Kapitola 305 – 60 stran.

19.04.2023 08:35

Kapitola 305 – 60 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Spravedlnost iniciativy MÍR a SPRAVEDLNOST, profesora Václava Hořejšího vaclav.horejsi@img.cas.cz, info@iniciativa-snih.cz, uvedená např. v novinách Rovnost ze dne 27. března 2023, je z rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, není z geneticky prasečího lidského mozku Hořejšího. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa, však již nedovoluje lidským SYNŮM, profesoru Hořejšímu isjerohv@seznam.cz, Stropnickému matstrop@volny.cz, Kavanovi kavanjan17@gmail.com, atd. realizovat spravedlnost lidskou, kterou požadují ve své výzvě MÍR A SPRAVEDLNOST, ale pouze SPRAVEDLNOST Boží. Trestající Kristus vyžaduje neprodlené ukončení všech válek na světě, neprodlené rozhodnutí o energetické nezbytnosti zničení všech zbraní světa. Vyžaduje, aby po pádu BELZEBUBA, či LUCIFERA papeže Františka, do nejhlubší jámy ŘÍŠE TICHA, vymizeli jeho Bohové, kterým slouží, Baalové a DÉMONI, ekonomové, zbrojaři, obchodníci, politici pravice a levice, vojáci, boháči, bankéři, atd., kteří zemi dupou horečným zbrojením, válčením, a žitím boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. V Česku má povinnost na trůn premiéra nové vlády Česka usednout nyní premiér profesor Hořejší. Má povinnost vládnoucí Baaly a DÉMONY soudit dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rázně uplatnit Boží spravedlnost programem nové vlády Česka. Všechny texty Písma o neprodleném ukončení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. jsou pro premiéra Hořejšího, rozkazem. Rozkazem je požádat sousední národy o pomoc se svoláním kongresu všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Božím rozkazem je založit v Praze, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Profesore Hořejší, máte povinnost neprodleně zřídit novou vládu Česka, dle textů na konci kapitoly 300, z několika členů své INICIATIVY proto, aby od Velikonoc 2023 již bylo zřejmé, že Kristus, DUCH SVATÝ, zrušením křesťanství, ruší všechna náboženství světa proto, aby celému světu mohl panovat jako jediný, NEOMYLNÝ UČITEL, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Izaj.1/15,18,2/4,5/4,16,16/3,21/5,29/14,24,31/9až57/10,16,20až63/18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Profesorem Hořejším požadované uzavření příměří mezi Ruskem a NATO, není vůlí Krista, a proto je Kristus nedovolí realizovat. Kristus je již vyvýšený POMALÝM BOŽÍM SOUDEM těchto textů. Zavrhne každého, odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto vzpurné pokolení, kdo zavrhne poznání o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Na ÚSVITU tohoto tisícíletí, který začal v roce 2000, Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dá povstat např. iniciativě MÍR a SPRAVEDLNOST, když profesoru Hořejšímu, z pomalého Božího SOUDU SYNŮ ZATRACENÍ, lhářů a zločinců ministrů Sikely, Kupky, Stanjury, jejich Boha, lháře NETVORA premiéra Fialy a jejich Boha, válečného zločince, prezidenta generála Pavla, vzejde SVĚTLO SVĚTA NEOMYLNÉHO Božího rozumu Ježíše Krista, uvedeného např. ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadhgíty, se zdravím na paprscích. Kristus, svou lásku, svého rozumu pro toto pokolení, neprokáže nikomu, kdo místo Kristu slouží např. drzému, pozemskému OTCI, Satanu faráři Bradáči z Domašova, kdo na ÚSVITU tohoto tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, na Velikonoce 2023, slouží vládci křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, LUCIFERU, BELZEBUBU papeži Františkovi. Trestající Kristus, svým Božím rozumem, se nezná k nikomu, kdo má za Boha křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kdo má za Boha válečného zločince, NETVORA prezidenta generála Pavla, atd. Běda Česku a světu, které v tomto zlém pokolení postihl vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení technického rozumu Krista také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, jejichž lidské mozky, geneticky prasečí, Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Boží vůlí je, aby Kristem nyní vyvolený profesor Hořejší, jehož povolání za nového premiéra Česka je neodvolatelné a nezpochybnitelné (viz další text), zveřejnil v médiích, a ve ŠKOLSTVÍ, tyto texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v DEN SOBOTNÍ, nyní na BÍLOU SOBOTU dne 8. nebo 15. dubna 2023, a to v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Trestající Kristus vyžaduje, aby Česko realizovalo Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplný a rychlý. Celosvětový mír a pokoj nemůže být z rozumu lidského, ale pouze z rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, z Božího milosrdenství. Hořejší, Stropnický a Kavane. Tímto textem jste pomazáni za proroky místo mě, olejem nejčistším, vodíkem vyrobeným elektrolýzou z OZE. Dostáváte od Krista moc výkonnou a zákonodárnou pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa. Když si budete myslet, že Vás Kristus nepotrestá odstoupením svého technického rozumu, když nyní odmítnete úplnou poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jste na omylu. Česko, pro neposlušnost, padlo do OHNIVÉHO JEZERA Česka Debb, DEBILŮ, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení a válčení. Vzkříšení z mrtvých sviní, či NETVORŮ nastane, až Kristem prokleté vládnoucí lháře a zločince, ministry Síkelu, Kupku, Stanjuru, premiéra Fialu s jejich Bohem, válečným zločincem prezidentem Pavlem, pošlete do říše ticha, to je na smetiště dějin. Přišly dny Božího navštívení žárlivě milujícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Profesore Hořejší, buď realizujete Boží vůlí, buď v médiích zveřejníte, že mediální MISTR Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, chce vládnout od úplňku MĚSÍCE, od ZELENÉHO ČTVRTKU 6. dubna 2023, nad všemi státy světa, svými zákony, nebo také Vy padnete do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kvůli odstoupení Božího rozumu, od Vašeho, geneticky prasečího lidského mozku. Úplněk MĚSÍCE 6. 4. 2023 je úplňkem RAŠÍCÍM. Trestajícímu Kristu se bude líbit, Báruk, když v Česku, a tím ve světě zajistíte, že Krista, DUCHA SVATÉHO, budou znát všichi nově, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, aby mohl sázet vše nově, Jeremiáš, Židům, realizací svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Micheáš. Zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu státníků celého světa, je energeticky nezbytné. Profesore Hořejší, máte povinnost zveřejnit, že v Česku musí neprodleně vyrašil výhonek SPRAVEDLIVÝ, kterým je nová vláda, vytvořená z odborníků, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Profesore Hořejší. Za premiéra VÝHONKU SPRAVEDLIVÉHO, nové církve, úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY Krista, jsem v textech pomalého BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, určil nejdříve projektanta vzduchotechniky a vytápění Ing. Rákose z Brna, později bývalého premiéra Babiše. Tito noví vládnoucí Bohové zavrhli jim objasněné poznání o Boží moci, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a poznání uváděné Boží vůle. Trestající Kristus je zavrhl. Učinil to odstoupením svého rozumu, určeného pro toto pokolení. Mám povinnost určit jiného premiéra Česka. Tímto textem určuji Vás profesore Hořejší, za BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného, s Boží moc výkonnou a zákonodárnou. Jako znalec OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jste mocný jako LEV Kristus, který je SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Jste narozený z veškeré pravdy o Kristu. Tím z veškeré pravdy o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Jste LVEM, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Dostáváte od Krista moc vytvořit novou vládu Česka z odborníků, vzešlých z veřejných výběrových řízeních, na VUT v Brně. Kristus, pro realizaci příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vytvoření celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nepotřebuje POSLANECKOU SNĚMOVNU, PREZIDENTA a SENÁT. Potřebuje v Česku, a v každém státě na světě, postavení SOUDNÝCH STOLIC s vládnoucími Baaly a DÉMONY. Vyžaduje v každém státě vznik jediné církve, NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, úplně poslušné vlády, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, nečiní nic tajně. Ámos. Těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, ničí SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH buddhistů, hinduistů, judaistů, křesťanů, muslimů atd. proto, aby z Česka mohl kralovat nad celým světem sám, svými příkazy a ZÁKONY, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Na vytvoření kompletní vlády Česka máte povinnost spolupracovat s odborníky z vysokých škol, především z VUT v Brně, ČVUT, atd. Ministry vlády máte povinnost vytvořit dle textů na konci kapitoly 300. Pane profesore Hořejší. Máte povinnost zničit stávající politické, náboženské, zbrojařské, ekonomické a jiné vládnoucí Baaly a DÉMONY tím, že spolu s lidmi s iniciativy MÍR a SPRAVEDLNOST, vytvoříte prozatímní, pouze několikačlennou vládu Česka. Kompletní vládu vytvoříte později, až se Kristus smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem. Římanům. Od Velikonoc již nesmí nad lidmi panovat Kristem prokletý BELZEBUB, či LUCIFER křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, papež František, ale mírumilovný vítězný Kristus, zrozený z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. MUSÍTE zveřejnit, že pro vládce PEKLA papeže Františka platí texty kapitoly Izajáše 1,11,12,13až66, Jeremiáše, o tom, že Kristus v Česku sbírá vojsko proti ekonomům, zbrojařům, obchodníkům, politikům pravice a levice atd. Pomocí Česka chce vytvořil NOVOU ZEMI tím, že v Česku vytvoříte NOVÉ NEBE, a to mletím OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto OHNĚM spálí trestající Kristus vše staré, STAROU ZEMI, v Česku křesťanské STARÉ NEBE. SLOVA NEBES MRAVNĚ nízká např. drzého pozemského OTCE Satana či Ďábla faráře Bradáče z Domašova, jsou již trestným činem. Boží ZÁKONY v Česku platí od RAŠÍCÍHO úplňku MĚSÍCE, který je na ZELENÝ ČTVRTEK 6. dubna 2023. Když se ke Kristu neprodleně nevrátíte, zůstane zpupné Česko v OHNIVÉM JEZERU Česka DEBB, debilů, a jde k záhubě, v PEKLE třetí světové války. Profesore Hořejší. Uvedené věty těchto textů jsou opsané z Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. Jsou Boží slávou tím, že se vzájemně doplňují a upřesňují. Pokud uváděným textům Písma nerozumíte, rád Vám vše objasním, telefonicky, elektronicky, nebo osobně. Ve svém věku 82 let již nerad někam jezdím. Když chcete, abych Vás pomazal za proroka místo sebe osobně, nejenom těmito texty, musíte přijet na Říčky 42, u Domašova.

 

Kapitola 305-60 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 79. Česká bible kapitola 305. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, křesťanstvím končí ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je krutý zmijí jed, jedovina dračí, středověkého výkladu Písma, pomocí temnoty protikladných bludů katolického katechismu např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. 5.Mojžíšova, Žalmy, atd. Vzácné texty OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na zničení jeho náboženských a politických Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, nejsou v jeho totálně chybném výkladu Písma. Křesťanská ideologie služby vládnoucím boháčům, Baalům a DÉMONŮM, je bludným kruhem tím, že na moudrost Boží jsou povýšeny ÚMYSLY vládnoucích kapitalistických zločinců, to je promyšlené ekonomické, militaristické, kapitalistické vychytralosti, to je např. žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Boží hněv již neprodlévá, protože kvůli chybnému výkladu Písma Satanů kněží, nelze zrušit Boží trest, rozvracení, podvracení a ničení křesťanské SKÁLY, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., trestajícím Ježíšem Kristem. Jeremiáš, Izajáš, Ozeáš, Kazatel, K.M. 5.Mojžíšova, Žalmy, atd. Nelze zrušit vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, také od technického lži lidu, určeného správným výkladem Písma pro toto pokolení, za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, za Boží SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nelze v kostele prorokovat, že v roce 2000, to je na ÚSVITU tohoto tisíciletí, Česko a svět zastihl přelom věku konce éry fosilních paliv. Nelze prorokovat, že každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost Krista znát nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Nelze prorokovat, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, na ÚSVITU tohoto osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, že jedinou možnou další správnou cestou Česka a světa, nejsou Kristem nyní rušené křesťanské, militaristické, ekonomické tradice. Trestající Kristus, jehož hněv a trest již neprodlévá, všechny stávající tradice ničí a boří tím, že pomocí těchto textů, objasňuje jedinou možnou, a jedinou správnou další cestu Česka a světa. Křesťanské Vánoce a např. muslimské cestování do jejich SVATÉ ZEMĚ, jsou vytvořené debilními, geneticky prasečími lidskými mozky, pouze kvůli BYZNYSU. SVATOU ZEMÍ je nyní celý svět, protože Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nestraní žádnému náboženství, které vytvořil ve středověku jako dočasné tím, že vytvořil politický a náboženský lži lid, a BYZNYS, to je žití boháčů na výnosný trh. Trestající Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, činí vše nové tím, že veškerá náboženství ruší, veškerý BYZNYS ruší tím, že jsou uváděné vzácné Boží myšlenky, nic bezcenného, o neprodleném nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Trestající Kristus vyžaduje zrušení veškerého BYZNYSU, vyžaduje, aby bylo vše nové tím, že např. bude celosvětově zrušené řízení světa pomocí křesťanské SKÁLY, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Tato podmínka, pro smíření se technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, je zatím nepřijatelná. Nepřijatelná je, protože v křesťanském výkladu Písma nikdo nevěří textům Písma, o energetické nezbytnosti zrušení veškerého BYZNYSU, zrušení veškeré politiky a všech náboženství světa. Lidé dělají co se Kristu líbí tím, že např. profesor Hořejší již ví, že je pouze ADAM, to je člověk, nad jehož geneticky prasečím lidským mozkem, má Kristu, DUCH SVATÝ, naprostou převahu. Z tohoto správného výkladu Písma je zřejmé, že totální technická debilita politické, náboženské a jiné vládnoucí elity, způsobená odstoupením Božího technického rozumu, je viditelně zjevná,pouze všem úplně poslušným služebníkům Krista. Trestající Kristus již nechce žádná náboženství, žádný BYZNYS, žádné vládnoucí politiky pravice a levice, žádné PRACHY, ZBRANĚ, žádné vojáky, žádné války, atd. Vyžaduje, aby profesor Hořejší vytvořil jedinou CÍRKEV Česka, ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU Krista, DUCHA SVATÉHO, úplně poslušnou vládu Česka, dle textů na konci kapitoly 300, pomocí které bude Kristus, svým Božím technickým rozumem, v Česku a ve světě, sázet vše nové. VĚČNÉ PŘÍBYTKY již jsou navržené dle textů Bible na www.pametni-kniha.cz, a proto může pominout majetek boháčů celého světa. Uvedené texty Písma jsou novým Kristem, a nelze je proto ignorovat. Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Izajáš, Filipským, 1.Timoteovi, 1.Janův, 1.Petrův, 2.Timoteovi, Zjevení, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Přísloví, Ezechiel, Izajáš, 2.Petrův, 2.Korintským. 1.Korintským, Římanům, Efezským, Jud, Zjevení, Koloským, Galatským. Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Není čeho se bát. Trestající Kristus, který má veškerou moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem vyžaduje, abyste prorokovali, že Kristus, tímto pomalým Božím SOUDEM, končí řízení světa pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Vyžaduje Vaše rozhodnutí, o vykonání vůle Boží, kterou je energeticky nezbytné zrušení všech PRACHŮ světa, a všech ZBRANÍ světa. Trestající Kristus nechce SMĚNNÝ OBCHOD, který byl před vznikem PRACHŮ. Trestající Kristus vyžaduje Vaše rozhodnutí o tom, že lidé, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, mají povinnost pracovat zcela zdarma, pouze za dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, a za SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, to je švédských stolů snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho se týká veškerého života na zemi, v dokonalém, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Trestající Kristus vyžaduje, abyste prorokovali, že svým Božím rozumem zajistí, že život na zemi bude probíhat téměř stejně jako dnes, kdy boháči žijí na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Trestající Kristus zajistí, že např. ovoce z jihu se bude posílat na sever, jako povinné dokonalé naturální plnění, bez peněz tím, že Kristus zajistí, že na celé zemi vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus na celé zemi zajistí, že vysoce mravní lidé budou pracovat jako včeličky proto, aby se starali nejenom o sebe, ale o všechny lidi na zemi. Trestající Kristus, svým Božím rozumem zajistí, že ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny se budou dokonalým naturálním plněním všem státům přidělovat v minimálním množství tak, aby celému světu vystačily na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad celým světem. Máte povinnost, v novém DNES naplnění Písma, veřejně projednat slávu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, kterým bude Vaše rozhodnutí o energetické nezbytnosti úplného, celosvětového zničení křesťanských lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Máte povinnost přijmout odpovědnost za další vývoj Česka a světa, z hlediska energetiky, ekologie a mravů, z hlediska dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Máte povinnost prorokovat texty Písma o tom, že na stávající ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na ŔÍŠI MRTVÝCH, to je neposlušných hlupáků, je potřeba úplně zapomenout proto, aby Kristus, DUCH SVATÝ, přestal Česku a světu škodit, odstoupením svého Božího rozumu, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, či od projektantů, které, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Máte povinnost prorokovat, že není čeho se bát při zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, protože trestající Kristus v Žalmech slíbil, že Vám svým Božím rozumem pomůže tím, že všechny své protivníky, odstoupením svého Božího rozumu znemožní tak, že dobrovolně a neprodleně odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin, sami. Stačí v médiích zveřejnit, že žít bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ je možné v případě, že nyní, všichni úplně poslušní služebníci Krista, se trestajícího Krista budou bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože pochopí ENERGETICKÉ důvody boření a ničení PRACHŮ a ZBRANÍ, kvůli energetické nezbytnosti celosvětového budování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných. Milovat bezdomovce Blažka z Říček, jako sama sebe a jako trestajícího Krista, v tom je celý Boží zákon o neprodleném vybudování celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus může Česko a svět energeticky spasit a zachránit když neprodleně poslechnete. Může Česko a svět zničit nesmyslným horečným zbrojením a třetí světovou válkou, když zase neposlechnete. Všichni zpupní a neposlušní boháči, musí již být jako pára nad hrncem, a musí zmizet, i se svými naprosto nesmyslnými energetickými koncepcemi, v říši ticha, na smetišti dějin. Izajáš, Žalmy, Jeremiáš, Ezechiel, Lukáš, Ezechiel, 5.Mojžíšova, Sírachovec, Judův, Jan, Marek, Matouš, Jakubův, 1.Korintským, 2.Korintským, Římanům, atd. Máte povinnost naplnit texty písniček od mediálního MISTRA Krista o tom, že nyní je vteřina další než rok. Z pořadů v ČRo Plus, např. mezi DUCHEM CHUDÝMI MODLOSLUŽEBNÍKY PIRÁTEM Třešňákem petr.tresnak@pirati.cz, a Koželuhem z Duhy info@hnutiduha.cz, že energetická koncepce ministrů Síkely, Kupky a Stanjury na dobu 30 let má trhliny, neslučitelné s pravdou o energetice. Uvedení zločinci, svými geneticky prasečími lidskými mozky vymýšlí takové koncepce, pomocí kterých úplně vyrabují uhlí Česka,

 

během několika dalších let a pomocí kterých vyrabují ropu na celém světě, během cca dalších cca 15 let. Uvedení zločinci, chtějí zkoumat různé scénáře svých nesmyslných koncepcí na úplné vyrabování uhlí a ropy, až do konce tohoto roku. Nechat je zkoumat, znamená prodloužit ROK trestu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, způsobený odstoupením rozumu trestajícího Krista, o další rok, což jim nesmí projít. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/12,29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Máte povinnost prorokovat, že uvedení zločinci, musí být neprodleně vyvlečení ven, na smetiště dějin. Energetická koncepce Ježíše Krista DUCHA SVATÉHO, je opačná. Je na záchranu ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na celých 1000 let, tohoto OSMÉHO DNE Páně, osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem. Protože se jedná o záchranu fosilních paliv pro celý svět, vteřina do jejich vyvlečení, od dobře placených KORYT, je další než rok. Kristus nastolí Boží KRÁLOVSTVÍ, po jejich vyvlečení. Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, v ŘÍŠI MRTVÝCH nebude budovat, sázet a tvořit nic energeticky, ekologicky a mravně nového, kvůli nastolení svého Božího KRÁLOVSTVÍ, dokud nad lidmi budou panovat stávající zlí Bohové, neposlušní, to je mrtví zločinci, lháři, Kristem prokletí SYNOVÉ ZATRACENÍ militaristický NETVOR, prezident Pavel kontakt@generalpavel.cz, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, premiér Fiala fialap@psp.cz, ekonomická svině, DÉMON ministr průmyslu Síkela posta@mpo.cz, ministr dopravy Kupka martin.kupka@ ods.cz, ekonomický Bůh, Kristem prokletý DÉMON, ministr společného státního měšce, Stanjura Pří.1/7,14,8/13,17až31/10, ministr@mfcr.cz, zbynek.stanjura@ mfcr.cz, MODLOSLUŽEBNÍK, Daniel Beneš benes@cez.cz, ekonomická svině Adamová Marketa.Adamova@top09.cz, NETVOR Vystrčil vystrcilm@senat.cz. Máte povinnost přijmout odpovědnost za znalost Krista z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Tím máte povinnost prorokovat povinnost ŽIVÝCH, to je úplně poslušných služebníků Krista. Máte povinnost usmířit se s Kristem rozhodnutím, o energetické nezbytnosti vyvlečení uvedených neposlušných a zpupných vládnoucích hlupáků, Bohů, od jejich dobře placených KORYT, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se jim bohatství již dostalo. Máte povinnost, tímto způsobem, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ve spolupráci s Božím technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, atd. máte povinnost zřídit NEVĚSTU Krista, ŽENU STATEČNOU, jedinou církev Česka, novou, úplně poslušnou vládu Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Vyvlečení uvedených vládnoucích Bohů do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, je energeticky nezbytné, kvůli tomu, aby Kristus mohl budovat svoje Boží KRÁLOVSTVÍ, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, nové, úplně poslušné vlády Česka. Premiére profesore Hořejší, LVE, máte povinnost řvát na Česko stejně jako LEV Kristus tím, že v Česku, dle Božích zákonů, vyhlásíte všeobecnou pracovní povinnost, stejnou, jako byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunististické majetkové ROVINY, v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka proto, aby vládnoucí boháče bylo možné smysluplně zaměstnat, a současně potrestat, za energetické, ekologické a mravní zlo, které dělají službou svým pohlaním ÚDŮM, místo Kristu. Práce u lopaty, pro MODLOSLUŽEBNÍKY, generála Pavla, Fialy, Síkely, Kupky, Stanjury, Beneše, či NETVORA Vystrčila, je minimální Boží trest. Filozofickou svini Adamovou je potřeba potrestat tím, že bude pracovat v kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, jako pomocná síla. Římanům, Jakubův, Zjevení, Sírachovec, 1.Petrův, 2.Petrův, Židům, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Samuelova, Izajáš, Judův, 2.Tes.2/3,11,3/11, Galatským, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 5.Mojžíšova, Ezechiel, 2.Korintským, Žalmy, Bhagavadgíta, 2.Mojžíš, 4.Mojžíšova, Jeremiáš, 1.Korintským, Efezským, 2.Mojžíšova, Báruk, 3.Mojžíšova. Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Z pořadů v ČRo Plus, např. mezi DUCHEM CHUDÝMI MODLOSLUŽEBNÍKY PIRÁTEM Třešňákem petr.tresnak@pirati.cz, a Koželuhem z Duhy duha@spolecnostduha.cz, info@hnutiduha.cz, novaduha@spolecnostduha.cz, chroma@spolecnostduha.cz, je zřejmé, že vládnoucí zločinci a lháři, svými nereálnými energetickými koncepcemi, na jádro, fotovoltaiku a větrníky, jsou v koncích. Kristus je neposlal, aby drze tvrdili, že cca deseti procenty energie z elektřiny, nahradili více než cca padesát procent energie z ropy, která je potřeba na dopravu. Máte povinnost je neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, mluvením uváděné pravdy o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa a tím pravdy o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Izajáš, Jeremiáš, Žalmy, Ezechiel, Žalmy, 2.Petrův, atd. V novinách Rovnost dne 17. 4. 2023 uvedli článek o vesnici Wendland v Německu, která se proslavila tím, že zde v roce 1980 vznikla SVOBODNÁ REPUBLIKA, Svobodný Wendland, založený protijadernými aktivisty. Požadovali zákaz jaderných elektráren a požadovali, už tehdy, vyrábět elektřinu pouze z větru a ze slunce. Wendland je v překladu SLOVANSKÁ ZEMĚ. Je to vesnice, kde žili Slované. Kruhová vesnice má uprostřed náves. Máte povinnost učinit Česko SVOBODNÝM WENDLANDEM. Máte povinnost prosadit výstavbu kruhových měst, či kruhových sídlišť tím způsobem, že uprostřed domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, pro cca 1500 lidí, bude uprostřed budova SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristu se bude Česko líbit, když neprodleně prosadíte výstavbu uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ tím, že prosadíte jejich úplnou energetickou soběstačnost ze slunce a větru. Kristus se bude líbit, když poslechnete. Situace v křesťanském, ekonomickém militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka je neudržitelná, křesťanské, ekonomické, militaristické hodnoty jsou totálně pokřivené. V Česku máme ŘÍŠI MRTVÝCH vládnoucích sviní, či NETVORŮ, protože zpupní a neposlušní katolíci, pomocí ideologie protikladných bludů katolického katechismu drzého pozemského OTCE, Satana či Lucifera, Ďábla, faráře Bradáče z Domašova, lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném Bohu všech států světa, a všech náboženství světa proto, aby např. DUCHEM CHUDÍ hlupáci, ve skupině ČEZ, vedené zločincem, chamtivým MODLOSLUŽEBNÍKEM, Danielem Benešem benes@cez.cz, cez@cez.cz, promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, mohli lhát o koncepci energetiky Česka a světa. Za totálně chybnou práci dostává vládnoucí zločinec Beneš více než 35 milionů Kč na odměnách. Pracující lži lid, který nemá o Kristu VÍTĚZNÉM ani ponětí, kvůli totálně chybné energetické koncepci ČEZ, dělá úplně všechno špatně. Kristus v Písmu slíbil, že chamtivý MODLOSLUŽEBNÍK boháč Beneš, svým geneticky prasečím lidským mozkem ani nepochopí, že dělá něco chybně, a už bude vyvlečen od svého dobře placeného KORYTA ven, do ŘÍŠE TICHA, k lopatě, kde bude pláč boháčů a skřípění zubů. Je potřeba trestajícího Krista prosit, aby se nad Českem a světem smiloval, a realizoval svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka neprodleně proto, aby zločincům boháčům, žijícím na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, neprodleně znemožnil nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin tak, aby lidem celého světa vydržely toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. 2.Samuelova, Báruk, Žalmy, 1.Korintským, 2.Korintským, Židům, Koloským, 5.Mojžíšova, Bhagavadgíta, Izajáš, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, K.M., atd. Ti kdo náleží ke křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, UKŘIŽOVANÉ Židy, pomocí protikladných bludů vládce křesťanského ekonomického PEKLA, BELZEBUBA papeže Františka, v kolotoči svých lží o Kristu, stále křižují pouze sama sebe, OVOCEM SVÝCH úmyslů, sloužit Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, místo NEOMYLNÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který v Česku, a tím ve světě, nečiní nic tajně. Galatským, Ámos. Svoje činy Kristus zvěstoval pomocí podobenství Písma, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, nyní pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Zpupné a neposlušné tvorstvo Česka a světa, v politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je vydáno marnosti lidských ÚMYSLŮ boháčů, vládnout nad chudáky, a nad Kristem, DUCHEM SVATÝM, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou. Nyní Kristus tímto zjevuje Vaší slávu BOŽÍCH SYNŮ, BOŽÍCH DĚTÍ proto, aby vyvedl Česko a svět ze SMRTI otroctví zániku, to je

 

službě PRACHŮM a ZBRANÍM, boháčům, atd. místo Kristu. Česko a lidstvo směřuje k porodu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, takového trestajícího ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, skutečně je. NOVÝ DUCH, je DUCH SYNOVSTVÍ, není DUCHEM otroctví vládnoucím boháčům, či politikům pravice a levice, či Satanům kněžím. Vaše povolání za nové vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Jste dědici Boží slávy tím, že máte povinnost zvěstovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů. Jste dědici Boží slávy tím, že máte povinnost iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista do Česka. Vše je odhalené z veškerého Písma od Krista, v tomto čase přelomu věků konce éry fosilních paliv. Kristus připravil v Písmu vše, pro dobu ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro rok 2000. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v dubnu v roce 2023, po Velikonocích, máte povinnost, za osm dní, realizovat svatbu Krista, BERÁNKA tím, že Vašim zářivě čistým kmentem budou Vaše spravedlivé skutky. Máte povinnost připravit choť Krista, kterým je NEVĚSTA, nová vláda Česka, úplně poslušná, vytvořená s pomocí odborníků především na VUT v Brně, či ČVUT, dle textů na konci kapitoly 300. Máte povinnost, tímto způsobem zajistit realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou v tomto pokolení především o správné energetické koncepci Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Máte povinnost, mluvením pravdy o Boží vůli, a Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, vyvléct např. MODLOSLUŽEBNÍKA, Daniela Beneše benes@cez.cz, z místa vládnoucího Boha, do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že ho smysluplně zaměstnáte na budování celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u lopaty. Bohatství se mu již dostalo. První příchod Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době čtyřiceti let převýchovy boháčů, pomocí socialistické majetkové ROVINY, byl kvůli trestání boháčů, šlechticů, jejich Bohů, drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží, pomocí komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, již není kvůli jejich trestání. Je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Vyvlečení MODLOSLUŽEBNÍKA, Daniela Beneše benes@cez.cz, od jeho dobře placeného KORYTA, s odměnami přes 35 milionů Kč za rok, k lopatě, je kvůli nastolení Boží celosvětové majetkové ROVINY, která bude bez boháčů a chudáků. MODLOSLUŽEBNÍK Daniel Beneš má povinnost odejít k lopatě dobrovolně a neprodleně, má povinnost být pilný jako včela a radovat se z uvedeného Božího milosrdenství. Když bude dál kralovat místo Krista, DUCHA SVATÉHO, bude zničen válkou. Vyvlečení k lopatě je minimálním trestem za zlo energetické, ekologické a mravní. Dupání planety země službou boháčům žijícím na výnosný trh, je trestný čin. Římanům, Jakubův, Zjevení, 1.Petrův, 2.Petrův, Židům, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Samuelova, 2.Tes.2/3,11,3/11, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 5.Mojžíšiva, Izajáš, Ezechiel, 2.Korintským, Galatským, Žalmy, Bhagavadgíta, 2.Mojžíš, 4.Mojžíšova, Jeremiáš, 1.Korintským, Jud. NEBESA jsou již pouze SLOVA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, která se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Jsou určena pro mravní, ekologickou a energetickou evoluci, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost neprodleně otřást vším stvořením, zničením stávajícího militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zřízením mírového, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího KRÁLOVSTVÍ, zrušením zákonů lidských. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česku a světu, již dovoluje jít dál. Dovoluje vykonat mravní ekologickou a energetickou evoluci, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH uvedených NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa je již srozumitelně objasněná tím, že je objasněná Boží vůle o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Je srozumitelně objasněná moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Trestající Kristus vyžaduje neprodlené nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Premiére Hořejší. Máte povinnost iniciovat svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pro každého, úplně poslušného služebníka Krista, je také srozumitelně objasněná Boží moc Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku. Rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, štěstí, zdraví, pokoj, atd., dává Kristus každému tak, jak sám chce. Úplně poslušní služebníci Krista z řad vládnoucí elity, se svobodou pouze k nastolení celosvětové Boží majetkové Boží ROVINY, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ z Písma již znají, že se mohou spoléhat pouze na NEOMYLNÝ rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, a ne na rozum svého, debilního, geneticky prasečího lidského mozku. Zachránit sebe, a tím celý svět, z hrozného Božího hněvu trestajícího Krista, jehož hněv již neprodlévá, je možné zveřejněním těchto textů o Boží vůli, a Boží moci, např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus vyžaduje změnit stávající tradice politického a náboženského středověku, zničením politického a náboženského dobytka, to je lži lidu, a tím zničení řízení Česka a světa, ekonomicky, militaristicky, MEČEM válek, zničením stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus vyžaduje svět řídit novými tradicemi, po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Vyžaduje učinit rozhodnutí o řízení světa dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, jsou o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Nové tradice mohou zkusit úplně poslušní služebníci Krista např. oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST, kterým se nebude hnusit Boží majetková celosvětová ROVINA, kterou je potřeba realizovat kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Pomalý Boží SOUD těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, který píši již více než 33 let, objasňuje, že ve stávajícím, politickém a náboženském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, požadovaná Boží majetková ROVINA, se nikdy a nikde neosvědčila. Majetková ROVINA např. v Česku za HUSITŮ, či v době 40 let Božího socialismu, či komunismu, pod vedením Česka komunistickými hlupáky, OVCEMI, BERANY, či BERÁNKY, nebo pokusy o majetkovou ROVINU v Izraeli, se nemohly osvědčit. Ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pracující lži lid totiž neslouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, ale pouze Baalům a DÉMONŮM, to je hlupákům, nemravným, Kristem prokletým boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, či politikům pravice a levice. Ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháči, zločinci, pokrytci a lháři, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., a pomocí hnusné ideologie krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, dnes např. katolického katechismu, drzého pozemského OTCE Satana, Ďábla, či Lucifera, faráře Bradáče z Domašova, vždy vybojovali ideologii svých promyšlených ekonomických, militaristických vychytralosti, pomocí horečného zbrojení a MEČE energeticky nesmyslných válek. Proto je válka na Ukrajině, mezi mocnostmi Ruska a NATO. Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Vládnoucích hlupáků v Česku se nemusíte bát, protože jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je jejich viditelná debilita, jejich lidských mozků, geneticky prasečích, která vznikla odstoupením technického rozumu Krista, určeného v Písmu pro toto zpupné pokolení. Stávající vládnoucí hlupáci, pokrytci, či zločinci, po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické převýchovy boháčů, pro neznalost OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, si znovu nastolili středověkou křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLUSLUŽBU, kterou je křesťanská chamtivost. Profesore Hořejší a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Máte povinnost, v novém DNES naplnění Písma, zajistit jejich vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, pro jejich lži o tom podstatném, o koncepci energetiky Česka a světa. Není pro Vás již nic lepšího, než bázeň před Kristem, a nic sladšího, než realizace celosvětové, mírové majetkové ROVINY, společného stolování politických a náboženských zvířat, a dokonalého naturální plnění úplně všeho. Já, maličký a spravedlivý poslední prorok tohoto kapitalistického věku, jsem přišel s výstrahou, o velice blízké ropné a ekonomické celosvětové krizi včas, již ve svém tříletém působení v roce 2003, 2006, 2009, k Božímu technickému lži lidu VUT v Brně,

 

ČVUT a projektantům, novým vládnoucím Bohům. Až nyní je zřejmé, že se mně nepodařilo utišit Boží hněv, aby nevzplanul. Nyní máte povinnost zajistit, aby ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie, na Karlově univerzitě, sestoupili neprodleně tři křesťanské OHNĚ, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tří teologických fakult, KATOLICKÉ, EVANGELICKÉ a HUSITSKÉ, při jejich zrušení, při odchodu teologů do říše ticha, to je na smetiště dějin, a to neprodleně. Máte povinnost usmířit OTCE, Ježíše Krista, s BOŽÍM SYNEM, s novým vládnoucím Bohem, s novým premiérem Česka, LVEM profesorem Hořejším. Máte povinnost, tímto způsobem neprodleně vysušit OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení. Máte povinnost stávající Baaly a DÉMONY soudit, zveřejněním těchto textů rychlého a úplného Božího SOUDU, a poslat je do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce sázet, stavět, tvořit atd. vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že chce budovat své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kde bude panovat nikoli pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. ale pomocí svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Není úkol nad lidské síly se trestajícími Kristu podřídit. Sírachovec, Ozeáš, Kazetel, Zjevení, 2.Korintským, 1.Mojžíšova, Matouš, Marek, Lukáš, Židům, 1.Petrův, Jakubův, Žalmy, Ámos, Izajáš, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Judův, K.M., Micheáš, 1.Janův, 1.Timoteovi, 2.Petrův, Zacharjáš, Malachiáš, 4.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, Jan, Efezským. Za Česko a lidstvo se nyní Bohu zodpovídají především noví vládnoucí Bohové, úplně poslušní, a Kristu vděční vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo. Jako pára nad hrncem, která zmizí, musí být nyní všichni vládnoucí Bohové PEKLA křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech církví, kteří se dopouští hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Náboženské lhaní o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím politické, ekonomické, militaristické lhaní o koncepci energetiky pouze na výrobu elektřiny, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, kterou dělá SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý zločinec, ministr Síkela, je zločin, je trestný čin. Kvůli jeho totálně chybné energetické koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, která tvoří cca deset procent celkové energie potřebné pro Česko, všechny stávající lidské zákony vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vedou Česko do PEKLA hrozného ropného a ekonomického kolapsu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nechce aby někdo zahynul kvůli chaosu, či BABYLÓNU, který svým učením o Kristu a energetice dělají stávající Bohové, militaristický NETVOR, válečný zločinec prezident Pavel kontakt@generalpavel.cz, hromadkova@generalpavel.cz, rehakova@generalpavel.cz, SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, premiér Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, nebo ekonomická svině, DÉMON ministr průmyslu Síkela posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz, ministr dopravy Kupka martin.kupka@ods.cz, kupkam@psp.cz, posta@mdcr.cz, nebo jejich ekonomický Bůh, prokletý DÉMON, ministr společného státního měšce, Stanjura Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, ministr@mfcr.cz, zbynek.stanjura@mfcr.cz, Jiri.Valenta@mfcr.cz, Jiri.Fojtik@mfcr.cz, Marek.Mora@mfcr.cz, Milos.Nagy@mfcr.cz, Martina.Matejova@mfcr.cz, Stanislav.Kouba@mfcr.cz, Veronika.Perinova@mfcr.cz, Radoslav.Bulir@mfcr.cz, Jiri.Georgiev@mfcr.cz, Dusan.Hradil@mfcr.cz, David.Prusvic@mfcr.cz, Karel.Ttyll@mfcr.cz, Michal.Kriz@mfcr.cz. Myšlenky Krista, DUCHA SVATÉHO, jsou o neprodleném zrušení společného měšce státní pokladny Satana, NETVORA, zločince ministra Stanjury. Nohy uvedených válečných zločinců běží za zlem blízkého ropného a ekonomického celosvětového kolapsu, kvůli udržení tradic boháčů, o potřebě horečně zbrojit a válčit, pro udržení systému vlády boháčů nad chudáky, a nad mírumilovným Ježíšem Kristem. Proti vůli Boží dělají MEČ války na Ukrajině, a jinde, energeticky nesmyslným horečným zbrojením. Lžou o koncepci energetiky Česka na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Kvůli odmítání výkladu Písma pro toto pokolení, lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lžou o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože tyto zločince mají lidé za vládnoucí Bohy, Česko žije v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, což je ŘÍŠE MRTVÝCH, militaristických sviní, DÉMONŮ. Kristus bude Českem oslaven, až profesorem Hořejším budou posláni do říše ticha. Trestající Kristus vyžaduje, aby všichni zpupní a neposlušní dospěli k pokání, a začali žít svatě a zbožně, nikoli podle stávajících kapitalistických zákonů, v PEKLE ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ale podle Božích zákonů, o Boží majetkové celosvětové ROVINĚ, v celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Trestající Kristus, uvedené vládnoucí Bohy, svým Božím rozumem již neživí, nepase, a živit nebude, protože boháče, ekonomy, bankéře, zbrojaře, vojáky, politology, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. v mírovém, Božím, celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Kristus bude žehnat, svým rozumem, určeným pro toto pokolení, svými zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, po zřízení své Boží majetkové celosvětové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří se budou trestajícího Krista bát strachem, z jeho vrcholného Božího trestu, jaký ještě nikdy nebyl. Odstoupení Božího technického rozumu, také od technické elity Česka a světa, který Kristus živí, svým Božím technickým rozumem odjakživa, které zastihl, v tomto zlém pokolení, již v roce 2000, přelom věků konce éry ropy, je vrcholným Božím trestem. Proto je vrcholným Božím trestem také MEČ války na Ukrajině. Pomocí MEČE války na Ukrajině, trestající Kristus dokazuje Česku, že energetické nesmysly ekonomické koncepce energetiky Česka, Kristem prokletých válečných zločinců, DÉMONA, ministra průmyslu Síkely, ministra dopravy Kupky a ministra společného státního měšce, Stanjury, jsou vrcholným Boží trestem tím, že jsou pouze OVOCEM ÚMYSLŮ DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců. ŘÍŠE MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, vznikla v Česku, protože nikdo neposlušný, svým geneticky prasečím lidským mozkem, nevěří textům Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že správná energetická koncepce, je pouze koncepce Boží. Kristus vyžaduje zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, opakovaně objasněné. Tato majetková ROVINA, celosvětová, mírová, opakovaně objasněná, se určitě osvědčí, protože ji vykoná Kristus tím, že mnohým vládnoucím Bohům, stejně tak mnohým služebníkům Krista z pracujícího lži lidu, svůj Boží rozum vrátí. Svoboda není ve službě uvedeným Kristem prokletým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ale ve službě novému Božím lidu, především technickému, nad kterým se trestající Kristu, ze svého milosrdenství, snad již smiluje. Všichni, kdo tyto texty Písma OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dostávají, jsou vybavení moudrostí Krista, určeného pro toto zpupné pokolení. Tato moudrost je o neprodleném zničení všeho ekonomického, militaristického, politického, náboženského, atd. OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Písmu Kristus uvedl, že kdyby nyní nezrušil ŔÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, učiní profesora Hořejšího novým premiérem Česka, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Pohromou tohoto militaristického, ekonomického systému není GRÉTA, pohromou je neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pohromou je, že zpupné a neposlušné Česko není Božím lidem, protože nikdo není BOŽÍM SYNEM, který by mluvil stejnou pravdu o koncepci energetiky Česka a světa, jako Kristus, DUCH SVATÝ, a jako já, maličký a spravedlivý poslední prorok tohoto ekonomického, militaristického systému, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kdo to s novým Kristem zkusí, musí mluvit stejnou pravdu, o naprosto chybné energetické koncepci stávajících neposlušných vládnoucích Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků, obchodníků, atd. Kristus slibuje úplně poslušným služebníkům, že

 

stávajících vládnoucích Bohů, lhářů a zločinců se nemusí bát, protože Kristus ze zpupných a neposlušných učinil zločince, či debily, odstoupením svého rozumu. Božím rozumem dovolí mnohým pochopit lži vládnoucích sviní, či NETVORŮ, při zveřejnění těchto textů NA SVÍCNU, v médiích. V ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, NETVORŮ, stávajícího křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ti zločinci, kteří lžou protikladnými bludy o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, kteří tvrdí, že Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států a náboženství, STVOŘITEL fosilních paliv a veškeré techniky, do energetiky Česka a světa nevidí, jsou viditelně odsouzení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, může být pouze při zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Stěžejní milník lidstva nastane v době ukončení lidských práv na svobodu boháčů žití na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, na právo vlastnit majetek získaný uvedeným, nemravným žitím boháčů, a na právo na žití dle vůle boháčů, dle OVOCE jejich ÚMYSLŮ, horečně zbrojit a válčit, např. na Ukrajině a jinde, kvůli vyzkoušení přesnosti nových zbraní. Kristus nestraní ani boháčům, ani chudákům. Trestá nyní každého, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, kvůli prosazení své vůle, kterou je žití úplně poslušných služebníků Krista, dle zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, Božího KRÁLOVSTVÍ. Veškerý majetek, všech lidí, nyní patří pouze Kristu. Lidem bude patřit majetek nový, který bude společný tím, že všichni lidé budou bydlet ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, ve stejných domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, že se budou stravovat všichni stejně, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, pro 1500 lidí. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/8,19,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Opakovaně je objasněno, že ministři militaristického NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologa, premiéra Fialy, jsou zločinci. Pro odstoupení technického rozumu Krista, určeného v Písmu pro toto zpupné pokolení, které v roce 2000 zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, ve všem co dělají lžou tím, že lžou o koncepci energetiky. Geneticky prasečími lidskými mozky nevnímají, že jejich energetické koncepce pouze na elektřinu, kterou neřeší náhradu energie z ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa v roce 2036, jsou zločinem tím, že odsuzují Kristem v Písmu vyvolené Česko k energetickému, ekologickému a mravnímu zmaru. Kvůli tradicím boháčů a zbrojařů, obchodníků, politiků, kvůli energeticky nesmyslnému rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kvůli horečnému zbrojení a válčení, v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Premiére profesore Hořejší, LVE, a členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Energetická koncepce ministrů Síkely, Kupky a Stanjury, vytvořená debilitou jejich geneticky prasečích lidských mozků, je zločinem. Nikdo nevěří, že lidský mozek je zlý, a že se nezmění navěky, že je závislý na rozumu Kristu. Ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky, tvoří pouze nesmysly. Tím padají vlastním pádem, do říše zmaru, do říše mrtvých, do PEKLA blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Stoupat mohou pouze rozumem Krista. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5až29/24,31/9,33/22,47/14,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Ministři Síkela, Kupka a Stanjura, a ČEZ vytvořili koncepci dostavby jednoho velkého jaderného reaktoru v Dukovanech, jednoho malého reaktoru v Temelíně, do roku 2036 z toho důvodu, že zadlužený stát, rozkradený MODLOSLUŽEBNÍKY boháči, do roku 2036, nemá finance na jinou koncepci. Svými geneticky prasečími lidskými mozky pozdě zjistili, že tato koncepce nezajistí ani náhradu čtyř dosluhujících středních jaderných bloků v Dukovanech, ani náhradu několika dosluhujících uhelných elektráren, končících již v roce 2032, pro nedostatek uhlí. Dle médií, ministr Síkela potvrdil, že Česko, od roku 2032 bude muset elektřinu nakupovat, stejně tak vodík, pokud ho bude potřebovat jako náhradu za plyn. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky z VUT v Brně a profesora Hrdličky z ČVUT. Uvedení chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCI, svými geneticky prasečími lidskými mozky nepochopili, že okolní státy budou mít stejný nedostatek elektřiny, plynu a ropy jako Česko. Proto je jediná energetická koncepce, platná pro všechny státy světa, je koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO. Je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Stejně jako Česko je na tom s elektřinou Německo. Německo udržuje provoz dosluhujících uhelných elektráren tím, že dováží uhlí z Ruska, nyní z celého světa, což je energetický nesmysl. Trestající Kristus je moudrý. Uvedl na EU zlé věci MEČEM nesmyslné války na Ukrajině. Proto Česko, stejně tak Německo, nemá dostatek levného plynu z Ruska, pro provoz paroplynových elektráren. Trestající Kristus v Česku končí křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že z vládnoucích Bohů všech států světa, odstoupením svého rozumu, učinil lháře, a tím zločince proto, aby se jich úplně zbavil. Pomatenec, ekonom, DÉMON, zločinec ministr Síkela prohlásil, že Česko energeticky spasí a zachrání tím, že udělá pro ČEZ novou koncepci, a to na dalších pět let, což nyní změnil. Do konce tohoto roku bude jeho tým dělat další energetickou koncepci ČEZ na elektřinu, na dalších 30 let. Dle geneticky prasečích lidských mozků ministrů, a jejich poradců, po roce 2036, Česko postaví několik velkých, středních a cca desítku kusů malých jaderných bloků, či modulárních reaktorů tak, aby procento výroby elektřiny z jádra vzrostlo ze stávajících 36 %, na cca 48 až 56 %. DUCHEM CHUDÝ, pro odstoupení rozumu Krista debilní ministr Síkela, v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, ve své debilní koncepci počítá s nárůstem spotřeby zemního plynu, a s úplným vyrabováním uhelných dolů pro dosluhující uhelné elektrárny, což Česko energeticky nespasí. Svou koncepcí chce zajistit pouze takové množství vyrobené elektřiny, jaká je v současnosti, se zpožděním mnoha let. Geneticky prasečí lidské mozky uvedených ministrů, a jejich Boha, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, stále odmítají uznat, že energetická koncepce vlády je zločinem, protože v době dotěžení ropy v mnoha státech světa již v roce 2036, nezajistí ani výrobu stávajícího množství elektřiny vyráběné dnes, a už vůbec nezajistí dostatečné množství elektřiny pro provoz elektromobilů, či pro výrobu vodíků elektrolýzou, kvůli náhradě ropy a plynu vodíkem. Geneticky prasečí lidské mozky DUCHEM CHUDÝCH ministrů, stále nevěří tomu, že na VUT v Brně a ČVUT, docent Skála, profesor Kadrnožka a profesor Hrdlička v roce 2003, 2006, 2009 učili, že energie z elektřiny tvoří méně než deset procent celkové energie Česka, a že energie z ropy tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka. Proto energetická koncepce dělaná pouze na méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, je energetickým nesmyslem, je zločinem. Utopií se nyní stalo učení docenta Skály, profesora Kadrnožky a profesora Hrdličky z roku 2003, 2006, že Česko

 

nahradí ropu vodíkem, vyráběného přímo ve velkých jaderných elektrárnách. Dle jejich učení z roku 2003, 2006, pro výrobu vodíku elektrolýzou, pouze pro provoz aut, by Česko, dle slov profesora Hrdličky z ČVUT, a dle tří knih profesora Kadrnožky z VUT v Brně, muselo postavit cca osmdesát kusů jaderných reaktorů velikosti, jaké má dnes Temelín. Proto jsou Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti přetvoření veškerého stvoření, na stvoření mírumilovné, mravné a spravedlivé, a to neprodleně, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Božím milosrdenstvím. Jestliže chce ministr Síkela, dle své koncepce energetiky pro ČEZ po roce 2036, kdy uhelné elektrárny skončí pro dotěžení uhlí, mít cca 50 % elektřiny z jádra, musel by mít dalších 50 % elektřiny vyrobené fotovoltaikou a větrníky, což nic neřeší, protože by vyrobil pouze stávající množství elektřiny. Česko by v roce 2036, nemělo žádnou náhradu za energii z ropy. Moudrý Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl na Česko a EU, zlé věci energeticky nesmyslného MEČE války na Ukrajině proto, aby v Česku, a v EU, byl nedostatek plynu proto, aby křesťanská, militaristická, vládnoucí HOVADA, byla se svou moudrostí, svých energetických koncepcí na elektřinu vyrobenou z jádra, z fotovoltaiky a větrníků, v koncích, což se doposud v Kristem vyvoleném Česku nestalo. Vládnoucí svině, či NETVOŘI, stále drze tvrdí, že si život v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ zachovají, protože jsou lži lidem, protože pracující lži lid, nevěří Kristu, DUCHU SVATÉMU, ale jim, zlým podvodníkům, zločincům. Trestající Kristus však v Písmu slíbil, že tyto texty umožní číst např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, a že tímto způsobem OTŘESE vším stvořením proto, aby zrušil křesťanské, hinduistické, buddhistické, judaistické, muslimské a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, náboženských a politických hlupáků, a nastolí tím své mírové, celosvětové, Boží KRÁLOVSTVÍ. Všem lidem, celého světa, nechá z těchto textů svítit SVĚTLO SVĚTA svého technického rozumu, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, svého Božího KRÁLOVSTVÍ. Pravdu o totálně chybné ekonomické, militaristické koncepci ministrů Síkely, Kupky Stanjury a ČEZ kritizuje také Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a ČEPS info@ceps-as.cz, ceps@ceps.cz, dkuchtova@spcr.cz, jradova@spcr.cz, tsebestova@spcr.cz, kjungbauerova@spcr.cz, jhanak@spcr.cz, bcizek@spcr.cz, daniel.brix@cez.cz, dendrlova@spcr.cz, jproksch@spcr.cz, tomas.pirkl@cez.cz, jsebesta@spcr.cz, jhlavackova@spcr.cz, oferdus@spcr.cz, evelickova@spcr.cz, jan.kohout@prkpartners.com, jonak@sazka.cz, benes@cez.cz, moran@dostav.cz, martin@wichterle.com, rspicar@spcr.cz, spcr@spcr.cz, zuzana.krejcirikova@cez.cz, vdrbalova@spcr.cz, cez@cez.cz, andrea.gontkovicova@pmi.com, mchromik@spcr.cz, martin.jahn@skoda-auto.cz, dkuchtova@spcr.cz, miroslav.palat@czechmed.cz, eduard.palisek@siemens.com, mjaburkova@spcr.cz, lmartin@spcr.cz, l.pavlas@7.cz, jan.rafaj@heimstaden.cz, jrydljr@tosvarnsdorf.cz, pavel.sobotka@frentech.eu, zuzana.krejcirikova@cez.cz, monika.strnadelova@trz.cz, general.manager@trz.cz, radomil.skuta@cez.cz, robert.poljak@cez.cz, jan.trcka@cez.cz, ostrava@proglas.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, klara.vejsicka-sourkova@cez.cz, pavel.recman@cez.cz, josef.liska01@cez.cz, jiri.stanek02@cez.cz, jan.pospisil@cez.cz, martin.mikula01@cez.cz, zdenek.flagar@cez.cz, jiri.jukl@cez.cz, pavel.lyko@cez.cz, jakub.mrstik@cez.cz, tomas.slavik@cez.cz, nakup@cez.cz, jiri.holoubek@ljfuture.cz, barbora.peterova@cez.cz, sarka.lapackovaberankova@cez.cz, ota.schnepp@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, petr.scevik@cez.cz, radio@proglas.cz, ondrej.babka@cez.cz, dalibor.jaksik@cez.cz, ladislav.kriz@cez.cz, praha@proglas.cz, roman.gazdik@cez.cz, vladimir.fabry@cez.cz, martina.plackova@cez.cz, tomas.hartman@cebre.cz, jaroslav.flagar@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, jana.bacakova@cez.cz, twr@twr.cz, vladimir.fabry@cez.cz, zdenek.pech@cez.cz, Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, a ČEPS, mluví o koncepci energetiky ČEZ stejně jako já. Vůdce ČEZ Daniel Beneš benes@cez.cz, ve své koncepci energetiky ČEZ, nedokáže v určeném čase nahradit ani čtyři dosluhující střední jaderné bloky Dukovan, ani uhelné elektrárny, končící kvůli dotěžení uhlí v roce 2032. Dle Drábové je prodlužování životnosti čtyř jaderných bloků v Dukovanech trestným činem, protože ohrožuje bezpečnost Česka. Odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečího lidského mozku Daniela Beneše je viditelné pro úplně poslušné služebníky Krista. Jeho vyvlečení do říše ticha, na smetiště dějin, a k lopatě, bude Božím milosrdenstvím. Premiére profesore Hořejší, LVE a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Jste pozváni ke svatbě Ježíše Krista, BERÁNKA, který v době 40 let socialismu Česka vládl Česku pomocí nevzdělaných komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANU, či OVCÍ. Máte povinnost evolučně přetvořit stvoření. Zjevení, KNIHA MOUDROSTI, Jób. Vůdce ČEZ Daniel Beneš benes@cez.cz, na odměnách za vynikající práci ČEZ má odměnu více než 35 milionů Kč za rok, představenstvo dostane prémie ve výši 135 milionů Kč. Vláda SYNA ZATRACENÍ, uvedení ministři, Kristem prokletého zpupného politologa premiéra Fialy, dělají vše naprosto chybně z toho důvodu, že ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lžou o koncepci energetiky. Ministři této vlády zločinců a lhářů dělají ve všem naprosto chybná rozhodnutí proto, aby trestající Kristus mohl naplnit do poslední čárky texty Písma o tom, že vše energeticky, ekologicky a mravně chybné, spálí OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus spaluje OHNĚM svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, energeticky naprosto nesmyslnou výstavbu DÁLNIC, výstavbu automobilek, výrobu aut, provoz veškerých aut pro osobní užívání, výstavbu parkovacích domů, atd. Trestající Kristus nařizuje vybudovat dopravu pouze kolejovou. Rychlovlaky jsou řešením pro veškerou dopravu ve městech a mezi městy, ve všech státech světa. Trestající Kristus nařizuje veškerou stávající, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, války, atd. neprodleně ukončit tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt a ostatní vzácné suroviny, vystačily všem státům světa, na toto celé osmé tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Trestající Kristus nařizuje všem státům světa stavět pouze VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky úplně soběstačné, pro vytápění, osvětlení, vaření a dopravu na elektrokolech a koloběžkách, navržených dle textů Bible, Bhagavadgíty, atd., již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kdo bude pokračovat ve výstavbě sídlišť a měst z DOMŮ LETNÍCH, které pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., potřebují fosilní paliva, kvůli ignorování Božích zákonů, je lhář a zločinec. Veškerá stávající činnost lidí ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ, která nesmyslně rabuje fosilní paliva, a ostatní suroviny, je trestným činem. Změnit je potřeba veškeré koncepce Česka a světa, včetně zemědělství, potravinářství, atd. změnou školství. Když Česko a svět nebude nově učit vítězného Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech států světa, když nebude učit jeho uváděnou Boží vůli, když nebude učit texty Písma o jeho absolutní moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, Kristus neposlušné Česko zničí, odstoupení svého technického rozumu, od svého technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a neposlušné, zpupné křesťanské svině, nebude želet, rozum vrátí pouze úplně poslušným. Premiére profesore Hořejší a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Bývalá herečka Michaela Kudláčková v časopisu TÉMA 14/2023 prorokovala z postavení planet, že od začátku dubna 2023, trestající Kristus chce ukončit veškeré války, ukončit veškeré horečné zbrojení proto, aby dle Jeremiáše, Židům, či Zjevení mohl učinit NOVÉ NEBE a tím, pomocí technického lži lidu mohl sázet vše nově, na NOVÉ úplně poslušné ZEMI, dle své dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto pokolení pouze o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa. Bývalá herečka Michaela Kudláčková prorokovala, že od čtvrtku, 20. dubna 2023, což je den narození Hitlera, což je také začátek nového novoluní, které končí úplňkem MĚSÍCE, v pátek dne 5. května 2023, bude konec války na Ukrajině. V novém novoluní 20. dubna 2023, a také v úplňku MĚSÍCE 5. května 2023, bude zatmění MĚSÍCE. Kristus vyžaduje, abyste v novém DNES, do 20. dubna 2023, či do pátku 5. května 2023, naplnil Písmo o Česku do poslední čárky tím, že ZATMÍTE MĚSÍC Koránu tím, že zatmíte středověké učení muslimů o jediném Bohu světa pouze pro muslimy tím, že zatmíte jejich náboženské bludy o jejich středověké spravedlnosti, kterou je almužna a charita boháčů, vůči chudákům. Všechna náboženství světa jsou děsivou náboženskou tmou

 

tím, že mají náboženské bludy o náboženské spravedlnosti, kterou je almužna a charita boháčů, proti chudákům. Např. dle této křesťanské spravedlnosti, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, ve svých tradicích, miluje bezdomovce, šedesátiletého Blažka z Říček, stejně jako Krista, a stejně jako sama sebe tím, že ho nechává živořit uprostřed rozbahněných polí v dřevěné, nezateplené boudě. Charitu a almužnu si musí Blažek vyžebrat. Trestající Kristus uvedený způsob křesťanské spravedlnosti v Česku končí, tímto SOUDEM faráře Bradáče, protože již nechce, aby učil protikladné bludy o Kristu, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti boháčů. SPRAVEDLNOST a MRAVNOST Kristus nastoluje novou, stejnou pro boháče i chudáky. Novou zemi je potřeba stvořit mletím SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně. Trestající Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude zlé želet. Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Další Vaše neposlušnost Krista má katastrofické důsledky pro Česko a celý svět z toho důvodu, že Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a světem, až založíte celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Víte proč to máte udělat, a víte, že to máte učinit neprodleně. Máte povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZVĚST pro veškerý pracující lid tím, že víte, že máte povinnost, v novém DNES, v novém novoluní MĚSÍCE, naplnit texty Písma o Česku, do poslední čárky. Izajáše či Lukáše, Ozeáše, Kazatele, Bhagavadgíty, Matouše, Žalmů, Židům, atd. Máte povinnost nastolit Boží SPRAVEDLNOST a vysokou mravnost, daleko vyšší, než byla v době Boží socialistické, majetkové ROVINY, za vlády komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Máte povinnost zajistit propuštění všech ekonomických vězňů ze všech věznic. Máte povinnost vládnoucí válečné zločince, BOHÁČE, např. SYNY ZATRACENÍ, prezidenta Pavla, premiéra Fialy, ministry Síkely, Kupky, Stanjury a spolu s nimi veškerou neposlušnou a zpupnou STÁTNÍ SPRÁVU, poslat pryč, s prázdnou, stejně jako to bylo za socialismu. Vždyť bohatství se jim již dostalo. Máte povinnost v EU iniciovat neprodlené založení celosvětového, mírového Božího KRÁLOSVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Máte povinnost naplnit Písma o Česku do poslední čárky tím, že zajistíte trestní stíhání Kristem prokletého drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, Policií ČR v Rosicích, pokud si uvedená slova Písma zase nebude brát k srdci. Malachiáš, Kazatel, Ozeáš, Ámos, Matouš, Lukáš, Marek, Jóel, Přísloví, atd. Satan či křesťanský světlonoš, Lucifer farář Bradáč z Domašova, má povinnost vzít do PEKLA vládnoucí zločince, lháře a pokrytce BOHÁČE, např. SYNY ZATRACENÍ, prezidenta Pavla, premiéra Fialy, ministry Síkely, Kupky, Stanjury, atd. Má povinnost učinit to tím způsobem, že bude v kostele v Domašově prorokovat, že uvedené zločince již nelze poslat do vězení, ale v Božím, celosvětovém, mírovém KRÁLOVSTVÍ, je nezbytné je smysluplně zaměstnat. Má povinnost prorokovat, že nový premiér Česka profesor Hořejší, musí znovu nastolit Boží zákon o všeobecné pracovní povinnosti pro boháče, stejně jako to bylo ve čtyřiceti letech Boží socialistické majetkové ROVINY. Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států vyžaduje, všechny boháče, všech států světa, které propustí s prázdnou, tímto způsobem, smysluplně zaměstnat. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud nebudou vyvlečení, tímto způsobem, od svých dobře placených KORYT. Kristus chápe, že pro boháče je PEKLEM pracovat pro mocného Krista rukama, ale považuje za spravedlivé, aby byli potrestání, tímto způsobem za to, že dupou, svými nesmyslnými energetickými koncepcemi celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech, hroutí. OVOCE jejich ÚMYSLŮ horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, již nesmí panovat nad pracujícím lži lidem Česka a světa. Trestající Kristus vyžaduje, aby boháči a také chudáci byli pilní jako včely. Proto je včelí šestihranný plást podobenství. Kazatel, Přísloví. Kristus nechává padat sníh ve formě šestihranů, Žalmy, Izajáš, proto také bahno, kdesi ve světě, učinil ve formě šestihranů. Vyžaduje, aby po VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ, či NETVORŮ, boháči a chudáci byli Kristu vděční za energetickou spásu. Aby celosvětově pilně pracovali jako včely tak, aby trestající Kristus mohl v Česku, a ve světě, zachovat vysokou technickou úroveň, i po dotěžení uhlí v Česku, či ropy ve světě, a to až koncem tohoto tisíciletí. Trestající Kristus zachrání pouze ty úplně poslušné služebníky, kteří zajistí na celý tento OSMÝ DEN vlády Krista nad lidmi, tohoto OSMÉHO tisíciletí, zachování všech fosilních paliv, oleje z ropy, na celé tisíciletí. Premiére profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Trestající Kristus se smiluje nad Českem a světem pouze v případě, že bude mít nové vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné, kteří svěří svou cestu Kristu tím, že učiní rozhodnutí, že budou neprodleně realizovat mnohokrát objasněné zákony Boží, místo zákonů lidských, ekonomických, militaristických. Česko a celou zemi obdrží pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, kteří rozhodnou o energetické nezbytnosti úplného zničení stávajících ekonomických, militaristických Bohů, v Česku např. prezidenta Pavla, premiéra Fialy, ministra Síkely, ministra Kupky, atd., který řídí Česko naprosto chybně, protože trestající Kristus, jejich geneticky prasečí lidské, ekonomické, militaristicky chamtivé mozky, již nepase, a pást nebude. Trestající Kristus v Písmu rozhodl, že mají povinnost neprodleně, dobrovolně, pokojně, sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Uvedení vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, kteří jsou plevelem, plevami, hnojem, bujným křovím, trním, jsou Kristem určení ke spálení, tímto ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je možný po zničení jejich SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH protikladných bludů trojiční Kristologie, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, kterou káže jejich Kristem prokletý Bůh, např. drzý pozemský OTEC Satan, Lucifer, Ďábel, hlupák farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. Noví vládnoucí Bohové mají povinnost vládnout spravedlivě, dle zákonů POLE VĚDY Písma, v Boží bázni. Zveřejnění těchto textů technicky správného výkladu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH v médiích, je veškeré blaho a veškerá energetická, ekologická a mravní spása. Z jiného výkladu Písma SLOV Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., vzejde pouze samé ekonomické, militaristické, náboženské či politické zlo. Boží KRÁLOVSTVÍ má povinnost zřídit nový vládnoucí Bůh, pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN premiér Hořejší, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa. Povolání profesora Hořejšího za premiéra nové vlády Česka je nezpochybnitelné a neodvolatelné v případě, že je také vůli Boží. Zřízení nové vlády Česka má povinnost iniciovat BOŽÍ SYN, rektror VUT v Brně Janíček, rektor@vutbr.cz, dle textů uvedeného na konci kapitoly 300. Kristus, DUCH SVATÝ, je Bohem pokoje a celosvětového míru, což bude platit až po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus není Bohem ekonomického, militaristického chaosu, či BABYLÓNU, který dělají stávající vládnoucí Bohové, svými geneticky prasečími ekonomickými, militaristickými, lidskými mozky. Důkaz pro totálně chybnou energetickou koncepci ministra Síkely je GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov vědců z VUT v Brně a ČVUT, již v roce 2006. Dle tohoto GRAFU se vyučovala energetika jak na VUT v Brně, tak na ČVUT, v roce 2003, 2006, 2009. Bohatství boháčů nyní shnilo z titulu totálně chybné koncepce energetiky ministra Síkely, a tím totálně chybné energetické koncepce veškerého politického a náboženského dobytka Česka a celého světa. Trestající Kristus dovolí Česku a světu jít dál, do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, se bude vědecky zabývat tímto správným, technicky výkladem Písma. Trestající Kristus dovolí Česku a světu jít dál, až mnoho kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, mnoho BOŽÍCH SYNŮ technického lidu VUT v Brně a ČVUT, bude studovat tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU, textů veškerého Písma, od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Až mnoho vědců technického lidu bude toužit po novém energetickém DUCHU, celosvětově platného výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, slov Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Ze svého milosrdenství, Kristus dovoluje zrušit krutý

 

zmijí jed protikladných náboženských bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí trojiční Kristologie, a tím zrušit v Česku křesťanské, ekonomické, militaristické, kapitalistické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Dovoluje, aby vzniklo celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, při zveřejnění uvedené pravdy o trestajícím Kristu, a pravdy o jeho správné koncepci energetiky, Česka a světa, ve všech médiích. Boží KRÁLOVSTVÍ má povinnost neprodleně zřídit, Kristem nyní vyvolený nový premiér Česka profesor Hořejší, ve spolupráci s vysokými školami, dle dalších textů. Jeho povolání a vyvolení za BOŽÍHO SYNA, za nového premiéra, nové vlády Česka, zřízené technickým lidem VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 300, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Nový premiér Česka profesor Hořejší, má povinnost svolat kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Má povinnost podřídit svět mediálnímu MISTRU Kristus, DUCHU SVATÉMU tím, že bude iniciovat, aby Česko, a celý svět vedli noví vládnoucí Bohové technického lidu, v Česku např. UČITELÉ VUT v Brně a ČVUT, BOŽÍ SYNOVÉ, profesor Kadrnožka, profesor Hrdlička, docent Skála, docent Pospíšil, profesor Hirš, profesor Drkal, atd. které jsem navštívil během svého tříletého působení, v roce 2003 až 2006 až 2009, viz další texty o jejich neodvolatelném vyvolení a povolání. Uvedení noví vládnoucí Bohové technického lidu zhřešili hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nenastolili již v době mého tříletého prorokování, v roce 2003 až 2006 až 2009, kdy vše uváděné, o svém neodvolatelném a nezpochybnitelném povolání a vyvolení, být novými vládnoucími Bohy, znali a znají, z OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, uvedeným vědcům vrátí svůj technický rozum, nezbytný pro toto pokolení pouze v případě, že vyznají, že jejich energetické koncepce, které nyní dělají svými geneticky prasečími lidskými mozky, jsou energeticky naprosto nesmyslné, protože jedinou, energeticky správnou cestou, je energetická koncepce trestajícího Krista, opakovaně objasněná. Je energeticky nezbytné v médiích zveřejnit správnou Boží energetickou koncepci, a odsoudit nesmyslnou energetickou koncepci ČEZU a vlády. Bůh se nad technickým lži lidem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude v médiích zveřejněna energeticky, ekologicky a mravně správná cesta Ježíše Krista. Stávající vládnoucí Bohové, např. prezidenti Putin, Biden, Macron, Zelenský, Pavel, atd. již nejsou Bohové, kterým by kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. měli sloužit. Jsou to ĎÁBLI, či SATANI, kteří horečným zbrojením, a MEČEM války např. na Ukrajině, v Sýrii, atd. dělají křesťanské, ekonomické, militaristické PEKLO. Stačí, když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA uvedeného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se nyní vzepřou uvedeným SATANŮM prezidentům tím, že se přiblíží novému Kristu, mluvení pravdy o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Kristus, DUCH SVATÝ podmiňuje mluvením pravdy o totálně chybné energetické koncepci ministra Síkely a ČEZU, opakovaně uvedené. K novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se lze přiblížit, je možné se s ním smířit, podřízením se jeho jedině možné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Boží energetickou, ekologickou a mravní koncepcí, je zřízení celosvětové Boží majetkové SPRAVEDLNOSTI, celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, švédských stolů snídaní, obědů a večeří, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až uvedené rozhodnutí o energetické nezbytnosti zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, učiní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Až vznikne NEVĚSTA, vláda premiéra Hořejšího. MEČ energeticky nesmyslné války na Ukrajině, je Božím milosrdenstvím, či Božím trestem, protože ukazuje jak Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak opakovaně uváděnou Boží vůli, kterou je projednání opakovaně uváděné Boží vůle. Trestající Kristus MEČEM války na Ukrajině, požírá veškeré lži o koncepci energetiky DUCHEM CHUDÉ politické a technické elity Česka a světa. Vrcholným Božím trestem, pro toto zpupné pokolení, je odstoupení technického rozumu Krista, od veškeré politické, náboženské a technické elity, kvůli odmítání projednání OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Totální technická, ekologická a mravní debilita vládnoucí elity Česka a světa, vznikla kvůli neposlušnosti technického lži lidu. SMRT, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, bude přemožena, Kristus zvítězí, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, až tyto texty, z milosrdenství Božího rozumu, budou zveřejněné, ve všech médiích. Odstoupení rozumu trestajícího Krista od SYNŮ ZATRACENÍ, lhářů a zločinců ministrů Sikely, Kupky, Stanjury, jejich Boha, NETVORA premiéra Fialy a jejich Boha, válečného zločince, prezidenta generála Pavla, je jediným znamení OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými trestající Kristus, DUCH SVATÝ, určuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Trestající Kristus vyvolil v Písmu Česko, aby se stalo první stvořením tím, že bude stejně NEOMYLNÉ, jako je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, kdy v Česku nepršelo SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH správného, vědeckého výkladu veškerého Písma, Kristus sám, svým Božím rozumem, učinil komunistickou majetkovou ROVINU. Zrušil všechny bezdomovce, kočovné RÓMY ubytoval v pavlačových domech, boháče poslal pryč, s prázdnou, a pomocí zákonů o všeobecné pracovní povinnosti, boháče zaměstnal tak, že pracovali rukama, což bylo pro ně PEKLO. Toto PEKLO socialismu boháči zrušili tím, že OVOCEM ÚMYSLŮ boháče Havla a drzého pozemského OTCE Satana biskupa Malého, si nastolili svou křesťanskou spravedlnost, pomocí středověké ideologie krutého zmijího jedu katolického katechismu, svého náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pomocí své spravedlnosti např. pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, kterou je politologie, sociologie, ekonomie zvyšující se ekonomiky žití boháčů na výnosný trh, a středověká CHARITA a ALMUŽNA, za 33 let, znovu nadělali mnoho chudáků v exekuci, a bezdomovců, jako je písku v moři. Pomocí svých lží o tom, že energii z ropy, plynu, uhlí, uranu atd. která tvoří více než 90 % celkem potřebné energie Česka, nahradí obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky, větrníků a jaderných elektráren, která tvoří méně než 10 % celkové energie Česka, zabetonovali celou zemi dálnicemi, a ostatní energeticky náročnou, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd. Ve své snaze vládnout nad pracujícími chudáky, a nad trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, který vládnoucí hlupáky boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto zlé, zpupné pokolení, trestným způsobem navíc horečně zbrojí proto, aby mohli dělat MEČ válem, nyní např. na Ukrajině. Meč válek mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky je vždy vrcholným Boží trestem, kterým trestající Kristus trestá jak boháče, tak chudáky. Kristus v Česku, pomocí MEČE války na Ukrajině, naplnil texty Písma do poslední čárky o tom, že kvůli odstoupení rozumu Krista, ničícího veškerou vládnoucí ekonomickou, militaristickou, kapitalistickou elitu, všichni lžou jak o energetice, tak o Kristu. Vzešel plný počet vládnoucích hlupáků, či zločinců proto, aby pro profesora Hořejšího, nebylo úkolem nad lidské síly, je zničit v jedinou hodinu, prorokováním pravdy o Kristu, a tím pravdy o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus, po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží komunistické, či socialistické majetkové ROVINY, učinil z Česka jezero DEBB, debilů, odstoupení svého technického rozumu, určeného pro toto pokolení, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. které, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Demokracie je nyní vláda tvrdých mužů technického lidu, který pomocí jediné CÍRKVE Česka, NEVĚSTY Krista, ŽENY STATEČNÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, s premiérem Hořejším v čele, stvořené dle textů na konci kapitoly 300, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nastolí moc Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Zákony POLE VĚDY Písma jsou nyní především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Začnou platit, po nastolení celosvětového mírového

 

Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků států celého světa. Ekumenické církve jsou nyní ČARODĚJNICEMI. Kvůli neprodlenému nastolení zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o zachování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na celý tento OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, nelze ekumenické ČARODĚJNICE, nechat naživu, ani jeden další den. NEVĚSTKOU jsou ekonomové, kteří dělají veškeré zlo, kapitalistického, imperialistického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomocí měšců státních pokladen, Přísloví, protože nikdo nevěří tomu, že PRACHY jsou kořenem veškerého zla např. horečného zbrojení a nesmyslného válčení. Tyto ekonomické NEVĚSTKY, to je ministry financí, je nezbytné neprodleně spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. RVÁT je až do naha, a spálit je, znamená učinit rozhodnutí, že v celosvětovém, mírovou Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelném, nebude žádná SKÁLA ekonomů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA atd. a mnoho dalších lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou. Profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Není úkolem nad lidské síly odsoudit vládu SYNA ZETRACENÍ premiéra Fialy, za totálně chybnou energetickou koncepci Česka, kterou dělají DUCHEM CHUDÍ hlupáci, ministři, SVĚTLEM SVĚTA pro všechny národy, VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM, bude nová vláda iniciativy MÍR a SPRAVEDLNOST, pokud ji vytvoří profesor Václav Hořejší isjerohv@seznam.cz, vaclav.horejsi@img.cas.cz, info@iniciativa-snih.cz, z několika ministrů iniciativy, dle textů na konci kapitoly 300, dle Božích zákonů, platných v Česku od Velikonoc 2023. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa, dovoluje lidským SYNŮM, profesoru Hořejšímu a jeho iniciativě, jít dál, to je do celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného, Židům, po úplném zničení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Sírachovec, po odchodů stávajících vládnoucích Bohů, SYNŮ ZATRACENÍ, ekonomických SVINÍ, či militaristických NETVORŮ, veškeré stávající STÁTNÍ SPRÁVY Česka a světa, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Přetvoření stvoření celého světa, z ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na Boží RÁJ, mírové Boží ZAHRADY, vytvořené Boží majetkovou celosvětovou ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO plnění úplně všeho, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Na ÚSVITU tohoto tisíciletí, od roku 2000, nastal přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, které nelze nahradit obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků. Obnovitelná elektřina představuje jen několik málo procent z celkem potřebné energie Česka a světa, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docenta Skály a profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdičky, z ČVUT, dle učení o energetice na VUT v Brně, a ČVUT, v roce 2006. Trestající Kristus dovoluje Česku a světu jít dál, do Božího KRÁLOVSTVÍ, objasněním všech podobenství ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus dovoluje nastolit Boží KRÁLOVSTVÍ, po postavení SOUDNÝCH STOLIC se stávajícími vládnoucími Baaly a DÉMONY, se SYNY ZATRACENÍ, v Česku s Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, s ekonomickou sviní premiérem Fialou, s jeho ministry, s politickými hovady POSLANECKÉ SNĚMOVNY a SENÁTU, s militaristickým NETVOREM, prezidentem Pavlem, a s veškerými ostatními mrtvolami neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY. Stávající Bohy, ekonomické svině, či militaristické NETVORY, Kristus neposlal, aby po vyjití Česka z majetkové, socialistické, či komunistické majetkové ROVINY čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, prorokovali znovu svoje středověké, ekonomické, militaristické ÚMYSLY, svých geneticky prasečích lidským mozků. Člověk, svým lidským, geneticky prasečím mozkem, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, nemá schopnost sloužit Kristu, který vše o sobě uvedl, v těchto textech POMALÉHO Božího SOUDU, které píši již více než 33 let. Neposlušný člověk, svým geneticky prasečím lidským mozkem, při odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, může dělat pouze středověké MODLOSLUŽBY. Ve své lidské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ, může sloužit pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, kterými jsou křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd. SOUDNÉ STOLICE s uvedenými politickými a náboženskými neposlušnými vládnoucími Bohy, sviněmi, či NETVORY, mají povinnost neprodleně realizovat orgány činné v trestní řízení, především úplně poslušná a Kristu věrná a vděčná Policie ČR v Rosicích
bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, krpb.skpv.kn.sekret@pcr.cz, krpb.e.sekret@pcr.cz, krpb.kr.sekret@pcr.cz, krpb.evidence@pcr.cz, a KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, krpb.v.sekret@pcr.cz. Profesore Hořejší, jako úplně poslušný služebník Krista, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, máte povinnost realizovat texty Písma do poslední čárky tím, že budete iniciovat, aby uvedení vládnoucí zločinci, pokrytci, lháři, či DUCHEM CHUDÍ hlupáci, byli vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, a neprodleně posláni do říše ticha, to je na smetiště dějin, za své lži, svých energetických, ekologických a mravních koncepcí. KNIHA MOUDROSTÍ, Žalmy, Ozeáš, Kazatel, atd. Boží hněv, a Boží vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, taé od technické elity VUT v Brně, ČVUT či projektantů, které Kristus, svým technickým rozumem živí odjakživa, bude trvat tak dlouho, dokud bude trvat středověký výklad Písma církve katolické, všeobecné, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, či jeho Boha, neomylného BELZEBUBA křesťanského PEKLA, LUCIFERA papeže Františka. Jejich protikladné bludy o UKŘIŽOVÁNÍ Krista, křižováním sama sebe navzájem, Galatským, svými ÚMYSLY o vládnutí nad Kristem, Jeremiáš, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., jsou zločinem, jsou opiátem pro všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY Česka a calého světa, jsou energetickou SMRTÍ. Odstoupení rozumu Krista od všech vládnoucích zločinců, Baalů a DÉMONŮ bude trvat až do doby, kdy zajistíte, že např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, bude vyšetřovat Policie ČR v Rosicích. Máte povinnost zajistit, aby ho Policie ČR v Rosicích vyšetřovala a donutila ho, v kostele v Domašově mlet BOHOSLUŽBY, to je HORU HOSPODINOVA DOMU TEXTŮ Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV DOGIOGŮ z Mali, doplňovat je a upřesňovat je. Trestající Kristus se smiluje v jedinou hodinu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem Česka a světa, když se v kostele v Domašově bude mluvit pravda o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů tím, že se bude mluvit pravda o Boží vůli, nastolit spravedlnost a vysokou mravnost mírového, Bhagavadgíta, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Boží trest neprodlévá a bude pokračovat, premiére profesore Hořejší, dokud nebudete iniciovat zrušení stávající katolické SPRAVEDLNOSTI, kterou je, v náboženském a politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, charita a almužna pro bezdomovce. Uvedení vládnoucí zločinci, ve svých středověkých tradicích, všech náboženství světa, křesťanství, judaismu, hinduismu, islámu, atd., své spravedlnosti charity a almužny pro bezdomovce, kteří spávají pod mostem, totálně chybného výkladu protikladných bludů děsivé temnoty, např. katolického katechismu o Kristu, vyvýšenému Satany, či Hady kněžími, pouze UKŘIŽOVÁNÍM, nekřižují na Velikonoce Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech náboženství světa, ale pouze sami sebe, svými ekonomickými, militaristickými ÚMYSLY, o nezbytnosti pokračování zvyšující se ekonomice a tím nezbytnosti pokračování MEČE válek. Galatským. Hřeší tím hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTÍ Česka a světa. Mletí ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, či bludů, o nezbytnosti horečného zbrojení, válčení mezi mocností, a válčení boháčů a chudáků, je zločin, je trestný čin, dle zákonů Božích, platných od Velikonoce 2023. Vůle Boží a moc Boží, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, je srozumitelně objasněná. Kristus Česko zničí, když se nepodřídí. Udržet moc vlády boháčů nad chudáky nelze jinak, než horečným zbrojením, a vrcholným Božím trestem, MEČEM nesmyslných válek. Protikladné bludů katolického katechismu, Lucifera faráře Bradáče z Domašova, stále nelze zničit, kvůli tomu, že tvorstvo, místo Kristu VŠEMOHOUCÍMU, ve svých náboženských a politických tradicích, stále slouží, svými geneticky prasečí lidské mozky, nikoli Kristu, ale pouze ekonomickým, militaristickým Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům,

 

obchodníkům, vojákům, politikům pravice a levice. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, stále mají ÚMYSLY, pomocí ideologie protikladných křesťanských bludů, zachovat militaristické tradice promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí. Mají tím hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Izajáš, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, atd. Krista VÍTĚZNÉHO, DUCHA SVATÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, LÉKAŘE, VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyvýšeného pomalým Božím SOUDEM logického výkladu HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, stále k smrti nenávidí. Ámos, Izajáš, Jeremiáš, Micheáš, atd. Já, poslední maličký a spravedlivý prorok kapitalistického, militaristického, imperialistického věku, Židům, Zachariáš, jim, zločincům, drzým Satanům či Hadům kněžím, a všem jejich vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, kterým slouží místo Kristu, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenských kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., se stále hnusím. Ozeáš, Bhagavadgíta, Kazatel, Matouš, Jan, Marek, Lukáš, Ámos, atd. Jejich protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti ekonomů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných vládnoucích zločinců, jsou však již pouze trestným činem, jsou jedovinou dračí, jsou krutým zmijím jedem, to je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. 5.Mojžíšova, Izajáš, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žalmy, Jeremiáš, Sírachovec, atd. Trestající Kristus se bude mstít vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, o energetické, ekologické a mravní spáse, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto zpupné pokolení, především o správné energetické koncepci Česka a světa, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, které svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, až do Vaší úplné poslušnosti. Úplná poslušnost spočívá ve veřejném projednání jedině možného a správného výkladu Písma, o úplném ničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, zničení všech náboženství světa, podřízením se Kristu, např. v DEN SOBOTNÍ, 22. dubna 2023, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. 2.Korintským, Matouš, Lukáš, Marek, Jan, K.M., Bhagavadgíta, 1.Janův, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Jeremiáš, atd. Úplná poslušnost znamená očištění se od OHNĚ MEČE války, např. na Ukrajině, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, děsivé temnoty katolického katechismu, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů, faráře Bradáče z Domašova, rozhodnutí o nastolení celosvětového mírového Božího řádu, o zrušení nadvlády všech mocností, např. Ruska, USA, Číny, EU, atd., o zrušení politiků pravice a levice, o zrušení všech náboženství světa, atd. Uvedené mocnosti, stejně tak boháče a chudáky, VŠEMOHOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje spálit OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že dovoluje vytvořit celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, společně stolujícího politického a náboženského dobytka. Podřízení se novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, do jedné Boží KOLONIE, majetkovou ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a bydlení, v sídlištích a městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500, dle návrhu z roku 2006, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Celá země musí být Boží ZAHRADOU tím, že ze země vymizejí ti, kdo ji podupali ekonomickými, militaristickými tradicemi křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, atd. Uvedený náboženský a politický SKANZEN je zapotřebí neprodleně zrušit, zrušením SMRTI, kterou je v Česku ekonomické, militaristické, středověké, primitivní křesťanství. Život na zemi nekončí křesťanskou SMRTI, kterou je služba orgánů činných v trestním řízení KSZ v Brně, boháčům, zbrojařům, bankéřům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., místo VŠEMOHOUCÍMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech národů. Nemůže být u kormidla nový Kristus, který vede Česko do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude bez křesťanské SKALY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. a současně Kristem vyvolení SYNOVÉ PROKLETÍ, či NEPRAVOSTI, lháři a zločinci ministři Sikela, Kupka, Stanjura, jejich Bůh, lhář NETVOR premiér Fiala a jejich Bůh, válečný zločinec, prezident generál Pavel. Česko má povinnost svolat okolní národy EU na pomoc, po rozhodnutí členů oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST, o zničení všech vojáků světa, všech zbraní světa, o zničení všech mocností, všech boháčů, chudáků, zničením křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., zničení všech politiků světa pravice a levice, všech náboženství světa, atd., na kongresu úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Naději na ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má zpupné, neposlušné Česko pouze v případě, když z mrtvých, ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, VSTANOU z MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ jako první ti, kdo jsou k tomu určení, žárlivě milujícím Kristem, ZLODĚJEM majetku boháčů. Oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST má povinnost probudit z MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, jako první LVY, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, které Kristus, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Jediným znamením, na základě kterého chce trestající Kristus přetvořit stvoření, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli neschopnosti např. vládnoucí elity Česka, nahradit uhlí, které potřebují dosluhující uhelné elektrárny, je ODSTOUPENÍ technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení. Viz další text o totální debilitě vlády Kristem prokleté svině Fialy. 1.Tes.4/7,16,5/2, Lukáš, Marek, Jan, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Vítězný Kristus, po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové ROVINY, kterou nastolil pomocí komunistických, nevzdělaných BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, viditelně a přímo zasahuje do lidských dějin Česka a světa, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus uvedl SYNY KRÁLOVSTVÍ Česka technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, do křesťanské, ekonomické, militaristické temnoty kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, za trest. Protože z textů OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, odmítli a odmítají porodit PANNU, ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, úplně poslušnou novou vládu Česka, nyní v čele s premiérem profesorem Hořejším. Novým a jediným trůnem Česka je nová a úplně poslušná vláda Česka. Povinnost usednout na tento trůn má nyní SYN SVĚTLA, nový vládnoucí Bůh, BOŽÍ SYN, stejně mocný jako LEV Kristus, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pokorného a úplně poslušného, premiér profesor Hořejší, kterému Kristus, DUCH SVATÝ, svěřuje Boží SOUD úplný a rychlý, všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka a světa. Boží SOUD úplný a rychlý musí profesor Hořejší vykonat především s ekonomickými, militaristickými vládnoucími sviněmi, či NETVORY, např. s válečnými zločinci, prezidenty Bidenem, Putinem, Zelenským, Pavlem, Eroganem, Macronem, atd. Znamením změny režimu, znamením zničení NOCI ekonomického, militaristického, náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je zničení všech debilních tradic náboženské NOCI, TMY, MRAZU a ZMARU křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd., což je akt energeticky, ekologicky a mravně nezbytný. Zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nutné nastolit neprodleně, v den SOBOTNÍ, nyní v sobotu 22.

 

dubna 2023, z pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Kristus se chce smilovat, ze svého milosrdenství, nad celým Českem v jedinou hodinu, čtení těchto textů v ČRo v Brně. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, určeného pro toto zpupné pokolení, dá Kristus, DUCH SVATÝ, novým vládnoucím Bohům, v Česku novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, BOŽSKÝM BOHATÝRŮM, stejně mocným jako LEV Kristus, z VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. úplně poslušným. Až budou mluvit o energetice, ekologii a mravech, stejnou pravdu, jakou uvádí Kristus ve své dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické koncepci Česka a světa. MEČ energeticky nesmyslné války na Ukrajině, je Božím milosrdenstvím, či Božím trestem, protože ukazuje jak Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak opakovaně uváděnou Boží vůli, kterou je projednání opakovaně uváděné Boží vůle. Trestající Kristus, MEČEM války na Ukrajině, požírá veškeré lži o koncepci energetiky DUCHEM CHUDÉ politické a technické elity Česka a světa. Vrcholným Božím trestem, pro toto zpupné pokolení, je odstoupení technického rozumu Krista, od veškeré politické, náboženské a technické elity, kvůli odmítání projednání OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Totální technická, ekologická a mravní debilita vládnoucí elity Česka a světa, vznikla kvůli neposlušnosti BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu Česka. SMRT, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, bude přemožena, Kristus zvítězí, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, až Kristus, ze svého milosrdenství, mnohým, úplně poslušným služebníkům, svůj rozum vrátí. Odstoupení rozumu trestajícího Krista od SYNŮ ZATRACENÍ, lhářů a zločinců ministrů Sikely, Kupky, Stanjury, jejich Boha, lháře NETVORA premiéra Fialy a jejich Boha, válečného zločince, prezidenta generála Pavla, je jediným znamení OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými se trestající Kristus, DUCH SVATÝ, mstí neposlušným stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM. Trestající Kristus může Česko zachránit, při úplné poslušnosti technického lži lidu, může Česko úplně zničit, při neposlušnosti technického lži lidu. Jakubův, 5.Mojžíšova, Oze. Novým premiérem Česka, profesore Hořejší, se stanete v případě, když jako znalec HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, neprodleně zrušíte všechny politické, ekonomické, militaristické a jiné tradice, což se mělo stát již při úplňku MĚSÍCE, na ZELENÝ ČTVRTEK dne 6. dubna 2023, což se nestalo. Uvedené křesťanské tradice jsou vrcholným Božím trestem pro toto pokolení. Výsledná barva politické, a náboženské DUHY, je barva BÍLÁ. Kristem v Písmu vyvolené Česko, již nemělo mít ZELENÝ ČTVRTEK, ale ČTVRTEK BÍLÝ tím, že oslavy narození se Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, z HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma, pro všechna náboženství světa, by se celosvětově konaly v nových tradicích, pouze v době ÚPLŇKU MĚSÍCE. Izajáš, Micheáš, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Zjevení, atd. Očištění Česka od dětinských, barevných, politických a náboženských vládnoucích Bohů, znamená vysušení OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra horečného zbrojení a MEČE nesmyslných válek, např. války na Ukrajině. Zrušení veškerých politických, ekonomických, militaristických a náboženských tradic, je zrušení PEKLA stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ. Dokonalý POKOJ celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího KRÁLOVSTVÍ, nemůže vybudovat Kristus, protože je DUCHEM SVATÝM, ale úplně poslušní služebnící Krista z Česka, BOŽÍ SYNOVÉ, se svobodou pouze k nastolení vlády Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, 2.Korintským, Zjevení, 1.Mojžíšova, Matouš, Marek, Jan, Lukáš, Židům, 1.Petrův, Jakubův, Žalmy, Ámos, Izajáš, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Judův, K.M., Micheáš, 1.Janův, 2.Petrův, atd. Pane profesore Hořejší. Máte povinnost pochopit texty o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, který nyní boří a ničí vše politické, ekonomické, militaristické, náboženské, se omlouvá Česku a světu za zlo, které musel učinil např. MEČEM války na Ukrajině. Jeremiáš 42. Vysvobodí Česko a svět z veškerých válek, z veškerých politických a náboženských bojů mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky, zničením všech stávajících Baalů a DÉMONŮ, to je BABYLÓNSKÝCH králů, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, když pochopíte, že pro Česko a lidstvo platí jediná energetická, ekologická a mravní koncepce, kterou je podřízení se uváděné Boží vůli. Boží majetková ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, veškerého politického a náboženského dobytka celého světa, je východiskem z energetické a ekonomické krize, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce 2036, v Česku v době začínajícího nedostatku elektřiny v roce 2025, 2032, atd. Bát se BABYLONSKÝCH králů Česka, SYNŮ ZATRACENÍ, lhářů a zločinců, ministrů Sikely, Kupky, Stanjury, jejich Boha, lháře NETVORA premiéra Fialy a jejich Boha, válečného zločince, prezidenta generála Pavla, již nemusíte. Kristus je zničil, odstoupením svého rozumu, určeného pro toto pokolení, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Za vládnoucího Boha nelze považovat nikoho, kdo nemá rozum Krista. Osvobodit se od hříchu k SMRTI, kterým je středověký výklad Písma např. drzého pozemského OTCE Satanan faráře z Domašova, je možné studiem Písma. Pane profesore Hořejší. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI je ekonomické, militaristické, politické a náboženské křesťanské, buddhistické, hinduistické, judaistické, křesťanské, muslimské a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa nastane, až při VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, v době nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, až ho svoláte! Jste novým knězem úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNEM. Buďte Kristu vděčným, ze své neodvolatelné vyvolení a povolání, být vládnoucím Bohem. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nemějte strach uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, neprodleně realizovat. Kristus Česku a světu slibuje, že při přetvoření stvoření, dle zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, bude postupně ve všem po nedostatků, včetně energií. Kdo v Česku odmítne neprodleně zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉ, na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je plevou, je hnojem tím, že znovu padne do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, DEBILŮ, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného MEČE válek na Urajině, Sýrii, Iráku, Mali, atd. Kristus, DUCH SVATÝ slibuje, že v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU žárlivě milujícího Krista do Česka, v podobě ZLODĚJE majetku boháčů, při Vaší úplné poslušnosti totálně levicových Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, Vám dovolí nastolit Boží spravedlnost daleko vyšší, než byla v Česku v době čtyřiceti let Boží komunistické, či socialistické majetkové ROVINY, v době vlády komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Není úkolem nad lidské síly pochopit texty Písma, že Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad Českem, a tím nad celým světem současně, v jedinou hodinu, když učiníte rozhodnutí, že je energeticky nezbytné prosadit pravdu Písma, o vůli Krista, neprodleného spojení všech států světa, správnou, energetickou, ekologickou a mravní koncepci Krista, uvedenou v dokonalé Boží lásce, Božích zákonů. Malachiáš, Ozeáš, Kazatel, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Micheáš, Bhagavadgíta, K.M., Židům, Římanům, 1.Korintským, Matouš, Zjevení, SLOVO Dogonů z Mali, Žalmy, Izajáš,

 

Jeremiáš, Matouš, 2.Korintským, Lukáš, 2.Mojžíšova, Žalmy, Jób, Jan, Marek, Judův, atd. Na ŠKAREDOU STŘEDU, nyní ve STŘEDU 5. 4. 2023, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nikdy neučinili nové DNES naplnění Písma, nikdy neproměnili křesťanské, ekonomické, militaristické chrámové zpěvy v kvílení. Ámos, Daniel, Ozeáš, 2.Mojžíšova, Jan, Matouš, Židům. V Česku, kvůli neposlušnosti Satanů kněží, ještě nikdy nenastalo VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, křesťanských, komunistických, kapitalistických, fašistických, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Viz další text. 1.Korintským, 2.Korintstkým, Jób, 2.Petrův, Jan, Římanům, atd. Kristem prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, stále tvrdí, že oni nikdy nebudou učit, že Krista, DUCHA SVATÉHO, již všichni musí znát nově. Nevěří, že již je vyvýšený pouze pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy již je pouze podobenstvím o mrtvé, křesťanské, modlářské, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Nechtějí učit, že Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je již pouze podobenstvím o tom, že vzešel plný počet pohanů Česka, pro lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a jeho ZÁKONECH POLE VĚDY Písma. Odmítají kázat, že vzedmuté moře OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů nastalo až po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVNOSTI, OVOCEM ÚMYSLŮ boháče Václava Havla a drzého pozemského OTCE Satana či Hada biskupa Malého. OVOCE ÚMYSLŮ Satana či Hada biskupa Malého, kázat znovu středověký výklad protikladných bludů o UKŘIŽOVANÉM Ježíši Kristu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím znovu kázat promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti děsivé temnoty katolického katechismu, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Boží navštívení žárlivě milujícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, se musí skončit vítězstvím Krista nad všemi státy světa, pro pochopení textů Písma o odstoupení rozumu Krista, od všech ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, kteří se odmítají podřídit dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Vrcholným Božím trestem je odstoupení technického rozumu Krista, nyní také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., které Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vrcholným Božím trestem je OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného MEČE válek, nyní např. na Ukrajině, v Sýrii, v Mali, atd. Jan, 2.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Židům, Ámos, Ozeáš, Kazatel, Zjevení, Matouš, Římanům, Malachiáš, Micheáš, SLOVO Dogonů z Mali, K.M.,