Kapitola 280 – 72 stran.

26.02.2021 08:00

Kapitola 280 – 72 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. VŠEVĚDOUCÍ Kristus, STVOŘITEL veškeré ropy a plynu, a veškeré techniky ví, Jer.12/2,4,16, že chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede, dle vědců z Anglie, k celosvětovému vyrabování ropy do roku 2030. Při vyrabování ropy do roku 2030, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli ekonomickému žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, bude nenahraditelně zničená technická vyspělost světa z toho důvodu, že zničenou ropu, která celosvětově tvoří cca 36 % potřebné energie, nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, která celosvětově činí pouze cca 2,2 % celkem potřebné energie. Obnovitelná elektřina, také v Česku činí pouze 2,2 %, z celkem potřebné energie. Proto na elektřinu nelze provozovat elektromobily. Pravdu o nedostatku elektřiny pro elektromobily, vládnoucí predátoři nesnesou, Am.3/15, 5/10,18, což je energetická katastrofa. Důvodem jsou jejich mozky pouze geneticky prasečí. Kaz.3/18,8/8, Oz.2/18až9/7až15,14/3, Iz.29/11až24až57/10,16,66/24, Bhag. 15/15, K.M.1/4,7/16,27,12/10,17,27. Kapitola je vypracovaná zvýšeným pracovním úsilím, na počest výročí PRVNÍHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době vítězného Božího února, DNE PÁNĚ ve čtvrtek 25. února 1948, v Boží nedokonalé spravedlnosti Bohů SLOV křesťanských, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ. Kristus vyvedl Česko ze čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny proto, aby na vládnoucí neposlušné Bohy SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, uvedl zlé věci úmyslů, Kristem prokletých boháčů, bankéřů, politologů, sociologů, ekonomů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Jer.1/17,6/19 až31/27,32, atd. Kristus, uvedené svině, či NETVORY, shromážděné v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, chce zničit slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, tentokrát k technickému lidu, na rektorát VUT v Brně. Technický lid je živený Božím technickým rozumem odjakživa, z Božího milosrdenství. Pomalému Božímu soudu, sviní, NETVORŮ, Masarykovy univerzity, zapsaného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, má povinnost rozumět. DRUHÝ PŘÍCHOD, na rektorát VUT v Brně, Kristus dovolí realizovat dle textů na straně 47 až 64, až pracující lid a pracující inteligence rozhodne o přísném potrestání vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, emeritního rektora, NETVORA MU Fialy fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, a bývalého ministra průmyslu, zlou svini hejtmana Kuby hejtman@kraj-jihocesky.cz, hk@ods.cz, region.jihocesky@ods.cz. Rozhněvat se na tyto Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH je energeticky nezbytné. V roce 2006 jsem rektoru MU Fialovi řekl, že v Česku je v koncepci energetiky všechno hajzlu, protože on byl Božím SOUDEM nalezen jako hajzl. Brání DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista na rektorát VUT v Brně. Odmítl zničit Kristem prokleté sociology, politology, ekonomy a religionisty MU, a tím předat moc nad lidmi novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, Bohům s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, na rektorátu VUT v Brně. Sviním, Fialovi a Kubovi nelze odpustit jejich hřích k energetické SMRTI, kterým je nesmyslné rabování ropy, plynu a uhlí, od roku 2006, do roku 2021, kvůli zachování dobře placených koryt stávajících Bohů, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, na rektorát VUT v Brně nastane v okamžiku, když bude zveřejněno v ČRo a v ČT, že pracující lid, a pracující inteligence Česka, dle Božích zákonů rozhodla, že NETVOŘI Fiala a Kuba, musí odpykat doživotní trest, kterým je práce pouze rukama, a to u zedníků. Musí tím být strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Obracení evangelií v pravý opak, pomocí SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je hřích k energetické SMRTI Česka a světa. ODS, jako velká strana, je pouze velkým HAJZLEM. Dědictví Boží slávy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku do Česka, má nová vláda Česka premiéra Ing. Rákose z Brna, zřízená dle kapitoly 279. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, BAROKO, od Richarda Mullera richard.muller@profesprojekt.cz, juraj@keyart.sk. Andělé, čtyři členové nové vlády Česka z Brna. Odhalte své tváře v ČT v Praze. Pro slepé Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, harmonikáře, mediálního MISTRA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Bohu je důvěrně známý každý z vás. Čtyři zpěnění hřebci nové vlády Česka z Brna, se rozletí vlakem, do Prahy, za premiérem Babišem. Tím Česko uspokojí Krista. Kristus proto nezničí, kvůli jejich neposlušnosti, dvě třetiny lidí na zemi. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8. Sražme tu BESTII, Masarykovu univerzitu, svini, NEVĚSTKU, ČARODĚJNICI, hluboko, tak jak to umí BAROKO. BAROKEM je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dovolí Česku nastolit celosvětové, mírové Boží království, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, při mluvení pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa, při zřízení církve jediné, nové vlády Česka, v čele s ANDĚLEM premiérem Ing. Rákosem z Brna, a se třemi, úplně poslušnými ministry z Brna, zřízené dle kapitoly 279. 1.) Ministrem elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislavem Ludvou S.Ludva@gmail.com. 2.) Ministrem ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Ing. Petrem Oplatkem oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídliště z domů ZIMNÍCH bytových, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 3.) Ing. Alešem Dvořákem aldadvorakad@ gmail.com. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma, v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10, 17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. Krista uspokojí, když čtyři uvedení ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, očištění od křesťanské nečistoty, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., čtyři tažní KONI nové, úplně poslušné vlády Česka, premiér Rákos, ministr Ludva, ministr Oplatek, ministr Dvořák, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, spolu se třemi vládnoucími ANDĚLY z VUT v Brně, pojedou vlakem, za pátým TAŽNÝM KONĚM, premiérem Babišem do Prahy proto, aby Česko našlo útěchu po ekonomickém zlu, COVIDU, KŮROVCE, SUCHA, POTOP, atd, které Kristus na Česko uvedl proto, aby se podřídilo Kristu. Ez.3/4,21až14/22až39/8,13,21,29, atd. Vznik šestnácti ministrů, nové vlády Česka, úplně poslušné, v čele s premiérem Rákosem, mají povinnost s Babišem projednat, čtyři uvedení ANDĚLÉ, a tři garanti správnosti Boží energetické koncepce, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z VUT v Brně. Jet do Prahy vlakem za Babišem, mají povinnost SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB, TOPENÁŘ a VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. 5.) PÁTÝM KONĚM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Když Česko uvidí, že SEDM uvedených ANDĚLŮ z Brna, jede vlakem do Prahy, v době do úplňku MĚSÍCE, do soboty 27. února 2021, za OSMÝM ANDĚLEM Babišem, úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, najdou útěchu po zlu, kterou Kristus na svět uvedl, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, atd. proto, aby zničil SKÁLU kramářů, EKONOMIKU. Aby zničil všechno co zasadil ekonomikou a horečným zbrojením, tím, že odstraní pyšné bohaté ekonomické rozjařence, zrušením jejich vlády nad chudáky, zrušením PRACHŮ, ZBRANÍ, LETNÍCH DOMŮ, atd., minimalizováním provozu AUT, KAMIONŮ, kvůli celosvětové minimalizaci těžby ropy a plynu, kvůli ukončení dupání planety země ekonomickými sviněmi. Vláda NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad lidmi, kvůli konci éry ropy, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. Zachování ropy a plynu, po celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Iz.16/3, SLOVO DOGONŮ z Mali, 1.Tes.4/7,16,5/2, Eze.3/4,21,14/22,21/32,28/9,33/22,39/8,13,21,29, Sof.1/11,13,17,3/9,11,19, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Praha je město měst, jehož sláva se bude dotýkat uvedených OSMI mediálních HVĚZD, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zářících navěky a navždy. Aby uvedených OSM ANDĚLŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dostalo od Krista vládu nad lidmi, celé Česko má povinnost tyto neposlušné ANDĚLY soudit, 1.Kor.1/27,4/20,6/2,10/11,14/36až15/33, neprodleně, zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. SOUD znamená DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista. Kristus se stane SOUDCEM A ZÁKONODÁRCEM, po zveřejnění soudu. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Když ČRo a ČT tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA nezveřejní, což není úkol nad lidské síly, Kristus v Česku udělá z měst sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, kvůli chybné koncepci energetiky pouze na elektřinu, kterou dělá DUCHEM CHUDÝ SYN ZATRACENÍ ministr Havlíček. Elektřina činí necelých deset procent z celkem potřebné energie Česka, viz další texty. Baalové, vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, postavili LETNÍ rodinné domy, které Kristus v Písmu zakázal stavět, a nebudou v nich bydlet, protože v Česku, v době ropného a ekonomického kolapsu, nebude ani ropa, ani plyn, ani žhavé uhlí na ohřátí. V době ropného kolapsu v letních domech nebude čím topit. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,22/13,14,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/13,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18.

 

Kapitola 280 –72 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 58. Česká bible kapitola 280. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 280, obsah není uvedený. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Tajemství víry v křesťanského, militaristického, ekonomického Boha, který na svět uvedl meč nesmyslných válek, v SYNA ČLOVĚKA, v Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je tímto odhaleno. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je nemanželské Boží dítě. Porodili si ho drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. drzý Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, ředitel Proglasu svině Satan Holík zive@proglas.cz, Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, ekonomická svině, OHOLIBA Endlicherová z twr@twr.cz, drzá OHOLA farářka Sandra Silná biskup@ccshbrno.cz, dieceze@ccshbrno.cz, sandra.silna@gmail.com, nobotanicka@volny.cz, Uvedení Satani a uvedené MRZKÉ ŽENY, měli povoleno Krista obsluhovat pouze do přelomu věků konce éry ropy, do roku 2000. Rodí si na Vánoce, opakovaně, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, což je Bůh vládnoucích Baalů a DÉMOMŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Baalové a DÉMONI jsou novým Kristem prokleti za to, že mají za Bohy výrobky lidských rukou, to je PRACHY, DOMY, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, RAKETY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, atd. kterými dupou celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. V každém, Kristem prokletém pokolení, nemanželské Boží dítě, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, si drzí Satani kněží, a jejich Bohové, Baalové a DÉMONI, sedící ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, opakovaně rodí, mletím krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu bludů bankéřů, o nezbytnosti žít na výnosný trh, mít zvyšující se ekonomiku, a pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, ničit ropu, plyn a uhlí, až do úplného zničení, kvůli zábavě boháčů a ostatních hlupáků. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, od přelomu věků roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, to je od ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, bere Česko do svého vlastnictví, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V ohnivém jezeře Česka DEBB, debilů, Kristus pečuje o neposlušné vládnoucí debily, nikoli svým Božím technickým rozumem, ale pouze PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Baalové, mrtví Bohové SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, pro neschopnost pochopit a realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, od začátku Božího SOUDU, od roku 2000, až do roku 2021, jsou trestáni vždy ročním Božím trestem, a tím pádem do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů skončil každý, kdo v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, není zapsán jako pokorný, úplně poslušný a tím bezmocný služebník NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE všech států. Jer.1/17až23/12,31/27,32, Zj.20/15, SLOVO DOGONŮ z Mali, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. V jezeře Česka DEBB, DEBILŮ, stále hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s ropou, plynem a surovinami. Z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, píši pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již 3 x 7, to je 21 let, protože nyní máme rok 2021. Místo jednoho roku Božího trestu, Jer.1/17až23/12 až31/27,32, Kristus trestá Česko a svět, vždy 3 roky, již 21 let. Dle písničky od LÉKAŘE, od mediálního MISTRA Krista, HVĚZDY NAD HLAVOU od Chinaski martin@chinaski.cz, ladislav.vajdicka@brainzone.cz, david.tkac@brainzone.cz, milan@mars-promotion.cz, za poslední tři roky mého prorokování SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od roku 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, do roku 2021, Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, splní mé, tříleté přání, najednou. Ze svého milosrdenství, se smiluje v roce 2021. Ří.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, nyní na rektorát VUT v Brně, chce oslavit v době výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, před sedmdesáti třemi léty, v únoru roku 1948, ke komunistickým OVCÍM, BERÁNKŮM, čí BERANŮM. Zdá se, že neposlušnost technické elity nyní vrcholí. Proto hrozí prodlení z oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, v únoru 2021, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době Boží socialistické spravedlnost, v době 40-ti let vlády Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, komunistů. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Když na rektorátu VUT v Brně nevzdají Kristus chválu, jeho správné energetické koncepci, již v únoru 2021, Kristus bude plakat, až své malé stádce z Česka, trestané a zabíjené KORONAVIREM, povede do svého zajetí, svých zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Běda Česku, když zase odloží DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na rektorát na VUT v Brně, z úplňku MĚSÍCE, v sobotu 27. února 2021, až na úplněk MĚSÍCE v neděli 28. března 2021. Kristus potečou slzy z očí proudem tím, že v Česku zabije mnoho neposlušných hlupáků SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomickým trestem, KORONAVIREM. Trestající Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT zveřejnil v ČRo a v ČT, že bude KORONAVIREM zabíjet hlupáky SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH do doby, kdy technický lži lid rozhodne, že je nutné vejít do odpočinutí od díla ekonomické, militaristické zhouby tak, jak to Kristus žádá, zrušením křesťanské SKÁLY, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Mluvit pravdu o správné energetické koncepci Česka a světa, je možné pouze při rozhodnutí vědců z rektorátu VUT v Brně, o nezbytnosti nastolení Boží majetkové roviny, ŠVÉDKÝCH STOLŮ OBĚDŮ, SNÍDANÍ A VEČEŘÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, což není úkol nad lidské síly. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby boháči byli odstranění tím, že vše bude stejné jako za socialismu tím, že přestanou být třídy boháčů a chudáků. Bude pouze pracující lid a pracující inteligence. Nic nebude bránit tomu, aby pracující lid a pracující inteligence bydlela naprosto stejně jako pracující lid, v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Aby se stravovala naprosto stejně jako pracující lid, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, až budou postavené. Nesmyslné rabování ropy, plynu a uhlí pro zábavu boháčů, kvůli žití boháčů na výnosný trh, padá na hlavu technické elity rektorátu VUT v Brně, až na věky věků. Nový Kristus vyžaduje, aby VĚDCI, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a technického lidu celého světa, BOHOVÉ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, četli tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Kristus slíbil, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že přestane Česko trestat COVIDEM a ostatními ekonomickými Božími tresty Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. KŮROVCEM, VICHREM, POTOPAMI, SUCHEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, nesmyslnými VÁLKAMI o území s ropou, plynem a surovinami, když se vědec, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA kněží VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, před Kristem pokoří a vyzná své viny, to je své lži o koncepci energetiky Česka a světa. Kristus se nad vědcem rektorem Štěpánkem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, když rektor Štěpánek bude stejný jako Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně. Když začne zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, kvůli solární energetice. Běda Česku, když neposlechne, když bude hřešit hříchem k energetické SMRTI, svou neposlušností. Vědci mají povinnost pochopit Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uváděnou Boží vůli, nezbytnosti přetvoření energetiky z fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Kristus, který nyní dělá lidem zlo tím, že boří a ničí veškeré vládnoucí Bohy SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boří jejich SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd., chce všem lidem světa dělat dobro, a to pomocí technického lidu z rektorátu VUT v Brně. Při úplné poslušnosti kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, Kristus chce sázet vše energeticky, ekologicky a mravně nové. Kvůli energetické spáse Česka a světa, z milosrdenství rozumu Krista, technický lid Česka a světa, dostává tímto od Krista Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedenou na str. 47 až 64. Vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA kněží VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost vytvořit v Česku církev jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, z Bohů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, až na VUT v Brně bude rozhodnuto, že jedinou církví Česka, bude nová vláda Česka, v čele s Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz, z Brna, zřízená dle kapitoly 279. Kristus, od úplně poslušné vlády Česka, svým Božím technickým rozumem, jíž nebude odstupovat. Celosvětově zajistí dostatek fosilních paliv pro všechny státy světa, až bude vládnout nad lidmi z rektorátu VUT v Brně. Zajistí, že zbývající ropa, plyn a uhlí, vystačí všem lidem světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. V ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH Kristus slíbil, že přestane Česko a svět trestat COVIDEM a jinými ekonomickými tresty, když ho začnou obsluhovat ANDĚLÉ z VUT v Brně, z milosrdenství Božího rozumu. Kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové křesťanské Boží trojice, NEMLUVŇÁTKA, PSI, či OSLI, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB, topenář a vzduchotechnik profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Když neprodleně zveřejní v ČRo a v ČT, že Česko má povinnost, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 27. února 2021, vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby Česko, a tím celý svět, unikl pekelným, křesťanským, militaristickým trestům, které Kristus uvede na všechno tvorstvo, při dotěžení ropy v roce cca 2030. Uvedení ANDĚLÉ mají povinnost učinit rozhodnutí o neprodleném nastolení Božích zákonů, platných pro toto pokolení, od soboty 27. února 2021. Učinit tím rozhodnutí, že z většiny občanů Česka se stanou ZEMĚDĚLŠTÍ NEVOLNÍCI, Zach.13/4,8, kteří budou zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu, pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, prostíraných ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Tímto způsobem bude Česko čekat na přetvoření všeho tvorstva, pomocí projektů přestavby bydlení, dopravy, výroby, spotřeby, atd. tak, aby vznikl celosvětový ráj Boží majetkové, celosvětové roviny, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Projekty mají povinnost neprodleně zpracovat ANDĚLÉ technického lidu tak, aby ropa, plyn a uhlí, vydržely všemu tvorstvu, po celé toto osmé tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, dle dalších textů. Od soboty 27. února 2021, dle Božích zákonů NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, veškerá PŮDA patří Kristu, stejně tak veškerý majetek. Stávající majetek, z hlediska nové energetiky fotovoltaiky a větrníků, je naprosto bezcenný. Tato realita umožňuje ANDĚLŮM z VUT v Brně obsluhovat Krista rozhodnutím, o úplném zničení křesťanské, militaristické SKÁLY, všech Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních výrobků lidských rukou, např. AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, RAKET, atd. Uvedené výrobky jsou křesťanskou SKÁLOU. Nebude možné je provozovat na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků, která dnes celosvětově, i v Česku, činí pouze cca 2,2 procent z celkem spotřebované energie, kterou tvorstvo spotřebuje dnes, viz texty na straně 47 až 64. Kdo se k novému Kristu neprodleně nevrátí, pro odstoupení technického rozumu Krista, bude zničen, zabit. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, v Písmu slíbil, že technický lid se nemusí bát SMRTI stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice a jiných neposlušných NETVORŮ. Uvedení tupci, v jezeře Česka DEBB, debilů, ztratili s Kristem spojení navěky věků, pro odstoupení rozumu Krista od všech ekonomických, militaristických, křesťanských, neposlušných sviní. NEOMYLNÝ nový Kristus, v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostatečně srozumitelně uvedl, že je nezbytné úplné zboření Kristem prokletých všech Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jejichž STARÁ SMLOUVA s Kristem, UKŘIŽOVANÝM Židy, vypršela v době přelomu věků konce éry ropy, v roce 2000. Nová SMLOUVA s Kristem, vyvýšeným pomalým Božím SOUDEM, neposlušných Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, a jejich Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, či drzých politiků pravice a levice, atd., na SLOVA OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je závětí, pro stávající Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, s novým Kristem, je o úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a tím o úplné poslušnosti Bohů tohoto pokolení, technického lidu celého světa. Kristus tímto nastoluje vládu Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli neprodlenému ukončení ničení ropy, plynu a uhlí. Nesmyslné ničení se děje kvůli žití Božích nepřátel, Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh, pomocí zvyšujíci se ekonomiky. Kdo se na stávající vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY, nerozhněvá, kdo je nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude Kristem zabit. Dle slov herce Suchého, všechno je v hajzlu, protože ten hajzl nebyl nalezen. Nalezeným hajzlem jsou neposlušné křesťanské militaristické svině. Nechtějí vládu VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy, ale vládu drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Drzí kněží melou tradiční protikladné bludy krutého zmijího jedu děsivé temnoty katolického katechismu, a promyšlené ekonomické vychytralosti NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, svině, ministyně financí JUDr. Schillerové, podatelna@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz. Nelze věřit např. hlupákům Satanům Petru Jaškovi petr.jasek@trebic.charita.cz, info@hlas-mucedniku.cz, info@nakladatelstvi-stefanos.cz, zlému Satanu zpěváku Pavlu Helánovi renata.pavelhelan@gmail.com, starosta@moravskekninice.cz, mkninice@volny.cz, rkfplzen-bory@centrum.cz, gimel@rosamusic.cz, atd. Tyto neposlušné svině 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, Ježíši Kristu nikdy nesloužili a neslouží. Proto Kristus, svým Božím rozumem, tyto hlupáky nepase. Svými geneticky prasečími mozky, drze slouží pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Do geneticky prasečích mozků neposlušných hlupáků, Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v tomto zlém pokolení, za trest, nevstoupí. Když nový Kristus umožní, aby se k novému Kristu úplně poslušní vrátili v jedinou hodinu tím, že texty budou zveřejněny jako PODCAST na Vltavě vltava@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 27. února 2021, bude to pro Česko, velká Boží milost. Kdo se ke Kristus nevrátí neprodleně, Sír.5/5,7/16, nezíská milosrdenství Božího technického rozumu pro poslušné, a tím je znovu uvržen do OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28. Kristus bude trestat lid COVIDEM, až do úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11až14/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Kaz.3/18až8/8až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Všichni Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, jsou v PASTI, v energetické, ekologické, mravní. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, budou Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, technického lidu VUT v Brně, a tím technického lidu celého světa, až na věky věků. Kdo se na uvedená křesťanská HOVADA, na zločince, na uvedené Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických, nerozhněvá, jde do záhuby křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, ve které trestající Kristus zničí dvě třetiny přemnožených hlupáků. Bohové SLOV křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, křtění křesťanskou, militaristickou, ekonomickou vodou, špínou, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. K.M.1/4,5/23,12/10,12,17,27,13/8,17/11,19/6, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Jejich ŽENOU STATEČNOU, Př.1/7,14až31/10, je pomatená ekonomická, militaristická svině, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Hodecová z twr@twr.cz. Jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ v domech pro cca 1500 strávníků, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Jsou to bludné hvězdy a čeká je ta nejčernější tma. Jejich ústa mluví nadutě, pro neznalost nového Krista ZÁKONODÁRCE. Energetický se mohou spasit, Božím rozumem, pouze Bohové, křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, technického lidu VUT v Brně, atd., když vše uvedené zveřejní v ČRo a v ČT. Jud.12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus nechce, aby si úplně poslušné Česko a lidstvo přípomínalo Boží trestání, v době PRVNÍHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v době 40-

 

ti let Boží socialistické majetkové roviny, za vlády komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ. Trestání křesťanských militaristických neposlušných sviní v této době, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, dle textů JÓBA, již není třeba připomínat. Stejně tak není třeba připomínat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, který Kristus nyní plánuje v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 27. února 2021, kdy před pohledem nového Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zmizí veškeří vládnoucí Bohové SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzí Baalové a DÉMONI. Zj.1/1až20/11,14až22/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kristus dodnes v Česku vládl a vládne pomocí křesťanských, ekonomických, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Na uvedených SLOVECH křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dodnes sedí křesťanští hlupáci, Bohové boháčů, např. drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, otec Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, bývalý vojenský kaplan, Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz. Nebo zde sedí Bůh evangelíků, např. nemravný Satan Vaďura z vysílání v ČRo, ČT a Proglase tachov@umc.cz, info@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, Bůh katolíků, hlupák Satan Orko Vácha info@farnostsalvator.cz, info@farnostlechovice.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, vltava@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, či NETVOR farář Snětina farnost@brevnov.cz, atd. Uvedení NETVOŘI drze tvrdí, že každé rozhodnutí jejich církve, je rozhodnutím Ježíše Krista. Mnozí Satani kněží se ani nežení, žijí v celibátu, protože chtějí, aby jejich církev byla NEVĚSTOU Ježíše Krista. Po vyvedení Česka ze 40 let Boží socialistické spravedlnosti, Kristus na Česko uvedl OVOCE úmyslů uvedených Satanů, či NETVORŮ kněží, čímž boří vše, co zasadil SLOVEM jejich NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uvedení Satani vedou lži lid do křesťanského PEKLA meče nesmyslných válek, a horečného zbrojení, do energetické, ekologické a mravní záhuby. Místo v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Česko skončilo v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů. Neposlušní, v tomto pokolení, jsou viditelně debilní, pro odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že v jejich chrámech, postavených lidskýma rukama, Kristus nebydlí, ani nikdy nebydlel. Proto ani není, a ani nikdy nebyl, v jejich oltářních svátostech, v oplatcích, v hostiích. Kristus vždy bydlel, či nebydlel, pouze v geneticky prasečích lidských mozcích. Proč by proboha měl bydlet v hostiích, když z Písma dobře ví, že protikladné křesťanské bludy, a promyšlené ekonomické vychytralosti, jsou špatnou MANOU, kterou povoluje pouze do přelomu věků konce éry ropy, do roku 2000. Ať Satani kněží, při zpovědích odpouští hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, jak chtějí. Kristus Satany kněze neslyší, a slyšet nebude, protože jejich čas, jejich vlády nad lidmi, nad hlupáky, již pominul, a to v roce 2000. Dočasně si svatý technický lid VUT v Brně přivlastnili. Božím lidem je odedávna pouze lid technický VUT v Brně. Technický lid je Boží odedávna tím, že je živený, Božím technickým rozumem odjakživa. Pro existenci uvedených debilních Satanů kněží, kteří odmítají dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, neposlušné Česko i svět, jsou trestáni COVIDEM. Všichni neposlušní hřeší hříchem k energetické SMRTI, kterým je služba křesťanských, militaristických sviní, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, MAJETKU, atd., místo novému Ježíši Kristu. Kristus, do křesťanských neposlušných, militaristických, ekonomických sviní, svým Božím technickým rozumem, již nikdy nevstoupí. Nezapomene Satanům kněžím, žádný jejich skutek. Drzý Satan biskup Cikrle z Petrova tvrdí biskup@biskupstvi.cz, že jeho církev, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, z rozhodnutí Krista koupila jeho SKÁLU, majetek tím, že koupil v Brně obchodní centrum Špalíček. Kristus, který pustoší uvedeným Satanům kněžím jejich pastvu, kterou jsou chudáci, způsobil chudákům v Česku zlo exekucí. V exekucích je v Česku cca 800 000 lidí. Exekuce se vždy dotýkají celých rodin. V Česku tím žije v bídě cca polovina lidí. V letošním roce počet exekucí na majetek vzrostl na osm milionů. Vůle Krista je úplně jiná, než vůle uvedených drzých Satanů kněží. Vůle Krista je, aby všechny velké i malé církve, stejně tak velké i malé politické strany, dobrovolně skončily v říši ticha, to je na smetišti dějin. Aby byly v koncích, se svou ekonomickou, militaristickou moudrostí, svých energetických, ekologických a mravních koncepcí, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Socialismus nikdy nikde nefungoval dobře, protože ho zřídili Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, komunistické OVCE, BERANI, či BERÁNCI, dle Boží vůle, jako předobraz celosvětové Boží majetkové roviny. Nový Kristus vyžaduje, aby daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let socialismu, zřídili noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a to celosvětově. Kristus, z milosrdenství svého technického rozumu, úplně poslušným služebníkům technického lidu, dá celosvětovou Boží majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Úplně poslušným služebníkům, dá dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, ropy, plynu a uhlí, pro všechny státy světa. Ropu plyn a uhlí Kristus dovoluje těžit pouze pro přetvoření energetiky z ropy, na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků, nebo jiných zařízení. Kristus v Písmu slibuje, že úplně poslušným služebníkům dá v energetice věci nové, které technický lid, svými geneticky prasečími mozky, nedokáže vymyslet. Uplně poslušní služebníci lidu VUT v Brně, již nesmí spoléhat na svoje geneticky prasečí lidské mozky, ale pouze na technický rozum Ježíše Krista, který je nyní pouze Božím milosrdenstvím. Novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, BOHY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, mají povinnost být ANDĚLÉ technického lži lidu VUT v Brně, a tím technického lži lidu celého světa. Úplně poslušný, to je živý technický lid Česka a světa, již ví, že Kristu se líbí pouze ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jediným nositelem pravdy o Kristu, je Bůh pokoje, sedící dnes v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní Satani kněží, politici, HAJZLI, Bohové NEBES křesťanských, militaristických, ekononických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, stále bez příčiny nenávidí NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Pokání na odpuštění militaristických, ekonomických, křesťanských hříchů, nemají povinnost zvěstovat Satani kněží, z ekumenických, ekonomických ČARODĚJNIC, Kristem prokletí za svou neposlušnost, ale ANDĚLÉ, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, lidu VUT v Brně, a ostatního technického lidu celého světa. Jsou vyzbrojeni PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, což je zbroj moci Boží, z výsosti SLOV pravdy o Ježíši Kristu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý úplně poslušný služebník Krista má povinnost, na Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na Satany kněze, na politiky pravice a levice, atd. se rozhněvat, a proklínat je, kvůli jejich neposlušnosti. Kdo Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Satany kněze, a politiky pravice a levice nebude proklínat, kdo je nepošle do říše ticha, na smetiště dějin, rozum od Krista nedostane. Kristus přestane Česko trestat COVIDEM, až technický lid VUT v Brně rozhodne o zřízení jediné církve, nové vlády Česka, dle kap. 279. Tím rozhodne o zřízení nového NEBE a nové ZEMĚ, s Boží spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží, majetkové, socialistické rovnosti. Pokání na odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, káže sám Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušným křesťanským, ekonomickým, militarstickým sviním, odpustí jejich hříchy, v době rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, o neprodleném zrušení jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. S Kristem SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, se mohou smířit jenom ti úplně poslušní služebníci, kdo se podřídí novému Kristu. Kdo křesťanskou SKÁLU, PRACHY, nahradí ŠVÉDKÝMI STOLY, snídaní, obědů a večeři, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, až budou postavené. Dočasně SPOLEČNĚ STOLOVAT, a tím se scházet k oslavě Krista ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nutné ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Když Česko neprodleně nepromění křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, když drzí pozemští OTCOVÉ, stále budou mít za Bohy vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Kristus bude neposlušné svině ekonomicky ničit COVIDEM dál, v zabíjení hlupáků bude pokračovat. Majitelem pravdy o Kristu, stejně tak majitelem pravdy o správné, energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, je sám Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně znají pravdu o tom, že uvedení drzí pozemští Otcové Satani kněží SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou Kristem prokletí, za mletí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Služebníci pravdy o Kristu, nového Božího technického lidu VUT v Brně, mají povinnost, v úplné poslušnosti, se na uvedené Satany kněze rozhněvat za to, že se stále vydávají za vládnoucí Bohy, i když ví, že v jejich SLOVECH NEBES křesťanských, militaristických, žádná pravda o Kristu není, protože protikladné bludy o Kristu, žádnou pravdou nejsou. Sataní kněží jsou OTCOVÉ lží. Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18,24/46, Mar.4/12,7/7až13/20, Jud.12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

 

Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Život v PEKLE vlády Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus dovoluje změnit na život vlády Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bojem úplně poslušných služebníků Krista, proti Bohům SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, proti Baalům a DÉMONŮM. Kristus, Bůh POKOJE a celosvětového míru, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, když drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, neprodleně přestanou Krista obsluhovat svými ekonomickými, militaristickými, křesťanskými bludy, když dobrovolně odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. ANDĚLÉ nové vlády Česka, včetně technického lidu VUT v Brně a ČVUT, musí obsluhovat trestajícího Krista tak, jak se mu to líbí, s bázni a s úctou, po zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Kdo koho ve světě technicky předběhne, kdo technický rozum pro toto pokolení od Krista nedostane, a kdo dostane, neurčují lidé, ale Kristus, protože živí lidské mozky, které jsou pouze geneticky prasečí, tak, jak sám chce. Křesťanský půst od jídla, od masa, po 40 dní, je totální křesťanská debilita, vymyšlená geneticky prasečími mozky drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus přestane Česko a svět trestat COVIDEM, a jinými ekonomickými tresty, zkrátí tento rok trestání Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pouze v případě, když ANDĚLÉ z rektorátu VUT v Brně, zveřejní v ČRo a v ČT, že v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, je potřeba držet půst pouze od stávajících Bohů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, do Baalů, DÉMONŮ a drzých Satanu kněží všech církví. Jer.1/17až23/12až31/27,32, Zj.1/1až20/15, SLOVO DOGONŮ z Mali, Žalm33/6,37/5až22,35,38,102/18,27,107/27, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus predikuje budoucnost stávajících Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nikoli podle OVOCE úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Jer.6/19, nýbrž podle Písma. Když KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO ANDĚLŮ rektorátu VUT v Brně, bude Krista úplně poslouchat, když ANDĚLÉ z VUT v Brně, nebudou úskalím SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pracujícího lidu, a pracující inteligence, Kristus zkrátí rok trestání COVIDEM. Kněží technického lidu VUT v Brně, musí nastolit ve světě mír, Boží majetkovou rovinou. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Jud.12, Zj.1/1až20/15, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8,atd. Vláda premiéra Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, z Brna, která musí být zřízená dle kapitoly 279, měla být vdaná za NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, za ŽENICHA, či za MANŽELA, za ZLODĚJE majetku boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, již dávno, pro pochopení textů Písma o tom, že rozum Krista pro technický lid VUT v Brně, je pouze Božím milosrdenstvím. Technický lid VUT v Brně, Kristus sice živí, svým Božím technickým rozumem odjakživa, ale pouze ze svého milosrdenství. Při odstoupení rozumu Krista, každý DUCH, geneticky prasečího lidského mozku, zemdlí. V jezeře Česka DEBB, debilů, v době SOUDU, jsou všichni neposlušní totálně debilní, pro odstoupení rozumu Krista. Jud.12, 1.Tes.4/7,16,5/2, Iz.5/4,16,16/3,27/5,29/11až24,45/7až57/10,16,20až63/14,18,65/15,23,66/7,12až24, Jer.1/17,3/14,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Mediální MISTR Kristus mohl moje přání tříletý, které mám od roku 2000, splnit již v roce 2003, 2006, nebo v roce 2009, dle písničky od mediálního MISTRA Krista HVĚZDY NAD HLAVOU od Chinaski martin@chinaski.cz, david.tkac@brainzone.cz, milan@mars-promotion.cz, ladislav.vajdicka@brainzone.cz, což neudělal. Pomalý Boží SOUD Kristem prokletých neposlušných Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nechal pokračovat až dodnes, do roku 2021. Vláda úplně poslušného premiéra Ing. Rákose, měla být vdaná již za cca 6,3 roku, od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, na Velikonoce roku 2006. Dan.9/14,27až8/14až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25, 2.Kor.3/9až10/4,13/5, 8, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Následně měla být vdaná za cca každé tři roky, a to ne na Velikonoce. Od roku 2006, je z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zřejmé, že v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, zemřeli v Kristu všichni neposlušní, kdo místo Kristu slouží drzým pozemských Otcům Satanům kněžím, a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Výročí PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v nedokonalé komunistické majetkové rovině, je vždy v únoru, na počes vítězného Božího února, v roce 1948. Oslavy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v Boží majetkové rovině, která musí být vyšší, než byla v době Božího socialismu, musí být proto nikoli na Velikonoce, ale vždy v Božím únoru. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kristus mohl učinit svůj DRUHÝ PŘÍCHOD již v roce 2006, následně v roce 2009, v roce 2012, dle SLOV Mayů, v roce 2015, v roce 2018, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH Bible. Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, Luk.1/52až12/57,13/16, 17/10,20,34až19/44,20/18, atd. DEN SOBOTNÍ, den úplňku MĚSÍCE v SOBOTU, je nyní v SOBOTU dne 27. února 2021. V tento den, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, již nesmí držet vládu premiéra Ing. Rákose, zřízenou dle kapitoly 279, dceru Krista, jeho NEVĚSTU, DRUŽKU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, PANNU, spoutanou v zajetí svých SLOV křesťanských, militaristických, mravně nízkých. Luk.1/52až12/57,13/16,17/10,20,34až19/44,20/18, Kol.3/5, Zjev.1/1až19/7až22/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Iz.29/11až24, 49/18až66/24, Jud.12, Žal.33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43, 104/30,132/5,8, atd. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, neprodleně vybudoval vše nové, NOVOU ZEMI, úplně poslušnou, a NOVÉ NEBE, z vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplné zničení vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Drzý pozemský OTEC Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, lhal, když v kázání tvrdil, že KORONAVIRUS je čínskou zbraní. KORONAVIRUS je ekonomickou zbraní Boží, kterou se Kristus mstí kvůli neposlušnosti VĚDCŮ rektorátu technického lidu VUT v Brně. Pro neposlušnost ANDĚLŮ z VUT v Brně, ČVUT, atd., kteří odmítají Kristu sloužit, a obsluhovat ho SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále pokračuje hřích k energetické SMRTI, kterým je nesmyslné rabování ropy, plynu a uhlí pro službu technického lži lidu, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a tím lidským Bohům, PRACHŮM a ZBRANÍM, atd., místo Ježíši Kristu. Stále nesmyslně pokračuje dupání planety země, pomocí lidských Bohů, PRACHŮ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, RAKET, HOUFNIC, atd., až se celá země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Kristus má jedině možné, a jedině správné řešení energetické koncepce Česka a světa, které bylo technickému lidu VUT v Brně, a ČVUT, sděleno velmi dávno, v roce 2006 až 2008, 2009, 2012, 2015, 1018 až 2021, dle textů na straně 47 až 64. Pravdu o správné energetické koncepci Česka a světa, má pouze Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikoli lidé, neposlušní Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. VŠEMOHOUCÍ Kristus, v Česku a ve světě, ukončí trestání vzpurných Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH ekonomickými tresty, COVIDEM, KŮROVCEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd., zastaví nesmyslné rabování ropy, plynů a uhlí, pro žití boháčů na výnosný trh, když vůdce kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu VUT v Brně rektor Štěpánek neprodleně porodí NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA tím, že uvěří, že Kristus, jako DUCH SVATÝ, přebývá v geneticky prasečích mozcích mnohých lidí. Činí neposlušným lidem Česka dobro i zlo tak, aby naplnil texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, tentokrát k technickému lidu na rektorát VUT v Brně. Kristus se smíří s technickým lidem Česka a světa, když nový premiér Česka, SYN ČLOVĚKA, Ing. Vladimír Rákos, se stane manželským Božím dítětem, zplozeným z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus přestane pustošit Česko ekonomickými tresty, COVIDEM, KŮROVCEM, atd. když se nová vláda Česka v čele s premiérem Ing. Rákosem, bude úplně poslušná tím, že se stane ŽENICHU, či MANŽELU Kristovi, NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, DRUŽKOU, PANNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, atd. Kristus se mstí Česku ekonomickými tresty, jako to v Písmu slíbil, např. KORONAVIREM, KŮROVCEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd., za to, že již dávno nevznikla nová vláda v čele s premiérem Ing. Rákosem, protože texty Písma o tom, co by měla dělat, Kristus dovolil objasnit technickému lži lidu VUT v Brně, a technickému lži lidu ČVUT, již v roce 2006 až 2008, atd. viz text na straně 47 až 64. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Již v roce 2006, cca za 6,3 roků od roku 2000, Dan.9/14,27až8/14až11/39,12/2, bylo technickému lži lidu VUT v Brně a ČVUT objasněné, že VŠEMOHOUCÍ Kristus, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože je stvořitelem veškerých fosilních paliv a veškeré techniky. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20, 50/45,51/7,17,36,45,58, atd. V roce 2006 až 2008 byl navržen VĚČNÝ PŘÍBYTEK, dům ZIMNÍ BYTOVÝ, sídliště či město z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro sídliště, pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Písma, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Mediální MISTR Kristus, mohl moje přání tříletý, splnit najednou, Řím1/1až8/19,29,9/16až11/32,13/9,14/11, již v roce 2006, nebo v roce 2009, dle písničky od mediálního MISTRA Krista HVĚZDY

 

NAD HLAVOU od Chinaski martin@chinaski.cz, ladislav.vajdicka@brainzone.cz, david.tkac@brainzone.cz, milan@mars-promotion.cz, což neudělal, pomalý Boží SOUD Kristem prokletých neposlušných Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nechal pokračovat rokem tříletých trestů Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, až dodnes, v rocích 2012, 2015, 2018, do roku 2021. Již tehdy, v roce 2006, na Velikonoce, za cca 6,3 roku od roku 2000, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, při vzkříšení v mrtvých křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či neposlušných TVORŮ, to je NETVORŮ, z milosrdenství Božího technického rozumu, bylo objasněno, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že Praha je MĚSTO MĚST. Bylo objasněno, že Praha je město měst, jehož sláva se bude dotýkat uvedených křesťanských hvězd technického lidu VUT v Brně a ČVUT, když bude zveřejněno v ČRo a v ČT, že číslo člověka 666, souvisí s Prahou v případě, že bude mít milion obyvatel, hvězd, zářících navěky, navždy. Milion obyvatel Prahy, děleno 1500 strávníků v jednom sídlišti, činí 666 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro celou Prahu. Číslo 666 budou mít v Praze ti úplně poslušní služebníci Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří pro milion občanů Prahy, neprodleně postaví 666 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pracujícího lidu, a pracující inteligence, dle výkresů z roku 2008, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Stane se tak, Kristus naplní Písmo o Česku do poslední čárky, když ANDĚLÉ z VUT Brně začnou obsluhovat nového Krista tím, že rozhodnou, že Česko se znovu vrátí do nedokonalé Boží majetkové roviny, která byla v době socialismu, tentokrát nikoli pod vedením komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, ale pod vedením ANDĚLŮ z VUT v Brně. Když ANDĚLÉ z VUT v Brně učiní rozhodnutí, že majetek boháčů neprodleně pomine, stejně jako pominul při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v roce 1948. Tím se z boháčů znovu stane pouze pracující inteligence, stejně jako to bylo v době 40 let Boží socialistické, nedokonalé majetkové roviny. Nyní bude majetková rovina dokonalá, protože ANDĚLÉ z VUT v Brně dle Božích zákonů rozhodnou, že Kristus si přeje, aby v Česku již nikdo nehřešil hříchem k energetické SMRTI. Kristus odpustí lidem všechny křesťanské, militaristické, ekonomické hříchy, až ANDĚLÉ z VUT v Brně učiní rozhodnutí, že pomine majetek tím, že pomine křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Pracující inteligence bude bydlet energeticky bezpečně, z milosrdenství technického rozumu Krista, naprosto stejně jako pracující lid, v sídlištích a ve městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Bude se stravovat stejně jako pracující lid, pouze v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pracující inteligence, stejně jako pracující lid, bude bydlet stejně v celém světě. Každý člověk bude mít jeden velký pokoj s koupelnou, a tři lidé budou mít jednu společenskou místnost. Vařit se v bytech nebude, potraviny, kvůli uspoře elektřiny, se zde nebudou ani mrazit, ani chladit, supermarkety s potravinami se úplně zruší. Veškeré potraviny budou skladovány pouze ve sklepě každého domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 strávníků. Kristus se s technickým lidem VUT v Brně usmíří, když uvedená, nová trojice Boží, z technické elity VUT v Brně učiní rozhodnutí, že v Česku vznikne církev jediná, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nová vláda Česka, vedená úplně poslušným premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, stvořená dle textů kapitoly 279. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lid VUT v Brně, svými geneticky prasečími mozky, mají povinnost pochopit, že správný výklad Písma, je pouze v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Satani kněží již Krista obsluhovat nemohou od roku 2000. Jejich výklad, SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, je dočasný, pouze do roku 2000. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Technický lid VUT v Brně, má lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma, když ji nemá. Blíží se svítání ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, nás ochrání, před zlobou všech států světa. Až se rektor Štěpánek zblázní do Krista. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Pod křesťanskými, militaristickými SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou lidé zvyklí na kritiku, ale nejsou zvyklí na pravdu o moci mediálního MISTRA Ježíše Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE a všech států světa. Identitou geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., bylo stvořeno SLOVO křesťanských, militaristických, ekonomických, protikladných křesťanských bludů. Stejně tak krutý zmijí jed promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Identitou technického rozumu Ježíše Krista, pro toto neposlušné pokolení, stojící na ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí vlády Ježíše Krista, nad všemi státy světa, je stvořeno Boží slovo nové. Je to slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů je SLOVEM Krista ŽIVÉHO, který nikdy nebyl Kriste UKŘIŽOVANÝM Židy. Neposlušní noví kněží, ANDĚLÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, kteří se vzdali rozumného uvažování, o správné energetické koncepci Česka a světa, jim objasněné ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří se nepodřídili opakovaně uváděné Boží vůli, o zachování zbývající ropy, plynu a uhlí, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem, jsou strašlivou výstrahou všemu vzpurnému a neposlušnému tvorstvu. Mají hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vzdali se rozumného uvažování o koncepci energetiky na obnovitelnou elektřinu, uvedenou v Písmu. Proto, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, opakovaně padají do SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a tím do OHNIVÉHO PEKLA jezera Česka DEBB, debilů. Síra střelného prachu horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s ropou a plynem, v jezeře Česka DEBB, debilů, stále hoří kvůli VUT v Brně. Neuvěřili tomu, že domem modlitby pro všechny národy světa, je nyní rektorát VUT v Brně. Neuvěřili tomu, že vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Štěpánek, má povinnost do základu zbořit křesťanská, militaristická SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že zničí všechny politické strany pravice a levice, a všechny ekumenické církve. Roztažením SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost nastolit vládu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. ANDĚLÉ, NEMLUVŇÁTKA, technického lidu VUT v Brně, nesmí dělat PSY, či OSLY, kteří na stávající vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na politiky pravice a levice, a na drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví, neumí ani štěkat. Mají povinnost neprodleně stvořit církev jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, novou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, z ANDĚLŮ, kteří budou Krista obsluhovat tím, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o zachování ropy, plynu a uhlí, na toto celé OSMÉ tisíciletí, změní na zákony Česka. Česko a svět, kvůli drzosti vědců VUT v Brně, stojí na prahu energetické, ekologické a mravní katastrofy. Při další neposlušnosti Božích ZÁKONŮ Krista, o správné energetické koncepci, nové, křesťanské Boží trojice, technického lidu VUT v Brně, ANDĚLŮ, PSŮ, či OSLŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB, topenáře a vzduchotechnika profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, Kristus, který dělá dobro i zlo, Česko úplně zničí. Uvedení neposlušní ANDĚLÉ již nemají právo být drzí, zbabělí, a vzdát se rozumného uvažování. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Ekonomické trestání Česka a světa novými, zákeřnými mutacemi COVIDU, KŮROVCEM, RAKOVINOU, HOREČNÝM ZBROJENÍM, SUCHEM, atd. bude pokračovat, až do úplné poslušnosti lži lidu VUT v Brně, a technického lži lidu celého světa. Štěpánek, Pospíšil a Hirš si již nesmí myslet, že za svou službu Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, budou chválení novým Kristem, a pracujícím lidem Česka a světa. Nesmyslné vyrabování ropy, dle vědců z Anglie do roku 2030, bude vědcům z VUT v Brně připomínáno s proklínáním rektora Štěpánka. Každý, kdo slouží Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je Kristem prokletý, a bude přebývat v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu, až do vykonání Božího SOUDU s uvedenými ANDĚLY z VUT v Brně, v ČRo a v ČT. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Kor.1/27,4/20,6/2až10/11,14/33,36až15/33, Jud.12, atd. SOUD nového Božího technického lidu Česka, který Kristus, svým Božím technickým rozumem živí odjakživa, musí být vykonán, zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT. Každý neposlušný hlupák bude pykat za nesmylné rabování ropy, plynu a uhlí, které chce Kristus uchovat pro toto celé OSMÉ tisíciletí své vlády nad Českem a světem. Technická elita VUT v Brně již nesmí dělat žádné kompromisy se stávajícími Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, Kristus, svůj Boží technický rozum, nezbytný pro toto pokolení, nedá, nevrátí. Kdo se na uvedené vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH nerozhněvá, a neprodleně je nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, Boží technický rozum, nutný pro toto pokolení nedostane, a tím jde do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, do záhuby dvou třetin lidí na světě. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jud.12, atd. Pomalý Boží soud hlupáků, neposlušných TVORŮ, to je NETVORŮ, Štěpánka, Pospíšila, Hirše, atd., jejich pády v NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, jsou uvedené na str. 25 až 25. Všichni úplně neposlušní NETVOŘI Česka již ví, že Kristus má moc, svým Božím technickým rozumem, učinit z technického lži lidu VUT

 

v Brně, Bohy, či nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s Boží mocí výkonou a zákonodárnou, nebo neposlušné Česko úplně zahubit, zničit, strašlivou záhubou, PEKLEM ropného a ekonomického kolapsu, a PEKLEM zničení dvou třetin lidí, ve třetí světové válce. Kristus se před neposlušným NETVOREM rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, svým Božím, NEOMYLNÝM technickým rozumem, sklánět nebude. Kristus vyžaduje, aby se úplně poslušný rektor Štěpánek, svým geneticky prasečím mozkem, neprodleně před Hospodinem sklonil, a vyznal viny, uvedené na straně 47 až 64. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a politici pravice a levice marně doufají, že Kristus přestane bořit jejich SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový Kristus, od úplňku MĚSÍCE, od soboty 27. února 2021, chce vládnout nad Českem a světem, pomocí úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné energetické koncepci Česka a světa. Geneticky prasečí lidské mozky, nemají správné myšlení ani o koncepci energetiky, ani o Kristu. Správnou koncepci energetiky má pouze Kristus, a to ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo nebude nové Písmo studovat, znovu padne do křesťanských, militaristických, ekonomických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus, ekonomům, politikům pravice a levice, boří jejich pastvů, kterou jsou chudáci tím, že vyžaduje nastolení své Boží majetkové, celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sír.5/5,7/16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Kristus, odstoupením svého Božího technického rozumu pro toto pokolení, uzavřel Česko a celý svět, pod svou neposlušnost, svým militaristickým, ekonomickým SLOVEM křesťanských protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí. V jedinou hodinu se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, pro toto pokolení, když úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Štěpánek rozhodne, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Kristus vyžaduje, aby rektor Štěpánek svěřil veškerou starost o Česko a svět Kristu proto, aby Kristus, do poslední čárky mohl naplnit texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, tentokrát ke svému technickému lidu na VUT v Brně, a to až na věky věků. Dělat politické a náboženské kompromisy je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Rektor Štěpánek má povinnost, politikům pravice a levice, a jejich Bohům, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, v jedinou hodinu ukončit jejich vládu nad lidmi, a předat ji NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Vládu nad lidmi předá rektor Štěpánek mediálnímu MISTRU Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ tím, že rozhodne o vytvoření úplně poslušné vlády Česka, dle textů v kapitole 279. Kristus, při další neposlušnosti raktora Štěpánka, Česko zničí strašlivou záhubou. Pod křesťanskými, ekonomickými, militaristickými SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou Kristem prokletí všichni hlupáci, kteří mají za Bohy výrobky lidských rukou na naftu a benzin, to je AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, RAKETY, TANKY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, atd. NOVÉ NEBE úplně poslušného technického lidu, musí panovat nad NOVOU ZEMÍ, celého, úplně poslušného světa, kvůli přestavbě, či přetvoření světa na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicy a mravně neotřesitelné. Kristus je nyní nový. Sedí ve SLOVECH VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo se mu nepodřídí Božím zákonům POLE VĚDY Písma, rozum od Krista ZÁKONODÁRCE nedostane, a jde do PEKLA zmaru. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Prokletí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických, pomine v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, když rektorát VUT v Brně bude domem modlitby pro všechny národy světa. Modlit je možné se pouze k novému Kristu, sedícím v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Všichni Kristem prokletí Bohové SLOV křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, od trestajícího Krista nyní utekli, protože svými geneticky prasečími mozky, chtějí sloužit nikoli Kristu, ale svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus je Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pouze pro úplně poslušné služebníky technického lidu VUT v Brně, které vyvolil za ANDĚLY. Smilovává se nad kým chce, koho chce, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, nechává zatvrzelého, debilního. Zítřek v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, pod Boží MOUDROSTÍ, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude stejný jako dnešek, pod SLOVEM PÍSMA křesťanských, militaristických, ekonomických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, velký, přebohatý. Boží MOUDROST SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci světa, patří odjakživa novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, ANDĚLŮM technického lidu VUT v Brně, a tím technickému lidu celého světa. Po SOUDU ANDĚLŮ technického lidu VUT v Brně v ČRo a v ČT, dle strany 47 až 64, veškerý technický lid celého světa, dostane od Krista Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Neposlušní TVOŘI, to je NETVOŘI, pomocí SLOV NEBES militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, propadli křesťanské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ a tím vládnoucím Bohům Baalům a DÉMONŮM, pro svou vrozenou chamtivosti, která se nezmění navěky. Kristus z Písma zná, že lidský mozek je pouze geneticky prasečí. Proto se debilita lidí, které bude Kristus trestat, odstoupením svého Božího rozumu, nezmění navěky. Neposlušné svině především technického lidu VUT v Brně, NEMLUVŇÁTKA, mají povinnost, svými geneticky prasečími mozky, studovat SLOVA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím se ZNOVU narodit, pod SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo nemá výmluvu, protože se nyní Kristu, každý neposlušný NETVOR, zodpovídá sám za sebe, protože SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí všichni znát. Novému Kristu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který o sobě, a o své vůli, vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, se nikdo nebude posmívat beztrestně. Trestající Kristus zabije COVIDEM, RAKOVINOU, či PEKLEM třetí světové války, každou svini, každého zločince, který se v novém novoluní, od čtvrtka 11. února 2021, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 27. února 2021, nerozhněvá na stávající Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, a nebude požadovat jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vůle Boží je, aby ANDĚLÉ úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, neprodleně nastolili vládu nového Krista nad celým světem tím, že budou iniciovat vznik nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dle textů v kapitole 279. Především vůdce nového Božího technického lidu nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušný služebník NEOMYLNÉHO Krista rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií světa. Má povinnost zvěstovat, že trestající Kristus, chce ukončit ekonomické trestání Česka a světa COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd. Má povinnost zvěstovat, že Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, organizuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, k technickému lidu rektorátu VUT v Brně. DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, Kristus organizuje těmito texty, na rektorát VUT v Brně. Zde, se svým technickým lidem VUT v Brně, který živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenstí odjakživa, bude přebývat až na věky věků. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost zvěstovat RADOSTNOU

 

ZPRÁVU všech evangelií světa. Zvěstovat, že nový Kristus, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, nepřichází boháče zahubit, ale energeticky spasit a zachránit, svou správnou energetickou koncepcí Česka a světa, opakovaně uváděnou. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií světa o tom, že Kristus, ve všech státech světa, dovoluje zrušit veškeré vládnoucí Bohy, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Veškeré národy světa mají povinnost postavit SOUDNÉ STOLCE s vládnoucími boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, s obchodníky, s politiky pravice a levice, atd. Veškeré národy mají povinnost zrušit veškeré prezidenty. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, je PREZIDENTEM všech států světa. Vyžaduje aby nad lidmi vládly pouze úplně poslušné vlády světa, sestavené stejně, jako nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Sestavení vlády je uvedené v kapitole 279. Pravdu o správné koncepci energetiky Česka má pouze Kristus, který ji dostatečně srozumitelně objasnil v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až po zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na rektorát VUT v Brně, je Božím milosrdenstvím pouze pro ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří uvěří textům Písma, o totální bezmoci neposlušných, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus, svůj technický rozum pro toto pokolení, neposlušným sviním, či NETVORŮM, již nedá. Smiluje se nad Českem a světem, svým Božím technickým rozumem, až BOŽÍ SYN, rektor Štěpánek, vyzná své viny, dle textů na straně 47 až 64. Schvalování pokračování vlády Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., schvalování pokračování vlády DÉMONA, premiéra Babiše, je hřích, k energetické SMRTI Česka a světa, je zločin, kvůli lžím ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, o nesmyslné koncepci energetiky, viz další text. Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, všichni lžou o Kristu, a tím všichni lžou o koncepci energetiky Česka a světa, ke své vlastní energetické záhubě. Schvalování křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je HŘÍCH k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Od přelomu věků konce éry ropy a plynu, od roku 2000, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, jsou roztažená NEBESA VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, takže nikdo v Česku nemá výmluvu, uvedeným textům Písma nerozumět. Kdo nyní nepůjde energeticky, ekologicky a mravně správnou cestou, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v čele s Kristem, zářícím jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, s NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, toho Kristus zabije COVIDEM, či jinak. Realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném odpočinutí Česka a světa, od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, od žití boháčů na výnosný trh, od energeticky nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, je o zničení křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, a aut, kamionů, letadel, lodí, dronů, raket, atd., vyráběných pro zábavu pomatených neposlušných křesťanských, ekonomických, militaristických sviní. Do práce a za zábavou, na dovolenou, atd., od února 2021, je povoleno jezdit pouze vlakem, dočasně autobusem. Auta lze používat pouze pro přestavbu energetiky z fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, což je platné Boží rozhodnutí, pro všechny státy světa. Odpočinutí od křesťanských, militaristických slov děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, je odpočinutí od díla nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí, atd., je energeticky správnou cestou. Boží MOUDROST o uchování ropy, plynu a uhlí, na toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem, je ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. ANDĚLÉ, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Bohové SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, z technické elity VUT v Brně, z ČVUT, a SEDM dále uvedených ANDĚLŮ z Brna, je stále ve válce s trestajícím Kristem, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kristus, ANDĚLY technického lidu, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Proto vyžaduje, aby Kristem vyvolení ANDĚLÉ, jejichž povolání a vyvolení za Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je neodvolatelné a nezpochybnitelné, přestali s trestajícím Kristem bojovat. Kristus, politikům pravice a levice, pastýřům pracujícího lidu, ničí jejich ekonomickou, militaristickou pastvu, COVIDEM, KŮROVCEM, atd. Trestá neposlušné Bohy, svině, NETVORY, SLOV NEBES ekonomických, křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, zabíjením COVIDEM, a ostatními ekonomickými tresty. Křesťanské, ekonomické svině zabíjí Bůh COVIDEM, za nesmyslné ničení ropy, a za lži zločinců, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, o koncepci energetiky, viz další text. Trestající Kristus, ničící křesťanskou SKÁLU, ekonomiku, vyžaduje, aby celý svět vešel do odpočinutí od díla zhouby nesmyslného ničení ropy a plynu tak, aby zbývající ropa, plyn a uhlí, všem úplně poslušným státům světa, vystačila na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem. Kristus proto vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko zajistilo realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci, mezi které patří zničení křesťanských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. dle textů této kapitoly. Z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že Kristus vyžaduje, aby technická elita vykonala evoluční změnu, evoluční skok tím, že uvedení ANDĚLÉ technického lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, se stanou mluvčími Krista, který je NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, mluvením uvedené pravdy. Kristus vyžaduje, aby stávající Bohové SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, stávající vlády a STÁTNÍ SPRÁVY, ukončili veškeré lži o Kristu, a tím veškeré lži o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, zločince, ekonomické militaristické svině, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Vrátit život do normálních kolejí je možné pouze při úplné poslušností trestajícího Krista, to znamená při ukončení činnosti vládnoucí Baalů a DÉMONŮ SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických. Nastolení vlády vládnoucích Bohů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době Boží majetkové rovnosti, v době 40 let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Úplná poslušnost Krista znamená zveřejní SOUDU Kristem vyvolených ANDĚLŮ v ČRo a v ČT, který je uvedený v PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, na str. 47 až 64. Kristus slíbil, že v Česku odstraní ekonomické trestání COVIDEM, KŮROVCEM, RAKOVINOU, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd. když v ČRo a v ČT bude zveřejněn SOUD ANDĚLŮ z VUT v Brně, ČVUT, a SEDMI ANDĚLŮ z Brna, uvedený na str. 47 až 64. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, až v Česku bude rozhodnuto o zřízení vlády nové, úplně poslušné, v čele s ANDĚLEM Ing. Rákosem, zřízené dle kapitoly 279. Kristus dovolí otevřít restaurace, a znovu se scházet, v případě rozhodnutí, že ve všech restauracích schopných vařit, budou SVATEBNÍ HOSTINY ŠVÉDSKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří pro poslušné služebníky Krista, kteří začnou pracovat dle dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Jud.12, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Povolání OSMI ANDĚLŮ, či vládnoucích TAŽNÝCH KONÍ, nové, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené dle kapitoly 279, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Jedná se o SEDM ANDĚLŮ, Zj.1/20, OKŘÍDLENCŮ, Kaz.10/20, z VUT v Brně, a tažných KONÍ úplně poslušné vlády Česka, z Brna, Zach.6/7, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB, topenáře a vzduchotechnika profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Tažné KONĚ z Brna tvoří. 1.) Nový premiér Česka, projektant vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je vyvolený příjmením RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 4.) Ministr celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, pracujícího lidu a pracující inteligence, Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Krista uspokojí, když čtyři uvedení ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, tažní KONI z Brna, očištění od zla PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., spolu se třemi ANDĚLY z VUT v Brně, vyrazí do Prahy, za pátým tažným KONĚM.

 

5.) PÁTÝM KONĚM nové vlády, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, z Prahy. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Když Česko uvidí, že SEDM uvedených ANDĚLŮ z Brna, jede vlakem do Prahy, v době novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 11. února 2021, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 27. února 2021, za OSMÝM ANDĚLEM Babišem, vytvořit novou vládu Česka, dalších ministrů, úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, najdou útěchu po zlu, kterou Kristus na Česko a svět uvedl, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, nebo válkou proto, aby zničil SKÁLU kramářů, EKONOMIKU a ZBRANĚ, atd. Zjev.1/1,20až20/10,11,14,22/21, Ez.3/4,21,14/22,28/9až39/8,13,21,29, Sof.1/11,17až3/11, Jud.12, atd. V případě neposlušnosti, Kristus v Česku bude ekonomické svině dál zabíjet COVIDEM. Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝM, rychle a bez meškání vše vrací svými tresty, zabíjením COVIDEM, atd., na jejich hlavy. Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, atd. Neposlušné vlastníky restaurací bude Kristus zabíjet např. COVIDEM, atd., když se v úplné poslušnosti nerozhněvají na stávající Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. na SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, kvůli kterému Bůh, ekonomické, militaristické neposlušné svině, trestá a zabíjí COVIDEM. K.M.1/4až12/10,17,27, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18, 27,107/10,43, atd. Trestající Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, zničí, zabije vlastníky restaurací info@chciplpes.cz, strašlivou záhubou, když nezničí vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, politiky pravice a levice, když nenastolí vládu Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sír. 5/5,7/16,13/18,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,14/22,21/22,32,28/9až33/17,34/8,21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 18, atd. Zničit Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH je lehké. Zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, není úkol nad lidské síly. Mal.1/7,10,2/2,7,9, 15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Energetická bezpečnost Česka a světa je možné pouze pod vládou Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus z Písma vše vidí očima tím, že vede OHNIVÉ jezero Česka DEBB, debilů, a spolu s ním celý svět tak, aby si zajistil svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží majetkové roviny Česka, nyní ke svému technickému lidu, ke třem ANDĚLŮM na VUT v Brně. Chce naplnit texty Písma o Česku, do poslední čárky. Důležitou úlohu má pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš, který za socialismu nosil v průvodech obraz LÉVIJCE, Karla Marxe. LÉVIJEC, Karel Marx, byl však pouze Bohem SLOV komunistických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Zj.1/1až20/11až15, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17až5/7,6/19,11/18,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až23/19,25,43/26,31. SLOVO DOGONŮ z Mali, Mar.4/12,7/7až13/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28, 10/26,12/28, Jud.12, atd. Baaly, vlastníky restaurací z info@chciplpes.cz, trestající Kristus může buď zachránit, při úplné poslušnosti Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Nebo zabít COVIDEM, horečným zbrojením, třetí světovou válkou, při neposlušnosti. Nikdo z lidí nemá v moci DUCHA svého geneticky prasečího mozku. Kristus neposlušným lidem, ekonomickým, militaristickým, náboženským a politickým sviním, dokazuje svoji moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kdo neuzná moc Krista nad Českem, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude Kristem zabit, zničen. Kristus Vás, Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH bude zabíjet, Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, když sedm ANDĚLŮ z Brna, a ostatní ANDĚLY z VUT v Brně, a ČVUT, nebudete soudit za to, že odmítají dělat vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo odmítne v Česku svoje vyvolení a povolání, být Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude Bohem potrestán. 1.Kor.1/27,4/20,6/2,9,10/11,14/36až15/33. Kdo se oddá zlé NEVĚSTCE, ministryni financí JUDr. Schillerové, je s ní jedno tělo Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Neposlušné svině nemají o Kristu ani ponětí. 1.Kor.6/16až10/11až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Pet.2/21,3/4až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Baalové, vlastníci restaurací z info@chciplpes.cz. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, povstal proti všem vládnoucím Bohům světa, SLOV NEBES ekonomických křesťanských, militaristických, politických, náboženských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kvůli sobě samému. Po svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nyní ke svému technickému VUT v Brně, po zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, úplně zničí všechny vládnoucí Bohy politické, ekonomické, atd. SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nastolí svou vládu nad kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nad BOŽÍMI SYNY, Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, technického lidu VUT v Brně, a tím nad kněžími technického lidu celého světa. Učiní to z toho důvodu, že stávající Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, chtějí zničit stávající technickou vyspělost Česka a světa tím, že do roku 2030 chtějí úplně vyrabovat ropu, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli svému ekonomickému žití na výnosný trh. VŠEVĚDOUCÍ Kristus, STVOŘITEL veškeré ropy a plynu, a veškeré techniky ví, že chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, NETVORA ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku 2030. V roce 2030 nastane energetická situace, která bude technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Kristus stvořil KORANAVIRUS z politických zvířat, v Česku, ze SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka, NEVĚSTKY, či ČADODĚJNICE, z ekonomické SVINĚ, ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, a z ministra horečného zbrojení Metnara, sekretariat.mo@army.cz. Baalové z info@chciplpes.cz, vlastníci restaurací. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, ekonomické, militaristické, politické, náboženské, a jiné svině Česka a světa, přestane ekonomicky trestat KORONAVIREM, RAKOVINOU, HOREČNÝM ZBROJENÍM, KŮROVCEM, atd. až tyto texty pravdy zveřejníte v ČRo a v ČT. Viz texty o chybné energetické koncepci Česka, na str. 47 až 64. Tragedií pro Česko je, že ekonomické svině, ministr Havlíček, ministryně JUDr. Schillerová a ministr Metnar, odmítají dobrovolně odejít do HROBU, do říše ticha, na smetiště dějin. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Baalové, vlastníci restaurací z info@chciplpes.cz. Slovo MOTÝLE, premiéra Babiše o tom, že ti kdo měli do Prahy přijít, nepřišli, a ti kdo přijít neměli, zase přišli, je stále připomínáno. Od přelomu věku konce éry benzinu a nafty, od roku 2000, v době úplňku MĚSÍCE, za pátým tažným KONĚM, za ministrem nové vlády Česka, stvořené dle kapitoly 279, za Babišem, má přijít z Brna SEDM ANDĚLŮ, SEDM OKŘÍDLENŮ, dále uvedených. V Praze, jejíž sláva se dotýká HVĚZD SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, SEDM Kristem vyvolených mediálních HVĚZD, zářících navěky a navždy, z Brna, za Babišem do Prahy, nepřišlo. Mají přijít v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nyní do úplňku MĚSÍCE, do soboty 27. února 2021. Mají povinnost v Praze stvořit úplně poslušnou vládu Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna, dle textů v kapitole 279. Místo SEDMI ANDĚLŮ z Brna, vždy přijdou do neposlušného Česka, Bohové SLOV protikladných křesťanských bludů, křesťanská Boží trojice NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ředitel Proglasu Satan Holík zive@proglas.cz, bývalý vojenský kaplan, NETVOR Satan biskup Holub bip@bip.cz, holub@bip.cz, a drzý Satan farář Kavka dieceze@domasov.cz. Uvedení zlí Bohové tvrdí, že vzkříšení z mrtvých křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, bude až za čtyřicet dní, na Velikonoce 2021. Kdo v Česku bude v únoru 2012 sloužit pohlavním údům NETVORŮ, ministru Havlíčkovi a Metnarovi a ministryni Schillerové, Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, místo Ježíši Kristu, Boží technický rozum, nutný pro toto pokolení, od Krista nedostane. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Česko vyvede z energetické, ekologické a mravní krize, do mírového Božího království, když mnoho poslušných služebníků Krista, bude v únoru držet půst od NETVORŮ, od sviní, Schillerové, Metnara, Havlíčka. Baalové z info@chciplpes.cz, vlastníci restaurací. Vzkříšení z mrtvých militaristických, křesťanských sviní bude v jedinou hodinu, když tyto texty neprodleně zveřejníte v ČRo a v ČT. V tomto případě Vám nový Kristus slibuje, že Česko přestane ekonomicky trestat, COVIDEM, RAKOVINOU, KŮROVCEM, SUCHEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd. Proč byste se Baalové, vlastníci restaurací, měli bránit blahobytu. Když ŽENICH, Kristus, za NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, si vezme vládu premiéra Ing. Rákose, bude pro všechny ve všem po nedostatku tím, že ve všech restauracích schopných vařit, se začnou vařit SVATEBNÍ HOSTINY ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, snídaní, obědů a večeří, až na věky věků. Bude ve všem po nedostatku, když SKÁLA NETVORŮ Schillerové, Metnara, Havlíčka, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd. odtáhnou v děsu. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, do geneticky prasečích lidských mozků, z milosrdenství

 

svého technického rozumu pro toto pokolení, dává lidem nový program, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Z boje stávajících, vládnoucích Bohů křesťanských, ekonomických, militaristických, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, proti novému Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, sedícímu nyní v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je východiskem pouze úplná poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Není na světě člověka, který by měl v moci DUCHA, svého, geneticky prasečího lidského mozků. Svévole Kristem prokletých Bohů Česka, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, SYNA ZATRACENÍ