Kapitola 274 – 64 stran.

05.10.2020 18:27

Kapitola 274 – 64 stran. Dopsáno po volbách 2020. Kristus, v každém pokolení otřásá celou zemí tím, že vládu nad lidmi dává komu chce, a komu chce ji bere. Tím dosahuje toho, že lidé dělají to, co se Kristu líbí. Kristus není manipulátor. Vše o sobě, a o Česku, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době svého narození se, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době novoluní MĚSÍCE, nyní v novém DNES naplnění Písma, od pátku 16. října, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 31. října 2020, uvedl v Písmu, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., který dal Česku křesťanskou, militaristickou vinici, ji nyní boří, až do jejího úplného zničení, např. KORONAVIREM, atd. Čekal, že po podzimních volbách 2020, neposlušná křesťanská vinice, vydá hrozny pokorného, a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně. Česko však znovu vydalo odporná pláňata, jedovinu dračí, krutý zmijí jed, spravedlnosti lidské, politické, ekonomické, militaristické, místo spravedlnosti Boží, která je bez PRACHŮ a ZBRANÍ, bez politiků pravice a levice. Místo vlády neomylného Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad celým světem, v jednotném, mírovém Božím království, znovu vládnou nad Ježíšem Kristem, jím prokletí politici pravice a levice. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, žárlivě milující, kvůli neposlušnosti nových kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, dal nyní vládu nad lidmi, např. jím prokletému politickému HOVADU z KRAV, či BÝKŮ, KDU-ČSL, novému hejtmanu Grolichovi napis@jangrolich.cz, obec@velatice.cz, starosta@velatice.cz. Křesťanská neposlušná svině Jan Grulich se raduje ze svého vítězství nad Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, a proto nemá z čeho. Politiky pravice a levice nový Kristus bude ničit, až do jejich úplného zničení, do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Za dělání zla, způsobeného odstoupením rozumu Krista, se Kristus omlouvá především svému technickému lidu VUT v Brně, který živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Jaký SOUD neposlušných, to je mrtvých, drzých politiků, měl Kristus nechat ještě napsat, a ještě nenapsal, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus, svůj Boží technický rozum, křesťanským hlupákům, již nedá. Každý neposlušný hlupák, kdo byl volit Ježíšem Kristem prokleté, tedy mrtvé politiky pravice a levice, Boží technický rozum od Krista ZÁKONODÁRCE nedostal a nedostane, až do VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH křesťanských, ekonomických, militaristických sviní Česka. Politickým, technickým, či náboženským hlupákům, kteří o novém Kristu, o NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále nemají ani ponětí, po podzimních volbách 2020, pro odstoupení rozumu Krista od politických neposlušných sviní, zbyl jenom jejich rozum, jejich geneticky prasečích mozků. Protože hlupáci v Česku stále nenašli BOŽÍ SLÁVU, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve volbách oslavovali pouze sami sebe navzájem tím, že oslavovali pouze svoje mozky, geneticky prasečí. Iz.5/2,4,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Česko skončilo v říši mrtvých sviní, protože DÉMONI, ekonomové, od jejichž geneticky prasečích mozků, Kristus odstoupil svým technickým rozumem, stále nejsou v koncích se svými tradicemi, se službou své SKÁLE, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Za všechny zločiny na světě, za všechny války na světě, za veškeré trestání Česka a světa Kristem, např. KORONAVIREM, SUCHEM, POTOPAMI, VÁLKAMI, KŮROVCEM, atd., a za zlo, způsobené ODSTOUPENÍM rozumu Krista, od vládnoucí technické ulity Česka a světa, může především nový kněz, vůdce technického lidu VUT v Brně, neposlušný a vzpurný rektor Štěpánek, rektor@vutbr.cz. Kristus svůj hněv od Česka neodvrátí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se rektor Štěpánek neomluví za svou vzpouru, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Česku a světu. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, o správné energetické koncepci Česka a světa, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů, až BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektor Štěpánek, OTŘESE VŠÍM STVOŘENÍM, realizací DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Až Česku a světu objasní, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je kvůli správné energetické koncepci Česka a světa, v daleko větší spravedlnosti, než byla v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové spravedlnosti, za vlády komunistických zločinců, hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jak.1/22,2/9až3/12,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Za všechny zločiny na světě, za veškeré zlo, které dělá Kristus, odstoupením svého Božího technického rozumu, může především BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, neposlušný a vzpurný rektor Štěpánek, rektor@vutbr.cz. Odmítá pochopit texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že jeho povolání a vyvolení za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné. Kristus vyžaduje, aby neposlušné nemluvňátko, nový kněz, BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek, rektor@vutbr.cz, oslavil slávu technického rozumu Krista, uvedenou v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka. Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD ZLODĚJE majetku do Česka, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 1. října 2020, realizoval pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Naplnil Písmo do poslední čárky tím, že tím dal svou novou vinici, celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, svému synu, dědici Boží SLÁVY, Božího technického rozumu, rektoru Štěpánkovi, rektor@vutbr.cz. Když křesťanští vinaři Česka, při volbách 2020, zahlédli dědice Boží technické slávy, rektora Štěpánka, zabili ho kvůli tomu, aby dědictví Boží slávy, Božího technického rozumu, zůstalo militaristickým, křesťanským, ekonomickým, militaristickým, sviním. KÁMEN Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, se však nyní stal KAMENEM UHELNÝM. Kdo z barevných politiků pravice a levice, jako vzpurný a neposlušný, to je jako mrtvý, do nového novoluní MĚSÍCE, do pátku 16. října 2020, nebude oblečen v BÍLÉM, ČISTÉM obleku, na svatbu hostin ŠVÉDSKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří, s novým Kristem, s NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který zůstal Česku MANŽELEM a ŽENICHEM, bude ze STÁTNÍ SPRÁVY vyvržen ven, kde, bez rozumu Krista, bude pláč a skřípění zubů. Nikdo z militaristických sviní Česka, nesmí nazývat nového Krista, můj Baale, DÉMONE. Všem úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista, je nyní SVĚTLEM SVĚTA Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zviřat, a elektronicky celosvětově kontrolovaného, dokonalého, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. V energetické, ekologické a mravní PASTI, je nyní každý neposlušný ZLOSYN, každý, kdo se k novému, NEOMYLNÉMU Kristu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, neprodleně nevrátí. Kristus, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2020, dá svůj Boží technický rozum pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. nebudou říkat náš Ježíši Kriste. Kristus se nad Českem a světem smiluje v jedinou hodinu, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství pouze v případě, že mě poslušný BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, přijme na rektorátu VUT v Brně, kvůli studiu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. O správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, mluví pravdu pouze Kristus, a to v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kterou musí znát každý, úplně poslušný služebník Krista, v Česku a na světě. Pro úplně poslušné služebníky Krista je déle uvedené Boží slovo, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, absolutní pravdou. Energetická koncepce vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVORA, lháře a zločince, kníže DÉMONŮ, to je boháčů bankéřů, zbrojařů, BELZEBUBA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je zločinem. Když zločinec, ministr Havlíček pro svoje lži o koncepci energetiky Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, dále uvedené, nebude vyšetřován úplně poslušným JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz, Kristus, svým Božím technickým rozumem, z neposlušného Česka znovu odejde. Tím neposlušné Česko nechá znovu padat, do JÁMY, HROBU, SMRTI, blízkého ropného a ekonomického kopapsu, do PEKLA třetí světové války. Kristus se nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, když kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, bude mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boží technický rozum, a vládu nad lidmi všech států, dostanou pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kdo budou nalezené Boží království, neprodleně realizovat. Oz.2/18až5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11až14/3, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Mat.5/3,9až18,23/7,25/32,40, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

 

Kapitola 274 –64 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 53. Česká bible kapitola 274. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 274 obsah není uvedený. Písmo, veškeré od Krista, úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, bude přítelem, v případě neprodlené realizace Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Přítel Krista, BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektor Štěpánek, zrušením politiků levice, zruší celosvětově nesmyslný meč válek o území s fosilními palivy a o moc nad lidmi. Bezmocný rektor Štěpánek, Žalm102/18,27, jako HŘEB, zatlučený na spolehlivém místě VUT v Brně, Izajáš22/23, má povinnost být stejně mocný, jako je LEV Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm 33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23, 23/19,25/11,12, Jud.12, atd. Trestání, odstupováním Božího rozumu bude pokračovat, až do úplné poslušnosti rektora Štěpánka. Až uzná, že Kristus je nyní NEOMYLNÝM UČITELEM, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, atd., pouze úplně poslušným služebníkům Krista. Svoboda existuje pouze při vyhnání politiků levice do říše ticha, na smetiště dějin. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je třeba neprodleně realizovat, bez bojů o moc. Všechny války na světě se skončí, z milosrdenství rozumu Krista, až rektor Štěpánek, spolu s kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, se budou bát, že Kristus, odstoupením svého rozumu, bude činit Česku a světu zlo stále větší. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, se nad v Písmu vyvoleným Českem, se chtěl, z milosrdenství Božího rozumu smilovat, v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 1. října 2020, což se nestalo, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Svým Božím technickým rozumem, vstoupí do geneticky prasečích mozků technického lidu VUT v Brně, pouze v případě, že vůdce rektor Štěpánek, rektor@vutbr.cz, spolu s JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz, zveřejní požadavky Krista. Kristus vyžaduje, aby se lidé Česka, a tím celého světa, úplně podřídili dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné, např. na str. 10 až 14. Aby se dobrovolně vzdali veškerého majetku který shnil, z titulu blízkého ropného a tím i ekonomického kolapsu. Aby se dobrovolně a neprodleně vzdali svých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, především politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd., do jejichž, geneticky prasečích mozků, Kristus, svým Božím technickým rozumem, již nevstoupí, protože je tímto SOUDEM posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus vyžaduje, aby Česko dobrovolně vytvořilo úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly 268. Úplně poslušný technický lid VUT v Brně, stejně mocný a neomylný jako Kristus, pro znalost PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dostává od Krista veškerou Boží moc výkonnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Lidé dělají to, co se Kristu líbí. Při odstoupení technického rozumu Krista, i od technické elity VUT v Brně, kterou Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, jsou v jezeře Česka DEBB, debilů, viditelně debilní. Proto je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, k technickému lidu VUT v Brně, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, RADOSTNOU ZPRÁVOU. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, k technickému lidu VUT v Brně, k rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, před podzimními volbami 2020, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 1. října 2020, není kvůli trestání vládnoucích nemravných Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice a stávajících křesťanských Bohů, hlupáků, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Kristus již zmařil svou militaristickou identitu křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Do Česka, k novým kněžím BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, přichází nový Kristus, v tomto pokolení, již vzkříšený z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, jako DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Při DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka je Kristus VÍTĚZNÝ tím, že je NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na VUT v Brně, k rektoru Štěpánkovi, je velice problematický z důvodu uvedených v Písmu. Kdo omítl jít neprodleně správnou cestou Ježíše Krista, do objasněného, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, od toho Kristus odstoupil, svým technickým rozumem. Tím vzešel plný počet křesťanských, militaristických debilů. VĚDCI, svými genetický prasečími mozky, pro odstoupení technického rozumu Krista, odmítají zajistit daleko vyšší spravedlnost, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, než byla v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista. Svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka Kristus realizoval v době Boží majetkové socialistické ROVINY, pomocí komunistické NEVĚSTKY, pomocí komunistické vlády Klementa Gottwalda, pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, je o dobrovolném nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Dle dalších textů, po vyvedení Kristem vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let Boží majetkové socialistické roviny, do TUNELU privatizace znárodněného, Božího majetku, spravedlivého Krista zabil šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, epodatelna@muko.cz, tlangr@ kostelecno.cz. Sebe prohlásil za moudrého a spravedlivého, a spravedlivého Krista prohlásil za zločince. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, při jeho svatbě s ŽENOU STATEČNOU, s KRÁLOVNOU MÍRU, s PANNOU, s DRUŽKOU, s NEVĚSTOU, kterou je pro Krista veškeré Písmo od Krista, v době úplňku MĚSÍCE 1. října 2020, Krista zabil NETVOR, kníže DÉMONŮ, to je boháčů a bankéřů, BELZEBUB ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus v Česku již dlouho neexistuje, pouze jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato NEVĚSTA, připravená Ježíšem Kristem, pro vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, Boha, BOŽÍHO SYNA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, má stále PANENSKOU BLÁNU. Žádného, úplně poslušného člověka, zatím neporodila. Kristus, slávu svého technického rozumu, neposlušným, militaristickým, křesťanským a jiným sviním, nikdy nedá. Rektor Štěpánek má povinnost nového Krista milovat tím, že s NEVĚSTOU Krista bude smilnit, a bude s ní mít BOŽÍ DĚTI, to je technický lid VUT v Brně, a technický lid celého světa. Má povinnost činit to, co se Kristu líbí. Bát se Krista, to je PÍSMA, ŽENY STATEČNÉ, NEVĚSTY, DRUŽKY Krista, strachem jaký ještě nikdy nebyl, a neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh je láskou pouze při jeho úplné poslušnosti. Život v křesťanském imperialismu a militarismu je PES kvůli tomu, že drzá, neposlušná politická, náboženská a technická elita Česka, se vzbouřila proti správné, energetické Boží koncepci Česka a světa, uvedené např. na str. 10 až 14. Proto, aby Kristus mohl Česko a svět spasit energeticky, ekologicky a mravně, úplně poslušným služebníkům nového Krista, např. v IZAJÁŠI, povoluje nemravnou vládnoucí elitu takto proklínat. Neposlušný rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz. Ať tě Kristus zabije strašlivou záhubou, např. KORONAVIREM, když při úplňku MĚSÍCE 1. října 2020, budeš ještě sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo spravedlivému Kristu, ZÁKONODÁRCI všech států. Odstupování rozumu Krista i od lidu VUT v Brně, který Kristus, svým rozumem, živí odjakživa, je pro pochopení Boží výchovy neposlušných křesťanských a jiných sviní. Až se Kristus smiluje, svým rozumem, nad geneticky prasečími mozky úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, nebude SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH ostrým mečem, ale přítelem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Mám povinnost, svými skutky, dovést víru v nového NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to u nových, úplně poslušných kněží, u BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Neposlušné náboženské, politické, ekonomické, zbrojařské a jiné militaristické svině, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jsou stále jako pára nad hrncem. Svými geneticky prasečími, neposlušnými mozky, nedokáží pochopit texty Písma, o současné době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy nového VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, musí každý znát, z VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro děsivou křesťanskou temnotu protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí, pro neposlušnost a nepravost uváděných křesťanských sviní, žijeme v Česku stále v říši mrtvých sviní, v JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Kristus, tímto textem, boří vše co zasadil, pomocí děsivé temnoty protikladných křesťanských bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených, ekonomických, militaristických a jiných vychytralostí, odstoupením svého technického rozumu, i od nových, neposlušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně. Pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, i od technického lidu, bude v Česku, a ve světě, vše pouze stále horší. Neposlušní, to je mrtví lidé, dělají vše totálně energeticky, ekologicky a mravně chybně, protože nevěří textům Písma, že jejich mozky, po odstoupení rozumu Krista, jsou pouze geneticky prasečí. Ve zlé temnotě, křesťanského, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nikdo neposlušný, to je mrtvý, nevidí a ani netuší, že veškeré zlo dělají, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného lidstva, drzí, Kristem prokletí Satani kněží z TWR, z Proglasu, z Petrova, z Rosic, z Domašova, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud vše křesťanské, militaristické, v Česku nezboří a nezničí. V Česku, a ve světě, bude vše stále horší, dokud Kristem vyvolené Česko, úplně nezničí zlé, křesťanské, imperialistické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v době úplňku MĚSÍCE, v době narození se nového Krista z nového SLOVA, v novém DNES naplnění Písma, nyní ve čtvrtek 1. října 2020. Pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, je nezbytný DRUHÝ PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, byl pokorný a úplně poslušný, to je živý. Drzé pozemské Otce Satany kněze, Bohem prokleté neposlušné křesťanské svině, Matušky atd. twr@twr.cz, studio@radio7.cz, zive@proglas.cz, biskup@biskupstvi.cz, farpar@volny.cz, kancelareii@gmail.com, farnost.rosice@seznam.cz, chaplaincy.czech@gmail.com, pastorace.pce@volny.cz, domasov@dieceze.cz, holub@bip.cz, zlého hlupáka NETVORA Kohoutka atd. josef.kohoutek@atlas.cz, farnostpasohlavky@seznam.cz, jiri.josef@kohoutek.cz, atd., Kristus dovolil telefonicky a písemně odsoudit, za jejich cestu do PEKLA děsivé křesťanské temnoty. SVĚTLO SVĚTA, Boží, majetkové, celosvětové, mírové, ROVINY, mírového Božího království, je dostatečně srozumitelně objasněné, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Od přelomu věků konce éry doby benzinové, od roku 2000, jsou vzpurní Satani kněží, Kristem prokletými NETVORY za to, že si neberou k srdci texty Písma o tom, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, Kristus vše křesťanské, militaristické boří, odstoupením svého Božího rozumu, a to včetně rozumu technické elity nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU, do Česka, na VUT v Brně, který je o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a celého světa, má být realizován v jedinou hodinu, a to čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ve školství, ve veřejnoprávních médiích, atd. Kristus očekává, že se drzí Satani kněží všech církví, neprodleně veřejně omluví za své křesťanské, militaristické nemravnosti a nepravosti. Kristus Česku a světu nařizuje, na vše křesťansky, ateisticky nemravné, militaristické, neprodleně zapomenout. Nařizuje Česku, aby pochopilo texty Písma o tom, že Ježíš Kristus je SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že je současně ŽENOU STATEČNOU, PANNOU, DRUŽKOU Krista, NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU MÍRU, a všemi ostatními proroky, protože veškeré Písmo od Krista, je již jediným Bohem všech států světa, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Bát se Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, znamená bát se Krista, který o sobě vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nového Krista je nezbytné porodit neprodleně, z lůna ŽENY STATEČNÉ, PANNY, KRÁLOVNY MÍRU, NEVĚSTY, DRUŽKY Krista, a všech ostatních proroků, to je z veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, ve čtvrtek 1. října 2020. Nový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu, když Česko zveřejní vůli Boží, o změně kněžstva, z náboženského a politického, na kněžstvo technické z VUT v Brně. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, k rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, znamená úplně zničení děsivé křesťanské temnoty protikladných bludů Satanů či Ďáblů kněží, všech ekumenických církví Česka, a tím úplné zničení krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Správný čas na zničení všeho, co Kristus zasadil pomocí protikladných křesťanských bludu, drzých Satanů kněží z Proglasu, TWR, atd., je v novém DNES naplnění Písma o Česku, nyní na podzim, ve ZNAMENÍ VAH, v době úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ ve čtvrtek 1. října 2020. Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všechno o sobě a Česku uvedl. Na nekonečné křesťanské POUŠTI Česka, stále neprší uvedené nové Boží slovo, o dokonalém pokoji celosvětového mírového Božího království, určené všem státům světa, pro děsivou temnotu křesťanských protikladných bludů, pro krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí. Přísná výchova Česka, byla především v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, pod vládou komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ. NEVĚSTKA je každá neposlušné vláda Česka, s Boží mocí výkonnou. Křesťanské neposlušné a vzpurné svině, či hlupáky, do spravedlivého Božího království, předběhla NEVĚSTKA, vláda Klementa Gottwalda, pomocí které spravedlivý Kristus nastolil, svou Boží socialistickou, majetkovou ROVINU. BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor Štěpánek. Jako vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, má povinnost učinit vše nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle dalších textů. Má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodlené nastolení spravedlnosti daleko vyšší, než byla za komunistických BERANŮ tím, že Česko dobrovolně zruší NEVĚSTKU, vládu premiéra Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, a zřídí vládu úplně poslušnou, Kristu vděčnou, uvedenou na konci kapitoly 268, dle dalších textů. Energetická, ekologická a mravní SMRT vešla do Česka a do světa skrze jednoho člověka, skrze vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, zločince, NETVORA, knížete DÉMONŮ, to je boháčů a bankéřů, BELZEBUBA minista Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Skrze jednoho člověka, rektora Štěpánka, stejně mocného a neomylného, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, vejde do světa ŽIVOT VĚČNÝ, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus křesťanský, trojjediný, se již zmařil sám tím, že shořel v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují. Učinil to z toho důvodu, aby mohl vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Česko má povinnost zrušit vládu všech mocností a všech válečných sil tím, že učiní rozhodnutí, že bude, po dohodě se okolními státy EU, zrušena energetická SMRT, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Špatná, křesťanská, militaristická společnost, která nemá o novém Kristu VÍTĚZNÉM, stále ani ponětí, kazí dobré mravy Česka a světa. Budoucností Česka a světa, již není děsivá temnota křesťanských protikladných bludů, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, ale SVĚTLO SVĚTA dokonalé Boží lásky, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Kdo nyní nebude milovat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kdo tím nebude milovat Ježíše Krista, takového, jaký v Písmu opravdu je, technický rozum od Ježíše Krista nikdy nedostane, a jde tím k záhubě v křesťanském PEKLE. Boží církev je v Česku již pouze jediná. Nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 268, s Boží mocí výkonnou. Završení dějin energetické spásy má povinnost učinit úplně poslušný Boží technický lži lid VUT v Brně, vedený rektorem Štěpánem. Jak již bylo dříve uvedeno. Když Česko bude pokračovat ve STARÉM, křesťanském, militaristickém DUCHU, bude Kristem energeticky, ekologicky a mravně úplně zničeno. Kristus bude bdít nad zlem, kterým je křesťanské PEKLO, kde přebývá od vzniku neposlušných křesťanských sviní. Kristus nyní dělá PEKLO pomocí pomateného vládnoucího Boha, Bohem prokletého, neposlušného UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus bude v křesťanském PEKLE tak dlouho, dokud úplně nezničí ropu, za kterou nedává Česku vůbec žádnou náhradu, viz texty v kapitole 271, 272, 273, 274. Kristus Česko zničí strašlivou záhubou v době ropného a ekonomického kolapsu. V této době, kdy se zhroutí ekonomika, do EU nikdo nedodá ani ropu, ani plyn. Česko má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že požádá všechny okolní státy EU o pomoc, se zničením církve katolické, všeobecné, a s nastolením Boží, celosvětové Boží majetkové roviny, pomocí církve jediné, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou. Kdo si nyní znovu drze vybere za vládnoucího Boha Kristem prokletého hlupáka, NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTU, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jde do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války, vedené raketami, které nelze sestřelit. Kristu stačí DVA OBOUSTRANNÉ MEČE, jeden z úst katolíků Česka, a druhý z úst evangelíků Česka. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM

 

CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, je již vylit. Vůle Boží byla a je, zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na mnoho dalších tisíciletí. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, debil, NETVOR, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile. Vynalezl, že během několika let, společně s ostatními státy, zvyšující se ekonomikou, úplně zničí ropu, kterou chce nahradit elektřinou. Vynalezl, že sníží výrobu elektřiny Česka pro nedostatek uhlí, postupným zrušením dosluhujících uhelných elektráren. Vynalezl, že dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, zachrání a spasí výstavbou jednoho nového bloku. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že v Česku, cca 60 % energie z ropy, nahradí cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky. Viz další text o debilitě BELZEBUBA Ing. Havlíčka. Tímto způsobem vynalezl perpetuum mobile. Drze lže kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, a jiných NETVORŮ, které Kristus nyní ničí, pomalým Božím SOUDEM, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Dle Ing. Drábové dana.drabova@sujb.cz, a hlupáků z ČT1 info@ceskatelevize.cz. V roce 2035 končí životnost 4 bloků jaderné elektrárny Dukovany. Protože Kristus boří vládu stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, bdí nad zlem. Bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od neposlušných křesťanských sviní. Bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných bludů, pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, to je DÉMONŮ. Proto v podstatě není žádná naděje, pro odstoupení rozumu Krista, že se v Dukovanech podaří dostavět jeden nový blok jaderné elektrárny, do roku 2035, dle plánů NETVORA ministra Havlíčka. V roce 2035, Česku tedy zbude pouze Temelín, čímž se sníží výroba elektřiny z jádra o cca 18 %, což je o cca 1,8 % z celkem potřebné energie. Pro nedostatek uhlí, v roce 2035, se sníží výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, dle plánů Havlíčka, z cca 43 %, nejméně na polovinu, to je na cca 20 % z celkově vyrobené elektřiny. Těchto 20 % představuje pouze 2 % z celkem potřebné energie. Proto, dle Ing. Drábové, energetická koncepce ministra Havlíčka, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je úplným nesmyslem. Kristus ničí vše co zasadil, ničením křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ a také ničením UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ničením lesů suchem, požárem, kůrovcem, přeměnou lesů na plantáže, atd. Nyní je znovu potřeba mluvit pravdu o tom, že elektřina představuje pouze cca 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. Tuto pravdu o elektřině učil na VUT docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a na ČVUT děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny. Z této cesty mluvení pravdy o elektřině, o tom, že elektřina činí pouze deset procent, z celkem potřebné energie Česka, na VUT v Brně, a na ČVUT, však sešli, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, viz texty v kapitole 273, 272 a 271. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, především pomocí větrníků a fotovoltaiky, se má zvýšit, dle plánů NETVORA Havlíčka, na cca dvojnásobek, to je na cca 20 % výroby elektřiny, což činí cca 2 % z celkem potřebné energie. Protože v roce 2035 podstatně poklesne těžba ropy, v Kristem vyvoleném Česku, se bez ropy všechno energeticky a ekonomicky zhroutí. V době socialismu, kdy na VUT v Brně, a na ČVUT, ještě o ropě mluvili pravdu, činila energie z ropy, potřebná pro provoz aut, cca polovinu energie potřebné pro Česko. Dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, elektřina činila cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Dnes, kdy politický lži lid ve všem drze lže, protože lže o Ježíši Kristu, v médiích drze tvrdí, že ropa představuje v Česku cca pouze jednu pětinu, z celkem potřebné energie. I kdyby tato lež byla pravdou, při výpadku energie z ropy o jednu pětinu, z celkem potřebné energie pro Česko, není možné, při uvedeném snížení výroby elektřiny cca o polovinu, zajistit výrobu a provoz elektromobilů tak, jak si to vládnoucí pomatenci, či zločinci, pro odstoupení technického rozumu Krista, představují, ve svých stupidních ekonomických, energetických koncepcích. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ministr Havlíček, tímto způsobem, lhaním o podílu energie z ropy, na celkově potřebné energii pro Česko, vynalezl energetickou spásu ekonomického TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, pomocí kterého, vládnoucí Baalové a DÉMONI, ničí PLANETU ZEMI, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Tisícileté Boží království na zemi již bylo. Dle všech již uvedených textů Písma, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, do poslední čárky vyplnil texty Písma, o Božích trestech, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ již tím učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli nyní pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit, zveřejněním těchto textů SOUDU, ve školství a veřejnoprávních médiích. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušnými. Tisícileté Boží království na zemi již bylo. Dle všech již uvedených textů Písma, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Vše staré, křesťanské, militaristické, musí být zničeno proto, aby mohlo vzniknout vše nové, pod novou vládou odborníků, vzešlých z veřejných výběrových řízení. Politiky pravice a levice, Kristus již nepotřebuje, jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, v říjnu 2020, je energeticky nezbytný. Nová vláda Česka musí být vytvořena na VUT v Brně tím, že z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Premiér Babiš může být v nové, úplně poslušné vládě Česka, pouze ministrem. Technický lži lide VUT v Brně. Pro rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, není úkol nad lidské síly, prorokovat uvedenou vůli nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Správná Kristova mírová energetická koncepce Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, přinese dokonalý pokoj, celosvětový mír, protože je o velkých energetických úsporách, protože je o vybudování Česka a světa energeticky neotřesitelného, v době do dotěžení ropy, v době ekonomického kolapsu všech států světa. Vše energeticky nové bude tím, že bude ukončena energeticky náročná výroba zbraní, aut pro soukromníky, letadel pro soukromníky, atd. Kristus povoluje pouze výstavbu měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Tím povoluje vyrábět pouze výrobky pro výstavbu těchto domů, to je i pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nedovoluje vyrábět výrobky pro kuchyně rodinné. Vyžaduje zrušit supermarkety s potravinami, a tím zrušit nesmyslné chlazení a mrazení potravin v supermarketech. Tím zrušit veškerou výrobu plastových výrobků pro potraviny. Uvedené energetické úspory jsou obrovské. Společné stolování, nejdříve ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, ruší nesmyslné vyhazování zkažených potravin z domácností, a ze supermarketů. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ znamená maximální využití čerstvých potravin pro lidi a zvířata, a totální kompostování odpadů z kuchyní. Ve skladech domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude minimalizováno mrazení potravin. Kristem je nyní povolená pouze celosvětová výstavba měst a sídlišť, z domů zimních bytových, a z domů pro společné stolování pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují. Obrovská energetická úspora je v Kristem požadovaném snížení počtu lidí na celé zemi o dvě třetiny. Kristus nechce aby dvě třetiny lidí zabíjel ve válkách boháčů s chudáky, či ve válkách mocností o vládu nad lidmi, a vládu nad územím s ropou, plynem a surovinami, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17 až3/11, atd. Kristus vyžaduje, snížit počet lidí na zemi dobrovolně, snížením porodnosti tím, že všechny ženy na světě, mohou mít, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pouze jenom jedno dítě. Není čeho se bát, při předání vlády nad lidmi, novému VŠEMOHOUCÍMU Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, protože Kristus slíbil, že po zveřejnění těchto textů, již bude jednat sám tím, že na celém světě vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to svým, Božím, NEOMYLNÝM SLOVEM a Božím rozumem. Když se KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, kněží technického lidu VUT v Brně, k novému Kristu neprodleně nevrátí, Kristus Česko zničí strašlivou záhubou tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus ZLODĚJ nechce, aby v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, někdo nesmyslně zahynul. Vyžaduje, aby především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, došli k pokání. Kristus, který činí dobro i zlo, který ničí vše, co zasadil křesťanským, ekonomickým PEKLEM, DÉMONŮM, ekonomům, pustoší jejich pastvu, KORONAVIREM, KŮROVCEM, POTOPAMI, SUCHEM, nesmyslnými válkami o území s ropou, plynem a surovinami, nesmyslnými válkami mezi chudými a bohatými, nesmyslnými válkami mezi mocnostmi, pomocí válečných uprchlíků z území s válkami o ropu a plyn, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého nebude rozhodnuto o tom, že křesťanská militaristická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne z Česka, a z okolních zemí EU, v děsu. Kristus vyžaduje, aby Česko naplnilo Písmo do POSLEDNÍ ČÁRKY. Aby předalo vládu nad lidmi Kristu, ukončením činnosti pozemských OTCŮ Satanů kněží, a o ukončení činnosti politických hlupáků, NETVORŮ, pravice a levice.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Když uvedení Satani kněží všech ekumenických církví, z Domašova, z Rosic, z Brna, atd., po úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ ve čtvrtek 1. října 2020, budou v kostelích mlet při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH děsivou temnotu svých protikladných bludů, a krutý zmijí jed svých promyšlených ekonomických vychytralostí, je zapotřebí je v kostelech vypískat píšťalkami. Stejně tak je nutné jednat s Bohem prokletými politiky pravice a levice. Tímto způsobem budou vlastně kněží a politici pravice prokletí, úplně poslušnými služebníky Krista. Kristus slíbil, že si to s neposlušnými, jím v Písmu prokletými kněžími a s politiky pravice a levice vyřídí tím, že je zabije strašlivou záhubou. Není čeho se bát při zničení křesťanského, militaristického, politického pekla. Kristus byl u vzniku křesťanských, militaristických hlupáků, bude také u jejich konce na VUT v Brně, v době vrácení Božího technického rozumu, technickému lidu, pokornému a úplně poslušnému. Kdyby se Kristus nad VUT v Brně, nad poslušným rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, nyní nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný lid Česka a světa. Rektor Štěpánek má povinnost učinit NOVÉ NEBE, a NOVOU ZEMI, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa. Má povinnost zajistit, aby vše křesťanské, militaristické, ekonomické, atd., bylo zapomenuto. Rektor Štěpánek, jako vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, má povinnost neprodleně rozhodnout o energetické nezbytnosti zrušení stávajících vládnoucích Bohů, politiků pravice a levice, a o zrušení voleb politiků pravice a levice, konaných po úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 1. října 2020. V pátek a v sobotu, DNE PÁNĚ 2. a 3. října 2020, v době voleb, politici pravice a levice mají povinnost sestoupit do říše ticha, na smetiště dějin, až na věky věku. Rektor Štěpánek má povinnost zničit politiky pravice a levice, mluvením pravdy o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněné. Tím o nezbytnosti podřídit se vládě nového NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa Dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VŠDY Písma, má povinnost realizovat nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, uvedená na konci kapitoly 268. Kristem v Písmu vyvolené Česko zažívá ROK trestu odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, i od technické elity VUT v Brně, a tím i od technické elity celého světa. Rok trestu odstoupení technického rozumu Ježíše Krista se začal ve ZNAMENI VAH, v novém novoluní MĚSÍCE DNE PÁNĚ, v úterý 1. října 2019. Vůli Boží mají povinnost prosadit noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, ve ZNAMENÍ VAH, před podzimními volbami, v novém DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek DNE PÁNĚ 1. října 2020. Kristus, kvůli sobě samému, kvůli své slávě DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, má povinnost se smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, především nad geneticky prasečím mozkem nového, úplně poslušného, to je živého kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz tak, aby rektor Štěpánek pochopil uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Při odstoupení rozumu Krista totiž každý neposlušný a vzpurný lidský DUCH zemdlí. Především nový kněz, úplně poslušný služebník Krista, rektor Štěpánek, ve znamení VAH, nemá VÁHAT rodit nového, mladého, VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, pro toto neposlušné, zlé pokolení, z PANNY, z NEVĚSTY, z ŽENY STATEČNÉ, z KRÁLOVNY MÍRU, z DRUŽKY Krista, kterou je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus, jediný Bůh všech států světa již nechce, aby jeho DRUŽKA, PANNA, NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, kterou je veškeré SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dělala křesťanské, militaristické zlo tím, že uvedené Boží SLOVO chybně objasňují drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví. Všechny politické a náboženské organizace, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných křesťanských, militaristických sviní, jsou pouze NEVĚSTKAMI, či ČARODĚJNICEMI. Bez rozumu Krista mrtví hlupáci, jsou ve vzedmutém JEZEŘE Česka DEBB, debilů, pouze Kristem prokletými, DUCHEM CHUDÝMI hlupáky, což bude trvat, až do úplného zničení Bohem prokletých politiků pravice a levice. Ti musí neprodleně vstoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kázat děsivou temnotu protikladných křesťanských bludů, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, již není energeticky možné. Máme rok s Kristem, bez Krista. Starého křesťanského Krista zabili křesťanští vrazi, např. bývalý vůdce vojenských kaplanů Satan biskup Holub holub@bip.cz, BELZEBUB Brna, zločinec biskup Cikrlele biskup@biskupstvi.cz, či drzý pozemský OTEC, Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz. Uvedení hlupáci mají za ŽENY STATEČNÉ, pouze křesťanské MRZKÉ ŽENY, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, OHOLU Endlicherovou, či OHOLIBU Hodecovou z twr@twr.cz, zive@proglas.cz. Starého křesťanského Krista zabili tím, že si za vládnoucí Bohy stále rodí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Starý Kristus zemřel již v úterý, 1. října 2019. Nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro toto vzpurné pokolení, má povinnost neprodleně porodit nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektor Štěpánek, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek DNE PÁNĚ 1. října 2020. Nový kněz, rektor Štěpánek, s Boží mocí výkonnou, má povinnost neprodleně zajistit, aby DRUŽKA Ježíše Krista, jeho NEVĚSTA, jeho ŽENA STATEČNÁ, jeho KRÁLOVNA MÍRU, PANNA, kterou je VEŠKERÉ PÍSMO SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nedělala v Česku, a ve světě, žádné křesťanské, militaristické zlo, či PEKLO, pomocí protikladných bludů uvedených drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, zbrojařů, politiků, atd. Aby veškeré křesťanské, militaristické zlo se skončilo, rozhodnutím vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně rektora Štěpánka, o zrušení podzimních voleb nových vládnoucích Bohů, politiků pravice a levice, konaných v pátek a v sobotu, DNE PÁNĚ 2. a 3. října 2020. Kristus vyžaduje, aby nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Štěpánek, již pochopil texty Písma o tom, že máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, a tím i politici pravice a levice, již mají PRAVÉ POLEDNE. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které vyšlo na přelomu věků konce éry ropy, konce éry doby benzinové, již v říjnu roce 2000, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, má nyní, na podzim roku 2020, ve čtvrtek 1. října 2020, PRAVÉ POLEDNE. Křesťanské hrozno bývalého vůdce vojenských kaplanů Satana biskupa Holuba holub@bip.cz, atd., je již proto pouze jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Pláště nemravných politiků pravice a levice, v době voleb již musí shořet, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus vyžaduje, aby úplně poslušný, a naprosto bezmocný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz zajistil, uvedeným rozhodnutím o politicích pravice a levice, aby SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dělalo v Česku a ve světě, již pouze samé dobro a pokoj. Nastolení celosvětového, mírového Božího království, pomocí VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kristus vyžaduje, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT v Brně, rozhodnutím o zrušení podzimních voleb, rozhodnutím o zrušení politiků pravice a levice, setřelo každému bezdomovci, např. Blažkovi z Říček, všem válečným uprchlíkům, atd., každou slzu z očí. Dokonalou Boží lásku, uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, má povinnost realizovat nová, úplně poslušná vláda Česka, jejíž složení je uvedeno na konci kapitoly 268. Kristus vyžaduje, aby kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně zajistili, aby Kristovo nové SLOVO mohlo jednat jednat celosvětově tím, že rektor Štěpánek vyzve technický lid všech států světa, k postavení SOUDNÝCH STOLCŮ s vládnoucími prolhanými NETVORY, s politiky pravice a levice. Rektor Štěpánek má povinnost nyní učinit NOVÉ NEBE, a NOVOU ZEMI, mluvením pravdy. Kdo se chce zmocnit Božího SLOVA jenom sám pro sebe, jako např. nemravný politik Jan Grolich napis@jangrolich.cz, jan.grolich@gmail.com, starosta@velatice.cz, obec @velatice.cz, z politického dobytka volů, krav, či býků, KDU-ČSL, nebo pro svou církev, pro neposlušná prasata, či pro drzé ekonomické svině církve katolické, všeobecné, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKY, biskup@biskupstvi.cz, domasov@dieceze.cz. technický rozum od Ježíše Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, do svého geneticky prasečího mozku, nikdy nedostane. Nový, NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými, to je živými služebníky Krista. NETVOR Jan Grolich napis@jangrolich.cz, který chce Boží trest, kterým je např. sucho, na nekonečné křesťanské POUŠTI, či ničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ vedených v Česku zločincem, NETVOREM, knížetem DÉMONŮ, BELZEBUBEM ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, ničením lesů Božím trestem, ohněm, suchem, kůrovcem, kácením a přeměnou lesů na pole, vyřešit svým politickým programem volů KDU-ČSL, pomocí remízků, mezí, mokřadů, atd. je novému Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, k smíchu. Veškeré Písmo od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, patří pouze všem úplně poslušným, to je živým lidem celého světa, nikoli stávajícím církvím a politickým NETVORŮM. Církvi katolické, všeobecné, a tím ani NETVORU Janu Grolichovi Kristus nikdy nebyl MENŽELEM, či ŽENICHEM. Nikdy se Satany kněžími, nebo s politickým dobytkem pravice a levice, či s NETVORY s KDU-ČSL, nesmilnil, neplodil BOŽÍ SYNY technického lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno prolhané, křesťanské, militaristické, ekonomické tvorstvo. Hluchý a slepý politický a náboženský NETVOR Jan Grolich jan.grolich@gmail.com, ať se modlí jak chce, nový Kristus ho neslyší, a slyšet nikdy nebude. Má povinnost se dobrovolně, v době voleb očistit od své křesťanské, militaristické SKÁLY, kterou jsou především PRACHY, ZBRANĚ. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od písničkáře Jana Kalouska info@ musicserver.cz, redakce@musicserver.cz, simon@rockcafe.cz, info@zookontakt.sk. Nemravný, křesťanský a politický had, hlupák Jan Grolich, svou hlavu musí před

 

novým Kristem sklonit tím, že vyzná svou křesťanskou, militaristickou nepravost. Ztratí všechno co měl tím, že se vysvleče z kůže křesťanského, půlnočního, militaristického hada tím, že nebude mít sílu lhát, o jedině správné, a jedině dobré, energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jako nemravný politik z křesťanských volů, krav či býků z KDU-ČSL, dostává mundur křesťanského vězně, mundur z pruhů, do doby rozhodnutí KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, o úplném, celosvětovém zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Už se blíží čas snů, o vládě jediného Boha světa, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad Českem a celým světem. Když Českem nebude znít hlas boje proti pokrytci, zločinci a lháři Janu Grolichovi, Kristus Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému tvorstvu. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Sekretářce rektora Štěpánka z VUT v Brně rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, byl sdělen tento vzkaz pro rektora. Prosím, sdělte panu rektorovi prosbu o setkání s ním. DEN BOŽÍHO NAVŠTÍVENÍ, DEN Božího trestu Česka, či trestání Česka, za křesťanské, militaristické nemravnosti a nepravosti, je těchto tisíc let. Není proto úkol nad lidské síly studovat texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je zapotřebí se spasit a zachránit před hrozným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých křesťanských militaristických sviní, studiem textů veškerého Písma od Krista, o svém neodvolatelném vyvolení a povolání, být neprodleně novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Nová NEBESA jsou učiněna Kristovým SLOVEM Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV MAYŮ, atd. Toto nové Boží slovo je úplné a mocné tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Tím tvoří ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Toto SLOVO je současně Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, i jeho DRUŽKOU, to je NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, atd. Blaze Česku, kterému je nový Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, MEDIÁLNÍ MISTR, LÉKAŘ, OTEC veškerého Božího SLOVA, atd., jediným Bohem všech států světa tím, že je NOVÝM, VŠEMOHOUCÍM SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nový Kristus odpouští všechny lži o koncepci energetiky vládnoucí elity, a jiné nevěrnosti a nepravosti v případě, že rektor Štěpánek bude KOHOUTEM KOKRHÁČEM tím, že Česku a světu oznámí RADOSTNOU ZVĚST DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Narození se nového, NEOMYLNÉHO mladého Krista, pro toto vzpurné pokolení, je nyní v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v novém DNES naplnění Písma, nyní při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek DNE PÁNĚ 1. října 2020. Chodit k podzimním volbám 2. a 3. října, chodit do škol, nebo dělat politiku pravice a levice, nemá vůbec žádný smyl, pro odstoupení technického rozumu Krista, od všech neposlušných vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Plný počet křesťanských, militaristických POHANŮ vzešel, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, atd. Vůle Boží je, aby úplně poslušný, to je živý technický lid VUT v Brně, z lůna veškerého Božího SLOVA, to je z Boha, neprodleně porodil PÁNA PÁNŮ, a KRÁLE KRÁLŮ, nového Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro všechny národy světa, a tím úplně zničil vládu Bohem prokletých politiků pravice a levice. Technický lid VUT v Brně je dědictvím Krista, je dědictvím Boží slávy příchodu Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Rozhodnutí o jejich úplném zničení, o jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, rozhodnutí o zničením jejich SKÁLY, především PRACHŮ a ZBRANÍ, bude ukončením dupání planety země, která se hroutí v základech energetických, ekologických, mravních, atd. Rozhodnutí o energetické nezbytnosti vytvoření SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stejného pro boháče a bezdomovce, energeticky nezbytného, opakovaně objasněného, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE, do pokorného, úplně poslušného, živého Česka. Kristus se smiluje, svým Boží rozumem nad těmi, kdo ho budou milovat, pro jeho dokonalou lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné. Kristus Česko zničí strašlivou záhubou, při další neposlušnosti rektora Štěpánka a KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Především rektor Štěpánek má litovat své vzpoury proti NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Jakmile se stane znalcem SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stane se stejně MOCNÝM a NEOMYLNÝM, jako je Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus umožňuje celému Česku vrátit se k novému, NEOMYLNÉMU Kristu, v jedinou hodinu, při zveřejnění uváděných textů Písma o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, na VUT v Brně, a ve veřejnoprávních médiích. Boží vůle, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je podrobně objasněná, z milosrdenství Božího rozumu. Kristus má křesťanské, ateistické a jiné neposlušné NETVORY Česka a světa, za svině. Každý neposlušný člověk, od kterého Kristus odstoupil svým Božím rozumem, je svině. Svým mozkem, pouze geneticky prasečím, nemůže konat dobro, ale pouze zlo, svou SKÁLOU, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Proto je logické, že každý neposlušný člověk, má svůj lidský mozek, pro odstoupení rozumu Krista, pouze geneticky prasečí. Kristus, z milosrdenství svého technického rozumu, umožní Česku vrátit se ke Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k ŽENICHU Kristovi, či k NEVĚSTĚ, k DRUŽCE Krista, k ŽENĚ STATEČNÉ, ke KRÁLOVNĚ MÍRU, k veškerému Písmu od Krista, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů na VUT v Brně, a ve veřejnoprávních médiích. Nový Kristus přestane bořit děsivou křesťanskou, militaristickou temnotu, přestane bořit kapitalismus, odstoupením svého Božího technického rozumu, až především rektor Štěpánek bude litovat své neposlušnosti, pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až přestane věřit bludům UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených NETVOREM, knížem DÉMONŮ, BELZEBUBEM ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jejich nesmyslné energetické koncepci pouze na elektřinu, která, dle docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, činí pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, viz další texty, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus se do Česka a světa vrátí, svým Božím technickým rozumem, ke svému technickému lidu VUT v Brně, a bude sázet vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v Česku i ve světě, pouze při úplné poslušnosti nového kněze rektora Štěpánka. Úplná poslušnost nového kněze rektora Štěpánka a úplná poslušnost KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, znamená neprodleně porodit nového Krista, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, z lůna veškerého Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je novým Kristem, DÍTĚTEM, pro toto vzpurné, křesťanské, militaristické pokolení. Boží slávou bude porod nového mladého Krista, DÍTĚTE pro toto pokolení, z nového Boha, v nového SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je z Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV MAYŮ, atd. Kristus v Písmu slíbil, že svému technickému lidu VUT v Brně, který živí, svým Božím technickým rozumem odjakživa, umožní uvedené texty Písma nejenom pochopit, ale vládu mladého NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v tomto zlém pokolení, neprodleně nastolit, realizovat. Narození se nového Krista, při úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 1. října 2020, v geneticky prasečím mozku rektora Štěpánka a ostatního KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, je nezbytné. Je nezbytné studovat veškeré nové Písmo od Krista, které se v Boží slávě vzájemně dopňuje a upřesňuje. Běda Česku a světu, při další neposlušnosti rektora Štěpánka a lidu VUT. Nový Kristus již nechce, aby jeho DRUŽKA, jeho NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, kterou je veškeré Písmo od Krista, neuměla na vládnoucí Baaly a DÉMONY ani štěkat. Z Kristovy SLUŽEBNICE, z jeho DRUŽKY, z jeho ŽENY STATEČNÉ, z jeho KRÁLOVNY MÍRU, již nelze dělat křesťanského nevolníka, PSA, který slouží nemravným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, obchodníkům, politikům pravice a levice, drzým Stanům kněžím a jejich církvím. Štěkat na Baaly a DÉMONY musí rektor Štěpánek, stejně mocný jako Bůh.

 

Rektor Štěpánek je HŘEBEM zaraženým na spolehlivém místě, kterým je rektorát VUT v Brně. Dostává od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, velikou moc. Má povinnost, neprodleně, v tomto novoluní, od čtvrtka 17. září 2020, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 1. října 2020, otevřít pro Česko a svět dveře, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když tyto dveře nyní na rektorátu VUT v Brně otevře tím, že mě přijme proto, aby byl stejně NEOMYLNÝ, jakým je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikdo v Česku, a jinde na světě, již je nikdy nezavře. Na rektora Štěpánka jsou tímto zavěšené výhonky, odnože, atd., veškeré, neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPÁVY Česka. Kristus slíbil, že úplně poslušnému, to je živému rektoru Štěpánkovi, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Jinak by totiž zase každý DUCH LIDSKÝ, s mozkem geneticky prasečím, zemdlel. Stále volám svou SKÁLU, svého PŘÍTELE Ježíše Krista, aby mně, úplně poslušnému služebníku pomohl, svým Božím rozumem tak, jak to v Písmu slíbil. Kristus v Písmu slíbil, že když mě rektor Štěpánek v novoluní v září 2020 neprodleně přijme, kvůli studování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již bude jednat sám. Bude jednat sám tím, že úplně zboří stávající vládu Česka, kvůli naprosto nesmyslné energetické koncepci Bohem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, viz další texty. Kristus slíbil, že způsobí, svým Božím rozumem, že HŘEB rektor Štěpánek, pro pochopení své bezmoci vůči Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a své bezmoci vůči Boží vůli a Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, se zlomí, a tím Kristus zničí veškerý náklad geneticky prasečího, imperialistického, militaristického, stupidního, křesťanství Česka a světa. Stane se tak, když rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz z VUT v Brně, po uplynutí 70 let od vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, od roku 1950, zajistí, svými skutky, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka. Rektor Štěpánek má povinnost zajistit, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka probíhal pokojně a důstojně. Kristus již nechce nikoho zbytečně trestat, děláním zla, odstupováním svého technického rozumu, od svého technického lidu. Technický lid VUT v Brně je odjakživa Boží, protože technický lid VUT v Brně, Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Drzé pozemské Otce Satany kněze, např. Belzebuba Brna zločince biskupa Cikrleleho biskup@biskupstvi.cz, či pozemského Otce, Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, odvrhl od své nové TVÁŘE, v době začátku pomalého Božího SOUDU, již na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Kristus, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, bude znovu pást Česko, až rektor VUT v Brně učiní vše nové tím, že za jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka uzná Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vše nové musí v Česku probíhat pokojně a organizovaně, bez křesťanských, militaristických zmatků. Kristus se chce nad Českem smilovat tím způsobem, že NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, nová vláda Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268, se bude ucházet o MUŽE, o nového premiéra Česka Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, vyvoleného v Písmu jménem RÁKOS. Kristus již nedovoluje, aby ekumenické církve, ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY, dělali z DRUŽKY Krista, z KRÁLOVNY MÍRU, z NEVĚSTY, z ŽENY STATEČNÉ, to je z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nevolnici, či služebnici vládnoucích kapitalistických Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice atd. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, o správné energetické koncepci Česka, a světa, pouze nad těmi politiky pravice a levice, kterým nyní spálí, jejich POLITICKÝ PLÁŠŤ, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Toto slovo, v Boží slávě se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Běda politické, náboženské a technické elitě, když toto nové Boží SLOVO PRAVDY o Bohu, nedá neprodleně na svícen. Ve veřejnoprávních médiích a ve školství. Česko je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, za zdržování DRUHÉHO příchodu Krista do Česka. Oslavovat sama sebe navzájem, např. oslavovat a vyznamenávat vzpurné vědce např. Cílka cilek@gli.cas.cz, je činnost, která vede do jámy, či hrobu, kolapsu. Vyznamenávat se navzájem v SENÁTU, či na HRADĚ, znamená oslavovat své mozky, které jsou, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pouze geneticky prasečí. Slávu Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, najdou pouze poslušní. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Nový Ježíš Kristus, který odjakživa žije mezi námi, nyní předkládá Česku a světu dvě cesty. Cestou, po které Kristem v Písmu vyvolené Česko nyní drze jde, je cestou křesťanské, militaristické, imperialistické temnoty. V děsivé křesťanské temnotě, pomocí krutého zmijího jedu protikladných bludů pátera Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, či BELZEBUBA Brna, NETVORA biskupa Cikrleho biskup@ biskupstvi.cz, vládnou, proti vůli Boží, krutým zmijím jedem svých promyšlených ekonomických vychytralostí Baalové a DÉMONI, to je BELZEBUB, kníže drzých DÉMONŮ Kovanda lukas@lukaskovanda.cz, BELZEBUB ministr Havlíček ministr@ mdcr.cz, ministr@mpo.cz, Satan bankéř Rusnok podatelna@cnb.cz, či majitelka státního měšce, NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ekonomická SVINĚ Schillerová ministr@mfcr.cz. Uvedení vládnoucí zločinci, dle Písma, strojí vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní DUŠI, kují pikle proti NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že vždy v době voleb politiků pravice a levice, nyní 2. a 3. října 2020, oslavují sama sebe navzájem tím, že oslavují pouze slávu svých, geneticky prasečích mozků. Nový, VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÝ Kristus, viditelně boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, uvedené, šílené vládnoucí Bohy, kteří stále oslavují sami sebe navzájem, kteří CESTU SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové ROVINY, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, v Písmu stále nehledají, protože energeticky nezbytná Boží majetkové ROVINA, opakovaně objasněná, se jim hnusí. Kdo půjde uvedené šílence, v podzimních volbách 2020 volit, kdo si znovu vybere cestu křesťanské děsivé temnoty, propadl křesťanskému, militaristickému PEKLU horečného zbrojení, PEKLU ropného a ekonomického kolapsu, PEKLU třetí světové války, atd. Všechny války a ostatní tresty Boží, jako např. nyní rakovina, COVID, sucho, potopy, ničení lesů přeměnou na pole, kůrovcem, suchem, ohněm, děláním bezdomovců, válkami, atd., kvůli kterým se země v základech hroutí, byly a jsou Božím trestem, za křesťanskou, militaristickou neposlušnost, nepravost. Cesta SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, dále objasněná, je cestou úplné poslušnosti a pokory nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Odstoupení technického Božího rozumu od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, od BOŽÍCH DĚTÍ, od BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bude trvat až do úplné poslušnosti SLUNEČNÍCH KRÁLŮ rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, emeritního rektora Raise raisk@psp.cz, Karel.Rais@top09.cz, rais@anobudelip.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, TOPENÁŘE a VZDUCHOTECHNIKA prorektora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborníků na energetickou koncepci Česka a světa, poslušného ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko neprodleně, do úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 1. října 2020, učinilo vše nové tím, že zvolí za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista tím, že veškerou moc nad Českem a světem svěří pokornému, Kristu vděčnému, úplně poslušnému technickému lidu VUT. Co si Česko při volbách 2020 vybere, to bude mít. Buď děsivou křesťanskou temnotu protikladných bludů a žvástů, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí vládnoucích DÉMONŮ, to je ekonomů, a tím křesťanské PEKLO ropného a ekonomického kolapsu, PEKLO horečného zbrojení, a PEKLO třetí světové války. Nebo celosvětový mír, garantovaný SVĚTLEM SVĚTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné celosvětové majetkové roviny, v čele se SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Ježíšem Kristem. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, celosvětově elektronicky plánované, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, celosvětově elektronicky kontrolované, je energetickou, ekologickou, mravní spásou Česka a světa. Žít jako neposlušná, křesťanská prasata, již není možné.

 

Odstoupení technického rozumu od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, od BOŽÍCH DĚTÍ, od BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bude trvat až do úplné poslušnosti SLUNEČNÍCH KRÁLŮ rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, emeritního rektora Raise rais@anobudelip.cz, raisk@ psp.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, TOPENÁŘE a VZDUCHOTECHNIKA prorektora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborníků na energetickou koncepci Česka a světa, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz. BELZEBUBEM, knížetem DÉMONŮ, ekonomů a boháčů v Česku, je drzý hlupák, ekonomický král Kovanda lukas@lukaskovanda.cz, praha@fund.cz, brno@fund.cz, hb@fund.cz, broza@un.org, info@trinitybank.cz, praha@trinitybank.cz, lobotka@un.org, info.prague@unic.org, kristyna.hejzlarova@un.org, un.newyork@embassy.mzv.cz, czembassy@bluewin.ch, bern@embassy.mzv.cz, consulate_bern@embassy.mzv.cz, zuzana.valentova@vse.cz, klara.vackova@vse.cz, tomas.patak@uoou.cz, hana.kruczkova@vse.cz, novy@vse.cz, petr88bartos@gmail.com, ivana.ruzickova@vse.cz, salbab@vse.cz, dekanNF@vse.cz, daniel.vana@gmail.com, klara.horova@vse.cz, hronza@mpo.cz, posta@vlada.cz, tajemnik.nerv@vlada.cz, office@efekta-iz.cz, info@izefekta.cz, info@safefuture.cz, jeannette.frankova@vse.cz, posta@uoou.cz, Do geneticky prasečího mozku knížete ekonomických DÉMONŮ, do BELZEBUBA Kovandy, Ježíš Kristus, svým technickým rozumem nevstoupí, protože, ze svého milosrdenství, svým pomalým Božím soudem, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, ekonomy, to je DÉMONY, atd. ničí tím, že je posílá v Česku do říše ticha, to je na smetiště dějin. Každý neposlušný, to je mrtvý člověk, je v podstatě Satan, či Belzebub, stejný, jako drzý Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, či NETVOR biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz. Kristus naplnil texty Písma do poslední čárky tím, že pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů dokázal, že při odstoupení rozumu Krista, každému člověku zůstane rozum jeho mozku, který je však pouze geneticky prasečí. DÉMON, BELZEBUB Kovanda, bez technického rozumu Krista hlupák, v novinách v Rovnosti marcel.morzol@denik.cz v podstatě napsal pravdu o stupidní, energetické, ekonomické koncepci BELZEBUBA, ministra Havlíčka pouze na elektřinu ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Napsal, že Boží trest, kterým je KORONAVIRUS, a s ním spojená nezaměstnanost, je pro úplné zboření ekonomiky, Božím trestem stále nedostatečným. Napsal, že Ježíš Kristus ekonomiku úplně zboří, ze svého milosrdenství, až kvůli naprosto stupidní energetické koncepci NETVORA ministra Havlíčka pouze na elektřinu, která, dle GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, dle docenta Skály z VUT v Brně skala@fme.vutbr.cz, činí necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko. Napsal, že kvůli této, technicky nesmyslné energetické koncepci Havlíčka, která je perpetuum mobile, nastane obrovská nezaměstnanost, a tím ekonomický kolaps, až při dotěžení ropy. Neposlušní, bez rozumu Krista mrtví hlupáci, které Kristus ničí, odstoupením svého technického rozumu, až při dotěžení ropy zjistí, že automobilky v Česku nedokáží přejít z výroby benzinových a naftových aut, na výrobu elektromobilů. V podstatě napsal, že vláda premiéra Babiše posta@vlada.cz, babisa@psp.cz, svou energeticky nesmyslnou energetickou koncepcí, zločinným způsobem vyhovuje přáním geneticky prasečích mozků neposlušných, to je mrtvých hlupáků, ekonomů, DÉMONŮ. V tomto vzpurném pokolení, Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, všichni úplně poslušní služebníci Krista, musí v Česku znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. O Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, a tím o jeho správné energetické koncepci, nikdo z ekonomů, DÉMONŮ, stále nemá ani ponětí. Do dveří, do Česka, vstoupila SMRT, ekonom, DÉMON, Kovanda. Kdo mu nyní otevře dveře, zažije PEKLO ekonomického a ropného kolapsu, horečné zbrojení, a PEKLO třetí světové války. Dokonalou lásku Božího technického rozumu, zažijí ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří tyto texty zveřejní ve školství, a ve veřejnoprávním vysílání. Správná, Boží, energetická, ekologická a mravní koncepce, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je uvedená v dalším textu. Ekonomické, militaristické svině, zlu horečného zbrojení, zlu majetkové nerovnosti, zlu nesmyslných válek o území s ropou, plynem a surovinami, zlu válek mezi boháči a chudáky, zlu válek mezi mocnostmi, zlu lhaní o Ježíši Kristu, říkají dobro. Nestydí se za dělání zla, pomocí své SKÁLY, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kvůli neposlušnosti SLUNEČNÍCH KRÁLŮ, nových kněží technického lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, především rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, a emeritního rektora Raise raisk@psp.cz, Karel.Rais@top09.cz, pravda o správné, energetické, ekologické a mravní spáse, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se z Česka znovu vzdálila. Kristus vstoupí do Česka, do geneticky prasečích mozků technického lidu VUT v Brně, až každý hlupák na VUT v Brně přizná, že Ježíš Kristus, geneticky prasečí mozky technického lidu VUT v Brně, svým Božím, NEOMYLNÝM, technickým rozumem, živí odjakživa. Až neposlušní, to je mrtví hlupáci na VUT v Brně přiznají, že Kristus má také moc nad pamětí, každého, geneticky prasečího mozku. Kristus se do Česka, na VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem vrátí, ze svého milosrdenství, že noví kněží KRÁLOSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně přiznají, že se ve všem mýlí, že jsou se svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků v koncích, protože jejich debilita, jejich geneticky prasečích mozků je vrozená, a nezmění se navěky. Až přiznají moc Božího rozumu, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Až z milosrdenství rozumu Krista zabrání tomu, aby drzí Satani kněží, všech ekumenických církví, či NEVĚSTEK, zneužívali nové Boží SLOVO, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro službu Baalům a DÉMONŮM. Dělat z nového Božího SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, křesťanskou PROSTITUTKU, sloužící vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, uvedené Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je DRUŽKOU nového Ježíše Krista. Je to BOŽÍ SLOVO NEPOSKVRNĚNÉ Belzebubem, DÉMONEM, Kovandou lukas@lukaskovanda.cz, Rusnokem podatelna@cnb.cz, Havlíčkem ministr@mpo.cz, Schillerovou ministr@mfcr.cz. Toto slovo má PANENSKOU BLÁNU. Z této PANNY, z tohoto SLOVA, mají povinnost rodit NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a to neprodleně, v novoluní v září 2020. Nový Kristus si s rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, a emeritním rektorem Raisem raisk@psp.cz, Karel.Rais@top09.cz, stále neví rady. Kdo toto Boží slovo nyní zneužije k nastolení vlády DÉMONA, BELZEBUBA Kovandy, nad Českem, propadl křesťanskému PEKLU, kde bude brzy pláč a skřípění zubu. Dokonalý Boží pokoj, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zažijí pouze ti úplně poslušní, to je živí služebníci Ježíše Krista, kteří tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, o Boží vůli, a o moudrosti Božích zákonů POLE VĚDY Písma, dají ve školství, a ve veřejnoprávních médiích, na svícen. Česko má povinnost vstoupit do svobody tím, že bude mít velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků Krista, kteří si z drzým DÉMONEM Kovandou, nebudou nic začínat. Kristus vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně neprodleně rozhodli, že křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. neprodleně odtáhnou v děsu z Božího hněvu, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, kterou je zřízení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Z jaké nebeské PANNY má nyní technický lid VUT v Brně rodit nového NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, je nyní zřejmé. Novou nebeskou PANNOU, RODIČKOU nového Krista na VUT v Brně, je nyní znamení PANNY, od 23. srpna 2020, do 22. září 2020. Dalším termínem je nové novoluní MĚSÍCE, které je od čtvrtku 17. září 2020, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 1. října 2020. Nový, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, se má rodit neprodleně, to je ve znamení PANNY. Rodit nového Krista až ve znamení VAH, od 23. září 2020, do 23. října 2020, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Běda SLUNEČNÍM KRÁLŮM rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, emeritnímu rektoru Raisovi Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, když rození nového, neomylného Krista, znovu drze odloží. Trestající Kristus, žádnou křesťanskou, ateistickou, militaristickou svini, na VUT v Brně, a v Česku, nenechá bez trestu. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA nebudou na svícnu. Všemohoucí Kristus vyžaduje, aby SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ rektor Štěpánek a emeritní rektor Rais, v novém DNES naplnění Písma, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 1. října 2020, nechali na VUT v Brně, a v Česku, vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Úplně poslušným služebníkům Krista, již nikdy nezapadne. Zrušit volby a zrušit politiky pravice a levice je nezbytné. Kristus chce spojit celý svět, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, v domech pro cca 1500 strávníků. Kristus je přítelem každému, kdo uvedené Boží slovo slyší, a realizuje je. Vědci z VUT v Brně, z každého dalšího planého slova, o koncepci energetiky, budou skládat účty. Zlem PRACHŮ a ZBRANÍ DÉMONŮ, nelze nastolit dobro celosvětového, mírového Božího království. Kristus je přítelem každému úplně poslušnému služebníku, kdo slyší texty PRAVDY Písma, o bezmoci svého, geneticky prasečího mozku, a o moci Krista, nad každým neposlušným a vzpurným hlupákem. Pro vzpurné vládnoucí svině je SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ZRCADLEM. Každý neposlušný se vidí jako SVINĚ, POHAN, či NETVOR. Nový Kristus, svou slávu, svého technického rozumu, dá pouze sobě samému tím, že ji dá novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH DĚTÍ, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, úplně poslušného, to je živého technického lidu VUT v Brně. Boháče, bankéře, např. DÉMONA Kovandu lukas@lukaskovanda.cz, Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, až do jejich úplného zničení. Proto boháčům, bankéřům, atd., nelze

 

věřit. Veškeré Písmo uvádí, že to jsou lháři a podvodníci, a to od samého počátku svého vzniku. Boháči a bankéři dobře znají texty Písma. Do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nepatří. Rozhodnutí o odchodu lháře a pokrytce Kovandy do říše ticha, to je na smetiště dějin, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli nastolení správné energetické koncepce Česka a světa. Hlas boje proti DÉMONU Kovandovi lukas@lukaskovanda.cz, musí znít především u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Když nebude znít, musí znít HLAS BOJE celého, úplně poslušného Česka, proti neposlušným, to je mrtvým vůdcům technického lidu VUT v Brně, proti SLUNEČNÍM KRÁLŮM rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, a emeritnímu rektoru Raisovi Karel.Rais@top09.cz, rais@anobudelip.cz, raisk@psp.cz. Když v Česku znovu nikdo nebude chtít nastolit SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, trestající Kristus neposlušné Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus LEV, toto slovo napsal pro LVY Česka z VUT v Brně. Splní je. Při další neposlušnosti rektora Štěpánka nebude zlé, mrtvé svině Česka, litovat. Proto nevolníci z VUT v Brně mají povinnost povstat jako LVI, a zhltnout úlovek, kterým je moc nad lidmi od Boha, od Krista VÍTĚZNÉHO. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, odjakživa žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako OTEC všech států světa, všech náboženství světa, jako UČITEL, LÉKAŘ, MEDIÁLNÍ MISTR, atd. Odjakživa má za DRUŽKU, či za NEVĚSTU, Boží slovo pro všechny národy světa, KNIHU ŽIVOTA, kterou tvoří Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Kristus, v každém pokolení mění objasňování uvedeného Božího slova, dle svého plánu tak, aby texty uvedeného Písma KNIHY ŽIVOTA naplnil v Česku do poslední čárky. Pomocí uvedených textů Písma, vedl, stále vede, a povede, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, jak jedince, tak stádce jednotlivých národů, nyní např. Česko, a okolní národy EU. Nyní vyžaduje, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, dle Božího plánu, neprodleně a dobrovolně realizovali dále uvedení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, noví Bohové, úplně poslušní, živí BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně, neprodleně a dobrovolně zorganizoval DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, již není o trestání nemravných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., jak to bylo v době čtyřiceti let Boží, socialistické, či komunistické majetkové ROVINY Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka, a do okolních národů EU, již není o trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ale je o jejich energetické, ekologické a mravní spáse, je o vytvoření celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku do Česka, pomocí Božího technického rozumu Krista, a pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je o naplnění textů Písma do poslední čárky, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, dále uvedených Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Vládnoucí lži lid VUT v Brně, má povinnost přečíst Boží závěť Kristovy DRUŽKY, kterou, v době křesťanského středověku, byla církev katolická, všeobecná. Tato církev, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných křesťanských, militaristických sviní, již zesnula, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době konce éry doby benzinové, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, to je na ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, při vzkříšení Krista nad všechny NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, již v roce 2000. Nového, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, mladého Krista ZLODĚJE, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nezabila jeho DRUŽKA, kterou je nyní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy v Česku musí každý znát Krista nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, mladého Krista zabili vládnoucí Baalové a DÉMONI. Zabili Krista tím, že místo novému Kristu, chtějí stále sloužit pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že stále slouží svým křesťanským Bohům, výrobkům lidských rukou, PACHŮM, ZBRANÍM, atd. Závětí jsou texty Písma o tom, že veškerý majetek patří neposlušným, bez rozumu Krista mrtvým lidem, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, atd. Majetek boháčů, bankéřů, atd., již nemá žádnou cenu, protože z hlediska nové, obnovitelné elektřiny, je bezcenný. Proto již shnil, či shořel, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškerá půda celé země, neposlušným, vzpurným křesťanským sviním, dále uvedeným, však již nepatří. Veškerá půda na zemi, včetně veškerých fosilních paliv a surovin, patří pouze novému, kněžími zabitému Ježíši Kristu. Bude mu patřit, když v Česku, a následně v EU, vstane z mrtvých křesťanských sviní Česka a světa, nad všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový, mladý Kristus, určený pro toto zlé pokolení vyžaduje, aby úplně poslušné, to je živé Česko, zveřejněním těchto textů zajistilo, aby Kristus, mohl jednat celosvětově sám, svým Božím rozumem, dle textů Písma. Aby, pomocí nových kněží, BOŹÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, mohl vybudovat majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, pomocí své nové energetické koncepce, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto je v ZÁVĚTI napsáno, že vláda nad lidmi již nepatří stávajícím, Kristem prokletým politikům pravice a levice, to je vládě premiéra Babiše, nebo Kristem prokletým náboženským, křesťanským sviním, např. Satanu biskupu Cikrlemu biskup@biskupstvi.cz, páteru faráři Hénekovi, domasov@dieceze.cz, či BELZEBUBU Česka, kardinálu Dukovi apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz. Vláda nad lidmi nyní patří úplně poslušnými, to je živými, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu technického VUT v Brně, a tím patří nové, úplně poslušné, to je živé vládě Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Nový, mladý, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby úplně poslušné Česko neprodleně zřídilo uvedenou, novou vládu, s Boží mocí výkonnou. V nové, úplně poslušné vládě Česka, může být DÉMON Babiš, pouze ministrem, ne premiérem. Kdo dále bude drze mlet protikladné a promyšlené křesťanské, náboženské, politické, ekonomické, historické, militaristické bludy, toho Kristus zabije strašlivou záhubou tím, že do jeho geneticky prasečího mozku, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, zase nevstoupí. Vrátit se zpět, k novému, mladému Kristu, stvořenému pro toto pokolení, znamená vědět, že Ježíš Kristus, neposlušné, křesťanské, militaristické svině, bude trestat, odstoupením svého Božího technického rozumu, COVITEM, atd., až do úplné poslušnosti Česka. Být úplně poslušný, znamená nastolit SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, mnohokrát objasněné. Být úplně poslušný, znamená obráceně vidět SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové socialistické roviny Česka, v TUNELU PRIVATIZACE znárodněného, Božího majetku. Pokorní a úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, spatří SVĚTLO SVĚTA majetkové Boží roviny tím, že se budou dívat obráceně TUNELEM PRIVATIZACE Božího, znárodněného majetku. Budou hledět na dobu nedokonalé Boží majetkové ROVINY, v době čtyřiceti let Boží, komunistické, či socialistické spravedlnosti. Vláda komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ byla předzvěstí SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové roviny, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. SVĚTLO SVĚTA Boží spravedlnosti, Boží majetkové roviny, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, musí být nyní daleko vyšší, než za byla socialismu. Na Božím SOUDU opět zavládne Boží spravedlnost, taková, jaká byla při nástupu komunistických BERANŮ. Zajistí ji nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, či DRUŽKA, úplně poslušná, nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vládce tohoto zlého pokolení. Starý Kristus, všem církvím, a všem politickým stranám pravice a levice, již zesnul, a to v roce přelomu věků, v roce 2000 tím, že ho zabili vládnoucí Baalové a DÉMONI. Po vyjití Česka, z Boží, socialistické, majetkové roviny, zase začali smilnit se svými Bohy, s Baaly a s DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., místo s novým Kristem, NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Smilnění s vládnoucími Baaly a DÉMONY, s boháči, u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, překročilo všechny meze tím, že i zde lžou o koncepci energetiky. Všichni neposlušní, to je mrtví, se podvádí tím, že lžou o Kristu, vyvýšeným nad všechna NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ. Všichni neposlušní, to je mrtví, se podvádí tím, že věří lhářům a zločincům, Bohem prokletým Satanům kněžím, kteří lžou o Kristu, pomocí děsivé temnoty svých protikladných bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Technický lid VUT v Brně hřeší proti vlastnímu tělu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA tím, že smilní s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, s politiky pravice a levice, atd., místo s novým, VŠEMOHOUCÍM a NEOMYLNÝM Kristem. Zneužívání Božího slova VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, technickým lidem VUT v Brně, je cesta šílenců, vedoucí do křesťanských PEKEL ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Šílené NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ekumenické církve, stále chtějí vzkřísit z mrtvých svého starého křesťanského Boha, Krista UKŘIŽOVANÉHO, svou starou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, přestože znají texty Písma, o jeho spálení, o jeho zmaření, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus již v Česku nechce žádnou frašku nehezkou, dle písničky od MEDIÁLNÍHO MISTRA Gotta. Nechce, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT v Brně, vyhánělo láskou ke své SKÁLE, k PRACHŮM a ZBRANÍM, lásku k novému Kristu, který, ze svého milosrdenství, živí technický lid, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Především vůdce VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz,

 

má povinnost smilnit s novým, mladým Ježíšem Kristem, čtením SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím mít na VUT v Brně samé BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, samé NEVĚSTY, či ŽENY STATEČNÉ, PANNY. Kristus nechce, aby na VUT v Brně někdo bubnoval v křesťanském PEKLE drzého hlupáka Satana pátera faráře Héneka, domasov@dieceze.cz, či NETVORA biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, kteří se drze schovávají v křesťanském KŘOVÍ, dle Žalmu 33 a 37. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Zuzany Navarové. Kristus nechce, aby zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR, prezident Zeman, schovával svou nohu politického KOZLA, pod peřinou. KOLOTOČ zvůle neposlušných, to je mrtvých křesťanských sviní, mladý Kristus, na VUT v Brně, již nechce. Kristus vyžaduje, aby rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, nejdříve smilnil s novým Kristem, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a následně smilnil se všemi státy světa tím, že tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zveřejní ve školství a v médiích. Trestající Kristus, svým Božím rozumem, odjakživa dělá lidem dobro i zlo. Nyní vše vyhrocuje svými tresty, a odstoupením svého Božího rozumu, i od technického lidu VUT v Brně. Trestání Česka a světa novým, neomylným Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, bude stále větší, až do vzkříšení z mrtvých, militaristických sviní Česka, na VUT v Brně. Vše je stále více vyhroceno, dle Božího plánu mladého Krista, trestajícího Česko a svět, např. KORONAVIREM, VÁLKAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd., za všechny zlé křesťanské a ekonomické nepravosti. Zlo, které Kristus na Česko a svět uvedl, se bude stupňovat, až do úplné poslušnosti SLUNEČNÍHO KRÁLE rektora Štěpánka. Především rektor Štěpánek má povinnost učinit rozhodnutí, že VUT učiní vše proto, aby mladý Kristus, mladý pro toto pokolení, mohl každému chudákovi, pomocí dokonalé Boží lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, setřít každou slzu z očí tím, že pro každého člověka na světě, bude vybudován MAMAHOTEL, což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. MAMAHOTEL, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista, bude vybudován tím, že Kristus, svým Božím rozumem, zajistí zřízení ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, snídaní, obědů a večeří, pro všechny lidí na světě. Nejdříve se bude SPOLEČNĚ STOLOVAT ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kdo si nyní na VUT v Brně co vybere, to bude mít. Když rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, vybere úplnou poslušnost BOŽÍCH DĚTÍ, BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, a studování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o energeticky nezbytné Boží majetkové rovině, Kristus, svým Božím rozumem, odvrátí z úplně poslušného Česka postupně každou nemoc, každou zhoubnou chorobu, např. KORONAVIRUS, RAKOVINU, atd. Veškeré zlo nemocí a nesmyslných válek uvalí na každý neposlušný a vzpurný stát, který mladého, trestajícího Krista, určeného pro toto pokolení, stále nenávidí, a nebude poslouchat. Tím bude, úplně poslušné Česko, trestat tisíckrát méně, než neposlušné a vzpurné národy, které nesmyslně válčí o moc nad lidmi, o moc nad územím s ropou, plynem a surovinami, atd. Když VUT v Brně nebude úplně poslušným lidem, Kristu vděčným lidem, úplně bezmocným, pro odstoupení rozumu Krista od zlých vládnoucích sviní, Kristus Česko, a VUT v Brně, zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka bude v době rozhodnutí o energetické nezbytnosti minimalizace těžby ropy, rozhodnutí o úplném zničení křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro soukromé použití, LETADEL pro soukromé použití, LODÍ pro nesmyslnou přepravu stejných výrobků a potravin, atd. Zlem PRACHŮ a ZBRANÍ, nelze učinit dobro celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nestydět se za dělání zla pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, je hřích. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až vládnoucí zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, vedení NETVOREM, zločincem ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. budou vyšetřováni JUDr. Sladkým z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Energetická koncepce zločince Havlíčka na elektřinu, která činí cca deset procent celkem potřebné energie Česka, je zločin, viz FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bát se nového, NEOMYLNÉHO Krista, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí lži lid VUT v Brně odjakživa, který nyní boří vše co zasadil, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, i od lidu VUT v Brně, je největší moudrost. Za SLUNEČNÍ KRÁLE, za BOŽÍ SYNY, za nové vládnoucí kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Kristus v KNIZE ŽIVOTA vyvolil pokorné, poslušné, a úplně bezmocné, nové vládnoucí Bohy, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, emeritního rektora Raise Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, TOPENÁŘE a VZDUCHOTECHNIKA prorektora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, odborníky na energetickou koncepci Česka a světa, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz. Uvedení vládnoucí Bohové KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA mají povinnost, svými geneticky prasečími mozky, sloužit dobře svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Znamená to neprodleně realizovat Boží moudrost, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, uvedené v KNIZE ŽIVOTA. Vážení oslovení, jste pomazáni KNIHOU ŽIVOTA, to je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, za Kristem vyvolené proroky, místo mě. Máte povinnost neprodleně zabránit zneužívání uvedeného Božího SLOVA KNIHY ŽIVOTA, to je Božích SLOV Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně objasňují a upřesňují, dále uvedeným, křesťanským, imperialistickým, militaristickým prasatům, či sviním Česka. Drzé křesťanské a jiné svině, Kristem vyvoleného Česka, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů např. katolického katechismu drzého Satana Holíka z Proglasu zive@proglas.cz, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí např. NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz, a DÉMONA ministra Rusnoka podatelna@cnb.cz, obrací evangelium KNIHY ŽIVOTA v pravý opak. Pro odstoupení rozumu Krista od všech křesťanských a jiných POHANŮ, neposlušné křesťanské a jiné svině, místo NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží svým lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, LODÍM, atd. Nerespektovat dokonalou Boží lásku, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vede k úplnému zničení ropy, plynu, uhlí, atd., za které Kristus nedal lidstvu žádnou náhradu. Šílení jsou nyní ti neposlušní NETVOŘI, kdo budou dále sloužit stávajícím lidským vládnoucím Bohům, např. Bohem prokletým politikům pravice a levice tím, že půjdou k podzimním volbám, atd. Jaké vládnoucí Bohy si nyní Česko na podzim vybere, takové bude mít. Kdo si za vládnoucí Bohy vybere vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. jde do HROBU, či do JÁMY ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA horečného zbrojení, do PEKLA třetí světové války. Kdo si za vládnoucí Bohy vybere úplně poslušný, to je živý technický lid VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, jde do VĚČNÉHO ŽIVOTA, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ať si každý křesťanský NETVOR dá pozor, co svým hrdlem nyní bude mluvit o Ježíši Kristu VÍTĚZNÉM, vyvýšeném PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušné křesťanské svině, či NETVORY, nový, trestající Kristus zabije strašlivou záhubou, např. KORONAVIREM proto, aby byly, až na věky věků, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Ať nikdo z politiků pravice a levice, a Satanů kněží, nezávidí technickému lidu VUT v Brně, a ostatnímu technickému lidu Česka a světa, jeho vyvolení vládnou nad všemi lidmi, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správně koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Kdo bude o Ježíši Kristu mluvit křesťanské protikladné bludy, nedostane rozum od nového, NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO. Tím jde do říše ticha, na smetiště dějin, kde bude pláč a skřípění zubů vzpurných křesťanských, ekonomických, militaristických NETVORŮ. Já správně objasňuji texty Písma o tom, že člověk má mozek pouze geneticky prasečí. Kristus totiž v Písmu uvádí, že křesťanské, neposlušné svině, považuje za zlá, militaristická, křesťanská a jiná prasata. Neposlušná, křesťanská a jiná náboženská a politická prasata dupou celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Běda lži lidu VUT v Brně, když nebude úplně poslušný. Smyslem života je sloužit Kristu a ne svým pohlavním údům a svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM. Kdo nyní v Česku odloží vznik Božího království, s tím si to Kristus osobně vyřídí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, s Boží mocí výkonnou, je nyní úplně poslušná vláda Česka, jejíž složení je uvedené na konci kapitoly 268. Stávající, neposlušná vláda DÉMONA premiéra Babiše etickakomisecr@vlada.cz, posta@vlada.cz, babisa@psp.cz, bez NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je mrtvá, v JEZEŘE Česka DEBB, debilů, je stejná, jako mrtvý křesťanský Bůh drzého Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. Nové, úplně poslušné, to je živé kněze, nový, živý Kristus vyvolil v KNIZE ŽIVOTA, to je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, SLUNEČNÍMI KRÁLI, s Boží MOCÍ VÝKONNOU, jejichž povolání je neodvolatelné, jsou především docenti a profesoři VUT v Brně, které vede neposlušný SLUNEČNÍ KRÁL rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Mají povinnost, v děsivé křesťanské temnotě protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, zářit dle písničky od mediálního MISTRA Krista, jako SVĚTLOMETY, teď hned. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až na VUT v Brně bude mnoho NEVĚST, s Boží mocí výkonnou. NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, DRUŽKOU mladého Krista, s Boží mocí výkonnou, se stává každý docent, každý profesor z VUT v Brně, pro znalost PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nebát se trestajícího Ježíše Krista, strachem jaký ještě nikdy nebyl, je křesťanský nesmysl, je šílenství. Při odstoupení technického rozumu Krista, veškerý technický lid Česka, a světa, viditelně, úplně selhal. Neposlušní, nemravní lidé, pomocí svých, geneticky prasečích mozků, dělají vše energeticky chybně, což Kristus, úplně poslušným služebníkům Krista VUT v Brně, nyní objasňuje. Při odstoupení rozumu Krista, bořícího vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, je všem nemravným, neposlušným, vládnoucím hlupákům, všechno jedno. Odstoupení rozumu Krista znamená totální rozpad rodin, totální zničení mravnosti, totální zničení myšlení o správné energetické koncepci, atd., pro totální křesťanské lhaní o mladém Ježíši Kristu, vyvoleném vládnout tomuto zlému pokolení. Cenzurování správné, energetické, ekologické a mravní koncepce, uvedené v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, platné pro veškerý, úplně poslušný svět, dále uvedené, je trestným činem. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až vládnoucí zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, budou vyšetřováni JUDr. Sladkým z KSZ v Brně. Bát se nového, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, který dělá lidu VUT v Brně, dobro i zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, je největší moudrost. SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí kněží, Bohové pokorní, úplně poslušní, a úplně bezmocní, noví vládnoucí hlupáci, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, emeritní rektore Raisi Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, TOPENÁŘI a VZDUCHOTECHNIKU prorektore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborníci na energetickou koncepci Česka a světa, řediteli Energetického ústavu docente Pospíšile pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a emeritní řediteli EÚ docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nechá celé Česko zničit strašlivou záhubou, když se k novému, mladému Kristu, nyní neprodleně nevrátíte, pro znalost KNIHY ŽIVOTA, to je pro znalost Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV MAYŮ, atd., což je nové Boží slovo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Texty Písma o tom, že uvedeného Božího slova se dočasně zmocnili stávající vládnoucí Bohové tím, že místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, slouží pouze své SKÁLE, výrobkům lidských rukou, lidským Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, LODÍM, atd., jsou dostatečně srozumitelně objasněné, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista, nového Božího technického lidu, nových kněží, např. z VUT v Brně. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době éry konce doby benzinové, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, kdy musí nového Krista každý znát nově, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, křesťanským, a jiným militaristickým sviním, zesnul navěky věků, jejich militaristický, křesťanský Bůh, Ježíš Kristus, kterého UKŘIŽOVALI pouze pomocí děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, či pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Křesťanský Kristus se zmařil sám tím, že v Písmu sdělil, že do hlav stávajících vládnoucích kněží, do hlav politiků pravice a levice, a do hlav jejich drzých pozemských Otců, Satanů kněží, již nevstoupí proto, aby odstoupením svého Božího rozumu, zničil všechny neposlušné a vzpurné křesťanské, a jiné ekonomické mrtvoly Česka a světa. Kdo si na VUT v Brně nyní vybere za Krista, za Boha, svůj pohlavní úd, a tím svůj mozek geneticky prasečí, Boží technický rozum, od Ježíše Krista, z jeho milosrdenství, nikdy nedostane. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dává vzpurným lidem, svůj technický rozum, pouze ze svého milosrdenství. Neposlušné ekonomy, zbrojaře, boháče, vojenské kaplany, atd., boří a ničí, odstoupením svého rozumu. Kdo si nyní za Boha vybere Bohem prokleté, neposlušné, křesťanské militaristické, ekonomické svině, či NETVORY např. NEVĚSTKY, OHOLU Endlicherovou z zive@proglas.cz, OHOLIBU Hodecovou z twr@twr.cz, radio7@radio7.cz, nebo MRZKOU ŽENU, ekonomické, imperialistické, HOVADO Hanu Lipovskou lipovska@mail.muni.cz, radact@ceskatelevize.cz, lipovska.hana@seznam.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, office@institutvk.cz, petr.macinka@institutvk.cz, cse@cse.cz, vzdelavani@cse.cz, predseda@jcmf.cz, tajemnik@jcmf.cz, predseda.cms@jcmf.cz, či ČARODĚJNICI, NETVORA Bobošíkovou info@isde.cz, plus@rozhlas.cz, jde do jámy, do křesťanského hrobu, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu. KNIHA ŽIVOTA těchto textů je STROJEM ČASU, kterým noví kněží, úplně poslušného, to je živého technického lidu VUT v Brně, zabrání třetí světové válce, kterým zabrání úplnému zničení Česka a světa, trestajícím Kristem. Do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, může vstoupit pouze úplně poslušný, to je živý lid, před VŠEMOHOUCÍM, NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, naprosto bezmocný technický lid, např. VUT v Brně, atd., když s uvedenými křesťanskými, ekonomickými prasaty, nebude mít nic společného. Křesťanská prasata OHOLA Endlicherová, OHOLIBA Hodecová, MRZKÁ ŽENA Hana Lipovská a NETVOR Bobošíková, mají ve svých pokojíčcích obrazy člověka Ježíše Krista, protože ho stále považují za svého ŽENICHA, či za MANŽELA. Stále proto v médiích tvrdí, že jsou BOŽÍMI DĚTMI, že jsou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM z toho důvodu, že všechny Boží ekonomické příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma plní, což je křesťanský, protikladný blud, což je promyšlená ekonomická vychytralost, což je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Dokud uvedené náboženské a ekonomické svině, nebudou poslány vůdcem lži lidu VUT v Brně, rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, do říše ticha, to je na smetiště dějin, Kristus, svým Božím technickým rozumem, do geneticky prasečích mozků lži lidu VUT v Brně, ze svého milosrdenství, nevstoupí. Bude bdít nad křesťanským, militaristickým zlem, PEKLEM, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných křesťanských pohanů, až do úplného zničení uvedených NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC. Rektor VUT v Brně Štěpánek, má svou hlavu, svůj geneticky prasečí mozek, stále chorý, neuzdravený, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanská prasata OHOLA Endlicherová, OHOLIBA Hodecová, MRZKÁ ŽENA Hana Lipovská a NETVOR Bobošíková, jsou úplně šílené, protože se vzdali rozumného uvažování. Jejich Kristus, trojjediný, UKŘIŽOVANÝ pouze protikladnými křesťanskými bludy a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, obchodníků, zbrojařů a vojenských kaplanů, se již zmařil. Již zemřel tím, že byl spálen, dle své vůle, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH KNIHY ŽIVOTA. Uvedené, ekonomické, křesťanské svině, stále drze chtějí smilnit se svými neposlušnými křesťanskými Bohy, s Baaly a s DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, s politiky pravice a levice, atd. S novým, mladým Kristem, určeným pro toto zlé, křesťanské pokolení, smilnit stále odmítají. Bez BOŽÍCH DĚTÍ, pokorných a úplně poslušných, tím vedou Česko a svět do HROBU, do JÁMY, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové, křesťanské války. Jejich úplné zničení, úplně poslušným technickým lidem VUT v Brně, je nezbytné. Jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude vítězstvím Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jeho DRUHÝM PŘÍCHODEM do nového Česka, k technickému lidu VUT. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. V místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, v Brně, vyšlo SVĚTLO SVĚTA PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v době přelomu věků konce éry doby benzinové, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Za SLUNEČNÍ KRÁLE si NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyvolil v Brně nové, úplně poslušné, to je živé kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně. SLUNEČNÍM KRÁLŮM, jejichž povolání být novými Bohy, BOŽÍMI SYNY, s Boží mocí výkonnou, je neodvolatelné, rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, a emeritním rektorům, rektoru Raisovi Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, rais@anobudelip.cz, a rektoru Vrbkovi, v roce 2000 vyšla kompletní nová Boží obloha. Od roku 2000 jim naplno svítí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již nezapadá. Vyšel jim MĚSÍC Koránu, který již neubývá. Vyšli jim MEDIÁLNÍ HVĚZDY Tóry a Bible, které již nepadají. Vyšlo jim i SLOVO DOGONŮ z Mali, či SLOVO MAYŮ, které, z milosrdenství rozumu Krista, doplňuje a upřesňuje veškeré uvedené Boží slovo, ve kterém, jediný

 

Bůh světa, Ježíš Kristus, všechno o sobě, o VUT v Brně, o Česku, a o své vůli, mít nové kněze z lidu technického VUT v Brně, uvedl. Další, důležitou, novou Boží trojicí na VUT v Brně, jsou SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný urbanista a architekt sídlišť a měst z těchto domů, TOPENÁŘ a VZDUCHOTECHNIK prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborníci na energetickou koncepci Česka a světa, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@ fme.vutbr.cz. Uvedení SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, v hloupé křesťanské noci, která končí vždy ve DNI PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, nyní ve čtvrtek 1. října 2020, Ježíše Krista zradili tím, že povýšili rozum svých geneticky prasečích mozků, nad rozum Boží. Vzdali se tím rozumného uvažování. Pro odstoupení rozumu Krista, od všech vládnoucích Bohů, od NETVORŮ, či POHANŮ, všechny neposlušné, křesťanské a jiné svině, mají za Boha křesťanskou SKÁLU, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. Pomocí těchto Bohů, dupou celou zemi, až se hroutí v základech energetických, ekologických a mravních. Uvedený vrcholný Boží trest, odstoupení rozumu Krista, za neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platných v celosvětovém, mírovém Božím království, bude trvat až do nového DNES naplnění Písma, kdy se KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVOU kněží technického lidu VUT v Brně, před Kristem skloní. Především na VUT v Brně, již nikdo nesmí být zaslepen láskou k lidským Bohům, k výrobkům lidských rukou, především k PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus v Písmu uvádí, že není nic lepšího, než bázeň před NEOMYLNÝM Kristem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a nic sladšího, než realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, opakovaně uváděné. Protože Vaše povolání za nové kněze, za BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, to je živé, je neodvolatelné, máte povinnost ukončit Boží SOUD se stávajícími vládnoucími Bohy, s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, s politiky pravice a levice, atd., úplně a rychle tím, že na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, porodíte novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou, vytvořenou dle textů na konci kapitoly 268. Novou vládu Česka vytvoříte tím, že z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, porodíte nového premiéra Česka, VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediného architekta a urbanisty měst a sídlišť z těchto domů, projektanta Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Technický lži lide VUT v Brně. Správná Kristova mírová energetická koncepce Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, přináší dokonalý pokoj, celosvětový mír, protože je o velkých energetických úsporách, protože je o vybudování Česka a světa energeticky neotřesitelného, v době dotěžení ropy, v době ekonomického kolapsu světa. Není čeho se bát, při předání vlády nad lidmi, novému VŠEMOHOUCÍMU Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států. Když se k novému Kristu KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, kněží technického lidu VUT v Brně, neprodleně nevrátí, Kristus Česko zničí strašlivou záhubou tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus ZLODĚJ nechce, aby v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka někdo nesmyslně zahynul. Vyžaduje, aby především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, došli k pokání. Kristus, který činí dobro i zlo, který ničí vše, co zasadil křesťanským, ekonomickým PEKLEM, DÉMONŮM, ekonomům, pustoší jejich pastvu, KORONAVIREM, KŮROVCEM, POTOPAMI, SUCHEM, nesmyslnými válkami o území s ropou, plynem a surovinami, nesmyslnými válkami mezi chudými a bohatými, nesmyslnými válkami mezi mocnostmi, pomocí válečných uprchlíků z území s válkami o ropu a plyn, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na KSZ v Brně nebude rozhodnuto o tom, že křesťanská militaristická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne z Česka, a z okolních zemí EU, v děsu. Drzí Satani kněží z zive@proglas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, arcidekanstvi-lbc@seznam.cz, twr@twr.cz, farnost.liberec@dltm.cz, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, citují texty Písma o tom, že jejich křesťanské slovo protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je pro křesťanský lži lid klamem. Svými křesťanskými bludy přivolávají energetickou zhoubu a násilí nesmyslných válek. Přináší jim jenom potupu a pošklebky mnohých vědců. Např. Albert Einstein o Satanech kněžích prorokoval, že jejich slovo je PEKLEM. Prorokoval, že bez rozumu Krista by on sám nic nedokázal. Proto noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, živení technickým rozumem Krista odjakživa, mají povinnost křesťanské a jiné náboženské bludy odvrhnout, a tím křesťanské, militaristické, a jiné náboženské a ekonomické PEKLO, úplně a rychle zničit. Technický lži lide VUT v Brně. Kvůli Vaší neposlušnosti a vzpouře, Kristus naplnil do poslední čárky Žalm 89, texty Sírachovce a KNIHY MOUDROSTI. Jako posledního proroka křesťanského lži lidu, mně nikdo v Česku, ani ve světě, neuznal. Protože, pro jedno kvítí, pro Stanislava Oplatka, se SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v Brně nerozsvítí, dle textů Malachiáše, Žalmů, atd. Máte povinnost, na KSZ v Brně, být ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, a vše uvedené vykřičet do Česka a celého světa, dle textů Kazatele. Dle textů KNIHY MOUDROSTI, a Římanům, Kristus se totiž nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, až VUT v Brně, rektor Štěpánek, povstane jako LEV, a Česko, jako LVICE, dle textů 4. Mojžíšova. Běda Vám, na VUT v Brně, když budete znovu neposlušní a vzpurní. Každou Vaši debilitu, Vám neprodlené vrátím na Vaši hlavu, pokud to Kristus dovolí. Orko Vácha prorokoval, že slovo kretén, je od slova KRÉŤAN, či KŘESŤAN. Do mozků kreténu, neposlušných Satanů kněží, Boží technický rozum nevstoupí. Jsou nyní určení k pádu do říše ticha, nebo do energetického, ekonomického a mravního hrobu. Křesťanské, neposlušné a vzpurné DĚTI drzých Satanů kněží, např. politici pravice a levice, musí být na KSZ v Brně, podrobeny vyšetřování, dle Sírachovce. Předseda JUDr. Sladký podatelna@ ksz.brn.justice.cz, musí podrobit vyšetřování vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. Debilita neposlušného vládnoucího Boha, zločince, lháře a pokrytce, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, je prokázaná. Veškerou vědu dělá Kristus, svým Božím rozumem. Proto debil ministr Havlíček, v JEZEŘE Česka DEBB, debilů, pro odstoupení rozumu Krista, dělá energetickou koncepci prokazatelně debilní. Jeho geneticky prasečí mozek, má naprosto jiné myšlení, než Kristus v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kvůli jeho nesmyslné energetické koncepci pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent energie potřebné pro Česko, a ostatní státy světa, jde Česko do PEKLA, či do HROBU, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války mezi mocnostmi. Zničení vlády neposlušného, pomýleného BERÁNKA premiéra Babiše, JUDr. Sladkým, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka. Kristus byl BERÁNKEM pouze pro pokolení, ve kterém vedl komunistické BERANY, BERÁNKY či OVCE, v době čtyřiceti let, Boží, socialistické, či komunistické majetkové roviny. U JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, BOŽÍ SYNOVÉ rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a emeritní rektor Rais Karel.Rais@top09.cz, rais@anobudelip.cz, raisk@psp.cz, prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, mají povinnost rozhodnout, že křesťanská SKÁLA, kterou je děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, a promyšlené ekonomické vychytralosti NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, či NETVORA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, musí odtéct, jako neužitečná špína, stejně jako svěcená voda Satana biskupa Cikrleho. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. Od roku 2000, je piti ekonomického, militaristického, křesťanského mléka, Kristem zakázané tím, že je nahrazeno hutným pokrmem KNIHY ŽIVOTA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanské liteře Písma děsivé temnoty katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických a jiných vychytralostí, jsou všichni neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, v křesťanské, militaristické říši mrtvých sviní, jako mrtví. Pro odstoupení rozumu Krista, v jezeře Česka DEBB, debilů, jsou mrtví neposlušní, jako nemluvňata. Křesťanská, militaristická nemluvňátka, při vzkříšení z moře mrtvých, neposlušných sviní, musí vzdát novému, NEOMYLNÉMU Kristu chválu, za úplné zničení debila ministra Havlíčka. Dílo UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ Česka a celého světa, pro odstoupení rozumu Krista, je energeticky, ekologicky a mravně chybné. Protože jsou chybné mozky neposlušných, křesťanských a jiných militaristických sviní Česka a celého světa. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, mrtvých, křesťanských a jiných sviní, neposlušným lidem zůstal pouze rozum jejich mozků, které jsou geneticky prasečí. Pro odstoupení rozumu Krista, veškeré stavby, veškeré dílo UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku debilem, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem, budou připomínané s proklínáním debilů politiků pravice a levice, a jejich Otců, drzých pozemských Otců Satanů kněží z Petrova, z HRADU, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a emeritní rektor Rais Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, jako noví vládnoucí Bohové, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, jako BOŽÍ SYNOVÉ, jako OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, které toužebně vyhlíží všechny státy, mají povinnost se neprodleně vrátit,k novému Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států, jaký v Písmu skutečně je, a to na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz. Nejdříve musí být Boží SOUD neposlušných křesťanských sviní, a až potom vzkříšení.

 

Bohaté svině technického lidu, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a emeritní rektor Rais Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz, již nesmí být jako křesťanské svině, 274 x umyté pravdou o Boží moci a Boží vůli. Boží vůle je dostatečně srozumitelně objasněné všem křesťanským a jiným ekonomickým prasatům. Bát se trestajícího Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, a zvrátit majetek, kterého se všichni nahltali TUNELEM privatizace znárodněného, Božího majetku, je největší moudrost. Česko již nesmí jít cestou křesťanské militaristické tmy, pro vládu drzých Satanů, či NETVORŮ kněží, NETVORŮ politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, atd, nad novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM. Ježíši Kristu se bude líbit, až technický lži lid, bude úplně poslušný. Největší moudrostí je být v koncích, se svou moudrostí, svých energetických, ekonomických, militaristických, a jiných koncepcí, svých geneticky prasečích mozků. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7.

 

Mediální MISTR Kristus objasnil, z milosrdenství svého Božího rozumu, texty SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH také v seriálech SPOUTANÁ LÁSKA a VELVET. Seriál SPOUTANÁ LÁSKA je podobenstvím o PRVNÍM a DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka. Při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista do Česka, v době Boží komunistické spravedlnosti, nastolené na čtyřicet let, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, přišel Kristus do Česka, jako spravedlivý hrdina KOSAČ. Kulhavého boháče Červinského v Česku představuje NERVOR, šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, epodatelna@muko.cz, tlangr@kostelecno.cz. Kristus KOSAČ, kosící nečestné svině, stejně jako boháč Červinský, to je boháč šlechtic Kinský, v seriálu milovali PANNU, ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU Krista, KRÁLOVNU MÍRU, Káťu. Kristus KOSAČ, se utkali v boji o PANNU, Kristovu NEVĚSTU, Káťu. V tomto boji šlechtic Kinský zastřelil Krista KOSAČE. Stalo se to v době vyvedení Česka, pomocí úmyslů boháčů, do křesťanského, militaristického PEKLA, do svobody pro nemravné boháče. Po tomto incidentu PANNA Káťa, Kristova NEVĚSTA, byla prodána do TWR, svini Endlicherové, která ji nenávidí. Svině Endlicherová twr@twr.cz, se totiž považuje za ŽENU STATEČNOU, za NEVĚSTU Krista KOSAČE, kterého miluje. Svině Endlicherová nechala PANNU Káťu zaživa zahrabat do hlubokého hrobu. Káťu z hrobu zachránil Kristus, který jejímu zahrabání zabránil. Za tento čin Kristus KOSAČ svini Endlicherovou potrestal tím, že ji nechal zabít a upálit v jejím sídle. Po upálení svině Endlicherové, PANNA Káťa uprchla do města, kde skončila v NEVĚSTINCI, v PROGLASU zive@proglas.cz. V NEVĚSTINCI, v Proglase, vedoucí NEVĚSTKA, Otec Satan Holík, PANNU Káťu nutil, aby si nechala protrhnout panenskou blánu, jedním boháčem. Z NEVĚSTINCE, z Proglasu, vysvobodil PANNU Káťu Kristus, jménem Žadan, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Po odchodu z Proglasu, PANNA Káťa vychovávala dítě u jednoho boháče. Protože ji zde našel NETVOR šlechtic Kinský, uprchla do domu Krista Žadana. O Krista Žadana však usilovala další bohatá svině, která byla příčinou toho, že PANNA, NEVĚSTA Káťa, místo toho, aby šla studovat na LÉKAŘE, aby byla stejná, jako Kristus, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, byla unesena znovu na statek Červinského, na statek NETVORA šlechtice Kinského. Kulhavého šlechtice Kinského na statku léčili NETVOŘI ze sekty církve katolické, všeobecné. Ti pokládali KÁŤU za ČARODĚJNICI a rozhodli se ji zabít ve MLÝNĚ, to je v Česku, kde se mele Boží slovo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Káťa se u mlýna, v rybníku DEBB, debilů, téměř utopila. Ze spárů církve katolické ji zachránil Kristus ŽADAN, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Při svatbě Káti se Žadanem, v době úplňku MĚSÍCE, Krista Žadana v kostele zabil vrah Krista, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA ministr Havlíček. Kristus byl v Česku zabit. Zbylo jenom SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Seriál VELVET je o Kristu, Velvetovi, který v Česku miluje ŽENU svého života, švadlenu. Kristus je v seriálu takový, jaký je. Smilní se všemi NEVĚSTKAMI, všemi vládami, všech států světa. V seriíálu spalil, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, např. svini Endlicherovou twr@twr.cz, která rodí Ježíše Krista pouze boháčům, a tím dělá nesmyslný MEČ válek, dnes např. o území s fosilními palivy. Kristus v seriálu popálil tvář křesťanské, militaristické svině, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, drzé Endlicherové z TWR, za to, že Boží tvář NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE, považuje svou tvář. Kristus, svou TVÁŘ NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, před úplně poslušnými služebníky Krista, již neskrývá. Svůj rozum dá pouze úplně poslušným.

 

Pane doktore MUDr. Čejko rostislavcejka@seznam.cz, a ředitelko ÚP v Rosicích JUDr. Kubišová daniela.kubisova@uradprace.cz. Se svolením bezdomovce Zdeňka Blažka, kterému říkají ŠAFÍR, který dnes bydlí na Říčkách v dřevěné boudě, se na Vás obracím s prosbou, o zohlednění jeho zdravotního stavu, duševního stavu, a jeho stáří, pro rozhodnutí o jeho trvalém ponechání v systému podpory 3420 Kč za měsíc, celou zimu, bez nutnosti docházet v zimě na ÚP, a bez nutnosti nosit na ÚP potvrzení, že ho není možné zaměstnat. Zdeněk zdědil po dědovi patrový dům v Říčkách. V době, kdy na náměstí Svobody v Brně lidé vítali Havla, pracoval zde jako zedník na lešení. Z lešení spadl a zlomil si kotník. Kotník mu špatně srostl. Lékaři mu tehdy nabídli poloviční invalidní důchod. Blažek invalidní důchod nepřijal z důvodu, že by byl v partě zedníků méněcenný. Po nastolení kapitalismu, po zrušení všeobecné pracovní povinnosti, byl bez práce. Žádný kolektiv zedníků ho nepřijal, protože je manuálně nešikovný, a protože je alkoholik. Půjčoval si peníze na jídlo tak dlouho, až pozbyl dům tak, že dodnes má dluhy. Život v dřevěné boudě řeší tak, že ráno snídá pivo, v poledne pivo obědvá, a odpoledne si připraví jídlo. Když sežene nějakou práci, např. sekání trávy starým lidem, přijde pracovat pod vlivem alkoholu, což mnohé lidi odrazuje ho na práci opakovaně objednávat. Naposledy mu bylo slíbeno místo nočního hlídače strojů na dálnici v Domašově, za 25 000 Kč/měsíc. Zdeněk se dostavil do práce ve svém úboru, zarostlý, ve špinavých pracovních šatech, pod vlivem jeho denního chleba, piva. Dali mu „dýchnout“, řekli mu, že může v noci hlídat, protože nemají nikoho jiného. Ráno mu řekli, že alkoholika, jako nočního hlídače, nepotřebují. Zdeněk, když peníze vydělá, či vyžebrá, si kupuje alkohol, cigarety a jídlo.