Kapitola 279 – 48 stran.

26.01.2021 18:06

Kapitola 279 – 48 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, odjakživa vyžaduje úplnou poslušnost svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení zbraní, válek, atd. Odjakživa je LÉVIJCEM, který chce učinit na celé zemi majetkovou Boží rovinu bez PRACHŮ a ZBRANÍ, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM všech politických a náboženských zvířat. Mat.5/3, 9,14,18,23/7, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Iz.2/4, 5/4,16,11/6až21/5,29/11až24,33/22,24,48/5,11až57/10,16,20až65/22,25,63/14,18,65/15,66/24, Jud.12, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Nový Kristus je Kristem ukřižovaným Židy pouze dočasně. Příběh o svém ukřižování Židy dal neposlušným křesťanským sviním proto, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, aby učinil MEČ VÁLEK tím, že vzpurní budou sloužit svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Východiskem z boje proti DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, je úplná poslušnost. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.29/11až24až63/14,18, atd. Kristus, LÉKAŘ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., chce uzdravit sám sebe, u svého technického lidu VUT v Brně, který svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa. Sestupuje do Česka v každém pokolení. Nyní na VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ÚSVITU třetího tsíciletí. Př.8/17, Luk.1/52,4/23,17/10,20,34,19/44,20/18, K.M.1/4až6/6až24,7/16,27 12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jer.1/17až5/7,6/19až31/27,32, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.29/11až59/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Uzdraví se na VUT v Brně okamžitě, když vládnoucí elita tří SLUNEČNÍCH KRÁLŮ rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, budou stejní, jako je nový Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když budou zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích. Když budou stejně, jako NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyvýšeni ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, která jsou krvavá, militaristická, ekonomická, zbrojařská, která melou drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, na NEBESA OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, která jsou MRAVNĚ VYSOKÁ. Pro neodvolatelné vyvolení je potřeba znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus LÉKAŘ uzdraví sám sebe v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Kristus LÉKAŘ uzdraví sám sebe v jedinou hodinu, když elita VUT v Brně pochopí, že je jejich povinností být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA veškerého technického lidu světa. Být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, být vládnoucími Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Být garanty správné Boží energetické koncepce při přechodu ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Být garanty dokonalé Boží lásky, dále uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro všechny státy světa. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40-ti let Boží socialistické majetkové ROVINY, v době vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, přichází Kristus jako LÉKAŘ. Chce uzdravit sám sebe, u svého technického lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem živí odjakživa, ze svého milosrdenství. Přemístění Krista ze SLOV křesťanských, krvavých, militaristických, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, celosvětového, mírového Božího království, znamená nenávidět zlo, nenávidět SKÁLU vládnoucích hlupáků, PRACHY, ZBRANĚ, atd., nenávidět Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY debila, NETVORA, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Zničení jeho stupidní energetické koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka. Milovat Krista znamená nenávidět UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, jejich lži, zločiny. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 279 –48 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 57. Česká bible kapitola 279. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 279, obsah není uvedený. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA se soudí s veškerým tvorstvem. Když technický lid VUT v Brně, neprodleně nebude pít tyto texty pravdy o Kristu, Kristus povolá meč třetí světové války na všechny obyvatele země a zničí dvě třetiny hlupáků strašlivou záhubou. Jer.1/17až25/29,31až31/27,32až51/58, K.M.1/4až12/10,12,17,27až19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/12,14, 5/1, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. V Brně a v Praze, ve středu a ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 27. a 28. ledna 2021, v době úplňku MĚSÍCE, přicházejí dny, kdy mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, přestane rozvracet, podvracet, bořit a ničit, např. COVIDEM, KŮROVCEM, RAKOVINOU, SUCHEM, POTOPAMI, atd., všechny vládnoucí Bohy, sedící v křesťanských, militaristických SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Slíbil, že v těchto dnech zničí militaristické křesťanské tradice tím, že promění v kvílení křesťanské chrámové zpěvy drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. ředitele Proglasu Satana Holíka, zive@proglas.cz, nebo bývalého vojenského kaplana, Satana biskupa Holuba bip@bip.cz, holub@bip.cz,. Každému neposlušnému, to je debilnímu, kdo jí nezralé hrozny krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, debility protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí děsivé temnoty jejich katechismů, budou trnout jeho vlastní zuby. Každý neposlušný TVOR, to je NETVOR, zemře na tradice své vlastní ekonomické, náboženské, politické, či militaristické technické nepravosti. U NEMLUVŇÁTEK na VUT v Brně, Kristus, dle svého plánu, naplňuje Písmo do poslední čárky. VUT v Brně musí Kristu vzdát chválu. Bůh ničí vojensko průmyslový komplex Česka a světa, nikoli kvůli OSLICI VUT v Brně, ale kvůli sobě samému, kvůli zachování ropy a plynu pro všechny státy světa, na celé toto tisíciletí, kvůli přeměně energetiky z ropy na elektřinu. Toto tisíciletí je OSMÝM tisíciletím vlády Krista nad celým světem. Máme ÚSVIT tisíciletí. Nového Krista musí každý znát z ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Př.1/7až8/17, Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,107/10,18,27,43, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,21/16,25/32,40, Jud.12, Jób5/3,14,9/13, Mar.4/12,7/7až13/20, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,29/11až24až48/5,11,57/16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Veškerá podobenství Písma, pro dobu přelomu věků konce éry křesťanské SKÁLY, ROPY, PLYNU, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. platí pro VUT v Brně, Brno a Prahu. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do jezera DEBB, debilů Česka, bere Česko podruhé do svého vlastnictví, nikoli pomoci LÉVIJCŮ, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ z KSČM, nebo KOZLŮ z ČSSD, ale pomocí SEDMI ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či TAŽNÝCH KONÍ z Brna. V tomto svatém týdnu, tímto textem, Kristus shromažďuje nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Bohy s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, na rektorátu VUT v Brně. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Sedm ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ z Brna, jejichž vyvolení a povolání za nové vládnoucí Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nezpochybnitelné a neodvolatelné, tvoří sedm úplně poslušných služebníků Krista. Kristus se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, ze svého milosrdenství. Kristus končí svobodu boháčům, kterou si dělají pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ. Bože pohleď, jak jsme zpustošení, neprodlévej. Dan9/18až11/39, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/27,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jud.12, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, zářících jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, tři kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Jsou to garanti správné energetické koncepce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Součástí je neprodlené nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného celosvětového mírového Božího království. Změna, která čeká svět, je zrušení militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kvůli zachování ropy a plynu, na toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Čtyři TAŽNÉ KONĚ z Brna, nové, úplně poslušné vlády Česka tvoří. Viz text o nové vládě na straně 28 až 32. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. 1.) Nový premiér Česka, projektant vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je vyvolený příjmením RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Elektronicky plánovat, elektronickými formuláři, se bude úplně všechno. Od výroby potravin a jejich přidělování do skladů domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, rezervace stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, přidělování dovolených, přidělování oblečení a bot, rezervace vlaků, až po výrobu vlaků a veškeré ostatní výroby a výstavby. Elektronickým plánováním bude poražena MODLOSLUŽBA, kterou je chamtivost. Kol.3/5, K.M.12/10, atd. Tímto způsobem se zachrání cca jedna třetina potravin, které se zkazí a vyhazují. Bude ve všem po nedostatku, když zmizí tržní hospodářství a byznys, největší zlo. Kristus chce pro všechny lidi první třídu. Chce daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40-ti let Boží majetkové socialistické roviny. Jud.12, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Žalm37/5,11,35,38až94/15,95/10,96/7, 107/10,18,27,43, Iz.29/11až24až63/14,18až65/15až66/24, atd. Elektronická kontrola rozdělování nedostatkového zboží, včetně rozdělování nedostatkové ropy a plynu, je nezbytná. 3.) Ministra ZIMNÍHO stavebnictví, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, atd. Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídliště ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Veškerá stávající, energeticky naprosto chybná výstavba, bude zastavená tím, že pracující lid vejde do odpočinutí od díla energetické zhouby. Práce bude obnovená až dle projektů, pro život pouze s veřejnou kolejovou dopravou, bez ekonomů, zbrojařů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd. Provoz veškerých dopravních prostředků bude minimalizován, až do vybudování energeticky neotřesitelného bydlení, a kolejové dopravy, nahrazující auta. Auta již nebudou sloužit zábavě neposlušných hlupáků, sviní. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Obnovitelná elektřina stačí pouze pro vlaky, nikoli pro auta, kamiony, letadla, lodě. 4.) Čtvrtým KONĚM je Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Iz.21/5, Sír.5/5,7/16,13/18,40/29,43/26,31, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy s očí, Kristus dovoluje nastolením Boží majetkové roviny. Iz.63/14,18. Není moudré zoufat si nad tímto pokrokem, mít svět bez SKÁLY ekonomů, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Změnit v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, myšlení ekonomické, na myšlení o správné koncepci energetiky pro Česko a svět, znamená podřídit se uvedené vůli Boží. Ministr Dvořák má povinnost zajistit, že se v Česku bude neprodleně prostírat ubrus SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích vesnic a měst, schopných vařit alespoň obědy. Vařit dočasně v restauracích je nutné do doby výstavby domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Je to rozkaz Krista pro všechny úplně poslušné státy světa. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat a koordinovat dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Uvedená energetické, ekologická a mravní spása Česka a světa, je správnou, a jedině možnou cestou, Kristem povolenou. Kristus se do Česka vrátí, Božím technickým rozumem pro toto pokolení, až vše uvedené bude na svícnu v ČRo a v ČT, což není úkol nad lidské síly učitelů VUT. Nový vláda Česka má celkem 17 členů, viz text na straně 28 až 32. Za novou Boží spravedlností půjdou všichni úplně poslušní služebníci Krista. Žalm94/15, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Obnovitelná elektřina stačí pouze pro vlaky, nikoli pro auta. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus dovolí Brnu jít dál, do Prahy, za premiérem MOTÝLE Babišem, až synové prokletí z VUT v Brně, z OSLICE VUT v Brně, vycvičení drzými OTCI Satany kněžími v křesťanské hrabivosti, to je v MODLOSLUŽBĚ, promluví lidským hlasem. Boháči, bankéři, ekonomové, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, to je vládnoucí Baalové a DÉMONI, lidským hlasem nemluví. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že vládnoucí neposlušní TVOŘI, to je NETVOŘI, jsou před Kristem debilním dobytkem z toho důvodu, že nevěnují pozornost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. OSLICE VUT v Brně promluví lidským hlasem v okamžiku, když tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, zbaví bláznovství. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Kor.1/27až15/33.

 

Špatná společnost vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které trestající Kristus zasadil, pomocí křesťanských, militaristických krvavých SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. kazí dobré mravy Česka a světa. Proto je Božím milosrdenstvím SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které uvádí Česko, a tím technický lži lid celého světa, pod vládu VŠEMOHOUCÍHO NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Moje bláznovství je příčinou veškerého zla na světě z toho důvodu, že Kristus, kvůli němu trestá Česko ekonomickými tresty, např. COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, atd. Nesvéprávného blázna, kvůli psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, udělala ze mě hlavní psychiatrička LFMU, z blázince v Bohunicích v Brně, MUDr. Češková. V roce 2006 napsala v Lidových novinách, že jsem nesvéprávný blázen. V roce 2016 jejímu tvrzení dal trnovou korunu její nástupce, hlavní psychiatr LFMU, MUDr. Kašpárek tkasparek@med.muni.cz. Nedovolil, abych dostal potvrzení, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto. Tento tvrdý trest pro mě vyžadovali nadřízení praktické lékařky MUDr. Valtrové z Říčan praktik.ricany@seznam.cz. obec@ricanyubrna.cz. Řím.1/18,6/20,8/19,9/16,11/27,32, atd. Kristus již netrestá COVIDEM Česko 1000 x míň, než ostatní neposlušné státy. K.M.12/10,22, atd. Kvůli bláznu MUDr. Kašpárkovi, trestá neposlušné Česko stejně. Když nedostanu potvrzení, že mohu řídit auto, Kristus Česko zničí strašlivou záhubou. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pro OSLA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, by bylo lépe, kdyby cestu do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bez Baalů a DÉMONŮ, vůbec nepoznal. Je to pes, či OSEL, který na boháče neumí ani štěkat. Vrací se stále ke svým zvratkům, svého mozku geneticky prasečího. Proto se umytá SVINĚ, NEVĚSKA, ministryně financí JUDr. Schillerová ministr@mfcr.cz, Př.1/7až14, Zj.17/15, stále válí v bahništi promyšlených ekonomických vychytralostí. 2.Petr.2/21,3/4až16, Iz.29/11až24až56/10, Sír.5/5,7/16až19/20,25až43/26,31, atd. Na poslušného OSLA rektora Štěpánka však musí odložit své chlupaté pláště mnozí rektoři předtím, než se stanou zemědělskými nevolníky, kteří budou zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu pro kuchyně společného stolování, pro cca 1500 lidí, bez herbicidů, pesticidů, fungicidů, atd. Mnozí rektoři, po zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, již neobléknou své chlupaté pláště rektorů, protože nebudou Česko obelhávat. Odejdou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Úplně poslušného OSLA, či PSA rektora Štěpánka již nelze omluvit. Když při svém technickém vzdělání dokázal poznat tolik věcí, jak to, že v Písmu nenašel hned PÁNA a STVOŘITELE veškeré ropy a plynu, stejně tak veškeré techniky, který vidí do energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa. Proč stále nevěří textům Písma, že jeho geneticky prasečí mozek, Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Stále Kristu není vděčný za své vyvolení. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kristus slíbil, v případě úplné poslušnosti rektora Štěpánka, že dovolí Česku jít dál. Při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. ledna 2021, Česko a celý svět uvidí cestu uvedených SEDMI ANDĚLŮ, či OKŘÍDLENCŮ, z Brna do Prahy, za Andrejem Babišem. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zj.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Stane se tak, když rektor Štěpánek rozhodne, že je pro Česko a svět lepší, žít pod vládou Krista PŘÍTELE, který úplně poslušné Česko bude budovat a sázet tím, že bude bdít nad novou vládou premiéra Ing. Rákose, vyvoleného příjmením RÁKOS. Když rozhodne, že tyto texty má Česko povinnost zveřejnit v ČRo a v ČT, Kristus dá technickému lidu svoje zákony o koncepci energetiky do mozků. Zveřejněním nutosti podřídit se zákonům POLE VĚDY Písma o energetice, všichni Krista budou znát. Rektor Štěpánek je KLÍČEM pro otevření ŠIROKÝCH BRAN do ráje Božího království. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM nové vlády, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Když Česko uvidí, že SEDM uvedených ANDĚLŮ z Brna, jede vlakem do Prahy, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. ledna 2021, za OSMÝM ANDĚLEM Babišem, úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, najdou útěchu po zlu, kterou Kristus na svět uvedl, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, atd. proto, aby zničil SKÁLU kramářů, EKONOMIKU. Aby zničil všechno co zasadil tím, že odstraní pyšné bohaté rozjařence, zrušením jejich vlády nad chudáky, zrušením PRACHŮ, ZBRANÍ, LETNÍCH DOMŮ, AUT, KAMIONŮ, atd., minimalizováním jejich provozu, kvůli celosvětové minimalizaci těžby ropy a plynu, kvůli ukončení dupání planety země ekonomickými sviněmi. Vláda NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad lidmi, kvůli konci éry ropy, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Iz.16/3, SLOVO DOGONŮ z Mali, 1.Tes.4/7,16,5/2, Eze.3/4,21,14/22,21/32,28/9,33/22,39/8,13,21,29, Sof.1/11,13,17,3/9,11,19, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, když OSM uvedených vládnoucích ANDĚLŮ či tažných KONÍ nové vlády Česka, doplní zbývající ministry vlády. Jedinou církví Česka bude úplně poslušná vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, uvedená na straně 28 až 32. Když Česko svěří svou cestu novému Kristu, bude svým technickým rozumem pro toto pokolení jednat sám. Spravedlnost technického lidu VUT v Brně zazáří jako SVÉTLO. Úplně poslušný technický lži lid, obdrží celou zemi tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, budou úplně zničeni, spálením. Přestanou se rozpínat jako bujné křoví. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus technickému lži lidu VUT v Brně, svému zvláštnímu vlastnictví slibuje, v případě zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, že neposlušné Baaly a DÉMONY ztrestá celosvětově tak, že budou navěky strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Technickému lidu VUT slibuje, při úplné poslušnosti rektora Štěpánka, že odvrátí z Česka každou nemoc, postupně COVID i RAKOVINU, atd. Česko, s novou vládou v čele s premiérem Ing. Rákosem, pohltí každý lži lid, který by ještě drze chtěl sloužit Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalům a DÉMONŮM, to je bankéřům, boháčům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice. Běda Česku, VUT v Brně a rektoru Štěpánkovi, když nepovstane jako LEV, a VUT v Brně jako LVICE. Když nezhltnou úlovek, kterým je vláda úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, nad celým světem. Když lži lid nového Krista, ZÁKONODÁRCE, znovu prohlásí za ZLODĚJE, a sebe za moudré a spravedlivé. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, hrají s mediálním MISTREM Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, vysokou hru o svou vládu nad pracujícími lidmi, nad chudáky, bezdomovci, válečnými utečenci, atd. a nad Ježíšem Kristem, který vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jejich víra, v jejich sbírku křesťanských Bohů, odporuje zdravému rozumu z toho důvodu, že nevěří, a nikdy nevěřili textům Písma, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, MAJETKU a BOHU. Pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, především pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, SAMOHYBNÝCH HOUFNIC, RAKET, atd. povstali proti novému mediálnímu MISTRU Kristu. Nevěří, že úplně poslušní služebníci Krista, především nového Božího technického lidu VUT v Brně, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem odjakživa, Jer.5/7, K.M.7/16,27, Bhag.15/15, mají povinnost pochopit, že Bůh, DUCH SVATÝ, sestupuje do Česka, či světa, svým Božím rozumem, v každém pokolení. V tomto pokolení, z těchto textů mají povinnost pochopit, že Kristus, neposlušné TVORY, to je NETVORY, neposlušné svině, kteří melou SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již nepotřebuje. Proto neposlušné zavrhl, odstoupením svého rozumu pro toto pokolení, a tím z nich učinil MRTVÉ. MRTVÍ, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů mají povinnost pochopit, že svou křesťanskou válku s Ježíšem Kristem, nyní definitivně, prohráli, navěky a navždy. Neposlušným, to je MRTVÝM, Kristus svůj Boží rozum dá, pouze při úplné poslušnosti celého Česka. Veškerá POKUŠENÍ, která vládnoucí NETVORY svádí k toulání k uvedeným lidským Bohům, Kristus tím ničí, navěky. Technický lid VUT v Brně, má povinnost obléct nové lidství, ve spravedlnosti daleko vyšší, Mat.5/20, Žalm94/15, než byla v době pokolení komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, v době Boží socialistické majetkové ROVINY, kdy Kristus ničil jemu vzdorující církve, dle textů Jóba. Kristus sestupuje v každém pokolení pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, kterým oznamuje svoji vůli, o nezbytnosti vybudovat SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, která bude dobře fungovat, až po zničení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Tentýž Kristus nyní vystoupil nade všechna NEBESA, svým novým slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby naplnil Boží SLOVO, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, zbrojařů, atd., do Česka a Slovenska. Především nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, chce Kristus změnit k obrazu svému, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Musí být stejně NEOMYLNÍ, VŠEMOHOUCÍ, atd., jako je nový Kristus. Mají povinnost být stejně moudří a spravedliví, jako je nový NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE pro toto pokolení, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. SLUNCEM Bhagavadgíty Kristus nastoluje vysokou mravnost celého světa. Běda křesťanskýcm sviním, když se prohlásí znovu za Bohy, pomocí svých SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kvůli zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mají povinnost zrušit lakomce, to je MODLOSLUŽEBNÍKY, jejichž Bohem jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY. Křesťanská militaristická chamtivost je již MODLOSLUŽBOU, kvůli opakovaně uváděné správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Nelze již proto dopřát místo v médiích drzým Satanům, či ĎÁBLŮM kněžím, např. řediteli Proglasu, drzému pozemskému otci Satanu Holíkovi, zive@proglas.cz, Satanu faráři Kafkovi domasov@dieceze.cz, atd. kteří nyní již sedí ve SLOVECH křesťanských potikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Do jejich geneticky prasečích mozků, Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, pro toto pokolení nevstoupí, protože je boří a ničí, kvůli zničení jejich slov o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy. Kdo je považuje za Bohy, toho Kristus zabije strašlivou záhubou, buď nyní COVIDEM, nebo později ve třetí světové válce. Kristus Česku a světu vyhrožuje, že v další světové válce zabije dvě třetiny lidí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,10,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Křesťanský Kristus totiž, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, vstal z mrtvých, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, až nyní tím, že sám sebe zmařil jako člověka, jako Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Gal.1/7,3/20až6/7, Fil. 2/6,13, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, atd. Všem boháčům, pokrytcům, politikům pravice a levice, a ostatním zločincům, vzal vítr z plachet tím, že v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA dokázal, že Kristus nikdy nebyl člověkem UKŘIŽOVANÝM Židy. Křesťanským Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, např. řediteli Proglasu Satanu Holíkovi, zive@proglas.cz, Satanu faráři Kafkovi domasov@dieceze.cz, Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalému vojenskému kaplanu, Satanu biskupu Holubovi holub@bip.cz, bip@bip.cz, těmito texty dokazuje, že všechna náboženství světa, UKŘIŽOVÁNÍ Boha Židy považují za blud, kromě křesťanských neposlušných militaristických sviní. Těmito texty je prokázáno, že uvedení Satani kněží, Ježíše Krista stále drze KŘIŽUJÍ, ale pouze děsivou temnotou jedu svých protikladných bludů katolického katechismu. Drze tím slouží uvedeným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM tím, že jim umožňují křižovat Krista, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Boží hněv nad neposlušnými Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již neprodlévá. Gal.1/7,3/20až6/7, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Trestající Kristus udeřil na neposlušné křesťanské, ekonomické, militaristické svině, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, atd. proto, aby zničil křesťanskou, militaristickou SKÁLU, EKONOMIKU, a tím veškeré Bohy křesťanských militaristický SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Politiky pravice a levice, ekonomy, bankéře, zbrojaře, obchodníky, vojenské kaplany, atd., a jejich Bohy, uvedené drzé Satany kněze, nový Kristus posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, což se mu zatím nepovedlo. NEOMYLNÝ Kristus Česku a světu vyhrožuje, že zabije každého neposlušného TVORA, to je NETVORA, strašlivou záhubou, když uvedení Bohové křesťanských militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, budou dál vládnout. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Vyžaduje proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, Bohové s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, živení Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství odjakživa, pod vedením BOŽÍHO SYNA, Boha NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, uvedeným drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, zmařili jejich stupidní SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a nastolili tím ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, platný pro všechny státy světa. Aby zmařili jejich krutý zmijí jed protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechicmu, a tím zmařili krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, atd. Především technický lži lid VUT v Brně má povinnost, povstat proti uvedeným křesťanským hlupákům tím, že jim zmaří jejich SLOVA protikladných křesťanských bludů tím, že SLOVA jejich katolických NEBES, označí v Písmu za SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový Kristus, pro jím vyvolené Česko, až na věky věků, je již pouze mediálním MISTREM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kvůli energetické spáse Česka a světa, pomocí obnovitelné elektřiny, která musí nahradit končící ropu pro veškerou uváděnou mobilitu, je zapotřebí nastolit SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, v tomto neposlušném pokolení, přichází Česko a svět energeticky spasit, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti uchovat ropu a plyn pro celý svět, na celé toto dlouhé OSMÉ tisíciletí, své vlády nad světem. Bože neprodlévej, jsme zpustošení. Dan9/18až11/39, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47,

 

Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Nová Boží trojice křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tří SLUNEČNÍCH KRÁLŮ, zářících jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, tři kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost věřit, že Kristus sestupuje do Česka v každém pokolení, pomocí svých proroků. Proto z boje proti Kristu na VUT v Brně je východiskem pouze poslušnost. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus sestoupil do Česka v minulém pokolení pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Pomocí komunistických hlupáků, kteří o Kristu neměli ani ponětí, se snažil umlčet křesťanské, militaristické ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, církve, dle textů JÓBA. Dle svého plánu dával Satany kněze do vězení pod zámek, dle textů Jóba. Nemusel je vyšetřovat, protože z Písma věděl, že slouží pouze Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝM, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a ne Ježíši Kristu, který žije mezi námi. KLADIVEM, či SRPEM na ekumenické církve, Jer.1/17až23/29/32,31/27, 32,50/23, Zj.1/1až22/21, ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY, bylo Boží slovo LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, o úplném zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, a o potřebě celosvětového míru, po odstranění křesťanských zlých Bohů, boháčů, zbrojařů, atd. diktaturou. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/23,51/7,17,36,45,58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Nyní Kristus naplnil do poslední čárky texty Jonáše. Tři křesťanské dny trvalo, do ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, který trvá tisíc let, než JONÁŠ, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyvrhl z VELKÉ RYBY, z církve katolické, všeobecné, správný výklad Písma. Nyní se již nemusí procházet Českem tři dny, to je tři tisíce let, ale pouze JEDEN DEN. JEDEN DEN vlády Krista nad Českem je nyní nový tím, že pro toto pokolení je to OSMÝ DEN, to je ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, kdy technický lid VUT v Brně, má povinnost Krista ve všem posluchat, protože je to jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého světa. Kristus vyžaduje, aby tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ z VUT v Brně, které Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, garantovali Kristu, že se Česko, lidé z VUT v Brně, a ostatní politická a náboženská zvířata, odvrátí od své zlé, křesťanské, militaristické cesty. Kristus se odvrátí od svého planoucího hněvu, zapsaného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a jím vyvolené Česko nezničí, když Kristus na VUT v Brně uvidí, jak si tří SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, v tomto novoluní MĚSÍCE v lednu 2021 počínají, a Česku neublíží. Neučiní zlo úplného zničení Česka strašlivou záhubou ve třetí světové válce, ve které zahubí dvě třetiny neposlušných hlupáků. V Česku již nikdo z hlupáků, od kterých Kristus odstoupil svým Božím rozumem, pro toto pokolení, nerozezná pravici od levice. V Česku je tolik politického a náboženského dobytka, že pracující lid, ze svých daní, nemůže všechny Kristu odporné darmožrouty uživit. Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně bylo učiněno rozhodnutí, že NEMOCNÝ STROM stávajících politických a náboženských zločinců, pokrytců a lhářů, bude vyťat, či spálen tak, že z křesťanského ekonomického křoví, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. ledna 2021, nezůstane ani větev, ani kořen. Kristus má moc Česko energeticky spasit, nebo moc úplně zahubit. Proto ať se tři vládnoucí SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ z VUT v Brně Krista bojí, a zřídí novou vládu Česka, dle dalších textů, neprodleně. Cesta do Prahy za PÁTÝM KONĚM premiérem Babišem je nutná. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Láska k NEOMYLNÉMU mediálnímu MISTRU Kristu, DUCH SVATÉMU, který žije mezi námi, který nyní sedí ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, prochází žaludkem nové a věčné MANY od nového Krista, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, naprosto stejných ŠVÉDKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří, pro veškerý vládnoucí i pracující lid. Iz.5/4,16,11/6,21/5AŽ63/14,18,65/15,22,25až66/24, Sír.5/5,7/16až40/28až43/26,31, Jud.12, Žalm18/25,24/6,53/6,58/10,12až150/6, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8, 7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Uvedenou novou a věčnou MANU, která bude zdarma pro každého člověka v Česku a na světě, protože PRACHY, ZBRANĚ a boháči, největší zlo, nebudou, má povinnost realizovat nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz, Kristu vděčná za svoje neodvolatelné povolání a vyvolení. SEDMI ANDĚLŮM, či TAŽNÝM KONÍM členů nové vlády Česka z Brna je známo, že Ježíši Kristu se líbí úplná poslušnost technického lži lidu VUT v Brně, a celého Česka. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7až6/33,72, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby Česko, a především SEDM Kristem vyvolených ANDĚLŮ, či KONÍ z Brna, jejichž povolání a vyvolení za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA je neodvolatelné, se přestalo trápit proměnou Krista, kterou nelze změnit, který již je stejný, až na navěky věků. Kristus dodnes v Česku vládl a vládne pomocí křesťanských, ekonomických, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Na uvedených SLOVECH křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dodnes sedí křesťanští hlupáci, Bohové boháčů, např. drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, ředitel Proglasu Satan Holík, zive@proglas.cz, otec Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalý vojenský kaplan, Satan biskup Holub bip@bip.cz, holub@bip.cz. Nebo zde sedí Bohové evangelíků, např. nemravný Satan Vaďura z vysílání v ČRo, ČT a Proglase info@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, tachov@umc.cz, filip.platos@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, nebo zlé ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLA a OHOLIBA Hodecová a Endlicherová z TWR twr@twr.cz, studio@radio7.cz, radio7@radio7.cz a jejich zlý Bůh Satan Jan Asszonyi jan.asszonyi@cb.cz, z Olomouce. Uvedení zlí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nemají o Kristu takovém, jaký v Písmu skutečně je, ani ponětí. Znesvěcují jméno Krista tím, že odmítají uznat, že Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je ukřižovaný pouze krutým zmijím jedem protikladných bludů jejich katechismů, a že proto představuje pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Pro chybný výklad Písma jsou určení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, svým vzdorem proti SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zničení jejich NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, znamená zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Je veliká naděje, že Kristus dovolí posvětit svoje křesťanské jméno, na NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, SEDMI uvedeným ANDĚLŮM, či KONÍM z Brna. Ráj mírového Božího království přijde, až Kristus dovolí zničit SKÁLU boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, TANKY, atd., které svádějí neposlušné svině k ničení ropy, plynu, surovin, k horečnému zbrojení, k válkám o území s ropou, plynem. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,6/9,10až23/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, platí slova Krista o tom, že každého uvedeného TVORA, sedícího ve SLOVECH křesťanských, militaristických, ekonomických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, který se prohlásí za Boha, nový Kristus zabije. Ez.28/9,39/8,13,21,29, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,9/13 až38/18,23,40/8,14, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1, 11, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Uvedené nemravné křesťanské Bohy má Kristus za hlupáky, a ani je, ani jejich krvavá NEBESA, jejich cností, jejich OVOCE meče válek o ropu, plyn, suroviny, atd., meče válek o vládu boháčů nad chudáky, již nepotřebuje. Kvůli jejich bludům, militaristickým, ekonomickým, atd., lži lid Česka stále věří, že geneticky prasečí lidské mozky vědců, mají schopnost vyřešit náhradu ropy a plynu obnovitelnou elektřinou, což je blud UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. Jejich zbožnost je mrtvá, jejich cnosti, jejich služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a OVOCE jejich úmyslů, to je udržení moci boháčů nad chudáky, pomocí horečného zbrojení a válek, je nemravnost sama. Když SEDMI Kristem, DUCHEM SVATÝM. vyvoleným ANDĚLŮM, či KONÍM z Brna, uvedené důvody, pro neprodlené zničení jejich křesťanských SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zase nebudou stačit, Kristus bude pokračovat v pustošení ekonomiky, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, HURIKÁNY, a mečem nesmyslných válek o území s ropou, plynem a surovinami. Z vesnic a měst stále dělat SUTINY, jaké ještě nikdy nebyly. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí OVOCEM svých úmyslů. OVOCE ÚMYSLŮ Krista je jasné. Neprodlené zničení všeho, co Kristus zasadil, pomocí SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vyvýšením Krista na SLOVA OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus, svůj hněv nad všemi uvedenými Bohy, neodvrátí, při další neposlušnosti SEDMI ANDĚLŮ, či KONÍ z Brna. Bude pokračovat v ničení křesťanské militaristické SKÁLY, to je ekonomiky COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, HURIKÁNY, atd. Slíbil však, že v Česku odstraní COVID, rakovinu, a jiné nemoci v případě, že SEDM ANDĚLŮ z Brna, pojede za OSMÝM ANDĚLEM, premiérem Babišem, do Prahy proto, aby zde nastolili vládu nového Krista nad celým světem. Není úkolem nad lidské síly, v polovině toho týdne, ve středu 27. ledna 2021, obrátit uvedeným Satanům kněžím, jejich křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, protože NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, SLOVA krvavých křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, úplně zničit. Není úkol nad lidské síly, jet v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. ledna 2021, z Brna do Prahy vlakem, hlavním budoucím dopravním prostředkem. Není úkol nad lidské síly, zde dohodnout s premiérem Babišem zrušení zákonů lidských, a nastolení dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Není úkol nad lidské síly zde učinit rozhodnutí o předání vlády nad lidmi Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, roztažením jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není úkol nad lidské síly v Praze rozhodnout o zřízení nové, poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dále uvedenou, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Sír.5/5,7/16až39/28,42/19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Vědci SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, šíří lži o Kristu, a tím šíří také lži o koncepci energetiky pomocí UHLÍKOVÉ NEUTRALITY. Kristus slíbil, že všechny uváděné ekonomické tresty ustanou v případě, když SEDMI Kristem vyvoleným ANDĚLŮM z Brna, a OSMÉMU ANDĚLOVI z Prahy, MOTÝLE premiéru Bobišovi, narostou křídla OKŘÍDLENCŮ. Stane se tak, když rozhodnou o zřízení nové vlády Česka dále uvedené, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Kristus vyžaduje, aby tímto způsobem byla nastolena vláda nového Krista, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slíbil, že Česku dovolí jít dál. Dovolí nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40-ti let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Dovoluje zbořit všechno co zasadil, pomocí SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí krutého zmijího protikladných křesťanských bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí státního měšce NEVĚSTKY JUDr. Schillerové. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Gal.1/7až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Slíbil, že dovolí vyhlásit novému ministru SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ Ing. Aleši Dvořákovi, aldadvorakad@gmail.com, že Kristem povolené STOLOVÁNÍ ve všech státech světa, až na věky věků, je pouze SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Kristus dovolí v Česku otevřít všechny restaurace, což si všichni přejí, když dovolí Ing. Dvořákovi vyhlásit, že SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bude nejdříve ve všech restauracích schopných vařit alespoň obědy, a až později bude v nových domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. V otázkách správné koncepce energetiky Česka a světa, je nyní možné věřit pouze novému Kristu, a ne lži lidu vládnoucích Bohů, sedících ve SLOVECH křesťanských, militaristických, ekonomických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Správná koncepce energetiky Česka a světa spočívá ve vytvoření SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, která je možná pouze uvedeným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, realizovaným ve všech státech světa. Sporů o SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné energetické koncepci Česka a světa, již bylo v Česku dost. Jediná možnost usmíření se s novým NEOMYLNÝM Kristem, je úplná poslušnost SEDMI dále uvedených ANDĚLŮ, či tažných KONÍ nové vlády Česka, z Brna. Kristus slíbil, že sjednotí celý svět pod svou vládu, uvedený SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM ropy a plynu pro všechny národy světa tak, aby ropa a plyn vydržela všem státům světa, ještě celé toto OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad celým světem, když SEDM ANDĚLŮ z Brna ho veřejně požádá, o Boží technický rozum pro toto pokolení. Když veřejně požádá, aby Kristus dovolil v ČRo a v ČT neprodleně číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Kristus slíbil, že každý úplně poslušný služebník Krista, bude milovat Krista jako sama sebe, pro jeho lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, až celé Česko bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, jako první na světě, ve všech restauracích. Kdo veřejně přizná, že Krista miluje pro jeho moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, dostane od Krista Boží rozum pro toto pokolení. Kristus se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu, když bude mít mnoho úplně poslušných služebníků, kteří budou ke Kristu volat, aby se smiloval nad jím vyvoleným Brnem tím, že dovolí prostírat ubrusy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Kristus se nad Brnem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až ze SEDMI ANDĚLŮ či KONÍ z Brna, budou LVI, kteří zhltnou úlovek, své vlády nad Českem, pomocí Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Brnem smiluje, z milosrdenství svého technického rozumu, až dále uvedených SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či TAŽNÝCH KONÍ, nové a úplně poslušné vlády Česka, nedá svou slávu ministrů a premiéra nové vlády Česka, někomu jinému, a cizímu národu své výsady, být hlavou všech změn v energetice, ekologii a mravech. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. Nebýt na ocase, pro službu Česka POHLAVNÍM ÚDŮM boháčů, místo Kristu ZÁKONODÁRCI. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Při odstoupení technického rozumu Krista, nutného pro toto pokolení, od Kristem prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku ministrem Havlíčkem, je prakticky nemožné, aby někdo neposlušný, to je mrtvý, měl nějaký zdravý selský rozum. Neposlušným, militaristickým ekonomickým sviním, zbyl rozum pouze jejich, geneticky prasečích lidkých mozků. Děsivou temnotu krutého zmijího jedu, protikladných bludů katolického katechismu, děsivou temnotu krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí, státního měšce NEVĚSKY ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, Př.1/7až14, Zj.17/15, či bludy a lži zločince, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, který rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile, svou koncepci energetiky pouze na elekřinu, která činí necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, dále uvedenou, Kristus vytvořil pouze kvůli jejich pomalému Božímu SOUDU, uvedného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Do jejich vykázání do říše ticha, to je na smetiště dějin pro pochopení, že jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, nemravnému, tvorstvu. Kristus se nad Českem a světem smiluje, pouze při úplné poslušnosti technické elity VUT v Brně. Když Česko uvidí sedm ANDĚLŮ z Brna cestovat za MOTÝLE Babišem. Ez.14/22.

 

Ekumenické církve již nejsou NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE. Těmi již byly v době čtyřiceti let Boží socialistické najetkové rovnosti za vlády komunisticých BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, když bylo KLADIVO na drzé církve, ČARODĚJNICE jiné. Jer.1/17,23/29,32až 31/27,32až50/23, V tomto pokolení je ZLATÝM TELETEM, NEVĚSTKOU, Zj.17/15, či ČARODĚJNICÍ 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29,32/24,35, pouze ekonomická svině NEVĚSKA, či ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerová ministr@mfcr.cz. Př.1/14, Protože KLADIVEM na ČARODĚJNICE je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto KLADIVEM Kristus ničí ZLATÉ TELE svině JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, stejně tak komunistické BERANY, BERÁNKY či OVCE z KSČM, KOZLY z ČSSD, a ostatní dobytek všech politických stran pravice a levice. Kristus požaduje nastolení vlády Ing. Rákose. Př.1/7až14,8/13,17, Zj.17/15, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/23,51/7,17,36,45,58,Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/23,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Vítězství Krista nad UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY, vedených v jezeře Česka DEBB, debilů, debilem, vůdcem UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, bude Kristovo vítězství nad celým světem. SLOVO DOGONŮ z Mali. Neposlušní jsou strašlivou výstrahou všemu nemravnému, tvorstvu. Kristus se nad Českem a světem smiluje, pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Brno, vykonalo Boží SOUD s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskýmu kaplany, obchodníky, s politiky pravice a levice, úplně a rychle, zveřejněním těchto textů. Brno musí být zvláštním vlastnictvím Krista. Na VUT v Brně vzejde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Ze shnilého STOMU státní správy, ve čtvrtek 28.1.2021, nesmí zůstat v Praze ani kořen, ani větev. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz. VIZE Z KRIZE. Rektor Štěpánek ví, že nikdo nemá DUCHA ve své moci, a že nový DUCH je vylit v těchto textech PAMETNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kaz.3/18až8/8. Mal.1/7až 3/10až24, Zj.20/11, atd. Nový DUCH bude vylit, až rektor Štěpánek, tímto klíčem nastolí v Česku nové NEBE a ZEMI. Ez.39/8až29, Zj.20/11, Iz.5/4,16až29/11až24až66/24, atd. Trestající Kristus, svým Božím rozumem, se nesmiluje nad nikým, kdo bude mít za Bohy dále uvedené drzé pozemské OTCE Satany kněze, MODLOSLUŽEBNÍKY. Nechat je sedět na křesťanských NEBESÍCH SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je hřích k energetické, EKOLOGICKÉ A MRAVNÍ SMRTI Česka a SVĚTA. Jer.1/17až31/27,31až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, Jan1/1až 8/44až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní NETVOŘI, svině, zůstanou v JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde jim stále bude hořet síra střelného prachu horečného zbrojení příprav na třetí světovou válku, v době ropného a ekonomického kolapsu. Zj.20/9až15, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Myšlenky o pokoji celosvětového, mírového Božího království, dostanou pouze úplně poslušní, živí služebníci Krista. Jer.1/17,29/11,31/27,32až51/58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, aby ČRo, ČT a vládnoucí elita na VUT v Brně, v Česku zajistili konečné vítězství Krista nad stávajícími Bohy křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že neprodleně zveřejní PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Veliký bělostný trůn Krista, který nyní sedí ve svém novém slově ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který je DIRIGENTEM veškerých změn vlád, veškerých převratů, válek, atd., který žije odjakživa mezi námi vyžadoval, aby Česko, ve středu 20. ledna 2021, na rektorátu VUT v Brně, realizovalo DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, ZLODĚJE majetku boháčů, což se nestalo pro neposlušnost rektora Štěpánka. Ve čtvrtek DNE PÁNĚ 21. 1. 2021, v Praze již mohl být PRVNÍ DEN vlády mediálního MISTRA Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi odjakživa, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE MAJETKU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice a jiných neposlušných Bohů SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, se nerealizoval, pro neposlušnost vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, BOŽÍHO SYNA, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Chrámové zpěvy drzých pozemských OTCŮ Satanu kněží, sedících nyní ve SLOVECH křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, se mají obracet v kvílení vždy v polovině toho svatého týdne, ve středu. Svatý týden s úplňkem MĚSÍCE ve čtvrtek 28. ledna 2021, je týden příští. Proto především BOŽÍ SYN rektor Štěpánek, má povinnost, na příští středu 27. ledna 2021, v polovině toho svatého týdne, iniciovat setkání SEDMI dále uvedených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, TAŽNÝCH KONÍ z Brna, na rektorátu VUT v Brně, viz další text. Tím, na rektorátu VUT v Brně, naplnit Písmo do poslední čárky, o zrušení křesťanských, ekonomických militaristických MODLOSLUŽEB, v polovině toho týdne, ve středu. Kristus vyžaduje, nové DNES naplnění Písma DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ve spravedlnosti Boží daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží, socialistické majetkové ROVINY, neodkládat den ze dne. Česko a celý svět proto musí vidět, již ve čtvrtek 28. ledna 2021, jak z Brna, SEDM dále uvedených ANDĚLŮ, či TAŽNÝCH KONÍ vyrazí do Prahy, za Ing. Alexandrem Babišem, kvůli zřízení SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, totiž musí sedět nová vláda Česka, úplně poslušná, a Kristu vděčná za vyvolení Česka, dále uvedená. SEDM dále uvedených ANDĚLŮ, TAŽNÝCH KONÍ, BOHŮ, má povinnost veškerou svou starost o Česko a o obnovitelnou elektřinu vložit na Krista, aby mohl celosvětově sám jednat. Před pohledem Krista, který vše v Česku řídí, dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby naplnil Písmo o Česku do POSLEDNÍ ČÁRKY, SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, tři ANDĚLÉ z VUT v Brně, a čtyři TAŽNÍ KONI, členové nové, úplně poslušné vlády Česka, mají povinnost dobrovolně zajistit vznik NOVÝCH NEBES a NOVÉ ZEMĚ. V Česku, na VUT v Brně, v polovině toho svatého týdne, ve středu, musí dobrovolně zmizet stará militaristická, ekonomická země, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde Kristem prokletí neposlušní křesťanští MODLOSLUŽEBNÍCI, proti vůli Boží, místo Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, slouží ZLATÉMU TELETI. Při otevření poslední kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, všichni lidé uvidí, že stávající vládnoucí elita UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, která chybně dělá energetickou koncepci Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, je debilní, je mrtvá. Odstoupení technického rozumu trestajícího Krista, potřebného pro toto vzpurné pokolení, stále trvá. Pro Česko platí, že na křesťanských NEBESÍCH, SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, místo Krista již nesmí sedět stávající Bohové, např. drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, ředitel Proglasu Satan Holík, zive@proglas.cz, otec Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalý vojenský kaplan, Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz. Jejich SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH se musí skončit ve středu 27. ledna 2021, kdy mají povinnost obrátit svoje křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Všichni neposlušní, to je mrtví, jsou zapsaní, v těchto textech, podle svých ekonomických, militaristických činů, pro svou službu ZLATÉMU TELETI, místo Kristu, jako svině, jako NETVOŘI. Klanět se ZLATÉMU TELETI, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. a říkat tomu úspěch a moudrost, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Plný počet ekonomických, militaristických debilů v Česku vzešel tím, že i v lednu 2021, všichni vzpurní a neposlušní, za trest, jsou novým Kristem uvržení do OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů Česka. Zde neposlušní, pro odstoupení technického rozumu Krista mrtví, jsou živení totální středověkou debilitou uvedených ĎÁBLŮ, či SATANŮ kněží, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Ve SLOVECH Satanů kněží, barevných politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, právníků, atd. hoří síra střelného prachu naprosto nesmyslných válek o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, kteří žijí na území s ropou, plynem a surovinami. Kristus, mediální MISTR LÉVIJEC, pomocí těchto textů, bere JEZERO Česka DEBB, debilů, podruhé do svého vlastnictví, nyní nikoli tím, že do něho vstupuje svou LEVOU NOHOU, jako za vlády komunistů. Kristus způsobil nad Českem komunistickou rudou záři, když v roce 1948, do něho vstoupil LEVOU NOHOU proto, aby nastolil svou majetkovou komunistickou rudou ROVINU, mezi boháči a chudáky. Komunistické hlupáky, DEBILY, BERÁNKY, BERANY, či OVCE, jejich LEVÉ NOHY, nyní již nepotřebuje. Pro svou vládu nad neposlušnými, to je mrtými lidmi, nepotřebuje žádné komunistické hlupáky, ani jinou DUHU, barevných politiků pravice a levice. Zachránit křesťanské, ekonomické, militaristické hodnoty, již není možné. Služba pohlavním ÚDŮM boháčů, služba zvyšující se ekonomice, služba obchodníkům, převážejícím zboží a odpadky, z jednoho konce země, na druhý konec země, služba zvyšujícímu se horečnému zbrojení, služba době plastové, je Kristem prokletá, kvůli konci éry ROPY a PRACHŮ. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH drzých Satanů kněží, dupou planetu zami, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Barvy úplně poslušných služebníků Krista, očištěných od vlády ZLATÉMU TELETI, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., jsou nové, jsou BÍLÉ. Věřit politickým stranám pravice a levice, věřit drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, již není možné. NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, sbírá Boží vojsko svých BÍLÝCH služebníků, očištěných od služby ZLATÉMU křesťanskému TELETI, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., tím, že všichni uvidí SKUTKY SEDMI bílých ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či tažních KONÍ nové vlády Česka, z Brna, dále uvedených. Kristus vyžaduje, aby SEDM BÍLÝCH, úplně poslušných ANDĚLŮ z Brna, ve středu 27. ledna 2021, v PRAVÉ POLEDNE, v 11. 00 hodin, na rektorátu VUT v Brně, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rozhodlo, že nastolení celosvětového míru, nastolením RÁJE mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je energeticky správnou cestou. Obrátit chrámové zpěvy křesťanských kněží v kvílení, ve středu 27. ledna 2020, má povinnost těchto sedm bílých ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ z Brna. BOŽÍ SYNOVÉ rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com. Když se shromáždí ve středu, v 11, 00 hodin, na rektorátu VUT v Brně, když to s novým Kristem zkusí, Kristus otevře svoje nebeské průduchy VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Svým Božím rozumem bude Česku a světu garantovat, že postupně ve všem, v obnovitelné energetice, bude po nedostatku. Uvedených SEDM úplně poslušných služebníků Krista, bude zvláštním vlastnictvím Krista tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dá jim vládu nad lidmi tím, že v Praze dovolí zřídit novou, úplně poslušnou vládu Česka, dle dalších textů. Uvedení ANDĚLÉ, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost být SVĚTLEM SVĚTA tím, že budou stejně MOCNÍ a NEOMYLNÍ, jako je Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ve svém novém Písmu. Kdokoli z uvedených služebníků Krista pohrdne svým neodvolatelným povoláním, být zvláštním vlastnictvím Krista tím, že se na rektorát VUT v Brně, ve středu 27. ledna 2021, v 11, 00 hodin nedostaví, bude navěky věků uvržen do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. Zde, pro odstoupení technického rozumu Krista, nezbytného pro toto pokolení, bude padat do totální debility, která je vlastní, jeho geneticky prasečímu mozku. Bude pláč a skřípění zubů těch, co se na rektorát VUT v Brně, v tomto termínu nedostaví. Kristus se totiž nad lidmi smilovává, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Cokoli není vyvoleným služebníkům Ježíše Krista ještě jasné, rád to, na rektorátu VUT v Brně objasním, když se někdo ozve na telefon můj 546 441 154. Ozvat se má každý sám, dobrovolně tím odevzdat svou cestu Kristu, aby mohl sám jednat, kvůli energetické a mravní spáse Česka a světa.

 

Jer.1/17,15/19až31/27,32až51/58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Všichni zhřešili tím, že místo Kristu, slouží ZLATÉMU TELETI. Proto Kristus, který jezero Česka DEBB, debilů, po druhé bere do svého vlastnictví, odstoupením svého technického rozumu, nezbytného pro vytvoření správné energetické koncepce pro toto neposlušné pokolení způsobil, že v Česku znovu vzešel plný počet pohanů, to je debilů. Kristus měl moc, i z nejubožejšího ze všech lidí, např. z Antonína Novotného, učinit prezidenta Česka. Má moc, i ze známých vědců, odstoupením svého Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích mozků, učinit úplné debily, což poznají pouze úplně poslušní služebníci Krista. Proto, ať se SEDM vyvolených ANDĚLŮ z Brna nového Krista bojí, a slouží mu tak, jak se Kristu líbí, s bázní a s úctou. Kristus se nad Českem slituje, svým Božím rozumem pouze v případě, že SEDM uvedených ANDĚLŮ z Brna, po setkání na rektorátu VUT v Brně, neprodleně pojede za OSMÝM ANDĚLEM, za premiérem Babišem do Prahy, např. již ve čtvrtek 28. ledna 2021, tedy v době NAROZENÍ SE NEOMYLNÉHO KRISTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době ÚPLŇKU MĚSÍCE. Změna křesťanského militarismu na mírové Boží království, bude zázrakem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Přišel čas, aby Boží SOUD znovu začal od domu Božího, od rektorátu VUT v Brně. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zde odjakživa bydlí. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, kněží neposlušného technického lži lidu, Kristus živí odjakživa, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem. Kristus přišel do svého, na rektorát VUT v Brně již dávno, za vlády rektora Vrbky. Drzý technický lži lid, o moci Krista, a o jeho vůli, dodnes nemá ani ponětí. Kristus tím, že povolal mě, málo vzdělaného průmyslováka, k napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, zahanbil neposlušnou vládnoucí technickou elitu, která stále má za bláznovství správnou energetickou koncepci Krista, platnou pro celý svět. VŠEMOHOUCÍ Kristus končí stávající demokracii tím, že veškeré Písmo od Krista platí pro současnou dobu. Končí vládu vládnoucích DÉMONŮ a Baalů, kteří nad chudáky vládnou pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ. Končí vládu zlatého telete tím, že nastoluje demokracii svou, vládu pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Moj.20/5, 32/24, atd. Ze svého současného, nového Písma, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svýma očima vidí v Česku všechno, Sír.5/5,7/16až23/19až27až43/26,31, Zj.20/11,15, protože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Svou slávu a moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, dokazuje tím, že dělám a píši to, co se Kristu líbí. Fil.2/12, atd. Kristus napsal Písmo o Česku a Slovensku tak, že se v Brně a v Praze musí naplnit, do poslední čárky. Proto moje povolání a stejně tak vyvolení dále uvedených OSMI služebníků Krista, za ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, za KONĚ, atd. je neodvolatelné a nezpochybnitelné. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.5/7,22,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, atd. Obrácení chrámových zpěvů křesťanských Satanů kněží v kvílení v kostelech, kde Kristus nebydlí, u pozemských OTCŮ Satanů kněží, především velké církve katolické, všeobecné, je vždy ve středu. Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,11,9/13, Dan.9/14,27,11/39, 12/2, Skut.7/48, atd. Vláda Krista nad lidmi nezáleží např. ve slovech drzých hlupáků, pozemských OTCŮ Satanů kněží otce Satana Holíka, ředitele Proglasu zive@ proglas.cz, otce Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, Satana biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalého vojenského kaplana, Satana biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz. Vláda Krista nad lidmi nezáleží ve slovech např. vedoucího psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka tkasparek@med.muni.cz, který v roce 2016 ze mě učinil blázna, který z hlediska psychiatrie, ze trest, nesmí řídit auto, kvůli psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, viz další text. Uvedení hlupáci sedí ve SLOVECH křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, která již neplatí. Pro toto zlé pokolení platí ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vláda Krista nad lidmi záleží v pochopení textů Písma o tom, že před pohledem Krista, který napsal veškeré Písmo, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ve středu 27. ledna 2021, musí zmizet stará, křesťanská, militaristická země, protože neposlušné militaristické svině, místo Kristu, slouží ZLATÉMU TELETI, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus bude dělat ekonomickou KRIZI COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, VICHRY, atd., tak dlouho, dokud se tak nestane. Humorem Krista je, že z odcházející vládnoucí elity, při nastolení vládnoucí elity nové, dělá vždy ůplné hlupáky, debily. Kdo na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka, ve středu 27. ledna 2021, má POVINNOST poměnit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, je jasné. Je to ŠEST DUTÝCH NÁDOB k očišťování od křesťanského hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je služba neposlušných hlupáků ZLATÉMU TELETI. Vůle Kista je, aby uvedené Boží SLOVO PRAVDY, o novém Kristu, pro toto pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, naplnilo těchto ŠEST DUTÝCH NÁDOB, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Vladimíra Rákose vladimir@ daimond.cz, Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Ing. Aleše Dvořáka, aldadvorakad @gmail.com. V těchto šesti DUTÝCH NÁDOBÁCH Kristus dovoluje proměnit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou špínu, v nejlepší víno, určené pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nyní ve všech restauracích, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, které bude mít na starosti ministr Ing. Dvořák. Není čeho se bát. Po vytvoření nové vlády Česka v čele s premiérem Ing. Rákosem, život v Česku bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Jestliže se některý ministr ve své funkci neosvědčí, bude odvolán, a nahrazen jiným ministrem. Kristu jde o to, aby vytvoření všecho nového, nové ZEMĚ i nového NEBE, provedlo v Česku OSM vyvolených lidí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, dle vůle nového, mediálního MISTRA Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jsou zapsané skutky, kterými přivádím víru v jediného Boha všech národů světa, k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Přátelství se stávajícím světem, kde lidé mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, RAKETY, atd., je nepřátelství s novým Kristem, který o sobě vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEČKERÝCH NEVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jediný Bůh světa, mediální MISTR, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, může jím v Písmu vyvolené neposlušné Česko zahubit, nebo zachránit, skrze OSM úplně poslušných služebníků Krista z Brna a z Prahy. Osm, úplně poslušných BOŽÍCH SYNU, nesmí již sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a tím ZLATÉMU TELETI, místo novému mediálnímu MISTRU Kristu, NOMMOVI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Neetickému plundrování planety Země, energeticky nesmyslnému horečnému zbrojení a válčení o území s ropou a plynem, energeticky nesmyslnému obchodování se státy na druhém konci světa, atd., má povinnost zabránit SEDM ANDĚLŮ, SEDM OKŘÍDLENCŮ, na rektorátu VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE, v 11,00 hodin, DNE PÁNĚ ve středu 27. ledna 2021. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33,

 

Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Dle vůle Krista jsem vyvolil osm kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, OTCŮ Bohu milých, zakladatelů nové vlády Česka, která bude jedinou církví s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ z Brna, a jednoho z Prahy. Protože mé povolání za písaře těchto textů je neodvolatelné, i jejich vyvolení a povolání je neodvolatelné a nezpochybnitelné, protože je vyvolil tentýž DUCH SVATÝ, jako mě. Založit ráj na zemi, pomocí Boží majetkové roviny, bez boháčů a chudáků, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, KRAMÁŘŮ, to je OBCHODNÍKŮ, atd., Sof.1/11,13, jsem vyvolil novou Boží trojicí, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tři SLUNEČNÍ KRÁLE, kteří v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB, TOPENÁŘE a VZDUCHOTECHNIKA, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Rektor Štěpánek má povinnost z rektorátu VUT v Brně učinit CHRÁM PÁNĚ, kde Kristus bydlí, a tím učinit CHRÁM PÁNĚ ze všech států, celého světa. Sk.7/47. Rektor Štěpánek má povinnost nad Českem nastolit vládu mediálního MISTRA Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, bez voleb tím, že rozhodne, že Česko, kvůli energetické spáse Česka a světa, neprodleně zruší zákony ekonomické, militaristické, a nahradí je zákony Božími, zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o vybudování všeho energeticky nového, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, dle zákonů Božích rozhodne o zřízení vlády Česka, v tomto složení. Ze čtyř tažných KONÍ z Brna. Zach.2/17,6/5. 1.) Nového premiéra Česka, projektanta vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je vyvolený příjmením RÁKOS. 2.) Ministra elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. Elektronicky plánovat se bude úplně všechno. Od výroby potravin, až po výrobu vlaků. Elektronické formuláře budou sloužit pro objednávání jídla, objednávání potravin, jejich rozdělování každé skupině cce 1500 lidí, stejně tak po přidělování dovolených. Např. pomeranče, či banány bude ministerstvo přidělovat přímo do domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Tyto domy budou podsklepené, a vetšina potravin se bude skladovat přímo zde. Např. dovolené budou rozdělené do čtyř skupin, dle lokality a dle doby sezóny, či mimo sezonu. Ministerstvo elektronického plánování bude přidělovat stejný počet dovolených, ve všech čtyřech skupinách, každému domu pro cca 1500 strávníků. Zde se budou dovolené přidělovat nikoli podle zásluh, ale tak, aby se všichni vystříbali, ve všech čtyřech stupních dovolených. Dovolené se budou zajišťovat také výměnným způsobem. Domy budou úplně stejné, po celém světě. Lidé si v době dovolené vymění byty. Tím každý člověk dostane 100 x více domů, než má dnes. Není čeho se bát, protože Kristus bude stejně všechno řídit sám tak, jak to řídí dnes. Dnes ovšem je Kristem trestajícím tím, že všechno ekonomické boří. Je třeba mít Krista za přítele, což je možné pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. NEOMYLNOST se získává studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 3.) Ministra ZIMNÍHO stavebnictví, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, atd. Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídliště ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Veškerá stávající, energeticky naprosto chybná výstavba, bude zastavená tím, že pracující lid vejde do odpočinutí od díla energetické zhouby. Práce bude obnovená až dle projektů, pro život bez ekonomů, zbrojařů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. 4.) Čtvrtým KONĚM je Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Iz.21/5 politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy s očí, Kristus dovoluje pouze tímto způsobem. Není moudré zoufat si nad tímto pokrokem, mít svět bez SKÁLY ekonomů, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, LODÍ, atd. Změnit v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, myšlení ekonomické, na myšlení o správné koncepci energetiky pro Česko a svět, znamená podřídit se uvedené vůli Boží. Ministr Dvořák má povinnost zajistit, že se v Česku bude neprodleně prostírat ubrus SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích vesnic a měst, schopných vařit alespoň obědy. Iz.11/6,21/5,65/22,25,66/24, Sír.5/5,7/16,40/29,43/26,31,47/21,51/19,30, atd. Vařit dočasně v restauracích je nutné do doby výstavby domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Je to rozkaz Krista pro všechny státy světa. Tímto způsobem je možné postupně vypnou všechny mrazničky a chladničky v domácnostech a v supermarketech. Většina lidí bude mít do jara placenou dovolenou. Naplno budou pracovat především kuchaři a projektanti, kteří budou zajišťovat vše energeticky nové. Kuchaře je možné rekrutovat ze všech žen a mužů, kteří budou v odpočinutí od svého díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby. Vařit se budou jídla v té nejvyšší kvalitě. Restaurace si mohou vyžádat pomoc domácností např. ve výrobě zákusků, či některých příloh. Rozvážet jídlo do výdejních míst, kde nejsou restaurace, je nezbytné pouze hromadně, ve várnicích. Ministr Ing. Dvořák bude zajišťovat a koordinovat dovážení a vyvážení potravin s okolními státy. Já mám povinnost obrátit veškeré ekonomické nevěrnosti každému neprodleně na jeho hlavu. Odmítnout svoje vyvolení a povolání být ministrem není možné, protože Kristus, v nové SMLOUVĚ sejme hříchy tím, že zničí PRACHY, ZBRANĚ, atd. především pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Kristus se rozhodl v Česku úplně zničit SKÁLU ekonomů a zbrojařů, PRACHY, ZBRANĚ, atd., pomocí OSMI vyvolených lidí. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, pouze nad uvedeným malým stádcem OSMI lidí, a tím současně nad celým Českem a světem. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, vedení v Česku BELZEBUBEM Dukou sekretar.duka@apha.cz, budou sraženi pod nohy OSMI vyvolených nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro zákony POLE VĚDY Písma. Vysoká mravnost bude nastolena dle textů SLUNCE Bhagavadgíty. Řím.1/18,8/19,9/16,11/27,32,16/20, 5.Moj.7/6,15,28/13, Jer.1/17,15/19,23/29,32,24/6,35,31/27,32, Ám.3/7až8/11,9/13, Oze.2/18až9/7,14/4, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sof.3/9,11,19,20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,17až6/5až13/4,7,8až14/20, atd. Lide, při odstoupení technického rozumu Krista jsou zlí. Geneticky prasečí mozky lidí se nezmění navěky. Plány ekonomů a zbrojařů na úplné zničení ropy a plynu, jsou zlé. Stejně tak jsou zlé plány ekonomů a zbrojařů na horečné zbrojení, na PEKLO třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu. Kristem, DUCHEM SVATÝM vyvolených OSM lidí, jejichž vyvolení je neodvolatelné a nezpochybnitelné, je pro Česko Božím milosrdenstvím. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Eze.3/4,21,14/22,28/9,39/8,13,21,29, atd. Ekonomové, zbrojaři, atd. musí být na VUT v Brně sraženi po hlavě, že ani nehlesnou, jejich památka zanikne, jejich nepravost, být vládnoucími Bohy, obrací v pustinu celou zemi. Studovat Písmo SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je nezbytné, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí, a bez rozumu Ježíše Krista, je zlý. Lidé, sloužící svým pohlavním údům, místo mediálnímu MISTRU Kristu, který žije mezi námi, nedovedou myslet logicky. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Každý z osmi uvedených vyvolených služebníků Krista, žije v království ekonomů, zbrojařů, atd., nikoli v mírovém, celosvětovém Božím království. Každý kdo nyní odmítne novému Kristus sloužit uvedeným způsobem, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, kdo VE STŘEDU 27. LEDNA 2020, bude ještě úskalím uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zažije DRUHOU SMRT, OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů. KNIHA ŽIVOTA musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně sedmi ANDĚLY. Jud.12, Zj.20/15. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. 5.) PÁTÝM KONĚM, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Když Česko uvidí, že SEDM uvedených ANDĚLŮ z Brna, jede vlakem do Prahy, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. ledna 2021, za OSMÝM ANDĚLEM Babišem, úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, najdou útěchu po zlu, kterou Kristus na svět uvedl, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, atd. proto, aby zničil SKÁLU kramářů, EKONOMIKU. Aby zničil všechno co zasadil tím, že odstraní pyšné bohaté rozjařence, zrušením jejich vlády nad chudáky, zrušením PRACHŮ, ZBRANÍ, LETNÍCH DOMŮ, AUT, KAMIONŮ, atd., kvůli celosvětové minimalizaci těžby ropy a plynu, kvůli ukončení dupání planety země ekonomickými sviněmi. Vláda NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad lidmi, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9,