Kapitola 230 - 68 stran.

05.09.2017 17:30

Kapitola 230 - 68 stran. Z úst znalce Boha, lži mesiáše, Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a z úst odborníka na DUŠI, pokrytce, a zločince, drzého NETVORA, vedoucího psychiatra Masarykovy univerzity profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, vyšlo nyní, v roce jejich trestu 2017, to je v roce 7017, rouhačství na celou zemi. Svými žvásty o Bohu, o kterém nemají ani ponětí, a o DUŠI člověka, o které nemají ani ponětí, svádějí Bohem vyvolený, křesťanský a ateistický lži lid Česka, k cestě do PEKLA energetického, ekonomického, ekologického a mravního HROBU, kvůli svým, dobře placeným korytům. Kvůli těmto vzpurným sviním, se lidé namáhají pro nic a za nic. Národy se zbytečně lopotí, kvůli tomu, že Satan Dominik a NETVOR Kašpárek nevěří textům Písma o tom, že nastal konec éry fosilních paliv, kdy všichni lidé musí být nové SÍMĚ BOŽÍ. Jako pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, mají povinnost rodit pravdu o správné koncepci energetiky, a neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vzpurní lidé Česka, a celého SVĚTA, jsou SÍMĚ Satana faráře Dominika, a neposlušného zločince, NETVORA, psychiatra MUDr. Kašpárka. Po vyjití vzpurného Česka, z nekonečné křesťanské pouště, a z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy boháčů, bankéřů, politiků, Satanů kněží, atd., SÍMĚ drzých Satanů kněží, a NETVORŮ psychiatrů, neposlušné a vzpurné, zase zabloudilo na nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, kde LOGIKA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepršela, a dodnes neprší. Trestající Bůh se stále hněvá. Jeho hněv nad neposlušnými, chamtivými, sviněmi Česka, neprodlévá. ZLATEM svého rozumu Bůh z Česka odešel do doby, až z celého Česka bude SÍMĚ BOŽÍ. Bůh slíbil, že po zveřejnění Božího SOUDU neposlušných NETVORŮ v médiích, bude jednat sám tím, že nastane hrozná pohroma. Způsobí ji mluvení pravdy o jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jedině toto SLOVO je Bohem, kde Bůh všechno uvedl o sobě, a o jím vyvoleném Česku. Každý neposlušný člověk musí pokleknout před novým SLOVEM. Každý musí vyznat, že při odstoupení Božího rozumu, jsou vzpurní a neposlušní NETVOŘI naprosto bezmocní, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí, nebo myší, a lidská DUŠE je stejná, jako u zvířat. Buď v Česku bude vládnout Bůh, ZLATEM svého rozumu, nebo PRACHY, a Satan Dominik. Mat.15/6,12, 2.Sam.16,25,48,23/3,5, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, Zj.16/15,17, Jer.1/17až23/12,15,29,32až31/27,32až42/10,33/3,14,45/4,49/12,20,45,50/21,51/58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jak.2/9,22,3/10,4/14, Jób5/3,14,9/13,40/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,10/4,7,14/5,33/6,37/5,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,43,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24,2Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Hospodinem, má dodatek. Kromě křesťanských protikladných žvástů o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je zapotřebí konat dále uvedené skutky, pro jeho neprodlené nastolení, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo chce nastolit Boží království politicky, ekonomicky, horečným zbrojením, děláním dalších sociálně vyloučených gét, a budováním památníku pro Rómy, místo prasečáku, je Bohem prokletý zločinec, pokrytec, svině, NETVOR či MONSTRUM. Dodávky Božího rozumu, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, budou pravidelné, spolehlivé. SOUD Satana OTCE Marka fabohuslaviceuk@ado.cz, je milostivý Boží dar. Jan1/16, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Iz.29/11až24,33/22,až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 10. Česká bible kapitola 230. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane premiére Sobotko a ministře Zaorálku. Až majetek v Česku pomine, z milosrdenství Božího rozumu, bude tvorsto přijato do věčných příbytků, do domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Luk.16/9, navržených na výkresech, dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mám stále povinnost, k Vám, neposlušným, to je k mrtvým politikům pravice a levice vycházet z toho důvodu, abych Vám zvěstoval RADOSTNOU ZPRÁVU evangelií SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o vůli Boží přetvořit celý SVĚT tím, že Bohem v Písmu vyvolené Česko, jako pokorné a úplně poslušné, to je jako živé, dojde požehnání, když Vy, politici pravice a levice, se neprodleně podřídíte vůli Boží Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Máte povinnost, jako první zákoníci na SVĚTĚ, se smířit s jediným Bohem SVĚTA tím, že vyznáte hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka. Není potřeba odpovídat a něco sepisovat. Je zapotřebí konat tím, že vše zveřejníte. Bůh tvoří úplně poslušné ŘEKOU SLOV NOVÝCH NEBES. Víru v Boha máte povinnost přivést k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Viz str.9až13. 2.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Hospodin zachrání pouze úplně poslušné, kteří zavrhnou církev katolickou, všeobecnou. Po vyjití ze 40-ti let Boží socialistické rovnosti, místo celosvětového Božího království, přišla církev katolická. Bůh se smiluje, svým rozumem, až Bohem v Písmu vyvolené Česko pochopí texty Písma, které jsou o tom, že Česko musí být vděčné Bohu za to, že jeho MOCNÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má moc úplně zničit imperialisty, militaristy, zbrojaře, zbraně a války, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Česko musí být vděčné Bohu za to, že jeho MOCNÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ZLATO Božího rozumu, z Božího milosrdenství učiní vše nové tím, že sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nebudou vůbec potřebovat fosilní paliva, ani na vytápění, ani na svícení, ani na vaření. Trestající Bůh, má s jím vyvoleným Českem, úžasnou trpělivost. K.M.1/4až12/10, 17,27až19/6, atd. Viz str.13až18. 3.) Lži mesiáši, vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, jako drzí, vzpurní a neposlušní, nemají myšlení z Boha, ale pouze z člověka. Pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, z Božího milosrdenství, Boží rozum nemají. Zbyl jim pouze pyšný rozum lidký, geneticky prasečí, geneticky myší, kterým, bez Boží moudrosti SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, padají s celým Českem do HROBU, JÁMY, BAHNA, SMRTI, či PEKLA, křesťanského, či ateistického podsvětí, kde vládnou pouze chamtiví modloslužebníci, jakým je např. křesťan, NETVOR, prezident TRUMP. Kvůli NETVORU MUDr. Kašpárkovi, a drzému Satanu faráři Dominikovi, v době konce éry fosilních paliv, nastane strašná pohroma v době, kdy Hospodin dovolí, pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, mluvit pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. NETVOR MUDr. Kašpárek dělá ze mě blázna, kterému již téměř rok zakazuje řídit auto, ke své vlastní záhubě. Veškerý majetek Česka nyní patří jedinému Bohu SVĚTA, kvůli energeticky správné cestě Česka a SVĚTA. Z neposlušného Česka, které si myslí, že nikdo Boží rozum nepotřebuje, Bůh odešel proto, aby zbořil všechny náboženské a politické systémy, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ tím, že neprodleně nastolí svou vládu nad celým SVĚTEM, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Pokorní, to je živí, úplně poslušní, se křtí již pouze OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, studiem veškerého Písma od Boha, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh se smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, nad celým Českem a SVĚTEM v jedinou hodinu, až bude rozhodnuto, že SOUD vzpurných hlupáků, bude zveřejněn na SVÍCNU v médiích, především v ČRo v Brně, u bláznů z povolání, u KAŠPARŮ pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, atd. Máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem SVĚTA, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pravda o Bohu, a o jeho správné koncepci energetiky, musí zaznít především RÁNO, ve vysílání pavel.kaspar@rozhlas.cz. Viz str.18až21. 4.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost zajistit, aby dravé politické PTACTVO ODS, a dobytek ostatních politických stran, noví kandidáti na poslance, na prezidenta, atd., ukončili svou volební kampaň, a to do úplňku MĚSÍCE, do středy 6.9.2017. Do odpočinutí od křesťanského díla zhouby, v SEDMÉM DNI Páně, od roku 6000, do roku 7000, to je od roku 1000 do roku 2000, vešel Bůh také tím, že pro další neposlušné a vzpurné pokolení vytvořil Boží socialistickou spravedlnost, pomocí učení PINCHASE Karla Marxe, a PINCHASE Bedřicha Engelse. Já jsem PINCHAS, třetí v Boží slávě, který po Husovi a Komenském, a po Marxovi a Engelsovi, prorokuje spravedlnost daleko větší, než ji učili, z milosrdenství Božího rozumu, PINCHAS Marx, a PINCHAS Engels. Jediný Bůh SVĚTA, již tisíc let, od křesťanského roku 1000, do křesťanského roku 2000, křesťanství usilově boří, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby mohl sázet v Česku vše energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, celosvětově nové, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Na podzim, v září roku 7017, Bůh nové víno vaří, celosvětové Boží rodině tím, že vinaři osvícení SLUNCEM BHAGAVADGÍTY se zdravím na paprscích, budou od 24.9.2017, uzdravení Bohem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ageus2/18, atd. Viz str.21až25. 5.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Hrobem otevřeným jsou hrdla profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. a zlého, drzého Satana faráře Dominika. Zhouba a bída je na cestách křesťanských a ateistických, neposlušných a vzpurných sviní. Až bude v Česku, u bláznů z povolání v ČRo v Brně, u pokorných a úplně poslušných KAŠPARŮ pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, atd. rozhodnuto o tom, že majetek pomine, bude lidstvo celého SVĚTA přijato do věčných příbytků, do domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených, dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bude celosvětově, postupně, ve všem po nedostatku, když to orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, s novým Bohem zkusí tím, že budou neprodleně vyšetřovat jak vzpurného MUDr. Kašpárka, tak drzého Satana faráře Dominika. Zločinec MUDr. Kašpárek se chce vylhat ze své odpovědnosti mluvit pravdu o Boží vůli, kterou je realizace koncepce energetiky, uvedena v Písmu. Dle vůle Boží, shromažďuji k SOUDU další vzpurné psychiatry. Viz str.25až29. 6.) Hospodin vede Česko a Slovensko, dle textů Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že SLOVO DVOU OSOB JE PRAVÉ, v tom kterém pokolení, kdy pomocí svých proroků vytváří DOBRÉ MRAVY, místo MRAVŮ STARÝCH. Správná vize Boží nemůže zvítězit, bez rozhlasu ČRo v Brně, a bez televize. Křesťanská evangelické svině Satan Koleger twr@twr.cz, a jeho host ve vysílání TWR v Proglase, Satan Petr Coufal olomouc@tiscali.cz, stále chtějí vládnout nad neposlušnými, místo nového Boha, ZÁKONODÁRCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí své sbírky Bohů, pomocí politiků pravice a levice, a pomocí výrobků lidských rukou, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Je to ŠPATNÁ ZPRÁVA, pro všechno neposlušné, to je mrtvé TVORSTVO. Viz str.29až32. 7.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Na lidský mozek, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, spoléhat nelze. Věřit lze pouze ZLATU rozumu Božího, který je, z milosrdenství Božího, uveden i ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která jsou proto jediným Bohem SVĚTA. Bůh stvořil MONSTRA, NETVORY, svině, Hitlera, Lenina, Stalina, Gottwalda, Trumpa, Putina, Zemana, KOZLA premiéra Sobotky, KOZLA ministra Zaorálka, atd., pomocí křesťanských, ateistických, protikladných žvástů o Bohu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, jaké dnes vedou, či melou, NEVĚSTKA, OHOLIBA, svině Endlicherová, a její Bůh, Satan Limr z MOZAIKY v Hradci Králové info@mozaika.hk. Cokoli MONSTRA, KOZLI Sobotka a Zaorálek, svými žvásty učinili bezdomovci Blažkovi z Říček, Bohu učinili. Proto je v Písmu, pro ně, vzpurné a neposlušné svině, připraven VĚČNÝ OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, stejný, jaký je připraven pro NEVĚSTKU, drzou svini Endlicherovou, a drzého kazatele Satana Limra. Bůh vykoná svůj SOUD úplně a

 

rychle, až vše uvedené bude zveřejněno. Bezdomovec Zdeněk Blažek, přes urgence, dodnes nebere 3410 Kč, které mu byly, již dávno, protiprávně odňaty NETVORY z Úřadu práce v Rosicích, viz kapitola 229. Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, Myšlení ředitelky Kubišové je absolutním ABSURDISTÁNEM. Pracovníci ÚP či MÚ v Rosicích Zdeňkovi dovezli autem propagační letáky s nabídkami práce v Rosicích. Kdyby se Zdeněk nyní rozhodl, že do práce nastoupí, pokud v Rosicích bezdomovce přijmou, z finančních důvodů nemůže. Kvůli tomu, že ÚP mu prokazatelně nechce platit částku 3410 Kč, do práce v Rosicích nastoupit nemůže. Cesta autobusem do Rosic a zpět stojí 40 Kč. Zdeněk potřebuje také jíst. Příležitostnou prací a žebráním nic nevydělal, protože stále nemá peníze ani na jídlo. Jezdit do práce do Rosic na kole, je nad jeho fyzické síly. Orgány činné v trestním řízení. Máte povinnost, dle vůle Boží, setřít Blažkovi každou slzu z očí alespoň tím, že nařídíte vedoucím pracovníkům ÚP v Rosicích, či MÚ v Rosicích, aby autem, kterým objíždí bezdomovce, buď příslušné dotazníky Blažkovi dovezly, a pomohli mu je vyplnit, nebo aby ho do Rosic zavezli, a na cestu autobusem zpět mu dali 20 Kč. Viz str.32až35. 8.) Trestající Bůh nemá s nikým žádnou smlouvu, natož SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, což při modloslužbách drze tvrdí Satan farář Dominik fara@domasov.info. Kvůli němu, nikdo nevěří textům Písma, ve kterých Bůh uvádí, že kvůli vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím, se země v základech hroutí. Nikdo nevěří textům Písma, že některé VICHRY Bůh stvořil jako trest. Ve svém hněvu jim dal běsnící sílu. Sír.5/5,7/16 až39/28až43/26,31. Bůh trestá VICHRY i Česko, např. na Šumavě, nebo ve vzpurné a neposlušné vesnici v Bohuslavicích starosta@bohuslavice.eu, stejně jako trestá hříšníky v USA, což však potrvá jenom krátce. Vše bude energeticky, ekologicky a mravně nové, až v Bohuslavicích, a v Domašově, neposlušní a drzí Satani faráři kněží, fabohuslaviceuk@ado.cz, fara@domasov.info, místo Baalům, to je boháčům, a místo DÉMONŮM, to je bankéřům, začnou sloužit Bohu, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Potoky Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd. které mají vodu čistou, a důvěřivou, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, tečou do ZEMĚ SVATÉ, na MÍSTO SVATÉ, na PUPEK SVĚTA, do Domašovska, Brna a Česka. Vůle Boží je, z milosrdenství ZLATA Božího rozumu, aby vzedmuté moře křesťankých, ateistických vzpurných a neposlušných sviní v Česku bylo vysušeno úplně poslušným ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, a bandou KAŠPARŮ, bláznů z povolání, pavel.kaspar@rozhlas.cz, atd., OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V ČRo v Brně, mají povinnost spojit POTOKY Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd. které mají vodu čistou, a důvěřivou, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, v jedinou řeku nového Božího SLOVA tak, aby mohla pramenit u TRŮNU Božího, v Praze. Hospodin, který nečiní nic tajně, učinil podobenstvím nejenom písničky, ale také film HERCULE POIROT XIII. VELKÁ ČTYŘKA. Vzhedem ke svému věku neusiluji o kořist, o KORYTO v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, ale o to, aby mě Bůh, v době mého umírání, nevydával do rukou lékařů, ale aby mně setřel každou slzu z očí, pomocí robotické eutanázie, bez jedů, o které budu rozhodovat sám, na základě svého věku. Každý, kdo se dožije plnosti věků, 70 až 80 ti let, má právo rozhodnou sám, zda postoupí operace, nebo zda z tohoto SVĚTA odejde do ráje tím, že před robotickou eutánázii bude uspán rajským plynem. Viz str.35až39. 9.) Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Co uděláte nyní, ptá se v Písmu jediný Bůh SVĚTA. Ztratit spasení znamená věřit lžím drzých Satanů kněží, kteří z Písma znají Boží moc nad každým lidským TĚLEM a DUŠÍ, a tím věřit energetickým žvástům jejich DUCHEM CHUDÝCH, blahoslavených Bohů, politikům pravice a levice, kteří o Bohu, a tím o správné koncepci energetiky, stále nemají ani ponětí, kvůli odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, vzpurných, drzých, vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Bůh Vám již nebrání v rozlišení slova Božího, které je pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, od protikladných žvástů drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Máte povinnost vytvořit širokou cestu do celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze tím, že mě nebudete považovat za blázna, který, dle rozhodnutí úplně pomatených, neposlušných, to je mrtvých psychiatrů z Černovic a z Bohunic, nesmí řídit auto. Svoje energetické spasení máte povinnost konat, společně se mnou, svými skutky tím, že mě přijmete. Pokud to neuděláte, pokud tím neuzavřete s Bohem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o pokoře a úplné poslušnosti, riskujete, že trestající Hospodin Vás bude trestat, dle všech textů Písma o trestání vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Jako neposlušného a vzpurného Vás Hospodin skolí rakovinou, kterou všichni vládnoucí idioti šíří svými žvásty, o svých nesmyslných, energetických koncepcích pouze na elektřinu, které představuje pouze nepatrnou část potřebné energie, nutné pro zachování stávajícího stavu nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a horečného zbrojení. 2.Tim.2/16, atd. Jako neposlušného a vzpurného Boha, Vás Hospodin zabije tím, že Vás převrátí i s autem, ve kterém jezdíte. Všichni neposlušní a vzpurní musí v Česku zmizet. Ageus2/18,22, Ezech.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21,29až44/28,31,47/12. Každý BOŽÍ SYN, úplně poslušný a pokorný služebník DUCHOVNÍHO Krista, má povinnost se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU drzých a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či drzých SVINÍ, svým jménem, a svou elektronickou adresou. Spolehat se na svůj mozek, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, místo na rozum Boží, je nesmysl. Bože spravedlívý, prosím zařiď, ať již neposlušné nemusím shromažďovat. Viz str.39až42. 10.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost vyšetřovat vedoucího psychiatra Masarykovy univerzity profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. Kasparek.Tomas @fnbrno.cz, kvůli tomu, že pro svou neposlušnost je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Křtít se OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená zveřejnit SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, v médiích, na svícnu. Křesťané, křtění křesťanskou vodou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, mají povinnost zanechat své jméno křesťanů, BOŽÍM SYNŮM, Bohům, pokorným a úplně poslušným, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, křtěným OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Své nové služebníky, kteří křesťanským, neposlušným, mrtvým sviním, křtěným vodou, vyhlásí klatbu, nazve Bůh jménem jiným. Noví křesťané již nejsou HMOTNÍ, či MATERIÁLNÍ. Jako pokorní a úplně poslušní jsou ŽIVÍ, to je DUCHOVNÍ tím, že pomocí Božího rozumu, jsou stejní jako nový Bůh, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, všemohoucí a vševědoucí. Bůh nyní živí, svým rozumem, pouze úplně poslušné. Viz str.42až45. 11.) Bůh pustoší pastvu boháčům, bankéřům, politikům pravice a levice, filozofum, zbrojařům, vojenským kaplanům, a všem ostatním drzým neposlušným NETVORŮM, či sviním, odstoupením svého Božího rozumu, a to až do rozhodnutí, že texty např. této, poslední kapitoly 230, SOUDU Satana faráře Dominika, a SOUDU NETVORA psychiatra MUDr. Kašpárka, budou zveřejněné ve všech médiích, a vydány knižně, jako brožura v nákladu cca 2 000 000 ks proto, aby si ji v Česku mohl dát do kapsy každý pátý, pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Viz str.45až49. 12.) Bohem v Písmu vyvolené Česko, které se vidí v zrcadle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako Bohem vyvolené KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, jako národ svatý, má povinnost zajistit, aby každý politický a náboženský lži vůdce, odložil svůj politický, či náboženský PLÁŠŤ, pro pochopení, že Bůh odstoupil, KOŽENOU SUKNICÍ svého Božího rozumu, od každého vzpurného a neposlušného TĚLA geneticky prasečího, a od každé DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Politický a náboženský lži lid, trosečníci, jdou k záhubě tím, že dělají veškeré zlo na zemi. Stojí proti vůli Boží, kterou je nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Host OHOLIBY Endlicherové, v Proglasu, ve vysílání TWR twr@twr.cz, NETVOR hnojař Ing. Raus z časopisu Brána brana@cb.cz, jde do hrobu tím, že ho Hospodin nechává padat jeho vlastním pádem, jeho geneticky zvířecího rozumu, z ČT Brno, z TWR, do časopisu BRÁNA, která je v naprostém rozporu s evangeliem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.49až52. 13.) Hospodin v Písmu slíbil, že za tři dny od mých narozenin, od 24. září 2017, bude TVORSTVU žehnat ZLATEM svého Božího rozumu tím, že na ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, osmého tisíciletí vedení všeho TVORSTVA DUCHOVNÍM Kristem, vyjde v Česku jako jasná HVĚZDA JITŘNÍ tím, že z Česka bude žehnat, z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, všemu TVORSTVU, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Již od 24.9.2017, Ageus 2/18, má být v Česku a ve SVĚTĚ vše nové tím, že bude NOVÉ NEBE, a NOVÁ ZEMĚ, kdy bude všechno stvoření vpodstatě přetvořeno tím, že bude rozhodnuto o tom, že všichni vládnoucí Bohové lidí, vzpurní a neposlušní, budou zrušení. Viz str.52až55. 14.) Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz. Zvažte nyní dobře co uděláte, protože novému Bohu se nikdo z neposlušných a vzpurných, to je mrtvých lidí, nebude posmívat beztrestně. Sklidíte svůj zánik, když zasejete zánik Bohem vyvoleného Česka, když odmítnete, na základě těchto textů POMĚTNÍ KNIHY vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, mně dát písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu zase, téměř po roce, řídit auto. Viz str.55až59. 15.) Další texty jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Viz str.59až61. 16.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.61až62. 17.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.62až65. 18.) Kdo se nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 6. září roku 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Mnoho BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných je spásou Česka a SVĚTA. Iz.30/17. Bůh trestání vzpurného Česka a SVĚTA skončí, až budou platit Boží zákony. Viz str.65až68.

 

1.) Kapitola 230 - 68 stran. Pane premiére Sobotko. Bůh dovolil, v úterý, dne 29. 8. 2017, to je roku 7017, předat Vám, a ministru Zaorálkovi, dále uvedené čtyři strany, na Moravském náměstí v Brně, u sochy KONĚ, jehož SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a je věrné, a tím je pravé, čímž Vaše SLOVO LÉVIJCE, je jako pára nad hrncem. Jak.4/14. Od milostivého Božího léta 2017, Luk.4/19, až na věky věků, platí texty Písma o tom, že DUCHOVNÍ Kristus, se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad úplně poslušnými služebníky Božími. Ti budou, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové vládě Česka, dále uvedené, rašit jako listí. Neposlušní, kteří doufají ve své bohatství, padnou, pro odstoupení Božího rozumu. Př.11/28. Až majetek v Česku pomine, z milosrdenství Božího rozumu, bude tvorsto přijato do věčných příbytků, do domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Luk.16/9, navržených na výkresech, dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mám stále povinnost, k Vám, neposlušným, to je k mrtvým politikům pravice a levice vycházet z toho důvodu, abych Vám zvěstoval RADOSTNOU ZPRÁVU evangelií SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o vůli Boží přetvořit celý SVĚT tím, že Bohem v Písmu vyvolené Česko, jako pokorné a úplně poslušné, to je jako živé, dojde požehnání, když Vy, politici pravice a levice, se neprodleně podřídíte vůli Boží Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jer.1/17až51/58, 1.Moj.12/2, atd. Vůle Boží je, abyste neprodleně, ještě v tomto milostivém Hospodinově létě roku 2017, to je na ÚSVITU osmého Božího dne, v roce 7017, se úplně podřídili DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze zajistíte, aby Božímu požehnání, pomocí ZLATA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ZLATA Božího rozumu, došly veškeré čeledi země. Máte dělat nyní to, co se Bohu líbí. Jak.1/22až4/14,5/1, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Luk.4/18,6/24,16/9,13,17/10,20,34, Zj.1/1až19/8,13,21/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až104/30až132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Bár.3/38,4/1, atd. Pane premiére Sobotko. Jak je Vám opakovaně elektronicky objasňováno, Vaše holá hlava bude zářit Česku a celému SVĚTU, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, když nebudete věřit ani sám sobě, ani žádnému vzpurnému a neposlušnému NETVORU, žádné drzé vládnoucí svini, protože až na věky věků platí texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že odstoupení Božího rozumu od vládnoucí elity Česka, je trestem za neposlušnost, za vzpouru proti neprodlenému nastolení dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového, celosvětového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Při odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, od vzpurných, neposlušných vládnoucích NEVORŮ, či sviní, každý lidský DUCH, který je stejný jako DUCH zvířat, zemdlel, protože také mozek člověka je genetiky prasečí, či geneticky myší. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušného a vzpurného TVORSTVA želet, dokud nepřivedete k novému Bohu celé Česko, jako pokorné, poslušné a vděčné. Člověk je pouze STROJ, ovládaný programem, daným Božím rozumem. Dejte šanci jedinému Bohu SVĚTA, kterého neposlušní lidé zaměnili za svoje Bohy, za PRACHY a ZBRANĚ, pouze dočasně. Máte povinnost, jako první zákoník na SVĚTĚ, se smířit s jediným Bohem SVĚTA tím, že vyznáte hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka. Není potřeba odpovídat a něco sepisovat. Je zapotřebí konat tím, že vše zveřejníte. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Pane premiére Sobotko. Máte povinnost zajistit, aby Česko adoptovalo ŘEKU Božího SLOVA, která se skládá z těchto potoků. Z potoku VINNÉ RÉVY Bible, z potoku FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z potoku GRANÁTOVNÍKU Tóry, z potoku OLIVY Koránu, a z potoků ostatního Božího SLOVA, např. písniček, filmů atd. Ageus2/18, atd. Bůh, odstoupením svého rozumu od neposlušných, boří vše, co zasadil svým židovským, křesťanským, hinduistickým, buddhistickým, islámským a jiným slovem. Jer.31/27, 32. Bůh tvoří úplně poslušné ŘEKOU SLOV NOVÝCH NEBES. Jak je Vám opakovaně elektronicky objasňováno, máte povinnost mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že dovedete víru v Boha k dokonalosti. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti tím, že z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby zde uvedené údaje aktualizovali pro rok 2016. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činí pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Pane premiére Sobotko. Protože Vaše vzpurná vláda dělá energetickou koncepci pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a kde proto obnovitelné elektřina tvoří pouze necelé 1 %, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, jste zločincem. Kvůli Vám, neposlušné, omylné, HMOTNÉ Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. V médiích již tvrdí, že Česko se na slíbených cca 20 % obnovitelné elektřiny, které činí pouze cca 2,0 % celkem potřebné energie, stávajícím tempem nárustu fotovoltaiky, dostane až za desítky let. Viz konec této kapitoly. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila nedávno pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Hospodin stále bdí nad zlem, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh tím, K.M.15/12, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6, Sír.5/5. Proto máte povinnost nařídit odborníkům z CSZO, aby údaje byly uvedeny takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Česku vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, dále uvedenou. Slíbil totiž, že se nad Českem a SVĚTEM smiluje, až technický lži lid, bude donucen mluvit pravdu o tom, že jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když mají nad lidmi moc vzpurní vládnoucí NETVOŘI, svině, působí lidem jenom samé zlo, svým rozumem, geneticky prasečím, svým pyšným JÁ, svého zvířecího EGA. Neposlušnost vede k horečnému zbrojení, a k dělání sutin, jaké ještě nebyly, v době nesmyslného meče válek o moc nad lidmi, a nad územím. Sedminásobnou rodičku, která musí zchřadnout tvoří. Jer.15/9,19, Mich.5/4. 1. Vůdce KOZ ČSSD, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH, exministr financí Babiš. 3. Bývalý vůdce ÚSVITU, NETVOR Okamura. 4. Bohem prokletý duhový AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR z Masarykovy univerzity, Fiala. Zj.18/2. 5. VŮL, vůdce telat TOP 09, Kalousek. 6. Vůdce KRAV KDU-ČSL, BÝK, Bělobrádek. 7. BERAN, vůdce ovcí KSČM, Filip. Přetaženo z kapitoly 229. Pane docente Hirši, profesore Drkale, profesore Bašto a nový prezidente Česka Ing. Rákosi. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jako jediní URBANISTÉ a jediní ARCHITEKTI domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, sídlišť, a měst z těchto domů, máte povinnost iniciovat vytvoření nové vlády Česka. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka, mluvením pravdy o moci Boží nad každým TVOREM, a pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat ti poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU osmého dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. budou plakat, je blízko, stačí úplně poslouchat. Pane Sobotko. Když, jako poslušný, budete tlouct svými skutky, Bůh Vám dá vládu tím, že Vás učiní novým ministrem spravedlnosti. Při další Vaší neposlušnosti Vás zničí.

 

2.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Bůh, z milosrdenství svého rozumu umožnil, abych čtyři uvedené strany předal drzým vládnoucím zločincům, lhářům, premiéru Sobotkovi a ministru Zaorálkovi, PÁŘE NAD HRNCEM, kteří musí zmizet tím, že musí být vzkříšení z mrtvých vládnoucích sviní, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jak.4/14. Jako neposlušní, to je jako mrtví, nejsou novému Bohu, ani TVORSTVU k užitku, protože o všem podstatném lžou tím, že lžou o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných, vzpurných, mrtvých. Premiér Sobotka a ministr Zaorálek, se za svou totální debilitu, a za lži o koncepci energetiky nestydí, neznají zahanbení, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Začnou se stydět, až jako pokorní, a úplně poslušní pochopí, že při odstoupení Božího rozumu jsou naprosto bezmocní, pro neschopnost logicky myslet. Začnou logicky myslet, a tím se začnou i stydět, až z milosrdenství Božího rozumu, Boží rozum zase dostanou. Všechna bída světa je vylita tím, že já se stále marně namáhám, objasnit texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože nic nezáleží na mně. Vše na SVĚTĚ záleží na DUCHOVNÍM Kristu, který se nad každým smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak jak chce on sám. Řím. 9/16,11/32. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Je to jak od Boha odejít, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, MONSTER. Je to jak s Bohem zůstat napořád, po vrácení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, po vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých militaristických neposlušných sviní tím, že právnický KOZEL premiér Sobotka, a filozofický KOZEL ministr Zaorálek, začnou vládnout v Boží bázni, moudře a spravedlivě, dle ZLATA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zbylo jen málo, co by v děsivé temnotě křesťanství za řeč stálo. A nám neposlušným se zdálo, kvůli protikladným žvástům Satana faráře Dominika, že to věčnost překoná. Hospodin zachrání pouze úplně poslušné, kteří zavrhnou církev katolickou, všeobecnou. Po vyjití ze 40-ti let Boží socialistické rovnosti, místo celosvětového Božího království, přišla církev katolická. tiskove@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, archiv@socdem.cz, birkej@psp.cz, mstarec@socdem.cz, hamacekj@psp.cz, vicha.petr@mubo.cz, sklenakr@psp.cz, vanar@psp.cz, mklang@socdem.cz, ecb@ecb.cz, eva@palava.cz, info@ekocentrum-trkmanka.com, lipka@lipka.cz, sk-stech@seznam.cz, katka.cervenkova@csop.cz, tomas.popp@envic.cz, visbk@bilekarpaty.cz, ls149@lesycr.cz, petru@bilekarpaty.cz, sacha@bilekarpaty.cz, info@znojmolesy.cz, broz.ls149@lesycr.cz, kriz.ls149@lesycr.cz, ovv@uhul.cz, slpcr@seznam.cz, skrivanova@lmpisek.cz, jan.kobr@vls.cz, sev@lesy-praha.cz, bartunkova@llkv.cz, aopkcr@nature.cz, info@dpmk.cz, morkras@nature.cz, info@domazlicke-lesy.cz, varejkova.alena@lesychrudim.cz, miroslav.novak@mzp.cz, dotazy@sfzp.cz, komunikace@sfzp.cz, hkosova@post.cz, press@mzv.cz, Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost, vyšetřováním premiéra Sobotky a ministra Zaorálka zajistit, aby uznali veškerou moc Hospodina nad každým lidským a zvířecím TVOREM, proto, aby SLOVO o Bohu, a SLOVO o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z úst těchto dvou DUCHEM CHUDÝCH blahoslavených hlupáků, bylo věrné a pravé, aby bylo stejné, jako je SLOVO Hospodina, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všechno špatné na SVĚTĚ se však skončí, když nejdříve, vyšetřováním drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info zajistíte, aby z jeho křesťanských úst lháře a podvodníka, nevycházelo současně proklínání vzedmutého moře drzých, nemravných křesťanských sviní, Bohem vyvoleného Česka, a současně žehnání pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, stejně mocných, jako Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Opakovaně je neposlušným objasněno, že děsivá temnota protikladných žvástů o Bohu, či krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, katolického katechismu, drzého hlupáka Satana faráře Dominika z Domašova, je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťanské STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je však již ZLATEM. ZLATEM je tím, že SOUDEM nemravných, militaristických vládnoucích sviní, či NETVORŮ, vládnoucích MONSTER celého SVĚTA, je vyleštěno tak, že září stejně, jako ZLATO Božího rozumu. Vyleštěno je pomocí argumentů tak, že STŘÍBRO SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již září Česku a celému SVĚTU, jako ZLATO Božího rozumu tím, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již může vést TVORSTVO celého SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo se k jedinému Bohu celého SVĚTA, který žije mezi námi, vrátí nyní neprodleně, nebude již souzen, odstupováním Božího rozumu, z Božího milosrdenství, protože Hospodin, jím vyvolené Česko, nechce trestat věčně. Kdo zůstane vzpurným a neposlušným dobytkem vládnoucích politických sviní pravice a levice, SOUZEN bude, a to odstoupením Božího rozumu, až do doby, kdy TĚLO i DUŠE každého vzpurného a neposlušného NETVORA, úplně zanikne. Bůh, který dělá dobro i zlo, může Česko energeticky zachránit, i zahubit. Když si neposlušné stádo vzpurných hlupáků, úplně pomateného Česka, zase za Boha vybere sbírku křesťanských Bohů, v čele s drzým Satanem farářem Dominikem z Domašova fara@domasov.info, pro odstoupení rozumu trestajícího DUCHOVNÍHO Krista, pro výstrahu všemu TVORSTVU, bude celé vzpurné stádo úplně zničeno. Hlupáci politici LÉVIJCŮ KOZLŮ ČSSD a BERANŮ KSČM, a hlupáci, politici pravice Bohem prokletého PTACTVO ODS, atd., svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, úplně pomateným voličům slibují spásu, kterou je BOHATSVÍ, PRACHY, horečné zbrojení, atd., místo BOHATSVÍ, kterým je rozum DUCHOVNÍHO Krista. Trestající Bůh, který odstoupením svého Božího rozumu, ničí všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí politické a náboženské svině, v Písmu Bohem vyvoleného Česka, stále vyčkává. Chce smilovat, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Smiluje se, až Bohem v Písmu vyvolené Česko pochopí texty Písma, které jsou o tom, že Česko musí být vděčné Bohu za to, že jeho MOCNÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má moc úplně zničit imperialisty, militaristy, zbrojaře, zbraně a války, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Smiluje se, až Bohem v Písmu vyvolené Česko pochopí texty Písma, které jsou o tom, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pracujícímu lidu setře každou slzu s očí např. tím, že pracující lid bude mít starost o své živobytí pouze v tom, že pracující si bude vymýšlet, co dobrého budou vařit kuchaři ve všech restauracích, kde se pro celé Česko budou vařit snídaně, obědy i večeře. Snídaně obědy a večeře SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, se v restauracích budou vařit pouze dočasně. S konečnou platností se budou vařit na sídlištích, kde pro každých cca 1500 lidí, bude vybudován ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech uvedených na www.pametni-kniha.cz. Bůh se smiluje se, až Bohem v Písmu vyvolené Česko pochopí texty Písma, které jsou o tom, že Česko musí být vděčné Bohu za to, že jeho MOCNÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ZLATO Božího rozumu, z Božího milosrdenství učiní vše nové tím, že sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nebudou vůbec potřebovat fosilní paliva, ani na vytápění, ani na svícení, ani na vaření. Smiluje se, až právnický KOZEL premiér Sobotka a filozofický KOZEL ministr Zaorálek, pochopí, že domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, budou současně domy kulturní, v nichž se bude i tančit. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry SVĚTA vyletí, v Brně a v Praze. Bůh v mnoha textech Písma uvádí, že dobře ví, že právnický KOZEL premiér Sobotka a filozofický KOZEL ministr Zaorálek, mají v hlavách mozek pouze geneticky prasečí, nebo geneticky myší, a že proto, při odstoupení Božího rozumu, jejich debilita se nezmění navěky. Bůh v mnoha textech Písma uvádí, že dobře ví, že nová STÁTNÍ SPRÁVA, a nová vláda Česka, která bude vládnout v Boží bázni, moudře a spravedlivě, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, musí být vytvořena ze vzpurného a neposlušného vládnoucího politického dobytka pravice a levice. Bůh z odborníků, z právnického KOZLA premiéra Sobotky učiní ministra spravedlnosti, a z filozofického KOZLA ministra Zaorálka ministra zahraničí, když se k Bohu vrátí tím, že neprodleně zruši volební program KOZLŮ ČSSD, a nahradí ho volebním programem dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní vše nové v případě, když KOZLI z ČSSD, jejichž žluté růže shnily, učiní novým premiérem Česka, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Premiér vlády Česka musí být vyvolen ve veřejném výběrovém řízení z řad absolventů vut@vutbr.cz, z odborníků Ústavu technických zařízení budov 2450@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz. Nebo z ČVUT, z řad absolventů Univerzitního centra energeticky úsporných budov lukas.ferkl@uceeb.cz, sekretariat@uceeb.cz, info@uceeb.cz, rektor@ro.vutbr.cz, petr.konvalinka@cvut.cz, michael.valasek@fs.cvut.cz, dekan@fs.cvut.cz, petr.konvalinka@fsv.cvut.cz. Novým prezidentem Česka, dle mnoha textů Písma, je Bohem vyvolen projektant Ing. Rákos z Brna, svým jménem, RÁKOS. Nový prezident Česka, a nový premiér Česka, musí mít uvedené odborné vzdělání proto, aby mohly být jedinými URBANISTY, a jedinými ARCHITEKTY, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Veškeré Boží slovo v médiích, již od roku 2006, mělo být o energetické spáse Česka a SVĚTA tím, že vládnoucí technická elita měla Boha úplně poslouchat. Proto byl vládnoucím KOZLŮM premiéru Sobotkovi a ministru Zaorálkovi, spolu se čtyřmi stránkami uvedených textů, předán také půdorys domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO, navrženého v roce 2006. Bylo jim sděleno, že od přelomu věků roku 2000, 1.Kor.10/11, již 3.4.2006, byla politickému lži lidu MMB, JM-kraji, Masarykově univerzitě, a VUT v Brně, dle vůle Boží, předána výkresová dokumentace domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO. Dan.8/14až11/39až 12/2, Ám.3/7,15,5/10,13,18,,8/2,7,11, atd. Trestající Bůh, má s jím vyvoleným Českem, úžasnou trpělivost. K.M.1/4až12/10, 17,27až19/6, atd. Vládnoucím KOZLŮM bylo sděleno, že když v roce 2017, nebudou Boha úplně poslouchat, Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Jer.1/17až12/4,16až 23/29,32až31/27,32až51/58. V roce 2006 se oslovení v Brně proti Bohu vzbouřili tím, že hlavní psychiatr LF MU, ředitelka blázince v Bohunicích, MUDr. Češková Ceskova.Eva@fnbrno.cz, spolu s hlupáky, s novináři Lidových novin, ze mě drze učinili v L N nesvéprávného blázna.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Lži mesiáši, vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, jako drzí, vzpurní a neposlušní, nemají myšlení z Boha, ale pouze z člověka. Mat.16/23, Kaz.3/18až8/8až12/3, Oz.2/18až5/15až14/3, 2.Kor. 10/4až13/5,8, atd. Pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, z Božího milosrdenství, Boží rozum nemají. Zbyl jim pouze pyšný rozum lidký, geneticky prasečí, geneticky myší, kterým, bez Boží moudrosti SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, padají s celým Českem do HROBU, JÁMY, BAHNA, SMRTI, či PEKLA, křesťanského, či ateistického podsvětí, kde vládnou pouze chamtiví modloslužebníci, jakým je např. křesťan, NETVOR, prezident TRUMP. Pokrytec a lhář prezident TRUMP, mohl přísahat na Bibli pouze z toho důvodu, že NETVOŘI, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, hledají v Bibli pouze ty texty Písma, které jim umožňují sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, a jejich Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Bohem v Písmu vyvoleného Česka a SVĚTA. Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce celosvětový mír, v jednom celosvětovém státě. Válečný zločinec, prezident TRUMP, svým, geneticky prasečím, či geneticky myším mozkem, chce horečné zbrojení, a celosvětové války. Zlo meče válek je kvůli neposlušnosti Bohem v Písmu vyvoleného Česka. Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, odešel jak z Česka, tak ze SVĚTA proto, aby naplnil Písmo, o návratu Česka k Hospodinu, v milostivém Božím létě, po žních v srpnu a v září, při úplňku MĚSÍCE 6.9. 2017, to je v roce 7017. Poslední úplněk MĚSÍCE tohoto léta je ve středu 6.9.7017. Bohem vyvolené Česko má povinnost, neprodleně učinit rozhodnutí, o vylámání všech odnoží stávající neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY, které nepatří do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království tak, aby ve středu, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 6.9.7017, všichni v Česku oslavili narození se nového Boha, který o sobě v Česku všechno uvedl, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Místa v nové, pokorné, a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ, s mocí Boží výkonnou, budou mít pouze ti noví kněží STÁTNÍ SPRÁVY, kteří nebudou Česko pochovávat do energetického a ekonomického hrobu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Boží vůli je, aby budoucí směr diktovalo celému SVĚTU úplně poslušné Česko, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 arény v Praze. Zločinec, profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ z toho důvodu, že orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, odmítají tyto drzé zločince vyšetřovat. Kvůli NETVORU MUDr. Kašpárkovi, a drzému Satanu faráři Dominikovi, v době konce éry fosilních paliv, nastane strašná pohroma v době, kdy Hospodin dovolí, pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, mluvit pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. NETVOR MUDr. Kašpárek dělá ze mě blázna, kterému již téměř rok zakazuje řídit auto, ke své vlastní záhubě. Každý, komu je zahaleno evangelium SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, spěje k energetické, ekologické a mravní zkáze. NETVOR MUDr. Kašpárek, a zločinec Satan farář Dominik, dělají veškeré zlo na zemi, kvůli své vzpouře proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Bůh začne vládnout nad všemi státy SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE sám, až uvedení dva zločinci budou tvrdě pohnáni k mluvení pravdy o jediném Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, o TĚLE člověka, které je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a o DUŠI člověka, která je stejná jako DUŠE zvířat. Jedinou církví, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, musí být proto nová, pokorná, a úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA Česka, která bude sloužit jedinému Bohu Česka tím, že bude vytvořená nová vláda Česka, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů uvedených v kapitole 229 a 228. První ligu ve SVĚTĚ může hrát Česko pouze tehdy, když bude zveřejněno, že z milosrdenství Božího rozumu je objasněno, že Česko je odjakživa MÍSTEM SVATÝM, ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA tím, že Bůh, pomocí Česka, objasnil vedení Česka a SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bezmocným, neposlušným, to je mrtvým vládnoucím hlupákům, vrátí Bůh svůj rozum, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto, že se celé Česko k Bohu vrátí, mluvením pravdy o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o jeho jedině správné koncepci energetiky. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,104/30až132/5,8, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, atd. Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Jak ubozí jsou lidé, zločinec, profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, kteří dělají veškeré zlo na SVĚTĚ z toho důvodu, že nechtějí uznat texty Písma, o jedině možné, a jedině správné, energetické cestě Česka a SVĚTA. Kdyby jediný Bůh celého SVĚTA chtěl, z milosrdenství svého rozumu by způsobil, že celé Česko bude BOŽÍ SÍMĚ, oddělené od všech států SVĚTA tím, že již nyní, v srpnu 7017, bude pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné, za své vyvolení být BOŽÍM SYNEM, být Božím lidem, být BOHEM, pro znalost dokonalé Boží lásky, SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES o tom, že veškerý majetek Česka nyní patří jedinému Bohu SVĚTA, kvůli energeticky správné cestě Česka a SVĚTA. Dokud drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, nepřestane pálit kadidlo militaristickým sviním, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, atd., Bůh se nad Českem, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zase nesmiluje. Z Česka, které si myslí, že nikdo Boží rozum nepotřebuje, Bůh odešel proto, aby zbořil všechny náboženské a politické systémy, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ tím, že neprodleně nastolí svou vládu nad celým SVĚTEM, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Pokorní, to je živí, úplně poslušní, se křtí již pouze OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, studiem veškerého Písma od Boha, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh vyčkává, chce se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smilovat, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, pane JUDr. Vagai podatelna@ ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, až naplníte Písmo tím, že budete uvedené, pyšné, a drzé hlupáky, MUDr. Kašpárka a Satana faráře Dominika, vyšetřovat, protože Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce vládnout NEPRODLENĚ nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ubozí zločinci, profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D., a Satan farář Dominik fara@domasov.info, jsou krtci tím, že svými protikladnými žvásty o Bohu, a o DUŠI člověka, podrývají v křesťanském podsvětí, SLOVO OHNĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tvrzením, že jejich zlé SLOVO je dobré a spasitelné, že JEJICH slovo o Bohu, a o pyšné DUŠI člověka, o které neví, že je stejná, jako mají zvířata, sežerou každou lidskou žížalu, která tvrdí, že by se k Bohu vrátila v případě, kdyby Bůh byl v Písmu mírumilovný, spravedlivý, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ. Pokrytci, zločinci, NETVOŘI, KRTCI, či BLÁZNI, hlupáci, MUDr. Kašpárek a Satan farář Dominik, dělají veškeré zlo OHNĚ a MEČE válek na SVĚTĚ tím, že mají za Boha ŠKAREDOU ZLOU NEVĚSTU, FALEŠNOU NEVĚSTU, NEVĚSTKU, OHOLIBU, MRZKOU ŽENU, LOKOMOTIVU, HYBATELKU boháčů, bankéřů, zbrojařú, politiků pravice a levice, a vojenských kaplanů, Lucii Endlicherovou z TWR, z Proglasu twr@twr.cz, a její hosty. ŠKAREDÁ NEVĚSTA, Lucie Endlicherová, uvedené dva neposlušné, to je mrtvé hlupáky, krmí svými prsy jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, tvrzením, že je Boží dítě tím, že Bohu slouží tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, což je SPROSTÁ lež. Tato ŽENA spěje v PEKLO války. Je Bohem prokletá, protože se povyšuje nad Boha. Bůh je SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Před tímto Bohem, z křesťanského podsvětí bázeň nemá nikdo, kvůli vzpurným, neposlušným, to je mrtvým KRTKŮM, či NETVORŮM, BLÁZNŮM, hlupákům, MUDr. Kašpárkovi a Satanu faráři Dominikovi. MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA, či ČARODĚJNICE Lucie Endlicherová, nikdy Bohu nesloužila. O Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, o SLOVU, stále nemá ani ponětí. Slouží pouze boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice a jiným vládnoucím sviním. Bůh se smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, nad celým Českem a SVĚTEM v jedinou hodinu, až bude rozhodnuto, že SOUD vzpurných hlupáků, bude zveřejněn na SVÍCNU v médiích, především v ČRo v Brně, u bláznů z povolání, u KAŠPARŮ pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, atd. Máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ. Pravda o Bohu, a o jeho správné koncepci energetiky, musí zaznít především RÁNO, ve vysílání pavel.kaspar@rozhlas.cz. Budoucnost, život věčný, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království, budou mít pouze pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jediné SLOVO BOŽÍ, je nyní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žádné jiné SLOVO, např. křesťanské, či židovské, není SLOVO BOŽÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. V místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v Rosicích, a v Brně, máte povinnost neprodleně zajistit, trestním stíháním uvedených lhářů, pokrytců a zločinců, psychiatrů a kněží, aby dravé politické PTACTVO ODS, a dobytek ostatních politických stran, noví kandidáti na poslance, na prezidenta, atd., ukončili svou volební kampaň, a to do úplňku MĚSÍCE, do středy 6.9.2017. Jsme již pod Boží milostí, ZLATA Božího rozumu, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který své zákony o koncepci energetiky Česka a celého SVĚTA, z milosrdenství svého rozumu, objasnil dostatečně srozumitelně pro každou politickou, nábožensku a technickou, neposlušnou a vzpurnou, to je mrtvou svini. Bohem v Písmu vyvolené úplně poslušné Česko má povinnost zajistit, aby od úplňku MĚSÍCE, od středy 6.9.7017, veškeré politické, náboženské a technické zvířectvo země, na SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou jediným Bohem celého SVĚTA, zimovalo v zimě roku 7 017 až 7 018, to je roku 2 017 až 2 018. Iz.18/6,29/11až24,57/10,16,20, 63/14,18,65/16,66/24, Řím.1/18až3/6,19,6/12,18až11/32, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15 až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,37až81/4,82/5až150/6, atd. Energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko a celý SVĚT, může pouze dokonalá láska ZLATA Božího rozumu, uvedená také v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, mají povinnost, neprodleně svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O 2 Arény v Praze. Kdyby Bohem v Písmu vyvolenému, vzpurnému Česku, se znovu nepodařilo vrátit se k Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 6.9.7017, kdyby orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, znovu odmítli trestně stíhat zločince, pokrytce a lháře, drzého, zlého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a zlého NETVORA profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, Hospodin stanovuje nové DNES, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE do Česka, v novém úplňku MĚSÍCE. Žid.4/7. Do konce roku 2017, to je roku 7017, zbývají tyto úplňky MĚSÍCE. Novoluní ve středu 20.9.7017, úplněk ve čtvrtek 5.10.7017. Novoluní ve čtvrtek 19.10.7017, úplněk v sobotu 4.11.7017. Novoluní v sobotu 18.11.7017, úplněk v neděli 3.12.7017. Novoluní v pondělí 18.12.7017, úplněk v úterý 2.1.7018. Např. ŠESTÝ DEN, kdy byl Hospodin PÁNEM NAD SOBOTOU, Luk.6/5, bylo šesté tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, což byla doba prvního křesťanského tisíciletí, od roku 0 až do 1000 let, to je od roku 5000 do roku 6000. SEDMÝM DNEM je druhé tisíciletí, to je od roku 1000, až do roku 2000, to je od roku 6000, do roku 7000. Osmý, současný Boží den, je třetí křesťanský den, od roku 2000, až do roku 3000, to je od roku 7000 do roku 8000. Ve třetím dni musí být křesťanství úplně zničeno tím, že SLOVO křesťanských nebes musí být strženo v Česku na zem, dle slov DOGONŮ z Mali a ostatního Písma. Jedině tímto způsobem bude Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, na celé zemi jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, takový, jaký je ve všech státech SVĚTA odjakživa. Milovat Boha není žádná slast, protože dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je nezbytné realizovat neprodleně. SRPEN roku 2017 je měsíc žně křesťanského a ateistického plevele, či křoví Česka a SVĚTA. Milostivý Hospodinův podzim se začíná až od pátku 22.9. 2017. Hospodin v Písmu slíbil, že od podzimu, od neděle 24.9.2017, Ageus2/18, vejde do odpočinutí od svého díla energetické zhouby tím, že pokorným, a úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svůj Boží rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Tím se smiluje, svým rozumem, nad celým Českem současně, ze svého milosrdenství. Kdyby se Bůh nesmiloval, ZLATEM svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, nikdo na SVĚTĚ by nebyl energeticky spasen. Všichni padají do energetického hrobu, protože technická elita, pro odstoupení Božího rozumu, ve svých nesmyslných energetických koncepcích, oslavuje pouze svůj, geneticky prasečí, či myší rozum. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až150/3,5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/5,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2až9, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. V prvním křesťanském dni, od roku 0, do roku 1000, což byl rok Hospodina od roku 5000, do roku 6000, byl Bůh, jediný UČITEL celého SVĚTA, PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že stvořil dočasnou temnotu křesťanství, krutým zmijím jedem protikladných žvástů katolického katechismu, které je proto, od počátku křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Luk.6/5, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Mat.5/3,9,14,18až23/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Ve druhém křesťanském dni, od roku 1000, do roku 2000, což je Hospodinův den SEDMÝ DEN, od roku 6000, do roku 7000, vešel Hospodin do odpočinutí od díla křesťanské, a také socialistické, či komunistické zhouby. Do odpočinutí od díla křesťanské zhouby vešel tím, že místo křesťanského učení pomateného PINCHASE Husa, který žil v roce 1371 až v roce 1415, a místo křesťanského učení pomateného PINCHASE Komenského, který žil v roce 1592 až 1670, vytvořil Boží učení nové, socialisticky spravedlivé. Do odpočinutí od křesťanského díla vešel v době při upálení pomateného PINCHASE Husa katolickými, neposlušnými, to je mrtvými prasaty, a při vyhnání pomateného PINCHASE Komenského do Švédska, katolickými, vzpurnými kacíři. Do odpočinutí od křesťanského díla zhouby, v SEDMÉM DNI Páně, od roku 6000, do roku 7000, to je od roku 1000 do roku 2000, vešel tím, že pro další neposlušné a vzpurné pokolení vytvořil Boží socialistickou spravedlnost, pomocí učení PINCHASE Karla Marxe, a PINCHASE Bedřicha Engelse. V pokolení PINCHASE Marxe, který žil v roce 1818 až 1883, a v pokolení PINCHASE Engelse, který žil v roce 1820 až 1895, jejich spravedlivým učením, vytvořil Božím rozumem, svou, Boží, socialistickou spravedlnost, a to v zemích bloku SSSR. To je MANA, kterou dostalo TVORSTVO na dva křesťanské dny, na šestý a sedmý. Na OSMÝ DEN je novou MANOU, znamením, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Do odpočinutí od díla socialistické zhouby vešel Hospodin v době, kdy na jím v Písmu vyvolené Česko uvedl zhoubu militaristického, křesťanského imperialismu v roce 1989, to je v rok 6989. Já jsem PINCHAS, třetí v Boží slávě, který po Husovi a Komenském, a po Marxovi a Engelsovi, prorokuje spravedlnost daleko větší, než ji učili, z milosrdenství Božího rozumu, PINCHAS Marx, a PINCHAS Engels. Lži mesiáš, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, stále drze lže tvrzením, že děsivá temnota krutého zmijího jedu, protikladných žvástů katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí jeho Bohů, bankéřů a ekonomů, jsou slovem dobrým a spasitelným. Jediný Bůh SVĚTA, již tisíc let, od křesťanského roku 1000, do křesťanského roku 2000, křesťanství usilově boří, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby mohl sázet v Česku vše energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, celosvětově nové, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud drzý Satan farář Dominik a NETVOR profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, nebudou souzení a sežehnutí SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a dokud, u redaktorů v ČRo v Brně, u bláznů z povolání, KAŠPARŮ pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, nebude na SVÍCNU objasněná Boží vůle, atd. Boží vůle je zřejmá. Spravedlnost Boží, spravedlnost mé SKÁLY, DUCHOVNÍHO Krista, spravedlnost celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je uvedená Hospodinem odjakživa, pro pokorné a úplně poslušné, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo ji odmítá studovat, pro odstoupení Božího rozumu, jde jako vzpurný a neposlušný, to je jako mrtvý, k totální záhubě. Pohroma odstoupení Božího technického rozumu, od odborníků na energetiku z VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO se skončí, když např., k SOUDU nově shromážděný psychiatr MUDr. Vyhlídal logo@logoped.cz, Vsetínská 20, se stane pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Když, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového, Božího království, mně napíše písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nemá nic proti tomu, abych mohl řídit auto tak, jak jsem je řídil do svých narozenin, do 21.9.2016, to je do 21. září roku 7016. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu v Písmu slíbil, že bude z Česka žehnat SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všemu TVORSTVU, za tři dny od 21.9.2017, na podzim, od 24.9.2017, to je od 24. září roku 7017, Ageus2/18, když Bohu milý BOŽÍ SYN, pokorný a úplně poslušný psychiatr MUDr. Vyhlídal, Vsetínská 20, dá SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES na svícen v médiích tím, že mě, BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného, nebude považovat za blázna, který nesmí řídit auto. 1.Kor.1/27až15/33, Ageus2/18, Řím.1/18až11/32, 2.Kor.10/4, atd. Vždyť, opisováním stále stejných SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES jinými slovy, než je káže vzpurný a neposlušný, drzý NETVOR, Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, sloužím nikoli boháčům, bankéřům, Satanům kněžím, politikům pravice a levice, zbrojařům, atd., ale jedinému Bohu SVĚTA, tak jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Bláznem je drzý NETVOR, vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, který je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ tím, že ze mě dělá blázna, kvůli své službě boháčům a bankéřům, protože jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, sloužit nechce. Stará SLOVA, krvavých křesťanských NEBES, drzého Satana faráře Dominika, je třeba v srpnu zničit, jejich stržením, dle SLOV DOGONŮ z Mali, a ostatního Písma, což se znovu nepodařilo. Stržení SLOV křesťanských NEBES v Česku, je však Boží slávou. Mluvení pravdy o Bohu, a správné koncepci energetiky, je Boží spásou. Srpen roku 7017 je měsíc žně vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Na podzim, v září roku 7017, nové víno, celosvětové Boží rodině, Bůh vaří tím, že vinaři osvícení SLUNCEM BHAGAVADGÍTY se zdravím na paprscích, budou od 24.9.2017, uzdravení Bohem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzpurní vinaří, kteří žijí bez tohoto SLUNCE, jako mrtví a shnilí, zajdou, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných, to je od mrtvých. Starší viděli 40 let Boží socialistické spravedlnosti, a všichni ji zapoměli. 5.Moj.4/9,5/7. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Kvůli tomu, že lži mesiáši, vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, nebyli vyšetřování orgány činnými v trestním řízení z Brna a z Rosic, stále nikdo nechce věřit textům Písma o tom, že pokorní a úplně poslušní lidé, nemohou současně sloužit Bohu a majetku. Kvůli tomu stále v Česku není nikdo spravedlivý. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných vládnoucích sviní, nikdo není rozumný, protože nikdo nenašel Boha ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hrobem otevřeným jsou hrdla profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. a zlého, drzého Satana faráře Dominika. Zhouba a bída je na cestách křesťanských a ateistických, neposlušných a vzpurných sviní. Kvůli nim, dosud nikdo nepoznal cestu pokoje, správné a jedině možné cesty Boží, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Úctu před Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nikdo nemá, pro jeho neznalost. Je zapotřebí je vyšetřovat, a tvrdě pohnat k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a k mluvení pravdy o DUŠI člověka, která je stejná, při odstoupení Božího rozumu, jako DUŠE zvířat. Je zapotřebí je úplně umlčet, protože na SOUDU BOŽÍM, jsou před Bohem usvědčena ústa každého neposlušného a vzpurného, křesťanského, či ateistického vládnoucího prasete, z viny lhaní o Bohu VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, a z viny lhaní o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Z Božího zákona, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, pochází poznání hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, kterou je úplná neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vzpurní, zpupní a neposlušní, mají falešné jistoty, které jim vytváří jejich rozum, který je však pouze geneticky prasečí. Až bude v Česku, u bláznů z povolání v ČRo v Brně, u pokorných a úplně poslušných KAŠPARŮ pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, atd. rozhodnuto o tom, že majetek pomine, bude lidstvo celého SVĚTA přijato do věčných příbytků, do domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených, dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Levicové, či pravicové idee politiků pravice a levice, a idee Satanů kněží, vytvořené geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky vládnoucích hlupáků, jsou Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále směšné. Bůh, který je ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, již nepotřebuje žádného prostředníka, který by objasňoval jeho hlavní příkaz, kterým je svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Levicové a pravicové idee, a idee náboženské, dle vůle Boží, musí být nahrazené jedinou ideí, kterou je spolupráce všech států SVĚTA, na energetické, ekologické a mravní spáse všeho lidstva. Bůh se stane ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, až v Česku najde mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Je zapotřebí jednat. Dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, úplně poslušní, mají povinnost se rozhněvat na vzpurné vládnoucí Bohy, kteří o Bohu, a o jeho SKÁLE, jeho ZLATA Božího rozumu, nemají ani ponětí. Boží hněv nad vládnoucími, křesťanskými a ateistickými prasaty, však již neprodlévá. Je zapotřebí vyšetřovat drzého lži mesiáše, vedoucího psychiatra Masarykovy univerzity profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a neposlušného Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info. Dokud mě lidé budou považovat za blázna, kterému MUDr. Kašpárek, již téměř rok zakazuje řídit auto, Bůh se nad jím vyvoleným Českem, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zase nesmiluje. Dědičný hřích křesťanských neposlušných a vzpurných sviní, dělá představitel neposlušných kněží, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Bůh, který vede TVORSTVO a Česko, dle textů SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, mnohokrát již změnil režim tím, že zrušil starý společenský řád, a nastolil společenský řád nový. Při poslední změně, při vyjití Bohem vyvoleného Česka, z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy, do militaristického, křesťanského imperialismu, drzý Satan farář Dominik, místo toho, aby Česko vedl k Bohu, to je do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jak je mu to opakovaně objasňováno, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vede Česko, a tím všechno TVORSTVO, do křesťanského PEKLA, ve kterém nad lidmi nevládne Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ale boháči, bankéři, zbrojaři, politici pravice a levice, a drzí Satani kněží. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Nic není tak jako dříve. Nic není tak jak bejvávalo, když Hospodin vedl TVORSTVO, pomocí politiků pravice a levice. Boží vůlí je, aby z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, vládl Bůh nad vším TVORSTVEM sám, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Oslavovat sama sebe navzájem, svoje geneticky myší mozky, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, protože je dostatečně srozumitelně objasněno, že vládnoucí, neposlušné a vzpurné svině, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, mají rozum pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, kterým nemohou Česko a TVORSTVO vést energeticky dobře. Bude celosvětově, postupně, ve všem po nedostatku, když to orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, s novým Bohem zkusí tím, že budou neprodleně vyšetřovat jak vzpurného MUDr. Kašpárka, tak drzého Satana faráře Dominika. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho v Česku a SVĚTĚ želet, dokud se tak nestane. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, kteří odmítnou studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jdou k záhubě, pro odstoupení ruzumu DUCHOVNÍHO Krista, od geneticky myších mozků vzpurných hlupáků. Česko musí být svaté, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že veškerý majetek musí neprodleně patřit Bohu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity, drzý profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Nevěří textům Písma o trestání neposlušných křesťanských a ateistických sviní Bohem vyvoleného Česka, až do úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Vzpurného MUDr. Kašpárka, Ph.D. ředitele psychiatrie z Bohunic, postihl trest přiměřený Bohu, kterým je odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Božím SOUDEM Písma je uveden v posměch tím, že je označen za svini, za NETVORA, za hlupáka, za blázna, atd. Nedbá na výstrahu. Nevěří textům Písma o Boží moci nad mozkem každého člověka, nad jeho geneticky prasečím TĚLEM a DUŠÍ. Pro službu boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo Bohu, spěje do energetického HROBU, s celým Českem, a SVĚTEM. Ropný kolaps, a válka, určitě přijde, zastavit se nedá. Boží přikázání pro vzpurného MUDr. Kašpárka, jsou lehká. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého rozummu, ze svého milosrdenství, když bandě KAŠPARŮ, bláznů z povolání z Bohunic nařídí, abych neprodleně dostal písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nebrání nic tomu, abych mohl řídit auto. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Jako vědec dokázal poznat z knih tolik věcí o DUŠI a TĚLE člověka, že ho již nelze omluvit, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dodnes nenašel Pána SLOVA, jako jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Veškerý vzpurný SVĚT trpí kvůli bláznovi, hlupákovi, MUDr. Kašpárkovi, odstoupením Božího rozumu, od neposlušných. Úplně poslušní mají povinnost se na něho rozhněvat za to, že se povyšuje nad Boha, nad ZLATO Božího rozumu. Cestu do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, najít pouze pokorní, a úplně poslušní, kteří odmítnou spásu ekonomickou, která znemožňuje spásu energetickou. Vrátit se k DUCHOVNÍMU Kristu, je možné Božím SOUDEM snah MUDr. Kašpárka, atd., o ekonomickou spásu psychiatrů, kterou zveřejnil v médiích. Bůh se smiluje nad Českem a SVĚTEM současně, ZLATEM svého rozumu, až vzpurní psychiatři v Bohunicích, v Černovicích, atd., budou studovat moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Až pochopí, že Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost soudit všechny národy, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin nechá Česko padat vlastním pádem geneticky prasečích mozků vládnoucích hlupáků, od kterých, pro jejich neposlušnost a vzpouru, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, až od jiných psychiatrů, např. od MUDr. Vyhlídala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, nebo od MUDr. Cejpkové Cejpkova.Andrea@fnbrno.cz, ulice Lýskova 2, dostanu písemné potvrzení o tom, že mohu řídit auto, nikoli na základě psychologického auto testu, ale na základě textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zločinec MUDr. Kašpárek se chce vylhat ze své odpovědnosti mluvit pravdu o Boží vůli, kterou je realizace koncepce energetiky, uvedena v Písmu. Dle vůle Boží, shromažďuji k SOUDU další vzpurné psychiatry. K.M.1/4až12/10,17,26,27,13/8,14/22,19/6, 1.Jan.2/14až5/2,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jak.2/9,22,3/10,4/14, Jób5/3,14,9/13,40/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd.

 

6.) Hospodin vede Česko a Slovensko, dle textů Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že SLOVO DVOU OSOB JE PRAVÉ, v tom kterém pokolení, kdy pomocí svých proroků vytváří DOBRÉ MRAVY, místo MRAVŮ STARÝCH. Jan8/17až15/25, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, atd. V pokolení PINCHASE Jana Husa a PINCHASE Jana A. Komenského, pravé slovo o Boží spravedlnosti bylo v ústech těchto dvou falešných křesťanských proroků. Jan8/17 až15/25, K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27, atd. Všechny ostatní křesťanské, a ateistické vzpurné a neposlušné vládnoucí svině, drze lhali, jak o Bohu, tak o spravedlnosti, jeho majetkové, celosvětové roviny. V pokolení PINCHASŮ Karla Marxe a Bedřicha Engelse, bylo pravé slovo o Boží spravedlnosti, Boží majetkové, celosvětové, mírové roviny, v ústech těchto dvou falešných socialistických, komunistických, proroků. K.M.1/4,7/16,27,12/10,17,27,19/6, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan8/17až15/25,atd. Všechny ostatní křesťanské, a ateistické vzpurné a neposlušné vládnoucí svině, drze lhali, jak o Bohu, tak o jeho Boží spravedlnosti. V současném vzpurném a neposlušném pokolení je pravé slovo, o Boží celosvětové spravedlnosti, pouze v ústech Hospodina, který je uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, svou slávu, svého SLOVA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nedal ani PINCHASŮM Husovi a Komenskému, ani PINCHASŮM Marxovi a Engelsovi, a nedá ji ani mně, třetímu ve slávě, po PINCHASÍCH Husovi a Komenskému, a po PINCHASÍCH Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi, protože ji dá pouze SOBĚ SAMOTNÉMU. Dá ji sobě samému, až SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Moudrost ZLATA Božího rozumu je pouze milostivý Boží dar, který je nyní, od podzimu 24.9.2017, to je od 24.9.7017, pro úplně poslušné. Jan1/1až5/34,38,43,8/17,15/25, 3.Moj.20/24, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, K.M.1/4až7/16,27,8/21až12/10,17,27až17/7až20až19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,45/23,51/30, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Sam.22/16,23,48,23/3,5, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,106/30,107/10,18,27,43, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Pro toto vzpurné a neposlušné pokolení Česka musí znovu platit, že svědectví DVOU OSOB, pokorných a úplně poslušných, je pravé. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, K.M.1/4,7/16,27až12/10,17,27až19/6, Jan8/17až15/25, atd. Lidstvo vždy dělalo jenom to, co se Bohu líbilo. Buď stoupalo, a žilo v míru, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, nebo, pro neposlušnost, padalo do hrobu např. nesmyslných válek, pomocí svého, geneticky prasečího, či geneticky myšího rozumu. Na to nikdo z pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, nesmí nikdy zapomenout. Máme ÚSVIT osmého křesťanského dne, osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království. Každý úplně poslušný služebník Boží, má povinnost, neprodleně najít Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý vzpurný a neposlušný NETVOR, má povinnost plakat sám nad sebou, protože novému, trestajícímu Bohu, svými žvásty, svého geneticky prasečího, či myšího rozumu, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Bůh slíbil, že se svým Božím rozumem, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ze svého milosrdenství, až slovo dvou proroků, prorokujících SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude pravé. Až bude pravé slovo posledního proroka, Stanislava Oplatka, který, dle Boží vůle, opisuje stále stejné texty SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinak, než je káže drzý, vzpurný, to je mrtvý Satan farář Dominik fara@domasov.info, a slovo psychiatra MUDr. Vyhlídala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, shromážděného ke vzkříšení z mrtvých, zlých ateistických sviní psychiatrů, zapsaného jako posledního neposlušného, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vládnoucích křesťanských a ateistických, neposlušných, to je zlých mrtvých sviní. Jan1/1až5/34,38,43,8/17až15/25, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30,107/43, Sír.5/5,7/16,32/15,33/16,43/26,31, 2.Kor.10/4, Iz.29/11,24,57/10,16,20,63/14,65/15, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až6/19až17/18,24až25/28,31/27,32až36/32až49/20až51/58, Ez.3/4,21,9/11, 1.Kor.1/27až10/11,14/32,36až15/14,32, Luk.1/53,4/19,8/17až47,17/10,20,34,19/44, 5.Moj.4/9,5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16,43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13,24až18/78, Mar.7/7až10/31až13/20, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Petr.2/21. Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. K novému Bohu se může vrátit pouze ten úplně poslušný služebník, kterému dá Bůh svůj rozum, ze svého milosrdenství. Každý, kdo uzná, že má rozum geneticky myší. Je zapotřebí, aby SLOVO nás dvou bylo PRAVÉ a VĚRNÉ, v době od pondělí, 28.8.7017, do pátku 1.9.7017. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Když v tomto týdnu, od pondělí 28.8.7017, do pátku 1.9.7017, dostanu od Vás písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nebrání nic tomu, abych mohl řídit auto, když tím ze mě přestanete dělat blázna, Bůh v Písmu slíbil, že za tři dny, od příštího pondělí, od 4.9.7017, do úplňku MĚSÍCE, do středy 6.9.7017, promění chrámové zpěvy drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, v kvílení tím, že úplně zničí chrám jeho děsivé křesťanské temnoty, jeho krutého zmijího jedu protikladných žvástů o Bohu, a jeho promyšlených ekonomických vychytralostí. Jan2/18, atd. Neposlušné křesťanské, či ateistické svině, zničí tím, že mnohým vzpurným NETVORŮM, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, Bůh není NECITA. Trestající Bůh vyžaduje úplnou poslušnost dokonalé lásky, svých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů. Jejich realizaci je nezbytné neodkládat ze dne na den. Energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko a SVĚT, se podaří pouze ztěží. DUCHEM CHUDÁ, neposlušná, bez Božího rozumu mrtvá vládnoucí elita zhoubců, svými geneticky prasečími, či geneticky myšími mozky, velké množství fosilních paliv nesmyslně zničila, kvůli vzpurnému Česku, které se odmítlo podřídit Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jeho dokonalé lásce, Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového, celosvětového Božího království, s UČITELEM, Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, každý DUCH zemdlel, včetně DUCHA MUDr. Vyhlídala logo@logoped.cz, který se mně neozval. Je naděje, že Bůh vrátí svůj rozum mnohým, během hodiny, když MUDr. Vyhlídal přestane oslavovat svůj rozum. Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Křesťanská evangelické svině Satan Koleger twr@twr.cz, a jeho host ve vysílání TWR v Proglase, drzý, zlý Satan Petr Coufal olomouc@tiscali.cz, bjb.olomouc@tiscali.cz, meckovsky@volny.cz, taborybjb@seznam.cz, reditel@dorkas.cz, info@dorkas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, zastupce@dorkas.cz, stále chtějí vládnout nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, místo nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí své sbírky Bohů, pomocí politiků pravice a levice, a pomocí výrobků lidských rukou, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Je to ŠPATNÁ ZPRÁVA, pro všechno neposlušné, to je mrtvé TVORSTVO. Bůh nechce pokořovat jím vyvolené Česko SOUDEM, a přísnou spravedlností, uvedenou v Božích příkazech a v zákonech POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA trvale. Odstupovat svým rozumem bude pouze do doby, kdy Bohem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, dá texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně v médiích na SVÍCEN. Správná vize Boží nemůže zvítězit, bez rozhlasu ČRo v Brně, a bez televize. Česko neposlušné a vzpurné, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, to je mrtvých, za trest, v další válce úplně zanikne. Všechno křesťanské, militaristické, musí být v Česku zapomenuto proto, aby Bůh mohl nastolit pokoj a celosvětový mír, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Své teritorium již nikdo na SVĚTĚ nemusí chránit pomocí vojáků a zbraní. Celý SVĚT nyní patří Hospodinu. Jan8/17až15/25, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1.

 

7.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Na lidský mozek, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, spoléhat nelze. Věřit lze pouze ZLATU rozumu Božího, který je, z milosrdenství Božího, uveden i ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která jsou proto jediným Bohem SVĚTA. Z milosrdenství Božího rozumu, při vysílání TWR v Proglase, NEVĚSTCE, MRZKÉ ŽENĚ, lokomotivě, hybatelce boháčů, bankéřů a zbrojařů, svini Endlicherové twr@twr.cz, a jejímu Bohu, drzému Satanu Limrovi info@mozaika.hk, bylo telefonicky sděleno. Bůh stvořil MONSTRA, NETVORY, svině, Hitlera, Lenina, Stalina, Gottwalda, Trumpa, Putina, Zemana, KOZLA premiéra Sobotky, KOZLA ministra Zaorálka, atd., pomocí křesťanských, ateistických, stále stejných protikladných žvástů o Bohu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, jaké dnes vedou, či melou, NEVĚSTKA, OHOLIBA, svině Endlicherová, a její Bůh, Satan Limr z MOZAIKY v Hradci Králové. TWR a Proglas dělají veškeré zlo na SVĚTĚ z toho důvodu, že orgány činné v trestním řízení dosud nevyšetřovaly drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info. Česko proto stále nevěří textům Písma o tom, co pro právnického KOZLA premiéra Sobotky a pro filozofického KOZLA ministra Zaorálka, UČITEL všech, jediný Bůh SVĚTA, připravil v knihách všech zázraků, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Budoucnost Česka je v Písmu připravena pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Cokoli MONSTRA, KOZLI Sobotka a Zaorálek, svými žvásty učinili bezdomovci Blažkovi z Říček, Bohu učinili. Proto je v Písmu, pro ně, vzpurné a neposlušné svině, připraven VĚČNÝ OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, stejný, jaký je připraven pro NEVĚSTKU, drzou svini Endlicherovou, a drzého kazatele Satana Limra. Bůh vykoná svůj SOUD úplně a rychle, až vše uvedené bude zveřejněno. Mat.5/3,9,14,18,23/7až25/40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30,107/10,43, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kvůli protikladným žvástům Satanů kněží o Bohu, a kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, stále nikdo nevěří textům Písma, že Česko marně prožilo 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Bůh, v této době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, z milosrdenství svého rozumu, svou majetkovou socialistickou rovinou, Česko osvobodil od boháčů, a od drzých Satanů kněží, od jejich protikladných žvástů o Bohu, a od jejich špatných imperialistických mravů. Každý vzpurný a neposlušný, pro odstoupení Božího rozumu mrtvý, kdo chce nyní vládnout nad lidmi, místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kdo chce tím působit lidem zlo zbrojení a válek, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, rozum od Boha nedostane. Bůh, z milosrdenství svého rozumu, se smiluje nad celým, v Písmu vyvoleným Českem současně, v jedinou hodinu, při zveřejnění tohoto SOUDU neposlušných, vzpurných vládnoucích chamtivců, modloslužebníků, ve všech médiích Česka, protože chce sázet, svým Božím rozumem, vše nové, energeticky nepotřesitelné. V jedinou hodinu, svým SOUDEM, Bůh, takový mocný, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně a rychle zničí všechny modloslužebníky, to je všechny boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, jejich Bohy Satany kněze, NETVORY psychiatry, atd. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, neposlušných, vzpurných sviní, v Česku nastane, z milosrdenství Božího rozumu, až v době DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v době, kdy pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční služebníci Boží pochopí, že DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, je PŘÍCHODEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Např. na vzpurného vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, se Bůh jen maličko rozhněval v době, když Sobotka, jako ministr financí, po vyjití z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy, znovu propadl chamtivosti, to je modloslužbě tím, že privatizoval doly. Od té doby, od privatizace dolů, DUCHOVNÍ Kristus v Česku bdí nad křesťanským, imperialistickým, militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Stejným způsobem ničí boháče, bankéře, zbrojaře, obchodníky, politiky pravice a levice, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. Kvůli Česku, ve SVĚTĚ jsou stále větší rozdíly mezi chudými a bohatými. Např. v médiích bylo uvedeno, že stále více lidí na SVĚTĚ nemá peníze na jídlo, na vytápění a svícení. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude jediným vládcem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Jer.1/17až31/27,32,33/19až51/58, Ám.3/7,5/10,18,25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20. Jakým způsobem vládnoucí KOZLI premiér Sobotka a ministr Zaorálek, svými zákony ubližují bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, je uvedeno v posledních kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU drzého vládnoucího politického a náboženského dobytka. Mal.3/10,16,20, Mat.25/40, atd. Bezdomovec Zdeněk Blažek, přes urgence, dodnes nebere 3410 Kč, které mu byly, již dávno, protiprávně odňaty NETVORY z Úřadu práce v Rosicích, viz kapitola 229. Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta@mesto.rosice.cz, oso@mesto.rosice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, brim@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz. V kapitole 229 bylo uvedeno, že bezdomocům je třeba setřít každou slzu s očí, jídlem a oblečením, Iz.23/17,18, neprodleně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pro úplně poslušné, pouze rozumem Božím. Zj.1/1až21/1až22/21, Sír.5/5, 7/16,9/15,13/18až43/23,26,31,51/19, Iz.29/11až24až57/10,16,27až63/14,18až66/24, Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, atd. Po uplynutí 70-ti let od roku 1947, kdy Bůh na Česko uvedl stejné křesťanské sucho, jaké je dnes, Hospodin navštíví Domašovsko, kterému musí být jasné, že Česko musí neprodleně smilnit se všemi národy SVĚTA, a to na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Obchodní zisk, kterou vytváří ŽITÍ NA VÝNOSNÝ imperialistický TRH, již patří Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který dává svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, a také paměť, každému tak, jak chce on sám. Obchodní zisk patří všemu pracujícímu lidu, a tím i všem bezdomovcům, kteří pracují pro obec 20 hodin měsíčně. TVÁŘ Hospodina již je i bezdomovcům známá. TVÁŘÍ Hospodina je NOVÁ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.23/17,18, 1.Tes.4/16,5/1, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31,45/23, Žalm106/30, atd. Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Uvedené texty Písma nerespektovala ani ředitelka ÚP v Rosicích Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, ani vládnoucí KOZLI premiér Sobotka a ministr Zaorálek. Paní ředitelka pravila, že Blažek na ÚP nepodepsal dotazníky, Blažek tvrdí opak. Žádám proto o prošetření, kdo lže. Pokud úředníci ÚP v Rosicích, podepsané dotazníky zahodili, je třeba je trestně stíhat. Myšlení ředitelky Kubišové je absolutním ABSURDISTÁNEM. Pracovníci ÚP či MÚ v Rosicích Zdeňkovi dovezli autem propagační letáky s nabídkami práce v Rosicích. Kdyby se Zdeněk nyní rozhodl, že do práce nastoupí, pokud v Rosicích bezdomovce přijmou, z finančních důvodů nemůže. Kvůli tomu, že ÚP mu prokazatelně nechce platit částku 3410 Kč, do práce v Rosicích nastoupit nemůže. Cesta autobusem do Rosic a zpět stojí 40 Kč. Zdeněk potřebuje také jíst. Příležitostnou prací a žebráním nic nevydělal, protože stále nemá peníze ani na jídlo. Jezdit do práce do Rosic na kole, je nad jeho fyzické síly. Zdeňek, svým geneticky myším rozumem, stále žije ve středověku. Chválí boháče, DÉMONY, kteří mu dávají almužnu, protože neví, že boháči, DÉMONI, mají ve strachu z Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, prchat na všechny strany. Bhag.15/15až16/1až24až18/78, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18,8/8až9/10,12/3, atd. Hospodin na bezdomovci Blažkovi naplnil Písmo tím, že je zatvrzelý a hladový. Protože má často hlad, zlořečí svému králi, zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi, i Bohu, protože o něm nemá ani ponětí, s tváří pozvednutou vzhůru. Iz. 8/21, 1.Kor.1/27až15/33. Žebráním vydělá málo, protože Satan farář Dominik káže, že desátky z platů boháčů, patří církvi katolické všeobecné, což je lež. Desátky odjakživa patří bezdomovcům, protože církev katolická, ČARODĚJNICE, není zárukou dobrých mravů, protože místo Bohu, slouží boháčům, a dobytčatům pravice a levice. 2.Moj.22/17. Úplnými desátky je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nová Boží potrava je v Česku. Mal.3/8. Pane JUDr. Vagai. podatelna@ksz.brn.justice.cz. V dopise z 12.7.2017 píšete, že nemůžete o dávkách pro bezdomovce Blažka rozhodovat. Není to pravda. Máte povinnost, dle vůle Boží, setřít Blažkovi každou slzu z očí alespoň tím, že nařídíte vedoucím pracovníkům ÚP v Rosicích, či MÚ v Rosicích, aby autem, kterým objíždí bezdomovce, buď příslušné dotazníky Blažkovi dovezli, a pomohli mu je vyplnit, nebo aby ho do Rosic zavezli, a na cestu autobusem zpět mu dali 20 Kč.

 

8.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Na lidský mozek, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, spoléhat nelze. Věřit lze pouze ZLATU rozumu Božího, který je, z milosrdenství Božího, uveden i ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která jsou proto jediným Bohem SVĚTA. Nový DEN, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, se SLUNCEM spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde pouze těm úplně poslušným, kterým Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky. Trestající Bůh nemá s nikým žádnou smlouvu, natož SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, což při modloslužbách drze tvrdí Satan farář Dominik fara@ domasov.info. Kvůli němu, nikdo nevěří textům Písma, ve kterých Bůh uvádí, že kvůli vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím, se země v základech hroutí. Žalm37/5,11,35,38až82/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Nikdo nevěří textům Písma, že některé VICHRY Bůh stvořil jako trest. Ve svém hněvu jim dal běsnící sílu. Sír.5/5,7/16až39/28až43/26,31. Což platí dnes např. pro VICHRY v USA, ale také pro VICHRY v Česku. Protože Česko má za Boha stále sbírku křesťanských Bohů, Iz.57/10, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, Bůh již netrestá USA 1000 x víc než Česko, K.M.12/10,22, tak jak to v Písmu slíbil. Bohu, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko stále neslouží tak, jak Bohu se líbí, s bázní a s úctou. Vzpurný, politický a náboženský dobytek stále slouží svým politickým a náboženským, dobře placeným korytům, PRACHŮM a ZBRANÍM, což se děje, protože nikdo neoslavuje ZLATO rozumu Božího. Všichni neposlušní a vzpurní stále oslavují svůj mozek, který je však pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Sam.22/16,25,32,48,23/3,5, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Bůh trestá VICHRY i Česko, např. na Šumavě, nebo ve vzpurné a neposlušné vesnici v Bohuslavicích podatelna@bohuslavice.com, mistostarosta@bohuslavice.eu, starosta @bohuslavice.eu, reditelna@zsbohuslavice.cz, info@bohuslavice.eu, stejně jako trestá hříšníky v USA, což však potrvá jenom krátce. Vše bude energeticky, ekologicky a mravně nové, až v Bohuslavicích, a v Domašově, neposlušní a drzí Satani faráři kněží, fabohuslaviceuk@ado.cz, fara@domasov.info, místo Baalům to je boháčům, a místo DÉMONŮM, to je bankéřům, začnou sloužit Bohu, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Služba pracujícího lidu Baalům, DÉMONŮM a Satanům kněžím, potrvá jenom krátce, do vzkříšení v moře mrtvých, vzpurných, neposlušných sviní Česka a celého SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, z milosrdenství ZLATA Božího rozumu. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/15,39/28,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Kvůli drzým a vzpurným Satanům kněžím z fara@domasov.info, fabohuslaviceuk@ado.cz, nikdo vzpurný a neposlušný, to je mrtvý, nevěří textům Písma o tom, že Hospodin sám dává déšť, a sám dělá sucho, neboť všechny tyto věci dobra i zla koná sám. V USA např. jedno město zavlažil potopou, v druhém městě učinil nekonečnou křesťanskou poušť. Jer.14/22, Ám.3/7, 4/7až8/11, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.29/11až24až45/7,48/11, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, atd. Hospodin, svými skutky potop a sucha, vede vzpurné a neposlušné Bohuslavice a Domašovsko k potokům Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd. které mají vodu čistou, a důvěřivou, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES tím, že uvedené Boží SLOVO, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Slávu svého VŠEMOHOUCÍHO SLOVA, však dá Bůh pouze sobě samému, v jedinou hodinu zveřejnění této APOKALYPSY, v ČRo v Brně, poslušným ředitelem Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, z milosrdenství Božího rozumu. Jer.1/17až31/9,27, 32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,45/7až48/5,10,11,57/10,16,20, Žalm1/1,9/1až21až33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,104/29,30až132/5,8až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ageus2/18, atd. Potoky Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd. které mají vodu čistou, a důvěřivou, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, tečou do ZEMĚ SVATÉ, na MÍSTO SVATÉ, na PUPEK SVĚTA, do Domašovska, Brna a Česka. Vůle Boží je, z milosrdenství ZLATA Božího rozumu, aby vzedmuté moře křesťankých, ateistických vzpurných a neposlušných sviní v Česku bylo vysušeno úplně poslušným ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, a bandou KAŠPARŮ, bláznů z povolání, pavel.kaspar@rozhlas.cz, atd., OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V ČRo v Brně, mají povinnost spojit POTOKY Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd. které mají vodu čistou, a důvěřivou, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, v jedinou řeku nového Božího SLOVA tak, aby mohla pramenit u TRŮNU Božího, v Praze. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého rozumu, až pracovníci ČRo v Brně zajistí, aby z uvedených potoků, byla jediná řeka MOCNÉHO Božího SLOVA tím, že bude neprodleně vytékat z TRŮNU BOŽÍHO, který, dle Písma, musí být na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo si co vybere, to bude mít. Kdo si, místo Boha, vybere za Bohy drzé Satany kněze, a ovoce úmyslů drzých Satanů kněží, Satana Dominika fara@domasov.info, a Satana OTCE Marka fabohuslaviceuk@ ado.cz, bude mít ovoce jejich úmyslů. Úmyslem těchto hlupáků je vést křesťanské stádo pohanů tak, aby na polích bylo znovu mnoho koní. Hospodin končí dobu benzinovou tím, že vyžaduje úplnou poslušnost jeho příkazů a zákonů. Bez úplné poslušnosti, v době ropného a ekonomického kolapsu, pro stroje na polích nebude žádná nafta. Ageus2/18, Zj.1/1až222/21, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17až6/19až31/27,32, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/15,39/28,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Hospodin, který nečiní nic tajně, učinil podobenstvím nejenom písničky, ale také film HERCULE POIROT XIII. VELKÁ ČTYŘKA. Je to podobenství o VELKÉ ČTYŘCE čtyř Bohů, kteří místo celosvětového míru dělají na celé zemi zlo meče válek. Jedná se o Bohy, Krista, Kršny, Jehovy a Alláha. Vůdce VELKÉ ČTYŘKY je křesťanský Kristus. Ten stále miluje a uchází se o ŽENU STATEČNOU, O BOŽÍ SLOVO, která ho stále odmítá. Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Proto, aby křesťanský Kristus, který byl zplozen mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu, byl slavným a velkým v očích ŽENY STATEČNÉ, uvedl na celou zemi meč nesmyslných válek. Film se končí v divadle, kam Kristus křesťanský pozval ŽENU STATEČNOU, a ostatní mrtvé Bohy. Film se skončil dle textů Písma. Kristus křesťanský se zde zmařil tím, že na něho padla opona. Tím se končí veškeré křesťanské divadlo. Česko má povinnost se sejít pod vládou jediného Boha celého SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8. Vzhedem ke svému věku neusiluji o kořist, o KORYTO v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné. Z milosrdenství Božího rozumu, jsem již za sebe pomazal vládnoucí Bohy pro novou, úplně poslušnou STÁTNÍ SPRÁVU. Když se Bohu nebudou líbit, stane se to, co rozhodne Bůh. Proto je zapotřebí se nebát vše zveřejnit. Kteří ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, tedy mají představit Boží VIZI, v televizi. Za prezidenta Česka Bůh vyvolil projektanta Ing. Rákose z Brna, jeho jménem RÁKOS, pro jeho profesi odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Za nového premiéra Česka jsem v minulých kapitolách vyvolil bývalého BERANA Babiše, pro jeho komunistickou minulost. Za ministra spravedlnosti jsem v této kapitole vyvolil právnického KOZLA Sobotky. Za ministra zahraničí jsem v této kapitole vyvolil filozofického KOZLA Zaorálka. Hospodin v Písmu slíbil pro případ, že s nimi nebude spokojen, že je vymění. Veškeré volby politiků pravice a levice však Hospodin nyní končí. Uvedení čtyři Bohové, či OKŘÍDLENCI, v případě, že se neosvěčí, budou vyměnění ve veřejných výběrových řízeních, a to z řad příslušných odborníků. Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43. Vzhedem ke svému věku neusiluji o kořist, o KORYTO v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, ale o to, aby mě Bůh, v době mého umírání, nevydával do rukou lékařů, ale aby mně setřel každou slzu z očí pomocí robotické eutanázie, bez jedů, o které budu rozhodovat sám, na základě svého věku. Každý, kdo se dožije plnosti věků, 70 až 80 ti let, má právo rozhodnou sám, zda postoupí operace, nebo zda z tohoto SVĚTA odejde do ráje tím, že před robotickou eutánázii bude uspán rajským plynem. Např. soused a sousedka, kteří se dožili cca 85 let, kteří již nechodí, či chodí velmi špatně, kteří trpí tím, že musí absolvovat naprosto nesmyslné operace, kteří by již rádi v pokoji zemřeli, upadli do rukou lékařů. Trestající Bůh, neposlušné svině, či NETVORY, bude trestat tak dlouho, dokud se stádo Česka nepodřídí Boží vůli. Bůh v Písmu uvádí, že život starého, trpícího člověka, nemá vůbec žádnou cenu, což kvůli drzým kněžím, Satanům Dominikovi a OTCI Satanu Markovi, nikdo nezná. Sír.5/5,7/16,9/15až11/26, 12/12,13/18,15/17,17/23až21/15,23/19,27,30/17,19,32/15,33/16,38/12až43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,90/10,132/5,8až150/6, Zj.1/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4až9,16. Již jsem uvedl, že Bůh chce vše nové. Chce zrušit křesťanské tradice. Mar.7/7,13/20, atd. Kvůli konci éry fosilních paliv, je potřeba plyn uchovat pro živé, to je pro úplně poslušné. Pohřby žehem je proto nezbytné neprodleně ukončit. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním geneticky myšího, či geneticky prasečího rozumu lidí, již není možné. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/18až8/8,9/10,10/20,12/3, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, atd. Proto je potřeba zesnulé pochovávat do společných hrobů, vykopaných pro ten který den, pro určitou oblast, bez rakví. Smuteční obřady je nutno uspořádat bez nebožtíků, na oslavě ukončené hostinou.

 

9.) Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Co uděláte nyní, ptá se v Písmu jediný Bůh SVĚTA. Jediný Bůh SVĚTA, je DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. DUCH SVATÝ, odjakživa dává všem lidem na SVĚTĚ, svou rozumnost, či svou rukodělnou dovednost, a paměť tak, jak chce on sám. Lidé proto odjakživa dělají pouze to, co se Hospodinu líbí tím, že vede Česko, a tím celý SVĚT, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Vstoupit do ticha, to je na smetiště dějin, mají povinnost vstoupit všichni vzpurní a naposlušní. Každý má oči otevřený tak, jak sám chce, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Budete stále věřit drzému Satanu faráři Dominikovi z Domašova fara@ domasov.info, který při modloslužbách prokazatelně lže o tom, že má s Bohem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, který tím vede lidsto do energetického, ekologického a mravního HROBU? Jeho žvásty děsivé temnoty a krutého zmijího jedu katolického katechismu, nejsou ani dobré, ani spasitelné, protože prokazatelně dělají veškeré zlo na zemi tím, že nesou špatné OVOCE nesmyslných válek, atd. Život v křesťanském hříchu, život ve službě boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., místo Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je život v energetické, ekologické a mravní SMRTI. Máte povinnost konat své spasení, své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, a svého geneticky myšího, či geneticky prasečího těla tím, že mně neprodleně napíšete potvrzení, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto tak, jak jsem je řídil do svých narozenin v roce 2016, to je v roce 7016. Ztratit spasení znamená věřit lžím drzých Satanů kněží, kteří z Písma znají Boží moc nad každým lidským TĚLEM a DUŠÍ, a tím věřit energetickým žvástům jejich DUCHEM CHUDÝCH, blahoslavených Bohů, politikům pravice a levice, kteří o Bohu, a tím o správné koncepci energetiky, stále nemají ani ponětí, kvůli odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, vzpurných, drzých, vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Bůh Vám již nebrání v rozlišení slova Božího, které je pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, od protikladných žvástů drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Máte povinnost vytvořit širokou cestu do celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze tím, že mě nebudete považovat za blázna, který, dle rozhodnutí úplně pomatených, neposlušných, to je mrtvých psychiatrů z Černovic a z Bohunic, nesmí řídit auto. Svoje energetické spasení máte povinnost konat, společně se mnou, svými skutky tím, že mě přijmete. Texty Písma o Boží moci nad všemi lidmi a nad jím, v Písmu vyvoleným Českem, které Vám ještě nejsou srozumitelné, z milosrdenství Božího rozumu, Vám rád objasním. Pokud to neuděláte, pokud tím neuzavřete s Bohem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o pokoře a úplné poslušnosti, riskujete, že trestající Hospodin Vás bude trestat, dle všech textů Písma o trestání vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či sviní. Jako neposlušného a vzpurného Vás Hospodin skolí rakovinou, kterou všichni vládnoucí idioti šíří svými žvásty, o svých nesmyslných, energetických koncepcích pouze na elektřinu, které představuje pouze nepatrnou část potřebné energie, nutné pro zachování stávajícího stavu nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a horečného zbrojení. 2.Tim.2/16, atd. Jako neposlušného a vzpurného Boha, Vás Hospodin zabije tím, že Vás převrátí i s autem, ve kterém jezdíte. Všichni neposlušní a vzpurní musí v Česku zmizet. Ageus2/18,22, Ezech.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21,29až44/28,31,47/12. Zabije Vás strašlivou záhubou, dle všech trestů pro vzpurné a neposlušné, uvedené v Písmu v případě, když se k Hospodinu nevrátíte neprodleně a dobrovolně. Neposlušní se Bohu beztrestně posmívat nebudou, vzpurní zajdou. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Život v křesťanském, militaristickém, dědičném hříchu, je život v energetické, ekologické a mravní SMRTI. Máte povinnost spasit svoje geneticky prasečí TĚLO, a svoji DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat tím, že budete souhlasit s oddělením pokorného a úplně poslušného TVORSTVA, od PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, bankéřů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, od Satanů kněží všech světových církví, atd. Vůle Boží je, aby Domašovsko a Brno, místo svaté, země svatá, pupek SVĚTA, zakořenilo neprodleně nově, v nové víře v jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, jako první na SVĚTĚ. Máte povinnost být úplně bezmocný, kvůli svému genaticky prasečímu, či geneticky myšímu mozku, a tím být pokorný a úplně poslušný. Dobrá budoucnost Česka a SVĚTA je v Bohu, v jeho dokonalé lásce, jeho ZÁKONŮ. Hospodin v srpnu 7017, v milostivém Hospodinova létě, učinil počasím v Česku tropy proto, aby nikomu nebylo zima. Všichni vzpurní a neposlušní NETVOŘI musí shořet v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, NEPRODLENĚ, JEŠTĚ V LÉTĚ 7016. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Kdo se neprodleně nenechá pokřtít OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, zajde tím, že pro odstoupení Božího rozumu, jako neposlušný a vzpurný NETVOR skončí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Každý pokorný a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, má povinnost se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU drzých a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či drzých SVINÍ, svým jménem, a svou elektronickou adresou. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad Českem, a celým SVĚTEM smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a zlých, se nechá zapsat mnoho pokorných a úplně poslušných služebníku Božích, vděčných Bohu za vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, být BOHEM pro SVĚT. USA již nebudou světovým četníkem. Česko má povinnost zajistit, aby nový Hospodin byl přítelem každého pokorného a úplně poslušného služebníka DUCHOVNÍHO Krista, a to na celém SVĚTĚ. Jediný Bůh SVĚTA, jeho dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nesnáší násilí nesmyslných válek o fosilní paliva, a nesmyslných válek o vládu boháčů nad chudáky. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když já stále budu bláznem, kterému psychiatři zakázali řídit auto. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/16,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10až20,18/13,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16až20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30,115/17,132/5,8,150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Co uděláte nyní, ptá se v Písmu jediný Bůh SVĚTA. Setkat se s novým Bohem, s DUCHOVNÍM Kristem, mohou pouze pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lidé nemohou konkurovat ZLATU Božího rozumu, svým mozkem geneticky prasečím, či geneticky myším. Ambice vládnout nad mnohými lidmi, a společenskou prestiž, dá nový, DUCHOVNÍ Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mnohým pokorným a úplně poslušným Bohům, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, až já nebudu bláznem, kterému zlí, vládnoucí a neposlušní psychiatři z Černovic a z Bohunic, NETVOŘI, MUDr. Kašpárek a MUDr. Radimský, zakázali řídit auto. Celosvětová Boží rodina, dojde pokoje a celosvětového míru, pouze jako pokorná a úplně poslušná v době, kdy jediným SLOVEM Božím, bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a SVĚTA, jedině možná, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Velké plány na změny, mohou mít pouze lidé pokorní a úplně poslušní, kterým jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Nelze uniknout zodpovědnosti, kterou máte na svých bedrech, za Česko a za celý SVĚT, protože Hospodin odjakžije mezi námi jako DUCH SVATÝ, a odjakživa vidí, že ke své úplné zkáze, místo Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, odjakživa soužíte svým Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům a tím svým Bohům, DUCHEM CHUDÝM, blahoslaveným, zlým, neposlušným a vzpurným politikům pravice a levice, a jejich Bohům, drzým Satanům kněžím. Hospodin, dle Písma, odjakživa, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY připravuje překvapení tím, že mnohým pokorným, a úplně poslušným služebníkům nového, DUCHOVNÍHO Krista, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Vzdorovat nesmíte, protože jediný Bůh SVĚTA, je DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, a který Vás dokonale zná. DUCH SVATÝ, odjakživa dává všem lidem na SVĚTĚ, svou rozumnost, či svou rukodělnou dovednost, a paměť tak, jak chce on sám. Lidé proto odjakživa dělají pouze to, co se Hospodinu líbí. Bože spravedlivý a všemohoucí dej, ZLATEM svého rozumu, ze svého milosrdenství, ať MUDr. Vyhlídal logo@logoped.cz, Vsetínská 20, je neprodleně, spolu se mnou, pokorným, a úplně poslušným Božím SYNEM, Bohem, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že SLOVO nás dvou, o TOBĚ, a o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, o odpočinutí od díla energetické zhouby, bude pravé a věrné. Pane MUDr. Vyhlídale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Spolehat se na svůj mozek, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, místo na rozum Boží, je nesmysl. Bože spravedlívý, prosím zařiď, ať již neposlušné nemusím shromažďovat. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost vyšetřovat vedoucího psychiatra Masarykovy univerzity profesora MUDr. Kašpárka, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, kvůli tomu, že pro svou neposlušnost je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Máte povinnost ho tvrdě pohnat k odpovědnosti tím, že mu nařídíte, aby mě psychiatři, např. vedoucí lékařka ambulance MUDr. Hogenbuchová Hogenbuchova.zuzana@fnbrno.cz, vydala neprodleně písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mně nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto, které vyžaduje praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan. Sestry z kartotéky mně slíbily, že mě objednají k MUDr. Hogenbuchové, až se vrátí z dovolené, po úplňku MĚSÍCE, který je v pondělí, DNE PÁNĚ 7.8.2016, to je roku 7017, pokud nepletu její jméno. Sestry z kartotéky svůj slib zrušili tvrzením, že od ředitele MUDr. Kašpárka mají nařízeno, abych se objednal jinde. Dali mně kontakt na psychiatra MUDr. Vyhlídala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, nebo na MUDr. Cejpkovou Cejpkova.Andrea@fnbrno.cz, z ulice Lýskova 2. Bůh, který nečiní v jím v Písmu vyvoleném Česku nic tajně Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, tímto rozhodnutím MUDr. Kašpárka, shromáždil k SOUDU další psychiatry, kteří, při neposlušnosti a vzpouře proti Bohu, sklidí posměch. Mich.2/3,4,10,4/12,5/10,6/16, K.M.1/4až12/10, 17,25, atd. Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost, na ÚSVITU OSMÉHO DNE vlády Boha nad lidmi celého SVĚTA, pomocí Písma, a pomocí ZLATA Božího rozumu, na ÚSVITU osmého tisíciletí různých nauk o sbírce lidských Bohů, v roce 2017, to je v roce 7017, neprodleně napravit obrovské nedorozumění o vládě Boha nad lidmi. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyste se neprodleně sklonili před Boží moudrostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA. Každého člověka Bůh živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, svou rozumností, rukodělnou dovedností, nebo pamětí, tak, jak sám chce. V místě svatém, v zemi svaté, na pupku SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase, a pás nebude, žádné křesťanské a jiné náboženské a politické ateistické svině, žádné NETVORY, křtěné katolickou a evangelickou vodou. Křtít se vodou, při katolických, či evangelických modloslužbách Česka, již je pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, protože Boží hněv, vůči neposlušným sviním, NETVORŮM, již neprodlévá. Křtít se OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená zveřejnit SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, v médiích, na svícnu. Křesťané, křtění křesťanskou vodou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, mají povinnost zanechat své jméno křesťanů, BOŽÍM SYNŮM, Bohům, pokorným a úplně poslušným, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, křtěným OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Své nové služebníky, kteří křesťanským, neposlušným, mrtvým sviním, křtěným vodou, vyhlásí klatbu, nazve Bůh jménem jiným. Noví křesťané již nejsou HMOTNÍ, či MATERIÁLNÍ. Jako pokorní a úplně poslušní jsou ŽIVÍ, to je DUCHOVNÍ tím, že pomocí Božího rozumu jsou stejní jako nový Bůh, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, všemohoucí a vševědoucí. Bůh nyní živí, svým rozumem, úplně poslušné. 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/29,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1,21,10/18,14/7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,132/8,150/6, atd. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Bůh pase pouze pokorné a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, křtěné OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového, Božího království. Česko má povinnost jit do celého SVĚTA tím, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z CZSO, neprodleně svolají kongres energetiků celého SVĚTA, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Jediným znamením pro pokorné a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, je OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ve jménu nového DUCHOVNÍHO Krista, pokorní a úplně poslušní služebníci technického lidu, OKŘÍDLENCI, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO, mají povinnost, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého SVĚTA, zveřejnit vše o nové koncepci energetiky, která je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde je i nezbytnost vyhnat všechny DÉMONY, to je všechny ekonomy a bankéře, od jejich dobře placených KORYT, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Smrtící jed děsivé křesťanské temnoty protikladných žvástů katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, nebude nikoho neposlušného a vzpurného zabíjet, když Česko bude, ve jménu nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, vyhánět ekonomické DÉMONY do říše ticha, na smetiště dějin tím, že Satan farář Dominik bude při BOHOSLUŽBÁCH mluvit pro něho cizími jazyky, SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, SLOV MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a úpřesňují. Vůle Boží je, aby v jím vyvoleném Česku, v prvním, pokorném a úplně poslušném státě SVĚTA, byly úplně zapomenuté křesťanské, militaristické, imperialistické tradice, zvěstováním DUCHOVNÍHO Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je. Bůh, svoje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES začne potvrzovat uvedenými znameními, až dostanu písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto. Mar.7/7až13/20až16/15, atd. Bůh vrátí svůj technický rozum, technické elitě Česka a SVĚTA, ze svého milosrdenství, až se k Bohu nyní vrátí především psychiatři v Brně. Kdyby Bůh, ze svého milosrdenství, neskončil ty dny SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA, nebyl by energeticky spasen žádný neposlušný a vzpurný člověk. Bůh má s neposlušným a vzpurným Českem, velkou trpělivost. Nové DNES naplnění Písma, DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE do Česka, Bůh znovu stanovil v novém novoluní MĚSÍCE. Nové novoluní začíná v pondělí 21.8.2017 a končí úplňkem MĚSÍCE, ve středu 6. září roku 7017. Nikdo z neposlušných NETVORŮ psychiatrů z Brna, a ze Satanů kněží z Domašovska a z Brna, nemá právo DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE, do Česka a Slovenska, zdržovat. Obě země musí být Boží proto, aby se naplnilo Písmo do poslední čárky. Čas letí jako bláznivý. Lidstvo celého SVĚTA spojí MUZIKA, a SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lží o Bohu již bylo dost. Odpočinutí od díla energetické zhouby musí Česko zajistit v celém SVĚTĚ. Zastavit svůj běh na chvíli mají povinnost všichni pokorní a úplně poslušní lidé celého SVĚTA, protože SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, již svítí z Česka všemu TVORSTVU SVĚTA. Novému Bohu, ve středu, vzdají chválu, v milostivém Božím létě 7017, pouze ŽIVÍ, to je pokorní a úplně poslušní psychiatři z Brna, kteří křesťanské chrámové zpěvy promění v kvílení prohlášením, že nejsem blázen, a že auto smím řídit. Bláznem tím učiní drzého faráře Satana Dominika, pro jeho službu zlým boháčům, místo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije stále mezi námi. Jsem ochotný jít pouze k tomu poslušnému psychiatru, který napíše písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, na základě těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní. Bůh slíbil, že se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu pouze v případě, že za blázny budou prohlášení všichni, kdo místo Bohu slouží drzým Satanům kněžím, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Bůh slíbil, že jím v Písmu vyvolené Česko, a Slovensko, bude střežit jako oko v hlavě, když bude neprodleně pokorné, a úplně poslušné Božích zákonů. Dle písničky DUCHOVNÍHO Krista, vzpurní neposlušní, marně hledají svůj stín. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, všichni lidé na SVĚTĚ žijí v podsvětí, kde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích nesvítí z toho důvodu, že o Bohu stále nemá nikdo ani ponětí. Proto od SLUNCE Bhagavadgíty, nikdo stín mít nemůže. Stíní Bohu všichni tím, že všichni neposlušní a vzpurní žijí v temnotách šeré křesťanské smrti. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Pane JUDr. Vagai podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. V místě svatém, v zemi svaté, na pupku SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, křesťanskou svini představuje např. drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info. Ateistickou svini představuje např. neposlušný NETVOR, NEMLUVŇÁTKO, profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz. První DEN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je DEN OSMÝ, který se začal v roce 2000, to je v roce 7000, který stále není takový, jak má být, dle Boží vůle DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nedorozumění mezi Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a lidmi celého SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, pramení především ze lží drzého Satana faráře Dominika, který při svých katolických modloslužbách, pomocí protikladných nauk o sbírce křesťanských a lidských Bohů, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, lidem drze lže, že křesťanským neposlušným a vzpurným sviním, jejich křesťanský Bůh, odpustil všechny jejich hříchy, kvůli kterým se celá země hroutí, a to v energetických, ekologických a mravních základech. Ateistická svině, neposlušný a vzpurný NETVOR, profesor MUDr. Kašpárek, Ph.D. Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, považuje uvedené lži drzého Satana faráře Dominika, o jediném Bohu SVĚTA, a o jeho vůli, odpouštět křesťanským, neposlušným a vzpurným hovadům, všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, za pravdu pravdoucí. Schvalování lží o Bohu, a o jeho vůli, NETVORU profesoru MUDr. Kašpárkovi, Ph.D., ze mě, pravdomluvého, a úplně poslušného služebníka Božího, který se Boha bojí strachem, jaký v Česku ještě nikdy nebyl, stále umožňují dělat blázna. Neposlušným a vzpurným, to je mrtvým psychiatrům, Bůh umožňuje, od mých narozenin, ode dne 21.9.2016, to je od 21.9.7016, v roce SOUDU všech neposlušných, a nemravných, v roce 2017, to je v roce 7017, již skoro celý rok, nedat mně potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie, mohu řídit AUTO. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Dokud budu v očích psychiatrů z Brna bláznem, který nesmí již skoro celý rok řídit auto, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, nepovojí, nepocítí lítost, a nebude jím v Písmu vyvoleného Česka želet. Pustoší pastvu boháčům, bankéřům, politikům pravice a levice, filozofum, zbrojařům, vojenským kaplanům, a všem ostatním drzým neposlušným NETVORŮM, či sviním, odstoupením svého Božího rozumu, a to až do rozhodnutí, že texty např. této, poslední kapitoly 230, SOUDU Satana faráře Dominika, a SOUDU NETVORA psychiatra MUDr. Kašpárka, budou zveřejněné ve všech médiích, a vydány knižně, jako brožura v nákladu cca 2 000 000 ks proto, aby si ji v Česku mohl dát do kapsy každý pátý, pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Bůh, který v Česku a ve SVĚTĚ nečiní nic tajně, ve veřejnoprávních médiích uvedl, že uzdraví každého ŽIVÉHO, to je každého pokorného a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTO, svým rozumem tím, že bude v mozku sázet nové neurony a tím věci energeticky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Bylo uvedeno, že v poslení době, vědci u mnohých lidí v mozku objevili ve velkém množství neuronů, které způsobují zapomínání. Uvedené neurony zapomínání jsou trestem od Boha, kvůli křesťanským, ateistickým a jiným neposlušnostem NETVORŮ Bohem v Písmu vyvoleného Česka. Satan farář Dominik, a NETVOR psychiatr MUDr. Kašpárek, dle vůle Boží, zapoměli vlastní vinou, nikoli vinou Hospodina, 40 let Boží socialistické spravedlnosti. Vlastní vinou, kvůli své neposlušnosti, kvůli své vzpouře proti Bohu. Dědičný hřích křesťanských, ateistických a jiných drzých sviní, je úplná neposlušnost Boží dokonalé lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží majetkové, celosvětové rovině. Nový Bůh, neposlušné, či vzpurné svině, prokazatelně svým rozumem, ze svého milosrdenství, nepase, protože vzpurné a neposlušné, to je mrtvé boří, a to odstoupením svého Božího rozumu. Neposlušní a drzí NETVOŘI psychiatři z Brna, a drzí Satani kněží z Domašovska a z Brna, bloudí v bludném kruhu svých lží o Bohu, a svých lží o DUŠI a TĚLE člověka, protože nevěří textům Písma o tom, že TĚLO člověka je pouze geneticky prasečí, a že DUŠE člověka je stejná, jako u zvířat. Protože Bůh se chce smilovat, ze svého milosrdenství, nad celým SVĚTEM a celým Českem současně, ze svého milosrdenství, vytvořil neurony zapomínání také u svého, Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO. Odborníci na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, které jsou laicky navržené na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, dle písniček od Krista, a dle Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zapoměli vlastní vinou, nikoli vinou Hospodina, na své dřívější, naprosto nesmyslné energetické koncepce tím, že svými, geneticky prasečími mozky, vytvářejí energetické koncepce nové, ještě více nesmyslné, než energetické koncepce dřívější. Tím, jako vzpurní a neposlušní, bloudí v bludném kruhu svých lží o koncepci energetiky z toho důvodu, že vzpurní a neposlušní psychiatři z Brna, a Satani kněží z Domašovska a z Brna, bloudí v bludném kruhu svých ateistických, křesťanských lží o Bohu, a o DUŠI a TĚLE každého neposlušného a vzpurného, to je, bez Božího rozumu, mrtvého člověka. Kvůli drzým Satanům kněžím z Domašovska a z Brna, žádný neposlušný a vzpurný, to je mrtvý psychiatr, nevěří textům Písma o tom, že nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, má nad každým mrtvým, to je nad každým neposlušným ADAMEM a EVOU, naprostou DUCHOVNÍ převahu, což má nyní trvat již jenom krátce, do úplňku MĚSÍCE, do středy 6. září roku 7017. Dle opakovaně uváděných bludů o koncepci energetiky technické elity, mrtví, to je neposlušní odborníci na energetiku, z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO, prokazatelně dělají energetické koncepce Česka a SVĚTA, stále více technicky debilní. Nesmyslná energetická koncepce děkana SF ČVUT Hrdličky, na postavení cca 40-ti ks jaderných elektráren velikosti TEMLÍNA, jako náhradu za naftu a benzin, a stejně nesmyslná energetická koncepce docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na postavení cca 25 ks jaderných elektráren velikosti TEMELÍNA, uvedená v knize, vyznamenané STÁTNÍM VYZNAMENÁNÍM, skončily v úplném zapomění tím, že trestající Bůh vyrobil v hlavách odborníků na energetiku, neurony zapomění. Odborníci na energetiku se točí v kruhu svých lží o konceopci energetiky tím, že nyní v médiích, např. v Lidových novinách ze dne 17.6.2017 prohlašují, že energetická koncepce obnovitelné energie spočívá na baterich, které jsou cestou, jak skloubit poněkud náhodnou výrobu elektřiny z větrných elektráren a z fotovoltaiky, s potřebou kontinuálního a bezpečného zásobování elektřinou např. provozu aut, což je stejný nesmysl, jako byla koncepce výstavby 40-ti kusu elektráren velikostí TEMELÍNA, jako náhrada za naftu a benzin. Další nesmysl o koncepci energetiky uvádí Rovnost ze dne 26.7.2017. Uvádí, že budoucnost obnovitelné energetiky bude patřit nakonec vodíku. Je to technický nesmysl z toho důvodu, že v Česku bude chybět 40 ks jaderných elektráren velikosti TEMELÍNA, pro výrobu vodíku elektrolýzou, který ve své koncepci, geneticky prasečí, plánoval děkan SF ČVUT v Praze, profesor Hrdlička, jako náhradu za naftu a benzin. Energie vyrobená fotovoltaikou a větrnými elektrárnami je zanedbatelná. Zřejmě by, bez existence fosilních paliv, tato výroba pokryla pouze energii na výrobu zařízení pro fotovoltaiku, a pro větrné elektrárny, a pro výrobu baterií. Mluvení pravdy o správné Boží energetické koncepci, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, energeticky spasí Česko a celý SVĚT. Celosvětové odpočinutí od díla energetické zhouby, je správná energetická koncepce. Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dělá v hlavách odborníků na energetiku, tak silné a mohutné neurony zapomění, že se svou, geneticky prasečí moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí na obnovitelnou energetiku, nejsou stále v koncích. Budou se svými nesmyslnými energetickými koncepcemi na obnovitelnou energetiku v koncích, až se Bůh smiluje, nad celým neposlušným a vzpurným Českem současně tím, že mnohým odborníkům na energetiku, ZLATO svého technického rozumu, ze svého milosrdenství, zase vrátí tím, že mnozí začnou studovat energetickou koncepci Boží, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem smilovat, ZLATEM svého Božího technického rozumu, až nebudu v očích technického lidu bláznem, ale Božím OTROKEM, PINCHASEM, třetím v Boží SLÁVĚ, po PINCHASI Marxovi, a PINCHASI Engelsovi. Marx a Engels nejsou OTCOVÉ Bohu navěky milí, jak jsem dříve mylně uváděl, v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Jediným OTCEM ZAKLADATELEM celosvětového, mírového Božího království v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, až bude OTCEM ZAKLADATELEM, všech náboženství SVĚTA, a všech režimů SVĚTA. Každý člověk je pouze PINCHASEM, nad kterým má jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naprostou převahu.