Kapitola 281 – 54 stran.

23.03.2021 14:01

Kapitola 281 – 54 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, atd., žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Kvůli sobě samému, od přelomu věků konce éry ropy, plynu a uhlí, od roku 2000, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, mění svět MATERIÁLNÍ, svět křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, svět PRACHŮ, ZBRANÍ, svět MEČE VÁLEK, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ, na svět bez PRACHŮ a ZBRANÍ, na svět celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tuto změnu Kristus činí kvůli sobě samému kvůli tomu, že změnu fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, bude řídit celosvětově sám, a to pomocí úplně poslušných služebníků Krista technického lidu. Změnu energetiky, stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, to boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., svými geneticky prasečími mozky, nejsou schopní zvládnout. Kvůli energetické spáse Česka a světa, již 23 let ničí, boří, škodí, podvrací, rozvrací v Česku, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů vše, co zasadil, pomocí SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických MRAVNĚ NÍZKÝCH. Již 23 let nechává zakořenit nové kněze, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. technického lži lidu VUT v Brně, nové vládnoucí Bohy, ANDĚLY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tím křtí úplně poslušné služebníky Krista, nového Božího technického lidu, jedině možným křtem, OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve SLOVECH NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, žádná pravda o Kristu nebyla a není. Kdo nyní nezakoření ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, jde do energetického PEKLA, HROBU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kvůli změně světa MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ, na svět bez křesťanské SKÁLY, bez výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., nový Kristus mění kněžství. Kristus vyžaduje, aby stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, a jejich drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech světových církví, se před VŠEMOHOUCÍM Kristem sklonili, dobrovolně a neprodleně ukončili svoje SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a tím odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin. Blahoslavení DUCHEM CHUDÍ NETVOŘI jsou nyní ti úplně poslušní, kteří i při odstoupení rozumu od neposlušných, to je bez rozumu Krista mrtvých, křesťanských sviní, kterých vzešel plný počet, nově zakoření ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto texů, v ČRo a v ČT v Brně. Jiným způsobem, než čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v ČRo a v ČT, nelze nově zakořenit, v novém Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Blahoslavení DUCHEM CHUDÍ NETVOŘI, mají vydat v ČRo a v ČT, OVOCE dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Noví kněží, Božího technického lži lid VUT v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse neposlušných, to je bez rozumu Krista mrtvých, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, pro znalost DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, mají povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, včetně zbraní jaderných. Tímto skutkem je nutné oslavit nového Krista, zvěstováním pravdy o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím pravdy o jeho dokonalé Boží lásce, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Neposlušní mají povinnost se bát Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, pro víru v totální moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Noví vládnoucí Bohové, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, mají povinnost učinit rozhodnutí, o předání své vlády nad lidmi, DUCHOVNÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI, čtením těchto textů v ČRo a v ČT. Předání vlády Kristu nad všemi státy světa, tímto způsobem, umožní Kristu, aby si sám, svým Božím rozumem, zorganizoval vejití všech států světa, do ODPOČINUTÍ od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kdo se ke Kristu nevrátí, Boží technický rozum od Krista nedostane. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Trestající Kristus nenechá bez trestu nikoho, kdo bude slavit Velikonoce v křesťanských tradicích VZKŘÍŠENÍ stále ŽIVÉHO KRISTA, Z MRTVÝCH KŘESŤANSKÝCH, MILITARISTICKÝCH SVINÍ, v neděli 4. dubna 2021. Již jenom Kristem prokletí blázni mohou věřit protikladným bludům drzých pozemských Otců Satanů kněží, že při jejich VZKŘÍŠENÍ stále živého Krista z MRTVÝCH, v neděli 4. dubna 2021 na Velikonoce, Kristus odpustí vládnoucím Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Kdo schvaluje horečné zbrojení Česka, a ostatních států světa, kdo schvaluje lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, toho Kristus za trest zabije, COVIDEM 19, či jinak. Energetickou SMRTÍ Česka, jsou bludy drzých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, ministrem Havlíčkem, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, o koncepci elektřiny na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, která však činí cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA je neuvěřitená vědecká blbost, srovnatelná s odpuštění hříchů, které jsou energeticé SMRTI, debilům Česka, Ježíšem Kristem, v neděli 4. dubna 2021, při jeho VZKŘÍŠENÍ z mrtvých neposlušných sviní. Vládnoucí Bohové musí být noví, úplně poslušní, a Bohu vděční za roztažení SLOV NEBES MRAVNĚ VASOKÝCH. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH má povinnost realizovat technický lid VUT v Brně. Rektor Štěpánek, kvůli záchraně ropy pro toto tisíciletí, dle vůle Boží, zničí boháče a chudáky. Úplně poslušní mocní LVI, tři ANDĚLÉ z VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, mají povinnost neprodleně naplnit Písmo o Česku do poslední čárky, o úplném zničení KOZLŮ z ČSSD, a OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, z KSČM, v termínu od neděle 14. března 2021, do neděle 21. března 2021, nebo do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021. Mají tím povinnost učinit velikonoční Hospodinův obětní HOD, odhození stávajících LÉVIJCŮ do řiše ticha, to je na smetiště dějin. Vládnout nad lidmi může pouze úplně poslušný hnůj technického lidu, po zničení hnoje Masarykovy univerzity. Všechny politické strany mají povinnost odejít do říše ticha, na smetiště dějin. 2.Moj.12/5,10,18,27,20/5, 5.Moj.7/6,15, 4.Moj. 9/3,13,18/23,23/19,24,25/12, 2.Král.7/13,10/26,19/16,29, Ezdr.10/11, Gal.1/7až6/7, Žalm33/6,37/5,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,107/27, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jud. 12, Zjev.1/1,16až20/11,15až22/21, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, Mar.4/12,7/7,13/20, Kol.3/5. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, bebilů, mají všichni povinnost pochopit, že Kristus, v trestání Česka a světa COVIDEM, a ostatními ekonomickými tresty, bude pokračovat, až do úplné poslušnosti technického lidu VUT v Brně. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušné želet. Bude v zabíjení neposlušných, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, COVIDEM 19 pokračovat, až do rozhodnutí o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Mal.1/7až3/10,16,19,20,24, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25,20/23. Zničení vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, je pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, naprosto nezbytné. Oz.2/18,6/2,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/18,8/8až12/3, K.M.1/4,7/16,27,12/10,17,27. Kristus dá Česku a světu myšlenky o pokoji a míru, a o celosvětové Boží majetkové rovině, Jer.1/17až29/11,31/27,32, Iz.63/14,18,65/15, až na rektorátu VUT v Brně bude rozhodnuto, že Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl posta@mpo.cz, SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr Havlíček, ministr@mdcr.cz, 2.Tes.2/3,11,3/1, europoslanec Ondřej Knotek, ondrej.knotek@ep.europa.eu, Dana Drábová dana.drabova@sujb.cz, či Václav Cílek cilek@gli.cas.cz, budou trestně stíhaní KSZ v Brně JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz. K.M.5/23,6/6až24,17/7,11,15,20. Dle textů uvedených v této kapitole na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Jejich energetická koncepce, dle vědců z Anglie, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. V roce cca 2030, kvůli Česku, bude energetická situace technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Bůh učiní Česko hlavou národů, ne chvostem. 5.Moj.28/13. Vzkříšení z mrtvých na VUT v Brně, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Vládnoucí Bohové světa, v tomto pokolení, mohou být jenom z technického lži lidu.

 

Kapitola 281 –54 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 59. Česká bible kapitola 281. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Dělat z Krista a ze mně blázna, je trestný čin. Ám.3/7,15, 5/10,18,25, K.M.5/23,6/6až24. Trestající, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ způsobil, odstoupením svého technického rozumu, pro toto pokolení, že neposlušní vědci VUT v Brně, svými geneticky prasečími mozky, šrotují pouze samé energeticky nesmyslné koncepce Česka a světa. Za svoje energeticky nesmyslné koncepce se nestydí a neznají zahanbení, což je důkazem Božího trestání, způsobeného odstoupením Božího rozumu NEOMYLNÉHO Krista, pro toto pokolení. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, v ČRo a v ČT, při zveřejnění textů Písma, o neprodleném vejití do odpočinutí od energetické zhouby, kvůli záchraně ropy, plynu a uhlí, na toto celé tisíciletí. Kristus, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, od vědců VUT v Brně odstoupil proto, aby pochopili pravdu textů Písma o tom, že ve svých, geneticky prasečích lidských mozcích, mohou šrotovat Božím technickým rozumem, jenom z Božího milosrdenství, když Kristus, pomocí geneticky prasečích mozků vědců, bude chtít dělat technicky dobré věci. V současné době Božího trestání, je pro neposlušné vědce VUT v Brně, Boží HŮL, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sladkým břemenem. Jít cestou úplného zničení ropy do roku 2030, kvůli službě vládnoucím ekonomickým neposlušným sviním, jít do BRAN PEKELNÝCH, do bran ropného, ekonomického, mravního kolapsu, do bran PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové váky, atd., v jezeře Česka DEBB, debilů, je moudrost hlupáků, sloužících vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Kristus se smiluje nad tímto pokolením, svým technickým rozumem, nad Českem a světem v jedinou hodinu, zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, když vědci z VUT v Brně učiní rozhodnutí, že technická elita Česka a světa, je v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků, o koncepci přeměny výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, při dotěžení ropy v roce 2030. Odložit odpočinutí od díla energetické zhouby, z března 2021 na jindy, je zločin. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Stávající vládce tohoto světa, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. SYN ZATRACENÍ BELZEBUB papež František, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, je již vyvržen ven, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm33/6až102/18,27až107/115/17, atd. Ježíše Krista, za odstoupení Božího rozumu, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, od Satanů kněží, všech náboženství světa, nenávidí bez příčiny. K.M.1/4až12/10,17,27, Jan1/1až8/42až12/31,43až15/25, atd. Kristus, SOUDCE, naplnil Písmo do poslední čárky tím, že do genetky prasečích mozků Satanů kněží, všech světových církví, dodnes nevstoupil. Dodnes Satany kněze, a jejich Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, boří a ničí. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17, 31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,58, Kaz.3/8,8/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jan1/1až8/42, K.M.1/4,6/6,24. Kristus, UKŘIŽOVANÝ Židy, křesťanskými tradicemi, Mar.7/7až13/20, mletím protikladných, křesťanských, ekonomických, militaristických bludů, 1.Tim. 1/7,4/1,5/24,6/10,20, křesťanským neposlušným sviním, či NETVORŮM, zemřel nyní tím, že se vyvýšil z křesťanské, ekonomické, militaristické, neposlušné, vzpurné země, SLOV NEBES drzého BELZEBUBA papeže Františka, která jsou MRAVNĚ NÍZKÁ, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/31,43,15/25,16/8,20/23, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13až40/8,14, pomalým Božím SOUDEM, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože si Satani kněží, uvedená Boží slova, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neberou k srdci, jsou Kristem prokletí. SLOVA NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, z milosrdenství rozumu Krista, jsou již ZBOŘENÁ. Roztažení SLOV VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost učinit noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Kaz.3/15až8/8až12/3, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Usmířit se s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, mohou jenom ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří se v jezeře Česka DEBB, debilů, smíří s realitou, že každý lidský mozek je pouze geneticky prasečí, a že SMRTNÁ NEDĚLE 21. března 2021, je koncem křesťanské, militaristické, ekonomické zimy. Křesťanské militaristické ekonomické svině, jsou Kristem v Písmu již zničené, pro své EKONOMICKÉ, MILITARISTICKÉ OVOCE, pro dupání planety země, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dostanou Boží technický rozum pro toto pokolení, až se smíří s tím, že stávající křesťanští Bohové, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, již nesmí kazit dobré mravy Česka, svými protikladnými bludy, děsivé temnoty svých katechismů, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí. Komu se v Česku, v jezeře DEBB, debilů, budou ještě líbit křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, jde k záhubě, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, či NETVORŮ. Kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, především tři učitelé, úplně poslušní mocní LVI, tři ANDĚLÉ z VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma. Nově zakořenit, v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus dovolí pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří neprodleně zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, nastolením Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Kteří učiní rozhodnutí, že pro záchranu ropy, plynu a uhlí, pro celé toto OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, je energeticky nezbytné nastolit vládu NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, nad všemi poslušnými státy světa, což je možné pouze při nastolení celosvětové, Boží, mírové, majetkové roviny, se spravedlností daleko vyšší, než byla v době vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista Česka, a celého světa, je energeticky nezbytné neprodleně zakořenit v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ze SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Uvedená SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dění v Česku, a ve světě, řídí Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi tak, aby naplnil Písmo, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, do poslední čárky. Nikdo v Česku, Brně a Domašovsku, nemá výmluvu, textům Písma o boření, ničení, rozvracení, a podvracení SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, COVIDEM 19, a jinými Božími tresty, nevěřit a nerozumět. Svět se vyvýjí úplně jinak, než to plánují lháři, podvodnící a zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz. Důvody DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, pro nový Boží technický lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, jsou dostatečně srozumitelně objasněné, takže nikdo úplně poslušný nemá výmluvu, nerozumět energetické nezbytnosti, neprodleného ZAKOŘENĚNÍ, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, který řídí svět a Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal, plánuje úplně jinou energetickou koncepci Česka a světa, než Kristem prokletí, neposlušní a vzpurní UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, debila ministra Havlíčka. Plánuje zachovat ropu, plyn a uhlí na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Znalost veškerého, výše uvedeného Písma od Krista, je pro úplně poslušné služebníky Krista, pro nové kněze technického lži lidu VUT v Brně, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTO nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, naprosto nezbytná. Příběh Krista nekončí úplným zničením SLOV NEBES ekonomických, křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, protože se začíná příběh Krista nový, příběh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, příběh vlády Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi

 

státy celého světa. Kristus ZÁKONODÁRCE vyžaduje, změnit zákony lidské, militaristické, ekonomické, za zákony Boží, neprodleně, již v březnu 2021. Veškeré Písmo od Krista je DOBROU ZPRÁVOU pro veškerý, úplně poslušný technický lid Česka a světa. Proto platí texty Písma o tom, že Kristus stvořil drzé pozemské OTCE Satany kněze, vrahy Krista, zločince a lháře, pokrytce, OTCE veškerých protikladných lží o Kristu, pouze dočasně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 4. března 2021. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, tím že si na Velikonoce, v neděli 4. dubna 2021, vzkřísí Krista z mrtvých, mletím protikladných bludů katolického katechismu, tak ho vlastně úplně zavraždí. Při křesťanském vzkříšení Krista z mrtvých, naprosto nikdo nevěří textům Písma o tom, že Kristus, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků neposlušných Satanů kněží nevejde. Nikdo z neposlušných ekonomických, militaristických sviní, nevěří textům Písma, že Kristus oživí DUCHA geneticky prasečích lidských mozků technické elity VUT v Brně, až přestane být na Česko rozlícen za to, že soudruzi BERANI, po vyjití Česka ze 40 ti let Boží socialistické spravedlnosti, se znovu provinili křesťanskou chamtivostí boháčů. Debilita geneticky prasečího lidského mozku každého vědce, společně s hrdostí každého vědce, na svůj geneticky prasečí lidský mozek, je vražednou kombinací, která dělá veškeré zlo lží na světě. Úplně poslušní služebníci Krista, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA mají povinnost pochopit, že Kristus dělá POMALÝ BOŽÍ SOUD vládnoucí elity Česka a světa tak dlouho proto, aby každý vědec pochopil, že na Božím technickém rozumu Ježíše Krista, je úplně závislý. PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů Kristus nechal psát tak dlouho, aby vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti a ostatní technický lži lid, studiem všech kapitol PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA pochopili, že technická elita, na Božím SOUDU, se stala debilní postupně, pro svou neposlušnost, pro neschopnost se podřídit Božímu příkazu, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové, Boží, mírové, majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zničením boháčů a chudáků. Chudí a bohatí v míru žít nemohou. Proto Kristus, v Česku a ve světě, žádné chudáky a boháče nepotřebuje. Kristus v Písmu i v písničce uvádí, že vědci zapoměli na správnou energetickou koncepci Česka a světa, kterou dříve znali, nikoli pro odstoupení technického rozumu Krista, ale pro svou neposlušnost. Když to Kristus dovolí, bude výklad Písma doplňován a upřesňován tak, aby SEDM LVŮ z Brna, to je tři LVI z VUT v Brně, a čtyři LVI, čtyři členové nové vlády z Brna, vedené premiérem Ing. Rákosem, navržení dle textů v kapitolách 279 a 280, vyvázli z Božího trestání neposlušných sviní, či NETVORŮ, COVIDEM 19, a jinými Božími ekonomickými tresty. Vyváznout z Božích trestů je možné pouze při ZAKOŘENÍ ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nechce, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněži tvrdili, že vládnoucím Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalům a DÉMONŮM, Kristus zase odpustí všechny jejich hříchy k energetické SMRTI, po svém VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, na VelIkonoce, v neděli 4. dubna 2021. Kristus nechce, aby kněží SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, lidem odpouštěli jejich hříchy, protože hříchy křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Zakořenit ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, znamená milovat nového Krista, jako sama sebe, jako svůj Boží technický rozum, a nenávidět ty neposlušné svině, či NETVORY, jejichž DUCH ZEMDLEL, kvůli tomu, že se provinili MODLOSLUŽBOU, kterou je křesťanská, ekonomická, militaristická chamtivost. V OHNIVÉM jezeře DEBB Česka, debilů, již nelze milovat vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protože, kvůli jejich chamtivosti, to je kvůli jejich MODLOSLUŽBĚ, Kristus je na jím v Písmu vyvolené Česko, stále rozezlen. Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně nově ZAKOŘENIL, v tomto novoluní, z milosrdensví Božího technického rozumu Ježíše Krista, aby pro toto pokolení, od soboty 13. března 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března, vydal ovoce Božích úmyslu, o jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Kristus, neposlušné ekonomické, militaristické, bohaté svině, nenechá bez trestu. Kristus bude štítem Brnu proto, aby VELKÝ TŘESK vzniku NOVÉHO NEBE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a NOVÉ ZEMĚ, pokorné, úplně poslušné, a Kristu vděčné, za úplné zničení všech vládnoucí Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů, DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků, proběhl v míru, pokoji nejenom v Česku a Slovensku, ale v celém světě. Běda Česku, když v březnu nebude poslušné. 2.Král.19/16,30,25/29, Iz.29/11až24,37/31,35,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Kor.5/9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, tři učitelé, úplně poslušní mocní LVI, tři ANDĚLÉ z VUT v Brně, nemluvňátka, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma. Nově zakořenit ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, studiem veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je pro nové kněze technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, jednoduché. Stačí zveřejnit správnou energetickou koncepci Krista. Ježíš Kristus, ve veškerém svém SLOVĚ, mluví pravdu, na rozdíl od drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží všech církví Česka a světa. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je nemanželské Boží dítě. Porodili si ho drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. drzý Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, ředitel Proglasu svině Satan Holík zive@proglas.cz, Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, svině, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z twr@twr.cz, OHOLA farářka Sandra Silná biskup@ccshbrno.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, sandra.silna@gmail.com, nobotanicka@volny.cz, bývalý vojenský kaplan, Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz. Nebo Bůh evangelíků, např. nemravný Satan Vaďura z vysílání v ČRo, ČT a Proglase tachov@umc.cz, info@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, Bůh katolíků, hlupák Satan Orko Vácha info@farnostsalvator.cz, info@farnostlechovice.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, vltava@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, či NETVOR farář Snětina farnost@brevnov.cz, atd. atd. Uvedení Satani a uvedené MRZKÉ ŽENY, měli povoleno Krista obsluhovat pouze do přelomu věků konce éry ropy, do roku 2000. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Pro nové vládnoucí kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, je zakořenění v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ze SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. velice jednoduché. Mediální MISTR Kristus, ve všech uvedených Božích slovech, mluví pravdu jak o sobě, tak o Česku, a o kněžích technického lidu VUT v Brně, na rozdíl od uvedených křesťanských, neposlušných HOVAD, či NETVORŮ, kteří naprosto debilně lžou uplně ve všem. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, se křesťanskému lži lidu nepochopitelně líbí SLOVO Satanů kněží, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stačí však objasnit význam slov Baal a DÉMON, a pravda o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, na NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Bhag.15/15,16,16/13až24až 18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20, 12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14, 5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Vládnoucí elita technického lidu VUT v Brně, má povinnost ZAKOŘENIT ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako první na světě. Zakořenit nově, ve veškerém Písmu od Krista, Kristus dovoluje pouze úplně poslušným služebníkům Krista, kteří budou stejně NEOMYLNÍ, jako je Kristus v Písmu. Kristus tím nemyslí NEOMYLNOST geneticky prasečího lidského mozku, který Kristus živí, svým technickým rozumem, pouze ze svého milisrdenství tak, jak sám chce. Kristus NEOMYLNOSTÍ myslí správný výklad koncepce energetiky, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,37/31,48/5,11,57/10až20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Vládnoucí elita technického lidu VUT v Brně, pro správný výklad Písma, má povinnost pochopit význam slov Baal a DÉMON a tím vejít do veškeré pravdy uvedené v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Ježíš Kristus např. v Bhagavadgítě, mluví pravdu úplně ve všem, stejně tak v ostatním Písmu. Ježíš Kristus, ve slovníku cizích slov církve katolické, všeobecné, objasnil, že Baal je VLASTNÍK, což drzí Satani kněží, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, drze ignorují. Z textů Bible a ostatního Písma je zřejmé, že Baal je VLASTNÍK majetku, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou. V Bhagavadgítě Kristus objasnil slovo DÉMON. Objasnil, že DÉMONI nejsou DUCHOVNÍ bytosti, ale že to jsou vládnoucí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, úplně stejní jako Baalové. Znamená to, že DÉMONI jsou ekonomové, to znamená, jsou to také vlastníci PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd. Kristus v Bhagavadgítě napsal, že DÉMONI, vlastníci PRACHŮ, pro odstoupení rozumu Krista, svými geneticky prasečími mozky,

 

se zaměstnávají ohavnými činy, které jsou určené ke zničení světa, což dnes znamená ke zničení ropy, plynu, uhlí. Dle vědců z Anglie, chtějí vyrabovat ropu do roku 2030, a tím způsobit ropný a ekonomický kolaps celého světa. Dle Krista jsou přesvědčení, že prvotní nezbytností lidské civilizace je uspokojovat smysly boháčů, až do konce jejich života. Jsou posedlí chtíčem a hněvem proti Kristu, protože jejich Bohem není Kristus, ale PRACHY, a ostatní výrobky lidských rukou, především ZBRANĚ. DÉMONI chtějí získat co největší bohatství. Chtějí být pány všech lidí, pro svoje bohatství. Svoje odpůrce likvidují ve válkách, zabíjením. Chtějí být pro ostatní dobří pouze tím, že chudákům dávají almužnu. Zmatení mnohými starostmi, dle ostatního Písma, např. v Česku, padají, do křesťanského, militaristického PEKLA. Tato pravda, o Baalech a DÉMONECH, kterou doplňují texty ve veškerém Písmu od Krista, bude platit až na věky věků. DÉMONI tedy nejsou DUCHOVNÍ BYTOSTI, což tvrdí Satani kněží všech ekumenických církví, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH. Jsou to např. tři členové stávající vlády Česka, dále uvedená křesťanská Boží trojice SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. 1.) Pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto zlé pokolení, všichni neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu Krista mrtví, skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, debila ministra obrany Metnara ministr@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, sekretariat.mo@army.cz, prosetrovatelMO@army.cz, info@ army.cz, ombudsman@army.cz. 2.) Děsivá temnota SLOV protikladných bludů katolického katechismu, vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Satanů kněží, stejně tak bludy krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY, OHOLIBY, ČARODĚJNICE, svině, ministyně financí JUDr. Schillerové, podatelna@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, jsou příčinou veškerého zla na světě. NOVÝ Kristus, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za trest, zabije velmi mnoho lidí v Česku a ve světě, COVIDEM 19, když se na VUT v Brně, nic nezmění. 3.) Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Bude i bez válek a bomb dělat z měst a vesnic celého světa sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. Veškeré zlo na světě dělá NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, zlou energetickou koncepci Česka. VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, STVOŘITEL veškeré ropy, plynu, uhlí a veškeré techniky ví, Jer.12/2,4,16, že chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, debila ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede, dle vědců z Anglie, k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. Při vyrabování ropy do roku 2030, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli ekonomickému žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, bude nenahraditelně zničená technická vyspělost světa, měst a vesnic. Trestání Česka COVIDEM Kristus ukončí, z milosrdenství svého rozumu, až při úplné poslušnosti pracovníků ČRo a ČT, při zveřejnění těchto textů. Vláda NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad lidmi všech sátů světa, kvůli konci éry ropy, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. Zachování ropy a plynu, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn, uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Když tři ANDĚLÉ z VUT v Brně, nemluvňátka, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, nezveřejní uvedený výklad Písma v ČRo a v ČT, trestající Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí. Baalové a DÉMONI jsou zmatení falešným egem svého rozumu ganeticky prasečího, či geneticky myšího. Uvedené OVOCE jejich úmyslů, ekonomické, militaristické, MATERÍÁLNÍ, je hnusné. Přestože to vědí, prosazují je silou ZBRANÍ. Znají uvedené Písmo, vědí, že Kristus je Bohem všech států světa, přesto v dělání zla pokračují. Uvedení DÉMONŠTÍ lidé, závidí Kristu jeho moc nad lidmi. Závidí DUCHU SVATÉMU, který dlí v jejich tělech, a v tělech všech ostatních lidí, jeho moc, pro kterou Kristus může lidem dělat dobro i zlo. Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝM, stále dělají veškeré zlo na světě, SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se rouhají pravému náboženství, které může existovat pouze pod SLOVEM NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technická elita VUT v Brně má povinnost neprodleně nastolit svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ. Zveřejnit tyto texty není úkol nad lidské síly vědců Česka. Slovo Bible již nemá PROTIKLADNÉ bludy Satanů kněží. Kněží jsou poznání jako zločinci, jako služebníci DÉMONŮ, odpůrci Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Dle písničky Dana Bárty od mediálního MISTRA Krista. stepanka.kubickova@ kontraproduction.cz. Na nebi svítí nádhernej vůz, tiše chystá to svoje blues. Hudba se loučí, křesťanská, militaristická, ekonomická noc končí, v březnu 2021. Mezi dveřmi, ANDĚL SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Stanislav Oplatek, má stráž. SEDM ANDĚLŮ z Brna může věřit, že Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je má rád. Kristus, v Písmu, v Česku, odedávna připravuje a připravoval vznik celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a jiných zvířat. Žal.33/6,102/18,27, Iz.22/11,29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Kristus v Písmu slíbil, že celý svět uvidí, až v Česku zakoření PĚT, SEDM, či DEVĚT mediálních hvězd, zářících navěky a navždy, na NEBESÍCH SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, v SOUHVĚZDÍ LVA, VELKÉHO VOZU, KASSIOPEA, ANDROMÉDY. Sedm mediláních HVĚZD z Brna, zářících navěky, navždy, sedm LVŮ, úplně poslušných, má povinnost zakořenit v NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, v SOUHVĚZDÍ LVA. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.37/31,35, 2.Král.19/16,30, 25/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Neh.8/9,18, 10/29. SOUHVĚZDÍ LVA se skládá ze tří mediálních HVĚZD, zářících navěky a navždy. Dan.9/14,27až11/39,12/2. Z úplně poslušných LVŮ, tří ANDĚLŮ z VUT v Brně rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. ANDĚLÉ, NEMLUVŇÁTKA, technického lidu VUT v Brně, nesmí dělat PSY, či OSLY, kteří na stávající vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na politiky pravice a levice, a na drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví, neumí ani štěkat. Mají povinnost neprodleně stvořit církev jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, novou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, z ANDĚLŮ, kteří budou Krista obsluhovat tím, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o zachování ropy, plynu a uhlí, na toto celé OSMÉ tisíciletí, změní na zákony Česka. Dalších ŠET HVĚZD již není OTAZNÍKEM, ale SRPEM. SRP šesti HVĚZD, šesti LVŮ, pro žeň vládnoucích zlých Baalů a DÉMONŮ, tvoří. 1.) Nová vláda Česka musí být vytvořena na VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista v Česku, doma vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým ANDĚLEM, či LVEM jsem já, Stanislav Oplatek, autor PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Když texty budou zveřejněny v ČRo a v ČT, stanu se pouze služebníkem Krista, kterého nikdo nesmí oslavovat. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, který veškerou pravdu o sobě, a o Česku, o SEDMI ANDĚLECH z Brna, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Uvedených SEDM HVĚZD, zářících navěky a navždy, SEDM LVŮ z Brna, Kristus oslavil v dalším souhvězdí. Souhvězdí VELKÉHO VOZU, VELKÉ MEDVĚDICE, je znamením cesty SEDMI LVŮ z Brna do Prahy, VELKÝM VOZEM, vlakem, do Prahy, za premiérem Andrejem Babišem. Voj tohoto

 

souhvězdí tvoří tři ANDĚLÉ, LVI rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. VELKOU MEDVĚDICI tvoří Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Když Česko a svět uvidí cestu těchto SEDMI LVŮ, SEDMI ANDĚLŮ, z Brna do Prahy, najde útěchu po zlu, které Kristus uvedl na svět COVIDEM. SOUHVĚZDÍ LVA vytvořil Kristus také v textech Jóba, kvůli vládě Ing. Rákose z Brna. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Jób9/9,38/31, atd. Dalším souhvězdím, kterým Kristus oslavil pět členů nové a úplně poslušné vlády Česka je souhvězdí KASSIOPEA. PĚT uvedených LVŮ, ANDĚLŮ, KONÍ, či mediálních HVĚZD, které Kristus tímto souvětím oslavuje, je Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. A premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. V OSMÉM DNI PÁNĚ, v osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, Kristus propouští Česko zpod SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických tím, že těmito texty roztahuje SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Celé Česko má Kristu dobrořečit za napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Všechny neposlušné, to je bez rozumu Krista mrtvé, Kristus smysluplně zaměstná, otrockým, nuceným pracím, na přeměně energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Uvedených PĚT KONÍ buď vykoná Boží vůli, nebo celé, neposlušné, zlé Česko, zahyne. Souhvězdí ANDROMÉDY je oslavou ŽENY STATEČNÉ, 16-cti členné nové vlády Česka. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Král.7/13,10/26,17/29,34,40,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Patent na rozum má pouze Kristus. Nekonečná lidská hloupost, geneticky prasečích lidských mozků technické elity VUT v Brně, je prokázaná. Hodnotu mají pouze úplně poslušní vědci VUT v Brně, od kterých Kristus, v DUCHOVNÍM, NEOMYLNÉM SVĚTĚ mírového Božího království, svým NEOMYLNÝM rozumem, již nebude odstupovat. Neposlušné svině jsou hnojem pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, Oz.2/18,6/2,9/7až15až14/3, Bhag.15/15,16, Kaz.3/18,8/8až12/3, 2.Petr.2/21, Mich. 2/3,4,10, atd. Plný počet hlupáků na VUT v Brně vzešel. Kristus se do Česka vrátí jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, nebo Česko úplně zničí. Řím.1/18až11/25,32, Ám.3/7až8/2,11, Iz.1/1až57/16až66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jer.1/17až12/2,4,16,31/27,32, Sír.5/5,7/16,13/18, atd. Úplně poslušným vědcům VUT v Brně, Kristus povoluje vše přetvořit na energeticky, ekologický a mravně neotřesitelné. Žid.6/3,6až12/28, K.M.1/4až19/6. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Boj COVIDEM a jinými ekonomickými tresty, je bojem trestajícího mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, proti neposlušným Bohům SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je proti boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Ve třetím roce mého působení, od roku 2018, do roku 2021, Iz.29/11až24až37/30,35až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5, 8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3, 9,14,18,23/7, v Kristem vyvoleném Česku, musí být uplně poslušným služebníkům Krista z Božího DOMU, z VUT v Brně, SLUNEČNÍM KRÁLŮM, BOŽÍM SYNŮM, Bohům KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, kněžím s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, UHLÍKOVÉMU NEUTRALISTOVI, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucímu ÚTZB, TOPENÁŘI a VZDUCHOTECHNIKU profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz, zřejmé, že rok Božího trestu, rok zabíjení neposlušných, ekonomických, militaristických, křesťanských SVINÍ, či NETVORŮ, COVIDEM, již uplynul. Jer.23/12, Ez.3/4,21až28/9, atd. Kristus chce ukončit rok trestání a zabíjení neposlušných křesťanských, militaristických hlupáků COVIDEM, 5.Moj.7/6,15, za odmítání zřízení Boží majetkové, mírové, celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu a uhlí, pro jejich celosvětovou záchranu, na celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem, nad všemi státy. Vůle Boží je, aby zbývající ropu, plyn a uhlí, bylo možné použít pouze pro potřebu přeměny fosilní energetiky, na energetiku z OBNOVITELNÉ ELEKTŘINY. Ropa, plyn a uhlí již nesmí být používána na zábavu boháčů a ostatních pomatenců. Kristus chce ukončit zabíjení neposlušných sviní COVIDEM, 5.Moj.7/6,15, v době novoluní MĚSÍCE, od soboty 13. března 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021, v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, ve spravedlnosti vyšší, než byla v době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. V době socialismu, pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš, nosil v průvodech své Bohy, LÉVIJCE, Marxe a Engelse, na obrazech, v průvodech. Celosvětová Boží majetková rovina je nezbytná. Kristus, za tři roky mých skutků, od r. 2018, do roku 2021, Iz.37/30,35, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, chce nechat zakořenit elitu VUT v Brně, v pravdě o Kristu, a o energetice. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12, 18,32/16až43, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43, Jud.12, Jer.1/17až11/19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým trestem, zabíjením neposlušných sviní, či NETVORŮ, COVIDEM, nutí kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technické elity VUT v Brně, aby učinili rozhodnutí, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, nastane neprodleně, v DEN PÁNĚ VZKŘÍŠENÍ nového Krista z MRTVÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, čtením těchto textů v ČRo a v ČT. Ám.3/7,15až 8/2,11. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, a Česka, je vlastně VZKŘÍŠENÍ Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE z MRTVÝCH, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde Kristus pečuje o neposlušné svině, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus vyžaduje, aby technická elita VUT v Brně učinila rozhodnutí, že do úplňku MĚSÍCE v neděli 28. 3. 2021, z Česka zmizí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice. Kristus, neposlušné ekonomické, militaristické svině vydal do moci klamu tím, že způsobil, že vládnoucí hlupáci mají za Bohy pouze výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, RAKETY, atd. Rozhodnutím technického lži lidu VUT v Brně, musí být Česko vysvobozeno od uvedených zlých vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Křesťanská, militaristická, ekonomická nepravost, všech stávajících vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží všech církví, je prokázaná. Pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto zlé pokolení, všichni neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu Krista mrtví, skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, SVINĚ, debila ministra obrany Metnara ministr@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, sekretariat.mo@army.cz, prosetrovatelMO@army.cz, info@ army.cz, ombudsman@army.cz. Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou prokazatelně technicky debilní. Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky Česka a světa, pro toto pokolení, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, prokazatelně nemají. Prokazatelně, pro odstoupení technického rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, dělají totálně chybnou energetickou koncepci Česka a světa. Viz např. texty v kapitole 280, na straně 47 až 64, a na konci kapitoly. K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/27. Zločinci musí být vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení. V ČRo a v ČT musí být zveřejněno, že Písmo, do poslední čárky, Mat.5/3až18, má povinnost naplnit Policie ČR v Rosicích, npor. Koláček, napor. Šoukal bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, a KSZ v Brně JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Mají povinnost učinit rozhodnutí, Ab.2/2, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021. Mají povinnost tím ukončit křesťanské MODLOSLUŽBY. Kol.3/5, Dan.9/14,27,11/39, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Sof.1/11až3/11, MODLOSLUŽBY v Domašově domasov@dieceze.cz, má povinnost ukončit Policie ČR v Rosicích. Nový Kristus, VZKŘÍŠENÝ těmito texty z MRTVÝCH křesťanských sviní, či NETVORŮ, nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Neposlušné křesťanské ekonomické, militaristické svině bude zabíjet COVIDEM tak dlouho, dokud se mnoho úplně poslušných služebníků, nerozhněvá na uvedené Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a nepošle je z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm115/17, K.M.1/4až12/10,17,27. Kristu, sedícímu ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se žádný Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nebude posmívat beztrestně. Kdo si co v Česku vybere, to bude mít. Kdo si vybere trestání, ničení, boření, či podvracení SLOV

 

NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, bude zabit COVIDEM, Ez.28/9, či jinou strašlivou záhubou. Kdo si vybere bdění, sázení a budování všeho nového, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚVYSOKÝCH, tomu Kristus postupně setře každou slzu z očí tím, že brzy bude mít celosvětovou, majetkovou mírovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských, či technických zvířat. Jer.31/27,32, Iz.63/14,18,65/15. Dále bude mít, dle Božího plánu, dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ ropy, plynu, a uhlí, pro každý stát, a plnění dokonalého Božího technického rozumu proto, Bhag.15/15,16, K.M.7/16,27, aby ropa, plyn a uhlí, vydržely světu, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, již dávno mají zákaz křesťanských modloslužeb. Dávno měli povinnost obrátit svoje chrámové protikladné bludy, v kvílení. Ám.8/2, Dan.9/27,11/39. Nový Kristus vyžaduje, aby technická elita vědců VUT v Brně, učinila rozhodnutí, že vládnoucí Bohové SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vejdou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, jako lháři, pokrytci či zločinci. Drze lžou o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím drze lžou o správné energetické, ekologické a mravné koncepci Česka a světa, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní vládnoucí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanské SKÁLY, PRACHŮ A ZBRANÍ, Kristem prokletí politici pravice a levice, atd., jdou do HROBU, či do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, Mal.1/7až3/10,12,16,19, kdy v Česku, kvůli neposlušným, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, a tím jdou do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války. Neposlušné, vládnoucí, ekonomické, militaristické svině, Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků na ropu, plyn a uhlí, nesmyslně dupou celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nad lidmi nyní mohou vládnout pouze Boží služebníci, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, pokorní a úplně poslušní. Kristus vyžaduje, aby v Česku, v prvním státě na světě, bylo seto, sázeno, budováno vše nové, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude neprodleně zřízená nová STÁTNÍ SPRÁVA, a nová vláda Česka, dále uvedená, pokorná a úplně poslušná. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již vstal z MRTVÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických NETVORŮ, či sviní, ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že se vyvýšil pomalým Božím SOUDEM, na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6až102/18,27, Iz.5/4,16. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, má povinnost učinit technický lid VUT v Brně, živený Božím technickým rozumem, odjakživa. Technická elita musí učinit toto rozhodnutí. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, Česka a světa, má povinnost neprodleně zřídit vládu premiéra Ing. Rákose z Brna, dle textů v kapitolách 279 a 280. Od této vlády, Kristus, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, nebude odstupovat. Chce v Česku, v prvním státě na světě, pomocí vlády, svým rozumem, tvořit vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kdo ze sedmi ANDĚLŮ Brna, se vzdá svých výsad vládnout nad lidmi, je debil, jde za trest do říše ticha. Bár.3/38,4/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, BŮH POKOJE, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, kvůli sobě samému. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka BEBB, debilů, nechce ze sebe nechat dělat křesťanského, militaristického, ekonomického, GENIÁLNÍHO debila. Nad geneticky prasečími mozky vědců má totiž totální převahu. Vědcům dává svůj technický rozum tak, jak sám chce. Při Božím navštívení v tomto pokolení, nikdo nemá ve své moci, svého DUCHA, svého geneticky prasečího mozku. Kristus bojuje s vládnoucími Baaly a DÉMONY, o moc vládnout nad lidmi. Vyžaduje, aby veškerou moc nad lidmi nyní měli kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, Bohové, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, a tím pokorná, a úplně poslušná nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, vytvořená dle kap. 279, 280. Nenechá nikoho neposlušného bez trestu. Vláda stávajících Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ, SVINÍ, je pouze dočasná. Kristus SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, v Písmu, i v horoskopu v novinách Rovnost redakce.brnensky@denik.cz, Ludek.Mahel@denik.cz, redakce.breclavsky@denik.cz, slibuje, že svou trvalou vládu nad Českem a nad celým světem, nastolí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v tomto novoluní, od soboty 13. března 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021. Kristus, vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. politiky pravice a levice, neposlal, a nemluví k nim, svým Božím technickým rozumem, pro toto neposlušné, zlé pokolení. Politici pravice a levice, svádějí pracující lid debilitou, svých nesmyslných energetických koncepcí na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, lžou o Kristu, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, ke své záhubě. Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE se zdráhají poznat, kvůli svým dobře placeným korytům. Neposlušní boháči, zbrojaři, se bojí budoucnosti pod Božím vedením NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO mediálního MISTRA Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Nikdo nechce vyjít ze SMRTI EGYPTA otročení křesťanským, militaristickým, ekonomickým, náboženským a jiným sviním, otročení NETVORŮM vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice všech států, a jejich Bohu, vládci křesťanského PEKLA, vůdci církve katolické, všeobecné, BELZEBUBU, Satanu papeži Františkovi. czech@vaticannews.va, ceco@spc.va, info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va. Kristus neposlušné svině zničí a zboří, když v ČRo a v ČT bude zveřejněno, že OTEC lží, zločinec, Kristem prokletý Satan papež František se s Kristem, s Bohem ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nemůže měřit. Iz.14/14až 29/11až24až66/24, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Satan papež František je SYNEM ZATRACENÍ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Rozhodnutím o úplném zničení SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, SYNA ZATRACENÍ, BELZEBUBA, debila papeže Františka, Kristem prokletého hlupáka, bude osvobozen pracující lid a pracující technická inteligence, od jeho SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Úplné zničení SYNA ZATRACENÍ, BELZEBUBA papeže Františka, je energeticky nezbytné kvůli tomu, aby Kristus dovolil pracujícímu lidu, a technické pracující inteligenci, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu z VUT v Brně, mluvit pravdu o jedině správné, a jedině možné Boží energetické koncepci Česka a světa. Zničením SYNA ZATRACENÍ BELZEBUBA papeže Františka, budou osvobození váleční úprchlíci tím, že budou úplně zničená všechna náboženství světa, a úplně zničeni zbojaři, vojáci, a války tím, že budou sešrotovány zbraně, všech států světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Nový Kristus chce v Česku, pomocí nové vlády premiéra Rákose, sázet vše nové, celosvětové, mírové, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto v Česku vyžaduje neprodlené, úplné zničení, všech Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Křesťanští neposlušní zločinci, hlupáci, lháři, pokrytci, NETVOŘI, SVINĚ, Boží technický rozum, pro toto pokolení, od Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již nedostanou, protože jsou Kristem určení k úplnému zničení. Jejich spálení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je energeticky nezbytné. V Česku, z uvedených neposlušných sviní, nesmí zůstat ani kořen, ani větev. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

 

atd. Při totálním odstoupení Božího technického rozumu, o správné energetické koncepci, potřebné pro toto zlé pokolení, od geneticky prasečích mozků vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, od DÉMONŮ a Baalů, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. může být v Česku, a ve světě, všechno pouze stále horší. Modlitba OTČENÁŠ, uvedená v Matoušovi 5/3,9,14,18,6/9,23/7, platila pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. 1.Kor.1/27, 4/20,10/11,14/36až15/33, Jud.12, atd. Kristus vydal neposlušné křesťanské svině, či NETVORY, pokušení, službě křesťanské SKÁLE lidí, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, ZBRANÍM. Geneticky prasečí lidské mozky Kristus, svým rozumem, někdy živí, někdy neživí. Protože lidé mají mozky pouze geneticky prasečí, jsou na Božím technickém rozumu, úplně závislí. Neposlušní lidé, svými geneticky prasečími mozky, Krista nenávidí z toho důvodu, že mají staré myšlení o Bohu a o svém rozumu. Myslí si, že svým pohlavním údům, budou dobře sloužit tím, že budou sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., což je omyl hlupáků. Sloužit dobře svému pohlavnímu údu, znamená milovat Boží technický rozum pro toto pokolení, milováním Ježíše Krista, který vše o sobě a Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se před Božstvy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH pokořovat nebude. Neposlušní NETVOŘI se musí před Kristem sklonit sami, dobrovolně, neprodleně. Při odstoupení technického rozumu Krista, každý DUCH, geneticky prasečího lidského mozku, zemdlí. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Mnozí lidé jsou ve své profesi stále dokonalí. To je důkaz toho, že Kristus je Bůh stále živý. Ze svého milosrdenství, svým rozumem, mnohé lidi stále živí. Proto na Velikonoce, v neděli 4. dubna 2021, není nutné Krista vkřísit z MRTVÝCH křesťanských, militaristických, ekonomických sviní. Vzkřísit z mrtvých je nyní potřeba neposlušné svině v jezeře Česka DEBB, debilů. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,12/22až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Nová modlitba, místo OTČENÁŠE, pro úplně poslušné služebníky Krista, ke které se Kristus skloní, je o proklínání Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Ať Vás, bezmocné svině, Žalm33/6až102/18,27, 2.Petr.2/21,3/4až16, Kristus zabije COVIDEM, Ez.3/5,21až28/9, Iz.65/15, horečným zbrojením, Mich.2/3,10, či strašlivou záhubou PEKLA třetí světové války, Jak.4/12, K.M.1/4,12/10,12,17,27, Zach.13/4,8, když z Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z neomylného GÉNIA, znovu učiníte DEBILA, který nerozumí energetice, ekologii a mravům světa. Jer.12/2,4,16. Nové mravy světa musí být ze SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V úplně poslušném Česku, u Božího technického lži lidu VUT v Brně, musí FÍKOVNÍK Bhagavadgíty nasadit PRVNÍ PLODY tím, že se stane SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. FÍKOVNÍK Bhagavadgíty již nasadíl Boží PLODY, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými Kristus, v Česku, vyhání DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Na jaře roku 2021, Kristus dovoluje prořezat VINNOU RÉVU Bible a Tóry tak, že v Česku zůstane pouze úplně poslušný pracující lid, a úplně poslušná technická pracující inteligence. Boháči a jiné svině, NETVOŘI, již nebudou, není pro ně, na NOVÉ ZEMI, žádné uplatnění. Vinice v Česku patří pouze Kristu samotnému tím, že na rektorátu VUT v Brně vznikne jediná církev Česka, nová vláda premiéra Rákose, s Boží mocí zákonodárnou. FÍKOVNÍK Bhagavadgíty je tímto výkladem zakořeněn ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto výkladem Písma v ČRo a v ČT, Bůh zastaví trestáním lži lidu COVIDEM, a jinými tresty. Kristus ví, že boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Proto chce, aby Kristem vyvolené Česku nastolilo majetkovou, celosvětovou rovinu, kde budou jenom stejní BOHÁČI. Všichni budou stejně bohatí. P.P.2/12,13,8/8,12, Ageus2/6,18,19, 2.Kor.4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7až13/20, Gal.1/7až3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Zjev.1/1až22/21, atd. Kristus se skloní k modlitbě úplně poslušných, a úplně bezmocných, zlých vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. NOVOU MODLITBOU JE: Ať Kristus zabije COVIDEM každou militaristickou, ekonomickou, křesťanskou svini, která bude v dubnu 2021, slavit VELIKONOCE tradičním způsobem, MODLOSLUŽBAMI SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Mar.4/12,7/7až13/20, Ez.3/5,21až28/9až39/8,13,21,29, Iz.63/14,18,65/15,66/24, Kol.3/5, Jer.31/27,32, atd. Vzkříšení Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, z MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, z OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů, nastane v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v ČRo a v ČT. Na VUT v Brně, se musí připravit choť pro Krista, ŽENICHA, či MANŽELA. NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, DRUŽKA, KRÁLOVNA MÍRU, PANNA, nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, stvořená dle textů v kapitolách 279 a 280. Kristus bude vzkříšený z mrvých, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, až s pomocí této, úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. S pomocí úplně poslušné vlády, vytvořené dle kapitol 279 a 280, Kristus bude sázet vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nejenom v Česku, ale v celém světě. Kdo nebude mít vše energeticky, ekologicky a mravně nové, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021, bude na Velikonoce 2021, znovu uvržen do OHNIVÉHO jezera hořícího sírou střelného prachu militaristy, debila, ministra obrany, Metnara ministr@army.cz, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, SLOVO DOGONŮ z Mali, 1.Tes.4/7,16,5/2, Gal.1/7až6/7, Zj.1/1až19/7,8až20/11,15, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Pokání na odpuštění energetických hříchů všem národům, má povinnost hlásat Česko, neprodleně, v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 13. března 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021, v ČRo a v ČT tak, aby Kristus vládl všem státům. Z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, píši pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, zbrojařů, SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 1997, či od roku 2000, již 3 x 8, to je 24 let, protože nyní máme rok 2021. Pomalý Boží SOUD píši tak dlouho proto, aby Česko dobrovolně vytvořilo novou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Místo jednoho roku Božího trestu, Jer.23/12,29,32až51/58, Kristus neposlušné Česko a svět, trestá vždy 3 roky, celkem 8 x 3, celkem tedy již 24 let, od roku 1997, do roku 2021. Iz.37/30,57/10,16,20,66/24, atd. V roce 2021, po třech letech Božího SOUDU, od roku 2018, do roku 2021, po zveřejnění těchto textů, chce sázet vše energeticky, ekologicky a mravně nové, neotřesitelné, pomocí nové vlády Česka, NEVĚSTY, KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ, DRUŽKY KRISTA, PANNY. Iz.29/11až24až37/30až57/51,16,20,66/24, K.M.1/4až7/16,27,8/21,12/10,17,27až19/6, Jer.1/17,23/12,29,32až31/27,32až51/58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Po tříletém trestání neposlušného Česka, za tradice, nyní od roku 2018, 2.Král. 22/3,13,23/23, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,13/16,17/10,20,34, do roku 2021, Iz. 29/11až24až37/30až57/10až66/24, po ročním trestání neposlušných, ekonomických, militaristických sviní Česka a světa, po ročním zabíjením COVIDEM, Jer.1/17až23/12, se chce smilovat především nad úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, který, ze svého milosrdenství, svým technickým Božím rozumem, živí odjakživa. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Dle písničky od LÉKAŘE, od mediálního MISTRA Ježíše Krista, od DUCHA SVATÉHO, HVĚZDY NAD HLAVOU od kapely Chinaski ladislav.vajdicka@brainzone.cz, david.tkac@brainzone.cz, milan@mars-promotion.cz, martin@chinaski.cz. Za poslední tři roky mého prorokování SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od roku 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, nyní od roku 2018, do roku 2021, Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, chce splnit mé, tříleté přání, najednou, Řím.11/32, nyní před VELIKONOCEMI 2021, již v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 13. března 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 28. března 2021. Kristus je nyní OVOCEM svých úmyslů, na STROMĚ nové STÁTNÍ SPRÁVY, a nové vlády Česka, stvořené dle kapitol 279 a 280, uvedených ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, především pro Boží technický lid, pro kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, a pro vládu premiéra Ing. Rákose. Nový Kristus je sladkým OVOCEM, MANOU, majetkové, Boží, celosvětové, mírové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro úplně poslušné služebníky, od kterých, svým technickým rozumem, již nebude odstupovat. Pro neposlušné křesťanské, militaristické, ekonomické svině, pro MODLOSLUŽEBNÍKY, v dubnu, na Velikonoce, v neděli 4. března 2021, v chrámech postavených lidskýma rukama, kde Kristus nebydlí, Sk.3/21,7/41,47,17/23,30, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, je otevřená dokořán PEKELNÁ KŘESŤANSKÁ BRÁNA pro svině, 2.Petr.2/21, či pro neposlušné NETVORY,

 

Jób9/13, Mat.7/13, pro Kristem prokleté politiky pravice a levice, které Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pro jejich Bohy, pro drzé pozemské OTCE Satany kněze, kterým, pro odstoupení rozumu Krista, zůstaly jenom mozky geneticky prasečí, či geneticky myší. Kdo odmítne vejít do odpočinutí od energetické, ekologické a mravní zhouby, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, při úplňku MĚSÍCE 28. 3. 2021, bude Kristem zabit COVIDEM, či jinou strašlivou záhubou PEKLA třetí světové války. Ez.28/9,39/13. Kdo se nyní neprodleně k novému Kristu nevrátí, kdo nevyzná své viny a lži o Kristu, a lži o koncepci energetiky, toho Kristus zabije COVIDEM, či jiným pekelným křesťanským trestem, např. HOREČNÝM ZBROJENÍM a třetí světovou válkou. Kdo se neprodleně ke Kristu nevrátí, toho Kristus, odstoupením svého technického rozumu pro toto pokolení, nechá navěky, ve vězení temnoty jeho geneticky prasečího mozku. Kristus vyžaduje rozlišovat SKÁLU Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ MNÍZKÝCH, od SKÁLY nových vládnoucích Bohů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. SKÁLOU politiků pravice a levice a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, jsou PRACHY, ZBRANĚ a ostatní výrobky lidských rukou. SKÁLOU nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a nové vlády Česka, vedené premiérem Ing. Rákosem, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nový Ježíš Kristus, jeho technický rozum, určený pro toto pokolení, uvedený v zákonech POLE VĚDY Písma. Žádné lži Kristus již nesnese. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kristus Česku, veškeré energetické, ekologické a mravní zlo, které Česko dělá, pro totální neposlušnost technické elity KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, bez meškání vráti všemu lži lidu Česka, na jeho hlavu. Jóel1/14, 2/11,26až4/2,4,12, atd. Trestání a zabíjení COVIDEM, a jinými Božími tresty, bude pokračovat, protože Kristus se před vládnoucími NETVORY Česka, či sviněmi Česka, sklánět nebude. Jób9/13, 2.Petr.2/21. <