Kapitola 187

10.02.2015 11:03

Kapitola 187 – 84 stran. Bůh pro SVĚT je jeden, a jeho energetická koncepce pro všechny státy, uvedena ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je pouze jedna. Už odhazujeme závaží, politický a náboženský dobytek, ke korytům společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, tři dva jedna start. Boj o přežití začíná. Bůh se spojí, svým rozumem, pouze s poslušnými.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 124 (Česká bible, kapitola 187), soud exrektora Hampla z KU 97. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah kapitoly 187. 1.) Bůh pro SVĚT je jeden, a jeho energetická koncepce pro všechny státy, uvedena ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je pouze jedna. Už odhazujeme závaží, politický a náboženský dobytek, ke korytům společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, tři dva jedna start. Boj o přežití začíná. Bůh se spojí, svým rozumem, pouze s pokornými a úplně poslušnými, kterým dovolí sepsat KNIHU ŽIVOTA. Zj.1/1až20/12, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Sír.5/5,9/15,43/26,31, Bhag.1/1až15/15až18/66, atd. Historie Česka a SVĚTA, je napsaná ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vítězem nad TVORSTVEM, jediným Bohem SVĚTA. Hlas boje musí znít proti všem, kdo se chtějí potýkat s Bohem pro pochopení, že moudrost Božího rozumu, v částečce jeho DUCHA, o nové energetice, je nyní milostivým darem, pouze pro pokorné a úplně poslušné. KNIHU ŽIVOTA mají povinnost sepsat především noví kněží, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku z ČVUT, děkan Hrdička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, projektanti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dalšími projektanty jsou Ing. Mgr. Pavel Hájek pavel.hajek@czso.cz, a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Nový Boží technický lid, při odstoupení rozumu Hospodina, je úplně bezmocný. Protože v Bohem vyvoleném Česku, nastal úpadek křesťanství, a protože vzrůstá bezbožnost, Hospodin sestoupil do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce vysvobodit zbožné, to je pokorné a úplně poslušné, a úplně vyhladit ničemné neposlušné, vzpurné, zpupné a drzé, válkami, morem, rakovinou, atd., všemi tresty, které Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl. Proto je reálné spojit všechna náboženství v jedno, a mít novou exekutivu, a soudy. Náboženská rodina SVĚTA je ve zbroji. Zlato Božích příkazů je v hnoji, na UNIVERZITÁCH. Kdo se podřídí Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, zvítězí nad všemi STÁTY SVĚTA. Viz.str.6až9. 2.) Během roku Božího trestu, od únory 2014, do února 2015, kdy mám tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vystavené na www.pametni-kniha.cz, se nikdo nezapsal do PAMĚTNÍ KNIHY, jako pokorný, a úplně poslušný, znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo nechce Boha donutit nastolit nový Boží ŘÁD, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ČTENÍM SLOV NOVÝCH NEBES. Každý poslušný má povinnost zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE, aby Česko bylo spaseno, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a mravech. Bůh, který v roce 2014, všechno rozvracel, podvracel, ničil, bořil a škodil, odstoupením svého rozumu, bude nad Českem a SVĚTEM bdít, bude budovat a sázet, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když najde Boží SYNY, pokorné a úplně poslušné, kteří neprodleně učiní SOUDNÝ DEN tím, že vybojují pravdu o Hospodinu, a pravdu, o jedině správné energetické Boží koncepci, proti drzému NETVORU petr.dvoracek@cb.cz, a proti ekumenickým prostitutkám, čarodějnicím, OHOLÁM Lucii Endlicherové, Kateřině Hodecové, z twr@twr.cz, či zoufalcům z pořadu Mezi nebem a zemí. Kdo nastolí zákony POLE VĚDY Písma Hospodina ZÁKONODÁRCE, zmůže všechno. SZ Brno-střed david.oplatek@ centrum.cz, a ostatní ZELENÍ, mají povinnost milovat Boha, jako sebe. Milovat stávající Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, a drzé pozemské Otce Satany kněze, místo Hospodina, místo SVĚTLA SVĚTA rozumu Hospodina, je nesmysl. Když pokorní a úplně poslušní ZELENÍ, atd., nebudou bojovat proti vzpurným, drzým a neposlušným, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu. Křesťansky nečistým NETVOREM je každý pomatenec, který odmítá vyvlečení zločince, ministra průmyslu Mládka, od jeho koryta. Bez rozumu Boha, dementní idiot Mládek, svým učením o neomylnosti své energetické koncepce pouze na ELEKTŘINU, nesmyslnou výrobou, výstavbou, a dopravou, ničí fosilní paliva. Tím vědomě šíří rakovinu, nesmyslným znečišťováním vzduchu, provozem aut a kamionů. 2.Tim.3/16. Viz.str. 9až12. 3.) Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království, které může vzniknout pouze v případě, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je detektorem lži pro vzpurné a neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, je teologií osvobození od stávajících vládnoucích Bohů, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Viz.str.12až17. 4.) Protože u Hospodina je jeden den, jako 1000 let, žijeme nyní v OSMÉM DNI dupání země botami vojáků, obutými do válečné vřavy, což je DEN PÁNĚ PRAVÉHO POLEDNE, nejlépe již při úplňku MÉSÍCE, ve čtvrtek 5. března 2015, ve dni svátku úplně poslušného Česka a SVĚTA. SVĚT LZE ENERGETISKY spasit, jedině rozumem Božím, protože rozum lidský, je stejný, jako rozum zvířat, v případě vzpoury, neposlušnosti, a drzosti. Kdo chce války o ropu, rozum od Boha nedostane. Viz.str.17až21. 5.) Hospodine LUCIFERE, SVĚTLONOŠI, prosím dej, ať ve studio.brno@ rozhlas.cz, je možné svini Richterovou cernochovaj@p2.mepnet.cz, a svini muslimku Černochovou symposion14@gmail.com, vyvléct od jejich koryt, do PEKLA kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zde, v PEKLE, budou topit pod kotly, v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Militaristické svině Richterová a Černochová, budou v kuchyních trním pod hrnci. Sviněmi, které prosazují svou vůli, místo vůle Boží, zarostla celá země, pro neznalost Boha. Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že PANNA MARIA porodila SVINI, či PRASE. Uvedl, že Boží křesťanská trojice, jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří spolu kopulují. Bohem vyvolené Česko, má např. nyní tuto kopulující Boží trojici. Svině vojtech.jurasek@dnyviry.cz, nemecekmichal@apha.cz, martin.rosenbaum@dnyviry.cz, oslavují upálení Jana Husa. Viz.str.21až24. 6.) Cejchem na ruce je elektronická karta, pro kontrolu dokonalého naturálního plnění. Cejchem na čele je označkování úplně poslušných dobytčat, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, kteří prosadí SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, proti křesťanským militaristickým chamtivým sviním, které mají na čele vypálený cejch, PEKELNÝM OHNĚM křesťanských protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Česko není země písku a mokré pouště. Česko je SEVERNÍ ZEMĚ, země HOR a PLÁNÍ. Nyní pije vodu z nebeského deště NOVÉ, BÍLÉ, ČISTÉ, MANY. Oči Hospodina jsou na Česko stále upřené, protože Česko vede, dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Jediná forma výuky, o druhé světové válce, o 40-ti letech pouště Božího socialismu, a o holocaustu, je možná pouze dle textu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Buď zanikne civilizace, na stávající vysoké technické úrovni, vytvořené rozumem Boha, nikoli rozumem lidským, zvířecím, nebo zaniknou Bohem prokletí boháči, bankéři, vojáci, politici pravice a levice, atd. Viz.str.24až28. 7.) Pomalý Boží SOUD je darovaný kůň, v němž já, nevzdělanec, zahanbuji profesory a docenty. Podle pěti uvedených zvířecích politických stran, které Hospodin ustavil při vzniku Česka, celý SVĚT pozná, že Česko je Hospodinem vyvolené, a že martina.kocianova@rozhlas.cz, je neposlušná fena, či svině. Viz.str.28až33. 8.) ENERGETICKÁ SPÁSA je možná pouze při zničení aut, zbraní, vojáků, boháčů, bankéřů, atd. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA, je celosvětový RÁJ energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, BOŽÍHO království, bez boháčů. Viz.str.33až35. 9.) Vše je odhaleno, vidíte se nazí, ve SLOVECH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jako v litém zrcadle. Jste nazí až na kožu. Hospodin zvítězí nad neposlušným TVORSTVEM, vedeným hluchými a slepými vládnoucími NETVORY, do energetické SMRTI, a do třetí světové války, až při úplném zničení Bohů vzpurného TVORSTVA, boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, zbraní, atd., a to celosvětově, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz.str.35až37. 10.) Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, bude nový Hospodin. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. měli plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se měli smát, se nepodařilo nastolit. NETVOŘI nevěří v Hospodina, a v jeho moc, nad každou DUŠÍ a TĚLEM člověka, protože neposlušní a vzpurní, jsou sváděni DÉMONSKÝMI NAUKAMI bankéřů, makléřů, zbrojířů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády Česka, tímto činím docenta Hirše z Brna hirs@fce.vutbr.cz, a profesora Bašty z Prahy Jiri.Basta @fs.cvut.cz. Viz.str.37až40. 11.) Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz. Máte povinnost, studiem SLOV NOVÝCH NEBES zajistit, aby v mešitě v Brně, z tohoto jednoho rohu, vyrostly tyto ROHY, které jsou BOHEM tím, že jsou jediným SLOVEM Hospodina. 1. ROH OLIVY MUSLIMŮ. 2. ROH DRAČÍHO VÍNA KŘESŤANŮ. 3. ROH SUCHÉHO FÍKOVNÍKU HINDUISTŮ a BUBBHISTŮ. 4. ROH GRANÁTOVNÍKU ŽIDŮ, vojáků, zbrojařů a pokrytců. Máte povinnost nastolit vládu Hospodina nad lidmi v Brně, slavnostním průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, dle textů na konci kapitoly. Druhou cestou je nastolení vlády Hospodina nad lidmi, např. v Iránu, prezidentem Hasanem RÚHÁNÍM, a ajatollahem CHAMENEIM, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. info@iranemb.cz, teheran@embassy.mzv.cz, iranemb_sec@volny.cz, Commerce_teheran@mzv.cz. Přímá cesta spočívá ve svolání kongresu energetiků všech států do Iránu, na kterém bude projednána Boží ENERGETICKÁ KONCEPCE, platná pro všechny národy. Máte povinnost udělat SOUDNÝ DEN, rybího spolku křesťanských psů, kteří sešli z cesty do Božího království tím, že si učinili byznys z desátků tím, že boháčům, bankéřům, vojákům, politikům, vojenským kaplanům, a ostatním podvodníkům, zločincům, vrahům, a lhářům, odpustili všechny hříchy, páchané mečem válek, na pracujícím lidu, jménem jejich křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Viz.str.40až49. 12.) Ivan Hofman v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl. Rusko bude již brzy dodávat plyn do Číny. Bylo rozhodnuto, že od roku 2020, plyn nebude proudit přes Ukrajinu, protože bude proudit do Turecka. Uvedl, že např. na Ukrajině, váleční štváči v médiích tvrdí, že přemnožené TVORSTVO na Ukrajině je zapotřebí ve válce vybít, protože cca milion a půl chudáků, boháčům, bankéřům a jejich údům, vojákům, nejsou k užitku. Uvedl, že v boji za svobodu slova, pouze pro boháče, bankéře, vojáky, kněze, atd., se chystá rozsáhlé omezování svobody pro pracující lid. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz. Tyto texty mají číslo 666, protože www je 666. Jste označení číslem 666 = www. Nejste již politickými, či náboženskými zvířaty. Jste již lidmi, to znamená služebníky Božími, pokornými, úplně poslušní Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH Božího království, z milosrdenství rozumu Hospodina. Bůh nechce, aby Česko oslavovalo, v době sedmdesáti let od vlády zločince Hitlera nad lidmi, vládu zločince militaristy prezidenta Zemana nad lidmi, vratislav.mynar@hrad.cz. Z milosrdenství svého rozumu, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, v roce 2015, učinil z těchto textů APOKALYPSY, to je z objasnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických, či imperialistických sviní, ROH HOSPODINA, JEDNOROŽCE. Olej nejčistší, olej SOLÁRNÍ ENERGETIKY, nahrazující fosilní paliva, na mě vylil. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je SKÁLOU, ve které není lidská podlost křesťanská, muslimská, židovská, hinduistická, či buddhistická. Slíbil, že mně ubrání a obdaří slávou. Muslimové jsou vojensky slabší, než křesťanští psi. Když proto neprodleně v Brně úplně zničíte křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, když po křesťanství nezůstane ani kořen, a tím zničíte veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, všichni muslimové Vám budou blahořečit, a všechny státy, kde bydlí muslimové, se stanou vytouženou zemí. Viz.str.49až59. 13.) Naříkám nad Českem, kvůli NETVORU, hovadu, zločinci, svini, psu, Robejšekovi robejsek@web.de, NETVORU, drzému pozemskému Otci Satanu knězi Maxmiliánovi Kašparů max.kasparu@centrum.cz, usvědčených z pokrytectví, a kvůli drzé redaktorce, bohyni, kozaté rohyni, feně, OHOLIBĚ, Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz. Uvedení neposlušní NETVOŘI, ve vysílání ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, nevyznali své lži a podvody. V ČRo2 neodtekla militaristická křesťanská ideologie, jako neužitečná voda, a proto Hospodin, v úterý 13.1.2015, znovu z Česka odešel, svým rozumem. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz. Ve světe, kde o všem rozhodují peníze a zbraně, kde lodě střílny maj, nemůže vládnout mírumilovný Hospodin. Viz.str.59až65. 14.) Křesťanské militaristické svině, či feny Masarykovy univerzity, Bohem prokleté, by stále chtěly sociální nerovnosti bohatých a chudých, pouze studovat. Kvůli psu, či svini biskupu Malému, imperialističtí a militarističtí žoldáci a zbrojaři, vyhnali válkami z domovů miliony lidí, v mnoha státech světa, kvůli tomu, že středověk kolonizace, pomocí rekatolizace, ještě nepřestal. Žádný DĚDIC Boží slávy, pokorný a úplně poslušný, nemůže být zpupný, vzpurný a neposlušný, protože zná dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, které je nezbytné neprodleně realizovat, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Viz.str.65až75. 15.) Bůh, SOUDEM, rozkládá chamtivost křesťanských sviní po majetku, po penězích, po militarismu, po zlu horečného zbrojení a válek, po zlu lži o energetice, po zlu lží o Bohu, atd., po kterém např. zlé BOROMEJKY, včetně černé svině, feny, OHOLIBY, sestry Angeliky, a jejich hostů v jaktovidi@rozhlas.cz, touží. Žalm39/12. Viz.str.75až78. 16.) Texty o koncepci energetiky, kterou uvádí Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, přetažený z kapitoly 185. Viz.str.78až82. 17.) Texty o vyvlečení všech uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, které je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Vyvlečení je potřeba provést průvodem s bílými prapory, a s bílými mávátky, v Domašově u Brna, a v Brně. Zničit křesťanské militaristické zlo v jediný den, mají povinnost všichni poslušní. Viz.str.82až84. 18.) Obrazce přetažené z internetu, kde informovali o tom, že USA odtajnily tajné záznamy o UFO, tak zvanou MODROU KNIHU. Nevím, z čeho obrazce jsou. Viz.str.84.

 

Pokorným a úplně poslušným, Bůh dovoluje sepsat KNIHU ŽIVOTA. Zj.1/1až20/12. Historie Česka a SVĚTA, je napsaná vítězem nad TVORSTVEM, jediným Bohem SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mat.3/5,9,14,18, Sír.4/18,5/5až42/19,24,43/26, 31, atd. V Bohem vyvoleném Česku, neposlušné, to je mrtvé křesťanské militaristické svině, mají povinnost sestoupit v médiích neprodleně do říše ticha. Nového Hospodina již chválit nemohou. Přichází nový Bůh, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, vysvobodí pouze zbožné, to je pokorné a úplně poslušné. Zlé, ničemné, křesťanské, militaristické svině, úplně vyhladí proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, upevnil na věky věků náboženské zásady tím, že snad, od února 2015, začne vládnout nad vším TVORSTVEM sám, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vyvoleném Česku, žádnou drzou, neposlušnou křesťanskou militaristickou svini, žádného NETVORA, nenechá bez trestu. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mají povinnost se rozejít s neposlušnými vzpurnými, během jediné hodiny tím, že uplatní Boží ZÁKON o tom, že zakladatel PTACTVA ODS Klaus, a KOZLI prezident Zeman, a premiér Sobotka, vejdou v médiích do říše ticha, cestou vyvolených. Hlas boje musí znít proti všem, kdo se chtějí potýkat s Hospodinem pro pochopení, že moudrost Božího rozumu, v částečce jeho DUCHA, o nové energetice, je nyní milostivým darem, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Nový Boží technický lid, má povinnost, z náboženského a politického dobytka celého SVĚTA, udělat lidi, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, kde bude rozhodnuto o tom, že celosvětově, jediná řeč o Hospodinu, bude o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kolikrát jsi novým Bohem, tolikrát jsi člověkem. Jer.1/17až50/22,24,45až51/58, Žalm1/1až117/17, Bhagavadgíta4/7,8až15/15až16/13až24až18/66až78, 2.Kor.10/4, Oz.2/18až5/15až9/7,9,12až14/3, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až49/12,20,51/58, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Jóel4/2,4,12,21, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,8/21,12/10,17,27až19/6, Sír.7/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31,

Zj.18/2,10, atd. Nový Boží technický lid, při odstoupení rozumu Hospodina, je úplně bezmocný. Řím.1/18,3/6,11/32, Iz.2/22až63/14,18,65/15, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15, 14/3, Žalm102/18,27, atd. KNIHU ŽIVOTA mají povinnost sepsat především noví kněží, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku z ČVUT, děkan Hrdička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, projektanti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dalšími projektanty jsou Ing. Mgr. Pavel Hájek infoservis @czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, a Ing. Jiří Trojáčk a Ing. Jiří Korbele Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. www.czso.cz, atd. Kvůli lžím o Hospodinu, a o jeho jedině správné energetické koncepci, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, je celý SVĚT projektován naprosto chybně. Uvedení noví kněží, Otcové navěky Bohu milí, musí mít za Boha vlastní sílu tím, že prokáží, že nesmyslně projektovaná výstavba, doprava, a výroba, energeticky a ekonomicky zkolabuje, a že proto jediným vládcem a ZÁKONODÁRCEM, v době přelomů věků konce éry fosilních paliv, od února 2015, je SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Před Bohem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neobstál nikdo z lidí. Je to z toho důvodu, že TĚLO a DUCH člověka jsou stejné, jako u zvířat. Nyní se všichni zpupní a vzpurní, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, spatřili jako v zrcadle. Hospodin, ZÁKONODÁRCE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je silnější, než uvedení, Bohem prokletí POHLAVNÍ lháři, kterým Bůh nikdy nezapomene žádný jejich křesťanský, politický, či militaristický skutek. Ve SLOVĚ NEBES STARÝCH, nikdo nemůže nastavit Kristu zrcadlo, jeho špatných mravů. Za stávající špatné, křesťanské, komunistické, kapitalistické, imperialistické, fašistické mravy, za STŘÍBRO ODVRŽENÉ, se nový Kristus omlouvá, všem pokorným, a úplně poslušným služebníkům jediného Boha SVĚTA, kterým vládl v době svého prvního příchodu, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Co nyní učiní všichni uvedení lháři, usvědčení Kristem, SLOVEM NOVÝCH NEBES, z boje proti svému STVOŘITELI, který dává každému svůj rozum, pouze v částečce svého DUCHA, tak jak sám chce? Smiluje se pouze nad pokornými a úplně poslušnými, kteří pochopí, že Hospodin, v roce 1989, uvedl na TVORSTVO v Česku, ovoce úmyslů drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich Bohů, nemravných a zlých boháčů, bankéřů, exekutorů, zbrojařů, vojáků, atd. Protože v Hospodinem vyvoleném Česku, nastal úpadek křesťanství, a protože vzrůstá bezbožnost, Hospodin sestoupil do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bhag.4/7, Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce vysvobodit zbožné, to je pokorné a úplně poslušné, a úplně vyhladit ničemné neposlušné, vzpurné, zpupné a drzé, válkami, morem, rakovinou, atd., všemi tresty, které Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že jím vyvolené Česko, má povinnost upevnit náboženské zásady, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nastolením Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde bude Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládcem všeho TVORSTVA. Bhagavadgíta1/1až4/7,8až15/15až16/13až24až18/66,78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 2.Tim.2/16,3/5až16,4/3, Jud.12, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až8/21až12/10,12,17,27až19/6, Iz.29/11až24,33/22, atd. Politici pravice a levice, stejné tak kněží, musí být se svou moudrostí o Hospodinu, a o nesmyslné energetické koncepci, neposlušného NETVORA, zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka, v koncích. Žalm107/10,18,27,43, atd. Veškeré projekty na SVĚTĚ, jsou projektované rozumem neposlušných NETVORŮ, či hlupáku, od kterých Hospodin, ničící v Česku vše křesťanský militaristické, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Svým rozumem odstoupil od neposlušných NETVORŮ proto, aby především nový Boží technický lid, byl se svou moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí, v koncích. Veškeré křesťanské, militaristické zlo na SVĚTĚ, musí zničit v Česku znalci SLOV NOVÝCH NEBES. Moudrostí je bát se Panovníka, který odstoupil svým rozumem od těch, kdo svým rozumem zvířat, ničí planetu zemi, nesmyslnou dopravou, výrobou, výstavbou, a válkami o ropu, plyn, a suroviny. STARÉ MYŠLENÍ vládnoucích NETVORŮ o tom, že veškeré ekonomické problémy, vyřeší horečné zbrojení, a TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, ve které nesmyslně zajdou dvě třetiny TVORSTVA, musí být úplně zničeno. Proč by měly národy říkat, kde je ten Bůh docenta Pospíšila, docenta Skály, děkana Hrdičky, Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela, Pavla Hájka, který chce ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus v Písmu slíbil, že se slituje, svým rozumem nad celým Českem, když uvedení noví kněží, nebudou mrtví, to je neposlušní, jeho příkazů a zákonů, ale živí tím, že stvoří OVOCE RTŮ, pravdy o energetice Česka, a pravdy o Hospodinu, jediném Bohu veškerých náboženství SVĚTA. Lháři, a zločinci, což jsou politici pravice a levice, stejně tak jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se musí, před pravdou o energetice sklonit tím, že budou vyšetřování Policií ČR. Je nutné se nebát, a pravdou o energetice, a o energeticky správné cestě SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, či Kršny bojovat, proti všem neposlušným, to je mrtvým, a tím učinit tím SOUDNÝ DEN, všech zpupných, vzpurných, neposlušných, drzých bohatých, a ostatních idiotů. Boží hněv již neprodlévá kvůli všem, kdo odmítají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, STUDOVAT a REALIZOVAT. Kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, skeptikům, všichni drze lžou o energetice. Boží království nastane, až ENERGETICI, jako realisté, budou vynášet pravdu o správné energetické koncepci Boží, a pokojný soud vzpurných a neposlušných náboženských a politických sviní, či psů, viz text na konci kapitoly. Až neobléknou chlupatý plášť, a nebudou obelhávat. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, a stejně tak svině, či fena, sestra Angelika, a pes, kněz, historik, Satan Tomáš Petrášek, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, svými protikladnými žvásty a tím promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, kazí dobré mravy TVORSTVA. Zdůvodnění vyvlečení NETVORA prezidenta Zemana od jeho koryta, včetně všech ostatních strážních NETVORŮ, či PSŮ a FEN, kteří neumí ani štěkat, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je zdůvodněno, i na www.pametni-kniha.cz. Válčit a horečně zbrojit, chtějí pouze vzpurní, pyšní, neposlušní, drzí, hlupáci, zločinci. Proto je reálné spojit všechna náboženství v jedno, a mít novou exekutivu, a soudy. Hospodin v Rovnosti uvádí, že Česko se stěhovalo k Hospodinu cca před jedním dnem, to je cca před tisíci roky. Nyní, při druhém stěhování se k Hospodinu, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyplavou na povrch všechny lži a podvody, drzých pozemských Otců Satanů kněží, kteří straní boháčům. Náboženská rodina je ve zbroji. Zlato Božích příkazů je v hnoji, na UNIVERZITÁCH. Kdo se podřídí Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, zvítězí nad všemi STÁTY SVĚTA. Kdo se nyní povýší nad Boha, mletím křesťanských žvástu o Kristu, toho Bůh zabije. To co vzpurní neposlušní dělají, je nacismus a fašismus, pro odstoupení rozumu Boha. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

2.)Během roku Božího trestu, od únory 2014, do února 2015, kdy mám tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vystavené na www.pametni-kniha.cz, se nikdo nezapsal do PAMĚTNÍ KNIHY, jako pokorný, a úplně poslušný, znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo nechce Hospodina donutit nastolit nový Boží ŘÁD, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ČTENÍM SLOV NOVÝCH NEBES. K.M.1/4až12/10,17,27, Mal.1/7až2/2až3/10,16,20, Žalm1/1až33/6,37/5,11až38až102/28až132/5,8až150/6, Iz.29/11až24až62/7až66/24, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až51/58, 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7až12/28, atd. Smířit se s Bohem, znamená smířit se se SLOVEM NOVÝCH NEBES, o absolutní Boží moci nad lidmi, nad lidskou pomatenou zvířecí DUŠÍ, i TĚLEM. Plný počet drzých, neposlušných pohanů, či mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, vzešel v Česku, pro odstoupení rozumu Boha, od všech lhářů, pokrytců a zločinců, kteří neberou na vědomí, že jediný Bůh SVĚTA, dal neposlušnému TVORSTVU veškeré Písmo proto, aby při svém DRUHÉM PŔÍCHODU, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně změnil ŘÁD SVĚTA, dle své dokonalé lásky, příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Božím království. JEŽÍŠ znamená ŽIJEŠ. Žijí pouze ti, kdo vědí, že SLOVO NOVÝCH NEBES, je současným mocným Bohem. Řím.1/18,11/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 2.Kor.10/4, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 2.Petr.2/21až3/16, Jak.1/5,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Iz.1/1až43/18až55/11až66/24, atd. Křesťanským, militaristickým sviním petr.dvoracek@cb.cz, modlitby@betanie.cz, při vysílání TWR v Proglase, umožnil Hospodin telefonicky sdělit. V době ÚSVITU prvního dne, podrobení se bezmocných křesťanských militaristů, jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, Hospodin v Písmu, i v písničkách uvádí. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Iz.1/1až33/22až47/14až63/14,18,65/15až66/24, Žalm1/1až102/18,28až66/24, atd. Ta dokonalá láska Božích příkazů a zákonů, láska SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, nemá v děsivé temnotě křesťanství, pevný řád. Jednou čeká, jindy vchází do dveří. Ve světě křesťanských militaristický sviní je vzácná, protože se skrývá, těm hlupákům a pomatencům, kteří nevěří, že SVĚTLO SVĚTA rozumu Hospodina, vzpurná a zpupná křesťanská prasata z BETANIE, z Brna, nedostanou, dokud pokorní, křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplně nezničí. Každý poslušný má povinnost zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE, aby Česko bylo spaseno, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a mravech. Žalm73/10,17,22,27, 1.Kor.10/11až15/54, Bh.18/66, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až6/19,30až51/58, K.M.1/4až19/6, atd. Je nesmyslem předstírat demokracii a učinit SOUDNÝM ROKEM rok 2015, když SOUDNÝM ROKEM neposlušných, byl již rok 2014. Bůh, který v roce 2014, všechno rozvracel, podvracel, ničil, bořil a škodil, odstoupením svého rozumu, bude nad Českem a SVĚTEM bdít, bude budovat a sázet, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když najde Boží SYNY, pokorné a úplně poslušné, kteří neprodleně učiní SOUDNÝ DEN tím, že vybojují pravdu o Hospodinu, a pravdu, o jedině správné energetické Boží koncepci, proti NETVORU petr.dvoracek @cb.cz, a proti ekumenickým prostitutkám, čarodějnicím, OHOLE, či OHOLIBĚ Lucii Endlicherové, Kateřině Hodecové, z twr@twr.cz, či zoufalcům z pořadu Mezi nebem a zemí nabozenstvi@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, či černé svini, feně sestře Angelice z kongregace Boromejek nepomucenum@boromejky.cz, z jaktovidi@ rozhlas.cz, atd. Hospodin bude spokojen, až budou vyšetřovány Policií ČR, protože nastal ÚSVIT prvního dne Božího království, a z ŽENY STATEČNÉ, nelze dělat zlou, krutou, a nemilosrdnou MODLÁŘSKOU STVŮRU, děsivou temnotu ekumenického katechismu. Především jaromir.ostry@rozhlas.cz, má povinnost vyhnat každého, kdo lže o Hospodinu, a tím i o energetice, do říše ticha. Jer.1/1až6/19až31/27,32až51/58, Př.1/14,8/13,17až31/10, Iz.29/11až24až48/5, Žalm1/1až37/5,11,38,50/16,22,115/17, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.5/5až19/20,25až23/25až43/26,31, 2.Kor.10/4, 5.Moj.18/18,30/11,18,32/16až43, atd. Kdo nastolí zákony POLE VĚDY Písma Hospodina ZÁKONODÁRCE, zmůže všechno. SZ Brno-střed david.oplatek@centrum.cz, a ostatní ZELENÍ, mají povinnost milovat Boha, jako sebe. Milovat stávající Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, a drzé pozemské Otce Satany kněze, místo Hospodina, místo SVĚTLA SVĚTA rozumu Hospodina, je nesmysl. Když pokorní a úplně poslušní ZELENÍ, atd., nebudou bojovat proti vzpurným, drzým a neposlušným, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu. Bůh, který odděluje jím vyvolené Česko, od všeho lidu SVĚTA, od všech náboženství SVĚTA, je pouze jeden, je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Také energetická koncepce pro celý svět, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pouze jedna. Kdokoli se bude považovat za Hospodina tím, že bude žvástat nějakou jinou energetickou koncepci, než je správná koncepce Hospodina, je prokletý, a Hospodin ho zabije. Ministr průmyslu Mládek, je určený k úplné záhubě, pro svoje lži o koncepci energetiky. Příští úplněk MĚSÍCE, den svátku pokorných a poslušných, je na Kazimíra, 5.3.2015. Bůh mír nekazí, neposlušný ministr Mládek ano. SVĚTLEM SVĚTA je SLOVO NOVÝCH NEBES. Dementní idiot ministr Mládek, chce PROLOMIT LIMITY proto, aby zaměstnal NETVORY horníky, kteří chtějí nesmyslně ničit fosilní paliva. Hospodin, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, zaměstná smysluplně všechny lidi, na rozdíl od NETVORA Mládka. Bhag.11/32až18/78. Před novým Bohem se musí sklonit NETVOŘI horníci, i NETVOR Mládek. Jób9/13. Vzkaz pro militaristické svině M. Suchardovou, Š. Václavikovou, NAPIŠME SVÉMU SENÁTOROVI a organizátoru PREZIDENTE ODEJDĚTE, Michalu Majznerovi mikemajzner@ gmail.com. Zdůvodnění vyvlečení prezidenta Zemana od jeho koryta, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je kapitole 187, a také na www.pametni-kniha.cz. Vyvlečení od koryt se týká všech. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31až50/29, Mich.2/3,4,10,5/9, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 5.Moj.5/8,11/10,18/18,30/11,18,32/16až43, 3.Moj.20/24, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5až102/28,132/5,8až150/6, Iz.2/22až66/24, Ez.3/4,21až28/9až33/17, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,14/20, atd. Kdo odmítne bojovat proti zpupným, vzpurným a neposlušným, křesťanským, a jiným militaristům, kdo chce plavat v moři politických, a náboženských lží, plave i ve lžích, o správné, a jedině možné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, který je Božím milosrdenstvím, je dávno v nás. Svým rozumem zvířete, svého TĚLA a své DUŠE, nemůže před Hospodinem nikdo obstát, protože Hospodin každému dává svůj rozum tak, jak chce ON sám. Hospodin dělá pomalý POSLEDNÍ SOUD, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných, což je zřejmé pro pokorné a úplně poslušné. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost bojovat proti všem lhářům, zločincům a podvodníkům, kteří chtějí zachovat stávající ŘÁD MILITARISTICKÝCH, křesťanských sviní. Hospodin dal své SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby každý Boha každý znal jako sama sebe. Hospodin nebude odstupovat, svým rozumem, od pokorných a poslušných. Především Brno má povinnost si připomenout, v době sedmdesáti let od vlády Hitlera, nad neposlušnými a vzpurnými TVORY za války, DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Brna, dle textů z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

Zach.2/12až6/5až8/16až13/4,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/28až132/5,8až150/6, Iz.18/7až66/24, Jer.1/17až23/29,32až25/11až51/58, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, atd.

 

 

3.)Dle dalších textů, Česko je Bohem vyvolené i tím, že sedm církví, sedm zlatých svícnů, atd., je sedm premiérů Česka, kdy sedmým premiérem Česka, byl neposlušný, neodpovědný, vzpurný, a Bohem prokletý premiér Topolánek, který slovo o široké silnici, pro pokorné a úplně poslušné, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nebral na vědomí. Nyní trpělivý Hospodin, určil nové DNES naplnění Písma, pro vstup do Božího království, pro sedm neposlušných a vzpurných vládnoucích politických stran Česka. Království Boží, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nezáleží totiž v křesťanských protikladných žvástech ekumenických církví, či v promyšlených vychytralostech boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., ale v moci pokorných, poslušných, odpovědných, dospělých, moudrých, spravedlivých, sedmi vládnoucích politických stranách Česka. 1.Kor.1/27až4/20až10/11až14/33,36až15/33, Dan.12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,15/17,19/11,20,25,21/15,23/19,33/16,35/10,40/8,42/19,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Zjevení1/1až22/21, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.29/11až24až35/8až66/24, Jer.1/17až15/9až51/58, Mich.5/4, atd. Bože VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, který jsi v křesťanském, HMOTNÉM, či MATERIÁLNÍM vzdorokrálovství, LUCIFEREM, SVĚTLONOŠEM, který jsi v době přelomu věku konce éry fosilních paliv, na Česko a SVĚT uvedl hrozné zlo, to je OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, zbrojařů, vojáků, atd., slyš modlitbu svého služebníka Oplatka, nech otevřít KNIHY SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a odpusť TEBOU vyvolenému Česku, všechny lži vzpurného, zpupného a neposlušného TVORSTVA, které o tobě nemá ani ponětí, přestože jsi o SOBĚ všechno uvedl. Bhagav.1/1až15/15,16až18/78, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32až31/27,32až51/58, Dan.7/10až9/14,19až11/39až12/2, Ám.3/7až8/11, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.5/5až7/16,9/15,13/18až21/15až33/16až43/26,31až47/21, atd. Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v dokonalé lásce svých příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, vyžaduje úplné zničení všech zbraní na SVĚTĚ, a nastolení celosvětového míru, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde bude rozhodnuto o tom, že jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je koncepce Boží. Při odstoupení TVÉHO rozumu od zpupných a neposlušných, sedí na vedoucích místech takoví DUCHEM CHUDÍ idioti, jakým je např. zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, DUCHEM CHUDÝ prezident Zeman je PRASE, které nemá, pro odstoupení rozumu Boha, než dech svého chřípí. Toto PRASE, z daní všech, pořádá žranice pro úplně pomatené politiky pravice a levice, kterým, jako konečné řešení ropného a ekonomického kolapsu, na rozdíl od Hospodina, slibuje SUPER HOLOCAUST, a tím úplné zničení Bohem v Písmu vyvoleného Česka. Ovocem úmyslů boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, zbrojařů, a jiných prolhaných militaristických sviní, je namluvit zbabělcům z řad pracujícího lidu, že Hospodin neexistuje, a že jedinou spásou pracujícího lidu jsou boháči, vojenští kaplani, bankéři, vojáci, zbraně, atd. Křesťanské neposlušné prase prezident Zeman, má stejně zlé myšlení jako křesťan Hitler. Hitler řešil všechny problémy válkou, NETVOR Zeman, místo celosvětového míru Božího království, nabízí neposlušnému TVORSTVU také válku. Křesťanská svině prezident Zeman, bojuje o moc nad lidmi, s Hospodinem, se svým TVŮRCEM. Dle Písma, i písniček. Všichni chtějí být větší a mocnější než Hospodin, protože nikdo neslyší hlas Hospodina o tom, že původ DUŠE a TĚLA prezidenta Zemana, či bývalého vůdce Hitlera, je zlý. Špatnost DUŠE a TĚL lidí, je vrozená, a nezmění se navěky, protože DUŠE i TĚLA lidí jsou stejné, jako u zvířat. K.M.1/4až12/10,17,27, Kaz.3/18,6/10,8/8, atd. Krize myšlení NETVORA prezidenta Zemana, je působená odstoupením rozumu Hospodina, od DUŠE a TĚLA NETVORA prezidenta Zemana, kvůli jeho vzpouře, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, o ekologii, a o mravech v Božím království, a o úplném, a neprodleném zničení děsivé temnoty křesťanského militarismu, či imperialismu, již v únoru 2015, což je správná Boží cesta. TVORSTVO, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, má povinnost dobrovolně nastolit ÚSVIT prvního den Božího království tím, že nový Boží technický lid, pochopí MOUDROST Boží SLÁVY, Božích příkazů a zákonů Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. 1.Kor.1/27až10/12až14/33,36,15/33, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Kaz.3/18,6/10,8/8, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Jan1/1,13,3/19,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Ám.3/7až5/10,25,8/2,11, Gal.1/7až3/20až6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jud.12, Iz.2/22až29/11až24až33/22až66/24, atd. Krize myšlení NETVORA prezidenta Zemana, je stejná krize, jako byla krize myšlení vůdce Hitlera. Hitler neměl, a prezident Zeman nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ zvířete, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království, které může vzniknout pouze v případě, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. V onen den zveřejnění textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, hluší vládnoucí idioti, vedení KOZLEM prezidentem Zemanem, do ekonomického a energetického hrobu, uslyší Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Oči slepých vládnoucích idiotů prohlédnou z děsivé křesťanské temnoty, a ze tmy nedokonalého lidského rozumu. Zbloudilí, DUCHEM CHUDÍ, poznají Boží rozumnost, nového Božího učení, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Učit se budou všichni. Vládnoucí NETVOŘI, i veškerý pracující lid. Synové vzpurní a prolhaní, kteří nechtějí poslouchat Boží příkazy a zákony, budou vyvlečení od svých koryt, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, rozumí naprosto všemu, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR prezident Zeman, nerozumí naprosto ničemu. Hospodin se NETVORU Zemanovi, kterého stvořil, klanět nebude. Sám NETVOR Zeman, s celým Českem, se musí před Hospodinem sklonit. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost se netrápit nad přelomem věků, konce éry fosilních paliv, který nemohou změnit. Ráj Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je již blízko. Zbývá jediný krok, zbavit se včerejška křesťanského vzdorokrálovství, a jít za štěstím, v pokoře a v poslušnosti, TVŮRCE, či STVOŘITELE veškeré techniky na SVĚTĚ, nového Hospodina. Rebelové a zločinci, vedení NETVOREM Zemanem, úplně zaniknou tím, že budou spálení, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NOVÝ BOŽÍ technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, jsou královským kněžstvem, lidem náležející Bohu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Mají povinnost zvěstovat DOBROU ZPRÁVU, DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka. Mají povinnost učinit z Hospodina jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA neprodleně tím, že k Hospodinu se vrátí především ENERGETICI tím, že přiznají, že jediná správná koncepce ENERGETIKY, uvedená také na konci této kapitoly, je koncepce Boží. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože Hospodin, odstoupením svého rozumu, stále pokořuje nové kněze, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme. vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a odborníka na energetiku z ČVUT, děkana Hrdičky Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Boží království nastane, až budou vynášet pravdu o správné energetické koncepci Boží, a pokojný soud. Až neobléknou chlupatý plášť, a nebudou obelhávat. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože noví kněží, Otcové navěky Hospodinu milí, docent Pospíšil, docent Skála, a děkan Hrdička, odmítají studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Podmínkou pro studování NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je uznání veškeré moci rozumu Hospodina, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Dle písničky od Hospodina. Boží mlýny stále melou. V těchto textech POSLEDNÍHO SOUDU. Někteří to vědí, ostatní to zjistěj. Problém Česka je, že na Hospodina, všichni kněží serou, staří i noví. Nikdo neposlušný nechce celosvětový mír, a vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Zach.6/7až8/16až13/4, Kaz.3/13,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Řím.1/18,8/19,29,11/32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Dan.11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,

 

ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je detektorem lži pro vzpurné a neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, je teologií osvobození od stávajících vládnoucích Bohů, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Česko vede do ekonomického a energetického hrobu, KOMANDO SMRTI, či ESKADRA SMRTI, v čele se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem, a se SEDMI CÍRKVEMI vládnoucích politických stran. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, si s vůdci sedmi církví Česka, s vůdci sedmi vládnoucích politických stran, neví rad. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Uvedené vládnoucí svině, či NETVOŘI vyžadují, aby se totálně pomatení lidé, podrobili jejich slovu, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, atd., protože není nikoho, kdo by se podřídil jedinému Bohu SVĚTA, nové SKÁLE, kterou je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mírumilovný a moudrý je jenom Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Moc SLOVA NOVÝCH NEBES, nad každou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, se ukázala. Když ani nyní, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se neoprostí od lží o Hospodinu, a od lží o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko zažije SUPER HOLOCAUST, své úplné zničení. Nyní patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., bude mít na svém čele vypálenou svatozář, a ve své ruce budou mít KNIHU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když budou označení číslicí 666 = www, to je číslicí člověka pokorného, a úplně poslušného, Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Hospodin, nový Boží technický lid, svým rozumem neživí, pro jeho pýchu, a pro vzpouru proti Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Proto technický lid dělá jinou práci než má tím, že slouží svému Bohu, kulhavému KOZLU, vrchnímu veliteli brané moci Česka, hlupáku, zločinci, lháři, prezidentu Zemanovi, místo Hospodinovi, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Když já stále budu sedět v koutě, a čekat, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mě najdou tím, že se sami zase nepřihlásí, Hospodin dá svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, jinému národu, a vzpurné a neposlušné Česko, pro výstrahu SVĚTA, zahubí SUPER HOLOCAUSTEM. Když z úst křesťanského Boha UKŘIŽOVANÉHO, z křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, stále bude vycházet mlha křesťanských žvástů a lží, Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nad Českem nesmiluje tím, že stále bude v MRÁKOTĚ. Vzdrokrálovství se SKÁLOU hlupáků, s PRACHY, s PENĚZI, s MAJETKEM, s vojenskými kaplany, s DRAČÍM křesťanským vínem, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, bylo pro Boha dobré, Sír.39/33, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Nyní je energeticky možné pouze neotřesitelné Boží království. Zbraně, kterých je víc než chleba pro chudé, se vždy obrátí i proti boháčům. Proč je tedy vyrábět a prodávat. Vždyť Boží vůle je neprodlené nastolení celosvětového míru. Válčit a horečně zbrojit, chtějí pouze vzpurní, pyšní, neposlušní, drzí, hlupáci. Proto je reálné spojit všechna náboženství v jedno, a mít novou exekutivu, a soudy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.)Nový Hospodin, SKLADATEL A BÁSNÍK, jediný Bůh SVĚTA, který umí tisíc různých životu žít, který stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, Dan.9/14,27až11/39až12/2, Jak.1/14až2/9,18, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, atd. v Písmu, v Rovnosti, v písničkách, i v mnoha filmech uvádí. Vedle zákonů lidských, existuje zákon Boží, který vyplývá z života každého člověka. Život člověka je řada průšvihů, po sobě nepravidelně jdoucích, což Bůh objasňuje ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Hospodin, v DUŠI a TĚLE člověka, působí pokoj, svým rozumem, a tvoří zlo, v DUŠI a TĚLE člověka, odstoupením svého rozumu. K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21až19/6, Kaz.3/18až6/10až 8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.2/22až29/11až24až45/7až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až 5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, již velmi brzy, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, každý zpupný, vzpurný a neposlušný, propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA. Česku vyjde NOVA, SUPER NOVA, láska SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, pro Česko, a pro celý SVĚT, uvedený v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., klesnou před Hospodinem na kolena, a každý, mečem svého jazyka odpřisáhne, že pouze ve SVĚTLE SVĚTA rozumu Hospodina, z jeho milosrdenství, je veškerá moc, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka, a tím i Boží SPRAVEDLNOST. Totiž, každý neposlušný TVOR, kterému bylo nyní odhaleno tajemství DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který sejde z ŠIROKÉ CESTY do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je Hospodinem opuštěný. Při odstoupení rozumu Hospodina, každý vzpurný, pyšný a neposlušný, padá vlastním pádem svého rozumu, do energetického, ekonomického, a mravního hrobu, pro velice blízký ropný, a ekonomický kolaps, a pro vznik třetí světové války, v níž Hospodin zničí dvě třetiny zpupného a neposlušného TVORSTVA. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Oz.2/18až 5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zach.1/5až2/17,3/9,4/6,6/12,8/16,9/16,10/8až13/4,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Iz.2/22až33/22až45/7,23až47/14až55/11až66/24, Bhagavadgíta1/1až15/15až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/10,20až12/3, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a ostatní lži lide Česka a SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko, a TVORSTVO celého SVĚTA, musí slyšet na texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a tím KOLAPS ENERGETICKÝ, EKOLOGICKÝ, MRAVNÍ, atd., to je kolaps stávajícího MATERIÁLNÍHO SVĚTA. Hospodin dal TVORSTVU svoje SLOVO VEŠKERÝCH NEBES proto, aby ve DNECH VÍRY, v BÍLÉM a v SUCHÉM ÚNORU 2015, z milosrdenství svého rozumu, úplným zničením, či vysušením křesťanství, a všech ostatních světových náboženství, nastolil nové mravy celosvětového Božího království, pro všechny pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, kteří nebudou spoléhat na svůj rozum, své DUŠE, a svého TĚLA, stejných jako u zvířat, ale na rozum jediného Boha všeho TVORSTVA. Nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve světě DUCHOVNÍM, ve SVĚTĚ Božího království, musí každý znát proto, aby byl stejně neomylný, jako Hospodin. Na ÚSVITU prvního dne Božího království, Hospodin již Satany kněze, jako prostředníky, mezi sebou a lidmi, již nepotřebuje. Nechce aby kněží kazili dobré mravy tím, že učí poznávat Boha pouze ve svém náboženství. Od Hospodina pochází paměť, poznání, zapomnětlivost i rukodělná dovednost. Př.1/7,14,8/13,17, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Bhagavadg.1/1až15/15,16až18/78, Sír.4/18až5/5až7/16až13/18až43/26,31, Jak.1/5,22,2/9,18,22,3/10,4/14,5/1,5,12,19, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/33, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, Ám.3/7až8/11, Nah.1/4,9,3/10,13,17, Jer.1/17až51/36,58, atd. Z milosrdenství rozumu Hospodina, v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, černá křesťanská svině zita.senkova@rozhlas.cz, a NETVOR David Štorch objasnili, že v roce výročí 600 let od upálení Jana Husa, na ÚSVITU roku 2015, nastalo PRAVÉ POLEDNE, pro vznik Božího království, a to již v BOŽÍM, BÍLÉM, SUCHÉM ÚNORU 2015. Iz.2/22až29/11až24až33/22až45/7až57/10,16,20,59/10až63/14,18až65/1,15až66/24, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. Dle textů veškerého SLOVA NOVÝCH NEBES, Hospodin vede TVORSTVO od dob, kdy dal lidem techniku k tomu, aby ji ti zlí, drzí, a neposlušní, mohli zneužít tím, že dupou zemi svými botami, které vojáci obouvali, a obouvají, do válečné vřavy. Vůle Boží je, aby neprodleně, již v BÍLÉM a SUCHÉM únoru 2015, na počest výročí upálení křesťanského kacíře Jana Husa, byl v Česku, v SOUDNÉM DNI, Hospodin vyvýšen soudem, veškerého neposlušného náboženského, politického a jiného vzpurného, zpupného, pyšného a zlého militaristického dobytka, což je správná, a jedině možná cesta TVORSTVA, pro celý SVĚT, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Milovat nového Boha, jako sama sebe, milovat dobro celosvětového míru, uzavřeného na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, mohou pouze pokorní, a úplně poslušní. Iz.1/1,15,20až2/4až5/4,16až16/3až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Korán4/157až16/1,9až37/20až112/1,113/1, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29,43/11, Dan.8/9až14až9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm37/5,11,35,38, atd. Dle pomateného NETVORA Davida Štorcha, den, kdy TVORSTVO zneužilo techniky, dané TVORSTVU rozumem Hospodina, k dupáni země válečnými botami, byl již v době NEOLITU, před 7500 léty. Protože u Hospodina je jeden den, jako 1000 let, žijeme nyní v OSMÉM DNI dupání země botami vojáků, obutými do válečné vřavy, což je DEN PÁNĚ PRAVÉHO POLEDNE, nejlépe již při úplňku MÉSÍCE, ve středu 4. února 2015, ve dni svátku úplně poslušného Česka a SVĚTA. Hospodin zástupů sbírá vojsko pokorných a úplně poslušných, k boji proti zpupným, pyšným a neposlušným sviním, či NETVORŮM. Boj je veden nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm1/1až37/5,11,35,38,50/16,22až81/4,82/5až132/5,8až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/1,20,2/4,22,5/4,16,8/21,9/1,13/4,29/11až24,57/10,16,20, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Zach.2/12,3/9,4/6,8/16až13/2,4až14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jud.12, atd. Hospodin stvořil člověka k obrazu svému ne tím, že by mu dal dobré mravy, ale pouze tím, že ve světě MATERIÁLNÍM, či HMOTNÉM, např. v Česku, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dal TVORSTVU za SKÁLU PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a výrobky lidských rukou, především zbraně, což vše jsou Bohové lidí, stejně tak jako boháči, bankéři, politici, kněží, atd. SEDMÉHO DNE, což je cca 7000 let, od dupání země válečnými botami NETVORŮ, či VRAHŮ vojáků, a vojenských kaplanů, Hospodin, který dělá DOBRO i ZLO, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ukončil své veškeré dílo MATERIÁLNÍ, či HMOTNÉ, křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, militaristické, imperialistické, fašistické, socialistické atd., na celém SVĚTĚ, protože chce v Česku nastolit CELOSVĚTOVÝ MÍR, a celosvětové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, přestal konat své dílo, v částečce svého DUCHA, v oblasti vývoje zařízení pro fosilní paliva, protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv. Přeměna SVĚTA s energetikou z fosilních paliv, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá. Proto Hospodin vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví Otcové, Bohu navěky milí, královské kněžstvo technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., vešli neprodleně do odpočinutí od svého energetického díla fosilních paliv. Při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, svým rozumem náboženských a politických zvířat, dělají ENERGETICI již pouze samé hovadiny. Pro Česko a SVĚT, je jediná možná cesta, a to cesta ŠIROKÁ, která se začíná na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zde bude dohodnuto, že pro pokorné a úplně poslušné, bude VŠE ENERGETICKY NOVÉ. Bude dohodnuto, že pro celý SVĚT platí jedině možná koncepce ENERGETIKY, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Hleďte všichni ENERGETICI pochopit Boží milosrdenství, kterou je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, EKOLOGIE, MRAVŮ, a o zničení všeho MATERIÁLNÍHO a HMOTNÉHO SVĚTA, protože návrat k Hospodinu, k takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, je v neprodleném zřízení Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. SVĚT LZE ENERGETISKY spasit, jedině rozumem Božím, protože rozum lidský, je stejný, jako rozum zvířat, v případě vzpoury, neposlušnosti, a drzosti. Částečku Božího DUCHA, Božího technického rozumu, o nové energetice, dostanou poslušní. Hospodin i v písničkách uvádí. Lidu pokornému, a úplně poslušnému, schází osmý den, což je OSMÉ TISICILETÍ, ve kterém Hospodin přichází podruhé, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo chce války o ropu, rozum od Boha nedostane.

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Moj.18/32,21/30, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,7,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sof.1/11,17až3/11, Korán1/1až 114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

5.)Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a lži lide všech médií Česka a SVĚTA. Pouze pokorní, a úplně poslušní, mohou chápat texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, ve kterých Hospodin umožňuje objasnit příchod SOUDNÉHO DNE, v únoru 2015, pro křesťanské svině, v Hospodinem vyvoleném Česku, protože jsou milostivým darem Hospodina. Hospodin znovu v bolestech rodí svůj nový Boží technický lid, především lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a lži lid médií. Žalm37/5,11,35,38,132/5,8až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Gal.1/7,4/19až6/7, Sír.4/18,5/5až13/18až21/15až32/15,33/16až43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, K.M.1/4až6/6až24až7/16až8/21až19/6, Korán4/157,171,37/20,24,125až110/1,114/1, atd. Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že PANNA MARIA porodila SVINI, či PRASE. Dále uvedl, že Boží křesťanská trojice, jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří spolu kopulují. Hospodinem vyvolené Česko, má např. nyní tuto kopulující Boží trojici. nemecekmichal@apha.cz, martin.rosenbaum@dnyviry.cz, vojtech.jurasek@dnyviry.cz. Tyto tři neposlušné, vzpurné a pyšné svině, zrozené křesťanskými protikladnými naukami vojenských kaplanů, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi bankéřů, makléřů a exekutorů, v OSMÉM DNI PÁNĚ, v OSMÉM TISÍCILETÍ dupání země botami vojáků, chtějí Prahu evangelizovat, katolickými oslavami upálení Jana Husa. Hospodin stále v bolestech rodí neposlušný lid k obrazu svému, k obrazu Hospodina mírumilovného, který chce nastolit Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na světovém KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA. Drzé pozemské Otce Satany kněze, a jejich DĚTI, panna Maria porodila jako PRASATA, protože jsou pyšní, vzpurní, a úplně neposlušní tím, že pohrdají dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Hospodin v Písmu připravil, pro stávající dobu přelomu věků, konce éry fosilních paliv. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, i dnes, pomocí vojenských kaplanů, politruků ideologie nadvlády boháčů nad chudáky, slouží boháčům, bankéřům, vojákům, zbrojařům, a jiným militaristickým sviním tím, že vedou lži lid do válek, o ropu a plyn, a následně své zabité vojáky, považují za svaté. Křesťanští pokrytci, vojáky např. muslimů, kteří se brání křesťanské vojenské přesile, a koloniální okupaci, všemi možnými způsoby, považují za teroristy. Sír. 4/8,5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,4/19až 6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16, 5/2,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jan1/1 až8/42až15/25, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a lži lide všech médií Česka a SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko, má nyní např. tuto kopulující Boží trojici, která si chce podrobit, svými žvásty, k úplné poslušnosti, zbabělé idioty. Muslimku Kateřinu Gamal Richterovou symposion14@gmail.com, starostku Prahy 2 Janu Černochovou cernochovaj@p2.mepnet.cz, hruskovap@p2.mepnet.cz, jelinkovaj-ks@p2.mepnet.cz, alexandra.udzenija@praha2.cz, krizikoval@p2.mepnet.cz, cadkovaa@p2.mepnet.cz, infocentrum@p2.mepnet.cz, posta@p2.mepnet.cz, info.jaromirova@p2.mepnet.cz, poslankyni Hospodinem prokletého PTACTVA ODS Zj.18/2,10 vb@psp.cz, hk@ods.cz, cech@psp.cz, svobodovak@psp.cz, posta@psp.cz, eva.dostalova@psp.cz, petr.sokol@europarl.europa.eu, jan.krelina@europarl.europa.eu, andrea@login.cz, okv@psp.cz, vzp@psp.cz, zav@psp.cz, vvvkmt@psp.cz, hadravovae@psp.cz, papousek@psp.cz, zev@psp.cz, wolf@psp.cz, blazekm@psp.cz, mozgoval@psp.cz, vz@psp.cz, koubova@psp.cz. Třetím kopulujícím členem křesťanské Boží trojce, je: stresovice@evangnet.cz, strasnice@evangnet.cz, miroslav.erdinger@evangnet.cz, pavel.dvoracek@evangnet.cz, spravci@evangnet.cz, lenka.ridzonova@evangnet.cz, pavel.klinecky@evangnet.cz, marek.barta@evangnet.cz, kurt.bartos@evangnet.cz, dekan@htf.cuni.cz, libor.ladek@htf.cuni.cz, jiri.pavlik@htf.cuni.cz, jiri.vogel@ htf.cuni.cz, eva.filipova@htf.cuni.cz, kamila.veverkova@htf.cuni.cz, religionistika@ htf.cuni.cz, barbora.galova@htf.cuni.cz, roubalova@htf.cuni.cz, tonzarova@post.cz, biernot@seznam.cz, ivankohout@centrum.cz, jaroslav.sekot@htf.cuni.cz, jonas.habr @gmail.com, Monika.Merotska@htf.cuni.cz, info@ferdinandperoutka.cz, josef. dolista2@centrum.cz. Uvedené křesťanské a jiné militaristické svině, jsou fascinováni svými žvásty, a svou mocí nad lidmi. Proto pohrdají dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech Božího království, které vznikne, při úplném zničení uvedených neposlušných a vzpurných sviní, hlupáků či zločinců, kteří usilují o to, aby si svými náboženskými, či politickými žvásty, podrobili a podřídili pomatené TVORSTVO, pro neznalost Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené militaristické svině, odmítají vyznat své lži o Hospodinu, a tím i lži technické elity VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, protože se odmítají vzdát své vlády nad TVORSTVEM. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost se energeticky spasit a zachránit, zveřejněním těchto textů APOKALYPSY, a tím předat vládu nad TVORSTVEM celého SVĚTA, jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který je nyní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jejich lži, a jejich militaristické a náboženské žvásty, mají krátké nohy, a nejsou nikomu k užitku. Mírumilovný a moudrý je pouze Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bez pokory, a bez úplné poslušnosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, žádná Boží láska, a energetická spása neexistuje, jen hrozný Boží soud uvedených vzpurných a zpupných náboženských a politických sviní, či zločinců a lhářů. Kdo nyní nového Hospodina miluje, má povinnost zajistit zveřejnění těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a zpupných neposlušných sviní, na svícnu, ve školství, a v médiích proto, aby všichni pomatení znali dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platnou nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro TVORSTVO celého SVĚTA. Hospodine SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, který děláš dobro i zlo, a který jsi proto v křesťanském militaristickém PEKLE, vládcem tohoto PEKLA, LUCIFEREM, SVĚTLONOŠEM. Iz.29/11až24až45/7až66/24. Naplň prosím, neprodleně, svoje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i dvě pohádky, DÍTĚ HVĚZDY a ČERTŮV ŠVAGR. Mat.5/3,9,14,18, Eze.3/4,21až39/8,13,21,29, Sír.4/18,5/5až43/26,31, atd. Pochopil jsem, z milosrdenství TVÉHO ROZUMU, že jsi mně, před cca 15 léty, v roce 2000, v roce přelomu věku konce éry fosilních paliv, přidal 15 let mého života, 2.Král.20/5, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Sír.4/18,5/5až32/15,33/16až43/26,31, K.M.1/4až7/16, atd. Nyní jsem pochopil, že v únoru 2015, jsi naplnil i texty o 18 letech mého prorokování, protože tyto texty APOKALYPSY, prokazatelně píši již 18 let, to je od roku 1997. Proto prosím, již při ÚPLŇKU MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 4.2.2015, zajisti HOD BERÁNKA, odhozením všech zpupných, drzých a neposlušných militaristických sviní, alespoň v Brně, např. v info@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, jaromir.ostry@ rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, atd. Vždyť jsi Hospodine slíbil, že můj pobyt, v křesťanském mrtvém militaristickém PEKLE, vzpurných a neposlušných sviní, zkrátíš. Mar.7/7až13/20, 2.Král.20/5,22/3,13,19,23/23,25,25/29, Iz.29/11až24,57/10,16,20, 66/24, 2.Petr.2/21,3,4,8,9,16, 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8, atd. Když mě, před 18-ti léty, či před 15 léty, vyhnali v místě svatém, v Domašově, a na Říčkách z OÚ, ze ZŠ a z FARY, ke všem čertům, s mou vírou ve DRUHÝ PŘÍCHOD jediného, SPRAVEDLVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha SVĚTA, šel jsem hledat NOVOU TVÁŘ HOSPODINA, do SVĚTA, což vše jsem zapisoval, v těchto textech APOKALYPSY. Dle uvedených filmů, a dle SLOV NOVÝCH NEBES, si církve katolická, evangelická a husitská, a nyní i muslimové, a všichni politici pravice a levice, pomocí SBÍRKY SVÝCH BOHŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, obchodníků, atd., z Hospodina udělali KRÁLÍČKA, a z KRÁLOVNY MÍRU, z ŽENY STATEČNÉ, udělali ŽEBRAČKU. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Sír.4/18,5/5až13/18až23/19,25až43/26,31, Iz.2/22,29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Hospodine VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, vždyť jsem TOBĚ, Králi křesťanského PEKLA, LUCIFEROVI, SVĚTLONOŠI, věrně sloužil v TVÉM PEKLE, celý rok 2014, věrně. Dovol proto, ať při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v pravé poledne, ve středu 4.2.2015, v pořadu info@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, jsou vyvlečené, od svých koryt, do PEKLA, tyto dvě chamtivé militaristické svině. 1. Drzá a neposlušná čarodějnice, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, muslimka Kateřina Gamal Richterová symposion14@ gmail.com. 2.Kor.3/5,9,10/4, 13/5,8, atd. 2. Drzá a neposlušná čarodějnice, starostka Prahy 2 Janu Černochovou cernochovaj@p2.mepnet.cz. Tyto dvě drzé bohaté svině propadly modloslužbě, to je chamtivosti. Tyto dvě bohaté svině považují za ráj, když mohou svými žvásty vládnout nad lidmi, místo TEBE, který jsi SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tyto dvě bohaté svině, považují za PEKLO tělesnou práci. Hospodine LUCIFERE, SVĚTLONOŠI, prosím dej, ať ve studio.brno@rozhlas.cz, je možné Richterovou a Černochovou, vyvléct od jejich koryt, do PEKLA kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zde, v PEKLE, budou topit pod kotly, v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Militaristické svině Richterová a Černochová, budou v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, trním pod hrnci. Sviněmi, které prosazují svou vůli, místo vůle Boží, zarostla celá země, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Žalm37/511,35,38až58/10. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

6.)Dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, Česko není země písku a mokré pouště. Česko je SEVERNÍ ZEMĚ, země HOR a PLÁNÍ. Nyní pije vodu z nebeského deště NOVÉ, BÍLÉ, ČISTÉ, MANY. Oči Hospodina jsou na Česko stále upřené, protože Česko vede, dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. 5.Moj.11/10, Mat.5/3,9,14,18, Ezech.3/4,21až 39/8,13,21,29, 3.Moj.20/24, Sír.4/18,5/5až43/26,31, Iz.29/11až24až57/10,16,20, atd. Bůh vzplane hněvem proti Česku, když v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, ve středu 4.2.2015, ve studio.brno@rozhlas.cz, bude Česko sloužit zase sbírce jiných pomatených Bohů, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojákům, politikům, kněžím, atd., mletím děsivé temnoty lží protikladných křesťanských nauk, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Znamením na ruce je brožura těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, pásek na čele je VAVŘÍNOVÝ VĚNEC vítězů nad stávajícími Bohy, nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojáky, vojenskými kaplany, kněžími, nad politiky pravice a levice, nad kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, atd. Cejchem na ruce je elektronická karta, pro kontrolu dokonalého naturálního plnění. Cejchem na čele je označkování úplně poslušných dobytčat, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, které prosadí SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, proti křesťanským militaristickým chamtivým sviním, které mají na čele vypálený cejch, PEKELNÝM OHNĚM křesťanských protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Zj.13/16. POŽEHNÁNÍM je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zlořečením je krutý zmijí jed, děsivé temnoty protikladných nauk a krutého zmijího jedu, Žalm140/1, promyšlených vychytralostí katolického katechismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. 5.Moj.11/10,17,18,26, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Zj.1/1,13/16až22/21, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážený pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Všechno, co je uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o Česku, se musí vyplnit. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Mich.2/3,4,10,5/9, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,7,22,35, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Jan1/1,13,3/19,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 5.Moj.11/10,17,18,26, 3.Moj.20/24, Oz.2/18až 5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Vše co je uvedené ve Zjevení Jana, bylo již objasněno, a STALO SE, v době minulých deseti premiérů Česka tak, jak to bylo v těchto textech APOKALYPSY, postupně, již dříve, uvedeno. Proto nyní, před pohledem nového Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí v Česku zmizet jak imperialistická, militaristická, MATERIÁLNÍ, HMOTNÁ, STARÁ ZEMĚ, a stejně tak krvavé křesťanské STARÉ NEBE, protože STARÁ ZEMĚ, a STARÉ NEBE, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. V hmotném SVĚTĚ, v křesťanském SVĚTĚ v Česku, jsou všechny bytosti chybující, protože nejsou jediným BOHEM SVĚTA, protože nejsou SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V DUCHOVNÍM SVĚTĚ Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, budou všechny bytosti, všichni TVOROVE, neomylní jako BŮH, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto je nezbytné, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně a veřejně studovat. Hospodin vyčkává, chce se nad jím vyvoleným Českem smilovat. Smiluje se, až texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou všichni znát, jako jediného Boha SVĚTA. Hospodinovou správnou cestou, opakovaně objasňovanou, je vznik celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Česko má povinnost neprodleně zajistit, aby jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM byl Hospodin, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝC NEBES. Má povinnost zajistit, aby se neprodleně realizovala jedině správná, Boží, energetická, ekologická, a mravní cesta, opakovaně objasňovaná. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

V ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, černé svině zita.senkova@rozhlas.cz, a socioložka Jiřina Šiklová, dle vůle Boží objasnili, že máme nejhorší způsob demokracie, protože vládnou DUCHEM CHUDÍ hlupáci, zločinci, a lháři, protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a Hospodin, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, odstoupil svým rozumem, protože chce vše křesťanské, militaristické, imperialistické, atd., úplně zničit, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mat.5/3,5,9,14, 18, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32ař51/58, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Oz. 2/18až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38až102/27, 2.Kor.3/5,9,10/4, 13/5,8, atd. Křesťanská militaristická svině, socioložka Šiklová řekla, že jediná vize křesťanských imperialistů a militaristů je, nutit pomatené TVORY chodit k urnám, k popelnicím, a volit politické zločince pravice a levice, kteří chtějí horečně zbrojit proto, abychom byli tak vojensky silní, aby se nestřílelo u nás, ale u sousedů. Dle militaristických sviní z ČRo2, odpovědnost za TVORSTVO mají bankéři a banky, protože nepřipustí, aby boháči, bankéři, vojáci, a vojenští kaplani, byli okradeni chudými a nezaměstnanými. Militaristické svině z ČRo2, svou kritiku nechtějí ani slyšet, protože jejich jedinou vírou, a jedinou ideologií je, že mohou útočit na pokorné a úplně poslušné proto, aby jejich Bohové, ekonomové, bankéři, boháči, vojáci, vojenští kaplani, atd. měli úplnou svobodu slova, a úplnou svobodu pro náboženský středověk. Chtějí, aby o všem na SVĚTĚ nerozhodovali politici pravice a levice, ale banky, bankéři, vojáci a jejich politruci, vojenští kaplani. Proto souhlasí s kvantitativním uvolňováním ekonomiky, což je tištění peněz, pro mazání dluhů v těch státech, kde lžou o jediném Bohu SVĚTA, pro neznalost jeho VIZE, pro energetiku, ekologii a mravy, pro celý SVĚT, jako ve vyvoleném Česku. Např. Řecko, gremb.pra@mfa.gr, consularoffice.prag@yahoo.gr, gnto_cz@yahoo.com, greekemb @czn.cz, athens@embassy.mzv.cz, by mohlo smazat své dluhy, kvantitativním uvolněním ekonomiky. Kdo kvantitativně uvolňuje ekonomiku, tištěním SKÁLY militaristů, PRACHŮ, PENĚZ, kvůli horečnému zbrojení, chová se však stejně, jako Hitler před válkou. Řek jiri.kokmotos@rozhlas.cz, má povinnost, zveřejněním jediné správné energetické koncepce SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Řecko spasit od veškeré bídy, a od všech dluhů. Také pro Řeky bude ve všem po nedostatku, když Kokmotos bude pokorným, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO. Mal.1/7až3/10,16,20, Řím.8/19,29, 2.Kor.3/5,9,10/4, atd. V neposlušném Řecku nedokáží rozeznat pravici od levice, protože je v něm velice mnoho náboženského dobytka. Jonáš4/11. V Řecku lidé již křičí, protože neví, že sbírka ŘECKÝCH BOHŮ, Řecko a Česko nemůže vysvobodit od militarismu a imperialismu. Neposlušní svévolní, bez rozumu Hospodina mrtví, jsou jak vzedmuté moře militaristických sviní, které se, pro vzpouru proti jedinému Bohu SVĚTA, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemůže uklidnit. Iz.16/3,18/7až29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až23/29,32až25/11až51/58, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/28až132/5,8až150/6, 2.Kor.3/5,9,10/4,11/14,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, atd.Kvůli neposlušnému Česku, kvůli černé křesťanské svini Šiklové, celý SVĚT má za Bohy, GLOBÁLNÍ LICHVÁŘE. Ideologie zlých černých sviní zita.senkova@rozhlas.cz, a socioložky Šiklové, je vést svůj monolog proto, aby nikdo nemohl mluvit pravdu o Bohu, a o jeho jediné správné energetické, ekologické a mravní koncepci, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Potlačili právo Hospodina, vládnout všemu TVORSTVU, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby nikdo nemohl mít VIZI o tom, jak nastolit blahobyt pro všechno TVORSTVO, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení vzpurných, zpupných a neposlušných, křesťanských, militaristických sviní. VĚDA SOCIOLOGIE, OHOLY, drzé prostitutky Šiklové, která smilní s boháči, s bankéři, a s vojenskými kaplany, místo s Hospodinem, tvoří SOCKY, vši, rakovinu války, bezdomovce, boháče, atd. Militaristické křesťanské svině, Šiklová a zločinec zita.senkova@rozhlas.cz, si neváží ani Česka, ani sebe, protože Hospodin je zabije, Ez.28/9, jestli je pokorný, a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nevyženou neprodleně z médií, do říše ticha. Bože VŠEMOHOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, postůj chvilku dýl, svým rozumem, nad TEBOU vyvoleným Českem, ať všichni pochopí, že PLODEM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je BLAHOBYT pro každého, kdo se k TOBĚ neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech Božího království, kde mohou žít pouze pokorní, a úplně poslušní, TVÝCH příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Šíření textů SOUDŮ Hospodina, osvobozuje TVORSTO, od takových drých, zlých sviní, jakými jsou zita.senkova@rozhlas.cz, socioložka Šiklova, prezident Zeman, prezident Kiska, prezident Plevneliev, Martin Schulz, Ben Kingsley, či předseda Evropského židovského kongresu Vjačeslav Moše Kantor. Nacismus, imperialismus, militarismus, či antisemitismus se opakuje, pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, zpupných, vzpurných a neposlušných, křesťanských, židovských, muslimských, hinduistických, buddhistických, a všech ostatních politických sviní, či prasat, pravice a levice. Holocaust a nesmyslnost událostí druhé světové války, má přesah do současnosti tím, že je uveden v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože Hospodin vede Česko, do Božího království, kde bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, dle slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jediná forma výuky o druhé světové válce, a o holocaustu, je možná pouze dle textu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, jediný Bůh celého SVĚTA, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v médiích nebude zveřejněno, že ŽIDÉ byli Hospodinem zavraždění za to, že se vzdali Bible z toho důvodu, že se jim nelíbila Boží spravedlnost, která vyžaduje vyvlečení boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., od jejich koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin, který činí dobré i zlé, nechal ve Francii zavraždit karikaturisty Mohammada za to, že si dělají prdel z muslimů, kteří byli Hospodinem stvořeni stejným způsobem, jako křesťané, židé, hinduisté, buddhisté, Mayové, či DOGONI, a to Božím SLOVEM. Policisty ve Franci Hospodin nechal zavraždit za to, že místo VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, slouží Bohem prokletým boháčům, bankéřům, vojákům a vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, a jiným militaristickým sviním. Jaký je jed radikálního islámu, uvedl z milosrdenství rozumu Hospodina, Ivan Hoffman, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. Uvedl, že 98 % všech teroristických útoků, např. v USA, páchají křesťané, kteří vlastní zbraně. Muslimové mají na svědomí jenom 2 % teroristických útoků. Dle Hoffmana, v USA, v určité době, zahynulo 190 000 lidí rukou bílých vrahů, a pouze 37 lidí, rukou muslimů. Bludný kruh lží o Hospodinu, a lží o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost ukončit pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že snad, z milosrdenství rozumu Hospodina, budou mluvit pravdu, jak o Hospodinu, tak o jeho jediné správné energetické koncepci, pro Česko a pro SVĚT. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Buď zanikne civilizace, na stávající vysoké technické úrovni, vytvořené rozumem Hospodina, nikoli rozumem lidským, zvířecím, nebo zaniknou Bohem prokletí boháči, bankéři, vojáci, politici pravice a levice, atd. Proto, aby Hospodin mohl svět energeticky spasit, pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, musí v médiích učinit Boha, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Zatím všichni zvolili SMRT Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, a tím i SMRT svou. Pohádka Božího království se začíná pouze pro pokorné a úplně poslušné. Každý, kdo ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, najde ŽENU STATEČNOU, jako jediného Boha SVĚTA, stává se Bohem, a má povinnost přeměnit celý SVĚT na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Každý, kdo bude mít stejná ústa, jako NOVÝ HOSPODIN, každý, kdo bude mít oči stejné, jako nový Hospodin, má povinnost být mocný jako jediný Bůh, a má povinnost zničit pomatencům SKÁLU, PRACHY. Křesťanští psi, zbrojaři, vyzbrojili muslimy tak, aby si mohli nesmyslně zničit města. Nyní jsou křesťanští psi v koncích se svou moudrostí, protože nechtějí dát muslimům peníze na obnovu měst, a nechtějí se o miliony uprchlíků starat. Kdo je pokorný a poslušný, zničí křesťanství tím, že nastolí vládu jediného Boha, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, nad TVORSTVEM celého SVĚTA. Když mluví drzí Otcové Satani kněží, Bůh nemůže mluvit. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.)Hospodin, svým rozumem, v částečce svého DUCHA o Božím království, nevstoupí do DUŠÍ a TĚL drzých, zpupných a vzpurných křesťanských a jiných náboženských a politických sviní. Úterý 27.1.2015, DEN OSLAV vlády Hitlera nad TVORSTVEM, se skončilo neslavně, ve lži o Bohu, a ve lži o jedině správné energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA, díky pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, produkce@rozhlas.cz. V době oslav výročí sedmdesáti let vlády Hitlera, nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, Zach.7/5, Iz.23/17,29/11až24ažaž66/24, Jer.1/17až25/11až51/58, 2.Kor.3/5,9,10/4, atd., drzé křesťanské militaristické svině z ČRo2, kazily dobré mravy Česka, svými křesťanskými žvásty. 1.Kor.1/27,3/2,18až10/11až12/11až14/33,36až15/14až33, Gal. 1/7až3/20až6/7, atd. Křesťanská militaristická svině martina.kocianova@rozhlas.cz, měla za hosta úplně pomateného herce Jaroslava Duška. Zločinec Jaroslav Dušek prohlásil totéž, co tvrdí drzí pozemští Otcové Satani kněží. Proto, aby Hospodin mohl být jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, bylo by nutné studovat SLOVO BOŽÍ nově, protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, již cca 2000 let, lžou. 2.Tim.3/5. Neposlušní a vzpurní lidé, se totiž stále chtějí učit proto, aby nikdy nedošli k poznáni pravdy o Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, odmítáním dokonalé lásky, jeho ZÁKONŮ a PŘÍKAZŮ. Zaslepenost militaristických křesťanských sviní z ČRo2 je zjevná. 2.Tim.2/16,3/7,9,13, 4/3, Jan1/1až8/44až15/25, atd. Militaristická pyšná svině martina.kocianova@ rozhlas.cz, chce kazit dobré mravy opakovaně. Na úterý 3.2.2015, před úplňkem, který je ve středu 4.2.2015, pozvala pomatence Karla Otyse proto, aby trestným způsobem mohla žvástat o energetice, což drze realizovala. Pomatený Otys je Bohem prokletý, protože topí dřevem. Neví nic o energetické koncepci Boží. Hospodin proto i v písničkách uvádí. IN VINO VERITAS. Někdy musí pravda o Hospodinu, a pravda, o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, dlouho zrát. Odevzdat svou moc nad lidmi, takovým DUCHEM CHUDÝM sviním, či zločincům z ČRo2, jako je OHOLA Kociánová, a NETVOR Jaroslav Dušek, či idiot Karel Otys, mohou jenom ti mrtví, kteří bez rozumu Hospodina, nemají než dech svého chřípí. NETVOŘI Dušek, a Otys, se musí před Bohem sklonit, protože Hospodin svůj hněv, od vzpurných, drzých a neposlušných sviní, neodvrací. 2.Petr.2/21, Iz.2/22až66/24, Oz.2/18,9/7,12,15, Jób9/13, atd. Uvedené křesťanské militaristické svině, Bohem pokořené, odstoupením rozumu Hospodina, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, se vidí jako v litém zrcadle. Bez rozumu Boha, jsou idioti mrtví. Jób37/18,23,40/8, 1.Kor.1/27,10/11,13/12,14/32,36,15/33, Oz.2/18.8/12,9/7,12,15až14/3, atd. Bohyně lidská, kozatá rohyně, OHOLIBA, FENA, či pyšná neposlušná, mrtvá svině martina.kocianova@rozhlas.cz, v ČRo2 pravila, že se ji narodilo dítě, že ji byl dán SYN, pořad KUPŘEDU DO MINULOSTI. Musí se snažit, aby ji BOŽÍ SYN nezemřel. Když půjde KUPŘEDU DO MINULOSTI Česka, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. V tomto případě bude ve všem po nedostatku, a Česko se stane vytouženou zemí, protože nastolí BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Vážená BOHYNĚ, KOZATÁ ROHYNĚ, OHOLO, FENO, či PYŠNÁ SVINĚ, Martino martina.kocianova@rozhlas.cz. Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že PANNA MARIA porodila SVINI, či PRASE. Dále uvedl, že Boží křesťanská trojice, jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří spolu kopulují. Hospodinem vyvolené Česko, má např. tuto kopulující Boží trojici. Drzé pozemské Otce Satany kněze Tomáše Halíka, kardinála Duky, a Satana Martina Holíka z Proglasu. Panna Maria porodila všechny křesťany jako PRASATA, protože všichni křesťané jsou pyšní, vzpurní, a úplně neposlušní tím, že pohrdají dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Hospodin v Písmu připravil, pro stávající dobu přelomu věků, konce éry fosilních paliv. Obracím se na Vás, abyste ve HVĚZDNÉ HODINĚ, ve svém SYNU ČLOVĚKA, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v úterý, DNE PÁNĚ 3.2.2015, učinila Česko atraktivní pro celý SVĚT tím, že rozlišíte pravdu o Hospodinu, a pravdu o energetice, od lží o Hospodinu, a lží o energetice, na základě textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Svoboda slova, a svoboda náboženská, již je pouze pro hrdiny, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří zajistí, že v Česku, z křesťanství, ze STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nezůstane ani kořen, ani větev. Od křesťanů, imperialistů, militaristů, a ostatních pokrytců, totiž odstoupil Hospodin, svým rozumem, takže všichni zpupní, vzpurní, pyšní, a neposlušní pokrytci, kteří oslavují sami sebe navzájem, již pouze lžou, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, z toho důvodu, že o Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a o jeho vůli, nastolit neprodleně Boží království, nemají ani ponětí. Např. drzý KOZEL, HITLEROVEC, prezident Miloš Zeman, na oslavách výročí sedmdesáti let, od vlády Hitlera, nad vzpurnými a neposlušnými TVORY uvedl, že probíhající křižácká válka NATO, proti MUSLIMSKÉMU STÁTU, je spravedlivá. Tato válka totiž probíhá, letadla NATO na muslimy útočí, poslušným muslimům křesťanští psi darovali zbraně, kvůli vítězství nad neposlušnými muslimy. Dle drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, nyní probíhá kampaň křesťanských psů, kteří se snaží rozdělit nebožáky a hlupáky muslimy, na úplně poslušné křesťanským militaristům, a úplně neposlušné křesťanským psům. Všichni vládnoucí křesťanští psi, se snaží zakrýt své lži, a své zločiny tím, že vzpurné a neposlušné muslimy, chtějí porazit ve válce proto, aby si do čela poražených států, mohli dosadit úplně poslušné prezidenty. BOŽÍ SLOVO, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, má však již pouze jediný výklad, a to o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a o neprodleném nastolení Božího království. ZLATO SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí slyšet všichni pokorní, a úplně poslušní, tedy také Vy, poslušná martina.kocianova@rozhlas.cz. V pátek, když jsem šel do mešity v Brně, projednat ZLATO SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, potkal jsem v tramvaji mladého ŽIDA, který mě, z milosrdenství rozumu Boha, objasnil základy své víry v Hospodina. Řekl, že v judaismu je zakázáno vyslovovat jméno Boha. On že v Boha nevěří, protože je MARXISTA, a proto jméno Boha řekl. Bohem Židů je JEHOVA, či JAHVE. Uvedl, že Židé mají křesťany za psy, protože Židům ukradli Bibli, a na základě textů ukradeného Božího slova, Židy v pogromech zabíjeli, a zabíjejí. Tomuto pomatenci, pomoci SLOV NOVÝCH NEBES, jsem objasnil, že vše co říká, není pravda. Ve vysílání TWR v Proglasu, káží stejné náboženské bludy, jako mladý Žid, kazatelé TWR. Kazatel TWR tam řekne. Uvěřil jsem v Ježíše Krista, protože v něho věří vědci, např. Žid Einstein. Žid Einstein však před druhou světovou válkou řekl, že věří textům Písma o tom, že Hospodin dává vědcům svůj rozum, ze svého milosrdenství. Dále řekl, že druhá světová válka je kvůli tomu, že kněží učinili z MARXISTY Ježíše, úplného hlupáka a pomatence, který slouží boháčů, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, a vojákům. Mladému ŽIDOVI jsem objasnil, že Hospodin v Písmu je MARXISTA, či IDEALISTA, a že kněží, kteří si z Hospodina udělali křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, jsou zločinci, vrazi a lháři, což je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, naprosto srozumitelně vysvětleno, pro každého pokorného, a úplně poslušného. Objasnil jsem mu, že kvůli kněžím všech církví SVĚTA, nemají MATERIÁLNÍ lidé, o Hospodinu MARXISTOVI, či IDEALISTOVI, ani ponětí. Řekl jsem mu, že nastal ÚSVIT prvního dne Božího království, kdy všichni musí Hospodinu, MARXISTOVI, či IDEALISTOVI, sloužit s bázní a s úctou, protože svůj rozum dává lidem tak, jak chce on sám. Od vzpurných a zpupných křesťanských, a jiných militaristických sviní, kteří dupou zemi válkami, nesmyslnou výrobou, výstavbou a dopravou, odstupuje svým rozumem. Vážená BOHYNĚ, KOZATÁ ROHYNĚ, OHOLO, FENO, či PYŠNÁ, neposlušná SVINĚ, Martino martina.kocianova@rozhlas.cz. Vše, co Hospodin o Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl, se musí vyplnit. Když v ČRo2 nebudete Hospodina úplně poslouchat, Hospodin Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES se omlouvá, že odstoupil nyní svým rozumem, i od MARXISTŮ a IDEALISTŮ, Jer.1/17až31/27,32až42/10až51/58, což bude trvat tak dlouho, dokud ČRo2, či kdokoli jiný, nezajistí DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, takového VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, MARXISTY ČI IDEALISTY, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skutečně je. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet! Co žádám vážená Martino martina.kocianova@rozhlas.cz. Abyste neprodleně přijela do Brna, a spolu se mnou natočila pořad KUPŘEDU DO MINULOSTI, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, který se bude vysílat v úterý, 3.2.2015. V pořadu je potřeba objasnit, proč mají navržené domy, ZIMNÍ BYTOVÉ, uvedené na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, sestoupit do Brna, jako anděl Hospodinův. Domy jsou navržené, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES. Jsou navržené jako lidské TERMITIŠTĚ, s větráním komínovým, i s větráním náporem větru. Běda Česku a Vám, když dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, budete zase ignorovat. Navržené ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY nejsou dogma, prože se budou stavět takové, jaké bude chtít Hospodin, a ne takové, jaké jsem navrhl já. Proto není čeho se bát. Váš ohlášený host Karel Otys, dle Tomáše Halíka, je narozený z lůna matky Marie, jako neposlušné a vzpurné křesťanské prase, a proto jeho pomatenost je zjevná z jeho žvástů o energetice. Je způsobená odstoupením rozumu Hospodina, pro jeho neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. V Brně bychom také projednali umístění nádraží. Architekti Michal Kryštof, a Ondřej Chybík, kteří navrhli nádraží ve středu Brna, jsou idioti stejně pomatení jako Karel Otys. Vážená Martino martina.kocianova@rozhlas.cz. Když nyní, sebe, a pomatence Karla Otyse, prohlásíte za vládnoucí Bohy, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Hospodin Vás, a hlupáka Otyse zabije, a hlupáky Česka úplně zničí. Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21až28/9, 5.Moj.30/11,18až32/16/34. Bůh nechce žádného prostředníka mezi sebou a lidmi, natož drzé pozemské Otce Satany kněze. Gal.3/20,6/7, Žid.8/10, Jan1/1až5/34,43,8/42,15/25, atd. Hospodin v Rovnosti uvádí, že darovanému koni nemáte koukat na zuby. Pomalý Boží SOUD je darovaný kůň, v němž já, nevzdělanec, zahanbuji profesory. 1.Kor.1/27,14/33,36. Dle písniček od Boha. Strážní andělé jsou z ČRo2, a z Kociánové, a z Otyse, šílení. Přesto Hospodin, v zimním království, v Martině Kociánové, vidí zemi úrodnou. Vůlí Hospodina je, naplnit v ČRo2 podobenství o posvátném KOZLU, Hospodinu JEDNOROŽCI, který povalil na zem komunistického Berana tím, že Česko vyvedl, ze čtyřiceti let pouště socialismu, ve kterém vládli BERANI z KSČ. Dan.8/7, Sk.3/23až7/42, Ám.3/7,15až5/24, Žid.3/9, 4/7až8/10až12/28, atd. Hospodin vyvedl Česko ze čtyřiceti let pouště socialismu tím, že na boháče, bankéře, vojenské kaplany, na BERANY z KSČ, na KOZLY z ČSSD, na VOLY, BÝKY, či TELATA z KDU-ČSL a na dvě strany PTACTVA ODS a PTACTVA ODA, uvedl hnusné OVOCE lidských úmyslů. Podle pěti uvedených zvířecích politických stran, které Hospodin ustavil při vzniku Česka, celý SVĚT pozná, že Česko je Hospodinem vyvolené. Jer.1/17až6/19až51/58, 1.Moj.15/8, Zj.18/2, atd. Svatyně Boží, měla dojít SPRAVEDLNOSTI Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již za 6,3 let, od přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, což se nestalo, dle dále uvedených textů. Dan.8/14,11/39,12/2, Zj.21/1 až22/21, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Žid.4/7až12/28, atd. Svatyně Boží, má dojít nyní, po 15 létech od roku 2000, SPRAVEDLNOSTI Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, v úterý, DNE PÁNĚ 3.2.2015. Úrodná země Martina martina.kocianova @rozhlas.cz, má povinnost být úplně poslušná, a pochopit, že v ČRo2 musí vyrůst čtyři nápadné rohy, do čtyř nebeských větrů. Dan.8/8. Ty čtyři rohy měly být křesťanství, judaismus, hinduismus a islám. MÍRUMILOVNÝ Hospodin si však s neposlušným, drzým, a hloupým náboženským a politickým dobytkem, a s vojenskými kaplany, neví rady. Gal.1/7až3/3,20až4/20až6/7, Ez.39/8,13,21,29. Hospodin vedl vždy idealisty a marxisty. Takže ty čtyři rohy jsou především ČTYŘI MARXISTICKÉ INTERNACIONÁLY.

 

8.)Kristus, který v celém SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, chce celosvětový mír, a dokonalou majetkovou rovnost, prokazatelně stvořil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, TŘI INTERNACIONÁLY. První INTERNACIONÁLA trvala od roku 1864, do roku 1876. Měla tyto KONGRESY. V Londýně, v roce 1864, v Ženevě v roce 1866, v Lausanne v roce 1867, v Bruselu v roce 1868, v Basileji v roce 1869, v Londýně v roce 1871, v Haagu v roce 1872, v Philadelphii v roce 1876. Druhá INTERNACIONÁLA trvala od roku 1889, do roku 1912. Měla tyto KONGRESY. V Paříži v roce 1889, v Bruselu v roce 1891, v Curychu v roce 1893, v Londýně v roce 1896, v Paříži v roce 1900, v Amsterodamu v roce 1904, v Stuttgartu v roce 1907, v Kodani v roce 1910, v Basileji v roce 1912. Třetí INTERNACIONÁLA, dle Boží vůle, byla KOMUNISTICKÁ, v Rusku, v SSSR i v Česku, v ČSSR. Snažila se nastolit celosvětový mír, proletářským internacionalismem. V první INTERNACIONÁLE Kristus nastolil svoje zákony, např. osmihodinovou pracovní dobu, ochranu práce žen a dětí, právo na odbory, a na družstevnictví. Nastolil požadavky na odevzdání nerostného bohatství, železnic, zemědělské půdy, atd., pracujícímu lidu, to je státu. Ve druhé INTERNACIONÁLE Kristus, za konečný cíl rolníků, dělníků a pracující inteligence, vytyčil socialismus. Kristus požadoval mezinárodní solidaritu dělníků v boji proti válce, a kapitalismu, proti válečným úvěrům. Kristus požadoval ukončení kolonialismu, a přiznání práva národů na sebeurčení. Chtěl jednotu dělníků v boji proti kolonialismu, a proti zbrojení, a válkám. Kristus chtěl přijetí protimilitaristické rezoluce, a nutil dělníky, bojovat proti horečnému zbrojení, a proti první světové válce. Umožnil přijmout protiválečný manifest, pro revoluční vystoupení všeho proletariátu, všech zemí INTERNACIONÁLY, v případě vzniku první světové války. Protože dělníci jediného proroka SVĚTA, Ježíše Krista, odmítli poslouchat, druhá INTERNACIONÁLA se rozpadla v roce 1912, a v roce 1914, začala PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. Boží proroci INTERNACIONÁLY, kterým Kristus oznámil svoje požadavky, na boj proti vojákům, zbrojařům, zbraním, a kněžím, neposlechli. Ám.3/17. INICIATIVA na úplné zničení vojáků, zbraní, zbrojařů, a ostatních militaristů, nyní znovu vychází od BOHA. Kristem vyvolené Česko, zažilo TŘETÍ KOMUNISTICKOU INTERNACIONÁLU, během čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Nyní Kristus vyžaduje, aby Česko, nový BOŽÍ technický LID, inicioval vznik ČTVRTÉ CELOSVĚTOVÉ IMTERNACIONÁLY, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nikoli politickými žvásty levice komunistů, což jsou BERANI, či OVCE, nebo politickými žvásty levice socialistů, což jsou KOZLI či KOZY, ale TECHNICKÝM ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, veškerých NOVÝCH NEBES. Kristus nečiní nic tajně tím, že vše o sobě, a o jím vyvoleném Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Písmu uvedl, a nyní uvádí znovu, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých a zpupných neposlušných sviní. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA, je RÁJ, BOŽÍHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. ENERGETICKÁ SPÁSA je možná pouze při zničení aut, zbraní, vojáků, atd. Komu pokorní a poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, hříchy odpustí, tomu budou odpuštěny, a zůstane sedět u KORYTA, ve STÁTNÍ SPRÁVĚ. Komu hříchy zadrží, od KORYTA bude vyvlečen, novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA je Kristem v Písmu vymyšlená tak, že dělníci nebudou vládnout nad dělníky, jako za socialismu. Nad dělníky nebudou vládnout ani politici pravice a levice. V Božím království, nad dělníky bude vládnout pokorný, úplně poslušný, TVRDÝ, technický lid VUT v Brně, ČVUT, a lid projektantů, kteří budou neprodleně realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, jako jedině možnou ENERGETICKOU CESTU Česka, a celého SVĚTA. Nový Kristus bude oslaven, až nový Boží technický lid, vytvoří novou VLÁDU Česka, dále uvedenou, a neprodleně svolá, do DOLINY O2 Arény v Praze, všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, celého SVĚTA. Úplně pomatené, zlé, zpupné a drzé, neposlušné, křesťanské svině, nikdy Božím lidem nebyly, pro svou službu, svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, atd. Dočasně si svatý, pracující, vykořisťovaný, a chudý lid, přivlastnily, mletím modloslužeb děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a mletím krutého zmijího jedu, promyšlených vychytralostí, o ekonomice, energetice, mravech, horečném zbrojení. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,20,43/26,31, 1.Tim.1/7až6/20, Iz.2/22,12/4,13/4až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd. ČTYŘI NÁPADNÉ ROHY, jsou tedy ČTYŘI INTERNACIONÁLY. Ze čtvrtého ROHU, čtvrté Boží INTERNACIONÁLY, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z úrodné země Martiny martina.kocianova@rozhlas.cz, musí v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, pomalého SOUDU, vyrazit maličký ROH nové víry v jediného Boha SVĚTA, a tím nová vláda Česka. Úrodná země, úplně poslušná Martina martina.kocianova@rozhlas.cz, ze které Andělé strážní již nebudou šílení, srazí na zem křesťanství tím, že SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, srazí z krvavých křesťanských nebes, neposlušného a vzpurného BELZEBUBA SVĚTA, papeže Františka. Tím bude křesťanský zástup sveden ke vzpouře proti krutému zmijímu jedu, děsivé temnoty, křesťanských modloslužeb. Žalm37/5,11,35,50/16,22, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,14/12až29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Dan.8/9až14až9/14,27,11/39,12/2, atd. Kristus se uklidní, až v severní zemi, v Česku, vyjedou tito čtyři OKŘÍDLENCI, či KONI, z VUT v Brně a ČVUT. Dva odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z Ústavu technických zařízení budov, ředitel docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta@fs.cvut.cz. Další dva odborníci na ENERGETIKU, OKŘÍDLENCI, KONI, jsou také z VUT v Brně a z ČVUT. Třetím OKŘÍDLENCEM, či KONĚM, je ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Čtvrtým OKŘÍDLENCEM, či KONĚM, úplně poslušným, je odborník na energetiku děkan František Hrdička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Boží království nastane, až budou vynášet pravdu a pokojný soud. Až neobléknou chlupatý plášť, a nebudou obelhávat. Zach.6/7,8/16,13/4, Kaz.3/13,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.3/5,9,10/4.

 

 

9.)Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Jste prokazatelně královské kněžstvo, protože Česko musí být národem svatým tím, že Vy musíte šířit v médiích mocné skutky Hospodina, který vás povolal z děsivé křesťanské temnoty, do svého podivuhodného SVĚTLA, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dojdete slitování tím, že budete mluvit tuto pravdu o jediné možné energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. NETVOR, ekonom, ministr průmyslu Mládek, ve středu 28.1.2015 v Rovnosti uvedl, že pro život jeho Bohů, pro boháče, bankéře, vojenské kaplany, vojáky, a pro výrobky lidských rukou, pro zbraně, auta, letadla, atd., je neslučitelná energetická koncepce, pouze na OBNOVITELNÉ ZDROJE. Proto hodlá dostavět Temelín, či Dukovany, a to až v roce 2030, kdy bude zcela zřejmé, že jeho energetická koncepce, pouze na ELEKTRICKOU ENERGII, je naprosto chybná. Myšlení NETVORA, prolhaného zločince, ekonoma Mládka, od kterého Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je rozdílné od myšlení Hospodina. Máte povinnost pochopit Boží milosrdenství, Boží energetické koncepce, neprodleně, a dobrovolně se vrátit do područí jediného Boha SVĚTA, a děkovat za energetickou spásu Česka a SVĚTA, mletím jedině správné Boží energetické koncepce, opakovaně uváděné. Hospodin zvítězí nad neposlušným TVORSTVEM, vedeným hluchými a slepými vládnoucími NETVORY, do energetické SMRTI, a do třetí světové války, až při úplném zničení Bohů vzpurného TVORSTVA, boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, zbraní, atd., a to celosvětově, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Máte povinnost se stát BÍLÝMI ANDĚLY, BÍLÝMI OKŘÍDLENCI tím, že v Bohem vyvoleném Česku, nebude ani jeden barevný politický pravice a levice, a ani jeden barevný náboženský NETVOR, protože jediným vládcem Česka, bude neviditelný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Hospodin, DUCH SVATÝ, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve své BÍLÉ, a ČISTÉ, NOVÉ MANĚ. Máte povinnost milovat Hospodina takového, jaký v BÍLÉ, ČISTÉ MANĚ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skutečně je, aby Hospodin, DUCH SVATÝ, mohl milovat veškerý technický lid ENERGETIKŮ, celého SVĚTA. Strašlivé zlo IMPERIÁLNÍ, KOLONIÁLNÍ politiky jaderných mocností, zmizí z milosrdenství rozumu Hospodina, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když zveřejníte jedině možnou, a správnou, Boží, energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Hospodin, DUCH SVATÝ, je mocný bojovník, protože od drzých, zpupných a neposlušných NETVORŮ, odstupuje svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, svým rozumem, nad svým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM ENERGETIKŮ, až při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ENERGETICI, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, jste KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Náležíte Hospodinu. Máte povinnost hlásat jedině správnou energetickou Boží cestu Česka, a SVĚTA, a tím umlčet nevědomost o Hospodinu, a o energetice, nerozumných, neposlušných, pyšných, drzých a zlých křesťanských, militaristických sviní. Dojdete slitování, až budete nazí. Bohem prokletým politikům pravice a levice, svoboda SLOVA, a svoboda NÁBOŽENSKÁ, slouží za plášť nepravosti. Kdo Vám ublíží, když budete mluvit pravdu o vůli Boží, a pravdu o jedině možné, Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Vše je odhaleno, vidíte se nazí, ve SLOVECH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jako v litém zrcadle. Jste nazí až na kožu. Starejte se o úplně pomatené stádce politického a náboženského dobytka, ne z donucení, ale dobrovolně, jako pokorní, odpovědní, dospělí, spravedliví, a úplně poslušní služebníci Boží. Všechnu svou starost o OBNOVITELNOU ENERGETIKU, vložte na rozum Hospodina. Vzepřete se zpupným, vzpurným a neposlušným idiotům, protože neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, nemají celosvětově než dech svého chřípí. Všichni křesťanští imperialisté, militaristé, a ostatní neposlušní a pyšní NETVOŘI, pro odstoupení rozumu od Hospodina, odpadli od víry v Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, odpadli od víry ve SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nevěří v Hospodina, a v jeho moc, nad každou DUŠÍ a TĚLEM člověka, protože neposlušní a vzpurní, jsou sváděni DÉMONSKÝMI NAUKAMI bankéřů, makléřů, zbrojířů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Všichni opakovaně uvádění lháři, mají vypálený cejch zločinců a lhářů, na svém vlastním svědomí. 1.Tim.4/1. Nebuďte DUCHEM CHUDÍ, protože SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o jedině správné Boží koncepci energetiky, Vám svítí na PŘÍMOU a ŠIROKOU CESTU, do bran BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky, a energeticky neotřesitelného. Nejste NEMLUVŇÁTKY v plenkách, máte schopnost od Hospodina, odolat svodům drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a vojenských kaplanů. Nechoďte nazí, choďte oblečení. Pro boj s křesťanskou militaristickou děsivou temnotou Česka, pro DEN SOUDNÝ, oblecte plnou Boží zbroj, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stůjte v pravdě o Hospodinu, a o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Opásejte se kolem beder uváděnou pravdou o Hospodinu, a pravdou o správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA. Obrňte se pancířem spravedlnosti Boží, dané vyvlečením všech militaristických dravců, predátorů, a ostatních zločinců, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke korytům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného. Obujte se do tenisek, kterými nebudete dupat zemi v nesmyslných válkách, protože Vaší povinností je sloužit evangeliu pokoje, a celosvětového míru, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Štít nové víry v Boží spravedlnost, již není RUDÝ ŠTÍT marxistických bohatýrů, TŘÍ INTERNACIONÁL. Božím královstvím je totiž ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA. OHNIVÉ STŘELY křesťanských a jiných pekelníků, již nemají žádnou moc, protože pro pokorné, spravedlivé, vděčné, a úplně poslušné služebníky Hospodina, je KRÁLEM Hospodin, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, nikoli křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Mečem Hospodina, DUCHA SVATÉHO, je jazyk ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Nemějte s křesťanskými, militaristickými, a jinými sviněmi, či NETVORY, nic společného. Nepodílejte se na neužitečných skutcích děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, a ostatních vrahů a zločinců. Vše nazývejte pravým jménem. Nepromarněte tento čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, protože VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE nových Božích ZÁKONŮ, do energetiky Česka a SVĚTA vidí, a ví, že přeměna energetiky fosilních paliv, na energetiku OBNOVITELNOU, bude dlouhodobá, a bez pomoci rozumu Hospodina, prakticky nemožná. Hleďte pochopit pravdivost SLOV NOVÝCH NEBES. Při Vaši další neposlušnosti, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Pro Vaši vzpouru, a pro neposlušnost odborníků na ENERGETIKU, bude Česko Hospodinem úplně zničeno, protože Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. MEČ DUCHA, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vše ostatní je lež. Svůj rozum Hospodin vrátí pouze pokorným a úplně poslušným v případě, že bude nové exekutiva, a nové soudy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.)Část textu tohoto odstavce, je přetažena z kapitoly 186, protože Bůh, který v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, mě přidal patnáct let života, na ÚSVITU prvního dne Božího království, v roce 2015, vrátil SOUD pyšného, vzpurného, zpupného a neposlušného technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, zase na počátek. 2.Král.20/6,9,11, Vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, bude nový Hospodin. 2.Král.20/6,9,11, 5.Moj.11/10,30/11,18,32/16až43, 3.Moj.20/24, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, Bhagavadgíta1/1až15/15až18/78, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24,33/22až44/5,8až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Ezdr.9/11,10/11, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žid.4/7až6/3,6, 8/10,12/28, atd. Jak je zřejmé z dalšího textů, ve kterém se obracím především na muslimy z mešity v Brně, DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. měli plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se měli smát, se nepodařilo nastolit, protože nikdo nechce porozumět textům Písma, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při realizaci Boží energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když Hospodina neposlechne. Nehem.8/9,11,10/29, Ezdr.9/6,11,10/11,17, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38až102/27, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jak.2/9,22, Jer.1/17,6/19,30až23/15,29,32,31/27,32až51/58, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18až19/20,25až31/22,32/15,33/14,16až43/26,31, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. Bůh vyžaduje, abyste zvolili ŽIVOT a ne SMRT tím, že budete přetvoření z obrazu prasat, k obrazu Božímu, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, K.M.1/4až19/6, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38až102/27, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd. DEN, kdy SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, se rozsvítí na VUT v Brně, na ČVUT, a u projektantů, u Otců docentů a profesorů, navěky Bohu milých, kdy nebude strachu před úplným zničením křesťanského, imperialistického, a militaristického PEKLA, kdy ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, posvítí na celý SVĚT, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se blíží, zastavit se nedá. Moudrost Božích příkazů a ZÁKONŮ, se musí setkat s lidmi v Česku. Otec Krista, a Otec Kršny, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, se vypravil ze svého příbytku, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Chce nad Českem, především nad NOVÝM JERUZALÉMEM, nad Brnem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, obrátit s hojným slitováním, nechal zbudovat návrh sídliště z DOMÚ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na výkresech, v roce 2006, a v roce 2008, viz FOTOGALERIE, www.pametni-kniha.cz. Kdo se nyní dotkne nového Božího technického lidu, VUT v Brně, který má povinnost potvrdit správnost Boží energetické koncepce, platné pro všechny národy SVĚTA, dotkne se zřítelnice Hospodinova oka. Nikdo z neposlušných a pyšných, si již nemůže dělat co chce. Zach.1/16,2/12,17,8/16,9/16,10/8,11/8,12/6,10až14/12,20, atd. Vzpurné křesťanství je pohádkou nedopsanou. Hospodin, STVOŘITEL ZEMĚ, i SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do ENERGETIKY Česka, a SVĚTA, vidí. Když nový Boží technický lid VUT v Brně, nyní nevyjádří podporu ENERGETICKÉ KONCEPCI Hospodina, jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jer.1/17až12/2,4,16až31/27až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Iz.2/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Sír.5/5až43/26,31, atd. Kovář Kršna okoval na HRADĚ Božího domu, tyto čtyři koně, které musí v Brně, na VUT v Brně vyjet, ze severní země, z Česka, aby uklidnili DUCHA Hospodina, protože DUCH Krista, již je nový. Zach.6/7. U odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v Ústavu technických zařízení budov, který vede docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta @fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, nereagují. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesora Bašty z Prahy. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze úplně poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, a pane profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jste jedinými URBANISTY a jedinými ARCHITEKTY těchto domů, sídlišť a měst. Protože Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vše nové, máte povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních vybrat tyto dva ministry nové vlády Česka, a nového premiéra Česka. 1. Nového premiéra Česka. 2. Ministra ZIMNÍHO průmyslu. 3. Ministra ZIMNÍHO stavebnictví. Čtvrtým koněm, který má povinnost vyjet, je nový prezident Česka, kterého Kristus vybral jménem RÁKOS, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Je jím také absolvent Vašeho ÚSTAVU, projektant Ing. Rákos z Brna. Andělé, ENERGETICI ÚSTAVŮ TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ukažte v ČT24, svoje tváře, pro slepé, harmonikáře. Dle vůle Boží, politici pravice a levice končí, současně s ukončením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. Všechny ministry, výše uvedené nové vlády Česka, je zapotřebí vytvořit na příslušných vysokých školách, ve veřejných výběrových řízeních, dle odbornosti ministrů. Kdokoli vybraný se neosvědčí, kdo rozum od Krista mít nebude, toho je nutné vyměnit. Příslušné vysoké školy, musí garantovat správnost výběru ministrů a premiéra. Když od Vás uvedení čtyři KONI, dva ministři, nový premiér, a nový prezident, vyjedou, Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nejenom nad jím vyvoleným Českem, ale nad celým SVĚTEM. Zach.6/8,8/16,9/16,10/8, atd. Každý, kdo proti mně povstal na soudu, je usvědčen ze svévole. Iz.29/11až24až54/17. Stará SMLOUVA s úplně neposlušnými a vzpurnými křesťanskými sviněmi, je zrušena. NOVÁ SMLOUVA, pro úplně poslušné, kteří sami musí nastudovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je připravená těmito texty APOKALYPSY, když budou v médiích, a ve školství, na SVÍCNU. Zach.11/10,13/4, 2.Kor.10/4, Žid.4/7až8/10,10/37.

 

11.)Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz, praha @muslim.cz. Vážení muslimové v Brně. Vaším podílem je již pouze ŽIVOT VĚČNÝ v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Žid.4/7,5/11,6/3,6 až12/28, Žalm17/14,37/5,11,22,35,37až150/6, atd. MOUDROST SLOVA BOŽÍHO, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se setká pouze s lidmi pokornými a úplně poslušnými, které si v Brně Hospodin sám vyhlédl proto, aby celý SVĚT pochopil, že Boží rozum, je milostivým darem. Máte povinnost naplnit Korán tím, že v SOUDNÉM DNI zajistíte, aby jediný Bůh SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, byl naprosto nezávislý na lidech, církvích, na politicích pravice a levice, atd., tím, že uzákoníte Boha, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Máte povinnost, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES úplně zničit stávající systém lží o Hospodinu, a lží o energetice tím, že se úplně odevzdáte dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma , o energetice, ekologii, mravech, při úplném zničení ISLÁMU, KŘESŤANSTVÍ, politických stran pravice a levice, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. K.M.1/4až7/12,16až8/21až19/6, Bhagavadgíta15/15,16/13,24až18/78, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38,102/27, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jak.2/9,22, Jer.1/17až6/19,30až23/15,29,32,31/27až51/58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, atd. Na konci této kapitoly jsou obrazce, kterými z milosrdenství rozumu Hospodina, jediný Bůh SVĚTA objasňuje, v jaké době přelomu věků konce éry fosilních paliv, Česko a SVĚT je. 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až 15/33. Obrazce jsou přetažené z internetu, kde informovali o tom, že USA odtajnily tajné záznamy o UFO, tak zvanou MODROU KNIHU. Nevím, z čeho jsou uvedené obrazce. Zaujalo mě, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, má šestnáct paprsků. Mal.1/7,3/10,16,20. Mohlo by to znamenat, že DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, bude za šestnáct let od roku 2000, v tomto roce 2015, v roce trestu všech zpupných a neposlušných. Jer.1/17až6/19až23/15,29,32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7až6/3,6až9/26, atd. Pro křesťanské, militaristické, zlé, neposlušné svině, je jeden den u Hospodina, 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16. Do Hospodinova DOMU, kterým je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsem vstoupil za tři dny = 3000 let, 2.Král.20/5, od SESTOUPENÍ SLOV VEŠKERÉHO DŮLEŽITÉHO PÍSMA od Hospodina, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Od roku 2000, dělám pomalý POSLEDNÍ SOUD militaristických křesťanských psů, který je srozumitelný, pro každého pokorného, a úplně poslušného. 1.Kor.1/27,10/11,15/33, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7až12/28, Iz.2/22,5/4,16,8/21,9/6,22/11,29/11až24,33/22,44/5,8až56/10,57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,12/10,17,27,19/6, atd. V roce 2000, mně Hospodin přidal 15 let života, do roku 2015. 2.Král.20/5. Protože prokazatelně píši SOUD militaristických sviní již od roku 1997, naplnilo se SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že v letošním roce 2015, po 18-ti létech, je možné slavit HOSPODINŮV HOD BERÁNKA, odhozením všech křesťanských militaristických sviní Česka, na smetiště dějin, kde bude pláč a skřípění zubů odhozených. 2.Král.23/23, atd. Křesťanské, zlé, militaristické, imperialistické svině, jsou tak zaujaté svým zlým OVOCEM, které Bůh, na jím vyvolené Česko uvedl, že jejich křesťanská sláva vlády nad lidmi, pomocí VOJÁKŮ, ZBRANÍ, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, BANKÉŘŮ, BOHÁČŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, výrobků lidských rukou, atd., jim nedovoluje, dobrovolně se vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, k jediné SKÁLE, kterou je SVĚTLO SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jeremiáš1/17,3/14,5/7až6/19,30,23/29,32,51/58, Iz.33/22,44/5,8,57/10,16,20,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1až12/43až15/25, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz. Vážení muslimové v Brně. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, si s vůdci sedmi církví Česka, s vůdci sedmi vládnoucích politických stran, neví rad. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, pro jejich neposlušnost, proklel. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, a nejsou toho schopní. Proto SYN ČLOVĚKA, Hospodin, ukazuje v obrazcích na konci kapitoly, rukou, jako na hodinách, sedm krát. Ukazuje tím, že sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran Česka, již nemají PRAVÉ POLEDNE, ale že od nového roku 2015, je již ODPOLEDNE. Andělé SEDMI CÍRVÍ, sedmi vládnoucích politických stran, odmítají být jedinou církví Česka, pokornou a úplně poslušnou tím, že Hospodin bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA. Jedinou církví Česka a SVĚTA, musí být nová exekutiva, a nové soudy, opakovaně uváděná, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, viz opakovaně uváděné texty, o sestavení nové vlády Česka, z BOŽÍCH SYNŮ, z BOHŮ, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Česko, BOŽÍ SYNOVÉ, je královským kněžstvem, národem svatým. Mich.2/3,4,10,4/14,5/4,9,7,7/15,18, 1.Petr.2, Žalm1/1,33/6,37/5,11,22,35,38,102/27, Iz.2/22,4/1až59/10až63/14,18,65/15až66/24, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Řím.1/18až8/19,29až11/32, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Gal.1/7,3/19,5/7,24,6/7, atd. Muslimové v Brně. Úplně pomatení, vzpurní, a neposlušní hlupáci Česka, dávají svou slávu, být pokorným, a úplně poslušným Božím lidem, národu jinému, třeba Vám, muslimům. Nemějte s křesťany nic společného, nepromarněte tento čas konce éry fosilních paliv. Bár.4/2až6/72, Efez.5/5,7,15, K.M.1/4až12/10,17,27až18/13až19/6, 2.Kor.3/2,5,9,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Hospodin, na SILVESTRA 2014, vrátil stín křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, která stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, zase zpět. Pomalý POSLEDNÍ SOUD, VZPURNÝCH, ZPUPNÝCH a NEPOSLUŠNÝCH křesťanských hlupáků, či NETVORŮ, v roce 2015, se začíná znovu, shromažďováním neposlušných sviní, či křesťanských psů, fen, církví, atd. ke vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutých vln lidského myšlení, o Bohu, energetice, ekologii, mravech, muslimech, lidech, atd. 2.Král.20/11, K.M.1/4,6/6až24až12/10,16,20až19/6, Př.1/7,14,8/13,17,11/28,12/1,15,21/16,22/14, Iz.2/22až57/10,16,20,66/24, Kaz3/18,6/11,8/8,10/20,12/3, Jer.1/17až6/19,30,23/29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno @muslim.cz. Vážení muslimové v Brně. Proto, aby Hospodin nezničil dvě třetiny neposlušných a vzpurných muslimů, ve třetí světové válce, Zach.13/8, máte povinnost ukončit veškerý boj, svých jazyků, proti Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES tím, že v Brně učiníte rozhodnutí, o návratu k jedinému Bohu SVĚTA, přímou cestou. 2.Kor.3/5,9,10/4, Žalm33/6,102/27,132/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/1, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,12/17až31/10, Jer.1/17,3/14.

 

Hospodin v Česku již nemá velký roh vlády KOZLŮ ČSSD. Máte povinnost, studiem SLOV NOVÝCH NEBES zajistit, aby v mešitě v Brně, z tohoto jednoho rohu, vyrostly tyto ROHY, které jsou BOHEM tím, že jsou jediným SLOVEM BOHA. 1. ROH OLIVY MUSLIMŮ. 2. ROH DRAČÍHO VÍNA KŘESŤANŮ. 3. ROH SUCHÉHO FÍKOVNÍKU HINDUISTŮ a BUBBHISTŮ. 4. ROH GRANÁTOVNÍKU ŽIDŮ, vojáků, zbrojařů a pokrytců. Dan.8/8,9/14,27,11/39,12/2, Žalm1/1až33/6až37/5,11,22,35,38až102/27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Zach.3/9,4/6,8/16,14/13, Ageus1/9,2/19, Eze.3/4,21až14/22až33/17až39/8,13,21,29, atd. Přímá cesta muslimů k Hospodinu je dvojí. Buď nastolíte vládu Hospodina nad lidmi v Brně, slavnostním průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, dle textů na konci kapitoly. Druhou cestou je nastolení vlády Hospodina nad lidmi, např. v Iránu, prezidentem Hasanem RÚHÁNÍM, a ajatollahem CHAMENEIM, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. info@iranemb.cz, teheran@embassy.mzv.cz, iranemb_sec@volny.cz, Commerce_teheran@mzv.cz. Přímá cesta k novému Hospodinu Dan.8/8,9/14,27,11/39,12/2, Ez.3/4,21až18/27až24/14až31/17,36/22,26, atd., je dle textů Jóela 2/11,26,4/2,4,12,18, atd. Přímá cesta spočívá ve svolání kongresu energetiků všech států do Iránu, na kterém bude projednána Boží ENERGETICKÁ KONCEPCE, platná pro všechny národy. Správná energetická koncepce pro všechny národy, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Cokoli Vám muslimové z mešity z Brna není ze SLOV NOVÝCH NEBES jasné, rád Vám, z milosrdenství rozumu Hospodina, objasním. Křesťanské víno, je již pouze víno dračí, krutý zmijí jed. Když vaše OLIVA nebude Boží, když stále budete bojovat proti novému Hospodinu, bude Hospodin bojovat s Vámi tím, že Vám nedá svůj rozum, protože chce dát zemi lidu pokornému, poslušnému, spravedlivému, mírumilovnému, atd. Všechny dále uvedené texty jsem psal vzpurným, zpupným a neposlušným muslimům v Brně zbytečně. Žádal jsem v mešitě v Brně, o projednání dále uváděných SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou jediným Bohem SVĚTA. V pátek, 23 1.2015, jsem na základě tel. hovoru, navštívil pana Atasiho ze Sirie, tel. 777 651 533. Rozhovoru, po pátečních modlitbách, se účastnil i kazatel, který sloužil muslimské páteční modloslužby, jehož jméno neznám. Oba dva vůdce muslimů v Brně lze označit za drzé fašisty, jejichž činnost je naprosto neslučitelná, s vírou v jediného Boha SVĚTA, a s ÚSTAVOU Česka, o svobodě slova, a o svobodě náboženské, protože Bůh je již pouze jeden, je MÍRUMILOVNÝ, je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Uvedeným muslimským fašistům byly objasněny dále uvedené texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bylo jim objasněno, že pro energetickou, ekologickou a mravní spásu muslimů, mají povinnost úplně zničit křesťanství, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Bylo jim objasněno, že Hospodin vyčkává, protože se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad všemi pokornými, a úplně poslušnými muslimy, kterým dá celou zemi v případě, že budou stejně dokonalí, jako Hospodin, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je vše uvedené v dalších textech SLOV NOVÝCH NEBES. Hospodin, svým rozumem, nepomůže nikoho energeticky, ekologicky a mravně spasit, kdo bude chtít zbrojit, válčit, zvyšovat výrobu, zvyšovat spotřebu, a vládnou nad lidmi, mletím protikladných nauk o Hospodinu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, a lží, o spasitelné SKÁLE křesťanských psů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, výrobky lidských rukou, auta, zbraně, atd. Kvantitativní uvolňování ekonomiky, tištěním peněz, dělal již zločinec, a masový vrah Hitler, kvůli tomu, aby mohl horečně zbrojit. Stávající vládnoucí zločinci, jsou horší než Hitler, protože katastrofa, kterou připravují, TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, v době konce éry fosilních paliv, znamená totální zničení fosilních paliv, a návrat TVORSTVA, na technickou úroveň středověku. Nic není definitivní, co je na dluh. Návrat k blahobytu je možný, jenom návratem k Hospodinu, což vyžaduje úplnou poslušnost. Uvedení dva zločinci odpověděli, že chtějí zachovat svoje hnusné OVOCE, svých lží o Hospodinu, tím, že souhlasí s horečným zbrojením, že souhlasí s nesmyslnými válkami, že souhlasí s tištění SKÁLY křesťanských militaristů, PRACHŮ, PENĚZ proto, aby veškeré militaristické zlo, ničení planety ZEMĚ, nesmyslné ničení fosilních paliv, atd., mohlo pokračovat. Vejít do odpočinutí od svého muslimského fašistického díla, mletí svých muslimských středověkých žvástů, a ukončení vedení válek muslimů s muslimy, pomocí zbraní od křesťanských psů, uvedení zhoubci, odmítli. Ať se fašistické muslimské svině v mešitě modlí jak chtějí, nový Hospodin, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je neslyší, a slyšet nebude. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, kvůli fašistům, kvůli vzpurným, neposlušným, to je mrtvým muslimům v Brně, znovu nenastalo. Hospodin si ze mě v Rovnosti dělal prdel, že bych chtěl mít posvícení již zjara 2015, když jeho čas je až na podzim 2015, kdy bude TVORSTVU žehnat SLOVEM NOVÝCH NEBES, až za tři dny po mých narozeninách, v pondělí 21.9.2015. Ag.2/18. Protože Hospodin slíbil, že dny fašistických muslimských žvástů, z milosrdenství svého rozumu, sám ukončí, obracím se proto na všechny pokorné, a poslušné Boží SYNY, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, aby dle zákonů Boha ZÁKONODÁRCE, uzákonili možnost, scházení se v mešitě, a v kostelích, a v médiích v Česku, pouze úplně poslušným, to je živým. Uvedení dva zločinci prohlásili, že válka v Sirii musí pokračovat. Stejně jako na Ukrajině, si vzbouřenci chtějí po válce, dosadit do čela ještě horšího vládce, než je NETVOR Bašar al-Asad, kteří budou poslušní, vůči křesťanským, vládnoucím, militaristickým sviním. Veškeré zlo se děje, protože muslimové nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES, o vůli Boží, zrušit veškerou majetkovou nerovnost, vyvlečením všech neposlušných a vzpurných, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného. Ti neposlušní, mrtví, kdo bojují proti Božím zákonům, rozum od Boha nedostanou. Křesťanství, islám, judaismus, buddhismus, hinduismus, atd., jsou fašistické organizace. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, svými žvásty, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Chce církve zrušit tím, že jedinou církví bude pokorná, a úplně poslušná exekutiva a soudy. 1.Kor.4/20.

 

Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz, praha @muslim.cz. Vážení muslimové v Brně. Všechno v Písmu uvedené o Brně a Česku, se musí vyplnit. Mat.5/3,9,14,18až25/40. Snažím se napsat všechny důvody, proč Vy, muslimové z mešity v Brně, máte povinnost udělat SOUDNÝ DEN, rybího spolku křesťanských psů, kteří sešli z cesty do Božího království tím, že si učinili byznys z desátků tím, že boháčům, bankéřům, vojákům, politikům, vojenským kaplanům, a ostatním neposlušným podvodníkům, zločincům, vrahům, a lhářům, odpustili všechny hříchy, páchané mečem válek, na pracujícím lidu, jménem jejich křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Všichni, kdo si uvedené SLOVO NOVÝCH NEBES neberou k srdci, jsou Bohem prokletí tím, že Hospodin odstoupil svým rozumem, od všech vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných, křesťanských, militaristických, a jiných sviní, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. První den Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, je POSLEDNÍM DNEM křesťanského spolku, nemocných, DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských rybářů. Kdo si vybere boj s Bohem, bude ho mít. DUCHEM CHUDÉ, militaristické, křesťanské svině, si vybraly válku s Hospodinem, kvůli své vládě nad TVORSTVEM. Když muslimové v Brně, nebudou mluvit pravdu, když nezavřou křesťanskému spolku rybářů dveře do médií, Hospodin zničí dvě třetiny muslimů, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Zach.13/4,8. Křesťanské svině, marně zapalují pekelný křesťanský oheň, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu, na svých oltářích. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16až9/19až19/20,25až43/26,31, Mal.1/10až3/16, atd. Kdo nebude pokorný, a úplně poslušný, kdo jako neposlušný, odevzdá svou moc nad lidmi, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, nebo neposlušným politikům pravice a levice, nebo vojákům, kdo nebude Bohem, kdo nebude BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI lidstva. Neznalost Boha neomlouvá. V křesťanské spravedlnosti týrá mnoho rodičů své děti hladem, pro nedostatek SKÁLY křesťanských sviní, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. Kdo chce, aby všechny děti měly ve všem po nedostatku, má povinnost, Bohem prokleté křesťany, úplně zničit. Až jedinou SKÁLOU bude Hospodin, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, bude nastoleno neprodleně, v SOUDNÝ DEN, v jedinou hodinu. NOVÁ MANA, je již v každém domě. Pokorní a úplně poslušní, Boží rozum, z Božího milosrdenství, dostanou. Neposlušní, budou odhození ven. Bez rozumu Božího, bude pláč a skřípění zubů. Mat.13/38,42, Řím.1/18,2/8,3/6,6/14,8/19,29,9/18,28,11/28,32

až16/26, Korán4/157,37/20,24,112/1,113/1, Jak.1/5až22,2/9,13,22,3/10,4/14,5/5,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

Iz.29/11až24,33/22až48/5,10,11,56/10,57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Mal.1/7,10až2/2,8,15,17až3/2,8,10,16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Sír.5/5,13/18, atd. Máte povinnost úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Na ÚSVITU prvního dne Božího království, je Boží vůlí, aby muslimové studovali neprodleně Korán tak, aby byl v souladu s Biblí. Hospodin bude STVOŘITELEM veškerého SLOVA NOVÝCH NEBES, když muslimové, z milosrdenství rozumu Boha, křesťanským, neposlušným a vzpurným psům dokáží, že Korán a Bible se vzájemně doplňují, a upřesňují, což je slávou rozumu Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. 1.Kor.1/27až10/11až12/11,14/33,36až15/33, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,13/18,32/15,33/14,39/6,42/19,21,25,43/26,31, Iz.56/10, Jer.1/17,5/7,6/19,30,23/29,32až31/27,32až49/12,20,50/45,51/18,36,58,63, Žalm33/6,102/27,132/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/1, atd. Bohatá, zlá, rohyně kozatá, křesťanská, militaristická svině martina.kocianova@rozhlas.cz, v ČRo2 uvedla, že Jan Palach, se ve své době upálil za ztracenou věc. Skončil tehdy stejně, jako Kristus UKŘIŽOVANÝ v křesťanství, pro mletí křesťanských žvástů, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu. Upálil se tehdy, za prosazení vlády neposlušného TVORSTVA, vedeného vojenskými kaplany všech ekumenických církví, do třetí světové války, nad mírumilovným Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16až9/15až13/18,19/20,25až32/15až43/26,31, Žalm1/1až33/6,102/27,132/5,8, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21až39/8.13,21,29.

 

Za jak hrozné věci se zločinec Jan Palach upálil, je zřejmé až dnes, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Upálil se tehdy kvůli tomu, že Hospodin, o dvacet let později, uvedl na jím vyvolené Česko, shnilé ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, politiků pravice, vojenských kaplanů, vojáků, atd. Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Nikdo, až dodnes, nevěnuje pozornost SLOVŮM NOVÝCH NEBES o tom, že Česko se nemá přidat k většině, která páchá zlo, protože vládnoucí zločinci lháři a pokrytci, mají za jediného Boha SVĚTA, ovoce svých úmyslů, PRACHY, PENÍZE, majetek, vojenské kaplany, výrobky lidských rukou, zbraně, auta, boháče, bankéře, vojáky, atd. a tím vydávají pravdu o jediném Bohu SVĚTA, a učení o jeho spravedlnosti, pro veškerý pracující lid, za lež. Jer.6/19, 2.Moj.20/5,23/2,29, Oz.2/18až14/3, Luk.16/8,13, atd. Hříchy, to je protikladné lži křesťanských sviní, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který nikdy UKŘIŽOVÁN nebyl, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, jsou příčinou dalších lží, které jsou o energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Všichni pyšní, vzpurní, zpupní a neposlušní lžou, pro odstoupení rozumu Krista, protože DUCHEM CHUDÍ nevěří tomu, že energetická spása Česka a SVĚTA, je možná pouze rozumem Božím, nikoli lidským, a to při neprodleném, a úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. START i CÍL jsou v SOUDNÉM DNI, který mají povinnost učinit muslimové z mešity v Brně, neprodleně, v novém DNES, již ve středu 21.1.2015, viz další text. Boží vůli je, zřídit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé lásky Boží, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, neprodleně. Lži ministra průmyslu Mládka, jeho naprosto nesmyslná koncepce energetiky, pouze na ELEKTŘINU, pouze na čtyři roky vlády tohoto dementního idiota, DUCHEM CHUDÉHO, je pro Česko, a pro SVĚT, ENERGETICKOU SMRTÍ. Lži o energetice, ekologii, a mravech, zpupných a neposlušných vládnoucích KOZLŮ z ČSSD, s KOZLEM premiérem Sobotkou v čele, jsou způsobené odstoupením rozumu Krista od TVORSTVA, jako trest, za lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, v čele s Belzebubem Česka, s drzým pozemským Otcem kardinálem Dukou, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. UKŘIŽOVÁNÍ Krista je pouze klam, kterým jediný Bůh SVĚTA vydal křesťany marnosti, ne jejich vinou, ale vinou Boha. Křesťanští psi, Krista, jediného BOHA SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, křižují pouze mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu. Všechny lži a zločiny, křesťanských, slepých a hluchých, vládnoucích psů, a vzpurných fen, ekumenických církví, vyšly najevo až nyní, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU, zpupných, a neposlušných militaristických prasat. Blahoslavený bude každý pokorný, a úplně poslušný, kdo texty SOUDU přečte v médiích. Korán4/157až37/20až112/1, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,48/5,10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.56/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7,7/15,18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1až5/24až6/10,20, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Sír.5/5až9/15,13/18až43/26,31, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32až51/58, atd. Hospodin, který na přelomu věků konce éry fosilních paliv nečiní nic tajně, uvedl v médiích, že pondělí 19.1.2015, je depresivní. Muslimové z mešity v Brně, mají JASNÁ ZNAMENÍ, o nezbytnosti nastolit první den Božího království, vykonáním SOUDNÉHO DNE s militaristickými křesťanskými sviněmi, a neučinili tak, nepodřídili se vůli jediného Boha SVĚTA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, a mravech, již jim svítí, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Mají v mešitě v Brně, PRAVÉ POLEDNE, ale v hlavách mají stále křesťanskou tmu, půlnoc, pro neznalost Hospodina, takového, jaký skutečně je, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, uvedl ústy Hofmana v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, že ten, kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost, a SVĚT. Ze SLOV NOVÝCH NEBES je zřejmé, že minulost, přítomnost, a budoucnost TVORSTA, neovládají lidé, neovládají politici pravice, ale Hospodin, svým rozumem. Sír.5/5,7/16až32/14,33/14,16až42/19,24až43/26,31, 1.Kor.10/11, Ám.3/7až8/2až11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Korán4/157až37/20až112/1, Iz.29/1až24,57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15,66/24, Žalm1/1až33/6,102/27,132/5,8až150/6, atd. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zřejmé, že minulost Česka, i budoucnost Česka, a SVĚTA, včetně budoucnosti MUSLIMŮ, ovládá Hospodin tím, že zpupné a neposlušné TVORSTO, trvale činí svinstvo válek a násilí, které se Bohu líbí, protože nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude z Brna, a následně z Prahy, vládnout nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Veškeré zlo válek se děje i v pondělí 19.1.2015, protože muslimové z Brna, odmítli učinit SLOVO NOVÝCH NEBES, VŠEMOHOUCÍM BOHEM, NELÍTOSTNÝM BOJOVNÍKEM, za právo Hospodina, vládnout v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH NEBES, nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze při zřízení Božího království, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Iz.29/11až24,33/22,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Jud.12, Fil.2/13, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, K.M.1/4až7/12,16až8/21až12/10, 17,27až18/15, atd. Politici vnímají uvedené texty Písma, pouze přes děsivou temnotu protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, protože v křesťanských lžích Hospodin slibuje zachovat koryta, všem vládnoucím zločincům, kteří dělají např. energetické koncepce, pouze na čtyři roky své vlády, a kteří říkají, po nás energetická POTOPA. Hříchy však nyní odpouští pouze Hospodin tím, že od těch, kdo dělají energetickou, ekologickou, a mravní POTOPU, odstupuje svým rozumem. Svým rozumem odstupuje od vládnoucích zločinců, protože chce dát celou ZEMI, pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. Bůh vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými smilovat. Smiluje se, až pokorní a úplně poslušní BOHOVÉ, přestanou odpouštět vládnoucím zločincům jejich lži, jejich pokrytectví, atd., tím, že křesťanské žvásty, či sračky katolického katechismu, které vychází z úst pozemských Otců Satanů kněží, odhodí na smetiště dějin, do říše ticha. Všichni zlí oslepli a ohluchli, neuzdravili se, jako neposlušní jsou za mrtvé, když ze SLOV NOVÝCH NEBES zjistili, že Hospodin, jako VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE, chce vládnout nad nimi, politiky, nad NEMLUVŇÁTKY, a nad celým SVĚTEM, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako jediný ZÁKONODÁRCE. Nový Hospodin se nyní zjevil, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, každému pokornému, a úplně poslušnému TVORU na SVĚTĚ. Běda každému neposlušnému a vzpurnému, kdo neučiní SOUDNÝ DEN, kdo, dle písničky, na nekonečné křesťanské mokré poušti, kde ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již prší, nevysuší křesťanské bahno. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,

5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm33/6,102/27,132/5,8, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Dan.9/14,27až11/39až12/1.

 

 

12.)Ivan Hofman v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, v pondělí uvedl, že energetika Česka se řítí do propasti, což se děje, protože Bůh bude bdít nad zlem, až do doby, kdy malé stádce muslimů z mešity, učiní v Brně SOUDNÝ DEN, a tím zajistí vzkříšení z mrtvých militaristických sviní celého Česka. Korán4/157až37/20až112/1, Ez.3/4,21až14/22až33/17až34/2036/22,33,39/8,10,13,21,29, 1.Kor.1/27až15/14až33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Dan.9/14až27až11/39,12/2, atd. Uvedl, že Rusko bude již brzy dodávat plyn do Číny, a že bylo rozhodnuto, že od roku 2020, plyn nebude proudit přes Ukrajinu, protože bude proudit do Turecka. Uvedl, že např. na Ukrajině, váleční štváči v médiích tvrdí, že přemnožené TVORSTVO na Ukrajině je zapotřebí ve válce vybít, protože cca milion a půl chudáků, boháčům, bankéřům a jejich údům, vojákům, nejsou k užitku. Uvedl, že v boji za svobodu slova, pouze pro boháče, bankéře, vojáky, kněze, atd., se chystá rozsáhlé omezování svobody pro pracující lid. Lži lid boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., se chystá vyhánět nepřizpůsobivé přistěhovalce, protože z dějin je zřejmé, že příchod chudiny do měst, zvyšuje kriminalitu. Všechno v Písmu uvedené o Brně a Česku, se musí vyplnit. Mat.5/3,9,14,18až25/40. Když MUSLIMOVÉ v Brně, neudělají SOUDNÝ DEN křesťanských neposlušných vepřů neprodleně, v blízké době, ve fašistické a náboženské totalitě, již to nebude možné. Hospodin naplní Písmo tím, že v jím vyvoleném, neposlušném, mrtvém Česku, již velmi brzy, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/11,14až66/24, Korán4/157až37/20až112/1, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když malé stádce muslimů v Brně, vykonají SOUDNÝ DEN, již ve středu, 21.1.2015, v MEZINÁRODNÍ DEN OBJÍMÁNÍ, budou muslimy v Česku všichni dobrovolně objímat. Bude ve všem po nedostatku, když muslimové naplní Boží vůli tím, že neprodleně se podřídí Bohu v průvodu, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY. Průvod v Brně, pro vyvlečení křesťanských psů, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je uveden dále, a na konci této kapitoly. Jediný Bůh SVĚTA, se nad svým TVORSTVEM smiluje, svým rozumem, až v žádném náboženství SVĚTA, nebudou Boha nazývat můj Baale, můj boháči, můj DÉMONE, můj bankéři, můj kalašnikove, můj granáte, můj politiku pravice a levice, atd. Stane se tak, až kněží všech náboženství SVĚTA, budou náboženský lži lid, vychovávat k pokoře, a k úplné poslušnosti, vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Muslimové, po SOUDNÉM DNI v Brně, dementní idiot, DUCHEM CHUDÝ ministr průmyslu Mládek, přestane prosazovat svou energetickou koncepci, na dobu čtyř let své vlády, na prolomení limitů těžby uhlí, či na dostavbu Temelína a Dukovan, v roce 2030. Zmizí rychle v říši ticha, kde bude pláč, a skřípění zubů. Vážení muslimové. SOUDNÝ DEN křesťanských prasat v Brně, z milosrdenství rozumu Hospodina, nastolí všesvětový mír, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, kde bude projednána energetická koncepce, platná pro celý SVĚT. Zde bude určitě rozhodnuto o tom, že města, zbořená nyní ve válkách, již nebudou obnovována ve stávajících tradicích výstavby měst. Vše bude nové tím, že návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, sestoupí na kongresu ENERGETIKŮ, jako anděl Hospodinův. Jer.12/2,4,16, Zach.1/16,12/8,13/4, atd. Znamená to, že města zničená ve válkách o ropu, se nebudou stavět nesmyslně, dle křesťanských a jiných tradic, ale nově, jako energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, a tím se změní tvářnost země. Zbrojit a válčit se již nikde nebude. K.M.1/4až19/6, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Mar.7/7až 13/20, atd. Muslimové v Brně. Máte povinnost v Brně učinit neprodleně SOUDNÝ DEN, a tím zajistit, aby se VŠEMOHOUCÍ ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, SNESL JAKO NELÍTOSTNÝ BOJOVNÍK, doprostřed Česka, a Slovenska, do Brna, protože jazykem svého, Božího meče, Hospodin neodvolatelně rozkazuje celému SVĚTU, vejít do odpočinutí od díla imperialistické a militaristické zhouby, na všesvětovém, mírovém, KONGRESU, úplně poslušných ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bude ve všem po nedostatku, když to s novým Bohem zkusíte. Domy, které jsem navrhl já, se stavět nebudou v případě, že Hospodin rozhodne jinak. Nebojte se proto vše zveřejnit. 5.Moj.5/8,18/18,30/11,18,32/16až43, Korán4/157až37/20až112/1, K.M.1/4,7,9až6/6až24až12/10,17,27až18/15až19/6až22, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Jan.2/14,3/2,10,4/16,5/2,16, Zj.1/1až22/21, Žalm1/1až33/6,102/27,132/5,8,150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33.

 

Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, a muslimové v Brně. Tyto texty mají číslo 666, protože www je 666. Jste označení číslem 666 = www. Nejste již politickými, či náboženskými zvířaty. Jste již lidmi, to znamená služebníky Božími, pokornými a úplně poslušnými Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH Božího království, z milosrdenství rozumu Hospodina. Zpupní a neposlušní křesťanští psi, a křesťanské feny, ekumenické církve, jsou určeni k pádu, svým vzdorem proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zj.13/18až21/1až22/21, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Dan.11/39,12/2, 1.Petr.2/8,16až5/2, Žalm33/6až102/18,27až150/6, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/78, Korán112/1,3, atd. Já mám povinnost shromažďovat vzpurné, křesťanské psy, a křesťanské feny, církve, usvědčené z drzosti vůči Hospodinu, do adresáře těchto textů proto, aby se v nich každý Bohem prokletý, neposlušný, a drzý idiot, uviděl jako v zrcadle. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27, 1.Kor.1/27až10/11,13/12až14/33,36až15/33,54, Jób5/3,14až37/18,40/8,14, Mal.2/4, Iz.56/10až66/24, atd. Máte povinnost vše vědět, o vyvolení Česka být Božím lidem. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až18/13až19/6, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, Řím.1/18až8/19,29,11/32až16/26, atd. Jak již bylo uvedeno. Hospodin nepotřeboval k tomu, aby na Česko uvedl 40 let pouště socialistické Boží spravedlnosti, žádného drzého pozemského Otce Satana kněze, žádného neposlušného prostředníka, drzého a vzpurného politika pravice a levice, žádného docenta, či doktora. Svým rozumem se smiluje pouze nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY. Ám.3/7až5/25až8/2,11, Sk.3/23,7/42,17/30, Žid.3/9,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, K.M.1/4až7/16až19/6, Gal.1/7,3/3,30,5/24až6/7, Jan1/1až13až5/34,38,43až8/44až15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, atd.

 

Hospodin nechce, aby Česko oslavovalo, v době sedmdesáti let od vlády zločince Hitlera nad lidmi, Iz.23/17, Jer.25/12, Zach.7/5, atd., vládu zločince Hitlera prezidenta Zemana nad lidmi, vratislav.mynar@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, petr.muzak@hrad.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, vaclav.pelikan @hrad.cz, hynek.kmonicek@hrad.cz, protože chce, aby muslimové v Brně zajistili, aby nad vším lidem SVĚTA, vládl Hospodin, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v SOUDNÉM DNI, NEPRODLENĚ. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Iz.33/22až66/24, Korán4/157až37/20až112/1,113/1, Bhag.1/1až15/15,16/13až24až18/78, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, a muslimové v Brně. Hospodin v mnohých podobenstvích uvádí, že nic nečiní tajně, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu např. umožňuje objasnit podobenství z Daniela 8/5. Ám.3/7až8/11. V roce 2000, byl přelom věků, od kterého si Hospodin zajišťuje vládu nad celým SVĚTEM, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých, zpupných a neposlušných křesťanských psů, který v těchto textech APOKALYPSY píší. K.M.1/4až12/10,17,27až 19/6, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Iz.56/10, atd. Svatyně Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, měla dojít SPRAVEDLNOSTI Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, již cca za 6,3 roku, od roku 2000, to je v roce 2006. Proč v Brně nedošla, Vám objasním. V roce 2006, přišel KOZEL, to je STVOŘITEL SVĚTA a PÍSMA, na celou ZEMI, ale STARÉ křesťanské, militaristické ZEMĚ, se nedotýkal. Danie8/5až14až11/39až12/2, atd. V létech čtyřiceti let pouště socialismu, přišel Hospodin na BERANY, na komunisty z KSČ, jako BERÁNEK. Sk.3/23,7/42,17/30, Ám.3/7až5/25až8/2,11, Žid.3/9,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, Mat.5/3,9,14,18, atd. V létech nekonečné křesťanské MOKRÉ POUŠTĚ, kdy SLOVO NOVÝCH NEBES prší, ale v Česku nikdo nechce uznat, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je novým Hospodinem, přichází Hospodin do Česka, na KOZLY z ČSSD, jako posvátný KOZEL, s jedním rohem, JEDNOROŽEC. Dan.8/5až11/39až12/2, Žalm33/6až102/18,27až150/6, Jan.1/1až15/25, atd. Hospodin, posvátný KOZEL, rozšlapal komunistické BERANY, v době úplného zničení pouště čtyřiceti let pouště socialismu. Komunistům z KSČ, BERANŮM, byly zničeny oba rohy. Jeden roh BERANŮ, komunistů, vyrostl za prvních dvacet let Boží socialistické spravedlnosti, druhý ROH BERANŮ, komunistů, vyrostl za druhých dvacet let socialistické Boží spravedlnosti. Dan.8/7. V roce 2006, vládl v Česku KOZEL z ČSSD, premiér Paroubek. Prezidentem byl tehdy, Bohem nenáviděný a zlověstný zakladatel PTACTVA ODS, prezident Klaus. Zj.18/2,10. Za cca 6,3 roky, od přelomu věků roku 2000, jsem dokončil výkres, s návrhem domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO, který je nyní, částečně změněný, ve FOTOGALERII, na www.pametni-knuha.cz. Dan.8/14. Již tehdy, na jaře roku 2006, svatyně Boží, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, měla dojít spravedlnosti Boží tím, že města, vybudovaná ze sídlišť, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu, na výkresech, ve FOTOGALERII, všech pomatených politických a náboženských zvířat, měla oplývat dobrem. Již tehdy, na jaře roku 2006, měl být ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jako ANDĚL Hospodinův. Již tehdy, na jaře roku 2006, se mělo VŠEMOHOUCÍ HOSPODINOVO SLOVO, snést v Brně, jako nelítostný bojovník, a nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, vyvlečením politického a náboženského dobytka, od imperialistických koryt, ke korytům v Božím království, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Celé STVOŘENÍ, mělo být tímto způsobem přetvořeno, k Boží spravedlnosti, již na jaře roku 2006, úplným zničením křesťanství, imperialismu, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, což se neposlušnému, mrtvému, drzému Česku, nepodařilo. Iz.2/22až21/5až29/11až24,33/22,44/8až56/10,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27,18/15,19/6, Zach.1/16,2/12,17,3/9,4/6,8/16,12/8,13/4,14/13, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, a muslimové v Brně. Z milosrdenství svého rozumu, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, v roce 2015, učinil z těchto textů APOKALYPSY, to je z objasnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických, či imperialistických sviní, ROH HOSPODINA, JEDNOROŽCE. Olej nejčistší, olej SOLÁRNÍ ENERGETIKY, nahrazující fosilní paliva, na mě vylil. Ještě v šedinách, v nedožitých sedmdesáti pěti létech, nesu plody Božího rozumu o energetice, ekologii, a mravech, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, který je SKÁLOU, jedině ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pro pokorné a úplně poslušné. Hospodin slíbil, že se mně nestane nic zlého, že mně dá vyváznout, že mně dopřeje dlouhých let, do sytosti. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je SKÁLOU, ve které není lidská podlost křesťanská, muslimská, židovská, hinduistická, či buddhistická. Slíbil, že mně ubrání a obdaří slávou. Až Hospodina budu volat, odpoví mi. Slíbil, že na vlastní oči spatřím odplatu, která postihne vzpurné, zpupné a neposlušné vládnoucí NETVORY, což se již stalo, odstoupením rozumu Hospodina, od všech neposlušných. Mé útočiště, má pevná tvrz, můj Bůh, v nějž doufám, neučinil jediné. Nevrátil svůj rozum novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, o což Hospodina stále žádám. Žalm91/2,8,10,13až16,92/2,5,11,15,16, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až27/10,16,20až63/14,17,65/15, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, a muslimové v Brně. Mé útočiště, má pevná tvrz, můj Bůh, v nějž doufám, čeká, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až pomocí těchto textů najdu mnoho pokorných, a úplně poslušných, které bude blažit dokonalý pokoj celosvětového míru tím, že vzpurné a neposlušné křesťanské militaristické svině, do jednoho zničí a vyhladí, pokorní a úplně poslušní. Žalm37/5,11,22,35,38až50/16,22, K.M.1/4až6/6až24až19/6, atd. Zatím, i když stojím na SKÁLE, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsem jen vánek pouhý, což bude trvat tak dlouho, dokud TVORSTVO neuzná veškerou moc Hospodina, nad každým lidským TĚLEM a DUŠÍ, stejných jako u zvířat. Hospodin bude oslaven, až lid pokorných, a úplně poslušných služebníku Hospodina, dobrovolně přijde, až pohotovost svolám, což dělám opakovaně a neúspěšně. Žalm33/6,39/6,12až96/7,102/27až110/3až132/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Proč se děje veškeré zlo na SVĚTĚ. Proč křesťanské svině v Česku dusí rozum Hospodina? Proč nikdo pravdu o Hospodinu, a pravdu, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nehledá? Protože nikdo nevěří v prvotní hřích křesťanských militaristických sviní, které si Hospodina upravili k obrazu svému, k obrazu vojenských kaplanů. Křesťanské militaristické svině uzavřely bludný kruh, svých lží o Hospodinu tím, že ANTIKRISTA vydávají za Hospodina, za KRISTA. Proto TVORSTVU, při odstoupení rozumu Hospodina, zbývá pouze lidská přirozenost, lidského rozumu, kterým nikdo nevidí, že záměry Hospodina, učinit SVĚT bez válek, bez vojáků, bez boháčů, bez bankéřů, bez politiků pravice a levice, jsou velkolepé. Při odstoupení rozumu Hospodina, od militaristických, křesťanských, a jiných sviní, zvítězila přirozenost lidského rozumu, což je zřejmé, že všichni bojují proti všem. Z bojů všech proti všem je zřejmé, že křesťanské, militaristické svině, vydávají UKŘIŽOVANÉHO ANTIKRISTA, a jeho meč válek, za Krista, za Hospodina, což je pro Hospodina nepřijatelné. Když nyní v Česku, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU, nezavládne Boží absolutní SPRAVEDLNOST, a Boží majetková rovina, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, když nikdo nebude mít NOVÉHO DUCHA, a NOVOU MYSL, na základě čtení SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Česko úplně zhyne. Ve třetí světové válce zhynou dvě třetiny úplně pomatených a drzých muslimů, sebevrahů. Žalm91/1až16,92/2až16,93/1až5,94/7,15,23, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Zach.8/16až13/4,8,14/7, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Dan.11/39,12/2, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, a muslimové v Brně. Proč se děje veškeré zlo na SVĚTĚ? V roce 2006, kdy měl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, tehdy již navržený, být jako ANDĚL Hospodinův, Zach.1/16,12/8, Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Ám.3/7, 15až8/2,5,11, ze mě, křesťanské svině, hlavní psychiatr LFMU MUDr. Češková, a starostka Brno – středu, MUDr. Hrubá, společně s redaktory Lidových novin, udělali NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA, čímž Hospodin naplnil Písmo. Dle vůle Boží jsem se stal BLÁZNEM, protože o Bohu VŠEMOHOUCÍM, SPRAVEDLIVÉM, VŠEVĚDOUCÍM, kterého v Brně musíte učinit ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, nemá dodnes nikdo ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/33. Hospodin proto stanovil nové DNES, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do jím vyvoleného Brna. Žid.4/7až 8/10až12/28, atd. Úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je nezbytné, kvůli nastolení celosvětového míru, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, kvůli nastolení vlády Hospodina, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, nad vším TVORSTVEM, což je vůle Boží. DEN PÁNĚ, kdy má být Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, OSLAVEN v NOVÝCH TRADICÍCH, platných pro celý SVĚT, je vždy při ÚPLŇKU MĚSÍCE. Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, Iz.2/22až66/24, atd. Proto zničení středověku křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, a islámu, je nezbytné, a to neprodleně. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Mar.7/7, atd. Kdo chvíli stojí, již stojí opodál, protože Bůh, od každého, kdo nejde do Božího království neprodleně, odstupuje svým rozumem proto, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, aby se mohl slitovat najednou, nad všemi pokornými a poslušnými. Řím1/18až11/32. Hospodine prosím, smiluj se nad vzpurným a neposlušným Českem, nebo nad jiným poslušným státem. Dan.2/21,7/10,9/14,17,27,11/39,12/2,11, atd. NOVÉ DNES oslav Hospodina v nových tradicích, je nyní při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v únoru, ve středu 4.2.2015. Ám.8/2.

Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Boží hněv, nad neposlušnými, línými, drzými, hluchými, slepými, a krutými křesťanskými psy, fenami, a ostatními militaristickými sviněmi, kteří jsou křovím, kteří, pro svou pýchu a neposlušnost, musí být úplně vymýceni, či z křesťanství vykořenění, úplným zrušením křesťanství, již neprodlévá. Vůlí Boží je, vyhladit křesťanské psy, či svině, nikoli kalašnikovem, či granátem, ale novým DUCHEM, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spojením Koránu a Bible, v jediné MOCNÉ SLOVO BOŽÍ, o Boží moci nad lidmi. Lidstvu a muslimům hrozí zánik, protože nikdo z lidí neumí milovat Hospodina, takové MOCNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, skutečně je. Kvůli školství, kvůli Masarykově a Karlově univerzitě, se všichni lidé bojí zřídit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zánik muslimům a TVORSTVU hrozí, protože Hospodin má jako hobby, pronásledovat drzé, zpupné a neposlušné, odstoupením svého rozumu. Kardinál je od slova KARDO = veřej, pant, dveře. Přes tyto úzké dveře, vstoupit do Božího království, je naprosto nemožné, protože všichni křesťanští psi, včetně jejich drzého vůdce, Belzebuba papeže Františka, jsou sami sobě břemenem, pro svoji neposlušnost. Vzpurné a drzé, zlé křesťanské militaristické svině, do bran Božího království nelze přenést, K.M.17/7,11,15,20, Jer.17/24, protože svým křesťanským středověkem, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Každý, kdo má za Boha PENÍZE, MAJETEK, bankéře, vojáky, atd., žije v křesťanském militaristickém PEKLE. Špatná křesťanská společnost, od které Bůh odstoupil svým rozumem, kazí dobré mravy. SLOVO NOVÝCH NEBES je zaseto v poníženosti, a ve slabosti. 1.Kor.1/17až15/33,43. Když ve středu, v Mezinárodní den objímání zdarma, 21.1.2015, oslavíte v Brně nového Boha, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a MÁVÁTKY, dle textů na konci kapitoly, vstane ve slávě a moci, a všichni Vás, muslimy, budou objímat. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nad ZLATO. Celý SVĚT se bude radovat, když zajistíte, aby militaristické křesťanské svině, se svým plevelným, ustálením lhaním, zmizeli v říši ticha, na smetišti dějin. Žalm115/17. Jejich lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a jejich lži o nesmyslné energetické koncepci dementního idiota, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, jsou nevyléčitelnou chorobou, neposlušných mrtvol. Muslimové, nemějte z křesťanských militaristických hvězd strach. Loví v honitbách nového Hospodina. Loveckou sítí na vzpurné a neposlušné, militaristické, křesťanské psy, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ez.14/22,17/20, atd. Když vyjdete s BÍLÝMI PRAPORY a MÁVÁTKY, dle textů na konci kapitoly, když vyvlečete všechny křesťanské militaristické svině, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což je Boží spravedlnost, pro TVORSTVO celého SVĚTA, jako pokorní a poslušní, obdržíte celou zemi tím, že Hospodin bude jednat sám, Žalm37/5,11,22,35,38,50/16,22až150/6, a křesťanské militaristické svině úplně zničí. Technika je úžasně vyspělá, protože ji STVOŘIL Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství. K.M.1/4až7/12,16,8/21až19/6, Bhagavadg.15/15,16/13až27až18/78, atd. Mravy jsou na úrovni středověku, protože špatné mravy dělají křesťanské, militaristické, neposlušné svině, svým rozumem zvířat. Kaz.3/18,6/10,8/8až10/20, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, atd. Muslimové v Brně. Není ve Vašem zájmu, být vzpurní a neposlušní, vůči novému Bohu. Iz.2/22,29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až31/27,32až51/58. Z rozumu lidského, je zvířecí debilita válek v Sirii, Iráku, Afghánistánu, atd. Veškerá humanita, veškerá rozumnost, veškeré logika, je pouze z rozumu Božího. Hospodin čeká, kdy neposlušné a zpupné TVORSTVO, se svou moudrostí koloniálních válek o nové kolonie, o ropu, plyn, atd., bude v koncích. Žalm 107/10,18,27,43. Chce se smilovat, Iz.30/18, až se v Vámi domluvím. Žalm132/5. Bůh slíbil, křesťanské bujné křoví, úplně zničit, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Žalm37,5,11,35, 38až115/17. Muslimové z Brna. Ve stávajícím islámu jste všichni neposlušnými otroky, protože máte za Boha výrobky lidských rukou, zbraně. Korán16/75, Oz.2/18 až14/3, atd. Svobodní budete, až Bohem bude SLOVO NOVÝCH NEBES. Až v Brně zařídíte sešrotování všech zbraní SVĚTA. Korán16/75, Ez.3/4,21,14/22,39/8,13,21,29,

Korán1/1až114/6, Žalm1/1,33/6,37/5,11,22,35,38,50/17,22,102/27,132/5,8až150/6, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,13/18,32/15,33/14,39/6,42/19,21,25,43/26,31, Iz.2/22až29/11až24,33/22až48/5,10,11až56/10,57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, 12/3, Jer.1/17až5/7,6/19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20,50/45,51/18,36,58,63, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Jud.12, Gal.1/7,3/3,20až6/7, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20, Jer.17/24, 1.Kor.15/33. Vnitřním nepřítelem člověka je jeho DUCH, který je stejný, jako u zvířat. Úplná poslušnost, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je proto nyní především o studiu SLOV NOVÝCH NEBES, ve kterých Hospodin přichází podruhé, ve své slávě, své dokonalé lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nastolení vlády BOHA ZÁKONODÁRCE, nad vším, pokorným, spravedlivým a poslušným TVORSTVEM, celého SVĚTA. 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/3, Žalm33/6,102/27,132/5,8, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,5/9, 1.Jan.2/14,20,25,3/10,18,4/16,5/2,6,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10, Iz.2/22,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi. Muslimové jsou vojensky slabší, než křesťanští psi. Když proto neprodleně v Brně úplně zničíte křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, když po křesťanství nezůstane ani kořen, a tím zničíte veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, všichni muslimové Vám budou blahořečit, a všechny státy, kde bydlí muslimové, se stanou vytouženou zemí. Mal.1/7,10až2/9,17,3/10,12,19, Jer.1/17až 6/30až51/58, Iz.2/22až56/10, Bár.4/2až6/72, K.M.1/4,6/6až24až14/22,27,17/7,19/6, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi. Bůh není člověk, aby ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES lhal, ani lidský syn, aby litoval zničení muslimů křesťanskými psy, ve válce o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy. Vy muslimové v Brně musíte povstat jako LVI, jako LVICE, a zhltnou úlovek, kterým je moc nad vším TVORSTVEM, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 4.Moj.23/19,24, atd. Když spravedlivého a všemohoucího Boha budete nenávidět, odplatí Vám přímo, a uvrhne Vás do záhuby. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Zítřek v Božím království bude jako dnešek, velký přebohatý, když chrámové zpěvy a žvásty křesťanských psů, proměníte v kvílení neprodleně, již v novoluní, ve středu 21.1.2015 tím, že vyjdete v Brně do ulic, s BÍLÝMI PRAPORY a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, dle textů na konci kapitoly. Když to neučiníte, Bůh se na Vás rozzlobí, a zabije Vás, odstoupením svého rozumu. Iz.56/10,12až66/24, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Bůh Vás nyní bude odměňovat, svým rozumem, podle Vaší spravedlnosti k muslimům, kterým křesťanští psi zničili města, a které vyhnali válkami z domovů. Úplným zničením křesťanství v Brně, zajistíte vládu Hospodina nad vším TVORSTVEM, v Božím království, kde všichni vládci TVORSTVU budou vládnout spravedlivě, dle příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ZÁKONODÁRCE Hospodina. To je veškerá spása, a veškeré blaho, zřízení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, úplným zničením imperialistických, militaristických, neposlušných, drzých, zpupných, zlých hlupáků, křesťanských psů, a křesťanských fen, církví, v Brně, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, již ve středu, 21.1.2015. 2.Sam.22/25,23/3,5, Ám.3/7až8/2,11, Zach.3/9,4/6,8/16, Žalm50/16,22až81/4,82/5, Mich.2/3,4,10,5/9,6/7, Iz.56/10,66/24, Žid.4/7až12/28, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32, Iz.29/11až24,57/10,16,20,65/15, atd. Křesťanští a židovští chamtiví psi, neposlušní, slepí a hluší, očekávají DRUHÝ PŘÍCHOD MESIÁŠE, který přišel ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Moudrost Boží, nastolení prvního dne Božího království, při DRUHÉM PŘÍCHODU MESIÁŠE, se zatím nesetkala s lidmi, ale pouze s náboženskými a politickými zvířaty. Boží království je již mezi námi, z milosrdenství rozumu Božího, a vy muslimové v Brně, máte povinnost, nedat svou slávu SOUDNÉHO DNE křesťanských militaristických sviní Česka, národu jinému. Vy muslimové v Brně, dle Koránu, máte povinnost, s křesťanskými psy, či prasaty, učinit SOUDNÝ DEN, a zajistit jejich vyšetřování, Policií ČR. Korán37/20,24, Sír.5/5,7/16až23/24až43/26,31, Iz.29/11až24až56/10až63/14,18,65/15, Luk.1/53až13/29až17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Petr,2/21,3/4,8až16, Báruk2/33,3/37,4/2,25,37,5/7,6/33až72, Dan.9/14,27,11/39, 12/1, Žalm33/6,102/27,132/5,8, atd. Dělat SOUDNÝ DEN křesťanských a židovských psů, jejich zabíjením např. ve Francii, je chybné. Správné je udělat SOUDNÝ DEN, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zach.3/9,4/7, 8/16,11/9,13/4, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, atd. Správné je udělat SOUDNÝ DEN v Brně, s HOLEMI v rukou tím, že úplně poslušní muslimové, povstanou v SOUDNÉM DNI proti úplně neposlušným křesťanským militaristickým sviním, kvůli tomu, že v Bohem vyvoleném Česku, v médiích, a ve školství, nechali naživu drzé ekumenické čarodějnice, církve, feny. Holemi SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES jsou BÍLÉ PRAPORY a BÍLÁ MÁVÁTKA. Průvod v Brně, pro vyvlečení křesťanských psů, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a vytvoření nové exekutivy, je uveden dále, a na konci této kapitoly. Iz.1/1až11/6,21/5až33/22,57/10,16až66/24, 2.Moj.12/3,5,10,18,20/5,22/17,23/2,29, Sír.5/5až40/29,43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Kor.2/21,3/4,8,9,16, atd. Křesťanští psi si dělají legraci z Boha, protože nevěří, že nechce žádné války, a vůbec žádné zbraně. Stále nevěří, že jedinou církví musí být opakovaně uváděná nová STÁTNÍ SPRÁVA, s mocí výkonnou, uvedená např. v kapitole 186,185. Hospodin na SVĚTĚ nečiní nic tajně, vše co činí sděluje pomocí proroků SLOV NOVÝCH NEBES, kam patří i tyto texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, hluchých a slepých, vzpurných a neposlušných, křesťanských psů, kteří odmítají uznat svůj SOUDNÝ DEN, a své vyšetřování Policií ČR, za lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a za lži Satana, ministra průmyslu, hlupáka Mládka, o naprosto chybné koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU. Když ani muslimové nic nezveřejní, veškerá věda bude sloužit pouze boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojákům, atd., a zlo koloniálních válek křesťanů s muslimy, o ropu, plyn, suroviny, a vládu nad muslimy, bude nesmyslně pokračovat. Muslimové, kteří zveřejní, že Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE je mírumilovný tím, že chce celosvětový mír, neprodleným zrušením vojenských kaplanů, zbraní, a křesťanských psů, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, nejsou tvrdými muži, ale poslušnými a pokornými BOŽÍMI SYNY, které TVORSTVO toužebně očekává.

 

 

13.)V roce OVCE, a v roce SVĚTLA, pokorné, a úplně poslušné OVCE z mešity v Brně, mají povinnost pochopit, že novému Bohu, a SVĚTLU SVĚTA jeho rozumu, se nelze beztrestně posmívat, a že křesťanské církve, křesťanské feny, je nezbytné neprodleně vykastrovat, a tím zabránit, aby smilnili s boháči, s bankéři, s politiky, a všemi ostatními neposlušnými a vzpurnými hlupáky. Plodit jako Bohy křesťanské psy, je k SMRTI muslimů, protože křesťanští psi mají lepší zbraně, než muslimové. Křesťanští dementní idioti, odmítají ROK SVĚTLA, chtějí zachovat děsivou křesťanskou tmu katolického katechismu. Chtějí aby veškeré zlo válek pokračovalo. Křesťanští neposlušní psi, svaté SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, perly dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů o energetice, ekologii a mravech, a o nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy, zašlapali nohama vojenských kaplanů proto, aby mohli trhat muslimy, ve válkách o ropu. Mat.7/6,23/7, Mich.2/3,4,10,5/9, Řím.1/18,8/19,29až11/32, Jan3/19až15/25, Ez.39/8,13,21,29, Jer.1/17až23/15,29,32, Korán37/20,24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Iz.29/11až24až56/10až66/24, Sír.5/5až 23/24až43/26,31, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/33, Gal.1/7,3/3,20,6/7, Jóel1/14,2/11,4/2,4, atd. Naříkám nad Českem, kvůli hovadu, zločinci, svini Robejšekovi robejsek@web.de, NETVORU, pozemskému Otci Satanu knězi Maxmiliánovi Kašparů max.kasparu@ centrum.cz, usvědčenému z drzosti, a drzé redaktorce, bohyni, kozaté rohyni, feně, OHOLE Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz. Uvedení neposlušní NETVOŘI, ve vysílání ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, nevyznali své lži a podvody, v ČRo2 neodtekla militaristická křesťanská ideologie, jako neužitečná voda, a proto Bůh, v úterý 13.1.2015, znovu z Česka odešel, svým rozumem. Je za pět minut dvanáct, je pravé poledne. Iz.59/10. Pomatené Česko, čeká loučení se SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, který Bůh dá národu pokornému, a úplně poslušnému, k jehož modlitbám se skloní. Modlitbami bezmocných, neposlušných NETVORŮ, např. FRANCOUZŮ ifp@ifp.cz, presse@france.cz, consulat@france.cz, ambafrcz@france.cz, ambassade @france.cz, prague@dgtresor.gouv.fr, nebo úplně poslušných MUSLIMŮ z Iránu, nepohrdne. Když pokorní FRANCOUZI, či úplně poslušní MUSLIMOVÉ, z mešity v Brně, svěří svou cestu Hospodinu, on dá, např. spravedlnosti MUSLIMŮ, zazářit jako SVĚTLU SVĚTA svého rozumu, a muslimové, na kongresu ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, např. v Iránu, obdrží celou, pokornou zemi, a bude je blažit dokonalý pokoj, a celosvětový mír. Všechny národy spatří soud křesťanských psů. Sloužit Bohu v úplné poslušnosti, není ke SMRTI muslimů, ale k ŽIVOTU ve svobodě, bez boháčů, vojáků, zbraní, atd. Boží vůlí je, aby muslimové zajistili, aby křesťanské svině byly vychovávány k pokoře, a k úplné poslušnosti nového Boha, který je SLOVEM PÍSMA NOVÝCH NEBES. Na ÚSVITU prvního den Božího království, se ujme vlády KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když Vy, muslimové, se k Bohu vrátíte neprodleně, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY a mávátky, viz konec kapitoly. Jer.3/14,15, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žalm1/1až37/5,11,22,35,38,46/9,50/16,22,53/1,6,58/12,102/18,27,132/5,8,až150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Ez.39/8,13,21,29, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,10/4, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Pozemský Otec Satan kněz Maxmilián Kašparů max.kasparu@centrum.cz, ve vysílání ČRo2 prohlásil, že on nepřečte texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Bůh vyvolil celosvětové Boží království tím, že zahanbil neposlušného a zpupného prof. PaeDr.ThDr.et.MUDr. Maxmiliána Kašparů Ph.d.dr.h.c., tím, že vyvolil pokorného, poslušného, neurozeného, průmyslováka Oplatka proto, aby ho zahanbil zrušením křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM proto, aby SKÁLU pomatených křesťanů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, zbraně, vojenští kaplani, bankéři, boháči, politici, obchodníci, atd., mohl obrátit v nic, aby se hlupák Kašparů, nemohl vychloubat svými tituly, protože o Bohu VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, takovém, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, nemá ani ponětí. Korán112/1,113/1, Jer.1/17až6/19,30,23/27,32až31/27,32až51/57, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/29,33, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,9/15,19/20,25,43/26,31, Přisl.1/7,14,8/13,17až20/12,31/10. Mám naříkat a bědovat nad jednáním tohoto zločince, či hlupáka, který se povýšil nad Hospodina, protože Hospodin, moudrost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, křesťanským byrokratům Česka nedá. Bože, potrestej tuto zlou militaristickou křesťanskou svini, tomuto násilníku proraz lebku, např. jeho Bohem, autem. Žalm7/15,17, Ageus1/9,2/22, Oz.2/18,5/5,9/7,12,15až14/3, atd. Kvůli němu, Hospodin, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dá např. Francouzům z týdeníku Charlie Hebdo, a tím všem FRANCOUZŮM, nebo muslimům z mešity z Brna, a tím všem muslimům. Bár.4/2až6/72, atd. Když se FRANCOUZI, či MUSLIMOVÉ, postaví proti militaristické křesťanské většině, která páchá zlo tím, že cenzuruje pravdu o Kristu, a tím pravdu o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, když se pokorní, spravedliví, a úplně poslušní BOŹÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO rozplodí, Hospodin zvítězí nad vším neposlušným TVORSTVEM SVĚTA. 2.Moj.20/5,22/17,23/1,29, atd. Národ, který nyní bude zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina jako první na SVĚTĚ, bude vždycky stoupat výš v případě, že bude poslouchat a bude dodržovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY TVORSTVA, to je křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, judaismu, atd., a tím SKÁLY boháčů a bankéřů, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, ZBRANÍ, POLITIKŮ, atd., kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE TVORSTVA. Národ, který se k jedinému Bohu SVĚTA, vrátí jako první na SVĚTĚ, bude vždycky HLAVOU národů, a ne CHVOSTEM národů. Kvůli křesťanské, militaristické svini, profesoru Kašparovi, FRANCOUZI, či MUSLIMOVÉ, budou již dávno SPOLEČNĚ STOLOVAT, a v Česku, dementní idiot, ministr průmyslu Mládek, bude stále prosazovat prolomení limitů těžby uhlí, či dostavbu Temelína a Dukovan. Bohové křesťanských psů, např. nedovedou ani prezidenta nastolit, či sesadit, nemohou dát nikomu ani bohatství, ani peníze, což Hospodin umí. Pomocí SKÁLY křesťanských psů, PRACHŮ, PENĚZ, dělá jenom samé zlo. Začne dělat dobro, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až muslimové vyjdou v průvodu, s BÍLÝMI PRAPORY a MÁVÁTKY a učiní SOUDNÝ DEN. Korán37, Luk.1/53,13/29,17/10,20,34,19/44,20/18, Jer.1/17až23/15,29,32,31/27,32až51/58, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Jan.2/14,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Bár.2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33až72, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20,66/24, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz, praha@muslim.cz. Ve světe, kde o všem rozhodují peníze, zbraně, kde lodě střílny maj, nemůže vládnout mírumilovný Bůh. Když budete hájit zájmy jediného Boha SVĚTA, stane se NATO zločineckou organizací, a všichni, kdo bojují proti muslimům, včetně Česka, budou stejní zločinci, jako NATO. Dle lékaře Pplk. MUDr. Marka Obrtela, zzs@pa.155.cz, který vrátil vojenské vyznamenání, např. v Sirii a v Libii je válka, protože muslimové odmítli platbu za ropu v dolarech. Vy muslimové stojíte v cestě mocenských zájmů NATO, a proto krvavé konflikty, kvůli SKÁLE USA, kvůli PRACHŮM, budou pokračovat. Česko je vazal USA, a povstat v Brně, proti NATO a válkám, ve jménu Boha, znamená zničit NATO. Východiskem ze zla, které Bůh uvedl na Česko a na SVĚT, je privatizace dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Máte povinnost zajistit, aby muslimové v Brně, zrušili veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že v průvodu s bílými prapory a mávátky, roznesete podepsané PETICE, na kterých budete požadovat nastolení zákonů Božích, místo zákonů lidských. Dle zákonů Božích, o energetické bezpečnosti Česka a SVĚTA, dále uvedené, je nutné privatizovat veškerý majetek tím způsobem, že všichni finanční spekulanti, budou Vámi, muslimy v Brně, průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, vyvlečení ven, od svých koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Zítra se bude, tančit všude, až Vaše vítězné VLAJKY BÍLÉ, vlajky všech muslimů na SVĚTĚ, na stožáry SVĚTA vyletí. Bude ve všem po nedostatku, když Vy, muslimové v Brně, to s novým Bohem neprodleně zkusíte, svými skutky, což je jediná účinná modlitba, pro nastolení Božího království v Brně, dle textů o průvodu v Brně, který je na konci této kapitoly. Píšťalky, ani STŘÍKACÍ PISTOLE, na křesťanské, hluché a slepé psy, dále uvedené, nejsou nutné, když Vás, muslimů, bude hodně. Pro Vás muslimy, bude postupně ve všem po nedostatku, když to s novým Bohem, v Brně, neprodleně zkusíte. Vše z KORÁNU, a ostatního SLOVA NOVÝCH NEBES, o provedení SOUDNÉHO DNE v Brně, nejlépe v úřední den, ve středu, či v kterýkoli jiný den, vám rád vysvětlím, když se spolu domluvíme. Vyvlečení všech finančních spekulantů od jejich koryt, je naprosto nezbytné, protože jejich energetické žvásty, o zvyšující se spotřebě pro boháče, bankéře, kněze, vojáky, zbrojaře, politiky pravice a levice, novináře, atd., jsou krutým zmijím jedem. Vyvlečení všech finančních spekulantů, od jejich koryt, bude provedeno tak, že veškerý majetek připadne příslušným odborníkům, kteří budou Hospodinu, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI SVĚTA, odpovědní, za každou lež o energetice, a za každou jinou nepravost. 4.Moj.18/23. Vůlí Boží je, aby mnohé provozy, neslučitelné s jedině správnou Boží energetickou koncepcí Česka, a SVĚTA, uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, vešli do ODPOČINUTÍ od svého díla energetické zhouby. DEN SOUDNÝ, musíte Vy muslimové v Brně slavit tak, že se vzdáte svých cest, přestanete hovět svým zálibám, svého boje proti křesťanským hluchým a slepým psům, pomocí kalašnikovů, a nepovedete plané náboženské řeči. Klopýtat do Božího království, jako mrtví, jako když se stmívá, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských psů, když je v Brně PRAVÉ POLEDNE, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI muslimů a SVĚTA. Nový Bůh Vám vyšel, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte PRAVÉ POLEDNE tím, že Hospodin je SVĚTLEM SVĚTA, je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, pro novou Boží rodinu, pokorných, a úplně poslušných muslimů. Z milosrdenství rozumu Hospodina, máte klíče od široké brány do RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSVÍ. Je Vaší povinnost, průvodem v Brně, všem drzým křesťanským psům, zavřít dveře do médií, protože obrací slovo Hospodina, jediného Boha SVĚTA, kvůli válce s Vámi, muslimy, v pravý opak. Křesťanští psi a křesťanské feny, církve, Vám ubožákům dodávají zbraně, protože se radují z toho, jak se vzájemně nesmyslně zabíjíte. Křesťanští žoldáci se stále cvičí v boji, kvůli své vládě nad TVORSTVEM. Máte povinnost vládu těchto zločinců ukončit tím, že nastolíte vládu Boha, nad celým SVĚTEM tím, že v Brně prosadíte, aby začaly platit ZÁKONY SLOV NOVÝCH NEBES. Když v Brně vyjdete do průvodu, Belzebub SVĚTA, papež František, sjede ze svých slov, krvavých křesťanských nebes, jako blesk. Bůh slíbil, že začne jednat sám, když pokorných a poslušných muslimu bude hodně. Všechen lid v Brně bude plakat, až bude slyšet Boží zákony. Bude se smát, uloveným KOZLŮM z ČSSD, prezidentu Zemanovi, a premiéru Sobotkovi. Neh.8/9, Ez.17/20, atd. Náboženská rodina je ve zbroji. Zlato Božích příkazů je v hnoji, na UNIVERZITÁCH.

 

Pane Muneebe Hassane Alrawi. Hospodin nepotřeboval k tomu, aby na Česko uvedl 40 let pouště socialistické Boží spravedlnosti, žádného kněze, žádného prostředníka. Žid.3/9,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, Ám.3/7až5/25až8/2,11, Sk.3/23,7/42,17/30, atd. Hospodin nechce, aby Česko oslavovalo, v době sedmdesáti let od vlády Hitlera nad lidmi, Iz.23/17, Jer.25/12, Zach.7/5, atd., vládu zločince militaristy prezidenta Zemana nad lidmi, a zločinců vratislav.mynar@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, petr.muzak @hrad.cz, hynek.kmonicek@hrad.cz, protože chce, aby muslimové v Brně zajistili, aby nad vším lidem SVĚTA, vládl Hospodin, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Se zločincem Hitlerem Zemanem, a např. s pomateným Hitlerem Max. Kašparů, max.kasparu@centrum.cz, kteří chtějí vládnout nad lidmi, místo Hospodina, kteří chtějí lidem, a muslimům, působit zlo válkami a vykořisťováním, si Hospodin neví rady. Jejich vyvlečení od jejich křesťanských koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, neprodleně, je nezbytné proto, aby Česko, a muslimy, nestihla třetí světová válka, v době ropného, a ekonomického kolapsu, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných. Hospodin vyžaduje, aby se každý poslušný muslim chlubil tím, že zná Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu opravdu je. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.11/6až21/5až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7až66/24, Sír.5/5,7/16až40/29až43/26,31, atd. Kdo z lidí se nevrátí k novému Hospodinu neprodleně, je souzen hrozným Božím soudem. Nový Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, chce SVĚT energeticky spasit, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, a ne soudit. Sír.5/5až43/26,31, Dan.11/39,12/2, Jan1/1,3/17,5/38,43. Pane Muneebe Hassane Alrawi. FENY, ekumenické křesťanské církve, vykastrujete SLOVEM NOVÝCH NEBES, když na POSLEDNÍM SOUDU křesťanských PSŮ, zveřejníte texty Koránu, které uvádí, že Hospodin nikdy žádnou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU neplodil, a proto Hospodina Maria zplodit nemohla. Bůh neplodil, a nebyl zplozen, a proto není žádný Bůh, kdo mu, na ÚSVITU prvního dne Božího království, byl roven. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27až15/33, Př.1/7,14až8/13,17,20/12,21/16, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, atd. Hospodin, Váš Bůh, křesťanské svině vydal do moci klamu, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, aby v SOUDNÉM DNI v Brně, mohl odsoudit křesťanskou nepravost víry, v křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a tím Vás zbavit křesťanských Bohů, boháčů, bankéřů, vojáků, atd. 2.Tes.2/3,11,3/1, 11, Zj.16/15,16až21/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, atd. Hospodin, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který vyžaduje Vaši úplnou poslušnost, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, učinil film VE JMÉNU KRÁLE podobenstvím, o Vašem boji s NETVOREM, s vrchním velitelem brané moci Česka, se zločincem, s kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem. V křesťanství, Hospodin, kterému unesli ŽENU STATEČNOU, Př.31/10, a ukradli SYNA, který má pást, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu SLOV NOVÝCH NEBES, veškeré TVORSTVO SVĚTA, novým DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, Iz.9/5, Žalm33/6,102/27,132/5,8, bojuje s křesťanskými žoldáky, v boji o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad křesťany. Ve filmu, starý muslimský Král králů, a Pán pánů, zemřel. 1.Tim.6/10,14,20, atd. Jeho syn, mladý muslim, se dozvěděl, že jeho Otcem je Král králů a Pán pánů. Muslimové, nového Boha skryli mezi pracujícím lidem. Proto ho dodnes boháči, bankéři a vojáci, nezabili. Protože jazykem svého meče bojoval proti křesťanským žoldákům velice udatně, učinili ho muslimové KRÁLEM, jediným Bohem SVĚTA. Na konci filmu se mladý KRÁL TVORSTVA utkal s KRÁLEM Česka, se zločincem, s KOZLEM prezidentem Zemanem. Ve filmu Hospodin v podobenstvích řekl, že KOZEL prezident Zeman, bojuje jazykem svého meče nečestně, protože bojuje mnoha meči svých ekumenických nevykastrovaných fen, církví, protože tím čaruje. Donutil zločince KOZLA prezidenta Zemana, bojovat pouze mečem jeho jazyka. Ve filmu byl KOZEL prezident Zeman zabit, protože jazyk jeho meče neobstál. Při jeho zabití se rozpadlo veškeré křesťanské militaristické zlo SVĚTA tím, že se rozpadli křesťanští žoldáci v Česku, v PRACH. Muslimové, Hospodin slíbil, v případě, že vyrazíte v Brně s holemi bílých praporů, a mávátek, že v Česku, Hospodinem vyvoleném, v jedinou hodinu se žoldáci KOZLA Zemana, rozpadnou na prach, jako ve filmu. Hříchy KOZLA Zemana nyní vyšly najevo, a nezůstanou skryty. 1.Tim.1/7,5/24,6/10,15,17, Zach.3/9,4/6,8/16,9/16,10/8,11/10,12/6,13/4,14/13,20. Ve čtvrtek 15.1.2015, byl zveřejněn průzkum veřejného mínění, dle kterého má Česko za Boha KOZLA prezidenta Zemana, a jeho Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála DUKY, kteří vládnou místo Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle veřejného mínění, uvedení Bohové, mohou poslat vojska, a vojenské kaplany, do bojů proti Islámskému státu. Hospodin, svým rozumem, z Česka odešel, a nechává Česko napospas rozumu vládnoucích KOZLŮ a SATANŮ. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES však uvádí. Kdo obviní Hospodina, zhynou-li národy, např. Irák, Sirie, Libanon, atd., které jsou dílem rukou Hospodina? Hospodin nemusí dokazovat pravdivost svého soudu. Odstoupení jeho rozumu od neposlušných sviní, je viditelné. K.M.1/4až6/6až24,12/10,13,17,27až19/6, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3. Uvádění hlupáci se stále radují, ze své cesty do úplné záhuby. Jer.1/17,6/19,31/27. Pane Muneebe Hassane Alrawi. V Česku nyní máme nové TEMPLÁŘE, nové šlechtice, nový křesťanský středověk. Před Pražským hradem lidé demonstrovali proti islámu stejně hystericky, jako v Paříži. Všichni, kdo svobodu slova a svobodu náboženskou potlačují, stáli v prvních řadách honu na muslimy. Manifestaci svolala iniciativa ISLÁM v České republice nechceme. Docenta Jihočeské univerzity Martina Konvičku podpořili Okamura z ÚSVITU, poslanec Marek Černoch, starostka Prahy 2 Jana Černochová, politolog Mareš, a jiní TEMPLÁŘI. Hon na muslimy pořádá také Czech Defence League, Pro-vlast, Generace identity, či tajné služby BIS. Hon na muslimy se děje kvůli TEMPLÁŘI, ministru kultury Danielu Hermanovi. Emeritní biskup Herman má stále v hlavě středověk. On totiž vztahuje Žalm115, na muslimy. Tvrdí, že mrtví, to je neposlušní muslimové, musí v Česku, v médiích, sestoupit do říše ticha. Tvrdí, že křesťanští psi budou Hospodinu dobrořečit, a chválit ho navěky. Ve středu, 21.1.2015, kdy se mají být proměněny chrámové žvásty, a zpěvy, křesťanských psů v kvílení, je MEZINÁRODNÍ DEN OBJÍMÁNÍ. Ám.3/7až8/2,11, Iz.56/10. Muslimové v Brně. Když vyjdete s BÍLÝMI PRAPORY, MÁVÁTKY, a s PETICEMI, Mal.3/16, dle textů na konci kapitoly, zítřek, v Božím království, bude jako dnešek, veliký, přebohatý, přestože bude bez psů boháčů, bez psů bankéřů, bez psů vojenských kaplanů, bez psů vojáků, bez psů politiků pravice a levice, a ostatních podvodníků a zločinců, protože jediným ZÁKONODÁRCEM bude Hospodin, který každého člověka smysluplně zaměstná, na přestavbě SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, je nezbytné. Žid.4/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24až33/22až56/10,12, K.M.1/1až12/10,17,27až 19/6, atd. Všechny národy Vám muslimům budou blahořečit, a na celém SVĚTĚ bude ve všem po nedostatku, když v Brně neprodleně vyjdete s bílými prapory, a peticemi. Když bude Hospodin chtít, již ve středu 21.1.2015, budou lidé objímat každého muslima, který ponese bílý prapor, bílé mávátko, a petici těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných. Mal.3/8,10,16,20, Sír.5/5až43/26,31, atd. Muslimové, proč by měly národy říkat: Kde je Bůh muslimů, který je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, který zahubí každého neposlušného, kdo nebude neprodleně realizovat Boží zákony. Žalm115/2, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Mich.2/3.

 

 

14.)Pane Muneebe Hassane Alrawi brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz, praha @muslim.cz. Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES uvádí, že věřící všech náboženství SVĚTA, se musí vrátit k jedinému Bohu SVĚTA tím, že opustí víru ve své, ve Vašem případě, muslimské Bohy. Bůh pro celý SVĚT je pouze jeden, a jeho novou Boží rodinou, jsou pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, či Hospodina, kteří dají tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých, křesťanských, militaristických, či imperialistických sviní, NETVORŮ, či zločinců Česka, ve svém náboženství, na SVÍCEN. Protože v Česku není ani náboženská svoboda, ani svoboda slova, víra v Boha nemůže v Česku dorůst k dokonalosti. Všichni ve všem lžou, protože všichni porušují všechny platné zákony. Máte povinnost říct ANO BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, a NE křesťanskému, či muslimskému, militarismu. Máte povinnost zajistit půst od stávající víry v Boha tím, že PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, poslední dvě kapitoly, učiníte nejžádanějším časopisem pro SVĚT. Jak.1/14,22,2/9,22,3/10,4/3,14,5/1,12, Iz.58/4,7,

Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Korán1/1až 114/6, Jan1/1až15/25, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3,5,9,10/4,13/5,8, Jud.12, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, Žalm33/6,102/27, atd. Nikdo z věřících v nového Krista, v jediného Boha SVĚTA, si ve svém náboženství nemůže rodit nějaké Bohy, jak to dělají, např. v křesťanství, neposlušní, to je mrtví, hluší, slepí, a drzí křesťanští psi, protože jediným BOHEM SVĚTA, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli drzým křesťanským psům v Česku, všichni věřící na SVĚTĚ bloudí na cestě do Božího království. Kvůli Česku, nikdo není spravedlivý, hrobem otevřeným je hrdlo křesťanů, ekonomickým jazykem mluví jen lži. Ekonomové mají za rty jed, jako zmije. Jejich nohy spěchají prolévat krev muslimů. Jsou v energetické pasti, přesto drze odmítají poznat cestu pokoje. Jer.1/17až23/15,17,29,32,25/31,30/5,31/2732až51/58, Iz.29/11až24až56/10až66/24, Žalm1/1až33/6,102/27až139/20,140/4až150/6, Řím.1/18,2/8,3/11,19až9/14až11/32, atd. Např. křesťanské militaristické svině, či feny Masarykovy univerzity, Bohem prokleté, by stále chtěly sociální nerovnosti bohatých a chudých, pouze studovat. Protože mají za svou SKÁLU ekonomiku, místo rozumu Krista, ekonomika se téměř ve všech státech hroutí. Kvůli Kristem vyvolenému Česku, není nikdo, kdo by si bral k srdci texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Hospodin, kvůli vzpurným a neposlušným sviním v Česku, bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od všech věřících v Boha, ve všech náboženstvích SVĚTA. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako jediný VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. S křesťany v Česku, nikdo z muslimů, nesmí mít nic společného. Hleďte muslimové pochopit, že vůli Boží je, učinit v Brně Boží revoluci, viz konec kapitoly. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Tim.2/16,3/7,4/3, Efez.4/24,25,5/5,7,15, Dan.9/14,27,11/39,12/1, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi, nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, bude OTCEM i MATKOU, každému pokornému a úplně poslušnému muslimu, kteří budou chtít mít ráj Božího království, neprodleně. V roce OVCE 2015, a v roce SVĚTLA 2015, každý pokorný, a úplně poslušný muslim, bude OVCÍ, které Bůh zajistí RÁJ, a krásný život bez válek tím, že bude dobře bydlet, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, v kruhových domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a tím, že každý bude mít dokonalé naturální plnění, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Pane Muneebe Hassane Alrawi, je Vaší povinností, udělat se svým stádcem, průvodem v Brně, Boží revoluci, s holemi BÍLÝCH PRAPORŮ, BÍLÝCH MÁVÁTEK, a s PETICEMI těchto textů v rukou, organizovanou dle textů na konci kapitoly. Vůli Boží je, aby ve vyvoleném Česku, vládnoucí imperialistická, militaristická, křesťanská elita, byla vyvlečená od svých koryt, ke korytům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, jako první na SVĚTĚ. Vyvlečení vládnoucí elity od koryt, je předpokladem pro vrácení se Krista, DUCHA SVATÉHO, do Česka, kvůli nutnosti vše ENERGETICKY změnit. Předpokladem, vrácení rozumu Krista lidem, je vyznání vin, to je vyznání lží o koncepci energetiky, a Kristu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.11/6až21/5až65/15,23,25až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15až19/20,25až40/29až43/26,31,

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Pane Muneebe Hassane Alrawi, více než milionový průvod v Paříži, DNE PÁNĚ 11.1.2015, kde nesli transparenty JE SUIS CHARLIE, byl průvod Satanů, kteří se srotili v boji proti HOSPODINU VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, z toho důvodu, že od nich, vzpurných a neposlušných sviní, Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupil svým rozumem. Fotografie tohoto průvodu v Paříži, v jehož čele kráčela vládnoucí srocená luza EU, vejde do dějin, jako vzpoura zhoubců, či zločinců, kteří horečně zbrojí kvůli tomu, aby mohli válčit, a kolonizovat, kteří stojí proti Hospodinu, takovému MÍROMILUVNÉMU, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, opravdu je. Hospodin chce celosvětový mír, chce zničení všech zbraní, všech vojáků, všech bankéřů, všech náboženství SVĚTA, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse celého SVĚTA. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nepřišel SVĚT zničit, ale zachránit. Ez.3/4,21,14/22až33/17až39/8,13,21,29až44/28, Sír.1/25,30,4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/17,25,26/5,32/15,33/16,43/26,31, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi. Máte povinnost zajistit, aby PRVNÍ MÁJ zločinců, lhářů, či NETVORŮ v Paříži, v lednu 2015, byl průvodem posledním. Kristus se nad muslimy smiluje, až Hospodinu nebudou říkat můj boháči, můj bankéři, můj kalašnikove. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15. PRVNÍ MÁJ ČTRVRTÉ INTERNACIONÁLY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ je v Brně, s bílými prapory, a s bílými mávátky. Zatím bázeň před Hospodinem nemá nikdo. Pro Česko je katastrofou, že průvodu zhoubců v Paříži se zúčastnili vládnoucí KOZLI, lháři z ČSSD, premiér Sobotka, a ministr zahraničí Zaorálek. Kristus v Písmu i v Rovnosti uvádí, že já se nechávám uvrtat do činnosti na počítači, kde píší pomalý POSLEDNÍ SOUD křesťanských, militaristických, slepých a hluchých, vzpurných a neposlušných psu, kteří nepatří do Boží rodiny. 2.Petr.2/21, Iz.56/10, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16až12/10,17,27až19/6, který by bez existence počítače neexistoval. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, nepotřebuje žádného člověka k tomu, aby si prosadil svou vůli. Na přelomu roku 2000, bylo TVORSTVO vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž vinou Boha, který na Česko, a na SVĚT, uvedl zlé věci, a to ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanu, politiků pravice a levice, zbrojařů, pomoci lidské spravedlnosti almužny a charity, protože vzpurní a neposlušní pomatenci, nevěnovali pozornost těmto textům pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všichni neposlušní a vzpurní, ZÁKON Boží, o zřízení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, si zprotivili. Hospodin nedělá nic tajně. Svoje tajemství, kterým je odstoupení rozumu Krista, od každého vzpurného a neposlušného boháče, od bohatého Baala, od každého DÉMONA, to je bankéře, vojáka, politika, zbrojaře, atd., pomocí těchto textů, sdělil naprosto srozumitelně, pro veškerý nezodpovědný, líný, drzý, Bohem prokletý, neposlušný, zlý, krutý, náboženský a politický dobytek, pro každého drzého SATANA. Gal.1/7,3/3,20až6/7, Řím.1/18až8/20,29až11/32, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11,9/13, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28, Jan1/1až3/18až5/34,38,43až12/43až15/25, atd.

Jediný Bůh SVĚTA, se nad svým TVORSTVEM smiluje, svým rozumem, až v žádném náboženství SVĚTA, nebudou Boha nazývat můj Baale, můj boháči, můj DÉMONE, můj bankéři, můj kalašnikove. Stane se tak, až kněží všech náboženství SVĚTA, budou náboženský lži lid, vychovávat k pokoře, a k úplné poslušnosti, vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Řím.1/18až11/32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4, 9,6/7,7/15,18, atd. Křesťanští psi, ale stejně tak psi z řad muslimů, mě stále pokládají za blázna, když píši, že věřím textům SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Česko je Kristem v Písmu vyvolené, v tomto roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2015, ukončit vládu TVORŮ nad TVORY, Kaz.8/8, protože si svým rozumem neposlušných, a vzpurných náboženských a politických zvířat, stále působí zlo, např. koloniálními válkami, spojenými se šířením křesťanských militaristických žvástů, o UKŘIŽOVANÉM křesťanském Kristu, který není jediným Bohem SVĚTA. Jediným BOHEM SVĚTA, vládcem všech TVORŮ, celého SVĚTA, je jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Iz.29/11až24,33/22až44/7až56/10až66/24, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,46/10,47/4,8,6,102/27,132/5,8až150/6, Jer.1/17,23/29,32, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, Kaz.3/18,8/8až10/20, Jan1/1až15/25, atd. Protože žijete na PUPKU SVĚTA, v Česku, máte povinnost, na základě znalostí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ukončit mletí svých muslimských sraček, které vychází z Vašich úst, a v jedinou hodinu, či v jediný den, ukončit veškeré křesťanské, militaristické zlo na SVĚTĚ, mletím textů Písma, o Boží mocí nad vším TVORSTVEM SVĚTA. Máte povinnost, neprodleným zveřejněním těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, Bohů křesťanů, učinit SOUDNÝ DEN, všech křesťanských militaristických psů, které musí vyšetřovat orgány činné v trestním řízení, za prokazatelné lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který není jediným Bohem SVĚTA, a za prokazatelné lži o koncepci energetiky, které vycházejí z HRDLA Kristem prokletého ministra průmyslu Mládka. Vítězná Boží pomoc, jsou tyto texty SOUDU militaristických, křesťanských sviní, což je SLOVO NOVÝCH NEBES očištěné, čisté jak BÍLÝ SNÍH, který je novou BÍLOU MANOU, nezměnitelnou za náboženské žvásty. Shromaždiště všech pokorných, a úplně poslušných, je u Pána všech TVORŮ. Korán37/20,24až125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Iz.56/10, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, atd. Pane Muneebe Hassane Alrawi. Jste shromážděný nikoli k odsouzení, ale ke vzkříšení z mrtvých militaristických sviní. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, 1.Kor.1/27,3/18až 10/11až14/33,36,15/14,33, 2.Pet.2/21,3/4,8,9,16, atd. Vám mrtvým, to je vzpurným a neposlušným muslimům, jediný Bůh SVĚTA, dá ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, když, jako pokorní a úplně poslušní, uvedete křesťanské militaristické psy, či svině, na energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu, dle dále opakovaně uváděných textů SLOV NOVÝCH NEBES. Korán76/3, Žid.4/7až12/28, Luk.1/53,6/24,11/48,12/47,13/3,29,17/10,20,35,19/44,20/18,24/49, Jan1/1,3/15,18, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5, atd. V Rovnosti 9.1.2015 jste uvedl, že největším nebezpečím pro TVORSTVO je násilí válek, a že všichni lidé, kteří chtějí žít v míru, se nesmí nechat vmanipulovat do třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, což je možné pouze v případě, že nad muslimy nebudete vládnou Vy, Bůh muslimů, mletím svých muslimských sraček, ale Kristus, který dělá dobro i zlo tím, že vede Česko a TVORSTVO, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Demokracie neposlušných a vzpurných TVORŮ, NETVORŮ, stojí pouze na lžích o Bohu, a na lžích o koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Iz.29/11až24až44/5,8,47/5,48/5,11až66/24, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Ez.3/4,21,4/4,15,7/12až33/17až39/8,13,21,29, atd. Kristus, či Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, nepotřeboval k tomu, aby v roce přelomu věků, v roce 2000, uvedl na Česko, a na všechno TVORSTVO, zlé věci, ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanu, politiků pravice a levice, zbrojařů, pomoci lidské spravedlnosti almužny a charity, atd., žádného proroka, žádného kněze. Nyní vyžaduje, aby se lid všech náboženství SVĚTA, vrátil k novému Kristu dobrovolně, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, o úplném zničení všech náboženství SVĚTA, atd. Sír.5/5,9/15, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, Jer.1/17až6/19,30až51/58, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Kaz.3/18,8/8,12/3.

 

DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, k technickému lidi VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, je úplná fraška, protože Kristus uvedl na Česko ovoce úmyslů, takových vzpurných a zpupných militaristických sviní, jakou byl např. bývalý boháč, prezident Havel, a jakou je, drzý, neposlušný, zpupný, pyšný, a vzpurný pozemský Otec, Satan, biskup Malý. Jer.6/19až51/58. Dle Koránu, ovoce úmyslů boháče prezidenta Havla, biskupa Malého, a jim podobným militaristickým sviním celého SVĚTA, je hnusné, a každý, kdo má oči, je vidí. Imperialističtí a militarističtí žoldáci a zbrojaři, vyhnali válkami z domovů miliony lidí, v mnoha státech světa, kvůli tomu, že středověk kolonizace, pomocí rekatolizace, ještě nepřestal. Ve Francii měli, DNE PÁNĚ 11.1.2015 = 2, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, militaristický první máj. V roku OVCE, a SVĚTLA, KOZLI premiér Sobotka, a ministr Zaorálek, jeli do Francie podpořit do průvodu imperialisty, militaristy, bankéře, křesťanské žoldáky, a zbrojaře, kteří dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že tisknou svoji SKÁLU, RYBÍ ŠUPINY KAPRŮ z Proglasu, a TWR proto, aby mohli zbrojit a válčit, a dělat chudému, pracujícímu, negramotnému lidu celého SVĚTA, strašlivé zlo, kvůli své chamtivosti, která je modloslužbou. Fanatismem KOZLŮ premiéra Sobotky, a ministra Zaorálka, se úplně skončila svoboda slova tím, že pravda o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, a pravda o vedení Česka a SVĚTA, do Božího království, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se úplně vzdálila. Co udělá vůdce muslimů v Brně Muneeb Hassan Alrawi praha@muslim.cz, brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz, nyní, když ví, že má muslimy vést v Brně do průvodu, kde pokorní a úplně poslušní muslimové, SLOVEM NOVÝCH NEBES porazí všechny křesťany, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20až59/14,15.

 

Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, veškeré zlo na SVĚTĚ, se děje z důvodu, neuznání textů SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že od Boha, to je od DUCHA SVATÉHO, dostává TVORSTVO, z Božího milosrdenství rozum, který nechybuje, který je neomylný. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, TVORSTVU slibuje, že v jím vyvoleném Česku, ukončí v jedinou hodinu, stávající HMOTNÝ SVĚT, BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, ve kterém jsou všechny bytosti chybující, a nastolí DUCHOVNÍ SVĚT Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v němž všechny bytosti budou neomylné. V DUCHOVNÍM SVĚTĚ Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, budou všechny bytosti neomylné, jednak pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a dále z toho důvodu, že Kristus, od pokorných, a úplně poslušných služebníků Krista, nebude svým rozumem, ze svého milosrdenství, odstupovat. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko uznalo, že tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, jsou Božím milosrdenstvím, a neprodleně zajistilo DRUHÝ PŘÍCHOD Krista tím, že je dá na svícen, jak ve školství, tak v médiích. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Lidových novinách uvádí, že první příchod Krista na SVĚT, byl pro TVORSTVO tragedií. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, stále stejného, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je totální fraškou, z titulu totálního vzdoru neposlušných křesťanských militaristických sviní, které se k novému Kristu, stále stejnému, odmítají vrátit, kvůli totálnímu vzdoru nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Tragedií pro TVORSTVO byl křest Krista v Jordánu, křesťanskou vodou protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, kdy se nad Kristem otevřela křesťanská krvavá nebesa, meče válek o kolonie, meče dvou světových válek, a meče mnoha válek, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Fraškou je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v ŽÁRU OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kdy nikdo nechce vyznat uvedené křesťanské viny, a kdy nikdo nechce učinit přítrž válkám, až do končin země, protože se nenašel ani jeden LEV, který by byl stejný jako nový Kristus, který by na křesťanské, a jiné militaristické svině, řval OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všichni jsou vzpurní a neposlušní, boháči i chudáci, všichni na VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, zapomněli, pro totální neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují, a upřesňují. Proto Česko PASE SAMA SMRT, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. SMRTÍ jsou především politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří nehodlají jít Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, z cesty. Kristus zastaví pohromu, kterou způsobil odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných, pyšných, a neposlušných, křesťanských a militaristických sviní, až především technická elita, ENERGETICI VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, budou se svou moudrostí v koncích. Až zavrhnou nesmyslnou energetickou koncepcí, pouze na ELEKTŘINU, kterou mele dementní idiot, ministr průmyslu Mládek, až uznají, že jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, Kristus uvádí v dokonalé lásce Božího rozumu, ve svých příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského militarismu, imperialismu, válek, vojáků, zbraní, politiků, církví, atd. Hospodinovu milosrdenství, odstoupení Božího rozumu od všech vzpurných, zpupných a neposlušných, kdo nevyznali své militaristické viny, musí v Kristem vyvoleném Česku, porozumět všichni, kdo texty dostávají. Dobrovolně se vrátit k novému Kristu, mají povinnost všichni, kdo tyto texty POSLEDNÍHO SOUDU, dostávají. Celé, Kristem vyvolené Česko, má povinnost se k novému Kristu vrátit dobrovolně a neprodleně. Dobrovolně znamená pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které z každého učiní pokorného a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO. Člověk se nepoučí, dokud z milosrdenství rozumu Krista, neodteče křesťanská militaristická ideologie vládnoucích politických a náboženských zločinců, jako neužitečná voda. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, Pána pánů, a Krále králů, měl být, dle vůle Boží, již v sobotu 10.1.2015, kdy Kristus, na PUPKU SVĚTA, na Říčkách, učinil denní teploty až 12 stupňů, což se nestalo, protože sníh se sice rozpustil, ale křesťanská špinavá a neužitečná voda, neodtekla. Horlivost křesťanských zlých imperialistických zástupů, či fen, církví, ve vysílání TWR, v Proglasu, ČRo, ČT, atd., kteří se zase vzbouřili proti novému BOŽÍMU ŘÁDU, znovu porodily militaristický, imperialistický chaos, a války o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanských žoldáků, a křesťanských zbrojařů, nad muslimy, místo řádu Boží SPRAVEDLNOSTI, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Každý, kdo jde po široké silnici, z Prahy a z Brna, do Jeruzaléma, do Říma, do Vatikánu, či do Palestiny, jde sice k Bohu, ale jde na opačnou stranu. K Bohu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, a SPRAVEDLIVÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je, je možné dojít pouze opačně, z jihu, do severní země, na PUPEK SVĚTA, do Kristem v Písmu vyvoleného Česka. Česko a následně i Slovensko, má povinnost porodit mladého Krista, vládce všech států SVĚTA, nepřivázaného řetězem ke křesťanské boudě, nepřivázaného řetězem k muslimské boudě, k buddhistické boudě, k hinduistické boudě, k boudě židů, atd., protože nový Kristus je Bohem všech náboženství SVĚTA Iz.9/5, Jer.30/5, atd. Horlivost pokorných, a úplně poslušných zástupů nového Krista, má povinnost rodit Boží SPRAVEDLNOST, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Genetické hodiny, pro neprodlený porod Krista VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, bude v sobě mít každý znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Všichni, kdo se v Česku srotili proti mně, srotili se proti Kristu, který je SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Jazyk každého ČARODĚJE, který čaruje s texty SLOV NOVÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista, jsem usvědčil ze svévole. Všichni v Česku, a ve SVĚTĚ, kdo stále nic nevědí, o pomalém POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných, jsou němými psy, kteří na své pány, na boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, zbrojaře, kněze, politiky, obchodníky, atd., nedovedou ani štěkat. Dědicem BOŽÍ SLÁVY, je každý znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, který je stejně dokonalý, jako NOVÝ KRISTUS, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Proč by národy měli říkat, kde je Bůh Česka, ZÁKONODÁRCE, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.29/11až24,33/22,48/5,11,54/15,17,56/11,10,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, atd. Žádný DĚDIC Boží slávy, pokorný a úplně poslušný, nemůže být zpupný, vzpurný a neposlušný, protože zná dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, které je nezbytné neprodleně realizovat, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. V Česku vzešel plný počet křesťanských psů, fen, či pohanů, kteří se vzbouřili proti novému Bohu, svým rozumem, politických a náboženských zvířat. Pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří obdrží celou zemi, na kongresu nových kněží, ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohou být uzdravení, z Božího milosrdenství, rozumem Krista, když ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebudou nic tajit, či cenzurovat. Dědictvím pokorných a úplně poslušných znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je SPRAVEDLNOST od Boha, která spočívá v elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a v elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Kristus stále vyčkává, protože se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi, kdo budou mluvit pravdu, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Kristu, o totální závislosti každého TVORA, na milosrdenství rozumu Krista, a pravdu, o jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista, k novým kněžím, pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, je o mluvení pravdy, o nezbytnosti úplného zničení všech náboženství SVĚTA, a všech politických stran SVĚTA proto, aby nový Kristus, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUDCÍ, mohl být jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Nový Kristus vyčkává, smiluje se pouze nad těmi AUTOPILOTY, či pokrytci, kteří ukončí naučené, nesmyslné, a lživé mletí křesťanských, náboženských, politických, energetických, a jiných žvástů, a lží, a nahradí je mletím pravdy o Kristu, pravdy o energetice, a pravdy o jedině možné energetické, Boží koncepci, Česka a SVĚTA. Komu se nechce mluvit uvedená pravda, ten je určen k úplné záhubě, DUŠE i TĚLA, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Nelze se urážet, pro pravdu o Kristu, pro pravdu o lidské bezmoci, a pro pravdu o energetice. Kristus nyní TVORSTVO dělí na pokorné a úplně poslušné, které svým rozumem pást bude, ze svého milosrdenství, a na TVORSTVO vzpurné, zpupné a neposlušné, která nechá padat, vlastním pádem, do HROBU HRDEL vládnoucích zločinců, lhářů a podvodníku, kteří nemají ani ponětí o Kristu, a kteří lžou o ENERGETICE, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných a vzpurných, v částečce DUCHA SVATÉHO. Nikdo pokorný a úplně poslušný, nemůže věřit sám sobě, svému rozumu, svého TĚLA a své DUŠE, které jsou stejné, jako u zvířat, ale pouze rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v Česku, ze svého milosrdenství. ZBRANÍ nového Krista, proti vzpurným, zpupným, a neposlušným náboženským a politickým zvířatům, je odstoupení rozumu od všech, kteří odmítají být pokorní, a úplně poslušní, z titulu neznalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. To co vzpurní neposlušní dělají, je nacismus a fašismus. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Co udělají např. pan Robejšek robejsek@web.de, pan Maxmilián Kašparů max.kasparu@centrum.cz, paní Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, pan Muneeb Hassan Alrawi praha@muslim.cz, brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz či velvyslanec Francie ambafrcz@france.cz, ambassade@france.cz, ifp@ifp.cz, presse@france.cz, consulat@france.cz, prague@dgtresor.gouv.fr, atd. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, v pořadu ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz, panu Robejškovi, panu Maxmiliánu Kašparů, a redaktorce Kociánové částečnou pravdu již umožnil mluvit, což je uvedeno v kapitole 186, na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Nyní vyžaduje mluvit, opakovaně uváděnou pravdu celou, protože Kristu dal TVORSTVU SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES proto, aby nastolilo Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné neprodleně, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, a ne proto, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, svými politickými, křesťanskými, muslimskými, buddhistickými, hinduistickými či židovskými žvásty, je stále obraceli v pravý opak. Náboženstvím terorismu a válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanských pokrytců, a žoldáků, nad muslimy, je křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd. Úplným zničením uvedených náboženství, jejich středověku, bude zničeno veškeré zlo na SVĚTÉ tím, že nad lidmi celého SVĚTA bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, čarodějnice církve, a drzí pozemští Otcové, Satani kněží, sebrali novému, mladému Kristu, místo technického ředitele všech států SVĚTA. Bez technického rozumu Krista, o nové energetice, se lidé namáhají pro nic, za nic. Aby SVĚT byl lepší, aby bylo vše energeticky nové, Kristem vyvolené Česko, má povinnost z nového Krista učinit jediného UČITELE, MISTRA, LÉKAŘE, OTCE, a ZÁKONODÁRCE všech. Kdo se nyní Kristu vzepře, musí být vyvlečen od svého koryta, neprodleně. Když např. v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI bude Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, uvedenou pravdu mluvit, Kristus zvítězí nad vším TVORSTVEM tím, že řekne, tady jsem, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Vše v Písmu uvedené o Česku, se musí naplnit. Když redaktorka Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, začne mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii, mravech, atd., Kristus se smiluje, svým rozumem, nad celým SVĚTEM tím, že umožní, uvedenou pravdu o Kristu, o lidech, a o ENERGETICE, předat do mešity v Brně Muneeb Hassan Alrawi praha@muslim.cz, brno@muslim.cz, info@muslimskaunie.cz. Když se tak stane, Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že i muslimové budou mluvit pravdu o novém Kristu, o DNI SOUDNÉM, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do Česka a SLOVENSKA. Když muslimové v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, v mešitě uznají, že Hospodin je Pánem všech náboženství SVĚTA, všichni ZEMDLÍ, ve své vzpouře proti novému Kristu, jedinému Bohu SVĚTA, i ve Francii, a jinde na SVĚTĚ. Jer.51/63, atd. Z pana Maxmiliána Kašparů max.kasparu@centrum.cz, a z redaktorky Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, se při vysílání v úterý, DNE PÁNĚ 13.1.2013 stali zločinci, či neposlušní NETVOŘI tím, že nového Krista prohlásili za zločince, sebe za absolutně moudré a spravedlivé, a rozhodli se oslavovat svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, výrobky lidských rukou, vojáci, politici, vojenští kaplani, zbrojaři, bankéři, a ostatní zločinci a pokrytci. Křesťanská SVINĚ Maxmilián Kašparů max.kasparu@centrum.cz, je souzen hrozným Božím soudem, protože chce aby Česko pokračovalo, společně s NATO, v horečném zbrojení, a v přípravě na třetí světovou válku. Jeho křesťanské žvásty a lži, nejsou nikomu k užitku, je to zločinec.

 

 

15.)Totéž, co platí pro křesťanské militaristické svině, pro bohatou černou kozatou rohyni sestru Angeliku, a pro jejího hosta, herce Jana Potměšila z pořadu jaktovidi @rozhlas.cz, nebo pro Ladislava Špačka, atd., platí pro každého, kdo ve vysílání Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., bojuje proti Bohu, proti jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Především to platí pro sobotní pořady TWR v Proglasu, a pro nedělní vysílání, např. jaktovidi@rozhlas.cz. Křesťanské militaristické svině, ze sobotního vysílání TWR v Proglasu, např. redaktor Života víry, Ing. Arch. Tomáš Ditrich, jonatan@vbh.sk, apha@apha.cz, elias@apha.cz, ceco@vatiradio.va, predplatne@zivotviry.cz, dkc@cmail.cz, sekretar.vlk@apha.cz, pistora@apha.cz, milanbadal@seznam.cz, filip.dostal@apha.cz, ladislav.knotek@apha.cz, restitucni@ apha.cz, či černé svině Lucie Endlicherová z TWR, a její host, Ivo Kubský, starší sboru Církve Bratrské z Havířova bobik82@gmail.com, jcob@centrum.cz, ivokupsky @volny.cz, lukaswilcek@seznam.cz, poliacik@seznam.cz, pkrevky@seznam.cz, martin.grohman@cb.cz, atd. Tyto černé svině se stále bytostně radují, přestože vědí o tom, že nemají proč. Mečem svých jazyků, činí veškeré zlo na SVĚTĚ, protože i v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, drze vládnou místo Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Veškeré zlo na SVĚTĚ činí tím, že chtějí zachovat SVĚT MATERIÁLNÍ. Nechtějí se neprodleně vrátit k novému Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože nechtějí SVĚT DUCHOVNÍ, svět BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Smysl pro pravdu, spravedlnost, odpovědnost, pokoru a poslušnost, nemá kvůli nim nikdo, pro odstoupení rozumu Hospodina, od všech pyšných, drzých, zpupných, vzpurných a neposlušných. Kdo se chce, na ÚSVITU prvního dne Božího království, energeticky, ekologicky a mravně zachránit, zřízením DUCHOVNÍHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, NEMATERIÁLNÍHO, kdo chce zachránit svůj život, má povinnost, proti uvedeným prasatům, či Satanům povstat, pomocí zákonů Božích, a SLOVY NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je vykázat z médií, na smetiště dějin, do říše ticha. V Česku, pro odstoupení rozumu Hospodina, od zpupných a neposlušných, bude pláč a skřípění zubů. Pomalým POSLEDNÍM SOUDEM křesťanské, militaristické černé svině, OHOLIBY, či KOZATÉ ROHYNĚ, sestry Angeliky krizovka@boromejky.cz, Hospodin rozkládá chamtivost křesťanských sviní po majetku, po penězích, po militarismu, po zlu horečného zbrojení, po zlu lži o energetice, po zlu lží o Bohu, atd., po kterém, zlé BOROMEJKY, a všechny neposlušné svině, touží. Žalm39/12. KOZATÁ ROHYNĚ, černá svině sestra Angelika je opravdu neotřesitelná, ve svém boji proti Hospodinu, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vždy v sobotu, má být Hospodin PÁNEM nad sobotou tím, že jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má být BOHEM, má být jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. V neděli potom, má být vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických ekonomických, sviní tím, že všechny křesťanské ekumenické církve, ČARODĚJNICE, či FENY, se svými křesťanskými militaristickými, materialistickými žvásty, vejdou neprodleně do říše ticha, či na smetiště dějin. V Česku, a ve SVĚTĚ, musí být vše nové, DUCHOVNÍ tím, že jediným Hospodinovým slovem v médiích, bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení Božího, DUCHOVNÍHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde MATERIÁLNÍ, zpupní, vzpurní a neposlušní, musí být úplně zničení tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM bude Hospodin. Sír.5/5,9/15 až43/26,31. 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Bhagavadgíta1/1až15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.2/22až33/22až66/24, atd. Vše je uveden dle opakovaně uváděných textů, které budou, na požádání, každému pokornému, a úplně poslušnému, objasněny. KOZATOU BOHYNI, ROHYNI, či křesťanskou FENU, ŠUPINATOU RYBU, černou svini, sestru Angeliku, stále nikdo nevykastroval, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto v neděli, DNE PÁNĚ 11.1.2015, zase smilnila se svým neposlušným Bohem, kterého Hospodin proklel, kvůli hnusnému, shnilému OVOCI, jeho úmyslů, s pomateným křesťanským PSEM, s pravicovým hercem, Janem Potměšilem, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, v ČRo2. Dne 11.1.2015 = 2. V pravé poledne, či v době odpolední, na ÚSVITU prvního dne Božího království, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, jediného Boha SVĚTA, tyto dvě křesťanské SVINĚ, v ČRo2 se drze radovaly, z OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, ze svobody pro ČARODĚJNICE, pro ekumenické církve, a tím ze svobody pro boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, a jiné zločince, zloděje, podvodníky a lháře. Jer.6/19. Soud pomatených a drzých hlupáků, křesťanských psů a fen, je v tom, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o nezbytnosti nastolit DUCHOVNÍ Boží království, NEMATERIALISTICKÉ, přišlo v Bohem vyvoleném Česku na SVĚT, ale lidé si zamilovali MATERIALISTICKÉ křesťanské PEKLO, ve kterém žijí. Každý pokorný, a úplně poslušný, má nyní povinnost, křesťanské militaristické PEKLO úplně zničit, zveřejněním pomalého ŽÁRU SLOV POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů. Iz.56/10,57/10,20,66/24, Jan3/19,5/34,38,43až15/25, K.M.1/1až12/10,17,27až19/6, Bhagav.15/15,16až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7, atd. Pravicový herec, NETVOR, Jan Potměšil, v pořadu jaktovidi @rozhlas.cz, v ČRo2, se radoval z toho, že mu Hospodin rozbil lebku, kvůli jeho pravicovému násilnictví boháčů nad chudáky, protože dodnes nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že boháči a chudáci, spolu v míru žít nemohou. Žalm7/17až29/11až24až150/6, Sír.5/5až13/18až43/26,31, atd. Dodnes nevěří tomu, že Hospodin, kvůli energetické spáse, chce úplně zničit MATERIÁLNÍ SVĚT, zničením jeho SKÁLY, zbraní, křesťanských žoldáků, bankéřů, boháčů, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, atd. Kvůli militaristickým křesťanským sviním Česka, nikdo nevěří tomu, že majetkovou rovnost DUCHOVNÍHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, vyžaduje Hospodin realizovat vyvlečením boháčů, bankéřů, atd., od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Jer.1/17až23/29,31/27,32až49/20,50/45až51/58, Bhagav.15/15,16až18/78, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Iz.11/6až21/5až65/15,23,25až66/24, atd. Pravicový herec, Jan Potměšil, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, se stále radoval, aniž měl z čeho. Hospodin, této pravicové svini rozbil lebku, jeho Bohem, autem, ve kterém jel. Žalm7/17až50/16až22, atd. Hospodin, této pravicové svini převrátil auto, ve kterém jel. Ageus2/22, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, rozraz lebku jejich Bohem, autem, všem uvedeným křesťanským, militaristickým sviním, např. černé FENĚ, OHOLE sestře Angelice, krizovka@boromejky.cz, Belzebubu papeži Františkovi ceco@vatiradio.va, Satanu kardinálu Vlkovi sekretar.vlk@apha.cz, atd. Bože VŠEMOHOUCÍ, který jsi napsal, že všichni Satani, či NETVOŘI, kteří ničí SVĚT, svým politickým, či náboženským MATERIALISTICKÝM učením, se mají proklínat za to, že svým učením šíří rakovinu, zabij. Zabij je za to, že si z tebe, z jediného Boha dělají prdel tím, že proti tobě bojují, mečem svých zlých jazyků. Zabij je, když nadále zůstanou vzpurní a neposlušní, když budou mít za Bohy, místo tebe, který jsi ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. 2.Tim.2/16,3/9, Iz.2/22až65/15až66/24, Ez.3/4,21až28/9až33/17,39/8,13,21,29, atd. V neděli, 25.1.2015, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, v ČRo2, kdy měl mravy Česka a celého SVĚTA, určovat nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, určoval mravy pro chudé, boháč Ladislav Špaček, tiskový mluvčí emeritního prezidenta Václava Havla. Jak může šmejd Špaček určovat mravy lidí, když ze SLOV NOVÝCH NEBES ví, že Hospodin na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ špatných mravů boháčů, pomocí boháče Havla, a drzého pozemského Otce Satana biskupa Malého? Jer.1/17až6/19až51/58. Česko bude Bohem zničeno, když uvedené drzé křesťanské militaristické svině, nezmizí neprodleně v říši ticha. Žalm115/17, 5.Moj.30/11,18, atd.

 

 

16.)Přetaženo z kapitoly 185. ÚPLNÁ POSLUŠNOST Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, znamená pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, přijetí rozhodnutí celého pokorného, a úplně poslušného Česka, o svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Další údaje o energetice, opakovaně uváděné, jsou doplněné údaji z ČSÚ. Dovážená energie činí zřejmě víc než devadesát procent. Když Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, uvedete pravdivé údaje o energetice tak, jak je to požadováno, nebude problém trestně stíhat např. faráře Dominika, i bývalého ministra vnitra Bublana, kvůli jejich křesťanským žvástům, a tím zrušit veškerá náboženství SVĚTA, a SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolit vládu Krista nad celým SVĚTEM, v jeho Božím království, ještě v prosinci. Dle dřívějších údajů docenta Skály z VUT v Brně, činila elektrická energie, cca 10,0 %, z celkem potřebné energie, což je uvedené např. již v kapitole 179. Dle údajů v Rovnosti, v případě, že docent Skála mluvil pravdu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Graf odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený také v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Údaje o energetice celého SVĚTA, jsou uvedené, na konci kapitoly 176. Odborníkům na energetiku z ČSU bylo napsáno. Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Pravda tkví v pochopení souvislostí lží o energetice, s lhaním o Kristu, který, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože je SYNEM ČLOVĚKA, viz další text. Poslal jsem Vám svoji žádost, na přípravu energetických údajů, pro kongres energetiků celého SVĚTA, který má Česko povinnost neprodleně svolat, do DOLINY O2 Arény v Praze, jako veřejný dopis. Je to z toho důvodu, aby energetikům, do energetické koncepce Česka a SVĚTA, nemluvil žádný politik pravice a levice, a žádný kněz, jako např. bývalý ministr vnitra Bublan. Politici pravice a levice, a kněží, prokazatelně lžou, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Když budete o energetice mluvit pravdu, naplníte SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že budete mít za BOHA, vlastní sílu své pravdy, před kterou se musí sklonit každý politik, a každý kněz. Protože ministři průmyslu vlád Česka, naposledy Mládek, dělají energetické koncepce Česka, svým POHLAVNÍM rozumem, pouze na elektrickou energii, je nutné naprosto jednoznačně určit, jaké procento z celkové energie, kterou Česko potřebuje k životu, tvoří elektrická energie, a jaké procento této elektrické energie, se vyváží. Je to nezbytné určit z toho důvodu, aby např. drzý pozemský Otec Satan farář Bublan, exministr vnitra, nemohl v médiích tvrdit, že Česko má energie dostatek, protože vyváží elektrickou energii. Všichni vědci sešli z cesty studia ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože se v Písmu Krista nedotazují, na další, energeticky, ekologicky, a mravně správnou cestu Boží. Kristus proto od nich odstoupil svým rozumem, a tím z nich učinil NEMLUVŇÁTKA, neschopná, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, logicky myslet. Podlé mého názoru, dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, na několik desetiletí. Česko zřejmě, během dalších dvaceti let, zbývající uhlí úplně vyrabuje, protože špatné mravy lidí se nezmění, ani při vstupu Česka, do bran Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dělat energetickou koncepci Česka, na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože ropu a plyn nemohou nahradit. V médiích bylo uvedeno, že např. fotovoltaika postavená na polích, je statisticky hodnocená v záporných, či minusových hodnotách, protože vyrobí méně energie, než se energie, do postavení elektráren, vložilo. Obnovitelné zdroje většinou vyrábí elektrickou energii. Proto, pro potřeby konference energetiků, by tyto údaje o obnovitelné energetice, které nejsou vysoké, by měly být zahrnuty v celkové výrobě elektrické energie. Pokud tedy, teoreticky, pro vytvoření energetické koncepce, pro sto procent energie, kterou Česko potřebuje k životu, bude tvořit pouze ropa, plyn, a elektrická energie, měla by ropa, 6 552 000 tun, dle mých odhadů, dle údajů dříve uvedených na VUT v Brně a ČVUT, tvořit cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, by měl tvořit cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, by měla činit cca 10 % z celkem potřebné energie, což zřejmě nebude pravda, dle sdělení ČSÚ. Dle sdělení bývalého ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály, v době socialismu, tvořila elektrická energie cca 10 % celkové energie. Energie na dopravu tvořila tehdy cca 50 % celkové energie. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Výroba elektrické energie od dob socialismu se příliš nezměnila. Podstatně se zvýšil dovoz ropy, a dovoz plynu. Míra Božích darů je rozličná. Když Vy, jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, se osvědčíte tím, že budete sloužit Kristu tím, že sdělíte pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, Kristus Česko povýší, protože bude, jako první, mezi všemi národy SVĚTA, z milosrdenství jeho rozumu, mluvit pravdu o Kristu a energetice. Kolik se vyrobí elektrické energie, a kolik se jí vyveze, to je jasné. Kolik se doveze plynu, to je také jasné. Problém je s ropou, protože se z ní vyrábí ještě plasty, a jiné výrobky. Je proto zapotřebí určit, kolik se v Česku vyrobí, či doveze benzinu, nafty. A lehkého topného oleje. Jak jsem uvedl, uhlí je zapotřebí do výhledové koncepce vůbec neuvažovat, protože se stejně úplně vyrabuje, což uvádí i Kristus v Písmu. Stejně tak je zanedbatelný lehký topný olej. Nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůli vzpouře energetiků z ČSÚ, z VUT v Brně, z ČVUT, a projektantů. Bylo by zajímavé uvést, proč VUT v Brně, a ČVUT, dříve uváděly, že elektrické energie je pouze deset procent, z celkově spotřebované energie. Boží hněv neprodlévá. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, protože nereagujete, obracím se na Vás s prosbou, o sdělení orientačního PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, kdyby 100 % energie, potřebné pro život Česka činilo: 1.) Elektrická energie 87 065 GWH. 2.) Benzin 1 850 000 tun. 3.) Motorová nafta 4 652 000 tun. 4.) Zemní plyn 8 468 milionů m3. Dle mých odhadů, elektrická energie zřejmě bude činit 10 %. Benzin a motorová nafta celkem 60 %. Plyn zřejmě 30 %. Děkují za upřesnění procentuálního rozdělení uvedených energií, přepočtem tun benzinu, tun motorové nafty, a m3 zemního plynu, na GWH. Prosím, aby zkreslující koeficienty nebyly použity. Stanislav Oplatek. Tel. 546 441 154. Děkuji. Procenta rozdělení energií dle zdrojů je nezbytné upřesnit kvůli zvláštní demenci ministra průmyslu Mládka, který, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista, znovu vytvořil energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie. Ve své pýše, svého POHLAVNÍHO rozumu, energetickou koncepci vytvořil dokonce na dobu čtyřiceti let, to je do roku 2054. Jeho zvláštní POHLAVNÍ demence, je strašlivou výstrahou všemu zpupnému, vzpurnému a neposlušnému tvorstvu. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svým rozumem nebude odstupovat pouze od pokorných a úplně poslušných, kteří budou věřit a sloužit novému Kristu a ne Satanu Mládkovi, který, jako zpupný, vzpurný, a neposlušný, má STAROU MYSL a DUCHA.

 

Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, poradil docentu Skálovi z VUT v Brně, abych si zjistil ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Dle Českého statistického úřadu v Brně. Dle paní Jonášové, telefon 542 528 111, klapka 115, do Česka,v roce 2013, byl dovoz ropy 6 552 000 tun ropy. Výroba ropy 154 000 tun. Ropa celkem 6 706 000 tun. Zemního plynu se dovezlo 8 468 milionů m3. Výroba elektrické energie činila 87 065 GWH. Benzinu se vyrobilo 1 291 000 tun. Dovoz benzinu 559 000 tun. Celkem benzinu 1 850 000 tun. Motorové nafty se vyrobilo 2 950 000 tun. Dovoz nafty 1 702 000 tun. Celkem motorové nafty 4 652 000 tun. Topné oleje. Výroba 148 000 tun. Dovoz 13 000 tun. Topné oleje celkem 161 000 tun. Pokud pouze na vytápění, myslím si, že pro tento účel je zapotřebí je ignorovat, stejně jako uhlí. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, a na výrobu elektrické energie, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, na několi desítek let. Stávající, dosluhující uhelné elektrárny, do dlouhodobé koncepce nelze zahrnout, stejně jako uhlí, či lehký topný olej, pokud se používá pouze k vytápění. Dělat energetickou koncepci Česka, na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože motorovou naftu, benzin a plyn, nemohou nahradit. V médiích bylo uvedeno, že např. fotovoltaika postavená na polích, je statisticky hodnocená v záporných, či minusových hodnotách, protože vyrobí méně energie, než se energie, do postavení elektráren na polích, vložilo.

 

Dle sdělení Ing. Mgr. Pavla Hájka. Oddělení informačních služeb. Český statistický úřad, www.czso.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz. Tel. 274 052 425. Jedna tuna nafty obsahuje asi 42,5 GJ energie, což je tedy přepočteno na 11,8 MWh. Obdobně je to u benzínu. Jeden m3 zemního plynu je 10,559 KWH.

 

Přepočet motorové nafty, benzinu, plynu a elektřiny, na procenta. 4 652 000 tun motorové nafty x 11,8 MWH = 54 893 600 MWH = 54 893,6 GWH. 1 850 000 tun benzinu x 11,8 MWH = 21 830 000 MWH = 21 830 GWH. Motorová nafta a benzin celkem = 76 723,6 GWH. Zemní plyn 8 468 milionů m3 x 10,5599 = 89 412,233 GWH.

Celkem motorová nafta a benzin 76 723,6 GWH + zemní plyn 89 412,233 GWH + elektřina 87 065 GWH. Součet činí celkem 253 200,83 MWH. ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Motorová nafta a benzin činí 30,3 %. Zemní plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %. Je to rozdílný údaj, od sdělení docenta Skály z VUT v Brně. Dle něho, elektřina činí 10 %. Svítá, svítá, po kolikáté, to nikdo nespočítá. Kristem vyvolené Česko, se má poučit z chyb, které lidstvo udělalo, a má nastolit, v DOLINĚ O2 Arény, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, všesvětový mír. Protože Česko polyká POHLAVNÍ žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, a POHLAVNÍ žvásty energetických koncepcí ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, je všem všechno jedno. Kristus vyčkává, protože se chce nad Českem, a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až vládnoucí lháři budou vyhnání z médií, do říše ticha.

 

ENERGETICI z pravicového ptactva, Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbel, z ČSÚ v Praze, dle pohádky MLUVA PTÁKŮ, prochází nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Když projdou, budou sice oškubáni o své Bohy, o majetek, a o auta, ale přežijí. Jako živí, to je pokorní, odpovědní, a úplně poslušní, mají povinnost iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze tím, že připraví ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, pro elektrickou energii, pro plyn, pro benzin a pro naftu, pokud je uveden chybně. Jak je opakovaně objasňováno, uhlí v Česku již slouží pouze pro dosluhující uhelné elektrárny, a pro výtopny. Proto elektrická energie, plyn, benzin a nafta, jako 100 % energie ukazuje, jak je lži lid Česka, závislý na pravdě o ropě a plynu. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Každý odborník, který má rozum od Krista, z milosrdenství jeho rozumu, má povinnost Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Nepřátelství s Kristem, je přátelství s ROHATÝM pozemským Otcem Satanem Tomášem Halíkem. V Písmu je uvedeno, že v Česku, v době konce éry fosilních paliv, má každý povinnost povstat proti křesťanským a militaristickým sviní, protože jinak brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Když požadované údaje budou věrohodné, je možné požadovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vypracování celosvětové energetické koncepce, pro fosilní paliva. Všichni lidé tuší, že ENERGATIKA a EKONOMIKA se zhroutí, již v době ropného kolapsu.

 

17.)Každý má povinnost zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se pod vládu Krista ZÁKONODÁRCE, aby Česko bylo spaseno, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a mravech. Žalm73/10,17,22,27, 1.Kor.10/11až15/54, Bh.18/66. Dle písničky od Krista. Když MRTVÍ a NEPOSLUŠNÍ nepovstanou, pro odstoupení rozumu Krista, od militaristických prasat, ničících nesmyslně planetu zemi, když Belzebub SVĚTA, papež František, nespadne ze svých krvavých NEBES, jako blesk, povstane iba TÍSEŇ. Vstanou pouze ti, kdo si zhotoví bílý prapor, či bílé mávátko, kdo podepíší svým jménem, PETIČNÍ LIST PAMĚTNÍ KNIHY, Mal.3/16, se žádostí o mluvení pravdy o Bohu, a pravdy o jediné možné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a s praporem v ruce, ho odevzdají místnímu faráři, např. v Domašově drzému Otci Satanu faráři Dominikovi, fara@domasov.info, místnímu starostovi, v Domašově Pitrochovi, starosta@obec.domasov.net, místnímu řediteli školy Válkovi, skola@domasov.info, nebo některé učitelce ZŠ v Domašově, a místní POLICII ČR, v Domašově Policii ČR v Rosicích, vedené npor. Šoukalem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, s požadavkem o vyšetřování všech uvedených vládnoucích zločinců, kteří dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, znovu neporozumí. Sír.5/5,7/16,13/18,23/24,32/15,33/16,42/19,24,43/26,31, atd. Bude ve všem po nedostatku, když BÍLÉ PRAPORY a BÍLÁ MÁVÁTKA, zhotoví zástupy poslušných, a pokorných BOŽÍCH SYNŮ a DCER. Mírové soužití všech států SVĚTA, je možné pouze v případě, když nebudou vládnout lidé nad lidmi, ale když nad pohany celého SVĚTA, bude vládnout nový Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA. Nikdo v křesťanském PEKLE nezvítězí, a nikdo nebude poražený, když z PEKLA křesťanského militarismu, k novému Kristu ZÁKONODÁRC,I a SOUDCI, se vrátí celé Česko, HROMADNOU DOPRAVOU tím, že všichni budou mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o jediné možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je energetická koncepce Krista, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm1/1až39/6až150/6, Iz.2/22až14/12,16/4,33/22,až66/24, Mal.1/7až3/10,16,20, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, atd. Vyvlečení všech uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Jer.1/17až49/12,20až50/45až51/58, Iz.21/5, atd. Např. v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, je nutné povstat proti neposlušným vládnoucím NETVORŮM, průvodem s bílými prapory, a s bílými mávátky, tímto způsobem. Podepsané PETIČNÍ LISTINY těchto textů, při pochodu ve dny sváteční, je nutné v průvodu donést na oltáře kostelů v Brně, kde Kristus začne bydlet, až bude rozhodnuto, o realizaci Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když pochod bude v úřední dny, podepsané PETIČNÍ LISTINY, je nutné předat vládnoucím NETVORŮM, Belzebubu Brna biskupu Cikrlemu, či jeho sekretáři Čuprovi brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, úplně pomatenému NETVORU primátorovi Vokřálovi, kp@brno.cz, posta@brno.cz, info@brnoplus.cz, pro trestní stíhání vládnoucích podvodníků, Policii ČR na náměstí Svobody npor. Karasovi mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, Sír.5/5,7/16až23/19,24, atd., NETVORU, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, K.M.1/4,6/6,24,12/17,10,27,14/27, Otci zla, rektoru Masarykovy univerzity Bekovi, rektor@muni.cz, řediteli ČT Brno Součkovi, jan.soucek@ceskatelevize.cz, a řediteli ROZHLASU Brno Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, atd, s požadavkem o neprodlené zveřejnění. Sír.5/5,7/16až43/26,31, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států SVĚTA, již miluje novou ŽENU STATEČNOU, které není jedno, co lidé dělají s fosilními palivy, a jak pomocí nich, nesmyslně vyrábí, staví, dopravují, válčí, a tím ničí planetu ZEMI.

 

18.)Obrazce jsou přetažené z internetu, kde informovali o tom, že USA odtajnily tajné záznamy o UFO, tak zvanou MODROU KNIHU. Nevím, z čeho obrazce jsou. Ukazují, že již nemáme pravé poledne, ale pravé odpoledne, ve DNI DRUHÉHO PŘÍCHODU PÁNĚ, k pokorným a úplně poslušným. Iz.59/10. Slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích má 16 paprsků. Je to šestnáct let, od přelomu věků roku 2000.