Kapitola 295 – 84 stran.

11.04.2022 13:13

Kapitola 295 – 84 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Na Velikonoce 2022, bude Kristus realizovat VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní v případě, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, že nový vládnoucí Bůh, Ez.28/9,39/8,13,21,29, BOŽSKÝ BOHATÝR, Iz.9/1,5až66/24, BOŽÍ SYN, Řím.1/18až8/19až11/28,32, úplně poslušný služebník Krista nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor VUT v Brně Jeníček rektor@vutbr.cz, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, aby padla vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, Zj. 18/2,10, SYNA ZATRACENÍ, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, NETVORA, politologa premiéra Fialy. Job9/13. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, umožní v Česku a ve světě budovat vše nové energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉ, v okamžiku, když rektor Janíček učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, aby na rektorátu VUT v Brně, vznikla nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci Božích zákonů, POLE VĚDY Písma. Buď v Česku vznikne nová vláda, Kristem v Písmu vyvoleného premiéra Ing. Rákose, jeho příjmením RÁKOS, dle textů na konci kapitoly, nebo Ukrajinu a celý svět bude požírat MEČ nesmyslné války, o moc vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nad NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

 

Kapitola 295 –84 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 70. Česká bible kapitola 295. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Logický výklad Písma je možný v případě, že Česko uzná, že ve stávajícím ekonomickém, militaristickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má Česko a lidstvo novou BOŽÍ TROJICI, z nového Božího domu, kterým je rektorát VUT v Brně. Novými vládnoucími Bohy, BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, jsou nyní tři vědci technického lži lidu VUT v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a to až na věky věků. Jsou Bohu milí pro své křesťanské OTCE, Husa a Komenského. Jejich povolání za nové, úplně poslušné, a Kristu vděčné vládnoucí Bohy, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Novým Božím lidem je nyní především lži lid technický, kvůli nezbytnosti neprodleného přetvoření světa z energie ropy, plynu, uhlí a uranu, na obnovitelnou elektřinu. Nový Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONNODÁRCE a SOUDCE všech států světa, se chce nad celým Českem a světem smilovat v jedinou hodinu, svým Božím technickým rozumem, nutným pro toto zpupné pokolení. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa tímto vyžaduje, aby ho znal každý člověk na světě nově, protože Česko a svět, v roce 2000, zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv a uranu. Svoji dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, to je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, těchto textů. Nové DNES naplnění Písma, o VZKŘÍŠENÍ vědců VUT v Brně, z ŘÍŠE MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, politických, náboženských, zbrojařských a jiných sviní Česka a světa, je vždy při úplňku MĚSÍCE. Nové DNES naplnění Písma, o narození se nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, z veškerého SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v geneticky prasečích mozcích vědců VUT v Brně, je nyní na BÍLOU SOBOTU 16. dubna 2022, při čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Nový mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí mnohé geneticky prasečí lidské mozky, od Velikonoc 2022, v Česku a ve světě, chce panovat jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dle svých zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, platných pro všechny státy světa. Vyžaduje, aby vědci na rektorátu VUT v Brně, úplně zboříli stávající SUCHÝ STROM zpupné STÁTNÍ SPRÁVY tím, že úplně zboří stávající vládu Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy. Při odstoupení Božího rozumu Krista, od geneticky prasečího lidského mozku, každý neposlušný lidský DUCH zemdlí tím, že má v mozku pouze svého starého křesťanského, ekonomického, militaristického DUCHA. V říši mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či Ďábli kněží, NETVOŘI, neslouží Kristu, ale pouze svým Bohům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, což je hřích k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. Nový DUCH v Česku již může pršet, z milosrdenství rozumu Krista, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že Boží SLOVA je nezbytné v Boží slávě vzájemně doplňovat a upřesňovat. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, mají povinnost Písmo vyložit tak, aby nový Kristus naplnil Písmo do poslední čárky, o odklizení křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI Česka, v jediném dni, v jedinou hodinu. Nový Boží technický lži lid VUT v Brně, má povinnost pozvat celý svět, ke studiu veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Ke studiu VINNÉ RÉVY učení křesťanských protikladných bludů a promyšlených vychytralostí, ke studiu FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, který v Brně vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, ke studiu OLIVOVNÍKU Koránu, který doplňuje a upřesňuje Písmo o Kristu, jediném Bohu světa, a ke studiu GRANÁTOVNÍKU Tory, dle které pomatení, DUCHEM CHUDÍ Židé, GRANÁTOVNÍCI, chtějí nastolit mír, a dokonalý pokoj celosvětového Božího království, v čele s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států, Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, pomocí horečného zbrojení, granátů, děl či raket. Kristus, za trest, za ekonomické, militaristické nevěrnosti, boří vše co zasadil, pomocí STARÉHO politického a náboženského DUCHA mnohými ekonomickými tresty, COVIDEM, SUCHEM, POTOPAMI, KŮROVCEM a také MEČEM energeticky nesmyslné VÁLKY na Ukrajině. Z války na Ukrajině může Kristus učinit třetí světovou válku, která bude jaderná, ve které zajdou celosvětově, dvě třetiny nesmyslné přemnožených hlupáků. Při úplné poslušnosti nových kněží technického lži lidu VUT v Brně Bůh slíbil, že zastaví veškeré války, veškeré horečné zbrojení, veškeré vojáky a zbraně, veškerou energeticky nesmylnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, východiskem, které připravil těmito texty, které jsou opakovaně uváděné. Východisko, které Kristus v Písmu připravil, pro zastavení války na Ukrajině, je úplné zničením SUCHÉHO STROMU STÁTNÍ SPRÁVY Česka, úplným zničením vlády lháře, či zločince, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. Což musí vidět všechny státy světa. Všechny státy světa musí vidět, že Česko je Kristem vyvolené být novým Božím lidem. Východiskem je vytvoření věčně ZELENÉHO STROMU, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, vytvořením nové VLÁDY Česka. STROM VĚČNĚ ZELENÝ je nová, úplně poslušná vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, vytvořená dle textu na konci kapitoly. Východiskem je rozhodnutí rektora Janíčka, o energetické nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, východiskem je podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice Česka a světa. Trestající Kristus začal třetí světovou válku na Ukrajině proto, aby mohl Česko úplně zničit v případě další neposlušnosti rektora VUT v Brně Janíčka. Již platí texty Písma o tom, že u Božího lidu, na rektorátu VUT v Brně, křesťanským, militaristickým, ekonomickým zlem, nelze nastolit mír a pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Sedminásobná rodička, sedmi politických vládnoucích stran Česka, má povinnost zchřadnout, vypustit DUŠI starého křesťanského DUCHA. Nový DUCH veškerého Písma od Krista, pro toto zpupné pokolení, je vylit, především pro nový, Boží, technický lži lid. Jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energeické koncepci Česka a světa, je nyní úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose. Kristus chce, aby rektor Janíček, stejně mocný a neomylný, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na VUT v Brně, aby zachránil SEMÍNKO osmi nových ministrů této vlády, dle textů na konci kapitoly. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH militaristických, ekonomických sviní Česka nastane na Velikonoce v případě, když rektor Janíček učiní rozhodnutí, o mluvení uvedené pravdy v ČRo, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus chce být oslaven rozhodnutím rektora Janíčka, o energetické nezbytnosti zrušení horečného zbrojení, všech válek, všech vojáků atd. Jedině tímto způsobem je možné svěřit svou vládu Kristu, aby on mohl sám jednat, CELOSVĚTOVĚ, aby mohl celosvětově zničit křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Mediální MISTR Kristus v Písmu připravil východisko pro nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, energeticky nezbytné. Východiskem je celosvětová výstavba měst a sídlišť, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření atd., z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Toto východisko jsem již s novým Božím technickým lži lidem projednal, a to v roce 2006 až 2008. Požadoval jsem, již v roce 2006 až 2008, aby uvedenou pravdu o Boží vůli, a o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, mluvili odborníci na energetiku, urbanismus a architekturu těchto domů, VZDUCHOTECHNICI profesor Firš z VUT v Brně, a profesor Drkal z ČVUT. Požadoval jsem, již v roce 2006, aby uváděnou pravdu, o správné koncepci energetiky, kterou je celosvětové odpočinutí od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., mluvili odborníci na energetiku. Z VUT v Brně docenti Skála, Kadrnožka a Pospíšil, z ČVUT profesor Hrdička. Aby uvedenou pravdu, od roku 2006, mluvili všichni rektoři VUT v Brně a ČVUT. Nedočkal jsem se. Protože uvedení vědci odmítli jít do celosvětového, mírového Božího království okamžitě, trestající Bůh, také od jejich geneticky prasečích lidských mozků, odstoupil rozumem. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Tím v Česku vzešel plný počet ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. S křesťanským, ekonomickým, militaristickým NETVOREM, BELZEBUBEM, papežem Františkem, není co projednávat. Je určen do sestoupení do říše ticha, to je na smetiště dějin, svým vzdorem proti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Východisko z energetické, ekologické a mravní krize a z nesmyslné války na Ukrajině stále trvá. Rektor Janíček má neprodleně zajistit, abych s uvedenými vědci z VUT v Brně, a ČVUT, znovu vše projednal, nejlépe na rektorátu VUT v Brně. Na VUT v Brně již nesmí být zahaleno evangelium SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem nad Českem, když BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, LEV, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, rektor Janíček, bude takto objasňovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nyní obrátil svou ruku ke třem majičkým služebníkům Krista. K prezidentům Putinovi, k Zelenskému a k fon der Leynové. Rektor Janíček má povinnost prorokovat, že uvedení tři maličtí služebníci Krista, musí být stejně spravedliví, jako maličký Stanislav Oplatek. Mají povinnost se svěřit do rukou Krista rozhodnutím, o sešrotování všech ZBRANÍ, a všech PRACHŮ, na celém světě. Nikdo na světě se již nesmí cvičit v boji. V opačném případě EVROPU a svět, dle vůle Boží, bude požírat meč třetí světové války. V ní Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených sviní, NETVORŮ, či hlupáků. Hlupáky na VUT v Brně Kristus nemá rád. Živí je, na VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Trestající Kristus bude dělat válkou na Ukrajině sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, dokud na rektorátu VUT v Brně, mluvením pravdy o Kristu, a o jeho správné energetické koncepci Česka a světa, úplně nezničí SYNY ZATRACENÍ např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, europoslance, lidovce z EPP Pospíšila, nebo Evropskou komisi. Uvedení pomatenci, zveřejňují plány o tom, že Česko, či EU se zbaví závislosti na fosilních palivech z Ruska do roku 2027, což je technicky nemožné. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, stále žijeme ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických sviní, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde není žádná dobrá myšlenka, žádné energeticky dobré dílo. Kristus se chce smířit především s technickým lži lidem VUT v Brně. Trestající Kristus vyžaduje, aby všechny národy na své energetické spáse spolupracovaly, neprodlenou realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Aby zničily všechny zbraně, všechny vojáky, všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, a tím oslavily Hospodina. Kdo nevěří Kristu, který vše o sobě uvedl, kdo věří politikům a kněžím, bude zničen. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ bude realizováno, až při zveřejnění těchto textů v ČRo. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Plán SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, na odstranění závislosti na plynu a ropě z Ruska je reálný, při úplné poslušnosti technického lidu VUT v Brně. Kristus slíbil, že při mluvení uvedené pravdy, zničí celosvětově vládnoucí Baaly a DÉMONY. Tím zničí závislost na jejich plánech. Chtějí úplně vyrabovat fosilní paliva, kvůli záchraně svých dobře placených KORYT. V tomto případě nebude vládnou lidem Baalové a DÉMONI, ale Kristus sám, svými zákony POLE VĚDY. Lidé budou mít dost času vše energeticky změnit, přetvořit. Naději na smíření se s trestajícím Kristem mají úplně poslušní služebnící, kteří uvěří textům Písma, že při odstoupení rozumu Krista, v tomto zlém pokolení, také noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ lži lidu VUT v Brně, jsou úplně BEZMOCNÍ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jud.12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sof.1/11až3/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Z rozhodnutí mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, Česko, na své cestě k Bohu, má povinnost, vytvořit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, z rozhodnutí nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Jeho povolání za nového vládnoucího Boha, BOŽÍHO SYNA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je neodvolatelné a nezpochybnitelné, protože neodvolatelným rozkazem je, mít za vládnoucí Bohy technický lid, celosvětově. Toto pokolení, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, v roce 2000, zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv. Na Velikonoce roku 2022, máme PRAVÉ POLEDNE, kdy SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se snáši do Česka jako nelítostný bojovník, kvůli nezbytnosti neprodleně energeticky přetvořit celé stvoření tím, že začnou platit zákony Boží, místo zákonů lidských. Rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném, celosvětovém ukončení éry militaristického, ekonomického kapitalismu. Celý svět toužebně vyhlíží jeho rozhodnutí, o energetické nezbytnosti ukončení všech válek na světě, o energetické nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, a to neprodleně, na Velikonoce 2022. NOVÝ DUCH veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je vylit především na vědce technického lži lidu VUT v Brně. Nemají výmluvu textům Písma, o svém neodvolatelném povolání nerozumět. SMRTÍ jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd. SMRTÍ jsou lidští Bohové, výrobky lidských rukou, která potřebují ropu, např. auta, zbraně, atd. SMRT lidského myšlení o Bohu, a o totálně chybné koncepci energetiky, ekologie a mravů, musí být poražena na rektorátu VUT v Brně. V tomto pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, na Velikonoce 2022, již neplatí žádné křesťanské, militaristické, ekonomické tradice Baalů. Kdo bude na Velikonoce 2022 oslavovat křesťanské tradice vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, či NETVORŮ, rozum od Krista nedostane. Kdo, jako neposlušný a zpupný, kvůli tradicím Velikonoc, nyní opustí objasněná Boží přikázání, a dokonalou lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nejde do mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ale do JÁMY, HROBU, ropného a ekonomického kolapsu, a tím do křesťanského PEKLA třetí světové jaderné války. V tomto pokolení musí každý člověk na světě znát Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, objasňujících Boží vůli. Neposlušní ekonomičtí NETVOŘI, svině, rozum od Krista již nedostanou. Obstojí pouze úplně poslušní služebníci Krista. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mediálního MISTRA Krista, který je věčně živý tím, že žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, ekonomické, militaristické, politické či náboženské svině Česka, nenávidí bez příčiny. Jan1/1až5/34,38,43až15/25. Ekonomické svině, NETVOŘI zbrojaři, politici pravice a levice, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, atd., to je vládnoucí Baalové a DÉMONI, kteří nyní odmítnou vytvořit celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, Jud.12, opakovaně objasněnou, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od neposlušných, geneticky prasečích lidských mozků vládnoucí elity, jdou k záhubě. Kdo bude ještě nyní horečně zbrojit a válčit na Ukrajině, či jinde, zažije křesťanské PEKLO třetí světové války. Válka bude jaderná, a trestající Kristus v ní zabije dvě třetiny nesmyslně přemnožených

 

hlupáku. Vládnoucí tupci se vzpouzejí Božímu vedení, ke své vlastní záhubě. Kristus vyžaduje oznámit změnu systému, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na systém elektroniky plánovaného, celosvětového, mírového Božího království, čtením těchto textů v ČRo v Brně, v požadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jan1/1,5/34až43,6/28,8/42,12/43,15/25, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,5/5až15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jud.12, atd. Láska k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, je v každém pokolení nová, jiná tak, jak Kristus vyžaduje proto, aby naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, v tomto zpupném, zlém pokolení, svým Božím technickým rozumem, dává lidem novou lásku, ze svého milosrdenství, ukrytou v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Chce energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit Česko, a následně politický, ekonomický, militasristický či náboženský HNŮJ celého světa tím, že svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, chce živit nově především nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Pro nové vládnoucí Bohy, pro úplně poslušné služebníky Krista, LVY, není úkolem nad lidské síly, mluvit pravdu o správné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně objasněné, a pomocí této pravdy, úplně energeticky přetvořit celý svět, z energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Okamžité, neprodlené odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. je energeticky zdůvodnitelné. Stejně tak je energeticky zdůvodnitelný požadavek jediného Boha světa, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na zachování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, až do konce tohoto tisíciletí. Dobrovolné odpočinutí Česka a všech států světa, od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek atd., je energetickou spásou. Dle Boží vůle, fosilní paliva musí vydržet celé tisíciletí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kristus, jediný UČITEL, LÉKAŘ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, uzdravuje především nové kněze technického lží lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.c, tím, že v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. NOVÝM DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nový Kristus sežehne STROM neposlušné, zpupné STÁTNÍ SPRAVY, včetně Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, lháře premiéra Fialy tak, že nezůstane ani kořen, ani větev. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zjev.1/1až18/2,10, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Trestajícího Krista, jehož hněv již neprodlévá, se v Česku a ve světě, nemusí bát strachem, jaký nikdy nebyl, pouze úplně poslušní služebníci. Nový DUCH se získává studiem HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kdo se ke Kristu SOUDCI vrátí neprodleně a dobrovolně, je křtěn ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské a jiné MODLOSLUŽEBNÍKY, kteří se nenechají pokřtít od Krista NOVÝM DUCHEM VEŠKERÉHO SLOVA Krista, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, zničí STARÝM DUCHEM, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém PEKLE, MEČE třetí světové války. Ve třetí světové válce, která bude jaderná, kterou trestající Kristus začal na Ukrajině, protože si s technickým lži lidem VUT v Brně stále neví rady, Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických a náboženských hlupáků. Kristus se nad vládnoucími hlupáky, v tomto zlém pokolení, svým technickým rozumem smiluje ze svého milosrdenství, až technický lži lid VUT v Brně učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti odsouzení vládnoucího lži lidu, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků STARÉHO DUCHA, zveřejněním těchto textů v ČRo v Brně. Každý úplně poslušný služebník Krista, musí ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH vědět, že Kristus má naprostou převahu, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího mozku. Poslušný technický lži lid VUT v Brně, v případě úplné poslušnosti, se nemusí bát trestání, které Kristus činí, odstupováním svého rozumu, od ekonomických, zlých sviní. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY, LVY, které toužebně vyhlíží všechno, pro lži lid vědců VUT v Brně, vedený rektorem Janíčkem, připravil východisko z totální stávající celosvětové krize horečného zbrojení, kterým vládnoucí Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími lidskými mozky, řeší blízký, ropný a ekonomický, celosvětový kolaps. BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, Bohu milí pro své křesťanské Otce, např. pro Husa a Komenského, jejichž povolání za vládnoucí Bohy je NEODVOLATELNÉ, jsou stále uzavření pod křesťanskou, ekonomickou, militaristickou NEPRAVOST, odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení. Kristus v Písmu slíbil, že jeho slitování přijde nyní, na Velikonoce 2022 včas tím, že s vládnoucími Baaly a DÉMONY celého světa, vykoná BOŽÍ SOUD uvedený v Písmu, rychle a úplně. Pokud na VUT v Brně bude rozhodnuto, o čtení textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kristus v Písmu připravil východisko tím, že na rektorátu VUT v Brně naplní všechny texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud. 12, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Dle SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je SYNEM ZATRACENÍ, člověkem NEPRAVOSTI, prokazatelně křesťanský, ekonomický, militaristický Bůh, BELZEBUB papež František. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18, 27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické podsvětí bude rozrušeno, jakmile na VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,9/28,12/28, nyní v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, Iz.5/4,16,29/11až24,57/10, 16,20,59/10,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, třetiho křesťanského tisíciletí, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, není do Vatikánu, ale do Česka. Všichni stávající králové vstanou ze svých trůnů. Mají povinnost říct. Ty Satane, či Ďáble, papeži Františku, jsi stejný vládnoucí ekonomický, militaristický Bůh, jako my. Už jsi, kvůli odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, také pozbyl síly vládnout nad lidmi, jako my. Iz.5/4,16,14/10,22, atd. Tvá pýcha, tvého učení, tvých protikladných bludů a promyšlených vychytralostí o Kristu, DUCHU SVATÉM, stále ŽIVÉM, je svržená do křesťanského podsvětí. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Máš ustláno na hnilobě hnoje vědců religionistů Masarykovy univerzity v Brně. Přikrývku máš z červů vládnoucích politiků pravice a levice, Iz.14/11, Žalm14/1, v Česku vedených SYNEM ZATRACENÍ, Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, premiérem Fialou, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.18/2,10, či zakladatelem KOZLŮ ČSSD, MODLOSLUŽEBNÍKEM, sloužícím PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu, KOZLEM prezidentem Zemanem. KOZEL Zeman, stejně tak pomýlený komunistický BERÁNEK,

 

Andrej Babiš, byli vyhnáni Kristem na komunistickou POUŠŤ, 40 let Boží socialistické majetkové ROVINY. Spravedlnost daleko vyšší, než byla za socialismu, bude až v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Až Kristus zvítězí nad Baaly a DÉMONY. 1.Moj.15/9, 3.Moj.16/22, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.4/7až12/28, Jer.1/17až11/18až31/27,32až51/58, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.8/5, 14,9/27. Zastavit křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY Kristus dovoluje mediálním HVĚZDÁM z VUT v Brně, zářících navěky, navždy, na Velikonoce, ve středu 13. dubna 2022, nebo až při úplňku MĚSÍCE. Dan.9/27,11/39,12/2, atd. Hlupák, NETVOR papež František, Jób9/13, na rektorátu VUT v Brně, u nového, úplně poslušného, a Kristu vděčného technického lži lidu, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, za pomalý Boží SOUD neposlušných, ekonomických sviní, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16, či NETVORŮ, spadne ze SLOV svých NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, jako BLESK. Jeho protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a promyšlené vychytralosti o ekonomice, a zbraních, již neplatí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Jsi sražen na novou, úplně poslušnou zemi, kde budou platit Boží zákony POLE VĚDY Písma, místo zákonů lidských, ekonomických, militaristických. Zákony Boží jsou o vedení všech států světa, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platících pro celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jud.12. Satane pepeži Františku, vystupovat nad SLOVA veškerých NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nemůžeš, pro svou ekonomickou, militaristickou nemravnost a křesťanskou nepravost. Iz.14/12až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, S NEJVYŠŠÍM Bohem, s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, se již měřit nemůžeš. Kristus, DUCH SVATÝ, nad DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku papeže, má naprostou převahu. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Jsi tímto svržen do nejhlubší JÁMY, do HROBU, odkud nový Kristus povolává pouze úplně poslušné služebníky technického lži lidu VUT v Brně. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20, 18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Iz.14/15, 2.Kor.3/9,10/4, 13/5,8, atd. Ti neprodleně učiní rozhodnutí o svolání všech okolních národů EU na summit, kde bude rozhodnuto o tom, že nový Kristus, je jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁCEM všech států světa. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. Jsi BELZEBUBE papeži Františku OHAVNÝ VÝHONEK. Iz.14/19. Nebudeš v JÁMĚ, či v křesťanském HROBĚ, připojen k těm, kteří v době úplňku MĚSÍCE, na Velikonoce 2022, na BÍLOU SOBOTU, DNE PÁNĚ 16. dubna 2022, budou VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militarisických, ekonomických sviní. Iz.14/20, atd. Kvůli tomu, že jako SYN ZATRACENÍ 2.Tes.2/3,11,3/1,11, se tváříš jako zbožný, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, se pleteš, pomocí protikladných bludů, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, novému Kristu do řízení Česka a světa. Proto v Česku, na křesťanské Velikonoce, nenastalo VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, či NETVORŮ, Jób5/3,14,8/3,9/13,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Jud. 12. Jakmile ekonomové a zbrojaři v Česku, u poslušného technického lidu na rektorátu VUT v Brně, nyní padnou, již ani v Česku, ani ve světě nepovstanou, již se nezmocní znovu země, kvůli blízkému, ropnému a ekonomickému kolapsu. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jud.12, Iz.14/21. Kristus slíbil, že na rektorátu VUT v Brně nyní povstane, svým SLOVEM NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Svým novým SLOVEM vymete ekonomy, zbrojaře a ostatní Baaly a DÉMONY, nejenom z Česka, ale z celé země. Iz.14/22. Prvorození ubožáci, např. na Ukrajině, již mají novou a věčnou PASTVU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je HORA HOSPODINOVA DOMU, což je PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů. Politický a náboženský lži lid, nad Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, již panovat nebude. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Iz.14/30, atd. Kristus lži lidu VUT v Brně již dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28. Tím, že slíbil, že na Velikonoce 2022, konečně učiní na zemi hlad, po slyšení nových SLOV Hospodina. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Stane se tak, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista technického lži lidu VUT v Brně se těmito texty bude vzdělávat. Kristus chce, aby technický lži lid měl užitek ze zákonů POLE VĚDY veškerého Písma o Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Neposlušní se nestydí, neznají zahanbení. Poslušní mají povinnost se stydět za lži o Kristu a koncepci energetiky. Správná koncepce energetiky je zapsaná v Božím slově. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus vyžaduje vše uvedené projednat, jak s mrtvými, od kterých odstoupil svým Božím rozumem, pro toto pokolení, tak s živými, kteří, pomocí Božího rozumu, a pro znalost veškerého Písma od Krista, jsou stejně mocní a neomylní, jako je Kristus. Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Před Velikonocem 2022 je zřejmé, že šíleného křesťanského vládnoucího Boha, BELZEBUBA papeže Františka, trestající Kristus učinil odstrašujícím příkladem. Je strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, zpupnému tvorstvu. Od jeho jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu jeho protikladných bludů o Kristu, o DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, od promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí, např. o chudobné církvi, každému zpupnému NETVORU, nyní budou trnout jeho vlastní zuby. Jeho křesťanská, ekonomická, militaristická NEPRAVOST, musí být viditelná, úplně poslušným kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍM SYNŮM, Bohům, LVŮM, s Boží mocí výkonnou, které toužebně vyhlíží zpupné tvorstvo, lži lidu VUT v Brně. Trestající Kristus, bude dělat zlo MEČE nesmyslné války na Ukrajině, dokud hlupáka papeže úplně nezničí, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, do Česka. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ Kristus vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, učinili nyní neprodleně, na Velikonoce 2022. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33,

 

Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Šílený křesťanský vládnoucí Bůh, BELZEBUB papež František, je STRÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. Rozhodnutí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, o jeho odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Před tím, než se svou děsivou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou ideologií, jedoviny dračí, svých protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a tím, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechicmu, odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, má povinnost, neprodleně mlet nové Boží slovo, to je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH. Nové Boží SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., se totiž v Boží slávě, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh BELZEBUBA papeže, trestající Kristus, který dělý meč válek mezi mocnostmi a mezi chudáky a boháči, je již viditelně hlupákem. Od trestající Boha, od křesťanské, militaristické, ekonomické STVŮRY, mediální MISTR Kristus, svým Božím rozumem, v tomto pokolení již odstoupil objasněním, že pouze hlupáci mají STARÉHO křesťanského, ekonomického DUCHA. Nový Kristus, DUCHEM CHUDÉ hlupáky již nepase. Tím ničí a boří protikladné bludy a promyšlené vychytralosti BELZEBUBA papeže Františka, až do svého vítězství. Bůh vyžaduje přetvořit veškeré stvoření, kvůli nové energetice Česka a světa. Belzebub papež František si myslí, že si sám udělal křesťanskou, militaristickou, ekonomickou řeku sám, což je blud. Všechny náboženské a politické ŘEKY, tvoří Kristus. Hlupáci stále nevěří textům SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ke své zkáze. Šílený trestající Kristus, bude hlupáky zabíjet, MEČEM třetí světové války, která bude jaderná. Chce snížit počet lidí na zemi o dvě třetiny. Buď po dobrém, nebo po zlém. Kdo se neočistí od bludů BELZEBUBA papeže Františka, bude Bohem zabit. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Každý člověk v Česku, neposlušný dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nyní především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, zemřel pro svou vlastní nepravost, myšlením svého, ekonomického, militaristického, křesťanského, geneticky prasečího lidského mozku, lidského myšlení o Kristu. Mně také nyní trnou, či bolí, tři zuby, Jer.31/30, protože NEOMYLNÝ Kristus, stále rozvrací, podvrací, boří a ničí, krutý zmijí jed, JEDOVINU DRAČÍ, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, v Česku zasazených pomocí vládnoucích mlečů, Baalů a DÉMONŮ, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Boží trestání, trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, trval od Velikonoc 2021, do Velikonoc 2022, Jer.23/12,29,32až31/27,32, kvůli žití Kristem prokletých boháčů, vojenských kaplanů, Baalů a DÉMONŮ, na výnosný ekonomický trh, kvůli pokračování ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V tomto zpupném pokolení Kristus chce změnit energetiku. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Jedině možný je nyní pouze logický výklad veškerého Písma o Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE vědy Písma, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Logický výklad Písma je možný v případě, že Česko uzná, že ve stávajícím ekonomickém, militaristickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má Česko a lidstvo, novou BOŽÍ TROJICI, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně. Novými BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA je nyní lži lid technický, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a to až na věky věků. Uvedený správný výklad Písma má dva důvody. Jedním z důvodů je, že technický lži lid VUT v Brně, Ježíš Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Není úkol nad lidské síly pochopit texty Písma o tom, že veškerá, např. technická rozumnost, veškerá rukodělná dovednost, stejně tak paměť, pro geneticky prasečí lidské mozky, jsou od Hospodina. SLOVA zpupných vládnoucích hlupáků, DÉMONŮ a Baalů, např. boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, a ostatních vládnoucích Bohů, stávajících ekonomických, militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nic neznamenají. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích neposlušných hlupáků, jsou jejich SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ Česka a světa. Při další neposlušnosti nových vládnoucích Bohů, nových kněží technického lidu VUT v Brně, trestající Kristus Česko úplně zničí, a to křesťanským, ekonomickým PEKLEM třetí světové války, která bude za trest jaderná, ve které zajdou, strašlivou záhubou, dvě třetiny nesmyslně přemnožených hlupáků. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/30,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. V roce trestu, od Velikonoc 2021, do Velikonoc 2022, peklo MEČE energeticky nesmyslné války na Ukrajině nečiní trestající Hospodin. PEKLO křesťanské války na Ukrajině, činí vládnoucí Baalové a DÉMONI, starým, ekonomickým, militaristickým křesťanským myšlením, DUCHEM, o prospěšnosti horečného zbrojení, a MEČE válek, pro zaměstnanost pracujícího lži lidu. Dle tradičního ekonomického, militaristického myšlení, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Putin se stane válečným zločincem pouze v případě, že válku s Bohem prohraje tím, že ji prohraje s válečným zločincem, např. s prezidentem Bidenem. Dle tradičního myšlení jsou války prospěšné, protože umožňují zničit staré zbraně, a staré střelivo, což umožňuje vyrábět nové zbraně a nové střelivo. Dle tradičního křesťanského myšlení, války jsou pro boháče prospěšné, protože umožňují udržet nadvládu boháčů nad chudáky. Kromě toho na horečném zbrojení vydělávají jak bankéři, tak zbrojaři, kteří žijí na výkosný ekonomický trh, podporovaný státem. Boží myšlení o ekonomické výhodnosti MEČE VÁLEK, uvedené ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je naprosto jiné, než mají zbrojaři a hlupáci státníci. Kdo nyní bude věřit vládnoucím hlupákům, místo trestajícímu Kristu, zahyne strašlivou záhubou, což bude Boží trest. Trestající Kristus, pomocí svého technického Božího rozumu, může např. státy EU potrestat strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, která bude jaderná, ve které Kristus zničí zpupné lháře a pokrytce, zničením dvou třetin lidí, kvůli tomu, že lidé jsou nesmyslně přemnožení, a kvůli tomu, že lžou o tom podstatném, o Kristu, a tím také lžou o koncepci energetiky Česka a světa. Jer.1/17,5/7,6/30,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 5.Moj.5/8až7/15,18/18,28/13,30/12,18,32/16,43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27, atd. Boží myšlení, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je o oslavě Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v době, kdy technický lid VUT v Brně rozhodne, o úplném zničení zbraní a vojáků celého světa. Nebudou se již cvičit v boji proti sobě. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.2/4,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20,63/14,18,65/15,66/24, Trestající Kristus chce v Česku nové, úplné poslušné kněze, BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, kteři zasejí vše nové, pro nového Krista, který je DUCHEM SVATÝM všech států světa. Kristus nastolí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, celosvětový MÍR a dokonalý POKOJ, když uvěří textům Písma, že jejich vyvolení za nové kněze je neodvolatelné. Když učiní rozhodnutí, že Česko má povinnost smířit se s Kristem v jedinou hodinu, čtením těchto textů v ČRo v Brně, nový, trestající Kristus, smíří sám se sebou celý svět, v roce smíření se s novým Kristem, od Velikonoc 2022, do Velikonoc 2023. Svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, spasí svět energeticky, ekologicky a mravně, zřízením celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, veškerého politického a náboženského dobytka, nastolením mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus chce tímto způsobem zajistit, aby bylo ve všem po nedostatku, pro pokorný a Bohu vděčný pracující lid. Jedině tímto způsobem setře poslušným lidem každou slzu s očí. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Když mě Kristem vyvolený technický lži lid VUT v Brně a Česka, neuzná za posledního proroka tohoto končícího, ekonomického, militaristického, politického a náboženského věku, jehož SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, trestající Kristus plní, Česko jde za trest, do křesťanského PEKLA, třetí světové jaderné války, ve které Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených, ekonomických, militaristických hlupáků. Kristus slibuje, že lži lid VUT v Brně, nakonec pochopí slova o svém vyvolení, být vládnoucími Bohy, BOŽÍMI SYNY, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, pomocí lidu VUT v Brně, pomocí svých ZÁKONŮ, chce nastolit celosvětový POKOJ a MÍR, zrušit všechny zbraně, války, vojáky, zručením PRACHŮ. Výhonkem spravedlivým je jediná církev, vláda premiéra Ing. Rákose, vytvořená na rektorátu VUT v Brně, ze SEMÍNKA OSMI nových ministrů, dle textů na konci kapitoly. Kristus lituje války na Ukrajině. Zasadí vše nové, dle příkazů a zákonů POLE VĚDY. Kristus uvedl zlo ropného a ekonomického kolapsu na celý svět. Česko dostane jako kořist ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, kamkoli přijde. Smlova s Kristem NOVÁ a VĚČNÁ, je o úplné poslušnosti Krista ZÁKONODÁRCE. Kristus nechce, aby pracující lži lid horečně zbrojil a válčil, a tím se, kvůli vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, namáhal pro nic a za nic. Já již nesmím být bláznem. Kristus bude oslaven, až Ukrajina rozhodne, že bude stavět pouze VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, energeticky soběstačné, politického a náboženského dobytka, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až15/19až28/9,29/9,11až31/27,32,32/42,33/9,15,42/10,45/4,50/5,51/58,62, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Věřit se dá již pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jeho SLOVU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží technické elity vědců VUT v Brně, má již svobodu novou, svobodu úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad Českem a celým světem, až na rektorátu VUT v Brně vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Toto SLUNCE spálí vládu politologa, lháře, zločince premiéra Fialy tak, že z jeho STROMU STÁTNÍ SPRÁVY nezůstane ani kořen. Jediným vítězem, nad všemi válečníky, je Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Je vítězem tím, že učinil MEČ války na Ukrajině. Ukončí ho při úplné poslušnosti rektora VUT v Brně Janíčka. Jeho neposlušnost je hříchem k energetické SMRTI Česka a světa. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. V ČRo PLUS byla uvedena pravda o KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH na zastaralé kotle. Bylo uvedeno, že Česko totálně energeticky zkolabuje, protože stávající vláda, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, zločince a lháře premiéra Fialy, není schopná zajistit ani teplo pro vytápění domů, což je minimální množství celkem potřebné energie pro Česko. Bylo uvedeno že je nesmyslem nahrazovat zastaralé kotle, novými kotli na uhlí, protože uhlí v Česku bude dotěženo cca v roce 2032. Bylo uvedeno, že je nesmyslem nahrazovat kotle kondenzačními kotli na plyn, protože válka s Putinem bude pokračovat, takže plyn zřejmě nebude. Bylo uvedeno, že je nesmyslem nahrazovat zastaralé kotle, kotli na dřevo, protože v lesích se těžba dřeva bude stále snižovat. Bude potřeba, po kalamitě, nechat stromy vyrůst. Bylo uvedeno, že je nesmyslem nahrazovat zastaralé kotle tepelnými čerpadly. Kvůli tomu, že při dotěžení uhlí v roce 2032, při zastavení provozu uhelných elektráren, výroba elektřiny v Česku totálně zkolabuje. Fotovoltaika v zimě nefunguje. Uvedená debilita vlády Kristem prokletého premiéra Fialy je Božím trestem, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, v tomto zpupném pokolení. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na VUT v Brně úplně nezničí SLOVA NEBESA MRAVNĚ nízkých, křesťanského BELZEBUBA papeže Františka. BELZEBUB František je příčinou veškerého MEČE válek na světě. Z vysílání Vatikánu je zřejmé, jak chybná je ideologie děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu a jedoviny dračí promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí. BELZEBUB papež František, ve vysílání Vatikánu uvedl, že prosadí, aby jeho církev, kterou má Kristus za ČARODĚJNICI, byla chudá. Což učiní proto, aby mohla pomáhat ubožákům, např. na Ukrajině, svým SLOVEM. Proto se chystá navštívit Kyjev a povzbudit válečníky, v jejich boji proti Kristu, který chce zrušit jeho protikladné bludy, které jsou energetickou SMRTÍ pro celý svět. Kristus chce na VUT v Brně nastolit dokonalý POKOJ a celosvětový MÍR, zrušením SMRTI, kterou jsou jeho protikladné bludy o Kristu, a jeho promyšlené ekonomické vychytralosti. Proti jeho ideologii chudé církve se vzbouřili bohatí kardinálové a biskupové, kteří mají PRACHY za svou SKÁLU. Energetickou SMRTÍ pro celý svět, je smiřování se jeho církve, jeho ČARODĚJNICE, s Ježíšem Kristem, na Velikonoce. BELZEBUB František vyzval k masovému očišťování od křesťanských hříchů při zpovědích, ve kterých drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, odpouštějí militaristickým, ekonomickým zločincům, NETVORŮM, jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Dle křesťanské ideologie BELZEBUBA Františka nastane VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, při SVÁTOSTECH SMÍŘENÍ se s Kristem, při pojídání syna člověka, OPLATKA Stanislava, jako HOSTIE. Vůlí mediálního MISTRA Krista je, aby VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, nastalo neprodleně, na rektorátu VUT v Brně, rozhodnutím rektora Janíčka, o úplném zničení SMRTI, to je katolického katechismu.

 

Katastrofou je, že lži lid VUT v Brně nenávidí Krista, jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že pro poslušné služebníky, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty. Lži lid VUT v Brně nemá příčinu, NEOMYLNÉHO Krista nenávidět. Kde je SMRTI tvá zbraň, kterou jsou protikladné bludy a promyšlené vychytralosti, Satanů. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Ekonomický systém žití boháčů na vynosný trh v Česku prokazatelně zkolaboval také proto, že např. pacienti, kterým trnou, nebo bolí jejich vlastí zuby, od uvedených promyšlených a protikladných bludů katolického katechismu, musí dlouho čekat na ošetření u zubních lékařů. Kristus způsobil, že také mně, trnou moje vlastní zuby, protože je problémem jejich ošetření, což Kristus činí proto, aby lidé pocítili jeho hněv. Lidé bojují proti sobě tím, že se snaží získat přízeň ošetřujícího lékaře. Já se snažím získat přízeň ošetřujícího lékaře ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je těžké sedět u počítače, když trnou či bolí vlastní zuby, kvůli tomu, že lékaři, a spolu s nimi všichni ostatní, chtějí mít svobodu ekonomickou, militaristickou, která nemá, se svobodou úplně poslušných služebníků Krista, naprosto nic společného. Kriste prosím, smiluj se nad Českem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, tak jak jsi to v Písmu slíbil. Vždyť přece víš, že DUCH geneticky prasečích lidských mozků, je pouze DUCHEM ZVÍŘECÍM. Vždyť víš, že pomocí tvého rozumu lidé mají rozumnost, rukodělnou dovednost a paměť. Mediální MISTŘE Kriste, jediný UČITELI a LÉKAŘI, smiluj se nad vyvolený Českem tím, že vrátíš svůj technický rozum mnohým úplně poslušným služebníkům, ochotných studovat ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dle písničky od Jany Kirschner sina@slnkorecords.sk, linda@janakirschner.com, od mediálního MISTRA Krista. Dolinami majetkové křesťanské nerovnosti, je cesta úzká, kvůli neposlušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové BOŽÍ TROJICE, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, kteří totálně selhali. Kvůli tomu stále pokračuje nekludná pieseň krutého zmijího jedu, JEDOVINY DRAČÍ, protikladných, militaristických bludů katolického katechismu např. Satana, Ďábla, BELZEBUBA papeže Františka, nechce v Česku ustať. Stále ma chcú súdit, místo toho aby súdili ekonomickou, militaristickou svini, premiéra Fialy. Život na výnosný trh boháčů rozdělil Krista od pracujícího a technického lži lidu. SMRT BELZEBUBA papeže Františka, spojí s Kristem úplně poslušné služebníky Krista, kterým Kristus vychází v novém SLOVĚ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Slovo Baal či DÉMON, křesťanské, ekonomické, militaristické svině Česka, ve svých slovnících, překládají slovem VLASTNÍK. Z tohoto překladu slova Baal a DÉMON, je zřejmé, že neposlušní, zpupní, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech církví, např. BELZEBUB Česka kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, ceo@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, sekretar.balik@apha.cz, bvp@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, sekretar.herbst@apha.cz, kvn@apha.cz, cpr@apha.cz, jaroslav.sternwald@apha.cz, kancelar.ps@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, acm@apha.cz, stanislav.zeman@apha.cz, les@apha.cz, linda.doleckova@apha.cz, marie.kolarova@apha.cz, sm@apha.cz, Ďábel biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz, podlipna@bip.cz, riha@bip.cz, či křesťanské, neposlušné HOVADO OTEC Satan Kafka domasov@dieceze.cz, je zřejmé, že neslouží Hospodinu, ale pouze Bohům stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. V Česku slouží drzí Satani kněží, např. Kristem prokletému zakladateli KOZLŮ ČSSD, zpupnému KOZLU prezidentu Zemanovi, na Ukrajině válečnému zločinci, Baalu, zpupnému prezidentu Zelenskému, emb_cz@mfa.gov.ua, v Rusku válečnému zločinci, zpupnému Baalu prezidentu Putinovi, embruscz@mid.ru, v USA válečnému zločinci Baalu prezidentu Bidenovi hroprague@state.gov, consprague@state.gov. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE zvolil v Písmu zrušení všech zbraní světa Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, a zrušení všech vojáků světa, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, zrušení všech Baalů a DÉMONŮ, tím ukončení dupání planety země. Trestající Bůh Česko úplně zničí, když technický lži lid, Kristu ani nyní nebude sloužit. Bože zbav nás od ZLÉHO křesťanského Boha, který, pomocí vládnoucích DÉMONŮ a Baalů, nyní dělá MEČ VÁLKY o Ukrajinu. Bože netrestej zpupný křesťanský lži lid, který tvrdí, že HOREČNÉ ZBROJENÍ je milost Boží, protože zvyšuje zaměstnanost úplně pomateného pracujícího lži lidu. Kriste dej, ať lidé mluví pravdu o energetice. Kristus slíbil, že bude ve všem po nedostatků, když na rektorátu VUT v Brně nyní vyjde, a to jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který má naprostou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a naprostou moc nad mocnostmi, neučinil válku na Ukrajině proto, aby zlem války nastolil dobro celosvětového mírového Božího království, ale proto, aby stávající DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Bohové, např. Dlouhý office@komora.cz, jakubsky@komora.cz, prouza@komora.cz, pavel.barak@gda.cz, starek@ahrcr.cz, bauer@sundisk.cz, zajicek.zdenek@komora.cz, pavel.brezina@jednotarakovnik.cz, mmikl@csad.com, havrdova-jana@komora.cz, dvorak-miroslav@komora.cz, pommer-roman@komora.cz, dvorak-filip@komora.cz, jochman.frantisek@asistencnicentrum.cz, robert.zatloukal@promens.com, zatecka-ludek.rychtar@arkadia.cz, pavel@komora.cz, bohuslav.svamberk@svamberk.com, zdenek.zidek@gaenergo.cz, robert.zatloukal@promens.com, mracek-jan@komora.cz, safarikpstrosz-alexander@komora.cz, petzl-zdenek@komora.cz, stefl-michal@ komora.cz, byli v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků, o diverzifikaci jiných zdrojů plynu a ropy pro Česko, než z Ruska. Česko, pomocí těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, zakusilo pravdivost Božího slova, o správné koncepci energetiky Česka a světa, i moc nových kněží, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, nad veškerým pracujícím lidem, a pracující inteligencí, Česka a světa. Ve stávajícím ekonomickém, militaristickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, také nová BOŽÍ TROJICE, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, však totálně selhala. Odmítají nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, připravenou pro toto zpupné pokolení, které v roce 2000 zastihl přelom věků, který je o ukončení ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a o nastolení dokonalého POKOJE celosvětového, mírového, Božího království, které bude bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. a bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je bez politiků pravice a levice, atd. Boží zákony POLE VĚDY Písma jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Pro neposlušnost především všech rektorů VUT v Brně, dnes rektora Janíčka, po vyjítí Česka ze 40 let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kristem vyvolené Česko, OVCEM ÚMYSLŮ boháčů, se znovu ocitlo v moři hlupáků kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a to v OHNIVÉM JEZEŘE DEBB, debilů, v říši mrtvých ekonomických sviní, či militaristických sviní, DEBILŮ, či NETVORŮ. V říši mrtvých ekonomických sviní Česka, či v říši mrtvých militaristických NETVORŮ, pro odstoupení rozumu Krista pro toto zpupné pokolení, také od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, není v Česku ani dobrá rozumnost, ani dobrá rukodělná dovednost, ani dobré paměť, atd.

 

Vše v Česku a ve světě je zlé, ekonomické, militaristické, protože lži lid VUT v Brně stále nevěří textům Písma o tom, že Kristus, v boření zpupné vlády, vůdce Kristem prokletého PTÁKA ODS, premiéra Fialy, a v boření sedmi SYNŮ ZATRACENÍ, sedmi vůdců vládnoucích církví, sedmi pravicových politiků Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarové, Okamury, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud je nezničí. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost se rozhněvat na všechny uváděné vládnoucí Bohy, protože kvůli jejich vládě nad lidmi, také je, neposlušné a zpupné, Kristus trestá, odstoupením svého Božího rozumu pro toto pokolení. Smiluje se nad Českem a celým světem současně, když rektor Janíček učiní rozhodnutí, že ze sedmi SYNŮ ZATRACENÍ, ze sedmi vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politických stran Česka, z Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarové, Okamury, učiní OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, tím, že jim vnutí úplnou poslušnost vůči trestajícímu Kristu. Úplná poslušnost pro OKŘÍDLENCE sedmi vládnoucích CÍRKVÍ, znamená přijmout Boží rozkaz, a odejít neprodleně, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Až se lži lid VUT v Brně začne modlit k novému Kristu, sedícího ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus se smiluje. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Kristus, válkou na Ukrajině boří vše co v Česku zasadil, po vyjití Česka ze 40 let nedokonalé Boží majetkové roviny, za vlády komunistických BARÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. V době 40 let Boží komunistické majetkové ROVINY, dle Boží vůle, komunistický BERÁNEK Andrej Babiš, nosil v průvodech obrazy svých Bohů, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Kdokoli nyní neposlechne proroka Ježíše Krista, je viditelně vyloučen z nového, úplně poslušného Božího technického lži lidu VUT v Brně tím, že je potrestán odstoupením rozumu Ježíše Krista. Česko z těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU musí pochopit, že jedinou další možnou cestou, je úplná poslušnost technického lži lidu VUT v Brně. Česko musí pochopit, že technický lži lid v Brně má povinnost učinit rozhodnutí, že musí neprodleně ukončit rozhovory prezidentů Putina a Zelenského o nastolení míru na Ukrajině. Tím, že vše zveřejní v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Na celém světě již nesmí být válečný vítěz. Lži lid VUT v Brně musí učinit Krista, ZÁKONODÁRCE, jediným válečným vítězem. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. V tomto novoluní, od pátku 1. dubna 2022, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY, 18. DUBNA 2022, přicházejí dny, kdy NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, úplně podvrátí, zboří a zničí, stávající křesťanský, ekonomický, militaristický systém tím, že úplně zničí vládu Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA NEPRAVOSTI, ekonomické SVINĚ, militaristického NETVORA, chamtivého Baala, MODLOSLUŽEBNÍKA, PÁRU nad hrncem, politologa, premiéra Fialy fcerha@gmail.com, posta@vlada.cz, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, petra.fojtikova@ods.cz, Jeho žvásty, či bludy o koncepci energetiky Česka a světa, odsouzené i v této kapitole, jsou trestným činem tím, že úplně poslušným služebníkům Krista, nejsou k užitku. Prokazatelná debilita jeho energetických koncepcí, je způsobená odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. Kristus ho, svým technickým rozumem, v tomto pokolení již nepase, a pást nikdy nebude. Kdo ho má za vládnoucího Boha, padne a již nestane, kvůli odstoupení rozumu Krista. Zboření SLOV jeho ekonomických, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je nezbytné kvůli tomu, aby Kristus mohl pást všechny státy světa ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kol.3/5, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Zjev.1/1až18/2,10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13až36/8,15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Trestající Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyžaduje od Velikonoc 2022, v Česku a ve světě činit vše nové, NOVÝM SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sázet vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly. Kristus vyžaduje, aby SEMINKO této nové vlády Česka, osm nových ministrů této vlády, změnilo svět na svět mírový. Kristus povolává ke službě tři úplně poslušné služebníky, novou BOŽÍ TROJICI, kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTSTVA, BOŽÍ SYNY, BOŽSKÉ BOHATÝRY, technického lži lidu VUT v Brně, pomocí nového DUCHA SLOV ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nová BOŽÍ TROJICE je z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mají povinnost se rozhněvat na veškeré vládnoucí Baaly a DÉMONY celého světa, kvůli nimž jsou trestáni, odstoupením Božího rozumu trestajícího Krista, nezbytného pro toto zpupné pokolení, a neprodloužit jim jejich vládu nad lidmi, ani o jeden den. Kristus, v boření všeho náboženského, politického, ekonomického, militaristického, atd. bude pokračovat, do jejich úplné poslušnosti. Kristus, pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, činí kvůli sobě samotnému kvůli tomu, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického lži lidu celého světa, znali Krista nově, a to z HORY HOSPODINOVA DOMU, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Všechna Hospodinova díla jsou krásná, i ta, kterými trestající NEOMYLNÝ Kristus ničí neposlušné ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, vrcholným Božím trestem, např. PELKEM VÁLEK. Dnes např. válkou ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či zpupných NETVORŮ, na Ukrajině . K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. Trestající Kristus vyžaduje, aby veškerý, především technický lži lid Česka a světa, se neprodleně vrátil k novému BOŽÍMU SLOVU, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Pochopením pravdy o Boží slávě, že teprve toto Boží SLOVO, je jediným NEOMYLNÝM Bohem, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediáním MISTREM, všech států světa. Kristus, jako ZLODĚJ majetku boháčů, přichází do Česka podruhé. Po prve přišel v době čtyřiceti let Boží nedokonalé majetkové ROVINY, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ.

 

DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tentokrát do hlav geneticky prasečích lidských mozků rektora Janíčka, docenta Pospíšila, či profesora Hirše není kvůli trestání boháčů, ale pro energetickou, ekologickou a mravní spásu, boháčů a chudáků celého světa. Z rektora Janíčka, docenta Pospíšila, či profesora Hirše Kristus činí NEOMYLNÉ vědce, svým Božím NEOMYLNÝM rozumem, ze svého milosrdenství. Při odstoupení jeho NEOMYLNÉHO rozumu, od DUCHA geneticky prasečích lidských mozků uvedených vědců, jsou z vědců hlupáci, tupci. Tímto způsobem, odstoupením svého NEOMYLNÉHO Božího rozumu, od mnohých vědců, vytvořil VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, v Česku, a ve světě, ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde není ani žádná dobrá rozumnost, ani žádná dobrá rukodělná dovednost, kde nikdo nemá ani dobrou paměť, protože veškerá lidská rozumnost, rukodělná dovednost, či paměť, jsou od DUCHA SVATÉHO, od Hospodina. Nikdo v Česku a ve světě nemůže být perfektní, či dokonalý, když Kristus nechce. Bůh ve veškerém Písmu, to je např. v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, či ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, lži lidu Česka a světa slibuje, že lidé se naučí rozlišovat ty, kteří od Krista mají rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, od těch, kdo ji nemají. Technický lži lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, se nemusí obávat vrátit se k novému Kristu, který vše uvedené, o sobě, o Česku, Slovensku a státech EU uvedl v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písma slibuje, že až dovolí tyto texty číst v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, že od svých, úplně poslušných služebníku Krista na VUT v Brně, nebude odstupovat, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Kristus, při úplné poslušnosti, bude ukazovat technickému lži lidu technické věci, které na VUT v Brně ještě neznají. Česko tím učiní HLAVOU všech potřebných změn, a ne ocasem. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Petera Nagyho info@peternagy.sk, richart@richart.cz. Láska ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o energetické koncepci, je v Česku a Slovensku s námi, buďme s ňou. Chce sa nás dotknúť. Kadekto hovorí, že je všechno zlé. Láska Božích zákonů praví, že je možné sa uzdravit, že niet sa z čoho liečit, při úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně. Kadekto súťaží o rychlejší úder. Zbitý a bez lásky Božích příkazů a zákonů, ťažko niekto zmúdrel. Povolťe myšlienky zovreté do pästi boje proti spravedlivému Kristu. Kristus oslavuje sám sebe tím, že sobě stále zpívá písně nové. Žalm150, např. od Vágnera a Vondráčkové booking@josefvagner.cz, mmstudio@santec.cz, marie.grossu@gmail.com, booking@supermedia.sk, Láska je blesk, co ti sjede přímo ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. S láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je nám líp. Láska je ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bez ohledu na počasí. Tato láska je lék, protože léčí všechny zloby světa. Vroucné přání mám. Zůstaň lásko Božích příkazů, a zákonů, o koncepci energetiky Česka a světa, v nás. Tato láska je SKOK, poslepu a do neznáma. Skočíme a Pán Bůh bude s náma, v Česku. S Kristem je pár, každý pokorný a úplně poslušný služebník Krista. Kristus energeticky spasí pouze ty, kdo zničí PRACHY, ZBRANĚ, atd. úplným zničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku premiéra Fialy. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Trestající, NEOMYLNÝ Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, učinil rokem trestu veškerého lži lidu, rok od Velikonoc 2021, do Velikonoc 2022. V roce tohoto trestu, v roce boření všeho stupidního ekonomického, militaristického, politického, náboženského, Jer.23/12až 31/27,32až51/58, se trestající Kristus prokazatelně vyvýšil pomalým Božím SOUDEM tradic a hodnot zlých boháčů K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Iz.5/4,16až29/11až24až 57/10,16,20až66/24, ekonomických, militaristických, politických, náboženských, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, a jiných, které učinil STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Trestání všemi tresty uvedenými v Písmu, nutí k úplné poslušnosti především nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY technického lži lidu VUT v Brně, vedené BOŽSKÝM BOHATÝREM rektorem Janíčkem. Ez.3/4,21,7/12,8/18,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 1.Petr.2/8až3/20,4/17,5/2až9, Mat.5/3,9,14,18, 2.Ko.3/9,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/19,30,12/4,16,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Pro svou křesťanskou vinici v Česku nečiní Kristus nic tajně. O ničení stávajícího kněžství vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a drzých pozemských OTCŮ Satanů, či Ďáblů kněží, odstoupením svého Božího rozumu, nezbytného pro toto pokolení, od všech, kdo mají tradice a hodnoty zlých boháčů, Kristus informuje jím v Písmu vyvolené Česko, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude v děláni sutin z měst a vesnic, jaké ještě nikdy nebyly, ve stupidní válce např. na Ukrajině, pokračovat tak dlouho, dokud noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, neuvěří textům Písma, o uvedeném Božím trestání, a v totální moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým politickým a náboženským stádem, dle textů např. v Kazateli, v Přísloví, v Ozeáši, v KNIZE MOUDROSTÍ, v Římanům, v Ezechielovi, atd. Z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, Kristus činí debily, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, kteří o vůli a moci Krista nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nemají ani ponětí, při odstoupení rozumu Krista, jednají ve všem viditelně chybně. Protože lžou o Kristu, lžou tím i o koncepci energetiky. Jednají v energetice, ekologii a mravech, nikoli podle vůle Boží, ale dle hodnot, PRACHŮ, tradic, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Místo ŽIVOTA VĚČNÉHO, v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, stále volí SMRT. SMRTÍ je služba stávajícím, zpupným a neposlušným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, v Česku např. vládě Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Zj.18/2,10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15, 18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. SMRT, kterou je totálně chybné jednání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ vlády Česka, bude trvat až do VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH vládnoucích sviní, či NETVORŮ. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH vládnoucích sviní či NETVORŮ, vlády Kristem prokletého stávajícího Boha, politologa premiéry Fialy nastane, až BOŽÍ SYNOVÉ, noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, úplně zničí děsivou temnotu protikladných bludů katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd. Služba technické elity VUT v Brně novému, NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, povede k ŽIVOTU VĚČNÉMU, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Až uvedená SMRT bude poražena, až v Česku zvítězí NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nad veškerým politickým, náboženským a technickým dobytkem, potom setře slzy z očí, každému, úplně poslušnému, a Kristu vděčnému lidu. Uvedená SMRT bude poražena, Kristus zvítězí nad vším politickým a náboženským dobytkem, až Kristus dovolí BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně učinit rozhodnutí, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti čtení těchto textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, od zpupných vládnoucích Baalů a DÉONŮ, bude poražena, Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE zvítězí nad všemi státy světa, až v ČRo v Brně bude zvěstována tato Boží vůle. Kristem vyvolené Česko, stejně tak všechny ostatní státy světa, nepatří vládnoucím Bohům, např. ZLOSYNŮM, válečným štváčům, prezidentům Putinovi, Bidenovi, Zelenskému, či zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU Zemanovi, patří přímo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Svoje vlastnictví všech států světa, Kristus, STVOŘITEL veškerého Písma od Krista, uvedl v NOVÉM DUCHU výkladu SLOV

 

NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránů, SLOV DOGONŮ z Mali, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kdo chce žít ve STARÉM DUCHU křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, či hodnot, rozum od trestajícího Krista nedostane. Neposlušní a zpupní NETVOŘI, SVINĚ, jdou, kvůli odstoupení technického rozumu Krista, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro toto zlé pokolení, do PEKLA třetí světové války, která bude jaderná, ve které trestající Kristu na světě zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených debilů. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Česko bude mít svobodu od vládnoucích debilů, zločinců, od Baalů a DÉMONŮ, až technický lži lid VUT v Brně učiní rozhodnutí, o přetvoření stvoření Česka a světa, např. výstavbou měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 ekonomických hlupáků, či náboženských HOVAD, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sídliště či města musí být celosvětově energeticky soběstačná pro topení, vaření, osvětlení a zřejmě pro provoz elektrokol a elektrokoloběžek. Boží rozkaz o tom, že musí pominout majetek boháčů stejným způsobem, jak to bylo při prvním příchodu Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době Boží nedokonalé majetkové ROVINY, v době 40 let vlády komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, je jasný. Výklad Písma v novém DUCHU je jasný. Daleko vyšší spravedlnost, než byla za vlády komunistických BERANŮ, má povinnost nastolit BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček rozhodnutím, že pomine SKÁLA křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, ve svého milosrdenství, až na VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, že pomine majetek boháčů, kvůli jejich energetické spáse, kvůli energetické nezbytnosti výstavby měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Bible, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Úplně poslušný, a Kristu vděčný pracující lži lid, a pracující inteligence, nebudou pracovat za PRACHY, ale pouze ze NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, za švédské stoly snídaní, obědů a večeři SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Nejdříve ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, později v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, které je z energetického hlediska nezbytné postavit neprodleně, celosvětově. Pracující lid a inteligence, bude pracovat za dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, včetně dovolených, organizovaných stejně jako za socialismu. Kristus v Písmu uvádí. Co měl v Česku ještě udělat a neudělal proto, aby mohl celosvětově předat vládu nad pokorným, úplně poslušným, a Kristu vděčným pracujícím lidem, a úplně poslušnému technickému lidu Česka a světa. Kristus v Písmu uvádí, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, není kvůli trestání boháčů, jak to organizoval za socialismu dle textů JÓBA, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse boháčů a chudáků celého světa. Kristus již nechce, aby nad lži lidem vládli chamtiví MODLUSLUŽEBNÍCI, kteří kvůli svým ziskům, energeticky nesmyslně vyrábí, staví, dopravují a horečně zbrojí a válčí, kvůli zajištění vlády boháčů nad chudáky, a kvůli zajištění vlády mocností nad národy. Např. váleční štváči z NATO v ČRo plus drze prorokovali, že válka na Ukrajině je pro zaměstnanost pracujícího lži lid prospěšná. Zničí se v ní staré zbraně a staré náboje, což umožní vyrábět nové zbraně a nové náboje, což z titulu velice blízkého dotěžení ropy, již není možné. Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček rozhodl, že od Velikonoc 2022, patří celý svět Kristu proto, aby mohl nastolit nad lidmi úplně poslušnou vládu, v Česku např. vládu premiéra Ing. Rákose, od které, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, již nebude odstupovat. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka se blíží, jsme mu stále blíž a blíž. BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí, že do Velikonoc 2022, bude v Česku vše nové tím, že se začnou mlet SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to ve všech médiích. Kriste, který jsi prodloužil můj život o 15 let, od mého tříletého působení, od roku 2006 až 2009, kdy, dle tvé vůle, jsem přinesl k rektoru VUT v Brně, Vrbkovi, výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků úplně poslušného, politického a náboženského dobytka, uvedených dnes na výkresech na www.pametni-kniha.cz. Neprodlužuj moje prorokování o další tři roky, do roku 2024, a tím o další rok trestu Česka, od roku 2022, do roku 2023. Nepřidávej mně ještě 15 let života, od roku 2009, do roku 2024. Ujmi se svého služebníka rektora Janíčka tím, že jeho geneticky prasečímu lidskému mozku dovolíš pochopit ZMĚNU DUCHA křesťanského, ekonomického, militaristického, na DUCHA nového, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, to je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vždyť přece víš, že při odstoupení TVÉHO DUCHA, každý DUCH, geneticky prasečího lidského mozku, zemdlí. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/15,18,8/8,9/10, 10/20,12/3, Neopouštěj služebníka Oplatka, který si s technickým lži lidem neví rady. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Trestající Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, např. z Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, ze SYNA ZATRACENÍ, z člověka NEPRAVOSTI, z premiéra Fialy, učinil úplného technického debila, odstoupením svého Božího rozumu. Viz další text o jeho stupidní energetické koncepci Česka. Kristus, mnohými, viditelnými Božími tresty, uvedenými v Písmu, nutí BOŽSKÉHO BOHATÝRA rektora Janíčka, aby nebyl NEMLUVŇÁTKEM. Aby učinil rozhodnutí, že Kristus může rok trestů, který trvá od Velikonoc 2021, do Velikonoc 2022, neprodleně ukončit. Má povinnost veřejně slíbit v médiích, že od nového novoluní, od pátku 1. dubna 2022, do úplňku MĚSÍCE na Velikonoce, do soboty 16. dubna 2022, technický lži lid bude KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že na rektorátu VUT v Brně neprodleně vytvoří SEMÍNKO OSMI nových ministrů, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s projektantem NOVÉ ZEMĚ, Ing. Rákosem, dle textů na konci kapitoly. Tím, v úplné poslušnosti, odevzdá vládu nad lidmi celého světa, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států světa. Nový Kristus v Písmu slíbil, že od úplně poslušné vlády Česka, svým technickým rozumem, již nebude odstupovat. Vyžaduje, aby na Velikonoce 2022, v Česku byla NOVÁ ZEMĚ a NOVÉ NEBE, protože STARÁ NEBESA jsou již pouze STARÁ SLOVA, neposlušných sviní, či NETVORŮ. Nová NEBESA jsou pouze SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušných služebníků Krista VUT v Brně. Před pohledem nového Krista, z veškerého Písma od Krista, které se v NOVÉM DUCHU vzájemně doplňuje a upřesňuje, musí v Česku zmizet SLOVA STARÝCH, ekonomických, militaristických NEBES křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. NOVOU, úplně poslušnou ZEMI, kde nebudou ani boháči, ani chudáci, ani ZBRANĚ, ani PRACHY, atd. má povinnost vytvořit KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES NOVÝCH, VEŠKERÝCH. MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím vytvořit celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou rovinu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. Boží majetkovou ROVINU je možné vytvořit po rozhodnutí, že všechny státy na světě se přestanou cvičit v bojí. BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor Janíček, má povinnost učinit rozhodnutí, že všechny státy na světě sešrotují veškeré zbraně, a tím přestanou horečně zbrojit a nesmyslně válčit. Když nebudou boháči a chudáci, nebude proč horečně zbrojit a válčit. BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor Janíček, má povinnost učinit rozhodnutí, že Česko má povinnost, svolat na pomoc všechny státy EU proto, aby tím technický lži lid zajistil zveřejnění uváděné

 

Boží vůle, a to celosvětově. Aby nový Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, mohl neprodleně a celosvětově ukončit veškeré stupidní náboženské a politické, ekonomické, militaristické, tradice a hodnoty. Aby svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl ukončit na světě vládu zpupných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ tím, že je pošle až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ti zpupní NETVOŘI, kteří ani nyní, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nepochopí uváděnou Boží vůli, a uváděnou Boží moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, nemohou dělat vládnoucí Bohy. Starý křesťanský, ekonomický, militaristický DUCH, totálně chybného výkladu veškerého Písma od Boha, působí zpupnému lži lidu veškeré zlo, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd. Kristus nechce dělat zlého křesťanského Boha, který dělá MEČ VÁLEK, nyní války na Ukrajině. Nechce, aby se trestajícího Krista musel bát každý neposlušný, křesťanský ekonomický, militaristický NETVOT, strachem, jaký ještě nikdy na světě nebyl. Nový Kristus chce být přítelem úplně poslušnému lži lidu VUT v Brně, protože od úplně poslušných služebníků Krista, svým technickým rozumem, přestane odstupovat. Stane se tak, když BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček, se rozhněvá na stávajícího vládnoucího Boha, na Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, na NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy. Kvůli tomu, že Fiala je stále vládnoucím Bohem, veškerý lži lid VUT v Brně, a na světě, je trestán, odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení. Smířit se s trestajícím Kristem, je možné jediným způsobem. Prohlásit, že vláda NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, člověka NEPRAVOSTI, premiéra Fialy, je STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. Má proto povinnost dobrovolně a neprodleně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. ZLATEM je DUCH PRAVDY veškerého Písma od Krista. Novým DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus v Písmu vyvolil nové vládnoucí Bohy, vedené vládou premiéra Ing. Rákose, dle dalších textů. Na Velikonoce 2022, vyžaduje Kristus ukončení Božího roku ničení ekonomických, militaristických křesťanských tradic, ukončení roku debility OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, způsobené odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, od neposlušných ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/12,29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, Kol.3/5, Zjev.1/1až20/11,14,22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. V novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, Kristus vyžaduje naplnění Písma do poslední čárky, o neprodleném návratu k NEOMYLNÉMU Kristu, k takovému MOCNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, jaký v Písmu opravdu je. Studium NOVÉHO, mírumilovného DUCHA, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, pro nové kněze lži lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, není úkol nad lidské síly. BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, technického lži lidu VUT v Brně, vedení NEMLUVŇÁTKEM rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, již nemají výmluvu odmítnout úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, o neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, protože jsou o správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v ČRo v Brně. V opačném případě čeká Česko vrcholný Boží trest, zničení zpupného Česka v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, třetí světové, jaderné války. Buď trestající Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených hlupáků, v PEKLE jaderné války, nebo na rektorátu VUT v Brně, u nového poslušného kněžstva, nastolí celosvětový mír. Kristus má moc Česko energeticky spasit, svým Božím rozumem, nebo úplně zničit. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Kristus vyžaduje, kvůli energetické spáse Česka a světa, úplně zničit starého křesťanského, ekonomického, militaristického DUCHA, kde horečné zbrojení je Boží milostí, protože zvyšuje zaměstnanost pracujícího lži lidu. Ať se vrazi vojáci na Ukrajině modlí jak chtějí, Kristus je neslyší, protože na rektorátu VUT v Brně se neočistili od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. od prezidentů BIDENA, PUTINA, ZELENSKÉHO, či od zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta ZEMANA. Mírumilovný Kristus již nechce, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či Ďábli kněží, vojenští kaplani, na Ukrajině a v Rusku, žehnali svým zbraním, kvůli starému křesťanskému DUCHU. Je zřejmé, že dělání sutin z měst bombardováním, jaké ještě nikdy nebyly, již není Boží milostí, protože MEČ nesmyslné křesťanské války na Ukrajině, je v NOVÉM DUCHU, Božím vrcholným trestem. Válku je možné ukončit pouze z milosrdenství Božího technického rozumu. Pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, není úkol nad lidské síly, NOVÝM DUCHEM Písma, zničit starého křesťanského Krista, a tím jeho MEČ VÁLEK. Není úkol nad lidské síly, NOVÝM DUCHEM veškerého Písma, zrodit mírumilovného, NEOMYLNÉHO Krista, který, kvůli správné koncepci energetiky, vyžaduje zrušit MEČ VÁLEK, zrušit horečné zbrojení, zrušit zbraně, vojáky, války atd. kvůli energetické spáse Česka a světa. Kristus vyžaduje, v jedinou hodinu, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, zrodit NOVOU ZEMI, úplně poslušnou zákonů POLE VĚDY Písma. BOŽÍ ZÁKONY jsou o správné koncepci energetiky Česka a světa. Jejich realizace je energeticky nezbytná. Je nezbytné, neprodlené, celosvětové odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd. Je energeticky nezbytné neprodleně zrušit vládnoucí Baaly a DÉMONY, zrušením SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY Česka, která neúspěšně rodí NOVÉHO DUCHA Písma. Jer.1/17až15/9,19až31/27,32až51/58. Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již nepotřebuje sedm vládnoucích politických stran pravice. Z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ze sedminásobné rodičky, z Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarové, Okamury, Jer.15/9, z tupého křesťanského militaristického, ekonomického KAMENÍ, je potřeba učinit Boží DĚTI, kázáním NOVÉHO DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, neprodleně. Boží, království, s celosvětovou, mírovou majetkovou ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, je potřeba učinit rozhodnutím, o zřízení úplně poslušné nové vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem, dle textů na konci kapitoly. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Na Velikonoce 2022, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, Kristus vyžaduje ukončit pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím, že pomocí svého BOŽÍHO DUCHA, z milosrdenství Božího rozumu, umožní geneticky prasečímu lidskému mozku zpupného rektora Janíčka, rozlišit chybný výklad Písma DUCHA křesťanského, ekonomického, militaristického, od správného výkladu Písma NOVÉHO DUCHA, mírumilovného, uvedeného z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je HORA Hospodinova DOMU. Uvedená slova jsou vzácná, pro úplně poslušné služebníky Krista technického lidu VUT. Dle vůle Krista, opisují stále stejné texty Písma o tom, že trestající, mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, slibuje nyní, na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, všem úplně poslušným služebníkům, že jejich láska ke Kristu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jaký skutečně je v novém DUCHU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude procházet žaludkem. ŽENICH, Kristus, v Písmu, Česku a ostatním státům slíbil novou, úplně poslušnou církev, to je vládu, NEVĚSTU, JITŘENKU, ŽENU STATEČNOU, strašnou jako vojsko pod praporci, která vytvoří Boží MAJETKOVOU ROVINU, celosvětově realizovanou SVATEBNÍMI HOSTINAMI švédských stolů, snídaní, obědů a večeří, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat. Veškeré stvoření v Česku a ve světě bude úplně přetvořeno, pomocí úplně poslušných služebníků Krista technického lidu. Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství,

 

živí odjakživa především technický lži lid. V každém pokolení dělá Kristus nová, krásná technická díla. Vede Česko a svět tak, aby technický lži lid vychoval k úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Boží zákony, pro toto pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Vyžaduje, aby přetvoření stvoření bylo provedeno neprodleně, na Velikonoce 2022. Vyžaduje úplné zničení stávajícího, ekonomického, militaristického systému, úplným zničením zpupných vládnoucích Baalu a DÉMONŮ, to je vlastníků STARÉHO, křesťanského, ekonomického, militaristického DUCHA. Pokorný a úplně poslušný BOŽÍ pracující LID, a pracující inteligence, bude nově řízená úplně poslušnými služebníky Krista. Z nového DUCHA Písma je zřejmé, že Česko má sedm SYNŮ ZATRACENÍ, sedm vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politických stran Česka, Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarovou, Okamuru. KAMENNÁ NEBESA jejich SLOV je nutné strhnout. Z KAMENÍ uvedených zlých vládnoucích Bohů učinit OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy. Úplná poslušnost pro OKŘÍDLENCE sedmi vládnoucích politických stran, to je CÍRKVÍ, znamená přijmout Boží rozkaz, a odejít neprodleně, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Zj.1/20až22/21, 1.Kor.4/20až15/33, Žalm 115/17, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Uvedená sedminásobná rodička nového DUCHA Písma, musí zchřadnout. Jer. 1/17až15/9až23/29,32až31/27,32. Politici a váleční štváči musí zmizet, protože Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí, o neprodleném zničení jejich SKÁLY, ZBRANÍ, PRACHŮ, atd. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Iz.1/15,2/4,5/4,16až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Kristus viditelně zničil uvedené odpůrce tím, že od nich odstoupil svým Božím rozumem, o správné energetické koncepci Česka a světa. Technická debilita, uvedených válečných štváčů, dále uvedená, musí být zřejmé především technickému lži lidu VUT v Brně. Technický lži lid VUT v Brně má cestu jenom dvojí. Má povinnost se podřídit Božímu rozkazu dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. pro všechny státy. Musí učinit rozhodnutí, že všem státům světa bude umožněno, v dokonalém celosvětovém míru, vejít do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Fosilní paliva musí vydržet po dobu tohoto celého tisíciletí, pro přebudování energetiky z fosilních paliv, na energetiku z fotovoltaiky a větrníků. V případě dalšího lhaní o Kristu a energetice, trestající Kristus zničí, ve svém hněvu, dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva. Buď jaderná světová válka, nebo dokonalý mír a pokoj, bez Satanů, Baalů a DÉMONŮ, bez politiků pravice a levice, bez chudáků a boháčů. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristus povolává ke službě tři úplně poslušné služebníky, kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTSTVA, BOŽÍ SYNY, BOŽSKÉ BOHATÝRY, technického lži lidu VUT v Brně, pomocí nového DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nová BOŽÍ TROJICE je z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně. Rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mají povinnost se rozhněvat na veškeré vládnoucí Baaly a DÉMONY celého světa, a neprodloužit jim jejich vládu nad lidmi, ani o jeden den. Slavnostní shromáždění, pro uvítání nového Krista, takového, jaký skutečně v Písmu je, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je nutné svolat v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Nové DNES naplnění Písma, o vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, je v novém DNES naplnění Písma, o narození se nového Krista, z nového DUCHA SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v novoluní, od VELKÉHO PÁTKU 1. dubna 2022, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ soboty 16. dubna 2022. Na Velikonoce, v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, na rektorátu VUT v Brně, musí již být BÍLÝ, BÍLÝ DEN tím, že na slavnostním shromáždění, na rektorátu VUT v Brně, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, a již nikdy nezapadne, ani v Česku, ani nikde na světě. Stane se tak, když BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, SYN ČLOVĚKA, rektor Janíček, pochopí texty o energetické nezbytnosti zřízení Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, což je SPRAVEDLNOST daleko větší, než byla v době 40 let Boží majetkové ROVINY za socialismu. Očištění se od boháčů, od všech politiků pravice a levice, od ekonomů, zbrojařů, atd. a od drzých pozemských OTCŮ Satanů, či Ďáblů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, je energeticky nezbytné provést úplně a neprodleně. Při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, švédských stolů, snídaní, obědů a večeří, spolu bude jíst slámu např. LEV rektor Jeníček, spolu s OSLEM rektorem Janíčkem. Stane se to tím způsobem, že rektor Janíček, při odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, od geneticky prasečího mozku rektora Janíčka, bude pouze OSLEM.