Kapitola 314 – 16 stran.

20.11.2023 16:45

Kapitola 314 – 16 stran. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušní rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Jste nyní čtyřmi tažnými koňmi pro vyvezení nákladu HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nad SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, hlupáků militariastických, ekonomických, zbrojařských, hinduistických, buddhistických, křesťanských, muslimských a jiných, ve všech médií a ve školství. Žárlivě milující Kristus, DUCH SVATÝ, chce být dokonalou Boží láskou tím, že především Vy, vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu Brna, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, sjednotíte veškeré uváděné Boží SLOVO tak, aby všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, znali Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nově, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů objasňuje, že Boží SLOVO je nyní nové, že je to HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z MALI, atd., které se v Boží SLÁVĚ vzájemně doplňují a upřesňují. Svobodu SLOVA, politickou, náboženskou, technickou, stále ohrožují všichni zpupní, vzpurní a neposlušní hlupáci, kteří stále odmítají uvedené veškeré Boží SLOVO studovat. Garantem svobody, v tomto zpupném, neposlušném pokolení již není stát, garantem svobody a vzdělanosti je nyní sám Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který je veškerým uváděným Božím SLOVEM, ve kterém vše uváděné, o sobě, Česku, Slovensku, a světu, uvedl. Rozhodovat o další cestě Česka a světa již nemohou zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, jako je např. válečný štváč, zpupný a vzpurný hlupák, trestajícím Kristem prokletý prezident generál Petr Pavel. Trestající Kristus vyžaduje, aby proti vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. zněl hlas boje jak technického lži lidu, tak pracujícího lidu, odborářů, atd. Trestající Kristus přestane Česko, Sovensko, či okolní státy EU rozvracet, podvracet, bořit, ničit a škodit. Bude nad jím v Písmu vyvoleným lži lidem bdít, budovat a sázet vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné v případě, když např. na slavnostním shromáždění ODBORÁŘŮ, vedených Středulou, v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu, bude učiněno rozhodnutí, že toto pondělí bude pro poslušné, PRVNÍM DNEM celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. stredula.josef@cmkos.cz, fassmann.martin@cmkos.cz, sokolova.radka@cmkos.cz, seidlova.marketa@skolskeodbory.cz, vanasek.jiri@cmkos.cz, Pocan.Pavel@cmkos.cz, terezia.radkova@atoz.cz, samek.vit@cmkos.cz, faflikova.zuzana@skolskeodbory.cz, jeffrey.osterroth@atoz.cz, dobsik.frantisek@skolskeodbory.cz, srna.jan@cmkos.cz, pavel.kotrbacek@atoz.cz, international@cmkos.cz, cmos.skolstvi@skolskeodbory.cz, info@cmkos.cz, kramska.zdena@skolskeodbory.cz, kaplan.martin@skolskeodbory.cz, press@cmkos.cz, chalupa@ctidoma.cz, info@nase-media.cz, nemec.lukas@cmkos.cz, international@skolskeodbory.cz, tlapova.gabriela@skolskeodbory.cz, twr@twr.cz, saskova.eva@skolskeodbory.cz, berka.vit@skolskeodbory.cz, komunita@zenysro.cz, Stávající politická a náboženská DEMOKRACIE je fašistickou totalitou, protože nemá odvahu vyřešit lidstvem nikdy neřešené, ekonomicky neřešitelné otázky Boží slávy, kterou je úplné ukončení horečného zbrojení a válčení, úplné zničení všech zbraní světa, úplné zničení MEČE válek na celém světě. Což je z toho důvodu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, hledají pouze slávu svou, svých výkladů Písma, které patřilo středověku, a ne uvedenou slávu Boží. Sláva Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je uvedená v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO. Na ÚSVITU tohoto třetího tisíciletí, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní, to je ŽIVÍ, mají povinnost porozumět energetické nezbytnosti neprodlené realizace dokonalé lásky Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Smířit se s NEOMYLNÝM Kristem je možné pouze při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v médiích a ve školství. Smíření se s Kristem má povinnost iniciovat odborář Středula již v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz. Má povinnost změnit stávku odborů na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k oslavě narozenin Krista, z těchto SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, DEMOKRACIE nejsou žvásty politiků pravice a levice, např. Fialy z SPD. fialar@psp.cz, info@spd.cz, jihomoravsky@spd.cz, karlovarsky@spd.cz, stredocesky@spd.cz, zlinsky@spd.cz, plzensky@spd.cz, praha@spd.cz, liberecky@spd.cz, ustecky@spd.cz, pardubicky@spd.cz, olomoucky@spd.cz, moravskoslezsky@spd.cz, vysocina@spd.cz, Fiala z SPD v ČT1 tvrdil, že je nezbytné neprodleně jednat o ukončení války na Ukrajině, ale současně tvrdil, že pro zajištění zaměstnanosti a ekonomiky Česka, je nutné nechat běžet naplno všechny zbrojovky, jak v Česku, tak ve světě. Má tím hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa z toho důvodu, že o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, a o jeho vůli, stále nemá ani ponětí. Stále se vzpírá dokonalé Boží lásce, kterou je objasněná vůle Boží. Vůli Boží je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mírumilovný Středula, či František Dobšík, mají povinnost v pondělí 27. listopadu 2023, učinit rozhodnutí, že v pondělí, nejchatrnější odboráři ze stáda, na SLAVNOSTNÍM SCHROMÁŽDĚNÍ, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyvlečou od dobře placených KORYT, uváděné vládnoucí Baaly, DÉMONY, zločince, lháře, pokrytce. Hlukem jejich pádu do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, se zachvěje celá země. Kvůli vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, neposlušní, zpupní lidé, se namáhají pro nic, za nic, kvůli lžím vládnoucí elity o Kristu, a tím o koncepci energetiky. Vše energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné pozře OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Druhým propuštěním boháčů s prázdou, propuštěním ekonomických vězňů, budou zničena NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomická, militaristická, náboženská, politická. Iz.1/18,58/7,66/24, Jeremiáš1/17,23/29,32,49/20,50/45,51/58, Žalm33/6až102/27až107/27, Luk.1/53,6/24. Kristus nebydlí v chrámech postavených lidskýma rukama. Tam bydlí Satani, Hadi, či Zmije kněží, schizofrenici, kteří trpí bludy výkladu Písma pomocí protikladných dogmat a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. farář Bradáč domasov@dieceze.cz, vojenský kaplan biskup Holub či hlupák farář Orko Vácha marek.vacha@lf3.cuni.cz, Skutky 7/47, Sírachov., Žalmy, 1.Tim. 5.Moj. Chrámem trestajícího Krista je jeho HORA HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma. Ageus2/6,18, Mich.4/1, atd. Trestající Kristus vyžaduje, aby se celé, jím vyvolené Česko, Slovensko, vrátilo ke Kristu v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v technickém školství a v médiích, z rozhodnutí rektora Jeníčka. Kdo má STARÉHO DUCHA výkladu Písma kněží, je NEMOCNÝ schizofrenií, Iz.33/24, trpí bludy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím trpí bludy o koncepci energetiky. Trestající Kristus vyžaduje, aby suchý STROM neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY shořel při trestním stíhání vládnoucích zločinců, dnes SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA křesťanské NEPRAVOSTI, premiéra Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, ministrů jeho vlády, zločinců, ministra Martina Kupky sekretariat.ministra@mdcr.cz, martin.kupka@ods.cz, ministra financí Stanjury Michaela.Lagronova@mfcr.cz, Frantisek.Beckert@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ministra průmyslu Síkely ministr@mpo.cz, ukrajina@mvcr.cz, press@mvcr.cz, NETVORA, ministryně obrany Černochové cernochovaj@psp.cz, e-podatelnaMO@army.cz, ministra pro místní rozvoj Bartoše bartosi@psp.cz, ministr@mmr.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, radim.srsen@mmr.cz, Leona.Steigrova@mmr.cz, Stanislav.Schneidr@mmr.cz, Lukas.Cernohorsky@mmr.cz, Eva.Stepankova@mmr.cz, zdenka.pikesova@mmr.cz, Leo.Steiner@mmr.cz, info@mmr.cz, Jan.Fluxa@mmr.cz, Baala, boháče, generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, benes@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, sarka.lapackovaberankova@cez.cz, ladislav.kriz@cez.cz, cez@cez.cz, servicedesk@cez.cz, barbora.peterova@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, nakup@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, info@cezdistribuce.cz, Trestní stíhání u orgánů činných v trestím řízení ČR, má povinnost iniciovat úplně poslušný vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, BOŽÍ SYN rektor VUT v Brně, Janíček. Totálně chybná energetická koncepce vlády premiéra Fialy a Daniela Beneše ČEZ, působí obrovské materiální škody energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Viz texty o naprosto chybné energetické koncepci vlády a ČEZ, uvedené a zpochybněné již v textech kapitoly 313. Komunikace s trestajícím Kristem, s DUCHEM SVATÝM, nefunguje. Nikdo z vládnoucí elity nechce projednat moudrou Boží energetickou koncepci Krista, DUCHA SVATÉHO, kterou je neprodlené ukončení energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Vládnoucí zločinci propadli MODLOSLUŽBĚ, křesťanské chamtivost, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kol. Iz.1/18až66/24, Ezechiel, atd. Např. roční odměna Daniela Beneše je cca 35 milionů Kč ročně, odměna 8 členů představenstva je více než 100 milionů Kč ročně. Uvedení MODLOSLUŽEBNÍCI nikdy nesloužili Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států. Zpupní mají stále odvahu vyřešit energetický skanzen Česka, lhaním o energetické spáse, OVOCEM jejich ÚMYSLŮ. Koncepce Beneše uvedená na straně 15 až 21, je zpochybněná v kapitole 313, na str. 22 až 37.

 

Kapitola 314 –16 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 88. Česká bible kapitola 314. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kristus, DUCH SVATÝ, bere vládu nad lidmi státu, a dává ji sám sobě tím, že ji dává energeticky soběstačným komunitám cca 1500 lidí, s číslem člověka www = 666. Zj. Lidé stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU líbí. Kristu se bude líbit, když odboráři, mírumilovný, úplně poslušný Středula, a František Dobšík, v pondělí 27. listopadu 2023 učiní rozhodnutí, že od narození se nového Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu 2023, odboráři, veškerý pracující a technický lži lid, z milosrdenství rozumu Krista, s jeho pomocí, všechny boháče, Česka, Sovenska, světa, v Česku propustí PORDUHÉ propustí s prázdou. Od tohoto úplňku MĚSÍCE, přestanou sloužit vládnoucím Bohům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, ale začnou sloužit Bohu samotnému, NEOMYLNÉMU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, ve strachu z Krista, jaký v Česku a Slovensku, ještě nikdy nebyl. Pochopí, že při NEOBVYLKÉ SMRTI neposlušných, to je při odstoupení ruzumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidkých mozků, jsou všichni neposlušní naprosto bezmocí, včetně KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Tím naplní texty Písma o Česku do poslední čárky. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je nyní z toho důvodu, že majetek boháčů, z hlediska hrozného ropného a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce 2036, shnije již nyní, a ne až v roce 2036, to by bylo příliš pozdě. Česko, Slovensko a svět je trestajícím Kristem stejně pozdě varován, protože např. energetický skanzen Česka je Česku k ničemu, viz kapitola 313. Báruk, Žalmy, Abakuk, Matouš, 2.Korintským, Židům, Lukáš, Marek, 5.Mojžíšova, Jakubův, Kniha moudrosti, Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, Bhagavadgíta, atd. Neposlušní a zpupní hlupáci, jako je např. hlupák, generál, prezident Petr Pavel, slouží odjakživa pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, a ostatním lidským Bohům, ostatním výrobkům lidských rukou. Jsou Bohem prokletým lži lidem. V OVOCI jejich ÚMYSLŮ ekonomických, militaristických, žádná pravda není. Boží nedokonalou MAJETKOVOU socialistickou, komunistickou ROVINU, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, organizoval pomocí málo vzdělaných komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Všichni zpupní a neposlušní prožili čtyřicet let komunistické, či socialistické, majetkové převýchovy, naprosto nadarmo. Stávající zpupní boháči, bankéři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let nedokonalé, socialistické, majetkové ROVINY, OVOCEM svých kapitalistických, křesťanských, militaristických ekonomických ÚMYSLŮ, svých tradic, si znovu nastolili majetkovou Boží DOLINU, to je nadvládu boháčů nad chudáky, pomocí PEKLA energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného válčení mocností mezi sebou, a válčení chudáků a boháčů. Zpupné a neposlušné Česko a Slovensko odmítlo, a stále odmítá, vejít do širokých BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde trestající Kristus bude LÁSKOU tím, že dovolí, svým Božím ROZUMEM, nastolit dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dostatečně srozumutelně objasněných pro každého, úplně poslušného služebníka Krista. Božími ÚMYSLY je neprodlené nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což je jedině možná, energeticky, ekologicky mravně spávná cesta, Česka, Sovenska, světa. Zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, pro svou vzpouru podřídit se Kristu, pro odpor k Boží majetkové ROVINĚ SLOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, zažili neobvyklou SMRT, kterým je odstoupením Božího technického rozumu, uvedeného v Písmu, určeného pro toto zlé pokolení, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků. Trestající Kristus nechce, aby někdo zahynul, ve svém boji proti Kristu, DUCHU SVATÉMU, vyžaduje, aby se všichni neprodleně UZDRAVILI ze své schizofrénie tím, že se v úplné poslušnosti podřídí Božímu diktátu, kterým je neprodlené zrušení zákonů lidských, ekonomických, militaristických, a neprodlené nastolení Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dostatečně srozumitelně objasněných. Svobodná společnost je podle OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pouze společnost úplně poslušná. Boží milost je mít za Boha Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, mediálního MISTRA, LÉKAŘE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Změnit ekonomiku již nelze, protože z titulu správné energetické, ekologické a mravní koncepce, lze ji pouze úplně zrušit. Bůh je láskou v případě, že DEMOKRACIE bude vládou pokorného, úplně poslušného, nového Božího lidu, svobodného tím, až mu bude dovolené, číst tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích lhářů, zločinců, Baalů a DÉMONŮ, např. v sobotním pořadu, MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lidu, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušní rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, tyto texty zveřejnit v médiích, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně proto, aby trestající Kristus byl Pánem nad sobotou, tímto způsobem. Já jsem nebyl poslán např. k neposlušným psychiatrům, k ředitelům psychiatrie v Černovicích k MUDr. Radimskému, k MUDr. Mošťákovi mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, fakturace@pnbrno.cz, či k ředitelům psychiatrie v Bohunicích, k MUDr. Češkové Ceskova.Eva@fnbrno.cz, a k MUDr. Kašpárkovi, zpupnému neposlušnému hlavnímu psychiatru LF Masarykovy univerzity. info@muni.cz, martinkova.lenka2@fnbrno.cz, Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, terennitym@prah-brno.cz, Pazderova.Jana2@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, elis.bartecku@med.muni.cz, alena.damborska@ceitec.muni.cz, Ustohal.Libor@fnbrno.cz, jozef.buday@med.muni.cz, elis.bartecku@med.muni.cz, Mayerova.Michaela@fnbrno.cz, Huttlova.Jitka@fnbrno.cz, Theiner.Pavel@fnbrno.cz, adela.latalova@med.muni.cz, 486512@mail.muni.cz, martin.horky@med.muni.cz, 439746@mail.muni.cz, iva.toufarova@med.muni.cz, robert.roman@ceitec.muni.cz, pavla.linhartova@med.muni.cz, Horinkova.Jana@fnbrno.cz, 395385@mail.muni.cz, chlubna@rect.muni.cz, ahampl@med.muni.cz, Zourkova.Alexandra@fnbrno.cz, 243300@mail.muni.cz, martin.radvan@med.muni.cz, tomas.sverak@ceitec.muni.cz, info@rect.muni.cz, repko@med.muni.cz, kancler@muni.cz, secretary@rect.muni.cz, zive@proglas.cz, 478373@mail.muni.cz, ochrance@muni.cz, Rovny.Ivo@fnbrno.cz, 424081@mail.muni.cz, rektor@muni.cz, sajbot@rect.muni.cz, ok@rect.muni.cz, Kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušní, to je živí rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Ve svém tříletém působení v roce 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, 2009 až 2012, jsem Vám, případně Vašim předchůdcům, dostatečně srozumitelně objasnil texty Písma o tom, že jsem byl poslán k Vám proto, abych Vás, pomazal za proroky pokorné a úplně poslušné, místo sebe. Objasnil jsem Vám, proč je Vaše povolání a vyvolení za nové vládnoucí Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, nezpochybnitelné a neodvolatelné. Protože jste odmítli se neprodleně vrátit do Boží náruče Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který vaše DUŠE, vašich geneticky zvířecích lidských mozků, živí svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, trestající Kristus začal žít v mrákotě. V Česku, Slovensku a ve světě bděl a bdí nad zlem, pomocí totálně chybného křesťanského středověkého výkladu Písma Satanů, Hadů či Zmijí kněží, všech ekumenických církví, ve STARÉM DUCHU. Dokázal především Vám a Česku, že při Vaší NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je v tomto pokolení, odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, nastala všude ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Dle Božího plánu vzniklo OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, NEMOCNÝCH debilů, schizofreniků. Viditelně v Česku a okolních národech EU, není ani jedno energeticky dobré dílo, protože nikdo nemá ani jednu energeticky dobrou myšlenku. Kvůli Vaši NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupní částečky Božího DUCHA Ježíše Krista, od Vašich DUŠÍ, Vašich geneticky zvířecích lidských mozků. Kvůli Vaší vzpouře, kvůli Vaší neposlušnosti, Česko, Slovensko a tím celý svět, stále žije ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, protože stále nezná jediného Boha světa, který vše o sobě uvedl, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Veškeré knihy od Krista, Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, se v Boží slávě vzájemně doplňují, což Kristu umožňuje vše objasnit o sobě, Česku, Slovensku a ostatních národech EU. Kořeny veškerého zla na světě, mohou byt spáleny tímto OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v případě, že vašim rozhodnutím ukončíte totálně chybný výklad Písma např. děsivé temnoty protikladných křesťanských bludů o Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze promyšlenými ekonomickými a militaristickými vychytralostmi, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Kdo má STARÉHO DUCHA např. středověkého, křesťanského výkladu Písma, rozum od Krista nedostane. Na konci kapitoly 313 jsem

 

zkráceně uvedl. Nikdo již nesmí být z člověka neposlušného, zpupného, např. z drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, vojenského kaplana, biskupa Holuba z Plzně. Je to energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Každý, kdo žije ve stávajícím vězení křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je lži lidem, protože ve své DUŠI, svého geneticky zvířecího mozku, nemá rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, který nikdy nebyl člověkem, který vede Česko a celý svět tak, jak to předem stanovil, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní lidé budou vždy pouze lži lidem, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků, neposlušných a zpupných lidí, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Naději má Česko a celý svět pouze při úplně poslušnosti Krista, DUCHA SVATÉHO. Kvůli tomu, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, stále nejsou BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíži všechno tvorstvo, stále nejsou pokorným a úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, stále se musím bránit neposlušným a zpupným psychiatrům, či soudcům z Brna, kteří mě pokládají za kacíře, či za nesvéprávného blázna, za schizofrenika, kvůli tomu, že jejich DUŠÍM, jejich geneticky zvířecím lidským mozkům, se nelíbí technicky logický výklad Písma v NOVÉM DUCHU, který dělám pro toto zlé a zpupné pokolení, který bude platit až navěky věků. Kvůli Vaší neposlušnosti má Česko energetický skanzen, uvedený v kapitole 313, který není nikomu k užitku, protože trestající Kristus v Písmu slíbil, že vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné začne budovat, tvořit, či sázet, až především vy budete v koncích se svou moudrostí, svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když nyní, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu 2023, se lži lidu Česka, zase bude líbit středověký výklad Písma, děsivé temoty např. katolického katechismu. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, křesťanský ČERNÝ MRAK, děsivé temnoty katolického katechismu, již měl v Česku dávno odplout tím, že každý vzpurný a neposlušný hupák, by sklidil to, co zasel OVOCEM svých ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, při zveřejnění těchto textů v technickém školství a ve všech médiích. Česko a Slovensko již má NOVÉ NEBE ze SLOV Bhagavadgíty, které vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. V Česku již toto SLOVO napadlo jako čistý, bílý sníh, určený k přetvoření společnosti, či stvoření, ke změně tvářnosti země, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Další text je přetažený z konce kapitoly 313 a je doplněný tak, aby především vládnoucí psychiatr psychiatrie v Černovicích, MUDr. Mošťák, a vládnoucí psychiatr v Bohunicích MUDr. Kašpárek, rozumněli NOVÉMU DUCHU výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. Uzdravit se mohou pouze znalci uvedeného SLOVA. Vážený MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz, SOUDNÍ ZNALČE psychiatrie. Dopisem ze dne 9. 11. 2023 mě žádáte, abych se k Vám, na psychiatrii do Černovic, dostavil dne 20. 11. 2023, kvůli vypracování znaleckého posudku ve věci mé svéprávnosti. V příloze dopisu jste zaslal požadavek na moje vyšetření mé svéprávnosti od JUDr. Barešové z OSBV soud@osoud.brnv.justice.cz, ze dne 22. 9. 2022. Od svého opatrovníka, advokáta trestního práva, jsem obdržel elektronický záznam z mého soudu, který jsem v těchto textech Božího SOUDU již dříve zveřejnil, a Vám zaslal. V záznamu bylo uvedeno rozhodnutí, že psaní těchto textů pomalého Božího SOUDU zpupných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, a jejich elektronické zveřejňování, v jednom dni na maximálně 3 x 59 adres, není ani přestupek, ani trestný čin. Státní zástupce OSZBV se proti rozsudku odvolal ke Krajskému soudu. Pod pokutou 50 000 Kč, jsem měl jít na další SOUD, kam jsem již nešel. Napsal jsem asi 80 stran těchto textů, kde jsem pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ srozumitelně objasnil, a kde jsem napsal, že svoji výpověď jsem učinil písemně, a proto má přítomnost na SOUDU není zapotřebí. Druhý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na OSBV skončil stejným výsledkem, jako první, moje objasňování technicky logického výkladu Písma, není ani trestný čin, ani přestupek. Můj opatrovník, advokát, za svoji práci obdržel asi 8000 Kč a sdělil, že další SOUD již nebude. Veškeré uváděné texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA jsem Vám pane MUDr. Mošťáku elektronicky zaslal, takže nemáte výmluvu nerozumět Boží moci, nad každou DUŠÍ, geneticky zvířecího lidského mozku, a uváděné Boží vůli. Z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH vyplynulo, že nejsem NEMOCNÝ schizofrenik, který by potřeboval Vaší péči. Takže nevím, o co Vám NEUZDRAVENÉMU, NEMOCNÉMU, neposlušnému schizofrenikovi, stále jde. Trestající Kristus vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku a Slovensku, nikdo nebyl NEMOCNÝ tak, jako jste Vy, kvůli tomu, že uvedené Boží SLOVO odmítáte projednat a zveřejnit. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/24,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Schizofrenici jsou prokazatelně např. drzí pozemští OTCOVÉ, Satani či Hadi kněží, opakovaně uvádění např. např. farář Bradáč domasov@dieceze.cz, vojenský kaplan biskup Holub, či hlupák farář Orko Vácha marek.vacha@lf3.cuni.cz. Trpí křesťanskými, ekonomickými, militaristickými bludy, stejně jako jejich křesťanský Bůh, arcibiskup Graubner apha@apha.cz, sekretar.graubner@apha.cz, nebo hlupák Malý sekretar.maly@apha.cz, jan.balik@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, zakladatelé militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ v Česku a Slovensku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v jejich chrámech, postavených lidskýma rukama, nebydlí a nikdy nebydlel. Bydlí již ve svém CHRÁMĚ, kterým je celý svět, ve své HOŘE HOSPODINOVA DOMU, veškerého Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě doplňuje a upřesňuje, které musíte znát také Vy, psychiatři. Toto nové Boží SLOVO ruší Vaše SLOVO psychiatrů o tom, že jsem nemocný schizofrenií, protože já žádnými bludy o Kristu, a tím žádnými bludy o správné Boží energetické, ekologické, a mravní koncepci, již dlouho netrpím, na rozdíl od Vás, zpupných a neposlušných hlupáků. Jste STRAŠLIVOU VÝSTRAHOU všemu zpupnému a neposlušnému tvorstvu, protože stále odmítáte oslavit trestajícího Krista, jeho narozeniny, které jsou nikoli na křesťanské, ekonomické, militaristické Vánoce, ale vždy při úplňku MĚSÍCE. Úplněk MĚSÍCE je nyní v pondělí 27. listopadu 2032. Iz.1/17až33/22až24až66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ozeáš, Kazatel. Křesťanský zločinec, lhář a pokrytec, arcibiskup Graubner ve svých kázáních stále drze lže o tom, že Boží KRÁLOVSTVÍ již je mezi námi z toho důvodu, že on je úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, že je BOŽÍ DÍTĚ, pokorné a úplně poslušné, což je zločin, protože je to lež, kterou v Česku a ve světě kazí dobré mravy. Uvedení zločinci, lháři a pokrytci z ARCIBISKUPSTVÍ, stále nemají o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, ani ponětí. Křesťanské, zpupné a neposlušné ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, nikdy nebyli a nejsou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, nikdy nebyli BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Křesťanský zločinec, lhář arcibiskup Graubner, svými protikladnými bludy a promyšlenými vychytralostmi děsivé temnoty katolického katechismu, ve svých tradicích, dělá veškeré zlo na světě tím, že svoje křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, rozšiřuje a zvětšuje pomocí horečného zbrojení, a MEČEM energeticky nesmyslných válek. Je Kristem prokletý za to, že OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, stále nezůstává v jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího lidského mozku. Chrámem trestajícího Krista je nyní jeho HORA HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, který se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V křesťanských chrámech, postavených lidkýma rukama, trestající Kristus nikdy nebydlel a nebydlí. Uvedení hlupáci Satani, Hadi, či Zmije kněží, jsou trestajícím Kristem prokletí za to, že stále melou výklad Písma ve STARÉM DUCHU protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, což je jedovina dračí, krutý zmijí jed. Což je z toho důvodu, že ve svých

 

tradicích, zaměňují Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, za svoje Bohy, za uváděné vládnoucí Baaly a DÉMONY. Jejich bohatsví shnilo, z titulu správné Boží energetické koncepce. Nejsou již vládnoucími Bohy. Ani jejich Bohové, politici pravice, nejsou již vládnoucími Bohy. Mají povinnost vše uvedené kázat, a navždy odejít do říše ticha. Skutky, Sírachovec, Ozeáš, Žalmy, 1.Timoteovi, Římanům, 1.Petrův, 2.Petrův, Jan, Malachiáš, Micheáš, 5.Mojžíšova, Bhagavadgíta, Matouš, Marek, 1.Korintským, Kazatel, Přísloví, Zjevení, Lukáš, Ezechiel, Izajáš, Jeremiš, Efezským, Jakubův, Judův, atd. Pane MUDr. Mošťaku, a pane MUDr. Kašpárku. Jako psychiatři byste měli být psychicky odolní a stateční, protože nastává DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Sovenska. Trestající Kristus vyžaduje mít nové, úplně poslušné vládnoucí Božstvo, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Trestající Kristus podruhé, v Česku a Slovensku, posílá boháče od dobře placených KORYT, ven, s prázdnou, včetně boháčů psychiatrů. Protože jedině tak muže chudákům, bezdomovcům, válečným uprchlíkům, zabíjeným vojákům a civilistům, v energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válkách, setřít každou slzu z očí. Nesmíte mít uzkost z vyhnání, od svých dobře placených, bezpracných KORYT. Žádnou panickou atakou, či poruchou trpět nemusíte, protože všichni NEMOCNÍ, to je zpupní a neposlušní bohatí schizofrenici, kteří trpí bludy o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, po svém přemístění do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, z rozhodnutí ÚPLNĚ POSLUŠNÝCH odborářů Středuly a Františka Dobšíka, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu 2023, budou mít postupně ve všem po nedostatku. Což však bude platit pouze v případě úplné poslušnosti odborářů Středuly a Františka Dobšíka. Trestající Kristus totiž slíbil Česku a Sovensku, pouze dvě věci. Buď se odboráři, a tím všichni ostatní, podřídí trestajícímu Kristu, DUCH SVATÉMU proto, aby mohl sázet, tvořit, stavět, atd. vše nové, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, kde zajistí, že budou mít boháči a také chudáci, ve všem po nedostatku, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, které zachrání tak, že vystačí všem státům světa, toto celé tisíciletí. V opačném případě, při neposlušnosti odborářů, a při Vaši další vzpouře, Vaše ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, s vládou jim prokletých neposlušných a zpupných Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ÚPLNĚ ZNIČÍ STRAŠLIVOU ZÁHUBOU, pomocí horečného zbrojení a třetí světové války, ve které zničí dvě třetiny hupáků, přemnožených králičím, křesťanským způsobem. Ve třetí světové válce, Česko a Slovensko, úplně zanikne. Trestající Kristus zajistí dostatek všeho, svou celosvětovou majetkovou ROVINOU, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalém naturálním plnění úplně všeho. Vaše dobře placená, bezpracná KORYTA, jsou již HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Trestající Kristus v Česku, pomocí těchto textů, působil od 17. listopadu 1989, 33 let, poslední rok je ROKEM TRESTU, který netajil, v Česku a Sovensku nečinil nic tajně. Jer.23/12,29. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již je DÍTĚ PŘENOŠENÉ, protože RODIČKA, kterou jsou noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, stále nemá odvahu k PORODU těchto textů ve školství a ve všech médiích. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, když v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí, 27. listopadu 2023, zase nikdo Krista neporodí. Vážený MUDr. Mošťáku. Tímto textem uvádím, jaký boj proti trestajícímu Kristu, a tím proti mně, poslednímu proroku tohoto ekonomického, militaristického systému, vedli vládnoucí psychiatři v Brně, v čele s rektorem Masarykovy univerzity, trestajícím Kristem prokletým politologem Fialou, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, v letech jeho kralování. V roce 2006 jsem rektora Fialy osobně obvinil v jeho kanceláři, že jeho politologické bludy dělají veškeré ekonomické, militaristické zlo na zemi. Oznámil jsem mu, že jeho dobrovolný odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytný, kvůli změně systému ekonomického, militaristického, na systém energetický, budovaný dle Boží dokonalé lásky Boží lísky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Oznámil jsem mu, že jedinou autoritou je Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, který uvedl v Písmu vše o další energeticky, ekologicky a správné cestě Česka, Slovenska a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zpupný hlupák rektor Fiala na mě poštval hlavního psychiatra Masarykovy univerzity, MUDr. Češkovou. MUDr. Češková do Lidových novin napsala, že jsem kacíř, to je nesvéprávný blázen, a že ona se postará o to, abych byl uznán NESVÉPRÁVNÝM. V její kanceláři jsem psychiatrické svini MUDr. Češkové řekl, že na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, je rok 2006 PRAVÝM POLEDNEM, kdy již nesmí bránit DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, protože Boží majetková celosvětová ROVINA, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, kvůli tomu, že v roce cca 2036 bude dotěžena v mnohých státech světa ropa, čímž nastane totální ropný a ekonomický kolaps. Řekl jsem ji, že s vyšetřováním souhlasím, ovšem ne tradičním způsobem, ale pomocí veškerého Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Řekl jsem ji, že je velice snadné tímto způsobem dokázet, že kacířem, to je nesvéprázdným bláznem, je ona, že dle Písma je lhářem, či zločincem. Řekl jsem ji, že ona již žádnou autoritou není, protože jedinou autoritou je Kristus, DUCH SVATÝ, který vše o sobě, Česku a Slovensku, v Písmu uvedl. MUDr. Češková řekla, že žádné prokazování toho, že jsem NESVÉPRÁVNÝ, nebude. Řekla, že pokud okamžitě neopustím jeji kanceář, že mě vyvedou zřízenci. Protože jsem se s MUDr. Češkovou, trpící neobvyklou SMRTÍ, kterou je odstoupení rozumu Krista, nedomluvil, podal jsem na ni žalobu KRAJSKÉMU SOUDU v Brně. Zde mě přijal předseda JUDr. Pořízek. Asi dvě hodiny jsem mu vysvětlovat, jak texty Písma, tak Boží vůli, pomocí výkresů VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, energeticky soběstačných. Tyto výkresy jsem nakreslil dle Boží vůle, dle textů Bible, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Požadoval jsem, aby nařídil Lidovým novinám, zveřejnit můj článek, ve stejné velikosti, jako je článek svině MUDr. Češkové. JUDr. Pořízek mně nevyhověl. Zdůvodnil to tím, že není odborníkem na Písmo SLOV nových nebes, není odborníkem na koncepci energetiky. Vážený MUDr. Mošťáku. Až do roku 2015 jsem měl od psychiatrů pokoj. V roce 2015 jsem si zlomil ruku, pro její doléčení jsem dostal lázně v Karlových Varech. Texty jsem zasílal také VZP. Jedna pracovnice VZP prosadila, že do lázní mohu jet v případě, když dostanu potvrzení od psychiatra. Této pracovnici jsem volal. Řekla, že do lázní se lidé jezdí léčit. Protože moje názory na změnu systému, z ekonomického, militaristického, na mírový, bez vojáku, zbraní a PRACHŮ, je tak rozčilující, že není možné mně lázně hradit. Nakonec souhlasila s tím, že do lázní jet mohu v případě, že si doplatím vlastní pokoj. Zaplatil jsem navíc 11 000 Kč a lázně jsem absolvoval. V roce 2016 jsem potřeboval prodloužit potvrzení od praktického lékaře, že mohu řídit auto, kvůli věku. Znovu jsem byl donuceny mít potvrzení od psychiatra. Ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Radimský prohlásil, že blázen nejsem, ale že toto potvrzení vydá ředitel psychiatrie v Bohunicích MUDr. Kašpárek. Mudr. Kašpárkovi jsem asi hodinu objasňoval texty Písma o uváděné Boží vůli, a o uváděné Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Objasnil jsem mu, z jakých důvodů se trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, má bát strachem, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. MUDr. Kašpárek řekl, že vše promyslí, abych zavolal. Zavolal jsem a bylo mně sděleno, že potvrzení pro řízení auta vyřídí jedna psychiatryčka. Volal jsem jí a bylo mě sděleno, že potvrzení dostanu v případě, když složím psychologický test za 1200 Kč, u jednoho odborníka, který testy koná pro potřeby policie. Přišel jsem k tomuto odborníkovi, který mně sdělil, že moje texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ velice dobře zná, a že souhlasí s psychiatry, že musím být potresán za psaní těchto textů. Řekl, že mě vůbec testy nedovolí dělat a že tím ušetřím 1200 Kč. Psychiatři MUDr. Radimský, a MUDr. Kašpárek, kteří ve své službě Baalům a DÉMONŮM, boháčům, a jejich majetkové DOLINĚ, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, mě v roce 2016 potrestali tímto způsobem, kteří takto zajistili, že z hlediska psychiarie nemohu řídit auto, jsou zločinci. Opakovaně na ně podávám, také

 

tímto textem, trestní oznámení. Což dělám z toho důvodu, že všichni, kdo tyto texty technicky logického Písma dostávají, mají PRAVÉ POLEDNE ÚVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy trestajícího Krista musí znát každý nově, z těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neznalost Božích zákonů POLE VĚDY Písma, neznalost uváděné Boží vůle, a neznalost moci trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každou DUŠÍ, každého lidského mozku, již nikoho neomlouvá, nyní ani psychiatry MUDr. Radimského a MUDr. Kašpárka, pane MUDr. Mošťáku. Nejste žádná autorita, stejně jaku MUDr. Češková v roce 2006. Svou majetkovou DOLINOU jste nadělali hodně chudáků. Dle průzkumu na školách majetková nerovnost rodičů způsobila že např, v devátých třídách 30 % žáků má deprese a uzkosti. Způsobili jste, že Česko, dle ministra Síkely má energetický skanzen, přesto stále nikdo není v koncích s ovocem svých ÚMYSLŮ, své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku, všichni Krista mají za zločince. Vás jsem MUDr. Mošťáku pozval na Říčky 42 proto, abychom mohli pravdu Písma spolu studovat proto, abyste také Vaše koleno se před NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, neprodleně sehlo. Stávající psychiatrické vyšetřování má Kristus, DUCH SVATÝ, pouze za žvásty. Psychiatři mě obvinili, že mám v úmyslu někoho zabíjet, protože nemají o Písmu, a o Kristu, ani ponětí. V Písmu je řečeno, že křesťané ve válkách nesmyslně vraždí vojáky a civilisty, a myslí si, že tím uctívají Boha. Já jsem pacifista, dle vůle Boží ruším veškeré horečné zbrojení a veškeré války. S trestajícím Kristem máte povinnost se smířit neprodleně, studováním OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pomatený Schwarzenberk, dle médií věřil, že mu Bůh, až po jeho smrti, odpustí všechny jeho chyby, hříchy, které za života udělal, což je blud. Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní nastane v jedinou hodinu, když na Říčky 42 přijedete, protože zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, je zločin. Písmo uvádí, že pomateného, neposlušnéhom mrtvého Schwarzenberk, pochovávali jenom neposlušní MRTVÍ. Kvůli Vám, čtyřem psychiatrům z Brna, jsou všichni neposlušní, a tím jsou MRTVÍ. Pane MUDr. Moštáku, protože stále neberete na vědomí texty Písma, že již nejste žádnou autoritou, protože jedinou autoritou pro celý svět je trestající Kristus, DUCH SVATÝ, veškeré trestání světa např. energeticky nesmyslným horečným zbrojením a MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek pokračuje, především kvůli Vám, protože jste, stejně jako premiér Fiala, SYNEM ZATRACENÍ, člověkem křesťanské nepravosti. Vašimi DĚTMI, Vašeho VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou dále uvedení hlupáci, kteří zaměňují křesťanské, ekonomické, militaristické vězení, za svobodu, k úplnému zničení ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin. Veškeré zlo na světě se děje kvůli Vám, protože oni, stejně jako Vy, nesloužíte Kristu, ale pouze svým pohlavním údům. Tím sloužíte uvedeným Baalům a DÉMONŮM, boháčům, kteří považují svobodu za žití boháčů na výnosný trh, zvyšující se ekonomiky. Zvyšující ekonomika se již nekoná, a proto také vy, musíte být, se svou moudrostí psychiatra, v koncích. Pokud ani nyní Písmu nerozumíte, rád Vám vše objasním, ale ne u Vás, v Černovicích, ale na Říčkách 42. Zavolejte na telefon 546 441 154 a přijeďte, budeme studovat HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Na ÚSVITU tohoto tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v listopadů 2023, nesmíte být NEMOCNÝM schizofrenikem. matous@dikyzemuzem.cz, bara.starek@dikyzemuzem.cz, nela@dikyzemuzem.cz, adam@dikyzemuzem.cz, info@dikyzemuzem.cz, natalie.malcova@dikyzemuzem.cz, oso@mesto.rosice.cz, pavla.umlaufova@piaristi.cz, jan.hlavacek@dikyzemuzem.cz, adela.hrdlickova@dikyzemuzem.cz, ester.valtrova@dikyzemuzem.cz, twr@twr.cz, katerina.volankova@dikyzemuzem.cz, spcr@spcr.cz, zive@proglas.cz, Neposlušný, zpupný řediteli psychiatrie v Černovicích, MUDr. Mošťáku. mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, Psychiatry v Brně a uváděné SOUDCE v Brně podatelna@ osoud.brnv.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, mluvci@osz.brnv.justice.cz, soud@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, podatelna@ ksoud.brn.justice.cz, dráždí texty Písma, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, neposlušné Baaly a DÉMONY, boháče, kteří mě v Brně na SOUDECH pokořují tvrzením, že jsem schizofrenik, který neumí logicky myslet, o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, a který neumí logicky myslet, o koncepci energetiky, bude zabíjet strašlivou záhubou. Pane MUDr. Mošťáku, já vůbec nemám zájem, abych také Vám vyhrožoval pomocí textů Písma, že ne já, ale trestající Kristus Vás zabije strašlivou záhubou, jestliže OVOCEM svých ÚMYSLŮ, stále budete rozdělovat lidi na boháče, chudáky, bezdomovce, válečné utečence, atd., kvůli svému dobře placenému, bezpracnému KORYTU. Pane MUDr. Mošťáku. Neposlušní a zpupní lidé, kvůli svým dobře placeným KORYTŮM, stále nevnímají realitu zla, kterou dělá trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který bude Vaše ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ bořit a ničit, až do svého vítězství, kterým je vláda NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Trestající Kristus vyžaduje, abyste uznal, že vyžaduje, aby nad lidmi vládli Bohové pokorní a úplně poslušní, jím v Písmu vyvolení, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pro úplně poslušné bude ve všem po nedostatku v případě, že Česko propustí všechny ekonomické vězně z vězení, Vašim rozhodnutím, že tyto texty mají logiku. Izajáš, Ozeáš