Kapitola 277 – 70 stran.

23.12.2020 21:23

Kapitola 277 – 70 stran. V zájmu technického lži lidu VUT v Brně, Česka a celého světa, z hlediska energetické, ekologické a mravní spásy, je nutné mluvit dále uváděnou pravdu o trestajícím NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako mediální MISTR. Pravda, která osvobodí Česko a celý svět, např. od vládnoucího Baala, či DÉMONA, od zakladatele KOZLŮ ČSSD, od KOZLA prezidenta Zemana, od kterého Kristus odstoupil svým Božím rozumem proto, aby ho zničil, a poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin, je tato. Mediální MISTR Kristus v novinách Rovnost chce, aby VÁNOČNÍ ZÁZRAK přeměny křesťanských, militaristických Vánoc, ve Vánoce nebeské, mírové, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, s pomocí technického rozumu Krista, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, učinil PES, či OSEL, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BŮH, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Pro toto neposlušné pokolení, PES, či OSEL rektor Štěpánek má povinnost učinit zázrak ukončení veškerého ekonomické trestání Česka a světa, např. COVIDEM, KŮROVCEM, atd. tím, že se úplně podřídí novému, NEOMYLNÉMU MEDIÁLNÍMU MISTRU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa tím, že ho porodí, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. PES, či OSEL rektor Štěpánek, již má povinnost štěkat na vládnoucí Baaly a DÉMONY texty Písma o tom, že Kristus vyžaduje, aby KOZEL prezident Zeman, v ADVENTU 2020, již v TV nevystupoval. Je Kristem určený k odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušné, stávající vládnoucí, DUCHEM CHUDÉ hlupáky, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nelze přenést do BRAN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, svůj Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, ze svého milosrdenství, vrátí pouze úplně poslušným služebníkům Krista. Kristus vyžaduje, aby rektor Štěpánek prosadil, že místo KOZLA prezidenta Zemana, v TV ukáže své tváře, SEDM ANDĚLŮ, SEDM OKŘÍDLENCŮ, Kristem určených zakladatelů nové, úplně poslušné vlády Česka, dle kapitol 276 a 268. Povolání a vyvolení SEDMI ANDĚLŮ, SEDMI OKŘÍDLENCŮ, za nový, Boží, vládnoucí lži lid, pět členů nové vlády Česka, a dvou učitelů z technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, je neodvolatelné. V ADVENTU 2020, v ČRo a v ČT, je možná jediná řeč pravdy o Kristu. Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYN rektor Štěpánek prosadil, aby se v TV a v ČRo četla PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Je to nezbytné proto, aby každý člověk na světě znal energetické, ekologické a mravní důvody DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v ADVENTU 2020. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, který je také na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, nad všemi státy světa, nad všemi vládami, na drzé, pozemské OTCE Satany kněze, z křesťanských ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, svým Božím technickým rozumem, ani nepohlédl. Viditelnou debilitou vládnoucích hlupáků, odhaluje jejich nepravost. Úplně poslušní služebníci Krista, nového Božího technického lidu, pokorného a úplně poslušného, s nimi nesmí mít nic společného. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 277 –70 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 55. Česká bible kapitola 277. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 277, obsah není uvedený. Energetická spása je možná pouze NEOMYLNÝM technickým rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, ROZUMEM geneticky prasečích lidských mozků. DEN SVATÝ, den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, na ÚSVITU osmého tisíciletí výchovy tvorstva SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v novém DNES naplnění Písma, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 30. prosince 2020. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost, v tento den iniciovat svolání slavnostních shromáždění v Brně a v Praze. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, má povinnost předčítat texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus o Česku a o sobě vše uvedl pouze ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus slíbil, že zkrátí ty dny pomalého Božího SOUDU křesťanských militaristických a jiných sviní, který trvá více než 2000 let. Slíbil, že v Česku, v ČRo, v ČT, a v kostelech postavených lidskýma rukama, ve středu 30. prosince 2020, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, úplně poslušnému lži lidu, umožní proměnit chrámové zpěvy kněží v kvílení. Slíbil, že z drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, učiní úplně poslušné OTCE Bohu milé, zakladatele celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v čele s mediálním MISTREM Kristem, s NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Neh.8/9,18,10/29,13/19, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Efez.2/8až5/5až15, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až17/14až19/15až22/17, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Žárlivě milující Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jako jediný UČITEL, LÉKAŘ, MEDIÁLNÍ MISTR, OTEC veškerého dobra a veškerého křesťanského zla, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v Česku, v ADVENTU 2020, již nechce být Bohem žárlivě milujícím. Vyžaduje aby především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, pokorní a úplně poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, v čele s úplně poslušným, to je s živým rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, iniciovali nahrazení zákonů lidských, dokonalou láskou Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus Česku a světu již dovoluje jít dál, do mírového, celosvětového, Božího království. Kněží nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, atd., pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ADVENTU 2020, mají povinnost se úplně a rychle zbavit všech neposlušných, křesťanských, militaristických, či ateistických hlupáků a zločinců, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Technický lži lid, z Božího milosrdenství, živený technickým rozumem Ježíše Krista odjakživa, má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT. Drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, lhářům a vrahům Krista takového, jaký skutečně je, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Vánoce 2020, již nelze dovolit znovu rodit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou tmu, pomocí krutého zmijího jedu SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. BŮH je LÁSKA Božích zákonů a příkazů. Pro úplně poslušné Česko a svět, bude Kristus dokonalou LÁSKOU Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci celosvětového mírového Božího království, když v ADVENTU 2020 Česko pochopí SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Místo křesťanského Krista, je v Česku křižován Baal či DÉMON, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. V ADVENTU, na Vánoce 2020, visí na křesťanském kříži, křesťanská MODLA, KOZEL prezident Zeman, vrchní velitel ozbrojených žoldáků Česka, který se křižuje svými vášněmi, a svými sklony, sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, LODÍM, atd., místo novému Kristu. Neklamte se, novému Kristu, sedícímu ve VEŠKERÝCH SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se křesťanskými, militaristickými bludy, nikdo nebude posmívat beztrestně. Neposlušní hlupáci, pomocí lží UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených neposlušným zločincem, ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, zasadili energetickou SMRT, koncepci pouze na elektřinu, která činí méně než 10 % celkem potřebné energie Česka, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro odstoupení technického rozumu Krista jsou mrtví, proto sklidí zánik. Kdo zasadí pravdu o Kristu, a o jeho SYNU, o novém premiéru Česka, Ing. Rákosovi z Brna, sklidí život v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Běda rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, když prohlásí Krista za hlupáka, a sebe za moudrého. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. V ADVENTU 2020, zůstalo v Česku všechno tak, jak to bylo na počátku křesťanství. Nikdo nemá ani ponětí o Kristu, protože nikdo nemá ani ponětí o jeho moci, a jeho vůli. O Kristu se mluví pouze v křesťanských tradicích, o kterých Kristus uvádí. Neposlušní NETVOŘI, dovedně zrušili Boží zákony, aby zachovali své militaristické, ekonomické tradice. Mar.4/12,7/7 až13/20, atd. Kvůli děsivé temnotě křesťanských protikladných bludů, a krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, zasraných křesťanských NEMLUVŇÁTEK v plenkách, drzých MRZKÝCH ŽEN OHOLY Endlicherové, a OHOLIBY Hodecové z vysílání twr@twr.cz v Poglase zive@proglas.cz, nelze v ADVENTU 2020 rodit novou, úplně poslušnou vládu Česka, která je DÍTĚTEM Ježíše Krista pro toto pokolení. Je VÁNOČNÍM DÍTĚTEM. Je zakletá PEKELNÝM KŘESŤANSKÝM OHNĚM, který vychází z úst uvedených MRZKÝCH ŽEN. Ekonomické, militaristické svině, v děsivé křesťanské temnotě, místo NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, takovému jaký skutečně je, v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, slouží KAPRŮM v Proglasu, a vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice. Zasraná křesťanská NEMLUVŇÁTKA z TWR, nechtějí zrušit svou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Nechtějí opustit Bohy, Baaly a DÉMONY, a války. Nechtějí mír Božího království. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kvůli vládě Baalů a DÉMONŮ nad novým NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, kvůli jejich neposlušnosti, nikdo nevěří textům Písma, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je na ÚSVITU osmého křesťanského dne, osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, nastává přelom věků konce éry ropy a benzinu, dle Písma, konec éry doby OLEJE. Na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí vlády Krista nad světem, úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, atd., z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, mají povinnost pochopit, že VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE je JEDEN pro všecha náboženství, pro všechny státy. Že je nutné novému Kristu blahořečit za to, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, a nové vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, Kristus vyvolil za své zvláštní vlastnictví tím, že bude mít Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro veškeré změny v energetice. LEV Kristus vyžaduje, aby technický lži lid Česka povstal jako LEV, a zhltl úlovek trvalého kněžství své vlády nad lidmi. Musí vykonat smírčí obřady s Kristem, protože KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu, Bůh, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až17/14až19/15až22/17, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Česko, technický lid Česka, má povinnost děkovat Kristu za to, že Česko a svět ví, že OLEJ ROPY brzy dojde, a že za ROPU, která tvoří více než polovinu celkem potřebné energie Česka, či světa, není žádná náhrada. Nahradit benzin a naftu obnovitelnou elektřinou, např. akubateriemi, pro všecha auta světa, pro kamiony

 

celého světa, lodě celého světa, letadla celého světa, vlaky celého světa, ponorky, tanky, samohybné houfnice, atd., není v lidských silách ani Česka, ani nikoho jiného. Kristus proto vyžaduje, aby technický lži lid Česka a světa učinil rozhodnutí, že zbývající OLEJ, to je ropu, již nelze nesmyslně vyrabovat během několika dalších let, jak si chybně naplánovali DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONÍ, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd. Kristus vyžaduje, aby pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ropa a plyn byly každému státu přidělovány pouze dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Vůle Krista je, aby ropa a plyn, Česku a světu vystačily ještě na celý OSMÝ DEN, to je na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ. Příděly ropy a plynu každému státu budou určené pouze na zbourání starých měst a vesnic, které z hlediska obnovitelné energetiky shnily, a na výstavbu nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, včetně výstavby domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dle FOTOGALERIE, na www.pametni-kniha.cz. Příděly ropy a plynu pouze na přeměnu dopravy, na dopravu pouze kolejovou. Na přeměnu průmyslu pouze na mírové účely uvedené přeměny. Vše uvedené má povinnost realizovat nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Česko je Kristem stejně pozdě varováno, má zpoždění v plnění Boží vůle. Narození se BOŽÍHO SYNA, premiéra Ing. Rákose, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mělo být již v roce 2015, či 2018. Mediální Mistr Kristus v písničce od Chinasky slíbil, že MOJE PŘÁNÍ TŘÍLETÝ, SPLNÍ NAJEDNOU, v roce 2021. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Král.4/2,7,40,7/13,8/6,10/26,17/29,34,40,19/16,29,20/5,22/3,13,19,23/23až25/29, atd. Baalovy SLOUPY Krista UKŘIŽOVANÉHO, z kterých již zbyl pouze STÍN tím, že se na nich KŘIŽUJE vůdce vrahů žoldáků prezident KOZEL Zeman, je zbytečné rušit, bourat či odstraňovat, jak to Kristus požaduje v mnoha textech Písma. Kristus je pro každé pokolení nový tím, že svoje SLOVO nově objasní. K.M.1/4až7/27,12/17, Jer.31/27,32, 33/2,9. Je třeba respektovat, že byl pro minulá pokolení Kristem UKŘIŽOVANÝM ŽIDY. Vinice Krista v Česku patří nyní jemu samotnému. P.P.8/12. Ez.39/8,13,21. Vzkříšení z mrtvých militaristických, ekonomických sviní nastane v jedinou hodinu v celém Česku, až technický lži lid rozhodne, o čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo, v ČT. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kristus vyžaduje, aby v OSMÉM DNI PÁNĚ, v tomto osmém tisíciletí, technický lid se smál a plakal zároveň. Aby plakal kvůli přestavbě celého světa na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Aby se smál debilitě politické a náboženské elity, od které Kristus odstoupil, svým technickým rozumem. Aby se v roce 2021 těšil na ukončení trestání ekonomickými tresty, KŮROVCEM, COVIDEM, atd., v případě zveřejnění této PRAVDY. 5.Moj.7/6,10,15, 2.Král.4/2,7,40,7/13,8/6,10/26,17/29,34,40,19/16,29,20/5,22/3,13,19,23/23až25/29, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Technickému lži lidu, úplně poslušnému, nový Kristus ukáže, svým technickým rozumem, věci v energetice nové, až rektor Štěpánek rozhodne o čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Jer.1/17až31/27,32,33/3,9až51/58, Mal.1/7až3/10až24, atd. V roce Božího trestu 2020, je ADVENT hororem, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, který si vynucuje úplnou poslušnost od technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lži lidu, ekonomickým trestáním Česka a světa COVIDEM, KŮROVCEM, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se stal trestajícím KORONAVIREM. Trestání Česka a světa KORONAVIREM, KŮROVCEM, atd., bude pokračovat až do úplného zničení křesťanské SKÁLY, kterou je EKONOMIKA, pomocí které vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, dupou celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Kristem v Písmu vyvolené Česko, je dědicem Boží slávy, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka. Vyjít do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, znamená zbavit se uvedených vládnoucích hlupáků, kterým Kristus, uvedeným trestáním, ničí jejich pastvu, to je EKONOMIKU. Kristus se velmi na Česko rozlítil, kvůli technickému lži lidu VUT v Brně, který, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Chce být v Česku korunován na KRÁLE KRÁLŮ a PÁNA PÁNU všech států světa, nechce být Kristem žárlivě milujícím. Od ADVENTU 2020 chce nad celým světem vládnout sám, skrze nové kněze, BOŽÍ SYNY, BOHY, ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lidu, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Vyžaduje aby vůdce lži lidu VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, inicioval nahrazení zákonů lidských, dokonalou láskou Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Jít dál křížovou křesťanskou cestou, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války, již není možné. Venku je na nule. Milovat minulé, to je dobře placená koryta vládnoucí elity, již je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7. Nový Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby nový kněz, BOŽÍ SYN rektor Štěpánek inicioval vyvýšení nového Ježíše Krista, nad SLOVA VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V ADVENTU na kříži již nevisí Ježíš Kristus, ale stávající vládnoucí Bůh Česka, válečný zločinec, zakladatel KOZLŮ ĆSSD, Kristem prokletý KOZEL prezident Zeman, dle dalších textů. KOZEL prezident Zeman se křižuje svými vášněmi, a svým sklonem sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETEDLŮM, atd. Neklamte se. Kristu se nebude beztrestně posmívat nikdo, kdo v ADVENTU 2020 bude rodit jako Boha, vládnoucího Baala a DÉMONA, KOZLA prezidenta Zemana, místo BOŽÍHO DÍTĚTE, místo NEVĚSTY, PANNY, KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ, DRUŽKY KRISTA, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, zřízenou dle kapitol 268, 276. Kdo miluje OTCE NEBESKÉHO, STVOŘITELE VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako sama sebe, jako rozum Krista, který je pouze Božím milosrdenstvím, má rád i jeho DÍTĚ. DÍTĚTEM Krista je NEVĚSTA, PANNA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, nová, úplně poslušné vláda Česka. Nová vláda Česka v čele s premiérem Ing. Rákosem, je VÁNOČNÍM DÍTĚTEM Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kdo bude, v ADVENTU roku 2020, rodit jiné dítě, než novou, úplně poslušnou vládu Česka, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, zajde strašlivou záhubou. Nová vláda premiéra Ing. Rákose musí být stejná, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Musí být stejně MOCNÁ a NEOMYLNÁ, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na vůdce lži lidu VUT v Brně, na PSA či OSLA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, mají povinnost odkládat své politické a náboženské pláště, NETVOŘI z neposlušné vládnoucí elity Česka, mnozí při odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Dle dalších textů o MEDIÁLNÍ HVĚZDĚ, zářící navěky, navždy, o spisovateli Romanu Szpukovi info@kosmas.cz, roman.szpuk@seznam.cz, meteo.churanov@chmi.cz, který mluvil v RADIOŽURNÁLU radiozurnal@rozhlas.cz. RADOSTNOU ZPRÁVOU je, že Kristus, DUCH SVATÝ, v děsivé temnotě křesťanského, militaristického lesa, dělá DUSOT KOŇSKÝCH KOPYT. Dle dalších textů o Romanu Szpukovi. Kristus vyžaduje, aby Česko naplnilo texty Písma do poslední čárky, o zrození se Krista, a jeho DRUŽKY, nové vlády Česka, pro toto vzpurné pokolení, v ADVENTU 2020, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, naplněním textů o Boží vůli a moci, v novém DNES, a to také dle textů písničky od mediálního MISTRA Krista, od Richarda Müllera juraj@keyart.sk, hamzic@muller.sk, richard.muller@profesprojekt.cz, BAROKO. Kristus je BAROKEM tím, že je stejně MOCNÝ a NEOMYLNÝ, ve SLOVĚ křesťanských militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stejně tak ve SLOVĚ PÍSMA NOVÝCH MÍROVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z kamene oživlá světice, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, PANNA, KRÁLOVNA MÍRU, DRUŽKA Krista, nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, stvořená zatím z pěti tažných KONÍ, dále uvedených, pozvedá monstranci MĚSÍCE Koránu, a tím doplňuje a upřesňuje Bibli, Bhagavadgítu, Tóru, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, atd. Uvedené SLOVO je moje SKÁLA, nový NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA. Taková zář ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je jen jedna, z Česka, až do nedohledna. STRÁŽNÍ ANDĚLÉ, členové nové vlády Česka, dále uvedení, odhalte v ČT1 své tváře. Pro slepé harmonikáře, kterým je mediální MISTR Kristus. Důvěrně známý Ježíši Kristu, je každý z Vás. Sedlejme PĚT uvedených tažných KONÍ, členů nové vlády Česka, dále uvedených, jejichž povolání a vyvolení za členy nové, úplně poslušné vlády Česka, je neodvolatelné. A vzhůru, do čela Česka, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zaplašme zlou denní můru, děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jed promyšlených ekonomických vychytralostí, SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE, ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, ministryně financí

 

Schillerové ministr@mfcr.cz. Kdo chce mít nyní její SPOLEČNÝ státní MĚŠEC za Boha, kdo chce mít za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LODĚ, atd. jde cestou Kristem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, do křesťanského PEKLA horečného zbrojení, totálního vyrabování ropy, do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do militaristického PEKLA třetí světové války. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro odstoupení technického rozumu Krista, nám sežrali století, službou svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM a ostatním výrobkům lidských rukou. Zpěnění hřebci, tažní KONI, nové a úplně poslušné vlády Česka, v čele s Ing. Rákosem se rozletí do celého světa tím, že celý svět uvidí, že Česko je Kristem vyvoleným, Božím technickým lidem, pokorným, a úplně poslušným. V tuto křesťanskou noc lámání kosti, v ADVENTU 2020, znovu zní křesťanské, chytrácké malověrnosti. Sražme tu bestii, to je křesťanskou EKONOMIKU hluboko, tak jak to umí jen BAROKO. BAROKO je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, i ve SLOVECH křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Zem, která nemá své nebe, která nemá ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ztratila všechno I sebe. Ztratila technický rozum Ježíše Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, který je Božím milosrdenstvím, pro úplně poslušné, a úplně bezmocné technické svině z VUT v Brně. Zarůstá křesťanskou, militaristickou, ekonomickou pastvou, krutého zmijího jedu protikladných a promyšlených vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu, jen na oko. Proč jsi tak vzdálené BAROKO. Proč je lži lidu Česka tak vzdálená pravda o správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepci. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/1,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Pět nových členů vlády, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné, z milosrdenství Božího rozumu Krista, již je určeno. Pět tažných koní, pět HŘEBCŮ, pomocí kterých Kristus vše ekonomické, militaristické, křesťanské, přeorá, dle dokonalé lásky svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, tvoří. Premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, projektant vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Je v Písmu vyvolený jeho jménem RÁKOS. Ministr informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ministr stavebnictví Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák, který má nově pozemek na Říčkách číslo domu 44. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být buď ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty v kapitole 276, na str. 21 až 28 a 42 až 43. Krista uspokojí, když uvedení KONI, jako noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. PÁTÝM KONĚM, či ANDĚLEM je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, který, jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem, např. ministrem zahraničí. Pomocí uvedených pěti KONÍ, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka do svého vlastnictví. Pomocí nich Kristus v Česku vytvoří církev Česka jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Těchto pět KONÍ, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstane tím, že vykoná uvedenou Boží vůli, nebo celé, neposlušné Česko, Kristus SOUDCE zahubí, strašlivou záhubou. Kdo, jako hupák, dále bude žít pod SLOVEM křesťanských militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nedostane od Krista technický rozum, pro vše o energetice nové, pro náhradu ropy, která dnes činí více než 50 % z celkem potřebné energie Česka, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kristem prokletí hlupáci, politici pravice a levice, a jejich Bohové, OTCOVÉ Satani kněží, kráčí do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války. Nový Kristus je STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky. Do energetické koncepce Česka a světa vidí. Kdo z Krista SOUDCE bude dělat hlupáka, toho zabije. Společně s pěti KOŇMI nové vlády Česka, mají povinnost ukázat své tváře v TV, OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Pro slepé a hluché HARMONIKÁŘE, MISTRA Krista. Uvedení dva učitelé z VUT v Brně, dva ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, mají povinnost garantovat správnou Boží cestu Česka, při realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, v celosvětovém království. Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/12,29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17až45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Technická vládnoucí elita odmítá uznat čas DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka v ADVENTU 2020, a tím odmítá uznat prostor Česka za jezero BEBB, debilů, které trestající Kristus, ZLODĚJ majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., bere podruhé do svého vlastnictví, pomocí své spravedlnosti, to je pomocí majetkové roviny. Kristus, ZLODĚJ, LÉVIJEC, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, nečiní nyní tajně. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka, kdy přišel jako LÉVIJEC, ZLODĚJ majetků boháčů, realizoval v době čtyřiceti let komunistické majetkové roviny, pomocí komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ z KSČ. Hlupáci, soudruzi BERANI z KSČM, o novém, trestajícím Kristu, dodnes nemají ani ponětí. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, především ke svému, Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, a ostatnímu technickému lži lidu, který Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, Kristus činí nyní veřejně, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Trestající Kristus, v trestání COVIDEM, KŮROVCEM, a ostatními tresty pro zničení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nová Boží trojice křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, nebudou novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě Česka a světa, do BRAN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Technický lži lid VUT v Brně, a technický lži lid Česka, stále nechce věřit textům Písma, že při odstoupení Božího technického rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, je také technický lži lid, úplně technicky debilní. Kristus se nad celým Českem chce smilovat v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT v případě, že technický lži lid VUT v Brně bude plakat a smát se zároveň. Plakat nad tím, že technický lži lid je Kristem stejně pozdě varován, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem. Smát se z titulu svého vyvolení vládnout nad lži lidem Česka a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, v celosvětovém, mírovém Božím království. Vše uvedené bylo telefonicky sděleno sekretářce rektora Štěpánka Cíhové cihova@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, s prosbou, abych dostal z VUT v Brně svolení, ukončit hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je půst od PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, telefonickým souhlasem rektora Štěpánka, být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Jedinou dobrou energetickou, ekologickou a mravní vizi pro další cestu Česka a světa má VŠEVĚDOUCÍ Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky. Před Kristem, STVOŘITELEM všeho, se muselo a musí skolnit každé koleno, v každém pokolení. Kristus, v každém geneticky prasečím lidském mozku působí tak, aby lidé dělali to, co se Kristu líbí. Kristu se nyní líbí úplná poslušnost technické elity. Totální debilita energetické koncepce politické elity je uvedena na stranách 47 až 49 a jinde.

 

PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, je OPLATKEM s medem a česnekem, HOSTIÍ, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista. ANDĚL, OKŘÍDLENEC, nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost ukončit křížovou cestu Česka a světa do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, a otevřít BRÁNU do ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, iniciováním zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Kristus úplně poslušnému Česku slibuje, že brzy bude ve všem po nedostatku, a že Česko bude HLAVOU veškerých změn světa. BŮH JE LÁSKA. Pravda o dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě Česka, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je jenom jedna. Kdo má rád Krista, má rád také jeho DÍTĚ, kterým je pokorná, a úplně poslušná vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Kdo miluje NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, všechna uvedená Boží přikázání zachovává. Jeho přikázání o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česke a světa, nejsou těžká, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, a ostatního technického lži lidu. Kdo se v Česku nyní narodí z nového Krista, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s pomocí technického rozumu Krista, přemůže neposlušný, vzpurný svět, MRTVÝ pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných sviní. ŽIVOT VĚČNÝ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ NEOTŘESITELNÝ, dostanou pouze úplně poslušní služebníci Krista, z milosrdenství jeho Božího rozumu. Česko má povinnost žádat o vládu nad lidmi, která je ve shodě s Boží vůlí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Bůh je LÁSKA. Bůh je láskou pro úplně poslušné Česko, když ANDĚL, OKŘÍDLENEC, BOŽÍ SYN, BŮH, kněz, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, OTEC rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz rozhodne, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, v ADVENTU 2020, se dožili plnosti věku z titulu konce éry doby benzinové, a konce doby éry ekonomické. Když rozhodne, že ekonomové, váleční OHNIVCI zbrojaři, politici pravice a levice, obchodníci, vojenští kaplani, atd., mají povinnost zesnout tím, že předají svou moc nad lidmi jedinému Bohu světa tím, že ji předají např. v Česku, nové vládě Česka, pokorné a úplně poslušné, opakovaně uváděné. Bůh bude LÁSKOU v okamžiku, když rektor Štěpánek rozhodne, že Česko se již nemusí bát toho, že nad Českem bude vládnout neposlušná vláda premiéra Babiše, od které, trestající Kristus odstoupil svým Božím rozumem proto, aby zničil ekonomiku, zbrojaře a všechny, kdo k nim patří. Nová, ůplně poslušná vláda Česka, je DÍTĚTEM Ježíše Krista pro toto pokolení. Je zakletá PEKELNÝM KŘESŤANSKÝM OHNĚM, který vychází z úst MRZKÝCH ŽEN, OHOLY Endlicherové, a OHOLIBY Hodecové z vysílání twr@twr.cz. Uvedené ekonomické, militaristické svině, místo novému Kristu, slouží KAPRŮM v Proglasu. zive@proglas.cz. Vždy na Vánoce, v novém DNES naplnění Písma, o jejich službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo novému Kristu, začnou, i po svém zabití, to je po odstoupením rozumu Krista od neposlušných sviní, být velmi živé, mrskají se, stejně jako KAPŘI v Proglase. Svým PEKELNÝM křesťanským OHNĚM, protikladných bludů a promyšlených vychytralostí, porodí vždy, místo Krista, vládnoucího Baala, či DÉMONA, letos zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Neposlušným křesťanským sviním, však již zbývá velmi málo času, na kažení dobrých mravů Česka a světa, pomocí svých protikladných SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Všichni úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost MRZKÉ ŽENY, OHOLU Endlicherovou, a OHOLIBU Hodecovou z twr@twr.cz, neprodleně spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen. Vůle nového Krista je, aby drzé MRZKÉ ŽENY, OHOLA Endlicherová, a OHOLIBA Hodecová z twr@twr.cz, svými ústy nesloužily již pohlavním ÚDŮ KAPRŮ z Proglasu, ani pohlavním ÚDŮM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice. MRZKÉ ŽENY, OHOLA Endlicherová, a OHOLIBA Hodeco z twr@twr.cz, jsou zasraná NEMLUVŇÁTKA v plenkách tím, že odmítají plnit Boží vůli. Drze melou texty Písma, že trestající BŮH JE LÁSKA pro neposlušné, militaristické, ekonomické, drzé svině. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Vysvobodit novou vládu Česka z tohoto křesťanského, militaristického prokletí, má povinnost PRINC rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz tím, že uvedeným křesťanským sviním nedovolí na Vánoce porodit Ježíše Krista, člověka, ukřižovaného ŽIDY, protože místo nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, křesťanské svině si rodí vládnoucího Baala, nyní zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního militaristy Česka, prezidenta Zemana. Kristus již je vzkříšený z mrtvých křesťanských militaristických sviní, a žádný další OHEŇ horečného zbrojení, a křesťanského meče válek, kvůli správné energetické koncepci, již nepotřebuje. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, seslal na celý svět své tresty, např. COVID, KŮROVEC, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY, odstoupení svého technického rozumu, atd., kterými ničí ekonomiku, to je SKÁLU neposlušných, křesťanských a jiných sviní, kvůli úplnému zničení PRACHŮ a ZBRANÍ. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všech úplně poslušných služebníků Krista, ničí neposlušnému tvorstvu ekonomiku, pomocí které stvořil např. PEKLO křesťanského militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Baalů a DÉMONŮ, to je ekonomů, zbrojařů, boháčů, bankéřů, atd. Kvůli energetické spáse, kvůli minimalizaci těžby ropy, kterou vyžaduje Kristem BLAHOSLAVENÁ Gréta, vyžaduje neprodlené zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Porazit KORONAVIRUS, či KŮROVEC nelze, protože nelze porazit trestajícího Krista, kterého vládnoucí NETVOŘI nenávidí, kterým se PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů stále hnusí. Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nelze porazit, protože má naprostou převahu nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus v Písmu slíbil každé militaristické svini, která se Kristu posmívá např. svou křesťanskou neposlušností, odplatí přímo tím, že stávající neposlušné Bohy bude zabíjet. Trestání lži lidu Česka a světa bude pokračovat, až do úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. COVIDEM, či KŮROVCEM, atd. Kristus ničí svobodu vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ tím, že ničí stávající program energetické koncepce Česka a světa, vytvořené geneticky prasečími lidskými mozky neposlušných politiků pravice, levice a Bohem prokletých, neposlušných UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, atd., Neposlušní lidé, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, jsou mrtví tím, že svými geneticky prasečími lidskými mozky, nenávidí kázeň. Neposlušné křesťanské a jiné svině, mají za svobodu mít MOCNÉ ZBRANĚ, na zničení protivníků. Mají za svobodu mít mnoho PRACHŮ, na zakoupení svých Bohů, MOCNÝCH ZBRANÍ. Naději na vysvobození z křesťanské militaristické nesvobody, z křesťanského PEKLA, z energetického, mravního HROBU, či z bahna ekologické JÁMY, z uvedeného trestání, kterým Kristus trestá neposlušné tak, aby to pocítili, je návrat Česka ke Kristu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, od Kryštofa a Václava Neckáře. skupinakrystof1@gmail.com, booking@zlproduction.cz, family@krystof.net, booking.vaclavneckar@gmail.com, Nový Kristus, DUCH SVATÝ, mediální MISTR, je již mediální jasnou JITŘNÍ HVĚZDOU, na věky věků. Nikdo úplně poslušný nemusí se Krista ZÁKONODÁRCE bát. Zj.22/16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Bůh je PTÁČKEM, který, v tomto vzpurném pokolení, má hnízdo v Česku, u svého technického lidu, především u LÉVIJCŮ na VUT v Brně, odpovědných za každou svou technickou nepravost v koncepci energetiky Česka a světa, a tím za každou energetickou nepravost ve výstavbě, výrobě, spotřebě, dopravě, atd. Hrůza vrcholného Božího trestu, odstoupení Božího technického rozumu, také od neposlušného technického lidu Česka a světa, je skutečná a viditelná. Veškerý technický lid Česka a světa, jako úplně poslušný, to je jako živý, má povinnost věřit textům Písma, že Kristem ničené, křesťanské neposlušné, militaristické svině, např. prezidentka JUDr. Čaputová informacie@prezident.gov.sk, media@prezident.gov.sk, či její náboženský Bůh, MODLÁŘ, BELZEBUB světa, drzý Satan papež František info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va, jsou hnojištěm pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Křesťanská NEBESA, SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neposlušných křesťanských sviní, jsou již v Česku na zemi. Z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že děsivá temnota, krutý zmijí jed protikladných křesťanských bludů Satana papeže Františka, a stejně tak krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, právnických vychytralostí, neposlušné militaristické ekonomické svině prezidentky JUDr. Čaputové, jsou již pouze křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Již nikdo na světě si nesmí dovolit, jejich křesťanskými, militaristickými slovy, či bludy, děsivé temnoty katolického katechismu, si dočasně přivlastňovat křesťanský lži lid, či pracující lži lid, sloužením křesťanských, militaristických MODLOSLUŽEB, vládnoucím

 

Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, v jezeře Česka DEBB, debilů, vzedmuté moře křesťanských a jiných neposlušných, militaristických hlupáků, ničí a boří, odstoupením svého Božího rozumu, a jinými tresty. Trestání bude pokračovat, až do úplného zničení křesťanů, křtěných svěcenou slanou, křesťanskou militaristickou špínou. Technická debilita neposlušných politických sviní, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, je již srozumitelným znamením, pro úplně poslušné služebníky Krista technického lidu VUT v Brně. Úplné zboření křesťanského militaristického ekonomického PEKLA je nezbytné, pro vybudování celosvětového, mírového Božího království. Kristus v trestání bude pokračovat do úplného vítězství, to je do zničení neposlušných bohatých sviní, do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených vládnoucích zločinců. Kristus ZÁKONODÁRCE, neposlušné bohaté svině přichází smysluplně zaměstnat. Např. svině Čaputová bude buď zemědělskou nevolnicí tím, že bude zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně společného stolování, pro 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, bez herbicidů, pesticidů a fungicidů. Nebo bude trním pod kotly tím, že bude pomocnou silou v této kuchyni. Žárlivě milující Kristus přestane Česko a svět trestat EKONOMICKY, COVIDEM, KŮROVCEM, atd., až se nemocní lidé osvobodí od drzého Satana papeže Františka, a tím od všech jeho SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Dle písničky od mediálního Mistra Krista. I prokletí Satana papeže Františka, a svině Čaputové, může být štěstí. Povolání skupiny NO NAME magic.studio@centrum.cz, sloužit Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, zvěstováním této pravdy, je neodvolatelné. V písních skupiny NO NAME, žárlivě milující Kristus oslavuje sám sebe, kvůli sobě samému. Neposlušné svině, oslavují navzájem pouze svoje mozky, které jsou pouze geneticky prasečí, ke své vlastní záhubě. Trestané Česko má tisíc důvodů věřit, že neposlušní vládnoucí NETVOŘI se začnou kácet. Úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost skočit, a neprodleně všechno otočit, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to napořád. Svěcená, slaná, voda v kostelech, se nedá zapálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle písničky od mediálního Mistra Krista, od management@divokejbill.cz. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, žárlivě milující, má na Vánoce 2020, velmi silnou konkurenci v neposlušných, bez rozumu Krista mrtvých, vládnoucích Baalech a DÉMONECH. Všichni neposlušní, to je mrtví, Kristu takovému mocnému, jaký v Písmu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH skutečně je, sloužit nechtějí, protože Krista, který vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, nenávidí. Mediální MISTR Kristus jejich zcestné myšlení objasňuje v písničce od Kamila Střihavky richart@richart.cz, michal@rocking.cz. Noční křesťanské, militaristické můry Satan papež František, ekonomická svině prezidentka JUDr. Čaputová media@prezident.gov.sk, atd., pijou silnej čaj ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Ještě málo žijou, když se ptaj na Boží vůli, napsanou v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Pod správnou hvězdou mediálního MISTRA Krista, v ráji celosvětového, mírového Božího království, mohou žít ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří Satanu papeži Františkovi, a svini prezidentce JUDr. Čaputové, na Vánoce 2020, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, dají mat. Pošlou je do říše ticha, to je na smetiště dějin, na věky věků. V opačném případě Kristus Česko zničí. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE žárlivě milující, v novinách Rovnost, i ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že v Česku, na kříži, již nevisí člověk Kristus, ale vládnoucí Bůh Česka, Baall či DÉMON, parazit, JMELÍ, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Neposlušní a vzpurní hlupáci tomuto Bohu slouží místo Hospodinu. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušný technický lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. lži lidu VUT v Brně rozhodl, že se Česko již nebude cvičit v boji, že překuje zbraně na radlice. Kristus již nechce, aby KOZEL prezident Zeman, vrchní velitel brané moci žoldáků Česka, visel na kříži tím, že zase bude křižovat sám sebe, svými vášněmi a svými sklony, a tím sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, místo Kristu. Před novým Kristem se Bohu odpovídá sám za sebe. Neklamte se, Kristu se nebude posmívat ani KOZEL prezident Zeman. Sklidí zánik, SMRT, v případě, že se v ADVENTU, v ČT, znovu prohlásí za vládnoucího Boha. Když prohlásí nového Krista ZLODĚJE, za ZLOČINCE, a sebe za moudrého a spravedlivého, Kristus ho zabije. S veškerou jeho nóblesou ho na márách z HRADU vynesou, dle písničky od MISTRA Krista. Kristus, který v Česku ničí SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., kvůli správné koncepci energetiky Česka a světa, vyžaduje, aby KOZEL prezident Zeman, neprodleně dobrovolně odešel do říše ticha. Dle písničky od mediálního MISTR Krista, od Neckáře. Z Krista ukřižovaného ŽIDY, zbyl v ADVENTU 2020 jen STÍN. Což je proto, že na kříži visí křižující se Baal, či DÉMON, válečný zločinec, KOZEL prezident Zeman. Drze stíní novému Kristu, který v Česku vychází jako mediální HVĚZDA JITŘNÍ, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na paprscích. Kristem vyvolené Česko má povinnost zvitězit nad tímto ZLÝM BOHEM. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Jsou Vánoce, nikdo v Česku nemusí se bát, ani zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, ani UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených debilem, zločincem, ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, když KOZEL prezident Zeman přestane dělat chytráka. Pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista od neposlušných militaristických sviní, od UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministr Havlíček svým geneticky prasečím lidským mozkem, dělá nedozírné ekonomické, ekologické a mravní škody tím, že dělá energetickou koncepci pouze na elektřinu, která činí, dle docenta Skály z VUT v Brně, pouze cca deset procent z celkem potřebné energie Česka. KOZLÍ HLAVA prezidenta Zemana, nemůže panovat nad Českem, pro odstoupení technického rozumu Krista, od zlých, ekonomických, militaristických sviní Česka a světa. Konec křesťanských, militaristických hlupáků nastane, až nad Českem, místo KOZLÍ HLAVY Baala, prezidenta Zemana, KOZLŮ z ČSSD, atd, bude panovat Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Bůh je láska pouze v případě, když se úplně poslušné Česko neprodleně narodí z Krista, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bůh bude láskou, až nová, úplně poslušná vláda Česka, v čele s premiérem Rákosem, s pomocí rozumu Krista, povede Česko a svět, nikoli do PEKLA horečného zbrojení, a PEKLA třetí světové války, ale do mírového Božího království. Kristus přestane odstupovat svým rozumem, až bude v Česku všechno nové tím, že bude nový, úplně POSLUŠNÝ STROM STÁTNÍ SPRÁVY. Kristus již žádného pezidenta na světě nepotřebuje. Pouze poslušné vlády. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Spisovatel Roman Szpuk roman.szpuk@seznam.cz, meteo.churanov@chmi.cz, nakladatelstvi@65pole.cz, nakladatelstvi@hostbrno.cz, adamec.jan@praha12.cz, pechakucha.strakonice@gmail.com, podatelna@praha12.cz, info@kosmas.cz, v RADOŽURNÁLU, u Lucie Výborné radiozurnal@rozhlas.cz, se se stal DARMOŠLAPEM, pro neznalost NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, komunistického BERÁNKA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který v minulém pokolení vedl pomýleného komunistického BERÁNKA, Andreje Babiše, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, již v době čtyřiceti let Boží majetkové roviny Česka. Kristus vyžaduje, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v ADVENTU 2020, aby nová, úplně poslušná vláda Česka, NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, PANNA, KRÁLOVNA MÍRU, naplnila ŽÁR OHNĚ SLOV

 

PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Aby spravedlnost nových zákoníků, nové vlády Česka, o mnoho přesahovala Boží socialistickou, či Boží komunistickou majetkovou rovinu, která byla za socialismu. Aby tím, na Božím pomalém SOUDU, opět zavládla Boží spravedlnost. Žalm94/15, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Tes.2/3,3/11, Jer.1/17,5/7,6/30,11/18až23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 1.Tes.4/7,16,5/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Spisovatele Romana Szpuka NEOMYLNÝ Kristus učinil svým znamením pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, a tím ho učinil mediální hvězdou, zářící navěky a navždy. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až10/26až12/28, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, atd. Romana Szpuka mediální MISTR Kristus učinil podobenstvím pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Roman Szpuk šel v noci lesem, děsivou, křesťanskou, militaristickou, ekonomickou, temnotou. Mediální MISTR Kristus, který v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, se mu v křesťanské temnotě zjevil tím, že jeho SVĚTLO SVĚTA Bhagavadgíty, ve kterém přichází, z něho, z darmošlapa, učinilo v lese STÍN, který viděl. Pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako darmošlap, stíní mediálnímu MISTRU Kristu, který vychází jako SVĚTLO SVĚTA Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Zbloudil, spočinul ve zlé křesťanské říši stínů, protože stíní všichni neposlušní. Kdo z boháčů doufá ve své bohatství, padne. Spravedliví budou rašit jako listí, na STROMĚ nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné. Chamtivost boháčů Česka, je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Kol.3/5, atd. Boháči Česka se nahltali majetku, tunelem privatizace znárodněného, Božího majetku, ale zvrátí jej, kvůli energetické spáse, kvůli vládě Krista nad celým světem. Kristu patří celý svět. Se svým majetkem si může dělat, co chce. Jób5/3,14,9/13,20/15,40/8,14, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,6/23až8/13,17,11/28,13/9,20/12,21/16až31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17, 3/10,12,16,19,20,24, atd. atd. Boháči Česka mají povinnost porozumět textům Písma o tom, že na Božím SOUDU, v ADVENTU, na Vánoce 2020, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, musí opět zavládnout Boží spravedlnost. Půjdou za ní úplně poslušní služebníci Krista, především KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ technického lidu, Žalm94/15, kteří uvěří textům Písma, že je Kristus, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, ze svého milosrdenství. Tím zaniknou protikladná SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH s rachotem zaniknou, až bude v ČRo a v ČT zveřejněno, že spravedlnost nových zákoníků, nové vlády Česka, nových PĚTI KONÍ, musí o mnoho přesahovat Boží socialistickou, komunistickou MAJETKOVOU ROVINU, které byla v Česku, z Božího milosrdenství, celých čtyřicet let. Žalm.1/1až33/6,37/5,11,35,38až94/15,102/18,27,107/10,18,27,43, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus Romana Szpuka učinil podobenstvím proto, aby lidé žili v bázni před ním. Aby Kristus mohl vyhledat, pomocí pomalého Božího SOUDU pomatených, neposlušných, to je mrtvých křesťanů Česka to, co v militaristickém, ekonomickém křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ zašlo, ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dobrá je moudrost Bhagavadgíty, která doplňuje a upřesňuje Bibli. Užitečná je pouze těm, kdo vidí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, jako Ježíše Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Být ve stínu uvedené Boží moudrosti, je jako být ve stínu křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, to je ostatních výrobků lidských rukou. Dny křesťanské pomíjivosti Kristus končí tím, že křesťanské, militaristické, neposlušné, bez Božího rozumu Krista mrtvé svině, náboženské, politické i technické, skončily viditelně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Na vysokých místech nyní sedí pomatenci, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby všechno křesťanské, militaristické, ekonomické, v Česku, a následně ve světě, zničil v jedinou hodinu, zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Roman Szpuk a celé Česko již má povinnost uvěřit textům Písma o tom, že pro úplně poslušné služebníky nového Ježíše Krista, je sladké vidět SVĚTLO SVĚTA SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. DNŮ křesťanské, militaristické, ekonomické temnoty, Ježíš Kristus učinil požehnaně. Cokoli v děsivé křesťanské temnotě, krutého zmijího jedu protikladných bludů, o Ježíši Kristu přišlo, cokoli přišlo pomocí krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je bankéřů, je POMÍJIVOST. Kristus nemá zalíbení v neposlušných, křesťanských, militaristických sviních. Běda Česku, když nebude úplně poslušné, a Kristu vděčné, za své vyvolení, nastolit vládu Krista, nad všemi státy světa. Česko, první stát na světě, musí z trestajícího Krista mít strach, a jeho zákony realizovat. Kaz.2/13,3/12,14,14,15,18,4/17,7/11,12,8/8,9/9,10,10/3až11/7,10,20,12/2,3až13,14, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus Romana Szpuka roman.szpuk@seznam.cz, meteo.churanov@chmi.cz, učinil také podobenstvím o KONÍCH. Roman Szpuka šel v děsivé křesťanské, militaristické, ekonomické temnotě v lese, kde vůbec nikdo nechodí, a slyšel klusat KONĚ. Jednalo se o PĚT KONÍ, HŘEBCŮ, opakovaně uváděných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Těchto PĚT KONÍ, pět členů nové, a úplně poslušné vlády Česka, uvedené v kapitolách 268 a 276, má povinnost zajistit spravedlnost Boží, daleko vyšší, než byla v době 40-ti let Boží komunistické majetkové ROVINY. Žalm94/15, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Bez stejného SOUDU, jaký byl v socialismu, který žárlivě milující Kristus již realizoval, dle Jóba, nelze vejít do BRAN mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, přísným Božím SOUDEM, je nyní, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, pouze k celosvětové, energetické, ekologické a mravní spáse, to je kvůli nastolení celosvětové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, po zrušení PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vejít do MAJETKOVÉ ROVINY CHRÁMU PÁNĚ, kterým je celý svět, do mírového Božího království, pomocí elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technicých zvířat, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu a uhlí, pro přestavbu světa, všech států světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nyní možné zajistit jinak, než zničením SLOV KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. S rachotem musí spadnout na zem, KAMENNÁ NEBESA SLOV křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH. Jiným způsobem nelze zajistit, aby na Božím SOUDU v Česku, opět zavládla Boží stravedlnost, vyšší než byla v době 40 let Boží majetkové komunistické roviny, Mat.5/3,9,14,18,23/715,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,94/15,102/18,27,107/27, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, kterou Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, v Česku učinil dle textů JÓBA. Před novým Kristem se musí skolnit každé koleno. Kristus, v každém pokolení, v každém geneticky prasečím lidském mozku působí tak, aby lidé dělali to, co se Kristu líbí. Kristu se nyní, v tomto pokolení, líbí úplná poslušnost technické elity. Totální debilita energetické koncepce politické elity UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, uvedena na stranách 35, 47 až 49 a jinde, je způsobená odstoupením technického rozumu NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE, od neposlušných, křesťanských, militaristicých sviní. Vysvobození ze všech Božích ekonomických trestů, z KORONAVIRU, KŮROVCE, SUCHA, atd., je možná při čtení těchto textů v ČRo, v ČT. Filip.2/9,13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm.1/1až33/6,37/5,11,35,38až94/15až102/18,27,107/10,18,27,43,132/5,8až150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, atd.

 

Roman Szpuka roman.szpuk@seznam.cz, meteo.churanov@chmi.cz, je pro Česko dobrým podobenstvím, či znamením. Trestající Kristus dokazuje, že pro úplně poslušné služebníky Krista, žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, atd. Kristus, po vyjití Česka ze 40 ti let Boží komunistické spravedlnosti, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm 94/15, atd. na Česko uvedl, OVOCE úmyslů stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, protože nevěnují pozornost těmto textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, o Boží moci nad lidmi, a o Boží vůli. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Zjev. 1/1až22/21, atd. OVOCEM úmyslů DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích hlupáků, Jer.1/17až6/19až31/27,32, jejich geneticky pracečích lidských mozků, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, je křesťanská militaristická chamtivost, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU,. Kol.3/5, atd. Kristus, viditelně, neposlušné vládnoucí Baaly a DÉMONY, svým Božím technickým rozumem již nepase, a pást nebude, až do jejich odchodu do říše ticha, na smetiště dějin. Když technický lži lid neposlechne, Kristus SOUDCE Česko úplně zničí. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Kaz.3/15,18,8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9až13/5,8. Protože SLOVA KŘESŤANSKÝCH MILITARISTICKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou těmito texty stržena na zemi, v Česku již máme mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Česku již nemáme trojičního křesťanského militaristického Boha, protože Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je již jediným Bohem všech států světa tím, že je jediným Bohem SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristem v Písmu vyvolené Česko již proto může mít novou BOŽÍ TROJICI. KRÁLOVSKÝM KNĚŽTVEM, novými kněžími, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je nyní pokorný, Bohu vděčný, a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně. Nová Boží trojice SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je proto z VUT v Brně. Povolání technického lidu za UČITELE stejně NEOMYLNÉ, jako je nový Kristus, LEV, král všech politických a náboženských zvířat, dle ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je NEODVOLATELNÉ. Novou Boží trojicí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j @fme.vutbr.cz. Uvedení tři učitelé z VUT v Brně, mají povinnost garantovat správnou Boží cestu Česka, při realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Není úkol nad lidské síly, prorokovat uvedenou vůli nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Není úkol nad lidské síly, ukázat v ČT1 své tváře. Pro slepé a hluché HARMONIKÁŘE, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ZLODĚJE veškerého majetku, a veškerých náboženských a politických tradic. Vážená nová Boží trojice. Kristus Česku již dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, když jako úplně poslušní budete stejně mocní a spravedliví, jako je nový Kristus, LÉVIJEC. Máte povinnost být SLUNEČNÍMI KRÁLI tím, že budete zářit jako Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Máte povinnost v Česku vyjít, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus Vám již ukázal svou moc tím, že odstoupením svého Božího technického rozumu, z Vás učinil technické hlupáky. Svůj technický rozum Vám Kristus vrátí, ze svého milosrdenství, pouze v případě, když budete odpovědní ze každou svou nepravost, nejenom technickou, ale také mravní, což je provždy platné nařízení. Kristus vyžaduje, abyste byli dědici Boží slávy tím, že veřejně prohlásíte, že Boží energetická koncepce, SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, elektronicky celosvětově kontrolovaného, pro přestavbu celého světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je jedině možná a správná cesta. Máte povinnost zveřejnit, že energetická koncepce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v jezeře Česka DEBB, DEBILŮ, debilem ministrem Havlíčkem pouze na elektřinu, na necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, je nesmyslem, protože vznikla v geneticky prasečích lidských mozcích, debilních, pro odstoupení rozumu Krista. Nesmyslná energetická koncepce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ na elektřinu, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, viz text na str. 35, 47 až 49, a texty v ostatních kapitolách. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, např. zločinci, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, lhář, pomatenec Neděla nedela@mpo.cz, či svině Alexandr Ač info@amo.cz, ac.a@czechglobe.cz, jsou zločinci tím, že svou stupidní energetickou koncepcí dělají nedozírné ekonomické, ekologické a mravní škody. Technický lid je odedávna Boží tím, že je živený, Božím technickým rozumem, odjakživa. Kristovým jménem se nyní nazývá především technický lid, až na věky věků, křtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBE, MRAVNĚ VYSOKÝCH. BELZEBUBA papeže Františka, stejně tak prezidentku Čaputovou, pokud ani nyní nepůjdou Kristu z cesty, je nutné proklínat. Ať Vás Kristus zabije, např COVIDEM, když nesestoupíte dobrovolně se svých SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, která již neplatí. Kristus, z milosrdenství svého technického rozumu, roztáhl NEBESA NOVÁ, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedená v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Jako neposlušní, jste strašlivou výstrahou všemu vzpurnému tvorstvu, jste zločinci. 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Neh.8/9,18,10/29, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Kristem vyvolené Česko má povinnost být stejnou jitřní mediální HVĚZDOU, jako je Ježíš Kristus ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zj.21/1až22/16, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Pokorní, úplně poslušní služebníci Krista, budou v Česku zářit navěky a navždy, jako mediální, jitřní HVĚZDY, stejné jako Kristus. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zj.22/16. Je čas Vánoc 2020, kdy nikdo v Česku nemusí se bát, dle písniček od mediálního MISTRA Krista, od zpěváků Kryštofa a Václava Neckáře. skupinakrystof1@gmail.com, booking@zlproduction.cz, family@krystof.net, booking.vaclavneckar@gmail.com. Úplná poslušnost nových kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, STRÁŽNÍCH ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, technického lži lidu rektorátu VUT v Brně, kteří jsou s osudem Česka spjatí, Česko ochrání od dalších Božích trestů, např. COVIDU. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jud.12, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Stane se tak, když uvedení BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, z VUT v Brně, budou mít Ježíše Krista, za jediného VŮDCE, za UČITLE, za REKTORA, za LÉKAŘE, za SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, za mocného LVA, řvoucího na neposlušný, politický a náboženský dobytek. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až4/23,17/10,20,34až19/44,20/18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kristus, ZLODĚJ majetku, a všech ostatních křesťanských středověkých tradic slíbil, že v tomto případě nebude otálet. Pro Česká politická a náboženská prasata, která se válí v křesťanském, militaristickém, ekonomickém bahně, splní neprodleně všechna uvedená zaslíbení, o zániku SLOV KŘESŤANSKÝCH STARÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,12,16, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jud.12, Mar.4/12,7/7až13/20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, V ADVENTU 2020, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně má povinnost zajistit, aby vládnoucí politické a náboženské svině se přestaly válet v křesťanském, militaristickém, ekonomickém bahně, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24,

 

atd. Tím se Česko oddělí od všech národů světa. Po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, Kristus Česku splní neprodleně všechna uvedená zaslíbení. Od úplně poslušných služebníků Česka odvrátí každou nemoc. Nevloží na Česko žádnou zhoubnou nemoc, např. rakovinu, či COVID, atd. Ale uvalí COVID, rakovinu, a další Boží ekonomické tresty, na všechny neposlušné státy světa, kde nemají o VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMILNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále ani ponětí. Kteří nenávidí Krista, ZLODĚJE majetku za to, že bere vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, vládu nad lidmi. 5.Moj.5/8,7/6,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2, 11, atd. Děsivá křesťanská temnota, krutého zmijího jedu, protikladných bludů katolického katechismu, a krutý zmijí jed DÉMONŮ, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, nad lidmi Česka a světa přestane panovat, když technický lží lid VUT v Brně bude konat to, co se Kristu líbí. Když nyní vše uvedené zveřejní, když přijme Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, pro Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, pro nastolení Božího mírového království. 5.Moj.5/8,7/6,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Všech ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, kteří při nás budou stát, je SEDM, či OSM. Uvedení ANDĚLÉ, jsou s osudem Česka spjatí. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Kol.3/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zjev.1/1až22/21, atd. Všech ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH, zakladatelů nové vlády Česka, dle kapitol 268 a 276, kteří při Česku budou stát, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Kristus, při svém vzkříšení z mrtvých, militaristických sviní, vstoupil z NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je sedm. Osmým ANDĚLEM jsem já, poslední prorok PEKLA křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. SEDM, či OSM ANDĚLŮ, kteří jsou s osudem Česka spjatí, má povinnost, v ADVENTU 2020, učinit Česko stejně VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÉ, jako je Kristus ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že v ČRo a v ČT stvoří veřejně a neprodleně, novou, úplně poslušnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dle textů v kapitolách 268 a 276. Iz.57/16. Boží shovívavost vyčkává s trestem neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kteří, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, dupou celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, do postavení ARCHY SPÁSY, kterou je Česko. 1.Petr.3/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Slovem Satanů kněží, kteří nemají o novém Kristu ani ponětí, kteří proto křesťanstvím kazí dobré mravy, stávající křesťanská, militaristická, protikladná NEBESA, SLOV křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH, dle vůle Boží, v ADVENTU 2020, zaniknou. Budou zničena ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus je ponechává jen do DNE SOUDU, do nového DNES naplnění Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do úplňku MĚSÍCE, do středy 30. prosince 2020. V tento den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, zaniknou neposlušné, křesťanské a jiné militaristické svině. Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky, ekologicky a mravně zachrání a spasí jenom ty, kdo se podřídí úplně poslušnému Česku. Česko již musí žít svatě a zbožně, protože zná Boží vůli a Boží moc. 2.Petr.2/9,21,3/4,7,8,9až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. ARCHOU SPÁSY je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. 1.Petr,3/20, Mal.1/7,10, 2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Zachránění dále uvedených sedmi ANDĚLŮ, Zj.1/1až19, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s Boží mocí výkonnou, zákonodárnou, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, OTCŮ Bohu milých, zakladatelů nové, úplně poslušné vlády Česka, jejichž povolání za úplně poslušné služebníky Krista, je neodvolatelné, je energetickou spásou. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28až32,12/6až16/26, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Zachránění mé, autora PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, a dalších SEDMI OKŘÍDLENCŮ, je předobraz nového křtu, úplně poslušných sviní, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterým nový, VŠEMOHOUCÍ Kristus, zachraňuje nejenom Česko, ale všechno vzpurné a neposlušné tvorstvo. Kristus, moje SKÁLA, v Písmu slíbil, že když si podřídí, svým Božím technickým rozumem, uvedených SEDM uvedených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ Česka, Mar.13/20, že si následně podřídí, pomocí Česka a Slovenska, pod svou vládu ZÁKONODÁRCE a NEOMYLNÉHO SOUDCE, všechny vlády a mocnosti, všech států světa. 1.Petr.3/20, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Přetaženo z dřívějších textů. Pomocí SEDMI ANDĚLŮ, SEDMI OKŘÍDLENCŮ, SEDMI KONÍ, SEDMI VLÁDNOUCÍCH BOHŮ, jejichž povolání a vyvolení za nové vládnoucí Bohy, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, a pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Ježíšek, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, vystupuje z křesťanských SLOV KAMENNÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, až na věky věků. Tím se stává takovým NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, jakým v Písmu, veškerém od Krista, skutečně je. Vyžaduje, aby jim v Písmu vyvolené Česko, zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT, podřídilo novému Kristu, vlády a mocnosti, všech států celého světa. Zj.1/1až19až22/21, 2.Petr.1/20,2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,22,4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36 až15/33, atd. SEDM ANDĚLŮ, SEDM OKŘÍDLENCŮ, SEDM KONÍ, SEDM LVŮ, SEDM VLÁDNOUCÍCH BOHŮ, tvoří pokorní a úplně poslušní LÉVIJCI, odpovědní Kristu za každou křesťanskou, militaristickou nepravost, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné, dle textů uvedených již v kapitolách 268 a 276. Zj.1/1až19až22/21, 4.Moj.3/13,9/3,13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29, 9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jud.12, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Z Brna jsou určení za členy nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, a v kapitole 276, ČTYŘI TAŽNÍ KONI, čtyři ANDĚLÉ, čtyři OKŘÍDLENCI, mediální hvězdy, zářící navěky a navždy. Mají povinnost vládnou Česku moudře spravedlivě tím, že budou vládnout v Boží bázni, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, projektant vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Je v Písmu vyvolený jeho jménem RÁKOS. Ministr informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ministr stavebnictví Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák, který má nově pozemek na Říčkách číslo domu 44. Má povinnost litovat svých hříchů ekonoma, spáchaných z neznalosti Ježíše Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být buď ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty v kapitole 276, na str. 21 až 28 a 42 až 43. Krista uspokojí, když uvedení KONI, jako noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. PÁTÝM KONĚM, či ANDĚLEM je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, který, jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem, např. ministrem zahraničí. Pomocí uvedených pěti KONÍ, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka do svého vlastnictví. Pomocí nich Kristus v Česku vytvoří, církev Česka jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Těchto pět KONÍ, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstane tím, že vykoná uvedenou Boží vůli, nebo celé, neposlušné Česko, Kristus zahubí, strašlivou záhubou. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Jednat s premiérem Babišem, s PÁTÝM koněm, S PÁTÝM ANDĚLEM, mají povinnost z Brna vyjet ČTYŘI TAŽNÍ KONI, čtyři ANDĚLÉ, čtyři OKŘÍDLENCI, uvedení členové nové vlády Česka, jejichž povolání a vyvolení za ministry, a za premiéra Česka, je neodvolatelné. Společně s nimi, v Praze, a v ČT1, mají povinnost ukázat své tváře, OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Pro slepé a hluché HARMONIKÁŘE, mediálního MISTRA Krista. Uvedení dva učitelé z VUT v Brně, dva ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, mají povinnost garantovat správnou Boží cestu Česka, při realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus Česku dovolí jít dál tím, že úplně poslušným služebníkům Krista, svým Boží technickým rozumem, dovoluje studovat tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Je zapotřebí Krista prosit, aby dovolil zveřejnit tyto texty v ČRo a v ČT, aby již v ADVENTU 2020, Kristus poslal do Česka hlad, ale ne hlad po chlebě a vodě. Nýbrž po slyšení slov Krista, uvedených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Stane se tak, když když drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC přiznají, že jim Kristus nikdy nezapomene žádný jejich skutek, za obrácení evangelií v pravý opak, kvůli službě křesťanského lži lidu, lidským Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., místo Kristu. Kvůli pozemským OTCŮM Satanům kněžím, celý svět je ve službě vládnoucím hupákům. Vládnoucí elita je mrtvým politickým a náboženským dobytkem. Vládnoucí hlupáci horečně zbrojí, vedou moře válek, ničí nesmyslně ropu a plyn. Tím jdou do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války. Všichni neposlušní jsou mrtví. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Co si kdo ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vybere, to bude mít. Buď ukončení křesťanských militaristických tradic a vzkříšení z mrtvých, militaristických, neposlušných, křesťanských sviní neprodleně, na Vánoce 2020, nebo pokračování všech Božích trestu vč. COVIDU, a vzkříšení z mrtvých neposlušných sviní, v křesťanských tradicích, až do Velikonoc 2021. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to vykládají neposlušní pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a drzí NETVOŘI, politici pravice a levice. dekanstvicb@centrum.cz, vltava@rozhlas.cz, sekretar.maly@apha.cz, petr.vadura@volny.cz, tachov@umc.cz, info@farnostlechovice.cz, zive@proglas.cz, biskup@biskupstvi.cz, twr@twr.cz, orko@orko.cz, domasov@dieceze.cz, apha@apha.cz, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, slovak@vaticannews.va, czech@vaticannews.va, ceco@ spc.va, tisk@cirkev.cz, holub@bip.cz, info@vaticannews.va, atd. Kvůli uvedeným neposlušným Satanům, lhářům, pokrytcům, či zločincům kněžím, Kristus plní svoje zaslíbení, pouze o ekonomickém trestání jím vyvoleného Česka, např. COVIDEM, KŮROVCEM, atd. Trestání bude pokračovat, buď do úplného zničení Česka strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu neposlušnému tvorstvu, nebo do úplného zničení děsivé temnoty SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do stržení křesťanských KAMENNÝCH NEBES, to je do úplného zničení stávajících vládnoucích Bohů, KAMENŮ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Nový Kristus si nepřeje si, aby uvedené neposlušné militaristické křesťanské svině, bez technického rozumu Krista mrtvé, musel zabíjet KORONAVIREM, či jinak za to, že slouží pouze svým pohlavním údům, dobře placeným KORYTŮM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo Ježíši Kristu. Nový Kristus vše o sobě uvedl v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, to je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Božím chrámem je každý člověk, stejně tak celý, neposlušný, militaristický svět, všechny státy světa. Lidé jsou Božím chrámem pouze v případě, že jejich mozky, které jsou pouze geneticky prasečí, mají Boží rozum Ježíše Krista, z Božího milosrdenství. Uvedené křesťanské, militaristické, neposlušné svině, pozemští Otcové Satani kněží, NETVOŘI, a jiní hlupáci, pro svou neposlušnost, nemají Boží technický rozum. Kvůli jejich děsivé temnotě protikladných bludů např. katolického katechismu, a kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, neposlušní, bez rozumu Krista mrtví lidé, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., dupou celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. V ADVENTU 2020 je doba příhodná, pro smíření se s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Krista, má povinnost požadovat, aby Boží vůli pro toto neposlušné pokolení, uvedenou ve SLOVĚ NEBES NRAVNĚ VYSOKÝCH, každý znal z vysílání ČRo a ČT. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušní, to je živí služebníci Krista v Česku, dospěli k pokání a k poznání, že v Písmu vyvoleném Česko, je dědicem Boží slávy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka v případě, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, který Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, se stane požehnáním. Boží požehnání Česko zažije, když mnoho úplně poslušných, to je živých služebníků Česka, neprodleně naplní Písmo o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, a to v ADVENTU 2020, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Kristus vyžaduje, aby Česko, dle Boží vůle, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, přijalo za jediného VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, který v Česku dělá vše, kvůli sobě samému, svým Božím technickým rozumem, chce, ze svého milosrdenství, chce tvořit vše nové, z hlediska nové energetiky, která musí nahradit fosilní paliva. Kdo se mu postaví do cesty, toho zničí, zabije. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, neprodleně stvořilo novou a jedinou církev Česka, novou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dle textů v kapitolách 276 a 268. Novou vládu Česka, Kristovu DRUŽKU, NEVĚSTU, PANNU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, stvořenou z neposkvrněného početí z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost porodit těchto SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ, dále uvedených. Kristus vyžaduje, aby v Česku a ve světě všichni pochopili logiku výkladu Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškeré Boží slovo na světě, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, aby nyní platilo pro toto vzpurné a neposlušné pokolení Česka a světa. Koho měl Kristus dříve za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, v dřívějších pokoleních Česka a světa, je z logického výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zřejmé. Zvláštním vlastnictvím Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, v minulých pokoleních, byli především LÉVIJCI, pomocí kterých Kristus vždy nastolil svou, nedokonalou Boží majetkovou rovinu, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. ZVLÁŠTNÍM VLASTNICTVÍM DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, např. v době revoluce ve Francii, byli vždy LÉVIJCI. Hlavním činem LÉVIJCŮ v době revoluce ve Francii, bylo zbourání děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a zbourání a klášterů. Hlavním činem LÉVIJCŮ v Česku v době, když Kristus vzal Česko do svého vlastnictví tím, že do Česka vstoupil, na dobu 40 ti let socialistické, či komunistické majetkové roviny, pomocí komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, např. pomocí pomýleného komunistického premiéra, Alexandra Babiše. V Česku LÉVIJCI, BERANI, BERÁNCI či komunistické OVCE, jednali v Česku, dle vůle Boží, jako LÉVIJCI ve Francii. Zničili vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, jejich Kristem prokleté Bohy, Satany, či Hady kněze. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost dobrovolně se ke Kristu vrátit, dobrovolným zřízením nové církve, uvedené vládu Česka. Dle písničky No Name magic.studio@centrum.cz, od mediálního Mistra Krista. Čím to je, že život v křesťanském, militaristickém PEKLE, stále má chuť zápasu s novým Ježíšem. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od skupiny LUCIE managment@lucie.cz. Kristus sfinguje, že se ráno třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, zase vytratí, pro neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně a pro neposlušnost členů nové vlády Česka. Snad úplněk MĚSÍCE, ve středu 30. prosince, již vyplaší stíny, které stíní Kristu, vycházejícímu ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na

 

paprscích. Křesťanským neposlušným sviním se stále nelíbí Boží majetková rovina. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je SVĚTLEM SVĚTA, svým Božím technickým rozumem, dovoluje jím v Písmu vyvolenému, úplně poslušnému, to je živému Česku a Slovensku, v ADVENTU 2020, v novoluní MĚSÍCE, v pondělí 14. prosince 2020, jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když Česko nebude ochotné vyjít z děsivé křesťanské tmy stávajícího, militaristického, ekonomického PEKLA, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do svobody mírového, celosvětového Božího království, bez křesťanské SKÁLY, bez ekonomiky, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., Ježíš Kristus bude trestat, a bdít nad zlem, tmou křesťanského, militaristického PEKLA. Příčinou veškerého zla, lží o koncepci energetiky, v křesťanském PEKLE militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou stále drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, NEUZDRAVENÍ PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Z nového Boha, NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, proto stále v Česku není nikdo. Zničení křesťanských, militaristických protikladných bludů, je z hlediska správné Boží energetické koncepce, naprosto nezbytné. Proto DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do jezera DEBB, debilů Česka, v ADVENTU 2020, je Božím milosrdenstvím, Boží dokonalou láskou. Bůh již nechce, aby Česko a Slovensko popíralo svoje vyvolení a povolání. Česko již není bezmocné. Česko je mocné, protože má od Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškerou moc nad všemi neposlušnými státy světa. Naprosto bezmocné jsou neposlušné státy, kterým Kristus vrátí svůj technicky rozum, z Božího milosrdenství, až Česko vykoná Boží SOUD, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT. Bez úplného zničení vládnoucí Baalů a DEMONŮ, a jejich SKÁLY, jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., není možné zachránit ropu, plyn, atd., pro energetickou spásu Česka a světa, pro výstavbu sídlišť a měst, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Neposlušné vládnoucí, ekonomické, militaristické svině, stejně tak ostatní ateistický a jiný lži lid, bude Kristus trestat, všemi v Písmu uvedenými tresty, až do úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, bude Česko a svět trestat stále více, COVIDEM, KŮROVCEM, POČASÍM, horečným zbrojením, nesmyslnými válkami o území s ropou a plynem, odstoupením svého technického rozumu, atd., tak dlouho, až ekonomiku úplně zničí, a tím postupně zničí tmu veškerého militaristického, imperialistického, křesťanského PEKLA, a ostatního zla na zemi. Kdo z neposlušných vládnoucích Bohů, bez technického rozumu Krista mrtvých NETVORŮ, či sviní, kvůli svému, dobře placenému KORYTU, 2.Sam.22/16,25, 48,23/3,5,7, se prohlásí za vládnoucího, politického, ekonomického, či náboženského Boha, toho Kristus zabije, např. COVIDEM, či jinak proto, aby neposlušné, militaristické, ekonomické křesťanské svině Česka a světa, Boží trestání řádně pocítili. Když si ekonomické, militaristické neposlušné technické svině Česka a Slovenska, které zneužívají technický rozum Krista, k horečnému zbrojení, a k nesmyslnému ničení ropy, provozem aut, letadel, atd. stále drze myslí, svými geneticky prasečími mozky, že se ze tmy PEKLA ropného a ekonomického kolapsu energeticky zachrání a spasí, snižováním, či zvyšováním daní, nebo výstavbou jednoho bloku jaderného reaktoru v Dukovanech, či výstavbou malých jaderných elektráren, dle textů na straně 35, 47 až 49, jsou na omylu. Kristus, který má naprostou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, technické elitě nedá svůj technický rozum, ani pro výstavbu jaderného bloku v Dukovanech, ani pro stavbu malých jaderných bloků. Trestající Kristus naplní Písmo o Česku do poslední čárky tím, že v době tmy PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, nebude v Česku ani ropa, ani plyn, ani uhlí, to je ani žhavé uhlíky, na ohřátí. Iz.47/11,14. Když se v Česku a ve světě všechno ekonomicky zhroutí, Česku a EU, nikdo nedá ani ropu, ani plyn, ani uhlí. Pro pokorné a úplně poslušné, to je živé Česko, osvobozené z křesťanské nesvobody, z křesťanské tmy, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, je energeticky možná jediná cesta. Stvořit novou a úplně poslušnou vládu Česka, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, PANNU, v