O nás

Informace pro sepsání PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, informace o době přelomu věků konce éry fosilních paliv, což je doba DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do jím vyvoleného Česka a Slovenska, jsou čerpány z veškerého Písma od Krista, z písniček, filmů, atd. Jsou čerpány z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou KRONIKOU DĚJIN, pro Bohem vyvolené Česko a Slovensko. V Bohem vyvoleném Česku, a Slovensku, nikdo nemá výmluvu, návrat k VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, k jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tvorstva, všech států SVĚTA, odkládat ze dne na den. Zemi obdrží úplně poslušní. Kristus vyžaduje, aby se Česko a Slovensko neprodleně vrátilo ke Kristu pro pochopení, že člověk, od kterého Kristus odstoupí svým rozumem, kazí všechno, na co sáhne. Kristus vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými, smilovat. Smiluje se, až především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a vláda premiéra Sobotky, atd., budou se svou moudrostí, svých energetických koncepcí, o elektrické energii, která tvoří méně než deset procent celkové energie, v koncích, pro velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps. Kristus se smiluje, až Česko nebude zdržovat pravdu o Kristu, a pravdu, o nesmyslných energetických koncepcích, vládnoucích zločinců. Energetická spása SVĚTA je v Boží energetické koncepci, opakovaně uváděné, a ve zřízení nové vlády, uvedené v kapitole 177, na str. 19. Špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, Kristus otevírá ucho, skrze útlak, od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení boháčů, Baalů a DÉMONŮ, militaristů a imperialistů. Kristus je STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM ŽIVOTA TÍM, že je STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Dle písniček od Krista. Je SKÁLOU, pro nový TŘEŠŇOVÝ SAD, stromů pokorných, a úplně poslušných, na svém úbočí. Pro slepé a hluché, harmonikáře. Také chudí lévijci, LVI, mají povinnost hluboce ponížit své zpupné DUŠE. Své slovo NOVÝCH NEBES, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, Kristus dá chudým, až zvítězí nad boháči. Musí znát vítězný hlahol těch, kdo se zbraněmi od Boha, s holí jeho SLOVA, s prutem, se stříkací pistolí, či s PET LAHVÍ v ruce, udělají Velikonoce neprodleně, jak u pomatené, místní STÁTNÍ SPRÁVY, tak u místních boháčů. Kristus potrestá zpupné boháče, kteří nedají deset procent z příjmu, za rok 2013, úplným zničením jejich DUŠÍ, v tělech zvířat, v dalších třech, či čtyřech, dalších inkarnacích, jejich zpupných DUŠÍ. Tvrdit, že Kristus neudělá nic dobrého, ani zlého, je nesmysl, protože Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od zpupných a neposlušných. Kristus napsal Písmo kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby Česko změnilo celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu, neprodleně. Apokalypsa pomalého POSLEDNÍHO SPRAVEDLIVÉHO SOUDU boháčů to je Baalů, a ekonomů to je DEMONŮ, v Česku a ve SVĚTĚ, byla již zveřejněna, v těchto šesti knihách, dnes již dávno zničených.

 

1. www.poslednísoud.webpark.cz 2. www.druhyprichodboha.webpark.cz
3. www.ceskabible.webpark.cz 4. www.ceskabible2.webpark.cz
5. www.knihazivota.webpark.cz 6. www.oplatek.webpark.cz

7. Sedmá kniha která není zničená , je www.pametni-kniha.cz. Kristus slíbil, že se slituje. Iz.57/10,16,20až66/24.