Kapitola 227 - 48 stran.

09.05.2017 10:51

Kapitola 227 - 48 stran. Nebojte se mít za premiéra poslance Babiše babisa@psp.cz, a za prezidenta SYNA ČLOVĚKA projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz. Jsme pod milostí Božího rozumu. Babiš bude dělat to, co se Bohu líbí. Tím Česko půjde do Božího mírového království, energeticky neotřesitelného, přímou cestou. Fil.2/13, Žid. 12/28, Řím.1/18,11/32. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Obracím se na Vás, vzpurného, pane ministře. V době 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, jako komunista, jste seděl na pravici Boží, jako BERAN. Jediný Bůh SVĚTA, nepotřeboval tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY k nastolení komunistické spravedlnosti. Měl moc, ZLATEM svého rozumu, boháče a bankéře poslat do říše ticha, a hladové nasytit pomocí komunistické spravedlnosti. Mal.1/10až3/10,16,20, Jer.1/17,31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9 až12/28, Luk.1/53,21/15, Mat.5/9,14,18,20,23/7,25/33,40,46, Žalm33/6,37/5,11,35, 38,96/7,102/18,27,115/17, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Protože BERANI z KSČ, neměli o Bohu ani ponětí, Bůh uvedl na Česko ovoce úmyslů Bohem prokletého KANCE Petra Fialy, vůdce sviní PTÁKŮ ODS, petr.fiala@ods.cz. Zj.18/2,10, 1.Kor.1/17až15/33, Jer. 1/17,6/19,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/16, atd. KANCI Fialovi petr.fiala@ods.cz, jihnou oči, kvůli tomu, že MATERIÁLNÍ Bůh, kvůli vládě boháčů nad chudáky, dá Česku a TVORSTVU třetí SVĚTOVOU VÁLKU, v níž dvě třetiny drzých vládnoucích kanců zhynou. Zahájení třetí SVĚTOVÉ VÁLKY Bůh nyní oznámil, pomocí svých proroků, v sobotu 13.5.2017, a ukončení v pátek 13.10.2017. Když nyní odmítnete DUCHOVNÍMU Kristu sloužit, v duchovním světě, kde jsou všechny bytosti neomylné tím, že znají jedině možnou, a správnou koncepci energetiky, uvedenou v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, Bhag.15/15,16, jako poslušný premiér nové vlády Česka, sestavené dle textů minulých kapitol, když odmítnete nastolit celosvětový mír, pomocí nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose vrakos@nbox.cz, Bůh Česko zničí jadernou bombou. Když uznáte, že proti Bohu ZÁKONODÁRCI jste bezmocný, Bůh se smiluje, nad geneticky prasečím mozkem úplně poslušných lidí, svým rozumem. Zach.13/8, Žalm102/18,96/7, Jób5/3,9/13,36/8,12,37/18,23,40/8,14, 5.Moj.30/11,18, Kaz.3/18,8/8,9/10, Bhag.15/15až16/24až18/78, K.M.1/4až6/6až24,7/16,12/10,17,27, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Na schůzi PS ve středu 10.5.2017, máte povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti DUCHOVNÍHO SVĚTA. Bhag.15/16, Jak. 1/22,2/9,22,4/,12,14, atd. Máte povinnost citovat texty Písma o tom, že Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost neprodleně přijmout VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, rozpuštěním POSLANECKÉ SNĚMOVNY. Máte povinnost citovat texty Písma o tom, že Česko má povinnost, celosvětově realizovat všechny Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětové Boží spravedlnosti, daleko vyšší, než byla v Česku v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Energetickou spásu Česka máte povinnost zajistit tím, že odsouhlasíte, že svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, učiní nový prezident Česka, Bohem v Písmu vyvolený SYN ČLOVĚKA, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Pane Babiši. DUCHOVNÍ Kristus má moc, v DUCHOVNÍM SVĚTĚ, úplně poslušné Česko energeticky spasit, ve stávajícím SVĚTĚ MATERIÁLNÍM, neposlušné Česko úplně zničit. Může Vám dát moc nad vládou SVATÝCH BOŽÍCH SYNŮ, vlády Boha NEJVYŠŠÍHO, nové vlády Česka, Dan. 11/39, zřízené dle textů minulých kapitol, má moc Vás poslat na smetiště dějin. Ve středu, v polovině toho svatého týdne, 10. května 2017, máte povinnost mít nového DUCHA, DUCHOVNÍHO. Kristus materiální je zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Materiální zločince, svým rozumem, Bůh již nepase. Máte povinnost, ve středu, vytvořit svět duchovní. Dan.9/14,27až12/2, Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5, Žid.6/3,6,8/10,12/28, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Řím.1/18,3/6,8/19,11/32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20. Bože neopouštěj mě v čas stáří, nevydávej mě do rukou lékařů, když pozbývám sil. Dej, ať především psychiatři MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, kteří strojí zlé věci tím, že ze mě, již cca 18 let dělají blázna, jsou vyvlečeni do říše ticha, na smetiště dějin, neprodleně, velkým množstvím úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, z milosrdenství jeho rozumu. Uvedení psychiatři, jsou šílení zločinci, dle Eckharta Tolleho. Protože místo míru v Božím království, místo vlády Boha, chtějí třetí světovou válku. Požadovat od nich, šílených bláznů, sloužících boháčům, místo Bohu, písemné potvrzení, že mohu řídit auto, které potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou, je technický nesmysl. V materiálním světě, pro odstoupení rozumu Boha, jsou všichni zlí blázni omylní. Žalm33/6,71/9,24,96/7,115/17, Jer.1/17,49/20, Řím,1/18,11/32, 1.Kor.1/27až15/33, Sír.5/5,7/16,30/17,38/15,43/26,31, K.M.6/6až24, Bhag.15/15,16, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Ez.39/8,13,21.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 7. Česká bible kapitola 227. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice. cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Hospodin má mnoho možností nutit jím vyvolené Česko k úplné poslušnosti, protože má nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a nad každou lidskou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat, úplnou převahu. V čase křesťanského a ateistického vzdorokrálovství, kdy vládnou pracujícímu lidu politická a náboženská zvířata, děláte veškeré zlo válek, hladomorů, atd. tím, že se odmítáte neprodleně vrátit k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z Vašeho boje proti jedinému Bohu světa, je východisko jediné. Zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY v médiích. Premiér Sobotka se právě vrátil z HRADU, přímo od Hospodina, a učinil Božím rozumem, nikoli svým, geneticky prasečím to, co se Hospodinu líbilo – podal demisi Bohem prokleté, neposlušné vlády Česka. Jak jinak by Bůh mohl soudit vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, než tím, že Sobotka dělal to, co se Hospodinu líbilo. Česko je dědicem Boží SLÁVY tím, že je Hospodin vede, dle textů Písma NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odjakživa. Sobotka je příkladem pro všechny politické vládnoucí KANCE pravice a levice. Především pro KOZLY z ČSSD, BERANY z KSČM, BÝKY, či VOLY z KDU-ČSL, a KANCE Bohem prokletého PTACTVA ODS. Všichni politici musí neprodleně a dobrovolně podat demisi proto, aby Česko mohlo jít přímou cestou do Božího, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že vznikne vláda svatých Boha NEVYŠŠÍHO, uvedená v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU neposlušných. Trestající Bůh nechce, aby jím vyvolené Česko, ŽILO NA VÝNOSNÝ TRH, K.M.1/4až15/12, až do vzniku děsivé tmy třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, která určitě přijde, protože horečné zbrojení, a vznik třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, se lidským, geneticky prasečím rozumem, zastavit nedá. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, každého politika, který odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, smysluplně zaměstná. Hospodin dá každému nepotřebnému politikovi, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rukodělnou dovednost tak, aby se každý uplatnil v době, kdy bude vyhlášena všeobecná pracovní povinnost, kvůli ukončení éry fosilních paliv, kdy do vězení půjde pouze každý, kdo odmítne pracovat na energetické spáse Česka a SVĚTA, dle zákonů Božích. Křesťanské a ateistické politické svině Česka, se stanou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, to pokorně zkusí s realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost otřást vším stvořením tím, že bude dělat to, co se Hospodinu líbí. Všichni politici pravice a levice mají povinnost neprodleně vytvořit novou vládu svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Seznam ministerstev nové DUCHOVNÍ vlády Česka, je uveden v minulých kapitolách SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Viz str.12až16. 2.) Pane JUDr. Vagaii prap. Šrámku z Policie ČR. Pane Babiši babisa@psp.cz. Když se nyní k Bohu nevrátíte, ve strachu jaký v Česku ještě nikdy nebyl, Bůh způsobí tmu třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které nebude vzpurné a neposlušné Česko slyšet. Zničí Česko strašlivou záhubou kvůli Vám, vzpurným, neposlušným, to je mrtvým. Vůle Boží je, abyste čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, získali NOVÉHO DUCHA, DUCHOVNÍHO, NOVOU MYSL a tím NOVÉ MRAVY. Bůh energeticky spasí celý SVĚT, z milosrdenství svého Božího rozumu pouze v případě, že přestanete být drzým lži lidem. DUCHOVNÍMU Kristu se beztrestně posmívat nebudete. Co nyní zasejete, to sklidíte. Jediný Bůh SVĚTA, pomocí mnoha proroků, nyní prorokuje úplné zničení vzpurného Česka ve třetí SVĚTOVÉ válce, která bude jaderná. Katolický věštec Horacio Avila Villegas, od roku 2010, na svých blozích varuje před třetí světovou válkou. V roce 2015 předpověděl, že 45. prezidentem USA se stane Donald Trump. Týden před útokem na Sýrii předpověděl, že útok na Assada bude jednou ze záminek začátku třetí světové války. Ta podle něj, dle vůle Boží, vypukne v sobotu 13. května tohoto roku, ze tři dny od úplňku MĚSÍCE, který je ve středu 11.5.2017, a bude trvat do pátku 13. října 2017. V případě další neposlušnosti orgánů činných v trestním řízen z Brna a Rosic, dle dalšího proroctví Aloise Irmaiera z Bavorska, bude Praha Bohem zničena v jaderné válce. Třetím prorokem o zničení Bohem v Písmu vyvoleného Česka jsem já, Oplatek, PŘEDKLADATEL rozhodnutí Hospodina, který v Česku vše vyplní, podle svých SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uvedených v dalším textu. Hospodin chce v Česku, v květnu 2017, otřást vším stvořením proto, aby pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí Boha, či BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného, nového prezidenta Česka, Bohem v Písmu vyvoleného jménem RÁKOS, projektanta Ing. Rákose, dal Česku a SVĚTU dokonalou lásku svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby pomocí své majetkové roviny, nikdo nad Bohem nezvítězil, a nikdo ani nepadl. Viz str.16až19. 3.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. SYN ČLOVĚKA, DUCHOVNÍ Kristus, navštěvuje neposlušné a vzpurné, v Česku, v Rusku, v Německu, atd., mrtvé, křesťanské, militaristicky chamtivé TVORSTVO, v době každého pokolení, pomocí svých proroků, SYNŮ ČLOVĚKA. Před 100 léty navštívila PANNA MARIA především Rusko. Zde DUCHOVNÍ Kristus uvedl na Rusko socialistickou ideologii OTCŮ navěky Bohu milých, SYNŮ ČLOVĚKA MARXE a ENGELSE, pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí vládnoucího Boha Lenina, který ve svém pokolení dělal to, co se Hospodinu líbilo. Před 100 léty, Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, zatřásl celou zemí tím, že pomocí vládnoucího Boha, pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí komunisty LENINA, nastolil svoje zákony Boží socialistické spravedlnosti. Bez Božího rozumu, při odstoupení Božího rozumu, by na SVĚTĚ nic nefungovalo, žádná komunistická spravedlnost by nikdy nebyla. Nyní, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, vyžaduje OTŘÁST znovu VŠÍM STVOŘENÍM. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zrušilo OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích chamtivých Bohů, vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ, sedmi úplně pomatených SYNŮ ČLOVĚKA, sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka. 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Kalouska. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Kdo chce v Česku přežít, a požívat dobrých darů země, kdo nechce, aby ho pozřel meč třetí světové války, má povinnost vyznat, že není nic lepšího, než bázeň před Bohem takovým mocným, jaký skutečně v Písmu je, a nic sladšího, než neprodleně realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Viz str.19až22. 4.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. Česko je TITANIKEM, Masarykova univerzita je pro Česko LEDOVOU KROU, již od vlády Bohem prokletého rektora Fialy, dnes vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, již od Velikonoc roku 2006, dle dalších textů. V Bohem vyvolené Masarykově univerzitě u rektora Beka bek@muni.cz, za tři dny od úplňku MĚSÍCE, od 11.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU 14.4.2017, mělo nastat vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní tím, že rektor Bek měl přijmout rozhodnutí, že Česko se stává státem DUCHOVNÍM, neomylným, úplně závislým na Božím rozumu. Bhag.15/15,16. Měl rozhodnout, že všichni křesťanští MATERIALISTÉ, jejichž Bohem je jejich koryto, politologové, sociologové, ekonomové, vojenští kaplani, bankéři, atd., vejdou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, což se nestalo. Uvedení KORYTÁŘI Hospodina nenávidí za to, že jim bere jejich materiální koryta, které v DUCHOVNÍM, celosvětovém, mírovém Božím království, kde Bůh je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, nejsou potřebné. Česko každý pozná podle pěti politických stran, které určují vznik Česka, tří předválečných, a dvou poválečných. Je to těchto pět politických stran. 1.) KRÁVY KDU-ČSL. 2.) KOZY ČSSD. 3.) BERANI KSČM. 4.) Bohem prokletí PTÁCI ODS. 5.) Bohem prokleté HRDLIČKY. Bůh není člověk aby lhal a litoval Česko. Když Česko nyní nepovstane jako LEV, bude Bohem zcela zničené ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, jadernou bombou. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Česko bylo v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistiké spravedlnosti, za trest od Boha. Česko dělalo průzkum země, v době 40-ti dní půstu v roce 1918, za Masaryka, a v roce 40-ti dní půstu v roce 1947, v době sucha, za vlády komunistických BERANŮ. Dělalo celosvětový průzkum pomocí textů Bible, Bhagavadgíty a Koránu o tom, od kterých lidských Bohů, od kterých SYNŮ ČLOVĚKA, kteří jsou pouze sbírkou lidských Bohů, kteří Česko nemohou spasit a zachránit od křesťanského militarismu, je nezbytné držet PŮST. Protože z

 

Písma nezjistilo, že se musí postít od vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, od Satanů kněží, atd., bylo Hospodinem potrestáno 40-ti léty POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti. Za čtyřicet dní průzkumu náboženských knih, v době 40-ti dní PŮSTU, dostalo trest 40 let POUŠTĚ Boží socialistické komunistické spravedlnosti. Kdo neskáče, podle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, není Čech. Bůh vidí v Česku půdu úrodnou. Nenávist k Bohu pramení v geneticky prasečím mozku lidí. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz, a orgány činné v trestním řízení. Vůle Boží je, abyste od SOUDNÉHO DNE, od úplňku MĚSÍCE, od středy 10.5.2017, do vzniku třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, do soboty 13.5.2017, za tři dny, tvrdě pohnali k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o Bohu, a jeho správné energetické koncepci, především nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose vrakos@nbox.cz. Abyste pomocí nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose vrakos@nbox.cz, a s pomocí Božího rozumu, nastolili v Česku první, mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně netřesitelného, jako první na světě, mluvením pravdy o Bohu, a pravdy o konci éry fosilních paliv, kdy v Česku, po TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Musíte si nyní vybrat celosvětový mír Božího království, a ne třetí SVĚTOVOU VÁLKU. Bůh z Česka odešel, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, a to v roce 2006, kdy KANEC, NETVOR, rektor Fiala petr.fiala@ods.cz, na mě poštval hlavního psychiatra LFMU, ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz. Ta ze mě, v Lidových novinách, udělala nesvéprávného blázna, což je k energetické SMRTI Česka. Bůh se vrátí, svým rozumem, k technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, až Bůh dá Česku mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří nebudou chtít třetí světovou válku, ale celosvětový mír, celosvětového Božího království. Celosvětový mír v Česku a ve SVĚTĚ zatím nikdo nechce, protože všichni mají za MATERIÁLNÍHO Boha PRACHY, ZBRANĚ, a svoje KORYTA. Bůh se nad Českem smiluje, až praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan, tel. 546 427 497 uzná, kvůli potvrzení na řízení auta, že nepotřebují vyjádření od šílených zločinců, psychiatrů, od NETVORŮ, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a od ředitelů MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.Tomas @fnbrno.cz. Bůh se nad Českem smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až mnoho poslušných Božích SYNŮ bude požadovat, všechny uvedené KORYTÁŘE z Masarykovy univerzity, kteří do Božího království nepatří, vyvléct do říše ticha, na smetiště dějin, kvůli tomu, aby v Česku nebyla třetí SVĚTOVÁ VÁLKA. Viz str.22až25. 5.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. Baba Vanga předpovídala i věci, které se stanou na druhé straně oceánu. Například v jejích věštbách byl prezident Barack Obama. Správně předpověděla, kdy bude mít Amerika prvního černého prezidenta. Ale právě Obama je podle ní posledním americkým prezidentem, uvádí komentátoři, aspoň tak, jak známe Ameriku dnes. Neposlušný a vzpurný, Bohem vyvolený lži lid Česka je příčinou toho, že Hospodin dodnes, z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, neotřásl celou zemí, na kongresu energetiky celého SVĚTA. NETVOR, prezident Trump, který přísahal na Bibli, na křesťanského MATERIÁLNÍHO Boha, před novým Bohem se stále nemůže sklonit, protože o Bohu, takovém VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH skutečně je, nemá ani ponětí. Sexuální nevázanost neposlušných a vzpurných TVORŮ, od kterých Hospodin odstoupil svým Božím rozumem, a násilí vůči emigrantům, jejichž tábory Belzebub, či Satan, papež František přirovnal ke koncentračním táborům, bude předzvěstí další světové války. Ta skončí, dle proroctví, nukleární katastrofou bohatých zemí. Další proroctví třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, uvedla známá jasnovidka Vanga, která s neuvěřitelnou přesností dokázala předpovědět smrt princezny Diany a teroristický útok na WTC 11. září 2001. Předpověděla, že letos začne 3. světová válka, dle TN.CZ. Viz str.25až26. 6.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. SMLOUVA stávajícího křesťanského Boha SVĚTA, MATERIÁLNÍHO SVĚTLONOŠE Lucifera, DUCHA SVATÉHO, s neposlušnými materiálními, mrtvými křesťanskými a ateistickými sviněmi Česka, zanikne v Česku v okamžiku zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU, v médiích a ve školství. Co si Česko nyní vybere, to bude mít. Trestající Hospodin zničí Prahu, zničí DOLINU O2 Arény v Praze, a strašlivou záhubou zničí dvě třetiny lidí, viz další text. Po třetí SVĚTOVÉ válce, nebudou mít zhoubci Česka SKÁLU DÉMONA Babiše, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA a LETADLA, protože Česko nebude mít ani ZLATO Božího rozumu, ani fosilní paliva. Po třetí SVĚTOVÉ válce, všechno technicky energeticky spasitelné zanikne, protože v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14až66/24. Po třetí světové válce, Česku nikdo žádná fosilní paliva nedá, protože SKÁLA DÉMONA Babiše, kterou jsou promyšlené ekonomické vychytralosti, konečně dobrovolně zanikne. Česko bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU, za trest, za křesťanské lhaní o Bohu, za děsivou temnotu, za krutý zmijí jed, protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Nebude mít ani Boží slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, ani fosilní paliva, ani ZLATO Božího rozumu. Hněv trestajícího Boha již neprodlévá kvůli tomu, že se celá ZEMĚ v základech hroutí, kvůli zvyšující se výrobě, dopravě, výstavbě, spotřebě a horečnému zbrojení. V Bohem v Písmu vyvoleném Česku, stále všichni slouží Kristu MATERIÁLNÍMU, který je pouze dočasnou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, což si nikdo v neposlušných, to je z mrtvých, nebere k srdci. STARÁ SMLOUVA neposlušných křesťanských sviní s vládnoucími Bohy, s Baaly, s DÉMONY, a se Satany kněžímu zanikne, až bude mnoho poslušných. Boží myšlenky o pokoji celosvětového Božího království, Hospodin jím v Písmu vyvolenému Česku dává v roce 2017, což je 70 let uvedených v Písmu, od velkého sucha v roce 1947. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. V roce 1947, přítel Boží, SSSR, zachránil Československo od hladu pšenicí, a novou MANOU Božího MARXISMU LENINISMU. V JM kraji je stále sucho. Stále máme nekonečnou křesťanskou POUŠŤ. Z milosrdenství Božího rozumu nyní má Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit Rusko, Baala, boháče, NETVORA Putina. Všechny příslušné texty objasňující vyvolení Česka, být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným, jsou uvedeny v minulých kapitolách této PAMĚTNÍ KNIHY. Mal.3/10,16,20. Pokud Vám ještě něco není z Písma jasné, stačí zavolat na tel. 245 441 154, rád Vám vše telefonicky objasním. Z milosrdenství Božího rozumu se stanete novým premiérem Česka, když zveřejněním těchto textů zajistíte, aby novým PASTÝŘŮM Česka, úplně poslušnému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, v květnu 2017 neoschla HŮL, či BIČ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterými budou pást nejenom neposlušné Česko, ale celý svět, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mnoho dobrého zničil v Česku jeden člověk, KANEC, emeritní rektor Masarykovy univerzity, Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS PETR FIALA petr.fiala@ ods.cz, a to v roce 2006. Kaz.3/18až8/8až9/18až12/3, Zj.18/2,10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9 až16, atd. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Lásku k novému Hospodinu, k takovému, jaký skutečně v Písmu je, u vládnoucího KANCE Masarykovy, u NETVORA rektora Fialy, se v roce 2006 změnila v nenávist, když se z Písma dozvěděl, že KORYTA politologů, sociologů, religionistů, mnohých filozofů, psychiatrů, atd. do celosvětového Božího království nelze přenést, pro jejich nepotřebnost. Od té doby KANEC, či NETVOR PETR FIALA petr.fiala@ods.cz, si zpívá. Jabloňový list DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina v Česku přistává. KANCI, vůdci prasat ODS Fialovi jihnou oči, že materiální Bůh, všechno v křesťanském imperialismu moudře střídá, kvůli vládě boháčů nad chudáky. Bůh střídá blahobyt boháčů, a bídu chudáků. Bůh střídá mír a války. KANCI PETRU FIALOVI petr.fiala@ods.cz, jihnou oči, kvůli tomu, že Bůh, kvůli vládě boháčů nad chudáky, dá Česku a TVORSTVU třetí SVĚTOVOU VÁLKU, v níž dvě třetiny vládnoucích kanců zhynou. Zach.13/8, atd. KANCI, šílenému NETVORU, vůdci PTACTVA ODS Fialovi jihnou oči proto, že křesťanským imperialistům Bůh dovoluje tisknout peníze, a horečně zbrojit, a tím zvyšovat zaměstnanost, kvůli přípravě třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Kanci, NETVORU, vůdci Ptactva ODS PETRU FIALOVI jihnou oči, kvůli tomu, že Bůh, zlým psychiatrům Masarykovy univerzity, řediteli MUDr. Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelce MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a psychiatru, řediteli MUDr. Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, dovoluje již 18 let, dělat ze mě blázna, kvůli opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými SLOVY, než je káže drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. V roce 2006, na příkaz NETVORA Fialy, ze mně učinila, dnes emeritní ředitelka MUDr. Češková

 

eceskova@fnbrno.cz, v Lidových novinách, dokonce blázna nesvéprávného. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, dokud budu bláznem. Nad Českem se smiluje, svým rozumem, až úplně poslušní vyženou NETVORY Fialy petr.fiala@ods.cz, Radimského sekretariat@pnbrno.cz, Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, Češkovou eceskova@fnbrno.cz, do říše ticha, na smetiště dějin za to, že ze mě dělají blázna tím, že mně odmítají napsat potvrzení, že mohu řídit auto, pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou. Jsou to šílení blázni, protože slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI. Viz str.26až29. 7.) V myslích BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, ČVUT a projektantech, musí klíčit výhonky neznámé, lásky k Bohu ZÁKONODÁRCI, který vyžaduje, aby Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zabránilo 3.světové válce, kterou horečným zbrojením připravují SYNOVÉ ZATRACENÍ, prezidenti Zeman, Putin a Trump. 2.Tes.2/3,11,3/1,10, atd. V roce 2006, zlému NETVORU Fialovi již bylo jasné, že úplně poslušní pohané, to je VENKOVANÉ celého světa, budou bydlet a SPOLEČNĚ STOLOVAT, na sídlištích a městech celosvětové Boží zahrady, navržených dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Města budou nově vesnicemi, budou soběstačné energeticky, a soběstačné ovocem a zeleninou, stejně jako město Detroit v USA, dle pořadu jaktovidi@ rozhlas.cz, dle šíleného, to je neposlušného psychiatra Cílka cilek@gli.cas.cz. Bohem prokletý pták, či NETVOR Fiala, petr.fiala@ods.cz, Zj.18/2,10, se v roce 2006 vzbouřil proti milosrdenství zlata Božího rozumu tím, že odmítl poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, pro Boha ZÁKONODÁRCE nepotřebné politology, sociology, religionisty, ekonomy, politiky pravice a levice, právníky, bankéře, atd. Dobře placená koryta uvedených SYNŮ ZATRACENÍ Masarykovy univerzity, jsou příčinou veškerého válečného zla na SVĚTĚ. Jak ubozí jsou lidé na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, v Brně a na Domašovsku, kteří o dobru Božího království dovedou mluvit, a nedovedou ho vykonat, protože odmítají ZBRANĚ od Boha, odmítají jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, pro svou zbabělost a lenost. JUDr. Vagaii a prap. Šrámek mají povinnost se rozhněvat na korytáře, a veškeré zlo na světě ukončit vyšetřováním Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a drzého rektora Beka bek@muni.cz. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost, všechny materiální kandidáty na prezidenta, poslat neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli jejich neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Žvásty DUCHEM CHUDÝCH stávajících kandidátů na prezidenta, pro odstoupení rozumu Boha od nemocných, se Hospodinu hnusí. Blaze úplně poslušnému lži lidu Česka, který zná vítězný hlahol pokorných a poslušných, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.29až32. 8.) Dle jedné povídky z ČRo2. Vůdce sviní PTACTVA ODS, KANEC PETR FIALA, se svými žvásty, své militaristické materiální spravedlnosti, sápe na pohlavní údy chudáků. Dělá to kvůli své chamtivosti proto, aby chudáci nemohli mít spokojené rodiny. Pane Babiši, dle povídky, KANCE PETRA FIALY, musíte chytit za uši, hodit si ho na záda, a předhodit ho KRÁLOVNĚ MÍRU, ŽENĚ STATEČNÉ, kterou, dle vůle Boží, musí být Česko. Bůh vyžaduje, aby veškerá řeč o Bohu, byla nyní pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky. Nyní, před TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, přichází DUCHOVNÍ Kristus osobně, a to ve své NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nyní poklekne před novým Bohem, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý úplně poslušný služebník Boha, zná totiž vůli Boží, o správné, a jedině možné koncepci energetiky, kterou, dle vůle Boží, je možné vyřešit, pouze pomocí majetkové Boží roviny, celosvětového, mírového Božího království, opakovaně uváděného. Pane Babiši. Máte povinnost SYNU ČLOVĚKA, novému PREZIDENTU ČESKA, projektantu NOVÉ ZEMĚ, Ing. Rákosovi z Brna vrakos@nbox.cz, zavolat, a pozvat ho do TV proto, aby jako ANDĚL, OKŘÍDLENEC, kterému narostla křídla s lásky k Bohu, který technický lid živí svým rozumem odjakživa, odhalil lidu svou tvář OKŘÍDLENCE, BOHA. Dvě třetiny lidí zhynou nyní strašlivou záhubou, v Česku a ve SVĚTĚ, stejně jako v době třicetileté války, pane Babiši, babisa@psp.cz, když společně s orgány činnými v trestním řízení z Brna a z Rosic, neprodleně neučiníte Hospodina jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM jím vyvoleného Česka. Bůh bude ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, až zajistíte, aby SYN ČLOVĚKA, Bůh pro toto pokolení, projektant Ing. Rákos, vyvolený v Písmu jménem RÁKOS, byl neprodleně prezidentem Česka. Pro odstoupení Božího rozumu od vládnoucí mrtvé, to je neposlušné elity, je stávající imperialistický, militaristický systém, naprosto prohnilý. Všichni, kdo mají Váš STÁTNÍ MĚŠEC, pane Babiši, Přís.1/7,14, kvůli tomu, že je jim evangelium celosvětové energetické spásy zahaleno, horečně zbrojí, a tím jdou do třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Motorem pro práci pro Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, bude ZLATO jeho rozumu, který Bůh přiděluje, ze svého milosrdenství, každému poslušnému tak, jak sám chce. Viz str.32až36. 9.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. KANEC Fiala, vůdce drzých prasat Bohem prokletého PTACVA ODS, v tomto čase po Velikonocích 2017, byl utlučen jeho vlastními holemi, kterými mlátí chudý pracující lid a bezdomovce, svými militaristickými žvásty, o nutnosti horečně zbrojit, kvůli udržení vlády boháčů, nad chudým pracujícím lidem, a nad jediným Bohem SVĚTA, místo návratu k Bohu, který jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, chce totální odzbrojení celého SVĚTA. Kvůli němu se lidé namáhají pro nic a za nic. Vše křesťanské a materiální pozře nyní OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Buď bude Bůh ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, buď se bude v médiích číst jeho dokonalá láska, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo Česko zhyne strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, dle proroctví, od 13.5.2017, do 13.10.2017. Kongres energetiků celého SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze, má povinnost svolat technická elita Česka, v čele s novým prezidentem, s projektantem NOVÉ ZEMĚ, Ing. Rákosem vrakos@nbox.cz. Prezident Ing. Rákos, pravdou o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, uchopí nemluvňátka z VUT v Brně a ČVUT, a rozdrtí je o SKÁLU, kterou je sám Bůh. Vše o Česku a SOBĚ, Bůh pro poslušné objasnil, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Divá zvěř neposlušných projektantů v RÁKOSÍ MRTVÉHO MOŘE vyschne. RÁKOS projektantů, roste pouze v bažinách MRTVÉHO MOŘE ateistických sviní Brna. Na pravici Boží nyní musí sedět především pokorný, poslušný a vděčný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Bůh sesílá svého DUCHA DUCHOVNÍHO, na úplně poslušné BOŽÍ SYNY. Trestající Bůh, odvrhne odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, každého neposlušného, to je mrtvého, kdo neskončí slavnou éru vozů, to je aut. Viz str.36až38. 10.) DUCHOVNÍ Kristus UKŘIŽOVANÝ spáchl v Česku sebevraždu v okamžiku, když se z úst drzých Satanů kněží dozvěděl, že neumí nic jiného napsat, než křesťanský, STARÝ a NOVÝ ZÁKON. Bože spravedlivý, smiluj se nad zlým Českem, svým rozumem, nebo brzy ve válce zahyne. Viz str.38až39. 11.) Pane JUDr. Vagaii, prap. Šrámku a pane Babiši. DUCHEM CHUDÍ, již nejsou bezdomovci. DUCHEM CHUDÍ jsou vzpurní a neposlušní, to je mrtví, kteří, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, se nestydí a neznají zahanbení, za křesťanské, militaristické, protikladné žvásty, a za promyšlené ekonomické vychytralosti. DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, vedou Česko do energetického hrobu, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Falešná zpráva jasnovidce Horacia Villegase je, že v hlavní rolích třetí SVĚTOVÉ VÁLKY bude Donald Trump, Rusko, Severní Korea a Čína, což je nesmysl, protože o tom, zda Bůh potrestá neposlušné a vzpurné TVORSTVO třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, nerozhodují bezbožní lidé, ale Hospodin, který ničí vše co zasadil jako vzpurné a neposlušné, to je jako křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, imperialistické, fašistické, socialistické, atd. Proroctví z 12. století uvádí, že 112. papež František přinese SOUDNÝ DEN. SOUDNÝ DEN má povinnost realizovat ministr Babiš v PS, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 10.5.2017. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU sedící na TVÉ PRAVICI se stane královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že jim budeš trvalým vlastnictvím tím, že od nich, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, již nebudeš odstupovat. Viz str.39až42. 12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.42až43. 13.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.43až46. 14.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 10. května 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných NETVORŮ. Když se najde pět úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, Bůh se smiluje. Iz.30/17. Neposlušní a vzpurní jsou od úplňku MĚSÍCE do středy 10. května 2017, zlí a mrtví. Viz str.46až48.

 

1.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Škoda lásky, kterou dáváte neposlušným, to je mrtvým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, místo trestajícímu Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jehož hněv ji neprodlévá. Hospodin má mnoho možností nutit jím vyvolené Česko k úplné poslušnosti, protože má nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a nad každou lidskou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat, úplnou převahu. V čase křesťanského a ateistického vzdorokrálovství, kdy vládnou pracujícímu lidu politická a náboženská zvířata, děláte veškeré zlo válek, hladomorů, atd. tím, že se odmítáte neprodleně vrátit k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z Vašeho boje proti jedinému Bohu světa, je východisko jediné. Zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY v médiích. Katolický věštec Horacio Avila Villegas, od roku 2010, na svých blozích varuje před třetí světovou válkou. V roce 2015 předpověděl, že 45. prezidentem USA se stane Donald Trump. Týden před útokem na Sýrii předpověděl, že útok na Assada bude jednou ze záminek začátku třetí světové války. Ta podle něj, dle vůle Boží, vypukne v sobotu 13. května tohoto roku, ze tři dny od úplňku MĚSÍCE, který je ve středu 11.5.2017, a bude trvat do pátku 13. října 2017. V případě další neposlušnosti orgánů činných v trestním řízen z Brna a Rosic, dle dalšího proroctví Aloise Irmaiera z Bavorska, bude Praha Bohem zničena v jaderné válce. Co si Česko vybere, bude mít. Buď vládu prezidenta Ing. Rákose, nebo světovou válku. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Premiér Sobotka se právě vrátil z HRADU, přímo od Hospodina, a učinil Božím rozumem, nikoli svým, geneticky prasečím to, co se Hospodinu líbilo – podal demisi Bohem prokleté, neposlušné vlády Česka. Jak jinak by Bůh mohl soudit vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, než tím, že Sobotka dělal to, co se Hospodinu líbilo. Česko je dědicem Boží SLÁVY tím, že je Hospodin vede, dle textů Písma NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odjakživa. Sobotka je příkladem pro všechny politické vládnoucí KANCE pravice a levice, především pro KOZLY z ČSSD, BERANY z KSČM, BÝKY, či VOLY z KDU-ČSL, a KANCE Bohem prokletého PTACTVA ODS. Všichni politici musí neprodleně a dobrovolně podat demisi proto, aby Česko mohlo jít přímou cestou do Božího, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že vznikne vláda svatých Boha NEVYŠŠÍHO, uvedená v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU neposlušných. Všichni neposlušní politici mají povinnost odejít dobrovolně a neprodleně, do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nenechají nikoho nad Hospodinem zvítězit, ale s pomocí rozumu Božího, nenechají nikoho ani padnout. Trestající Bůh nechce, aby jím vyvolené Česko, ŽILO NA VÝNOSNÝ TRH, K.M.1/4až15/12, až do vzniku děsivé tmy třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, která určitě přijde, protože horečné zbrojení, a vznik třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, se lidským, geneticky prasečím rozumem, zastavit nedá. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, každého politika, který odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, smysluplně zaměstná. Hospodin dá každému nepotřebnému politikovi, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rukodělnou dovednost tak, aby se každý uplatnil v době, kdy bude vyhlášena všeobecná pracovní povinnost, kvůli ukončení éry fosilních paliv, kdy do vězení půjde pouze každý, kdo odmítne pracovat na energetické spáse Česka a SVĚTA, dle zákonů Božích. Křesťanské a ateistické politické svině Česka, se stanou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, to pokorně zkusí s realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Strašlivou výstrahou všem politickým vládnoucím KANCŮM, především Bohem prokletému KANCI Fialovi, vůdci PTÁKŮ ODS, petr.fiala@ods.cz. Zj.18/2,10, je KANEC expremiér Gross, kterého Bůh vyhnal do říše ticha, a navíc ho připravil o důstojnost tím, že ho nechal padnout do rukou lékařů, a následně ho zabil. Hospodin se smiluje, svým Božím rozumem, pouze nad každým, kdo se dobrovolně vzdá své cesty do energetického HROBU třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, a kdo se lidem veřejně omluví stejně, jako to před smrtí učinil Gross. Nikdo z lidí není dobrý, protože každý člověk má rozum pouze geneticky prasečí, a při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, padá do energetického HROBU, svým rozumem vzpurného zvířete. Pád vlády vůdce KOZLŮ ČSSD premiéra Sobotky, je DNEM PÁNĚ, který je hořící jako pec, či jako PECE dokonalého SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, uvedených na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, pro všechny národy SVĚTA. Přichází den, v době rozpuštění neposlušné, to je mrtvé POSLANECNÉ SNĚMOVNY, který pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, a SYNA ČLOVĚKA, Boha pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz, sežehne OHNĚM SLOV Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vycházejích z milosrdenství Božího rozumu, z úst Ing. Rákose, každého neposlušného, politického, náboženského či ekonomického odvážlivce, zhoubce, mrtvého tím, že žádného neposlušného Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, již neživí. Kdo se postaví ve vzdoru svého pyšného lidského zvířecího EGA, pyšného zvířecího JÁ, proti VŠEMOHOUCÍMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zhyne ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, protože Bůh potresté celé lidské, neposlušné stádo stejně. Z boje KOZLA premiéra Sobotky, a z boje DÉMONA, ministra financí Babiše, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je východisko jediné. Uznat neprostou bezmoc neposlušného, to je mrtvého Česka, bojujícímu proti Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který má naprostou převahu nad každým lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, mohou pouze úplně poslušní. Na SVĚTĚ není člověka, který by měl v moci své geneticky prasečí TĚLO, a svou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Kaz.3/18,8/8, atd. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá nyní Česko tím, že drzí politici pravice a levice, a jejich drzí Bohové, Baalové, DÉMONI, a Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, vládnou svým geneticky prasečím rozumem, nad lidmi a nad Bohem, který o sobě, a o jím vyvoleném Česku, všechno uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko má povinnost otřást vším stvořením tím, že bude dělat to, co se Hospodinu líbí. Všichni politici pravice a levice mají povinnost neprodleně vytvořit novou vládu svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Seznam ministerstev nové DUCHOVNÍ vlády Česka, je uveden v minulých kapitolách SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Úplně poslušné Česko, nová vláda Česka, a nový, úplně poslušný PARLAMENT Česka, a nový prezident Česka, SYN ČLOVĚKA, projektant Ing. Rákos, určený Bohem pro toto vzpurné a neposlušné pokolení v textech Písma, bude DUCHOVNÍ tím, že Boha takového VŠEVĚDOUCÍHO VŠEMOHOUCÍHO, jaký opravdu je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou v Česku znát všichni, od nejmenších, po největší. Žid.6/3,6, 8/10, atd. Česko je vyvolené jediným Bohem SVĚTA proto, aby nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, který se začal v roce 2000, bylo BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným. Jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, vše o sobě uvedl, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stejně tak vše uvedl v Písmu o zřízení ČESKA a SLOVENSKA v jeho počátku, a o jeho vedení Bohem, od jeho vzniku, až do současnosti. Jediný Bůh SVĚTA nyní vyžaduje, aby Česko uzavřelo s jediným Bohem SVĚTA, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o zřízení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin dovolí pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno poslušné, a naprosto bezmocné TVORSTVO, za SOUD naposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, jít dál, do celosvětového, mírového Božího království v Praze, až pokorní a úplně poslušní zajistí, aby se drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nikdo neptal na Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Žid.6/3,6,8/10až12/28, 2.Kor.10/4až13/18.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Když se nyní k Bohu nevrátíte, ve strachu jaký v Česku ještě nikdy nebyl, Bůh způsobí tmu třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které nebude vzpurné a neposlušné Česko slyšet. Zničí Česko strašlivou záhubou kvůli Vám, vzpurným, neposlušným, to je mrtvým. Vůle Boží je, abyste čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, získali NOVÉHO DUCHA, NOVOU MYSL a tím NOVÉ MRAVY. Bůh energeticky spasí celý SVĚT, z milosrdenství svého Božího rozumu pouze v případě, že přestanete být drzým lži lidem. DUCHOVNÍMU Kristu se beztrestně posmívat nebudete. Co nyní zasejete, to sklidíte. Jer.1/17až6/19až13/16až31/27,32až51/58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43. Pro odmítání studia SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neposlušní vládnoucí Baalové, DÉMONI, a jejich drzí Bohové, Satani kněží, např. Satan farář Dominik fara@domasov.info, a zlí šílení NETVOŘI psychiatři, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a ředitelé MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, pro odstoupení Božího rozumu, trestajícího Boha, dodnes neznají dokonalou Boží lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. ZLATEM je nyní Boží rozum, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY lidu technického VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Bůh sbírá pokorné a úplně poslušné vojsko k boji, proti všem DUCHEM CHUDÝM, zlým NETVORŮM. Am.3/7až8/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, 1.Petr.2/8,15až4/17,5/2,7,9, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Žalm14/1,33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až137/7až150/6, Sír.5/5,7/16,9/15,43/26,31, atd. Jediný Bůh SVĚTA, pomocí mnoha proroků, nyní prorokuje úplné zničení vzpurného Česka ve třetí SVĚTOVÉ válce, která bude jaderná. Katolický věštec Horacio Avila Villegas, od roku 2010, na svých blozích varuje před třetí světovou válkou. V roce 2015 předpověděl, že 45. prezidentem USA se stane Donald Trump. Týden před útokem na Sýrii předpověděl, že útok na Assada bude jednou ze záminek začátku třetí světové války. Ta podle něj, dle vůle Boží, vypukne v sobotu 13. května tohoto roku, ze tři dny od úplňku MĚSÍCE, který je ve středu 11.5.2017, a bude trvat do pátku 13. října 2017. V případě další neposlušnosti orgánů činných v trestním řízen z Brna a Rosic, dle dalšího proroctví Aloise Irmaiera z Bavorska, bude Praha Bohem zničena v jaderné válce. Třetím prorokem o zničení Bohem v Písmu vyvoleného Česka jsem já, Oplatek, PŘEDKLADATEL rozhodnutí Hospodina, který v Česku vše vyplní, podle svých SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uvedených v dalším textu. Vzkříšení z moře mrtvých křesťanských a ateistických sviní Česka nastane, až orgány činné v trestním řízení Brna a Rosic učiní rozhodnutí o tom, že není možné opakovat chybu zničení dvou třetin lidí Česka Bohem, jaké bylo v době přemnožení TVORSTVA, v době třicetileté války. Zach.13/8. Tehdy Bůh inicioval zničení dvou třetin Česka, a okolního SVĚTA, nikoli kvůli sobě samému, kvůli svému SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale kvůli neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů, o chamtivosti a nemravnosti drzé vládnoucí elity, platných dle Bible, pro tehdejší, neposlušné a vzpurné pokolení. Od doby třicetileté války, trestající Bůh, v každém pokolení posílal svoje LÉVIJCE, levicové proroky, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pomocí nichž vyžadoval naplnění textů Bible, o ukončení horečného zbrojení, a o sešrotování všech zbraní, uznáním pravdivosti textů Písma o tom, že mezi chudým pracujícím lidem a bohatými sviněmi, mír být nemůže. Sír.5/5až13/18až43/26,31, Oz.2/18až14/3, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29,44/28, 2.Petr.2/21, atd. Proto ukončení válek mezi chudými a bohatými, je nezbytné provést neprodleně až nyní, vytvořením Boží majetkové roviny, v DUCHOVNÍM, colosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, a to s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, který dostanou úplně poslušní. K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, 2.Kor. 10/4,13/5,8, atd. Bůh Vás učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když jako pokorní a úplně poslušní, svěříte Bohu svou starost o obnovitelnou energetiku Česka tím, že se necháte zapsat v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných NETVORŮ vládnoucí elity Česka, jako úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ze svého milostdenství, když v těchto textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budete zářit jako mediální HVĚZDY, navěky a navždy. Bude ve všem, v Česku a ve SVĚTĚ, po nedostatku, když vyznáte, že nový Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu opravdu je, je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a SVĚTA, že již politiky pravice a levice, jako ZÁKONODÁRCE, nepotřebuje. Tyto texty jsou NOVOU MYSLÍ úplně poslušných, a Bohu vděčných za napsání PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Mal.1/7až3/10,16.19,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Objasněná, a opakovaně uvedená dokonalá láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd., spatřila SVĚTLO SVĚTA až na SOUDU drzých a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA, což žádnému národu Boh neučinil, jenom Česku. Hospodin dal Česku a TVORSTVU Písmu proto, abyste se nyní předevší Vy, v Brně a v Rosicích, strachem z Hospodina, jaký ještě nikdy nebyl, naučili ovládat své geneticky prasečí pudy, svého geneticky prasečího mozku. Když se k Bohu nevrátíte neprodleně, když spolu se mnou nebudete dělat skutky na faře v Domašově, na rektorátu Masarykovy univerzity, a rektorátu VUT v Brně, pro přivedení víry v Boha k dokonalosti celosvětového DUCHOVNÍHO Božího království, kde Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, budou všichni znát ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, třetí světová válka, a zničení Česka Hospodinem, je neodvratná. Hospodin v Písmu nelže. Neposlušné a vzpurné Česko nebude litovat. Zničí ho jadernou bombou tak, že zbude jenom jedna třetina lidí. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Dobrovolné zajištění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka znamená, že spolu se mnou neprodlené a tvrdě donutíte k odpovědnosti za Česko a celé TVORSTVO nejdříve drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Máte povinnost, spolu se mnou ho donutit, aby ve středu, v polovině toho svatého týdne 10.5.2017, nechal spadnout na NOVOU ZEMI, svoje dobré a spasitelné katolické SLOVO, určené pro stranění Baalům a DÉMONŮM, o nezbytnosti pokračování meče nesmyslných válek proti muslimům, které dělá jeho MATERIÁLNÍ Bůh mečem válek, kterým je MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO. Ukončením mletí protikladných dogmat děsivé temnoty krutého zmijího jedu katolického katechismu Satana faráře DOMINIKA, je vzkříšením ze vzedmutého moře mrtvých, neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka. Moře křesťanských a ateistických sviní v Česku již nebude, vyschne žárem OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když ho společně, neprodleně, tvrdě donutíme mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o vyvolení technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, být BOŽÍM SYNEM, být pokorným a úplně poslušným BOŽÍM LIDEM. Celé Česko musí být BOŽÍM LIDEM, vděčným Bohu za ZLATO Božího rozumu, za Boží milosrdenství, zničení všech, kdo nesmyslně dupou zemi, rabováním fosilních paliv, horečným zbrojením a válkami boháčů s chudými, či křesťanů s muslimy, nebo války proti Hospodinu, SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikoli třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, ale DRUHÝM PŘÍCHODEM Božího SLOVA VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin chce v Česku, v květnu 2017, otřást vším stvořením proto, aby pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí Boha, či BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného, nového prezidenta Česka, Bohem v Písmu vyvoleného jménem RÁKOS, projektanta Ing. Rákose, dal Česku a SVĚTU dokonalou lásku svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby pomocí své majetkové roviny, nikdo nad Bohem nezvítězil, a nikdo nepadl. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. 2.

 

3.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Vymahatelnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, po vládnoucím neposlušném a vzpurném lži lidu bláznů, kteří místo jedinému Bohu SVĚTA, slouží totálně pomatenému TVORSTVU, je možná a nutná, protože z milosrdenství rozumu Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je objasněné, že v případě Vaší další neposlušnosti, dle jasnovidce Horacia Villegase vznikne třetí světová válka, a to v sobotu DNE PÁNĚ 13.5.2017. Katolický věštec Horacio Avila Villegas od roku 2010 na svých blozích varuje před třetí světovou válkou. V roce 2015 předpověděl, že 45. prezidentem USA se stane Donald Trump. Týden před útokem na Sýrii předpověděl, že útok na Assada bude jednou ze záminek začátku třetí světové války. Ta podle něj vypukne v sobotu 13. května tohoto roku, a bude trvat do pátku 13. října 2017. Zničující jaderná válka bude mít brutální následky pro celé lidstvo a přírodu této planety. Trestající Bůh, v jím v Písmu vyvoleném Česku nečiní nic tajně, vše sděluje svými proroky, kterými doplňuje texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V případě Vaší další neposlušnosti, dle proroctví Aloise Irmaiera z Bavorska bude Praha Bohem zničena v jaderné válce. Z milosrdenství rozumu Hospodina, proroctví o vzniku TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY v sobotu DNE PÁNĚ 13.5.2017, a jejím konci v pátek 13. října 2017, je dále objasněné dle textu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mnoho předpovědí TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY na internetu, je nutné upřesnit dle textů SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, dle SOUDU DUCHEM CHUDÝCH vzpurných a neposlušných, to je mrtvých politických a náboženských vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, neposlušného, to je mrtvého vládnoucího politického dobytka Česka, KOZ ČSSD, BERANŮ KSČM, VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU-ČSL, Bohem nenáviděných sviní či KANCŮ PTACTVA ODS, atd., a jejich sluhů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, Bohem vyvoleného Česka. Na internetu jasnovidec Horacio Villegas tvrdí, že vidí do budoucnosti TVORSTVA, a že tím je Boží DUCHOVNÍ prostředník, stejný jako DUCHOVNÍ Kristus, který také do budoucnosti Česka a SVĚTA vidí. Tudíž přesně ví, co se bude dít v křesťanském a jiném chaosu, či BABYLONU, což dle Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je imperialistický, křesťanský, fašistický, militaristický, náboženský, politický, ekonomický, militaristický a jiný zmatek, ve kterém vládnoucí šílenci, či blázni, energetickou koncepci Česka a SVĚTA, chtějí řešit svým rozumem, který je pouze geneticky prasečí, pomocí své SKÁLY, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Nyní přišel Horacio Villegas se šokujícím proroctvím. Brzy, kvůli horečnému zbrojení vyspělých států, kvůli SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše, kvůli službě PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo jedinému Bohu všech náboženství SVĚTA, který je odjakživa ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, vypukne třetí světová válka a on zná datum, kdy vše začne. Podle něj by 3. světová válka měla vypuknout již v sobotu 13. května 2017! Navíc je to v den 100. výročí návštěvy Panny Marie. Tento text je nezbytné upřesnit. Křesťanská Panna Maria je dle Písma odjakživa KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, která tím je jediným Bohem celého SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, a která proto do budoucnosti Česka a SVĚTA vidí stejně, jako DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a v nás, který je pro vládnoucí křesťanské pomatence stále vládnoucím SYNEM ČLOVĚKA, Bohem. SYN ČLOVĚKA, DUCHOVNÍ Kristus, navštěvuje neposlušné a vzpurné, v Česku, v Rusku, v Německu, atd., mrtvé, křesťanské, militaristicky chamtivé TVORSTVO, v době každého pokolení, pomocí svých proroků, SYNŮ ČLOVĚKA. SYN ČLOVĚKA, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, přichází v TĚLECH vládnoucích Bohů, vládnoucích SYNŮ ČLOVĚKA každé pokolení tím, že na vládnoucí Bohy Hospodin uvádí OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ tak, aby naplnil texty Písma o Česku, Rusku, Německu, atd., kde se musí stát všechno, do poslední čárky, a to dle textů Bible. Před 100 léty navštívila PANNA MARIA především Rusko. Zde DUCHOVNÍ Kristus uvedl na Rusko socialistickou ideologii OTCŮ navěky Bohu milých, SYNŮ ČLOVĚKA MARXE a ENGELSE, pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí vládnoucího Boha Lenina, který ve svém pokolení dělal to, co se Hospodinu líbilo. Před 100 léty, Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, zatřásl celou zemí tím, že pomocí vládnoucího Boha, pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí komunisty LENINA, nastolil svoje zákony Boží socialistické spravedlnosti. Bez Božího rozumu, při odstoupení Božího rozumu, by na SVĚTĚ nic nefungovalo, žádná komunistická spravedlnost by nikdy nebyla. Nyní, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, vyžaduje OTŘÁST znovu VŠÍM STVOŘENÍM. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zrušilo OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích chamtivých Bohů, vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ, sedmi úplně pomatených SYNŮ ČLOVĚKA, sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka. 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Kalouska. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Sedmička je číslo liché, dle Rosáka z ČRo2, číslo zbytečné tím, že Bůh ZÁKONODÁRCE, sedm politických programů vládnoucích politických stran Česka nepotřebuje. Zakazuje ničit planetu zemi horečným zbrojením a válkami, zakazuje nesmyslně ničit fosilní paliva. OVOCE ÚMYSLŮ Boží energetické spásy Česka a SVĚTA, vyjádřil srozumitelně pro každého pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Česko má povinnost vytvořit nepolitickou, pokornou, a úplně poslušnou novou vládu Česka, dle textů v minulých kapitolách, a novou STÁTNÍ SPRÁVU. Má povinnost zajistit odpočinutí TVORSTVA od díla nesmyslné energetické zhouby, nesmysné výroby, výstavy, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válek o území s fosilními palivy a surovinami, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. OVOCEM ÚMYSLŮ jediného Boha SVĚTA je vznik celosvětového mírového Božího království, a to neprodleně, dle opakovaně uvedených textů Písma, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v novém DNES naplnění Písma, v DEN SVÁTKU pokorného, úplně poslušného, a Bohu vděčného technického lidu Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve STŘEDU 10.5.2017, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Panna Maria je nyní KRÁLOVNOU MÍRU, je ŽENOU STATEČNOU, je KRÁLOVNOU KOLOBĚŽKOU 1. Je tím jediným Bohem všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Dává TVORSTVU celého SVĚTA energetickou spásu tím, že místo osobních aut, kamionů, letadel, zbraní, atd. dává TVORSTVU pouze koloběžky, kola a rychlovlaky. KRÁLOVNA MÍRU a POKOJE, KOLOBĚŽKA 1., PANNA MARIA, ve svých proroctvích na internetu vyžaduje, aby nový Hospodin byl PÁNEM nad SOBOTOU, v pěti sobotách, které končí sobotou 13. května 2017. Dle kapitoly 225 je uvedeno, o které soboty v dubnu a v květnu 2017 se jedná. Křesťankou NEPRAVOST Bůh končí, přijetím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice a mravech celosvětového Božího království, neposlušnými a vzpurnými křesťanskými a ateistickými sviněmi Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE v úterý 11.4.2017, což se nestalo. Syn NEPRAVOSTI, kvůli kterému DUCHOVNÍ Kristus z Česka odešel, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je objeven. Je to křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozená mletím děsivé temnoty, krutého zmijího žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra Babiše babisa@psp.cz, kteří se drze pletou Bohu do řízení SVĚTA. Relevantní je Boží rozhodnutí o tom, že Bůh je láskou pouze v případě, když jím v Písmu vyvolené Česko, z milosrdenství rozumu Hospodina objasněné Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, bude neprodleně realizovat. Kdo chce v Česku přežít, a požívat dobrých darů země, kdo nechce, aby ho pozřel meč třetí světové války, má povinnost vyznat, že není nic lepšího, než bázeň před Bohem takovým mocným, jaký skutečně v Písmu je, a nic sladšího, než neprodleně realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Satan farář Dominik fara@domasov.info, mele děsivou temnotu krutých zmijích žvástů katolického katechismu, protože ho prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, spolu se mnou nevyšetřoval, dle textů Písma, protože ho nepohnal tvrdě k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o Bohu. Proto DÉMON ministr Babiš babisa@psp.cz, se drze plete Bohu do řízení SVĚTA, mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Druhý příchod DUCHOVNÍHO Krista do 99-ti letého Česka a Slovenska, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již byl při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11.4.2017. Jiný DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, na VUT v Brně, a do SVĚTA, již nebude.

 

4.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Česko je TITANIKEM, Masarykova univerzita je pro Česko LEDOVOU KROU, již od vlády Bohem prokletého rektora Fialy, dnes vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, již od Velikonoc roku 2006, dle dalších textů. V Bohem vyvolené Masarykově univerzitě u rektora Beka bek@muni.cz, za tři dny od úplňku MĚSÍCE, od 11.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU 14.4.2017, mělo nastat vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní tím, že rektor Bek měl přijmout rozhodnutí, že Česko se stává státem DUCHOVNÍM, úplně závislým na Božím rozumu. Měl rozhodnout, že všichni MATERIALISTÉ, jejichž Bohem je jejich koryto, politologové, sociologové, ekonomové, vojenští kaplani, bankéři, atd., vejdou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, což se nestalo. Uvedení KORYTÁŘI Hospodina nenávidí za to, že jim bere jejich materiální koryta, které v DUCHOVNÍM, celosvětovém, mírovém Božím království, kde Bůh je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, nejsou potřebné. Protože vzkříšení z mrtvých křesťanských a ateistických sviní, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Masarykově univerzitě, na VELKÝ PÁTEK 14.4.2017 zase nenastalo, v sobotu 15.5.2017, Hospodin nemohl být v Česku PÁNEM nad sobotou, nemohl OTŘÁST celou zemí svým slavným DRUHÝM příchodem, nyní ke svému úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, které, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Další SOBOTY, kdy na Masarykově univerzitě a tím v Česku má Hospodin být PÁNEM NAD SOBOTOU, jsou v novoluní MĚSÍCE, které se začíná ve středu 26.4.2017, a které se končí úplňkem MĚSÍCE, ve středu 10.5.2017. Jsou to SOBOTY. 1.) 15.4.2017. 2.) 22.4.2017. 3.) 29.4.2017. 4.) 6.5.2017. 5.) 13.5.2017. Před těmito pětí SOBOTAMI, kdy jediný Bůh SVĚTA musí být v Česku PÁNEM nad sobotou proto, aby mohl dát svůj technický rozum, ze svého milosrdenství, technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům, veřejně utečou všichni úplně poslušní k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ve strachu, jaký ještě nebyl. Dle jasnovidce Horacia Villegase, třetí SVĚTOVÁ VÁLKA s Hospodinem se začne v DEN PÁNĚ v sobotu 13. května tohoto roku, a bude trvat do pátku 13. října 2017. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Proč válka všeho TVORSTVA s Hospodinem bude trvat do pátku 13.října 2017, lze dle textů Písma takto zdůvodnit. Hospodin bude Česku a SVĚTU od neděle 24. září bude Hospodin Česku a SVĚTU žehnat, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vytvoří mnoho pokorných a úplně poslušných. Ageus2/18. Budou následovat čtyři týdny půstu od žvástů Baalů a DÉMONŮ, které skončí v neděli 15. října 2017. VELKÝ PÁTEK 13.10.2017 je tedy poslední křesťanským pátkem na SVĚTĚ. Dle jasnovidce Horacia Villegase vznikne třetí světová válka, a to v sobotu DNE PÁNĚ 13.5.2017. Výročí prvního příchodu Krista do Ruska, výročí VŘSR, je v úterý 7.11.2017. Výročí SYNŮ ČLOVĚKA, Bohů, OTCŮ ZAKLADATELŮ Boží socialistické spravedlnosti, LÉVIJCŮ, navěky Bohu milých, komuinistů Marxe, Engelse a Lenina, v úterý 7.11.2017, v den výročí VŘSR, musí být výročím prvního příchodu Krista v socialistické Boží spravedlnosti, pro celý SVĚT. Ruský ABRAM, před 100 léty, v roce 1917, se změnil na Abrahama. Pro Bohem vyvolené Česko se Ruský ABRAM, změnil na ABRAHAMA, až v roce 2017 – 99 = 1918, v roce vzniku Česka. Pomocí stoletého Ruska nyní rodí Česko SÁRU, KRÁLOVNU MÍRU, která je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ŽENOU STATEČNOU, Bohem pro všechny národy SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko každý pozná podle pěti politických stran, které určují vznik Česka, tří předválečných, a dvou poválečných. Je to těchto pět politických stran. 1.) KRÁVY KDU-ČSL. 2.) KOZY ČSSD. 3.) BERANI KSČM. 4.) Bohem prokletí PTÁCI ODS. 5.) Bohem prokleté HRDLIČKY. Bůh není člověk aby lhal a litoval Česko. Když Česko nepovstane jako LEV, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE bude Bohem zcela zničené, jadernou bombou. 1.Moj.15/8,17/1,17,18/32, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, 4.Moj.11/20,18/23,23/19,24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Zj.18/2,10, atd. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Česko bylo v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistiké spravedlnosti, za trest od Boha. Česko dělalo průzkum země, v době 40-ti dní půstu v roce 1918, za Masaryka, a v roce 40-ti dní půstu v roce 1947, v době sucha, za vlády komunistických BERANŮ. Dělalo celosvětový průzkum pomocí textů Bible, Bhagavadgíty a Koránu o tom, od kterých lidských Bohů, od kterých SYNŮ ČLOVĚKA, kteří jsou pouze sbírkou lidských Bohů, kteří Česko nemohou spasit a zachránit od křesťanského militarismu, je nezbytné držet PŮST. Protože z Písma nezjistilo, že se musí postít od vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, Satanů kněží, atd., bylo Hospodinem potrestáno 40-ti léty POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti. Za čtyřicet dní průzkumu náboženských knih, v době 40-ti dní PŮSTU, dostalo trest 40 let POUŠTĚ Boží socialistické komunistické spravedlnosti. Kdo neskáče, podle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, není Čech. Bůh vidí v Česku půdu úrodnou. Nenávist k Bohu pramení v geneticky prasečím mozku lidí. Oz.2/18až5/15až14/3, 4.Moj.14/33,18/23,23/19,24, Iz.29/11až22až48/5,11až58/4až63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17,31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Luk.1/53,21/15, Mat.5/9,14,18,20,23/7,25/33,40,46, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,115/17, atd. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz, a orgány činné v trestním řízení. Vůle Boží je, aby od úplňku MĚSÍCE, od středy 10.5.2017, do vzniku třetí SVĚTOVÉ VÁLKY v sobotu 13.5.2017, za tři dny, jste tvrdě pohnali k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o Bohu, a jeho správné energetické koncepci, především nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose vrakos@nbox.cz. Abyste pomocí nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose vrakos@nbox.cz, s pomocí Božího rozumu, nastolili v Česku první, mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně netřesitelného, jako první na světě, mluvením pravdy o Bohu, a konci éry fosilních paliv, kdy v Česku, po TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Musíte si vybrat celosvětový mír Božího království, a ne třetí SVĚTOVOU VÁLKU. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. SOUD neposlušných a vzpurných NEVORŮ se začal v roce 2006 na Masarykově univerzitě, u NETVORA, či u KANCE rektora Fialy petr.fiala@ods.cz, který je dnes vůdcem, či KANCEM sviní Bohem prokletého PTACTVA ODS. Na Masarykově univerzitě byli všichni žádáni, aby svou starost o koncepci energetiky Česka a SVĚTA vložili na Hospodina, což všichni, kvůli svým KORYTŮM, prohlásili za bláznovství z toho důvodu, že o Bohu, o SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemají ani ponětí. Zj.18/2,10, 1.Petr.4/17,5/2,7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30, 1.Kor. 1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, atd. Hospodin se jim, neposlušným NETVORŮM, KORYTÁŘŮM, PRASATŮM, nenechat v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nalézt, protože za Boha mají svoje KORYTA, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., pomocí kterých chtějí svět energeticky spasit, což je technicky nemožné. KORYTÁŘI z Masarykovy univerzity chtějí zachránit svoje koryta politologů, sociologů, psychiatrů, filozofů, politiků pravice a levice, ekonomů, bankéřů, právníků, atd., pomocí třetí světové války, což je technicky nemožné. NETVORU rektoru Bekovi bek@muni.cz, je opakovaně objasňováno, že sbírka uvedených křesťanských neposlušných, to je mrtvých Bohů, nemůže Česko a SVĚT energeticky spasit. Hospodin totiž, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství z Česka odešel proto, aby všechna uvedená KORYTA na Masarykově univerzitě zrušil, za svého milosrdenství. Bůh z Česka odešel, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, a to v roce 2006, kdy KANEC, NETVOR, rektor Fiala petr.fiala@ods.cz, na mě poštval hlavního psychiatra LFMU, ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@ fnbrno.cz. Ta ze mě, v Lidových novinách, udělala nesvéprávného blázna, což je k energetické SMRTI Česka. Bůh se vrátí, svým rozumem, k technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, až Bůh dá Česku mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří nebudou chtít třetí světovou válku, ale celosvětový mír, celosvětového Božího království. Celosvětový mír v Česku a ve SVĚTĚ zatím nikdo nechce, protože všichni mají za Boha PRACHY, ZBRANĚ a svoje KORYTA. Bůh se nad Českem smiluje, až praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan, tel. 546 427 497 uzná, že kvůli potvrzení na řízení auta nepotřebují vyjádření od šílených zločinců, od psychiatrů, od NETVORŮ, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a ředitelů MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek. Tomas@fnbrno.cz. Bůh se nad Českem smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až mnoho poslušných Božích SYNŮ bude požadovat, vyvlečení všech uvedených KORYTÁŘŮ z Masarykovy univerzity, kteří do Božího království nepatří, do říše ticha, na smetiště dějin, kvůli tomu, aby v Česku nebyla třetí SVĚTOVÁ VÁLKA. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Sam.22/16,25,23/3,5, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Jer.1/17až31/27,32,49/20až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

5.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Další proroctví na internetu uvádí Baba Vanga, celým jménem Vangelija Pandeva Dimitrova, která se narodila v roce 1911, ve vesnici Strumica, na území dnešní Makedonie. Už to, jak přišla o zrak, je obestřeno podivnou záhadou. Prý se to stalo během velké bouřky, a od té doby měla tyto schopnosti. Kromě zmíněných tragédií předpovídala zánik Evropy a války. A ti, co její věštby pečlivě interpretují, si myslí, že rozpad Evropy začal. A to odchodem Velké Británie z Evropské unie. Ale Baba Vanga předpovídala i věci, které se stanou na druhé straně oceánu. Například v jejích věštbách byl prezident Barack Obama. Správně předpověděla, kdy bude mít Amerika prvního černého prezidenta. Ale právě Obama je podle ní posledním americkým prezidentem, uvádí komentátoři, aspoň tak, jak známe Ameriku dnes. Neposlušný a vzpurný, Bohem vyvolený lži lid Česka je příčinou toho, že dodnes Hospodin z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, neotřásl celou zemí, na kongresu energetiky celého SVĚTA. NETVOR, prezident Trump, který přísahal na Bibli, před novým Bohem se stále nemůže sklonit, protože o Bohu, takovém VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH skutečně je, nemá ani ponětí. Stará 90-ti letá žena z Norska už v roce 1968 měla vidění, že lid z chudých zemí, imigranti, se nahrne do Evropy a nastane jaderná válka. Norské evangelikální proroctví stařenky z Valdres z roku 1968, bylo zveřejněno v roce 1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem. Sexuální nevázanost neposlušných a vzpurných TVORŮ, od kterých Hospodin odstoupil svým Božím rozumem, a násilí vůči emigrantům, jejichž tábory Belzebub, či Satan, papež František přirovnal ke koncentračním táborům, bude předzvěstí další světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu. 3.světová válka začne atentátem na vysokého politika, tvrdí staré proroctví Aloise Irlmaiera, tvrdí další proroctví. Kubera z ODS šokuje v Parlamentních Listech. Třetí světová válka je nevyhnutelná. Neexistuje jiný způsob, jak zamést pod koberec všechny dluhy. Evropská unie nás vydírá a skončí jako všechny říše v minulosti, prohlásil senátor a primátor Jaroslav Kubera z ODS. Bezhotovostním placením se blížíme k Orwellově románu s názvem 1984, a třetí světová válka je nevyhnutelná, protože neexistuje ekonomický způsob, jak zamést pod koberec dluhy světa. V rozhovoru pro Parlamentní Listy přirovnal svět k sociálně slabé rodině žijící z dávek hmotné nouze. Další proroctví třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, uvedla známá jasnovidka Vanga, která s neuvěřitelnou přesností dokázala předpovědět smrt princezny Diany a teroristický útok na WTC 11. září 2001. Předpověděla, že letos začne 3. světová válka, dle TN.CZ.

 

6.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. SMLOUVA stávajícího Boha SVĚTA, SVĚTLONOŠE Lucifera, s neposlušnými materiálními, mrtvými křesťanskými a ateistickými sviněmi Česka, zanikne v Česku v okamžiku zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU, v médiích a ve školství. Co si Česko nyní vybere, to bude mít. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nové VLÁDY Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou energeticky spasení Božím rozumem, z Božího milosrdenství v případě, že budou milovat jediného Boha všech náboženství SVĚTA, jako první na SVĚTĚ. Když pochopí, že mají povinnost, OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM tím, že učiní SOUD všech národů, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V opačném případě, při další neposlušnosti, a vzpouře vládnoucích NETVORŮ, jediný Bůh SVĚTA, otřese Českem, a vším neposlušným STVOŘENÍM, třetí SVĚTOVOU válkou. Dle dalších textu PAMĚTNÍ KNIHY, dle předpovědí mnoha proroků, Hospodin neposlušné a vzpurné Česko zničí, od SOUDNÉHO DNE, od soboty 13. května 2017, do SOUDNÉHO DNE, do pátku 13. října 2017, a to jadernou bombou. Trestající Hospodin zničí Prahu, zničí DOLINU O2 Arény v Praze, a strašlivou záhubou zničí dvě třetiny lidí, viz další text. Po třetí SVĚTOVÉ válce, nebudou mít zhoubci Česka SKÁLU DÉMONA Babiše, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA a LETADLA, protože Česko nebude mít ani ZLATO Božího rozumu, ani fosilní paliva. Po třetí SVĚTOVÉ válce, všechno technicky spasitelné zanikne, protože v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14až66/24. Po třetí světové válce, Česku nikdo žádná fosilní paliva nedá, protože SKÁLA DÉMONA Babiše, kterou jsou promyšlené ekonomické vychytralosti, zanikne. Česko bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU, za trest, za křesťanské lhaní o Bohu, za děsivou temnotu, za krutý zmijí jed, protikladných dogmat katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Nebude mít ani Boží slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, ani fosilní paliva, ani ZLATO Božího rozumu. Hněv trestajícího Boha již neprodlévá kvůli tomu, že se celá ZEMĚ v základech hroutí, kvůli zvyšující se výrobě, dopravě, výstavbě, spotřebě a horečnému zbrojení. V Bohem v Písmu vyvoleném Česku, stále všichni slouží Kristu MATERIÁLNÍMU, který je pouze dočasnou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, což si nikdo v neposlušných, to je z mrtvých, nebere k srdci. STARÁ SMLOUVA neposlušných křesťanských sviní s vládnoucími Bohy, s Baaly, s DÉMONY, a se Satany kněžímu zanikne, až bude mnoho poslušných. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Když, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, od DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, chcete od Boha dostat vládnoucí místo, a ze svého vládnoucího místa neodejít, máte povinnost dělat to, co se Hospodinu líbí. Já osobně Vám přeji, abyste se stal novým premiérem Česka. Bohem v Písmu vyvolené Česko, je dědicem Boží slávy, protože kromě Česka, vedl DUCHOVNÍ Kristus, dle textů Bible, pouze Rusko a Německo. Nedejte proto slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka v květnu 2017, např. Rusku, nebo Německu. Třetí světová válka je nevyhnutelná v případě, že znovu odmítnete studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Hospodin v SOUDU nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet. Bůh, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, dá pouze sobě samému tím, že svůj rozum dá každému úplně poslušnému, ze svého milosrdenství. Svou slávu Hospodin dá celému Česku současně, Řím.11/32, když není budete prvním poslušným APOŠTOLEM, prvním OKŘÍDLENCEM, který se k DUCHOVNÍMU Kristu neprodleně vrátí, kvůli tomu, že Bůh Vám, do Vašeho geneticky zvířecího mozku, dá výhonky pro lidstvo neznámé, lásky k Hospodinu, který Česko učinil dědicem Boží slávy, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Boží příkazy, které musíte učinit kvůli tomu, abyste se stal premiérem Česka, dle vůle Boží, jsou pro Vás lehké. Cokoli ve studiu SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES nepochopíte, rád Vám objasním. Nikdo z neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a lidských Bohů, Satanů kněží všech SVĚTOVÝCH ČARODĚJNIC, nechce slyšet myšlenky o pokoji celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, protože nikdo nechce slyšet o dobrovolném ukončení DOBY BENZINOVÉ. Ukončení DOBY BENZINOVÉ Hospodin v Písmu naplánoval nyní, v květnu 2017 tím, že bude zveřejněno, že milostivou Boží láskou jsou Boží příkazy, o zřízení Boží majetkové celosvětové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Boží myšlenky o pokoji celosvětového Božího království, Hospodin jím v Písmu vyvoleného Česku, dává v roce 2017, což je 70 let uvedených v Písmu, od velkého sucha v roce 1947. V roce 1947, přítel Boží, SSSR, zachránil Československo od hladu pšenicí, a novou MANOU Božího MARXISMU LENINISMU. V JM kraji je stále sucho. Stále máme nekonečnou křesťanskou POUŠŤ. Z milosrdenství Božího rozumu nyní má Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit Rusko, Baala, NETVORA Putina. Všechny příslušné texty objasňující vyvolení Česka, být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným, jsou uvedeny v minulých kapitolách této PAMĚTNÍ KNIHY. Mal.3/10,16,20. Pokud Vám ještě něco není z Písma jasné, stačí zavolat na tel. 245 441 154, rád Vám vše telefonicky objasním. Z milosrdenství Božího rozumu se stanete novým premiérem Česka, když zveřejněním těchto textů zajistíte, aby novým PASTÝŘŮM Česka, úplně poslušnému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, v květnu 2017 neoschla HŮL, či BIČ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterými budou pást nejenom neposlušné Česko, ale svět, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Přichází jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který učiní ve stávající STÁTNÍ SPRÁVĚ takovou antibyrokratickou revoluci, pomocí SYNA ČLOVĚKA, pomocí nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz, že vládnoucích koryt zůstane velice málo. Průvan ve STÁTNÍ SPRÁVĚ bude veliký. Když se není vzdáte rozumného uvažování, když se neodvážíte mluvit pravdu o Bohu VŠEMOHOUCÍM, a pravdu o tom, že jedině jeho energetická koncepce Česka a SVĚTA je dobrá a správná, nové koryto, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ nedostanete, ani v Agrofertu, protože ten bude patřit STÁTNÍ SPRÁVĚ, stejně jako za komunistů. Proto neodkládejte založení nové vlády Česka, dle textů uvedených v minulých kapitolách této POMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, ani o den. Nový Bůh dá vládu nad lidmi nyní pouze pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Moudrost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je lepší než válečné zbraně. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Mnoho dobrého zničil v Česku jeden člověk, KANEC, emeritní rektor Masarykovy univerzity, Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS PETR FIALA petr.fiala@ods.cz, a to v roce 2006. Kaz.3/18až8/8až9/18až12/3, Zj.18/2, 10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, atd. V roce 2006 Hospodin z Česka odešel, svým Božím rozumem. Vrátí se, až rozhodnete, že v Česku bude založena vláda SVATÝCH Boha NEJVYŠŠÍHO, dle minulých kapitol těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Lásku k novému Hospodinu, k takovému, jaký skutečně v Písmu je, u vládnoucího KANCE Masarykovy, u NETVORA rektora Fialy, se v roce 2006 změnila v nenávist, když se z Písma dozvěděl, že KORYTA politologů, sociologů, religionistů, mnohých filozofů, psychiatrů, atd. do celosvětového Božího království nelze přenést, pro jejich nepotřebnost. Od té doby KANEC, či NETVOR PETR FIALA petr.fiala@ods.cz, si zpívá. Jabloňový list DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina v Česku přistává. KANCI, vůdci prasat ODS Fialovi jihnou oči, že Bůh, všechno v křesťanském imperialismu moudře střídá, kvůli vládě boháčů nad chudáky. Bůh střídá blahobyt boháčů, a bídu chudáků. Bůh střídá mír a války. KANCI PETRU FIALOVI petr.fiala@ods.cz, jihnou oči, kvůli tomu, že Bůh, kvůli vládě boháčů nad chudáky, dá Česku a TVORSTVU třetí SVĚTOVOU VÁLKU, v níž dvě třetiny vládnoucích kanců zhynou. Zach.13/8, atd. KANCI, šílenému NETVORU, vůdci PTACTVA ODS Fialovi jihnou oči proto, že křesťanským imperialistům Bůh dovoluje tisknout peníze, a horečně zbrojit, a tím zvyšovat zaměstnanost, kvůli přípravě třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Kanci, netvoru vůdci Ptactva ODS PETRU FIALOVI jihnou oči, kvůli tomu, že Bůh, psychiatrům Masarykovy univerzity, řediteli MUDr. Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelce MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a psychiatru, řediteli MUDr. Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, dovoluje již 18 let, dělat ze mě blázna, kvůli opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými SLOVY, než je káže drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. V roce 2006, na příkaz NETVORA Fialy, ze mně učinila, dnes emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, v Lidových novinách, dokonce blázna nesvéprávného. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, dokud budu bláznem. Nad Českem se smiluje, svým rozumem, až úplně poslušní vyženou NETVORY Fialy petr.fiala@ods.cz, Radimského sekretariat@pnbrno.cz, Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, Češkovou eceskova@fnbrno.cz, do říše ticha, na smetiště dějin za to, že ze mě dělají blázna tím, že mně odmítají napsat potvrzení, že mohu řídit auto, pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou. Jsou to šílení blázni, protože slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI.

 

7.) V myslích BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, ČVUT a projektantech, musí klíčit výhonky neznámé, lásky k Bohu ZÁKONODÁRCI, který vyžaduje, aby Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zabránilo 3.světové válce, kterou horečným zbrojením připravují SYNOVÉ ZATRACENÍ, prezidenti Zeman, Putin a Trump. 2.Tes.2/3,11,3/1,10, atd. Dle katolického věštce Avila Villegas 3. světová válka, ve které bude vzpurné Česko Bohem zničeno, vznikne v sobotu 13.5.2017, a skončí v pátek 13.10.2017, viz další text. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají orgány činné v trestním řízení, JUDr. Vagaii z KSZ podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámek z Policie ČR bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz tím, že nepohnali tvrdě k odpovědnosti SYNA ZATRACENÍ, emeritního rektora Masarykovy univerzity, Bohem prokletého vůdce PTÁKŮ ODS, Fialy petr.fiala@ods.cz. Zj.18/2,10. Plný počet VENKOVANŮ, to je pohanů, drzých SYNŮ ZATRACENÍ, vzešel na Masarykově univerzitě již za 6,3 roku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, to je v roce 2006. 2.Tes.2/3,11, 3/1,10, Dan.8/14až11/39,12/1, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. V roce 2006, zlému NETVORU Fialovi již bylo jasné, že úplně poslušní pohané, to je VENKOVANÉ celého světa, budou bydlet a SPOLEČNĚ STOLOVAT, na sídlištích a městech celosvětové Boží zahrady, navržených dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Města budou nově vesnicemi, budou soběstačné energeticky, a soběstačné ovocem a zeleninou, stejně jako město Detroit v USA, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle šíleného, to je neposlušného psychiatra Cílka cilek@gli.cas.cz. Bohem prokletý pták, či NETVOR Fiala, petr.fiala@ods.cz, Zj.18/2,10, se v roce 2006 vzbouřil proti milosrdenství zlata Božího rozumu tím, že odmítl poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, pro Boha ZÁKONODÁRCE nepotřebné politology, sociology, religionisty, ekonomy, politiky pravice a levice, právníky, bankéře, atd. Dobře placená koryta uvedených SYNŮ ZATRACENÍ Masarykovy univerzity, jsou příčinou veškerého válečného zla na SVĚTĚ. V roce 2006 jsem v Brně dělal skutky, pro přivedení víry v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti. Jak.1/22,2/9,22, atd. Emeritnímu NETVORU Fialovi se tehdy nelíbila majetková rovina elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného. Proto na mě poštval hlavního psychiatra LFMU, ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, a novináře z Lidových novin z Brna. MUDr. Češková, kvůli mým skutkům, kvůli své službě Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým Satanům kněžím, místo Bohu ZÁKONODÁRCI, ze mě v Lidových novinách udělala nesvéprávného blázna. Vládnoucí elita Brna, včetně šílených zločinců z ČT v Brně, dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, která také vysílala pořad o tom, že já jsem blázen, a že Hospodin ZÁKONODÁRCE je zločinec, odmítá až dodnes zveřejnit SOUD neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Všichni uvedení, kvůli vyvýšení Hospodina VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, SOUDEM vládnoucích neposlušných a vzpurných DUCHEM CHUDÝCH Baalů, DÉMONŮ, a jiných mrtvých, to je neposlušných NETVORŮ, a SOUDEM drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, pro odstoupení Božího rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, prohlásili svým rozumem geneticky prasečím, Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za zločince a podvodníka, a sebe za moudré a spravedlivé. Jak ubozí jsou lidé na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, v Brně a na Domašovsku, kteří o dobru Božího království dovedou mluvit, a nedovedou ho vykonat, protože odmítají ZBRANĚ od Boha, odmítají jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, pro svou zbabělost a lenost. Jób5/3,13,9/13až36/8,15,37/18,23,39/7,40/8,14, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Řím. 1/18až11/32, Iz.5/4,16až66/24, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18až23/7, atd. Za moje skutky, pro prosazení vůle Boží, kterou je zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU těchto textů v médiích a ve školství, jsem dostal od starostky Brna STŘEDU MUDr. Hrubé pokutu 3200 Kč, a od primátora Onderky, posta@brno.cz, tis@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, který byl tehdy stínovým ministrem dopravy, pokutu 1000 Kč. Vůlí Boží je, aby na pravici Boží, seděli nyní především odborníci na energetiku, a odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Na pravici Boží má povinnost nyní sedět neprodleně, pokorný, úplně poslušný, a jedinému Bohu SVĚTA vděčný technický lid Česka, především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Úplně poslušný, a Bohu vděčný technický lid, za SOUD vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, nyní má povinnost TVORSTVO energeticky spasit a zachránit, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodelném zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou navržené, dle textů VEŠKERÉHO PÍSMA od DUCHOVNÍHO Krista, na výkresech ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz. Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. JUDr. Vagaii a prap. Šrámek mají povinnost se rozhněvat na korytáře, a veškeré zlo na světě ukončit vyšetřováním Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a drzého rektora Beka bek@muni.cz. Budoucnost Česka a SVĚTA je v pravdě o Bohu, a v pravdě o jím v Písmu vyvoleném Česku, Božím lidu, BOŽÍM SYNU Ing. Rákosovi, a ne v děsivé temnotě protikladných lží katolického katechismu faráře Dominika, a v krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí neposlušného DÉMONA, ministra financí Babiše. Česko bude z milosrdenství Božího rozumu energeticky spaseno pouze v případě, když orgány činné v trestním řízení, přinutí Bohem v Písmu vyvoleného budoucího prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Boha pokorných a úplně poslušných služebníků jediného Boha SVĚTA, projektanta Ing. Rákose vrakos@nbox.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, ukázat svou tvář v televizi. Hospodin se smiluje, svým technickým rozumem, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, nad technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, až Ing. Rákos v médiích bude mlet texty Písma o mravnosti nového Božího lidu, potřebné pro Boží příkaz, kterým je, aby jediným Božím slovem v médiích byl zákon NEJVYŠŚÍHO, o odpočinutí neposlušného TVORSTA, od energetické zhouby, nesmyslného horečného zbrojení a nesmyslných válek, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového, Božího království. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost, všechny materiální kandidáty na prezidenta, poslat neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli jejich neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Novému Hospodinu, jehož hněv, kvůli neposlušných a vzpurným křesťanským POHANŮM, to je VENKOVANŮM, již neprodlévá, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Žvásty DUCHEM CHUDÝCH stávajících kandidátů na prezidenta, pro odstoupení rozumu Boha od nemocných, se Hospodinu hnusí. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, živený Božím technickým rozumem odjakživa, má povinnost se k novému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vrátit jako první na světě. Technický lid stále nevěří, že Bůh, technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Pro totální neznalost dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jediné možné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí pracujícího lidu od díla zhouby fosilních paliv, zraňují neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI Boha tím, že místo Hospodinu ZÁKONODÁRCI, slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, a tím výrobkům lidských rukou. Blaze úplně poslušnému lži lidu Česka, který zná vítězný hlahol pokorných a poslušných, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dílo Boží mohou dělat pouze pokorní a úplně poslušní.

 

8.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. KANCI, šílení vládnoucí zločinci, uvedení psychiatři, a emeritní NETVOR Masarykovy univerzity PETR FIALA, dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, budou pokornými a úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista vyhnáni do říše ticha, to je na smetiště dějin, jakmile zveřejníte, že zřízení nové vlády svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, dle minulých kapitol SOUDU, je nezbytné. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, když rozhodnete, že praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan, mně může vydat potvrzení k řízení auta, bez vyjádření šílených zločinců, psychiatrů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, které požaduje. Dle jedné povídky z ČRo2. Vůdce sviní PTACTVA ODS, KANEC PETR FIALA, se svými žvásty, své militaristické materiální spravedlnosti, sápe na pohlavní údy chudáků. Dělá to kvůli své chamtivosti proto, aby chudáci nemohli mít spokojené rodiny. Pane Babiši, dle povídky, KANCE PETRA FIALY, musíte chytit za uši, hodit si ho na záda, a předhodit ho KRÁLOVNĚ MÍRU, ŽENĚ STATEČNÉ, kterou, dle vůle Boží, musí být Česko. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když orgány činné v trestním řízení, spolu s Vámi, s budoucím premiérem Česka, Babišem babisa@psp.cz, budete dělat tyto, pro Vás lehké skutky. SYN ČLOVĚKA, Bůh pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, kterého Bůh v Písmu vyvolil jeho jménem RÁKOS, je Ing. Rákos. Má povinnost být pro Česko Bohem, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíži všechno úplně poslušné TVORSTVO. Má povinnost osvobodit Česko a celý SVĚT, od křesťanského a ateistického militarismu. Bůh v Písmu vyvolil za PREZIDENTA ČESKA, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanisty měst a sídlišť z těchto domů, SYNA ČLOVĚKA projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz. Vyžaduje, aby veškerá řeč o Bohu, byla nyní pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky. Sír.5/5,9/15,13/18až43/26,31, atd. Pro minulá pokolení, před SVĚTOVÝMI VÁLKAMI, Hospodin vyvolil SYNY ČLOVĚKA, OTCE Bohu navěky milé, zakladatele 1. INTERNACIONÁLY, Bohy pro pracující lid, MARXE a ENGELSE. Ti, dle vůle Boží, burcovali pracující lid celého SVĚTA, proti boháčům, kapitalistickým militaristům, bankéřům, atd., svým vědeckým učením LÉVIJCŮ, o nezbytnosti zničit všechny militaristy SVĚTA, a všechny vojenské kaplany tím, že vlastnictví nerostného bohatství, železnic, zemědělské půdy, továren, bank, atd., bude patřit těm pokorným a úplně poslušným, kdo povedou celý SVĚT do mírového Božího království. Vládnoucí DUCHEM CHUDÁ elita vládnoucích boháčů, kvůli žvástům Satanů kněží, neměla, a až dodnes nemá, o trestajícím Bohu ani ponětí. Vládnoucí boháči, vždy troubili do boje proti ostatním majetkovým třídám, a pomocí horečného zbrojení a válek, zorganizovali dvě světové války, a mnoho revolucí, ve kterých, vládnoucí DUCHEM CHUDÍ boháči, pomocí svých BOHŮ, PRACHŮ a ZBRANÍ, se vždy ubránili pracujícím chudákům. Nadvláda bohatých, nad chudými LÉVIJCI, proto trvá dodnes. Nyní, před TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, přichází DUCHOVNÍ Kristus osobně, a to ve své NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nyní poklekne před novým Bohem, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý úplně poslušný služebník Boha, zná totiž vůli Boží, o správné, a jedině možné koncepci energetiky, kterou, dle vůle Boží, je možné vyřešit, pouze pomocí majetkové Boží roviny, celosvětového, mírového Božího království, opakovaně uváděného. Proto SYN ČLOVĚKA, nový PREZIDENT ČESKA, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, Bůh pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, má nyní povinnost, dle vůle Boží, energeticky spasit celý svět, nikoli rozumem svým, geneticky prasečím, ale z milosrdenství Božího rozumu tím, že učiní Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, a tím všech států SVĚTA. Pane Babiši, premiéra Česka můžete dělat pouze jako pokorný, a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista. Máte povinnost rozpustit SNĚMOVNU, nikoli dle vůle hlupáků z ANO-BUDE LÍP, kteří nemají o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, ani ponětí, ale dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Máte povinnost rozhodnout, že PŘÍCHOD SYNA ČLOVĚKA na HRAD v Praze, nového PREZIDENTA Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz, uvidí celý SVĚT tím, že prezident Ing. Rákos, z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu svého, geneticky prasečího, bude mít povinnost svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Máte povinnost SYNU ČLOVĚKA, novému PREZIDENTU ČESKA, projektantu NOVÉ ZEMĚ, Ing. Rákosovi z Brna vrakos@nbox.cz, zavolat, a pozvat ho do TV proto, aby jako ANDĚL, OKŘÍDLENEC, kterému narostla křídla s lásky k Bohu, který technický lid živí svým rozumem odjakživa, odhalil lidu svou tvář OKŘÍDLENCE, BOHA. Když na základě SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se dokážete neprodleně vrátit k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, Bůh, DUCH SVATÝ, Vám vzdá chválu, a svým Božím rozumem, již bude jednat sám. Neprodleně zbaví Česko, dle textů Písma, a dle knihy NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho, strana 75až85, drzých šílených bláznů, vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC, včetně jejich vrchního velitele branné moci Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, DÉMONA prezidenta Zemana, tím, že do říše ticha, to je na smetiště dějin, odejdou neprodleně všichni, jejichž profese, do mírového, celosvětového, Božího království, nepatří. Jedná se např. o vojenské kaplany všech ekomenických ČARODĚJNIC, vojáky, zbrojaře, bankéře, mnohé psychiatry, ekonomy, politology, sociology, religionisty, mnohé filozofy, politiky pravice a levice, atd. Tajemství DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha do Česka, kterým je vrácení technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista, pokornému, Bohu vděčnému, a úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, z milosrdenství Božího rozumu, je Česku odhaleno. Bůh pomocí všech proroků Písma, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, odhaluje svůj příchod, v Boží celosvětové spravedlnosti mírového Božího království, každému pokolení. Nyní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nechal navíc napsat PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, vzpurných a neposlušných POHANŮ Česka, to je VENKOVANŮ, dle Rosáka z ČRo2. Plný počet POHANŮ či VENKOVANŮ vzešel v Česku tím, že pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY, Bohem v Písmu vyvoleném Česka, pro dědice Boží slávy prvního PŘÍCHODU Krista, je DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, stejnou tmou, jako jeho PŘÍCHOD PRVNÍ, v době třicetileté války. Dvě třetiny lidí zhynou nyní strašlivou záhubou, v Česku a ve SVĚTĚ, stejně jako v době třicetileté války, pane Babiši, babisa@psp.cz, když společně s orgány činnými v trestním řízení z Brna a z Rosic, neprodleně neučiníte Hospodina jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM jím vyvoleného Česka. Bůh bude ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, až zajistíte, aby SYN ČLOVĚKA, Bůh pro toto pokolení, projektant Ing. Rákos, vyvolený v Písmu jménem RÁKOS, byl neprodleně prezidentem Česka. Sír.5/5, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/2713/17, Ám.3/7,4/13,5/10,18,8/3,7,11, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/18, 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,27,12/10,17,27až19/6, Jud.12, atd. V třicetileté válce, trestající Bůh, který je nyní vyvýšený SOUDEM vzedmutého moře vládnoucích chamtivých modloslužebníků, Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, v Česku zabil mečem válek dvě třetiny lidí. Učinil to, protože přemnožení lidé dupají zemi tak, až se v základech hroutí. Iz.5/4,16,16/4,29/11,24,33/22,57,10,16,20až66/24, Zach.13/8, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, Kol.3/5, Bhag.15/15,16/1až24až18/78, Žalm82/5, atd. Pro odstoupení Božího rozumu od vládnoucí mrtvé, to je neposlušné elity, je stávající imperialistický, militaristický systém, naprosto prohnilý. Všichni, kdo mají Váš STÁTNÍ MĚŠEC, pane Babiši, Přís.1/7,14, kvůli tomu, že je jim evangelium celosvětové energetické spásy zahaleno, horečně zbrojí, a tím jdou do třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Energetická spása Česka a SVĚTA, je Bohem vyjádřená, v jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětové majetkové roviny opakovaně uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Motorem pro práci pro Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, bude ZLATO jeho rozumu, který Bůh přiděluje, ze svého milosrdenství, každému poslušnému tak, jak sám chce. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

 

9.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. KANEC Fiala, vůdce drzých prasat Bohem prokletého PTACVA ODS, byl utlučen jeho vlastními holemi, kterými mlátí chudý pracující lid a bezdomovce, svými militaristickými žvásty, o nutnosti horečně zbrojit, kvůli udržení vlády boháčů, nad chudým pracujícím lidem, a nad jediným Bohem SVĚTA, místo návratu k Bohu, který jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, chce totální odzbrojení celého SVĚTA. Kvůli němu se lidé namáhají pro nic a za nic. Vše křesťanské a materiální pozře nyní OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ez.3/4,21,39/8,13,21,29, Abakuk2/3,13,19, 3/14, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, atd. Buď bude Bůh ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, buď se bude v médiích číst jeho dokonalá láska, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo Česko zhyne strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, dle proroctví, od 13.5.2017, do 13.10.2017. Kongres energetiků celého SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze, má povinnost svolat technická elita Česka, v čele s novým prezidentem, s projektantem NOVÉ ZEMĚ, Ing. Rákosem vrakos@nbox.cz. Dle opakovaně uváděných textů Písma, SYN ČLOVĚKA, Bůh pro toto pokolení, který osvobodí Česko a SVĚT od Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNOC, Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, s pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, rozdělí RÁKOSOVÉ, to je MRTVÉ MOŘE, křesťanských či ateistických projektantů, na dvě poloviny. Na polovinu neposlušných, to je mrtvých prasat, a na polovinu úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista. MOŘE mrtvých, to je neposlušných projektantů nebude, vyschne, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že neposlušní projektanti dostanou od Boha, jeho novým, Božím rozumem, nová koryta, dělnická. Místo rozumnosti technické, dostanou od Boha rukodělnou dovednost. Celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, půjdou budovat svýma rukama, jako dělníci. Prezident Ing. Rákos, pravdou o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, uchopí nemluvňátka z VUT v Brně a ČVUT, a rozdrtí je o SKÁLU, kterou je sám Bůh. Vše o Česku a SOBĚ, Bůh pro poslušné objasnil, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Divá zvěř neposlušných projektantů v RÁKOSÍ MRTVÉHO MOŘE vyschne. RÁKOS projektantů, roste pouze v bažinách MRTVÉHO MOŘE ateistických sviní Brna. Na pravici Boží nyní musí sedět především pokorný, poslušný a vděčný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Bůh sesílá svého DUCHA DUCHOVNÍHO, na úplně poslušné BOŽÍ SYNY. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až68/31až102/18,27,104/30až136/13,21,137/7až150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,11až40/8,14, K.M.1/4až7/16,27až19/6, Bhag.15/15až18/78, Žid.12/28, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Bůh nechce čekat, nechce dělat rok trestu, až v roce 2018. Vyžaduje, aby v Česku mohl budovat a sázet vše energeticky, ekologicky a mravně nové neprodleně, a to na kogresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Proto vzpurné a neposlušné militaristické svině Česka, musí pohltit toto novoluní MĚSÍCE v květnu 2017. Úplňek MĚSÍCE, den svátku úplně poslušných, je nyní ve středu 10.5. 2017. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32až31/27,32až51/58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4až16, Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5, Sír.5/5, atd. Projektant NOVÉ ZEMĚ celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, má proto povinnost v TV prorokovat texty Písma o AUTECH, a KAMIONECH, které musí zmizet z celého SVĚTA, protože dělají energetickou zhoubu. Veškeré energetické zlo se děje, protože Hospodin, vzpurné a neposlušné vládnoucí Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, svým Božím rozumem, již neživí a živit nebude, až do úplného zničení neposlušných a vzpurných chamtivých křesťanských a ateistických modloslužebníků. Novou a věčnou manu, svého Božího rozumu, o správné, jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, dá Bůh až pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, vládnoucím BOHŮM, které toužebně vyhlíží lži lid neposlušného militaristického, mrtvého TVORSTVA modloslužebníků. Bůh nepovolí, a nebude ničeho v Česku želet. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Opakovaně je uváděno, že SYN ČLOVĚKA, nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, má povinnost v médiích šířit pouze ty texty slova Božího, SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se týkají jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18až30/12,18až32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, atd. Projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, má povinnost v médiích mlet tyto texty Písma o VOZECH, to je o AUTECH, kterými Hospodin končí dobu BENZINOVOU, ve středu 10.5.2017. Výrobkům lidských rukou, který potřebují fosilní paliva, již nelze sloužit jako Bohům, protože po třetí světové válce, nebudou mít v Česku mrtví, to je neposlušní, ani žhavé uhlí na ohřátí. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20až66/24, atd. Trestající Bůh, odvrhne odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, každého neposlušného, to je mrtvého, kdo neskončí slavnou éru vozů, to je aut. Iz.22/18,29/11až24až66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17až31/27, 32, atd. Neposlušní a vzpurní pomatenci, doufají ve výrobky svých rukou, ve vozy, to je v auta, že je jich mnoho, protože věří na výnosný trh. Hospodin svá slova o třetí světové válce nezruší. Zabije každého DUCHEM CHUDÉHO vládnoucího NETVORA, od kterého odstoupil svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, kdo se prohlásí za vládnoucího politického, nebo náboženského Boha. Vládnoucí Bohové mohou být pouze ti úplně poslušní, kdo svolají neprodleně kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Iz.29/11až24až31/1až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až14/3, Ez.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až15/11až19/6, Jób5/3,14,9/13, atd. Hospodin, na silnicích a dálnicích, převrací vozy, to je auta, i s těmi, kdo na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Hospodin odjakživa ví, že se dnes vozy, to je auta, šíleně řítí ulicemi. Auta spálí na prach, OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, v Česku, pomocí SYNA ČLOVĚKA, nového prezidenta Česka, Ing. Rákose, při zničení politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží. Technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, úplně neposlušní, svým geneticky prasečím rozumem, nemohou Česko a SVĚT energeticky spasit. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud projektant Ing. Rákos, nebude pokorný a úplně poslušný. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Nah.2/5,14, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

10.) Dle Járy Cimrmana, Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím protikladných žvástů drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, jako člověk nikdy nebyl v Izraeli, ani v Palestýně, ani v Norsku. Přesto mu tam postavili hrobku. Hospodin křesťanské hlupáky nenávidí za to, že DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, stále pochovávají do křesťanského hrobu. Proto křesťanským neposlušným sviním nevyvrací jejich bludy o tom, že ŽIVÝ Bůh, v Izraeli, Palestýně, nebo v Norsku, zemřel. Izrael, Palestina, nebo Norsko, je stejná ZEMĚ, jako všechny jiné. Všude jsou chrámy postavené lidskýma rukama, kde bydlí Satani kněží, a kde proto DUCHOVNÍ KRISTUS, DUCH SVATÝ, který technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, svým Božím rozumem živí odjakživa, nebydlí, a nikdy nebydlel. DUCHOVNÍ Kristus v TÓŘE uvedl, že Kristus nebyl nikdy ani v Izraeli, ani v Palestině. Přesto mu tam křesťanské materiální svině postavili HROB. DUCHOVNÍ Kristus v KORÁNU uvedl, že ŽIDÉ nikdy Krista neukřižovali. Přesto Krista drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, stále křižuje, svými protikladnými řvásty a promyšlenými vychytralostmi, svých materiálních tradic. DUCHOVNÍ Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, v Cimrmanovi uvedl, že po Velikonocích, po vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní Česka, v roce 2017, spáchal v jím vyvoleném Česku sebevraždu. Udělal to ze zoufalství, kvůli tomu, že lži lid Česka je stále lži lidem, který neumí mluvit pravdu ani o Bohu, ani o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci enegetiky Česka a SVĚTA. DUCHOVNÍ Kristus UKŘIŽOVANÝ spáchl v Česku sebevraždu v okamžiku, když se z úst drzých Satanů kněží dozvěděl, že neumí nic jiného napsat, než křesťanský, STARÝ a NOVÝ ZÁKON. Bože spravedlivý, smiluj se nad zlým Českem, svým rozumem, nebo brzy ve válce zahyne.

 

11.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane Babiši babisa@psp.cz. Kvůli Vaší DUCHOVNÍ CHUDOBĚ, způsobené odmítáním studia NOVÉ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemohlo vzpurné a neposlušné TVORSTVO naplnit několik proroctví o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, uvedených na internetu. Kdo nyní poklekne před novým Bohem, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, zná vůli Boží tím, že zná jeho koncepci energetiky. DUCHEM CHUDÍ, již nejsou bezdomovci. DUCHEM CHUDÍ jsou vzpurní a neposlušní, to je mrtví, kteří, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, se nestydí a neznají zahanbení, za křesťanské, militaristické, protikladné žvásty, a za promyšlené ekonomické vychytralosti. DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, vedou Česko do energetického hrobu, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Na internetu jasnovidec Horacio Villegas tvrdí, že vidí do budoucnosti TVORSTVA, a že 3. světová válka by měla vypuknout již v sobotu 13. května 2017! Válka bude mezi 13. květnem 2017, až 13. říjnem 2017 a skončí se velkou zkázou, šokem a smrtí všech vzpurných a neposlušných NETVORŮ, odmítajících DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Prý k tomu dospěl na základě svých bádání a studií. Uvádí, že vše odstartuje falešná zpráva o moci neposlušných a vzpurných křesťanských, imperialistických, a jiných sviní nad Bohem. DUCHEM CHUDÝ jasnovidec Horacio Villegas kvůli Vám, neposlušným a vzpurným orgánům činných v trestním řízení z Brna a z Rosic, stále nemá ani ponětí o tom, že Hospodin dělá na SVĚTĚ lidem dobro a zlo proto, aby naplnil vše, co je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uvedeno o Bohem vyvoleném Česku. Falešná zpráva jasnovidce Horacia Villegase je, že v hlavní rolích třetí SVĚTOVÉ VÁLKY bude Donald Trump, Rusko, Severní Korea a Čína, což je nesmysl, protože o tom, zda Bůh potrestá neposlušné a vzpurné TVORSTVO třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, nerozhodují bezbožní lidé, ale Hospodin, který ničí vše co zasadil jako vzpurné a neposlušné, to je jako křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, imperialistické, fašistické, socialistické, atd. Mezi prvními konflikty bude Sýrie a Severní Korea, což se vlastně již stalo, uvádí komentátoři, či jasnovidec Horacio Villegas. Možná to někomu bude znít jako úplný nesmysl, ale je fakt, že se to hodně blíží realitě, uvádí komentátoři. V Sýrii prezident Trump již upaloval muslimy zápalnými bombami, což připomínalo fotografii vzniku třetí SVĚTOVÉ VÁLKY z internetu. Třetí světovou válku předpověděl také Nostradamus, uvádí komentátoři. Tak uvidíme, co se neposlušným a vzpurným stane 13. května 2017, uvádí komentátoři. Doufejme, že je to jen jedno z mylných proroctví nějakého jasnovidce, který o Bohu trestajícím vzpurné a neposlušné vládnoucí zločince mečem nesmyslných válek, nemá ani ponětí, a který slíbil, že nad jím vyvoleným úplně poslušným Českem se slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Jste příčinou dalšího nenaplněného proroctví, předpovězeného drzému Satanu papeži Františkovi, a to kvůli tomu, že jste tvrdě nepohnali k odpovědnosti NETVORY politology, sociology, filozofy, ekonomy, právníky, religionisty, atd., z Masarykovy univerzity, vedené dnes drzým NETVOREM, rektorem Bekem bek@muni.cz. Neposlušní, vzpurní, lenošní a zbabělí korytáři Masarykovy univerzity, ve stachu o svá dobře placená koryta, se vzdali rozumného uvažování. Znevážili vůli Boží Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE o vzniku celosvětového míru, a Boží majetkové celosvětové roviny, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zrušením SKÁLY DEMONA Babiše, výrobků lidských rukou ničících planetu ZEMI, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Proroctví z 12. století uvádí, že 112. papež František přinese SOUDNÝ DEN. SOUDNÝ DEN má povinnost realizovat ministr Babiš v PS, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 10.5.2017. Oz.2/18,5/7,15,14/3, Žalm81/4,82/5, Korán37/20,98/1. Podle proroctví svatého Malachiáše přijde se 112 papežem SOUDNÝ DEN. A 112. papežem, od vyřčení proroctví, se stal VENKOVAN, to je dle ČRo2 pana Rosáka POHAN, Jogre Bergoglio, který přijal církevní jméno František. Svatý Malachiáš v Bibli uvádí, že potrava pro pokorné a úplně poslušné Česko, je již v Božím domě, kterým je nyní VUT v Brně. Bože dej, dle kapitoly 224, ať čtyři koni z VUT v Brně projedou křížem krážem celou zemi tím, že budou iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby dvě třetiny TVORSTVA nebyly vyhlazeny TEBOU, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Zach.1/16až6/7až12/10až13/4,8, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, Mal.3/10,16,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21, 3/4,8,9až16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU sedící na TVÉ PRAVICI se stane královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že jim budeš trvalým vlastnictvím tím, že od nich, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, již nebudeš odstupovat. Bože dej, ať královské kněžstvo, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, již nejí žvásty vládnoucího politického a náboženského dobytka, který uhynul, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Dej Bože, ať v PŮSTU v roce 2017, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich žvástů o koncepci energetiky vlády premiéra KOZLA Sobotky, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, jsou NEMLUVŇÁTKY tím, že ti vzdají chválu. Bože dovol, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, aby uvedená vzpurná NEMLUVŇÁTKA šla dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že začnou mlet dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech o nastolení celosvětového, mírového, Božího, neotřesitelného království, na kongresu energetiků celého SVĚTA v Praze. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Co uvádí o drzém Satanu papeži Františkovi a Satanech kněžích, biblický vědec Malachiáš a Izajáš. Malachiáš uvádí, že o Satanech kněžích je rozhodnuto takto. Protože neoslavili SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou Bohem prokletí za to, že porušili LÉVIJSKOU SMLOUVU, kterou Bůh dal OTCŮM navěky Bohům milým, Marxovi a Engelsovi. Proto pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ z VUT v Brně, mají povinnost proklínat Satana papeže Františka, a ostatní Satany kněze tak dlouho, až je Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE usmrtí tím, že je pošle až na věky věků do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nikdo na SVĚTĚ nebude páchat energetickou zkázu nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, až technický lid VUT v Brně, a orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, mluvením pravdy o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, zajistí v ČRo v Brně, u ředitele Ostrého, SOUDNÝ DEN Belzebuba papeže Františka a ostatních Satanů kněží. SOUDNÝ DEN pro Belzebuba, Satana papeže Františka o ostatní Satany kněze v ČRo v Brně bude znamením, aby ze svých SLOV, svých krvavých nebes, spadli jako blesk, neprodleně. Bůh je však k nim milosrdný. Když pochopí texty Písma o tom, že Hospodin již v jejich otářních svátostech nebydlí, protože odjakživa bydlí na VUT v Brně, kde dává svůj technický rozum, technickému lidu odjakživa, nemusí do říše ticha, to je na smetiště dějin, utíkat ihned. Mají povinnost neprodleně začít mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Svátostí oltářní je nyní pro každého muže pouze jeho žena, a pro každou ženu pouze její muž. Aby sloužili dobře sobě, svým pohlavním údům, svým geneticky prasečím rozumem musí sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a úctou tím, že každý muž musí být knězem tím, že musí být pouze jednou ženatý, a mít pouze jedno dítě. Snížit počet lidí na zemi je nezbytné tímto způsobem, a ne třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, DRUHOU JADERNOU. Česko se nebude namáhat nadarmo, a rodit potomstvo pro zánik, ve třetí světové válce, když orgány činné v trestní řízení z Brna a z Rosic, vše uvedené donutí zveřejnit, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v Brně, v ČRo, ředitelem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Bohu se nikdo v Brně nebude beztrestně posmívat. Co si kdo v Brně zaseje, to sklidí. Buď třetí světovou válku, nebo celosvětový mír Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bez PRACHŮ, bez SKÁLY DÉMONA, ministra financí Babiše. SKÁLOU je ZLATO Božího rozumu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty premiéra Sobotky, na dostavbu Dukovan či Temelína, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. To znamená že obnovitelná elektřina dnes činí cca 1 % z celkem 100 % obnovitelné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou dle textů Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru DUCHA KLAMU svého zvířecího EGA, svého JÁ. Sír.4/18,5/5,7/16,43/31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si to zjistil sám u CZSO, u pánů pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. Proto jsem GRAF o spotřebě energií uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navrhl dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze deset procent celkové energie, a dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Bůh mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, premiér Sobotka lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na obnovitelnou elektřinu, která činí cca pouze 1 % celkové obnovitelné energie. Bůh fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, ve FOTOGALERII a v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, a tedy pouze 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho správné koncepce energetiky, protože Baal, premiér Sobotka odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, premiér Sobotka tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého technického lidu. Řím1/18až3/6,8/19,11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce premiéra Sobotky, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého KOZLA Premiéra Sobotky. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale šílení zločinci. Sobotka a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Premiér Sobotka má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného vzpurného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 10. května 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

465.

iviktorin@fit.vutbr.cz, terlicko@sceav.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, twr@twr.cz, petr.fiala@ods.cz, babisa@psp.cz, bek@muni.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, eceskova@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, posta@brno.cz, tis@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, fara@domasov.info, cilek@gli.cas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, skala@fme.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, radio@proglas.cz, radim@proglas.cz, amacurova@sceav.cz, hk@ods.cz, info@ea.cz, lubomir.ondracek@kaes.cz, klus.trinec@sceav.cz, kocyanovad@post.cz, marosz.trinec@sceav.cz, z.kalusova@tiscali.cz, hroznata@proglas.cz, jan@proglas.cz, edward.mitrega@atlas.cz, trombikova.trinec@sceav.cz, maroszmiriam@seznam.cz, irena.kadlubcova@seznam.cz, chmielovarena@seznam.cz, kostkova.trinec@sceav.cz, kozdon.trinec@sceav.cz, taska.trinec@sceav.cz, frydek@sceav.cz, tranovice@sceav.cz, trinec@sceav.cz, kristian@proglas.cz, borecki@seznam.cz, oldrichovice@sceav.cz, lekarna@vakacz.com, brno.jugoslavska@drmax.cz, artur@allinpromotion.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 2017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v květnu 2017.