Kapitola 209 – 36 stran.

05.09.2016 21:38

Kapitola 209 – 36 stran. Duchovní Kristus, od svého UKŘIŽOVÁNÍ neposlušnými a vzpurnými křesťany, mletím protikladných dogmat katolického, evangelického a husitského katechismu, se stále vyvyšuje soudem takových křesťanských sviní, jakými jsou dnes např. Kolegar z twr@twr.cz, Weber z bjb.brno@volny.cz, NETVOR Vaďura z nabozenstvi@rozhlas.cz, či Filipi z mrazek@etf.cuni.cz, prudky@etf.cuni.cz, halama @etf.cuni.cz, trojan@etf.cuni.cz. Iz.5/4,16,29/11,24,57/10,16,20, 2.Petr.2/21až3/16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4až12/10,17,27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Jak jinak by Bůh mohl neposlušné NETVORY soudit, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Smiluje se, svým rozumem Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ze svého milosrdenství, nad všemi neposlušnými v Česku současně, až ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz budou rozdělovat kořist prorokováním, že rozprášení národů válkychtivých je nezbytné proto, aby veškerý majetek patřil jedinému Bohu SVĚTA. V DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, musí být rozhodnuto o platnosti Božích zákonů, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, již nikoho nebudou pohřbívat do křesťanského energetického hrobu. Číslo www = 666, má každý úplně poslušný, kdo zprávu o SOUDU zlých bude šířit. Žalm37/5,11,35,38až68/13,31až96/7až132/5,8, Řím.1/18až3/6až8/19až9/18až11/32, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až37/12až39/8,13,21,29až44/28, Jób9/13, Iz.57/10,16,27až63/14,18až65/15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Česká bible kapitola 209, POSLEDNÍ SOUD kapitola 146, soud ex-rektora Hampla z KU 119. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládnoucích stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4.

 

Obsah důležitých textů. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Žalm14/5až37/5,11až38,69/29,81/4,82/5, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Zj.16/16,20/11, Jer.1/17,2/31,3/14,5/22, K.M.1/4,4/19až6/6až24až12/10,17,27,13/8až17/7,11,15,20, Sír.5/5,7/16,12/12,23/19,27,35/19,39/31,43/26,31, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, atd. Viz str.33až36. 1.) Pro toto pokolení přelomu věků, neposlušné a vzpurné, bude v všechno stále horší. Politická a náboženská zvířata, svým geneticky prasečím rozumem, se nemohou zmocnit Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, protože Boží rozum je pouze Božím milosrdenstvím. Mal.2/9,15,17, Kaz.3/18,8/8, K.M.1/4až7/12,16,27,8/21,13/8,17/7,11,15,20, atd. Běda neposlušnému Česku, když odloží SOUDNÝ DEN zlých, a když v říjnu 2016, zase bude volit Bohem prokleté, neposlušné politiky pravice a levice, kteří si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES neberou k srdci, místo nového DUCHOVNÍHO KRISTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je dnes novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především potřeštěnci z vládnoucích politických stran KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL a BERANŮ z KSČM, musí nechat politických ztřeštěností, nesmí zvedat své rohy drzých politických zvířat vzhůru, nesmí mluvit s tak drzou šíjí, o svých nesmyslných koncepcích ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, která tvoří, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Viz konec kapitoly 176. Nový DUCHOVNÍ Kristus nepovolí, nebude Česka želet, a s neposlušnými a vzpurnými nepocítí lítost, dokud úplně poslušné a novému Bohu vděčné ŽENY, v ZEMI SVATÉ, v Česku, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v Brně a na Domašovsku babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, spolu s vedením ČRo v Brně, především s ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, nevykonají v ČRo v Brně, SOUD Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanu kněží všech ekumenických církví. Viz str.7až10. 2.) Energetický HROB stále hlubší, dělají energetické koncepce geneticky prasečích, neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích sviní, jakou je např. ministr průmyslu Mládek, viz další text. Pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, jsou všichni vzpurní a neposlušní, DUCHEM CHUDÍ. Bohem v Písmu vyvolené Česko má povinnost vytáhnout celý SVĚT z energetického HROBU, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v sobotu, 24.9.2016, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Hospodin bude žehnat celému SVĚTU, novou a věčnou manou ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až technický lid Česka vytáhne celý SVĚT z energetického HROBU tím, že bude neprodleně iniciovat svolání kongresu. Ageus2/18. NOVÁ SMLOUVA z Hospodinem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, s Hospodinem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, s takovým, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je, je o vzniku celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žádný, děsivou temnotou křesťanství pomatený Satan kněz, si již nesmí drze říkat OTEC. OTCEM ZAKLADATELEM celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je jediný Bůh všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Novým Bohem je NEVĚSTA a ŽENICH, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení všech států SVĚTA, což je zřejmé z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo drze slouží křesťanským Bohům, např. zakladateli PTACTVA ODS, Bohem prokletému emeritnímu prezidentovi Klausovi, nebo zakladateli KOZLŮ ČSSD, Bohem prokletému prezidentovi, KOZLU Zemanovi, tomu je RADOSTNÁ ZPRÁVA nových evangelií ENERGETICKÉ SPÁSY zahalena. Do energetického HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu jde každý, kdo neprodleně nevyžene Bohem prokletá politická zvířata, Klause, Zemana, premiéra Sobotky, ministra financí Babiše, ministra průmyslu Mládka, atd. do říše ticha. Uvedení zločinci se proviňují proti všem platným zákonům tím, že se proviňují, proti jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je ODPOČINUTÍ OD DÍLA ENERGETICKÉ ZHOUBY, nesmyslné výroby, nesmyslné výstavby, nesmyslné dopravy, nesmyslné spotřeby, atd. Viz str.10až12. 3.) Jedině správný, celosvětový, politický, náboženský, mírový a energetický program, správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, má nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Běda Česku, když SOUDNÝ DEN nového DNES, zase v září odloží. Kristus RYBÁŘ, sestupoval a vystupoval na krvavá křesťanská nebesa, a byl UKŘIŽOVÁN, pouze slovem děsivé temnoty protikladných dogmat katolického, evangelického a husitského katechismu. Byl zlým Bohem, byl mečem válek, pouze pro neposlušné, vzpurné, geneticky prasečí, chamtivé, křesťanské svině, minulých pokolení. Za všechno křesťanský zlé se omlouvá všem pokorným a úplně poslušným. Novému DUCHOVNÍMU Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, se nikdo nebude beztrestně posmívat. Každý má povinnost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a být zodpovědný za každou nepravost. Kdo má hlad po nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ať se z Písma nají doma. Satani kněží již nesmí nikoho učit poznávat Boha takového, jaký skutečně v Písmu je. Každý úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, má povinnost se k novému Bohu, k NOVÉMU SLOVU, vrátit sám. V Bohem vyvoleném Česku, se již nikdo nesmí spoléhat na rozum neposlušných, mrtvých, geneticky prasečích sviní vládnoucích křesťanských Bohů, ministra financí DÉMONA Babiše, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ekonoma, DÉMONA ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, a vrchního velitele vojenských kaplanů, DÉMONA, ekonoma, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vola prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz. Po SOUDNÉM DNU v ČRo v Brně, všichni tuční v zemi, sestoupí v PRACH PRACHŮ tím, že před rozumem VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO DUCHOVNÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, musí padnout na kolena všichni zlí vzpurní. Viz str.12až14. 4.) Vážené ženy v Domašově a Říčkách babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Ženy z Domašova a Říček, máte povinnost oslavit Boha tancem, také při úplňku MĚSÍCE, v pátek, v DEN SVÁTKU úplně poslušných, 16.9.2016. Od DUCHOVNÍHO Krista, je i touha taneční. Stejně tak veškerá rozumnost a rukodělná dovednost. Také paměť nový Kristus dává každému tak, jak chce on sám. Má veškerou moc nad každou geneticky prasečí, chamtivou křesťanskou sviní, nad každým geneticky prasečím, či geneticky myším, lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako u zvířat. Také veškerá paměť je od DUCHOVNÍHO Krista. Proto máte povinnost rozhněvat se na uváděné, neposlušné a vzpurné, křesťanské vládnoucí Bohy. Máte povinnost s nimi, s neposlušnými, drzými, vzpurnými, to je s mrtvými křesťanskými NETVORY, nemít nic společného tím, že úplně poslušně budete plnit vůli Boží, o nastolení celosvětového Božího království, na Domašovsku a v Brně. Nový Kristus v Písmu uvádí, že v roce trestu uvedených vládnoucích NETVORŮ, v PRAVÉ POLEDNE, v září v roce 2016, nakonec pochopíte dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, nás pokorných, úplně poslušných a odpovědných, na stožáry SVĚTA vyletí, na Domašovsku a v Brně. Nový

 

Bůh, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, již žádné barevné politiky pravice a levice, a žádné barené kněze církví celého SVĚTA, vůbec nepořebuje. Jeho slovo nové a věčné many ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je nejvyšším ZÁKONEM, pro každého neposlušného a vzpurného člověka na SVĚTĚ. Na Domašovsku musí být vzpurní a neposlušní, to je mrtví, do jednoho vyhlazení. Bujné křoví svévolníků nemůže shořet, protože zlé SLOVO drzého Satana faráře Dominika, je pouze studeným křesťanským ohněm. Vzpurné křesťanské křoví shoří, až ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, dá na svícen nejvyšší ZÁKON, kterým je nová a věčná mana ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Číslo 666 = www, patří každému poslušnému, a novému Bohu vděčnému BOŽÍMU SYNU, kdo pochopí, proč Karel IV nachal Prahu postavit jako NOVÝ JERUZALÉM. Praha bude novým Jeruzalémem, až bude rozhodnuto o tom, že cca milion obyvatel Prahy, bude nově SPOLEČNĚ STOLOVAT, v 666 domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Číslo 666 DUCHOVNÍ Kristus vytvořil tím, že cca 1 000 000 obyvatel Prahy, podělil cca 1500 strávníky jednoho domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. 1 000 000 : 1500 = 666. Sídliště pro cca 1380až1500 strávníků je navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Proto aby Praha, a tím celý SVĚT, mohl SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí nový DUCHOVNÍ Kristus vyjít na Domašovsku a v Brně, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Ženy Domašovka babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, a Brna, nebuďte sviněmi, stejnými, jako nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Buďte lidmi pokornými a poslušnými tím, že budete novému Kristu vděční, za své vyvolení být novým Božím lidem. Kdo nebude poslušný, bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajde, tělo i duše. Nový Boží technický lži lid ČVUT, VUT v Brně a projektanti, ví již od roku 2006, že nový Hospodin do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože na SVĚTĚ vše stvořil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až6/19až12/4, atd. Drzý a vzpurný technický lži lid od roku 2006 ví, že z milosrdenství rozumu Krista, bylo dle textů Písma, navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1380, či pro 1500 lidí, které je od roku 2008, vystavené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když budou v Česku dále vládnout Baalové, vlastníci křesťanských lží o Kristu, a vlastnící lží o koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkové energie, jestliže nebude nad celým SVĚTEM vládnout Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nový Kristus jím vyvolené Česko zcela vyvrátí a zničí. Nastal rok trestu vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. Je potřeba se na neposlušné rozhněvat. Viz str.14až18. 5.) Kvůli DVĚMA VYPEČENÝM NULÁM, NEMLUVŇÁTKŮM, neposlušnému Pitrochovi a řediteli ZŠ Válkovi, Česko stále vedou do energetického HROBU MRZKÉ ŽENY, prostitutky smilnící s Baaly a s DÉMONY, OHOLA či SODOMA, drzá svině Endlicherová z TWR studio@radio7.cz a neposlušné eliska.krmelova@etickedilny.cz, viki.zemanova@etickedilny.cz, atd. Viz str.18až19. 6.) Úplně poslušná pětice BOŽÍCH SYNŮ které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z ČESKÉHO RÁJE, ze SKALNÍHO MĚSTA, z PUPKU SVĚTA, z Brna. Řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektore VUT v Brně Petře Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, zlý MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a vzpurný Petře Vokřále primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz. Jakých pár vět máte povinnost stihnout sdělit, pokorným a úplně poslušným lidem Česka, kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, v novém novoluní v září, které začíná ve čtvrtek 1.9.2016, a které končí SLAVNÝM ÚPLŇKEM MĚSÍCE, svátkem všech úplně poslušných, v pátek 16.9.2016, je opakovaně uváděno. Viz str.19až22. 7.) Např. neposlušný a vzpurný, to je bez technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtvý, ministr průmyslu Mládek, má stejný technický rozum, jako bezdomovec z Říček, pan Blažek. Rozum geneticky prasečí svině bezdomovce Blažka, který žije v dřevěné boudě, mu neumožňuje nachytat si dříví na topení v létě. Začne chodit na dříví do lesa až v zimě, až napadne sníh, kdy nosí klacky z lesa na zádech, protože v létě je lenošný vozit dříví z lesa na vozíku. Geneticky prasečí svině ministr průmyslu Mládek, má stejné technické myšlení jako bezdomovec Blažek. Chce připravit Česku soužení, jaké ještě nikdy nebylo. Soužení se v Česku začne, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle konce kapitoly 176 na www.pametni-kniha.cz, až úplně pomatené Česko zjistí, že na přestavbu Česka, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, nemá ani plyn, ani ropu, ani uhlí, a že energetickou neotřesitelnost, Bohem pro toto pokolení vzpurných požadovanou, chamtivé, neposlušné, geneticky prasečí křesťanské svině, budou budovat nikoli pomocí strojů, ale ručně. Viz str.22až23. 8.) Kristus UKŘIŽOVANÝ mletím protikladných křesťanských dogmat, je jen zkouška zjevná. Vážení BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@ rozhlas.cz, neposlušný rektore VUT v Brně Petře Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a vzpurný a zlý Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, primator@brno.cz. Musíte mít strach o sebe, a o Česko, jaký ještě nebyl, protože všechno, co je o vzpurném a neposlušném Česku v Písmu uvedené, se musí naplnit, buď energetická spása Česka a SVĚTA v celosvětovém, mírovém Božím království, nebo mravní a válečná zkáza Česka. Sofistikovanou zbraní pro porážku Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, kteří ve všem lžou, protože lžou o Bohu, a tím o energetice, je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.23až25. 9.) Vůle Boží je, aby zastaralé a vetché křesťanské protikladné žvásty děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu, zmizeli v Česku neprodleně v říši ticha. Úplně poslušná vládnoucí elita v Brně musí zajistit, aby geneticky prasečí svině, např. drzí Satani kněží z TWR a z PROGLASU, nikoho nevybízeli: POZNEJ JEDINÉHO BOHA SVĚTA, takového, jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby Bohu vděčná vládnoucí elita z Brna zajistila, aby všichni studovali vůli Boží z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stavět na písku nekonečné křesťanské militaristické pouště cokoli, je bláznovství zlých a neposlušných, to je mrtvých. Neposlušné mrtvoly zajdou. Viz str.25až28. 10.) Dle pořadu Jana Rosáka v ČRo2, slovo NEVĚSTA lze také přeložit slovem MUŽ a ŽENA. NEVĚSTA, která se připravila, mými skutky, být MUŽEM, i ŽENOU, to je být ŽENICHEM, MANŽELEM, a NEVĚSTOU, je připravena přijmout každého, kdo bude úplně poslušný tím, že bude neprodlně studovat novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zj.19/7,8. Viz str.28až30. 11.) Z pohádky Rytíř Parceval a svatý grál, je zřejmé, že Kristus se smiluje, svým rozumem, nad pokornými a úplně poslušnými. Ti kdo nepatří do Božího království, musí ukončit svou činnost. Jak ubohý je starosta Domašova Pitrocha.Kristus si s ním, kdy odstoupil, svým rozumem, od neposlušných, na SOUDU mrtvých a drzých sviní, stále neví rady. Viz str.30až32. 12.) V pohádce KŘIŠŤÁLEK MEČ, nový DUCHOVNÍ Kristus umožňuje úplně poslušným, nastoupit cestu k novému Kristu, cestu do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nyní má Česko povinnost předat křišťal Bohu proto, aby celosvětově zvítězil jeho MEČ nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.32až33. 13.) V Česku musí vyjít nový DUCHOVNÍ Kristus, jako SLOVO SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Proto aby vyšlo, byla předána řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz kazeta se cvičením na posílení zádových svalů. Jaromír Ostrý slíbil, že v polovině září kazetu převede do digitálního provedení proto, aby sloužila všem. Viz str.33až33.

 

1.) Běda neposlušnému a vzpurnému Česku, když v říjnu 2016, zase bude volit Bohem prokleté, neposlušné politiky pravice a levice, kteří si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES neberou k srdci, místo DUCHOVNÍHO KRISTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je dnes novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především potřeštěnci z vládnoucích politických stran KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL a BERANŮ z KSČM, musí nechat svých politických ztřeštěností, nesmí zvedat své rohy drzých politických zvířat vzhůru, nesmí mluvit s tak drzou šíjí, o svých nesmyslných koncepcích ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, která tvoří, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Viz konec kapitoly 176. Nový DUCHOVNÍ Kristus nepovolí, nebude Česka želet, a s neposlušnými a vzpurnými nepocítí lítost, dokud úplně poslušné a novému Bohu vděčné ŽENY, v ZEMI SVATÉ, v Česku, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, spolu s vedením ČRo v Brně, především s ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. nevykonají v ČRo v Brně, SOUD Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanu kněží všech ekumenických církví. Nový, DUCHOVNÍ Kristus vyčkává, protože se nad neposlušnými, a vzpurnými křesťanskými sviněmi, či nad politickými NETVORY pravice a levice chce smilovat. Smiluje se, z milosrdenství svého rozumu, až všichni zapsáni v PAMĚTNÍ KNIZE SOUDU těchto textů, kteří se k novému DUCHOVNÍMU Kristu neprodleně nevrátí, budou vymazáni z KNIHY ŽIVÝCH tím, že všem neposlušným bude veřejně oznámeno, že jejich DUŠE, které je stejné jako DUŠE ZVÍŘAT, si život nezachovají, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných a neposlušných. Nový Kistus se nad pokornými, úplně poslušnými smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční se rozplodí, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v ČRo Brno. Zdatní jsou všichni uvedení vzpurní a neposlušní, kdo SOUD neposlušných a pyšných chtějí umlčet. Bože spravedlivý, má SKÁLO, smiluj se nad Domašovskem a Brnem, a vysvoboď mě tím, že dáš pokorným a úplně poslušným číst texty tvých ZÁKONŮ. Svatyně BOŽÍ je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo se od Boha vzdálí, zhyne. Žalm37/5,11,35,38až68/2,13,31,69/5,15,29,34,71/9,21,72/11,73/12,17,27,75/5,76/9, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5až27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Mám povinnost domlouvat křesťanským drzým neposlušným sviním, např. Kolegarovi z twr@twr.cz, studio@radio7, jeho hostu Jiřímu Weberovi bjb.brno@volny.cz, info@ baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, ludek.sip@baptist.cz, jan.jackanic@baptist.cz, mladez@baptist.cz, info@dorkas.cz, reditel@dorkas.cz, revuckalehota@baptist.sk, predseda@baptist.sk, tbnsky@yahoo.com, viera@baptist.sk, jszollos@gmail.com, miroslav.toth@bjb.sk, inslovakia@stonline.sk, lubopal@gmail.com, ibcb@baptist.sk, komarno@baptist.sk, lucenec@baptist.sk, miloslavov@baptist.sk, bjb@coroll.sk, vavrisovo@baptist.sk, tbnsky@yahoo.com, tajemnik@dorkas.cz, levice@baptist.sk, iva.benes@email.cz, najbrt@e-cirkev.cz, premysl.budin@ewrc.cz, vondrova@e-cirkev.cz, tomas.wanka@ewrc.cz, martin.raska@ewrc.cz, ondrej.plsek@ewrc.cz, pir.a@seznam.cz, nejsisam@volny.cz, iva.benes@email.cz, ceskybratr@e-cirkev.cz, a všem ostatním bezmocným křesťanským, či ateistickým vzbouřencům, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce nového DUCHA, až do doby, kdy nový DUCHOVNÍ Kristus, ukáže všem národům podivuhodné věci SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanů a ateistů v Česku a Slovensku, dle textů slov nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, před novým DUCHOVNÍM Kristem, před SKÁLOU, budou stát pevně pouze Bohu vděční, pokorní a úplně poslušní služebníci nového DUCHOVNÍHO Krista, protože ti, co bez starostí kupí majetek, pro své lži o Bohu a energetice, jako neposlušní, vzpurní, a tím mrtví, zajdou. Mich.2/3,4,10až7/15,18, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24,33/22až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm73/10,17,22,27, atd. Kdyby mně při vysílání TWR v Proglase, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan kazatel Surý neblokoval můj telefon, bylo by pomatencům, hlupákům, zločincům, Kolegarovi a Weberovi, telefonicky zkráceně sděleno. Totéž platí pro křesťanské, geneticky prasečí křesťanské svině, křesťanské mrtvoly, pro lháře a zločince, Petra Vaďury a jeho hosta Pavla Filipi, kteří drze lhali o Bohu v ČRo3. Evangelíci a adventisté drze lžou, když např. o úplně pomateném kazateli Satanu Weberovi, atd., tvrdí, že patří mezi královské kněžstvo tím, že Bůh vyvolil evangelíky, či adventisty. Křesťanské svině drze lžou, když tvrdí, že pro svou znalost SLOVA BOŽÍHO zahanbují moudré a silné, např. katolíky, jejich mocnou církev. Evangelíci, babtisté, husité a katolíci, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, protože protikladné žvásty křesťanů o Bohu, jsou od samého počátků křesťanství lež, a tím je křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM, odjakživa. Uvedení pomatenci, pro naprostou neznalost Boha, svými křesťanskými, protikladnými žvásty, nemohou obrátit křesťanský imperialismus a militarismus, v nic. Duchovní Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, to dokáže. Evangelický pomatenec a pokrytec, Satan Pavel Filipi pravil, že ve svých chrámech, postavených lidskýma rukama, kde Bůh nebydlí, Sk.7/47, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravelnosti, Jer.33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd., zpívali Žalm 68, o rozprášení národů válkychtivých, velice hlasitě a mohutně. Drzí Satani kněží, v době, kdy všechny ekumenické církve mají své vojenské kaplany, již Žalm 68, nezpívají. Pokrytci Satani kněží, po uvedení ovoce jejich úmyslů na Česko, Jer.1/17až6/19,30, již nic nemohou zpívat. Místo Bohu slouží Baalům, a DÉMONŮM.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Jediný Bůh SVĚTA, DUCHOVNÍ Kristus, připravil všemu TVORSTVU, všech států, energetický hrob. Nah.1/9,14, Dan.11/39,12/2, Sof.1/11,17. Bohem vyvolený PUPEK SVĚTA, místo svaté, Domašovsko a Brno, má povinnost rozdrtit všechna neposlušná a vzpurná vládnoucí NEMLUVŇATA SOUDNÝM DNEM v ČRo v Brně tak, aby všichni vládnoucí slepci se stali pokornými, a úplně poslušnými služebníky nového Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Muslimky již nemusí nosit BURKINY. Na Domašovsku a v Brně je vše odhaleno. Všichni lidé na SVĚTĚ, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se vidí jako v zrcadle, jako geneticky prasečí chamtivé, neposlušné, mrtvé svině. Všichni neposlušní nového DUCHOVNÍHO Krista, jsou lži lidem. 2.Petr.2/21až3/16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17,23/29,32, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Kol.3/5, Jób37/18,23, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, 1.Kor.13/11, Bhag.15/15,16/13až24,18/78. Energetický HROB stále hlubší, dělají energetické koncepce geneticky prasečích, neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích sviní, jakou je např. ministr průmyslu Mládek, viz další text. Pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, jsou všichni vzpurní a neposlušní, DUCHEM CHUDÍ. Bohem v Písmu vyvolené Česko má povinnost vytáhnout celý SVĚT z energetického HROBU, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v sobotu, 24.9.2016, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Hospodin bude žehnat celému SVĚTU, novou a věčnou manou ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až technický lid Česka vytáhne celý SVĚT z energetického HROBU tím, že bude neprodleně iniciovat svolání kongresu. Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, Ag.2/18, Ez.3/4,21,37/12, Mal.2/15, Jóel2/22až4/2,12, atd. Lidé v Česku odjakživa dělají to, co se Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, líbí. Je to z toho důvodu, aby mohl vést Česko tak, jak si to předsevzal v Bibli. Nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků roku 2000, v PRAVÉ POLEDNE, v září 2016, po oněch dnech SOUDU vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích, drzých, zlých, křesťanských, imperialistických a militaristických sviní v ČRo v Brně, Kristus DUCHOVNÍ, ze svého milosrdenství, svého rozumu, mnohým pokorným a úplně poslušným, napíše své zákony, o nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, do jejich, geneticky prasečích srdcí, a dá je mnohým do jejich myslí, a do DUŠÍ, které jsou stejné, jako u zvířat. Nový Kristus se smiluje nad děsivou temnotou protikladných křesťanských žvástů, nad křesťanskou nepravostí Satanů kněží, a nad krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ bankéřů, a ekonomů, atd., až po vykonání SOUDU vládnoucí elity Česka, ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. NOVÁ SMLOUVA z Hospodinem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, s Hospodinem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, s takovým, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, je o vzniku celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žádný, děsivou temnotou křesťanství pomatený Satan kněz, si již nesmí drze říkat OTEC. OTCEM ZAKLADATELEM celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je jediný Bůh všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Novým Bohem je NEVĚSTA a ŽENICH, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení všech států SVĚTA, což je zřejmé z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo slouží křesťanským Bohům, např. zakladateli PTACTVA ODS, Bohem prokletému emeritnímu prezidentovi Klausovi, nebo zakladateli KOZLŮ ČSSD, Bohem prokletému prezidentovi, KOZLU Zemanovi, tomu je RADOSTNÁ ZPRÁVA nových evangelí ENERGETICKÉ SPÁSY zahalena. Do energetického HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu jde každý, kdo neprodleně nevyžene Bohem prokletá politická zvířata, Klause, Zemana, premiéra Sobotky, ministra financí Babiše, ministra průmyslu Mládka, atd. do říše ticha. Uvedení zločinci se proviňují proti všem platným zákonům tím, že se proviňují, proti jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je ODPOČINUTÍ OD DÍLA ENERGETICKÉ ZHOUBY, nesmyslné výroby, nesmyslné výstavby, nesmyslné dopravy, nesmyslné spotřeby, atd. Z energetického HROBU, z milosrdenství Božího rozumu, musí Česko a SVĚT vytáhnout, pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, opakovaně uvádění, a to neprodleně. Kdo neposlechne, jde do záhuby tím, že neposlušné svině Bůh zabije. Sedm neposlušných a vzpurných ovcí, jsou vůdci vládnoucích politických stran Česka. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Zj.18/2,10, Filips.2/7,9,13,3/15, Žalm37/5,11,35,38.

 

3.) Jedině správný, celosvětový, politický, náboženský, mírový a energetický program, správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, má nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Běda Česku, když SOUDNÝ DEN nového DNES, zase odloží. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Iz.29/11až24,33/33,57/10až20, Mar.4/12,7/7až13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. Politici pravice a levice, a jejich Bohové, Satani kněží, jsou jako neposlušní a vzpurní STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že je Bůh, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, o správné koncepci energetiky, ze svého milosrdeství, již nepase. Božím milosrdenstvím bude vybudování všeho nového, nové země, i nového Boha, až po úplném a neprodleném zničení děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu. Nový DUCHOVNÍ Kristus se nad Domašovskem a Brnem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až neposlušní a vzpurní ukončí všechny oslavy sama sebe navzájem, až oslaví nového Krista, ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA, který v tomto pokolení pokorných a úplně poslušných, bude trvale přebývat mezi lidmi, a mnohým bude dávat částečku svého NOVÉHO DUCHA. Křesťanský Kristus RYBÁŘ, pro všechny neposlušné a vzpurné svině již zemřel, v pohádkách, i v Písmu. Kristus RYBÁŘ, sestupoval a vystupoval na krvavá křesťanská nebesa, a byl UKŘIŽOVÁN, pouze slovem děsivé temnoty protikladných dogmat katolického, evangelického a husitského katechismu. Byl zlým Bohem, byl mečem válek, pouze pro neposlušné, vzpurné, geneticky prasečí, chamtivé, křesťanské svině, minulých pokolení. Za všechno křesťanský zlé se omlouvá všem pokorným a úplně poslušným. Jer.1/17až6/19,30až23/29,32až31/27,32až42/10až51/58, Kol.3/5, 2.Kor.10/4až13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Žalm33/6,37/5,11,35,38až150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/10,20, K.M.1/4až7/12,16,27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18až10/6,14až11/32, Mal.1/7,10,2/2až9,15,17,3/10,12,16,20, Mat.5/18až23/7, atd. Novému DUCHOVNÍMU Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, se nikdo nebude beztrestně posmívat. Každý má povinnost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a být zodpovědný za každou nepravost. Kdo má hlad po nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ať se z Písma nají doma. Satani kněží již nesmí nikoho učit poznávat Boha takového, jaký skutečně v Písmu je. Každý úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, má povinnost se k novému Bohu, k NOVÉMU SLOVU, vrátit sám. Gal.1/7až6/7, 4.Moj.18/23, 1.Kor.1/27,11/34,14/32,36,15/33, Jer.1/17až3/14, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25,43/26,31, Řím.8/19, atd. Všichni neposlušní, to je mrtví, se raději spoléhají na své Bohy, na zbraně militaristů, na vojenské kaplany, na vojáky, či politiky pravice a levice, než na DUCHOVNÍHO Krista, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. Ti kdo svými profesemi nepatří do celosvětového, mírového Božího království, musí přijmout trest, a ukončit svou činnost. Na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, je odhalena pravda o DUCHOVNÍM Kristu, a o jeho vůli nastolit celosvětové, mírové Boží království. Jak ubohý je např. drzý Satan, NETVOR, geneticky prasečí křesťanská, neposlušná, mrtvá svině, biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mikulasek@ biskupstvi.cz, archiv@biskupstvi.cz, doffek@biskupstvi.cz. Jak ubohý je zlý, vzpurný, ztracený syn, neposlušný, mrtvý, chamtivý, militaristický hlupák, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net. Nový Kristus si s ními, když odstoupil svým rozumem od neposlušných, to je mrtvých, na SOUDU mrtvých a drzých křesťanských sviní, stále neví rady. Př.8/17,31/10, Oz.2/18,9/7,12,15až14/4, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Gal.1/7,4/20,6/7, Řím.1/18,3/6,7/24až11/32, Jób9/13až40/8, 2.Petr.2/21až3/16, Kaz. 9/10, atd. V Bohem vyvoleném Česku, se již nikdo, nesmí spoléhat na rozum neposlušných, mrtvých, geneticky prasečích sviní vládnoucích křesťanských Bohů, ministra financí DÉMONA Babiše, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ekonoma, DÉMONA ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, a vrchního velitele vojenských kaplanů, DÉMONA, ekonoma, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vola prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz. Po SOUDNÉM DNU v ČRo v Brně, všichni tuční v zemi, sestoupí v PRACH PRACHŮ tím, že před rozumem VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO DUCHOVNÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, musí padnout na kolena všichni zlí vzpurní. DUŠE neposlušných a vzpurných křesťanských zlých NETVORŮ, si ŽIVOT VĚČNÝ nezachová, protože uvedené geneticky prasečí vládnoucí zlé svině, do BRAN celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést. Neposlušní MRTVÍ pekelníci, mají povinnost neprodleně sestoupit do říše ticha, cestou vyvolených potrestaných. Toto pokolení vzpurných, DUCHOVNÍ Kristus ZÁKONODÁRCE zachrání, a energeticky spasí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, když v ČESKÉM RÁJI, ve SKALNÍM MĚSTĚ, v Brně, se úplně poslušní budou dotazovat na vůli Boží, když se neprodleně rozhněvají na uvedené vládnoucí voly. Bůh zabije každého, kdo nebude studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, kdo bude mít se zlými, neposlušnými křesťanskými sviněmi, či zlými Bohy, cokoli společného. Křesťanské noční můry pijou silnej čaj. Ještě málo žijou, když se ptaj na Boha. Eze.3/4,21až28/9, Efez.5/7, Žid.8/11, K.M.1/4,7/12,16,12/10,16,20,17/15,19/6, Žalm22/30až23/1až24/6,10až37/5,11,35,38až115/17, Bhagavadgi.15/15až16/13až24, Korán37/20, Ezech.3/4,21až33/17,39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21až3/16, Jer.1/17až17/24.

 

4.) Vážené ženy v Domašově a Říčkách babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Ženy z Domašova a Říček, máte povinnost oslavit Boha tancem, také při úplňku MĚSÍCE, v pátek, v DEN SVÁTKU úplně poslušných, 16.9.2016. Od DUCHOVNÍHO Krista, je i touha taneční. Stejně tak veškerá rozumnost a rukodělná dovednost. Také paměť nový Kristus dává každému tak, jak chce on sám. Má veškerou moc nad každou geneticky prasečí, chamtivou křesťanskou sviní, nad každým geneticky prasečím, či geneticky myším, lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako u zvířat. Také veškerá paměť je od DUCHOVNÍHO Krista. Proto máte povinnost rozhněvat se na uváděné, neposlušné a vzpurné, křesťanské vládnoucí Bohy. Máte povinnost s nimi, s neposlušnými, drzými, vzpurnými, to je s mrtvými křesťanskými NETVORY, nemít nic společného tím, že úplně poslušně budete plnit vůli Boží, o nastolení celosvětového Božího království, na Domašovsku a v Brně. Nový Kristus v Písmu uvádí, že v roce trestu uvedených vládnoucích NETVORŮ, v PRAVÉ POLEDNE, v září v roce 2016, nakonec pochopíte dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vůle Boží je, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Máte povinnost křesťanské, krvavé vzdorokrálovství neprodleně ukončit, tanečními oslavami příchodu nového DUCHOVNÍHO Krista. Nový Bůh, pod svou ochanu, svého rozumu, ze svého milosrdenství, přijme pouze pokorné, a úplně poslušné, vděčné BOŽÍ SYNY a DCERY. Nepromarněte tento čas soudu vzpurných a neposlušných křesťanských sviní Česka. Nastávají zlé dny, kdy Bůh uvede na všechno TVORSTVO zlo HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a tím úplnou zkázu všech zlých a neposlušných. Zlá NEMLUVŇÁTKA je nutné rozdrtit NOVÝM SLOVEM, v novém novoluní MĚSÍCE, od 1.9.16, do ÚPLŇKU, do 16.9.16. Sír.7/5,7/16,12/12,13/18až42/19,24,43/26,31,47/21, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Efezs.4/25,5/5,7,15, Nah.1/4,9,14, Řím.8/19, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až51/58, atd. Vážené ženy v Domašově a Říčkách babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, nás pokorných, úplně poslušných a odpovědných, na stožáry SVĚTA vyletí, na Domašovsku a v Brně. Nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, již žádné barevné politiky pravice a levice, a žádné barené kněze církví celého SVĚTA, vůbec nepořebuje. Jeho slovo nové a věčné many ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je nejvyšším ZÁKONEM, pro každého neposlušného a vzpurného člověka na SVĚTĚ. Vážené ženy v Domašově a Říčkách. Křesťanský Kristus, RYBÁŘ, UKŘIŽOVANÝ protikladnými křesťanskými žvásty, již zemřel. Byl Bohem pouze pro minulá, vzpurná, zlá a neposlušná pokolení. Kdokoli pokládá za Boha křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, je novým Bohem prokletý. Neposlušné, to je mrtvé, chamtivé, geneticky prasečí křesťanské vládnoucí svině, nový Bůh v Božím království již nepotřebuje. Vzpurné a pyšné vládnoucí NETVORY zabije strašlivou záhubou, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Již je zabil, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Na Domašovsku musí být vzpurní a neposlušní, to je mrtví, do jednoho vyhlazení. Bujné křoví svévolníků nemůže shořet, protože zlé SLOVO drzého Satana faráře Dominika, je pouze studeným křesťanským ohněm. Vzpurné křesťanské křoví shoří, až ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, dá na svícen nejvyšší ZÁKON, kterým je nová a věčná mana ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nahum1/4,9,14, Gal.1/7až3/20až6/7, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Ezech.3/4,21,28/9,33/17, K.M.1/4až7/12,16,27,12/10,17,27,13/8,17/7,11,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,96/7,102/18,27až150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kol.3/5, Mich.2/3,4,10, atd. Vůle Boží je, aby nový, DUCHOVNÍ Kristus, byl celosvětově oslaven neposlušnými, mrtvými sviněmi, neprodleně. Boží soud začíná v Česku, které je novým Kristem trestáno tisíc krát méně, než např. Italie, kde Bůh učinil zemětřesení, nebo Syrii a Afghanistan, kde trestající Bůh nastolil nesmyslný křesťanský meč válek, o vládu a moc křesťanů nad muslimy a nad územím s ropou, plynem a surovinami. Hospodin vyžaduje, aby v ZEMI SVATÉ, v Česku, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, se začaly slavnosti příchodu nového Krista, kterému patří celý SVĚT, vždy při úplňku měsíce, nyní v milostivém Hospodinově létě, v novoluní v září 2016, od 1.9.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, novými BOHOSLUŽBAMI, sportovními a tanečními. Vyžaduje, aby nový DUCHOVNÍ Kristus vyšel v médiích, a ve školství v Česku, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. NOVÁ NEBESA, o Bohu ZÁKONODÁRCI, jsou o Boží majetkové celosvětové rovnosti elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, o bydlení v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a o dokonalém NATURÁLNÍM celosvětovém PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném, v jednom celosvětovém Česku.

 

Čislo 666 = www, patří každému poslušnému, a novému Bohu vděčnému, kdo pochopí, proč Karel IV nachal Prahu postavit jako NOVÝ JERUZALÉM. Praha bude novým Jeruzalémem, až bude rozhodnuto o tom, že cca milion obyvatel Prahy, bude nově SPOLEČNĚ STOLOVAT, v 666 domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Číslo 666 DUCHOVNÍ Kristus vytvořil tím, že cca 1 000 000 obyvatel Prahy, podělil cca 1500 strávníky jednoho domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. 1 000 000 : 1500 = 666. Sídliště pro cca 1380až1500 strávníků je navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Proto aby Praha, a tím celý SVĚT, mohl SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí nový DUCHOVNÍ Kristus vyjít na Domašovsku a v Brně, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Ženy Domašovka babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, nebuďte sviněmi, stejnými, jako nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Buďte lidmi pokornými a poslušnými tím, že budete novému Kristu vděční, za své vyvolení být novým Božím lidem. Kdo nebude poslušný, bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajde, tělo i duše. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18až65/15až66/24, Žalm81/4,82/5, Jan1/1až15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4, Zj.13/18, atd. Nový Boží technický lži lid ČVUT, VUT v Brně a projektanti, ví již od roku 2006, že nový Hospodin do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože na SVĚTĚ vše stvořil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až6/19až12/4, atd. Drzý a vzpurný technický lži lid od roku 2006 ví, že z milosrdenství rozumu Krista, bylo dle textů Písma, navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1380, či pro 1500 lidí, které je od roku 2008 vystavené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když budou v Česku dále vládnout Baalové, vlastníci křesťanských lží o Kristu, a vlastnící lží o koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkové energie, jestliže nebude nad celým SVĚTEM vládnout Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nový Kristus jím vyvolené Česko zcela vyvrátí a zničí. Nastal rok trestu vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. Je potřeba se na neposlušné rozhněvat. Jer.12/16až23/12,29,32až31/27,32, K.M.1/4až 12/10,17,27, atd. Kristus vzdá Domašovsku a Brnu, PUPKU SVĚTA, místu svatému, chválu, když bude spáleno křesťanské, vzpurné a neposlušné křoví, z milosrdenství rozumu Krista, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,96/7,102/18,27až150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. Ženy Domašovka babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Vládnoucí elita Domašovska starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a pomatený ředitel ZŠ Válek, skola@domasov.info, amos@domasov.info, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA jsou, dle písniček od nového Krista, jsou stále pouze DVĚMA VYPEČENÝMI NULAMI. ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je úplně vypeklo. Dle kapitoly 208 již mohli být dávno novým OVOCEM, vyzrálým, na STROMECH SPRAVEDLNOSTI, mohli být OVOCEM RTŮ, a nejsou. Měli být nekonečnou osmičkou, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY příchodu nového Krista, pro toto vzpurné pokolení, a nejsou. Stále jsou pomatenými NEMLUVŇÁTKY. Nový Kristus vzdá místu svatému, PUPKU SVĚTA, Domašovsku a Brnu chválu, když je donutíte, v novém novoluní MĚSÍCE v září 2016, svolat slavnostní shromáždění do restaurace U NĚMCŮ, a oslavit zde nového Krista tancem. Všichni lidé jsou stejní, jsou geneticky prasečí svině. Bez Vás, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, není. Když se Vám to nepodaří, Kristus stanovil NOVÉ DNES, na nové novoluní v říjnu 2016, na den 8.10.2016, kdy plánujete BABSKÉ HODY. Bože SPRAVEDLIVÝ dej, ať v nekonečné křesťanské poušti na Domašovsku a v Brně, konečně prší SLOVO TVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jako MANA čistá a neposkvrněná. Vždyť bez deště SLOV TVÉ NOVÉ ČISTÉ MANY, veškerá úroda Božího slova, přijde zase nazmar. Bože, vždyť loni jsi úrodu ovoce zachránil a spasil tím, že během dvou dní napršelo 110 mm vody. Nyní je ovoce spálené Sluncem tak, jako DVĚ VYPEČENÉ NULY, NEMLUVŇÁTKA, Pitrocha a Válek. Bože smiluj se, svým rozumem, nad Českem. Drzý Satan farář Doninik, a zlý Belzebub biskup Cikrle, nemusí do říše ticha utíkat hned. Když svoje MODLOSLUŽBY změní na BOHOSLUŽBY, mletím SLOV VEŠKERÝCH NEBES.

 

5.) Kvůli DVĚMA VYPEČENÝM NULÁM, NEMLUVŇÁTKŮM, neposlušnému Pitrochovi a Válkovi, Česko stále vedou do energetického HROBU MRZKÉ ŽENY, prostitutky smilnící s Baaly a s DÉMONY, OHOLA či SODOMA, drzá svině Endlicherová z TWR studio@radio7.cz a neposlušné eliska.krmelova@etickedilny.cz, viki.zemanova@ etickedilny.cz, alena.vevodova@etickedilny.cz. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, znovu převládla v Česku imperialistická, militaristická bezbožnost vládnoucích kapitalistických NETVORŮ. Tím došlo k mravnímu úpadku žen Endlicherové, Krmelové, Zemanové a Vévodové. Uvedené ženy mravně poklesly, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Proto přišlo nežádoucí potomstvo křesťanského lži lidu, který nemá o Bohu, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, ani ponětí. Proto je zapotřebí, aby nový Kristus, určený v Písmu pro toto vzpurné a neposlušné pokolení sestoupil, a vše neprodleně napravil. Bhagavadgíta1/40až15/15až16/13až24až18/78, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9 až12/28, Jer.1/17až33/19, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24. Uvedené svině ve vysílání TWR v Proglasu, a ve školství posta@msmt.cz učí, že jejich slovo křesťanských žvástů, je pro Česko dobré a energeticky spasitelné. Učí, že jejich slovo o upálení Jana Husa, geneticky prasečími katolickými sviněmi, je spasitelé tím, že vyučuje novým křesťanským mravům. Dle Písma, uvedené geneticky prasečí křesťanské svině, doufají v křesťanskou nicotu a proto mluví šalebně. Tím plodí meč křesťanských válek s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami, a tím plodí trápení a rodí ničemnosti. Kvůli nim, v PRAVÉ POLEDNE, v srpnu a v září 2016, všichni v křesťanství klopýtají, jako když se stmívá. Uvedené geneticky prasečí drzé křesťanské svině, spolu s ministryní školství a posta@msmt.cz, kancelar@msmt.cz, ombudsman@msmt.cz, Jindrich.Fryc@msmt.cz, Stanislav.Mestan@msmt.cz, jaroslav.fidrmuc@msmt.cz, Jaromir.Beran@msmt.cz, Petr.Pavlik@msmt.cz, Renata.Osickova@msmt.cz, radio@proglas.cz, Eva.Benakova@msmt.cz, Petr.Bannert@msmt.cz, Stepanka.Therova@msmt.cz, Viktor.Kubat@msmt.cz, Vit.Krcal@msmt.cz, twr@twr.cz, Robert.Plaga@msmt.cz, Klara.Bila@msmt.cz, Vaclav.Picl@msmt.cz, miroslav.jasurek@msmt.cz, Stepan.Obrtlik@msmt.cz, jan@proglas.cz, radim@proglas.cz, stepan@proglas.cz, stíní SVĚTLU SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že každou uvedenou neposlušnou svini potrestá, či zabije. Všichni uvedení se mají třást strachem, jaký ještě nebyl, a k novému Kristu se vrátit v novoluní v září. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Úplně poslušná pětice BOŽÍCH SYNŮ které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z ČESKÉHO RÁJE, ze SKALNÍHO MĚSTA, z PUPKU SVĚTA, z Brna. Řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektore VUT v Brně Petře Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a Petře Vokřále primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz. Jakých pár vět máte povinnost stihnout sdělit, pokorným a úplně poslušným lidem Česka, kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, v novém novoluní v září, které začíná ve čtvrtek 1.9.2016, a které končí SLAVNÝM ÚPLŇKEM MĚSÍCE, svátkem všech úplně poslušných, v pátek 16.9.2016, je opakovaně uváděno. Naplnění Písma nastane v SOUDNÉM DNI v ČRo2 v Brně, kdy mnozí vzpurní a neposlušní se vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, který je NOVOU ŽENOU STATEČNOU, která je KRÁLOVNOU všeho TVORSTVA, KRÁLOVNOU MÍRU, která je I ŽENICHEM, či MANŽELEM pro vzpurné a neposlušné, pro toto pokolení vzedmutého moře geneticky prasečích, křesťanských, chamtivých sviní. Novému Bohu, který je v Písmu současně MUŽEM, i ŽENOU, NEVĚSTOU I ŽENICHEM, musí ji vzdát hold i ŘÍM, i VATIKÁN tím, že drzý Satan papež František, třpitivá křesťanská hvězda jitřní, bude v ČRo v Brně, svržen z krvavého křesťanského nebe, do křesťanského podsvětí, do HROBU nejhlubší energetické jámy. Iz.14/12. Řeky lásky proud dokonalé lásky Božího rozumu, kolem nás jde dál. Každá vzpurná, neposlušná, geneticky prasečí křesťanská svině, má povinnost, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přejít řeku svou, svého geneticky prasečího myšlení, a přijít k Bohu blíž, pokorně a poslušně. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je jediným Bohem SVĚTA, pro člověka vzpurného a neposlušného, s rozumem geneticky prasečí křesťanské chamtivé svině, stále vůbec nic neznamená, pro odstoupení Božího rozumu, od křesťanských mrtvol. V děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, pro krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí DÉMONŮ, to je bankéřů, nikdo totiž neví, že v řece lásky proudu dokonalé lásky Božího rozumu, která kolem nás jde dál, nejsou žádné dobré koncepce. Aby se vzpurné a neposlušné, geneticky prasečí, křesťanské vládnoucí chamtivé svině, dozvěděly nové, a jedině správné koncepce z Písma, každý má povinnost přejít řeku svou, svého geneticky prasečího, nebo např. řeku energetického myšlení ministra průmyslu Mládka, jeho zlé koncepce pouze na elektřinu, a vrátit se tím k pravdě o Bohu, který v tomto pokolení, pokorným a úplně poslušným, dá do vlastnictví celou zemi, dá dokonalý pokoj a mír, a to na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bohem vyvolený lži lid Česka, již musí dávat pozor na uváděná Boží příkázání, protože znamenají ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelý, v celosvětovém, mírovém, Božím království. Žalm37/5,11,32,35,38,50/16,22,132/5, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až7/12,16,27,12/10,17,27až19/6, atd. Jít a hledat eldorádo nového Božího slova, kde je celosvětový mír, láska Božího rozumu, a tím i energetické bezpečí, zbavené vší bídy člověčí, genetiky prasečího rozumu vládnoucích energetických sviní, uvážlivým činem, mluvením uvedené pravdy o Bohu a energetice, má povinnost především úplně poslušný, a úplně bezmocný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrý jaromir.ostry @rozhlas.cz. Nový Hospodin, který je pro toto neposlušné a vzpurné pokolení novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu, snad již pokorným, úplně poslušným, a tím bezmocným vládnoucím sviním, umožní pochopit pravdu o novém Bohu, a tím pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Snad již mnozí pokorní, a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista konečně pochopí, že neposlušná a vzpurná, to je křesťansky mrtvá vládnoucí elita politiků pravice a levice, pro odstoupení Božího technického rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí TVORSTVA od energetické zhouby, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vede Česko a TVORSTVO, do energetického HROBU. Geneticky prasečí rozum vládnoucích chamtivých sviní křesťanských modloslužebníků, není k užitku žádnému pokornému, a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, protože vzpoura a neposlušnost vládnoucích mrtvol, je příčinou naprosto chybných energetických koncepcí, které jsou cestou do energetického HROBU, při blízkém ropném a energetickém kolapsu, viz konec kapitoly 176, která je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Neznalost Boží energetické koncepce, uvedené v dokonalé lásce, Božích příkazů, a v zákonech POLE VĚDY Písma, již neomlouvá žádné vzpurné a neposlušné, to je mrtvé, křesťanské NEMLUVŇÁTKO. Špatné energetické, ekologické a mravní koncepce, jsou zřejmé ze skutků drzých a neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice, a ze skutků jejich Bohů, drzých znalců Písma, drzých Satanů kněží, kteří si DOBROU ZPRÁVU evangelií, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o příchodu nového Boha, pro toto geneticky prasečí křesťanské pokolení, vzedmutého moře mrtvých imperialistických, militaristických sviní, stále neberou k srdci. Písmo totiž říká, že srdce neposlušných a vzpurných křesťanů není BOŽSKÉ, protože je pouze geneticky prasečí. Do myslí neposlušných, vzpurných, chamtivých křesťanských sviní, geneticky prasečích, Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, nevstoupí. Boží technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je ODPOČINUTÍ SE OD NESMYSLNÉHO DÍLA MILITARISTICKÉ a IMPERIALISTICKÉ ENERGETICKÉ ZHOUBY, je pouze Boží milostí, pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Neposlušné a vzpurné křesťanské chamtivé svině, místo nového DUCHOVNÍHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, uctívají dál své křesťanské tradice, a své křesťanské neposlušné Bohy, kvůli protikladným lžím drzých Satanů kněží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, v děsivé temnotě katolického, evangelického a husitského katechismu, a kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem DÉMONŮ, to je bankéřů, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Veškeré nové slovo o novém DUCHOVNÍM Kristu, v Brně, a v Česku, musí být o energetické, ekologické a mravní spáse, v celosvětovém, mírovém, Božím království. Jeho vznik musí iniciovat úplně poslušný, nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti neprodleně, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, je energetická spása možná pouze rozumem nového DUCHOVNÍHO Krista, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem neposlušné a vzpurné technické elity, kvůli jejich rozumu lidskému, pouze geneticky prasečímu. Lidský rozum neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, křesťanské technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, jako jediný Bůh SVĚTA, v částečce jeho nového DUCHA o energetice, je viditelně pouze rozumem geneticky prasečích chamtivých sviní. Pomalý Boží SOUD vzpurného a neposlušné Česka trvá již osmnáct let, opisováním stále stejných textů Písma BOŽÍHO SOUDU křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Je to proto, aby především neposlušná a vzpurná technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, měla možnost, do svých mozků geneticky prasečích chamtivých křesťanských sviní, do svých lidských myslí, si naprogramovat texty dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude jím vyvoleného Česka želet, dokud mnozí v Česku nebudou BOŽÍMI SYNY, pokornými a úplně poslušnými, bezmocnými, které vyhlíží pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Boží vůlí je, aby bezmocné Česko bylo Boží, v novoluní měsíce v září, již v týdnu 36. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Např. neposlušný a vzpurný, to je bez technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtvý, ministr průmyslu Mládek, má stejný technický rozum, jako bezdomovec z Říček, pan Blažek. Rozum geneticky prasečí svině bezdomovce Blažka, který žije v dřevěné boudě, mu neumožňuje nachytat si dříví na topení v létě. Začne chodit na dříví do lesa až v zimě, až napadne sníh, kdy nosí klacky z lesa na zádech, protože v létě je lenošný vozit dříví z lesa na vozíku. Geneticky prasečí svině ministr průmyslu Mládek, má stejné technické myšlení jako bezdomovec Blažek. Geneticky prasečí svině ministr průmyslu Mládek, chce připravit Česku soužení, jaké ještě nikdy nebylo. Soužení se v Česku začne, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle konce kapitoly 176 na www.pametni-kniha.cz, až úplně pomatené Česko zjistí, že na přestavbu Česka, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nemá ani plyn, ani ropu, ani uhlí, a že energetickou neotřesitelnost, Bohem pro toto pokolení požadovanou, chamtivé, neposlušné, geneticky prasečí křesťanské svině, budou budovat nikoli pomocí strojů, ale ručně. Kolik chceš, tolik máš oči otevřený proto, aby neposlušní a vzpurní mohli vejít neprodleně do říše ticha, cestou vyvolených, vzpurných, které Kristus, pro jejich profese, např. ekonomů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., nepotřebuje, v celosvětovém, mírovém Božím království, dle písničky od Krista. Stará křesťanská mysl geneticky prasečích vládnoucích chamtivých sviní, které nesmí vstoupit do bran celosvětového Božího království, nikomu pokornému, a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, není k užitku, protože chamtivost mrtvých vládnoucích sviní, je křesťanskou modloslužbou. Lži geneticky prasečích chamtivých vládnoucích sviní o energetice, všech vlád Česka, jsou uvedené v kapitole 208, a především na konci kapitoly 176, v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz, kdy vzešel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných sviní, plný počet křesťanských pohanů. Správné názory na koncepci energetiky Česka a SVĚTA, nemají neposlušní a vzpurní lidé, ale pouze DUCHOVNÍ Kristus, jeho nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Lidé, s myšlením geneticky prasečích křesťanských chamtivých sviní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou naprosto bezmocní. Česku, Brnu a Domašovsku, PUPKU SVĚTA, místu svatému, již proto není odložena lhůta pro vykonání SOUDNÉHO DNE Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, v Brně, v ČRo v Brně, např. Satana biskupa Cikrleho, a na Domašovsku Satana faráře Dominika. Do království Božího, mírového, celosvětového, křesťanské neposlušné a vzpurné svině již předešli především OTCOVÉ Bohu navěky milí, Karel Marx a Bedřich Engels. Jejich učení o celosvětové majetkové rovině bez PRACHŮ, bez Baalů a DÉMONŮ, bez vojáků a zbraní, jejich učení o celosvětovém míru, bylo z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, nikoli z rozumu jejich, geneticky prasečích. Vůdci komunistických ovcí, BERANI, z této cesty majetkové celosvětové roviny, a celosvětového míru však sešli, pro neznalost Boží vůle. Mletí drzých Satanů kněží, o odpuštění hříchu, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je služba drzých Satanů kněží boháčům, vojenským kapanům, bankéřům, atd., místo novému spravedlivému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech lidí SVĚTA, je cestou do energetického HROBU. Jméno nového DUCHOVNÍHO Krista, ŽENICHA I NEVĚSTY, pro toto neposlušné a vzpurné pokolení, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Toto SLOVO v Česku nesmí být nikým znesvěceno. Mletím děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu, je pouze o křesťanském Kristu, o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, zrozeného pyšnými Satany kněžími na Vánoce, a Satany kněžími UKŘIŽOVANÉHO na Velikonoce, mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. NOVÁ NEBESA, NOVÉHO SLOVA o novém Bohu, jsou otevřená pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY dokořán proto, aby v Bohem vyvoleném Česku, vznikla NOVÁ ZEMĚ celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná.

 

8.) Kristus UKŘIŽOVANÝ mletím protikladných křesťanských dogmat, je jen zkouška zjevná. BOŽÍ SYNOVÉ v Brně mají povinnost, jako první na SVĚTE, pomocí SLOVNÍCH HŘÍČEK, učinit celý SVĚT, jedním velkým Českem, mírovým, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení Boží, celosvětové majetkové roviny, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERI, na www.pametni-kniha.cz. DÉMONI v Česku, vedení ministrem financí Babišem, před hněvem Božím musí neprodleně v děsu prchat do říše ticha proto, aby DUCHOVNÍ Kristus, LEV, mediální MISTR Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mohl zaměstnat smysluplně všechny lidi, na energetické spáse, kterou je především přestavba měst, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, což platí nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Všechny národy SVĚTA musí vidět, jak úplně poslušné Brno, jako první na SVĚTĚ, staví ještě letos, v roce trestu vzpurných a neposlušných, v roce 2016, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, např. na jižních stráních na Kamenném vrchu, nebo na Lesné, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, o což je žádám především pokorný a úplně poslušný primátor Brna Vokřál. Vážení BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, vzpurný a neposlušný rektore VUT v Brně Petře Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a vzpurný a zlý Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, primator@brno.cz. Musíte mít strach o sebe, a o Česko, jaký ještě nebyl, protože všechno, co je o vzpurném a neposlušném Česku v Písmu uvedené, se musí naplnit, buď energetická spása Česka a SVĚTA, nebo mravní a válečná zkáza Česka. Sofistikovanou zbraní pro porážku Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, kteří ve všem lžou, protože lžou o Bohu, a tím o energetice, je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh NEJVYŠŠÍCH NEBES byl BERÁNKEM, pro toto vzpurné pokolení, v době nekonečné křesťanské pouště, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, který nastolili, svým učením o potřebě celosvětového míru, a potřebě celosvětové majetkové roviny, Otcové Bohu navěky milí, Marx a Engels. Rudý byl štít bohatýrů Marxe a Engelse v době nekonečné křesťanské pouště, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Nah.2/4, Jer.1/17až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Bůh NEJVYŠŠÍCH NEBES je nyní LVEM, a řve na každého, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, slova o tom, že Česko úplně zničí v další válce, když ČRo v Brně nevykoná neprodleně SOUDNÝ DEN neposlušných sviní tak, aby nový, VŠEMOHOUCÍ Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, mohl Česku a SVĚTU z Česka žehnat, z DOLINY O2 Arény v Praze, z kongresu energetiků celého SVĚTA, od 24.9.2016, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ageus2/18, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Studium historie Česka a SVĚTA je studiem o lidské nepoučitelnosti. Studium historie Česka a SVĚTA, z veškerého Písma od Krista DUCHOVNÍHO, přivádí celý SVĚT na jedině možnou, a jedině správnou další cestu, kterou je cesta do celosvětového, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, po provedení SOUDNÉHO DNE veškerého křesťanského a ateistického LŽI LIDU, a to v ČRo v Brně, ředitelem Ostrým. Písmo se naplní v NOVÉM DNES, v okamžiku SOUDNÉHO DNE v ČRo v Brně, když pochopíte, že např. Roman Joch v Lidových novinách, dne 20.8.2016 drze lže, když tvrdí, že člověk, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, nebyl produktem evolučního vývoje. Evoluční vývoj člověka geneticky prasečího, dělá DUCHOVNÍ Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Čtyřicet let POUŠTĚ socialismu bylo o Boží socialistické spravedlnosti. Roman Joch v Lidových novinách lže, když tvrdí, že ZÁPADNÍ CIVILIZACI stvořil Hospodin k obrazu svému tím, že kvůli neposlušným a vzpurným vládnoucím imperialistickým a militaristických Bohům, kvůli geneticky prasečím, mrtvým sviním, se obětoval, a to svou smrtí na křesťanském kříži. Není to pravda, protože křesťanské svině Bůh pouze vydal do moci křesťanského klamu, aby uvěřili v odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, a tím nalezli zalíbení v křesťanské nepravosti děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu, a v křesťanské nepravosti krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, ekonomů, a žvástů prolhaných politiků pravice a levice. Od pochybných, zlých a neposlušných lidí, jako je Roman Joch budou osvobození všichní, až po SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, v době cca osmnácti let od doby, kdy na psychiatrii v Bohunicích v Brně, ze mě učinil blázna pro nového Boha psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Blázna ze mě učinil Bůh kvůli dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od nového DUCHOVNÍHO Krista. MUDr. Radimskému se Boží vůle o majetkové, celosvětové rovnosti, a celosvětovém míru, jednoho velkého Česka, nelíbila, a stále se mu nelíbí. Bůh se smiluje v Česku nad všemi současně, až neposlušní a vzpurní vládnoucí voli, nebudou oslavovat sama sebe nevzájem, kvůli odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých sviní. Život po zesnutí křesťanských Bohů, např. DÉMONŮ ministra financí Babiše, ministra průmyslu Mládka, jejich Boha, NETVORA prezidenta Zemana, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických církví, po SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Nikdo nebude nového Krista v jeho SLOVĚ hledat, protože ho všichni budou znát ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Satani kněží, jako je drzý a neposlušný biskup Martin Moldán z ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, již nebudou muset nikoho učit znát Boha. Lidé v Božím, celosvětovém, energeticky neotřesitelném, mírovém království, místo Bohu, budou zase sloužit svým ÚDŮM tím, že zase budou hledat BOD G. Půjdou však celosvětově, energeticky správnou cestou, pod vládou jediného Boha SVĚTA, ŽENICHA, ZÁKONODÁRCE, a jeho ŽENY STATEČNÉ, seslaného pro toto zlé a vzpurné pokolení, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Vůle Boží je, aby úplně poslušná pětice BOŽÍCH SYNŮ které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z ČESKÉHO RÁJE, ze SKALNÍHO MĚSTA, z PUPKU SVĚTA, z místa svatého, z Brna, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor VUT v Brně Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a Petr Vokřál primator@brno.cz, neprodleně zajistila, aby jediného Boha SVĚTA, DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, každý znal, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby zastaralé a vetché křesťanské protikladné žvásty děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu, zmizeli v Česku neprodleně v říši ticha. Pokorná a úplně poslušná vládnoucí elita v Brně musí zajistit, aby geneticky prasečí svině, např. drzí Satani kněží z TWR a z PROGLASU, nikoho nevybízeli: POZNEJ JEDINÉHO BOHA SVĚTA, takového, jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby Bohu vděčná vládnoucí elita z Brna zajistila, aby všichni studovali vůli Boží z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový DUCHOVNÍ Kristus bude Bohem, JEDINÝM ZÁKONODÁRCEM, lidem pouze pokorným a úplně poslušným tím, že mnohým pokorným, a úplně poslušným, svůj rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, např. novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, pouze v případě, že budou mluvit pravdu o novém, DUCHOVNÍM Kristu, který je VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, pouze v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi, vrátí svůj technický rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti pochopí texty Písma o tom, že energetická spása Česka a SVĚTA, znamená odpočinutí od díla energetické zhouby, která musí být neprodleně projednána, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový DUCHOVNÍ Kristus, jediná SKÁLA úplně poslušných a Bohu vděčných, se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až ve SKALNÍM MĚSTĚ, v Brně, budou i tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích křesťanských sviní, KNIHOU ŽIVOTA. Stavět na písku nekonečné křesťanské militaristické pouště cokoli, je bláznovství zlých a neposlušných, to je mrtvých. Všechny neposlušné mrtvoly zajdou. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Boží SOUD, provedený SLOVEM NOVÝCH NEBES, geneticky prasečí křesťanské svině z TWR, OHOLY, MRZKÉ ŽENY, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s DUCHOVNÍM Kristem, Hodecové studio@radio7.cz, a jejího hosta, drzého, neposlušného Satana biskupa Martina Moldána z ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, info@osacr.cz, jan@osacr.cz, honzawerner@gmail.com, slavek@osacr.cz, aczl@volny.cz, mitravnicek@seznam.cz, lambor@volny.cz, chomutov@cirkevbezhranic.eu, zabreh@apostolskacirkev.cz, teplicko@cirkevbezhranic.eu, plzen@cirkevbezhranic.eu, ostrov@cirkevbezhranic.eu, klasterec@cirkevbezhranic.eu, louny@cirkevbezhranic.eu, zatec@cirkevbezhranic.eu, podborany@cirkevbezhranic.eu, narodni.rada@royalrangers.cz, info@ac-brno.org, ac.olomouc@centrum.cz, info@ac-usti.cz, b.cupal@tiscali.cz, actrutnov@seznam.cz, frflek@seznam.cz, jk@ackoprivnice.cz, vs@ackoprivnice.cz, ds@ackoprivnice.cz, pm@ackoprivnice.cz, most@cirkevbezhranic.eu, acoldr@tiscali.cz. Kdyby při sobotním vysílání v Proglasu neblokovali můj telefon, bylo by neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, sděleno. Chrámem Krista DUCHOVNÍHO, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je celý SVĚT. Boží soud neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, se začíná v ČESKÉM RÁJI, ve SKALNÍM MĚSTĚ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v Brně, u Vás, v domech TWR a v Proglase. Křesťanských hloupých tisíc let, krvavé noci meče nesmyslných válek mezi křesťany, židy, muslimy, hinduisty a buddhisty, která vznikla mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického, evangelického a husitského katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, se skončí, když v TWR a v Proglase, přestanete otročit svým neposlušným, to je mrtvým křesťanským Bohům, geneticky prasečím vládnoucím sviním, volům, drzému ministru financí DÉMONU Babišovi, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ekonomu, neposlušnému DÉMONU ministru průmyslu Mládkovi posta@mpo.cz, a vrchnímu veliteli vojenských kaplanů, DÉMONU, ekonomu, drzému zakladateli KOZLŮ ČSSD, zlému NETVORU prezidentu Zemanovi info@zemanmilos.cz. Geneticky prasečimi křesťanskými sviněmi se lidé stávají, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jediného Boha celého SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího království. Neposlušná a vzpurná OHOLA, MRZKÁ ŽENA, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s DUCHOVNÍM Kristem, Hodecová studio@radio7.cz, a její host, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan biskup Martin Moldán acrc@volny.cz, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, nikdy DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu SVĚTA, který žije mezi námi, nepatřili, nikdy se k nim neznal, nikdy do jejich DUŠÍ, která jsou stejná, jako mají zvířata, a do jejich mozků, které jsou geneticky prasečí, nevstoupil částečkou svého NOVÉHO DUCHA. Dočasně si svatý levicový lid, svaté LÉVIJCE, bojující proti Baalům, DÉMONŮM, a drzým Satanům kněžím, přivlastnili. V milostivém Hospodinově létě roku 2016, pokorní a úplně poslušní LÉVIJCI, odpovědní za každou svou NÁBOŽENSKOU, ENERGETICKOU, MRAVNÍ, EKOLOGICKOU, a jinou nepravost, jsou Boží odedávna tím, že Boží rozum, z Božího milosrdenství, mají. Vzpurná OHOLA, MRZKÁ ŽENA, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s DUCHOVNÍM Kristem, Hodecová studio@radio7.cz, a její host, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan biskup Martin Moldán z acrc@volny.cz, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, pouze dočasně si přivlastnili křesťanský lži lid, proti vůli Boží. Své jméno BOŽÍCH, ÚPLNĚ POSLUŠNÝCH Božích DĚTÍ, uvedení neposlušní a vzpurní křesťanští NETVOŘI, zanechávají pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží celý SVĚT. Hodecová studio@radio7.cz, a její host, drzý, neposlušný Satan biskup Martin Moldán, zanechávají své jméno neposlušných NETVORŮ, vyvoleným pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, k proklínání. Ať VÁS Panovník Hospodin usmrtí, Vás křesťanské NETVORY, pro VAŠI úplnou neposlušnost, pro odmítnutí nového Boha, MRZKÁ ŽENO, Oholibo Hodecová studio@radio7.cz, a drzý Satane biskupe Martine Moldáne z ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, Ať své služebníky nového Božího technického lidu, a projektanty, pokorné a úplně poslušné, nový Hospodin nazve jménem jiným, než mají křesťanské vzpurné mrtvé svině, které jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nové jméno pro úplně poslušné služebníky nového DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jsou Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno Bohu vděčné, pokorné, živé, a úplně poslušné TVORSTVO. Iz.5/4,16až29/11až24,31/9,33/22až57/10,16,20,63/4,10,64/15,17až65/1,15až66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

 

10.) BOŽÍ TĚLO pro toto vzpurné a totálně neposlušné pokolení křesťanského imperialismu a militarismu, je nyní nové. Dle pořadu Jana Rosáka v ČRo2, slovo NEVĚSTA lze také přeložit slovem MUŽ a ŽENA. Pro toto drzé, vzpurné, neposlušné, zlé, křesťanské imperialistické, militaristické pokolení, od nového novoluní MĚSÍCE, od 1.září 2016, pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Krista, křesťanský zmatek prázdnin 2016, vystřídá řád celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v případě úplné poslušnosti v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, a na Domašovsku. Bůh sám, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je průvodcem k moudrosti Boží vůle, platné pro toto neposlušné a vzpurné pokolení přelomu věků roku 2000, kterou DUCHOVNÍ Kristus usměrňuje mnohé moudré, pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Krista, v případě jejich čtení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Řeka lásky Božího rozumu, z Božího milosrdenství, kolem nás jde dál, protože bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, každý neposlušný lidský DUCH, každé geneticky prasečí, chamtivé křesťanské svině, by zemdlel, což se nyní stalo mnohým vzpurným, neposlušným a mrtvým sviním. Plný počet neposlušných křesťanských sviní zemdlel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA. Proto pokorná, úplně poslušná pětice BOŽÍCH SYNŮ, kterou toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z ČESKÉHO RÁJE, ze SKALNÍHO MĚSTA, z Brna, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor VUT v Brně Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a Petr Vokřál primator@brno.cz, vokral.petr@ brno.cz, může být spasena, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Hospodin, v každém pokolení, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vchází do svatých DUŠÍ proroků, kteří pro každé předešlé pokolení činili takovou spravedlnost, která se DUCHOVNÍMU Kristu líbila. K.M.1/4až6/6až24až7/15až29, atd. Dle pořadu Jana Rosáka v ČRo2, slovo NEVĚSTA lze také přeložit slovem MUŽ a ŽENA. NEVĚSTA, která se připravila, mými skutky, být MUŽEM, i ŽENOU, to je být ŽENICHEM, MANŽELEM, a NEVĚSTOU, je připravena přijmout každého, kdo bude úplně poslušný tím, že bude neprodlně studovat novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zj.19/7,8. Svatební cesty DUCHOVNÍHO KRISTA, dle Bible, a dle písniček od Krista, byly v každém pokolení, naposledy v pokolení čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Nyní snad již přejde smutek a vzdor, Česko ztratí svůj křesťanský kříž nesmyslného meče válek s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami, když Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor VUT v Brně Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz a Petr Vokřál, hluboko, hluboko zahodí křesťanské trápení tím, že všechny uvedené pravdy budou veřejně mluvit. Po svatební cestě ŽENICHA, Krista DUCHOVNÍHO, a NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, platné pro komunistické pokolení, po čtyřicet let v Česku vítězili komunisté, svým RUDÝM ŠTÍTEM komunistických bohatýrů, Nahum2/4, Př.1/7,14 až31/10, Zj.19/7,8, kdy vládl DUCHOVNÍ Kristus, svým RUDÝM MEČEM svého komunistického slova. Jer.1/17až33/19, Žid.3/9až12/28, Ám. 3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, atd. SVATEBNÍ CESTA nového Hospodina, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, se skončila neslavně tím, že DUCHOVNÍ Kristus uvedl na Česko zlé věci, a to ovoce úmyslů Otce ZAKLADATELE ptactva ODS, Bohem prokletého, emeritního prezidenta Václava Klause. Jer.1/17až6/19až51/58, Zj.18/2,10, atd. Nyní Kristus uvedl na Česko další zlé věci. Ovoce úmyslů Otce ZAKLADATELE KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA, NETVORA, pošetilce, zločince, lháře, vrchního velitele vojenských kaplanů, smradlavého kuřáka, prezidenta Zemana. Jer.1/17až6/19, Jób5/3,14,9/13, K.M.1/4až5/23,6/6až24, 1.Moj.15/9, atd. Dále Hospodin uvedl na Česko ovoce úmyslů vůdce KSČM BERANA Filipa, a vůdce KDU-ČSL BÝKA, VOLA, či TELETE Bělobrádka. 1.Moj.15/9, Jer.6/19, atd. Bůh, přísný SOUDCE, nechce Česko pokořovat věčně. V roce milosrdenství 2016 zjednává sobě slávu SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proč by měly národy říkat. Kde je nový Bůh Česka. Bůh vyčkává, chce se nad Českem smilovat. Smiluje se až např. drzý křesťanský modlář, mrtvý a neposlušný zločinec Satan biskup Cikrle, sestoupí z ČRo v Brně neprodleně, do říše ticha, se svými žvásty. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,115/1až17, Sír.5/5až43/26,31, Kaz.3/18,8/8, Iz.29/11až24,30/18,33/22,57/10,16,20až66/24, Jób37/18,22,40/8,14, K.M.1/4,5/23, atd. Nyní znovu v Brně, kvůli křesťanskému modláři Satanu biskupu Cikrlemu, který nechce, aby vyšlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, přišla děsivá temnota nekonečné křesťanské pouště meče válek katolického militarismu a imperialismu. V děsivé temnotě slov křesťanských nebes o potřebě MEČE VÁLEK, nikdy nepršela slova o nezbytnosti celosvětového, mírového Božího království, a celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bože dej déšť nového DUCHOVNÍHO SLOVA, o TVÉ vládě Krista VŠEMOHOUCÍHO, nad vším poslušným TVORSTVEM, v celosvětovém, mírovém Božím království. Vždyť při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, v částečce nového DUCHA, každý lidský, geneticky prasečí neposlušný a vzpurný DUCH zemdlel. K.M.1/4až6/6až24až7/12,30,12/10,17,27, Iz.57/10,16,20, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mal.2/15, atd. Děsivá temnota křesťanského militarismu, znovu přišla pro křesťanskou chamtivost, která je modloslužbou, Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektora VUT v Brně Petra Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárka tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz a Petra Vokřála primator@brno.cz. Bůh se na Česko rozhněval, když po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví, se znovu provinili křesťanskou chamtivostí, která je křesťanskou modloslužbou Satana biskupa Cikrleho. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Iz.29/11až24,57/10,16,20,66/24, Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Kol.3/5, Jan1/1,8/42,15/25, 1.Jan3/8, atd. Všichni neposlušní, to je mrtví, se raději spoléhají na své Bohy, na zbraně militaristů, na vojenské kaplany, na vojáky, či politiky pravice a levice, než na DUCHOVNÍHO Krista, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jak ubohý je drzý Satan, ztracený syn, NETVOR, biskup Cikrle. Nový Kristus si s ním, kdy odstopil svým rozumem od neposlušných, na SOUDU mrtvých a drzých, neví rady. Př.9/10, Oz.2/18,9/7,12,15až14/4. Gal.1/7,4/20,6/7, Řím.1/18,3/6,7/24až11/32, Jób9/13, atd.

 

11.) Kristus DUCHOVNÍ, který je i MEDIÁLNÍM MISTREM, nečiní v Česku pomalý SOUD vzpurných a neposlušných, tím mrtvých, geneticky prasečích křesťanských chamtivých sviní, tajně. Lidé v Česku dělají to, co se Bohu líbí, od vzniku Česka, nebo přesněji vyjádřeno odjakživa, i před vznikem Česka, což vše DUCHOVNÍ Kristus uvedl v Bibli, nebo lépe vyjádřeno, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boha se bojím strachem, jaký ještě nebyl, a proto zase zapisuji vše, co jsem slyšel od křesťanských neposlušných pokrytců a lhářů, a také to, co jsem slyšel v písničkách, filmech, pohádkách, atd. Iz. Pomocí textů mnoha pohádek a písniček doplňuje DUCHOVNÍ Kristus SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, čímž se i tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských prasat, stávají KNIHOU ŽIVOTA. Vážení rytíři červení a modří, ze ZEMĚ SVATÉ, z Česka, z PUPKU SVĚTA, z místa svatého, z Domašovska a z Brna. Hospodin vede Česko a lidstvo odjakživa, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, které stále opisuji, jinými slovy. Kristus, DUCHOVNÍ, učinil pohádku Rytíř Parceval a svatý grál, vysílanou v ČRo2 vždy v sobotu, podobenstvím o vládě komunistů, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, v komunistické křesťanské POUŠTI. Viz kapitola 208, str.28až29. Dokončení této pohádky, vysílané v ČRo2, v sobotu 27.8.2016, je nutné doplnit a upřesnit dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES takto. Rytířem, červeným, či modrým, který musí najít ZLATÝ GRÁL řeky lásky Božího rozumu, která plyne kolem nás, u křesťanského Boha RYBÁŘE, je především starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, z Domašova, který se křesťanského Boha musí zeptat, co ho trápí. Odpovědí je, že Krista RYBÁŘE trápí nesmyslné války křesťanských militaristických sviní s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Odpověď na ukončení veškerého trápení a křesťanského soužení, nalezne starosta Pitrocha u Krista DUCHOVNÍHO, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ZLATÝ GRÁL bude nalezen, až ho ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES najde každý sám. ZLATÝM GRÁLEM je předevší ŘEKY LÁSKY PROUD, BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, KTERÝ KOLEM NÁS JDE DÁL, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Starosta Pitrocha má povinnost najít nového DUCHOVNÍHO Krista tím, že přebrodí řeku svého, geneticky prasečího rozumu, geneticky nemravné chamtivé křesťanské svině, a podřídí se novému Kristu, který dává ZLATÝ GRÁL, svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, komu chce, a komu chce jej bere. Rytíř BÍLÝ, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, má povinnost, přenést ZLATÝ GRÁL Božího technického rozumu o energetice, do CHRÁMU SVATÉHO DUCHA, kterým je pro nového Krista, vzkříšeného z mrtvých křesťanských, chamtivých sviní, celý SVĚT. Tím že svolá slavnostní shromáždění, pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, k uvítání DOBRÉ SPRÁVY EVANGELIÍ, o navrácení se Bohem vyvoleného Česka, k novému DUCHOVNÍMU Kristu, do restaurace U NĚMCŮ, umožní, aby se ZLATÉMU GRÁLU Božího technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je celosvětové odpočinutí od díla křesťanské válečné a jiné energetické zhouby, otevřel celý SVĚT, VEŠKERÁ NEBESA. Rytíř starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, má povinnost, v restauraci u NĚMCŮ, všechnu svou starost o Česko vložit na DUCHOVNÍHO KRISTA tím, že přenese ZLATÝ GRÁL BOŽÍHO ROZUMU, z Božího milosrdenství, společně s novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, do CHRÁMU SVATÉHO DUCHA. Chrámem SVATÉHO DUCHA je celý SVĚT. Chrám SVATÉHO DUCHA má povinnost vytvořit nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, a to na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Touto pohádkou nový Kristus dovoluje jít Česku dál především proto, že v ní uvádí, že ZLATÝ GRÁL musí najít každý sám. ZLATÝ GRÁL musí najít každý sam v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, nad pokornými a úplně poslušnými. Ti kdo nepatří do Božího království, musí ukončit svou činnost. Jak ubohý je starosta Pitrocha. Nový Kristus si s ním, kdy odstopil svým rozumem od neposlušných, na SOUDU mrtvých a drzých sviní, neví rady. Př.9/10, Oz.2/18,9/7,12,15až14/4, Gal.1/7,4/20,6/7, Řím.1/18,3/6,7/24až11/32, Jób9/13, atd.

 

12.) V pohádce KŘIŠŤÁLEK MEČ, nový DUCHOVNÍ Kristus umožňuje pokorným a úplně poslušným, nastoupit cestu k novému Kristu, cestu do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Jak již bylo objasněno, pro každé pokolení sestupuje nový Kristus, jako NEVĚSTA a ŽENICH. K.M.1/4až7/12,27až12/10,17,22,27, Zj.19/7,8, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. V pohádce je objasněno, že nový Kristus, pro toto neposlušné a vzpurné pokolení, je v roce milostivého Hospodinova léta, v roce 2016, nový tím, že mladá ŽENA STATEČNÁ, mladá NEVĚSTA, sebrala válečníkům KŘIŠŤÁL, který jim zaručoval vítězství, dle vůle Boží. Zj.19/7,8, Iz.29/11až24až63/4,14,18až65/1,15až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. Např. Napoleon vítězil dle vůle Boží proto, aby svou vojenskou mocí zajistil v Evropě mír. Protože s této cesty sešel, byl souzen a odsouzen jako válečný zločinec, a je tím strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Iz.29/11až24až63/4,14,18až65/1,15až66/24, K.M.1/4až5/23až6/6až24až 7/12,27až12/10,17,22,27, atd. Mladá ŽENA STATEČNÁ, MLADÁ NEVĚSTA, sebrala všem válečníkům vítězící KŘIŠŤÁL, a tím moc Krista, moc NOVÉHO ŽENICHA, pro toto pokolení. Proto všechny nesmyslné války o moc nad lidmi, a o moc nad územím s ropou, plynem a surovinami, atd., se vlečou. Proto v nesmyslných válkách, a v nesmyslném terorismu, je tolik mrtvých. Nikdo se z Písma nepoučil, proto nikdo nevítězí, a ani vítězit nemůže. Nový Hospodin bdí nad křesťanským, židovským, muslimským, hinduistickým a buddhistickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, svého SOUDU neposlušných a vzpurných, zlých, náboženských a politických, drzých militaristických sviní. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,12/10až27, Gal.1/7,4/20,6/7, Řím.1/18,3/6,7/24,11/32, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1,7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až107/18,27,43, atd. Nyní má Česko povinnost předat křišťal Bohu proto, aby celosvětově zvítězil jeho MEČ nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křišťál má Bohu předat místo svaté, PUPEK SVĚTA, Domašovsko a Brno, v ČRo2, neprodleně. Odkládat naplnění Písma na NOVÉ DNES, kvůli zachování tradic lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní smrti.

 

13). V Česku má vyjít nový DUCHOVNÍ Kristus jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Proto aby vyšlo, byla předána řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz kazeta se cvičením na posílení zádových svalů. Jaromír Ostrý slíbil, že v polovině září starou kazetu převede do digitálního provedení. Pokud slib dodrží, pokud to Bůh dovolí, budu jednat s rehabilitačním oddělením FN v Brně jroubal@fnbrno.cz, o doplnění flešky o některé cviky proto, aby každý, kdo nebude chtít ničit svoje tělo špatným stavem svých zádových svalů, a svých kloubů, měl možnost doma, či v kterékoli tělocvičně, pod vedením fizioterapeuta, flešky, cvičit. Věřím, že digitální gigant ČRo v Brně slib dodrží.

 

14). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Iz.65/1,15, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

411.

tomas.kasparek@mail.muni.cz, tomas.kasparek@centrum.cz, tesar@plbrno.cz, tomas.sedlacek@rozhlas.cz, radim.nejedly@rozhlas.cz, zenisekm@volny.cz, program@radio-r.cz, vedeni@radio-r.cz, spoluprace@radio-r.cz, info@nazemi.cz, knihovna@nazemi.cz, petra.fruhbauerova@nazemi.cz, stanislav.kominek@nazemi.cz, eshop@nazemi.cz, hana.svacinkova@nazemi.cz, pavla.vyhnankova@nazemi.cz, petr.mares@nazemi.cz, adam.cajka@nazemi.cz, kristyna.hrubanova@nazemi.cz, anna@dc67.cz, hnuti@brontosaurus.cz, brno@nesehnuti.cz, kavarna@triocasci.cz, bajkazyl@ratolest.cz, reichel@hostbrno.cz, marketa.bouchalova@rozhlas.cz, balastik@hostbrno.cz, redakce@hostbrno.cz, helena.dubnicova@rozhlas.cz, elena.horalkova@rozhlas.cz, vera.luptakova@rozhlas.cz, rostislav.taud@rozhlas.cz, helena.kacerova@rozhlas.cz, yvona.zertova@rozhlas.cz, daniel.moravec@rozhlas.cz, zuzana.vojtiskova@rozhlas.cz, tana.smrzova@rozhlas.cz, redakce@vetrnemlyny.cz, breinek@pnbrno.cz, adam.kebrt@rozhlas.cz, marketa.kostakova@rozhlas.cz, mazoretkypusinky@seznam.cz, lunaticgodsband@gmail.com, mhayitza@gmail.com, honzawerner@gmail.com, slavek@osacr.cz, aczl@volny.cz, mitravnicek@seznam.cz, lambor@volny.cz, chomutov@cirkevbezhranic.eu, zabreh@apostolskacirkev.cz, teplicko@cirkevbezhranic.eu, plzen@cirkevbezhranic.eu, ostrov@cirkevbezhranic.eu, klasterec@cirkevbezhranic.eu, louny@cirkevbezhranic.eu, zatec@cirkevbezhranic.eu, podborany@cirkevbezhranic.eu, narodni.rada@royalrangers.cz,

412.

luki.Nemecek@seznam.cz, ivos@volny.cz, bigg@email.cz, pizis@volny.cz, info@ac-brno.org, ac.olomouc@centrum.cz, info@ac-usti.cz, b.cupal@tiscali.cz, zsbrp@iol.cz, actrutnov@seznam.cz, frflek@seznam.cz, jk@ackoprivnice.cz, vs@ackoprivnice.cz, ds@ackoprivnice.cz, pm@ackoprivnice.cz, most@cirkevbezhranic.eu, daves@atlas.cz, acoldr@tiscali.cz, zdenek.sedlacek@email.cz, pe.otevrel@seznam.cz, ivos@volny.cz, studio@radio7.cz, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, info@osacr.cz, jan@osacr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor@ro.vutbr.cz, tkasparek@fnbrno.cz, mayk@atlas.cz, sekretariat@pnbrno.cz, primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpo.cz, info@zemanmilos.cz, mayk@atlas.cz, evzen.janousek@seznam.cz, info@geospeleos.com, vh@geospeleos.com, leos.rohan@pvl.cz, vodickap@volny.cz, krten.karel@seznam.cz, kamila@murarik.net, jancarik.antonin@seznam.cz, kadlec@mtu.edu, novak.speleo@atlas.cz, kodl@kuk.cz, ishvari@tiscali.cz, VladaBlaha@seznam.cz, pavel.kubalek@seznam.cz, obec@zelec.cz, jan.otava@centrum.cz, vladimirsvozil@seznam.cz, fotosoutez@kuk.cz, redakce@vesmir.cz, vanek@vesmir.cz, kukackova@volny.cz, starosta@brodek.cz,

413.

info@ceskestudny.cz, posta@msmt.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, obec.kladky@volny.cz, oudrahany@iol.cz, ivopalenik@zs-brodek.cz, ou@ondratice.cz, evaoulehlova@seznam.cz, zbynekhanak@zs-brodek.cz, hanakratka@zs-brodek.cz, mestys@brodek.cz, info@muj-pes.cz, kam@kam.cz, oaza.mnisek@seznam.cz, redakce@blesk.cz, redakce@super.cz, idnes@idnes.cz, sefredaktor@idnes.cz, hotline@idnes.cz, foto@idnes.cz, videoeditori@idnes.cz, ombudsman@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, internet@rozhlas.cz, pavel.kachlik@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz, michal.bures2@rozhlas.cz, karel.zyka@rozhlas.cz, lucie.ryss@rozhlas.cz, adela.kalibova@rozhlas.cz, marketa.bouchalova@rozhlas.cz, jakub.hritz@rozhlas.cz, michal.bures@rozhlas.cz, booking@smigmator.com, jan@smigmator.com, produkce@rozhlas.cz, kasicka@divadlovrytirske.cz, pokladna@divadlovrytirske.cz, repent@post.cz, info@divadlovrytirske.cz, mazacova@divadlovrytirske.cz, f-nadace@f-nadace.cz, alena.vevodova@etickedilny.cz, eliska.krmelova@etickedilny.cz, viki.zemanova@etickedilny.cz, primator@senica.sk, dagmar.matiasova@senica.sk, martin.lidaj@senica.sk, jan.hurban@senica.sk, prednostka@senica.sk, emilia.veres@senica.sk, europedirect@senica.sk, lubica.melisova@senica.sk, slavomir.bucak@senica.sk, ivan.steffek@senica.sk, jana.oslejova@senica.sk, jozef.valusek@senica.sk, ruzena.karasova@senica.sk,

414.

msp@senica.sk, operacne@senica.sk, peter.kovacic@senica.sk, posta@msmt.cz, kancelar@msmt.cz, ombudsman@msmt.cz, Jindrich.Fryc@msmt.cz, Stanislav.Mestan@msmt.cz, jaroslav.fidrmuc@msmt.cz, Jaromir.Beran@msmt.cz, Petr.Pavlik@msmt.cz, Renata.Osickova@msmt.cz, radio@proglas.cz, Eva.Benakova@msmt.cz, Petr.Bannert@msmt.cz, Stepanka.Therova@msmt.cz, Viktor.Kubat@msmt.cz, Vit.Krcal@msmt.cz, twr@twr.cz, Robert.Plaga@msmt.cz, Klara.Bila@msmt.cz, Vaclav.Picl@msmt.cz, miroslav.jasurek@msmt.cz, Stepan.Obrtlik@msmt.cz, jan@proglas.cz, radim@proglas.cz, stepan@proglas.cz, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, obec@obec-ricky.cz, starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpo.cz, info@zemanmilos.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, mikulasek@biskupstvi.cz, archiv@biskupstvi.cz, doffek@biskupstvi.cz, skola@domasov.info, amos@domasov.info, studio@radio7.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor@ro.vutbr.cz, tkasparek@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, acrc@volny.cz, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, info@banskabystrica.sk, nacelnik.msp@myjava.sk, podatelna@banskabystrica.sk, primator@myjava.sk, marek.hrin@myjava.sk, katerina.langrova@myjava.sk, jana.cablkova@myjava.sk,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v září 2016.