Kapitola 273 – 69 stran

30.08.2020 20:55

Kapitola 273 – 69 stran. Vážený lži lide Česka. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který odjakživa žije mezi námi, v Písmu vyvolil Česko proto, aby u JUDr. Sladkého na KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, za pomoci nových kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, dále uvedených, rozvrátil, zbořil a zničil dočasné křesťanství, které vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, učinili křesťanským PEKLEM. Každému, úplně poslušnému služebníku Ježíše Krista, nyní musí trnout jeho vlastní zuby, od jeho vlastních, imperialistických, militaristických, křesťanských nepravostí. Kristus v Česku, do poslední čárky, naplnil svoje Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na nekonečné křesťanské poušti Česka, kde uvedené Boží slovo, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, stále ještě neprší, Kristus realizoval svůj plán. Vyvedl Česko ze čtyřiceti let nedokonalé Boží majetkové roviny, kterou, dle svého plánu, vytvořil pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, i pomocí pomýleného komunistického BERÁNKA Andreje Babiše. Ze čtyřiceti let socialistické, či komunistické majetkové roviny, Kristus Česko vyvedl tím, že od vládnoucích, křesťanských, militaristických hlupáků, tupců, odstoupil svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Tím na Česko uvede hnusné ovoce skutků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus se na Česko jen maličko nyní rozhněval za to, že bývalí soudruzi, BERANI, BERÁNCI či OVCE, čtyřicet let Boží socialistické majetkové roviny, prožili nadarmo. Jen maličko se na komunistické BERANY rozhněval za to, že znovu propadli křesťanské, militaristické chamtivosti. Ovoce vládnoucích, křesťanských, militaristických hlupáků je prokazatelně hnusné. Celá země je v totálním rozkladu, kvůli horečnému zbrojení, kvůli nesmyslným válkám o území s ropou, plynem, surovinami, a o moc křesťanských mocností, Ruska, USA, atd., nad světem. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, prokazatelně neslouží NEOMYLNÉMU Kristu, SOUCI a ZÁKONODÁRCI, s bázní a s úctou, pro svoji neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a pro svůj vzdor, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového, Božího království. Nevolník Václav Bělohradský belohradv@gmail.com, belohrad@pug.univ.trieste.it, sloužící Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, v podstatě pravil. Vládnoucí oligarchové, pomocí politiků pravice a levice, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ a ZBRANÍ, vládnou nad lidmi tak, že uspokojují pouze svoje pohlavní údy, svoje pudy, čímž, pomocí nesmyslných válek, přivádí celou zemi k totálnímu rozkladu. Vlastní pošetilost neposlušných, uzavřela i vědce VUT v Brně, do klece křesťanského militarismu, či imperialismu, pro neschopnost vědců pochopit texty Písma o tom, že křesťanské, militaristické vládnoucí svině, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím technickým rozumem, již nepase a pást je nebude, dokud je, na KSZ v Brně, úplně nezničí, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Prokazatelně je dokázáno, že v Kristem vyvoleném Česku, je největším problémem neschopnost uvěřit textům Písma o Boží moci. O nezbytnosti pochopení úplné bezmocnosti geneticky prasečích lidských mozku vědců, při odstoupení rozumu Krista. Neposlušní vědci, a vládnoucí oligarchové, nemohou mít demokracii, to je vládu lidu Božího, živého, to je úplně poslušného. Vládnoucí oligarchové bojují ve volbách politiků pravice a levice o moc nad ostatními oligarchy. Tím o moc nad lidmi, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vlády vítězných oligarchů, např. vláda pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, proto nejsou svobodné, nejsou demokratické. Dle textů Bible, stávající vlády jsou NEVOLNICE, NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, z toho důvodu, že politici pravice a levice, místo Kristu ZÁKONODÁRCI, slouží pouze svým pohlavním údům tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Vyjít do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou úplně poslušní služebníci Krista tím, že úplně zničí stávající křesťanský, militaristický svět, plný křoví, to je vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Být nyní vlastencem, znamená být stejně MOCNÝM a NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože chrámem Krista je celý svět, všechny státy světa. Kristus vyžaduje, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, dle dalších textů, změnit všechno, co dosud vytvořil např. děsivou křesťanskou temnotou protikladných křesťanských bludů katolického katechismu, a pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí tím, že bude mít nové kněze, pokorné, a úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vyžaduje, aby novými kněžími, úplně poslušnými, byl technický lid VUT v Brně. KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM lidu technického VUT v Brně, jsou především VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a také rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Rektor Štěpánek má povinnost být stejně mocným a neomylným LVEM, jako je nový Kristus v KNIZE ŽIVOTA tím, že KNIHU ŽIVOTA těchto textů, na KSZ v Brně otevře. KNIHA ŽIVOTA jsou texty Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Má povinnost řvát na KAMENNÁ NEBESA vládnoucí Baalů a DÉMONŮ jako LEV tím, že Česku a světu objasní, že energetická koncepce Ježíše Krista, je správná. Má povinnost objasnit, že energetická koncepce vládnoucího Boha, zločince, lháře a pokrytce, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je nesmyslem, je zločinem, dle delších textů. Veškerou vědu dělá Kristus, svým Božím rozumem. Protože vládu premiéra Babiše ničí, odstoupením svého Božího technického rozumu, od vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, od zločince ministra Havlíčka, debil, ministr Havlíček, žádnou vědu již dělat nemůže. Křesťanští vědci, uzavření pod neposlušnost, do křesťanské, militaristické klece, stále křtění KŘTEM křesťanské, ekonomické, militaristické vody, či špíny, v jezeře Česka DEBB, debilů, budou osvobozeni v jedinou hodinu, a to novým KŘTEM, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby na KSZ v Brně bylo rozhodnuto, že od úplňku MĚSÍCE, od středy 2. záři 2020, bude Kristus, o Česko a svět pečovat nově, a to pomocí SLOV KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vážení kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI prorektore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz. Protože Vaše povolání za nové kněze, za BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, to je živé, je neodvolatelné, máte povinnost ukončit Boží SOUD se stávajícími vládnoucími Bohy, s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, s politiky pravice a levice, atd., úplně a rychle tím, že na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, porodíte novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou, vytvořenou dle textů na konci kapitoly 268. Novou vládu Česka vytvoříte tím, že z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, porodíte nového premiéra Česka, VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediného architekta a urbanisty měst a sídlišť z těchto domů, projektanta Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Technický lži lide VUT v Brně. Správná Kristova mírová energetická koncepce Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, přináší dokonalý pokoj, celosvětový mír a velké energetické úspory. Odpadá energeticky náročná výroba zbraní, aut, letadel, kuchyní, elektrických spotřebičů pro kuchyně, plastových výrobků pro supermarkety pro potraviny, odpadá provoz chladících a mrazících zařízení v supermarketech, odpadá vyhazování zkažených potravin, jak ze supermarketů, tak z domácností, atd. Kristem je povolená pouze celosvětová výstavba měst a sídlišť, z domů zimních bytových, a z domů pro společné stolování pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují. Není čeho se bát, při předání vlády nad lidmi, novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Když se k novému Kristu neprodleně nevrátíte, Kristus Česko zničí strašlivou záhubou tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus ekonomům pustoší jejich pastvu, KORONAVIREM, KŮROVCEM, POTOPAMI, SUCHEM, nesmyslnými válkami o území s ropou, plynem a surovinami, nesmyslnými válkami mezi chudými a bohatými, nesmyslnými válkami mezi mocnostmi, pomocí válečných uprchlíků, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na KSZ v Brně nebude rozhodnuto o tom, že křesťanská militaristická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne z Česka, a z okolních zemí EU, v děsu. Drzí Satani kněží z zive@proglas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, twr@twr.cz, arcidekanstvi-lbc@seznam.cz, farnost.liberec@dltm.cz, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, citují texty Písma o tom, že jejich křesťanské slovo protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je pro křesťanský lži lid klamem. Svými křesťanskými bludy přivolávají energetickou zhoubu a násilí nesmyslných válek. Přináší jim jenom potupu a pošklebky mnohých vědců. Např. Albert Einstein o Satanech kněžích prorokoval, že jejich slovo je PEKLEM. Prorokoval, že bez rozumu Krista by nedokázal nic. Proto noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, živení technickým rozumem Krista odjakživa, mají povinnost křesťanské a jiné náboženské bludy odvrhnout, a tím křesťanské, militaristické, a jiné náboženské a ekonomické PEKLO, úplně a rychle zničit. Technický lži lide VUT v Brně. Kvůli Vaší neposlušnosti a vzpouře, Kristus naplnil do poslední čárky Žalm 89 a texty Sírachovce. Jako posledního proroka křesťanského lži lidu, mně nikdo v Česku, ani ve světě, neuznal. Protože, pro jedno kvítí, pro Stanislava Oplatka, se SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nerozsvítí, dle textů Malachiáše, Žalmů. Máte povinnost, na KSZ v Brně, být ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, a vše uvedené vykřičet do Česka a celého světa, dle textů Kazatele. Dle textů KNIHY MOUDROSTI, a Římanům, Kristus se totiž nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, až VUT v Brně, rektor Štěpánek, povstane jako LEV, a Česko, jako LVICE, dle textů 4. Mojžíšova. Běda Vám, na VUT v Brně, když budete znovu neposlušní a vzpurní. Každou Vaši debilitu, Vám neprodlené vrátím na Vaši hlavu. Orko Vácha prorokoval, že slovo kretén, je od slova KRÉŤAN, či KŘESŤAN. Do mozků kreténu, neposlušných Satanů kněží, Boží technický rozum nevstoupí. Jsou nyní určení k pádu do říše ticha, nebo do energetického, ekonomického a mravního hrobu. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 273 –69 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 52. Česká bible kapitola 273. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 273 obsah není uvedený. Předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Klíče od celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, od NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, dostali noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, úplně poslušní, to je živí učitelé, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, z VUT v Brně. Máte povinnost nemít jiné vlastnictví než Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Kristus žárlivě touží po novém DUCHU KNIHY ŽIVOTA, kde o sobě, a o jím vyvoleném Česku a Slovensku, všechno uvedl. Máte povinnost se společně vzepřít Ďáblu, Satanu, či hlupáku, např. drzému biskupu Cikrlemu proto, aby utekl od Vás, od úplně poslušných služebníků Krista. Tím se přiblížíte k NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který drzé Satany kněze v Písmu proklel za to, že si SLOVA KNIHY ŽIVOTA, stále neberou k srdci. Ježíš Kristus je jediný Bůh všech náboženství světa, a všech států světa. Může Vás a Česko zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nebo zahubit, odstoupením svého rozumu, kvůli Vaší neposlušnosti, kvůli Vaší vzpouře vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Máte povinnost na KSZ v Brně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 2. září 2020, proměnit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, že na KSZ v Brně společně otevřeme KNIHU ŽIVOTA, což je nezbytné pro smíření se s novým, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Jak již bylo uvedeno, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, není závislý na křesťanském výkladu Písma, např. na protikladných bludech, či dogmatech, děsivé temnoty katolického katechismu drzého Satana, biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. Naopak, technický lži lid VUT v Brně, je totálně závislý na Božím technickém rozumu. Kristus, každému militaristickému hlupákovi dává svůj Boží rozum pouze tak, jak sám chce, podle zásluh každého hlupáka, podle jeho spravedlnosti, a ekologické čistoty jeho rukou. Česko dostalo od Krista MAT, odstoupením rozumu Krista, od neposlušných militaristických sviní, již v době přelomu věků konce éry doby benzinové, v době ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Kristus, bořící křesťanské, militaristické PEKLO, odstoupením svého Božího rozumu i od technického lidu, Česko totálně energeticky pustoší, pomocí nesmyslné energetické koncepce vládnoucího Boha, zločince, lháře a pokrytce, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Jeho energetická koncepce pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie pro Česko, je zločinem. Kristus vrátí svůj technický rozum, do geneticky prasečích mozků lidu VUT v Brně, až na KSZ v Brně bude otevřena KNIHA ŽIVOTA, kde o koncepci energetiky, ekologie a mravech celosvětového, mírového Božího království, je vše objasněno. Energetická koncepce Krista je o změně výroby, výstavby, spotřeby, dopravy, atd. tak, aby v době dotěžení ropy, celý svět měl dostatek elektřiny pro technicky vyspělý život. Koncepce válečného zločince, debila ministra Havlíčka, v jezeře DEBB, debilů Česka, je o záchraně křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., což je perpetuum mobile. Energii z ropy, která tvoří, dle učení docenta Skály z VUT v Brně, více než padesát procent, z celkem potřebné energie pro Česko, nelze současnou technikou, nahradit elektřinou, jejíž výroba se stále snižuje, viz další texty. Viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Věřím JUDr. Sladký, a technický lide z VUT v Brně, že se před novým Kristem pokoříte, a že se neprodleně sejdeme na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, kvůli otevření KNIHY ŽIVOTA. Energetickou, ekologickou a mravní budoucnost Česka a světa, je nutné řešit teď hned, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, nejpozději při úplňku MĚSÍCE, ve středu 2. záři 2020. Nový Kristus, v jezeře Česka DEBB, debilů, již nepotřebuje, pro svoje nové SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HAVRANY, KRKAVCE, či Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK. Totiž, pomocí jejich protikladných křesťanských bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, či NETVORA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, bdí nad zlem nejenom v Česku, ale v celém světě. Být jasným světlometem, teď hned, hned teď, má především úplně poslušný technický lid VUT v Brně, především VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Kryštofa skupinakrystof1@gmail.com. Noční můry na VUT v Brně, pijou silnej čaj, hutný pokrm, KNIHU ŽIVOTA. Ještě málo žijou, když se ptaj na Krista, který všechno o sobě, o Česku, a o VUT v Brně uvedl, v KNIZE ŽIVOTA, dle písničky od Kamila Střihavky michal@rocking.cz. Na KSZ v Brně musí neprodleně shořet staré, neužitečné, protikladné křesťanské Písmo, křesťanských HAVRANŮ, či Satanů kněží, např. drzého Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. V jezeře Česka DEBB, DEBILŮ, jsou utopení všichni neposlušní a vzpurní, kdo se křtí k energetické, ekologické a mravní SMRTI, svěcenou, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou špínou. Kristus, v jezeře Česka DEBB, debilů, utopil křesťanský kříž, odstoupením svého Božího technického rozumu, i od lži lidu VUT v Brně. Křesťanské protikladné bludy drzého Satana biskupa Cikrleho, jsou pro Krista přítěží. Kristus, v KNIZE ŽIVOTA, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastavuje své zrcadlo, i pro technický lid VUT v Brně. Toto zrcadlo dokazuje, že všichni neposlušní, to je mrtví křesťané, atd., místo Kristu, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Na Petrově v Brně, drzý Satan biskup Cikrle dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, stále ničí, rozbíjí, svými bludy, o odpuštění hříchů technickému lži lidu VUT v Brně. Ekonomické, militaristické křesťanské HŘÍCHY, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Proto nelze, žádné křesťanské, neposlušné, militaristické, ekonomické, politické, náboženské, technické, a jiné mrtvé sviní, její hříchy, to je lži, odpustit. Hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI je nesmyslná koncepci energetiky ministra Havlíčka, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, Odstoupení rozumu Krista od neposlušných, křesťanských a jiných mrtvých sviní bude trvat, až do otevření KNIHY ŽIVOTA, na KSZ v Brně. Správný a užitečný výklad Písma lze studovat pouze z KNIHY ŽIVOTA. Damoklův meč visí nad každým neposlušným NETVOREM, kdo má za SKÁLU křesťanské výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. V jezeře DEBB, debilů Česka, Kristus o potopené křesťanské, militaristické svině, pečuje SVĚTLÝM SLOVEM KNIHY ŽIVOTA. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, se Kristus objeví v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době komunistů, kdy pomýlený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, svazák, nosil v průvodech, na obrazech, svoje levicové Bohy, Marxe a Engelse. Kristus vyžaduje, aby se Brnu, Česku a světu, zjevil jako ZLODĚJ podruhé, v DEN SVĚTLÉHO SLOVA na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, až KNIHU ŽIVOTA těchto textů, otevřou noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Pro úplně poslušné, to je pro živé služebníky Krista, je DOBRÝM ZNAMENÍM úplněk MĚSÍCE, ve středu 2. září 2020, kdy DRUHÝ PŘÍCHOD nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, musí oslavit především Kristem vyvolené Brno. Kristus, tímto novým způsobem, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, KNIHY ŽIVOTA, bere Brno, a tím celé Česko, a okolní národy EU, znovu do svého vlastnictví. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, není kvůli trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd., jako to bylo při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době 40 -ti let Boží socialistické, či komunistické majetkové roviny. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a všech úplně poslušných národů světa. Proto není čeho se bát, není úkol nad lidské síly, otevřít KNIHU ŽIVOTA na KSZ v Brně. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Kámen, který visí křesťanským, militaristickým sviním nad hlavou, je SKÁLA Satana biskupa Cikrleho biskup @biskupstvi.cz, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Proto Kristus, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, mluví o křesťanských KAMENNÝCH NEBESÍCH. Není úkolem nad lidské síly, KAMENNÁ, křesťanská, militaristická, imperialistická NEBESA, nechat v Brně spadnout na zem. Do Božího království mohou vstoupit pouze pokorní a úplně poslušní služebníci VUT v Brně tím, že ve školství, a v médiích, budou učit KNIHU ŽIVOTA. Česko nesmí mít NEBESA KAMENNÁ, ale NOVÁ, MRAVNĚ VYSOKÁ. Strhnout KAMENNÁ křesťanská NEBESA kvůli správné energetické koncepci Česka a světa, je nutné neprodleně, při úplňku MĚSÍCE 2.9.2020. KAMENNÁ NEBESA Česka a světa tvoří SLOVO vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus ŽLODĚJ vezme podruhé Česko do vlastnictví, když z KAMENÍ křesťanských NEBES budou vytvořeny Boží děti na KSZ v Brně. Nový Kristus vyžaduje, aby na KSZ v Brně byl ukončen POMALÝ BOŽÍ SOUD drzých křesťanských militaristických sviní, které Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pomocí protikladných křesťanských bludů, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, soudí 2020 let. Nyní, při úplňku měsíce, ve středu v září 2020, máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy KSZ v Brně má povinnost zajistit, aby nového Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, znal každý nově, z KNIHY ŽIVOTA těchto textů. BELZEBUB papež František, již v Česku nesmí být JITŘENKOU. JITŘENKOU je nyní nový Kristus, který vyžaduje, aby na KSZ v Brně byl ukončen pomalý Boží SOUD KAMENNÝCH křesťanských, militaristických NEBES, SOUD vládnoucích politických a náboženských Baalů a DÉMONŮ. Kristus vyžaduje, aby s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, se VZDUCHOTECHNIKEM a TOPENÁŘEM prorektorem Hiršem prorektor-zahranici@vutbr.cz, s ředitelem Energetického ústavu docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, a s emeritním ředitelem docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, přišel otevřít KNIHU ŽIVOTA, také rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Rektor Štěpánek má povinnost být stejně mocným a neomylným LVEM, jako je nový Kristus v KNIZE ŽIVOTA. Má povinnost řvát na KAMENNÁ NEBESA vládnoucí Baalů a DÉMONŮ jako LEV tím, že Česku a světu objasní, že správná je energetická koncepce Ježíše Krista. Že energetická koncepce vládnoucího Boha, zločince, lháře a pokrytce, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je nesmyslem, je zločinem. Kristus vyžaduje, aby na KSZ v Brně bylo rozhodnuto, že od úplňku MĚSÍCE, od středy 2. záři 2020, bude o Česko a svět pečovat nově, pomocí SLOV KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jak je Vám opakovaně sdělováno, nesmíte být nemluvnětem, které živí drzý Satan biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz. Jeho mléko protikladných bludů katolického katechismu, jeho ekonomické mléko, či ekonomická, militaristická špína, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, je k energetické SMRTI Česka a světa. Promyšlené ekonomické vychytralostí NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, či NETVORA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, musí na KSZ v Brně odtéct, jako neužitečná špína. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. Od roku 2000, je piti ekonomického, militaristického, křesťanského mléka, Kristem zakázané tím, že je nahrazeno hutným pokrmem KNIHY ŽIVOTA. V křesťanské liteře Písma, všichni neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Krista, jsou jako nemluvňata. V jezeře Česka DEBB, debilů, kvůli lžím drzých pozemských Otců Satanů kněží, o odpuštění hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, Bohem prokletým UHLÍKOVÝM NEUTRALISTŮM, které vede lhář, zločinec, debil, NETVOR ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, nikdo nazná hutný pokrm, kterým je KNIHA ŽIVOTA. KNIHA ŽIVOTA je o SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Novým Božím SLOVEM, hutným pokrmem, pro Kristem vyvolené Brno, je nyní KNIHA ŽIVOTA. Je to hutný pokrm především pro nové, úplně poslušné, to je živé kněze, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou. Hutným pokrmem, především pro nové kněze technického lidu VUT v Brně, je KNIHA ŽIVOTA. Je to Boží SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, o zřízení ráje celosvětového mírového Božího království v Praze, v dolině O2 Arény. V KNIZE ŽIVOTA, v hutném pokrmu, Kristus uvedl vše o sobě, a vše o jím vyvoleném Česku, či o SSSR, kde ZÍTRA, bylo již nedokonalé VČERA tím, že v SSSR a v Česku, uváděná Boží majetková rovina již byla, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, kterou píši dle vůle Krista, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, proto nazývám PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA. KNIHA ŽIVOTA je hutným pokrmem, protože je SLOVEM o SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost, na KSZ v Brně, KNIHU ŽIVOTA otevřít neprodleně, aby Česku mohly všechny národy blahořečit. Máte povinnost, neprodleně otevřít KNIHU ŽIVOTA proto, aby před pohledem nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zmizela v Brně stará křesťanská militaristická země. Aby zmizelo SLOVO křesťanského nebe, drzého Satana biskupa Cikrleho tím, že zmizí děsivá temnota jeho katolického katechismu, tím že zmizí křesťanský ČERNÝ MRAK, který stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, tím že zmizí jeho SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Když KNIHU ŽIVOTA neotevřete, Kristův hněv Vás vyhledá zničeho nic, a dojdete odplaty za svoje právnické lži. Dle Boží vůle, máte povinnost naplnit Písmo o Brně do poslední čárky tím, že zajistíte, aby PETREM, to je SKÁLOU, byl neprodleně rektor technického lidu VUT v Brně Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz. Petr Štěpánek musí být SKÁLOU, kterou nepřemohou BRÁNY PEKELNÉ, či křesťanské PEKELNÉ mocnosti, např. Rusko, či USA. Jako úplně poslušný služebník Krista, jako živý, máte povinnost být odpovědný a dospělý tím, že začne mlet hutné Boží slovo, KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Česko a svět je ohrožen nedostatkem energie pro lidské Bohy, pro výrobky lidských rukou, auta, letadla, zbraně, atd. Křesťanské, militaristické svině, svými křesťanskými bludy, svými ekonomickými, promyšlenými vychytralostí, svou neposlušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uráží NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, což je hřích k energetické SMRTI Česka a světa. Všichni vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, kvůli Vám budou PYKAT, protože Kristus v KNIZE ŽIVOTA slíbil, že Česko úplně zničí, když vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., se nasytí svými plány, na energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné zničení ropy, za kterou Kristus nedává Česku a světu žádnou náhradu. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Klíče od celosvětového mírového Božího království, dostávají v Brně tito tři Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Máte povinnost, na KSZ v Brně je neprodleně pozvat. Když tito tři noví vládnoucí Bohové, s technickou Boží mocí výkonnou, na KSZ v Brně projednají s novým Kristem svoje neodvolatelné povolání dělat nové kněze KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, jimi otevřenou KNIHU ŽIVOTA, nikdo v Česku, a na světě, již nezavře. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost neprodleně otevřít ŠIROKOU BRÁNU do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde bez křesťanské SKÁLY, bez lidských Bohů, bez výrobků lidských rukou, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., nezabloudí žádný ekonomický, militaristický pošetilec. Máte povinnost neprodleně vyšetřovat vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ NETVORA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, kvůli jeho lžím, o jeho koncepci energetiky. NETVOR ministr Havlíček se vzdal rozumného uvažování tím, že prohlásil svoji energetickou koncepci na elektřinu, která činí cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, za dobrou a spasitelnou, a Boží energetickou koncepci, uvedenou v KNIZE ŽIVOTA, opakovaně objasněnou, za blábol. Majetek nespravedlivě nabytý, TUNELEM PRIVATIZACE Božího znárodněného majetku, nebude vládnoucím Baalům a DÉMONŮM k užitku, v den pohromy otevření KNIHY ŽIVOTA na KSZ v Brně, protože z hlediska obnovitelné energetiky, shnil. Veškeré křesťanské, militaristické vzdorokrálovství, je hnilobou, kvůli správné koncepci energetiky, uvedené v KNIZE ŽIVOTA. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Proč prorektor profesor Lubomír Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, zastupující rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz, se stal Bohem prokletým krtkem za to, že na celosvětové Boží zahradě, podryl semínka Božího království. Podryl Kristem blahoslavenou maličkou mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, Grétu Thunberg ze Švédska media@fridaysforfuture.cz, Dan.4/14až11/38,12/2,3, která je semínkem Božího království tím, že Božím rozumem prorokuje, že těžbu ropy je nutné celosvětově, neprodleně, minimalizovat. Semínkem mírového, celosvětového Božího království je nyní KNIHA ŽIVOTA, kde Kristus, o správné energetické koncepci Česka a světa, vše uvedl. Svým vzdorem proti SLOVU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím debil Grmela podryl samotného Krista, který je semínkem Božího království tím, že za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vyvolil úplně poslušný, to je živý technický lid VUT v Brně. Proč NETVOR, ateista, profesor Lubomír Grmela drze tvrdí, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neexistuje. Protože svým, geneticky prasečím mozkem pochopil, s pomocí rozumu Ježíše Krista, že děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu drzého Satana biskupa Cikrleho, je nesmyslem, je bludem. Existenci Krista, stále stejného DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který činí lidem dobro i zlo, má nyní povinnost pochopit, svým geneticky prasečím mozkem, na základě textů KNIHY ŽIVOTA, což stále není ochotný. Jeho geneticky prasečímu mozku se KNIHA ŽIVOTA hnusí, já se mu hnusím, nového Krista, i mě, posledního křesťanského proroka, kvůli dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanského, militaristického PEKLA, stále považuje za zločince. Sebe stále považuje za moudrého a spravedlivého, svůj geneticky prasečí rozum vědce považuje za neomylný, což je křesťanský blud. NEOMYLNÝ je pouze rozum Ježíše Krista, který Kristus dává, geneticky prasečím lidským mozkům, pouze ze svého milosrdenství. Po otevření KNIHY ŽIVOTA na KSZ v Brně, novou, úplně poslušnou Boží trojicí, Kriste vyvoleného technického lidu VUT v Brně, prorektorem Hiršem prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitelem Energetického ústavu docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritním ředitelem docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, Kristus umožní, svým technickým rozumem, být mnohým, stejně NEOMYLNÝM, jako DUCH Kristus, jediný Bůh všech států světa. Kdo se nyní připojí k seznamu neposlušných hříšníků, rozum od Krista nedostane. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista od Kamila Střihavky michal@rocking.cz, info@divadlokolin.cz, drahovzal@divadlokolin.cz. Noční můry na VUT v Brně, pijou silnej čaj, hutného pokrmu KNIHY ŽIVOTA. Ještě málo žijou, když se ptaj na Ježíše Krista, který o sobě vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bláznům z VUT v Brně se Kristus směje. Dal jim, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, již v roce 2000, mat, odstoupením svého Božího rozumu. Úplně poslušní služebníci Krista, z VUT v Brně, mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, již nemají za zemi vzdálenou. Silnej čaj jsou texty Písma o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, není závislý na křesťanském výkladu Písma, např. na protikladným bludech, či dogmatech, katolického katechismu drzého Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. Naopak, technický lži lid VUT v Brně, je totálně závislý na Božím technickém rozumu, který Kristus, dává každému militaristickému hlupákovi pouze tak, jak sám chce, podle zásluh každého hlupáka, podle jeho spravedlnosti, a ekologické čistoty jeho rukou. Česko dostalo MAT od Krista již v době přelomu věků konce éry doby benzinové, roce 2000. Kristus, bořící PEKLO křesťanů, odstoupením svého Božího rozumu, Česko totálně energeticky zpustošil. Energetické pustošení Česka a světa, odstoupením rozumu Krista, bude pokračovat do chvíle, kdy před novým Kristem padnou na kolena především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, Kristem vyvolení prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Až se před novým Kristem skloní neposlušné Česko. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kdyby Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE měl čekat, až se noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického z VUT v Brně, prorektor Lubomír Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, rektor, Petr, to je SKÁLA, Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, zlý UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, pravdomluvný docent Skála skala@fme.vutbr.cz, emeritní rektor, NETVOR Rais Karel.Rais@top09.cz, raisk@psp.cz. atd., ke Kristu dobrovolně vrátí, nedočkal by se. Proto, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je rozhodnuto takto. V Kristem vyvoleném Česku, a tím v celém světě, platí veškeré Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, od nového novoluní MĚSÍCE, od středy 19. srpna 2020. Uvedení noví kněží vedení VUT v Brně, potvrdí platnost opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve středu 19. srpna 2020, na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz. Což se nestalo. Nový Kristus, náruč lásky svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, tím otvírá dokořán, úplně poslušným, to je živým služebníkům technického lidu, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, a tím technickému lidu celého světa. Dle Božích příkazů a zákonů, Česko má povinnost neprodleně vejít do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Stávající vláda pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, má povinnost požádat všechny okolní státy EU, aby Česku pomohly prosadit vládu Krista, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Premiér Babiš má povinnost podat demisi. Má povinnost vytvořit novou, úplně poslušnou, to je živou vládu, dle textů uvedených na konci kapitoly 268, v čele s Kristem vyvoleným premiérem Ing. Rákosem z Brna. Svými ústy, či svými HRDLY, vláda má povinnost rodit BOŽÍ DÍTĚ, nového vládnoucího Boha, BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Česka Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, stejného odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí s číslem 666 = www, jako je profesor Hirš. Je hrozné, pro neposlušnost, upadnout do rukou ŽIVÉHO Krista, který svým Božím rozumem, odstupuje od každého křesťanského, militaristického hlupáka, pokrytce, či zločince, který, do objasněného, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nejde okamžitě. Kristus již dovoluje premiéru Babiši, či premiéru Ing. Rákosovi vydat nařízení, že s okamžitou platností je zakázáno cestovat na dovolenou do zahraničí. Pro veškerý pracující lid platí Boží zákony minimalizace spotřeby všech fosilních paliv. Jejich využití je možné pouze v souladu s Božími příkazy a zákony, na přeměnu Česka a světa, na svět energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ v jídelnách pro 1500 lidí, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a bydlení ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v sídlištích a městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již svítí úplně poslušným služebníkům Krista. Vládnoucí zločinci, kteří chtějí zachránit svoji SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, mají koncepci energetiky na úplně zničení ropy a plynu, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nikdo z lidí, od kterých Kristus odstoupil svým Božím rozumem proto, aby úplně zničil vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nechce mluvit uvedenou pravdu, protože neposlušní, mrtví lidé, svými geneticky prasečími mozky, chtějí sloužit pouze svým pohlavním údům, místo Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kristus však vyžaduje, vrátit se k tomu, co je normální. Normální je mluvit pravdu o tom, že Kristus Česko úplně zničí, když noví kněží KRÁLOVKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně se nepřestanou povyšovat nad Krista, protože má, nad každým geneticky prasečím mozkem, každého člověka, neprostou převahu. Dle vůle Krista, jsem všechny nepravosti, a všechny lži o koncepci energetiky Bohem prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ Česka, a VUT v Brně, obrátil neprodleně na hlavu neposlušného, Bohem prokletého prorektora Lubomíra Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, který nyní, v srpnu 2020, zastupuje rektora VUT v Brně. Je to zdatný NETVOR. Chce umlčet jak pravdu o moci Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak uvedenou pravdu o Boží vůli, jemu objasněnou, telefonicky, a písemně. Drze tvrdí, že trestající Kristus neexistuje. Kristus existuje, protože vše, co zasadil křesťanskými, protikladnými, militaristickými bludy Satana biskupa Cikrleho, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boří, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní. Vše uvedené o sobě a Česku uvedl, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, takže nikdo nemá výmluvu, v existenci Krista nevěřit. Hlupák, debil Grmela, považuje uvedenou pravdu o správné koncepci energetiky za SPAM, a pravdu o vůli Krista, a o vyvolení Česka, být úplně poslušným, to je živým Božím lidem, za blud. Mě považuje za blázna a za zločince. Úplně poslušní služebníci Krista, tomuto vzpurnému NETVORU, již nesmíte nic věřit. Pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, militaristických sviní, ve všem, co mluví, lže. Věřit lze pouze Ježíši Kristu, který je novým Kristem tím, že mluví pravdu o dějinách Česka, uvedených v Písmu, a pravdu o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, z MEČE, či z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušní služebníci Krista z VUT v Brně, stejně mocní a neomylní, jako je Kristus ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost, všechny křesťanské, militaristické nepravosti, obrátit také na hlavu zakladatele KOZLŮ ČSSD, na KOZLA prezidenta Zemana, a tím ho zbavit jeho úřadu. Všichni vládnoucí, neposlušní NETVOŘI, kteří se ke Kristu SOUDCI a ZÁONODÁRCI neprodleně nevrátí, musí být vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Buď neprodleně posláni do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nebo tvrdě donucení k mluvení pravdy o trestajícím Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Kristus, JEZERO Česka DEBB, debilů, bere podruhé do svého vlastnictví. Kdo se mu postaví, toho zničí, či zabije. Je hrozné, pro neposlušné Česko, upadnout do ruky živého Krista. Kristem vyvolené Česko má povinnost svěřit svou cestu Kristu proto, aby on mohl sám jednat, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Spravedlnost Krista, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušným služebníkům z VUT v Brně, již musí zářit jako SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu. Jako POLEDNÍ JAS zazáří Boží právo, poslat neposlušného, to je, bez rozumu Krista mrtvého NETVORA, či FALEŠNÉHO PASTÝŘE, prorektora Lubomíra Grmelu prorektor-vyzkum@vutbr.cz, neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin proto, aby byl strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Je mnoho vyvolených, pro vedoucí místa na VUT v Brně, ale jen málo povolaných. Běda Vám, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz, když, dle dalších textů, nepostavíte, v tomto novoluní v srpnu 2020, Boží SOUDNÝ STOLEC s prorektorem Grmelou, a když ho nevyženete neprodleně z vládnoucího místa VUT v Brně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Bude pláč a skřípění zubů, těch co odejdou z vládnoucích míst, do říše ticha, to je na smetiště dějin. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Tímto způsobem máte povinnost neprodleně, v tomto novoluní MĚSÍCE, vykonat pomalý Boží SOUD nejenom s falešným pastýřem Grmelou, ale i s ostatními nevolníky, kteří nyní, z Božího milosrdenství, Boží technický rozum od Krista, již nedostanou. Ze stejných důvodů, z důvodu nastolení vlády Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad Českem a celým světem, máte povinnost zrušit podzimní volby politiků pravice a levice, pro Krista nepotřebných. Ti politici pravice a levice, kteří uvedený Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, jejíž součástí je Boží celosvětová majetková ROVINA, od Krista nyní nedostanou, nemají v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ co hledat. Česko a zemi obdrží pouze ti Kristem vyvolení služebníci, kteří budou stejně moudří a mocní, jako je NEOMYLNÝ Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Kristem zlořečené, to je neposlušné FALEŠNÉ PASTÝŘE, stejné jako je NETVOR Grmela, máte povinnost neprodleně úplně vymýtit tím, že je z vládnoucích míst pošlete do říše ticha, to je na smetiště dějin. JUDr. Sladký. Kdo se, jako neposlušný, rozpíná na vládnoucím místě, jako křoví, či jako plevel, nyní shoří v Kristově Brně, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Trestní oznámení na prorektora profesora Lubomír Grmelu prorektor-vyzkum@vutbr.cz, zastupujícího rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz, podávané předsedovi KSZ v Brně Judr. Sladkému podatelna@ksz.brn.justice.cz. Trestní oznámení je Boží SOUDNOU STOLICÍ, je pomalým Božím soudem neposlušných, to je mrtvých technických sviní z VUT v Brně. Věrouky NETVORA Grmely jsou zcestné, v JEZEŘE Česka DEBB, je debilem, pro jeho neposlušnost dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Odmítá být novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a tím dělá veškeré ekonomické, militaristické a křesťanské zlo v Česku a na zemi. Ze stejných důvodů je na KSZ v Brně podáváno trestní oznámení na tři DUCHEM CHUDÉ PIRÁTY, hlupáky, kteří se odmítli představit michal.marciniszyn@pirati.cz, jiri.pertl@pirati.cz, ivo.vasicek@pirati.cz, lukas.mamula@pirati.cz, ovk@pirati.cz, adam.vyplel@pirati.cz, mara.lahoda@gmail.com, patrick.dolezal@gmail.com, zbynek.pokorny@pirati.cz, petr.vlasak@breclav.eu, silvie.mrkvanova@seznam.cz, zbysek.martoch@gmail.com, kristyna.znamenackova@pirati.cz, tomas.kolacny@pirati.cz, ondrej.kotas@pirati.cz, marti.mikuli@gmail.com, robert.cuma@pirati.cz, fiser.marek@brno.cz, twr@twr.cz, monika.spilkova@pirati.cz, petr.springinsfeld@pirati.cz, miroslav.barta@pirati.cz, hlavenka.jiri@kr-jihomoravsky.cz, jaroslav.kamen@pirati.cz, pavel.nevrkla@pirati.cz, kteří v Brně, v pondělí 17. srpna 2020, zahájili volební kampaň pro podzimní volby. Trestní oznámení platí pro všechny politické strany pravice a levice. Od DUHY politických stran pravice a levice, od jejich křesťanské, militaristické špíny, je nezbytné se očistit na VUT v Brně, u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, pokorného a úplně poslušného, který bude mluvit pravdu o Ježíši Kristu, a jeho ZÁKONECH. Vládnoucímu Bohu VUT v Brně, hlupáku, NETVORU Grmelovi, kterému jsou tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA dlouhodobě zasílané, bylo telefonicky a písemně sděleno, stejně tak třem pirátům na stánku. V křesťanství, které je dle Písma děsivou temnotou, či krutým zmijím jedem, kvůli protikladným bludům katolického katechismu Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, a kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, či NETVORA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, všichni lidé v Česku, a na světě, viditelně zneužívají technický rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Kristus z Česka odešel, svým Božím rozumem, protože ani v Česku, ani na VUT v Brně, kde Kristus vědce VUT, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, se nenašel nikdo, kdo by uznal totální moc Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus nenašel nikoho, kdo by byl ochotný realizovat Boží vůli, o nastolení všeho nového, v čele s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, bez křesťanské SKÁLY, bez výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., opakovaně uváděnou. Profesoru Lubomíru Grmelovi prorektor-vyzkum@vutbr.cz, bylo sděleno, že má povinnost Česko a svět neprodleně spasit energeticky, ekologicky a mravně tím, že se podřídí uvedené Boží vůli, protože Kristus, do hlav neposlušných, technických, politických, náboženských a jiných vzbouřenců, debilů, v JEZEŘE Česka DEBB, již nikdy nevstoupí. Ti hlupáci, svině, či NETVOŘI, v JEZEŘE Česka DEBB, neposlušných debilů, kteří se neprodleně nevrátí k novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, zajdou v říši ticha, to je na smetišti dějin, nebo v křesťanském PEKLE horečného zbrojení, a dalších nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami. Kristus dá vládu nad lidmi nyní pouze úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista, kteří v Česku a ve světě neprodleně vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně nové. Kteří přestanou zneužívat Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím přestanou zneužívat Boží technický rozum. Kteří v Česku zajistí DRUHÝ PŘÍCHOD ZLODĚJE majetku, Ježíše Krista tím, že v době voleb, úplně zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Rozhodnutí o vytvoření všeho energeticky nového, mají povinnost zajistit především úplně poslušní Bohové, noví kněží KRÁLOVKÉHO KNĚŽSTVA, odborníci na energetiku z Energetického ústavu, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH z ÚTZB VUT v Brně. Stávajícímu vládnoucímu Bohu, prorektoru hlupáku Grmelovi, a všem ostatním hlupákům z VUT v Brně, je opakovaně sdělováno, že kvůli lžím vedení Energetického ústavu, a vedení ÚTZB VUT v Brně, o koncepci energetiky, Kristus se do Česka stále nemůže vrátit, svým Božím technickým rozumem. Kvůli hlupáku Grmelovi, na VUT v Brně, stále máme křesťanské večery, kdy furt zapadá SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nemravný hlupák Grmela, v Česku prokazatelně kazí dobré mravy Česka a světa, protože stále ani netuší, že VYSOKÁ MRAVNOST, a NEOMYLNOST, správné Boží energetické koncepce, souvisí s VYSOKOU MRAVNOSTÍ nové vládnoucí elity, pokorné a úplně poslušné, uvedené v Bhagavadgítě. Lži o koncepci energetiky, které šíří VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a zlý UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, uvedené v dalších textech kapitoly a kapitol, nejsou slučitelné s ŽIVOTEM VĚČNÝM, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, v celosvětovém, mírovém Božím království, které má povinnost neprodleně nastolit úplně poslušný, to je živý lži lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, kdysi pravil, že na VUT v Brně vládnou nemravní Bohové, jakým se ukázal být neznaboh prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, kteří mu nedovolí mluvit pravdu, jakou kdysi mluvili docent Skála, či docent Hrdlička z ČVUT. Ti učili, v době Boží socialistické spravedlnosti, že v Česku činí elektřina cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, a že na dopravu je zapotřebí cca padesát procent z celkem potřebné energie pro Česko. Docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, tehdy pravil, že kdyby tuto pravdu učil, nemravní vládnoucí Bohové VUT v Brně, jako je např. nemravný zločinec Grmela, mu vezmou jeho dobře placené koryto, dosadí na jeho místo stejně nemravného korytáře, jakým je Grmela, a vše na VUT v Brně zůstane stejné. Z tohoto důvodu, v obavách o dobře placené koryto, správnou Boží koncepci energetiky, na VUT v Brně, učit nemůže. Stejně reagoval také VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Ten pravil, že je nemocný, má cukrovku, a proto nemá sílu změnit na VUT v Brně lži o energetice, a tím ani lži o energeticky chybné výstavbě domů, přestože ví, že stávající LETNÍ domy pro boháče, Kristus v Písmu zakázal stavět. Kristus, tímto způsobem, naplnil Písmo o říši mrtvých, křesťanských, militaristických sviní na VUT v Brně, a v Česku, do poslední čárky. Na neposlušného profesora Hirše se LÉKAŘ Kristus jen maličko rozhněval tím, že ho nechal padnout do rukou lékařů. Tím uzdravil sám sebe. Kristus nepřišel volat k pokání spravedlivé, ale křesťanské nemravné hříšníky, kteří Krista neznají. Sír. 4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,30/17,19,38/15,39/34,40/29,43/26,31, Luk.1/52,4/21,23,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, atd. Prokazatelně, na VUT v Brně, a v Česku, v říši mrtvých křesťanských sviní, či NETVORŮ, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích hlupáků na VUT v Brně, které Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, není ani poznání Krista, a tím ani poznání uváděné Boží moudrosti, ani dobrého díla, ani dobré myšlenky. Technické elitě VUT v Brně, neposlušným, drzým sviním, pro neposlušnost Krista, zůstal rozum pouze lidských mozků, geneticky prasečích. Předsedo KSZ v Brně Judr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost uvěřit uváděným textům Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, o moci Krista, a o jeho vůli, a veškeré lži o koncepci energetiky na VUT v Brně zrušit. Pokud vládnoucí zločinec, neznaboh, prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, nebude se svou moudrostí, svého genetiky prasečího mozku, v koncích, pokud se neprohlásí za bezmocného, pokud se ke Kristu neprodleně nevrátí, vyznáním svých lží o koncepci energetiky Česka, máte povinnost ho neprodleně vykázat z VUT v Brně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Pokud Vám některé texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nejsou ještě jasné, rád Vám je osobně objasním. Máte také povinnost úplně zrušit všechny politické strany pravice a levice, včetně uváděných nemravných PIRÁTŮ z Brna, protože Kristus již v Česku nechce žádnou barevnou DUHU, drzých politiků pravice a levice, pokrytců, lhářů a zločinců. Nechce již žádné volby politiků pravice a levice, ani v Česku, ani ve světě. Veškerá vládnoucí, dobře placená KORYTA, Kristus v Česku ruší. Stávající politici pravice a levice, mají povinnost dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Zájemci o vládnoucí koryta z řad všech politických stran pravice a levice, mají povinnost, bez voleb, nejlépe ve výběrových řízeních, zvolit do STÁTNÍ SPRÁVY vzdělané odborníky, znalce ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., Kristus naplní Písmo do poslední čárky. Kdo chce lidem vládnout, musí jim sloužit, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Buďme Kristu ZÁKONODÁRCI vděční za pravdu o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Věrnost novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, je Božím milosrdenstvím, je možná pouze s pomocí rozumu Krista, proto je vzácná. Ve stávajícím, militaristickém, křesťanském chaosu, Česko a svět potřebuje mocného vůdce, kterým je nový Kristus. Jít do školy prvního záři je k ničemu, pro neznalost Krista, a pro neznalost správné Boží koncepce energetiky. Kristus bdí nad zlem, nejenom pomocí protikladných bludů Satana biskupa Cikrleho, ale také pomocí KORONAVIRU. Kristus bude vskrytu DUŠE plakat, až neposlušné malé stádce VUT v Brně, povede do zajetí celosvětového Božího království, kde nebudou PRACHY, ZBRANĚ, atd. Když Kristus v Česku uzdraví sám sebe, od Česka odvrátí každou nemoc, i KORONAVIRUS. Nevloží na Česko žádnou zhoubnou chorobu. Uzdraví se, až úplně poslušní služebníci pochopí, že Kristem vyvolený docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a prorektor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, musí mluvit pravdu, o správné energetické Boží koncepci, jejíž součástí je SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI prorektore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, pravdomluvný docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a ostatní odborníci na energetiku, a na energetiku sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem 666 = www, kteří znáte návrh těchto domů z FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. V JEZEŘE Česka DEBB, debilů, které Kristus podruhé bere do svého vlastnictví, jste prožili 40 let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, pod vládou komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ nadarmo tím, že stále nechápete Boží moc nad Českem a světem, a Boží vůli, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hlupáka, či debila, neposlušného, to je mrtvého NETVORA prorektora Grmely prorektor-vyzkum@vutbr.cz, se nesmíte bát. Kristus ho zničil, odstoupením svého Božího rozumu. Máte povinnost uvěřit v Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, máte povinnost uvěřit ve své vyvolení být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technického lidu VUT v Brně, Česka a světa. Na debilu, či na neposlušném hlupáku, falešném pastýři, prorektoru Grmelovi, Kristus naplnil SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Debil, či PES, prorektor Grmela stále neumí na vládnoucí zločince, na UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, štěkat pravdu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro svoji neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci ráje celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. PES Grmela se stal se zločincem, pro svoji závislost na svých pánech, na vládnoucích zločincích, na UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTECH, které vede lhář, pokrytec, zločinec, debil, NETVOR ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, viz delší texty o jeho zločinech. PES Grmela nevěří textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že nesmí sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, kteří rozum Krista již nedostanou, ale novému Pánu, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, na jehož technickém rozumu je totálně závislý. Veškeré zlo na světě dělá PES Grmela tím, že nevěří textům Písma, že Kristus programuje jeho geneticky prasečí mozek tak, jak sám chce. PES Grmela nevěří textům Písma, že Kristus má moc i nad jeho pamětí. PES Grmela, místo toho, aby byl Kristu vděčný za to, že má z milosrdenství rozumu Krista titul profesora, štěká na Krista, jako by byl jeho nepřítelem. Prorektore Hirši, docente Pospíšile a docente Skálo. Máte povinnost být vděční za svoje neodvolatelné povolání být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA. Máte povinnost oslavit nového Krista tím, že všichni lidé uvidí Boží SOUD debila PSA Grmely tím, že budete prorokovat texty Písma o uváděné Boží moci, a o uváděné Boží vůli. Nový Kristus bude v Česku a celosvětově oslaven, když budete prorokovat, že Kristus naplnil texty Písma do poslední čárky v Česku. Že vyžaduje učinit rozhodnutí, že všechny státy světa se podřídí Boží vůli tím, že zničí SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice atd., kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a ostatní výrobky lidských rukou, které mají neposlušní lidé za vládnoucí Bohy. Máte povinnost oslavit Krista tím, že budete prorokovat, že uvedená sbírka křesťanských vládnoucích Bohů, nemůže nikoho spasit energeticky, ekologicky a mravně. Váš DUCH také zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista z toho důvodu, že na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH stále neprší, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické MAJETKOVÉ ROVINY, jste se znovu provinili křesťanskou, militaristickou chamtivostí. Nemravný PES, NETVOR prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, a nepravný PES, hlupák předseda KSZ v Brně JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz, stále chtějí zachránit svoji SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. tím, že chtějí úplně zničit ropu, plyn, uhlí a uran, což je v rozporu s Boží vůlí, a s Božím myšlením. PSI Grmela a JUDr. Sladký, pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou viditelně debilní tím, že mají prokazatelně jiné myšlení, než má Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. PSI Grmela a JUDr. Sladký, z Brna učinili město HŘÍCHU, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře proti novému Kristu, stále žijeme v JEZEŘE Česka DEBB, debilů, což je patrné např. z vysílání TWR, Proglasu, a z neuzdravených redaktorů veřejnoprávního vysílání. Moře debilů Česka stále v Brně nevyschlo, pro neposlušnost kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA kněží technického lidu VUT v Brně. V TWR, v Proglasu twr@twr.cz, zive@proglas.cz, např. křesťanská svině Endlicherová, se svými hosty ze Vsetína pravila, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, či kazatelé, PSI, již setřeli bezdomovcům každou slzu z očí tím, že jim káži slovo Krista o tom, že Kristus odpustil bezdomovcům všechny jejich hříchy, které jsou k energetické SMRTI. Pravila, že pro bezdomovce vždy ve Vsetíně na chvíli učiní Boží království tím, že jim umožní, místo na ulici, být v jejich kazatelně, kde jim, při MODLOSLUŽBÁCH, nabízí zdarma kávu a někdy také polévku. Pravila, že po čtení Božího slova dovolí bezdomovcům položit si hlavu na stůl, protože PSI kazatelé chápou, že v noci bezdomovci nemají kde by hlavu složili, a proto jsou ve dne ospalí. Stejné křesťanské nesmysly o odpuštění hříchů vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., které jsou k energetické SMRTI káže Satan biskup, PES Cikrle na Petrově biskup@biskupstvi.cz. Nemravný PES prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, zase káže, že Ježíš Kristus je debil, který ničemu nerozumí, když odpouští hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, jak bezdomovcům, tak boháčům. Je opravdu k pláči, jaké Kristus má v Brně debily, protože také na VUT v Brně, vzešel plný počet neposlušných debilů. V Česku vzešel plný počet debilů tím, že neposlušným lidem se veškeré uvedené křesťanské lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, líbí. Pracujícím debilům se líbí cesta do energetického, ekonomického a mravního HROBU, do PEKLA horečného zbrojení, do PEKLA válek o území s fosilními palivy a surovinami. Kdo nyní bude mít za Boha, drzého NETVORA nemravného PSA prorektora Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, ten od Boha nedostane myšlenky pokoje, o vzniku celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, u úplně poslušného technického lidu, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, na VUT v Brně. Úplně poslušní služebníci Ježíše Krista na VUT v Brně, kteří budou mluvit jak uvedenou pravdu o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, tak o totální debilitě nemravného PSA prorektora Grmela, nemusí se bát ničeho zlého. Úplně poslušného technického lidu, se nedotkne žádná změna, kterou Kristus přichystal v Písmu pro úplně poslušné služebníky Krista, kteří mají povinnost učinit vše nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Život v křesťanském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od vládnoucích NETVORŮ, nemá žádnou cenu, nemá žádný smysl. Úplně poslušní služebníci Krista nemusí mít strach ze zítřka pouze v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, vyžene neposlušného PSA, nemravného debila prorektora Grmely prorektor-vyzkum@vutbr.cz, z VUT v Brně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Jeho vyhnání bude DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka. Debil prorektor Grmela vede Česko a lidstvo do energetické, ekologické a mravní zkázy. Proto jeho vyhnání z VUT v Brně, do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude Božím milosrdenstvím. Kdo má za Boha SKÁLU boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, atd., rozum od Krista nikdy nedostane. Energeticky se mohou, s pomocí rozumu Krista, zachránit pouze úplně poslušní služebníci, kteří učiní NEOMYLNÉHO Krista jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Celé Česko se nyní musí bát Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, pří další neposlušnosti VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE prorektora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, pravdomluvného docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a ostatních odborníků na energetiku, a na energetiku sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem 666 = www, dle návrhu sídlišť a měst z těcho domů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus dostatečně Česku a světu objasnil svoje úmysly. Když VUT v Brně nyní nebude KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, když technický lid odmítne být jedinými kněžími, Kristus Česko úplně zničí, strašlivou záhubou. Kristus není člověk, aby lhal, nikdy nebyl Kristem UKŘIŽOVANÝM, aby křesťany a jiné neposlušné, militaristické svině, litoval. Kristus tímto promluvil pravdu a učiní ji. Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně bylo neprodleně učiněno rozhodnutí, již v pátek 21.8.2020, že Baalové a DÉMONI budou v Česku a ve světě úplně zničení, či spálení, MEČEM, či ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což se nestalo. Debil prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, si totiž myslí, že se před Kristem nikdy neshrbí. Myslí si, že je sekera, a že může Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, sekat. Debil prorektor Grmela nevěří textům Písma, že Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na VUT v Brně úplně nezničí křesťanskou, militaristickou SKÁLU, EKONOMIKU. Tři psychiatři v Brně, ředitelé blázinců, MUDr. Češková, MUDr. Radimský a MUDr. Kašpárek fnbrno@fnbrno.cz, tomas.kasparek@fnbrno.cz, krizova.beatrix@fnbrno.cz, zara.pavel@fnbrno.cz, ze mě učinili blázna, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, a to za trest, za psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kdo si myslí, že z hlediska psychiatrie nesmím řídit auto, tomu Kristus, svůj technický rozum, o správné energetické koncepci Česka a světa, nevrátí. Debil prorektor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, je blázen, protože si myslí, že Kristus, který vše o sobě uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, neexistuje, a že nevidí do energetiky Česka a světa. Kdo ho nemá za blázna, tomu Kristus, svůj Boží rozum, nevrátí. S Kristem se lze usmířit pouze rozhodnutím, o neprodleném obětování politických stran pravice a levice, to je BERANŮ KSČM, KOZLŮ ČSSD, BÝKŮ, VOLŮ, či TELAT KDU-ČSL, PTACTVA ODS, a ostatního politického dobytka, o jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. S Kristem se mohou usmířit pouze úplně poslušní služebníci, při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů ve veřejnoprávních médiích a ve školství. Po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Kristus již bude jednat sám, svým rozumem, nejenom v Česku, ale v celém světě. Proto není čeho se bát. Kristus úplně poslušné, to je živé Česko zachrání, energeticky, ekologicky a mravně. Křesťanské, militaristické, neposlušné svině, si Krista dočasně přivlastnili. Svatyni Boží, VUT v Brně, proto pošlapali takové militaristické svině, jakou je NETVOR Grmela. Kristus patří odedávna technickému lidu VUT v Brně, protože svůj Boží technický lid, svým Božím rozumem, živí odedávna. Křesťanské neposlušné svině, mají povinnost zanechat své jméno křesťanů, technickému lidu VUT v Brně, který je nyní křtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSME VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Své služebníky Kristus nyní nazývá nově, LIDEM TECHNICKÝM. NETVORE Grmelo. Ať tě Kristus usmrtí strašlivou záhubou, když nebudeš úplně poslušný. Ať jsi strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když budeš ještě tvrdit, že já jsem blázen, který nesmí řídit auto z hlediska psychiatrie, protože hlavní psychiatr LFMU Kašpárek, fnbrno@fnbrno.cz, chce sloužit svému pohlavnímu údu, a PRACHŮM, místo Kristu. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz z VUT v Brně, a předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jak je Vám opakovaně sdělováno, máte povinnost milovat svého nepřítele, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi za to, že ničí vše co zasadil, pomocí krutého zmijího jedu křesťanských protikladných věrouk církve HUSITSKÉ, EVANGELICKÉ a KATOLICKÉ, a pomocí krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, či NETVORA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Kristus, v Česku, a ve světě, dělá zlo i dobro uvedené v Písmu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému. Nyní vyžaduje, abyste se věnovali studiu ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Krista srozumitelně objasněných, což pro Vás není úkol nad lidské síly. Jak Vám bylo profesore Hirši telefonicky sděleno, kvůli neposlušnosti a lenosti Vaší, a neposlušnosti a lenosti JUDr. Sladkého, chybí neposlušnému, to je mrtvému Česku a lidstvu, technická a mravní autorita Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka a světa, pro Vaši neznalost VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jak Vám bylo telefonicky sděleno, každý úplně poslušný služebník Krista, z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH musí vědět, že nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli správné Boží energetické koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné, nyní vyžaduje v Česku vše na světě změnit. Kristus vyžaduje pracovat pro nového Krista úplně zadarmo, bez PRACHŮ. Vyžaduje, abyste společně s JUDr. Sladkým rozhodli, že veřejnoprávní vysílání má povinnost zveřejnit, že v Česku a ve světě již platí zákony Boží, dle kterých musí být zrušena křesťanská SKÁLA, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd. Správná energetická Boží koncepce Česka a světa předpokládá, že úplně poslušní služebníci, budou pro Krista pracovat úplně zdarma. Budou pracovat pouze za úplnou stravu v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, za dokonalé naturální plnění, a za bydlení v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, v nových městech a sídlištích, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných. Protože Vy, pane profesore Hirši, máte povinnost být odborníkem na energetiku těchto ZIMNÍCH DOMŮ, protože máte povinnost být jediným urbanistou a architektem sídlišť a měst z těchto ZIMNÍCH DOMŮ, navržených dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, nemáte důvodů být stále nemocný tím, že jste lenošný a neposlušný. Stále tvrdíte, že pro nového Krista zadarmo pracovat nebudete, protože máte za Boha svoje dobře placené KORYTO, což je omyl všech neposlušných, to je mrtvých a neuzdravených, křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, zbavených logiky myšlení, pro odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků. Kdo chce nyní pracovat za křesťanskou SKÁLU, za PRACHY, drze pracuje nikoli pro Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ale pro Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, hlupáka, NETVORA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, viz delší texty o jeho zločinech. Pane profesore Hirši, protože v tomto 33. týdnu končíte zastupování rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, prosím, abyste dovolil sekretářkám mně sdělit číslo Vašeho mobilu. Věřím, že Vám Kristus, svým Božím rozumem dovolí pochopit, že v době novoluní MĚSÍCE, od středy 19. srpna 2020, do úplňku MĚSÍCE, do středy 2. září 2020, máte povinnost, spolu se mnou, a s JUDr. Sladkým, dovést víru v nového NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, k dokonalosti celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jednání na KSZ v Brně s JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz, je nezbytné provést neprodleně, kvůli naplnění Písma do poslední čárky, o vyšetřování pomateného zločince, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka, orgány činnými v trestním řízení, viz další texty. Kristus, již nikomu nepromíjí křesťanské, militaristické, technické a jiné nepravosti. Očekává, že již ve středu 19. srpna 2020, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, proměníme křesťanské militaristické chrámové zpěvy husitů, evangelíků, katolíků, atd., v kvílení. Kristus ZLODĚJ, podmiňuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, Vaší úplnou poslušností Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, na Česko, a na celou zemi, chce poslat hlad po slyšení SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v jedinou hodinu, zveřejněním těchto textů, ve veřejnoprávních médiích. Kvůli Vám, kvůli VUT v Brně, a kvůli KSZ v Brně, kvůli JUDr. Sladkému, kvůli Vaší neposlušnosti, stále nemůže svůj Boží rozum Česku vrátit, protože v Česku nikdo není úplně poslušný. Kristus si stále neví rady s KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM nových kněží, technického lži lidu VUT v Brně, kvůli Vám, neposlušným, to je neuzdraveným. Kristus, na Vás, pane profesore Hirši naplnil texty Písma, o Vaší neposlušnosti, do poslední čárky. Stále nejste v koncích s debilitou svého mozku, geneticky prasečího. Kvůli Vám, neposlušnému, to je mrtvému odborníkovi na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Kristus, svůj hněv, od křesťanských, militaristických, politických, náboženských a jiných sviní, či NETVORŮ, stále neodvrací. Pro odstoupení rozumu Krista, od Vašeho mozku geneticky prasečího, jste stále NETVOREM, protože se nechce před Kristem shrbit. Ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se stále vidíte jako v zrcadle, jako neposlušná svině, či jako NETVOR. Víte, že Kristus, svůj technický lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Znáte texty Písma o tom, že Kristus Vás nechce věčně pokořovat, svým Božím soudem, svou přísnou spravedlností. Víte, že od Vás, a od technického lži lidu VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, nechce odstupovat věčně. Tím, že se mnou odmítáte komunikovat, stále se pokoušíte zrušit pomalý Boží SOUD, neposlušných, to je mrtvých, křesťanských, politických, náboženských, ekonomických a jiných militaristických sviní Česka, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Stále považujete Krista, ZLODĚJE veškerého majetku, za svévolníka, či zločince. Jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40-ti let Boží komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, je však energetickou spásou. Děláte veškeré zlo na světě tím, že svůj geneticky prasečí mozek, považujete za moudrý a spravedlivý. Profesore Hirši a JUDr. Sladký, žádný člověk na světě, včetně Vás, svým geneticky prasečím mozkem, nesnáší kritiku. Především Vy však máte povinnost uznat, že texty pomalého Božího soudu, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, kteří, pro odstoupení rozumu Krista dupou celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, nejsou kritikou, ale pravdou. Kristus vyžaduje, abyste učinili rozhodnutí o neprodleném zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ve veřejnoprávních médiích, a ve školství. Texty Písma o totální Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, jsou pravdou. Texty Písma o tom, že každý člověk se proto musí Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, jsou pravdou. Texty Písma o tom, že Kristus, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů ve veřejnoprávních médiích a ve školství, žádného neposlušného, to je mrtvého člověka, který odmítne přetvoření stvoření Česka a světa, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, nenechá bez trestu, jsou pravdou. Neprodlené nastolení opakovaně objasněné, celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. je energetickou, ekologickou a mravní nezbytností. Rozhodnutí je třeba provést nyní, v novém novoluní MĚSÍCE, od středy 19. 8. 2020, do středy 2. 9. 2020. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického z VUT v Brně. Pane prorektore Lubomíre Grmelo prorektor-vyzkum@vutbr.cz. rektore, SKÁLO, Petře Štěpánku rektor@vutbr.cz, VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI prorektore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTO, řediteli Energetického ústavu docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, pravdomluvný docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, emeritní rektore, NETVORE Raisi raisk@psp.cz. Karel.Rais@top09.cz, atd. V Turecku je MĚSÍC před úplňkem lodičkou. Všechno tvorstvo toužebně vyhlíží, až na této lodičce, jedině možného a správného výkladu KORÁNU, BHAGAVADGÍTY, atd. neprodleně doplujete do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého, podatelna@ksz.brn.justice.cz. Musíte být vyšetřováni a tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Co máte učit, jste dostali zadarmo. Zadarmo máte dát dál. Pro Krista je možné nyní pracovat pouze zadarmo, za SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, za dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, za bydlení v ZIMNÍCH PŘÍBYTCÍCH, energeticky neotřesitelných. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Vám, novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM, jejichž povolání za nové kněze, s Boží mocí výkonnou, je NEODVOLATELNÉ, dovoluje zakořenit v dobré půdě, pro Vás srozumitelně objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Staří kněží, např. křesťanská, militaristická Boží trojice v Brně, OTEC, zakladatel křesťanského, militaristického, imperialistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, biskup z Petrova, Cikrle biskup@biskupstvi.cz. SYN ČLOVĚKA, který, svým geneticky prasečím mozkem nenávidí kázeň, NETVOR, farář katolíků z Červeného kostela, Jiří Gruber brno1@evangnet.cz, a křesťanský, HUSITSKÝ DUCH SVATÝ, biskup HUSITŮ, Juraj Jordán Dovala biskup@ccshbrno.cz, mají povinnost naplnit texty Písma o Česku tím, že pomalu odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, svých protikladných bludů, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, jsou Kristem určení k pádu do křesťanského HROBU. Jejich vzdor proti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je viditelný. Kristus naplnil texty Písma o zániku křesťanského PEKLA tím, že nevstoupil do jejich geneticky prasečích mozků. Mají povinnost oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kázáním VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o neprodleném nastolení SVĚTLA SVĚTA celosvětové majetkové roviny. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby OTEC křesťanského PEKLA a zla, biskup JORDÁN se zpět obrátil, Žalm114/3, k BOŽÍM SYNŮM technické lidu VUT v Brně. Aby uznal technický lid VUT v Brně, za nové kněze, za BOŽÍ SYNY, s Boží mocí výkonnou. Kristus, křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd., proměnil v JEZERO DEBB, debilů. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, atd. Proč by okolní národy EU měly říkat, kde je ten NEOMYLNÝ Bůh pokorného a úplně poslušného, to je živého technického lidu VUT v Brně. Kristus především v Brně, a na VUT v Brně, naplnil texty Písma do poslední čárky o tom, co se stalo s KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM nových kněží, pokorných, úplně poslušných a bezmocných, technického lži lidu VUT v Brně, od začátku pomalého Božího SOUDU, neposlušných militaristických křesťanských a jiných sviní, od roku 2000. Po vyjití Česka z Boží socialistické spravedlnosti, kterou Kristus nastolil pomocí komunistických soudruhů, BERANŮ, BERÁNKU či OVCÍ, toto neposlušné, vzpurné pokolení Česka, Kristus potrestal tím, že na Česko uvedl zlé věci, ovoce úmyslů stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus tunelem privatizace Božího, znárodněného majetku, na Česko uvrhl ovoce úmyslu militaristických křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Technický lid VUT v Brně již nepotřebuje ani mocnosti, ani politiky pravice a levice, ani politické, náboženské či technické věrouky neposlušných sviní, ale Boží rozum. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Proč výše uvedený vládnoucí technický lid VUT v Brně, noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky neprodleně, na začátku nového novoluní MĚSÍCE, ve středu 19. srpna 2020, u JUDr. Sladkého na KSZ v Brně. Kristus již naplnil texty Písma do poslední čárky o stávajících kněžích, např. o NETVORECH, o Satanech, biskupu Cikrlem, faráři Gruberovi, biskupu JORDÁNOVI, či páteru Hénekovi z Domašova, tím, že je sám posílá na smetiště dějin, to je do říše ticha v době, kdy naučí veškerý lži lid Česka znát Krista nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedení Satani kněží, a jiní stávající kněží všech věrouk, všech ekumenických, náboženských, politických, ekonomických, militaristických NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC, nemusí své viny vyznávat, protože, svými slovy, NEBES KŘESŤANSKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou Kristem určení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, automaticky, bez vyznávání vin. Své viny na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého, má povinnost vyznat především technický lži lid VUT v Brně, živený Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, odjakživa. Kdo tedy, DNE PÁNĚ ve středu 19. srpna 2020, musí přijít vyznat své technické chyby, lži a viny, na KSZ v Brně. Jsou to především všichni rektoři VUT v Brně, kteří pomalý Boží soud neposlušných, vzpurných, křesťanských a jiných sviní, na VUT v Brně zažili. Jsou to rektoři Vrbka, Rais a Štěpánek, nová Boží trojice úplně poslušných Bohů, nových kněží, s Boží mocí výkonnou, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Déle jsou to především tři UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ z Energetického ústavu. Noví kněží, noví BOHOVÉ, docent Pospíšil, docent Skála a docent Kadrnožka. Z Ústavu TZB VUT v Brně je to BOŽÍ SYN, BŮH, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, profesor Hirš. Profesor Hirš je totiž odborníkem na obnovitelnou energetiku těchto domů, těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Uvedenému neposlušnému, pro odstoupení rozumu Krista mrtvému technickému lži lidu, od vlády militaristické svině, rektora Vrbky, je stále opakováno, že Česko, a celý svět, bude přijat do VĚČNÝCH PŘÍBYTKU uvedených ZIMNÍCH DOMŮ, až v Česku bude rozhodnuto, na KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého, že kvůli energetické, ekonomické a mravní spáse, POMINE MAJETEK. V době vlády rektora Vrbky, docent Skála prohlásil, že energetická koncepce docenta Hrdličky z ČVUT v Praze, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na náhradu energie z ropy, výstavbou desítek kusů nových jaderných elektráren velikostí Temelína, je energetickým nesmyslem, protože uran bude dotěžen dříve než uhlí. Docent Hrdlička tehdy chtěl postavit cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, pouze jako náhradu za energii z ropy. Pro provoz aut chtěl vyrábět vodík, a to elektrolýzou. Docent Kadrnožka, ve své knize, oceněné vládou, uvažoval s počtem elektráren velikosti Temelína menším, cca 30 ks, než tehdy uváděl docent Hrdlička. Kristus, svým Božím rozumem, z Česka odešel definitivně v době, když profesor Drkal z ČVUT, a tehdy docent Hirš z VUT v Brně shodně prohlásili, že nebudou učit, že jedině správná energetická koncepce Krista, je uvedená v Písmu, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Že nebudou učit, že je energeticky nezbytné, celosvětově stavět města a sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Že nebudou učit, že musí pominout majetek tím, že pomine křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní,

 

energeticky nesmyslné výrobky lidských rukou. Kristus z Česka prokazatelně odešel svým rozumem, protože stávající vládnoucí Bohové, považují svůj geneticky prasečí mozek za Boha, a rozum Boží, pomocí kterého jsou Bohové, pomocí kterého si do svých mozků, geneticky prasečích, programují veškeré technické vědomosti, považují za blud. Kdo zneužívá Boží rozum tím, že stále chce jít cestou Bohem prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, do PEKLA, či do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, tomu Kristus svůj Boží rozum, již nedá. Do geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích NETVORŮ, kteří se i nyní odmítnou podřídit Boží vůli, svým Božím rozumem, Kristus ji nevstoupí. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, především nad svým technickým lidem VUT v Brně, který svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Proto technický lži lid VUT v Brně již nemá výmluvu nevěřit textům Písma o tom, že především technický lid je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM nových kněží, pokorných a stejně NEOMYLÝCH a MOCNÝCH, jako je Kristus ve novém SLOVĚ. Vládnoucí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, začínají být v koncích, se svou moudrostí, svých stávajících energetických koncepcí. Ve svých energetických koncepcích, vůbec již neuvažují o náhradě energie z ropy. Dle veřejnoprávního vysílání plus@rozhlas.cz, dělá jim nyní veliké problémy nahradit elektřinu z dosluhující jaderné elektrárny Dukovany, a z dosluhujících uhelných elektráren. V plus@rozhas.cz, znovu se vrací k myšlence, že za dosluhující Dukovany, a za dosluhující uhelné elektrárny, postaví několik nových bloků jaderných elektráren. Nikdo již v Česku nevěří tomu, že dosluhující jaderné a uhelné elektrárny se v Česku podaří nahradit fotovoltaikou a větrníky. Bez rozumu Krista pomatení UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, na výstavbu mnoha nových bloků jaderných elektráren v Česku, však již nemají ani čas, ani svou SKÁLU, PRACHY. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až technický lži lid VUT v Brně, nebude mít nic společného s vládnoucími UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY. Až na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého bude rozhodnuto, že NEOMYLNÝ Kristus, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je jediným PÁNEM Česka a světa. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Křest Páně je nyní nový. Křtí se již pouze MEČEM, či ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Novokřtěnci mají povinnost učinit Boží ráj na zemi tím, že se neprodleně vrátí k neomylnému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Boží ráj se začne v Česku, až bude rozhodnuto, že SKÁLA křesťanských, militaristických sviní, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne v děsu z Božího hněvu, který již neprodlévá. Provotní hříchem je služba tvorsta svým pohlavním údům, místo Kristu. PRVOTNÍ HŘÍCH, službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, končí Kristus, ZLODĚJ, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Ať se křesťanské, a jiné vzpurné svině modlí v Česku a ve světě jak chtějí, Kristus je neslyší. Bude Česko slyšet, až se technický lži lid VUT v Brně, očistí od vládce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, od Baala, NETVORA, ministra Havlíčka a tím I od všech ekonomických, militaristických sviní. Milost Božího technického rozumu, o správné energetické koncepci Česka a světa, spočine až na vládě úplně poslušného premiéra Ing. Rákose. Uči slepých, a uši hluchých NETVORŮ z VUT v Brně, již uváděné nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí vidět a slyšet, kvůli energetické spáse Česka a světa. Kristu stačí DVA OBOUSTRANNÉ MEČE, jeden z úst katolíků Česka, a druhý z úst evangelíků Česka. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, debilní NETVOŘI. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, již je vylit. Vůle Boží byla zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na mnoho dalších tisíciletí. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVOR ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile. Vynalezl, že během několika let, společně s ostatními státy, zvyšující se ekonomikou, úplně zničí ropu, kterou nahradí elektřinou. Vynalezl, že sníží výrobu elektřiny Česka, zrušením dosluhujících uhelných elektráren, pro nedostatek uhlí. Vynalezl, že dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, zachrání a spasí výstavbou jednoho nového bloku. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že cca 60 % energie z ropy, v Česku nahradí cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky. Tímto způsobem vynalezl perpetuum mobile, kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, a jiných NETVORŮ, které Kristus nyní ničí, pomalým Božím SOUDEM, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Tímto způsobem vynalezl energetickou spásu ekonomického TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, pomocí kterého, vládnoucí Baalové a DÉMONI, ničí PLANETU ZEMI, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Tisícileté Boží království na zemi již bylo. Dle všech již uvedených textů Písma, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, do poslední čárky vyplnil texty Písma Božích trestů všech, kdo mají za Bohy vládnoucí mrtvoly, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ již tím učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli nyní pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit. Aby mohli, dle vůle Boží, úplným zničením UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a jiných neposlušných Baalů, NETVORŮ, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné.

 

Celý svět toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva nových vládnoucích BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z Brna, úplně poslušných a před novým, NEOMYLNÝCH Kristem, SOUDCEM a ZÁONODÁRCEM bezmocných služebníků, předsedy KSZ v Brně, JUDr. Sladkého, podatelna@ksz.brn.justice.cz, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, z VUT v Brně, atd. Kristus nečiní v Brně, v Česku a Slovensku nic tajně. ČESKU A SVĚTU vše sděluje pomocí svých proroků, v MEČI, či v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až úplně poslušné Česko, především na VUT v Brně, začne rozlišovat rozum geneticky prasečích lidských mozků, od rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SO-UDCE. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Pro toto pokolení je Kristus SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nechce, aby v době blízkého ropného kolapsu, kdy se vše ekonomicky zhroutí, někdo v Česku a ve světě zahynul. Kristus z Písma ví, že lidský mozek je pouze geneticky prasečí, a že Česko, a celý svět, je nyní totálně závislý na technickém rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, MEDIÁLNÍ MISTR, LÉKAŘ, OTEC všech společenkých systémů, a všech vlád států celého světa. Kristus z Písma ví, že v blízké době, v době ropného a ekonomického kolapsu, kdy nastane bída a hlad, vládnoucí elita, pomocí svých, geneticky prasečích mozků, by bídu a hlad řešila tradičním způsobem, to je válkou mezi mocnostmi, a válkou mezi boháči a chudáky. Proto Ježíš Kristus vyžaduje, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, v Brně, abych já mohl jménem JUDr. Sladkého, požádat Kristem v Písmu vyvoleného VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE profesora Hirše, o přijetí na KSZ v Brně, kvůlí projednání požadavků Krista, o předání veškeré vlády nad všemi státy světa jemu tak, aby z Česka mohl osobně řídit veškeré dění na světě. Kristus vyžaduje, aby profesor Hirš, stejně mocný a neomylný, jako je Kristus ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přijal moc od Krista tím, že se stane jediným UČITELEM energetiky výstavby měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Profesor Hirš, z titulu své profese, má povinnost být Kristu vděčný za svoje vyvolení, být jediným urbanistou, a jediným architektem měst a sídlišť z uvedených domů. K přijetí nového Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je, Česku brání křesťanská, krvavá, militaristická minulost meče nesmyslných válek, brání minulost stavění DOMŮ LETNÍCH, na tekutých píscích krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí protikladných bludů katolického katechismu. Převzít odpovědnost za mluvení pravdy o správné energetické koncepci Ježíše Krista, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost především JUDr. Sladký, a profesor Hirš. Při odmítnutí JUDr. Sladkého, a profesora Hirše, vše uvedené z Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s Kristem projednat, Kristus Česko úplně zničí strašlivou záhubou. Boží slovo VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se stane mocným bojovníkem, mocnou zbraní, když zveřejníte, že Vy, profesore Hirši, a JUDr. Sladký, při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jste podvodníci, zločinci, pokrytci a vrazi. Když zveřejníte, že profesor Hirš je UČITELEM VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ, pouze z milosrdenství rozumu Krista. Při odstoupení Božího rozumu, každý lidský DUCH zemdlí. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, když zveřejníte, že ve stávajících politických a náboženských, militaristických, imperialistických systémech, BESTII, či NETVORA v člověku probouzí odstoupení rozumu Krista. Kristus, který lidem dělá dobro i zlo vyžaduje, abyste zveřejnili, že SPRAVEDLNOST Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v objektech pro cca 1500 lidí, a bydlení v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, pro cca 100 lidí, je matkou veškerých lidských zákonů, nezbytných pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Provinili jste se proti všem lidským a Božím zákonům tím, že odmítáte uzavřít s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, SMLOUVU VĚČNOU, určenou pro všechny úplně poslušné služebníky, která je o vládě Krista ZÁKONODÁRCE nad všemi státy, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Všichni úplně neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista mrtví, kdo tyto texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dostávají, nebeskou elektronickou poštou, mají číslo 666, to je www. Znají tím důvody Božího jednání, znají Boží vůli a Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Žít v bezpečí a pokoji celosvětového míru, je možné pouze po DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v daleko větší spravedlnosti, než byla v době 40 -ti let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kristus slibuje, úplně poslušným, to je živým služebníkům živého Krista, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dovolí mnohým, uvedené texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Božím jednání, vůli, a Boží moci, pochopit. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží majetkové socialistické spravedlnosti, Kristus uvrhl neposlušné Česko do JEZERA DEBB, neposlušných debilů proto, aby Česko mohl vzít podruhé do vlastnictví, po zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve veřejnoprávních médiích a ve školství, z rozhodnutí profesora Hirše a JUDr. Sladkého. Kristus tímto zveřejňuje co s Českem a světem nyní zamýšlí. Úplně poslušným křesťanským militaristickým a jiným sviním, dává myšlenky o pokoji a míru celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, o naději do budoucnosti, v době ropného a ekonomického kolapsu, kdy na celém světě nastane bída, hlad, a války mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. Především JUDr. Sladký a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost tyto texty pochopit a neprodleně zveřejnit. Naději do budoucnosti dostane Česko a celý svět, když JUDr. Sladký a profesor Hirš zveřejní, že Kristus již nedovoluje, aby technický lid VUT v Brně, a jiný technický lid, zneužíval Boží technický rozum, ve své službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, obchodníkům a jiným vládnoucím NETVORŮM. Kristus nyní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka vyžaduje, aby JUDr. Sladký a profesor Hirš učinili rozhodnutí, že technický lid VUT v Brně, a veškerý ostatní technický lid, má povinnost sloužit pouze Kristu, VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI tím, že neprodleně začne realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Součástí správné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, je vytvoření celosvětové majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného společného stolování, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Boží spravedlnost, daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží komunistické majetkové roviny, bude realizována také dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, elektronicky celosvětově kontrolovaným. Zneužívání dobra Božího technického rozumu, technickým lidem VUT v Brně, a ostatními MODLOSLUŽEBNÍKY, Kristus celosvětově končí. Vyžaduje, aby JUDr. Sladký a profesor Hirš neprodleně rozhodli, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, a jiní NETVOŘI, neprodleně zmizeli v říši ticha, to je na smetišti dějin tím, že zmizí jejich SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Aby rozhodli, že pracujícímu lidu, úplně poslušnému, bude vládnout v Česku, jako v prvním, úplně poslušném státě na světě, vláda odborníků, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna, dle textů uvedených na konci kapitoly 268. Odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTIOVÝCH, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný urbanista a architekt sídlišť a měst z těchto domů, Ing. Rákos, je vyvolený za premiéra Česka, svým jménem RÁKOS a tím, že pracoval jako projektant v PIV Brno, s.r.o. Nad Českem se tímto zjevila BOŽÍ SLÁVA správného výkladu Písma MEČE, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Když JUDr. Sladký a profesor Hirš odmítnout správný výklad neprodleně zveřejnit ve veřejnoprávních médiích, a ve školství, když stále budou mít za vládnoucí Bohy uvedené vládnoucí NETVORY, Baaly a DÉMONY, trestající Kristus je zabije strašlivou záhubou. Budou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu, na věky věků. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

 

Pane profesore Hirši z VUT v Brně prorektor-zahranici@vutbr.cz. Sekretářce JUDr. Sladkého z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, byly telefonicky postupně upřesňovány důvody mé žádosti, o moje, a o Vaše přijetí, na KSZ v Brně. Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, takový jaký v Písmu skutečně je, není pro jím vyvolený technický lid VUT v Brně, atd., soupeřem, ale partnerem, při úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Dle písničky od NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Krista, NECHTE ZVONY ZNÍT art.kamila@seznam.cz, bezdekovanatalia@gmail.com, pr-mk@seznam.cz, info@artpresto.cz, v křesťanském, militaristickém PEKLE, kam Kristus sestoupil při vzniku děsivé křesťanské temnoty protikladných, promyšlených, ekonomických bludů, kterými Kristus dělá militaristické, imperialistické zlo meče nesmyslných válek, nyní o území s ropou, plynem a surovinami, naučil křesťanský, neposlušný lži lid, pouze polovinu pouhou, Písma SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V první polovině Písma, Kristus naučil křesťanský lži lid, sloužit pouze lidským Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. V písničkách a v Písmu, vyzpíval samotu svých, křesťanských, militaristických, imperialistických dnů. Kristus nyní, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, učí především technický a pracující lži lid, novému Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Dle písničky od Žbírky mekyzbirka@me.com, a Skleničkové SKLENI01@st.amu.cz, hamu@hamu.cz, ČISTÝ SVĚT, ten kdo v lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma uvěřil, jiným neškodí. Nemusí se bát lživých slov, a podlých vět, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, DÉMONA, NETVORA, ministra Havlíčka, jeho stupidní energetické koncepce na pouze cca deset procent elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz další texty. Urobit s ĎÁBLOM, např. s drzým pozemským Otcem Satanem Holíkem z Proglasu zive@proglas.cz, ekonomický obchod, je cesta křesťanských, militaristických hlupáků, k temnotě středověké rekatolizace, kdy Písmo objasňují pouze drzí pozemští Otcové Satani kněží, jako např. farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Nastala doba, kdy Kristus nechce být odkázán na drzé Satany kněze. Každý, úplně poslušný služebník NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má povinnost znát Krista nově, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pane profesore Hirši a JUDr. Sladký. Pád do bídy a hladu, do křesťanského PEKLA horečného zbrojení, a do dalších válek o území s ropou, plynem a surovinami, v době ropného a ekonomického kolapsu, nečeká nikoho pokorného a úplně poslušného, kdo neprodleně svěří vládu, nad úplně poslušnými, živými lidmi, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost, návratem k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nechat se osvobodit od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Zavržení stávajících vládnoucích Bohů, politiků pravice a levice, atd., zavržení podzimních voleb 2020 politiků pravice a levice, umožní Kristu vrátit se do jezera DEBB, do Česka, a vzít Česko do svého vlastnictví, vysušením vzedmutého moře politických, technických a náboženských debilů Česka. Kdo schvaluje či organizuje podzimní volby Kristem prokletých politiků pravice a levice, jde k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Politici pravice a levice, kteří si uvedená SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále neberou k srdci, jsou Kristem prokletí, pro svou neposlušnost. Stejně tak jsou prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, usvědčení z drzosti vůči Kristu. Rozum od Ježíše Krista, neposlušné, militaristické, křesťanské a jiné drzé svině, již nikdy nedostanou. Všichni neposlušní, to je mrtví, zaniknou tím, že budou zničeni pokornými, úplně poslušnými, to je živými služebníky Krista, nebo PEKLEM meče válek. V Česku, a ve světě, všichni vzpurní a neposlušní zemřeli tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, si vždy na Vánoce porodí svého křesťanského Boha, jako mrtvé DÍTĚ. Toto mrtvé DÍTĚ si na Velikonoce křižují tím, že křižují sami sebe, svými vášněmi, a svými sklony, sloužit svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Česko a svět zažije dokonalý pokoj, a celosvětový mír v případě, že učiní vše nové tím, že úplně zruší, stávající, křesťanský militarismus, a nastolí dokonalý Boží řád, Boží majetkové celosvětové roviny tím, že vytvoří novou, úplně poslušnou vládu Česka, v čele s Kristem vyvoleným premiérem Ing. Rákosem. V této vládě BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, dle textů na konci kapitoly 268, může být ekonom, DÉMON Babiš, pouze ministrem. Narodit se znovu, znamená narodit se z ŽIVÉHO Krista, který je nyní, a až na věky věků, MEČEM, či ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato SLOVA se v Boží SLÁVĚ vzájemně doplňují a upřesňují. Pane profesore Hirši a JUDr. Sladký. Máte povinnost NARODIT SE ZNOVA tím, že uvěříte textům Písma o tom, že každá vláda je od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Z každé, neposlušné, to je mrtvé vlády, pro neznalost SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se časem stane NEVĚSTKA či ČARODĚJNICE. V tomto pokolení, 70 let od vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, od roku 1950, máte povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že svými skutky, svými HRDLY, neprodleně v médiích porodíte pokornou, a úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly 268 tím, že porodíte BOŽÍHO SYNA, Kristem v Písmu vyvoleného premiéra Rákose, jeho jménem RÁKOS. Také vláda BERANA, či komunistického BERÁNKA, či OVCE, Klementa Gottwalda, byla pro Krista NEVĚSTOU tím, že Kristus, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, nastolil čtyřicet let své, Boží majetkové, komunistické roviny. Svými ústy, či svými HRDLY, máte nyní povinnost rodit BOŽÍ DÍTĚ, nového vládnoucího Boha, BOŽÍHO SYNA, premiéra Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, stejného odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí s číslem 666 = www, jako je profesor Hirš. Je hrozné, pro neposlušnost, upadnout do rukou ŽIVÉHO Krista, který svým Božím rozumem, odstupuje od každého křesťanského, militaristického hlupáka, pokrytce, či zločince, který, do objasněného, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nejde okamžitě. Pane profesore Hirši. Sekretářce JUDr. Sladkého bylo postupně telefonicky sděleno. ADVENT je čekání na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, v době MILOSTIVÉHO LÉTA Ježíše Krista roku 2020. JUDr. Sladký má povinnost přijmou mě, stejně tak profesora Hirše, kvůli neprodlenému nastolení celosvětového Božího řádu, Božího, mírového království, mluvením pravdy o Boží vůli, a o vyvolení Česka, být úplně poslušným, to je živým Božím lidem. Projednání Boží vůle s Ježíšem Kristem, s NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, to je se SLOVEM NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je předpokladem, že nový Kristus exkomunikuje veškeré lidské věrouky, politické, náboženské, technické, atd. Pane JUDr. Sladký. Kristus, který činí pomalý Boží soud křesťanských hlupáků, kvůli sobě samému, nyní vyžaduje, abyste mě a profesora Hirše neprodleně přijal, a tím exkomunikoval všechny neposlušné politiky pravice a levice, všechny ekonomy, zbrojaře, atd., a jejich STVOŘITELE, drzé pozemské OTCE Satany kněze. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, všechny neposlušné vládnoucí NETVORY již sám exkomunikoval tím, že od nich odstoupil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby je úplně zničil. Ježíši Kristu jde o to, aby v Brně bylo učiněno rozhodnutí, že všichni nemravní vládnoucí pokrytci, zločinci, zbabělci, lháři, hlupáci, atd. musí být neprodleně úplně zničení proto, aby Kristus mohl v Česku kralovat sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a tím mohl vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, vytvořením úplně poslušné nové vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna. Kristu jde o to, vytvořit v Brně vše nové rozhodnutím, o podřízení se Česka, a světa, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus již exkomunikoval, neposlušného, to je mrtvého vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, lháře, pokrytce, hlupáka, netvora a zločince ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, odstoupením svého Božího, technického rozumu. Učinil to z toho důvodů, aby ho úplně poslušní služebníci Krista, mohli úplně zničit, včetně stávající, neposlušné vlády. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až tato pravda zazní ve veřejnoprávních médiích. Na rozumnost lidského, geneticky prasečího mozku, vládnoucího UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, na jeho stupidní energetickou koncepci, na ekonomickou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, v úplně poslušném Česku, již nikdo nesmí spoléhat. Křesťanské militaristické svině jí plody své cesty, vedoucí do záhuby, hrobu, či křesťanského PEKLA. Neposlušní se přesytí militaristickými, ekonomickými, křesťanskými plány, na úplné zničení ropy. Moudrost a rozumnost dává nyní Kristus, SVĚTLEM SVĚTA své moudrosti, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHEM CHUDÝ NETVOR, ministr Havlíček, svým geneticky prasečím mozkem, v křesťanské, militaristické, imperialistické temnotě, stále vytváří naprosto stupidní, technicky nesmyslné energetické koncepce Česka.

 

Sekretářce JUDr. Sladkého z KSZ v Brně, bylo postupně sděleno. Ježíš Kristus je odjakživa DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Křesťanskou, MODLÁŘSKOU, militaristickou STVŮROU, a mečem nesmyslných válek o území s fosilními palivy, je v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pouze dočasně, do přelomu věků konce éry doby benzinové, do roku 2000. Od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Je již, dle své vůle, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nyní, pro toto pokolení, se stal NEOMYLNÝM OTCEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech náboženství světa, a všech vlád světa. Vyžaduje, v jím vyvoleném Brně, na KSZ v Brně, aby vše uvedené projednali JUDr. Sladký, s profesorem Hiršem a to z Písma SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby na KSZ v Brně bylo učiněno rozhodnutí, že od nového novoluní MĚSÍCE, od středy 19. srpna 2020, vše v Česku patří nikoli vládě premiéra Babiše, ale jedinému, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kristus vyžaduje, aby na KSZ v Brně, byla otevřená BRÁNA do NOVÉ ZEMĚ, pro úplně poslušné služebníky Krista, s vlastním NEBEM nad hlavou, do úplňku MĚSÍCE, do středy 2. září 2020. Nové NEBE je nyní tvořeno ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pane JUDr. Sladký, od úplňku MĚSÍCE, od pondělí 3. srpna 2020, na VUT v Brně zastupuje rektora Štěpánka, Kristem v Písmu vyvolený prorektor, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ profesor Hirš. Profesor Hirš má povinnost přijmout Boží vyvolení, být stejně mocný Jako Kristus, a to jako UČITEL všech národů, o výstavbě sídlišť a měst z domů energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Mám na JUDr. Sladkého prosbu, bylo sděleno sekretářce JUDr. Sladkého. Abych mohl, jeho jménem, pozvat na KSZ v Brně, prorektora, profesora Hirše, kvůli projednání Boží vůle, uvedené v OHNI, či v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné Česko se smířilo s novým Kristem. Kristus je nyní jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Osvobodí Česko, a postupně celý svět, od stávajících vládnoucích Bohů, to je od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd., kvůli sobě samému, kvůli energetické spáse Česka. Pane profesore Hirši z VUT v Brně prorektor-zahranici@vutbr.cz, a předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Nový Kristus vyžaduje, abyste skočili a všechno votočili, a to napořád, dle písničky ZNAMENÍ, od mediálního MISTRA Krista management@divikejbill.cz. Máte povinnost neprodleně učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti zrušení vlády stávajících Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ tím, že nastolíte vládu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nový Kristus vyžaduje, abychom se na KSZ v Brně neprodleně sešli, a projednali uváděnou Boží vůli. Kristus vyžaduje, abyste se smířili s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM tím, že rozhodneme o nezbytnosti vytvoření SOUDNÉ BOŽÍ STOLICE, s vůdcem UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, s úplně pomateným zločincem, lhářem a pokrytcem, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Ježíš Kristus ministra Havlíčka již exkomunikoval, zničil, odstoupením svého Božího rozumu, a tím odstoupil, svým Božím rozumem, i od všech UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ Česka a světa. Totální technická debilita zločince, pokrytce, lháře a podvodníka, ministra Havlíčka, je uvedena dostatečně srozumitelně v minulých kapitolách, a v dalším textu. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, pouze v případě, když na KSZ v Brně bude postaven SOUDNÝ BOŽÍ STOLEC, s ministrem Havlíčkem. Jeho prorokování energetické koncepce Česka, pro úplně poslušné služebníky Krista, je energeticky viditelně nesmyslné. Jak již bylo dříve uvedeno. Když Česko bude pokračovat ve STARÉM, křesťanském, militaristickém DUCHU, bude Kristem energeticky úplně zničeno. Kristus bude bdít nad zlem, kterým je křesťanské PEKLO, kde přebývá od vzniku křesťanství. Kristus nyní dělá PEKLO pomocí pomateného vládnoucího Boha, Bohem prokletého, neposlušného UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus bude v křesťanském PEKLE tak dlouho, dokud úplně nezničí ropu, za kterou nedává Česku vůbec žádnou náhradu, viz texty v kapitole 271, 272. Kristus Česko zničí strašlivou záhubou v době ropného a ekonomického kolapsu. V této době, kdy se zhroutí ekonomika, do EU nikdo nedodá ani plyn. Česko má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že požádá všechny státy EU o pomoc, se zničením církve katolické, všeobecné, a s nastolením Boží, celosvětové majetkové roviny, pomocí církve jediné, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou. Kdo si nyní znovu drze vybere za vládnoucího Boha Kristem prokletého hlupáka, NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTU, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jde do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války, vedené raketami, které nelze sestřelit. Kristu stačí DVA OBOUSTRANNÉ MEČE, jeden z úst katolíků Česka, a druhý z úst evangelíků Česka. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, je již vylit. Vůle Boží byla a je, zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na mnoho dalších tisíciletí. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile. Vynalezl, že během několika let, společně s ostatními státy, zvyšující se ekonomikou, úplně zničí ropu, kterou chce nahradit elektřinou. Vynalezl, že sníží výrobu elektřiny Česka pro nedostatek uhlí, postupným zrušením dosluhujících uhelných elektráren. Vynalezl, že dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, zachrání a spasí výstavbou jednoho nového bloku. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že v Česku, cca 60 % energie z ropy, nahradí cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky. Viz další text o debilitě Ing. Havlíčka. Tímto způsobem vynalezl perpetuum mobile. Drze lže kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, a jiných NETVORŮ, které Kristus nyní ničí, pomalým Božím SOUDEM, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Dle Ing. Drábové dana.drabova@sujb.cz, hana.podskubkova@sujb.cz, jan.nemec@stan.cz, filip.reinohl@stan.cz, ondrej.vlasak@stan.cz, jakub.sich@stan.cz, ivana.horakova@suro.cz, stepan.hofman@stan.cz, tomas.pergl@stan.cz, a hlupáků z ČT1 info@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, karolina.blinkova@ceskatelevize.cz, divackarada@ceskatelevize.cz. V roce 2035 končí životnost 4 bloků jaderné elektrárny Dukovany. Protože Kristus boří vládu stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, bdí nad zlem. Bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od neposlušných křesťanských sviní. Bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných bludů, pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, to je DÉMONŮ. Proto v podstatě není žádná naděje, pro odstoupení rozumu Krista, že se v Dukovanech podaří dostavět jeden nový blok jaderné elektrárny, do roku 2035, dle plánů NETVORA ministra Havlíčka. V roce 2035, Česku tedy zbude pouze Temelín, čímž se sníží výroba elektřiny z jádra o cca 18 %, což je o cca 1,8 % z celkem potřebné energie. Pro nedostatek uhlí, v roce 2035, se sníží výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, dle plánů Havlíčka, z cca 43 %, nejméně na polovinu, to je na cca 20 % z celkově vyrobené elektřiny. Těchto 20 % představuje pouze 2 % z celkem potřebné energie. Nyní je znovu potřeba mluvit pravdu o tom, že elektřina představuje pouze cca 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. Tuto pravdu o elektřině učil na VUT docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a na ČVUT děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny. Z této cesty mluvení pravdy o elektřině, o tom, že elektřina činí pouze deset procent, z celkem potřebné energie Česka, na VUT v Brně, a na ČVUT, však sešli, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, viz texty v kapitole 272 a 271. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, především pomocí větrníků a fotovoltaiky, se má zvýšit, dle plánů NETVORA Havlíčka, na cca dvojnásobek, to je na cca 20 % výroby elektřiny, což činí cca 2 % z celkem potřebné energie. Protože v roce 2035 podstatně poklesne těžba ropy, v Kristem vyvoleném Česku, se bez ropy všechno energeticky a ekonomicky zhroutí. V době socialismu, kdy na VUT v Brně, a na ČVUT, ještě o ropě mluvili pravdu, činila energie z ropy, potřebná pro provoz aut, cca polovinu energie potřebné pro Česko. Dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, elektřina činila cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Dnes, kdy politický lži lid ve všem drze lže, protože lže o Ježíši Kristu, v médiích drze tvrdí, že ropa představuje v Česku cca pouze jednu pětinu, z celkem potřebné energie. I kdyby tato lež byla pravdou, při výpadku energie z ropy o jednu pětinu, z celkem potřebné energie pro Česko, není možné, při uvedeném snížení výroby elektřiny cca o polovinu, zajistit výrobu a provoz elektromobilů tak, jak si to vládnoucí pomatenci, či zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, představují, ve svých stupidních ekonomických, energetických koncepcích. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ministr Havlíček, tímto způsobem, lhaním o podílu energie z ropy, na celkově potřebné energii pro Česko, vynalezl energetickou spásu ekonomického TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, pomocí kterého, vládnoucí Baalové a DÉMONI, ničí PLANETU ZEMI, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Tisícileté Boží království na zemi již bylo. Dle všech již uvedených textů Písma, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, do poslední čárky vyplnil texty Písma, o Božích trestech, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ již tím učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli nyní pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit, zveřejněním těchto textů SOUDU, ve veřejnoprávních médiích. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušnými.

 

Dle vůle Boží, úplným zničením UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a jiných neposlušných NETVORŮ, BOŽÍ SOUDNOU STOLICÍ těchto textů, je nezbytné neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, spojit úplně poslušné lidstvo celého světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby lidé Česka a světa se nyní sjednotili novým Božím slovem, MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pane profesore Hirši z VUT v Brně prorektor-zahranici@vutbr.cz, a předsedo KSZ, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. SOUDNOU STOLICÍ vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, Kristem prokletého NETVORA, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jsou tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Není úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů SOUDNÉ STOLICE ve veřejnoprávních médiích. Usmířit se s novým Kristem, mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se před UHLÍKOVÝM NEUTRALISTOU, Baalem ministrem Havlíčkem neskloní, svůj hrozný hněv neodvrátí. Máte povinnost pochopit texty Písma o tom, že NETVOR ministr Havlíček, se nyní musí sám a dobrovolně před Kristem shrbit. Kdo nyní nebere Krista vážně, kdo nebere vážně MEČ, či ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kdo nepřizná svou křesťanskou, militaristickou nepravost, kdo dále bude mít za vládnoucího Boha NETVORA ministra Havlíčka, toho Kristu zabije strašlivou záhubou, v době ropného a ekonomického kolapsu. Nezbytná energetická změna, řízená rozumem Krista, při zřízení jediné církve Česka, nové a úplně poslušné vlády Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly 268, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna vladimir@daimond.cz, s Boží mocí výkonnou, je vznikem NOVÉ ZEMĚ a NOVÉHO NEBE, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato energetická celosvětová změna, setře postupně, každému chudákovi na světě, každou slzu z očí. Pane profesore Hirši z VUT v Brně prorektor-zahranici@vutbr.cz, a předsedo KSZ, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost Krista přivést zpět do Česka tím, že ho donutíte technickému lidu VUT v Brně a ČVUT opět pomáhat, mluvením pravdy, o odstoupení rozumu Krista, po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží majetkové, socialistické roviny, do nekonečné POUŠTĚ křesťanského, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Legitimitu podzimních voleb, Kristus dostatečně srozumitelně zpochybnil, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů je nezbytné zveřejnit neprodleně v médiích proto, aby každé neposlušné, křesťanské, militaristické svini, trnuly její vlastní zuby, od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz, a od jedoviny dračí protikladných bludů biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz. Kristus vyžaduje, aby Česko nastolilo vysokou mravnost, rozhodnutím o zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kdo z Bohem prokletých politiků pravice a levice, DÉMONŮ, ekonomů, atd., chce nyní, znovu nastartovat ekonomiku, pomocí SPOLEČNÉHO MĚŠCE NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz, jde k energetické záhubě, pro odstoupení Božího rozumu, i od technické elity z Brna. Je nutné povzbuzovat Krista, aby naplnil texty Písma o tom, že se znovu do Česka vrátí, při vyznání Vašich vin, to je při zveřejnění těchto textů, ve veřejnoprávních médiích. Nyní platí texty Písma o tom, že kdyby se Kristus nesmiloval, svým Božím rozumem, nad úplně poslušným JUDr. Sladkým, a nad úplně poslušným profesorem Hiršem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně, spasen žádný člověk na světě. Kristus vyžaduje, aby především na VUT v Brně, a na KSZ v Brně, byli v koncích, s moudrostí geneticky prasečího mozku ministra Havlíčka, s jeho stupidními energetickými koncepcemi. Živý Kristus, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je velmi nebezpečný všem křesťanským, militaristickým a jiným sviním. Slíbil, že neposlušné vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, obchodníky, atd. bude při další neposlušnosti, bez milosrdenství zabíjet strašlivou záhubou, což určitě dodrží. Hranice lidských možností, lidských mozků, geneticky prasečích, je známá. Utopit se v moři energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných lidských zákonů, již mohou pouze ti hlupáci, kdo raději zvolí křesťanskou SMRT ropného a ekonomického kolapsu, místo života, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista POKOJ V DUŠI, od Jany Kirschner sina@slnkorecords.sk, linda@janakirschner.com. Život v křesťanství rozdělil Krista, od technického a pracujícího lidu. SMRT Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd., nového Krista, s pracujícím a technickým lidem, spojí navěky. Dle písničky, POJĎME SA ZACHRÁNIŤ, od Petera Nagy info@peternagy.sk. Každý, úplně poslušný služebník Krista, v sobě má PROTIJED, proti bludům ministra Havlíčka, proti jeho stupidním energetickým koncepcím. Protijedem je Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pro úplně poslušné služebníky Krista. Kristus, který lidem dělá dobro i zlo vyžaduje, aby profesor Hirš a JUDr. Sladký neprodleně realizovali SOUDNÝ STOLEC s úplně pomateným ministrem Havlíčkem, aby Kristus, po vykonání úplného a rychlého Božího soudu se zločinci, s UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY, mohl činit, Česku a světu, jen dobro. Vidět historii Česka a světa nově, znamená ji číst z Bible, a tím naplnit texty Písma do poslední čárky. Křesťanské zlo již nebude, Boží ráj se vrací, v daleko vyšší spravedlnosti, než kterou Kristus vytvořil v době 40 let socialismu. Kristus vyžaduje, aby Česko sjednotilo všechny státy světa, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby všichni lidé světa spolupracovali na své ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SPÁSE tím, že se úplně podřídí dokonalé Boží lásce, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA. Kristus vyžaduje, aby Česko, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, přetvořilo celé stvoření tím, že úplně zruší stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, obchodníky, atd. Kristus vyžaduje, aby Boží lid Česka, jako první na světě, začal na své energetické spáse pracovat pod novým vedením, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, v Písmu vyvoleným svým jménem RÁKOS. V nové vládě Česka, uvedené na konci kapitoly 268, může být DÉMON, to je ekonom, premiér Babiš, pouze ministrem. Odstoupení rozumu Ježíše Krista od pomatených UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, bude trvat až do jejich úplného zničení, až do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených neposlušných křesťanských, militaristických sviní, dle písničky ZAHRADA TICHA, od mediálního MISTRA Krista jakubsmolik@volny.cz, richart@richart.cz. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, exkomunikoval všechny UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, nejenom v Česku, ale v celém světě. Tímto textem, napsaným při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 3. srpna 2020, napršela voda čistá, živá a důvěřivá, v plnosti Krista, v plnosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, srozumitelně objasněných pro Vás, pro úplně poslušné služebníky Krista. Není čeho se bát, protože Kristus se chce smilovat nad JEZEREM DEBB Česka, debilů Česka, současně, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve veřejnoprávních médiích. Rodit NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou, rozením SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, máte povinnost nejenom Vy, ale i všichni drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží z místa svatého, z pupku světa, ze země svaté, z kolébky úplně poslušného tvorstva, z Domašovska a z Brna. Rodit při BOHOSLUŽBÁCH, SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, mají povinnost všichni pozemští OTCOVÉ Satani kněží, uvedení v kapitole 272. Jedna se např. o křesťanskou Boží trojici v Brně, OTCE zakladatele křesťanského, militaristického, imperialistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, biskupa Cikrleho z Petrova, biskup@biskupstvi.cz. SYNA ČLOVĚKA, který, svým geneticky prasečím mozkem nenávidí kázeň, NETVORA, faráře katolíků z Červeného kostela, Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, a křesťanského, HUSITSKÉHO DUCHA SVATÉHO, biskupa HUSITŮ, Juraje Jordána Dovala biskup@ccshbrno.cz. Rodit z NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, nového Krista, má povinnost také PÁTER farář Hének z kostela svatého Vavřince z Domašova domasov@dieceze.cz, a to dle písničky od mediálního MISTRA Krista, HA TY SVATEJ VAVŘINEČKU, již v neděli, na POUŤ svatého Vavřince. Po kázání faráře Héneka musí z kostela vycházet panny z nebe, jako andělové ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všichni kdo vyjdou na POUŤ z kostela svatého Vavřince, musí učinit žně, pro znalost Krista, takového, jaký skutečně v Písmu skutečně je, a tím být PANNAMI. Všechny PANNY při žních v Domašově, mají povinnost rodit z nového DUCHA SVATÉHO BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ DÍTĚ, projektanta VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ Ing. Rákose, jako nového premiéra Česka, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou. Svatý Vavřinec, první podzimec. Kristus chce vládnou Česku a světu, ještě v milostivém Hospodinově létě 2020. Žádné křesťanské, stupidní nevěrnosti, již Kristus nepotřebuje. Kdo se ani nyní ke Kristu nevrátí, kdo dále bude mít za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, toho Kristus zabije strašlivou záhubou. Žádné falešné milování Ježíše Krista, již není možné. Buď bude Kristus jediným Bohem světa, jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, nebo budou Bohem PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Kristus zůstal manželem pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI premiéru Babišovi. Je ženichem novému premiéru Česka Ing. Rákosovi. Vyžaduje slavit svoji svatbu již v milostivém Hospodinově létě 2020, a ne až na podzim 2020. Svatba Krista z Českem je naplněním Písma do poslední čárky, o vzniku vlády premiéra Rákose. Na Boží celosvětové zahradě, Kristus již nesnese žádného křesťanského krtka, který svými protikladnými bludy, bude podrývat Boží semínka, profesora Hirše a JUDr. Sladkého.


 

Svatý Šarbel napsal následující text, která je logický pouze při jeho doplnění dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hloupí a zlí lidé, křesťané a jiné militaristické svině, budou ovládat osudy národů, zavlečou je na cestu utrpení nesmyslných válek a energetické smrti, kvůli slepé zášti proti Boží majetkové celosvětové rovině, kvůli své majetkové nerovnosti, které budou přezdívat „křesťanská spravedlnost“. Zášť a křesťanská nevědomost ovládnou svět. Světlo Boží MOUDROSTI, Boži majetkové celosvětové roviny mizí. Děsivá temnota protikladných a promyšlených křesťanských bludů, se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou tím, že ministr Havlíček, svými energetickými koncepcemi, úplně zničí ropu. Vy se ponoříte do temnoty ropného a ekonomického kolapsu. Nespokojte se s děsivou křesťanskou temnotou a s čekáním na světlo nového dne, ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Kristus již dovoluje jít dál, vyžaduje, aby vše ekonomické a militaristické shnilo proto, aby mohl vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Dobrým i zlým lidem běží čas do pádu, do HROBU ZMARU, v době ropného a ekonomického kolapsu, stejně. Pokud ti první, úplně poslušní služebníci Krista, svět nenaplní konáním dobra, ti druzí, neposlušní a vzpurní, to je mrtví, budou zasévat zlo stále více. Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik konce éry doby benzinové je krátký, rychle zmizí v minulosti, a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky k lidským Bohům, k výrobkům lidských rukou, především k PRACHŮM a ZBRANÍM, záminku, proč se vyhýbat boji s křesťanským, militaristickým, imperialistickým zlem. Vaše láska k novému Kristu, ať je jako čistá voda, která proniká všude. A konečně, nemějte strach, protože Kristovo světlo povstane a zazáří. Zaskví se jako nová církev, jako nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Vytrvejte ve víře v NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, nemějte strach, věřte ve vzkříšení z mrtvých sviní. Kristu náleží sláva na věky věků.


 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,