Kapitola 231 - 32 stran.

20.09.2017 11:49

Kapitola 231 - 32 stran. DEN PÁNĚ, DEN KRISTA, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je v sedmý den, neděle 24. září 2017, což je současně 24. září 7017. Od neděle 24.9.7017, bude DUCHOVNÍ Kristus žehnat Česku a SVĚTU, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES v případě, že v pondělí 25.9.7017, nastane ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení všeho TVORSTVA, a to ZLATEM Božího rozumu, především v geneticky prasečím, či geneticky myším mozku psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz. Ageus2/18, Jer.1/17,23/29,32,31/5,8až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,132/5,8, Kaz.3/18,8/8až12/3, Př.1/7,14,8/13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bůh se slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY Česka a SVĚTA, když z milosrdenství Božího rozumu dostanu od MUDr. Vybíhala potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto z toho důvodu, že nejsem blázen. 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, atd. Bůh mě znal již v břiše matky Boženy. Stejně zná v břiše matek např. mnoho zpěváků, protože texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje i pomocí písniček. Sír.5/5,21/15,42/19,24,43/26,31, Iz.29/11až24až49/5až57/10,16,20až66/24, atd. Bůh mně v životě dal minimální technické vzdělání, ovšem takové, abych pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, mohl zahanbit neposlušné, to je mrtvé docenty, profesory, děkany, rektory, vládnoucí politiky pravice a levice, nebo jejich Bohy, drzé Satany kněze. 1.Kor.1/27až15/33, Mal.1/7až3/10,16,20, 2.Kor.10/4až13/5,8, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích mrtvol dělám proto, aby se Bůh mohl stát jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až17/11až19/6, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy brzy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, v roce 2000, to je v roce 7000, mně Bůh dal navíc 15 let života proto, abych mohl dělat SOUD vládnoucí sviní, psaním textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káže drzý OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info. 1.Kor.1/27až10/11až15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24,33/22,47/14až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,10,15,20až19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14, 26,3/10až5/2,16, Jer.1/17až36/32až51/58, Ezech.3/4,21až9/9až33/17až45/18,47/12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Král.20/6, atd. Protože do roku 2015, to je do roku 7015, LÉKAŘ Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoho vzpurného a neposlušného neuzdravil ZLATEM svého rozumu, ani STŘÍBREM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přidal mně, vymahači práva Božího, další roky života. Skrze Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přibylo mně několik let života. Začátek moudrosti je bázeň před Bohem. Spásou je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Křesťanské, militaristické svině, se stále cvičí v boji např. proti Rusku, proti NATO, proti muslimům, atd. Tím hřeší proti Bohu, proti SLOVU. Činí násilí své DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Do neposlušných vládnoucích mrtvol, Bůh nevstoupí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Neposlušní trestajícího Boha nenávidí kvůli tomu, že ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechny vzpurné křesťanské a jiné svině v Česku spálí. Protože milují svou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, milují blízkou SMRT ropného a ekonomického kolapsu. Bože, dej psychiatru MUDr. Vybíhalovi logo@logoped.cz svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, neprodleně proto, aby se naplnilo Písmo již v tomto roce, v neděli 24. září 2017, to je v roce 7017. Nedovol, aby vláda SLOV křesťanských, či ateistických VLÁDNOUCÍCH sviní, panovala nad lidmi, ještě v roce 7018, místo vlády SLOV TVÝCH, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. BOŽE NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ, dokonči za mě svůj zápas, především s DÉMONY, s ekonomy, a s kněžími, především v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku a v Brně. Vždyť např. ekomické svině, starostka Vítková a pracovnice Mlčková obec@obec-ricky.cz, a drzý OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, z TVÉHO SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají stále prdel. Vždyť jsi slíbil, že v roce 7017 se naplní SLOVO NOVÝCH NEBES v Česku, a v roce 7018 budeš žehnat celému SVĚTU. Dej, ať bezdomovec Zdeněk Blažek ví, již v neděli 24.9.7017, že život v Česku, na Říčkách, není jen trápení a hlad. Ageus2/18, Žalm37/5,11,35,38,57/3, Př.1/7,14,8/13,17,35,9/10,11,31/10, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Iz.1/1,2/4,5/4,16,18/6,29/11až24,57/10,16,20,65/15,66/24, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Gal.1/7až3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až23/29,32až31/5,8až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 11. Česká bible kapitola 231. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Lidé NEOMYLNÍ, DUCHOVNÍ, mluví pravdu pomocí rozumu Božího, z Božího milosrdenství. Lidé OMYLNÍ, MATERIÁLNÍ, ve všem lžou, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Po zveřejnění SOUDU vzpurných, zapsaného v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, bude jediný Bůh SVĚTA ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vládnoucí NETVOŘI, a ostatní bohaté svině, tvoří naprosto chybné koncepce energetiky, kvůli službě své SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. SKÁLA boháčů odtáhne v děsu, až se Bůh nad Českem smiluje, ZLATEM svého rozumu. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh uvedl pravdu o sobě, o DUCHU SVATÉM, který stále žije mezi námi, pravdu o jím v Písmu vyvoleném Česku, a pravdu o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého rozumu, až od psychiatra MUDr. Vybíhala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, dostanu potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Bůh v Písmu stanovil, že svůj DRUHÝ PŘICHOD, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako Boží SLOVO, uskuteční v milostivém Hospodinově létě, které se končí letos v pátek 22.9.2017 tím, že Česku a SVĚTU začne žehnat, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neděle 24.9.2017. Je nebezpečí, že když se spolu nesejdeme, Hospodin znovu z Česka odejde, Oz.5/15, a vrátí se do Česka až za rok, v milostivém Božím létě, v roce 2018. Iz.18/6. Mírovou vizi Boha, určenou všem státům SVĚTA, z Písma znáte. Když se spolu nesejdeme v novoluní MĚSÍCE, v pondělí 25.9.2017, když neproměníme chrámové křesťanské zpěvy v kvílení, Ám.8/3,11, svět bude padat do propasti energetického HROBU, pomocí geneticky prasečích, či geneticky myších mozků politické a náboženské vládnoucí elity. Naplní se vize drzého OTCE Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a OTCE Satana Marka fabohuslaviceuk@ado.cz. Uvedení Satani kněží, na podzim v roce 2017, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC, spolu se svými Bohy, s politiky pravice a levice, budou organizovat nesmyslný meč válek tak, že v mnohých zemích bude krve, až po uzdy koní. Následně si budou na Vánoce rodit svou mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím děsivé temnoty krutého zmijího jedu katolického katechismu. Na jaře v roce 2018, si budou svou STAROU MODLÁŘSKOU STVŮRU zase křižovat, mletím téže temnoty katolického katechismu. V roce 2018, nastane znovu milostivé Hospodinovo léto, ve kterém se jim bude zase hnusit dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stejně jako dnes. Boží rozum, do neposlušných, vládnoucích sviní, z milosrdenství Božího rozumu, nikdy nevejde. Naprogramovat si dobrovolně, do mozku, uvedené texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není pro Vás složité a těžké. Naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 5.10.2017, mají pouze poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když Česko bude neprodleně realizovat spravedlnost Boží, daleko vyšší, než byla spravedlnost BERANŮ komunistů, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. Trestání zlých, neposlušných vládnoucích sviní, odstoupením Božího rozumu, bude pokračovat až do doby, kdy úplně poslušným služebníkům Božím, BOŽÍM SYNŮM, BOHŮM, bude pršet déšť many nové a věčné, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.7až10. 2.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Já po Vás nechci, abyste dělal teologa. Vůli Boží však je, aby teologové Vás nemuseli učit znát Hospodina, který vše o sobě uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nemuseli Vás učit znát Boží vůli, a Boží vizi. Boží vize je sjednocení všech států SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko má povinnost, neprodleně sjednotit všechny státy SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, Božího království. Dle textů Písma, Bůh se smiluje, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu, až sám bude chtít zveřejnit v médiích tyto texty SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích politických a náboženských sviní. Proto já, úplně poslušný, jsem úplně bezmocný, když např. žádám, aby logický výklad SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zveřejnili Bohem vyvolení, DUCHEM CHUDÍ, blahoslavení pomatenci, herci, blázni z povolání, KAŠPAŘI, pokorní a úplně poslušní pracovníci ČRo v Brně, pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. Pane MUDr. Jane Vybíhale. Já Vás tímto žádám, abyste veškerou svou starost o psychiatrii vložil na Boží rozum, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi tím, že mně neprodleně napíšete potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Já Vás tímto žádám, abyste dobrovolně dal za pravdu textům Písma, že při odstoupení Božího rozumu, také Váš mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a že Vaše DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má nad všemi lidmi SVĚTA, a také nad Vámi, naprostou převahu, svým Božím rozumem. Boží přikázání pro Vás, pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz, jsou lehká. Když se k Bohu nevrátíte neprodleně, dobrovolně, trestající Bůh slíbil, že Vás potrestá všemi tresty v Písmu uvedenými, např. rakovinou. Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se nikdo vzpurný beztrestně posmívat nebude. Viz str.10až15. 3.) Pane MUDr. Jane Vybíhale. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Bůh dá POKOJ a MÍR celosvětového Božího království, pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteří se k Bohu dobrovolně vrátí, čtením SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Po vyjití vzpurného Česka, z nekonečné křesťanské pouště, a z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy boháčů, bankéřů, politiků, Satanů kněží, atd., neposlušné a vzpurné SÍMĚ imperialistů, zrozených z děsivé temnoty křesťanských protikladných lží Satanů kněží, znovu zabloudilo na nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, kde LOGIKA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepršela, a dodnes neprší. Kvůli drzému OTCI Satanu faráři Dominikovi, nikdo nevěří tomu, že žití na výnosný trh je HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Trestající Bůh se na neposlušné vládnoucí NETVORY, či svině, stále hněvá, protože ŘECE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, stále staví hráz svým slovem, protikladných žvástů děsivé křesťanské temnoty. Vzpurným a neposlušným sviním, či NETVORŮM, se stále hnusí celosvětová Boží majetková rovina, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, která je energeticky nezbytná. Místo celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, proto v roce 2000, v roce 7000, zase v Česku přišla jenom církev katolická, všeobecná. Neposlušná a vzpurná církev katolická, všeobecná, proti vůli Boží, znovu v Česku nastolila majetkovou nespravedlnost charity a almužny. Veškeré

 

zlo na SVĚTĚ se děje z toho důvodu, že drzý kněz OTEC Satan farář Dominik a OTEC Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz, stále ignorují texty Písma o tom, že boháči a chudáci nemohou žít spolu bez válek. Křesťanská a jiná dementní anticivilizace, niči sama sebe horečným zbrojením, nekonečnými válkami mezi bohatými a chudými, a náboženským mečem válek, mezi křesťany, muslimy, židy, hinduisty, buddhisty, atd. Horečné zbrojení a války, anticivilizační NETVOŘI, váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD KOZEL Zeman, zdůvodňují nutnosti každého vzpurného a neposlušného křesťanského TVORA nesmyslně zaměstnat horečným zbrojením. Hospodin v Písmu uvádí, že kanibalové, anticivilizační NETVOŘI, prezidenti Trump, Putin, a zločinec a lhář, zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, se určitě ve válkách požerou navzájem stejně, jako se požrali NETVOŘI, kanibalové, např. váleční zločinci Hitler a Stalin. Nemáme právní režim, nemáme demokracii, nemáme svobodu slova, nemáme svobodu náboženskou, protože neposlušné, vzedmuté moře mrtvých vládnoucích NETVORŮ, které stále lže o Bohu, o VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, dosud neshořelo v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Bezpečnost Česka je ohrožena, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných, neposlušných, to je mrtvých, vzpurných vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Viz str.15až18. 4.) Boží SOUD Satana kazatele Vytřísala twr@twr.cz, a jeho hosta, soudce a předsedy Křesťanských právníků, vzpurného NETVORA Ondřeje Kubů info@krestanstipravnici.cz. Bůh je Bohem práva a spravedlnosti, pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebuje v Česku na vládnoucím místě žádného neposlušného křesťanského, či ateistického NETVORA. Vládnoucím Bohem, BOŽÍM SYNEM, nyní může být, z milosrdenství Božího rozumu, pouze každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který bude stejně mocný, jako je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediný Bůh všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Kdokoli kritizuje z Písma objasněné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je hlupák a tím je zločinec. Vládnoucí zločinci lžou úplně o všem z toho důvodu, že svou energetickou koncepcí pouze na elektřinu, vedou Česko, a tím celý SVĚT, do energetického HROBU. Každý vzpurný ZLOSYN, kdo lže o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, lže proto, že svým geneticky myším, či geneticky prasečím mozkem, pravdu o energetice mluvit nemůže, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, mrtvol. Z energetického, ekonomického, ekologického a mravního HROBU, Česko a SVĚT vytáhne pouze pravda o Bohu, pravda o Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a pravda o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Reálné učení o správné koncepci energetiky má pouze nový Hospodin, který se nad Českem a SVĚTEM SMILUJE, ZLATEM svého Božího rozumu, až bude mít mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, kteří budou stejně mocní, jaký je Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový, TRESTAJÍCÍ Hospodin, nikomu neposlušnému a vzpurnému, neodpustí jeho lži o křesťanském, židovském, buddhistickém, hinduistickém, muslimském, málo mocném Bohu, ani lži o jím v Písmu vyvoleném Česku, ani lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, kterou dělá vláda vzpurných, to je mrtvých KOZLŮ ČSSD, viz texty na konci této kapitoly, a na konci kapitoly 176. Léčit vzpurné a neposlušné vládnoucí svině, či NETVORY, může pouze LÉKAŘ Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdensví, nikoli neposlušní a vzpurní, to je mrtví psychiatři, nebo jejich Bohové, OTCOVÉ SATANI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, či neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším. Novou vinici Boží je nutné vybudovat na jiném kopci. Předseda Křesťanských právníků, Ondřej Kubů bude křesťanská, mrtvá, neposlušná militarstická svině, až z milosrdenství Božího rozumu, mnoho pokorných, poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude mít za nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Až v jedinou hodinu nastane vzkříšení neposlušných, mrtvých sviní, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v ČRo v Brně, u herců, u bláznů z povolání, u Kašparů pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. Až celé Česko bude číst Boží SOUD uvedených, vzpurných, křesťanských a ateistických hlupáků.Viz str.18až21. 5.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Národy Vám budou blahořečit, když uznáte, že nejsem blázen, když tvrdím, že především všichni ekonomové, to je DÉMONI, např. drzé ekomické svině, starostka Vítková a pracovnice Mlčková obec@obec-ricky.cz, budou spálené ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, že z tohoto křoví, kterým zarostla celá země, nezůstane ani větev, ani kořen. V telefonickém hovoru jste se zmínil o tom, že já píši opakovaně o správné koncepci energetiky pro Česko, a pro celý SVĚT, což není pravda. Já, svým geneticky prasečím, nemohu vytvořit žádnou dobrou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Já pouze opakovaně opisuji ty texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Bůh, z milosrdenství svého rozumu, uvádí jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Proto všichni, kdo mě soudí, a všichni, kdo ze mě dělají blázna, kterému již téměř rok nedovolují řídit auto, jsou opakovaně SOUZENÍ, a to Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude žehnat, pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, celé novoluní MĚSÍCE, od neděle 24. září 7017, až do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5.10.7017. Nekonečná POUŠŤ křesťanského sucha, se skončila i počasím, v září roku 7017. Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá lidská mysl, geneticky prasečí, či geneticky myší, která propadla křesťanské modloslužbě, kterou je chamtivost. Kdo uvěří Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, může jít dál, ze světa materiálního, do duchovního. Viz str.21až23. 6.) Další texty jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Viz str.23až25. 7.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.25až26. 8.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.26až29. 9.) Kdo se nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5. října roku 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Mnoho BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných je spásou Česka a SVĚTA. Iz.30/17. Bůh trestání vzpurného Česka a SVĚTA skončí, až budou platit Boží zákony. Viz str.29až32.

 

1.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Bude ve všem po nedostatku, když to s jediným Bohem všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, neprodleně zkusíte, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mal.3/10,16,20, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Žalm33/6,102/18,27, Kaz.3/18,8/8, atd. Smyslem života a největším štěstím pokorných a úplně poslušných služebníků Božích je, sloužit Bohu ZÁKONODÁRCI A SOUDCI tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, dle dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně nepotřesitelného. Po zveřejnění SOUDU vzpurných, zapsaného v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, bude jediný Bůh SVĚTA ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorné, úplně poslušné BOHY, BOŽÍ SYNY Česka, toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Já, nepatrný služebník Boží, Stanislav Oplatek, z milosrdebství Božího rozumu předkládám vládnoucím NETVORŮM, a ostatním vzpurným a neposlušným sviním, Boží vůli, Boží vizi, což dělám již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od roku 7000. Není nic lepšího, než bázeň před Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, a nic sladšího, než neprodleně, celosvětově, realizovat Boží vizi, uvedenou přikázáních, a v zákonech POLE VĚDY Písma, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O 2 Arény v Praze. Bůh umožňuje pochopit svou vůli úplně poslušným služebníkům tohoto zlého pokolení kvůli tomu, aby se vzpurné TVORSTVO energeticky nezahubilo. Vládnoucí NETVOŘI, a ostatní bohaté svině, tvoří naprosto chybné koncepce energetiky, kvůli službě své SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. SKÁLA boháčů odtáhne v děsu, až se Bůh nad Českem smiluje, ZLATEM svého rozumu. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh uvedl pravdu o sobě, o DUCHU SVATÉM, který stále žije mezi námi, pravdu o jím v Písmu vyvoleném Česku, a pravdu o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého rozumu, až od psychiatra MUDr. Vybíhala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, dostanu potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Pane MUDr. Vybíhale. Bůh v tomto pokolení nečiní nic tajně, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je o Česku, kde se musí naplnit do poslední čárky. Bůh slíbil, že se nad Českem smiluje v milostivém létě roku 2017, to je v roce 7017, svým rozumem, z Božího milosrdenství, když si do svého geneticky myšího, či geneticky prasečího mozku, dobrovolně a neprodleně neprogramujete energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu Česka a SVĚTA, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh v Písmu stanovil, že svůj DRUHÝ PŘICHOD, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako Boží SLOVO, uskuteční v milostivém Hospodinově létě, které se končí letos v pátek 22.9.2017 tím, že Česku a SVĚTU začne žehnat, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neděle 24.9.2017. Ageus2/19, Iz.18/6,29/11až 24až57/10,16,20až66/24, atd. Je nebezpečí, že když se spolu nesejdeme, Hospodin znovu z Česka odejde, Oz.5/15, a vrátí se do Česka až za rok, v milostivém Božím létě, v roce 2018. Iz.18/6. Mírovou vizi Boha, určenou všem státům SVĚTA, z Písma znáte. Když se spolu nesejdeme v novoluní MĚSÍCE, ve středu 20.9.2017, nebo v pondělí 25.9.2017, když neproměníme chrámové křesťanské zpěvy v kvílení, Ám.8/3,11, svět bude padat do propasti energetického HROBU, pomocí geneticky prasečích, či geneticky myších mozků politické a náboženské vládnoucí elity. Naplní se vize drzého OTCE Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a OTCE Satana Marka fabohuslaviceuk@ado.cz. Uvedení Satani kněží, na podzim v roce 2017, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC, spolu se svými Bohy, s politiky pravice a levice, budou organizovat nesmyslný meč válek tak, že v mnohých zemích bude krve, až po uzdy koní. Následně si budou na Vánoce rodit svou mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím děsivé temnoty krutého zmijího jedu katolického katechismu. Na jaře v roce 2018, si budou svou STAROU MODLÁŘSKOU STVŮRU zase křižovat, mletím téže temnoty katolického katechismu. V roce 2018, nastane znovu milostivé Hospodinovo léto, ve kterém se jim bude zase hnusit dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stejně jako dnes. Boží rozum, do neposlušných, vládnoucích sviní, z milosrdenství Božího rozumu, nikdy nevejde. Naprogramovat si dobrovolně, do mozku, uvedené texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není pro Vás složité a těžké. Naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 5.10.2017, mají pouze poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když Česko bude neprodleně realizovat spravedlnost Boží, daleko vyšší, než byla spravedlnost BERANŮ komunistů, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Boží spravedlnost je nezbytná kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Trestání zlých, neposlušných vládnoucích sviní, odstoupením Božího rozumu, bude pokračovat až do doby, kdy úplně poslušným služebníkům Božím, BOŽÍM SYNŮM, BOHŮM, bude pršet déšť many nové a věčné, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pane MUDr. Vybíhale. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Stojíte, v kabaretu SVĚT, před zrcadlem myšlenek vládnoucích boháčů, a jejich Bohů, Satanů kněží, a psychiatrů, o Bohu, mravech, Česku, a o koncepci enegetiky. Dle slibu DUCHOVNÍHO Krista, všichni se rázem změní, pro úspěch představení, když my dva, z milosrdenství Božího rozumu, budeme mluvit pravdu o Bohu, mravech, Česku, a o správné koncepci energetiky. Máme povinnost učinit život, hrou vyhranou, pro pokorné a úplně poslušné tím, že mluvením pravdy donutíme všechny neposlušné a vzpurné, jít za štěstím, kterým je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zbavit se všech křesťanských a militaristických včerejšků, a tím vejít do široké brány celosvětového, mírového, Božího království, kam mohou vejít pouze pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční služebníci Boží. Je potřeba dát šanci dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, aby se v tomto novoluní MĚSÍCE, zase neztratila, kvůli neposlušnosti. Drzý OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, a Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz, odmítli uvěřit textům Písma, že Bůh tvoří mnohé VICHRY jako trest tím, že jim dává jejich běsnící sílu. Sír.5/5,7/16,39/28,43/26,31, atd. Odmítli uvěřit textům Písma, že svým učením, o špatné koncepci energetiky, šíří rakovinu. 2.Tim.2/16, atd. Odmítají věřit tomu že prohráli, a že proto, jako vzpurní a neposlušní, musí platit tím, že uznají, že také podruhé přichází DUCHOVNÍ Kristus, na boháče, a na mrtvou, vzpurnou církev katolickou, všeobecnou, jako ZLODĚJ. Žid.5/11,6/3,6,9/27až12/28, 1.Tes.4/16,5/1, atd. Nesmíme mít s neposlušnými, uvedenými zločinci, nic společného. Efe.5/5,7,15. DUCHOVNÍ Kristus na vzpurné uvádí, větší VICHRY, potopy, sucha, zemětřesení. Bůh se poslušným nehnusí, ani já, předkladatel Oplatek. Ám.5/10,18, Dan.11/39, Sí.43/31. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Věc: Žádost o vydání potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto z toho důvodu, že nejsem blázen. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Vážený psychiatře MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz, Vsetínská 20, Bůh má s neposlušnými psychiatry úžasnou trpělivost. Orgány činné v trestním řízení trestají zločince, kteří naplatí alimenty, odebráním řidičského průkazu. Vládnoucí psychiatři z Bohunic a Černovic, mě již téměř rok trestají stejným způsobem jako neplatiče alimentů. Dle psychiatrů jsem zločinec, protože z milosrdenství Božího rozumu, logicky objasňuji texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují, a upřesňují. V posledních létech jsem za rok najel vždy méně než 1000 km. V tomto roce, kdy nemám potvrzení od praktického lékaře, v případě, že bych např. jel pro pytel vápna, cementu, rašelinu, sazenice jahod, či jiný větší nákup, riskuji pokutu 2000 Kč. Nemohu řídit auto kvůli tomu, že ze mě Bohem vyvolení, vládnoucí, blahoslavení, DUCHEM CHUDÍ psychiatři z Bohuni a Černovic, dělají zločince, kvůli prokazatelně logickému výkladu Písma. Proto stále píši, že jednání psychiatrů MUD. Kašpárka, MUDr. Radimského a bývalé ředitelky MUDr. Češkové, kteří drze ignorují SVOBODU SLOVA a NÁBOŽENSKOU SVOBODU, mě velice sere. Jak opakovaně píši, drzá, blahoslavená, DUCHEM CHUDÁ, EMERITNÍ ředitelka blázince v Bohunicích, MUDr. Češková, ignoruje texty o Boží moci nad lidmi, a texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již od roku 2006. Kvůli své chamtivosti, která je modloslužbou, kvůli logickému výkladu Písma, v Lidových novinách ze mě dělala dokonce blázna nesvéprávného. Bohem vyvolení, DUCHEM CHUDÍ psychiatři, atd., jsou blahoslavení pro své zlé skutky proto, aby Hospodin dokázal platnost textů Písma. Pro neposlušné a vzpurné psychiatry, atd., platí, že při odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, jsou mrtví tím, že jim zůstal pouze rozum jejich geneticky prasečího, či geneticky myšího mozku. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Já po Vás nechci, abyste dělal teologa. Vůli Boží však je, aby teologové Vás nemuseli učit znát Hospodina, který vše o sobě uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nemuseli Vás učit znát Boží vůli, a Boží vizi. Boží vize je sjednocení všech států SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko má povinnost, neprodleně sjednotit všechny státy SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, Božího království. Dle textů Písma, Bůh se smiluje, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu, až sám bude chtít zveřejnit v médiích tyto texty SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích politických a náboženských sviní. Proto já, úplně poslušný, jsem úplně bezmocný, když např. žádám, aby logický výklad SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zveřejnili Bohem vyvolení, DUCHEM CHUDÍ, blahoslavení pomatenci, herci, blázni z povolání, KAŠPAŘI, pokorní a úplně poslušní pracovníci ČRo v Brně, pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. Tragedii pro Bohem vyvolené Česko je, že stále nikdo nedokáže rozlišit rozum svůj, rozum ze svého, geneticky prasečího, či geneticky myšího mozku, od dokonalého rozumu VŠEVĚDOUCÍHO Boha, protože nikdo vzpurný nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES, o Boží moci nad lidmi, a SVĚTEM. Všichni oslovení, DUCHEM CHUDÍ blahoslavení pomatenci, jsou Bohem vyvolení proto, aby Bůh, neposlušným vládnoucím NETVORŮM SOUDEM dokázal, že při odstoupení jeho Božího rozumu, každý má pouze jenom DECH svého zvířecího chřípí, a tím je proti Bohu naprosto bezmocný. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm1/1,10/1,18,14/1až7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,132/5,8,150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Písmo naprosto srozumitelně uvádí, že např. drzý OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, a drzý OTEC Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz, nemají do říše ticha, to je na smetiště dějin, utíkat hned. Aby energetici všech států SVĚTA, museli neprodleně prchat na kongres energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, a OTEC Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz, mají povinnost dobrovolně očistit své náčiní. Jejich náčiním není NOVÝ a STARÝ křesťanský zákon. Jejich náčiním je nyní Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jan1/1až8/42až5/34,38,43až12/43až15/25, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Jóel1/13,až2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.29/11až24,30/18,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Žalm1/1,10/1,18,14/1až7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,115/17,132/5,8,150/6, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Já Vás tímto žádám, abyste veškerou svou starost o psychiatrii vložil na Boží rozum, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi tím, že mně neprodleně napíšete potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Já Vás tímto žádám, abyste dobrovolně dal za pravdu textům Písma, že při odstoupení Božího rozumu, také Váš mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a že Vaše DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má nad všemi lidmi SVĚTA, a také nad Vámi, naprostou převahu, svým Božím rozumem. Boží přikázání pro Vás, pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz, jsou lehká. Bůh vyčkává, chce se nad Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, když jako pokorný, budete novému Bohu vděčný za to, že znáte SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které má moc úplně zničit všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, atd. v případě, že z milosrdenství Božího rozumu pochopíte, že nové BOŽÍ SLOVO, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je Boží sláva. Znáte pravdu o tom, že blázen nejsem já, když uvádím, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je jediným Bohem SVĚTA tím, že Bůh o sobě, Česku, a správné koncepci energetiky, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl, i pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. SOUD vzedmutého moře mrtvých, neposlušných vládnoucích sviní, bude snad pokračovat do doby, kdy toto moře vyschne, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nejste mediální hvězdou, která bude pro celý SVĚT zářit navěky a navždy. Proto nedošlo ke vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických, neposlušných, to je mrtvých sviní. Víte, že bláznen je každý, kdo pomocí lží o Bohu, o Česku, a lží o Boží koncepci energetiky, slouží místo BOHU, místo SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a levice, Satanům kněžím, a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když uznáte, že Česko, jako první na SVĚTĚ, má z textů Písma pochopit, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, musí být nový Bůh, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, celého SVĚTA, místo politiků pravice a levice. Bůh se snad již nad Vámi smiluje tím, že Vám umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství napsat, že z hlediska psychiatrie již nebrání nic tomu, abych mohl řídit auto. Cokoli Vám ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ještě není logické, rád Vám osobně objasním, když se, z milosrdenství Božího rozumu spolu sejdeme, nejlépe neprodleně, již v pátek 8.9.7017, což se pro Vaši vzpouru nestalo. Pane MUDr. Jane Vybíhale, Bůh se nad Vámi smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když s neposlušnými, DUCHEM CHUDÝMI, blahoslavenými psychiatry, nebudete mít nic společného. Když znovu neodložíte setkání se mnou, ze dne na den. Boží hněv nad neposlušnými vládnoucími sviněmi, či NETVORY, již neprodlévá, pro jejich závislosti na jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd. Když se k Bohu nevrátíte neprodleně, dobrovolně, trestající Bůh slíbil, že Vás potrestá všemi tresty v Písmu uvedenými, např. rakovinou. Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se nikdo vzpurný beztrestně posmívat nebude. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Pracovníky logo@logoped.cz, žádám o zaslání přílohy, 72 stran, MUDr. Vybíhalovi. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V pátek 8.9.2017, v den GRAMOTNOSTI, v den narození se PANNY MARIE, bylo MUDr. Vybíhalovi telefonicky, a tímto textem, zkráceně sděleno. PANNA MARIA se narodila pouze v textech křesťanského Písma. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, PANNA MARIA, z děsivé temnoty křesťanských nebes spadne v okamžiku, když se dobrovolně přiblížíte k jedinému Bohu SVĚTA tím, že budete konat vůli Boží. Vůle Boží je, aby bylo zveřejněno, že ekonomické učení ekonomů a bankéřů, to je DÉMONŮ, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Musí být zveřejněno, že DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, udržují při životě, ve HMOTNÉM MATERIALISMU, svými křesťanskými, protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, drzí Satani kněží OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, a OTEC Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz. Proti uvedeným Satanům je nutné se postavit SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby se DÉMONŮ, to je bankéřů, ekonomů, a jejich Bohů, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nikdo na SVĚTĚ nemusel bát, protože vyschnou. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Nikdo na SVĚTĚ Vám neublíží, když mně dáte potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Bůh slíbil, že všem lidem postupně setře slzy z očí, když neposlušné a vzpurné Česko povede sám tím, že se stane jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Když začne vládnout Bůh, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, slibuje v Písmu, i v písničkách, že Vám, pokornému a poslušnému, po tisících bude dávat celý SVĚT. Láska Božích příkazů, a zákonů o energetice, nás křesťanskou tmou nepřestává vést. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost převzít vládu nad lidmi tím, že začnou neprodleně vládnout nad Českem, a celým SVĚTEM, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. DUCHOVNÍ SVĚT, NEHMOTNÝ, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, politiků pravice a levice, atd., je Božím rájem, který Vám, a SVĚTU, dá jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu, když ze mně přestanete dělat blázna, který nesmí řídit auto. Proto se nebojte mě napsat požadované potvrzení. Mrtví jsou ti neposlušní, zlí NETVOŘI, kteři nevědí nic ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Bude ve všem po nedostatku, když to s jediným Bohem všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, neprodleně zkusíte, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA nevrátí neprodleně, kvůli své službě státu, a tím boháčům, bankéřům a zbrojařům, kněžím, atd., místo Bohu, kdo ze mě bude dělat blázna, je souzen Božím SOUDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu se smiluje, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, a nad celým SVĚTEM, až nařídíte, aby se v médiích, u herců, u bláznů z povolání, u KAŠPARŮ, u pokorných a úplně poslušných pracovníků ČRo v Brně, pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz, četlo SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, jako Boží sláva, platná pro celý SVĚT. Bůh uvedl na Česko a TVORSTVO lži lid, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství proto, aby nyní, na ÚSVITU osmého křesťanského dne, v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, zbořil vše, co zasadil děsivou temnotou protikladných žvástů drzého OTCE Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a co zasadil krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, NETVORA, exministra financí Babiše. Pravda o jediném Bohu SVĚTA, pravda o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, a pravda o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, z milosrdenství Božího rozumu, je již dlouho zvěstována v Boží slávě, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takže nikdo již nemá výmluvu, nového Hospodina neznat, a k Hospodinu se neprodleně, dobrovolně nevrátit, čtením SLOV NOVYCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh dá POKOJ a MÍR celosvětového Božího království, pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteří se k Bohu dobrovolně vrátí, čtením SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Po vyjití vzpurného Česka, z nekonečné křesťanské pouště, a z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy boháčů, bankéřů, politiků, Satanů kněží, atd., neposlušné a vzpurné SÍMĚ imperialistů, zrozených z děsivé temnoty křesťanských protikladných lží Satanů kněží, znovu zabloudilo na nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, kde LOGIKA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepršela, a dodnes neprší. Kvůli drzému OTCI Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, nikdo nevěří tomu, že žití na výnosný trh je HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Trestající Bůh se na neposlušné vládnoucí NETVORY, či svině, stále hněvá, protože ŘECE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, stále staví hráz svým slovem, protikladných žvástů děsivé křesťanské temnoty. Boží hněv, nad vzedmutým mořem neposlušných, chamtivých sviní, křesťanského, ateistického Česka již neprodlévá, od ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, od roku 2000, to je od roku 7000. Bůh z Česka odešel, ZLATEM svého Božího rozumu, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, to je v roce 7000, z toho důvodu, že v Česku, na VUT v Brně, ČVUT, a u projektantů, se nenašel nikdo úplně poslušný, kdo by chtěl slyšet SLOVO NOVÝCH NEBES, kdo by chtěl realizovat Boží vůli Hoapodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Bůh se vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, především lidu technického, SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ dobrovolně ukončí tím, že neprodleně začnou realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, nechce pokořovat věčně, odstupováním svého Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Chce SOUD ukončit, vrácením svého Božího rozumu úplně poslušným, až bude v médiích rozhodnuto, že v Česku bude vše ENERGETICKY nové tím, že bude vytvořená nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů v kapitolách 230,229,228, dle zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh se do Česka a Slovenska vrátí, ze svého milosrdenství, až z celého Česka bude SÍMĚ BOŽÍ, SÍMĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorné a úplně poslušné. Po vyjití Česka ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy Satanů kněží, boháčů, bankéřů, atd., pomocí Boží socialistické spravedlnosti, všichni imperialisté a boháči, znovu propadli chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, vládnoucích sviní. Vzpurným a neposlušným sviním, či NETVORŮM, se stále hnusí celosvětová Boží majetková rovina, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, která je energeticky nezbytná. Místo celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, proto v roce 2000, v roce 7000, zase v Česku přišla jenom církev katolická, všeobecná. Neposlušná a vzpurná církev katolická, všeobecná, proti vůli Boží, znovu v Česku nastolila majetkovou nespravedlnost charity a almužny. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje z toho důvodu, že drzý kněz OTEC Satan farář Dominik fara@domasov.info, a OTEC Satan Marek fabohuslaviceuk@ado.cz, stále ignorují texty Písma o tom, že boháči a chudáci nemohou žít spolu bez válek. Protože o Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA, stále nikdo nemá ani ponětí, pro nezalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Boží mír, a dokonalý pokoj celosvětového Božího království, stále není možný. Nový Hospodin, který je nyní OHNĚM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z Česka odešel ZLATEM svého rozumu, ze svého milosrdenství proto, aby nyní, neprodleně, ze svého milosrdenství, zahubil a zničil, SPÁLIL, vzedmuté moře křesťanských, ateistických a jiných vzpurných a neposlušných sviní, či NETVORŮ za to, že svými nesmyslnými energetickými koncepcemi, nesmyslně ničí planetu ZEMI. Bůh nyní, pomocí pokorných, a úplně poslušných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ z Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, chce konečně zajistit, aby moře křesťanských a jiných prasat v Česku již nebylo, aby vyschlo, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že SÁM, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nastolí Boží majetkovou rovinu, opakovaně uváděnou, dokonalou láskou svých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. V případě další neposlušnosti psychiatrů z Brna, a Satanů kněží z Domašova, a z Bohuslavic, Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí proto, aby neposlušné zlé vládnoucí svině Česka, byly strašlivou výstrahou všemu zlému TVORSTVU. Bůh na SOUDU vzpurných nepovolí, a nepocítí lítost. Nebude v Česku nikoho želet. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. V médiích bylo uvedeno, že neposlušný a vzpurný NETVOR, prezident USA Trump, v médiích mluví dvojím způsobem. Z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES již znáte, že jako moudrý státník, mluví Trump Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Když mluví jako hlupák, mluví rozumem svým, svého geneticky prasečího, či geneticky myšího, zvířecího mozku. S neposlušnými vládnoucími NETVORY nelze diskutovat o Boží moudrosti SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Např. neposlušní prezidenti, NETVOŘI, Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, jsou anticivilizačními, středověkými prasaty. Křesťanská a jiná dementní anticivilizace, niči sama sebe horečným zbrojením, nekonečnými válkami mezi bohatými a chudými, a náboženským mečem válek, mezi křesťany, muslimy, židy, hinduisty, buddhisty, atd. Horečné zbrojení a války, anticivilizační NETVOŘI, váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD KOZEL Zeman, zdůvodňují nutnosti každého vzpurného a neposlušného křesťanského TVORA nesmyslně zaměstnat horečným zbrojením. Hospodin v Písmu uvádí, že kanibalové, anticivilizační NETVOŘI, prezidenti Trump, Putin, a zločinec a lhář, zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, se určitě ve válkách požerou navzájem stejně, jako se požrali NETVOŘI, kanibalové, např. váleční zločinci Hitler a Stalin. Všichni, kdo horečně zbrojí, a kdo na konci éry fosilních paliv vedou nekonečné, nesmyslné války, pro svoje lži o Bohu, o kterém nemají ani ponětí, pro lži o Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a pro lži o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o které nemají ani ponětí, se požerou navzájem, kvůli své neposlušnosti. Nemáme právní režim, nemáme demokracii, nemáme svobodu slova, nemáme svobodu náboženskou, protože neposlušné, vzedmuté moře mrtvých vládnoucích NETVORŮ, které stále lže o Bohu, o VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, dosud neshořelo v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Bohem v Písmu vyvolené Česko, lže o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, protože o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá stále nikdo ani ponětí. Bezpečnost Česka je ohrořena, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných, neposlušných, to je mrtvých, vzpurných vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Přítelem Boha se stane každý úplně poslušný, kdo BOŽÍ SOUD vládnoucí křesťanské neposlušné Boží trojice Trumpa, Putina a KOZLA Zemana, dá neprodleně v médiích na svícen, především na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v ČRo v Brně, u herců, u bláznů z povolání, u Kašparů pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz.

 

4.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Kdyby v sobotu, při vysílání TWR v Proglase, neblokovali můj telefon, bylo by drzému Satanu kazateli Vytřísalovi twr@twr.cz, a jeho hostu, soudci a předsedovi Křesťanských právníků, vzpurnému NETVORU Ondřeji Kubů, zkráceně sděleno. info@krestanstipravnici.cz, jkuklinek@kam.cz, valicek@brno-advokatnikancelar.cz, lhanus@kam.cz, hmartinakova@kam.cz, spcp@prf.cuni.cz, jan.gregor@mladikd.cz, josef.sveda@mladikd.cz, vojtech.marek@mladikd.cz, pavel.horacek@mladikd.cz, benjamin.cincila@mladikd.cz, cka@krestanskaakademie.cz, baumruk@akbaumruk.cz, advokat@aksopuch.cz, info@vseprospolek.cz, info@krestanstiseniori.cz, regula-praha@volny.cz, info@kmspraha.cz, rames.ak@seznam.cz, info@dostupnyadvokat.cz, baumruk@akbaumruk.cz, atd. Bůh je Bohem práva a spravedlnosti, pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Recept na šťastný vztah s Hospodinem má pouze každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný služebník DUCHOVNÍHO Krista, který dá Boží SOUD, uvedených dvou vzpurných a neposlušných NETVORŮ, v médiích neprodleně na svícen. Dle Písma a písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Blahoslavení, DUCHEM CHUDÍ vládnoucí hlupáci, kteří od Hospodina Boží rozum ani nyní nedostanou, mají povinnost neprodleně vstoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou Bohem vyvolených nepotřebných a zbytečných, mrtvých vládnoucích Bohů. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebuje v Česku na vládnoucím místě žádného neposlušného křesťanského, či ateistického NETVORA. Vládnoucím Bohem, BOŽÍM SYNEM, nyní může být, z milosrdenství Božího rozumu, pouze každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který bude stejně mocný, jako je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediný Bůh všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Tlumočník dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, musí vědět, že jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha do Česka, je Boží SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Každý člověk je dobrý pouze tehdy, když Boží rozum má, z Božího milosrdenství. Každý člověk je zlý svým rozumem, protože lidký mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Vládnoucí NETVOŘI, a výše uvedení neposlušní zločinci, kteří mají za SVĚTLO SVĚTA pouze svůj rozum, geneticky prasečí, či geneticky myší, lžou úplně ve všem, pro odstoupení Božího rozumu. Dělají vše proti vůli Boží, protože místo Hospodinu, slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍ, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd. Vládnoucí náboženští NETVOŘI, kteří mají za SVĚTLO SVĚTA svůj rozum, geneticky prasečí, či geneticky myší, se modlí úplně zbytečně. Ať se modlí jak chtějí, nový Hospodin je neslyší, a slyšet nebude, až do vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, křesťanských, ateistických sviní. Vzkříšení z drzých, neposlušných, mrtvých sviní nastane v jedinou hodinu, až v Brně, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v ČRo v Brně, u herců, u bláznů z povolání, u Kašparů pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz, bude zveřejněn Boží SOUD uvedených, vzpurných křesťanských, a ateistických hlupáků. Až moře mrtvých, neposlušných, vzpurných sviní shoří, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo, vykonává vládní moc, či soudní moc, a kdo je stále vzpurný a neposlušný, prokazatelně neslouží Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Prokazatelně slouží pouze státu, a tím boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a levice, Satanům kněžím, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kdokoli kritizuje z Písma objasněné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je hlupák a tím je zločinec. Vládnoucí zločinci lžou úplně o všem z toho důvodu, že svou energetickou koncepcí pouze na elektřinu, vedou Česko, a tím celý SVĚT, do energetického HROBU. Každý vzpurný ZLOSYN, kdo lže o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, lže proto, že svým geneticky myším, či geneticky prasečím mozkem, pravdu o energetice mluvit nemůže, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, mrtvol. Z energetického, ekonomického, ekologického a mravního HROBU, Česko a SVĚT vytáhne pouze pravda o Bohu, pravda o Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a pravda o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Reálné učení o správné koncepci energetiky má pouze nový Hospodin, který se nad Českem a SVĚTEM SMILUJE, ZLATEM svého Božího rozumu, až bude mít mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, kteří budou stejně mocní, jaký je Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový, TRESTAJÍCÍ Hospodin, nikomu neposlušnému a vzpurnému, neodpustí jeho lži o křesťanském, židovském, buddhistickém, hinduistickém, muslimském, málo mocném Bohu, ani lži o jím v Písmu vyvoleném Česku, ani lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, kterou dělá vláda vzpurných, to je mrtvých KOZLŮ ČSSD, viz texty na konci této kapitoly, a na konci kapitoly 176. Léčit vzpurné a neposlušné vládnoucí svině, či NETVORY, může pouze LÉKAŘ Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdensví, nikoli neposlušní a vzpurní, to je mrtví psychiatři, nebo jejich Bohové, OTCOVÉ SATANI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, či neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším. Novou vinici Boží je nutné vybudovat na jiném kopci. V chrámech, postavených lidskýma rukama Hospodin nebydlel, a nebydlí, protože např. v děsivé temnotě krutého zmijího jedu katolického katechismu, není ani VŠEVĚDOUCÍ, ani VŠEMOHOUCÍ, ani ZÁKONODÁRCE, ani SOUDCE. Vůle Boží je, aby nová vinice byla vybudovaná u nového, Božího, technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, a u projektantů, u lidu pokorného, úplně poslušného, a Bohu vděčného za to, že technický lid, jediný Bůh SVĚTA, živí svým technickým rozumem, odjakživa. Kdyby drzý Satan Vytřísal twr@twr.cz, a jeho host, předseda Křesťanských právníků, NETVOR Ondřej Kubů info@krestanstipravnici.cz, neblokovali můj telefon, bylo by jim zkráceně sděleno. 1.) Všechny dobré věci jsou od Boha, z jeho Božího rozumu. Všechno špatné náboženské a politické zlo, je z Vašeho mozku, geneticky myšího, či geneticky prasečího. Protože soudíte nespravedlivě, kvůli udržení vlády NETVORŮ boháčů, bankéřů, zbrojařů a Satanů kněží nad Hospodinem, jste souzení pomocí Božího SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli Vám, dvěma Bohem prokletým zločincům, se děje veškeré zlo na SVĚTĚ. Jste usvědčení z drzosti vůdči jedinému Bohu SVĚTA, protože znáte Boží vůli, i Boží moc nad každým TVOREM. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli tomu, že se prohlašujete za Bohy tím, že svoji děsivou křesťanskou temnotu, krutého zmijího jedu, evangelických a katolických protikladných žvástů, vydáváte za Boha. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli tomu, že Bohem v Písmu vyvoleném Česku, se na Vás nikdo nerozhněval, nikdo Vás neposlušné, vzpurné, mrtvé, nevyhnal do říše ticha, to je na smetiště dějin. K.M.1/4,5/23,6/6až24až12/10,17,27,14/22až19/6, Žalm1/1až115/17, Mat.5/3,9,14,18, atd. 2.) Až se Hospodin, z milosrdenství svého Božího rozumu, nad někým v Česku smiluje, Vám vzpurným a neposlušným, to je mrtvým NETVORŮM, zůstane pouze pláč a skřípění zubů, v říši ticha, to je na smetišti dějin. 3.) Bohem v Písmu vyvolený, pokorný a úplně poslušný lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost neprodleně zrušit Vaší spravedlnost křesťanské CHARITY a ALMUŽNY. Technický lid má povinnost, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dobrovolně a neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla nastolena Hospodinem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy boháčů, bankéřů, politiků, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. Jer.1/17,31/27,32,33/19,51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. 4.) Předseda Křesťanských právníků, Ondřej Kubů info@krestanstipravnici.cz, je Bohem prokletá neposlušná, to je mrtvá svině z toho důvodu, že dle Žalmu 37/5, tvrdí, že svěřil svou cestu Bohu tak, aby Bůh mohl jednat sám, a že proto křesťanské svině obdrží celou zemi. Pravý opak je pravdou. Hospodin bude jednat sám, až bude, z milosrdenství svého rozumu, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Až se tak stane, křesťanské, militaristické svině, které se i v Česku rozpínají jako plevel, či jako bujné křoví, nebudou k nalezení. Křesťanské, militaristické svině, budou úplně vyhlazené. 5.) Předseda Křesťanských právníků, Ondřej Kubů info@krestanstipravnici.cz, bude křesťanská, mrtvá, neposlušná militarstická svině, až z milosrdenství Božího rozumu, mnoho pokorných, poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude mít za nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Až v jedinou hodinu nastane vzkříšení neposlušných, mrtvých sviní, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v ČRo v Brně, u herců, u bláznů z povolání, u Kašparů pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. Až celé Česko bude číst Boží SOUD uvedených, vzpurných, křesťanských a ateistických hlupáků. Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

5.) Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Národy Vám budou blahořečit, když uznáte, že nejsem blázen, když tvrdím, že především všichni ekonomové, to je DÉMONI, např. drzé ekomické svině, starostka Vítková a pracovnice Mlčková obec@obec-ricky.cz, budou spálené ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, že z tohoto křoví, kterým zarostla celá země, nezůstane ani větev, ani kořen. 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Mar.7/7až13/20, Jer.1/17až23/29,32až31/5,8až51/58, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/18,27až104/30, atd. V telefonickém hovoru jste se zmínil o tom, že já píši opakovaně o správné koncepci energetiky pro Česko, a pro celý SVĚT, což není pravda. Já, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, nemohu vytvořit žádnou dobrou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Já pouze opakovaně opisuji ty texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Bůh, z milosrdenství svého rozumu, uvádí jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Proto všichni, kdo mě soudí, a všichni, kdo ze mě dělají blázna, kterému již téměř rok nedovolují řídit auto, jsou opakovaně SOUZENÍ, a to Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES naprosto jasně uvádí, že Bohem prokletí jsou ti křesťanští, či ateističtí hlupáci, kteří mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Proto pracovníci těch podniků, kde vyrábí např. zbraně, auta, či letadla, atd., jsou zločinci. Uvedené podniky jsou zločinecké organizace. Stejně tak jsou zločinecké organizace politické strany pravice a levice, a ekumenické církve. Všichni neposlušní, to je mrtví vládnoucí idioti, v Bohem vyvoleném Česku, měli vstoupit do říše ticha, cestou Bohem vyvolených nepotřebných profesí, v milostivém Hospodinově létě, které se končí v pátek, 22.9.2017, což se zřejmě nestane, kvůli vzpouře psychiatrů, kteří ze mě stále dělají blázna, kterému již téměř rok zakazují řízení auta. Pane MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Naděje na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, umírá naposledy. Nové novoluní MĚSÍCE se začíná ve středu 20.9.7017. Naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 5.10.2017, mají pouze poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když Česko bude neprodleně realizovat spravedlnost Boží, daleko vyšší, než je spravedlnost křesťanských imperialistů, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Po Markétě, po prázdninách, v NEDĚLI 24.9.2017, se všichni sejdeme u jediného Boha SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude žehnat, pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, celé novoluní MĚSÍCE, od neděle 24. září 7017, až do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5.10.7017. Nekonečná POUŠŤ křesťanského sucha, se skončila i počasím, v září roku 7017. Nová MANA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, již může pršet, především technické elitě, až na věky věků. Víno, které uzrálo v tomto roce 7017, je zatím, z milosrdenství Božího, v dobré kvalitě. Snad již nový, trestající Hospodin, dovolí pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, z milosrdenství svého rozumu, prostírat ubrusy pro STOLY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích Česka, schopných vařit snídaně, obědy a večeře, dle textů z minulých kapitol. Bože dej, ať bezdomovec Zdeněk Blažek, z milosrdenství TVÉHO rozumu, odpočívá v bezpečí tím, že se dobře nají, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dobře obleče, při dokonalém, elektronicky kontrolovaném NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Iz.14/30,18/6,23/17až29/11až24až57/10,16, 20, atd. Bože spravedlivý dej, ať všechny blahoslavené, DUCHEM CHUDÉ, vzpurné a neposlušné, drzé svině z OÚ v Říčkách obec@obec-ricky.cz, z MÚ v Rosicích posta@mesto.rosice.cz, a z Úřadu práce v Rosicích, posta.up@bo.mpsv.cz, ktere dodnes nezajistily, aby bezdomovec Zdeněk Blažek bral 3410 Kč podpory, zmizely neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Pobírání této podpory bylo Zdeňkovi protiprávně zrušeno, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Křesťanské svině nyní dělají svoji spravedlnost tím, že Zdeňkovi nabízí např. práci v pekárně v Rosicích. Tam Zdeněk nemůže dojíždět, protože nemá peníze ani na autobus, ani na jídlo. Nově Zdeňkovi nabízejí místo VRATOČUČE. Ještě jsem neviděl VRATOČUČE v monterkách. Zdeněk jiné oblečení než montérky nemá. Nebyl dobře oblečen, pomocí dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Proč mu tedy nabízet místo VRATOČUČE? Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Nechá je padnout do energetického, ekologického a mravního hrobu v případě, že Zdeňkovi bude znovu odepřena, opakovaně uváděná, Boží majetková rovina, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Totální nemravnost, DUCHEM CHUDÉ, blahoslavené imperialistické elity, je odplatou za vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, mírového, celosvětového Božího království. Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá lidská mysl, geneticky prasečí, či geneticky myší, která propadla křesťanské modloslužbě, kterou je chamtivost. Kdo uvěří Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, může jít dál, ze světa materiálního, do duchovního. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Další texty jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. V Lidových novinách ze dne 17.6.2017, Vratislav Ludvík uvedl, že současnou energetiku ovládl ekonomický chaos, což je dle Bible BYBYLON. Současná energetika proto stojí na rozscestí, odkud všechny cesty vedou do PEKEL třetí světové války, k úplnému, rychlému, nesmyslnému zničení všech fosilních paliv, za něž TVORSTVO nemá žádnou náhradu. Uvedl, že energetiku ovládá ekonomický chaos, ekonomický BABLÓN, způsobený geneticky prasečím rozumem vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích politiků pravice a levice, a odborníků na energetiku VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Vpodstatě uvedl, že v energetickém Kocourkově Česka všichni jsou lži lidem, protože nejsou se svými energetickými koncepcemi v koncích. Žalm14/1,5až96/7až107/10,18,27,43až132/5,8, atd. Vratislav Ludvík uvedl konečně pravdu tím, že napsal, že všechna fosilní paliva v Evropě končí v roce 2050. Uvedl, že plyn přežije uhlí a ropu asi o dvacet let. To znamená, že totální ropný kolaps nastane brzy, již v roce 2030, kdy, dle bible, nebude v Česku, v energetickém Kocourkově, ani žhavé uhlí na ohřátí, protože boháčům, ekonomům a bankéřům se určitě zhroutí SKÁLA promyšlených vychytralostí, kterou jsou PRACHY, a lži o křesťanském Bohu, odpouštějícím hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Platí již pouze správná Boží energetická koncepce, kterou je odpočinutí od díla omylného, to je HMOTNÉHO pomateného TVORSTVA, od díla ekonomické a energetické ZHOUBY. Lži, že Bůh odpustil neposlušnému TVORSTVU, jeho lži o koncepci energetiky, vyšly najevo až nyní, na SOUDU boháčů a jejich Bohů, bankéřů, to je DÉMONŮ, jejich DÉMONSKÉHO, ekonomického učení. Cíl se blíží, vláda jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA se blíží, jsme mu blíž a blíž. Stačí odhodit ZEMSKOU TÍŽ, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nákladné udržování skanzenu tradic začarovaného kruhu lží o Hospodinu, a lží o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, uvedené v kapitole 228, pomocí skanzenu tradic byrokracie stávající STÁTNÍ SPRÁVY, která nechce slyšet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nedává žádný smysl. Udržování stávající vlády u moci nad lidmi a Bohem, pomocí imperialistických zákonů DÉMONŮ, to je EKONOMŮ, a Baalů, to je boháčů, stvořené pro militaristickou nespravedlnost vlády Baalů, to je boháčů, nad pracujícím lži lidem, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka. Vědci z VUT v Brně, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÍ, se již musí stydět, za ovoce úmyslů boháčů, za jejich nespravedlnost charity, almužny a sociálních dávek pro bezdomovce, Mat.5/3,9,14,18,20, a za nesmyslnou energetickou koncepci mrtvého Baala, DUCHEM CHUDÉHO NETVORA, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, pouze na ELEKTŘINU, to je pouze na obnovitelnou ELEKTŘINU, která dle GRAFU na www.pametni-kniha.cu, nedávno činila pouze cca 0,64 %, z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Jeho DÉMONSKÉ, to je ekonomické nauky o koncepci energetiky Česka na elekřinu, nemohou neposlušný lži lid Česka, energeticky, ekologicky a mravně spasit. Je zapotřebí se na tohoto Boha neposlušných a vzpurných boháčů rozhněvat, a neprodleně ho vyhnat do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Kor.4/3,10/4až13/5,8, Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, směřuje ke svému cíli. K neprodlenému nastolení vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad celým SVĚTEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Energetiku ovládá ekonomický chaoz, protože Vratislav Ludvík, v Lidových novinách ze dne 17.6.2017 lže o tom, že baterie jsou dobré a energeticky spasitelné z toho důvodu, že zajišťují skladování energie např. z fotovoltaiky. Je to stejný nesmysl, jaká byla energetická koncepce vůdců technického lži lidu VUT v Brně, docenta Kadrnožky, a ČVUT, děkana Hrdličky, na neprodlenou výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, velikostí Temelína, jako náhradu za ropu, což je uvedeno na konci kapitoly 176. Energetický ekonomický Kocourkov v Česku pokračuje z toho důvodů, že technický lži lid, chce vymyslet, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, energetickou spásu ekonomicky, což je blud bláznů, největšího kalibru. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá technický lži lid, který místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, chce stále sloužit svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, ZBRANÍM, PRACHŮM, atd. Vůdce ekologického lži lidu, exministr Bedřich Moldán, v Lidových novinách ze dne 15.6.7017 lže, že spalováním fosilních paliv lidsto získává více než 80 % energie. Není to pravda, je zřejmě, např. v Česku, že fosilní paliva zajišťují více, než 90 % energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energie jaderná, není energie obnovitelná. Stejně tak nejsou obnovitelné aku baterie, vyráběné z neobnovitelných surovin, pomocí fosilních paliv. Konec éry stabilního podnebí souvisí s naprosto nesmyslným, naprosto šíleným, rabováním fosilních paliv, za které technický lži lid nedokáže vymyslet náhradu, protože, při odstoupení Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, má rozum pouze geneticky prasečí. Energetická koncepce vládnoucích KOZLŮ, premiéra Sobotky a ministra Zaorálka, jsou KOTLÍKOVÉ DOTACE a ZELENÁ ÚSPORÁM, což je větší nesmysl, než plány na postavení 40-ti kusu jaderných elektráren, velikosti Temelína, děkana ČVUT Hrdličky. Kvůli křesťanským, militaristickým žvástům NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, Lucie Endlicherové z twr@twr.cz, stále nikdo není v koncích se svými energetickými koncepcemi. Proto orgány trestné v trestním řízení z Brna a z Rosic, mají povinnost donutit technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, aby, jako NEOMYLNÍ, veškerou svou starost o Česko, a obnovitelnou energetiku, svěřili Bohu, jeho NEOMYLNÉMU, Božímu rozumu. Bohem vyvolený technický lži lid Česka, noví kněží jediné církve Česka, jediné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost učinit rozhodnutí, o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 arény v Praze. Zde budou souzeny všechny pronárody SVĚTA. Zde budou rozdrcené HLAVY velkých zemí, NETVOŘI, lháři, šílení zločinci, váleční zločinci, prezidenti Putin, Trump a také NETVOR, ekonom, prezident ZEMAN. Žalm110/3,6, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Kor.1/27,4/20,15/33. Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto o tom, že na dálnici u Říček, a na všechny dálnice Česka a SVĚTA, budou položeny koleje, pro místní dopravu.

 

7.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

8.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba cca 35-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY, jeho zvířecího mozku. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Kaz.3/18,8/8, atd. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty vlády premiéra Sobotky, na dostavbu Dukovan či Temelína, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. To znamená že obnovitelná elektřina dnes činí cca 1 % z celkem 100 % obnovitelné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou, dle textů Písma, navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru, DUCHA KLAMU svého zvířecího EGA, svého JÁ. Sír.4/18,5/5,7/16,43/31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si podíl energií zjistil sám u CZSO, u pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činí pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žití na výnosný trh tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Bůh mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, premiér Sobotka lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na obnovitelnou elektřinu, která činí necelé 1 % z celkem potřebné obnovitelné energie. Bůh fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, vypracovaný dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci vlády zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a která proto tvoří pouze necelé 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ, není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho správné koncepce energetiky, protože Baal, premiér Sobotka odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, premiér Sobotka tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, a Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého technického lidu. Řím1/18až3/6,8/19,11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce premiéra Sobotky, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého KOZLA premiéra Sobotky. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale šílení zločinci. Sobotka a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Premiér Sobotka má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného vzpurného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5. října 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

474.

duchovni@signaly.cz, marketing@signaly.cz, arcibol@arcibol.cz, kurie@doo.cz, aligocky@doo.cz, mmatejova@doo.cz, pramik@doo.cz, bostarek@doo.cz, mkubes@doo.cz, mhiltavsky@doo.cz, starosta@mesto.rosice.cz, vkotasek@doo.cz, rkf.bohuslavice@doo.cz, predseda@signaly.cz, redakce@signaly.cz, vyvoj@signaly.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, brim@mesto.rosice.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz, edesk@vlada.cz, info@dorkas.cz, zastupce@dorkas.cz, mzegzulkova@doo.cz, mhurnik@doo.cz, mchudej@doo.cz, jkratky@doo.cz, info@dchoo.charita.cz, jan.larisch@dchoo.charita.cz, lukas.curylo@dchoo.charita.cz, ostrava@charita.cz, info@alexandr.charita.cz, charita.koprivnice@tiscali.cz, info@studenka.charita.cz, bohumin@charita.cz, opbohumin@seznam.cz, chdfrantisek@seznam.cz, info@jesenik.charita.cz, info@ceskytesin.charita.cz, info@frenstat.charita.cz, jzajicek@prorodiny.cz, sdostal@prorodiny.cz, honza.slavik@centrum.cz, tkubela@doo.cz, zmelik.vojtech@gmail.com, stara.ves@razdva.cz, l.macku@unbr.cz, reditelstvi@unbr.cz, r.kyzlink@unbr.cz, v.melichar@unbr.cz, v.prochazka@unbr.cz, r.vesely@unbr.cz, r.suchomel@unbr.cz, j.kuzma@unbr.cz, r.herufek@unbr.cz, petra.vesela@fnusa.cz, martin.pavlik@fnusa.cz, monika.pekarova@fnusa.cz, petr.kyzlink@fnusa.cz, petr.krifta@fnusa.cz,

475.

vaclav.zvonicek@fnusa.cz, adam.pestal@fnusa.cz, eva.kotulanova@fnusa.cz, vladimir.sramek@fnusa.cz, martin.kejik@fnusa.cz, marek.strnad@fnusa.cz, miloslav.humpolicek@fnusa.cz, logo@logoped.cz, fara@domasov.info, obec@obec-ricky.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, fabohuslaviceuk@ado.cz, twr@twr.cz, pavel.kaspar@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, baumruk@akbaumruk.cz, info@krestanstipravnici.cz, jkuklinek@kam.cz, valicek@brno-advokatnikancelar.cz, lhanus@kam.cz, hmartinakova@kam.cz, spcp@prf.cuni.cz, jan.gregor@mladikd.cz, josef.sveda@mladikd.cz, vojtech.marek@mladikd.cz, pavel.horacek@mladikd.cz, benjamin.cincila@mladikd.cz, cka@krestanskaakademie.cz, baumruk@akbaumruk.cz, advokat@aksopuch.cz, info@vseprospolek.cz, info@krestanstiseniori.cz, regula-praha@volny.cz, info@kmspraha.cz, rames.ak@seznam.cz, info@dostupnyadvokat.cz, posta@mesto.rosice.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, havlicek@mpo.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, skala@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, rektor@vutbr.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v červenci 2017. Česko, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných křesťanských sviní, či NETVORŮ, nebude vysokorychlostní. Jako neomylné, to je úplně poslušné, bude na špici světového dění. Stoupat výš bude, když VUT v Brně, Bohu vděčné, bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16,43. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE od čtvrtku 5. října 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří.