Novinky

24.06.2021 08:50
Kapitola 284 – 37+9 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristus v Česku a ve světě naplnil texty Písma do poslední čárky. Veškerý pracující lid Česka a světa, pro vládu neposlušných Baalů a DÉMONŮ nad lidmi, a nad Ježíšem Kristem, nad jediným Bohem všech států světa, nad NEOMYLNÝM...
18.05.2021 18:22
Kapitola 283 – 48 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Boží MLÝNY, Božího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, melou pomalu proto, aby především vědci z VUT v Brně, měli příležitost k pokání, a k vyznání, že OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků...
25.04.2021 18:50
Kapitola 282 – 58 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dělá lidem dobro i zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do DUŠÍ geneticky...
23.03.2021 14:01
Kapitola 281 – 54 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, atd., žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Kvůli sobě samému, od přelomu věků konce éry ropy, plynu a uhlí, od roku 2000,...
26.02.2021 08:00
Kapitola 280 – 72 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. VŠEVĚDOUCÍ Kristus, STVOŘITEL veškeré ropy a plynu, a veškeré techniky ví, Jer.12/2,4,16, že chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede, dle vědců z...
26.01.2021 18:06
Kapitola 279 – 48 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, odjakživa vyžaduje úplnou poslušnost svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení zbraní, válek,...
13.01.2021 19:22
Kapitola 278 – 58 stran. Království Boží, které je mezi námi, je křesťanské království vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kterým Kristus dává svůj pokoj, pomocí horečného zbrojení a meče nesmyslných válek o...
23.12.2020 21:23
Kapitola 277 – 70 stran. V zájmu technického lži lidu VUT v Brně, Česka a celého světa, z hlediska energetické, ekologické a mravní spásy, je nutné mluvit dále uváděnou pravdu o trestajícím NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako mediální MISTR....
30.11.2020 22:04
Kapitola 276 – 58 stran. DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, se vyznačuje trestáním neposlušného Česka a světa, bořením ekonomiky a křesťanského militaristického PEKLA, např. COVIDEM, KŮROVCEM, POČASÍM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, odstoupením...
04.11.2020 21:31
Kapitola 275 – 52, 64 stran. KORONAVIR a všechny ostatní Boží tresty, opakovaně uváděné, slouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k nastolení úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s Boží mocí výkonnou, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA lži lidu VUT v Brně, vedeného neposlušným rektorem...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>