Kapitola 207 – 76 stran

27.07.2016 20:16

Kapitola 207 – 76 stran. Hrobem otevřeným je HRDLO DÉMONA, ministra financí Babiše. podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz. Řím.1/18,3/13,4/16,8/19,11/32, Bhag. 15/15,16/13až24, Iz.57/10,16,20, atd. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@ rozhlas.cz. Ježíš, jediný Bůh světa, DUCH SVATÝ, vyžaduje, abyste jako úplně poslušný 2.Kor.4/3,10/4,13/5,8, uspokojil Boží rozhořčení Eze.21/22,32 tím, že OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyvedete Česko ze SMRTI, z energetického hrobu, z HRDLA DUCHEM CHUDÉHO DÉMONA Babiše, a zločince, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz. Eze.37/12, K.M.1/4až5/23,6/6až24,12/10,17,27, 1.Jan.2/14až5/2,16. Jediný Bůh má za církev nyní pouze novou STÁTNÍ SPRÁVU s mocí výkonnou. Jak. 2/9,18,4/14,5/1,12, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až15/33, atd. Stávající ekumenické církve konference.brno@email.cz, twr@twr.cz, pe.otevrel@seznam.cz, btm@btm.cz, má nový Bůh za KŘOVÍ, PLEVEL, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, PROSTITUTKY. Život v neposlušnosti rozdělil církve a Boha. SMRT děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a SMRT krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí DÉMONA Babiše, a energetických vychytralostí DÉMONA Mládka, spojí zlé Česko s Bohem navěky. Pokorní a úplně poslušní, hleďte pochopit milosrdenství SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských, zlých, militaristicky chamtivých sviní, Baalů. 2.Moj.3/2,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 2.Petr.2/21, Žalm37/5,11až38,107/10,18,27,43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Jan.2/14až5/2,16, Ez.3/14,21,16/46,21/22,32,23/4,37, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

Česká bible kapitola 207, POSLEDNÍ SOUD kapitola 144, soud ex-rektora Hampla z KU 117. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládnoucích stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Dlouho očekávaný příchod Krista, v milostivém Hospodinově létě, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, pro křesťanské, imperialistické, militaristické, chamtivé hlupáky, je děsivou tmou tím, že je SOUDNÝM DNEM všech vzpurných a neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných sviní. Boží názory nového Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na další energetický vývoj Česka a SVĚTA, uvedený v Písmu, jsou naprosto odlišné, od názorů vládnoucích křesťanských Bohů, z geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, od barevných politiků pravice a levice, od filozofů, od politologů, sociologů, od černých náboženských pokrytců, od technické elity, od energetiků, atd., od nichž nový Bůh odstoupil, svým rozumem, v částečce nového DUCHA, pro jejich vzpouru, a pro neposlušnost, vůči novému Kristu. V restauracích v MOTORESTU GABRIELKA, a U NĚMCŮ v Domašově, mají povinnost oslavit nového Boha, který v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, prvními BOHOSLUŽBAMI na SVĚTĚ, tělocvikem tance. Mají povinnost, denně, od nového novoluní MĚSÍCE, od úterý 2.8.2016, od 21.44 hodin, do dnu svátku úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 18.8.2016, do 10.27 hodin, od 20,00 hodin, oslavovat Krista tancem úplně poslušných, při reprodukované hudbě. Viz str.7až10. 2.) Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, militaristicky chamtiví křesťanští zločinci, zaseli zlo naprosto nesmyslných válek s muslimy, o ropu, plyn a suroviny, a sklidili terorismus. Boj MUSLIMSKÉHO STÁTU, proti křesťanským, imperialistickým, militaristickým boháčům, je boj chudých s bohatými, což není Kristův pokoj. SOUDNÝ DEN Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, je začátek začátků vlády Krista ZÁKONODÁRCE, v DUCHOVNÍM, mírovém Božím celosvětovém království. Viz str.10až12. 3.) Ekumenické církve v Hospodinově milostivém létě, dne 23.7.2016, brutálně zavraždily čtyři hlavní Bohy SVĚTA, Boha křesťanů BIBLI, to je VINNOU RÉVU, Boha židu TÓRU, to je GRANÁTOVNÍK, Boha budhistů a hinduistů BHAGAVADGÍTU, to je FÍKOVNÍK, a Boha muslimů KORÁN, to je OLIVU. Neposlušným křesťanským sviním, určených k pádu do HROBU, či do ŘÍŠE TICHA, sviním Endlicherové z TWR a Dvořáčkovi petr.dvoracek@ cb.cz, čas a Bůh ZLÁME VAZ. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Moudrost dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je pro Bohem vyvolené Česko milostivým darem, protože výkladu Písma o vyvolení Česka a Slovenska, se nelze zmocnit jinak, než s pomocí Božího rozumu, s pomocí částečky Božího rozumu, kterou dává nový Ježíš každému tak, jak chce on sám. Křesťanské zlo válek a terorismu se ve SVĚTĚ děje, protože vzpurný ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, ve vysílání ČRo Brno, neoddělil Bohem v Písmu vyvolené Česko, od národů země, SOUDNÝM DNEM Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Viz str.12až15. 4.) Žádný jiný národ Hospodin nevydal pomalému SOUDU zlých křesťanských bohatých sviní, opisováním stále stejných textů BOŽÍHO SOUDU, jinými slovy. Sloužit dobře novému Bohu, a sloužit dobře svému pohlavnímu ÚDU, geneticky myšímu, či geneticky prasečímu, bude možné, až ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, zajistí vykonání SOUDNÉHO DNE všech vzpurných a neposlušných prasat, či NETVORŮ, kterých vzešel v Česku plný počet tím, že nikdo nechce jít do Božího království po ŠIROKÉ SILNICI, která je otevřená pro každého pokorného a úplně poslušného, v novém Božím DUCHOVNÍM domě, na rektorátě VUT v Brně. Viz str.15až18. 5.) Všechny neposlušné a vzpurné vládnoucí svině totiž soudí VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, opisováním stále stejných textů Písma Božího SOUDU, jinými slovy. Kristus není ELEKTŘINOU. Uvedl to v Písmu, protože politology a sociology Masarykovy univerzity, kteří se pletou novému Bohu do řízení SVĚTA, do řízení všech států SVĚTA, neposlal šířit lži o tom, že energie z elektřiny nahradí ropu, jak to DNES drze dělají, když na svých přednáškách povzbuzují Baaly a DÉMONY, aby investovali svoji SKALU, PRACHY, a ZBRANĚ, do dopravy na ELEKTŘINU. Viz str.18až20. 6.) V ČRo2, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, martina.kocianova@rozhlas.cz, spolu s generálem Andorem Šándorem info@andorsandor.cz, drze mlela nesmysly o tom, že Baaly či DÉMONY zachrání před hněvem Božím luxusní bunkr, který se staví sedm kilometrů jihozápadně od Českého Brodu. Viz str.20až22. 7.) Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@ rozhlas.cz. Máte povinnost iniciovat vyšetřování např. drzých Satanů kněží z ekumenické církve z Durďákové 5 repent@post.cz, a všech jejich podílů, např. sviní z jaktovidite@rozhlas.cz, nebo www.manipulatori.cz. Viz str.22až24. 8.) Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u potoka Bobravy na Domašovsku, a u Bílého potoka u Lesního Hlubokého, Ez.3/4,21až47/12, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na ně bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016 novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Starostu Pitrochy starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, ředitele ZŠ v Domašově Válka skola@domasov.info, a jejich křesťanské Bohy, kněze, zlé Baaly, vlastníky, křesťanských lesů, vod, polí, luk a strání, Domašovska a Lesního Hlubokého, Satana Dominika fara@domasov.info, a Satany Benediktinského opatství Rajharad, převora Augustina Gazdy, a opata Václava Pokorného benediktini@volny.cz. Viz str.24až27. 9.) Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u ŘEKY NOVÉHO BOŽÍHO VEŠKERÉHO SLOVA v Brně, je nezbytné zavěsit toto ovoce. Primátora Brna Petra Vokřála primator@brno.cz. Dále nový Boží technický lid, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a nového prezidenta Česka, odborníka na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektanta Ing. Rákose, vyvoleného v Písmu jménem RÁKOS vrakos@nbox.cz. Běda Česku, když toto ovoce neuzraje během jediné hodiny, a když nebude neprodleně OVOCEM RTŮ. Viz str.27až28. 10.) Ekumenické církve, ČARODĚJNICE, PROSTITUTKY, smilnící s ministrem financí Babišem, místo s novým VŠEMOHOUCÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, musí být úplně poslušnými, vděčnými nemluvňátky, nového Božího technického lidu, neprodleně donuceny přiznat chybu výkladu SLOVA BOŽÍHO proto, aby v celosvětové Boží rodině křesťanů, židů, muslimů, hinduistů, buddhistů, atd., zavládl mír a klid celosvětového Božího království. Viz str.28až31. 11.) Česko má povinnost povstat jako LEV, či jako LVICE, a zhltnout úlovek. Jsou jim neposlušná a vzpurná křesťanská, militaristicky chamtivá, imperialistická prasata. Viz str.31až33. 12.) Podobenství o obětování jediného syna Abrahamem z 1.Moj.22/1až19, je nezbytné objasnit dvakrát. Jednou pro feudální středověk, a podruhé, pro rok trestu křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, pro novoluní v červenci roku 2016. Viz str.33až35. 13.) Podobenství o upálení IZÁKA, který je SYNEM ČLOVĚKA, či upálení BERANA, pro dobu feudalismu s vládcem Janem Lucemburským, je následující. Viz str.35až36. 14.) Po prve přišel Kristus jako ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na podzim, v děsivé křesťanské temnotě, kdy v Rusku, pomocí učení Otců Bohů milých, Marxe a Engelse, při VŘSR v roce 1917, tlačil lis plný vína trestajícího hněvu Boha VŠEMOHOUCÍHO. Po druhé přišel Kristus ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, a to z jara, v únorů 1948. Sír.42/19,24. Nový Kristus v Písmu slíbil, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nakonec pochopí texty Písma o dvojí možnosti technického lidu, o úplné energetické spáse, nebo o úplné energetické záhubě. Viz str.36až40. 15.) Bohem vyvolené Česko má povinnost studovat KNIHU ŽIVOTA, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES a tím učinit z Bible STROJ ČASU. Tím učinit SLOVO zlých, neposlušných, vzpurných Satanů např. kardinála Duky apha@apha.cz, bvp@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, Kolegara, Vaďury twr@twr.cz, a drzého NETVORA Petra Čuříka slovozivota@slovozivota.sk, SLOVEM ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Drzí Satani kardinál Duka, Kolegar, Vaďura a Petr Čuřík jsou svým SLOVEM křesťanských SATANŮ určení k neprodlenému pádu do říše ticha. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, učinil podobenstvím o narození se křesťanského Ježíš Krista, MERLINA, na Vánoce, nikoli z DUCHA SVATÉHO, ale z DUCHA nábožensky zvířecího, z DUCHA Satana kardinála Duky, a z DUCHA politicky zvířecího, z DUCHA DÉMONA, ministra financí Babiše. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost uvěřit textům Písma o tom, že křesťanský majetek musí pominout, musí shnít proto, aby Česko a SVĚT mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které byly navržené v roce 2006. Za cca 6,3 roků, od přelomu věků roku 2000, byl zimní bytový dům navržen, již v roce 2006. Viz str.40až42. 16.)

 

16.) Bože spravedlivý dej, ať léto 2016, je milostivým létem pro pokorné a úplně poslušné Česko. Ať k vítězství nad vzpurnými a zpupnými křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, nad Baaly, DÉMONY, a nad jejich Bohy, nad drzými Satany kněžími všech ekumenických prostitutek, či ČARODĚJNIC, mi dopomůže vlastní paže tím, že mi dáš sílu opisovat stále stejné texty Písma jinými slovy, což jsou skutky, které stále vyžaduješ. Prosím, nebuď nepřítelem novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bože ZÁKONODÁRČE, má SKÁLO, ve vyvoleném Česku, a Slovensku, jsi rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, že jsi rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím si uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Pro naznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ti byli komunisté z KSČ, čtyřicet let na obtíž. Viz str.42až44. 17.) Rozhlasovou hru z ČRo2 RYTÍŘI KULATÉHO STOLU – MERLIN, lze doplňovat a upřesňovat texty KNIHY ŽIVOTA, kterou je nová a věčná many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Křesťanské vládnoucí svině dobře ví, že až se Česku narodí DÍTĚ, Bůh, které bude pást svým rozumem, ze svého milosrednství, celý SVĚT, že všichni imperialističtí, militaristicky chamtiví NETVOŘI, zmizí neprodleně v říši ticha. Proto se drze brání. Viz str.44až46. 18.) Kvůli naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, to je na pouze cca deset procent celkem potřebné energie, všechny stavby, které po sobě zanechávají křesťanští, militaristicky chamtiví imperialisté, musí být neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, či NETVORŮM, připomínány s proklínáním jejich geneticky zvířecí debility. Pro úplně poslušné, a novému Bohu vděčné, je jeho jedině možná energetickou koncepci Česka a SVĚTA, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, viz konec kapitoly 176. To, že elektřina tvoří pouze deset procent, z celkem potřebné energie, bylo po roce 2000 sděleno jedním vědcem z Karlovy univerzity v ČRo. V rozhovoru se mnou to tehdy potvrdili docent Skála z VUT v Brně, a docent Hrdlička z ČVUT. Docent SKÁLA uvedl, že na VUT v Brně učí, že doprava tvoří, či tvořila, cca padesát procent z celkem potřebné energie, viz konec kapitoly 176. Cca 90 % energie z ropy a plynu, nelze v Česku nahradit elektřinou, která stále tvoří pouze cca deset procent z celkové energie. Proto auta, to je vozy, nemohou jezdit na elektřinu, v blízké době ropného kolapsu. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí NETVOŘI např. Masarykovy univerzity, marně doufají v energetickou spásu, v době odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a neposlušných. Viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docenta Skály z VUT v Brně, dle slov emeritního děkana SFČVUT Hrdličky, a dle slov vědce z Karlovy univerzity v ČRo. Což musí pochopit především orgány činné v trestním řízení. Vyšetřování DUCHEM CHUDÉHO zločince, ministra průmyslu Mládka, je energetickou spásou. Poslušní se musí rozhněvat především na drzé neposlušné a vzpurné politology a sociology Masarykovy uiverzity, a úplně a neprodleně je zničit. Z křesťanského plevele, či z militaristicého křoví v Česku, kterým zarostla celá ZEMĚ, nesmí zůstat ani větev, ani kořen. Žár ohně SLOV NOVÝCH NEBES, SOUDEM stále sílí. Bůh, svým druhým příchodem do Česka, končí Božím SOUDEM dobu benzinovou, a dobu plastových obalů v supermarketech, opakovaně uváděným, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Viz str.46až50. 19.) Je zapotřebí, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Brně, nedopřát místo ĎÁBLŮM, usvědčeným z křesťanských lží, v Domašově drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, a v Brně neposlušnému, novým Bohem prokletému Satanu biskupu Cikrlemu, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz. Neposlušné a vzpurné vládnoucí svině je nezbytné vyšetřovat a trestně stíhat, neprodleně. Viz str.50až53. 20.) Karel IV, dle vůle Boží, nastoupil na trůn v roce 1346 + 666 = rok 2012. Přelom věků konce éry fosilních paliv nastal v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, roce 2012. Viz str.53až56. 21.) SMRT protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma Rusnoka, guvernéra ČNB, je pohlcena SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanské SMRTÍ již nebude, až drzí, vzpurní a neposlušní, starosta Pitrocha a prorektor KU Martin Kovář uznají, že v děsivé temnotě křesťanství, nemají o novém Bohu ani ponětí, protože nevěří tomu, že křesťanský člověk je ADAM. Tři roky působení spravedlivého Krista ZLODĚJE v Česku, při jeho prvním příchodu do Česka, byly v létech 1946, 1947, 1948. Viz str.56až58. 22.) Pane prorektore z KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Jedině správný, a jedině možný výklad dějin Česka, je zapsán ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, viz také kapitoly 204, 205 a 206. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve filmu řekl, že jeho SPRAVEDLNOST, zapsaná ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, existuje. Tím není zlý k pokorným a k úplně poslušným LÉVIJCŮM, mluvících pravdu, odpovědným za každou svou nepravost, kterou vytváří PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, atd. Kristus, LÉKAŘ, chce již uzdravit sám sebe, chce se usmířit sám se sebou, pomocí nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a stále nemůže. V Česku, kvůli ČRo2, a KU, stále zůstává plný počet imperialistických, neposlušných, křesťanských, militaristických nemocných, mrtvých prasat, kterým se potěšení z bohatství již dostalo. Viz str.58až62. 23.) Trestní stíhání uvedených boháčů, neposlušných Baalů, pyšných vlastníků, je nezbytné proto, aby nový Kristus mohl být jediným VLASTNÍKEM, všeho a všech. Oz.2/18,5/15až14/3, atd. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, Baaly, VLASTNÍKY, než odstoupením svého rozumu, rozumu nového VLASTNÍKA SVĚTA, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Řím.3/6, Oz. 2/18,9/7,12,15. Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Vyvlečení křesťanských zvířat, bohatých KORYTÁŘŮ Baalů a DÉMONŮ, VLASTNÍKŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, kde jediným VLASTNÍKEM je Hospodin. Hrobem otevřeným jsou např. hrdla vzpurných, neposlušných, a tím mrtvých sociologů, či politologů z Masarykovy univerzity, bláznů, Martina Jirůška 181821@mail.muni.cz, jirusekmartin@gmail.com, jirusek.martin@mail.muni.cz, Filipa Černocha cernoch@fss.muni.cz, cernoch@mail.muni.cz, Jana Osičky osicka@ mail.muni.cz, josicka@fss.muni.cz, a Veroniky Zapletalové zapletalova@mail.muni.cz, zapletalova.veronika@gmail.com, viz další text. Svým jazykem sociologů a politologů mluví o energetické bezpečnosti Česka jenom samé lži, protože se novému Bohu pletou do řízení SVĚTA v době, kdy celé Česko musí být SVATOU ZEMÍ, PUPKEM SVĚTA tím, že vládnoucí technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, musí být pokorní a úplně poslušní. Křoví naposlušných a vzpurných, to je mrtvých Baalů, DÉMONŮ, a mrtvých sociologů a politilogů Masarykovy univerzity, kterými zarostla celá země, stále nemůže shořet, protože např. z úst drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, stále šlehá pouze pekelný, křesťanký, studený oheň děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk. Viz str.62až65. 24.) Celý SVĚT uvidí, když z KAMENE, ze starosty Pitrochy, bude Bůh, stejný jaký je nový Hospodin, bude BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Viz str.65až68. 25.) Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je blízko. Především kvůli NETVORU starostu Pitrochovi Česko, a tím celý SVĚT žije v zemi stínů. Nejsvatější křesťanská Boží trojice Domašovska, Pitrocha, ředitel ZŠ Válek, a Satan farář Dominik, stíní SVĚTLU SVĚTA Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o mravech celosvětového Božího království. Viz str.68až71. 26.) Sedm souborů padesáti devíti elektronických adres číslo 400 až 407. Uvedení neposlušní a vzpurní zločinci, shromáždění ke vzkříšení z mrtvých sviní, ať jsou Kristu vděční za to, že jsou zapsáni ve SLOVĚ ŽIVOTA NOVÝCH NEBES. Viz str.71až76.

 

1.) Dlouho očekávaný příchod Krista, v milostivém Hospodinově létě, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, pro křesťanské, imperialistické, militaristické, chamtivé hlupáky, je děsivou tmou tím, že je SOUDNÝM DNEM všech vzpurných a neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných sviní. Bůh mě vyvolil tím, že stojím proti všem svým neposlušným bratřím a sestrám, čímž ve SVATÉ ZEMI, v Česku, vzešel plný počet křesťanských, militaristický chamtivých, drzých prasat. Oz.2/18až14/3, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Ám.3/7,5/10,18až8/11, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až32/15,33/16,42/19,24,43/26,31. Boží názory nového Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na další energetický vývoj Česka a SVĚTA, uvedený v Písmu, jsou naprosto odlišné, od názorů vládnoucích křesťanských Bohů, z geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, od barevných politiků pravice a levice, od filozofů, od politologů, sociologů, od černých náboženských pokrytců, od technické elity, od energetiků, atd., od nichž nový Hospodin odstoupil, svým rozumem, v částečce nového DUCHA, pro jejich vzpouru, a pro neposlušnost, vůči novému Kristu. Komu se nelení, tomu se zelení. Kristus v Česku není z tohoto SVĚTA křesťanských militaristických, imprialistických pokrytců a lhářů, kdy SKÁLOU vládnoucích hlupáků jsou PRACHY, MAJETEK, VOZY, ZBRANĚ, VOJÁCI, VOJENŠTÍ KAPLANI, atd. Je ze SVĚTA DUCHOVNÍHO, kde jedinou SKÁLOU je moudrost nového Krista, o nové energetické koncepci, pro jím vyvolené Česko, a tím pro celý SVĚT. Vše nové, mírové NEBE, i NOVOU, úplně poslušnou ZEMI, dostanou od nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ti pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, kdo si od vládnoucích pokrytců nedají vzít nového Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO, jaký opravdu je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ, nečiní nic tajně tím, že v každém pokolení sestupuje, či již sestoupil, do geneticky zvířecích DUŠÍ a TĚL vládnoucích Bohů, kteří dělají to, co se Kristu, v tom kterém pokolení líbilo, či nyní líbí, protože dělá chudákům a boháčům dobro i zlo. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost nyní činit to, co je uvedeno v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Všichni křesťanští vládnoucí zločinci, kteří svými křesťanskými protikladnými žvásty, a ekonomickými promyšlenými vychytralostmi, získávají nové křesťanské novověrce, a činí z nich SYNY PEKLA, kteří jsou dvakrát horší, než oni sami, Mat.23/15, musí vejít do říše ticha. Kistus se nad Českem smiluje, svým rozumem, až úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ bude hodně. Změnit se nedá geneticky prasečí, či geneticky myší mozek lidský. Změnit se dá vztah k Bohu, z úplné křesťanské neposlušnosti, na úplnou poslušnost služebníků nového Krista, kteří svolají kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, na stožáry SVĚTA vyletí, v místě SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v restauracích v MOTORESTU GABRIELKA, a U NĚMCŮ. První BOHOSLUŽBY na SVĚTĚ budou v těchto tanečních restauracích, kam budou, když to Kristus dovolí, tyto texty SOUDU křesťanských sviní, předány jako brožura, prvních dvacet stran. Každý pokorný a úplně poslušný má povinnost texty SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, studovat doma, a tak se najíst nové many, čisté a důvěřivé, bílé, na www.pametni-kniha.cz. Mat.13/14, Luk.17/10,20,34,19/44,20/18, 1.Kor.1/27,10/11,11/34,14/32,36,15/14,33, atd. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, úplně poslušní musí oslavit nového Boha tancem. V restauracích v MOTORESTU GABRIELKA, a U NĚMCŮ v Domašově, mají povinnost oslavit nového Boha, který v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, prvními BOHOSLUŽBAMI na SVĚTĚ, tělocvikem tance. Mají povinnost, denně, od nového novoluní MĚSÍCE, od úterý 2.8.2016, od 21.44 hodin, do dnu svátku úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 18.8.2016, do 10.27 hodin, od 19,00 hodin, oslavovat nového Krista tancem úplně poslušných, při reprodukované hudbě. Bože SPRAVEDLIVÝ dej, ať touhu taneční má na Domašovsku mnoho BOŽÍCH SYNŮ a DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Komu není jasný důvod oslav příchodu nového Krista, VÍTĚZNÉHO, SOUDNÝM DNEM křesťanských sviní, rád vše každému objasním ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. Vyjít do svobody a celosvětového míru mohou novému Bohu vděční tanečníci, kteří vědí, že nemohou ničit své lenošné zvířecí tělo, leností. Nový Bůh nepovolí a nepocítí lítost, dokud poslušní nebudou doma číst. Pouze takto Bůh dovoluje stvořit OVOCE RTŮ, které zneváží každý křesťanský strom. Ez.21/15. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, militaristicky chamtiví křesťanští zločinci, zaseli zlo naprosto nesmyslných válek s muslimy, o ropu, plyn a suroviny, a sklidili terorismus. Boj MUSLIMSKÉHO STÁTU, proti křesťanským, imperialistickým, militaristickým boháčům, je boj chudých s bohatými, což není Kristův pokoj. Česko má povinnost nastolit Kristuv celosvětový pokoj, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Křesťanské svině zasely nesmyslné války pro svou militaristickou chamtivost, což je modloslužba. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do SOUDNÉHO DNE křesťanských neposlušných sviní. ŽENA STATEČNÁ připravila DEN HOŘÍCÍ jako PEC, srozumitelně pro každého poslušného. Ezech.3/4,21až21/22,32až33/17až39/8,13,21,29, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jóel4/2,4,12,21, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. V době 70-ti let od vítězství komunistů ve volbách v roce 1946, máte povinnost, jako nový kněz, který již nikoho nebude pochovávat do HROBU HRDLA DÉMONA, ministra financí Babiše, a do HROBU HRDLA DÉMONA, minitra průmyslu Mládka, nalézt Boha v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím otevřít všem pokorným, a úplně poslušným služebníkům nového Krista, ZÁKONODÁRCE, širokou silnici do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to neprodleně, na slavnostním shromáždění, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU v Brně. SOUDNÝ DEN Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, je začátek začátků vlády Krista ZÁKONODÁRCE, v DUCHOVNÍM, mírovém Božím království. Iz.5/4,16až16/4až25/8,29/11až24až23/17až33/22,35/8až57/10,16,20až65/15,66/24, Jer.1/17až23/29,32,25/11až31/27,32až51/58, Zach.2/12,17,7/5,12,8/16,10/8,13/4,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Největší drogou neposlušných, mrtvých křesťanských sviní, např. prostitutky, MRZKÉ ŽENY, OHOLY Endlicherové z TWT twr@twr.cz, a Satana, kazatele Petra Dvořáčka z BETANIE v Brně petr.dvoracek@cb.cz, brno.kralovopolska@cb.cz, benatky@cb.cz, brno.betanie@cb.cz, bystre@cb.cz, celakovice@cb.cz, decin@cb.cz, hranice@cb.cz, ceske.budejovice@cb.cz, karlovy.vary@cb.cz, podebrady@cb.cz, most@cb.cz, tabor@cb.cz, zlin@cb.cz, kladno@cb.cz, plzen@cb.cz, olomouc@cb.cz, je služba svým pohlavním údům, geneticky prasečím, či geneticky myším, a tím SKÁLE neposlušných a vzpurných, křesťanských, mrtvých sviní, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, VOZŮM, VOJENSKÝM KAPLANŮM. Iz.2/22,57/10,16,20,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Křesťanské drzé, zlé mrtvoly, Satani kazatelé Endlicherové z TWT twr@twr.cz, a Dvořáček petr.dvoracek@cb.cz, svými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, v sobotu, ve vysílání TWR v Proglase, v Hospodinově milostivém létě, dne 23.7.2016, brutálně zavraždily čtyři hlavní Bohy SVĚTA, Boha křesťanů BIBLI, to je VINNOU RÉVU, Boha židu TÓRU, to je GRANÁTOVNÍK, Boha budhistů a hinduistů BHAGAVADGÍTU, to je FÍKOVNÍK a Boha muslimů KORÁN, to je OLIVU. Tím zabily Boží slávu tohoto plného počtu hlavních Bohů SVĚTA, protože jejich SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, aby nový Kristus mohl oslavit jím vyvolený nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný, v Česku, a i ve Slovensku. Ageus1/9,2/6,18,22, Žalm33/6,37/5,11až38,50/16,22,102/18,27,132/5,8, Kaz.3/18,8/8až9/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/15,42/19,24,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Vteřinový starch Vás souží, protože nový Bůh je ČASEM, a ČAS přelomu věků konce éry fosilních paliv, každému ukáže svou moc. Neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, určených k pádu do HROBU, či do ŘÍŠE TICHA, sviním Endlicherové z TWT twr@twr.cz, a Dvořáčkovi petr.dvoracek@cb.cz, ZLÁME VAZ. Kvůli Česku, pane Ostrý, jaromir.ostry@rozhlas.cz, v Mnichově střílel chudý muslim křesťany. Střílel je z toho důvodu, že NETVOŘI či SVINĚ Endlicherové z TWT twr@twr.cz, a Dvořáček petr.dvoracek@cb.cz, se nesklonili před novým Kristem. Nikdo v Česku stále nevěří tomu, že chudí a bohatí, spolu v míru a v pokoji, žít nemohou. Sír.5/15,7/16,13/18, 43/26,31, atd. Křesťanské svině v ČRo, a jinde, svými křesťanskými žvásty získávají nové novověrce, a činí z nich SYNY PEKLA tím, že tvrdí, že nesmyslné boje o území kde je ropa a plyn, a vojenská podpora všech stran, je Božím milosrdenstvím. Mat.23/15. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Když dáte v ČRo v Brně, či v BÍLÉM DOMĚ v Brně, SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES na SVÍCEN, Hospodin začne jednat sám tím, že úplně zničí NETVORY či SVINĚ např. Endlicherovou z TWT twr@twr.cz, a Dvořáčka petr.dvoracek@cb.cz. Svými křesťanskými žvásty jsou určení k pádu do říše ticha, svým vzdorem proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až115/17až132/5,8, 1.Petr.2/8až5/5,7, Mat.5/3,9, 14,18,23/7,25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království nastane, až společně se Satany kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC, budou zničení i BERANÍ a OVCE z KSČM, vedené v Česku vůdcem, BERANEM Filipem. BERANI z KSČ, Otcové Bohu milí, kdysi, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, dopomohli mnohým k nastolení Boží socialistické spravedlnosti, a to v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Řím.1/18až11/28,32, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. BERANY z KSČM Hospodin již nyní nepotřebuje. Vyčkává, chce se nad pokornými a úplně poslušnými smilovat. Smiluje se, pane Ostrý, jaromir.ostry@rozhlas.cz, až všechnu svou starost o Česko a SVĚT vložíte na Boha, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.29/11,24,30/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, nedovol, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby ze mě neposlušní a vzpurní hlupáci dělali vola, ubožáka, či blázna, kvůli tomu, že nevěří textům Písma, a Boží moci nad každým DUCHEM a TĚLEM, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18až11/32, Iz.30/18,33/22,65/15, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, nedovol, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby na TVÝCH textech SOUDU Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dravé ptactvo ODS, novým Bohem prokleté, strávilo milostivé Hospodinovo léto 2016. Iz.18/6až63/4,10,14,18,65/15,66/24, Zj.18/2,10.

 

3.) Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Až na věky věků jsou platné texty Písma o tom, že MÍSTO SVATÉ, PUPEK SVĚTA, Bohem vyvolené Domašovsko a Brno, má povinnost učinit Česko i Slovensko ZEMÍ SVATOU tím, že po SOUDNÉM DNI Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC v ČRo Brno, se úplně poslušní podřídí novému Ježíši Kristu, JEDINÉMU BOHU SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, takovému, jaký v Písmu opravdu je, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, pro třetí křesťanské tisíciletí, pro třetí křesťanský den, jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo neuzná, že jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vede Česko jako vzpurné, pyšné, zpupné a neposlušné stádo dobytka, politického a náboženského, dle textů Bible, je novým Bohem prokletý, a rozum od Boha nedostane. Bůh dává každému svůj rozum pouze v částečce svého DUCHA, nyní v částečce NOVÉHO DUCHA. Proto se novému Bohu, ZÁKONODÁRCIa SOUDCI, nikdo beztrestně posmívat nebude. Bůh nyní trestá každého, pomocí JEHO zvířecích pudů, či jinak, dle textů Písma. Každý, geneticky myší, či geneticky prasečí neposlušný NETVOR, ze školství a z médií, musí texty Písma dobře znát. Je to nutné proto, aby se každý Boha bál. Bůh, který dělá dobro i zlo, trestá, a bude tresat každého, kdo se proviní proti kterémukoli Božímu příkazu, či proti kterémukoli zákonu POLE VĚDY Písma, pomocí jeho zvířecích pudů, či jinak. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, jsou pro pokorné a úplně poslušné, milostivým darem Božím. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Moudrost dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je pro Bohem vyvolené Česko milostivým darem, protože výkladu Písma o vyvolení Česka a Slovenska, se nelze zmocnit jinak, než s pomocí Božího rozumu, s pomocí částečky Božího rozumu, kterou dává nový Ježíš každému tak, jak chce on sám. Ježíš Kristus není z tohoto hmotného, materiálního SVĚTA, kde SKÁLOU DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců a pomatenců jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ a VOJENŠTÍ KAPLANI, Bohové neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, či hlupáků. Od pokorného a úplně poslušného Česka Hospodin vyžaduje, aby zveřejněním textů SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických církví, pádnou zbraní neulpívání na tradicích zlých křesťanských pokrytců a lhářů, zbouralo veškerou, Bohem prokletou vzpurnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU pravice a levice, a odevzdalo se tím jedinému Bohu SVĚTA, kterým je nyní ŽENA STATEČNÁ, kterým je nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se Česko neprodleně nerozhněvá na stávající křesťanské Bohy, na vojenské kaplany, na politiky pravice a levice, a na DÉMONY, na ekonomy a bankéře, Bůh, odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí válkou, či jinou strašlivou záhubou. Žvásty Satanů kněží a DUCHEM CHUDÝCH politiků pravice a levice, jsou hanebným klamem, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce nového Božího DUCHA. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude želet, dokud ČRo Brno, ředitel Ostrý, v jedinou hodinu, neučiní SOUDNÝ DEN Baalů, ekonomů DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,8/21až12/10,17,27,13/8až17/7,11,15,20,18/13,22,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/15,32/15,33/16až42/19,43/26,31až51/20, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, a jiných, opakovaně uváděných textů Písma. Kvůli Českému rozhlasu se celá ZEMĚ se v základech hroutí tím, že je zaplněná odpadky z nesmyslně se zvyšující výroby, od jednoho konce na druhý, pro žvásty křesťanských sviní karolina.koubova@rozhlas.cz, katerina.koubova@ekodomov.cz, o nutnosti třídit nesmyslně vyrobený odpad, místo odpočinutí se od díla energetické zhouby, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém Božím království. Křesťanské drzé a zlé svině karolina.koubova@rozhlas.cz, katerina.koubova@ekodomov.cz, či drzá zita.senkova@ rozhlas.cz, neslouží Bohu, ale slouží Bohům lidským, Satanům kněžím, např. z ulice Durďákové 5 pe.otevrel@seznam.cz, info@rekyzivota.cz, repent@post.cz. Křesťanské zlo válek a terorismu se ve SVĚTĚ děje, protože vzpurný ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, ve vysílání ČRo Brno, neoddělil Bohem v Písmu vyvolené Česko, od národů země, SOUDNÝM DNEM Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Veškerý neposlušný, pyšný a vzpurný imperialistický, militaristický chamtivý lži lid Česka bude plakat, až uslyší, až porozumí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží koncepci energetiky, ekologii a o mravech celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Žid.5/11,6/3,6až12/28, Ezdr.9/11,10/11, K.M.1/4až12/7,14/22,19/6, atd. Jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije stále mezi námi, se změnil v nepřítele neposlušným, kterým, svým rozumem, dělá dobro a zlo, kvůli neposlušnému a vzpurnému Českému rozhlasu, který odmítá realizovat v Česku SOUDNÝ DEN Baalů, DÉMONŮ a Satanů kněží, v milostivém Hospodinově létě 2016. Bůh se v Česku změnil v nepřítele lidem celého SVĚTA. 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32,31/27,32, Iz.29/11až24,45/7,63/10, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11,24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/10,14,18,65/15,66/24. Např. dle TV MAGAZINU, herečka Monika Zoubová rezervace@divadlovceletne.cz, spalek@divadlovceletne.cz, zdenek.charvat@oldservis.cz, kaspar@divadlovceletne.cz, dramaturg@divadlovceletne.cz, potřebuje ke svému životu SLUNCE a vzedmuté, imperialistické, militaristicky chamtivé MOŘE kapitalistických křesťanských sviní. Nové DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zničení tohoto moře křesťanských , či ateistických sviní, které ničí planetu zemi svým geneticky prasečím, či geneticky myším myšlením, o naprosto chybné koncepci energetiky, nový Kristus stanovil nyní na TŘI DNY NOVOLUNÍ MĚSÍCE v srpnu, pondělí, úterý a středu 1.8.2016 až 3.8.2016, a tři dny ÚPLŇKU MĚSÍCE v srpnu, středy, čtvrtku a pátku, 17.8.2016 až 19.8.2016. Úplněk měsíce je ve čtvrtek 18.8.2016, v 10,27 hodin. Vůle Boží je, aby moře křesťanských sviní v Česku zaniklo neprodleně, úplným zničením zlých, drzých a neposlušných Satanů kněží z Durďákové 5. pe.otevrel@seznam.cz, info@rekyzivota.cz, repent@post.cz. Boží vůle je, aby ve čtvrtek 18.8.2016, se před novým Kristem sklonilo veškeré pokorné a úplně poslušné TVORSTVO, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což má povinnost iniciovat poslušný, nový Boží technický lid Česka, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, neprodleně. ČRo radiozurnal@rozhlas.cz, a podatelna@eru.cz, eru@eru.cz, komunikace@eru.cz, prosetrovatel@eru.cz, alena.vitaskova@eru.cz, kryjí lži o Bohu, a tím kryjí lži o naprosto chybné koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří cca deset procent celkové energie, zločince ministra průmyslu Mládka. Bůh vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, až úplně poslušné Česko vzdá chválu SLOVU NOVÝCH NEBES. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho v Česku želet, zničí je. Řediteli ČRo Brno Ostrému, jaromir.ostry@rozhlas.cz, je evangelium SLOV NOVÝCH NEBES stále zahaleno. Proto neposlušné a vzpurné Česko spěje k záhubě. 2.Kor.4/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Kvůli neuzdravenému Domašovsku a Brnu, stále pokračuje PEKLO horečného zbrojení, meč křesťanských a muslimských válek, terorismus, UPRCHLÍCI, masivní vojenská cvičení, boje mezi chudými a bohatými, zhoubné nemoci, a ENERGETICKÁ SMRT Česka v době ropného a ekonomického kolapsu, atd. protože, pane řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, jste stále DUCHEM CHUDÝM NEMLUVŇÁTKEM, stále stejným křesťanským křovím, plevelem, křesťanským hlubokým bahnem tím, že nechávate MATERIALISTICKÉ Česko hnít, ve vzedmutém moři militaristických, chamtivých sviní, v hrdle, či v HROBĚ, křesťanských, či ateistických žvástů vládnoucích lhářů a zločinců. Stále nejste pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého v DUCHOVNÍM, celosvětovém, mírovém Božím království, očekává všechno tvorstvo, protože jako vzpurný a neposlušný DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech států SVĚTA, a jediného Boha všech vzpurných, vládnoucích, politických a náboženských zvířat, se neorintujete v čase přelomu věků PRAVÉHO POLEDNE roku 2000, kdy se začal ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. Žádný jiný národ Hospodin nevydal pomalému SOUDU zlých křesťanských bohatých sviní, opisováním stále stejných textů BOŽÍHO SOUDU, jinými slovy. V této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, musí každý znát Ježíše Krista nově, jako jediného VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, jediného UČITELE všech náboženství SVĚTA, jediného LÉKAŘE, atd. Satani kněží všech ekumenických křesťanských ČARODĚJNIC, kteří dělají veškeré válečné, a jiné zlo na SVĚTĚ, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, pro svoje protikladné křesťanské žvásty, či lži, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ UKŘIŽOVANÉ STVŮŘE. Satani kněží, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nesmí již nikoho učit poznávat křesťanského Boha, který, jako MODLÁŘSKÁ STVŮRA, dělá meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. Iz.29/11až24,48/5,10,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Neposlušní vzpurní a drzí Satani kněží, a jejich podíly, Baalové a DÉMONI, mají povinnost neprodleně vejít do říše ticha se svými žvásty, cestou vyvolených, Bohem poražených prasat. Děsivá temnota protikladných křesťanských dogmat, a tím krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí, již nikomu nesmí panovat jako Bůh křesťanů. Veřejnoprávní média mají povinnost začít mlet pravdu o novém VŠEMOHOUCÍM Bohu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, a pravdu o jeho, jedině možné, a jedině správné, energetiké koncepci Česka, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím musí vejít do říše ticha např. zločinec, DÉMON, lhář, ministr financí Babiš, a DÉMON, zrádce, lhář a zločinec, NETVOR ministr průmyslu Mládek. Nový Bůh se stane jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA, až mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíži všechno TVORSTO, především nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, porazí všechny ekumenické Satany kněze, a tím zvítězí v Česku nad vzpurnými, zpupnými, neposlušnými, křesťanskými a ateistickými prasaty, a tím nad politiky pravice a levice, nad bankéři atd. Nový Hospodin bude sám jednat, celosvětově, až BOŽÍ SYNOVÉ v Česku, porazí drzé Satany kněze, a úplně zničí všechny ekumenické ČARODĚJNICE, mluvením pravdy o Bohu, a pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby v nesmyslné dopravě, výrobě, výstavbě, spotřebě, atd. Nový Hospodin bude jednat sám, celosvětově, pomocí nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, po realizaci SOUDNÉHO DNE v ČRo Brno. Pane Ostrý, pro odmítání nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nejste BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno poslušné a pokorné TVORSTVO, stále nejste stejně mocný, jako je nový Kristus, vyvýšený soudem Baalů, DÉMONŮ, a jejich drzých Bohů, Satanů kněží, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Všechno TVORSTVO toužebně vyhlíží, až v Bohem vyvoleném Česku, v Brně, pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ z ČRo Brno, se rozplodí tím, že v ČRo Brno dáte na svícen texty SOUDU veškerého Písma, kterými se nový, ŽIVÝ Kristus, v Česku soudí pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, s MOŘEM všech vládnoucích, imperialistických, militaristicky chamtivých sviní. Nyní již nikdo z neposlušných, zpupných a drzých vládnoucích sviní nemůže v Česku soudit, protože všichni neposlušní, drzí a zpupní, jsou souzení novým Kristem, jeho VEŠKERÝM SLOVEM. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, mohutně povzbuzuje pokorné a úplně poslušné, a to především nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT a projektanty, k tomu, aby se úplně poslušní rozhněvali na Satany kněze z Durďákové 5 pe.otevrel@seznam.cz, info@rekyzivota.cz, repent@post.cz, které, neposlušní a vzpurní, mají za křesťanské Bohy. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se nad svým novým Božím technickým lidem smiluje, svým rozumem, v novém DUCHU, ze svého milosrdenství, až pokorných a úplně poslušných, bude mnoho, až Satani kněží pe.otevrel@seznam.cz, info@rekyzivota.cz, repent@post.cz, se svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, zmizí v říši ticha. Žalm37/5,11,35,38,50/16,22,115/17, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Po zesnutí Otců, Bohů milých, Marxe a Engelse, kteří mnohým komunistickým ovcím, z milosrdenství rozumu Krista, dopomohli k Boží socialistické spravedlnosti, bude život v Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, probíhat stejně, jako probíhá v současné době tím, že Bůh bude mnohé trestat, a mnohým bude prokazovat milosrdenství, svým rozumem, dle svého rozhodnutí. Celosvětové, Boží, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, nový Hospodin umožní nastolit, až nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, zajistí svolání SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ do sálu komunistického BÍLÉHO DOMU. Zde bude rozhodnuto o tom, že všichni stávající bezbožní vládci zmizí v říši ticha proto, aby mohla být vytvořena nová vláda Česka, dle textů v předchozích kapitolách SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží. Nyní všichni vzpurní a neposlušní neslouží novému Bohu, ale pouze svému pohlavnímu ÚDU, geneticky myšímu, či geneticky prasečímu. Sloužit dobře novému Bohu, a sloužit dobře svému pohlavnímu ÚDU, geneticky myšímu, či geneticky prasečímu, bude možné, až ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, zajistí vykonání SOUDNÉHO DNE všech vzpurných a neposlušných prasat, či NETVORŮ, kterých vzešel v Česku plný počet tím, že nikdo nechce jít do Božího království po ŠIROKÉ SILNICI, která je otevřená pro každého pokorného a úplně poslušného, v novém Božím DUCHOVNÍM domě, na rektorátě VUT v Brně. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, do SOUDNÉHO DNE neposlušných křesťanských sviní, v sále komunistického BÍLEHO DOMU. Řím.1/18až3/6až11/28,32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Žid.5/11,6/3,6až12/28, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40.

 

5.) Všechny neposlušné a vzpurné vládnoucí svině totiž soudí VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, opisováním stále stejných textů Písma Božího SOUDU, jinými slovy. Pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, je starý, křesťanský Kristus, děsivou křesťanskou TMOU protikladných křesťanských dogmat. Z této křesťanské tmy vznikne NOVÝ DEN, třetího křesťanského tisíciletí, až Kristus bude chtít tím, že v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v červenci roku 2016, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, pokorně veřejně ohlásí, že pro úplně poslušné, je nový Kristus, jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, UČITELEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, atd., jím vyvoleného Česka, a všech pokorných, a úplně poslušných států celého SVĚTA, což se nepodažilo, pro vzpouru ředitele Ostrého. 2.Petr.2/21až8,9,16, Řím.1/18,8/19,29,11/32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,96/7až102/18,27,132/5,8, Mat.3/5,9,14,18,23/7, Dan.9/14, 27až11/39,12/2, atd. Vše na SVĚTĚ bude nové, bude NOVÉ NEBE, a tím bude NOVÁ ZEMĚ, když NEMLUVŇÁTKO, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý, jako pokorný a úplně poslušný, spolu se mnou bude obchodníkem s deštěm nové a věčné MANY tím, že bude prorokovat, že Ježíš Kristus, v milostivém Hospodinově létě, v červenci v roce 2016, pro SVĚT DUCHOVNÍ, se stává novým ŽIVÝM Bohem tím, že se stává pro úplně poslušné jediným Bohem SVĚTA. Padat ve SVĚTĚ MATERIALNÍM, EKONOMICKÉM, do HRDEL HROBŮ zločinců a lhářů, DÉMONŮ, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, a ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Kristus se chce nad jím vyvoleným, pokorným a poslušným Českem smilovat. Smiluje se ze svého milosrdenství, až orgány činné v trestním řízení budou vyšetřovat zločince, DUCHEM CHUDÉHO NETVORA ministra průmyslu Mládka, za jeho naprosto nesmyslnou energetickou koncepci Česka pouze na elektřinu. Dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana ČVUT Hrdličky z ČVUT, elektřina tvoří pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pro nový Boží DUCHOVNÍ technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, zbavený materialního zla SKÁLY křesťanských prasat PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ a VOJENSKÝCH KAPLANŮ, a DÉMONSKÉHO UČENÍ ministra financí Babiše, je jediným ZNAMENÍM DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, pouze jeho NOVÉ SLOVO. V něm Kristus uvádí, že není ELEKTŘINOU, kterou DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci a lháři, chtějí nahradit ropu pro dopravu. DÉMONŠTÍ LIDÉ typu zločince Babiše jednají špatně, protože v nich není pravda, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce nového Božího DUCHA. DÉMONŠTÍ LIDÉ typu zločince Babiše se zaměstnávají, pro Boha ohavnými činy křesťanského PEKLA, které Bůh určil pro úplné zničení Česka a SVĚTA. Tím se rouhají pravému náboženství, které má povinnost nastolit nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bhagavadgíta15/5,6,15,16,18,16/7,9,11,13až24, atd. Kristus není ELEKTŘINOU. Uvedl to v Písmu, protože politology a sociology Masarykovy univerzity, kteří se pletou novému Bohu do řízení SVĚTA, do řízení všech států SVĚTA, neposlal šířit lži o tom, že energie z elektřiny nahradí ropu, jak to DNES drze dělají, když na svých přednáškách povzbuzují Baaly a DÉMONY, aby investovali svoji SKALU, PRACHY, a ZBRANĚ, do dopravy na ELEKTŘINU. Boží hněv a TREST čeká všechny vzpurné a neposlušné, kdo lžou o Bohu proto, aby zatajili jeho jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterou je celosvětové vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby. Komplexní výklad víry v nového Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, z milosrdenství jeho rozumu, je proveden pomalým Božím SOUDEM, vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, opakovaným opisováním textů SLOV SOUDU, kterými nový Kristus soudí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy. Veškerá tajemství víry v Boha jsou tím objasněná pro pokorné a úplně poslušné, dostatečně srozumitelně, takže nikdo nemá výmluvu se k novému Bohu neprodleně nevrátit. Jak ubohý je neposlušný člověk, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, který si nedokáže naprogramovat texty nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, do svého geneticky prasečího, či geneticky myšího mozku. ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem SVĚTA, bude štěstím pro muže Jaromíra Ostrého, když pochopí, že je nesmyslem milovat sedmdesát let starou a nemocnou ŽENU STATEČNOU, která v roce 1946 pásla pokolení komunistických OVCÍ, a komunistických vládnoucích BERANŮ, dle textů JÓBA, při vítězství BERANŮ komunislů, LÉVIJCŮ, KSČ, v demokratických volbách. Čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, bylo realizováno Bohem, jako příprava pro druhý příchod Krista, z rozhodnutí rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, nikoli z rozhodnutí geneticky prasečího rozumu komunistů. Pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, pro vzedmuté moře křesťanských prasat, je ŽENA STATEČNÁ nyní nová, od přelomu věků rku 2000. Především ředitel ČRo Brno, Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, má povinnost, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, porodit nového Krista, z lůna nové ŽENY STATEČNÉ, a tím neprodleně zničit vzedmuté moře drzých křesťanských prasat. Nový Kristus nepovolí, a nepocítí lítost, dokud úplně poslušné Česko nebude rodit nového Krista, ZÁKONODÁRCE, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Katastrofická budoucnost Česka, při odmítnutí návratu k novému Kristu, je zřejmá. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Křesťanská, DUCHEM CHUDÁ MRZKÁ ŽENA, OHOLA, chamtivá modloslužebnice, svině Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI mele nesmysly, protože stále nevěří textům Písma o tom, že kvůli energetické bezpečnosti Česka, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, či geneticky myším, křesťanské moře militaristických chamtivých sviní musí neprodleně vyschnout tím, že neposlušní a vzpurní zmizí neprodleně v říši ticha. Nevěří v moc Boha VŠEMOHOUCÍHO, nevěří v trestání neposlušných křesťanských sviní, orgány činnými v trestním řízení. V ČRo2, spolu s generálem Andorem Šándorem info@andorsandor.cz, drze mlela nesmysly o tom, že Baaly či DÉMONY zachrání před hněvem Božím luxusní bunkr, který se staví sedm kilometrů jihozápadně od Českého Brodu. Tato ARCHA NOEMOVA nebude pro nikoho, úplně poslušného, potřeba, když Vy Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, internet@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, pavel.kachlik@rozhlas.cz, jako úplně poslušný, a novému Bohu vděčný za SOUD neposlušných vládnoucích NETVORŮ, uvěříte textům Písma o tom, že veškerý hovor o Kristu, je nezbytné vést pouze o Božích zákonech, a Božích příkazech, o neprodleném nastolení energeticky neotřesitelného, celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žid.6/3,6,12/28, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až19/20,25až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,atd. Modloslužebnice Kociánová stále nevěří textům Písma o tom, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE, v červenci 2016, každý v Česku musí nového Boha znát, protože pouze Božím technickým rozumem, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, či geneticky myším, je možné Česko a SVĚT energeticky spasit. Proto platí, že veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem. Ve vší té moudrosti jde o neprodlené svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude také rozhodnuto o zrušení všech vojáků na SVĚTĚ, a o sešrotování všech zbraní na SVĚTĚ. Iz.29/11až24,57/10,16,20,59/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až19/20,25,43/26,31, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21až39/8.13,21,29, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jud.12, atd. Nový Bůh, křesťanskou, ateistickou svini Kociánovou a generála Andora Šándora info@andorsandor.cz zabije strašlivou záhubou, když se v ČRo2 znovu prohlásí za křesťanské Bohy, když se ke Kristu neprodleně nevrátí, jako pokorní a úplně poslušní. Ez.28/9, 2.Kor.10/4, Jer.1/17,3/14,31/27,31až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, 7/15,18, Gal.1/7až6/7. Křesťanskou prostitutku Kociánovou Bůh zabije za to, že smilní s generály, s Baaly, s DÉMONY a s jejich Bohy, s drzými Satany kněžími všech ekumenických církví, místo s novým Bohem, kterým je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ateistická svině Kociánová nevěří textům nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kde je uvedeno, že v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s novým Hospodinem, o celosvětovém Božím království, musí každý dodržovat všechny Boží přikazy, a zákony POLE VĚDY Písma, protože trestající Bůh, nikoho vzpurného a křesťansky neposlušného, nenechá bez trestu. Křesťanské ZLO, křesťanská SKÁLA, PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, již v Česku nesmí kralovat, místo nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který již je jedinou SKÁLOU. Česko musí být Bohu vděčné za to, že musí v Praze nastolit nový, celosvětový pořádek. Ez.3/4,21až28/9až33/17, Mich.2/3,4, 10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12,21, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,57/10,16,20,63/14,18,65/154,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Nový Kristus slíbil, že nad celým jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když začne kralovat nově, celosvětově. Když Kristem vyvolené Česko, v době ÚSVITU nového věku, který se začal v roce 2000, pochopí objasnění podobenství o Česku, čímž z Česka MATERIALISTICKÉHO, kde o novém Bohu nemá nikdo ani ponětí, bude Česko DUCHOVNÍ, kdy budou všichni stejně dokonalí a mocní, jako nový Kristus, kde všichni budou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno pokorné, a úplně poslušné TVORSTVO. Nový Hospodin v jím v Písmu vyvoleném Česku, nečiní nic tajně. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s novým Kristem je o tom, že Hospodin, celosvětově, nikoho vzpurného a neposlušného, kdo se proviní proti kterémukoli Božímu příkazu, či ZÁKONU POLE VĚDY Písma, nenechá bez trestu. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16,43, Bhagavadg.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Bůh se změnil v trestajícího nepřítele všem vzpurným a neposlušný, protože všichni se novému Kristu, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svými náboženskými, politickými, ekonomickými, filozofickými, energetickými, a jinými žvásty, posmívají. Pane Ostrý, nový Hospodin, který má v absolutní moci VAŠEHO DUCHA vyžaduje, abyste se nenechal novým Bohem trestat, a proto inicioval neprodlené svolání SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ nového Božího lidu, především technického, do sálu komunistického BÍLÉHO DOMU v Brně. Nový Hospodin, ve svém milostivém Hospodinově létě 2016, zatím má cosi jako podzim, před VŘSR v roce 1917, kdy také válkami tlačil lis plný vína trestajícího hněvu Boha. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Nový Kristus, SOUDCE a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud orgány činné v trestním řízení nebudou vyšetřovat drzé Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože jejich křesťanské SLOVO protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o MODLÁŘSKÉ křesťanské STVŮŘE, je hanebným klamem, a jejich ekonomické SLOVO, je krutým zmijím jedem. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Máte povinnost iniciovat vyšetřování např. drzých Satanů kněží z ekumenické církve z Durďákové 5, a všech jejich podílů, např. sviní z jaktovidite@rozhlas.cz, nebo www.manipulatori.cz. Kontakt na Satany kněze církve na Durďákové je. Telefon 608 667 645, pe.otevrel@seznam.cz, info@rekyzivota.cz, repent@post.cz. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost Satany církva z Durďákové 5 trestně stíhat kvůli jejich brožuře VYSVOBOZENÍ SKRZE VYKOUPENÍ, od Naděždy Okurkové, která je katastrofální z hlediska skutečného učení Krista, o Boží spravedlnosti, v nastávajícím, Božím, mírovém, celosvětovém království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bez zbraní, vojáků a vojenských kaplanů. Dle své, geneticky prasečí, či geneticky myší Satanské přirozenosti, Naděžda Okurková na straně 16 tvrdí, že drzé, vzpurné a neposlušné křesťanské svině Česka, nebude Bůh, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, za jejich protikladné lži děsivé temnoty křesťanského katechismu, vůbec trestat, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým Satani kněží kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Na straně 12 tvrdí, že kvůli jejich Satanské přirozenosti, geneticky prasečí, či geneticky myší, po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, znovu do Česka přišly nemoci, např. rakovina, šířená energetickou koncepcí zločince ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkové energie. Kvůli Satanské přirozenosti, geneticky prasečích, či geneticky myších Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, přišla chudoba bezdomovců, šířená ekumenickým učením Satanů kněží, o křesťanské spravedlnosti pomocí charity a almužny. Protože chudí a bohatí v míru žít nemohou, přišli katastrofy nesmyslných válek křesťanů s muslimy, o ropu, o plyn a suroviny, což vše je pravda pravdoucí. Schvalování veškerého křesťanského imperialistického, militaristického zla, je cestou do energetického HROBU. Všichni lidé se podobají neposlušným a vzpurným Satanům kněžím z ulice Durďákova 5 repent@post.cz. Proto jde celé Česko do energetické záhuby. Satani kněží uvádí, že vnitřní přirozenost Satanů kněží z ulice Durďákova 5, pro odstoupení rozumu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných a neposlušných imperialistických, křesťanských sviní, nemůže změnit žádná věda, filozofie, psychologie, či náboženství, což vše je pravda pravdoucí. Neposlušností a vzpourou proti novému Bohu, se ĎÁBLI z Durďákové 5 stali Otcem všech křesťanských, neposlušných, a vzpurných sviní, v Bohem vyvoleném Česku. Na straně 13 uvádí, že vykoupení z křesťanského HŘÍCHU, který je k energetické SMRTI, je úplné vysvobození se z moci ĎÁBLŮ, či Satanů kněží z Durďákové 5, což je pravda pravdoucí. Novým DUCHEM CHUDÍ ĎÁBLI z Durďákové 5, musí orgány činné v trestním řízení vyšetřovat za to, co píší na straně 14 a jinde. Uvádí zde svoje lidské vymysly o tom, že jejich křesťanská tradice víry v mletí modloslužeb děsivé temnoty křesťanského katechismu, spočívá ve lži, že křesťanská víra v křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, v její UKŘIŽOVÁNÍ, je odpuštěním všech křesťanských hříchů neposlušným a vzpurných křesťanským sviním. Spasením všech neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, skrze UKŘIŽOVÁNÍ Krista UKŘIŽOVANÉHO, je naprostý nesmysl, je to obrovská lež, je to HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Z křesťanského otroctví mletí děsivé temnoty evangelického katechismu, musí Česko vysvobodit orgány činné v trestním řízení tím, že Satany kněze z Durďákové 5, včetně jejich podílů, vykáží neprodleně do říše ticha. Satanům kněžím z Durďákové 5 bylo na ulici Masarykově v Brně řečeno, že jsou stejní jako KURVÍTKA, které vkládají výrobci do výrobků. Kurvítka vkládají výrobci do svých výrobků proto, aby zaplnili celou zemi odpadky, od jednoho konce na druhý. Iz.2/22,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24,Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Mar.7/6,13/20, Žalm1/1až37/5,11,35,38,50/16,22až115/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ezdr. 9/10,10/7,11, Nehem.8/9,9/37,10/29, Jób5/3/14až9/13,21/14,24/13až40/8,14, atd.

 

8.) Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Nový Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, umožnil objasnit, jak je to se STROMY SPRAVEDLNOSTI, na Domašovsku, a v Brně, kde mají povinnost učinit NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI tím, že vzedmuté moře křesťanských neposlušných sviní, již nebude, pro opisování stále stejných textů Písma pomalého Božího SOUDU jinými slovy. Zj.22/1až21, Jer.1/17až31/27,32,36/32,42/11,50/5,21,51/58, K.M.1/4,12/10,17,27,17/7,11,15,20, Ez.3/4,21,9/10,18/30,20/37až28/9,33/17,47/12, Iz.29/11až24až57/10,16,20až61/3až 66/24, atd. Nový Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, doplňuje texty Písma písničkami pro úplně poslušné také proto, aby všichni porozuměli Boží vůli. 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16až9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,43/26,31, atd. STROMY SPRAVEDLNOSTI jsou DUCHOVNÍ ZÁLEŽITOSTÍ, což pochopí ti, kdo uvěří, jako úplně poslušní, že Ježíš Kristus žije odjakživa mezi námi jako jediný Bůh celého SVĚTA, všech náboženství SVĚTA. Je to Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je STVOŘITELEM všech politických stran SVĚTA, jako DUCH SVATÝ. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Jako znalec SLOV NOVÝCH NEBES jste již člověk DUCHOVNÍ, neomylný tím, že zná o Bohu a o lidech vše. Proto se nemusíte ZNOVU NARODIT při novém stvoření SVĚTA DUCHOVNÍHO, ze SVĚTA MATERIÁLNÍHO, EKONOMICKÉHO, v roce 2016. Nesmíte být rozušen, kvůli zániku PRACHŮ, MAJETKU, VOZŮ, ZBRANÍ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, VOJÁKŮ, atd. Luk.1/52,6/24až17/10,20,34, Bhagavadgíta 14/2až15/15,16až16/13až24až18/78, atd. Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. DUCHOVNÍ STROMY, na potoce SLOV NOVÝCH NEBES na Domašovsku porostou, Ez.3/4,21až47/12, všechny národy budou Česku blahořečit, až kněz nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novým myšlením o Bohu a novým myšlením o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, úplně poslušný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k oslavě Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, takového, jaký skutečně je SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do restraurace U NĚMCŮ. Jóel1/14až4/21, Mal.3/10,12,16,19,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Na STROMECH SPRAVEDLNOSTI vyroste a uzraje OVOCE SPRAVEDLNOSTI k dospělosti a odpovědnosti, během jediné hodiny této schůze. Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u potoka Bobravy na Domašovsku, a u Bílého potoka u Lesního Hlubokého, Ez.3/4,21až47/12, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016 novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Na potoce víry v nového Boha, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, na stromy SPRAVEDLNOSTI, dle písničky od Krista, osvícené úplným náboženským nebem, je nutné, zavěsit tyto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné a vzpurné PLODY: Iz.33/22až43/18až57/10,16,20,60/19,22,61/3,63/4,10,14,18,65,1,15až66/24, Ez.3/4,21až33/17až47/12, Ag.1/9,2/6,18, Zj.21/1až22/1až21, atd. Starostu Pitrochy starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, ředitele ZŠ v Domašově Válka skola@domasov.info, a jejich křesťanské Bohy, kněze, zlé Baaly, vlastníky, křesťanských lesů, vod, polí, luk a strání, Domašovska a Lesního Hlubokého, Satana Dominika fara@domasov.info, a Satany Benediktinského opatství Rajharad, převora Augustina Gazdy, a opata Václava Pokorného frantisek.ondracek@rajhrad.cz, benediktini@volny.cz, zpravodaj@rajhrad.cz, info@itras.cz, podatelna@rajhrad.cz, lesni.hluboke@volny.cz, marketa.pospisilova@rajhrad.cz, magda.mlejnkova@ rajhrad.cz. Uvedené vzpurné, pošetilé a Bohem prokleté OVOCE, či svině, po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, si zase nastolily svou křesťanskou spravedlnost charity a almužny, protože chtějí mít volnost od Boží spravedlnosti. Od nejmenšího až po největšího křesťanského vola, či NETVORA, všichni propadli křesťanké modloslužbě, kterou je chamtivost. Kol.3/5, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9až3/10až5/5, Jer.1/17až2/7,31,3/14,4/22,5/7,31,6/10,13,19,30,9/4,12až51/58, atd. Křesťanský den v Česku, křesťanských tisíc let v Česku, smáčený krví meče nesmyslných válek, ve DNI PÁNĚ, v SOUDNÉM DNI Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, nemá zanechat ani pouťovou panenku, dle písniček od Krista. Křesťanské, neposlušné, to je mrtvé svině, které nového Krista nenávidí, v Lesním Hlubokém, si na svou POUŤ svaté Anny, dělají křesťanské hostiny, ve formě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, údajně pro cca 200 lidí, placené modluslužebníky Satany Benediktinského opatství Rajharad. Dělají si svou svatbu, svatbu SATANŮ, a svých podílů, jiných Baalů, a jiných neposlušných NETVORŮ. Baalové, Satani kněží z Benediktinského opatství Rajharad, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA tím, že na DEN PÁNĚ hostin SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, na tisíc let SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, stále nejsou správně oblečení. Nový věk celosvětového, Božího, mírového, energeticky neotřesitelného království, začne, když všichni uznáte, že nový Hospodin, pokorné a úplně poslušné zve sám, spravedlností SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Jejich šat je znečištěn jejich SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, VÁLKY, VOJENŠTÍ KAPLANI, atd. Tím činí z novověrců SYNY PEKLA, dvakrát horších, než jsou sami. Mat.23/15. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost přijít před nového Krista, před VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, v OBLEČENÍ zářivě čistém, či bílém. Zářivě čisté oblečení, či bílé oblečení, má povinnost nastolit, svými skutky, pan Ostrý, ředitel ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. ŽENA STATEČNÁ musí mít v Brně zářivě čistý kment tím, že zde budou STROMY SPRAVEDLNOSTI, u řeky nového Božího slova. Toulky za Baaly a za jejich Bohy, za drzými křesťanskými Satany kněžími, obrácenými se od židovství, ke křesťanství, a ne k novému Hospodinu, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Bůh nedovoluje. Vyjít do svobody a celosvětového míru mohou novému Bohu vděční tanečníci, kteří vědí, že nemohou ničit své lenošné zvířecí tělo, leností. Nový Bůh nepovolí a nepocítí lítost, dokud úplně poslušní nebudou doma číst texty SOUDU. Bůh ČTENÍM, dovoluje stvořit OVOCE RTŮ, které zneváží každý suchý křesťanský strom. Ez.21/15. Zjev.19/8až21/1až22/21, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/8až16, Mat.5/3až18,22/11,23/7,25/40, 1.Kor.1/27,10/11,14/36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, atd. Modloslužebníci na Domašovsku jsou spkojení, když bohatá, katolická církev všeobecná, rozdá jednou za rok, na pouť, guláš, chlebíčky a koláče. Koláče jsem viděl v popelnicích. Zřejmě se nepovedly. Nový Hospodin však spokojený není. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do jím v Písmu vyvoleného Česka, svou slávu, své nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES nikomu z křesťanských, militaristicky chamtivých, neposlušných a vzpurných, to je mrtvých, modloslužebníků nedá. POUZE SOBĚ SAMÉMU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států SVĚTA. Kaz.3/18,8/8,9/10, Iz.29/11až24,33/22,48/5,10,11až66/24, Kol.3/5, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Proto ať se v Česku každý nového Krista bojí. Protože si modloslužebníci Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, a Satani z Benediktinského opatství Rajharad, převor Augustin Gazda, a opat Václav Pokorný, neberou k srdci Boha, SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Kristus se na tyto Bohem prokleté neposlušné a vzpurné svině rozhněval, a v Písmu je proklel. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Všichni ostatní, nebuďte neposlušní a vzpurní, jako oni. Třeste se strachem, jaký ještě nebyl, a neprodleně se vraťte k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je. Jinak nový Vás nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE rozsápe, a nikdo Vás nevytrhne. Sír.5/5,7/16,43/26,31, Žalm14/1,37/5,11.

 

9.) Pane Ostrý, řediteli ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Máte povinnost, jako nový kněz, který již nebude nikoho pohřbívat do HROBU HRDLA lháře a zločince ministra průmyslu Mládka, máte povinnost svolat slavnostní shromáždění, na oslavu Krista ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, do sálu komunistického BÍLÉHO DOMU a to neprodleně. Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u ŘEKY NOVÉHO BOŽÍHO VEŠKERÉHO SLOVA v Brně, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016, novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Je to především toto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné, neposlušné a vzpurné OVOCE: primátor Brna Petr Vokřál primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz. Dále nový Boží technický lid, bez rozumu nového Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, úplně pomatený, neposlušný rektor VUT v Brně Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a jediný architekt a urbanista domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, a BOŽÍ SYN, kterého vyhlíží TVORSTVO, nový prezident Česka, odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Rákos, vyvolený v Písmu jménem RÁKOS vrakos@nbox.cz. Běda Česku, když toto ovoce neuzraje během jediné hodiny, a když nebude neprodleně OVOCEM RTŮ. Iz.29/11až24až57/10,16,19,20,63/14,18až65/15až66/24, Zach.8/16až13/4, Jer.12/16.

 

Dle kapitoly 192. Nový Hospodin vyčkává, chce se nad jim vyvoleným Českem smilovat, svým rozumem. Smiluje se, až např. nový Boží technický lži lid VUT v Brně, pokorný, a úplně poslušný, se neprodleně vrátí k Nejvyššímu Pánu. Bůh, dle svého rozhodnutí, bude udržovat např. křesťanství, hinduismus, či islám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak dlouho, až čtyři psi, či koni, uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království. Úplné zničení konzumního způsobu života neposlušných a vzpurných křesťanských, ateistických, a jiných idiotů, či sviní, je možné pouze při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Technická elita nového Božího lidu VUT v Brně, neumí na boháče a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, ani štěkat, protože na VUT v Brně si nikdo nechce dát čestné jméno IZRAEL. Nikdo se nechce smířit s novým VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Hospodinem, nikdo nechce být vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo nechce být výhonkem spravedlivým. Odpůrci Boží mně nadávají, že mám v hlavě samé pičoviny logiky Božího uvažování. Tyto texty Božího SOUDU naprosto nelogického uvažování křesťanských a ateistických hlupáků, ve kterých opisuji stále stejné texty SOUDU Písma jinými slovy, považují za pičování. Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, žádné nelogické PIČOVINY nemluví tím, že SKÁLU Bohem prokletých křesťanů a ateistů, PENÍZE, a MAJETEK, který shnil, kvůli nové energetické koncepci Česka a SVĚTA, proklel. Naprosto nelogické PIČOVINY, však mají ve svých hlavách, především drzá, pro odstoupení rozumu Boha, pomatená NEMLUVŇÁTKA, rektor VUT v Brně Štěpánek, docent Pospíšil, docent Skála, docent Hirš, atd. Trestající Bůh, který boří vše, co zasadil křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je Bohem ZLÝM, je vládcem křesťanského, militaristicky chamtivého PEKLA, je SVĚTLONOŠEM, je LUCIFEREM. Nový Bůh, drzým, zpupným, nezodpovědným, chamtivým, nespravedlivým, neposlušným, to je hloupým, líným, křesťanům, či ateistům, nedovoluje logicky myslet tím, že odstoupil, svým Božím rozumem, od zpupných neposlušných, a to v částečce nového DUCHA. Idioti např. z meteor@rozhlas.cz, chtějí ZEMI úplně zničit, a hlupáky, či idioty, kteří věří Bohům TVORSTVA, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, veřejnoprávnímu vysílání, oligarchům, atd., místo novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, přestěhovat na jinou planetu. Je snadné usvědčit vládnoucí, DUCHEM CHUDÉ idioty, z naprosté neschopnosti logicky myslet, např. o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci ENERGETIKY pro Česko a SVĚT, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho nového DUCHA, z Boží milosti. Ministr průmyslu Mládek, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, vytváří naprosto nesmyslné energetické koncepce pouze na ELEKTŘINU. Ta, dle slov docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a emeritního děkana ČVUT Hrdličky, činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Proto technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, vedou Česko a SVĚT, na scestí ve všem jeho počínání, zbrojením. Iz.19/14,29/11až24.

 

10.) Čest práci každé, která dobro plodí. Obchodníci s křesťanským deštěm, s imperialismem, a militarismem, Baalové, DÉMONI a jejich Bohové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dobro prokazatelně neplodí. Jejich SKÁLA, PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, dobrem není. Dávno jsme si zvykli na zlo křesťanského PEKLA, obchodníků s křesťanským, militaristickým deštěm. Meč křesťanských válek panuje neposlušným, protože nepanuje nový Kristus, SVĚTLEM SVĚTA NOVÉ a VĚČNÉ MANY. Pokorní a úplně poslušní se musí ptát, jestli hlavou církví, ekumenických prostitutek, které jsou křovím, je nový Kristus, jehož SKÁLOU jsou pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, nebo NETVOR Babiš, jehož SKÁLOU je SMRT, kterou je krutý zmijí jed vzpurných bankéřů, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ a militaristická CHAMTIVOST, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Soud MODLOSLUŽEBNÍKA Babiše, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na úsvitu třetího křesťanského dne, poznalo pouze Česko. Žádný jiný národ Hospodin nevydal pomalému SOUDU zlých sviní, opisováním stále stejných textů SOUDU Písma jinými slovy. Nový Bůh má ve svém technickém lidu zalíbení, protože ho živí, svým technickým rozumem, odjakživa Pokorné z VUT v Brně, ČVUT a projektanty, oslaví energetickou spásou, v celosvětovém, mírovém, Božím království, když se Česko k novému Kristu neprodleně vrátí. Milostivé Hospodinovo léto v době úplňku MĚSÍCE 19.7.2016, je doba příhodná pro zničení SKÁLY ministra financí Babiše, PRACHŮ, MAJETKU, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, ZBRANÍ atd. novou SKÁLOU, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko jde buď do energetického křesťanského HROBU, nebo do vzkříšení z mrtvých křesťanských, chamtivých sviní, které v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, ještě nikdy na SVĚTĚ nenastalo. Vytažení Česka z energetického HROBU, z hrdla DÉMONA Babiše, je Boží milostí. Tragedií pro lži lid Česka je, že se mu totální technická debilita, technické elity Česka líbí, což je proto, že všichni jsou obrácení ke svým cestám chamtivosti, a své zábavy. Žalm37/5,11,35,38až50/16,20až140/4,147/19,149/4, Řím.1/18,8/19,29,11/32,16/26, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ezech.3/4,9/9,33/17,37/12,39/8,13,21,29, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Petr.2/21, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jer.1/17až36/32až42/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.Ekumenické církve, ČARODĚJNICE, PROSTITUTKY, smilnící s ministrem financí Babišem, místo s novým VŠEMOHOUCÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, musí být úplně poslušnými, vděčnými nemluvňátky, nového Božího technického lidu, neprodleně donuceny přiznat chybu výkladu SLOVA BOŽÍHO proto, aby v celosvětové Boží rodině křesťanů, židů, muslimů, hinduistů, buddhistů, atd., zavládl mír a klid celosvětového Božího království. Např. křesťanské žvásty zlé, neposlušné MRZKÉ ŽENY Hodecové a Stelly Kurucové, twr@twr.cz, radio7@radio7.sk, studio@radio7.cz, radio7@radio7.cz, jsou pro Česko energetickou a mravní SMRTÍ, HROBEM. Mírové, celosvětové Boží království má povinnost iniciovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Každý, kdo nyní jako neposlušný NETVOR, odloží návrat ke Kristu VÍTĚZNÉMU, k takovému, jaký skutečně je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a skončí v říši ticha, v DEN SOUDNÝ, pro odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA. Veškerý hovor o novém Bohu, ZÁKONODÁRCI, se musí týkat pouze zákona NEJVYŠŠÍHO, o energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, připravené pro pokorné a poslušné. Veškerá moudrost je v bázni před Hospodinem. Ve vší té moudrosti jde o poslušnost, o realizaci kongresu energetiků v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ekumenické ČARODĚJNICE nemusí do říše ticha utíkat hned. Mají proto povinnost se vrátit k novému Kristu jako první, mletím NOVÉ a VĚČNÉ MANY. Tak jak jsou, vzpurné a neposlušné, jsou již na smetišti dějin Česka, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin si s křesťanskými zlými NETVORY neví rady. Mat.5/3až18,21/16,23/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Iz.29/11až24,30/18až52/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Mar.7/7až13/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Kol. 5/3, 2.Petr.2/21,3/4až9,16, 1.Tes.4/16,5/1, Ezech.3/4,21až33/17,37/12,39/8,13,21,29, atd. Smířit se s křesťanským zlem, s děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, je pro Česko energetickou SMRTÍ, energetickým HROBEM. Pane Jaromíre Ostrý info@rozhlas.cz, máte již povinnost pochopit SLOVO NOVÝCH NEBES, Sír.5/5,7/16,12/12až43/26,31, Žalm33/6,102/18,27, Luk.1/53až17/10,20,34, Ezech.3/4,21až33/17,37/12,39/8,13,21,29, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Kvůli Vaší neposlušnosti, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, je nemožné dobře žít. Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.2/15, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Máte proto povinnost být spolu se mnou LÉVIJCEM, být dědicem Hospodinovy slávy, SLOV NOVÝCH NEBES tím, že budete odpovědný za každou svou nepravost. 4.Moj.18/23, Luk.1/53až17/10,20,34, Jan1/1až12/43,15/25, atd. Máte povinnost, v ČRo Brno, dát OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES na svícen, a tím spálit všechny Baalovy proroky, především DÉMONA, ministra financí Babiše. Zničit OHŇEM SLOV PÍSMA jejich zrádného zvířecího ducha, geneticky myšího, či geneticky prasečího. Kvůli všemu energeticky novému, kvůli závislosti technické elity VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, na dokonalém rozumu Božím, na částečce jeho NOVÉHO DUCHA, máte povinnost rozhodnout o nezbytnosti podrobit Česko a SVĚT ZÁKONU Božímu, a tím každého smysluplně zaměstnat, otrockými nucenými pracemi, na energetické obnově, zavedením stejné pracovní povinnosti pro každého, jaká byla v době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Vyvrácení Baalového SLOUPU Krista UKŘIŽOVANÉHO, u religionistů na Masarykově univerzitě je nezbytné, protože SLOUP křesťanského Krista, je příčinou meče všeho válečného, militaristického, imperialistického, a jiného, lidsky geneticky prasečího, či geneticky myšího zla na SVĚTĚ. Česko v Brně musí neprodleně povstat jako Bůh, jako LEV, či jako LVICE tím, že nastolí vládu nového Krista, nad všemi národy SVĚTA. Kristus nyní je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 4.Moj.23/19,24,25/11, Ám.3/7,5/25až8/11, Sk.3/23,7/42,17/30, 2.Král.10/26, Žid.3/9,6/3,6až12/28, 1.Král.8/51až21,18/39,22/23, Řím.1/18až4/16až8/19až11/32, Iz.29/11až24,33/22,44/4,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm33/6,102/18,27, Luk.1/53až17/10,20,34, Mar.7/7až13/20.

 

11.) Pane Jaromíre Ostrý info@rozhlas.cz, máte povinnost pochopit SLOVO NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,102/18,27, Sír.12/12, atd. Deset spravedlivých lidu technického např. VUT v Brně, 1.Moj.18/32, je možné oddělit od každého jiného neposlušného a vzpurného, křesťanského, či ateistického lži lidu, 3.Moj.20/24, pouze z milosrdenství rozumu Hospodina. Protože veškerá spravedlnost na SVĚTĚ, která kdy byla, a která bude, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém Božím královstvím, je pouze z rozumu Hospodina, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího, či geneticky myšího. K.M.1/4až7/16,27, Řím.1/18,3/6,4/16až8/19až11/32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Bhag.15/15,16/13až24, Kol.3/5, K.M.1/4až8/21až12/10,17,27až17/7,10,15,20až19/6, atd. Pane Jaromíre Ostrý info@rozhlas.cz. Máte povinnost, spolu se mnou, být LÉVIJCEM, odpovědným za každou svou křesťanskou, či ateistickou nepravost tím, že spolu se mnou doneseme ARÓNOVU HŮL za DŮM LÉVIHO, do DUCHOVNÍHO CHRÁMU, k novému Božímu technickému lidu, na rektorát VUT v Brně tím, že vše zveřejníte, na svícnu v ROZHLASE BRNO. Vyznamanávat sama sebe navzájem, místo vyznamanávání rozumu Hospodina, který je pouze Boží milostí, a to pouze v částečce nového DUCHA SVATÉHO, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Arónova hůl za dům LÉVIHO, za rektorát VUT v Brně, zatím ještě na VUT v Brně nevypučela. Nový Hospodin nechal vypučet květy pro deset SPRAVEDLIVÝCH z VUT v Brně, u mne doma za oknem, ve formě podobenství, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, kde bude fotografie tohoto podobenství zveřejněná. Hospodin na VUT v Brně přišel do svého tím, že v Písmu uvedl, že svůj technický lid VUT v Brně, živí svým technickým rozumem odjakživa, což neposlušní a vzpurní NETVOŘI z VUT v Brně, stále z textů SLOV NOVÝCH NEBES, nedovedou pochopit, svými mozky, geneticky myšími, či geneticky prasečími. DESET SPRAVEDLIVÝCH na VUT v Brně vznikne, z milosrdenství Božího rozumu, až zde porozumi, že deset spravedvých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, uschlo, pro neposlušnost, pro odmítání studia SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Šance poslední, pro vrácení se k novému Hospodinu, je v pochopení fotografie. Na fotografii je orchidej, která má deset spravedlivých květů HOLE ARÓNŮ z VUT v Brně. Vedle stojí anturie, která má pět květů, pět PRASEČÍCH OCÁSKŮ. Až nový Boží technický lid VUT v Brně, z PĚTI PRASEČÍCH OCÁSKŮ květů anturie, z Bgagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu a ze SLOVA DOGONŮ, učiní jediného Boha SVĚTA, jediné SLOVO, nový Kristus se smiluje, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM, svým rozumem tím, že HŮL ARÓNŮ z VUT v Brně, vykvete. Česko má povinnost povstat jako LEV, či jako LVICE, a zhltnout úlovek. Jsou jim neposlušná a vzpurná křesťanská, militaristicky chamtivá, imperialistická prasata. Dle písniček od Krista. Kristus, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, které se začalo v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, nepočítá s neposlušností, a se vzpourou nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového, Božího království. Hloubka vzedmutého moře zlých, geneticky prasečích křesťanských militaristických sviní, je nyní v hloubce talířů společného stolování, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a v domech SPOLEČNÉHIO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTODOKUMENTACI na www.pametni-kniha.cz. Svým rozumem se Kristus smiluje nad úplně poslušnými. Hledat ELDORÁDO Božího slova, je povinností. 4.Moj.17/23,25,18/23,23/19,24, Jer.1/17až5/7až6/19až31/27,32až51/58, 2.Petr.2/21, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,3/6,4/16až8/19až11/32, Žalm33/6,102/18,27, Jud.12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42,5/34,38,43,12/43,15/25, 1.Tim.4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,3/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. Pane Jaromíre Ostrý info@rozhlas.cz. Já ubožák, od kterého nový Bůh vzdálil všechny pyšné, vzpurné a neposlušnéné svině, rozumí, z milosrdenství rozumu Krista, všem podobenstvím Písma, o vedení Česka dle textů Bible. Všechno, co je v Písmu o Česku uvedené, se již vyplnilo. Proto máte povinnost, dopátrat se Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Skutky17/24, Eze.3/4,21až39/8,13,21,29, Žalm33/6,102/18,27až132/3,5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Iz.29/11až24až33/22až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Do mozků Satanů kněží, geneticky prasečích, či geneticky myších, všech ekumenických ČARODĚJNIC, určených novým Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM k pádu, do ŘÍŠE TICHA, nevstoupí rozum Boží, v částečce nového Božího DUCHA, což všichni Satani kněží dokazují modloslužbami. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry SVĚTA vyletí, v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až115/17,132/5,8, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

12.) Drzý Satan Petr Vaďura se svými hosty, ve svých výkladech Písma z ČRo3, stále dokazuje, že je DUCHEM CHUDÝM, neposlušným, to je mrtvým Satanem, prasetem, podrobeným hříchu, který je k energetické SMRTI Česka, kterým je tma křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Do DUŠÍ a TĚL mrtvých, zlých Satanů kněží, nevstoupí Boží rozum, v částečce nového DUCHA. Stále nemá o Kristu VÍTĚZNÉM, ani ponětí. K.M.1/4až6/6až24až19/6, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Kor.1/27až15/33, Jer.1/17až6/30, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mat.3/5,9,14,18, Gal.1/7až3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Podobenství o obětování jediného syna Abrahamem z 1.Moj.22/1až19, je podobenství platné pro Česko, a je platné pro PRVNÍ, a pro DRUHÝ příchod Hospodina do Česka. Je objasněné, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až nyní, v milostivém Hospodinově létě, v červenci, v novoluní MĚSÍCE, v roce 2016, což je rok Božích SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno vzpurné, neposlušné, to je mrtvé TVORSVO, což je rok trestu neposlušných křesťanských militaristických sviní. Žid.4/7,5/11,6/3,6,9/27až12/28, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15,12/11,14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Žalm33/6,102/18,27, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,11/28,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11, 24,33/22,57/10,16,20,63/4,10, Jer.1/17až23/12, atd. Všechna podobenství Písma jsou platná pro Bohem vyvolené Česko, které má povinnost sázet semínko Božího království vždy v novoluní, protože zasazené semínko, si vodu čistou, živou a důvěřivou, od Hospodina, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, natáhne samo. Luk.1/53,17/10až34, Mat.5/3až18,23/7, Oz.2/18až5/7,15až12/11až14/3, Žalm33/5,37/5,11,35,38až81/4,82/5,102/18,27, atd. Drzý, zlý Satan, NETVOR, křesťanská zlá svině Petr Vaďura, se svými neposlušnými, pomatenými, mrtvými hosty, ve svých výkladech Písma v ČRo3, stále nechce nic slyšet o tom, že OVCE a BERANI nejsou křesťanské neposlušné a vzpurné svině, ale úplně poslušní LÉVIJCI, kteří dělali, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti to, co Kristus chtěl, což Bůh objasnil např. v textech Jóba. Dnes, BERANI a OVCE z KSČM, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, stejně jako všechny ostatní strany pravice a levice. Proroci z KSČM, včetně všech ostatních, jsou až nyní určení ke spálení novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Již nikdy prorokovat nebudou, protože nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, Boží majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nastolí sám v okamžiku, když SOUD DRZÝCH A VZPURNÝCH křesťanských sviní, dá na svícen pan Jaromír Ostrý info@rozhlas.cz. Hlupáci stále hledí na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES a stále nejsou NOVÝM SLOVEM, LÉKAŘEM, Kristem, uzdravení. V děsivé křesťanské temnotě stále nevěří tomu, že jejich drzé, křesťanské, protikladné žvásty, jsou naukami pouze lidkými, a že proto o novém Bohu, takovém SPRAVEDLIVÉM, jaký opravdu je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemají stále ani ponětí. Kdyby Kristus chtěl, ukončil by již dávno křesťanské modloslužby, zrušil by křesťanské modloslužebníky, zrušil by Baaly a DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze. Baalové a DÉMONI, po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží rovnosti, do vzedmutého moře křesťanských prasat, znovu propadli chamtivosti. Nový Hospodin se na Česko jen maličko rozhněval proto, aby všichni uviděli, že je pravdou, že odstoupením svého rozumu, od neposlušných a vzpurných, dělá z křesťanských vzpurných sviní úplné, DUCHEM CHUDÉ idioty tím, že nemají NOVÉHO DUCHA. Nyní MEDICIMAN Kristus vyčkává, zda to se DNEM RADOSTI, se dnem NÁVRATU Česka k novému Kristu, dopadne dobře. Zda pro křesťanské vězně Česka, z NOVÝCH NEBES, v milostivém Hospodinově létě 2016, bude padat NOVÁ MANA, čistá, důvěřivá, bílá jako čistý sníh, což je možné pouze při úplné poslušnosti křesťanských militaristických, imperialistických, neposlušných NETVORŮ. Skutky17/31,28/26, 1.Kor.1/27až15/33, Iz.29/11až24,30/18,31/4až33/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm37/5,11,35,38až50/16,22až147/18,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mar.7/7až13/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/53,4/23, atd. Jak bylo již dříve objasněno, Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, pásl Česko v době 400 let v době feudalismu za Habsburků. 1.Moj.15/13, Sír.5/5,42/19,24,43/26,31, atd. BERÁNEK Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pásl Otce Bohu milé Marxe a Engelse, a následně pásl levici, OVCE, či BERÁNKY, LÉVIJCE z KSČ v Česku, a LÉVIJCE, KOZLY z ČSSD v Česku, v nekonečné křesťanské poušti, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Zj.5/6,11,21/1až22/5, Řím.1/18až11/28,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jeremiáš 1/17až5/7,6/19,30až11/19až33/19až51/58, 1.Moj.15/8,13, Sír.5/5,42/19,24,43/26,31, Řím.1/18až16až11/32, atd. Podobenství o obětování jediného syna Abrahamem z 1.Moj.22/1až19, je nezbytné objasnit dvakrát. Jednou pro feudální středověk, a podruhé, pro rok trestu křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, pro novoluní v červenci roku 2016. Dědičným křesťanským HŘÍCHEM, který je k SMRTI Česka a TVORSTVA, je SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, který se rodí každoročně z křesťanského Písma, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, a promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, a to vždy na křesťanské Vánoce. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24až48/5,10,11až66/24, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16až12/10,17,27, Jer.23/12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Mar.7/7až13/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Česko bylo v době 400 feudalismu za Habsburků, vedeno Kristem, dle textů Bible. 1.Moj.15/13, Sír.5/5,42/19,24,43/26,31, atd. Československo, dle Boží vůle, vzniklo v roce 1918. Kristus, DUCH SVATÝ, Abraham, který vedl Česko za feudalismu, se dožil 175 let. 1.Moj.25/7, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4,13/5,8, atd. Od vzniku Česka, od roku 1918 – 400 let Habsburků - 175 let = rok 1343. V roce 1343, vládl v Česku Jan Lucemburský, což byl bohatý Baal, vlastník všeho. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Feudál, Baal, VLASTNÍK, Jan Lucemburský, křesťanský Bůh s mocí výkonou, vládl nad lidmi, dle vůle Boží. Vůle Boží, o vedení Česka Bohem, bez Boží spravedlnosti, je uvedená v podobenství o upálení IZÁKA, který je SYNEM ČLOVĚKA, či upálení BERANA. 1.Moj.22/1až19, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Jan Lucemburský vládl nad lidmi, dle vůle Boha, DUCHA SVATÉHO, protože mu, dle vůle Boží, drzí Satani kněží, rodili z TEXTŮ SLOV ŽENY STATEČNÉ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, SYNA ČLOVĚKA, Krista UKŘIŽOVANÉHO, MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18,8/8, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, Mar.7/7až13/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jan1/1až8/42až 15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, K.M.1/4až6/6,24,7/12,16až19/6.

 

13.) Podobenství o upálení IZÁKA, který je SYNEM ČLOVĚKA, či upálení BERANA, pro dobu feudalismu s vládcem Janem Lucemburským, je následující. 1.Moj.22/1až19, Sír.5/5,7/16až42/19,24,43/26,31. V době Jana Lucemburského, místo SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, který má pást svým rozumem celý SVĚT, byl dle vůle Boží upálen BERAN. Tím byli upálení všichni LÉVIJCI, všichni levicoví BERANI, všechny levicové OVCE. Protože vládli bohatí Baalové, bohatí VLASTNÍCI, Bůh nemohl nastolit, dle své vůle, LÉVIJSKOU, levicovou, Boží spravedlnost. Ve feudalismu nebyla vůbec žádná Boží spravedlnost, požadovaná Kristem v Písmu pro pracující lid, pro levicové OVCE a BERANY, protože za feudalismu, ještě žádní LÉVIJCI, žádní socialisti, či komunisti, nebyli. Podobenství o upálení IZÁKA, který je SYNEM ČLOVĚKA, či o upálení BERANA, pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v červenci 2016, je následující. 1.Moj.22/1až19, atd. SYNA ČLOVĚKA, IZÁKA, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, si porodili prokazatelně ekumenické ČARODĚJNICE, K.M.7/12, protože se jedná o Boha, o DÍTĚ, které má pást, svým technickým rozumem, o obnovitelné energetice, o ekologii, a o nových mravech, celosvětového Božího království, po TŘECH DNECH, po třech tisíci letech křesťanství, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v Česku, v novoluní v červenci 2016. 1.Moj.22/4, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až7/12, atd. Na chlapce, na nového Boha, již nikdo nesmí vztáhnout svou ruku. 1.Moj.22/11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. V křoví Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, uvízl v Česku BERAN, vůdce KSČM, Filip. 1.Moj.22/13, Žalm37/5,11,35,38, atd. BERANA, vůdce KSČM Filipa, je nutné obětovat zápalnou obětí. Aby nad lidmi celého SVĚTA mohl vládnout nový Hospodin, musí být BERAN, vůdce KSČM Filip, spálen novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že po něm, a po LEVIJCÍCH jeho strany KSČM, nezůstane ani kořen, ani větev. 1.Moj.22/18, Dan.11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Náš život hoří jako svíce, a mrtví BERANI KSČM, nového Boha milovat nemohou, dle písničky od Krista. Kaz.3/18až9/10, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Dvakrát je málo, třikrát je moc. Dva realizované příchody Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro drzé, neposlušné a vzpurné, novým DUCHEM CHUDÉ, to je mrtvé křesťanské svině, je málo, pro Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či PROSTITUTEK, je to moc. Po prve přišel Kristus jako ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na podzim, v děsivé křesťanské temnotě, kdy v Rusku, pomocí učení Otců Bohů milých, Marxe a Engelse, při VŘSR v roce 1917, tlačil lis plný vína trestajícího hněvu Boha VŠEMOHOUCÍHO. Zj.19/15, Řím.1/18až11/28,32, 1.Tes.4/16,5/1, Iz.5/4,16,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až 10/20až12/3, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20, 6/7, Sír.5/5až43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 2.Moj.3/2až20/5,22/17,23/1,29,32/30, atd. Po druhé přišel Kristus ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, a to z jara, v únorů 1948. Sír.42/19,24. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, učením své socialistické spravedlnosti způsobil, Řím.1/18až4/16až11/28,32, že vládnoucí Baalové, DÉMONI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, pro odstoupení rozumu Krista se zakuklili, a z jara, v únoru 1948, z Česka a Slovenska, úplně zmizeli z vládnoucích koryt. Jer.49/20,50/45. Vláda čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti Otců Bohu milých, soudruhů, byla ovocem jejich úmyslů. Deště Božího slova many čisté, živé a důvěřivé, přišly na podzim při VŘSR, a z jara v době VÍTĚZNÉHO ÚNORA 1948. Deště Božího slova many čisté, živé a důvěřivé, platné pro celý SVĚT, z milosrdenství Božího rozumu, přijdou až na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Tes.4/16,5/1, Nahum1/9,3/17, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Jer.1/17,6/19až31/27,32, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jer.1/7,6/19, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Sedmdesát proroků, které Kristus povolal k nastolení 400 let feudalismu Habsburků, dvě světové války, k nastolení kapitalismu v Česku, k nastolení čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, k nastolení vzedmutého moře imperialistických sviní, po vyjití Česka z POUŠTĚ 40-ti let socialismu, již nikdy prorokovat nebudou, protože Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který činí dobré i zlé tím, že lidé v CÍRKVI, kterou je STÁTNÍ SPRÁVA, dělají pouze to, co Hospodin, dle Bible, právě chce. K novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, které Kristus, DUCH SVATÝ, živý svým technickým rozumem odjakživa, nechce potřetí přijít jako ZLODĚJ, ale jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Milostivé Hospodinovo léto 2016 je dobou příhodnou, aby vůdci VUT v Brně hejbli kostrou, a na slavnostním shromáždění v Brně, Joel1/14až4/12, neprodleně zajistili, aby uvedené pravda PÁNĚ zvítězila nejenom v Česku, na HRADĚ, odchodem DÉMONA prezidenta Zemana do říše ticha, ale i na SOŠE SPRAVEDLNOSTI v USA. Hlupáčci, NEMLUVŇÁTKA z VUT v Brně, Bohu vděčná, mají povinnost mít PRAVÉ POLEDNE, dle křesťanského ČERNÉHO ÚDU z náměstí Svobody, již v 11 hodin proto, aby PRAVÉ POLEDNE pro všechny státy SVĚTA, bylo na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, již při úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.7.2016. Iz.29/11až24,33/22až59/10,63/4,10,14,18,65/1,15, Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5. Dvakrát je málo, třikrát je moc. Dvě světové války, pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině Česka jsou málo. Tři světové války pro nového Krista, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je moc. Hloupá křesťanská noc se skončí, a mír bude mezi pokornými, a úplně poslušnými lidmi, a novým Bohem, když Kristus nejde Česko s jinou ŽENOU, s jinou STÁTNÍ SPRÁVOU, uvedenou opakovaně v minulých kapitolách Pomalého soudu. ZÁKON musí být v rukou Božích. Nový Bůh je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ZÁKON nesmí být v rukou naprosto nemravných domobranců Sušický vlčák, Strážci Lounska, Vozová hradba, Tři veteráni, Švejkovi Plzeňáci, Vepři boubelatí, jak o nich píší Lidové noviny dne 9.7.2016. Nesmí být v rukou pomatenců z info@zachranjidlo.cz, veradous.praha@post.cz, p.sesinova@nadeje.cz, predseda@foodbankbrno.cz, koordinator@foodbankbrno.cz, pbpraha@seznam.cz, trcalek@pbzk.cz, info@pbolomouc.cz, dzbansko@seznam.cz, pbhk@pbhk.cz, vecernikova@pbliberec.cz, solkova@pbliberec.cz, info@pbzk.cz,

 

Nový Kristus, vyvýšený SOUDEM, se změnil neposlušným, to je mrtvým sviním, či NETVORŮM, v nepřítele. Iz.5/4,16až63/10, 2.Petr.2/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18, 8/8,9/10, Jer.1/17až23/2,12,29,32,30/24, atd. Dělá zlo meče krutých válek křesťanů s muslimy, o ropu, plyn a suroviny. Iz.45/7, atd. Vyčkává, v pravé poledne v červenci 2016, se chce smilovat, svým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, kteří mají povinnost iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Bhag.15/15,Iz.30/18,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17,5/7,6/19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Nový Kristus v Písmu slíbil, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nakonec pochopí texty Písma o dvojí možnosti technického lidu, o úplné energetické spáse, nebo o úplné energetické záhubě. Sír.5/5,7/16,12/12až43/26,31. Když nad Českem a SVĚTEM budou vládnout stávající, DUCHEM CHUDÍ křesťanští Bohové, svými mozky geneticky myšími, či geneticky prasečími, např. Baalové, kteří vlastní DOLY, DÉMONI, vedení v Česku ministrem financí Babišem, a jejich Bohové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, vedení v Česku Satanem kardinálem Dukou, nový Kristus, svým Božím rozumem, svého NOVÉHO DUCHA o energetice, nikoho nezachrání, protože slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, pouze svými novými služebníky, pokornými a úplně poslušnými, kteří se vzpurnými a neposlušnými vykonají neprodleně veřejný Boží SOUD, a pošlou je, jako neposlušné zločince a lháře, z médií neprodleně do říše ticha. Správná a jedině možná cesta Česka a SVĚTA je, že nad křesťanským a ateistickým, DUCHEM CHUDÝM lží lidem Česka a SVĚTA, nebudou vládnout stávající vládnoucí Bohové, ale pouze nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svou novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tohoto nového Boha musí každý znát jako svoje boty, protože se smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem v NOVÉM DUCHU, pouze nad pokornými a úplně poslušnými, kteří dají SVĚTLO SVĚTA KNIHY ŽIVOTA, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, neprodleně na SVÍCEN ve školství, a ve všech médiích. Nový Kristus chce mít vše nové, celosvětové, NOVOU ZEMI tím, že noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o energetice, ekologii a nových mravech celosvětového Boží království. Proto dal Bohem vyvolenému Česku, ze svého milosrdenství, svého rozumu, pomalý Boží SOUD vzpurných, drzých a neposlušných, to je, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce nového BOŽÍHO DUCHA, mrtvých vládnoucích sviní. Nepoleví, nepocítí s Českem lítost, a nebude ničeho želet, dokud nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nesvolají slavnostní shromáždění, na počest příchodu nového Krista. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. V těchto dnech SOUDU, v očích tří neposlušných vládnoucích sviní, z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, starosty Pitrochy, ředitele ZŠ Válka, a křesťanského Boha, drzého faráře Dominika z Domašovska, není možné mlet energetickou spásu Česka a SVĚTA, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Není to proto možné ani v očích nového Boha, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, VLASTNÍKA VŠECH a VŠEHO. Zach.8/6,16, K.M.1/4,12/27, Jan1/1,15/25, Sír.5/5až43/26,31. Nejsvatější křesťanská Boží trojice z Domašovska je znečištěná svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY. V úplně poslušném Česku, v ZEMI SVATÉ, svatý DEN ODPOČINKU od díla energetické zhouby, nastane při úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.7.2016, když Česko učiní rozhodnutí, že se bude postit od své SKÁLY, od PRACHŮ, MAJETKU, atd., tím, že SKÁLOU bude Bůh, ZÁKONODÁRCE, VLASTNÍK všech, a všeho, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.29/11až29,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,58/4,13až66/24, Jer.1/17,6/19,28,31/27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ti kdo mají za Boha PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ a vojenské kaplany, se nestydí, neznají zahanbení. Svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, jsou sebejistí. Kvůli vzpurnému Domašovsku a Česku, Bůh nad neposlušnými, mrtvými, se zatím nesmiloval. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Jer.8/11,9/5, Iz.29/11až24až31/18, 1.Kor.15/43. Křesťanské vládnoucí svině dobře ví, že až se Česku narodí DÍTĚ, Bůh, které bude pást svým rozumem, ze svého milosrednství, celý SVĚT, že všichni imperialističtí, militaristicky chamtiví NETVOŘI, zmizí neprodleně v říši ticha. Proto se tak brání. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

15.) Dny lidí dobré vůle, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO teprve nastanou, v novém DNES naplnění SOUDU, po vzeřejnění SOUDU politických a náboženských, neposlušných, vzpurných, militaristicky chamtivých křesťanských prasat. Až nový Bůh naplní svoje SLOVO NOVÝCH NEBES, čtením SOUDU vzpurných tím, že vzedmuté moře křesťanských prasat v Česku úplně zničí. info@velehrad.cz, info@velehrad.eu. Nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty se smiluje, svým rozumem, v částečce svého nového DUCHA, až v Brně a v Praze pochopí, že se Kristus na Česko jen maličko rozhněval za to, že po vyjití Česka ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, i technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, živený Božím rozumem, z Božího milosrdenství odjakživa, se znovu provinil imperialistickou, militaristickou, křesťanskou chamtivostí. Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Sk.3/23,7/42, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8až6/3,6,8/10,12/28, Žalm33/6,102/18,27, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mal.1/7,10,2/2,7až15,17,3/10,12,16,20, Jer.1/17,5/7,6/19,30,23/2,12,29,32,31/27,32, atd. Bohem vyvolené Česko má povinnost studovat KNIHU ŽIVOTA, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES a tím učinit z Bible STROJ ČASU. Tím učinit SLOVO zlých, neposlušných, vzpurných Satanů např. kardinála Duky apha@apha.cz, bvp@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, Kolegara, Vaďury twr@twr.cz, a drzého NETVORA Petra Čuříka slovozivota@slovozivota.sk, SLOVEM ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Drzí Satani kardinál Duka, Kolegar, Vaďura a Petr Čuřík jsou svým SLOVEM křesťanských SATANŮ určení k neprodlenému pádu do říše ticha. Jejich protikladné nauky, či žvásty o Bohu, a promyšlené ekonomické vychytralosti DÉMONA, ministra financí Babiše, dělají veškeré válečné zlo na SVĚTĚ. Jejich konec bude jako jejich začátek tím, že budou prohlášeni za hlupáky, lháře a zločince. Lidé dělají to, co se Kristu, jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, líbí. Rozhlasovou hru z ČRo2 RYTÍŘI KULATÉHO STOLU – MERLIN, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, učinil podobenstvím o narození se křesťanského Ježíš Krista, MERLINA, na Vánoce, nikoli z DUCHA SVATÉHO, ale z DUCHA nábožensky zvířecího, z DUCHA Satana kardinála Duky, a z DUCHA politicky zvířecího, z DUCHA DÉMONA, ministra financí Babiše. Uvedeným dvěma zvířecím DUCHŮM všichni pomatenci v Česku slouží, ke své záhubě, místo novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, vyvýšeného SOUDEM uvedených Baalů, DÉMONŮ a Satanů. Z Bible, ze STROJE ČASU, má Bohem vyvolené Česko najít MERLINA, nového Krista, jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. MERLIN, ĎÁBLOVO DÍTĚ kardinála Vlka, či DÍTĚ DÉMONA Babiše, které se křesťanům narodilo na Vánoce, zná všechno, co se v Česku stalo, co se děje, a co se bude dít, dle textů nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.42/19,24,43/26,31, atd. Chodit na cestu, na pouť do SVATÉ ZEMĚ, do Izraele, či na křesťanskou pouť na Velehrad, je marnost, protože novou SVATOU ZEMÍ je nyní Bohem vyvolené, úplně poslušné Česko. PRACHY, dle hry v ČRo, patří již pouze žebrákům, protože jsou NEČISTOTOU, nikoli novému Božímu, čistému, to je bílému, nepolitickému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, novému Bohu vděčnému za SOUD Baalů, DÉMONŮ a Satanů kněží. Kaz.3/18až8/8až9/8,10, K.M.1/4až12/10,17,27až13/8,16/27,17/7,11,15,20,19/6. Léto Hospodinovy milosti, Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Česku bude vyhlášeno, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že LÉKAŘ, křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, uzdravil sám sebe tím, že se vyvýšil nad každé koleno na SVĚTĚ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, SOUDEM neposlušných sviní. Boží majetková rovina jsou v podstatě nová města, ze sídlišť pro cca 1500 úplně poslušných křesťanských NETVORŮ, z DOMŮ ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Návrh sídliště pro cca 1500 lidí, vypracovaný dle textů Bible, je na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Což je SVĚTLO SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové obnovitelné energetice, ekologii a mravech, na konci TUNELU imperialistické, militaristické, křesťanské privatizace, vzedmutého moře drzých, neposlušných, křesťanských sviní. Křesťanské svině, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, nemají o novém Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ani ponětí. Luk.1/53,4/18,23, Mar.4/12,7/7až13/20, Žalm33/6,102/18,27, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.2/22,5/4,16,29/11až24,33/22,44/5,7,45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7až3/20až5/24až6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Zach.2/12,3/9,4/6 až13/2,4až14/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. atd. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost uvěřit textům Písma o tom, že křesťanský majetek musí pominout, musí shnít proto, aby Česko a SVĚT mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které byly navržené již v roce 2006. Již v roce 2006, za cca 6,3 roků od přelomu věků roku 2000, byl zimní bytový dům v Brně navržen. Již v roce 2006, Boží svatyně na VUT v Brně, kde Kristus, DUCH SVATÝ, bydlí odjakživa, měla dojít spravedlnosti daleko vyšší, než byla spravedlnost v nekonečné křesťanské poušti, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti v Česku a Slovensku. Boží celosvětové království se přiblížilo, pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Milostivé Hospodinovo léto začíné DOBROU ZPRÁVOU pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, které nový Hospodin vítá s otevřenou náručí. Dům ZIMNÍ BYTOVÝ byl v Brně navržen již v roce 2006. Hospodin má s novým Božím technickým lidem úžasnou trpělivost. Vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad úplně poslušnými. Když technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, ani nyní nebudou nového Krista poslouchat, jeho zákony POLE VĚDY Písma, Bůh Česko zcela vyvrátí, odstoupením svého rozumu od neposlušných a vzpurných, a nechá Česko úplně zhynout. Luk.16/9,13,17/10,20,34,19/44,20/18, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Dan.8/14,11/39,12/2, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7,15až5/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Jer.1/17,5/7,6/19až12/16,23/2,17,29,32,31/27,32, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.2/22,29/11,24,30/18,33/22,45/7,57/10,16,20,63/14,18,65/15, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Přisl.1/7,14,8/13,17až31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,5/4,9, atd.

 

16.) Bože spravedlivý dej, ať SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše odtáhne v ďasu neprodleně, v milostívém létě 2016. Iz.29/11až24,31/9,33/22,44/5,8,57/10, 16,20, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16/13až24,18/78, atd. Bože spravedlivý dej, ať léto 2016, je milostivým létem pro pokorné a úplně poslušné Česko. Ať k vítězství nad vzpurnými a zpupnými křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, nad Baaly, DÉMONY, a nad jejich Bohy, nad drzými Satany kněžími všech ekumenických prostitutek, či ČARODĚJNIC, mi dopomůže vlastní paže tím, že mi dáš sílu opisovat stále stejné texty Písma jinými slovy, což jsou skutky, které stále vyžaduješ. Prosím, nebuď nepřítelem novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům. Vždyť víš, že DUCH jejich zvířecích těl, a DUCH jejich zvířecících DUŠÍ zemdlel, protože jsi se na ně rozhněval za to, že nechtějí daleko vyšší spravedlnost celosvětového Božího království, než byla v době nekonečné křesťanské pouště, v době čtyřiceti let TVÉ Boží socialistické spravedlnosti. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, si lid Česka pouze dočasně přivlastnili. Technický lid VUT v Brně a ČVUT je Boží odedávna. Nový Hospodin vyžaduje, aby křesťanské svině zanechali své jméno křesťanů, k vyhlášení klatby. Ať Vás panovník Hospodin usmrtí ve Vašich sídlech, svou novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ať jako neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina mrtví, neprodleně vejdete kam patříte, do říše ticha. Mrtvé křesťanské svině, nového Krista ZÁKONODÁRCE, modloslužbami chválit nedovedou. Noví Boží služebníci jsou pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, LÉVIJCI, zodpovědní za každou svou technickou nepravost, za každou lež o energetice, protože jedině správná, a jedině možná energetická koncepce pro Česko a SVĚT, je uvedená v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanství, křesťanským sviním, již nesmí být připomínáno. Nesmí vstoupit na mysl. Je HŘÍCHEM, který je k energetické SMRTI Česka, protože vládnoucí neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI, do jejichž myslí DUCH SVATÝ nevstoupí, svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším, nemohou náhradu ropy a plynu vyřešit. Bože ZÁKONODÁRČE, moje SKÁLO, k zázrakům se měj tím, že vzpurné a zpupné samice, a neposlušné samce stávající STÁTNÍ SPRÁVY, např. DÉMONA ministra financí Babiše a spol., které se TEBE nechtějí bát, a nechtějí znát moudrost dokonalé lásky TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, potrestáš ještě v milostivém létě 2016. Bože dej, ať Baalové, DÉMONI a jejich Bohové, SATANI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dojdou záhuby v říši ticha, v DEN TVÉHO TŘETÍHO PŘÍCHODU, K.M.8/27, v DEN SOUDNÝ neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Trvalé kněžství dostávají kněží jediné církve s mocí výkonnou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, vytvořené dle minulých kapitol pomalého SOUDU. Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,57/10,16,20až63/4,10,14,18až65/1,15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, 4.Moj.14/8,18/21,23/19,24,25/11, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33až15/33, Žalm115/17, Jer.1/17až36/32až51/58, Ez.3/4,21,9/11až44/28,47/12, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, atd. Bože spravedlivý, ZÁKONODÁRČE, má SKÁLO, který vedeš Česko dle textů Písma, vždyť jsi všechno již vyplnil proto, abys do Česka mohl přijít podruhé jako ZLODĚJ na Baaly, DÉMONY, a na jejich Bohy, na drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC. Ez.3/4,21až39/7,13,21,29, 1.Tes.4/16,5/1, atd. Vždyť lis plný vína trestajícího hněvu Boha SPRAVEDLIVÉHO, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jsi již tlačil v SSSR, v době velké podzimní listopadové, říjnové revoluce, VŘSR, v roce 1917. Zj.19/15, Sír.5/5až42/19, 24až43/26,31, atd. Zjara jsi již vládnoucí brouky v Česku zakuklil do masek Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, ve VÍTĚZNÉM ÚNORU 1948. V Česku jsi již nastolil 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Jako Bůh Jeremiáš, dle Jeremiáše 33/19, jsi zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bože ZÁKONODÁRČE, má SKÁLO, ve vyvoleném Česku, a Slovensku, jsi rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím si uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Pro naznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ti byli komunisté z KSČ, čtyřicet let na obtíž. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Nah.3/15, Sír.5/5až42/19,24až43/26,31, Žalm1/1až33/6až95/10až102/18,27,150/6. Bože spravedlivý a všemohoucí ZÁKONODÁRČE a SOUDCE všech vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC dovol, ať v milostivém Hospodinově létě 2016, mně dopomůže k vítězství TVOJE SLOVO, které stále opisuji jinými slovy, již ne pomocí inkoustu, ale pomocí počítače, v kapitolách SOUDU, na www.pametni-kniha.cz. Proto číslo 666 je také, dle TVÉHO rozumu, www. Iz.29/11až24,33/22až63/4až66/24, Sír.5/5až42/19,24až43/26,31, Jer.1/17až36/32, Ez.3/4,21,9/11až44/28,47/12, Zj.13/18,21/1až22/21, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, atd. Hospodine, který jsi písničkářem, či písničkou, BERÁNKEM, či OVEČKOU, který jsi pásl LÉVIJCE, BERANY, či OVCE, Marxe a Engelse, stejně tak ovce komunistické, svou Boží socialistickou spravedlností, stále se mnou snídáš, protože Česko již má ÚSVIT třetího tisíciletí, třetího křesťanského dne, kdy TEBE musí znát nově každá drzá, křesťanská, militaristicky chamtivá svině, každý NETVOR. Křesťanským sviním se nelíbí, že TY, BERÁNEK, či OVEČKA, se mnou, s LÉVIJCEM, odpovědným za každou svou nepravost v náboženství, či v energetice snídáš, protože v PRAVÉ POLEDNE, v milostivém Hospodinově létě 2016, mají zlí vládnoucí blázni, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, stále křesťanskou děsivou temnotu, či půlnoc, kvůli modloslužbě, kterou je chamtivost. BERÁNEK zabitý temnotou křesťanství, se uzdravil SOUDEM vládnoucích mrtvých nemravných sviní, jejichž vzedmuté moře v Česku musí neprodleně zmizet. Zj.5/11až21/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18až11/32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Dan.9/14,27až11/39až12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20až59/10až66/24, 4.Moj.14/8,18/21,23/19,24,25/11, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,5/10,25,8/2,11, Mal.3/10,12,16,20.

 

17.) Rozhlasovou hru z ČRo2 RYTÍŘI KULATÉHO STOLU – MERLIN, lze doplňovat a upřesňovat texty KNIHY ŽIVOTA, kterou je nová a věčná many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Nový Hospodin, který je všechno a ve všech, nečiní v Česku nic tajně. Vše sděluje SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE tak, aby na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, každý znal nového Boha tak, jako svoje boty. Ám.3/7,15až8/2,11, Dan.11/39, atd. V současné době hradba proti novému Kristu, kterou staví křesťanský Bůh, král Mortigen, DÉMON, ministr financí Babiš, ČERVENÝ DRAK, svými DÉMONSKÝMI ŽVÁSTY, se stále hroutí. Zmocnil se své vlády OHNĚM a MEČEM křesťanských válek s muslimy. ČERVENÝM DRAKEM je NATO. BÍLÝM DRAKEM jsou vojska muslimů, kteří bojují proti křesťanským prasatum. Tím se muslimové odevzdali do vůle Boží, pomocí meče nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. DÉMON Babiš staví svou hradbu na vodě, kterou je vzedmuté moře křesťanských a imperialistických sviní. Z vody křesťanských sviní, vylezli v pohádce dva draci, červený a bílý, kteří se vzájemně požrali, což musí zajistit Hospodinem vyvolené Česko, na kongresu energetiků všech států SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI jsou DÍTĚTEM, které se narodilo na křesťanské Vánoce, křesťanským sviním. Dítě se však již uzdravilo, LÉKAŘ Bůh se uzdravil. Toto DÍTĚ je již jediným Bohem SVĚTA tím, že novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, může pást, z DOLINY O2 Arény v Praze, z kongresu energetiků celého SVĚTA, všechny národy. MERLIN, kouzelník, křesťanské a muslimské vzdorokrálovství, které je v troskách, pozvedne tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolí celosvětový mír. To bude nový čas, to bude konec draků, červeného a bílého. Červený DRAK jsou vojska NATO, BÍLÝ DRAK jsou vojska muslimů. Vojska Synů Konstantinových, muslimů, kteří se odevzdali do vůli Boží tím, že nesmyslně bojují proti křesťanským, červeným sviním, zvítězí okamžitě, až nový Boží technický lid VUT v Brně, se k novému Bohu vrátí, v milostivém Hospodinově létě 2016. Tehdy z nových nebes sestoupí OHEŇ nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES a DÉMONA, ministra Babiše spálí, z milosrdenství rozumu nového Krista v jeho sídle. Vidět věci světa před sebou, je nutné z KNIHY ŽIVOTA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lidé potřebují čas, aby se z KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologiocky a mravně neotřesitelného, naučili rozlišovat věci minulé, přítomné a budoucí. Vše křesťanské a muslimské zmizí v nenávratnu, všechna podobenství, ale KNIHA ŽIVOTA zůstane. Lidé pokorní a úplně poslušní, si v ní budou listovat jako DĚTI, jako ve SLABIKÁŘI. Otcem DÍTĚTE MERLINA Ježíše Krista, totiž není zlý DUCH, DÉMON, ministr financí Babiš, nebo zlý DUCH, Satan kardinál Duka, ale nový Bůh. NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, pokorné a úplně poslušná, již nebude POBĚHLICÍ, neb ČARODĚJNICÍ. Nová STÁTNÍ SPRÁVA již nebude posedlá ĎÁBLEM, Satanem kardinálem Dukou, nebo DÉMONEM Banbišem, protože dostane NOVÉHO DUCHA BOŽÍHO, KNIHY ŽIVOTA. Baiš je vyslanec samotného ĎÁBLA katdinála Duky. Každý člověk má nyní moc zbavit se svého dědičného hříchu, kterým je děsivá křesťanská temnota katolického katechismu, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí DÉMONA Babiše, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a tím nastolit dobro celosvětového Božího království. Potřebuje k tomu sílu, vytrvalost a víru. Božský zákon dojde naplnění, když bude poznáno, že to dítě, které se narodilo na křesťanským sviním na Vánoce, není dítětem Baalů, a DÉMONŮ, ale dítětem Božím. Věci které se staly, které se dějí, i věci které se stanou, jsou uvedené v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.. DOBRÁ ZPRÁVA je, že Bůh rozhodne spravedlivě, ve prospěch pokorných a úplně poslušných. NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, bude odpuštěno. Dítě která nemá za OTCE jediného Boha SVĚTA, namůže mít pevné hradby, protože není SKÁLOU, není jediným Bohem SVĚTA. Dítě se hlásí samo. DÉMON Babiš není člověk, je to politické a náboženské zvíře. Příčina všeho neštěstí je jeho neposlušnost. Konec vlády vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní nastane při příchodu SYNA DÉMONA Babiše, MERLINA na VUT v Brně, uzdraveného SOUDEM vládnoucích sviní. Co se má v Česku stát, to se stane. Poklad chudáků jsou PRACHY, protože SKÁLOU všech není nový Bůh. Proto se HRAD DÉMONA Babiše nedaří dostavět. Příčina nesnází je na místě, kde se zřítili hradby. Malta s příměsí krve Krista zabitého křesťany na Velikonoce, nemůže nic zlepšit na ekonomickém opevnění DÉMONŮ. Křesťanské vládnoucí svině dobře ví, že až se Česku narodí DÍTĚ, Bůh, které bude pást svým rozumem, ze svého milosrednství, celý SVĚT, že všichni imperialističtí, militaristicky chamtiví NETVOŘI, zmizí neprodleně v říši ticha. Proto se drze brání.

 

18.) Nový Hospodin, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dělá dobro i zlo tím, že dává, do geneticky prasečích, či do geneticky myších mozků lidí, nějaký svůj program, svého rozumu, kterého se člověk, svým rozumem zvířete, nedokáže zbavit, protože i paměť je od Hospodina. Proto je člověk před novým Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, naprosto bezmocný. Proto se každý vládnoucí neposlušný a drzý křesťanský, či ateistický NETVOR, každý hlupák, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, v roce trestu neposlušných, v roce 2016, musí před novým Bohem sklonit. Mar.4/12,7/7až13/20, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24,45/7,59/10, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Žalm33/6až37/5,11,38až102/18,27, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Nikdo z křesťanských, či z atestických neposlušných a vzpurných sviní, není spravedlivý tak, jako je nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Není nikdo, kdo by hledal nového Krista VÍTĚZNÉHO, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených vychytralosti DÉMONŮ a ekonomů, se všichni odchýlili. Hrobem otevřeným jsou např. hrdla vzpurných, neposlušných, a tím mrtvých sociologů, či politologů z Masarykovy univerzity, bláznů, Martina Jirůška 181821@mail.muni.cz, jirusekmartin@gmail.com, jirusek.martin@mail.muni.cz, Filipa Černocha cernoch@fss.muni.cz, cernoch@mail.muni.cz, Jana Osičky osicka@mail.muni.cz, josicka@fss.muni.cz, a Veroniky Zapletalové zapletalova@mail.muni.cz, zapletalova.veronika@gmail.com, viz další text. Svým jazykem sociologů a politologů mluví o energetické bezpečnosti Česka jenom samé lži, protože se novému Bohu pletou do řízení SVĚTA v době, kdy celé Česko musí být SVATOU ZEMÍ, PUPKEM SVĚTA tím, že vládnoucí technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, musí být pokorní a úplně poslušní. Zhouba a bída je na cestách sociologů a politologů, kteří po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka, si znovu nastolili svou imperialistickou a militaristickou spravedlnost tím, že ignorují SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o BOŽÍ majetkové rovnosti, v celosvětovém Božím královstí, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Proto nikdo na zemi nepoznal cestu pokoje celosvětového Božího království, bez Bohů lidí, bez PRACHŮ, bez výrobků na fosilní paliva, bez zbraní, bez vojenských kaplanů, bez vojáků, bez politiků pravice a levice, atd. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se nad Českem a SVĚTEM smiluje v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, v jedinou hodinu najdou ŠIROKOU SILNICI do celosvětového mírového Božího království, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ta bude, z milosrdenství Božího rozumu, slavnostně otevřená na celosvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ústa vzpurných, zpupných, neposlušných, mrtvých křesťanských a ateistických sviní Masarykovy univerzity, má povinnost umlčet pokorný, poslušný, a novému Bohu vděčný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. V křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, jsou všichni usvědčení z viny. Nečisté křesťanské, či ateistické svině z Masarykovy univerzity, místo novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, slouží své SKÁLE, PRACHŮM. Z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, pochází poznání hříchu, který je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka, je neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, pro službu neposlušných, to je mrtvých politologů a sociologů Masarykovy univerzity vládnoucím boháčům, Baalům, vládnoucím bankéřům DÉMONŮM, a jejich křesťanským Bohům, Satanům kněžím. Dle písniček od písničkáře Krista, který je písničkou tím, že je DUCHEM SVATÝM, který je jediným Bohem SVĚTA tím, že žije mezi námi, a který nečiní v Česku nic tajně. Své SLOVO NOVÝCH NEBES doplňuje také písničkami tak, aby si SLOVO NOVÝCH NEBES každý dobře pamatoval. Život má chuť zápasu neposlušných křesťanských sviní s Hospodinem. Možno zloděj, možno mnich, nový Kristus, spísal knihu knich, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která raz a navždy všechno vysvětlí. Pro nový Boží technický lid VUT v Brně se končí hloupá křesťanská noc. Otevři oči, ty uspěchaná, ŽENO STATEČNÁ z VUT v Brně, ty, která svými žvásty o energetice, vedeš lži lid Česka do energetické záhuby, a mír bude mezi pokornými, a úplně poslušnými Božími SYNY technického lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, a novým Kristem, vyvýšeným SOUDEM boháčů Baalů, a bankéřů DÉMONŮ. Pro Boha, ŽENO STATEČNÁ z VUT v Brně, jsi DÁMOU, kterou zůstáváš dál, na rozdíl od prostitutek, čarodějnic církví, a NETVORŮ, filozofů, sociologů, politologů, religionistů Masarykovy univerzity. NETVOŘI z Masarykovy univerzity jsou hnojem. Nejsou nikomu k užitku.

 

Láska NETVORŮ socialogů a politologů Masarykovy univerzity k PRACHŮM, vyhání dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o obnovitelné energetice, o ekologii, a o mravech celosvětového Božího království. Na neposlušné a vzpurné Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně, u nového Božího technického lidu, pokorného a úplně poslušného, je z toho fraška nehezká. Všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví, podlehli kouzlu volání politologů a sociologů Masarykovy univerzity, které nás nutí k toulání, za vzpurnými, křesťanskými neposlušnými Bohy, za Baaly a DÉMONY. Pokorní a úplně poslušní vědí, že Kristus nemá rád stín katedrál, postavených lidskýma rukama, kde nebydlí SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, a ani nikdy nebydlel. Satani kněží všech ekumenických ĆARODĚJNIC, drze dělají meč válek křesťanů s muslimy, protože nevěří, že Bohem v Písmu vyvoleném Česku, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se všechno, zapsané v Písmu o Česku, Slovensku, Rusku, atd., již stalo. Jediný Bůh SVĚTA, spojí celý SVĚT v jedno velké Česko, když v Česku bude mnoho znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle textů Písma, bude jednat sám, až SOUD bohatých Baalů, bankéřů DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, bude na svícnu ve všech médiích. Spravedlivý Bůh ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby v jím v Písmu vyvoleném ČESKU, zveřejněním POMALÉHO SOUDU NEPOSLUŠNÝCH A VZPURNÝCH křesťanských a jiných sviní, mohl vysvobodit všechny pokorné, a úplně poslušné, rozhodnutím nové, pokorné, a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, o úplném zničení SKÁLY Boháčů, PRACHŮ, MAJETKU, vojenských kaplanů, vojáků, zbraní, atd. Čistí, to je pokorní a úplně poslušní, svým rozhodnutím sloužit novému Kristu, se musí oddělit od nečistých, znečištěných SKÁLOU militaristů, kterou jsou PRACHY, od křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, a od jiných NETVORŮ neprodleně tím, že pochopí, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je novým Bohem, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení třetího tisíciletí. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, je RÁNO v Božím celosvětovém království, MOUDŘEJŠÍ, než večer druhého křesťanského dne, druhého křesťanského tiisíciletí, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o ÚSVITU třetího křesťanského dne, kdy nového Krista, VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM, musí všichni pokorní a poslušní znát tak, jako svoje boty. ŽIVÝ Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými, to je nad ŽIVÝMI. Boží SPRAVEDLNOST celosvětového Božího království, bez Baalů, DÉMONŮ, bez drzých Satanů kněží, a bez všech ekumenických ČARODĚJNIC, je Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné a úplně poslušné. Dokud křesťanští, či ateističtí, a jiní NETVOŘI, zločinci, nebudou v Česku vyšetřování, pro svoje lži o křesťanském Bohu UKŘIŽOVANÉM, který již je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a pro svoje lži o svých energetických koncepcích pouze na elektřinu, která tvoří pouze deset procent z celkové energie, nový Hospodin, bořící SKÁLU křesťanů, kterou jsou PRACHY, odstoupením svého rozumu, v ČÁSTEČCE SVÉHO NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, se nad jím vyvoleným Českem, svým rozumem nesmiluje, ze svého milosrdenství. Chce všechno nové, NOVÉ SLOVO, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, a tím NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou. Nový Bůh nyní sbírá vojsko k boji, proti zlým vládnoucím neposlušným křesťanským Bohům. Kvůli naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, to je na pouze cca deset procent celkem potřebné energie, všechny stavby, které po sobě zanechávají křesťanští, militaristicky chamtiví imperialisté, musí být neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, či NETVORŮM, připomínány s proklínáním jejich geneticky zvířecí debility. Pro úplně poslušné, a novému Bohu vděčné, je jeho jedině možná energetickou koncepci Česka a SVĚTA, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, viz konec kapitoly 176. To, že elektřina tvoří pouze deset procent, z celkem potřebné energie, bylo po roce 2000 sděleno jedním vědcem z Karlovy univerzity v ČRo. V rozhovoru se mnou to tehdy potvrdili docent Skála z VUT v Brně, a docent Hrdlička z ČVUT. Docent SKÁLA uvedl, že na VUT v Brně učí, že doprava tvoří, či tvořila, cca padesát procent z celkem potřebné energie, viz konec kapitoly 176. Všichni pokorní, poslušní, a uplně dezmocní, mají povinnost děkovat novému Bohu, NOVÉMU SLOVU, za pochopení slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všichni pokorní a úplně poslušní již znají, že není nic lepšího než bázeň před novým Hospodinem, a nic sladšího, než neprodlená, celosvětová realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém Božím království. Cca 90 % energie z ropy a plynu, nelze v Česku nahradit elektřinou, která stále tvoří pouze cca deset procent z celkové energie. Proto auta, to je vozy, nemohou jezdit na elektřinu, v blízké době ropného kolapsu. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí NETVOŘI např. Masarykovy univerzity, marně doufají v energetickou spásu, v době odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a neposlušných. Viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docenta Skály z VUT v Brně, dle slov emeritního děkana SFČVUT Hrdličky, a dle slov vědce z Karlovy univerzity v ČRo. Vyrobenou elektřinu nelze skladovat. Z většího podílu obnovitelné elektřiny, která nahrazuje elektřinu ze zrušených jaderných, a ze zrušených uhelných elektráren, nelze zajistit dopravu. Česku, při ropném kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Bůh bdí nad zlem, bude chybět více než 90 % energie z ropy a z plynu. Což musí pochopit především orgány činné v trestním řízení. Vyšetřování DUCHEM CHUDÉHO zločince, ministra průmyslu Mládka, je energetickou spásou. Poslušní se musí rozhněvat především na drzé neposlušné a vzpurné politology a sociology Masarykovy uiverzity, a úplně a neprodleně je zničit. Z křesťanského plevele, či z militaristicého křoví v Česku, kterým zarostla celá ZEMĚ, nesmí zůstat ani větev, ani kořen. Žár ohně SLOV NOVÝCH NEBES, SOUDEM stále sílí. Bůh, svým druhým příchodem do Česka, končí Božím SOUDEM dobu benzinovou, a dobu plastových obalů v supermarketech, opakovaně uváděným, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

19.) Vážené orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích u Brna. Křesťanské, drzé, neposlušné vládnoucí svině se snaží oddálit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, především mletím lží o energetice. podatelna@ksz.brn.justice.cz, pp.sekretpp@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, ku@pcr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bo.podatelna@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, michal.kolacek@pcr.cz. Nový Bůh, VLASTNÍK všeho a všech, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE dne 20.6.2016, v Knihovně Jiřího Mahena, na Kobližné 4 v Brně, shromáždil k Božímu SOUDU Baalovy proroky Masarykovy univerzity, se zrádným lživým DUCHEM sociologickým, či politologickým, geneticky myším, či geneticky prasečím proto, aby úplně zničil křesťanské modlářské smilstvo militarismu, imperialismu a kapitalismu, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Viz další text. Nový Bůh, Kristus VÍTĚZNÝ, vyvýšený SOUDEM Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, povolává Česko, a tím celý SVĚT, ke svobodě vlády lidu pokorného a úplně poslušného, z moci NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA. Je svrchovanou hlavou církve, kterou je nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, uvedená v minulých kapitolách. Pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, především z nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost úplně zničit vládu stávajících vládnoucích křesťanských Bohů, MEČEM SLOV dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Mluvením pravdy o novém Kristu, a o jeho jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, mají povinnost zničit přirozenost lidského myšlení geneticky myšího, či geneticky prasečího, politilogů a sociologů Masarykovy univerzity. Z PLEVELE či z KŘOVÍ politologů a sociologů Masarykovy univerzity, nesmí zůstat ani větev, ani kořen. Žár OHNĚ nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Bohem v Písmu vyvoleném Česku, musí všechny politology a sociology spálit tak, že po nich nezůstane ani kořen, aní větev. Jediným ZÁKONODÁRCEM a VLASTNÍKEM VŠEHO A VŠECH, pro tuto generaci neposlušných a vzpurných sviní, musí být v tomto roce trestu neposlušných, v roce 2016, nový Kristus, VÍTĚZNÝ. Touhy lidské přirozenosti geneticky prasečích mozků sviní sociologů, a geneticky myších mozků politilogů Masarykovy univerzity, směřují proti novému DUCHU Božímu tím, že jsou v naprostém protikladu, s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Novým Hospodinem vyvolené Česko, v novém DNES naplnění SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost se nechat vést novým DUCHEM SVATÝM, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Česko již není pod zákonem DUCHEM CHUDÝCH křesťanských či imperialistických zákoníků STÁTNÍ SPRÁVY, sviní, modloslužebníků, militaristicky chamtivých. Křesťanská, militaristická chamtivost je HŘÍCHEM, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, protože je křesťanskou modloslužbou. Znakem nového života v celosvětovém, mírovém Božím království, je ČISTOTA. Žádný neposlušný smilník stávajícího křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, smilnící s Baaly, s DÉMONY, a s jejich Bohy, s drzými Satany kněžími, ani lakomec, jehož Bohem je NEČISTOTA, kterou jsou PRACHY, nemá žádný podíl na celosvětovém mírovém Božím království pokorných a úplně poslušných služebníků Krista VÍTĚZNÉHO. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista, nesmí mít nic společného s křesťanskými modloslužebníky. Kdo v Česku promarní rok PRAVÉHO POLEDNE, rok 2016, rok soudu a trestu Baalů a DÉMONŮ, bude Kristem zničen. Poslušní, hleďte pochopit vůli Krista ZÁKONODÁRCE. Každý z neposlušných, drzých a vzpurných křesťanských, ateistických sviní, odpovídá se nyní, před novým Bohem, VLASTNÍKEM VŠEHO, pouze sám za sebe, za své geneticky prasečí tělo, a za svou DUŠI, která je stejná, jako u zvířat. Vzpurní, pyšní a neposlušní, neklamte se. Novému, VÍTĚZNÉMU Kristu, vyvýšeného SOUDEM neposlušných, pyšných a vzpurných NETVORŮ např. z Masarykovy univerzity, který je VLASTNÍKEM každého TĚLA, každé DUŠE, veškerého majetku, všech PRACHŮ, atd., se nikdo beztrestně posmívat nebude. Nový Bůh, nikoho neposlušného, geneticky prasečího, či geneticky myšího, neznalého nového Boha VŠEMOHOUCÍHO, z textů SOUDU neposlušných a vzpurných, nenechá bez trestu. Odpuštění křesťanských HŘÍCHŮ, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, se získává veřejným čtením nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh miluje, a energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze pokorné a úplně poslušné, v celosvětovém mírovém Božím království. Nový Bůh, SOUDEM neposlušných NETVORŮ, politologů a sociologů Masarykovy univerzity, vykupuje z hříchů, či ze lží, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty tím, že umožňuje pochopit, že dědictví čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti v Česku, patří pokornému, a úplně poslušnému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům. O další cestě Česka a SVĚTA, již nesmí rozhodovat stávající vládnoucí Bozi, politici pravice a levice, a jejich Bohové, Satani kněží, ale pouze nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, pomoci nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní musí sloužit novému Bohu tak, jak jemu se to líbí, s bázní a s úctou. Pokorným a úplně poslušným, nový Kristus umožní pochopit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že nechat zapadnout SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Je zapotřebí, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Brně, nedopřát místo ĎÁBLŮM, usvědčeným z křesťanských lží, v Domašově drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, a v Brně neposlušnému, novým Bohem prokletému Satanu biskupu Cikrlemu, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz. Neposlušné a vzpurné vládnoucí svině je nezbytné vyšetřovat a trestně stíhat, neprodleně. Sír.5/5,7/16,23/24,43/26,31, atd. Stávající, krvavá křesťanská nebesa, SLOVO děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a SLOVO krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, musí zaniknout proto, aby Bůh byl jediným ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA. Masaryk řekl, že na světě nebude mír, dokud generálové budou mít vyšší platy, než učitelé. Kristus, UČITEL či LÉKAŘ všech úplně poslušných řekl, že celosvětový mír nastane, až budou zničené všechny zbraně. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, ve vzedmutém moři křesťanských NETVORŮ, se přemnožili neposlušné a vzpurné křesťanské myši, křesťanští krtci, a nečisté křesťanské svině, kvůli mletí protikladných dogmat kněží. Dle písničky, která je Kristem. Makáme, na hubu padáme, nic z toho nemáme, kvůli drzým, vzpurným a neposlušným politologům a sociologům Masarykovy univerzity. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

20.) Nový Kristus, VÍTĚZNÝ, vyvýšený SOUDEM Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje pochopit, že vládne jím vyvolenému Česku odjakživa, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES. Sír.5/5až42/19,24, 43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12, 15až14/3, atd. Umožňuje svým Božím rozumem pochopit, že číslo 666 znamená nejenom www, ale že souvisí i s vládou Karla IV. Čislo 666 je číslem pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista VÍTĚZNÉHO, kteří pochopí, že militarismus a imperialislmus křesťanství je hříchem, který je k energetické SMRTI neposlušných a vzpurných NETVORŮ Česka a SVĚTA. Zj.13/16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, Jób9/13,36/8,15,37/18,23, 40/8,14, atd. Karel IV, dle vůle Boží, nastoupil na trůn v roce 1346 + 666 = rok 2012. Přelom věků konce éry fosilních paliv nastal v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, roce 2012. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,24,33,43, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,6/19,30až23/12,29,32,31/27,32až51/58, Iz.29/11až24,33/22až59/10až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od PRAVÉHO POLEDNE roku 2012, do roku 2014, se počítají tři léta působení nového Krista v Česku, pomalým SOUDEM Baalů, to je VLASTNÍKŮ, DÉMONŮ, to je bankéřů, a jejich Bohů, to je Satanů kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC. Rokem trestu všech vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských, či ateistických NETVORŮ, měl být rok 2015. Nový Kristus, s jím vyvoleným Českem, má svatou trpělivost. NOVÉ DNES druhého příchodu SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka, stanovil nyní v PRAVÉ POLEDNE, v roce trestu zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, při úplňku MĚSÍCE, v úterý, o křesťanské půlnoci, 19.7.2016. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, mají stále půlnoc, místo poledne. Žid.4/7až12/28, Žalm37/5,11,38,81/4, Jer.1/17,6/19,30,23/12,29,32,31/27,32,51/58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Po tříletém působení SPRAVEDLIVÉHO Krista v Česku, od roku 2012, do roku 1015, nastává rok trestu vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, rok 2016. Jer.1/17,6/19,23/12,17,29,32,31/27,32, atd. Bůh, který není člověk, aby lhal, ani není UKŘIŽOVANÝ lidský syn, aby neposlušné a vzpurné, křesťanské, militaristicky chamtivé svině litoval, přichází do Česka po druhé. V roce trestu neposlušných, v roce 2016, vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti neprodleně pochopili, že mají povinnost být stejně moudří a spravedliví, jako je nový Bůh, ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Musí být jako LVI, a zhltnout úlovek, kterým jsou Baalové, DÉMONI, a jejich Bozi, drzí Satani kněží, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, chce žehnat celému SVĚTU z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již od září 2016. Chce žehnat SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, všem energetikům SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od soboty 24.9.2016. Ageus1/9,2/18, Jóel1/13, 2/11,26až4/2,4,12, Proto, aby se mohl smilovat, svým SVĚTLEM SVĚTA SVÉHO technického rozumu, nad veškerým technickým lidem SVĚTA musí se technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, vrátit k novému Hospodinu neprodleně, v milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní v červenci, od pondělí 4.7.2016, do úplňku MĚSÍCE, do svátku úplně poslušného Česka, do úterý 19.7.2016, Dědictvím pokorného a úplně posušného lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, LÉVIJCŮ, je sám Bůh, VLASTNÍK všeho, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodine SPRAVEDLIVÝ nepřipusť, aby se nad TEBE někdo vyvyšoval, svými nesmyslnými energetickými koncepcemi pouze na elektřinu, svého geneticky prasečího, či geneticky myšího rozumu, jako to činili např. NETVOŘI sociologové a politologové Masarykovy univerzity, na besedě o energetice, na ulici Kobližné v Brně, viz další text. Ageus1/9,2/11, Iz.29/11až24,30/18,31/4,9,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 4.Moj.23/19,24,25/11, Jer.1/17,23/12,17,29,32,31/27,32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.18/1,18,22, atd. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, vzal z pastvin, od stáda komunistických ovcí, LÉVIJCE, OTCE Bohu navěky milé, Marxe a Engelse. Spravedlnost učení Marxe a Engelse, nebyla z rozumu jejich, z rozumu jejich geneticky prasečích mozků, či geneticky myších mozků, ale byla z rozumu Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z jeho milosrdenství. 2.Sam.7/8,13,27,29,22/25,23/3,5, Kaz.3/18až9/10, Řím.1/18až4/15až7/18,24až8/19,29až11/28,32, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. V Jeremiáši 33/19, Bůh Jeremiáš uvádí, jak zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bůh v jím vyvoleném Česku, a Slovensku, rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Jer.6/19. Po zesnutí komunistických vůdců z doby čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti v Česku, nový Hospodin nastolil v Česku, a ve SVĚTĚ, ovoce úmyslů boháčů, to je Baalů, to je VLASTNÍKŮ, ovoce úmyslů DÉMONŮ, to je bankéřů, a jejich křesťanských Bohů, to je Satanů kněží. Jer.6/19. Nový Hospodin slíbil, že vybuduje dům mně, projektantu vzduchotechniky z PIKAZU Brno s.r.o., Stanislavu Oplatkovi, a to dům DUCHOVNÍ, na VUT v Brně. Tvým požehnáním Bože, bude dům tvého služebníka Stanislava Oplatka, dům na VUT v Brně, na rektorátu VUT v Brně, kde odjakživa bydlíš, požehnán na DŮM DUCHOVNÍ, na věky věků. Podle mé spravedlnosti k Baalům, k DÉMONŮM, a k jejich Bohům, Satanům kněžím, mě Hospodin odměňuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Podle čistoty mých rukou tak, jak se jeví jemu. Nyní, když veškerou hlavní nečistotou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, zbraně, politici pravice a levice, Satani kněží, atd., Bůh umožňuje, pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu Česka, nastolit vládu Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VLASTNÍKA všech, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Veškerou spásou je vládnout v Boží bázni, spravedlivě, bez SKÁLY neposlušných a vzpurných, bez PRACHŮ, bez PENĚZ. To je veškerá spása a veškeré blaho. Odjinud, než z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nevzejde nic, žádná energetická spása Česka a SVĚTA, žádná Boží energetická koncepce, uvedená v Božích příkazech a zákonech. 2.Sam.7/8,13,27,29,22/25,23/3,5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

21.) Nový Bůh se na jím v Písmu vyvolené Česko jenom maličko rozhněval za to, že stále nikdo nerozlišuje dokonalý a neomylný rozum Boží, a geneticky prasečí, či geneticky myší rozum lidský vědců Masarykovy univerzity. Iz.29/11až24,57/10,16, 20, Kaz.3/18, atd. Proto, po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, na Česko uvedl ovoce úmyslů nespravedlivých, neposlušných, a tím pomatených, mrtvých sociologů, či politologů z Masarykovy univerzity, bláznů, sviní Martina Jirůška jirusek.martin@mail.muni.cz, 181821@mail.muni.cz, jirusekmartin@ gmail.com, Filipa Černocha cernoch@fss.muni.cz, cernoch@mail.muni.cz, Jana Osičky osicka@mail.muni.cz, josicka@fss.muni.cz, a Veroniky Zapletalové zapletalova@mail.muni.cz, zapletalova.veronika@gmail.com. Jer.1/17,6/19,31/27,32, Ám. 3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18až11/32, 2.Petr.2/21,3/4,9,16, atd. SPRAVEDLNOST, kterou vyjádřil Hospodin, pomocí svého proroka LÉVIJCE Karla Marxe, existuje. Služba SKÁLE, novému Hospodinu, místo SKÁLE, ktarou jsou PRACHY, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, politolozi, sociolozi a jiné svině, atd., je možná pouze s pomocí rozumu Božího, z Božího milosrdenství, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího, či geneticky myšího. Dále uvedené texty Písma jsou již uvedené v úvodu kapitoly 206. První člověk, neposlušný a vzpurný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, prorektor KU Martin Kovář Martin.Kovar@ff.cuni.cz, jsou z prachu země, jsou ze své SKÁLY, jsou z PRACHŮ. Druhý člověk, poslední prorok křesťanského věku, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, Stanislav Oplatek, je ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou SKÁLOU pokorným a úplně poslušným. SMRTÍ, HŘÍCHEM který je SMRTÍ, je křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. SMRT protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma Rusnoka, guvernéra ČNB, je pohlcena SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanské SMRTÍ již nebude, až drzí, vzpurní a neposlušní, starosta Pitrocha a prorektor KU Martin Kovář uznají, že v děsivé temnotě křesťanství, nemají o novém Bohu ani ponětí, protože nevěří tomu, že křesťanský člověk je ADAM. ADAM starosta Pitrocha a ADAM prorektor KU Martin Kovář se nemohou přít s Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který má nad nimi převahu, protože jim dává svůj Boží rozum, pouze ze svého milosrdenství. DUCHOVNÍ TĚLO BOŽÍ, jediného Boha všech náboženství SVĚTA, vzkříšené z mrtvých, křesťanských, či jiných ateistických sviní, je TĚLO Krista ZÁKONODÁRCE. Snad již vzpoura proti Bohu, takovému VŠEMOHOUCÍMU, jaký v Písmu opravdu je, potrvá v Česku jenom krátce. Pro pokorné a úplně poslušné je nezbytné proměnit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení neprodleně. VŠEMOHOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE, potrestá každého vzpurného a neposlušného strašlivou záhubou za to, že se nerozhněval na Satany kněze. Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, pomocí děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, obrací evangelium, o Boží ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA, v pravý opak. Bůh v Písmu je v čase stále jiný. Pro pokorné a úplně poslušné je nyní jediným Bohem, STVOŘITELEM, OTCEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, např. svým Božím technickým rozumem, o všem novém v energetice, až bude mít mnoho sluníčkářů, mnoho cyklofašistů, mnoho dobroserů, mnoho úplně poslušných z info@svetbezvalek.cz, K.M.6/6až24, kteří pochopí texty Písma o tom, že za své služebníky nemá Kristus křesťany s jejich SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, což je STŘÍBRO ODVRŽENÉ, ale LÉVIJCE, kteří jsou novému Bohu odpovědní za každou svou nepravost. NEPRAVOSTI neposlušných a vzpurných křesťanských nečistých sviní, znečištěných SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., jsou zřejmé z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tři roky působení spravedlivého Krista ZLODĚJE v Česku, při jeho prvním příchodu do Česka, byly v létech 1946, 1947, 1948. 1.Tes.4/16,5/1, Žid.4/7,5/11,6/3,6, 9/27, atd. Dům Léviho, dům mluvčích nového Krista, dům ARÓNŮ, je nyní VUT v Brně. Neposlušná Masarykova univerzita je odjakživa hnojem. Slouží odjakživa neposlušným Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům religionistům, a ne Bohu SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Všechny pyšné, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé politology a sociology Masarykovy univerzity, nový Kristus potrestá. Mnozí budou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Budou pomocnými silami v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v zimních bytových domech, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 2.Král.10/26, Iz.29/11až24,33/22až63/14,18,65/1,15až66/24, Jozue22/19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,102/27, Neh.8/9,10/29, 2.Král.19/29, 2.Sam.22/25,23/3,5, Ezd.9/10,10/11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 3.Moj.20/24, 4.Moj.3/13,41,8/5až17/23,18/23až23/19,24,25/11,31/21,32/13,33/54. Žalm50/16,22,58/10, atd. Za tři roky působení Ježíše v Česku, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, již OSM DNÍ, to je osm tisíc let, v roce 1948 zajistil, aby nejchatrnější ze stáda, LÉVIJCI z KSČ, vyvlékli bohaté Baaly, a bohaté bankéře, to je DÉMONY, od jejich koryt. V Česku zněl hlas boje proti Baalům boháčům, proti bankéřům DÉMONŮM, a proti jejich Bohům, Satanům kněžím, všech ekumenických církví. Nyní, všichni vzpurní a neposlušní, se stále chtějí všichni v Česku potýkat s novým Bohem tím, že po vyjití Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, si křesťanské svině, znovu nastolili svou imperialistickou a militaristickou křesťanskou spravedlnost. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,12/28, Jer.1/17až6/19,31/27,50/24,51/58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Učinili to pomocí své spravedlnosti, kterou, ve vzedmutém moři drzých křesťanských sviní, je křesťanská charita a almužna. Mé dobré skutky, snad již nezůstanou skryty. HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, kterým je neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, na SOUDU vzpurných militaristických sviní, již vyšel v těchto textech SOUDU najevo. Neposlušní a vzpurní křesťanští NETVOŘI se nového Boha stále nechtějí bát. Nedovoluje jim to jejich mozek. Pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, geneticky prasečí, či geneticky myší mozek vzpurných a neposlušných křesťanských, či ateistických sviní, nikomu neposlušnému nedovoluje vrátit se k novému Kristu, VŠEMOHOUCÍMU, VÍTĚZNÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Jer.1/17,5/22,6/19,30,23/12,29,32,36až49/20,50/21,24,45,51/58, Mal.2/15,3/10,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,5/24,6/10,20, Iz.2/22až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7až57/10,16,20,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

22.) Pane prorektore z KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Nemůžete v ČRo2, v pořadu drzé křesťanské svině Martiny Kociánové KUPŘEDU DO MINULOSTI tvrdit, že z dějin Česka a SVĚTA se nikdo nemůže poučit. Hospodin v Písmu naprosto jasně uvádí, že je Vaší povinností poučit se z dějin Česka uvedených v Písmu, ze kterých pramení pochopení textů Písma o tom, že nový Bůh, ZÁKONODÁRCE, je VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Nový Bůh v Písmu naprosto jasně uvádí, že mocné, jakým jste Vy, čeká přísný výslech, když znovu neposlechnete, když Boží MOUDROST, o nezbytnosti neprodleného zachovávání všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v další úterý, 21.6.2016, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, znovu nezveřejníte. Totiž touha po Boží moudrosti, kterou Hospodin uplatnil pro Česko, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přivede pokorné a úplně poslušné BOHY, či BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTO, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Novému Bohu, novému SLOVU, máte důvěřovat, a na svou geneticky prasečí, či geneticky myší rozumnost, nespoléhat. PRAVDA PRAVDOUCÍ je pouze v Bohu, nikoli v lidech. Nyní, navěky věků, již vládne pouze nový Kristus, VÍTĚZNÝ, který vše co na SVĚTĚ činí, sděluje lidem, a to pouze pokorným, a úplně poslušným. NIC NA SVĚTĚ NEČINÍ TAJNĚ. Vše sděluje ústy svých proroků, nyní ústy pokorného, a úplně poslušného proroka, Stanislava Oplatka. Neposlušným a vzpurným, křesťanským, ateistickým a jiným sviním se změnil v nepřítele. Jedině správný, a jedině možný výklad dějin Česka, je zapsán ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, viz také kapitoly 204, 205 a 206. Osud Česka nyní závisí na novém Bohu. Buď se smiluje, svým technickým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, pokornými a úplně poslušnými, nebo celé, vzpurné a neposlušné Česko, úplně zničí. Jedině správný, a jedině možný výklad dějin Česka, zapsal Bůh do SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby se všichni Boha báli. Pane prorektore z KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Máte povinnost, na základě SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, nastolit v Česku daleko vyšší spravedlnost, než byla v době NEKONEČNÉ KŘESŤANSKÉ POUŠTĚ, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Osud Česka závisí na tom, zda vládnoucí elita bude pokorná, a úplně poslušná, nekonečné lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, celosvětového Božího království, či nikoli. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do jím vyvoleného Česka, je příchodem Božího celosvětového království, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu všech energetiků celého SVĚTA, pokorných a úplně poslušných. Nový Bůh se nad Českem smiluje, až bude mít novou církev, pokornou a úplně poslušnou, na VUT v Brně, na ČVUT a u projektantů. Bůh chce najít Česko s NOVOU ŽENOU, s ŽENOU STATEČNOU, která, v tomto pokolení, je jediným Bohem všech národů SVĚTA tím, že je SLOVEM, BOHEM, platným pro všechny národy SVĚTA. Nová civilizace, nového, celosvětového Božího království, pokorného a úplně poslušného, vznikne díky Vašemu stachu z nového Boha, protože nikoho neposlušného a vzpurného, nový Kristus nenechá bez trestu. Česko má povinnost předat vládu nad lidmi nikoli politikům pravice a levice, ale novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně. Navěky věků již platí pouze ČAS, ve kterém pokorným, a úplně poslušným, Bůh nebude činit nic tajně. Neposlušní vzpurní a zpupní, to je mrtví křesťané, imperialisté, militaristé, vojenští kaplani, atd., jsou již strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Navěky věků již Bůh zůstane v lidech jako ČAS, ten co se skrývá v nás jako Bůh proto, aby učinil v Česku vše nové, mravně, energeticky a ekologicky. Strategie Boží je pustošit vzpurné a neposlušné, Iz.31/27,32,63/10, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA tak dlouho, dokud NOVÝ DUCH nebude dán na svícen ve školství a v médiích. Křesťanské ustálené lhaní o Bohu UKŘIŽOVANÉM, pomocí protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, je příčinou veškerého imperialistického válečného zla na SVĚTĚ. Bůh se jenom málo rozhněval na Česko, odstoupením svého rozumu proto, aby pokorným a úplně poslušným mohl učinit vše energeticky nové. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Pane prorektore z KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. V jednom filmu, jehož název nevím, nový Hospodin, který žije mezi námi, byl slepým právníkem. Byl však současně DUCHEM SVATÝM, který na křesťanských nebesích bojoval s ĎÁBLEM, v Česku např. se Satanem kardinálem Dukou apha@apha.cz, či v Domašově s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, z jejichž úst stále šlehá pouze pekelný, křesťanký, studený oheň protikladných křesťanských dogmat děsivé tmy katolického katechismu. Nový Ježíš Kristus, bojující DUCH SVATÝ, je platný v době SOUDU NEPOSLUŠNÝCH, pro toto neposlušné křesťanské pokolení, kde kvůli křesťanskému peklu, nemůže shořet křoví, či plevel Baalů a DÉMONŮ, kterým zarostla celá země. 2.Kor.10/4až13/5,8, K.M.1/4až7/27až12/10,17,24,27,17/7,11,15,20až19/6, Žalm1/1až37/5,11,35,38až132/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,5/24,6/10,20, 1.Jan.3/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, atd. Drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, mletím protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, zabil novému Kristu, platnému pro toto pokolení, jak OTCE, Boha, ZAKLADATELE čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti v Česku, tak starou komunistickou ŽENU STATEČNOU, kterou nový Kristus miloval. ŽENA STATEČNÁ, socialistická, nepoznala, že Hospodin žije mezi námi jako slepý právník. V době socialismu bojovala proti Bohu, a zranila ho. Rána se však Kristu zhojila. Nyní, v tomto pokolení, nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, již křesťanskou Boží trojici, ŽENU STATEČNOU, rodičku uváděné Boží moudrosti, a jejího OTCE, nemá. Je jediným Bohem SVĚTA, který žije mezi námi, jako slepý právník, který stále bojuje, svým NOVÝM SLOVEM, s křesťanským zlem, protože chce dát své dědictví SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, novým kněžím, nové STÁTNÍ SPRÁVY, novým LÉVIJCŮM z VUT v Brně, ČVUT a projektantům. V litém boji na starých, shnilých, křesťanských nebesích, Bůh zabil drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Tím zabil všechny Bohy, Bohem prokletých ekumenických ČARODĚJNIC, protože nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,5.Moj.5/8,7/7až18/1,18,21/22,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, byl ve filmu poznán jako Satan, jehož SKÁLOU jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, ZBRANĚ a tím chamtivost, která je modloslužbou, podle svého znamení, na svém čele. 1.Tim.4/1, Kol.3/5. Drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, má na svém čele znamení zla, kterým jsou PRACHY. Po zabití Satana faráře Dominika, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Kristus, DUCH SVATÝ, se utkal na temných, krvavých křesťanských nebesích s BYZNYSMENEM. BYZMYSMENA porazil, ale nezabil ho. Poranil mu pouze jeho pohlavní ÚD, kterému BYZMYSMENI slouží, místo Bohu, místo NOVÉMU SLOVU. Iz.57/10,16,20, Oz.2/18, atd. Film skončil stejně jako SOUD BYZMYSMENŮ v Písmu. Bhag.15/15,16/13až24, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. SOUD BYZNYSMENŮ je uvedený v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a v písničkách. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve filmu řekl, že jeho SPRAVEDLNOST, zapsaná ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES existuje. Tím není zlý k pokorným a k úplně poslušným LÉVIJCŮM, mluvících pravdu, odpovědným za každou svou nepravost, kterou vytváří PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, atd. Vyčkává, chce se smilovat nad pokornými a úplně poslušnými, protože Boží spravedlnost je uvedená v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh, ve filmu, stejně jako v Písmu uvedl, že vyčkává. Chce se smilovat, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze Božím rozumem, z Božího milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými. Smiluje se, až pokorných a úplně poslušných Baalů, bude hodně tím, že dle Písma, a dle písniček od Krista písničkáře, po zničení PRACHŮ, nikdo ani nepadne, ani nevyhraje, protože Boží celosvětová spravedlnost, je založená na SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ a DOKONALÉM NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Spravedlivému ZÁKONODÁRCI, novému Kristu, NOVÉMU SLOVU, se nikdo křesťansky neposlušný a vzpurný beztrestně posmívat nebude. Svádět lid DÉMONSKÝMI naukami bankéřů je HŘÍCH, je zločin, který je k energetické SMRTI neposlušného a vzpurného Česka a SVĚTA. Každý je odpovědný za vlastní křesťanskou, a jinou nepravost, či nečistotu, své SKÁLY. Militaristickou nečistotou, SKÁLOU, jsou PRACHY, PENÍZE, vojenští kaplani, atd. 4.Moj.18/23,25/11, Bhag.15/15,16/13až24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Iz.30/17, Gal.1/7až6/7, atd. Text byl zaslán do ČRo2, do pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI. Neposlušní, to je vzpurní a mrtví křesťanští NETVOŘI, křesťanské svině, lháři a zločinci, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, a prorektor z KU Martin Kovář Martin.Kovar@ff.cuni.cz, se nepoučili. Ze své tradice zase mleli křesťanské žvásty. Proto nový Kristus, LÉKAŘ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nikoho v Česku neuzdravil. Kristus, LÉKAŘ, chce již uzdravit sám sebe, chce se usmířit sám se sebou, pomocí nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a stále nemůže. V Česku, kvůli ČRo2, a KU, stále zůstává plný počet imperialistických, neposlušných, křesťanských, militaristických nemocných, mrtvých prasat, kterým se potěšení z bohatství již dostalo. Kaz.9/10, Mar.7/7,13/20, Luk.4/23,5/31,6/24,17/10,20,34,19/44,20/18, Řím.1/18až11/25,32, 2.Petr.2/21, atd.

 

23.) Vážené orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích u Brna. Křesťanské, drzé, neposlušné vládnoucí svině se snaží oddálit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, především mletím lží o energetice. posta@ksz.brn.justice.cz, pp.sekretpp@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, ku@pcr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bo.podatelna@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, michal.kolacek@pcr.cz. Opakovaně žádám o trestní stíhání vládnoucí elity na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, a v Česku, kde je, z milosrdenství rozumu Krista, o Boží vůli nového Krista, vše známé, především posta@hrad.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, davidovae@senat.cz, info@zemanmilos.cz, skola@domasov.info, fara@domasov.info, jiri.weigl@hrad.cz, starosta@obec.domasov.net, atd. Trestní stíhání uvedených boháčů, neposlušných Baalů, pyšných vlastníků, je nezbytné proto, aby nový Kristus mohl být jediným VLASTNÍKEM, všeho a všech. Oz.2/18,5/15až14/3, atd. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, Baaly, VLASTNÍKY, než odstoupením svého rozumu, rozumu nového VLASTNÍKA SVĚTA, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Řím.3/6, Oz. 2/18,9/7,12,15. Ignorovat nového Boha, ZÁKONODÁRCE, VLASTNÍKA všeho na celém SVĚTĚ, je trestný čin, protože je to HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Je nutné vyšetřovat neprodleně drzé a zlé VLASTNÍKY, především drzé Satany kněze, protože děsivou temnotou svých protikladných žvástů katolického katechismu, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Tím dělají, pro svou chamtivost, svých geneticky prasečích, či myších mozků, veškeré křesťanské, militaristické a imperialistické zlo na SVĚTĚ. VLASTNÍCI, Baalové, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá moudrost. Když se ani nyní nikdo nebude bát nového Boha, VLASTNÍKA VŠECH, a nerozhněvá na pomatené, neposlušné Satany kněze, když nikdo nevyžene neposlušné, a drzé VLASTNÍKY, Baaly, do říše ticha, nový Bůh, VLASTNÍK, Česko úplně zničí. Nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Žalm107. Kdo bude mít za Bohy Baaly, Beely, Belzebuby, to je boháče, DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, a jejich Bohy, neposlušné, vzpurné, zlé, chamtivé, drzé Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, je novým Hospodinem prokletý, a pro neposlušnost, a pro vzpouru proti novému Bohu, jde v Česku, a v celém SVĚTĚ, do křesťanského HROBU, do JÁMY, do BAHNA, či do HNOJE, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu tím, že v Bohem vyvoleném Česku, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Nový Hospodin, nikoho neposlušného a vzpurného z ČRo2, a v Česku atd., nenechá bez trestu. Jím vyvolené Česko zničí strašlivou záhubu, když poslušní v médiích, a ve školství, nebudou číst ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vyvlečení křesťanských zvířat, bohatých KORYTÁŘŮ Baalů a DÉMONŮ, VLASTNÍKŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, kde jediným VLASTNÍKEM je Hospodin. Vládu nového VŠEMOHOUCÍHO BOHA, VLASTNÍKA, nad lidmi celého SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, nelze nastolit nesmyslnými válkami, o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy, ale celosvětovým mírem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, VLASTNÍK všech, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, svými novými příkazy, a novými zákony POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii, mravech. Smlouvu NOVOU a VĚČNOU, s novým Bohem, s VLASTNÍKEM všech, se STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, mohou uzavřít pouze BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorní a úplně poslušní, kteří ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně zničí primitivní křesťanský, militaristický imperialismus, zničením ekumenických ČARODĚJNIC, zničením temnoty křesťanství, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kdo nyní, v milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní v červenci, od pondělí 4.7.2016, do úplňku MĚSÍCE, do svátku úplně poslušného Česka, do úterý 19.7.2016, nového Boha uzná za DUCHA SVATÉHO, stále stejného, který odjakživa žije mezi námi, toho Hospodin, VLASTNÍK všeho, zahrne slávou tím, že mu svěří vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, opakovaně uvedené, a přidělí VEŠKEROU PŮDU, CELÉ ZEMĚ. Dan.11/39. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Bezpečnost občanů ohrožuje nyní především Masarykova univerzita tím, že lidé, NEMLUVŇÁTKA, se stále nerozhněvali na sociology a na politioligy, kteří svými žvásty o své SPRAVEDLNOSTI, a o ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI Česka a SVĚTA, dělají veškeré imperialistické, či militaristické válečné zlo na SVĚTĚ. K.M.1/4až6/6až24, 7/12až12/10,17,24,27,14/27, atd. Záznam z jednání se čtyřmi NETVORY Masarykovy univerzity, na besedě o BEZPEČNOSTI ENERGETIKY, v Brně. Nikdo z křesťanských, či z atestických neposlušných a vzpurných sviní, není spravedlivý tak, jako je nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Není nikdo, kdo by hledal nového Krista VÍTĚZNÉHO, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených vychytralosti DÉMONŮ a ekonomů, se všichni odchýlili. Hrobem otevřeným jsou např. hrdla vzpurných, neposlušných, a tím mrtvých sociologů, či politologů z Masarykovy univerzity, bláznů, Martina Jirůška 181821@mail.muni.cz, jirusekmartin@gmail.com, jirusek.martin@mail.muni.cz, Filipa Černocha cernoch@fss.muni.cz, cernoch@mail.muni.cz, Jana Osičky osicka@mail.muni.cz, josicka@fss.muni.cz, a Veroniky Zapletalové zapletalova@mail.muni.cz, zapletalova.veronika@gmail.com, viz další text. Svým jazykem sociologů a politologů mluví o energetické bezpečnosti Česka jenom samé lži, protože se novému Bohu pletou do řízení SVĚTA v době, kdy celé Česko musí být SVATOU ZEMÍ, PUPKEM SVĚTA tím, že vládnoucí technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, musí být pokorní a úplně poslušní. Zhouba a bída je na cestách sociologů a politologů, kteří po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka, si znovu nastolili svou imperialistickou a militaristickou spravedlnost tím, že ignorují SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o BOŽÍ majetkové rovnosti, v celosvětovém Božím královstí, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Proto nikdo na zemi nepoznal cestu pokoje celosvětového Božího království, bez Bohů lidí, bez PRACHŮ, bez výrobků na fosilní paliva, bez zbraní, bez vojenských kaplanů, bez vojáků, bez politiků pravice a levice, atd. Čtyřem uvedeným politologickým, či sociologickým sviním bylo objasněno, že nemůžou povzbuzovat své křesťanské Bohy, Baaly a DÉMONY, aby investovali svou SKÁLU, PRACHY, do výroby aut na elektřinu. Bylo jim podrobně objasněno, že jejich chybné tvrzení, že benzin a naftu, v nezměněném rozsahu nahradí elektřina, je totální nesmysl, což je technicky objasněno na začátku této kapitoly. Protože odmítli logicky uvažovat, je jasné, že od těchto DUCHEM CHUDÝCH křesťanských sviní, odstoupil Kristus, DUCH SVATÝ, částečkou svého NOVÉHO DUCHA. Uvedené svině nejsou neposlušnému lži lidu Česka, vůbec k užitku. Orgány činné v trestním řízení jsou žádány o vyšetřování těchto imperialistických zločinců. Nový Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, až politologické a sociologické svině zmizí v říši ticha. Musí jít z cesty Bohu Zákonodárci. Bohem odvržení VLASTNÍCI, Baalové, mají povinnost vyznat, že energetická koncepce Česka pouze na ELEKTŘINU, DUCHEM CHUDÉHO DÉMONA, hlupáka, ekonoma, ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, je naprosto chybná. Mají povinnost vyznat, že docent Skála z VUT v Brně mluvil pravdu, když tvrdil, že elektřina tvoří pouze deset procent z celkové energetické potřeby Česka. Nový Hospodin, po svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka 31.12.2015 vyčkává. Smiluje se nad Českem, a nad celým SVĚTEM, a nastolí energeticky neotřesitelné, celosvětové Boží království, když nový Boží technický lid vyzná, že energetická koncepce křesťanské svině, DÉMONA, to je ekonoma, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je koncepcí, která je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Bůh vyčkává. Nad Českem a SVĚTEM se smiluje, až Česko bude mluvit pravdu, o jedině správné, Boží energetické koncepci. Milostivé Hospodinovo léto roku 2016 je doba příhodná pro DRUHÝ PŘÍCHOD BOHA. SMYSLEM ŽIVOTA není služba drzým, křesťanským, militaristicky chamtivým, vzpurným a neposlušným, to je mrtvým sviním z Masarykovy univerzity. Veškeré blaho je ve službě novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Novou zemi, celosvětového Božího království, pod novým celosvětovým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí objevit každý sám v sobě, čtením nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý bude správným KŘOVÍM, či správným PLEVELEM, až v Česku, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, shoří veškeré stávající KŘOVÍ vládnoucí politické a náboženské elity, bohatých Baalů, ekonomů a bankéřů DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Křoví naposlušných a vzpurných, to je mrtvých Baalů, DÉMONŮ, a mrtvých sociologů a politilogů Masarykovy univerzity, kterými zarostla celá země, stále nemůže shořet, protože např. z úst drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, stále šlehá pouze pekelný, křesťanký, studený oheň děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk, a z úst Bohem prokletých, neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a např. vzpurných politiků pravice a levice, stále šlehá krutý zmijí jed ekomomických, politologických, a jiných vychytralostí. 2.Moj.3/2, Žalm37/5,11,35,38, Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud místo něho, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, budou vládnout Baalové, DÉMONI a jejich křesťanští Bohové, SATANI kněží. Kdokoli z neposlušných se ještě nyní prohlásí za křesťanského vládnoucího Boha, toho nový Bůh zabije strašlivou záhubou. Ez.3/4,21až28/9až33/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18.

 

24.) Bez Božího rozumu pomatený, neposlušný, to je mrtvý starosta Pitrocha, se nechal oklamat Satanem farářem Dominikem, jako malé dítě, jako nemluvně, K.M. 12/24, Oz.2/18až9/7,12,15, 2.Kor.10/4, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.3/9,5/2, Kaz.3/18 až9/10, když věří tomu, že po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.1/17až6/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. do vzedmutého moře militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, Kol.3/5, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až6/19až31/27,32, může neposlušná, sedminásobná rodička, sedmi vládnoucích politických stran Česka, a osmý hlupák, NETVOR, prezident Zeman, zakladatel KOZLŮ ČSSD, věřit protikladné žvásta a promyšlené vychytralosti církvi všeobecné, katolické, ČARODĚJNICI. 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.15/9,19, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Mich.5/4,9, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, 2.Moj.3/2,4,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Vzedmuté moře vládnoucích boháčů, imperialistů a militaristů, je nutné úplně zničit, a tím setřít každou slzu z očí chudým LÉVIJCŮM, to je komunistickým OVCÍM. Iz.24/22,25/8až57/10,16,20až66/24, Zj.21/1až22/21, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/7,29až12/43až15/25, atd. Viz kapitola 204. Vždyť místo nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne SMRT lidského myšlení, sedmi vládnoucích NETVORŮ, sedmi vedoucích politiků stran pravice a levice, a SMRT náboženského myšlení Bohem prokletého Satana faráře Dominika, který nechce být poslem Hospodina zástupů, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Iz.29/11až24,33/22, Mal.1/10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Mich.5/4,9, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Jer.15/9,19, atd. NETVOŘI katolické církve všeobecné, a jejich Bohové, Baalové, DÉMONI a politici pravice a levice, usilují o moc nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, a tím všem neposlušným, militaristicky chamtivým prasatům, přináší místo pokoje Božího celosvětového Božího království, pouze utrpení meče nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Jób5/3,14,9/13až 40/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nikoli silou, ale novým DUCHEM nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO, bude vynesen poslední kámen z vládnoucích hlupáků Bohem vyvoleného Domašovska proto, aby Česko došlo milosrdenství Božího rozumu, a mohlo se vrátit k Bohu novému, takovému VŠEMOHOUCÍMU a SPRAVEDLVÉMU, jaký v Písmu skutečně je. Zach.4/6, Žid.6/3,4až 12/28, Jer.1/17,3/14,6/19,30až31/27,32až51/58, K.M.1/4až7/16až19/6, Bhag.15/15, atd. Posledním kamenem v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, je prase, neposlušný a vzpurný hlupák, starosta Pitrocha. Zach.4/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz. 3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Těch sedm očí, které prohledají celou zemi, jsou oči sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka, což jsou oči nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Zach.4/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.48/5,10,11až57/10,16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Sedminásobná rodička, SEDMI VŮDCŮ sedmi politických vládnoucích stran pravice a levice musí zchřadnout proto, aby Hospodin byl ZLATEM NEJČIŠTŠÍM. Musí zchřadnout, protože sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran pravice a levice, bylo nyní novým Bohem v Česku stvořeno jako STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Zach.4/1až10,14, Jer.1/17až6/19,30až15/9,19až31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,13/18až40/7až43/26,31, Oz.2/18až9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Budou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, až vzpurný KÁMEN, starosta Pitrocha, se stane Bohem, či BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO tím, že spolu se mnou bude SYNEM NOVÉHO OLEJE proto, aby BIBLE a KORÁN byly dva trsy OLIV nového OLEJE tím, že se v nové Boží slávě budou vzájemně upřesňovat a doplňovat. Zach.3/6až4/14, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Mat.3/9,5/3,9,14,18,15/6,23/7,24/20, 25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9, 3/10,5/5, atd. Na Domašovsku bude ZLATO nečistotou v okamžiku, až starosta Pitrocha učiní nového Hospodina ZLATEM NEJČISTŠÍM, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 20.5.2016. Ez.3/4,21,7/19až 33/17až39/8,13,21,29, Zach.3/6až4/14, Žalm81/4,82/5, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Hospodin slíbil, že na Domašovsku, v tento svatý den pokorných a úplně poslušných, odklidí křesťanskou nepravost Česka v jediném dni. Stane se tak, až starosta Pitrocha, v den SOUDU neposlušných sviní Domašovska, pozve do restaurace U NĚMCŮ, všechny úplně poslušné, pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY. Z milosrdenství rozumu Hospodina, BIBLE, BHAGAVADGÍTA a KORÁN, budou tvořit již pouze trsy oliv NOVÉHO OLEJE, které pro poslušné nahradí olej fosilních paliv, což nemůže učinit rozum geneticky prasečí, neposlušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, ale pouze Hospodin, svým rozumem, ZLATEM NEJČIŠTŠÍM, ze svého milosrdenství. Z Domašovska, z restaurace U NĚMCŮ, Hospodin svýma očima prohledá celou vzpurnou a neposlušnou zemi. Hospodinovy oči jsou nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Když starosta Pitrocha, společně se mnou, budeme OLIVAMI NOVÉHO OLEJE, celý SVĚT pochopí, že Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již může jednat sám, protože mu v Česku nebude stát v cestě žádný drzý Satan z ekumenických ČARODĚJNIC, ani žádný POLITIK PRAVICE A LEVICE staré CÍRKVE, staré STÁTNÍ SPRÁVY, protože starý BERAN, předseda KSČM Filip, i starý KOZEL, či zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR prezident Zeman, budou spálení, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Celý SVĚT uvidí, když z KAMENE, ze starosty Pitrochy, bude Bůh, stejný jaký je nový Hospodin, bude BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Zach.3/6až4/14, Jan1/1až10/34, 15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ageus2/19, Žalm37/5,11,35,38,96/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až14/33,36až15/25, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Bohové nyní budou ti, kdo společně s novým Hospodinem, neprodleně nastolí celosvětvé Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. K modlitbě bezmocného starosty Pitrochy se nový Hospodin skloní, až na Božím soudu neposlušných, v restauraci U NĚMCŮ bude rozhodnuto, že opět zavládne Boží spravedlnost pro LÉVIJCE, která bude mnohem vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Žalm37/5,11,35,38až94/13,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43až132/5,8, Jan1/1až10/34až15/25, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Mat.5/18,20, atd. Stane se tak, až veškeré Písmo bude OLIVOU nového OLEJE, který nahradí OLEJ fosilních paliv, z milosrdenství Božího rozumu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. K bezmocným neposlušným nemluvňátkům, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, se Hospodin skloní, až satrosta Pitrocha bude volat o pomoc Božího rozumu, pro technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Lidé si dobrovolně nemohou sami vytvořit vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné. U Boha je možné, že poslušným svůj rozum vrátí. Žalm102/18,27, Iz.57/10,16,20,66/24, 2.Kor.10/4, atd.

 

25.) Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je blízko. Když Bůh dovolí, celý SVĚT se v Česku změní v novém DNES naplnění Písma, během tří dnů úplňku MĚSÍCE v červenci 2016. Žid.4/7,6/3,6až12/28, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jan1/1až2/18až15/25, atd. Během prvního dne, ze tří dnů úplňku MĚSÍCE, na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 18.7.2016, protože vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských sviní, na Velikonoce 2016, pro neposlušnost zlých vládnoucích Bohů, zase nenastalo. Moře křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, či křesťanských vládnoucích Bohů, NETVORŮ a zločinců, v Bohem vyvoleném Česku, zase drze zůstalo u svých vládnoucích koryt. Nikdo z vládnoucích lhářů a zločinců neodešel do říše ticha, protože lži lidu Česka, všechny lži geneticky prasečích mozků vládnoucí elity, se lži lidu Česka, líbí. Bůh se nad pokornými, a úplně poslušnými nesmiloval, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože se na vládnoucí Bohy, na vládnoucí zločince a lháře, a na jejich SKÁLU, na PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, vojenské kaplany, atd., zase nikdo nerozhněval. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud neposlušní nevyznají své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a své lži o energetice, o její zlé a úplně chybné koncepci. Iz.29/11až24až33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Žalm1/1až115/7až132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/14až33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jud.12, atd. Úplněk MĚSÍCE, den svátku pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ např. VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kterých musí být v Česku hodně, je v milostivém Hospodinově létě, v úterý 19.7.2016. Bože SPRAVEDLIVÝ, a MILOSRDNÝ dej, ať v úterý 19.7.2016, nemají bezdomovci a nezaměstnaní, zase křesťanský VELKÝ PÁTEK, dle TVÉ písničky Krista, DUCHA SVATÉHO, který žiješ mezi námi, který jsi písničkou. Řím.1/8až11/32, atd. Milostivé Hospodinovo léto v červnu 2016 nastane ve středu 20.7.2016 v případě, když nový Boží technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní, neprodleně zajistí vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo tím, že na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 20.6.2016 obrátí chrámové křesťanské zpěvy v kvílení tím, svolají energetiky celého SVĚTA, na kongres energetiků, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Ám.3/6až8/2,11. NEMLUVŇÁTKA, nečistí pokrytci a lháři starosta Pitrocha a ředitel ZŠ Válek, se nechali oklamat od jejich křesťanského Boha, od drzého, neposlušného, to je mrtvého Satana faráře Dominika tím, že věří, že jeho křesťanské protikladné žvásty děsivé temnoty katolického katechismu jeho církve, jeho katolické ČARDĚJNICE, jsou DOBRÉ a SPASITELNÉ, což drze tvrdí při každé své křesťanské MODLOSLUŽBĚ. Satan farář Dominik drze lže když tvrdí, že jeho křesťanské protikladné žvásty dávají křesťanským psům, myším, či neposlušným a vzpurným prasatům, geneticky zvířecím, POKOJ a MÍR. Není to pravda. Jeho nečisté, protikladné křesťanské žvásty, a vojenští kaplani jeho církve, jeho ČARODĚJNICE, jsou příčinou veškerého válečného zla na SVĚTĚ. Kvůli tomu, že se Česko v místě svatém, na Domašovsku, neoddělilo od národů země, kvůli jeho eucharistickým lžím katolického katechismu, vládnoucí NETVOŘI celého SVĚTA zaplňují zemi nesmyslným odpadem, od jednoho konce na druhý, Ezdráš 9/11,10/11, a ničí celou zemi horečným zbrojením, a naprosto nesmyslnými válkami o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Nečistá a zlá, křesťanská Boží trojice, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, nečistý ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@ domasov.info, nechtějí rozumět textům Písma o tom, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000 SOUDEM křesťanských, imperialistických, militaristicky chamtivých vládnoucích sviní Česka a SVĚTA, musí Česko, a následně celý SVĚT, v roce 2016, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém, mírovém, Božím království neprodleně žít, a ne je stále hledat v křesťanské liturgii, v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. NETVOR starosta Pitrocha je Jóžin z křesťanských bažin. Na nečistého, neposlušného NETVORA Pitrochu platí letadlo, a BÍLÝ PRÁŠEK many nové a věčné, určené pro čisté, pokorné a úplně poslušné. Až bude Jóžin z křesťanských bažin Pitrocha celý bílý, až nebude politicky barevný, až svolá slavnostní shromáždění v restauraci u Němců, skončí se v Česku éra křesťanského vzdorokrálovství tím, že začne platit nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Což je možné v očích Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který je VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM. Když NETVOR Pitrocha vyzná své viny, když svým genetickým prasečím, či geneticky myším mozkem uzná, že platí texty Písma o tom, že Kristus nevstoupí, svým NOVÝM DUCHEM, do naprosto bezmocných křesťanských sviní, vzdá nový Bůh chválu nejenom jemu, ale celému Česku. Když se starosta Pitrocha k novému Bohu neprodleně vrátí, když na Domašovsku, a tím v Česku, ze SLOV NOVÝCH NEBES, začne padat nová MANA od nového Krista VÍTĚZNÉHO, BÍLÁ, ČISTÁ a DŮVĚŘIVÁ, z jediné církve Česka, ve které je vládní moc, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, vyjde sedm NEČISTÝCH DUCHŮ, vůdců sedmi vládnoucích politických stran, čímž se v Česku skončí éra přetvářky vládnoucích pokrytců, kteří tvrdí že Boha znají, ale kteří dělají pravý opak toho, co Bůh vyžaduje. Nový Bůh nenechá nikoho bez trestu, protože nyní se před Bohem zodpovídá každý za své vlastní TĚLO, a za svou vlastní DUŠI. Když se celé Česko k Bohu neprodleně vrátí tím, že z NOVÝCH NEBES začnou padat SLOVA MANY NOVÉ, ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, z letadel, např. v Sirii, velice rychle přestanou padat BOMBY, protože nový Bůh, svým novým SLOVEM, začne jednat sám, a učiní na SVĚTĚ vše nové, tak mladě jaré. Především kvůli NETVORU Pitrochovi Česko, a tím celý SVĚT žije v zemi stínů, protože nejsvatější křesťanská Boží trojice Domašovska, stíní SVĚTLU SVĚTA Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o mravech celosvětového Božího království. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, nahrazující končící fosilní paliva, stále nemůže vyjít. NETVOR Pitrocha znovu zrušil SOUD všech neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ. Znovu odmítl texty Písma o tom, že veškerá moudrost geneticky prasečích, či geneticky myších křesťanských svévolníků, je v bázni před novým ŽIVÝM KRISTEM, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Znovu odmítl texty Písma o tom, že ve vší té moudrosti bázně před novým Bohem, jde o neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Vzpoura křesťanských a ateistických sviní v Bohem vyvoleném Česku, má však trvat jenom krátce. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je v tom, že NETVOR starosta Pitrocha, Boha VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, znovu prohlásil za svévolníka, a sebe za spravedlivého a moudrého. Nový Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se Česko k Bohu neprodleně nevrátí. Při další neposlušnosti NETVORA Pitrochy, Bůh Česko úplně zničí. Až se naprosto bezmocný, a Bohem pokořený starosta Pitrocha, k novému Bohu vrátí, bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Bůh se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až tuto kapitolu, jako brožuru, jako RADOSTNOU ZPRÁVU nových evangelií, do svý kapsy si dá, jako nové BOŽÍ SLOVO vody věčné, živé, čisté a důvěřivé. Bůh se skloní nad těmi, kdo vyznají své křesťanské lži, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Novoluní pomine, až bude vládnout Bůh. Ám.8/5. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Halina Pawlowská v ČRo2 pravila, že její éterický muž šel hledat sám sebe tím, že jí utekl za jinou éterickou ženou. Halina pravila, že našel sám sebe tím, že se vrátil domů ožralý jako zvíře, což se mu stalo pro odstoupení rozumu Krista. Rozum Boží je pouze Boží milostí. Halina Pawlowská pravila, že pro odstoupení rozumu Krista, se stala také zvířetem tím, že na ožralého muže vylila hrnec rajské polévky. Tím, polévkou, ze svého muže, učinila komunistického RUDÉHO BOHATÝRA. Nahum2/4.

 

26). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

400.

eurocentrum.brno@euroskop.cz, gergelova.angelika@vlada.cz, ed@europedirect.cz, europe.direct@iregio.org, europedirect@kraj-jihocesky.cz, europe-direct@ssis.cz, europedirect@olomouc.eu, ostrava@europe-direct.cz, europedirect@ipardubice.cz, europe.direct@rrav.cz, edliberec@ern.cz, europe.direct@techmania.cz, kjm@kjm.cz, ed-most@vsfs.cz, ed@europedirect.cz, knihovna@evropskydum.cz, eu@knihkm.cz, hradec.kralove@europe-direct.cz, lany@kjm.cz, bosonohy@kjm.cz, obla@kjm.cz, zebetin@kjm.cz, jirova@kjm.cz, komarov@kjm.cz, libus@kjm.cz, snp@kjm.cz, osicka@mail.muni.cz, jirusek.martin@mail.muni.cz, 181821@mail.muni.cz, osada@kjm.cz, info@fss.muni.cz, 137853@mail.muni.cz, istech@fi.muni.cz, zapletalova.veronika@gmail.com, zapletalova@mail.muni.cz, cernoch@fss.muni.cz, cernoch@mail.muni.cz, balik@fss.muni.cz, eibl@fss.muni.cz, hlousek@fss.muni.cz,