Kapitola 206

15.06.2016 17:25

Kapitola 206 – 56 stran. Bohem je ŽENA STATEČNÁ, která je ŽIVÝM Bohem, což je OHEŇ stravující neposlušné a vzpurné křesťanské plemeno zmijí v Česku a Slovensku, které Bůh v Písmu vyvolil proto, aby bylo úplně poslušné. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Mat.5/3,9,14,18,11/25,12/33, 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8, Žid.6/3,6,10/31,36, Řím.1/18, 10/14,11/32, atd. Nejtajnější moudrosti Písma o tom, jak se zbavit strastí existence hmotného, to je ekonomického SVĚTA, úplným spálením plevele, či křoví Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou zjeveny pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, BOHY, kteří z milosrdenství rozumu Boha pochopí, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je novým Bohem, ZÁKONODÁRCEM. 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Bhag.9/1,15/15,16až16/13až24AŽ18/78, Iz.29/11až24,33/22, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,3/6,8/19,10/14,11/32, Dan.11/39,12/2, Žalm 33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/27,132/5,8, Mal.1/10,3/10,16,19,20, Kaz.3/18,8/8,12/3, 2.Moj.3/2,20/5,22/17,23/2,29. V těchto dnech SOUDU, v očích tří neposlušných vládnoucích sviní, z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, starosty Pitrochy, ředitele ZŠ Válka, a křesťanského Boha, faráře Dominika z Domašovska, není možné mlet energetickou spásu Česka a SVĚTA, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Není to proto možné ani v očích nového Boha, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE. Zach.8/6,16, K.M.1/4,12/27, Jan1/1až15/25.

 

Česká bible kapitola 206, POSLEDNÍ SOUD kapitola 143, soud ex-rektora Hampla z KU 116. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládnoucích stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4.

 

Obsah důležitých textů. 1.) První člověk, vzpurný a neposlušný, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, prorektor KU Martin Kovář Martin.Kovar@ff.cuni.cz, jsou z prachu země, jsou ze své SKÁLY, jsou z PRACHŮ. Druhý člověk, poslední prorok křesťanského věku, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, Stanislav Oplatek, je ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SMRTÍ je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. SMRT protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ekonoma Rusnoka, guvernéra ČNB, je pohlcena. Křesťanské SMRTÍ již nebude, až drzí, vzpurní a neposlušní starosta Pitrocha a prorektor KU Martin Kovář uznají, že v děsivé temnotě křesťanství, nemají o novém Bohu ani ponětí, protože nevěří tomu, je křesťanský člověk je ADAM. ADAM starosta Pitrocha a ADAM prorektor KU Martin Kovář se nemohou přít s Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který má nad nimi převahu, protože jim dává svůj rozum, pouze ze svého milosrdenství. DUCHOVNÍ TĚLO je TĚLO Krista ZÁKONODÁRCE. Snad již vzpoura proti Bohu potrvá krátce. Proměnit chrámové zpěvy v kvílení, pro poslušné, je nutné neprodleně. Viz str.6až13. 2.) Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Bůh Česko pověřil k vykonání pomsty a SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží proto, aby sobě podřídil všechny národy, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh, dává vládu komu chce, a komu chce ji bere. Vyžaduje, aby neprodleně a dobrovolně padla vláda KOZLA premiéra Sobotky, vláda zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, a aby nová STÁTNÍ SPRÁVA, dále uvedená, vládla Česku spravedlivě, protože bude vládnout v Boží bázni. Obracím se na Vás proto, abyste v ČRo2, v pořadu martina.kocianova@rozhlas.cz, KUPŘEDU DO MINULOSTI, v úterý 14.6.2016, šířil RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií o tom, že Bůh Česko vyvolil v Písmu proto, aby se mohl smilovat, svým novým technickým rozumem, nového DUCHA, nad celým SVĚTEM, což se Vám, neposlušnému, nepodařilo. Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic. Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Gal.1/7až6/7. Viz str.13až16. 3.) Křesťanský, geneticky prasečí, úplně pomatený vědec Grygar, grygar@fzu.cz, se dobrovolně vzdal státního vyznamenání z rukou zakladatele KOZLŮ ČSSD, z rukou NETVORA prezidenta Zemana. BLUDNÝ BALVAN, SISYFOS, křesťanský vědec NETVOR Grygar snad již s pomocí rozumu Krista, z Božího milosrdenství pochopil, že na přelomu věků konce éry foilních paliv, který začal v roce 2000, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, není možné na HRADĚ oslavovat sama sebe navzájem, a slávu SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového, mírového Božího království, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nehledat. Viz str.16až19. 4.) Pane Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Noví služebníci SVĚTA DUCHOVNÍHO, o novém Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celosvětového mírového Božího království všech států SVĚTA, všechno znají, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Noví Boží služebníci, již proto nejsou křesťanské myši, nevěrní a hloupí strážní psi, politická a náboženská zvířata pravice a levice, neposlušná a vzpurná křesťanská technická prasata, NETVOŘI, či ZHOUBCI, atd. Bůh láskou svých příkazů a zákonů, SVĚT spoutá, až neposlušný ĎÁBEL, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, svůj boj s novým Bohem vzdá, pro láskou k Bohu ZÁKONODÁRCI VŠEMOHOUCÍMU, ve Vás, poslušných. Viz str.19až21. 5.) V pořadu Jana Rosáka jan.rosak@rozhlas.cz v ČRo2, jeho host pravil, že v době tmy tmoucí, v době 400 let nekonečné křesťanské pouště feudalismu, děti feudálů v Česku vychovávala BÍLÁ PANÍ. Feudálům byla Bohem tím, že jim zjevovala věci dobré i zlé. Nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, který dělá dobré i zlé, nečiní v jím vyvoleném Česku, pomalý SOUD neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, ani nyní tajně. Ve svém pořadů VŠECHNOPARTY na ČT1 Karel Šíp představil vědce, zřejmě Jaroslava Flegra. Nakažené myši, i nakažené lidi, přitahuje KOCOUR, TYGR, či LEV Hospodin, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ti kdo jedí žvásty křesťanského neposlušného a vzpurného vědce, myši, svině, Jaroslava Flegra z KU, který je strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, zajdou nyní strašlivou záhubou. Boží SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je sítí, kterou Bůh, dle písničky od Krista, omotává každého, na jeho mozku, na šedé kůře mozkové, na doživotí, dle Písma a písniček od Krista. Ez.3/4,21až17/20 až33/17, Bhagav.15/15, K.M.1/4až7/12,16až19/6, atd. Viz str.21až23. 6.) Do ČRo2 již bylo elektronicky sděleno, že konspirační teorie Martiny Kociánové a zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušky v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI v ČRo2, o energetické bezpečnosti Česka a SVĚTA, jsou pouze jejich pouze lidské žvásty, zplozené jejich geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, k jejich záhubě. Viz str.23až24. 7.) Satan farář Petr Vaďura v Čro3 nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho hosté kapucini, jsou neposlušní, zlí lháři a zločinci. Pacifik@kapucini.cz. Jejich neprodlený odchod z médií do říše ticha, je nezbytný. Viz str.24až25. 8.) Pro info@svetbezvalek.cz platí, že SVĚT BEZ VÁLEK a zbraní, lze zajistit pouze mletím slov Božích, slov nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikoli slovem lidským. Slovo neposlušných, kteří místo SKÁLY, kterou je nový Bůh, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají za SKÁLU PRACHY a MAJETEK, jsou pouze lidské žvásty pokrytců a lhářů. Nikdo z neposlušných a vzpurných lidí, svým genetický prasečím mozkem, nedokáže udělat energetickou koncepci na dalších tisíc let, na další Kristův DEN třetího křesťanského tisíciletí. Dokáže to pouze Hospodin, společně s těmi, kterým ukáže věci energeticky nové, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Kladivo na ČARODĚJNICE, na ekumenické církve, na zlé, drzé prostitutky, např. Endlicherovou z TWR, je SLOVO NOVÝCH NEBES. Viz str.25až27. 9.) Cenu ropy určitě neřídí Saúdská Arábie, což tvrdil, pro odstoupení rozumu Hospodina, geneticky prasečí pomatenec Bartuška v ČRo2, v KUPŘEDU DO MINULOSTI, ale přímo Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Hospodin řídí ceny ropy tak, aby ekonomicky zničil nesmyslné plány a projekty energetických zhoubců a vládnoucích politiků, na těžení ropy a plynu na dálném východě, či v hlubokých mořích. Hospodin vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko zajistilo energetickou bezpečnost nejenom pro sebe, ale pro celý SVĚT tím, že úplně poslušný technický lid Česka, svolá neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze, KONGRES energetiků celého SVĚTA. Česko spí v energetickém HROBĚ, protože se nenašel nikdo pokorný a úplně poslušný, kdo by pochopíl texty Písma o tom, že místo Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Česku vládne sedm vládnoucích psů, či vzpurných a neposlušných krtků, sedm zlých politických DUCHŮ, sedm vůdců vládnoucích politických stran. Viz str.27až29. 10.) Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, zlé NEVĚSTY, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem. 1. ZUBATÝ KOZEL, SATAN Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH Babiš. 3. Okamura. 4. Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK, SATAN Fiala. Zj.18/2. 5. Kalousek. 6. VŮL, či BÝK, SATAN Bělobrádek. 7. BERAN, či OVCE, SATAN Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonickými, to je ekonomickými a náboženskými naukami, svých úplně nesmyslných koncepcí energetiky, ekologie a mravů, kvůli spáse boháčů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, generálů, atd, nikoli kvůli energetické spáse Česka. Protože Otcové Satani kněží, křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, drze lžou o Bohu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, technická elita nic neví, o jedině možné, a jedině správné cestě, o Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh nikoho nenechá bez trestu. Viz str.29až32. 11.) Posledním kamenem v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, je prase, neposlušný a vzpurný hlupák, starosta Pitrocha. Viz str.32až35. 12.) Veškeré údaje, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Bohem vyvoleném Česku, se vztahují k přelomu věků konce éry fosilních paliv, k roku 2000. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ. Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, platné pro všechny státy SVĚTA, nám podrobí lidská společenství. NÁRODY NÁM K NOHÁM SLOŽÍ. Vždyť Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je KRÁL KRÁLŮ, a PÁN PÁNŮ, nad celou zemí. Slovo děsivé temnoty protikladných žvástů krvavých křesťanských nebes, a krutý zmijí ekonomický jed, promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí zaniknout. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdo bude konat dobro mluvením pravdy, toho zlo nepřemůže. Bhagav.6/39až18/78. Studánka vody čisté, živé a důvěřivé, musí být v KARLOVĚ STUDÁNCE, pro celou celosvětovou VELKOU MORAVU. SLOVO VEŠKERÝCH NEBES musí být, na úsvitu třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, priessnitcovou studenou lázní. Viz str.35až38.

 

13.) Hospodinovo SLOVO SE JIŽ STALO. Hospodin svoje SLOVO realizoval tím, že neposlušní a vzpurní jsou LŽI LIDEM tím, že prokazatelně lžou o podstatných věcech, a stupidním lhaním vedou Česko a SVĚT do katastrofy ropného a ekonomického kolapsu. Nemohou jinak než lhát, protože jejich psychika je narušená odstoupením rozumu Krista VÍTĚZNÉHO. Nic geneticky prasečího, jejich mozkům, které jsou stejné jako mozky zvířat, není cizí. Dokazují tím všem pokorným a úplně poslušným, že nový Hospodin má absolutní moc nad každým lidským TĚLEM, genetiky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Nikdo nemá svého DUCHA v mocí. Proto lži lid dělá, co se Hospodinu líbí, lže, a to o všem podstatném. Jak.2/9. Česko bude zproštěno viny v případě, že začne mlet texty Kista ZÁKONODÁRCE o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od nesmyslného rabování fosilních paliv, a tím cesta do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, atd. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Viz str.38až40. 14.) Pane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz. V roce 2016, v době 70-ti let od politického vítězství BERANŮ LÉVIJCŮ z KSČ, při volbách v roce 1946, přichází nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, setřít chudým LÉVIJCŮM a bezdomovcům každou slzu z očí, svou Boží spravedlností majetkové roviny celosvětového, mírového Božího království. Komunistická rudá spravedlnost 40-ti let pouště socialismu, Nah.2/4, na nekonečné křesťanské poušti, kde slovo Boží nepršelo a neprší, byla od Boha, trestajícího mrtvé, to je drzé a zlé křesťanské a komunistické NETVORY, pro neznalost nového SPRAVEDLIVÉHO Boha. Nový Bůh se zjevil maličkému, málo vzdělanému ubožákovi, poslednímu proroku militaristicky chamtivého křesťanského lži lidu SVĚTA, Česka a Slovenska, Stanislavu Oplatkovi proto, aby zahanbil vzpurné a neposlušné vládnoucí moudré zlé vzdělance. Viz str.40až42. 15.) V Česku si již nikdo nesmí říkat OTEC ZAKLADATEL, protože jediným OTCEM, ZAKLADATELEM všech politických stran pravice a levice, a náboženských ŽEN, ČARODĚJNIC, je nový Kristus, DUCH SVATÝ, který je stále stejným jediným Bohem SVĚTA, který dělá dobro, i křesťanské zlo. Drzý DÉMON ekonom Rusnok, guvernér ČNB, již je vyháněn do říše ticha pomocí křesťanských protikladných žvástů Satana, či BELZEBUBA kardinála Duky. Nikdo v Česku již nebude bydlet v moři křesťanských imperialistických prasat, protože všechny vlajkové lodě imperialismu, či militarismu, banky, budou po Božím SOUDU na suchu, což nový Hospodin ukázal vzpurným a neposlušným Baalům a DÉMONŮM, i v jednom filmu, jehož název jsem zapoměl. Celé stvoření SVĚTA bude znovu přetvořeno, z EKONOMICKÉHO, na DUCHOVNÍ, úplným zničením PRACHŮ a MAJETKU, který shnil kvůli nové solární energetice. Viz str.42až44. 16.) Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, mpokorny@pf.jcu.cz, jednejte proto rozhodně, a nebojte se dát SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v ČRo, na Masarykově univerzitě, a na Jihočeské univerzitě neprodleně na svícen. Viz str.44až47. 17.) Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci o kouření, že se rozhodli, kvůli své vlajkové, potápějící se lodi, kvůli EKONOMICE, je nečíst. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zničení křoví Baalů a DÉMÓNŮ, ze kterých nesmí zůstat ani větev, ani kořen, že se rozhodli je nečíst. Dle písničky od Krista. Komunistické ovce, či BERANI z KSČM, zapoměly na Boží učení dvou OLIV, Marxe a Engelse, o úplném zničení Baalů, to je boháčů, a o celosvětovém míru, vlastní vinou, svého rozumu geneticky prasečího, nikoli vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha jediného. Viz str.47až51. 18.) Satani faráři se dopouští hřichu, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, což dělají od počátku křesťanství. Kdokoli se prohřešuje proti jedinému Božímu zákonu, Krista ZÁKONODÁRCE, prohřešuje se proti všem. Bohu se bude líbit, až v jím vyvoleném Česku, veškerá vládnoucí elita bude pokorná a úplně poslušná tím, že v médiích a ve školství bude mlet slovo nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.51až53. 19.) Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost, před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat, či myší. Viz str.53až56.

 

 

1.) Co uvádí nový Hospodin ve VEŠKERÉM PÍSMU od Krista, vyvýšeného SOUDEM Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží ze všech ekumenických ČARODĚJNIC, o NETVORU o starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, shromážděného k SOUDU již v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, a o NETVORU prorektoru KU Martinu Kovářovi Martin.Kovar@ff.cuni.cz, shromážděného k SOUDU v těchto textech až v roce 2016. Iz.5/4,16,29/11až24až47/14až66/24, K.M.12/10,17,27, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.4/12, Sír.5/5,7/16,42/19,24až43/26,31, Zj.1/1až16/15,16až22/21, Řím.1/18, atd. Oba dva NETVOŘI, se před novým Bohem nesklonili. Upadli v bláznovství tím, že kvůli svým KORYTŮM, kvůli vládě nad pomatenými lidmi svými žvásty, kvůli zachování imperialistických a militaristických křesťanských tradic, potlačují pravdu o novém Kristu, VÍTĚZNÉM, o SPRAVEDLIVÉM ZÁKONODÁRCI, kterého poznali z veškerého Písma od Krista. Nejsou lidem k užitku, protože jejich nauky, jejich žvásty, jsou příkazy pouze lidskými. Především kvůli těmto dvěma NETVORŮM, nový Bůh, z jím v Písmu vyvoleného Česka odešel, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nevrátí se, až po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich drzých Bohů, Satanů kněží. Řím.1/18až11/32, Mar.7/7,13/20, Iz.33/22,44/5,8,45/7,48/5, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a NETVOR prorektor KU Martin Kovář Martin.Kovar@ff.cuni.cz, odmítají uznat texty Písma o tom, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který již byl v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE, v Božím milostivém létě, v LETNICÍCH v roce 2016, má Česko povinnost, vzkříšením z mrtvých křesťanských sviní, které ještě nikdy nenastalo, dokonalou Boží láskou, opakovaně uváděných Boží příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nastolit mírové celosvětové Boží království, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ je krajinou bez křesťanského trápení, bez nesmyslného meče křesťanských válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy, kteří ropu mají. Jóel2/11až4/2,4,12,21, Jan1/1,2/19,15/25, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.29/11až24až59/10až66/24, atd. Bez Božího rozumu pomatený, neposlušný, to je mrtvý starosta Pitrocha, a NETVOR prorektor KU Martin Kovář se nechali oklamat drzým Satanem farářem Dominikem, jako malé děti, jako nemluvňata, K.M.12/24, Oz.2/18až9/7,12,15, 2.Kor.10/4, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.3/9,5/2, Kaz.3/18až9/10, atd. Z úst těchto nemluvňátek si nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, v Písmu připravil chválu. Mat.5/3,9,14,18až21/16až23/7, Iz.33/22,44/5,8až66/24, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Hospodinem, o neprodleném plnění veškerých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není určená pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině. Jsou nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jer.1/17až6/30, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10, atd. Bez Božího rozumu v novém DUCHU, pomatený, neposlušný, to je mrtvý starosta Pitrocha, a NETVOR prorektor KU Martin Kovář stále nedokáží uvěřit textům Písma o úplné Boží moci nad lidmi. Žalm33/6,96/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz. 2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 1.Kor.12/11, atd. Nevěří textům Písma, že neposlušné, vzpurné a drzé křesťanské svině, nemají o novém Bohu, o SPRAVEDLIVÉM Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, o nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ani ponětí. Tradice děsivé křesťanské temnoty protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí drzého DÉMONA, KOZLA z ČSSD, ekonoma Rusnoka, guvernéra ČNB, jsou pouze lidské příkazy, nikoli příkazy Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Mar.7/7,13/20, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8, 45/7,57/10, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 2.Petr.2/21, atd. SOUD Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, byl zaset v poníženosti, jako semínko nové víry v jediného Boha SVĚTA, pro pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, stejně mocné, jako je nový Kristus ZÁKONODÁRCE. 1.Kor.1/27až15/43, K.M.1/4až12/10, 17,27, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Luk.1/52až17/10,20,34 až19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20, atd. NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a NETVOR prorektor KU Martin Kovář Martin.Kovar@ff.cuni.cz, poslouchají nové Boží SLOVO, a nechápou je. Hledí na nové Boží celosvětové SLOVO, a novému Bohu nevěří. Jejich geneticky prasečí, či geneticky myší srdce, v děsivé temnotě křesťanských protikladných dogmat, otupělo. Svým geneticky prasečím, či geneticky myším srdcem, nic nepochopili. K novému Bohu, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nevrátili. Proto je nový Hospodin, LÉKAŘ, svým rozumem, NEUZDRAVIL. Uzdravil však již sám sebe. Takže nikdo nemá výmluvu se k novému Bohu nevrátit, nikdo nemá výmluvu být manipulován vládnoucími politickými a náboženskými hlupáky, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, nemají než dech svého zvířecího chřípí. Sk.3/23,17/30,28/26, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.2/22až66/24, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Luk.1/52,4/23,17/10,20,34,19/44,20/18, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,12/10,17,27,13/8, Iz.2/22,29/11,24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer. 3/14,6/19,30,31/27,32až51/58, atd. První člověk, neposlušný a vzpurný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a zlý a drzý prorektor KU Martin Kovář Martin.Kovar@ ff.cuni.cz, jsou z prachu země, jsou ze své SKÁLY, jsou z PRACHŮ. Druhý člověk, poslední prorok středověku, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, Stanislav Oplatek, je ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.33/16,43/26,31. SMRTÍ je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. SMRT protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ekonoma Rusnoka, guvernéra ČNB, je pohlcena NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM Božím. Křesťanské SMRTÍ již nebude, až drzí, vzpurní a neposlušní starosta Pitrocha a prorektor KU Martin Kovář uznají, že v děsivé temnotě křesťanství nemají o novém Bohu ani ponětí, protože nevěří tomu, je křesťanský člověk je ADAM. ADAM starosta Pitrocha a ADAM prorektor KU Martin Kovář se nemohou přít s Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který má nad nimi převahu, protože jim dává svůj rozum, pouze ze svého milosrdenství. Z boje uvedených neposlušných NETVORŮ proti novému Bohu, vede jediné východisko, kterým je realizace SOUDNÉHO DNE, na slavnostním shromáždění, nejlépe v O2 Aréně v Praze, neprodleně. Byl čas zrození se křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nyní je čas jeho SMRTI. K.M.1/4,6/6,24,7/12,16,12/10,17,27, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33,43,47,54, Kaz.3/1,18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. DUCHOVNÍ TĚLO je TĚLO Krista ZÁKONODÁRCE. 1.Kor.15/33,43, Bhag.15/15,16.

 

Dle textů Písma, uvedených již v kapitole 205, zveřejněné v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz dne 19.5.2016. Nejsvatější vládnoucí křesťanská Boží trojice, na SVĚTĚ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, nečistý ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@domasov.info, je stále vzpurná, drzá a neposlušná, pro svou zbabělest a lenost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto Hospodinem vyvolené Česko bojuje s novým Bohem na život a na SMRT tím, že nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, bojuje v Česku s neposlušnými a vzpurnými, to je s mrtvými křesťanskými sviněmi, o vládu nad všemi lidmi Česka, a následně, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, o vládu nad všemi lidmi SVĚTA. Protože v očích tří křesťanských vládnoucích sviní, tří NETVORŮ z Domašovska, není možné, aby Česko, a následně celý SVĚT, byl pokorný a úplně poslušný novým Božím příkazům o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového Božího království, a zákonům POLE VĚDY PÍSMA, není to možné ani v očích nového Hospodina. Nový Hospodin stále vyčkává. Chce se nad Domašovskem, Českem, a tím I nad SVĚTEM smilovat, svým NOVÝM DUCHEM veškerého Písma od Krista VÍTĚZNÉHO. Domašovsku, Česku a SVĚTU, nový Bůh odpustí křesťanskou NEPRAVOST, až na SVĚTĚ nejslavnější a nejsvatější křesťanská Boží trojice starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik, najdou nového SPRAVEDLIVÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh se smiluje nad všemi současně, až vzpurní a neposlušní NETVOŘI, se svou SKÁLOU, svých protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a se svou SKÁLOU krutého zmijího jedu ekonomických a bankovních vychytralostí, se STŘÍBREM ODVRŽENÝM, vejdou pokorně a poslušně do říše ticha, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, kvůli jedině možné, a jedině správné energetické koncepci, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je blízko. Když Bůh dovolí, celý SVĚT se v Česku změní během tří dnů úplňku MĚSÍCE v červnu 2016, během ZLATÉ NEDĚLE 19.6.2016, VELIKONOČNÍHO PONDĚLÍ úplňku MĚSÍCE 20.6.2016, a LETNÍHO SLUNOVRATU, který je v úterý 21.6.2016. Milostivé Boží léto v červnu 2016 nastane v případě, když nový Boží technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní, neprodleně zajistí vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo tím, že na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 20.6.2016 svolají energetiky celého SVĚTA, na kongres energetiků, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. NEMLUVŇÁTKA, nečistí pokrytci a lháři starosta Pitrocha a ředitel ZŠ Válek, se nechali oklamat od jejich křesťanského Boha, od drzého, neposlušného, to je mrtvého Satana faráře Dominika tím, že věří, že jeho křesťanské protikladné žvásty děsivé temnoty katolického katechismu jeho církve, jeho katolické ČARDĚJNICE, jsou DOBRÉ a SPASITELNÉ, což drze tvrdí při každé své křesťanské MODLOSLUŽBĚ. Satan farář Dominik drze lže když tvrdí, že jeho křesťanské protikladné žvásty dávají křesťanským psům, myším, či neposlušným a vzpurným prasatům, geneticky zvířecím, POKOJ a MÍR. Není to pravda. Jeho nečicté, protikladné křesťanské žvásty, a vojenští kaplani jeho církve, jeho ČARODĚJNICE, jsou příčinou veškerého válečného zla na SVĚTĚ. Kvůli tomu, že se Česko v místě svatém, na Domašovsku, neoddělilo od národů země, kvůli jeho eucharistickým lžím katolického katechismu, vládnoucí NETVOŘI celého SVĚTA zaplňují zemi nesmyslným odpadem, od jednoho konce na druhý, Ezdráš 9/11,10/11, a ničí celou zemi horečným zbrojením, a naprosto nesmyslnými válkami o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Nečistá a zlá, křesťanská Boží trojice, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, nečistý ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@ domasov.info, nechtějí rozumět textům Písma o tom, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000 SOUDEM křesťanských, imperialistických, militaristicky chamtivých vládnoucích sviní Česka a SVĚTA, musí Česko, a následně celý SVĚT, v roce 2016, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém, mírovém, Božím království neprodleně žít, a ne je stále hledat v křesťanské liturgii, v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. NETVOR starosta Pitrocha je Jóžin z křesťanských bažin. Na nečistého, neposlušného NETVORA Pitrochu platí letadlo, a BÍLÝ PRÁŠEK many nové a věčné, určené pro čisté, pokorné a úplně poslušné. Až bude Jóžin z křesťanských bažin Pitrocha celý bílý, až nebude politicky barevný, až svolá slavnostní shromáždění v restauraci u Němců, skončí se v Česku éra křesťanského vzdorokrálovství tím, že začne platit nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Což je možné v očích Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který je VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM. Když NETVOR Pitrocha vyzná své viny, když svým genetickým prasečím, či geneticky myším mozkem uzná, že platí texty Písma o tom, že Kristus nevstoupí, svým NOVÝM DUCHEM, do naprosto bezmocných křesťanských sviní, vzdá nový Bůh chválu nejenom jemu, ale celému Česku. Když se starosta Pitrocha k novému Bohu neprodleně vrátí, když na Domašovsku, a tím v Česku, ze SLOV NOVÝCH NEBES, začne padat nová MANA od nového Krista VÍTĚZNÉHO, BÍLÁ, ČISTÁ a DŮVĚŘIVÁ, z jediné církve Česka, ve které je vládní moc, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, vyjde sedm NEČISTÝCH DUCHŮ, vůdců sedmi vládnoucích politických stran, čímž se v Česku skončí éra přetvářky vládnoucích pokrytců, kteří tvrdí že Boha znají, ale kteří dělají pravý opak toho, co Bůh vyžaduje. Nový Bůh nenechá nikoho bez trestu, protože nyní se před Bohem zodpovídá každý za své vlastní TĚLO, a za svou vlastní DUŠI. Když se celé Česko k Bohu neprodleně vrátí tím, že z NOVÝCH NEBES začnou padat SLOVA MANY NOVÉ, ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, z letadel, např. v Sirii, velice rychle přestanou padat BOMBY, protože nový Bůh, svým novým SLOVEM, začne jednat sám, a učiní na SVĚTĚ vše nové, tak mladě jaré. Především kvůli NETVORU Pitrochovi Česko, a tím celý SVĚT žije v zemi stínů, protože nejsvatější křesťanská Boží trojice Domašovska, stíní SVĚTLU SVĚTA Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o mravech celosvětového Božího království. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, nahrazující končící fosilní paliva, stále nemůže vyjít. NETVOR Pitrocha znovu zrušil SOUD všech neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ. Znovu odmítl texty Písma o tom, že veškerá moudrost geneticky prasečích, či geneticky myších křesťanských svévolníků, je v bázni před novým ŽIVÝM KRISTEM, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Znovu odmítl texty Písma o tom, že ve vší té moudrosti bázně před novým Bohem, jde o neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Vzpoura křesťanských a ateistických sviní v Bohem vyvoleném Česku, má však trvat jenom krátce. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je v tom, že NETVOR starosta Pitrocha, Boha VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, znovu prohlásil za svévolníka, a sebe za spravedlivého a moudrého. Nový Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se Česko k Bohu neprodleně nevrátí. Při další neposlušnosti NETVORA Pitrochy, Bůh Česko úplně zničí. Až se naprosto bezmocný, a Bohem pokořený starosta Pitrocha, k novému Bohu vrátí, bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Bůh se nad každým v Česku smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až tuto kapitolu, jako brožuru, jako RADOSTNOU ZPRÁVU nových evangelií, do svý kapsy si dá, jako nové BOŽÍ SLOVO vody věčné, živé, čisté a důvěřivé. Bůh se skloní pouze nad těmi, kdo vyznají své křesťanské hříchy.

 

Starosta Pitrocha je neposlušným a vzpurným lhářem, je zločincem, je pokrytcem, protože se na SOUDU postavil proti novému Bohu, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K.M.1/4,5/23,7/12až12/10,17,27, Jan1/1,12/43,15/25, Žalm33/5,50/16,22až132/5,8, atd. Nový Bůh se nad tímto NETVOREM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když bude pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, BOHEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Jób5/3,14,9/13,40/8,14, 2.Kor.10/4, 13/5,8, Bhag.15/15, K.M.1/4až7/12,16,8/21, Jan1/1až10/34až15/25, Řím.1/18až8/19, atd. Starosta Pitrocha je z prachu křesťanské země, protože jeho SKÁLOU jsou PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zaseté v těchto textech SOUDU v poníženosti, vstane ve slávě, až starosta Pitrocha bude mít tělo DUCHOVNÍ tím, že jeho SKÁLOU nebudou PRACHY, ale nový ŽIVÝ Kristus, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině, kterých vzešel v Česku plný počet, je hrozné upadnout do ruky trestajícího ŽIVÉHO KRISTA. 1.Kor.1/27až15/33,43,47, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm33/5,50/16,22až132/5,8, K.M.12/10,17,27, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/30,12/28, Řím.1/18až11/25,32, atd. Starosta Pitrocha je hlupák, je to vzpurný, neuzdravený idiot, protože hledí, a nepochopil, že svým geneticky prasečím mozkem nemůže vládnout nad lidmi a působit jim veškeré zlo svými žvásty, a svou filozofií, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE, který dává svůj rozum každému tak, jak sám chce. Jeho vzpoura proti novému Bohu snad potrvá již jenom krátce. Kvůli Pitrochovi, který odmítá vrátit se k novému Bohu, na Domašovsku nepřišly deště požehnání. Stále máme na Domašovsku nekonečnou křesťanskou SAHARU, či SMRT EGYPTA. Jinde mají potopy, kroupy a vítr, kterým Bůh trestá. Sír.5/5,39/28, Jer.3/14, Sk.3/23až28/26, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, Bhag.15/15, K.M.7/12,16, Kol.2/8,3/5, atd.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Dle zámých textů Písma. Jste shromážděn v Česku k SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů, to je vládnoucích boháčů, DÉMONŮ to je ekonomů a bankéřů, k SOUDU jejich křesťanských Bohů, Satanů kněží, a k SOUDU všech ĆARODĚJNIC, všech ekumenických církví Česka a SVĚTA, jako poslední. Máte proto povinnost, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném království Božím, být jako první. Nečistá a zlá, křesťanská Boží trojice, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, nečistý ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@ domasov.info, pohrdli novým Bohem, pohrdli novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh však drzé vládnoucí prolhané a vzpurné zločince udeří po jejich hlavách, že ani nehlesnou tím, že do jejich geneticky myších, či geneticky prasečích mozků, svým NOVÝM DUCHEM nevstoupí. Přetvoří celý SVĚT, ze SVĚTA materiálního, křesťanského, finančního, na SVĚT DUCHOVNÍ, na SVĚT bez PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ, na SVĚT s jedinou SKÁLOU, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až své křesťanské nepřátele zničí. Z neposlušného a vzpurného křesťanského plevele, či křoví, kterým zarostla celá země, nesmí v červnu 2016, zůstat v Česku ani větev, ani kořen. Kdo se nyní k novému Bohu neprodleně vrátí, kdo v Česku nechá neposlušné a vzpurné imperialisty a militaristy shořet OHNĚM ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, toho křesťanské zlo imperialismu, militarismu, a nesmyslného horečného zbrojení, nikdy nepřemůže. Bhag.6/39. Nový Bůh nyní každého odměňuje, svým Božím rozumem NOVÉHO DUCHA, podle jeho spravedlnosti. Podle ekologické čistoty jeho rukou tak, jak se jeví jemu. Bůh Česko pověřil k vykonání pomsty a k SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží proto, aby sobě podřídil všechny národy, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh, dává vládu komu chce, a komu chce ji bere. Vyžaduje, aby neprodleně a dobrovolně padla vláda KOZLA premiéra Sobotky, vláda zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, a aby nová STÁTNÍ SPRÁVA, dále uvedená, vládla Česku spravedlivě, protože bude vládnout v Boží bázni. To je veškeré blaho, a veškerá energetická spása, v Písmu nalezeného celosvětového, mírového, Božího království. Neposlušné a vzpurné křesťanské a jiné militaristické svině, nový Bůh spálí novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v jejich sídlech v případě, když v ČRo2 bude vše uvedené neprodleně zveřejněno. Proti novému Bohu se provinili všichni vzpurní a neposlušní, mletím křesťanských protikladných dogmat. V Česku a ve SVĚTĚ vzešel na SOUDU plný počet křesťanských drzých sviní a ostatních pohanů, či ateistů. Kdo nyní bude konat dobro, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, toho křesťanské zlo nepřemůže, protože Bůh úplně poslušným bude vozovou hradbou. Bůh, energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze pokorné, úplně poslušné, a bezmocné. K.M.1/4,5/23,6/6až24,12/10,17,20,13/8až19/6, Ža.102/18, 2.Sam.22/25,48,23/3,5,7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Obracím se na Vás proto, abyste neprodleně šířil RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií o tom, že Bůh Česko vyvolil v Písmu proto, aby se mohl smilovat, svým novým technickým rozumem nového DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce zákonů POLE VĚDY Písma, ze svého milosrdenství, nad celým SVĚTEM v případě, že neprodleně vykonáte SOUDNÝ DEN Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněži v ČRo2, v době kdy budete hostem neposlušné a vzpurné křesťanské svině martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v úterý 14.6.2016. Pane Kováři, drzé křesťanské svině, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, nečistý ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý, neposlušný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@ domasov.info, pohrdli novým Bohem, pohrdli novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto, aby se nemuseli k novému Bohu neprodleně vrátit, obrátili se na psychiatra proto, aby posoudil mou svéprávnost dle textů, uvedených v kapitole 205, na www.pametni-kniha.cz. Psychiatr údajně zase prohlásil, že jsem nesprávný blázen, což stejně učinila, v Lidových novinách, i hlavní psychiatrička LFMU v Brně, MUDr. Češková, a to v roce 2006. Nový Bůh naplnil v roce 2006 Písmo tím, že v Písmu napsal, že za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, dojde za cca 6,3 roků, Boží svatyně veškerého Písma od Krista SPRAVEDLNOSTI, pomocí SOUDU vzpurných a neposlušných, což se tehdy nestalo. Dan.8/13až11/39, Iz.5/4až16až33/22 až66/24, atd. Nyní Bůh naplnil Písmo tím, že vše, co je uvedené v Písmu o Česku, se již stalo, dle kapitol 204až206. Ez.3/4/21až39/8,13,21,29až44/28, Mat.5/3,9,14,18, 23/7,25/40, atd. Od roku 2006, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA, od zlých, neposlušných a vzpurných křesťanských, imperialistických, militaristických a jiných sviní, je na SVĚTĚ prokazatelně všechno stále horší tím, že DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita lže o všem podstatném, to je o novém Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neposlušných, a tím lže i o jeho jedině možné, a jedině spávné Boží koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Jak.2/9, Iz.29/11až24. Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Bůh měl sílu vládnout Česku 400 let za Habsburků. 1.Moj.15/8,13. Měl sílu zrušit starou křesťanskou smlouvu se sebou samým, a vládnout Česku v době nekonečné křesťanské pouště, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Má stejnou sílu i nyní, v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ, BOHATÝRŮ komunistů KSČ, pod jejich rudou vlajkou, Nah.2/4, jakou měl tehdy v roce 1946. Od vítězných voleb KSČ v Československu v roce 1946, uplynulo 70 let, uvedených v Písmu. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky zářivě bílé, vyletí na stožáry SVĚTA, v jednom velkém, celosvětovém Česku. V sedmdesáti letech od vítězství komunistů v Československu v roce 1946, nyní v roce 2016, má pokorné a úplně poslušné Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit SMLOUVU s novým Bohem, NOVOU a VĚČNOU. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s novým Hospodinem, o nastolení celosvětového Božího království, je pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, nové BOHY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, o realizaci energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, ve kterém bude spravedlnosti daleko větší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jej již blízko. Viz kapitola 204 a 205. Buď Česko bude smilnit se všemi národy SVĚTA, co jich je na zemi, na kongresu energetiků celého SVĚTA, nebo bude novým tresajícím Bohem zcela zničeno. POLE VĚDY Písma připadlo odpadlíkům, křesťanům, kteří o novém Bohu stále nemají ani ponětí kvůli tomu, že odmítají SLOVO číst. Mat.5/3až20, 1.Kor.1/27až15/33, Ám.3/7,8/11, Izaj.23/17, Zach.2/12,17,6/5,12,8/16, Jer.1/17,23/29,32,25/11,31/27,32, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.1/17až6/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až 12/28, atd. do vzedmutého moře militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až 6/19až31/27,32, již nikdo nemůže věřit neposlušné, sedminásobné rodičce, sedmi vládnoucích politických stran Česka, a osmému hlupáku, NETVORU, prezidentu Zemanovi, zakladateli KOZLŮ ČSSD, a jejich zlé a drzé církvi všeobecné, katolické ČARODĚJNICI, jejich geneticky myšímu rozumu, ale pouze novému Bohu, novému VŠEMOHOUCÍMU SLOVU. Sedminásobná rodička, sedmi vládnoucích politických stran Česka musí neprodleně zchřadnout, protože vláda vzpurných a neposlušných, je vládou nedemokratickou, zpupnou. Nová demokracie je vláda nového Božího lidu, pokorného a úplně poslušného, viz další text o zřízení nové STÁTNÍ SPRÁVY. 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.15/9,19, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Mich.5/4,9, Jób5/3,14,9/13,40/8,14, 2.Moj.3/2,4,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, K.M.1/4,6/6,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.

 

3.) Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Nový Bůh se smiluje pouze nad pokornými a úplně poslušnými, kteří uvěří textům SOUDU o tom, že nový Kristus, VÍTĚZNÝ, vyvýšený SOUDEM Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, usvědčených z drzosti, se křesťanským, neposlušným sviním, změnil v nepřítele. Shnilí politici pravice a levice, s geneticky myším myšlením, bojují proti politikům pravice a levice, s geneticky prasečím myšlením, kvůli boji s Bohem VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, o vládu nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, kterých vzešel plný počet, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, v částečce NOVÉHO DUCHA. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Mar.7/7až13/20. DUCH SVATÝ, nový Kristus se smiluje nad pokornými a úplně poslušnými, až uznáte M. Kováři platnost i těchto textů Písma. Křesťanský, geneticky prasečí, úplně pomatený vědec Grygar, člen ČKA cka@krestanskaakademie.cz, sokol@fhs.cuni.cz, tretera@ prf.cuni.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, jan.stribrny@centrum.cz, oulikovap@seznam.cz, abrotanek@volny.cz, sebek@hiu.cas.cz, hosek@etf.cuni.cz, ninanovakova@volny.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, rada@radaarchitekti.cz, archmiko@pce.cz, holubec@m4.cz, rusina@rusinafrei.cz, kontakt@cityupgrade.cz, vazu@post.cz, dmzuh@seznam.cz, architekt@patrny.info, grygar@fzu.cz, se dobrovolně vzdal státního vyznamenání z rukou zakladatele KOZLŮ ČSSD, z rukou NETVORA prezidenta Zemana. Z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, snad již pochopil, že Kristus nyní přišel do Česka jako VÍTR, či opět jako ZLODĚJ, na Baaly, v době 70-ti let od vítězství bohatýrů, BERANŮ, komunistů, ve volbách v roce 1946, dle písničky od Krista, i dle Písma. SOUDEM vyžaduje, aby v Česku, na BOŽÍM SOUDU, pro pokorné a úplně poslušné, opět zavládla Boží spravedlnost, nyní nikoli socialistická, ale daleko vyšší, než byla v době křesťanské POUŠTĚ, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Křesťanská NEMLUVŇATA je nezbytné rozdrtit SKÁLOU, kterou je nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vítězný lid, pokorný a úplně poslušný, má vlajky zářivě bílé. Nah.1/9,3/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3až20, Žalm37/5,11,35,38,50/16,22až94/15,96/7až107/10,18,27,43až132/5,8, Izaj.23/17, Zach.2/12,17,6/5,12,8/16, Jer.1/17,23/29,32,25/11,31/27,32, 2.Kor.13/5,8, Báruk4/2,5/7,6/33až72, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16až12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15, 1.Tes.4/7,16,5/1, atd. BLUDNÝ BALVAN, SISYFOS, křesťanský vědec NETVOR Grygar grygar@fzu.cz, finances@sisyfos.cz, chairman@sisyfos.cz, clenskeinfo@sisyfos.cz, cenek.zlatnik@gmail.com, czechskepticsclub@sisyfos.cz, zdenek.jonak@hotmail.com, hospodar@sisyfos.cz, jelinel1@fel.cvut.cz, predseda@sisyfos.cz, snad již s pomocí rozumu Krista, z Božího milosrdenství pochopil, že na přelomu věků konce éry foilních paliv, který začal v roce 2000, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, není možné na HRADĚ oslavovat sama sebe navzájem, vyznamenávat sama sebe navzájem, svůj geneticky prasečí, či geneticky myší rozum, a slávu SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového, mírového Božího království, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nehledat. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále v nikom vzpurném, a křesťansky neposlušném nezůstává, protože nikdo z lidí, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, nechce ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Všechny křesťanské vzpurné a neposlušné svině zvolili raději křesťanskou SMRT, svého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, než ŽIVOT VĚČNÝ, život v míru, život bez válek a zbraní, v Božím celosvětovém království. Neposlušné a vzpurné křesťanské svině hledí na novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a stále nové Boží SLOVO nechápou. Proto vzpurné a neposlušné křesťanské BLUDNÉ BALVANY, nemluvňátka, nemůže nový Kristus uzdravit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se pouze nad pokornými a úplně poslušnými NETVORY, či nemluvňátky. Je hrozné upadnout do ruky nového živého Boha, který nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Nikdo z lidí není dobrý. Jenom rozum Boží, který je Božím milosrdenstvím, je dobrý. Kdo si jako neposlušný myslí, že má Boží rozum DUCHA SVATÉHO, bude mu odňat. Jan1/1až5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, Mat.5/3až20až12/36až15/6,18,21/16, Mar.4/25,7/7,25,10/18,13/20, Luk.1/52až16/31až17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Nový Kristus přišel, dle písničky od Krista, od DUCHA SVATÉHO, jako VÍTR, a to např. v obcích na Břeclavsku, kde stejně jako v USA, vichr stvořil jako trest. Ve svém hněvu dal vichru jeho běsnící sílu. Sír.5/5,7/16až39/28. Nový Kristus přišel jako VICHR proto, aby uhasil všechny svíčky, všech hřbitovních a všech kostelních křesťanských bab, protože žádné křesťanské modloslužby, ani nesmyslnou výrobu svíček, již nechce. Nový Kristus přišel jako VICHR proto, aby rozdmýchal novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanská přetvářka, křesťanské lži protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, nyní vyvýšeném SOUDEM Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, již nesmí vládnout Česku a SVĚTU. Dělat pravý opak dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Lid Česka jsou neposlušné baby. Nah. 3/13, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Oz.2/18,5/15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.2/22,5/4,16,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Gal.1/7až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18. Pane prorektore KU Martine Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz. DESET SPRAVELIVÝCH nelze v Česku a ve SVĚTĚ najít, protože Boží, např. technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, o NOVÉ SOLÁRNÍ ENERGETICE, je pouze Boží milostí, Božím milosrdenstvím. Proto je zapotřebí šířit RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií o tom, že nový Kristus, ze svého milosrdenství, svého rozumu, již Česku, a tím celému SVĚTU dovoluje jít dál, do CELOSVĚTOVÉHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných, v částečce NOVÉHO DUCHA, žádné ekonomické, náboženské, politologické, politické a jiné neposlušné svině, vzpurné, zpupné a drzé, zachránit nelze. Buď bude vládnout nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, nebo Česko bude zničeno. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, vyvýšený SOUDEM, který odjakživa žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu se chce smilovat nad celým Českem současně, ve svatém týdnu, v úterý 14.6.2016, v pořadu ČRo2 KUPŘEDU DO MINULOSTI, ústy pokorného a úplně poslušného prorektora KU M. Kováře Martin.Kovar@ff.cuni.cz. Iz.5/4,16,30/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Řím.1/18,3/6,8/19,9/14,11/32, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Jedině možná a správná cesta do bezpečné budoucnosti energetiky je cesta energetické koncepce Boží, která je uvedená v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,102/26, Jan1/1až15/25, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Proto, pro pokorné, novému Bohu vděčné, úplně poslušné křesťanské svině Bohem vyvoleného Česka, a tím pro celý SVĚT, je úplně lehká dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vybudování mírového, celosvětového, energeticky a ekologicky neotřesitelného, mravně spravedlivého Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle opakovaně uváděných textů Písma. Křesťanství, které je pro neposlušnost drzých a vzpurných křesťanských vládnoucích sviní STŘÍBREM ODVRŽENÝM, pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové, nové, pokorné a úplně poslušné nové STÁTNÍ SPRÁVY, musí připomínat s proklínáním křesťanské, militaristické lží chamtivých vládnoucích myší, či sviní, viz další text. BOŽÍ SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní Bohové celosvětového Božího království, musí děsivou temnotu protikladných nauk katolického katechismu, připomínat s proklínáním křesťanské Boží nejsvatější trojice, např. drzého Satana kardinála Duky, či zločince, BELZEBUBA, NETVORA, faráře Tomáše Halíka. Ti pokorní a úplně poslušní služebníci nového Boha, především nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, snad již pochopí texty Písma o tom, že není nic lepšího, než bázeň před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a není nic sladšího, než neprodlená realizace dokonalé Boží lásky, opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a spravedlivých Božích mravech. Nové Boží slovo, platné pro všechny státy SVĚTA, na Medarda již prší, nejenom ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, ale i z písniček, z filmů. Naposledy např. z pořadů Karla Šípa v ČT1 pressct@ ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, a Rosáka jan.rosak@rozhlas.cz, jeho hosta. Kdo se narodí z nového Boha, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přemůže imperialisty a militaristy, které má nový Bůh za psy, či za myši, a jejich zlé Bohy, za Satany kněze. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.33/17,39/8,13,21,29,44/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,56/10,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/17,24, atd. Šanci porodit nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mletím, či čtením nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES K.M.7/12, Jer.30/5, Ám.3/7až8/11, který ukáže svým rozumem, ze svého milosrdenství, energetikům věci v energetice nové, Jer.33/2, mají pouze pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, které toužebně očekává celý SVĚT, kteří dají v technickém školství, a v médiích, např. v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v úterý 14.6.2016, nové Boží SLOVO na SVÍCEN, a kteří tím nebudou mít nic společného, se STŘÍBREM ODVRŽENÝM, s neposlušnými a vzpurnými křesťanskými, či jinými ateistickými, imperialisticky, militaristicky chamtivými vládnoucími politickými a náboženskými prasaty. Nedopřát místo křesťanského Boha, např. myši, psu, či ĎÁBLU, drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, z místa svatého, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska, znamená nechat v ČRo2 vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, což je jediný Bůh SVĚTA, pro všechny státy SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Efez.4/26,5/5,7,15, Mal.1/10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Iz.56/10,66/17, Jan8/42, atd. Nový Bůh se změnil v nepřítele neposlušným křesťanským a jiným sviním, psům, myším, Baalům, DÉMONŮM, politickým zvířatům pravice a levice, atd. kteří se stále nestydí za protikladné nauky o Kristu, a za promyšlené ekonomické vychytralosti. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,3/14,6/19,30až8/11,9/13,23až31/27,32,33/3až51/58, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Řím.1/18,3/6,8/19,9/14,11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11až24,33/22až63/14,18,65/15, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.5/5až19/20,25, atd. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi jako ŽIVÝ BŮH, své pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné služebníky, nyní nazývá jménem novým. Noví služebníci SVĚTA DUCHOVNÍHO, o novém Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celosvětového mírového Božího království všech států SVĚTA, všechno znají, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Noví Boží služebníci, již proto nejsou křesťanské myši, nevěrní a hloupí strážní psi, politická a náboženská zvířata pravice a levice, neposlušná a vzpurná křesťanská technická prasata, NETVOŘI, či ZHOUBCI, atd. Novými služebníky, nového Boha ZÁKONODÁRCE A SOUDCE všech států SVĚTA, jsou pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, kteří mají povinnost všechny uvedené, vzpurné a zlé křesťanské a jiné svině, či křesťanské myši proklínat za to, že pomocí svých protikladných náboženských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, chtějí vládnout nad novým Kristem, vzkříšeným v Česku ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní, z milosrdenství Božího rozumu. Česko má povinnost neprodleně zajistit, v novoluní MĚSÍCE v červnu 2016, aby moře mrtvých neposlušných křesťanských a jiných prasat, kterými, jako plevelem, či jako křovím, zarostla celá země, již nebylo. Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,58/10,63/14,18,65/15,66/17,24, Žalm37/5,11,35,38, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 1.Kor.15/14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Jak.2/9,3/10,5/1, atd.

 

5.) V pořadu Jana Rosáka jan.rosak@rozhlas.cz v ČRo2, jeho host pravil, že děti feudálů v Česku, v době tmy tmoucí, v době 400 let nekonečné křesťanské pouště feudalismu, vychovávala BÍLÁ PANÍ. Feudálům byla Bohem tím, že jim zjevovala věci dobré i zlé. Nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, který dělá dobré i zlé, nečiní v jím vyvoleném Česku, pomalý SOUD neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, ani nyní tajně. Žádnou křesťanskou neposlušnou a vzpurnou svini, nový Bůh nenechá bez trestu. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je ignorování BÍLÉ PANÍ. Ta je nyní ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, je jediným Bohem SVĚTA. Je rodičkou Boží moudrosti. 1.Moj.15/13, Ám.3/7až8/11, Jóel2/11,4/2,4,21, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až45/7, K.M.1/4,6/6až24,7/12,12/10,17,27,13/8, Př.1/7,14až31/10, atd. BÍLÁ PANÍ byla ŽENA STATEČNÁ, křesťanská, feudalistická. Př.1/7,14až31/10, K.M.1/4 až7/12,27až12/10,17,27, atd. Hospodin nečiní v Česku nic tajně ani v roce 2016. Jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista, který již není MEČEM VÁLEK, který je pro pokorné, a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, SLOVEM NOVÝCH NEBES, je dokonalé láska jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma Ám.3/7až8/11, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Iz.29/11až24,33/22až45/7, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jan1/1až15/25, Žalm33/6,102/27, Žid.9/26až12/28, atd. Ve svém pořadů VŠECHNOPARTY na ČT1 Karel Šíp představil vědce, zřejmě Jaroslava Flegra, který mylně objasňoval stejné postižení koček, myší a lidí mikrobem, parazitem, toxoplasmou, který tvoří kočky a myši. Vědec Jaroslav Flegr uvedl, že myši a lidé jsou tímto mikrobem, parazitem, tvořeným v kočce, postiženi stejným způsobem. GENY parazita, který vznikne v kočce mění stejně vlastnosti jak myší, tak lidí. Vědec Jaroslav Flegr pravil, že nakažené myši a nakažení lidé mění svoje chování. Dle průzkumu tohoto vědce, nakažení lidé se stávají pudoví a naprosto neodpovědní jedinci, jsou stejní jako jsou myši, či dle Boha, dle Písma, stejné, jako jsou svině, kvůli svému geneticky prasečímu, či geneticky myšímu rozumu. Kaz.3/18až8/8až12/3, 2.Petr.2/21až3/16, Iz.57/10,16,20až65/15,66/17,24, atd. Smyslem života lidí, či sviní, nakažených toxoplazmou, kterých rychle přibývá, je nakupování oblečení, pro jedinou zábavu, kterou je hledání vhodného lidského myšáka, či vhodné lidské myši. Muži nerespektují normy vůbec, což se projevuje především chamtivostí. U žen je patrná předevšim lehkomyslnost. Toxoplazma mění mozek tím, že ubývá šedá kůra mozková, a dle Jaroslava Flegra, i dle Boha, dle Písma, je toxoplazma příčinou vzniku schizofrenie, roztoušené sklerózy, ztráty pamětí, vzniku demence, rychlého stárnutí, únavy, onemocnění srdce, deprese, atd. Hospodin nečiní v Česku nic tajně. Ám.3/7až8/11, atd. Nikoho vzpurného a neposlušného nový Bůh nenechá bez trestu. Nový Hospodin je KOCOUR, TYGR, či LEV. Protože nový Bůh je nyní mírumilovný a VŠEMOHOUCÍ, je DUCHOVNÍ, má neposlušné a vzpurné křesťany v Česku za myši, či za prasata, kvůli jejich MATERIÁLNÍ SKÁLE, kterou jsou PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ. Řve na lidské myši, geneticky prasečí, jako LEV. Pokorným a úplně poslušným v Česku odpouští jejich křesťanskou nepravost. Iz.31/4,33/22,24,57/10,16,20až66/17,24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhagavadg.1/1,15/15,16,17,16/13až24,18/78, Jer.1/17až31/27,32, Kaz.3/18,8/8,12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, atd. Jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je sítí, kterou, dle písničky od Krista, omotává každého, na jeho mozku, na doživotí, dle Písma a písniček od Krista. Ez.3/4,21až17/20až33/17, Bhagav.15/15, K.M.1/4až7/12,16až19/6, atd. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku všechny lidské myši, NETVOŘI, všechny drzé a vzpurné křesťanské svině, politické a náboženské, nebudou pokorné a úplně poslušné. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Všichny lidi nakažení toxoplasmou neposlušnosti, a vzpory proti novému Kristu, jsou trestáni např. dalšími reakčními časy, čímž Hospodin vyvrací mnohé i s auty, na kterých jezdí, a dělá pracovní úrazy proto, aby se vzpurní a neposlušní NETVOŘI, či ZHOUBCI, nového Boha báli, což je pro pokorné a úplně poslušné největší moudrost. Novým Kristem vyvolené Česko má povinnost, na kongresu energetiků všech států SVĚTA podvrátit trůny všech království SVĚTA. Sír.4/18,5/5,7/16,19/20,25až43/26,31, Ageus2/22, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jer.1/17až6/19,30, atd. Nakažené myši, i nakažené lidi, přitahuje KOCOUR, TYGR, či LEV Hospodin, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všechny neposlušné a vzpurné křesťanské a jiné svině, které se nového Hospodina, KOCOURA, TYGRA, či LVA nebojí, sežere a zabije, protože nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. Hospodin řve ze tmy křesťanského katolického katechismu, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jako LEV. Za feudalismu trestal Bůh neposlušné lidi, dle Písma, morem. Nyní, dle Písma, LEV Hospodin trestá neposlušné a vzpurné lidi, křesťanské svině, či myši, nejenom rakovinou, ale úbytkem šedých buňek mozkových, čím činí z křesťankých prasat idioty, odstoupením svého rozumu. Toxoplasmu k úplnému zničení křesťanských sviní, nový Bůh NEPOTŘEBUJE. Pokud ji nový Kristus stvořil, tak pouze proto, aby všichni pochopili, že texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou novým Bohem. Ti kdo jedí žvásty křesťanského neposlušného a vzpurného vědce, myši, Jaroslava Flegra z KU, který je strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, zajdou nyní strašlivou záhubou. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Proto pane Kováři Martin.Kovar@ff.cuni.cz, máte povinnost zmanipuplvat psychiku lidí pravdou o Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI a jeho dokonalé lásce jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma v ČRo2, neprodleně, již v úterý 14.6.2016. V úterý, 14.6.2016, již nikdo nesmí důvěřovat lidským vládnoucím myším, či vědcům, nakažených křesťanskou neposlušností, jakým je úplně pomatený Jaroslav Flegr z KU. dekan@natur.cuni.cz, uamvt@natur.cuni.cz, uzp@natur.cuni.cz, ktv@natur.cuni.cz, petrol@natur.cuni.cz, lgu@natur.cuni.cz, fyziol@natur.cuni.cz, folk@natur.cuni.cz, botanika@natur.cuni.cz, uhigug@natur.cuni.cz, ugmnz@natur.cuni.cz, sekce-gr@natur.cuni.cz, ecology@natur.cuni.cz, obsil@natur.cuni.cz, hmc@natur.cuni.cz, anorchem@natur.cuni.cz, kocova@natur.cuni.cz, jan.kotek@natur.cuni.cz, sekce-bi@natur.cuni.cz, podatelna@natur.cuni.cz, ebr@natur.cuni.cz, kudbi@natur.cuni.cz, vnejsi@natur.cuni.cz, alexandra.hroncova@natur.cuni.cz, kudbi@natur.cuni.cz, martin.kuthan@natur.cuni.cz, kfgg@natur.cuni.cz, jakub.langhammer@natur.cuni.cz, jiri.neustupa@natur.cuni.cz, josef.novotny@natur.cuni.cz, gis@natur.cuni.cz. Věřit již nelze žádnému křesťanskému vědci, ale pouze novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, jedinému LÉKAŘI všech neposlušných NETVORŮ. Dle písničky od Krista, DUCHA SVATÉHO, v úterý 14.6.2016, v Česku již nikdo nemí mít křesťanský VELKÝ PÁTEK. Ze vzpurných křesťanských, či z ateistických, militaristicky chamtivých prasat, nový Hospodin, který v Česku a ve SVĚTĚ, dělá vše dobré, a odstoupením svého rozumu, vše zlé, dělá myši, chamtivé, parádivé a naprosto neodpovědné, jejichž smyslem života je bavit se, hledáním jim vhodných myšáků, či myší. Do ČRo2 již bylo sděleno, že konspirační teorie Martiny Kociánové a zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušky v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI v ČRo2, o energetické bezpečnosti Česka a SVĚTA, jsou pouze jejich pouze lidské žvásty, zplozené jejich geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Mar.7/7až13/20, atd. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA proto znovu prosím Martinu Kociánovou martina.kocianova@rozhlas.cz, a jejího dalšího hosta Martina Kováře Martin.Kovar@ff.cuni.cz, o zveřejnění SOUDU zlých. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Satan farář Petr Vaďura v Čro3 nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho hosté kapucini, jsou neposlušní, zlí lháři a zločinci. pacifik@kapucini.cz, augustin.kapucin@seznam.cz, br.samuel@seznam.cz, serafinb@centrum.cz, radekna@seznam.cz, dismas@volny.cz, vianney@kapucini.cz, praha@kapucini.cz, provincialat@kapucini.cz, kpk@kapucini.cz, tomas@kapucini.cz, archiv@kapucini.cz, brno@kapucini.cz, simon@kapucini.cz, bonaventura@kapucini.cz. Neplní ani jedno Boží příkázání, a tím se proviňují proti všem Božím příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, Jan1/1až8/42až15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, K.M.1/4až 5/23, atd. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém Božím království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech neposlušných křesťanských a ateistických prasat Česka a SVĚTA, dá pouze v tom případě, že v Česku své nové služebníky, pokorné a úplně poslušné, nazve jménem novým. Uvedené zlé, drzé křesťanské, neposlušné a vzpurné svině z Čro3, a z řad kapucínů, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich neprodlený odchod z médií do říše ticha, je nezbytný. Říši mrtvých, bohatých, křesťanských a jiných náboženských Baalů, sviní, či NESTVŮR, politiky pravice a levice, DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, atd., nový Bůh ničí mečem válek, zemětřesením, potopami, krupobytím, a jinými pohromami kvůli jejich křesťanským žvástům, kvůli tomu, že Hospodinem vyvolené Česko nechce nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jeho dokonalou lásku jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, poslouchat. Každý nový Boží služebník, mocný jako nový Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude nAzván Bohem, či BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO. Křesťanské svině, např. Petra Vaďuru a Matějku Pacifika pacifik@kapucini.cz, je nutné proklínat takto. Nechť Vás nový Bůh, Vy drzé a zlé, nespravedlivé svině zabije strašlivou záhubou, když dále budete chtít vládnout nad úplně pomatenými křesťanskými sviněmi, či NETVORY, svými perotikladnými křesťanskými žvásty a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Pro info@svetbezvalek.cz platí, že SVĚT BEZ VÁLEK a zbraní, lze zajistit pouze mletím slov Božích, slov nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikoli slovem lidským. Slovo neposlušných, kteří místo SKÁLY, kterou je nový Bůh, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají za SKÁLU PRACHY a MAJETEK, jsou pouze lidské žvásty pokrytců a lhářů. Zachránění od třetí světové války, ve které, novým Kristem vyvolené neposlušné a vzpurné Česko bude úplně zničeno strašlivou záhubou, mohou být pouze pokorní a úplně poslušní, a to Božím MARXISMEM celosvětového Božího království, v němž bude spravedlnost daleko větší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Mar.7/6až13/20, 5.Moj.18/18až28/13,30/11,18až32/16až43, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Zach.8/6,16,13/4,8,14/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Jan1/1,5/34,38,43až15/25, Mich.2/3,4,10, Mat.5/3,9,14,18,20, Jer.1/17až6/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Energetická koncepce pro Česko a pro celý SVĚT je pouze jedna. Je uvedená v nové maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo si stále myslí, že na Božím soudu, při odstoupení Božího rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, nějaký svůj rozum má, mýli se. Jako neposlušný, to je mrtvý, má pouze svůj rozum, geneticky prasečí, kterým nemůže úplně poslušným lidem dobře vládnout. Pokorným a úplně poslušným dá Hospodin vládnou nad neposlušnými lidmi, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, kterou je nutné zřídit dle ostatních kapitol SOUDU vládnoucích neposlušných, to je MRTVÝCH Baalů, DÉMONŮ a Satanů. Veškeré nerostné bohatství stvořil Hospodin, a proto patří jemu, a ne Baalům, to je VLASTNÍKŮM. Pokorní a úplně poslušní dostanou od nového Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE veškeré nerostné bohatství a také veškerou půdu. Protože půda patří nyní také pouze Hospodinu ZÁKONODÁRCI, a jeho novým služebníkům, úplně poslušným Bohům, či BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Bůh se smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad kým chce. Nyní se smilovává, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, nezbytného pro přežití doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, pouze nad úplně poslušnými. Např. neposlušné a vzpurné křesťanské, militaristicky chamtivé svině nechává zatvrzelé, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, protože vše neposlušné a vzpurné, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, neprodleně ničí. 2.Petr.2/21,3/4až16, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mich.2/3,4,10, Jan10/34, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Dan.11/39až12/2, Řím.1/18až8/19,9/18až11/32, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16. Kdo jako vzpurný a neposlušný má za SKÁLU vlajkovou loď imperialismu a chamtivého militarismu, kterou je EKONOMIKA a BANKOVNICTVÍ, kdo pohrdá novou SKÁLOU, kterou je nový Hospodin, kterou je jeho nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je ŽENA STATEČNÁ, od nového Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jeho Boží rozum, v ČÁSTEČCE jeho NOVÉHO DUCHA, do neposlušného geneticky prasečího TĚLA, a do lidské DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, nikdy nedostane. Bohem vyvolené Česko bude energeticky, ekologicky a mravně spaseno, až drzí neposlušní a vzpurní křesťanští NETVOŘI, vyznají své HŘÍCHY, či své geneticky prasečí lži, geneticky praseších mozků ateistické vládnoucí elity, o Bohu, a o energetice. Až veřejně uznají, že jedině správná, a jedině možná, je energetická koncepce Boží, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Až vyznají své viny, to je své lži tím, že uznají za jedině možnou, a jedině správnou Boží energetickou koncepci, celosvětového, mírového, Božího království. Až pokorní a úplně poslušní se rozhněvají na Bohem prokletého, neposlušného psa, ministra průmyslu Mládka a vyženou ho, za jeho lži o energetice, neprodleně do říše ticha, i s jeho energetickou koncepcí pouze na ELEKTŘINU, která, dle vědců z VUT v Brně, tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energetická koncepce pouze na ELEKTŘINU, vzpurného, neposlušného, to je mrtvého křesťanského zločince, NETVORA, ministra Mládka, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh nikoho neposlušného nenechá bez trestu. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se poslušní ke Kristu nevrátí, neprodleným mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo z neposlušných a vzpurných lidí, svým genetický prasečím mozkem, nedokáže udělat energetickou koncepci na dalších tisíc let, na další Kristův DEN třetího křesťanského tisíciletí. Dokáže to pouze Hospodin, společně s těmi, kterým ukáže věci energeticky nové, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Kladivo na ČARODĚJNICE, na ekumenické církve, na zlé, drzé prostitutky, např. Endlicherovou z TWR, je SLOVO NOVÝCH NEBES. Dovést SOUD neposlušných do úspěšného konce, musí sám Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že poslušným dá odpočinout od díla energetické zhouby, v milostivém Hospodinově létě 2016. Navždy se setkají s novým Bohem Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, kteří neprodleně nastolí celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Boží majetkovou rovinou již uvedeného, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Buď zvítězí dokonalá láska zákonů POLE VĚDY Písma, nebo zlé Česko bude zničeno. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Vážení. jitka.blahova.3@uhk.cz, karel.caslava@uhk.cz, edita.cudova@uhk.cz, nger@deadlinemedia.cz, info@heureka.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, info@ea.cz, studium@osu.cz, info@osu.cz, podatelna@osu.cz, geografie@osu.cz, sona.doskova@uhk.cz, iveta.vondrackova@uhk.cz, jitka.blahova.3@uhk.cz, veronika.mechurova@uhk.cz, vera.vlckova@uhk.cz, epodatelna@uhk.cz, radka.cizova@ata-sac.org, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, kamil.kuca@uhk.cz, j.cermak@parlamentnilisty.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, kamil.kuca@fnhk.cz, j.blaha@parlamentnilisty.cz, o.bohmova@parlamentnilisty.cz, info@svetbezvalek.cz, redakce@deadlinemedia.cz, slonkova@deadlinemedia.cz, atd. Konspirační teorie Martiny Kociánové a zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušky v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI v ČRo2, o energetické bezpečnosti Česka a SVĚTA, jsou pouze jejich pouze lidské žvásty, zplozené jejich geneticky prasečími mozky. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Mar.7/7až13/20, atd. V Česku a stejně tak v Evropě, a ve východní Asii, v Číně a v Japonsku, platí, že při blízkém ropném kolapsu nebude ani uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Cenu ropy určitě neřídí Saúdská Arábie, což tvrdil, pro odstoupení rozumu Hospodina, geneticky prasečí pomatenec Bartuška, ale přímo Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Hospodin řídí ceny ropy tak, aby ekonomicky zničil nesmyslné plány a projekty energetických zhoubců a vládnoucích politiků, na těžení ropy a plynu na dálném východě, či v hlubokých mořích. Hospodin vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko zajistilo energetickou bezpečnost nejenom pro sebe, ale pro celý SVĚT tím, že úplně poslušný technický lid Česka, svolá neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze, KONGRES energetiků celého SVĚTA. Nový Hospodin vyžaduje, aby se stal jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA tím, že jeho SLOVO nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se stane jediným Bohem SVĚTA. Zveřejněním SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES máte povinnost zajistit, aby úplně poslušný nový Boží technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 20.6.2016, v době úplňku měsíce, svolali energetiky všech států SVĚTA, na KONGRES ENERGETIKŮ do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude předána moc nad lidmi celého SVĚTA, jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, SPRAVEDLIVÉMU, ZÁKONODÁRCI A SOUDCI, z milosrdenství jeho Božího rozumu. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, jednejte neprodleně a rozhodně, protože nový spravedlivý Bůh zachrání jenom úplně poslušné. SKÁLA Baalů a DÉMONŮ, PRACHY a MAJETEK, kvůli nové energetice shnila. Jedinou SKÁLOU pro pokorný a úplně poslušný nový Boží lid, je nový Kristus, je jeho nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci o kouření, že se rozhodli, kvůli své vlajkové, potápějící se lodi, kvůli EKONOMICE, je nečíst. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zničení křoví Baalů a DÉMÓNŮ, ze kterých nesmí zůstat ani větev, ani kořen, že se zbaběle, pro svou lenost, rozhodli je nečíst. Zach.8/6,10,16až11/8až13/4,8, Iz.29/11až24,33/22až59/10až63/14,18,65/15až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24, 6/10,20, Ageus1/9až2/18, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11až2/2,6,13,16,18,16, atd. Slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v máji, v roce 2016, již prší jako májový deštíček I tím, že je zřejmé, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, je součástí KNIHY ŽIVOTA, což je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mal.3/10,16,19,20, Jan1/1až15/25, Zj.20/15, atd. Bohem vyvolené Česko má povinnost být pokorné a úplně poslušné i tím, že pochopí texty Písma o tom, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jsou z milosrdenství rozumu Boha, zapsána jména sedmi neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, sedmi strážních psů, kteří, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných sviní, nedovedou ani štěkat, sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice. Česko spí v energetickém HROBĚ, protože se nenašel nikdo pokorný a úplně poslušný, kdo by pochopíl texty Písma o tom, že místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Česku vládne sedm vládnoucích psů, či neposlušných krtků, sedmi zlých politických DUCHŮ, sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice. Nikdo nezůstane bez trestu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Dle kapitoly 191. Kdo se nepoučí z Božího SOUDU vzpurných a zpupných, pro odstoupení rozumu Boha, úplně zajde. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, nebude ničeho želet. Nyní na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU osmého tisíciletí od vzniku lidstva, patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, zlé NEVĚSTY, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. ZUBATÝ KOZEL, SATAN Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH Babiš. 3. Okamura. 4. Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK, SATAN Fiala. Zj.18/2. 5. Kalousek. 6. VŮL, či BÝK, SATAN Bělobrádek. 7. BERAN, či OVCE, SATAN Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonickými, to je ekonomickými a náboženskými naukami, svých úplně nesmyslných koncepcí energetiky, ekologie a mravů, kvůli spáse boháčů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, generálů, atd, nikoli kvůli energetické spáse Česka. Slouží svým ÚDŮM, místo Bohu. Proto mají na svém čele, a na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1, Bhag.10/15/15,16/13až24, atd. NEPOSLUŠNÉ, podivné NEVĚSTY, uvedená sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla, proto musí být, dle písničky od Hospodina, vynesena na márách, ven, kde pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých sviní, NETVORŮ, bude pláč a skřípění zubů. Smysluplně lze stavět, dopravovat, vyrábět, konzumovat, pouze s rozumem Božím, který je Božím milosrdenstvím, pro pokorné, a úplně poslušné, nikoli s rozumem lidským, politicky, a nábožensky zvířecím. Odstoupení rozumu Boha, od vzpurných a neposlušných, v částečce jeho DUCHA, kvůli Božímu SOUDU hlupáků a idiotů, pro úplně poslušné a pokorné TVORSTVO, je celosvětovou katastrofou. Návrat k Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI je nezbytný. K.M.1/4až6/6až24,7/16,8/13, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3, Bhag.9/11,24,34,10/10,38,15/15,16/13až24,18/78, Jer.6/17,19,15/9,19,31/27,32, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7až7/18, Zj.19/7, atd. Vůle Boží je, aby Hospodinem vyvolené Česko, se dobrovolně a neprodleně zbavilo vlády neposlušného a vzpurného ZUBATÉHO KOZLA, či SATANA, premiéra Sobotky. NOVÉ DNES nastolení vlády Hospodina nad vším TVORSTVEM, je nyní při hlasování o nedůvěře ve vládu vzpurného a neposlušného KOZLA premiéra Sobotky, již v úterý 26.5.2014, což se zase nezdařilo. Dle písničky od Boha, pokorní a úplně poslušní, nesmí mít v úterý, 26.5.2015, nebo při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU pokorného a poslušného TVORSTVA, 2.6.2015, Bohem prokletý křesťanský VELKÝ PATEK, protože NOVÝ DUCH, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Hospodinem vyvolenému Česku, z Božího milosrdenství, již seslán. TRESTNÝM ČINEM jsou VELKÉ PÁTKY, ve kterých se Otcové, Satani kněží, sami sebe dobrovolně křižují, pomocí žvástů děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a pomocí promyšlených vychytralostí militaristické křesťanské chamtivosti Satanů, a vrahů, vojenských kaplanů, všech ekumenických církví. Děsivou křesťanskou temnotou, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, se mírumilovnému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neposlušných, nebude nikdo beztrestně posmívat. Kdo se ani nyní nebude Hospodina bát, toho Bůh vyvrhne ven, kde bude pláč, pro odstoupení jeho rozumu, a jeho milosrdenství. Všechny koncepce uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, jsou pro Česko, a všechno TVORSTVO katastrofické. Odmítají nově prezentovat vědu jako Boha, jako jeho Boží rozum. Proto chtějí konec éry fosilních paliv vyřešit svým rozumem politických a náboženských zvířat. Chtějí horečně zbrojit a násilím, válkami, ovládnout naleziště zbytků fosilních paliv. Křesťanské králičí přemnožování TVORSTVA řešit nechtějí, proto přemnožené TVORY vybíjejí v nesmyslných válkách, a chudé, pomocí nemocí a bídy. Konec éry fosilních paliv chtějí vyřešit horečným zbrojením, horečnou výrobou aut a letadel, horečným převážením potravin a výrobků v kamionech, a kontejnerech, z jednoho státu do druhého, i přes oceány, horečnou výstavbou dálnic, horečnou výstavbou domů, které Hospodin v Písmu zakázal stavět, horečnou výstavbou supermarketů, horečným vyhazováním zkažených potravin ze supermarketů do popelnic. Všechny uvedené nesmyslné koncepce Hospodin dopouští tím, že dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, všem uvedeným vládnoucím křesťanským prasatům, hraje na housle OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ. Jer.6/19. Oslavovat místo Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pohlavní úd Bohem prokletého a nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, SATANA Petra Fialy, Zj.18/2, Iz.57/8,10,13,16,20až66/24, 1.Kor.12/11,26až15/33, a jeho sochu DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, na EXPU v Milánu, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hospodin se na Česko rozlítil, když po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, neposlušný a vzpurný emeritní NETVOR, rektor Masarykovy univerzity, politolog Petr Fiala, se provinil chamtivostí, a tím se stal křesťanským, mrtvým prasetem, myší, hnojem, NETVOREM. Iz.57/17,19až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd.

Celosvětový mír, dostatek kvalitních potravin, dostatek vody pro všechny TVORY na SVĚTĚ, a dostatek energie, při velice blízkém ropném a ekonomickém kolapsu, lze zajistit pouze v případě, že Hospodin Česku přestane plnit OVOCE ÚMYSLŮ takovým idiotům, jakými jsou DUHOVÍ AUTOPTÁCI z ODS, vedení shnilou mršinou, emeritním rektorem Masarykovy univerzity, největší kurvou na SVĚTĚ, Fialou. Na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí, celé Česko má povinnost, prosit Hospodina o odpuštění, a v úplné poslušnosti plakat, a sloužit Hospodinu, novému ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, místo údům náboženského, politického a jiného dobytka. Představitelem sviní je vůl, hnůj, zdechlina, politolog, DUHOVÝ AUTOPTÁK, NETVOR, emeritní rektor, NETVOR Petr Fiala, který smilní s boháči, s bankéři, s vojenskými kaplany, s generály, se zbrojaři, a s ostatními vrahy, místo s novým BOHEM. Veškerou Boží socialistickou spravedlnost zapomněl vlastní vinou, nikoli vinou Boha. Bhag.15/15až18/78, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Celosvětového míru, a dostatku všeho, se Česko a TVORSTVO dočká pouze v případě, že DUHOVÍ AUTOPTÁCI z ODS, KOZLI z ČSSD, BERANI z KSČM, VOLI, KRÁVY, BÝCI, či TELATA z KDU-ČSL, vejdou v médiích do říše ticha, cestou vyvolených, křesťansky svatých NETVORŮ. Celé Česko má povinnost být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM tím, že musí mít všechno energeticky nové, což musí zajistit nová BÍLÁ VLÁDA, bez duhových, náboženských a politických sviní. Bůh je ZÁKONODÁRCE. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žalm1/1až115/17až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Gal.1/7,3/10,19,5/24,6/7, 1.Tim.1/7,4/1až5/24až6/10,20, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kol.3/5, atd. Bláhové naděje úplně pomateného TVORSTVA, na neohraničený energetický růst se skončil, již na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH, drzých vzpurných a neposlušných, politických a náboženských, hlupáků, či zločinců. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO, energetická koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, je nesmyslným blábolem. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad jím vyvoleným Českem, a tím nad vším TVORSTVEM, sám, jako jediný BŮH, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Špatná energetická koncepce, Hospodinem prokletého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, existuje jenom z toho důvodu, že technická elita nechce přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nedokáže svým rozumem zvířat, nahradit fosilní paliva obnovitelnou energetikou, a že nedokáže postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle bývalých energetických koncepcí odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT. Politici nedělají to, co dělat mají, kvůli znalcům PÍSMA, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, kteří nechtějí mluvit pravdu o Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Protože Otcové Satani kněží, křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, drze lžou o Hospodinu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, technická elita nic neví, o jedině možné, a jedině správné cestě, o Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh nikoho nenechá bez trestu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Dle kapitoly 205. Nikoli silou, ale DUCHEM nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO, bude vynesen poslední kámen z vládnoucích hlupáků Bohem vyvoleného Domašovska proto, aby Česko došlo milosrdenství Božího rozumu, a mohlo se vrátit k Bohu novému, takovému VŠEMOHOUCÍMU a SPRAVEDLVÉMU, jaký v Písmu skutečně je. Zach.4/6, Žid.6/3,4až12/28, Bhag.15/15, Jer.1/17,3/14,6/19,30až31/27,32až51/58, K.M.1/4až7/16až19/6,atd. Posledním kamenem v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, je prase, neposlušný a vzpurný hlupák, starosta Pitrocha. Zach.4/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz. 3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Těch sedm očí, které prohledají celou zemi, jsou oči sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka, což jsou oči nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Iz.48/5,10,11až57/10,16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.4/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Sedminásobná rodička, SEDMI VŮDCŮ sedmi politických vládnoucích stran pravice a levice musí zchřadnout proto, aby Hospodin byl ZLATEM NEJČIŠTŠÍM. Musí zchřadnout, protože sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran pravice a levice, bylo nyní novým Bohem v Česku stvořeno jako STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Dočasné křesťanství zločinců je shnilé. Zach.4/1až10,14, Jer.1/17až6/19,30až15/9,19až31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,13/18až40/7až43/26,31, Oz.2/18až9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Budou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, až vzpurný KÁMEN, starosta Pitrocha, se stane Bohem, či BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO tím, že spolu se mnou bude SYNEM NOVÉHO OLEJE proto, aby BIBLE a KORÁN byly dva trsy OLIV nového OLEJE tím, že se v nové Boží slávě budou vzájemně upřesňovat a doplňovat. Zach.3/6až4/14, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Mat.3/9,5/3,9,14,18,15/6,23/7,24/20, 25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9, 3/10,5/5, atd. Na Domašovsku bude ZLATO nečistotou v okamžiku, až starosta Pitrocha učiní nového Hospodina ZLATEM NEJČISTŠÍM, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 20.5.2016. Ez.3/4,21,7/19až 33/17až39/8,13,21,29, Zach.3/6až4/14, Žalm81/4,82/5, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Hospodin slíbil, že na Domašovsku, v tento svatý den pokorných a úplně poslušných, odklidí křesťanskou nepravost Česka v jediném dni. Stane se tak, až starosta Pitrocha, v den SOUDU neposlušných sviní Domašovska, pozve do restaurace U NĚMCŮ, všechny úplně poslušné, pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY. Z milosrdenství rozumu Hospodina, BIBLE, BHAGAVADGÍTA a KORÁN, budou tvořit již pouze trsy oliv NOVÉHO OLEJE, které pro poslušné nahradí olej fosilních paliv, což nemůže učinit rozum geneticky prasečí, neposlušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, ale pouze Hospodin, svým rozumem, ZLATEM NEJČIŠTŠÍM, ze svého milosrdenství. Z Domašovska, z restaurace U NĚMCŮ, Hospodin svýma očima prohledá celou vzpurnou a neposlušnou zemi. Hospodinovy oči jsou nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Když starosta Pitrocha, společně se mnou, budeme OLIVAMI NOVÉHO OLEJE, celý SVĚT pochopí, že Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již může jednat sám, protože mu v Česku nebude stát v cestě žádný drzý Satan z ekumenických ČARODĚJNIC, ani žádný POLITIK PRAVICE A LEVICE staré CÍRKVE, staré STÁTNÍ SPRÁVY, protože starý BERAN, předseda KSČM Filip, i starý KOZEL, či zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR prezident Zeman, budou spálení, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Celý SVĚT uvidí, když z KAMENE, ze starosty Pitrochy, bude Bůh, stejný jaký je nový Hospodin, bude BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Zach.3/6až4/14, Jan1/1až10/34, 15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ageus2/19, Žalm37/5,11,35,38,96/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až14/33,36až15/25, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Bohové nyní budou ti, kdo společně s novým Hospodinem, neprodleně nastolí celosvětvé Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. K modlitbě bezmocného starosty Pitrochy se nový Hospodin skloní, až na Božím soudu neposlušných, v restauraci U NĚMCŮ bude rozhodnuto, že opět zavládne Boží spravedlnost pro LÉVIJCE, která bude mnohem vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Žalm37/5,11,35,38až94/13,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43až132/5,8, Jan1/1až10/34až15/25, Ám. 3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Mat.5/18,20, atd. Stane se tak, až veškeré Písmo bude OLIVOU nového OLEJE, který nahradí OLEJ fosilních paliv, z milosrdenství Božího rozumu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. K bezmocným neposlušným nemluvňátkům, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, se Hospodin skloní, až satrosta Pitrocha bude volat o pomoc Božího rozumu, pro technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Lidé si dobrovolně nemohou sami vytvořit vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné. U Boha je možné, že poslušným svůj rozum vrátí. Žalm102/18,27, Iz.57/10,16,20,66/24, 2.Kor.10/4, atd. Orgány činné v trestním řízení jsou žádány, aby všechny oslovené, DUCHEM CHUDÉ svévolníky, pohnali k odpovědnosti, především starostu Pitrochu. Studovat žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spolu se mnou, nechtějí. Když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslů komunistu z KSČ, během čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti DIKTATURY PROLETARIÁTU, neposlušní vyhlásili proti komunistům, kteří mnohým dopomohli ke spravedlnosti, svatý boj. Nyní jsou všichni mrtví, to je neposlušní, to je DUCHEM CHUDÍ, jako NETVOŘI, shromáždění na humno. Především Bohem vyvolené Domašovsko, Brno a Praha, má povinnost se dát do mlácení zlých neposlušných. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, jako nový KNĚZ, nové poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, který nebude žádnou křesťanskou svini pochovávat do energetického a ekonomického HROBU, má povinnost všechny učinit pokornými a úplně poslušnými, to je ŽIVÝMI tím, že v Domašově, v restauraci U NĚMCŮ, neprodleně svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA VÍTĚZNÉHO na Domašovsko, a do Brna. Komunistické ovce, či BERANI z KSČM, zapoměli na Boží učení Marxe a Engelse, o úplném zničení Baalů, to je boháčů, a o celosvětovém míru, vlastní vinou svého rozumu geneticky prasečího, nikoli vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha jediného. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost chopit se záštity Boží, kterou je Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a na slavnostním shromáždění v Domašově, uzavřít s novým Bohem pokoj. Nový Hospodin chce nyní OTŘÁST celou zemí. Ageus2/6. Buď celou zemí otřese BOŽÍ SYN, Bůh, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svoláním slavnostního shromáždění, nebo nový Hospodin zničí Domašovsko, Brno a Prahu, strašlivou záhubou, ZEMĚTŘESENÍM, ohněm a sírou zemětřesení, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Dle kapitoly 188. Každý Kristus UKŘIŽOVANÝ, který jako MODLA visí na dřevě, je Bohem prokletý, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kvůli tomu, že pozemští Otcové Satani kněží, drze manipulují s KŘÍŽEM tím, že manipulují s Boží spravedlností, a s Božím učením, o nastolení vlády jediného, mírumilovného, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO BOHA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Veškeré údaje, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Bohem vyvoleném Česku, se vztahují k přelomu věků konce éry fosilních paliv, k roku 2000. Drzí, neposlušní a vzpurní pozemští Otcové Satani kněží, drze tvrdí, že všechno ví líp, než Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pomalý POSLEDNÍ SOUD líných křesťanských militaristických zdechláků a shniláků, kteří jsou líní studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, umožňuje pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, především technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům Božího království, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vynášet pravdu, o jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci, platné pro všechny státy SVĚTA. Pravda o jediné možné koncepci ENERGETIKY, musí být spojená s pokojným soudem všech křesťanských, imperialistických, militaristických NETVORŮ, od kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Boží energetická koncepce je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, EKOLOGII, a o nových MRAVECH, v Božím království. SOUD drzých pozemských Otců Satanů kněží, je Božím milosrdenstvím tím, že pokorným, a úplně poslušným Bohům, BOŽÍM SYNŮM, umožňuje nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, nad vším TVORSTVEM. Bůh již žádného prostředníka, žádného drzého pozemského Otce Satana kněze, mezi sebou, to je mezi ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a TVORSTVEM celého SVĚTA, nepotřebuje. Vládnoucí politici jsou šílení a agresivní tím, že TVORSTVU vyhrožují horečným zbrojením, a třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Dle slov Václava Cílka v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, např. agresivní šílenec prezident Putin, horečně zbrojí, a připravuje třetí světovou válku, o zdroje ropy, na rok 2025, kdy Rusko bude muset podstatně omezit těžbu ropy. Pomatené TVORSTVO, které pomocí horečného zbrojením, vždy řeší problémy vlády boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů, nad chudáky, má velice špatné zkušenosti, s horečným zbrojením. Musí proto předpokládat, že vládnoucí šílenci, např., prezidenti Putin, Obama, či náš prezident, zakladatel KOZLŮ ČSSD, dementní šílený idiot prezident Zeman, dostojí svým slovům, a opravdu budou znovu masově zabíjet, což boháči, v nesmyslných válkách o ropu, a o vládu nad chudáky, drze činí neustále. Váleční zločinci z Česka, stále dodávají zbraně dalším válečným zločincům, a nikoho nezajímá, zda váleční zločinci, kteří válčí, mají zbrojní průkazy, či zda mají posudek psychiatra. Agresivní tendence válečných zločinců, či pokrytců, všech států SVĚTA, mají společný jmenovatel. Je jím neposlušnost, vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království. Křesťanská modloslužba, kterou je chamtivost boháčů, bankéřů, či vojenských kaplanů, po SKÁLE pomateného TVORSTVA, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství rozumu Hospodina, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pokorným a úplně poslušným služebníkům Hospodina, který je nyní nový, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude vládnout Hospodin sám, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Stačí, když pokorných a úplně poslušných bude hodně proto, aby uvedené pomatené a šílené NETVORY, mohli poslušní neprodleně vykázat z médií, do říše ticha. Je stále naděje, že lenošní, zbabělí zdechláci, či shniláci, zakuklenci z Policie ČR, kteří o nelidských zločinech vojáků, a vojenských kaplanů, a o lžích ministra průmyslu Mládka, o koncepci ENERGETIKY Česka, pouze na ELEKTŘINU, nechtějí ani slyšet, na jaře roku 2015, se z Česka úplně ztratí. Nah.1/4,3/17, Iz.57/16. Stačí, když úplně poslušní budou pokládat optimisty, vojenské kaplany, za příčinu všeho militaristického zla na SVĚTĚ. Optimisté jsou ti, kdo nemají děsivou temnotu křesťanského katechismu, za SVĚTLO SVĚTA. Pevně na zemi budou stát ti, kdo se oblečou ve zbroj SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, SLOV NOVÝCH NEBES tím, že nebudou řešit problémy křesťanského militarismu a imperialismu, ale jako geniální znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nenechají z děsivé temnoty křesťanství, ani větev, či kořen. Dobrými časy zbrojařů a vojenských kaplanů, jsou války. Proč mít nostalgii na dobré časy zbrojařů, a vojenských kaplanů, na války? Skrývat, že neposlušní křesťané se stále radují, i když jsou Bohem prokletí za to, že zbrojaři a vojenští kaplani, jsou zastánci učení, že děsivá křesťanská temnota je bílá, a že učení Hospodina, o zrušení zbrojařů, a vojenských kaplanů, je černým peklem, je bláznovstvím. Hospodin vyčkává, chce se nad úplně poslušnými smilovat. Smiluje se, až hodně lidí najde s Bohem společnou řeč. Vládce křesťanského PEKLA, SVĚTLONOŠ LUCIFER slíbil, že se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, až ENERGETICI, jako úplně poslušní a bezmocní, budou prosit o Boží rozum, o jeho jedině možnou koncepci ENERGETIKY. Gal.3/13až5/24až6/7, Jer.1/17až6/19,30až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Dan.11/39,12/2, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Žalm1/1až14/2,33/6,37/5,11,35,38,50/16,20až102/18,27až115/2,17,132/5,8až150/6, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Žid.4/7,5/11,6/3,6,12/28, Zach.8/16,9/16,10/8až13/4,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.2/22až21/5až29/11až24až63/14,18,65/15,

2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Abak.1/11,2/2až13,18,3/14, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až13/18,19/20,25až32/15,33/16až40/29až42/2,19,25,43/26,31K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ. Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, platné pro všechny státy SVĚTA, nám podrobí lidská společenství. NÁRODY NÁM K NOHÁM SLOŽÍ. Vždyť Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je KRÁL KRÁLŮ, a PÁN PÁNŮ, nad celou zemí. Slovo protikladných a promyšlených žvástů, krvavých křesťanských nebes, musí zaniknout. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vše se v dobré obrátí, když křesťanské militaristické svině, přestanou zaměňovat VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Krista UKŘIŽOVANÉHO. DUCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vylit, na poslušné. Za tři poslední léta mého psaní, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, zpupných, a neposlušných, křesťanských militaristických sviní, od roku 2012, do roku 2015, každý měl znát Boží vůli, opakovaně uváděnou. Česko, Hospodinem v Písmu vyvolený lid, se měl třást strachem pro pochopení, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA BOŽÍHO, od neposlušných a vzpurných, člověk nemá než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, protože jeho TĚLO A DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je podílem pokorných, a úplně poslušných lidí, ŽIVOT VĚCNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ. Eze.39/8až29, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až14/4až17/14až33/6,37/5,11až38,46/10,47/4,8až102/27až132/5,8až150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,30až23/29,32,31/27až51/58, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Sír.4/8,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15až43/26,31, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1až5/34,38, 43až15/25, Iz.2/22až66/24, atd. Už odhazujeme závaží, neposlušnost, a tím vzpurný a neposlušný politický a náboženský dobytek, ke korytům společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, tři dva jedna start. Boj o přežití začíná. Viz kapitola 187 na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. DESATERO je nové. Je to DESET KNIH, které dal Hospodin všem náboženstvím SVĚTA, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Co Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES spojil, člověk nerozlučuj. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, spojil Česko, a posledního lidského proroka Stanislava Oplatka proto, aby do SOUDNÉHO DNE v Brně, na náměstí Svobody, byl jediným PROROKEM, pro všechno TVORSTVO SVĚTA. Jestliže spojil, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, to je se sebou, mě, posledního proroka, spojil se sebou i mou rodinu, ŽENU, DCERU a VNUČKU. Pokud Česko nebude Hospodinem úplně zničeno, všechno, co je uvedené v Písmu, se musí naplnit. Musí se tedy naplnit i Žalm 105/19. Má pro mě poslat některý král, a pout mě má zbavit. Vládce národů mě má osvobodit. Kterýkoli král, či vládce, pro mě pošle, určitě nepojedu nikam. Kdyby pro mě poslal např. ZUBATÝ KOZEL premiér Sobotka, či vládce národů Obama, či Putin, nebo kdokoli nastoupí po nich, po zřízení SOUDNÝCH STOLIC, a po vykonání SOUDNÉHO DNE, pošlu místo sebe ŽENU, DCERU a VNUČKU, pokud budou chtít jet. Jestliže pojedou, když tím budou NOVOU BOŽÍ TROJICÍ, Hospodin určitě zvítězí nad vším TVORSTVEM SVĚTA, a Hospodinem vyvolené Česko bude blažit celosvětový mír, a dokonalý pokoj Božího království. Kdo bude konat dobro mluvením pravdy, toho zlo nepřemůže. Bhagav.6/39až18/78. Studánka vody čisté, živé a důvěřivé, musí být v KARLOVĚ STUDÁNCE, pro celou celosvětovou VELKOU MORAVU. SLOVO VEŠKERÝCH NEBES musí být, na úsvitu třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, priessnitcovou studenou lázní. obec@kstudanka.cz, reditel@horskelazne.cz, sona.kohlerova@horskelazne.cz, podatelna@horskelazne.cz, studanka@e-lazne.eu, hrad.sovinec@worldonline.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz, muzeumbruntal@seznam.cz, lazne@horskelazne.cz, info@profiski.cz, grizzly@centrum.cz, zdenkan@cboc.cz, usedlaru@na-webu.cz, skiarenavrbno@kareta.cz, prijimaci.kancelar@speleoterapie.cz, pus@lazne-vraz.cz, honza@adrenalin-park.cz, edel@speleoterapie.cz, lazne@k.studanka.cz, spa@spa.cz, sekretariat@lecebnelazne.cz, zamek@mubr.cz, info@figura.cz, info@lazneteplice.cz,

Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

13.) Nechat se vést od křesťanských vládnoucích Bohů, je zločin, je trestný čin, protože neposlušní a vzpurní lide jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce nového Božího DUCHA. Hospodinovo SLOVO SE JIŽ STALO. Hospodin svoje SLOVO realizoval tím, že neposlušní a vzpurní jsou LŽI LIDEM tím, že prokazatelně lžou o podstatných věcech, a stupidním lhaním vedou Česko a SVĚT do katastrofy ropného a ekonomického kolapsu. Nemohou jinak než lhát, protože jejich psychika je narušená odstoupením rozumu Krista VÍTĚZNÉHO. Nic geneticky prasečího, jejich mozkům, které jsou stejné jako mozky zvířat, není cizí. Dokazují tím všem pokorným a úplně poslušným, že nový Hospodin má absolutní moc nad každým lidským TĚLEM, genetiky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Nikdo nemá svého DUCHA v mocí. Proto lži lid dělá, co se Hospodinu líbí, lže, a to o všem podstatném. Jak.2/9. Bohem vyvolené Česko úplně zanikne v případě, že nadá pravdu těchto textů SOUDU neposlušných na svicen, v technickém školství, a ve všech médiích. Česko má povinnost vyvýšit nového Hospodina SOUDEM všech v textu SOUDU uvedených NETVORŮ lži lidu Česka, a tím potvrdit moc Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým člověkem. Svým lhaním o Kristu, a lhaním o koncepci energetiky, je zlý křesťanský lži lid Česka, strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Česko bude zproštěno viny v případě, že začne mlet texty Kista ZÁKONODÁRCE o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od nesmyslného rabování fosilních paliv, a tím cesta do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, atd. Všichni nečistí vpurní a neposlušní musí neprodleně zmizet v říši ticha. 5.Moj.5/9,7/6,15až18/18,22,26/18,28/13,30/11,18až32/16až21až43, Žalm1/1až96/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,40/8,14, Žid.4/9,12až8/10až12/28, Iz.5/4,16až29/11až24až66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10.

Pokorní a úplně poslušní, jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. měli plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se měli smát, se nepodařilo nastolit. Nikdo nechce porozumět textům Písma, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při realizaci správné Boží energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když Hospodina nyní neposlechne, kvůli vzpouře zlých. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Pane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz. V roce 2016, v době 70-ti let od politického vítězství BERANŮ LÉVIJCŮ z KSČ, při volbách v roce 1946, Iz.23/17, Zach.7/5,8/6, Jer.6/19,30,17/16,24,25/11, atd., přichází nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, setřít chudým LÉVIJCŮM a bezdomovcům každou slzu z očí, svou Boží spravedlností majetkové roviny celosvětového, mírového Božího království. Iz.16/5,25/8,29/11až24,33/22až63/14,18,65/15až66/24, Zj.21/1až22/21, Dan.11/39,12/2, atd. Jako úplně poslušný Boha, DUCHA SVATÉHO, máte v milostivém Hospodinově létě 2016 povinnost zajistit, aby neposlušní a vzpurní BERANI z KSČM, kteří neměli, a ani nyní nemají o novém Bohu ani ponětí, neměli RUDOU BARVU třešňových bohatýrů. Ze své komunistické višně, dle písničky od Hospodina, musí spadnout do říše ticha, jako blesk. Nah.2/4, 1.Kor.1/27až15/33, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm115/17, atd. Komunistická rudá spravedlnost 40-ti let pouště socialismu, Nah.2/4, na nekonečné křesťanské poušti, kde slovo Boží nepršelo a neprší, byla od Boha, trestajícího mrtvé, to je drzé a zlé křesťanské a komunistické NETVORY, pro neznalost nového Boha. Neposlušné a vzpurné ateistické, komunistické a křesťanské svině, nemají o Bohu SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM, jaký skutečně je v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále ani ponětí. Politický plevel pravice a levice, a náboženské křoví všech ekumenických církví Česka, musí shořet tak, že nezůstane ani plevel, ani větev, ani kořen tím, že zajistíte, aby veřejnoprávní média mlela SLOVO NOVÝCH NEBES Hospodina ZÁKONODÁRCE. Kdo se vidí v zrcadle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES jako pokorný a úplně poslušný, má povinnost přetvořit celé stvoření tím, že úplně zničí SKÁLU chamtivých imperialistů a militaristů, kterou je vlajková loď neposlušných NETVORŮ, kterou je EKONOMIKA a BANKY. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,5/11,6/3,6až12/28, Sír.5/5,7/16až9/15až19/20,25až43/26,31, Mar.7/7až10/29až13/20, Mal.3/10,12,16,19,20, Jan1/1až15/25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/5,4/16,11/32, Žalm95/9,96/7,115/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Váš vhodný oblek, a oblek úplně poslušných nevěst Ženicha Krista ZÁKONODÁRCE, nového Božího lidu úplně poslušného, především technického, z VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je zářivě čistý kment, což je kment spravedlivých skutků svatých, kteří mají povinnost, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně svolat slavnostní shromáždění energetiků celého SVĚTA, a zde nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad celým SVĚTEM. Neposlušní, vzpurní a zlí úplně zaniknou. Z milosrdenství Božího rozumu, musí být zničeni úplně poslušnými, neprodleným mletím nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až3/14až23/12,29,32až31/27,32, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, Zj.19/7,8, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31až44/10, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12. Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, info@phil.muni.cz, dvojka@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, 44046@mail.muni.cz, wusl@phil.muni.cz, sekretarka_dekana@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, Ivo.Jurtik@phil.muni.cz, pol@phil.muni.cz, carla@phil.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@muni.cz, dekan@ phil.muni.cz, blatny@phil.muni.cz, 25369@mail.muni.cz, turecek@pf.jcu.cz, izundorf @phil.muni.cz, stedron@phil.muni.cz, malir@phil.muni.cz, mpokorny@pf.jcu.cz, mkrivancova@pf.jcu.cz, noskova@pf.jcu.cz, schacherl@pf.jcu.cz, isimkova@pf.jcu.cz, zelenka@pf.jcu.cz, bartos-petr@seznam.cz, david@pf.jcu.cz, eniklesova@pf.jcu.cz, info@svetbezvalek.cz, matyus@pf.jcu.cz, mvagner@pf.jcu.cz, osemenova@pf.jcu.cz, toman@pf.jcu.cz, cerna@pf.jcu.cz, evro@pf.jcu.cz, bla@pf.jcu.cz, raset@pf.jcu.cz, kriz@pf.jcu.cz, pcerny@pf.jcu.cz, adam@pf.jcu.cz, raset@pf.jcu.cz, alpo@pf.jcu.cz. Nový Bůh, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nové SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skryl před moudrými docenty a profesory např. VUT v Brně, ČVUT, před projektanty, či před Satany kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC, např. před Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, a zjevil je maličkému, málo vzdělanému ubožákovi, poslednímu proroku militaristicky chamtivého křesťanského lži lidu SVĚTA, Česka a Slovenska, Stanislavu Oplatkovi proto, aby zahanbil vzpurné a neposlušné vládnoucí moudré zlé vzdělance. Mat.5/3,9,14,18až11/27až23/7, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.5/5,7/16,13/18až32/15,33/16až43/26,31, Kol.3/5, atd. Skryl se odstoupením svého rozumu, a to v ČÁSTEČCE svého NOVÉHO DUCHA VEŠKERÉHO PÍSMA od jediného Boha SVĚTA, od Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného na jediného Boha všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, na VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SOUDEM všech zlých, neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ Česka, křesťanských chamtivých sviní, plemena ZMIJÍHO. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jud.12, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Iz.2/22,5/4,16,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24,Mat.5/3,9,14,18až12/34,25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až42/19,24až43/26,31.

 

15.) Všichni vzpurní a křesťansky neposlušní, kterým je stále zahalené NOVÉ EVANGELIUM, platné pro energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, jdou do úplné záhuby v době, kdy nový Hospodin na neposlušné TVORSTVO uvede další světovou válku, v níž znovu zajdou dvě třetiny lidí, předeším kvůli vzpurné a neposlušné nejsvatější křesťanské Boží trojici Domašovska, místa svatého, PUPKU SVĚTA, kvůli drzému, neposlušnému, to je pro odstoupení rozumu SPRAVEDLIVÉHO Hospodina MRTVÉMU NETVORU starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, vzpurnému, mrtvému řediteli ZŠ Válkovi skola@domasov.info, a jejich neposlušnému a zlému křesťanskému Bohu, drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info. Na uvedené neposlušné křesťanské drzé svině se stále nikdo nerozněval, kvůli jejich podvodům se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli nim stále nikdo nevěří textům Písma o úplné moci DUCHA SVATÉHO, stále stejného jediného Boha SVĚTA, nad každým lidkým TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat, jako DUŠE politických a náboženských NETVORŮ, politiků pravice a levice, a jejich jejich křesťankému Bohu Česka, Satanu, či BELZEBUBU, kardinálu Dukovi. Kvůli neposlušnosti nejsvětější křesťanké svaté Boží trojice Domašovska, kvůli neposlušnému NETVORU starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, zlému řediteli ZŠ Válkovi skola@domasov.info, a jejich neposlušnému a zlému křesťanskému Bohu, drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, Česku a SVĚTU stále nevládne jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Místo jediného Boha SVĚTA, VÍTĚZNÉHO KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále v Česku vládne neposlušným a vzpurným, to je MRTVÝM křesťanským, či ateistickým sviním, nejsvatější křesťanská trojice Česka, Bohem prokletý, neposlušný Otec zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, Bohem prokletý Otec zakladatel PTACTVA ODS, Bohem nenáviděný PTÁK ex-president Klaus, či stávající vůdce PTÁKŮ ODS, novým Bohem prokletý ex-NETVOR, politolog Fiala, Zj.18/2,10, a jejich vzpurný křesťanský Bůh, neposlušný, to je mrtvý Satan, či BELZEBUB, kardinál Duka. V Česku si již nikdo nesmí říkat OTEC ZAKLADATEL, protože jediným OTCEM, ZAKLADATELEM všech politických stran pravice a levice, a náboženských ŽEN, ČARODĚJNIC, je nový Kristus, DUCH SVATÝ, který je stále stejným jediným Bohem SVĚTA, který dělá dobro, i křesťanské zlo. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Drzý DÉMON ekonom Rusnok, guvernér ČNB, již je vyháněn do říše ticha pomocí křesťanských protikladných žvástů Satana, či BELZEBUBA kardinála Duky. Vše uváděné jsem DÉMONU, KOZLU Rusnokovi osobně sdělil kdysi dávno, na předvolební schůzi ČSSD v Rosicích u Brna. KOZEL z ČSSD Rusnok je křesťanská svině, nohama nové Boží slovo zašlapal, a pomocí své vlajkové lidi, pomocí EKONOMIKY, trhá dál, v nesmyslné válce o ropu a plyn, ubohé muslimy. Protože Bohem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko již zastihlo Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové, určené pro pokorné a úplně poslušné BOHY, či BOŽÍ SYNY, stejně mocné a SPRAVEDLIVÉ, jako je nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, SOUDCE všech neposlušných, a ZÁKONODÁRCE pro všechny úplně poslušné, všichni DUCHEM CHUDÍ, kteří jsou pro odstoupení rozumu Hospodina neposlušní, se mohou k novému Bohu vrátit, veřejným čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Všechno, co se dle Písma v Česku mělo stát, z milosrdenství rozumu jediného Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, se již stalo. Křesťanství, které se věčné zdálo, musí skončit ve výčitkách, dle písničky od Krista. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, ten co se skrývá v nás, v geneticky prasečích TĚLECH, jako DUCH SVATÝ. Mat.5/3,9,14,18,7/6,12/26,23/7,25/40, 1.Kor.1/27až10/11 až15/33, Ám.3/7,5/10,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29,44/28, atd. Otec ZAKLADATEL KOZLŮ ČSSD, KOZEL, či NETVOR prezident Zeman, který se odmítá shrbit před novým Bohem, před jeho SLOVEM NOVÝCH NEBES, ve svém posledním projevu žvástal o kotlině Česka, do které stále přitéká hnusná špinavá voda politických a ekonomických žvástů, z úst politiků pravice a levice, a z úst DÉMONŮ, ekonomů. Řekl, že této špíně se nedá říct, NETEČ špinavá VODO, NETEČ. Pravil, že všichni, jejichž vlajkovou lodí je ekonomika, musí k čerpadlům. Řekl, že špinavou vodu je z České kotliny třeba neprodleně vyčerpat. KOZEL či NETVOR, prezident Miloš Zeman, tím naplnil SLOVO NOVÝCH NEBES, které stále nezná. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES praví, že vzedmuté moře křesťanských imperialistických sviní Česka, v DOLINĚ Česka, v Praze, musí vyschnout tak, že nebude proto, aby všechny vlajkové lodi Česka, všechny banky, byly na suchu. V Česku, vzedmuté moře křesťanských, imperialistických, militaristických prasat, již nebude, vyschne, nikoli vyčerpáním křesťanské, militaristické špíny, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který bude mlet Milan Pokorný, ombudsman ČRo ombudsman@rozhlas.cz, protože se stane úplně poslušným Božím SYNEM, úplně poslušným Bohem, OLIVOU NOVÉHO SOLÁRNÍHO OLEJE, z milosrdenství rozumu Krista. Nikdo v Česku již nebude bydlet v moři křesťanských imperialistických prasat, protože všechny vlajkové lodě imperialismu, či militarismu, banky, budou po Božím SOUDU na suchu, což nový Hospodin ukázal vzpurným a neposlušným Baalům a DÉMONŮM, i v jednom filmu, jehož název jsem zapoměl. Celé stvoření SVĚTA bude znovu přetvořeno, z EKONOMICKÉHO, na DUCHOVNÍ, úplným zničením PRACHŮ a MAJETKU, který shnil kvůli nové solární energetice. Ez.3/4,21až27/28až33/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6,19, Bhagav.15/15,16,17,16/13až24,18/78, Jak.4/17,5/1, Zach.3/9,4/6,8/16,11/8,13/4,8, Jan1/1až10/34až15/25, Řím.1/18až3/6,8/19až11/32. Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v horoskopech v Rovnosti praví. Česko má povinnost založit novou Boží rodinu, pokornou a úplně poslušnou, jejiž hlavou bude nový Hospodin, SKÁLA, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a SVĚTA. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7až66/24, 5.Moj.32/20, atd.

 

16.) V kapitole 204, 205 a v 206, je v podstatě vše uvedeno o Bohu, a o jím v Písmu NOVÝCH NEBES vyvoleném Domašovsku a Česku. Nejsvětější Boží křesťanská trojice světa, trojice tří vládnoucích osob, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku, shromážděná k SOUDU jako první na SVĚTĚ, již v roce přelomu věků, v roce 2000, drzý NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, vzpurný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich neposlušný a zlý křesťanský Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, pro svou lenost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou novým Hospodinem prokletí. Bůh s těmito HOVADY, či zločinci, kvůli HŘÍCHU kterým je neposlušnost, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je ignorování dokonalé Boží lásky, všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE, svým rozumem, stále nic nezačíná. Má úžasnou trpělivost tím, že tyto texty SOUDU stále píši. K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11,24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mat.5/3,9,14,18,18/19,23/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jak.1/22,25,2/9,22,4/14,5/1, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,12,16,20, 2.Petr.2/21až3/16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Protože v těchto dnech SOUDU, v očích neposlušných vládnoucích sviní, z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska, není možné mlet energetickou spásu Česka a SVĚTA, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Bůh se nemůže nad neposlušným a vzpurným Českem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Pro geneticky prasečí rozum uvedené Boží křesťanské trojice, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných křesťanských sviní Domašovska, není možné přetvořit celé STVOŘENÍ, ani v očích nového Boha, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE. Proto jsou křesťanské, neposlušné a tím mrtvé vládnoucí svině MÍSTA SVATEHO, Domašovska, strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Zach.8/6,16až11/8, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24,30/18až33/22až66/24, 2.Petr.2/21až3/16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, nemůže nastoupit spravedlnost celosvětové majetkové Boží roviny, protože vzpoura geneticky prasečích mozků starosty Pitrochy starosta@obec.domasov.net, vzpurného ředitele ZŠ Válka skola@domasov.info, a jejich křesťanského Boha, drzého Satana faráře Dominik fara@domasov.info, nedovoluje Bohu se smilovat, svým rozumem, z jeho milosrdenství, nad celým, jim v Písmu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyvoleným Českem. Iz.29/11až24,30/18až33/22až44/5,8,45/7až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, Zach.8/6,16až11/8, Kaz.3/18až8/8až12/3, Řím.1/18,2/5,4/16až11/32, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Žalm95/9, Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27,32až51/58, atd. Protože pro uvedenou nejsvětější Boží křesťanskou trojici světa z Domašovska, není možné se neprodleně vrátit k novému Bohu, k takovému jaký opravdu je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není to možné ani v očích nového Boha, vrátit se, svým Božím rozumem, k lidu vzpurnému a neposlušnému. Nyní každý, kdo bez rozumu Božího, pro odstoupení jeho rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, je mrtvý, to je neposlušný, a kdo jako mrtvý vchází do křesťanského, militaristicky chamtivého imperialismu, nebo z něho vychází, nemá pokoj od svých protivníků, protože nový Hospodin dopustil, že všichni boháči celého světa, stojí proti všem chudým LÉVIJCŮM celého světa. Mezi chudými LÉVIJCI, a bohatými Baaly a DÉMONY, dokonalý Boží pokoj celosvětové majetkové roviny Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, být nemůže. Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, mpokorny@pf.jcu.cz, jednejte proto rozhodně, a nebojte se dát SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v ČRo, na Masarykově univerzitě, a na Jihočeské univerzitě neprodleně na svícen. Zach.8/6,10,16až11/8, Kaz.3/18,6/10až8/8až12/3, Řím.1/18,2/5,4/16až11/32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Hospodin v Rovnosti v horoskopu uvádí, že se nechám zlákat ke sledování filmů, které potvrzují novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V křesťanských hlubinách děsivé temnoty katolického katechismu se musí utopit veškeré zlo, které na SOUDU, v Bohem vyvoleném Česku, při odstoupení rozumu Krista od neposlušných, bují a roste. Milovat nového Boha mohou pouze pokorní a úplně poslušní. Vědět o novém Bohu málo, je pro pokorné a úplně poslušné velice nebezpečné, protože Bůh se smiluje nad poslušnými pouze v případě, že jich bude mnoho tím, že se rozhněvají na neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině. K.M.1/4,6/6až24až7/12,16až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Bude po veškerých finančních problémech, když Česko finance úplně zruší, protože jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,19,20, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Viděl jsem dva filmy které jsou podobenstvím o ŽENĚ STATEČNÉ, doplňující Písmo, jejichž název přesně neznám. Písničku, TEN BŮH JE ZŘEJMĚ ŽENA STATEČNÁ potvrdil nový Bůh ve filmech. Př.1/7,14až31/10, Dan.11/39,12/1, atd. Zřejmě se jednalo o film NÁSTUPCE a film PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT. Film NÁSTUPCE měl impozanntní závěr. ŽENĚ STATEČNÉ zabili křesťanské, militaristicky chamtivé svině, jejího muže, Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. Kol.3/5, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Moj.20/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. ŽENA STATEČNÁ vládnoucím válečníkům nabídla, že bude vládnout nad vším lidem. Vládnoucí válečníci nabídku odmítli, protože odmítli uvěřit, že budou spáleni novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ svou vyhrůžku realizovala. Zapálila chrám, kde shořeli všichni vzpurní a neposlušní. Zachránila se sama tím, že z hořícího chrámu vyšla. Když vyšla, veškerý lid před ní poklekl. Druhý film PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT je nejlépe upřesnit jako podobenství na starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net. Starosta Pitrocha se zamiloval do křesťanské ŽENY STATEČNÉ a měl s ní na křesťanské Vánoce DÍTĚ, SYNA ČLOVĚKA. Když jeho žena uviděla DÍTĚ, které na zem uvede znovu meč nesmyslných válek o fosilní paliva křesťanů s muslimy, plakala. Stejně tak plakala ŽENA STATEČNÁ, plakalo i DÍTĚ, SYN ČLOVĚKA. Následně se ŽENA STATEČNÁ stala Bohem tím, že se ve vaně, v kotlině Česka, zmařila. Uplně pomatený starosta Pitrocha, křesťanskou ŽENU STATEČNOU stále miloval, a proto za ní vlezl do vany plné krve, ze zmařené ŽENY STATEČNÉ. V krvi křesťanské krve nesmyslných křesťanských válek s muslimy, se začal topit. ŽENA STATEČNÁ, která se proměnila tím, že se stala jediným Bohem SVĚTA, úplně pomatenému starostu Pitrochovi řekla, že v krvi nesmyslných křesťanských válek s muslimy musí plavat svižně, protože jinak, ve vzedmutém moři křesťanských válčcích sviní se utopí. Starosta Pitrocha, než by se vrátil k mírumilovnému Bohu, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který chce zničit OHNĚM SVÝCH SLOV všechny zbraně a vojáky celého SVĚTA, plave. Je to drzý idiot. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29,44/28, Př.1/7,14až31/10, Dan.11/39,12/1, Iz.29/11až24až57/10,16,20.

 

17.) Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, celé Česko musí být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným tím, že se bude mluvit pravda SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím POKOJNÝ BOŽÍ SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich křesťanských Bohů, Satanů kněží. Máte povinnost vše zveřejnit neprodleně proto, aby nastalo milostivé Hospodinovo léto, v novém novoluní v červnu 2006, od ZLATÉ NEDĚLE, od 5.6.2016, do tří dnů dalšího ůplňku MĚSÍCE. Jedná se o tyto tři dny, ve kterých Kristus vystaví chrám svého DUCHOVNÍHO TĚLA Krista ZÁKONODÁRCE A SOUDCE všech států SVĚTA. DNY nového novoluní, nového DNES naplnění Písma jsou. ZLATÁ NEDĚLE 19.6.2016, doba úplňku MĚSÍCE na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 20.6.2016, a doba prvního dne milostivého Hospodinova léta, letního slunovratu, v úterý 21.6.2016. Vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní na Velikonoce nenastalo. Dobrý Bože smiluj se, a vzkřešení z mrtvých NETVORŮ Česka učiň neprodleně v červnu 2016. Zveřejněním SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES máte povinnost zajistit, abych já vešel do odpočinutí od psaní pomalého POSLEDNÍHO SOUDU drzých neposlušných křesťanských sviní Česka. Moje další opisování SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, pozbývá smysl, bez skutků deseti spravelivých, které v Česku nelze najít, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, kterých vzešel PLNÝ POČET. Žádné NEMLUVŇÁTKO, které tyto opakovaně opisované texty Písma Božího SOUDU elektronicky dostává, které umí číst, nemá výmluvu se k novému Bohu neprodleně nevrátit. Chtěl bych si dopřát dovolenou a vejít do odpočinutí od svého díla opisování stále stejných textů Písma, při práci na naší a Boží zahrádce. Je zapotřebí pustit se do vzdělávání, a vědění o novém Bohu dovršit dílem přetvoření celého stvoření z ekonomického, materiálního, křesťanského, na DUCHOVNÍ, celosvětové, v termínech nového novoluní v červnu 2016. Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, zveřejněním SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES máte povinnost zajistit, aby úplně poslušný nový Boží technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 20.6.2016, v době úplňku měsíce, svolali energetiky všech států SVĚTA, na KONGRES ENERGETIKŮ do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude předána moc nad lidmi celého SVĚTA, jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, SPRAVEDLIVÉMU, ZÁKONODÁRCI A SOUDCI, z milosrdenství jeho Božího rozumu. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, jednejte neprodleně a rozhodně, protože nový spravedlivý Bůh zachrání jen úplně poslušné. SKÁLA Baalů a DÉMONŮ, PRACHY a MAJETEK, kvůli nové energetice shnila. Jedinou SKÁLOU pro pokorný a úplně poslušný nový Boží lid, je nový Kristus, je jeho nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci o kouření, že se rozhodli, kvůli své vlajkové, potápějící se lodi, kvůli EKONOMICE, je nečíst. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině čtou např. tak strašné věci ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zničení křoví Baalů a DÉMÓNŮ, ze kterých nesmí zůstat ani větev, ani kořen, že se rozhodli je nečíst. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Dle písničky od Krista. Komunistické ovce, či BERANI z KSČM, zapoměli na Boží učení dvou OLIV, Marxe a Engelse, o úplném zničení Baalů, to je boháčů, a o celosvětovém míru, vlastní vinou, svého rozumu geneticky prasečího, nikoli vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha jediného. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost chopit se záštity Boží, kterou je Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a na slavnostním shromáždění v Domašově, uzavřít s novým Bohem pokoj. Bez Božího rozumu pomatený, to je mrtvý starosta Pitrocha, se nechal oklamat Satanem farářem Dominikem, jako malé dítě, jako nemluvně, K.M.12/24, Oz.2/18až9/7,12,15, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.3/9,5/2, Kaz.3/18až 9/10, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.10/4, když věří tomu, že Kristus nevede Česko dle Písma. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32,31/27,32, Žalm37/5,11,35,38,50/16,95/10,96/7, atd. do vzedmutého moře militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, Kol.3/5, Jer.1/17až6/19až31/27,32, Iz.57/10,16, 20,63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, může sedminásobná rodička, sedmi vládnoucích politických stran Česka, a osmý hlupák, NETVOR, prezident Zeman, zakladatel KOZLŮ ČSSD, mít církev katolickou, za nemravnou ČARODĚJNICI, za prostitutku, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s živým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech poslušných lidí SVĚTA. 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.15/9,19, Sír.5/5,7/16,40/7,8,43/26,31, 2.Moj.3/2,4,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Mich.5/4, 9, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Vzedmuté moře vládnoucích boháčů, imperialistů a militaristů, je nutné VĚČNÝM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničit, a tím setřít každou slzu z očí chudým LÉVIJCŮM, to je komunistickým OVCÍM. Iz.24/22,25/8až57/10,16,20až66/24, Zj.21/1až22/21, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/7,29až12/43až15/25, atd. Bez Božího rozumu pomatený, neposlušný, to je mrtvý starosta Pitrocha, se nechal oklamat Satanem farářem Dominikem, jako malé dítě, jako nemluvně, K.M.12/24, Oz.2/18až9/7,12,15, 2.Kor.10/4, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.3/9,5/2, Kaz.3/18až9/10, když věří tomu, že po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.1/17až6/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. do vzedmutého moře neposlušných, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až6/19až31/27,32, může neposlušná, sedminásobná rodička, sedmi vládnoucích politických stran Česka, a osmý hlupák, NETVOR, prezident Zeman, zakladatel KOZLŮ ČSSD, věřit církvi všeobecné, katolické, ČARODĚJNICI. 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.15/9,19, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Mich.5/4,9, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, 2.Moj.3/2,4,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Vzedmuté moře vládnoucích boháčů, imperialistů a militaristů, je nutné úplně zničit, a tím setřít každou slzu z očí chudým LÉVIJCŮM, to je komunistickým OVCÍM. Iz.24/22,25/8až57/10,16,20až66/24, Zj.21/1až22/21, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20, 25až43/26,31, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/7,29,12/43až15/25, Žid.4/7,6/3,6,12/28.

 

Vážený pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz. Domašovsko a Česko, ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, má od Boha pravomoc změnit SVĚT, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Žalm33/6až102/27, Ám.8/11. Máme soužení, jaké ještě nebylo, Mat.24/21, a ani nikdy nebude, ve kterém buď zaniknou neposlušní Baaové, to je boháči, nebo VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, zlé a neposlušné Česko, BOHEMII, úplně zničí. Mat.5/3až18, Žalm37/5,11,35až96/7, Mich.2/3,4,10až5/9, Oz.2/18,9/12,15,21až14/3, Iz.33/22až66/24, Bhag.16/13až24, 5.Moj.30/11,18, 1.Kor.2/6,10/11,15/33, Řím.1/18 až11/32, atd. V kapitole 204, 205 a 206 je uvedeno, že vzpurná, drzá a neposlušná, vládnoucí křesťanská Boží trojice ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, pro svou lenost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou novým Hospodinem prokletí. Pro svou lenost bojují s novým Bohem na život a na SMRT. Bojují s Bohem o svou moc vládnout nad lidmi, svým geneticky prasečím rozumem tím, že nechtějí poslouchat nového Boha VŠEMOHOUCÍHO, který je nyní, na ÚSVITU třetího křesťankého dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jediným Bohem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Nechtějí, svým slovem NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vybudovat DUCHOVNÍ celosvětový CHRÁM VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Odmítají jeho majetkovou rovinu celosvětového Božího království, protože se zbaběle, pro odstoupení Božího rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, svým geneticky prasečím rozumem, či mozkem, vzdali rozumného uvažování. Bůh nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. 2.Kor.3/5až10/4až13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/14,12/10,17,27,14/27až17/7až19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagavadg.1/1,15/15až16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Protože neposlušná a vzpurná křesťanská Boží trojice, NETVOR starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich ubohý, zlý křesťanský Bůh, hlupák, krtek, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, se nechtějí neprodleně vrátit k novému Hospodinu, nechtějí vybudovat DUCHOVNÍ CHRÁM Hospodina, kterým je celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je to nemožné i v očích nového Boha. Deset mužů z pronárodů všech jazyků, se proto stále nemůže chopit pevně cípu roucha jednoho Judejce, kterým je nový Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi, a který dává, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum mnohým, každému tak, jak chce on sám. Vyprosit si na jaře 2016, déšť SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od nového Boha, nikdo neposlušný nechce, pro pýchu svého geneticky prasečího myšlení. Neposlušná a vzpurná křesťanská Boží trojice, NETVOŘI starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a jejich ubohý, zlý křesťanský Bůh, hlupák, drzý Satan farář Dominik jsou krtci. Svými imperialistickými, militaristickými, a drzými křesťanskými žvásty, svými náboženskými, filozofickými, ekonomickými, politologickými a jinými vychytralostmi, podrývají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jsou líní, a proto jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Nový Bůh slíbil, že je zabije strašlivou záhubou, když stále budou tvrdit, že NOVÝ Bůh jim neudělá ani nic dobrého, ani nic zlého. Dobrý Bože neprodlévej, a jednej, potrestej Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé pozemské Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, své nové many ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES tím, že mnohým svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátíš. Zach.8/6,16,10/1,13/4,8až14/10,18, Bhag.15/15až16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/1714/3,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Obstát nyní mohou jenom pokorní a úplně poslušní, kteří pochopí texty Písma o NOVÉ a STARÉ SMLOUVĚ s Hospodinem, s jediným Bohem SVĚTA. STARÁ, křesťanská SMLOUVA s jediným Bohem SVĚTA, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. STARÁ, křesťanská SMLOUVA s jediným Bohem SVĚTA je o tom, že Bohem vzpurných a neposlušných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých pozemských Satanů kněží, jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, atd. Slavná éra neposlušných a vzpurných křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, se skončila na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Jediným Bohem pro pokorné a úplně poslušné TVORSTVO je nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle opakovaně uvedených slov textů Písma.

 

18.) Starosta Pitrocha se dal oklamat drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, jako malé dítě, jako nemluvně. K.M.12/24. Proč si stále myslí, že ve stávajícím, chybujícím, hmotném, ekonomickém SVĚTĚ, Bhag.15/15,16, existují DUCHOVNÍ SATANI, kteří na SVĚTĚ dělají veškeré zlo, K.M.14/27, což tvrdí křesťanské, ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, Satana, faráře Dominika. Ve stávajícím ekonomickém, hmotném SVĚTĚ, veškeré zlo na SVĚTĚ dělají Satani kněží, a jejich ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, mletím protikladných nauk o Kristu 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, a mletím promyšleným ekonomických vychytralostí bankéřů. Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25, atd Nový Hospodin, ve svém NOVÉM SLOVĚ, naprosto jasně uvádí, že stávající kněží jsou Satani, a že jejich ŽENY, ČARODĚJNICE, je nutné vyšetřovat, a nenechat v Česku naživu ani hodinu tím, že jedinou CÍRKVÍ Česka, a SVĚTA, bude nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Satani faráři se dopouští hřichu, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, což dělají od počátku křesťanství. Kdokoli se prohřešuje proti jedinému Božímu zákonu, Krista ZÁKONODÁRCE, prohřešuje se proti všem. Proto je třeba drzého Satana faráře Dominika, a jeho ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, neprodleně vyšetřovat, o což jsou opakovaně žádány orgány činné v trestní řízení, na Domašovstu poslušný npor. Bc. Michal Koláček, z Policie ČR v Rosicích u Brna michal.kolacek@pcr.cz. V Česku se k novému Bohu vrátí všichni současně, až Satan Dominik bude donucen mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží celosvětové slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až23/24až32/15,33/16až43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,4/14, Jan1/1až8/42až15/25, K.M.1/4,7/12,12/10,17,27,17/7až19/6, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Jan.14,3/7,5/2.16, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16,17až16/13až24až18/78, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, atd.

 

Pane Milane Pokorný, ombudsmane ČRo ombudsman@rozhlas.cz, info@phil.muni.cz, dvojka@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, 44046@mail.muni.cz, wusl@phil.muni.cz, sekretarka_dekana@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, Ivo.Jurtik@phil.muni.cz, pol@phil.muni.cz, carla@phil.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@muni.cz, dekan@ phil.muni.cz, blatny@phil.muni.cz, 25369@mail.muni.cz, turecek@pf.jcu.cz, izundorf @phil.muni.cz, stedron@phil.muni.cz, malir@phil.muni.cz. Kdybych se dovolal do pořadu kontakt@rozhlas.cz, bylo by Vám, a posluchačům ČRo2 zkráceně sděleno. Jediným znamení DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista MOUDRÉHO a SPRAVEDLIVÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, pro pokorné a úplně poslušné, je jeho nové SLOVO nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Toto NOVÉ SLOVO je NOVÝM DUCHEM SVATÝM, je ŽIVÝM BOHEM, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, i jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Toto NOVÉ BOŽÍ SLOVO je HOSPODINEM ZÁKONODÁRCEM, je podnětem, který, ve veřejnoprávních médiích, a v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Masarykově univerzitě, nesmí padnout pod stůl, kvůli Vaší neposlušnosti, kvůli Vaší nesmyslné vzpouře proti dokonalé lásce Božích příkazů, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma, Bohem určených pro nastolení celosvětové majetkové roviny Božího království, pro všechny státy SVĚTA, pro všechna náboženství SVĚTA. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO BOHA, který v Písmu vyvoleném Česku, nikoho neposlušného a vzpurného, křesťanského, či ateistického lháře a zločince, s geneticky prasečím myšlením, nenechá bez trestu, ani Vás pane Milane Pokorný ombudsman@rozhlas.cz. Bohu se bude líbit, až v jím vyvoleném Česku, veškerá vládnoucí elita bude pokorná a úplně poslušná tím, že v médiích a ve školství bude mlet nové a věčné slovo many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jediným Božím SLOVEM musí být dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, veškerého Písma od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, ukřižovanou leda mletím protikladných žvástů krutého zmijího jedu děsivé temnoty katolického katechismu, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. STARÁ SMLOUVA drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a ostatních neposlušných a vzpurných křesťanů, s křesťanským Bohem, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, byla o tom, že BOHEM TVORSTVA je SKÁLA Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY a MAJETEK. Tato SMLOUVA je STARÁ a nefunkční, je vyčerpaná. Obstojí jen pokorní a úplně poslušní, kteří SLOVEM NOVÝCH NEBES spojí celý SVĚT. Ti kdo místo Hospodina mají za SKÁLU PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, jsou vrazi a zločinci. Z příběhu o Ježíši Kristu křesťanském, UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, zbývá jen málo. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, se musí skončit ve výčitkách. Za všechno může čas, ten co se skrývá v nás, jako DUCH SVATÝ. Kde jsi Bože VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, který se stále skrýváš v děsivé křesťanské tmě. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

19). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, Jan8/42, Zj.16/21, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm 33/6,37/5,11,38,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

395.

petr.medek@army.cz, quantumas@quantumas.cz, pinos@quantumas.cz, sarka.petr@email.cz, vysocina@quantumas.cz, julina@quantumas.cz, plyn@quantumas.cz, info@atlas-adria.cz, zdenek.capka@eon.cz, info@rwe.cz, ombudsman@rozhlas.cz, info@phil.muni.cz, dvojka@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, 44046@mail.muni.cz, wusl@phil.muni.cz, sekretarka_dekana@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, Ivo.Jurtik@phil.muni.cz, pol@phil.muni.cz, carla@phil.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@muni.cz, dekan@phil.muni.cz, blatny@phil.muni.cz, 25369@mail.muni.cz, turecek@pf.jcu.cz, izundorf@phil.muni.cz, stedron@phil.muni.cz, malir@phil.muni.cz, turecek@pf.jcu.cz, izundorf@phil.muni.cz, stedron@phil.muni.cz, malir@phil.muni.cz, mpokorny@pf.jcu.cz, mkrivancova@pf.jcu.cz, noskova@pf.jcu.cz, schacherl@pf.jcu.cz, isimkova@pf.jcu.cz, zelenka@pf.jcu.cz, david@pf.jcu.cz, eniklesova@pf.jcu.cz, toman@pf.jcu.cz, matyus@pf.jcu.cz, mvagner@pf.jcu.cz, osemenova@pf.jcu.cz, cerna@pf.jcu.cz, raset@pf.jcu.cz, kriz@pf.jcu.cz, pcerny@pf.jcu.cz, adam@pf.jcu.cz, bla@pf.jcu.cz, bartos-petr@seznam.cz, raset@pf.jcu.cz, alpo@pf.jcu.cz, evro@pf.jcu.cz, privesybrno@seznam.cz, vyroba@krystov.cz, info@army.cz, ladabar@gmail.com,

396.

info@heureka.cz, info@ea.cz, studium@osu.cz, info@osu.cz, podatelna@osu.cz, epodatelna@uhk.cz, radka.cizova@ata-sac.org, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, kamil.kuca@uhk.cz, j.cermak@parlamentnilisty.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, kamil.kuca@fnhk.cz, o.bohmova@parlamentnilisty.cz, geografie@osu.cz, jitka.blahova.3@uhk.cz, karel.caslava@uhk.cz, edita.cudova@uhk.cz, veronika.mechurova@uhk.cz, vera.vlckova@uhk.cz, iveta.vondrackova@uhk.cz, sona.doskova@uhk.cz, jitka.blahova.3@uhk.cz, info@svetbezvalek.cz, lukas.peterek@century21.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, vrakos@nbox.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kvary.pk@spucr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, jitka.belusova@forumkarlin.cz, stepan.svoboda@forumkarlin.cz, alice.tejkalova@ruk.cuni.cz, redakce@deadlinemedia.cz, unger@deadlinemedia.cz, slonkova@deadlinemedia.cz,

397.

pr@prorektor.cuni.cz, Martin.Kovar@ff.cuni.cz, rektor@cuni.cz, kancler@cuni.cz, veda@prorektor.cuni.cz, kvalifikace@prorektor.cuni.cz, rozvoj@prorektor.cuni.cz, studijni@prorektor.cuni.cz, euro@prorektor.cuni.cz, tvurci@prorektor.cuni.cz, kvestor@cuni.cz, jan.blahoslav.lasek@ruk.cuni.cz, radka.wildova@pedf.cuni.cz, petr.volf@ruk.cuni.cz, tomas.nigrin@ruk.cuni.cz, dekanat@ktf.cuni.cz, voprada@ktf.cuni.cz, josef.barton@ktf.cuni.cz, pech@ktf.cuni.cz, viktor.kubik@ktf.cuni.cz, oulikova@ktf.cuni.cz, hamsikova@ktf.cuni.cz, info@fondap.cz, jarda.mrna@centrum.cz, as.ktf.cuni.cz@gmail.com, david.kucerka@krizovnici.cz, dekan@htf.cuni.cz, jiri.vogel@htf.cuni.cz, barbora.galova@htf.cuni.cz, jiri.pavlik@htf.cuni.cz, lasek@htf.cuni.cz, jiri.navratil@htf.cuni.cz, melito@seznam.cz, cpospisil@volny.cz, olga@zelinkova.cz, tomas.prochazka@htf.cuni.cz, dalibor.vik@htf.cuni.cz, benes77@volny.cz, nosek@htf.cuni.cz, biernot@seznam.cz, institutpp@volny.cz, lena.arava@htf.cuni.cz, pavla.damohorska@htf.cuni.cz, zuzka.pavlovska@gmail.com, ligusj@htf.cuni.cz, noemi.bravena@centrum.cz, eugenikos@seznam.cz, petr.tvrdek@htf.cuni.cz, pavlikovad@atlas.cz, retorika@sytebarvy.cz, hogen@volny.cz, kosovka@centrum.cz, josef.dolista2@centrum.cz, Vzatka@seznam.cz, Ostdiek.htf@gmail.com, marianna.gorronova@slovanskykruh.cz, Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz, terezacimrmanova@email.cz, monika.nova@htf.cuni.cz, jan.rosak@rozhlas.cz,

398.

Martin.Kovar@ff.cuni.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, fara@domasov.info, sokol@fhs.cuni.cz, tretera@prf.cuni.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, jan.stribrny@centrum.cz, cka@krestanskaakademie.cz, oulikovap@seznam.cz, abrotanek@volny.cz, sebek@hiu.cas.cz, hosek@etf.cuni.cz, archmiko@pce.cz, holubec@m4.cz, rusina@rusinafrei.cz, kontakt@cityupgrade.cz, vazu@post.cz, dmzuh@seznam.cz, architekt@patrny.info, ninanovakova@volny.cz, grygar@fzu.cz, finances@sisyfos.cz, chairman@sisyfos.cz, clenskeinfo@sisyfos.cz, cenek.zlatnik@gmail.com, czechskepticsclub@sisyfos.cz, zdenek.jonak@hotmail.com, jan.bednar@mff.cuni.cz, rada@radaarchitekti.cz, pressct@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, jan.rosak@rozhlas.cz, dekan@natur.cuni.cz, uamvt@natur.cuni.cz, uzp@natur.cuni.cz, ktv@natur.cuni.cz, petrol@natur.cuni.cz, lgu@natur.cuni.cz, fyziol@natur.cuni.cz, folk@natur.cuni.cz, botanika@natur.cuni.cz, anorchem@natur.cuni.cz, kocova@natur.cuni.cz, jan.kotek@natur.cuni.cz, sekce-bi@natur.cuni.cz, uhigug@natur.cuni.cz, ugmnz@natur.cuni.cz, sekce-gr@natur.cuni.cz, hospodar@sisyfos.cz, jelinel1@fel.cvut.cz, predseda@sisyfos.cz, ecology@natur.cuni.cz, obsil@natur.cuni.cz, hmc@natur.cuni.cz, podatelna@natur.cuni.cz, ebr@natur.cuni.cz, kudbi@natur.cuni.cz,

399.

alexandra.hroncova@natur.cuni.cz, vnejsi@natur.cuni.cz, kudbi@natur.cuni.cz, martin.kuthan@natur.cuni.cz, kfgg@natur.cuni.cz, jakub.langhammer@natur.cuni.cz, jiri.neustupa@natur.cuni.cz, josef.novotny@natur.cuni.cz, gis@natur.cuni.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, pacifik@kapucini.cz, augustin.kapucin@seznam.cz, br.samuel@seznam.cz, serafinb@centrum.cz, radekna@seznam.cz, dismas@volny.cz, vianney@kapucini.cz, praha@kapucini.cz, provincialat@kapucini.cz, kpk@kapucini.cz, tomas@kapucini.cz, archiv@kapucini.cz, brno@kapucini.cz, simon@kapucini.cz, obec@kstudanka.cz, reditel@horskelazne.cz, sona.kohlerova@horskelazne.cz, podatelna@horskelazne.cz, studanka@e-lazne.eu, hrad.sovinec@worldonline.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz, muzeumbruntal@seznam.cz, lazne@horskelazne.cz, info@profiski.cz, grizzly@centrum.cz, zdenkan@cboc.cz, usedlaru@na-webu.cz, skiarenavrbno@kareta.cz, prijimaci.kancelar@speleoterapie.cz, pus@lazne-vraz.cz, honza@adrenalin-park.cz, edel@speleoterapie.cz, lazne@k.studanka.cz, spa@spa.cz, sekretariat@lecebnelazne.cz, zamek@mubr.cz, info@figura.cz, info@lazneteplice.cz, bonaventura@kapucini.cz, info@svetbezvalek.cz, bopeno@seznam.cz, dufca@email.cz, bucentaure@seznam.cz, vlastimilaras@seznam.cz, vera.krkavcova@seznam.cz, stanislav.coupek@email.cz, lidakd@seznam.cz, pepadu@email.cz, konecny.tony@seznam.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena o opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v červnu 2016.