Kapitola 188

16.03.2015 14:51

Kapitola 188 – 88 stran. Historii píši vítězové. Vojsko VUT v Brně, spolu s pracujícím lidem, má povinnost nastolit vládu Boha nad vším TVORSTVEM. Právo na vládu nad lidmi, v Božím ráji, mají pouze úplně poslušní. Sraz poslušného lidu, kteří realizují Boží, bílou, SMETÁKOVOU revoluci, s BÍLÝMI PRAPORY, je U VICHRA v Brně.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 125 (Česká bible, kapitola 188), soud exrektora Hampla z KU 98. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah kapitoly 188. 1.) Historii píši vítězové. Vojsko VUT v Brně, spolu s pracujícím lidem, má povinnost nastolit vládu Boha nad vším TVORSTVEM. Právo na vládu nad lidmi, v Božím ráji, mají pouze úplně poslušní. V Česku se již nikdo nebude dopouštět lží o Bohu. Skončí energetické, náboženské, a politické nepravostí. Dle Rovnosti, papež František již má sny, že jeho pontifikát bude krátký. Když VUT v Brně bude novým Božím domem, padne pomatenec ministr průmyslu Mládek, současně s Belzebubem papežem Františkem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout nový Bůh, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodinu stačí, když DUO, DVA SVĚDCI, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, s docentem Skálou skala@fme. vutbr.cz budou mluvit pravdu o tom, že Bůh, svůj technický lid, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Když rozdmýchají lásku k Bohu, který chce žít mezi námi prohlášením, že energetická koncepce Boha je jedině správná, a to pro celý SVĚT, a že energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dobu čtyřiceti let, pouze na ELEKTŘINU, je k energetické SMRTI Česka, Hospodin zvítězí nad vším neposlušným a zpupným TVORSTVEM, ve svém novém DOMĚ, na VUT v Brně. Kněží nevypovídají o Bohu nic, protože místo vůle mírumilovného Boha, prosazují vůli vojenských kaplanů, a vrahů žoldáků, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Holocaust je v překladu zápalná oběť. Protože se rozmnožila křesťanská divoká prasata, rozmnožili se i vlci. Pro vrahy vlky, pro zbrojaře, a např. pro generála Petra Pavla, je zápalná oběť mladého vepřového, např. na Ukrajině, v Sýrii, atd., vítanou kořistí. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy se Bůh SOUDÍ s neposlušnými. Na Česko uvedl TUNEL PRIVATIZACE, Jer.6/19, což je OVOCE ÚMYSLŮ Bohem prokletých vojenských kaplanů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, politiků, aj. křesťanského pomateného křoví. Militaristickými prasaty, křovím, kvůli zlému veřejnoprávnímu vysílání, a školství, zarostla celá země. ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, Bohem vyvolenému Česku, byl dán teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Gal.3/17. Znamená to, že Hospodin Česko vedl 400 let za Habsburků, až do roku 1918. Po dalších třiceti letech, 400 +30, v roce 1948, Česko přesně na den vyšlo, v únoru 1948, do čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Božího socialistického království, z milosrdenství rozumu spravedlivého Hospodina. Ze SEVERNÍ ZEMĚ, z Česka, musí vyjet nový Bůh, to je SLOVO Bible, Bhagavadgíty, Tóry a Koránu. Zach.6/8. Viz str.4až16. 2.) DŮM ZIMNÍ BYTOVÝ, Am.3/15, navržený dle textů Písma, uvedený dnes na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl na VUT v Brně, po prve, jako ANDĚL Hospodinův, před Velikonocemi roku 2006. Před Velikonocemi roku 2006, což je za cca 6,3 roku, od přelomu nového tisíciletí, roku 2000, měla být, v novém Božím DOMĚ, na VUT v Brně, sražena na zem pravda o krvavých křesťanských nebesích, která jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, mluvením pravdy o novém Bohu, a pravdy o jeho jediné správné energetické koncepci, platné pro Česko a pro celý SVĚT. Dan8/14. Od roku 2006, do roku 2015, uplynulo deset let, kdy nový Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, s pomatenými křesťanskými, militaristickými sviněmi, dělá pomalý poslední soud. Všechno je stále horší, protože Bůh, se vzpurnými a neposlušnými křesťanskými NETVORY, si neví rady. Gal.4/19. Viz str.16až18. 3.) Emeritní rektor Karlovy univerzity, senátor Hampl karel.hoefer@gmail.com, je křesťanské militaristické prase, což všichni chápou, ale odezva neposlušných a vzpurných, není žádná. Př.29/12,19,27. Dle slov Václava Cílka v pořadu v ČRo2, jaktovidi@rozhlas.cz, např. agresivní šílenec prezident Putin horečně zbrojí, a připravuje třetí světovou válku, o zdroje ropy na rok 2025, kdy Rusko bude muset podstatně omezit těžbu ropy. Boží ENERGETICKÁ KONCEPCE, pro Česko, a pro celý SVĚT, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma, je platnou, a jedině možnou ENERGETICKOU cestou Česka a SVĚTA. Nový Boží technický lid se musí radovat z toho, že má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že má povinnost, svolat KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Sraz pokorných a úplně poslušných, kteří realizují Boží, BÍLOU, SMETÁKOVOU REVOLUCI, kteří se přihlásí na tel. 546 441 154, je vždy v 11.00 hod. u železářství U VICHRA, na Kobližné v Brně. Každý má povinnost přinést bílé prostěradlo, a peníze na zakoupení tyče od smetáku, za 60 Kč. U VICHRA namotáme prostěradlo na tyč, a vyrobíme BÍLÉ PRAPORY. Vyvlečení všech neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, průvodem v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Viz str.18až31. 4.) Dle energetické koncepce Boha, veškerá fosilní paliva SVĚTA, budou použitá pouze na přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, neprodleně, již od úplňku MĚSÍCE, od soboty 4.4.2015. Člověk si nemůže udělat Bohy, docenty Pospíšila, Skály, a Hirše. To může učinit pouze Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Iz.57/16. Veškeré zlo na SVĚTĚ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, dělá Bohem vyvolené Česko, naprosto chybným výkladem Bible. Krizi, kterou je odstoupení rozumu Boha od neposlušných, musí překonat láska k novému Bohu. Dan.11/39,12/2. Hospodin vyžaduje, aby nový Boží technický lid, a lid pracující, měl Hospodina za přítele tím, že bude mít úctu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES. Hospodin přitáhne každého úplně poslušného tím, že mu vrátí svůj rozum, a paměť. Jan1/1až15/15,25, Bhag.15/15,16/13až24. Pohádka OŠKLIVÁ PRINCEZNA je podobenstvím o martina.kocianova@rozhlas.cz, skala@fme.vutbr.cz, pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a bek@muni.cz. Viz str.31až41. 5.) V době HUSA nechal Bůh vyvraždit, ve válkách, dvě třetiny TVORSTVA, což uvedl v Písmu, v Zach.13/8. Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní Bůh, přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Konec vlády NETVORŮ 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. 8. Zemana, znamená jejich záchranu. Viz str.41až57. 6.) Hospodin, v úterý 24.2.2015, učinil zázrak podobenství tím, že v restauraci Družba, v Uherském Brodě, nechal šíleným střelcem, dlouhodobě nezaměstnaným Zdeňkem Kovářem, zabít osm boháčů. Pátera Toufara, v den druhého výročí Vítězného února, 25.2.1949, umučili komunisté, dle vůle Boží. Mrtví křesťané nemají proč Boha chválit. Žalm115/17, Jób34/24,36/8. Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že PANNA MARIA porodila SVINI, či PRASE. Dále uvedl, že Boží křesťanská trojice, jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří spolu kopulují. Kněží odmítají uznat, že Bůh v Česku postavil po své pravici OVCE, či BERANY z KSČ, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Odmítají uznat, že v Česku Bůh postavil po své levici KOZY, či KOZLY z ČSSD, až dnes, v době nekonečné křesťanské pouště. Mat.25/33,40. Rok smíření se s VŠEMOUHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Bohem, je nyní, v době sedmdesáti let od Hitlera, v roce 2015. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, Jer.6/19, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Viz str.57až69. 7.) Jsem pouhým vánkem, např. s názory Hospodina, o jedině možné další výstavbě měst, ze sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů kruhových, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených na výkresech, v návrhu, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, přestože pevně stojím na SKÁLE Božích příkazů a zákonů. Žalm39/6,12. Boj o přežití vzpurných a neposlušných, kteří stále hrají pokr o přežití, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina, znovu začíná. Neposlušná, to je mrtvá křesťanská svině, fena Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, spolu s hlupákem Karlem Otýsem, se mýlí, svým rozumem zvířat. Oba drze lžou o energetice, trestným způsobem. NETVOR Karel Otýs, musí být ukamenován pokornými, a úplně poslušnými za to, že sbírá po lese dříví, na vytápění svého OSTROVNÍHO domu. Dům pomateného stavitele Otýse, který je, pro odstoupení rozumu Hospodina, mrtvým NETVOREM, pro jeho neposlušnost, je postavený na PÍSKU. Je postavený na PÍSKU nekonečné křesťanské pouště, kde SLOVO NOVÝCH NEBES neprší. Jeho dům musí neprodleně padnout. Jeho pád bude veliký, protože spolu s neposlušným Karlem Otýsem, a s jeho OSTROVNÍM DOMEM, padne křesťanství, imperialismu a militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Docent Hirš, i profesor Drkal potvrdili, že sídliště z navržených bytových domů, na www.pametni-kniha.cz, kde na jednu osobu je navrženo cca 20 m2 solárních panelů, nepotřebuje napojení na energetické sítě. Potvrdili, že akumulační nádrže na horkou a teplou vodu, by vyřešili vytápění domů v zimě tak, že fosilní paliva na vytápění, nebudou potřeba. Potvrdili, že přebytek elektrické energie v létě, je možné vyřešit výrobou vodíku elektrolýzou. Domy se nestaví, kvůli neposlušnosti Česka. Viz str.69až88.

 

 

1.)Vrcholný trest od Hospodina, pro vzpurné a neposlušné, je zřejmě světová válka. K.M.12/10,12,17,26,27, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Úctu k novému Bohu, ke STVOŘITELI SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá nikdo. Vrcholný trest od Boha, pro vzpurné a neposlušné jedince, je odstoupení rozumu Hospodina, a pád DUCHA, nebo TĚLA NETVORA, do doby trestání, o které Hospodin zpívá NETVORŮM, i v písničkách. Boží mlýny melou, mnozí pád od koryta již poznali, ostatní neposlušní ho poznají, při BÍLÉ BOŽÍ SMETÁKOVÉ REVOLUCI. Hospodin, nikoho vzpurného nenechá bez trestu. NETVOR, který se před SLOVEM NOVÝCH NEBES neskloní, rozum a koryto od Boha nedostane. Když kraluje SKÁLA NETVORŮ, PRACHY a MAJETEK, kraluje trest, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA. Boží rozum lze získat úplnou poslušností. Oz.2/18,5/15,9/7,12, 15,13/11, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, Mal.2/15, Jóel4/21, Job9/13, Sír.4/18,5/5 až43/26,31, atd. Veškeré časové údaje uvedené v Bibli, se týkají Česka a nastolení celosvětového Božího království, v novém tisíciletí, které se začalo v roce 2000. Kněží nevypovídají o Bohu nic, protože místo vůle mírumilovného Boha, prosazují vůli vojenských kaplanů, a vrahů žoldáků, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Pro všechny pokorné a úplně poslušné, je JASNOU ZPRÁVOU, blízký konec všech zpupných, neposlušných, křesťanských, militaristických sviní. Holocaust je v překladu zápalná oběť. Protože se rozmnožila křesťanská divoká prasata, rozmnožili se i vlci. Pro vrahy vlky, pro zbrojaře, a např. pro generála Petra Pavla, je zápalná oběť mladého vepřového, např. na Ukrajině, v Sýrii, atd., vítanou kořistí. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy se Bůh SOUDÍ s neposlušnými. Na Česko uvedl TUNEL PRIVATIZACE, což je OVOCE ÚMYSLŮ Bohem prokletých vojenských kaplanů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, politiků, aj. křesťanského pomateného křoví. Militaristickými prasaty, kvůli zlému Česku, zarostla celá země. Žalm37/5až38, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer. 1/17,6/19,31/27,32až51/58, 1.Kor.10/11, atd. Dle pořadu METEOR, Česko se stane SLUNCEM SPRAVEDLNOST, se zdravím na paprscích, když nastane stejný proces TUNELOVÉHO JEVU, jako je na SLUNCI. V křesťanském PEKLE TUNELU PRIVATIZACE, kde žijeme, se všichni křesťanští pomatenci, kteří podlehli křesťanské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ, navzájem odpuzují, což platí pro politické pomatence, pro náboženské pomatence, pro vojenské kaplany, pro vojáky, pro chudé a bohaté, atd., a to celosvětově. TUNELOVÝ JEV nastane u těch úplně poslušných, mírumilovných, a spravedlivých znalců ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří nastolí TUNELOVÝ JEV, stejný jako na SLUNCI, při vzniku SVĚTLA SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní PROTONI se spojí, protože uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Boží rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, je pouze milostivým darem od Hospodina, pro každého člověka na SVĚTĚ. TUNELOVÝ JEV mají povinnost učinit pokorní, a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, kteří se dobrovolně rozplodí. Z neposlušných PROTONŮ, se stane pokorné, a úplně poslušné HELIUM, především v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na VUT v Brně. OSPRAVEDLNITELNÉ TUNELOVÁNÍ budou na VUT v Brně činit ti Boží SYNOVÉ, kteří se nepřidají k většině zpupných, vzpurných, neposlušných křesťanských militaristických neutronových, odpuzujících se křesťanských chamtivců, modloslužebníků. BOŽÍMI SYNY SVĚTLA SVĚTA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se stanou na VUT v Brně ti, kdo proplují PROTI PROUDU TUNELÁŘŮ, a kdo z TUNELU PRIVATIZACE neprodleně vyplují do Božího království, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Boží technický lid VUT v Brně má povinnost zajistit, aby v novém novoluní, od pátku 20.3.2015, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 4.4.2015, byl Hospodin PÁNEM NAD SOBOTOU, nad TVORSTVEM celého SVĚTA. V novoluní, v pátek 20.3.2015, se z milosrdenství rozumu Hospodina, zatmí SLUNCE Bhagavadgíty, tím se zatmí i měsíc KORÁNU, protože v Hospodinem vyvoleném Česku, budou padat, z krvavých křesťanských nebes, křesťanské HVĚZDY, či svině, především na Karlově a Masarykově univerzitě, teologové, religionisté, filozofové, sociologové, politologové, a jiní NETVOŘI. Všichni vládnoucí, odpuzující se, vzpurní, a neposlušní idioti, stojí na pranýři za to, že dodnes neuvěřili textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Česko bude Hospodinem úplně zničeno, odstoupením rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických zločinců, když se pokorný, a úplně poslušný lid VUT v Brně, nevrátí k Hospodinu, který, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nepřišel Česko a SVĚT zahubit, ale spasit, a to dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je z milosrdenství rozumu Hospodina, dostatečně srozumitelně objasněno, především pro nový Boží technický lid ENERGETIKŮ VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty. V Rovnosti, i ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Hospodin uvádí, že mám povinnost vytvořit DUO proroků, s novým ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, s docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, který je novým knězem proto, abychom spolu uzavřeli STARÁ, křesťanská krvavá nebesa svědectvím, že Kristus z Bible, a Kršna z Bhagavadgíty, jsou jediným Bohem SVĚTA. Docent Pospíšil, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Hospodina stále nehledá. Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, si docenta Pospíšila, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES sám našel, kvůli jeho profesi ENERGETIKA. Když docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, nemluvňátko, se k jedinému Bohu SVĚTA, a k jeho dokonalé lásce Božích ZÁKONŮ o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, které jsou určené pro Boží celosvětové království, neprodleně nevrátí, když neprodleně nenastolí Boží království, s vládou Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad celým SVĚTEM, Bůh Česko úplně zničí, viz další text o dotěžení ropy v Rusku, v roce 2025. Když společně budeme prorokovat o tom, že jediná možná koncepce ENERGETIKY pro Česko, a pro celý SVĚT, je uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, Hospodin z milosrdenství svého rozumu způsobí, že jím vyvolené Česko, bude stoupat stále výš, a bude v technické úrovni, první mezi všemi národy. Pokorný, a úplně poslušný docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, má povinnost, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o ENERGETICE, úplně poslouchat, a rozhodnout o neprodleném svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli nastolení jedině správné, opakovaně uváděné, Boží energetické koncepce, která je jedinou možnou, a správnou, energetickou cestou. Má povinnost mluvit pravdu, o bezmoci technické elity, jakkoli koncepci energetiky vyřešit, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA BOŽÍHO, od vzpurných a neposlušných křesťanských prasat. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Hospodin se s Českem soudí tím, že dělá zlo, odstoupením svého rozumu, protože vyžaduje, aby již nic nebylo o SKÁLE modlo-služebníků křesťanů, o PENĚZÍCH, MAJETKU, zbraních, vojácích, vojenských kaplanech, atd., ale o SKÁLE ENERGETIKŮ, o nové ENERGETICE, kterou Hospodin dá, svým rozumem, pokorným a poslušným. Bůh učinil TUNEL PRIVATIZACE, a kvantitativní uvolňování peněz, to je tištění, či padělání peněz, v soukromých bankách, atd., což je OVOCE ÚMYSLŮ, Bohem prokletých boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, zbrojařů, vojáků, politiků, a drzých pomatenců z Masarykovy a Karlovy univerzity. Ovocem úmyslů Bohem prokletých boháčů, je zvyšovat celosvětově nadvýrobu, což je možné pro lži ministra průmyslu Mládka, který chce Česko energeticky spasit, energetickou koncepcí pouze na ELEKTŘINU. Nemluvňátka z Masarykovy a z Karlovy univerzity, měla být uchopená, novým Božím technickým lidem, pokorným a poslušným, a roztříštěna o SKÁLU, kterou je pravda o odstoupení rozumu Hospodina, od zpupných militaristických a neposlušných křesťanských a jiných sviní, a pravda o Boží správné koncepci ENERGETIKY, což se nestalo. Pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných a neposlušných křesťanských a jiných NETVORŮ, zůstal každý, Hospodinem vyhlédnutý NETVOR, na té úrovní myšlení, kde pro svou chamtivost, pro svou MODLOSLUŽBU, upadl v době, kdy se dozvěděl, z těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských, militaristických sviní, že se má k novému Hospodinu neprodleně vrátit, vyznáním své bezmocnosti, svého boje, proti Bohu. Vážený nový Boží lide energetiků, na PUPKU SVĚTA, z Energetického ústavu VUT v Brně, vedeného novým knězem, Otcem Bohu navěky milým, poslušným ředitelem doc. Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz. Pomatencům z Masarykovy a Karlovy univerzity, boháčům, atd., úplně zamrzl rozum, když pochopili, že z mnohých teologů, religionistů, a z jejich vzpurných a neposlušných DĚTÍ, sociologů, politologů, filozofů, ekonomů, právníků, a jiných NETVORŮ nesmí zůstat, v BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, ani větev, ani kořen. K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,10,11,15,20až19/6, Jer.17/24, Mal.1/7,10až3/19,20, atd. Teologové a religionisté Karlovy a Masarykovy univerzity, nebo NETVOR, teolog Tomáš Halík, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti dobře viděli, že Hospodin ukončil jejich křesťanské tradice chamtivosti, to je MODLOSLUŽBY tím, že soudruzi z KSČ, mohli šířit RADOSTNOU ZVĚST o tom, že DÉMONI, to je bankéři, Bohové křesťanského TVORSTVA, byli znárodnění, z milosrdenství rozumu Hospodina. Boháči tím byli vyvlečení od svých koryt a zboření od základů. Žid.3/9až12/28, Sk.3/23až7/42až17/30, Dan.9/14až11/39, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7,15až5/25až8/11, Luk.6/24až17/10,20,34, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mar.7/7až13/20, Gal.1/7až13/20až6/7, Žalm137/7, atd. Bohem vyvolenému Česku, byl dán ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, a Jagelonci, to je až v roce 1948. Znamená to, že Hospodin Česko vedl 400 let za Habsburků, až do roku 1918. Po dalších třiceti letech, 400 +30, v roce 1948, Česko přesně na den vyšlo, v únoru 1948, do čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, socialistického království, z milosrdenství rozumu spravedlivého Hospodina. Gal.3/17. Všichni boháči, v Bohem vyvoleném Česku, jsou Bohem prokletí. Existují kvůli tomu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, odmítají vejít do říše ticha, cestou vyvolených neposlušných a vzpurných prasat, se svými křesťanskými militaristickými žvásty, a s konspiračními teoriemi o Hospodinu, a o Bozích neposlušných, a vzpurných kněží, o boháčích, které v ČRo2, spolu ze zita.senkova@rozhlas.cz, mele např. Bohem prokletý NETVOR, teolog Tomáš Halík, předseda ČKA. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko s novým Hospodinem zkusí tím, že z Bohem prokletých křesťanů, vojenských kaplanů, vojáků, boháčů, bankéřů, atd., nezůstane ani větev, ani kořen. Gal.3/17, 2.Moj.12/40,20/5,23/2,29, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Moj.15/13, Zj.9/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,22,96/7,102/18,27,137/7, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. atd. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, neposlušní a vzpurní boháči, vedení křesťanskými bohatými prasaty, Havlem a drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Malým, zavlekli Česko do bahna křesťanské modloslužby. Jer.1/17až6/19až51/58, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan2/14,3/10až5/2,16, Kol.3/5. Křesťanskou kapitalistickou a militaristickou modloslužbou je chamtivost. Kol.3/5. Kvůli děsivé křesťanské temnotě, vládne TVORSTVU, v říši mrtvých, místo Hospodina, vzpurná a neposlušná CHIMÉRA, složená z politických zvířat pravice a levice, a z drzých pozemských Otců Satanů kněží. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ukončí veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, až nad TVORSTVEM celého SVĚTA, bude vládnout sám, z KONGRESU ENERGETIKŮ, z DOLINY O2 Arény v Praze, viz další text. Politická a náboženská CHIMÉRA, svým rozumem politických a náboženských zvířat, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných hlupáků, působí TVORŮM, či NETVORŮM, veškeré militaristické zlo. Batolecí období pokorných a úplně poslušných nemluvňátek, nového Božího technického lidu, bude ukončeno v okamžiku, až ředitel doc. Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz spojí NÁBOŽENSKÝ DUCHOVNÍ ROZVOJ, VĚDECKÝ ROZVOJ, a ROZVOJ SOLÁRNÍ ENERGETIKY v jedno, pochopením, že vzpurní, neposlušní, líní, drzí a zbabělí lidé, nemají než dech svého chřípí, svého zvířecího rozumu, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Iz.2/22, Oz.2/18až9/7,12,15, atd. Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, SVĚTLO SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, o jedině správné koncepci ENERGETIKY, dá pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří nebudou mít za Boha výrobky lidských rukou, např. zbraně, či auta, nebo PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, BANKÉŘE, VOJÁKY a jejich politruky, to je vojenské kaplany, a jiné NETVORY. Po vyvedení vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin na Česko uvedl, ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a jiných NETVORŮ, to je militarismus a imperialismus. Jer.6/19. Hospodin na Česko uvedl vládu boháčů, bankéřů, a vojenských kaplanů, vojáků, nad chudáky.

 

Chudáci a boháči, spolu v celosvětovém míru, žít však nemohou, uvádí mírumilovný a moudrý Hospodin, jediný Bůh SVĚTA. Sír.5/5,13/18, atd. Např. kvůli křesťanským žvástům kolaboranta s boháči, drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz v ČRo2, kterému zamrzl rozum, stojí Česko a SVĚT, na pokraji energetické, ekonomické, ekologické krize, pro krizi mravní, pro horečné zbrojení vojáků, mobilizovaných válečnými štváči, např. prezidenty Putinem, či Zemanem, ke třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli tomu, že politruci vojáků, vojenští kaplani, vedení křesťanským ideologem, Satanem Tomášem Halíkem, místo mírumilovnému Hospodinu, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, exekutorům, atd. V médiích bylo uvedeno, že na Slovensku je za rok milion exekucí. Exekuce chudáků, horečné zbrojení, války, a vláda boháčů nad křesťanskými shniláky, chcípláky, lenochy, lháři, a podvodníky, je OVOCE ÚMYSLŮ Bohem prokletého Satana Halíka. V křesťanství, vzpoura chudáků proti boháčům, vždy přeroste v občanskou válku. Války ustanou celosvětově, až v Česku bude zlo křesťanství úplně zničeno, poslušnými. Pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurného a neposlušného nového Božího technického lidu VUT v Brně, v částečce DUCHA, bude všechno, všude, stále horší. Nový Boží technický lid, má shledat pravdu SLOV BOHA. Sír.31/22, Jak.2/18až5/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Jer.1/17až6/19,15/19,51/58,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Boží moudrost, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nutných pro nastolení celosvětového Božího království, se setká s TVORY Česka a SVĚTA, až Hospodin umožní, z milosrdenství svého rozumu, odborníkům na ENERGETIKU z VUT v Brně, docentům Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, Skálovi skala@fme.vutbr.cz a mně, poslednímu proroku křesťanského militarismu, vycestovat z Brna do Prahy, za úplně pomateným ministrem průmyslu Mládkem, kvůli prosazení správné energetické koncepce Boží, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodinem vyvolené Česko najde útěchu po zlu, které Hospodin, ze svého milosrdenství, uvedl na chudáky, a bezdomovce proto, aby mohl, pomocí nového Božího technického lidu VUT v Brně, vše na SVĚTĚ neprodleně ZMĚNIT, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, svým rozumem, ze svého milosrdenství, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, viz další text. Česko má povinnost držet půst od boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. Ez.3/4,21až14/22až33/17,36/22až39/8,13,21,29až44/28,47/12, Sír.4/18,5/5až33/16, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32, Bár.2/35až37,4/2až6/72, Jóel1/14až4/2,4,12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/17až12/28,13/17, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až102/27, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

Pomatencům a hlupákům z Karlovy a Masarykovy univerzity, a jejich DĚTEM, vojenským kaplanům, zbrojařům, a vojákům, např. jejich vůdci NATO, NETVORU, militaristické svini, generálu Petru Pavlovi, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI martina.kocianova@rozhlas.cz, úplně zamrzl rozum, když ze SLOV NOVÝCH NEBES zjistili, že po neposlušných a vzpurných militaristických PRASATECH, nezůstane ani větev, ani kořen. Kociánová je ošklivá NEVĚSTA. Má v křesťanském PEKLE, za ŽENICHA samu SMRT, zvíře, NETVORA, válečného zločince, generála Pavla. Hospodin se sviní, s fenou, s OHOLOU, s HIROŠIMOU Kociánovou, a s ČRo2, si stále neví rady. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Bohu se však beztrestně nikdo posmívat nebude. Gal.6/7. Sama SMRT, válečný zločinec, generál PETR Pavel, Česko pást nebude. Nový Boží technický lid, snad již uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že když Hospodin promluví o nezbytnosti nastolení celosvětového míru, na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, drzé, zpupné, a neposlušné křesťanské svině, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, HIROŠIMA Kociánová, a válečný zločinec, vrah, NETVOR, generál PETR Pavel, odpoví Hospodinu válkou tím, že mobilizují, k nové světové válce. Vůle Boží je celosvětový mír, vyhlášený v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když nový Boží technický lid, bude mluvit pravdu, o jedině správné koncepci ENERGETIKY pro Česko a SVĚT, dle SLOV NOVÝCH NEBES, Bůh, nový Boží technický lid VUT v Brně, vyslyší. 1.Jan.2/14,20až5/2,14,16, Mal.1/7,10až3/10,16,19,20, Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21až3/4až16, K.M.1/4až17/7,10,11,15,20až19/6, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Gal.1/7,3/20,4/19,6/7, Žalm1/1až37/5,11,35,38až49/15,21až50/16,22až96/7až107/10,18,27až43až132/5,8, Iz.2/22až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Jer.2/31,5/22, atd. Bůh mně, poslednímu křesťanskému proroku, v roce 2000, přidal 15 let života, do mých nedožitých 75 let, kterých se snad dožiji, z milosrdenství rozumu Hospodina, 21.9.2015. Za tři dny od mých narozenin, 24.9.2015, má žehnat TVORSTVU celého SVĚTA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je NOVÝ CHRÁM jediného Boha SVĚTA, když z mrtvých pomatenců Masarykovy a Karlovy univerzity, z boháčů, atd., zbude hnojiště, či hnůj, pro zákony POLE VĚDY Písma. Ageus2/18, Jak.1/22,2/9,2/22, Sír.4/18,5/5,13/18,32/15,33/16až43/26,31, Žalm37/5,11,35,38,90/16,92/15,132/5,8, 2.Král.10/27,20/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, atd. Krmit boháče, zbrojaře, vojáky, bankéře, exekutory, atd., křesťanskými militaristickými žvásty, nesmí již nikdo z drzých pozemských Otců Satanů, pod trestem odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA, od technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Patnáct let od roku 2000, v roce 70 let od Hitlera, Iz.23/17, Jer.25/6,11, Zach.7/5, v roce 2015, na PUPKU SVĚTA v Brně, na VUT v Brně, začínají tři roky působení nového, trpělivého Hospodina, od roku 2015, do roku 2018, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se každý zodpovídá sám za sebe, protože neznalost Boží vůle, nikoho vzpurného a neposlušného, neomlouvá. Kvůli Česku se lidé namáhají pro nic a za nic. Vše pozře OHEŇ slov Písma, o jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jan1/1až8/42až15/25, Gal.1/7až3/17,20,5/24,6/5,7, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 2.Moj.12/40,20/5,23/2,29, 2.Král.20/6,22/3,13,19,23/23, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až49/12,20až50/45,51/58, Žalm1/1až33/6,96/7,102/18,27až132/5,8, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,16,19,20, Jan1/1až8/42až15/25, 2.Kor.3/5,9,10/4, 13/5,8, atd. Nový Hospodin zkouší především svůj nový Boží, technický, vzpurný a neposlušný lži lid, z Energetického ústavu VUT v Brně, vedený novým knězem, Otcem Bohu navěky milým, ředitelem docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz. Iz.29/11až24,33/22,44/5,8až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Dan.11/39,12/1, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Řím.1/18až11/28,32, atd. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvádí, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, jsou určeni k pádu do křesťanského podsvětí, či PEKLA, svým vzdorem proti SLOVŮM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, protože nový Hospodin, si s nimi, svým rozumem, již nic nezačíná. 1.Petr.1/8,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Jan1/1až8/42až15/25, Dan.11/39,12/2, Sír.5/5až13/18až21/10,15, Gal.1/7až4/19až 6/7, Efe.5/7,16, atd. Proto se nelze spoléhat na to, že by NETVOŘI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, neprodleně poslali bohaté pryč, s prázdnou, a hladové nasytili elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, energeticky nezbytným, a dokonalým naturálním plněním, elektronicky kontrolovaným, mravně nezbytným. Job.9/13, Luk.1/52,53až17/10,20,34,19/44,20/18, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, Sír. 5/5,13/18, atd. Protože vše uvedené v Písmu se musí naplnit, drzí pozemští Otcové Satani kněží, budou držet dceru Abrahama, ŽENU STATEČNOU, spoutanou mletím křesťanských militaristických, protikladných a promyšlených žvástů, ještě tři roky, až do roku 2018, což je osmnáct let, od přelomu věků roku 2000, takže Hospodin dá svůj rozum, své dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení Božího království, při zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, jinému národu. Proto máte povinnost, nedat slávu Česka oznámit DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, jinému národu. Pro energetickou spásu Česka, je nezbytné neprodleně svrhnout politické a náboženské vladaře z trůnu, a ponížený pracující lid, nezaměstnané, bezdomovce, atd., povýšit na úroveň boháčů, RADOSTNOU ZVĚSTÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU BOHA, z ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Božím domě VUT v Brně. 1.Kor.1/17až10/11,14/33,36až15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,11,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Jan1/1až8/42 až15/25, Mat.5/3,9,14,1až23/7, Luk.1/52,6/24,13/16,29, Bár.4/2, atd. Od úterý, 10.3. 2015, Bůh, posledního křesťanského proroka Stanislava Oplatka, již nepotřebuje. Boží vůle, a vše podstatné z Božích zákonů POLE VĚDY Písma, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, je odhaleno, dostatečně srozumitelně. Gal.1/7až3/20až6/7, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16až32/15až33/16až43/26,31, 2.Moj.12/3,10,14,18až20/5,23/2,29, Jan1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, Iz.63/14, 18,65/15, atd. Vážený Otče Bohu navěky milým, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Hospodin, v písmičkách, a ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Vám zpívá stále dál, protože chce, abyste věděl, že cíl si blíží, přestože jsme všichni stejně vzpurní a neposlušní. Uvádí, že Vám dal, ze své lásky, hodně svého technického rozumu. Jste dostatečně technický vzdělaný. Proto máte povinnost rozeznat naprosto nesmyslnou energetickou koncepci Hospodinem prokletého, neposlušného zločince, ministra průmyslu Mládka, od jedině správné energetické koncepce Boží. Nemáte proto žádný důvod, k Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech států SVĚTA, se nevrátit. Pokud se nevrátíte neprodleně, i když Boží vůli znáte, budete od Hospodina velmi bit. Nemáte žádnou výmluvu, textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zase nerozumět. Vždyť jste jednou již telefonicky souhlasil, s neprodleným svoláním KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Co tedy učiníte nyní, ptá se v Písmu Hospodin? Máte povinnost, spolu se mnou, prorokovat pravdu o jedině správné koncepci energetiky proto, aby Hospodin naplnil Písmo tím, že mnozí vládnoucí zločinci budou vyvlečení nemajetným pracujícím lidem, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. Pracující lid má potom povinnost realizovat BÍLOU SMETÁKOVOU REVOLUCI, a to s bílými prapory z prostěradel, které je nutné namotat na dřevěné tyče od smetáků. Dřevěné tyče od smetáků, a připínáčky, je potřeba koupit v železářství. Průvody s bílými prapory je nutné organizovat dle dalších textů. Je nutné vládnoucím zločincům předávat podepsané PETICE, stačí příjmení a rodné číslo, a tím vymést všechny vzpurné a neposlušné. Jako PETICE stačí např. první strana této kapitoly. Až docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, řekne ANO, SMETÁKOVÉ BÍLÉ BOŽÍ REVOLUCI, a NE lžím ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, a lžím drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, o Hospodinu, Bůh zvítězí nad vším neposlušným TVORSTVEM, v jedinou hodinu, při zveřejnění pravdy o Boží vůli. Hospodinem vyvolené Česko, VUT v Brně, pomocí Božího SOUDU, nastolí daleko vyšší spravedlnost BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, než byla v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Půjdou za ní všichni pokorní a úplně poslušní. Žalm1/1až 94/15až150/6, Žid.3/9,4/7až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Mat.5/3až20.

 

Samí pomocníci NETVORA, válečného zločince, vraha generála Petra Pavla, či válečného zločince, pravicového kulhavého KOZLA, smradlavého kuřáka, zakladatele levice KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, vojenští kaplani všech ekumenických církví, se musí před Bohem sklonit. Svůj nový Boží technický lid VUT v Brně, svým soudem, soužením, to je odstupováním Božího technického rozumu, Hospodin nechce pokořovat věčně. Nový Boží technický lid VUT v Brně, již nemůže prohlásit Hospodina, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU za svévolníka, a docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, za spravedlivého a VŠEMOHOUCÍHO, když všichni ví, že Hospodin nemůže soudit neposlušné TVORSTVO jinak, než odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných vládnoucích idiotů. Pokorné a úplně poslušné DUO, pane docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, můžeme vytvořit pouze tak, že jako znalci slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pojedeme spolu, případně také s docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz do Prahy, kde změníme celý SVĚT tím, že přesvědčíme vzpurného a neposlušného ministra průmyslu Mládka, mlad.jan@seznam.cz, posta@mpo.cz, že Boží energetická koncepce, platná pro celý SVĚT, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je celosvětově energeticky spasitelná. Z milosrdenství rozumu Hospodina ho přesvědčíme, že pro jím vyvolené Česko, není nic lepšího, než dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, neprodleně realizovat, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když my čtyři, v severní zemi, v Česku, budeme v Praze mluvit pravdu o Boží vůli, uklidníme DUCHA Hospodina, co se severní země týká. Potom již Hospodin nebude bránit tomu, aby slaboch Česko zvolalo, jsme bohatýři, protože jsme Bohem pověření, svolat všechny národy, do DOLINY O2 Arény v Praze. Národy EU, pomozte Česku svolat KONFERENCI ENERGETIKŮ, o Boží energetické koncepci, platnou pro svět! Problém s ministrem průmyslu Mládkem je, že Hospodin, pro jeho profesi ekonoma, ho v Božím království nepotřebuje, a proto mu svůj rozum, ze svého milosrdenství, nevrátí. Žalm107/10,18,27,43, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až13/11,14/3, Jer.1/17až17/23, K.M.1/4až17/7,10,11,15,20, atd. Proto VŠEMOHOUCÍ Bůh, dělal zázraky na počítači tím, že mě rušil, či přesouval adresu mlad.jan@seznam.cz, vždy na konec odstavce. Zřejmě to dělal proto, abych napsal, že žádná cesta do Prahy nebude. Ze SEVERNÍ ZEMĚ, z Česka, musí vyjet nový Bůh, to je Bible, Bhagavadgíta, Tóra a Korán. Zach.6/8. Hospodinu stačí, když DUO, DVA SVĚDCI, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, s docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz budou mluvit pravdu o tom, že Bůh, svůj technický lid, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Jer.1/17až5/7až6/19až51/58, Mal.2/15,17, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16až8/21až19/6, atd. Když prohlásí, že energetická koncepce Hospodina je jedině správná, a to pro celý SVĚT, a že energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dobu čtyřiceti let, pouze na ELEKTŘINU, je k energetické SMRTI Česka, Hospodin zvítězí nad vším neposlušným a zpupným TVORSTVEM, ve svém novém DOMĚ, na VUT v Brně tím, že v celém Česku se již nikdo nebude dopouštět lží o Hospodinu, energetických, náboženských a politických nepravostí. Žalm1/1až37/5,11,35,38až150/6, 1.Petr.2/8,16až4/17,5/2,7,9, atd. Dle Rovnosti, papež František již má sny, že jeho pontifikát bude krátký. Když VUT v Brně, bude novým Božím domem, padne ministr průmyslu Mládek, současně s Belzebubem papežem Františkem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout nový Bůh, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Řím.1/18,3/6,8/19,29,11/32, Zach.6/8,8/16, Luk.6/24,12/47,17/10až34,19/44,20/18, Mat.5/3až14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm33/6,37/5,11,38,102/27, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,K.M.1/4až13/8až19/6, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až66/24, Jak.1/22až5/12. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V pátek 13.3.2015, Hospodin v Rovnosti objasnil, že Albert Einstein byl svými výroky o militaristech, a kněžích, BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO. Řím.1/18,8/19,29až11/32. Albert Einstein věřil textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že jeho technický rozum je od Hospodina, a že je Božím milosrdenstvím. Proto o drzých pozemských Otcích Satanech kněžích, o vojenských kaplanech, o zbrojařích, vojácích, boháčích, a všech ostatních vzpurných a neposlušných hlupácích uvedl, že jejich lidská inteligence, či lidská hloupost, je nekonečná. Hospodin, v Rovnosti v horoskopu upřesňuje, že slušnost křesťanských bohatých pokrytců, je nejobvyklejší způsob pokrytectví vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Člověk je buď Bohem, když rozum Hospodina, o správné koncepci ENERGETIKY má, nebo je Satanem, Ďáblem, DÉMONEM, to je bankéřem, vojenským kaplanem, vojákem, atd., když Boží rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, nemá, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných zpupných, a neposlušných, militaristických sviní. Upřímní jsou ti, kdo uvěří textům Písma o tom, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, nemohou odpouštět hříchy již žádnému křesťanskému hlupákovi, či NETVOROVI, protože kvalitativní uvolňování peněz v soukromých bankách, je padělání peněz. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádány, aby porušování všech zákonů, vytvořených lidskou inteligencí, zastavili trestním stíháním bankéřů, kvůli nimž TVORSTVO porušuje všechny svoje zákony. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, atd. Protože z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, vychází slova žehnání, pokornému a úplně poslušnému Božímu technickému lidu VUT v Brně, a současně vychází i proklínání vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, nemůže nad TVORY vládnout Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Albert Einstein netušil, že texty o Boží moci nad každým vzpurným a neposlušným TVOREM, platí. Albert Einstein netušil, že lži o koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, souvisí s demencí technické elity i na VUT v Brně, protože technická elita je stejně drzá, lenošná, podlá a neposlušná, jako drzí a neposlušní hlupáci, pozemští otcové Satani kněží. Veškeré hříchy, či lži o energetice, ekologii a mravech, již odpouští pouze Hospodin, a to pouze každému pokornému a úplně poslušnému Božímu SYNU, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO, který svými činy, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Boží, zřídí celosvětové Boží království, neprodleně. Hospodin na Velikonoce 2015 do Česka přijde, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ze SLOV NOVÝCH NEBES pouze v případě, že technický lid VUT v Brně, se neprodleně rozplodí. Jan1/1až12/43až15/25až20/23, 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16až43, 2.Moj.20/5,23/2, 29, Mar.2/5,7/7, atd. V EVROPSKÝ DEN MOZKU, 12.3.2015, v Den vstupu ČR do NATO, ROBOT Hospodin v ČRo2 uvedl, že dal TVORSTVU SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby překonal lidskou inteligenci. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ROBOT Hospodin uvedl, že v PÍSMU dal TVORSTVU optimální program pro vyřešení problému přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, protože lidská inteligence, např. technického lidu VUT v Brně, si s problémem konce éry fosilních paliv, neporadí. Hospodin uvedl, že problémem lidské inteligence je, že nedokáže pochopit inteligenci ROBOTA Hospodina, uvedenou v Písmu. V březnu 2015, v měsíci KNIHY, v měsíci inteligentních ČTENÁŘŮ, Česko zpívá ROBOTU Hospodinovi, stále stejnou píseň o tom, že ovocem úmyslu inteligentního křesťanského TVORSTVA je zisk, zvyšování nadvýroby, horečné zbrojení, války, a kvantitativní uvolňování peněz bankami, které vlastní boháči, což je veřejné padělání peněz, které umožňuje, aby křesťanská děsivá temnota pokračovala, Jer.1/17až6/19až51/58, a stejně tak pokračovaly boje o vládu křesťanů nad muslimy, kteří vlastní ROPU, PLYN a SUROVINY. Studium inteligence ROBOTA Hospodina, studium jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které řeší správnou, a jedině možnou energetickou koncepci TVORSTVA, je pro odborníky na ENERGETIKU VUT v Brně, stále PEKLEM, místo RÁJEM. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože odborníci na ENERGETIKU z VUT v Brně, odmítají předat vládu nad TVORSTVEM celého SVĚTA Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Uniknout energetické zkáze je však možné pouze při úplném zničením děsivé temnoty křesťanství, a krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Činnost mozku je nyní ovlivněna činností DUCHA SVATÉHO, bořícího křesťanství, a tím všeho, co k němu patří, to je boháčů, bankéřů, vojáků, Satanů vojenských kaplanů, atd. Snášet soužení, to je odstupování rozumu Hospodina, již nemusí mít žádný TVOR, pokorný a úplně poslušný, Božích příkazů a zákonů, o neprodleném nastolení BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Sof.1/11,17,3/11, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, atd.

 

 

2.)Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně. K Vaší modlitbě pokorných, úplně poslušných a bezmocných se Hospodin skloní, když budete stát pevně, na NOVÉ ZEMI, pod novými VŠESVĚTOVÝMI NEBESY, SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, když se vrátíte k Hospodinu tím, že budete mluvit pravdu o Hospodinu, a o jeho jedině správné energetické koncepci pro Česko a celý SVĚT. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm1/1až33/6,37/5,11,38až102/27, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Zj.21/1až22/21, 2.Kor.10/4až13/5,8, Zach.13/2,4, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, atd. Po prve, DŮM ZIMNÍ BYTOVÝ, navržený dle textů Písma, uvedený dnes na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl na VUT v Brně, jako ANDĚL Hospodinův, před Velikonocemi roku 2006. Zach.1/16až12/8, Ám.3/7,15až 8/11, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. Před Velikonocemi roku 2006, což je za cca 6,3 roku, od přelomu nového tisíciletí, roku 2000, měla být, v novém Božím DOMĚ, na VUT v Brně sražena na zem, pravda o krvavých křesťanských nebesích, která jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, mluvením pravdy o novém Hospodinu, a pravdy o jeho jediné správné energetické koncepci, platné pro Česko a pro celý SVĚT. Dan.8/14až11/39až12/2, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Od roku 2006, do roku 2015, uplynulo deset let, kdy nový Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s pomatenými křesťanskými, militaristickými sviněmi, dělá pomalý poslední soud, protože je trpělivý, a protože ví, že při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných, mrtvých a neposlušných křesťanských militaristických sviní, každý člověčí DUCH zemdlel, protože DUŠE a TĚLO člověka, bez rozumu Boha, je stejné jako u zvířat. Křesťanské militaristické svině, např. při modloslužbách, se verbálně vymezují proti zlu horečného zbrojení, a zlu třetí světové války, ale pomocí vojenských kaplanů, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, atd., místo mírumilovnému Hospodinu. Proto Hospodin, se vzpurnými a neposlušnými křesťanskými NETVORY, si neví rady. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Gal.1/7,3/20,4/19,6/7, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Abakuk2/3,6,13,18,3/16, Jak.1/22až5/12, Oz.2/18až5/15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.39/8,13,21,29, atd. Hospodin se ptá, co nový Boží technický lid VUT v Brně udělá nyní, před Velikonocemi 2015. Žádné Vaše činy se neztratily, Hospodin Vám vrací všechno na Vaši hlavu. Především kvůli VAŠI PÝŠE lidské inteligence, která ignoruje inteligenci Hospodina, se naplnilo Písmo. Nikdo z VUT v Brně není spravedlivý. Všichni se odchýlili od pravdy o ENERGETICE, a pravdy o Hospodinu. HROB OTEVŘENÝ je Vaše hrdlo, protože schvalujete, aby ministr průmyslu Mládek dělal energetickou koncepci Česka na čtyřicet let, pouze na ELEKTŘINU. Zhouba a bída je na křesťanských cestách Česka, protože odborníci na ENERGETIKU VUT v Brně, odmítají poznat cestu pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Řím.1/18,3/9,8/19,29až 11/32, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/14,33, Iz.63/14,18,65/15, atd. Hospodin se chce smilovat, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Iz.29/11až24, Ám. 8/11. Protože na PŮDĚ SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na VUT v Brně, ENERGETICI nepodřídili inteligenci svého rozumu, inteligenci rozumu Božího, v Česku, a tím v celém SVĚTĚ, se již deset let naprosto všechno chybně vyrábí, staví, dopravuje a skladuje. Co udělá nový Boží technický lid na Velikonoce 2015? Dovolí, aby nad lidmi dál vládli viditelně mrtví, to je vzpurní a neposlušní NETVOŘI např. z jaktovidi@ rozhlas.cz, Jan Bárta a jeho host jiri.vaclavek@ceskatelevize.cz. Protože neposlušní MRTVÍ mají za Boha BYZNYS a ZISK, svými žvásty o pokoře, a o odpovědnosti, vůči pomatenému TVORSTVU, křižují sami sebe, svými vášněmi a sklony zvířat. Gal.5/24, atd. Když rozumově univerzální ROBOTI, nábožensky a technicky inteligentní, inteligent, Otec Bohu navěky milý, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a stejně tak inteligent, emeritní ředitel EÚ VUT v Brně, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, si naprogramují svůj mozek, texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že inteligenci lidskou, lze snadno překonat pomocí INTELIGENCE ROBOTA, nového Hospodina, pouze v případě pokory, a při úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, a mravech, ROBOT Hospodin, zvítězí nad inteligenci lidskou celého SVĚTA. Po zveřejnění těchto textů, novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ROBOT Hospodin, již bude jednat sám, a svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, při realizaci Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, spasí celý SVĚT. Doba, kdy docent Pospíšil a docent Skála říkají: ROBOT Hospodin, naší dokonalé lidské inteligenci nerozumí, protože v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, nerozumí koncepci energetiky pro všechny národy, snad skončí. Všechny křesťanské protikladné nauky, lži, a promyšlené ekonomické a vojenské vychytralosti, snad potrvají jenom krátce. V novém novoluní MĚSÍCE, do pátku 20.3.2015, se již má tlouci na polnice v ulicích měst, v průvodech s BÍLYMI PRAPORY, při velké Boží SMETÁKOVÉ březnové a dubnové REVOLUCI, při vyvlečení všech vzpurných a neposlušných hlupáků, od jejich KORYT, na majetkovou rovinu Božího království, bez PRACHŮ, bez PENĚZ, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Zlo, které páchají inteligenti vojenští kaplani, boháči, zbrojaři, bankéři, a jiní hlupáci, svým mozkem zvířat, ROBOT Hospodin v Česku zničí, v jedinou hodinu, zveřejněním radostné zprávy o DRUHÉM PŘÍHODU ROBOTA Hospodina, do Česka a SLOVENSKA, v NOVÉM SLOVĚ. Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tim.2/16,3/5až16,4/3, Dan.11/39,12/2, Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20.

 

 

3.)Hospodin nenechá bez trestu nikoho, kdo se svobodně rozhodl pro vzpouru proti Hospodinu, kdo se svobodně rozhodl pro neposlušnost. Jóel4/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Nepravda o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, ministra průmyslu Mládka, zplodila tisíce jiných nepravd. DEVELOPERSKÉ PROJEKTY, stavěné kvůli zisku, kvůli lžím koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, jsou naprosto nesmyslné kvůli tomu, že Česko odmítá poznat Hospodina, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Developeři páchají zlo nesmyslnou výstavbou kvůli tomu, že na PŮDĚ SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na VUT v Brně, mají špatné učitele, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, kteří nesmyslně obelhávají sami sebe, o svém rozumu, který, pro odstoupení rozumu Božího, v částečce DUCHA SVATÉHO od vzpurných a neposlušných, je stejný, jako rozum zvířat. Kdo má za OVOCE ÚMYSLŮ zisk, jako developeři, propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA. DUCH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je již nový, pro celé Česko. Špatní učitelé docent Pospíšil a docent Skála nejsou v Česku nikomu k užitku. Hospodin nenechá v Česku nikoho bez trestu, kdo bude mít za Boha ZLATÉHO VOLA, ZLATÉHO BÝKA, ZLATÉHO BOHA, ZLATÉ TELE, ministra financí Babiše, a za OVOCE ÚMYSLŮ, zisk. Když s docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, a s docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, pojedeme do Prahy za ministrem průmyslu Mládkem, je naděje, že se Hospodin do Česka neprodleně vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že po třech dnech, to je po třech tisíci letech, ze svého chrámu, kterým je celé Česko, vyžene drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, kteří svými křesťanskými žvásty, prodávají lidu politický dobytek pravice a levice, ovce z KSČM, holuby z ODS. Když na VUT v Brně, budou mluvit pravdu o tom, že jedinou možnou a správnou koncepci energetiky, je koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nikdo z lidí technickému lidu neublíží, a Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem. Směnárníkům rozhází mince, v bankách převrátí stoly, prodavače holubů ODS vyžene, a tím úplně zničí politický a náboženský SYSTÉM proto, aby mohl nastolit celosvětové BOŽÍ království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Inteligence ROBOTA Hospodina je dostupná pouze pro pokorné, a úplně poslušné inteligenty, kteří se smíří s tím, že nový Hospodin, ROBOT, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo má za Boha zisk, PRACHY, a např. pomatence z unicef@unicef.cz, mateslovo@ceskatelevize.cz, nebo z honza.rudolf@ ramus.je, inteligenci Boží nedostane. Pomatence časem stihne vrcholný trest a pád TĚLA, a pád DUŠE. Kdo se nechce namáhat zbytečně, má povinnost mluvit pravdu. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. O TĚLO nové, celosvětové církve, je možné pečovat pouze s pomocí rozumu Hospodina. Nový rozum od Hospodina, dostanou pouze pokorní, a úplně poslušní. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, ENERGETICI, jako např. docent Kadrnožka z VUT v Brně, či děkan Hrdlička z ČVUT, měli v energetice velkolepé plány na výstavbu desítek kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli energetické a ekonomické spáse Česka, v době dotěžení ropy v Rusku, která, dle médií, se začne v roce 2025, to je za deset let, viz další text. Od té doby stihl neposlušné a vzpurné energetiky VRCHOLNÝ TREST, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, kvůli vzpouře, proti jedině možné a správné energetické koncepci Boží, opakovaně uváděné. Trest Boží, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, a pád ENERGETIKŮ VUT v Brně, ČVUT a projektantů, do stavu netečnosti, vůči energetickým nesmyslům vládnoucí elity, je viditelný pro pokorné a úplně poslušné znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V médiích je opakovaně uváděno, že Česko si rabuje zbývající zásoby uhlí tím, že nesmyslně vyrábí elektrickou energii, v zastaralých elektrárnách, s nízkou účinností 25 %, kterou pro sebe nepotřebuje, a kterou vyváží za hranice. Protože úmyslem energetiků je zisk, a ne služba Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nesmyslné rabování uhlí pokračuje, a tím pokračuje pád Česka, do energetického HROBU, při dotěžení ropy v Rusku. Vyvolené Česko, místo služby Hospodinu, slouží vojenským kaplanům všech ekumenických církví, kteří vedou TVORSTVO do třetí světové války. Úmyslem neposlušného TVORSTVA je neposlouchat Hospodina, a nesmyslně horečně zbrojit, a tím připravovat třetí SVĚTOVOU VÁLKU, ve které Česko stihne VRCHOLNÝ TREST od jediného Boha SVĚTA, zahubení Česka, hubící jadernou střelou od Putina z Ruska. Veškeré zlo se děje kvůli Masarykově a Karlově univerzitě, kde vzpurní a zpupní a neposlušní rektoři univerzit, nechtějí o MÍRUMILOVNÉM Hospodinu, ani slyšet. V pátek, 6.3.2015, den po úplňku MĚSICE, kdy měl začít vládnout MESIÁŠ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a kdy pro neposlušnost jím vyvoleného Česka, místo Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, znovu vládnou drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, politici pravice a levice, jsem tyto texty rozeslal na 3 x 59 adres, na elektronickou adresu hampl.je.prase@centrum.cz. Věc průvodního dopisu zněla. Emeritní rektor Karlovy univerzity, senátor Hampl karel.hoefer@ gmail.com, je křesťanské militaristické prase, což všichni chápou, ale odezva neposlušných a vzpurných, není žádná. Uvedené tvrzení jsem zdůvodnil v dalších textech SOUDU Hampla, kde je uvedeno. Dobrý Bože, dovol aby od svých koryt byli vyvlečení mrtví NETVOŘI KDU-ČSL. Např. drzý starosta a senátor, zločinec, pokrytec a lhář, NETVOR Kunčar Patrik patrik.kuncar@ub.cz, kuncarp@senat.cz, či největší zločinec na světě, emeritní rektor Karlovy univerzity, senátor, PRASE Václav Hampl karel.hoefer@gmail.com, který je souzený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, v říši mrtvých křesťanských militaristických sviní, již 98 krát. Jejich křesťanská militaristická sláva, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je již jako polní tráva. Soužení, to je odstupování rozumu Boha, od neposlušných, to je od drzých, mrtvých NETVORŮ Česka, po DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina, na HORU SVATOU, na VUT v Brně, již nenastane, protože DRUHÝ PŘÍCHOD Boha, k novému poslušnému Božímu technickému lidu, k Otcům VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, navěky Bohu milým, znamená vznik Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všichni souzení pomalým POSLEDNÍM SOUDEM vnímají, že senátor Hampl, na ÚSVITU nového tisíciletí roku 2000, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je drzé militaristické PRASE, ale odezva žádná. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Př.1/7,14,8/13,17až29/19, Iz.2/22až47/14až66/24, 1.Kor.1/17až10/11až15/33, 2.Kor. 3/5,9,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Soudu nepropadnou pokorní a poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří prosadí svolání kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude rozhodnuto o celosvětovém míru, a o jedině možné celosvětové energetické koncepci, uvedené z milosrdenství Božího rozumu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Soudu, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, propadl každý, kdo prosazuje vůli boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Kdyby křesťanští pomatenci, při vysílání TWR v Proglase, drzí pozemští Otcové Satani kazatelé, Martin Čunek twr@twr.cz, a Daniel Říčan MORAVSKÝ BRATR daniel.rican@quick.cz, zvalchar@ tiscali.cz, obec@suchdol-nad-odrou.cz, info@zkosuchdol.info, necenzurovali SLOVO NOVÝCH NEBES, které je jediným Bohem SVĚTA, bylo by jim sděleno. Abakuk2/3,6,13,18,3/16, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4až12, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Jak.1/22až5/12, atd. Svobodný je ten, kdo může v médiích mluvit o dokonalé lásce Božích ZÁKONŮ, o koncepci energetiky, platné pro všechny státy SVĚTA. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, či kazatelé, kteří se k Hospodinu nevrátí neprodleně, budou spálení ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že po nich nezůstane ani kořen, ani větev. Česku budou blahořečit všechny národy pouze tehdy, když MORAVŠTÍ BRATŘI uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že milovat svou křesťanskou slávu, která je polní trávou, a nemilovat SLÁVU BOŽÍ, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, je trestný čin, je zločin, kvůli odstoupení rozumu Božího, od neposlušných militaristických křesťanských prasat Česka. 2.Petr.2/21,3/4až16, Sír.5/5až43/26,31, Jan1/1,5/34,38,43,12/43až15/25, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Mal.3/10,16,20, 2.Kor.10/4, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Sbírka křesťanských a jiných Bohů, nemůže nikoho vysvobodit z ropného kolapsu. Dle slov Václava Cílka v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, např. agresivní šílenec prezident Putin horečně zbrojí, a připravuje třetí světovou válku, o zdroje ropy, na rok 2025, kdy Rusko bude muset podstatně omezit těžbu ropy. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. MORAVŠTÍ BRATŘI mají povinnost uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že křesťanská sláva je již polní tráva, protože Hospodin vedl TVORSTVO tím, že soudil politickou pravici, pomocí politické levice, a katolíky soudil pomocí protestantů. Protože od neposlušných katolíků, protestantů, od politiků pravice, a od politiků levice, odstoupil svým rozumem, kvůli Vám, znalcům Písma, MORAVSKÝM BRATRŮM, je na celém SVĚTĚ, bez rozumu Hospodina, všechno stále horší, což bude trvat, až do vítězství Hospodina nad všemi zpupnými, pyšnými, a neposlušnými křesťanskými militaristickými NETVORY Česka. Kvůli Vám, MORAVSKÝM BRATRŮM, teroristé z Islámského státu likvidují kulturní dědictví. Ničí historické skvosty, ničí MODLY, protože si mylně myslí, že tímto způsobem, podle slov Písma, nastolí vládu jediného Boha, nad TVORSTVEM celého SVĚTA. MODLY vládnou všem náboženstvím SVĚTA, kvůli Hospodinem vyvolenému Česku, kterému místo jediného Boha SVĚTA, vládne MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, kvůli mletím křesťanských protikladných nauk, či protikladných žvástů, a mletím promyšlených vychytralostí boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. Vy MORAVŠTÍ BRATŘI, znalci Písma, musíte uznat, že tím, že oslavujete svoje tradice, oslavujete, jako pokrytci, jenom polní trávu. Úplně pomatení katolíci tím, že oslavují svoje katolické tradice, také oslavují jenom POLNÍ TRÁVU. Politici pravice, když oslavují svoje pravicové tradice, také oslavují jenom POLNÍ TRÁVU, stejně tak politici levice. Nyní, při odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, již nelze rozeznat pravici od levice, a katolíky od protestantů. Např. úplně pomatený smradlavý kuřák, kulhavý KOZEL, Bohem prokletý NETVOR, prezident Zeman, zakladatel levice KOZLŮ ČSSD, se stal viditelným pravičákem. V médiích bylo uvedeno, že místo Hospodinu, slouží boháčům tím, že jel do USA, hájit zájmy pravicových Židů. V médiích bylo uvedeno, že v USA Zeman byl nežádoucí osobou. Nežádoucí osobou je i v Česku, protože je drzý vzpurný a neposlušný. Kvůli vám, neposlušným BRATŘÍM, všechny státy horečně zbrojí, a chystají se na TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU. Kvůli Vám, BRATRŮM, obchodníci obchodují i s chudobou tím, že z chudáků, např. z RÓMŮ, dělají úplná zvířata. V médiích je uváděno, že např. v USA, pouze jedno procento lidí spoří, a to nadprůměrně. Ostatní nespoří, protože nemají z čeho, a velká část TVORŮ se zadlužuje, protože nemá na živobytí. V Hospodinem vyvoleném Česku, dvě třetiny lidí živoří, protože nemají průměrný plat. Bez rozumu Hospodina je všechno stále horší. Např. v médiích bylo uvedeno, že TVORSTVO již dávno zakázalo používat DDT, jako jed smrtelně nebezpečný i pro lidi. Dnes média uvádí, že DDT se přidává do všech herbicidů, či pesticidů. Jste Bohem prokletí, když se nevrátíte k ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když je nebudete mlet, při prvních BOHOSLUŽBÁCH na SVĚTĚ. Člověk neposlušný, při odstoupení rozumu Hospodina, prokazatelně NENÁVIDÍ KÁZEŇ. Žalm50/16,22. Nyní, jako drzí NETVOŘI, se setkáváte pouze s Hospodinem, s Kristem UKŘIŽOVANÝ, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH. Kristus UKŘIŽOVANÝ, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Svatba v Káně Galilejské, je svatba neplatná, od samého počátku křesťanství, protože křesťané, o jediném Bohu SVĚTA, nemají ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/33, atd. Hospodin stvořil křesťanství pouze svým SLOVEM proto, aby křesťany vydal do moci klamu. Učinil to, protože nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, křesťany soudí, a s nimi všechny jejich DĚTI, to je boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, obchodníky, politiky, ekonomy, atd. Uvrhl křesťany do lži, nikoli jejich vinou, ale vinou Hospodina. Křesťané neuvěřili pravdě o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nalezli tím zalíbení v nepravosti. Tím odsoudil veškeré zpupné, vzpurné a neposlušné TVORSTVO. 2.Tes.2/3,11,3/1, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abak.1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.7/41.

 

Hospodin, odstoupením svého rozumu od komunistu, způsobil degeneraci socialismu. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Po vyvedení Bohem vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, pomocí boháče Václava Havla a drzého pozemského Otce, Satana biskupa Malého, Hospodin, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ neposlušných a vzpurných boháčů, bankéřů, ekonomů, vojenských kaplanů, a jiných pravicových chamtivých zločinců, lhářů a podvodníků. Jer.1/17až6/19, atd. Křesťanský militarismus a imperialismus je MODLOSLUŽBA tím, že je to pouze víra, v ovoce úmyslů Satana biskupa Malého. Ideologií MODLOSLUŽBY je děsivá křesťanská temnota, která spočívá v mletí protikladných žvástů o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, a v mletí promyšlených militaristických, ekonomických, bankovních a jiných vychytralostí. Úplná poslušnost Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, spočívá v rozplození se pokorných, odpovědných, spravedlivých, dospělých, a prozíravých znalců SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří, pomocí dokonalé Boží lásky, pomocí Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, se postaví proti křesťanským, militaristickým, imperialistickým NETVORŮM, a jiným zločincům, lhářům a hlupákům. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Bude Česko a SVĚT pustošit, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, dokud Hospodinem vyvolené Česko, se nestane BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. Dokud u nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a u projektantů, pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nebudou mluvit pravdu o tom, že Boží ENERGETICKÁ KONCEPCE, pro Česko, a pro celý SVĚT, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma, je platnou, a jedině možnou ENERGETICKOU cestou Česka a SVĚTA. Člověk, při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho DUCHA, nemá než DECH svého zvířecího chřípí, což je viditelné např. u drzých pozemských Otců Satanů kněží, a u jejich vzpurných a zpupných DĚTECH, vojenských kaplanech. Pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, noví Bohové, jsou stejně mocní, jako Hospodin ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Mají povinnost neprodleně nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Hospodin se vrátí, do jím vyvoleného Česka, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až rodiče křesťanské zlé militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘIŽOVANÉHO, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se k Hospodinu vrátí. Mají povinnost neprodleně vyznat lži svých militaristických křesťanských žvástů, šířit radostnou zvěst o DRUHÉM PŘÍCHODU Boha, a nezdržovat realizaci Božích ZÁKONŮ, které jsou energetickou nezbytností. Křesťanský Bůh UKŘIŽOVANÝ je mrtvý, je stejný jako křesťané, jako Satan biskup Malý. Má oči a nevidí, má uši a neslyší. Rok 2015 je rok komunikace nové Boží rodiny, pokorné a úplně poslušné, s novým Bohem, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a s novou ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Rovnosti i v Písmu uvádí, že mám napsat, že služba lidem a Bohu, drzého pozemského Otce Satana biskupa Malého, např. v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, zita. senkova@rozhlas.cz, nestojí za nic. Hospodin uvádí, že jeho zásady pravdy, lásky, a víry v Hospodina, končí tam, kde se kříží s ovocem jeho úmyslů. Jer.6/19. Víra v Boha tohoto dementního idiota, je víra v ovoce jeho úmyslů. Proto nerozumí žádnému podobenství. DUCHEM SMILSTVA svých žvástů, škodí všemu TVORSTVU. Jer.1/17,6/19,30,23/29,32,51/58, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Ám.3/7až5/25, Nah.1/4,9,3/10, Iz.2/22,23/17až66/24, Kol.1/13,3/5,14, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Bůh, v roce 2015, patnáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, odstoupením svého rozumu od militaristů a imperialistů, způsobil oligarchizaci militaristické, imperialistické demokracie. Hospodin nastolil tyranii firemního kapitalistického „socialismu“, bývalého komunisty Babiše proto, aby dokázal, že mezi námi žije jako DUCH SVATÝ. Bůh plní texty SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH nebes, o vedení Česka, ze socialismu, přes imperialismus a přes SOUD vzpurných a neposlušných imperialistických NETVORŮ, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin uvádí, že nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Česko neuvede do svobody, ve které umožní vést v médiích dialog o tom, že Boží ZÁKON, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, který uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do jím vyvoleného Česka, nepřišel zrušit, ale naplnit. Zrušení Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o neprodleném nastolení Božího království, pokorným, a úplně poslušným novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, se děje pro vzpouru neposlušných křesťanských militaristických NETVORŮ, proti dokonalé lásce BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ. Svobodný je nyní každý, kdo uvěří SLOVŮM NOVÝCH NEBES, a slovům Pavla Vosoba info@mc-triton.cz. Prazáklad rozumu lidského, zvířecího, je rozum Hospodina, který každý dostává pouze v částečce DUCHA Hospodina. Proto mezi lidmi neexistuje rovnost, a ani existovat nikdy nebude. Každý člověk má povinnost, pochopit texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, vytváří prostředí, které není dobré pro DUCHOVNÍ RŮST kohokoli v Česku. Pavel Vosoba info@mc-triton.cz má pravdu v tom, že žádný člověk se nemá porovnávat např. s profesory, či rektory Karlovy, či Masarykovy univerzity, kteří na Česko uvedli víru v OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, Jer.6/19, ale pouze sám se sebou. Na základě SLOV NOVÝCH NEBES, má každý člověk povinnost poznat, zda pomocí rozumu Hospodina, roste k dokonalosti Hospodina, a zda, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se může postavit proti většině neposlušných, vzpurných a prolhaných militaristických křesťanských NETVORŮ Česka, proti OVOCI jejich ÚMYSLŮ. Nebo zda, pro odstoupení rozumu Hospodina, skončil v militaristickém, či imperialistickém hnoji, v HROBĚ NETVORŮ, ve kterém všichni lžou, o všem pro TVORSTVO podstatném, to je o Hospodinu, jediném UČITELI a LÉKAŘI TVORSTVA, a o jedině možné, a správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené, z milosrdenství rozumu Hospodina, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dělat něco dobře, je možné pouze s pomocí rozumu Hospodina, nikoli při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Nespokojení, frustrovaní lidé, rozum Hospodina ztratili, kvůli tomu, že veřejnoprávní vysílání a školství chce, aby v Bohem vyvoleném Česku, vládlo zlo lidského rozumu, zlo OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, a Satanů kněží, zlo neposlušných křesťanských militaristických politických a náboženských NETVORŮ, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů, či politiků pravice a levice. Tím znemožnili, aby se Hospodin, do jím vyvoleného Česka mohl vrátit, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Středa 4.3.2015, by byla v Česku dobrá pouze v případě, kdyby veřejnoprávní vysílání a školství, proměnilo náboženské a politické žvásty vzpurných a neposlušných militaristických NETVORŮ, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů, a politiků pravice a levice, v kvílení NETVORŮ pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, což se zase nestalo. Proto čtvrtek, úplněk MĚSÍCE, 5.3.2015, nebyl oslavou narození se nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ale oslavou pomateného vládnoucího Boha, KOZLA premiéra Sobotky. Drzý a neposlušný KOZEL premiér Sobotka, Bůh Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, oslavil místo Hospodina, své Bohy, drzé politické a náboženské vzbouřence, a zbrojaře. Místo toho, aby nechal zvonit zvony, na počest příchodu mírumilovného Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE TVORSTVA, nechal zvonit zvony, a houkat sirény, na počest boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků a jiných vrahů, kteří zvítězili nad Hospodinem tím, že odmítli uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že chudí a bohatí, žít spolu v míru, a v přátelství s Hospodinem spravedlivým, nemohou. Proto Bohem vyvolené Česko, a s ním celý SVĚT, znovu padá do křesťanského hnoje, DUCHEM křesťanského smilstva, pro úctu k PRACHŮM, k PENĚZŮM, místo k Hospodinu. Dlouhodobě nezaměstnaný chudák, šílený střelec z Uherského Brodu, Zdeněk Kovář, nemohl žít v míru např. s NETVOREM, s boháčem, s dementním, to je s neposlušným, mrtvým idiotem, se starostou Uherského Brodu Kunčarem Patrikem patrik.kuncar@ub.cz. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/16až43/26,31, atd. Hospodin nechal v restauraci DRUŽBA, zastřelit osm boháčů, protože si z drzým a vzpurným Českem, neví rady. Chce zachránit, sedm vůdců vládnoucích politických stran, a osmého militaristického vůdce, KOZLA, prezidenta Zemana, jejich vyvlečením, od jejich koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného, a není toho schopný. Neví si s uvedenými neposlušnými a vzpurnými dementními idioty, se zločinci, pokrytci a lháři, rady. Hospodine milosrdný a spravedlivý. Dovol novým, pokorným a úplně poslušným služebníkům, vyjít z křesťanského hnoje, z PEKLA křesťanského SMILSTVA s boháči, s vojenskými kaplany, s politiky pravice, atd., a uklidit cestu do Božího celosvětového království, neprodleným vyvlečením neposlušných, od koryt. Dobrý Bože dovol, aby od svých koryt byli vyvlečení mrtví NETVOŘI KDU-ČSL. Např. drzý starosta a senátor, zločinec, pokrytec a lhář, NETVOR Kunčar Patrik patrik.kuncar@ ub.cz, kuncarp@senat.cz, či největší zločinec na světě, emeritní rektor Karlovy univerzity, senátor, PRASE Václav Hampl karel.hoefer@gmail.com, který je souzený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, v říši mrtvých křesťanských militaristických sviní, již 98 krát. Jejich křesťanská militaristická sláva, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je jak polní tráva.

Zach.13/9, Kaz.3/18,6/10,8/8,12,9/10až12/3, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až6/19až31/27,32až49/12,20až50/45až51/58, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, atd. Soužení, to je odstupování rozumu Boha, od neposlušných, to je od drzých, mrtvých NETVORŮ Česka, po DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina, na HORU SVATOU, na VUT v Brně, již nenastane, protože DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, k novému poslušnému Božímu technickému lidu, k Otcům VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, navěky Bohu milým, znamená vznik Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dobrý Bože, dej mnohým svůj rozum, což jsi slíbil, ať křesťanská militaristická svině Kunčar, má svůj první a poslední den, své vlády nad pomatenými křesťanskými TVORY, a nad Hospodinem, již brzy. Rozdrť všechny vzpurné a drzé militaristické křesťanské svině z KDU-ČSL, rozdrť jejich lebky, ať jejich násilnictví, na lebku jim padne. Vždyť vláda těchto NETVORŮ, se má připomínat s proklínáním, pro protikladné lži o Hospodinu, pro jejich odmítání studia jedině správné energetické cesty, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma SLOV NOVÝCH NEBES. Jejich odchod do říše ticha, umožní komunikaci s Bohem. Všichni pokorní a úplně poslušní, musí držet půst, od drzých sviní z KDU-ČSL. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že zvítězí nad TVORSTVEM celého SVĚTA, DUCHEM nového SLOVA, až nejlepší podnikatel roku 2015, emeritní rektor, senátor, Václav Hampl, dostane od Policie ČR, zlatá klepeta, za zásluhy o DUCHA SMILSTVA tří teologických fakult KU. Především kvůli němu, náboženské myšlení TVORSTVA neodpovídá potřebám lidí. Gal.1/7až3/20až4/19až6/7, 1.Petr.2/8až3/13,20až4/17,5/2,7,9, Mich.2/3,4,10až5/4, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 2.Tim.2/16,3/5až16,4/3, Jud.12, Žalm7/16,37/5,11,35,38,50/16,22,115/17, Iz.2/22až58/4,9,13,63/14,18,65/15,66/24, Nahum1/4,9až3/10,13,17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až21/10,15až23/19,25,27, Jer.1/17,5/7,23/29,32,31/27,32až51/58, 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18,8/19,29,11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,8/21,12/10,17,27až19/6, atd.

 

SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o neprodleném nastolení Božího království, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 5.3.2015, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zase zhaslo, při houkání sirén v pravé poledne, na počest vítězství vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, exekutorů, vojenských kaplanů, zbrojařů e.sykora@esako.cz, t.sykora@esako.cz, burdova@copt.cz, gabrhel@copt.cz, info@czub.cz, info@msline.cz, info@copt.cz, politiků pravice a levice, atd., nad Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.2/22,59/10,14,15,21, Jan1/1až3/15,5/34,38,43až12/43až15/25, Žalm1/1až33/6,81/4,82/5až102/18,27, atd. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, OTŘESE VŠÍM STVOŘENÍM, během tří dnů. Viz text o průvodu poslušných s bílými prapory v Brně. Otřese STARÝM křesťanským nebem, a STAROU křesťanskou militaristickou zemí, pomocí textů slov pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, tří neposlušných, a vzpurných ENERGETIKŮ z VUT v Brně, nemluvňátek, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, které Hospodin, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Kvůli děsivé křesťanské temnotě, stále nemají o Bohu VŠEMOHOUCÍM, a SPRAVEDLIVÉM, ani ponětí. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří se budou radovat z Božích příkazů, o koncepci energetiky Hospodina, které jsou uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou platné pro Česko, a celý SVĚT. Nový Boží technický lid, má motivaci pro poznání Hospodina, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pro pochopení, že všechna náboženství mají povinnost navzájem koordinovat Boží příkazy o ENERGETICE, a ne proti sobě nesmyslně bojovat. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, učí o SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM Bohu chybně, pomocí děsivé temnoty tradičních křesťanských protikladných nauk o Kristu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hospodin napsal SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, aby nový Boží technický lid, se setkal s novým Hospodinem teprve nyní, až na přelomu věků konce éry fosilních paliv. K novému Bohu najde cestu každý SPRAVEDLIVÝ, kdo začne uvažovat o tom, v čem spočívá energeticky, ekologicky a mravně správná cesta Hospodina, platná pro všechno TVORSTVO. S novým Hospodinem se setká každý, kdo neodmítne dialog o objevení nového Hospodina, nového SLOVA, které bude jediným UČITELEM, a ZÁKONODÁRCEM, TVORSTVU celého SVĚTA. Nový Boží technický lid musí plesat nad tím, že Hospodin vyvolil Česko proto, aby se, jako první na SVĚTĚ, NOVÝM DUCHEM, a NOVÝM SLOVEM, osvobodilo od protikladných křesťanských militaristických žvástů. Nový Boží technický lid se musí radovat z toho, že má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že má povinnost, svolat KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Život z těla katolické církve, která slouží boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, nebo výrobkům lidských rukou, atd., vede k sobectví. ŽIVOT z NOVÉHO DUCHA, z Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vede ke službě Hospodinu, a tím ke službě veškerému TVORSTVU. Hospodin nyní, ze svého milosrdenství, vrátí svůj rozum, v částečce svého DUCHA o nové ENERGETICE, pouze pokorným a úplně poslušným, kteří nebudou mít nic společného, s děsivou křesťanskou temnotou, a s krutým zmijím jedem politických a ekonomických žvástů. Ageus2/6, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Efez.2/8,5/5,7,15,

Jer.1/17,5/7,23/29,32,31/27,32až51/58, 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18,8/19,29,11/32, K.M.1/4až7/12,16,8/2112/10,17,27až17/7,11až19/6, Mal.1/7až2/9,15,17,3/10,16,19, Žalm1/1až14/4až17/14až33/6,37/5,11až38,46/10,47/4,8až102/27až132/5,8až150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.16/28, atd. Bůh dá Česku, a úplně poslušným ENERGETIKŮM, zemi oplývající mlékem a medem, zemi hor a plání, která není na nekonečné křesťanské poušti, a celou ZEMI, do vlastnictví, když poslušný technický lid VUT v Brně a Česka, se oddělí od všeho vzpurného a neposlušného lidu SVĚTA, mluvením pravdy o Hospodinu VŠEMOHOUCÍM, a o jeho jedině správné koncepci energetiky, pro Česko a SVĚT, uvedené v ZÁKONECH ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 3.Moj.20/24, 5.Moj.11/10,17,18/18, Žalm1/1až33/6,102/18,27,132/5,8, Jer.1/17,23/29,32až51/58.

Oči Hospodina jsou upřeny na vzpurné a neposlušné Česko, od začátku roku 2015, až do konce roku 2015. 5.Moj.11/11. Dle slov Václava Cílka v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, např. agresivní šílenec prezident Putin horečně zbrojí, a připravuje třetí světovou válku, o zdroje ropy, na rok 2025, kdy Rusko bude muset podstatně omezit těžbu ropy. Pomatené TVORSTVO, které pomocí horečného zbrojením, vždy řeší problémy vlády boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů, nad chudáky, má velice špatné zkušenosti, s horečným zbrojením. Musí proto předpokládat, že vládnoucí šílenci, např., prezidenti Putin, Obama, či náš prezident, zakladatel KOZLŮ ČSSD, dementní šílený idiot prezident Zeman, dostojí svým slovům, a opravdu budou znovu masově zabíjet, což boháči, v nesmyslných válkách o ropu, a o vládu nad chudáky, drze činí neustále. Svolávám proto tímto pohotovost pokorného, a úplně poslušného lidu, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v Brně, na tři dny tohoto novoluní. Na pondělí 2.3.2015, na středu 4.3.2015, a na DEN narozenin nového Hospodina, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES na čtvrtek 5.3.2015, což je den svátku bezmocného Česka, v době úplňku MĚSÍCE. Žalm81/4,82/5až102/18,27,107/10,18,27,43,110/3, Kaz.3/18,6/10,8/8až10/20až12/3, 2.Kor.10/4až13/5,8, atd. Sraz pokorných a úplně poslušných, kteří se přihlásí na tel. 546 441 154, je vždy v 11.00 hod. u železářství U VICHRA, na Kobližné v Brně. Každý má povinnost přinést bílé prostěradlo, a peníze na zakoupení tyče od smetáku, za 60 Kč. U VICHRA si vyrobíme BÍLÉ PRAPORY. Vyvlečení všech uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Jer.1/17až49/12,20,50/45,51/58, Žid.4/7až12/28, Sír.5/5až40/29,43/26,31, Iz.21/5, atd. Pochod s BÍLÝMI PRAPORY, a s podepsanými PETIČNÍMI LISTINAMI, s první stranou těchto textů, je nutné předat vládnoucím NETVORŮM. 1. Belzebubu Brna biskupu Cikrlemu, či jeho sekretáři Čuprovi brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz. 2. Pomatenému NETVORU primátorovi Vokřálovi, kp@brno.cz, posta@brno.cz, info@brnoplus.cz. 3. Policii ČR na náměstí Svobody npor. Karasovi mrpb.oop.stred. podatelna@pcr.cz, pro trestní stíhání vládnoucích zločinců, Sír.5/5,7/16až23/19,24, atd. 4. NETVORU, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, Otci zla, rektoru Masarykovy univerzity Bekovi, rektor@muni.cz, K.M.1/4,6/6,24,12/17,10,27,14/27. 5. řediteli ČT Brno Součkovi, jan.soucek@ceskatelevize.cz. 6. řediteli ROZHLASU Brno Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, atd, s požadavkem o neprodlené zveřejnění. Bůh všech států SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, nemiluje neposlušné a vzpurné křesťanské svině. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.66/24, Sír.5/5, atd. Miluje novou ŽENU STATEČNOU, které není jedno, na ÚSVITU DNE nového tisíciletí, které se začalo v roce 2000, Př.8/17až31/10, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, co neposlušní a drzí lidé dělají s fosilními palivy, pomocí nichž nesmyslně vyrábí, staví, dopravují, a jak nesmyslně zbrojí a válčí, pro odmítání SLOV VŠEMOHOUCÍHO Boha, a jak tím ničí planetu ZEMI. Iz.1/1,16/4až66/24. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až na PŮDĚ SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, pokorní a úplně poslušní ředitelé Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, řeknou ANO Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, a řeknou NE, všem zločincům křesťanským, a jiným lhářům a podvodníkům, kteří se dopouští hříchu, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je skutečnost, že všichni zpupní, vzpurní, a neposlušní, straní a slouží TVORSTVU, místo Hospodinu tím, že slouží boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, politikům, a jiným prolhaným zločincům. ZÁKON Boží, o Božím království, je možné dodržovat celý pouze v případě, že všichni budou vyvlečení ven, od svých koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného. Nový Hospodin, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je Bohem pokoje celosvětového míru, který má Česko povinnost nastolit, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo nyní klopýtne v jediném uvedeném zákoně, klopýtne proti všem Božím příkazům a zákonům, a tím znovu padne do křesťanského podsvětí, či do křesťanského PEKLA. Sír.21/10,15. Docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, mají povinnost, jako první na SVĚTĚ, se zapsat, svými činy, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Tím vytvořit z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, KNIHU ŽIVOTA BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Všechny náboženské ekumenická církve, celého SVĚTA, která má Hospodin za MRZKÉ ŽENY, za ČARODĚJNICE, za OHOLY, kvůli smilnění s boháči, s bankéři, či s vojenskými kaplany, místo s Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí zaniknout, protože jedinou církví Hospodina, je nová VLÁDA a nová STÁTNÍ SPRÁVA, dále uvedená, s mocí výkonnou. Církve nemusí z médií, a z kostelů, utíkat hned. Mají povinnost ukončit křesťanské MODLOSLUŽBY, a mlet Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY VEŠKERÉHO Písma, o energetice, ekologii a mravech. Mají povinnost objasnit DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, do jim vyvoleného Česka, z hlediska religionistiky. Psychicky narušení lidé, kteří parazitují na SLOVĚ NOVÝCH NEBES, kteří parazitují na chudácích, kteří ztratili sebekontrolu, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných a vzpurných, kteří se chovají sociálně patologicky, kteří lžou o koncepci energetiky, kvůli odmítání jedině správné ENERGETICKÉ Boží KONCEPCE, jsou všichni lidé, sloužící TVORSTVU, místo Hospodinu. Celý SVĚT je však již ozářen SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin je pro každého soupeřem, pro odstupování svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, to je od MRTVÝCH lenochů, zločinců a lhářů, odmítajících poslušnost. Hospodin nenechá bez trestu žádné zpupné, a neposlušné nemluvňátko v plenkách. Dle písničky. Zapřáhnu se, a potáhnu svou káru dál, do úplňku MĚSÍCE, do 4.4.2015.

 

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,13/18až21/10,15až43/26,31, Žalm1/1až33/6až102/18,28, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

4.)Neposlušní, zpupní a vzpurní a drzí lidé, kvůli křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉNU, svým rozumem zvířat, při odstoupení rozumu Boha, nenávidí kázeň. Bůh dobře ví, že lidský rozum, TĚLA a DUŠE, je stejný, jako rozum TĚL a DUŠÍ zvířat. Vede TVORSTVO, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, jako stádo dobytka, pod vedení politického a náboženského dobytka. V křesťanském militarismu a imperialismu, Hospodinu dodnes slouží za HŮL, na neposlušné a vzpurné TVORSTVO, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Kor.10/4až13/5,8, Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až37/5,11,35,38,50/16,22až150/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až6/30až51/58, atd. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a TVORSTVA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, roku 2000, Hospodin vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby od KONGRESU ENERGETIKŮ, které bude konané, z milosrdenství rozumu Hospodina, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohl nad TVORSTVEM vládnout sám, svým novým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je nová HŮL. Holí, či SKÁLOU, v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již nebudu PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ či VOJÁCI, ale SKÁLA pokorných a úplně poslušných, kterou je rozum Hospodina. Novou holí bude jednak bázeň před Hospodinem, kvůli odstupování rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, a jednak nová ENERGETIKA, která bude limitující pro rozhodování NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, a NOVÉ VLÁDY, pokorné a úplně poslušné, dále uvedené. Z moci ZÁKONŮ Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nová vláda, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, každého v Česku, a stejně tak v každém státě na SVĚTĚ, smysluplně zaměstná. Každý TVOR na SVĚTĚ bude pracovat, dle Božích příkazů o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Proto celá ZEMĚ, a veškeré zásoby fosilních paliv, nepatří neposlušným a vzpurným lidem, ale pouze Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je JASNÁ ZPRÁVA, pro všechny pokorné, úplně poslušné, a Hospodinu vděčné. Vzpurní, neposlušní a drzí pozemští Otcové Satani kněží, od samého počátku křesťanství ví, že Hospodin boháče, bankéře a vojáky, propustí s prázdnou, Luk.1/53, což se stane až nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nová Boží trojice ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, neodsouhlasí, že jedině možná, a jedině správná, je energetická koncepce Hospodina. Dle této koncepce, Hospodin nadřazuje zájmy veškerého TVORSTVA, nad zájmy boháčů, bankéřů, drzých vojenských kaplanů, a vojáků. Dle energetické koncepce Hospodina, veškerá fosilní paliva SVĚTA, budou použitá pouze na přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, neprodleně, již od úplňku MĚSÍCE, od čtvrtka 5.3.2015. Dle této koncepce, všichni TVOROVÉ práce schopní, budou smysluplně zaměstnáni na výstavbě sídlišť a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, případně při pokládání kolejí na dálnice, pokud tuto koncepci dopravy bude možné provozovat z obnovitelných energií. Veškeré zahraniční dovolené boháčů, Hospodin ZÁKONODÁRCE končí, od čtvrtka, od úplňku MĚSÍCE, 5.3.2015, od soboty 4.4.2015, a to až do doby, kdy bude celé stvoření v podstatě přetvořeno tím, že bude všechno energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Veškeré horečné zbrojení Hospodin končí, veškeré nesmyslné války Hospodin končí, a to od úplňku MĚSÍCE, od 4.4.2015. Nyní proti Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, proti jeho příkazům, a zákonům, bojuje každý sám za sebe. Hospodinu se nikdo beztrestně posmívat nebude. Hospodin VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, žádnou křesťanskou, imperialistickou svini, žádného neposlušného a vzpurného NETVORA, nenechá bez trestu. Pokud např. vzpurná militaristická svině Martina Kociánová z ČRo2, martina.kocianova@rozhlas.cz, v úterý, 3.a10.3.2015, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, bude se svým hostem, NETVOREM, NÁČELNÍKEM GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Armády ČR, budoucím předsedou vojenského výboru NATO, generálem Petrem Pavlem, mlet militaristické žvásty generálů, o potřebě horečně zbrojit, kvůli vládě boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a vojáků, nad Hospodinem, a nad chudým pracujícím lidem, Hospodin svini Kociánovou, i jejího hosta, NETVORA generála Petra Pavla, zabije, či jinak potrestá, a nikdo je z jeho trestu nevytrhne. Dle písničky od Hospodina. Hospodine, prosím, neprodlévej, v úterý, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, rozdrť generála Petra Pavla proto, aby se již nikdo nemusel cvičit v boji proti neposlušným a vzpurným muslimům, či RUSŮM. Ať smolaři jsou udivení, že v Božím království, energeticky neotřesitelném, po vyvlečení uvedených vzpurných a neposlušných NETVORŮ, od jejich koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebudou mít chudí, nezaměstnaní a bezdomovci, trápení a žal, protože z milosrdenství TVÉHO rozumu, zavládne POKOJ celosvětového míru. Čarodějnice, křesťanská militaristická svině, OHOLA, fena, kozatá rohyně, NETVOR, SODOMA, HIROŠIMA, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, kvůli lžím ČRo2 o jediném Bohu SVĚTA, o Hospodinu SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM, a kvůli lžím, o jedině správné koncepci energetiky Hospodina ZÁKONODÁRCE, opakovaně uváděné, platné pro celý SVĚT, nesmí být v médiích nechána ani den na živu, protože uvedeným požadavkům, ji zaslaným, nevyhověla. Militaristická svině Martina Kociánová, spolu s NETVOREM generálem Petrem Pavlem, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, hrozili TVORSTVU TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, hrozili Česku, že Hospodin Česko zničí hubící jadernou střelou z Ruska, z rozhodnutí Hospodina, a z rozhodnutí NETVORA Putina, v roce 2025, kdy v Rusku bude dotěžena ropa, a kdy se začne se o zdroje ropy bojovat. Žijeme ve dni, to je v tisíciletí, přelomu věku konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Každý má povinnost, realizovat opakovaně uváděnou Boží vůli, o vyvlečení vzpurných, drzých, neposlušných, od jejich koryt, a z médií, do říše ticha. Každý je nyní odpovědný za svoje lži, podvody, a náboženské a politické zločiny, a za nepravosti, pro nesmyslnou vládu TVORSTVA, nad Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Hospodin je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Každé kolene před ním poklekne. Kaz.3/8až6/10až8/8až12/3, atd. Když všemohoucí SLOVO NOVÝCH NEBES, neučiní neprodleně nelítostné bojovníky, proti uvedeným křesťanským militaristickým sviním, či NETVORŮM, K.M.18/15, nový Hospodin, jehož hněv neprodlévá, náboženský a politicky dobytek Česka zabije strašlivou záhubou. Sír.5/5,7/16,43/26, 31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, atd. Každý kdo chce žít v ráji Božího království, se ZÁKONODÁRCEM Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, kdo chce, aby lidé žili v bázni před Hospodinem, kvůli odstupování jeho rozumu, od vládnoucích, vzpurných, neposlušných militaristických křesťanských sviní, má povinnost, spolu s ostatními pokornými a poslušnými, proti uvedeným zlým NETVORŮM bojovat, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH nebes, a s BÍLÝMI PRAPORY v ulicích, v Boží smetákové revoluci. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až pokorných a úplně poslušných, bude hodně. Kaz.3/14,18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Např. pro nezaměstnané, a pro špatně placený pracující lid, bude ve všem po nedostatku, když zajistí, aby prolhaná čarodějnice, křesťanská militaristická svině, OHOLA, fena, kozatá rohyně, NETVOR, SODOMA, HIROŠIMA, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, spolu se svým DÍTĚTEM, Bohem, generálem Petrem Pavlem, zmizeli z médií neprodleně do říše ticha. Žádné DÍTĚ v plenkách, žádné NEMLUVŇÁTKO, nemá v médiích co hledat. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žalm1/1až115/17,132/5,8až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, atd. Žijeme na ÚSVITU NOVÉHO VĚKU, který se začal v roce 2000, kdy nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH nebes, musí každý znát jako sama sebe, jako DUCHA SVATÉHO, který každému dává pouze částečku svého DUCHA, z milosrdenství svého rozumu. Proto je jediným UČITELEM, LÉKAŘEM, MISTREM, atd. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Já bojuji o to, aby Hospodin vládl nad vším TVORSTVEM, po svolání kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, který má Česko povinnost svolat, do DOLINY O2 Arény v Praze, neprodleně. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, atd. Svůj soukromý boj, proti uvedeným drzým a zlým militaristickým sviním Martině Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, a jejímu Bohu, generálu Petru Pavlovi, kterému Kociánová slouží místo toho, aby sloužila jedinému Bohu SVĚTA, vedu kvůli uzákonění EUTANAZIE pro staré lidi, kteří se dožili plnosti věků 70-ti, či 80-ti let, kteří mají dostatečně shnilé TĚLO na to, aby nemuseli podstupovat nesmyslné operace. Žalm90/10až17, atd. Hospodin slíbil, že s Boží pomocí dopluji, na vzedmutých vlnách myšlení uvedených křesťanských NETVORŮ, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně, až se nad někým smiluje, svým rozumem. Iz.2/22až57/10,16,20, Sír.4/18,5/5až43/26,31, atd. Hospodin slíbil, že mě dopřeje dlouhých let do sytosti, že mě proti uvedeným militaristickým, křesťanským NETVORŮM ubrání, svým SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a že mě obdaří slávou posledního křesťanského militaristického, imperialistického proroka. Když se uvedení NETVOŘI, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skloní. Žalm91/14,16, Sír.5/5,7/16,13/17,32/15,33/16až43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, atd. Současně však uvedl, že v roce 2000, mě přidá 15 let života, to je do roku 2015, kdy se dožiji věku 75 let, což již v podstatě splnil. 2.Král.20/6, atd. Hospodin slíbil, že TVORSTVU celého SVĚTA bude žehnat, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DNE PÁNĚ 24.9.2015, což je za tři dny od výročí mých narozenin, DNE PÁNĚ 21.9.2015. Ageus2/18. Současně také slíbil, že ty dny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých křesťanských militaristických prasat, Martiny Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, a jejího Boha, generála Petra Pavla, zkrátí na jaro 2015. Mar.4/12,7/7až13/20, Ám.3/7až9/13, Nah.1/9až3/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až14/3, atd. Protože ve stávajícím militaristickém vzdorokrálovství, uvedených křesťanských militaristických prasat Kociánové a generála Pavla, Hospodin trestá uvedené neposlušné a vzpurné, to je mrtvé svině, i živé, to je pokorné a úplně poslušné proroky, úplně stejně. Eutanazie pro staré lidi, kteří se dožili plnosti věku, neexistuje. Žalm90/10až17, Sír.4/18,5/5,7/16až38/15až43/26,31až47/21, atd. Hospodin v době, kdy nad TVORSTVEM vládnou Kociánová a generál PAVEL, nechce setřít starým lidem slzy z očí, přestože ví, že život starých a nemocných lidí, nemá pro Hospodina, žádnou cenu. Sír.4/18,5/5až30/17až43/26,31, Zj.21/1až22/21, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. Hospodine prosím neprodlévej. Sraz uvedené dvě prolhané křesťanské militaristické svině po hlavě, z jejich krvavých křesťanských nebes, že ani nehlesnou. Rozbij jim jejich lebky za to, že TOBĚ odmítají jít z cesty. Za to, že odmítají vejít z médií do říše ticha, cestou vyvolených proto, abys mohl vládnout nad TVORSTVEM celého SVĚTA, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Kvůli uvedeným prolhaným drzým sviním z ČRo2, nikdo v médiích nevstoupil do říše ticha, cestou Hospodinem vyvolených mrtvých prasat. Jejich militaristické žvásty, jsou však již krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Žalm7/17,37/5,11,35,38až115/17až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Hospodin bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných, zpupných a neposlušných, dokud křesťanské militaristické žvásty, nebudou obrácené v kvílení. Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10,18,22až8/2,11, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9. V pátek, po úplňku MĚSÍCE, 6.3.2015, svoje křesťanské žvásty, v jaktovidi@rozhlas.cz, mlel drzý pozemský Otec Satan biskup Malý, sloužící OVOCI svých ÚMYSLŮ, místo Hospodinu. Jer.6/19až51/58. Pravil, že ho trápí, že devět desetin seniorů umírá v léčebnách, většinou v hrozných podmínkách. Nemajetné seniory netrápí Hospodin, trápí je Satan biskup Malý, protože místo úcty k Hospodinu, má úctu k OVOCI svých ÚMYSLŮ, k chamtivosti, a ke službě boháčům, kteří v hrozných podmínkách léčeben neumírají. Satan biskup Malý, dělá na SVĚTĚ veškeré zlo tím, že místo k Hospodinu, má úctu ke své SKÁLE, k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU. Senioři najdou ztracený RÁJ Božího království, když to s novým Bohem zkusí, vyhnáním Satana Malého. Belzebub SVĚTA papež František plánuje, že bude žvástat v KONGRESU v USA, 24.9.2015. Od tohoto dne má však světu žehnat Hospodin, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Ageus2/18. Když si Česko za Boha vybere Belzebuba papeže Františka, bude přebývat v křesťanském podsvětí, či v křesťanském PEKLE, do zničení.

 

Veškeré zlo na SVĚTĚ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, dělá Hospodinem vyvolené Česko, naprosto chybným výkladem Bible. Jsou dvě verze ráje na zemi. Jednu verzi mají drzí pozemští Otcové Satani kněží, druhou má Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanský ráj, to je PEKLO, mají nyní MODLOSLUŽEBNÍCI, vojenští kaplani, vojáci, a církve, na které Hospodin uvedl ovoce jejich úmyslu tím, že církvím vrátil jejich SKÁLU, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Jer.6/19. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, vládnou nad TVORSTVEM, a nad Hospodinem, pomocí vojenských kaplanů, a pomocí výrobků lidských rukou, pomocí ZBRANÍ. ZBRANĚ jsou Bohové všech křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, kteří mají za Bohy BOHÁČE, vlastníky, bankéře, zbrojaře, a vojenské kaplany. Oz.2/18až 5/15až14/3. Jak jinak by Hospodin mohl soudit křesťanské lenošné shniláky, zdechláky a chcípláky, MODLOSLUŽEBNÍKY, než tím, že na ně, po uvedení ovoce jejich zlých úmyslů v roce 1989, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až6/19, atd. Veškerá moudrost je v bázni před Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti jde o plnění opakovaně uváděných ZÁKONŮ, kterými pokorní, spravedliví, odpovědní, a úplně poslušní ENERGETICI, na půdě svaté, na PUPKU SVĚTA VUT v Brně, nastolí Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Neposlušní, vzpurní, zlí, a nelidsky krutí, křesťanští, a jiní chamtiví modloslužebníci, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, skončili v křesťanském podsvětí, či v PEKLE, kde všichni lžou o Hospodinu, a o koncepci energetiky. Sír.21/10,15, Oz.2/18až8/12,9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/10,15až43/26,31, Mich.2/3,4,10až5/9,6/7, Řím.1/18až3/6,19až11/32, Žid.4/7,5/11,6/3,6až8/10až12/28až13/17, Jer.1/17až6/19, Žalm1/1,37/5,11,35,38až50/16,22až107/10,18,27,43až150/6, Gal.1/7,3/20,5/24,6/7, atd. Tvorstvo bylo vydáno marnosti lidského myšlení, ne vlastní vinou. TVORSTVO pokorné a úplně poslušné, toužebně vyhlíží, kdy se zjeví sláva tří BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, naprosto bezmocných, pro odstoupení rozumu Hospodina, z nového Božího lidu VUT v Brně, kteří mají viditelnou naději, na vrácení rozumu Hospodina, v případě poslušnosti celého Česka. Řím.3/19,24,29až11/32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,50/16,22až102/18,27až132/5,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. OVCE, které nyní vydává Hospodin na porážku, jsou neposlušní dementní idioti z KSČM, které Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako prostředníky, mezi spravedlivým Hospodinem, a levicovým lidem, již nepotřebuje. Chce nad TVORSTVEM celého SVĚTA, vládnout sám. Řím.8/35, Jan.1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Ráj celosvětového Božího království nastane, až z militaristického a imperialistického učení drzých vojenských kaplanů, a drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA, nezůstane ani větev, ani kořen. Válčit s Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, je nesmyslem, především pro nový Boží technický lid, pro odborníky na ENERGETIKU, z PUPKU SVĚTA, z PŮDY SVATÉ, z VUT v Brně, pro ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, které Hospodin, ze svého milosrdenství, živí svým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Mal.1/7až2/9,15,17,3/10,16,19, Jer.1/17až5/7až23/29,32až51/58, atd. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je dobrým bojovníkem. Je stále naděje, že nyní, v novoluní v únoru, od čtvrtka 19.2.2015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5.3,2015, přemění nepřátele SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, docenta Pospíšila, docenta Skálu, a docenta Hirše v přátele, pochopením textů SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Česko musí být LVEM, který musí zhltnout úlovek, kterým jsou boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, politici pravice a levice atd., protože od přelomů věků roku 2000, kvůli správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT, je jediným Bohem Česka, a SVĚTA, nový, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.29/11až24,30/18,33/22až63/14,18,65/15až66/24, Žalm33/6až81/4až82/5až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3,

atd. Docenti Pospíšil, Skála, a Hirš mají povinnost pochopit texty Písma o tom, že Hospodinem vyvolené Česko má povinnost, na ÚSVITU prvního dne Božího království, při úplňku MĚSÍCE 5.3.2015, najít ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nového Boha, kterého pomatení a zlí křesťané neznají, o kterém nemají ani ponětí. Hospodin nyní prokáže Česku milosrdenství, svým rozumem, když pokorní, dospělí, spravedliví, prozíraví, a za Česko a SVĚT odpovědní, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš z milosrdenství rozumu Hospodina, začnou milovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, které budou platné až v Božím království, které může vzniknout, až při úplném zničením křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Člověk si nemůže udělat Bohy, docenty Pospíšila, Skály, a Hirše, kteří rozum od Hospodina, snad již mají. To může učinit pouze Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Zlí křesťané, mají na svém čele, vypálený cejch za to, že Otcové Satani kněží, svádí lži lid Česka démonskými naukami bankéřů, makléřů, či exekutorů. Nyní je každý odpovědný sám za sebe. Hospodinu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, se nikdo v Česku, a ve SVĚTĚ, nebude beztrestně posmívat, mletím děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů, a mletím krutého zmijího jedu ekonomických, právnických, vojenských, či náboženských vychytralostí. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,19/20,25,43/26,31, K.M.1/4,6/6až24až7/12,16,8/21,12,10,27až19/6, 5.Moj.29,34,39,5/8,31,7/5,10,14,25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Iz.2/22až57/10,16,20, Jer.1/17až6/30až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Řím.1/18,3/6,8/19,29,11/32, Kol.3/5,9, Efez.5/5,7,15, atd. Při odstoupení rozumu Hospodina od drzých, vzpurných a neposlušných, to je od mrtvých, každý mrtvý, padá do podsvětí, to je do křesťanského PEKLA, vlastním pádem svého rozumu, svého TĚLA a DUŠE, protože člověk má TĚLO i DUŠI stejné, jako zvířata. Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25,21/10,15až43/26,31, 2.Kor.5/5,9,4/18,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Hospodin vyžaduje, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, vyvolené Česko mluvilo pravdu o tom, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech církví SVĚTA, od samého počátku všech náboženství SVĚTA, stojí v cestě Bohu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU, v nastolení jeho vlády, nad bezmocným, pokorným, a úplně poslušným TVORSTVEM celého SVĚTA. Moudrosti Božích ZÁKONŮ, kterými nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost nastolit Boží království, se mohou docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, zmocnit pouze z Božího milosrdenství, Božího rozumu, protože rozum od Hospodina, je milostivý dar. K.M.1/4až7/12,16až8/21až19/6, Bhag.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm1/1až102/18,27, Luk.1/53až17/10,20,34až19/44až20/18až24/47, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25, atd. Moudrosti Božích zákonů, o jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, se noví Bohové lidí, nemluvňátka, nová trojice Boží, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, mohou zmocnit pouze čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Předpokladem Božího milosrdenství je, že nebudou mrtvými línými chcípláky, zdechláky, shniláky, a že budou pokorní, spravedliví, odpovědní, dospělí, úplně poslušní, a vděční za rozum Hospodina, o jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA. Boží vůle, o neprodleném nastolení energeticky neotřesitelného Božího království neprodleně, v tomto novoluní, od čtvrtka 19.2.2015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 5.3.2015, je objasněna, z milosrdenství rozumu Hospodina, pro každého hlupáka. K.M.1/4až6/6až24až17/7,10,15,20, Oz.2/18,5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Dan.11/39,12/2, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm1/1až37/5,11,38,81/4, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Vážená nová Boží trojice, jediné celosvětové církve, docente Pospíšile, Skálo, a Hirši. Hospodin, dá Česku, což je země hor a plání, která není na poušti, což je země oplývající mlékem a medem, a úplně poslušným ENERGETIKŮM, celou ZEMI do vlastnictví, když Česko oddělíte od všeho vzpurného a neposlušného lidu SVĚTA, mluvením pravdy o Hospodinu VŠEMOHOUCÍM, a o jeho jedině správné koncepci energetiky, pro Česko a SVĚT, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 3.Moj.20/24, 5.Moj.11/10,17až18/18, atd. Oči Hospodina jsou upřeny na Česko, od začátku roku 2015, až do konce roku 2015. 5.Moj.11/11. Proto Lidové noviny, v sobotu 28.2.2015, mohly napsat, že vědci Akademie věd, a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poodhalili záhadu fotosyntézy, a to z milosrdenství rozumu Hospodina, protože vědce Hospodin, svým rozumem, živí odjakživa. K.M.1/4až7/16, Jer.1/17až51/58, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/78, atd. Noviny uvedly, že pokud by se vědcům, z milosrdenství rozumu Hospodina, podařilo fotosyntézu uměle napodobit, mohlo by TVORSTVO mít dostatek energie, protože fotosyntéza je nejefektivnějším způsobem solární energie na zeměkouli. Noviny uvedly, že fotosyntéza je biochemická reakce, při které je sluneční záření využité pro rozklad vody, na vodík a kyslík. Kyslík rostliny vypouštějí do atmosféry, zatímco vodík využívají pro výrobu cukru a dalších organických látek. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Vodík získávaný touto cestou, TVORSTVU nedá, dokud odborníci na ENERGETIKU, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, nebudou mluvit pravdu o svém rozumu, své DUŠE, a svého TĚLA, které jsou stejné, jako u TĚL, a u DUŠÍ zvířat. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, učinil pohádku OŠKLIVÁ PRINCEZNA podobenstvím. V pohádce KRÁL Hospodin stanovil, že své dvě dcery provdá současně, v jeden den. Krásnou dceru Zlatuši, představovala povrchní a krásná kozatá Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz. Ošklivou nevěstu představovala ŽENA STATEČNÁ. Př.31/10. O tyto princezny, na HRADĚ v Praze, se ucházeli, princ docent Skála z VUT v Brně skala@fme.vutbr.cz, a čaroděj, princ z Masarykovy univerzity, rektor Bek bek@muni.cz. bek@phil.muni.cz. Pravicově kozatou BOHYNI, krásnou princeznu Zlatuši, si zamiloval čaroděj s Božím slovem, princ rektor Bek, i princ docent Skála, který začal psát básně. Nepochodili, protože pro škaredou ŽENU STATEČNOU, princeznu Pepičku, se nenašel ženich. Princ docent Skála, přemluvil svého bratra, prince docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, který byl slepý, aby si princeznu Pepičku vzal, protože to, že je ošklivá, stejně neuvidí. Král Hospodin provdal obě dcery současně. Za rok po svatbě přišel na HRAD do Prahy čaroděj princ rektor Bek. Přinesl vodu čistou, živou a důvěřivou, vyrobenou u RELIGIONISTŮ, a po princezně Pepičce chtěl, aby vodu vypila. Sliboval, že bude tak krásná, že žádný princ její kráse neodolá. Když se dozvěděl, že princezna Pepička má za muže docenta Pospíšila z VUT v Brně, proměnil se v ČERTA, a zmizel v křesťanském PEKLE. Princezna Pepička dala vodu čistou, živou a důvěřivou, svému slepému muži, docentu Pospíšilovi. Toho voda od RELIGIONISTŮ MU uzdravila. Viděl, že SVĚT bez ČERTA, bez prince rektora Beka, je mnohem krásnější, protože křesťanské PEKLO zmizelo. Další pohádkou, kterou Hospodin učinil podobenstvím, je O BROKÁTOVÉ RŮŽI A SLAVÍČKU Z PERLETI. Tato pohádka je o nafoukané, krásné princezně, o kozaté Martině Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, a o Bohu Česka, o princi docentu Skálovi z VUT v Brně skala@fme.vutbr.cz. Princ docent Skála se zamiloval do obrazu princezny Martiny. Protože ona všechny prince odmítala, přestrojil se za pasáka vepřů. Jako pasák křesťanských vepřů měl na HRADĚ v Praze úspěch. Povrchní a hloupou princeznu Martinu si kupoval za bezcenné hračky. Princezna Martina se s pasáčkem křesťanských vepřů, s docentem Skálou z VUT v Brně, líbala za dary, za nesmyslné hračky, protože stále nechce pochopit, co je pravé SLOVO BOŽÍ, a co je falešné SLOVO BOŽÍ křesťanské. Nevím, jak pohádka skončila. Zřejmě princ docent Skála, od povrchní a hloupé křesťanské princezny utekl. Pást takové vepře, jako je Martina Kociánová, SLOVEM NOVÝCH NEBES je, jako házet PERLY SVINÍM. Mat.7/6.

 

 

5.)Pomatenci, či zločinci z KDU-ČSL, z katolické církve, či z Masarykovy a Karlovy univerzity, jsou hlupáci, když stále oslavují HUSA a HUSITY, místo Hospodina. Opakovaně je uváděno, z milosrdenství rozumu Hospodina, že každá vzpoura chudáků, proti boháčům, jako dříve za HUSITŮ, nebo jako nyní na Ukrajině, se skončí válkou boháčů, s boháči. Vzpoura chudáků proti boháčům, za JANA HUSA, se skončila stejně, jako nyní na Ukrajině, válkou boháčů, proti boháčům. SPANILÉ JÍZDY HUSITŮ, to byly válka boháčů, s boháči, o vládu nad TVORSTVEM, a nad Hospodinem. Proto jsou HUSITÉ, strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, stejně jako váleční zločinci z Ukrajiny, a z Ruska. Kdo dnes oslavuje HUSA, je idiot, protože HUS, neměl o BOHU, a o ZÁKONĚ Božím o ENERGETICE, ani ponětí. Husité jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, Iz.66/24. Hospodin, po upálení JANA HUSA, který chtěl nastolit Boží spravedlnost pro chudé, bděl nad zlem, odstoupením svého rozumu. V této době nechal vyvraždit, ve válkách, dvě třetiny TVORSTVA, což uvedl v Písmu, v Zacharjáši 13/8. Od těch dob, zbývající Česko, a SVĚT, provádí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a slibuje, že pokornému a úplně poslušnému Česku, odpoví, což činí v těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, emeritního rektora Karlovy univerzity, drzého NETVORA, PRASETE, senátora Václava Hampla karel.hoefer@gmail.com, souzeného pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, v říši mrtvých militaristických sviní, již 98 krát. Zach.13/9, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,6/19až23/29,32,31/27,32až49/12,20až50/45až51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Kaz.3/18,6/10,8/8,12,9/10až12/3, Dan.9/14,27až11/39až12/2, atd. Z milosrdenství rozumu Boha, rozumím podobenstvím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, což např. drzý zločinec a lhář, pozemský Otec Satan biskup Malý, nedokáže. Je stále vzpurným a zpupným neposlušným křesťanským idiotem, křovím, protože stále nechce pochopit, že místo Hospodinu, slouží OVOCI SVÝCH ÚMYSLŮ, své chamtivosti, své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a výrobkům lidských rukou, zbraním a autům. Hospodin, drzého a vzpurného pozemského Otce Satana biskupa Malého, v Písmu mnohokrát proklel, kvůli křesťanské MODLOSLUŽBĚ. Drzý pozemský Otec Satan biskup Malý, stále odmítá pochopit, že je válečným, masovým vrahem, od samého počátku křesťanství, kvůli tomu, že křesťanství má v sobě DUCHA SMILSTA a MEČE VÁLEK boháčů a chudáků. Z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, vyšlo rouhačství proti Hospodinu, který je dnes SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na celou ZEMI, od samého počátku křesťanství. Jer.1/17až6/19,30až23/15,29,32až31/27,32až51/58, atd. Proč vyšlo z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, rouhačství na celou ZEMI, objasnil, z milosrdenství rozumu Hospodina, po úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 5.3.20015, v pátek, 6.3.2015, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, drzý pozemský Otec, Satan, biskup Václav Malý. Pravil, že z výroku Mohammada, a z Koránu je jasné, že dívka, která otěhotní tím, že zcizoložila, musí být po porodu UKAMENOVÁNA, protože má DUCHA SMILSTVA. Pravil, že musí být ukamenována pouze v případě, když ji usvědčí z cizoložství, čtyři svědci. Úplně pomatený biskup Václav Malý stále nechápe pravdu textů Písma o tom, že Hospodin, nejenom v křesťanství, ale i v islámu, mluví v podobenstvích. Co uvedené podobenství znamená. DUCHA SMILSTVA má PANNA Maria tím, že stávající pozemští Otcové Satani kněží, doposud odmítají pochopit, že PANNA Maria otěhotněla nikoli z DUCHA SVATÉHO, ale z DUCHA SMILSTVA, z DUCHA drzých, pozemských Otců Satanů kněží. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, totiž Ježíše Krista, MODLÁŘSKOU STVŮRU, si neporodili z PANNY Marie, ale z DUCHA SMILSTVA, z DUCHA SVÉHO ZVÍŘECÍHO tím, že opakovaně drze melou protikladné nauky o Kristu, a promyšlené ekonomické, a jiné, vychytralosti. PANNA Maria musí být prohlášena za cizoložnici až nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv. Cizoložství s boháči, s bankéři, s vojenskými kaplany, s vojáky, atd., ji dokazují ČTYŘI SVĚDCI. První svědek je Bhagavadgíta. Druhý svědek je Tora. Třetí svědek je Bible. Čtvrtý svědek Korán. Uvedení SVĚDCI se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Maria musí být neprodleně ukamenována, a to pokornými a úplně poslušnými, novými služebníky Hospodina, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, a to SKÁLOU Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, kterou jsou i tyto texty APOKALYPSY. Boží království nastane, až Maria bude ukamenována objasnění, že SKÁLOU je SLOVO NOVÝCH NEBES, což je ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem SVĚTA. Bůh je SLOVEM, které se v Boží slávě doplňuje a upřesňuje.

 

Už odhazujeme závaží, neposlušnost, a tím vzpurný a neposlušný politický a náboženský dobytek, ke korytům společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, tři dva jedna start. Boj o přežití začíná. Viz kapitola 187 na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. DESATERO je nové. Je to DESET KNIH, které dal Hospodin všem náboženstvím SVĚTA, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Každý Kristus UKŘIŽOVANÝ, který jako MODLA visí na dřevě, je Bohem prokletý, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kvůli tomu, že pozemští Otcové Satani kněží, drze manipulují s KŘÍŽEM tím, že manipulují s Boží spravedlností, a s Božím učením, o nastolení vlády jediného, mírumilovného, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO BOHA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Veškeré údaje, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Bohem vyvoleném Česku, se vztahují k přelomu věků konce éry fosilních paliv, k roku 2000. Drzí, neposlušní a vzpurní pozemští Otcové Satani kněží, drze tvrdí, že všechno ví líp, než Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pomalý POSLEDNÍ SOUD líných křesťanských militaristických zdechláků a shniláků, kteří jsou líní studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, umožňuje pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, především technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům Božího království, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vynášet pravdu, o jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci, platné pro všechny státy SVĚTA. Pravda o jediné možné koncepci ENERGETIKY, musí být spojená s pokojným soudem všech křesťanských, imperialistických, militaristických NETVORŮ, od kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Boží energetická koncepce je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, EKOLOGII, a o nových MRAVECH, v Božím království. SOUD drzých pozemských Otců Satanů kněží, je Božím milosrdenstvím tím, že pokorným, a úplně poslušným Bohům, BOŽÍM SYNŮM, umožňuje nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, nad vším TVORSTVEM. Bůh již žádného prostředníka, žádného drzého pozemského Otce Satana kněze, mezi sebou, to je mezi ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a TVORSTVEM celého SVĚTA, nepotřebuje. Vládnoucí politici jsou šílení a agresivní tím, že TVORSTVU vyhrožují horečným zbrojením, a třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Dle slov Václava Cílka v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, např. agresivní šílenec prezident Putin, horečně zbrojí, a připravuje třetí světovou válku, o zdroje ropy, na rok 2025, kdy Rusko bude muset podstatně omezit těžbu ropy. Pomatené TVORSTVO, které pomocí horečného zbrojením, vždy řeší problémy vlády boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů, nad chudáky, má velice špatné zkušenosti, s horečným zbrojením. Musí proto předpokládat, že vládnoucí šílenci, např., prezidenti Putin, Obama, či náš prezident, zakladatel KOZLŮ ČSSD, dementní šílený idiot prezident Zeman, dostojí svým slovům, a opravdu budou znovu masově zabíjet, což boháči, v nesmyslných válkách o ropu, a o vládu nad chudáky, drze činí neustále. Váleční zločinci z Česka, stále dodávají zbraně dalším válečným zločincům, a nikoho nezajímá, zda váleční zločinci, kteří válčí, mají zbrojní průkazy, či zda mají posudek psychiatra. Agresivní tendence válečných zločinců, či pokrytců, všech států SVĚTA, mají společný jmenovatel. Je jím neposlušnost, vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království. Křesťanská modloslužba, kterou je chamtivost boháčů, bankéřů, či vojenských kaplanů, po SKÁLE pomateného TVORSTVA, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství rozumu Hospodina, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pokorným a úplně poslušným služebníkům Hospodina, který je nyní nový, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude vládnout Hospodin sám, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Stačí, když pokorných a úplně poslušných bude hodně proto, aby uvedené pomatené a šílené NETVORY, mohli poslušní neprodleně vykázat z médií, do říše ticha. Je stále naděje, že lenošní, zbabělí zdechláci, či shniláci, zakuklenci z Policie ČR, kteří o nelidských zločinech vojáků, a vojenských kaplanů, a o lžích ministra průmyslu Mládka, o koncepci ENERGETIKY Česka, pouze na ELEKTŘINU, nechtějí ani slyšet, na jaře roku 2015, se z Česka úplně ztratí. Nah.1/4,3/17, Iz.57/16. Stačí, když úplně poslušní budou pokládat optimisty, vojenské kaplany, za příčinu všeho militaristického zla na SVĚTĚ. Optimisté jsou ti, kdo nemají děsivou temnotu křesťanského katechismu, za SVĚTLO SVĚTA. Pevně na zemi budou stát ti, kdo se oblečou ve zbroj SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, SLOV NOVÝCH NEBES tím, že nebudou řešit problémy křesťanského militarismu a imperialismu, ale jako geniální znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nenechají z děsivé temnoty křesťanství, ani větev, či kořen. Dobrými časy zbrojařů a vojenských kaplanů, jsou války. Proč mít nostalgii na dobré časy zbrojařů, a vojenských kaplanů, na války? Skrývat, že neposlušní křesťané se stále radují, i když jsou Bohem prokletí za to, že zbrojaři a vojenští kaplani, jsou zastánci učení, že děsivá křesťanská temnota je bílá, a že učení Hospodina, o zrušení zbrojařů, a vojenských kaplanů, je černým peklem, je bláznovstvím. Hospodin vyčkává, chce se nad úplně poslušnými smilovat. Smiluje se, až hodně lidí najde s Bohem společnou řeč. Vládce křesťanského PEKLA, SVĚTLONOŠ LUCIFER slíbil, že se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, až ENERGETICI, jako úplně poslušní a bezmocní, budou prosit o Boží rozum, o jeho jedině možnou koncepci ENERGETIKY. Gal.3/13až5/24až6/7, Jer.1/17až6/19,30až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Dan.11/39,12/2, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Žalm1/1až14/2,33/6,37/5,11,35,38,50/16,20až102/18,27až115/2,17,132/5,8až150/6, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Žid.4/7,5/11,6/3,6,12/28, Zach.8/16,9/16,10/8až13/4,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.2/22až21/5až29/11až24až63/14,18,65/15,

2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Abak.1/11,2/2až13,18,3/14, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až13/18,19/20,25až32/15,33/16až40/29až42/2,19,25,43/26,31K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ. Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, platné pro všechny státy SVĚTA, nám podrobí lidská společenství. NÁRODY NÁM K NOHÁM SLOŽÍ. Vždyť Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je KRÁL KRÁLŮ, a PÁN PÁNŮ, nad celou zemí. Slovo protikladných a promyšlených žvástů, krvavých křesťanských nebes, musí zaniknout. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vše se v dobré obrátí, když křesťanské militaristické svině, přestanou zaměňovat VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Krista UKŘIŽOVANÉHO. DUCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vylit, na poslušné. Za tři poslední léta mého psaní, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, zpupných, a neposlušných, křesťanských militaristických sviní, od roku 2012, do roku 2015, každý měl znát Boží vůli, opakovaně uváděnou. Česko, Hospodinem v Písmu vyvolený lid, se měl třást strachem pro pochopení, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA BOŽÍHO, od neposlušných a vzpurných, člověk nemá než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, protože jeho TĚLO A DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je podílem pokorných, a úplně poslušných lidí, ŽIVOT VĚCNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ. Eze.39/8až29, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až14/4až17/14až33/6,37/5,11až38,46/10,47/4,8až102/27až132/5,8až150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,30až23/29,32,31/27až51/58, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Sír.4/8,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15až43/26,31, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1až5/34,38, 43až15/25, Iz.2/22až66/24, atd. Bohem vyvolenému Česku, byl dán ZÁKON o Boží SPRAVEDLNOSTI, teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, to je až v roce 1948. Gal.3/17. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, neposlušní boháči, vedení křesťanskými bohatými prasaty, Havlem a drzým Satanem biskupem Malým, zavlekli Česko do bahna křesťanské modloslužby. Jer.6/19. Křesťanskou modloslužbou je chamtivost. Kvůli děsivé křesťanské temnotě, vládnou lidé nad lidmi, místo Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím si působí zlo. Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, SVĚTLO SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, o jedině správné koncepci ENERGETIKY, dá pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří nebudou mít za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, BANKÉŘE, VOJÁKY a jejich politruky, to je vojenské kaplany, a jiné NETVORY. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin na Česko uvedl, ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a jiných NETVORŮ, to je militarismus a imperialismus. Hospodin na Česko uvedl vládu boháčů, bankéřů, a vojenských kaplanů, nad chudáky. Chudáci a boháči, v celosvětovém míru, spolu žít nemohou, uvádí Hospodin v Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Jer.1/17až6/19až51/58, Ez.39/8až21, atd.

 

Mládež nová, mládež Gottwaldova, dle vůle Boží, chtěla celosvětový mír, a Boží spravedlnost. Mládež nová, mládež Sobotkova, horečně zbrojí, a připravuje se k válce. Vláda boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů nad chudáky, přinesla ovoce válek, Jer.6/19, Sír.13/18, které jsou, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Boháči, ve své vládě nad chudáky, nyní organizují HYBRIDNÍ VÁLKY, což je mediální název pro války boháčů a chudáků. Vzpurní a neposlušní boháči, ve svých HYBRIDNÍCH VÁLKÁCH, vyzbrojují různé skupiny znepřátelených chudáků, kteří mezi sebou vedou naprosto nesmyslné války, mnohdy náboženské, nebo o ropu a plyn, což zní mediálně lépe, než války boháčů a chudáků. Veškeré křesťanské, militaristické války existují, protože místo vlády Hospodina, ZÁKONODÁRCE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, nám nyní vládne jako Bůh, ZLATÉ TELE, ZLATÝ BŮH, ZLATÝ VŮL, dnes úplně pomatený ministr financí Babiš. Bohem vyvolené Česko, si vládou boháčů nad chudáky, vyvolilo chaos válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu boháčů, bankéřů, a vojenských kaplanů, nad Bohem, a tím nad lidmi. Proto veškeré zlo bude odstraněno v případě, že Bohem vyvolené Česko, místo vlády boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., nastolí vládu Boha, který je nyní nově, SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nad vším TVORSTVEM. Přichází Pán, který nesnáší klam, který přichází nepoznán, dle písničky. Nikdo v Hospodinem vyvoleném Česku neslouží Bohu, všichni vzpurní slouží Satanům kněžím a tím ZLATÉMU VOLU, Babišovi, čímž vzešel plný počet křesťanských, militaristických prasat. Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech vzpurných a neposlušných křesťanských, militaristických a imperialistických prasat. Tím umožňuje pokorným, a úplně poslušným BOHŮM, to je znalcům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, převzít vládu nad všemi lidmi, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi, kdo nastolí vládu Hospodina, nad TVORSTVEM celého SVĚTA, na kongresu ENERGITIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství těm, kdo budou mluvit pravdu, o jedině správné koncepci ENERGETIKY pro všechny státy, která je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, Česko úplně zničí, při další neposlušnosti, hubící jadernou střelou z Ruska, v boji Putina, a ostatních neposlušných a vzpurných států o ropu, pro odstoupení rozumu Boha. Jer.1/17až6/19,30,23/29,32,31/27až51/58, Žid.3/9,4/7až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11,

Sk.3/23,7/42, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vyžaduje, aby jeho SLOVA, o neprodleném zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pochopili především noví kněží, navěky Hospodinu milí, pro svou pokoru, a pro úplnou poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Hospodin je Bohem pokoje a celosvětového míru. Proto každý, koho SLOVO NOVÝCH NEBES neproměnilo, na pokorného a úplně poslušného, propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Boha, od zdechlých shniláků, to je lenochů, neposlušných a pyšných křesťanských militaristických sviní, kterým je evangelium, o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, to je úplně poslušným a pokorným Božím lidem, stále zahaleno. Zdechlí, to je shnilí, to je líní, a neposlušní, jsou mrtví, pro svou lenost, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K.M.1/4až12/10,17,27až18/13, Sír.4/18,5/5,7/16,12/12,13/18až31/43/26,31, Řím.1/18až8/19,29,9/18až11/32, 1.Kor.1/27až4/20až10/11až14/33,36až15/33až56, Jer.1/17až5/7až6/19,30až23/29,32,31/27,32až51/58, 2.Kor.10/4, Bhagav.1/1až18/78, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,20až102/18,27až107/10,18,27,43,115/2,17,132/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.2/22až66/24, Oz.2/18,5/7až8/12,9/7,12,15,14/3.

Dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, Česko není země písku a mokré pouště. Česko je SEVERNÍ ZEMĚ, země HOR a PLÁNÍ. Nyní pije vodu z nebeského deště NOVÉ, BÍLÉ, ČISTÉ, MANY. Oči Hospodina jsou na Česko stále upřené, protože Česko vede, dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. 5.Moj.11/10, Mat.5/3,9,14,18, Ezech.3/4,21až 39/8,13,21,29, 3.Moj.20/24, Sír.4/18,5/5až43/26,31, Iz.29/11až24až57/10,16,20, atd. Historie Česka a SVĚTA, je napsaná ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vítězem nad TVORSTVEM, jediným Bohem SVĚTA. Hlas boje musí znít proti všem, kdo se chtějí potýkat s Bohem pro pochopení, že moudrost Božího rozumu, v částečce jeho DUCHA, o nové energetice, je nyní milostivým darem, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Půdou svatou, PUPKEM SVĚTA, je především Domašovsko a Brno. Kvůli neposlušným novým kněžím z VUT v Brně, kvůli ENERGETIKŮM, kvůli řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, OHEŇ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, stále nemůže pozřít křoví boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků, atd., kterými zarostla celá země, kvůli děsivé temnotě katolického katechismu. Kvůli krutému zmijímu jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, prolhaní zločinci, stále DUPOU ZEMI nesmyslnými válkami, nesmyslnou výrobou, dopravou a výstavbou. NOVÝ BOŽÍ technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, jsou však královským kněžstvem, lidem který náleží Bohu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno poslušné TVORSTVO. Mají povinnost zvěstovat DOBROU ZPRÁVU, DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, v novoluní v únoru 2015, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mají povinnost učinit z Hospodina jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA neprodleně tím, že k Hospodinu se vrátí především ENERGETICI. Přiznají, že jediná správná a platná koncepce ENERGETIKY, je koncepce Boží, která je opakovaně uváděná, např. na konci kapitoly 187. Když se domluvím s docenty Pospíšilem, Skálou a Hiršem, uvedení ENERGETICI, z milosrdenství rozumu nového Hospodina, učiní z BIBLE, BHAGAVADGÍTY, TÓRY, KORÁNU, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují, a upřesňují, KNIHU ŽIVOTA. Tím budou mít, z milosrdenství rozumu Hospodina, FESTIVAL SVĚTLA, v hlavách také ostatní noví kněží. K novému Bohu se musí vrátit především odborníci na energetiku z ČVUT, vedení děkanem Hrdičkou Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Slávu a moc SLOV NOVÝCH NEBES, musí uznat všichni. Dalšími projektanty celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou z ČSÚ, Ing. Mgr. Pavel Hájek pavel.hajek@czso.cz, a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Hospodin slíbil, že SVĚTLO SVĚTA svého technického rozumu, vrátí i odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze, který dříve vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Milos.Lain@fs.cvut.cz. Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Martin. Bartak@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@ fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@ fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Uvedení odborníci na ENERGETIKU ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou v mém návrhu, uvedené na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www, musí být jedinými architekty, a jedinými urbanisty, pro navrhování sídlišť, a měst, z těchto domů, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelných. Nový Boží technický lid, při odstoupení rozumu Hospodina, je úplně bezmocný. Protože v Bohem vyvoleném Česku, nastal úpadek křesťanství, a protože vzrůstá bezbožnost, Hospodin sestoupil do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce vysvobodit zbožné, to je pokorné a úplně poslušné, a úplně vyhladit ničemné neposlušné, vzpurné, zpupné a drzé, válkami, morem, rakovinou, atd., všemi tresty, které Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl. Proto je reálné spojit všechna náboženství v jedno, a mít novou exekutivu, a nové soudy, viz další text. Náboženská rodina SVĚTA je ve zbroji. Zlato Božích příkazů je v hnoji, na UNIVERZITÁCH, Karlově a Masarykově. Kdo se podřídí Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, zvítězí nad všemi STÁTY SVĚTA. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože Hospodin, odstoupením svého rozumu, stále pokořuje nové kněze, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme. vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a odborníka na energetiku z ČVUT, děkana Hrdičky Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Boží království nastane, až budou vynášet pravdu, o správné energetické koncepci Boží, a pokojný soud. Až neobléknou chlupatý plášť, a nebudou obelhávat. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože vzpurní kněží, Otcové navěky Hospodinu milí, docent Pospíšil, docent Skála, a děkan Hrdička, odmítají studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

Podmínkou pro studování NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je uznání veškeré moci rozumu Hospodina, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Dle písničky od Hospodina. Boží mlýny stále melou. V těchto textech POSLEDNÍHO SOUDU. Někteří to vědí, ostatní to zjistěj. Oz.13/11. Problém Česka je, že na Hospodina, všichni kněží serou, staří i noví. Nikdo neposlušný nechce celosvětový mír, a vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@ vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nereagují. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesory Bašty a Drkala z Prahy. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, profesore Drkale a profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jako jediní URBANISTÉ a jediní ARCHITEKTI těchto domů, sídlišť, a měst, máte povinnost iniciovat vytvoření nové vlády Česka. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. měli plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se měli smát, se nepodařilo nastolit. Nikdo nechce porozumět textům Písma, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při realizaci správné Boží energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když Hospodina nyní neposlechne. Moudrost Božích příkazů a ZÁKONŮ, se musí setkat s lidmi v Česku. Otec Krista, a Otec Kršny, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, se vypravil ze svého příbytku, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Chce se nad Českem, především nad NOVÝM JERUZALÉMEM, nad Brnem, nad vojskem nového Božího spícího technického lidu VUT v Brně, obrátit s hojným slitováním. Pro BLANICKÉ RYTÍŘE v HORY VUT v Brně, nechal zbudovat návrh sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na výkresech, v roce 2006, to je za cca 6,3 roků, od roku 2000, což je ANDĚL Hospodinův. Dan.8/14, Zach.12/8až13/4,8, atd. V roce 2008 byly tyto výkresy opravené a zveřejněné, dnes viz FOTOGALERIE, www.pametni-kniha.cz. Kdo se nyní dotkne nového Božího technického lidu, VUT v Brně, který má povinnost potvrdit správnost Boží energetické koncepce, platné pro všechny národy SVĚTA, dotkne se zřítelnice Hospodinova oka. Nikdo z neposlušných a pyšných, si již nemůže dělat co chce. Česku již je nejhůř. Budou na něho útočit že všech čtyř světových stran, hlupáci, pomatenci, z křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a projektanti. V den výročí vyvedení Česka, do čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, 25.2.2015, Hospodin v pořadu v ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz, ústy Václava Cílka uvedl, že systém křesťanského militarismu totálně selhal naprosto ve všem, protože TVORSTO neřídí Hospodin, ale SKÁLA křesťanských imperialistů, a militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbrojaři, atd. NETVOŘI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, spolu s boháči, s bankéři, a se zbrojaři a vojáky, se zmocnili v Česku vlády nad TVORSTVEM v okamžiku, když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslu neposlušných a vzpurných boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., v roce 1989. Jer.6/19. Václav Cílek v jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že dnes, boháči, bankéři a zbrojaři vedou HYBRIDNÍ VÁLKY, v nichž zbrojaři vyzbrojují chudé, znepřátelené chudáky, kteří nesmyslnými válkami o ropu a o vládu nad lidmi, zajišťují vládu boháčů nad chudáky, a nad Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Karolina Koubová karolina.koubova@rozhlas.cz, uvedla, že prezident Putin horečně zbrojí, protože předpokládá, že HYBRIDNÍ VÁLKY přerostou ve války, o naleziště fosilních paliv, v roce 2025. Václav Cílek upřesnil, že začnou nejenom války o fosilní paliva, ale i války o potraviny, vodu, peníze, a to především ve státech, kde žije mnoho chudáků. Upřesnil že Rusko podstatně omezí těžbu ropy v roce 2025, takže ropovod Družba vyschne, což pro technický spící lid VUT v Brně, atd., pro BLANICKÉ RYTÍŘE, není nic nového a překvapivého. V hlubokém socialismu, za starosty komunisty Ondrouška, blízko Říček zrezivěl ropovod Družba tak, že musel být opravován. Tehdy média napsala, že ropovod Družba nebude obnovován, ale pouze opravován, protože výstavba nového ropovodu se ekonomicky nevyplatí. Média tehdy uvedla, že ropa v Rusku bude brzy dotěžená. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a projektanti. Hospodin v Písmu uvádí, že vládnoucí bohatýři, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, a politici pravice a levice, budou polapení, kvůli lžím o svém rozumu, který je stejný jako rozum zvířat, a kvůli lžím o ENERGETICKÉ KONCEPCI, dementního idiota ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, což se stalo v těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných. Hospodin uvádí, že v Česku, hřmot od aut, kamionů a letadel, úplně vyhladí tím, že ropa v Rusku dojde, a že Rusko zničí okolní státy hubící jadernou střelou proto, aby se s nimi nemuselo dělit o zbývající fosilní paliva. Proto Bůh uvádí, že TVORSTVO v Česku, a ve SVĚTĚ, se nesmyslně namáhá pro nic a za nic. Buď Česko pozře oheň hubící jaderné střely z Ruska, nebo nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin se ptá, co učiní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z VUT v Brně, nyní. Co učiní ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, když veškerou pravdu o Boží vůli znají? Hospodin v Písmu uvádí, že kdyby neukončil ty dny vlády, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických idiotů v Česku, nebyl by energeticky spasen žádný člověk. Mar.13/20. Dny vlády osmi vládnoucích militaristických křesťanských prasat, Bůh končí těmito texty. Konec vlády NETVORŮ 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. 8. Zemana, znamená jejich záchranu. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Konec jejich vlády, a příchod jediného VLÁDCE a ZÁKONODÁRCE, jediného Boha SVĚTA, má povinnost iniciovat technický lid PUPKU SVĚTA z VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, společně s novinářem Petrem Uhlem, a Annou Šabatovou, podatelna@ochrance.cz. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je detektorem lži pro vzpurné a neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, je teologií osvobození od stávajících vládnoucích Bohů, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. Bůh se do Česka vrátí, svým rozumem, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k Bohu vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Mich.5/4. Osmým idiotem, který v Česku bude spasen novým Bohem, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při svém odchodu z HRADU na VYSOČINU, je dementní KOZEL, prezident Zeman. Jedinou církví Česka, bude nová VLÁDA, a nová STÁTNÍ SPRÁVA. Vyvlečení všech vládnoucích NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je energeticky nezbytné. Bože, slyš modlitbu svého služebníka Oplatka. Jednej a neprodlévej. V polovině příštího týdne, ve středu, 4.3.2015, vnuť svou smlouvu, o vrácení svého rozumu, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, novináři Petru Uhlemu, a Anně Šabatové, podatelna@ochrance.cz, a tím obrať chrámové křesťanské žvásty v Brně v kvílení. Dan.9/14,18,27,11/39,12/2, 2.Kor.10/4, Ámos3/7 až8/2,11, atd. Bože dobrý, spravedlivý, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ dej, ať TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD do Brna je při úplňku MĚSÍCE, v den jediného nového náboženského svátku Česka a SVĚTA, ve čtvrtek 5.3.2015, nebo v sobotu 4.4.2015. Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, Mal.1/7až3/10,16,20, Oz.2/18až5/15, atd. Bože, vždyť jsi slíbil, že poslušným rozum vrátíš. Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Mar.7/7až13/20.

 

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Moj.18/32,21/30, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,11,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sof.1/11,17až3/11, Korán1/1až 114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Např. tři křesťanské militaristické svině, křesťanská Boží trojice lhářů, pokrytců a zločinců, drzí pozemští Otcové Satani kazatelé, ze sobotního vysílání TWR v Proglase, Kolegar, Surý a jejich host, misionář Antonín Pehe, remusklepacek@gmail.com, info@cbikromeriz.cz, ecprihlaskykm@gmail.com, kromeriz@bjb.cz, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, jsou zdechlí, či shnilí, pro svou lenost, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin, o těchto třech vzpurných NETVORECH, určených k pádu do energetického a ekonomického hrobu, či do říše ticha, uvádí. Neposlušní, chtějí být učiteli ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, určených pro nastolení Boží spravedlnosti, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Pro svou mrtvolnou hnilobu, a lenost, nechápou ani svá slova o své MODLE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, ani energetickou, ekologickou a mravní spásu TVORSTVA v Božím království, v době nastolení Hospodina ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, o němž s takovou jistotou mluví. Z jejich úst vyšlo rouhačství na celou zemi. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,23/19,24,25/11, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,20až102/18,27až115/2,17,132/5,8, Jer.1/17až 6/19až23/15,29,32,31/27až51/58, atd. Stanu se členem clenstvi@proalt.cz, brno@ proalt.cz když poslušný Tomáš Vokoun, SLOVEM Božím zničí boháče. Bůh pro SVĚT je jeden, a jeho správná energetická koncepce pro všechny státy, uvedena ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je také pouze jedna. Sbírka krutých, neposlušných, náboženských Bohů, nemůže svým zvířecím rozumem, nikoho energeticky spasit. Iz.57/10,16,20. Pokorní a úplně poslušní, v těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, jsou shromáždění ke vzkříšení z mrtvých militaristických sviní. Co Bůh spojí, člověk nerozlučuj. Bůh se spojí, svým rozumem, pouze s pokornými a úplně poslušnými, kterým dovolí sepsat KNIHU ŽIVOTA, KNIHU ŽITÍ v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Pokorní a úplně poslušní Boží synové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost říci ANO, dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ, a nastolit Boží království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost říci NE křesťanským militaristům, vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, KOZLU prezidentu Zemanovi, a jeho Bohům, PSŮM, falešným prorokům, vojenským kaplanům, všech ekumenických církví. Kdo miluje Boha, nenávidí Zemana. Kdo miluje Hospodina, má povinnost nenávidět Belzebuba papeže Františka, a jeho protikladné žvásty, a promyšlené vychytralosti. Bůh nechal napsat kritiku křesťanských militaristických psů proto, aby každý pochopil, že při odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných, jsou neposlušní, pyšní, mrtví, úplně bezmocní. Vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských sviní, které si myslí, že mohou dělat to, co chtějí boháči, bankéři, zbrojaři, a vojenští kaplani, v Bohem vyvoleném Česku nastane, až bude možné veřejně mluvit o ŽENĚ STATEČNÉ proto, aby byla stejně MOCNÁ, SPRAVEDLIVÁ a VŠEMOHOUCÍ, jako Hospodin, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA. Z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je nezbytné vystoupit, úplným zničením křesťanství. Nelze dovolit, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, kazili v půstu, a na Velikonoce, dobré mravy tím, že se znovu budou křižovat, Gal.5/24,6/7, protikladnými křesťanskými žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je MODLÁŘSKOU STVŮROU, a tím STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Iz.48/5až11, Jer.6/19,30, atd. Odmítání vlády Boha, ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM, umožňuje zločincům mlet promyšlené ekonomické vychytralosti, které jsou krutým zmijím jedem. Demokracie je vláda úplně poslušného Božího lidu, který energeticky zachrání sebe, a celý SVĚT, nastolením Božího království, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, nemají věšet hlavu, když se jim pod rukama sype DEN, který představuje TÍSÍC LET, lží o Hospodinu UKŘIŽOVANÉM, který vznikl mletím protikladných žvástů, děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu, militaristických žvástů boháčů a bankéřů. Vítězství SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, nad vším TVORSTVEM, se snad již blíží, zastavit se nedá. Hospodin pouze vyčkává. Chce se smilovat nad pokornými, a úplně poslušnými, kterým se budou hnusit lži, takových vzpurných a neposlušných dementních idiotů, jakým je např. konzerva STARÉHO DUCHA, politolog docent Kopeček kopecek@fss.muni.cz, které drze mlel, na škaredou středu 18.2.2015, v apetyt@bo.rozhlas.cz. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že každý z hnoje Masarykovy univerzity, kdo se raduje z válek, jako NETVOR Kopeček, které dělají zbrojaři, vojáci, politici pravice a levice, boháči a ostatní NETVOŘI, z toho důvodu, aby pastvou boháčů, mohli být chudáci, je Hospodinem prokletý. Sír.13/18. Hospodinem prokletí NETVOŘI, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pohrdají dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o energeticky nezbytném, a úplném zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Hospodinem prokletí NETVOŘI, si musí dávat pozor na svá ústa. Co nyní ze svých úst vypustí, ani párem volů nedostanou zpět. Boží mlýny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, melou pomalu, ale jistě. DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v době čtyřiceti dní PŮSTU, od lží o Hospodinu, a od lží, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, bude útěchou pro každého spravedlivého, pokorného, a úplně poslušného, kdo bude mluvit pravdu o tom, že SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, svůj rozum nevrátí, ze svého milosrdenství, žádnému zpupnému, vzpurnému a neposlušnému vládnoucímu NETVORU. Tím umožňuje zvítězit, v Hospodinem vyvoleném Česku, úplně poslušným, pokorným, spravedlivým, nad vládnoucími chcípláky, nad vzpurnými, neposlušnými, křesťanskými, shnilými, línými, mrtvými NETVORY, nad militaristy, lháři, zbrojaři, bankéři, boháči, politiky, a ostatními náboženskými a politickými zločinci, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křižovat na Velikonoce NEMLUVŇÁTKO, DÍTĚ, které se narodilo na Vánoce 2014, které je ještě v plenkách, které má pást SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ENERGETIKY všech států SVĚTA, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY, o vládě jediného Boha SVĚTA, nad vším pokorným a úplně poslušným TVORSTVEM, je čin křesťanských NETVORŮ, kterým chybí lidskost, způsobená odstoupením rozumu jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nad vzpurnými a neposlušnými zvítězí ti, kdo vytvoří novou exekutivu, a nové soudy, dle těchto textů APOKALYPSY, opakovaně uváděných. Koho pálí ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost hasit, vodou čistou a důvěřivou, textů SLOV NOVÝCH NEBES. Jinak Česko lehne popelem, od jaderné hubící střely, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, v níž dvě třetiny lidí zajdou, strašlivou záhubou. Zach.13/4,8, Jób9/13,21/14,36/12,15, atd. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že dokonalá láska Božích příkazů a ZÁKONŮ, o neprodleném nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nemá pálit, ale má hřát všechny pokorné, a úplně poslušné, zvláště v zimě, či na jaře, kdy rodiny nezaměstnaných, nemají peníze na živobytí. Život v křesťanském militaristickém imperialismu, nemá vůbec žádný smysl. Když Hospodin nyní není SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je dovolené úplně všechno. Člověk, pro odstoupení rozumu Hospodina, totiž nenávidí kázeň. Žalm 50/16,22. Všichni v Česku, kvůli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je CHAMTIVOST, jsou vedení ministrem průmyslu Mládkem, do energetického a ekonomického hrobu, protože koncepce energetiky, pouze na ELEKTŘINU, je nesmysl. Veškeré křesťanské militaristické zlo se děje, pro neznalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o jedině možné Boží energetické koncepci pro Česko, a pro celý SVĚT. Bohem vyvolené Česko si myslí, že nemůže milovat Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když ho, během pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, milovat přestalo. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní drží spolu, kvůli tomu, že nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, měnícího celý SVĚT neznají, kvůli odstoupení jeho rozumu. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, či SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, však již vyšlo, a nový Hospodin je přítelem všech spravedlivých, pokorných a úplně poslušných. Petr Uhl, v Lidových novinách 7.2.2015 uvádí, že je zděšen světem imperialismu a militarismu, pro chamtivost a debilitu vzpurné a neposlušné vládnoucí elity. Hospodin vyčkává, chce se nad novinářem Petrem Uhlem, a nad Annou Šabatovou, podatelna@ochrance.cz, smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, když neprodleně a společně, jako OKŘÍDLENCI, rozrazíme hlavu především Belzebubu křesťanského Česka, drzému pozemskému Otci, Satanu, kardinálu Dukovi, jeho vlastními HOLEMI, jeho Boha, kterým je křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Drzý pozemský Otec Satan kardinál DUKA, o SPRAVEDLNOSTI Boží, v Božím království, jenom žvástá, a nečiní je. Abakuk2/3,6,13,18,3/14,19, Jer.1/17až6/19,30, Jan1/13až 15/25, Kaz.8/8až10/20, Iz.2/22až29/11až24,30/18,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,16,65/15,66/24, atd. Manželka Petra Uhla, VEŘEJNÁ OCHRÁNKYNĚ PRÁV, pokorného a poslušného Božího lidu Brna, Anna Šabatová, podatelna@ochrance.cz, iva.hrazdilkova@ochrance.cz, pavel.porizek@ochrance.cz, romana.jakesova@ochrance.cz, petr.polak@ochrance.cz, ondrej.vala@ochrance.cz, jiri.samanek@ochrance.cz, eva.nehudkova @ochrance.cz, marie.lukasova@ochrance.cz, jiri.matuska@ochrance.cz, barbora.nemcova@ ochrance.cz, má povinnost, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Anna Šabatová, si musí zpívat. Nemám ráda černé pátky, s Kristem UKŘIŽOVANYM. Život máme stejně krátký, mele nás MLÝN Boží, pro neposlušnost, která je k SMRTI Česka.

 

Gal.1/7,5/24,6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,13/18,19/20,25,43/26,31, Iz.2/22,5/4,16,29/11až24,30/18,31/9,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,

Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Dan.11/39až12/2, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Bhag.1/1až15/15,16/13až24až18/66, Řím.1/18,8/20,29až11/32, Mich.2/3,4,10až5/9, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,18,3/14,

Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

6.)Česko má Hospodinovi zpívat NOVOU PÍSEŇ, píseň pokorných a úplně poslušných, kteří před Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neobstáli. Místo toho všichni zpívají píseň starou, píseň pyšných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Pro odstoupení rozumu Boha, od takových křesťanských militaristických zpupných sviní, jakou je např. neposlušný a vzpurný zločinec a lhář, starosta Uherského Brodu, poslanec patrik.kuncar@ub.cz, bude v Česku, a ve SVĚTĚ, pouze všechno horší. Bůh, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, před nimž neobstál žádný vzpurný a neposlušný křesťan, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v předvečer výročí vyvedení Česka, do Boží socialistické spravedlnosti, čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, v úterý, DNE PÁNĚ 24.2.2015, v horoskopu v Rovnosti uvedl. V úterý, kdy má v ČRo2, pořad KUPŘEDU DO MINULOSTI, čarodějnice, křesťanská militaristická svině, OHOLA Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, mě bude potkávat jedna jobovka za druhou. Když nahlédnu do kalendáře, zase pochopím, proč spravedlivý Hospodin nechal napsat písničku o úterý, které nesmí být křesťanským pátkem. Nechce, aby kvůli neposlušné a vzpurné svini, feně, či OHOLIBĚ, mrzké ženě, Martině, chudí i v úterý, 24.2.2015, měli křesťanský pátek třináctého, z toho důvodu, že vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v ČRo2, ještě nenastalo. Hospodine, protože jsi SPRAVEDLIVÝ, prosím, konej divy, k zázrakům se měj. Tolik lidí má křesťanský, militaristický pátek, i v úterý 24.2.2015, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, kvůli neposlušné SODOMĚ Martině. Ať smolaři jsou udivení, že v Božím království, po vyvlečení vzpurných a neposlušných, od jejich koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebudou mít chudí, nezaměstnaní a bezdomovci, trápení a žal. Čarodějnice, křesťanská militaristická svině, OHOLA, fena, kozatá rohyně Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, kvůli lžím ČRo2 o Hospodinu SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM, a kvůli lžím, o jedině správné koncepci energetiky Hospodina ZÁKONODÁRCE, opakovaně uváděné, platné pro celý SVĚT, nesmí být v médiích nechána ani den na živu. Žijeme ve dni, to je v tisíciletí, přelomu věku konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Každý má povinnost, realizovat opakovaně uváděnou Boží vůli, a tím být odpovědný za svoje lži, podvody, a náboženské a politické zločiny, a nepravosti, ve své nesmyslné vládě, nad úplně pomateným TVORSTVEM. Protože veřejnoprávní vysílání, odmítá mluvit pravdu o Boží vůli jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, protože odmítá mluvit pravdu, o nezbytnosti realizovat energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, neprodleně, nemá o stále stejném Hospodinu, který vše o sobě, a o své vůli, uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo ani ponětí. Kvůli ČRo2, Martině, TVORSTVO se namáhá pro nic a za nic. Kvůli Martině, jedině možná, a jedině správná koncepce ENERGETIKY, uvedená v Božím SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikomu není známá. Proto všechno pozře buď válečný OHEŇ třetí světové války, a všichni v Česku zajdou strašlivou záhubou, nebo ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V tomto případě, celé Česko, a celý SVĚT, si neposlušnou, vzpurnou, a drzou Martinu, budou připomínat s proklínáním. Všichni v Česku již vědí, že není nic lepšího, než je bázeň před novým Hospodinem, před ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Není nic sladšího, než neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude rozhodnuto, o neprodlené realizaci, jedině správné koncepce ENERGETIKY, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jud.12, Iz.2/22až47/14až66/24, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/33, 4.Moj.15/32,35,18/23, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.Moj.5/8,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,6/19až51/58, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,28, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, atd. Hosté militaristické svině Martiny, analytici militaristických a imperialistických lží, Matyáš Zrno a Jan Schneider, ve vysílání znovu mleli svoje lži, o nezbytnosti multikulturního konfliktu, či HYBRIDNÍCH VÁLEK, či válek náboženských, chudých idiotů, s chudými idioty, kvůli udržení vlády boháčů nad chudými, a kvůli vládě boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů, nad ropou a plynem, trestným způsobem, což je zřejmé, všem pokorným a úplně poslušným, znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože Hospodin si s uvedenými neposlušnými NETVORY neví rady, stalo se úterý, nešťastným pátkem třináctého, dle horoskopu v Rovnosti. Hospodin, v úterý 24.2.2015, učinil zázrak podobenství tím, že v restauraci Družba, v Uherském Brodě, nechal šíleným střelcem, dlouhodobě nezaměstnaným Zdeňkem Kovářem, zabít osm boháčů. Pracující lid, v době pouště čtyřiceti let, Boží socialistické spravedlnosti, dle vůle Boží, měl povinnost pracovat, stanovenou zákonem. Hospodin, který nyní ničí křesťanský militarismus, a imperialismus, odstoupením svého rozumu, od neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, bude bdít nad zlem, až do vzkříšení z mrtvých křesťanských prasat, např. ladislav.krystof@ub.cz, zshavrice@seznam.cz, jarmila.valkova@ub.cz, jaroslav.krpal@gjak.cz, info@sos-ub.cz, jaroslav.jurak@ub.cz, info@copt.cz, sou@sou-ub.cz, vladimira.zuskova@ub.cz, ferdinand.kubanik@ub.cz, obec@jiretin.cz, patrik.kuncar@ub.cz, vit.dolezalek@ub.cz, atd. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedení hlupáci, se budou považovat za Bohy, i když je zřejmé, že vládnoucí Bohové, mohou být nyní pouze znalci SLOV NOVÝCH NEBES, pokorní a úplně poslušní. Uvedené vzpurné, pyšné a neposlušné křesťanské Bohy, či NETVORY, Hospodin zabije strašlivou záhubou, když se jako pokorní, a úplně poslušní, před novým Hospodinem neprodleně neskloní, když omítnou realizovat jeho příkazy a zákony, když odmítnou nastolit Boží království. Hospodin chce, z milosrdenství svého rozumu, Česko a SVĚT spasit energeticky, ekologicky a mravně, a není toho schopný, kvůli veřejnoprávnímu vysílání, a ČRo2, kvůli Martině martina.kocianova@rozhlas.cz. Ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických, křesťanských sviní, Hospodin, v jím vyvoleném Česku nemůže zachránit osm lidí, osm vládnoucích dementních idiotů, vzpurných a neposlušných. Nemůže zachránit 1. Sobotku. 2. Babiše. 3. Okamuru. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. 8. Zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Hospodin, který dělá zlo tím, že boří křesťanský militarismus a imperialismus, nechával dříve zabíjet neposlušná, vzpurná, a pyšná lidská prasata, ve školství, protože školství dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, pro svou neposlušnost Hospodina. Nyní nechal zabít osm lidských neposlušných prasat v restauraci. Učinil to z toho důvodu, aby uvedených osm vládnoucích zločinců pochopilo, že chce ukončit provoz všech restaurací v Česku, i ve SVĚTĚ tím, že vyžaduje zřídit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, elektronicky plánované, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované, z opakovaně uváděných ENERGETICKÝCH důvodů. Běda Česku, když osm uvedených vládnoucích zločinců, nebude neprodleně vyšetřováno POLICII ČR, za svoje stupidní lži o Hospodinu, a za lži ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky Česka, pouze na ELEKTŘINU. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Pátera Toufara, v den druhého výročí Vítězného února, 25.2.1949, umučili komunisté, dle vůle Boží. Gottwaldův stalinismus zmařil Toufarovi život, dle vůle trestajícího Hospodina. Číhošťští, kteří jeho zázrak nechávají přežít, nemají o Hospodinu trestajícím, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ani ponětí. Trestající Hospodin nechal Toufara zabít strašlivou záhubou, pro výstrahu všem vzpurným, zpupným, pyšným a neposlušným, to je mrtvým, křesťanským sviním, či psům. Dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin Toufara, a ostatní drzé pozemské Otce Satany kněze, kteří svádí úplně pomatený křesťanský lži lid, naukami vojenských kaplanů, bankéřů, a boháčů, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, nemusel vyšetřovat. Jejich lži, protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, byly Hospodinovi, který stvořil svým SLOVEM, všechna náboženství SVĚTA, zřejmé, od samého počátku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Zločinnost drzých pozemských Otců Satanů kněží, musí být zjevná, všem poslušným. Kdo nebude v Česku LVEM, toho Hospodin zabije strašlivou záhubou. Kdo v Česku nebude jednat s Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, fér plej, toho Hospodin zabije, strašlivou záhubou. Kdo se nechá, jako LEV, zavřít do křesťanské militaristické, imperialistické klece, toho trestající Hospodin zabije strašlivou záhubou. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je detektorem lži pro vzpurné a neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, je teologií osvobození od stávajících vládnoucích Bohů, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Česko vede do ekonomického a energetického hrobu, KOMANDO SMRTI, či ESKADRA SMRTI, v čele se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem, a se SEDMI CÍRKVEMI vládnoucích politických stran. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, si s vůdci sedmi církví Česka, s vůdci sedmi vládnoucích politických stran, neví rad. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Uvedené vládnoucí svině, či NETVOŘI vyžadují, aby se totálně pomatení lidé, podrobili jejich slovu, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, atd., protože není nikoho, kdo by se podřídil jedinému Bohu SVĚTA, nové SKÁLE, kterou je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mírumilovný a moudrý je jenom Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Moc SLOVA NOVÝCH NEBES, nad každou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, se ukázala. Když ani nyní, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se neoprostí od lží o Hospodinu, a od lží o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko zažije SUPER HOLOCAUST, své úplné zničení. Nyní patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., bude mít na svém čele vypálenou svatozář, a ve své ruce budou mít KNIHU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když budou označení číslicí 666 = www, to je číslicí člověka pokorného, a úplně poslušného, Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Hospodin, nový Boží technický lid, svým rozumem neživí, pro jeho pýchu, a pro vzpouru proti Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Proto technický lid dělá jinou práci než má tím, že slouží svému Bohu, kulhavému KOZLU, vrchnímu veliteli brané moci Česka, hlupáku, zločinci, lháři, prezidentu Zemanovi, místo Hospodinovi, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Když já stále budu sedět v koutě, a čekat, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mě najdou tím, že se sami zase nepřihlásí, Hospodin dá svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, jinému národu, a vzpurné a neposlušné Česko, pro výstrahu SVĚTA, zahubí SUPER HOLOCAUSTEM. Když z úst křesťanského Boha UKŘIŽOVANÉHO, z křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, stále bude vycházet mlha křesťanských žvástů a lží, Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nad Českem nesmiluje tím, že stále bude v MRÁKOTĚ. Vzdrokrálovství se SKÁLOU hlupáků, s PRACHY, s PENĚZI, s MAJETKEM, s vojenskými kaplany, s DRAČÍM křesťanským vínem, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, bylo pro Boha dobré, Sír.39/33, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Nyní je energeticky možné pouze neotřesitelné Boží království. Zbraně, kterých je víc než chleba pro chudé, se vždy obrátí i proti boháčům. Proč je tedy vyrábět a prodávat. Vždyť Boží vůle je neprodlené nastolení celosvětového míru. Válčit a horečně zbrojit, chtějí pouze vzpurní, pyšní, neposlušní, drzí, hlupáci. Proto je reálné spojit všechna náboženství v jedno, a mít novou exekutivu, a soudy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Hospodin v písničkách uvádí v nich, že i kdyby Martina, v úterý, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, o mírumilovném Hospodinu, a o horečném zbrojení, Hospodinem zavrženém, zase lhala, ať ji nikdo nevěří. ŘEKNI ANO, Martino, Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, a řekni NE, všem neposlušným a vzpurným hlupákům, kteří tvrdí pravý opak, co mírumilovný Hospodin. Hospodin nechce, aby neposlušná Martina byla OPICÍ, a vedla Česko a SVĚT, do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Po třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, dle Jana Kellera, dle NAŠÍ CESTY DO PRVOHOR, bude v Česku, po potopě zásahu jadernou bombou, souš pustá, kamenitá, a vůči ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky neotřesitelnému, veskrze nehostinná. Inteligentní TVORSTVO, kvůli neposlušné a vzpurné Martině, bude bydlet na stromech, místo v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Hospodin jasně uvádí. Jenom z člověka člověk se nerodí. Ze žádné drzé a vzpurné, neposlušné svině, feny, opice, či OHOLY, se žádný člověk nenarodí, a tím se nenarodí ani Boží království, se ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Hospodinem. Všichni už znají DUŠE své, které jsou stejné jako DUŠE zvířat. Hospodin se ptá, kdy jako OKŘÍDLENEC, jako ANDĚL, vzlétne svině, fena, opice, či OHOLA, neposlušná a vzpurná, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz. Běda neposlušným, kteří nechtějí, aby smolařům, nezaměstnaným, zadluženým, či bezdomovcům, bylo v úterý hej. KUDY KAM, je cesta Česka? Martina Kocianová martina.kocianova@rozhlas.cz, svině, rebelka posedlá touhou vládnout nad Hospodinem, nad SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, spolu s Matyášem Zrno z Občanského institutu, a zločincem Schneiderem, v úterý 17.2.2015, a 24.2.2015, mlčící většině vnutili svoje žvásty o tom, že je potřeba se bát boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, vojáků, a zbraní, horečně zbrojit, a mobilizovat SVĚT, kvůli spáse boháčů, v blízké TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE. Bát se Hospodina, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, nikdo v Česku nechce.

 

Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že PANNA MARIA porodila SVINI, či PRASE. Dále uvedl, že Boží křesťanská trojice, jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří spolu kopulují. Hospodinem vyvolené Česko, má např. nyní tuto kopulující Boží trojici. nemecekmichal@apha.cz, martin.rosenbaum@dnyviry.cz, vojtech.jurasek@dnyviry.cz. Tyto tři neposlušné, vzpurné a pyšné svině, zrozené křesťanskými protikladnými naukami vojenských kaplanů, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi bankéřů, makléřů a exekutorů, v OSMÉM DNI PÁNĚ, v OSMÉM TISÍCILETÍ dupání země botami vojáků, chtějí Prahu evangelizovat, katolickými oslavami upálení Jana Husa. Hospodin stále v bolestech rodí neposlušný lid k obrazu svému, k obrazu Hospodina mírumilovného, který chce nastolit Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na světovém KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA. Drzé pozemské Otce Satany kněze, a jejich DĚTI, panna Maria porodila jako PRASATA, protože jsou pyšní, vzpurní, a úplně neposlušní tím, že pohrdají dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Hospodin v Písmu připravil, pro stávající dobu přelomu věků, konce éry fosilních paliv. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, i dnes, pomocí vojenských kaplanů, politruků ideologie nadvlády boháčů nad chudáky, slouží boháčům, bankéřům, vojákům, zbrojařům, a jiným militaristickým sviním tím, že vedou lži lid do válek, o ropu a plyn, a následně své zabité vojáky, považují za svaté. Křesťanští pokrytci, vojáky např. muslimů, kteří se brání křesťanské vojenské přesile, a koloniální okupaci, všemi možnými způsoby, považují za teroristy. Sír. 4/8,5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,4/19až 6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16, 5/2,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1 až8/42až15/25, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a lži lide všech médií Česka a SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko, má nyní např. tuto kopulující Boží trojici, která si chce podrobit, svými žvásty, k úplné poslušnosti, zbabělé idioty. Muslimku Kateřinu Gamal Richterovou symposion14@gmail.com, starostku Prahy 2 Janu Černochovou cernochovaj@p2.mepnet.cz, hruskovap@p2.mepnet.cz, jelinkovaj-ks@p2.mepnet.cz, alexandra.udzenija@praha2.cz, krizikoval@p2.mepnet.cz, cadkovaa@p2.mepnet.cz, infocentrum@p2.mepnet.cz, posta@p2.mepnet.cz, info.jaromirova@p2.mepnet.cz, poslankyni Hospodinem prokletého PTACTVA ODS Zj.18/2,10 vb@psp.cz, atd. Hospodin stvořil člověka k obrazu svému ne tím, že by mu dal dobré mravy, ale pouze tím, že ve světě MATERIÁLNÍM, či HMOTNÉM, např. v Česku, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dal TVORSTVU za SKÁLU PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a výrobky lidských rukou, především zbraně, což vše jsou Bohové lidí, stejně tak jako boháči, bankéři, politici, kněží, atd. SEDMÉHO DNE, což je cca 7000 let, od dupání země válečnými botami NETVORŮ, či VRAHŮ vojáků, a vojenských kaplanů, Hospodin, který dělá DOBRO i ZLO, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ukončil své veškeré dílo MATERIÁLNÍ, či HMOTNÉ, křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, militaristické, imperialistické, fašistické, socialistické atd., na celém SVĚTĚ, protože chce v Česku nastolit CELOSVĚTOVÝ MÍR, a celosvětové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, přestal konat své dílo, v částečce svého DUCHA, v oblasti vývoje zařízení pro fosilní paliva, protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv. Přeměna SVĚTA s energetikou z fosilních paliv, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá. Proto Hospodin vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví Otcové, Bohu navěky milí, královské kněžstvo technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., vešli neprodleně do odpočinutí od svého energetického díla fosilních paliv. Při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, svým rozumem náboženských a politických zvířat, dělají ENERGETICI již pouze samé hovadiny. Pro Česko a SVĚT, je jediná možná cesta, a to cesta ŠIROKÁ, která se začíná na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zde bude dohodnuto, že pro pokorné a úplně poslušné, bude VŠE ENERGETICKY NOVÉ. Bude dohodnuto, že pro celý SVĚT platí jedině možná koncepce ENERGETIKY, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Hleďte všichni ENERGETICI pochopit Boží milosrdenství, kterou je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, EKOLOGIE, MRAVŮ, a o zničení všeho MATERIÁLNÍHO a HMOTNÉHO SVĚTA, protože návrat k Hospodinu, k takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, je v neprodleném zřízení Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. SVĚT LZE ENERGETISKY spasit, jedině rozumem Božím, protože rozum lidský, je stejný, jako rozum zvířat, v případě vzpoury, neposlušnosti, a drzosti. Částečku Božího DUCHA, Božího technického rozumu, o nové energetice, dostanou poslušní.

 

Vážení OKŘÍDLENCI Anno Šabatová, podatelna@ochrance.cz, Petře Uhle, a ČRo Brno Jiří Kokmotosi z Řecka jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Kaz.3/18až8/8až10/20. Dle Boží vůle, stále opisuji texty Písma jinými slovy proto, aby všem shromážděným, do těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, byla zřejmá vůle Boží, platná pro přelom věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Hospodin mě zase zatvrzuje čelo ischiasem proto, abych je měl tvrdší, než křesťanské svině, drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka, Otec farář Satan Zbigniew Czendik, host Oholiby, svině, Daniely Brůhové z ČRo2 dopoledne@rozhlas.cz, či kazatelé, zločinci, ze sobotního vysílání TWR v Proglase, Kolegar, Surý a jejich host, misionář Antonín Pehe. Tyto texty připravuji na kravincích, které vychází z úst uvedených volů, kteří se nechtějí smířit s Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sloužit boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, atd., je k SMRTI Česka a SVĚTA, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných hlupáků. 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14,33, Jer.1/17,6/19až31/27,32až36/32až51/58, Ez.3/4,21,4/5,15,7/12,9/11,14/22až33/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10až4/12až5/9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,až16, Jan1/1až113až8/42až15/25, atd. Jaké HOLE používá drzý pozemský Otec Satan kardinál DUKA např. v pořadu ČRo2 jaktovidi@rozhlas.c, či Satan Zbigniew Czendik, v dopoledne@rozhlas.cz? Jaké HOLE, k ovládnutí vzpurného a neposlušného TVORSTVA, pro svou vládu nad lidmi, a nad Hospodinem, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES, používají tři křesťanské militaristické svině, křesťanská Boží trojice lhářů, pokrytců a zločinců, drzí pozemští Otcové Satani kazatelé, ze sobotního vysílání TWR v Proglase, Kolegar, Surý a jejich host, misionář Antonín Pehe, kromeriz@bjb.cz, remusklepacek@gmail.com, info@cbikromeriz.cz, ecprihlaskykm@gmail.com, studio@radio7.cz, twr@twr.cz. Jsou to stejné texty SLOV NOVÝCH NEBES, kterým uvedení zločinci nerozumí, protože odmítají uznat, že v Hospodinem vyvolenému Česku, byl dán ZÁKON, o Boží SPRAVEDLNOSTI, teprve po 430 létech, od okupace Česka Habsburky, to je až v roce 1948. Gal.3/17, Abakuk1/11,2/2,6,13,18,3/14, atd. Uvedené křesťanské, militaristické svině odmítají pochopit texty Písma o tom, že v Hospodinem vyvoleném Česku, se vše v Písmu uvedené v podobenstvích, musí realizovat, z milosrdenství rozumu Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Mat.5/3,9,14,18až23/7, atd. Odmítají uznat, že v Česku Hospodin postavil po své pravici OVCE, či BERANY z KSČ, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Mat.25/33, Jer.1/17až6/19až51/58, Sk.3/23až7/42, Žid.3/9,4/7až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Odmítají uznat, že v Česku Hospodin postavil po své levici KOZY, či KOZLY, z ČSSD, až dnes, v době nekonečné křesťanské pouště. Jer.1/17až6/19až51/58, Mat.25/33, atd. Nyní Hospodin uvádí jak BERANŮM, či OVCÍM z KSČM, tak KOZLŮM, či KOZÁM z ČSSD. Cokoli jste v Česku učinili nezaměstnaným, bezdomovcům, a kohokoli zabili vrazi žoldáci v zahraničí, mě jste učinili. Mat.25/40. Jděte ode mne, do prokletí, do věčného PEKELNÉHO OHNĚ, připraveného Belzebubu Česka, kardinálu Dukovi, který se povyšuje nad Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který se převléká za ANDĚLA SVĚTLA, a jeho ANDĚLŮM, 2.Kor.11/14, drzému pozemskému Otci Satanu Zbigniewu Czendikovi, z UCHA JEHLY z ČT fara@ow.cz, zibi@zibi.cz, nafare50@seznam.cz, lanskroun@evangnet.cz, rkfarnost.rudoltice@centrum.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, martina.buresova@ceskatelevize.cz, jetelina@gmail.com, jan.hanak@gmail.com, info@farnost-mnichovice.cz, jiri.florian@ceskatelevize.cz, jakub.slomiany@ceskatelevize.cz, pintir@bcb.cz, padour@bcb.cz, posad@bcb.cz, slavek.klecandr@seznam.cz, rozbrojova.michaela@seznam.cz, rera@centrum.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, michael.otrisal@ceskatelevize.cz, ambroz@bcb.cz, farala@ow.cz, odporným sviním z dopoledne@rozhlas.cz, či křesťanské Boží trojici, lhářům, pokrytcům a zločincům, shnilým zdechlákům, drzým pozemským Otcům Satanům kazatelům, kteří se převlékají za služebníky spravedlnosti, ze sobotního vysílání TWR v Proglase, Kolegarovi, Surému a jejich hostu, misionáři Antonínu Pehemu. Uvedené křesťanské militaristické, imperialistické svině, nic nezmůžou proti pravdě o Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nic nezmůžou proti pravdě o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je uvedená, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, v Božím celosvětovém království. Hospodin vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými, a úplně poslušnými služebníky SVĚTLA SVĚTA, rozumu Hospodina, který je uvedený, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně očekává všechno tvorstvo, Hospodin umožní vytvořit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, novou exekutivu, a nové soudy, dle opakovaně uváděných textů. Pokorní, poslušní, a spravedliví SYNOVÉ SVĚTLA, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, budou jako Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Budou vládnout nad uvedenými zdechláky, mrtvými, shnilými lháři, pokrytci a zločinci, kteří jsou lenošní, studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Děsivá křesťanská temnota protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu, uvedených neposlušných, mrtvých sviní, líných zdechláků, je terapií pro spravedlivé, pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. Zvítězí každý, kdo uzná, že při odstoupení rozumu Hospodina, od jeho DUŠE a TĚLA, v částečce DUCHA SVATÉHO, nemá než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Rok smíření se s Hospodinem, VŠEMOUHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, je v době sedmdesáti let od Hitlera, v roce 2015. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Iz.23/17,29/11až24, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/7,8/16až13/4,8, atd. vera.luky@tiscali.cz, obchudekjs@seznam.cz, tic@ticbrno.cz, peringerova@ticbrno.cz, mcdo@mcdo.cz, siklova@mcdo.cz, sarka@mcdo.cz, debroise@nasefarnost.cz, azyl@nasefarnost.cz, sikl@mcdo.cz, smireni@centrum.cz, zorenikova@mcdo.cz, fauherskybrod@ado.cz, kniha@slavkovice.cz, redakce@apostol.cz, info@jakorybicka.cz, jana@jakorybicka.cz, phambunlandu3@gmail.com, vlkp@post.cz, jamy@pallotini.cz, rkflysice@mtw.cz, apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, kanclerstvi@apha.cz, milanbadal@seznam.cz, filip.dostal@apha.cz, nemecekmichal@apha.cz, martin.rosenbaum@dnyviry.cz, vojtech.jurasek@dnyviry.cz, farar@farnost-benesov.cz, pavel.reumann@post.cz, k.koci@gmx.com, polsko222@seznam.cz, recepce@cm-fatima.cz, cm-fatima@cm-fatima.cz, jandules@seznam.cz, jiri.hrdy@dvesrdcelasky.cz, farnost-kolin@volny.cz, farnostdolany@gmail.com, vranovubrna@atlas.cz, cupr@biskupstvi.cz, sv.jakub@volny.cz, leones@centrum.cz, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, farabrnokomin@seznam.cz, bohumilpolacek@seznam.cz, fara@domasov.info, atd. Uvedení zdechláci, zločinci, a lháři, mrtví, a shnilí, pro svou lenost, studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru, podřídit se ZÁKONŮM o ENERGETICE, od jediného Boha SVĚTA. Hospodin, ze svého milosrdenství, vrátí svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o energetické, ekologické, a mravní spáse Česka, a SVĚTA, pouze pokorným, a úplně poslušným SYNŮM SVĚTLA. Ti mají povinnost, nastolit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v Božím celosvětovém království, TVORSTVU celého SVĚTA, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40. Všechno, co Hospodin v Písmu o Česku uvedl, již vykonal. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, atd. Proto se v Praze může jednat, o ukončení všech válek, a úplném zničení zbraní. Vláda DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, vedená KOZLEM z ČSSD, premiérem Sobotkou, která staví svoje plány, na svém SVĚTLE SVĚTA, svého rozumu, politických a náboženských zvířat, musí budit jenom smích, protože Hospodin bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, až do úplného zničení křesťanského militarismu a imperialismu. Křesťanská exekutiva smrdí od hlavy, kterou je KAPR kardinál Duka. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud SLOVO KŘESŤANSKÝCH NEBES, a LŽÍ, o vzkříšení z mrtvých chamtivých sviní, nebude na zemi.

 

ZLATÉ TELE, či ZLATÝ VŮL, ministr financí Babiš, patří mezi sedm církví, sedm zlatých svícnů, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, které Hospodin proklel, pro jejich neposlušnost, protože si s nimi neví rady. Neposlušní a vzpurní, odmítají zchřadnout. Zj.1/1až22/21, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jer.1/17až 15/9až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Dan.9/14,17,27až11/39,12/2, Gal.1/7až3/20až4/19až5/24až6/5,7, atd. Trpělivý Hospodin, stále určuje nové DNES naplnění Písma. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24,33/22až30/18až66/24, atd. Do prvního dne Božího království, vstoupí každý, kdo pochopí, že tyto texty APOKALYPSY, dostávají neposlušní TVOROVÉ, označení číslicí 666 = www. Číslicí 666, jsou označení znalci Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedm vzpurných a neposlušných NETVORŮ, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, včetně osmého NETVORA, 8. prezidenta Zemana, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát. Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16až40/8až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18až6/10,8/8až9/10až10/3,6,20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až6/19až15/9až23/29,32až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.1/1až33/22až57/10,16,20až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM, když v Česku najde deset pokorných, a úplně poslušných, kteří se k Hospodinu vrátí dobrovolně, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Krize myšlení osmého zachráněného NETVORA, válečného zločince prezidenta Zemana, který se odmítá zachránit tím, že odejde do říše ticha, z HRADU na VYSOČINU, je stejná krize, jako byla krize myšlení vzpurného Boha neposlušného TVORSTVA, válečného vraha, Hitlera. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm1/1až115/17až 150/6, K.M.1/4až5/23,6/6až24až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Hitler neměl, a mrtvý zdechlák, či shnilý lenoch prezident Zeman nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ zvířete, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až8/8, protože jako vzpurný a neposlušný, odmítá studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12, 16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.10/4, atd. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. Hospodin v Písmu, i v písničkách potvrzuje, že moje přání, o zřízení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, trvají již tři roky, to je od roku 2012. Mají se splnit najednou, v jedinou hodinu vykonání SOUDU neposlušných, vzpurných v médiích. Před Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál. Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,11,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Moj.18/32,21/30, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že jím vyvolené Česko, zrušilo pomalý POSLEDNÍ SOUD tím, že SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, prohlásilo za svévolníka, a Bohy TVORSTVA, drzé pozemské Otce Satany kněze, za spravedlivé, a moudré Bohy. Jób37/22až40/8,14, Jan1/1,13až12/43až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,48/5až11až57/10až20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Uvádí, že jedna jediná nepravda o Bohu, zrodila tisíce jiných nepravd. Uvádí, že libovůlí drzých pozemských Otců, Satanů kněží v Česku, byly zrušeny tisíce pravd dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení CELOSVĚTOVÉHO Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12, 5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Žid.4/7až12/28, Dan.11/39, 12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost přiznat, že Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ a STVOŘENÝ, mletím děsivé temnoty protikladných nauk o Hospodinu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, je nyní pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která je stejně mrtvá, jako drzý, zpupný, vzpurný, a úplně neposlušný křesťanský militaristický lži lid. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, K.M.1/4až7/12až19/6, Iz.29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Jer.1/17až6/19až51/58, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23až7/42, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že nyní, v únoru 2015, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin činí SOUDNÝ DEN, s veškerým náboženským a politickým učením, v době sedmdesáti let od Hitlera, od novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 19.2.1015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5.3.2015. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Iz.23/17,29/11až24, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/7,8/16až13/4,8.

 

 

7.)Hospodin, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, se stále snaží, aby TVORSTVO, na základě textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopilo, že pravdu, spravedlnost, či celosvětový mír, mohou šířit pouze ti, kdo Boží rozum, z Božího milosrdenství mají, a to pouze v částečce DUCHA BOŽÍHO. Ostatní, zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, drze lžou v případě, že mluví proti Boží spravedlnosti celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, proti celosvětovému míru, a proti vládě Hospodina, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM, a to pomocí SLOV, VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují, a upřesňují. Vy tři ENERGETICI z VUT v Brně, jste shromáždění nikoli k odsouzení, ale ke vzkříšení z mrtvých neposlušných militaristických, křesťanských, imperialistických, a jiných sviní, NETVORŮ, či pokrytců. Proto, abych Vás mohl pomazat olejem nové energetiky, která, z milosrdenství rozumu Hospodina, nahradí fosilní paliva, za proroky místo sebe, máte povinnost, znát SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejně dobře jako já. Máte povinnost být novou BOŽÍ TROJICÍ tím, že budete BOHOVÉ VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stejní, jako Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Svými činy máte povinnost uzavřít s NOVÝM Hospodinem, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU tím, že svým rozhodnutím zajistíte, v době křesťanského půstu, od novoluní, od čtvrtka 19.2.2015, do SVÁTKU úplně poslušného TVORSTVA, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 5.3.2015, aby především ve VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍCH, se mlela pravda pravdoucí o Boží vůli VŠEMOHOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE . Boží vůle je, aby nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, každý znal tak dobře, jako sama sebe tak, že každý bude milovat dokonalou Boží lásku, která je v pravdě pravdoucí, o jedině možné energetické koncepci všech států SVĚTA, která je uvedená, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Abyste byli BOHOVÉ, nové Boží trojice, máte povinnost pochopit následující texty o tom, že Hospodinu se beztrestně nikdo posmívat nebude, ani např. rouhači, zpupná a vzpurná Martina Kociánová martina.kocianova@ rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, se svými hosty. Gal.1/7až6/7. Neposlušná, to je mrtvá křesťanská svině, fena, OHOLA, Martina Kociánová v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, spolu s hlupákem Karlem Otýsem, se mýlí, svým rozumem zvířat, pro odstoupení rozumu Hospodina tak, že oba drze lžou o energetice, trestným způsobem, viz další text. Anno Šabatová, podatelna@ ochrance.cz, Petře Uhle, a Jiří Kokmotosi. Z textů SLOV NOVÝCH NEBES je zřejmé, že já jsem pouhým vánkem, pro lži vzpurných a neposlušných uváděných hlupáků, kteří lžou o správné koncepci ENERGETIKY, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Jsem pouhým vánkem, např. s názory Hospodina, o jedině možné další výstavbě měst, ze sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů kruhových, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených na výkresech, v návrhu, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, přestože pevně stojím na SKÁLE Božích příkazů a zákonů. Žalm37/5,11,22,35,38,39/6,50/16,22, atd. Co je vůle Boží, dle SLOV NOVÝCH NEBES. Abyste ve veřejnoprávních médiích zajistili, aby v roce KOZY, zářil KOZEL, premiér Sobotka, z PRAHY pro celý SVĚT, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, či jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH tím, že bude donucen svolat KONGRES ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Na KONGRESU ENERGETIKŮ bude rozhodnuto o tom, že Hospodin je jediným ZÁKONODÁRCEM, pro celý SVĚT, a že jeho energetická koncepce, opakovaně uváděná, platí pro všechny STÁTY SVĚTA. Anno Šabatová, podatelna@ochrance.cz, Petře Uhle, a Jiří Kokmotosi. Texty Písma musí Česko naplnit, to je realizovat. Česko má povinnost, svolat na pomoc okolní národy. Okolní národy jsou neposlušné, militaristické a imperialistické. Z rozhodnutí rozumu Hospodina je Řecko nejblíž ZÁKONŮM Božím. V Řecku se mluví o zrušení vojenských základen, o zrušení vojáků, o odpuštění dluhů ZNÁRODŇOVÁNÍM. Proto máte povinnost pozvat vedení Řecka do Brna. gremb.pra @mfa.gr, consularoffice.prag@yahoo.gr, gnto_cz@yahoo.com, greekemb@czn.cz, athens@embassy.mzv.cz. Zde, s novým Hospodinem uzavřít SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o neodstupování rozumu Hospodina, od pokorných, poslušných, prozíravých, spravedlivých, a novému Bohu věrných. Boží vůli znáte. Co učiníte nyní, vzbouříte se i nyní proti Bohu? Hospodin v Písmu uvádí, že jím vyvolené Česko, jako pokorné a úplně poslušné vše zvládne, a to z milosrdenství rozumu Hospodina. Uvádí, že je nezbytné zajistit vyšetřování všech křesťanských militaristických sviní, či psů, kteří stále chtějí vládnout nad lidmi, místo Hospodina. Uvádí, že vzpoura neposlušných, pyšných, drzých, vzpurných a zlých křesťanských sviní, či psů, spočívá ve lžích o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a ve lžích drzé NETVORA, ministra průmyslu Mládka, jeho koncepcí ENERGETIKY, na dobu dalších třicet, či čtyřicet let, pouze na ELEKTŘINU. Hospodin v Písmu uvádí, že je nezbytné, všechny vládnoucí NETVORY proklínat, kvůli uvedeným lžím, protože tyto lži jsou pro Česko, a pro SVĚT, HROBEM, jsou SMRTÍ, také z toho důvodu, že Hospodin, ničící vše křesťansky militaristické a imperialistické, odstoupením svého rozumu, neposlušným, vzpurným, to je mrtvým, svůj rozum, ze svého milosrdenství již nevrátí. Toto Hospodinovo milosrdenství, umožňuje všem pokorným, a úplně poslušným, úplně zničit křesťanský militarismus a imperialismus, nikoli silou, či válkou, ale NOVÝM DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin uvádí, že ti, kdo nyní uvedené texty o Boží vůli, a o Boží moci Hospodina nad TVORSTVEM pochopí, z milosrdenství rozumu Hospodina, mají povinnost se bát Hospodina, měnícího celý SVĚT, na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Celé Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost, mít Hospodinova přikázání o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, zbraní, politiků pravice a levice, atd., za sladká. Hospodin v Rovnosti i v Písmu uvádí. Šéf TVORSTVA, Hospodin, si hlídá svoje firemní logo, nové Boží rodiny, pokorné a úplně poslušné, jako oko v hlavě. Kdo nedá DOBRÉMU, mírumilovnému SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zvítězit nad ZLÝM SLOVEM např. NETVORŮ z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, vojenskému historikovi Eduardu Stehlíkovi, či Belzebubu Česka, drzému pozemskému Otci, Satanu, kardinálu Dukovi, ten propadl SMRTI. SMRTÍ je odstoupení rozumu mírumilovného VŠEMOHOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, od každého, nad kým vládne, svým rozumem zvířete, zpupný a neposlušný vojenský historik Eduard Stehlík, či Belzebub Česka, Satan kardinál Duka. Hospodin vyžaduje, aby Česko, neřešilo nic silou, ale z milosrdenství rozumu Hospodina, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to neprodleně, od novoluní, od čtvrtka 19.2.2015, do úplňku MÉSÍCE, do čtvrtka 5.3.2015. Rozum Hospodina je milostivým darem, nyní pouze pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Boha. Správné myšlenky, o další cestě Česka a SVĚTA, a správné myšlenky o koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, má pouze Hospodin, a ne neposlušní, a vzpurní, vládnoucí NETVOŘI, zločinci, a lháři. SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ Hospodin, nedá jméno BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO, žádnému hlupákovi, kdo bude mít za Boha, vládnoucí politické a náboženské svině, či psy. VŠEMOHOUCÍ HOSPODIN, který na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, uvedl na neposlušné a vzpurné TVORSTVO, ovoce úmyslů NETVORŮ boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, popů, vojáků, atd., Jer.1/17až6/19až51/58, zpustošil, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, tisíckrát víc než Česko, např. Ukrajinu, či Řecko. K.M.1/4až6/6až24,8/21až12/10,12,17,22,27,až19/6, atd. Dle médií, např. neposlušná a vzpurná Ukrajina je Hospodinem zpustošená nejenom válkou, ale i ekonomicky. Je to z toho důvodu, že vládnoucí NETVOŘI se rozhodli vyřešit povstání chudých, proti boháčům, střílením do chudáků, a dále nesmyslnou válkou. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, bude pustošit jak Ukrajinu, tak Řecko, dokud jím vyvolené Česko neuzná, že musí být pokorné a úplně poslušné, protože pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, je úplně bezmocné. Když vládnoucí KOZEL, premiér Sobotka, v roce KOZY, nebude zářit SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY NETVORŮ boháčů, bankéřů a vojenských kaplanů, PRACHŮ, PENĚZ, Hospodin, jím vyvolené Česko, úplně zničí. Boží hněv neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Kdyby v sobotu, na Valentýna, ve vysílání TWR v Proglase, zvedli můj telefon, bylo by křesťanské prostitutce, svini, čarodějnici, feně, OHOLE Endlicherové, twr@twr.cz, která smilní s boháči, s bankéři, se zbrojaři, a s vojenskými kaplany, místo s Hospodinem, a jejím hostům, manželům Kolmanovým z Vikýřovic, podatelna@ vikyrovice.cz, pospisilova@vikyrovice.cz, hankabartos@seznam.cz, brzobohata@ zsvikyrovice.cz, ryznar@vikyrovice.cz, smesny@vikyrovice.cz, info@zsvikyrovice.cz, zd.doubrava@seznam.cz, ibcb@baptist.sk, predseda@baptist.sk, info@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, rozsievac@babtist.sk, cirlibaba@cirlibaba.cz, banskabystrica @babtist.sk, jarskr@seznam.cz, bjbvikyrovice@seznam.cz, zkráceně sděleno. Klid a celosvětový mír na SVĚTĚ bude, až se mrtvé, to je vzpurné a neposlušné křesťanské, militaristické svině, či kapři z TWR, Proglasu, ČRo, ČT, atd., vrátí k jedinému Bohu SVĚTA. Hospodin vyslyší modlitby pouze pokorných, a úplně poslušných, bezmocných služebníků jediného Boha SVĚTA, kteří se budou modlit za osvobození ŽENY STATEČNÉ, od takových křesťanských militaristických prasat, jako např. od Lucie Endlicherové, která se stále povyšuje nad Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdyby Hospodin chtěl, měl by v jím vyvoleném Česku, pomocí JEHO rozumu, miliony pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Hospodin však vyžaduje, aby se pokorní, a úplně poslušní, vrátili k Hospodinu, k jedinému Bohu SVĚTA, čtením SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, což zpupné křesťanské militaristické svině nechtějí, protože chtějí vládnout jak nad Hospodinem, tak nad pomateným TVORSTVEM. Boj o přežití Česka a SVĚTA, se zpupnými, vzpurnými a neposlušnými křesťanskými prasaty, musí vybojovat pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, nikoli silou, ale novým DUCHEM, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu, v písničkách, a v Rovnosti uvádí, že svým rozumem činí v hlavách lidí to, co se jemu líbí. Hospodin stvořil, dvě krásné věci, ŽENU a RŮŽI. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stvořil krásnou ŽENU STATEČNOU, a dle písniček od Boha, stvořil DEN, což je tisíc let, v němž skryl svoji SPRAVEDLNOST, uvedenou v PÍSMU, v socialistické RŮŽI. V dalších písničkách uvádí, že je již STEJNĚ KRÁSNÝ, a stejně SPRAVEDLIVÝ, jako ŽENA STATEČNÁ, jako veškeré SLOVO od Hospodina. V sobotu, kdy má být Pánem nad sobotou, pro celý SVĚT, na Valentýna, musí být všem poslušným a pokorným zřejmé, že zůstal MANŽELEM pro každého, kdo je stejně pokorný, poslušný, spravedlivý, a moudrý, jako ŽENA STATEČNÁ, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, či Hospodina, je vlastně DRUHÁ SVATBA, či DRUHÁ HOSTINA, při níž pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, budou spolu, se všemi pokornými a poslušnými, a se SPRAVEDLIVÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, hodovat u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a u STOLŮ dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného. Hospodin vyžaduje, aby v jim vyvoleném Česku, politická a náboženská zvířata, realizovala SVATBU, či HOSTINU s Hospodinem, u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ neprodleně, ve svatém Božím BÍLÉM únoru, od novoluní, od čtvrtku 19.2.2015, do svátku Česka a SVĚTA, do úplňku MĚSÍCE, do ZELENÉHO ČTVRTKU 5.3.2015. Už proto odhazujeme závaží, náboženský neposlušný dobytek, odhozením feny, OHOLIBY, svině Endlicherové, a politický neposlušný dobytek, vedený socialisty, neposlušnými KOZLY z ČSSD, prasaty prezidentem Zemanem, a premiérem Sobotkou, tři dva jedna start. Odhození, či vyvlečení všech militaristických, křesťanských prasat, od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mají povinnost realizovat, miliony pokorných, vděčných, a úplně poslušných služebníků nového Hospodina, průvodem s HOLEMI BÍLÝCH PRAPORŮ, a BÍLÝCH MÁVÁTEK v rukách, nyní především v místě svatém, v Domašově u Brna, a v Brně, dle textů, které jsou uvedené, na konci kapitoly 187, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www.

 

Postit se, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, se musí nyní všichni nově, a to od všech uvedených vládnoucích náboženských a politických zločinců, či NETVORŮ, kteří musí být donucení se sklonit, před jediným Bohem SVĚTA proto, aby nový Hospodin se mohl nad Českem smilovat, svým rozumem, a ze svého milosrdenství, vytvořit novou exekutivu, a nové soudce, nové STÁTNÍ SPRÁVY. Hospodinem vyvolené úplně poslušné Česko, má povinnost, veškeru svou starost o novou energetiku, pro Česko a SVĚT, vložit na rozum Hospodina, a to na VŠESVĚTOVÉM, mírovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Člověku není na zemi dobře bez Hospodina, který je nyní novou ŽENOU STATEČNOU, což musí pochopit především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Nový Hospodin vyžaduje, vše uvedené s ním projednat, a to čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve všech médiích Česka a SVĚTA, a to neprodleně, již v únoru 2015. V Česku dopadne vše dobře, když Hospodin najde několik pokorných, a úplně poslušných, kteří se nebudou bát mluvit v médiích pravdu o Hospodinu, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka, a SVĚTA. Neposlušné, militaristické, křesťanské, politické, a jiné svině, pokořené odstoupením rozumu Hospodina, mají povinnost vyznat svou bezmoc. Vzkříšení z neposlušných, mrtvých, militaristických sviní nastane, až životem nikoho nebude provázet např. neposlušný VELEBNÝ drzý pozemský Otec, Satan, NETVOR farář René Strouhal z Moutnic, moutnice.farnost@email.cz, svými protikladnými a promyšlenými křesťanskými žvásty, místo Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Všichni, kdo tyto texty APOKALYPSY dostávají, nesmí mít za Boha své KORYTO, a SKÁLU Satana René Strouhala, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, atd. Hospodin vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými Božími SYNY, smilovat. Svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje nad úplně poslušnými, až budou miliony těch, kdo budou chtít, aby dalším životem TVORSTVO doprovázel nový Hospodin, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Každý, kdo poznal pravdu o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina, do jím vyvoleného Česka, má povinnost, uvést ve skutek, vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM, úplným zničením děsivé temnoty křesťanství, a krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, kvůli energetice. Hospodin, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, zavřel dveře do Božího království každému, kdo okamžitě neotevřel široké brány, a širokou silnici, do Božího království. Učinil to z toho důvodu, aby se mohl nad všemi smilovat, v jedinou hodinu např. tím, že vzpurný, zpupný a neposlušný, VELEBNÝ, drzý pozemský Otec, Satan, farář René Strouhal z Moutnic, moutnice.farnost@email.cz, přestane vzdorovat, a jako pokorný a úplně poslušný, se se mnou v Brně sejde proto, aby se nechal zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že očistí svoje SLOVA KRAVÝCH KŘESŤANSKÝCH NEBES, od svých Bohů, od vojenských kaplanů, od vojáků, a od výrobku lidských rukou, např. zbraní, aut, či letadel, kvůli nimž se závratnou rychlostí blíží ekonomický a energetický kolaps, který určitě přijde, zastavit nedá. Přelom věků konce éry fosilních paliv, nastal pro celý SVĚT, a nikdo nemá výmluvu, uvedené texty SLOV NOVÝCH NEBES odmítat, a tím padat do křesťanského, ekonomického a energetického hrobu, či do PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Hospodin nyní zabije každého, odstoupením svého rozumu, od pyšných a neposlušných, kdo se k němu nevrátí neprodleně, vyznáním svých lží a vin. Pane faráři, zavolejte na tel. 546 441 154 proto, abychom se mohli sejít v Brně. Bude ve všem po nedostatku, pro Česko, a pro všechny národy, když Hospodin, pokorným, a úplně poslušným, vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství. Bůh je nekonečně milosrdný k pokorným, a k úplně poslušným, kteří budou mít za SKÁLU rozum Hospodina, a kteří SKÁLU křesťanských militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, vojáky, zbraně, atd., prohlásí za STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Trpět v křesťanském vzdorokrálovství, kvůli tomu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, se odmítají podřídit, pod vládu jediného Boha SVĚTA, je proti zdravému selskému rozumu. Ráj Božího království je již blízko, pro miliardy pokorných, a úplně poslušných. BELZEBUB SVĚTA, drzý NETVOR papež František, spadne ze svých krvavých křesťanských nebes, jako blesk, když Bohem vyvolené Česko, se před Hospodinem skloní, uznáním Boží moci nad vším TVORSTVEM, a nad každým TVOREM. SLOVO o jediném Bohu SVĚTA, o STVOŘITELI všech náboženství SVĚTA, je nad ZLATO křesťanských militaristů. Co učiní drzý pozemský Otec Satan farář René Strouhal z Moutnic, moutnice.farnost@email.cz nyní, když ze SLOV NOVÝCH NEBES ví, že TĚLEM nové CÍRKVE, je každý prorok, každý BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, který se vrátí k Hospodinu, z milosrdenství Božího rozumu tím, že úplně zničí, v Hospodinem vyvoleném Česku, děsivou křesťanskou temnotu, a krutý zmijí jed militarismu, a imperialismu, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, nyní platí především pro nové kněze, pro OTCE navěky Bohu milé, pro úplně poslušné ENERGETIKY. Ti mají povinnost, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, nastolit jedině možnou, a správnou ENERGETICKOU KONCEPCI, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, platnou pro všechny státy SVĚTA. Zvítězit nad Bohem, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES, nelze. Neposlušné militaristické svině, Bůh zabije HUBÍCÍ JADERNOU STŘELOU, ve třetí světové válce. Zj.1/1až20/12, Iz.1/1až2/4,5/4,16až33/22až57/10,16,20až66/24, Dan.11/39až12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,

Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Sír.5/5,9/15až43/26,31, Bhag.1/1až15/15až18/66, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Řím.1/18až8/20,29až11/32, Mich.2/3,4,10až5/9, atd.

 

Boj o přežití vzpurných a neposlušných, kteří stále hrají pokr o přežití, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina, znovu začíná. Parazitovat na VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM BOHU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech států SVĚTA, např. pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nedává smysl. DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je o narovnání vztahů VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha, s veškerým pokorným, a úplně poslušným TVORSTVEM, které uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o úplné závislosti TVORSTVA, na rozumu Boha, který má každý pouze v částečce DUCHA SVATÉHO. Na odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, neexistuje žádný dostupný lék. Léčit se mohou pouze pokorní, a úplně poslušní, ZNALOSTÍ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní, kteří uvedeným textům porozumí, z milosrdenství rozumu Hospodina, mají povinnost, očistit neposlušné a vzpurné TVORSTVO, od veškeré náboženské a politické špíny, a to svými skutky. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost, nastolit vládu SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, spravedlivého Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM, např. úplným zničením děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí křesťanského katechismu, a tím úplným zničením politiků pravice a levice. Kdo, jako vzpurný a neposlušný se neočistí od křesťanství, a od všech politiků pravice a levice, pro odstoupení rozumu SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, zůstane dementním idiotem, a jeho moudrost, a spravedlnost, postupně zanikne. DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je z titulu energetické spásy Česka a SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Např. Bohyně, kozině, kozatá rohyně, fena, svině, OHOLA, NETVOR, Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, produkce@rozhlas.cz, nenávidí kázeň, protože nemá o Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále ani ponětí. Protože místo Hospodinu, slouží vládnoucím sviním, KOZLŮM, prezidentu Zemanovi, a premiéru Sobotkovi, má stále za Boha např. NETVORA Karla Otýse, kterého Hospodin zabije, pokud bude v médiích kazit dobré mravy Česka, svými nesmyslnými energetickými a ekonomickými žvásty, svého energetického středověku. Uvedené neposlušné a vzpurné vládnoucí svině, pasou v médiích pouze sebe. Kvůli vzpouře médií proti Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, všichni souhlasí s tím, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech církví SVĚTA, vládli nad neposlušným a vzpurným TVORSTVEM, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, o drzé feně, či OHOLE Kociánové, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, i v Rovnosti uvádí. Přestaňte už se vzpurnou a neposlušnou křesťanskou sviní, OHOLOU Kociánovou, která, pro odstoupení rozumu Hospodina, nemá vůbec žádnou cenu, protože její rozum je viditelně stejný, jako rozum politických a náboženských zvířat, či hlupáků, Hospodinem prokletých. Pro odstoupení rozumu Boha, od její DUŠE, a jejího TĚLA, v částečce DUCHA BOŽÍHO, vede Česko do HROBU ekonomického, ekologického, mravního, a do PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Když Kociánová nebude vyvlečená, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, od svého KORYTA, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, vzpurné a neposlušné Česko, bude Hospodinem, velice brzy, buď úplně zničeno, nebo v něm zajdou dvě třetiny lidí, strašlivou záhubou, HUBÍCÍ JADERNOU STŘELOU. Česko má povinnost, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učinit rozhodnutí, o realizaci jedině správné, a jedině platné, energetické koncepce, platné pro všechny státy SVĚTA, která je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když Česko, na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze nezajistí, aby celý SVĚT překul své meče na radlice, a nezajistí, aby pokorný, a úplně poslušný lid, zničil žoldáky ve všech státech SVĚTA, pozře Česko meč jazyka vládnoucího dementního idiota, KOZLA prezidenta Zemana, a následně meč třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ Hospodin, žádného vzpurného, drzého a neposlušného hlupáka, či idiota, který se k Hospodinu SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, neprodleně nevrátí, nenechá bez trestu. Hospodin vyžaduje, aby nikdo na SVĚTĚ neměl nedostatek, a aby nikdo na SVĚTĚ neměl přebytek, aby každý, ve všem měl PRVNÍ TŘÍDU. Což je možné realizovat, pouze při zřízení elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv zajistí, aby hrstka pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno vzpurné, drzé a neposlušné TVORSTVO, přežila vzpouru Bohem prokletých politických a náboženských idiotů tím, že pochopí uváděný ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Slíbil, že pokorní a úplně poslušní, svými činy, oslaví nového BOHA. Oddělit Hospodina, od křesťanských protikladných a promyšlených náboženských a ekonomických žvástů, o zrození se MODLÁŘSKÉ STVŮRY na Vánoce, kvůli jejímu UKŘIŽOVÁNÍ na Velikonoce, je nezbytné realizovat v médiích, a ve školství, neprodleně. Neposlušní, vzpurní, zlí a drzí, ve své zlovůli, dělají ve stávající demokracii pouze to, co se líbí všem neposlušným, kterých Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Tím umožňuje pokorným, a úplně poslušným, vše křesťanské, militaristické, imperialistické, úplně zničit, nastolením Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Palácový převrat mají povinnost realizovat pokorní a úplně poslušní tím, že prohlásí všechny vzpurné, zpupné a neposlušné, za hlupáky a zločince. Největší hloupostí vládnoucích hlupáků je, prohlašovat sebe za spravedlivé, moudré a všemohoucí, a Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prohlásit za zločince, za vraha, za militaristu, a idiota, kvůli odporu k nastolení Božího království, bez vojáků, zbraní, aut, PRACHŮ, PENĚZ, boháčů, bankéřů, atd. Odolat všem lidským vášním, po vládě nad lidmi, pomocí PRACHŮ, PENĚZ, zbraní, vojáků, vojenských kaplanů, a majetku, odolat chamtivosti, to je modloslužbě, nelze jinak, než nastolením Božího království, jehož zřízení je nezbytné, kvůli energetické spáse Česka a TVORSTVA, kvůli velice blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Všichni lidé, ve stávajícím křesťanském, militaristickém imperialismu se mýlí, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných a neposlušných. V Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, se mýlit nebudou, protože od pokorných, spravedlivých, a úplně poslušných, Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, odstupovat nebude. Pro nikoho pokorného, a úplně poslušného již neplatí, že je bližší košile než kabát. Pro spravedlivé, pokorné a úplně poslušné, je bližší plná zbroj, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. PLAMENOMET nového Božího slova, NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, spálí křesťanské svině, že po nich nezůstane ani kořen. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

V čem se plete neposlušná a vzpurná militaristická svině, Bohyně, kozině, rohyně, fena, kozatá rodička veškerého křesťanského militaristického zla, OHOLA Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, produkce@rozhlas.cz, která stále nenávidí kázeň. Hospodin, kvůli její neposlušnosti, si neví rady s celým Českem, a s celým SVĚTEM. V ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, stále mele svoje žvásty, svých špatných mravů, svých chybných představ o Hospodinu, a svých chybných představ o koncepci energetiky Česka, a SVĚTA, a o bezpečnosti Česka, při dalším horečném zbrojení. Přes protesty, proti lžím jejich hostů o Hospodinu, o koncepci energetiky, a o výhodnosti horečného zbrojení, místo celosvětového míru, které jsou uvedené v kapitole 187, znovu uvedla žvásty svého Boha, Karla Otýse, o energetice, které spolu s ním mlela v ČRo2, i když ji bylo v kapitole 187 objasněno, že TVOR Karel Otýs, pro svou vzpouru proti Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, se stal ZLÝM a nemravným NETVOREM. Plete se v Boží moci, kterou má Hospodin, nad každým neposlušným a drzým TVOREM, a tím se plete do věcí, do kterých ji nic není, protože patří do kompetence Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Drzými pozemskými Otci Satany kněžími matené TVORSTVO, pro odstoupení rozumu Hospodina, od zpupných, vzpurných, pyšných a neposlušných, je stejně „moudré“, to znamená, že je stejně dementní, pro svou chamtivost, pro křesťanské MODLOSLUŽBY, jaké bylo např. ve středověku, v době upálení kacíře Jana Husa, kterého upálili proto, aby svými žvásty o Hospodinu UKŘIŽOVANÉM, mohli stranit boháčům a vojákům. Protože nemocná KOZINĚ, OHOLA martina.kocianova@rozhlas.cz, svými křesťanskými, militaristickými žvásty, stíní SVĚTLU SVĚTA rozumu Hospodina o energetice, ekologii a mravech, pokračuje odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných, zpupných, a pyšných, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice. Platí, že pravá ctnost, se neohlíží nikdy na svůj stín, svých zlých skutků, způsobených odstoupením rozumu Hospodina. Všechny lidské, vědecké autority, mají svůj rozum od Hospodina, což v myslích úplně pomateného TVORSTVA, stále nezůstává. Nyní se pravý žák učí nacházet v poznaném SLOVĚ NOVÝCH NEBES, doposud nepoznanou Boží moudrost, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, které činí SLOVO BOŽÍ MOCNÉ, a ZÁKONODÁRNÉ, pro všechno TVORSTVO SVĚTA. Všemohoucí Hospodin, který v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nepřichází TVORSTO zničit, ale energeticky spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, stále vyčkává. Chce se smilovat nad zpupnými, vzpurnými, pyšnými, a neposlušnými, v případě, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude ve školství, a v médiích, neprodleně na SVÍCNU, kvůli tomu, aby všichni poznali Hospodina jako jediného ZÁKONODÁRCE SVĚTA, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. K obecně uznávaným pravdám patří – čemu TVORSTVO v Božím SLOVĚ nerozumí, to nezíská. Protože nikdo není políben pravdou o moci Hospodina nad TVORY, a pravdou o zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou určené, pro zřízení celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného, nikdo neposlušný a pyšný, Boží rozum, o jedině správné energetické Boží koncepci, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nezískal. Protože se nikomu nelíbí SPRAVEDLNOST Hospodina, energeticky nezbytná, spravedlnost elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je zřejmé, že člověk, při odstoupení rozumu Hospodina, nemůže být ani pokorný, ani úplně poslušný, což mají, z textů SLOV NOVÝCH NEBES, pochopit především znalci křesťanského PÍSMA, vzpurní a zpupní pozemští Otcové Satani kněží, usvědčení z drzosti vůči Hospodinu, vůči SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Majetkové škody, a újmy, způsobené chybnou křesťanskou informací o Hospodinu, a tím škody způsobené naprosto chybnými informacemi o energetice, a o koncepci energetiky, NETVORA, ministra průmyslu Mládka, pro neznalost energetické koncepce Boží, z titulu naprosto chybné výstavby, výroby, dopravy, pro naprosto chybnou výchovu TVORSTVA, které není vychováváno v bázni před Hospodinem, jsou jak v Česku, tak ve SVĚTĚ, nedozírné. Drzí, neposlušní a vzpurní, to je MRTVÍ, žádnou pravdu nemají, protože pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, rozumem svého TĚLA, a své DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, o všem lžou, protože lžou o Hospodinu, a protože tím lžou, o jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, o které nic neví. Lži o energetice, a lži o Hospodinu, které uvedla mrtvá, to je vzpurná a neposlušná Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, spolu s hlupákem Karlem Otýsem, jsou pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, prokazatelné a dostatečné, pro vyvlečení svině Martiny Kociánové, od jejího koryta. Proto musí být prokazatelné, i pro pokornou, a úplně poslušnou Polici ČR, která má povinnost, veškeré lží o Hospodinu, a veškeré lži např. bez rozumu Hospodina, dementního idiota ministra průmyslu Mládka, neprodleně vyšetřit, a zjednat nápravu, a to ve všech médiích, a ve veškerém školství. Právo na mluvení pravdy o Hospodinu, a právo na mluvení pravdy, o jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je energetickou spásou Česka a SVĚTA, je prokazatelné. Proto odkládat SOUDNÝ DEN, dementních, neposlušných, vzpurných, zpupných, a pyšných hlupáků, na Policii ČR, nelze ani o den. Policie ČR má povinnost osvobodit Česko od úplně pomatené vládnoucí elity, dříve než bude pozdě. SPRAVEDLIVÝ HOSPODIN, vede Česko na majetkovou rovinu Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zpupná, vzpurné a úplně neposlušná náboženská a politická zvířata Česka a SVĚTA, vedou TVORSTVO, při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, do ekonomického a energetického hrobu, a do křesťanského PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Hospodin nikoho zpupného a vzpurného nenechá bez trestu. Kritické myšlení o člověku, nyní musí vycházet pouze ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzpurné, zpupné a úplně neposlušné křesťany, a jiné náboženské svině, všech náboženství SVĚTA, Hospodin nikdy neznal. Neposlušní a vzpurní, kteří místo Hospodinu, slouží boháčům, bankéřům a vojákům, nikdy nebudou Boží. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, zůstávají jako neposlušní, v hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI TVORSTVA tím, že vždy byli, a stále jsou, pouze FALEŠNÝMI PROROKY. Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, jsou nyní pokorní, a úplně poslušní. Dle písničky. Kdo nyní bude úplně poslušný, nad Bohem nevyhraje, ale ani nepadne. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Ve všem, co se děje pod SLUNCEM SPRAVEDLNOST, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, je nejhorší to, že mrtví, to je zpupní, vzpurní a neposlušní, nevědí o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zhola nic. Proto nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v Česku, a ve SVĚTĚ, po uvedení Česka Hospodinem, do říše křesťanského imperialistického a militaristického, křesťanského vzdorokrálovství, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných, jsou všichni, v říši mrtvých, neposlušní, vzpurní, a pyšní. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/5,10,10/3,6,20,12/3, Jer.1/17až6/19až51/58, Mal.1/7,10až3/10,16,20, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31,47/21, Jan1/1,12/43,15/25, Jak.1/14,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22až102/18,27až132/5,8až150/6, 1.Kor.1/27až10/11 až14/33,36až15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Př.1/7,14,8/13,17až 31/10, Gal.1/7až4/19až5/24až6/7, Řím.1/18až8/1929až9/18až11/32, atd. Svoboda slova o Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má hranice. Hospodinu se beztrestně nikdo posmívat nebude, ani rouhači, zpupná a vzpurná Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, se svými hosty. Gal.1/7až6/7. Vzpurná, neposlušná, to je mrtvá křesťanská svině, fena Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, spolu s hlupákem Karlem Otýsem, se mýlí, svým rozumem zvířat tak, že oba drze lžou o energetice, trestným způsobem. Dle pomatenců Kociánové a Otýse, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je jedině správnou energetickou koncepcí, vybudovat samostatně stojící, „ostrovní“ dům, nezávislý na energetické síti, vytápěný dřevem, což je naprostý energetický nesmysl. Navrhovaným způsobem nelze energeticky zachránit ani města, ani vesnice, ani v Česku, ani ve SVĚTĚ. Jedině správná Boží energetická koncepce, vypracovaná dle SLOV NOVÝCH NEBES, je navržena např. na výkresech v kapitole 129. Výkresy z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, které stojí na SKÁLE tím, že jsou navržené dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Hospodin vyžaduje, aby o textech Písma, o textech SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o energetice, byl veden veřejný dialog, bez ohledu na to, zda mnou navrhovaná výstavba sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů kruhových, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je dobrá, nebo chybná. Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se stane pouze to, co v Písmu uvedl Hospodin, a ne to, co uvádí lidé. Proto není třeba se bát veřejného dialogu, o správné energetické koncepci Hospodina, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, protože já jsem stejný TVOR jako ostatní, a moje energetická koncepce je vytvořené pouze rozumem mým, i když s pomocí rozumu Hospodina, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Já, jako pokorný, a úplně poslušný, opakovaně shromažďuji, z říše mrtvých, ke vzkříšení z mrtvých, křesťanské militaristické svině, které opakovaně v médiích lžou, pro neznalost Boží koncepce energetiky, ekologie, a mravů, a které cenzurou říkají. Kaz.3/18,8/8,9/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7,16, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/14až33, 2.Kor.10/4, atd. Hospodine, jdi od nás zpupných, vzpurných a neposlušných pryč, protože my nechceme, o TVÉ energetické, ekologické a mravní spáse, z PÍSMA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nic vědět. Hospodin si s drzými pomatenci opravdu neví rady. Gal.1/7až4/19až5/24až6/7, Jób5/3,14až21/14až37/23, atd. Z textů SLOV NOVÝCH NEBES, je zřejmé, že na vysokém místě ministra průmyslu, sedí neposlušný a vzpurný pomatenec, ministr průmyslu Mládek, který chce vládnout nad lidmi, místo Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve své slávě DUCHEM CHUDÉHO idiota, a svým rozumem politického zvířete, chce působit lidem zlo horečného zbrojení a válek, o ropu, plyn, suroviny. Chce horečně zbrojit, protože chce zachovat vládu boháčů, bankéřů, vojáků, a vojenských kaplanů, nad chudáky. Jan1/1až12/43až15/25, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Kaz.3/18až8/8až10/6až20až12/3, atd. Energetickou koncepci politického zvířete, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, křesťanský lži lid však považuje za úplný nesmysl. Proto energetickou koncepci, dle zvířecího rozumu pro Česko reálnou, dělá v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, pro odstoupení rozumu Hospodina, úplně pomatený NETVOR Karel Otýs, Jób9/13, atd. Hospodin si, s úplně pomateným lži lidem z ČRo2, neví rady. Lži lidu je opakovaně zvěstováno, že veškerá podobenství SLOV NOVÝCH NEBES o energetice, napsal Hospodin tak, že platí pro stávající dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv. Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až12/11až14/3, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Proto, pro NETVORA Karla Otýse platí texty Písma o tom, že v Hospodinem vyvoleném Česku, je nezbytné se oddělit od každého neposlušného lidu na SVĚTĚ tím, 3.Moj.20/24, 5.Moj.11/10až18/18až28/13až30/11,18až32/16až43, atd. že NETVOR Karel Otýs, musí být ukamenován pokornými, a úplně poslušnými za to, že sbírá po lese dříví, na vytápění svého domu. Čarodějnice, křesťanská militaristická svině, OHOLA Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, nesmí být v médiích nechána ani den na živu, protože žijeme ve dni, to je v tisíciletí, přelomu věku konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. Každý má povinnost být odpovědný za svoje lži, podvody a náboženské a politické nepravosti, své nesmyslné vlády nad úplně pomateným TVORSTVEM, který nemá o Hospodinu, jediném Bohu, ani ponětí. 4.Moj.15/32,35,18/23, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/33, Iz.2/22až47/14až66/24, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,28, atd. Hospodine prosím, učiň svým rozumem zázrak, ať již všichni, o TVÉ koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a o TOBĚ, mluví pouze pravdu pravdoucí. Co je uvedeným křesťanským militaristickým sviním, opakovaně sdělováno. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nemůže dělat koncepci energetiky, bez rozumu Hospodina pomatený, neposlušný, to je mrtvý NETVOR, Karel Otýs. Nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mají povinnost děkovat Hospodinu, za jeho energetickou koncepci, platnou pro Česko, a celý SVĚT, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o které všichni, z těchto textu APOKALYPSY, vědí všechno. Opakovaně, neposlušnému a vzpurnému lži lidu Česka je opakováno, že navržené sídliště, pro cca 1360 lidí, stojící na SKÁLE textů Písma, o projektování ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů kruhových, pro SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ, Mat.7/24. Návrh byl konzultován, v létech 2006, či 2008, na VUT v Brně, a na ČVUT. Na VUT v Brně s odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v Ústavu technických zařízení budov, s ředitelem docentem Hiršem hirs@fce.vutbr.cz, a v Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede ředitel Jiri.Basta@fs.cvut.cz. Uvedeným odborníkům na energetiku sídlišť ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsem říkal, že musí být jedinými architekty, a urbanisty těchto sídlišť, a to pro celé Česko. Docent Hirš, i profesor Drkal potvrdili, že sídliště z navržených bytových domů, kde na jednu osobu je navrženo cca 20 m2 solárních panelů, nepotřebuje napojení na energetické sítě. Na můj dotaz, zda je možné, dle doporučení Hospodina, dle SLOV NOVÝCH NEBES, v suterénu každého domu, mít jednak akumulační nádrže na teplou vodu, a dále akumulační nádrže na horkou vodu, ohřívanou v létě SLUNCEM, se ZDRAVÍM na paprscích, a dohřívanou na teplotu cca 300 stupňů C, pro možnost vaření v kuchyních, touto horkou vodou, dodnes neodpověděli. Potvrdili však, že akumulační nádrže na horkou a teplou vodu, by vyřešili vytápění domů v zimě tak, že fosilní paliva na vytápění, nebudou potřeba. Potvrdili, že přebytek elektrické energie v létě, je možné vyřešit výrobou vodíku elektrolýzou. Protože vzpurní a neposlušní docent Hirš, a profesor Drkal, nešli cestou širokou, do Božího království okamžitě, v roce 2006, či v roce 2008, Hospodin od nich odstoupil, svým rozumem, a učinil z nich úplné technické idioty, v částečce DUCHA SVATÉHO. Pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, kvůli jejich neposlušnosti, stanovil NOVÉ DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, snad již od novoluní, od čtvrtka 19.2.2015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka, do DNE SVÁTKU Česka, do oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, ve čtvrtek 5.3.2015. Hospodin každého zpupného a vzpurného, kdo se k němu nevrátí neprodleně, a bude se mu posmívat, křesťanskými žvásty, potrestá, odstoupením svého rozumu. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žalm1/1až81/4až150/6, Iz.1/1až5/4,16až16/3,22/11,29/11až24,35/8až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28,13/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, atd. Hlas boje musí znít proti všem, kdo se chtějí potýkat s Bohem pro pochopení, že moudrost Božího rozumu, v částečce jeho DUCHA, o nové energetice, je nyní milostivým darem, pouze pro pokorné a úplně poslušné. Sír.4/18,5/5,9/15,13/18, Bhag.1/1až15/15až16/13až24až18/78, K.M.1/4až7/12,16až8/21až12/10,17,27až19/6, Mal.1/7až2/2,9,15,17,3/10,16,20, Jer.1/17,5/7,6/19,23/29,31/27,32,49/20,50/22,45, Žalm1/1až96/7až107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. KNIHU ŽIVOTA Zj.1/1až20/12až22/21, atd., mají povinnost, Luk.17/10,20,34,19/44,20/18, sepsat především noví kněží, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku z ČVUT, děkan Hrdička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, projektanti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dalšími projektanty jsou Ing. Mgr. Pavel Hájek pavel.hajek@czso.cz, a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Nový Boží technický lid, při odstoupení rozumu Boha, je úplně bezmocný. Žalm102/18,27, atd. Dům úplně pomateného stavitele Karla Otýse, který se, pro odstoupení rozumu Hospodina, stal mrtvým NETVOREM, pro jeho neposlušnost, je postavený na PÍSKU. Je postavený na PÍSKU nekonečné křesťanské pouště, kde SLOVO NOVÝCH NEBES neprší. Jeho dům musí neprodleně padnout. Jeho pád bude veliký, protože spolu s neposlušným Karlem Otýsem, a s jeho OSTROVNÍM DOMEM, padne křesťanství, imperialismu a militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Mat.5/3,9,14,18až7/27až23/7, Jer.1/1až6/19,30až51/58, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób9/13až40/8, atd. TROJICE BOŽÍ JE NYNÍ NOVÁ a to VÍRA, NADĚJE, a LÁSKA. 1.) Víra v Boha je nyní nová, je to víra v Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. 2.) Boží dokonalá láska, je nyní nová, je v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, dle kterých pokorní, a úplně poslušní ENERGETICI VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolí Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. 3.) Proto naděje na úplné zničení děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a zničení promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v Hospodinem vyvoleném Česku, je již viditelná a veliká. Proč je naděje na vzkříšení z mrtvých, neposlušných, militaristických, křesťanských sviní na VUT v Brně, a na ČVUT v Brně, veliká? Protože především vůdci nového Božího technického lidu VUT v Brně a ČVUT musí přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od nich, vzpurných a neposlušných, jsou v koncích se svou moudrostí energetických koncepcí pro Česko a SVĚT. V roce 2006, či 2008, mě odborníci na ENERGETIKU objasnili, že energetická spása Česka, při ropném a ekonomickém kolapsu, spočívá v postavení několika desítek kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína. Tuto JOBOVU ZVĚST jsem se dozvěděl u děkana Hrdličky na ČVUT, a u docentů Skály a Kadrnožky, na VUT v Brně. Děkan Hrdlička tehdy tvrdil, že ČVUT je schopná sloužit boháčům a bankéřům tím, že garantuje dostatek energie pro auta, letadla a zbrojení, při výstavbě desítek kusů jaderných elektráren. Tato energetická koncepce Hrdličky, Skály a Kadrnožky, během cca deseti let, úplně padla. Česko, místo desítek elektráren, chce dostavět Temelín, až v roce 2030, kdy již dávno bude po energetickém a ekonomickém kolapsu. Další JOBOVU ZVĚST jsem se dozvěděl v roce 2006, či 2008, u docenta Hirše, na VUT v Brně, a u profesora Drkala na ČVUT. Docent Hirš a profesor Drkal, sice potvrdili, že sídliště z domů ZIMÍCH BYTOVÝCH, a z domů kruhových, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, by zřejmě bylo energeticky soběstačné, ale zpochybnili realizaci tohoto sídliště. Tvrdili, že oni neslouží MÍRUMILOVNÉMU Hospodinu, celosvětovému míru, odzbrojení, a zničení všech zbraní, ale že slouží zločincům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, vojákům, politikům pravice a levice, a tím zpupnému a neposlušnému TVORSTVU. Tvrdili, že uvedení neposlušní a vzpurní Bohové TVORSTVA, v žádném případě nedovolí, aby nad TVORSTVEM vládl mírumilovný Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCEM, všech států SVĚTA, a proto že určitě nedovolí, na výkresech navrhované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Proto se již cca deset let staví, vyrábí, skladuje a dopravuje, všechno úplně špatně. Mírumilovnému Hospodinu se stále všichni posmívají, svými žvásty. Pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných, však všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, svým rozumem zvířat, padají do hrobu energetického a ekonomického. Plný počet vzpurných sviní vzešel, a proto se Bůh může smilovat. Ekonomika již neroste, kvůli energetice, a proto prokazatelně hnije. Proto musí shnít i Bohové neposlušného TVORSTVA, boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, politici. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Co udělá fena, křesťanská čarodějnice, militaristická svině, kozině, či OHOLA Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz nyní, když ví, že OSTROVNÍ DŮM neposlušného NETVORA Karla Otýse, který stojí na písku nekonečné křesťanské pouště, musí padnout, a že spolu s ním musí padnout děsivá temnota křesťanského militarismu a imperialismu, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Všichni kdo tyto texty APOKALYPSY elektronicky dostávají vědí, že Česko má povinnost, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učinit Hospodina neprodleně jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM SVĚTA tím, že celý SVĚT přijme jedině možnou, platnou, a správnou ENERGETICKOU KONCEPCI Hospodina, opakovaně uváděnou. Namlouvat si, že mírumilovný Hospodin neexistuje, a že na ÚSVITU prvního dne Božího království, stojíme na ÚSVITU PEKLA křesťanského PEKLA třetí světové války, mohou pouze vzpurní, neposlušní a drzí zločinci. Kdo by chtěl v ČRO2 housle hrát, lhaním o mírumilovném Hospodinu, bude bubnovat v PEKLE třetí světové války, ve které v Česku zajdou, strašlivou záhubou, dvě třetiny tvorstva. Mich.2/3,4,10až5/9, Zach.13/4,8, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, Ez.3/14,21až39/8,13,21,29, atd. Hospodin, pro Martinu Kociánovou složil několik písniček. Boží mlýny melou vzpurné a neposlušné, pomalu a jistě. V ČRo2 to vědí, ostatní to zjistěj, z těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo nechce privela, ten dojde do ciela, do Božího království. Kdo sahá po křesťanských vládnoucích hvězdách, kvůli jejich vyvlečení od koryt, ten musí zkrotit svůj strach, z drzých, vzpurných a neposlušných. Víru v Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a MÍRUMILOVNÉHO, nelze skrývat. Pokorní a úplně poslušní, si již nesmí dělat co chtějí, ale musí Hospodina úplně poslouchat, a děkovat mu za osvobození se od lichvářů, spekulantů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, developerů, politiků pravice a levice, dluhů, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, který kvůli energetice shnil, a od ostatních neposlušných prasat, ničících planetu ZEMI. Hospodin v písničkách uvádí v nich, že i kdyby Martina, v úterý 17.2.2015, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, o mírumilovném Hospodinu, a o horečném zbrojení, Hospodinem zavrženém, zase lhala, ať ji nikdo nevěří. ŘEKNI ANO, Martino, Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, a řekni NE, všem neposlušným a vzpurným hlupákům, kteří tvrdí pravý opak, co mírumilovný Hospodin. Spravedlivý Hospodin v písničkách i v Písmu uvádí. Nechce, aby kvůli neposlušné a vzpurné Martině, chudí, i v úterý 17.2.2015, měli křesťanský pátek z toho důvodu, že vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v ČRo2, ještě v úterý nenastalo. Hospodine, protože jsi SPRAVEDLIVÝ, prosím, konej divy, k zázrakům se měj. Tolik lidí má křesťanský, militaristický pátek i v úterý 17.2.2015, kvůli neposlušné Martině. Ať smolaři jsou udivení, že v Božím království, u koryt SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebudou mít trápení a žal. Hospodin nechce, aby neposlušná Martina byla OPICÍ, a vedla Česko a SVĚT, do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Po třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, dle Jana Kellera, dle NAŠÍ CESTY DO PRVOHOR, bude v Česku, po potopě zásahu jadernou bombou, souš pustá, kamenitá, a vůči ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky neotřesitelnému, veskrze nehostinná. Inteligentní TVORSTVO, kvůli neposlušné a vzpurné Martině, bude bydlet na stromech, místo v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Hospodin jasně uvádí. Jenom z člověka člověk se nerodí. Ze žádné drzé a vzpurné, neposlušné svině, feny, opice, či OHOLY, se žádný člověk nenarodí, a tím se nenarodí ani Boží království, se ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Hospodinem. Všichni už znají DUŠE své, které jsou stejné jako DUŠE zvířat. Hospodin se ptá, kdy jako OKŘÍDLENEC, jako ANDĚL, vzlétne svině, fena, opice, či OHOLA, neposlušná a vzpurná, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz. Člověka stejně potká všechno, co ho potkat má, protože se stane pouze to, co řekne Hospodin, a ne to, co řeknou neposlušní a vzpurní lidé. Co udělá Kocianová, rebelka posedlá touhou vládnout nad Hospodinem, nad SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Běda neposlušným, kteří nechtějí, aby smolařům, nezaměstnaným, zadluženým, či bezdomovcům, bylo hej. Hospodin divy koná, pomocí textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Stačí číst dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení všech zpupných a neposlušných. KUDY KAM, je cesta Česka? Martina Kocianová martina.kocianova@rozhlas.cz, svině, rebelka posedlá touhou vládnout nad Bohem, nad SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, spolu s Matyášem Zrno z Občanského institutu, a analytikem Schneiderem, v úterý 17.2.2015, mlčící většině vnutili svoje žvásty o tom, že je potřeba se bát boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, vojáků, a zbraní, horečně zbrojit, a mobilizovat SVĚT, kvůli blízké TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, a ne Hospodina. institut@obcinst.cz, zrno@obcinst.cz, joch@obcinst.cz, msbrno@konzervativnistrana.cz, predseda@konzervativnistrana.cz, zegklitz@obcinst.cz, info@konzervativnistrana.cz, mluvci@konzervativnistrana.cz, office@institutprava.cz, info@kosmas.cz, lenka.dvorakova@kosmas.cz, hk@ods.cz, jan.koci@ods.cz, frantisek.cerha@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, jiri.sochor@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, info@klubod.cz, gymnaz@gymtrebon.cz, ageismus@seznam.cz, informace@oc-letnany.cz, redakce@konzervativnilisty.cz, cdk@cdk.cz, knihy@cdk.cz, kontexty@cdk.cz, info@wilberforce.cz, cd@cdk.cz, bartova@plzenskasimulace.cz, redakce@revuepolitika.cz, info@ozbrojeneslozky.cz, podatelna@ochrance.cz, ku@pcr.cz, david.kasl@ceskapozice.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, monitoring@cdk.cz, pp.tisk@pcr.cz, info@ceskapozice.cz, petr.busta@lidovky.cz, jan.kubalcik@email.cz, alan.stonawski@mafra.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, udv@pcr.cz, uokfk@pcr.cz, martin.svehla.umc@gmail.com, protivin@umc.cz, microd@seznam.cz, wittner@post.cz, miriam.zajicova@gmail.com, michal.r@y-port.cz. V úterý, 17.2.2015, Hospodin nemohl dělat divy, nemohl se mít k zázrakům, kvůli tomu, aby nezaměstnaným a bezdomovcům, smolařům bylo hej, protože křesťanské militaristické svině Martina Kocianová, Matyáš Zrno, a analytik Schneider ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ani Hospodina, ani Boží království, NEHLEDAJ, a tak ho ani NENAJDOU. Proto je Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nemůže uzdravit. Pátek 20.2.2015, proto zase bude jako úterý 17.2.2015, bez znamení, jak ven ze lží, z protikladných nauk o Kristu, a z promyšlených vychytralostí bankéřů, a vojáků, o nezbytnosti tisknout PRACHY, PENÍZE, kvůli horečnému zbrojení, pro vyzbrojení vrahů žoldáků info@ozbrojeneslozky.cz. Pro mlčící, úplně pomatenou militaristickou většinu, proto platí další písnička od Hospodina. Protože POLICIE ČR nekoná, protože nikoho trestně nestíhá, za lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a za naprosté nesmysly koncepce energetiky Česka, pouze na ELEKTŘINU, dementního, DUCHEM CHUDÉHO šílence, ministra průmyslu Mládka, Boží mlýny melou stále více křesťanských, DUCHEM CHUDÝCH bláznů, kterým Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, svůj rozum, který je Božím milosrdenstvím, pouze pro úplně poslušné, a pokorné, nevrátí, pro neposlušnost ČRo2, a feny, či svině, čarodějnice, OHOLY, Martiny Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz. Mlčící většinu mas, úplně pomateného pracujícího lidu, čeká hrozný Boží trest. Jestliže MASY, nebudou dost MASIVNÍ, budou časem, brzy, RADIOAKTIVNÍ. Hubících jaderných střel, na masivní zničení úplně dementního, Hospodinem vyvoleného Česka, mají Bohové TVORSTVA, vojáci, a vojenští kaplani, opravdu hodně. Mějte všichni hlavy v písku jako pštrosi, a ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, budete spáleni. Nikoli ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale žárem jaderným. Nás mírumilovných, musí být miliony, aby nás neskosila válečná SMRT. Abychom dali metr k metru, a dle Boží vůle, vyvlekli křesťanské militaristické svině, zlé zločince, Kociánovou, Matyáše Zrna, a analytika Schneidera, od jejich KORYT, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNEHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Až naše vítězné vlajky BÍLÉ v Brně, na stožáry SVĚTA vyletí, Hospodin naplní Písmo tím, že zruší hranice národů tím, že celý SVĚT učiní VELKÝM Českem. Iz.10/13. Co národy nakupily, vydrancuje, a jako býk svrhne vládce, prezidenty Zemana, Putina a Obamy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.