Kapitola 234 - 46 stran.

09.11.2017 08:19

Kapitola 234 - 46 stran. Žádost na předsedu NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, pokorného, poslušného a bezmocného, o zpochybnění říjnových voleb do PS roku 2017, z titulu zločinnosti vládnoucí, politické, technické a náboženské elity Česka. K.M.1/4,5/23,6/6až24,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Př.1/7,14,8/13,17, Žalm33/6až102/18,27,107/10,18,27,43, atd. Neposlušnost nového premiéra Česka Babiše kubovicova@anobudelip.cz, pustejovsky@anobudelip.cz, duchanova@anobudelip.cz, zapříčinila, že všichni lidé jsou obětí trestajícího Boha, který odstoupil, svým Božím rozumem, i od technické elity, kterou svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, což je pro lidstvo velké neštěstí. Sír. 5/5,7/16až43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17,5/7až31/27,32, Bhag.15/15,16,16/1až18/78, K.M.1/4,7/16,12/10,17,27až19/6, atd. Poslušný premiér Česka Babiš musí naplnit Písmo tím, že zřídí novou, stabilní vládu Česka, ze všech politických stran, z řad odborníků, dle textů Písma tak, jak je to uvedeno v dalším textu. Bůh vyžaduje, aby premiér Babiš byl DUCHOVNÍ, byl neomylný tím, že energetické koncepce ministrů průmyslu Česka, prohlásí za matematický nesmysl. Ropu nelze nahradit elektřinou či plynem. Viz PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14, Jer.1/17až6/19,30, Žid.6/3,6až12/28, Bhag.15/15,16,16/1až24, atd. Veškeré diverzifikace zdrojů ropy padly. Padla koncepce děkana ČVUT Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na postavení cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, pro výrobu vodíku elektrolýzou, pro dopravu. Dle geologa Cílka, padla i energetická koncepce vlády, na výrobu automobilů na akumulační baterie. Premiér Babiš musí uznat veškerou moc Boha nad lidmi. Musí učinit Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA tím, že ukončí koloběh lží, a bude neprodleně realizovat Boží energetickou koncepci, uvedenou z Božích zákonech. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/17,27,107/10,18,27,30,43,132/5,8,137/7, Iz.29/11 až24,33/27,44/5,47/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 66/24, Mich.2/3,4,10,5/9, atd.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 14. Česká bible kapitola 234. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Česko bude energeticky spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až zajistí, že křesťané, na muslimy, místo bomb, budou házet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Až tím přestanou kazit dobré mravy. Novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Trestající Bůh, neposlušné a vzpurné bohaté svině úplně zničí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdensrtví. Bůh nastolí celosvětový mír, až muslimové zemdlí v boji proti lásce Božích zákonů, strachem z nového Boha. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58,62, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,107/10 až43, Oz.2/18až14/3, Bhag.15/15až18/78, K.M.1/4až7/16až19/6, 2.Petr.2/21až3/16, Gal.1/7až6/7, 1.Kor.1/27až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, 1.Jan.3/10až5/2,16, atd. Zpochybnění říjnových voleb 2017, musí učinit pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista tím, že v Bibli budou studovat minulost i budoucnost Česka. Úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, mají povinnost vnímat smysluplný výklad Písma, o minulosti a budoucnosti Česka a SVĚTA, jako rozhovor s Hospodinem. Smysluplný výklad Písma je možné učinit pouze tehdy, když se Hospodin stane ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Uctívat nového DUCHOVNÍHO Krista, v DUCHU a v PRAVDĚ, v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, je možné především v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v Brně a v Praze. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry @rozhlas.cz, je činností na odpuštění všech hříchů neposlušných a vzpurných NETVORŮ, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Chrám přebývání Boží slávy, bude mít v sobě každý úplně poslušný služebník Boží, 1.Kor.3/16, kterému Bůh, vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, každý lidský zvířecí DUCH, zemdlel. Nové DNES naplnění Písma SOUDU, Bůh v Česku učiní, od novoluní, od soboty 18. listopadu 2017, do nového úplňku MĚSÍCE, do neděle 3. prosine 2017, až mnoho pokorných a úplně poslušných vládnoucích sviní, z milosrdenství Božího rozumu, přijme nového Boha, za jediného VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nový Bůh zpochybní říjnové volby 2017, z milosrdenství svého rozumu, až mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, zpochybní protikladná dogmata o Bohu, a promyšlené ekonomické vychytralosti děsivé temnoty katolického katechismu, Otce Bohu milého, Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bůh nechce, aby Česko utíkalo k Bohu až v zimě, na Vánoce, ale neprodleně, 3. 12. 2017. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,27,39/34,42/19,43/26,31, Iz.1/18,5/4,16,29/11,24,16/3,33/22,44/8,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,4/24,5/34,43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, Nah.1/4,9,3/10,13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58. Bezmocný předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@ nssoud.cz, které má mozek pouze geneticky myší, či geneticky prasečí, musí být donucen očistit svou DUŠI, a své TĚLO, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, od protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a od promyšlených ekonomických vychytralostí, drzého Otce Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz. Očistu DUŠE a TĚLA má povinnost učinit studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškeré Písmo od DUCHOVNÍHO Krista se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh vyžaduje JUDr. Baxu tvrdě pohnat k odpovědnosti za Česko a za celý SVĚT. Zločinnost vládnoucí elity je prokazatelná, je uvedená v dalším textu. Vládnoucí elita vede Česko, a tím celý SVĚT, do energetického a ekonomického HROBU tím, že nedodržuje ani jeden zákon. Prokazatelně se proviňuje se proti všem zákonům tím, že nový premiér Česka Babiš, odmítá jedině možnou energetickou koncepci Česka, a SVĚTA, uvedenou, z milosrdenství Božího rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je uvedená v dalším textu. Souvisí s neprodleným svoláním kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Když to předseda NSS JUDr. Baxa, a orgány činné v trestním řízení, s DUCHOVNÍM Kristem zkusí, bude v celém SVĚTĚ, postupně, ve všem po nedostatku. Pokornému, úplně poslušnému Česku, budou blahořečit všechny národy. S pomocí Božího rozumu se stane vytouženou svatou zemí. Pane předsedo NSS JUDr. Baxo podatelna@nssoud.cz. Máte povinnost zajistit, aby premiér Česka Babiš naplnil Písmo tím, že zřídí novou, stabilní vládu Česka, ze všech politických stran, z řad odborníků, dle textů Písma tak, jak je to uvedeno v dalším textu. Máte povinnost zajistit, aby změnil POSLANECKOU SNĚMOVNU, zrušením všech politických stran, a to dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Každé ministerstvo vlády musí mít v PS skupinu odborníků. Budou v terénu pomáhat ministrům realizovat Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. První čtyři strany této kapitoly, jako brožura A5, byly předány na podatelny NSS JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Vagaovi podatelna@ksz.brn.justice.cz, rektoru MU Bekovi rektor@muni.cz, řediteli ČRo Brno Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, a budou předány faráři P. Jiřímu Hénekovi domasov@dieceze.cz. Viz str.9až13. 2.) Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je nyní, na úsvitu osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení všech států SVĚTA, v roce 7017, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Má v moci každého DUCHA. Vešel do DUŠÍ voličů tím, že říjnové volby v roce 7017 učinil patové. Pro politické strany pravice a levice jsou volby zkouškou, která není nad lidské síly. 1.Kor.1/27,10/11,15/33. Svou slávu, ZLATA svého Božího rozumu, chce dát především pravici, novému premiéru Česka Babišovi. Slávu ZLATA svého Božího rozumu dá sobě samému tím, že Babiš učiní Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh vyžaduje, aby premiér Babiš byl DUCHOVNÍ, byl neomylný tím, že energetické koncepce ministrů průmyslu Česka, prohlásí za matematický nesmysl. Bhag.15/15,16,16/1až24, Viz PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ekonomicko energetická koncepce Česka vládnoucích zločinců, pro odstoupení Božího rozumu, pro jejich neschopnost logicky myslet, je zločinem, je prokazatelně nesmyslem. Dle ČRo2, dle pomateného geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@ rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či plynem, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když se bude mluvit o koncepci energetiky pravda. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Veškeré diverzifikace zdrojů ropy padly. Padla koncepce děkana ČVUT Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na postavení cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli zachování dopravy, kvůli výrobě vodíku elektrolýzou. Viz konec kapitoly 176 a konec ostatních posledních kapitol. Dle geologa Cílka, padla i poslední energetická koncepce vlády Česka, na výrobu automobilů na akumulační baterie. Česku nezbývá nic jiného, než si přát, aby mír dál zůstával s Českem tím, že naprosto bezmocný premiér Babiš uzná veškerou moc Boží nad jím vyvoleným Českem. Musí být s energetickými koncepcemi technické a ekonomické elity Česka v koncích. Musí učinit Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA tím, že začne neprodleně realizovat dokonalou lásku Boží energetické koncepce. Slova kletby vládnoucích neposlušných sviní, jsou následující. Pokud si ještě myslíte, že nějaký Boží rozum máte, ať Vás Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE usmrtí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství proto, aby v Česku mohl vzejít plný počet pohanů, kteří jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Česko bude energeticky spaseno, z Božího milosrdenství, Božím rozumem, až bude rozhodnuto o tom, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, bude neprodleně zveřejněná v ČRo v Brně, ředitelem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Viz str.13až16. 3.) Zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, je jako vzpurný a neposlušný, mrtvý. Na HRADĚ vyznamenává pouze omylné, DUCHEM CHUDÉ svině, a tím kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, ke své vlastní záhubě. Neposlušnému faráři Hénekovi domasov@dieceze.cz, bylo telefonicky objasněno, že Bůh učinil podobenstvím i pohádku, kterou četl v ČRo herec Goldflam goldflam.arnost@ seznam.cz. V pohádce uvedl, že učitelka, kterou je v Písmu ŽENA STATEČNÁ, Př.31/10, vyučuje všechno lidstvo o tom, že je důležité, aby lidé měli jediného Boha SVĚTA, Boha všech států SVĚTA. Aby si lidé Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nějakým způsobem představili, rozhodli se Boha si představit jako zvíře. Návrh, představovat si Boha jako MEDVĚDA, neuspěl z toho důvodu, že v mnoha státech medvěd nežije. Proto lidé všech národů se shodli, že za Boha budou mít MYŠ, z toho důvodu, že je lidem geneticky nejblíže, a proto, že myš znají všechny národy. Když to UČITELKA, ŽENA STATEČNÁ, Př.31/10, křesťanská údernice Satana faráře Héneka, na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA DUCHOVNÍM Kristem uslyšela, odešla do blázince v Bohunicích, kde vládne MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz. Komunistický plevel, komunistických Beranů Česka, byl požat Bohem, DUCHEM SVATÝM, při příchodu DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v roce 1989. Boží vůlí je, aby Satan farář Hének, byl Otcem Bohu milým tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně spálí veškeré neposlušné militaristické a imperialistické KŘOVÍ, kterým, kvůli vzpurnému, neposlušnému Česku, zarostla nyní celá země. Viz str.16až20. 4.) Faráři Hénekovi jsem sdělil, že film JESTŘÁBÍ ŽENA je podobenstvím o jediném Bohu SVĚTA, a o jeho družce, o ŽENĚ STATEČNÉ. Př.31/10. Jeho Bůh, BELZEBUB, drzý Satan papež František, třpitivá hvězda jitřní, Iz.14/9, může založit jedinou církev všeobecnou, katolickou, spojením všech náboženství SVĚTA, jedině tím, když nejdříve bude sražen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Ze SLOV svých katolických NEBES musí spadnout jako BLESK. Jeho

 

katolické, protikladné žvásty, a promyšlené vychytralosti, nový Bůh, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nepotřebuje. Satanu faráři Hénkovi jsem sdělil, že mám od Boha velmi těžký úkol tím, že mě pověřil psát PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA. Mám, do CHRÁMU PÁNĚ, kterým je celý SVĚT, uvést nového Boha, takového, jaký v Písmu skutečně je. Viz str.20až23. 5.) Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyvýšený SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, chce z Česka, z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, vypalovat neposlušné, vzpurné a bezmocné národy jako vápno, jako KŘOVÍ, jako PLEVEL, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se na Česko rozlítil, když bývalý komunista, bývalý BERAN, nový premiér Česka Babiš, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Jer.6/19, zase plave ve vzedmutém moři imperialistických militaristických sviní tím, Iz.57/10,16,20, že se provinil chamtivostí. Kol.3/10. Provinil se křesťanskou modloslužbou. Bude ve všem po nedostatku, když premiér Babiš obstojí ve zkoušce, kterou jsou volby, když to s DUCHOVNÍM Kristem zkusí tím, že neprodleně vytvoří z odborníků všech devíti vládnoucích politických stran, novou vládu Česka v následujícím složení proto, aby v Česku a ve SVĚTĚ bylo možné realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ z devíti politických stran, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Bude ve všem po nedostatku, když bude vládnout Bůh, a ne lidé. Bude ve všem po nedostatku, když Česko a celý SVĚT, to co svýma rukama vytvoří, to spotřebuje, bez převážení v kamionech. Iz.65/22. Viz str.23až26. 6.) Pane premiére Babiši. Máte povinnost nařídit odborníkům z CSZO, aby údaje grafu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedeného ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byly uvedeny pro rok 2016, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Česku vytvořit vládu Česka, Jób40/8,14, dle svých příkazů a zákonů, bez politiků pravice a levice, dále uvedenou. Vědět, že technický lži lid, pro totální neposlušnost, lže o koncepci energetiky, a že náboženský lži lid, pro totální neposlušnost, lže o Kristu, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Viz str.26až30. 7.) Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Proto všichni politici pravice a levice, kteří věří úplně pomatenému Josefu Gáfrikovi, Rovnosti, a ne Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jsou zločinci, kteří musí být vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, a to neprodleně. Protože svými představami o Bohu, a o koncepci energetiky, drze lžou, trestným způsobem. Fosilní paliva není možné nahradit bez pomocí Boha. Neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je hříchem, který je k energetické SMRTI. Fosilní paliva je nutné použít pouze na přestavbu světa, dle Božích příkazů. Motivem vraždy nového DUCHOVNÍHO Krista, je velká láska k PRACHŮM. Každý pokorný, úplně poslušný služebník Boží, Bohu odpovědný za svou vlastní nepravost, má povinnost změnit celý SVĚTA, zvolením DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého, úplně poslušného světa. Technický lži lid, který Bůh, svým technickým rozumem živí odjakživa, nepotkala zkouška nad lidské síly, kterou by nebylo možné vydržet. Při zkoušce, SOUDEM vzpurných a neposlušných vládnoucích, politických a náboženských pokrytců, Hospodin připravil i východisko, kterou je úplná poslušnost. 1.Kor.10/11. Viz str.30až33. 8.) Pro odstoupení Božího technického rozumu, Česko zajde strašlivou záhubou. Vůle Boží je, úplně zničit lži o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije stále mezi námi, který dělá zlo, až do úplného zničení křesťanství. Jer.31/27,32. Česko má povinnost přinést energetickou spásu SVĚTU, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanské kříže jsou Bohu odporné, protože jsou symbolem lží a služby TVORSTVU, místo služby STVOŘITELI. Řím.1/18. Symbolem Boha je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest DUCHEM SVATÝM, je křest ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. VÍRA v Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je pouze dočasná, Iz.63/18, do říjnových voleb roku 7017. DÉMONI, to je ekonomové, musí před voliči, kteří zvolí Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, prchat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm115/17. Svobodnou vůli neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických vládnoucích NETVORŮ, Bůh končí říjnovými volbami roku 7017. Když Česko neotřese všemi národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Kristus otřese Českem, a zničí je. Ag.2/6,18. Svůj Boží rozum, a přízeň, dá jinému národu, např. Rusku, což již dříve učinil, v době prvího PŘÍCHODU, při VŘSR. ZRCADLEM hlupáků je SLOVO NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost zachránit PRAVICE, Jób40/8, především premiér Česka, BABIŠ. Viz str.33až35. 9.) Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude lidmi oslaven, až na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude rozhodnuto, že je jediným všemohoucím a vševědoucím ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, ekologie a mravů, budou neprodleně realizovány. Žít na výnosný trh je trestný čin, kvůli energetice. K.M.15/12. Kvůli vzpurnému Česku, křesťanské církve např. USA a Ruska, mají za své Bohy, válečné zločince, NETVORY, prezidenty Trumpa a Putina, Jób9/13, a výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest křesťanskou svěcenou vodou je hlupákům k energetické SMRTI. Naprosto bezmocnému Otci Satanu Hénekovi bylo objasněno, že Česko má naplnit Písmo při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 4. listopadu 2017 proto, aby Hospodin, vyvýšený SOUDEM, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, mohl v Česku, ještě v tomto roce, na podzim roku 2017, vylomit všechny odnože, které, do jediné církve Česka s mocí výkonnou, do nové vlády premiéra Babiše, nepatří. Dravá křesťanská pravice Česka, na textech ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, strávila již celé léto 2017, a celý podzim 2017. Iz.18/6. Vážený, naprosto bezmocný Otče Satane Héneku. Máte povinnost zajistit, aby veškeré zvířectvo celé země, na ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zimovalo, v zimě 2017, 2008. Máte povinnost zajistit, aby v roce 2018, byl Hospodin v Česku Šalamounem tím, že Česko svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Odnože budou vylomené, když bude rozhodnuto, že SKÁLA premiéra Babiše, odtáhne v děsu. Iz.31/9. Viz str.35až38. 10.) V Říčkách a v Domašově, před volbami, jsem na koloběžce a na kole rozvezl cca 230 volebních lístků, pro zvolení Hospodina, jediného Boha SVĚTA, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Katolický odborník na křesťanského Boha, na Satana, na Ďábla P. Jiřího Héneka, člen volební komise na Říčkách, Franta Pelán pravil, že nevěří tomu, že nyní máme rok 7017, protože nevěří tomu, že již tak dlouho Bůh vede TVORSTVO celého SVĚTA, do Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Pravil, že Bůh, se svými zákony POLE VĚDY Písma, o své správné koncepci energetiky Česka, a celého světa, může jít do prdele. Na Říčkách, kromě mě, volili Hospodina ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, ještě dva lidé, v Domašově pouze jeden úplně poslušný. Bůh slíbil, že když dva nebo tři se shodnou na úplné poslušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, že Bůh své zákony nastolí. Mat.18/19. Bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček, nyní mluví o tom, že se oběsí. Nebaví ho čekat na Boží smilování, nebaví ho bydlet v dřevěné boudě, kde není elektřina a voda, a kde, když se v zimě přestane topit, je neprodleně teplota pod nulou. Nebaví ho prosit se o almužnu 3410 Kč od ÚP v Rosicích. Bože, kvůli sobě samému se nad Zdeňkem smiluj tím, že Česko bude smilnit se všemi královstvími SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Iz.23/17. Bože, dle písničky dej, ať Zdeněk pozná, že život není jen bída a hlad, ve velkém volebním úterý, kdy Babiš bude jednat s politiky o sestavení nové vlády Česka. Dej, ať Zdeněk nemá v úterý, zase křesťanský VELKÝ PÁTEK. Dej, ať všechny křesťanské a ateistické neposlušné politické svině, zmizí v říši ticha, na smetišti dějin tím, že Babiš přijme rozhodnutí o sestavení vlády, ze všech politických stran pravice a levice. ÚŘAD PRÁCE v Rosicích u Brna, a ostatní ÚŘADY PRÁCE Česka, se chovají k bezdomovcům tak nemilosrdně, jako se chovali gestapáci k národům, které vůdce Hitler, ve jménu křesťanského Boha, označil za méněcenné. Co udělá Satan farář Hének. Podrobí se Bohu, nebo boháčům, bankéřům, zbrojařům? Oz.2/18. Viz str.38až43. 11.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 4. listopadu 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Poslušné Bůh osvobodí od temnoty křesťanských protikladných dogmat. Ať se radují ti poslušní, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 4. listopadu 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Oz.2/18až14/3. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří. Volby má povinnost zpochybnit především farář Hének. Muslimové přestanou vraždit křesťanské svině, až bude vše nové tím, že Hének bude živý, poslušný. Viz str.43až46.

Doba je zlá tím, že ropný kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. Hospodin bdí nad zlem, pomocí meče válek, pomocí křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, imperialismu, fašismu, militarismu, atd. Bůh se nad pokornými a úplně poslušnými chce smilovat, ze svého milosrdenství. Vyžaduje, aby se Bohu, jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, podřídil každý člověk, a to neprodleně. Bohem v Písmu vyvolené Česko, nesmí marnit svůj čas. Bůh nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. Kdo odloží návrat k Hospodinu, k VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ze dne na den, toho trest nemine. Boží hněv neposlušné vyhledá z ničeho nic, a dojdou odplaty. Bůh vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Boží pochopili, že SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pohanů, militaristů, imperialistů, komunistů, socialistů, fašistů, či jiných NETVORŮ, je Božím milosrdenstvím. Plný počet pohanů na SOUDU vzešel. Proto Česko, a s ním celý SVĚT, může být energeticky, ekologicky a mravně spasen, z milosrdenství Božího rozumu. Bůh se smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, až mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, budou, např. na internetu, tento text SOUDU vzedmutého moře neposlušných sviní, rozesílat jako RADOSTNOU ZPRÁVU VŠECH EVANGELIÍ. Až SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude na internetu hovořit Boží řečí, o Boží slávě, Bůh dovolí Česku jít do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Až jejich tón bude z Česka zvučet celou zemí tím, že Česko bude mít novou vládu, pokornou a úplně poslušnou. Moře neposlušných hlupáků, již nebude, vyschne. Bude vše nové, neomylné, Boží. Je lepší sloužit Bohu, než hlupákům politikům, a Satanu JUDr. Baxovi. Kdo ignoruje Boží zákony o koncepci energetiky, je Satan. Satany zničí pokorní při úplné poslušnosti. Žalm19/1až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31, Iz.5/4,16až57/10,16,20, Zj.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7až5/10,1825,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

1.) Bezmocný předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, sekretariat@ nssoud.cz, musí být donucen očistit svou DUŠI, a své TĚLO, které má mozek pouze geneticky myší, či geneticky prasečí, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, od protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a od promyšlených ekonomických vychytralostí, drzého Otce Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz. Očistu DUŠE a TĚLA má povinnost učinit studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškeré Písmo od DUCHOVNÍHO Krista se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh vyžaduje JUDr. Baxu tvrdě pohnat k odpovědnosti za Česko a za celý SVĚT. Prorok DANIEL mění čas úplné křesťanské neposlušnosti, na úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Mění dobu tím, že z roku přelomu věků konce éry fosilních paliv, z roku 2000, dělá buď rok 0, nebo rok 7017, což je doba vedení veškerého TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, do celosvětového, mírového, Božího království. Prorok Malachiáš proklíná drzého Satana faráře Jiřího Héneka domasov@dieceze.cz kvůli tomu, že ignoruje dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, srozumitelně všem objasněnou. NSS, JUDr. Baxovi, a jeho Bohu, knězi, vzpurnému Satanu Jiřímu Hénekovi, Bůh končí vládu lidského panství nad lidmi. Dává vládu sám sobě tím, že je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Běda JUDr. Baxovi, a Satanu faráři Hénekovi, když se k jedinému Bohu SVĚTA, neprodleně nevrátí. Boží hněv již neprodlévá. Bůh, vzedmuté moře zlých, drzých neposlušných křesťanských sviní, nenechá bez trestu. Vysušit moře katolických, evangelických, či ateistických hlupáků Česka, má povinnost velké množství BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU těchto textů. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude neposlušného Česka želet. Láska ke SKÁLE JUDr. Baxy, k PRACHŮM, je příčinou všeho zla na SVĚTĚ. Bůh nyní stojí při úplně poslušných služebnících Krista, Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Pokorní a poslušní, nebojte se. DUCHEM CHUDÍ hlupáci Baxa a Hének Vám neublíží. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Zločinnost vládnoucí elity je prokazatelná, je uvedená v dalším textu. Vládnoucí elita vede Česko, a tím celý SVĚT, do energetického a ekonomického HROBU tím, že nedodržuje ani jeden zákon. Prokazatelně se proviňuje se proti všem zákonům tím, že nový premiér Česka Babiš, odmítá jedině možnou energetickou koncepci Česka, a SVĚTA, uvedenou, z milosrdenství Božího rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je uvedená v dalším textu. Souvisí s neprodleným svoláním kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Když to předseda NSS JUDr. Baxa, a orgány činné v trestním řízení, s DUCHOVNÍM Kristem zkusí, bude v celém SVĚTĚ, postupně, ve všem po nedostatku. Pokornému, úplně poslušnému Česku, budou blahořečit všechny národy. S pomocí Božího rozumu se stane vytouženou svatou zemí. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/12, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,12,16,20, Ez.3/4až37/12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/43,115/17, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, atd. Odstoupení Božího rozumu, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude trvat tak dlouho, až SNĚMOVNA, premiér Babiš a pravice ANO, zvládnou zkoušku, kterou je studium ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH, NEBES. Až poslušní změní DOBU a ČAS tím, že zveřejní Boží SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích zvířat, sviní, či NETVORŮ, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. Premiér Babiš musí vládnout spravedlivě, v Boží bázni tím, že bude Boží zákony neprodleně realizovat. DOBU, ČAS, je potřeba změnit dle textu Písma. Z přelomu věků konce éry fosilních paliv, z roku 2000, bude buď rok 0, nebo rok 7000, rok osmého DNE PÁNĚ, rok osmého tisíciletí vedení veškerého lidstva, jediným Bohem SVĚTA. Bůh je odjakživa jediným Bohem SVĚTA, stále stejný tím, že je i DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Tím je křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Uplně poslušní mají povinnost nastolit nové mravy, nastolením spravedlnosti vyšší, než byla v době pouště 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/3až20, Dan.7/25,9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ez.3/4,21,7/12,9/10,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Jer.1/17,5/7,6/19,30,23/29,32,31/27,32až49/12až51/58, atd. Pane předsedo NSS JUDr. Baxo podatelna@nssoud.cz. Máte povinnost zajistit, aby premiér Česka Babiš naplnil Písmo tím, že zřídí novou, stabilní vládu Česka, ze všech politických stran, z řad odborníků, dle textů Písma tak, jak je to uvedeno v dalším textu. Máte povinnost zajistit, aby změnil POSLANECKOU SNĚMOVNU, zrušením všech politických stran, a to dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Každé ministerstvo vlády musí mít v PS skupinu odborníků. Budou v terénu pomáhat ministrům realizovat Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Smyslem života, důvodem proč žít dál, je sloužit Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Česko má povinnost se neprodleně smířit s novým Bohem, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBAS, vykonat SOUD všech neposlušných a vzpurných národů tak, aby všechny prošly nahé, uličkou hanby. První čtyři strany této kapitoly, jako brožura A5, byly předány na podatelny NSS JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Vagaovi podatelna@ksz.brn.justice.cz, rektoru MU Bekovi bek@mail.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@muni.cz, řediteli ČRo Brno Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, a budou předány faráři P. Jiřímu Hénekovi fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem současně, až rektor Bek rozhodne, že na MU budou zrušeny mnohé profese, politologové, či sociologové, atd., které Bůh, v celosvětovém, mírovém Božím království, nepotřebuje. Bůh se nad Českem smiluje, až farář Hének bude v kostele mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Texty Písma o Boží moci nad lidmi, a o Boží vůli, jsou naprosto jasné, pro každého vzpurného a neposlušného, takže nikdo nemá výmluvu. Bůh zlé, neposlušné, vzpurné bohaté svině, při ropném a ekonomickém kolapsu, nenechá bez trestu. Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/43,115/17, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Sír.5/5až7/16až23/19až27až43/26,31, Iz.29/11až24,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20, Př.1/7,14,2/1,3/3až8/11,17,11/28až31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Myšlenky Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou o pokoji a míru celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. O naději úplně poslušného lidstva na celosvětový mír. Jer. 29/11. Myšlenky Boží, o nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mají kladnou energii. Když budou šířeny úplně poslušnými Božími SYNY, dle Žalmu 19/3, kteří DRUHÝ PŘÍCHOD spravedlivého Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE očekávají, úplně poslušné Česko může očekávat dobré věci. Když nový premiér Česka Babiš, se vrátí k Bohu takovému mocnému, jaký skutečně v Písmu je, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 4.listopadu roku 7017, budou Česku blahořečit všechny národy, a stane se vytouženou zemí. Když to nový premiér Babiš, s novým, DUCHOVNÍM Kristem zkusí, bude brzy, celosvětově, ve všem po nedostatku. Česko prožilo 70 let křesťanských zmatků, od roku 1947, do roku 2017, dle textů Písma, dle vůle Boží. Iz.23/17. V případě další neposlušnosti bude Česko budit úděs. Bude Bohem navěky zpustošeno. Bůh odplatí neposlušnému premiéru Babišovi, a Česku, podle jeho skutků, a podle díla rukou neposlušných a vzpurných NETVORŮ tím, že na Česko uvede všechno zlo jaderné války. Jer.25/12, Zach.13/4,8, atd. Čtyři statní koně, kteří mají povinnost z Česka projet křížem krážem celou zemi, jsou SLOVEM BOŽÍM, Bhagavadgítou, Tórou, Biblí a Koránem. Tyto texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Proto jsou jediným Bohem všech států SVĚTA. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se Bůh v Česku soudí se vším tvorstvem. Česko musí pít NOVÉ SLOVO. Jer.25/27,31. Žádám o odpověď. Jer.1/17až25/11až14,29/10,11až31/27,32až51/58, Mat.5/3,9,14,18,36až23/7až25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až24,23/17až66/24, Zach.1/10,3/8,4/6,6/7,7/5,8/16až13/4,8až14/20, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/25,39/34,42/24,29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27až10/37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20.

 

2.) Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je nyní, na úsvitu osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení všech států SVĚTA, v roce 7017, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Má v moci každého DUCHA. Vešel do DUŠÍ voličů tím, že říjnové volby v roce 7017 učinil patové. Pro politické strany pravice a levice jsou volby zkouškou, která není nad lidské síly. 1.Kor.1/27,10/11,15/33. Svou slávu, ZLATA svého Božího rozumu, chce dát především novému premiéru Česka Babišovi. Slávu ZLATA svého Božího rozumu dá sobě samému tím, že Babiš učiní Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vyžaduje, aby bývalý komunista, bývalý BERAN Babiš, si vzpoměl na slova matky. Matka viděla spravedlnost 40-ti let POUŠTĚ Boží majetkové socialistické rovnosti, lepším řešením pro pracující lži lid, než nekonečnou POUŠŤ křesťanského imperialismu, než zlou ideologii spravedlnosti křesťanské charity a almužny. Bůh vyžaduje, aby premiér Babiš byl DUCHOVNÍ, byl neomylný tím, že energetické koncepce ministrů průmyslu Česka, prohlásí za matematický nesmysl. Bhag.15/15,16,16/1až24, Viz PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ekonomicko energetická koncepce Česka vládnoucích zločinců, pro odstoupení Božího rozumu, pro jejich neschopnost logicky myslet, je zločinem, je prokazatelně nesmyslem. Dle ČRo2, dle pomateného geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let bude, dle vůle Boží, ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, je nesmyslem, je trestným činem. Ropu nelze nahradit plynem. Bude vše jednodušší, když se bude mluvit pravda. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14, Jer.1/17až 6/19,30, Žid.4/7,10,6/3,6,8/10/26,12/28, atd. Veškeré diverzifikace zdrojů ropy padly. Padla koncepce děkana ČVUT Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na postavení cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli zachování dopravy, kvůli výrobě vodíku elektrolýzou. Viz konec kapitoly 176 a konec ostatních posledních kapitol. Dle geologa Cílka, padla i poslední energetická koncepce vlády Česka, na výrobu automobilů na akumulační baterie. Česku nezbývá nic jiného, než si přát, aby mír dál zůstával s Českem tím, že naprosto bezmocný premiér Babiš uzná veškerou moc Boha nad jím vyvoleným Českem, bude s energetickými koncepcemi technické a ekonomické elity Česka v koncích, a proto učiní Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA tím, že Česko začne neprodleně realizovat lásku Boží energetické koncepce. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/17,27,107/10,18,27, 30,43,132/5,8,137/7, Iz.29/11až24,33/27,44/5,47/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 66/24, atd. Bůh vyžaduje, aby ZHOUBCE premiér Babiš, jako úplně poslušný, poslal politiky neprodleně do říše ticha, na smetiště dějin tím, že z devíti vládnoucích politických stran vytvoří vládu 15-ti odborníků, uvedenou v dalším textu. Nová vláda, jediná církev Česka, od Boha dostane moc realizovat zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jako úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, bezmocný, z milosrdenství ZLATA Božího rozumu bude neomylný, když zruší politické strany. Ze všech politických stran, z odborníků, vytvoří poradní skupiny vlády tak, aby každé ministerstvo mělo v PSČR jednu poradní skupinu odborníků. Tyto skupiny budou v terénu pomáhat ministrům realizovat Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, správné Boží koncepce energetiky, ekologie, a mravů, DUCHOVNÍHO Česka, a úplně poslušného DUCHOVNÍHO SVĚTA. Slovo dvou osob musí být pravé. SLOVO premiéra Babiše, a SLOVO Boha. Hospodin je OSOBOU tím, že OSOBY, všichni proroci Písma, se pekelně snaží prorokovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rozuměli vzpurní, neposlušní, mrtví NETVOŘI Česka. Bůh je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Jer.5/7až6/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/43,115/17, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Sír.5/5až7/16až23/19až27až43/26,31, Iz.29/11až24,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20, Př.1/7,14,2/1,3/3až8/11,17,11/28až31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16,43, Bhagavadg.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Hospodin vstoupil do svého chrámu, kterým je celý SVĚT, velkým vichrem, kterému dal jeho běsnící sílu, v novém novoluí MĚSÍCE, v neděli 29.10.7017. V místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, byl vichr největší dopoledne, v době, kdy nový drzý farář farnosti Domašovska Jiří Hének domasov@dieceze.cz, sloužil katolické modloslužby v chrámu svatého Vavřince. Babičky v minulosti studovaly Písma. Bály se bouřek, protože jako poslušné věděly, že Bůh neposlušné trestá VICHREM. Sír.5/5,7/16až39/28,43/26,31, atd. Bůh trestal Česko také za to, že drzý zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR, kulhavý KOZEL prezident Zeman, den předtím, v den vzniku našeho Božího státu 28.10.7017, vyznamenával ty, kterým dal Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, dar hlasu, atd. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním rozumnosti, či rukodělné dovednosti, atd., kterou lidem dává Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, je zločin, je trestný čin. Komunikace o Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není vůbec možná. Znalci Písma, drzí Satani faráři kněží, tají svoje znalosti o jediném Bohu SVĚTA z veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Ostatní vzpurní a neposlušní lidé, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemají o jediném Bohu SVĚTA ani ponětí. Jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví tím, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odmítají studovat. Své nové služebníky, pokorné a úplně poslušné, nazve Bůh nyní jménem novým. Neposlušní, to je mrtví křesťané, omylní, křtění křesťanskou svěcenou vodou, která je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, k energetické SMRTI, musí být, z milosrdenství rozumu Božího, křtění k novému, věčnému životu, v celosvětovém, mírovém Božím královstbví, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Až svěcená katolická voda, odteče v Česku jako jedovatá, neužitečná špína, budou noví křesťané nazváni Bohem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorní a uplně poslušní, to je živí, to je vševědoucí a neomylní, stejní jako Hospodin. Noví křesťané budou neomylní tím, že budou z Písma, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znát všechno o Bohu, o jím v Písmu vyvoleném Česku, a tím i vše, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Nový Bůh nepotřebuje, aby ho do CHRÁMU PÁNĚ, kterým je celý SVĚT, uváděli v Česku drzí Satani kněží, pomocí děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných dogmat katolického katechismu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, ekonomů, bankéřů, zbrojařů, boháčů, atd. Bože smiluj se nad Českem tím, že Satani kněží, usvědčení z drzosti, např. Satan farář Hének, začnou v Domašově křtít nemluvňata OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Slova nového KŘESTU nemluvňat musí znít. Křtím TĚ, nemluvně, ve jménu jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, k životu věčnému, v celosvětovém, mírovém, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Křtít křesťanská nemluvňata krutým zmijím jedem svěcené katolické vody, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Křtění svěcenou vodou k energetické SMRTI, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. 1.Kor.1/27až15/29,33. Svěcená katolická voda musí odtéct, jako neužitečná špína proto, aby mohlo být vše nové. Veškeré stvoření musí být přetvořeno, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské neposlušné svině, pokřtěné špínou svěcené katolické vody, které jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, vzpurnému TVORSTVU, musí proklínat všichni úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, dle textů Izajáše29/11až24až 57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24. Slova kletby vládnoucích neposlušných sviní, jsou následující. Pokud si ještě myslíte, že nějaký Boží rozum máte, Luk.8/18, K.M.7/16,27, Bhag.15/15,16, Mar.7/6, atd., ať Vás Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE usmrtí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství proto, aby v Česku mohl vzejít plný počet pohanů, kteří jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.65/15,66/24, Řím.1/18až11/25až32, Oz.2/18 až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Česko bude energeticky spaseno, z Božího milosrdenství, Božím rozumem, až bude rozhodnuto o tom, že PAMĚTNÍ KNIHA těcto textů SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, bude neprodleně zveřejněná v ČRo v Brně, nemluvňátkem, ředitelem Ostrým. Plný počet pohanů v Česku však vzešel, protože Hospodin, svým Božím rozumem, na úsvitu osmého dne Páně, v roce 7017, stále neuzdravil drzého Satana faráře Jiřího Héneka fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz. Satan farář Hének hledí na SLOVO NOVÝCH NEBES, a protože je neposlušný, to je mrtvý, není čtením uzdravený. Ám.8/2,11, Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Kor.10/4, Iz.57/16, Řím.1/18,11/25,32, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sk.3/23,17/30,28/26, atd. Proto já, úplně poslušný, jsem úplně bezmocný, když např. žádám, aby logický výklad SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zveřejnili Bohem vyvolení, DUCHEM CHUDÍ, blahoslavení pomatenci, herci, blázni z povolání, KAŠPAŘI, pokorní a úplně poslušní pracovníci ČRo v Brně, pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. Bůh se rozumem smiluje, až bude Česko poslušné. Iz.29/11až29,33/22,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9až3/10až17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33,

 

3.) Zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, je jako vzpurný a neposlušný, to je mrtvý. V říši omylných, mrtvých, křesťanských a ateistických neposlušných sviní, či NETVORŮ, nemá nikdo ani ponětí o Bohu, a tím ani ponětí, o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na HRADĚ vyznamenává pouze omylné, DUCHEM CHUDÉ svině, a tím kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, ke své vlastní záhubě. Slávu od Hospodina stále nehledá z toho důvodu, že jeho Bůh, drzý Satan farář Jiří Hének fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, usvědčený z drzosti vůči DUCHU SVATÉMU, vůči jedinému Bohu SVĚTA, stále mele své nesmysly o tom, že jeho křesťanské protikladné slovo, jeho promyšlených ekonomických vychytralostí, jeho krutého zmijího jedu děsivé katolické temnoty, je dobré, a pro svině spasitelné. Bože smiluj se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Satanem farářem Hénekem. Vždyť při odstoupení TVÉHO rozumu, každý neposlušný DUCH zemdlel. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. S novým farářem farnosti Domašova Jiřím Hénekem fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, jsem mluvil telefonicky v sobotu 28.10.2017, kdy je Bůh Pánem nad sobotou, v neděli 29.10.2017, kdy se Bůh uvedl do svého CHRÁMU, kterým je celý SVĚT, velkým vichrem, Sír.39/28,43/26,31, Sk.7/47, a ve středu, kdy má chrámové zpěvy proměnit v kvílení. Satan farář uvedl, že elektronické adresy na faru byly zrušené, takže texty PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných sviní, které jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro neposlušnost kněží, nedostává. Mal.1/7až3/10,16,20, Iz.5/4,16až66/24, 2.Petr.2/21až3/16, 2.Kor.10/4až13/5,9, Ám. 3/7až8/2,11, K.M.1/4až6/6až24až10/10,17,27až19/6, atd. Jako POSLEDNÍ, až tyto texty dostane, má povinnost být v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, jako první proto, aby Bůh mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mnohé poslušné a pokorné přijmout, a mnohé neposlušné boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, žoldáky, atd. zanechat v říši ticha, na smetišti dějin. Pokání na odpuštění hříchů všem nemluvňátkům, všem falešným prorokům, všem národům, je úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Luk.1/53,6/5,24,17/10,20,34,19/44až24/47, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mar.4/25,7/6,10/18,31,13/20, Bhag.15/15,16až16/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm33/6až37/5,11,35,38až96/7až115/17až150/6, atd. Panu faráři bylo sděleno, že Domašovsko je místo svaté, země svatá, pupek SVĚTA tím, že musí dát celému SVĚTU, takového VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, jaký opravdu je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,107/43,115/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4až38/12,39/8,13,21,29, atd. Neposlušnému a vzpurnému faráři bylo telefonicky objasněno, že Bůh učinil podobenstvím i pohádku, kterou četl v ČRo herec Goldflam goldflam.arnost@seznam.cz, zob@zob.cz, predseda@zob.cz. V pohádce uvedl, že učitelka, kterou je v Písmu ŽENA STATEČNÁ, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, vyučuje všechno lidstvo, že je důležité, aby lidé měli jediného Boha SVĚTA, Boha všech států SVĚTA. Aby si lidé Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4až13/5,8, nějakým způsobem představili, rozhodli se Boha si představovat, jako zvíře. Návrh, představovat si Boha jako MEDVĚDA, neuspěl z toho důvodu, že v mnoha státech medvěd nežije. Proto lidé všech národů se shodli, že za Boha budou mít MYŠ, z toho důvodu, že je lidem geneticky nejblíže, a proto, že myš znají všechny národy. Když to UČITELKA, ŽENA STATEČNÁ, křesťanská údernice Satana faráře Héneka, na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA DUCHOVNÍM Kristem uslyšela, Př.1/7,14,8/13,7,až31/10, odešla do blázince, a to do blázince v Bohunicích, kde vládne MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz. Protože lidé, a jejich Bohové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, mají mozky pouze geneticky myší, či geneticky prasečí, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, z křesťanského Boha, z Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, učinili z Boha takové zvíře, jaké Bůh uvedl v Písmu. Učinili si z Boha, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dle herce Goldflama, MYŠ či PRASE. Bůh, z kterého kněží učili myš, hříchy neodpouští. Nebude Česka želet, dokud v Česku nevzejde plný počet pohanů. Poslušné energeticky spasí, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až Bůh nebude MYŠÍ. Křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ, pouze mletím protikladných křesťanských dogmat o Bohu, a mletím promyšlených vychytralostí, končí lidské panství JUDr. Baxy a jeho Bohů, neposlušných Satanů kněží. 2.Petr.2/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20až12/3, Řím.1/18až11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24, 6/10,20, Sír.19/20,25, atd. Bůh VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, stane jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Iz.48/5,11. Stane se jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a celého SVĚTA pouze v případě, že se celé Česko, pokorné a úplně poslušné, k Bohu vrátí, a to mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka, a celého SVĚTA. Žádné náboženství SVĚTA si z Boha, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, neučinilo člověka, kromě křesťanských sviní. Rouhačství na celou zemi vyšlo nyní z Česka tím, že drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz, drze dál mele děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Bůh je DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který, ze svého milosrdenství, dává svůj Boží rozum, každému pouze tak, jak chce on sám. Křesťanské neposlušné, to je mrtvé svině, nevnímají texty Písma o tom, že děsivá temnota krutého zmijího jedu protikladných dogmat katolického katechismu Otce Satana Héneka, a děsivá temnota promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, činí nepravost křesťanské víry v jediného Boha SVĚTA. Tato nepravost již nepůsobí skrytě, je zřejmá všem pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista. Aby Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, mohl učinit SOUD se vzpurnými křesťany v Česku, a to v jedinou hodinu, vydal všechny neposlušné a vzpurné křesťany do moci klamu, aby uvěřili lži o tom, že Bůh byl člověkem, kterého drzí Židé UKŘIŽOVALI, což je lež, a to od samého počátku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Spolu s křesťanskými, neposlušnými sviněmi, jsou tímto textem Božího SOUDU, odsouzení všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/12, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Komunistický plevel, komunistických Beranů Česka, byl požat Bohem, DUCHEM SVATÝM, při příchodu DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v roce 1989. Mich.4/12, K.M.1/4až7/16,27až19/6, Jer.1/17až6/19až31/27,32,51/58, atd. V roce 1989, Bůh ZÁKONODÁRCE, na neposlušné a vzpurné vládnoucí NETVORY, uvedl ovoce úmyslů drzých Satanů kněží, a ovoce jejich Bohů, boháčů, zbrojařů, ekonomů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Jer.6/19až51/58, atd. Vzpurnému a drzému faráři Satanu, Otci Hénekovi jsem objasnil, že nyní má povinnost, vrátit se neprodleně k trestajícímu Bohu, k takovému, jaký v Písmu skutečně je tím, že z křesťanských modloslužeb učiní Bohoslužby tím, že z milosrdenství Božího rozumu, jako úplně poslušný, začne mlet nové Boží slovo, nové many, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, což on stále odmítá. Řekl jsem mu, že Boží vůlí je, aby autoritu měli pouze lidé pokorní a úplně poslušní, kteří budou mít nové mravy, které on má povinnost nastolit v kostele, a to mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Řekl jsem mu, že má povinnost neprodleně ukončit křesťanské MODLOSLUŽBY tím, že začne sloužit BOHOSLUŽBY, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží vůlí je, aby Satan farář Hének, byl Otcem Bohu milým tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně spálí veškeré vzpurné a neposlušné militaristické a imperialistické KŘOVÍ, kterým, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, zarostla nyní celá země. Mal.1/7,10,2/2,7,9, 15,17,3/10,12,16,19,20, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až 50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až107/10až43,132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

 

4.) Faráři Hénekovi jsem sdělil, že film JESTŘÁBÍ ŽENA je podobenstvím o jediném Bohu SVĚTA, a o jeho družce, o ŽENĚ STATEČNÉ. Př.1/7,14až31/10, atd. Film je podobenstvím o tom, jak Bůh jde zabít drzého a vzpurného biskupa Cikrleho, do jeho chrámu na Petrově, a to MEČEM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NETVOR biskup Cikrle, brání DUCHOVNÍMU Kristu žít s ŽENOU STATEČNOU, s křesťanskou údernicí, která již není KŘESŤANSKOU údernicí. Nyní je UČITELKOU tohoto vzpurného a neposlušného pokolení. Př.1/17až31/10, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, atd. Drzý Satan farář Jiří Hének domasov@dieceze.cz, na faře v Domašově nežije, fara v Domašově je prázdná. Prázdnou faru v Domašově, za svého života, ještě nepamatují. Otec Satan Hének, do kostela do Domašova dojíždí svým Bohem, výrobkem lidských rukou, autem, cca 80 km. Oz.2/18až14/3. Modloslužby slouží kvůli tomu, že odmítá texty Písma o MODLOSLUŽBĚ, kterou má Kristus odjakživa za křesťanskou chamtivost. Marná je jeho katolická zbožnost, kterou Krista uctívá, protože učí pouze katolickým naukám, kterými místo Bohu, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Jeho protikladné žvásty a promyšlené vychytralosti, jsou pouze lidskými příkazy, nikoli příkazy Boží. Dovedně zrušil Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Ke své energetické a ekonomické záhubě, nechápe texty Písma o tom, že Bůh zkrátí ty dny jeho vlády nad vzpurnými ateisty Česka, až Satan farář Hének domasov@dieceze.cz, rozpozná, že nastal čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy všichni vládnoucí pokrytci, lháři, a zločinci, z milosrdenství Božího rozumu rozeznají, že je správné, aby neposlušní, zlí boháči, bankéři, atd., podruhé sami vešli do říše ticha, to je na smetiště dějin, nyní dobrovolně a neprodleně. Bůh má s farářem Satanem Hénkem úžasnou trpělivost. Ptá se ho, jak to, že stále nedokáže sám za sebe posoudit, že správné a energeticky spasitelné je pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ne SLOVO jeho, SLOVO DĚSIVÉ TEMNOTY, krutého zmijího jedu, protikladných dogmat, KATOLICKÉHO KATECHISMU. Bude od Boha velmi bit, když se k novému Bohu, k nové maně, neprodleně nevrátí, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu. Kaz.3/18až8/8, Luk.1/52až12/47,57,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,6/3,6až8/10až9/27až12/25,28, Žalm33/6až115/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Drzému Satanu faráři Hénekovi jsem objasnil, že dle písničky od Krista, bez konce křesťanství, nemůže vzniknout celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, kde jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, bude jediný Bůh SVĚTA. Jeho Bůh, BELZEBUB, či drzý Satan papež František, třpitivá hvězda jitřní, může založit jedinou církev všeobecnou, katolickou, spojením všech náboženství SVĚTA, jedině tím, když nejdříve bude sražen do podsvětí, do nejhlubší jámy, a ze SLOV svých KATOLICKÝCH NEBES, sjede jako BLESK, protože jeho katolické, protikladné žvásty a promyšlené vychytralosti, nový Bůh, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nepotřebuje. Nový Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když Otec Satan farář Hének, bude Bohu vděčný za to, že Česko, jako první stát na SVĚTĚ, dostává od Boha energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové, Boží království. Když Bohu bude sloužit nyní tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, K.M.1/4až6/6až24až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.14/12,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Satanu faráři Hénkovi jsem sdělil, že mám od Boha velmi těžký úkol tím, že mě pověřil psát PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU všech vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA tím, že do CHRÁMU PÁNĚ, kterým je celý SVĚT, uvedu nového Boha, takového, jaký v Písmu skutečně je. Mal.1/7až3/10,16,19,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39až12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sk.3/23až7/47až17/31, atd. Jsem, svým geneticky myším, či prasečím mozkem, stejně omylný, jako ostatní lidé, a přitom mám SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, zahanbovat omylné, to je neposlušné profesory, docenty, teology, politiky, soudce, atd., proto, abych dokázal, že funguje odstupování a vstupování Božího rozumu, z Božího milosrdenství. 1.Kor.1/17až15/33, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16,22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mal.1/7až3/10,16,19,20, atd. Mám neposlušným a vzpurným lidem, pomocí textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a písniček od Krista dokazovat, že na svém pyšném, geneticky myším, či geneticky prasečím mozku, zřídka najdou nějaký kaz. Mám lidem, SOUDEM těchto textů dokazovat, že Bůh dělá dobro i zlo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu tím, že vede Česko a TVORSTVO, do Božího celosvětového, mírového, spravedlivého království, jako stádo politického, technického a náboženského dobytka, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo zlý, vzpurný a neposlušný, nevěří tomu, že toto NOVÉ SLOVO BOŽÍ, je jediným Bohem SVĚTA, kterého musí každý pokorný, a úplně poslušný člověk milovat, a současně se ho bát, při své neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového, Božího království. Vůli Boží je zbavit soudce NSS, předsedy JUDr. Baxy, jeho vlády nad křesťanským a ateistickým lži lidem tím, že vláda nad úplně poslušnými lidmi celého SVĚTA, bude v Česku svěřena jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA, a to neprodleně, do úplňku MĚSÍCE v sobotu 4.11.2017, to je roku 7017. Bůh svou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, pokoj, smrt i život, dává každému z neposlušného stáda, tak jak chce on sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Jestliže přes veškerý vzdor a vzpouru neposlušného křesťanského a ateistického Česka a SVĚTA, bude v Česku svítat, ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení všeho lidstva, do celosvětového, mírového Božího království, nebude to z rozumu lidského, NETVORA předsedy NSS JUDr. Baxy, ani z rozumu geneticky myšího, či geneticky prasečího, jeho Boha, Satana faráře Héneka z Domašova. Bude to z milosrdenství rozumu Božího, když Česko uzná veškerou moc Boží nad lidmi. Já mám velice těžký úkol, stát, ve jménu DUCHOVNÍHO Krista, proti všem vzpurným lidem. Bůh však nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, při další neposlušnosti. Lži lidu Česka Bůh nepovolí projednat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dokud SOUD vzpurného JUDr. Baxy, a jeho Boha, Satana faráře Héneka z Domašova, nebude na svícnu v ČRo v Brně. Bůh způsobí, že také Česko bude požírat meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, když texty nezveřejní ředitel ČRo v Brně, Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Běda Česku, když za Boha budou politici, a kněží. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

 

5.) Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyvýšený SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, chce z Česka, z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, vypalovat neposlušné, vzpurné a bezmocné národy jako vápno, jako KŘOVÍ, jako PLEVEL, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.5/4,16,29/11až24,33/12,22,24,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,132/5,8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32,33/19až51/58, Bhag.1/1až15/15,16,16/1až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pro odstoupení Božího rozumu od všech neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, každý neposlušný lidský DUCH zemdlel. Bůh se na Česko rozlítil, když bývalý komunista, bývalý BERAN, nový premiér Česka Babiš, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, zase plave ve vzedmutém moři imperialistických militaristických sviní tím, že se provinil chamtivostí. Provinil se křesťanskou modloslužbou. Iz.57/12,16,20, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Kol.3/5,14, atd. Kdyby Bůh v Česku neukončil ty dny vlády politiků pravice a levice, kdyby se nesmiloval ZLATEM svého Božího rozumu, nad bývalým BERANEM, bývalým komunistou, novým premiérem Česka Babišem, nebyl by láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, spasen žádný člověk na SVĚTĚ. Iz.5/4,16,29/11až24,33/12,22,24až48/5,11až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Bůh setře lidem každou slzu s očí, když křesťanský imperialismus a militarismus v Česku pomine. Když DUCHOVNÍ Kristus bude počátkem vzniku devíti vládnoucích politických stran, a když bude i jejich koncem. Když bude rozhodnuto o tom, že součásti koncepce energetiky Česka a celého SVĚTA, bude úplné a celosvětové zničení všech zbraní SVĚTA. Což musí být, z milosrdenství Božího rozumu, neprodleně rozhodnuto, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zj.21/1až22/21, Ez.3/21až33/17až39/8,13,21,29,44/28, Iz.29/11až29až57/16až66/24, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Bude ve všem po nedostatku, když premiér Babiš obstojí ve zkoušce, kterou jsou volby, když to s DUCHOVNÍM Kristem zkusí tím, že neprodleně vytvoří z odborníků všech devíti vládnoucích politických stran, novou vládu Česka v následujícím složení proto, aby v Česku a ve SVĚTĚ bylo možné realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, atd. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ z devíti politických stran, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o správné koncepci ENERGETIKY, mohou nyní chytat ti poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU osmého dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. budou plakat, je blízko, stačí když úplně bezmocní politici pravice a levice, budou nového DUCHOVNÍHO Krista, úplně poslouchat. Pane premiére Babiši. Když, jako úplně poslušný, budete tlouct svými skutky, Bůh Vám dá naprosto stabilní vládu tím, že od Vás, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již nebude odstupovat Při další Vaší drzosti a neposlušnosti Vás brzy zničí, a dá svůj Boží rozum jiným, pokorným, bezmocným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista. Boží rozum dostanou pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zkouškou, která není nad lidské síly, je čtení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, musí nyní v říjnu, do úplňku MĚSÍCE, který je v sobotu 4. listopadu roku 7017, realizovat Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Pane premiére Babiši, máte povinnost všechno v Česku neprodleně zorat, zasít, požnout, zničit, a šířit nově zaseté SLOVO BOŽÍ tak, aby celé Česko bylo zasazené do nové půdy, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pane premiére Babiši, máte povinnost vládnout spravedlivě, v Boží bázni. Což je veškerá energetická spása, veškeré energetické blaho. Ezdr.10/11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Ám.3/7až 5/10,18,25až8/2,11až9/13, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Nehem.8/9,10/30, Joz.18/7,22/19,23/14,24/19, 4.Moj.18/23,23/19,24, 5.Moj.30/18, Žalm1/1,14/1,33/6až37/5,11,35,38až81/4,82/5až96/7až102/18,27až132/3,5až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, Jud.12, atd. Pane premiére Babiši. Bůh bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích NETVORŮ. Smiluje se pouze nad pokornými a úplně poslušnými služebníky Božími, živými tím, že Boží rozum opět mít budou. Když to s novým Bohem zkusíte, bude ve všem po nedostatku tím, že např. bude dost zubařů. Bude ve všem po nedostatku tím, že bude hodně krav, a tím i hodně másla. Bude ve všem po nedostatku tím, že bude hodně slepic, a tím i dost vajec. Bude ve všem po nedostatku tím, že bude mnoho stromů, a tím i hodně ovoce. Bude ve všem po nedostatku, když bude vládnout Bůh, a ne lidé. Bude ve všem po nedostatku, když Česko a celý SVĚT, to co svýma rukama vytvoří, to spotřebuje, bez převážení v kamionech. Bude ve všem po nedostatku tím, že Bůh přestane bdít nad zlem, odstupováním svého Božího rozumu, od neposlušné, bezmocné, vzpurné a drzé, mrtvé, vládnoucí elity, když se neposlušní a vzpurní přestanou nadarmo namáhat, a rodit pro náhlý zánik civilizace, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu. Bude ve všem po nedostatku, bude Boží ráj na celé zemi, když boháči přestanou pro dopravu používat vozy, to je auta. Bude ve všem po nedostatku, když pane premiére Babiši budete studovat texty Písma o tom, že neprodleně musíte zničit všechny vozy, všechny auta tím, že Vaše vláda nařídí, aby na všechny dálnice, včetně dálnic ve městech, byly položeny koleje pro regionální dopravu. Bude ve všem v energetice po nedostatku, když vlaky pro regionální dopravu budou jezdit po všech dálnicích a všemi městy, po expresních trasách, po dálnicích i ve městech. Koncepce nádraží pro Brno musí vzít v úvahu, že městem budou projíždět také vlaky, a to všemi směry. Svět bude krásný tím, že všechna fosilní paliva budou pokornými a poslušnými služebníky Božími, zachráněná pro jiné účely, než pro dopravu tím, že všichni boháči budou jezdit buď ve vlacích, nebo na kolech a koloběžkách. Bůh nepovolí, a nepocítí lítost, dokud nebude vládnout sám. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, boří všechny politické a náboženské ideologie, které Bůh zasadil tím, že bdí nad zlem, odstoupením ZLATA svého Božího rozumu, ze svého milosdenství, až do úplného zničení ideologie protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu. Od koho Bůh odstoupí svým rozumem, ztrácí všechno. Při odstoupení Božího rozumu, každý neposlušný a vzpurný NETVOR, padá do energetického hrobu tím, že mu zbude pouze jeho rozum, geneticky prasečí. Bůh vytáhne z hrobu poslušné. Iz.29/11až24až65/23až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,22/18,31/1,3,9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

6.) Pane premiére Babiši. Máte povinnost zajistit, aby Česko adoptovalo ŘEKU Božího SLOVA, která se skládá z těchto potoků. Z potoku VINNÉ RÉVY Bible, z potoku FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z potoku GRANÁTOVNÍKU Tóry, z potoku OLIVY Koránu, a z potoků ostatního Božího SLOVA, např. písniček, filmů atd. Ageus2/18, atd. Bůh, odstoupením svého rozumu od neposlušných, boří vše, co zasadil svým židovským, křesťanským, hinduistickým, buddhistickým, islámským a jiným slovem. Jer.31/27, 32. Bůh tvoří úplně poslušné, ŘEKOU SLOV NOVÝCH NEBES. Jak je Vám opakovaně elektronicky objasňováno, máte povinnost mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že dovedete víru v Boha k dokonalosti. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti tím, že z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby zde uvedené údaje aktualizovali pro rok 2016. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci posledních kapitol. Pane premiére Babiši. Protože bývalá vzpurná vláda dělala energetickou koncepci pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a kde proto obnovitelné elektřina tvoří pouze necelé 1 %, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, jste zločincem. Kvůli Vám, neposlušné, omylné, HMOTNÉ Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. V médiích již tvrdí, že Česko se na slíbených cca 20 % obnovitelné elektřiny, které činí pouze cca 2,0 % celkem potřebné energie, stávajícím tempem nárustu fotovoltaiky, dostane až za desítky let. Viz konec předchozích kapitol, vč. kapitoly 176. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila nedávno pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Hospodin stále bdí nad zlem, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh tím, K.M.15/12, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6, Sír.5/5. Proto máte povinnost nařídit odborníkům z CSZO, aby údaje byly uvedeny takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Česku vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, dále uvedenou. Slíbil totiž, že se nad Českem a SVĚTEM smiluje, až technický lži lid, bude donucen mluvit pravdu o tom, že jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když mají nad lidmi moc vzpurní vládnoucí NETVOŘI, svině, působí lidem jenom samé zlo, svým rozumem, geneticky prasečím, svým pyšným JÁ, svého zvířecího EGA. Neposlušnost vede k horečnému zbrojení, a k dělání sutin, jaké ještě nebyly, v době nesmyslného meče válek o moc nad lidmi. Stále se snažím, aby Boží moudrost zákonů POLE VĚDY Písma, o správné konceci energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se setkala s pokorným a úplně poslušným lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty a s odborníky na energetiku z CZSO. Oborníci na energetiku vědí co dělají, vědí že drze lžou o koncepci energetiky. Pro totální neposlušnost a lásku k PRACHŮM, nejsou schopní přestat. Jsou stejní jako drzí Satani kněží. Ti lžou o Bohu, a pro chamtivost a neposlušnost, a lásku k PRACHŮM, nejsou schopní přestat. Bůh bdí nad zlem kvůli neposlušnosti vzpurných. Bár.3/38,4/1,2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Fil.2/13, Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, Bhag.15/1516,16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12 až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Politici, ekonomové, zbrojaři, atd., kteří se proviňují proti objasněným Božím zákonům POLE VĚDY Písma, jsou zločinci. Proviňují se tím proti všem stávajícím zákonům. Proviňují se tím, že svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, dělají naprosto chybné energetické koncepce. Tím chtějí Česko vlastně úplně zničit. Jak.1/23,2/9,22,4/14, 5.Moj.30/11,18, atd. Dobrý je jenom rozum Boží, nikoli lidský. Poslušné a Bohu vděčné politické strany pravice a levice, mají povinnost svěřit cestu Bohu tím, že po volbách přijmou program dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a spávné koncepci energetiky, opakovaně objasněné, kterou je odpočinutí od díla energetické ekologické a mravní zhouby. Ignorovat Boží cestu, kterou je použití zbývajících fosilních paliv, pouze na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je trestný čin. Orgány činné v trestní řízení, mají povinnost trestně stíhat každého vládnoucího NETVORA, který odmítne být poslušný, který odmítne se k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI vrátit neprodleně, po volbách v říjnu roku 7017. 1.Jan.2/14,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Kdo se nyní vrátí k Bohu, má naději sestavit novou vládu, dle textů minulých kapitol. Kdo svěří svou cestu ZLATU Božího rozumu, bude zářit jako mediální hvězda, navěky a navždy. Poslušní mohou doufat, že Bůh spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES všechny neposlušné politické NETVORY. Úplně poslušným dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Tím zajdou všichni neposlušní v říši ticha, to je na smetišti dějin. Každý člověk má povinnost pracovat jak nejlépe umí, protože člověk pracuje dobře pouze v případě, když Boží rozum, z Božího milosrdenství, . Svým rozumem, geneticky prasečím, či geneticky myším, dobře pracovat nemůže. Proto, každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží, má povinnost bát se Boha strachem jaký ještě nebyl, a volit jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,115/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Dan.11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Boží vůle je, aby celý SVĚT vešel do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, energeticky nesmyslné výstavby, energeticky nesmyslné dopravy a energeticky nesmyslné spotřeby, neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin bude v Praze oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto, že všechny státy SVĚTA sešrotují všechny zbraně, včetně zbraní jaderných z toho důvodu, že nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ZLATEM svého Božího rozumu, ručí za bezpečí, mír a pokoj, pro pokorné a úplně poslušné národy celého SVĚTA. Česko nesmí, svou slávu BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nesmí své výsady, svolat kongres energetiků celého SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze, jinému národu. Bohu se bude líbit, až Česko bude mluvit opakovaně uváděnou pravdu o správné koncepci energetiky, a o všemohoucím a vševědoucím Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Vědět, že technický lži lid, pro totální neposlušnost, lže o koncepci energetiky, a že náboženský lži lid, pro totální neposlušnost, lže o Kristu, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušných želet, dokud nebudou mluvit pravdu o Bohu, a pravdu o jedině možné koncepci energetiky. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,42/19,24,43/26,31,51/19, Bhag.15/15až16/13až24až18/78, Bár.3/38,4/1,2, Gal.1/7,3/20,6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Fil.2/13, Luk.1/52,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

7.) Když Bůh Bude chtít, dokončí svůj zápas s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími NETVORY, a s drzým Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, atd., za mě. Do Česka se vrátí, až ho bude velké množství úplně poslušných služebníků hledat, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Když DÉMONI, to je ekonomové a zbrojaři tvrdí, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je na hovno, protože jim bere jejich dobře placená KORYTA, tvrdí tím současně, ze na hovno je Bůh, který však dává lidem svůj rozum tak, jak chce on sám. Nad někým se smiluje, svým rozumem, některou neposlušnou a vzpurnou svini nechává zatvrzelou. Všechna bída celého SVĚTA je na SOUDU vzpurných sviní vyzpívaná tím, že ti, kdo stále ještě Boží technický rozum mají, nedokáží rozeznat lži Josefa Gáfrika z Rovnosti, od pravdy o správné koncepci energetiky. Gáfrik uvedl, že EU brzy sníží objem emisí o 60 %, což je pravda, protože auta na benzin a naftu nebudou jezdit, protože nebude. Naprosto nesrozumitelná lež je v dalším textu, kde lhář a pokrytec Gáfrik uvádí. Kdyby podíl elektromobilů vzrostl do poloviny století na 80 %, zvýšil by se podíl elektřiny spotřebované v dopravě z 0,03 % celkové spotřeby, v roce 2014, na 9,5 %, v polovině století. Je to naprostá lež, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF byl vypracován dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov děkana Hrdličky z ČVUT. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI, např. Josef Gáfrik, nejsou schopní, svými geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, vytvořit energetickou koncepci elektřiny, ve které bude elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách, a v jaderných elektrárnách, nahrazená elektřinou vyrobenou z fotovoltaiky a z větrných elektráren. Proto je z hlediska matematiky naprostý nesmysl si myslet, že elektřina vyrobená z fosilních paliv, a v jaderných elektrárnách, která bude postupně nahrazená elektřinou vyrobenou fotovoltaikou či větrnými elektrárnami, bude ještě stačit na provoz aut, kamionů a letadel. Množství celkově vyrobené elektřiny se nezvýší, pouze se sníží, a změní se výroba elektřiny. Ekonomicko energetická koncepce Česka vládnoucích zločinců, pro odstoupení Božího rozumu, pro jejich neschopnost logicky myslet, je zločinem, je prokazatelně nesmyslem. Dle ČRo2, dle pomateného geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let bude, dle vůle Boží, ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Proto plánovat nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, což je koncepce vládnoucí politické a technické elity, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když se bude mluvit o koncepci energetiky pravda. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Proto všichni politici pravice a levice, kteří věří úplně pomatenému Josefu Gáfrikovi a ne Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jsou zločinci, kteří musí být vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, a to neprodleně. Protože svými představami o Bohu drze lžou, drze lžou i o koncepci energetiky, trestným způsobem. Fosilní paliva není možné nahradit, při neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Fosilní paliva je nutné použít pouze na přestavbu světa, dle Božích příkazů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Všechna bída celého SVĚTA je na SOUDU vzpurných vyzpívaná tím, že neposlušný lži lid, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, padá do energetického HROBU, a nestydí se za to. Touhu po Božím SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemá nikdo. DUCH Boží by chtěl změnit celý SVĚT, ale tělo lidské, geneticky prasečí, či geneticky myší, je stále slabé. Pomatenost technického lidu je způsobená tím, že někteří vědci říkají pravdu, a to pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. O koncepci energetiky všichni vědci lžou, a to pomocí svého, geneticky myšího, či geneticky prasečího rozumu, což se neposlušnému lži lidu Česka líbí. Boží vůle je, aby se poslušní a úplně bezmocní lidé modlili k novému Bohu, Žalm102/17,27, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pracovali na své energetické spáse, a to celosvětově, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo Boží vůli nevidí a neslyší, rozum od Boha nedostane. Tím bude padat do ekonomického a energetikého HROBU. Ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Rozbít toto ZRCADLO, nastavené SOUDEM všech neposlušných, pro neposlušnost, je trestný čin. Toto svítání OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, dává nám ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Byl by hřích, po světě s pláčem jít, pro neposlušnost, po volbách v říjnu roku 7017. Motivem vraždy nového DUCHOVNÍHO Krista, je velká láska k PRACHŮM. Každý pokorný, úplně poslušný služebník Boží, Bohu odpovědný za svou vlastní nepravost, má povinnost změnit celý SVĚTA, zvolením DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého, úplně poslušného světa. Technický lži lid, který Hospodin, svým technickým rozumem živí odjakživa, nepotkala zkouška nad lidské síly, kterou by nebylo možné vydržet. Při zkoušce, SOUDEM vzpurných a neposlušných vládnoucích, politických a náboženských pokrytců, Hospodin připravil i východisko. 1.Kor.1/27až10/11,13,21až15/33, Jer.1/17až5/7až51/58, atd. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit především odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. Hospodin se smiluje, nad Českem, a SVĚTEM, až technický lži lid uzná, že energetická koncepce Boží, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jedině dobrá a správná. Že proto volba Boha za ZÁKONODÁRCE je správná. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až ekonomové budou DOBROVOLNĚ se svou moudrostí, svým ekonomických, energetických koncepcí, v koncích. Nikdo úplně poslušný již nemá za Boha svoje dobře placené ekonomické koryto. Přístav je v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, Božím království, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, bez politiků pravice a levice, bez ekonomů, bez bankéřů, bez zbrojařů, bez Satanů kněží. Žalm37/5až38,107/11,18,27,30,43, Žid.6/3,6až12/28, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Výsledek voleb neurčují Bohem prokletí, neposlušní, mrtví, politici pravice a levice, ale Hospodin, a to odjakživa, protože má nad každým lidským ADAMEM úplnou převahu, Božím rozumem, který dává každému pouze tak, jak chce sám. Hospodin koná dobro i zlo. Zlo koná především pomocí výrobků lidských rukou, pomocí křesťanské SKÁLY, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. Dobro chce konat evangeliem ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Osudový střet Bůh přichystal při volbách roku 7017. Lidské panství nad lidmi, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, má své časové hranice. Energeticky a ekologický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. Bůh stále bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty, pomocí krutého zmijího jedu protikladných žvástů katolického a evangelického katechismu o Bohu, a pomocí ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů a ostatních zločinců, lhářů a lenošných pokrytců. Když Bohem v Písmu vyvolené Česko, nebude po volbách volit za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, když neprodleně nepřime dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení Božího rozumu, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO, bude Hospodinem úplně zničené proto, aby bylo strašlivou výstrahu všemu TVORSTVU. Bůh se diví nevěře technické elity, kterou živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Při ropném a ekonomickém kolapsu, Bůh Česku nepomůže, protože to energeticky již nebude možné. V Česku, v této době, nebude ani žhavé uhlí na uhřátí. Iz.47/14až66/24. Proto ať se Česko bojí Boha, protože Česko trestá, odstoupením svého Božího rozumu. Neposlušní patří do říše ticha, na smetiště dějin. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

8.) Dokud se novému premiéru Česka Babišovi, technickému, neposlušnému a vzpurnému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu budou líbit, dokud technický lži lid se za uvedené lži o energetice nebude stydět, Hospodin, svým technickým rozumem, nad technickým lži lidem, a nad premiérem Babišem, se nesmiluje. Pro odstoupení Božího technického rozumu, Česko zajde strašlivou záhubou. Vůle Boží je, úplně zničit veškeré lži o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije stále mezi námi, který dělá dobro i zlo, úplným zničením křesťanství. Lži o správné koncepci energetiky, a tím lži o DUCHOVNÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vůlí Boží je, úplně zničit veškeré křesťanské tradice, zničením křížů Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrušením protikladných dogmat Satanů kněží. Křesťanský kříž Krista UKŘIŽOVANÉHO, je symbolem nesmyslného meče válek, je symbolem totální neposlušnosti křesťanských ekonomických a jiných sviní. Křesťanké kříže, dle všech textů Písma, je nezbytné buď úplně zničit, nebo je prohlásit za symboly veškerého zla na SVĚTĚ. Vertikála kříže je symbolem dokonalé Boží lásky, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Horizontála je symbolem totální křesťanské a ateistické neposlušnosti vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost přinést energetickou spásu celému SVĚTU, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanské kříže jsou Bohu odporné, protože jsou symbolem lží a služby TVORSTVU, místo služby STVOŘITELI. Novým symbolem Boha je jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest DUCHEM SVATÝM, je křest ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. VÍRA v Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je pouze dočasná, do říjnových voleb roku 7017. DÉMONI, to je ekonomové, musí před voliči, kteří zvolí Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, prchat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Svobodnou vůli neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických vládnoucích NETVORŮ, Bůh končí říjnovými volbami roku 7017. Když Česko neotřese všemi národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Kristus otřese Českem, a zničí je. Svůj Boží rozum, a svou přízeň, dá jinému národu, např. Rusku, což již dříve učinil, v době prvího PŘÍCHODU, při VŘSR. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Sedm zbytečných, neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, se kterými si trestající Hospodin neví rady, je sedm vůdců bývalých vládnoucích politických stran. Jedná se o sedminásobnou rodičku DUCHOVNÍHO Krista, která měla zchřadnout tím, že z těchto sedmi politiků pravice a levice, mělo být SEDM ANDĚLŮ, a z jejich politických stran, SEDM neomylných SVÍCÍ, to je sedm neomylných CÍRKVÍ, které přestanou sloužit TVORSTVU, a začnou složit Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Zj.1/1až22/21, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Sedminásobnou rodičku DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, tvořilo. Jer.15/9,19, Mich.5/4, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Moj.15/9, atd. 1. Vůdce KOZ ČSSD, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH, exministr financí Babiš. 3. Bývalý vůdce ÚSVITU, NETVOR Okamura. 4. Bohem prokletý duhový AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR z Masarykovy univerzity, Fiala. Zj.18/2. 5. VŮL, vůdce telat TOP 09, Kalousek. 6. Vůdce KRAV KDU-ČSL, BÝK, Bělobrádek. 7. BERAN, vůdce ovcí KSČM, Filip. Jan1/1až10/7až 15/25, atd. K této šílené, Bohu nevěrné sedminásobné rodičce DUCHOVNÍHO Krista, která místo Bohu slouží TVORSTVU, Bůh při volbách v říjnu roku 7017 přidal další dva šílence. 8. NETVORA PIRÁTA Ivana Bartoše. 9. NETVORA ze STAN Jana Farského. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Při volbách Hospodin naplnil Písmo tím, že poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin např. NETVORY, KOZLY ze Strany Práv Občanů, Čecha, Velebu, i s jejich vůdcem, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, prezidentem Zemanem. Stejně tak poslal na smetiště dějin, do říše ticha, všechny ZELENÉ NETVORY. Žalm115/17. BERANŮM komunistům a KOZLŮM z ČSSD dal ve volbách málo hlasů, a tÍm naplnil Písmo o tom, že musí odejít, se Satany kněžími, do věčného prokletí, do věčného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tento OHEŇ Hospodin připravil nejenom KOZLŮM ČSSD, a BERANŮM KSČM, ale I stávajícím SATANŮM kněžim, např. vzpurnému a neposlušnému Satanu faráři Dominikovi a Satanu faráři P. Jiří Hénekovi Ti znají Boží moc, a Boží slávu NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a přesto stále nastavují neposlušným a vzpurným lidem, křesťanským, či ateistickým sviním, pokřivené zrcadlo, svými protikladnými žvásty, a krutým zmijím jedem promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu. ZRCADLEM hlupáků je SLOVO NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost zachránit PRAVICE, především nový premiér Česka, BABIŠ. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 2.Tes. 2/3,11,3/1,11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, 1.Kor.1/27až13/12,15/33, Jób5/3,14až37/18,24až40/8,14, atd. Ať lidé volili kteroukoli politickou stranu, volili dobře, protože volili tak, jak si to Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu předsevzal. Bůh nečiní nic tajně, vše o volbách v říjnu roku 7017 objasňuje, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko bude spaseno ZLATEM Božího rozumu, z Božího milosrdenství, až bude mít mnoho pokorných, bezmocných, a úplně poslušných služebníku DUCHOVNÍHO Krista, kteří se budou modlit tím, že budou tyto texty Písma studovat proto, aby je premiér Babiš mohl nyní realizovat. Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až6/6až24až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27až107/43,132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.29/11až24,57/10,16,20,66/24, Bhag.15/15,16/1, atd.

 

9.) Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který dělá dobro i zlo, je silnější než neposlušní a vzpurní lidé. Proto lidé dělají to, co se Bohu líbí. Při volbách v říjnu roku 7017, vzpurní a neposlušní lidé, kteří stále mají za Boha výrobky lidských rukou, např. PRACHY a ZBRANĚ, volili politické strany tak, jak se to líbilo Bohu, protože i volbami činí Bůh lidem zlo, nikoli dobro. Není člověka, který by měl v moci svého DUCHA. Proto z boje neposlušných a vzpurných lidí, křesťanských, či ateistických sviní, proti dokonalé Boží lásce, a pravdě Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení Boží majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, není východisko. Vše uvedené v Písmu o Česku, a o jedině správné koncepci energetiky, se musí naplnit, a to do poslední čárky ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude lidmi oslaven, až na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude rozhodnuto, že je jediným všemohoucím a vševědoucím ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, ekologie a mravů, budou neprodleně realizovány. Žít na výnosný trh je trestný čin, kvůli energetice. Drzí Satani faráři kněží např. Satan farář Dominik a Satan farář P. Jiří Hének fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, kteří znají Boží moc, a Boží slávu NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nastavují neposlušným a vzpurným lidem, křesťanským, či ateistickým sviním, pokřivené zrcadlo, svými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, děsivé temnoty katolického katechismu. Tím dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Především kvůli nim, úplně pomatení lidé, nedokáží ze svého mozku, geneticky myšího, či geneticky prasečího, vytěsnit své Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, ZBROJAŘE, VOJENSKÉ KAPLANY, POLITIKY PRAVICE a LEVICE, atd. Proč, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, nevládne na zemí Bůh, svou pravdou a láskou, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA? Jen vítr to ví, proč Bůh mlčí dál, i po říjnových volbách roku 7017. Bůh mlčí dál, protože drzí Satani kněží farnosti Domašovska, nevěří textům Písma o tom, že Bůh některé vichry, např. v USA a jinde, stvořil jako trest, kvůli naprosto chybné koncepci energetiky všech států SVĚTA. Bůh, ve svém hněvu, proti vzpurným a neposlušným politikům pravice a levice, dává vichrům jejich běsnící sílu. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka a SVĚTA želet, do doby úplného zničení krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí katolického katechismu Satanů kněží např. Satana faráře Dominika a drzého, zlého NETVORA, faráře P. Jiřího Héneka fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz. Bůh chce vše energeticky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, neprodlenou realizací Božích příkazů a Božích zákonů. Kvůli drzému a vzpurnému Česku, křesťanské církve např. USA a Ruska, mají za své Bohy, válečné zločince, NETVORY, prezidenty Trumpa a Putina, a výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Dle dokonalé Boží lásky, Božího rozumu, snad již všichni ve SVĚTĚ uvidí, že Česko bude mít církev jedinou, s mocí výkonnou, novou vládu Česka, vedenou pokorným a úplně poslušným premiérem Babišem, bývalým BERANEM, bývalým komunistou. Snad si Babiš, s pomocí Božího rozumu vzpomene, že mu jeho matka říkala, že POUŠŤ 40-ti let Boží majetkové socialistické rovnosti, je pro pracující lid lepším řešením, než nekonečná POUŠŤ křesťanského imperialismu a militarismu. Dle písničky od mediálního Mistra DUCHOVNÍHO Krista. Už jen pár kroků ujít zbývá. Cíl se blíží, Bůh se blíží, takový všemohoucí a vševědoucí, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký skutečně v Písmu je. Jsme mu blíž a blíž. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bez Česka není. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou všichni stejní. Mají mozek pouze zvířecí, geneticky prasečí, či geneticky myší. Zkouška, kterou Bůh v Písmu připravil, a ve které dá obstát pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, je studium ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Písmo celého SVĚTA se v Boží slávě doplňuje a upřesňuje. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest křesťanskou svěcenou vodou je hlupákům k energetické SMRTI. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/28,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Fil.2/13,3/9, atd. Bůh, ze svého milosrdenství, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, boří vše co zasadil, pomocí krutého zmijího jedu protikladných žvástů drzého Satana faráře P. Jiřího Héneka fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, také pomocí říjnových voleb roku 7017. Jan1/1až8/42až15/25, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, 1.Tim.1/7až4/1,5/24,6/10,20, atd. Co udělá Satan farář Hének. Podrobí se Bohu, nebo boháčům, bankéřům, zbrojařům? Rok 2017 je rokem velké Boží slávy, uvedené v Písmu. Je rokem 100 let výročí založení Izraele, uvedené v Písmu. Kdo toto výročí v Písmu hledá, určitě je najde. Je rokem 100 let výročí sestoupení, či zastavení SLUNCE ve Fatimě. Kdo toto výročí v Písmu hledá, určitě je najde. Je rokem 100 let výročí VŘSR, pomocí které Hospodin založil Boží majetkovou socialistickou rovinu. Kdo toto výročí v Písmu hledá, určitě je najde. Bohem v Písmu vyvolené Česko, proto má povinnost, v tomto roce Boží slávy, být pokorné a úplně poslušné, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ve farnosti Domašovska, noční křesťanské můry, pijou silnéj čaj. Ještě málo žijou, když se ptaj, DRZÉHO Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, na dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené z ŽÁRU OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Otci Satanu faráři Hénekovi, již bylo odjasněno, že Domašovsko, místo svaté, země svatá, pupek SVĚTA, má povinnost napnit každou čárku SLOV NOVÝCH NEBES, a to neprodleně, na podzim roku 2017, to je roku 7017. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Naprosto bezmocnému Otci Satanu Hénekovi bylo objasněno, že v době 99-ti letého Česka, které musí být ABRAHAMEM, v době 70–ti let od roku 1947, 2017 – 70 = 1947, kdy Bůh trestal Česko suchem nekonečné křesťanské POUŠTĚ, má povinnost naplnit každou čárku Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 1.Moj.17/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Zach.7/5,13/4,8, Jer.1/17až25/11, Iz.18/7,29/11až24až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, atd. Bylo mu objasněno, že Česku bude 18 let, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, to je od roku 7000, či rok 0 až v příštím roce 2018. Má být vysvobozeno v den sobotní, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 4. listoladu 2017. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10, 10/26,31,37,12/28,13/17, Luk.13/16,17/10,20,34,19/44, 2.Král.22/3,13,23/23,25, atd. Naprosto bezmocnému Otci Satanu Hénekovi bylo objasněno, že Česko má naplnit Písmo při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 4. listopadu 2017 proto, Žalm81/4,82/5, Mat.5/3, 9,14,18,23/7, aby Hospodin, vyvýšený SOUDEM, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, mohl v Česku, ještě v tomto roce, na podzim roku 2017, vylomit všechny odnože, co do jediné církve Česka s mocí výkonnou, do nové vlády premiéra Babiše, nepatří. Dravá křesťanská pravice Česka, na textech ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, strávila již celé léto 2017, a celý podzim 2017. Vážený, naprosto bezmocný Otče Satane Héneku. Máte povinnost zajistit, aby veškeré zvířectvo celé země, na ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zimovalo, v zimě 2017, 2008. Máte povinnost zajistit, aby v roce 2018, byl Hospodin v Česku Šalamounem tím, že Česko svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Odnože budou vylomené, když bude rozhodnuto, že SKÁLA premiéra Babiše, odtáhne v děsu. Iz.5/4,16,18/6,29/11až24,31/9,57/10až20,66/24, 2.Král.23/23,25, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, atd.

 

10.) Při volbách v říjnu, ti kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných ekonomických a jiných sviní dostali, především ve volebních komisích v Říčkách a v Domašově, byli podrobení zkoušce, která nebyla nad jejich síly. Členům komisí bylo ústně i písemně sděleno, že v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, východisko z energetické, ekologické a mravní krize, je v síle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Členům komisí bylo sděleno, že před Bohem obstojí ti pokorní, bezmocní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, kdo spolu se mnou, cca 15 minut, budou studovat Boží vůli, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je totiž nyní jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Nikdo neposlušný a vzpurný ve zkoušce neobstál. Hledat Boha, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, doplňováním a upřesňováním textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, nikdo neposlušný a vzpurný nechtěl. Nikdo z křesťanských a ateistických sviní farnosti Domašovska, před novým Bohem neobstál. Farnost v Domašově má nyní nového ničimného Ďábla, či Satana. Satan farář Dominik, který před Bohem neobstál, protože odmítl studovat SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z fary z Domašova odešel. Satan biskup Cikrle, do Domašova poslal kazit dobré mravy vzpurného, neposlušného Domašovska, nového vzpurného Satana P. Jiřího Héneka fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz. Satan farář Dominik, krutým zmijím jedem protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, ve své farnosti vychoval jenom samé vzupurné a neposlušné NETVORY. V Říčkách a v Domašově, před volbami jsem na koloběžce a na kole rozvezl cca 230 volebních lístků, pro zvolení Hospodina, jediného Boha SVĚTA, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Zbývajících cca 70 volebních lístků rozvezu v Rudce a v Litostrově, až po volbách, pro neúspěch přiblížit nového Boha lidem pokorným, bezmocným, a úplně poslušným, protože nikdo vzpurný takový být nechce. Po volbách tyto volební lístky rozvezu proto, aby lidé, dle textů Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohli sledovat činnost DUCHOVNÍHO Kristra, který dává politikům jejich moc nad lidmi tak, jak sám chce. Bůh, který lidem dělá dobro i zlo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu, bude dělat Česku zlo za to, že k Hospodinu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se při říjnových volbách nikdo nevrátil, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Farníci jsou drzým Satanem farářem Hénekem vychování tak, že na mě pokřikovali, abych jim volební lístky do poštovních schránek nedával, protože na DUCHA SVATÉHO, na jediného Boha SVĚTA, serou zvysoka. Kvůli drzému Satanu faráři Hénekovi, kvůli jeho žvástům, které nejsou ani dobré, ani energeticky spasitelné, stále nikdo nevěří tomu, že těm vzpurným a neposlušným NETVORŮM, kteří se protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi rouhají jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který stále žije mezi námi, Bůh nikdy žádné hříchy neodpustí z toho důvodu, že jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Drzý Satan Hének, svými protikladnými žvásty katolického katechismu, se stále rouhal Bohu, DUCHU SVATÉMU. DUCHOVNÍ Kristus, jediný Bůh SVĚTA, na Domašovsku, ZLATEM svého Božího rozumu, se nad nikým nesmiluje, dokud se pokorné, poslušné, a Bohu vděčné Domašovsko, nepostaví proti novému Ďáblu, proti drzému Satanu P. Jiřímu Hénekovi. Farnost Domašovska není pod mocí Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je stále pod mocí SLOVA zlého Satana, nyní vzpurného a neposlušného Ďábla P. Jiřího Héneka fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz. Katolický odborník na křesťanského Boha, na Satana, na Ďábla P. Jiřího Héneka, člen volební komise na Říčkách, Franta Pelán pravil, že nevěří tomu, že nyní máme rok 7017, protože nevěří tomu, že již tak dlouho Hospodin vede TVORSTVO celého SVĚTA, do Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Pravil, že Bůh, se svými zákony POLE VĚDY Písma, o své správné koncepci energetiky Česka, a celého světa, může jít do prdele. Celá komise v Říčkách a v Domašově odmítla studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože nikdo z neposlušných a vzpurných, nechce být pokorný a úplně poslušný. Franta Pelán údajně pravil, že farníci nejsou se svým novým Bohem, se Satanem, s Ďáblem P. Jiřím Hénekem spokojení. Udajně pravil, že když Bůh dá, umožní jim Satana Héneka převychovat tak, aby vyhověl každému jejich přání. 2.Tim.2/16až3/5,9,15,4/2. Na Říčkách, kromě mě, volili Hospodina ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, ještě dva Bohu vděční lidé, v Domašově pouze jeden úplně poslušný. Bůh slíbil, že když dva nebo tři se shodnou na úplné poslušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, že Bůh své zákony POLE VĚDY nastolí. Mat.18/19,23/7, Ám.3/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,5/9, Iz.33/22, atd. Bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček, kterému ÚP v Rosicích, z jara, protiprávně sebral křesťanskou almužnu a charitu, ve výši 3410 Kč, přes veškeré urgence, tuto podporu nezaměstnaných, z ÚP v Rosicích, vedené ekonomickou sviní Kubišovou, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, stále nedostal. Hospodin slíbil, že Zdeňkovi setře každou slzu s očí tím, že se dobře nají, u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, prostřeného v Domašově ve třech restauracích, kde je možné vařit snídaně, obědy a večeře, a že se dobře obleče, se milosrdenství Božího rozum, stále nedočkal. Vzpurné a neposlušné ateistické svině, místa svatého, země svaté, pupku světa, jsou stále více pomatené, kvůli žvástům drzého Satana faráře, Ďábla Jiřího Héneka, o tom, že víru v jediného Boha SVĚTA nastolí v celém SVĚTĚ, BELZEBUB, či Satan papež František, protože jeho církev katolická, je církev všeobecná. Není to pravda. Víru v jediného Boha SVĚTA si nastolí sám Hospodin, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES v okamžiku, až PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, bude dána na svícen v ČRo Brno, ředitelem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Iz.21/5,23/17,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Zj.1/1až21/1až22/21, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Zdeněk nyní mluví o tom, že se oběsí. Nebaví ho čekat na Boží smilování, nebaví ho bydlet v dřevěné boudě, kde není elektřina a voda, a kde, když se v zimě přestane topit, je neprodleně teplota pod nulou. Nebaví ho prosit se o almužnu 3410 Kč. Bože, kvůli sobě samému se nad Zdeňkem smiluj tím, že Česko bude smilnit se všemi královstvími SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Iz.23/17,29/11až24až66/24, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12. Bože, dle písničky dej, ať Zdeněk pozná, že život není jen bída a hlad, ve velkém volebním úterý, kdy Babiš bude jednat s politiky pravice a levice, o sestavení nové vlády Česka. Dej, ať Zdeněk nemá v úterý zase křesťanský VELKÝ PÁTEK. Dej, ať všechny křesťanské a ateistické neposlušné a vzpurné politické svině, zmizí v říši ticha, na smetišti dějin tím, že Babiš přijme rozhodnutí o sestavení vlády, ze všech politických stran pravice a levice. ÚŘAD PRÁCE v Rosicích u Brna, a všechny ostatní ÚŘADY PRÁCE Česka, se chovají k bezdomovcům tak nemilosrdně, jako se chovali gestapáci k národům, které vůdce Hitler, ve jménu křesťanského Boha, označil za méněcenné. Bezdomovců přibývá, a pro špatné mravy Satana faráře Héneka, kvůli meči válek, např. v Brně, chatrně oblečení staří lidé, v noci, kdy mrzne, spí např. na chodnících u Tesca, či u Vaňkovky. V době socialismu mělo Česko cca 100 000 vojáků základní služby, kteří byli dobře živení, dobře oblečení, kteří měli střechu nad hlavou, a kteří se trvale rekreovali tím, že se cvičili v boji. Cvičit se v boji za socialismu, znamenalo poznávat celé Česko, při přesunech armád, do různých vojenských prostorů. Jak to, že bohaté Česko dnes nemá peníze na to, aby se necelých 100 000 bezdomovců dobře obléklo a dobře najedlo, což chce Bůh v této době, sedmdesáti let od roku 1947. Iz.23/17,29/11až24. Co udělá Satan farář Hének. Podrobí se Bohu, nebo boháčům, bankéřům, zbrojařům?

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Kapitola 233 - 29 stran. Volební list pro vobu Boha ZÁKONODÁRCE dne 20. a 21. října 7017. Na úsvitu osmého dne roku 7017, bezmocní, poslušní služebníci Boží, mají povinnost podruhé otřást zemí, zvolením Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Bůh je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odmítne volit trestajícího Boha, toho Boží hněv vyhledá a dojde záhuby. Ag.1/9,2/6,18, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17až6/19, 23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,102/18,27, atd. Existence DUCHOVNÍHO Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží SLOVO celého světa se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sí.42/24. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Boží. Lidský mozek je geneticky prasečí, myší. Kaz.3/18,8/8. Volit plevel BERANŮ komunistů, KOZLY socialisty a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, Jer.6/19, nebo KŘOVÍ dobytka prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2, které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI SVĚTA. Oz.2/18 až9/12, 1.Jan.5/2až16. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Iz.63/14,18. Sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je DÉMONSKÉ myšlení o koncepci energetiky, myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Bhag.16/13. Boží rozum, je Božím milosrdenstvím. Do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil. Pro odstoupení Božího rozumu, dělají politici energeticky všechno úplně špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany zasílané přílohy, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Mal.1/7,3/10,16,19,20, Oz.2/18až14/3, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Iz.48/5,11,57/16.

 

11.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 4. listopadu 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

483.

info@zeleni.cz, praha@blokprotiislamizaci.cz, vysocina@blokprotiislamizaci.cz, horova@dynatech.cz, nazory@denik.cz, jiridrahos@jiridrahos.cz, fara@domasov.info, Kulhanek.vtp@seznam.cz, office@oda.cz, media@jiridrahos.cz, info@pirati.cz, starosta@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, Litostrov@litostrov.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, havlicek@mpo.cz, twr@twr.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, skala@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, praha@kaes.cz, logo@logoped.cz, fr.hanzlicek@volny.cz, tucek@nemcb.cz, brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, blaho@bo.rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, morava@bo.rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, ales@kastl.cz, pavel.kaspar@rozhlas.cz, vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz, homolova.vvi@gmail.com, vera.jirova.vvi@gmail.com, stp@stpcr.cz, posta@brno.cz, kabele@fsv.cvut.cz, venek.bonus@zeleni.cz, petra.jelinkova@zeleni.cz, vit.masare@zeleni.cz, tomas.jarolim@zeleni.cz, barbora.stundlova@zeleni.cz, roman.valenta@zeleni.cz,

484.

nadace@nova.cz, anna.sucha@nova.cz, patronka@nova.cz, zpravy@nova.cz, televizni.noviny@nova.cz, vikend@nova.cz, volejtenovu@nova.cz, strepiny@nova.cz, loskutak@nova.cz, martin.novotny@nova.cz, irena.dvorakova@nova.cz, monika.tlapakova@nova.cz, gabriela.hlavkova@nova.cz, redakce@doma.cz, redakce@krasna.cz, redakce@pokerfan.cz, Anna.Sucha@nova.cz, Alzbeta.Cimova@nova.cz, Martin.Snydr@nova.cz, Jana.Ondrejechova@nova.cz, Martina.Vrnakova@nova.cz, Vojtech.Bohacek@nova.cz, Katerina.Kotalova@nova.cz, Tomas.Pavlicek@nova.cz, Marika.Mazakova@nova.cz, ilona.kaucka@nova.cz, Tomas.Hromadka@nova.cz, tiskove@nova.cz, dopisove@nova.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v červenci 2017. Česko, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných křesťanských sviní, či NETVORŮ, nebude vysokorychlostní. Jako neomylné, to je úplně poslušné, bude na špici světového dění. Stoupat výš bude, když VUT v Brně, Bohu vděčné, bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16,43. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 4. listopadu 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří.