Kapitola 302 – 78 stran.

31.12.2022 21:04

Kapitola 302 – 78 stran. Zvací dopis pro pět kandidátů na prezidenta mně sympatických, Babiše, Rohanové, Bašty, Hilšera a Diviše, do Božího domu, kde bydlí DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, na Říčky 42. Můj nový opatrovníku, advokáte trestního práva Mgr. Vojtěchu Sklenáři z Hlinek, či z Velkého Meziříči sklenar@aksklenar.com a můj starý opatrovníku, advokáte trestního práva Mgr. Jaroslave Mezníku meznik@ak-klusackova.cz. Kandidáti na prezidenta. Babiši vodicka@anobudelip.cz, babisa@ psp.cz, Rohanová info@1prezidentka.cz, prezidentka@asociacepovinnych.cz, viceprezident@asociacepovinnych.cz, koordinator@asociacepovinnych.cz, hucikuv@ seznam.cz, info@asociacepovinnych.cz, Bašto bastaj@psp.cz, Hilšere marek@ marekhilser.cz, petr@marekhilser.cz, komarekp@senat.cz, Středulo media@ stredula.cz, info@stredula.cz, samek.vit@cmkos.cz, press@cmkos.cz, Nerudová media@nerudova.team, Fischere kancelar@pavelfischer.cz, info@pavelfischer.cz, Pavle, curikova@generalpavel.cz, nydrle@generalpavel.cz, kontakt@generalpavel.cz, Zimo zimatom@cesnet.cz, Janečku tohlejekarel@kareljanecek.cz, prezident@ ceskatelevize.cz, nikol.klevcovova@kareljanecek.cz, Diviši info@ceskatelevize.cz, info@kareldivisprezident.cz, media@kareldivisprezident.cz. Mediální MISTR Kristus NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, DUCH SVATÝ, Bůh všech států světa, v novém novoluní od pátku 23. 12. 2022, do úplňku MĚSÍCE 7. 1. 2023, chce skončit rok trestu, způsobený odstoupením rozumu Krista Jer.23/12, Ozeáš. Vrátí např. technické elitě VUT v Brně svůj Boží rozum. Podmínkou je úplná poslušnost a zrušení ekonomických, militaristických tradic trojičních Kristologů. Zbožnost hlupáků je marná. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista pro toto pokolení, lidé slouží místo Kristu DÉMONŮM, Baalům, boháčům, a tím výrobkům lidských rukou, ZBRANÍM, PRACHŮM. Ozeáš, K.M., Bhagavadgíta, Iz.57/10až20,66/24, 2.Korintským, Marek, atd. Kristus zkrátí dny trojičních Kristologů při úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa. Žalmy, Michaáš. Smíření se s Kristem ZÁKONODÁRCEM nastane při zničení lží protikladných dogmat trojičních Kristologů o Kristu, při zrušení všech náboženství světa. SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů, judaistů, hinduistů, buddhistů, muslimů, s rachotem zaniknou. 2.Petrův, Sofonjáš, Ageus, Jakubův, atd. Zrušení protikladných dogmat trojičních Kristologů o Kristu, zrušení promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, zrušení lží stupidní energetické koncepce vlády zločince, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy, je energeticky nezbytné. 1.Timoteovi, Zjevení, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sírachovec, Jób, K.M. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů Česka, je kvůli energetické spáse celého světa. 1.Tes, Židům. Já jsem věrohodný svědek Krista. Kristus je Bohem pokoje celosvětového, mírového Božího království. Vyžaduje nastolit zákony Boží, které zajistí zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ politických a náboženských zvířat, všech států světa. Bude ve všem po nedostatku, když to kandidáti na prezidenta s novým Kristem zkusí. Malachiáš. Jsem prorokem ŽIVÝM tím, že mě Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, již 25 let mého prorokování. Vládnoucí boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, jsou proroci falešní. Prorokují ekonomické, militaristické zmatky, totální nedostatek všeho, prorokují horečné zbrojení, a MEČ velké války. ŽIVOT VĚČNÝ je při zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mar.4/12,7/7,13/20, Gal.1/7,3/20,6/7, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Zjevení 18/2,10,20/9,15, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Izajáš, Sírachovec, 2.Petrův, atd. Ve velké horní komnatě, na Říčkách u Domašova číslo 42, dle vůle Boží, v tříletých intervalech, na počítači píši pomalý Boží SOUD vládnoucích neposlušných a zpupných NETVORŮ, či sviní, Baalů a DÉMONŮ Česka, to je boháčů, ekonomů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. již od roku 1997, to je již 25 let. K.M. Izajáš, Jób, Ezechiel, Žalmy. Jsem okřídlenec. Kaz. 10/20. Vědecký výklad Písma dělám tak dlouho proto, aby Vaše geneticky prasečí lidské mozky pochopily svoji bezmoc, při odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení. Žalmy, Ozeáš, Kazatel, Ezechiel, K.M. atd. Objasnil jsem Boží vůli o zřízení nového ENERGETICKÉHO Božího celosvětového řádu, který bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ musí vzniknout v novém ENERGETICKÉM DUCHU, kvůli energetické spáse světa. Kvůli konci éry ropy, která bude dotěžena v mnohých státech, již cca v roce 2036. Ropa tvoří podstatnou část potřebné energie Česka, 60 až 70 %. Není za ni v Česku žádná náhrada, viz další text, str. 27 až 34. Trestající Kristus těmito texty boří ekonomický, militaristický řád, ničí starého DUCHA tím, že ničí krutý zmijí jed, jedovinu dračí, protikladných dogmat trojičních Kristologů. Kristus již není křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU. Izajáš. V DUCHU ENERGETICKÉM, je mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Ezechiel, Izajáš, Bhagavadgíta, Izajáš, 1.Timoteovi, Judův. Krutý zmijí jed, jedovina dračí, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jeremiáš, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Žalmy. Těmito texty pomalého Božího SOUDU dává nový Kristus moc nad lidmi celého světa, kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM technického lidu VUT v Brně, a tím technickému lidu celého světa. Odstoupením svého rozumu pro toto zpupné pokolení, od zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, a od vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, boří veškeré plevy, či veškerý hnůj z plev, starý již 25 let. Trestající Kristus, od roku 2000, má ÚSVIT třetího křesťanského dne, to je třetího tisíciletí, 2.Petrův. PRAVÉ POLEDNE je v době novoluní roku 2022, 2023. Izajáš. Pro neposlušnost stále žijeme v ekonomickém, militaristickém křesťanském PEKLE horečného zbrojení a MEČE válek. Kristus soudí živé i mrtvé svině, či NETVORY. Vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní na VUT v Brně stále nenastalo. Ani noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, stále nejsou živí, to je úplně poslušní. Kristus nemá PRVNÍ ZRNO nového stvoření, nového ENERGETICKÉHO Božího řádu. Boží majetková celosvětová ROVINA, bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Těmito texty Kristus zachraňuje z křesťanské špíny, či z osoloné posvěcené vody, kterou pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. drzý farář Bradáč z Domašova, křtí NEMLUVŇÁTKA, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, osm nových ministrů, osm NEVĚST, nové vlády Česka, pro úplně poslušného projektanta, nového premiéra Česka, Ing. Vladimíra Rákose, dle textů na konci kapitoly 300. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Izajáš, atd. Trestající Kristus stále nedal svůj Boží technický rozum pro toto pokolení, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantům, pro jejich neschopnost se mnou projednat OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jeremiáš. Izajáš. Nové stvoření, nové ZRNO vědců technické elity VUT v Brně stále nechápe, že na Vánoce 2022, je energeticky nezbytné RODIT z DUCHA SVATÉHO, z OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, pouze BOŽÍ SYNY, NEVĚSTY, nové ministry, nové vlády Česka, pro úplně poslušného projektanta, premiéra Ing. Vladimíra Rákose, dle textů na konci kapitoly 300. Ageus, Izajáš. Česko má povinnost rodit Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů, z OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzí pozemší OTCOVÉ Satani kněží, např. Satan, Ďábel, Lucifer, farář Bradáč z Domašova, křesťanský SVĚTLONOŠ, na Vánoce si drze rodí za Boha pouze mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pomocí protikladných bludů trojiční Kristologie. Tím, svými skutky tmy, slouží boháčům, místo novému Kristu. Na Velikonoce zase Krista křižuje, v tradicích lží protikladných bludů. Neslouží tím NEOMYLMÉMU Kristu, ale démonským naukám bankéřů, SKÁLE boháčů, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Tím má na svém svědomí vypálený cejch lháře a zločince. Ozeáš, 1.Tim. Projektant Ing. Rákos, je tímto pomazán olejem nejčistším, olejem obnovitelné elektřiny, za proroka místo mě, na premiéra, na vládnoucího Boha, na BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, na jehož rameni spočine vláda Česka. Izajáš, Římanům, 1.Královská, Zjevení. Kristus vyžaduje neprodlené zřízení celosvětového Božího ŘÁDU, v novém ENERGETICKÉM DUCHU, mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ezechiel, Jeremiáš, Židům. Kristus se nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, až BOŽÍ SYN, nový premiér Ing. Rákos, na rektrátu VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, se obklopí NEVĚSTAMI, osmi novými ministry, nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Sedmý kandidát na prezidenta s číslem sedm, Andrej Babiš, jeden ze SEDMI ANDĚLŮ, ze sedmi vůdců vládnoucích politických stran Česka, Jeremiáš, Zjevení, Izajáš, nemůže být prezidentem. Má povinnost sloužit Kristu tak, jak se mu to líbí tím, že se stane ministrem, dle textů na konci kapitoly 300. Odpovědnost poslušného ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Za další ministry nové vlády jsem určil BOŽÍ SYNY, inženýry Javůrka, Oplatka, Ludvy, Dvořáka, MUDr. Kuby, JUDr. Šlachty, Ing. Tuschera. Pokud uvedení hlupáci nebudou mít o místa ministrů stále zájem, pokud se na rektorát VUT v Brně nedostaví v tomto novoluní, které se začíná v pátek 23. prosince 2022, a které končí úplňkem MĚSÍCE v sobotu 7. ledna 2022, riskují, že místo vlády nad lidmi, půjdou k lopatě, jako pomocní dělníci u zedníků. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bude daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické ROVINY Česka, také tím, Matouš, Žalmy, že bude znovu nastolená všeobecná pracovní povinnost, stejná, jako byla za socialismu. Mnoho vysokoškolsky vzdělaných pracovníků bude muset jit budovat Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, svýma rukama, např. u zedníků. Pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů, POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, bude potřeba daleko méně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, než je tomu dnes. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyžaduje veřejné projednání uváděných textů Písma v médiích, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně, kvůli nezbytnému očištění Česka od špíny a lží protikladných bludů trojiční Kristologie proto, aby např. Ukrajinu přestal požírat MEČ energeticky nesmyslné války trojičních Kristologů, zločinců a lhářů, SYNŮ ZATRACENÍ, prezidentů, ďáblů, Zelenského, Putina, Bidena, Macrona a Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Izajáš, Ezechiel, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zjev. Tímto textem zvu do našeho domu na Říčkách 42, sympatické kandidáty na prezidenta, Babiše, Rohanovou, Baštu, Hilšera a Diviše, kvůli neprodlenému zničení zločince, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy a jeho vlády. Máte povinnost být nevěstami, ministry vlády Ing. Rákose, v Písmu vyvoleného svým příjmením, pokud moc nad lidmi od Krista dostanete. Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Zjevení, atd. Je nutné nastolení daleko vyšší spravedlnosti než byla za socialismu, nastolení BOŽÍHO ENERGETICKÉHO ŘÁDU, na rektorátu VUT v Brně, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, kterého očekává celý svět, rektora Janíčka. Rektor Janíček zřídí osm ministrů nové vlády Česka, když za ním nyní přijedete. 1.Petrův, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Matouš, Judův.

 

Kapitola 302-78 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 76. Česká bible kapitola 302. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno ministru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BRÁNA PEKELNÁ je trojiční Kristologie. BRÁNY PEKELNÉ, Krista, který je OHNĚM SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nepřemohou. Kristus Česko vyvolil ze všech lidských pokolení. Slíbil že od úplně poslušných služebníků odvrátí každou nemoc, bude Česku dědictvím, když Kristu bude sloužit s bázní a s úctou. Kristovým hněvem se vznítil OHEŇ těchto textů kvůli tomu, že křesťanské hrozny jsou jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Jiný Bůh není, než Kristus OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Usmrtil vzpurné STARÝM křesťanským DUCHEM, poslušné oživí novým ENERGETICKÝM DUCHEM. Česko zprostí viny. 5.Mojžíšova, Žalmy, 2.Samuel., Judův, Jeremiáš. SMLOUVA Krista s trojičními Kristology, kteří pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a ostatních Bohů, ostatních výrobků lidských rukou, ničí planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, je tímto textem zrušená. SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU Kristus uzavírá s úplně poslušnými služebníky, především technického lidu, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Po vyjití Česka ze 40-ti let POUŠTĚ socialismu, do kapitalismu, Kristus dal boháčům vládu nad lidmi, pouze dočasně, dal jim PRACHY, ZBRANĚ, atd., jenom proto, aby odsoudil OVOCE ÚMYSLU geneticky prasečích lidských mozků vládnoucí kapitalistické elity, pomalým Božím SOUDEM těchto textů. Jeremiáš6/19až31/27,32až51/58, K.M., Židům, Izajáš, 1.Petrův, Ozeáš, Kazatel, Báruk, atd. Babiši, Rohanová, Bašto, Hilšere, Diviši a moji opatrovníci, advokáti z Brna, a Okamuro, máte povinnost, jako úplně poslušní služebníci Krista, věnovat pozornost OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby z toho mělo užitek veškeré tvorstvo. Jeremiáš, 2.Korintským, K.M., Žalmy, Jakubův, 1.Petrův, atd. Jste osmi služebníky Krista, zachráněnými ze vzedmutého moře ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ tím, že víte, že OVOCE ÚMYSLŮ Božích, opakovaně uváděných, již dozrálo. Ámos. Nesmíte trestajícího Krista nenávidět, já maličký a spravedlivý prorok se Vám nesmím hnusit, máte povinnost žíznit po slyšení OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jeremiáš, 1.Petrův, 2.Korintským, Židům, Zachariáš, Izajáš, Ezechiel, Žalmy, Jób, atd. Kristus v horoskopu v novinách Rovnost a v Písmu uvádí, že se máte povinnost smířit se limity svých geneticky prasečích lidských mozků. Při odstoupení rozumu Ježíše Krista. pro toto pokolení, OVOCEM svých ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, děláte lidem pouze zlo MEČE válek mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky, a tím spějete k hroznému ropnému a ekonomickému kolapsu a ke zničení světa velkou válkou. Kazatel, Ozeáš, Bhagavadgíta, K.M. Ámos, atd. Světlá budoucnost je před Českem a světem v roce 2023 v případě, že budete stejně neomylní ve výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako já, studiem veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bhagavadgíta, Žalmy, Sírachovec, Izajáš, Jeremiáš, Přísloví, atd. Trestající Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi úplně poslušnými služebníky Krista, kteří budou mít moc změnit Česko a celý svět, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Malachiáš, Judův, Jakubův, 1.Janův, 1.Petrův, K.M. atd. Ze sedminásobné rodičky padlých ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, ze sedmi vůdců vládnoucích politických stran Česka, Zjevení, Jeremiáš, zvu na Říčky 42 a na rektorát VUT v Brně pouze úplně poslušného BOŽÍHO SYNA Okamuru okamurat@psp.cz, info@spd.cz, praha@spd.cz, jihomoravsky@spd.cz, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA Babiše. Dle mého názoru, ostatních pět padlých ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, sedminásobné rodičky nového ENERGETICKÉHO DUCHA, a nového Božího ŘÁDU celosvětového, mírového Božího království, pět neposlušných vůdců vládnoucích politických stran pravice, Jer.1/17až15/9,31/27,32, Fiala fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, sm@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, faldynoval@senat.cz, pankovar@senat.cz, nguyens@senat.cz, turanovai@senat.cz, urbanovae@senat.cz, Rakušan rakusanv@psp.cz, vit.rakusan@stan.cz, anna.sambergerova@stan.cz, lucie.krejcova@stan.cz, renata.nemeth@stan.cz, petr.gazdik@stanez.cz, ministr@ mvcr.cz, marek.smetana@stanez.cz, tomas.pergl@stan.cz, h.dolezalek@gmail.com, Bartoš ivan.bartos@pirati.cz, bartosi@psp.cz, olga.richterova@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz, Jurečka jureckam@psp.cz, info@kdu.cz, media@kdu.cz, horava@kdu.cz, jesatkova@kdu.cz, machu@kdu.cz, Pekarová adamovam@psp.cz, info@pha.top09.cz, info@top09.cz, posta@psp.cz, Katerina.Rezabkova@top09.cz, má povinnost neprodleně, dobrovolně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, a tím nezdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, pokud Kristus nerozhodne jinak. Celá UVEDENÁ sedminásobná rodička mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, sedmi vůdců pravice, má povinnost zchřadnout a rdít se za nesmyslné lži o Kristu, a tím za lži o energetické spáse, lhaním o schopnosti vlády vyřešit ropný a ekonomický kolaps v roce cca 2036, ekonomicky, viz další text. Jer.15/9. Píši vzácná slova o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, nic bezcenného, proto jsem Kristovými ústy. Z hlediska psychiatrického jsou lidé naprosto bezmocní, protože dělají, při Božím navštívení tohoto pokolení, pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Mají povinnost se Krista bát strachem jaký ještě nikdy nebyl. Dle vůle Boží, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost řešit blízký ropný a ekonomický kolaps v roce cca 2036, nastolením vysoké mravnosti celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravě neotřesitelného, dle textů SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které na rektorátu VUT v Brně musí vyjít se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, kde nebude SKÁLA trojičních Kristologů, CÍRKVE, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, s jediným Bohem světa, a s jedinou církví, kterou je v každém státě úplně poslušná vláda, je energeticky nezbytné. Jer.1/17až15/9,19až31/27,31až51/58, 1.Tes.4/7,16,5/2, Římanům, Žalmy, Malachiáš, K.M., Izajáš, Judův, Ezechiel, Ozeáš, Filipským2/6,13, Kazatel, Přísloví, 1.Korintským, Římanům, atd. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, v částečce svého DUCHA, odměňuje geneticky prasečí lidský mozek každého tvora, dle ekologické čistoty každého tvora, a dle spravedlnosti každého tvora. Protože pod SLOVEM NEBES trojiční Kristologie nikdo není, a ani nemůže být spravedlivý, ani ekologicky čistý, neodměňuje nikoho, čímž vzešel plný počet hlupáků, pohanů, sviní, či Kristem prokletých NETVORŮ. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Pomstu kterou Kristus vykonal, odstoupením svého technického rozumu, také od technické elity např. VUT v Brně, kterou, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, je vrcholným Božím trestem pro toto pokolení. K.M.1/4až12/10,17,22,27až19/6. Bhagavadgíta. Kristus tímto vyžaduje zřízení nové vlády premiéra, projektanta Ing. Rákose z Brna, dle textů na konci kapitoly 300, NEVĚSTY ŽENICH Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, která, s pomocí rozumu Božího bude vládnout spravedlivě, protože bude vládnout v Boží bázni. To je veškerá energetická, ekologická a mravní spása. Z jiného Božího SLOVA stávajících církví SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které Kristus v Ezechielovi ve Zjevení, a Izajášovi, nazývá MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU, OHOLIBOU, NEVĚSTKOU, nevzejde nic, 2.Sam.23/5,7, kromě nesmyslného MEČE válek, např. války Kristem prokletých, zpupných, pravoslavných trojičních Kristologů, o Ukrajinu, Irák, Sýrii, atd. OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nyní sežehne každého trojičního Kristologa v jeho sídle proto, aby ze STROMU vlády Kristem prokletého nemravného vůdce PTACTVA ODS, svině, NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy, nezbyla ani větev, ani kořen, a to neprodleně. Kristus, člověk, se sám dobrovolně zmařil tím, že se vyvýšil pomalým Božím SOUDEM těchto textů, nad všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všech náboženství světa. Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Filipským2/6,13, Izajáš, Ezechiel, Jeremiéš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Sírachovec, Judův, Bhagavadgíta, Tóra, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, 1.Petrův, 2.Petrův, Jób, Zjevení, Žalmy, Malachiáš, Micheáš, K.M., atd. Vůle Krista, o neprodleném nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, a stejně tak moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, je tímto srozumitelně objasněná. Každý, úplně poslušný služenbík Krista ví, že nad Českem a světem, místo drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. drzého faráře Bradáče z Domašova, chce kralovat nový Kristus, BERÁNEK, který bude PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ tím, že zruší TMU SLOV NEBES všech trojičních Kristologů, tmu judaistů, buddhistů, muslimů, atd. SVĚTLEM SVĚTA, to je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, vysoké mravnosti dle textů Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. V novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, chce trestající Kristus,

 

ŽENICH žárlivě milující, zvitězit nad stávajícími vládnoucími Bohy, nad Baaly a DÉMONY, nad boháči, zřízením své NEVĚSTY, vlády premiéra Ing. Rákose, čímž zruší křesťanské, militaristické, ekonomické, kapitalistické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zruší nesmyslný MEČ válek, zruší horečné zbrojení, zruší zbraně, atd. zrušením MODLOSLUŽEB SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, trojiční Kristologie, např. na PUPKU SVĚTA, v Domašově. Vyžaduje aby znalec Písma, farář Bradáč, neprodleně sloužil v kostele v Domašově první BOHOSLUŽBY na světě, mletím OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, aby se tím stal OTCEM Bohu milým, zakladatelem celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Žije v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného tvorstva. OHEŇ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsem ochotný mu osobně objasnit, a tím ho pomazat na proroka místo sebe. Trestající Kristus se stane přítelem Česka a světa, když v kostele v Domašově začne sloužit první BOHOSLUŽBY na světě tím, že vyzná své viny, Ozeáš, to je své protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sírachovec, Ámos, Kazatel, atd. Farář Bradáč má v kostele kázat, že výklad Písma trojičních Kristologů je totálně chybný tím, že očekávají DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ŽENICHA, ZLODĚJE majetku boháčů, až po úplném zničení Česka a světa. Židům, Zjevení, 1.Tes.4/7,16,5/2, Lukáš, atd. Správný výklad Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zvěstování RADOSTNÉ ZPRÁVY evangelií, je ukončení pomalého Božího SOUDU, který píši již 25 let, Božím SOUDEM úplným a rychlým, čtením těchto textů jak v kostele, tak v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Žalmy, Izajáš, Jeremiáš, Zjevení, Ozeáš, Kazatel, Zjevení, atd. Správný, vědecký výklad Písma, je o ukončení činnosti všech stávajících církví Česka katolických a protestantských, které Kristus v Ezechielovi nazývá MRZKÝMI ŽENAMI OHOLOU či OHOLIBOU za to, že si rodí Krista protikladnými bludy trojiční Kristologie. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sírachovec, atd. Vědecký výklad Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je o vzniku jediné církve Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické koncepci Česka a světa, kterou je NEVĚSTA, úplně poslušná vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, stvořená v Božím domě na VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 300, protože zde Kristus odjakživa živí, geneticky prasečí lidské mozky vědců technické elity, svým Božím technickým rozumem. Přísloví, 1.Korintským, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, atd. Vědecký výklad Písma dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je o zničení NEVĚSTKY a jejich církví, katolických, protestantských a jiných a jejich sbírky Bohů proto, aby se zjevila Boží SLÁVA, kterou je zničení všech zbraní, a všech vojáků světa. Izajáš, Ezechiel. Neposlušná, zpupná NEVĚSTKA, je v Česku STÁTNÍ ZPRÁVA, v čele s vládou SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ, politologa, premiéra Fialy. Její zničení OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je velkým, milostivým Božím darem. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ nastane až po vykonání rychlého a úplného Božího SOUDU, při čtění těchto textů ve všech médiích Česka a světa. Pro Česko je velkým štětím, že je Kristem trestáno cca tisíckrát méně, než např. Ukrajina. Kristus v Česku neučinil konec světa, který očekávají trojiční Kristologové, ale slíbil, že učiní konec křesťanských ekumenických církví, které z ostatních náboženství světa dělají křesťanům nepřítele, a které z Krista dělají hlupáka, který nerozumí ani energetice, ani ekologii, ani mravům. Úplně poslušným služebníkům Krista, Kristus umožňuje vykonat Boží SOUD všech církví, úplný a rychlý. Dovoluje zničit ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím nastolit Boží celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude hlupáky v Česku a ve světě želet, bude je ničit svět MEČEM válek, dokud na VUT v Brně nezvítězí. Kdo nevyzná své viny a lži o Kristu a o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, bude Kristem úplně zničený. Nastolit uváděnou pravdu o Kristu, a tím pravdu o jeho jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, je ZLATO, či SVĚTLO SVĚTA, zářící ze SLOV OHNĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pomocí veškerého Písma od Krista, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, dává Kristus vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dává pokornému a úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, pomazanému na proroky místo mě, v oblasti částečky Božího DUCHA, správné Boží energetické koncepce Česka a světa. Před tím, než Česku dovolí natolit mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, chce z tohoto POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, učinit SOUD rychlý a úplný. Nejlépe u znalce Písma, u drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, Ostrovačic, Veverkých Knínic a Říčan. Farář Bradáč má povinnost se naučit veškeré uvedené Písmo od trestajícího Krista, požádat veřejně Krista o odpuštění všech lží, to všech hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Kristus dává svou vládu nad lži lidem Česka a světa, komu chce, a komu chce ji bere. Stávající neposlušná a zpupná STÁTNÍ SPRÁVA, byla zřízená Kristem po vyvedení Česka ze 40 let komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY, pouze kvůli vykonání pomalého Božího SOUDU trojičních Kristologů, a jejich Bohů, boháčů. Pojmout veškerou zpupnou vládnoucí elitu v nenávist, a obrat ji o moc nad Českem a světem, mohou jenom ti úplní poslušní služebníci Krista, kteří v Písmu najdou POKAD, kterým je RUDÝ ŠTÍT, a RUDÉ HVĚZDY, komunistických bohatýrů, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, kterými Kristus nastolil čtyřicet let Boží, majetkové, nedokonalé komunistické ROVINY. Majetkovou ROVINOU na vyšší úrovní, je mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ. Komu se nyní zhnusí OVOCE ÚMYSLŮ politologů, sociologů, religionistů, ekonomů, a ostatních PLEV, to je HNOJE, Baalova domu Masarykovy univerzity, má povinnost pojmout NEVĚSTKU STÁTNÍ SPRÁVY v nenávist. Obrat ji o všechno, až do naha, je energeticky nezbytné, úplným zničením trojiční Kristologie. Je energeticky nezbytné, tělo církve vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Fialy, spálit OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Vás OSM vyvolených, úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, má povinnost iniciovat vytvoření NEVĚSTY Krista, nové vlády premiéra Ing. Rákose, která bude mít povinnost iniciovat vytvoření nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, a nové, úplně poslušné JUSTICE. Máte povinnost požádat o pomoc okolní národy EU, se svoláním celosvětového mírového kongresu, všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pokud nenaplníte Písmo do poslední čárky, o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pokud DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, budete zase zdržovat, stáváte se strašlivou výstrahou všemu zpupnému a neposlušnému tvorstvu. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, není o trestání boháčů. Vyvlastňování majetku boháčů je o jejich energetické, ekologické a mravní spáse. V Božím KRÁLOVSTVÍ patří celý svět, veškerý majetek, veškerá fosilní paliva, atd., novému NEOMYLNÉMU Kristu, VŠEVEDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Ezechiel, Izajáš, Joél, 1.Petrův, Jeremiáš, Jakubův, Žalmy, Zjevení, Ozeáš, Kazatel, 1.Janův, Bhagavadgíta, Judův, atd. SLOVO, které je nyní Bohem všech států světa, je HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Toto Boží SLOVO, které je jediným Bohem všeho tvorstva, ničí všechna náboženství světa, všechny vlády světa, všechny státy světa tím, že dává veškerou moc nad všemi státy světa pouze novému Kristu, pouze jeho novému SLOVU. Toto SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je OHNĚM, který má moc zřídit jak novou, úplně poslušnou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, tak má moc zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Moc vládnout nad lidmi mají od Boha, od SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní pouze noví kněří KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. VUT v Brně, což je energeticky nezbytné, kvůli konci éry ropy již v roce cca 2036, kterou v Česku nelze nahradit ani elektřinou z jaderných elektráren, ani elektřinou z fotovotaiky a z větrníků, což tvrdí Kristem prokletý lhář a zločinec, NETVOR, svině, premiér Fiala, viz další text o jeho totální technické debilitě, způsobené odstoupením technického rozumu Krista. Bůh drzého pozemského OTCE, křesťanského světlonoše, Lucifera, Satana faráře Bradáče z Domašova u Brna, a Bůh všech ostatních OTCŮ

 

Satanů kněží, všech křesťanských církví, neni SPASITELEM světa. Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy pouze protikladnými bludy, to je dogmaty, katolického, pravoslavného, či evangelického katechismu, pomocí krutého zmijího jedu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie, je pouze mrtvou křesťanskou ukřižovanou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Satany kněžími pomatení křesťané, boháči i chudáci, v ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se modlí pouze ke křesťanské MODLÁŘKÉ STVŮŘE. Ať modlí jak chtějí, Kristus je neslyší, a slyšet již nikdy nebude, protože sedí ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Např. soudci z OSZ, OS a KS Brno venkov, kteří se novému SLOVU posmívají tím, že kvůli psaní těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, na svém soudu, na OS Brno venkov, dne 6. 10. 2022, mě prohlásili za nesvéprávného blázna, jsou strašlivou výstrahou všemu zpupnému tvorstvu. Zápis z jednání tohoto SOUDU je uveden cca uprostřed kapitoly 301. Jejich skutky jim trestající Kristus neodpustí ani v stávajícím ekonomickém, militaristickém, politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ani v budoucím celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, které Kristus, těmito texty Božího SOUDU, slíbil nastolit na rektorátu VUT v Brně. Kvůli pokrytectví justice a SOUDCŮ, kvůli jejich službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, místo novému Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI všech států, Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a Kristu odporného válčení. Trestající Kristus bude zpupné a neposlušné soudce a Česko trestat, nepoleví, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud Česko nebude úplně poslušné, dokud vědci z VUT v Brně, nebudou úplně poslušným, úplně bezmocným, a Kristu vděčným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Pouze v případě neprodleného nastolení celosvětové, Boží majetkové ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, všech politických a náboženských zvířat, může být ve všem v Česku a ve světě po nedostatku, i v energetice. Soudci z OSZ, OS, KS Brno venkov, ve své debilitě, svých geneticky prasečích lidských mozků, nerozlišují SLOVO Boží, a SLOVO moje. Ignorováním Božího SLOVA dělají veškeré zlo nejenom v Česku, ale v celém světě. Kvůli zpupným, neposlušným SOUDCŮM z Brna, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, stále žijeme v ŘÍŠI ZLA, kde není žádné, energeticky, ekologicky a mravně dobré dílo, ani žádná, energeticky dobrá myšlenka, kvůli odstoupení technického rozumu, trestajícího Krista, také od technické elity Česka a světa. Izajáš, Žalmy, Ezechiel, Jan, 1.Petrův, Sírachovec, 1.Timoteovi, Michaáš, Jób, 2.Petrův, 5.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, Judův, Zjevení, Malachiáš, K.M. Římanům, 1.Korintským, atd. Boží hněv již neprodlévá, kvůli mletí krutého zmijího jedu OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistikých, hinduistických, buddhistických, muslimských, a jiných promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucích křesťanských a jiných Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Sírachovec, Jeremiáš, Žalmy, Ježíš Kristus, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nad všechna uvedená SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH, všech náboženství světa, se smiluje, svým Božím rozumem, nad technickým lži lidem celého světa, až nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, očistí Česko a svět, od krutého zmijího jedu protikladných bludů trojiční Kristologie, a tím od krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích boháčů, Zelenského, Putina, Bidena, Macrona a NETVORA, svině premiéra Fialy. Sírachovec, K.M. ,Žalmy, 1.Petrův, Římanům, 1.Korintským, 2.Petrův, Jób, Malachiáš, Micheáš, atd. Trestající Kristus nenávidí drzé pozemské OTCE Satany kněze, např. faráře Bradáče z Domašova, kteří odpouštějí farníkům hříchy, i když dobře vědí, že nyní může odpouštět hříchy jenom trestající Kristus, a to pouze úplně poslušným služebníkům Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, jsou protikladné lži o Ježíši Kristu, který vyžaduje neprodleně zničit křesťanskou, ekonomickou, militaristickou SKÁLU, především ZBRANĚ, PRACHY, atd. Izajáš, Ezechiel. Vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, např. také od technické elity vědců VUT v Brně, v částečce DUCHA ENERGETICKÉHO, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, bude trvat tak dlouho, dokud znalec Písma, OTEC Bohu milý farář Bradáč z Domašova, nevyzná své viny, to je svoje lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, které jsou pouze KRUTÝM ZMIJÍM JEDEM, JEDOVINOU DRAČÍ protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, děsivé TMY katolického katechismu. Farář Bradáč již ví, že není OTCEM důstojným, ani Bohu milým, ale že je pouze drzým pozemským OTCEM Satanem, stvořitelem trojiční Kristologie, stvořitelem církve katolické, všeobecné, ČARODĚJNICE, stvořené mletím protikladných nauk, bludů o Kristu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu. Jan, 1.Timoteovi, Sírachovec, 2.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Žalmy, Judův, Ozeáš, Kazatel, K.M. atd. Farář Bradáč již ví, že OVOCE ÚMYSLŮ např. boháčů Domašovska, Králíka, Dorazila či Kočího je zlé, a že je pouze dočasné, protože je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Jeremiáš, Izajáš, 1.Petrův, 2.Petrův, Judův, Ozeáš, Kazatel, atd. Z Písma ví, že v době vyvedení Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží majetkové komunistické ROVINY, se boháči nahltali tunelem privatizace Božího znárodněného mejetku, který musí nyní vrátit proto, aby úplně poslušní spravedliví služebníci Krista, na novém STROMĚ STÁTNÍ SPRÁVY Česka, mohli i v zimě 2023, rašit jako listí. Jeremiáš, Izajáš, Přísloví, Ozeáš, Kazatel, Jób, Matouš, Lukáš, Jan, Marek, atd. Vážená justice z Brna, z těchto textů Vašeho pomalého Božího SOUDU je zřejmé, že trestající Kristus vzbouřené boháče např. v Brně a na Domašovsku, nechce zabíjet, jak se obáváte, ale chce, aby všichni neposlušní hlupáci dospěli k pokání. 2.Petrův. Mají povinnost iniciovat zánik svých SLOV SVÝCH NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ NÍZKÝCH. Až SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů s rachotem zaniknou, trestající Kristus nastolí, OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky, mravně neotřesitelné. Nasat 8 BOŽÍ DEN, Česko již musí žít svatě, zbožně. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Boháči Domašovska, Králík, Dorazil či Kočí, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, Jeremiáš, zrušili socialistickou pracovní povinnost a tím např. učinili zedníka, šedesátilétého Zdeňka Blažka bezdomovcem, kterého šikanují, jak se jim líbí, což je nyní hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, protože Kristus vyžaduje dokonalou majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, zrušení všeobecné pracovní povinnosti, učinili boháče, chudáky a bezdomovce, proti Boží vůli. Po Božím SOUDU boháčů, rychlém a úplném, ve všech médiích, Kristus slíbil, že sám nastolí celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ. Žalmy. Co boháči zkazili musí napravit, protože v Božím KRÁLOVSTVÍ máme očekávat daleko vyšší spravedlnost, 2.Petrův, než byla v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové spravedlnosti. Matouš. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, přichází nyní smysluplně zaměstnat každého člověka na světě. Zřízení PRACOVNÍ POVINNOSTI, stejné, jaká byla za socialismu, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Ti co nebudou pracovat tak, jak bude určeno, budou ve vězení o vodě. Jakubův, Judův, Izajáš, Židům, 2.Petrův, Judův, Filipským, 1.Tesalonickým, 2.Tesalonickým, atd. Farář Bradáč se znovu stane OTCEM Bohu milým, důstojným, když bude v kostele sloužit pouze BOHOSLUŽBY, to je mletí SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. OVOCE ÚMYSLŮ uvedených boháčů Domašovska, zrušení všeobecné pracovní povinnosti, připravilo Blažka o práci, a tím o rodinný dům. Nyní musí bydlet v křesťanském blátě v rozoraných polích v maringotce, kterou mu boháči věnovali, kterou mu nyní umístili uprostřed rozoraných polí. Boháči jednají s Blažkem jako HITLEROVCI jednali v době války s Rómy, které vyhnali z vesnic do polí. Kristus nyní vyžaduje nastolení daleko vyšší majetkové Boží ROVNOSTI, než jakou nastolil za socialismu. Matouš. Pro každého člověka na světě požaduje PRVNÍ TŘÍDU, ve všem, to znamená také pro

 

bezdomovce Blažka. Bohatství uvedených boháčů shnilo, z titulu blízkého konce éry ropy, které nastane již v roce cca 2036, při jejím dotěžení, za kterou není vůbec žádná náhrada. Matouš, Jakubův, Judův, atd. Vybudování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, viz FOTOGAERIE na www.pametni-kniha.cz, vyžaduje aby pominul majetek boháčů. Jakubův, Lukáš, atd. Jejich celosvětová výstavba, bude trvat toto celé tisíciletí. Je energeticky nezbytná, protože budou postavené tak, že nebudou potřebovat žádná fosilní paliva, ani k vytápění, ani k vaření. Proto, aby trestající Kristus dovolil zachovat ropu, plyn, uhlí, uran, atd. na toto celé tisíciletí, potřebnou na jejich výstavbu, vyžaduje, aby farář Bradáč, v kostele v Domašově, nastolil vysokou mravnost, dle textů Bhagavadgíty. Farář Bradáč, až nyní má povinnost stát se DŮSTOJNÝM OTCEM, BOHU MILÝM tím, že uvěží textům Písma, že lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nenávidí kázeň Žalmy, a že proto má povinnost, boháče i chudáky káznit, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Římanům. Má povinnost v kostele kázat, že již musí milovat bezdomovce Blažka jako sama sebe tím, že mu zajistí stejně dobré bydlení, jako má sám, že ho nenechá bydlet v bahně trojiční Kristologie. Má povinnost kázat, že celý svět, včetně veškerého majetku, již patří pouze Kristu proto, aby on, úplně poslušný služebník Krista, mohl vyplnit Boží vůli. Ezechiel, Izajáš, 2.Korintským, atd. Boží vůle je vyvlastnit energeticky shnilý majetek tak, aby všichni lidé Česka bydleli dobře v domech energeticky nenáročných do doby, než budou postavené VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné. Lukáš, Jakubův, Sofonjáš, Judův, Zacharjáš, atd. Trestajícího Krista již musí znát každý člověk, který tyto texty dostane nově, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nového Krista již musí každý znát, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Takže zpupní faráři, ani jejich fary, již brzy nebudou zapotřebí. Jeremiáš, Židům, Izajáš, Malachiáš, Ezechiel, Matouš, atd. Na faře v Domašově, již žádný farář nikdy nebude bydlet, farářů je málo. Pro důstojného, Bohu milého OTCE faráře Bradáče, by bylo málo důstojné, kdyby Blažkovi nabídl k bydlení zahradní domek, velikosti cca 6 x 5 metrů, kde byl měl Blažek vyšší komfort než v maringotce, ale nebydlel by stejně dobře, jako ostatní lidé. Proto má povinnost bezdomovci Blažkovi alespoň z části vynahradit utrpení, které mu způsobili OVOCEM svých ÚMYSLŮ, hlupáci Václav Havel a biskup Václav Malý tím, že prosadili návrat křesťanského, militaristického, ekonomického středověku, vlády nemravných boháčů nad Kristem, a nad chudáky, místo mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Jeremiáš, Jakubův, Judův, K.M., Sírachovec, atd. Otec Bohu milý, farář Bradáč, má povinnost, v kostele v Domašově oznámit, že již není zapotřebí, aby boháče Domašovska, např. Králíka, Dorazila, Kočího, atd. vyvlekli od jejich dobře placených KORYT, ti nejchatrnější ze stáda, jak to Kristus organizoval v době vlády koministických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, kdy soudruzi měli od Krista RUDÝ ŠTÍT. Hlas boje musí znít proti všem boháčům Česka a světa, Jeremiáš49/20,50/22,45, Nahum, Izajáš, Římanům, atd. Nyní sám farář všem boháčům musí být příkladem tím, že dobrovolně ubytuje bezdomovce Blažka, ve velké dolní komnatě fary, kde je na podlaze pouze beton. Zdeňku Blažkovi a jeho psovi, beton na podlaze vadit nebude. Má povinnost v kostele v Domašově oznámit RADOSTNOU ZPRÁVU, že v Česku již máme Boží KRÁLOVSTVÍ, a že on, úplně poslušný služebník Krista, vyvlastňuje majetek fary tím, že všechny místosti dává k dispozici starostovi Kučerovi, pro ostatní farníky, kteří mají špatné bytové podmínky, nebo mají tepelně horší domy, než je fara. Farář Bradáč, již nikoho nesmí učit poznávat Krista, protože na NEBESÍCH protikladných bludů, a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, trojiční Kristologie, již Kristus nesedí, a již sedět nikdy nebude, protože SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, již nikdy neopustí. Kristus sám nastolí celosvětově Boží majetkovou ROVINU, když farář Bradáč bude milovat bezdomovce Blažka, jako sama sebe. Lukáš, Matouš, Marek, Jan, Žalmy, Jeremiáš, Židům, Jakubův, Judův, K.M., Izajáš, Přísloví, Kazatel, Bhagavadgíta. Odplatou za lži o jediném Bohu všech států světa, o Ježíši Kristu, je totální technická debilita např. nového Božího lidu, hlupáků technické elity VUT v Brně, způsobená odstoupením technického rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, v částečce nového ENERGETICKÉHO DUCHA, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa. Trojiční Kristologie vznikla v Baalově domě, v hnoji vědců Masarykovy univerzity, religionistů, politologů, sociologů, filozofů, ekonomů, atd. po vyvedení Česka z nedokonalé Boží MAJETKOVÉ ROVINY, kterou trestající Kristus zajistil po dobu čtyřiceti let, RUDÝM ŠTÍTEM komunistických bohatýrů, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Nahum. Zničením uvedeného hnoje vědců Masarykovy univerzity, zničením plevy, či hnoje, SYNA ZATRACENÍ, lháře a zločince, debila, politologa premiéra Fialy, a jeho ministrů, pro jejich prokazatelnou technickou debilitu, bude zničeno veškeré ekonomické, militaristické zlo nejenom v Česku, ale na celém světě, zničením OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, či hlupáků. V trojiční Kristologii ještě nikdy nenastalo odpuštění hříchů, protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, odpouštějí lidem hříchy, proti vůli Boží. Kristus odpustí lidem hříchy sám, až se Kristem vyvolené Česku očistí od špíny trojiční Kristologie, a tím od špíny všech náboženství světa. Lidé, pod např. soudci OSZ, OS, KS v Brně, orgány činné v trestním řízení KSZ v Brně, Policie ČR v Rosicích u Brna, schizofrenička, psychiatrička MUDr. Holanová, tím, že soudí, zajišťují SMRTELNÝ HŘÍCH, kterým je pokračování žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Jsou to zločinci, protože ignorují východisko z energetické, ekologické a mravní krize, kterým je podřízení se Česka, a všech států světa, pod dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné. Svými geneticky prasečími lidskými mozky vyžadují, aby pokračovalo žití boháčů na výnosný trh, pod vládou Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, svině, či NETVORA, politologa premiéra Fialy, z hnoje vědců Masarykovy univezity. Tím slouží pouze Bohu trestajícímu, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kterým je mrtvá MODLÁŘSKÁ STVŮRA trojičních Kristologů, hinduistů, buddhistů, muslimů, judaistů, atd. Všichni uvedení zpupní a neposlušní, to je mrtví, slouží pouze uvedenému. MRTVÉMU, zlému Bohu, Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉMU Židy, mletím krutého zmijího jedu protikladných dogmat, bludů trojičích Kristologů, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Jdou tím k záhubě svého těla i své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku, v tomto životě, i v životech dalších. Trestající Kristus zbořil a zničil každého zpupného a neposlušného NETVORA, který se před ním nesklonil, odstoupením technického rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, opakovaně uváděné. Vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, také od nových, neposlušných kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, od BOŽÍCH SYNŮ, od nových vládnoucích Bohů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. bude pokračovat tak dlouho, dokud Kristus v Česku nenajde pokorné a úplně poslušné služebníky Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Kdo si vybere vládu stávajícího Boha, lháře a zločince, NETVORA premiéra Fialy, zažije PEKLO nesmyslného horečného zbrojení, PEKLO další velké války, PEKLO totálního zničení zbytků ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, a zničení dvou třetin tvorsta, PEKLEM velké války mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Kdo si vybere vládu nového vládnoucího Boha, Kristem v Písmu příjmením vyvoleného nového premiéra Česka, úplně poslušného BOŽSKÉHO BOHATÝRA Ing. Vladimíra Rákose z Brna, a jeho vládu zřízenou dle textů na konci kapitoly 300, vybere si neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro zpupné pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým rozumem určeným pro toto pokoení, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude studovat uváděné texty Písma, které Vám rád objasním, když navštívíte mě, v domě na Říčkách 42, a když následně navštívíte rektora Janíčka, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Odkládat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, ze dne na den, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Sírachovec. Trestající

 

Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude neposlušné a zpupné želet. Bude je stále bořit všemi tresty uvedenými v Písmu, až do vítězství, až do zřízení vlády premiéra Ing. Rákose na rektorátu VUT v Brně. Nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka želet. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Z milosrdenství rozumu Krista, pro toto pokolení, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, Česku a světu dovoluje jít dál, cestou energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. Vyžaduje, aby ve Vašich, geneticky prasečích mozcích, zůstávala uvedená Boží vůle, kterou je spojení všech států světa, v jedno Boží stvoření, jedinou ÚSTAVOU, kterou je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGOMŮ z Mali, atd., které se, v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, např. Zelenkyj, Putin, Biden, Macron, či Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, NETVOR premiér Fiala, jsou posedlí STARÝM DUCHEM středověkého výkladu Písma pomocí trojiční Kristologie, např. drzého pozemského OTCE Satana, křesťanského světlonoše, Lucifera, faráře Bradáče z Domašova. Nastal SLUNOVRAT, nový Kristus vychází v Česku v OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDAVÍM NA PAPRSCÍCH. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto pokolení především o správné energetické koncepci Česka a světa, v Česku a na celém světě chce nastolit nejenom bezpečí a celosvětový mír, ale také vysokou mravnost, pomocí textů SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdavím na paprscích, které jsou v Bhagavadgítě. Slibuje, že bude ve všem po nedostatku, i v energetice, když tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, budou BOHOSLUŽBOU, když je uznáte za vědecký výklad Písma o Kristu, a o jeho koncepci energetiky, za vzácná slova, nic bezcenného. Jer.15/19, atd. Poznáváte nového Krista TVÁŘÍ V TVÁŘ, takového jaký skutečně je v Písmu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a NEZEMŘETE v případě Vaší úplné poslušnosti. 1.Mojžíšova, Sírachovec, Jeremiáš, 2.Korintským, Žalmy, atd. Křesťanskému světlonoši, pozemskému OTCI Luciferu faráři Bradáčovi z Domašova, jsem telefonicky sdělil, že poznal nového Krista TVÁŘI v TVÁŘ, a že nezemře pouze v případě, když pochopí, že má povinnost s novým Kristem nebojovat, úplně se mu ve všem podřídit tím, že křesťanské MODLOSLUŽBY nahradí uvedenými BOHOSLUŽBAMI. V kostele v Domašově má povinnost, jako první na světě, v prvních BOHOSLUŽBÁCH, úplně zrušit již neplatná protikladná dogmata trojiční Kristlogie, mletím OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Satanovi, či Luciferovi OTCI faráři Bradáčovi jsem pravil, že je jeho povinností neprodleně se usmířit s novým Kristem, zrušením protikladných bludů, či dogmat trojiční Kristologie. Lucifer, Satan farář Bradáč pavil, že nevěří ve zrušení protikladných bludů trojičních Kristologů, protože trestající Kristus Česko ještě málo trestá. Jeho výklad Písma je stále úplným středověkem, protože nevěří textům KNIHY MOUDROSTI o tom, že Česko je Kristem zatím trestáno tisíckrát méně než např. Ukrajina, či Irák, nebo Sýrie, protože nyní nemáme MEČ nesmyslné války, nebo nejsme trestáni jako Čina, kde znovu řádí Boží trest, COVID, nebo jako jiné státy, nemáme potopy, hořící lesy, sucha, VICHRY, hladomor, zemětřesení, atd. Kristem je Česko trestáno tisíckrát méně než mnohé jiné státy světa kvůli tomu, že má povinnost, v pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, učinit SOUD všech národů světa, všech náboženství světa, všech politiků pravice a levice, atd. tím, že vyhlásí energetickou nezbytnost naplnění textů Písma, do poslední čárky, o energeticky nezbytném, úplném zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vědecký výklad Písma o Kristu, energetice a např. o Kristem prokletém SYNU ZATRACENÍ Jákobu Klausovi, např. ze Zjevení 12, 1.Mojžíšova 32, 1.Tesalonickým, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, je uveden v dalším textu. Lid který chodí v křesťanské, militaristické, ekonomické TMĚ, vidí nyní veliké SVĚTLO SVĚTA BOŽÍ SLÁVY, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o energetické nezbytnosti zničení vládnoucí Baalů a DÉMONŮ celého světa, zničení vojáků, zbraní, válek, a o nastolení vysoké mravnosti dle textů Bhagavadgíty, při zničení PRACHŮ státní pokladny Česka a států EU, které Česko má povinnost požádat o pomoc. Izajáš, Ezechiel, Přísloví, Ozeáš, Kazatel, Jóel, Judův, atd. Zpupní, místo správné Boží cesty, kterou je celosvětová spolupráce na energetické, ekologické a mravní spáse, která je nyní možná pouze při nastolení celosvětové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, při zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, horečným zbrojením a válčením např. na Ukrajině, připravují velkou válku a tím energetickou SMRT, kterou je nesmyslné zničení ropy, plynu, uhlí, uranu a všech ostatních vzáných surovin. Podřídit svět NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, na rektorátu VUT v Brně, je nyní energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, kvůli zachování fosilních paliv, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Kandidáti na prezidenta máte povinnost učinit rozhodnutí, že je nezbytné přetvořit stvoření Česka a světa, přetvořením veškeré justice tak, aby justice sloužila Kristu, a nikoli vládnoucím Bohům, boháčům, Baalům a DÉMONŮM. K.M. Pochopit uváděné texty Písma má povinnost pochopit především Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti. Babiši, Rohanová, Bašto, Hilšere, Diviši, Okamuro, a moji opatrovníci, advokáti. Když Vám Kristus, Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dovolí uváděný správný výklad Písma pochopit, dostáváte od Krista moc vládnout nad lidmi, moc k realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost se stát nikoli prezidenty, ale ministry nové vlády BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA premiéra Ing. Rákose. Izajáš, Římanům, K.M. Ozeáš, Kazatel, atd. Kristus, jediný PREZIDENT všech států světa, zřejmě prezidenty nepotřebuje ani v Česku, ani v ostatních státech světa. Máte povinnost se mnou, v domě na Říčkách 42, uvedené texty Písma OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH projednat, Izajáš, a máte povinnost, na rektorátu VUT v Brně naplnit Písmo do poslední čárky tím, že zde vytvoříte OSM NEVĚST, osm nových úplně poslušných ministrů nové vlády Česka. Ostatní ministry Kristus potom vyvolí v Praze, aby celý svět viděl, jak ministři zřízení na rektorátu VUT v Brně, pojedou z Brna do Prahy. Ezechiel14/22až39/8,13,21,29, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Izajáš, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Ozeáš, 2.Korintským, Kazatel, atd. Kristus dává svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Proto nezáleží na mě, koho jsem určil za ministry, ale pouze na Kristu. Máte povinnost však zohlednit moji volbu ministrů, uvedenou na konci kapitoly 300. Máte povinnost vytvořit úplně poslušnou novou vládu Česka. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu, nikdo nemůže tvrdit o někom druhém, že je hlupák, či debil. Kristus dává lidem rozumnost, rukodělnou dovednost, štěstí, zdraví, atd. tak jak sám chce, protože má absolutní moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Také paměť je od Krista. Kristus vede Česko tak, aby nyní přetvořilo stvoření. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Juduv, Bhagavadgíta, Zjevení, Izajáš, Ezechiel, atd. Kristus se smiluje nad Českem a celým světem v jedinou hodinu v případě, že učiníte rozhodnutí, o vytvoření všech NEVĚST, všech ministrů nové vlády Česka. Izajáš. Máte povinnost přijet na Říčky společně. Moji opatrovníci, advokáti a Babiši, Rohanová, Bašto, Hilšere, Diviši a Okamuro. Já, těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Ozeáš, K.M., Izajáš, nebojuji s lidmi, ale bojuji s Bohem, který má nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem naprostou převahu, který nechce nechat naživu, již ani jeden den, ČARODĚJNICI, NEVĚSTKU, MRZKOU ŽENU, vládu NETVORA, svině, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, Kazatel, K.M., Bhagavadgíta, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, Zjevení, 4.Mojžíšova, 1.Mojžíšova, Ezechiel, Izajáš, 3.Mojžíšova, Ozeáš, Římanům, 1.Korintským, 2.Korintským, Sírachovec, 2.Petrův, Jób, Bhagavadgíta, atd. Bojuji s Kristem tím, že stále není spokojený s mým výkladem OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby mohl zbořit a úplně zničit, veškeré ekonomické, militaristické bludy horečného zbrojení a válčení, které v Česku zasadil

 

v roce 1998, pomocí ovoce úmyslů boháčů, Baalů a DÉMONŮ Jer.6/19,31/27,32, Ozeáš, Kazatel, atd. a pomocí děsivé temnoty krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristickcý vychytralostí trojiční Kristologie drzého pozemského OTCE, Satana, Lucifera faráře Bradáče z Domašova. Žalmy, Ámos, Žalmy, 5.Mojžíšova, Jan, Římanů, S mým výkladem OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále není spokojený, protože tyto texty stále nenechal číst např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Není spokojený s tím, že stále nikdo neuvěřil textům Písma, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM těchto textů, na jediného NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, chce tyto texty v Česku veřejně projednat proto, aby mohl, novým ENERGETICKÝM DUCHEM, pomocí textů Izajáše a Ezechiela, úplně zničit např. všechny zbraně a všechny vojáky světa, což je nezbytné kvůli tomu, že brzy bude dotěžena ropa v mnoha státech světa, která tvoří cca 60, či více procent, celkem potřebné energie Česka, za kterou není vůbec žádná náhrada, viz další texty. Jeremiáš, Ámos, Žalmy, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Ezechiel, Sírachovec, Judům, K.M., atd. Babiši, Rohanová, Bašto, Hilšere a Diviši, atd. V Česku již mohlo být dávno ve všem po nedostatku, i v energetice, Česko již dávno mohlo sloužit Bohu Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, a ne majetku, nemuselo se starat o blízký ropný a ekonomický kolaps, kdyby našel SPRAVEDLNOST celosvětového, mírového Božího království, Kristem prokletý zakladatel PTACTVA ODS, premiér, či prezident Václav Klaus, v době, kdy dostal od Krista moc vládnout nad Českem. Matouš, Ozeáš, Zjevení18/2,10, Kazatel, atd. Václav Klaus, v době své vlády nad Českem, Ozeáš, 1.Korintským, po vyvedení Česka ze 40 let POUŠTĚ Boží socialistické, nedokonalé majetkové ROVINY, Jeremiáš, Ámos, Židům, Skutky, byl Jákobem, 1.Mojžíšova, který bojoval s Kristem, svými ÚMYSLY, svého ekonomického, militaristického DUCHA tvrzením, Jeremiáš, že žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, vyřeší všechy problémy, včetně energetiky, a to konkurencí DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, kapitalistů, imperialistů, militaristů, atd. KNIHA MOUDROSTI, atd. V době jeho vlády nad lidmi, již byl v Česku VILIT DUCH ENERGETICKÝ, o energetické nezbytnosti řízení světa nikoli ekonomicky, militaristicky, ale energeticky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky Česka a světa. O energetické nezbytnosti úplného zničení vojáků a zbraní celého světa, kvůli tomu, že stávající majetek z hlediska konce éry ropy, z hlediska energetiky, shnil. Ezechiel, Izajáš, Jakubův, Micheáš, Lukáš, atd. Klausovi bylo sděleno, že má oslavit VÍTĚZNÉHO Krista, ZÁKONODÉRCE a SOUDCE všech států světa svým rozhodnutím, o energeticky nezbytné úplné poslušnosti Božích zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby bylo ve všem po nedostatku, i v energetice. Malachiáš. Byla mu objasněna energetická nezbytnost zřízení celosvětového mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého naturálního plnění úplně všeho, včetně fosilních paliv, které musí vydržet lidem celého světa, v tomto celém OSMÉM tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Izajáš, Judův, Sírachovec, Micheáš, Malachiáš, 1.Královská, 1.Petrův, Jakubův, 5.Mojžíšova, Žalmy, atd. Protože zpupný Klaus ignoroval texty Písma o tom, že trestající Kristus uvádí vše o Česku pomocí podobenství Ozeáš, a že v těchto textech pomalého Božího SOUDU boháčů, K.M., vidí Krista TVÁŘÍ V TVÁŘ, byl Kristem potrestán. 1.Mojžíšova 32/25. Pomocí podobenství se stal JÁKOBEM. Kristus Klausovi sice zachoval život, ale potrestal ho zničením kýčelního kloubu, Klaus musel jít na operaci. Klausovi vše uvedené tehdy bylo sděleno dopisem, psaným na psacím stroji. 1.Mojžíšova 32/25, Ozeáš, Kazatel, atd. Pokud nyní v médiích nezveřejníte, Ámos, že Česko je Kristem vyvolené, aby zničilo vojáky a zbraně, Izajáš, Ezechiel, Kristus Česko úplně zničí. Micheáš, Žalmy. Vzkříšení z mrtvých sviní, či NETVORŮ v Brně nastane, až na VUT v Brně bude zřízeno semínko nové vlády osmi ministrů pro nového premiéra Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly 300. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Zdržování DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů de Brna, Česka a světa, je hřích k energetické, ekologické a mravní smrti, je zločin kvůli tomu, že nesmyslné rabování fosilních paliv, které tvoří více než 90 % potřebné energie Česka a světa, za které není vůbec žádná náhrada, bude nesmyslně pokračovat. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trojiční Kristologové a např. orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, a úplně pomatení soudci OS, OSZ a KS v Brně, kteří se rouhají DUCHU SVATÉMU, jeho novému ENERGETICKÉMU DUCHU tím, že brání zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, budou připomínání s proklínáním, celým Českem, a veškerým stvořením, až na věky věků. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Brna a Česka, nyní není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době čtyřiceti let Boží majetkové socialistické ROVINY, kterou Kristus učinil pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, nyní přichází kvůli energetické, ekologické a mravní spáse boháčů a chudáků. Zřízení celosvětové majetkové Boží ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, je velkým Božím milosrdenstvím, v případě úplné poslušnosti kandidátů na prezidenta, mých opatrovníků, advokátů a Okamury. 2.Korintským, Izajáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sírachovec, Judův. Bože dej, ať uvedení kandidáti na prezidenta atd. odsouhlasí, že úplně poslušní služebníci Česka, noví ministři, nové vlády premiéra Ing. Rákose, se musí bát trestajícího Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože počátek poznání Boží MOUDROSTI, kterou je neprodlené nastolení všesvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ, na rektorátu VUT v Brně, je bázeň před Kristem. Ať všichni uznají za pravdivé texty Písma, že majetek všech boháčů, Česka a světa shnil, kvůli viditelnému nedostatku ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, a mnohých ostatních vzácných surovin v dalších létech, v době kolapsu při dotěžení ropy, již v roce 2036, viz další text. Bože dej, ať Česko již zná, že nepotřebuje jeden státní měšec, to je státní pokladnu NETVORA, svině, zločince, ministra financí Stanjury podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, který je stejně prázdný. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, K.M. Ozeáš, Kazatel, atd. Vládnoucí boháči státní pokladnu plní tištěním své SKÁLY, PRACHŮ, jenom proto, aby mohli horečně zbrojit a válčit, aby mohli prolévat krev nevinných hlupáků MEČEM války, např. na Ukrajině, aby nemuseli mluvit pravdu o Kristu, a o jeho zákonech POLE VĚDY Písma. Izajáš, Ezechiel, Micheáš, Sofonjáš, Přísloví, Ozeáš, Judům, atd. Bože dej, ať všichni vládnoucí boháči, kteří doufají ve své bohatství, padnou a již nevstanou, protože v Praze i v Brně, úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na STROMĚ nové vlády a nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí, i když je zima. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28, 20/12,31/10, atd. Jak jsem, dle vůle Boží, zahanbil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, v roce 2006, je uvedeno v dalších textech. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36 až15/33, atd. Nyní, ze stejného důvodu, zahanbuji ministry vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, Kazatel, NETVORŮ, Jób, OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu, kde není žádná energeticky dobrá myšlenka, kde není žádné energeticky dobré dílo, dělají nyní ministři premiéra Fialy, kteří odmítají uznat, že Česko již zažilo nedokonalou Boží spravedlnost, a to v době čtyřiceti let Boží komunistické vlády, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Trestající Kristus nyní vyžaduje zřídit daleko vyšší Boží spravedlnost, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, bez boháčů a chudáků, realizací Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Kazatel, Matouš, Ozeáš, Izajáš, Zjevení, SLOVO Dogonů z Mali, Žalmy, Jób, Židům, Ámos, Skutky, Judův. Vládnoucí boháči jsou zdegenerovaní a odepsaní pro odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Trestání neposlušných, zpupných vládnoucích boháčů, odstoupením technického rozumu Krista, nezbytného pro toto zpupné pokolení, bude pokračovat tak dlouho, dokud ŘÍŠE MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ Česka, bude pokračovat také u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ, na rektorátu VUT v Brně. Trestající Kristus, v jednom filmu, jehož název nevím, vysílaném v TV v sobotu 17. 12. 2022 uvedl, že boháči Česka, na tomto pomalém Božím SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zhřešili proti Kristu, takto.

 

Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI, zhřešili každým svým SLOVEM tmy, či temnoty, trojiční Kristologie. Jer.1/17až6/19až31/27,32. V době, kdy jsem mohl ještě mluvit např. v DOTECÍCH VÍRY v ČRo slyšeli, že pod SLOVEM NEBES trojiční Kristologie, mrtví, to je neposlušní křesťané, pochovávají na hřbitovech, své neposlušné mrtvé. Lukáš. Což mělo stačit ke vzkříšení z mrtvých, k uzdravení se živých, to je úplně poslušných služenbníků Krista, OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ke zničení všech nemravných tradic trojičních Kristologů, k nastolení vysoké mravnosti tím, že SLUNEČNÍ KRÁL Ježíš Kristus, vyjde ve SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, u nového Božího lidu, na VUT v Brně. Žalmy, 2.Korintským, Marek, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Malachiáš, Židům, 1.Korintským, Lukáš, Izajáš, atd. Místo toho, aby trojiční Kristologové vyznali své viny a lži, zatvrdili se tím, že texty pomalého Božího SOUDU odmítli poslouchat. Zavedli cenzuru na mé slovo, maličkého a spravedlivého proroka, SLOVO pravdy veškerého Písma, ve kterém Kristus, o sobě, a o Česku, vše uvedl. Stále nikdo mrtvý, to je vzpurný, nevěří tomu, že pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, trestající Kristus činí kvůli sobě samému, a že na svém SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nečiní nic tajně. KNIHA MOUDROSTI, Římanům, Ozejáš, Kazatel, Židům, Izajáš, Ámos, Zacharjáš, Skutky, Malachiáš, atd. Proto, dle filmu, přišel Boží vrcholný Boží trest, kterým je spálení SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Jeremiáš, Žalmy, KNIHA MOUDROSTI, Malachiáš, Bhagavadgíta, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, atd. Čtvrtým trestem, dle filmu, po zemi, vzduchu a ohni, je voda. Dle filmu, ŽENA, církev katolická, všeobecná, byla raněná svým SYNEM, ve své tváři, za to, že si ho rodí vždy na Vánoce, a to MEČEM války např. na Ukrajině. Proto nemá Boží tvář. Církev katolická, všeobecná, ŽENA, OHOLA, NEVĚSTKA, byla raněna MEČEM válek, ve své tváři v době, kdy její SYN, Baal, chamtivý politolog, rektor Petr Fiala z Masarykovy univerzity, byl propuštěn z vězení čtyřiceti let socialistické převýchovy boháčů, bankéřů, kněží, kulaků a jiných chamtivých sviní, či NETVORŮ. Jób. Byl propuštěn z vězení socialismu, Jób, a ve své MODLOSLUŽBĚ, kterou je kapitalistická chamtivost, Koloským, na Masarykově univerzitě zřídil religionisty, a tím také vojenské kaplany. ŽENA, církev katolická, všeobená, nemravného SYNA, premiéra Fialy, až dodnes chránila tvrzením, že je mravný a Bohu milý. Ve filmu svého SYNA Fialy zastřelila, pro jeho debilitu, kterou dělá v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, lhaním o koncepci energetiky. Zjevení. Voda jako znamení, uvedená ve filmu, je voda křesťanská, která je dnes již pouze špínou. K.M. Vodou zlou je osolená, křesťanská posvěcená špína, kterou se křtí NEMLUVŇÁTKA, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. 1.Korintským, Tato špína trojiční Kristologie musí celosvětově zmizet. Vzkříšení z mrtvých sviní, či NETVORŮ, které v křesťanství ještě nenastalo, dělá Kristus těmito texty SOUDU Baalů a DÉMONŮ tím, že vylévá nového ENERGETICKÉHO DUCHA. K.M. Židům, 1.Korintským, Ozeáš, Judům, Izajáš, Ezechiel, atd. SYN ZATRACENÍ, premiér Fiala tím, že nemá nového ENERGETICKÉHO DUCHA, svým rozumem, svého geneticky presečího lidského mozku, pro odstoupení rozumu Krista, padá do toho nejhoršího způsobu militaristického, kapitalistického žití. Horečné zbrojení a PEKLO další velké války, jsou produktem SLOV NEBES MRAVNĚ nízkých trojiční Kristologie. Žalmy, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ezechiel, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Judův, 2.Petrův, atd. Nový Kristus nechce, aby někdo zahynul, kvůli SYNU ZATRACENÍ premiéru Fialovi. Chce aby všichni úplné poslušní dospěli k pokání tím, že z rachotem nechají zaniknout SLOVA NEBES vlády Baala, SYNA ZATRACENÍ, politologa, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, premiéra Fialy, a začnou žít svatě a zbožně. 2.Petrův, atd. V Česku se musí na Vánoce 2022 zrodit DOKONALÁ Boží láska. Boží láskou bude, když Česko na Vánoce porodí, nikoli Krista, DUCHA SVATÉHO, ale nového vládnoucího Boha, Kristem v Písmu jménem vyvoleného nového premiéra Česka, BOŽÍHO SYNA, projektanta Ing. Vladimíra Rákose, dle textů na konci kapitoly 300. Všichni zpupní a neposlušní, při čtení těchto textů pomalého Božího SOUDU Baala, vlastníka majetku, svině, NETVORA, premiéra Fialy, ohluchli a oslepli, nikoli vinou Boží, ale vinou vlastní, protože se jim nelíbí nový, ENERGETICKÝ DUCH SVATÝ, který je o minimalizaci rabování fosilních paliv, o minimalizaci výroby aut, o ukončení horečného zbrojení a válčení, atd. Kristus nechce, aby ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, církev katolická, všeobecná, dle filmu, zabíjela na Vánoce svého vlastního SYNA, např. premiéra Fialy, který dělá MEČ války např. na Ukrajině, protože nechce uznat Boží SLÁVU, kterou bude ukončení všech válek na světě, zničení všech zbraní světa, zničení všech vojáků světa. Ezechiel, Izajáš. Kristus vyžaduje spolupráci všech států světa. Přetvoření stvoření z končících fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, bude velmi dlouhodobé, bude trvat toto celé tisíceletí. K.M. Proto je dokonalou Boží láskou, Boží ZÁKON o tom, že veškerá fosilní paliva, uran, atd., musí vydržet všem státům světa na toto celé, OSMÉ TISÍCILETÍ, vlády Krista nad všemi státy světa. 1.Královská. Kdo se ke Kristus nevrátí nyní, na Vánoce 2022, kdo neporodí SYNA ČLOVĚKA, úplně poslušného nového premiéra Česka, projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, Boží technický rozum, určený Kristem pro toto zpupné pokolení, zase nedostane. K.M. Ozeáš, Kazatel, atd. Židům vydržel olej OSM DNÍ, olej z ropy musí vydržet také OSM DNÍ, což je OSM tisíc let vlády Krista nad všemi státy světa. Kristův DEN je tisíc let. 2.Petrův, 1.Královská, atd. Církev katolická, všeobecná, si na Vánoce rodí vždy SYNA ČLOVĚKA, nikoli Ježíše Krista, protože Kristus je odjakživa DUCHEM SVATÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. MODLOSLUŽBAMI, kvůli kapitalistické chamtivosti, rodí vždy na Vánoce pouze svého vládnoucího kapitalistického Boha. Ozeáš, Kazatel, atd. Nerodí Boha, z DUCHA SVATÉHO, ale vládnoucího Baala, nyní NETVORA, svini, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, hlupáka, politologa premiéra Fialy. Zjevení18/2,10. Církev katolická, všeobecná, nesloužila a neslouží Kristu, proto si nemůže na Vánoce rodit jako Boha Ježíše Krista, protože o něm stále nemá ani ponětí. 1.Korintským. Církev katolická, všeobecná, na Vánoce vždy rodí pouze své vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, kteří dělají všechno chybně, kvůli sobě, kvůli své vládě nad chudáky, kterým působí strašlivé zlo, protože odmítají sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou, k jeho zákonům. Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 2.Samuelova, atd. Kristus vyžaduje, aby církev katolická, všeobecná, umožnila OTCI Bohu milému, faráři Bradáči, aby v kostele v Domašově, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného tvostva, kázal OHEŇ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby kázal, či křtil farníky OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby kázal, že Baal, svině, NETVOR, vlastník majetku, sloužící tvorstvu místo novému Kristu, premiér Fiala, pro svoje netechnické vzdělání, kvůli novému ENERGETICKÉMU DUCHU, má povinnost, včetně všech ministrů své vlády, dobrodleně a neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, navěky věků. Kristus již není Bohem křesťanských, militaristických, ekonomických zmatků tohoto ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je Bohem POKOJE celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelného. Faráři Bradáči texty OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, osobně vysvětlím. Nemá výmluvu. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Bázeň před Kristem znamená nenávidět ekonomické, militaristické zlo, které dělá vláda SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy posta@vlada.cz, DUCHEM CHUDÍ ministři Síkela ministr@mpo.cz, posta@mpo.cz, a Kupka posta@mdcr.cz, sekretariat.100@mdcr.cz, a jejich Bůh, např. drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. Jak je dále uvedeno, v roce 2006, já,

 

maličký a spravedlivý prorok, s minimálním technickým vzděláním VPŠ slévárenské technologie, jsem byl poslán k docentům, profesorům a inženýrům technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, abych je technicky zahanbil, viz další text. 1.Korintským, 5.Mojžíšova, Židům, Zachariáš, Jákubův, Malachiáš, Jeremiáš, Izajáš, Skutky, atd. Nyní, po 16 létech od roku 2006, mám povinnost dokázat, že Kristus, odstoupením svého technického rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, učinil z premiéra Fialy, a ministrů Stanjury, Síkely, Kupky, atd. lháře a zločince. KNIHA MOUDROSTI. Drze tvrdí, že dokáže ekonomicky odvrátit hrozný ropný a ekonomický kolaps, který hrozí při dotěžení ropy v roce cca 2036, který pocítí všechny státy světa, což je lež. Micheáš, Malachiáš, Sofonjáš, atd. Dle dalších textů, v roce 2006, dle slov docentů a profesorů VUT v Brně a ČVUT, jsem vypracoval GRAF stávajícího stavu energetiky Česka, který nyní, v roce 2022 dokazuje, že všichni premiéři Česka, od roku 2006, kdy jsem zahanbil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, byli a jsou lháři a zločinci, kteří lhali a lžou o tom podstatném, o energetice, a o Kristu. Ozeáš, Jeremiáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Malachiáš, Jakubův, 5.Mojžíšova, Judův, atd. Dle GRAFU o energetice z roku 2006, uvedeném ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT, činila elektrická energie cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, ropa cca 60 % z celkem potřebné energie Česka, a plyn cca 25 % z celkem potřebné energie Česka, což byl odhad. Obnovitelná elektřina z fotovoltaiky, větrníků, bioplynek atd. byla zanedbatelná, stejně jako je dnes, méně než 2 % z celkem potřebné energie. Všechny vlády Česka od roku 2006, včetně vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy tvrdily, že v roce 2036, energii z ropy, která činí cca 60 %, nebo dokonce 70 %, celkem potřebné energie Česka, nahradí energie z jaderných elektráren, fotovoltaiky a větrníků. Elektřina z jaderných elektráren činí dnes necelé 4 % celkem potřebné energie. Elektřina z fotovoltaiky, větrníků činí dnes necelé 2 % z celkem potřebné energie. Totální zhoršení energetiky Česka nastane již při dotěžení uhlí v roce cca 2032, kdy nastane energetický kolaps Česka, protože elektřinu z uhelných elektráren, které nebudou mít uhlí, nelze ničím nahradit. Nikdo DUCHEM CHUDÝ stále nepočítá s tím, že v roce cca 2032 v Česku zkolabuje výroba elektřiny, kvůli dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny. Energie z elektřiny z uhelných elektráren, která činí cca 5 %, z celkem potřebné energie Česka, nelze ničím nahradit. Uhelné elektrárny skončí pro dotěžení uhlí v Česku, již cca v roce 2032, dle proroka Koželuha z DUHY. Konec uhelných elektráren v Česku v roce 2032, potvrdil také lhář, či NETVOR, zločinec, premiér Fiala. Svým geneticky prasečím mozkem nedokáže pochopit, že dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny je pro Česko energetickou katastrofou. Elektřinou z fotovoltaiky, z větrníků a z jaderných elektráren, v roce 2032, nelze nahradit elektřinu z uhelných elektráren. duha@spolecnostduha.cz, losova@spolecnostduha.cz, brozova@spolecnostduha.cz, novaduha@spolecnostduha.cz, kancelar.duha@spolecnostduha.cz. Česko propadlo energetické SMRTI, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6, 18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Totální energetickou katastrofu Česko zažije v roce 2036, kdy se očekává dotěžené ropy v mnoha státech světa. Totální debilita hlupáků v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, SYNŮ ZATRACENÍ vlády Kristem prokletého NETVORA, politologa, svině, vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, způsobená odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, je odhalená. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Zjevení, Jób, SLOVO Dogonů z Mali, K.M., 2.Petrův, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz. 3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Ministři vlády premiéra Fialy jsou zločinci tím, že tvrdí, že více než 60 % energie z ropy nahradí elektřinou, vyrobenou v jaderných elektrárnách, fotovoltaikou a větrníky, které v roce 2036 bude totální nedostatek, protože bude chybět elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách. Vystavba jednoho většího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, a jednoho malého bloku jaderné elektrárny v Temelíně, s dokončením v roce cca 2036, Česko energeticky nespasí. Tyto dva nové jaderné bloky pouze nahradí dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, což je všeobecně známé. V roce 2036 nastane ropný a ekonomický kolaps. Trestající Kristus nechce, aby v roce 2036 někdo zahynul. Chce aby celé, Kristem vyvolené Česko, dospělo k pokání již v lednu 2023. Vyznáním vin VUT v Brně. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až 8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Uvedenou energetickou katastrofu jsem prorokoval již v roce 2006, cca 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, dle vůle Boží. Již v roce 2006, svatyně Boží, SLOVO od Krista, které je nyní OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, na VUT v Brně, ČVUT, u projektantů, atd, měla dojít spravedlnosti celosvětového, mírového, energeticky neotřesitelného, Božího KRÁLOVSTVÍ. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadgíta, Žalmy, Ozeáš, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kazatel, atd. Já, spravedlivý a maličký prorok, s pomocí technického rozumu Krista, svými skutky jsem zahanbil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, kněze, politiky pravice a levice, atd., již v roce 2006, viz další text o mých skutcích na VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, atd. Dokázal jsem je zahanbit, pro jejich vzpouru proti OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vzpouru proti pomalému Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, proti těchto textům HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA.. Trestající Kristus nastolil ROK TRESTU jím v Písmu vyvoleného Česka tím, že svým Božím technickým rozumem odstoupil od každého geneticky prasečího lidského mozku, každého hlupáka, který si myslí, že krutý zmijí jed protikladných bludů o UKŘIŽOVANÉM Kristu, je správné a pravé náboženství. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně, mají povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti rektora VUT v Brně Janečka a donutit ho, aby uvedené upřesnění stávajícího stavu energetiky Česa učinil lži lid VUT v Brně, společně se statistiky v Brně. 1.Korintským, KNIHA MOUDROSTI, Židům, Judův, atd. Ministr Síkela uvedl, že Česko spotřebovalo za rok 155 miliard m3 plynu z Ruska. Lži lid z Rovnosti dne 6. 12. 2022 uvedl, že Česko spotřebovalo za rok zhruba 100 TWh plynu. 5.Mojžíšova. Současně Rovnost uvedla, že spotřeba elektřiny Česka je 74 TWh. Z obnovitelných zdrojů Česko dokáže v budoucnu vyrobit jenom 3 TWh elektřiny, bylo uvedeno. Z uvedených údajů je zřejmé, že energie z plynu není cca 25 %, jak jsem v GRAFU chybně uvedl, ale podstatně méně. Energie z ropy proto není cca 60 %, jak jsem v GRAFU uvedl, ale podstatně více. Kristus dovolí svrhnout vládu SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista pochopí, že pod SLOVY NEBES trojiční Kristologie jsou všichni lidé stejní zločinci a lháři, kvůli odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení. Kristus slíbil, že se smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení nad celým Českem v jedinou hodinu roztažení uvedených NEBES v ČRo v Brně, v požadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Nepovolí, nepocítí lítost, nebude nikoho želet. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, atd. Nyní bere vládu nad lidmi zpupným a neposlušným NETVORŮM, či sviním, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům majetku. Všichni křesťané, křtění posvěcenou osolenou špínou SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie neslouží Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, ale pouze lidským Bohům, to je výrobkům lidských rukou. Ozeáš, Kazatel, Žalmy, 1.Korintkým, 2.Korintským, Jób, Galatským, 2.Petrův, atd. Protikladné bludy o Kristu, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti o koncepci energetiky, vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, zavedly Česko a svět na scestí, ve

 

všem jeho energetickém, ekologickém a mravním počínání. 1.Timoteovi, Izajáš, Sírachovec, Jeremiáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhagavadgíta, atd. Odchod vlády lhářů a zločinců politologa Fialy do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je vítězstvím Krista nad vším stvořením, které žije pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH křesťanské trojiční Kristologie, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Usmířit se s novým Kristem je možné pouze při zničení SMRTI, kterou je krutý zmijí jed, jedovina dračí protikladných bludů trojiční Kristologie. Žalmy, Izajáš, 1.Janův, Jakubův, 1.Petrův, 5.Mojžíšova, Bhagavadgíta, 1.Timoteovi, atd. Politolog, SYN ZATRACENÍ, ČLOVĚK nepravosti, vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, se stal nyní zločincem tím, že drze lže, že velice blízký, celosvětový, ropný, a tím ekonomický kolaps, v roce cca 2036, může oddálit lhaním o ekonomické spáse zastropováním cen plynu, ropy, atd., viz další text. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zjevení, atd. Lži lidu Česka a světa, s číslem člověka 666 těchto textů www.pametni-kniha.cz, Zjevení, se již nesmí líbit bludy stupidní energetické koncepce jeho vlády. Svým geneticky prasečím mozkem, pro odstoupení Božího rozumu trestajícíh Krista, jehož hněv již neprodlévá, drze lže trestným způsobem, že v Česku, více než šedesát procent energie z ropy, lze v roce cca 2036, nahradit elektřinou z jádra, z fotovoltaiky a větrníků, viz další text. Nový Kristus, vlastník celé země, STVOŘITEL veškerého stvoření, který do energetiky Česka a světa vidí, Jeremiáš, tímto pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ruší placení USA, Ruska, či Číny, za ropu a plyn z Iránu, či Saúdské Arábie, zbraněmi. Pod SLOVEM NEBES trojiční Kristologie stále nikdo nemá za bláznovstí nesmyslné rabování ropy a plynu v Iráku, či v Saúdské Arábii, kvůli výrobě zbraní, kvůli horečnému zbrojení a válčení. Vládnoucí váleční štváči tvrdí, na rozdíl od trestajícího Krista, že nesmyslné rabování ropy a plynu, horečné zbrojení a válčení zajišťuje bezpečnost boháčů. Kristus tvrdí, že opak je pravdou, že bezpečnost zajišťuje zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. kvůli záchraně ropy, plynu atd. na celý OSMÝ DEN, na toto celé OSMÉ tisícietí vlády Krista nad celým světem. Jeremiáš, Ezechiel, KNIHA MOUDROSTI, Jakubův, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 1.Královská, Izajáš, atd. V Písmu vyvoleném v Česku, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ vědců na rektorátu VUT v Brně, Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti ukončení horečného zbrojení ve všech státech světa, zničení veškerých zbraní, vojáků a válek, boháčů, atd., ve všech státech světa. Izajáš, Ezechiel, 1.Petrův, KNIHA MOUDROSTI, Izajáš, Žalmy,