Novinky

21.05.2014 17:31
Kapitola 179 – 94 stran. Sídliště pro 1380 lidí, energeticky soběstačné, ze zimních bytových domů, s domem pro společné stolování, je navrženo ve FOTOGALERII. Česko bude Bohem zničeno, odstoupením rozumu Krista, když sídliště nezačne stavět. Jer.1/17,12/16až51/58, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3,...
21.05.2014 17:27
Kapitola 178 – 108 stran. Neomylný dogmatik Pospíšil v Proglase objasnil, že Baalové a kněží, v roce 381, stvořili velké soužení lidstva. Z protikladných nauk Písma, promyšlenými vychytralostmi, stvořili trojjediného ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo...
19.03.2014 17:37
Kapitola 177 – 82 stran. Zpupnému kardinálu Vlkovi, na Velikonoce 2014, Beránka, Boha, se zachtělo. Povýšil se nad SLOVO, a chce Boha pást, a křižovat, protikladnými a promyšlenými žvásty, jedu a tmy katechismu. Nemá víru. Má vášeň, a sklon, sloužit své SKÁLE, majetku a penězům, místo Kristu. LVI,...
19.02.2014 17:45
Kapitola 176 – 119 stran. Z milosrdenství rozumu Krista, je navržený zimní bytový dům, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží. Viz jeho fotografie ve fotogalerii. Královské kněžstvo, nového Božího lidu VUT v Brně, vedené rektorem Štěpánkem, má povinnost nového Krista úplně poslouchat. Kristus...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11