Novinky

28.04.2024 20:09
KNIHA ŽIVOTA kapitola 320 – 52 stran. Hospodin je Ježíš Kristus tím, že jako DUCH SVATÝ je jediným Bohem, jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu pro můj geneticky zvířecí...
28.03.2024 11:25
Kapitola 319 – 51 stran. Mým úkolem je sepsat PAMĚTNÍ KNIHU pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tak, aby potrava OHNĚ, MEČE, ŽÁRU, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro úplně poslušné nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro nové vládnoucí Bohy, celosvětového, mírového...
09.03.2024 19:35
Kapitola 318 – 40 stran. Ing. arch. Včelák z Javůrku vcelak.vladimir@seznam.cz tvrdí, že nikdy nebude číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, protože se mu nelíbí, že dle vůle Boží, v těchto textech rozlišuji, kdo trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU,...
19.02.2024 19:54
Kapitola 317 – 44 stran. Biskupe Konzbule brno@biskupstvi.cz, hurt@biskupstvi.cz, konzbul@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, komunikace@biskupstvi.cz, faráři Bradáči domasov@dieceze.cz, teologu z VUT v Brně Klepeteku klapete@vutbr.cz. Máte povinnost být OTCOVÉ BOHU MILÍ tím, že učiníte...
10.02.2024 14:09
Kapitola 316 – 116 stran. Na ÚSVITU třetího či osmého tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2024, má lidstvo všech států nový cíl. Na počátku celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je od Boha SLOVO MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES,...
10.12.2023 19:29
Kapitola 315 – 60 stran. Souvislý, stálý pokles životní úrovně Česka a Slovenska, se nyní děje dle vůle trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, bořícího všechno co zasadil ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomocí OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů,...
20.11.2023 16:45
Kapitola 314 – 16 stran. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušní rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Jste nyní čtyřmi tažnými...
15.11.2023 20:32
Kapitola 313 – 48 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Z textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje je zřejmé, že...
26.10.2023 09:27
Kapitola 312 – 36 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Co si kdo z Písma nyní vybere, to bude mít v příštím novoluní, které je nyní od soboty 14. října 2023, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 28. října 2023. V novoluní i v době úplňku MĚSÍCE bude ZATMĚNÍ, což v...
29.09.2023 09:41
Kapitola 311 – 50 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>