Kapitola 226 - 36 stran.

09.05.2017 10:48

Kapitola 226 - 36 stran. OPLATEK je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Dle vůle Boží, předkládám tímto nového ducha, DUCHA DUCHOVNÍHO, DUCHA SVOBODY, DUCHA PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ve stávajícím hmotném, materialistickém, křesťanském, či ateistickém, Bohem vyvoleném Česku, jsou všechny bytosti chybující, protože nový Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, má všechny křesťanské materialisty za drzé chamtivé svině, za lži lid. Od úplňku MĚSÍCE, od středy 10.5.2017, ode dne SOUDU materialistů, bývalý komunista, bývalý BERAN, chamtivý materialista, ministr financí Babiš babisa@psp.cz, na schůzi POSLANECKÉ SNĚMOVNY, má povinnost učinit všechny bytosti Česka neomylné tím, že celé Česko začne žít ve světe DUCHOVNÍM. Křesťanská, či ateistická chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista přestane existovat, protože Hospodin slíbil, že se nad hmotným, materialistickým, křesťanským světem smiluje tím, že ho promění na DUCHOVNÍ, kde všechny bytosti budou neomylné tím, že je povede pokorný a úplně poslušný poslanec Babiš, jako nový premiér Česka. Poslanec Babiš, bude pro Česko jako premiér BOHEM, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, nebude od pokorného a úplně poslušného Babiče odstupovat svým rozumem, ze svého milosrdenství. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka Bůh organizuje pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textu, kvůli sobě samému, kvůli úplnému zničení všeho křesťansky materialistického, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Mnohými proroky předpovězená třetí světová válka nebude, z milosrdenství Božího rozumu, když úplně poslušný poslanec Babiš se vrátí k Bohu, dle kapitoly 227. Veškerá temata světa materialistického musí být zapomenuta. Premiér Česka Babiš, který je bývalou komunistickou ovcí, má povinnost nastolit temata světa DUCHOVNÍHO. Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, po SYNU ČLOVĚKA Babišovi požaduje, aby přivedl do Božího DUCHOVNÍHO ovčince, veškeré ovce celého SVĚTA tím, že začne v Česku vládnout spravedlivě, v Boží bázni, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Žádná jiná energetická spása Česka a světa neexistuje. Bhagavadgíta15/15,16až16/1až24až18/78, 5.Moj.18/2,18,28/13,30/11,18,32/16až43, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Jan1/1až5/34,38,43,10/7,16,12/43,15/15,25,16/23,20/23, Iz.5/4,16,29/11,24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,64/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm1/1,9/1,10/18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,104/29,30až132/5,8,150/6. Ministra Babiše jsem vyvolil za premiéra Česka, jednak pro jeho komunistickou minulost, komunistického BERANA, jednak proto, že Bůh způsobil, že je nyní u lidu Česka oblíbený. Oz.13/11, Jan1/1až5/34,38,43,10/7,16,12/43,15/15,25,16/23,20/23, atd. Výklad SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE je pro technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty kreativní tím, že pomocí něho, pokorní a úplně poslušní služebníci jediného Boha všech náboženství SVĚTA, dokáží nastolit, mírové, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné Boží království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle vůle Boží, z milosrdenství Božího rozumu, předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU neposlušného, to je mrtvého MATERIÁLNÍHO TVORSTA, které nemá o jediném Bohu SVĚTA ani ponětí. Které je proto, ve všem podstatném, chybujícím lži lidem. Hospodin, bořící všechno MATERIALISTICKÉ, všechno chybné, zasazené pomocí sbírky materiálních BOHŮ SKÁLY DÉMONA, ministr financí Babiše babisa@psp.cz, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., z milosrdenství svého rozumu, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, dělá vše na SVĚTĚ DUCHOVNÍ, tedy neomylné, pravdivé. Pro odstoupení rozumu jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi a v nás, od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých MATERIÁLNÍCH sviní, které odmítají vejít do SVĚTA DUCHOVNÍHO, kde budou všechny bytosti neomylné z toho důvodu, že se úplně podřídí dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Protože Hospodin se chce smilovat nad celým Českem současně, Řím.1/18až 11/32, v SOUDNÝ DEN, v době úplňku MĚSÍCE, v polovině toho svatého týdne, ve středu 10.5.2017, obracím se tímto nejenom na nového premiéra Česka, pana Babiše, ale také na úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTO, z místa svatého, ze země svaté, z pupku světa, z Brna a Domašovska proto, aby spolu se mnou, svými činy, přivedli víru v Boha k dokonalosti DUCHOVNÍHO, celosvětového, mírového, Božího království. Dan.9/27,11/39,12/2, atd. Obracím se tímto na prap. Šrámka z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, abychom ve středu 10.5.2017 spolu navštívili drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info. Boží vůlí je, abychom ho společně tvrdě pohnali k odpovědnosti. Má povinnost chrámové materialistické žvásty neprodleně proměnit v kvílení. K.M.6/6až24, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Obracím se tímto na pana JUDr. Vagaiie z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Boží vůlí je, abychom společně, v polovině toho svatého týdne, ve středu 10.5.2017, tvrdě pohnali k odpovědnosti NETVORA, stávajícího rektora Masarykovy univerzity Beka rektor@muni.cz. Má povinnost neprodleně učinit antibyrokratickou revoluci tím, že takové materialistické svině, jako jsou politologové, sociologové a jiní netvoři, neprodleně pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin. V DUCHOVNÍM SVĚTĚ jsou nepotřební. Dan.9/27až11/39,12/2, Jób 9/13, Žalm115/17, atd. Obracím se tímto na prap. Šrámka z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, abychom ve středu 10.5.2017 navštívili MUDr. Valtrovou z Říčan. Snad svým rozumem, svého EGA, zvířecího JÁ, Božím rozumem pochopí, že nepotřebují žádné písemné potvrzení od šílených zločinců, od psychiatrů MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpáreka kasparek.tomas@fnbrno.cz. Ti strojí pro Česko zlé věci tím, že ze mě, již cca 18 let dělají blázna, nebo dokonce, v Lidových novinách, blázna nesvéprávného. Žalm33/6,71/9,24,96/7,115/17, atd. Je zapotřebí ji objasnit, že kvůli tomu, abych dostal potvrzení, že mohu řídit auto, mají povinnost všichni pochopit, že Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud všechno materialistické a vzpurné na Domašovsku a v Brně úplně nezničí. Auto řídím 18 let svého bláznovství, protože jsem nikdy bláznem nebyl a nejsem. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 6. Česká bible kapitola 226. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Kapitola 226 nemá obsah. Je napsána v současné době jako kapitola 227, v době SOUDNÉHO DNE, který je při úplňku MĚSÍCE, ve středu 10.5.2017. Dle kapitoly 227 má SOUDNÝ DEN realizovat bývalý komunista, BERAN, ministr Babiš babisa@psp.cz. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane ministře Babiši babisa@psp.cz. Petr Kamberský v LN z 29.4.2017 uvádí, že děsivé temnotě protikladných žvástů katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova, fara@ domasov.info, věří pouze jeden člověk z dvaceti. Do kostela totiž chodí pouze jeden člověk z dvaceti. Nevzešel tedy plný počet křesťanských sviní. V Bohem vyvoleném Česku vzešel plný počet ateistických sviní kvůli tomu, že drzí Satani kněží nedokáží věrohodně objasnit podobenství Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU DOCHOVNÍHO Krista do Česka, tentokrát nikoli kvůli trestání nespravedlivých křesťanských prolhaných sviní, či jejich Bohů, modloslužebníků Baalů a DÉMONŮ, ale kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Doslovnému výkladu Písma o stvoření světa lidí během šesti dnů, již totiž věří pouze ubožáci a zbabělci, které vedou do energetické záhuby Česka a SVĚTA, evangelické svině z twr@twr.cz, v sobotním vysílání Proglasu, NETVOR Jan Viktorin iviktorin@fit.vutbr.cz, a jeho NEVĚSTA, křesťanská ŽENA STATEČNÁ, prostitutka, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, LOKOMOTIVA, hybatelka Baalů a DÉMONŮ, svině Hodecová. Stejně tak Lukáš Sztefek, terlicko@sceav.cz, diakon a pastor mládeže Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Těrlicku, a jeho ŽENA STATEČNÁ, svině Endlicherová z TWR. Uvedení šílení ve vysílání TWR v Proglase, se stále nestydí za to, že dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, jsou ŠÍLENÝMI ZLOČINCI tím, že stále chtějí být pouze správci své SKÁLY, kterou jsou PRACHY a majetek, nikoli SPRÁVCI celé ZEMĚ, která se kvůli vzpouře neposlušného Česka proti Hospodinu, v základech hroutí. Orgány činné v trestním řízení, nechávají Česko a SVĚT padat do JÁMY, či do HROBU kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, či v době TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, Hospodinem dostatečně srozumitelně předpovězené, pro každého úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, v kapitole 227. Orgány činné v trestním řízení z Rosic a z Brna, snad neumí číst. Stále nevěří tomu, že mají povinnost, uvedené šílené evangelické zločince, lháře a podvodníky, neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože svými křesťanskými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Sedm dní stvoření SVĚTA lidí, je sedm tisíc let, protože u Boha je jeden den 1000 let. Hospodin šest dní, to je šest tisíc let, tvořil SVĚT LIDÍ, dle textů Písma. V sedmém DNI PÁNĚ, ve stávajícím sedmém tisíciletí žije Bůh v mrákotě tím, že vešel do odpočinutí od vedení TVORSTVA, dle textů děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského, či jiného Písma. Odstoupením svého rozumu, od neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických SVINÍ Česka, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ a MAJETKU, ze svého milosrdenství, neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické SVINĚ Česka a SVĚTA, nechává padat do HROBU kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, či v době TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, lidským neposlušným rozumem, který je pouze geneticky prasečí. Také DUŠE člověka je stejná jako u zvířat. Také paměť člověka je Boží milostivý dar. Nyní máme úsvit třetího křesťanského dne, což je současně úsvit osmého křesťanského dne, osmého tisíciletí výchovy TVORSTVA, a to rozumem jediného Boha celého SVĚTA, což je opakovaně uváděno. Hospodin se smiluje nad jím vyvoleným Českem, a nad celým SVĚTEM současně, až orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic mě písemně potvrdí, že já nejsem blázen, když požaduji, odpočinutí uvedených křesťanských sviní, např. NEVĚSTKY Hodecové, z twr@twr.cz, a Ing. Jan Viktorina iviktorin@fit.vutbr.cz, od jejich lží a žvástů o tom, že jejich žvásty vyřeší kolaps civilizací, v době ropného a ekonomikého kolapsu, či v době děsivé tmy třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Třetí SVĚTOVÁ VÁLKA, ve které Bůh neposlušné a vzpurné Česko potrestá strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU, určitě přijde, protože se zastavit nedá v případě, že Hospodin se nad jím vyvoleným, neposlušným a vzpurným Českem nesmiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Blázna ze mě dělá křesťanská Boží trojice psychiatrů z Brna, dle NOVÉ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, šílení blázni a zločinci, DUCHEM CHUDÍ materialisté, ředitelé, psychiatři MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas @fnbrno.cz, kteří strojí pro Česko zlé věci tím, že ze mě, z Bohem vyvoleného proroka již cca 18 let dělají blázna, dokonce v roce 2006, v Lidových novinách, blázna nesvéprávného. Stále nemají o jediném Bohu ani ponětí. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Kreacionismus je objasněn SOUDEM neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka, z milosrdenství Božího rozumu. Je to stvoření DUCHOVNÍHO SVĚTA rozumem Hospodina, z jeho milosrdenství, z chaosu, z BABYLONU, to je ze zmatku křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského, imperialistického, fašistického, militaristického, kapitalistického, socialistického, feudálního, atd., lži lidu, pomocí studia NOVÉ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V DUCHOVNÍM SVĚTĚ celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pomocí celosvětové majetkové roviny, musí jediného Boha SVĚTA všichni znát, a bát se ho strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ tím, že má moc nad každým lidským TĚLEM, které má rozum pouze geneticky prasečí, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Odstupuje od každého člověka, svým Božím rozumem, tak jak sám chce. Dává svůj rozum každému člověku tak jak sám chce. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Veškerá rozumnost je od Hospodina, veškerá rukodělná dovednost je od Hospodina, veškerá paměť je od Hospodina, zdraví je od Hospodina, stejně tak mír, či válka, je od Hospodina. Paměť je nezbytné trénovat čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Studovat Písmo tímto způsobem, je především energetickou spásou, pro pochopení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Co si Česko nyní vybere, to bude od trestajícího Hospodina mít, protože Boží hněv Boha, vyvýšeného SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, již neprodlévá. Česko, z milosrdenství Božího rozumu, může mít mír s Bohem, a mír s lidmi celého SVĚTA, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, kterému Bůh dá vzniknout, ze svého milosrdenství, svým rozumem, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nebo může mít třetí světovou válku, ve které trestající Bůh, vzpurné a neposlušné křesťanské, ateistické a jiné svině Česka úplně zničí, a to strašlivou záhubou. Česko si může nyní vybrat buď úplnou poslušnost, a tím energetickou spásu Česka a SVĚTA, nebo úplnou neposlušnost, a tím úplné zničení Česka. Buď z neposlušného a vzpurného, to je z mrtvého Česka bude totálně spálená země, Hospodinem zničená ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, pro výstrahu všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Nebo orgány činné v trestní řízení z Brna a z Rosic, neprodleným vyšetřováním vzpurného Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a vyšetřováním mrtvého, to je neposlušného, drzého NETVORA, rektora Beka bek@muni.cz, zajistí spálení všech vzpurných a neposlušných ČARODĚJNIC stávající mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, politické, ekonomické a náboženské, celého Česka. Neposlušní, vzpurní, lenošní a zbabělí korytáři Masarykovy univerzity, ve stachu o svá dobře placená koryta, se vzdali rozumného uvažování. Při vyšetřování NETVORA rektora Beka a drzého Satana faráře Dominika, Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, úplně zničí mnoho křesťanských, imperialistických, politických, ekonomických a jiných ČARODĚJNIC, stávající vzpurné a neposlušné, pro odstoupení rozumu Hospodina, mrtvé, státní správy Česka a následně celého SVĚTA. Pálení ČARODĚJNIC musí být v Česku nové uvedeným způsobem. Křesťanské a ateistické ČARODĚJNICE, stávající neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, mají povinnost spálit OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ti, kdo si přejí pokornou, a úplně poslušnou vládu Česka, vládu BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vytvořenou dle návrhu v minulých kapitolách těchto textů. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost. Neposlušné nebude želet.

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin v Písmu uvádí, že křesťanský, či ateistický člověk tak jak je, vzpurný a neposlušný, Bohu sloužit vůbec nemůže. Bůh je VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pouze z PLNOSTI SLOVA Božího budou obdarování všichni ZLATEM Božího rozumu, protože milost za milostí může Bůh dát pouze znalcům NOVÉ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dobré myšlenky jsou pouze z Božího rozumu. Vy, a všichni ostatní, máte pouze špatné myšlenky, protože Váš geneticky prasečí mozek produkuje pouze myšlenky chamtivosti, to je myšlenky modloslužby, kterými sloužíte nikoli Hospodinu, ale svému zvířecímu, pohlavnímu údu. Sloužit Bohu mohou pouze tí, kdo mají SUDÉ DUŠE, kdo mají DUŠI svou, která je stejná jako DUŠE zvířat, a navíc DUŠI Boží, která je pouze Boží milostí. Vládnoucí KORYTA Bůh lidem dává tak, jak sám chce. Vládnoucí KORYTA Bůh lidem bere tak, jak sám chce. Hospodin vede Česko a TVORSTVO do Božího, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jako stádo neposlušného a vzpurného, Bohu nevěrného dobytka. Hospodin vyžaduje, abyste naplnili Písmo tím, že se prohlásíte za páru nad hrncem. Jak.4/14. Máte povinnost říkat: Bude-li Bůh chtít, zůstaname naživu, nezemřeme ve třetí světové válce strašlivou záhubou, protože z milosrdenství jeho rozumu, uděláme toto. Chceme, aby se Bůh v Česku smiloval nad všemi současně. Proto z milosrdenství Božího rozumu zajistíme zveřejnění těchto textů o tom, že není možné vytloukat klín klínem. Klín klínem vytloukají křesťanské SVINĚ, MRZKÉ ŽENY, OHOLY a OHOLIBY, LOKOMOTIVY, HYBATELKY vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Endlicherová a Hodecová z Proglasu a TWR twr@twr.cz. Vládnoucím baalům a DÉMONŮM stále slouží tím, že jim svým klínem rodí křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, MATERIALISTICKÉHO, který je Bohem pouze dočasným, pro dobu meče nesmyslných válek mezi chudými a bohatými, do doby SLAVNÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tentokrát k lidu technickému VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, pokornému a úplně poslušnému. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi a v nás, se smiluje nad Českem a SVĚTEM současně, z milosrdenství Božího rozumu, až zajistíte porod a příchod vládnoucího Boha Česka, vládnoucího SYNA ČLOVĚKA, úplně poslušného projektanta, nového prezidenta Česka projektanta Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Toto neposlušné a vzpurné pokolení, může být energeticky spaseno, pouze z milosrdenství Božího technického rozumu. Pouze z milosrdenství DUCHA SVATÉHO, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, určený Bohem za SYNA ČLOVĚKA, jeho jménem RÁKOS, osvobodí Česko a SVĚT, Božím technickým rozumem, od vládnoucích materiálních Baalů a DÉMONŮ, od DUCHEM CHUDÝCH politiků pravice a levice, a od jejich drzých Bohů, od Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, tím I od vojenských kaplanů. Česko je obdařeno mocí z výsosti Božího rozumu proto, aby zvěstovalo pokání na odpuštění hříchů všem národům, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Duchem chudí MATERIÁLNÍ lidé, v Bohem vyvoleném Česku, mají totálně špatné mravy kvůli Vám, kvůli vzpurným a neposlušným orgánům činných v trestním řízení pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Děláte veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že odmítáte tvrdě pohnat k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o stávajícím SVĚTĚ MATERIÁLNÍM, určeným k úplnému zničení, při DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, politickou, náboženskou a technickou elitu Brna a Domašova. Veškerý pokrok, a veškeré dobré mravy jsou z rozumu Božího, jsou Božím milosrdenstvím, nyní pouze pro pokorné a úplně poslušné. Z rozumu lidského, geneticky prasečího, z rozumu lidské DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, jsou pouze mravy špatné z toho důvodu, že jste odmítli nastolit Boží celosvětovou majetkovou rovinu, opakovaně objasněnou, nezbytnou pro energetickou spásu Česka a SVĚTA, v Božím království. Protože nikdo DUCHEM CHUDÝ, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických neposlušných, to je mrtvých sviní Česka, nebyl Vámi tvrdě pohnán k odpovědnosti, to je k realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, opakovaně uváděné, místo Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, místo SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, vládnou šílení zločinci, kvůli kterým Česko a SVĚT bude potrestán úplným zničením mnohých neposlušných a vzpurných, v době třetí světové války, která kvůli neposlušnému Česku, dle proroctví z internetu, začne v sobotu 13.5.2017, viz text o proroctví v kapitole 227. Děláte veškeré zlo na SVĚTĚ např. tím, že drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, který z Písma zná moc Boží, nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat, necháváte mlet děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu, kvůli které budou všichni neposlušní, vzpurní a drzí chamtiví modloslužebníci, Bohem zničení ve třetí světové válce, strašlivou záhubou, bombou. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Když vyšetřováním šíleného zločince rektora Beka na Masarykově univerzitě, a vyšetřováním šíleného Satana faráře Dominika fara@domasov.info, na faře v Domašově, neprodleně nezajistíte, aby Hospodin byl PÁNEM nad SOBOTOU tím, že bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, Hospodin, tři dny po úplňku MĚSÍCE, v sobotu 13.5.2017, OTŘESE VŠEMOHOUCÍ Hospodin CELOU ZEMÍ tím, že vzpurné a neposlušné ateistické a křesťanské svině jím vyvoleného Česka, úplně zničí strašlivou záhubou, ve tmě třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, DRUHÉ JADERNÉ. Dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho jsou všichni vzpurní a neposlušní ÚPLNĚ ŠÍLENÍ. Bůh slíbil, že kvůli neposlušným, to je mrtvým orgánům činným v trestním řízení z Brna a z Rosic, Bohem v Písmu vyvolené Česko zničí strašlivou záhubou, a to jadernou bombou. Bude to trest za to, že orgány v trestním řízení odmítají zajistit, aby se Česko k Hospodinu vrátilo v jedinou hodinu, v době zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích prasat Česka a Slovenska. Hospodin SOUDEM, OHNĚM SOUDU SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pálí a boří všechno co v Česku zasadil děsivou temnotou křesťanských protikladných žvástů o křesťanské MRTVOLE Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí SKÁLY křesťanských a ateistických sviní, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud BOŽÍ MOUDROST, o Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma, nezvítězí nad tmou naprosto energetické koncepce, DUCHEM CHUDÉHO hlupáka, premiéra vlády Česka, KOZLA Sobotky, pouze na elektřinu. V geneticky prasečích hlavách politické a náboženské elity musí vzklíčit výhonky neznámé, lásky k novému, VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, který do Česka PODRUHÉ VSTOUPÍ, a nebude mu škodit, pouze v případě, když celé Česko uzná texty Písma o tom, že žádný DUCHEM CHUDÝ vládnoucí šílený hlupák, nemá v moci svého geneticky prasečího DUCHA. Vychovávat TVORSTVO k vítězné válce nad Hospodinem, je šílenství neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích sviní, zločinců, kteří o Bohu nemají ani ponětí, a které proto kazí dobré mravy Česka a SVĚTA.

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Druhý příchod DUCHOVNÍHO Krista do 99-ti letého Česka a Slovenska, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již byl při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11.4.2017. Jiný DRUHÝ PŘÍCHOD již nebude. V Bohem vyvolené Masarykově univerzitě u rektora Beka bek@muni.cz, za tři dny, na VELKÝ PÁTEK 14.4.2017, mělo nastat vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní. Brno mělo být pro národy KOMETOU, jasnou hvězdou jitřní tím, že na Masarykově univerzitě, mnozí úplně poslušní, měli začít sloužit Bohu. Měli ukončit službu vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, Satanům kněžím, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., kvůli odpočinutí TVORSTVA od energetické zhouby nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd. Nestalo se tak. Proto VELKÝ PÁTEK 14.4.2017, je až na věky věků, SOUDNÝM DNEM rektora Beka, a jeho religionistů, sociologů, politologů, mnohých filozofů, ekonomů, právníků a jiných vědců, kteří jako neposlušní mrtví, pro své nepotřebné profese, jsou sami sobě břemenem, které do energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, mírového, celosvětového Božího království, nelze přenést. Mít za Boha, pro Boha ZÁKONODÁRCE, svoje nepotřebné KORYTO např. politologů, sociologů, ekonomů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, atd., je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Po Velikonocích 2017, ŽENICHEM, Bohem, neposlušných mrtvých prasat Česka se stal Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. NEVĚSTOU je křesťanská MRZKÁ ŽENA STATEČNÁ, OHOLIBA, SVINĚ Hodecová z TWR twr@twr.cz. Svými skutky se znovu drze připravili sloužit Baalům, DÉMONŮM, vojenským kaplanům, a tím PRACHŮM, atd., místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Špatným počasím Bůh způsobil, že NEVĚSTKA Hodecová se vdávala s ČERTEM Dominikem po Velikonocích, ve středu a ve čtvrtek 19.a 20.4.2017. Porodili hnusné křesťanské ovoce svých úmyslů. ŽENICH Satan farář Dominik, a jeho NEVĚSTKA Hodecová, měli porodit DÍTĚ, DUCHOVNÍHO Krista, který bude bičem svých ZÁKONŮ, o koncepci energetiky, pást celý SVĚT. Místo Boha porodili šílené zločince, lháře a pokrytce, Baaly a DÉMONY z Masarykovy univerzity, dle Eckharta Tolleho. Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25,42/19,24,43/26,31, Žalm33/6,37/5až38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,132/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Bhag.15/15,16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jak.1/22až2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Gal.1/7až5/24až6/7, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, 1.Moj.17/1,18/32, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1,8/42,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Iz.29/11,24až48/5,11,57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,5/23,6/6až24,12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až6/19až17/24až23/12,29,32až25/30,31/27,32až36/32až51/17,36,58,63, atd. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Boží slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má vést Česko a SVĚT k vládě DUCHOVNÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad všemi lidmi celého SVĚTA, a ne k vládě drzých křesťanských sviní, křesťanských ČARODĚJNIC, MRZKÝCH ŽEN, falešných NEVĚST, LOKOMOTIV, hybatelek Baalů a DÉMONŮ, Hodecové a Endlicherové z TWR twr@twr.cz, a jejich křesťanských ŽENICHŮ, Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, prokletého Satana Michala Kluse z Třince, atd. radio@proglas.cz, radim@proglas.cz, amacurova@sceav.cz, info@ea.cz, lubomir.ondracek@kaes.cz, klus.trinec@sceav.cz, kocyanovad@post.cz, marosz.trinec@sceav.cz, hroznata@proglas.cz, jan@proglas.cz, edward.mitrega@atlas.cz, trombikova.trinec@sceav.cz, maroszmiriam@seznam.cz, irena.kadlubcova@seznam.cz, chmielovarena@seznam.cz, kostkova.trinec@sceav.cz, kozdon.trinec@sceav.cz, taska.trinec@sceav.cz, frydek@sceav.cz, tranovice@sceav.cz, trinec@sceav.cz, kristian@proglas.cz, borecki@seznam.cz, oldrichovice@sceav.cz, Radost z Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, mohou mít jenom pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, který o sobě, Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a Česku a Slovensku, vše objasnil ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené, neposlušné a vzpurné evangelické a katolické svině se stále radují, a nemají z čeho. Ve své pýše, svého zvířecího EGA, svého pyšného JÁ, uvedení NETVOŘI prokazatalně neslouží jedinému Bohu SVĚTA. V děsivé křesťanské temnotě katolických a evangelických žvástů, místo DUCHOVNÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Odmítat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, o žití v mravech v celosvětovém, mírovém Božím království, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Hospodin bdí nad zlem, mečem nesmyslných válek o území s fosilními palivy, surovinami, a válek křesťanů s muslimy, válek chudých s bohatými, atd., pomocí částeček svého DUCHA, které dal TVORSTVU v katechismu křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, feudalismu, kapitalismu, fašismu, socialismu, imperialismu, militarismu, atd. Odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, nad TVORSTVEM, kde vládnou uvedené ISMY, a nad náboženskými, neposlušnými, to je mrtvými vládnoucími NETVORY, či SVINĚMI, a nad jejich politickými Bohy, kterými jsou politici pravice a levice, Bohem prokletí kvůli své neposlušnosti, je prokazatelná realita, prokázáná vědecky, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, Slovenska, Ruska, Německa, atd. Křesťanské vzdorokrálovství Česka přetrvává, protože neposlušní a vzpurní, to je bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtví, trestajícího Boha bez příčiny nenávidí. Bůh, který je SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, zlo nedělá. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá Česko tím, že neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, texty Písma, texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, a např. texty písniček od DUCHOVNÍHO Krista, neberou vážně. Česko má být rádo, že se všechno moudře střídá, a že DUCHOVNÍ Kristus, pokorným, a úplně poslušným, v Písmu garantuje, že na zemi již nebude blahobyt a bída. Prázdná slova drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC o jediném Bohu SVĚTA, a o celosvětovém, mírovém, Božím království, a prázdná slova politických a ekonomických neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní či NETVORŮ Česka, jsou zločinem. Člověk může být pokorný a moudrý nikoli svým rozumem, geneticky prasečím, ale pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství. Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu skutečně je, se nad lidmi nyní smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a to pouze pomocí čtení SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Každý s číslem 666 = www, kdo texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných a vzpurných sviní elektronicky dostává, nemá výmluvu, k jedinému Bohu SVĚTA, který o sobě, a o jím v Písmu vyvoleném Česku vše uvedl, se nevrátit neprodleně. Protože v Česku číst umí každý křesťanský a politický hlupák, nového Boha, SOUDCE a ZLODĚJE, DUCHOVNÍHO Krista, a jeho celosvětové, mírové, DUCHOVNÍ království, nenávidí bez příčiny ti, kteří na svém vlastním svědomí mají vypálený cejch křesťanských materialistických chamtivců, to je modloslužebníků. Duchovní Kristus se nemůže nad nikým slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když mluvit dobro dovede každý, ale vykonat dobro např. ANTIBYROKRATICKOU REVOLUCÍ DUCHEM CHUDÝCH religionistů, politologů, sociologů, a jiných šílených zločinců na Masarykově univerzitě, a to neprodleně, nedovede nikdo. Stále v nikom nevzklíčilo semínko lásky k DUCHOVNÍMU Kristu, k jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového, Božího království, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Výhonky neznámé lásky k Božímu rozumu, který je nyní pouze Božím milosrdenstvím, a to pro úplně poslušné, zatím nevzklíčil v nikom neposlušném a vzpurném. Nenávidět DUCHOVNÍHO Boha, jeho DUCHOVNÍ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je k energetické SMRTI Česka, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Noční můry, především na Masarykově univerzitě v Brně, pijou silnéj čaj SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že politilogům, sociologům, religionistům, právníkům, ekonomům, filozofům, atd., RÁNO NOVÉHO DNE PÁNĚ, TŘETÍHO křesťanského tisíciletí, jim dává mat. Každý člověk sám sobě musí být knězem, jednou ženatým, pro znalost NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí Satani kněží, stejně tak Bohem prokletí psychiatři, již nesmí nikoho učit ani o Bohu, ani o DUŠI člověka. Každý úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, musí z Písma znát, že vzbouřenci proti SOUDU NEJVYŠŠÍHO Boha, pro odstoupení jeho rozumu, jdou do války a energetického HROBU. Obstojí pouze pokorní a úplně posluší, kterým Bůh svůj technický rozum vrátí.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v písničkách, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že z milosrdenství jeho rozumu, výklad Písma, uváděný v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, je kreativní tím, že pomocí něho, pokorní a úplně poslušní služebníci jediného Boha všech náboženství SVĚTA, dokáží nastolit, mírové, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné Boží království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ám.3/7,5/10,18,8/2,7,11, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,132/2,8, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Mal.1/7až3/10,16,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7až6/3,6až12/28, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1,8/42,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Z milosrdenství Božího rozumu, výklad SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o současném Česku, Slovensku, Rusku a Německu, atd., provádím stejným způsobem, jako skladatelé, básníci a písničkáři v pořadu Karla Šípa VŠECHNOPÁRTY např. Tomáš Kympl artur@allinpromotion.cz. Když můj geneticky prasečí mozek nejmenšího a nenepatrnějšího PŘEDKLADATELE SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES Stanislava Oplatka, dostane nějakou myšlenku výkladu Písma od Boha, od DUCHA SVATÉHO, musím si ji rychle zapsat, abych ji nezapoměl, protože i lidská paměť je Božím milosrdenstvím. K.M.1/4,7/12,16až19/6, Bhag.15/15až16/1až24až18/78, Sír.5/5,7/16, 43/26,31, Iz.1/1až10/15až29/11až41/4,42/9,45/7až51/16až60/22až65/1,15až66/24, Jer.1/17,5/7,31,6/19,12/16,15/19až17/7,16až18/12,17až23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Všechny domy, na celém SVĚTĚ, stejně tak veškerý majetek, patří jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi. Boží SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, se začal za cca 6,3 roků, od přelomu věků roku 2000, v roce 2006, když jsem přišel na Masarykovu univerzitu, k rektoru Fialovi, který je dnes vůdcem Bohem prokletého PTACTVA ODS. hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz. Emeretní politolog Masarykovy univerzity NETVOR Fiala, je hnusný krtek, který v podzemí Masarykovy univerzity, podryl semínko Božího království, které v Česku zasadil Hospodin, DUCH SVATÝ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pro celou Boží zahradu, celého SVĚTA. Dan.8/14až11/39,12/2, K.M.1/4až7/12,16,12/10,17,27, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Zj.18/2,10až22/21, Bhag.15/15až18/78, Ez.3/4,21až44/28, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2,7, atd. Emeritnímu NETVORU Masarykovy univerzity, dnes Bohem prokletému AUTOPTÁKU, vůdci PTACTVA ODS Fialovi, se tehdy nelíbilo nové Boží SLOVO, o podzemí Masarykovy univerzity, kde mnozí filozofové, politologové, sociologové, religionisté, ekonomové, právníci, psychiatři a mnozí ostatní vědci, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, nového výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou sami sobě břemenem tím, že mnohé uvedené profese, do BRAN celosvětového, energeticky neotřesitelného Božího království, nelze přenést, kvůli správné Boží energetické koncepci Česka a celého SVĚTA. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až17/24až23/29,32,31/27,32až49/20,50/45až51/58, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Zj.18/2,10až22/21, atd. Osobně i písemně jsem mu zvěstoval RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, plevel, či křoví, mnohých neposlušných a pyšných NETVORŮ Masarykovy univerzity, vůbec nepotřebuje. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,132/5,8, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se NETVORU Fialovi nelíbilo, a dodnes se mu nelíbí, protože jsem mu zvěstoval, že Boží SOUD se začíná v Brně, které musí být pro celý SVĚT KOMETOU, JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ. JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, KOMETOU, zářící navěky a navždy bude okamžitě, až v Božím DOMĚ Masarykovy univerzity začne dobrá Boží revoluce, ANTIBYROKRATICKÁ, ve které SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mnohé profese Masarykovy univerzity úplně zničí tím, že mnozí docenti a profesoři odejdou, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Emeritnímu NETVORU Masarykovy univerzity, Fialovi, se dodnes nelíbí SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nepotřební profesoři a docenti budou pomáhat svým pracujícím bratřím svou rukodělnou dovedností, K.M.1/4až7/16, např. tím způsobem, že budou např. pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, bez pesticidů, herbicidů a ostatních jedů proto, aby nový Bůh mohl v Česku vyjít, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Hlupák NETVOR Fiala, dodnes nezná z Písma moc Boží, nad každým lidským TĚLEM geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako u zvířat. Jak ubohý je NETVOR Fiala, jehož lidské EGO, jeho pyšného JÁ, nedokáže ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES pochopit, že chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou, Sír.5/5,7/16,13/18, a že proto celosvětová Boží majetková rovina, celosvětvého mírového Božího království, opakovaně uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je dokonalou Boží láskou, pro poslušné, a Bohu vděčné BOŽÍ SYNY, Bohy, stejně mocné jako nový Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, které toužebně vyhlíží všechno poslušné, mírumilovné TVORSTVO. Emeritní NETVOR Fiala již není žádným OVOCEM spravedlnosti. Je zapotřebí, aby neprodleně slezl ze stávajícího stromu STÁTNÍ SPRÁVY dolů, a pracoval na mírové, celosvětové Boží zahradě, svýma rukama, svou rukodělnou dovedností, protože rozum od Boha, rozumnost, ve světě MATERIÁLNÍM, již od Boha nikdo nedostane. Hospodin se do Česka vrátí, až Česko bude státem DUCHOVNÍM, kde všichni budou neomylní tím, že od pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. K.M.1/4až7/16až19/6, Nah.1/4,9,3/10, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Novému Bohu, pomocí křesťanských žvástů, se nikdo beztrestně posmívat nebude, kvůli tomu, že Bůh má možnost každému svůj rozum dát, stejně tak každému svůj rozum vzít. Krutost a nekompetentnost vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, je zřejmá úplně poslušným, a Bohu vděčným, za SOUD NETVORA, šíleného blázna, sloužícího boháčům, místo Bohu, neposlušného, to je mrtvého Fialy. Bůh, svým rozumem, umožní povstat k novému životu těm úplně poslušným, kdo pošlou politologa Baala Fialy do říše ticha, to je na smetiště dějin, neprodleně, kvůli tomu, že KORYTA profese politologů, sociologů a jiných NETVORŮ, Bůh končí. Očekávat energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný VĚČNÝ ŽIVOT, v celosvětovém Božím království, energeticky neotřesitelném, mohou pouze ti, kdo pochopí totální omezenost neposlušných a vzpurných, od nichž Bůh odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA výkladu Písma, ze svého milosrdenství proto, aby neposlušné, křesťanské, ateistické a jiné svině, neprodleně zničil. Antibyrokratické tažení na Masarykově univerzitě musí zajistit pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Je zapotřebí neprodleně oslovit a donutit k odpovědnosti stávajícího NETVORA, šíleného zločince, rektora Beka bek@muni.cz. Bůh z Česka znovu odejde, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když se tak nestane, když nikdo nebude požadovat, aby NETVOR Bek, před jediným Bohem SVĚTA, se neprodleně sklonil. Smiluje se, svým technickým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, ze svého milosrdenství, až na Masarykově univerzitě bude vše nové tím, že z Písma NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se bude zvěstovat, že děsivá temnota protikladných žvástů katolického katechismu, křesťanského ŽENICHA, drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, bude v Česku úplně zapomenuta. Až ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude všem zřejmé, že v Česku bude zapomenut krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. Změnit běh dějin mohou pouze ti BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO, kteří z Písma pochopí, že křtít se křesťanskou vodou, za mrtvé neposlušné křesťanské svině, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, kvůli odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných, to je od mrtvých. Hledat Boha v někom druhém, např. v zakladateli KOZLŮ ČSSD, v kulhavém KOZLU prezidentu Zemanovi, již mohou pouze hlupáci, kteří o jediném Bohu SVĚTA nemají ani ponětí, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby Boha ZÁKONODÁRCE našli v Písmu všichni pokorní, a novému Bohu vděční služebníci Boží za to, že Bůh dovoluje učinit na Masarykově univerzitě antibyrokratickou revoluci. Bůh se smiluje, až politologové, sociologové, atd., na Masarykově univerzitě budou na smetišti dějin.

Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Co se dělo na Masarykově univerzitě za cca 6,3 roky, od přelomu věků roku 2000, v roce 2006, kdy se zde začal Boží SOUD neposlušného, to je mrtvého NETVORA Fialy, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, svými politoligickými žvásty Bohem prokletého PTACTVA ODS, bylo již opakovaně uvedeno. Dan.8/14až11/39až12/2, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,12/10,17,27až14/22až17/7až20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10, 1.Petr.4/17,5/2,7, Zj.18/2,10až22/21, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. V této době, na jaře v roce 2006, již byl navržen výkres domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO, který je nyní uvedený na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Profesorům na Masarykově univerzitě bylo sděleno, pomocí textů Písma, že Hospodin do energetiky Česka vidí, protože STVOŘIL, svým rozumem, ze svého milosrdenství, jak fosilní paliva, tak veškerou techniku. Bylo jim sděleno, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, že Hospodin chce najít Česko s jinou ŽENOU STATEČNOU, než s křesťanskou ŽENOU STATEČNOU, s OHOLIBOU, s MRZKOU ŽENOU, s NEVĚSTKOU, s LOKOMOTIVOU, s hybatelkou vládnoucích neposlušných Baalů a DÉMONŮ, se SVINÍ Hodecovou z twr@twr.cz. Bylo jim opakovaně sděleno, že DUCHOVNÍ ŽENA STATEČNÁ, je již jediným Bohem celého SVĚTA, všech států SVĚTA a všech náboženství SVĚTA. SOUDNÝ DEN neposlušných, to je mrtvých SVINÍ, na Masarykově univerzitě již opakovaně byl. Novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, kvůli energetické spáse SVĚTA, musí být především lid technický VUT v Brně. Z ďáblova DUCHA Masarykovy univerzity je vše MATERIÁLNÍ, bezbožné. Z pravdy o Bohu, a z jeho správné koncepce energetiky, bude DUCH nový, DUCHOVNÍ, neomylný, určený především novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Bůh nepovolí, dokud nebude DUCH pravdy NOVÝ, DUCHOVNÍ, nemateriální, bez SKÁLY Baalů, PRACHŮ, ZBRANÍ, osobních aut, letadel.

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, který dělá dobro, zlo, i trestání vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, v Česku křesťanských a ateistických sviní, v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že můj výklad Písma je kreativní tím, že umožňuje změnit běh dějin SVĚTA tím, že učiní Hospodina jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států celého SVĚTA. V době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, komunističtí vládnoucí BERANI, pomocí učení OTCŮ navěky Bohu milých, Marxe a Engelse, o vládě dělníků a rolníků nad boháči, nad bankéři, a nad drzými, Bohem prokletými Satany kněžími, učinili z VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, který, dle svého předsevzetí, až do současnosti vede Česko dle textů Bible, úplného vola. Po vyvedení Česka a Slovenska, ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin na současné vládnoucí Baaly, DÉMONY, a na jejich Bohy, na drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, uvedl ovoce úmyslů jejich lidského myšlení, myšlení geneticky zvířecího lidského EGA, pyšného zvířecího lidského JÁ tím, že od všech vzpurných a chamtivých křesťanských a ateistických modloslužebníků Česka a SVĚTA, odstoupil svým Božím rozumem. Dle písniček a dle Písma od DUCHOVNÍHO Krista, všichni neposlušní a vzpurní, to je bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista DUCHEM CHUDÍ mrtví, měli mít nyní KŘÍDLA z MÝDLA tím, že se měli přestat modlit při křesťanských modloslužbách, protože Bůh vzpurné a neposlušné, DUCHEM CHUDÉ křesťanské a ateistické mrtvoly neslyší. Měli ve středu, v polovině toho svatého týdne SOUDU neposlušných a vzpurných, po Velikonocích 2017, své ruce omýt od děsivé temnoty protikladných žvástů o Bohu, od krutého zmijího jedu katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše babisa@psp.cz. Česko mělo nastolit věčnou spravedlnost celosvětového, mírového Božího království, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, se nyní, po Velikonocích 2017, mělo Hospodina bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, kvůli konci éry fosilních paliv proto, aby pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, mohlo požívat dobrých darů celé země. Protože to neučinilo, neposlušné a vzpurné svině stále požírá meč nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a válek bohatých s chudými. V době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, vládnoucí BERANI z KSČ, se báli křesťanské chamtivosti, která je modloslužbou tím, že se báli kapitalistických boháčů, bankéřů, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. V současné době, křesťanské chamtivosti, která je modloslužbou, křesťanských militaristických imperialistů, se bojí především chudí muslimové. Naopak křesťanští boháči a bankéři se bojí teroristů a islamisace, proti které DUCHEM CHUDÍ neposlušní a vzpurní NETVOŘI bojují. Veškeré zlo válek a terorismu na SVĚTĚ se děje kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, především kvůli Masarykově univerzitě, kvůli emeritnímu rektoru, kvůli vzpurnému NETVORU Fialovi, viz další text o odstoupení rozumu Hospodina, kvůli jeho neposlušnosti. Jeho vzpoura proti VŠEMOHOUCÍMU Bohu v roce 2006 na Velikonoce, což je cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000 způsobila, že Hospodin z jím vyvoleného Česka odešel svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby TVORSTVO pochopilo moc Boží, nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. V této době již bylo bylo z Písma zřejmé, že Hospodin do budoucnosti jím vyvoleného Česka vidí, protože budoucnost Česka, a budouckost energetické koncepce Česka a SVĚTA sám tvoří, z milosrdenství svého rozumu, dle svého předsevzetí, a to dle textů Písma, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V této době bylo zřejmé, že platí texty Písma o tom, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC Česka, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že ignorují dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle Písma, a dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista, od roku 2006, pro totální pomatenost vládnoucí elity, další fází Česka je pád do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Česko se nebojí Boha strachem jaký ještě nikdy nebyl, jeho dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma vládnoucí technická elita odmítá, proto od roku 2006, kvůli Masarykově univerzitě, padá Česko a celý SVĚT do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Hospodin je již vyvýšený SOUDEM DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Proto jsme pod milostí Božího rozumu, což Česku umožňuje soudit všechny národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze tím, že všechny vzpurné a neposlušné šílené vládnoucí zločince, kteří o všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, pozře OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti neučiní rozhodnutí o návratu k jedinému Bohu SVĚTA, jehož technický rozum je Boží milostí pro poslušné. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Soused muslim Dupljaku, a muslimové věří, z milosrdenství Božího rozumu, že KONEC SVĚTA, a SOUDNÝ DEN, bude v pátek. Dle dalších textů, konec tohoto křesťanského, imperialistického SVĚTA, a SOUDNÝ DEN neposlušných křesťanských POHANŮ, to znamená VENKOVANŮ, dle venkovana Rosáka z ČRo2, nastal již na VELKÝ PÁTEK, DNE PÁNĚ 14.4.2017, v době výročí 99-ti let trvání Česka a Slovenska. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již také byl, DNE PÁNĚ, tři dny předtím, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11.4.2017. Od Velikonoc 2017, Česko a celý SVĚT je již pod Boží milostí, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, DUCHOVNÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Lži lidu Česka a SVĚTA již schází pouze vytrvalost k tomu, aby úplně poslušní, to je živí, vykonali dobro, kterým je úplné zničení stávající vlády neposlušného a vzpurného vládnoucího šíleného zločince a lháře, KOZLA premiéra Sobotky, a úplné zničení stávající neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, která je ve fázi pádu do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Boží pomoc, pro pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTO, mocné jako Bůh ZÁKONODÁRCE, již přišla, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Přišla ve formě dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině spávné, Boží energetické koncepci, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zavržení křesťanských, militaristických vládnoucích sviní, a vrahů nového Krista, vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC, jediným Bohem SVĚTA, znamená smíření se orgánů činných v trestním řízení s Bohem, který o sobě všechno uvedl, a to ve SLOVĚ VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Vrácení Božího rozumu orgánům činným v trestním řízení, znamená VZKŘÍŠENÍ celého Česka z MOŘE MRTVÝCH, neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Boží vůle je, aby OHEŇ Božích SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, neprodleně vysušil MOŘE neposlušných VENKOVANŮ, to je POHANŮ, v Česku, v novém novoluní MĚSÍCE, od středy 26.4.2017, do úplňku MĚSÍCE, do středy 10.5.2017. Úplněk MĚSÍCE, ve středu 10.5.2017, je svátek všeho pokorného a úplně poslušného Božího lidu, kterému se bude hnusit energetická koncepce vlády šíleného zločince a lháře KOZLA premiéra Sobotky, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 potřebné obnovitelné energie, dle textů na konci kapitoly 227. Hospodin má s drzým lži lidem Česka úžasnou trpělivost, již 18 – let mého bláznovství, mých skutků, pro přivedení víry v jediného Boha SVĚTA, k nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neotřesitelnosti energetiky, ekologie, a mravů v celosvětovém mírovém Božím království, pomocí Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nutného kvůli mravní neotřesitelnosti neposlušných a vzpurných sviní. Energetické lži a žvásty vládnoucího šílence, KOZLA premiéra Sobotky, posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz, edesk@vlada.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, press@mpo.cz, na dostavbu Dukovan či Temelína, Hospodina ZÁKONODÁRCE unavují, neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové, DÉMONI a jejich Bohové, drzí Satani kněží, Bohem prokletí, se DUCHOVNÍMU Kristu, stále hnusí. Pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista mají povinnost, vnutit SMLOUVU s DUCHOVNÍM Kristem, NOVOU a VĚČNOU mnohým tím, že v polovině toho svatého týdne, v STŘEDU, z rozhodnutí orgánů činných v trestnít řízení, budou v Česku zastaveny křesťanské MODLOSLUŽBY, které jsou organizované za hříchy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Pokorní a úplně poslušní již hřešit nebudou.

 

Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Proč Česko a tím celý SVĚT hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je totální neposlušnost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Protože na Velikonoce 2017 nenastal ani DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do jím v Písmu vyvoleného Česka, ani SOUDNÝ DEN všech neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ a vrahů Krista, vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC, a všech ČARODĚJNIC stávající neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY. Hospodin po Velikonocích 2017, vyjádřil Česku svou nevoli tím, že ve STŘEDU 19.4.2017 učinil DNEM PÁNĚ, kdy se Satani Čerti Domašovska a Brna ženili. Hospodin učinil ve středu 19.4.2017 počasí takové, že Satani Čerti všech ekumenických ČARODĚJNIC se ženili. ŽENICHEM pro všechny vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické NETVORY se stal drzý, neposlušný, DUCHEM CHUDÝ, to je mrtvý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Nevěstou Endlicherová z TWR. Boží přikázání, pro orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, jsou nyní lehká. Máte povinnost neprodleně zavolat mé praktické lékařce MUDr. Valtrové, tel. 546 427 497, mobil 733 665 012, a objasnit ji, že pro vydání potvrzení pro řízení auta pro mě, v žádném případě nepotřebuje vyjádření šílených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, zločinců, psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, kteří nadřadili rozum svého zvířecího EGA, svého pyšného zvířecího JÁ, nad rozum Hospodina, ke své vlastní záhubě. Uvedení pyšní a drzí psychiatři jsou příčinou veškerého zla na SVĚTĚ tím, že odmítají uznat, že pro odstoupení rozumu Boha, od vzpurných a neposlušných, jsou před Bohem mrtví všichníi neposlušní a vzpurní, nikoli dle vlastní vůle, ale dle vůle Boží. Neposlušní a vzpurní, to je mrtví, se stále se tváří, že Hospodin, který pro jejich neposlušnost a vzpouru z Česka odešel, vůbec neexistuje. Dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že se tváří, že opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro ně, vzpurné a neposlušné, to je mrtvé, vůbec neplatí. Jsou mrtví jako neposlušní tím, že nerozlišují rozum svého zvířecího EGA, svého pyšného JÁ, od rozumu DUCHOVNÍHO Krista, který je nyní Boží milostí, pouze pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, pro Bohy, stejně mocné jako Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, které toužebně vyhlíži všechno TVORSTVO. Bůh vyčkává, chce se nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY smilovat tím, že jim dá, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, svoji moc proto, aby mohli, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, nastolit vládu Božích zákonů VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, na věky věků. Konat dobro je možné pouze v případě úplné poslušnosti, rozumem Božím, nikoli rozumem svým. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Křesťanší pokrytci a jiní šílení zločinci si za Boha vyvolili Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, kteří vedou Česko do PEKLA třetí světové války, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Nebojte se být BOŽÍMI SYNY, Bohy, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že mé praktické lékařce MUDr. Valtrové zavoláte, a objasníte ji, aby se nebála napsat potvrzení, že auto mohu řídit. Jakmile se Hospodin nad Vámi smiluje, svým Božím rozumem, jakmile se tím stane, z milosrdenství svého rozumu, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, a všech států SVĚTA, osobní auto dlouho řídit nebudu ani já, ani nikdo jiný. Hospodin v Písmu slíbil, svým Božím rozumem, svým ZLATEM svého Božího technického rozumu, ze svého milosrdenství, že jím vyvolené Česko nenechá padat do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Slíbil, že již bude jednat sám tím, že především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, a noví, Bohu milí kněží, nové vlády Česka, zřízené dle minulých kapitol této PAMĚTNÍ KNIHY, a nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné pochopí, že energeticky správná koncepce, jedině možná, je koncepce Boží. Rozhodnutí o vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné automobilisace, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, nesmyslného horečného zbrojení, a naprosto nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a válek o vládů boháčů nad chudáky, a o vládu boháčů nad jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států, je předpokladem návratu technického rozumu Boha do Česka, a na celý SVĚT, do geneticky prasečích hlav technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a všech ostatních NETVORŮ, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážená MUDr. Kalusová a MUDr. Novotná z psychiatrie DOMU ZDRAVÍ na Jugoslávské 13. lekarna@vakacz.com, z.kalusova@tiscali.cz, brno.jugoslavska@drmax.cz. Vážené orgány činné v trestním řízení pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn. justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Žijeme v soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, způsobené odstoupením rozumu DUCHOVNÍHO Krista od všech, kteří se v Brně, či v Praze, odmítli vrátit k DUCHOVNÍMU Kristu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, jaký opravdu je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na základě čtení NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, a nejsou toho schopní, svým geneticky prasečím rozumem. Máme soužení jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, protože lidé vzpurní a neposlušní, nechtějí uznat texty Písma, že při odstoupení rozumu Krista, je jejich rozum, jejich EGA, jejich pyšného JÁ, pouze geneticky prasečí, protože jejich rozum je pouze geneticky prasečí a jejich DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat. DUCHOVNÍ Kristus, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY, otevírá všem svým pokorným a úplně poslušným služebníkům, naplno vrata pro cestu do celosvětového, mírového Božího království, energeticky a mravně neotřesitelného.

 

Správným partnerem každého člověka je jediný Bůh všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dal Bůh neposlušnému TVORSTVU proto, aby při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka v roce 2017, totálním zničení křesťanství, ateismu, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, feudalismu, kapitalismu, fašismu, socialismu, imperialismu, militarismu, atd., úplně zničil SKÁLU vzpurných a neposlušných bohatých NETVORŮ, kterou jsou mnohé výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Bůh, z milosrdenství svého Božího rozumu, ničí vše, co zasadil např. děsivou temnotou protikladných křesťanských žvástů, či krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma, ministra financí Babiše, kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko neprodleně zajistilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, aby nad neposlušným a vzpurným TVORSTVEM, mohl vládnout sám, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jako jediný VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. DRUHÝ PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, do Bohem v Písmu vyvoleného Česka, je nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, až na věky věků, v době 99-ti let Česka a Slovenska, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 11. 4. 2017. Což se nepodařilo realizovat, pro vzpouru Česka proti Hospodinu, takovému mocnému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA, jaký v Písmu skutečně jsme. SOUDNÝ DEN vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., očekávaný všemi křesťany a muslimy, je až na věky věků, za další tři dny, na VELKÝ PÁTEK 14.4.2017, což se také nepodařilo realizovat. Dle vůle Boží je vyvrcholení Velikonoc v době 99 -ti let Česka a Slovenska, v SOUDNÝ DEN, na VELKÝ PÁTEK 14.4.2017, což je DEN PÁNĚ SOUDU, který toužebně očekávají především BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, muslimové, kteří jsou pro křesťanské válečníky, např. pro NETVORY, pro prezidenty Putina, Trumpa a pro pozemského OTCE zakladatele KOZLŮ ČSSD, Zemana méněcenou rasou. Bůh na křesťanské svině uvedl ovoce úmyslů vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a vojenských kaplanů všech ekumenických ČARODĚJNIC. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní prezidenti, NETVOŘI, křesťanské Boží trojice, Putin, Trump a Zeman, zaseli války s muslimy o území s fosilními palivy a surovinami. Křesťanstvím úplně pomatené TVORSTVO proto sklízí uprchlíky a terorismus. Na Velikonoce 2017, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných a vzpurných, zesnuli všichni, kdo svými KLAPAČKAMI ŘEHTAJÍ, že mají za Boha svoje politická a náboženská KORYTA, vojenské kaplany, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Bůh vyžaduje, aby především orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, vládli spravedlivě, to znamená aby vládli nad lidmi v Boží bázni, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Po SOUDNÉM DNI DNE PÁNĚ 14.4.2017, je Bohem vyvolené Česko, pod Božím milosrdenstvím, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uvedených. SOUDNÝ DEN na VELKÝ PÁTEK 14.4.2017, neposlušných a vzpurných ateistických a křesťanských sviní Bohem vyvoleného Česka, a Slovenska, není z činů neposlušných vládnoucích NETVORŮ, není z děsivé temnoty katolického katechismu vojenských kaplanů, a orgánů činných v trestním řízení. Veškeré nesmyslné zlo válek o území s fosilními přetrvává, protože lži Satanů kněží o křesťanském Bohu, lži drzých psychiatrů o DUŠI člověka, a související lži o chybné energetické koncepci vlády KOZLA premiéra Sobotky, opakovaně již dříve uvedené, jistí v Brně tři vzpurní a neposlušní psychiatři, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz tím, že ze mě, již cca 18 let, dělají blázna, či dokonce MUDr. Češková, v Lidových novinách, blázna nesvéprávného, kvůli opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými SLOVY, o přivedení víry v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, než je káže drzý a neposlušný Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25,42/19,24,43/26,31, Iz.29/11,24až48/5,11až57/10,16,20,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6až24,12/10,17,27až19/6, Žalm33/6,37/5až38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,132/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Bhag.15/15,16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jak.1/22až2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Gal.1/7až5/24až6/7, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, 1.Moj.17/1,18/32, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1,8/42,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Jer.1/17až6/19až17/24až23/12,29,32až25/30,31/27,32až36/32až51/17,36,58,63, atd. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi, v jehož rukách jsme my, i naše slova, i všechna rozumnost, rukodělná dovednost, i naše paměť, v horoskopu v Rovnosti uvádí, že veškeré zlo na SVĚTĚ dělá drzý a neposlušný Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Zlo křesťanského kapitalismu, imperialismu, atd., dělá v Česku a tím v celém SVĚTĚ tím, že v Písmu nerozlišuje texty Písma, které jediný Bůh SVĚTA určil nejenom všem lidem SVĚTA, ale také různým profesím, což z milosrdenství svého rozumu, umožňuje vysvětlit až nyní, v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích zločinců, pokrytců, lhářů, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických, a všech světových ČARODĚJNIC, a všech politických ČARODĚJNIC, politické pravice a levice, atd. Jediný Bůh SVĚTA dal TVORSTVU Písmo proto, aby nebylo samo, aby nebylo bez jediného Boha celého SVĚTA. Vyžaduje, aby v Česku, pokorní, poslušní a novému Bohu vděční TVOROVÉ, se neprodleně narodili z Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokladem určených pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA, jsou texty Písma, uvedená v podobenstvích, určená pro různé profese tak, jak je to dále, opakovaně uvedeno.

 

Kapitola 226 - 7 stran. DRUHÝ PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, do Bohem v Písmu vyvoleného Česka, je nyní, až na věky věků, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 11. 4. 2017. Tradiční oslava křesťanských Velikonoc, která se děje ukřižováním křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, SYNA ZATRACENÍ, zrozeného na Vánoce 2016 křesťankými ŽENAMI STATEČNÝMI, lokomotivami, hybatelkami vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLIBAMI, sviněmi, Endlicherovou a Hodecovou z twr@twr.cz, mletím děsivé temnoty protikladných nauk o VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a mletím promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí, o SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše babisa@psp.cz, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, je SOUDEM vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických a světových ČARODĚJNIC, vše odhaleno tím, že v zrcadle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vše nahé, odhalené. Všichni neposlušní vládnoucí NETVOŘI, stojí na celosvětové Boží zahradě před novým Kristem znovu proto, aby jako úplně poslušní, a jedinému Bohu SVĚTA vděčí, za SOUD zlých, neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, neprodleně realizovali dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je lepší než válečné zbraně NETVORŮ Trumpa, Putina a vrchního vojevůdce Satanů vojenských kaplanů Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13, Oz.2/18,5/7,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jób5/3,14,36/18,24,40/8,14, 1.Kor.1/27až15/33, Př.1/14,8/13,17,31/10, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,42/19,24,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/9, Žalm33/6,37/5až38,81/4,82/5,102/18,27,132/5,8, Iz.29/11až24,48/5,11,57/10,16,20,66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, K.M.1/4až6/6až24,12/10,17,27,19/6, Gal.1/7až5/24až6/7, Bhag.15.

 

Text průvodního dopisu, kterým byla zasílána, jako příloha, kapitola 226 - 5 stran. Kapitola 226 - 5 stran. Druhý příchod DUCHOVNÍHO Krista je pro celý SVĚT v úterý 11.4.2017, na věky věků. 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Bhag.15/15až16/1až24až18/78, atd. Druhý příchod jediného Boha SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 11. 4. 2017, v 99-ti letech Česka a Slovenska, každého člověka na SVĚTĚ staví znovu na celosvětovou Boží zahradu jako ADAMA, nad kterým má Bůh naprostou převahu, nad jeho DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nad jeho TĚLEM, které je pouze geneticky prasečí proto, aby lidé celého SVĚTA nyní Bohu sloužili tak, jak se mu líbí, s úctou a bázní. Lidé v Česku dokončí své dny v pohodě pouze jako úplně poslušní a Bohu vděční za SOUD neposlušných a vzpurných, tedy mrtvých, křesťanských, ateistických, židovských, muslimských, hinduistických, buddhistických a jiných náboženských a tím i politických NETVORŮ, či sviní Česka a SVĚTA. 2.Petr.3/4,9až16, Jób5/3,14,9/13,36/8,15,37/18,23,40/8,14, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, K.M.1/4až19/6, Mich.2/3,4,10,5/9, 1.Moj.17/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až42/19,24,43/26,31, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, Jud.12, atd. Tradiční oslava křesťanských Velikonoc, která je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, se děje ukřižováním křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, SYNA ZATRACENÍ, zrozeného na Vánoce 2016 křesťankými ŽENAMI STATEČNÝMI, Př.1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, lokomotivami, hybatelkami vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLIBAMI, sviněmi, Endlicherovou a Hodecovou z twr@twr.cz, mletím děsivé temnoty protikladných nauk o VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, o SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše babisa@psp.cz, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Svádět lži lid DÉMONSKÝMI NAUKAMI pokrytce ministra financí Babiše lze pouze EGEM zvířecího JÁ lidského TĚLA a DUŠE. Kdo odmítá rozum Boží, má cejch netvora na svém svědomí. 1.Tim.1/7,4/1až6/10,20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29,44/28, Oz.2/18až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31, 2.Petr.2/21, Gal.1/7až5/24,6/7, Kaz.3/18až12/3, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, atd. Ve STÁTNÍ SPRÁVĚ je SOUDEM vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických a světových ČARODĚJNIC, vše odhaleno tím, že v zrcadle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vše křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, politické, ekonomické, atd., nahé, odhalené. Všichni neposlušní vládnoucí NETVOŘI, stojí na celosvětové Boží zahradě, před novým Kristem znovu proto, aby jako úplně poslušní, a jedinému Bohu SVĚTA vděčí, za SOUD zlých, neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, neprodleně realizovali dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je lepší než válečné zbraně NETVORŮ Trumpa, Putina a vrchního vojevůdce Satanů vojenských kaplanů Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy nesmíte ani o den zdržovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Všechny národy budou Česku blahořečit v případě, když mnoho úplně poslušných BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, stejně mocných jako je Bůh ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, spolu se mnou tvrdě poženou k odpovědnosti JUDr. Vagaie z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámka z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, pokud nezajistí, aby SLOVO NOVÝCH NEBES o DUŠI člověka, která je stejná jako DUŠE zvířat, mleli všichni psychiatři, a SLOVO o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka dne 11.4.2017, všichni Satani kněží. Příjmení Oplatek je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Bůh, pomocí Stanislava Oplatka, který trvá na novém výkladu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jiném, než ho melou drzí Satani kněží, předkládá Česku a TVORSTVU, SOUDEM neposlušných, zrcadlo myšlení těch mrtvých, kteří mají za Boha zvířecí EGO svého pyšného JÁ, svého TĚLA a své DUŠE. Dle vůle Boží předkládám Česku a SVĚTU Boží myšlenky o zřízení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel.4/2,12, Jób5/3,14,9/13,34/24,36/8,37/18,23,40/8,14, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Jak.1/22až2/9,22,3/10,4/12,14,5/1, Řím.1/18až11/28, 1.Kor.1/27až13/12až14/33,36až15/33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, atd. Kapitola 225, 44 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Příloha: 49 stran. Žádám o odpověď JUDr. Vagaie. Tel.546 441 154. Stanislav Oplatek.

 

Text průvodního dopisu, kterým byla zasílána příloha kapitola 225 - 44 stran, odpůrcům Boha. Kapitola 225 - 44 stran. Tradiční slavení Velikonoc je energetickou smrtí Česka a SVĚTA. Veškeré zlo na světě bezdomovcům, běžencům, nezaměstnaným, chudým, a zlo nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami dělá JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. JUDr. Vagai tím, že odmítá, spolu se mnou, tvrdě pohnat k odpovědnosti psychiatry, dva ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, kteří ze mě, již 18 let, dělají blázna, kvůli opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými SLOVY, než je káže drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Prap. Šrámek tím, že spolu se mnou odmítá tvrdě pohnat k odpovědnosti Satana Domimika, který o jediném Bohu SVĚTA nemá ani ponětí. Žalm33/6až102/18,27, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, K.M.1/4až6/6až24až12/10.17,27,14/22,17/7,11,15,20, Řím.1/18až11/32, atd. Místo Bohu slouží TVORSTVU tím, že slouží výrobkům lidských rukou, a tím vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a psychiatrům. Oz.2/18až5/7,15až14/3, atd. Máte povinnost neprodleně zavolat vzpurnému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, na telefon 733 550 990 a dle zákonů DUCHOVNÍHO Krista mu nařídit, aby již v neděli 9.4.2017 ukončil mletí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu o UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Syna ZATRACENÍ, protože mrtvý UKŘIŽOVANÝ Kristus, nemůže nastolit celosvětové, mírové Boží království, a tedy ani nikoho nemůže energeticky, ekologicky a mravně spasit. Bůh Satana faráře Dominika, SYN ZATRACENÍ, je stejná mrtvola, jako farář Dominik, a jako neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid Česka. 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Jób5/3,14až40/8,14, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 5.Moj.5/8až18/18až30/11,18až32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Bhag.15/15až16/1až24, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. Déle máte povinnost neprodleně zavolat řediteli, psychiatru Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, telefon 532 232 053 nařídit mu, aby mě neprodleně napsal písemné potvrzení o tom, že nejsem blázen, z důvodů uvedených v kapitole 224. Každý úplně poslušný má povinnost, zapsat se, svou elektronickou adresou, do těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných proto, aby mohl zářit, v těchto textech, jako úplně poslušný a Bohu vděčný, jako mediální HVĚZDA, navěky a navždy. Všechny národy budou Brnu blahořečit, když svými skutky zajistíte, aby z těchto textů vznikla PAMĚTNÍ KNIHA. Mal.1/7až2/2,9až3/10,16,20, Řím.1/18až11/32, Dan.9/14až11/39,12/2, atd. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, 1.Kor.1/27,10/11, kdy nesmíte ani o den zdržovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Všechny národy budou Česku blahořečit v případě, když mnoho úplně poslušných BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, stejně mocných, jako je Bůh ve svém SLOVĚ, spolu se mnou tvrdě poženou k odpovědnosti, JUDr. Vagaie a prap. Šrámka. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, K.M.1/4,6/6až24,12/27, Mal.3/10,16,20, Bár.4/2, Jóel2/11,3/2,4/2,4,12,20, Řím.1/18až8/18až11/32, atd. Příjmení Oplatek je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Bůh, pomocí Stanislava Oplatka, který trvá na novém výkladu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, předkládá Česku a TVORSTVU, SOUDEM neposlušných, zrcadlo myšlení těch mrtvých, kteří mají za Boha zvířecí EGO svého pyšného JÁ. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Jób5/3,14,36/18,24až40/8,14, 1.Kor.1/27,13/12,15/33, Řím.1/18 až10/14,11/32, atd. Kapitola 225, 44 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Příloha: 44 stran. Žádám o odpověď. Tel. 546 441 154. Stanislav Oplatek.

 

Všechno je nahé a odhalené tím, že DUCHOVNÍ Kristus, Bůh celého SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nyní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11.4.2017 vyžaduje, aby na BOŽÍ ZAHRADĚ, kterou je celý SVĚT, stáli před ním nově noví kněží, pokorní a úplně poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, NEMLUVŇÁTKA technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné, tedy mrtvé TVORTVO, stejně mocní jako je ŽIVÝ DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Žádný jiný DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, než v době úplňku MĚSÍCE, před Velikonocemi, v úterý 11. 4. 2017, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně, a v Praze nebude. Noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, jsou především vědci z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, kteří znají rozhodnutí Hospodina které zní, že při další jejich neposlušnosti, VŠEMOHOUCÍ Bůh, nechá neposlušné a vzpurné Česko úplně zničit, a to strašlivou záhubou. V Brně se jedná především o NEMLUVŇÁTKA, o odborníky na energetiku z VUT v Brně, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich DUCHEM CHUDÉHO vůdce, neposlušného a tedy bez rozumu Krista mrtvého vůdce, NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Technická NEMLUVŇÁTKA, či KOJENCI z VUT v Brně, noví kněží, kteří již nebudou Česko pochovávat do energetického HROBU, mají povinnost, k VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, který o sobě všechno uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se neprodleně vrátit rozhodnutím, že veškeré další slovo Boží v Česku bude především o POKLADU, kterým je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném založení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Hospodin vyčkává, chce se nad MÍSTEM SVATÝM, nad PUPKEM SVĚTA, nad ZEMÍ SVATOU, nad Domašovskem, Brnem a Prahou smilovat. Ze svého milosrdenství se smiluje, svým Božím rozumem, až uvedené objasnění Písma bude číst v médiích, Bůh, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ředitel ČRo v Brně, pan Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když Bohem vyvolené Česko bude ignorovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v DEN PÁNĚ, v úterý 11.4.2017. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11.4.2017, není ze skutků drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, ani ze skutků politického dobytka pravice a levice, a Bohem prokletého PTACTVA ODS, vedeného NETVOREM, emeretním rektorem Masarykovy univerzity Fialou hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz. Všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI jsou spoutání řetězy, které dělá Hospodin, odstoupením svého Božího rozumu v době, kdy se má s Českem něco stát. V době, kdy Hospodin v Česku nastolil čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti POUŠTĚ socialismu, STROMY SPRAVEDLNOSTI, BERANI z KSČ, káceli les, či křoví vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, až létali třísky. Tím byli Bohu na obtíž. Nové STROMY SPRAVEDLNOSTI, které rostou u řeky Božího SLOVA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, z VUT v Brně, z ČVUT a z řad projektantů, musí skácet les, či křoví vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a Satanů kněží, velice jemně tak, aby každý člověk v Česku, a na SVĚTĚ měl, postupně, ve všem první třídu. Nová vláda Česka, zřízená neprodleně, na jaře 2017, v máji 2017, dle textů v předchozích kapitolách, dle Boží vůle má povinnost zajistit, aby každý člověk smysluplně pracoval na díle energetické spásy Česka a SVĚTA, dle své rozumnosti, či dle své rukodělné dovednosti, a dle své paměti, kterou Hospodin každému člověku dává pouze z milosrdenství svého Božího rozumu. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUCE všech států SVĚTA, je vznešený pouze ve své síle Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SOUDEM, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, a svou přísnou spravedlností, neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé a vzpurné Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a všech SVĚTOVÝCH ČARODĚJNIC, nechce pokořovat věčně. Vyžaduje, aby se Boha všichni lidé báli, aby spoléhali na rozum Boží, a nespoléhali na rozum svého geneticky prasečího mozku, a na rozum své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE všech zvířat. Každý neposlušný a vzpurný zvířecí vládnoucí NETVOR se nyní musí, po DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v úterý 11.4.2017, před jediným Bohem SVĚTA sklonit, pro uznání veškeré moci Boží, nad svým TĚLEM Adama, a svou DUŠÍ Adama. Kdokoli nyní zruší Boží SOUD tím, že prohlásí DÉMONA Babiše za spravedlivého a moudrého, a Boha za podvodníka a ZLODĚJE, je NETVOREM, který neujde trestu Božímu. Po zesnutí OTCŮ ZAKLADATELŮ politických stran pravice a levice, a OTCŮ ZAKLADATELŮ ekumenických ČARODĚJNIC Česka, život v Česku bude probíhat stejně, jako probíhal v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti s tím rozdílem, že nad lži lidem Česka nebudou vládnou BERANI z KSČM, ale BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní TVOROVÉ především LIDU TECHNICKÉHO, kteří, z milosrdenství Božího rozumu, budou ZÁKONY dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, neprodleně realizovat. Nový Hospodin se skolní pouze k modlitbě pokorných a úplně poslušných BOHŮ, či BOŽÍCH SYNŮ, NEMLUVŇÁTEK, nového Božích technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kteří budou Bohu děkovat, za jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické koncepci Česka a SVĚTA, která musí být neprodleně celosvětově realizována, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. KORYTA, to je vládnoucí místa, PRACHY, ZBRANĚ, atd. již nesmí být Bohem žádnému křesťanskému, či ateistickému KORYTÁŘI proto, aby Bůh mohl rozhodovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, o sestavení nové vlády Česka, dle svých BOŽÍCH ZÁKONŮ, o energetické spáse Česka a SVĚTA. Proto, aby nad Českem a všemi státy SVĚTA mohl vládnout jediný Bůh SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pokorný a úplně poslušný lži lid Česka a Slovenska, má povinnost křesťanská, ateistická, židovská, muslimská, hinduistická, buddhistická, a SLOVA jiných NEBES zrušit, a tím, neprodleně nastolit TECHNICKÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V Česku již politici pravice a levice nemají co hledat, všichni politici pravice a levice, a všichni Satani kněží, musí odložit své politické a náboženské pláště, a odejít neprodleně na smetiště dějin, či do říše ticha, cestou vyvolených pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Boha. Česko má povinnost stát před Hospodinem pevně, jako pokorné, úplně polsušné, a novému, DUCHOVNÍMU Kristu vděčné, za ukončení Božího SOUDU v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU v dubnu 2017. Boží SOUD bude ukončen, při nalezení POKLADU SLOVA Božího, kterým je dokonalá láska Božích zákonů, o správné koncepci energetiky, mnoha poslušnými NEMLUVŇÁTKY lidu technického VUT v Brně, ČVUT a projektantů. DUCHOVNÍ Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až Česko zajistí jeho slavný DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 10. května 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

457.

lucie.frydecka@vlmedia.cz, denik.vikend@denik.cz, info@fleet.cz, jirak@fsv.cuni.cz, jiripehe@volny.cz, redakce@eurozpravy.cz, press@eurozpravy.cz, ferdinand.kutner@redmag.cz, kutner@redmag.cz, cestanakl@volny.cz, info@noveclanky.cz, zaoralek@psp.cz, info@autozaoralek.cz, info@elaiprague.cz, kate.farquhar-thomson@oup.com, vulterynova@elai.cz, press@elai.cz, spravce@the.cz, naslovicko@martinus.cz, chcibytbloger@martinus.cz, region@iprima.cz, katka@probenesov.cz, hanka@jedensvetbrno.cz, jedensvetvcb@gmail.com, volrab@zelenaproplanetu.cz, kacena.sucha@gmail.com, anetka.jarosova@yahoo.co.uk, ilona.machova@biocentral.cz, dvondra@unet.cz, dolezalova.michaela@tiscali.cz, vladena.drabkova@seznam.cz, chrabro@gmail.com, hana.konvalinkova@post.cz, novotnalin@gmail.com, jstrinec@centrum.cz, petr.sterba89@gmail.com, pavlina.duta@clovekvtisni.cz, kulhavypetr@seznam.cz, jana.pastyrikova93@gmail.com, alexova@znojemskabeseda.cz, janda@musical.cz, andrlicek@cheiront.cz, kopeckovapetra@gmail.com, kino.roznov@tka.cz, cp@czechpressphoto.cz, redakce@super.cz, redakce@musical.cz, plzen@mup.cz, info@mup.cz, kosatka@musical.cz, doubrava@musical.cz, naslovicko@martinus.cz, marketing@martinus.cz, koordinator@jedensvetolomouc.cz, liberec@mup.cz, hradec.kralove@mup.cz, jedensvet.pce@gmail.com, vira@vira.cz, info@neoluxor.cz,

458.

predseda.vkholomouc@seznam.cz, mladez@cirkev.cz, vera.roubalova@volny.cz, bubela@gmail.com, pavel.eichler@galerie-ne.cz, jan.hanzlik@galerie-ne.cz, magdalena.benesova@postbellum.cz, vendula.novakova@postbellum.cz, marie.bohunovska@postbellum.cz, michal.preiss@postbellum.com, press@nuv.cz, dagmar.erbenova@postbellum.cz, vera.roubalova@email.cz, sekretariat@nuv.cz, hana.hnilickova@postbellum.cz, veronika.kroupova@postbellum.cz, info@nicm.cz, europass@nuv.cz, spolecnevzdelavani@nuv.cz, vit.vales@nuv.cz, istech@fi.muni.cz, 98355@mail.muni.cz, j.zlamalova@icloud.com, burdastyle@burda.cz, prodej@cra.cz, broadcast@cra.cz, tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, icc@icc-cr.cz, jana.jenickova@fhs.cuni.cz, phd@fhs.cuni.cz, sekretariat@ruk.cuni.cz, andrle@icc-cr.cz, petra.jelinkova@ruk.cuni.cz, Bedrich.Moldan@czp.cuni.cz, dlouhy@icc-cr.cz, michal.mejstrik@fsv.cuni.cz, vaclav.matousek@fhs.cuni.cz, ivan.rynda@czp.cuni.cz, linda.hronikova@fhs.cuni.cz, machotka@icc-cr.cz, info@DesignShowroom.cz, info@DesignBuy.cz, moliva@mzm.cz, pneruda@mzm.cz, ykovarikova@mzm.cz, ztvrdy@mzm.cz, mroblickova@mzm.cz, irozsypalova@mzm.cz, info@musicserver.cz, redakce@musicserver.cz, jiri.marecek@denik.cz, info@top09.cz, volby@top09.cz, pavel.severa@top09.cz, martina.mackova@top09.cz, marcel.novy@top09.cz, richart@volny.cz, richart@richart.cz,

459.

bogar@biocont.cz, milan.hluchy@ceitec.muni.cz, eybert-zast@kraj-jihocesky.cz, starosta@chynov.eu, eybert@taborsko.cz, zaoralek@psp.cz, info@zemanmilos.cz, stropnickym@psp.cz, Adriana.Krnacova@praha.eu, stropnicky@ano2011.cz, e-podatelnaMO@army.cz, marian.jurecka@mze.cz, jureckam@psp.cz, hk@ods.cz, chovanecm@psp.cz, posta@mvcr.cz, jourova@ano2011.cz, info@iglanc.cz, jan.koci@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, zuzana.parikova@ods.cz, milena.tumova@ods.cz, region.jihocesky@ods.cz, region.kralovehradecky@ods.cz, region.olomoucky@ods.cz, region.prazsky@ods.cz, region.vysocina@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.liberecky@ods.cz, region.pardubicky@ods.cz, region.stredocesky@ods.cz, region.zlinsky@ods.cz, region.karlovarsky@ods.cz, region.moravskoslezsky@ods.cz, region.plzensky@ods.cz, region.ustecky@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, Alexandra.Udzenija@ods.cz, kupka@kr-s.cz, milos@vystrcil.cz, d.miklosova@seznam.cz, evzen.tosenovsky@seznam.cz, stanjuraz@psp.cz, jan.zahradil@gmail.com, mladi@ods.cz, daria.skalova@seznam.cz, dt99@atlas.cz, andrea.silhanova@gmail.com, hla-pe@seznam.cz, plamac@seznam.cz, jakub_ozanak@centrum.cz, ska-la@seznam.cz, martin.zavesky@centrum.cz, jiri.klemt@gmail.com, halasmikulas@gmail.com,

460.

patrik.kuba@gmail.com, dusankrankus@seznam.cz, david.zientek@seznam.cz, info@konzervativci.cz, info@cevro.cz, info@aecr.eu, petr@czechomor-agency.com, info@sametky.cz, holask@czechomor-agency.com, karla@czechomor-agency.com, info@forum24.cz, info@ceskatelevize.cz, lukas.sound@czechomor-agency.com, sekretariat@crdm.cz, info@prozeny.cz, redakce@lidovky.cz, dopisy@lidovky.cz, biocont@biocont.cz, m.hluchy@biocont.cz, s.hluchy@biocont.cz, vrabec@biocont.cz, psota@biocont.cz, loskot@biocont.cz, bagar@biocont.cz, teply@biocont.cz, smidek@biocont.cz, h.kmonicek@hrad.cz, hynek_kmonicek@mzv.cz, spc@ppp-zr.cr, info@blueevents.eu, Petra.Petlachova@fs.mfcr.cz, Miroslava.Bardonkova@fs.mfcr.cz, Jirina.Plasilova@fs.mfcr.cz, Jana.Kralova@fs.mfcr.cz, Michaela.Hostalkova@fs.mfcr.cz, Veronika.Simcikova@fs.mfcr.cz, Zdenka.Husakova@fs.mfcr.cz, Josef.Tomek@fs.mfcr.cz, Karel.Skoumal@fs.mfcr.cz, Petra.Homolova@fs.mfcr.cz, David.Stancik@fs.mfcr.cz, Veronika.Kotullova@fs.mfcr.cz, Radim.Vlaciha@fs.mfcr.cz, podatelna5000@fs.mfcr.cz, info@firma.zoznam.sk, zs-m.alse@seznam.cz, marta.novakova@zssuchdol.cz, blanka.sevcikova@zssuchdol.cz, vladimira.cunatova@zssuchdol.cz, jana.toms@seznam.cz, lucie.hubena@zssuchdol.cz, mesto@hlinsko.cz, rodina@rodinaonline.cz, semelkova@rodinaonline.cz, vins@rodinaonline.cz, trinec@patriotimsk.cz, roznov@patriotimsk.cz, Marta.Novakova.CB@mzp.cz, info@mzp.cz,

461.

istech@fi.muni.cz, marta.novakova@mail.muni.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, fara@domasov.info, kasparek.tomas@fnbrno.cz, pazderova.jana2@fnbrno.cz, vrakos@nbox.cz, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretariat@pnbrno.cz, petr.raus@cb.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, eceskova@fnbrno.cz, info@hlas-mucedniku.cz, hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, podatelna@mfcr.cz, petr.raus@cb.cz, babisa@psp.cz, pustejovsky@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, kuzelkajiri@gmail.com, posta@mzp.cz, vosg@susg.cz, svobodova@susg.cz, novakova@phil.muni.cz, nemcova@vszdrav.cz, rektor@mvso.cz, josef.sima@vsci.cz, fykos-solutions@fykos.cz, jaromir.veber@vspp.cz, fojtikova@muni.cz, tsaf@fykos.cz, fyziklani@fykos.cz, prihodova@muni.cz, munsterova@muni.cz, Jan_Spiler@mzv.cz, dsef@fykos.cz, miksanova@vzuplzen.cz, stanislav.cieslar@afpower.cz, info@afpower.cz, vaf@fykos.cz,

462.

lekarna@vakacz.com, novojana@seznam.cz, z.kalusova@tiscali.cz, brno.jugoslavska@drmax.cz, dopravnipsycholozka@seznam.cz, info@psychotesty-praha.cz, navratil.david@email.cz, objednavky@tourbus.cz, stimul@stimul.cz, natalia.valdiviezova@seznam.cz, info@kreativnisvet.cz, kment@kreativnisvet.cz, jonas@kreativnisvet.cz, kmentova@kreativnisvet.cz, info@vskk.cz, korenam@vskk.cz, hrabankovai@vskk.cz, zadrazilovap@vskk.cz, info@is.savs.cz, Pavel.Mertlik@savs.cz, Lenka.Stejskalova@savs.cz, Jan.Dusek@savs.cz, Stanislav.Saroch@savs.cz, studium@bivs.cz, Petr.Sulc@savs.cz, Jana.Stastna@savs.cz, mmannova@bivs.cz, rstavinoha@bivs.cz, fpavelka@bivs.cz, jpasek@bivs.cz, jlojda@bivs.cz, jlachman@bivs.cz, vbenes@bivs.cz, info@vspp.cz, stredova@soscr.cz, helena.valkova@vspp.cz, vladimir.krajcik@vspp.cz, josef.kokes@vspp.cz, jiri.mezulanik@vspp.cz, michal.bejcek@vspp.cz, petra.lezakova@vspp.cz, jan.cadil@unicorncollege.cz, prednasky@fykos.cz, fykos@fykos.cz, redakce@novinky.cz, redakce@pravo.cz, sekretariat@socr.cz, lucie.buchwaldkova@patriotimsk.cz, tomas.buchwaldek@patriotimsk.cz, kristyna.kanovska@patriotimsk.cz, roman.zajic@patriotimsk.cz, helas@helas.org, vera.krkavcova@seznam.cz, stanislav.coupek@email.cz, lidakd@seznam.cz, jana.malikova@realiste.cz, info@realiste.cz, bopeno@seznam.cz, vlastimilaras@seznam.cz,

463.

web-centrum@bloumatel.com, filip.melichar@bloumatel.com, lvicek77@seznam.cz, istvan.leko@lidovky.cz, petr.busta@lidovky.cz, richard.cortes@ceskapozice.cz, ludek.bednar@ceskapozice.cz, michal.kapicka@mafra.cz, katerina.nosek@mafra.cz, j.cermak@parlamentnilisty.cz, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, vydavatel@seznam.cz, info@svobodnenoviny.eu, info@ceskapozice.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, redakce@securitymedia.cz, filip@klasna.cz, info@ac24.cz, simacek.ars@seznam.cz, konecny.tony@seznam.cz, machacek.jose@seznam.cz, oplatkova.e@centrum.cz, jirsedl@gmail.com, dufca@email.cz, beva47@seznam.cz, sobola@volny.cz, aha@ahaonline.cz, milan.kajinek@epochtimes.cz, ondrej.horecky@epochtimes.cz, sefredaktor@idnes.cz, artur@allinpromotion.cz, pepadu@email.cz, bucentaure@seznam.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz, tis@brno.cz, hovorka.doprava@seznam.cz, info@karavany-hovorka.cz, info@jirichvala.cz, projektafa@gmail.com, urad@ccshpraha.cz, skulilova@gmail.com, ord@volny.cz, gayova@seznam.cz, slav.van@seznam.cz, poradna@psychoterapeut.cz, sekretariat@psychiatrie.cz, anders.martin@vfn.cz, mhll34@gmail.com, stepanurban@rockandpop.cz, info@isara.cz, jakub.hora@divadloalfa.cz, tomas.kilbergr@divadloalfa.cz, recepce@centrumknoflik.cz, z.jansova@melnik.cz, redakce.plzensky@denik.cz, info@vinobranimelnik.cz, ars@agenturaars.cz, fanda.plochy@ocko.tv,

464.

Martina@primeco.cz, adela2@primeco.cz, preklady@tlc.cz, info@kurzy.cz, obchod@sovanet.cz, ondrejprasek@gmail.com, jana.zujova@sovanet.cz, helas@helas.org, office@img.cas.cz, vaclav.horejsi@img.cas.cz, jan@osacr.cz, klub.zvonek@seznam.cz, info@kozichlivek.cz, slavek@osacr.cz, grygar@fzu.cz, honzawerner@gmail.com, zdenek.jonak@hotmail.com, predseda@sisyfos.cz, jelinel1@fel.cvut.cz, jsram@lf1.cuni.cz, clenskeinfo@sisyfos.cz, kancelar.ps@apha.cz, michal.nemecek@apha.cz, salakova@fsv.cvut.cz, mail@fsv.cvut.cz, jan.tilinger@suryaschool.org, info@suryaschool.org, redakce@earch.cz, pavel.mohr@nudz.cz, rektor@psyche.cz, moznyp@pnkm.cz, simona.papez@volny.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 2017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v květnu 2017.