Kapitola 235 - 40 stran.

21.11.2017 14:43

Kapitola 235 - 40 stran. Odborník na energetiku, zkušený politik Ing. Mirek Topolánek, je nejvhodnějším Božím kandidátem na nového premiéra Česka. Pro úplně poslušné služebníky Boží, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, platí totiž již zákony Boží, a ne zákony lidské. Úplně poslušný Otec zakladatel celosvětového Božího království, premiér Topolánek, má povinnost, dle zákonů Božích, v tomto novoluní MĚSÍCE, od soboty 18. listopadu 2017, do úplňku MĚSÍCE, do DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha do Česka, do neděle 3. prosince 2017, spojit celý svět pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to mletím nové a věčné many ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky SVĚTA, má povinnost, nezrušit SOUD neposlušné a vzpurné vládnoucí elity. Konec tohoto militaristického světa, přišel na přelomu věků roku 2000 tím, že Hospodin z Česka a SVĚTA odešel. Na neposlušné ekonomické a náboženské svině uvedl Bůh ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, a jejich Bohů, drzých Otců Satanů kněží, již při žních komunistického plevele, v roce 1989. Vůlí Boží je, aby nový premiér Topolánek, jako kněz, Otec vlády Česka, 1.Kor.4/20, s Boží mocí výkonnou, dal všem zapomenout na vzpouru ekonomů proti novému Bohu, způsobenou odstoupení Božího rozumu, od neposlušných. Trestající Bůh, ze svého milosrdenství, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dovolí číst, svým Božím rozumem, poslušným služebníků Božím. Iz.57/16až66/24, Ám.3/7,8/11. Kvůli správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, bezmocné ekonomické a náboženské svině, Žalm102/18,27, vládnoucí NETVOŘI, mají povinnost, před trestajícím Bohem se sklonit. Bůh se před žádnou politickou, či náboženskou sviní, sklánět nebude. Nadějí na energetickou spásu Česka a SVĚTA, mají pouze ti, kdo budou těhotní novou vírou v jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Vládnoucí politický a náboženský lži lid, Bůh již nepase. Je Bohem určený ke zničení. Jer.31. Bůh se smiluje nad zlými současně, Řím.11/32, svým rozumem, až Toplánek bude premiérem. Topolánek musí rodit DÍTĚ, nového Boha, již při úplňku MĚSÍCE, v neděli 3. 12. 2017.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 15. Česká bible kapitola 235. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Radostná zpráva evangelií je o tom, že Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, je Otcem, zakladatelem všech náboženství světa, a všech států světa. Bůh je neomylný, svým Božím rozumem. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko učinilo soud všech omylných, neposlušných, to je mrtvých křesťanů a jiných ateistů. Radostná zpráva evangelií je, že Bůh chce ukončit SOUD neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Chce se smilovat, svým neomylným rozumem, nad pravičákem, bývalým projektantem, odborníkem na energetiku, Ing. Mirkem Topolánkem, z kterého chce učinit premiéra, Bohu milého Otce zakladatele dále uvedené vlády Česka, pokorné a úplně poslušné. Tím v Česku, v Praze, založit BOŽÍ ŘÁD Božího království. Iz.1/1až5/4, 16,29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14až37/23 40/8, 14, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,12/3, Řím.1/18,8/19,11/28,32,16/26, K.M.1/4až12/10,17, 27až19/6, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Jud.12, atd. Topolánek padl do rukou Boha LÉKAŘE, který se na něho rozhněval tím, že od něho odstoupil, svým neomylným rozumem. Sír.4/18,5/5,7/16,38/15,43/26,31, Oz. 2/18,9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7, K.M.1/4až7/16,27, Bhag.15/15,16, atd. Ing. Topolánek, svým lidským rozumem, neví co bude zítra. O správné koncepci energetiky nemá ani ponětí. Je jako pára nad hrncem, která zmizí, až Bůh bude chtít. Jak.1/22až4/14. Proto má povinnost, veškerou odpovědnost za koncepci energetiky Česka a SVĚTA, přenést na Boha tím, že se stane novým premiérem, Otcem Bohu milým, zakladatelem dále uvedené nové vlády Česka. Žalm33/6,37/5,11,35,38, 96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43,132/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Gal.1/7až3/20 až6/7, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, 1.Petr.2/8,15až3/13až4/17až5/2,7,9, atd. Otče zakladateli nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, Bohu milý premiére Mirku Topolánku. Nepromarněte znovu tento čas přelomu věků konce éry fosilních paliv. Neboť od roku 2000 nastaly zlé dny, kdy Bůh z Česka odešel, i kvůli Vaší neposlušnosti, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Chce, aby v Česku bylo vše nové neprodleně. Projektanti Boží rozum potřebují. Mají povinnost, v zimě 2017, 2018, vypracovat projekty, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, kterými učiní v Česku vše energeticky, ekologicky a mravně nové. Pane Topolánku, jako Otec Bohu milý, máte povinnost založit celosvětové, mírové Boží království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Řím.11/28,32, Jóel1/13až4/2, 4,12. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, dle GRAFU uvedeného ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko, pro rok 2016. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle geologa Cílka, dle ČEZU, do cca pěti let, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Viz str.7až10. 2.) Otče Bohu milým, premiére Topolánku. V Praze musíte založit novou vládu ODBORNÍKŮ, dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Z devíti politických stran, a z kandidátů na prezidenta, máte povinnost vytvořit vládu, kterou Bůh ZÁKONODÁRCE využije pro svou vládu nad lidmi. Od této vlády, úplně poslušné, DUCHOVNÍ Kristus, svým neomylným rozumem, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Budete od Boha velmi bit, když se zase k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně nevrátíte, když nebudete iniciovat založení uvedené vlády, v tomto novoluní MĚSÍCE, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 3. 12.2017, což je den narození se DÍTĚTE, neomylného DUCHOVNÍHO Krista. Iz.5/4,16,9/1,66/24, Žalm81/4, Bhag.15/15,16až 18/78. Otec Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, je tímto textem zbaven titulu Otce Bohu milého a titulu Satana. TVORSTVO je tím zbaveno TMY TMOUCÍ, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů katolického katechismu. Energeticky může být SVĚT spasen pouze mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Drzý Satan Hének dostává nyní titul Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Já mám povinnost, tímto textem, smířit pokorné a úplně poslušné faráře, Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, s novým knězem s Boží mocí výkonnou, s Otcem navěky Bohu milým, s premiérem, s Ing. Mirkem Toplánkem. Mal.3/10,16,19,20,24, Řím.1/18až8/19,11/28,32, 1.Kor.1/17, 4/20až15/33, atd. Viz str.11až14. 3.) Až se stanete premiérem pane Topolánku, uzdraveným neomylným rozumem LÉKAŘE Boha, Bůh v Česku vytvoří širokou silnici, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na které, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, budou proudit všechny národy. Jóel4/2,4,12, Iz.25/8,27/5,29/11až24,31/9,33/22,24,35/8až66/24, atd. Pane Topolánku, já jsem byl projektant, Vy jste byl projektant, Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, je projektant. Pokorný, a úplně poslušný projektant Ing. Rákos, má povinnost, být novým prezidentem Česka, dle opakovaně uvedených textů Písma. Pane Topolánku, dle mého názoru, vzhledem k Vašim politickým zkušenostem, jste vhodnějším kandidátem na premiéra, než na prezidenta. Klidnější koryto prezidenta, by měl dostat, dle Božích příkazů, politicky nezkušený projektant Ing. Rákos. Vše energeticky nové, musí dělat Bůh, svým rozumem, nikoli lidé. 2.Sam. 22/14,25,48,23/3,5, atd. Písmo je autorké dílo Boží, lidem nepatří. Viz str.14až17. 4.) Milovat nového Boha, jako sama sebe, milovat jeho neomylný rozum, mohou nyní pouze ti, kdo budou novému Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zachrání energeticky Česko a celý svět, z milosrdenství svého Božího rozumu, když v Česku vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Křesťanská TMA TMOUCÍ krutého zmjího jedu protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Héneka, panovat nad Českem již nemůže. Vláda drzých Satanů kněží, např. zlého Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Poslušní služebníci Boží, s Bohem Zákonodárcem, vše o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového, mírového Božího království, již mohou neprodleně vše projednat, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES. Od křesťanské jedoviny dračí, každému budou trnout jeho vlastní

 

zuby. Iz.1/18až66/24, Jer.1/17až31/27,32, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až 43, atd. Šance Topolánka porazit neomylného Boha, který je jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro všechny národy SVĚTA, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neexistuje. Trestající Bůh má totiž nad každým Adamem, nyní např. nad kandidátem na prezidenta Mirkem Topolánkem, naprostou převahu. Vzedmuté moře ateistických a křesťanských sviní Česka musí Topolánem neprodleně vysušit, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokud Vám dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále není jasná, rád Vám ji z Písma vysvětlím. Stačí přijet na Říčky, č.42, u Domašova. Zavolejte na tel. 546 441 154. Máte povinnost se ozvat sám. Pane Topolánku, Bohu vzdají chválu pouze živí. Živí jsou pokorní a úplně poslušní. Viz str.17až23. 5.) Pane Topolánku. Utíkat se k jedinému Bohu SVĚTA až v zimě, až při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2. ledna 2018, je trestný čin. Vůle Boží je, abyste do Vánoc 2017, oddělil Česko od národů země proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mohli jediného Boha SVĚTA oslavovat v novém DUCHU, a v pravdě, o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pouze při úplňcích MĚSÍCE. Křesťanské Vánoce, s Bohem neposlušných, s Ježíškem, jsou novým Bohem prokleté. Iz.1/1až66/24, Oz.2/18až5/4,7,15až14/3, Žalm 37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,132/5,8, Ezdr.9/6,11až10/8,11, Neh.8/9,10/30, Mat. 5/3,9,14,18,21/16,23/7,24/20, atd. Každý v Česku má nyní na nebesích svou lodičku, každý sám plave po vzedmutém moři křesťanských či ateistických sviní. Sír.43/26,31, Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.57/10,16,20, atd. Já i Vy společně doplujeme k Bohu, každý na své lodičce islámu, když drzé, zlé, vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní Česka vysušíme, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost zajistit, aby každý stát postavil Boží soudné stolce. Bůh chce učinit konec křesťanského SVĚTA, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, SLOV NOVÝCH NEBES. Viz str.23až26. 6.) Devět mužů vládnoucích politiských stran Česka, a devět kandidátů na prezidenta Česka, vzniklo dle vůle Boží. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je jejich ALFOU a OMEGOU. V Bohem vyvoleném Česku mohou vládnout pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Boží. Bůh se nad vládnoucí technickou elitou smiluje, ze svého milosrdenství, až technické elita nebude považovat za Bohy, vládnoucí válečné zločince, např. křesťanskou trojici Boží, prezidenty, Trumpa, Putina a Zemana. Pane Topolánku. Již nesmíte říkat, že jste DUCHEM CHUDÝ, blahoslavený, protože DUCHEM CHUDÍ blahoslavení, jsou pouze neposlušní hlupáci, a ti jsou, pro odstoupení Božího rozumu, mrtví. Nesmíte říkat, dnes, nebo zítra udělám to či ono, protože jste v rukou Božích jako pára nad hrncem, která se nyní na okamžik ukázala, a která, při Vaší další neposlušnosti zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Jak.4/14, Žalm115/17. Platí totiž texty Písma o tom, že neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, klopýtají ve všech platných zákonech tím, že ignorují jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím Bůh naplnil Písmo. Zločinnost vládnoucích válečných zločinců, např. NETVORŮ, sviní, prezidentů Putina, Trumpa, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, obrací válkami v pustinu celou zemi. Bůh v Písmu slíbil, že mně, nepatrnému, se dostane milosrdenství, ZLATEM neomylného Božího rozumu. K.M.1/4až5/23,6/6až 24, Jak.1/22,2/9až4/14, atd. Viz str.26až29. 7.) JUDr. Tomáš Langášek, předseda volebního senátu z NSS, mě dopisem č. j. Vol. 49/2017-53, ze dne 6.11.2017, napsal. Jakkoli jste označil podání jako ZPOCHYBNĚNÍ ŘÍJNOVÝCH VOLEB 2017 U PŘEDSEDY NSS JUDR. BAXY, z jeho obsahu vyplývá zejména Vaše nespokojenost se státním energetickým konceptem. Vaše podání tak návrhem na neplatnost voleb není. Pro Nejvyšší správní soud platí základní pravidlo právního státu, podle něhož státní orgány mohou činit pouze to, co zákon výslovně dovoluje. Viz zejména čl.2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Soud se Vaším podáním nemohl meritorně zabývat. Vyřídil je toliko přípisem. Bude vše nové tím, že nový Boží technický lži lid, bude stejně neomylný, jako je Bůh. Je lepší sloužit Bohu, než hlupákům politikům, a Satanu JUDr. Baxovi. Kdo ignoruje Boží zákony o koncepci energetiky, je Satan. Satany zničí pokorní, při úplné poslušnosti, při neprodlené realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky a mravů. Viz str.29až31. 8.) Místo Boha v Česku vládne drzý Satan farář Jiří Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Pane faráři. Jak je již uvedeno, již nejste ani Otec Bohu navěky Bohu milý, ani Satan, protože Vaše protikadné žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti, musí pominout proto, aby pominulo veškeré zlo např. válek a horečného zbrojení. Jste nyní již Boží SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Rodit neprodleně nové Boží DÍTĚ, DUCHOVNÍ, při podzimním úplňku MĚSÍCE máte povinnost především Vy, Boží SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Být neposlušným a vzpurným Satanem a sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům a ostatním hovadům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Je lepší, pane faráři Héneku, být BOŽÍM SYNEM, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pane faráři BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO Héneku. Koně a vozy v Izajáši, v Žalmech, v Nahum, v Ageusu, atd. jsou prokazatelně AUTA. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého SVĚTA, auta, to je VOZY, musí neprodleně zmizet z celého SVĚTA. BOŽÍ SYNU faráři Héneku. Máte povinnost kázáním zajistit, aby tři psychiatři v Brně, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ze mně přestali dělat blázna, který nesmí řídit auto kvůli tomu, že sloužím jedinému Bohu SVĚTA tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, umožnil Česku objasnit, jaký OHEŇ sestoupil z Vašich křesťanských NEBES proto, aby vše křesťanské spálil. Je to OHEŇ SLOV, Bible, SLOV Bhagavadgíty a SLOV Koránu. OHEŇ Tóry, a např. OHEŇ SLOV Dogonů z Mali, či OHEŇ SLOV Mayů, je v Česku málo známé. OHEŇ SLOV Bible, Bhagavadgíty a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, spálí nyní každého vzpurného křesťanského, či ateistického NETVORA, či každou neposlušnou SVINI, jakmile se nový DUCHOVNÍ Kristus v Česku narodí, jako DUCHOVNÍ DÍTĚ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v DUŠÍCH pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, z milosrdenství Božího rozumu. Křesťanská NEBESA jsou již uzavřená ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nemáte výmluvu. Křesťanská NEBESA musí spadnout neprodleně, i dle OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES DOGONŮ z Mali. Sír.5/5,7/16 až43/26,31až48/3, atd. Viz str.31až36. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 3. prosince 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Poslušné Bůh osvobodí od TMY TMOUCÍ křesťanských protikladných dogmat. Ať se radují ti poslušní, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 3. prosince 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří. Muslimové přestanou vraždit křesťanské svině, až bude zlý Hének živý, poslušný. Viz str.36až40.

 

1.) Otče zakladateli nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, Bohu milý premiére Mirku Topolánku. Nepromarněte znovu tento čas přelomu věků konce éry fosilních paliv. Neboť od roku 2000 nastaly zlé dny, kdy Bůh z Česka odešel, i kvůli Vaší neposlušnosti, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Chce, aby v Česku bylo vše nové neprodleně. Projektanti Boží rozum potřebují. Mají povinnost, v zimě 2017, 2018, vypracovat projekty, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, kterými učiní v Česku vše energeticky, ekologicky a mravně nové. Slovo Boží, všech náboženství světa, které vzniklo během sedmi dní vlády Boha nad lidmi, během sedmi tisíc let, je dobré a spasitelné. Slovo lidské, např. drzého Satana faráře Héneka, je úplně špatné. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2016. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek @czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz. 2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2016, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, dále v textu uvedenou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, dále uvedenou, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh tím, že učiní Toplánka neomylného. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Nový premiér, nové vlády Česka, Otec Ing. Mirek Topolánek, má již svobodu pouze k odpovědnosti, k mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, a ke službě k novému Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Každý člověk musí mít rád Boha. Musí mít rád Boží neomylný rozum. Bhag.15/15,16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Řím. 1/18až6/16,20až8/20až11/28,32, Mal.1/17až3/10,16,19,20, Dan.9/14až11/39,12/2.

 

2.) Bůh totiž slíbil, že se nad Českem a SVĚTEM smiluje, Řím.11/32, až technický lži lid, bude donucen mluvit pravdu o tom, že jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když vládnou nad lidmi vzpurní vládnoucí NETVOŘI, svině, působí lidem jenom samé zlo, svým rozumem, geneticky prasečím, svým pyšným JÁ, svého zvířecího EGA. Neposlušnost nevede k demokracii, ale vede k horečnému zbrojení, a k dělání sutin, jaké ještě nebyly, v době nesmyslného meče válek o moc nad lidmi. Stále se snažím, aby Boží moudrost zákonů POLE VĚDY Písma, o správné konceci energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se setkala s pokorným a úplně poslušným lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty, s odborníky na energetiku z CZSO a s politiky, s odborníky na energetiku. Oborníci na energetiku vědí co dělají, vědí že drze lžou o koncepci energetiky. Pro totální neposlušnost, a pro lásku k PRACHŮM, nejsou schopní přestat. Jsou stejní jako drzí Satani kněží. Ti, v děsivé temnotě katolického katechismu lžou o Bohu, a pro chamtivost, pro lásku k PRACHŮM, nejsou schopní přestat. Bůh bdí nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu, kvůli neposlušnosti vzpurných, kteří Bohu ukradli jeho SLOVO. Bůh proto nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet tak dlouho, až především technická elita přizná, že např. vzpurný a neposlušný Mirek Topolánek, při odstoupení Božího rozumu, má pouze mozek geneticky prasečí, či geneticky myší, a že proto nedokáže logicky myslet. Bůh, ze svého milosrdenství, učiní technika, energetika, Topolánka, Otcem zakladatelem nové, úplně poslušné vlády Česka, učiní ho neomylným, svým Božím rozumem, když přizná Bohu jeho SLÁVU, která je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Toto SLOVO je Bohem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Dále tím, že určuje minulost, současnoust a budoucnost Česka a SVĚTA, buď pokojnou, nebo válečnou. Mirek Topolánek zatím nechce s Bohem jednat. Chce, aby Česko a SVĚT požral meč válek. Proto já stále padám do rukou Boha LÉKAŘE, jako kdybych Bohu Písmo kradl. Sír.5/5,7/16až38/15až43/26,31, Mat.5/3,9, 14,18,23/7, atd. Protože Topolánek není Otcem Bohu milým zakladatelem nové vlády Česka, všichni neposlušní stále trestajícího Boha nenávidí. Já se stále všem hnusím. Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Řím.1/18až11/28,32, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Bůh však burcuje především lid technický, svou dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Proto se Hospodin diví nevěře neposlušného a vzpurného, Otce Bohu milého, Mirka Topolánka, s kterým si neví rady. Gal.1/7až3/3, 20,4/19až6/7, atd. Bůh Česko nezničí, smiluje se, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, nad úplně poslušným Topolánkem, až Topolánek bude chtít být Otcem Bohu milým tím, že bude zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boží technický rozum je nenahraditelný. Je pouze Boží milostí, pro úplně poslušného Otce Bohu milého Mirka Topolánka. Technickému lidu, mediálním hvězdám, zářícím navěky a navždy, již schází pouze vytrvalost k nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bude postupně, celosvětově, ve všem po nedostatku. Česko se stane, pomocí Božího technického rozumu vytouženou zemí, když poslušný Otec zakladatel Topolánek, místo energetické, ekologické a mravní křesťanské SMRTI, zburcuje Boží lásku tím, P.P.8/4, Iz.30/18, že v Česku nastolí vládu Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zřízením dále uvedené nové vlády Česka, úplně poslušné. Česká vinice, na úsvitu osmého BOŽÍHO DNE, osmého tisíciletí vedení lidstva, patří Bohu samotnému, VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Bůh se smiluje nad Českem, až kdokoli začne mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bár.3/38,4/1,2až6/72, Fil.2/13, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až42/19,24,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Mar.4/12,7/7,13/20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Ám.3/7,5/10,18až8/2,11, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,6/1,17až10/4až13/5,8, 1.Tim.5/24, Iz.1/18až29/11až24,57/16až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ří.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Luk.1/53,6/24,17/10, Gal.4/19,20, P.P.8/4,12, Kol.3/5, Ef.5/7,15, Žid.4/7,6/3,6až12/28, Jan1/1až15/25, atd. Pane Topolánku. Bůh ubližuje, a bude ubližovat, odstoupením svého Božího rozumu, politickému, ekonomickému, a náboženskému lži lidu Česka, a celého SVĚTA, tak dlouho, dokud nad lidmi, místo Boha ZÁKONODÁRCE, budou vládnout DÉMONI a BAALOVÉ, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Jak jsem již uvedl v kapitole 234, při zpochybnění říjnových voleb poslanců, a lednových voleb všech kandidátů na prezidenta, máte povinnost, jako nový, Bohem vyvolený premiér Česka, což snad jste nyní Vy, vytvořit novou vládu Česka, ze všech politiků pravice a levice, i ze všech kandidátů na prezidenta, dále opakovaně uvedenou. Pane premiére Topolánku. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ z devíti politických stran, a z kandidátů na prezidenta, s ministerstvy, kterou Bůh bude potřebovat, pro svou vládu nad všemi lidmi. Od této vlády, pokorné a úplně poslušné, DUCHOVNÍ Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Budete od Boha velmi bit, když se zase k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně nevrátíte, když nebudete iniciovat založení uvedené vlády, v tomto novoluní MĚSÍCE, v listopadu a v prosinci 2017. Vidět SLOVO NOVÝCH NEBES, a stále zůstat slepý, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA neposlušných a vzpurných. Jan1/1,5/34,38,43,8/17,9/39,10/34,12/43,15/25, Žalm81/4,82/5,132/5,8, Iz.29/11,24,33/22,57/10,16,20,66/24, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.4/3,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Luk.1/53,6/24,12/47,17/10,20,34, atd. Hospodin umožní Ing. Topolánkovi, před kterým stojí život, při úplné poslušnosti, a energetická SMRT, při neposlušnosti, založit uvedenou vládu, až s ním, neposlušným a vzpurným, bude mít soucit, ze svého milosrdenství. Izaj.29/11až24,33/22až66/24, 2.Kor.10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10až7/18, Sír.5/5,7/16až15/17až43/26,31až51/19,30, atd. Nechce s ním spor vést navěky. Ví, že jeho DUCH zemdlel, při odsoupení Božího rozumu tím, že v přirozenosti rozumu svého, geneticky prasečího, či myšího, se provinil chamtivostí. Iz.33/22,57/10,16,20,66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, K.M.1/4až 12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16, Jób37/23,40/8, atd. Bůh dělá odjakživa tu nejvyšší politiku ve všech státech SVĚTA tím, že vládnoucí krále dává státům rozhněván, a bere je v prchlivosti svého hněvu. Pane Topolánku. Lůnem Vaší rodičky, lůnem Vaší nové moci nad lidmi, je sám Bůh, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. LŮNO této rodičky opustit, kvůli neposlušnosti, znamená být úplně bezmocný a úplně mrtvý, pro odstoupení Božího rozumu. Bůh vyžaduje, abyste se neprodleně podřídil Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Musíte svolat kongres energetiků SVĚTA do DOLINY O2 Arény. Proto musíte být premiérem Česka, neprodleně. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až13/11až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27 až107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až7/12až12/10,17, 27až19/6, Jer.1/17,5/7,6/10,19,23/29,32,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ve zkoušce, kvůli drzým znalcům Písma, Otcům Satanům kněžím, kterou je studium ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zase nikdo neobstál. Místo Boha v Česku proto vládne stále drzý Otec Satan farář Jiří Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Premiére Otče Ing. Mirku Topolánku, a drzý Satane faráři Héneku. Jak je již uvedeno, rodit neprodleně nové Boží DÍTĚ, DUCHOVNÍ, neomylné, Iz.9/5, Bhag.15/16, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost Vy, i drzý Otec Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Pane Héneku, být neposlušným Otcem Satanem a sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům a ostatním hovadům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Pane faráři Héneku, nový Bůh, Duch Svatý, který žije mezi mámi, Vás tímto zbavuje obou Vaších protikladných titulů, Otce Bohu navěky milého, a titulu Satana, protože zbavuje TVORSTVO křesťanské temnoty všech Vašich protikladných žvástů. Energeticky může být SVĚT spasen pouze mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pane faráři Héneku. Otcem Bohu navěky milým, zakladatelem celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je pouze nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek. Vy a ostatní kněží jste již pouze Božími SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Já mám povinnost, tímto textem, smířit Vás, pokorné a úplně poslušné faráře, Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, s novým knězem s Boží mocí výkonnou, s Otcem navěky Bohu milým, s Ing. Mirkem Toplánkem. Mal.3/10,16,19,20,24, Řím.1/18až8/19,11/28,32, atd. Topolánek se stane Otcem navěky Bohu milým v okamžiku, když se stane premiérem Česka. Když tím přestane Česko pochovávat do energetického, ekologického a mravního hrobu. Premiér Topolánek má povinnost zajistit, aby celý SVĚT četl, že na Vánoce, v Česku, nikdo neočekává žádný dar od Ježíška. Darem od Boha je DÍTĚ, které se narodí v DUŠI každého úplně poslušného služebníka DUCHOVNÍHO Krista, vždy při úplňku MĚSÍCE. Nový Bůh se narodí na podzim, v neděli 3.12.2017. Nebo v zimě, v úterý 2.1.2017. Iz.9/5až66/24, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,15/33, Jan1/1,8/42až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10, 5/2,16, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Řím.1/18až6/20až8/19až11/28,32, Kaz.3/18,8/8až12/3, 5.Moj.30/12,18,32/16až43, Mal.1/7až3/10,16,20,24, 2.Kor.10/4, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ez.39/8.

 

3.) Výstrahou pro Vás pane Topolánku, je bývalý patriarcha církve Husitské, Jan Schwarz. Ten odmítl podřídit se Božím příkazům a zákonům, o jedině možné, a jedině správné konceci energetiky, v roce cca 2006. Bůh mu za to rozbil jeho lebku, jeho Bohem, výrobkem lidských rukou, autem. Žalm7/17,22/30, Oz.2/18až14/3, atd. Jan Schwarz nemohl mluvit a léčil se asi rok. Nechtějte být potrestán rozbitím lebky, jako vzpurný kazatel Satan Jan Schwarz. Padněte před Bohem na kolena, svými skutky, mluvením pravdy o energetice, neprodleně. Jinak si Vaše zvířecí DUŠE, pro odstoupení rozumu Božího, život zase nezachová. Rok trestu Vás nemine. Jer.23/12, Žalm7/17,22/30, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Tak jak jste, DUCHEM CHUDÝ blahoslavenec, pro neznalost Boha, který všechno o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neposlušný a vzpurný, novému VŠEMOHOUCÍMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, v nové vládě sloužit nemůžete. Jud.12, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18, 27,107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, 2.Kor.10/4,13/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Až se stanete premiérem uvedené vlády, Bůh v Česku vytvoří širokou silnici, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na které, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, budou proudit všechny národy. Myšlenkové vlny od Krista, o správné koncepci ENERGETIKY, Bůh dovolí chytat úplně poslušným, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Nový Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, vedený odborníkem na energetiku, Otcem Bohu milým, novým premiérem Topolánkem, na ÚSVITU osmého dne Božího království, v osmém tisíciletí vedení všech států SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že učiní nového Hospodina, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. budou plakat, je blízko, stačí když úplně bezmocní politici pravice a levice, budou nového DUCHOVNÍHO Krista, úplně poslouchat. Pane premiére Topolánku. Když, jako úplně poslušný, budete tlouct svými skutky, Bůh Vám dá naprosto stabilní vládu tím, že od Vás, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již nebude odstupovat Při další Vaší drzosti a neposlušnosti Vás brzy úplně zničí, a dá svůj Boží rozum jiným, bezmocným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista. Boží rozum dostanou pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zkouškou, která není nad lidské síly, je čtení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1/27,10/11,15/33, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, musí nyní v listopadu a v prosinci, do posledního podzimního úplňku MĚSÍCE, který je v neděli 3. prosince roku 7017, zpívat písně nové, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pane premiére Topolánku, máte povinnost všechno v Česku neprodleně zorat, zasít, požnout, zničit, a šířit nově zaseté SLOVO BOŽÍ tak, aby celé Česko bylo zasazené do nové půdy, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pane premiére Topolánku, máte povinnost vládnout spravedlivě, v Boží bázni, dle Božích zákonů. Což je veškerá energetická spása, veškeré energetické blaho. Z jiného SLOVA nevzejde nic. Vzpurný a drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz, již nemůže tvrdit, že jeho slovo děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, je dobré a spasitelné. Musí, ze SLOV, svých krvavých křesťanských NEBES, spadnout jako blesk. Pane Topolánku, máte povinnost dovést Česko a následně celý SVĚT, na celosvětovou majetkovou rovinu, do místa odpočinutí, od energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a horečného zbrojení. Satan farář Jiří Hének si křesťanský lži lid přivlastnil pouze dočasně. Křesťané jsou nyní noví. Nejsou křtění krutým jedem svěcené křesťanské vody, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Křesťané, pokorní a úplně poslušní, jsou tímto křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se pane Toplánku, ani nyní k jedinému Bohu SVĚTA nevrátíte, Bůh na svět uvede meč válek, a Česko úplně zničí. Při další neposlušnosti je Vás nutné proklínat, pomocí textů Písma. Ať Vás Topolánku, Panovník Hospodin znovu usmrtí, odstoupením svého Božího rozumu. Ezdr.10/11, 2.Sam.22/16,25,48až23/3,5, Jud.12, Ám.3/7až5/10,18,25až8/2,11až9/13, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Nehem.8/9,10/30, Joz.18/7,22/19,23/14,24/19, 4.Moj.18/23,23/19,24, 5.Moj.30/18, Žalm1/1,14/1,33/6až37/5,11,35,38až81/4,82/5až96/7až102/18,27až132/3,5až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, Jud.12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11. Projektanti musí mít čas, v zimě 2017, 2018, učinit vše energeticky a mravně nové. Jak opakovaně uvádím, pro úřad prezidenta, dle mého názoru, Bůh v Písmu vyvolil, jeho jménem RÁKOS, projektanta Ing. Rákose z Brna, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, laicky navržených, dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Texty Písma o jeho vyvolení, byly opakovaně uvedené. Pane Topolánku, já nemohu dělat vše energeticky nové, svým geneticky presečím, či geneticky myším rozumem. Vše energeticky, ekologicky a mravně nové, může dělat pouze Bůh, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Pane Topolánku, já jsem byl projektant, Vy jste byl projektant, Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, je projektant. Bůh mě, projektanta pověřil, abych zvěstoval SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že ON učiní vše energeticky nové, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až já najdu odborníky, projektanty, kteří budou ochotní v Česku realizovat Boží vládu nad lidmi tím, že budou stejně neomylní, a stejně mocní, jako je Bůh, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se Bůh nad Vámi neslituje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, uvede na SVĚT meč válek, a Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Bůh dal TVORSTVU Písmo proto, aby nyní v Česku vše energeticky změnil. Proto, jako odborník na energetiku, máte povinnost, zveřejněním těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, vše na SVĚTĚ změnit tím, že nad lidmi nastolíte vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Proto musíte být novým premiérem Česka. Pokorný, a úplně poslušný projektant Ing. Rákos, má povinnost být novým prezidentem Česka. Pane Topolánku, dle mého názoru, vzhledem k Vašim politickým zkušenostem, Vy jste vhodnějším kandidátem na premiéra, než na prezidenta. Klidnější koryto prezidenta, by měl dostat, dle Božích příkazů, politicky nezkušený projektant Ing. Rákos. 2.Sam.22/14,25,48,23/3,5. Stane se to, co učiní nyní Hospodin, nikoli to, co uvádím já. Bůh se nad Vámi slituje, stejně tak nad projektantem Rákosem, ZLATEM svého Božího rozumu, až budete na Boha tlouct, svými skutky zveřejnění tohoto SOUDU neposlušných boháčů a kněží. Vítěz voleb Babiš, DÉMON, ekonom, si musí zvolit vládu pouze nad některým ministerstvem. Babiš má povinnost si vybrat nějaké ministerstvo, pokud Bůh dovolí DÉMONŮM, ekonomům, vládnout nad lidmi. V Česku platí již zákony Boží, nikoli zákony zlého zakladatelele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Stane se to, co řekne Bůh, nikoli to, co říkám já. Volit stávající, neposlušné a vzpurné kandidáty na prezidenta, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, protože vyhovují nesmyslným přáním neposlušných a vzpurných lidí. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost volit demokracii, to je vládu Božího lidu, pokorného a úplně poslušného tím, že budou souhlasit s tím, aby to Česko zkusilo s novým Bohem tím, že to zkusí s novým premiérem Česka, s odborníkem na energetiku, s Ing. Topolánkem, a s novým prezidentem Česka, s jediným architektem a s jediným urbanistou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, s projektantem Ing. Rákosem. Není čeho se bát. Bůh v Písmu slíbil, že když se nad uvedenými odborníky na energetiku smiluje, svým rozumem, že budou NEOMYLNÍ tím, že od nich, svým rozumem, již odstupovat nebude. Pokud budou jakkoli hřešit, pokud od nich Bůh, svým Božím rozumem odstoupí, všichni úplně poslušní, kteří rozum Boží budou mít, to velmi rychle poznají. V tomto případě Bůh dovolí premiéra Topolánka a prezidenta Ing. Rákose, demokraticky vyměnit. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Po zesnuti Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz, Otce zakladatele stupidního křesťanského vzdorokrálovství, po zřízení celosvětového, mírového, Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, život bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Bůh bude stále stejným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, jako je dnes. Hospodin vyžaduje, aby vládnoucím projektantům, premiéru Topolánkovi a prezidentu Rákosovi, byly podřízené všechny projekční kanceláře Česka. Bůh bude tvořit, vše energeticky v Česku a SVĚTĚ nové, Božím rozumem, pomocí projektantů. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31,47/21, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

4.) Pane premiére Topolánku. Bůh se narodí v Česku jako DÍTĚ každému úplně poslušnému služebníku DUCHOVNÍHO Krista, kdo bude Boží příkazy neprodleně realizovat, a to v DEN PÁNĚ narození se Boha takového, jaký opravdu je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již při posledním podzimním úplňku MĚSÍCE, v neděli 3. prosince 2017. Milovat toto DUCHOVNÍ DÍTĚ, mohou z milosrdenství Božího rozumu pouze ti, kdo novému Bohu umožní, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pást celý SVĚT, a to dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka, a celého SVĚTA. Horlivost Hospodina zástupů pokorného, úplně poslušného, a novému Bohu vděčného, veškerého technického lidu Česka to učiní. Milovat nového Boha, jako sama sebe, milovat jeho neomylný rozum, mohou nyní pouze ti, kdo budou novému Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zachrání energeticky Česko a celý svět, z milosrdenství svého Božího rozumu, když v Česku vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Křesťanská děsivá temnota krutého zmjího jedu protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Héneka, panovat nad Českem již nemůže. Vláda drzých Satanů kněží, např. zlého Otce Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Úplně poslušní služebníci Boží, s Bohem Zákonodárcem, vše o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového, mírového Božího království, již mohou neprodleně vše projednat, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES. Ignorovat Boží dokonalou lásku, Božích zákonů o energetice, již mohou pouze křesťanská a ateistická hovada Česka a SVĚTA. Souboj Satanů s Bohem, LÉKAŘEM, s vítězem, s Bohem ZÁKONODÁRCEM, již má jenom vítěze, uzdravené Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Rodit křesťanského mladého Boha, DÍTĚ, až na Vánoce, a křižovat křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU na Velikonoce, je již k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Běda neposlušnému a vzpurnému novému premiéru Česka Topolánkovi, Otci zakladateli Božího království, když neporodí DÍTĚ, DUCHOVNÍHO Krista, při posledním podzimním úplňku MĚSÍCE, v neděli DNE PÁNĚ 3. 12. 2017. Nový premiér Česka Topolánek, má již také úsvit OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem, takovým VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jaký v Písmu skutečně je. Proto musí nového Boha, DUCHOVNÍ neomylné DÍTĚ, rodit neprodleně. Rodit neprodleně nové Boží DÍTĚ, DUCHOVNÍ, má povinnost i drzý Otec Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Být neposlušným a vzpurným Satanem a sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům a ostatním hovadům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Faráři Héneku, je lepší nebýt Satanem, ale být Božím SYNEM, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože nedopusť na Vánoce 2017 znovu TMU TMOUCÍ. Nedopusť vládu Ježíška, což je Bůh pokrytců, zločinců, zbrojařů, vojenských kaplanů a ostatních lhářů, kteří za Boha mají výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Bože nedopusť žití bankéřů, ekonomů, obchodníků a ostatních podvodníků, na výnosný trh. Bože nedopusť, aby uvedení zločinci oslavovali sami sebe navzájem, oslavami Ježíška. Izaj.1/1,5/4,16,9/1,6,29/11,24,33/22,45/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,5/24,6/10,20, Nah.1/4až3/10,13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17až23/29,32až30/5až51/27,32až51/58,63, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, atd.

 

Šance kandidáta na prezidenta Mirka Topolánka porazit Boha, který je jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro všechny národy SVĚTA, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neexistuje. Trestající Bůh má totiž nad každým Adamem, nyní např. nad Otcem zakladatelem lží o koncepci energetiky Česka, nad kandidátem na prezidenta Mirkem Topolánkem, naprostou převahu. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Jud.12, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18, 27,107/10,18,27,43až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, atd. Skutky kněze Topolánka mu stále nedovolují vrátit se k Bohu, což je k energetické SMRTI Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Boha do jím v Písmu vyvoleného Česka, v novém DNES naplnění Písma, je kvůli energetické spáse SVĚTA. Není proto o druhém příchodu neposlušného Otce Satana Topolánka, ale o DRUHÉM PŘÍCHODU pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA Topolánka, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Kněží jsou dnes noví. Kněžími jsou nyní úplně poslušní služebníci Boží, politici, kteří se neprodleně vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tím, že Česko přestanou pochovávat do energetického HROBU. DOBRÁ ZPRÁVA všech evangelií je, že Hospodin, pokornému a úplně poslušnému premiéru Topolánkovi, dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Stačí se podrobit Bohu, a zrušit SKÁLU bývalého ministra financí Babiše, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Stačí vyprat politická a náboženská roucha, vodou čistou a důvěřivou, slov nové Boží many. 1.Jan.2/14,26, 3/10až5/2,16, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/28,12/28,13/17, Jan5/34až43,8/42,12/43,15/25, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Zájmem Božím je, aby DRUHÝ PŘÍCHOD boháče Topolánka, nebyl o tom istém lhaní o koncepci energetiky, jako při jeho prvním příchodu do Brna, do kanceláře na Orlí ulici, v době tehdejší volební kampaně, Bohem prokletého PTACTVA ODS. Zj.1/1až18/2,10,22/21, atd. Pravda Páně o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zvítězí nad lží politiků, protože ropu nelze nahradit elektřinou a plynem. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je zřejmé, že ropa představuje více než polovinu potřebné energie. Bohu vděčny služebník Boží Mirek Topolánek, má povinnost zajistit aktualizaci GRAFU pro rok 2016, a mluvením pravdy o Bohu, o Česku, a o jedině správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, atd., zrušit jak volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY, tak volby PREZIDENTA. Má tím povinnost nastolit zákony Boží. Tím učinit Boha jediným ZÁKONODÁRCEM světa. V tomto imperialistickém SVĚTĚ, lze pouze trpět, pro odstoupení Božího rozumu. Trpět odstoupením Božího technického rozumu, však již chtějí pouze chamtiví hlupáci. Žid.4/7,10,6/3,6,10/26,35,12/28, 1.Jan.2/20,3/8až5/2až16, Jud12, Řím.1/18až11/32, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.33/22, atd. BOŽÍ SYNU, úplně poslušný, Mirku Topolánku. Jako ZNOVU NALEZENÝ SYN, již nesmíte být pasákem neposlušných křesťanských, imperialistických prasat Česka. Vzedmuté moře ateistických a křesťanských sviní Česka máte povinnost neprodleně vysušit, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nah.1/4, 2.Petr.2/21,3/4až16, Řím.1/18až8/19až11/32, Iz.29/11,24,33/22,57/10,16, 20až66/24, atd. Všechno TVORSTVO netrpělivě vyhlíží, až Bohem vyvolená poslušná technická elita Česka, projedná s TRESTAJÍCÍM Hospodinem, s jediným Bohem SVĚTA, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jeho jedině správnou, a jedině možnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30,107/10až43, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Ám.3/7,5/10,18,8/11, Iz.1/18,5/4,15až29/11až24až66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,96/7,102/18,27,104/29,30, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Otče Bohu navěky milý, pokorný a úplně poslušný, Mirku Topolánku. Nepromarněte znovu tento čas přelomu věků konce éry fosilních paliv. Neboť od roku 2000 nastaly zlé dny, kdy Bůh z Česka odešel, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Vyžaduje, abyste neprodleně vyznal své viny, své bývalé lži, o koncepci energetiky Česka z doby, kdy jste byl premiérem Česka. Vyžaduje, abyste Hospodina neprodleně našel, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokud Vám dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále není jasná, rád Vám ji z Písma vysvětlím, když přijedete na Říčky, č.42, u Domašova. Stačí zavolat na tel. 546 441 154. Máte povinnost se ozvat sám. Bůh se nad Vámi totiž smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze při Vaší úplné poslušnosti. Znovuzrození se, ze vzedmutého moře křesťanských sviní, je vrácení Božího rozumu úplně poslušným. Bez Božího rozumu každý lidský duch zemdlel. Jer.1/17,6/19,15/19,31/27,32, Efezs.2/8,5/5,7,15, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14, 27až11/39,12/2, Iz.29/11až24až57/16, atd. BOŽÍ SYNU, pokorný a úplně poslušný, Mirku Topolánku. Jako vzpurný a neposlušný, to je jako mrtvý, jste mrtvý již dvakrát, jste dvakrát vykořeněný, z křesťanských a ateistických tradic Česka, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Jud.12. Poprve mrtvý a vykořeněný jste se stal ve své kanceláři na Orlí ulici v Brně, v době volební kampaně ODS, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, pro Vaši neochotu studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Podruhé vykořeněný jste dnes, těmito texty Vašeho SOUDU Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Jud.12, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18,8/8, 9/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, atd. V den boje za svobodu a demokracii 17.11.2017, média v Česku znovu oslavovala sama sebe navzájem, protože se k novému Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zase nikdo nevrátil. V médiích, místo VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, oslavovali letce, kteří uhořeli v bojích proti Hitlerovi, přímo ve svých Bozích, ve výrobcích lidských rukou, v letadlech. Bůh, bořící všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí SVINĚ, či NETVORY, se proto do Česka, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zase nevrátil. Nad Českem se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až pane Topolánku učiníte v Česku vše nové, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby všichni byli pokřtění DUCHEM SVATÝM. Aby člověk byl člověkem úplně poslušným, potřebuje, aby se Bůh, svým rozumem, do Česka vrátil. Všem vzpurným a neposlušným je těmito texty nastaveno zrcadlo proto, aby se vpurní a zlí vládnoucí DÉMONI a Baalové, viděli jako drzé SVINĚ, kterým vládnou Bohem prokletí NETVOŘI, politici pravice a levice, bankéři, a Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, svými Bohy, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. DÉMONI a Baalové vidí, že vlastní proto pouze svůj zvířecí rozum, svého geneticky prasečího, či myšího těla. Nový Bůh se nad Českem smiluje, svým rozumem, pane Topolánku, až vytvoříte v Česku jedinou církev, kterou bude nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/20až10/11až15/33. Neposlušní, zlí, zajdou. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, jsou mrtví. Kvůli tomu se celá země v energetických základech hroutí. Neposlušní se nestydí, a neznají zahanbení. Jer.1/17až8/12. Pane Topolánku, Bohu vzdají chválu pouze živí. Živí jsou pokorní a úplně poslušní. Ať mír dál zůstává s touto krajinou, kterou Bůh trestá 1000 méně, než např. Sírii, přesto že se nikdo nerozhněval na lidské Bohy, na politiky pravice a levice, a na jejich Boha, na Satany, vojenské kaplany všech ekumenických čarodějnic. K.M.12/10,17,22.27až19/6, Jan5/34,38,43až8/42až15/25, atd. Na SOUDU neposlušných a vzpurných, každý sklízí setbu svou. Jer.1/17až6/19až51/58. Ať už vzpurní a neposlušní pominou, ať již pominou, dle vůle Boží. Vzpurní a neposlušní, tak jak v křesťanství jsou, naprosto nevědomí, zahynou. Trpět odstoupením Božího technického rozumu, již chtějí pouze pokrytci a hlupáci. Pane Topolánku. Zvolit energetickou SMRT, místo života věčného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pro neposlušnost, mohou již pouze hlupáci. Bůh je pro každého LÉKAŘEM tím, že uzdravuje neposlušné DUŠE, svým Božím rozumem. Energetickou spásu Bůh nabízí úplně poslušným, pro které jsou Boží přikázání lehká. Pane Topolánku. Bůh se diví Vaši nevěře, v moc SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zlo válek, které způsobují hladomor, nedělá Bůh. Zlo dělají drzí prezidenti Putin, Trump, a Zeman. Vláda drzých Bohů, Satanů kněží, např. Héneka domasov@dieceze.cz, je k energetické smrti Česka a SVĚTA. Úplně poslušní služebníci Boží, již mohou, s Bohem Zákonodárcem, vše projednat. Ignorovat Boží dokonalou lásku, Božích zákonů o energetice, již mohou pouze křesťanská hovada. Bůh zachrání energeticky celý svět, když v Česku vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Křesťanská děsivá temnota katechismu drzého Satana faráře Héneka, panovat již nemůže. Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.1/1až21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10,1825,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,96/7,102/18,27,104/29,30, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

5.) Pane Topolánku. Podruhé jste mrtvý tímto textem, pro neochotu sloužit Bohu, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA. Sír. 5/5,7/16až43/26,31, atd. Křesťanské militaristické tradice, a Vaše služba boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, a jejich Bohům, Satanům kněžím, atd., místo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, se začalo dle vůle Boží. Dle vůle Boží máte povinnost je neprodleně úplně zničit, do posledního podzimního úplňku MĚSÍCE, do neděle 3. prosince 2017, úplným zničením děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz, a úplným zničením krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, a jiných zločinců, mluvením pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Utíkat se k jedinému Bohu SVĚTA až v zimě, až při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2. ledna 2018, je trestný čin. Vůle Boží je, abyste do Vánoc 2017, oddělil Česko od národů země proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mohli jediného Boha SVĚTA oslavovat v novém DUCHU, a v pravdě, o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pouze při úplňcích MĚSÍCE. Neposlušnému, to je mrtvému pohanu, Satanu faráři Jiřímu Hénekovi domasov@dieceze.cz, bere Bůh oslavy Boha na Vánoce a Velikonoce. Od podzimního úplňku MĚSÍCE, od neděle 3. prosince 2017, chce Bůh kralovat celému SVĚTU, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Vyžaduje, aby byl celosvětově oslavován pouze při úplňcích MĚSÍCE. Neposlušného a vzpurného křesťanského Boha, Satana faráře Jiřího Héneka, se již nesmí nikdo na nic ptát. Má povinnost neprodleně změnit křesťanské MODLOSLUŽBY, na BOHOSLUŽBY tím, že začne mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý je Bohu, DUCHU SVATÉMU, odpovědný sám za sebe. Gal.1/7až6/7. Každého, kdo propadl křesťanské chamtivosti, křesťanské MODLOSLUŽBĚ, Bůh bořící křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, potrestá, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až31/27,32až51/8, Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, Iz.66/24, Žid.8/10, atd. Mrtvý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz, již nesmí žvástat křesťanské nepravosti např. o matce UKŘIŽOVANÉHO Krista, o Marii. Pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, je nyní jediným Bohem SVĚTA DUCHOVNÍ Kristus. Bhag.15/16. Z PANNY MARIE, pro toto pokolení, se stává ŽENA STATEČNÁ, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, K.M.1/4až7/16,27až19/6, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, atd. Panna Marie, dle písničky od Krista, je nevidomá dívka, která si hraje na SLUNCE Bhagavadgíty, a s ostatními nebesy, s ostatními SLOVY všech evangelií. Ty se však nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí vedení celého SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Sír.5/5,7/16až42/19,24,43/26,31, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, atd. Běda Vám pane Topolánku, když budete texty Písma podruhé ignorovat, když dopustíte, aby v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku, byl pro křesťany znovu jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem SVĚTA, drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz. Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby svého TĚLA i DUŠE, pro odstoupení rozumu Hospodina. Bude pláč a skřípění zubů těch vzpurných a neposlušných, co zajdou, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka. Máte povinnost zajistit, aby se Česko, pokorné a úplně poslušné, do podzimního úplňku MĚSÍCE, do neděle 3.12.2017, úplně podřídilo dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude zlého, neposlušného Česka želet. Máte povinnost, jako úplně poslušný, spolu se mnou, doplout na lodičce odcházejícího MĚSÍCE, do novoluní MĚSÍCE, do soboty 18.11.2017, k jedinému Bohu SVĚTA. Slovo dvou úplně poslušných osob o Bohu, a Česku a o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je pravé. Slovo moje a Vaše. Dnes již nikdo není uzavřený pod křesťanskou Boží neposlušnost. Bůh, DUCH SVATÝ, nikdy NEUKŘIŽOVANÝ, který odjakživa žije mezi námi, se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad každým pokorným a úplně poslušným služebníkem, který se k Bohu neprodleně vrátí, mletím nové a věčné many, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo je neposlušný, je svině, netvor. Máte povinnost zajistit, dle dalších textů, aby všichni zemdleli v boji proti dokonalé lásce Božích příkazů, protože Česko je Bohem vyvolené tento pokoj přinést všem národům, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Má povinnost přinést dokonalý pokoj především muslimům, kde Bůh dělá, mečem nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, sutiny měst takové, jaké ještě nikdy nebyly. Máte povinnost číst texty Písma o tom, že KORÁN, TÓRA, BIBLE a BHAGAVADGÍTA se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vůle Boží je, abyste tyto texty Písma o muslimech, a o Boží vůli sjednotit všechny náboženství SVĚTA, pod vládu jediného Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, četl především Vy, Ag.2/18, který má povinnost svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Žalm81/4,82/5, Ageus1/9až2/18, Jan1/1až8/17až15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32,31/27,32až49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58,63, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17. OTČE BOHU MILÝ, pokorný a úplně poslušný, Mirku Topolánku, nový premiére Česka. Máte povinnost vytvořit v Česku dokonalý pokoj tím, že zajistíte, aby lodička MĚSÍCE, která se na nebesích vytvoří vždy před novoluním MĚSÍCE, což je nyní v sobotu 18. listopadu 2017, byla spásou nejenom pro Vás, ale např. i pro muslimy v Turecku. Lodička MĚSÍCE v Česku, před novoluním, je vždy nakloněná, protože se plaví po vzedmutém moři ateistických, či křesťanských neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ, pro děsivou temnotu a krutý zmijí jed protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, Otce Satana faráře Jiřího Héneka z Domašova domasov@ dieceze.cz. Lodička MĚSÍCE v Turecku nakloněná není, protože tam vzedmuté moře křesťanských sviní není, protože tam se trestající Hospodin zatím s nikým vzpurným a neposlušným nesoudí. Každý v Česku má nyní na nebesích svou lodičku, každý sám plave po vzedmutém moři křesťanských či ateistických sviní. Já i Vy společně doplujeme k Hospodinu, každý na své lodičce islámu, když drzé, zlé, vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní Česka, vysušíme ŽÁREM OHNĚ SLOUV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost zajistit, aby každý stát postavil Boží soudné stolce. Jan8/42až15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Nah.1/4,9až3/6,10,13, Izaj.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32,31/27,32až49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58,63, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Osvobodit Česko a muslimy je nutné mluvením pravdy o trestajícím Hospodinu, o odstupování jeho rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či sviní, celého SVĚTA, kvůli celosvětovému nastolení zákonů Božích, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14až9/13, 1.Petr.5/2,7, 9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20, 6/7, Jóel1/13,2/11,264/2,4,12, atd. Lidstvo osvobodí pravda o v Písmu vyvoleném Česku, a pravda o Boží moci nad lidmi. Boží právo se vrátí, jenom k živým, to je k úplně poslušných služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteří budou stejně mocní, jako je Bůh, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. KAPITUPOVAT před DUCHOVNÍM Kristem musí každý, kvůli tomu, že jeho dokonalá láska, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, je správná. Vymanit se z koloběhu lží o Bohu, z koloběhu lží o koncepci energetiky, a lží o dějinách Česka, je již možné. Vymaní se každý pokorný, a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, kdo bude mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství každému, kdo bude nového, spravedlivého a VŠEMOHOUCÍHO DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, milovat jako sama sebe. Řeka Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kolem nás jde dál. Každý kdo bloudí, může se vrátit k Bohu, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bůh chce učinit konec křesťanského SVĚTA, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, SLOV NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27až104/30,105/44až107/10,18,27,43,132/5,8.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Otče Bohu navěky milý, úplně poslušný Mirku Topolánku, nový premiére Česka. Sedm mužů vládnoucích politických stran Česka, zemřeli ve svých svatebních komnatách, v křesťanské noci, když vcházeli k ŽENĚ STATEČNÉ, která je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, která tím je jediným Bohem SVĚTA. Zabil je DÉMON, bývalý ministr financí Babiš, svými žvásty o tom, že promyšlené ekonomické vychytralosti, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA. Devět mužů vládnoucích politiských stran Česka, a devět kandidátů na prezidenta Česka, vzniklo dle vůle Boží. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je jejich ALFOU a OMEGOU. V Bohem vyvoleném Česku mohou vládnout pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Boží. Bůh se nad vládnoucí technickou elitou smiluje, ze svého milosrdenství, až především technické elita nebude považovat za Bohy, vládnoucí válečné zločince, např. křesťanskou trojici Boží, prezidenty, Trumpa, Putina a Zemana. Bůh se smiluje, až na pupku SVĚTA, v místě svatém, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně, a v Praze, poslušní najdou Boha, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až především technická elita přizná, že ropu nelze nahradit ani elektřinou, ani plynem, a že proto platí dokonalá láska energetické koncepce Boží, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh z Česka prokazatelně zase odešel, nyní pro neposlušnost Mirka Topolánka. Tob.6/14, Zj.1/1až22/21, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Př.1/7,14až8/13,17až11/28až31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Mar.4/12,7/7,13/20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pane Topolánku. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy jste zahanbený tím, že o správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, stále nic nevíte. Již nesmíte říkat, že jste DUCHEM CHUDÝ, blahoslavený, protože DUCHEM CHUDÍ blahoslavení, jsou pouze neposlušní hlupáci, a ti jsou, pro odstoupení Božího rozumu, mrtví. Nesmíte říkat, dnes, nebo zítra udělám to či ono, protože jste v rukou Božích jako pára nad hrncem, která se nyní na okamžik ukázala, a která, při Vaší další neposlušnosti zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm1/1až96/7,115/17až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/11, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Svatý Vavřinec je patron všech kuchařů, kteří vaří dobrou manu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se chce smilovat nad celým Českem současně tím, že celé Česko současně začne sloužit Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů. Hospodin v Písmu slibuje, že se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když jak Vy, pane Topolánku, stejně tak drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz, v kostele svatého Vavřince, začnete mlet novou manu pravdy o Bohu, manu pravdy o Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a manu pravdy o jedině správné koncepci energetiky, opakovaně uvedené. Bůh slíbil, že jakmile vše uvedené pochopíte, že se smiluje. Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43až132/5,8, Iz.29/11až24až30/18až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Řím.1/18až9/16,11/32, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5až12/12až43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Otče Bohu navěky milý, úplně poslušný Mirku Topolánku, nový premiére Česka. Jak opakovaně uvádím, máte povinnost zpochybnit jak volby poslanců, tak volby všech kandidátů na prezidenta, a to neprodleně. Platí totiž texty Písma o tom, že neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, klopýtají ve všech platných zákonech tím, že ignorují jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím Bůh naplnil Písmo. Zločinnost vládnoucích válečných zločinců, např. NETVORŮ, sviní, prezidentů Putina, Trumpa, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, obrací válkami v pustinu celou zemi. Bůh v Písmu slíbil, že mně, nepatrnému, se dostane milosrdenství, ZLATEM Božího rozumu. Máte povinnost tvrdě pohnat mocné k odpovědnosti, mletím pravdy o jediném Bohu SVĚTA, pravdy o místu svatém, o zemi svaté, o PUPKU SVĚTA, o Česku a Slovensku, a pravdy o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Cíl se blíží, nový premiére Česka, Otče Mirku Topolánku. Jsme mu blíž a blíž. Blíží se kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde máte povinnost nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Když nevyhovíte, Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic, a dojdete brzy záhuby. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14. Jak opakovaně uvádím, máte povinnost zpochybnit jak volby poslanců, tak volby všech kandidátů na prezidenta, a to neprodleně, mluvením pravdy o Bohu, o Česku a o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když to svým, geneticky prasečím, či geneticky myším mozkem dokážete, když nyní SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ nezrušíte, vzdá Vám Hospodin chválu, a učiní Vás hvězdou, zářící navěky a navždy. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,104/30až107/10,18,27,43až132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

7.) JUDr. Tomáš Langášek, předseda volebního senátu z NSS, mě dopisem č. j. Vol. 49/2017-53, ze dne 6.11.2017, napsal. Ve svém dopise se dožadujete zpochybnění voleb z titulu zločinnosti vládnoucí politické, technické a náboženské elity Česka. Ve zbývající části dopisu popisujete chybnou energetickou koncepci Česka, kterou označujete za matematický nesmysl. Žádáte svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze, a přijetí nové energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jakkoli jste označil podání jako ZPOCHYBNĚNÍ ŘÍJNOVÝCH VOLEB 2017 U PŘEDSEDY NSS JUDR. BAXY, z jeho obsahu vyplývá zejména Vaše nespokojenost se státním energetickým konceptem. Vaše podání tak návrhem na neplatnost voleb není. Pro Nejvyšší správní soud platí základní pravidlo právního státu, podle něhož státní orgány mohou činit pouze to, co zákon výslovně dovoluje. Viz zejména čl.2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Soud se Vaším podáním nemohl meritorně zabývat. Vyřídil je toliko přípisem. Otče Bohu navěky milý, poslušný Mirku Topolánku. V kapitole 234, na straně 9 a 10 jsem napsal. Doba je zlá tím, že ropný kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. Hospodin bdí nad zlem, pomocí meče válek, pomocí křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, imperialismu, fašismu, militarismu, atd. Bůh se nad pokornými a úplně poslušnými chce smilovat, ze svého milosrdenství. Vyžaduje, aby se Bohu, jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, podřídil každý člověk, a to neprodleně. Bohem v Písmu vyvolené Česko, nesmí marnit svůj čas. Bůh nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. Kdo odloží návrat k Bohu, k VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI ze dne na den, toho trest nemine. Boží hněv vyhledá neposlušné a zpurné z ničeho nic, a dojdou odplaty. Bůh vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci Boží pochopili, že SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pohanů, militaristů, imperialistů, komunistů, socialistů, fašistů, či jiných NETVORŮ, je Božím milosrdenstvím, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Plný počet pohanů, či Satanů, na SOUDU vzešel. Proto Česko, a s ním celý SVĚT, může být energeticky, ekologicky a mravně spasen, z milosrdenství Božího rozumu, Božími zákony POLE VĚDY Písma. Bůh se smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, až mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, budou, např. na internetu, tento text SOUDU vzedmutého moře neposlušných sviní, rozesílat jako RADOSTNOU ZPRÁVU VŠECH EVANGELIÍ. Až SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude na internetu hovořit Boží řečí, o Boží slávě, DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Bůh dovolí Česku jít do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Až jejich tón bude z Česka zvučet celou zemí tím, že Česko bude mít novou vládu, pokornou a úplně poslušnou, uvedenou v této kapitole, i v kapitole 234. Moře neposlušných hlupáků, již nebude, vyschne, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bude vše nové tím, že nový Boží technický lži lid, bude stejně neomylný, jako je Bůh. Je lepší sloužit Bohu, než hlupákům politikům, a Satanu JUDr. Baxovi. Kdo ignoruje Boží zákony o koncepci energetiky, je Satan. Satany zničí pokorní, při úplné poslušnosti, při neprodlené realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky a mravů. Žalm1/1až19/1až150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Iz.5/4,16až57/10,16,20až66/24, Zj.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7až5/10,1825,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Oz.2/18až14/3, Bhag.1/1až15/15,16až18/78, Jan1/1,4/24,5/34,43,8/42,12/43,15/25. Bůh, v Česku bdí nad zlem, pomocí krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, drzého Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a pomocí SKÁLY exministra financí Babiše, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Satanů ekonomů a bankéřů, a žití neposlušného lidstva na výnosný trh, Bůh zavrhl, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ze svého milosrdenství, ZLATEM svého Božího rozumu, se chce smilovat především nad lži lidem technickým, tedy také nad Vámi pane Topolánku. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se na SOUDU staví proti neposlušným NETVORŮM, např. boháčů, bankéřům, vojenským kaplanům, zbrojařům, vojákům, atd., které v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nepotřebuje. Např. boháči, soudci JUDr. Langášek, a předseda NSS JUDr. Baxa, musí neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Bez konce křesťanství, imperialismu, militarismu, atd., STŔÍBRA ODVRŽENÉHO, není začátek pokoje celosvětového, mírového, Božího království. Proti pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu, se Bůh SOUDEM nestaví. JUDr. Langáškovi, a předsedovi NSS JUDr. Baxovi, jejich hříchy, to je jejich lži, jim neodpustí, protože bdí nad zlem, odstoupením ZLATA svého Božího rozumu. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, do doby úplného zničení těchto bohatých, nemravných Satanů, pokornými a úplně poslušnými služebníky technického lži lidu Česka. Nejvhodnějším kandidátem na premiéra je odborník na energetiku Topolánek. Babiš má povinnost si vybrat nějaké ministerstvo, pokud Bůh dovolí DÉMONŮM, ekonomum, vládnout nad lidmi. V Česku platí již zákony Boží, nikoli zákony zlého KOZLA Zemana. Stane se to, co řekne Bůh. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhag.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

8.) V místě svatém, na pupku SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně a v Praze, za všechno zlo na SVĚTĚ může především katolický odborník na křesťanské protikladné lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a na promyšlené ekonomické vychytralosti, zlý, vzpurný, neposlušný a drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz. Protože při katolických modloslužbách stále tvrdí, že jeho slovo děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, je dobré a spasitelné, nový Hospodin, který je nyní, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se nemůže smilovat ani nad svým technickým lidem, VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, který živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Protože odmítá, ze SLOV děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, spadnout jako blesk, Hospodin, bořící všechno křesťanský neposlušné a vzpurné, všechno ateistické, muslimské, židovské, hinduistické, buddhistické, atd., odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, do jím v Písmu vyvoleného Česka, se zase nevrátil. Zlý, vzpurný a drzý Satan farář Jiří Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, je v křesťanském podzemí drzým KRTKEM tím, že podrývá SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Prokazatelně neslouží DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Prokazatelně slouží pouze svým žížalám, Baalům, DÉMONŮM, zbrojařům, vojenských kaplanům, politikům pravice a levice, a jiným SVINÍM, či jiným NETVORŮM. Především kvůli němu se dějí věci, které jsou z hlediska energetiky, ekologie a mravů, naprosto nesmyslné. Stále nechce uznat texty Písma o tom, že technický lži lid, VUT v Brně, ČVUT, atd., kvůli odstoupení Božího rozumu od neposlušných Satanů kněží, nemá s trestajícím Bohem žádný vztah. Na faře v Domašově, atd., nevládne Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, protože na Domašovsku a v Česku, vládne drzý Satan HÉNEK, svým lidským rozumem, geneticky prasečím, či geneticky myším. Nikdo proto nechce pochopit texty Písma o tom, že ZLATO Božího rozumu, je Božím milosrdenstvím, že Boží rozum je nenahraditelný, a že odstupování Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných sviní, či netvorů, je SMRTÍ, pro každého vzpurného a neposlušného NETVORA. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je nevěnovat pozornost textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože jsou jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, hříšnými. Zlí a drzí Satani kněží jsou příčinou toho, že nikdo v Česku není dobrý, že všichni propadli křesťanské modloslužbě, kterou je chamtivost. Ve zkoušce, kvůli znalcům Písma, Satanům kněžím, kterou je studium ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zase nikdo neobstál. Místo Boha v Česku proto vládne drzý Satan farář Jiří Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Pane faráři. Jak je již uvedeno, již nejste ani Otec Bohu navěky Bohu milý, ani Satan, protože Vaše protikadné žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti, musí pominout proto, aby pominulo veškeré zlo např. válek a horečného zbrojení. Jste nyní již Boží SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Rodit neprodleně nové Boží DÍTĚ, DUCHOVNÍ, při podzimním úplňku MĚSÍCE máte povinnost především Vy, Boží SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO domasov@dieceze.cz. Být neposlušným a vzpurným Satanem a sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům a ostatním hovadům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Je lepší, pane faráři Héneku, být BOŽÍM SYNEM, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pane faráři, BOŽÍ SYNU, Héneku. Na Domašovsku mají mnoho koní. Zřejmě proto, že údajně na koně jsou státní dotace, na jednoho koně údajně 15 000 Kč. Jak jsem v minulých kapitolách uvedl, bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, Úřad práce z Rosic, státní dotace úplně, protiprávně, zrušil. Státní úředníci, neposlušní a vzpurní, Bohem prokletí, si váží více koní, než bezdomovců, kterým dávky neruší. Pane faráři, BOŽÍ SYNU Héneku. Písmo, SLOVO NOVÝCH NEBES uvádí, že lidé, kvůli energetické spáse, mají mít koní málo, a bezdomovce nesmí mít žádné, protože budou mít dokonalou majetkovou rovinu. 5.Moj.17/16,18/18,30/11/18až32/16až43, Iz.29/11až24až57/10, 16,20až63/14,18,65/15až66/24, atd. Bezdomovcům Bůh chce neprodleně setřít každou slzu z očí, již při úplňku MĚSÍCE, v neděli 3.12.2017. Žalm81/4,82/5až22/21, Zj.21/1až22/21, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pane faráři BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO Héneku. Koně a vozy v Izajáši, v Žalmech, v Nahum, v Ageusu, atd. jsou prokazatelně AUTA. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého SVĚTA, auta, to je VOZY, musí neprodleně zmizet z celého SVĚTA. BOŽÍ SYNU, faráři Héneku. V listopadě a v prosinci, v novoluní MĚSÍCE, pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, znovu nastala doba, kdy uplyne 70 let od roku 1947, kdy Bůh vyžaduje, abyste kázáním zajistil, aby Česko neprodleně smilnilo se všemi národy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všichni bezdomovci Česka, včetně Zdeňka z Říček, se musí dobře najíst, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, které pro všechny občany z Domašova a z Říček, musí vařit ve třech restauracích v Domašově. Všichni bezdomovci Česka se musí dobře obléknout, při dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném, dle opakovaně uvedených textů Písma. Izaj.21/5,23/17až63/14,18,65/15až66/24, Jóel4/2,4,12, atd. BOŽÍ SYNU faráři Héneku. Máte povinnost kázáním zajistit, aby tři psychiatři v Brně, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ze mně přestali dělat blázna, který nesmí řídit auto kvůli tomu, že místo boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, psaním PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů Božího SOUDU všech neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, sloužím jedinému Bohu SVĚTA tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Všechno co se v Česku mělo stát, dle Písma, se již stalo. Bůh proto nepoleví, a nepocítí lítost. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Iz.5/4,16až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ezech.3/4,21,33/17,39/8,13,21,29,44/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. BOŽÍ SYNU faráři Héneku. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, umožnil Česku objasnit, jaký OHEŇ sestoupil z Vašich křesťanských NEBES proto, aby vše křesťanské spálil. Je to OHEŇ SLOV, Bible, SLOV Bhagavadgíty a SLOV Koránu. OHEŇ Tóry, a např. OHEŇ SLOV Dogonů z Mali, či OHEŇ SLOV Mayů, je v Česku málo známý. OHEŇ SLOV Bible, Bhagavadgíty a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, spálí nyní každého vzpurného křesťanského, či ateistického NETVORA, či každou neposlušnou SVINI, jakmile se nový DUCHOVNÍ Kristus v Česku narodí, jako DUCHOVNÍ DÍTĚ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v DUŠÍCH pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, z milosrdenství Božího rozumu. Křesťanská NEBESA jsou již uzavřená ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nemáte výmluvu. Křesťanská NEBESA musí spadnout neprodleně, i dle OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES DOGONŮ z Mali. Ve čtvrtek 16.11.2017, z milosrdensví Božího, jsem rozeslal tuto kapitolu na 3 x 60 adres, kdy padající hvězdy z nebe v USA, Bůh učinil podobenstvím, o křesťanských hvězdách. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31,48/3,51/19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,104/30až107/10,18,27,43až132/5,8, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58,63, Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.9/529/11až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Pro psychiatry je nutné, aby věděli, co LÉKAŘ DUŠÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, uvádí o LÉKAŘÍCH. Trestající Bůh, ke kterému se mají povinnost vrátit úplně všichni, NEPRODLENĚ, kteří nechtějí být Bohem potrestání, za odložení mletí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o lékařích uvádí. Sír.5/5,7/16až43/26, 31, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Lékaři mají schopnost léčit od Nejvyššího Boha, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Proto jsou mnozí neomylní. Bhag.15/15,16, Sír.4/18,5/5,7/16až38/1až43/26,31, K.M.1/4až6/6,24až7/16,27až19/6, atd. Nemoc, kterou je odstoupení Božího rozumu, nemá nikdo podceňovat. Každý vzpurný a neposlušný NETVOR, se má před Bohem sklonit, a má povinnost prosit Hospodina, aby ho uzdravil, vrácením svého Božího rozumu tak dlouho, až neomylný pravičák, nový Bůh, premiér Topolánek, Česko energeticky spasí, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Sír.4/18,5/5,7/16až38/9, Jób5/3,14,9/13až40/7,14, K.M.1/4až7/16až 12/10,17,27až19/6, Jan1/1až5/34až43,8/42,10/34až12/43,15/25, Bhag.15/15,16, 16/1až24až18/78, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28,13/17, atd. Hospodin uvádí, že i lékaři musí prosit Boha, aby uzdravil jejich TĚLA , a jejich DUŠE, které jsou stejné, jako u zvířat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Sír.4/18,5/5,7/16až38/9,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Na koho se Bůh rozhněvá, kvůli tomu, že jako neposlušný hřeší, ten padne do rukou LÉKAŘE. LÉKAŘEM tím Bůh myslí sám sebe. A Bůh je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.5/5,7/16až38/15,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm33/6až102/1,27, atd. Pro Hospodina je snadné, i v den skonání člověka, odplatit mu podle jeho činů. Při stávajícím skonání neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ, či sviní, je odhalena jejich skutečná povaha. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, jsou stejně bezmocní a stejně nerozumní, jako politická, náboženská a vědecká vládnoucí zviřata. Nemají než dech svého zvířecího chřípí. Sír.5/5,7/16až 11/26,27,38/15,43/26,31, 2.Kor.10/4až13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5//3,14,9/13, atd. Kdo se nyní připojí k seznamu neposlušných, to je mrtvých hříšníků, toho LÉKAŘ Bůh ani nevyléčí, ani neuzdraví. Svůj Boží rozum, o koncepci energetiky, dá ze svého milosrdenství, pouze úplně poslušným. Bůh uvede meč válek na celý svět, a Česko zničí, když Ing. Topolánek nebude novým premiérem, a Ing. Rákos prezidentem. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40.

 

Kapitola 233 - 29 stran. Volební list pro vobu Boha ZÁKONODÁRCE dne 20. a 21. října 7017. Na úsvitu osmého dne roku 7017, bezmocní, poslušní služebníci Boží, mají povinnost podruhé otřást zemí, zvolením Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Bůh je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odmítne volit trestajícího Boha, toho Boží hněv vyhledá a dojde záhuby. Ag.1/9,2/6,18, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17až6/19, 23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,102/18,27, atd. Existence DUCHOVNÍHO Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží SLOVO celého světa se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sí.42/24. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Boží. Lidský mozek je geneticky prasečí, myší. Kaz.3/18,8/8. Volit plevel BERANŮ komunistů, KOZLY socialisty a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, Jer.6/19, nebo KŘOVÍ dobytka prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2, které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI SVĚTA. Oz.2/18 až9/12, 1.Jan.5/2až16. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Iz.63/14,18. Sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je DÉMONSKÉ myšlení o koncepci energetiky, myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Bhag.16/13. Boží rozum, je Božím milosrdenstvím. Do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil. Pro odstoupení Božího rozumu, dělají politici energeticky všechno úplně špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany zasílané přílohy, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Mal.1/7,3/10,16,19,20, Oz.2/18až14/3, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Iz.48/5,11,57/16.

 

9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 3. prosince 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

484.

Vojtech.Bohacek@nova.cz, Katerina.Kotalova@nova.cz, Tomas.Pavlicek@nova.cz, Marika.Mazakova@nova.cz, ilona.kaucka@nova.cz, Tomas.Hromadka@nova.cz, tiskove@nova.cz, kubovicova@anobudelip.cz, pustejovsky@anobudelip.cz, duchanova@anobudelip.cz, domasov@dieceze.cz, rektor@muni.cz, zob@zob.cz, predseda@zob.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, goldflam.arnost@seznam.cz, bek@muni.cz, bek@mail.muni.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, sekretariat@pnbrno.cz, Petr.Simunek@praha.eu, josef.skala@kscm.cz, dolejsj@psp.cz, info@konecna.cz, kovacik@psp.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, kysela@anobudelip.cz, hazova@anobudelip.cz, prchal@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, haspeklo@anobudelip.cz, sefl@anobudelip.cz, maly@anobudelip.cz, ivan.bartos@pirati.cz, opatrny@anopbudelip.cz, michal.fiser00@seznam.cz, nadace@nova.cz, podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, dopisove@nova.cz, anna.sucha@nova.cz, patronka@nova.cz, zpravy@nova.cz, televizni.noviny@nova.cz, vikend@nova.cz, volejtenovu@nova.cz, strepiny@nova.cz, loskutak@nova.cz, martin.novotny@nova.cz, irena.dvorakova@nova.cz, monika.tlapakova@nova.cz, logo@logoped.cz, redakce@pokerfan.cz, Anna.Sucha@nova.cz, redakce@doma.cz, Alzbeta.Cimova@nova.cz, Martin.Snydr@nova.cz, Jana.Ondrejechova@nova.cz, Martina.Vrnakova@nova.cz, gabriela.hlavkova@nova.cz, redakce@krasna.cz,

485.

capek@anobudelip.cz, jan.michael.kubin@hnuticesta.cz, pavel.severa@top09.cz, jakub.hnat@top09.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, tobias.esner@pirati.cz, info@spd.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, vojtech.pikal@pirati.cz, martin.smida@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz, robin.ujfalusi@zeleni.cz, zdenka.perglova@zeleni.cz, jitka.nesrstova@zeleni.cz, milan.deutsch@zeleni.cz, petr.bittner@zeleni.cz, bendlpetr@centrum.cz, stanjuraz@psp.cz, cernochovaj@psp.cz, adamec@trutnov.cz, bauerj@psp.cz, bendam@psp.cz, skopecek@post.cz, stanislav.blaha@mesto-uh.cz, blazekpa2@email.cz, petr.fiala@ods.cz, jandys.j@seznam.cz, info@vkml.cz, karel.krejza@litomerice.cz, zuzamajer@gmail.com, starosta@policka.org, i.mauritzova@seznam.cz, vojtechmunzarods@gmail.com, nemcovam@psp.cz, svoboda@gyn-por.cz, ventrubaj@psp.cz, veronika.vrecionova@centrum.cz, zahradnikj@psp.cz, pazout1@hotmail.com, pelikanova@janbartosek.cz, svarcova@psp.cz, heller@janbartosek.cz, jan@smidek.eu, janatoulova@gmail.com, chamradova.adela@gmail.com, schonmartin@seznam.cz, malkova.ludmila@vlada.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, shejbaloval@psp.cz, anez.necas@gmail.com, kristina.jilkova@kdu.cz, barbora.kadlicova@mze.cz, josef.herbrych@gmail.com, dasa.hosova@seznam.cz, adamv@psp.cz, filip@psp.cz,

486.

karolina.sadilkova@pirati.cz, spolecne@mareknahrad.cz, vl.sulc@seznam.cz, vratislav@kulhaneknahrad.cz, info@hynek2018.cz, petice@hynek2018.cz, info@pavelfischer.cz, media@pavelfischer.cz, pozvaninaakce@pavelfischer.cz, rozumni@email.cz, petice@petrhannig-rozumni.cz, media@petrhannig-rozumni.cz, info@petrhannig-rozumni.cz, TomanJoseph@gmail.com, petice@michalhoracek.cz, radoslav.moravec@aobp.cz, ivan.ricar@aobp.cz, hlavaty.richard@aobp.cz, jaroslav.travnicek@aobp.cz, jiri.rezac@aobp.cz, radek.hauerland@aobp.cz, petrhannig@petrhannig.cz, office@oda.cz, jana.malikova@realiste.cz, petice@hynek2018.cz, info@realiste.cz, info@aobp.cz, jiri.hynek@aobp.cz, ihynek@fit.vutbr.cz, marek.hilser@lf1.cuni.cz, info@fischervm.cz, biuro@djak.pl, paris@embassy.mzv.cz, consulate.paris@embassy.mzv.cz, topolanek@feec.vutbr.cz, josef.toman@credos.cz, info@credos.cz, josef.toman@volny.cz, info@mua.cz, koordinator@michalhoracek.cz, media@michalhoracek.cz, svatos@logio.cz, xchorakj@fch.vut.cz, info@horakjakub.com, protisedi@protisedi.cz, eva@wabi.cz, mm@economia.cz, redakce@ihned.cz, inzerce@ihned.cz, distribuce@economia.cz, predplatne@economia.cz, dopisy@lidovky.cz, jiridrahos@jiridrahos.cz, media@jiridrahos.cz, jdrahos@jiridrahos.cz, dobrovolnik@jiridrahos.cz, petice@zemanznovu.cz, podatelna@ustrcr.cz, pavel@turner.cz,

487.

davidkraus@gmail.com, roman.helcl@brainzone.cz, radka.fronkova@novaart.cz, info@bestiatecka.cz, michaela@kocourkova.net, alena@kocourkova.net, martin.pokorny@brainzone.cz, ladislav.vajdicka@brainzone.cz, marta.rihova@brainzone.cz, kontakt@daniel-landa.cz, eshop@daniel-landa.cz, media@daniel-landa.cz, agentura@petrinova.cz, office@rumpsum.cz, nikolalanger@artshock.cz, parketa@acord.cz, PR-MK@seznam.cz, skupina.krystof@seznam.cz, kapela@kollerband.com, dedkova.katka@volny.cz, info@kotvald.cz, booking@zlproduction.cz, info@spd.cz, spiritualkvintet@email.cz, roubychova@eurokonzert.cz, info@frantisek-nedved.cz, loucak@volny.cz, klusalova.i@seznam.cz, chromart@seznam.cz, jinhef@gmail.com, olga@sommerova.cz, jiriticho@seznam.cz, office@zlproduction.cz, 4publicpromotion@gmail.com, info@jansvejnar.cz, info@zemanmilos.cz, meky@lemmon.sk, rado@messa.sk, agentura@petrinova.cz, zbirka@zbirka.cz, mekyzbirka@me.com, kaska@akaska.cz, roman.vojtek1@gmail.com, info@zagorovahana.cz, zagorova@boomband.cz, vhanzlicek@harlekyn.cz, jhanzlickova@harlekyn.cz, ahanzlicek@tiscali.cz, operamuzikal@seznam.cz, info@cinoherniklub.cz, Rene.Kekely@seznam.cz, info@josefvagner.cz, dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz, eva.merickova@dejvickedivadlo.cz, martin.mysicka@dejvickedivadlo.cz, honza@vaclavneckar.cz, admin@czechomor-agency.com, karla@czechomor-agency.com, petr@czechomor-agency.com,

488.

vera.sejrkova@ustrcr.cz, lucie.holcmanova@ustrcr.cz, tajemstvi@formanstheatre.cz, Ondrej.Hlavica@smaci.cz, Vaclav.Hradilek@smaci.cz, Alena.Zdvihalova@smaci.cz, hradilek@etf.cuni.cz, argosart@azet.sk, juraj@keyart.sk, manager@michaldavid.cz, stepanka.kubickova@kontraproduction.cz, marie.holoubkova@presscode.cz, rezkovakaterina@centrum.cz, agentura@allstars.cz, zanak@luciebila.com, agentura@petrbende.cz, produkce@luciebila.com, robert.zahumensky@allstars.cz, agentura@petrinova.cz, info@kulturniportal.cz, info@martinchodur.cz, cunekj@senat.cz, management@divokejbill.cz, juraj.cocher@gmail.com, merchandisedb@gmail.com, Dlouhy-Vladimir@komora.cz, media@ewafarna.pl, manager@ewafarna.com, fanclub.ewafarna@gmail.com, office@karelgott.com, media@karelgott.com, management@karelgott.com, manager.hama@seznam.cz, sekretariat@ustrcr.cz, hklus@seznam.cz, info@slepakolej.cz, adamik@bolek.cz, milan.chrdle@dejvickedivadlo.cz, monikafialkova@seznam.cz, jana@pavelsporcl.cz, lukas.pavlasek@seznam.cz, jana.burianova@dejvickedivadlo.cz, info@prezident21.cz, napad@prezident21.cz, chcisezapojit@prezident21.cz, ondrej.koutsky@ifd21.org, katerina.pisackova@ifd21.org, anna.pavlickova@ifd21.org, jan.charvat@ifd21.org, jan.oresky@ifd21.org, redakce@deadlinemedia.cz, slonkova@deadlinemedia.cz, info@kosmas.cz, objednavky@kosmas.cz, m.blaha@parlamentnilisty.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, idnes@idnes.cz, r.panenka@parlamentnilisty.cz, sefredaktor@idnes.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v prosinci 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@ logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Česko bude stoupat výš, k novému Bohu, když technický lid bude neprodleně, ještě v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět má v zimě 2017, 70 let od roku 1947, na Božích zákonech, zimovat. Iz.18/6,23/17,29/11až24až33/27až66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18.