Kapitola 228 - 52 stran.

09.06.2017 13:20

Kapitola 228 - 52 stran. Bohem v Písmu vyvolené Česko, dle Boží vůle, jako první na SVĚTĚ, se setkalo s inteligencí Boha VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE ZÁKONODÁRCE a všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, což dopadlo pro Česko katastrofálně. Sluneční superbouře Bhagavadgíty nastane, až JUDr. Mezník z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, z milosrdenství Božího rozumu, bude vyšetřovat odborníky z VUT v Brně za to, že se vzdali rozumného uvažování, kvůli zachování svých koryt. Bojovat o svá koryta musí všechna NEMLUVŇÁTKA, a také odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich DUCHEM CHUDÝ vůdce, neposlušný, proto bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtvý, NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ve jménu Boha, a ne ve jménu stávajících lidských Bohů, BOHÁČŮ. Technická NEMLUVŇÁTKA, či KOJENCI z VUT v Brně, a noví kněží STÁTNÍ SPRÁVY, již nesmí Česko pochovávat do energetického HROBU, kvůli neznalosti VŠEMOHOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a inteligence jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném založení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vše co je v Písmu o Česku uvedeno, se musí vyplnit do poslední čárky pane JUDr. Mezníku. Proto Vaši odpověď zn. 7 ZN 2014/2017-146, ze dne 26.5.2017, pokládám za žvásty, které musí být úplně zapomenuty. Není podstatné, zda tři vládnoucí psychiatři v Brně, ze mně dělají, nebo nedělají blázna, který nyní nesmí řídit auto kvůli tomu, že nadřadili svou inteligenci geneticky prasečí, nad inteligenci Boží. Podstatné je, aby se Bůh, nad svým technickým lidem VUT v Brně smiloval, svou inteligencí, svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, a ukázal mu věci v energetice nové. Bůh se smiluje, svou inteligencí, až uznáte nedostatečnost lidské inteligence, která je prokazatelně pouze geneticky prasečí. Ignorovat inteligenci Boží, a prosazovat inteligenci lidskou, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Uvedené odborníky posadí Bůh na svou pravici, až orgány činné v trestním řízení učiní rozhodnutí, že dle zákonů Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Bohem prokleté chamtivé PTACTVO ODS, a ostatní zvířectvo, ostatních politických stran, je zapotřebí neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vůli Boží je, aby Česko učinilo rozhodnutí, o zřízení nové vlády Česka, ve složení dle textů minulých kapitol. Bůh slíbil, že se nad Českem smiluje, když na MSZ v Brně, uvedené čtyři KONĚ z VUT v Brně, a mně, pozvete. Bůh mě pověřil, abych je zahanbil tím, že při jejich vyšetřování, je seznámím, s jedinou možnou, a správnou energetickou koncepcí Česka a SVĚTA, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh se nad Českem smiluje, inteligencí svého rozumu, ze svého milosrdenství, až na MSZ v Brně bude rozhodnuto, že odborníci VUT v Brně, podřídí svůj geneticky prasečí mozek, inteligenci Boží, ve víře, že jejich DUCH, v době SOUDU, při odstoupení Božího rozumu, zemdlel. Bože všemohoucí, dovol svým rozumem, ze svého milosrdenství, na MSZ v Brně vykonat SOUDNÝ DEN všech neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní. Nakloň můj Bože své ucho, jednej, neprodlévej. Dovol učinit vzkříšení z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že se staneš jediným Soudcem a Zákonodárcem SVĚTA. Vždyť sedm vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ, úplně pomatených SYNŮ ČLOVĚKA, sedm vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, je konečné číslo politicých vůdců a stran, kterým Bůh dovoluje vládnout místo sebe, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA. Když MSZ v Brně dovolí, aby si např. REALISTA ROBEJŠEK info@realiste.cz, jana.malikova@realiste.cz, stále myslel, že zítřek patří NETVORŮM jeho politické strany, místo Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, Bůh Česko zničí. Smířit se s Bohem je možné pouze studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mnohé texty Písma, které stále opisuji jinými slovy, při setkání rád každému objasním.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 8. Česká bible kapitola 228. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Veškerý majetek v Česku patří Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Je to nezbytné opatření kvůli tomu, aby Česko bylo pod milosrdenstvím ZLATA Božího rozumu, pro nezbytnost vejití do odpočinutí Česka od energetické zhouby. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, ve strachu z Hospodina, jaký ještě nebyl, mají povinnost učinit rozhodnutí, o oddělení Česka od národů země, a tím o přijetí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a správné koncepci energetiky. Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm14/1,5,37/5,11, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jer.1/17,6/19,30,31/27,32,51/58, 2.Sam.22/25,48,23/3,5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, Ezdr.9/11,10/7,11, Luk.16/13,17/10,20,34, atd. Vědci z VUT v Brně, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÍ, se již musí stydět, za ovoce úmyslů boháčů, za jejich spravedlnost charity, almužny a sociálních dávek pro bezdomovce, Mat.5/3,9,14,18,20, a za nesmyslnou energetickou koncepci Baala ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, pouze na ELEKTŘINU. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Jer.1/17až5/7,22až6/10,13,19až8/12až12/2,4,16,13/16až15/19až23/29,32,30/24až31/27,32až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Oz.2/18,5/15,8/12,9/7,12,15až14/3, atd. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činí pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci vlády zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a která proto tvoří pouze necelé 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. V médiích již tvrdí, že Česko se na slíbených 11 % obnovitelné elektřiny, které činí pouze 1,1 % celkem potřebné energie, stávajícím tempem nárustu fotovoltaiky, dostane až za desítky let. Viz konec této kapitoly. Aby se MOUDROST Boží, o Boží majetkové rovnosti, a o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby naprosto nesmyslného ničení fosilních paliv, energeticky nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, atd., setkala se všemi lidmi světa, máte pane JUDr. Mezníku povinnost, jako pokorný, a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTO, vše uvedené projednat se mnou, a se čtyřmi neposlušnými a vzpurnými KONI z VUT v Brně. Jedná se o odborníky na energetiku z VUT v Brně, o ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@ fme.vutbr.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich DUCHEM CHUDÉHO vůdce, neposlušného, a proto bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtvého, NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě. Bůh slíbil, že se nad Českem smiluje, když na MSZ v Brně, uvedené čtyři KONĚ z VUT v Brně, a mně, pozvete na MSZ. Bůh mě pověřil, abych je zahanbil tím, že při jejich vyšetřování, je seznámím, s jedinou možnou, a správnou energetickou koncepcí Česka a SVĚTA, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh se nad Českem smiluje, inteligencí svého rozumu, ze svého milosrdenství, až na MSZ v Brně bude rozhodnuto, že odborníci VUT v Brně, podřídí svůj geneticky prasečí mozek, inteligenci Boží, ve víře, že jejich DUCH, v době SOUDU, při odstoupení Božího rozumu, zemdlel. Vědci z VUT tvrdí, že počítače již mají vyšší inteligenci než člověk, což je nesmysl. Bůh dává lidem, nebo počítačům, svou inteligenci, svým rozumem, tak jak sám chce. Vědci z VUT v Brně, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÍ, úplně poslušní, již mají povinnost věřit textům Písma o tom, že vědci mají inteligenci pouze geneticky prasečí, a že veškerou vědu lidí a robotů, dělá DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi, svým rozumem, ze svého milosrdenství. 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10, Bhag.15/15,16až18/78, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, atd. Viz str.11až14. 2.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, vyvýšený SOUDEM boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., je vlastně nová TROJICE BOŽÍ. 1.) Je to BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, Česko. 2.) Jsem to já, nepatrný služebník DUCHOVNÍHO Krista, který opisuje stále stejné texty Písma jinými slovy, než je káže šílený zločinec, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@ domasov.info, v děsivé temnotě krutého zmijího jedu protikladných dogmat o DUCHOVNÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, a šílený zločinec, drzý ministr financí Pilný pilnyi@psp.cz, v děsivé temnotě krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. 3.) SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, je nový prezident Česka, v Písmu vyvolený jménem RÁKOS. Je to projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Dle již dříve uvedených textů Písma, o MRTVÉM, RÁKOSOVÉM MOŘI PROJEKTANTŮ. Což roste Ing. Rákos tam, kde není křesťanská, bezedná bažina? Projektant Ing. Rákos, nový prezident Česka, má stejnou odbornost jako docent Hirš, kvůli tomu, že veškerá řeč o Bohu, musí být o přestavbě energetiky Česka a SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, dle SLOV NOVÝCH NEBES. Máte proto povinnost, spolu se mnou objasnit SYNŮM ČLOVĚKA, řediteli docentu Pospíšilovi a řediteli docentu Hiršovi, že mají povinnost naplnit Písmo. Oblečení v černém, musí svoje svědectví vydat ve školství i v médiích tak, aby pomatený lži lid Česka plakal, kvůli konci DOBY BENZINOVÉ, a zároveň se smál, debilitě zlých Satanů kněží všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a všech politických ČARODĚJNIC, Bohem prokleté pravice a levice. Viz str.14až17. 3.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v šestém a v sedmém DNI PÁNĚ, to je v šestém a sedmém tisíciletí vedení TVORSTVA, dle textů Bible, trestal vzpurné Česko a TVORSTVO tím, že činil zlo i dobro, což činí i na ÚSVITU osmého tisíciletí. Tím, do poslední čárky plní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zboření děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí, křesťankého a jiného ateismu, militarismu, atd. Vyžaduje, aby v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, na Domašovsku a v Brně, se lidé smířili s Bohem, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh nechce vést s drzým křesťanským Bohem, se Satanem farářem Dominikem, spor navěky. Rozhněval se na Česko, po vyvedení Česka ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, když LÉVIJCI, sedící na pravici Boží, BERANI z KSČM, či dnes KOZLI z ČSSD, se znovu provinili křesťanskou chamtivostí charity, almužny a sociálních dávek pro bezdomovce, což je modloslužba. Jsme již pod Boží milostí Božích zákonů, o Boží majetkové rovině. Proč mít za Bohy boháče, např. starosty Rosic Světlíka, posta@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, s jeho podíly OBORU SOCIÁLNÍHO, vvaverkova@mesto.rosice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, oso@mesto.rosice.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, když kvůli svým KORYTŮM, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, svým rozumem geneticky prasečím, dělají veškeré zlo na zemi? Každý, kdo chce spasit svoji DUŠI a spasit Česko energeticky, Božím rozumem, BOŽÍ MAJETKOVOU ROVINOU, Iz.57/10,16,20,63/14,18, z Božího milosrdenství, má povinnost proklínat např. starosty Světlíka a jeho podíly OBORU SOCIÁLNÍHO, takto. Když dobrovolně a neprodleně neodejdete do říše ticha, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Žalm115/17, Mat.5/3,9,14,18,20, Iz.65/15,66/24, když se nadále budete považovat za Bohy bezdomovců, Ez.3/4,21až28/9,33/17, ať Vás Bůh zabije strašlivou záhubou. Ať Vás zabije rakovinou, 2.Tim.2/16,3/5,9,4/3, kterou šíří pomatený lži lid VUT v Brně, pomocí nesmyslných energetických koncepcí. Ať Vás převrátí i s auty, na kterých jezdíte. Ag.2/18,22, atd. Ať Bůh vyslyší mé prosby v době, kdy k němu o pomoc volám.

 

Ať oněmí zrádné rty drzého starosty Světlíka. Žalm31/19,23,25,52/5,53/2,6, atd. Ať bujné křoví materialistů z Rosic, je trním pod hrnci v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v DOMECH ZIMNÍCH BYTOVÝCH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů va FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bhag.15/15,16, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2, 11, Žalm37/5,11,22,35,38,58/10,12,96/7,102/18,27,104/30, Iz.21/5,29/11až24,66/24, atd. Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Všichni neposlušní a vzpurní SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, jsou vlastně Satani či Čerti tím, že neplní ani jedno Boží přikázání tím, že ignorují jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V roce 2000 se skončilo sedmé tisíciletí vlády Hospodina nad TVORSTVEM celého SVĚTA. Nyní neprodleně musíte zajistit, aby vládu nad vším TVORSTVEM převzal VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodin tím, že prohlásíte, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, jsou platnými zákony Česka a SVĚTA. Křesťanské neposlušné svině jsou mrtvé, až do zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Viz str.17až21. 4.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Hospodin na SVĚTĚ nečiní nic tajně. Vše sděluje pomocí Písma a např. pomocí dvou filmů, V JAKO VENDETA a ÚSVIT PLANETY OPIC. Výklad filmu V JAKO VENDETA, který jsem neviděl celý. Hospodin, který ve filmu vystupuje jako STARÝ DOBRÝ KLAUN, s maskou na tváři, objasnil, že svou TVÁŘ již neskrývá tím, že jeho TVÁŘÍ je ŽENA STATEČNÁ, určená Hospodinem pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA Hospodinem. Výklad filmu ÚSVIT PLANETY OPIC. Film je zapotřebí upřesnit do reality tak, aby filmu rozuměl také REALISTA ROBEJŠEK info@realiste.cz, jana.malikova@realiste.cz. Vědci z geneticky prasečími mozky z VUT v Brně zjistili, že konec doby benzinové se neodvratně blíží. Proto se rozhodli zajistit dostatek energie pro Česko v zemi, kde vládnou MUSLIMSKÉ OPICE. Není pravda, že se snažili zachránit nefunkční vodní elektrárnu, protože vše o energetice Česka znají z FOTOGALERIE, z GRAFU na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vědí, že energie z vodních elektráren, z větrných elektráren, a z fotovoltaiky, činí cca 0,64 %, z celkem potřebné energie Česka. Realita je tedy taková, že se rozjeli k muslimským OPICÍM, a prosili je, aby jim umožnili těžit ropu kvůli tomu, aby se způsob života křesťanských sviní v Česku nemusel změnit. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Muslimské OPICE jim těžbu povolili za podmínky, že vědci z VUT v Brně odevzají svoje zbraně. Vědci z geneticky prasečími mozky z VUT v Brně, zbraně muslimům odevzdali, a těžbu ropy zahájili. Komplikace s muslimskými OPICEMI nastala, když do Saúdské Arábie riyadh@embassy.mzv.cz, přijel obchodník se zbraněmi, válečný zločinec, NETVOR, prezident Donal Trump consprague@state.gov, který přísahal na děsivou temnotu, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, křesťanské bible. Dříve platilo pravidlo, že muslimská OPICE nezabije muslimskou OPICI, což platilo v době bojů křesťanů s muslimy dříve. Nyní Hospodin bdí nad zlem válek, odstoupením svého rozumu i od muslimských OPIC, i od křesťanských prasat. Proto se i muslimské OPICE zabíjejí navzájem. Viz str.21až24. 5.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vůlí Boží je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, v tomto novoluní, od čtvrtku 25.5.2017, do úplňku MĚSÍCE, do svátku pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, do pátku 9.6.2017, mělo NOVÉHO DUCHA, a tím NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU s VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. V době úplňku MĚSÍCE, v pátek 9.6.2017, je z milosrdenství Božího rozumu, vše o NOVÉM DUCHU dostatečně srozumitelně objasněno, pro každou neposlušnou a vzpurnou ateistickou, či křesťanskou svini, takže nikdo nemá výmluvu. Všichni musí mít NOVÉHO DUCHA. Všichni mají povinnost být pokorní, úplně poslušní, a naprosto bezmocní. Služebníci jediného Boha SVĚTA mají povinnost studovat a rozlišovat texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, krutého zmijího jedu protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, od textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které platí od tohoto úplňku MĚSÍCE, od pátku 9.6.2017, až na věky věků, pro celé, pokorné, a úplně poslušné Česko a TVORSTVO. Texty Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, jsou určené jediným Bohem SVĚTA, pro nastolení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když nezajistíte, aby se Česko vrátilo k trestajícímu Bohu neprodleně, neposlušní zhynou ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, předpovězené v kapitole 227, strašlivou záhubou. Po TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, nebude mít Česko ani ropu, ani plyn, ani žhavé uhlí na ohřátí, protože SKÁLA neposlušného a vzpurného NETVORA, ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz, PRACHY, se zhroutí. Trestající Bůh, jehož hněv nad vzpurnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud já budu v očích naprosto neodpovědných a neposlušných psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat @pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, blázen, či dokonce nesvéprávný blázen, kterému nelze vydat potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto. Trestající Bůh, jehož hněv nad neposlušnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nebude svědkem mého hovoru s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, ve kterém, z milosrdenství rozumu Boha, bude Satan farář Dominik usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, kvůli mletí Bohem prokletých křesťanských žvástů, které Bůh určil pro neposlušné a drzé vládnoucí bohaté svině, pouze na dva křesťanské dny, to je na dva tisíce let, které se skončily na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Křesťanské slovo drzého Satana faráře Dominika není dobré, protože není energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Co uděláte nyní, ptá se Hospodin neposlušného a vzpurného JUDr. Vagaie z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámka z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Znovu prohlásite Hospodina, který přichází Česko a TVORSTO energeticky spasit, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, křtěním pokorných a úplně poslušných, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za zločince, zloděje a vraha, a sebe za moudré a spravedlivé? Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, směřuje ke svému cíli. K dobrovolnému pádu vlády KOZLA premiéra Sobotky, a k vytvoření vlády nové, dle textů uvedených v minulých kapitolách. Stávající prezidenti SVĚTA, křesťanská Boží trojice, NETVOŘI, TRUMP, PUTIN a ZEMAN, svými geneticky prasečími mozky, prokazatelně plánují úplně zničit fosilní paliva, horečně zbrojit, a dle vůle Boží, neposlušným sviním všeho TVORSTVA, zničit planetu ZEMI, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Když zbabělé, nedospělé a lenošné Česko, nedá uvedené texty Písma na SVÍCEN ve školství a v médiích, bude trestajícím Bohem úplně zničené. Viz str.24až28. 6.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Panu npor. Michali Koláčku. Vaše odpověď mě neuspokojila, protože hledíte na SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ze své totální neposlušnosti vůči dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, stále nejste uzdravený. Největším potížistou v Česku jste Vy, protože žijete z ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, kde nemáte výmluvu pro to, k Bohu se neprodleně nevrátit. Jste proto příčinou veškerého zla v Česku, a na celém SVĚTĚ. Mě u Vás, pod kamerou, již vyšetřoval kdysi dávno, Váš policista Kadaňka, kvůli udání od starostky Říček, paní Vítkové. Starostce Vítkové se nelíbí texty Písma o tom, že ekonomové jsou DÉMONI. DÉMONY musí pokorní a úplně poslušní neprodleně vykázat do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Policie ČR z Rosic přijela k nám, na Říčky. Udal mě starosta obce Pitrocha starosta@obec.domasov.net. Nelíbilo se mu, že na Domašovsku lepím letáky formátu A4 na vrata domů. Policisté do mě ždouchali, a vyhrožovali, že půjdu k výslechu, když s vylepováním nepřestanu. Pitrochovi se nelíbilo, že jsem na plakátech tvrdil, že politiky pravice a levice Bůh zabije, když s volbami nepřestanou. Všichni politici pravice a levice musí dobrovolně

 

zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Platilo to tenkrát, i dnes. Před Bohem se musí sklonit každý politický a jiný NETVOR. Všichni mrtví, to je drzí a neposlušní, jsou usvědčení ze lží, o koncepci energetiky. Viz str.28až32. 7.) Npor. Bc. Koláčku Michale. Na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení TVORSTVA celého SVĚTA, dle textů Písma, bázeň před Bohem, znamená nenávidět křesťanské, militaristické zlo. Vůle Boží je, aby spolu se mnou, mnoho lidí četlo Písmo tak, aby se v Boží slávě vzájemně doplňovalo a upřesňovalo, což nikdo DUCHEM CHUDÝ, to je neposlušný a vzpurný, dobrovolně nechce. Dle sekretářky, potvrzení pro řízení auta dostanu nyní od MUDr. Kalusové, či MUDr. Novotné z psychiatrie DOMU ZDRAVÍ na Jugoslávské 13 lekarna@vakacz.com, z.kalusova@tiscali.cz, hana.novotna50@seznam.cz, brno.jugoslavska@drmax.cz, liskaryska@post.cz. Dopravní psycholog MUDr. Ryška v podstatě prohlásil, že z textů které píši o tom, že mnoho neposlušných a vzpurných NETVORŮ, kteří se musí před Bohem sklonit, přijde o svá, dobře placená koryta, a to dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je patrné, že jsem blázen. Protože nechce přijít o své koryto, nechce ani energeticky neotřesitelné, mírové, Boží království. Nechce být zaměstnán na přestavbě světa na energeticky neotřesitelný, svou rukodělnou dovedností, svýma rukama. Chce své koryto zachovat, a proto, testy o mé pozornosti, za 1500 Kč, mně skládat nedovolí. Bůh slzy postupně lidem setře, až bude jediným Zákonodárcem a Soudcem, až nový Boží technický lid, bude dokonalou lásku jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Vyžaduje, aby všichni vědci uznali, že svým geneticky prasečím mozkem, nikdy žádnou vědu nedělali. Viz str.32až35. 8.) Vážené psychiatričky MUDr. Kalusová hana.novotna50@seznam.cz a MUDr. Novotná z.kalusova@tiscali.cz. Máte povinnost, jako první být BOŽÍMI DCERAMI, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné TVORSTVO. Máte povinnost se neprodleně smířit s Hospodinem, s takovým, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a napsat mně písemné potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan, že z hlediska psychiatrie je moje duševí zdraví v pořádku, že z hlediska psychiatrie nemáte nic proti tomu, abych mohl řídit auto. Neodkládejte obrátit se k jedinému Bohu všech náboženství SVĚTA. Neodkládejte to ze dne, na den. Jinak Vás Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v den odplaty, v den SOUDNÉHO DNE, za všechny drzé křesťanské žvásty drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, který nemá o jediném Bohu SVĚTA, ani ponětí. Máte povinnost to udělat, protože Bůh, svým OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce spálit všechny náboženské a politické církve, to je ČARODĚJNICE, kvůli nastolení své vlády nad vším TVORSTVEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boháči dělali TVORSTVU pouze zlo, pomocí svých Bohů, vojáků a zbraní. Dělali nesmyslné stavby hradů, zámků, opevnění, atd. Dělali a dělají zlo horečného zbrojení a veškerých válek na SVĚTĚ. Pokud např. Marie Terezie učinila lidu nějaké dobro, bylo to rozumem Božím, nikoli rozumem jejím, zlým, geneticky prasečím. Boháči jsou Bohu stále na obtíž. Viz str.35až38. 9.) Máme soužení, jaké ještě nebylo, a už ani nebude. Před pokornými a úplně BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh již neskrývá svou TVÁŘ, protože MANU křesťanské děsivé temnoty, dal TVORSTVU jenom na dva křesťanské dny, na šestý a sedmý den. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE, vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA. Na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, přichází Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu skutečně je proto, aby pomocí Česka, které dělá LVEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolil svou vádu nad celým SVĚTEM tím, že úplně zničí lidské Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Jeho TVÁŘÍ je ŽENA STATEČNÁ, která je SLUNCEM Bhagavadgíty, MĚSÍCEM Koránu, a HVĚZDAMI Bible židů a křesťanů. Přítelem Hospodina se nyní stane každý, kdo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude vědět, že Bůh dá Česku energetickou spásu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bůh boří hmotný, to je chybující materialistický, křesťanský, či ateistický svět, pomocí SOUDU chybující, DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, což mají mnozí pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, již mají povinnost pochopit. Důstojné a energeticky spasitelné je pouze spravedlivé SLOVO Boží. Žvásty politiků pravice a levice, vedou pouze k rozkladu vlády. Bůh již chce v Česku sázet, a ne bořit. Bůh proto již nepotřebuje, za prostředníka, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím nepotřebuje ani chybující, omylné hlupáky, drzé Satany kněze všech ekumenických a politických ČARODĚJNIC. Viz str.38až41. 10.) OPLATEK je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Dle vůle Boží, předkládám tímto nového ducha, DUCHA DUCHOVNÍHO, DUCHA SVOBODY, DUCHA PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Vládnoucím Bohem nyní může být pouze každý, kdo je bytostí DUCHOVNÍ, to je neomylnou. Neomylné bytosti, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES ví, že mozek lidský je pouze geneticky prasečí, a že lidská DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Proto TVORSTVO celého SVĚTA je zcela závislé na Božím rozumu, který Bůh dává mnohým, pouze ze svého milosrdenství. Člověk duchovní, pro znalost Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je neomylný. Materialistický člověk, to je člověk křesťanský, či ateista, je chybující. Bhagav.15/15,16, atd. Úplně poslušní, to je neomylní ví, že Bůh, SOUDEM neposlušných a vzpurných, ničí vzdorokrálovství chybujících materialistů. Dělá to z toho důvodu, že např. kvůli materialistovi, ekonomu, to je DÉMONU, kvůli OTCI zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi info@zemanmilos.cz, se celá ZEMĚ v základech hroutí, protože má za Bohy výrobky lidských rukou, prachy, zbraně, atd. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohem vyvoleného Česka, obdrží od jediného Boha všech náboženství SVĚTA celou zemi, když svěří vládu nad lidmi Bohu, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA. Iz.57/10,16,20,65/15, Žalm37/5až38, Bhagav.15/15,16. Poslušní, nebojte se mít za nového premiéra poslance Babiše babisa@psp.cz, a za prezidenta SYNA ČLOVĚKA projektanta Ing. Rákose z Brna. Jsme pod milostí Božího rozumu. Babiš bude dělat to, co se Bohu líbí. Tím Česko půjde přímou cestou do Božího, energeticky neotřesitelného království. Bůh Česko zničí jadernou bombou, když neposlechnete. Proti Bohu ZÁKONODÁRCI neposlušní jsou bezmocní. Geneticky prasečí mozek člověka, je v moci trestajícího Boha. Za nového prezidenta Bůh v Písmu vyvolil projektanta, Ing. Rákose, jeho jménem RÁKOS, kvůli sobě samému. Viz str.41až44. 11.) Bože dovol, ze svého milosrdenství, aby uvedená vzpurná NEMLUVŇÁTKA z VUT v Brně, šla dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že začnou mlet dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o nastolení celosvětového, mírového, Božího, neotřesitelného království, na kongresu energetiků celého SVĚTA v Praze. Žid.6/3,6. Bože dej mnohým lidem v Česku svůj rozum k tomu ať pochopí, že Hospodin je PILOU, která řeže křesťanskou trojici Boží, tří uvedených šílených psychiatrů za to, že ze mě dělají blázna, který nyní nemůže jezdit autem. Viz str.44až45. 12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.45až46. 13.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.46až48. 14.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 9. června 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Když se najde pět úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, Bůh se smiluje. Iz.30/17. Neposlušní a vzpurní jsou od úplňku MĚSÍCE do pátku 9. června 2017, zlí a mrtví. Viz str.48až52.

 

1.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Nevzpomínám si, pane Mezníku, že bych dostal odpověď od Vás. Proto, jako poslední shromážděný k SOUDU, máte povinnost být pokorný a úplně poslušný jako první, protože vše o Boží vůli, pro Vás, v této kapitole 228, je Vám srozumitelně objasněno. Máte povinnost nebýt neposlušný, to je mrtvý, a neprodleně uzavřít s Bohem mír, pro stejný strach z trestajícího Boha, jaký mám já. Naplnit tím Písmo o DNI HOSPODINA, pro tuto roční dobu letnic 2017. DUCH SVATÝ je vylit OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vaše planá slova, ve Vaší odpovědi ze dne 26.5.2017, musí být úplně zapomenuta, protože skládáte účty před Hospodinem. Váš rozum geneticky prasečí dobrý není. Dobrý je jenom rozum Boží, který Bůh, v době SOUDU neposlušných, dává každému tak, jak chce on sám. Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Jud.12, Iz.5/4,16až27/5až29/11až24až57/10,16,20až58/13,63/14,18,65/1,15až66/24, Mat.5/3,9,14,18,12/36,15/6,23/7,24/22,40,25/40, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.11/39, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,42/19,24,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,9/21,10/1,18,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/29,30,132/5,8,150/6, atd. V této roční době sestoupení DUCHA SVATÉHO, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, máte povinnost dělat skutky, které přivedou víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalostí, a to ke zřízení celosvětového Božího královsví, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DUCHEM CHUDÝ již nejste, jste blahoslavený, protože OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je na Vás vylit, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY. Zahradničit na Boží celosvětové zahradě, bez inteligence SLUNCE, kterým je Bhagavadgíta, je trestný čin. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích v Česku vyjde, až technickému lidu bude jasné, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zahání strach z vládnoucích Bohů, z boháčů, ze šílených válečných zločinců, z prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, a z jejich Bohů, z drzých Satanů kněží. Mat.5/3,9,14,18,12/36, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, 1.Jan.2/14,26,3/8,4/18,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Je na Vás vylita NOVÁ a VĚČNÁ MANA Boží moudrosti, jedině možné, a jedině správné cesty v energetice, kterou všichni neposlušní a vzpurní křesťanští ZLOSYNOVÉ a ateisté, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, pokládají za bláznovství. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost mě zbavit mého bláznovství, a to následujícím způsobem. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Aby se MOUDROST Boží, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby naprosto nesmyslného ničení fosilních paliv, energeticky nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, atd., setkala se všemi lidmi světa, máte povinnost, jako pokorný, a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTO, vše uvedené projednat se mnou, a se čtyřmi neposlušnými a vzpurnými KONI z VUT v Brně. Jedná se o odborníky na energetiku z VUT v Brně, o ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich DUCHEM CHUDÉHO vůdce, neposlušného, a proto bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista mrtvého, NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě. Aby se Bůh, mohl nad nimi, Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, musíte je vyšetřit, z jakých důvodů se vzdali rozumného uvažování, o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Trestající Hospodin, je velmi nepřijemný tím, že mě nyní zatvrzuje čelo ischiasem, ale také rýmou, teplotou, chřipkou. Slíbil však, že se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, když z uvedených čtyřech NETVORŮ, kteří se odmítají před Bohem sklonit, učiníte pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Musí uznat, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, a že není nic sladšího, než Boží přikázání, o správné, a jedině možné koncepci energetiky, neprodleně realizovat. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19až27,39/34,40/29,43/26,31 Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1,9/21,10/1,18,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/29,30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bár.3/38,4/1až6/72, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Mat.5/3,9,14,18,23/7. Hospodin vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo k jedinému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, současně, včetně SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ DEMOKRACIE V ČR, a také alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, agrofert@agrofert.cz, pch.meditace@gmail.com, expediceperu@gmail.com, michaela.vseteckova@cestyksobe. rostlinka@agrofert.cz, martin.kubu@agrofert.cz, matouskova@agrofert.cz, info@achplv.sk, info@afeed.cz, media@agrofert.cz, info@agf-foodlogistics.cz, agflogistics@agflogistics.cz, info@agrics.cz, agrics@agrics.sk, info@agrofert.de, ryszard.legierski@navos-km.cz, agrofert@agrofert.cz, atd. Chtít dobro rozumem Božím, a dělat zlo, svým rozumem geneticky prasečím, kvůli odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných křesťanských, či ateistických sviní Česka, je k energetické SMRTI Bohem vyvoleného Česka, a SVĚTA. Komunistovi, BERANOVI, Babišovi a Česku, již JITŘENKA vyšla. babisa@psp.cz, podatelna@mfcr.cz, ANO2011@ANO2011.CZ, info@nasipolitici.cz, posta@mvcr.cz, chovanecm@psp.cz, faltynekj@psp.cz, chovanec20@seznam.cz, jakub.unucka@msk.cz, mistostarosta@mesto-klimkovice.cz, stropnickym@psp.cz, e-podatelnaMO@army.cz, faltynek@ano2011.cz, faltynek@agrofert.cz, posta@mdcr.cz, atd. AURORA je v překladu JITŘENKA. Před sto léty Hospodin otřásl vším stvořením, výstřelem děla z AURORY v Rusku. Z milosrdenství svého rozumu, zde nastolil svou ideologii komunistické spravedlnosti, pomocí ideologie Otců Bohu navěky milých, zakladatelů Marxe a Engelse. Nyní žádné další zakladatele Otce navěky Bohu milé, sran a hnutí, již nechce a nepotřebuje. Pomocí textů této PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušného a vzpurného Česka, se stává jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Komunistovi, BERANOVI, Babišovi a Česku, musí nyní vyjít JITŘENKA nová. AURORA – JITŘENKA, je také hotel v Třeboni recepce@aurora.cz, jbednarova@aurora.cz, info@aurora.cz, jbednarova@aurora.cz, recepce@berta.cz, mikyska@aurora.cz, info@vikendovepobyty.eu, rezervace@hotely.cz, info@berta.cz, atd. Komunista, BERAN, Babiš a Česko, má povinnost neprodleně nastolit spravedlnost mnohem vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické spravedlnosti Česka. Stane se tak, když z AURORY – z JITŘENKY, z hotelu v Třeboni recepce@aurora.cz, vyšlehne OHEŇ SLOV Písma veškerých NOVÝCH NEBES, kde Bůh, všechno uvedl o sobě, a o Česku. Také v lázeňství musí být všechno nové, na daleko vyšší úrovni než dnes, a než za socialismu. Po zesnutí Otců zakladatelů politických a náboženských stran a hnutí, např. zlého prasete, REALISTY ROBEJŠKA info@realiste.cz, jana.malikova@realiste.cz, život v Česku bude probíhat stejně, jako probíhá dnes tím, že Hospodin zase bude dávat svůj rozum každému TVOROVI tak, jak chce on sám. Rozdíl bude v tom, že Česko půjde energetiky správnou Boží cestou, dle textů Písma. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Jak je opakovaně uváděno, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost zajistit, jako pokorní a úplně poslušní, aby celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko, bylo BOŽÍM SYNEM tím, že bude pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM LIDEM. K.M.1/4,6/6až24,18/13až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jak.2/9,3/10,5/5, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Dan.9/14až12/2, atd. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz. Máte povinnost, spolu se mnou, objasnit BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, řediteli docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a odborníku na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavnímu architektovi a urbanistovi sídlišť a měst z těchto domů, řediteli docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, že Písmo je napsáno univerzálně. SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, vyvýšený SOUDEM boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., je vlastně nová TROJICE BOŽÍ. 1.) Je to BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, Česko. K.M.1/4až18/13až19/6, Iz.5/4,16až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, atd. 2.) Jsem to já, nepatrný služebník DUCHOVNÍHO Krista, který opisuje stále stejné texty Písma jinými slovy, než je káže šílený zločinec, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@ domasov.info, v děsivé temnotě krutého zmijího jedu protikladných dogmat o DUCHOVNÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, a šílený zločinec, drzý ministr financí Pilný pilnyi@psp.cz, v děsivé temnotě krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Dle vůle Boží, všichni vzpurní a neposlušní, jsou prokazatelně zahanbení, odstoupením rozumu Božího za to, že nejdou, spolu se mnou, do Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, neprodleně. Sk.3/23,17/27,31, Žid.4/7,6/3,6,8/10,10/37,12/28, 1.Kor.1/27,15/33, Ez.3/4,21,9/11, K.M.1/4,6/6,24,12/10,17,27,17/7až15,20, Jer.1/17,36/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. 3.) SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, je nový prezident Česka, v Písmu vyvolený jménem RÁKOS. Je to projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Dle již dříve uvedených textů Písma, o MRTVÉM, RÁKOSOVÉM MOŘI PROJEKTANTŮ. Což roste Ing. Rákos tam, kde není křesťanská, bezedná bažina?Bůh, svůj hněv, nad DUCHEM CHUDÝM, neposlušným, mrtvým, Ing. Rákosem, nad novým prezidentem Česka, neodvrací. Sami pomocníci mrtvého NETVORA, nového ministra průmyslu Jiřího Havlíčka havlicek@mpo.cz, korupce@mpo.cz, press@mpo.cz, posta@msp.justice.cz, posta@mpo.cz, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, se musí před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit. Celé Česko a JUSTICE, má povinnost uznat, že energetická koncepce SYNA ČLOVĚKA Jiřího Havlíčka havlicek@mpo.cz, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, od jeho geneticky prasečího mozku, je chybná, je jámou, je energetickým hrobem Česka a SVĚTA. Což je uvedeno také na konci této kapitoly. Projektant Ing. Rákos, nový prezident Česka, má stejnou odbornost jako docent Hirš, kvůli tomu, že veškerá řeč o Bohu, musí být o přestavbě energetiky Česka a SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, dle SLOV NOVÝCH NEBES. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz. Zrušit nyní Boží SOUD vzpurného a neposlušného technického lidu VUT v Brně, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a drzého, to je mrtvého Ing. Rákose, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh Česku v Písmu dokázal, že po vyvedení Česka, ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, si Česko nastolilo spravedlnost lidskou, místo spravedlnosti Boží, pomocí křesťanských žvástů drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, o křesťanské spravedlnosti charity a almužny. Zrušení křesťanské spravedlnosti v Česku je nutné zničit úplným zničením křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, imperialismu, militarismu, atd., ustanovením Hospodina, jediným vládcem, ZÁKONODÁRCEM SVĚTA. Máte proto povinnost naplnit Písmo tím, že spolu se mnou objasníme SYNŮM ČLOVĚKA, řediteli docentu Pospíšilovi a řediteli docentu Hiršovi, že mají povinnost naplnit Písmo tím, že PLNI DUCHA SVATÉHO, SLOV OHNĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o správné koncepci energetiky, musí neprodleně povstat k SOUDU, vyznat své viny, své lži, své mylné, nesmyslné koncepce energetiky, kterými znepokojují všechny pomatené TVORY Česka a SVĚTA, a tím vstoupit na NOVÁ NEBESA, NOVÝCH Božích SLOV, pochopením textů Písma o SPRÁVNÉ, BOŽÍ, energetické koncepci. Oblečení v černém, musí svoje svědectví vydat ve školství i v médiích tak, aby pomatený lži lid Česka plakal, kvůli konci DOBY BENZINOVÉ, a zároveň se smál, debilitě zlých Satanů kněží všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a všech politických ČARODĚJNIC, Bohem prokleté pravice a levice. Bůh snad Česku konečně dovolí jít dál tím, že dovolí uvěřit, že je DUCHEM SVATÝM, a že vede TVORSTVO celého SVĚTA, dle textů Písma, pomocí drzých Satanů kněží, až do současné doby, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ. Setře lidem každou slzu s očí v případě, když orgány činné v trestním řízení neprodleně zajistí, aby Bůh byl jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA. Dobře placená KORYTA již nikomu nesmí být Bohem. Technický, poslušný lži lid VUT v Brně, Bohu vděčný, musí prorokovat nezbytnost zřízení nové vlády, dle textů minulých kapitol. Česko musí žít v Boží bázni. Technický lid, a nová JUSTICE, poslušná, musí Boží zákony neprodleně realizovat. Zj.1/1až11/4,11až21/1až22/21, Iz.25/8,29/11,24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Nehem.8/9,12,9/30,10/29, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Jer.1/17,31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Luk.1/53,17/10,20,34,21/15, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mat.5/9,14,18,20,23/7,25/33,40,46, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,115/17,132/5,8,150/6, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Technický lide VUT v Brně. Není čeho se bát. Hospodin, inteligencí svého rozumu, před sto léty, dokázal v Rusku nastolit spravedlnost BARANŮ – KOMUNISTŮ, pomocí ideologie Otců navěky Bohu milých, Marxe a Engelse. Nyní má moc, inteligencí svého Božího rozumu, nastolit celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když rozhodnete, že je třeba veřejně mluvit, neprodleně, o dokonalé Boží lásce, Božího příkazu, neprodleného svolání, kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, 1.Petr.2/8,15až3/13až4/17,5/2,7,9, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Když nyní slyším, že technický lid VUT v Brně, vzpurný a neposlušný, ředitel docent Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě, se stále považují za vědce, zvedají se mně na hlavě všechny vlasy hrůzou. Mám strach, že dopadnu tak špatně jako křesťanští Bohové, hlupáci, zahrádkáři, bratří Čapkové. Jednoho z nich, trestající Bůh trestal na smrtelné posteli, druhého nechal zamordovat strašlivou záhubou v koncentráku, za pohrdání SLOVEM Bhagavadgíty. Sír.5/5,7/16,9/15,11/26až43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Jako vzdělanci, měli správně vyložit texty SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a tím poznat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení vlády Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, po SOUDNÉM DNI, ve kterém budou zničení všichni boháči, bankéři, zbrojaři, vojáci a jejich Bohové, ZBRANĚ, atd., což neudělali. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

3.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v šestém a v sedmém DNI PÁNĚ, to je v šestém a sedmém tisíciletí vedení TVORSTVA, dle textů Bible, trestal vzpurné Česko a TVORSTVO tím, že činil zlo i dobro, což činí i na ÚSVITU osmého tisíciletí. Tím, do poslední čárky plní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplném zboření děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí, křesťankého a jiného ateismu, militarismu, atd. Vyžaduje, aby v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, na Domašovsku a v Brně, se lidé smířili s Bohem, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh setře lidem slzy s očí, až úplně poslušní, a pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, uplně bezmocní vládnoucí NETVOŘI, uzavřou s DUCHEM SVATÝM SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Křesťanský zločinec, Satan farář Dominik, dělá veškeré militaristické zlo na zemi tím, že svoje křesťanské žvásty, svých modloslužeb, vydává za dobré a spasitelné. Pro pýchu, jeho geneticky prasečího rozumu, Bůh, svým rozumem, odstoupil od neposlušných. Smiluje se, až farář bude tvrdě pohnán k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Bohu a jeho příkazech. Iz.29/11až24,45/7,55/3,11,57/10,16,20,59/4,10,14,21,63/14,18,65/1,15,17,22,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,132/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3až18,23/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/16,42/19,24,43/26,32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7,5/10,18až8/2,11, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58. Bůh nechce vést s drzým křesťanským Bohem, se Satanem farářem Dominikem, spor navěky. Rozhněval se na Česko, po vyvedení Česka ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, když LÉVIJCI, sedící na pravici Boží, BERANI z KSČM, či dnes KOZLI z ČSSD, se znovu provinili křesťanskou chamtivostí, což je modloslužba. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, každý geneticky prasečí DUCH, neposlušných politiků pravice a levice, včetně neposlušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, zemdlel. Drzí svévolníci jsou proto jak vzedmuté mrtvé moře, které se nemůže uklidnit, kvůli žvástům Satana faráře Dominika o tom, že jeho děsivá temnota krutého zmijího jedu, protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu, je dobrá, a spasitelná. Bůh vyžaduje, aby Česko, jako první na SVĚTĚ, se postilo od boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a ostatních vládnoucích zločinců a pokrytců tím, že nastolí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jediného Boha SVĚTA tím, že texty Písma, o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, bude neprodleně realizovat. NOVÝ DUCH se získává studiem slov veškerých nových nebes. Neposlušní a vzpurní křesťané, a ateisté, zanechávají své jméno Bohem vyvolenému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům. DUCHEM CHUDÉ, křesťanské a ateistické svině, je nutné proklínat, křtěním křesťanských vládnoucích válečných zločinců, pokrytců, vrahů vojáků, atd., OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Své služebníky z VUT v Brně, ČVUT a projektanty, kteří budou Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma neprodleně realizovat, nazývá Hospodin BOHY, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno vzpurné a neposlušné TVORSTVO. Kdyby Bůh neukončil dny SOUDU, nebyl by energeticky nikdo spasen. Bůh, který o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka všechno uvedl, SOUDEM neposlušných a vzpurných, končí svět materiální, s lidskou spravedlností, a nastoluje svět dokonalý, svým rozumem, svou spravedlností. Proč mít za Bohy boháče, když svým rozumem geneticky prasečím, dělají veškeré zlo na zemi? Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Iz.29/11až24až57/10,16,20až58/4,13až63/10,14,18,65/1,15až66/24, Žid.3/9až12/28, Mar.7/7,21,10/18,29,13/20, Jer.1/17,5/7,6/19,23/12,17,29,32,31/27,32,33/19,51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, pro Boží technický lid VUT v Brně, a pro projektanty, strach z křesťanských Bohů, z boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., zahání. S drzým čertem Dominikem si již nikdo úplně poslušný, nesmí nic začínat. Úplně pomatení SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, ve své brožuře CO BIBLE OPRAVDU ŘÍKÁ, ignorují pravdu, že TVORSVO bude osvobozeno od vládnoucích křesťanských Bohů, od boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Všichni neposlušní a vzpurní SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, jsou vlastně Satani či Čerti tím, že neplní ani jedno Boží přikázání tím, že ignorují jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží sláva je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, což SVĚDKOVÉ JEHOVOVI odmítají uznat. Křesťanský pomatený vědec, NETVOR, drzý Satan Halík, tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, ve svých teologických žvástech, či blábolech napsal, že SYN ČLOVĚKA, který má přijít ve své slávě, a ve slávě Boží, není žádný Bůh. Tím popírá základy děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu. Z Boží TROJICE mu zmizel SYN ČLOVĚKA. Zůstal jenom OTEC, zakladatel Božího, celosvětového, mírového království, na MSZ v Brně, což je DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Platí texty Písma již uvedené. SYN ČLOVĚKA, ve své slávě, a ve slávě Boží, je množství Bohů pokorných, a úplně poslušných, z Česka, nad kterými se Hospodin smiluje v okamžiku, když čtyři odborníci na energetiku přiznají, že při odstoupení rozumu BOŽÍ INTELIGENCE, nemají než dech svého zvířecího chřípí. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Dle SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, vláda Satanů kněží nad lidmi, např. Satana Halíka a Satana faráře Dominika z Domašova se skončí, až se skonší systém lží o křesťanském Bohu, a systém lží o koncepci energetiky, mrtvého NETVORA, nového ministra průmyslu Jiřího Havlíčka havlicek@mpo.cz, což musíte zajistit Vy, společně se čtyřmi odborníky na energetiku z VUT v Brně. Dle Písma, tisíc let vlády drzých Satanů kněží nad lidmi, se skončilo v roce 2000. V roce 2000 se skončilo sedmé tisíciletí vlády Hospodina nad TVORSTVEM celého SVĚTA. Nyní neprodleně musíte zajistit, aby vládu nad vším TVORSTVEM převzal VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodin tím, že prohlásíte, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, jsou platnými zákony Česka a SVĚTA. Z ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a z NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě, Hospodin učiní zase vědce, když zajistíte, že na MSZ v Brně, budou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, pilně studovat, svým rozumem, geneticky prasečím. Největší zlo na SVĚTĚ stále dělají Satani kněží, tím, že odmítají uznat, že tisíc let, kdy Satan je propuštěn ze svého žaláře, kterým je nevědomost o Bohu ZÁKONODÁRCI, se již skončila v roce 2000. Zj.20/7. Od roku 2000, máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, máme osmé tisíciletí vlády Boha nad neposlušnými TVORY, takže nikdo nemá výmluvu, pro návrat k Bohu, k takovému, jaký skutečně je. Dle písničky od Krista, SVĚT je dál, než by v energetice měl, a než by chtěl. Např. drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, znalec Písma, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že z farníků dělá stále voly. Např. František Pelán pochovával svého syna Jiřího do hrobu. Na oznámení napsal, že jeho syn Jiří bude v hrobě očekávat SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ. Mrtvý, to je neposlušný František, pochovával mrtvého Jiřího. Luk.9/60, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Ať mrtví pochovávají své neposlušné a vzpurné mrtvé svině! Bohu vzdají slávu pouze živí, úplně poslušní. Žid.10/26. Křesťanské neposlušné svině jsou mrtvé, až do zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Jer.6/30, Luk.19/40,44.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně a v Rosicích. Hospodin na SVĚTĚ nečiní nic tajně. Vše sděluje pomocí Písma a např. pomocí dvou filmů, V JAKO VENDETA a ÚSVIT PLANETY OPIC. Jabloňový list SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tím přistává. V místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, na Říčkách, JABLOŇOVÝ LIST, náš DUCHOVNÍ Kristus, nezanechal žádné OVOCE. Mrazem MAČETY úplně pobil ovoce jablek, meruněk, třešní, švestek, ořechů. I taková bývá Boží láska, když místo růží ČSSD, vykvetl ZIMOSTRÁZ, doby bez fosilních paliv. Učinl to kvůli vzpouře Bohů tohoto systému věcí, kvůli řediteli docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, řediteli docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, a NETVORU rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě. Mocná pýcha, jejich geneticky prasečích mozků, dusí život náš. Kvůli tomu, že odmítají studovat dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, vládne Česku, místo nich, drzý, zlý Satan farář Dominik. Albert Einstein, i Bůh v Písmu prohlásili, že dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, geneticky prasečích mozků uvedených docentů a profesora VUT v Brně. Já, nevzdělanec s průmyslovkou, jsem již je zahanbil mnohokrát. Bůh se může smilovat, svým rozumem, nad celým neposlušným Českem současně, když bude chtít. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až17/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan8/42, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Výklad filmu V JAKO VENDETA, který jsem neviděl celý. Hospodin, který ve filmu vystupuje jako STARÝ DOBRÝ KLAUN, s maskou na tváři, objasnil, že svou TVÁŘ již neskrývá tím, že jeho TVÁŘÍ, je ŽENA STATEČNÁ, určená Hospodinem pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA Hospodinem. Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Hospodin, STARÝ DOBRÝ KLAUN, TERORISTA, který boří vše, co zasadil pomocí lidských Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, představil ŽENU STATČNOU, pro toto vzpurné a nepslušné poklení, při zboření DVOJČAT v USA 11.9.2001. Představil ji v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, již v roce 2001. Zbořil tím symbol žití na výnosný trh. Př.1/7,14až31/10, K.M.1/4až7/16,26až12/10,17,27až15/12, Mal.1/7až3/10,12,16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, atd. ŽENU STATEČNOU, určenou Bohem pro toto vzpurné pokolení, začaly hledat orgány činné v trestním řízení. Př.1/7,14až31/10, K.M.1/4až7/12,16,27až12/10,17,27až19/6, atd. Protože ji Bůh v Písmu dokonale skryl, učinili ze mě vládnoucí psychiatři v Brně blázna, dokonce v Lidových novinách blázna nesvéprávného. Ve filmu, Hospodin řekl ŽENĚ STATEČNÉ, že z ní učiní prostitutku, a vydá ji do moci stávajícího vládnoucího Satana, papeže Františka proto, aby ji mohl znásilnit. Učinil to. ŽENA STATEČNÁ byla vydána do moci Satana papeže Františka. Když Satanu Františkovi tvrdila, že je TVÁŘÍ Hospodina, sklidila posměch. Satan papež František prohlásil, že takovou blbost ještě neslyšel. Chtěl ji znásilnit. ŽENA STATEČNÁ se však ubránila. Kopla Satana papeže Františka do jeho Boha, do jeho pohlavního ÚDU, kterému drzý papež slouží, místo Bohu, místo SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.29/11až24až57/10,16,20,65/15, Př.1/7,14až31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,96/7,102/18,27,104/30,132/5,8, atd. Hospodin, STARÝ DOBRÝ KLAUN, TERORISTA, který boří vše, co zasadil děsivou temnotou křesťanství, vyvedl potom ŽENU STATEČNOU, pro toto pokolení, z vězení Vatikánu. ŽENA STATEČNÁ potom žila nepoznána, protože křesťanské svině prohlásily, že křesťanskou ŽENOU STATEČNOU, LOKOMOTIVOU, hybatelkou vzpurných Baalů a DÉMONŮ, je MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z TWR, z Proglasu twr@twr.cz. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až31/27,32až51/58, atd. Potom se Hospodin s ŽENOU STATEČNOU znovu setkal. Pravil, že musí naplnit Písmo tím, že bude jeho TVÁŘÍ tím, že bude zavřena ve vězení. Cokoli vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI učinili ŽENĚ STATEČNÉ, Bohu učinili. Snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč, či DÉMON, šílený zločinec, drzý ministr financí Pilný pilnyi@psp.cz, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Př.1/7, 14až31/10, Luk.17/10,20,34až18/24až19/44, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až 12/28,13/17, atd. ŽENA STATEČNÁ vězení přetrpěla, a byla Bohem propuštěná znovu na svobodu. Znovu se s Hospodinem, se STARÝM DOBRÝM KLAUNEM, TERORISTOU, setkala, a to v podzemí metra. Zde ji Hospodin ukázal vlak naložený výbušninami a prohlásil, že nyní musí konat místo Hospodina, protože je JEHO TVÁŘÍ. Vlakem naloženým výbušninami chce zničit v Praze symbol vládní moci pokrytců, a šílených lhářů a zločinců, kterou je buď budova VLÁDY premiéra KOZLA Sobotky, nebo budova SENÁTU. ŽENĚ STATEČNÉ, se tento plán Boží, na zničení Prahy, příliš nelíbil. Potom Hospodin odešel zmařit sám sebe. V podzemí metra napadli Hospodina vojáci a orgány činné v trestním řízení, svými Bohy, ZBRANĚMI. Hospodin padl. Vstal však z mrtvých, a všechny útočníky zabil, MEČEM SVÝCH ÚST. Hospodin vzkříšený z mrtvých, se vrátil na stanici metra, kde byla ŽENA STATEČNÁ, pro toto vzpurné pokolení, která je TVÁŘÍ Boha. Jak film dopadl, nevím. Konec SOUDU mrtvých sviní Česka jsem neviděl. Co učiní vědci z VUT v Brně nyní, ptá se Bůh. K.M.7/16,27, Oz.2/18až14/3, Př.1/7,14až31/10, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Zj.20/11,22/16. Výklad filmu ÚSVIT PLANETY OPIC. Film je zapotřebí upřesnit do reality tak, aby filmu rozuměl také REALISTA ROBEJŠEK info@realiste.cz, jana.malikova@realiste.cz. Vědci z geneticky prasečími mozky z VUT v Brně zjistili, že konec doby benzinové se neodvratně blíží. Proto se rozhodli zajistit dostatek energie pro Česko v zemi, kde vládnou MUSLIMSKÉ OPICE. Není pravda, že se snažili zachránit nefunkční vodní elektrárnu, protože vše o energetice Česka znají z FOTOGALERIE, z GRAFU na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vědí, že energie z vodních elektráren, z větrných elektráren, a z fotovoltaiky, činí cca 0,64 %, z celkem potřebné energie Česka. Realita je tedy taková, že se rozjeli k muslimským OPICÍM, a prosili je, aby jim umožnili těžit ropu kvůli tomu, aby se způsob života křesťanských sviní v Česku nemusel změnit. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Muslimské OPICE jim těžbu povolili za podmínky, že vědci z VUT v Brně odevzají svoje zbraně. Vědci z geneticky prasečími mozky z VUT v Brně, zbraně muslimům odevzdali, a těžbu ropy zahájili. Komplikace s muslimskými OPICEMI nastala, když do Saúdské Arábie riyadh@embassy.mzv.cz, přijel obchodník se zbraněmi, válečný zločinec, NETVOR, prezident Donal Trump consprague@state.gov, který přísahal na děsivou temnotu, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, křesťanské bible. Žalm140/1,4,14, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,12/10,17,27,17/15,20,19/6, atd. Muslimským OPICÍM prodal zbraně. Když muslimské OPICE dostaly křesťanské BOHY, ZBRANĚ, vše se pro vědce z VUT v Brně, změnilo. Oz.2/18až14/3, atd. Dříve platilo pravidlo, že muslimská OPICE nezabije muslimskou OPICI, což platilo v době bojů křesťanů s muslimy dříve. Nyní Hospodin bdí nad zlem válek, odstoupením svého rozumu od muslimských OPIC, i od křesťanských prasat. Proto se i muslimské OPICE zabíjejí navzájem. Film jsem také neviděl do konce. Co udělají vědci s geneticky prasečimi mozky nyní, ptá se v Bibli Hospodin, všech neposlušných a vzpurných, mrtvých vědců z VUT v Brně. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Já rád zahradničím, jako bratří Čapkové. Na naší zahradě na Říčkách, nezmrzlo pouze víno. Bože, netrestej mě stejně jako křesťanské Bohy, Čapky. Dej nové víno rozumu do hlav pomatených vědců z VUT v Brně, protože bez Božího rozumu, duch vědců zemdlel. Iz.57/10,16,20,65/15,66/24. V místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Říčkách, stále máme nekonečné křesťanské sucho. Hospodin, který dává Česku jarní a podzimní deště v pravý čas, se na neposlušné, to je mrtvé Česko, stále hněvá. Koncem května však v Říčkách napršelo, při bouřce, 8 cm vody. Osmička je znamení NEKONEČNA. Nekonečná je trpělivost Hospodina s VUT v Brně. Bože, který svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, dáš pouze sobě samému, dej svůj Boží rozum, do hlav odborníků VUT v Brně, již nyní, neprodlévej. Dej jim své SLOVO NOVÝCH NEBES, jako vodu čistou a důvěřivou. Prosím, oslav nyní, v létě, výročí sta let svého příchodu do Ruska, pomocí ideologie Otců Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Proč TI byli BERANI komunisté na obtíž, jsi v Písmu uvedl. 1.) Bojovali mezi sebou navzájem, o svá koryta. 2.) Na vedoucích místech byli BERANI málo vzdělaní. Vzdělanci zůstávali sedět dole. 3.) Politiku celosvětového míru chtěli zajistit horečným zbrojením z toho důvodu, že v děsivé křesťanské temnotě, neměli o TOBĚ, ZÁKONODÁRCI, a TVÝCH příkazech, a zákonech, o odzbrojení, a celosvětové majetkové rovině, ani ponětí. Bože, nedělej stále křesťanské sucho, křesťanskou nekonečnou POUŠŤ, pomocí žvástů křesťanského Boha, drzého Satana faráře Dominika. Oslav, kvůli sobě samému, lži lid VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vůlí Boží je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, v tomto novoluní, od čtvrtku 25.5.2017, do úplňku MĚSÍCE, do svátku pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, do pátku 9.6.2017, mělo NOVÉHO DUCHA, a tím NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU s VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. NOVÉHO DUCHA mají povinnost získat všichni pokorní, úplně poslušní, a naprosto bezmocní služebníci jediného Boha SVĚTA tím, že začnou studovat a rozlišovat texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, krutého zmijího jedu protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, od textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které platí od tohoto úplňku MĚSÍCE, od pátku 9.6.2017, až na věky věků, pro celé, pokorné, a úplně poslušné Česko a TVORSTVO. Texty Písma, které se v Boží SLÁVĚ vzájemně doplňují a upřesňují, jsou TVÁŘÍ Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsou TVÁŘÍ KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ, což je, z milosrdenství rozumu Hospodina, opakovaně objasňovano a upřesňováno. Texty Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, jsou určené jediným Bohem SVĚTA, pro nastolení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Před povinností poslat neprodleně všechny neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině Česka, do říše ticha, to je na smetiště dějin, se v Česku, které musí být LVEM, neprchá. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI vůbec žádnou duševní poruchou netrpí. Bůh dokazuje svou moc nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými či ateistickými sviněmi Česka tím, že přirozenou debilitu lidského zvířecího myšlení, např. vzpurných psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, způsobil sám, a to odstoupením svého Božího rozumu. Problém s uvedenými nemocnými, lenošnými a zbabělými psychiatry je ten, že po dvou křesťanských dnech, ve vzedmutém moři křesťanských neposlušných sviní, jsou křesťané stále křtění Satany kněžími vodou, což je k smrti všech neposlušných. Nyní máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, což je současně ÚSVIT osmého křesťanského dne. Všichni neposlušní vládnoucí NETVOŘI jsou křtění OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, což se jim nelíbí, protože se vzdali rozumného uvažování o koncepci energetiky. Je neuvěřitelné, že neposlušní hledí na SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a stále nejsou uzdravení z neposlušnosti a vzpoury proti Hospodinu. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, šílení zločinci, dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, str.75až85, tím škodí sami sobě, protože Bůh nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Když nezajistíte, aby se Česko vrátilo k trestajícímu Bohu neprodleně, neposlušní zhynou ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, předpovězené v kapitole 227, strašlivou záhubou. Po TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, nebude mít Česko ani ropu, ani plyn, ani žhavé uhlí na ohřátí, protože SKÁLA neposlušného a vzpurného NETVORA, ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz, PRACHY, se zhroutí. Bůh, svůj hněv od drzých, neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní neodvrací. Drzý NETVOR, ministr financí Pilný, a jeho pomocníci, vojenští kaplani, zbrojaři, ekonomové, obchodníci, psychiatři, a ostatní křesťanské a ateistické SVINĚ Česka, mají povinnost se před jediným Bohem SVĚTA neprodleně a dobrovolně skolnit. Bůh nečiní nic tajně. Vše sděluje v textech, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které stále opisuji, a to jinými slovy. Trestající Bůh, jehož hněv nad vzpurnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud já budu v očích naprosto neodpovědných a neposlušných psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat @pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, blázen, či dokonce nesvéprávný blázen, kterému nelze vydat potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto. Trestající Bůh, jehož hněv nad neposlušnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, nebude svědkem mého hovoru s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, ve kterém, z milosrdenství rozumu Boha, bude Satan farář Dominik usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, kvůli mletí Bohem prokletých křesťanských žvástů, které Bůh určil pro neposlušné a drzé vládnoucí bohaté svině, pouze na dva křesťanské dny, to je na dva tisíce let, které se skončily na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Křesťanské slovo drzého Satana faráře Dominika není dobré, protože není energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Když Česko nechce být Bohem zcela zničeno, pro výstrahu všemu vzpurnému a neposlušnému TVORSTVU, musí pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně a neprodleně zničit vzpurné a neposlušné vládnoucí bohaté politické a náboženské svině. Bůh již nikomu nepromíjí lži, podvody, pokrytectví a chamtivost, která je křesťanskou modloslužbou. Nastolení Boží majetkové rovnosti, opakovaně uvedeného, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je nezbytné neprodleně realizovat, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Bůh se smiluje nad pokorným a úplně poslušným technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, pomocí textů, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, až drzý, a Bohem prokletý Satan farář Dominik z Domašova, bude POLICIÍ ČR donucen mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o odpočinutí neposlušného a vzpurného, Bohem prokletého TVORSTVA, od díla energetické zhouby, energeticky naprosto nesmyslné výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, o odpočinutí od výroby Bohů lidí, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Kvůli svému bláznovství, kvůli současnému zákazu od psychiatrů řídit auto, se opakovaně odvolávám na platnou ÚSTAVU Česka. Stále platí SVOBODA SLOVA a SVOBODA NÁBOŽENSKÁ, vážená Policie ČR v Rosicích a JUDr. Vagai z KSZ v Brně. Když se Vám pravda o jediném Bohu, a pravda o správné energetické koncepci, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, stále hnusí, drze vedete Česko k úplnému zničení, ve třetí světové válce. Co uděláte nyní, ptá se Bůh neposlušného a vzpurného JUDr. Vagaie z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámka z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Znovu prohlásite Hospodina, který přichází Česko a TVORSTO energeticky spasit, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, křtěním pokorných a úplně poslušných, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za zločince, zloděje a vraha, a sebe za moudré a spravedlivé? LÁSKA k jedinému Bohu SVĚTA, a pravda o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, se v Česku objeví, až po zveřejnění těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických prasat Česka, ve školství a v médiích. Jediný Bůh SVĚTA, v Česku a ve SVĚTĚ, nečiní nic tajně, z ničení křesťanského a jiného imperialismu, či fašismu, což dělá odstoupením svého rozumu, od vládnoucích sviní. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, na ÚSVITU OSMÉHO DNE vedení TVORSTVA Hospodinem, do celosvětového, mírového Božího království, se vše šťastně skončí, když pokorné a úplně poslušné Česko, se úplně podřídí Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Jediný Bůh SVĚTA, v Česku, a ve SVĚTĚ, nečiní ničení neposlušného, vzpurného a drzého TVORSTVA celého SVĚTA, tajně. Pokorným a úplně poslušným, svým Božím rozumem, umožní objasnit, které texty Písma, opakovaně uváděné, platí pro tuto dobu ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení všeho neposlušného TVORSTVA, jediným Bohem SVĚTA, do Božího, mírového království. Nový BOŽÍ LID, je technický lži lid, VUT v Brně, ČVUT a projektanti Česka. Pravdu o koncepci energetiky má jedině Bůh, a to v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lidé, při odstoupení rozumu Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, úplně ve všem lžou, protože rozum lidí je pouze geneticky prasečí, stejně tak DUŠE lidí, která je stejná jako u zvířat. Před Bohem nemůže obstát žádná vzpurná a neposlušná křesťanská či ateistická vládnoucí svině. Den křesťanů se začal půlnocí, v šestém dni vedení TVORSTVA, dle Bible, jediným Bohem SVĚTA. Na konce sedmého tisíciletí vedení TVORSTVA Bohem, křesťanská půlnoc neskončila, kvůli psychiatrům z Brna, kteří ze mě dělají blázna, který nyní nemůže řídit auto. Proto, dle Písma a písniček od Krista, je SVĚT dál, než by chtěl, a než by měl. Milovat sbírku křesťanských a ateistických Bohů, a zbraně, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, směřuje ke svému cíli. K dobrovolnému pádu vlády KOZLA premiéra Sobotky, a k vytvoření vlády nové, dle textů uvedených v minulých kapitolách. Jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Boží SLOVO se musí doplňovat logicky, dle toho, jak Bůh boří vše vzpurné a neposlušné, nejenom dle textů Písma, ale i dle textů písniček, či filmů. EGYPT je v překladu imperialistická SMRT. Vyvedení z EGYPTA, či z křesťanského PEKLA, do celosvětového, mírového Božího království, mohou být pouze pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista. Bůh, ve svých mírových myšlenkách, nechce utrpení Česka, chce jeho energetickou spásu, kterou dá, svým Božím rozumem, pouze pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Stávající prezidenti SVĚTA, křesťanská Boží trojice, NETVOŘI, TRUMP, PUTIN a ZEMAN, svými geneticky prasečími mozky, prokazatelně plánují úplně zničit fosilní paliva, horečně zbrojit, a dle vůle Boží, neposlušným sviním všeho TVORSTVA, zničit planetu ZEMI, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Když zbabělé, nedospělé a lenošné Česko, nedá uvedené texty Písma na SVÍCEN ve školství a v médiích, bude trestajícím Bohem úplně zničené. Vyjít do svobody, z křesťanského militarismu, znamená vrátit se k Bohu takovému, jaký skutečně v Písmu je. Pokorní a úplně poslušní budou požívat dobrých darů země tím, že boudu bydlet v energeticky soběstačných domech, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a budou SPOLEČNĚ STOLOVAT, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Bůh vše objasnil, takže nikdo s číslem www = 666, nemá výmluvu, něčemu z Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nerozumět. Trestající Bůh, dle písničky, RŮŽE ČSSD, určené pro dobu letní, která má fosilní paliva, chce nahradit vykvetením ZIMOSTRÁZU. Láska Božího rozumu, dělá nyní dobu zimní, bez benzinu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Rozhodovat o Česku a o SVĚTĚ, mohou nyní, v roce trestu vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, v roce 2017, pouze lidé kompetentní, kteří rozum od Boha mají, kteří zatím neexistují, pro Vaši neposlušnost a vzpouru proti DUCHU SVATÉMU. Boháči, bankéři, politici pravice a levice, nově např. realista Robejšek info@realiste.cz, jana.malikova@realiste.cz, Satani kněží, a ostatní neposlušní, vzpurní a nekompetentní NETVOŘI, které Hospodin boří, odstoupením svého rozumu, tuto možnost již mít nemohou, protože jsou Bohem prokletí, pro neposlušnost. Neposlušní jsou MRTVÍ. Z MRTVÝCH mají povinnost udělat ŽIVÉ, to je úplně poslušné služebníky DUCHA SVATÉHO, orgány činné v trestním řízení, především z Rosic a z Brna. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá nyní jediný člověk, na kterého se v dalším textu obracím a to npor. Bc. Koláček Michal, zástupce vedoucího oddělení bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Svým rozhodnutím, že prap. Šrámek, spolu se mnou, nepůjde na faru v Domašově proto, aby byl svědkem mého hovoru, s drzým farářem Dominikem, zničil množství mých skutků, kterými přivádím víru v Boha k dokonalosti Boží majetkové roviny, celosvětového, mírového Božího království. Žid.4/7,6/3,6až8/10až12/28, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Iz.57/10,16,20,63/14,18, 65/1,15,66/24, atd. V místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, tuto povinnost mají JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámek z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz. Panu npor. Michali Koláčkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, vše uváděné je elektronicky a telefonicky oplakovaně objasňováno. Po zaslání kapitoly 227, jsem panu Koláčkovi, a drzému Satanu faráři Dominikovi zaslal elektronicky ještě kapitolu 226 – 36 stran. Poprosil jsem ho znovu o to, aby zajistil, aby spolu se mnou šel na faru v Domašově prap. Šrámek. Napsal jsem, že je zapotřebí, aby byl svědkem hovoru s panem farářem. Když farář Dominik uzná, že je usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, dle textů K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, potom již nebude nic bránit tomu, aby farář Dominik prohlásil, že blázen nejsem já, ale že bláznem je každý hlupák, který slouží politikům, boháčům, bankéřům a vojenským kaplanům. Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Potom již nebude nic bránit tomu, aby spolu se mnou šel na Masarykovu univerzitu, za rektorem Bekem rektor@muni.cz, JUDr. Vagai z KSZ v Brně. Aby se mně, nepatrnému, dostalo milosrdenství Boží slávy, musí být mocný rektor Bek, a jeho podřízení, tvrdě pohnáni k odpovědnosti, a tím k mluvení pravdy o Bohu, a pravdy o správné koncepci energetiky, a tím spojených pravd o antibyrokratickém průvanu, který na Masarykově univerzitě nastane, při odchodu mnohých nepotřebných, které Bůh ZÁKONODÁRCE, v celosvětovém, mírovém Božím království, již profesně nepotřebuje, do říše ticha, to je na smetiště dějin. K.M.1/4až 6/6až24až12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6, atd. Když se tak stane, Bůh se smiluje, svým rozumem, nad farářem Dominikem, a umožní mu jít dál, z materiálního světa plného lží o energetice, a o Bohu, do světa duchovního, neomylného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, mírového Božího království. Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, Bhag.15/15,16/1až24až18/78, atd. Věřím že mé žádostí vyhovíte, a že neprodleně panu prap. Šrámkovi umožníte jít spolu se mnou na faru. Sír.5/5,7/16,43/26,31, atd. Jsme pod milosrdenstvím Božího rozumu. Musíte mluvit o všem pravdu, a SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nastolit celosvětový mír. Máte povinnost Česko energeticky spasit svou poslušností tím, že mně vyhovíte. Sloužit SKÁLE Satana, vzpurného NETVORA, ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz, ipilny@iol.cz, PRACHŮM, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Pane Koláčku. Jste NETVOREM z toho důvodu, že odmítáte uznat, že TVÁŘ ŽENY STATEČNÉ, je TVÁŘÍ Hospodina. Až to pochopíte, zjistíte, že všechno, co se v Česku mělo dle Písma stát, dle vůle Boží, se již stalo. Váš strach ze změn, neznamená nic jiného, než vzdát se rozumného uvažování, kvůli dobře placenému korytu. Př.31/10, K.M.1/4až17/11až19/6, Ezech.3/4,21,39/8,13,21,29, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, atd. Kongres energetiků celého SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze, se nemůže uskutečnit především kvůli Vám, protože Vám schází bázeň před novým, DUCHOVNÍM Kristem. Tím jste pošetilým hlupákem. Protože chcete, aby Bohem Česka byl státní měšec vzpurného NETVORA, ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz. Celé Česko, kvůli Vám, má za Boha PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Oz.2/18až14/3, atd. Kvůli Vám všichni v Česku a ve SVĚTĚ běží za zlem horečného zbrojení, do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Př.1/7,14,11/28až31/10, atd. Kvůli Vám, který odmítáte popohnat Satana faráře Dominika k odpovědnosti, k mluvení pravdy, a k neprodlenému navrácení se k Bohu ZÁKONODÁRCI, trpí, odstoupením Božího rozumu, o správné koncepci, všechno TVORSTVO. Všichni neposlušní, místo celosvětového, mírového Božího království, místo rozhodnutí o zničení všech zbraní SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, chtějí za Boha PRACHY, ZBRANĚ, a tím TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU. Takové, jaký jste vy, neposlušný a vzpurný, je zapotřebí proklínat, a přát Vám, aby Vás, Boha neposlušných a vzpurných sviní, DUCHOVNÍ Kristus zabil proto, abyste byl strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU. Stanislav Oplatek. Ezech.3/4,21až28/9,18až33/17,39/8,13,21,29až44/28, Jób5/3,14,9/13,37/23,40/8,13, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Př.1/7,14,11/28až31/10, atd. Elektronická odpověď zněla. V telefonickém hovoru jsem Vás požádal, abyste mi dal čas na pročtení Vámi zaslaných kapitol, které jsou obsáhlé. Po přečtení Vám dám vědět. Sdělím stanovisko policejního orgánu. Co se týče Vaší žádosti k policistovi prap. Šrámkovi, kterého žádáte o astitenci jako svědka při Vámi vedeném jednání s farářem obce Domašov Dominikem. Pane Oplatku, nemohu Vám vyhovět a ani nemohu tímto úkolovat policisty zdejšího Obvodního oddělení, pro splnění Vaší žádosti. Není to náplní a úkolem Policie ČR, všeobecně. V případě, že Vám někdo provádí schválnosti, lze se na nás obrátit s podáním oznámení. Když půjde o přestupek, po zdokumentování zajistíme projednání přestupku správním orgánem obcí z rozšířenou působností, kterou je MěU Rosice. S pozdravem npor. Bc. Koláček Michal, zástupce vedoucího oddělení. bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Pane npor. Koláčku. Vaše odpověď mě neuspokojila, protože hledíte na SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ze své totální neposlušnosti vůči dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, stále nejste uzdravený. Sk.28/26, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Jako neposlušný, to je jako MRTVÝ, jste otupěl, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího DUCHOVNÍHO Krista, který neustoupí, nepovolí, dokud se nepodřídíte. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Největším potížistou v Česku jste Vy, protože žijete z ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, kde nemáte výmluvu pro to, k Bohu se neprodleně nevrátit. Jste proto příčinou veškerého zla v Česku, a na celém SVĚTĚ. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Mě u Vás, pod kamerou, již vyšetřoval kdysi dávno, Váš policista Kadaňka, kvůli udání od starostky Říček, paní Vítkové. Starostce Vítkové se nelíbí texty Písma o tom, že ekonomové jsou DÉMONI. DÉMONY musí pokorní a úplně poslušní neprodleně vykázat do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Bhag.15/15až16/1až24až18/78, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm1/1až115/17,132/5,8, Oz. 2/18až14/3, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Policista Kadaňka již u Vás nepracuje. Nahradil ho nyní prap. Šrámek. Na přestupkové komisi, správního orgánu obcí z rozšířenou působností, kterou je MěU Rosice, jsem již byl, u paní Kočí. Udal mě tenkrát svědek Jehovův ze Zastávky, úplně pomatený, zlý, oční optik Glükselig info@optikazastavka.cz, za to, že jsem ho prohlásil za NETVORA, který vede svědky Jehovovy do třetí světové války, kvůli službě neposlušných a vzpurných křesťanských SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, křesťanské SKÁLE, PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Bohu. Řekl jsem mu, že ho Bůh zabije, protože žádný vzpurný a neposlušný NETVOR, který není úplně poslušný, a pro odstoupení rozumu DUCHUVNÍHO Krista, bezmocný, mrtvý, se již nesmí prohlašovat za Boha. Policie ČR z Rosic mě vyvedla ze SÁLU KRÁLOVSTVÍ svědků Jehovových v Zastávce, přestože jsem křesťanské modloslužby Glükseligovi zde nijak nerušil. Ez.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21,29, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,9/21,10/1,18,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/29,30,132/5,8,150/6, atd. Policie ČR z Rosic přijela k nám, na Říčky. Udal mě starosta obce Pitrocha starosta@obec.domasov.net. Nelíbilo se mu, že na Domašovsku lepím letáky formátu A4 na vrata domů. Policisté do mě ždouchali, a vyhrožovali, že půjdu k výslechu, když s vylepováním nepřestanu. Pitrochovi se nelíbilo, že jsem na plakátech tvrdil, že politiky pravice a levice Bůh zabije, když s volbami nepřestanou. Totiž, VŠEMOHOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádné prostředníky, stávající politické zákonodárce, mezi sebou, a pomateným lži lidem Česka, již nepotřebuje. Na ÚSVITU osmého tisíciletí své vlády nad lidmi, potřebuje novou, pokornou a úplně poslušnou vládu, jejíž složení je uvedeno v minulých kapitolách. Vyžaduje realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Všichni politici pravice a levice musí dobrovolně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Platilo to tenkrát, i dnes. Před Bohem se musí sklonit každý politický a jiný NETVOR. Všichni mrtví, to je drzí a neposlušní, jsou usvědčení ze lží, o koncepci energetiky. Ez.3/4,21až28/9,33/17,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10, Jób9/13, Žalm115/17, Jan5/34.

 

7.) Npor. Bc. Koláčku Michale. Nenávidíte bez příčiny jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, protože odjakživa žije mezi námi, a odjakživa činí lidem zlo i dobro tak, jak si to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES předsevzal proto, aby podruhé mohl osvobodit Česko od boháčů a jejich Bohů, od Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Jan1/1až15/25, Iz.45/7, atd. DUCHOVNÍ Kristus má s Vámi velkou trpělivost, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16/1až24až18/78. Na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení TVORSTVA celého SVĚTA dle textů Písma, bázeň před Bohem, znamená nenávidět křesťanské zlo. Př.1/7,14,8/13,17až31/10. V roce 2017, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, Bůh nepřišel DUCHEM CHUDÉ, to je úplně pomatené ateistické, či křesťanské Česko, energetiky zahubit, ale energeticky spasit. Neposlušnost a vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, DUCHOVNÍ Kristus trestá nyní odstoupením svého technického rozumu, i od technického lidu VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, přestože technický lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Chce se smilovat současně, nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, a tím nad celým SVĚTEM, Žid.4/7až12/28, Řím.1/18až11/32, Jer.1/17až5/7,6/19až31/27,32až51/58, atd. když já nebudu blázen. Blázna za mě dělají, již více než 18-ct let, naprosto neodpovědní a nemravní psychiatři, Bohem prokletí ředitelé MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a drzá a zlá emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova @fnbrno.cz, kvůli tomu, že stále opisuji texty Písma o tom, že Česko, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všeho TVORSTVA, má povinnost se smířit s jediným Bohem SVĚTA. V MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovku, se mnoho úplně poslušných musí vzbouřit proti křesťanskému Bohu, kterým je drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info. K.M.1/4až6/6až24až19/6, atd. Vůle Boží je, aby spolu se mnou, mnoho lidí četlo Písmo tak, aby se v Boží slávě vzájemně doplňovalo a upřesňovalo, což nikdo DUCHEM CHUDÝ, to je neposlušný a vzpurný, dobrovolně nechce. Sír.5/5,7/16až42/19,24až43/26,31, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, spolu se mnou požene drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli tomu, že nehodlá ukončit mletí děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu. Křesťanská trojice Boží uvedených nemravných psychiatrů, pro svou vzpouru proti DUCHU SVATÉMU, dle Písma, a dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, str. 75až85, jsou šílení zločinci. Jako neposlušní a vzpurní NETVOŘI, pro odmítání studia SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o DUCHEM CHUDÝCH blahoslavencích Bohem v Písmu vyvoleného Česka, stále nechápou, že svůj geneticky prasečí rozum, svého zvířecího EGA, svého pyšného zvířecího JÁ, nemohou povyšovat nad dokonalý rozum Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Bhag. 15/15, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. Dělají ze mě blázna, kterému v tomto roce jejich trestu 2017, zakázali řídit auto, a to ke své vlastní záhubě. Jer.1/17až23/12,29, 32,31/27,32, atd. Pro víru uvedených vládnoucích psychiatrů Brna, v pokračující vládu neposlušných a vzpurných politických a náboženských NETVORŮ, nad pomateným, DUCHEM CHUDÝM TVORSTVEM, místo vlády VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsem dopadl s řízením auta, jako ženy v SAÚDSKE ARÁBII. Film ÚSVIT PLANETY OPIC, učinil VŠEMOHOUCÍ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, podobenstvím o muslimech a křesťanech, viz výklad filmu. Muslimské vládnoucí OPICE, zakázaly ŽENÁM z harémů řídit auta proto, aby vládnoucí SAMCI měli nad ŽENAMI převahu. Nade mnou, úplně poslušným, chtějí mít úplnou převahu tři neposlušní, to je mrtví psychiatři, ve jménu svých Bohů, křesťanské OPICE, NETVOŘI, ředitelé MUDr. Kašpárek, MUDr. Radimský a emeritní ředitelka MUDr. Češková. Vzdali se rozumného uvažování, protože za Bohy považují svoje dobře placená koryta. Věří ve své Bohy, ve svoje pohlavní údy, a ve svá koryta. Nevěří textům Písma, že nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, musí sedět nyní na pravici Boží tím, že bude vládnout v Boží bázni, spravedlivě. Stále nevěří tomu, že veškeré blaho celosvětového, mírového Božího království, vzejde z Boha, který svou tvář, ŽENY STATEČNÉ, již v Česku neskrývá. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Iz.29/11 až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29až44/28, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14. Ústy sekretářky MUDr. Kašpárka, mě vykázali z nemocnic v Bohunicích, Černovicích, a tím z Masarykovy univerzity, kde vládnou. Dle sekretářky, potvrzení pro řízení auta dostanu nyní od MUDr. Kalusové, či MUDr. Novotné z psychiatrie DOMU ZDRAVÍ na Jugoslávské 13 lekarna@vakacz.com, z.kalusova@tiscali.cz, info@bardynova.cz, liskaryska@post.cz, hana.novotna50@seznam.cz, brno.jugoslavska@drmax.cz. Údajně z toho důvodu, že zde pracují pro VZP, což asi v Bohunicích a Černovicích nedělají. MUDr. Kalusová byla na dovolené. Proto jsem zavolal MUDr. Novotné. MUDr. Novotná mně slíbila, že když donesu potvrzení od dopravního psychologa MUDr. Ryšky, že potvrzení pro řízení auta dostanu. Jak opakovaně uvádím, najedu cca 700 km za rok, jednou týdně pro nákup potravin do Rosic, protože v Říčkách je pouze malá prodejna. Za MUDr. Ryškou jsem zašel na Čápkovu 10. Pan Ryška mě zná od roku 2006 z komise JM kraje z doby, kdy MUDr. Češková v Lidových novinách prohlašovala, že jsem nesvéprávným bláznem, a že vyšetřováním dokáže, že nesvéprávným bláznem jsem, což drze opakovaně odmítá udělat, ač je o to žádána. Je stejná jako drzý Satan farář Dominik. O čertech kněžích Hospodin v písních uvádí. Nekrmte čerta Dominika církevním majetkem, protože se krčí v křoví vládnoucích pokrytců a lhářů, boháčů, bankéřů, obchodníků a psychiatrů. Stejně Vám nikdy neodpoví, protože, pro odstoupení Božího rozumu, jsou NETVOŘI zbabělí, a lenošní. Žalm37/5,11,35,38až132/5,8, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20,19/6. Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Dopravní psycholog MUDr. Ryška v podstatě prohlásil, že z textů které píši o tom, že mnoho neposlušných a vzpurných NETVORŮ, kteří se musí před Bohem sklonit, přijde o svá, dobře placená koryta, a to dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je patrné, že jsem blázen. Protože nechce přijít o své koryto, nechce ani energeticky neotřesitelné, mírové, Boží království. Nechce být zaměstnán na přestavbě světa na energeticky neotřesitelný, svou rukodělnou dovedností, svýma rukama. Chce své koryto zachovat, a proto, testy o mé pozornosti, za 1500 Kč, mně skládat nedovolí. Přeje si, stejně jako vládnoucí psychiatři z Brna, a ostatní vládnoucí zločinci, lháři a pokrytci, abych bláznem zůstal, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Řím.1/18,11/32, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.4/7,12/28, K.M.1/4až5/23,6/6až24,7/12,16,27až12/10,16,20až19/6, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Jud.12, atd. Vážené psychiatričky MUDr. Kalusová, a MUDr. Novotná. MUDr. Ryškovi liskaryska@post.cz, jsem objasnil, že Hospodin nechce, abych skládal nějaké testy pozornosti kvůli řízení auta. Stále a neúnavně vyžaduje, abych k SOUDU, a k vytažení mrtvých sviní z HROBŮ energetických, ekologických a mravních, či ke zničení moře mrtvých, křesťanských či ateistických sviní, stále shromažďoval další a další neposlušné svině, tedy také Vás, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Ez.37/12, Zj.21/1až22/21, Iz.25/8až29/11až24až57/10,16,20až66/24, což je únavné, pro stále větší debilitu, Bohem souzených hlupáků, způsobenou odstoupením Božího rozumu, od neposlušných, to je od mrtvých. Hospodin totiž požaduje, aby pokorné a úplně poslušné TVORSTVO, Bohu vděčné za SOUD boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů a jejich Bohů, Satanů kněží, a psychiatrů, dobrovolně a neprodleně ukončilo DOBU BENZINOVOU, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Neposlušným pokrytcům, lhářům a válečným zločincům, slzy s očí setřít nemůže. Slzy postupně lidem setře, až bude jediným Zákonodárcem a Soudcem, až nový Boží technický lid, bude dokonalou lásku jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Když slyším, že nějaký vědec něco vynalezl, ježí se mi vlasy na hlavě hrůzou. SOUD, a veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá Hospodin tím, že na ÚSVITU osmého tisíciletí své vlády nad celým SVĚTEM, vstupuje a odstupuje, svým rozumem, do vzpurných a neposlušných vědců, kteří odmítají uznat, že jediným vědcem je Bůh. Vyžaduje, aby všichni vědci uznali, že svým geneticky prasečím mozkem, nikdy žádnou vědu nedělali. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7až7/18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zj.21/1až22/21, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

8.) Vážené psychiatričky MUDr. Kalusová hana.novotna50@seznam.cz a MUDr. Novotná z.kalusova@tiscali.cz. Celá ZEMĚ se v základech hroutí, protože tři vládnoucí psychiatři v Brně nevěří textům Písma o tom, že Bůh bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk a promyšlených vychytralostí katolického katechismu vědce Satana faráře Dominika. Pro jeho žvásty o tom, že jeho slovo křesťanské děsivé temnoty, je dobré a spasitelné, což je lež, jako věž. Boží příkazy, pro Vás, pokorné a úplně poslušné, jsou v tomto novoluní v květnu a v červnu roku 2017, proto lehké. Jste k Božímu SOUDU shromážděné poslední. Máte povinnost, jako první být BOŽÍMI DCERAMI, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné TVORSTVO. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 5.Moj.32/32, Jak. 2/9,3/10,5/5, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,132/5,8, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Jan.2/14,26,3/10,4/16až5/2,3,16, Ám.3/7až5/10,18až25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Máte povinnost se neprodleně smířit s Hospodinem, s takovým, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a napsat mně písemné potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan, že z hlediska psychiatrie je moje duševí zdraví v pořádku, že z hlediska psychiatrie nemáte nic proti tomu, abych mohl řídit auto. Neodkládejte obrátit se k jedinému Bohu všech náboženství SVĚTA. Neodkládejte to ze dne, na den. Jinak Vás Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v den odplaty, v den SOUDNÉHO DNE, za všechny drzé křesťanské žvásty drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, který nemá o jediném Bohu SVĚTA, ani ponětí. Máte povinnost to udělat, protože Bůh, svým OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce spálit všechny náboženské a politické církve, to je ČARODĚJNICE, kvůli nastolení své vlády nad vším TVORSTVEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, 2.Petr.2/21, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Vážené psychiatričky MUDr. Kalusová hana.novotna50@seznam.cz a MUDr. Novotná z.kalusova@tiscali.cz. Když nikdo v Česku se s Bohem neusmíří, čtením SLOV NOVÝCH NEBES, Bůh drzé Česko zahubí strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Hospodinova PAŽE, kterou soudí všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY, je ŽENA STATEČNÁ, která je TVÁŘÍ Boha tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh svou slávu, ZLATA svého Božího rozumu, nedá křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, kterého křižuje protikladnými žvásty Satan farář Dominik. Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Iz.29/11až24,48/5,11,51/4,5,57/10,16,20až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jób9/13, atd. Žvásty drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a protikladné žvásty ostatních vědců Satanů kněží, nikdy nebyly dobré a spasitelné, což vyšlo najevo až nyní, na Božím SOUDU. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Neposlušné Česko a Slovensko, dle Boží vůle, bylo za trest uvedeno, na dobu 40-ti let, na POUŠT Boží socialistické spravedlnosti. Nyní je Bohem souzeno ovoce úmyslů vládnoucích Bohů, boháčů. Neposlušnými Bohy, jsou nyní Baalové, to je vlastníci svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, a jejich Bohů, drzých a nemravných Satanů kněží, takových, jakým je např. zlý a drzý vědec Satan farář Dominik fara@domasov.info. 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/1,13až24až18/78, Ez.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21,29, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16,43, Žalm1/1,9/21,10/1,18,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/29,30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,6/9až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25,8/2,11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Po vyjití ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích křesťanských či ateistických Bohů, Baalů, a jejich Bohů, např. Satana faráře Dominika fara@domasov.info, popsal v MF DNES, v sobotu dne 20.5.2017, agronom František Havlát, jakým způsobem si boháči nastolili svou spravedlnost, místo spravedlnosti Boží. nazory@mfdnes.cz, raeva@lesprace.cz, vaca@lesprace.cz, lasak@lesprace.cz, paces@lesprace.cz, info@myslivost.cz, kulhanova@lesprace.cz, lukasova@lesprace.cz, ekart@lesprace.cz, kancelar@asz.cz, farmamarak@gmail.com, neuhoferova@lesprace.cz, vojtech.cuba@gmail.com, redakce@deadlinemedia.cz, tomas.nemec@farmes.cz, petra.fertrova@echo24.cz, slonkova@deadlinemedia.cz, holecova@deadlinemedia.cz, vladimir.urbanek@kurzy.cz, marta.hofferova@kurzy.cz, pavla.rejchrtova@asz.cz, antonin.foller@kurzy.cz, twr@twr.cz, jan.kavka@kurzy.cz, jan.hrebicek@kurzy.cz, redakce@echo24.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, info@forum24.cz, posta@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, humpolicek@mesto.rosice.cz, atd. František Havlát píše, že socialistické zemědělství, v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, se chovalo k půdě a k lidem více spravedlivě a ekologicky, než kapitalistické svině, chamtiví NETVOŘI, boháči, modloslužebníci. Za socialismu bylo povinností, na každý hektar zemědělské půdy mít 1 až 1,5 velké dobytčí jednotky, kvůli produkci hnoje. Křesťanští militaristé mají maximálně 0,3 dobytčí jednotky na hektar, tedy 5 x méně. Jed z postřiků přitom dnes zvýšil výnosy o polovinu, bez hnoje. Kvalita půdy bez humusu se proto rychle všude zhoršuje. Původcem všeho křesťanského PEKLA je vědec Satan farář Dominik, který drze mele, že jeho víra ve vládnoucí Bohy, v Baaly, v boháče, je dobrá a spasitelná, protože DUCHOVNÍ Kristus neposlušným hnojařům odpustil všechny jejich hříchy, proti pracujícím lidem, proti přírodě, kvůli drancování fosilních paliv, atd., což je lež, jako věž. DUCHOVNÍ Kristus, SVĚTLONOŠ LUCIFER, pro pokorné a poslušné v Písmu uvádí, že vědec, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, nesvéprávný blázen, sloužící boháčům, místo Bohu, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Z jeho úst vychází veškeré zlo na zemi, pro jeho ignorování dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka. Kvůli jeho děsivé temnotě krutého zmijího jedu protikladných dogmat katolického katechismu, a promyšleným ekonomickým vychytralostem DÉMONŮ, v Bohem vyvoleném křesťanském PEKLE Česka, se celá ZEMĚ v základech hroutí, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných, drzých a neposlušných, tedy mrtvých křesťanských, militaristických sviní. Vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických prasat Česka, stále ještě nenastalo, protože moře mrtvých bohatých sviní stále ještě nevyschlo. DUCHOVNÍ Kristus, bořící v Česku křesťanský militarismus a imperialismus, odstoupením svého rozumu od vědců, stále ničí planetu zemi. Což bude trvat až do úplné poslušnosti, až do svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Protože víra nesvéprávného blázna, křesťanského vědce, Satana faráře Dominika, v boháče, místo v jediného Boha všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, je víra v Boha u všech neposlušných a vzpurných NETVORŮ celého SVĚTA, stále marná. Česko je stále ve svých křesťanských hříších, svého PEKELNÉHO křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ zla a energetické zhouby, protože vzkříšení z moře mrtvých militaristických sviní, v Česku ještě nenastalo. Proč mít zlé boháče ještě za Bohy? Naprosto bezmocný křesťanský, či ateistický vědec, agronom František Havlát, stále není se svou křesťanskou moudrostí v koncích. Proto je sice schopný zlo, které dělají Bohové neposlušných NETVORŮ, boháči, v MF DNES popsat, ale dobro celosvětového Božího království, nastolit nedovede. Jeho rozum je totiž pouze geneticky prasečí, a při odstoupení Božího rozumu, žádným vědcem není. Opisovat od něho další svinstva, které dělají křesťanští Bohové Česku, je nad moje síly, protože přečíst si je může každý neposlušný a vzpurný, to je mrtvý, sám. Boháči dělali TVORSTVU pouze zlo, pomocí svých Bohů, vojáků a zbraní. Dělali nesmyslné stavby hradů, zámků, opevnění, atd. Dělali a dělají zlo horečného zbrojení a veškerých válek na SVĚTĚ. Pokud např. Marie Terezie učinila lidu nějaké dobro, bylo to rozumem Božím, nikoli rozumem jejím, zlým, geneticky prasečím. Boháči jsou Bohu stále na obtíž. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

9.) Máme soužení, jaké ještě nebylo, a už ani nebude. Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY každého pokorného a úplně poslušného vyléčí z iluzí a snů o lidském rozumu, o lidské odpovědnosti, o lidské statečnosti, a o lidské pravdě. Zbabělí a úplně pomatení novináři, politici, psychiatři, a drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, marně učí děti ve školách rozlišovat PRAVDU od LŽI. Všichni drzí, zpupní, pyšní a neposlušní, ve své pýše svého zvířecího EGA, svého pyšného JÁ, lžou úplně ve všem z toho důvodu, že se jim hnusí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. SVOBODA bude tam, kde se bude mluvit pravda o Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, o Bohu který je PŘÍMLUVCEM, ADVOKÁTEM, všech pokorných a úplně poslušných, kteří pochopí, že kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, Bůh pokorné a úplně poslušné TVORSTVO, ze svého milosrdenství, zbaví největšího zla, kterými jsou boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. tím, že nyní, v novém novoluní v květnu a v červnu 2017, Česko a SVĚT, zbaví jejich Bohů, politiků pravice a levice, a jejich Boha, drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, úplným zničením děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Před pokornými a úplně BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh již neskrývá svou TVÁŘ, protože MANU křesťanské děsivé temnoty, dal TVORSTVU jenom na dva křesťanské dny, na šestý a sedmý den. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE, vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA. Na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, přichází Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu skutečně je proto, aby pomocí Česka, které dělá LVEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolil svou vádu nad celým SVĚTEM tím, že úplně zničí lidské Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Jeho TVÁŘÍ je ŽENA STATEČNÁ, která je SLUNCEM Bhagavadgíty, MĚSÍCEM Koránu, a HVĚZDAMI Bible židů a křesťanů. DUCH SVATÝ, začne působit v pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNECH technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a v projektantech, až se v médiích budou číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY, o vzpurných a neposlušných psychiatrech z Brna, kteří tím, že ze mě stále dělají blázna, který nyní nemůže ani řídit auto, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní Česka, stále dělají vlny, kterými Hospodin vyplavuje z Česka všechnu křesťanskou a ateistickou špínu politického a náboženského lži lidu. Bůh neposlušné Česko zničí jadernou bombou, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, dle proroctví v kapitole 227. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude vzpurného a neposlušného Česka želet, když já zůstanu bláznem, když nedostanu potvrzení, že mohu řídit auto. Bůh, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, na Česko uvedl zlé ovoce úmyslů tří psychiatrů, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a ředitelů MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz,. Ti strojí zlé věci tím, že ze mě, z proroka pravdy o Bohu, a pravdy o jeho správné, a jedině možné koncepci energetiky, již cca 18 let dělají blázna, dokonce, v Lidových novinách, v roce 2006, blázna nesvéprávného. Uvedení tři neposlušní psychiatři, NETVOŘI, dle knihy NOVÁ ZEMĚ od Eckharta Tolleho, ŠÍLENÍ ZLOČINCI, by chtěli kazit dobré mravy Česka, ještě v OSMÉM DNI PÁNĚ, osmého tisíciletí TVORSTVA. Pokorní a úplně poslušní, nesmí stát, musí jít do celosvětového mírového Božího království, neprodleně, v tomto novoluní. Štěstí je mít křídla, pro lásku k Bohu. Jer.1/17,6/19,23/12,29,32až31/27,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,71/24,96/7,102/18,27,132/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,24/21, Jud.12, Mar.7/7až13/20, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Např. drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, tvrzením, že jeho katolické SLOVO je DOBRÉ a SPASITELNÉ, dělá veškeré zlo na zemi. Jeho katolické SLOVO není dobré, ani spasitelné, jak tvrdí při MODLOSLUŽBÁCH, protože není ENERGETICKY spasitelné. Satan farář Dominik je lhář a podvodník, od samého počátku, jeho víry v Baaly a v DÉMONY, v boháče a v bankéře, místo v jediného Boha SVĚTA. Stále nemá o jediném Bohu SVĚTA, ani ponětí. Proto jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nenávidí bez příčiny, ke své vlastní záhubě. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem současně pouze v případě, že já v Brně nebudu za blázna. Přítelem Hospodina se nyní stane každý, kdo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude vědět, že Bůh dá Česku energetickou spásu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, všichni v Česku, kdo umí číst, mají povinnost změnit svého DUCHA, z DUCHA hmotného, materialistického, to je chybujícího, na DUCHA DUCHOVNÍHO, to je neomylného, pro znalost SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o vůli Boží, o neprodlené realizaci správné koncepce energetiky světa, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Př.1/7,14,8/13,17, Bhagavad.15/15,16až16/1až24až18/78, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Řím.1/18až11/32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4a,13/5,8, Žid.1/4,6/3,6,8/10,12/28, Iz. 47/14, atd. Bůh boří hmotný, to je chybující materialistický, křesťanský, či ateistický svět, pomocí SOUDU chybující, DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, což mají mnozí pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, již mají povinnost pochopit. Jer.1/17až31/27,32až51/58, Mal.3/10,16,20, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,43/26,31, Bhagavad.15/15,16,16/1až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Bůh již nepotřebuje žádného prostředníka, mezi sebou a SLOVEM svých NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES, z milosrdenství Božího rozumu, je v Boží slávě vzájemně doplněno a upřesněno srozumitelně tak, že pokorní a úplně poslušní mají povinnost učinit moudré a energeticky spasitené SLOVO NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUCE všech států SVĚTA, je vznešený pouze ve své síle Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh proto již nepotřebuje, za prostředníka, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím nepotřebuje ani chybující, omylné hlupáky, drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC. Vidění změny SVĚTA z materialistického, chybujícího, na DUCHOVNÍ, neomylný, směřeje ke svému cíli, k pádu vlády Česka, vedené omylným KOZLEM premiérem Sobotkou. Znamením pro změnu světa z materialistického, na duchovní, již není NOVÉ NOVOLUNÍ, či ÚPLNĚK MĚSÍCE. ZNAMENÍM bude, až mnoho úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ a DCER, tvrdě požene k odpovědnosti celou chybující vládu, a donutí ji podat demisi, pomocí BOHA, pomocí SLOVA BOŽÍHO, správně doplněného. Důstojné a energeticky spasitelné je pouze spravedlivé SLOVO Boží. Žvásty politiků pravice a levice, vedou pouze k rozkladu vlády. Bůh již chce v Česku sázet, a ne bořit. Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sof.1/11,17,3/11, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

10.) OPLATEK je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Dle vůle Boží, předkládám tímto nového ducha, DUCHA DUCHOVNÍHO, DUCHA SVOBODY, DUCHA PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ve stávajícím hmotném, materialistickém, křesťanském, či ateistickém, Bohem vyvoleném Česku, jsou všechny bytosti chybující, protože nový Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, má všechny křesťanské materialisty za drzé chamtivé svině, za lži lid. Ve světě DUCHOVNÍM, kdy po zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných, Boha bude každý znát, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou všechny bytosti neomylné. Ve světě DUCHOVNÍM nikdo nebude muset poznávat jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, při křesťanských modloslužbách, pomocí děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Bůh udržuje SVĚT svým rozumem, jak chce. Bhagavadgíta15/15,16až16/1až24až18/78, 5.Moj.18/2,18,28/13,30/11,18,32/16až43, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Jan1/1až5/34,38,43,10/7,16,12/43,15/15,25,16/23,20/23, Iz.5/4,16,29/11,24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,64/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm1/1,9/1,10/18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,104/29,30až132/5,8,150/6. Bohu se bude líbit, když Satan farář Dominik fara@domasov.info, Bůh Domašovska, bude usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, za to, že strašlivé zlo meče válek křesťanského materialismu, stále nazývá Božím pokojem, prap. Šrámkem z bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vládnoucím Bohem nyní může být pouze každý, kdo je bytostí DUCHOVNÍ, to je neomylnou. Neomylné bytosti, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES ví, že mozek lidský je pouze geneticky prasečí, a že lidská DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Proto TVORSTVO celého SVĚTA je zcela závislé na Božím rozumu, který Bůh dává mnohým, pouze ze svého milosrdenství. Pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, především úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh dovoluje jít dál, ze SVĚTA hmotného, chybujícího, křesťanského, materialistického, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO, protože všichni úplně poslušní, kdo tyto texty www = 666 dostávají, zakusili pravdivost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Znají moc nových vládnoucích Bohů, DUCHOVNÍCH, neomylných, změnit celý SVĚT, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energetické ZHOUBY. Bhagavadgíta15/15,16až16/1až24až18/78, Gal.1/7,3/20,6/7, Bár.3/38,4/4, Fil.2/13, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, K.M.1/4až12/17,27až14/22,27, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/23až43/26,31, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,5/34,38,43,10/7,16,12/43,15/15,25,16/23,20/23, Zj.13/18, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až6/6až24až7/16až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Konec křesťanského, materialistického, militaristického zla v Česku nastane, až JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz, bude proklínat křesťanské materialisty, vedené v Brně drzým Satanem biskupem Cikrlem brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mraz@biskupstvi.cz, info@crsp.cz, kc.brno @biskupstvi.cz, těmito slovy. Ať tě, drzý Satane biskupe Cikrle, materialistický NETVORE, usvědčený ze vzdoru proti Bohu, proti SLOVU VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Panovník Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA, nyní usmrtí za to, že kážeš děsivou temnotu materialistického zla katolického katechismu, kde jsou všechny bytosti chybující, to je omylné. DUCHOVNÍ SVĚT je již nalezen. Česko již doplulo k MOŘI materialistických neposlušných sviní tím, že mě všichni ti, kdo se neuzdravili SLOVEM LÉKAŘE, SLOVEM DUCHOVNÍHO KRISTA, prohlásili za blázna. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, atd. Člověk duchovní, pro znalost Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je neomylný. Materialistický člověk, to je člověk křesťanský, je chybující. Bhagav.15/15,16, atd. Úplně poslušní, to je neomylní ví, že Bůh, SOUDEM neposlušných a vzpurných, ničí vzdorokrálovství chybujících materialistů. Dělá to z toho důvodu, že např. kvůli materialistovi, ekonomu, to je DÉMONU, kvůli OTCI zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi info@zemanmilos.cz, se celá ZEMĚ v základech hroutí, protože má za Bohy výrobky lidských rukou, prachy, zbraně, atd. Omylné, materialistické Česko, Bůh zničí ve třetí světové válce, v případě jeho další vzpoury, když prezident Zeman opět odmítne dobrovolně odejít z HRADU, do říše ticha, to je na smetiště dějin, na svůj HRAD, na VYSOČINU. Nikdo vzpurný a neposlušný již nemůže být vládnoucím Bohem. Každého neposlušného a vzpurného vládnoucího Boha, který se bude nyní vyvyšovat nad jediného Boha SVĚTA, nad jeho inteligenci, svou inteligencí, geneticky prasečí, Bůh zabije. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohem vyvoleného Česka, obdrží od jediného Boha všech náboženství SVĚTA celou zemi, když svěří vládu nad lidmi Bohu, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA. Iz.57/10,16,20,65/15, Žalm37/5až38, Bhagav.15/15,16. Poslušní, nebojte se mít za premiéra poslance Babiše babisa@psp.cz, a za prezidenta SYNA ČLOVĚKA projektanta Ing. Rákose z Brna. Jsme pod milostí Božího rozumu. Babiš bude dělat to, co se Bohu líbí. Tím Česko půjde přímou cestou do Božího, energeticky neotřesitelného království. Pane Babiši babisa@psp.cz. Obracím se na Vás, vzpurného. V době 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, jako komunista, jste seděl na pravici Boží, jako BERAN. Jediný Bůh SVĚTA, nepotřeboval tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY k nastolení komunistické spravedlnosti. Měl moc, ZLATEM svého rozumu, boháče a bankéře poslat do říše ticha, a hladové nasytit pomocí komunistické spravedlnosti. Protože BERANI z KSČ, neměli o Bohu ani ponětí, Bůh uvedl na Česko ovoce úmyslů Bohem prokletého KANCE Petra Fialy, vůdce sviní PTÁKŮ ODS, petr.fiala@ods.cz. KANCI Fialovi petr.fiala@ods.cz, jihnou oči, kvůli tomu, že MATERIÁLNÍ Bůh, kvůli vládě boháčů nad chudáky, dá Česku a TVORSTVU třetí SVĚTOVOU VÁLKU, v níž dvě třetiny drzých vládnoucích kanců zhynou. Zahájení třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, Bůh nyní oznámil, pomocí proroků, v sobotu 13.5.2017, a ukončení v pátek 13.10.2017. V duchovním světě, jsou všechny bytosti neomylné. Znají jedině možnou, a správnou koncepci energetiky, uvedenou v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma. Máte povinnost, v bázni Boží sloužit DUCHOVNÍMU Kristu tím, že sestavíte novou vlády Česka, dle textů minulých kapitol, s pomocí nového prezidenta Česka, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Rákose. Bůh Česko zničí jadernou bombou, když neposlechnete. Proti Bohu ZÁKONODÁRCI jste bezmocný. Váš geneticky prasečí mozek, je v moci trestajícího Boha. Máte povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti DUCHOVNÍHO SVĚTA. Musíte citovat texty Písma o tom, že Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost neprodleně přijmout VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Boha, za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Rozpuštění materialistické vlády premiéra Sobotky je nezbytné. Kristus křesťanský, je pouze zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Bůh světa materialistického. Materialistické zločince, duchem chudé, Bůh, svým rozumem, již nepase. Musíte neprodleně vytvořit svět duchovní, úplně poslušný, Bohu vděčný. Česko bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU, za trest, za křesťanské lhaní o Bohu, za děsivou temnotu, za krutý zmijí jed, protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Bohu se bude líbit, když farář Dominik bude usvědčen z drzosti vůči Bohu, prap. Šrámkem z Policie ČR v Rosicích. bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. K.M.1/4až12/17. Bohu se bude líbit, až JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz, bude proklínat křesťanské materialisty, vedené v Brně Satanem biskupem Cikrlem, protože bude člověkem duchovním, neomylným. Jako neomylný bude vědět, že neposlušné křesťany Česka Bůh zničí ve třetí světové válce, v novém DNES naplnění Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Za nového prezidenta Bůh v Písmu vyvolil projektanta, Ing. Rákose, jeho jménem RÁKOS, kvůli sobě samému. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Bohu se bude líbit, když se bude mluvit pravda jak o Bohu, tak o jeho správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, z milosrdenství Božího rozumu. Hospodinu se bude líbit, když v Česku, v Brně, jako první na SVĚTĚ bude založena léčebna pro vzpurné a neposlušné šílené psychiatry, především pro šílenou emeritní ředitelku, bývalého hlavního psychiatra LFMU, MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@ fnbrno.cz. Léčebnu je zapotřebí založit na VUT v Brně, u odborníka na energetiku, ředitele docenta Pospíšila, emeritního ředitele docenta Skálu, ředitele docenta Hirše, a neposlušného NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Dej Bože, ať v PŮSTU v květnu a červnu 2017, všichni vědí, TVÝM ROZUMEM, ze TVÉHO milosrdenství, že je nezbytné zničit všechny politiky pravice a levice proto, abys mohl v neomylném Česku sázet sám, novou vládu Česka, uvedenou v minulých kapitolách. Vládnoucí Baaly a DÉMONY, Bůh svým technických rozumem již nepase a pást nebude. Od žvástů o koncepci energetiky vlády premiéra KOZLA Sobotky, musí dát ruce pryč, všichni neomylní a úplně poslušní. Odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, jsou NEMLUVŇÁTKY tím, že ti vzdají chválu. Bože dovol, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, aby uvedená vzpurná NEMLUVŇÁTKA šla dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že začnou mlet dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o nastolení celosvětového, mírového, Božího, neotřesitelného království, na kongresu energetiků celého SVĚTA v Praze. Bože dej mnohým lidem v Česku svůj rozum k tomu ať pochopí, že Hospodin je PILOU, která řeže křesťanskou trojici Boží, tří uvedených šílených psychiatrů za to, že ze mě dělají blázna, který nyní nemůže jezdit autem. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba cca 35-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní