Kapitola 275 – 52, 64 stran.

04.11.2020 21:31

Kapitola 275 – 52, 64 stran. KORONAVIR a všechny ostatní Boží tresty, opakovaně uváděné, slouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k nastolení úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s Boží mocí výkonnou, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA lži lidu VUT v Brně, vedeného neposlušným rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz. Jeden Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vládne všem státům světa. Jeden Bůh všem káže, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jeden Bůh všechny neposlušné přivede do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pomocí jím v Písmu vyvoleného Česka. Do křesťanské, militaristické temnoty zmaru, Kristus všechny svázal, pro neposlušnost KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Také v NOČNÍ LINCE Proglasu zive@proglas.cz, zaznělo, že krutí zmijí jed protikladných křesťanských bludů, je již náboženstvím pouze pro hlupáky. Křesťanské militaristické svině stále nevěří textům Písma, že komunistické OVCE Kristus oddělil od KOZLŮ ČSSD v době, kdy v Česku komunistické BERANY postavil po své pravici, v době 40-ti let Boží socialistické majetkové roviny, určené pro převýchovu Kristem prokletých boháčů, bankéřů, obchodníků, vojenských kaplanů, a jiných hlupáků. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus, ve vzedmutém jezeře Česka DEBB, debilů, od kterého odstoupil svým Božím technickým rozumem, již nechce žádné křesťanské tradice, např. ČERTA a MIKULÁŠE, VÁNOCE, nebo volby v USA, kde hlupáci chtějí, aby jim vládli DUCHEM CHUDÍ hlupáci Tramp, či Biden, místo Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes. 2/3,11,3/1,11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se na křesťanské Vánoce nikdy nenarodil. Byl, či je člověkem dočasně, pouze pomocí děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Od roku 2000, pomalým SOUDEM ničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Jud.12, atd. Pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je již vzkříšený ze vzedmutého moře křesťanských, a jiných neposlušných, militaristických sviní Česka a světa. Běda technickému lži lidu VUT v Brně, když odmítne rodit nového Ježíše Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Narození se nového, mladého Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro toto vzpurné pokolení, je vždy při úplňku MĚSÍCE, nyní v pondělí 30. listopadu 2020, a ve středu 30. prosince 2020. Rodit nového Krista mohou úplně poslušní služebníci, osvobození SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Jer.1/17až30/6až31/27,32, 1.Petr.2/16, Ža.33/6,102/18,27, atd. Běda lži lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ, Bohů s Boží mocí výkonnou, z VUT v Brně, když nového Krista neprodleně neporodí. Když do Vánoc 2020, nespojí neposlušné, bez rozumu Krista mrtvé tvorstvo, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kdo bude slavit tradiční křesťanské Vánoce, rozením křesťanského Krista, je Kristem ZÁKONODÁRCEM prokletý. Hlupáci, kteří nemají o Kristus SOUDCI a ZÁKONODÁRCI ani ponětí, pro neznalost Písma, jdou do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, horečného zbrojení a do další světové války. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. Trestání Česka a lidstva KORONAVIREM, a jinými, opakovaně uváděnými Božími tresty, bude pokračovat do doby, kdy technický lži lid VUT v Brně pochopí texty Písma o tom, že všichni lidé, celého světa, kvůli energetické spáse Česka a světa, mají povinnost si zpevnit svého vnitřního člověka. VNITŘNÍ ČLOVĚK je lidský mozek, který je pouze geneticky prasečí. Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až mnoho lidí si zpevní VNITŘNÍHO ČLOVĚKA, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEČKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve veřejnoprávním vysílání. Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, až mnoho lidí bude požadovat, úplné zničení křesťanské SKÁLY, především PRACHŮ a ZBRANÍ, zničením politiků pravice, zničením vlády DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím technickým rozumem, až mediální hvězdy Česka, stejně MOCNÉ a NEOMYLNÉ, jako je Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zářící navěky a navždy, budou požadovat vytvoření vlády nové, úplně poslušné, uvedené na konci kapitoly 268. Když neposlušný, to je mrtvý technický lid VUT v Brně, se neprodleně neoddělí od neposlušných, křesťanských, a jiných militaristických sviní, když nezničí vládu ekonoma premiéra Babiše, když zase nikdo nepochopí vůli Krista, Kristus Česko zničí strašlivou záhubou kvůli tomu, aby neposlušné, vzpurné Česko, bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus uzdraví Česko a lidstvo z KORONAVIRU a jiných nemocí, až technický lži lid VUT v Brně pochopí, že úplné zničení křesťanství, zničením křesťanských Vánoc, je vůle Páně. Když technický lži lid znovu promarní tento zlý čas, Kristus trestání Česka a světa KORONAVIREM zase zesílí, kvůli naplnění proroctví, o novém dnes naplnění Písma, příchodu Krista ZLODĚJE do Česka, nyní v novém novoluní MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma, od neděle 15. listopadu 2020, do pondělí 30. listopadu 2020. Kristus se nad Českem a světem smiluje, až rektor Štěpánek bude úplně bezmocný. Ža.102. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 275 –64 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 54. Česká bible kapitola 275. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 275 obsah není uvedený. Napsáno v době úplňku MĚSÍCE v sobotu 31. října 2020. ÚPLNĚK MĚSÍCE je den narození se NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro úplné služebníky Krista je uvedené veškeré BOŽÍ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, jediným zdrojem pravdy o Česku a o světě, a o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako jediný Bůh všech států světa. Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA musí být nejdříve pomalým POSLEDNÍM SOUDEM tohoto vzpurného a zlého pokolení. KNIHOU ŽIVOTA budou, až nový kněz, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, Bůh s Boží mocí výkonnou, BOŽÍ SYN, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, přijme svoje neodvolatelné povolání a vyvolení. Má povinnost být BOŽÍM SYNEM, pokorným, úplně bezmocným, úplně poslušným, a Kristu vděčným vykonavatelem Boží moci, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vůle Boží je, aby zveřejněním těchto textů ve veřejnoprávních médiích, v jedinou hodinu byly zničeny všechny křesťanské, militaristické hodnoty vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice tím, že bude úplně zničena děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu církve katolické, všeobecné. Nastolením vlády VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad Českem, a celým světem, kvůli energetické spáse Česka a světa, bude zničen krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, militaristických, vychytralostí, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus se nad neposlušným, to je nad mrtvým Českem, a světem, chce smilovat, svým Božím technickým rozumem, v novém DNES naplnění Písma, v novém novoluní MĚSÍCE, od neděle 15. listopadu 2020, do pondělí 30. listopadu 2020. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, v pondělí, v pracovní den celosvětového, mírového Božího království, již nelze milovat věci minulé tím, že nelze milovat stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, ve všem lžou. Kristus, svým Božím rozumem, Česku a lidstvu dělá dobro i zlo tím, že řídí geneticky prasečí mozek každého člověka tak, aby byl buď Bohem trestajícím, nebo milujícím. Nyní, když ničí vše co zasadil děsivou temnotou protikladných bludů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, je prokazatelně Kristem trestajícím. Nechce, aby na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, zase znovu byla třetí křesťanská PŮLNOC. Dle svého plánu, kvůli energetické spáse Česka a světa, viditelnou debilitou vládnoucí elity, vládnoucích Bohů, ničí vše co zasadil křesťanským, militaristickým PEKLEM. Neposlušné, to je mrtvé, křesťanské, či ateistické svině, Kristus ničí odstoupením svého Božího rozumu. Jsme stále Kristem trestáni, odstoupením technického rozumu Ježíše Krista, i od kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. V jezeře Česka BEBB, debilů, pro úplně poslušné služebníky Krista, již je viditelná debilita např. drzých pozemských Otců Satanů kněží, NETVORŮ, Štěpána Matušky z twr@twr.cz, Jakuba Mrázka z mrazek@iapg.cas.cz, jakub.mrazek@cb.cz, nebo pomatených hostů náboženského pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, křesťanské, neposlušné svině Daniely Karafiátové. Odpovědnost za šíření náboženských a politických bludů v Brně, nese NETVOR, neposlušná ředitelka ČRo v Brně hana.ondryasova@rozhlas.cz. Protikladná dogmata křesťanského PEKLA, šířená v médiích, má Kristus za bludy, od samého počátku křesťanství. V sobotu 31. října 2020, měl Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, slavit v Česku svoje narozeniny, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to u svého technického lži lidu VUT v Brně. V tento den, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, ve své křesťanské logice tvrdili, že POSLEDNÍ SOUD politiků pravice a levice, a jiných hlupáků, ještě nenastal. Tvrdili, že v době DUŠIČEK, na křesťanských hřbitovech, ještě nevstaly z hrobů DUŠE zemřelých, shromážděných v křesťanském OČISTCI. Křesťanské, militaristické drzé svině, stále nevěří textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o křesťanských hrobech. Do křesťanských HROBŮ, nyní, v době pomalého Božího SOUDU, pomocí těchto textů, padli všichni, jak mrtví, tak živí. Mrtví jsou ti, kdo pro svoji křesťanskou, militaristickou neposlušnost, rozum od Krista nemají. Živí jsou ti, které Kristus živí, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, i dnes. Z těchto křesťanských HROBŮ nyní Kristus vytahuje jak uvedené mrtvé křesťanské svině, tak uvedené živé ateistické svině. Vzkříšení z mrtvých sviní, ze vzedmutého moře jezera DEBB, debilů Česka, mají nyní povinnost učinit, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, s Boží mocí výkonnou, technického lži lidu VUT v Brně. Mají to učinit tím způsobem, že zpevní svého VNITŘNÍHO ČLOVĚKA, to je svůj geneticky prasečí mozek, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu slíbil, že v Česku, mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, jejichž lidský DUCH zemdlel, svůj Boží technický rozum zase vrátí proto, aby v Česku, mnozí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, mnozí BOŽÍ SYNOVÉ, mnozí Bohové, s Boží mocí výkonnou, technického lži lidu z VUT v Brně, zářili jako mediální hvězdy, navěky a navždy. Pro viditelnou debilitu drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, stále žijeme v křesťanském vězení, v křesťanské KLECI. Viditelná debilita uvedených drzých pozemských Otců Satanů kněží, je příčinou viditelné debility neposlušné křesťanské BOŽÍ TROJICE z VUT v Brně. Rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Ježíše Krista nelze zažalovat za zlo, které dělá, kvůli debilitě uvedených vzpurných NETVORŮ Česka, od kterých odstoupil, svým technickým rozumem. Dokud na VUT nebude rozhodnuto, že uvedení křesťanští hlupáci zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, bude se lži lidu Česka líbit debilita Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince, hlupáka ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Energetická koncepce tohoto NETVORA pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie, je zločinem, viz další texty a kapitoly na www.pametni-kniha.cz. Kristus vrátí svůj Boží technický rozum, pouze úplně poslušným služebníkům, kteří si za jediného vládce Česka a světa vyvolí NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mám povinnost zahanbit technický lži lid VUT v Brně, který Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Kristus, u nového Božího technického lidu, ruší a ničí neposlušnou, křesťanskou Boží trojici, kterou nyní tvoří tři OSOBY, OTEC, SYN a DUCH SVATÝ. OTCEM veškerého zla na světě, je nyní kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, úplně poslušný, bezmocný, a Kristu vděčný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. SYNEM ČLOVĚKA je nyní ředitel EÚ VUT v Brně, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA docent Pospíšil. Třetí křesťanskou osobou je DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, který žije mezi námi. Tomu se nesmí nikdo beztrestně posmívat, ani v tomto křesťanském věku bezbožných hlupáků, ani ve věku budoucím, v celosvětovém, mírovém Božím království, kde Kristus bude vládnout pomocí tvrdých mužů technického lidu Česka a světa. Já se stále modlím svými skutky, abych vyvázl z vrcholného Božího trestu, kterou je odstoupením Božího technického rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně, který Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Proto mám odvahu napsat, že třetí osobou neposlušné křesťanské Boží trojice, je DUCH SVATÝ, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Ježíši Kriste, moje SKÁLO dej, z milosrdenství svého technického rozumu, ať profesor Hirš, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je stejně MOCNÝ, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, MILOSRDNÝ, jako jsi TY, to je stejný, jako DUCH SVATÝ. Když nebude tímto způsobem vylit NOVÝ DUCH veškerého Písma od Krista, na VUT v Brně, nebudu už nic, protože každý lidský DUCH, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, zemdlel. Kristus již dokázal svoji moc, pro prosazení své vůle, trestáním. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Dějiny Česka a světa nejsou tvořeny lidmi, kteří dokázali, pomocí zvyšující se ekonomiky, zničit planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, jako si to stále myslí zakladatel KOZLŮ ČSSD, neposlušný, Kristem prokletý hlupák, KOZEL prezident Zeman info@zemanmilos.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, již je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států celého světa tím, že vede Česko, a tím celý svět tak, jak si to předsevzal, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzý KOZEL prezident Zeman, dne 28. října 2020, vyznamenal pouze hlupáky, kteří nemají ani ponětí o tom, že lidé mají mozky pouze geneticky prasečí. Vyznamenal hlupáky, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných křesťanských a jiných sviních, svými křesťanskými, či ateistickými bludy, kazí v Česku dobré mravy. Dobré mravy kazí tím, že se svou ekonomickou, technickou či náboženskou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků, nejsou stále v koncích. Pro vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, i od technického lidu VUT v Brně, živeného Božím technickým rozumem odjakživa, nikdo z křesťanských, militaristických sviní, není dobrý, moudrý, spravedlivý a věrohodný. NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Ježíš Kristus, ničící v Česku křesťanský, či ateistický militarismus, který zasadil mletím děsivé temnoty protikladných a promyšlených křesťanských bludů, bude Česko a svět trestat až do úplné poslušnosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Svým Božím technickým rozumem, se nad celým Českem smiluje v jedinou hodinu, při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve veřejnoprávních médiích, či ve školství. Trestající Kristus, jediný Bůh všech států SVĚTA, se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, s Boží mocí výkonnou, z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pochopí texty Písma o svém vyvolení a povolání, úplně zničit křesťanskou Boží trojici. Křesťanskou Boží trojici, OTCE, SYNA ČLOVĚKA a DUCHA SVATÉHO, Kristus ruší pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že je i Bohem např. židů, buddhistů, hinduistů, muslimů, a ostatních pomatenců, kteří všichni dělají to, co se Kristu líbí. Kristus se nyní bude líbit, když noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, učiní rozhodnutí, o nutnosti zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ve veřejnoprávních médiích. Tím učiní rozhodnutí o Boží vůli, o úplném zničením největší křesťanské církve katolické, všeobecné. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je bludné učení drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, dostatečně srozumitelné objasněno pro každou chamtivou či militaristickou svini. Nové Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní zaseto především pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY, pro Bohy s Boží mocí výkonnou, pro technický lži lid VUT v Brně. Pomatenci, či hlupáci stávajících ekumenických církví, pokládají za zázrak dupání planety země, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, pomocí křesťanské SKÁLY, pomocí zvyšující ekonomiky, pomocí křesťanských Bohů, kterými jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, LODĚ, atd. Pokládají za zázrak všechny Boží tresty, všechny nesmyslné války, které Kristus činí kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Božím trestem, je nyní např. také KORONAVIRUS. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, MEDIÁLNÍ MISTR, MEDICIMAN, jediný OTEC, UČITEL a LÉKAŘ všech lékařů, i pomateného lékaře MUDr. Jana Blatného blatny.jan@fnbrno.cz, nového ministra zdravotnictví tisk@ mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz, mzcr@mzcr.cz, COVIDEM se pekelně snaží prosadit svoji Boží vůli, o minimalizaci těžby ropy, dle písničky od Michala Tučného. Boží vůli je neprodleně a dobrovolně prosadit minimalizaci těžby ropy, dle dokonalé lásky zákonů POLE VĚDY Písma, bez Božího trestu, kterým je KORONAVIRUS. Správná Boží energetická koncepce je minimalizace těžby ropy, a její celosvětové využití pouze pro přestavbu Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Tučného. Zakopanej pes je v tom, že se dá žít i s PANÍ SMŮLOU, kterou je Kristem prokletá, neposlušná, to je mrtvá církev katolická, všeobecná, MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA, či ČARODĚJNICE. Bohem této církve je Kristem prokletý BELZEBUB, vládce Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. SVINĚ, ZLOČINEC, NETVOR papež František info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va, czech@vaticannews.va, ceco@spc.va, tisk@cirkev.cz, cpr@apha.cz, zive@proglas.cz, twr@twr.cz. Zakopaní psi, v křesťanském hrobě na VUT v Brně, jejichž povolání za nové kněze, s Boží mocí výkonnou, je neodvolatelné, kteří na vládnoucí Baaly a DÉMONY stále nedokáží ani štěkat, jsou především dva. VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB, profesor Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborník na energetiku, ředitel EÚ VUT v Brně, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Uvedení dva psi, svými geneticky prasečími mozky, stále nevěří textům Písma o tom, že správná energetická koncepce Krista, kterou je neprodlené minimalizování těžby ropy, je uvedená ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje její zachování pro další BOŽÍ DNY. BOŽÍ DEN u Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je 1000 let. Správná energetická koncepce Krista je tedy na další tisíciletí Česka a světa. Energetická koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, Kristem prokletého hlupáka, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, je pouze na jedno volební období, Kristem prokletých politiků pravice a levice. Kdo si co z Písma nyní vybere, to nyní bude mít. Kdo si vybere vládu neposlušné svině, NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jde do křesťanslého HROBU, či do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pomoci KORONAVIRU boří ekonomiku Česka a světa, kvůli své správné energetické koncepci Česka a světa. Ministr Havlíček ve všem lže, protože lže o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ si vytvořili nesmyslnou energetickou koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, svými, geneticky prasečímI mozky. Trestající Kristus vyžaduje, aby úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, BELZEBUBA ministra Havlíčka poslal neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušné svině, za neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Kristus za trest zabíjí COVIDEM, kvůli minimalizaci těžby ropy. Kristus nechce nikoho zbytečně trestat, odstoupením svého technického rozumu, nechce zbytečně nikoho zabíjet. Vyžaduje, aby všichni stávající vládnoucí Bohové došli k pokání tím, že především technický lid VUT v Brně, pochopí texty Písma, o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technický lži lid VUT v Brně již nesmí sloužit majetku Baalů a DÉMONŮ, který shnil z titulu času přelomu věků konce éry doby benzinové, pro blízký ropný a ekonomický kolaps. Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, je nutné děkovat za to, že úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, dovoluje vyjít z vrcholného Božího trestu, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, také od technické elity VUT v Brně. Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, technickou elitu z VUT v Brně a ve světě, živí odjakživa. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lid VUT v Brně, neprodleně učinili NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK, a to mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus již v Česku vstal z moře mrtvých, militaristických, křesťanských sviní, jako první, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nyní vyžaduje, aby z mrtvých militaristických, křesťanských sviní Česka, jako první na světě, vstali pokorní, a úplně poslušní Boží synové, které toužebně vyhlíží všecho neposlušné tvorstvo. Především VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a odborník na energetiku, ředitel EÚ VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Požehnání k mletí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost udělit nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, úplně poslušný, bezmocný, a Kristu vděčný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Zatím se uvedená křesťanská Boží trojice z VUT v Brně povýšila nad

 

Ježíše Krista tím, že odmítá se vrátit, k novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI z VUT v Brně, stále odmítají povýšit opakovaně uváděnou, správnou koncepci energetiky Krista, nad energeticky naprosto nesmyslnou koncepcí Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka. SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové, celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, všech politických a náboženských zvířat světa, a SVĚTLO SVĚTA celosvětově elektronicky plánovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, začne svítit všem úplně poslušným služebníkům Krista, až rektor Štěpánek rozhodne o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA na svícnu, ve veřejnoprávních médiích. Na hladinu rybníka, Česka, již nefouká, protože rybník chrání TOPOLY technického lži lidu VUT v Brně, což je vůle Krista. Jezero Česka DEBB, debilů technického lidu Česka, a tím debilů celého světa, Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vysuší sám, když technický lži lid VUT v Brně pochopí texty Písma o tom, že jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou, může být pouze úplně poslušná vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 268. Kristus, od úplně poslušných služebníků, svým Božím technickým rozumem, již nebude odstupovat, ze svého milosrdenství, když se Česko ke Kristu vrátí v jedinou hodinu, zveřejnění těchto textů. Jezero Česka DEBB, debilů, je zrcadlem SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro každého neposlušného, to je mrtvého vládnoucího Boha, politického, či náboženského. Zrcadlem pro úplně poslušné služebníky Krista, je SLOVO VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůli Krista je, aby po úplňku MĚSÍCE, v sobotu 31. října 2020, technický lži lid VUT zajistil, aby v říši ticha, na smetišti dějin, zmizely veškeré bludy církve katolické, všeobecné, NEVĚSTKY či ČARODĚJNICE. Sloužit neposlušným, to je mrtvým Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, či politikům pravice a levice, v Brně a v Česku, není možné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Přítelem Krista může být každý jeho úplně poslušný služebník technického lží lidu VUT v Brně, který z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zná Boží vůli, kterou je neprodlené zničení všech nemravných náboženství světa, včetně křesťanského PEKLA, v novém DNES naplnění Písma, nyní v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 31. října 2020. Vítězství, bohatství, neobyčejnou moc a vysokou mravnost, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dostanou nyní ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří ve veřejnoprávních médiích učiní Ježíše Krista jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. V neděli 1. listopadu 2020, musí být svátek VŠECH SVATÝCH společnou slavnosti technického lidu VUT v Brně, pro pochopení, že SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost otevřít především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. V pondělí, 2. listopadu 2020, úplně poslušný, to je živý technický lži lid VUT v Brně, má povinnost zrušit DUŠIČKY. Dle děsivé temnoty protikladných katolických bludů, katolického katechismu, a dle krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, křesťanských vychytralostí, jsou DUŠIČKY svátkem zemřelých, kteří očišťují své DUŠE v očistci, což je křesťanská lež. Očistec od křesťanských, militaristických bludů, nyní existuje v Česku, a to na VUT v Brně. Z očistce na VUT v Brně, již se nelze dostat do křesťanského NEBE. Veškerá NEBESA jsou již pouze SLOVA, a to buď křesťanská, atd., MRAVNĚ NÍZKÁ, nebo SLOVA Boží, což jsou SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tím již křesťanská NEBESA nejsou na NEBI, ale jsou na ZEMI. Přesto stále máme křesťanské PEKLO. V křesťanském, militaristickém PEKLE, např. na HRADĚ v Praze, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne drzý pozemský OTEC, SATAN, kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, apha@apha.cz, skolstvi@apha.cz, bvp@apha.cz, ceo@apha.cz, mucha@vira.cz, sekretar.maly@apha.cz, acm@apha.cz, stanislav.zeman@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz. Po smrti každého člověka, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, DUŠI každého člověka umístí tak, jak sám chce, dle textů Bhagavadgíty, která je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Křesťanské, militaristické zlo, nikdy nepřemůže dobro, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového Božího království. Od Krista vychází zář SLUNCE Bhagavadgíty, jas KORÁNU MĚSÍCE, a stejně tak jas OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH OSTATNÍCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V hmotném, křesťanském, militaristickém světě, v křesťanském PEKLE, jsou všechny bytosti chybující, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní Česka. Na VUT v Brně však již musí být SVĚT DUCHOVNÍ, kde jsou všechny bytosti NEOMYLNÉ, stejné jako je NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako DUCH SVATÝ, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pán, který vstupuje do tří hlavních hmotných, neposlušných světů, to je do křesťanství a židovství, do hinduismu a buddhismu a do islámu, a udržuje je, až do jejich zániku, v OČISTCI technického lži lidu na VUT v Brně, je stále stejný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Kristus sídlí v tělech lidí, kteří dělají to, co se Kristu líbí. Neposlušní a vzpurní lidé, i době trestání Česka a světa COVIDEM, dělají to, co se Kristu líbí, protože Kristus má veškerou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Od Ježíše Krista pochází paměť, poznání vědy, i zapomnětlivost. Lži lid VUT v Brně má povinnost zajistit, aby v listopadu 2020, od DUŠIČEK, již nikdo nepadal do HROBU zlého křesťanského militaristického PEKLA, kde místo Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vládnou zlí, bez rozumu Krista mrtví Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, a jejich Bohové, Satani kněží z apha@apha.cz, zive@proglas.cz, twr@twr.cz, biskup@biskupstvi.cz, domasov@dieceze.cz, holub@bip.cz, atd. Kristus, po smrti každého člověka, pomocí inkarnace DUŠÍ, vrhá mnohé DUŠE, do oceánu hmotné existence, do různých DÉMONSKÝCH druhů života. DÉMONI, kteří mají za SKÁLU křesťanské Bohy, PRACHY, ZBRANĚ, atd., postupně klesají do nejhoršího stavu bytí, do PEKLA horečného zbrojení a do přípravy na válku, což je stávající stav pomateného světa, který Kristus chce změnit za pomoci technického lži lidu VUT v Brně. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neposlušné, křesťanské, a jiné vzpurné svině, svým Božím technickým rozumem již nepase, a pást nebude, až do zániku např. ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, církve katolické, všeobecné. Ježíš Kristus činí konec křesťanskému, a jinému militaristickému zlu, odstoupením svého rozumu, které bude trvat až do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH křesťanských militaristických sviní, u BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, na VUT v Brně. Kristus se nad Českem a světem smiluje, až křesťanské militaristické svině přestanou zatloukat svou nevěru vůči Kristu. Nový Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM, pouze NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, nové církvi, nové vládě Česka, pokorné a úplně poslušné, uvedené na konci kapitoly 268. Křesťanský militarismus Kristus ničí pomocí horečného zbrojení a nesmyslných válek a nemocí, nyní také KORONAVIREM. Kristus trestá a vybíjí nesmyslně přemnožené lidstvo, kvůli minimalizaci těžby ropy. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na konci TUNELU PRIVATIZACE Božího, znárodněného majetku Česka, nebude svítit SVĚTLO SVĚTA celosvětové, Boží majetkové roviny. Kristus, po smrti člověka, zřejmě některé vyspělé DUŠE, nechává připravovat veškeré další dění na zemi. Po smrti, Kristus některé DUŠE nechává inkarnovat do těl lidí, které se na světě rodí, některé zlé DUŠE nechává inkarnovat do těl různých zvířat. Proto v Česku, křesťanský očistec již neexistuje, protože nikdy neexistoval, pouze v děsivé temnotě protikladných bludů katolického katechismu. Nyní Kristus připravil, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pro tvrdé muže technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lidu, nastolení vlády BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových kněží, nových Bohů, s Boží mocí výkonnou, kteří realizují přeměnu Česka a světa, na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až vůdce technického lži lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek, se před Kristem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, hluboce poníží. Až bude v koncích se svou moudrostí, svého geneticky prasečího lidského mozku. Až učiní rozhodnutí, že cesta zřízení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království, je pro Česko, a pro svět, jedině možnou a jedině správnou cestou. Až učiní rozhodnutí, že lid VUT v Brně změní hmotný, křesťanský, militaristický, nemravný svět, na svět NEHMOTNÝ, DUCHOVNÍ, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, a bez ostatních lidských Bohů, bez ostatních výrobků lidských rukou, kvůli minimalizaci těžby ropy. Až učiní rozhodnutí, že nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, místo zákonů lidských, politických a náboženských, je jedině možnou a správnou cestou Česka a světa. Kristus vyžaduje neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, s vysokou mravností. Vysoké mravnosti dosáhne Kristem v Písmu vyvolené Česko tím, že neprodleně zruší boháče a chudáky, pomocí SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové rovny. Rektor Štěpánek má povinnost zajistit, aby od krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí

 

ministryně Schillerové, každému trnuly jeho vlastní zuby, kvůli jeho vlastní křesťanské, ateistické, militaristické, či jiné nepravosti. NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek má povinnost děkovat Kristu za to, že pomocí pomalého Božího soudu, Kristus umožňuje úplně zničit naprosto nesmyslné bludy křesťanského výkladu Písma, a dává naději všem úplně poslušným lži lidem Česka a světa, kteří spojí celý svět, v jedno velké, mírové, celosvětové Boží království, pomocí správné koncepce energetiky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, platné pro Česko a celý svět. NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek má povinnost děkovat Kristu za to, že správným čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají tvrdí muži technického lži lidu VUT v Brně, povinnost Česko a celý svět energeticky spasit, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, nastolením celosvětového, mírového Božího království. Kristus se smiluje nad Českem a světem, svým Božím technickým rozumem, až rektor Štěpánek učiní rozhodnutí, že je nezbytné, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA dát neprodleně na svícen, ve veřejnoprávním vysílání. Sekretářka rektora paní cihova@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, telefonicky slíbila, že rektorovi Štěpánkovi vyřídí, aby mně zavolal, abych RADOSTNOU ZPRÁVU, jeho souhlas, mohl napsat do těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kristus se chce smilovat, svým Božím technickým rozumem, nad celým Českem a světem současně, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v případě, že rektor Štěpánek se začně modlit k Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi kvůli tomu, aby zrušit vrcholný Boží trest, pro toto poklení, to je odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, i od technické elity VUT v Brně. Kristus slíbil, že svůj technický rozum, technickému lži lidu vrátí, až VUT v Brně bude KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, což není úkol nad lidské síly. Rektor Štěpánek a BOŽÍ SYNOVÉ na VUT v Brně, dostávají od Krista moc výkonnou. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od zpěvačky Lenky Filipové lenka.lf@seznam.cz, management.lenkafilipova@gmail.com, lenka.info@seznam.cz. Za všechno dění v Česku může čas doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, ten co se skrývá v nás, v Česku. Jsou to opakovaně objasněné roky 40 let Boží socialistické, či komunistické výchovy, pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Je to 70 let od roku 1950, kdy Kristus trestal např. drzé pozemské OTCE Satany kněze, dle textů JÓBA. Je to 400 let od BÍLÉ HORY. Především BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, musí zrychlit ten svůj krok. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, do poslední čárky naplnil texty Písma o znesvěcení své svatyně, pomocí děsivé temnoty protikladných křesťanských bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, např. drzého modloslužebníka Satana Davida Nováka david.novak@cb.cz, a rodičky křesťanských militaristických, ekonomických bludů, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, křesťanské svině Endlicherové twr@twr.cz. Uvedení neposlušní, bez rozumu Krista mrtví NETVOŘI, se v médiích pouze dočasně vypínají, ve své pyše, svých geneticky prasečích mozku, své křesťanské militaristické moci, nad novým, NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, SOUDCEM ZÁKONODÁRCEM všech států světa, a nad neposlušnými křesťanskými bezbožníky, či modloslužebníky, pro odstoupení technického rozumu Krista, i od neposlušných, mrtvých NETVORŮ Božího technického lidu VUT v Brně. Křesťanská bezbožnost bude trvat do doby DRUHÉHO PŘÍCHODU spravedlivého Krista do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době Boží majetkové socialistické roviny. Narození se nového Krista, v novém DNES naplnění Písma, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní v době úplňku modrého MĚSÍCE, v sobotu 31. října 2020. Komunistickou Boží majetkovou rovinu, Ježíš Kristus v Česku nastolil dle textů Písma, v době vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, bez pomoci lidí. VŠEMOHOUCÍ Ježíši Kriste, moje SKÁLO, dej prosím, ať opakovaně uváděné křesťanské militaristické svině, tebou prokletí hlupáci z zive@proglas.cz, twr@twr.cz, david.novak@cb.cz, ondrej.vavrecka@cb.cz, domasov@dieceze.cz, tomas.kasparek@fnbrno.cz, uher@cirkev.cz, prostejov@cb.cz, liskovec@betanie.cz, obec.dobrinsko@volny.cz, holub@bip.cz, biskup@biskupstvi.cz, jakub.skarvan@cb.cz, atd. zahynou, pro svou křesťanskou nepravost, ať neprodleně odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kriste, moje SKÁLO dej, ať s pomocí tvého technického rozumu, Krista NEOMYLNÉHO, z Božího milosrdenství vyvázne vůdce technického Božího lidu, kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, úplně poslušný, bezmocný, a tobě vděčný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Kristus slíbil, že otevře má ústa proroka, s Boží mocí výkonnou, v přítomnosti rektora Štěpánka, který vyvázne z vrcholného Božího trestu, kterým je odstoupení Božího technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od neposlušných, křesťanských a jiných militaristických sviní. Ježíši Kriste, nejraději bych vyvázl z Božího trestu, kterým je ničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., odstoupením tvého Božího rozumu, v náručí všeho Boží technického lidu VUT v Brně. Vždyť jsi slíbil, že např. povolání TOPENÁŘE a VZDUCHOTECHNIKA, vedoucího ÚTZB, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, je neodvolatelné. Neodvolatelné vyvolení profesora Hirše je z titulu chybné výstavby měst a vesnic z domů LETNÍCH, ve kterých, po dotěžení ropy, v době ropného a ekonomického kolapsu, nebude čím topit. Ježíši Kriste, slíbil jsi, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, uzdravíš především profesora Hirše proto, aby byl stejně NEOMYLNÝM a MOUDRÝM vládnoucím Bohem jako ty tím, že bude jediným MRAVNÝM UČITELEM, URBANISTOU a ARCHITEKTEM výstavby energeticky soběstačných měst a vesnic, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na www.pametni-kniha.cz. Kristus v Písmu srozumitelně uvádí, že ekonomické svině, pro odstoupení tvého technického rozumu, postavily LETNÍ DOMY a nebudou v nich bydlet, protože v nich nebude čím topit. Vždyť technický, neposlušný lži lid, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, je stejně pozdě varován, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Česko bude buď zaostalé, pro odstoupení Božího rozumu, nebo bude v čele. Mal.1/7,10,2/2až17,3/10až19,20,24, Ez.3/4/21,7/12,24/26až28/9,19až39/8,13,21,29, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mar.4/12,7/7 až13/20, Sír.5/5,7/16,12/12,23/26,33/16,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58 Jud.12, atd. Když rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, bude stále hrát MRTVÉHO BROUKA, trestající Kristus, neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz má povinnost učinit rozhodnutí, že Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, ve školství, a tím ve veřejnoprávních médiích, neprodleně dát na svícen, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Čtěním pomalého Božího SOUDU ve všech médiích, učinit DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista do Česka, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, úplným zničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Kristus Česku a světu dovoluje jít dál. Dovoluje Česku neprodleně nastolit vysokou Boží MRAVNOST, zřízením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus naplnil Písmo, o trestaní neposlušných, to je mrtvých, křesťanských, a jiných militaristických sviní, do poslední čárky, např. zabijením neposlušných hlupáků KORONAVIREM. Hlupáci jsou ti neposlušní, kteří se považují za vládnoucí Bohy, i v době vrcholného Božího trestu, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, také od Božího technického lidu VUT v Brně, který Kristus živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa. Kristus zabije v Česku a ve světě mnohé neposlušné militaristické svině KORONAVIREM, ve válce a jinak, když u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, ani při úplňku MĚSÍCE v sobotu 31. října 2020, nenastane vzkříšení v mrtvých, militaristických, křesťanských, ateistických sviní. Všechno, co měl Kristus učinit, již učinil, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Česko má povinnost, setřít všem chudákům, či válečným utečencům, Česka a clého světa, každou slzu s očí. Např. svině z ÚP v Rosicích u Brna, mají povinnost setřít

 

slzy z oči bezdomovci Blažkovi z Říček neprodleně. V křesťanském pekle je to možné tím, že Zdeňka Blažka nebudou v zimě, kdy nesežene žádnou práci, vyhazovat ze systému podpory 3410 Kč/měsíc. Ředitelka Kubišová, která má za minimální práci více než 50 000 za měsíc, má povinnost milovat Zdeňka Blažka, jako sama sebe. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,24/14,21,26,28/9,28/9až15,18,25,33/17,34/7,20,35/10,36/22,37/12,39/8,13,21,29,43/1144/28,31, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Petr.2/21, 3/4až16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Kol.3/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Rektor VUT v Brně Štěpánek, kněz s Boží mocí výkonnou, musí konat. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, bude trestat Česko a svět, např. KORONAVIREM, až do úplné poslušnosti nového kněze, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nového vládnoucího Boha s Boží mocí výkonnou, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Kristus vyžaduje, aby neposlušný, to je mrtvý rektor Štěpánek, přijal svoje neodvolatelné povolání a vyvolení, být vládnoucím Bohem, s Boží mocí výkonnou. Kristus slíbil, že se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až technický lži lid VUT v Brně, se neprodleně začne k novému, trestajícímu Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI modlit, pomocí textů SLOV Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který odjakživa žiješ mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nedělej Česku a světu zlo, např. nezabíjej KORONAVIREM, nenič Česko a svět odstupováním Božího technického rozumu, nedělej ve světě sutiny válkami, ohněm, potopami, vichrem, atd. Při odstoupení tvého technického rozumu, jsme my, neposlušní, to je mrtví, naprosto bezmocní. Prosíme, skloň se nad námi, svým Božím technickým rozumem, a již od nás neodstupuj. Ve vzedmutém moři jezera DEBB, debilů Česka, voláme k TOBĚ HOSANA. Prosíme tě ve vysvobození v BÍLÉM DNI zveřejnění těchto textů, v novém DNES naplnění Písma, nyní v tomto novolumí, od pátku 16. října 2020, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 31. října 2020. Vyjít z křesťanské nesvobody, pod ochranu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, znamená neprodleně poslat neposlušné, vzpurné, vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ježíši Kriste dovol, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, aby ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zůstával v našich, geneticky prasečích mozcích. Vždyť my již dávno víme, že k Tobě patříme odedávna tím, že nás, svým Božím technickým rozumem, živíš odjakživa. Neposlušné, militaristické, křesťanské svině, boříš a ničíš, odstoupením svého Božího rozumu, protože si tvou svatyni, kterou je SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, drze přivlasnili. Ničíš je za to, že neposlušní, to je mrtví, pro neznalost nového Krista, stále drze melou děsivou křesťanskou temnotu, a tím krutý zmijí jed, protikladných a promyšlených náboženských, politických, technických, ekonomických a jiných zlých vychytralostí. Křesťanským, neposlušným, drzým sviním, křtěných svěcenou osolenou špínou, k energetické, ekologické a mravní smrti, jsi nikdy nepanoval. Křesťanské a jiné militaristické neposlušné, to je mrtvé svině odjakživa ničíš, odstoupením svého Božího rozumu, a tím např. mečem nesmyslných válek, dnes o území s fosilními palivy. Zanech nám prosím své jméno KŘESŤANŮ, protože víme, že jsme nyní křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vyhlašujeme nyní kletbu na všechny vzpurné, to je mrtvé křesťany, kteří v říjnu 2020, odmítají Krista úplně poslouchat. Ať Vás Panovník Kristus usmrtí, např. KORONAVIREM, když neuznáte naše povolání a vyvolení, být úplně poslušnými, to je živými novými kněžími, BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, vládnoucími Bohy, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ježíši Kriste, který jsi slíbil, že se nad Českem a světem smiluješ, svým technickým rozumem, když VUT v Brně nyní Česko oddělí od všech národů tím, že učiní rozhodnutí, soudit Česko, a tím celý svět, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. My, LÉVIJCI z VUT v Brně, jsme již odpovědní za každou svou nepravost, v energetice, v ekologii a mravech Česka, a celého světa. Kriste, odvrať od nás každou nemoc, včetně KORONAVIRU. Jsme ochotní pohltit neposlušný, to je mrtvý lid světa, který nám vydáváš pomalým Božím soudem. Bože, vždyť víme, že nejlepší vakcinou na KORONAVIRUS, je naše úplná poslušnost. Vždyť víme, že se ke křesťanským militaristům, sviním, vrátíš, svým Božím technickým rozumem, až v písničce o Bátrflaj budou slova o míru, která zlí, neposlušní, zcenzurovali. Trestající Kristus se nesmiluje nad Českem a světem, dokud lodě budou mít děla a střílny. Bože zruš trest, kterým je KORONAVIRUS, kterým jsi naplnil Písmo o trestání do poslední čárky, kvůli naší neposlušnosti,. Ať se lidé Česka mohou sejít k tvé oslavě, již v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 31. října 2020. Křesťanská svátost smíření již není zpověď. Hříchy proti sobě, proti SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odpouští Kristus pouze úplně poslušným služebníkům, kteří zruší křesťanské, militaristické PEKLO, vlády Baalů a DÉMONŮ, místo vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. BOHOSLUŽBOU je nyní mletí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vždyť Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude mít váhu a výkonnou moc. Kristus slíbil, že trest, kterým je zabíjení neposlušných COVIDEM zruší, až my, úplně poslušný technický lid VUT v Brně naplníme Boží vůli. Až na VUT v Brně rozhodneme, že se sejdeme s novým Kristem, na majetkové, celosvětové rovině, u ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, snídaní, obědů a večeří, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a jiných neposlušných zvířat. Až na VUT v Brně rozhodneme, že veškerá půda na zemi, včetně nerostného bohatství Česka a světa, patří nyní Kristu tím, že patří novým kněžím, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně. Energeticky zachránění mohou být pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří odsouhlasí vznik nové, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené dle textů na konci kapitoly 268. Nová vláda bude realizovat objasněné zákony POLE VĚDY Písma. Kdo si ještě myslí, svým geneticky prasečím mozkem, že nějaký Boží technický rozum má, jako vzpurný a neposlušný, mít ho nemusí. Každý člověk, svým geneticky prasečím mozkem, v systému křesťanského militarismu, se Ježíši Kristu posmívá. Pro toto vzpurné pokolení, již neplatí křesťanské Boží slovo protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, zaseté drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech drzých ekumenických ČARODĚJNIC Česka. Pro NOVOU ZEMI, úplně poslušnou, pro celosvětové, mírové Boží království, platí pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíši Kristu se nyní odpovídá každý sám za sebe. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, bude v médiích sít ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo si co z Písma vybere, to nyní bude mít. Kdo si vybere vládu neposlušné svině, NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jde do křesťanslého PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. Ministr Havlíček ve všem lže, protože lže o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, kterou vytvořil svým, geneticky prasečím mozkem. Trestající Kristus, který neposlušné svině za trest zabíjí COVIDEM vyžaduje, aby úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, NETVORA, ministra Havlíčka poslal neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. V tomto vzpurném pokolení, kvůli správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nelze současně sloužit Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a majetku, který shnil z titulu správné koncepce energetiky, uvedené ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, nyní předkládá Česku a světu dvě cesty. Cesta, po které Kristem v Písmu vyvolené Česko nyní drze jde, je cestou křesťanské, militaristické, imperialistické temnoty. Je to cesta, ve které trestající Kristus, neposlušné militaristické svině zabíjí, nyní např. COVIDEM, či dělá, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. V děsivé křesťanské temnotě, pomocí krutého zmijího jedu protikladných bludů pátera Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, či BELZEBUBA Brna, NETVORA biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, proti vůli Boží, vládnou krutým zmijím jedem, svých promyšlených, náboženských, ekonomických a technických vychytralostí, Baalové a

 

DÉMONI, např. BELZEBUB, kníže DÉMONŮ Lukáš Kovanda lukas@lukaskovanda.cz, BELZEBUB ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, Satan bankéř Rusnok podatelna@cnb.cz, či majitelka státního měšce, drzá NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ekonomická SVINĚ Schillerová ministr@mfcr.cz. Uvedení vládnoucí Bohové, zločinci, dle Písma, strojí vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní DUŠI, kují pikle proti NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že vždy v době voleb politiků pravice a levice, nyní 2. a 3. října 2020, oslavili sama sebe navzájem tím, že oslavili pouze slávu svých, geneticky prasečích mozků. Kdo si v Česku vyvolí cestu těchto vládnoucích Bohů, toho trestající Kristus zabije strašlivou záhubou, COVIDEM, v další světové válce, či jinak. Nikoho neposlušného a vzpurného nenechá bez trestu. Uvedení vládnoucí Bohové, pro odstoupení rozumu Krista, svými geneticky prasečími mozky, dokáží jednat stále stejně, horečně zbrojit a válčit, pro udržení moci boháčů nad chudáky. Všechny války a ostatní tresty Boží, jako např. nyní rakovina, COVID, sucho, potopy, ničení lesů přeměnou na pole, kůrovcem, suchem, ohněm, děláním bezdomovců válkami, atd., kvůli kterým se země v základech hroutí, byly, a jsou Božím trestem, za křesťanskou, a jinou militaristickou neposlušnost, nepravost, za vzpouru proti mírumilovnému Kristu, proti SLOVU. Cesta SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, dále objasněná, je cestou úplné poslušnosti a pokory nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Cesta míru, cesta celosvětové majetkové roviny, ve spravedlnosti daleko větší, než byla v době 40 let Boží komunistické spravedlnosti, je cesta, po které mají povinnost jít noví vládnoucí Bohové technického lidu, v čele s rektorem VUT v Brně, Štěpánkem, což je kněz s Boží mocí výkonnou. Dupat celou zemi, až se hroutí v základech energetických, ekologických a mravních, pomocí SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE drzé NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ekonomické SVINĚ Schillerové ministr@mfcr.cz, je křesťanský hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Cestu celosvětového míru a pokoje, má povinnost nastolit kněz z Boží mocí výkonnou rektor Štěpánek tím, že bude neprodleně iniciovat vznik nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou, v čele s úplně poslušným, Kristem v Písmu vyvoleným, premiérem Ing Rákosem, dle textů na konci kapitoly 268. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s ŽIVOTEM VĚČNÝM, dostanou od Krista ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří neodloží DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, v době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, z novoluní v říjnu 2020, na novoluní v listopadu 2020. Kdo se k trestajícímu Kristu nevrátí neprodleně, to je v novoluni MĚSÍCE v říjnu 2020, toho Kristus zabije COVIDEM, či od něho odstoupí svým svým Božím rozumem, a nechá ho padat do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, pomocí jeho mozku, geneticky prasečího. Napravit vztah s Kristem lze pouze novou komunikací, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že technický lži lid uzná Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a tím se nebude vzpírat objasněné Boží vůli. Nový Kristus je žárlivě milující. Protože si s neposlušným rektorem Štěpánkem stále neví rady, musí také jím v Písmu vyvolené Česko, trestat zabíjením neposlušných militaristicých, křesťanských sviní, COVIDEM. Válčit s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM je nesmysl. Nový Kristus nyní chce stvořit z Adamova žebra rektora Štěpánka novou ŽENU, KRÁLOVNU MÍRU, ŽENU STATEČNOU, DRUŽKU KRISTA, NEVĚSTU KRISTA, novou a úplně poslušnou vládu Česka, dle textů v kapitole 268. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mám povinnost, přivést víru v NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to u BOŽÍCH SYNŮ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, o Bohů, s Boží mocí výkonnou, kde je dnes vůdcem neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý, rektor Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Mat.5/3až18,23/7,25/32, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Novému Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, patří celý svět. Tím mu patří i veškerý majetek, všech lidí na světě, včetně veškerých FOSILNÍCH PALIV. Někdy se ví, co Kristus chystá, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus chystá změnu ve způsobu vlády nad lidmi. Neposlušným, to je bez rozumu Krista mrtvým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a jiným NETVORŮM, vládnoucích nad lidmi ve STARÉM KŘESŤANSKÉM DUCHU, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., vládu nad lidmi bere. Dává ji novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíži veškeré tvorstvo. Tím dává vládu nad lidmi tvrdým mužům technického lidu celého Česka a světa. Technický lži lid VUT v Brně, dostává od Krista Boží moc výkonnou, pro neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v jediný den, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů na VUT v Brně, a ve veřejnoprávních médiích. Česko a lidstvo je trestajícím Kristem stejně pozdě varováno, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, před třetí světovou válkou, atd. Proto především vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz, nesmí zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD nového Ježíše Krista, ZLODĚJE MAJETKU, do Česka. Majetek Baalů a DÉMONŮ, z titulu nové, obnovitelné energetiky, prokazatelně shnil. Česko může být rozumem Krista energeticky, ekologicky a mravně zachráněno a spaseno pouze v případě, že velké množství úplně poslušných služebníků Krista, bude ve veřejnorávních médiích požadovat, aby především nový Bůh, BOŽÍ SYN, úplně poslušný rektor Štěpánek svěřil svou cestu Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Má povinnost to učinit vyznáním vin. Kristus se smiluje v okamžiku, když vyzná, že jeho geneticky prasečí mozek nedokáže dobře pracovat, bez pomoci technického rozumu Ježíše Krista. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až se tímto způsobem vrátí ke Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, velké množství úplně poslušných služebníků Krista. Neposlušné a vzpurné Česko Kristus zachránit nehodlá. Svůj technický rozum dá úplně poslušným služebníkům Krista technického lži lidu VUT v Brně, až pro znalost PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů pochopí, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nové Boží technické slovo, s Boží mocí výkonnou, platné až na věky věků. Kdo z křesťanských neposlušných sviní, např. z politiků pravice a levice, či z drzých pozemských Otců Satanů kněží, se ještě nyní, v říjnu 2020, prohlásí za vládnoucího Boha, toho Kristus zabije např. KORONAVIREM, či jinak zahubí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Skutky pro nastolení víry v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, jsem začal konat v době vlády dnes již zesnulého rektora Vrbky. Na semináři pro důchodce na VUT v Brně, jsem vystoupil s psaným projevem. Rektora Vrbky jsem označil za hlupáka, od kterého Ježíš Kristus odstoupil svým technickým rozumem, kvůli jeho neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené minimalizaci těžby ropy, to je o neprodleném odpočinutí pracujícího lidu Česka a světa, od energetické, ekologické a mravní zhouby. Rektor Vrbka mě přerušil, a odvedl do kanceláře. Pravil, že v Ježíše Krista, v ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nevěří. V podstatě tvrdil, že ropa nikdy nedojde, protože politici pravice a levice, svými geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, pro občany zajistí dostatek energií, pomocí konkurence mezi dodavateli elektřiny a plynu. Pomocí diverzifikace zdrojů ropy a plynu, zajistí dostatek ropy a plynu, až na věčné časy. Pro neposlušnost, pro odstoupení technického rozumu Krista, od neposlušných, to je mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, na VUT v Brně, ve stejných energetických bludech, pokračoval i neposlušný, to je bez rozumu Krista mrtvý rektor Rais. Skutkem, pro přivedení víry v Krista k dokonalosti mírového, Božího království, bylo moje vystoupení na předvolení schůzi, při volbách prezidenta, konané na VUT v Brně. Vystoupil jsem proti rektoru Raisovi a kandidátu na prezidenta Švejnarovi info@jansvejnar.cz, s požadavkem, aby na VUT v Brně, kvůli energetické spáse Česka a světa, neprodleně ukončili službu stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Pravil a napsal jsem, že v Česku a na světě, jsme všichni na jedné lodi. Plujeme po vzedmutém moři drzých křesťanských militaristických sviní, které má povinnost neprodleně vysušit BOŽÍ SYN, úplně poslušný, to je živý rektor Rais, s Boží mocí výkonnou, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Má povinnost začít sloužit Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou tím, že musí iniciovat změnu zákonů lidských, za zákony Boží, za zákony POLE VĚDY Písma. Rektor Rais se styděl, protože úplně zčervenal, byl rudý jako krocan. Přesto, jako neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý, slouží dál vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, které Kristus trestá vrcholným Božím trestem, odstoupením svého technického rozumu. Dokonce se stal senátorem za TOP 09, v Bohem prokletém SENÁTU, který Kristus boří a ničí, pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů. Kristus vyžaduje ukončit vzpouru proti němu, neprodleným přijetím Božích zákonů. Při jejich realizaci, politiky pravice a levice již nepotřebuje. Rais změnil politický kabát. V podzimních volbách 2020, kandidoval za ANO. Kristus, nemravnému, drzému Raisovi, vládu nad lidmi vzal, senátorem ho neučinil. Trestající Kristus, při jeho další neposlušnosti, neposlušnosti VUT, a neposlušnosti Česka, bude nemilosrdně trestat. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. S rektorem Štěpánkem jsem osobně nemluvil. Z jednání Krista je však zřejmé, že již neplatí texty Písma o tom, že VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a NEOMYLNÝ Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, trestá 1000 x méně, než ostatní, neposlušné a vzpurné státy světa. Což činí z toho důvodu, protože vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, odmítá být BOŽÍM SYNEM, úplně poslušným, to je živým, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Odmítá iniciovat vzkříšení z mrtvých, křesťanských, zlých, militaristických sviní, které ještě nenastalo. Odmítá se ukáznit, a pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, soudit všechny státy světa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10,22,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude trestat Česko a svět, až do úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Štěpánka. Kristus vyžaduje, aby neposlušný, to je mrtvý rektor Štěpánek, se modlil dle textů Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby se k němu, úplně bezmocnému, mohl sklonit, svým Božím technickým rozumem. Ježíši Kriste, netrestej neposlušné Česko např. KORONAVIREM za to, že hlupák, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVOR, zločinec, kníže DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, BELZEBUB ministr Havlíčkek ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, po úplňku MĚSÍCE v sobotu 31. října 2020, se znovu prohlásil za vládnoucího Boha. Vždyť jsi napsal, že nechceš, aby v Česku, pro neposlušnost technického lidu VUT, někdo zahynul tím, že neposlušné křesťanské Bohy, budeš zabíjet KORONAVIREM. Vždyť víš, že bez TVÉHO, Božího technického rozumu, DUCH každého křesťanského, geneticky prasečího, chamivého mozku, zemdlel. Vždyť jsi v Písmu slíbil, že mnohým, úplně poslušným služebníkům, svůj rozum zase vrátíš v případě, že vyznají své viny a lži. Vždyť jsi slíbil, že úplně poslušným služebníkům, svým Božím rozumem, dovolíš dělat soud proto, abys mohl vládnout světu Česku, a celému světu, jako jediný ZÁKONODÁRCE. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude trestat Česko a svět, až do úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Štěpánka. Kristus vyžaduje, aby neposlušný, to je mrtvý rektor Štěpánek, se modlil dle textů Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, takto. Kriste VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÝ. Nedovol křesťanským a ostatním neposlušným sviním, dupat celou zemi, až se v energetických základech hroutí tím, že vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, stále chtějí zvyšovat ekonomiku, bez ohledu na blízký ropný a ekonomický kolaps, viz další texty o správné energetické koncepci, uvedené v TVÝCH zákonech POLE VĚDY Písma. Vládnoucí neposlušní Bohové, ve všem co mluví, lžou, pro odstopení TVÉHO, technického rozumu. Z TVÉHO rozhodnutí musí vymizet všichni, kdo ji podupali, např. nesmyslnou výrobou plastů. Zločinci v televizi mluví o tom, že se musí snížit množství plastových odpadů. V plus@rozhlas.cz však tvrdí, že výrobci plastů, kvůli zvyšující se ekonomice, brzy výrobu zvýší, ze 400 milionů tun za rok, na 650 milionů tun za rok. Skládky plastů již nanaplnili celou zemi, i moře, od jednoho konce, na druhý. Bože spravedlivý dej, ať technický lži lid VUT v Brně, již s TEBOU komunikuje, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH ve veřejnoprávních médiích. Dej přijetí TVÝCH zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby mnoho výrobců vstoupilo neprodleně, do odpočinutí od svého díla energetické zhouby. Dej Česku vládu úplně poslušnou, uvedenou na konci kapitoly 268. Dej Česku premiéra Ing. Rákose z Brna vladimir@daimond.cz, kterého jsi v Písmu vyvolil jménem RÁKOS. Svým rozumem dej, ať pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš, je v nové, úplně poslušné vládě Česka, pouze ministrem. Bože neuváděj na Česko zlo, např. KORONAVIRU, kvůli neposlušnosti mrtvých kněží technického lži lidu z VUT v Brně, kterým odmítáš vrátit svůj technický rozum. Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, je nyní nový tím, že z milosrdenství svého Božího rozumu, všechno o sobě, a Česku, umožnil vysvětlit, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Celosvětové, mírové Boží království nevznikne ze slov drzých pozemských Otců Satanů kněží, např. Otce Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. Království Boží je v Boží moci výkonné. Tuto moc, od NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na přelomu věků konce éry doby benzinové, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, dostává úplně poslušný technický lid VUT v Brně, vedený rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz. Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, nechal napsat tyto texty proto, aby se na zemi ukázala Boží moudrost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby se setkala s úplně poslušnými služebníky Boha, technického lidu VUT v Brně. Rektor Štěpánek, má povinnost jít za záři světla SLUNCE Bhagavadgíty, což je SLUNCE Boží spravedlnosti, se zdravím na paprscích. Má povinnost nedat svou slávu někomu jinému, a cizímu národu své výsady, neprodleně učinit Boží SOUD všech národů světa. Technickému lidu je známo, že NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se líbí úplná posušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo má za Krista výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. rozum od Krista nedostane. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Kol.3/5, Báruk2/35,3/38až4/2,37až5/7,6/33,72, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zjev.1/1až22/21, Jud.12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím je dokonalou LÁSKOU, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Současně je také HOLÍ pomalého Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a jiných ateistických sviní, či NETVORŮ, Česka a světa, politických, náboženských, technických, atd. ŽIVOT VĚČNY, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dostane nyní každý úplně poslušný, to je živý služebník Krista, který uzná NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Rozum od Krista dostane každý úplně poslušný služebník Krista, kdo uzná technický lid VUT v Brně, za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kdo si, jako úplně neposlušný, to je jako mrtvý, místo Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, znovu vybere HŮL pomalého Božího SOUDU, Kristem prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku, vládnoucím militaristickým Bohem, NETVOREM, lhářem, zločincem, knížetem DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných hlupáků, BELZEBUBEM ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, při dotěžení ropy vstoupí do JÁMY, či do HROBU, ropného a ekonomického kolapsu. Tato realita zmaru, bez Božího milosrdenství, bez pomoci technického rozumu Ježíše Krista, u neposlušných, to je mrtvých, se zastavit nedá. Kristus, svým Božím technickým rozumem, z Česka odešel, kvůli neposlušnosti nového kněze s Boží mocí výkonnou, rektora Štěpánka. V jezeře Česka DEBB, debilů, Kristus pronásleduje, boří, trestá a ničí, stávající vládu DUCHEM CHUDÝCH debilních vládnoucích politiků pravice a levice, atd., odstoupením svého Božího technického rozumu. Kristus boří a trestá neposlušné, to je mrtvé křesťanské, militaristické, ekonomické svině KORONAVIREM, zlem nesmyslného horečného zbrojení, blízkým PEKLEM třetí světové války, a všemi opakovaně uvedenými tresty. Kristus se nad jím, v Písmu vyvoleným Českem, a tím nad světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, o správné energetické koncepci Česka a světa, pouze v případě úplné poslušnosti rektora Štěpánka. Až nový, úplně poslušný kněz, vůdce BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek, rozhodne o zveřejnění těchto textů na VUT v Brně, a ve veřejnoprávním vysílání. Kristus slibuje, v případě zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů na VUT v Brně, že od technického lidu VUT v Brně, od úplně poslušných služebníků Krista, svým novým, Božím, technickým rozumem, o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Píama, o správné energetické koncepci Česka a světa, již odstupovat nebude. Kristus, stádečku svého technického lži lidu VUT v Brně slibuje, že při mluvení uvedené pravdy o Ježíši Kristu, a mluvení pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, každému, úplně poslušnému služebníku, zajistí hvězdnou slávu mediálních HVĚZD, které z Česka budou zářit, navěky a navždy. Potrava PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je již v Božím domě rektorátu VUT v Brně. Kristus, svým technickým Božím rozumem, lid VUT v Brně, živí odjakživa. Proto není úkolem nad lidské síly, VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, prohlásit za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Česka a světa. Není úkolem nad lidské síly, s Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, to zkusit, a být jeho Boží mocí výkonnou proto, aby bylo ve všem po nedostatku. Všechny národy budou Česku blahořečit, když nyní, z rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, Ježíš Kristus se stane jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, místo politiků pravice a levice, a místo soudců. Kristus se nyní bude líbit, když se tímto způsobem ukáže v Česku Boží moudrost, a setká se s technickým lidem úplně poslušným, a Kristu vděčným, za zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, v čele s křesťanským BELZEBUBEM papežem Františkem. Sražení hlupáka, Satana papeže Františka, třpytivé křesťanské hvězdy, do říše ticha, to je na smetiště dějin, je předpokladem energetické, ekologické a mravní spásy, zlého, militaristického, ekonomického světa. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, a v horoskopu v novinách v Rovnosti uvedl, že v pavilonu OPIC, v Česku, je nezbytné, přechod z křesťanského militarismu, na celosvětové, mírové Boží království, pečlivě naplánovat, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus uvádí, že každého člověka soudí vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu, naprosto jinak, než neposlušné, to je mrtvé orgány, činné v trestním řízení. Nechává člověka padat, při odstoupení svého Božího rozumu, od jeho geneticky presečího lidského mozku, nebo nechává člověka dělat věci dobré, svým Božím technickým rozumem. Kristus uvádí, že především vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektor Štěpánek, má povinnost vidět pohyb misek vah Božího SOUDU, neposlušných, křesťanských, militaristických sviní. Na jedné straně misky vah, je hmotná lidská SKÁLA, např. PRACHY a ZBRANĚ. Na druhé straně misky vah je nehmotný technický rozum Ježíše Krista. Na stranu misky vah s Božím technickým rozumem, je více argumentů k dilematu problému o tom, kdo má vládnout nad neposlušnými, křesťanskými a ateistickými prasaty Česka a světa. Zda neposlušné, politické, a náboženské mrtvé svině, kterým Kristus, svůj Boží technický rozum již nedá, nebo úplně poslušný technický lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, a který v Písmu vyvolil, aby byl stejně mocný jako Kristus. Především rektor Štěpánek má zůstat nohama pevně na nové zemi, pod SLOVEM NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nedělat pravý opak toho, co chce Kristus. Smysluplnost konání v oblasti energetiky je třeba opřít o komunikaci s Kristem, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rovnováhu přístupu boháčů k chudákům, je zapotřebí najít v Písmu, kde Kristus uvádí, že každému člověku dává svůj Boží technický rozum tak, jak sám chce. Milovat bezdomovce, nezaměstnané, milovat válečné uprchlíky, atd., nyní znamená milovat Krista, sedícího ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako sama sebe. Nový Kristus vyžaduje, setřít chudákům každou slzu z očí tím, že v nové, a úplně poslušné vládě Česka, uvedené na konci kapitoly 268, bude ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků, DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák z Brna, který na Říčkách č. 44, zakoupil pozemek na výstavbu domů pro boháče, které Kristus v Písmu zakázal stavět. Viz další text. Technický lži lid VUT v Brně, má mnoho povinností. Má povinnost uvést Česko do celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného rozhodnutím, že nyní, v zimě, neprodleně, mnozí zhoubci vejdou do odpočinutí od díla energetické zhouby. Kristem požadované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických, náboženských, a technických zvířat zajistit rozhodnutím, že bude nejdříve nedokonalé, ve všech restauracích, kde je možné vařit. Až později se bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Další povinnosti technického lži lidu VUT v Brně, je učinit rozhodnutí, že veškeré projekční organizace, přes zimu, připraví projekty, na novou výstavbu, výrobu, dopravu, spotřebu, atd., dle opakovaně uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vybudování celosvětového, mírového Božího

 

království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zlo křesťanského chaosu, a zlo Božích trestů přišlo, protože geneticky prasečí mozek rektora Štěpánka chybně vyhodnotil vztah k VŠEMOHOUCÍMU Kristu. Před Kristem nelze utíkat, ani s ním bojovat. Je nezbytné z nového Krista vytvořit svého přítele, studiem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Výklad Písma končí závěrem, či závětí, dle scénky v ČT, Mladého a Náhlovského info@levmusic.cz. Josef Mladý představuje advokáta, JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, Alois Náhlovský černou, pomatenou vdovu, církev katolickou, všeobecnou, svini biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz. Vdově Náhlovskému zemřel manžel, křesťanský Kristus. Zbylo po něm, po smilníkovi, dědictví, PRACHY a majetek. Advokát Mladý přečetl, že veškerý majetek patří vdově, církvi katolické, všeobecné. Církev, to je Náhlovský, při čtení závěti zesnul. Advokát Mladý přečetl, že po zesnutí církve katolické, všeobecné, veškerý majetek patří jemu. Když to přečetl, také zesnul. PRACHY a majetek, SKÁLU křesťanských, neposlušných sviní, vlastní nyní ti neposlušní, co pro odstoupení technického rozumu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, zesnuli. Technický lži lid VUT v Brně, dle písničky, má povinnost zajistit, aby třetí křesťanský DEN, třetího tisíciletí, nebyl pro Česko poslední. Rektor Štěpánek, má povinnost být jasným světlometem, hned teď. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Kryštofa booking@zlproduction.cz. Má povinnost zářit stejně jako nový Kristus, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, hned teď. Boží slávou je nové Boží SLOVO, NOVÝCH NEBES. Nejhlubší podsvětí Vatikánu musí vědět o DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. Iz.14/9,15. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus je odjakživa Bohem žárlivě milujícím. V každém pokolení žárlí na vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Přestože na vládnoucí Baaly a DÉMONY žárlí, v každém pokolení, v každém státě, dává křesťanskému, a jinému militaristickému lži lidu, vládnoucí KRÁLE, či vládnoucí premiéry, rozhněván, a v prchlivosti jejich vládu nad lidmi končí. Tímto způsobem, veškerá lidská stáda, politická a náboženská, dělají to, co se Kristu líbí. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mnoha lidem dělá dobře. Pracujícím lidem nyní škodí jak vládnoucí Baalové a DÉMONI, především politici pravice a levice, tak trestající Kristus, který vládnoucí NETVORY boří, odstoupením svého technického rozumu, i od technického lidu VUT v Brně, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Bez rozumu Krista pomatená vládnoucí elita, svými geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, nenávidí spravedlivého Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako jediný UČITEL, LÉKAŘ či mediální MISTR. Nový Kristus, NEOMYLNÝ, VĚEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se hnusí všem neposlušným vládnoucím sviním, či NETVORŮM. Důvodem je odstoupení Božího technického rozumu Ježíše Krista od veškerého lidstva, které takové, jaké je, neposlušné a vzpurné, nemůže vstoupit do bran celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neposlušným vládnoucím, ekonomickým, militaristickým sviním, se hnusím i já za to, že uvedenou pravdu o Kristu, a o jeho správné energetické koncepci Česka a světa, píši ve formě pomalého Božího SOUDU, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Veškeré zlo na světě nyní dělají noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ technického lidu VUT v Brně, které vede neposlušný, mrtvý rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Ve srozumitelně objasněném Písmu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nový Kristus vyžaduje, aby především rektor Štěpánek učinil nového Krista jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a světa tím, že sám přijme Boží moc VÝKONNOU. Kristus vyžaduje, aby přeměna neposlušného křesťanského militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na úplně poslušné, a Kristu vděčné, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se dělo v Česku pokojně a rychle. Poslušný technický lid VUT v Brně, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OKŘÍDLENCI, čtyři tažní KONI, profesor ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Jiří Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, spolu se svým vůdcem rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, mají povinnost vyjet na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že vykřičí pravdu o nezbytnosti svého povolání a vyvolení, PODRUHÉ OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM, mluvením pravdy o Ježíši Kristu, a tím mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, uvedené např. v kapitole 274, na str. 10 až 14, nebo na konci kapitoly. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, úplně zničil STAROU KŘESŤANSKOU ZEMI, iniciováním vzniku nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OKŘÍDLENEC, nový kněz, BOŽÍ SYN, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost rozhodnout o neprodleném uzávěru veškeré výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, atd., která není v souladu s dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Lidští Bohové, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., musí odtáhnout v děsu z hněvu Krista, který vyžaduje ropu a plyn zachovat pro výstavbu všeho energeticky nového. Kdo uvěří v lásku uvedených Božích zákonů POLE VĚDY Písma, nemá důvod mít za Bohy drzé pozemské Otce Satany kněze. Má povinnost zajistit vznik nových Bohů, nové vlády Česka. Do Prahy, za premiérem Babišem, mají povinnost vyjet z Brna ČTYŘI TAŽNÍ KONI. Zatím jsem určil jenom tři. Ministra informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com, ministra stavebnictví Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, projektanta vzduchotechniky a topení Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, vyvoleného Kristem v Písmu jeho jménem RÁKOS, viz text na konci kapitoly 274. Čtvrtým KONĚM je DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák, který má nově pozemek na Říčkách 44. Má povinnost litovat svých hříchů ekonoma, spáchaných z neznalosti Ježíše Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle vůle Krista má povinnost být buď ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další text. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud VUT v Brně nevysuší POTOPU, kterou učinil Kristus, odstoupením svého Božího technického rozumu, do technického lži lidu celého světa. Potopu je třeba vysušit během jediné hodiny, zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kristus již nedovoluje znásilňovat ŽENU STATEČNOU, DÍVKU, PANNU, KRÁLOVNU MÍRU, jeho DRUŽKU, to je veškeré Písmo od Krista, křesťanskými militaristickými protikladnými bludy, drzými křesťanskými psy, např. Satanem biskupem Cikrlem brno@biskupstvi.cz, Satanem OTCEM Holíkem zive@proglas.cz, NETVOREM páterem Kafkou domasov@dieceze.cz, či bývalým vojenským kaplanem, křesťanskou militaristickou svini, biskupem Holubem holub@bip.cz. Nový Kristus vyžaduje, aby Bůh s Boží mocí výkonnou, BOŽÍ SYN, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, rozhodl o úplném zrušení funkce prezidenta, a o zrušení SENÁTU. Kristus, s Boží mocí SOUDNÍ a ZÁKONODÁRNOU, prezidenta a SENÁT již nepotřebuje. Nový Kristus vyžaduje, aby rektor Štěpánek, tímto způsobem zrušil udělování státních vyznamenání zakladatelem KOZLŮ ČSSD, KOZLEM prezidentem Zemanem, ve středu 28. 10. 2020. Ti kdo ve státní svátek chtějí oslavovat sami sebe navzájem, oslavují pouze svoje mozky. Pro odstoupení technického rozumu Krista, i od lži lidu VUT v Brně, neposlušní, to je mrtví, při oslavách sama sebe navzájem, oslavují pouze své mozky, geneticky prasečí, či geneticky myší. Nový Boží technický VUT v Brně má povinnost poslat KOZLA prezidenta Zemana, neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Tímto způsobem poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, pro Krista ZÁKONODÁRCE naprosto nepotřebné válečné zločince, prezidenty Busche, Putina a jiné neposlušné svině. Vůlí Boží je zbořit vše křesťanské. Kristus dělá z politiků pravice a levice, a z jejich Bohů, z drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, hlupáky, odstoupením svého Božího technického rozumu. Hlupáky Kristus již nepotřebuje. Potřebuje, aby rektor Štěpánek, z technického lži lidu VUT, učinil úplně poslušné služebníky Krista, stejně MOCNÉ a NEOMYLNÉ, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jsou HOLÍ Božího SOUDU neposlušných sviní. Jsou také Boží dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci Česka a světa. Přichází zlo za zlem. Na Božím SOUDU vypučela zpupnost geneticky prasečího mozku rektora Štěpánka. Kdo kupuje, ať se neraduje. Kdo prodává, nevrátí se k tomu co prodal, i kdyby zůstal naživu. Kdo žije v křesťanské, militaristické nepravosti, se již nevzchopí. Zlato bude lidem nečistotou, protože majetek boháčů shnil, pro stupidní koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, hlupáka ministra Havlíčka. Ezech.3/4,21až7/5až19,28/9,39/8,13,21,29, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. V domě LÉVIHO rektorátu VUT v Brně, v

 

rukách technického bratra, kterého jsem zahanbil, 1.Kor.1/27, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, musí vypučet Áronova hůl Božího soudu, veškerého technického lidu. Áronova hůl jsou tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA. Na VUT v Brně musí být navěky opatrována, jako znamení pro vzpurné svině. Když mě LEV rektor Štěpánek přijme, kvůli studiu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus skoncuje s jejich reptáním proti novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a nezemřou. Kristus, ze svého milosrdenství, jim technický rozum vrátí proto, aby mohli soudit. Aby mohli povstat jako lvi, aby zhltli úlovek, kterým je moc nad lidmi. 4.Moj.17/18až26až23/19,24, Žid.4/7,9/4až12/28. Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost zajistit, aby úplně poslušný, to je živý nový ministr zdravotnictví Prymula mzcr@mzcr.cz, roman.prymula@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz, tisk@mzcr.cz, ivana.novakova@mzcr.cz, PrymulaR@lfhk.cuni.cz, maly@lfhk.cuni.cz, mares@lfhk.cuni.cz, Bymas@lfhk.cuni.cz, SulkovaS@lfhk.cuni.cz, dekan@lfhk.cuni.cz, jiri.mandak@fnhk.cz, renata.knorova@cpzp.cz, cle@cls.cz, rozsival@lfhk.cuni.cz, palicka@lfhk.cuni.cz, cervinka@lfhk.cuni.cz, david.smehlik@vzp.cz, atd. uznal, že KORONAVIRUS je Božím trestem, a že tento Boží trest lze zrušit pouze při úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušného Česka želet, dokud nebude úplně poslušné, to je živé. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až úplně poslušný, to je živý rektor Štěpánek z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopí, že energetická koncepce vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVORA, lháře a zločince, kníže DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, BELZEBUBA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je zločinem. Když zločinec, ministr Havlíček pro svoje lži o koncepci energetiky Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, dále uvedených, nebude vyšetřován úplně poslušným JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz, Kristus, svým Božím technickým rozumem, z neposlušného Česka znovu odejde. Tím neposlušné Česko nechá znovu padat do JÁMY, HROBU, SMRTI, blízkého ropného a ekonomického kopapsu, do PEKLA třetí světové války. Kristus se smiluje, ze svého milosrdenství, když kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, budou mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až uznají, že správná energetická koncepce, je Boží majetková celosvětová rovina. Zrušení lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ atd., je nezbytné. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, vyžene vzpurné vládnoucí NETVORY, např. ministra Havlíčka, či svini prezidenta Zemana, do říše ticha, na smetiště dějin. V tomto vzpurném a neposlušném pokolení, Kristu, ZLODĚJI MAJETKU boháčů, z logického výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, patří především technický lid VUT v Brně. Proto rektor Štěpánek má povinnost zhltnout úlovek, to je moc nad světem. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, je zbabělý, protože je líný studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje až velké množství úplně poslušných služebníků Krista bude studovat PAMĚTNÍ KNIHU. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Zorganizovat oživení neposlušného, to je mrtvého rektora Štěpánka, či jeho vzkříšení z mrtvých, křesťanských militaristických sviní, či NETVORŮ, je velice obtížné. Kristus se nad rektorem Štěpánkem smiluje, svým technickým rozumem, až odborníci na energetiku z EÚ, a odborníci na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, z ÚTZB, to s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, zkusí tím, že budou zvěstovat, že není nic lepšího, než se Kristu podřídit. Sír.5/5,23/27. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, z milosrdenství svého technického rozumu, dovoluje naplnit do poslední čárky texty Písma, o energetické nezbytnosti úplného zničení SLOV starých, křesťanských NEBES, a tím o úplném zničení SLOV staré, křesťanské, militaristické, imperialistické ZEMĚ, o úplném zničení militaristického, tržního hospodářství, a to v novém novoluní MĚSÍCE, od pátku 16. října 2020, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 31. října 2020. Dle Lidových novin ze 17.10.2020, dle Martiny Oplatkové, je uvedený úplněk MĚSÍCE modrý. Je to úplněk NOVÝCH, MODRÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. ÚPLNĚK bude možné pozorovat napříč časovými pásmy na celém světě. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, vzkříšený těmito texty v neposlušných, mrtvých, militaristických křesťanských sviní Česka, má povinnost zajistit změnu světa z křesťanského, militaristického, na svět mírový, Bohu vděčný, za jeho DRUHÉ narození se v Česku. Kristem vyvolené Česko, při úplňku MĚSÍCE, má povinnost rodit mírumilovného Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus Česku dovoluje jít dál, dovoluje naplnit do poslední čárky texty Písma o tom, že až na věky věků zůstane pouze Boží SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Dovoluje naplnit do poslední čárky texty Písma o tom, že až na věky věků, jediný Bůh všech států světa, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vytvoří v Česku novou demokracii tím, že má veškerou moc ZÁKONODÁRNOU, a veškerou moc SOUDNÍ. Politici pravice a levice, atd., moc ZÁKONODÁRNOU a moc SOUDNÍ již nemají, a to až na věky věků. Proto je nezbytné, aby nového Ježíše Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, znal každý člověk na světě, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, je o nastolení jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepce Česka a světa. Nikdo politicky, či nábožensky neposlušný, vzpurný, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista mrtvý, není kompetentní vládnout nad lidmi, pro nedostatečnost svého mozku, geneticky prasečího, či geneticky myšího. Neposlušným, to je mrtvým, lásku svého Božího technického rozumu, Kristus již neprokáže. Neposlušné, to je mrtvé vládnoucí militaristické svině boří, odstoupením svého Božího rozumu, až do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Naději do budoucnosti dává Kristus pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří v Česku neprodleně zřídí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto veškerou moc Boží VÝKONNOU, dostávají od Krista především Bohové s Boží mocí VÝKONNOU, BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, kde vůdcem je rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Tím dostává Boží moc VÝKONNOU především veškerý technický lid Česka, a tím veškerý technický lid světa. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, neprodleně a pokojně zrušil veškerou stávající výkonnou a soudní moc politiků pravice a levice, soudců, vlády Babiše, atd. tím, že místo křesťanských, militaristických, imperialistických zákonů, nastolí dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, neprodleně učinil Krista jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, atd., dále uvedeným způsobem. Uvedená změna není úkolem nad lidské síly technického lidu VUT v Brně. Bohem požadovanou změnu Kristus provede, svým Božím rozumem, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů na VUT v Brně, a ve veřejnoprávních médiích. Kristus, soudruh BERÁNEK, ZLODĚJ veškerého majetku, je vynikajícím odborníkem na trestání křesťanských, militaristických, neposlušných sviní. Kristus, s pomocí svého Božího rozumu, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, v době vlády komunistických hlupáků, OVCÍ, BERANŮ či BERÁNKŮ, exemplárně potrestal drzé pozemské OTCE Satany kněze, a jejich Bohy, boháče, dle textů Jóba. V této době Kristus naplnil Písmo do poslední čárky, pro komunistické pokolení, aniž soudruzi BERANI z KSČ, znali pravdu o tom, že Česko je Kristem v Písmu vyvoleným lidem, uvedenou dnes v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Dnes je zřejmé, že DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka, v celosvětové, mírové Boží spravedlnosti, musí být daleko vyšší, než v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, za vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka, mají povinnost iniciovat BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, což není úkol nad lidské síly. Kristus, svým pomalým Božím SOUDEM, který píši již od přelomu věků konce éry doby benzinové, od roku 2000, odstoupením svého Božího rozumu, již úplně zničil neposlušnou vládnoucí OCHLOKRACII. Padly veškeré lidské iluze, o možnosti vědců cokoli dobrého vymyslet, v době vrcholného Božího trestu, kterým je odstoupení Božího technického rozumu Krista, i od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, živeného Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, odjakživa. Když Česko, ještě nyní zneváží Ježíše Krista, křesťanskými protikladnými bludy děsivé temnoty katolického katechismu Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, či krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ekonomické svině ministryně financí Schillerové podatelna@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, nový Kristus Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Kristus chce v Česku nové křesťany, úplně poslušné, křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Chamtivé, křesťanské, militaristické svině křtěné křesťanskou osolenou svěcenou vodou, pro neposlušnost, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Česko má povinnost sloužit novému Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a ne výrobkům lidských rukou, PRACHŮM. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Veškeré uváděné zlo na světě dělá především NEMLUVŇÁTKO, rektror Štěpánek rektor@vutbr.cz, který nechce uznat, že jeho povolání a vyvolení za nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně je neodvolatelné. NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek stále nechce uznat, že Kristus se vypravil ze svého příbytku, kterým je také PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů proto, aby v tomto neposlušném pokolení změnil vše tím, že bude vládnout sám, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým světem, nad všemi státy světa, pomocí technického lidu celého světa. Tím technický lid VUT v Brně, pro neposlušnost, zpustošil Česko, a celou zemi. Zach.2/12,17,3/9,4/6,6/7,7/5,14,11/9,13/4,8,14/20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Neposlušné, militaristické NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek stále Krista nechválí za to, že dostal od Krista moc očistit Kristův chrám, kterým je celý svět, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Stále chce, aby např. v kostele na Petrově v Brně, kvůli protikladným bludům Kristem prokletého Satana biskupa Cikrleho, biskup@biskupstvi.cz, bylo doupě křesťanských, militaristických lupičů. Na Petrově bude dům modlitby, až Satan biskup Cikrle se pokoří před Kristem, až bude mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mat.5/3,9,14,18,21/12,16,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/42,48,17/23, 30, atd. Neposlušné, militaristické NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek stále Krista nechválí za to, že dostal od Krista moc zajistit, aby FÍKOVNÍK Bhagavadgíty nesl OVOCE Boží celosvětové spravedlnosti. Mat.21/15,21, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až 24,18/78, Jud.12, atd. Nechce zajistit, aby na VUT v Brně vyšel FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, jako SLUNCE Boží SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, jako SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové, celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat. Odmítá zajistit vznik Boží spravedlnosti celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ politických, náboženských a technických zvířat. Křesťanská militaristická HORA politiků pravice a levice Česka, v čele s DÉMONEM, s boháčem premiérem Babišem se zvedne, a vrhne se do moře neposlušných křesťanských militaristických sviní, kde se dobrovolně utopí, když o to úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových kněží technického lidu VUT v Brně, ve svých modlitbách, budou nyní prosit. Mat.5/3až18,21/12,16,22,23/7,24/41,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Neposlušné, militaristické NEMLUVŇÁTKO rektor Štěpánek stále Krista nechválí za to, že dostal pomoc od Krista, která je v pochopení textů Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Kristus boří vše, co zasadil děsivou temnotou protikladných bludů drzého Satana biskupa Cikrleho, biskup@biskupstvi.cz, totální debilitou geneticky prasečího mozku, vládnoucího UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, NETVORA, debila ministra Havlíčka. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad celým Českem a světem v jedinou hodin, když úplně poslušný, to je živý rektor Štěpánek z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopí, že energetická koncepce vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVORA, lháře a zločince, kníže DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, BELZEBUBA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je zločinem. Odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od vládnoucího NETVORA ministra Havlíčka, je vrcholným Božím trestem. Když zločinec, ministr Havlíček pro svoje lži o koncepci energetiky Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, dále uvedených, nebude vyšetřován úplně poslušným JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz, Kristus, svým Božím technickým rozumem, z neposlušného Česka znovu odejde a nechá ho padat do HROBU ropného kolapsu. Mat.5/3až18,21/16,22až24/41, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude pustošit Česko a svět, až do úplné poslušnosti nového vládnoucího Boha, s Boží mocí výkonnou, BOŽÍHO SYNA, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, rektora VUT v Brně Petra Štěpánka rektor@vutbr.cz. Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediný UČITEL, LÉKAŘ, jediný MEDIÁLNÍ MISTR, a OTEC všech náboženství světa, všech států světa, jaký v Písmu skutečně je, bude v trestání Česka a světa přitvrzovat, dokud úplně poslušný, a před novým Kristem naprosto bezmocný rektor Štěpánek, v Česku úplně nezboří SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, roztažením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slově vzájemně doplňují a upřesňují. SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH musí pominout proto, aby Kristus VÍTĚZNÝ, mohl vládnout nad všemi státy světa, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušný technický lid VUT v Brně, především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OKŘÍDLENCI, čtyři tažní KONI, profesor ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Jiří Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, spolu se svým vůdcem rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, mají povinnost vyjet na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že vykřičí pravdu o nezbytnosti svého povolání a vyvolení, PODRUHÉ OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM, mluvením pravdy o Ježíši Kristu, a tím mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, uvedené např. v kapitole 274, na str. 10 až 14, nebo na konci kapitoly. Nový Kristus vyžaduje, aby noví kněží technického lidu VUT v Brně, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uzdravili neprodleně celé, Kristem vyvolené Česko tím, že Kristem prokleté politiky pravice a levice, včetně jejich Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd., pošlou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, úplně zničil STAROU KŘESŤANSKOU ZEMI, iniciováním vzniku nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně se nebál zrušit křesťanskou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Odevzdat se novému Kristu, znamená podřídit se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně uváděné. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně se nebál všech uvedených změn, které Krista učiní jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Nový Kristus nepotřebuje v Česku a ve světě již žádné SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Má úžasnou moc, nad každým, geneticky prasečím

 

lidským mozkem. Po nastolení Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro celý svět, pro všechny státy světa, bude Kristus dělat SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa sám tím, že dle svého uvážení, bude trestat každého, či odměňovat každého, dle jeho spravedlnosti, a dle ekologické čistoty jeho rukou. Texty Písma o tom, že je nutné se bát trestajícího Krista, strachem, jaký ještě nikdy nebyl, platí až pro současnou dobu, přelomu věků konce éry fosilních paliv. Běda technickému lidu VUT v Brně, a Česku, když znovu nastolí svou politickou nespravedlnost, místo spravedlnosti Boží, místo zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zvolit nyní soudruha BERÁNKA, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který v Česku žije odjakživa mezi námi, jako DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, není čin nad lidské síly. Kristus stvořil lidi naprosto nedokonalé. Všichni lidé, středoškoláci, vysokoškoláci i pracující hlupáci, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, mají mozky pouze geneticky prasečí. Kdo nyní znovu propadne své křesťanské, militaristické, imperialistické chamtivosti, rozum od Krista nedostane. Důkazem existence Boží, je uváděný pomalý Boží SOUD, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní. Kristus ZLODĚJ nyní přichází do Česka PODRUHÉ, ve veškerém Písmu od Ježíše Krista, nyní takový NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký skutečně. Přichází nyní v době výročí 400 let od bitvy na BÍLÉ HOŘE v roce 1620, 70 let od vlády komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, v roce 1950. Je hrozné upadnout do rukou trestajícího Krista, který vše, co v křesťanství zasadil, v Česku boří, nyní pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Technický lid již nemá výmluvu. Své vyvolení a povolání má povinnost neprodleně přijmout a vykřičet do světa. Má povinnost zorganizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Povinnost zorganizovat zřízení pokojného, celosvětového, mírového Božího království, není úkol nad lidské síly pro rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz. Nový Kristus vyžaduje, aby pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v novoluní v říjnu 2020, noví vládnoucí Bohové, noví UČITELÉ, stejně NEOMYLNÍ, jako Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OKŘÍDLENCI, čtyři tažní KONI, profesor ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, úplně poslušný ředitel EÚ docent Jiří Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, spolu se svým vůdcem rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, pochopili svoji bezmoc, a ve strachu s Ježíše Krista,