Kapitola 304 – 87 stran.

24.03.2023 09:00

Kapitola 304 – 87 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Boží KRÁLOVSTVÍ, celosvětové, mírové, je blízko pro každého, úplně poslušného služebníka, se svobodou mluvit pravdu o Kristu, a tím pravdu o jeho jedině možné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kdo se nevzdá rozumného uvažování, musí uvěřit textům OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické nezbytnosti vidět Krista nově, jako STVOŘITELE např. všech států světa, všech náboženství světa, veškeré techniky, veškerých fosilních paliv, atd. Od roku 2000, to je od ÚSVITU TŘETÍHO či OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, trestající Kristus, v jím vyvoleném Česku, nečiní nic tajně. Vyžaduje, aby se s ním smířili především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ emeritní ředitel EÚ docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, bytem v Brně v Bohunicích, Dvořiště 48 a vedoucí ÚTZB profesor Hirš, hirs.j@vutbr.cz, kterým vše uvedené bylo sděleno již v roce 2003 až 2006 až 2009. Kristus si s uvedenými novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s novými vládnoucími Bohy, s BOŽÍMI SYNY, a s jejich rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, stále neví rady. Galatským. Odmítají být úplně poslušní, odmítají se mnou projednat energetickou nezbytnost podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali. Iz.1/18, Ezech.39/8,21, Odmítají vykonat Boží SOUD úplný a rychlý, dnes např. se SYNY ZATRACENÍ, s vůdcem Kristem prokletého PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, s ekonomickou sviní, politologem premiérem Fialou, či s militaristickým NETVOREM prezidentem Pavlem. Odmítají přetvořit kapitalistické, ekonomické stvoření, na mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží KRÁLOVSTVÍ, s Boží majetkovou ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO plnění úplně všeho. Odmítají poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, stávající vládnoucí politické a náboženské Bohy. Ti, po vyjití z POUŠTĚ 40 let Boží komunistické, socialistické, majetkové ROVINY, kvůli odstoupení rozumu trestajícího Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, znovu propadli OVOCI úmyslů středověké křesťanské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Ekonomická, militaristická ŘÍŠE MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, začala v Česku fungovat v roce 2003, 2006, 2009, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení rozumu trestajícího Krista, bořícího vše ekonomické, militaristické, také od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vědců VUT v Brně, jejichž geneticky prasečí lidské mozky, trestající Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jer.6/19až31/27,32, Koloským, Ozeáš, Kazatel, K.M., 2.Petr. Jób, 1.Petr. Izajáš, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je znovu kvůli vyvlastnění majetku boháčů. Kristus nechce trestat boháče podruhé, jako v době socialismu. DRUHÝ PŘÍCHOD organizuje kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a všech států světa. Majetek musí pominout, kvůli celosvětové výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH bytových, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků, energeticky soběstačných, pro celý svět stejných, navržených dle textů Bible již v roce 2006. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Energetická koncepce Krista ruší SKÁLU boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Musí odtáhnout v děsu z hrozného hněvu Krista. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, jehož hněv již neprodlévá, mají pomatení boháči, např. hlupák Topolánek, ministři Síkela či Kupka, místo SKÁLY, kterou byla ropa, plyn a uhlí, PRACHY, ZBRANĚ, novou SKÁLU, kterou je ELEKTŘINA z fotovoltaiky, větrníků a jaderných reaktorů. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky. Vrcholným Božím trestem, MEČEM války na Ukrajině mezi zločinci NATO a Ruska způsobil, že DUCHEM CHUDÍ, neposlušní zločinci Topolánek redakce@pravybreh.cz, profesor Keller jan.keller@osu.cz, ekonomická svině premiér Fiala a jeho ministři, militaristický NETVOR prezident Pavel atd. jsou se svou zvířecí moudrostí, svých energetických koncepcí, na svou SKÁLU, kterou je nyní ELEKTŘINA, v koncích. Propadli chamtivosti. Pro odstoupení rozumu Krista ve všem klamou. Žalm33/6,37/5až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,27,43,104/30,132/5,8až150/6,Ozeáš, Kazatel, K.M., Micheáš, Izajáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Judův, 2.Korintským, Římanům, Koloským, Žalmy, Ezechiel, Jeremiáš, 1.Petrův, 2.Petrův, Jan, Matouš, Marek, Lukáš, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Profesor Keller v knize NAŠE CESTA DO PRVOHOR v roce 1998 uvedl, že naše civilizace závislá na ropě a autech zkolabuje, bude mrtvá, jakmile tato mrtvá potrava, ropa, dojde. Doba konce ery ropy a aut se viditelně a neodvratně přiblíží v roce 2036, kdy v mnohých státech bude ropa dotěžená. Vládnoucí ekonomické, militaristické, politické a náboženské svině, se snaží, proti vůli Krista, prodloužit dobu trvání tohoto hmotného, kapitalistického světa. Kdo bude mít za Bohy debilní vládnoucí Baaly a DÉMONY, spěje do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu a do PEKLA třetí světové války. DUCHOVNÍ, mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ vznikne, až mnoho úplně poslušných služebníků pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, např. ekonomickou svini premiéra Fialy, či militaristického NETVORA prezidenta Pavla. Kristus uvedl MEČ války na Ukrajinu proto, aby Česko vysvobodil ze zajetí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků majetku, který z hlediska energetiky shnil. Kristus v Česku válkou na Ukrajině boří lží o sobě, DUCHU SVATÉM tím, že boří stupidní koncepci energetiky Česka na ELEKTŘINU, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Graf byl vypracovaný v roce 2006 dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Trestající Ježíš Kristus, tímto SOUDEM, ničí hmotný, omylný, kapitalistický, militaristický svět tím, že ničí žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Bhagavadgíta15/5až18/78. Kristu, jehož hněv již neprodlévá, se nebudou posmívat beztrestně ani zpupní, neposlušní ekonomové a zbrojaři. Prokletím je trojiční Kristologie drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Kristu je odpovědný každý sám za sebe, jak za svoje tělo, tak za svůj zlý, geneticky prasečí lidský mozek. K.M.1/4až15/12až19/6, Galatským, Ozeáš, Kazatel, Sírachovec, 1.Korinským, Jan, Izajáš, Jeremiáš, Malachiáš, atd. Kristus vyžaduje, aby NEOMYLNÍ, poslušní znalci OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s pomocí rozumu Krista, z jeho milosrdenství, neprodleně zřídili mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, aby zřídili svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ. Bhagavadgáta, Jeremiáš, 2.Korinským, Sírachovec, Izajáš, atd. Úplně poslušní služebníci Krista, jsou NEOMYLNÍ tím, že jsou stejní jako je Kristus, ve veškerém Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Znají z médií, že ELEKTŘINY bude celosvětově velmi málo, méně, než je dnes. Dle Topolánka a médií, ministři Síkela a Kupka, po dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny, nejsou v Česku schopni zajistit výrobu elektřiny ani ve stávající výši, což je trestný čin. Dovážet elektřinu, pro provoz elektomobilů, či pro výrobu vodíku elektrolýzou, nebude možné, protože okolní státy, a Itálie, či Francie, budou na tom stejně špatně. Dle médií, Kristus, MEČEM války na Ukrajině prokázal, že zkapalněný plyn LNG, který se dováží také z Ruska, je nedostatkovým zbožím. Pro mnoho chudých zemí, kvůli Česku a EU, válka na Ukrajině znamená pohromu. Elektřinu musí vyrábět pomocí nafty, misto LNG. Státy EU se chovají jako Němci za Hitlera. Bezcené, natištěné PRACHY, mají za zbraň na zajištění LNG, za zbraň mocnější než je Kristus, DUCH SVATÝ, který svými zákony POLE VĚDY Písma, zakazuje nesmyslné rabování ropy kvůli lidským Bohům, autům, stejně tak kvůli horečnému zbrojení a válčení. Katasrofou je lhaní např. hlupáka Topolánka a politiků v ČT, že je možné ignorovat Krista, jehož hněv již neprodlévá, který vyžaduje úplné, neprodlené, celosvětové, mírové ukončení provozu všech aut, to je dle Bible všech VOZŮ, pro osobní potřebu. Izajáš, Ozeáš, Sírachovec, Kazatel, atd. DUCHEM CHUDÍ politici, kteří rozum Krista dostanou až po VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ tvrdí, že s výrobou syntetických paliv pro chudáky nepočítají, protože jsou energeticky šest krát náročnější než je provoz elektromobilů. Pro nedostatek své nové SKÁLY, kterou je ELEKTŘINA, boháči nepočítají ani s výrobou vodíku elektrolýzou. Optimisticky tvrdí, že jsou spokojení s tím, že mohou pokračovat ve lžích, protože automobilky budou místo aut se spalovacími motory vyrábět elektromobily, což je debilita. DUCHEM CHUDÍ politici a kněží jsou zločinci tím, že svými geneticky prasečími debilními lidskými mozky odmítají pochopit, že energetická koncepce Česka, na nesmyslné rabování své SKÁLY, kterou je ROPA, plyn, uhlí, je zločin. Stejný zločin je tvrzení, že současná SKÁLA, kterou je ELEKTŘINA, bude stačit na provoz např. hutí, oceláren, kamionů, lodí, letadel, atd. Chybující politici slibují nahradit končící koks, končící ropu a plyn, elektřinou z jádra, fotovoltaiky a větrníků, což je debilita, protože energii z fosilních paliv, kterou tvoří více než 80 %, či 90 % celkové energie, nelze nahradit elektřinou, která dnes tvoří necelých deset procent celkem potřebné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, dle výuky na VUT v Brně, v roce 2006. Vůle Boží je, aby politici, ekonomové, zbrojaři atd., odešli dobrovolně a neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vládnout nad lidmi mohou pouze Bohové pokorní a úplně poslušní Krista. Povolání a vyvolení BOŽÍHO SYNA Andreje Babiše ze premiéra nové vlády Česka, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Totální debilita EU, vyjádřená požadavkem na zateplování všech domů EU musí skončit, protože neřeší přetvoření stvoření celého světa majetkovou ROVINOU, výstavbou nových města a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných. Dobu trvání procesu přestavby fosilních paliv na elektřinu, Kristus v Písmu odhadl na celých tisíc let tohoto tisíciletí. Kvůli přetvoření stvoření Kristus končí horečné zbrojení a válčení NATO s Putinem. Nad Putinem a NATO Kristus zvítězí, až bude celosvětově rozhodnuto, o zničení všech vojáků a zbraní, AUT, atd. Iz.1/18, Ezech.39/8,21. Řešení, které Kristus v Písmu připravil, je neprodlené nastolení celosvětového míru, Božího KRÁLOVSTVÍ, s Kristem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM v čele. Zůstat v cele SMRTI, zůstat v PASTI, kterou je trojiční Kristologie, drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, je trestný čin. Jeho VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH na Velikonoce, je trestný čin. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH musí Česko zajistit před Velikonocemi, při úplňku MĚSÍCE 6. dubna 2023. Při VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH se nejdříve probudí ti, kdo patří ke Kristu, ZLODĚJÍ majetku boháčů, což jsou nyní vědci z VUT v Brně, vedení úplně poslušným rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz. 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Korintským, atd. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ technického lidu, které ještě nenastalo, nastane tak, že vědci, docent Skála, docent Pospíšil, profesor Kadrnožka a profesor Hirš, které jsem navštívil v roce 2003, 2006, 2009, se svým vůdcem rektorem Janíčkem, porodí DÍTĚ, nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z veškerého Písma od Krista proto, aby mohl být DIVUPLNÝM RÁDCEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, OTCEM VĚČNOSTI, VLÁDCEM POKOJE, a to pro všechny národy světa, ve svém, celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ. Horlivost Hospodina zástupů nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, to učiní neprodleně, ve strachu z trestajícího Krista, jaký ještě nikdy nebyl proto, aby znovu nebyli strašlivou výstrahou všemu zpupnému tvorstvu. Izajáš9/1až66/24, Římanům, Žalmy, Jeremiáš1/17až5/7až6/19až23/29,32,30/6,31/27,32,51/58, 1.Petrův, Efezským, Kazatel, Ezechiel, 1.Korintským, Ozeáš, Židům, 5.Mojžíšova, Judův. Ignorovat Boží rozkaz o zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy, je trestný čin. Při Božím navštívení Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, lze věřit již pouze Kristu, jeho SLOVU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ne neposlušným, zpupným lidem. Kristus boří politiky pravice a levice, či Satany kněze, ze svého milosrdenství, odstoupením Božího rozumu proto, aby bylo možné pochopit jejich debilitu, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Aby bylo možné poslat je neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Bohové lidí, AUTA, stejně tak ZBRANĚ, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, z rozhodnutí neomylného technického lži lidu, musí odtáhnout v děsu, ve strachu z Krista, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. Kristus nyní bude živit, svým Božím rozumem, pouze úplně poslušné, NEOMYLNÉ znalce OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jeremiáš, Izajáš, K.M., Žalmy, Římanům, 2.Korintským, Ezechiel, Efezským, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Judův, 1.Královská, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Sírachovec, Malachiáš, Micheáš, 1.Korintským, atd. Kristus uvádí, že Bhagavadgíta je jednak SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, jednak FÍKOVNÍKEM. Ageus, Malachiáš. Potvrzuje, že Boží svrchované sídlo je v Písmu, v Bhagavadgítě, Tóře, Bibli, Koránu, SLOVECH Dogonů z Mali atd. V Bhagavadgítě potvrzuje, že veškeré Písmo je od Krista. Toto Písmo je novým BOHEM, vítězným Kristem. Kdo nyní bude uvedené Písmo doplňovat a upřesňovat tak, aby pochopil uváděnou Boží vůli, a uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky, prasečím lidským mozkem, již nikdy se nevrátí na tento hmotný, kapitalistický, ekonomický, militaristický, politický a náboženský svět tím, že bude vysvobozen od vlády boháčů. Bhagavadgíta15/1až6až15, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17, 3/10,12,16,19,20,24. Nové NEBE a nová ZEMĚ je bez boháčů a chudáků. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud technický lži lid VUT v Brně se ke Kristu nevrátí, dokud nebude vládnoucím BOŽSTVEM. Trestající Kristus potvrzuje, že svrchované sídlo Krista, VEŠKERÉ PÍSMO, není ozářeno ani SLUNCEM hinduismu a buddhismu, ani MĚSÍCEM islámu, ani OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH např. Kristem prokletého trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Bhagavadgíta15/6, Ageus, Jan, Malachiáš, Žalmy, atd. Jeho vyšetřování policií ČR v Rosicích, za lži o Kristu, a za lži o koncepci energetiky uvedené v Písmu, K.M., bude VZKŘÍŠENÍM z MRTVÝCH, politických, ekonomických, náboženských, militaristických, sviní, či NETVORŮ. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH nastane při úplňku Měsíce, na ZELENÝ ČTVRTEK 6. dubna 2023, až se NETVOŘI technického lži lidu VUT v Brně, Janiček, Skála, Pospíšil, Kadrnožka, Hirš, před Kristem skloní. Jób. Až vyznají, že energetická koncepce Krista je energetickou spásou pro svět. Kristus určil za nové vládnoucí Bohy, kněze, především z technického lidu, v Česku VUT, ČVUT. Vzkříšení z MRTVÝCH Krista pro technický lid nastane, až technický lid pochopí, že Kristus nechce energetickou spásu politickou, nebo náboženskou, ale technickou.

 

Kapitola 304-87 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 78. Česká bible kapitola 304. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Viz NOVINKY.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Jedině možná filozofie je uznání Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a tím uzání BOŽÍ VŮLE. Další správná cesta Česka a světa, je cesta myšlenek o nastolení pokoje a míru celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, dává Česku a světu naději do mírové budoucnosti pouze v případě, když např. nový kněz, vedoucí ÚTZB profesor Hirš, hirs.j@vutbr.cz, svým geneticky prasečím lidským mozkem, nebude tvrdit, že on žádný pokoj a mír Božího KRÁLOVSTVÍ nechce z toho důvodu, že chce sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, to je SYNŮM ZATRACENÍ, či prokletí, NETVORŮM, premiéru Fialovi a prezidentu generálu Pavlovi, které Kristus boří a ničí. Běda Česku a světu, když profesor Hirš znovu bude učit stavět domy pro boháče, pro ignorování Boží vůle. Boží vůli je, aby učil pouze výstavbu sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus bude hlupáky trestat, až do úplné poslušnosti Hirše. NEBESA jsou již pouze SLOVA. SLOVA OHNĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mění dobu a čas. Nastal čas DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32,29/11,17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zachariáš, Lukáš, 2.Korintským, 2.Mojžíšova, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd Před Českem a světem je budoucnost jenom dvojí. TEMNÁ, ve stávajícím ekonomickém, militaristickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pod vládou Kristem prokletých ekonomických, militaristických SYNŮ ZATRACENÍ, politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, a militaristického NETVORA generála prezidenta Pavla. V TEMNÉ budoucnosti jdou všichni neposlušní NETVOŘI, SVINĚ, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a PEKLA MEČE třetí světové války, kterou trestající Kristus již začal na Ukrajině, v Iráku, v Sýrii, atd. Uvedené ekonomické, militaristické vzbouřence, bojující proti SVĚTLÉ budoucnosti Česka a světa, kterou je celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, trestající Kristus, svým rozumem, určeným pro toto pokolení, již nepase, a pást nikdy nebude. Jsou v Písmu určení k zániku, k zániku je určena jejich kapitalistická, militaristická, ekonomická spravedlnost. Jejich povinností zločinců a lhářů, je zrušit boháče a chudáky, nastolením Boží majetkové celosvětové ROVINY, a neprodleně, dobrovolně, v pokoji, odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. SVĚTLÁ budoucnost je o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, jeho Božím rozumem, z jeho milosrdenství. SVĚTLÁ budoucnost nastane v případě nastolení Božího KRÁLOVSTÍ, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, novými vládnoucími Bohy, z VUT v Brně, ČVUT a projektanty, opakovaně objasněnými Božími příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Světlá budoucnost nastane v případě rozhodnutí nových vládnoucích Bohů, technického lidu Česka světa, o energetické nezbytnosti zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, lithia, atd. na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem. RADOSTNOU ZPRÁVOU bude SVĚTLÁ budoucnost mírového Božího celosvětového KRÁLOVSTVÍ, která bude bez křesťanské SKÁLY NETVORŮ premiéra Fialy, a prezidenta Pavla, bez DANÍ, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Při nastolení této SVĚTLÉ budoucnosti Česka a světa, budou platit zákony Boží, nikoli lidské. Dle zákonů Božích, Boží SPRAVEDLNOSTI, každý člověk na světě bude mít právo se vzdělávat ve školství, dle svých úvah, do svých 25 let. Bude pracovat, dle vzdělání a své rukodělné dovednosti, kterou dostane od Krista, od svých 25 let, do svých 50 let. Od padesáti let bude prakticky v důchodě tím, že bude pouze vypomáhat svým pracujícím bratřím, dle požadavků vládnoucích Bohů. 4.Mojž.8/23. V Božím, celosvětovém, mírovém KRÁLOVSTVÍ, bude práce velmi málo, protože stávající průmyslová výroba již vůbec nebude, kvůli úplnému, nesmyslnému, vyrabování fosilních paliv, na zbrojení a válčení, na provoz a výrobu aut a zbraní, kvůli velice malému množství solární a větrné energie. RADOSTNOU ZPRÁVOU bude zřízení SVĚTLÉ budoucnosti pod vládou Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který již nedovolí nikomu zbrojit a válčit, nedovolí ani žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, lze získat při nové komunikaci s Kristem, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato SVĚTLÁ budoucnost, v případě úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanů, bude o nastolení Boží SPRAVEDLNOSTI, daleko větší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické majetkové ROVINY. Bude stejná, pro každého člověka světa, protože nebudou existovat boháči a chudáci. Nový Boží vládnoucí technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., živení Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství odjakživa, mají povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném odchodu stávající nemravné, debilní, ekonomické, militaristické elity do říše ticha, na smetiště dějin, a o zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v Česku pod vedením vlády BOŽÍHO SYNA, premiéra Babiše. Novou vládu Česka je nutné zřídit dle kapitoly 300. Technická elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost nastolit DEN SVATÝ, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, kdy všichni budou plakat kvůli tomu, že se končí vláda boháčů, vláda jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Pracující lid, chudáci, se budou smát, protože boháči budou mít povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, stejně tak dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro veškerý lid. Technický lži lid má povinnost porozumět textům Písma, o energetické nezbytnosti zastavení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení atd. kvůli zachování fosilních paliv, a ostatních vzácných surovin, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Technický lid má povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko a celý svět, rozhodnutím o celosvětové výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Je Kristem stejně pozdě varován. Neh.8/9, 18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/41,8/23,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11, Izajáš, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6. Ti kdo nyní dostávají tyto texty pomolého Božího SOUDU jako poslední, mají povinnost být v Božím, mírovém, celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, jako první. Což je z toho důvodu, že např. profesor Hirš, který měl povinnost nastolit věčné Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, již v roce 2005, je stále mtvolou. Je to z toho důvodu, že s MRTVOLOU profesorem Hiršem, si Kristus, svým Božím rozumem, nic nezačíná. Žid.6/6, Smiluje se, svým rozumem, nad Českem a celým světem současně v případě, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se těmito texty bude zabývat proto, aby především technický lži lid, měl z těchto textů užitek. Užitek budou mít ti, kdo pochopí texty Písma, že Česko je Kristem stejně pozdě varováno, jak před trestajícím Kristem, tak před blízkým, ropným a ekonomickým kolapsem. Kdyby Kristus neukončil, svým technickým rozumem, ty dny křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Kvůli Česku se Kristus smiluje, slíbil to. Marek, Židům, Sírachovec, K.M., Římanům, Bhagavadgíta. Trestající Kristus v Bhagavadgítě 15/6 uvádí, že jeho sídlo, kterým je VEŠKERÉ PÍSMO, není ozářeno ELEKTŘINOU. ELEKTŘINU nyní mají za Boha, či za SKÁLU, Kristem prokletí zločinci, např. Topolánek, či ministři Síkela a Kupka, atd. Uvedeným sviním, či NETVORŮM, trestající Kristus ničí jejich pastvu, kterou jsou chudáci celého světa, MEČEM války na Ukrajině, mezi mocnostmi NATO a Ruska. Kristus v Bhagavadgítě uvádí, že není ELEKTŘINOU, protože jeho SÍDLO není ozářeno ELEKTŘINOU. SÍDLO Krista, DUCHA SVATÉHO, navěky věků je veškeré Písmo, pro všechna náboženství světa, to je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd. Kdo toto sídlo Krista neuzná, rozum od Krista, pro toto zpupné, zlé, drzé pokolení, nedostane. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jud. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,

 

Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Trestající Kristus v Česku nečiní nic tajně. O totální debilitě geneticky prasečích lidských mozků lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, vše objasňuje v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Ámos, Ozeáš, Kazatel, Malachiáš, Zjevení, 5.Mojžíšova, atd. Trestající Kristus ve Zjevení vyžaduje, aby se vědci lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti rozpomenuli, kdy a proč klesli do bahna služby vládnoucím Bohům, místo Kristu, který technický lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vědci technického lži lidu, v době 40 let POUŠTĚ komunismu, místo Kristu, sloužili komunistickým BERÁNKŮM, BERANŮM, či OVCÍM. Nyní mají povinnost litovat neznalosti Krista, Sírachovec, nezalosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a sloužit Kristu tím, že budou řvát na politický a náboženský dobytek, jako Kristus, to je jako LVI. Mají povinnost zhltnout úlovek, kterou je pravda o vyvolení technického lži lidu, za nové vládnoucí BOŽSTVO, nad vším lidem celého světa, a sloužit Kristu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. 4.Mojžíšova, Báruk, Jeremiáš, Izajáš, 2.Samuelova, Římanům, 1.Korint. Technický lid dostává tímto třetí šanci mluvit pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o správné Boží koncepci energetiky pro Česko a svět. V době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické Boží, nedokonalé majetkové ROVINY, debilní technický lži lid, místo Krista, DUCHA SVATÉHO, pásla sama smrt, to je vládnoucí ZVÍŘATA, soudruzi, BERÁNCI, BERANI, či OVCE. Žalmy. Vědci z VUT v Brně, ČVUT a projektanti lhali, že je možné vědu odbývat tvrzením, že je správná provizorní výstavba betonových paneláků, kterým vědci v socialismu určili životnost pouze na třicet let. K.M. Nenáviděli kázeň stejně jako dnes, Žalmy, což by měli již pochopit, aby je Kristus nerozsápal, kvůli službě vládnoucím debilům, boháčům, místo Kristu. Musí se třást strachem jaký ještě nikdy nebyl, kvůli tehdejšímu tvrzení hlupáků, že VĚČNÉ PŘÍBYTKY komunistické Česko bude stavět až za 30 let, až komunistický pracující dobytek bude mít kde bydlet provizorně. Žalm14/2,4až49/15,21,50/17,22,52/5,53/2,3,5až96/7až150/6, Judův, Luk.1/52až16/9 až17/10,20,34až19/44,20/18, atd. Druhou šanci mluvit pravdu o Kristu, a jeho jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci, dostal lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, při Božím navštívení, v roce 2003, 2006, 2009. V těchto létech, z milosrdenství technického rozumu Krista, bylo navrženo sídliště, či město z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BETOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a neboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačné. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ámos, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Zachariáš, Izajáš, atd. V těchto létech, docent Skála, profesor Kadrnožka, ve svých třech knihách, docent Pospíšil, z VUT v Brně, a profesor Hrdlička z ČVUT lhali, že žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky může pokračovat, protože politické vládnoucí elitě Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, doporučili náhradu energie za končící ropu. Politikům doporučili profesoři Hrdlička, Kadrnožka, či Skála, postavit cca 80 kusů jaderných reaktorů o velikosti, které jsou dnes v Temelíně, a to pouze pro výrobu vodíku elektrolýzou. Což se ukázalo jako stupidní ekonomická debilita. V této době, 2003, 2006, 2009, odmítli Krista tím, že neuvěřili, že po technickém lži lidu Kristus vyžaduje realizovat celosvětově energetickou neotřesitelnost, zajištěnou neprodlenou, celosvětovou výstavbou sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Neuvěřili, že kvůli této celosvětové výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky soběstačných, která bude trvat velmi dlouho, celý ÚSVIT tohoto tisíciletí, musí pominout majetek boháčů celého světa. Lukáš. Odmítli Boží rozkaz, být stejní jako LEV Kristus, a řvát na veškerý politický a náboženský dobytek jako LVI, 4.Mojžíšova, Izajáš, jako noví vládci, jako noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, 1.Pet., jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Římanům, Drze odmítli poslat vládnoucí elitu, dnes SYNY ZATRACENÍ, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, nemravného politologa premiéra Fialu, a jeho ministry, a militaristického NETVORA, válečného štváče prezidenta Pavla, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalmy, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jeremiáš, K.M., 2.Korintským, Ezechiel, Efezským, Matouš, Marek, Lukáš, Judův, Zjevení, 1.Královská, 2.Královská, Jan, 5.Mojžíšova, Sírachovec, Malachiáš, Micheáš, 1.Korintským, Báruk, Ámos, Ozeáš, Kazatel, 2.Petrův, Jakubův. Technická elita Brna, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ emeritní ředitel EÚ docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, vedoucí ÚTZB profesor Hirš, hirs.j@vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, bytem v Brně v Bohunicích, Dvořiště 48, s rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, dostávají třetí šanci vše napravit nyní, do úplňku MĚSÍCE před Velikonocemi, který je ve čtvrtek 6. dubna 2023. Kristus, DUCH SVATÝ, s neposlušným technickým lži lidem, má obrovskou trpělivost. 1.Petrův, Jakobův, K.M. 5.Mojžíšova, Římanům, atd. Křísit z mrtvých Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, již nemůže dělat zlý MODLOSLUŽEBNÍK, např. drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, při křesťanských MODLUSLUŽBÁCH, které slouží svým Bohům, Baalům a DÉMOMŮM, to je boháčům, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech národů. K trestajícímu Kristu, ZLODĚJI majetku boháčů, nyní patří především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. 1.Tes.4/7,16,5/2, Kol.3/5, Jan, Izajáš, Jeremiáš, K.M., Ozeáš, Kazatel, 5.Mojžíšova, atd. Vzkříšení z MRTVÝCH Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, mají povinnost učinit neprodleně vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, které Kristus, z milosrdenství Božího rozumu, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Vzkříšení z MRTVÝCH Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, mají povinnost neprodleně realizovat kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT tím, že Krista před Velikonocemi porodí, z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus si přeje, aby oslavy Krista, DUCHA SVATÉHO, DIVUPLNÉHO RÁDCE, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, OTCE VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE, a to pro všechny národy světa, celosvětově byly sjednocené, vždy pouze při úplňku MĚSÍCE. Izajáš. Obracím se tímto na orgány činné v trestním řízení z Rosic, z Brna a Prahy, na rektory ČKR crc@muni.cz, především Janíčka janicek@vutbr.cz, Petráčka vojtech.petracek@cvut.cz, rektor@cvut.cz, a na ředitelku ČRo v Brně Ondryášovou hana.ondryasova@rozhlas.cz, o povolení vysílat můj rozhovor v ČRo v Brně, v den sobotní, Lukáš13/15, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, o nastolení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, a to nejlépe do úplňku MĚSÍCE, který je před Velikonocemi, ve čtvrtek 6. dubna 2023. Žádám o rozhodnutí, aby rozhovoru v sobotu se zúčastnili noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, odborníci na energetiku z ÚE, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH z ÚTZB profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, právně odpovědní za pravdu o Kristu a o energetice. V den sobotní, žena, dcera Abrahamova, kterou je Česko, musí být vysvobozená z moci trojičních Kristologů. Lukáš6/24,13/16, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/3,13,19,23/23,25/29, Drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč, drží Česko spoutané od roku 2005, to je 18 let. Od roku 2005, do roku 2023, již 18 let, profesor Hirš z VUT v Brně, lže o Kristu, a tím lže o energetice, protože lže, že nemá povinnost učit energetickou spásu, kterou je výstavba sídlišť a měst energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, které Kristus, profesoru Hiršovi, přikázal stavět již v roce 2005. Nejpozdnější termín vysvobození Česka je před Velikonocemi, v DEN SOBOTNÍ dne 1. dubna 2023. Na Velikonoce v dubnu, od pátku 7. 4. 2023, do pondělí 10. 4. 2023, celý svět musí vědět, že Česko je Kristem vyvoleným BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. DNEM SOBOTNÍM pro celý svět, je BÍLÁ SOBOTA 8. dubna 2023. Běda Česku, když kvůli křesťanským tradicím všechny uvedené signály DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku do Česka, zase zničí. Za lží v roce 2005, za odmítání výstavby VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, navržených o rok později, v roce 2006, dle vůle Krista, dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je trestně

 

odpovědný profesor Hirš. Kristus se nad Českem smiluje, Božím rozumem, až vyzná své viny, své lži o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů. Luk.1/52až12/47,57,13/16až17/10,20,34,19/44,20/18, Jud.12, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Jób9/13, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Obracím se na KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, s touto žádostí. Již cca 18 let dělám práci za politický, náboženský a technický lži lid tím, že mluvím pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o jeho správné energetické koncepci Česka a světa. Dělám práci namáhavou, protože stát proti všem hlupákům, kteří chtějí zachovat stávající křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří odmítají nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je stresující. Tuto práci dělám zcela zadarmo, což není v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ běžné. Tuto práci dělám zadarmo, aby Kristus mohl naplnit Písmo do poslední čárky, protože napsal. ZADARMO jste dostali PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, zadarmo ji dejte dál. Matouš. Přesto se na Vás obracím s prosbou, aby moje cca 18 ti letá práce byla zaplacená. Požaduji za každý měsíc cca 8 500 Kč, což je za 18 let práce, cca 1 800 000 Kč. Pokud Kristus, z milosrdenství svého rozumu pro toto pokolení, zruší křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SKÁLU, PRACHY, naplní tím Písmo, že opisovaní stále stejných textů Písma jinými slovy, než je káže drzý, pozemský, OTEC Satan farář z Domašova, budu dělat zadarmo tak, jak vyžaduje. Jestli dostanu za práci zaplaceno, nebo ne, není podstatné. Podstatné je, aby stávající vládnoucí Baalové a DÉMONI, zločinci, lháři, odešli dobrovolně a neprodleně v pokoji, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kam patří již od roku 2005. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Soud v Haagu vydal zatykač na prezidenta Putina proti vůli Boží. Putin je BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, protože trestající mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí Putina, naplnil Písmo o vzpurném a zpupném Česku, a o ZLOSYNU Putinovi, do poslední čárky. Matouš, Římanům, 2.Korintským, Jan, Trestající Kristus je až na věky věků ŽIVÝ tím, že v Česku a na světě nečiní nic tajně. Meč války na Ukrajině je z rozhodnutí rozumu Krista, není z rozhodnutí Putina, protože Kristus vyžaduje ukončit MEČ války na Ukrajině, a MEČ všech válek na světě, oslavou Krista v Česku, v době úplňku MĚSÍCE, na ZELENÝ ČTVRTEK dne 6. dubna 2023. Iz.1/17až66/24, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Řím.1/18až29,9/18,28,11/28,32, atd. Tajemství víry v Krista je odhaleno tím, že Česko a EU řídí Kristus dle OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby naplnil texty Písma do poslední čárky. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, funguje, existuje. Dokazuje to BOŽÍ SYN Putin, protože je v křesťanské, militaristické, ekonomické ŘÍŠI MRTVÝCH, hrdinou tím, že dělá to, co se Kristu líbí, dělá MEČ války na Ukrajině, v Sýrii a jinde. Iz.1/17, Tajemství víry v trestajícího Krista o energetických důvodech proč učinil z prezidenta Putina BOŽÍHO SYNA tím, že z něho, v ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, učinil válečného zločince, který dělá MEČ války na Ukrajině, v Sýrii a jinde, je srozumitelně objasněno především pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, pro BOŽÍ SYNY z VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Kristus pomocí Putina boří a ničí lži Baalů o energetice. Jeremiáš. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli neposlušnosti Babiše, dělá na Ukrajině lidskými, militaristickými Bohy, RAKETAMI, sutiny, jaké ještě na Ukrajině nebyly, od poslední války. Ez.31/20. ADAM Babiš, nad kterým má Bůh úplnou převahu, mluvil o míru na Ukrajině pomocí Božího rozumu Krista. Kazatel, Ozeáš, atd. Svým, geneticky prasečím mozkem, všechno co řekne o míru, s pomocí rozumu Krista, odvolá, a chce válku. ADAM Babiš, je však dědicem Boží moudrosti, o neprodleném zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, která bude užitečná všem lidem světa. Vidí Krista nyní také ve SLUNCI Bhagavadgíty, stejně tak v MĚSÍCI Koránu a v křesťanských a židovských HVĚZDÁCH Tóry a Bible. Mediální MISTR Kristus v Česku vychází pro celý svět, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vychází také jako MĚSÍC islámu. Vychází také jako ŽIDOVSKÉ a KŘESŤANSKÉ HVĚZDY, ekonomické, militaristické, Kristem prokleté. Ekonom Babiš stíní Boží MOUDROSTI o správné koncepci energetiky, ekologie a mravech, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Stín dělají jeho Bohové, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Jejich éru Kristus končí, kvůli energetické spáse světa, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, lithia, atd. na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad lidmi celého světa. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je nyní v novém DNES naplnění Písma, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 6. 4. 2023. Kaz.3/15,18,6/10,7/12,8/8,9/10až10/20,12/3, Židům, Izajáš, Žalmy, Přísloví, 1.Petrův, 2.Petrův, atd. Nad lidmi musí vládnout úplně poslušní služebníci Krista, a ne vrazi vojáci v čele s prezidentem Pavlem. Rok trestu Baalů a DÉMONŮ, boháčů, je rok MEČE energeticky nesmyslné války na Ukrajině. Kristus začal pustošit lži boháčů 24. února 2022, MEČEM války na Ukrajině, na počest DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, dne 25. února 1948. Putin není zločinec, protože jeho zločinnost je Božím plánem. Pomocí MEČE války na Ukrajině trestající Kristus vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ničí jejich SKÁLU, ropu, plyn, uhlí, uran, atd. Má moc Česko a svět z válek vysvobodit zničením lidských Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, dokonalým pokojem celosvětového míru, má moc Česko úplně zničit, PEKLEM horečného zbrojení a další velké války. Jer.1/17,23/12,29,32,31/27,32, Ozeáš, 1.Tes.4/7,16,5/2, Matouš, Lukáš, Jan, Judův, Jakubův, Micheáš, Izajáš, 5.Mojžíšova.

 

Žádost předsedkyně senátu OS Brno venkov Mgr. Janečkové o zrušení či odložení mého soudu. Mgr. Janečková dopisem č.j. 1 Nt 3102/2022, pod pokutou 50 000 Kč, mě předvolala k SOUDU na OS Brno-venkov, Polní 39, do jednací síně č. 4, na den 28. února 2023, v 8.30 hodin. Dopisem mně dala možnost předvolat svědky, odborníky na další cestu Česka a světa, pro dobu po roce 2032, kdy v Česku bude dotěženo uhlí pro uhelné elektrárny, a po roce 2036, či roce 2050, kdy v mnoha státech světa bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, uran, kobalt, měď, lithium, atd., což jsem nestihl v tomto termínu udělat. Za svědky povolávám Vás, odborníky, které jsem navštívil v roce 2003, 2006, 2008. Emeritního ředitele EÚ docenta Skálu, skala@fme.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB profesora Hirše, hirs.j@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, profesora Kadrnožku jaroslav.kadrnozka@ seznam.cz, bytem v Brně v Bohunicích, Dvořiště 48. Dále emeritního ředitele EÚ, profesora Hrdličku frantisek.hrdlicka@fs.cvut.cz, a emeritního ředitele ÚTP profesora Drkala, frantisek.drkal@fs.cvut.cz. Mám povinnost být Božími ústy tím, že v novém DNES naplnění Písma, vzácnými slovy APOKALYPSY objasním OVOCE Boží moudrosti slov Krista, DUCHA SVATÉHO, správné koncepce Ježíše Krista o energetice Česka a světa tak, aby i soudci OS, OSZ a KS v Brně se na mě obraceli s požadavkem o vysvětlení nalezení této moudrosti, kterou nový Kristus dá pouze Božímu, úplně poslušnému technickému lidu, který celosvětově zruší PEKLO VZDOROKRÁLOVSTVÍ ekonomického, militaristického, náboženského tím, že nastolí Boží majetkovou ROVINU, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, bez společných měšců státních pokladen, bez ekonomů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků. Vládnout bude technický lid. Přísl.1/7,2/6,8/17až31/10, Jer.1/17až6/19až15/19,23/29,32,31/27,32až51/58, Ozeáš, Jan, Judův, Kazatel, Sírachovec, Židům, 1.Petrův, Lukáš, atd. Když to technický lid nyní s Kristem zkusí, Kristus, svým rozumem zajistí, že bude ve všem po nedostatku. Stačí potvrdit moje úvahy o energetice, které uvádím na straně 26 až 43, které mám od Vás z roku 2003, 2006. Kristus slibuje, že svým rozumem celosvětově bude jednat sám, když bude rozhodnuto, že stávající Bohové, boháči, ekonomové, zbrojaři, politici, atd. odejdou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus sám nastolí celosvětové mírové Božího KRÁLOVSTVÍ, sám zajistí, aby ropa, plyn, uhlí, uran, atd. vystačily tvorstvu na celé tisíciletí. Malachiáš, Žalmy, Micheáš, K.M., Židům, Sír. atd. Ministr Síkela uvedl, že Česko spotřebovalo za rok 155 miliard m3 plynu z Ruska. Lži lid z Rovnosti dne 6. 12. 2022 uvedl, že Česko spotřebovalo za rok zhruba 100 TWh plynu. 5.Mojžíšova. Současně Rovnost uvedla, že spotřeba elektřiny Česka je 74 TWh. Z obnovitelných zdrojů Česko dokáže v budoucnu vyrobit jenom 3 TWh elektřiny, bylo uvedeno. Lidové noviny dne 4. února 2023 uvedly, že Česko, v roce 2021 spotřebovalo 1 561 000 tun benzinu, což je 2 008 000 litrů. Že spotřebovalo 5 112 000 tun nafty, což je 6 050 000 litrů. Benzin Česko dováží z Německa, Slovenska, Rakouska, Nizozemska a Polska, 35 % z celkového množství, a nafty 44 %, z celkem uvedeného množství. Odborníci z VUT v Brně a ČVUT. Z titulu srozumitelnosti koncepce energetiky vodíku jste tímto žádání, abyste vypočetli, kolik reaktorů, velikosti které stojí v Temelíně, je potřeba postavit pro náhradu uvedené množství benzinu a nafty vodíkem, vyrobeného elektrolýzou v jaderných reaktorech. Je třeba zkontrolovat, zda uvedené údaje o benzinu a naftě, jsou pravdivé. Profesor Hrdlička v rozhovoru se mnou v roce 2006 uvedl, že pro dopravu je potřeba postavit cca 80 ks reaktorů velikosti, které dnes stojí v Temelíně, na výrobu vodíku elektrolýzou. Což z ministra Síkely dělá zločince, protože tuto koncepci on nemá. Síkela nedovede zajistit ani výrobu stávajícího množství elektřiny. Pro odstoupení technického rozumu Krista od vzpurných jsou ministři Síkela či Kupka, hlupáci, zločinci. Geneticky prasečími lidskými mozky, stupidními koncepcemi o náhradě nafty a benzinu elektřinou, dělají obrovské materiální škody z titulu úplně chybné výroby, výstavby, dopavy, spotřeby. Zločinci již nejsou vládnoucími Bohy. Mají povinnost, společně se všemi ekonomy, zbrojaři, politiky, dobrovolně odejít do říše ticha. Je třeba sjednotit lidstvo oslavou Krista, zveřejněním jeho OVOCE úmyslů. Energetická spása Česka a světa je možná pouze při nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Technický lži lid má povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zničením všech vojáků světa, všech zbraní a válek světa, všech boháčů, atd. Součástí energetické koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO je jeho majetková, celosvětová Boží ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Celosvětový mír a POKOJ bude vytvořen dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNM úplně všeho. Novými vládnoucími Bohy Kristus určuje nové kněze, BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA především technického lidu, kvůli přetvoření energetiky fosilních paliv na energetiku fotovoltaiky a větrníků, které bude velice málo. Kristem vyvolená vláda, pro nový systém Česka a světa, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, pro systém energetické spásy celého světa, je vláda odborníků premiéra Babiše, vytvořená dle textů na konci kapitoly 300. Věřím technický lide VUT v Brně, ČVUT, že uváděné údaje o energetice znáte tak dobře, že nepotřebujete dělat žádné výpočty, že tedy můžete okamžitě, elektronicky, na adresy SOUDŮ OS, OSZ a KS v Brně, a na adresu mou oplatek10@centrum.cz potvrdit, že energetické úvahy vlády premiéra Fialy, jsou naprosto zcestné, a že jedině platnou energetikou koncepcí Česka a světa, je energetická koncepce Boží. Viz mé úvahy o energetice, dle informací které jsem je slyšel v médiích, a od Vás, na stranách 26 až 43. Obracím se na Vás se žádostí, abyste se vyjádřili stručně, elektronicky, co nejdříve. Nežádám Vás o to já, ale soudci OS, OSZ, KS Brno. Co žádám po profesoru Hiršovi z VUT v Brně, a profesoru Drkalovi z ČVUT, kvůli mému soudu na OS Brno venkov. Z Písma již je zřejmé, že Česko musí mít dvě NEVĚSTY Ježíše Krista, to je BERÁNKA. Jedna NEVĚSTA je nová vláda pomýleného komunistického Beránka, premiéra Babiše, zřízená dle textů na konci kapitoly 300. Druhá NEVĚSTA BERÁNKA Babiše, je PRAHA, město měst, jehož sláva se bude dotýkat hvězd, zářících navěky a navždy, profesora Hirše a profesora Drkala. Zjevení, Daniel, Zacharjáš, Jeremiáš, atd. Pro odstoupení rozumu Krista do geneticky prasečích mozků, kvůli neposlušnosti, profesorů Hirše a Drkala, trpí Česko a celý svět, protože jejich VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI neučí projektovat sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH, bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, pro cca 1500 lidí. Můj návrh na přestavbu Prahy z těchto domů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již v roce 2003, 2006, či 2008, chtějí politici z EU prosadit až dnes. Rok 2023-2005 = 18 let zpoždění. Obrovské materiální škody, které nastaly během 18 let energeticky nesmyslné výstavby domů se dějí, protože ani technickému lži lidu se nelíbí energetická nezbytnost úplného zničení zničení vládnoucích Baalů a démon;boháčů. Boháče Kristus likviduje Božím rozkazem, o energetické nezbytnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, zde navržených. Pro neposlušnost technického lidu, trestající Kristus, svým technickým rozumem, odešel ze vzpurného Česka proto, aby hlupáky mohl trestat v Písmu urečných 18 let tím, trestal nesmyslným ničením ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., kvůli žití Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh. Dá lidem DUCHA energetického, zničí DUCHA ekonomického, militaristického, až se profesoři Hirš a Drkal ke Kristu vrátí. Kristus se smíří sám se sebou tím, že profesorům Hiršovi a Drkalovi, svým Božím rozumem, umožní spočítat energetiku z fotovoltaiky, kterou jsem navrhl na domech ZIMNÍCH, bytových, a domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus je DUCH SVATÝ. Proto se před technickým lži lidem, před NETVORY z VUT v Brně, ČVUT a projektanty, sklánět nebude. Profesore Hirš a Drkal, mají povinnost se před Kristem, DUCHEM SVATÝM sklonit tím, že pro potřebu soudců OS Brno-venkov, OSZ a KS v Brně vypočítají, jak bude město Praha s milionem lidí energeticky soběstačné, při postavení Prahy, pouze z uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, jednak v létě, a jednak v zimě. Pro představu o náhradě fosilních paliv vodíkem, je nutné vypočítat, kolik vodíku elektrolýzou by se vyrobilo z přebytků elektřiny vyrobené fotovoltaikou v létě, a jaké množství vodíku by bylo zapotřebí pro Prahu na zimu, kdy Slunce svítí velmi krátce. Kristus v 1.Korintským uvádí, že to není pro Vás úkol nad lidské síly. Když to dokážete, Kristus Vám umožní pochopit podobenství o čísle člověka 666. Číslo člověka 666, je odvozené od 666 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v Praze. Počet lidí 1 000 000, děleno 1500 strávníků v jednom domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je 666. V Božím KRÁLOVSTVÍ bude chamtivost, MODLOSLUŽBA lidí, omezena elektronickým cejchem. Stravu budou mít lidé zajištěnou stejnou, švédské stoly snídaní, obědů a večeří. Výběr nového oblečení, či výběr dovolených, bude omezen veřejným elektronickým cejchem, kde budou zaznamenány údaje o pořízení nového oblečení, a o dovolených jak pracujícího lidu, tak technického lidu. Uvedená nalezená spravedlnost ve stravování, v oblečení a dovolených, je spravedlnost Boží, která bude platit v celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Zateplení všech domů Česka, kterou nyní požadují hlupáci z EU, je energetickým nesmyslem, protože neřeší zrušení boháčů a chudáků. Zjevení, Izajáš, Koloským, Zachariáš, Ámos, 1.Korintským, 2.Korintským, Římanům, atd. Telefonicky jsem žádal, aby Mgr. Janočková rozhodla, že na můj soud, na OS Brno venkov dne 28. 2. 2023 nemusím přijít, protože jsem vše o Bohu a energetice objasnil písemně. Mgr. Janočková z milosrdenství rozumu Krista souhlasila, že do Brna přijít nemusím. Spravedlnost Božího KRÁLOVSTVÍ, která přesahuje spravedlnost zákoníků křesťanského VZDOROKRÁLOVSTÍ, i z doby 40 let komunistické majetkové ROVINY vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, z milosrdenství Krista je nalezena, v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ohnivému PEKLU, či jedovině dračí trojiční Kristologie Satana faráře Bradáče z Domašova, již nepropadne nikdo poslušný, kdo učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné Boží KRÁLOVSTVÍ zřídit neprodleně. Ekonomy, politiky, zbrojaře, vojenské kaplany, vojáky, obchodníky, militaristického zločince prezidenta Pavla, ekonomickou svini premiéra Fialy, atd. technický lid má povinnost poslat do říše ticha. Mat.5/3až22,6/33,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Kristus vyžaduje, aby mnoho technických služebníků Krista se vzdělávalo Božími výroky o energetice. Potvrdit OVOCE Božích úmyslů, o energetické nezbytnosti zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost potvrdit vědci VUT v Brně a ČVUT, svými výpočty. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet. Technický lid nesmí Krista ignorovat. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

Soudci Okresního soudu Brno venkov dne 28. února ve věci mého odvlečení do blázince v Černovicích k MUDr. Mošťákovi, k intenzivnímu léčení pomocí silných elektrošoků, kvůli zničení mé paměti, a kvůli zničení mé vůle, psát pravdu o moci Krista DUCHA SVATÉHO, nad každým, geneticky prasečím lisdkým mozkem, a tím pravdu o jeho správné energetické koncepci Česka a světa, rozhodli stejně jako minule. Rozhodli, že psaní těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU DUCHEM CHUDÉHO lži lidu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, kteří se, při Božím navštívení, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, provinili chamtivostí, to je MODLOSLUŽBOU, není ani trestní čin, ani přestupek. Máme svobodu slova, svobodu politickou a svobodu náboženskou. Máme svobodu pro mluvení pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, pro mluvení pravdy o jeho moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o jeho vůli, kterou je energeticky nezbytné, neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zřízení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, BOŽÍM SYNEM Andrejem Babišem, premiérem nové, úplně poslušné vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Spravedlnot Božího KRÁLOVSTVÍ je tímto nalezena, technické elitě bude přidán Boží technický rozum, z Božího milosrdenství, aby mohl učinit Kristem požadovaná rozhodnutí, a energetické nezbytnosti DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. DRUHÉ VYVLASTNĚNÍ majetku boháčů není kvůli jejich trestání. Je energetiky nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Veškerý majetek nyní patří pouze Kristu proto, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mohli vytvořit majetek nový, energeticky soběstačný, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Koloským3/5, 5.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, K.M., Žalmy, Jeremiáš, Izajáš, Malachiáš, Jakubův, Judův, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Ezechiel, Daniel, 2.Samuelova, Římanům, 1.Korintským, 2.Korintským, 1.Tesalonickým, atd. Soudci OS Brno venkov rozhodli, že nejsem blázen, protože můj správný výklad Písma pravdy o Kristu, a tím pravdy o energetice, je srozumitelný. Kristus vyvolil mě, maličkého a spravedlivého proroka, abych zahanbil především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, kvůli tomu, že stále odmítají uznat svoje neodvolatelné povolání a vyvolení, být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo. Uvedené objasnění Písma, APOKALYPSA těchto textů, snad již bude stačit státnímu zástupci z OSZ, jehož jméno neznám. Pokud se znovu odvolá ke Krajskému SOUDU v Brně s požadavkém mě znovu soudit, podávám tímto na něho trestní oznámení na KSZ v Brně. Sabotovat správnou energetickou koncepci Česka a světa, je trestný čin. Soudci z OSZ v Brně, stále nevěří textům Písma o tom, že jsou souzení těmito texty Kristem, a proto již nemohou soudit ani mě, ani nikoho jiného. Kristus vyžaduje, aby v Česku platilo pouze jeho SLOVO. Česko, především úplně poslušný Andrej Babiš má povinnost zajistit, aby v Česku, a celém světě, platilo pouze SLOVO OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, např. o neprodleném zničení vojáků a zbraní Česka a celého světa. Slovo trojiční Kristologie Satana faráře Bradáče je mlékem. Hutným pokrmem je pravda o tom, že mě soudí hlupáci, od kterých Kristus odstoupil, svým technickým rozumem. Ať soudí Krista, DUCHA SVATÉHO, ne mě. Pravda o Bohu a energetice, není nic zlého. Veškeré zlo dělá např. prezident Pavel, či Fiala tím, že slouží boháčům, místo Kristu. 1.Korintským1/26, Římanům, Izajáš, Ezechiel, Jakubův, 2.Korintským, Judův, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, 2.Petrův, Židům, 1.Petrův, Žalmy, Bhagavadgíta, Jeremiáš, Zachariáš, 2.Samuelova, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, Judův, atd. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Spravedlnost Boží, je nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje k druhému. Proto se nazývá také dobro pro druhé. Na Domašovsku, dobro pro druhé, je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ politických a náboženských zvířat, které platí také pro bezdomovce Blažka z Říček. Celý Boží zákon NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro drzého pozemského OTCE Satana faráře Domašova Bradáče, je v Božích SLOVECH, o milování bezdomovce Blažka, bydlícího v maringotce v křoví v polích, jako sama sebe, a jako trestajícího Krista. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na ÚSVITU tohoto OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí své vlády nad světem, na Domašovsku a v EU, nečiní nic tajně. Vše o Česku, EU, NATO a Rusku, uvedl v PAMĚTNÍ KNIZE ŽÍVOTA těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Studium teologie ve fakultách Karlovy univerzity, katolické, evangelické a husitské, a religionistice na Masarykově univerzitě, je již bláznovství DUCHEM CHUDÝM náboženských zločinců, do jejichž mozků, geneticky prasečích, rozum trestajícího Ježíše Krista, již nevstoupí. Trestným činem je služba Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protože Bůh stávajících politických a náboženských pomatenců, je již pouze MRTVOLA, je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Kristus, v tomto pokolení přišel na svět k SOUDU proto, aby ti kdo tvrdí, že vidí vše o ekonomice, energetice, ekologii a mravech racionálně a moudře, byli slepí, a ti kdo jsou slepí, viděli jejich totální ekonomickou, energetickou, ekologickou a mravní debilitu, a to s pomocí technického rozumu Krista, nutného pro toto zlé pokolení. Zachránit křesťanské modlářské Česko a svět, je možné pouze OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Soud je v tom, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o další správné cestě Česka a světa, do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ přišlo na svět. Ekonomové, soudci, politici, atd. zločinci, toto SVĚTLO však chtějí zničit, svými SOUDY, protože jejich politické a náboženské skutky jsou zlé. Kdo si protře oči křesťanským, ekonomickým, militaristickým blátem slov uvedených vládnoucích zločinců, bude vidět vše stejně, jako trestající Ježíš Kristus. Sláva Boží veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů logického, technického výkladu Písma, je o energeticky nezbytném úplném zničení nedostatku a bídy veškerého pracujícího lidu celého světa, objasněním vůle Boží o zničení OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ Česka. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nechce aby někdo zahynul kvůli chaosu, či BABYLÓNU, který svým učením o Kristu a energetice dělají stávající Bohové, např. zpupný, neposlušný militaristický NETVOR prezident Pavel kontakt@generalpavel.cz, hromadkova@generalpavel.cz, rehakova@generalpavel.cz, SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, premiér Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, nebo ekonomická svině ministr průmyslu Síkela posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz, nebo ministr dopravy Kupka posta@mdcr.cz, martin.kupka@ods.cz, kupkam@psp.cz. Vyžaduje, aby všichni zpupní a neposlušní dospěli k pokání, a začali žít svatě a zbožně, nikoli podle stávajících kapitalistických zákonů, v PEKLE ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ale podle Božích zákonů, o Boží majetkové celosvětové ROVINĚ, v celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Trestající Kristus, uvedené vládnoucí Bohy, svým Božím rozumem již neživí, nepase, a živit nebude, protože boháče, ekonomy, bankéře, zbrojaře, vojáky, politology, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. v mírovém, Božím, celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Kristus bude žehnat, svými zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří se budou trestajícího Krista bát strachem, z jeho vrcholného Božího trestu, jaký ještě nikdy nebyl. Odstoupení Božího technického rozumu, také od technické elity Česka a světa, kterou Kristus živí, svým Božím technickým rozumem odjakživa, je v tomto pokolení, vrcholným Božím trestem. Trestající Kristus se smiluje nad Českem a světem pouze v případě, že bude mít nové vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné, kteří svěří svou cestu Kristu tím, že učiní rozhodnutí, že začnou neprodleně platit mnohokrát objasněné zákony Boží, místo zákonů lidských, ekonomických, militaristických. Česko a celou zemi obdrží pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, kteří rozhodnou o energetické nezbytnosti úplného zničení stávajících ekonomických, militaristických Bohů, v Česku např. prezidenta Pavla, premiéra Fialy, ministra Síkely,

 

ministra Kupky, atd., kteří řídí Česko naprosto chybně, protože trestající Kristus, jejich geneticky prasečí lidské, ekonomické, militaristicky chamtivé mozky, již nepase, a pást nebude. Trestající Kristus v Písmu rozhodl, že mají povinnost neprodleně, dobrovolně, pokojně, sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Uvedení vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, kteří jsou plevelem, plevami, hnojem, bujným křovím, trním, jsou Kristem určení ke spálení, tímto ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jejich odchod do říše ticha to je na smetiště dějin, je možný po zničení jejich SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH protikladných bludů trojiční Kristologie, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, kterou káže jejich Kristem prokletý Bůh, např. drzý pozemský OTEC Satan, Lucifer, Ďábel farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. Noví vládnoucí Bohové mají povinnost vládnout spravedlivě, dle zákonů POLE VĚDY Písma, v Boží bázni. Zveřejnění těchto textů technicky správného výkladu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH v médiích, je veškeré blaho a veškerá energetická, ekologická a mravní spása. Z jiného výkladu Písma SLOV Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., vzejde pouze samé ekonomické, militaristické, náboženské či politické zlo. Boží KRÁLOVSTVÍ má povinnost zřídit nový vládnoucí Bůh, pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN Andrej Babiš, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa. Povolání Babiše za premiéra nové vlády Česka je nezpochybnitelné a neodvolatelné v případě, že je také vůli Boží. Zřízení nové vlády Česka má povinnost iniciovat BOŽÍ SYN, rektror VUT v Brně Janíček, rektor@vutbr.cz, dle textů uvedeného na konci kapitoly 300. Kristus zločinci Putinovi jeho hříchy určitě odpustí. Dělá co se Kristu líbí. Dle textů Písma již dříve uvedených. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽÍ SYN Andrej Babiš, již nemůže mít tvář ANO, protože musí mít tvář Boží, tvář Krista. Kdo z neposlušného a zpupného lži lidu Česka, bude jednat ve jménu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zmůže všechno tím, že zmůže nastolit energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Kdo bude jednat ve jménu svém, pro odstoupení rozumu Krista, od svého geneticky prasečího lidského mozku, nezmůže nic. A navíc bude trestajícím Kristem potrestán, jak na svém zdraví, tak na svém DUCHU, dle všech trestů pro zpupné a neposlušné ekonomické, militaristické svině, či NETVORY. Žalmy, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, atd. Trojiční Kristologové, kteří jsou PROKLETÍM, se Bohu nebudou posmívat beztrestně. Galatským. Kristus vrátí vědcům svůj rozum pro toto pokolení, až technická elita VUT v Brně OTŘESE stvořením tím, že s rachotem zaniknou SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristem prokletého trojičního Kristologa, pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Protikladné bludy a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti katolického katechismu jsou jedem, jedovinou dračí, jsou PROKLETÍM. Média uvádí, že služebníci trojičních Kristologů, např. PANÁK, prezident generál Pavel, či NEVĚSTKA, (média uvádí AMERICKÁ prostitutka) sedící nad vodami vzedmutého moře ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, právnická svině prezidentka Čaputová, jsou v rukách boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů nejenom Česka, ale např. USA. Kdo tyto, a jiné křesťanské netvory, bude mít za vládnoucí Bohy, rozum od trestajícího Krista nikdy nedostane. Uvedení služebníci trojičních Kristologů rozdělují společnost proti vůli Krista tím, že odmítají zničit svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA atd. Veškeré militaristické, ekonomické zlo dělají tím, že chtějí zachovat tradice vlády boháčů nad chudáky, což je dnes trestný čin. Vládnout nad boháči a chudáky již může pouze pokorný, a úplně poslušný technický lid, který má povinnost neprodleně realizovat Boží majetkovou celosvětovou ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, která je energeticky nezbytná pro energetickou spásu. Energetická spása je možná pouze při zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, lithia, atd., na toto celé, třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista, SOUDE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, je MRTVÝ každý zpupný a neposlušný hlupák, který místo Kristu slouží např. křesťanským, Kristem prokletým hovadům, vojáku, prezidentu Pavlovi, a SYNU ZATRACENÍ, vůdci Kristem prokletého PTACTVA ODS, politologu premiéru Fialovi. Vzkříšení z mrtvých sviní či NETVORŮ nastane, až úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., budou poslouchat Krista, jeho zákony POLE VĚDY Písma, a ne zlé politické Bohy. Zlí patří do říše ticha. 5.Mojžíšova, 2.Petr, Jeremiáš, 1.Timoteovi, Jan, Ageus, Žalmy, K.M. Zjevení, atd. Odborníci technického lidu VUT v Brně a ČVUT, které jsem vyvolil za své svědky, dále uvedení, s pomocí pravdy o Kristu, OTCI, DUCHU SVATÉM, a tím pravdy o energetice, ekologii a mravech, s pomocí orgánů činných v trestním řízení KSZ v Brně, a Policie ČR v Rosicích, máte povinnost zničit kapitalismus, a nastolit spravedlnost celosvětového, mírového, Božího království. Zachovat technickou vyspělost Česka a světa, je možné pouze nastolením vlády Krista nad všemi státy, kvůli zachování fosilních paliv na toto celé tisíciletí. Vrátit se ke Kristu, ZÁKONODÁRCI všech států, znamená získat jeho rozum, při podřízení se jeho vůli. Nový opatrovníku, advokáte trestního práva Mgr. Vojtěchu Sklenáři z Hlinek, sklenar@aksklenar.com a starý opatrovníku, Mgr. Jaroslave Mezníku meznik@ak-klusackova.cz. Soudci OKRESNÍHO SOUDU Brno venkov soud@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osoud.brnv.justice.cz. OSZ a KS v Brně, mě chtějí znovu soudit na VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ, v přízemí, v jednací síni číslo 4, Polní 39, v novém novoluní MĚSÍCE, v úterý dne 28. února 2023, v 8.30 hodin. Viz texty o mém prvním SOUDU s vládnoucími Baaly a DÉMONY OS Brno venkov, OSZ, dne 6. října 2022. Záznam z jednání SOUDU ze dne 6.10.2022, kde se mlátila prázdná sláma, protože zde nebylo žádné technické ZRNO, je uvedený uprostřed kapitoly 301, 12 stran, písmem velikosti 11. Soudci OSZ, OS a KS v Brně, stejně tak psychiatři a drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, zločinci, lháři a pokrytci, např. farář Bradáč z Domašova, pro odmítání pravdy o energetice, jsou plevami, křovím, trním, plevelem či hnojem tím, že se vzdali rozumného uvažování o novém Kristu, který je pro toto pokolení přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, naprosto jiný, je NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, jediným Bohem všech států světa. Stávající Kristus trojičních Kristologů, mrtvá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Izajáš, Bůh křesťanského ekonomického, militaristického středověku, je nyní Bohem trestajícím. Např. MEČEM třicetileté války, trestající Kristus ve středověku pobil dvě třetiny křesťanských pomatenců, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, kvůli bludům BRAN PEKELNÝCH Satanů kněží trojiční Kristologie, protikladných dogmat o Kristu, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, kvůli vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮ, dnes boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, kteří místo Kristu, slouží křesťanské SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Oz.2/18až5/7,15až6/2,8/4,12až9/7,15,13/11až14/3, Jeremiáš, Izajáš, Matouš, 1.Tim., atd. Mečem války Kristus zabíjel také ve dvou světových válkách, a ve všech stávajících válkách. Mírumilovný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, vyžaduje neprodleně nastolit celosvětový mír, BOŽÍM SYNEM Andrejem Babišem, na kongresu všech státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Drzí pozemští Otcové Satani kněží všech církví, pomocí BRAN PEKELNÝCH středověkého výkladu Písma trojiční Kristologie, chtějí udržet moc ekonomů nad chudáky. Technický lži lid, stejně tak soudci OS, OSZ a KS v Brně, znají pravdivost textů Písma o tom, že např. Satan farář Bradáč z Domašova v křesťanství slouží boháčům, místo Kristu Jan 8, Ozeáš, V protikladných křesťanských středověkých bludech žádná pravda není. Farář Bradáč je lhář, je vrah, je zločinec, je OTCEM lží o Bohu a boháčích, mršinách, které má za Bohy. V trojiční Kristologii lže o všem, protože lže o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v těchto textech logického, technického výkladu Písma. Technický rozum od Krista pro technický lid, nezbytný pro toto pokolení, z milosrdenství Božího, je uvedený v těchto textech. Těmito texty smiřují BOŽÍ SYNY technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, s OTCEM Kristem, DUCHEM SVATÝM, s jediným Bohem všech států světa. Správný výklad Písma pro toto pokolení je o tom, že OTEC Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa geneticky prasečí lidské mozky technické elity. Bude ve všem po nedostatku, když na VUT v Brně, ČVUT, atd., BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, to s Kristem zkusí rozhodnutím, o energeticky nezbytném,

 

celosvětovém zničení boháčů, mršin, kterým Kristus bere vládu nad lidmi ve všech státech světa tím, že ji dává sám sobě. Svěřuje vládu nad lidmi svému technickému lidu, který svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nelze mít středověký výklad Písma Satana faráře Bradáče a současně vyspělou techniku, kterou dal lidem, svým Božím rozumem, OTEC, Kristus. Spojit vyspělou techniku s Kristem, je nutné úplným zničením trojiční Kristologie Satana faráře Bradáče a zničením ekonomů VŠE. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. mají povinnost neprodleně zničit schizofrenní středověký výklad Písma pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Zničení protikladných bludů trojiční Kristologie o Kristu, a tím zničení promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí boháčů, mršin, je podmínkou vrácení rozumu Krista technické elitě. V tomto pokolení, je energeticky nezbytné mít Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Je potřeba zrušit tradice křesťanského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Bohové Satana faráře Bradáče, Baalové a DÉMONI, mršiny, dnes zpupní, neposlušní boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, nejsou z Boha, protože Kristus je již SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve svých, geneticky prasečích lidských mozcích, prokazatelně nemají technický rozum od Krista, nutný pro toto pokolení. Jsou Kristem určení k neprodlenému, pokojnému, sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kdyby Kristus, Bůh pokoje chtěl, dávno by učinil, svým Božím rozumem, z technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, nové kněze, BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Vyžaduje však, aby tak učinili všichni neposlušní a zpupní, až na základě tohoto pravdivého výkladu Písma, uvedeného v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Dle objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, technický lid, v čele s vládou Bohem vyvoleného nového premiéra Česka, BOŽÍM SYNEM Babišem, je již jedinou církví Česka, NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU. Má povinnost neprodleně skončit přípravy na velkou válku, to je horečné zbrojení, rozhodnutím o zničení všech zbraní a všech vojáků, celého světa. Ezechiel, Izajáš. Trestající Kristus, tímto textem končí vládu hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, mršin, nad sebou samým, DUCHEM SVATÝM tím, že objasnil, že pro toto pokolení je Bohem ŽIVÝM tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Baalové a DÉMONI, nad objasněným SLOVEM, které je novým Bohem, již panovat nemohou. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, PÁN PÁNŮ vyžaduje, aby technický lid Česka a světa, řešil náhradu ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. obnovitelnou elektřinou a vodíkem postupně, během tohoto celého tisíciletí. Chce neprodleně zachovat ropu, plyn, uhlí, uran, atd. na toto celé tisíciletí. Proto v Česku VYCHÁZÍ jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Technické elitě VUT v Brně, ČVUT, atd. jsou srozumitelně objasněné texty Písma, o bezmocnosti technického lži lidu, vyřešit velice blízky ropný a ekonomický kolaps, do roku 2036, či do poloviny tohoto století roku 2050, kvůli odstoupení technického rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků vědců, kvůli neposlušnosti, kvůli odmítnutí uváděné Boží vůle. Podpora Česka boháčem, prezidentem USA Bidenem, mršinou, který chce darovat Česku křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ve výši 200 milionů dolarů, na výrobu nových zbraní, je trestným činem, kvůli platnosti zákonů Krista, zákonů POLE VĚDY Písma, nad zákony lidskými. Boží zákony platí od nového DNES naplnění Písma, v tomto novoluní MĚSÍCE. Nahradit debilní zákony lidské, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je energeticky nezbytné. Dle vůle Krista, Česko má povinnost vyžadovat zřízení SOUDNÝCH STOLCŮ s boháči, s mršinami, ve všech státech světa. Zachovat existenci boháčů horečným zbrojením a válčením, je trestný čin. Česko má povinnost zajistit svobodu náboženskou a politickou tím, že rozhodne, aby se již nikdo necvičil v boji. Aby všechny státy světa rozhodly o zachování technické vyspělosti tím, že budou spolupracovat, v tomto celém tisíciletí, na náhradě fosilních paliv, obnovitelnou elektřinou a vodíkem, s pomocí rozumu Krista. Kristem vyvolený nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Andrej Babiš, premiér jediné CÍRKVE, NEVĚSTY, nové vlády Česka, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300, je tímto neodvolatelně povolán za BOŽÍHO SYNA, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Má povinnost oslavit Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa rozhodnutím, o nezbytnosti zničení VZDOROKRÁLOVSTVÍ politického, náboženského, ekonomického, militaristického, kapitalistického, o zničení militaristických, ekonomických tradic, o nezbytnosti vyvlastnění majetku boháčů, který energeticky shnil. Energetickou spásou je např. výstavba NEVĚSTY Krista, nového Jeruzaléma, PRAHY, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Zjevení, Lukáš, Sírachovec, Jeremiáš, Izajáš, Judův, atd. Zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, celosvětového, mírového, na kongresu všech úplně poslušných státníku světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, BOŽÍM SYNEM, novým premiérem Česka Andejem Babišem, bude velkým Božím milosrdenstvím. Musí mu předcházet jeho rozhodnutí, o energeticky nezbytném zrušení všech zbraní, a všech vojáků světa, o zrušení SKÁLY neposlušných boháčů, PRACHŮ, AUT, atd. NOVÁ a VĚČNÁ smlouva s Kristem, DUCHEM SVATÝM, je o úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kvůli neodstupování technického rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků. Kristus vyžaduje, aby v Česku, a ve světě, již nikdo nepáchal zlo tím, že lidstvu budou dál vládnou hlupáci, mršiny, boháči, bankéři, zbrojaři, politici, kněží, atd., kteří o trestajícím Kristu, pro neznalost Písma, stále nemají ani ponětí. V Česku, vládnoucí zločinci a lháři, a Kristem prokletí trojiční Kristologové, od roku 2006 znají Boží vůli o tom, že jejich vláda nad lži lidem Česka se skončila, kvůli přelomu věku konce éry fosilních paliv, který nastal již v roce 2000. Nyní máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, kdy nového Krista musí všichni znát. Nový Kristus je HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tato kapitola POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, objasňuje vše o Kristu, o jeho moci a vůli. Proto je KNIHOU ŽIVOTA, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo mě nyní neposlechne, neposlechne VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristu se nebude beztrestně posmívat nikdo, kdo svým geneticky prasečím lidským mozkem si myslí, že jeho geneticky prasečí lidský mozek, je moudrý a spravedlivý. Zpupní, pro neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsou vyloučení z Božího lidu, úplně poslušného, kterému Kristus slibuje dokonalý pokoj a mír, mírového, celosvětového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neposlušné hlupáky, kteří místo Kristu slouží mršinám, politickým a náboženským boháčům, Baalům a DÉMONŮM, Bůh zničí vrcholným Božím trestem, kterým je zničení technické vyspělosti Česka a světa, v době zničení podstatné části fosilních paliv, což se stane do poloviny tohoto století, viz další texty. K.M. Boháči, mršiny, svými geneticky prasečími lidskými mozky, kvůli odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, jsou schopni, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, kvůli žití boháčů na výnosný trh, do cca poloviny tohoto století, úplně zničit ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, lithium, atd. tím, že lžou o Kristu, a tím lžou o jeho správné další cestě Česka a světa, do Božího KRÁLOVSTVÍ. Ropa, plyn uhlí, tvoří více než 90 % potřeby Česka a světa. Já jsem s výstrahou o Božím trestu, o odstoupení rozumu Krista, v případě ignorování energeticky správné cesty Česka a světa, o energetické nezbytnosti zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. na toto celé třetí křesťanské tisíciletí, či na osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, přišel k technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. včas, při Božím navštívení, již v roce 2003, 2006, 2009. Již tehdy jsem s pomocí technického rozumu Krista prorokoval, že je energeticky neproveditelné, nahradit např. cca 60 % energie Česka z ropy, obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, které bude méně než 3 % z celkem potřebné energie Česka, a elektřinou z jaderných elektráren, které bude méně než cca 5 %, z celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov profesora

 

Kadrnožky, docenta Skály z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet, technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. svůj technický rozum nevrátí, dokud pravda o správné energetické koncepci Krista, nebude na svícnu v médiích, v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Nastolení pokoje a celosvětového míru, zničení všech vojáků a zbraní, nastolení vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, není možný lidskými, geneticky prasečími lidskými mozky, ale pouze rozumem Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z jeho milosrdenství. Odpovědnost za mluvení pravdy o Kristu, a tím pravdy o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, mají povinnost přijmout vědci VUT v Brně, ČVUT a projektanti, neprodleně. Zachovat technickou vyspělost Česka a světa, je možné v případě, že se vědci VUT v Brně, před trestajícím Kristem se skloní vyznáním, že pravda je jedině v Kristu, v jeho rozumu. Můj SOUD na OS Brno venkov Mgr. Janočkovou dne 28. 2. 2023, je útokem na svobodu slova, politickou a náboženskou. Je zločinem, trestným činem, protože dle vůle Boží, již 33 let dělám pomalý Boží SOUD proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči Česka viděli, že Hospodin, DUCH SVATÝ, nedělá v Česku nic tajně. Soudci, či kněží, kteří mě soudí, kteří se vzdali rozumného uvažování o trestajícím Kristu, a tím o jeho správné koncepci energetiky Česka a světa, jsou zločinci. Omítají uznat, že nepravost např. ministra Síkely, být vládnoucím Bohem, je zločinem, protože bludy o energeticky nesmyslné koncepci Česka a světa, obrací v pustinu celou zemi. K.M. Trestající Kristus, odstoupením svého rozumu, od geneticky prasečích lidským mozků, a MEČEM války např. Ukrajině, či v Sýrii, Izajáš, Ezechiel, bude ničit, bořit, podvracet a vyvracet, veškerý ekonomický, militaristický dobytek Česka a světa. Jeremiáš. Noví vládnoucí Bohové, z technického lži lidu, již musí pochopit, že já nelžu ani o Kristu, a tím nelžu ani o jeho správné koncepci energetiky Česka a světa. Můj SOUD na OS Brno venkov musí skončit tím, že Policie ČR v Rosicích, bude vyšetřovat trojičního Kristologa, faráře Bradáče z Domašova, a donutí ho zničit jed trojiční Kristologie, což je energeticky nezbytné, pro nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Kristus chce v Česku zvítězit tím, že úplně poslušný technický lid, zřídí neprodleně, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kvůli energetické spáse Česka. Soudci OS, OSZ, KS Brno, předsedkyně senátu Mgr. Janočková, a noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, OTCOVÉ Bohu milí, zakladatelé celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, emeritní řediteli EÚ docente Skálo, skala@fme.vutbr.cz, vedoucí ÚTZB profesore Hirši, hirs.j@vutbr.cz. řediteli EÚ docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Kadrnožko jaroslav.kadrnozka@ seznam.cz, bytem v Brně v Bohunicích, Dvořiště 48. BOŽÍ SYNOVÉ, tvrdí muži z ČVUT v Praze, emeritní řediteli EÚ, profesore Hrdličko frantisek.hrdlicka@fs.cvut.cz, a emeritní řediteli ÚTP profesore Drkale, frantisek.drkal@fs.cvut.cz. Já mám povinnost objasnit Boží moudrost správné koncepce Ježíše Krista o energetice tak, aby i soudci OS, OSZ a KS v Brně se na mě obraceli s požadavkem o vysvětlení, což se mě v této kapitole nepodařilo tak, jak jsem chtěl, do termínu 28. 2. 2023, za což se omlouvám. Můj geneticky prasečí lidský mozek je na Božím rozumu stejně závislý, jako mozky u soudců, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který boří kapitalismus, militarismus, a všechna náboženství světa, v této kapitole mně umožnil objasnit koncepci energetiky Česka a světa, pouze dle mých malých vědomostí, přesto jsem ústy Božími tím, že objasňují Boží vůli a Boží moc. Vše o energetice mají povinnost objasnit vědci VUT v Brně a ČVUT. Ústy Božími určitě není drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova. Kristus uvádí, že jeho protikladné bludy o Kristu, a promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti, jsou hanebným klamem. Já jsem Božími ústy tím, že z milosrdenství rozumu Krista uvádím naději, kterou Kristus, DUCH SVATÝ, slibuje Česku a světu v případě, že bude mít za vládnoucí Bohy nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY, technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty atd. kteří v médiích prosadí zveřejnění uvedené pravdy o Boží moci, a o správné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci Česka, a celého světa,. Přísloví2/6,3/5až31/10, 1.Petrův, Jer.1/17,15/19až23/12,20,29až31/20,27,32až51/58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ezechiel, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20,12/3, Sírachovec, 1.Korintským, Židům, Izajáš, Judův, Micheáš, Matouš, Jan, Jakubův, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, 2.Samuelova, Římanům, atd. Povolání technického lidu za nové vládnoucí Bohy, za tvrdé muže, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci Česka a světa, je pro toto pokolení neodvolatelné. Mgr. Janočková dopisem č.j. 1 Nt 3102/2022, pod pokutou 50 000 Kč, mě předvolala k SOUDU na OS Brno-venkov, Polní 39, do jednací síně č. 4, na den 28. února 2023, v 8.30 hodin. Dopisem mě dala možnost předvolat Vás jako svědky, jako odborníky na další cestu Česka a světa, pro dobu po roce 2032, kdy v Česku bude dotěženo uhlí pro uhelné elektrárny, a po roce 2050, kdy v mnoha státech světa bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, uran, kobalt, měď, lithium, atd. Vůle Boží je, aby kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně a ČVUT, v Česku, a ve světě, zajistili úplné zničení ekonomických, militaristických ohavností jedu, jedoviny dračí, chaosu kapitalistického BABYLÓNU, realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro přetvoření stvoření energie z ropy, na vodík, vyrobený elektřinou, elektrolýzou, nikoli dle koncepce pomateného ministra Síkely, do doby dotěžení uhlí v Česku v roce 2032, ale pomalu, postupně, v tomto celém třetím křesťanském tisíciletí. Božím požadavkem SKÁLY, kterou je pravda o Kristu a pravda o energetice, je zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na toto celé tisíciletí, což je sladký Boží rozkaz, platný pro všechny státy světa, všechny mocnosti světa. Židům, Sírachovec, 1.Petrův, 2.Petrův, Zjevení, Izajáš, Jeremiáš, atd. Soudci OS, OSZ, KS Brno, požadují Vaše vyjádření k údajům o energetice, které mám od Vás z roku 2003, 2006. Já nemám ani podklady, ani vzdělání pro to, abych mohl dělat nějaké výpočty. Uvedené texty o energetice, jsou napsané pouze dle Vašich slov z roku 2003, 2006. Vy jste odborníci, odpovědní za další energetickou cestu Česka a světa, a proto máte povinnost, svoje tvrzení z roku 2003, 2006 potvrdit. Sice není realizovatelné, ale usvědčuje ze lží zločince ministra Síkely, a zločince, SYNA ZATRACENÍ, politologa z hnoje či plev Kristem proklatých vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy. Jejich Green Deal je stejnou jedovinou dračí, jako slovo zlého trojičního Kristologa, drzého Satana faráře Bradáče. Soudci OS, OSZ a KS Brno mě prohlašují za lháře, zločince a blázna kvůli tomu, že odmítají uvěřit, že v roce 2003, 2006 jste chtěli nahradit naftu a benzin pro dopravu vodíkem, vyrobeným elektrolýzou elektřinou, z cca osmdesáti kusů reaktorů, velikosti jaké má Temelín. Obracím se na Vás se žádostí, abyste se vyjádřili stručně, elektronicky, do termínu 28. 2. 2023. Nežádám Vás o to já, ale soudci OS, OSZ, KS Brno. Jako svědci máte povinnost odpovědět, pro nedostatek času, stručně, elektronicky. Omlouvám se, že se na Vás obracím tak pozdě, protože termín mého SOUDU je již 28. 2. 2023. Tři knihy profesora Kadrnožky dokazují, že jste v roce 2003 až 2006 až 2009 měli prognózu výstavby desítek kusu reaktorů velikosti které má dnes Temelín. Dle profesora Hrdličky, 80 kusů reaktorů pouze na výrobu vodíku za končící benzin a naftu. Protože od té doby se situace s dohledným dotěžením ropy nezměnila, nemáte důvod tvrdit něco jiného, než v roce 2003, 2006, 2009. Válka na Ukrajině je Božím trestem za změnu Vašich názorů na koncepci energetiky, kdy schvalujete koncepci zločince ministra Síkely. Válka na Ukrajině, je Božím trestem pro toto pokolení, kvůli Vaší zbabělosti. Válka bude trvat tak dlouho, dokud písemně, elektronicky neodpovíte, dokud nepotvrdíte, že energetická koncepce zločince ministra Síkely, je totálním energetickým nesmyslem, že je trestným činem. Energetická bezpečnost Česka a světa je totiž závislá na rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, a ne na geneticky prasečím lidském mozku DÉMONA, ekonoma Síkely. Žádám o Vaše sdělení na elektronické adresy uvedených soudů, a na adresu mou oplatek10@centrum.cz. Mgr. Janečkovou žádám opakovaně o úplné zrušení mého SOUDU na OS Brno venkov, protože mluvení pravdy o Kristu, a tím o jeho jedině možné a správné další energetické cestě Česka, není ani zločin, ani trestný čin, což tvrdí schizofrenička, psychiatrička, svině MUDr.

 

Holanová, která trpí bludy o Ježíši Kristu. Určitě není pro Vás úkol nad lidské síly, uvádí Kristus v 1.Korintským, stručně elektronicky sdělit pravdu o tom, že energetické koncepce lidské jsou naprosto energeticky nesmyslné, a že jedinou správnou energetickou koncepcí, je koncepce Krista, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení Boží spravedlnosti, zřízením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Velkou pomocí pro obhajobu mého tvrzení o Vaší energetické koncepci z roku 2003, 2006, 2009 a o správné Boží koncepci, spojení všech národů světa, pod jediného Boha světa, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, kvůli zachování technické vyspělosti světa, jsou tři knihy o energetice od profesora Kadrnožky, které potvrzují pravdivost údajů o energetice, které uvádím. Pokud svoje slova o koncepci energetiky z roku 2003, 2006, 2009 budete rozporovat, máte povinnost písemně, elektronicky, vše objasnit. Trestající Kristus bude bdít nad zlem, MEČEM válek na Ukrajině, v Sýrii, v Izraeli, dokud nebudete mluvit pravdu o energetice, a tím pravdu o Kristu, o jeho moci nad lidmi, o jeho uváděné vůli, kterou je neprodlené zřízení Božího spravedlnosti, při zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Boží vůli je, abych já zničil jed trojiční Kristologie objasněním, že drzý pozemský OTEC Satan např. farář Bradáč z Domašova, je zločinec, lhář, pokrytec a schizofrenik, a tím abych zničil, pravdou SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všechna náboženství světa. Boží vůli je, abyste Vy, mluvením pravdy o energetice tak, jak je dále uvedeno, zničili všechny politiky pravice a levice, všech států světa tím, že všechny státy světa mají povinnost se podřídí Boží vůli, o zřízení SOUDNÝCH STOLCŮ s politiky, kteří lžou o Kristu, a kteří tím lžou o energetice. Pupkem světa, místem svatým, zemí svatou, kolébkou úplně poslušného lidstva, je nyní Brno a Česko. Po uvedeném Božím SOUDU, BOŽÍM SYNEM, rektorem VUT v Brně Janíčkem, Kristus dovolí zřídit mírové Boží KRÁLOVSTVÍ tím, že v každém státě bude vládnout pouze jedna CÍRKEV, jedna vláda, NEVĚSTA Krista, ŽENA STATEČNÁ, nová vláda, u nás vláda BOŽÍHO SYNA premiéra Babiše, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, zřízená dle textů na konci kapitoly 300. Já stále věřím, že Kristus, ze svého milosrdenství, dovolí rektoru Janíčkovi zajistit, číst tyto texty v médiích, a tím ukončí můj SOUD na OSBV, protože tím učiní Boží SOUD úplný a rychlý. Já Boží SOUD nedělám, dělá ho Kristus, SLOVEM textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd, které je BOHEM, Ježíšem Kristem, všech národů, protože texty Písma se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Proto, abych Vás odborníky, vědce, mohl pomazat za proroky místo sebe, nejčistším olejem, vodíkem, který lze dlouhodobě skladovat, žádám, abyste ve svých výpočtech, které tímto požaduji, energetiku výroby či spotřeby vodíků, potřebnou místo ropy, či uhlí, atd. vždy vyjádřili vodíkem, poměrem vodíků, k celkem potřebnému vodíku pro Česko, a jeho výrobou elektrolýzou z jaderných reaktorů, nebo OZE. Tímto způsobem, pro srozumitelnost, uvedením např. množství vyrobeného vodíku, jedním jaderným reaktorem, velikosti, který stojí nyní v Temelíně dokázali, že energetická koncepce ministra Síkely, je energeticky naprosto nesmyslná. Ministr Síkela je zločincem. Chce zachránit dobře placená KORYTA boháčům tím, že lže tím, že dělá koncepci energetiky pouze na zachování stávajícího množství výroby elektřiny, po odstavení uhelných elektráren, a po odstavení dosluhujících reaktorů v Dukovanech. Požadují zpochybnění jeho lží docentem Skálou, docentem Pospíšilem, profesorem Kadrnožkou a profesorem Hrdličkou výpočtem energetiky Česka na vodík, který nahradí dotěžené uhlí, a který také nahradí dosluhující jaderné bloky v Dukovanech, pro stávající dobu do roku 2032. DUCHEM CHUDÝ ministr Síkela, kvůli odstoupení rozumu Krista, dělá koncepci energetiky pouze kvůli dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny v roce 2032, a kvůli ukončení životnosti jaderných bloků v Dukovanech v roce 2036. Pro srozumitelnost je zapotřebí uvést jako jednotku jaderný reaktor velikosti, které má Temelín. Žádám o výpočet, jaké množství těchto jaderných reaktorů představuje výroba vodíku z OZE dnes, a jaké množství bude představovat, až se výroba z OZE zvýší o uvažovaných 100 %. Déle jaké množství jaderných reaktorů je potřeba postavit jako náhradu za uhelné elektrárny, které budou zrušené při dotěžení uhlí v roce 2032. Lid, stejně jako já, pro názor na koncepci energetiky, nepotřebuje čísla, kterým nikdo z laiků nerozumí. Počty kusů reaktorů, velikosti, které jsou dnes v Temelíně, které je potřeba postavit v uvedených létech, porozumí všichni. Vládnoucí hlupáci matou Česko tvrzením, že elektřiny má Česko dostatek, protože instalovaný výkon fotovoltaiky je dnes deset elektráren velikosti Temelína. V budoucnu slibují instalovaný výkon z OZE dvaceti elektráren velikosti Temelína. Máte povinnost uvést, jaké množství vodíku se vyrobí z OZE, v porovnání s výrobou vodíku jedním reaktorem. Aby se potvrdilo odstoupení rozumu Krista od stávající politické a náboženské elity, máte povinnost zpochybnit totálně chybnou koncepci pomateného ministra průmyslu Síkely. Jeho totální technická debilita je způsobená odstoupením rozumu trestajícího Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozků. Dále, abyste, dle svých slov z roku 2006, sdělili koncepci energetiky pro dobu po roce 2032, či po roce 2050, kdy bude dotěžena ropa v mnoha státech světa, kdy v Česku nastane totální energeticky kolaps, a tím kolaps ekonomický. V médiích již bylo uvedeno, že koncepce energetiky na elektřinu, ekonoma, DÉMONA, ministra Síkely, nedokáže zajistit ani stávající vyráběné množství elektřiny. V médiích bylo uvedeno, že Česko bude muset elektřinu dovážet. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu nesmyslného zbrojení a válčení, debilové, ministři Síkela a Kupka martin.kupka@ods.cz, nezajistí ani dost benzinu a nafty, ani dost elektřiny. Kdo je má za vládnoucí Bohy, je debil. Jde do HROBU, JÁMY.

Z internetu jsem opsal texty o instalovaném výkonu výroby elektřiny, která dle Vašich slov z roku 2003, 2006, 2009, činí cca deset procent celkem potřebné energie Česka.

FVE 2 200 MW.

Uhelné elektrárny 10 800 MW. Na internetu je uvedeno, že uhelné elektrárny v zimě jedou na plný výkon, v létě na cca 36,7 %.

Plynové elektrárny 1 400 MW

Temelín 2 172 MW Temelín má dva jaderné reaktory

Dukovany 2 040 MW Dukovany mají čtyři jaderné reaktory

Celkem 16 410 MW

Podíl výroby elektřiny v roce 2021

Obnovitelné zdroje 5,56 %

Fosilní zdroje 54,03 %

Jádro 41,41 %.

Není možné elektřinou nahradit např. končící ropu. Hlupáci, lhaní je trestný čin.

 

 

Deset procent vyrobené elektřiny v Česku, které nelze navýšit kvůli dotěžení uhlí v Česku pro uhelné elektrárny, a kvůli tomu, že prodlužování životnosti reaktorů v Dukovanech je zločin, kvůli bezpečnosti Česka, nemůže nahradit cca padesát procent energie z nafty a benzinu. Viz GRAF na www.pametni-kniha.cz, z roku 2006. Moje úmysly jsou stejné jako úmysly Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Proto tyto texty o totálně chybné koncepci energetiky hlupáků ministra Síkely a ministra dopravy Kupky, posta@mdcr.cz, martin.kupka@ods.cz, jsou vzácnými slovy, nic bezcenného. Každý člověk musí studovat Boží moudrost, o energetické nezbytnosti totálního zničení celé vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, kvůli odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků ekonomů, zbrojařů, atd. protože máme ÚSVIT třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad světem. Trestající Kristus chce v Česku novou vládu, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, úplně poslušného premiéra Babiše, vytvořenou na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 300. Jer.15/19, Přísl.1/7,14,31,2/6,8/17až31/10, Zjevení, Kaz. Ozeáš. Kristus svůj rozum lidem vrátí, až technický lid bude mluvit o koncepci energetiky tak, jak jste mluvili v roce 2006. Kristus odešel z Česka, protože jste v roce 2006 odmítli nastolit cestu Boží, kterou je zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, na celých 1000 let. Omlouvám se za další texty, které nejsou upravené, které jsou pouze přetažené z textů již napsaných. Trestající Kristus, vrátí svůj Boží rozum, technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům v případě, když vědci z VUT v Brně, docent Pospíšil, docent Skála, profesor Kadrnožka a profesor Hirš a z ČVUT, profesor Hrdlička a profesor Drkal, se dostaví k SOUDU do Brna, na OS Brno venkov, dne 28. února 2023 tím, že svoje stručné výpočty zašlou elektronicky tak, jak je požadováno. Pokud můj SOUD na OS, na základě těchto textů o energetice nebude zrušený, o což opakovaně žádám, žádám o odložení SOUDU na pozdější dobu, a žádám o Vaši účast na SOUDU. Já, z milosrdenství technického rozumu Krista, psaním těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, jsem přivedl víru v Krista k dokonalosti vlády Krista, nad všemi státy světa, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, což je energeticky nezbytné. Kdo to nepochopí, nemůže být nyní vládnoucím Bohem. Odstoupení technického rozumu Krista, určeného v Písmu pro toto pokolení, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, živených rozumem Ježíše Krista, z jeho milosrdenství odjakživa, je vrcholným Božím trestem. Kristus bude vládnout nad všemi státy světa, až si to vyřídí se všemi, kdo mě pokořují tím, že úplně zničí vládnoucí svině, či NETVORY, to je boháče, tím, pokorní služebníci Krista zruší SKÁLU boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Tyto texty jsou již SOUDEM Baalů a DÉMONŮ úplným a rychlým, tato kapitola je proto KNIHOU ŽIVOTA. Když bude otevřena v médiích, pro STARÁ křesťanská NABESA a starou ekonomickou, militaristickou ZEMI, nebude místo. OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, vysuší neposlušné hlupáky, Baaly a DÉMONY. OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, již nesmí existovat, protože Kristus, svým Božím rozumem se smiluje pouze při zveřejnění těchto textů. Boží KNIHY, Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd. již byly otevřeny v těchto textech pomalého Božího SOUDU. Kromě těchto knih, musí být na OS SOUDU v Brně, otevřena ještě jedna KNIHA, kterou je tato kapitola. Tato kapitola 304, již není PAMĚTNÍ KNIHOU pomalého Božího SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Je již KNIHOU ŽIVOTA. Kapitola je KNIHOU ŽIVOTA z toho důvodu, že objasňuje dvě naprosto chybné energetické koncepce Česka. Jednak chybnou koncepci energetiky VUT v Brně a ČVUT z roku 2003, 2006, 2009, ve které chtěl např. profesor Hrdlička z ČVUT, dle svých slov v roce 2006, řešit náhradu ropy vodíkem pro dopravu, vyrobeným elektrolýzou, v osmdesáti kusech reaktorů velikosti, jaké má dnes Temelín. Uvedených 80 reaktorů mělo vyrábět elektrolýzou vodík, pouze jako náhradu za ropu, což není možné ani finančně, ani kapacitně ani z hlediska bezpečnosti. Dnes dělá chybnou koncepci energetiky, ministr průmyslu Síkela a dopravy Kupka tím, že vůbec neřeší náhradu ropy, ale řeší, naprosto nedokonale, chybně, pouze náhradu elektřiny, za dosluhující Dukovany, a za dosluhující uhelné elektrárny. První uvedená chybná energetická koncepci Česka, o výstavbě desítek kusů reaktorů, které jsou v Temelíně, se vyučovala v roce 2003, 2006, 2009 na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů a u politiků pravice a levice. Tato koncepce nebyla uskutečnitelná ani ekonomicky, ani časově, proto byla politicky nepřijatelná. Je uvedená např. ve třech knihách o energetice, které napsal profesor Kadrnožka z VUT v Brně. Reaktory měly vyrábět elektrolýzou vodík, který by sloužil jako náhrada za benzin, za naftu z ropy, atd. Vodík se měl dopravovat z jaderných elektráren potrubím, do míst spotřeby. Tuto koncepci náhrady ropy vodíkem, profesor Hrdlička propagoval u politiků pravice a levice. Profesor Kadrnožka, narozený 6. 3. 1938, propagoval tuto koncepci svými třemi knihami, v časopisech, přednáškách. S profesorem Kadrnožkou jsem mluvil nedávno telefonicky. Řekl, že se mu ježí vlasy na hlavě hrůzou, z energetických koncepcí, které dělají DUCHEM CHUDÍ politici pravice, vlády SYNA ZATRACENÍ, politologa, válečného štváče, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. Řekl, že v době kdy byl prorektorem VUT v Brně, dělal energetickou koncepci výstavby mnoha desítek kusů jaderných elektráren, kterou se nepodařilo prosadit. Řekl že se diví docentům Skálovi,