Kapitola 189

28.04.2015 21:24

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 126 (Česká bible, kapitola 189), soud exrektora Hampla z KU 99. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah kapitoly 189. 1.) Česko se musí třást strachem, jaký ještě nebyl, z možnosti úplného odchodu rozumu Hospodina, z neposlušného a vzpurného Česka, což znamená úplné zničení Česka, hubící jadernou střelou z Ruska proto, aby drzé, neposlušné, a vzpurné Česko, bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Česko má svou STÁTNOST od Boha, protože je vedeno Hospodinem, dle textů Bible. Úplně poslušní noví kněží královského kněžstva DĚLNICKÉ MLÁDEŽE DSSS, LAMPY, SVÍTÍCI PYRAMIDY, Erik Lamprecht a Jakub Svoboda mají jenom dvě možnosti. Buď úplnou poslušnost, a povinnost, v máji, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY v Brně, v pátek 1.5.2015, úplně zničit zlé mravy, militaristicky chamtivé křesťanské buržoazie. Při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 4.5.2015, svými skutky na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, nastolit pro dělníky RÁJ SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÉHO Česka a SVĚTA, v celosvětovém Božím království. Při neposlušnosti Česka, když NEVĚSTY, vůdci sedminásobné rodičky vládnoucích politických stran Česka nezchřadnou, čeká Česko SMRT, způsobená odstoupením rozumu Boha, od neposlušných, a zničení Česka, křesťanským PEKLEM třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Oslava Hospodina ZÁKONODÁRCE, na 1.máj 2015, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY v Brně, s prostěradly, namotanými na holích od smetáků, zajistí vyvlečení, či vymetení, v BOŽÍ BÍLÉ SMETÁKOVÉ REVOLUCI, všech neposlušných křesťanských, militaristických vládnoucích NEVĚST, či zločinců, od jejich KORYT, nikoli silou, ale NOVÝM Božím SLOVEM, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. OHEŇ SLOV NOVÝCH NEBES vypálí neposlušné tak, jako se vypaluje vápno, nebo suchá tráva. Viz str.4až11 2.) Číslo člověka 666 Erika Lamprechta a Jakuba Svobody je nové. Vztahuje se k DOMU, k svítící, či zářící PYRAMIDĚ restaurace PUP, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro Prahu, kterých Praha, kvůli své energetické spáse, musí neprodleně postavit 666. Svítící pyramida restaurací PUP, je hrobkou stávajících králů, KOZLŮ, NEVĚST, kteří zahradničí na Boží zahradě místo Boha, premiéra Sobotky, a NETVORŮ, GIGANTŮ, prezidentů, Zemana, Putina a Obamy, atd. Když Bůh měl moc dát vládu nad lidmi Gottwaldovi, má moc nyní dát vládu, nad úplně poslušnými TVORY Lamprechtovi. Stačí, když Lamprecht zveřejní, že pro odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho Ducha, je veškerá práce naprosto nesmyslná, a že KOZLI Sobotka a Zeman, vedou Česko, svým rozumem KOZLŮ, do energetického HROBU. Viz str11až18. 3.) Veřejnoprávního vysílání se zmocnili vzpurní umělci, v ČRo2 v pořadu mikroforum@rozhlas.cz, zlí NETVOŘI, Vlastimil Harapes, Václav Lautner, a Jakub Kolář, což je k energetické SMRTI Česka. Celá civilizace se zhroutí, když proti vzpurných a neposlušným, nebude znít HLAS BOJE poslušných, kteří všechny neposlušné z médií neprodleně vyvlečou, do říše ticha. ZIMA ZIMU stíhat bude, když při velké BÍLÉ SMETÁKOVÉ REVOLUCÍ, poslušní nevymetou, a nezničí, neposlušné, zlé a vzpurné GIGANTY, cikána Zimu Miroslav.Zima@drom.cz, a jeho cikánský DROM, spolu s dementním rektorem Karlovy univerzity Tomášem Zimou rektor@cuni.cz, s jeho třemi teologickými fakultami, které Hospodin má za FENY, SVINĚ, či za ČARODĚJNICE. Viz str.18až22. 4.) Pohroma, při druhém příchodu Hospodina, bude hrozná, kvůli energetice. Dvanáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v roce 70-ti let od Hitlera, Iz.23/17, Jer.25/6,11, Zach.7/5,8/16, v roce 2012, na PUPKU SVĚTA v Brně, na VUT v Brně, se začaly tři roky působení nového, trpělivého Hospodina, od roku 2012, do roku 2015, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Celosvětový mír, a celosvětové Boží království nemůže vzniknout, protože místo Hospodina, zahradničí KOZLI, prezidenti Zeman, Putin, či Obama, pomocí STÁTNÍCH MĚŠCŮ tím, že nesmyslně horečně zbrojí a válčí. Bohem vyvolenému Česku, byl dán ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz str.22až28. 5.) Veškeré zlo SYSTÉMU zvířecí militaristické chamtivosti na SVĚTĚ pokračuje, protože si křesťanské militaristické svině, ČARODĚJNICE, Martina Kociánová, Pavlína Filipovská, Helena Šulcová, Zita Senková, pomocí GOMORY Lucie Endlicherové z TWR z Proglasu, čtyřikrát ročně rodí UKŘIŽOVANÉHO Ježíše Krista, MODLÁŘSKOU STVŮRU. Pokrytec Milan Calábek, z Univerzity nové doby, v pořadu svině Kociánové lživě tvrdil, že boháči se mohou vyléčit jídlem. Kvůli uvedeným čarodějnicím, kvůli kravincům z jejich úst, máme jídlo rakovinotvorné, jedovaté pesticidy, herbicidy, éčky, a vzduch máme jedovatý jemným toxickým prachem od aut. Viz str.28až33. 6.) Z křesťanského BAHNA Masarykovy univerzity, Brno znovu padlo do KALUŽE sekretářky Kalužové, na VUT v Brně. Česko znevážilo a pohrdlo pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, opakovaně uváděných neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Klíče od Božího království dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kteří z Bible, z Bhagavadgíty a z Koránu, budou předpovídat minulost, přítomnost, a budoucnost, Česka a SVĚTA. VINNÁ RÉVA BIBLE, FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY, GRANÁTOVNÍK TÓRY, a OLIVA KORÁNU, nepřinesli dosud OVOCE Boží SPRAVEDLNOTI, Božího království. Hospodin přesto, z uvedených SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, již žehná lidu pracujícímu, a technickému lidu VUT v Brně. Tvorstvo je vydáno marnosti křesťanského smilstva do okamžiku, kdy docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, výhonek spravedlivý, nebo dělníci z DSSS, porodí nového Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo se v pátek očišťuje krví Kristovou, to je MEČEM VÁLEK, je novým Hospodinem prokletý. Viz str.33až42. 7.) Soudruzi komunisté, OVCE či BERANI z KSČ, se dnes mohou radovat pouze z toho, že jména Lenina, Stalina, Gottwalda, Marxe, atd., jsou zapsána v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Budoucnost Česka není v křesťanském VELIKONOČNÍM očišťování, a v odpouštění hříchů militaristické chamtivosti, vládnoucím válečným zločincům, pozemskými Otci Satany kněžími. Smilstvo odpouštění hříchů boháčům, a vojenským kaplanům, KRVÍ Kristovou, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista na Velikonoce, je k energetické SMRTI Česka, protože krev Kristova, je jenom MEČ VÁLEK. Beztrestně se novému SLOVU Boha, nikdo vzpurný posmívat nebude. Ve svém hněvu, dal Bůh orkánu běsnící sílu, a tím strhl střechu DOMOVA PRO SENIORY v Šanově, na Znojemsku. Nový Bůh totiž žádné domovy pro důchodce stavět nechce. Chce všechno nové tím, že se budou stavěny pouze sídliště, a města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů PUP, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Viz str.42až56. 8.) Jméno pilota Airbusu A320, Andrease Lubitze, musí být vyvýšeno nad každé jméno. Chtěl změnit celý SYSTÉM křesťanského chamtivého militarismu, aniž znal SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Převrátil vůz boháčů, letadlo, i s těmi, co v něm letěli. Podvrátil trůn všech křesťanských království tím, že zlomil jejich sílu, jejich lží o Hospodinu, a jejich lží, ve kterých tvrdí, že energetická spása SVĚTA je možná, v SYSTÉMU zvyšující se nadvýroby, a v SYSTÉMU horečného zbrojení, a v blízké, třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Viz str.56až57. 9.) Film PEKLO S PRINCEZNOU a O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, je podobenstvím o vládcích VUT v Brně, Masarykovy univerzity, a o KOZLU premiéru Sobotkovi. Viz str.57až63. 10.) EKONOMIKA již nesmí být hnacím motorem, a smyslem života nesmí být zisk, ale ENERGETICKÁ SPASA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirše. Zbožnost, či ateismus, je dán náboženskou debilizací, ohlupováním TVORSTVA, děsivou temnotou katolického katechismu, který nemá nic společného s mravností, a pravdou o Hospodinu. Diskriminace chudobou, útisk od boháčů, od politiků pravice a levice, a od neziskových, nestátních organizací, od ARMÁDY SPÁSY, atd., má otevřít ucho, všem utiskovaným dělníkům, skrze finanční útlak. Všichni se spatřili, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako v litém zrcadle. Viz str.63až72. 11.) Česko má povinnost, oddělit se od neposlušných a vzpurných národů země, od všech ekumenických čarodějnic, od militaristických idiotů a zločinců z Masarykovy a Karlovy univerzity, vyhlášením Česka ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA, neutrálním státem, bez vojenských kaplanů a vojáků, bez politiků pravice a levice, bez nestátních, neziskových organizací, atd. Všichni boháči budou plakat, až Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chudákům setře každou slzu z očí. Oslavy nového Boha, budou celosvětové nové. Budou začínat v novoluní MĚSÍCE, a budou končit, všesvětovou oslavou Boha, vždy při úplňku MĚSÍCE. Viz str.72až84. 12.) Film KRÁLOVSKÁ AFÉRA, je podobenstvím o cestě Česka, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Viz str.84až86. 13.) Bůh existuje, jako stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Kdo má za Boha vojenské kaplany, a generála Petra Pavla, je zlá, křesťanská, vzpurná militaristicky chamtivá svině. Viz str.86až96.

 

 

1.)První máj je svátek stvořený Hospodinem. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, si Hospodina pouze dočasně přivlastnili. Svatyni Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pošlapali drzí pozemští Satani kněží, např. Belzebub Česka kardinál Duka, HOVADO Tomáš Halík, z Brna NETVOR Otec Holík z Proglasu, a z TWR křesťanské PRASE Čunek. Nový Boží lid, který patří Hospodinu, je lid technický, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a dělníci, především z Brna. Iz.63/18,65/15. Po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, Hospodin na Česko uvedl ovoce zlých úmyslů boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a jiných militaristicky líných, chamtivých křesťanských sviní. Dan.9/14, Jer.6/19, atd. Nyní Bože, před PRVNÍM MÁJEM 2015, slyš modlitbu skutků svého služebníka Oplatka, a jeho prosby o smilování nad úplně poslušným lidem technickým, a nad dělníky z Brna. Panovníku ZÁKONODÁRČE, neprodlévej, kvůli sobě samému jednej, protože pro odstoupení TVÉHO ROZUMU, od neposlušných a vzpurných NETVORŮ, ničících nesmyslně PLANETU ZEMI válkami, každý DUCH zemdlel. Pomatení vědci v Řeži u Prahy, dle Lidových novin, konečně zkoumají výrobu vodíku elektrolýzou, protože stále žijí ve stínu křesťanské nepravosti. Bože dej, ať nenosím blázna šat. Ať se svět otočí kolem osy tím, že dubnový sníh, nové bílé MANY, pohnojí jako mrva, POLE VĚDY Písma tím, že v hlavě nového kněze, nové STÁTNÍ SPRÁVY Lamprechta z DSSS, začne svítit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, boháči, ať zmizí neprodleně z dosahu Hospodina, nad kterého se stále povyšují. Drzí Satani kněží, vedení vládcem světa, Belzebubem papežem Františkem, sice skvěle vymysleli bezpečnostní plán na záchranu boháčů, generálů a vojáků, svých Bohů, pomocí děsivé temnoty křesťanské nepravosti, který má však zásadní chybu. Nový Hospodin, vzpurné a neposlušné, přestal živit svým rozumem. Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až31/10, Dan.9/19až11/39až12/2, Iz.5/16,16/4,29/11až24,33/22,48/5,11,57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jer.5/7,31/27,32až51/58, Žalm1/1až33/6až96/7,104/30až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Pravý Bůh, jediný Bůh SVĚTA, SKÁLA, pro nové kněze ze všech úplně poslušných politických stran Česka, např. v Brně pro DSSS, např. pro LAMPU ZÁŘÍCÍ, pro SVÍTÍCÍ PYRAMIDU, pro Erika Lamprechta info@delnickamladez.cz, a Jakuba Svobody, svoboda@delnickamladez.cz, je Hospodin ZÁKONODÁRCE, jediný Bůh SVĚTA, který je současně ŽENOU STATEČNOU, na jejíž SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin stále spoléhá. Př.1/7,14až31/10, Iz.33/22,44/5,8,45/7,11,48/5,10,11, atd. Česko má svou STÁTNOST od Boha, protože je vedeno Hospodinem dle textů Bible. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, dá zvítězit pokorným, a úplně poslušným členům DSSS, DĚLNICKÉ MLÁDEŽI DSSS, či komukoli jinému, kdo v průvodě na 1.máje, s BÍLÝMI PRAPORY, veškerou moc nad celým SVĚTEM, dá Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kdo tím vyvede Česko z křesťanského HROBU, militaristicky chamtivých cizoložníků generálů, a militaristicky chamtivých vládnoucích KOZLŮ, např. NETVORŮ premiéra Sobotky, či prezidentů Zemana, Putina a Obamy, vojenských kaplanů, zbrojařů, bankéřů, a ostatních pokrytců, kteří zahradničí na BOŽÍ ZAHRADĚ, místo Hospodina. Sláva všech militaristických chamtivců, bude jako polní tráva, když v médiích bude odhalená duchovní porucha nelidskosti uvedených vládnoucích zvířat, která je způsobená odstoupením rozumu Hospodina, od neposlušných militaristických vládnoucích mrtvol. Brno má povinnost být širokou bránou do Božího království. Má povinnost nastolit neprodleně Boží celosvětové království, v němž Bůh zajistí, pomocí andělů, okřídlenců, s Duší čistou jako sníh, chudým a nezaměstnaným, setřít každou slzu z očí. Jakub Svoboda, pro své jméno, má povinnost neprodleně vyvést Česko, do svobody celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného, protože Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nad neposlušným TVORSTVEM nebude vládnout sám. Svou slávu, svého rozumu, v částečce svého DUCHA, dá Hospodin pouze pokorným, a úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH NEBES. Hospodin se smiluje, svým rozumem, nad královským kněžstvem té politické strany, která bude mít stejný program, energetické, ekologické a mravní spásy, jako Hospodin. Hospodin změní špatné mravy křesťanských militaristických chamtivců Česka, a celého SVĚTA, pravdou o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA tím, že na DSSS, či na jiné úplně poslušné nové kněze, sešle svého DUCHA, bez něhož se všichni lidé proviňují temnotou křesťanské modloslužby, kterou je nemoc, kterou militaristická chamtivost generálů, vojenských kaplanů, atd. DSSS Hospodin stvoří znovu, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby mohl, pomocí skutků DSSS, v průvodu, na 1. máje 2015, v pátek, nastolit svou spravedlivou vládu nad vším TVORSTVEM, a tím úplně a definitivně zničit špatné křesťanské, militaristické mravy, úplným zničením děsivé temnoty křesťanské militaristické chamtivosti, což je hřích, který je k energetické SMRTI TVORSTVA. Viz další text o významu průvodu DSSS, s BÍLÝMI PRAPORY v ulicích Brna, pro zajištění absolutní SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI, pro dělníky Česka, a celého SVĚTA. Militaristická křesťanská chamtivost, která je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, která je proto STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, kvůli prolhaným vládnoucím zločincům, velice brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, je pro DSSS bahnem, je křesťanským HROBEM, či PODSVĚTÍM, kam padli všichni vzpurní a neposlušní pokrytci, hlupáci a zločinci, usvědčení z drzosti vůči Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplně poslušní kněží královského kněžstva DSSS, LAMPY, SVÍTÍCI PYRAMIDY, Erik Lamprecht a Jakub Svoboda mají jenom dvě možnosti. Buď úplnou poslušnost, a povinnost, dále uvedenými skutky v Brně, v pátek 1.5.2015, a v pondělí 4.5.2015, úplně zničit zlé mravy, militaristicky chamtivé křesťanské buržoazie, uznáním, že ZLATO a PRACHY, jsou prokletím poslušného TVORSTVA, a tím nastolit dělnický RÁJ SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÉHO Česka a SVĚTA. Druhou možností je SMRT Česka, pro úplnou neposlušnost křesťanské militaristicky chamtivé buržoasie, kvůli které Hospodin zničí Česko křesťanským PEKLEM, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. DSSS má proto povinnost, svými skutky v Brně, obnovit tvářnost země, nikoli třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, ale realizací dokonalé lásky Božích příkazů a ZÁKONŮ, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY pro Česko a SVĚT. Když kdokoli učiní rozhodnutí o zveřejnění těchto textů, otevře dveře do nové STÁTNÍ SPRÁVY, a do nové vlády, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Křesťanské militaristicky chamtivé svině skončí tím, že po vykonání SOUDU, vejdou v médiích do říše ticha, navěky. Hospodin v SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Bohem vyvoleném Brně, noví kněží královského kněžstva z DSSS, Erik Lamprecht info@delnickamladez.cz, a Jakub Svoboda svoboda @delnickamladez.cz, nevytáhnou Česko, a tím celý SVĚT, z děsivé temnoty křesťanského hrobu, či z bahna křesťanského podsvětí, kam padli všichni drzí, vzpurní a neposlušní hlupáci, zločinci, či pokrytci, usvědčení z drzosti vůči SLOVŮM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin promluvil v Bibli o Česku mnoho slov, která se musí vyplnit v Brně proto, aby Hospodin Brno, a Česko, kvůli další neposlušnosti královského kněžstva DSSS úplně nezničil. Noví, úplně poslušní kněží Erik Lamprecht a Jakub Svoboda mají povinnost neprodleně Česko vytáhnout z křesťanského hrobu tím, že svými skutky učiní Česko prvním, SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÝM STÁTEM na SVĚTĚ, až na věky věků, úplným zničením militaristické křesťanské byrokracie, politického a náboženského dobytka, a dobytka nestátních, neziskových organizací. Na první máj, v pátek 1.5.2015, se začne tančit všude, když vítězné vlajky bíle DSSS, na stožáry světa vyletí, pro spravedlivé skutky LAMPY, SVÍTÍCÍ PYRAMIDY Erika Lamprechta a Jakuba Svobody v Brně. Máte povinnost, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a průvodem s BÍLÝMI PRAPORY v Brně, s prostěradly, namotanými na holích od smetáků, vyvléct, či vymést, v BOŽÍ BÍLÉ SMETÁKOVÉ REVOLUCI, všechny opakovaně uváděné vzpurné a neposlušné křesťanské, militaristické vládnoucí svině, zločince, od jejich KORYT, nikoli silou, ale NOVÝM Božím SLOVEM, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného, a tím je vypálit tak, jako se vypaluje vápno, nebo suchá tráva. Veškerá sláva úplně pomatené STÁTNÍ a NÁBOŽENSKÉ SPRÁVY, je jako vypálená polní tráva, protože neposlušné militaristické vládnoucí svině, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných, ustáleně lžou o Hospodinu, a tím lžou i o energetice, protože ti, kteří neznají správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, jsou neposlušným STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pokorní a úplně poslušní členové DSSS a DĚLNICKÉ MLÁDEŽE, se budou dělit o kořist, o KORYTA v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ s mnohými, až na věky věků, když v železářství U VICHRA v Brně, zakoupí hole na smetáky za 60 Kč, které se stanou HOLEMI tím, že na ně namotají BÍLÁ PROSTĚRADLA proto, aby nový Hospodin, mohl dát dělníkům Česka a SVĚTA, dokonalou rovnost s boháči, s bankéři, s politiky pravice a levice, a s veškerou inteligencí, daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let pouště socialismu. Jaké skutky Eriku Lamprechte a Jakube Svobodo Hospodin od Vás očekává, kromě průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, s nimiž, dle písničky od Boha, jako zázračné děti, budete zářit v ulicích Brna, místo LAMP, jako SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, místo SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, které se v Brně musí postavit na SVÍCEN. Vaše strana DSSS, či DĚLNICKÁ MLÁDEŽ, má povinnost napsat nový program, který bude novou ÚSTAVOU, pro všechny pokorné, a úplně poslušné, platný pro Česko, a celý SVĚT, až na věky věků, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle NOVÉ ÚSTAVY, kterou napíšete, DSSS se stává jedinou a vládnoucí stranou Česka, něco jako KSČ, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Energeticky neotřesitelné Boží království totiž není v náboženských žvástech děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu religionistů Masarykovy univerzity, ale ve vládní moci, jediné vedoucí a vládnoucí strany Česka, DSSS, či DĚLNICKÉ MLÁDEŽE. Zázračnými DĚTMI budete, když NOVOU ÚSTAVOU, a průvodem s bílými prapory v ulicích, dáte všem dělníkům první třídu tím, že dle ZÁKONA Božího, úplně zničíte politické lháře a zločince, KOZLY z ČSSD, BERANY či OVCE z KSČM, VOLY, BÝKY či TELATA z KDU-ČSL, Hospodinem nenáviděné PTACTVO ODS, a tím dobytek všech ostatních politických stran, a všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Stanete se jedinou vládnoucí stranou Česka, když spolu se mnou, pokud to Bůh umožní, v pondělí, při úplňku MĚSÍCE 4.5.2015, donutíte pomatence z VUT v Brně, a z Masarykovy univerzity, vyznat jejich lži, což jsou hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, když prosadíte, aby se zde mluvila pravda o Boží vůli, o nastolení Božího království v Česku, v Brně, stranou DSSS, či jiným novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Boží hněv neprodlévá, kvůli neposlušným NETVORŮM, kvůli zpátečnickým křesťanským GIGANTŮM z Brna, kteří se drze vzbouřili proti SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

Protože život v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude probíhat stejně jako nyní, dle vůle Boží, dle nové ÚSTAVY, dle ZÁKONA BOŽÍHO, bude jedinou vládnoucí stranou Česka DSSS, a to až na věky věků tím, že v nové vládě Česka, budou mít zástupci dělníků tato křesla. 1. Ministra vnitra. 2. Boží spravedlnosti. 3. Ministra dokonalého naturálního plnění. 4. Volného času a životosprávy. 5. Ministra pro udělování rekreací. Dva ministři jsou navíc, proti původnímu návrhu. Viz kapitola o zřízení nové vlády Česka, na str. 49, v kapitole 188. Ostatní ministry, až na věky věků, bude zajišťovat vysoké školství, z příslušných odborných fakult pro dané ministerstvo, z řad profesorů, či absolventů, odborníků. V Božím království, stejně jako v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnost, bude platit všeobecná pracovní povinnost, a strana DSSS bude trvale zajišťovat, aby žádný inteligent, od něhož Hospodin odstoupí svým rozumem, nedělal z dělníků otroky, či sluhy, těm inteligentům, které Hospodin, svým rozumem, zavlažuje více, než dělníky. Vládnoucí úloha strany DSSS, bude spočívat v tom, že bude určovat, a bude dohlížet, na spravedlnost pro veškeré dělníky, pomocí svých orgánů, Policii ČR, a ostatních orgánů činných v trestním řízení, pomocí naturálního plnění, jehož výši bude DSSS spravedlivě určovat, a např. pomocí nároků na rekreace, které bude DSSS spravedlivě elektronicky rozdělovat tak, aby dělníci nebyli diskriminováni, pracující inteligencí. V energeticky neotřesitelném Božím království, si žádný inteligent nebude z dělníků dělat otroky a sluhy, což bude platit až na věky věků. Protože myšlení boháčů, vojenských kaplanů, bankéřů, generálů, kněží, a jiných pokrytců, či zločinců, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, je viditelně zlé, je zvířecí, je militaristicky chamtivé, je nezbytné je definitivně zničit, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, již v pondělí 4.5.2015, na VUT v Brně, a na MU v Brně. Každý inteligent, kterého Hospodin, svým rozumem, zavlažuje více než dělníky, ve své pýše Božího rozumu si myslí, že pracující lid musí otročit boháčům, zbrojařům, vojákům, vojenským kaplanům a jiným zločincům, a vrahům, což jediná, a vládnoucí strana Česka DSSS, nesmí tolerovat. Svými činy, na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, v pondělí, při úplňku MĚSÍCE 4.5.2015, musíte zajistit, aby pracující lid neprodleně přestal otročit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a levice, atd., tím, že BOŽÍ MLYNY, na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, semelou každého neposlušného a vzpurného, kdo nepatří do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo z vládnoucí a ostatní inteligence, nebude chtít pracovat, na energetické obnově Česka a SVĚTA, dle Božích ZÁKONŮ, z rozhodnutí vládnoucí strany DSSS, jejich orgánů, půjde do vězení, pod zámek, kde se bude pracovat učit. Postup, kterým DSSS má povinnost nastolit vládu Hospodina, jediného Boha SVĚTA, nad vším TVORSTVEM, si představuji takto, pokud Hospodin nerozhodne jinak, pokud vzpurní pomatenci z VUT v Brně, a z Masarykovy univerzity, či z jiných politických stran, se k novému Hospodinu dobrovolně nevrátí sami, z milosrdenství rozumu Hospodina. 1.) Když to Hospodin dovolí, svým rozumem, nejdříve navštívíme ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz. Docent Hirš dostane příkaz, dle BOŽÍHO ZÁKONA zajistit, aby se jeho ÚSTAV stal také ÚSTAVEM architektury a urbanismu, pro sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhu těchto sídlišť, uvedených na výkresech, ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Tím stávající architekti a urbanisté, se svými křesťanskými žvásty, vejdou neprodleně do říše ticha, cestou vyvolených, neposlušných. 2.) Budeme pokračovat k řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, k docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a k emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz. Ti dostanou rozkaz, prohlásit Boží energetickou koncepci Česka a SVĚTA, za jedině správnou, a jedině možnou. Tím bude energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, na dostavbu bloku Dukovan a Temelína, až v roce 2035, prohlášena za žvást křesťanské militaristické chamtivosti. Zde, u docentů Pospíšila a Skály, padne vláda militaristických křesťanských chamtivců, KOZLŮ premiéra Sobotky, a veškerou moc nad Českem, dostane od Hospodina DSSS, či DĚLNICKÁ MLÁDEŽ. Z HRADU VUT v Brně, půjdeme na HNOJIŠTĚ, za rektorem Masarykovy univerzity, Bekem. Ten dostane rozkaz, aby religionisté, kteří nemusí do říše ticha utíkat hned, začali mlet nové Boží SLOVO, od jediného Boha SVĚTA. Bůh chce, aby se lidé v kostelích scházeli znovu, nikoli k oslavě svých křesťanských militaristických chamtivých Bohů, či sviní, ale k oslavě Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Rektor Bek dostane rozkaz, aby ti, kdo do energeticky neotřesitelného Božího království nepatří, např. mnozí z řad filozofů, politologů, sociologů, právníků, ekonomů, a ostatních militaristicky chamtivých sviní, či NETVORŮ, vešli v médiích do říše ticha neprodleně, cestou vyvolených, neposlušných PRASAT. Dále rektor Bek dostane rozkaz, stejně jako rektor VUT v Brně Štěpánek, a ostatní vysoké školy Česka, aby rektoři zajistily vznik nové vlády Česka tak, jak již bylo uvedeno. Všechny ministry nové vlády Česka, mimo ministrů, které si vyvolí vládnoucí strana DSSS, či vládnoucí DĚLNICKÁ MLÁDEŽ, zastupující dělníky, až na věky věků, bude zajišťovat vysoké školství, z příslušných odborných fakult pro dané ministerstvo, z řad profesorů, či absolventů, odborníků. Drzému rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, bude uvedený rozkaz sdělen telefonicky. Když Hospodin uvidí, cestu a uvedené skutky LAMPY Erika Lamprechta info@ delnickamladez.cz, a Jakuba Svobody svoboda@delnickamladez.cz, nejde Česko, dělníci, a nový Boží technický lid, na ŠIROKÉ SILNICI, vedoucí do Božího království, útěchu po zlu křesťanské militaristické chamtivosti, kterou Hospodin uvedl na SVĚT, po vyjití Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Když LAMPA, či SVITÍCÍ PYRAMIDA, Erik Lamprecht a Jakub Svoboda nyní nezruší BOŽÍ SOUD militaristických, křesťanských chamtivců, když neprohlásí Hospodina za svévolníka, a sebe za spravedlivé, usednou na pravici Boží, a budou vládnout Česku, jako zástupci dělníků, až na věky věků, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Hospodin začne jednat sám okamžitě, jakmile religionisté Masarykovy univerzity, budou stranou DSSS donucení mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravý Bůh pro DSSS je ten, který úplně zničí křesťanské imperialisty, militaristy, atd., úplným zničením vojenských kaplanů všech ekumenických církví. Jenom z člověka, z LAMPY Erika Lamprechta a Jakuba Svobody člověk se narodí. Z žádné křesťanské militaristické svině, která chce zničit planetu zemi, nikým neřízeným křesťanským růstem populace, nikým neřízeným rabováním fosilních paliv a ostatních zdrojů, a nikým neřízeným, nesmyslným, zvyšování nadvýroby, se člověk nenarodí. Účinným řešením záchrany planety ZEMĚ, není horečné zbrojení, a třetí SVĚTOVÁ VÁLKA, kvůli genocidě přemnoženého TVORSTVA hubící jadernou střelou. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných křesťanských militaristických chamtivců, je každý člověk plevou, či vánkem pouhým, i když stojí pevně na SKÁLE, kterou je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Největší hrozba pro Česko, je neposlušnost LAMPY, SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, Erika Lamprechta a Jakuba Svobody. Odmítnout studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, a nevěřit Hospodinu, jeho jedině správné energetické cestě Česka a TVOTSTVA, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka. CELÝ SVĚT musí mít PRAHU za nový JERUZALÉM, kde nebude ani jeden neposlušný a vzpurný ŽID, či jiný křesťanský GIGANT, či POHAN. Přemnožení křesťanští KAPŘI na Masarykově univerzitě, si svůj špinavý rybník sami nevypustí. Do všech politických a náboženských rybníků v Česku, již teče voda čistá, živá a důvěřivá, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. To co vytéká z úst křesťanských NETVORŮ Masarykovy univerzity, religionistů, filozofů, politologů, sociologů, ekonomů, a jiných GIGANTŮ, je militaristická křesťanská špína, je krutý zmijí jed. Kvůli Masarykově univerzitě, rektoru Bekovi, kvůli PROGLASU, kvůli drzému pozemskému Otci Satanu Martinu Holíkovi, kvůli GIGANTU, PRASETI Čunkovi z TWR, vojenští NETVOŘI zbrojaři vyrábějí bezduché válečné stroje, protože se mylně domnívají, že silnější zvítězí pomocí Bohů TVORSTVA, pomocí zbraní, nad slabšími muslimy, a že boháči, bankéři, zbrojaři, a jiní idioti, přežijí ve zdraví a v síle, blížící se ropný a totální ekonomický kolaps. Krev a utrpení lidí v nesmyslných válkách, nyní se děje kvůli tomu, že v Česku není nikdo, kdo by si bral SLOVO NOVÝCH NEBES, o vyvolení Brna, o vyvolení LAMPY, SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, Erika Lamprechta z DSSS, nastolit vládu Hospodina nad vším TVORSTVEM, k srdci. Největší hrozbou pro lidstvo, je věřit v logiku myšlení vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ, a nevěřit logice rozumu Boha, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v době sedmdesáti let od Hitlera, musí být jediným UČITELEM, pro každého TVORA. Vědomé vyvražďování muslimů, ve válce o fosilní paliva, nikoho na SVĚTĚ nespasí. Kdo chce žít bez Boha, pod vládou generálů, zbrojařů, a vojenských kaplanů, zajde. Boháčům se potěšení dostatku již dostalo. Běda DSSS, když boháče úplně nezničí, v průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, na 1.máje, zveřejněním mírového programu Hospodina. Co učiní LAMPA Erik Lamprecht nyní. Bude v Brně organizovat rvačky se svými odpůrci, s křesťanskými nevěstami, s pravdoláskovci, kteří svým křesťanským pokrytectvím, jsou příčinou všeho zla SVĚTA? Militaristické křesťanské svině, kvůli své militaristické chamtivosti, ztratily poslední zbytky rozumnosti. Nevnímají, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je SLOVO o pokoji, a míru, Božího, celosvětového království. Diskriminace chudobou je příčinou veškerých válek, a veškerého nepokoje na SVĚTĚ. Není čeho se bát. Boží milost se rozmnoží neprodleně, rozumem od Boha, který nebude odstupovat od poslušných, když se Česko bude Hospodina bát, pro jeho moc nad DUŠÍ a TĚLEM člověka. Hospodin nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Tělo primátora Grosse shnilo zaživa, protože Hospodin, tímto podobenstvím, znovu vzpurné a neposlušné v bolestech rodí k úplně poslušnosti. Nepál, střecha světa, se otřásla zemětřesením, protože Hospodin nechce, aby lidé lezli po horách. Chce, aby neprodleně pracovali na své energetické a mravní spáse.

 

 

2.)LAMPY, SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, Erik Lamprecht a Jakub Svoboda, z DĚLNICKÉ MLÁDEŽE DSSS, mají povinnost uvést uvést Česko do úplné svobody, kde SLOVO NOVÝCH NEBES nebude cenzurováno, v průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, již na SVÁTEK PRÁCE, na 1. máje 2015 proto, aby Bůh umožnil Česku vše psát od prvních řádků. Láska Božích příkazů, bude střídat lásku Božího rozumu, když tyto DĚTI budou zářit v ulicích Brna, místo lamp. SLOVO o pokoji celosvětového Božího království, nelze ignorovat. Z Vašeho OTČENÁŠE, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou BOHOVÉ drzých pozemských Otců Satanů kněží, boháči, zbrojaři, vojáci, politici pravice a levice, a bankéři, smutní napořád. Máte povinnost učinit z nové Boží trojice, z královského kněžstva, z Otců Bohu navěky milých, z Bohů, z ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, nové BOHY, které nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích. Nový Boží technický lid má povinnost, Česko a SVĚT energeticky spasit, svoláním všesvětového KONGRESU ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Musí iniciovat, aby Brno bylo ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA tím, že v Brně vznikne PROJEKTOVÝ ÚSTAV ARCHITEKTURY a URBANISMU, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Zde bude vyřešeno, kde, a v jaké velikosti, se budou stavět nová města energeticky neotřesitelná tak, aby v Česku bylo vše energeticky nové. Dále musí iniciovat vznik PROJEKTOVÉHO ÚSTAVU, pro energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Zde se budou provádět kapacitní propočty potřeby energií, ropy a plynu, pro postavení uvedených měst pro milion lidí, pro celý SVĚT, a kapacitní propočty potřeby energií, ropy a plynu, pro zbourání stávající, naprosto nevhodné výstavby, které z titulu energetiky pouze solární, která musí nahradit fosilní paliva, v celém SVĚTĚ úplně shnila. V Hospodinem vyvoleném Česku, již nesmí mít číslo člověka 666, žádný drzý pozemský Otec Satan, jako např. Belzebub Česka kardinál DUKA, nebo z Brna Otec Satan Holík z Proglasu, či křesťanské PRASE Čunek z TWR. Zj.13/18. Jenom z člověka, z LAMP, ze SVÍTÍCÍCH PYRAMID, z Erika Lamprechta a Jakuba Svobody, z DĚLNICKÉ MLÁDEŽE DSSS, člověk se narodí. Strategie pro přetvoření nového Božího technického a pracujícího lidu, celého SVĚTA, s číslem člověka 666, při vzniku energeticky neotřesitelného Božího království, je nyní zřejmá. Číslo člověka 666, z milosrdenství rozumu Hospodina, znamená nyní www. Z milosrdenství rozumu Hospodina, je číslo 666 nově rozluštěno. Je to číslo pro milion pokorných a úplně poslušných služebníků Hospodina v Bohem vyvolené Praze, která je NOVÝM JERUZALÉMEM, kde se bude pracovat dle Božích příkazů a ZÁKONŮ Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Číslo je odvozeno z návrhu sídliště, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které je navrženo na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Je zde navrženo sídliště s energetikou pouze SOLÁRNÍ, pro 1360, či pro 1500 lidí. NOVÝ JERUZALÉM, Praha, s cca 1 000 000 TVORŮ úplně poslušného pracujícího lidu : 1500 úplně poslušné DĚLNICKÉ MLÁDEŽE, která chce stolovat v tomto sídlišti, v Božím celosvětovém království, energeticky neotřesitelném = číslo člověka 666. Hospodin se uspokojí, když Erik Lamprecht a Jakub Svoboda, dají na www svých stránek na SVÍCEN, že křesťanská nevědomost hříchu nečiní, ale hřešit vědomě hříchem, který je k energetické SMRTI Česka, je trestný čin. Hospodin se uspokojí, když Česku bude jasné, že Prahu je nutné úplně přetvořit tak, aby měla 666 sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a tím aby měla 666 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a to ve tvaru SVÍTÍCÍ, ZÁŘÍCÍ PYRAMIDY. K.M.1/4až19/6. Z milosrdenství rozumu Hospodina je zřejmé, že nejlepším tvarem pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je zářící pyramida, z důvodu velké spotřeby energií na vaření, kterou je nezbytné vytvořit ze solárních panelů tohoto domu. Dle Písma, EGYPT je SMRTÍ, a PYRAMIDA je hrobkou králů, Bohů. Pyramidy však nejsou jenom v Egyptě, ale jsou všude na SVĚTĚ, a dle jednoho filmu, jsou podobenstvím, platným pro Česko. Svítící dům PYRAMIDY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je hrobkou stávajících králů, KOZLŮ, kteří zahradničí na Boží zahradě, místo Hospodina, Bohů neposlušných a vzpurných, KOZLA premiéra Sobotky, a KOZLŮ, vzpurných prezidentů, Zemana, Putina a Obamy. Když to Bůh dovolí, fotografie výkresu návrhu domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, bude uvedená ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. DŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, bude mít čtvercový půdorys, a jeho orientace bude rohem směrem na jih. Je navržený dvoupodlažní dům, univerzálního použití, jako kuchyně a jídelna v přízemí, a společenská místnost v patře. Výška obou společenských sálů, je jako v restauraci PUP, cca 7 metrů. PUP restaurace, pro 1500 lidí, pro snídaně, obědy a večeře, pro sídliště úplně poslušných lidí, dostane tvar pyramidy ze solárních panelů, uložených na profilech WEMA. Větrání společenských sálů bude přirozené. Přízemí bude mít solární panely na stěnách, pod úhlem 45 stupňů, patro bude mít sklon menší. Solární panely v přízemí, budou sloužit jako střechy krytých letních zahrad. U domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, lze plochu solárních panelů zvětšit, a to stejným způsobem, solárními panely pod úhlem 45 stupňů, ze tří stran domu, kolem suterénu. Zde tato plocha bude využita na skleníky, protože dle docenta Hirše z VUT v Brně, solární panely již jsou také průhledné, jako sklo. Když bude Česko Hospodina poslouchat, nemusí se bát zimní doby, která se brzy začne, po dotěžení ropy, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Solární panely jsou dvojím šatem ZIMNÍCH DOMŮ. Docent Hirš již dávno měl být jediným architektem a urbanistou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Zatím je stále pomateným nemluvňátkem. Př.8/13,17až31/21, Iz.47/14, Oz.2/18až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám. 3/7,15až8/11, atd. Dle písničky od Hospodina. Jsou dny, kdy v Brně svítá, ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, třetího tisíciletí, o něco dříve, než jinde na SVĚTĚ, a to v pátek, 1. máje 2015. Př.8/13,17. Jsou tisíce křesťanských pátků, kdy nad TVORY vládnou drzí pozemští Otcové Satani kněží, v Česku v čele s Belzebubem Dukou. Je nemnoho jar Božího soudu. Těch dnů, kdy svítá v Brně o něco dřív, při úplňku MĚSÍCE, těch je jen pár. Nejpozději v pondělí, při úplňku MĚSÍCE, 4.5.2015, docente Hirši, VUT v Brně, a LAMPY, SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, Eriku Lamprechte a Jakube Svobodo, z DĚLNICKÉ MLÁDEŽE DSSS, musíte být dospělí a odpovědní. Odpovědní a dospělí lidé přestanou nesmyslně jezdit auty a kamiony, a létat letadly. Psát svůj život od prvních řádků Božího království, budou ti, kteří vyjedou na do dovolenou tím, že začnou stavět sídliště, a města, z domů ZIMNÍCH BYTOTOVÝCH, a z PYRAMID restaurací PUP SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Energetická, ekologická a mravní spása, spočívá v pokoře a v úplné poslušnosti Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. ZAHRADNÍK na Boží zahradě, Božího celosvětového království, energeticky neotřesitelného, je každý SPRAVEDLIVÝ, pokorný, úplně poslušný, dospělý, odpovědný, prozíravý, atd., otrok Hospodina, kdo z milosrdenství rozumu Božího, bude mít číslo 666 tím, že donutí BOŽÍ SYNY, docenty Pospíšila, Skálu a Hirše, mluvit pravdu, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží hněv, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již neprodlévá. Když úplně poslušné Česko nezničí neposlušné boháče, bankéře, vojenské kaplany, vojáky, politiky pravice a levice, atd., Bůh zničí neposlušné a vzpurné Česko. Kolaborovat s boháči, s bankéři, se zbrojaři, s exekutory, s politiky pravice a levice, s vojáky, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, je trestný čin, pro jejich militaristickou chamtivost, pro jejich viditelnou debilitu, pro jejich odmítání zrušit OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, nadvlády křesťanských NETVORŮ, či sviní, nad novým Hospodinem, což je nemravnost, způsobená odstoupením rozumu Hospodina, od zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, fen, či NETVORŮ. Pokorní a úplně poslušní, se musí nyní třást strachem, jaký ještě nebyl. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, totiž nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost vykázat v médiích neposlušné, do říše ticha. Nový Hospodin se smiluje, až drzí pozemští Otcové Satani kněží vyznají své viny, či hříchy, militaristické chamtivosti, která je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní BOHOVE, mají povinnost se rozhněvat především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a na jejich ekumenické ČARODĚJNICE, kvůli nimž je trestáno veškeré TVORSTVO křesťanským, militaristickým PEKLEM imperialismu, pro odstoupením rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných mrtvých NETVORŮ, či sviní. Bůh nemůže vládnout nad TVORSTVEM, ve svém celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dokud budou TVORŮM vládnout drzí pozemští Otcové Satani kněží, dokud v křesťanském PEKLE, Otcové Satani kněží, nebudou vyšetřováni HADY, což jsou vzpurné orgány činné v trestním řízení. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, se stanou NESMRTELNÝMI v okamžiku dobrovolného ukončení mletí děsivé temnoty kreténismu promyšlených, protikladných nauk, katolického katechismu. Drzí Otcové Satani kněží, musí prosit Hospodina, aby mohli mluvit pravdu. Hospodin se nad Českem smiluje, až budou všichni v koncích, se svou náboženskou moudrostí, a s nesmyslnou energetickou koncepcí ministra Mládka.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Války o ropu, plyn, suroviny, a o vládu boháčů nad muslimy, či nad chudáky, na konci éry fosilních paliv, nemají žádný smysl, protože ropný kolaps určitě přijde, zastavit se nedá, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných chamtivých militaristů. Dělají je vzpurní a neposlušní, Bohem prokletí, vojenští kaplani, zbrojaři, politici, atd. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je křesťanská militaristická chamtivost, po ropě a plynu muslimů. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nenechá bez trestu, žádnou křesťanskou chamtivou militaristickou svini, která se bude Bohu spravedlivému, všemohoucímu, vševědoucímu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je, posmívat děsivou temnotou, krutým zmijím jedem křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. BELZEBUBA SVĚTA, drzého pozemského Otce Satana papeže Františka, Bůh zabije, když ze svých SLOV protikladných křesťanských nauk, a promyšlených militaristických vychytralostí, nespadne dobrovolně jako blesk, do říše ticha. Jeho pád má povinnost iniciovat nová BOŽÍ TROJICE, BOHOVÉ z nového Božího technického lidu z VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OTCOVÉ KNĚŽÍ ENERGETIKŮ, BOHU milí, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, mluvením pravdy, o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože na nových nebesích, dej SVĚTU mír, OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, ve svém Božím celosvětovém království tím, že nový Boží technický lid VUT v Brně, a veškerý pracující lid, celého SVĚTA, pokorný a úplně poslušný, se bude bát strachem, jaký ještě nebyl. Vždyť jsi na úplně pomatené TVORSTVO celého SVĚTA, uvedl OVOCE ÚMYSLŮ vzpurných a neposlušných militaristických NETVORŮ, kteří pro odstoupení TVÉHO ROZUMU, v částečce TVÉHO DUCHA, propadli chamtivosti, a ustálenému lhaní, což je křesťanská modloslužba, čímž všichni zabloudili do křesťanského, či ateistického PEKLA. Pro odstoupení TVÉHO rozumu, od vzpurných a neposlušných, chtějí šílení křesťanští sebevrazi v Česku, horečně zbrojit proto, aby mohli spáchat hromadnou sebevraždu, v dalších válkách, či ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Vždyť na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, ve třetím tisíciletí, v roce 2000, celá civilizace se zhroutí, když ze svého milosrdenství Česku nepomůžeš, svým rozumem o nové ENERGETICE, která musí nahradit končící fosilní paliva. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje proto, že na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, se nikdo nerozzlobil, když jsi na ně uvedl ovoce křesťanských úmyslů, jejich militaristické chamtivosti. Mletím protikladných a promyšlených křesťanských žvástů, místo TOBĚ, slouží boháčům, bankéřům, pravici, vojákům a tím své SKÁLE, PRACHŮM. Bože dej mnohým svůj rozum, jak jsi ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil. Vždyť jsi Česko vyvolil, ve VEŠKERÉM SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Dej proto, aby mnozí pokorní a úplně poslušní, jako první na SVĚTĚ, byli stejně svatí a dokonalí, jako je TVOJE SLOVO NOVÝCH NEBES, stejně stateční, jako je ŽENA STATEČNÁ. Bože neprodlévej, především na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v Brně dej, ať zní hlas boje proti vládnoucím KOZLŮM z ČSSD, proti KOZLU premiéru Sobotkovi, a zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi, a proti jejich Bohům, proti NETVORŮM, drzým, neposlušným, pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC, atd. Nejrychlejší cesta k nastolení absolutní Boží spravedlnosti, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, pro veškerý pracující lid celého SVĚTA, k nastolení vlády jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM, je v rukách nové BOŽÍ TROJICE, z Bohů, z BOŽÍCH SYNŮ královského kněžstva, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@ fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@ fce.vutbr.cz, výhonku spravedlivého. Jejich povolání za Bohy, pokorné a úplně poslušné, je neodvolatelné. Buditel, Osvoboditel technického lidu VUT v Brně, jediný Bůh SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vyžaduje, aby Bohové ENERGETIKŮ zajistili, aby veškerý pracující lid byl Bohu milý tím, že na VUT v Brně, nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, nahrazující končící fosilní paliva. Jediným znamením pro Vás, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pane docente Pospíšile, Skálo, a Hirši, je Vaše čest ENERGETIKŮ. Vaše vysokoškolské znalosti, které máte v programu svého mozku, jsou z milosrdenství rozumu Božího. Pro Vaše selhání, vašich vědomostí, které Vám dal Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Hospodinem vyvolená EVROPSKÁ UNIE, není ve světě slyšet, dle textů Joela4/11. Svou znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost zvěstovat na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Máte povinnost mít za BOHA vlastní sílu, svého technického rozumu, který od Hospodina dostanete v případě Vaší pokory, a úplné poslušnosti. Máte povinnost potvrdit správnost rozhodnutí Boha, o ENERGETICKÉ SPASE Česka a SVĚTA, která je možná pouze při nastolení celosvětového míru a pokoje, a tím potvrdit rozhodnutí o úplném zničení lidské chamtivosti, která je modloslužbou, úplným zničením např. ministra financí Babiše, či VOLA, či BÝKA ex ministra financí Kalouska. Máte povinnost potvrdit, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všeho TVORSTVA, je nový Hospodin tím, že jeho nové SLOVO, je HLASEM volajícím na nekonečné křesťanské pouští tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte povinnost Hospodina učinit i ŽENOU STATEČNOU. Hospodin Vám dá sílu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když z DOMU BOŽÍHO, z VUT v Brně, nebude znít řeč lidská, řeč křesťanských, imperialistických, militaristických NETVORŮ, či sviní, ale řeč SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když tím, z komnaty ENERGETIKA docenta Pospíšila, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, která musí v dohledné době nahradit fosilní paliva, jejichž éra se již skončila, na ÚSVITU třetího tisíciletí, v roce přelomu věků roku 2000. Chudí a bohatí, a vojenští kaplani ekumenických církví, atd., v Božím království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, žít nemohou. Kdyby vzpurní a neposlušní nevešli v médiích do říše ticha, války o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy, kteří mají fosilní paliva, pro špatné mravy křesťanských chamtivých sviní, by totiž nikdy neskončily. Veškerá křesťanská, militaristická sláva, je jako suchá, a vypálená, polní tráva. Máte povinnost zajistit, aby SLUNCE se zdravím na paprscích, či SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, mravech, o úplném zničení všech náboženství SVĚTA, a zničení všech politických systémů SVĚTA, vyšlo neprodleně, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Před Bohem, před ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se na SVĚTĚ nic neskryje, protože nový Hospodin žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, a dělá dobro i zlo. Bude dělat dobro až bude mnoho úplně poslušných.

 

 

3.)Holubice celosvětového míru, po které toužili BERANI z KSČ, v době čtyřiceti let pouště socialismu, je mladá ŽENA STATEČNÁ. Veškeré náboženské a politické vinice na SVĚTĚ patří nyní Bohu, nikoli NETVORŮM, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, či Belzebubu SVĚTA papeži Františkovi. Lenost a zbabělost TVORŮ, kteří odmítají studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zločin, či trestný čin, protože poznání závislosti rozumu člověka, rozumu technické elity VUT v Brně, na rozumu Božím, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je objasněna dostatečně srozumitelně, pro každého vzpurného a neposlušného NETVORA. Každý člověk, či NETVOR, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal ve TŘETÍM DNI PÁNĚ, v roce 2000, má povinnost, vrátit se k novému Hospodinu, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a být tím stejně dokonalý, jako nový Hospodin, a svými skutky změnit svět, dle vůle Boží. Rok 2015, je rokem smíření se TVORSTVA s Hospodinem VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, pomocí Česka, které Hospodin vyvolil v Bibli proto, aby se mohl smířit se vším TVORSTVEM SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Česko bude Hospodinem spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, když pokorný, a úplně poslušný lid VUT v Brně zajistí, aby se Česko oddělilo od všeho vzpurného a neposlušného TVORSTVA celého SVĚTA tím, že ENERGETICI budou mluvit pravdu o zázraku svého vyvolení v Bibli, a o zázraku vyvolení Česka, změnit celý SVĚT, k obrazu nového Hospodina, na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko je dítě, odstavené od své matky, od ŽENY STATEČNÉ, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. K modlitbě nového, poslušného, Božího technického lidu VUT v Brně, pro odstoupení rozumu Hospodina, bez rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, úplně bezmocného, se Hospodin možná skloní. Žalm33/6,102/18,27až131/1,132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přísl.1/7,14až31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Einsteinovo řešení světa bez válek, od Jiřího Vančury, je nesmyslem, bez znalosti nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH NEBES, který nastolení celosvětového míru zajistí sám, až vzpurný a neposlušný technický lid VUT v Brně, zveřejní RADOSTNOU ZVĚST dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech Božího království. Vážený pracující lide, celého SVĚTA, a vážený nový Boží technický lide VUT v Brně. Kdyby mně křesťanské militaristické drzé svině, zlí NETVOŘI, Vlastimil Harapes, Václav Lautner, a Jakub Kolář, v pořadu mikroforum@rozhlas.cz, nezablokovali můj telefon, bylo by jim, a posluchačům sděleno. Nemám nic proti tomu, že se umělci zmocnili veřejnoprávního vysílání, pod jednou podmínkou. Hospodin, dle své písničky, je SKLADATEL a BÁSNÍK, tedy je UMĚLEC. Je ale také TECHNIKEM. Nastal ÚSVIT třetího DNE PÁNĚ, třetího tisíciletí, nastal přelom věků blížícího se konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, který začal v roce 2000. Proto ve vysílání ROZHLASU musí mít přednost SLOVO Hospodina TECHNIKA, což ČRo2 nerespektuje, a cenzuruje. Nyní je hrdinou ten, kdo pomocí nového SLOVA BOŽÍHO, nastolí celosvětový mír, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Vy tři jste zločinci, protože texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU v ČRo2 dostáváte, a přesto chcete, aby Vaší Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vojenští kaplani, a generálové, vládli nad lidmi, místo nového Hospodina. Tím chcete, aby Hospodin naplnil svoje SLOVO, aby jím vyvolené Česko úplně zničil, hromadnou sebevraždou vzpurných a neposlušných idiotů, kterou je další válka, kterou si chamtiví boháči, zajišťují svou moc, nad chudáky. Celá civilizace se zhroutí, když proti Vám vzpurných a neposlušným, nebude znít HLAS BOJE, který všechny neposlušné z médií vyvleče neprodleně do říše ticha. Není nikdo hrdinou, kdo oslavuje vojáky, generály, partyzány, a květnové povstání v Praze. Květnové povstání v Praze, z hlediska toho, že Hospodin vede Česko, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je úplnou, naprosto zbytečnou stupiditou. Je na Vás opakovaně podáváno trestní oznámení, orgánům činným v trestním řízení, protože stále oslavujete svůj rozum zvířat, místo dokonalého rozumu Hospodina. Všichni politici, vojáci, bankéři, kněží, atd., kdo vládnout nad TVORY místo Hospodina, musí být vyšetřováni, úplně poslušnou policií ČR, jako blázni a idioti, kvůli nepřiznání své viny, to je militaristické chamtivosti. Vypelichaní pravicoví holubi z ODS, Zj.18/2, se vrátili do Česka, dle vůle Boží, a dle vůle Boží musí zmizet až na věky věků, v říši ticha, jinak Česko nemůže být energeticky spaseno. Smrt ex premiéra Grosse, učinil Hospodin podobenstvím. Jeho TĚLO, jeho strany ČSSD, shnilo ještě vstoje. Zach.14/12. Je to trest za démonské nauky ČSSD. Byl to chamtivý pokrytec, zločinec a lhář, který věděl, že Česko má povinnost nastolit Boží království, věděl, že boháči a bankéři musí být proto úplně zničeni, zničením křesťanství, STŘIBRA ODVRŽENÉHO, a nerespektoval to. Má cejch chamtivého idiota, který místo Hospodina, doufal v bohatství. Jeho hříchy, jeho chamtivosti, nezůstaly skryty. 1.Tim.4/1,5/24až6/20. Vy, HARA-PSI se stále háráte, protože chcete ORAT zemi válkami, pomocí vojenských kaplanů, a zbrojařů. Dle křesťanské HIROŠIMY Endlicherové z TWR z Proglasu, jste tím Boží DĚTI, pro které nejsou Boží přikázání těžká. Stále chcete sít svoje semeno, svého rozumu, kterou je chamtivost, a tím dupat planetu ZEMI. Vaše mediální svoboda, je svoboda šílenců a vrahů. Zametáte svoje viny, své chamtivosti, pod koberec temnoty křesťanství. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Plánovat budoucnost Česka, na osvícenosti KOZLA premiéra Sobotka, od kterého Hospodin odstoupil svým rozumem proto, aby politické strany úplně, celosvětově zničil, je bláznovství. Klíčové rozhodnutí, pro nastolení Božího království, leží na VUT v Brně. Vážený Boží pracující lide DĚLNICKÉ MLÁDEŽE v Brně info@delnickamladez.cz, svoboda@delnickamladez.cz, kurec@delnickamladez.cz, reich@delnickamladez.cz, rint@delnickamladez.cz, dm-brno@Safe-mail.net, dm-praha@Safe-mail.net, dm-opava@Safe-mail.net, dm-pardubice@Safe-mail.net, dm-benesov@Safe-mail.net, mail@rasismus.cz, in-ius@in-ius.cz, vencapecl@gmail.com, zob@zob.cz, jas@zob.cz, secretary@zob.cz, e.bezdickova@email.cz, knihovna@zob.cz, a ostatního pracujícího lidu Česka a SVĚTA. Vážený nový Boží technický lide, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně. V hodině PRAVDY zahoďte konzervatismus, protože změnit Boha, pro NEVĚSTU, pro Česko, je snadné. Na ÚSVITU třetího tisíciletí Božího království, které se začalo v roce 2000, stačí poslat vzpurné, zpupné a neposlušné hlupáky, např. alkoholika Kalouska, či NETVORA Babiše, do říše ticha, pro pochopení moci Boží nad TVORY, a pro respektování Božího rozhodnutí, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, bude nyní živit pouze pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. NOVÉ SLUNCE, se ZDRAVÍM na paprscích, již vyšlo při zatmění tím, že vypadalo jako oko, a tím, že mělo závoj, jako NEVĚSTA. Neděle v novém novoluní MĚSÍCE, dne 19.4.2015, je od slova NEDĚLAT křesťanské militaristické, imperialistické, a jiné zlo, militaristické BOTY, rozumem neposlušných. Čas dělat zlo křesťanstvím, ateismem, militarismem, atd., se skončil na ÚSVITU třetího tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, vyvýšením Hospodina na jediného Boha světa, pomalým POLEDNÍM SOUDEM křesťanských militaristických bohatých sviní, psů, NETVORŮ, a ostatního dobytka křesťanské pravice a levice. Nový Hospodin, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES slíbil, že pokorným a úplně poslušným vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, a tím dá veškerou moc nad TVORY, především novému Božímu technickému lidu VUT v Brně. Novému Božímu poslušnému pracujícímu lidu, dá Hospodin veškerou moc nad křesťanskými militaristickými sviněmi, a ostatním TVORSTVEM, od kterého odstoupil svým rozumem, když pracující lid pomůže novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, neprodleně a úplně zničit vzpurnou a neposlušnou stávající STÁTNÍ a náboženskou SPRÁVU, takovými skutky, které Hospodin uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Do sítí křesťanských militaristických, politických a náboženských lží o Hospodinu, a lží o naprosto chybné koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, se chytili pouze všichni vzpurní, zpupní, pyšní, a nezodpovědní hlupáci, od kterých Hospodin, ničící v Česku plevel křesťanských floskulí, a tím imperialistický militarismus, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyčkává, protože se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství nad těmi, kdo se přestanou navzájem chytat, do svých politických a náboženských sítí lží o Hospodinu, a do sítí lží politické elity, o koncepci ENERGETIKY Česka, pouze na ELEKTŘINU. Slíbil, ze svého milosrdenství, že svůj rozum vrátí těm, kdo svými skutky se vrátí k novému Bohu neprodleně, realizací dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný, chycený do Boží lovecké sítě, pravdy o Hospodinu, a pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, má povinnost, k novému, mírumilovnému, a VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, neprodleně se vrátit, vyznáním vin, způsobených děsivou temnotou lží katolického katechismu o Hospodinu, a vyznáním vin a lží, způsobených naprosto nesmyslnou vládní koncepcí ENERGETIKY pouze na ELEKTŘINU. Pro NETVORY, pro DUCHEM CHUDÉ politiky pravice a levice, či církve, ČARODĚJNICE, to je neposlušné a vzpurné křesťanské svině, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nemá žádný smysl, chytat se navzájem, do svých sítí lží. Nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný, má povinnost, iniciovat úplné zničení všech politických stran pravice a levice, a stejně tak všech náboženských militaristů, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY, např. v ČRo, v ČT, v Proglase, v TWR, atd., o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodinova SLOVA do Česka. Jediný Bůh SVĚTA, při svém stávajícím druhém příchodu, do jím vyvoleného Česka, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vše spalujícím ŽÁREM OHNĚ. Uvedený ŽÁR dovoluje vypálit všechny vzpurné, zpupné a neposlušné militaristické svině tak, jako se vypaluje vápno, nebo jako se z jara vypaluje suchá tráva, a to ve všech médiích, nebo např. v průvodu v ulicích Brna, s BÍLÝMI PRAPORY, viz další text. Všechna sláva vzpurných, zpupných a neposlušných vládnoucích sviní, je jako vypálené suchá tráva. Boží hněv, od přelomu věků roku 2000, od ÚSVITU třetího tisíciletí, již neprodlévá. Hospodin, žádného vzpurného a neposlušného NETVORA nenechá bez trestu, protože má naprostou moc, nad každým DUCHEM a TĚLEM každého TVORA. Kdo se k novému Hospodinu nevrátí neprodleně, neujde trestu, který spočívá v ničení TĚLA i DUCHA, jak odstoupením rozumu Hospodina, tak jedem ze znečištěného prostředí. Vážená DĚLNICKÁ MLÁDEŽI, veškerý pracující lide, a veškerý nový Boží technický lide VUT v Brně. Vše uvedené bylo elektronicky i telefonicky sděleno, např. drzým a zlým křesťanským idiotům, NETVORU Ing. Rausovi a křesťanské feně, HIROŠIMĚ, OHOLE, svini Gebauerové z ARMÁDY SPÁSY, při vysílání TWR v Proglase radio@proglas.cz, twr@twr.cz. Máte povinnost úplně zničit ARMÁDU SPÁSY tím, že budete novým VOJSKEM SPÁSY. Vaším generálem je nový Hospodin, který vyžaduje víru v jediného Boha SVĚTA, víru ve SLOVO NOVÝCH NEBES, neprodleně realizovat. Máte povinnost, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a průvodem s BÍLÝMI PRAPORY v Brně, s prostěradly, namotanými na holích od smetáků, vyvléct, či vymést, v BOŽÍ BÍLÉ SMETÁKOVÉ REVOLUCI, všechny opakovaně uváděné vzpurné a neposlušné křesťanské, militaristické svině, od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného, a tím je vypálit tak, jako se vypaluje vápno, nebo suchá tráva. Veškerá sláva úplně pomatené STÁTNÍ a náboženské SPRÁVY, je jako vypálená polní tráva, protože neposlušné militaristické svině, pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pokorní a úplně poslušní, se budou dělit o kořist, o KORYTA v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ s mnohými, když v železářství U VICHRA v Brně, zakoupíte hole na smetáky za 60 Kč, na které namotáte BÍLÁ PROSTĚRADLA. ZIMA ZIMU stíhat bude, když při velké BÍLÉ SMETÁKOVÉ REVOLUCÍ poslušní nevymetou, nezničí, neposlušné, zlé a vzpurné NETVORY, cikána Zimu Miroslav.Zima@drom.cz, a celý jeho cikánský DROM, spolu s dementním rektorem Karlovy univerzity Tomášem Zimou rektor@cuni.cz, s jeho třemi teologickými fakultami, které Hospodin má za FENY, SVINĚ, či za ČARODĚJNICE.

 

 

4.)Jsem příkladem všem pokorným a úplně poslušným. Přestože mně Hospodin opakovaně zatvrzuje čelo ischiasem proto, abych je měl tvrdší, než vzpurný, drzý a neposlušný náboženský a politický vládnoucí dobytek, z milosrdenství jeho rozumu, stále připravuji tyto texty BOŽÍHO SOUDU, pro pokorný nový, úplně poslušný Boží lid, pro BOHY, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, na kravincích, které vychází z úst křesťanských a ateistických militaristických vládnoucích sviní, či hlupáků, od kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Přestože jsem plevou, či vánkem pouhým, stále doufám, že se Hospodin nad jím vyvoleným Českem neprodleně smiluje, svým rozumem tím, že sešle DUCHA, bez něhož jsou všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, v říši mrtvých sviní. Belzebub papež František je manažérem miliardy lidí, psychopatů, zoufalých sebevrahů, kteří chtějí, kvůli svému semeni, kterou je militaristická chamtivost, a CHAOZ, spáchat hromadnou sebevraždu, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, kvůli odpuštění všech křesťanských hříchů, smilstvem s KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK. Systém křesťanské, militaristické chamtivosti, je nastaven tak, že pomocí učení DÉMONŮ bankéřů, nůžky mezi chudými a bohatými, se stále více rozevírají. Když se Bohem vyvolené Česko, k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně nevrátí, bude úplně zničeno, protože stávající militaristický SYSTÉM, nelze změnit na Boží království, energeticky neotřesitelné. Vážený nový Boží pracující lide DĚLNICKÉ MLÁDEŽE v Brně info@delnickamladez.cz, dsssjmk@gmail.com, ds.praha@europe.com, jiznicechy-dsss@seznam.cz, dsss-stredocesi@centrum.cz, dsss.pce.kraj@seznam.cz, dsss-khk@email.cz, liberecko@dsss.cz, dsss.kv@gmail.com, stepanek-ds@seznam.cz, ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz, dssszk@gmail.com, Rudolf.Pikola@seznam.cz, dssskrnov@seznam.cz, DSSS.Karvina@seznam.cz, dsssopava@seznam.cz, info@ dsss.cz, a ostatního pracujícího lidu Česka a SVĚTA. Vážený nový Boží technický lide, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně. Pracující a technický lid, s novým DUCHEM, má povinnost být neprodleně SVĚTLEM SVĚTA, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterým bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, všemu TVORSTVU SVĚTA, v celosvětovém Božím království, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, až na věky věků. Iz.33/22, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Blaze Vám, když budete iniciovat vládu Hospodina, jediného Boha SVĚTA, nad vším TVORSTVEM tím, že budete pokorní a úplně poslušní proto, abyste mohli dostat celou zemi do dědictví, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Ze SEVERNÍ ZEMĚ, z Česka, musí vyjet nový Bůh, to je SLOVO Bible, Bhagavadgíty, Tóry a Koránu, nikoli jako floskule plevelných protikladných žvástů a promyšlených militaristických vychytralostí křesťanských ekumenických čarodějnic. Zach.6/8. SPRAVEDLNOST Česka, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍHO LIDU, musí být daleko vyšší, než byla SPRAVEDLNOST soudruhů komunistů, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. V Boží socialistické spravedlnosti, soudruzi z KSČ, místo spravedlivého Hospodina, oslavovali své Bohy, Lenina, Stalina, Gottwalda, či Marxe. Nový Boží pracující lid má povinnost nesloužit militaristickému TVORSTU, ale Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mat.5/20, Ámos5/25, Žid.3/9, Sk.2/44,3/23,7/42, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25,43/26, 31, K.M.1/4až18/13až19/6, atd. Dle písničky od Hospodina. Česko bylo Hospodinem raz milováno, v době Boží socialistické spravedlnosti čtyřiceti let pouště socialismu. A tak bude raz spaseno, při úplné SMRTI děsivé temnoty katolického katechismu. Do křesťanského PEKLA meče válek nepřijde nikdo pokorný a úplně poslušný. Dvanáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v roce 70-ti let od Hitlera, Iz.23/17, Jer.25/6,11, Zach.7/5,8/16, v roce 2012, na PUPKU SVĚTA v Brně, na VUT v Brně, se začaly tři roky působení nového, trpělivého Hospodina, od roku 2012, do roku 2015, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. OVCE, či BERANI, z KSČM spasení být nemohou, levice podléhá důsledné SMRTI. Také pro neposlušné KOZY z ČSSD platí, že jejich SMRT musí být důsledná, pro pochopení, že pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, dělají to, co Hospodin nechce. Bůh vydává na porážku nejenom KOZY z ČSSD, ale veškerý politický a náboženský dobytek, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bůh je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a jako prostředníky, mezi sebou, a novým, pokojným, a mírumilovným pracujícím lidem, nepotřebuje ani levici, ani pravici, ani drzé pozemské Otce Satany kněze. V době sedmdesáti let od Hitlera, chce z úplně poslušné VUT v Brně, nad TVORSTVEM celého SVĚTA, vládnout sám, v Božím, energeticky neotřesitelném celosvětovém království, svým novým OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA. Hlas boje, proti děsivé křesťanské temnotě, a proti DĚTEM drzých pozemských Otců, Satanů kněží, proti krutému zmijímu politickému a ekonomickému jedu boháčů, bankéřů, vojáků, zbrojařů, obchodníků, makléřů, exekutorů a militaristických sviní z neziskových, nestátních organizací, atd., v Bohem vyvoleném Česku, musí znít neprodleně, od nového novoluní MĚSÍCE, od soboty 18.4.2015 tak, aby ÚPLŇEK MĚSÍCE, v pondělí 4.5.2015, byl již prvním pracovním dnem v celosvětovém Božím království. Bůh vyžaduje, aby ve všech médiích v Česku, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, již v sobotu 18.4.2015, což se nestalo. Premiéru Sobotkovi, a jeho vládě zločinců, lhářů a podvodníků, a všem křesťanským Bohům Česka, které vedou drzí pozemští Otcové Satani kněží, do energetické a jaderné záhuby, již zbývá velmi málo času, do úplného zničení jejich krvavých křesťanských, militaristických, ekonomických, bankovních, zbrojařských a jiných nebes, jejich křesťanské, militaristické temnoty. Pohroma bude hrozná. Zj.16, Jan.1/1,13až5/34,38,43,8/42až10/37,12/43až15/25, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.23/17až66/24, Jer.25/6,11, Zach.7/5,8/16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Žalm1/1až81/4,82/5,95/10,96/7až150/6, Řím.8/35, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zj.1/1až22/21, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. V době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, z milosrdenství rozumu Hospodina, měli soudruzi všechno společné tím, že měli za Boha svou SKÁLU, společný státní měšec. Byli tím Hospodinu, který je také SLOVEM ŽENY STATEČNÉ, v době čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, na obtíž. Chtěli celosvětový mír, ale pomocí STÁTNÍHO MĚŠCE, horečně zbrojili. Proto padli, dle vůle Hospodina. Př.1/7,14až31/10, Sk.2/44,3/23,7/42, Žalm95/10až150/6, Ámos5/25, Žid.3/9až6/3,6, atd. V Česku mají povinnost všichni uvěřit tomu, že Hospodin vede Česko dle textů SLOV NOVÝCH NEBES. Mat.5/3,9,14,18,23/7až25/40, Ám.3/7, Jer.6/19, atd. Hospodin nyní uvedl na Česko zlé věci, to je klanění se militaristické chamtivosti boháčů, a tím špatným mravům křesťanského PEKLA, kde se křesťanské svině očišťují se od imperialistických, militaristických hříchů, smilstvem zvyšující se nadvýroby, horečným zbrojením, kvantitativním uvolňováním, to je tištěním peněz, to je paděláním peněz, v soukromých bankách, a vybíjením přemnoženého TVORSTVA, křesťanským smilstvem, to je KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny, a o moc křesťanů nad muslimy, kteří mají fosilní paliva. Hospodin Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, o nezbytnosti zřídit celosvětové Boží království, nastolením pokoje a míru mezi všemi národy, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když se pracující lid Česka, na VUT v Brně, neprodleně neosvobodí, od OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, Satanů kněží, vojenských kaplanů, vojáků, ekonomů, od bankéřů, to je od démonů, od politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ, či SVINÍ, mírovým pochodem s BÍLÝMI PRAPORY. BÍLÉ PRAPORY jsou podobenstvím o nepolitické STÁTNÍ SPRÁVĚ, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů v kapitole 188. Jer.6/19, Kol.2/7,3/5, 1.Tim.4/1, Bhagavadgíta1/1až16/13až24až18/78, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12až21, Sk.2/44,3/23,7/42,17/30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10až20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až23/29,32až29/11až31/27,32až51/58, Jób9/13až36/8až37/18,23až40/8,14, atd. Hospodin, dal PENÍZE Baalům, boháčům, pomocí TUNELU privatizace. PRACHY a MAJETEK se tím staly SKÁLOU militaristů, např. imperialistických militaristických sviní, NETVORŮ, ministra financí Babiše, nebo NETVORA, opilce, Baala, exministra financí Kalouska, Báruk3/38až6/33až71, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, Iz.2/22až44/5,8, atd. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, zarostla celá země militaristickými křesťanskými prasaty, či NETVORY, to je plevelem, či křovím, kvůli pleveli floskulí děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Křesťanské militaristické svině, Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prohlásili za militaristické PRASE, kvůli jeho MEČI VÁLEK, a sebe, křesťanské zbrojařské a bankéřské zmije, vedené drzými pozemskými Otci Satany kněžími, do světové, energetické, ekologické a mravní záhuby, za moudré a spravedlivé. Žalm37/5,11,35,38,50/16,22až150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,17,20, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,13,8/42,12/43,15/25, Jób9/13, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli zlému křesťanskému veřejnoprávnímu vysílání, Proglasu, TWR, a školství Česka, kde, kvůli děsivé temnotě protikladných floskulí katolického katechismu, a kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených lží ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, nikdo nevěnuje pozornost SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jer.6/19, K.M.1/4až14/22,27až19/6, Iz.2/22až5/4,16až16/4až66/24, atd. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, je nyní novým SLOVEM, VEŠKERÝCH MILITARISTICKÝCH NEBES, kterými vše křesťanské a militaristické spálí. Je stále stejným, pravdivým Bohem, pro pokorné, úplně poslušné, vděčné a spravedlivé TVORSTVO, celého SVĚTA. Osa zla nyní prochází neposlušným Českem, a drzým, zlým, vzpurným Belzebubem papežem. Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až102/18,27až150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až6/19,30až23/28,32až31/27,32až49/20až51/58, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, Bohem vyvolenému Česku, byl dán teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Gal.3/17. Znamená to, že Hospodin Česko vedl 400 let za Habsburků, až do roku 1918. Po dalších třiceti letech, 400 +30, v roce 1948, Česko přesně na den vyšlo, v únoru 1948, do čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Božího socialistického království, z milosrdenství rozumu spravedlivého Hospodina. Za socialismu byla POUŠŤ, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nepršelo. Soudruzi z KSČ byli Bohu čtyřicet let na obtíž, protože za SKÁLU měli společný státní MĚŠEC. Př.1/14. Nyní, na ÚSVITU třetího tisíciletí, ve TŘETÍM VĚKU (dle filmu) jsou na obtíž Hospodinu všichni vzpurní a neposlušní kvůli tomu, že drzé ČARODĚJNICE, FENY, HIROŠIMY, ekumenické církve, zůstaly v médiích naživu. Kdokoli odmítne ráj celosvětového Božího, energetického Božího království, je novým Hospodinem prokletý. Kdo v médiích a ve školství smilní, či obcuje, s politickými dobytčaty pravice a levice, či s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, je hlupák, či NETVOR, DUCHEM CHUDÝ, kvůli neznalosti nového Hospodina. DUCHEM CHUDÁ militaristická většina, páchá veškeré zlo na SVĚTĚ, kvůli své vzpouře, proti spravedlivému a mírumilovnému novému Bohu. Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všechno napsané v Bibli o Česku, Hospodin již vyplnil. 2.Moj.11/7,12/41,20/5,22/17,23/2,29, Ez.3/4,21,39/8,13,21,29,43/11,44/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Gal.3/17, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,50/16,20,102/18,27,104/30,107/10až43, atd. Žádného neposlušného NETVORA v Česku, kdo nedá na SVÍCEN SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v médiích, ve školství, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, Hospodin nenechá bez trestu. Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12až21, Sk.2/44,3/23,7/42,17/30, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm1/1až73/10,17,27až95/10až96/7, Iz.2/22až29/11až24až33/22až44/5,8,47/5až57/10,16,20až66/24, Ámos5/25, Žid.3/9. Vážený nový Boží pracující lide DĚLNICKÉ MLÁDEŽE v Brně info@delnickamladez.cz, a ostatního pracujícího lidu Česka a SVĚTA. Vážený nový Boží technický lide, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně. Hospodin, ze svého milosrdenství, napsal v Písmu pomalý POSLEDNÍ SOUD křesťanských militaristických sviní, či NETVORŮ. Nyní vyžaduje, aby všichni pokorní, a úplně poslušní, pochopili texty Písma o tom, že Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího tisíciletí, v roce 2000, dal např. chamtivé katolické církvi majetek, stejně tak dal majetek chamtivému ministru financí Babišovi, či chamtivému exministru financí Kalouskovi, pomocí TUNELU PRIVATIZACE jenom proto, aby se s nimi SOUDIL, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou NOVÝM HOSPODINEM, jediným Bohem SVĚTA. Druhý restart Česka je pomalým POSLEDNÍM SOUDEM křesťanských militaristických bohatých sviní Česka, např. Babiše, Kalouska, a jejich Bohů, Belzebubů Česka, např. kardinála Duky, či Tomáše Halíka. Boží moudrost, a dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, je nalezena v Hospodinem vyvoleném Česku. Nový Boží technický lide VUT v Brně, a pokorný, úplně poslušný pracující lide, nedejte slávu Česka jinému národu, a výsadu, pořádat KONGRES ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, jinému národu, protože všichni víte, že Bohu se líbí pokora a poslušnost bezmocných. Báruk3/38,4/2až6/33až71, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Kor.10/4, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Jak.2/9,3/10,5/5, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.2/22až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, atd. Hospodin uvedl na chamtivou katolickou církev, na chamtivého Babiše, či opilce Kalouska, OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ, to je TUNEL PRIVATIZACE, ve kterém mezi chamtivé militaristické svině rozdělili majetek, který v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, dal Hospodin sobě, to je státu, to je komunistům. Jer.6/19až51/58, Ámos5/25, Žid.3/9, Sk.2/44,3/23,7/42, K.M.1/4až18/13až19/6, Mat. 5/20, Bár.6/33, atd. Vše uváděné je Boží moudrost, která se v Česku setkává s lidmi, s neposlušnými, a s drzými křesťanskými militaristickými NETVORY, či SVINĚMI, poprvé. Utiskovaným pracujícím Hospodin již jednou otevřel ucho pro Boží spravedlnost, a to v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nyní to činí podruhé, a to písemně, pomocí SOUDU boháčů, bankéřů, vojáků, atd. Báruk3/38,4/2až6/33až71, Jób9/13až36/8,15, 2.Petr.2/22,3/4,8,9až16, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Křesťanské militaristické PEKLO je nezbytné překonat, úplným zničením drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, protože děsivou temnotou křesťanství, a krutým zmijím jedem plevele svých protikladných křesťanských floskulí, a promyšlenými vychytralostmi vojenských kaplanů, kazí dobré mravy vzpurných, a neposlušných křesťanských militaristických TVORŮ, to je NETVORŮ. Pomalý POSLEDNÍ SOUD trvá tak dlouho, protože křesťanské militaristické svině Česka, nevěří SLOVŮM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že v Božím království, energeticky neotřesitelném, jehož vznik mají povinnost neprodleně iniciovat ENERGETICI nové Boží trojice z VUT v Brně, nemohou být chudí, ani bohatí, ani vojáci, ani zbraně, ani neposlušní a vzpurní, atd. SLOVO NOVÝCH NEBES uvádí, že energetici nové Boží trojice, Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, kteří mají povinnost svolat KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, nebudou zahanbení, když uvěří textům Písma, že Hospodin již udělal maximum proto, aby se k němu mohli vrátit, svými skutky. Že bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou, nyní všichni neposlušní a vzpurní vidí ve státech, které Hospodin trestá tisíckrát víc válkami, než jím vyvolené Česko. Proto běda VUT v Brně, když neprodleně nedá pomalý Boží soud, vzpurných a zpupných křesťanských militaristických sviní, či NETVORŮ, na SVÍCEN. Běda pracujícímu lidu, když nevyjde průvodem s BÍLÝMI PRAPORY. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

 

5.)Vážený Boží pracující lide DĚLNICKÉ MLÁDEŽE v Brně info@delnickamladez.cz, a ostatního pracujícího lidu Česka a SVĚTA. Vážený nový Boží technický lide, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně. Na jaře, v dubnu 2015, měl jít na VUT v Brně oráč docent Pospíšil, za žencem Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, a ten kdo šlape hrozny, což je také nový Hospodin, hned za rozsévačem docentem Hiršem tím, Ám.3/7až9/13, že v severní zemi, v Česku, na NOVÁ VEŠKERÁ NEBESA, měly vyrazit čtyři KONĚ, kterými jsou Bible, Tóra, Bhagavadgíta a Korán. Zach.6/8až 13/4až14/12, atd. DUCH Hospodinův, by se uklidnil, kdyby na VUT v Brně, noví kněží královského kněžstva, Otcové navěky Bohu milí, BOHOVÉ nové Boží trojice, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, výhonek spravedlivý, docenti Pospíšil, Skála a Hirš, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES konečně pochopili, že uvedené SLOVO je ŽENOU STATEČNOU, která je Bohem tím, že skrývá Boží slávu. Hospodin stvořil svoje SLOVO, pro veškerá náboženství SVĚTA, a pro všechny státy SVĚTA, které se v Boží slávě jednak vzájemně doplňuje a upřesňuje, které dělá z Česka PUPEK SVĚTA, a z ENERGETIKŮ z VUT v Brně, Hospodinem vyvolenou ZEMI SVATOU. Sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, je navrženo již dlouho na výkresech, dnes na www.pametni-kniha.cz, ve FOTOGALERII. Nutné napsat www. Dům ZIMNÍ BYTOVÝ, byl navržen v Hospodinem požadovaném termínu, v roce 2006, to je za cca 6,3 roků, Dan.8/14, od ÚSVITU třetího tisíciletí, od roku 2000, kdy musíte SLOVO NOVÝCH NEBES znát tak, aby Vás žádný drzý pozemský Otec Satan kněz, nemusel nic učit. Proto před Vámi, sídliště z těchto domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených dle textů Písma, stojí jako ANDĚL, či jako OKŘÍDLENEC, od Hospodina. Zach.12/8, Kaz.3/18,8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Svatyně Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, měla dojít SPRAVEDLNOSTI Božího království, již v dubnu v roce 2006. Hospodin nevládne nad vším TVORSTVEM, v celosvětovém Boží království, především pro vzpouru a neposlušnost nového Božího technického lidu energetiků VUT v Brně. Hospodin vyžaduje, aby se staré DÁMĚ, VUT v Brně, kterou ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem odjakživa, narodila v dubnu 2015, ČTYŘČATA, čtyři Bohové, čtyř hlavních náboženství SVĚTA. Hospodin přestane Česko bořit, odstoupením svého rozumu, a začne budovat novou energetiku, až uvidí, jak trojice Boží, docenti Pospíšil, Skála a Hirš, s rukama na bedrách, začne rodit SLOVO. Zach.1/16,6/8,8/14,12/8až13/4až14/12, Jan1/1,13až8/42až15/25, Jer.30/5,31/27,32, Dan.8/14,9/14,17,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ám.3/7,15,5/10,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, atd. Místo Hospodina, místo Bible, Tóry, Bhagavadgíty a Koránu, v severní zemi, v Česku, na NEBESA křesťanských sviní, vyjely tyto čtyři křesťanské ŽENY STATEČNÉ, ČARODĚJNICE, HIROŠIMY, které Hospodin v Písmu proklíná, protože kvůli nim, na Česko uvedl i v dubnu 2015, OVOCE ÚMYSLŮ chamtivých křesťanských NETVORŮ, což jsou plné měšce boháčů, kteří kradou z prázdného STÁTNÍHO MĚŠCE. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v médiích budou sebe, a svoje hosty, oslavovat jako Bohy, protože ví, že vzpurní křesťanští NETVOŘI Bohové nejsou. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Zach.6/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až6/19až51/58, Ageus1/9až2/6,15,18,22, Jób9/13až36/8,15, 2.Moj.11/7,12/41,20/5,22/17,23/2,29, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.39/8,13,21,29,43/11,44/28, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. Uvedené, pomatené křesťanské ČARODĚJNICE, nelze nechat naživu v médiích ani jeden další den. Smilní, či obcují, ve veřejnoprávních médiích, i v dubnu 2015, s vládnoucími dobytčaty, s politickými NETVORY pravice a levice, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, které v křesťanském PEKLE, nazývají DŮSTOJNÝMI OTCI, nebo s odborníky na lidskou blbost, na OVOCE jejich ÚMYSLŮ. Dobře vědí, že neposlušní a vzpurní Satani, či DÉMONI, lháři, podvodníci a zločinci, kteří, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, mají na svém svědomí vypálený cejch křesťanského PEKLA, od drzých, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Moj.11/7,12/41,20/5,22/17,23/2,29, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mar.4/12,7/7,13/20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jer.6/19, atd. Uvedené čtyři ČARODĚJNICE, svým křesťanským smilstvem, službě svým uvedeným Bohům, místo Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, opakovaně kazí v Česku dobré mravy. ČARODĚJNICE, či FENA Pavlína Filipovská pavlina.filipovska@ rozhlas.cz, smilnila s křesťanským prasetem, s drzým pozemským Otcem Satanem Zbigniewem Czendlikem v nedělním pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. ČARODĚJNICE, OHOLA, MRZKÁ ŽENA Helena Šulcová, helena.sulcova@rozhlas.cz, smilnila s Belzebubem Česka, se Satanem kardinálem Dukou, v pořadu dvacetminut@ rozhlas.cz. OHOLIBA, HIROŠIMA, FENA, SODOMA, MRZKÁ ŽENA, Zita Senková, si porodila za Boha mediálního Belzebuba Česka, NETVORA, Satana, pozemského Otce Tomáše Halíka, předsedu pekelníků ČKA, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. GOMORA, FENA, ČARODĚJNICE Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, si porodila v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, dva křesťanské militaristické Bohy. Satana Petra Havla, a NETVORA Pavla Štycha z ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST. info@alies.cz, sales.praha@fronius.com, info@ekokonzult.cz, jirimalik@tiscali.cz, lenka.cerna@hlidacipes.org, redakce@hlidacipes.org, robert.brestan@hlidacipes.org, ondrej.neumann@hlidacipes.org, malina@terinvest.com, leschtinova@terinvest-realizace.cz, dvorakova@terinvest-realizace.cz, sobotkova@terinvest-realizace.cz.

Jejich náboženství není o vůli Boží, ale o ovoci a úmyslech křesťanských a jiných sviní, protože je to víra v zisk chamtivých militaristů, boháčů, uhlobaronů, atd., uvedl pokrytec a zločinec Milan Calábek, milan.calabek@regenerace.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOST martina.kocianova@rozhlas.cz. Pokrytec Milan Calábek, z Univerzity nové doby zde lživě tvrdil, že boháči se mohou vyléčit jídlem, což v křesťanském militarismu není možné, je to lež, protože křesťanské svině, svými skutky šíří rakovinu tím, že auta a letadla produkují jedy, a že jedy, jako již dávno zakázané DDT, se sypou, jako herbicidy, pesticidy, či jako postřiky proti plísním, a hnojiva, na půdu a všechny potraviny. 2.Tim.2/16,3/5,13,4/3, atd. Všechny potraviny křesťanská prasata pokazila EČKY, kvůli dlouhodobé trvanlivostí, kvůli službě boháčům, místo Bohu. Militaristické křesťanské svině, nechtějí ani slyšet, o elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, z úplně čerstvých potravin. Uzdravení dobrým jídlem, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, budou všichni, kdo se k Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů tím, že Hospodin zajistí, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ, aby SPOLEČNĚ STOLOVAL celý SVĚT. mandala@iex.cz, kancelar@galaxy.cz, broz@galaxy.cz, pc.svetlolaska@gmail.com, poradna@regenerace.cz, alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, info@cestyksobe.cz, info-cb@quicktour.cz, marketing@datart.cz, regenerace@regenerace.cz, praha@ galaxy.cz, atd. Křesťanští zločinci a pokrytci, nechtějí ani slyšet o tom, že Hospodin, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, z komnaty na VUT v Brně, pro všechny pokorné, a úplně poslušné národy. Stačí, když poslušných, kteří vyjdou v Hospodinem vyvoleném Brně, s bílými prapory, a učiní Boží BÍLOU SMETÁKOVOU REVOLUCI, bude hodně. V médiích, dle vůle Boží, se pravda někde již zvěstuje. Pokrytci přiznávají, že chamtivost křesťanských NETVORŮ je modloslužbou, protože kvůli ní se s půdou hospodaří naprosto špatně, pro nedostatečné počty dobytka, a tím pro nedostatek hnoje. Proto Hospodin v Písmu uvádí, že hnojem pro úplně poslušný lid VUT v Brně, jsou kravince, které vychází z úst zločinců religionistů a filozofů Masarykovy univerzity. Křesťanskou svini, HIROŠIMU, či SODOMU martina.kocianova @rozhlas.cz, která nechce přiznat, že pro KOCOURA Hospodina, je pouze myší, z jejich lží, již usvědčují média. Dvě verze Božího ráje na zemi již nejsou, protože Hospodin má již TVÁŘ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko bude mít štěstí pouze v případě, že víno celosvětového Božího království, bude moravské. Proto pohrdat pomalým BOŽÍM SOUDEM, a tím pomocí vrozené chamtivosti, místo pokoje Božího království, vytvářet militaristický CHAOS DÉMONSKÝM militaristickým UČENÍM bankéřů, je bláznovství. Děsivá chamtivost OHOLY Kociánové, která vyhovuje přáním neposlušných a vzpurných křesťanských militaristických sviní, které nesnáší zdravé učení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zaručuje každému neposlušnému NETVOROVI, denní dávku jedu z potravin, a ze vzduchu, z toxického jemného prachu od aut. Všichni znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES ví, že pesticidy a herbicidy z polí, spolu s prachem od aut, dělají rakovinu, a jiné zhoubné choroby, a že proto zaslepenost HIROŠIMY Kociánové, je zjevná. 2.Tim.2/16,3/5,9,13,4/3, atd. Např. Rovnost uvedla, že každé běžné jídlo škodí zdraví, pro množství jedů a alergenů, které do potravin dodávají zemědělci, průmysl, či zpracovatelé potravin. Rovnost uvedla, že ti, kdo reagují na toxický pyl, mají problémy i s toxickými potravinami, pro vysokou toxicitu svého TĚLA. Rovnost uvedla, že jedy které dýcháme, jsou prokazatelně příčinou zhoubných nemocí. Koroptve a bažanti již nejsou, byli nezodpovědným TVORSTVEM otráveni. Rakovina se proto prokazatelně šíři z úst militaristické svině Kociánové, která nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES, že Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud místo něho, ZÁKONODÁRCE, bude vládnout vzpurná, zpupná a neposlušná KOZATÁ ROHYNĚ Kocianová, pomocí kravinců, které vychází z úst této mediální svině. Vážený nový Boží pracující lide DĚLNICKÉ MLÁDEŽE v Brně info@delnickamladez.cz, a ostatního pracujícího lidu Česka a SVĚTA. Vážený nový Boží technický lide, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně. Veškeré zlo SYSTÉMU zvířecí chamtivosti na SVĚTĚ pokračuje z toho důvodu, že si křesťanské militaristické svině, křesťanské ČARODĚJNICE, Martina Kociánová, Pavlína Filipovská, Helena Šulcová, Zita Senková, pomocí GOMORY Lucie Endlicherové z TWR z Proglasu, čtyřikrát ročně rodí UKŘIŽOVANÉHO Ježíše Krista. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. 1.) První narozeniny má Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES na Vánoce. Lucie Endlicherová v Proglasu, v TWR, vydává ze svých úst tyto kravince. Narodil se nám, Kociánové, Filipovské, Šulcové, a Senkové, SYN ČLOVĚKA, BELZEBUB SVĚTA papež František, BOŽÍ SYN úplně poslušný, který svou holí, bude pást nejenom křesťanský SVĚT, ale celý SVĚT, svým semenem, kterou je militaristická chamtivost po majetku, a po moci nad TVORY. 2.) Druhé narození křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY je na jaře. Lucie Endlicherová v Proglasu, v TWR, vydává ze svých úst tyto kravince. BOŽÍ DÍTĚ úplně poslušné, narozené v Hospodinem vyvoleném Česku, BELZEBUB Papež František, pro kterého jsou Boží přikázání lehká, svým semenem, kterou je militaristická chamtivost po majetku, a po vládě nad muslimy, kteří mají fosilní paliva, již zoral válkou mnoho zemí muslimů, pomocí vojenských kaplanů, zbrojařů, politiků a vojáků, našich Bohů. Muslimové zhřešili hříchem, který je k SMRTI křesťanů tím, že se vzepřeli naším úmyslům, o ovládnutí všech nalezišť ropy a plynu křesťany. Proto, za trest, žijí v PEKLE VÁLEK. Kol.3/5, 1.Jan.5/2,16, Ám.3/7,5/15až9/13, Jer.1/17až6/19až51/58, atd. 3.) Třetí narozeniny křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY jsou v Česku v Hospodinově milostivém létě. Lucie Endlicherová v Proglasu, v TWR, vydává ze svých úst tyto kravince. BERÁNKU socialistický, který jsi pásl Česko během čtyřiceti let pouště socialismu, Ježíši Kriste UKŘIŽOVANÝ, mletím děsivé temnoty katolického katechismu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí křesťanských chamtivců, dcery úplně neposlušné Kociánová, Filipovská, Šulcová, a Senková, již pospíchají, aby TĚ obklopily, jako NEVĚSTY, protože jsme muslimy nakrmili jejich vlastním masem, v nekonečné válce o fosilní paliva. Iz.29/11až24až49/17až66/24, Skut.3/23,7/42,17/31, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43až15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. 4.) Čtvrté narozeniny křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY jsou v Česku na podzim, kdy nový mírumilovný Hospodin, který chce celosvětový mír, nastolený na KONGRESU ENERGETIKŮ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, chce tlačit lis křesťanského vína, které není vínem, ale které je krutým zmijím jedem, a to tři dny po mých narozeninách, dne 24.9.2015, kdy chce současně žehnat, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všem pokorným a úplně poslušným militaristickým sviním. 5.Moj.5/8až7/7až18/18až30/12,18až32/16až43, Zj.19/15až22/21, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, Iz.29/11až24až48/5,10,11až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9až33/17až39/8,13,21,29až44/28,47/12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Ageus1/9až2/3,6až18až22, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až53/1,6,96/7,102/18,27až104/29,30až132/5,8až150/6, Jud.12, atd. Militaristická křesťanská svině Lucie Endlicherová uvedenou událost komentuje slovy. Křesťanské DĚTI úplně poslušné, pro které Boží přikázání nejsou těžká, Kociánová, Filipovská, Šulcová, a Senková, mají trvalé vlastnictví ve Vatikánu, u Belzebuba papeže Františka, který zajistil, svým semenem militaristické chamtivosti po majetku, a po fosilních palivech, která vlastní muslimové, že Bohové TVORSTVA, vojenští kaplani, zbraně, vojáci a zbrojaři, tlačí lis plný křesťanského vína tak, že krev muslimů vystupuje až k uzdám koní. Kvůli konci éry fosilních paliv, je pohroma ve vyspělých státech strašná, protože také v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, pro odstoupení technického rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných. Až křesťanské svině z Proglasu, z TWR, z ČRo2 a z ČT z médií vyjdou, do říše ticha, dle písmičky od Boha, cestou vyvolených, všichni spatří mrtvoly, Hospodinu nevěrné, od nichž Hospodin odstoupil svým rozumem proto, aby zničil křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, i s hříchem, který je k SMRTI TVORSTVA, kterou je chamtivost. Já stále sloužím Bohu, na Boží zahradě. Proto na své zahradě nemám ani zryto, ani oseto. Přestože se snažím, uvedené svině nemají o Bohu ani ponětí. Iz.1/1až29/11až24,47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.1/1až5/2,16, Kol.3/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Bhagavadg.1/1až15/15až16/13až24až18/78, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až6/19,30,23/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

 

6.)Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým Hospodinem, v Bibli, v Bhagavadgítě a v Koránu, je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost, Bohem vyvoleného Česka. Proto musí toto SLOVO každý znát jako Boha ZÁKONODÁRCE. Své dny dožijí v pohodě pouze ti, kdo se k Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně vrátí. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, musí přemýšlet nad důsledky zbrklého jednání válečníka, rektora Štěpánka vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, který Česku a SVĚTU, zlořečí KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK. Křesťanské militaristické PEKLO nebude, RÁJ Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného se vrátí, z milosrdenství technického rozumu Hospodina, snad již při novém novoluní, v sobotu 18.4.2015, když veškerý technický lid VUT v Brně, pokorný a úplně poslušný, bude novému Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, zpívat písně nové. BERÁNKU náš komunistický, jediný Bože SVĚTA, stůj při svém novém Božím technickém lidu VUT v Brně. BERÁNKU náš komunistický, na NOVÝCH NEBESÍCH, jediný Bože SVĚTA, který jsi pásl, svým rozumem socialistické spravedlnosti, ze svého milosrdenství, komunistické OVCE, či BERANY, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, stůj při nás, protože děsivá temnota křesťanských Velikonoc, znovu přišla. V době Velikonoc 2015, se rozplodili drzí pozemští Otcové Satani kněží v Brně, Belzebub Brna biskup Cikrle, mediální Belzebub Brna, drzý pozemský Otec Satan Holík z Proglasu, a mediální Belzebub TWR, kazatel Kolegar tím, že se očistili pouze křesťanským smilstvem, kterým je MEČ VÁLEK, či KREV VÁLEK, což je krev Kristova. Na Velikonoce se očistili pouze smilstvem korupce, smilstvem křesťanské chamtivosti, smilstvem KRVE Hospodina, kterého si zase drze UKŘIŽOVALI, mletím svých křesťanských protikladných žvástů, a mletím promyšlených ekonomických a válečných žvástů, zlých křesťanských lží a mravů, neschopní opustit myšlenky na křesťanské OVOCE svých zlých úmyslů. Jer. 6/19. Na Velikonoce 2015, celé Česko zase spadlo do křesťanského militaristického bahna, kvůli zbrklému křesťanskému válečníků, rektoru VUT v Brně, Štěpánkovi. Je to s VUT v Brně, jako se sekretářkou rektora Štěpánka, KALUŽOVOU. Z křesťanského BAHNA Masarykovy univerzity, Brno padlo do KALUŽE VUT v Brně. Do KALUŽE sekretářky Kalužové, na VUT v Brně padli všichni, protože všichni jsou, pro odstoupení rozumu Hospodina, nezodpovědní, drzí, nedospělí, vzpurní a neposlušní. Nový Boží technický lid VUT v Brně, v KALUŽI sekretářky KALUŽOVÉ, utopil celý SVĚT, protože odmítl příkazy a ZÁKONY Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Odmítnutí jedině možné, a jedině správné energetické Boží koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je však k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost, jít pro lásku Božích přikázání, a zákonů POLE VĚDY Písma, s novým džbánem tím, že se úplně osvobodí od křesťanských žvástů drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho, od mediálního Belzebuba, Otce Satana Holíka z Proglasu, a od mediálního Belzebuba TWR, Satana kazatele Kolegara. Zřeknutí se uvedených Belzebubů, či Satanů a NETVORŮ, novým Božím technickým lidem VUT v Brně, znamená vítězství Hospodina nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM. Klanět se uvedeným Bohům, od nichž Hospodin odstoupil svým rozumem, pro jejich neposlušnost, pro jejich vzdor proti SLOVŮM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které jsou NOVÝM BOHEM, je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka, a celého SVĚTA. Hospodin mně opakovaně zatvrzuje čelo ischiasem, protože chce, abych je měl tvrdší, než jsou čela nové BOŽÍ TROJICE, Otců Bohu navěky milých, z nového Božího domu VUT v Brně. Uvést Hospodina do veškeré slávy, mají povinnost především ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý královského kněžstva, nového Božího technického lidu, vděčného, pokorného, a úplně poslušného. Bůh, kvůli neposlušnosti a vzpouře uvedených ENERGETIKŮ VUT v Brně, stále vyžaduje, abych pro neposlušné připravoval pokrm MANY SLOV NOVÝCH NEBES, a to mletím pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných a pyšných, jinými slovy Písma. Pomalý poslední SOUD drzých, křesťanských, militaristických sviní, opakovaně melu, či připravují na KRAVINCÍCH, které vychází z úst vládnoucích NETVORŮ, od kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, nezvítězí nad křesťanskými žvásty Satanů kněží, a nad žvásty jejich DĚTÍ, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, a politiků pravice a levice. Bůh musí být v Brně oslaven, pokorným, vděčným, a úplně poslušným, novým Božím technickým lidem VUT v Brně, který se musí třást strachem, jaký ještě v Česku nebyl. V době sedmdesáti let od Hitlera, v době sedmdesáti let od vyvraždění ŽIDŮ, v Hospodinem vyvoleném Česku, Hospodin Česko úplně zničí, když nový Boží lid VUT v Brně, nebude Hospodina úplně poslouchat. Především nový ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, PRINC či ZAHRADNÍK, v nové Boží zahradě, Bohem vyvolený docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, má povinnost tlačit na své neposlušné a vzpurné kolegy, tak silně, jako když TRŮNÍ, kvůli rozplození se pokorných, vděčných, a úplně poslušných služebníků nového Hospodina. TRŮNIT na vedoucím místě na VUT v Brně, může jenom každý pokorný a úplně poslušný v případě, že mu Hospodin, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o své správné koncepci ENERGETIKY, z milosrdenství vrátí. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Před novým Hospodinem, jediným Bohem všech náboženství SVĚTA, obstojí pouze pokorní a úplně poslušní. Např. Ivan Hoffman, který ve středu 8.4.2015 v Rovnosti napsal, že svět, za tři roky, od dopadení chamtivého zloděje doktora Ratha, zdivočel tím, že troubí do zbraně, ke třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, mluví pravdu, a to s pomocí rozumu Hospodina. Ivan Hoffman je pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že napsal, že ukradené miliony Ratha a spol., proti miliardám a bilionům, které inkasují zbrojaři a obchodníci, kteří profitují z válek, z nouze chudých, a z utrpení lidstva, kteří nemají o spravedlivém Hospodinu ani ponětí, jsou pouze lokální zprávy z černé kroniky Česka. Napsal, že doufá, že uvedení chamtiví zloději dostanou trest, který jim patří. Uvedl, že jejich potrestání, nepomůže úplně bezmocnému TVORSTVU, od daleko větších zločinců. Má pravdu, protože nový Hospodin, který chce na SVĚTĚ nastolit majetkovou rovinu energeticky neotřesitelného Božího království, odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných, křesťanských, a jiných militaristických sviní. TVORSTVU, kromě Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo nepomůže, od největších korupčníků, oligarchů, zbrojařů, politiků, obchodníků, bankéřů a kněží, od vrahů vojenských kaplanů, od zlých novinářů, atd., kteří profitují z válek, z lidského utrpení, a z debility křesťanů v Česku. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní NETVOŘI Česka, znevážili, zmařili, a pohrdli, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, opakovaně uváděných neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá především VUT v Brně tím, že nový Boží technický lid, NOVÁ BOŽÍ TROJICE, odborníci na ENERGETIKU, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, odmítají poslouchat Hospodina, protože nevěří tomu, že je jediným ZÁKONODÁRCEM TVORSTVA tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tím v Česku, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, vzešel plný počet militaristických křesťanských NETVORŮ. OVOCE slov o BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, o energetické spáse Česka a SVĚTA, při zřízení celosvětového Božího království, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, všichni křesťanští zločinci odmítají, protože drzé militaristické vládnoucí svině, chtějí vládnout nad TVORSTVEM, a nad Hospodinem, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, pomocí zbraní. Kvůli vzpouře proti Hospodinu na VUT v Brně, vládnou TVORSTVU úplně pomatení státníci, kterým Hospodin, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o jedině možné ENERGETICKÉ KONCEPCI, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nedá. Ve vzedmutém moři křesťanského myšlení o Hospodinu, se znovu rozmohla děsivá křesťanská temnota, zvířecího myšlení vládnoucí elity Česka a SVĚTA. Zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, prezident Zeman, váleční zločinci, prezidenti Putin, Obama, zbrojaři, obchodníci, atd., horečně zbrojí, jenom ku prospěchu boháčů a bankéřů, a tím ke škodě veškerého pracujícího lidu. Ke škodě Hospodinem vyvoleného Česka, a SVĚTA, vládnoucí zločinci řídí světové finance, zbrojovky, či bezohledné korporace. BOŽÍ SYN Hoffman píše, že to, co ho před třemi léty pobuřovalo, nad tím dnes kroutí hlavou, a diví se, že to Ráthovi a spol., stálo za tu námahu. Totéž uvádí v Rovnosti aktivisté z LIGY LIDSKÝCH PRÁV v Brně. Uvádí, že veškeré zlo v Česku a na SVĚTĚ, se děje z toho důvodu, že orgány činné v trestní řízení, stále nevyšetřují křesťanské svině, religionisty a teology z Masarykovy a Karlovy univerzity, kteří ke škodě celého Česka, stále straní svým Bohům, všem opakovaně uváděným vládnoucím zločincům, místo Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boha ZÁKONODÁRCE, celosvětového Božího království, každý úplně poslušný musí znát, jako jediného Boha SVĚTA. V Božím království bude vládnout, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

 

Veškeré neposlušné, zpupné, vzpurné a drzé křesťanské militaristické svině spálí, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen, když novým Božím lidem, bude nová BOŽÍ TROJICE odborníků na ENERGETIKU, a na ENERGETIKU ZIMNÍCH BYTOVÝCH domů, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, z VUT V Brně. Co udělají dále uvádění váleční zločinci nyní, když ví, že klíče od Božího království dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kteří z Bible, z Bhagavadgíty a z Koránu, budou předpovídat minulost, přítomnost, a budoucnost, Česka a SVĚTA. Poutem s novým Hospodinem budou spojení pouze znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přátelé nového Hospodina. Bůh vyžaduje, aby všichni dále uvedení před SLOVEM poklekli, a vyznali svou nepravost. Dle písničky od Boha. Již základní plat dále uvedených NETVORŮ je zlodějnou, protože bez jejich lží, by bylo v říši mrtvých sviní úplné ticho, pro jejich neznalost Hospodina. Ubránit se další světové válce, je možné, pouze s pomocí rozumu nového Boha. tomas.herman@denik.cz, pjerabek@llp.cz, david.karola@denik.cz, brno@llp.cz, redakce.zlinsky@denik.cz, barbora.bednarikova@denik.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, kcervena@llp.cz, zdurajova@llp.cz, dpetrucha@llp.cz, mtannenbergerova@llp.cz, mzemsky@llp.cz, zcandigliota@llp.cz, sduskova@llp.cz, mdutkiewic@llp.cz, mkucharicova@llp.cz, okusa@llp.cz, brittichova@llp.cz, contact@llpgroup.com, hostesky@dkproduction.cz, ivan.hoffman@denik.cz, iqrs@iqrs.cz. Nového Boha, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí v médiích v Česku všichni slyšet mluvit proto, aby všichni byli pokorní, a úplně poslušní. Příživníci a zločinci jsou nyní všichni ti, kdo novým Hospodinem pohrdají kvůli tomu, že se jim nelíbí Boží ENERGETICKÁ KONCEPCE celosvětového míru, bez zbraní, bez aut a letadel, se SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, energeticky nezbytným, elektronicky plánovaným, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované, mravně nezbytné, a výstavba sídlišť a měst, pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www, což je 666. Jen z člověka člověk se narodí. Člověkem, ne křesťanským, militaristickým zvířetem, je každý s číslem 666, kdo bude šířit RADOSTNOU ZPRÁVU, o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina do Česka, pomocí www, což je 666. Pomalý POSLEDNÍ SOUD militaristických, křesťanských sviní, je jejich komplexním hodnocením. Ti, kdo po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, všechno předělali podle svého rozumu, politických a náboženských zvířat, dostávají od Hospodina NEDOSTATEČNOU. Pilířem vzdělanosti je nyní znalost dokonalé lásky Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, nového Božího lidu. Nový Boží technický lid VUT v Brně musí pochopit, že Bůh je KOCOUREM, a docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, jsou jako myši. Hrají si s KOCOUREM, s Hospodinem, jako se sobě rovným TVOREM, což jim nepřísluší. Mají povinnost být stejní, jako nový Hospodin tím, že zhltnou novou BÍLOU MANU Božích slov. Tím povstanou jako LVI, a zhltnou úlovek, myši, což jsou v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, všichni vzpurní, zpupní, drzí a neposlušní.

 

Otcové Bohu navěky milí, z nového Božího domu VUT v Brně, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý královského kněžstva, nového Božího technického lidu, pokorného a úplně poslušného, jsou Hospodinem vyvolení proto, aby jako moudří znalci nového Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, změnili SYSTÉM vlády nad TVORSTVEM, pochopením vůle Boží, o správné koncepci energetiky, jedině možné. Řím.1/18až8/19,29,11/28,32, Jer.1/17až5/7až6/19až23/29,32,28/13,29/9,11,31/27,32,33/9,15,19,49/12,20,50/21, 1.Petr.1/18,2/8,16,4/17,5/2,7,9, Žalm1/1,33/6,37/5,11až38,97/7,102/18,27,132/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Boží království je vláda jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM. Stejné myšlenkové vlny, o stejné vlnové délce, jako nový Hospodin, má každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo nebude ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES studovat, ten zajde, pro odstoupení rozumu Hospodina, od zpupných, vzpurných, líných, drzých a neposlušných militaristických sviní. Dle písniček od Hospodina. Nemějte strach, Hospodin poslušným dovoluje, odrazit se z nekonečné hlubiny křesťanského, militaristického bahna, kam padli všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, po uvedení OVOCE ÚMYSLŮ na boháče, bankéře a vojenské kaplany. Jer.1/17až6/19. Pokorným a

poslušným Bůh zhojí každý šrám. Ztratit se není kam, protože Hospodin žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Když Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, bude vládnout nad vším TVORSTVEM sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, všichni pokorní a úplně poslušní, budou mít novou a stejnou prioritu, kterou bude ENERGETICKÁ SPÁSA Česka, a ostatního TVORSTVA. Jiné to již nebude, děkovat Hospodinu za SLOVO NOVÝCH NEBES, musí především královské kněžstvo ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z domu Hospodina, z VUT v Brně. Rok smíření se nového technického lidu s Hospodinem nastane v okamžiku, když nová Boží trojice, BOŽÍ SYNOVÉ, stejně mocní jako nový Hospodin, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, výhonek spravedlivý, najdou odvahu mluvit pravdu o jediné správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, vytrvají, a neustoupí lžím vládnoucích lhářů a zločinců, od nich Hospodin odstoupil, svým rozumem, protože vyžaduje, aby vzpurní, zpupní a neposlušní, šli neprodleně z kola VEN, z KOLA lži lidu STÁTNÍ SPRÁVY. Jediným znamením pro Vás, pane docente Pospíšile, Skálo, a Hirši, je Vaše čest ENERGETIKŮ, Vaše vysokoškolské znalosti, které máte v programu svého mozku, z milosrdenství rozumu Hospodina. Pro Vaše selhání, vašich vědomostí, které Vám dal Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Hospodinem vyvolená EVROPSKÁ UNIE, není ve světě slyšet, protože Vy žijete odděleně od Hospodina, od SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i od částečky jeho rozumu, o správné, a jedině možné, koncepci energetiky Česka a SVĚTA, pro svoji neposlušnost. Problém s děsivou temnotou křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je z milosrdenství Božího rozumu vyřešen, pro vděčné, úplně poslušné a pokorné a mocné BOŽÍ SYNY z VUT v Brně. VINNÁ RÉVA BIBLE, FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY, GRANÁTOVNÍK TÓRY, a OLIVA KORÁNU, nepřinesli dosud OVOCE Boží SPRAVEDLNOTI, Božího království. Hospodin přesto, z uvedených SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, již žehná pracujícímu a technickému lidu VUT v Brně. Celému SVĚTU bude žehnat, při úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v Božím domě na na VUT v Brně. Zláme sílu všech království SVĚTA, a podvrátí trůny všem vládcům SVĚTA tím, že na VUT v Brně, bude iniciovat, z milosrdenství svého rozumu, nastolení vlády Hospodina, nad vším TVORSTVEM. Smyslem života docentů Pospíšila, Skály, a Hirše, výhonku spravedlivého, je uvést Boha do veškeré slávy, úplným zničením křesťanského smilstva, osvobozením se od drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, realizací jeho dokonalé lásky, kterou je jedině správná Boží energetická koncepce Česka a SVĚTA. Vzkříšení z mrtvých ještě nenastalo, protože Hospodin, docenty Pospíšila, Skály, a Hirše, ještě neospravedlnil, a neuvedl do své slávy, jediného Boha celého SVĚTA. Tvorstvo je vydáno marnosti křesťanského smilstva do okamžiku, kdy docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, výhonek spravedlivý, nebo dělníci DSSS, porodí nového Boha, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Potom již nový Hospodin, rychle ukončí pomalý POSLEDNÍ SOUD neposlušných křesťanských militaristických sviní celého SVĚTA, úplně a rychle. Ageus1/9,2/19,22, Iz.2/22až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, Bhagavadgíta1/1až15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,12/10,17,27, Jer.1/17,5/7až6/19,30až23/29,32až30/5až31/27,32až33/15,20až49/12,20až51/38,58, Řím.1/18až8/19,29,9/18,28až11/28,32až16/26, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Hospodin učinil ZELENÝ ČTVRTEK, 2.4.2015, čtvrtkem BÍLÝM, stejně tak VELKÝ PÁTEK 3.4.2015. Na ÚSVITU čtvrtka, a pátku, napadl BÍLÝ SNÍH, který je podobenstvím o NOVÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES, platné pro ÚSVIT třetího tisíciletí TVORSTVA, kterou Hospodin dává především ENERGETIKŮM, královskému kněžstvu, pokornému a úplně poslušnému, na VUT v Brně. Křesťanský VELKÝ PÁTEK, je již pouze svátkem křesťanský militaristických sviní, zločinců, hlupáků, a lhářů, kteří si KŘÍŽEM rozdělili DUCHA SVATÉHO, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na čtyři díly, čtyř hlavních náboženství SVĚTA. Zlé a drzé křesťanské militaristické, svině, se v pátek povýšili nad Hospodina, nad jediného Boha všech náboženství SVĚTA proto, aby nad úplně pomateným TVORSTVEM, mohly vládnout místo Hospodina, svými militaristickými, křesťanskými protikladnými naukami, o své UKŘIŽOVANÉ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a svými promyšlenými ekonomickými, sociálními, politickými, vojenskými, a jinými žvásty. Křesťanské militaristické nemilosrdné svině, vzpurní a neposlušní křesťanští psi, či křesťanské feny, kteří při MODLOSLUŽBÁCH, na VELKÝ PÁTEK 3.4.2015, očistili svoje hříchy, lži, podvody, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, chamtivosti po majetku, atd., KRVÍ KRISTOVOU, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím MODLOSLUŽEB chamtivosti protikladných nauk děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím jiných promyšlených vychytralostí, o své ZLÉ, SLEPÉ a HLUCHÉ, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, smilnili pouze se svými Bohy, s vojenskými kaplany, a s vrahy žoldáky, z NATO. Očistili se pouze MEČEM VÁLEK o ropu, plyn, suroviny, a o vládu NATO nad muslimy a Ruskem. Každý, kdo se v pátek očišťuje krví Kristovou, to je MEČEM VÁLEK, je novým Hospodinem prokletý. Kdo pro svou neposlušnost nepochopí, že nový Hospodin je vládcem všech náboženství SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je v Písmu nazván drzým vzpurným militaristickým NETVOREM, prasetem, hlupákem, či zločincem. Na BÍLOU SOBOTU proto všichni neposlušní a vzpurní křesťanští NETVOŘI či ZLOČINCI, při VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH křesťanských militaristických sviní, místo Krista VÍTĚZNÉHO, nad vším TVORSTVEM celého SVĚTA, spatřili pouze VELKÝ KULOVÝ. Hospodin ještě nebyl vzkříšen z MRTVÝCH, protože vzkříšení z MRTVÝCH ještě nenastalo, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, u nové BOŽÍ TROJICE, u BOHŮ, u Otců kněží Bohu navěky milých, z nového Božího domu VUT v Brně, u ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, výhonku spravedlivého královského kněžstva, nového Božího technického lidu. Např. pokrytci, Zita Senková, zita.senkova@rozhlas.cz, spolu se svým hostem, s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem, v ČRo2, či s drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Malým, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, kteří obhajují nezbytnost očišťování chamtivosti a ostatních hříchů, a zločinů, KRVÍ Kristovou, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista na Velikonoce, kteří tím mobilizují NATO k novému MEČI VÁLEK, kvůli nadvládě boháčů nad chudáky, nad muslimy, či nad Ruskem, a tím nad mírumilovným Hospodinem, jsou lháři, vrazi, pokrytci a zločinci. Vzkříšení z MRTVÝCH křesťanských militaristických sviní nastane, až bude nový Hospodin celosvětově oslaven, na všesvětovém mírovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Až zde bude rozhodnuto, že je jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA. Až zde bude rozhodnuto o tom, že pro všechna náboženská a politická militaristická prasata, všech států SVĚTA, je jedinou platnou, a jedinou možnou, ENERGETICKÁ KONCEPCE Hospodina, uvedená z milosrdenství jeho rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Touha po moudrosti Boží, o jedině možné, a jedině platné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, přivede snad, z milosrdenství rozumu Hospodina, nový Boží technický lid VUT v Brně, k novému Hospodinu, do jeho energeticky neotřesitelného Božího království, NEPRODLENĚ, již v novém novoluní MĚSÍCE, které se začíná DNE PÁNĚ, v sobotu 18.4.2015, protože Hospodin, s militaristickými sviněmi z VUT v Brně, má úžasnou trpělivost. UVEDENÁ NOVÁ MANA, má dobrovolně zůstat v hlavách ENERGETIKŮ, pro znalost Hospodina, jako DUCHA SVATÉHO, který technický lid živí, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, odjakživa. Duchovně nemocní jsou všichni neposlušní, od kterých Bůh odstoupil, svým rozumem, pro jejich vzdor, proti opakovaně uváděné Boží spravedlnosti Božího království, proti nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, nad vším neposlušným TVORSTVEM světa. Všichni propadli zvrácenosti svého myšlení politických a náboženských zvířat, protože nikdo z neposlušných BOŽÍCH SYNŮ královského kněžstva VUT v Brně, nechce iniciovat nastolení celosvětového míru Božího království, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. TVORSTVO, kvůli neznalosti moci Hospodina nad neposlušným TVORSTVEM, má všechny hodnoty a priority nastavené špatně, protože Hospodin si to stále nevyřídil, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Proto vzkříšení z MRTVÝCH sviní ještě nenastalo. Debilita drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, musí být viditelná především novému Božímu technickému lidu VUT v Brně. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, nebudou novým Božím technickým lidem, pokorným a úplně poslušným. ÚSVIT nového DNE PÁNĚ třetího tisíciletí, v roce 2015, kdy musí nového Hospodina každý znát, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, se nezačíná POSLEDNÍ VEČEŘÍ. Mocné, od kterých Bůh odstoupil svým rozumem, čeká přísný výslech, pro lži o koncepci energetiky. Proto se vzdělávejte ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, aby z toho Boží technický lid měl užitek. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.)Pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lide VUT v Brně. Otcové Bohu navěky milí, BOŽÍ SYNOVÉ, z nového Božího domu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, docente Skálo skala@ fme.vutbr.cz, a docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz, výhonku spravedlivý královského kněžstva. Soud Boží se začíná od domu VUT v Brně, protože Hospodin vyžaduje, abyste se starali o stádo politického a náboženského dobytka, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a správné koncepci energetiky, nikoli z donucení, ale dobrovolně, na základě znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dostane se Vám nevadnoucí slávy, když všechnu svou starost, o novou SOLÁRNÍ ENERGETIKU, která musí neprodleně nahradit fosilní paliva, vložíte na Hospodina tím, že jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES učiníte jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM TVORSTVA, všech států SVĚTA. Totální debilita, způsobená odstoupením rozumu Hospodina, od zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ, SVINÍ, či SATANŮ, postihla všechny státy SVĚTA. Vzepřete se proto především Otcům NETVORŮM, SATANŮM kněžím z Brna, BELZEBUBU Proglasu, Otci Satanu Holíkovi, Otci Satanu biskupu Cikrlemu, a drzému a neposlušnému pozemskému Otci Satanu kazateli Kolegarovi z TWR, neboť novému Hospodinu, na Vás záleží. Kdo Vám ublíží, když budete horlit pro dobro, kterou je mluvení pravdy, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech, a v ZÁKONECH POLE VĚDY Písma. Máte povinnost iniciovat svolání všesvětového kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,13/18až21/10,15až43/26,31, Žalm1/1až33/6až102/18,28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18až8/19,29,9/18,28až11/28,32až16/26, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jób5/3,14,9/13,21/14,22/30,34/24,36/8,37/18,40/8,14, atd. Nová Boží TROJICE, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz, výhonku spravedlivý královského kněžstva. Křesťanským, zlým militaristickým NETVORŮM, fenám, psům, ČARODĚJNICÍM v médiích, Lucii Endlicherové z vysílání TWR v Proglasu twr@twr.cz, feně, HIROŠIMĚ sestře Angelice z jaktovidi@rozhlas.cz, a OHOLE, SODOMĚ Martině Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, z pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, a jejich hostům, je opakovaně, elektronicky, i telefonicky sdělováno, pokud neblokují můj telefon. ČERVENÉ PONDĚLÍ má název z omlazovací kůry, či lázně, které Hospodinem vyvolené Česko prodělalo v době čtyřiceti let POUŠŤĚ SOCILALISMU, kdy soudruzi komunisté, bohatýři, dostali od Hospodina moc vládnout nad boháči, bankéři, a nad drzými pozemskými Otci Satany kněžími tím, že měli RUDÝ ŠTÍT bohatýrů. V době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, padali z křesťanských krvavých nebes, jako blesk. Soudruzi komunisté z KSČ, dostali od Hospodina moc, šlapat po veškeré síle nepřítel, po bohatých hadech a štírech pravice, která nemohla, v době pouště čtyřiceti let socialismu, škodit pracujícímu lidu svou chamtivostí, která je MODLOSLUŽBOU. Bohatí chamtivci, a vojenští kaplani, kteří bránili a brání, nastolení spravedlnosti Božího celosvětového království, a tím pokroku, a nastolení celosvětového míru, se museli soudruhům komunistům podrobit tím, že neměli v době trestání boháčů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, v moci svého ZVÍŘECÍHO DUCHA. Soudruzi komunisté, OVCE či BERANI z KSČ, se dnes mohou radovat pouze z toho, že jména Lenina, Stalina, Gottwalda, Marxe, atd., jsou zapsána v NOVÝCH NEBESÍCH SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA od Hospodina. V současnosti je novým Božím lidem především lid technický, ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z VUT v Brně. Nový Boží technický lid z VUT v Brně, má povinnost milovat nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jako sama sebe, pro pochopení slov NOVÝCH NEBES o tom, že technický lid VUT v Brně, byl Božím lidem odjakživa, tedy i v době OSVÍCENSTVÍ, kdy technický lid v Hospodina nevěřil, pro viditelnou debilitu drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, která je stejná dodnes. Albert Einstein před válkou prohlásil, že kněží všech církví, jsou idioti. Prohlásil to z toho důvodu, že byl živen, technickým rozumem Hospodina, odjakživa. Hlupáky, drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, Hospodin, svým rozumem, nikdy neživil. Proto o novém Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemají stále ani ponětí. Jsou určení, pro svou viditelnou křesťanskou debilitu, k pádu, do svého křesťanského PEKLA, či do PODSVĚTÍ, až se technický lid VUT v Brně rozplodí, až se vysvobodí z děsivé temnoty protikladných lží a vychytralostí, katolického katechismu. Luk.1/52,6/24,10/18,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17. Nová Boží TROJICE, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz. Vyvlečení boháčů, bankéřů, soudců, obchodníků, politiků pravice, a jejich Bohů, drzých pozemských neposlušných Otců, Satanů kněží, od jejich koryt, těmi nejchatrnějšími komunisty, v roce trestu boháčů, v roce 1948, se v Česku již stalo. Proto není čeho se bát, protože Hospodin mě, posledního imperialistického, či militaristického křesťanského proroka nepotřebuje k tomu, aby si to se všemi vzpurnými, zpupnými, drzými, pyšnými a neposlušnými vyřídil sám, při změně SYSTÉMU vlády Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nad vším TVORSTVEM, celého SVĚTA. Máte povinnost mít strach, jaký v Česku ještě nebyl, pro moc Hospodina nad křesťanskými, militaristickými NETVORY, kteří všichni musí zmizet v říši ticha, po svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do Prahy. Jeho svolání, do DOLINY O2 Arény v Praze, máte povinnost iniciovat neprodleně, mluvením pravdy o Hospodinu, a o jeho moci nad TVORY. Máte povinnost zajistit, aby Hospodinovo SLOVO bylo neprodleně nové tím, že bude pouze o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a ZÁKONŮ, o energetice, ekologii a mravech, a o jedině správné energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA. Kvůli Česku, Boží hněv neprodlévá. Bůh trestá celý SVĚT.

 

Nový Hospodin vyčkává, protože se chce smilovat, svým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, kterého oživuje dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH. Dle písniček od Hospodina. Nový Boží technický lid, byl raz Hospodinem milovaný, proto bude raz spasený. Až na VUT v Brně pochopíme, co jsme zač, při odstoupení rozumu Hospodina, potom zaženeme rychle pláč tím, že láska k ŽENĚ STATEČNÉ, která je jediným Bohem SVĚTA, již nevymře. Pane Bože dej, ať smolařům je hej tím, že na VUT v Brně, budou mluvit pravdu o tom, že jedině správná energetická koncepce pro Česko a pro SVĚT, je koncepce uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když začnete mluvit pravdu o Hospodinu, a o jeho vůli, stáváte se BOHY, či BOŽÍMI SYNY, stáváte se KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM. Kdokoli se Vás dotkne, dotkne se zřítelnice Božího oka, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin mávne rukou proti každému, kdo se proti Vám postaví proto, aby všechno TVORSTVO poznalo, že Hospodin existuje. Proto není čeho se bát. Vůlí Boží je, neprodleně změnit SYSTÉM práce, která nyní nedává žádný SMYSL. Zvyšující se nadvýroba, a horečné zbrojení, nedává z hlediska energetické SPÁSY, naprosto žádný smysl. Hospodinem požadované ztišení se, a odpočinutí od díla zvyšující se nadvýroby, od horečného zbrojení, od vojáků, od bankéřů, atd., SMYSL má. Máte povinnost iniciovat ZMĚNU SYSTÉMU, a každého SMYSLUPLNĚ ZAMĚSTNAT, z rozhodnutí ZÁKONODÁRCE Hospodina, dle jeho Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a to neprodleně. Neprodleně je potřeba zřídit opakovaně uváděnou novou STÁTNÍ SPRÁVU, a novou vládu, pokornou a úplně poslušnou, dle kapitoly 188. Nový Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až nová vláda Česka, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, budou mlet Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti zřízení majetkové roviny, úplným zničením boháčů, vojenských kaplanů, vojáků, bankéřů, atd. což je SLOVO Boží, o jedině možné energetické spáse Česka a SVĚTA. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, musí neprodleně nahradit fosilní paliva, protože náhrada fosilních paliv za SLUNCE, je věc dlouhodobá, a bez rozumu Hospodina, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných militaristických sviní, nemožná. SYSTÉM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, Hospodin vytvoří na SVĚTĚ sám, protože od pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Proto se na VUT v Brně ztište, protože ÚSVIT třetího DNE PÁNĚ, třetího tisíciletí křesťanství, je dobrý čas, pro nastolení vlády Hospodina, nad vším TVORSTVEM, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Aby Česko nebylo Hospodinem úplně zničeno, kvůli Vám, nový Boží technický lide VUT v Brně, máte povinnost se třást strachem, jaký ještě nebyl, a neprodleně ukončit vládu neposlušného, úplně pomateného TVORSTVA, nad úplně pomateným TVORSTVEM, zničením STÁTNÍ SPRÁVY. Ztiš se Česko, aby se Hospodin mohl vypravit ze svého příbytku, na VUT. Chce vládnout nad vším TVORSTVEM sám, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Docenti Pospíšile, Skálo, a Hirš, výhonku spravedlivý, královské kněžstvo, Jer.1/17až 33/15, 1.Petr.2/8až5/2,7, musíte se třást strachem, jaký ještě nebyl, protože uvěříte textům Písma o tom, že v případě Vaší další neposlušnosti, se Hospodin, svým rozumem, nad Českem nesmiluje, a nechá ho úplně zhynout. Hrozbou všem je debilita DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných a vzpurných, v částečce DUCHA SVATÉHO. Žalm1/1až14/1,2až53/1,4,6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.8/19,29, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, atd. Jak to, že nový Boží technický lid VUT v Brně, se dodnes nerozplodil, k obrazu nového Hospodina? Proč odmítáte poznat Pána SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES? K.M.1/4,8/21až13/8až19/6, Iz.63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Moj.20/5,23/2,29, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,28, atd. Jako úplně bezmocní znalci SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, máte povinnost, neprodleně se vrátit k novému Hospodinu, znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a pronášet vzácná slova Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci ENERGETIKY, která je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a tím být neprodleně ústy nového Hospodina, jediného Boha všech náboženství SVĚTA. Soud bude úplný a rychlý. Jer.1/17až15/19až31/27,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm102/18,27. Řím.1/18až8/19,29až9/28až11/32, atd. Na přelomu věku konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU křesťanského třetího tisíciletí, v roce 2000, Boží hněv nad neposlušnými náboženskými a politickými sviněmi, již neprodlévá. Proto máte povinnost, vrátit se k Hospodinu, k jedinému Bohu SVĚTA, po patnácti letech neposlušnosti, již na Velikonoce 2015, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015, což se nestalo. Máte povinnost vládnoucí elitě v médiích zvěstovat dlouhodobou koncepci budoucnosti úplně poslušného TVORSTVA celého SVĚTA, pod vedením Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Prioritou poslušných nebude zisk tím, že nebudou existovat boháči, ale ENERGETICKÁ SPÁSA, umožněná, z Božího milosrdenství, Božím rozumem. Hospodin si v Česku předem vyhlédl ENERGETIKY. 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14až33, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5až102/18,27až132/5,8až150/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, Řím.1/18až8/19,29,9/28,11/28,32, atd. Docenti Pospíšile, Skálo, a Hirši, jako úplně poslušní, máte povinnost se vrátit k novému Hospodinu bez reptání, protože moudrost textů SLOV NOVÝCH NEBES, o osvobození se od neposlušných a pyšných křesťanských militaristických sviní, od politických vůdců Česka, od sedminásobné rodičky SLOV NOVÝCH NEBES, od sedmi vládnoucích politických stran Česka, které musí všechny zmizet v říši ticha, je možná pouze zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY, o vzniku Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v poslušném Božím domě, na VUT v Brně, u Otců Bohů milých. Žalm1/1až73/10,17,22,27až115/17, Jer.1/17až15/9,19až51/58, Iz.2/22až29/11až24,33/22až44/5,8,45/7až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28až13/17, K.M.1/4až6/6až24, atd. Vysvobození se od křesťanských a militaristických lží politického a náboženského dobytka, je v pochopení textů slov Písma, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o bezpečí Česka, v celosvětovém míru, který Hospodin dovolí nastolit, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin vysvobodí ze spárů náboženského a politického dobytka celé Česko, Jer.15/21, když technický lid pochopí, že neposlušným prasatům, Bůh svůj rozum, v částečce svého DUCHA, nikdy nevrátí. Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až13/11,14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,13/18až21/10,15až43/26,31, Žalm1/1až33/6až102/18,28, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Zpupné a neposlušné TVORSTVO, v říši mrtvých neposlušných, křesťanských militaristických sviní, působí zlo tím, že nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodin, po vyjití Česka, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, Ám.3/7,15až5/25až8/11, Sk.3/23až7/42až17/30, Žid.3/9až12/28, Dan.9/14až11/39, atd., uvedl na jím vyvolené Česko, OVOCE ÚMYSLŮ KOZLŮ ČSSD, OVCÍ KSČM, Hospodinem nenáviděného PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, Jer.1/17až6/19až51/58, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/33,40, a Hospodinem prokletých BÝKŮ, VOLŮ, či TELAT z KDU-ČSL. 1.Moj.15/9, Žalm73/10,12,17,22,27, atd. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, Ám.3/7,15až5/25až8/11, Žid.3/9až12/28, Sk.3/23až7/42až17/30, neposlušní, drzí a vzpurní boháči, vedení bohatými prasaty, Havlem a drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Malým, zavlekli Česko do bahna křesťanské modloslužby chamtivosti. Kol.2/7,3/5, Jer.1/17až6/19až51/58, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan2/14,3/10až5/2,16, Žalm1/1až73/10,17,22,27až132/5,8. Křesťanskou kapitalistickou a militaristickou modloslužbou je chamtivost. Kol.3/5, Kaz.3/18,4/17,6/10,8/8,9/10až12/3,5,7. Bohem vyvolenému Česku, byl dán ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Znamená to, že Hospodin Česko vedl 400 let za Habsburků, až do roku 1918. Po dalších třiceti letech, 400 + 30, v roce 1948, Česko přesně na den vyšlo, v únoru 1948, do čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, socialistického království, z milosrdenství rozumu spravedlivého Hospodina. Gal. 3/17, 2.Moj.12/41,20/5,23/2,29, atd. Všichni boháči, v Bohem vyvoleném Česku, jsou Bohem prokletí. Existují kvůli tomu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, odmítají vejít do říše ticha, cestou vyvolených neposlušných a vzpurných prasat, se svými křesťanskými militaristickými žvásty, a s konspiračními teoriemi o Hospodinu, a o Bozích neposlušných, a vzpurných kněží, o boháčích, které v ČRo2, spolu ze zita.senkova@rozhlas.cz, mele např. Bohem prokletý NETVOR, teolog Tomáš Halík, předseda ČKA. Žalm115/17až132/5,8. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko s novým Hospodinem zkusí, v době ÚSVITU třetího tisíciletí Hospodinem prokletého křesťanství tím, že z Bohem prokletých křesťanů, vojenských kaplanů, vojáků, boháčů, bankéřů, atd., nezůstane ani větev, ani kořen. K novému Hospodinu je možné se vrátit, studiem SLOV NOVÝCH NEBES doma. 2.Moj.12/40,20/5,23/2,29, Gal.3/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Moj.15/13, Zj.9/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,22,96/7,102/18,27,137/7, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

Vůle Boží je, aby se Česko vrátilo do svého věčného domu, kterým je v Brně VUT v Brně, v době sedmdesáti let od Hitlera neprodleně tím, Iz.23/17, Jer.25/6,11, Zach.7/5, že na ulicích budou odcházet do věčného prokletí, všichni mrtví, Kaz. 12/5,7, to je neposlušní, politici pravice a levice, jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, a všichni ti, co k nim patří, kteří na majetkovou rovinu Božího království, nepatří. Kaz.3/18,4/17,6/10,8/8,9/10,12/3,5,7, Iz.2/22,29/11až24,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.17/11,15,20, atd. Bože dej, ať mrtvé, to je neposlušné křesťanské svině, pochovají své mrtvé neposlušné militaristické svině, již na BÍLOU SOBOTU, při úplňku MĚSÍCE, 4.4.2015, a ať všichni neposlušní, a pyšní, odejdou ulicí, do říše ticha. Nového DUCHA BOŽÍHO mají pouze ti, kdo vrátí SLOVU NOVÝCH NEBES, DUCHA SVATÉHO. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/5,7, Žalm33/6až 102/18,27, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18,25/40, Žalm1/1,96/7,115/17, Luk. 6/24,9/60. Patnáct let od roku 2000, v roce 70 let od Hitlera, v roce 2015, Iz.23/17, Jer.25/6,11, Zach.7/5, na PUPKU SVĚTA v Brně, na VUT v Brně, začaly tři roky působení nového, trpělivého Hospodina, od roku 2012, do roku 2015, a nyní znovu, od roku 2015, do roku 2018, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se každý zodpovídá sám za sebe. Kvůli Česku se lidé namáhají pro nic a za nic. Neznalost Boží vůle, nikoho vzpurného a neposlušného, neomlouvá. Vše pozře OHEŇ slov Písma, o jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až49/12,20až50/45,51/58, Jan1/1až 8/42až15/25, 2.Král.20/6,22/3,13,19,23/23, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,16,19,20, Gal.1/7až3/17,20,5/24,6/5,7, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 2.Moj.12/40,20/5,23/2,29, Žalm1/1až33/6,96/7,102/18,27až132/5,8, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZAKONODÁRCE a SOUDCE, do jím vyvoleného Česka se vrátí, až nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, se rozplodí tím, že PRACH křesťanských, militaristických a ekonomických lží se vrátí tam, kde je, to je do PODSVĚTÍ, či do křesťanského PEKLA, a DUCH SVATÝ se vrátí k VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA tím, že nový Hospodin bude nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kaz.3/18,4/17,6/10,8/8,9/10až12/3,5,7, 2.Moj.12/40,20/5,23/2,29, Gal.1/7až3/17,20 až6/7, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm33/6,96/7,102/18,27až132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až23/29,32až51/58, atd. Vzpurným, zpupným, a neposlušným, to je mrtvým, dal Bůh svého DUCHA, pouze v částečce křesťanského DUCHA, který je pouze DUCHEM křesťanských, politických a náboženských zvířat. Vláda jediného Boha SVĚTA, nad TVORSTVEM celého SVĚTA, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, není žádný APRÍL. Stejně tak není žádný APRÍL počasí na ŠKAREDOU STŘEDU 1.4.2015, kdy se počasím žení, ČERTI, Satani kněží, v Česku Belzebub Česka, Satan kardinál Duka, a v Brně Belzebub Proglasu, drzý pozemský Otec Satan Holík, se svými Bohy, s boháči, s bankéři, s vojáky NATO, a s VOLY z KDU-ČSL. Bůh se nad všemi slituje, až na VUT v Brně, bude vše nové. Kdo slouží majetku, nemůže sloužit Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Luk.16/9,13, Dan.9/14,11/39,12/2, Iz.2/22,29/11až24,30/18až33/33až57/10,17,27až66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, K.M.7/12,16, atd. Bůh se smiluje, až nový Boží technický lid se rozplodí tím, že úplně poslušní, pokorní, a Hospodinu vděční, docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, výhonek spravedlivý, řeknou ANO, novému SYSTÉMU, kterým je vláda nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Až řeknou NE, vládě vzpurného, zlého, neposlušného politického a náboženského DOBYTKA, nad neposlušným, pomateným a vzpurným TVORSTVEM. Docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, výhonek spravedlivý, se musí třást strachem, jaký ještě nebyl, protože uvěří textům Písma o tom, že v případě jejich další neposlušnosti, se Hospodin, svým rozumem, nad Českem nesmiluje, a nechá ho úplně zhynout. Docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, výhonek spravedlivý, mají povinnost se k Hospodinu vrátit tím, že budou mluvit pravdu o novém Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a pravdu o jeho jedině správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT. Mluvením uvedené pravdy mají povinnost osvobodit TVORSTVO od největšího zla, od SYSTÉMU křesťanského militaristického imperialismu, od bahna ekonomiky, od zbrojení a válek, atd., kterým TVORSTVO nesmyslně dupe celou zemi. Jejich povolání za nové kněze technického lidu, v NOVÉM SYSTÉMU Božího království, je neodvolatelné. Hospodin, ze svého milosrdenství, svůj technický lid miluje odjakživa tím, že živé vzdělance, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, živí odjakživa. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, především ENERGETICI, jsou královským kněžstvem, lidem náležejícím Bohu. Pokorní a úplně poslušní ENERGETICI, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné TVORSTVO, budou raz spasení, jako BOŽÍ SYNOVÉ, jako BOŽÍ LID, jako Hospodinem vyvolené Česko. Nyní jsou Hospodinem souzení živí, to je ti, kteří rozum Hospodina, v částečce jeho DUCHA mají, i mrtví, od nichž Hospodin, pro jejich vzpouru proti Hospodinu, proti jeho SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odstoupil svým rozumem, v částečce svého DUCHA. ENERGETICKOU, ekologickou, a mravní spásu ŽIVÝCH, to je těch, co částečku rozumu Hospodina mají, i MRTVÝCH, to je těch, od nichž Hospodin odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, má povinnost iniciovat a realizovat, především lid ENERGETIKŮ Bohem vyvoleného Česka, a to na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Největším štěstím pro člověka je, mít Boží rozum, kterého se nikdo nemůže zmocnit sám, protože je to milostivý dar Hospodina. Vrácení rozumu Boha, technické elitě Česka, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nový Hospodin podmiňuje, poslušností, vděčností, dospělostí a pokorou, docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirše, výhonku spravedlivého. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Otcové Bohu navěky milí, noví kněží technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, královské kněžstvo výhonku spravedlivého, BOŽIHO lidu pokorného, a úplně poslušného, všesvětového Česka, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz. Řím.1/18,3/6,19,8/19,29až11/28,32, K.M.1/4až18/13až19/6, Jer.1/17až5/7až6/19až28/13,29/9,11,30/5,33/15,19, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36, 15/33, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, atd. Jak je opakovaně uváděno, každý člověk, v Hospodinem vyvoleném Česku, má jenom dvě možnosti, pro vztah s novým Hospodinem. Ve třetím křesťanském tisíciletí, od ÚSVITU roku 2000, Př.8/13,17, musí každý člověk znát Hospodina tak dobře, jako sama sebe, protože je novým SLOVEM, protože je mírumilovným Bohem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím je i ŽENOU STATEČNOU, která je stejná, jako mírumilovný Hospodin, která je, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Př.31/10. Všichni vzpurní a neposlušní křesťanští psi, či křesťanské feny, kteří se na Velikonoce očistili KRVÍ KRISTOVOU, kteří tím chtějí, aby jim byli odpuštěny všechny jejich křesťanské hříchy, lži, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista UKŘIŽOVANÉHO, při mletí protikladných nauk, děsivé temnoty katolického katechismu, a při mletí jiných promyšlených vychytralostí, o ZLÉ, SLEPÉ, a HLUCHÉ, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, se na Velikonoce 2015, očišťují pouze MEČEM VÁLEK. Budoucnost Česka není v křesťanském očišťování, a v odpuštění militaristických hříchů vládnoucím válečným zločincům, pozemskými Otci Satany kněžími, při smilstvu očišťování hříchů boháčů, a válečných zločinů, KRVÍ Kristovou, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista na Velikonoce, protože krev Kristova, je jenom MEČ VÁLEK. Beztrestně se novému SLOVU Boha, nikdo vzpurný posmívat nebude.

 

Každý křesťanský, či ateistický militaristický, imperialistický pomatenec, který, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na Velikonoce 2015, očišťuje svoje hříchy, svoje lži, a svoje válečné zločiny, a zločiny proti lidskosti, proti chudým a bezdomovcům, proti muslimům, proti UKRAJINCŮM, atd., KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK, je novým Hospodinem prokletý, pro svou neposlušnost, a je v Písmu nazván vzpurným militaristickým NETVOREM, prasetem, zločincem. Česko nemá dobré vztahy s Bohem, protože vládnou pyšní neposlušní NETVOŘI. Mobilizovat v Česku NATO, k novému MEČI VÁLEK, kvůli nadvládě boháčů nad chudáky, nad muslimy, nad Ruskem, a tím nad mírumilovným Hospodinem, je trestný čin, je zločin. KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK, se žádný člověk nemůže očistit od svých hříchů. Lží o Bohu, a lží o tom, že existuje jiná koncepce energetiky, než jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, která je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou zločinem. Pokrytci, Zita Senková, zita.senkova@rozhlas.cz, spolu se svým hostem, s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem, v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, kteří obhajují nezbytnost očišťování svých hříchů a zločinů, KRVÍ Kristovou, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista na Velikonoce, kteří mobilizují NATO k novému MEČI VÁLEK, kvůli nadvládě boháčů nad chudáky, nad muslimy, či nad Ruskem, a tím nad mírumilovným Hospodinem, jsou lháři, vrazi, pokrytci a zločinci, protože chtějí totéž co Bismarck. Chtějí sjednotit západní imperialisty v NATO, proti Rusku, a proti muslimům, jako Bismarck, KRVÍ a ŽELEZEM, což se všem zlým, militaristickým pomatencům v Česku, líbí. Pravicové zlo se vrací tím, že Hospodin odstoupil, svým mírumilovným rozumem, od všech křesťanských militaristických sviní a NETVORŮ proto, aby všichni věděli, že nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nebude v jím vyvoleném Česku, novým Božím technickým lidem VUT v Brně, úplně zničeno. Otcové Bohu navěky milí, noví kněží technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, královské kněžstvo výhonku spravedlivého, BOŽIHO lidu pokorného, a úplně poslušného, všesvětového Česka, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz. Vy máte možnost pouze jedinou. Vrátit se neprodleně k novému Hospodinu, vyznáním svých lží o Hospodinu, a lží o koncepci energetiky, úplně pomatených NETVORŮ, ministra průmyslu Mládka, a Dany Drábové pouze na ELEKTŘINU tím, že na VUT v Brně, a v médiích, začnete mlet jedině možnou řeč o novém Hospodinu, kterou je jeho dokonalá láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech Božího království, ve kterém jediný Bůh SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude vládnout nad vším TVORSTVEM SVĚTA, v Božím, celosvětovém království. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, již nelze tolerovat totální technickou debilitu, zlých, vzpurných a zpupných křesťanských militaristických pomatenců, kteří o Hospodinu, a o jeho jedině správné koncepci ENERGETIKY, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí. I když Boha stále v Písmu nehledáte, Hospodin si prokazatelně vyvolil VÁS tři za BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno TVRSTVO, vzhledem k Vaším profesím ENERGETIKŮ. VUT v Brně je prokazatelně ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA, a tím novým Božím DOMEM. Veškerou starost o Česko, je třeba vložit na rozum VŠEVĚDOUCÍHO Boha, kterému na Česku záleží. Celý SVĚT prochází týmž utrpením, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných, pyšných, drzých a neposlušných militaristických sviní. Vzpurní křesťané se křižují sami, svými vášněmi a sklony, mít za Bohy boháče. Každý odpovídá sám za TĚLO i DUŠI. Bohu se nikdo zlý posmívat nebude. Gal.5/24, 6/7. Vzkříšení z MRTVÝCH militaristických křesťanských sviní ještě nenastalo, protože Bůh ještě nebyl oslaven v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ. Již jste dostatečně zahanbení. 1.Kor.1/27. Bůh se proto může smilovat, svým rozumem, když vyznáte, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od Vás zpupných, pyšných, vzpurných, a neposlušných, jste pouze DUCHEM CHUDÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Vážení docenti z VUT v Brně. Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, je nebezpečně oslaben, nedostatkem oddanosti technické elity VUT v Brně, která stále nevěří textům Písma o tom, že Boží technický lid, z milosrdenství Hospodina, je živený technickým rozumem od Boha, odjakživa. Je oslaben, protože vzpurný a neposlušný pracující lid, při odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, má zalíbení v meči válek, kterou dělají boháči proti chudákům, křesťané proti muslimům, NATO proti Rusku, atd. Úplná pomatenost pracujícího lidu, stejně tak pomatenost lidu technického, je pro pokorné, a úplně poslušné znalce SLOV NOVÝCH NEBES, srozumitelně viditelná. Bůh uvádí, že nemáte žádnou výmluvu, se k HOSPODINU nevrátit, neprodleně, jako NEVĚSTY, svými skutky, na Velikonoce 2015. Hospodin v pondělí 30.3.2015, v horoskopu v Rovnosti uvedl, že si mám naplánovat veškeré náročné úkoly, klíčová rozhodnutí, a všechno, na čem Hospodinu záleží, protože stojí při mně, i při Česku, které vyvolil z nového Božího technického lidu EVROPSKÉ UNIE, mezi všemi národy. Kdyby křesťanské militaristické svině z ČRo2, neblokovaly můj telefon, bylo by NETVORU, neposlušné, zlé a drzé Karolině Koubové karolina.koubova@rozhlas.cz, a pomatené ředitelce organizace DNY ČESKÉ STÁTNOSTI lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz, a pomateným posluchačům ČRo2 sděleno. Na ÚSVITU třetího dne Božího království, to je na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2015, máte povinnost znát nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a máte proto povinnost, na veškeré křesťanské militaristické tradice ČESKÉ STÁTNOSTI, neprodleně zapomenout, protože STÁTNOST Česka je od Hospodina tím, že je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanský SVATÝ VÁCLAV, již není Bohem Česka, protože nový Hospodin, jediný Bůh světa, křesťanství označil v Písmu, za STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Budoucnost Česka není v očišťování TVORSTVA křesťanstvím, a v odpuštění militaristických hříchů vládnoucím válečným zločincům, drzými pozemskými Otci Satany kněžími, při očišťování hříchů boháčů, a válečných zločinců, KRVÍ Kristovou, při UKŘIŽOVÁNÍ Krista na Velikonoce, protože krev Kristova, je prokazatelně MEČ VÁLEK, která není k užitku žádnému pokornému, a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, Božímu lidu VUT v Brně, který toužebně vyhlíží TVORSTVO SVĚTA. Každý křesťanský, či ateistický militaristický, imperialistický pomatenec, který, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na Velikonoce 2015, očišťuje svoje hříchy, svoje lži, a svoje válečné zločiny, a zločiny proti lidskosti, proti chudým a bezdomovcům, proti muslimům, proti UKRAJINCŮM, atd., KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK, je novým Hospodinem prokletý, pro svou neposlušnost, a je v Písmu nazván vzpurným militaristickým NETVOREM, prasetem, zločincem. Mobilizovat v Česku NATO, k novému MEČI VÁLEK, kvůli nadvládě boháčů nad chudáky, nad muslimy, nad Ruskem, atd., a tím nad mírumilovným Hospodinem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a SVĚTA, je trestný čin, je zločin, je nesmysl. Státnost Česka je od Hospodina, protože dějiny Česka jsou uvedeny v podobenstvích, o politických a náboženských zvířatech Česka, v Bibli. Symbolem státnosti Česka, je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, dle opakovaně uváděných textů Písma, vedl Česko, 400 let za Habsburků, čtyřicet let v době Boží POUŠTĚ socialistické, komunistické spravedlnosti. Nyní, v době sedmdesáti let od Hitlera, vyžaduje státnost Česka, povýšit na STÁTNOST Hospodina, iniciováním jeho vlády nad vším neposlušným TVORSTVEM, což má povinnost zajistit především nový Boží technický lid VUT v Brně, Otcové Bohu navěky milí, poslušný ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@ fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@ fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko je součástí BIBLE, je součástí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a proto je Hospodinem. Křižovat proto Hospodina na Velikonoce, a jeho krví, která je MEČEM VÁLEK, se očišťovat z náboženské křesťanské špíny, je prasečina neposlušných militaristických NETVORŮ, kteří, pro odstoupení rozumu Hospodina, svým rozumem náboženských a politických zvířat, nenávidí kázeň. Dle písniček od Boha. Hospodin, člověka, stvořenému k svému obrazu, stále v Česku hledá, a to především na VUT v Brně, jenom z člověka člověk se narodí. Proto, aby nový Hospodin mohl, svým vševědoucím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, spasit ENERGETIKY celého SVĚTA, ředitelka organizace DNY ČESKÉ STÁTNOSTI lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz, má povinnost, veškeré svátky Česka zrušit, a iniciovat nový, a jediný svátek celosvětového Česka, s jediným VLÁDCEM a ZÁKONODÁRCEM, kterým je Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015. V opačném případě Bůh, neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí, hubící jadernou střelou od Putina, ve třetí světové válce. Jób36/12. Karolíně Koubové karolina.koubova@rozhlas.cz, a jejímu hostu Petru Gimasovi ze Sociologického ústavu, v pořadu jaktovidite@rozhlas.cz, by bylo sděleno, kdyby drze neblokovali můj telefon. Nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost zajistit, aby nekonečná křesťanská poušť v Česku se stala sadem, a aby sad měl cenu lesa. I na nekonečné křesťanské poušti, bude přebývat právo na zveřejnění Pomalého posledního soudu boháčů, bankéřů, vojáků a jejich Bohů, drzých a vzpurných pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. V sadu celosvětového Božího království, se usídlí Boží spravedlnost. Boží spravedlnost vytvoří pokoj a celosvětový mír, klid a bezpečí navěky, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ. Boží lid Česka bude sídlit na nivách pokoje Boží majetkové rovnosti společného stolování a dokonalého naturálního plnění. Iz.32/15, K.M.12/10,17,27, atd. Nový Boží technický lid se musí radovat z toho, že má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že má povinnost, svolat KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Sraz pokorných a úplně poslušných, kteří realizují Boží, BÍLOU, SMETÁKOVOU REVOLUCI, kteří se přihlásí na tel. 546 441 154, je vždy v 11.00 hod. u železářství U VICHRA, na Kobližné v Brně. Každý má povinnost přinést bílé prostěradlo, a peníze na zakoupení tyče od smetáku, za 60 Kč. U VICHRA namotáme prostěradla na tyče, a vyrobíme BÍLÉ PRAPORY. Vyvlečení všech neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, průvodem v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Kvůli neposlušnému Česku, kde se dobrovolně, na základě čtení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo ke spravedlivému, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI nevrátil, v Česku se stále žení ČERTI SATANI kněží, všech ekumenických církví, vedení BELZEBUBEM Česka, kardinálem Dukou, místo se ŽENOU STATEČNOU, která je Hospodinem, se svými Bohy, s vojáky NATO. Proto Hospodin učinil i počasí podobenstvím. Satani kněží Čerti se ženili s vojáky NATO, místo se ŽENOU STATEČNOU, Př.31/10, a proto Hospodin, od pondělí, orkánem Niklas, hustým sněhem, ledovkou, a větrem, komplikuje Česku život. Ve svém hněvu, dal orkánu běsnící sílu, a tím strhl střechu DOMOVA PRO SENIORY v Šanově, na Znojemsku. Sír.4/18,5/5,7/16až40/28až43/26,31, atd. Nový Hospodin totiž, žádné domovy pro důchodce stavět nechce. Chce všechno nové tím, že budou stavěny pouze sídliště, a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Bohem vyvolené Česko nesmí tvrdit, že křesťanské vzdorokrálovství, neposlušných NETVORŮ, je lepší, než nové Boží království, s majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Přišla chvíle, kdy lid VUT v Brně, SLOVO NOVÝCH NEBES, nepřestoupí, snad již při novoluní 18.4.2015. V květnu 2015, nový Bůh, již žádné SVATBY NECHCE. Zj.19/7. Úplněk MĚSÍCE v květnu, v pondělí 4.5.2015, již musí být prvním pracovním dnem, v Božím království. Sír.39/31,35, Žalm81/4,82/5, atd. Hospodin poseče SRPKEM MĚSÍCE KORÁNU celou zemi, když nová Boží trojice královského kněžstva, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, výhonek spravedlivý, se k Hospodinu vrátí neprodleně tím, že uvěří, že Hospodin, jediný Bůh světa, je ŽENOU STATEČNOU. Máš SVĚTLO SVĚTA po MĚSÍCI KORÁNU, lásko nebeská. Hospodin chce nad Českem bdít, budovat a sázet, až bude mít za prezidenta, jím v Písmu jménem vyvoleného projektanta, Ing. Rákose, místo KOZLA Zemana. Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

8.)Vážená nová Boží trojice královského kněžstva, docenti Pospíšile, Skálo, a Hirš, výhonku spravedlivý. Boží vůli znáte, a proto nesmíte pokládat systém lží o Hospodinu, a systém lží koncepce ENERGETIKY Česka, od ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, za definitivní. Stejně tak nesmíte pokládat za definitivní SYSTÉM křesťanského imperialismu a militarismu, protože kdyby bylo to co není, to je Boží království, a kdyby nebylo to co je, to je křesťanské militaristické vzdorokrálovství, bylo by na SVĚTĚ více pokoje. Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, které vládnou neposlušným a vzpurným křesťanským militaristickým sviním, místo Hospodina, je pár slov pravdy o Hospodinu, a o jeho správné koncepci energetiky. Politici pravice a levice, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC lžou, jako když se v bankách tiskne, či padělá, SKÁLA neposlušných, a vzpurných militaristů, PRACHY, PENÍZE. PRACHY tisknou, či padělají, kvantitativním uvolňováním, vzpurní a neposlušní bankéři stejně, jak to činil válečný vrah Hitler proto, aby zachovali svůj ráj boháčů, podvodníků, zbrojařů, vojáků, a jiných křesťanských NETVORŮ. Jste již trapní tím, že máte za Boha SKÁLU bankéřů, PRACHY, PENÍZE, a ne SKÁLU, kterou je rozum a moudrost Hospodina, o neprodlené a nezbytné ZMĚNĚ SYSTÉMU imperialismu a militarismu, na Boží království, energeticky neotřesitelné, celosvětové, což Hospodin objasnil, pro každého znalce Hospodina, na VUT v Brně, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dostatečně srozumitelně. Neklamte se, novému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU se nikdo beztrestně posmívat nebude. Hospodin žádné pomatené, neposlušné, vzpurné a drzé křesťanské militaristické prase, nenechá bez trestu, protože vzpurná militaristická prasata, stále v bolestech rodí ve válkách, dokud především nový Boží technický lid VUT v Brně, nebude dotvořen k dokonalosti technického myšlení Hospodina, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12,21, Gal. 1/7až4/19až6/5,7, Sír.5/5až43/26,31, atd. Vážená nová Boží trojice technického lidu, Bohové, docenti Pospíšile, Skálo, a Hirši, výhonku spravedlivý. Jméno druhého pilota Airbusu A320, Andrease Lubitze, musíte vyvýšit nad každé jméno na SVĚTĚ, protože je BOŽÍM SYNEM královského kněžstva tím, že při plnění vůle Boží, o nastolení RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v Hospodinem vyvoleném Česku, byl BOHEM, který byl poslušný až k smrti. Dle vůle Boží činil to, co se Hospodinu líbilo tím, že převrátil vůz boháčů, letadlo, i s těmi, co v něm letěli, čímž podvrátil trůn všech křesťanských království tím, že zlomil jejich sílu, jejich lží o Hospodinu, a jejich lží, ve kterých tvrdí, že energetická spása SVĚTA je možná, v SYSTÉMU zvyšující se nadvýroby, a v SYSTÉMU horečného zbrojení, kvůli blízké, třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Aby jméno BOHA, BOŽÍHO SYNA, druhého pilota Airbusu A320, Andrease Lubitze, bylo vyvýšeno nad každé jméno, máte povinnost iniciovat zveřejnění SYSTÉMU, jedině možné energetické koncepce Hospodina, který vyžaduje, aby až do doby přebudování celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, letadla kvůli dovoleným boháčů, a stejně tak letadla VLKŮ vojáků všech armád SVĚTA, vůbec nelétala. Ageus2/22, atd. Nový Hospodin, který pokorné a poslušné rodí v bolestech, učinil pád letadla Airbusu A320 do HORY v Alpách, podobenstvím o mrtvých neposlušných militaristických křesťanských sviních, které si musí pochovat své mrtvé neposlušné a vzpurné boháče, či prasata, kvůli tomu, že stávajícím SYSTÉMEM křesťanského militarismu a imperialismu, dupe celou zemi válkami, a naplňují ji odpadem, od jednoho konce na druhý. Iz.16/4. Rovnost v pondělí 30.3.2015 uvedla, že Andreas Lubitz řekl, že jeho jméno bude každý znát, protože svým činem změní celý SYSTEM křesťanského militaristického imperialismu. Vážená nová Boží trojice královského kněžstva, docenti Pospíšile, Skálo, a Hirš, výhonku spravedlivý. Andreas Lubitz chtěl změnit celý SYSTÉM křesťanského militarismu, aniž znal SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na rozdíl od Vás. Proto Vy máte povinnost zajistit, aby až mrtví neposlušní boháči, pochovají své mrtvé, zabité vzpurné boháče, z letadla Airbusu A320, aby v Česku se všichni vydali do věčného Božího domu, na VUT v Brně, a na ulicích, do říše ticha, odešli všichni mrtví a neposlušní, kteří SYSTÉM křesťanského militarismu, v Bohem vyvoleném Česku, změnit nechtějí. Moudrost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené přestavbě energetiky fosilní, na ENERGETIKU pouze solární, s pomocí rozumu Hospodina, se musí setkat s LIDMI, to je s BOHY, především na VUT v Brně. Nový Boží technický lide VUT v Brně. Máte povinnost zajistit, aby se PRACH křesťanských žvástů, vrátil tam kde je, do křesťanského PEKLA, či PODSVĚTÍ, a aby DUCH SVATÝ se vrátil k Hospodinu, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle písničky od Hospodina. Bůh, ŽENĚ STATEČNÉ, cestu zkrátí tím, že ji DUŠI, či DUCHA vrátí, nejlépe u nového Božího technického lidu VUT v Brně. Stačí rázně uplatnit uplatnit spravedlnost vůči křesťanským prasatům, co dupou zemi. Kaz.3/18až8/8až12/5,7, Báruk2/35,3/38,4/2až6/33až71, Bhag.1/1až15/15až18/78, Žalm1/1až37/5,11,35,38až115/17až150/6, Luk.6/24až9/60,17/10,20,34,19/44,20/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

9.)Dle Písma a POHÁDEK. Hlavy padají, když se pravda o Hospodinu, a o jedině správné koncepci energetiky, pro Česko a pro SVĚT, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zatají. Existuje nová závěť, existuje NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, s novým Hospodinem, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, platná pro celý SVĚT, pro veškeré pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Čím víc se Hospodinem vyvolené Česko bude bránit, čím více bude, o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, s jediným Bohem všech náboženství SVĚTA lhát, tím bude v Česku, a tím i na SVĚTĚ, stále větší křesťanské, imperialistické, militaristické PEKLO, či PODSVĚTÍ. Po čtyřiceti létech socialistické Boží rovnosti, po čtyřiceti létech socialistické POUŠTĚ vlády BOHATÝRŮ, komunistů, s RUDÝM ŠTÍTEM, Hospodin na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. V Česku, a na SVĚTĚ, je proto stále větší PEKLO, stále větší křesťanské, militaristické PODSVĚTÍ. Což se děje dle vůle Boží tím, že na PUPEK SVĚTA, do Česka, na Masarykovu a Karlovu univerzitu, se vrátili PEKELNÍCI z kapitalismu, drzí Satani kněží všech ekumenických církví, a jejich Bohové, sociologové, politologové, a jiní pokrytci, lháři a hlupáci. Vrátili se pomocí lží o BOHU VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM tím, že křesťanský pomatený lži lid, nedokáže rozeznat barevnou levici, od barevné pravice pravice, a tím, že nikdo nedokáže rozeznat pravdu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od lží a PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst drzých pozemských Otců, Satanů kněží a jejich ekumenických ČARODĚJNIC, MRZKÝCH ŽEN, církví, katolíků a protestantů. Nový Hospodin, který je OSUDEM Česka, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES upřesňuje a doplňuje v pohádkách vysílaných na Velikonoce, kterými nastoluje v Česku a ve SVĚTĚ NOVÉ MRAVY. Pohádku PEKLO S PRINCEZNOU, učinil Hospodin podobenstvím o PEKLE, které se vrátilo do Česka v HRADECH imperialistů a militaristu, na Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně. Masarykova univerzita a VUT v Brně jsou HRADY, či MLÝNY, kde se mele slovo slepých a hluchých pokrytců, lhářů a vrahů ČERTŮ. K.M.3/18až8/8až12/3, Mat.5/3,9,14,18, atd. Satani ČERTI kněží, všech ekumenických církví, opustili MLÝN, či HRAD Masarykovy univerzity, v době pouště čtyřiceti let socialismu, kdy lidé změnili svoje mravy tím, že RUDÝM VLÁDCŮM, komunistům, OVCÍM, či BERANŮM, Hospodin dal veškerou moc nad DÉMONY, to je nad bankéři, makléři či nad exekutory. Žid.3/9až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Luk. 10/17, Sk.3/23až7/42, Nah.1/9,2/4,3/10, atd. V této době, vzpurní a drzí pozemští Otcové Satani kněží, byli Hospodinem trestáni ve vězeních, čímž padali ze svých krvavých křesťanských nebes, jako blesk. Jób34/24,36/8,40/8,13, atd. Soudruzi s RUDÝMI ŠTÍTY, dle vůle Boží, šlapali po hadech a štírech právnících a soudcích, a tím po veškeré síle nepřátel Boží majetkové rovnosti. Soudruzi s RUDÝMI ŠTÍTY BOŽÍCH BOHATÝRŮ, sice byli Hospodinu po celých čtyřicet let na obtíž, ale jsou zapsáni v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako Boží bojovníci jeho zákonů. Luk.10/18,20, Nah.2/4, Iz.29/11až24až63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až 23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Hospodinu byli po čtyřicet let na obtíž, protože nesloužili Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale svým pomateným vládcům. Klaněli se místo Bohu STVOŘITELI a ZÁKONODÁRCI, Stalinovi, Leninovi, Gottwaldovi, Marxovi, nebo BELZEBUBU SVĚTA, papežovi, atd. Žid.3/9, Ám. 5/25, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až73/10,17,22,27,95/10,96/7,102/18,27až115/17, Sk.3/23až7/7/42, Iz.2/22až5/4,16až14/9až66/24, atd. V době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, se Hospodin skryl v OVOCI soudruhů komunistů, kterým jsou nyní TŘEŠNĚ. Nyní, chamtiví pomatenci, kteří se rozplodili na Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně, jako NETVOŘI, Jób9/13až40/8,14, Jer.6/19až51/58, pro svou chamtivost, která je modloslužbou, Gal.1/7až3/20až6/7, Kol.3/5, 1.Tim.4/1až 6/20, atd. zničili mnoha lidem život, pro svou vládu NETVORŮ, nad pomatenými TVORY. Jer.6/19až51/58, Jób9/13. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Jer.1/17až6/19až51/58, Žid.3/9až12/28, Sk.3/23až7/42, Ám.3/7až5/25až8/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že nyní, v dubnu 2015, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin činí SOUDNÝ DEN, s veškerým náboženským a politickým učením, v době sedmdesáti let od Hitlera, od novoluní MĚSÍCE, od soboty 18.4.1015, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 4.5.2015. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Iz.1/1až23/17,29/11až24, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/5,8/16až13/4,8, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Žalm1/1až81/4až150/6, atd. Česko si ustlalo v HROBĚ imperialismu a militarismu, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Proto Hospodin nechat vytvořit film PEKLO S PRINCEZNOU jako podobenství. Jde o vytvoření nových, BOŽÍCH MRAVŮ, Božího království, bez ČERTŮ z Masarykovy univerzity. Na HRADĚ, či ve MLÝNĚ Masarykovy univerzity, mírumilovnému rektoru Masarykovy univerzity Bekovi info@rect.muni.cz, rektor@muni.cz, se narodila princezna, MLADÁ ŽENA STATEČNÁ, před osmnácti léty. Přisl.1/7,14až31/10. Na HRADĚ, či ve MLÝNĚ VUT v Brně, se tehdy válečníkovi, rektoru Štěpánovi rektor@ro.vutbr.cz, narodilo dítě, princ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Válečník, či NETVOR rektor Štěpánek, stále učí, že horečné zbrojení, a války mezi boháči a chudáky, či mezi muslimy a křesťany, atd., jsou nezbytné, kvůli zaměstnanosti pomatených pracujících. Nyní, v době osmnácti let MLADÉ ŽENY STATEČNÉ, v době sedmdesáti let od Hitlera, se má naplnit slib obou králů, o svatbě MLADÉ ŽENY STATEČNÉ, osmnáctileté, s neplavcem, s naprosto nešikovným válečníkem, s mladým princem docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz. Iz.1/1až23/17,29/11 až24, 2.Král.22/13,19,23/23, Jer.1/17až25/11,31/27až51/58, Luk.6/24,13/16,17/10,20,34, Zach.3/9,4/6,7/5,8/16až 13/4,8,atd. Osmnáctiletá, MLADÁ ŽENA STATEČNÁ z Masarykovy univerzity utekla, protože do tohoto MLÝNA se vrátili drzí pozemští Otcové Satani kněží religionisté, kteří zde v době čtyřiceti let pouště socialismu, nebyli. Satani kněží religionisté, zde hrají divadlo tím, že z drzých Otců Satanů ČERTŮ, se převlékají za služebníky Boží SPRAVEDLNOSTI, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Ve filmu bylo řečeno, že se Otcové Satani, z MLÝNA Masarykovy univerzity odstěhovali, kvůli tomu, že Hospodinem vyvolené Česko, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické spravedlnosti, se mravně polepšilo. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14až13/5,8, Sk.3/23až7/42,17/30, Ám.3/7až5/25až8/11, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Žid.3/9 až12/28, atd. Nešikovný mladý princ, neplavec, špatný voják, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, od svého pomateného krále, od válečníka rektora Štěpánka vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, také utekl. Setkali se s mladou princeznou, ŽENOU STATEČNOU tím, že princ neplavec Pospíšil, padl do rybníka Bethesda, u kterého se ŽENA STATEČNÁ koupala, a kde ho zachránila a spasila. Jan5/14,34,38,43, Iz.57/10, 16,20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Protože vládce křesťanského PEKLA SVĚTLONOŠ Lucifer, sledoval z PEKLA Vatikánu, útěk mladé ŽENY STATEČNÉ z Masarykovy univerzity, a zachránil ji život, žárlila na ni, jeho milenka, ŽENA STATEČNÁ křesťanská, učitelka Vatikánu. Lucifer se proto z PEKLA Vatikánu vypravil do Česka, mladou ŽENU STATEČNOU unesl do Vatikánu, a prohlásil, že v PEKLE Vatikánu bude mnohoženství, že bude mít ŽENY dvě. Luciferova milenka ŽENU STATEČNOU osvobodila a slíbila jí, že když mladý princ, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, do PEKLA Vatikánu ji přijde osvobodit, že ji pomůže se zachránit. Princ docent Pospíšil do PEKLA Vatikánu přišel, a mladou ŽENU STATEČNOU osvobodil, s pomocí ŽENY STATEČNÉ, křesťanské. Česko od SVĚTLONOŠE Lucifera, dostalo písemné potvrzení, o svém vysvobození z PEKLA Vatikánu, což je i dokument o celosvětovém míru, mezi všemi národy. Film se skončil svatbou prince docenta Pospíšila, s mladou ŽENOU STATEČNOU z Masarykovy univerzity. Na svatbě byli i ČERTI z Vatikánu, v čele s Luciferem, kteří z Česka odletěli na věky věků, HROMADNOU DOPRAVOU. Čerti na Masarykově univerzitě již nebudou zapotřebí, protože mladá ŽENA STATĚČNÁ, po svatební hostině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, naučí prince docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz dobře plavat, v myšlení vzedmutého moře křesťanských militaristických prasat tak, aby se již neutopil. HRADY, Masarykova univerzita, a VUT v Brně, mají povinnost společně v Česku nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI proto, aby Česko mohlo neprodleně iniciovat svolání všesvětového mírového KONGRESU ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde SVĚTLONOŠ Lucifer začne vládnou všemu TVORSTVU, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neprodleně, již od nového novoluní, od soboty 18.4.2015. Když se princ, docent Pospíšil, ožení z mladou ŽENOU STATEČNOU, vzdá mu křesťanský vládce PEKLA, SVĚTLONOŠ Lucifer chválu, a PEKLO Vatikánu úplně zmizí. LUCIFER Hospodin přestane dělat zlo, mletím děsivé temnoty katolického katechismu, a stane se v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jediným, VŠEMOHOUCÍCH ZÁKONODÁRCEM.

 

Veškeré křesťanské zlo se v Brně skončí také v případě, že nová Boží trojice, Otcové Bohu navěky milí, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý pochopí, že i mnohé další pohádky a filmy z Velikonoc 2015, jsou podobenstvím o nastolení vyššího principu mravního v Česku, a ve SVĚTĚ, podřízením se vůli Boží, o jedině správné Boží energetické koncepci. Důsledky zbrklého jednání válečníka, rektora Štěpánka vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, který Česku a SVĚTU, zlořečí KRVÍ KRISTOVOU, kterou je MEČ VÁLEK, jsou katastrofické. Všichni na VUT v Brně, považují sebe za KOCOURY, a nového Hospodina, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, považují za MYŠ, kvůli plevelu děsivé temnoty katolického katechismu. Proto ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, v pohádce PEKLO S PRINCEZNOU od svého Otce, od zlého KRÁLE rektora Štěpánka utekl, a stal se statečným PRINCEM, který vysvobodil mladou ŽENU STATEČNOU, od ČERTŮ, z PEKLA Vatikánu. Mladá ŽENA STATEČNÁ, již naučila PRINCE plavat, ve vzedmutém moři myšlenkových proudů křesťanských diplomatů, politiků, kněží, a jiných militaristických pokrytců a zločinců. Proto ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, v pohádce O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, se stal ZAHRADNÍKEM, který pracuje v nové Boží zahradě, Božího království. V pohádce O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, má ZAHRADNÍK docent Pospíšil, za soupeře boháče, prince z RŮŽÍ ČSSD, KOZLA premiéra Sobotky. Princeznu představuje mladá ŽENA STATEČNÁ, šestnáctiletá, která se narodila v roce 2000, u mírumilovného KRÁLE rektora Beka, na HRADĚ Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015, to je více než patnáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, zarostl HRAD Masarykovy univerzity v Brně planými šípky. Po děsivé temnotě Velikonoc, kdy VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH MILITARISTICKÝCH SVINÍ, znovu nenastalo, vlády nad pomatenými TVORY, se znovu zmocnil KOZEL, premiér Sobotka. SUDIČKA, strana KOZLŮ ČSSD, trnem RŮŽE ČSSD, uspala mladou ŽENU STATEČNOU, z HRADU Masarykovy univerzity tím, že KOZLI z ČSSD, znovu vládnou nad TVORY, místo ZAHRADNÍKA, docenta Pospíšila. Stalo se to z toho důvodu, že VUT v Brně, novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, podrazila nohy. Spící mladou ŽENU STATEČNOU, políbil PRINC Sobotka, i ZAHRADNÍK docent Pospíšil. Platí políbení ZAHRADNÍKA Pospíšila. Princ KOZEL Sobotka, napsal svému Otci, zakladateli KOZLŮ ČSSD prezidentu Zemanovi, že si vezme HUSU, mladou ŽENU STATEČNOU, nikoli z lásky, ale kvůli svému vládnoucímu KORYTU proto, aby diplomatickým jazykem politika, se mohl vymezovat proti ostatním podvodníkům a zlodějům, aby mohl krást pracujícímu lidu daně, horečně zbrojit, a připravovat zlo třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. ZAHRADNÍK docent Pospíšil v pohádce zvítězil. Zvítězí v Česku, a v celém SVĚTĚ, když nebude politickým, nebo náboženským zvířetem, ale když bude mít číslo člověka 666. Číslo 666, znamená www, ale z milosrdenství rozumu Hospodina, má nyní nový význam. Je to číslo pro milion občanů pokorných, a úplně poslušných Božích příkazů, a ZÁKONŮ. Číslo je odvozeno z návrhu sídliště, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které je navrženo na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Je to sídliště pro 1360, či pro 1500 lidí. 1 000 000 úplně poslušných služebníků Božích : 1500 úplně poslušných služebníků Božích = 666. ZAHRADNÍK na Boží zahradě, Božího království, energeticky neotřesitelného, docent Pospíšil, bude mít z milosrdenství rozumu Hospodina, číslo 666, když na VUT v Brně rozplodí BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné. Ti musí iniciovat, aby Brno bylo ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA tím, že v Brně vznikne PROJEKTOVÝ ÚSTAV ARCHITEKTURY a URBANISMU, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Zde bude vyřešeno, kde, a v jaké velikosti, se budou stavět nová města energeticky neotřesitelná tak, aby v Česku bylo vše energeticky nové. Dále musí iniciovat vznik PROJEKTOVÉHO ÚSTAVU pro energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Zde se budou provádět kapacitní propočty potřeby energií, ropy a plynu, pro postavení uvedených měst pro milion lidí, a kapacitní propočty potřeby energií, ropy a plynu, pro zbourání stávající, naprosto nevhodné výstavby, které z titulu energetiky pouze solární, úplně shnila. Strategie nového Božího lidu je nyní zřejmá.

Otcové Bohu navěky milí, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, mají povinnost zlomit, úplně zničit ekonomiku, jařma dřevěná, a udělat místo nich jařma železná tím, že prosadí myšlenky Hospodina o pokoji celosvětového Božího království, kdy pro pokorné, a úplně poslušné, nebudou SKÁLOU PRACHY, EKONOMIKA, ZBRANĚ, atd., ale Boží technický rozum, uvedený v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, platné pro celý svět. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří mají plné huby křesťanského NEBE, a za Boha mají armádního generála NATO, VLKA Petra Pavla a VLKY vojenské kaplany, prorokují o své SKÁLE, o výrobcích lidských rukou, o ZBRANÍCH, atd., a o EKONOMICE, v Božím jménu klam. Jer.28/13,29/9,11, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, atd. Hospodin je, vzpurné, hloupé, a neposlušné, neposlal nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, protože z Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nejsou. Všichni pokorní a úplně poslušní musí uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodin dělá dobro svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu. Nyní slibuje svůj rozum vrátit pokorným a úplně poslušným, výhonku spravedlivému, docentu Pospíšilovi, docentu Skálovi, a docentu Hiršovi, po kterých vyžaduje, aby ve třetím DNI PÁNĚ, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU prvního dne Božího království, od úplňku měsíce, od BÍLÉ SOBOTY 4.4.2015, vedli veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lid Česka, a celého SVĚTA nově tím, že za jediného Boha celého SVĚTA, porodí VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nového Hospodina, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.30/5, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Výhonek spravedlivý, VUT v Brně, Jer.33/15,19, má povinnost zajistit, aby nový Bůh měl novou loveckou síť, Ez.3/4,21až17/20až33/17,36/22,39/8,13,21,29,44/28, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ. Zde bude rozhodnuto o tom, že křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, bylo aprílem, pro hlupáky, pokrytce, pro lháře, pro podvodníky a vrahy, kteří místo Bohu slouží TVORSTVU tím, že slouží boháčům, bankéřům a generálům. Bože dobrý dej, na APRÍLA, ve středu 3.4.2015, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, promění křesťanské chrámové žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM v kvílení tím, že prohlásí ty, kdo melou žvásty děsivé temnoty protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a kdo melou promyšlené ekonomické vychytralosti, za zločince a lháře. Hospodin, který vede v Česku celý SVĚT, na majetkovou rovinu Božího království, pustoší celou zemi mečem nesmyslných válek o ropu a plyn, pomocí křesťanských lží, o spravedlnosti zločinců NETVORŮ bankéřů, a politiků levice a pravice. Každého zpupného, vzpurného a drzého neposlušného NETVORA potrestá. Nad Českem se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když docenti Pospíšil, Skála, a Hirš zajistí, aby v Česku byly neprodleně miliony poslušných. Bůh vyžaduje, aby na VUT v Brně nyní zazněla děkovná píseň poslušných. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

10.)Otcové Bohu navěky milí, docente Pospíšile, docente Skálo, a docente Hirši, a veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lide, celého SVĚTA. Nesmíte se přátelit s VLKEM, s generálem wehrmachtu NATO, Petrem Pavlem, ale s dobrým Pastýřem, s Hospodinem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin Vám otevírá ucho tím, že z Vás činí pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. V době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin stvořil OVOCE ÚMYSLŮ KOZ RŮŽÍ z ČSSD tím, že stvořil červené TŘEŠNĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistů. Tím naplnil Písmo, kde uvádí, že štít bohatýrů soudruhů komunistů, ovcí, Nah.2/4, které pásl svou socialistickou spravedlností, byl červený, či rudý. Nyní KOZLY z ČSSD, a OVCE z KSČM zavrhl, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vyžaduje, abyste Vy, technický lid ENERGETIKŮ, nová TROJICE BOŽÍ, výhonek spravedlivý, docenti Pospíši, Skála, a Hirš, byli HLÁSNOU TROUBOU dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hospodin, ŽENICH, vyčkává, chce se nad jím vyvoleným Českem smilovat tím, že Vy, svými skutky na VUT v Brně, se stanete NEVĚSTOU Hospodina. Nový Hospodin nechce za NEVĚSTY KOZY z ČSSD, a OVCE z KSČM. Proto vyhlásil KVĚTEN 2015, za měsíc, kdy svatby nejsou dovolené. V roce KOZ z ČSSD, a OVCÍ z KSČM, nelze hnát dobytek politických pomatenců, v háj ráje Boží zahrady, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až při úplňku MĚSÍCE v květnu, v pondělí 4.5.2015. Vůle Boží je, aby Hospodinem vyvolené Česko pochopilo, že je Hospodinem v Písmu vyvoleným státem, zrušilo veškeré militaristické křesťanské tradice, a již na BÍLOU SOBOTU, při úplňku MĚSÍCE 4.4.2015, vyhlásilo ZMĚNU SYSTÉMU tím, že za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude mít Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je ŽENOU STATEČNOU. Česko má svou STÁTNOST zapsanou v Bibli, je součástí BOHA, a má proto povinnost, iniciovat vznik celosvětového Česka, již na Velikonoce, v sobotu 4.4.2015. Rok 2016 je rok OPICE. Přece si nepřejete, aby ZEMĚ byla planetou OPIC, kvůli Vám PSŮM z VUT v Brně, kteří nechtějí na boháče, bankéře, a na vojenské kaplany, ani štěkat. Dalším rokem je rok PSA, kdy musí být všechno na SVĚTĚ již ENERGETICKY NEOTŘESITELNÉ, kvůli Vám PSŮM z VUT v Brně, kteří již nebudete štěkat, protože máte povinnost TROUBIT. Máte povinnost TROUBIT neprodleně tím, že řeknete ANO novému Hospodinu, a jeho energetické koncepci Česka a SVĚTA, jedině možné, a ne energetickým žvástům ministra průmyslu Mládka, či žvástům Dany Drábové. Do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY 4.4.2015, kdy Hospodin musí být PÁNEM nad SOBOTOU TVORSTVU celého SVĚTA, zbývá několik dní. Pokud Vám není cokoli o Bohu, a jeho ZÁKONECH jasné, rád Vám to neprodleně objasním. Dle Písma a dle písniček od Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kdo sahá po křesťanských militaristických vládnoucích hvězdách, po boháčích, po bankéřích, po generálech, po politicích pravice a levice, po drzých pozemských Otcích Satanech vojenských kaplanech, ten musí zkrotit strach tím, že uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že uvedení NETVOŘI, kteří smilní proti vlastnímu tělu, své úplně pomatené katolické církve, NEVĚSTKY, mají povinnost neprodleně odejít, se svými křesťanskými žvásty, a politickými militaristickými vychytralostmi, ze všech médií, do říše ticha. Církve, NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, vedené BELZEBUBEM papežem Františkem, které smilní s TVORSTVEM, místo s Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemohou nikoho energeticky spasit. Jejich křesťanský duch zemdlel, sbírka křesťanských Bohů, nemůže nikoho energeticky spasit, protože všechny církve jsou usvědčené z drzosti vůči Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Z lidských očí vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických NETVORŮ, nikdo pokorný, a úplně poslušný, nesmí mít strach, protože oči Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jsou tisíckrát jasnější, než je SLUNCE Bhagavadgíty, které v Česku musí v médiích neprodleně vyjít, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, a již nesmí v médiích zapadnout. Oči Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pronikají do nejskrytějších míst lidských mozků, protože od jediného Boha SVĚTA, mají Otcové Bohu navěky milí, docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, rozum i paměť. Proto není nic sladšího, než realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY, a to neprodleně. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,23/17,19,24,27, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Při odstoupení rozumu Hospodina, jsou z technického lidu stejní NETVOŘI, jako z politiků pravice a levice, z generálů, z vojenských kaplanů, z bankéřů, a z ostatních křesťanských sviní. Na vše dobré, co mají od Hospodina, na svůj technický rozum, zapomíná nový Boží technický lid, vlastní vinou, nikoli vinou odstoupení rozumu Hospodina. Proto je Hospodin jediným UČITELEM, a ZÁKONODÁRCEM všeho TVORSTVA. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Policie ČR nebude vyšetřovat především znalce BOŽÍCH SLOV, ze tří teologických fakult Karlovy univerzity, a religionisty Masarykovy Univerzity. EKONOMIKA již nesmí být hnacím motorem, a smyslem života nesmí být zisk, ale ENERGETICKÁ SPASA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirše. Společnost bude zdravá, až nový Boží technický lid, se k Hospodinu pokorně a poslušně vrátí, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Společnost bude zdravá, až nový Boží technický lid, a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, zbaví Česko a SVĚT, všech zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských náboženských a politických sviní, všech boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů a jiných NETVORŮ. Křesťanský NETVOR František Koukolík, neuropatolog, info@ftn.cz, jolana.markova@ftn.cz, jan.hadac@ftn.cz, zdenek.benes@ftn.cz, petr.ridzon@ftn.cz, vladimir.gregor@ftn.cz, martina.vasakova@ftn.cz, dana.krejcirova@ftn.cz, ivo.hlozanek@ftn.cz, radoslav.matej@ftn.cz, v pořadu meteor@rozhlas.cz, a v ČT24 v HYDE PARKU uvedl, že kořeny neodpovědnosti, nemravnosti a debility vládnoucí politické, náboženské a technické elity, pramení z neznalosti Hospodina. Uvedl, že temná energie lidského rozumu, vítězí nad SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, protože TVOROVÉ podléhají náboženské křesťanské manipulaci drzých pozemských Otců Satanů kněží. Uvedl, že při průzkumu mozku se zjistilo, že na otázku, zda biblický Bůh existuje, či neexistuje, se aktivovala v mozku stejná síť u TVORŮ v Boha věřících, i v Boha nevěřících, což dokazuje, že všichni lidé jsou stejní, stejně zvířecky debilní, v případě, že TVOROVÉ vládnou nad TVORY, místo Hospodina, a debilitou svého rozumu zvířat, si působí zlo nevědomosti o dobru rozumu Hospodina, a zlu, které dělá rozum lidský, geneticky zvířecí. Kaz.3/18až6/10až8/8až12/3, atd. V podstatě uvedl, že zbožnost, či ateismus, je dán náboženskou debilizací, či ohlupováním TVORSTVA, děsivou temnotou katolického katechismu, který nemá nic společného z mravností, což je z toho důvodu, že nikdo nevěří textům Písma o tom, že Boží rozum je pouze Božím milosrdenstvím, a že ti ŽIVÍ, co rozum Hospodina mají, nevěří tomu, že se nikdo z TVORŮ nemůže Božího rozumu zmocnit sám, protože je to pouze milostivý dar. K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,8/21,12/10,12,17,27,13/8,17/7,10,11,15,20až19/6, atd. Uvedl, že nevědomost o Hospodinu pramení z toho, že TVOROVÉ nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že zdravý lidský rozum je pouze od Hospodina, a že je Božím milosrdenstvím, dnes pro Hospodinem vyvolené proroky, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. Veškeré chyby pramení z toho, že všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, mají špatné křesťanské, militaristické mravy, pro odstoupení rozumu Hospodina, za které se nestydí. Člověk se nemůže stydět za politické a náboženské lži, když Boží rozum, z Božího milosrdenství nemá, tvrdil Koukolík. Zneužití náboženské víry křesťanů ve své Bohy, v boháče, bankéře, generály, vojáky a vojenské kaplany, zneužití víry v Boha, jako nástroje mocenské politiky boháčů, vojenských kaplanů a generálů způsobilo, že víra v Boha nemá nic společného s mravným chováním, protože drzými pozemskými Otci Satany kněžími úplně pomatený křesťanský militaristický lži lid, se chová naprosto nemravně a neodpovědně. Technická elita, od které Hospodin odstoupil svým rozumem, proto si vůbec nepřipouští, nějaké problémy, se správnou koncepcí energetiky. Oz.2/18až5/15 až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Smyslem života pokorných, a úplně poslušných, Otců Bohu navěky milých, docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirše, je žití v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, o koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stávající křesťanská, či ateistická elita, která se Hospodina nebojí, je určena k úplné záhubě, protože tradice křesťanství nedovolují se vrátit k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, o kterém nemá nikdo na SVĚTĚ ani ponětí, přestože Hospodin o sobě všechno uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ám.3/7,15,4/13,5/10,18,6/3,8/2,11,9/13, atd. Křesťanství je proto největším podvodem v dějinách neposlušného a vzpurného TVORSTVA. Proto je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Hospodin se do Česka vrátí, až nový Boží technický a pracující lid, zkrotí strach z toho, že sáhne po křesťanských militaristických hvězdách Masarykovy a Karlovy univerzity. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud pokornou a úplně poslušnou Policií ČR, nebudou vyšetřování největší zločinci a lháři na SVĚTĚ, rektor Masarykovy univerzity Bek info@rect.muni.cz, rektor@muni.cz, NETVOR, emeritní rektor MU Fiala, pomatený vůdce Bohem nenáviděného PTACTVA ODS Zj.18/2,10. hk@ods.cz, jan.koci@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, frantisek.cerha@ ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, atd. Rektor Karlovy univerzity Zima rektor@cuni.cz, a emeritní rektor KU Hampl, poslanec BÝKŮ, VOLŮ, či TELAT KDU-ČSL, a jiné křesťanské militaristické svině. karel.hoefer@gmail.com, langoval@senat.cz, carbolj@senat.cz, jan.safarik@centrum.cz, cadap@senat.cz, jansmidek@seznam.cz, kuncarp@senat.cz.

 

Otcové Bohu navěky milí, docente Pospíšile, docente Skálo, a docente Hirši, a veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lide, celého SVĚTA. Nového Boha mohou milovat pouze živí, to je pokorní, úplně poslušní, spravedliví, prozíraví, dospělí a odpovědní. Křesťanské militaristické svině, pokrytci, lháři a zločinci, mají vymezený svůj čas vlády nad TVORSTVEM, pouze do ÚSVITU třetího dne, to je začátku třetího tisíciletí. Již patnáct let, od roku 2000, nový Bůh soudí TVORSTVO, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM neposlušných a vzpurných křesťanských militaristických sviní. Vůle Boží je, aby od úplňku MĚSÍCE, od soboty 4.4.2015, nastalo vzkříšení z mrtvých křesťanských militaristických sviní tím, že nového Hospodina, PÁNA nad sobotou, bude každý znát, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako jediného ZÁKONODÁRCE, a jediného SOUDCE TVORSTVA celého SVĚTA, všech náboženství SVĚTA. Nedejte se přemoci zlem, svého rozumu, svého TĚLA, a svého DUCHA, který je stejný, jako u pyšných a vzpurných politických a náboženských zvířat, ale křesťanské militaristické zlo, přemáhejte dobrem budoucího Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde drzí pozemští Otcové Satani kněží, nikoho nebudou vybízet k poznání nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Cokoli není z víry v Boha pokoje, v jediného Boha SVĚTA, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka, a celého SVĚTA. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. biskup Cikrle, Otec BELZEBUB Martin Holík z Proglasu, či hlupák Kolegar z TWR, kteří o novém Bohu celého SVĚTA, nemají ani ponětí, jsou již sražení pod Vaše nohy, BOŽÍCH SYNŮ, pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO LIDU VUT v Brně. Nikdo z lidí v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, si nemůže udělat BOHY, protože Bůh pro celý SVĚT, je pouze jeden. Bohové jsou nyní živí, to je pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ z VUT v Brně, kteří, dle Písma, a písniček od Hospodina, pro znalost MOCI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost učinit celý SVĚT BOŽÍM KRÁLOVSTVÍM, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18až8/19,29až12/6,21až14/23až16/20,26, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jud.12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Jer.1/17až6/30až51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího DNE, TŘETÍHO křesťanského TISÍCILETÍ, které se začalo v roce 2000, kdy má, během tří dnů, během tří tisíc let, postavit CHRÁM SVÉHO NOVÉHO, CELOSVĚTOVÉHO TĚLA, nové poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, je ŽENA STATEČNÁ, a RŮŽE ČSSD, dnes RŮŽE militaristického neposlušného KOZLA premiéra Sobotky. Lidskou slávu žádného politického, či náboženského NETVORA, žádného vojenského kaplana, atd., mírumilovný, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Hospodin, již nepotřebuje. Svou slávu, jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE TVORSTVA celého SVĚTA, nikomu z drzých křesťanských NETVORŮ politiků pravice a levice, nikomu z drzých pozemských Otců Satanů NETVORŮ kněží, atd., nedá, pouze sám sobě tím, že nebude křesťanskou mrtvou MODLOU, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pančovat víno, pro elektronicky plánované, energeticky nezbytné, SLOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, podávané v Božím celosvětovém království, děsivou temnotou, či krutým zmijím jedem protikladných nauk katolického katechismu, či krutým zmijím jedem politických a ekonomických žvástů vládnoucích NETVORŮ a lhářů, je zločin, je trestný čin, kvůli neschopnosti ministra průmyslu Mládka, realizovat jedině správnou a možnou koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lži ministra průmyslu Mládka, či lži předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové o tom, že energetická koncepce Česka, je pouze o výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech, až v roce 2030, nebo v roce 2040, až budou dosluhovat Dukovany, a dalšího jaderného bloku v roce 2050, nebo v roce 2060 v Temelíně, až bude dosluhovat Temelín, jsou zločinem. Pro odstoupení rozumu Boha, úplně pomatená Drábová ve veřejnoprávních médiích zvěstovala, že dostatek energie bude mít Česko pouze tehdy, když ji boháči mohou zaplatit. Největším nepřítelem člověka úplně poslušného Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, je mrtvá, to je úplně neposlušná křesťanská, militaristická svině, Drábová, a jí podobní zločinci. Žvásty vládnoucích ENERGETIKŮ o koncepci energetiky, jsou stejně nesmyslné, jako žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo miluje slávu uvedených hlupáků, nemiluje slávu Boží. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Jud.12, Jan1/1,13až2/18,5/34,38,43,8/42,12/43až15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10až17, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Hospodina nyní musí milovat každý boháč, a každý drzý pozemský Otec, Satan kněz, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, zvířecím. Boháči, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, za lásku k Hospodinu, na oplátku, již nic nemohou očekávat. Protože boháčům, a především katolickým církvím, ČARODĚJNICÍM, se potěšení dostatku již dostalo. Hospodin nacvičuje blackout mozku vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických prasat, kteří se k Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odmítají vrátit neprodleně. Boží hněv, kvůli neposlušnosti, jim ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyvoleného Česka, již neprodlévá. Hospodin se smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorný, a úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, bude rozlišovat, co je dobré od Boha, co je dobré ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a co zlého je z děsivé temnoty katolického katechismu lhářů, vrahů, a podvodníků, drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich Bohů, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. NETVOŘI v Brně, např. Satan biskup Cikrle, BELZEBUB Proglasu Holík, pomatenec z TWR Kolegar, nebo zločinec, rektor Masarykovy univerzity Bek, mají povinnost jít novému Hospodinu neprodleně z cesty, do říše ticha proto, aby bylo možné, vše dobré, a vše o energetice nové, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně realizovat, po svolání KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Hospodin se nad Českem a TVORSTVEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude v Česku vše nové, tak mladě jaré. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Luk.1/52,6/24,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

Otcové Bohu navěky milí, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, docente Pospíšile, docente Skálo, a docente Hirši, a veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lide, celého SVĚTA. Vše dále uvedené, by bylo sděleno drzým pozemským Otcům Satanům kazatelům, militaristickým zločincům, a lhářům, antikristům z TWR v Proglasu, Martinu Čunkovi twr@twr.cz, a Satanu, majorovi ARMÁDY SPÁSY, křesťanské svini Henkovi z Ostravy, cssostrava@armadaspasy.cz, tomas_surovka@armadaspasy.cz, alena_valkova@armadaspasy.cz, nzdmjonas_brno @armadaspasy.cz, alzbeta_dohnalova@armadaspasy.cz, ndc.cssostrava@ armadaspasy.cz, miroslav_sich@armadaspasy.cz, ad.cssostrava@armadaspasy.cz, kdyby neblokovali můj telefon. Ustálené křesťanské lhaní uvedených drzých, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických prasat, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Hospodin zvítězí nad neposlušným a vzpurným křesťanským, militaristickým TVORSTVEM, až při úplném zničení uvedených zločinců, či sviní, z ARMÁDY SPÁSY, při zničení jejich protikladných a promyšlených křesťanských žvástů o tom, že křesťané mají mít, za OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, zřízení byrokracie neziskových, nestátních organizací kvůli tomu, aby boháči mohli, proti vůli Hospodina, rozdělit TVORSTVO na boháče a chudáky, a aby, drzí Satani, vojenští kaplani, mohli mít za hlavní křesťanskou hodnotu, horečné zbrojení a meč válek, kvůli upevnění moci boháčů nad chudáky, při dupání země nesmyslnými válkami. Chudí a bohatí v míru žít nemohou, uvádí Hospodin. Hospodinem vyvolené Česko nepotřebuje AMERICKOU SPÁSU, a jejich NETVORY, vojáky a NATO, protože SKÁLOU Česka nejsou boháči a vojáci, ale nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Demonstrace vojenské síly vojsk NATO, Hospodinem prokletých boháčů, bankéřů a vojáků v Česku, a křesťanské hodnoty meče válek, kvůli vládě boháčů nad chudáky, je cesta k třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Proto mírumilovný Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Česko nevyvede veškeré TVORSTVO, na majetkovou rovinu elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného, stejného pro všechna náboženská a politická zvířata, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA. Součástí Boží energetické koncepce pro všechno TVORSTVO, je majetková rovina, pro náboženské, politické a ateistické NETVORY, celého SVĚTA. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Otcové Bohu navěky milí, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, docente Pospíšile, docente Skálo, a docente Hirši, a veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lide, celého SVĚTA. Nový Hospodin, který svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vede Česko a TVORSTVO, na majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, v Písmu i v médiích uvádí. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již k Vám mluví přímo tak, aby v DEN SVÁTKU, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015, byl PÁNEM nad SOBOTOU, nad celým Českem tím, že bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES přemohl SVĚT. Proto, především nový Boží technický lid docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, a veškerý pokorný, a úplně poslušný pracující lid Česka, a celého SVĚTA, se musí vzchopit k boji proti vzpurným, a neposlušným křesťanským, militaristickým PRASATŮM, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Před jeho SLOVEM nikdo neobstál. Jak to, že nový Boží technický lid VUT v Brně, není schopný pochopit texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Hospodin má ekumenické církve za ČARODĚJNICE tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou úplně debilní. Hospodin pustošil ekumenickým ČARODĚJNICÍM pastvu tím, že pro svoji viditelnou debilitu, upalovali čarodějnice. Hospodin pustošil ekumenickým ČARODĚJNICÍM pastvu tím, že v době OSVÍCENSTVÍ, veškerý technický lid, považoval drzé pozemské Otce Satany kněze, za úplné hlupáky, kvůli dogmatům děsivé temnoty katolického katechismu. Hospodin pustošil ekumenickým ČARODĚJNICÍM pastvu, v době čtyřiceti let pouště socialismu tím, že nic nevyšetřoval, a ctihodné Otce Satany kněze, trestal vězením, na což, v době Boží socialistické spravedlnosti, všichni hleděli. Nyní, drzým a zpupným Otcům Satanům kněžím otevírá ucho, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM vzpurných křesťanských militaristických PRASAT. Poslechnou-li Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a budou mu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, dokončí své dny v pokoji, a celosvětovém míru. Neposlechnou-li, zajde celé, Hospodinem vyvolené Česko, hubící jadernou střelou, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE. Pracující lid, utiskovaný od boháčů, bankéřů, generálů, zbrojařů, a drzých pozemských Otců Satanů kněží, má pochopit pomalý POSLEDNÍ SOUD, militaristických křesťanských sviní. Útisk od boháčů, od politiků pravice a levice, a od neziskových, nestátních organizací, od ARMÁDY SPÁSY, atd., má otevřít ucho, všem utiskovaným dělníkům, skrze finanční útlak, skrze diskriminaci chudobou. Všichni lidé, pro odstoupení rozumu Boha, jsou militaristickými prasaty. Všichni se spatřili, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako v litém zrcadle. Hospodin, svůj nový Boží technický lid, který svým technickým rozumem živí odjakživa, nechce pokořovat věčně. Kdo spoléhá na svůj rozum zvířete, pro odstoupení technického rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, zajde. Hospodin vyžaduje, aby především vůdci nového Božího technického lidu, odborníci na ENERGETIKU, docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, nezrušili pomalý POSLEDNÍ SOUD křesťanských sviní, neměli sebe za spravedlivé a moudré, a učinili rozhodnutí, o vrácení se technického lidu, k novému Hospodinu, a to neprodleně, na Velikonoce 2015. Cokoli není novému Božímu technickému lidu VUT v Brně jasné, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII, MRAVECH, a o nezbytnosti úplně zničit křesťanství, militarismus, imperialismus, vojáky, války, vojenské kaplany, atd., zrozením nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše rád osobně vysvětlím, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

11.)Vše dále uvedené, by bylo sděleno pozemským Otcům Satanům kazatelům, militaristickým zločincům, a lhářům, antikristům, Kolegarovi, Kratochvílovi a jejich hostu, ředitelce UNIE KOMPASU ZLÍN, stavjanikova@unko.cz, poradna@family-poradna.cz, ladastudio@seznam.cz, zlin2@drmax.cz, magdalena.frouzova@cmail.cz, i.adamenkova@seznam.cz, suchomelova@unko.cz, vodnany.namesti@benu.cz, eliasova@unko.cz, zlin.dlouha@benu.cz, matochova@unko.cz, novakova@unko.cz, hanicincova@unko.cz, lazorka@unko.cz, hrabalek@unko.cz, sobanova@unko.cz, unko-archa@centrum.cz, kdyby v TWR twr@twr.cz, a v PROGLASE zive@proglas.cz, neblokovali můj telefon. Uvedení drzí zločinci, pokrytci, pošetilci a lháři, zakořenění v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, zrušili pomalý POSLEDNÍ SOUD neposlušných a vzpurných tím, že spravedlivého Hospodina prohlásili za idiota, a sebe za spravedlivé a moudré. Jób5/3,14,36/8,15,37/18,23,39/8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Jan1/1až8/42až15/25, Jer.1/17až6/30až51/58, 2.Kor.10/4až13/5,8, Izaj.1/1až66/24, atd. Kvůli uvedeným křesťanským militaristickým sviním, se horečně zbrojí a válčí, horečně se zvyšuje nadvýroba, či doprava, výroba, výstavba, atd., protože o novém Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, který vyžaduje mírumilovný a pokojný přechod TVORSTVA, z éry fosilních paliv, na energii SLUNCE, pomocí Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, nemá nikdo ani ponětí. Hospodin však nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nový Boží technický lid, ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z VUT v Brně nepochopí, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném a celosvětovém zničení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., jsou dokonalou Boží láskou, ovšem pouze pro pokorné a poslušné. Správná cesta TVORSTVA celého SVĚTA, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího, musí být zřejmá především novému Božímu technickému lidu, na PUPKU SVĚTA, z ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně, pro pochopení, že protikladné křesťanské žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlené vychytralosti drzých pozemských Otců Satanů kněží, boháčů, bankéřů, vojáků, a jejich politruků, vojenských kaplanů, Hospodina, jediného Boha SVĚTA, nikdy NEUKŘIŽOVALY. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kvůli uvedeným neposlušným idiotům, a pokrytcům, mužům bez víry v jediného Boha SVĚTA, bez důvěry v Boha VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE, pro ignorování Božích příkazů a ZÁKONŮ, se horečně zvyšuje nadvýroba, horečně se zbrojí, či dopravuje, a staví, proto, aby zbývající fosilní paliva byla nesmyslně vyrabována, a aby na Hospodinem požadovanou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nezbyla vůbec žádná. Uvedení zločinci a pokrytci jsou spokojení, když vládnoucí zločinci dupou zemi válkami, a pomocí ideologie vojenských kaplanů, všech ekumenických církví, které Hospodin má za ČARODĚJNICE, ji zaplňují nesmyslným odpadem, ze zvyšující se nadvýroby, od jednoho konce na druhý. Nikdo v Česku se nechce oddělit od neposlušných a vzpurných národů země, od všech ekumenických čarodějnic, od militaristických idiotů a zločinců z Masarykovy a Karlovy univerzity, vyhlášením Česka ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA, neutrálním státem, bez vojenských kaplanů a vojáků, bez politiků pravice a levice, bez nestátních, neziskových organizací, atd., tím, že veškeré neposlušné a vzpurné křesťanské militaristické křoví, shoří v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vše uvedené, neprodleným a úplným zničením EKUMENICKÝCH ČARODĚJNIC, církví, má povinnost zajistit především nový Boží technický lid VUT v Brně, živený technickým rozumem Hospodina odjakživa, odborníci na ENERGETIKU, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz. Mluvením pravdy, o jedině možné a správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Božích ZÁKONECH, musí neprodleně iniciovat vytvoření jediné církve, kterou je nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, dále opakovaně uváděná. Mužové zdatní docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, se musí zkřivit, musí se ohnout až k zemi tím, že musí iniciovat, aby ekumenické čarodějnice, křesťanské mlečky z TWR, Proglasu, ČRo a ČT, atd. vešli do odpočinutí od svého díla militaristické zhouby. Všechny křesťanské zpěvy musí znít přidušeně, kvůli půstu Česka od boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. Hospodine prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství dej, ať se moudrost Božích ZÁKONŮ a PŘÍKAZŮ, o majetkové rovině, energeticky nezbytné, setká neprodleně s novým Božím technickým lidem na VUT v Brně. Bár.3/38,4/2až6/72, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,9/15,19/20,25až42/19až43/26,31, Iz.2/22až58/4, atd. PRACH křesťanského bankovnictví, na počátku třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, které se začalo v roce 2000, se vrátí do země tam, kdy byl před vznikem křesťanství. Vytvořením, či zrozením, nového, jediného Boha SVĚTA, kterým je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se vrátí DUCH SVATÝ, k jedinému Bohu SVĚTA, který jej dal všem náboženstvím SVĚTA, a všem státům SVĚTA. Kaz.3/18až8/8až12/3,4,5,7,14, Př.1/7,14ař8/13,17až31/10, atd. Všichni boháči budou plakat, až Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chudákům setře každou slzu z očí. Boháčům se potěšení blahobytu již dostalo. Ekumenické ČARODĚJNICE dělají takovou politiku, aby se VLK, generál Petr Pavel nažral, a KOZA premiéra Sobotky z ČSSD, zůstala celá. S touto politikou, lezení do RITI masovému vrahu, generálu imperialistického, militaristického wehrmachtu NATO, generálu Petru Pavlovi je konec, pro všechny pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, protože nový Hospodin je LEV, který má nad každým lidským TĚLEM, a každým DUCHEM křesťanského dobytka, úplnou moc. BOŽÍ SYNOVÉ docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš mají povinnost iniciovat neprodlené vyvedení Česka, na majetkovou rovinu elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což je nezbytné, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se bát, a jeho přikázání zachovávat, je pro pokorné, a úplně poslušné, všechno dobro. Vláda Hospodina, jediného Boha SVĚTA, nad vším pomateným TVORSTVEM, je východiskem, pro vyjití z děsivé temnoty militaristického křesťanství, do SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, který Hospodin dá těm, kdo se k němu neprodleně vrátí. Iz.1/1,5/4,16až16/4až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jer.1/17až5/7,6/19,30až51/58, Ezdráš9/6,11, Nehemjáš8/9,11,9/36,10/29, Ef.5/7,15, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3až10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 5.Moj.4/29,11/10,26, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 3.Moj.20/24, Zj.1/1až22/21, Luk.6/24, Jer.30/5,23/29,32,31/27,32,49/12,20,50/45, atd. Hospodin trvale usiluje o to, aby nový Boží technický lid, dnes především technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, neměl za Bohy drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, které Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má za ČARODĚJNICE, které nesmí zůstat naživu, ani den. Nový Boží technický lid, především nová Boží TROJICE pokorných, a úplně poslušných služebníků Hospodina, BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, odborníci na ENERGETIKU, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, mají povinnost, nenechat se ohlupovat a manipulovat děsivou temnotou katolického katechismu, či krutým zmijím jedem, který vychází z úst Bohů pomateného a neposlušného TVORSTVA, k drzým pozemským Satanům Otcům kněžím přidruženým. Pro veškeré stávající Božstvo pomateného TVORSTVA, přidružené k drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví, které jsou ČARODĚJNICEMI, pro politology, sociology, filozofy, ekonomy, teology, religionisty, a jiné zločince, či NETVORY, Masarykovy a Karlovy univerzity, a pro jejich Bohy, pro boháče, vojáky, bankéře, makléře, exekutory, a jiný Hospodinem prokletý bohatý dobytek, Hospodin připravil věčné prokletí, VĚČNÝ OHEŇ křesťanského PEKLA. V tomto křesťanském PEKLE, vládnou boháči nad chudáky místo Hospodina, a působí jim zlo, křesťanskými, a jiným náboženskými žvásty, to je žvásty židovskými, hinduistickými, muslimskými, atd. Žvást sem, žvást tam, protože neposlušní a vzpurní TVOROVÉ, pro odstoupení rozumu Hospodina, nenávidí kázeň. DUŠE a TĚLO člověka je totiž stejné, jako TĚLO a DUŠE zvířat. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3až10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 5.Moj.4/29,11/10,26, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, umožnil sdělit křesťanským, militaristickým sviním, Evě Hůlkové, Jaroslavu Šebkovi, a posluchačům ČRo2, v pořadu kontakt@rozhlas.cz. 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16. Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, nechce přetvořit svět třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, K.M.1/4až19/6, ale celosvětovým mírem, a Božím královstvím tím, že bude vládnout jako ZÁKONODÁRCE, nad celým SVĚTEM, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svými zákony POLE VĚDY Písma, a svými příkazy, o jediné možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.1/1až29/11až24,33/22až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Pane docente Šebku, nový Boží lid je lid technický, a veškerá řeč o Hospodinu, musí být o energetickém přetvoření TVORSTVA, z fosilních paliv, na paliva ze SLUNCE, které proto musí vyjít, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, a to neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015. Docente Šebku, proto aby Hospodin mohl vládnout sám, nad vším TVORSTVEM, Vás neposlušného, a stejně tak papeže Belzebuba Františka, jako prostředníky, mezi sebou, a všemi TVORY celého SVĚTA, již nepotřebuje. Proto, aby Hospodin mohl TVORSTVO spasit energeticky, ekologicky a mravně, je Vaší povinností, vejít neprodleně, se svou službou boháčům, bankéřům, politikům pravice, vojákům, se svými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými, politickými a vojenskými vychytralostmi, do říše ticha. Hospodin je již vyvýšený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM drzých neposlušných, to je mrtvých křesťanských sviní. Iz.1/1až5/4,16až66/24, 2.Petr. 2/21,3/4až16, 2.Kor.10/4až13/5,8, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Proto vzpurný syn prolhaný, Belzebub papež František, má povinnost neprodleně opustit svoje krvavá křesťanská nebesa. Je svržen do hrobu, do podsvětí, to je do křesťanského PEKLA, až na věky věků. Hospodin povstal proti neposlušným křesťanským militaristickým sviním, proti MODLÁŘŮM, a připraví Česku jatka třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, Iz.14/12,15,22, K.M.1/4až12/10,12,17,27,14/27,až19/6, když nový Boží technický lid VUT v Brně, se k Hospodinu neprodleně nevrátí, vyznáním vin a lží, přiznáním, že jedině správná energetická koncepce pro Česko a SVĚT, je koncepce Hospodinova. Bůh končí strašlivé zlo křesťanství, vyvlečením politických a náboženských prasat, na majetkovou rovinu, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ekologicky a mravně nezbytného, elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bohem je každý úplně poslušný, kdo Boží rozum má. Žalm1/1až33/6až81/4až102/27až115/17až132/5,8, 1.Tim.1/7,4/1až5/24,6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Hospodin umožňuje pokorným a úplně poslušným, vládnout nad vzpurnými a neposlušnými, nad těmi, kdo se ho bojí, pro odstupování jeho rozumu od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických prasat. Chce se smilovat nad těmi pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kdo pochopí texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že úmysly Boží nejsou o soužení v křesťanské říši mrtvých, v říši zla, imperialismu a militarismu, ale jsou o pokoji, a celosvětovém míru, v Božím království, jehož vznik má povinnost iniciovat pokorná, úplně poslušná, a novému Hospodinu vděčná, nová BOŽÍ TROJICE, ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z VUT v Brně. SLOVA NOVÝCH NEBES jsou PROTIKLADNÁ proto, aby Hospodin mohl rozlišit, drzé, vzpurné a neposlušné křesťanské militaristické svině stávající STÁTNÍ SPRÁVY, od tří pokorných, a úplně poslušných odborníků na energetiku, z VUT v Brně. TŘI SVĚDCI SLOV NOVÝCH NEBES, o Boží moci nad TVORY, z PUPKU SVĚTA, ze ZEMĚ SVATÉ, z nového Božího domu, z VUT v Brně, jsou. Docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz. Iz.2/22až 57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24. Boží úmysly jsou rozdílné, od BOHŮ TVORSTVA, např. od generálů vojsk NATO, odhodlaných k dupání země třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, kteří, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v době sedmdesáti let od Hitlera, Jer.25/11, Izaj.23/17, Zach.7/5, atd., přijedou z Polska, v rámci cvičení ATLANTICKÉ ODHODLÁNÍ. První příchod křesťanských Bohů, NETVORŮ vojáků z USA, byl v době dupání země válkou, při ukončení druhé světové války, při osvobození Plzně. Hospodin čeká, až se nový, Boží, pokorný, úplně poslušný, a spravedlivý technický lid rozplodí, mluvením pravdy o tom, že jedině správná energetická koncepce pro Česko, a pro celý SVĚT, je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a ZÁKONŮ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Trůn Hospodina, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCIHO, bude upevněn Božím milosrdenstvím tím, že ŽENA STATEČNÁ, bude na VUT v Brně DRAHOKAMEM tím, že bude stejná, jako NOVÝ HOSPODIN, a to pro veškeré TVORSTVO. Iz.2/22,16/3až66/24, Př.1/7,14až31/10, atd. Tím bude křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, socialismus, fašismus, militarismus, imperialismus, atd., stejně tak církve, politici pravice a levice, či generálové a vojáci, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jer.1/17až5/7až6/30až51/58, atd. Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, nečiní nic tajně. Vše co činí, objasňuje pro poslušné, v písničkách, filmech, či SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, 2.Kor.10/4,13/5,8, Ám.3/7, Žalm33/6, Jan1/1až15/25, atd. Všechny tresty, způsobené odstoupením rozumu Hospodina, náboženským, politickým či bohatým tmářům, musí posloužit k dobrému, především novému, úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, kteří budou trpět žízní, po Božím technickém rozumu, který je milostivým darem, nyní pouze pro úplně poslušné. K.M.8/21,11/13, 2.Kor. 10/4, atd. Technický lid, který se Hospodina v době OSVÍCENSTVÍ zřekl, kvůli viditelné debilitě drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických čarodějnic, v tomto roce trestu, všech zpupných a neposlušných, v roce 2015, má povinnost Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, obdivovat, kvůli jeho moudrosti, uvedené v jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, musí přesvědčit technický lid všech států SVĚTA, o existenci jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Hospodin se smiluje, svým technickým rozumem, nad Českem a SVĚTEM, až se nový Boží technický lid rozplodí, poznáním SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a až všechny ekumenické ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, HIROŠIMY, vykáže z médií do říše ticha. K.M.1/4až8/21až11/13až19/6, Mich.2/3,4,10,12,5/4,9až6/7až7/15,18, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, Žalm1/1až115/17, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Iz.2/22až33/22až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Gal.1/7až 3/20 až6/7, atd. Za třemi horami, za devíti vodami, a za mořem křesťanského, militaristického, imperialistického bláznovství, v našem pomateném křesťanském vzdorokrálovství, má Hospodin narozeniny, čtyři krát do roka. Na JAŘE, v LÉTĚ, na PODZIM a v ZIMĚ. Tři úplně poslušní odborníci na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, docenti Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skála skala@fme.vutbr.cz, a Hirš hirs@fce.vutbr.cz, se nyní musí rozhněvat na úplně pomatené křesťanské BOHY, na boháče, a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze, usvědčené z drzosti, vůči novému Hospodinu, kvůli kterým jsou trestáni, odstoupením rozumu Hospodina, protože Hospodin se smiluje, svým rozumem, současně nad celým SVĚTEM. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,11/32,16/26, atd. Vážení docenti Pospíšile, Skálo, a Hirši. Z milosrdenství rozumu Hospodina, je o novém Božím technickém lidu VUT v Brně, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše objasněno již na jaře 2015. Máte proto povinnost zajistit, aby celé Česko porodilo nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES neprodleně, nejpozději ve dni svátku Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015. Když to, z milosrdenství rozumu Hospodina dokážete, vzdá Vám Hospodin celosvětovou chválu, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Až Hospodinem v PÍSMU vyvolené Česko, na VUT v Brně vyjde z křesťanského militarismu, či imperialismu, na majetkovou rovinu Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, sice celý svět spatří mrtvá těla neposlušných a vzpurných docentů Pospíšila, Skály, a Hirše, ale celé Česko bude Hospodinem energeticky spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Česko, po patnácti letech neposlušnosti, od roku 2000, do roku 2015, bude sice strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, ale nový Hospodin, již bude s Českem, až na věky věků. Vše na SVĚTĚ bude nové především tím, že oslavy nového Hospodina, budou celosvětové nové. Budou začínat v každém novoluní MĚSÍCE, a budou končit, všesvětovou oslavou Boha, vždy při úplňku MĚSÍCE. Žalm1/1až33/6až37/5,11,38až96/7až104/30, Iz.2/22,29/11až24,33/22až44/4,8,48/5,11,57/10,17,27až63/14,18až65/1,15až66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,30,23/29,32,30/5,31/27,32až51/58, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, atd.

 

Jakmile se Bůh podruhé narodí, ze svého milosrdenství, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, na každého pána dojde. Žalm37/5,11,38,50/16,22,104/30. Znamením pro vzpurné a neposlušné pány, a pro jejich Bohy, je Boží hněv, který kvůli drzým křesťanským a ekonomickým žvástům a vládnoucím lhářům a zločincům, již neprodlévá. Je smutné, že láska TVORSTVA k boháčům, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, vojákům a generálům, vyhání lásku Boží, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až43/26,31, Mich.2/3,4,10,12,5/4,9,6/7,7/15,18, K.M.1/4,5/23,6/6až24až12/10,17,27až13/8až14/27, Iz.2/22až28/11,29/11až24, atd. Kvůli neprodlené realizaci správné Boží koncepce ENERGETIKY, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Boží hněv již neprodlévá. Smyslem života křesťanských militaristických prasat je dupání země nesmyslným zvyšováním nadvýroby, a dupání země válkami, horečným zbrojením a třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Iz.5/4,16až16/4. Nová poslušná Boží trojice, docenti Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skála skala@fme.vutbr.cz, a Hirš hirs@fce.vutbr.cz, má povinnost slavit druhé narozeniny Hospodina, již při vzkříšení z mrtvých militaristických křesťanských sviní, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo 1.Kor.15/14, a to při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015, ve DNI svátku poslušných. Žalm81/4, 2.Kor.10/4. Rodičkou nového Boha, je ŽENA STATEČNÁ, K.M.1/4až7/12, která je ZLATEM, či DRAHOKAMEM, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, protože je stejná, jako Hospodin, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím vyvoleného Česka, nyní na VUT. Žalm1/1až107/10,18,27,43. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V roce trestu, od Velikonoc 2014, do Velikonoc 2015, Jer.1/17až23/12až51/58, v Mezinárodním roce SVĚTLA SVĚTA, v roce PŮDY, moře zla militaristického křesťanského bláznovství, způsobeného děsivou temnotou katolického katechismu, a krutým zmijím jedem militaristických a ekonomických žvástů, musí vyschnout neprodleně, především u nového Božího technického lidu, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, u Otců pokorných, a úplně poslušných, u nových kněží, na VUT v Brně. Iz.2/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Zj.31/1až22/21, Sír.5/5,7/16až9/15až19/20,25až43/26,31, Řím.1/18až11/28,32, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, atd. Znamená to, že již do BÍLÉ soboty 28.3.2014, bude Hospodin PÁNEM nad SOBOTOU pro TVORSTVO celého SVĚTA tím, že UČITELEM NÁRODŮ nebude křesťanský pomatenec Komenský, ale nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzost pozemských Otců Satanů kněží, musí být zastavena především novým Božím technickým lidem z VUT v Brně. Na ÚSVITU nového tisíciletí celosvětového Božího království, který se začal v roce 2000, již neplatí děsivá temnota křesťanského katechismu, a krutý zmijí jed, jedovina dračí, promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí, ale texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že TVORSTVO bylo vydáno do moci děsivé temnoty křesťanského, a jiného militaristického klamu, nikoli vlastní vinou, ale starým UKŘIŽOVANÝM Hospodinem, MODLÁŘSKOU STVŮROU, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOCÝCH NEBES. Je nový tím, že je stejný jako ŽENA STATEČNÁ, která je DRAHOKAMEM, je ZLATEM, pro každého poslušného. Klid a celosvětový POKOJ bude, až bude vše mravně a energeticky nové, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Nový Boží technický lide VUT v Brně, nová Boží trojice, docenti Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálo skala@fme.vutbr.cz, a Hirši hirs@fce.vutbr.cz, soužení, to je odstupování rozumu Hospodina již nenastane, když pochopíte, že máte povinnost, slavit druhé narozeniny Hospodina, již při vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo 1.Kor.15/14,33, nejpozději při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU 4.4.2015, a nezdržovat Hospodina od vykonáni pomsty, nad drzými, militaristickými, vzpurnými a neposlušnými křesťanskými prasaty. Zakuklení vojáci NATO, a NETVOŘI z Policie ČR se zakuklí, a jakmile na VUT v Brně, vysvitne SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, zmizí, a nikdo v Hospodinem vyvoleném Česku, nenajde žádného vzpurného a neposlušného NETVORA. Především na VUT v Brně, musí jít oráč docent Pospíšil, hned za žencem docentem Skálou, a ten kdo šlape hrozny, nový Hospodin, hned za rozsévačem docentem Hiršem. Česko již nikdy nebude novým Hospodinem vykořeněno tím, že Hospodin z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, začne vládnout SLOVEM, nad celým SVĚTEM. Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/10,2/2,7až17,3/10,12,16,20, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11,9/13, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, atd. Docenti Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálo skala@fme.vutbr.cz, a Hirši hirs@fce.vutbr.cz, soužení, to je odstupování rozumu Hospodina již nenastane, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, když pochopíte, že jako úplně poslušní, máte povinnost, Luk.17/10,20,34, 2.Kor.10/4,13/5,8, neodložit DRUHÉ NAROZENÍ SE HOSPODINA, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až30/5až31/27,32, z lůna ŽENY STATEČNÉ, K.M.1/4až7/12až19/6, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, až na léto 2015, kdy by se Vámi Hospodin ozdobil, jako NEVĚSTOU, pro Vaše skutky svatých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. Skutky, které od Vás nový Bůh očekává, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nejsou nad Vaše síly. Je to mluvení pravdy, o jedině možné a správné koncepci ENERGETIKY, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.2/22až29/11až24,33/22,49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 1.Kor.1/27,10/11, 1.Petr.2/8,16, Jak.2/9,3/10,5/5, Zj.19/8až22/21, atd. Jste lidé náležející Bohu, jste královské kněžstvo, docenti Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálo skala@ fme.vutbr.cz, a Hirši hirs@fce.vutbr.cz, 1.Petr.2/8,16, protože Vás Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jer.1/17až5/7až51/58, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Soužení, to je odstupování rozumu Hospodina již nenastane, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Oz.2/18až9/7,12,15, když pochopíte, že jako úplně pokorní, a úplně poslušní, máte povinnost, Luk.17/10,20,34, 2.Kor.10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, neodložit DRUHÉ NAROZENÍ SE HOSPODINA, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Jer.30/5, z lůna ŽENY STATEČNÉ, K.M.1/4až7/12až19/6, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, až na podzim 2015, kdy Hospodin, v děsivé temnotě katolického katechismu, bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, od 24.9.2014, to je tři dny po mých narozeninách. Tři dny od mých narozenin, pro křesťanská, militaristická prasata, znamenají tři tisíce let. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, i ve filmech říká, že v roce trestu boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, či vojáků, atd., na nějakém dni, DRUHÉHO PŘÍCHODU mírumilovného Hospodina, do jím vyvoleného Česka, nezáleží. Dle EVROPY 2, dle Mareše, rychlý DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, znamená pomalý příchod Hospodina, ale bez přestávek. Problémem je v mluvení pravdy o moci Hospodina nad TVORY, a v mluvení pravdy o jedině správné koncepci ENERGETIKY, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, platné pro všechny TVORY. Tento problém se dá vyřešit na VUT v Brně. Není důvod problém neřešit. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Žalm1/1až33/6,37/5,11až38,50/16,22,96/7až102/17,27, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,23/19,25,27až32/15,33/16,43/26,31, Ageus1/9,2/6,18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mar.4/12,7/7,13/20, Zj.19/15, atd. Úplněk MĚSÍCE, DEN SVÁTKU VEŠKERÉHO TVORSTVA, je v prosinci 2015, ve DNI PÁNĚ HODU BOŽÍHO VÁNOČNÍHO, odhazujícího křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENE, až v pátek, 25.12.2015. Byla by pro Vás, a pro Česko, obrovská drzost, DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odložit z jara 2015, až na prosinec 2015. Hospodin opakovaně uvádí, že se Vás nemám děsit, a vše Vám mám vyřídit, jinak mě naplní děsem z Vaší debility, protože jste odešli od Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z umíněnosti, což se děje opakovaně. Hospodin, pokud se ho začnete bát, dá jím vyvolenému Česku, jarní a podzimní déšť v pravý čas. Kvůli tomu že jste vzpurní, zpupní a neposlušní, protože o Hospodinu, a o jeho jedině správné koncepci ENERGETIKY, nechcete ani slyšet, protože o ENERGETICE drze lžete, protože jste se neoddělili od vzpurných, zpupných a neposlušných, dělá i počasím, na jaře 2015, nekonečnou křesťanskou poušť. Jer.1/17až5/7,22,24,31až51/58, 3.Moj.20/24, 5.Moj.5/8,7/7až11/11až18/18,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že musíte pochopit, že tak jak jste, neposlušní, vzpurní a zpupní, že jste technicky mrtví. Jako MRTVÍ, lenošní, shnilí a zbabělí, pro odstoupení rozumu Hospodina, jste zase v křesťanském, militaristickém PEKLE, kde PEKELNÍKY, drzé pozemské Otce Satany kněze, mají úplně pomatení lidé znovu za Bohy, kvůli jejich službě boháčům, bankéřům, vojákům a zbraním, místo mírumilovnému, VŠEVĚDOUCÍMU, a VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu. Protože komukoli neposlušnému a vzpurnému, Hospodin odejme svého DUCHA, odejme svůj rozum, v částečce svého DUCHA, bez Božího rozumu hyne, což se děje viditelně i Vám, na VUT v Brně, celému vzpurnému Česku, a celému neposlušnému SVĚTU. Hospodin i v Rovnosti uvádí, že jednám pragmaticky tím, že se nerad telefonicky, Vás zpupných, vzpurných a neposlušných, doprošuji o Vaše mluvení, opakovaně uváděné pravdy o Hospodinu, a o jeho jedině správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT, a o Vaše potvrzení, že energetická koncepce, úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, na dobu čtyřiceti let, pouze na ELEKTŘINU, je naprostým nesmyslem, je zločinem. Hospodinova sláva potrvá věčně v okamžiku, když Vám, vzpurným a úplně neposlušným, sešle, či DÁ SVÉHO NOVÉHO DUCHA, v částečce o správné koncepci ENERGETIKY, a tím Vás stvoří znovu, tentokrát k obrazu svému, spravedlivému a VŠEMOHOUCÍMU, a ne k obrazu drzých, vzpurných, křesťanských, militaristických neposlušných prasat. Žalm1/1až37/5,11až37až50/16,22až104/29,30až107/10,27,43, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,20,12/10,17,27,13/8až17/7,10,11,15,20až18/13, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až43/26,31, atd. Docenti Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálo skala@fme.vutbr.cz, a Hirši hirs@fce.vutbr.cz. SVĚT je krásný jenom s rozumem Hospodina, nikoli při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných. Vy jste dostali od Hospodina dostali více technického rozumu, než např. pracující lid. Proto Hospodin od Vás očekává pokoru, úplnou poslušnost, a vděčnost. Máte povinnost, k Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se vrátit dobrovolně, neprodleně, a veřejně sami, bez toho, abych Vám volal, a doprošoval se Vás. Máte povinnost se Hospodina bát, a třást se strachem, jaký ještě nebyl, pro pochopení SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že úplný odchod Hospodina, z neposlušného Česka, na Velikonoce 2015, znamená úplné zničení Česka. Máte povinnost věřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že bez rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, jste mrtví. Když na VUT zase zvítězí TEMNÁ ENERGIE lidského zvířecího myšlení, nadále bude pokračovat zánik moudrosti moudrých, která je z rozumu Hospodina, nikoli z rozumu lidského, zvířecího. Máte povinnost se dobrovolně oddělit od všech vzpurných a neposlušných proto, aby SYNOVÉ BOŽÍ na VUT v Brně, byli BOHEM, byli BOŽÍM SYNEM tím, že zájmy technické elity VUT v Brně, v otázce koncepce ENERGETIKY Česka a SVĚTA, byli totožné se zájmy Hospodina. Máte povinnost zajistit, aby 21.století bylo o mocenských zájmech Hospodina, a ne o mocenských zájmech vojenských kaplanů, a NETVORŮ vojáků. Máte povinnost se třást strachem, z možnosti úplného odchodu Hospodina, z neposlušného a vzpurného Česka, což znamená úplné zničení Česka, hubící jadernou střelou z Ruska proto, aby drzé, neposlušné, a vzpurné Česko, bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Vždyť Hospodin dal Česku SLOVO NOVÝCH NEBES, kvůli svému DRUHÉMU PŘÍCHODU, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a ne kvůli svému DRUHÉMU ODCHODU z Česka. Já netoužím po DNI PÁNĚ úplné zkázy Česka, kvůli pomatencům z VUT v Brně. Hospodin se nesmiluje, svým technickým rozumem, nad žádným křesťanským, militaristickým, neposlušným prasetem. SLOVO NOVÝCH NEBES musí být bojovníkem tím, že lid na VUT v Brně učiní rozhodnutí, o neprodleném a veřejném návratu k Bohu proto, aby stvoření mohlo být přetvořeno.

 

12.)Vážené královské kněžstvo, docenti Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálo skala@fme.vutbr.cz, a Hirši hirs@fce.vutbr.cz, 1.Petr.2/8,16. Dle písniček, filmů a SLOV NOVÝCH NEBES, od Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který nečiní nic tajně. 2.Kor.13/5,8, Ám.3/7, atd. Hospodin, v roce 2015, patnáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, učinil film KRÁLOVSKÁ AFÉRA, podobenstvím o cestě technické elity Česka. Film, který jsem neviděl celý, je o skandálu, který se odehrál na dánském dvoře, na konci 18. století. Děj je o králi Kristiánu VII, který trpěl mentální chorobou, stejnou, jako mnozí naší vládci, kteří pochybují o existenci jediného Boha SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO. Stejně jako v Dánsku, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, i u nás vládne, úplně pomatenému křesťanskému lži lidu, pověřená vláda dementních úředníků a kněží, kteří jsou stejní tmáři, či idioti, jací byli vládnoucí pomatenci, tmáři, modláři, lháři a idioti, na konci 18. století v Dánsku. Král Kristián VII, si oblíbil osobního lékaře, vědce Johanna. Ten jako OSVÍCENÝ, stejný jako Hospodin, s pomocí jeho rozumu, považoval vládnoucí bohatou, politickou a náboženskou luzu, za idioty, či za tmáře, což je v Česku nyní obdobné, či stejné. Johann miloval manželku krále Kristiána VII, a zplodil s ní syna a dceru, což je podobenství, o narození se nového Hospodina, a o narození se jeho sestry, nové ŽENY STATEČNÉ, v totální náboženské temnotě v roce 2000. Johann se zmocnil vlády místo krále, a s jeho souhlasem vyhnal tmáře, boháče, a drzé pozemské Otce Satany kněze, z vládnoucích míst, což je podobenství, o vyhnání tmářů boháčů, a tmářů kněží, v době čtyřiceti let pouště socialismu, od jejich koryt, v souladu s vůli Boží, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože byl od tmářů boháčů, a tmářů kněží v médiích kritizován, byl donucen zavést cenzuru, což je podobenství o nutné cenzuře, v době čtyřiceti let pouště, Boží socialistické spravedlnosti. Film jsem neviděl celý, viděl jsem až konec. Bludaři a tmáři boháči, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, se vzbouřili proti spravedlivým reformám, který zavedl vědec Johann. Boháči, pomocí tmářů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, se zmocnili vlády, a všechny zavedené spravedlivé reformy zrušili, což je podobenství o vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do nekonečné křesťanské pouště, křesťanské militaristické děsivé temnoty. Hospodinem OSVÍCENÉHO Johana nechali popravit, a ženu krále Kristiána VII uvěznili. Totéž se děje nyní, v Hospodinem vyvoleném Česku, po uvedení OVOVE ÚMYSLŮ, tmářů boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů a vojáků, na Česko. Jer.1/17až6/19až51/58. Spravedlivý Hospodin je drzými pozemskými Otci Satany kněžími popraven, protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi boháčů, bankéřů a vojenských kaplanů, v době Velikonoc 2015, a ŽENA STATEČNÁ je tím v médiích uvězněná. Je uvězněna tím, že místo jedině možné řečí o Hospodinu, kterou je opakovaně uváděná, jedině možná energetická koncepce Hospodina, platná pro všechny státy SVĚTA, se mele OVOCE ÚMYSLŮ tmářů boháčů, tmářů drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických čarodějnic, či tmářů generálů, politiků pravice a levice, atd. Jer.1/17až6/19 až51/58, Žena krále Kristiána VII, všechno ve vězení zapsala dle pravdy, a poslala texty PÍSMA, mladému KRÁLI a KRÁLOVNĚ. Patnáctiletý mladý král, všechny reformy, které tmáři boháči, a tmáři kněží zrušili, realizoval neprodleně, dle textů Písma. Což je podobenství pro patnáctileté Česko. Nový KRÁL KRÁLŮ, a nová ŽENA STATEČNÁ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, všechno o dějinách Česka zapsali, a vyžadují, všechny tmáře kněze, a všechny tmáře boháče, vyhnat neprodleně od koryt stávající STÁTNÍ SPRÁVY, v době patnácti let Česka od roku 2000, což nyní musí pochopit především nový Boží OSVÍCENÝ, technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Boží hněv, kvůli neposlušnosti, již neprodlévá. Celé stvoření musí být z Česka přetvořeno. Drzí, zlí, pozemští Otcové Satani kněží, GIGANTI, např. NETVOŘI, Satan René Strouhal moutnice.farnost@email.cz, podatelna@oumoutnice.cz, starosta@outesany.cz, podatelna@nesvacilka.cz, nebo NETVOŘI farář z Domašova u Brna Dominik fara@domasov.info, podatelna@obec-ricky.cz, podatelna@obec.domasov.net, ou@ obecrudka.cz, obec.javurek@seznam.cz, lesni.hluboke@volny.cz, obec@ pribyslavice.cz, jsou usvědčení Hospodinem, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VESKERÝCH NEBES, dostatečně průkazně, takže není čeho se bát. K.M.1/4až12/10,17,27,13/8až19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, atd.

 

 

13.)Bůh dělá na SVĚTĚ veškeré dobro, a veškeré zlo. Nyní chce dělat veškeré dobro pouze úplně poslušným tím, že celému Česku dovoluje jít širokou silnicí, do Božího království, a to neprodleně, od novoluní MĚSÍCE, od prvního jarního dne, od pátku, 20.3.2015, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY, do 4.4.2015. Pokorný a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a veškerý levicový pracující lid, má povinnost zajistit, v průvodech s BÍLÝMI PRAPORY v ulicích měst, a vesnic, aby nový Hospodin nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, ale aby při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 4.4.2015, v DEN SVÁTKU pokorného a úplně poslušného Česka, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, ve všech státech SVĚTA. Všichni pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO SVĚTA, mají povinnost zajistit, aby celý SVĚT viděl, že Hospodin se nad Českem smiloval, svým rozumem, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ZÁZRAK DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha do Česka se stane, když nový Boží technický lid, bude iniciovat svolání ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, na všesvětový KONGRES, do DOLINY O2 Arény v Praze. Mírumilovný Hospodin se nad vším TVORSTVEM smiluje, když pro nový Boží technický lid, bude Bůh celého SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM tím, že bude platit jeho jedině správná ENERGETICKÁ KONCEPCE, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, platná pro všechny státy SVĚTA. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, mluví stále o celosvětovém míru, a o pokoji Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde drzí pozemští Otcové Satani kněží, nebudou učit TVORSTVO znát Hospodina. Křesťanské militaristické svině, které se nestydí, které neznají zahanbení, jedinému Bohu SVĚTA, však stále odpovídají horečným zbrojením a válkou. Žid.4/7až5/11,6/3,6až8/10až12/28, Žalm120/7, Ez.3/4,21až39/8,13,21, Jer.1/17až8/12až51/58, atd. Hospodin vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti zajistili, aby Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně vyšel jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, také tím, že SLUNCE bude jediným ARCHITEKTEM, a jediným URBANISTOU, sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. V křesťanských hlupácích, kteří se odmítají k novému Bohu, k novému SLOVU vrátit, nemá Hospodin zalíbení. Nepoučitelné, drzé, vzpurné, neposlušné, nemocné, to je mrtvé křesťanské militaristické svině, odmítají celosvětový mír, odmítají pokoj Božího království, protože jejich SKÁLOU jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a ZISK. S hlupáky, či s KRETÉNY, s prolhanými zločinci, kteří nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodin dává každému člověku svůj rozum, pouze v částečce svého DUCHA, si Hospodin již nic nezačíná. Hospodin vyžaduje, aby Česko před Velikonocemi, v době úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU 4.4.2015 zajistilo, aby všechny národy spatřily Boží SOUD zpupných, vzpurných, zlých, křesťanských, a jiných militaristických sviní. Hospodin vyžaduje, aby Česko prosadilo zveřejnění SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodin se smiluje, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, o jedině správné koncepci ENERGETIKY TVORSTVA, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi, kdo zajistí vyvedení TVORSTVA, na majetkovou rovinu elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Brána do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je od nového novoluní, od pátku 20.3.2015, naplno otevřena pro každého BOŽÍHO SYNA, pokorného, a úplně poslušného, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Pokorným a úplně poslušným služebníkům, Hospodin dá, z milosrdenství svého rozumu, vládu nad mnohými, když Česko vytvoří novou vládu, a novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů v kapitole 188. V novém novoluní, v pátek 20.3.2015, Hospodin při ZATMĚNÍ SLUNCE, ze SLUNCE vytvořil LODIČKU, na které, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dopluje každý, kdo pochopí texty MĚSÍCE KORÁNU a BIBLE o tom, že Hospodin není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože to potvrzují texty SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. S novým Hospodinem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se sblíží každý znalec SLOV NOVÝCH NEBES, který pochopí, že na SVĚTĚ musí být vše nové tím, že nad TVORSTVEM celého SVĚTA, bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. Hlupáci, kteří se k Hospodinu nevrátí, kteří nechtějí žít jako lidé, kteří chtějí, jako zvířata, děsivou křesťanskou temnotou dupat zemi, kvůli tupcům z Masarykovy a z Karlovy univerzity, půjdou od KORYTA. Hlupáci již neexistují, protože v Božího milosrdenství, SLOVO NOVÝCH NEBES, je pro každého srozumitelně objasněné. Existují pouze samí mrtví lenoši, schniláci, zdechláci, či zločinci, jimž vadí myšlení o Boží majetkové rovině, ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ nezbytné, protože chtějí sloužit svému myšlení zvířat, a ne myšlení Hospodina. Myslet stejně jako Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je pro neposlušné a vzpurné, nejtěžší práce, jaká existuje, pro MODLOSLUŽBU křesťanských sviní, kterou je chamtivost. Posedlost ĎÁBLEM, např. kardinálem Dukou, či drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem z Domašova u Brna, zapříčiňuje VAKUUM v mozku, v částečce DUCHA Božího, pro odstoupení rozumu Hospodina. SVOBODA neposlušného a vzpurného TVORSTA je přeceňována. Hospodina žene pomsta kvůli tomu, že boháči, vojáci, bankéři, či vojenští kaplani, se vydávají za BOHY. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud z Česka nebude vládnout sám, nad veškerým TVORSTVEM. Kdo se stane dítětem tím, že se naučí číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude spasen energeticky, ekologicky a mravně, při úplném zničení boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků, exekutorů, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Do odpočinutí od svého díla ENERGETICKÉ ZHOUBY, vejdou neprodleně všichni, kdo chtějí být spaseni energeticky, ekologicky a mravně, úplně novou výstavbou, výrobou, dopravou, či skladováním. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi, kdo veškerou svou starost o Česko a SVĚT, vloží na Hospodina tím, že ho neprodleně učiní, v Božím království v Česku, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Pokorní, spravedliví a úplně poslušní, mají povinnost, neprodleně se oddělit od křesťanských, militaristických sviní, které jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, chce být PŘÍTELEM pro každého pokorného, a úplně poslušného, kdo nebude nazývat Boha, můj BOHÁČI, můj BANKÉŘI, můj VOJENSKÝ KAPLANE, můj generále vojsk NATO, Petře Pavle, můj rektore Beku, či rektore Zímo.

 

Pokorným a úplně poslušným, kteří se k Hospodinu vrátí, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, neprodleně, Bůh přestane dělat křesťanské militaristické PEKLO, ukončí nesmyslné války o ropu, a války o vládu boháčů nad chudáky, a boháčů nad boháči. DOBRO celosvětového míru Božího království, čeká na každého úplně poslušného, kdo se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o mravech v Božím, celosvětovém království. Bůh existuje jako stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. V křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, nikdo před Hospodinem neobstál, pro křesťanskou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU. Pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, z tohoto pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských militaristických prasat, musí vzejít dokonalá láska SVĚTLA SVĚTA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné koncepci ENERGETIKY, platné pro státy celého SVĚTA. Každý pokorný, a úplně poslušný navrátilec k novému Bohu, má povinnost veřejně mluvit o své vině, která je v totální neposlušnosti, spočívající v uctívání BOHÁČŮ, BANKÉŘŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, ZBRANÍ, AUT, atd, místo nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin existuje, protože pro drzé, zlé, křesťanské, či jiné pomatené militaristické svině, je SOUDCEM tím, že odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, z vládnoucích idiotů učinil pomatence, hlupáky a tím zločince. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost nastolit vládu nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE, nad vším technickým SVĚTEM. Česko má povinnost, HLEDĚT SE z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, neprodleně vyprostit. Všichni mají povinnost, nedopřát svým očím spánku, dokud křesťanští svévolníci, bloudící ve svém křesťanském PEKLE, či v křesťanském PODSVĚTÍ, nebudou úplně zničení, nikoli silou, ale pravdou o Hospodinu, a pravdou o jeho správné koncepci ENERGETIKY. Jer.1/17až6/19,30až51/58, Př.1/7,14až6/3až8/13,17až31/10, atd. Dle písniček od Hospodina. Láska Božích příkazů a ZÁKONŮ, o Boží majetkové rovnosti, nás vždy zabíjá tím, že z nás činí neposlušné, vzpurné, a tím MRTVÉ svině. Ten kdo byl raz Bohem milovaný, ten nepřijde do křesťanského militaristického, imperialistického PEKLA, či do militaristického PODSVĚTÍ. Boli sme Hospodinem raz milovaní, v křesťanském militaristickém PEKLE. A tak budeme raz Bohem spasení, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Bohem milovaný byl, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v částečce Božího DUCHA, především lid levicový, a lid technický, živený Božím rozumem, z Božího milosrdenství, odjakživa. Spasení Božím rozumem, z Božího milosrdenství, platí proto především pro úplně poslušný lid technický VUT v Brně, ČVUT, pro projektanty Božího celosvětového království, a pro veškerý pracující Boží levicový lid, úplně poslušný. Drzým sviním, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, rebelům, vrahům Krista UKŘIŽOVANÉHO, zavražděného vždy na Velikonoce, mletím protikladných nauk děsivé temnoty katolického a ekumenického katechismu, všech církví, a mletím promyšlených vychytralostí sociologů, politologů, filozofů, ekonomů, právníků, a jiných hnojařů, Hospodin nikdy neodpustí žádný jejich skutek. STVOŘITELŮM veškerého zla na SVĚTĚ, které dělá křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, drzými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, Iz.48/5,11až66/24, K.M.1/4až14/27až19/6, atd. religionistům na Masarykově univerzitě, a Otcům veškerého křesťanského PEKLA, na třech teologických fakultách, na Karlově univerzitě, je již známé, že jejich křesťanská, militaristická NEPRAVOST, obrací v pustinu celou zemi, pro odstoupení rozumu Hospodina, i od vzpurné a zpupné technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, energeticky neotřesitelného Božího království. K.M.1/4až5/23až6/6až24až19/6, Žid.4/7až12/28, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Aby Česko mohlo být energeticky, ekologicky a mravně spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, musí být vzpurní a neposlušní odhození ze školství ven, mimo brány Božího království, což platí především pro čtyři drzé křesťanské militaristické svině, NETVORY, z Masarykovy univerzity rektora Beka bek@muni.cz, bek@phil.muni.cz, a emeritní rektor Fialy, dnes vůdce, Hospodinem prokletého ptactva ODS. Z Karlovy univerzity rektora Zímy, a emeritního rektora Hampla, dnes senátora za VOLY, BÝKY, či TELATA z KDU-ČSL. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá žádné protikladné křesťanské názory, ani žádné promyšlené ekonomické vychytralosti. Kdo se přizná k nebezpečnému fenoménu, kterým je závislost lhaní o Hospodinu, může s ní neprodleně skončit, ze dne na den. Každý, kdo najde odvahu mluvit pravdu o Hospodinu, kdo najde mluvit pravdu o jediné možné koncepci energetiky, a kdo vytrvá, je SYNEM SVĚTLA, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává celý SVĚT. SYNOVÉ SVĚTLA mají povinnost udělat POCHOD SVĚTLA, což je pochod pro vymetení všech vzpurných, zpupných, neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ STÁTNÍ SPRÁVY, s BÍLÝMI PRAPORY, zhotovenými z prostěradel, namotanými na tyče od smetáků, viz další text. Znamením doby je totální debilita nemocných lenošných shniláků a zdechláků, od kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože dokazuje svou moc nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými křesťanskými, militaristickými sviněmi. To, že Česko neslouží Hospodinu, ale TVORSTVU, je zřejmé z UKŘIŽOVÁNÍ mladé a zlé KŘESŤANSKÉ MODLÁŘSKÉ STVŮRY, připravované drzými pozemskými Otci Satany kněžími, na Velikonoce. Uvádění vládnoucí zločinci, kteří odmítají studovat SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, KŘIŽUJÍ na Velikonoce nikoli křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, ale sami sebe, svými vášněmi náboženských a politických zvířat, a svými sklony sloužit TVORSTVU, místo Hospodinu. Gal.5/24. Kvůli znalcům Písma z Masarykovy a z Karlovy univerzity, na Velikonoce nikdo nechce sloužit novému Hospodinu, jedinému Bohu všech náboženství SVĚTA, a veškerého politického dobytka. Všichni slouží TVORSTVU tím, že na krvavá křesťanská stará nebesa, vyjel, v Bohem vyvoleném Česku, jako Bůh, vůdce militaristů v NATO, generál Petr Pavel. Kvůli křesťanským militaristům v Česku, Boží hněv neprodlévá.

 

Od polární záře, po půlnoci ve středu 18.3.2015, Hospodin vyšel v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Pokorným a úplně poslušným dovoluje od středy 18.3.2015, obrátit křesťanské promyšlené a protikladné chrámové žvásty v kvílení. Hospodin je dobrý bojovník, protože TVOROVÉ činí, co se spravedlivému, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu líbí. Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zavrhl zahnívající křesťanskou, militaristickou, imperialistickou demokracii, zavrhl křesťanské lží o Bohu, a zavrhl lži o koncepci energetiky, Bohem prokletého, neposlušného, drzého a vzpurného ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Z drzých pozemských Otců Satanů kněží, se stali pouze neposlušní a vzpurní, dobře placení podvodníci, kteří si Hospodinovo křesťanské slovo, pouze dočasně přivlastnili. Okradli Hospodina o DESÁTKY, přestože ví, že měli milovat Boha jako sama sebe, a nevyhledávat z této lásky žádný prospěch. Kvůli své SKÁLE, kvůli majetku, se odmítají vrátit k Hospodinu, i když ví, že je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzpurní a neposlušní TVOROVÉ z NATO, z Ruska, či z Hospodinem vyvoleného Česka, kteří ve válkách o ropu, a ve válkách o vládu nad muslimy, válčí proti lidem, současně válčí proti mírumilovnému Hospodinu, STVOŘITELI VŠEHO. Kdo má za Boha vojenské kaplany, a generála Petra Pavla, je drzá, křesťanská, zlá, vzpurná a neposlušná, militaristická svině. Energetická, ekologická a mravní spása, Hospodinem vyžadovaná znamená, že vládu nad TVORSTVEM, převezmou neprodleně pokorní, a úplně poslušní TVOROVÉ, VŠEMOUHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, stejní, jako Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Znalci ZÁKONA Božího, mají právo, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, změnit celý SVĚT, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Přítelem Hospodina je nyní každý, kdo věří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že TVORSTVO, které dostává Boží rozum pouze v částečce DUCHA BOŽÍHO, nemohou vést zločinci a vrazi generálové, vojenští kaplani, či politici pravice a levice, boháči, bankéři, atd., kterým Hospodin, svůj rozum, o jedině možné energetické spáse Česka a SVĚTA, ze svého milosrdenství, již nedá. Historii píši vítězové, kteří se nebudou bát vzpurných, zpupných a neposlušných militaristických, křesťanských sviní. Přítelem Hospodina je každý, kdo ve školství a v médiích, dá texty o moci Hospodina nad TVORY, neprodleně na svícen, nebo každý, kdo vyjde do ulic s BÍLÝM PRAPOREM, viz další text. Vykročit po roce 2000, do NOVÉHO DNE, nového tisíciletí, v pokoji a v celosvětovém míru, Hospodin dovoluje každému, kdo se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, jako pokorný, poslušný, spravedlivý, jako odpovědný a dospělý, jako znalec OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, Česko úplně zničí, když drzí pozemští Otcové Satani kněží, budou i na Velikonoce 2015, dělat svými žvásty, ze VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Mravnost je již jediná, je to ETIKA zákonů energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. V Rovnosti, i ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Bůh uvádí. Milovat Boha není nic jiného, než věnovat přátelství jedinému Bohu SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, který každého člověka živí pouze částečkou svého DUCHA. Neposlušné a vzpurné TVORSTVO nemá na výběr. Vyhledávat prospěch z přátelství s křesťanským Bohem, s MODLÁŘSKOU STVŮROU, kvůli majetku a PRACHŮM, jak to dělají drzí, pozemští, Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, je k energetické SMRTI TVORSTVA. Vzpurným, neposlušným, nespravedlivým, a drzým, Hospodin, svůj rozum, v potřebné částečce svého DUCHA, nedá. Smyslem života je milovat nezištně nového Boha, takového, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě doplňují, a upřesňují, což Hospodin dovoluje všem pokorným a úplně poslušným, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Běda Česku, když drzí, vzpurní a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, nevejdou se svými křesťanskými žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, neprodleně, do Velikonoc 2015, do říše ticha. Hospodin odmítá lásku neposlušných a vzpurných křesťanských pokrytců a lhářů. Totiž, pro jejich lži o Hospodinu, a pro lži o koncepci ENERGETIKY, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, trestá Česko i SVĚT, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných militaristických, křesťanských sviní. Milovat Boha jako sama sebe, mohou pouze Hospodinem vyvolení TVOROVÉ, jakým byl např. Albert Einstein, který věřil textům Písma, že rozum od Boha je milostivým darem. Zmocnit se Božího rozumu, žádný vzpurný, zpupný a neposlušný křesťan nemůže. Kdo nemá za SKÁLU Hospodina, a jeho rozum, o jediné možné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, který je pouze Božím milosrdenstvím, pro pokorné a úplně poslušné znalce SLOV NOVÝCH NEBES, spěje k úplné záhubě. Boží rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při zřízení celosvětového, Božího království, na všesvětovém kongresu ENERGITIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jedině možnou energetickou koncepcí, uvedenou v ZÁKONECH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je milostivým darem, pouze pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Boha. Člověk v křesťanství, který je zpupný, vzpurný a neposlušný, nemůže milovat Hospodina jako sama sebe, protože Hospodin nenávidí každé křesťanské, militaristické, vzpurné a zpupné prase. Od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Učinil to z toho důvodu, aby mohl změnit celý SVĚT, na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vést proti Hospodinu válku, pomocí křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je ke SMRTI Česka, jadernou hubící střelou z Ruska, před kterou, neposlušné Česko neuchrání ani NATO, ani žádný drzý pozemský Otec Satan, např. Belzebub Česka, kardinál Duka, ani NETVOR, drzý válečný zločinec generál Petr Pavel. Pokorným, spravedlivým, mírumilovným, a úplně poslušným, Hospodin vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství. Vojsko VUT v Brně, spolu s pokorným a úplně poslušným pracujícím lidem, má povinnost bojovat proti lhářům a podvodníkům, a neprodleně nastolit vládu Hospodina, nad vším TVORSTVEM. Právo na vládu nad lidmi, v Božím ráji, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mají od nového Hospodina, pouze pokorní a úplně poslušní. Sraz pokorného a úplně poslušného lidu, kteří realizují Boží, bílou, SMETÁKOVOU revoluci, s BÍLÝMI PRAPORY z prostěradel, namotanými na tyče od smetáků, je v železářství U VICHRA, na ulici Kobližné v Brně. Důvody, a organizace, pro neprodlené, energeticky, ekologicky a mravně spasitelné vymetení křesťanských chamtivých sviní, či prolhaných vládnoucích zločinců, od jejich koryt, ke korytům elektroniky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NETURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikoli silou, ale novým DUCHEM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou novým BOHEM, je na www.pametni-kniha.cz, v kapitole 188. Je nutné napsat www. Když se v Česku nikdo nebude dopouštět lží o jediném Bohu SVĚTA, Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, sám ukončí veškeré energetické, náboženské, politické a jiné nepravostí, lži, a podvody tím, že bude vládnout sám, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nad vší TVORSTVEM, celého SVĚTA, v Božím království, jako jediný Bůh SVĚTA. Kvůli tomu dal TVORSTVU svoje SLOVO, které je stále stejným BOHEM tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle Rovnosti, papež František již má sny, že jeho pontifikát bude krátký. Když VUT v Brně bude novým Božím domem, padne pomatenec, či zločinec a lhář, ministr průmyslu Mládek, současně s Belzebubem papežem Františkem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout nový Bůh, pomocí ŽÁRU SLOV OHNĚ PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodinu stačí, když DUO, DVA SVĚDCI, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, s docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz budou mluvit pravdu o tom, že Bůh, svůj technický lid, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Když rozdmýchají lásku k Bohu, který chce žít mezi pokorným a úplně poslušným lidem prohlášením, že energetická koncepce Boha je jedině správná, a to pro celý SVĚT, a že energetická koncepce prolhaného zločince ministra průmyslu Mládka, na dobu čtyřiceti let, pouze na ELEKTŘINU, je k energetické SMRTI Česka, Hospodin zvítězí nad vším neposlušným a zpupným TVORSTVEM, ve svém novém DOMĚ, na VUT v Brně. Kněží nevypovídají o Bohu nic, protože místo vůle mírumilovného Boha, prosazují vůli vojenských kaplanů, vrahů žoldáků, generálů, boháčů, zbrojařů, bankéřů, a jiných pomatenců, kteří mobilizují k třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hospodin, ze svého milosrdenství, svým rozumem odstoupil od křesťanských, a jiných militaristických vzpurných a neposlušných prasat. Tím umožňuje převzít vládu nad TVORSTVEM, těm pokorným a úplně poslušným služebníkům, kteří ze SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že jediná správná koncepce ENERGETIKY, je uvedena ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Holocaust je v překladu zápalná oběť. Protože se rozmnožila křesťanská divoká prasata, rozmnožili se i vlci. Pro vrahy vlky, pro zbrojaře, a např. pro vraha generála Petra Pavla, je zápalná oběť mladého vepřového, např. na Ukrajině, v Sýrii, atd., vítanou kořistí. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy se Bůh SOUDÍ s neposlušnými, s jejich křesťanskými a židovskými hodnotami, pomocí kterých boháči vládnou nad chudáky, pomocí válek proti těm, kdo usilují o majetkovou rovnost. Hospodin, bořící celosvětově vládu boháčů, vojenských kaplanů, bankéřů, generálů, atd., nad TVORSTVEM, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, na Česko uvedl TUNEL PRIVATIZACE, což je OVOCE ÚMYSLŮ Bohem prokletých vojenských kaplanů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, generálů, politiků, a ostatního pomateného křesťanského křoví, či TVORSTVA, a tím meč válek boháčů, proti chudákům, kteří si chtějí vybojovat majetkovou rovnost, proti křesťanským okupantům, či jiným pomatencům. Militaristickými prasaty, křovím, kvůli zlému veřejnoprávnímu vysílání, a školství Česka, zarostla celá země. Žalm37/5,11,35,38, Jer.6/19až31/27,32, atd. ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, Bohem vyvolenému Česku, byl dán teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Gal.3/17. Znamená to, že Hospodin Česko vedl 400 let za Habsburků, až do roku 1918. Po dalších třiceti letech, 400 +30, v roce 1948, Česko přesně na den vyšlo, v únoru 1948, do čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Božího socialistického království, z milosrdenství rozumu spravedlivého Hospodina. Za socialismu byla POUŠŤ, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nepršelo. Proto byli soudruzi z KSČ čtyřicet let Hospodinu na obtíž. Nyní jsou na obtíž Hospodinu všichni neposlušní. 2.Kor.10/4, Žalm95/10, 2.Moj.11/7,12/41,20/5,23/2,29, Iz.2/22,29/11až24,44/5,8až57/10,16,20až66/24, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Každý, od koho Hospodin odstoupil svým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství, je nemocný, pro svou neposlušnost, která je MODLOSLUŽBOU. Vykročit do NOVÉHO DNE, NOVÉHO TISÍCILETÍ, jako zdraví, mohou pouze ti, kdo uvěří v nového Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. S novým Hospodinem, dle písničky, nikdo nevyhraje, ale ani nepadne do hrobu TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, do které vzpurní a neposlušní váleční zločinci a podvodníci, mobilizují. Celou pravdu o Hospodinu, a celou pravdu o správné, a jedině možné koncepci energetiky, platné pro všechny státy SVĚTA, Hospodin umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorných a úplně poslušných bude hodně. Každý je zodpovědný sám za sebe, ze své zvířecí TĚLO a za svou zvířecí DUŠI. Kdo se k nového Hospodinu nevrátí dobrovolně, pro znalost SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, toho Hospodin zabije, či jinak potrestá. Nový Hospodin smysluplně zaměstná, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechny lidi, celého SVĚTA, na PŘESTAVBĚ SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Každý, koho SLOVO NOVÝCH NEBES uzdraví, má povinnost úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a s ním všechny boháče, bankéře, vojáky, generály, vojenské kaplany, atd., všechny, kdo do křesťanství patří. Nový Boží technický lid se musí radovat z toho, že má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že svolá KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, a tím nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Sraz pokorných a úplně poslušných, kteří realizují Boží, BÍLOU, SMETÁKOVOU REVOLUCI, kteří se přihlásí na tel. 546 441 154, je vždy v 11.00 hod. u železářství U VICHRA, na Kobližné v Brně. Každý má povinnost přinést bílé prostěradlo, a peníze na zakoupení tyče od smetáku, za 60 Kč. U VICHRA namotáme prostěradlo na tyč, a vyrobíme BÍLÉ PRAPORY. Vyvlečení všech neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, průvodem v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Uzdravení mají povinnost mobilizovat k celosvětovému míru, a ne ke třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, ve které Hospodin neposlušné Česko úplně zničí. Ze SEVERNÍ ZEMĚ, z Česka, v roce trestu vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, který se začal na Velikonoce 2014, má do SVĚTA, na Velikonoce 2015, vyjet nový Bůh, kterým je SLOVO Bible, Bhagavadgíty, Tóry a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, což se, pro úplně opačné úmysly chamtivých modloslužebníků z Masarykovy a Karlovy univerzity, zatím nestalo. Jejich OTČENÁŠEM je modloslužba chamtivosti. Zach.6/8až13/4, Jer.1/17až6/19až23/12,15,29,32až31/27,32až51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až42/24 až43/26,31, atd. V Česku, místo uvedených SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, místo SLOV BIBLE, BHAGAVADGÍTY, TÓRY a KORÁNU, což je nový Hospodin, na krvavá křesťanská militaristická nebesa, pro svoje lži o Hospodinu, vyjeli tito čtyři Bohové TVORSTVA, pokrytci, zločinci a lháři, militaristická, ateistická prasata. Z Masarykovy univerzity rektor Bek, a emeritní rektor Fiala, a z Karlovy univerzity rektor Zíma a emeritní rektor Hampl. Tím na krvavá křesťanská nebesa vyjel, v Hospodinem vyvoleném Česku, Bůh militaristů, generál Petr Pavel. Neposlušní a vzpurní nemocní, pro odstoupení rozumu Hospodina, se obohatili. Církve desátkami, boháči TUNELEM PRIVATIZACE. Chamtivci okradli Hospodina – SLOVO, o moc nad TVORSTVEM. Nad novým Hospodinem zvítězili drzí a vzpurní boháči, bankéři, vojenští kaplani, zbrojaři, a tím zvítězila militaristická chamtivost, což je hřích, který je k energetické SMRTI. Kapitola nebyla přečtena o opravena. Bude opravena, po vzkříšení z mrtvých, v máji.