středu, velice málo lidí. Proto Kristus uvádí, že úplně pomatení křesťané, musí své zpěvy PÁTEČNÍ, obrátit v kvílení, ve středu. MODLOSLUŽBY ve středu, kdy farář Dominik má povinnost obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, začínají v 8.30 hodin. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, atd. Pohotovost na Domašovsku proto svolávám především na STŘEDU. Žalm110/3. Ne však na středu 1.10.2014, a na neděli 5.10.2014, protože na Domašovsku zatím vůbec nikdo nemá zájem o nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Přestože vzešel plný počet dementních idiotů, Kristus se nad nikým nesmiloval, svým rozumem. Česko zatím stále nemůže jít dál, v novém DNES naplnění Písma. POHOTOVOST pokorných a úplně poslušných zedníků a ostatních proletářů, proto zůstává pouze na DEN PÁNĚ svátku DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA do Česka, na středu, v DNE PÁNĚ úplňku MĚSÍCE, 8.10.2014, pokud se nový Kristus nad někým z poslušných smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/37,12/28,13/5, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,50/16,22,81/4,102/27,110/3,127/1,3,5až132/5,8až150/6, Řím.1/18,8/19,29až11/23,32, K.M.1/4až7/12,16až19/6, 1.Kor.1/27až14/33,36,15/33, Jer.1/17až23/29,32, atd. Hluboká filozofie Bible je uvedena např. v textech KAZATELE 8/8. Z boje proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, je pouze jediná. Je to prohra všech vzpurných, zpupných, drzých, pyšných a neposlušných, křesťanských militaristických sviní. Když např. drzý pozemský Otec farář Dominik, nyní prohraje svou při s Kristem, o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, vlastně vyhraje celé Česko, a celý SVĚT. Prohra faráře Dominika, je vítězstvím Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nad vším tvorstvem. Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jediná SKÁLA pro pokorné a úplně poslušné, do energetiky Česka a SVĚTA vidí. Česko má proto povinnost nastoupit cestu k novému Kristu, cestu k jeho lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, která je schůdná jenom po kolenou. Kdokoli z destruktivního plemena politiků pravice, levice, a středu, prohraje svůj boj s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, vlastně vyhraje svůj život, a svou DUŠI. Přátelství ke SKÁLE, kterou je Kristus, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, to je víc než láska ke SKÁLE zpupného, vzpurného a neposlušného tvorstva. SKÁLA vzpurného, zpupného a neposlušného tvorstva, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, atd., je největším zlem. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet v případě, že na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, u zedníků a ostatních proletářů, nebude mít mnoho svobodných, pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, kteří, mluvením pravdy o Boží moci, o Boží vůli, a pravdy o energetice, zničí zlé, drzé, mrtvé a neposlušné křesťanské a militaristické svině. Nový Kristus bude oslaven, až na všesvětovém mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Matkou Česka, je ŽENA STATEČNÁ, která je rodičkou SLOVA NOVÝCH NEBES, kterým Kristus, ZÁKONODÁRCE, vysuší pokorným, a poslušným, každou slzu z očí. Dementní vládnoucí idioti, ženou lidí do válek, svým rozumem zvířat, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU. PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, však již shnily, protože Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vytvoří vše energeticky nové, nová města, novou dopravu, novou výrobu, atd. Proto PRACHY, PENÍZE, a veškeré křesťanské tradice a křesťanské války, o ropu, plyn a suroviny, stojí za starou BELU. Dle ČRo2, BELA byla kožišina z veverky, kterou se v Rusku platilo, před vznikem největšího zla, PRACHŮ. Kvůli energetické spáse, která je možná rozumem Božím, nikoli lidským, stojí křesťanská SKÁLA, PRACHY, za STAROU BELU. Jediným platidlem pokorných, dospělých, prozíravých, odpovědných, moudrých, a spravedlivých BOŽÍCH SYNŮ, je práce pro nového Krista. Stávající demokracie je fašistickou totalitou, kde se jenom lže. Dle písničky od Krista. Kdo nehledá nového Krista, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ani ho nenajde. ŽENA STATEČNÁ bude rodit, až vzpurní a neposlušní, budou rodit SLOVO NOVÝCH NEBES. Úplně pomatený drzý pozemský Otec farář Dominik, již nemá výmluvu. Např. ŽENICH, nový Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již vyšel z VELKÉ HORNÍ KOMNATY, v Říčkách u Domašova, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Jer.1/17až23/29,32,31/27, K.M.1/4až13/8až19/6, Žalm1/1až19/6až33/6až102/27až150/6, atd. Nový Kristus, mediální Mistr, v Písmu i v písničkách uvádí. Kristus vydal křesťany do moci klamu, nikoli vinou jejich, ale vinou svou proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, mohl, SLOVEM NOVÝCH NEBES, odsoudit všechny vzpurné, zpupné, drzé a neposlušné militaristické křesťanské svině. 2.Tes.2/11,3/1,11, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Řím.1/18až8/19až 11/33, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Žalm33/6,102/27až150/6, atd. Proto Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ v Písmu i v písničkách uvádí. Svoboda pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží nastane, až lidé budou novému Kristu zpívat PÍSNĚ NOVÉ o tom, že velká horní KOMNATA, kde starý Kristus večeřel, v děsivé temnotě militaristického křesťanského katechismu, se nemůže potkat, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, s VELKOU HORNÍ KOMNATOU, na Říčkách 42, ze které vyšel jako SLUNCE, jako jediný ZDROJ energie ze SLUNCE, který dostanou pokorní a úplně poslušní, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Zázrak se stane, když Kristus, dle písniček od Krista, přijde s láskou svých zákonů, když stvoří NOVÝ DEN, kdy vše začne, úplným zničením křesťanského militarismu, a všech politických stran, které nepřijmou Boží zákony POLE VĚDY Písma. Kristus chce DEN BEZ AUT, a DEN, kdy auta nahradí kola, a veřejná doprava, vlaky na dálnicích, až na věky věků, celosvětově. Kristus chce úplně zrušit volby politiků, protože chce vládnout, svým Božím programem, celému SVĚTU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

11.) Jak je již uvedeno, SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, je Bohem pro úplně poslušné. Vyjde jako jediný zdroj energie, za mizející fosilní paliva. Lásku Božích příkazů a zákonů, musí vybojovat zedníci, a ostatní proletáři, v kostelích, kde kněží, usvědčení z drzosti vůči SLOVU NOVÝCH NEBES, frustrují lid, svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, a tím je i krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, pro které, v děsivé temnotě křesťanského militarismu, nemá nikdo ani ponětí, o BOHU VŠEMOHOUCÍM, a SPRAVEDLIVÉM, o ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Např. jak drzý pozemský Otec, BELZEBUB Domašovska, Satan farář Dominik, z kostela svatého Vavřince může tvrdit, že je úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, když jeho lži, a protikladné nauky děsivé temnoty křesťanského katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jsou zjevné všem pokorným, a úplně úplně poslušným, BOŽÍM SYNŮM, znalcům SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na které toužebně čeká všechno tvorstvo. Bůh VŠEMOHOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, drží hladovku, svým rozumem, v částečce DUCHA SVATÉHO, o své koncepci energetiky, která je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, kterou setře zedníkům, a ostatním proletářům, každou slzu z očí, v případě úplné poslušnosti. Stačí, když zedníci a ostatní proletáři, zničí naprosto zcestné křesťanské militaristické hodnoty vojenských kaplanů, a jejich Bohů, vojáků, tím, že zničí Bohy faráře Dominika, boháče, bankéře, politiky, politické strany, vojáky, zbraně, auta, atd., vypískáním jeho křesťanských militaristických žvástů, při mši, při kázání křesťanských bludů, o křesťanském Bohu. Když, z milosrdenství rozumu nového Krista, zedníci a ostatní proletáři, ve velkém počtu, budou ze Satana faráře Dominika, vymítat zlého křesťanského DUCHA, jeho pokropením vodou čistou, živou, a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ze stříkacích pistolí, z PET LAHVÍ, s víčkem propíchnutým malým hřebíkem, Kristus se nad Českem smiluje, a učiní z celého Česka, nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný. Protože na Domašovsku se nenašel nikdo, kdo by spolu se mnou, šel učinit ze zpupného Satana faráře Dominika, OTCE BOHU MILÉHO, pokorného a úplně poslušného, na DEN KOL, který musí, spolu se DNEM BEZ AUT, trvat až na věky věků, ve středu, DNE PÁNĚ 1.10.2014, svolávám pohotovost zedníků, a ostatních proletářů, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, 8.10.2014. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že mám usilovat o realizaci DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, přestane dusit zpupné a neposlušné Česko, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, když se podaří vydat dvě kapitoly APOKALYPSY těchto textů, jako brožuru proto, aby každý, do svý kapsy, si mohl dát Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nejvhodnější by bylo vydat kapitolu 181, kde je osmnáct fotografií, které objasňují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, a tuto kapitolu 183. Boháči, bankéři, politici, soudci, církve, atd., se již nesmí chlubit svým bohatstvím, ale znalostí Boha, znalostí SLOV NOVÝCH NEBES. Z měst se nešíří dynamika a energie, jako to tvrdí zpupní a neposlušní pomatenci, hosté hnusné militaristické, křesťanské svině zita.senkova@rozhlas.cz, ale SMRT. SMRT blízkého ropného a ekonomického kolapsu, vstoupila do oken všech domů, na celém SVĚTĚ, protože Kristem vyvolené Česko, ignoruje dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Obracím se proto tímto opakovaně, na každou politickou stranu, na každou vládní organizaci, na každou církev, na každého boháče, atd., s prosbou, o vydání kapitol 181 a 183, ve formě brožury A5. Stávající křesťanský Kristus přináší všech chudým jenom pláč. Setře chudým každou slzu z očí, až bude brožura vydaná. Pohroma boháčů, bankéřů, politiků, církví, atd., sice bude strašná, ale Česko bude spaseno, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství. Svobodu, mluvit pravdu o novém Kristu a o energetice, z Božího milosrdenství dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kdo svěří Česko a ZEMI odborníkům, kteří jako pokorní a úplně poslušní, rozum od Krista mít budou. Způsobilost vést Česko a tvorstvo, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle Písma, a dle písniček od Krista, dostanou jenom ti, kdo stihnou těch pár vět, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM. Boží království dostanou ti, kdo opustí vody vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, kdo najdou cestu k Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Smyslem bytí je služba novému Kristu. K novému Kristus se lze vrátit pouze při úplném zničení všech ekumenických církví, a při úplném zničení všech politických stran, neprodleně. Jedinou církví musí být NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka. Především zedníci, a ostatní proletáři, spolu s novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost donutit Česko, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu, neprodleně iniciovat, aby v Praze vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný bohatý zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebo v kostele v Domašově, či v Břeclavi, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.1/4až18/13, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením PRACHŮ, PENĚZ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi bude vládnout, jediný ZÁKONODÁRCE, Stvořitel SVĚTA, který je nyní OTCEM SLOV NOVÝCH NEBES. S láskou Božích zákonů, půjde Česku všechno líp. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

12.) Vážený nový Boží technický lide, pokorný a úplně poslušný, z VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Vážený nový Boží lide, pokorný a úplně poslušný, z řad zedníků a ostatních PROLETÁŘŮ. Křesťané, již více než dva tisíce let, hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI lidstva tím, že místo Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, oslavují sami sebe navzájem tím, že oslavují svou křesťanskou slávu. Kdyby křesťanské militaristické svině z Radiožurnálu, v Dotecích víry, Eva Hůlková a biskup Václav Malý, a redaktoři TWR, při sobotním vysílání TWR v Proglasu, Martin Čunek twr@twr.cz, a zpěvačka Markéta Lišková, gimel@rosamusic.cz, neblokovali můj telefon, bylo by jim, a posluchačům, zkráceně sděleno. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, v Písmu uvádí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, se smiluje, svým rozumem, nad jim vyvoleným Českem, a nad celým SVĚTEM, až v Česku, nikdo z křesťanských kněží, nebude učit poznávat křesťanské pomatence, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je od samého počátku křesťanství, MODLÁŘSKOU STVŮROU. Každý pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, musí jediného Boha SVĚTA znát, jako OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus je SVĚTLEM SVĚTA Boží moudrosti, o přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Kristus, pokorným a úplně poslušným, nahradí svým rozumem, ze svého milosrdenství, energii z fosilních paliv, energií ze SLUNCE tím, že učiní všechno energeticky nové, učiní SLOVO NOVÝCH NEBES, a tím NOVOU ZEMI. Nový Kristus vyčkává, chce se smilovat nad poslušnými a pokornými. Nemůže, protože v Česku stále máme středověk. Např. Praha oslavuje místo Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako Boha, zpupného a neposlušného emeritního biskupa, Otce Satana, ministra kultury Daniela Hermana, a jeho Boha, kterým je SVATÝ VÁCLAV. V Dotecích víry v Radiožurnálu, militaristická křesťanská svině Eva Hůlková, místo Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, zase oslavovala jako Boha, drzého pozemského Otce, ZLOČINCE a LHÁŘE, pokrytce Satana biskupa Václava Malého. Kdybych mohl v Dotecích víry promluvit, bylo by posluchačům sděleno. Pane biskupe, Vy máte hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, protože Eva Hůlková Vás oslavuje jako vládnoucího Boha, i když ví, že nový Kristus je žárlivě milující, protože nyní chce, ze SLOV NOVÝCH NEBES, vládnout Česku a SVĚTU, sám, bez prostředníků. Bůh je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, které každý pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, musí znát, a proto žádného křesťanského prostředníka, žádného pokrytce a lháře, žádné hluché a slepé NEMLUVNĚ, mezi sebou, a lidmi, již nepotřebuje. Proboha, nedělejte v Česku stále STŘEDOVĚK. Vždyť je přelom věků konce éry fosilních paliv. Vždyť je ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat v Božím království, bez fosilních paliv, až na věky věků, pouze s energií ze SLUNCE, když nebude třetí SVĚTOVÁ VÁLKA, která se již začala v Sirii, v Iráku, Afghánistánu, v Mali, atd., která nebude, když neprodleně půjdete Kristu z cesty. Křesťanské církve, stejně tak buddhistické, hinduistické, židovské, či muslimské, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, všechno na SVĚTĚ poznamenaly svou hnilobou. Každou křesťanskou, buddhistickou, muslimskou, judaistickou, či hinduistickou hodnotu, učinily naprosto bezcennou, protože z každé pravdy udělali lež, a z každé čestnosti, podlost. Ze sbírky Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice, levice, a středu, a z výrobků lidských rukou, např. ze zbraní, aut, letadel atd., nový Kristus, odstoupením svého rozumu, učinil hnijící mrtvoly, či dementní idioty. Dementních idiotů, kteří ignorují dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jediném zdroji energie, kterým je SLUNCE, vzešel plný počet, a proto Kristem vyvolené Česko, může být spaseno, jako pokorné a úplně poslušné. SYNEM TĚLA zpupných, vzpurných, a neposlušných ekumenických církví, je mrtvola Krista UKŘIŽOVANÉHO, kterou nový Kristus, vzkříšený ze vzedmutého moře neposlušných křesťanských militaristických sviní, z mrtvých, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nazývá MODLÁŘSKOU STVŮROU. SYNA ZASLÍBENÍ, nového Krista, Hospodina, jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jediného SOUDCE, a jediného ZÁKONODÁRCE, který je SVĚTLEM SVĚTA všem národům SVĚTA, dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kteří zajistí, aby vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, nastalo především u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, a u projektantů. Především zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, na Domašovsku, v Břeclavi, a tím v celém Česku, mají povinnost zajistit, aby PERLY dokonalé lásky Boží, určené pokorným a úplně poslušným, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, se spojili v NÁHRDELNÍK, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, u odborníků na energetiku, u docentů SKÁLY a KADRNOŽKY, a u odborníka na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, u docenta HIRŠE. Když z milosrdenství rozumu Krista, bude Masarykova univerzita v Brně HNOJIŠTĚM, když VUT v Brně, bude novým Božím vládnoucím lidem, a to až na věky věků, projektant, odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Kristem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, ing. Rákos z Brna, se stane novým prezidentem Česka, a to dle zákonů Hospodina. Hniloba ekumenických církví, a jejich lži, jejich mletí protikladných o Kristu, v děsivé temnotě křesťanského katechismu, a jejich krutý zmijí jed, promyšlených ekonomických vychytralostí bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Křesťanští zločinci, ignorující pravdu SLOV NOVÝCH NEBES, o novém Kristu, pravdu o energetice, o nezbytnosti ukončit neprodleně dobu benzinovou, kvůli neotřesitelnosti ekologie a o mravů, usilují o úplné zničení přírody a země, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, která již začala v Iráku, v Sirii, v Afghánistánu, v Mali, v Gaze, atd. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, bude Kristem vyvolené Česko úplně zničeno, včetně dvou třetin tvorstva. Dle slov Božího proroka Zdeňka Mahlera v ČRo2, křesťanští pokrytci a vrazi, vedení v Česku vrchním slepcem, hluchým pokrytcem, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, vůdcem ozbrojených sil Česka, kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem, v DEN narozenin mé matky, v pátek, 26.9.2014, v DEN CELOSVĚTOVÉHO JADERNÉHO ODZBROJENÍ, si udělali DNY NATO, a v médiích žvástali, že odvahu mají pouze ti, kdo se postaví proti Boží moudrosti úplného zničení veškerých zbraní na SVĚTĚ, a budou zbrojit a válčit, ve svaté křesťanské válce, proti muslimům, kvůli vládě nad ropou. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, K.M.1/4až6/6,12,24až12/10,17,27až19/6, atd. Dle Zdeňka Mahlera na slovo ODZBROJENÍ, stejně tak na slovo o CELOSVĚTOVÉM MÍRU, všichni v Česku zapomněli. Proto především info@svetbezvalek.cz, cas.na.zmeny@seznam.cz, info@cestyksobe.cz, alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, info@profiporadenstvipc.cz, mají povinnost, z dějin křesťanství učinit ŽVÁST, a z dějin Česka, které nový Kristus uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, učinit SKÁLU tím, že v kostelích, ve školství a v médiích, bude křesťanství, STŘÍBRO A ZLATO Kristem odvržené, úplně zničeno, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby s ÚSVITEM RÁNA Božího království, z tomto novoluní, které trvá od středy 24.9.2014, do úplňku MĚSÍCE, do středy 8.10.2014, se v Česku úplně vytratil DUCH KŘESŤANSKÉHO SMILSTVA ekumenických ČARODĚJNIC, ekumenických církví, které, místo s Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, smilní se svými Bohy, s boháči, s bankéři, s vojenskými kaplany, s vojáky, s politiky, s politology, sociology, atd. S novým Kristem bude jedním TĚLEM, a jedním DUCHEM, každý BOŽÍ SYN, každá BOŽÍ DCERA, každé NEMLUVŇÁTKO, které ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že SLUNCE BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v Česku vyjde pro každého, až bude u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně rozhodnuto o tom, že SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, je SLUNCE, které musí být neprodleně zdrojem veškeré energie, jako náhrada za mizející fosilní paliva. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, které vyšlo ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je SLUNCE, které musí být neprodleně zdrojem veškeré energie, jako náhrada za mizející fosilní paliva. Nahradit veškerou energii, z mizejících fosilních paliv, z energie ze SLUNCE, je dlouhodobá záležitost. Proto nový Kristus vyžaduje přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, kde jediným, hlavním zdroje energie, bude SLUNCE, což je proces dlouhodobý. Vůli Boží je, aby Kristem vyvolené Česko zajistilo, aby křesťanství, a jeho veškeré podíly, byly pohlceny, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, neprodleně, to je v tomto novoluní, od 24.9.2014, do úplňku MĚSÍCE, do středy 8.10.2014. Když se Kristus smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, nad novým Božím lidem Česka, POHROMA ZNIČENÍ STÁVAJÍCÍHO militaristického SVĚTA, bude sice strašná, ale Česko, a s ním dvě třetiny tvorstva, bude zachráněno, před HNĚVEM nového Krista, před TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU. V Písmu i v písničkách, nový Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, uvádí. Vždyť KŘEST OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je změna jmen Božího lidu. Božím lidem již nejsou religionisté z Masarykovy univerzity, ti jsou STŘÍBREM, či ZLATEM ODVRŽENÝM. Novým Božím lidem, je lid technický z VUT v Brně, který má povinnost, z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopit, že Kristus, z milosrdenství svého rozumu, ukončí dobu benzinovou neprodleně, když se především odborníci na energetiku, docenti Skála a Kadrnožka, a odborník na energetiku pro domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a pro DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docent Hirš, k novému Kristu neprodleně vrátí, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o tom, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyjde jako ENERGIE ze SLUNCE, jako náhrada fosilních paliv, pouze pro pokorné a úplně poslušné, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Kristem vyvolené Česko musí pochopit, že zedníci, a ostatní PROLETÁŘI na Domašovsku, v Břeclavi a v celém Česku, mají povinnost realizovat Boží vůli, a úplně, celosvětově, zničit stávající systém BANKOVNÍ SYSTÉM a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především v kostelích v Domašově, v Břeclavi, a v celém Česku, zedníci, a ostatní proletáři, mají povinnost proměnit ve skutek, učení nového Krista, o vyvedení celého Česka, a celého SVĚTA, na majetkovou rovinu, neprodlenou realizací elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Především v kostelích v Domašově, v Břeclavi, a v celém Česku, zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, mají povinnost osvobodit sebe, a tím veškeré zedníky a ostatní PROLETARIÁT celého SVĚTA, od bídy, od hladu, od nedostatku, od špatného bydlení, od zbraní, od vojenských kaplanů, od válek, od všech politiků, politologů, sociologů, a ostatních dementních filozofů, od všech politických stran, atd., tím, že se vysvobodí, v kostelích, při mších, při kázáních, z křesťanských KLECÍ, a tím ze služby boháčům, bankéřům a vojákům, místo novému Kristu. Láska k novému Kristu není hříchem. Hříchem, který je k SMRTI Česka a SVĚTA, je MODLOSLUŽBA, což je služba drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a jejich chamtivosti, v Domašově např. drzému faráři Dominikovi, usvědčenému z drzosti a neposlušnosti, místo Kristu. Dle písniček od Krista, bez konců křesťanského militarismu, bez konců bankéřů, boháčů, obchodníků, vojáků, atd., nejde, v Božím království, začít na zemi, od začátku. Každý je pasažér, co jednou chytí správný směr, po vydání dvou posledních kapitol PAMĚTNÍ KNIHY, což umožní, aby Boží MOUDROST, do svý kapsy, si každý dal. Kdo z NEMLUVŇÁTEK vládnoucí elity, chce mít BOŽÍ DĚTI, BOŽÍ SYNY a BOŽÍ DCERY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, musí složit ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI, ze znalostí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NREBES. Kdo ještě s evangelia energetické, ekologické a mravní SPÁSY něčemu nerozumí, rád mu to objasněním, když mě pozve. Na straně Boží, na straně SLOV NOVÝCH NEBES, je pravda o Bohu, DUŠI, energetice, ekologii, mravech. Na straně neposlušných, zpupných a vzpurných lidí, je jenom samá lež. Až se skončí velká ŘÍJNOVÁ, LISTOPADOVÁ, BOŽÍ revoluce, mnozí přestanou si lhát o svém rozumu, který je, při odstoupení rozumu Krista stejný, jako rozum zvířat. Mnozí proto, z milosrdenství rozumu Krista, skončí na pranýři, protože skončí, jako SUCHÉ KŘOVÍ, jako STROMY bez listí. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je blesk, co sjede přímo ze SLOV NOVÝCH NEBES, na každého jako blesk, kdo z textů Písma pochopí, že až se Česko vysvobodí od křesťanství, od STŘÍBRA a ZLATA odvrženého, Satan, či Belzebub papež František, spadne ze SLOV SVÝCH KŘESŤANSKÝCH NEBES, jako blesk, protože jeho nebesa, SLOVA JEHO NEBES, před lidmi a Bohem, již neobstojí. V Česku již nikdo v Písmu nesmí hledat SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO BOHA, protože, z milosrdenství jeho rozumu, jeho MOUDROST, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, již je nalezená. Česko má pouze povinnost, svolat kongres všech energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli realizaci všesvětového, mírového, odzbrojovacího, Božího plánu, neprodleně, ještě v říjnu.

13.) Pane ministře Zaorálku, premiére Sobotko, Mládku, Babiši, Stropnický, atd., bsobotka@socdem.cz, zaoralek@psp.cz, stiznosti@mzv.cz, epodatelna@mzv.cz, sochor@mpo.cz, havel@mpo.cz, kavina@mpo.cz, press@mpo.cz, vomastek@mpo.cz, kynclm@mpo.cz, predseda@kdu.cz, kantor.lukas@vlada.cz, nechvatal.jan@vlada.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, bustova.alena@vlada.cz, rajmova.adriana@vlada.cz, horakova.michaela@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, info@army.cz, petr.medek@army.cz, petr.sykora@army.cz, zavadilj@psp.cz, gebauer@mpo.cz, humlst@studio7.cz, zaplatilek@mpo.cz, dana.vahalova@seznam.cz, hamacekj@psp.cz, gabrhel@muznojmo.cz, solc@mpo.cz, atd. Jen si klidně hádej, Zaorálku a Sobotko, Mládku, Babiši, Stropnický, atd., čím Kristus svou lásku k sobě, k ŽÁRU OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chrání a skrývá. Skrývá ji za pravdou o moci Krista nad pyšnými, zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, skrývá ji za pravdou o energetice, ekologii a mravech, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy, při neposlušnosti vlády ČR, při odmítnutí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nebude mít Česko, při ropném a ekonomickém kolapsu, ani žhavé uhlí na ohřátí. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, umírá na pravdu, o nezbytnosti úplného zničení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Milovat nového Krista mohou pouze pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Pokud Vám z textů SLOV NOVÝCH NEBES, o úplném zničení Česka, při neposlušnosti vzpurných boháčů, bankéřů a kněží, ještě není cokoli jasné, rád Vám vše, o mocném Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech států SVĚTA, osobně objasním. Rád do Prahy přijedu, když mě pozvete, když přiznáte, že demence vládnoucích idiotů, je jasným znamením, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista. Na konci těchto textů, v kapitole 182, je GRAF – ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Graf je uveden také ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. DLE GRAFU, dle mého odhadu, ENERGIE Z ROPY tvoří cca 60,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z PLYNU tvoří cca 25,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z ŘEPKY tvoří cca 1,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z UHLÍ PRO VYTÁPĚNÍ tvoří cca 4,0 % z celkem potřebné energie. UHELNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍ A VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY, A FOTOVOLTAIKA tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Neposlušní a vzpurní blázni v ČR se radují, že přelstili logiku a rozum Krista, svými nesmyslnými energetickými koncepcemi, svého rozumu. Dementní idiot, ministr průmyslu Mládek, pro odstoupení rozumu Krista, vlastně vytváří energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie, což je pro Česko ELEKTROŠOK. To znamená, že jeho energetická koncepce se týká pouze UHELNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍCH, VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN, A FOTOVOLTAIKY, které tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Uhlí a řepky má Česko tak málo, že žádné jiné nesmyslné energetické koncepce, než na elektrickou energii, se dělat v Česku nedají. Graf procentuálního rozdělení energií, má povinnost upřesnit odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně proto, aby se mohlo, vše o energetice, ekologii a mravech, učit nově, aby všechny vlády SVĚTA, mohly udělat energetickou koncepci pro celý SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus vyžaduje, aby VLÁDA ČR, a odborníci na energetiku, nového, úplně poslušného Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mluvili pravdu o Bohu, a pravdu o energetice. Žádný křesťan, žádný žid, muslim, hinduista, či buddhista, atd., před novým Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nemůže uspět svým rozumem, protože Kristus, bořící všechna náboženství SVĚTA, a všechny vlády SVĚTA, odstoupil svým rozumem, od všech pyšných, zpupných, a neposlušných dementních idiotů, kteří odmítají nového Krista uznat, za jediného UČITELE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, LÉKAŘE, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, atd., všech států SVĚTA. Pane ministře zahraničí Zaorálku, premiére Sobotko, Mládku, Babiši, Stropnický, atd. Dle Písma a písniček od Krista, jako TEISTÉ, či AGNOSTICI, máte povinnost odvrhnout křesťanství, a tím boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, atd., ZLATO a STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a vzývat jako BOHA, klín ŽENY STATEČNÉ, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Tím porodit MLADÉHO KRISTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech STÁTŮ SVĚTA, dle filmu, DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, viz další text. Slovo Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, je NAD ZLATO, kterým jsou boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bůh, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, zbraně, atd. Vzbouřeným dementním idiotům, je Bohem chamtivost, která je modloslužbou. Jako TEISTÉ, či AGNOSTICI Česka, jako první na SVĚTĚ, máte povinnost studovat texty SLOV NOVÝCH NEBES, a pochopit texty o NEMLUVŇÁTCÍCH, která, při odstoupení rozumu Krista, od pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných, v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., mají poruchu smyslového poznávání SVĚTA. Subjektivní křesťanská zkušenost, stejně tak zkušenost všech ostatních náboženství SVĚTA, je naprosto chybná, z hlediska řízení SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, brzy nebude, dle Krista, dle SLOV NOVÝCH NEBES, ani žhavé uhlí na ohřátí. Máte povinnost pochopit texty Písma o tom, že myšlení Krista, je naprosto rozdílné, od myšlení křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd. Máte povinnost zajistit, aby pokorné, a úplně poslušné Česko, bylo BERANIDLEM proti ISLÁMSKÉMU STÁTU, proti KERRYMU, prezidentům OBAMOVI, PUTINOVI, ZEMANOVI, atd., kteří usilují o úplné a nesmyslné zničení fosilních paliv, nesmyslnými válkami, nesmyslným bombardováním rafinerií, riskováním zničení ropných polí ve válkách, nesmyslnou dopravou, nesmyslnou výstavbou, a nesmyslnou výrobou, a to neprodleně. Nový Kristus, který v textech SLOV NOVÝCH NEBES, se již narodil z klína ŽENY STATEČNÉ, K.M.7/12, atd., chce pečovat o SVĚT sám tím, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí každý znát způsobem, který je uvedený v pomalém POSLEDNÍM SOUDU, drzých, pyšných a neposlušných, to je mrtvých křesťanů, atd., v APOKALYPSE těchto textů. Česko zradí samo sebe, když pro Vaši zbabělost a lenost, nikdo nebude věnovat pozornost, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení všech náboženství SVĚTA, při úplném zničení boháčů a chudáků, realizací elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, v Písmu uvádí, že protikladné nauky o Kristu, a promyšlené ekonomické vychytralosti, děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, byly dobré, až do současnosti, do přelomu věků konce éry fosilních paliv. Nyní vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, jako první na SVĚTĚ, ukončilo cenzuru na SLOVA NOVÝCH NEBES, aby APOKALYPSU těchto textů, dalo neprodleně na SVÍCEN, v médiích, ve školství, atd., a tím se podřídilo novému Kristu. Při odstoupení rozumu Krista, je lidstvo destruktivním plemenem. Nadešla doba ZMĚNY lidského myšlení o Bohu, a o člověku, dle SLOV NOVÝCH NEBES. Česko je Kristem vyvolené, v textech SLOV NOVÝCH NEBES, které musí každý znát, jako nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Při odstoupení rozumu Krista, jsou neposlušní dementními idioty, což mohou vidět pouze pokorní, a úplně poslušní, kteří přijmou ISLÁM tím, že se odevzdají do vůle Boží, vyznáním všech uváděných vin, náboženských, ekonomických, ekologických, energetických, a špatných mravů. Kristus vyčkává, chce se smilovat nad poslušnými, kteří uvěří v nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Novým SLOVEM, mění mravy a ekologii, přeměnou energetiky, na neotřesitelnou, až na věky věků. Smiluje se nad svými přáteli, nad BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká veškeré tvorstvo, kteří se nepřestanou nového Krista, PŘÍTELE pokorných, a úplně poslušných, bát. Jasným znamením druhého příchodu Krista do Brna, do NOVÉHO JERUZALÉMA, k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, a k projektantům, stejně tak k zedníkům, a k ostatnímu proletariátu, bude pochopení mírumilovných textů KORÁNU, které doplňují SLOVO NOVÝCH NEBES, jediného Boha SVĚTA, které bylo posláno národům již dříve, v Bhagavadgítě, Tóře, Bibli, SLOVĚ DOGONŮ, SLOVĚ MAYŮ, atd. Frustrace nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., a stejně tak zedníků a ostatních proletářů, je způsobena odstoupením rozumu Krista, žárlivě milujícího, který vyžaduje zrušit blokádu na ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v kostelích, např. v kostele svatého Vavřince v Domašově, v kostele v Břeclavi, atd., a tím zrušit cenzuru na SLOVO NOVÝCH NEBES, ve všech médiích a ve školství. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, zneužili SLOVO od Hospodina, od jediného Boha SVĚTA, všech náboženství SVĚTA tím, že místo Hospodinu, místo Kristu, slouží svým křesťanským SLOVEM Satanů, ve své slávě pozemských Otců Satanů kněží, své sbírce Bohů, boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, zbraním, autům, letadlům, atd., které v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., mají lidé za Bohy. Noví, dospělí a odpovědní Bozi, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽÍ LID, pokorní a úplně poslušní, se musí narodit z MLHY, či z mlžení, či ze lží, které vychází z úst drzých politiků pravice, levice, a středu, z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, a z nového Krista, zrozeného z klínu ŽENY STATEČNÉ, to je z úst nového, MLADÉHO Krista, doma, sami, čtením SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě Krista, vzájemně doplňují a upřesňují. Z NOVÝCH NEBES, bude pršet VODA SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, čistá a důvěřivá, logická a pravdivá, až nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, umožní konat JASNÁ ZNAMENÍ, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do Domašova, Brna, Břeclavi, Česka, atd., zedníkům a ostatním proletářům, především v kostelích. Nový Kristus, není zlej, nebude odstupovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od pokorných a úplně poslušných, když se s novým Kristem, se ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, bude v kostelích, v médiích, ve školství, atd., hrát FAIR PLAY. Při vyvedení Česka, z pouště čtyřiceti let komunistické Boží spravedlnosti, se Kristus soudí s těmi, kteří odpadli od pravé víry v Boží SPRAVEDLNOST, která musí být větší, než byla v době POUŠTĚ socialismu. Soudí se se všemi, kdo v křesťanském militarismu, podlehli chamtivosti, svého zvířecího rozumu, to je s těmi, kdo podlehli modloslužbě, Jasným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je odstoupení rozumu Krista, od všech drzých, zlých, zpupných, vzpurných, a neposlušných politiků pravice, levice, středu, od pozemských Otců Satanů kněží, atd., kteří ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM nemají, kteří nemají ani logiku, protože vše uvedené, je pouze od Boha, z jeho milosrdenství. Pravdivost SLOV NOVÝCH NEBES, jako JASNÉ ZNAMENÍ, jako DOBROU ZPRÁVU, přinesou ti zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, kteří z milosrdenství rozumu Krista, nebudou zbabělí, kteří budou pokorní, a úplně poslušní tím, že při vypískání, a vystříkání např. drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika v kostele, v Domašově u Brna, či farářů v Břeclavi, atd., při mši, při kázání, budou požadovat ukončení veškerého militaristického a náboženského zla, v Česku, a ve SVĚTĚ, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, veškeré militaristické křesťanské zlo, bude úplně zničeno, ukončením křesťanského vzdorokrálovství, při vyšetřování drzých pozemských Otců Satanů kněží, kvůli službě kněží, své sbírce Bohů. Sbírku Bohů kněží, dle SLOV NOVÝCH NEBES, tvoří boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, auta, letadla, atd. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, místo novému Kristu, ZÁKONADÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, jeho SPRAVEDLNOSTI SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, slouží uvedené sbírce křesťanských Bohů. Nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, vyžaduje realizovat SVOU uvedenou SPRAVEDLNOST, kvůli přestavbě měst, přestavbě veškeré výroby, výstavby a dopravy, atd., na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. SLOVO NOVÝCH NEBES, je OSMÝM DIVEM SVĚTA, protože je pro Česko STROJEM ČASU, minulého i budoucího. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, v Domašově, v Břeclavi, a v celém Česku, neučiní JASNÉ ZNAMENÍ Boží moci, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, při vypískání a vystříkání drzých, neposlušných, zlých, pozemských Otců Satanů kněží, při mších, při kázání, kvůli tomu, že kazí dobré mravy, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, SLOV protikladných nauk o Kristu, a SLOV promyšlených ekonomických vychytralostí, křesťanského, militaristického, katechismu. Kdokoli bude na podzim roku 2014, ignorovat DEN SOUDNÝ, DUCHOVNĚ PUSTÝCH, drzých, pozemských Otců Satanů kněží v Domašově, v Břeclavi a v celém Česku, zůstane stejným dementním idiotem, jako např. drzý pozemský Otec Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, či jako ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, nebo jako drzé křesťanské, prolhané, chamtivé, militaristické svině z ČRo zita.senkova@rozhlas.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, jan.rosak@rozhlas.cz, atd. Jan Rosák ve vysílání žádal, aby mu posluchači zaslali RADOSTNÉ ZPRÁVY. RADOSTNÁ ZPRÁVA je, že Bůh dá sílu, svým rozumem, ze svého milosrdenství každému, kdo půjde z drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, vymítat ĎÁBLA, SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože tím bude současně vymítat ĎÁBLA, či Satana, ze svého zvířecího TĚLA, Božím rozumem pravdy veškerého Písma od Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Sír.5/5,7/16až21/27až43/26,31až51/58, K.M.3/18,6/10,8/8až12/3, Iz.2/22až29/11až24,33/22až44/5,8až45/7,48/5,10,11, atd.

14.) SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES ještě není v médiích na SVÍCNU. Od středy, od novoluní MĚSÍCE, od 24.9.2014, však již Hospodin žehná poslušným, nejenom ze ZEMĚ, např. z KRUHŮ v OBILÍ, ale i z NOVÉHO NEBE. Ag.2/18. Dle TV NOVA, 24.9.2014, Kristus i na nebesích vytvořil KRUH, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Mal.2/20. Vyžaduje však, aby SLUNCÍ SPRAVEDLNOSTÍ, se zdravím na paprscích, bylo mnoho. K.M.6/6až24. Dle SLOV NOVÝCH NEBES. Paměť je dar o Boha, stejně tak rozum je dar od Boha. Paměť i rozum fungují tak, jak Bůh chce. Bojovat proti Bohu je proto nesmyslem. Kaz.3/18,6/10,8/8až9/10až12/3, atd. Vše uvedené bych řekl posluchačům, a Otci Satanu Holíkovi z Proglasu, v Noční lince, kdyby mně nezablokoval telefon. Kristus přišel svobodu slova naplnit, a ne zrušit. V pátek 19.9.2014, nový Kristus, SKÁLA, HORA, který svou slávu JEDINÉHO PROROKA, jediného BOHA SVĚTA, nikomu nedá, oslavil sám sebe, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Iz.2/22,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24 Žid.4/7,5/11,6/3,6až9/28, Mat.5/3,9,14,18, Sír.5/5,7/16,13/18,21/15,42/24,43/26,31, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/66,78, Kaz.8/8, atd. Protože nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mluví v podobenstvích o jím vyvoleném Česku, je zapotřebí, jeho DRUHÝ PŘÍCHOD na SVĚT, v tomto filmu, situovat do NOVÉHO JERUZALÉMA, do Brna, na Domašovsko, a do Česka. Nový, mediální MISTR Kristus, jediný Bůh SVĚTA, v tomto filmu potvrdil všechny texty svého SLOVA NOVÝCH NEBES, všechny texty písniček, a ostatních filmů, všechny vzkazy SLUNCÍ SPRAVEDLNOSTÍ, se zdravím na paprscích, v KRUZÍCH v OBILÍ, atd., o svém DRUHÉM PŘÍCHODU v Brně, z milosrdenství svého rozumu. Nový Kristus, jako SVĚTLO SVĚTA, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, přiletěl ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, do jím vyvoleného Brna. Tímto filmem, nový Kristus doplňuje a upřesňuje ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv nad pyšnými, kteří nechápou, že potopa, či krize, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od zpupných, a neposlušných, již neprodlévá. Svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, přišel Kristus dojednat novou koaliční dohodu, se všemi politiky, a se všemi církvemi, všech náboženství SVĚTA. Vyžaduje, aby celý SVĚT, který se řítí do energetické a ekonomické záhuby, při velice blízkém, ropném, a ekonomickém kolapsu, pochopil SLOVA NOVÝCH NEBES, a byl řízen Bohem nově. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, již je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro celý SVĚT. Proto se Kristus, ve filmu, narodil v Brně, v plodové vodě ŽENY STATEČNÉ, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Narodil se tím, že ho přinesl ČÁP, ze souhvězdí PANNY, stojící před nemocnicí U SVATÉ ANNY. Vojáci Česka, vedení vrchním velitelem branné moci Česka, kulhavým KOZLEM, zakladatelem strany KOZLŮ ČSSD, pomateným hlupákem prezidentem Zemanem posta@hrad.cz, nového Krista postřelili. Nový Kristus byl operován v nemocnici, a potom byl převezen do věznice v Bohunicích. Zde byl vyšetřován a zkoumán ředitelem blázince NEMOCNICE v BOHUNICÍCH, kde z textů SLOV NOVÝCH NEBES, stále nic nechápou. Odmítají se znovu se narodit, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odmítají být vyspělí, a spravedliví, stejně chápající, stejně moudří a dokonalí, jako Kristus, ve SLOVĚ NVÝCH NEBES. Jejich zlé myšlení se nezměnilo. tkasparek@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, rrysanek@fnbrno.cz, osynek@fnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, rprikryl@fnbrno.cz, ptheiner@fnbrno.cz, jsvestka@fnbrno.cz, ilona.burdova@fnbrno.cz, lpilar@fnbrno.cz, lpilar@fnbrno.cz, hsedlakova@fnbrno.cz, atd. Ke zkoumání nového Krista, jeho TĚLA, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byli prezidentem, vládou Česka, a ministrem války Stropnickým, povoláni vědci z Masarykovy univerzity, vedení rektorem Bekem rektor@muni.cz, info@muni.cz, prorektor.veda@muni.cz, prorektor.rozvoj@muni.cz, prorektor.strat@muni.cz, prorektor.it@muni.cz, info@sci.muni.cz, info@law.muni.cz, info@med.muni.cz, info@phil.muni.cz, info@ped.muni.cz, info@fss.muni.cz, info@ceitec.muni.cz, z Karlovy univerzity, vedení rektorem Zímou, rektor@cuni.cz, uk@cuni.cz, vědci z VUT v Brně, vedení rektorem Štěpánkem, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, kadrnozka@fme.vutbr.cz, vědci z ČVUT, vedení rektorem Konvalinkou petr.konvalinka@rek.cvut.cz. jiri.nozicka@fs.cvut.cz, miroslav.vlcek@rek.cvut.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, svitek@fd.cvut.cz, igor.jex@fjfi.cvut.cz, kriha@fel.cvut.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a nový prezident Česka, Kristem v PÍSMU vyvolený jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna, vrakos@nbox.cz, který je odborníkem na energetiku zimních bytových domů, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou uvedené ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, byl ve filmu, i v Písmu, zrozen ze SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, spolu se svým OCHRÁNCEM, GOLÉMEM, kterým je také ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Protože nový Kristus, zná Písma všech náboženství SVĚTA, které osobně stvořil, věděl, že s uvedenými brakovými vědci, od kterých odstoupil svým rozumem, se nemůže domluvit, protože jejich lidské zvířecí myšlení je jiné, než myšlení Boží. Proto aby se zachránil, svým úplně pomateným vyšetřovatelům z Masarykovy univerzity, utekl. Nový Ježíš Kristus, i jeho ochránce GOLÉM, ve filmu dokazovali uvedeným brakovým vědcům, že jsou VŠEMOHOUCÍ, že jsou NEPŘEMOŽITELNÍ, že je žádné zbraně, a žádní vojáci nepřemohou, protože nelze zabít Bohy, kteří mají moc, nad každou lidskou DUŠÍ, nad každým lidským TĚLEM, a nad celým SVĚTEM, všech náboženství SVĚTA, což je v Písmu dostatečně srozumitelně objasněno, pro každého brakového vědce. Ministr války Stropnický ve filmu pravil, že s novým Kristem, a s jeho ochráncem, s GOLÉMEM, který v Česku, v době čtyřiceti let pouště socialismu, pekl v jiném filmu, socialisticky spravedlivým soudruhům chleba, je zapotřebí bojovat, a zničit ho, stejně tak jako je nutné zničit nového Krista. Ministr Stropnický ve filmu pravil, že z dějin SVĚTA je zřejmé, že každá technicky vyspělejší civilizace, úplně zničí civilizaci méně vyspělou, takže nezbývá nic jiného, než boj, proti vyspělejší civilizaci Boží. Stropnický pravil, že z dějin SVĚTA je zřejmé, že vyspělá civilizace, kterou představuje nový Ježíš Kristus, přišla na SVĚT proto, aby stávající civilizaci boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, a ostatních pokrytců a zločinců, úplně zničila. Nový Kristus, uvedená slova ministra války Stropnického, ve filmu potvrdil. Pravil, že lidstvo stojí nad propastí, kterým je úplné zničení SVĚTA, při blízkém, ropném a ekonomickém kolapsu, a vůle změnit se, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, není u zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských, a jiných militaristických pomatenců, v Kristem vyvoleném Česku, žádná. Kristus pravil, že křesťanské plemeno, a stejně tak židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, atd., v době odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, je destruktivní, svým lidským, zvířecím myšlením, protože o Bohu, a jeho moci nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, nemá nikdo ani ponětí, přestože Kristus, o sobě, a o lidech, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, všechno uvedl. Nového Krista ve filmu doprovázela vědkyně, ŽENA s DÍTĚTEM, která uvěřila tomu, že SVĚT lze zachránit jedině v případě, když Bůh všechno stávající zničí, a to včetně systému vlády lidí nad lidmi, protože všechno, co lidé dodnes vytvořili, je z hlediska energetické spásy Česka a SVĚTA, naprosto chybné. ŽENA, vědkyně s dítětem, které vypadá jako AFRIČAN, či IND, kterému v tomto nedokonalém systému, který vedou politici a kněží, zabili OTCE, je podobenstvím. ŽENOU, DÁMOU, která byla vždy DÁMOU, a zůstane ji dál, dle písničky od Krista, je VUT v Brně. Dítětem, které nemá OTCE, je každé DÍTĚ, které nemá za OTCE nového Krista, jediného Boha SVĚTA, kterého v Česku zabili drzí vojenští kaplani, drzí politici pravice a lvice, drzí vojáci, a jejich zbraně. Ve filmu Kristus navštívil také Říčky u Domašova, a rozprávěl se svým prorokem Oplatkem. Objasnili jsme si, že já nemohu vystoupit na NOVÁ NEBESA, protože NOVÁ NEBESA, jsou nyní pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a vystupovat na NEBESA, která jsou SLOVEM NOVÝCH NEBES, již je idiotstvím. Dáma, VUT v Brně, ve filmu pravila, ústy odborníka na energetiku, docenta Skály, že stávající vládci SVĚTA, politici pravici a levice, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, vládci SVĚTA nejsou, protože SVĚT lidí, od samého počátku lidstva, řídí Kristus, jediný Bůh SVĚTA, a to tak, jak to uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto skutečnými vládci SVĚTA, je lid technický, z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., které Kristus, z milosrdenství svého rozumu, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Kristus ve filmu uvedl, že nechce, aby SVĚT byl zničen třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Proto vše stávající zničí SLOVEM NOVÝCH NEBES, což ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES, rozhodl již dávno. Moudrost dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, však nikdo nechce. Nový Kristus ve filmu uvedl, že pro ignorování Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, úplné zpustošení, či úplné zničení stávajícího SVĚTA, TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, se již začalo, ve válkách v Sýrii, v Afghánistánu, v Iráku, v Mali, atd. Což se děje z toho důvodu, že v Kristem vyvoleném Česku, se Kristus, s nikým pokorným, a úplně poslušným, nemůže domluvit, na uspořádání všesvětového mírového kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vědkyně, kterou je VUT v Brně, ve filmu, ústy docenta Skály, nového Krista prosila, aby se nad tvorstvem smiloval, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Prosila ho, aby pustošení Česka a SVĚTA, začínající TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU zastavil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Ve filmu totiž brakoví vědci z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanti, GOLÉMA, který má Krista ochraňovat, v jeho lidském TĚLE, uvěznili v panelech, ve vězení, a do jeho TĚLA BOHA, vrtali vrtákem. Film se skončil tak, že nastala bouře, kterou způsobil BŮH GOLÉM, který se vědcům ve vězení rozpadl, na černý prach, při jejich zkoumání Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, vrtákem. V bouři, kterou Bůh GOLÉM celosvětově způsobil, ukázal Kristus svoji vůli, uvedenou v textech SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, který v Písmu požaduje vše změnit, ve filmu ukázal, že chce úplně a dobrovolně zbořit stávající domy, stávající dopravu, stávající výrobu, atd., tím, že chce, aby lidé, pod vedením VĚDCŮ, od kterých, svým rozumem, odstupovat jiř nebude, postavili na SVĚTĚ vše nově tak, aby vše bylo energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ve filmu vědkyně, ŽENA STATEČNÁ, i se svým dítětem, byla novým Kristem zachráněná tím, že veškeré znečištění bylo z TĚLA ŽENY, a z TĚLA jejího DÍTĚTE, odstraněno, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, po záchraně ŽENY, DÁMY, kterou je VUT v Brně, zastavil pustošení SVĚTA TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU tím, že vstoupil do SLUNCE, se zdravím na paprscích, a vystoupil na svoje NOVÁ NEBESA, svého SLOVA NOVÝCH NEBES, odkud, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude řídit lidstvo celého SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH NEBES, při přestavbě SVĚTA, na energeticky, ekologický a mravně neotřesitelný, z milosrdenství svého rozumu. Nový Kristus, ve filmu, při svém DRUHÉM NAROZENÍ SE v TĚLE člověka, zedníkům, a ostatnímu proletariátu ukázal, jak to s proletariátem celosvětově dopadne, když se zedníci, a ostatní proletáři v Česku, k novému Kristu dobrovolně a neprodleně nevrátí. Nový Kristus vyžaduje, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, byl rychlý, a to v jedinou hodinu, po rychlém POSLEDNÍM SOUDU Otců farářů kněží, při jejich proměně, z drzých Otců Satanů kněží, zpupných a neposlušných, na pokorné a úplně poslušné, na OTCE BOHU MILÉ, v kostelích v Domašově, v Břeclavi, a všude jinde, při mši, při kázání. Vyžaduje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista v kostelích, realizovat neprodleně, již při novém novoluní MĚSÍCE, ve středu 24.9.2014, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice. DEN, HOŘÍCÍ JAKO KŘESŤANSKÁ PEKELNÁ PEC, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, od kterého Kristus žehná, všem pokorným, a úplně poslušným, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Kristus hvízdá, SLOVY VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jak na zedníky, a ostatní proletáře, tak na nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a na projektanty. Ag.2/18,22, Žalm33/6,37/5,11,35, Zach.3/9,4/6až10/8,13/4, atd. Nový Kristus, zedníkům a ostatnímu proletariátu, ve filmu ukázal bídu a bezmoc chudáků, kteří prchají před zločinci, kteří ničí SVĚT, začínající TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU. V této válce Kristus zničí dvě třetiny tvorstva, včetně neposlušného, a pomateného Česka, když se k novému Kristu, k NOVÉMU SLOVU, nevrátí žádný pokorný, a úplně poslušný znalec slov NOVÝCH NEBES. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Zach.3/9,4/6až8/16,10/8,11/9,13/4,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,12,17,27až17/7,11, 15,20až18/13,22až19/6, atd. Co Kristus ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, a v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES vyžaduje, po zednících, ostatních proletářích, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, atd. Z milosrdenství svého rozumu, nový Kristus učinil Brno, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, NOVÝM JERUZALÉMEM. Nový Kristus vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní zedníci, a ostatní proletáři, a nový, úplně poslušný Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., při PODZIMNÍCH VOLBÁCH, nevolili a nemilovali politiky pravice a levice, ale aby volili nového Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, lásku jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně, již ve středu 26.9.2014. Ag.2/18. Nový Kristus, po zednících, ostatních proletářích, atd., požaduje, aby v Domašově, spolu se mnou, v Břeclavi, a v celém Česku, na základě SLOV NOVÝCH NEBES, a dle písniček od Krista, ve středu, DNE PÁNĚ 24.9.2014, Ag.2/18, ukončili přetvářku a faleš, která je v ústech drzých pozemských Otců, Satanů kněží tím, že jim dají zámek na hubu, při mši, při kázání. Např. drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika, stále svrbí jazyk, kterým slouží, místo novému Kristu, svým Bohům, boháčům, bankéřům, politikům pravice, a vojenským kaplanům. Láska přátel nového Krista, stále umírá na zbabělosti zedníků, ostatních proletářů, a nového Božího technického lidu, kteří si nechtějí rozhněvat své bohaté Bohy, boháče, bankéře, vojáky, kněze, atd. Nikdo se nechce znovu narodit, SLOVEM NOVÝCH NEBES, stejně jako nový Kristus, ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Láska k Božím příkazům, a k zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, stále umírá na pravdu, o nezbytnosti úplně zničit stávající Bohy SVĚTA, boháče, bankéře, vojáky, atd., proto, aby nad všemi státy SVĚTA, mohl vládnout nový Kristus, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nový Kristus totiž v Písmu uvedl, že vyčkává, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, atd., se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v kostele v Domašově, v kostele v Břeclavi, atd., bude umlčena, při kázání, při mši, děsivá temnota, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, holemi zedníků a proletariátu, kterými jsou píšťalka, a STŘÍKACÍ PISTOLE, naplněná vodou živou, čistou a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, nový Kristus, který nečiní svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, na Domašovsko, do Brna, do Břeclavi, do Česka, tajně, upřesňuje dění na SVĚTĚ, v případě jeho vítězství v kostelích v Česku, nad boháči, bankéři, vojáky, a nad jejich Bohy, kterými jsou vojenští kaplani. V případě, že docent Skála, se stane ústy ŽENY STATEČNÉ, nové CÍRKVE, kterou je VUT v Brně, v případě, že upřesní GRAF, uvedený v dalším textu, když upřesní ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem. Pohroma, kterou je vláda politiků pravice a levice, a vláda cizopasníků, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, nad pomateným, politickým a náboženským dobytkem, bude zastavena tím, že nad celým SVĚTEM začne vládnout nový Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států SVĚTA. Nikdo nevyhraje, ani nepadne, když po svolání všesvětového, mírového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, nový Kristus, dle filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, na celém SVĚTĚ vytvoří KOULE SLUNCÍ SPRAVEDLNOSTÍ, se zdravím na paprscích, kterými je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko z filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, zná, že lidstvo je destruktivním plemenem, ničícím planetu zemi, která může být zachráněna, pouze v případě úplné poslušnosti, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o odstranění všech stávajících, zpupných, pyšných, vzpurných, a neposlušných vládnoucích militaristů, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Každá další vojenská akce vládnoucích militaristů, v bojích o ropu, plyn a suroviny, je cestou do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Nastala KRIZE, či potopa, způsobená odstoupením rozumu Krista, od pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných, při které se musí Česko a lidstvo rychle změnit, dle SLOV NOVÝCH NEBES, v kostelích, ve školství, v médiích. Česko a SVĚT může být spasen, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, pouze v případě, když drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. farář Dominik v Domašově, kterým stále svrbí jazyk, dostanou na hubu zámok, dle písničky od Krista tím, že budou při kázání, ve středu, 24.9.2014, vypískání, a vystříkání, STŘÍKACÍMI PISTOLEMI z PET LAHVÍ, s malou dírkou, propíchnutou ve víčku, malým hřebíkem. Česko je kvůli nim určeno k záhubě, protože evangelium technické spásy Česka a SVĚTA, je jim stále zahaleno. Když odmítnou mlet SLOVO NOVÝCH NEBES, je nezbytné, při kázání, při mši, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je vypískat a vystříkat, ve středu. Evoluci drzých, zpupných a neposlušných, musí Česko zrychlit, na jedinou hodinu. Pomatenému faráři Dominikovi, atd. Kristus nemůže odpustit, dokud Kristu nepůjde z cesty. Vládnout nad lidmi místo nového Krista je bláznovství, je zločin proti lidskosti. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

15.) Nový, mediální Mistr Kristus, v Písmu i v písničkách uvádí. Česko a SVĚT může být spasen Božím rozumem, z Božího milosrdenství pouze v případě, když Kristem vyvolené Česko, učiní NEBE NA ZEMI tím, že v kostele v Domašově, či v kostele v Břeclavi, atd., nechá spadnout z nebe na zem, veškerá stávající náboženská a politická nebesa, vzpurných, zpupných, pyšných, zlých a neposlušných. Přátelství s novým Kristem, je víc, nežli láska neposlušných, ke SKÁLE křesťanských militaristů, k PRACHŮM, k PENĚZŮM, k vojákům, ke zbraním, k vojenským kaplanům, atd. Přátelství s novým Kristem, jsou oči, které vidí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které se vzájemně doplňují a upřesňují. Přátelství s novým Kristem, je to, co pokorní a poslušní lidé chrání, před zpupnými, vzpurnými a neposlušnými. Cena dokonalé lásky Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a příkazu úplného zničení stávajících krvavých, militaristických křesťanských a jiných nebes, ve školství a v médiích, je cenou a smyslem našeho života. Přátelství s novým Kristem, neustoupí ani válce, třetí světové, která se již začala v Iráku, v Sirii, v Afghánistánu, atd. Bez přetvářky drzých pozemských Otců Satanů kněží, hned by nám bylo krajše. Na čo sú spory o Bohu, čo vedú volaktorí religonisté z Masarykovy univerzity, když Kristus o sobě, a o lidech, všechno napsal a řekl, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Jazyk kněžím stále svrbí, protože ho nechtějí namočit ve víně, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Politická a náboženská zvířata, kvůli děsivé temnotě, a krutému zmijímu jedu křesťanského katechismu, stále nechtějí SPOLEČNĚ STOLOVAT, nechtějí zrušit bohaté a chudé, nechtějí zrušit vojenské kaplany, zbraně a války. Drzým, pozemským Satanům kněžím, je zapotřebí jednoducho, dát zámku na hubu, jejich vypískáním a vystříkáním, při mši, při kázání. Až se znovu narodím, narodím se z Boha, z Ježíše Krista, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Najít cestu zpět, k novému Kristu, je možné např. v kostele v Domašově, při mši, při kázání, vypískáním a vystříkáním drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, za jeho křesťanské a ekonomické žvásty. Potom se STARÝ KRISTUS, křesťanský, UKŘIŽOVANÝ, modlářský, ztratí z paměti všech lidí SVĚTA. A lidí, kteří se od nepamětí scházej, k oslavám Boha, se znovu sejdou, i v kostele v Domašově, či v Břeclavi, tentokrát k oslavám Krista VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristus, který se chce smilovat, svým rozumem, nad pokornými a poslušnými, stále věří, že najdeme těch pár vět, vyznání křesťanských a militaristických vin, a tím se vrátíme k Bohu zpět, který je pro každého vším, a ničím. Kristus je pro člověka vším, když má Boží rozum, z Božího milosrdenství, a je pro člověka ničím, při odstoupení rozumu Krista. Proto, jenom při vrácení se rozumu Krista, pokorným a poslušným, lze doufat v lepší život, v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, jenom nad těmi, kdo z textů Písma SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že stávající vládci SVĚTA, boháči, bankéři, vojáci, politici, kněží, atd., pro odstoupení rozumu Krista, od pyšných, vzpurných, zpupných a neposlušných, jsou dementní idioti. Drzí, zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, nemají než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ, svého zvířecího rozumu. Dle písniček od Krista, BŮH, který úplně přetvoří SVĚT, je ŽENA, a to ŽENA STATEČNÁ, rodička SLOV NOVÝCH NEBES. Př.1/7,17až31/10, K.M.1/4až7/12až19/6, atd. Každý pokorný a úplně poslušný, musí jako Boha vzývat klín ŽENY STATEČNÉ, rodičky nového Krista, dle filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Jenom ŽENA STATEČNÁ ví odkud, kudy a kam. Každý pokorný a úplně poslušný, chce s ŽENOU STATEČNOU, navěky zůstat, s láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh, v ŽENĚ STATEČNÉ, se zamiloval do pravdy a lásky. Tak jsi se narodila, VUT v Brně, ty, nemluvně Boží lásky. Nový SVĚT se narodí, když se zamiluje Bůh, do lásky a pravdy, a do VUT v Brně, dle písničky od Duo My tři Pe.s.oukup@seznam.cz. Docent SKÁLA, odborník na energetiku, čekal, nečekal, hledal, nehledal, neměl, a teď má, Boží vyvolení. Síla lásky Božího rozumu, stále sílí, a už je ZÁKONEM. SLUNCE začalo hřát, když vyšlo jako Bůh, když vyšlo v KRUZÍCH V OBILÍ, v Bavorsku. Kdo sahá po křesťanských hvězdách, ten musí zkrotit strach. Cestou širokou může jít ten, kdo nechce boháče, bankéře, vojáky, politiky pravice a levice, vojenské kaplany, a Satany kněze, kdo nechce bohaté a chudé. Přátelství s novým Kristem je to, co chrání pokorné a úplně poslušné. To bylo přátel Krista, v křesťanství, poslaných na VUT v Brně, u docenta SKÁLY, k čertu, do křesťanského PEKLA. Neodcházej SLUNCE ještě, když nesmíš, na VUT v Brně, zapadnout, z milosrdenství rozumu Krista. Každý, od koho odstoupí Kristus odstoupí svým rozumem, padá do vlastního PEKLA, společně se všemi ostatními Satany, kterých vzešel plný počet. Dle dalších písniček od Krista, a dle Písma, Česko bude spaseno Božím rozumem, až velké množství znalců SLOV NOVÝCH NEBES, pokorných a úplně poslušných, převezme Česko, a tím celou ZEMI, do svého vlastnictví, při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY TĚCHTO TEXTŮ pomalého POSLEDNÍHO SOUDU pyšných, vzpurných, zpupných a neposlušných, z milosrdenství rozumu Krista dementních. Na DEN SLUNEČNÝ, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, si pozor dej, abys ho, na podzim v roce 2014, v Kristem vyvoleném Česku, nepropás, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8.10.2014. A ČÁPA, který má sochu Boha v Brně, u nemocnice, U SVATÉ ANNY, uvítej. Když přežiješ, narození se BOHA, CHLAPCE, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, jako pokorný a úplně poslušný, tak buď rád, hrozně rád. Když už ses narodil náhodou, náhoda, kterou je Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, si s tebou bude hrát, nyní, i v Božím království, tak jak Bůh sám chce. Pán bude dobrý pro celý SVĚT, až v Česku, z milosrdenství svého rozumu, zničí vojenské kaplany, vojáky, boháče, bankéře, všechny politiky pravice a levice, všechny pyšné, zpupné, vzpurné a neposlušné, při realizaci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus, na úsvitu DNE PÁNĚ Božího království, které bude trvat, z milosrdenství rozumu Krista, až na věky věků, léčí každého, v ranních hodinách, FOTOTERAPIÍ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin je blízko, je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Všichni pokorní a úplně poslušní, kteří se chtějí znovu narodit, mají povinnost ho najít, v nové kvalitě jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to neprodleně. SMRT pokrytců, pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických křesťanských sviní, a jejich mravů, je ziskem. Pokorní a úplně poslušní, dostanou od nového Krista NOVÉ MRAVY, při úplném zničení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů,politiků, politologů, sociologů, atd., při přijetí zákonů POLE VĚDY Písma. Ať se v ráno NOVÉHO DNE PÁNĚ promění, těžká křesťanská noc, a militaristické trápení. Když se SLUNCE SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zakousne do děsivé křesťanské temnoty, v kostele v Domašově, v kostele v Břeclavi, atd., všechno se rázem promění, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Podzim 2014 bude dobrý, když nový Kristus, v kostele v Domašově, v Břeclavi, atd., bude tlačit lis s křesťanským vínem, které je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, bylo sděleno pomatencům na odpoledne@rozhas.cz. Kristus dovolí zrušit stávající mravy křesťanských, militaristických pokrytců, až bude v médiích rozhodnuto, o ukončení mletí protikladných nauk o Kristu, a o ukončení mletí promyšlených ekonomických vychytralostí, zpupných a neposlušných křesťanských militaristů. Demokracie je vláda Božího lidu, pokorného a úplně poslušného, který nebude cenzurovat pravdu o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, jejíž konec se blíží, a pravdu o energetice, a s ní související pravdu o boháčích, bankéřích, vojácích, vojenských kaplanech, atd., jejichž konec se také blíží. Vyznání vin, je vyznání křesťanských lží, a protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a vyznání lží o SKÁLE boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., kterou jsou PENÍZE, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, atd., která nemůže nikoho energeticky, ekologicky a mravně spasit, svým systémem. Nový Kristus se nad jím vyvoleným Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až zedníci a ostatní proletáři, jako znalci SLOV NOVÝCH NEBES prosadí, aby Česku a lidstvu přestali vládnout politologové, sociologové, religionisté, filozofové, a ostatní pomatenci a zločinci z Masarykovy univerzity. Nový Kristus vyžaduje, aby nad lidmi vládli tvrdí muži, pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH NEBES, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, a tím pokorní a poslušní TVRDÍ MUŽI, nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRAVY Česka, zřízené ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, dle opakovaně uváděných textů SLOV NOVÝCH NEBES. Pojďme příběh Česka psát od prvních řádků, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Ta láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále nemá pevný řád, protože se ztrácí těm, co v ní, a v Boha, ve STVOŘITELE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nevěří. Milostivé Hospodinovo léto nebylo dobré, kvůli redaktorům z odpoledne@rozhas.cz, protože redaktorům zůstalo, v jejich hlavách, staré militaristické křesťanské myšlení. Běda redaktorům odpoledne@rozhas.cz, atd., když pravdu o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, do Brna, na VUT V Brně, na PODZIM 2014, neprodleně nezveřejní. Nový Kristus nyní, na PODZIM 2014, nepřichází kvůli křesťanským hříchům drzých pozemských Otců Satanů kněží, ale kvůli energetické spáse celého SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nás vždy zradila, pro neposlušnost zpupných, vzpurných, pyšných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. BOLI JSME RAZ Kristem milování, a tak budeme raz Kristem spasení. Kristem jsme byli milování v době, kdy Kristus, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, na Česko uvedl, čtyřicet let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti. Křesťanské, bohaté, militaristické svině, jsou závislé na lžích o Kristu UKŘIŽOVANÉM, na lžích o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a na lžích o koncepci energetiky zločince, ministra průmyslu, Mládka. Jeho energetické koncepce, na výrobu elektrické energie, která činí pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, je pro Česko ELEKTROŠOK, který dává ministr Mládek, všem bláznům v Česku, kteří věří v lidský zvířecí rozum, a ne v rozum Boží, ne na milosrdenství rozumu Božího, pro pokorné a úplně poslušné. Boží hněv nad Bohem prokletými křesťanskými militaristy, fašisty, lháři, a vládnoucími zločinci, již neprodlévá. Kristus odstoupil svým rozumem, od všech pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných. Plný počet dementních vládnoucích idiotů vzešel. Destruktivní lidské plemeno se má změnit v okamžiku, až odborník na energetiku, docent Skála, z VUT v Brně rozhodne, že nastala KRIZE lidského myšlení, a že nadešel čas se změnit, v jedinou hodinu, zveřejněním SLOV NOVÝCH NEBES, dle filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Tak i ty mě spálíš, jsi moje hranice, protože já jsem čarodějnice, protože ty Bože, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jsi KLADIVEM, na ekumenické čarodějnice. To je nová píseň, kterou musí novému Kristu zpívat ekumenické prostitutky, MRZKÉ ŽENY, OHOLY a OHOLIBY, které smilní s boháči, s bankéři, s politiky pravice, s vojenskými kaplany, s vojáky, atd., místo s jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Eva Hůlková doteky@rozhlas.cz, a Zita Senková zita.senkova@rozhlas.cz, z Radiožurnálu a ČRo2, a Endlicherová a Hodecová, z TWR z Proglasu twr@twr.cz, zive@proglas.cz. Především Zita Senková je BERANIDLEM, útočícím na jediného Boha SVĚTA, svými ekonomickými a vojenskými žvásty. Tato militaristická svině, má myšlení naprosto rozdílné od Boha, který je nyní, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, organizátorem mírového, všesvětového kongresu energetiků, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Uvedené militaristické křesťanské svině, na svém černém svědomí, mají vypálený cejch zlých čarodějnic, či prostitutek. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, Božím rozumem, nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, zedníci a ostatní proletáři, je nesmí nechat naživu, v médiích, ani den. Tyto militaristické křesťanské ekumenické čarodějnice, nevěří textům Písma, že chudáci a boháči, spolu nemohou žít v míru, nikde na SVĚTĚ. Nevěří tomu, že jejich ekonomické a militaristické žvásty, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, protože brání tomu, aby celé Česko donesl čáp, který má sochu v Brně, u nemocnice U SVATÉ ANNY, ze souhvězdí PANNY, jako Božího SYNA, jako pokorný, a úplně poslušný, nový Boží lid. Česko upsalo DUŠE nikoli Kristu, ale drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a uvedeným militaristickým sviním, kteří se povýšili, ve své křesťanské pýše, nad jediného Boha SVĚTA, nad ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko žije, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a médiím, v militaristickém PEKLE, v děsivé křesťanské temnotě, ve kterém nevládne Kristus, ale BELZEBUB, ANTIKRIST, papež František, krutým zmijím jedem svých křesťanských protikladných žvástů. Česko má povinnost, strhnout krvavá křesťanská nebesa na zem proto, aby neklidná křesťanská píseň ustala, celosvětově, v jedinou hodinu. Neklidnou křesťanskou písní, která nechce ustať, je drzé mletí protikladných nauk o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a mletí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a vojáků. V globalizovaném SVĚTĚ, jsou ekonomické vychytralosti bankéřů a vojáků, největším zlem pro chudé. Uvedené drzé ekumenické čarodějnice, s Kristem vykopaly válečnou sekeru. Důsledkem jejich jednání je odstoupení rozumu Krista od vládnoucí elity SVĚTA. Zločinec Břetislav Tureček, ze Zitou Senkovou zita.senkova@rozhlas.cz, v ČRo2 uvedli, že veškeré mírové dohody na BLÍZKÉM VÝCHODĚ, kdysi dříve uzavřené zkrachovaly, díky neblahé politice západu, díky křesťanským fašistickým hodnotám, dle kterých je nezbytné všechny chudáky na SVĚTĚ, především muslimy v zemích, kde je ropa, plyn a suroviny, buď postavit proti sobě, pomocí zbraní, jim dodaným, nebo je ve válce úplně zničit. Stejné křesťanské zlé hodnoty, v ČRo2, se Zitou Senkovou, vyznával i spisovatel Pavel Kosatík, který lásku k vlasti, spojuje s láskou k vojákům, zbraním, k boháčům, bankéřům a k vojenským kaplanům. Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, a Václav Cílek, jsou stejné militaristické svině, jako všichni ostatní. Mleli v ČRo2 o tom, jak VICHR EL NIŇO JESUS, stvořený Kristem jako trest, kterému Kristus, ve svém hněvu vůči Česku, dává jeho běsnící sílu, Sír.5/5,7/16až39/28až43/26,31, dělá na SVĚTĚ buď sucha, nebo potopy. Militaristické svině v ČRo2 tvrdili, že DEN HOŘÍCÍ jako PEC, ve které Kristus spálí všechny uvedené čarodějnice a čaroděje, zločince či lháře, jako suché křoví, nikdy nenastane. Tvrdili, že bankéři, makléři, překupníci, vojáci, zbrojaři, atd., budou stále využívat sucha, potopy, války, bídu, či utrpení lidí, atd., svou zvrácenou křesťanskou ideologií, ke svému obohacení. Demence těchto idiotů, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, zedníkům a ostatním proletářům, nejsou jejich politologické, a fašistické žvásty, k užitku. Každý přítel Krista, který bude čerpat svou sílu, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost pochopit, že výsledkem jednání těchto NETVORŮ, je TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, velice blízký ropný, a ekonomický kolaps, a úplné zničení zpupného a neposlušného Česka Kristem kvůli tomu, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Kristus do energetiky Česka a SVĚTA vidí. Cesta k jeho lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je schůdná jenom po kolenou. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, u zedníků a ostatních proletářů, musí mít mnoho svobodných, pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, kteří, mluvením pravdy o Boží moci, o Boží vůli, a pravdy o energetice, zničí zlé, drzé, mrtvé a neposlušné křesťanské a militaristické svině. Nový Kristus bude oslaven, až na všesvětovém mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Matkou Česka, je ŽENA STATEČNÁ, která vysuší pokorným a poslušným, každou slzu z očí.

16.) Původně jsem měl v úmyslu, ve středu 24.9.2014, jít drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, při mši, při kázání, v kostele svatého Vavřince v Domašově, vypískat, a vystříkat stříkací pistolí, naplněnou vodou živou, čistou a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, sám proto, aby Kristus mohl Česku a SVĚTU žehnat, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Ag.2/18. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v horoskopu v Rovnosti, má jiný názor. Uvádí, že se mám poučit jak z Písma, tak ze svého jednání. Stříkací pistolí jsem postříkal např. vědce z rektorátu Masarykovy univerzity, či drzého pozemského Otce, Satana Tomáše Halíka, při jeho návštěvě Brna, a výsledek mých činů byl opačný, než jsem předpokládal. Vědci z rektorátu Masarykovy univerzity, či Satan, kněz, Tomáš Halík, jsou stále zpupní, vzpurní a neposlušní. Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že na zpupné, vzpurné a neposlušné, mám použít metodu vlídné důslednosti. Kristus uvádí, že každý v Česku již má možnost pořídit si DÍTĚ, od čápa, který má sochu před nemocnicí U SVATÉ ANNY v Brně. Kristus, mocným vlivem Venuše, posiluje plodnost každého, kdo chce porodit DÍTĚ, nového Ježíše Krista, ze souhvězdí PANNY, který bude pást, svým rozumem, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, všechny národy, všechna náboženství, kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse Česka, a SVĚTA. Kristus v horoskopu uvádí, že RYBY, či KAPŘI z veřejnoprávních médií, z Proglasu, a TWR, ze SLOV NOVÝCH NEBES, již musí pochopit, že jejich klienti, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, atd., nejsou tak čestní, jako vládnoucí křesťanské svině, při mletí protikladných nauk o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, svým zvířecím rozumem, automaticky předpokládají. Kristus uvádí, že mně chybí vášeň, kterou je potřeba rozdmýchat tím, že musím zvládnout náročné jednání s novým Božím technickým lidem, např. z odborníky na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ VUT v Brně, kteří, dle filmu DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, by textům slov Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o Boží vůli, změnit sebe, a tím změnit celý SVĚT, již měli rozumět. Jednat s někým, od koho Kristus odstoupí, svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby ho mohl soudit, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá vůbec cenu, protože DUCH souzených, zemdlí. Když nikdo nebude chtít znát Boží příkazy o energetice, Česko zanikne. Každý, kdo se chce ke Kristu vrátit, musí znát zákony POLE VĚDY Písma. Vůle Boží je, aby zpupné a neposlušné, pohltilo novoluní, od 24.9.2014, do 8.10.2014, což se nestalo. Dělat něco víc blbě, a hloupě, než dělají mrtvé militaristické křesťanské svině, nelze. Moje sousedka Čížová nevěří textům Písma, o nezbytnosti celosvětového zničení aut, a o jejich nahrazení koloběžkami, koly, a veřejnou dopravou. Proto si v předzahrádce chce posunout plot, a postavit stání pro dvě auta tím, že na hranicích pozemku, a uprostřed zahrady, postaví stání pro auta, z nového plotu, z kamene, tl. 50 cm, a výšky 180 cm. Výstavbu plotu jsme sousedce schválili, já jsem ji výstavbu plotu doporučil, protože věřím, že Kristus chce, aby z Říček byl SKANZEN starého křesťanského, militaristického myšlení. Stání pro dvě auta, před domem sousedky Čížové, do křesťanského SKANZENU patří. Pomalý POSLEDNÍ SOUD militaristických sviní, píši ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, o které Kristus v písničkách uvádí, že se nemůže potkat s nikdy neexistující komnatou, kde křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA večeřela. Kristus UKŘIŽOVANÝ je totiž Bohem pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do pádu krvavého křesťanského nebe, při vypískání, či vystříkání, drzého pozemského Otce faráře Dominika, od jeho koryta. Nový Kristus již žádného pomateného křesťanského prostředníka, mezi sebou, a lidmi pokornými, a úplně poslušnými, nepotřebuje. Vůlí Boží je naplnit Písmo na Říčkách, a v Domašově. Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, stále stejného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, do kostela svatého Vavřince v Domašově, realizuje v SOUDNÝ DEN, kdy HASIČI, zedníci, a ostatní proletáři, vypískají, či vystříkají, drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, při mši, při kázání, nejlépe ve středu. Jakmile farář Dominik, chrámové křesťanské zpěvy obrátí v kvílení, je možné zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PRÍCHODU Krista, a to celosvětově. RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, je nezbytné předat nejdříve muslimům a tím naplnit Písmo. Když se tak stane, náboženský a politický BABYLON již nepovstane ze zla blízkého ropného a ekonomického kolapsu, který Kristus na SVĚT uvede. Jer.1/17až51/18,36,58,63, atd. Jakmile farář Dominik bude zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v kostele svatého Vavřince, ze SLOV NOVÝCH NEBES, je zapotřebí spásné zjevení KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v kostele svatého Vavřince v Domašově, předat mému sousedu, muslimu Emilovi. Muslim Emil z Říček, má povinnost, RADOSTNOU ZPRÁVU o DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, z MEŠITY, od Boží slávy nejvzdálenější, z kostela svatého Vavřince v Domašově, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, předat do své MEŠITY v Brně, která je, od Boží slávy stejně vzdálená, jako MEŠITA kostela svatého Vavřince v Domašově. Kristus totiž ani v mešitách, ani v kostelích, nikdy nebydlel, a nebydlí, protože nikdy nebydlel ve slávě lidské, kterou je křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd. Všichni v křesťanství, v hinduismu, v buddhismu, judaismu, a islámu zemdlí, až se tak stane, pro odstoupení rozumu Krista, od všech zpupných, vzpurných, pyšných, neposlušných a drzých, náboženských a politických prasat celého SVĚTA. Bude ve všem po nedostatku, když to Domašovsko, Česko, a muslimové z Brna, s novým Kristem, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, zkusí. Domašovsku, Česku a muslimům z Brna, budou blahořečit úplně všichni, všechny národy, když po zpupných, vzpurných, pyšných a neposlušných boháčích, bankéřích, nezůstane v Česku ani kořen, ani větev. DEN SOUDNÝ, který bude tmou pro všechna náboženství SVĚTA, je jedním z pilířů víry v Boha u muslimů. Nyní i u křesťanů, atd.