Novinky

05.09.2016 21:38
Kapitola 209 – 36 stran. Duchovní Kristus, od svého UKŘIŽOVÁNÍ neposlušnými a vzpurnými křesťany, mletím protikladných dogmat katolického, evangelického a husitského katechismu, se stále vyvyšuje soudem takových křesťanských sviní, jakými jsou dnes např. Kolegar z twr@twr.cz, Weber z...
18.08.2016 21:26
Kapitola 208 – 42 stran. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž, protože vycházím i k psychiatrům, aby mě Bůh nenaplnil děsem z jejich myšlení o tom, že nadřazují svůj rozum geneticky prasečí, nad rozum Boží. Ředitel psychiatrie MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz řekl, že mého bláznovství mě musí...
27.07.2016 20:16
Kapitola 207 – 76 stran. Hrobem otevřeným je HRDLO DÉMONA, ministra financí Babiše. podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz. Řím.1/18,3/13,4/16,8/19,11/32, Bhag. 15/15,16/13až24, Iz.57/10,16,20, atd. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@ rozhlas.cz. Ježíš, jediný Bůh světa, DUCH SVATÝ, vyžaduje,...
15.06.2016 17:25
Kapitola 206 – 56 stran. Bohem je ŽENA STATEČNÁ, která je ŽIVÝM Bohem, což je OHEŇ stravující neposlušné a vzpurné křesťanské plemeno zmijí v Česku a Slovensku, které Bůh v Písmu vyvolil proto, aby bylo úplně poslušné. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Mat.5/3,9,14,18,11/25,12/33, 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8,...
19.05.2016 08:38
Kapitola 205 –52 stran. Domašovsko má od Boha pravomoc změnit SVĚT, čtením SLOV NEBES. Žalm33/6až102/27, Ám.8/11. Máme soužení, jaké ještě nebylo, Mat. 24/21, a ani nikdy nebude, ve kterém buď zaniknou neposlušní Baaové, to je boháči, nebo VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, zlé a neposlušné Česko,...
18.04.2016 22:17
Kapitola 204 – 46 stran. Máme soužení, jaké ještě nikdy nebylo, Mat.24/21, a ani už nikdy nebude, ve kterém buď zaniknou všichni Baaové, to je neposlušní boháči, nebo ve kterém, VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, zlé a neposlušné Česko, BOHEMII, úplně zničí. Soužení dělají neposlušné svině nové Boží...
22.03.2016 21:16
Kapitola 203 – 24 stran. Bůh ukřižovaný protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, je započten mezi válečné zločince. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10, 20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Luk.22/37, Sír.5/5,19/20,25. Dle svého plánu boří vládu neposlušných vládnoucích sviní nad všemi, kdo odmítají...
15.03.2016 21:39
Kapitola 202 – 52 stran. Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz a hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., musí zrušit smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Vyšel den, třetího...
23.02.2016 20:16
Kapitola 201 – 32 stran. Lidem vzpurným a neposlušným dělá Bůh dobro i zlo. Iz. 44/5,8,45/7. Nový Bože, dej lásku SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, TEBOU vyvolenému Česku. Neposlušní mají naději dožít svůj život v pokoji, když se neprodleně vrátí k novému Kristu. Nyní, od roku 2000, v době přelomu věků...
12.01.2016 20:26
Kapitola 200 – 25 stran. Bože dovol, aby v zemi svaté, v Karlových Varech, na PUPKU SVĚTA, v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, úplně poslušný nový Boží lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nastolili TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD, na semináři o dokonalé lásce TVÝCH příkazů, a zákonů, o obnovitelné energetice, a mravech...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>