Kontakt

Největším darem od Krista, je komunikace, či kontakt s Bohem, s takovým VŠEMOHOUCÍM, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Klíčem pro vstup do bran Božího království, je komunikace se SLOVEM NOVÝCH NEBES, ozářených SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu. ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, nedostanou zpupní křesťanští BEZBOŽNÍCI, sloužící, pro svou chamtivost, to je MODLOSLUŽBU, STUDENÝM PEKELNÝM OHNĚM, protikladných a promyšlených žvástů ekumenického katechismu, Baalům, to je boháčům a DÉMONŮM, to je bankéřům. Kristus, své SLOVO NOVÝCH NEBES, dá pouze pokorným a poslušným služebníkům Božím, kteří budou v koncích se svými znalostmi, pro svůj rozum zvířat tím, že z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že děsivá temnota křesťanského katechismu, a krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, k vyléčení není, pouze k úplnému zničení. Kontakt s novým Kristem, naváží pouze ti, kdo ukončí cestu k energetickému a ekonomickému zmaru, úplným zničením křesťanského militarismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kdo začnou mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Dle Písma a písniček od Krista. Nový Kristus bude STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM SPRAVEDLNOSTI okamžitě, když v Česku bude SKÁLOU, která nahradí SKÁLU BANKOVNÍHO SYSTÉMU, SKÁLU VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a SKÁLU krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, ekumenického katechismu. Kristus se smiluje se, když bude SKÁLOU, pro třešňový sad úplně poslušných Božích SYNŮ, na svém úbočí, kteří nebudou zdržovat DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Boží spravedlnosti, tentokrát nikoli socialistické, ale energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné.

Kontaktujte nás