Kapitola 294 – 64 stran.

09.03.2022 21:35

Kapitola 294 – 64 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Zachránit Česko a svět před vrcholným Božím trestem, K.M.1/4až12/10,17.27, před MEČEM PEKLA třetí světové války, která bude jaderná, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, má povinnost především úplně poslušný služebník Krista, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz. Nikdo nemůže obvinit trestajícího Hospodina z toho, že rektor Janíček z Písma neví, že Bůh chce potrestat zpupný, ekonomický, militaristický lži lid Česka, Ukrajiny, a dalších států, MEČEM PEKLA války, ve které zničí, strašlivou záhubou, dvě třetiny nesmyslně přemnožených náboženských a politických NETVORŮ. K.M.1/4až12/10,12,17,27až19/5,6, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Mich.2/3,4,10, atd. Hospodin nečiní nic tajně. Hrozbu MEČEM války sděluje v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. K.M.1/4až12/10,12,17,27až19/5,6, Mich.2/3,4,10,4/1,12,5/4,9, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Východiskem úplně poslušných služebníků Krista, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, lži lidu VUT v Brně, je osvobození se od všech trestů Hospodina, ničícího vše, co zasadil, pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus dovoluje modlit se k Bohu, sedícího v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo se chce vrátit k novému Kristu, jako úplně poslušný služebník, musí znát Krista nově, z VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje nad BEZMOCNÝMI NEMLUVŇÁTKY současně, Žalm33/6,102/18,27, Řím.11/32, když v Česku bude mít hodně služebníků. Bezmocná NEMLUVŇÁTKA nedovedou zastavit válku. Je Božím vrcholným trestem. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Povolání rektora Janíčka za vládnoucího Boha, za nového kněze, za BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, VLÁDCE POKOJE, je NEZPOCHYBNITELNÉ, NEODVOLATELNÉ. Má povinnost se rozhněvat na stávající zpupné vládnoucí Bohy, kvůli kterým je trestán odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné, neposlušné pokolení. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Iz.9/1,5až29/11až24až57/10až20až63/14,18až65/1, 15až66/24, Rektor Janíček, a úplně poslušní vědci VUT v Brně, již musí pochopit texty Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má moc jím vyvolené Česko, uvedené SYNY ZATRACENÍ, křesťanské, militaristické, ekonomické NEPRAVOSTI, Baaly a DÉMONY, buď úplně zničit v PEKLE třetí světové války, nebo energeticky spasit a zachránit, nastolením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. S Kristem se má povinnost usmířit především BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček tím, že v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, se bude veřejně modlit, Žalm102/18,27, k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím svěří svou cestu Kristu, aby Bůh sám, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, pomocí technického lidu, mohl nastolit mírové Boží království. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Kristus se k lži lidu VUT v Brně skloní, když rektor Janíček prohlásí za pravdivé ty texty Písma, ve kterých Kristus uvádí, že ekonomické, militaristické, křesťanské svině, se nyní Kristu nebudou posmívat beztrestně. Gal.1/7,3/20až6/7. Odstoupení Božího technického rozumu NEOMYLNÉHO Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, všech ekonomických, militaristických sviní Česka a světa, bude pokračovat, až do úplné poslušnosti rektora Jeníčka. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jud.12, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Lži lid Česka a světa je naprosto bezmocný, před vznikem třetí světové války na Ukrajině. Při další neposlušnosti rektora Janečka, trestající Kristus, v PEKLE jaderné války, zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Žalm33/6až102/18,27až104/30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Mich.2/3,4,10, atd. Trestající Kristus uvádí, že když válkou nyní zničí dvě třetiny lidí nesmyslně přemnožených lidí, jadernými bombami, trestajícího Krista nemůže nikdo obvinit z toho, že o tom, co v tomto pokolení činí, technický lži lid VUT v Brně, vůbec nic neví. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10,12,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, atd. Trestající Kristus uvádí, že Krista nebude nikdo obviňovat, když zničí dvě třetiny lidí, K.M.12/12, kteří dupou planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Rektora Janíčka, BOŽÍHO SYNA, však bude proklínat celý svět, když třetí světové válce neprodleně nezabrání tak, jak je opakovaně požadováno. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Trestající Kristus začal na Ukrajině třetí světovou jadernou válku, ve které chce zničit dvě třetiny zpupných politických a náboženských hlupáků celého světa. Zach.2/12 ,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Válka je vrcholným Božím trestem, kvůli neposlušnosti zpupných vědců technické elity VUT v Brně. Zpupná technická elita VUT v Brně, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, odmítá být kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, odmítá dělat vládnoucí Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží zpupné a neposlušné tvorstvo, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci Česka a světa. Odmítá očistit zpupné vládnoucí Baaly a DÉMONY, např. Kristem prokleté válečné zločince, prezidenty Ruska, USA, Ukrajiny, Česka, atd. od špíny militaristické, ekonomické, křesťanské, hinduistické, buddhistické, muslimské. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Zpupní vědci VUT v Brně, již od Velikonoc roku 2006, to je za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. od roku 2000, z těchto textů vědí, že svatyně Boží, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, má dojít Boží spravedlnosti tím, že v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, neprodleně oznámí platnost Božích zákonů POLE VĚDY Písma, pro celý svět. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Dle těchto zákonů, ropa, plyn, uhlí, uran a osatní suroviny, úplně poslušnému tvorstvu všech států světa, musí vydržet toto celé tisíciletí, Boží vlády nad všemi státy světa. Máme ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, třetího křesťanského dne, kdy tyto texty musí znát technický lži lid Česka a světa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až 15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Energetickou spásou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válek, a to neprodleně, na sumitu států EU. atd. Zpupní vědci VUT v Brně, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, či od mého SOUDU s Božím DOMEM rektorátu VUT v Brně, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, od Velikonoc roku 2006, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, znají texty Písma o modlení se k nebesům SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, a k NEBESŮM SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6až102/18,27. Když se ke SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní vrátí mnoho úplně poslušných služebníků Krista, Kristus slíbil, že zajistí svou vládu nad vším stvořením, zrušením veškerých, ekonomických, militaristických tradic Česka a světa. Slíbil, že technický lži lid pochopí, že v Česku dělá zlo, svým geneticky prasečím mozkem, SYN ZATRACENÍ, ČLOVĚK NEPRAVOSTI, NETVOR, SVINĚ, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiér Fiala. Viz jeho bludy o energetice na straně 37 až 43. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.18/2,10. Ať se křesťanské, militaristické, ekonomické svině na Ukrajině modlí jak chtějí, nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je neslyší a slyšet nikdy nebude, dokud se neočistí od křesťanské, ekonomické, militaristické špíny. Iz.1/1až14,19až66/24. V Česku již sedí Kristus, mediální MISTR, NEOMYLNÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až na věky věků. SLOVA křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech náboženství, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. ZLATEM je nyní SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které u kněží lži lidu rektorátu VUT v Brně, vychází se ZDRAVÍM na paprscích. Kristus odstraní všechny Boží tresty, COVID, KŮROVCE, SUCHA, POTOPY, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všeho dobytka. Zločinec Putin vládne nad lidmi, místo Krista, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dělá lidem zlo, protože jeho mozek je pouze geneticky prasečí. Kristus od lži lidu VUT v Brně očekává úplné a rychlé vykonání Božího SOUDU, uvedením Krista do veškeré slávy. Boží sláva Krista se musí zjevit na rektorátu VUT v Brně. Je to jeho vláda nad všemi státy světa, pomocí dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. S Kristem se mohou usmířit úplně poslušní služebníci Krista, kteří uvěří textům Písma o tom, že válečný zločinec Putin, musí být v koncích s moudrostí, svého mozku. Jer.1/17,5/7,6/19,27,12/4,16,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

Kapitola 294 –51 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 69. Česká bible kapitola 292. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Ukrajinci mají povinnost neprodleně se vzdát RUSŮM, a tím svěřit svou cestu mediálnímu MISTRU Kristu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kristus bude sám jednat, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, když úplně poslušný rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, se stane BOŽSKÝM BOHATÝREM tím, že pochopí texty Písma o BOŽÍ SLÁVĚ. Boží slávou je učinit rozhodnutí, o energeticky nezbytném zničení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kvůli záchraně fosilních paliv a surovin, na toto celé tisíciletí, na slavnostním shromáždění států EVROPSKÉ UNIE. STŘÍBREM jsou SLOVA NEBES např. křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. ZLATEM je SLUNCE Bhagavadgíty, a ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Lži lid VUT v Brně musí požádat o pomoc s přetvořením stvoření, dle zákonů POLE VĚDY Písma, okolní státy EU. Nikdo v Česku nesmí být nemocný, Iz.29/11až24až33/22,24, nikdo nesmí zajít NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení rozumu Krista, kvůli přetvoření všeho stvoření. K.M.19/5,6, Žalm33/6,37/5až38,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Jer.1/17až5/7až6/19,30až31/27,32, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor VUT v Brně Janíček, má povinnost, bát se trestajícího Krista, strachem, jaký ještě nikdy nebyl, pro pochopení textů Písma, že např. vědci VUT v Brně, v době odstoupení technického rozumu Krista, od DUCHA, geneticky prasečích lidských mozků vědců, jsou naprosto bezmocní, pro neschopnost cokoli dobře technicky vyřešit. Žalm14/1,5,33/6až102/18,27, Iz.9/5až57/10,16,20až66/24, atd. Kristus, dle svého předsevzetí, tímto pomalým Božím SOUDEM, ničí vše co v Česku zasadil SLOVEM ekonomických, militaristických, křesťanských MODLOSLUŽEB. SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl, úplně zničil vládu politického a náboženského dobytka. Na slavnostním shromáždění, poslední rektor VUT, tohoto ekonomického, militaristického věku, má povinnost učinit rozhodnutí, že vládu NETVORA, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, Zj.18/2,10, nahradí úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose, stvořená na rektorátu VUT v Brně, ze SEMÍNKA OSMI nových ministrů, dle textu na konci kapitoly. Boží SLÁVOU bude stvoření nové vlády. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Prvním rektorem na SOUDU, v Božím domě, rektorátu VUT v Brně, byl rektor Vrbka. Posledním rektorem, v době pomalého Božího SOUDU, je BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor Janíček. Má povinnost být v Božím, mírovém království, jako první. Mat.5/3,18,19/17,30, Řím.1/18,8/19,11/32, Jud.12, 1.Petr.2/9,3/20,4/17,5/7. Rektor Janíček již nemá výmluvu, neodvolatelnému, nezpochybnitelnému povolání, za BOŽSKÉHO BOHATÝRA, BOŽÍHO SYNA, za kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží technického lži lidu, zase nerozumět. K.M.1/4až13/8, Iz.65/1,66/24, Kristus, se svým technickým lži lidem VUT v Brně, má velkou trpělivost, od roku 2006, až do tohoto roku 2022. K.M.1/4až12/10,17,27. Vědci lži lidu VUT v Brně, již znají texty Písma o tom, že z Božího milosrdenství, vědce VUT v Brně, Kristus, svým Božím, NEOMYLNÝM, technickým rozumem, živí odjakživa, ovšem tak, jak on sám chce. Jer.5/7. Katastrofou pro Ukrajinu je, že trestající Kristus, v tomto čase trestání UKRAJINSKÝCH, militaristických, ekonomických sviní, vrcholným Božím trestem, PEKLEM VÁLKY, z Písma vidí, jak zpupní vědci VUT v Brně, svými lidským geneticky prasečími lidskými mozky, pro odstoupení Božího Krista pro toto pokolení, trestajícího Krista nenávidí. Já se zpupným, neposlušným vědcům VUT v Brně, či ČVUT, atd. stále hnusím, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, K.M.1/4až12/27až19/6, protože nenávidí pravdivé slovo Krista, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Do BRAN celosvětového Božího království, na rektorátu VUT v Brně, odmítají vstoupit. Iz.5/4,16,29/11až35/8. Bože dej, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, ať pochopí, že v Česku již platí SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,19/17,30,23/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14až9/13až37/18,40/8,14, Jud.12, atd. Největším omylem vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je odmítání textů Písma, o dobrovolném odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm115/2,17. PÁROU NAD HRNCEM, která musí neprodleně zmizet, je každý křesťanský ekonomický, militaristický NETVOR, Jak.2/18,4/14, který nyní, na ÚSVITU třetího dne, Oz.6/2,9/7, 12,15, třetího křesťanského tisíciletí, odmítá na rektorátu VUT v Brně zřídit ŠIROKOU BRÁNU, Iz.33/10,22,24,35/8, pro vstup do BOŽÍHO RÁJE, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Kristus je nyní SVĚTLEM SVĚTA pro úplně poslušné služebníky Krista tím, že v Česku vychází v podobenstvích, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Toto SLUNCE, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, spálí každého ekonomického NETVORA, každou militaristickou SVINI, Iz.24/6,26/21,30/9,14,31/2,9, která neuvěří textům Písma o tom, že vše v Česku, a na světě, již bude stále horší z toho důvodu, že PEKLO konce éry ropného a ekonomického kolapsu, se blíží, jsme mu stále blíž. Odstoupení Božího technického rozumu, o správné koncepci energetiky Česka a světa, pro toto TŘETÍ křesťanské tisíciletí, bude pokračovat, dokud mediální MISTR Kristus, nebude v Česku, jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost pochopit, že Kristus končí vládu křesťanské SKÁLY, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd. V Česku, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, Kristus, tímto textem nastoluje vládu svou, nad celým, úplně poslušným světem, pomocí své dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Úplně poslušným služebníkům Krista, je odpuštěná ekonomická, militaristická NEPRAVOST. Vládnoucí BOHOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, mají novou SKÁLU, Iz.29/11až24až31/2,9,33/14, 22,24, kterou je technický rozum Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedený v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Trestající Kristus naplnil texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že na Ukrajině dělá z měst a vesnic, raketami a bombardováním, sutiny, jaké ještě nebyly, pro totální neposlušnost DIVUPLNÉHO RÁDCE, NEMLUVŇÁTKA, rektora VUT v Brně Janíčka, který se přesto stále pokládá za moudrého a spravedlivého. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Rektor Vrbka, byl v roce 2006 prvním rektorem VUT v Brně, který slyšel texty Písma o tom, že Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky, a STVOŘITEL fosilních paliv, do energetiky Česka a světa vidí, na rozdíl od zpupných vědců VUT v Brně. Kvůli jeho neposlušnosti, se pracující lid dodnes namáhá zbytečně. Jer.51/58. Odmítl nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, v době čtyřiceti let Boží komunistické majetkové ROVINY. Mat.5/3,9,14,18až 23/7,19/17,30. Např. na Ukrajině, Kristus znovu vše energeticky nesmyslné ničí, OHNĚM PEKLA SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vrcholným Božím trestem, kterým je křesťanská, militaristická, ekonomická válka vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, o území Ukrajiny. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Rektor Vrbka věděl, že dle vůle Boží, za tři léta mého působení, od roku 2006, do roku 2009, Iz.35/4,8,37/30, jsem navrhl sídliště, či město z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z toho důvodu, že nastala doba ÚSVITU třetího křesťanského DNE, doba ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, již v roce 2000. Proto v roce 2022, tyto texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí znát každý člověk na světě. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6, 8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Je to nutné proto, aby mohla POMINOUT křesťanská SKÁLA, MAJETEK, to je PRACHY, ZBRANĚ, který shnil, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. a ostatní výrobky na ropu, která bude brzy dotěžená, v době PEKLA hrozného ropného a ekonomického kolapsu. Kristus bude oslaven, až tyto texty rektor VUT v Brně dovolí číst v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Luk.1/52až16/9až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12až7/7až13/20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Rektor Vrbka, již v roce 2006, v době mého návrhu VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, znal texty Písma z Jeremiáše a Zacharjáše o trestání Česka, a světa, PELKEM třetí světové války, v případě jeho další neposlušnosti, v případě ignorování energetické nezbytnosti výstavby sídlišť a měst, z domů pouze ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení a pro zajištění elektřiny pro elektrokola a elektrokoloběžky. Rektor Vrbka, v roce 2006 znal tresty Boží, v případě jeho neposlušnosti, z Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Soudruzi VĚDCI z VUT v Brně. Mediální MISTR Kristus Vám zpívá písně nové. Žalm150. Dle písničky od Lenky Filipové management.lenkafilipova@gmail.com, lenka.lf@ seznam.cz. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se skrývá na VUT v Brně. Pro Vás, úplně poslušné služebníky Krista, není realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, úkol nad lidské síly. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jud. 12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Z příběhu o Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, pomocí protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, zbývá jen málo. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Gal. 6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25až40/29,43/26,31, atd. V tomto čase, kdy ZLÝ, křesťanský Kristus, trestá mečem třetí světové jaderné války, nejenom hlupáky na Ukrajině, ale kdy, dle svého slibu, také úplně zničí zpupné Česko, je vteřina delší než rok. Kvůli neposlušnosti rektora Vrbky, v roce 2006, na pomalém Božím SOUDU, nyní Kristus zahubí dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ, nejenom na Ukrajině, v Česku, ale v celém světě. Což je z toho důvodu, že stále obelháváte o Kristu a tím také o koncepci energetiky. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Vůbec nikdo nebude plakat, ani v Česku, ani na Ukrajině, když ZLÝ, trestající Kristus, odejde jednoho rána, na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského dne, to je třetího křesťanského tisíciletí tím, že na rektorátu VUT v Brně, v geneticky prasečím mozku, zlé, neposlušné technické svině, nového rektora Janíčka, ze SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vystoupí na ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když se, z milosrdenství technického rozumu Krista, stane uvedený zázrak, VYSTOUPENÍ Krista na VYŠŠÍ NEBESA, v praseším mozku úplně poslušného rektora Janička, Kristus způsobí, že na ekonomické, militaristické křesťanství, již nikdo nebude vzpomínat, ani v Česku, ani ve světě. Na rektorátu VUT v Brně, bude chybět jen SLAVOBRÁNA, pro vstup Česka a světa, do mírového, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. Sláva Boží, od mediálního MISTRA Krista se zjevila také v písničce Ztraceného press@marekztraceny.cz. Kristus trestající, již nechce dělat MEČ války na Ukrajině. Chce, aby se ztratil z paměti lidí, čtením HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů v ČRo v Brně. Když rektor VUT v Brně Janíček, stihne těch pár vět, v tomto novoluní, od středy 2. března 2022, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 18. března 2022, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v brno@rozhlas.cz, Kristus dovolí Česku a Ukrajině jít dál. Úplně poslušní služebníci Krista, se budou znovu scházet k celosvětovým oslavám Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, DUCHA SVATÉHO, sedícího nyní nově, v ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Soudruzi vědci v VUT v Brně, byli od Krista perfektně vybavení, na uvedenou změnu systému, pro nastolení Božího RÁJE, Boží majetkové ROVINY, který bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., v čase PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, byli Kristem BERÁNKEM pozváni k VEČEŘI BERÁNKOVĚ, již kdysi dávno, a to na celých 40 let. V době 40 let POUŠTĚ socialismu, kdy SLOVO NEBES křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH, v médiích NEPRŠELO, Kristus trestal zpupné boháče, a drzé pozemské OTCE Satany kněze, dle textů JÓBA. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47,

 

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Drzý a zpupný rektor Vrbka, již v roce 2006 věděl, že když se odmítne podřídit Kristu v době, kdy jsem mu na rektorát přinesl výkresy domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, že Kristus, za trest, jím vyvolené Česko úplně zničí strašlovou záhubou. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jer.12/4,16až31/27,32, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Mich.2/4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kristus, v případě jeho neposlušnosti slíbil, že Česko, EVROPSKOU UNII, a celý svět uvede do třetí světové války, ve které zničí dvě třetiny lidí strašlivou záhubou. Dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí na světě, kteří dupou energeticky, ekologicky a mravně planetu zemi, až se v základech hroutí, Kristus může rychle zničit třetí světovou jadernou válkou, kterou začal, dle svého plánu, na Ukrajině. Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jer.12/4,16až31/27,32až51/58, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Pokud třetí světová jaderná válka začale nyní, dle vůle trestajícího Krista, na UKRAJINĚ, zbývá velice málo času, na usmíření se s trestajícím Kriste. Kristus se v Písma ptá, co učiní nový rektor Janíček nyní, když velmi dobře zná texty Písma o tom, že Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, bude bombardováním a raketami dělat na Ukrajině sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, když nový rektor Janíček znovu odmítne být BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, když odmítne být DIVUPLNÝM RÁDCEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, OTCEM VĚČNOSTI, VLÁDCEM POKOJE, kterého očekává veškeré neposlušné a zpupné tvorstvo, všech států světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Nový Kristus slibuje, že úplně poslušní vědci, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technické elity VUT v Brně, obdrží celou zemi, ve které veškerý majetek bude patřit Hospodinu tím, že stávající politické, ekonomické, militaristické svině, NETVOŘI, Baalové a DÉMONI, STÁTNÍ SPRÁVY Česka a světa, budou úplně zničenI, při zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Vzpurní a zpupní politici pravice a levice, stejně tak veškerý vládnoucí politický a náboženský vládnoucí dobytek, bude celosvětově, postupně úplně vymýcen, zničen, pro lži o koncepci energetiky, např. vlády NETVORA, SVINĚ premiéra Fialy. BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor VUT v Brně Janíček, má povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné nového Krista oslavit na rektorátu VUT v Brně, vytvořením SEMÍNKA, nové, úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly. Kristus slíbil, že od úplně poslušných vědců, VUT v Brně, svým technickým rozumem, přestane odstupovat, až v Česku úplně zničí vše ekonomické, militaristické. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Stávající vládnoucí Baalové a DÉMONI, dále uvedení, oslavují sami sebe navzájem pouze tím, že oslavují moudrost války na Ukrajině, což dělají tím, že oslavují pouze moudrost DUCHA svých mozků geneticky prasečích, což je moudrost k energetické SMRTI Česka a světa. Pravda o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, uvedená v Božích zákonech POLE VĚDY Písma, energeticky spasí a zachrání pouze úplně poslušné služebníky Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Proti zlu války na Ukrajině, je možné postavit pouze dobro pravdy ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Naději do budoucnosti mají pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, pracujícího lži lidu, technického lži lidu, a lži lidu UKRAJINY, jejichž hlas boje PRAVDY o Kristu, a tím pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka, a okolních států EVROPSKÉ UNIE, bude znít proti všem Kristem prokletým, neposlušným, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je proti boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, politologům, sociologům, religionistům, psychiatrům, ekonomům, křesťanským filozofům, atd. Usmířit se s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, v Česku a v EU, je možné pouze úplným zničením např. církve katolické, všeobecné, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA Kristem odvrženého. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se omlouvá za zlo MEČE křesťanské války na Ukrajině, pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří neprodleně učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětového, mírového Božího království, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Zřízení Božího království Kristus podmiňuje rozhodnutím technické elity, o neprodleném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. prezidentů Putina, Bidena, Zelenského, Zemana, premiéra Česka NETVORA Fialy, atd., zničením jejich SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Nechat uvedené, Kristem prokleté válečné zločince u moci, znamená přijmout vrcholný Boží trest, kterým je třetí světová jaderná válka, ve které trestající Kristus, zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených náboženských a politických hlupáků. Zach.2/12,3/9,4/6, 6/5,11/9,13/4,8, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který má naprostou moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, chce neprodleně setřít každou slzu z očí žoldákům z RUSKA, vojákům z UKRAJINY, a všem UKRAJINCŮM. Proto dal Česku BOŽÍ DÍTĚ, BOŽÍHO SYNA, NEMLUVŇÁTKO, KOJENCE, na jehož rameni spočine vládní moc, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, nad veškerým politickým, náboženským, a technickým dobytkem, všech států světa. Novým knězem, novým vládnoucím Bohem, je vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, úplně poslušný rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz. Jeho povolání za nového kněze, za vládnoucího Boha, za BOŽSKÉHO BOHATÝRA, je NEZPOCHYBNITELNÉ a NEODVOLATELNÉ. Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dal tomuto DÍTĚTI, BOŽÍMU SYNU, NEMLUVŇÁTKU, kterého toužebně vyhlíží úplně poslušní služebníci Krista, jméno DIVUPLNÝ RÁDCE, BOŽSKÝ BOHATÝR, VLÁDCE POKOJE. Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, ze svého milosrdenství, svým NEOMYLNÝM Božím rozumem, pomocí vědců VUT v Brně, v brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, chce úplně zničit stávající ekonomické, militaristické, křesťanské Boží království vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, zničením křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus vyžaduje, aby vědci VUT v Brně, neprodleně nastolili ZLATO Boží majetkové ROVINY, Boží RÁJ, zřízením celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin tak, aby fosilní paliva a suroviny, vystačily všem státům světa, na celé toto TŘETÍ, či OSMÉ tisíciletí, vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné vznikne, až vědci VUT v Brně učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, v Česku a ve světě, úplně zničit SYNY ZATRACENÍ, SYNY křesťanské, militaristické, ekonomické NEPRAVOSTI, např. válečné zločince, prezidenty PUTINA, BIDENA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, prezidenta UKRAJINY, svini Zelenského emb_cz@mfa.gov.ua, konzulat@volny.cz, ukr_defat@volny.cz, či SYNA ZATRACENÍ, Baala, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy. Bez PŮSTU od uvedených válečných zločinců, ničících planetu zemi, až se v energetických základech hroutí, bude pokračovat trestání pracujícího a technického lži lidu VÁLKOU, HLADEM, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, ZDRAŽOVÁNÍM, atd. Iz.16/3,29/11až24až58/4až66/24, atd. V případě nezveřejnění těchto textů v ČRO v Brně, trestající Kristus, PEKLEM vrcholného Božího trestu, jadernou válkou, zničí Česko, EU, a dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických

 

a náboženských hlupáků světa. Vyžaduje, aby Česko učinilo Boží SOUD, úplně a rychle, v médiích. Jer.1/17až12/4,16,31/27, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až 8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7až20,19/5,6, atd. Každý kdo tuto kapitolu dostane, má číslo člověka NEOMYLÉHO, 666, protože 666 je www. Zj.13/16, Trestající Kristus, který v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH vyžaduje, aby každý úplně poslušný služebník Krista, s číslem 666, neprodleně šířil tuto kapitolu internetem, přeposláním této kapitoly na 30, 60 či 100 nových, elektronických adres, dle Žalmu 19. Bude to úroda třicetinásobná, šedesátinásobná, či stonásobná, při vytvoření 30-ti, 60-ti, či 100 nových, elektronických adres. Kristus vyžaduje tuto kapitolu přeložit, a předat UKRAJINCŮM, UTEČENCŮM, ve střediscích. 1.Petr.2/15, Mat.5/3,9,14,18,13/14,23,23/7,25/32,40, Zjev.1/1až13/16až22/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Žalm14,19,33,37,102,104, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Trestající Kristus na UKRAJINĚ učinil krutý mráz, kterým zkouší, jak milosrdný je pracující lži lid, a technický lži lid vědců VUT v Brně. Kristus nechce další oběti pracujícího lidu v mraze, na UKRAJINĚ, stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM. Chce milosrdenství. Vyžaduje, aby vojáci UKRAJINY se neprodleně vzdali válečnému zločinci Putinovi, a tím svěřili svou cestu Kristu. Trestající Kristus slíbil, že svým Božím rozumem bude jednat sám, a sám oslaví sebe tím, že způsobí, že celý svět úplně zničí svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní lidské Bohy, DÉMONY, kvůli zachování plynu, ropy, uhlí, uranu a surovin, na toto celé tisíciletí vlády Krista. Oslavování Baalů a DÉMONŮ, je oslavováním jejich mozků, geneticky prasečích. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Dobrý je pouze Bůh, DUCH SVATÝ, svým NEOMYLNÝM, Božím, např. technickým rozumem. DUCH lidského, geneticky prasečího lidského mozku je zlý, a nezmění se navěky. Kdyby mediální MISTR Kristus nezkrátil ty dny začátku třetí světové křesťanské války, kterou začal na Ukrajině, ve které chce zahubit, vrcholným Božím trestem, dvě třetiny zpupných, nesmyslně přemnožených hlupáků, Česka, EVROPSKÉ UNIE, a světa, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně zachráněn žádný člověk na světě. Kristus slíbil, že kvůli v Písmu vyvoleným, úplně poslušným novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, kvůli dále uvedeným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, zkrátí ty dny MEČE křesťanské, militaristické války na Ukrajině. Jud.12, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mar.4/12,7/7až13/20, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Ať se např. křesťanské, ekonomické, militaristické, šílené, neposlušné svině, modlí ke svým Bohům, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, k Baalům a DÉMONŮM, jak chtějí, Kristus je neslyší, neslyšel, a slyšet nikdy nebude. Odmítají se očistit od špíny svých ekonomických, militaristických, křesťanských, a jiných tradic a nečistot. Proto Kristus, odstoupením rozumu způsobil, že Ukrajinu, začal požírat MEČ VÁLKY, což bude MEČ války celosvětové, jaderné, v níž zajdou dvě třetiny nesmyslně přemnožených hlupáků. Nikdo není povolný a spravedlivý, nikdo nechce sloužit Kristu, jeho zákonům POLE VĚDY Písma, jako úplně poslušný služebník Krista. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9až13/4,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Iz.1/15,20až29/11až24až57/10,16,20až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, atd. NEMLUVŇÁKTA, PSY, OSLY, ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, vědce VUT v Brně, mediální MISTR Kristus, chce i písničkami donutit, aby pochopili, že Bible je i SROJEM ČASU. Já, maličký Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, a spravedlivý prorok, jsem přišel do Božího domu, na rektorát VUT v Brně včas, s varováním blízkého ekonomického a ropného kolapsu, a APOKOLYPSY třetí světové jaderné války, ve které trestající Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí světa. Přišel jsem za cca 6,3 roku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv a uranu, od roku 2000, přišel jsem v roce 2006, a působil jsem tři roky, to je do roku 2009. Svatyně Boží, rektorát VUT v Brně měl dojít spravedlnosti již od roku 2006, do roku 2009, pomocí mých skutků, objasňujících energetickou nezbytnost neprodlené výstavby domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500. Číslo člověka 666, je www. Je to číslo úplně poslušných služebníků Krista, kteří znají www.pametni-kniha.cz. Úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně má mít, za odměnu, půdu celého světa tím, že má podřídit celý svět NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,37/30,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kol.3/5, Zjev.1/1až13/18až19/9až22/21, atd. Především vědci technického lži lid VUT v Brně, které Kristus živí, svým Božím technickým rozumem odjakživa, měli povinnost z vděčnosti Kristu zajistit, aby v Česku nikdo nebyl DUCHOVNĚ NEMOCNÝ, Iz.29/11až27,33/22,24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až5/7až31/27,32až51/57, atd. Aby nikdo nenašel neobvyklou DUCHOVNÍ SMRT, K.M.1/4až7/16,27až12/10,16,20až 19/5,6, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, od stávajících vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, kvůli odporu proti přetvoření stvoření celého světa, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní o správné energetické koncepci Česka a světa. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, vědci VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jako úplně poslušní služebníci Krista, zajistili nyní úplnou poslušnost Česka. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. V roce 2006 až 2009, dle Boží vůle, jsem navrhl sídliště, či město, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení a dopravu pomocí elektrokol a elektrokoloběžek, dle FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Již v roce 2006, bylo technickému lidu objasněno, že Kristus nyní rozvrací, podvrací a ničí vše, co zasadil, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., což dělá kvůli sobě samému, to je kvůli svému ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technickému lži lidu bylo objasněno, že Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky, a veškerých FOSILNÍCH PALIV, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, na rozdíl od vědců VUT v Brně, od kterých Kristus, svým Božím rozumem odstoupil, pro totální neposlušnost nového kněze, tehdy rektora VUT v Brně, ZLOSYNA Vrbky. Technickému lži lidu byly již v roce 2006 až 2009, objasněny texty Písma o tom, že vědci VUT v Brně, místo Kristu, NEOMYLNÉMU UČITELI, slouží pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Již v roce 2006 až 2009 byly navrženy uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY, jejichž výstavba vyžaduje, aby pominul majetek boháčů tím, že technický lži lid učiní rozhodnutí, o neprodleném zrušení PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. ZLOSYNU rektoru Vrbkovi bylo objasněno, že Kristus, při jeho další neposlušnosti, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí. Bylo mu sděleno, že Kristus nechce, aby se pracující lid namáhal zbytečně. Nechce zničit Česko a svět OHNĚM třetí světové jaderné války. Pro

 

neposlušnost technického lži lidu, Kristus zničí dvě třetiny ekonomických hlupáků. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus, nečiní nic tajně, svoji vůli zveřejňuje APOKALYPSOU správného výkladu Písma těchto textů. Kristus, v roce 2006, na ÚSVITU třetího křesťaného DNE, či TISÍCILETÍ, prodloužil můj život o 15 let, až do roku 2021. Protože v roce 2021, uvedeným textům Písma neuvěřil ani poslední rektor VUT v Brně, ZLOSYN Štěpánek, v roce 2022, Kristus prodloužel můj život o další rok, či o další tři roky, až do svého vítězství z toho důvodu, že nyní máme ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, kdy nového Krista musí znát především technický lži lid, a pracující lid, který všechno tvoří. 2.Král.20/5, Ám.3/7,15až5/10až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,37/30,48/11,57/10až20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Smířit se s novým, NEOMYLNÝM Kristem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, má povinnost především BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušný nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova @vutbr.cz. Česko bude nošeno v náručí, když Kristus, novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, z milosrdenství svého Božího rozumu, dá veškerou moc, nad politickým, náboženským a jiným dobytkem Česka a světa. Kristus v Písmu slíbil, že se nám narodí BOŽÍ DÍTĚ, pokorné a úplně poslušné, BOŽÍ SYN, rektor VUT v Brně Janíček, stejně MOCNÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako je Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na jeho rameni spočine Boží moc vlády Krista nad vším stvořením. Rektoru VUT v Brně Janíčkovi, bude dáno jméno DIVUPLNÝ RÁDCE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE, Jeho celosvětové, mírové Boží království, se z Česka rozšíří, a pokoj bez konce spočine na Božím domě, na novém Božím TRŮNU, na rektorátu VUT v Brně, kde sídlí rektor Janíček. Horlivost Hospodina zástupů technického lži lidu VUT v Brně, NEPRODLENĚ učiní vládu technického lži lidu, nad veškerým politickým a náboženským dobytkem, zřízením úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly. Kristus, svým Božím technickým rozumem, celosvětové, mírové Boží království v Česku upevní, a podepře je Božím právem a spravedlností, od března 2022, až na věky v případě, že BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor Janíček, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, učiní NOVÁ, VEŠKERÁ NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, uvedeným Hospodinovým SLOVEM. Smířit se s novým Kristem, svěřit svou cestu Kristu, aby on mohl sám jednat, např. ukončením MEČE křesťanské, militaristické, ekonomické války na UKRAJINĚ, či úplným zničením veškerého, politického a náboženského dobytka, na UKRAJINĚ, v Rusku, v EVROPSKÉ UNII, v USA, atd., je možné pouze tímto způsobem. VLÁDCE POKOJE, rektor Janíček již ví, že se nezjevil pouze on, ale že se spolu s ním zjevil SYN ZATRACENÍ, ČLOVĚK křesťanské, militaristické, ekonomické NEPRAVOSTI, NETVOR, SVINĚ, premiér Fiala, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS. Premiér Fiala, pro odstoupení rozumu Boha, od jeho, geneticky prasečího lidského mozku, se stal zločincem. O všem co mluví lže, protože lže o koncepci energetiky, viz další text o energetice. OTEC VĚČNOSTI, rektor Janíček, již ví, že má povinnost zajistit, aby Česko drželo 40 dní půstu od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Iz.5/4, 16,16/3až29/11až 24až57/10,16,20až58/4až66/24, atd. Musí obrátit chrámové zpěvy v kvílení, neprodleným zrušením křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, např. úplným zničením církve katolické, všeobecné. BELZEBUB světa, papež František, musí v Česku spadnout ze SLOV svých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jako blesk, do jámy, do HROBU, Iz.14/12, to je do říše ticha, na smetiště dějin, na věky věků. Křesťanské svině smazaly OBLOHY PŮL, o trestajícím, NEOMYLNÉM Bohu. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE, rektor VUT v Brně Janíček, z textů HORY HOSPODINOVA DOMU již zná, že Kristus uvedl zlo meče válek na Ukrajinu proto, aby úplně zničil vládnoucí Baaly a DÉMONY, všech států světa. Bude na UKRAJINĚ, případně v Česku, a v okolních státech, dělat bombardováním sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, až v PEKLE třetí světové jaderné války, za trest zničí dvě třetiny lidí na zemi. Zničení Česka, a dvou třetin nesmyslně přemnožených křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, politických, náboženských, ekonomických, militaristických hlupáků, jadernými bombami, je vrcholným Božím trestem. Nastane v případě, když VLÁDCE POKOJE, rektor VUT v Brně Janíček, bude zase zpupný a neposlušný. BOŽSKÝ BOHATÝR, rektor VUT v Brně Janíček, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zná, že nový Kristus vyžaduje, aby ho Česko oslavilo tím, že technický lži lid učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, zničit všechny vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, zničením jejich Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou, na fosilní paliva, jejichž éru Kristus SOUDCE končí. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE, rektor VUT v Brně Janíček, již z Písma a z dějin zná, že např. úplné zničení jednoho SYNA ZATRACENÍ, např. šíleného NETVORA, válečného zločince prezidenta Putina, neznamená žádnou změnu pro změnu systému, který dupe planetu zemi, nesmyslným rabováním ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Iz. 16/1až29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Proto má BOŽÍ SYN, rektor VUT v Brně Janíček, povinnost neprodleně zajistit, svými činy v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, aby v Česku zmizela STARÁ, militaristická, ekonomická ZEMĚ tím, že na VUT v Brně vznikne celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zj.1/1až20/11až22/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Divuplný rádce, NEMLUVŇÁTKO, BOŽÍ DÍTĚ, nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, Iz.9/5až29/11až24až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,21/16,25/32,40, Řím.1/18až8/19, 29, již z Písma ví, že válka na UKRAJINĚ je zkouška energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, která celosvětově brzy nastane v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu. Současná SMRT prvorozených křesťanských, ekonomických, militaristických sviní Česka a světa, je způsobená odstoupením technického rozumu Krista, určeného pro toto zpupné, zlé, pokolení. Boží technický rozum, pro toto zpupné pokolení, je uvedený v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dnes především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Proto, DIVUPLNÝ RÁDCE, nový rektor VUT v Brně, Janíček, má povinnost v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, neprodleně zajistit, zveřejnění těchto textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím nastolit vládu nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi úplně poslušnými služebníky Krista. Z těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA je zřejmé, že každý úplně poslušný služebník Krista, musí nového Boha znát, jako sama sebe, jako svůj NEOMYLNÝ, Boží ROZUM. Protože trestající Kristus, ze svého milusrdenství, dává svůj NEOMYLNÝ Boží rozum, do geneticky prasečích lidských mozků tak, jak sám chce, vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně zajistili, aby úplně poslušných služebníků Krista, bylo v Česku mnoho. Zpupné zničí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, V Česku dozrál vinohrad HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Křesťanská VINICE Česka patří pouze Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, není již třeba burcovat. Je nutné ji neprodleně realizovat. CÍRKVE, jak ekumenické, tak politické, mají maličkou SESTRU, která prsy ještě nemá. Stávající církve, budou mít maličkou sestrou, vládu premiéra Ing. Rákose, až na POLICII ČR v Rosicích, sestoupí do Česka z HORY HOSPODINOVA DOMU, to je z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Žár její, je žár OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nová vláda Česka, JITŘENKA, KRÁLOVNA MÍRU,ŽENA STATEČNÁ, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY a VYTÁPĚNÍ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, svou odborností, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, Ing. Vladimír Rákos . Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Nový Kristus dovoluje Česku jít dál tím, že na rektorátu VUT v Brně dovoluje vytvořit NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, HOLUBICI bezúhonnou, JITŘENKU, krásnou jako LUNA, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, v plné Boží zbroji SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládu premiéra Ing. Rákose. Nová vláda, úplně poslušná, má povinnost neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Energetickou spásou, pro OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem, je přetvořit stvoření, z energie fosilních paliv, na elektřinu z fotovoltaiky, větrníků, na elektřinu z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Iz.1/1až24/5, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Zjevení20/11,15, PÍSEŇ PÍSNÍ 6/9,10,8/3,6,8,12, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20,12/3. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, nečiní v Česku nic tajně. Vše sděluje pomocí maličkého a spravedlivého proroka Stanislava Oplatka, který přišel včas, dle Božího plánu, s těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo mě neposlechne, kdo neposlechne nového Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, pro odstoupení rozumu Krista, nutného pro toto pokolení, padá do HROBU, či PEKLA, třetí světové války, která bude jadená, ve které zajdou dvě třetiny zlých, neposlušných lidí. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. SLOVA jsou NEBESA, buď mravně NÍZKÁ, nebo mravně VYSOKÁ. Nový Kristus nečiní nic tajně tím, že APOKALYPSOU těchto textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, objasňuje svoji vůli, a svoji moc, nad každým DUCHEM, každého, geneticky prasečího lidského mozku. Nyní naplnil texty Písma o energetické nezbytnosti, úplného zničení militaristických, křesťanských, ekonomických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tím o zničení všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, kněží, atd. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Mediální MISTR Kristus nečiní nic tajně tím, že objasňuje např. písmeno Z na vozidlech žoldáků BOŽÍHO SYNA, prezidenta Putna. BOŽÍ SYN Putin dělá to, ce se trestajícímu Kristu líbí, kterého proto toužebně vyhlíží vládnoucí Baalové a DÉMONI, určení k dobrovolnému a neprodlenému odchodu do říše ticha, na smetiště dějin. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Filps.2/13,3/18, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, Oz.2/18až5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15až13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. BOŽÍ SYN Putin, nemá svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidského mozku, ve své moci. Protože stále dělá vládnoucího Boha, působí křesťanským hlupákům na Ukrajině zlo, energeticky nesmyslného MEČE křesťanské války. Kristem vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušní, a Kristu vděční BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, NEMLUVŇÁTKA, PSI, LVI, OSLI, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost se rozněvat na veškeré vládnoucí Baaly a DÉMONY celého světa, a neprodloužit jim jejich vládu nad lidmi, ani o jeden den. Jsou trestajícím Kristem trestáni za to, že odmítají mluvit dále uvedenou pravdu o koncepci energetiky, ekologie a mravů. K.M.1/4až12/27až19/5,6, Řím.1/18až8/19,29, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Mediální MISTR Kristus, učinil podobenstvím písmeno Z, na vozidech ruských žoldáků na Ukrajině. Písmeno Z je jedním z posledních písmen ABECEDY, současně je však ZAČÁTKEM, kterým Kristus objasňuje, jakým způsobem nastolil v Česku, a v okolních státech, svou vládu nad křesťanskými, neposlušnými sviněmi, či NETVORY. Kristus, který tímto textem povolává všechny národy světa, k úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, byl u vzniku církve katolické, všeobecné, a církví protestantských, v době MEČE kruté třicetileté války. Iz.5/4,16,29/11až24,31/9,33/22,41/4,12,48/5,11,57/10až20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. MEČEM třicetileté války mezi katolickými a protestantskými sviněmi, tehdy nemilosrdně zahubil dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných hlupáků, Baalů a DÉMONŮ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Oz.2/18až5/7,15, 6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Následně TRESTAJÍCÍ Kristus učinil MEČ PRVNÍ a DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, kde činil totéž, nemilosrdně hubil, válkami a nemocemi, nesmyslně přemnožené drzé svině, či NETVORY. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18, 19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Česko, a také Slovensko, z milosrdenství svého Božího rozumu, vedl ČTYŘICET LET pouští, pomocí nedokonalé majetkové roviny, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. V této době nosil mladý Babiš obrazy svých Bohů, LÉVIJCŮ, MARXE a ENGELSE, v komunistických průvodech. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Po vyvedení Česka ze 40 let Boží komunistické majetkové ROVINY, Kristus, těmito texty Božího SOUDU, objasňuje OVOCE ÚMYSLŮ Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, atd. např. prezidentů USA Bidena, Ruska Putina a Česka, křeťanského NETVORA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. OVOCE ÚMYSLŮ, uvedených zpupných vládnoucí Bohů, či sviní, až dodnes bylo zlé. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině, či NETVOŘI, pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, bojovali proti BOŽÍM SYNŮM, MUSLIMŮM, BUDDHISTŮM, HINDUISTŮM, atd. Z milosrdenství svého Božího rozumu, Kristus tímto oznamuje, že byl u prvních, křesťanských, ekonomických, militaristických věcí, horečného zbrojení a

 

nesmyslného válčení, v době třicetileté války. Nyní slibuje, že bude také u konce křesťanských, ekonomických, militaristických věcí, ve válce křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ na Ukrajině. Iz.41/4,11až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Konec křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ Česka a států EVROPSKÉ UNIE, je dvojí. Při úplně poslušnosti slepých a hluchých NEMLUVŇÁTEK, LVŮ, PSŮ, OSLŮ, KOJENCŮ, OBÍLENÉ HROBY, Mat. 5/3,9,14,18,13/14,21/15,23/7,27, Iz.29/11až24,56/10,57/10,16,20, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, 1.Petr.2/9,4/17,5/7, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, budou stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ LVI, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V případě, že učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti čtení HORY HOSPODINOVA DOMU PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v brno@rozhlas.cz, Kristus Česko učiní HLAVOU všech národů světa a ne chvostem, a nezničí Česko strašlivou záhubou, v PEKLE třetí světové jaderné války. Novému Kristu, který tímto o sobě vše uvedl, se nikdo z neposlušných lidí nebude posmívat beztrestně. Kristus zahubí každého, v PEKLE třetí světové jaderné války, ve které zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených hlupáků, když vědci z VUT v Brně, i DNES, budou odpůrci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého naturálního PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a surovin, všem národům světa, až do konce tohoto tisíciletí. Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Mich.2/3,4,10,4/1,12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Gal.1/7až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. V případě neposlušnosti uvedených NEMLUVŇÁTEK Mat.5/3,9,14,18až21/16, Kristus na Česko uvede zlo PEKLA třetí světové jaderné války, kterou začal válkou o Ukrajinu, a Česko úplně zničí. Spolu s ním zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí. Ekonomický, militaristický, křesťanský systém, Kristus zničí válkou, kde zničí dvě třetiny ekonomických sviní, jako to již bylo v době hlupáků, za třicetileté války. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Mich.2/3,4,10,4/1, 12,5/4,9,6/7,7/15,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,8/8, atd. Nový Kristus, úplně poslušnému Česku dovoluje, jako prvnímu státu na světě, úplně zničit stávající STROM STÁTNÍ SPRÁVY, úplným zničením VLÁDY SYNA ZATRACENÍ 2.Tes.2/3,11,3/1,11, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiéra Fialy Zjev.1/1až18/2,10až22/21, POSLENECKOU SNĚMOVNU, SENÁT a PREZIDENTA. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. APOKALYPSA správného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je tato. Jer.23/29. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v tomto zlém pokolení vyžaduje, aby každý člověk na světě se podřídil novému, NEOMYLNÉMU Kristu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, v úplně poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Prezident Putin není blázen. Prezident Putin je BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že dělá válku s křesťany, což se Kristu líbí. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Filps.2/13,3/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Každá vládní moc je od Boha, i vládní moc BOŽÍHO SYNA Ruska, ekonomického, militaristického NETVORA Putina. Řím.8/19,13/1,4. V tomto pokolení K.M.7/27, Bůh boří vše, co zasadil, pomocí ekonomických, militaristických, křesťanských sviní Česka a USA. Dle vůle Boží, vládnoucí Baalové a DÉMONI, v říši mrtvých ekonomických militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, kvůli odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, dělají horečným zbrojením vše pro OHEŇ třetí světové války. Pod vládou Baalů a DÉMONŮ, se pracující lži lid namáhá zbytečně. Další neposlušnost Česka, které se nechce bát trestajícího Krista strachem, jaký nikdy nebyl, je zničující. Vše pozře OHEŇ PEKLA třetí světové jaderné války. Ve válce Kristus úplně zničí zpupné Česko, státy EU, a dvě třetiny nesmyslně přemnožených sviní, NETVORŮ. Stane se tak, když lži lid VUT v Brně bude dál obelhávat. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm14/1,4,33/6,37/5,11až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8, atd. OHEŇ SLOVA Božího, je dobrý sluha pro úplně poslušné služebníky Krista. Pro zlé a zpupné vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, je zlý PÁN. Horečné zbrojení a MEČ války na Ukrajině, je vrcholným Božím trestem pro toto zlé, zpupné pokolení, kvůli totální neposlušnosti NEMLUVŇÁTEK, BOŽÍCH SYNŮ, z nového Božího domu rektorátu VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. K.M.1/4až12/27, Řím.1/18až8/19,29, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Z milosrdenství technického rozumu mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je objasněno, že válku na Ukrajině zapříčinil především HNŮJ vědců z BAALOVA DOMU, z Masarykovy univerzity, rektor, religionisté, politologové, sociologové, křesťanští filozofové, ekonomové, psychiatři, atd. Stejně tak HNŮJ vědců z nového Božího domu VUT v Brně, s číslem 666, to je s www, dnes nový rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, učitel koncepce energetiky Česka a světa, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STLOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, který je jediným architektem a urbanistou výstavby sídlišť a měst z těchto domů, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mat.5/3,9,14,18,21/16,23/7, Zach.2/12až11/9,13/4,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Pro přivedení víry Krista k dokonalosti v Česku, kvůli rozhodnutí o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového Božího království, jsem konal svoje skutky, nejdříve v domě hnoje SYNŮ ZATRACENÍ, vědců z Masarykovy univezity, u politologů, sociologů, religionistů, filozofů, ekonomů a jiných ekonomických, militaristických, bohatých sviní, na Masarykově univerzitě. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4až16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Bylo to od roku 1998, v době vlády rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, do současnosti roku 2022 vlády rektora Bareše bares@muni.cz, bares@med.muni.cz, Martin.Kvizda@econ.muni.cz, korycankova@ped.muni.cz, valesova@rect.muni.cz, prorektor.int@muni.cz, rektor@muni.cz, kiss@rect.muni.cz, bulant@math.muni.cz, sarka.pospisilova@ceitec.muni.cz, chlubna@rect.muni.cz, pokorna@rect.muni.cz, Radim.Polcak@law.muni.cz, jhanus@phil.muni.cz, V roce 2006 jsem osobně žádal politologa rektora Fialy, aby uznal texty Písma o tom, že po vyvedení Česka ze 40 ti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, zlé OVOCE ÚMYSLŮ hnoje vědců Masarykovy univerzity politologů, sociologů, religionistů, křesťanských filozofů, ekonomů, bankéřů, obchodníků žijících na výnosný trh, vojenských kaplanů, atd., je pouze dočasné. Soudruzi komunisté, dle vůle Boží, nosili v průvodech, na obrazech, svoje Bohy, BOŽÍ SYNY, LÉVIJCE, Boží PROROKY, MARXE a ENGELSE Pomocí ideologie těchto LÉVIJCŮ, Kristus v Česku, bez pomocí lidských proroků, nastolil 40 let své Boží komunistické, nedokonalé, majetkové ROVINY. Jer.1/17až6/19až31/27,32,51/58, K.M.1/4až15/12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33,

 

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Roznášel jsem hnoji mnohých vědců Masarykovy univerzity brožury formátu A5. Psal jsem, že Kristus, takový mocný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jaký je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, hnoji uvedených vědců Masarykovy univerzity, svou lásku, svého Božího rozumu, potřebného pro toto pokolení, již nedá. Psal jsem, že veškerý hnůj vědců Masarykovy univerzity má povinnost neprodleně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Uváděl jsem, že vládu nad lži lidem Česka nyní dostávají noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a to až na věky věků. Psal jsem, že Kristus vyžaduje změnu kněžství. Ruší, svým pomalým Božím SOUDEM Baalů, kněžství např. religionistů či psychiatrů, na Masarykově univerzitě. Za nové kněze má pouze KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, pokorných, Kristu vděčných, úplně poslušných služebníků Krista, z VUT v Brně, chápajících potřebu zveřejnění Božího SOUD Baalů a DÉMONŮ, v ČRo v Brně. VUT v Brně má povinnost, pomocí dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, nastolit sravedlnost daleko vyšší, než byla v době vlády komunistických militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Odpověď SYNA ZATRACENÍ rektora Fialy byla taková, že mě zakázal vstup na Masarykovu univerzitu tím, že nařídil kontrolů všech příchozích, na všech vrátnicích, včetně studentů. Na rektorátu MU nechal postavit plastové dveře, otevírané z vrátnice. Do kanceláře rektora jsem se již nedostal. Jeho zpřízněná DUŠE, starostka Brna STŘEDU MUDr. Hrubá, mě tehdy objasnila, že NETVOR, politologická svině Fiala, má Boha křesťanského, milosrdného, který mu odpustil všechny jeho politologické, ekonomické, militaristické vychytralosti, a všechny jeho protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy. Svině MUDr. Hrubá pravila, že jsem blázen, když po vládnoucích baalech a DÉMONECH žádám, ve jménu nového Boha, aby neprodleně a ukázněně odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli tomu, že energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením a válkami, dupou celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Proto v roce 2006 souhlasila s tím, že hlavní psychiatr LFMU, svině MUDr. Češková, mě v Lidových novinách označila za nesvéprávného blázna. Za rektora Beka vzdor proti novému Bohu, na MU pokračoval. Do roku 2016 jsem mohl řídit auto. V roce 2016, na žádost jedné pracovnice z VZP, jsem byl potrestán tím, že jsem musel, kvůli řízení auta, donést potvrzení od psychiatra. Hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek v roce 2016 řekl, že trest potřebují, a potvrzení mně nedal. Kristus si s hnojem vědců MU, stejně tak s hnojem vědců, s KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM nových kněží, s BOŽÍMI SYNY z VUT v Brně, které vyhlíží všechno tvorstvo, stále neví rady. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, o Kristu ZÁKONODÁRCI, stále nemají ani ponětí. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Válečné zločince, zpupné lháře a podvodníky, vládnoucí Baaly a DÉMONY, prezidenty Putina, Bidena, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta, KOZLA Zemana, atd. kterým zpupný pracující a technický lži lid slouží místo Bohu, nelze porazit zbraněmi, ale VEŠKERÝM BOŽÍM SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Uvedené Boží slovo, které je příbytkem mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, úplně poslušným služebníkům Krista pracujícího lži lidu, a technického lži lidu, zaručuje svobodu, dokonalý Boží pokoj a celosvětový mír, svět bez boháčů a chudáků, svět bez válek. Svět bude svobodný, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, zveřejněním HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v náboženském pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v brno@rozhlas.cz, úplně zničí stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, kterým křesťanský, militaristický ekonomický lži lid drze slouží, místo Hospodinu. Česko a celý svět je nezbytné osvobodit od stávajících lidských Bohů, od výrobku lidských rukou, od PRACHŮ, ZBRANÍ, a všech ostatních výrobků, které pro svůj provoz potřebují ropu, plyn, uhlí, uran, atd. Nové Boží SLOVO je stejně NEOMYLNÉ, stejně VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, stejně MOCNÉ jako Hospodin tím, že určuje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, či na ÚSVITU osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, je BOŽÍ SLOVO veškeré od Krista, Božím příbytkem, je novým OLTÁŘEM, je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, a to pro všechny státy světa. Uvedené vládnoucí svině jsou úskalím uváděné celosvětové, Boží majetkové ROVINY, mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dokonalého naturálního plnění, a bydlení ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, postavených dle FOTOGALERIE na www.pametni-knuha.cz. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27až150/6, Jud.12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Luk.1/52až17/10,20,34, Mar.4/12,7/7až13/20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tes.4/7,16,5/2, Gal.1/7, 3/20až6/7, atd. Protože i stávající vlády prezidentů Putina, Bidena či Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, militaristického NETVORA, Job9/13, ekonomické svině, 2.Petr.2/21, politologa premiéra Fialy, jsou od Krista, je meč PEKLA války na Ukrajině, Řím.13/4, vrcholným Božím trestem, pro toto zlé, zpupné, neposlušné, pokolení, NEMOCNÉ starým, ekonomickým, militaristickým DUCHEM, Iz.29/11až24,33/22,24až66/24, atd. děsivé ekonomické temnoty např. jedoviny dračí katolického katechismu. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4 až12/10,16,27až19/5,6, atd. Meč války o Ukrajinu, stejně jako první a druhou světovou válku, trestající Kristus učinil proto, Řím.13/4, že ani nyní není schopný, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Žalm 33/6,37/5,11,35,38až96/7až102/18,27, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17, 31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, přetvořit stvoření energeticky, ekologicky a mravně, K.M.1/4až19/5,6, dle dokonalé Boží lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Zákony POLE VĚDY Písma, pro toto zlé a vzpurné pokolení, jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Křesťanské, militaristická, ekonomické svině, jsou stále DUCHOVNĚ NEMOCNÉ, protože nejsou ochotné úplně přetvořit stvoření dle dokonalé Boží lásky zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.33/22,24, K.M.1/4až19/5,6, atd. NOVÝ DUCH je však vylit SLOVY o nezbytnosti energetického přetvoření všeho stvoření, kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli ropnému a ekonomickému kolapsu.

 

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4až19/5,6, atd. NEMOCNÍ Iz.33/22,24, DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, problémy s blízkým dotěžením ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. v dalším desetiletí, hrozný ropný a ekonomický kolaps, nesmyslné přemnožení lidstva, a dupání planety země, až se v energetických základech hroutí, stále řeší žitím vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný ekonomický trh, a tím i vrcholným Božím trestem, energeticky nesmyslným MEČEM PEKLA VÁLEK, nyní války o Ukrajinu. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až19/5,6, Iz.16/1až29/11až22až33/22,24, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Energeticky nesmyslné rabováním fosilních paliv a surovin, řeší drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží Jan8/42, pomocí uvedených lží o Kristu. Nesmyslnou energetickou koncepci vlády Česka pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov ředitele EÚ VUT v Brně, docenta Skály, a Boží vrcholný trest, PEKLO MEČE války křesťanských, militaristických sviní o Ukrajinu, Řím.13/4, řeší např. NEČISTÝ vládnoucí NETVOR, zločinec, ekonomická svině, politolog premiér Fiala, pomocí lží o tom, že energie z plynu a uranu je ČISTÁ, a energie z uhlí a ropy je NEČISTÁ, viz další text. K.M.1/4až5/23až12/10,17,27až19/5,6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Job.9/13, atd. Kristus, pomocí křesťanského PEKLA MEČE VÁLKY o Ukrajinu, vládnoucím Baalům, viditelně boří a ničí SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. tím, že OHNĚM svých SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, viditelně boří a ničí veškeré lži o Kristu, a tím lži o koncepci energetiky na elektřinu. Vládcové všech států světa, měli být ve službě Boží, jako úplně poslušní služebníci Krista, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, což se nepodařilo pro vzpouru drzého lži lidu VUT v Brně. Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3,