Kapitola 233 - 29 stran.

18.10.2017 16:54

Kapitola 233 - 29 stran. Volební list pro vobu Boha ZÁKONODÁRCE dne 20. a 21. října 7017. Na úsvitu osmého dne roku 7017, bezmocní, poslušní služebníci Boží, mají povinnost podruhé otřást zemí, zvolením Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Bůh je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odmítne volit trestajícího Boha, toho Boží hněv vyhledá a dojde záhuby. Ag.1/9,2/6,18, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17až6/19, 23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,102/18,27, atd. Existence DUCHOVNÍHO Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží SLOVO celého světa se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sí.42/24. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Boží. Lidský mozek je geneticky prasečí, myší. Kaz.3/18,8/8. Volit plevel BERANŮ komunistů, KOZLY socialisty a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, Jer.6/19, nebo KŘOVÍ dobytka prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2, které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI SVĚTA. Oz.2/18 až9/12, 1.Jan.5/2až16. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Kapitola 233 - 29 stran. Volební list pro vobu Boha ZÁKONODÁRCE dne 20. a 21. října 7017. Na úsvitu osmého dne roku 7017, bezmocní, poslušní služebníci Boží, mají povinnost podruhé otřást zemí, zvolením Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Bůh je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odmítne volit trestajícího Boha, toho Boží hněv vyhledá a dojde záhuby. Ag.1/9,2/6,18, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17až6/19, 23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,102/18,27, atd. Existence DUCHOVNÍHO Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží SLOVO celého světa se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sí.42/24. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Boží. Lidský mozek je geneticky prasečí, myší. Kaz.3/18,8/8. Volit plevel BERANŮ komunistů, KOZLY socialisty a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, Jer.6/19, nebo KŘOVÍ dobytka prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2, které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI SVĚTA. Oz.2/18 až9/12, 1.Jan.5/2až16. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www.

Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Iz.63/14,18. Sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je DÉMONSKÉ myšlení o koncepci energetiky, myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Bhag.16/13. Boží rozum, je Božím milosrdenstvím. Do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil. Pro odstoupení Božího rozumu, dělají politici energeticky všechno úplně špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany zasílané přílohy, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Mal.1/7,3/10,16,19,20, Oz.2/18až14/3, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Iz.48/5,11,57/16.

 

Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Iz.63/14,18. Sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je DÉMONSKÉ myšlení o koncepci energetiky, myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Bhag.16/13. Boží rozum, je Božím milosrdenstvím. Do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil. Pro odstoupení Božího rozumu, dělají politici energeticky všechno úplně špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany zasílané přílohy, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Mal.1/7,3/10,16,19,20, Oz.2/18až14/3, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Iz.48/5,11,57/16.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 13. Česká bible kapitola 233. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany zasílané přílohy, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Ženichem pro pokorné a úplně poslušné Boží SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích. V Boží slávě doplňuje a upřesňuje Toru, Bibli Korán, atd. což je Písma od jediného Boha SVĚTA. Až bude hodně voličů, kteří budou Hospodinu vděční za to, že místo neposlušných, vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH, BLAHOSLAVENÝCH, politických a náboženských pokrytců, zločinců a lhářů, mohou volit za jediného ZÁKONODÁRCE Hospodina, a tím volit ZLATO jeho Božího rozumu, jediný Bůh celého SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, a to současně. Smiluje se tím, že mnohým pokorným, poslušným, a Bohu vděčným služebníkům Božím, umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rozumět ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.7až10. 2.) Hospodin, jehož chrámem je celý SVĚT, Sk.7/49, nečiní v jím vyvoleném Česku nic tajně, protože Česku žehná, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neděle 24.9.2017. Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, Mat.5/3,9,14,18, Ageus2/6,18, Žalm33/6,102/18,27, atd. V roce 1917, v roce VŘSR, zatřásl Bůh poprvé celou zemí tím, že v Rusku nastolil svou Boží socialistickou spravedlnost, pomocí ideologie dvou PINCHASŮ, Bohu milých, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Ageus2/6,18, 4.Moj.18/23,25/11, Žalm33/6,37/5, 11,35,38,104/30,106/30,132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31až45/23, Iz.57/10,16,20, 63/14,18,65/15,66/24, atd. Svůj úmysl otřást celou zemí, svou Boží socialistickou spravedlností, pomocí VŘSR, oznámil Hospodin dne 13. října 1917 po poledni tím, že více než 70 000 lidí ve Fátimě vidělo zázrak, kterým bylo sestoupení SLUNCE na zem. Mraky se po poledni rozestoupily, a SLUNCE, v podobě matného disku, zářící barvami duhy, se oddělilo od oblohy, a sestoupilo na zem. Nakonec se vrátilo na své místo na obloze, a promočení lidé uschli ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA Bhagavadgíty tím, že se ocitli znovu na nekonečné křesťanské poušti. Ageus2/6,18, Žalm33/6až102/18,27, Jer.1/17až6/19,23/29,32,31/27,32až51/58, atd. Zázrak sestoupení, či zastavení SLUNCE ve Fátimě, Hospodin, takový jaký v Písmu skutečně je, zapsal do Písma, do Sírachovce. Uvedl, že v době jeho slávy v roce 1917, kdy jako ZÁKONODÁRCE zorganizoval VŘSR, na jeho pokyn bylo ve Fátimě, dne 13. října 1917, zastaveno SLUNCE. Sír.43/26,31,46/4. Učinil to z toho důvodu, aby každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží pochopil, že jeden den při zastavení SLUNCE, jsou jako DVA DNI. Sír.46/4. O svém DNI vedení neposlušného TVORSTVA, vzpurných sviní, do Božího království, Hospodin mluví v Písmu jako o tisíci létech. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. DVA DNY DUCHOVNÍHO Krista, kdy byl PÁNEM NAD SOBOTOU, a kdy, v NEDĚLI, vešel do odpočinutí od svého díla, uvedeného ve SLOVĚ STARÝCH NEBES, je šesté a sedmé tisíciletí tohoto věku. Pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteří tímto mají manu osmého dne Páně, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, dovoluje v době voleb TROUBIT NA POLNICE, rozmnožováním prvních dvou stran textů této kapitoly, rozpůlením vytištěného listu, a vhazováním Volebního listku pro vobu Boha ZÁKONODÁRCEM, do uren. Hospodin dovoluje Česku podruhé zatřást celou zemí tím, že SLUNCE Bhagavadgíty, které sestoupilo dne 13. října 1917 ve Fátimě, které tehdy ještě nebylo SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, v Česku již nikdy nezapadne tím, že se stane SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Viz str.10až14. 3.) Politici, ekonomové, zbrojaři, atd., kteří se proviňují proti objasněným Božím zákonům POLE VĚDY Písma, jsou zločinci. Proviňují se tím proti všem stávajícím zákonům. Proviňují se tím, že svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, dělají naprosto chybné energetické koncepce. Tím chtějí Česko vlastně úplně zničit. Jak.1/23,2/9,22,4/14, 5.Moj.30/11,18, atd. Dobrý je jenom rozum Boží, nikoli lidský. Ignorovat Boží cestu, kterou je použití zbývajících fosilních paliv, pouze na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je trestný čin. Orgány činné v trestní řízení, mají povinnost trestně stíhat každého vládnoucího NETVORA, který odmítne být poslušný, který odmítne se k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI vrátit neprodleně, při volbách v říjnu roku 7017. Kdo se tím vrátí k Bohu, má naději vyhrát volby, a sestavit novou vládu, dle textů minulých kapitol. Kdo svěří svou cestu ZLATU Božího rozumu, bude zářit jako mediální hvězda, navěky a navždy. Poslušní mohou doufat, že Bůh spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES všechny neposlušné vládnoucí NETVORY. Úplně poslušným dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Tím zajdou všichni neposlušní v říši ticha, to je na smetišti dějin. Každý člověk má povinnost pracovat jak nejlépe umí, protože člověk pracuje dobře pouze v případě, když Boží rozum, z Božího milosrdenství, . Kdo vyhoví, už nemůže hřešit ekonomickými a náboženskými žvásty. Kdo chce na svém vedoucím místě zůstat a neodejít, má povinnost být úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Má povinnost nebýt NETVOREM, pokorně se před Bohem sklonit, a doufat, že se Bůh nad ním smiluje. Neposlušné ekonomické svině, nemohou nad Bohem zvítězit. Musí vše prohrát. Lidské panství nad lidmi, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, má své časové hranice. Energeticky a ekologický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. Bůh stále bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty, pomocí krutého zmijího jedu protikladných žvástů katolického a evangelického katechismu o Bohu, a pomocí ekonomických vychytralostí ekonomů,

 

bankéřů, zbrojařů a ostatních zločinců, lhářů a lenošných pokrytců. Bůh se diví nevěře technické elity, kterou živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Při ropném a ekonomickém kolapsu, Bůh Česku nepomůže, protože to energeticky již nebude možné. Proto ať se Česko bojí Boha, protože neposlušné Česko Bůh trestá, odstoupením svého Božího rozumu. Neposlušní patří do říše ticha, na smetiště dějin. Křesťanský kříž Krista UKŘIŽOVANÉHO, je symbolem nesmyslného meče válek, je symbolem totální neposlušnosti křesťanských ekonomických a jiných sviní. Křesťanké kříže, dle všech textů Písma, je nezbytné buď úplně zničit, nebo je prohlásit za symboly veškerého zla na SVĚTĚ. Vertikála kříže je symbolem dokonalé Boží lásky, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Horizontála je symbolem totální křesťanské a ateistické neposlušnosti vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost přinést energetickou spásu celému SVĚTU, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanské kříže jsou Bohu odporné, protože jsou symbolem lží a služby TVORSTVU, místo služby STVOŘITELI. Novým symbolem Boha je jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest DUCHEM SVATÝM, je křest ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.14až17. 4.) Dle horoskopu v Rovnosti a dle Písma, v tomto období před volbami, se mám soustředit na svůj osobní vzestup, a na dosažení úspěchu v říjnových volbách roku 7017. Mám napnout všechny síly, aby neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI pochopili, že mají povinnost podřídit se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je nově jediný Bůh celého SVĚTA. Moje veškerá sláva, je však jako polní tráva. Když bude Bůh chtít, Česko a SVĚT povede sám tím, že sám, zlatem svého rozumu, učiní Boží majetkovou revoluci tak, jak ji učinil v době VŘSR. Když bude chtít, Česko úplně zničí proto, aby ho učinil strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Protože mám povinnost dělat skutky, které přivedou víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, rozmnožil jsem volební listek pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE v Brně, 300 x. Když Bůh dovolí, rozvezu lístek na kole, či na koloběžce, do mnohých poštovních schránek Domašovska. Bůh dovoluje, abych tímto požádal neposlušného a vzpurného např. starostu Pitrochu v Domašově starosta@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, či místostarostku v Litostrově Marii Valentovou Litostrov@litostrov.cz, aby mě rozmnožili volební lístek pro Hospodina např. 100 x. Když to udělají, a když Bůh dovolí, rozvezu také tyto lístky do dalších poštovních schránek. Vůli Boží je, aby v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, byl zvolen Hospodin ZÁKONODÁRCEM, jako první na SVĚTĚ. Hospodin, z milosrdenství svého Božího rozumu, mně umožňuje, na mé lodičce, kterou je srpek MĚSÍCE před volbami v říjnu roku 7017, plout po vzedmutém moři neposlušných ekonomických, politických, náboženských a technických sviní až do přístavu, to je k Bohu, který nyní je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když Bůh Bude chtít, dokončí svůj zápas s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími ekonomickými NETVORY, a s jejich Bohem, s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, za mě. Pomatenost technického lidu je způsobená tím, že někteří vědci říkají pravdu, a to pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. O koncepci energetiky všichni vědci lžou, a to pomocí svého, geneticky myšího, či geneticky prasečího rozumu, což se neposlušnému lži lidu, líbí. Boží vůle je, aby se poslušní a úplně bezmocní lidé modlili k novému Bohu, Žalm102/17,27, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pracovali na své energetické spáse, a to celosvětově, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo Boží vůli nevidí a neslyší, rozum od Boha nedostane. Tím bude padat do ekonomického a energetikého HROBU. Ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Rozbít toto ZRCADLO, nastavené SOUDEM všech neposlušných, pro neposlušnost, je trestný čin. Tohle svítání OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, dává nám ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Motivem vraždy nového DUCHOVNÍHO Krista, je velká láska k PRACHŮM. Technický lži lid, který Hospodin, svým technickým rozumem živí odjakživa, nepotkala zkouška nad lidské síly, kterou by nebylo možné vydržet. Při zkoušce, SOUDEM vzpurných a neposlušných vládnoucích, politických a náboženských pokrytců, Hospodin připravil i východisko. 1.Kor.1/27až10/11,13,21až15/33, Jer.1/17až5/7až51/58, atd. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit především odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. Hospodin se smiluje, nad Českem, a SVĚTEM, až technický lži lid uzná, že energetická koncepce Boží, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jedině dobrá a správná. Viz str.17až20. 5.) Další texty o energetice, jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Viz str.20až22. 6.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.22až24. 7.) Další texty o energetice, je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.24až27. 14.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do novoluní 19. října 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Mnoho BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, je spásou Česka a SVĚTA. K.M.6/6až24, Iz.30/17. Bůh trestání vzpurného Česka a SVĚTA skončí, až Boží technický lid zajistí, že budou platit Boží zákony POLE VĚDY Písma. Neposlušné ekonomické svině, nemohou nad Bohem zvítězit. Musí vše prohrát. Viz str.27až29.

 

1.) V příloze zasílám kapitolu 233. První dvě strany kapitoly tvoří VOLEBNÍ LÍSTEK pro vobu Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, v době voleb dne 20. a 21. října 7017. Vůle Boží je, aby v době voleb bylo celé Česko Boží, to je pokorné a úplně poslušné tím, že místo Bohem prokletých politiků pravice a levice, bude volit jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Volební lístek pro volbu jediného Boha SVĚTA je na prvních dvou stranách kapitoly. Aby v neposlušném a vzpurném Česku bylo možné naplnit vůli Boží, každý, kdo tyto texty dostane, má povinnost oboustraně rozmnožit první dvě strany v příloze zasílané. Rozříznutím listu na polovinu, vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Volební komise, pokud budou pokorné a úplně poslušné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, mají povinnost tyto volební lístky rozmnožit, a nabízet voličům, dle Žalmu19. Ženichem pro pokorné a úplně poslušné Boží SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích. V Boží slávě doplňuje a upřesňuje Toru, Bibli Korán, atd, což je Písmo od jediného Boha SVĚTA. Sír.5/7,7/16až42/19,24až43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm19, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žid.6/3,6až12/28, atd. Až bude hodně voličů, kteří budou Hospodinu vděční za to, že místo neposlušných, vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH, BLAHOSLAVENÝCH, politických a náboženských pokrytců, zločinců a lhářů, mohou volit za jediného ZÁKONODÁRCE Hospodina, a tím volit ZLATO jeho Božího rozumu, jediný Bůh celého SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, a to současně. Smiluje se tím, že mnohým pokorným, poslušným, a Bohu vděčným služebníkům Božím, umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rozumět ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ZLATEM svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, se smiluje nad celým Českem tím, že mnohým pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, např. dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Až bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ve všech médiích v Česku na svícnu, úplně poslušnému Česku Hospodin dovolí jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, nový Bůh, ZLATEM svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až toto Boží SLOVO dají v Česku v médiích na svícen, pokorní a úplně poslušní politici pravice a levice, premiér, primátoři, starostové, média, volební komise, a všichni ostatní, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží. Člověk tak jak je, v děsivé temnotě křesťanského militarismu a imperialismu, neposlušný a vzpurný, to je mrtvý, není k užitku ani sám sobě, ani jiným, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a neposlušných vzpurných sviní nebude želet. Ničí vše, co v Česku křesťanstvím zasadil. Neposlušným NETVORŮM svůj rozum nevrátí, až do úplného zničení křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Bůh klade na vládnoucí ekonomické, náboženské, politické, či technické neposlušné a vzpurné svině vysoké nároky, z nichž mají stres. Proto Česko žije v začarovaném kruhu lží o Bohu, a lží o koncepci energetiky, jedině možné a jedině správné. Vládnou pokrytci a zločinci lžou o Bohu, o kterém nemají ani ponětí, a tím lžou také o koncepci energetiky, protože o ní také nemají ani ponětí. Jedině správná, a jedině možná koncepce energetiky, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto musí Boha, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, každý znát. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm33/6,37/5až35,38,102/18,27,104/30,115/17,132/5,8, Efezs.2/8,4/10,24,5/5,7,15. Vůle Boží je, aby jím v Písmu vyvolené 99-ti leté Česko, pokorné a úplně poslušné, v době říjnových voleb, přineslo celému SVĚTU pokoj a celosvětový mír, novou SMLOUVOU s Hospodinem, a to SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU tím, že nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, to je živý, svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Hospodin bude oslaven pokornými a uplně poslušnými složebníky DUCHOVNÍHO Krista, až Kristus bude žehnat celému SVĚTU, a to z kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arány v Praze. Česku je v době stého výročí VŘSR, což je doba, kdy Hospodin poprve otřásl celou zemí, svým slavným PRVNÍM PŘÍCHODEM do Ruska, 99 let. Česku bude 100 let, až v příštím roce 2018, což bude rok NULA, nebo rok 7018. Česku je v době výročí VŘSR 99 let, protože je naprosto jedno, jak se stáří Česka počítá. Hospodin totiž vede Česko odjakživa, a to dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Moj.17/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ag.2/6, atd. Evangeliem DUCHOVNÍHO Krista je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské, ateistické, politické, náboženské a jiné ekonomické svině, novým Bohem prokleté, nové Boží SLOVO obrací v pravý opak, ke své vlastní záhubě, svého TĚLA, geneticky prasečího, či geneticky myšího, a své DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Novému Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo neposlušný a vzpurný beztrestně posmívat nebude. Každý Bohu, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odpovídá sám za sebe. Bůh nyní boří vše, co v Česku zasadil, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů krutého zmijího jedu katolického a evangelického katechismu, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných křesťanských a ateistických sviní. SYN ZATRACENÍ se na SOUDU již objevil. SYNEM ZATRACENÍ je ŽID, Kristus UKŘIŽOVANÝ, ukřižovaný děsivou temnotou krutého zmijího jedu protikladných žvástů katolického a evangelického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí. Křesťanské, či ateistické ekonomické svině, stále nemilují pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, která by je energeticky zachránila. Tím vzešel plný počet křesťanských, ateistických sviní, vzpurných a neposlušných. Neposlušní a vzpurní jsou vydání novým Bohem do moci křesťanského klamu o tom, že křesťanský Bůh je jediným Bohem celého SVĚTA. Spolu s křesťanskými a ateistickými sviněmi, jsou odsouzení novým Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, všichni neposlušní a vzpurní NETVOŘI, křesťané, židé, hinduisté, buddhisté, muslimové, atd. Všichni vzpurní a neposlušní našli zalíbení v nepravosti křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Od pochybných a zlých, ekonomických a zbrojařských sviní, Bůh osvobodí, svým rozumem, pouze ty pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, kteří budou při volbách volit Boha za SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takového, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vhozením volebního lístku do urny. Plést se Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI do řízení celého SVĚTA, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Vůli Boží je, aby Hospodin v roce 2017, při říjnových volbách, otřásl podruhé celou zemí tím, že ve volbách zvítězí. Svůj POKOJ celému SVĚTU chce Hospodin udílet z Česka, neprodleně. DUCHEM CHUDÍ jsou ti neposlušní a vzpurní blahoslavenci, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až zlé neposlušné zničí. Bůh žádnému neposlušnému politikovi nedovoluje se povyšovat nad nového Boha. Neposlušní a vzpurní již nemají výmluvu. SLOVO NOVÝCH NEBES je musí uzdravit. Ageus2/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22až5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17až6/19 až23/29,32až31/27,32až51/58, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, atd.

 

2.) Hospodin, jehož chrámem je celý SVĚT, Sk.7/49, nečiní v jím vyvoleném Česku nic tajně, protože Česku žehná, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neděle 24.9.2017. Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ageus2/6,18, Žalm33/6,102/18,27, atd. V roce 1917, v roce VŘSR, zatřásl Bůh poprvé celou zemí tím, že v Rusku nastolil svou Boží socialistickou spravedlnost, pomocí ideologie dvou PINCHASŮ, Bohu milých, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Ageus2/6,18, 4.Moj.18/23, 25/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,104/30,106/30,132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31až 45/23, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Svůj úmysl otřást celou zemí, svou Boží socialistickou spravedlností, pomocí VŘSR, oznámil Hospodin dne 13. října 1917 po poledni tím, že více než 70 000 lidí ve Fátimě vidělo zázrak, kterým bylo sestoupení SLUNCE na zem. Mraky se po poledni rozestoupily, a SLUNCE, v podobě matného disku, zářící barvami duhy, se oddělilo od oblohy, a sestoupilo na zem. Nakonec se vrátilo na své místo na obloze, a promočení lidé uschli ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA Bhagavadgíty tím, že se ocitli znovu na nekonečné křesťanské poušti. Ageus2/6,18, Jer.1/17až6/19,23/29,32,31/27,32až51/58, Žalm33/6až102/18,27, atd. Zázrak sestoupení, či zastavení SLUNCE ve Fátimě, Hospodin, takový jaký v Písmu skutečně je, zapsal do Písma, do Sírachovce. Uvedl, že v době jeho slávy v roce 1917, kdy jako ZÁKONODÁRCE zorganizoval VŘSR, na jeho pokyn bylo ve Fátimě, dne 13. října 1917, zastaveno SLUNCE. Sír.43/26,31,46/4. Učinil to z toho důvodu, aby každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží pochopil, že jeden den při zastavení SLUNCE, jsou jako DVA DNI. Sír.46/4. O svém DNI vedení neposlušného TVORSTVA, vzpurných sviní, do Božího království, Hospodin mluví v Písmu jako o tisíci létech. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. DVA DNY DUCHOVNÍHO Krista, kdy byl PÁNEM NAD SOBOTOU, a kdy, v NEDĚLI, vešel do odpočinutí od svého díla, uvedeného ve SLOVĚ STARÝCH NEBES, je šesté a sedmé tisíciletí tohoto věku. Pomocí SLOV STARÝCH NEBES, křesťanské a jiné svině, sbírají pouze STAROU, dnes již plesnivou MANU. V Česku káže plesnivou křesťanskou MANU např. neposlušný, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Ve své křesťanské pomatenosti neplní ani jedno Boží přikázání. Proto ho zahanbuji SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm33/6,37/5,11až102/18,27, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Při volbách v říjnu, panovníku DÉMONŮ, Satanu faráři Dominikovi, a DÉMONŮM, ekonomům, např. starostce Vítkové, a referentce Mlčkové obec@obec-ricky.cz, zbývá již jen krátké období jejich vlády nad lidmi, pomocí výrobků lidských rukou, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. Při volbách, všichni úplně poslušní, mají povinnost postavit se Satanu faráři Dominikovi, a tím se přiblížit k Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. DÉMONŮ, to je ekonomů, nikdo úplně poslušný se již nemusí bát. Celý SVĚT leží v moci ničemného Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, který neslouží Bohu. Mletím krutého zmijího jedu protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, slouží boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, zbrojařům a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, utrpení pracujícím lidem nepůsobí. V době 40-ti let komunistické Boží majetkové rovnosti, pro pracující lid, nebylo všechno úplně špatně. Proto se nebojte volit Hospodina SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Když pracující lid, pokorný a úplně poslušný, Boha volit nebude, drzí neposlušní vládnoucí NETVOŘI, budou mluvit za pokorné a úplně poslušné služebníky Boží. Ve volbách je nutné donutit vládnoucí NETVORY, aby se před Bohem shrbily. Utištěný pracující lid Bůh zachrání, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Otevře špatně placenému pracujícímu lidu, a bezdomovcům ucho, skrze útlak od politiků. Kdo se nevzepře Satanu faráři Dominikovi, jde do energetického HROBU. Zj.12/9,12,17až20/11, Mat.9/34až25/40, 1.Jan.2/14,5/2,9,19až16, Jak.1/23,2/9,4/7,8, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Po sto létech od Fátimy, v pátek 13. října 2017 jsem dělal to, co se DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, líbí. Stále se snažím, aby Boží moudrost zákonů POLE VĚDY Písma, o správné konceci energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se setkala s pokorným a úplně poslušným lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty a s odborníky na energetiku z CZSO. Oborníci na energetiku vědí co dělají, vědí že lžou o koncepci energetiky. Pro totální neposlušnost nejsou schopní přestat. Jsou stejní jako drzí Satani kněží. Ti lžou o Bohu, a pro neposlušnost, nejsou schopní přestat. Bár.3/38,4/1,2, Bhag.15/15až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Fil.2/13, Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, atd. Začal jsem psát tuto kapitolu 233 tím, že jsem napsal první dvě strany Volebního listu pro vobu Boha všemohoucího jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro volby dne 20. a 21. října 7017. Čtyři strany této kapitoly jsem v pátek 13. října 2017 elektronicky rozeslal na 3 x 60 adres, čímž Bůh dovolil, z milosrdenství svého rozumu, podruhé otřást celou zemí, zatím neúspěšně. Ag.1/9,2/6,18, atd. Pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista Česku, Hospodin ZÁKONODÁRCE již dovoluje jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém novoluní MĚSÍCE v říjnu, při volbách dne 20. a 21. října 7017. Pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, dovoluje v době voleb TROUBIT NA POLNICE, rozmnožováním prvních dvou stran textů této kapitoly, rozpůlením vytištěného listu, a vhazováním Volebního listku pro vobu Boha ZÁKONODÁRCEM, do uren. Hospodin dovoluje Česku podruhé zatřást celou zemí tím, že SLUNCE Bhagavadgíty, které sestoupilo dne 13. října 1917 ve Fátimě, které tehdy ještě nebylo SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, v Česku již nikdy nezapadne tím, že se stane SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Toto SLUNCE se stane KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, či JEDINÝM BOHEM SVĚTA, stane se ŽENICHEM, stane se ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když úplně poslušní služebníci Boží, z milosrdenství Božího rozumu, budou texty SLUNCE Bhagavadgíty, HVĚZD Tóry, HVĚZD Bible a MĚSÍCE Koránů, vzájemně doplňovat a upřesňovat tak, aby byla zřejmá Boží vůle, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Hospodin, z milosrdenství svého Božího rozumu, mně umožňuje, na mé lodičce, kterou je srpek MĚSÍCE před volbami v říjnu roku 7017, plout po vzedmutém moři neposlušných ekonomických, politických, náboženských a technických sviní až do přístavu, to je k Bohu, Sí.43/26, který nyní je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,42/19,24,43/26,31,51/19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Bhag.1/1až15/15až16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ag.1/9až2/6,18, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27,132/5,8až150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Bůh učiní Česko vytouženou zemí, když mnoho BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, bude při volbách v říjnu roku 7017, místo Bohem prokletých, neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice, místo energetické SMRTI, volit ŽIVOT VĚČNÝ, celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, s Hospodinem ZÁKONODÁRCEM v čele. Hospodin dovoluje pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, otřást podruhé celou zemí, vhozením vytištěného lístku se jménem Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do urny. Bude ve všem po nedostatku, a Česko se stane vytouženou zemí pro všechny národy, když Česko neprodleně zvolí dokonalou lásku Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Boží vůle je, aby celý SVĚT vešel do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, energeticky nesmyslné výstavby, energeticky nesmyslné dopravy a energeticky nesmyslné spotřeby, neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin bude v Praze oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto, že všechny státy SVĚTA sešrotují všechny zbraně, včetně zbraní jaderných z toho důvodu, že nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ZLATEM svého Božího rozumu, ručí za bezpečí, mír a pokoj, pro pokorné a úplně poslušné národy celého SVĚTA. Česko nesmí, svou slávu BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nesmí své výsady, svolat kongres energetiků celého SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze, jinému národu. Bohu se bude líbit, až Česko bude mluvit opakovaně uváděnou pravdu o správné koncepci energetiky, a o všemohoucím a vševědoucím Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Vědět, že technický lži lid, pro totální neposlušnost, lže o koncepci energetiky, a že náboženský lži lid, pro totální neposlušnost, lže o Kristu, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušných želet, dokud nebudou mluvit pravdu o Bohu, a pravdu o jedině možné koncepci energetiky. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,42/19,24,43/26,31,51/19, Bhag.15/15až16/13až24až18/78, Bár.3/38,4/1,2, Gal.1/7,3/20,6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Fil.2/13, Luk.1/52,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

3.) Politici, ekonomové, zbrojaři, atd., kteří se proviňují proti objasněným Božím zákonům POLE VĚDY Písma, jsou zločinci. Proviňují se tím proti všem stávajícím zákonům. Proviňují se tím, že svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, dělají naprosto chybné energetické koncepce. Tím chtějí Česko vlastně úplně zničit. Jak.1/23,2/9,22,4/14, 5.Moj.30/11,18, atd. Dobrý je jenom rozum Boží, nikoli lidský. Strany mají povinnost svěřit cestu Bohu tím, že ještě před volbami přijmou program dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a spávné koncepci energetiky, opakovaně objasněné, kterou je odpočinutí od díla energetické ekologické a mravní zhouby. Ignorovat Boží cestu, kterou je použití zbývajících fosilních paliv, pouze na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je trestný čin. Orgány činné v trestní řízení, mají povinnost trestně stíhat každého vládnoucího NETVORA, který odmítne být poslušný, který odmítne se k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI vrátit neprodleně, při volbách v říjnu roku 7017. 1.Jan.2/14,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Kdo se tím vrátí k Bohu, má naději vyhrát volby, a sestavit novou vládu, dle textů minulých kapitol. Kdo svěří svou cestu ZLATU Božího rozumu, bude zářit jako mediální hvězda, navěky a navždy. Poslušní mohou doufat, že Bůh spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES všechny neposlušné NETVORY. Úplně poslušným dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Tím zajdou všichni neposlušní v říši ticha, to je na smetišti dějin. Každý člověk má povinnost pracovat jak nejlépe umí, protože člověk pracuje dobře pouze v případě, když Boží rozum, z Božího milosrdenství, . Svým rozumem, geneticky prasečím, či geneticky myším, dobře pracovat nemůže. Proto, každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží, má povinnost bát se Boha strachem jaký ještě nebyl, a volit jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,115/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Dan.11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Kdo vyhoví, už nemůže hřešit ekonomickými a náboženskými žvásty. Kdo chce na svém vedoucím místě zůstat a neodejít, má povinnost být úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Má povinnost nebýt NETVOREM, pokorně se před Bohem sklonit, a doufat, že se Bůh nad ním smiluje. Neposlušné ekonomické svině, nemohou nad Bohem zvítězit. Musí vše prohrát. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných, je všechno špatně, protože rozum lidský je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až ekonomové budou DOBROVOLNĚ se svou moudrostí, svým ekonomických, energetických koncepcí, v koncích. Nikdo úplně poslušný již nemá za Boha svoje dobře placené ekonomické koryto. Přístav je v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, Božím království, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, bez politiků pravice a levice, bez ekonomů. Žalm37/5až38,107/11,18,27,30,43, Žid.6/3,6až12/28, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Zdůvodnění nutnosti zvolit ZLATO Božího rozumu, uvedenými dvěma stranami VOLEBNÍHO LÍSTKU pro vobu Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE 20. a 21. října 7017. Výsledek voleb neurčují Bohem prokletí, neposlušní, mrtví, politici pravice a levice, ale Hospodin, a to odjakživa, protože má nad každým lidským ADAMEM úplnou převahu, Božím rozumem, který dává každému pouze tak, jak chce sám. Hospodin koná dobro i zlo. Zlo koná především pomocí výrobků lidských rukou, pomocí křesťanské SKÁLY, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. Dobro chce konat evangeliem ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Osudový střet Bůh přichystal při volbách roku 7017. Lidské panství nad lidmi, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, má své časové hranice. Energeticky a ekologický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. Bůh stále bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty, pomocí krutého zmijího jedu protikladných žvástů katolického a evangelického katechismu o Bohu, a pomocí ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů a ostatních zločinců, lhářů a lenošných pokrytců. Když Bohem v Písmu vyvolené Česko, nebude při volbách volit za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, když neprodleně nepřime dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení Božího rozumu, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO, bude Hospodinem úplně zničené, pro strašlivou výstrahu všemu TVORSTVU. Bůh se diví nevěře technické elity, kterou živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Při ropném a ekonomickém kolapsu, Bůh Česku nepomůže, protože to energeticky již nebude možné. Proto ať se Česko bojí Boha, protože Česko trestá odstoupením svého Božího rozumu. Neposlušní patří do říše ticha, na smetiště dějin. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Závislost na ropě se chýlí ke konci, píše v Rovnost dne 16. října 2017 Josef Gáfrik, což je pravda. EU uvádí, že brzy sníží objem emisí o 60 %, což je pravda, protože auta na benzin a naftu nebudou jezdit, protože nebude. Naprosto nesrozumitelná lež je v dalším textu, kde lhář a pokrytec Gáfrik uvádí. Kdyby podíl elektromobilů vzrostl do poloviny století na 80 %, zvýšil by se podíl elektřiny spotřebované v dopravě z 0,03 % celkové spotřeby, v roce 2014, na 9,5 % v polovině století. Je to naprostá lež, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF byl vypracovám dle slov docenta Skály z VUT v Brně a dle slov děkana Hrdličky z ČVUT. Dokud se technickému, neposlušnému a vzpurnému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, tato lež bude líbit, dokud technický lži lid se za uvedené lži o energetice nebude stydět, Hospodin, svým technickým rozumem, nad technickým lži lidem, se nesmiluje. Pro odstoupení Božího technického rozumu, Česko zajde strašlivou záhubou. Vůle Boží je, úplně zničit veškeré lži o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije stále mezi námi, který dělá dobro i zlo, úplným zničením křesťanství. Lži o správné koncepci energetiky, a tím lži o DUCHOVNÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vůlí Boží je, úplně zničit veškeré křesťanské tradice, zničením křížů Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrušením protikladných dogmat Satanů kněží. Křesťanský kříž Krista UKŘIŽOVANÉHO, je symbolem nesmyslného meče válek, je symbolem totální neposlušnosti křesťanských ekonomických a jiných sviní. Křesťanké kříže, dle všech textů Písma, je nezbytné buď úplně zničit, nebo je prohlásit za symboly veškerého zla na SVĚTĚ. Vertikála kříže je symbolem dokonalé Boží lásky, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Horizontála je symbolem totální křesťanské a ateistické neposlušnosti vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost přinést energetickou spásu celému SVĚTU, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanské kříže jsou Bohu odporné, protože jsou symbolem lží a služby TVORSTVU, místo služby STVOŘITELI. Novým symbolem Boha je jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křest DUCHEM SVATÝM, je křest ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. VÍRA v Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je pouze dočasná, do říjnových voleb roku 7017. DÉMONI, to je ekonomové, musí před voliči, kteří zvolí Krista ZÁKONODÁRCEM, prchat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Svobodnou vůli neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických vládnoucích NETVORŮ, Bůh končí říjnovými volbami roku 7017. Když Česko neotřese všemi národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Kristus otřese Českem, a zničí je. Svůj Boží rozum, a svou přízeň, dá jinému národu, např. Rusku, což již dříve učinil. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Dle horoskopu v Rovnosti a dle Písma, v tomto období před volbami, se mám soustředit na svůj osobní vzestup, a na dosažení úspěchu v říjnových volbách roku 7017. Mám napnout všechny síly, aby neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI pochopili, že mají povinnost podřídit se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je nově jediný Bůh celého SVĚTA. Moje veškerá sláva, je však jako polní tráva. Když bude Bůh chtít, Česko a SVĚT povede sám tím, že sám, zlatem svého rozumu, učiní Boží majetkovou revoluci tak, jak ji učinil v době VŘSR. Když bude chtít, Česko úplně zničí proto, aby ho učinil strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Protože mám povinnost dělat skutky, které přivedou víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, rozmnožil jsem volební listek pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE v Brně, 300 x. Když Bůh dovolí, rozvezu lístek na kole, či na koloběžce, do mnohých poštovních schránek Domašovska. Bůh dovoluje, abych tímto požádal neposlušného a vzpurného např. starostu Pitrochu v Domašově starosta@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, či místostarostku v Litostrově Marii Valentovou Litostrov@litostrov.cz, aby mě rozmnožili volební lístek pro Hospodina např. 100 x. Když to udělají, a když Bůh dovolí, rozvezu také tyto lístky do dalších poštovních schránek. Vůli Boží je, aby v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, byl zvolen Hospodin ZÁKONODÁRCEM, jako první na SVĚTĚ. Hospodin, z milosrdenství svého Božího rozumu, mně umožňuje, na mé lodičce, kterou je srpek MĚSÍCE před volbami v říjnu roku 7017, plout po vzedmutém moři neposlušných ekonomických, politických, náboženských a technických sviní až do přístavu, to je k Bohu, který nyní je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.43/26,31. Když Bůh Bude chtít, dokončí svůj zápas s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími NETVORY, a s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, za mě. Do Česka se vrátí, až ho bude velké množství úplně poslušných služebníků hledat, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Když DÉMONI, to je ekonomové a zbrojaři tvrdí, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je na hovno, protože jim bere jejich dobře placená KORYTA, tvrdí tím současně, ze na hovno je Bůh, který však dává lidem svůj rozum tak, jak chce on sám. Nad někým se smiluje, svým rozumem, některou neposlušnou a vzpurnou svini nechává zatvrzelou. Všechna bída celého SVĚTA je na SOUDU vzpurných sviní vyzpívaná tím, že ti, kdo stále ještě Boží technický rozum mají, nedokáží rozeznat lži Josefa Gáfrika z Rovnosti, od pravdy o správné koncepci energetiky. Gáfrik uvedl, že EU brzy sníží objem emisí o 60 %, což je pravda, protože auta na benzin a naftu nebudou jezdit, protože nebude. Naprosto nesrozumitelná lež je v dalším textu, kde lhář a pokrytec Gáfrik uvádí. Kdyby podíl elektromobilů vzrostl do poloviny století na 80 %, zvýšil by se podíl elektřiny spotřebované v dopravě z 0,03 % celkové spotřeby, v roce 2014, na 9,5 %, v polovině století. Je to naprostá lež, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF byl vypracován dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov děkana Hrdličky z ČVUT. Všechna bída celého SVĚTA je na SOUDU vzpurných vyzpívaná tím, že neposlušný lži lid, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, padá do energetického HROBU, a nestydí se za to. Touhu po Božím SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemá nikdo. DUCH Boží by chtěl změnit celý SVĚT, ale tělo lidské, geneticky prasečí, či geneticky myší, je stále slabé. Pomatenost technického lidu je způsobená tím, že někteří vědci říkají pravdu, a to pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. O koncepci energetiky všichni vědci lžou, a to pomocí svého, geneticky myšího, či geneticky prasečího rozumu, což se neposlušnému lži lidu, líbí. Boží vůle je, aby se poslušní a úplně bezmocní lidé modlili k novému Bohu, Žalm102/17,27, který je nyní ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pracovali na své energetické spáse, a to celosvětově, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 A rény v Praze. Kdo Boží vůli nevidí a neslyší, rozum od Boha nedostane. Tím bude padat do ekonomického a energetikého HROBU. Ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Rozbít toto ZRCADLO, nastavené SOUDEM všech neposlušných, pro neposlušnost, je trestný čin. Tohle svítání OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, dává nám ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Byl by hřích po světě s pláčem jít, pro neposlušnost, při volbách v říjnu roku 7017. Motivem vraždy nového DUCHOVNÍHO Krista, je velká láska k PRACHŮM. Každý pokorný, úplně poslušný služebník Boží, Bohu odpovědný za svou vlastní nepravost, má povinnost změnit celý SVĚTA, zvolením DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého, úplně poslušného světa. Technický lži lid, který Hospodin, svým technickým rozumem živí odjakživa, nepotkala zkouška nad lidské síly, kterou by nebylo možné vydržet. Při zkoušce, SOUDEM vzpurných a neposlušných vládnoucích, politických a náboženských pokrytců, Hospodin připravil i východisko. 1.Kor.1/27až10/11,13,21až15/33, Jer.1/17až5/7až51/58, atd. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit především odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. Hospodin se smiluje, nad Českem, a SVĚTEM, až technický lži lid uzná, že energetická koncepce Boží, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jedině dobrá a správná. Že proto volba Boha za ZÁKONODÁRCE je správná. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat ti poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, ekonomové, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, zbrojaři, atd. budou plakat, je blízko, stačí úplně poslouchat. Pane Sobotko. Když, jako poslušný, budete tlouct svými skutky, Bůh Vám dá vládu tím, že Vás učiní novým ministrem spravedlnosti. Při další Vaší neposlušnosti Vás zničí.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Další texty jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. V Lidových novinách ze dne 17.6.2017, Vratislav Ludvík uvedl, že současnou energetiku ovládl ekonomický chaos, což je dle Bible BYBYLON. Současná energetika proto stojí na rozscestí, odkud všechny cesty vedou do PEKEL třetí světové války, k úplnému, rychlému, nesmyslnému zničení všech fosilních paliv, za něž TVORSTVO nemá žádnou náhradu. Uvedl, že energetiku ovládá ekonomický chaos, ekonomický BABLÓN, způsobený geneticky prasečím rozumem vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích politiků pravice a levice, a odborníků na energetiku VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Vpodstatě uvedl, že v energetickém Kocourkově Česka všichni jsou lži lidem, protože nejsou se svými energetickými koncepcemi v koncích. Žalm14/1,5až96/7až107/10,18,27,43až132/5,8, atd. Vratislav Ludvík uvedl konečně pravdu tím, že napsal, že všechna fosilní paliva v Evropě končí v roce 2050. Uvedl, že plyn přežije uhlí a ropu asi o dvacet let. To znamená, že totální ropný kolaps nastane brzy, již v roce 2030, kdy, dle bible, nebude v Česku, v energetickém Kocourkově, ani žhavé uhlí na ohřátí, protože boháčům, ekonomům a bankéřům se určitě zhroutí SKÁLA promyšlených vychytralostí, kterou jsou PRACHY, a lži o křesťanském Bohu, odpouštějícím hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Platí již pouze správná Boží energetická koncepce, kterou je odpočinutí od díla omylného, to je HMOTNÉHO pomateného TVORSTVA, od díla ekonomické a energetické ZHOUBY. Lži, že Bůh odpustil neposlušnému TVORSTVU, jeho lži o koncepci energetiky, vyšly najevo až nyní, na SOUDU boháčů a jejich Bohů, bankéřů, to je DÉMONŮ, jejich DÉMONSKÉHO, ekonomického učení. Cíl se blíží, vláda jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA se blíží, jsme mu blíž a blíž. Stačí odhodit ZEMSKOU TÍŽ, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nákladné udržování skanzenu tradic začarovaného kruhu lží o Hospodinu, a lží o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, uvedené v kapitole 228, pomocí skanzenu tradic byrokracie stávající STÁTNÍ SPRÁVY, která nechce slyšet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nedává žádný smysl. Udržování stávající vlády u moci nad lidmi a Bohem, pomocí imperialistických zákonů DÉMONŮ, to je EKONOMŮ, a Baalů, to je boháčů, stvořené pro militaristickou nespravedlnost vlády Baalů, to je boháčů, nad pracujícím lži lidem, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka. Vědci z VUT v Brně, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÍ, se již musí stydět, za ovoce úmyslů boháčů, za jejich nespravedlnost charity, almužny a sociálních dávek pro bezdomovce, Mat.5/3,9,14,18,20, a za nesmyslnou energetickou koncepci mrtvého Baala, DUCHEM CHUDÉHO NETVORA, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, pouze na ELEKTŘINU, to je pouze na obnovitelnou ELEKTŘINU, která dle GRAFU na www.pametni-kniha.cu, nedávno činila pouze cca 0,64 %, z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Jeho DÉMONSKÉ, to je ekonomické nauky o koncepci energetiky Česka na elekřinu, nemohou neposlušný lži lid Česka, energeticky, ekologicky a mravně spasit. Je zapotřebí se na tohoto Boha neposlušných a vzpurných boháčů rozhněvat, a neprodleně ho vyhnat do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Kor.4/3,10/4až13/5,8, Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, směřuje ke svému cíli. K neprodlenému nastolení vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad celým SVĚTEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Energetiku ovládá ekonomický chaoz, protože Vratislav Ludvík, v Lidových novinách ze dne 17.6.2017 lže o tom, že baterie jsou dobré a energeticky spasitelné z toho důvodu, že zajišťují skladování energie např. z fotovoltaiky. Je to stejný nesmysl, jaká byla energetická koncepce vůdců technického lži lidu VUT v Brně, docenta Kadrnožky, a ČVUT, děkana Hrdličky, na neprodlenou výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, velikostí Temelína, jako náhradu za ropu, což je uvedeno na konci kapitoly 176. Energetický ekonomický Kocourkov v Česku pokračuje z toho důvodů, že technický lži lid, chce vymyslet, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, energetickou spásu ekonomicky, což je blud bláznů, největšího kalibru. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá technický lži lid, který místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, chce stále sloužit svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, ZBRANÍM, PRACHŮM, atd. Vůdce ekologického lži lidu, exministr Bedřich Moldán, v Lidových novinách ze dne 15.6.7017 lže, že spalováním fosilních paliv lidsto získává více než 80 % energie. Není to pravda, je zřejmě, např. v Česku, že fosilní paliva zajišťují více, než 90 % energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energie jaderná, není energie obnovitelná. Stejně tak nejsou obnovitelné aku baterie, vyráběné z neobnovitelných surovin, pomocí fosilních paliv. Konec éry stabilního podnebí souvisí s naprosto nesmyslným, naprosto šíleným, rabováním fosilních paliv, za které technický lži lid nedokáže vymyslet náhradu, protože, při odstoupení Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, má rozum pouze geneticky prasečí. Energetická koncepce vládnoucích KOZLŮ, premiéra Sobotky a ministra Zaorálka, jsou KOTLÍKOVÉ DOTACE a ZELENÁ ÚSPORÁM, což je větší nesmysl, než plány na postavení 40-ti kusu jaderných elektráren, velikosti Temelína, děkana ČVUT Hrdličky. Kvůli křesťanským, militaristickým žvástům NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, Lucie Endlicherové z twr@twr.cz, stále nikdo není v koncích se svými energetickými koncepcemi. Proto orgány trestné v trestním řízení z Brna a z Rosic, mají povinnost donutit technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, aby, jako NEOMYLNÍ, veškerou svou starost o Česko, a obnovitelnou energetiku, svěřili Bohu, jeho NEOMYLNÉMU, Božímu rozumu. Bohem vyvolený technický lži lid Česka, noví kněží jediné církve Česka, jediné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost učinit rozhodnutí, o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 arény v Praze. Zde budou souzeny všechny pronárody SVĚTA. Zde budou rozdrcené HLAVY velkých zemí, NETVOŘI, lháři, šílení zločinci, váleční zločinci, prezidenti Putin, Trump a také NETVOR, ekonom, prezident ZEMAN. Žalm110/3,6, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Kor.1/27,4/20,15/33. Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto o tom, že na dálnici u Říček, a na všechny dálnice Česka a SVĚTA, budou položeny koleje, pro místní dopravu.

 

6.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

7.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba cca 35-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY, jeho zvířecího mozku. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Kaz.3/18,8/8, atd. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty vlády premiéra Sobotky, na dostavbu Dukovan či Temelína, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. To znamená že obnovitelná elektřina dnes činí cca 1 % z celkem 100 % obnovitelné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou, dle textů Písma, navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru, DUCHA KLAMU svého zvířecího EGA, svého JÁ. Sír.4/18,5/5,7/16,43/31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si podíl energií zjistil sám u CZSO, u pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činí pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žití na výnosný trh tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Bůh mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, premiér Sobotka lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na obnovitelnou elektřinu, která činí necelé 1 % z celkem potřebné obnovitelné energie. Bůh fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, vypracovaný dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci vlády zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a která proto tvoří pouze necelé 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ, není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho správné koncepce energetiky, protože Baal, premiér Sobotka odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, premiér Sobotka tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, a Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého technického lidu. Řím1/18až3/6,8/19,11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce premiéra Sobotky, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého KOZLA premiéra Sobotky. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale šílení zločinci. Sobotka a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Premiér Sobotka má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného vzpurného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do novoluní 19. října 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

482.

praha@blokprotiislamizaci, vysocina@blokprotiislamizaci, info@pirati.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, tobias.esner@pirati.cz, info@spd.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, ivan.bartos@pirati.cz, vojtech.pikal@pirati.cz, martin.smida@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz, obcane2011@seznam.cz, info@obcane2011.eu, tomas.vrba@fjfi.cvut.cz, info@referendum.cz, horava@kdu.cz, cacakova@kdu.cz, jelinkova@kdu.cz, hrusova@kdu.cz, filipova@kdu.cz, kodickova@kdu.cz, platenik@kdu.cz, smakal@kdu.cz, cernin@kdu.cz, zakova@kdu.cz, honet@kdu.cz, polmanova@kdu.cz, info@csns.cz, p92@ceske-volby.cz, jana.malikova@realiste.cz, info@realiste.cz, sekretariat@ceskasportovni.cz, info@dsss.cz, lamprecht@dsss.cz, ds.praha@europe.com, jihomoravsky@spd.cz, zlinsky@spd.cz, olomoucky@spd.cz, moravskoslezsky@spd.cz, pardubicky@spd.cz, vysocina@spd.cz, jihocesky@spd.cz, stredocesky@spd.cz, praha@spd.cz, liberecky@spd.cz, plzensky@spd.cz, info@na-s.cz, ustecky@spd.cz, karlovarsky@spd.cz, kralovehradecky@spd.cz, vaclavkrejci@na-s.cz, filipkova@stranaprav.cz, info@stranaprav.cz, spdv@centrum.cz, it@zeleni.cz, robin.ujfalusi@zeleni.cz, info@zeleni.cz,

483.

venek.bonus@zeleni.cz, petra.jelinkova@zeleni.cz, vit.masare@zeleni.cz, tomas.jarolim@zeleni.cz, barbora.stundlova@zeleni.cz, roman.valenta@zeleni.cz, info@zeleni.cz, praha@blokprotiislamizaci.cz, vysocina@blokprotiislamizaci.cz, horova@dynatech.cz, nazory@denik.cz, jiridrahos@jiridrahos.cz, Kulhanek.vtp@seznam.cz, office@oda.cz, media@jiridrahos.cz, info@pirati.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v červenci 2017. Česko, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných křesťanských sviní, či NETVORŮ, nebude vysokorychlostní. Jako neomylné, to je úplně poslušné, bude na špici světového dění. Stoupat výš bude, když VUT v Brně, Bohu vděčné, bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16,43. Neposlušní, od novoluní MĚSÍCE od 19. října 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří.