Kapitola 290 – 68 stran.

30.12.2021 14:59

Kapitola 290 – 68 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Kdyby se Kristus nad Českem nesmiloval, svým Božím rozumem, nebyl by energeticky spasen ani jeden člověk na světě. Kristus, svůj technický lži lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Nechce se s neposlušnými NETVORY věčně dohadovat. Již se smiloval nad geneticky prasečím mozkem Špidly. Špidla mluvil v plus@rozhlas.cz o energetice stejnou pravdu, jako Kristus, DUCH SVATÝ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, viz další text. Špidla zpochybnil koncepci energetiky vlády premiéra Fialy na výstavbu cca osmi kusů nových bloků jaderných elektráren. JEHOVA, DUCH SVATÝ, v Písmu slíbil, že mě vysvobodí z rukou sedminásobné rodičky pravdou o Kristu, a tím pravdou o své správné koncepci energetiky Česka a světa, od vládnoucích zločinců, SYNŮ ZATRACENÍ: 1.) PTACTVA ODS, premiéra Fialy fialap@psp.cz, 2.) VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU-ĆSL, ministra Jurečky jureckam@psp.cz, 3.) TOP O9, předsedkyně PSP Adamové adamovam@psp.cz. 4.) STAROSTŮ, ministra Rakušana rakusanv@psp.cz, 5.) PIRÁTŮ, ministra Bartoše ivan.bartos@pirati.cz. 6.) ANO, bude líp, předsedy Babiše babisa@psp.cz. a 7.) SPD, předsedy Okamury okamurat@psp.cz. Slíbil že úplně zničí KOZLA Zemana info@ zemanmilos.cz, a vůdce SENÁTU, hlupáka, debila Vystrčila vystrcilm@senat.cz. Jejich náboženská a politická NEBESA se již rozplynula tím, že KLENBA NEBES, barevná DUHA politického, náboženského a technického dobytka Česka a světa, již nemá žádná NEBESA. Zbyla pouze BOŽÍ SLOVA o tom, že Kristus, tyto vládnoucí Bohy, toto KAMENÍ, svým rozumem již nepase, a pást nebude, protože jim v Písmu určil cestu, a to do říše ticha, to je na smetiště dějin. Z uvedených KAMENNÝCH NEBES Hospodin učiní BOŽÍ DĚTI, BOŽÍ SYNY, v případě dobrovolného odchodu do říše ticha, na smetiště dějin. Kdo se k Bohu nyní nevrátí, kdo se bude plést Bohu do řízení světa, bude Kristem potrestán, dle OVOCE svých skutků. Pro 144 000 úplně poslušných služebníků JEHOVY, jsou uvedení vládnoucí Baalové a DÉMONI strašlivou výstrahou tím, že proti debilitě, jejich lidských mozků, geneticky prasečích, každý člověk na světě, je naprosto bezmocný. JEHOVA dokazuje, že debilita geneticky prasečích lidských mozků se nezmění navěky. Není úkol nad lidské síly pochopit, že JEHOVA se nad Českem smiluje, svým rozumem pro toto pokolení, když 144 000 úplně poslušných služebníků, prosadí v brno@rozhlas.cz, zřízení jediné CÍRKVE Česka, NEVĚSTY Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, vládu premiéra Ing. Rákose, zřízenou na rektorátu VUT v Brně, dle dalších textů. Dle písničky od mediálního MISTRA JEHOVY. Nejpozděj v pondělí, 3. ledna 2022, 144 000 úplně poslušných služebníků Krista, musí být dospělí a odpovědní, za další cestu Česka k MÍROMILOVNÉMU Hospodinu. Neposlušným, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v lednu 1922, zašlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Kdo v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů není zapsán jako úplně poslušný služebník Krista, je znovu uvržen do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde hoří síra střelného prachu nesmyslných válek PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst NETVORA, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Systém žití na křesťanský výnosný trh, již není možný, z hlediska trvale udržitelné energetiky. V době přelomu věků konce éry ropy v roce 2030 až 2035, a konce éry uhlí, v Česku v roce 2030, Kristus vše mění. Dovolí úplně přetvořit stvoření, až uplně poslušní služebníci Krista pochopí nezbytnost a povinnost se rozhněvat na sedm vládnoucích politických stran pravice, na POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT a PREZIDENTA, a poslat je tam kam patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vládu Kristus dává jediné CÍRKVI, vládě poslušného premiéra Ing. Rákose. Kdo chce žít bez technického rozumu NEOMYLNÉHO JEHOVY pro toto zlé pokolení, je hlupák, debil, svině, či NETVOR, kvůli tomu, že se nechce podřídit dokonalé Boží lásce, Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Trestající JEHOVA se smilovává, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad neposlušnými sviněmi tak, jak sám chce, koho chce nechává zatvrzelého, debilního. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, zatvrzelé, neposlušné vládnoucí svině, či NETVORY, činí mrtvými, odstoupením svého, např. technického rozumu, pro toto zlé pokolení, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Všichni v Česku jsou zatím vzpurní, neposlušní a tím, pro odstoupení rozumu JEHOVY, DUCHA SVATÉHO, pro toto zlé pokolení, mrtví. Česko a celý svět tím skončil v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, a tím v HLUBINĚ, ve vzedmutém MOŘI SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Nenašel nikdo úplně poslušný, kdo by neprodleně, spolu se mnou, šel energeticky, ekologicky a mravně správnou cestou, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tím, v neposlušném Česku, vzešel plný počet křesťanských pohanů, hlupáků, debilů, sviní, či NETVORŮ. Království vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka však padne, nevstane, protože v něm schází láska k Hospodinovi, k takovému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, jaký v Písmu opravdu je. Pro úplně poslušné služebníky JEHOVY, je nový termín, nového DNES naplnění Písma, o úplném zničení Kristem prokletého PTACTVA ODS, a ostatního vládnoucího, politického a náboženského dobytka, od novoluní, od neděle 2. ledna 2022, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 18. ledna 2022. Např. Kristem prokletý neposlušný ŽID Fedor Gál info@denikn.cz, redakce@respekt.cz, info@postbellum.cz, editori@ denikn.cz, je nebezpečný zločinec. Odmítá uvěřit, že dvě světové války, HOLOCAUST, a všechny současné Boží tresty, horečné zbrojení, dělání sutin z měst, jaké ještě nikdy nebyly, ve válkách křesťanských sviní, s muslimskými NETVORY, o území s ropou, plynem a surovinami, ekonomické tresty, COVID, KŮROVEC, POTOPY, SUCHA, VICHRY, TORNÁDA, ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ, INFLACE, atd., jsou Boží pomstou, za ignorování energeticky nezbytné, celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ fosilních paliv a všech surovin tak, aby ve všech státech, v celém tomto OSMÉM TISÍCILET vlády Krista nad všemi státy světa, bylo ve všem po nedostatku. Trestající Kristus se vládnoucím Baalům a DÉMONŮM mstí za to, že ignorovali dva Boží proroky, MARXE a ENGELSE, jejichž slovo o nezbytnosti zřídit svět bez boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., bylo věrné a pravé. Kristus bude v Česku a Slovensku oslaven, až Fedor Gál, a jemu podobní, DUCHEM CHUDÍ proroci, kteří, svým DUCHEM, svých geneticky prasečích lidských mozků, si nastolují své stupidní ideologie, pro záchranu svých dobře placených KORYT, skončí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Kristus Česku dovoluje jít dál, po zveřejnění uvedeného Božího SOUDU vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ v brno@rozhlas.cz. Těm, kdo v Brně, stále v Písmu nedovedou doplňovat texty Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., tak, aby se zjevila uváděná BOŽÍ SLÁVA, rád vše osobně objasním. Trestající Kristus dovoluje jít dál dvanácti APOŠTOLŮM, určených pro zřízení jediné CÍRKVE Česka, vlády premiéra Ing. Rákose, zřízené na rektorátu VUT v Brně. Posledním vyvoleným APOŠTOLEM, ANDĚLEM, je geograf Jiří Tuscher z Brna. Je tímto pověřen k neprodlenému svolání dvanácti vyvolených APOŠTOLŮ, ANDĚLŮ, na rektorát VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly. Nový Kristus dovoluje Česku jít dál tím, že na rektorátu VUT v Brně dovoluje vytvořit NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, HOLUBICI bezúhonnou, JITŘENKU, krásnou jako LUNA, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, v plné Boží zbroji SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládu premiéra Ing. Rákose. Nová vláda, úplně poslušná, má povinnost neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Energetickou spásou, pro toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem, je přetvořit stvoření z energie fosilních paliv, na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a elektronicky je svolat na rektorát VUT v Brně. Když svolá pohotovost uvedených dvanácti APOŠTOLŮ na VUT, Kristus slíbil, že technický lži lid Česka se ke Kristu dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Trestající JEHOVA potrestá každého neposlušného člověka, dle OVOCE jeho ÚMYSLŮ, tak jak bude chtít on sám. JEHOVA se pekelně snaží zastavit provoz letadel, aut, atd. např. COVIDEM. Slíbil že trestání COVIDEM ukončí v případě úplné poslušnosti Česka. Úplná poslušnost znamená např. okamžitě, celosvětově, zastavit provoz letadel, aut, lodí, apod., což se Bohu nedaří. Úplně poslušní služebníci JEHOVY ví, že v tomto tisíciletí budou mít pouze obnovitelnou energii, a že ji bude málo. Proto logický Boží rozkaz je o neprodleném, celosvětovém zastavení výroby a provozu aut, kamionů, letadel, lodí, zbraní, atd., pro zachování zbývajících fosilních paliv, na celé toto osmé tisíciletí vlády Krista nad světem. JEHOVA vyžaduje, aby všichni lidé seděli doma, nikam necestovali, vytvořili majetkovou ROVINU, bez PRACHŮ, a tím začali pracovat na energetické SPÁSE, jak to vyžaduje JEHOVA v Izajáši, či v Sírachovci. VOZY, to je AUTA, KAMIONY, LETADLA, ZBRANĚ, atd. musí neprodleně zmizet, celosvětově. Celosvětově se musí prostírat ubrusy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat proto, aby celosvětově zmizely supermarkety s potravinami. Aby tím celosvětově zmizely chladničky a mrazničky jak z domácností, tak ze supermarketů. Každý zdravý člověk s číslem 666, což je www, musí stavět sídliště a města z věčných příbytků, z domů zimních, bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Úplně poslušnému lži lidu, Bůh dovolí cestovat po světě, až budou celosvětově postavené uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Aby se mohlo začít stavět, musí pominout majetek. Ztratit se v HLUBINĚ MOŘE SLOV politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, je hřích k energetické SMRTI neposlušného Česka a světa. Bůh vyžaduje rozhodnout o úklidu vládnoucího politického a náboženského dobytka, do říše ticha, ještě v roce 2021.

 

Kapitola 290 –68 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 67. Česká bible kapitola 290. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz, a pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý svět, pro úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, pro projektanty, atd. Mediální MISTR JEHOVA, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, ze svého milosrdenství, chce uskutečnit, energetickou, ekologickou a mravní spásu světa, pomocí úplně poslušného technického lži lidu Česka. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, a dobrovolně, na základě těchto textů Písma, toho nenechá bez trestu. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, kdy každý má povinnost studovat veškeré Písmo, všech náboženství světa, toto Písmo doplňovat a upřesňovat tak, aby se zjevila Boží sláva technického lži lidu rektorátu VUT v Brně. NEOMYLNÝ Boží rozum, určený pro toto zlé, křesťanské, ekonomické, militaristické pokolení, dostane Česko v případě, že bude neprodleně realizovat DEN PÁNĚ, HOŘÍCÍ JAKO PEC, spálení stávajícího politického a náboženského, ekonomického, militaristického KŘOVÍ, či PLEVELE Baalů a DÉMONŮ, zveřejněním těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz. Úplně poslušné služebníky JEHOVY chce Bůh v Česku vysvobodit od zlého ekonomického, militaristického, křesťanského DUCHA tím, že úplně zničí veškeré militaristické, ekonomické, náboženské, politické a jiné tradice, úplným zničením např. Vánoc, Velikonoc, zničením mnohých vědců Masarykovy univerzity, politologů, sociologů, religionistů, ekonomů, atd., zničením žití boháčů na výnosný trh, zničením PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. CESTA KE SVOBODĚ DUCHA je ve zničení všech ekonomických vládnoucích hlupáků, SVINÍ, či NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kterým neposlušní pracující hlupáci slouží, místo Hospodinu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států. JEHOVA vyžaduje, aby mé tříleté prorokování, od roku 2018 do roku 2021, skončilo DNEM PÁNĚ, HOŘÍCÍM JAKO PEC tím, že 144 000 úplně poslušných služebníků Krista rozhodne o úplném zničení vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince premiéra Fialy petr.fiala@ods.cz, a o odchodu veškeré neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY do říše ticha, to je na smetiště dějin. Bůh vyžaduje, aby Česko neprodleně nastolilo vládu úplně poslušných služebníků Boha NEJVYŠŠÍHO, sedícího nyní v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby před jeho pohledem Česko neprodleně zřídilo úplně poslušnou vládu premiéra Ing. Rákose, uvedenou na konci kapitoly. V říši ticha musí zmizet vládnoucí lháři a pokrytci, kteří pro neznalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, svými geneticky prasečími lidskými mozky, lžou o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která činí méně než DESET PROCENT z celkem potřebné energie Česka, a kteří tím brání vzniku energeticky nezbytné celosvětové Boží majetkové ROVINY, bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat. V tranzitní zemi, v Česku, energie z ropy tvoří cca padesát procent celkem potřebné energie, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Uvedenou energii z ropy, cca 50 % energie, nelze nahradit elektřinou, která dnes představuje cca 10 % celkem potřebné energie. Čtyř blokům v Dukovanech, které vyrábí cca 50% energie z jádra, končí životnost. Uhelné elektrárny, které vyrábí cca 60 % elektřiny, to je cca 6 % celkem potřebné energie Česka, úplně končí pro nedostatek uhlí. Do blízkého ropného a tím ekonomického kolapsu, se nestihne nic postavit tak, aby energii z ropy bylo možné nahradit elektřinou z jádra. Moje přání tříletý, dle písničky od mediálního MISTRA JEHOVY, se mně vyplní najednou, když technická elita Česka rozhodne, o energetické nezbytnosti vzniku dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, pro všechny státy světa tak, aby ve všem v energetice bylo ve světě po nedostatku, až do konce tohoto OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Česko má dvě možnosti existence. Buď Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázni a s úctou, realizací jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Nebo, při další neposlušnosti 12 vyvolených APOŠTOLŮ, ANDĚLŮ, být Kristem zničeno vrcholným Božím trestem. Zničením dvou třetin lidstva a Česka, v hrozné třetí světové válce. OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, boháčů, politiků pravice a levice, kněží, je horečné zbrojení, a boj křesťanských, neposlušných, ekonomických, militaristických sviní, např. proti muslimům, boj mocností mezi sebou, či boj boháčů proti chudákům, což není cesta Boží. Cesta Boží je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je HORA HOSPODINOVA DOMU, což je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA. Česko má povinnost spojit všechny státy světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Hospodina, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kol.3/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Sloužit v Česku Božím nepřátelům, zločincům, např. stávajícím pošetilým vládnoucím Bohům, SEDMI CÍRKVÍ vládnoucího dobytka pravicových politických stran POSLANECKÉ SNĚMOVNY, sedminásobné rodičce nového Krista, která nechce zchřadnout, nechce vypustit svého ekonomického, militaristického, křesťanského DUCHA, horečného zbrojení, zvyšující se ekonomiky, tím zvyšujícího se rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, nechce přestat v dupání planety země, až se hroutí v energetických základech, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus slíbil, že mě vysvobodí z rukou sedminásobné Boží rodičky, sedmi vládnoucích zločinců, SYNŮ ZATRACENÍ: 1.) PTACTVA ODS, premiéra Fialy fialap@psp.cz, 2.) VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU-ĆSL, ministra Jurečky jureckam@psp.cz, 3.) TOP O9, předsedkyně PSP Adamové adamovam@psp.cz. 4.) STAROSTŮ, ministra Rakušana rakusanv@psp.cz, vit.rakusan@stan.cz, 5.) PIRÁTŮ, ministra Bartoše ivan.bartos@pirati.cz. 6.) ANO, bude líp, předsedy Babiše babisa@psp.cz. a 7.) SPD, předsedy Okamury okamurat@psp.cz.. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, Česko zničí. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,19,21až23/29,32až29/17,31/27,32až49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7, 15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Bhag.15/15,16až16/13až24,18/78, Gal.1/7až6/7, Bůh mě vysvobodí od osmého vládnoucího hlupáka 8.) od KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a od. 9.) Vůdce SENÁTU, debila Vystrčila vystrcilm@senat.cz. Jejich náboženská a politická NEBESA se již rozplynula. Zbyla pouze BOŽÍ SLOVA o tom, že Kristus, tyto vládnoucí Bohy svým rozumem nepase, a pást nebude. Česko se může energeticky zachránit v případě, že je pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin. Jejich debilita je způsobena trestajícím Kristem. Ničí je, odstoupením Božího technického rozumu, o správné koncepci energetiky, nezbytné pro blízký ropný a ekonomický kolaps. Jejich geneticky prasečí lidské mozky, tyto texty nechápou, což potvrzuje texty Písma o jejich mozku. Debilita jejich geneticky prasečích lidských mozků je vrozená. Při odstoupení Božího technického rozumu, se nezmění navěky. Trestající Hospodin, v podzimních volbách 2021, poslal LEVIJCE, BERANY, BERÁNKY či OVCE z KSČM a KOZLY z ČSSD, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Příbytek Boží bude v Česku pouze v případě, když všechny politické strany, z milosrdenství rozumu JEHOVY padnou, a již nevstanou, pro pochopení textů Písma o nezbytnosti úplného zničení všech ekonomických, militaristických, náboženských, politických a jiných vládnoucích hlupáků, debilů, které nelze přenést do bran celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. JEHOVA se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, až SLOVO DVOU Bohem v Písmu vyvolených OSOB, bude pravé, a věrné. Jedná se o SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, dvou projektantů nového mírového světa, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, maličkých a spravedlivých proroků, nového premiéra Česka, Ing. Vladimíra Rákose a posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického věku, Stanislava Oplatka. Viz texty na konci kapitoly. Život v ekonomickém, militaristickém křesťanském PEKLE, je pohádka nedopsaná, o vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pro neposlušnost uvedené zlé vládnoucí elity. Vládnoucí hlupáci, odmítají uznat Boží moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, uvedenou v Písmu. Odmítají uznat, že Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží komunistické, či socialistické majetkové ROVINY, kdy vládli komunističtí BERANI, BERÁNCI či OVCE, byli JEHOVOU stvořeni jenom proto, aby mohli nyní dobrovolně a neprodleně, odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Svým vzdorem proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma,

 

které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, škodí nejenom sobě a Česku, ale celému světu. V církve věří již velice málo lidí, cca 3,5 %. Svět bude plný zázraků, když církve budou zrušené kvůli tomu, aby se jejich NEBE, či MOŘE SLOV ekonomických, militaristických, křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, v Česku navždy rozplynulo. KLENBA MOŘE protikladných SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v Česku křesťanských, je prokazatelně barevná DUHA politických, náboženských, ekonomických, militaristických a jiných bohatých SVINÍ, či NETVORŮ, Česka, či světa. Česko musí zajistit, aby MOŘE SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, se rozplynulo, zmizelo, nebylo. Aby tím v Česku zmizelo vzedmuté moře ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, NETVORŮ, stávajících Bohů, Baalů či DÉMONŮ, jak nad KLENBOU NEBES, tak pod KLENBOU NEBES. Jejich MOŘE protikladných SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je Česku a světu, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. JEHOVA může vládnout jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z NOVÉHO BOŽÍHO DOMU, z rektorátu VUT v Brně, pouze v případě, když kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, úplně zničí veškeré MOŘE SLOV křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, MOŘEM SLOV ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude Ježíšem Kristem tvrdě potrestán. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Trestající JEHOVA se nesmiloval, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, např. nad geneticky prasečími lidskými mozky těch vládnoucích hlupáků, vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků lží o ekonomické, militaristické, křesťanské spáse, které ničí, které, jako mrtvé, jako DUCHEM CHUDÉ svině, bez DUCHA PRAVDY o Kristu, a jeho správné energetické koncepci, posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus se nesmiloval, svým rozumem technika, určeným pro toto pokolení, např. nad neposlušným, Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, nad Bohem vládnoucích politických hlupáků premiérem Fialou, petr.fiala@ods.cz, či nad neposlušným vládnoucím Bohem, zakladatelem Kristem prokletých KOZLŮ ČSSD, vrchním velitelem vrahů žoldáků, KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Vyhýbají se odpovědnosti za své protikladné lži o NEOMYLNÉM Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a tím za své lži, o své koncepci energetiky pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent, celkem potřebné energie Česka. HŔÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a světa, je jejich tvrzení, že elektřinou, která dnes činí méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, lze nahradit ropu. V tranzitní zemi, v Česku, činí energie z ropy více než 50 % celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, zpracovaný již dříve, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana SFČVUT docenta Hrdličky. Uvedené vládnoucí politické a ekonomické svině, NETVOŘI, stále nevěří v existenci trestajícího JEHOVY, jehož hněv již neprodlévá, kvůli lžím vládnoucího politického, náboženského a technického, neposlušného, vzpurného dobytka, o koncepci energetiky,. Nikdo v Česku nevěří textům Písma o tom, že ekonomické tresty, COVID, KŮROVEC, VICHRY, to je TORNÁDA, ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIE, POTRAVIN, INFLACE, HOREČNÉ ZBROJENÍ, energeticky nesmyslné války, dělání sutin, jaké ještě nikdy nebyly, např. z měst muslimů, OČKOVÁNÍ, NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ, POTOPY, SUCHA, velice blízký konec ropy, a tím současně konec SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY, atd. jsou tresty trestajícího Hospodina. Jsou to tresty za křesťanskou CHAMTIVOST, která je MODLUSLUŽBOU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů Česka. Jsou to tresty za jejich křesťanskou, ekonomickou chamtivost, za jejich ekonomickou, militaristickou, náboženskou NEPRAVOST. Uvedení vládnoucí Bohové Česka, dle slov vládnoucího KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, odmítají ZELENOU DOHODU EU, stvořenou Hospodinem jako zkoušku, pro vzpurné a neposlušné, to je mrtvé Česko. Česko má za vládnoucí Bohy politické a náboženské drzé hlupáky, které Kristus viditelně potrestal vrcholným Božím trestem, odstoupením svého technického rozumu, potřebného pro toto zlé, neposlušné pokolení. Pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů technického lidu, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, je Česko stále na chvostu myšlení o správné koncepci energetiky Česka a světa. Protože nemá v čele vládu premiéra Ing. Rákose, odmítá být HLAVOU všech energeticky, ekologicky a mravních změn Česka a světa. Kristem v Písmu vyvolená technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., pro neznalost Písma, chce stále sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kdyby se Kristus nad Českem nesmiloval, svým Božím rozumem, pro toto vzpurné pokolení, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk ne světě. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Trestající JEHOVA se již smiloval, svým Božím rozumem, nad KOZLEM z ČSSD, emeritním premiérem Špidlou icv@vlada.cz. info@masarykovaakademie.cz. Špidla se stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Z milosrdenství rozumu Hospodina, uvedl v plus@rozhlas.cz, že Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS, zločinec premiér Fiala má totálně chybnou energetickou koncepci Česka. V podstatě uvedl, že koncepce energetické spásy premiéra Fialy, na výstavbu několika velkých bloků jaderných elektráren, nebo většího množství malých bloků jaderných elektráren, je nereálná, jak z hlediska finančního, tak časového. Špidla v podstatě uvedl, že v čase, který zbývá do hrozného ropného a ekonomického kolapsu, kterému neujde žádný stát na světě, vůbec není možné uskutečnit plány premiéra Fialy. Špidla v plus@rozhlas.cz, pravil, že plánem premiéra Fialy je nahradit čtyři bloky dosluhující jaderné elektrárny v Dukovanech, dvěma novými, většími bloky. Uvedl, že v plánu hlupáka premiéra Fialy je nahradit končící uhelné elektrárny, šesti novými bloky jaderných elektráren. Uvedl, že výstavba celkem OSMI KUSŮ nových bloků jaderných elektráren je nereálná, a je nesmyslná, protože zajistí pouze výrobu elektřiny ve stávajícím množství, takže není možné uvažovat o tom, že elektřina nahradí energii z ropy. Výstavba OSMI KUSŮ nových velkých jaderných bloků, nebo výstavba většího počtu malých jaderných bloků, které propaguje v novinách Rovnost, ze dne 27. prosince 2021, bývalý ministr průmyslu, DUCHEM CHUDÝ NETVOR, MUDr. Martin Kuba hejtman@kraj-jihocesky.cz, proto vůbec neřeší náhradu energie z ropy, která bude určitě dotěžena, to je nesmyslně vyrabována. Emeritní premiér Špidla mluvil v plus@rozhlas.cz, stejně jako JEHOVA ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V podstatě pravil, že v tomto OSMÉM tisíciletí vlády Krista ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, určitě bude hrozný ropný a ekonomický kolaps, protože určitě bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, uran a mnohé suroviny, potřebné pro výrobu, s čímž se úplně poslušné tvorstvo musí smířit. Pravil, stejně jako JEHOVA v Písmu, že Česko a veškeré tvorstvo, kvůli své energetické spáse, musí vejít do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Kriste, prosím, neodstupuj nyní, svým Boží rozumem, od svého proroka Špidly, ať prorokuje stejně jako ty, že na energetickou spásu mají naději jenom ti úplně poslušní služebníci JEHOVY, kteří prosadí energetickou spásu Česka a světa, ve výstavbě energeticky soběstačných měst a sídlišť, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bože dej, ať se Špidla nyní stydí za to, že v době když byl premiérem, nemluvil o energetice stejně jako teď, protože mu PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, kde je vše o správné koncepci energetiky uvedeno, byla opakovaně zasílaná, takže neměl výmluvu pro svoje lži. Nový Kristus vyžaduje, aby se ke Kristu nyní vrátil děkan SFČVUT, docent Hrdlička. Nestyděl se, když prorokoval nesmysly, že Česko musí, kvůli náhradě ropy elektřinou, postavit cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína. Nový Kristus vyžaduje, aby se ke Kristu nyní vrátil bývalý ministr průmyslu Martin Kocourek, který mylně prorokoval, že Česko musí nahradit ropu výstavbou deseti nových jaderných elektráren. Stydět se musí MUDr. Martin Kuba hejtman@kraj-jihocesky.cz, který, jako bývalý ministr průmyslu nesmyslně prorokoval, že Česko postaví dva nové bloky v Temelíně, a jeden nový blok v Dukovanech, čímž bude elektřina pro Česko, jako ropa pro Rusko. Do doby dotěžení ropy v Rusku, Česko již nyní nemá čas, žádný jaderný

 

blok v Česku dostavět. Kdo se plete Kristu do řízení Česka a světa, zrazuje žárlivě milujícího Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus chce, kvůli energetické spáse Česka a světa, ukončit veškerou, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, války, atd. Proto v Česku nemůže nad lidmi vládnout Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, zločinec premiér Fiala, a Kristem prokletý zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, což by byl těžký hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus v Písmu slibuje, že Česko a svět přestane postupně trestat, všemi uvedenými ekonomickými, militaristickými, či zdravotními tresty, když Česko naplní Písmo o Česku do poslední čárky tím, že přijme Krista, za jediného, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. JEHOVA přestane bdít nad zlem, pomocí křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. když Česko učiní rozhodnutí, např. o neprodleném zničení žití boháčů na výnosný trh. Když učiní rozhodnutí, o zničení dobře placených KORYT vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplným zničením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Když učiní rozhodnutí, o proměnění mnohých vědců Baalova domu, Masarykovy univerzity, v hnojiště. Dědictvím Česka bude sám Hospodin, když Česko uvěří textům o KOZLOVI z ČSSD, o Špidlovi, kterého Kristus, dle svého plánu, vyhnal na POUŠŤ 40-ti let Boží socialistické, či komunistické převýchovy. Kdo se chce vrátit k novému Kristu, musí mít čistý oděv tím, že zruší KLENBU NEBESKOU, oddělující vody náboženských a politických sviní, od vod jiných náboženských a politických sviní. KLENBOU NEBES je prokazatelně DUHA barevných hlupáků politických, náboženských, ekonomických, militaristických, sviní, či NETVORŮ. Česko má povinnost učinit rozhodnutí, že tato DUHA, ani v Česku, ani ve světě, již nebude. Veškerou vinu je nyní potřeba vložit na KOZLA z ČSSD, Vladimíra Špidlu za to, že tak dlouho zdržuje návrat k Hospodinu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, kvůli nesmyslnému ničení ropy, plynu, uhlí. Z milosrdenství rozumu JEHOVY je objasněno, jaká SLOVA Božího MLÝNA jsou NEBESA, a jakým způsobem se v Česku, křesťanská, judaistická, buddhistická, hinduistická, muslimská a jiná NEBESA, na Vánoce 2021, rozplynou, nebudou. V Česku již není žádným tajemstvím SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všechno je NAHÉ, všechno je odhalené, pochopením textů Písma o tom, že každý úplně poslušný služebník JEHOVY v Česku, na Vánoce 2021, má povinnost zrušit křesťanské Vánoce, Velikonoce, zrušením tradic SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Rozhodnutím o zrušení Vánoc a Velikonoc v Česku, až na věky věků, bude zastaveno SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH pochopením, že první NEBESA dal JEHOVA hinduistům a buddhistům, SLOVEM Bhagavadgíty. DRUHÁ NEBESA dostali od Krista křesťanské a židovské ZLATÉ svině, ZLATÍ vládnoucí Bohové, Baalové, DÉMONI, boháči, NETVOŘI, vlastníci majetku, SLOVEM Tóry a Bible. TŘETÍ NEBESA dostali od mediálního MISTRA JEHOVY, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, muslimové, SLOVEM Koránu. Rozhodnutí o energeticky nezbytném rozplynutí se všech stávajících NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH, rozhodnutí o zrušení všech křesťanských, militaristických, ekonomických tradic v Česku, mají povinnost učinit úplně poslušní služebníci JEHOVY, zveřejněním HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz. Každý úplně poslušný služebník JEHOVY má povinnost pochopit texty Písma o tom, že zachránit energeticky, ekologicky a mravně sám sebe, znamená zachránit celý svět, podřízením se jedinému, NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU DUCHU SVATÉMU, který odjakživa dělá jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všem státům světa tak, jak si to v Písmu předsevzal. Jak ubozí jsou např. Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, a jiní hlupáci, kteří stále prosazují sama sebe, politicky, nábožensky, vědecky, atd., když vědí, že JEHOVA potrestá každého vzpurného, neposlušného NETVORA, vrcholným Božím trestem, to je úplným zničením DUŠE, geneticky prasečího lidského mozku. Úplné zničení, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, je určeno veškerým neposlušným, politickým a náboženským stádům, kteří svoje stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, nepošlou neprodleně pryč, s prázdnou, bez majetku, který z titulu konce éry ropy a PRACHŮ shnil, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Každý úplně poslušný služebník JEHOVY má povinnost vybojovat vítězný boj s DUCHEM svého geneticky prasečího lidského mozku a uznat, že JEHOVA, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má pravdu o tom, že nad Českem nyní nemohou vládnout DUCHEM CHUDÍ hlupáci, politici pravice, kteří slouží nikoli Bohu, ale pouze svým dobře placeným KORYTŮM. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, NETVOR, premiér Fiala, pastýř bez zájmu a pochopení o SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je určen JEHOVOU k zániku, protože jeho slovo POLITOLOGA stojí proti Bohu. JEHOVA nechce společnost rozdělovat na chudáky a boháče, nechce dělat občanské války mezi boháči a chudáky, nechce dělat války mezi mocnostmi, a dělat války o území s ropou, plynem a surovinami, kvůli energetické spáse Česka a světa. JEHOVA bude Českem oslaven, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jediné církve Česka, úplně poslušné nové vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, učiní rozhodnutí, o energeticky nezbytném, úplném zničení všech zbraní, a všech vojáků světa, dle dalších textů. Vánoční tradice a nadělování dárku je výsledkem totálně chybného výkladu Písma. Není úkol nad lidské síly, Vánoce a Velikonoce úplně a navždy zrušit tím, že neprodleně padne vládce křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, BELZEBUB papež František. Pád BELZEBUBA papeže Františka, ze SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, bude zemětřesením pro celý svět. Kristus se stane ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, v době úplného zničení děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a zničením krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků ekonomických, militaristických lží. Když JEHOVA v Česku nezvítězí, Česko úplně zničí. Úplně poslušné Česko má povinnost uvěřit textům Písma, že JEHOVA vede Česko, svým Božím rozumem tak, jak si to, ze svého svého milosrdenství, v Písmu předsevzal. Má moc, uvedenou v Písmu, úplně poslušné Česko zachránit a energeticky SPASIT, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o spávné energetické koncepci Česka a světa. Nebo vzpurné, neposlušné Česko zničit, ve třetí světové válce. JEHOVA, v době podzimních voleb v Česku, vytvořit POSLANECKOU SNĚMOVNU ze SEDMI SVÍCNŮ, sedmi vládnoucích politických stran PRAVICE. Kdo oslavuje nového Krista, stupidními křesťanskými, militaristickými tradicemi, SEDMIRAMENNÝM SVÍCNEM, sedmi vládnoucích politických stran PRAVICE, Ježíše Krista neoslavuje, ale pouze DUCHA geneticky prasečích mozků politického, náboženského a technického lži lidu. Kdo se ke Kristu nyní nevrátí, bude potrestán. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, ve svém projevu správně prorokoval, že dle ZELENÉ DOHODY, JEHOVA, a také EU, požaduje přestat topit zemním plynem v roce 2030, a v roce 2035 nejezdit auty se spalovacími motory. V době blízkého a ropnoho kolapsu, v roce 2030, se všechno zhroutí také ekonomicky. V tomto roce již Česko nedostane od Putina ani ropu, ani plyn. V tomto roce již všichni budou připomínat s proklínáním jak NETVORA premiéra Fialy, tak zlého KOZLA Zemana. Není úkol nad lidské síly milovat Hospodina za to, že dává Česku a tím všemu tvorstvu, dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Není úkol nad lidské síly, nenávidět vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice za to, že odmítají odejít do říše ticha, na smetiště dějin, kvůli dobrým KORYTŮM. Vše je s Bohem projednáno. Z Písma je objasněna Boží moc a Boží vůle. Návrat je nyní možný. Film NÁDHERNÉ BYTOSTI je podobenstvím o úplném zničení církve katolické, všeobecné, v čele s BELZEBUBEM papežem Františkem, a tím o úplném zničení všech ostatních světových církví, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Nádherné křesťanské bytosti, jsou šílení Bohové církve katolické, všeobecné, OTEC, Belzebub papež František, a jeho ŽENA, církev katolická, všeobecná. Jejich dcera v Česku, MLADÁ CÍRKEV, se zamilovala do křesťanského mladého Boha, do SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista. Bylo ji řečeno, že její milenec musí zemřít, kvůli energetické spáse světa, protože miluje např. Bohem prokleté vědce Masarykovy univerzity, politology, sociology, ekonomy, filozofy, religionisty, atd. Ve filmu bylo sděleno, že v

 

Česku se nesmí číst Bible, protože je v ní napsáno, že pohlavního PTÁČKA, vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, je zapotřebí zabít. Ve filmu byl SYN ČLOVĚKA Kristus, zabit kulkou z pušky. DCERA církve katolické v Česku, nebyla jako její MATKA. Protože studovala KNIHU MĚSÍCE, KORÁN, věděla, že stará církev katolická, všeobecná, musí být zničena. Nemilosrdně zmařila jak svou MATKU, církev katolickou, všeobecnou, tak svého OTCE, BELZEBUBA papeže Františka. Ve filmu bylo objasněno, že ke STOLU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, je zapotřebí přijít ve vhodném oděvu. Vhodný oděv je čistý a bílý. Je to oděv očištěný od DUHY barevného politického a náboženského dobytka. Výsledná barva DUHY je bílá. Znamená to, že očištění od barevné DUHY spočívá v úplném zničení veškeré vládnoucí elity. Protože barevnou vládnoucí elitu nikdo nechce zničit, je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ kolotočem. V době, kdy byl zastřelen mladý Kristus, JEHOVA zničil MEČ VÁLEK tím, že zničil vojáky. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neposlušní, zlí lidé, místo Bohu, slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Dupou tím planetu země, energeticky, ekologicky a mravně, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., což vše je hřích k energetické SMRTI. Začátek ropného a ekonomického kolapsu se blíží, jsme mu blíž a blíž, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. JEHOVA, ve svém veškerém SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se již zjevil jako BOŽÍ SYN, který maří skutky drzých pozemských OTCŮ, Satanů či Ďáblů kněží z twr@twr.cz, zive@proglas.cz, brno@rozhas.cz, či kněze Satana Halíka halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@ff.cuni.cz. Satani či Ďábli, drzí pozemští OTCOVÉ kněží, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, od samého počátku křesťanství. Zamotali se do svých sítí, svého krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, svých neomylných protikladných, promyšlených, militaristických dogmat, a ekonomických vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY. Tím propadli chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Boží símě SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v jejich geneticky prasečích lidských mozcích, stále nezůstává. Všichni lidé, na celém světě, všech náboženství světa, jsou děti Satanů, či Ďáblů kněží tím, že všichni věří, že Satani, či ĎÁBLI kněží, církve katolické, všeobecné, mohou křesťanskému lži lidu, odpouštět hříchy. Dělají veškeré ekonomické, militaristické, křesťanské zlo na světě tím, že svoje protikladné bludy a promyšlené ekonomické vychytralosti, čerpají pouze ze SLOV NEBES ekonomických, militaristických, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kdo se nyní narodí z Boha, to je ze SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nebude hřešit, protože ví, že hříchy k energetické, ekologické a mravní SMRTI, může odpouštět pouze trestající JEHOVA, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, jako žárlivě milující DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli křesťanské a jiné MODLOSLUŽBĚ, již neprodlévá. Úplně poslušným služebníkům NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, JEHOVY, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, JEHOVA dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, s dokonalou Boží majetkovou ROVINOU, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ veškerých naturálií. Vyžaduje, aby v Česku již nikdo nebyl PROSTODUCHÝ. Pro PROSTUDUCHÉ je NOVÝ DUCH vylit tímto textem. NOVÝM DUCHEM je SÍMĚ Božích slov ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když v geneticky prasečích lidských mozcích zůstane, že veškeré Boží SLOVO, pro všechna náboženství světa, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, JEHOVA, z milosrdenství svého rozumu, pro toto pokolení, již bude jednat sám, a nastolí svou vládu, jediného BOHA světa, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi, úplně poslušnými státy světa. Nový JEHOVA vyžaduje, aby jím vyvolení, úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, především technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, neprodleně zajistili zveřejnění uváděného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH např. v brno@rozhlas.cz. SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již plnou BOŽÍ ZBROJÍ, je nástrojem Boží spravedlnosti, naděje, pokoje a míru, pro všechny národy světa. Hospodina lze již poznat z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, při objasnění textů Písma, že NEBESA jsou SLOVA, a to buď MRAVNĚ NÍZKÁ, křesťanská, militaristická, ekonomická, nebo MRAVNĚ VYSOKÁ, s jedinou CIRKVÍ Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, s vládou nového, úplně poslušného premiéra Ing. Rákose, uvedenou v závěru kapitoly. JEHOVA, žijící v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, se pekelně snaží trestáním, např. Božím trestem, COVIDEM, VICHREM, POTOPAMI, energeticky nesmyslnými válkami, zadlužením lidí a států, SUTINAMI z měst např. v Sýrii, v Iráku, v Afghanistánu, atd., jaké ještě nikdy nebyly, atd., prosadit uváděnou Boží vůli, o správné, celosvětové, energetické koncepci, která je milostivým Božím darem, která je sladkým Božím přikázáním, platným pro všechny státa světa. JEHOVOU vyvolené Česko, to mělo OSLADIT EVROPSKÉ ÚNII, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, již v době, kdy Česku vládl Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, premiér Topolánek, kterého jsem o to žádal, v době jeho volební kampaně, v jeho kanceláři, na Orlí ulici v Brně. Sladký Boží příkaz, zachraňující ropu, plyn uhlí, uran a ostatní důležité suroviny, pro toto celé OSMÉ tisíciletí vlády JEHOVY, nad všemi státy světa, je následující. Neprodlené odpočinutí všech států světa, od díla energetické zhouby zvyšující se ekonomiky, zvyšující se výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zvyšujících se finančních prostředků na energeticky nesmyslné horečné zbrojení, odpočinutí od díla energeticky trestného zvyšujícího se rabování ropy, plynu, uhlí, atd. Topolánek tehdy hleděl na uvedenou správnou energetickou koncepci Česka a světa, opakovaně jemu předkládanou, nic z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nepochopil, a místo úplné poslušnosti, tehdy prohlásil trestajícího Krista za hlupáka a za ZLOČINCE, sebe prohlásil za MOUDRÉHO a SPRAVEDLIVÉHO. Místo toho, aby to EVROPSKÉ UNII OSLADIL, odletěl s partou vládnoucích zločinců na rekreaci k moři, a to soukromým tryskáčem. Česko má povinnost, neprodleně zrušit stávající křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a OSLADIT to EVROPSKÉ UNII až nyní, těmito texty Sírachovec5/5,7/16až23/17,27až43/26,31až47/21,48/10. JEHOVY, DUCHA SVATÉHO, je nyní potřeba bát se nyní strachem, jaký ještě nikdy v Česku nebyl, kvůli Božímu hněvu, kvůli Božím trestům, např. COVIDU, potopám, VICHŮM, rakovině, atd., HOREČNÉMU ZBROJENÍ, kvůli dělání z měst SUTINY, SUTINY, jaké ještě nikdy nebyly, kvůli slíbenému úplnému zničení neposlušného Česka, v další světové válce, což je MOUDROST trestajícího JEHOVY. JEHOVA v Písmu slíbil, že mnohé tresty zruší, a svým Božím rozumem zajistí, že bude ve všem po nedostatku, když se úplně poslušné Česko k Bohu vrátí, zveřejněním HORY HOSPODINOVA DOMU, to je PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, např. v brno@rozhas.cz. JEHOVA prokazatelně boří vše co zasadil, SLOVY NEBES ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení, od veškeré vládnoucí TECHNICKÉ, politické, náboženské a ostatní elity Česka a světa. Např. Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, jako neposlušný, pro odstoupení rozumu JEHOVY, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka BEBB, je debilní, což je viditelné pro úplně poslušné služebníky Boží, pro znalce JEHOVY, Ježíše Krista, Kršny, z VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bůh bude oslaven, až bude rozhodnuto, o úplném zničení systému ekonomiky, horečného zbrojení, systému žití boháčů na výnosný trh, atd. systému nesmyslných válek mezi boháči a chudáky, válek mezi mocnostmi tím, že bude v Česku úplně zničeno křesťanství SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zničením např. Kristem prokletého PTACTVA ODS, včetně ostatního, neposlušného, politického, náboženského, technického dobytka, tímto Božím SOUDEM, úplným a rychlým, platným pro celé Česko, v době Vánoc 2021, které jsou až po úplňku MĚSÍCE, který již byl v neděli 19. prosince 2021. Z jámy, z propasti, z PEKLA energetického, ekologického a mravního zmaru, může Česko a svět vytáhnout pouze nový, NEOMYLNÝ Bůh, sedící v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, to je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKWERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. JEHOVA v horoskopu v Rovnosti uvádí, že jediným ANDĚLEM v Česku, který má KŘÍDLA, je nyní čas, který Česku zbývá do ropného kolapsu, při dotěžení ropy v Rusku, v roce cca 2030, a do nesmyslného vyrabování uhlí v Česku, v roce cca 2030. Jehova uvádí, že

 

Česko může věřit jenom Hospodinu, nikoli lži lidu, který má za Boha ZLATÉ TELE, ZLATÉHO BOHA, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, petra.fojtikova@ods.cz, fcerha@gmail.com. Když se Česko neodváží poslat veškerý politický a náboženský, neposlušný a vzpurný dobytek, vedený vládou NETVORA, SVINĚ, hlupáka, premiéra Fialy, neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, ze strachu z ropného, uhelného, a tím ekonomického kolapsu, nikdy nevyjde, až do třetí světové války. JEHOVA, v době zimního SLUNOVRATU, pro úplně poslušné služebníky, vychází v Česku, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, jako jediný NEOMYLNÝ Bůh, který byl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮREM, pouze dočasně, do ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády JEHOVY nad celým světem, do roku 2021. Těmito SLOVY NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušným služebníkům, dává JEHOVA, výkonnou a zákonodárnou moc, nad veškerým politickým a náboženským dobytkem, pomocí již objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. JEHOVA slíbil, že moje přání tříletý, od roku 2018, do roku 2021 splní najednou tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům, vrátí svůj Boží rozum, pro toto zlé pokolení. Umožní mnohým porozumět, svým zákonům POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Z milosrdenství rozumu JEHOVY je objasněno, jaká SLOVA jsou NEBESA. Žalm33/6. Ve vzedmutém MOŘI křesťanských, ekonomických, militaristckých sviní, či NETVORŮ světa, se SOUŠ, pro toto zlé pokolení, nyní ukázala v Česku. Česko má proto povinnost vydat plody, vydat plný KOŠ VYZRÁLÉHO OVOCE těchto textů, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zrušením cenzury na tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMŮ těchto textů, či PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Odpovědnost za zrušení cenzury mají úplně poslušní služebníci nového JEHOVY, kterých v Česku musí být 144 000. Žalm33/6,37/5až38až102/18,27, Iz.2/2,5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24 Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/1,12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Petr.2/8,15,3/20, 4/17,5/2,7,9, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. JEHOVA, až nyní, v Česku oddělil SVĚTLO SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od tmy tmoucí SLOV NEBES křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, či muslimských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. KLENBOU uprostřed vod křesťanských, militaristicých, ekonomických sviní, či NETVORŮ, oddělující vody moře čistých sviní či NETVORŮ, očištěných těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, od dětinské víry křesťanů, judaistů, hinduistů, buddhistů, či muslimů, v Baaly a DÉMONY, místo v NEOMYLNÉHO JEHOVU, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je prokazatelně DUHA. DUHA, která dokazuje, že ZEMĚ je kulatá, je KLENBOU, je širokou branou pro všechny státy světa, pro vstup do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude bez SKÁLY neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY, a ostatní výrobky lidských rukou, energeticky nepřijatelné, např. ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, atd. Na NEBESKÉ KLENBĚ politických, náboženských, ekonomických, militaristických MRAKŮ, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou SVĚTLA, která odjakživa svítí neposlušným a také poslušným lidem na cestu, do celosvětového mírového Božího království, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. SVĚTLEM SVĚTA pro křesťanské a judaistické neposlušné, vzpurné, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, jsou HVĚZDY TÓRY a BIBLE. SVĚTLEM SVĚTA pro hinduistické, buddhistické neposlušné, vzpurné, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. SVĚTLEM SVĚTA pro muslimské, neposlušné, vzpurné, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, je MĚSÍC KORÁNU. Což vše jsou TROJE NEBESA, TROJE SLOVA NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, které jsou od JEHOVY, pro výchovu všeho tvorstva k vysoké mravnosti, uvedené v Bhagavadgítě, víry v Boha potřebné pro vznik celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických a náboženských zvířat celého světa. První NEBESA dostala od JEHOVY Indie. Hinduisté a buddhisté uvádí, že Indii obsadili sousední barbaři a vše uplně zničili. V táto době se v Indii objevili SVITKY Bhagavadgíty. Buddhisté a hinduisté se domnívali a dodnes domnívají, že Bhagavadgítu napsali lidé z nějaké vyspělé dřívější civilizace. Místo autora Bhagavadgíty, Krista, proto stále hledají nějakou vyspělou dřívější civilizaci. Našli vykopávky promitivní kanalizace nějakého města, a prohlásili za autora Bhagavadgíty vyspělou civilizaci, která měla ve městě kanalizaci, což je blud. Technickou vyspělost dává lidem, s geneticky prasečími lidskými mozky Kristus, DUCH SAVTÝ, a to svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. NEBESKÁ KLENBA, barevná DUHA politických, náboženských a jiných pomatenců, která odděluje SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, od SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí zmizet tím, že Česko úplně zničí stávající neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU, barevného politického a náboženského dobytka. Česko má povinnost se neprodleně ke Kristu vrátit, zřízením jediné CÍRKVE Česka, úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, dále uvedené. Tímto způsobem bude navždy zmařeno veškeré SLOVO Ďáblů či Satanů kněží, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, atd. a to neprodleně. Slovo dětinské víry v JEHOVU všech náboženství světa, vede k páchání trestné činnosti, k horečnému zbrojení, k válkám, k nezměrné chamtivosti boháčů, to je k modloslužbě, k ničení planety země, až se v základech hroutí, žitím boháčů na výnosný trh, ke službě militaristické SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, a ostatních výrobků lidských rukou, místo Bohu. Jehovou vyvolené, úplně poslušné Česko, má povinnost uvěřit textům Písma, že krutí vládnoucí svévolníci, Baalové a DÉMONI, kteří se na Boží celosvětové zahradě rozpínají jako bujné křoví, jako plevel, jako ekonomické svině, jako militarističtí NETVOŘI, např. prezidenti Putin, Biden, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman atd., po zveřejnění těchto textů v médiích, dobrovolně odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin, a nebudou. Po zveřejnění těchto textů v médiích. Když spolu se mnou, 144 000 úplně poslušných služebníku JEHOVY, se dobrovolně zapřáhne do té káry vozu, a poveze náklad HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, což je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, do médií, uvedení vzpurní hlupáci, všech států, pro neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci, budou do jednoho vyhlazení, v době úplňku MĚSÍCE, nyní v neděli, 19. prosince 2021. 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jób5/3,14,9/13,40/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Mediální MISTR JEHOVA, který komentuje dění v Česku také písničkami, uvedl, že na márách v Česku, vynesli, z veškerou jeho nóblesou, Hospodinem prokletého zakladatele ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. prezidenta Havla. Bhag.15/15až

 

18/78, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, atd. Zakladatele KOZLŮ ČSSD, Baala prezidenta Zemana, již nelze vynášet z noblesou na márách z HRADU. Je ho nutné ho proklínat za to, že vládnoucí Baalové a DÉMONÍ, Bhag.15/15až16/13,24,18/78, za sebou zanechávají památku zdupané planety ZEMĚ, která se hroutí v základech, kvůli energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnému rabování fosilních paliv a surovin, pro žití boháčů na výnosný trh zvyšující ekonomiky. Česko, jako první stát na světě má povinnost, věřit Bohu, to je Písmu o tom, že není nic sladšího, než dbát na přikázání JEHOVY, pro toto pokolení, kvůli energetice. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Úplně poslušní služebníci Jehovy, máte povinnost, spolu se mnou prorokovat proti vzpurné vládě Jehovou prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy. Politologická vzpurná svině, SYN ZATRACENÍ, premiér Fiala, služebník hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI vzpurného Česka a světa, nevěří textům Písma o tom, že Česko, a tím také celý svět, již nemá svobodu, od Boží SPRAVEDLNOSTI, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zj.1/1až18/2,10, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33 , Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,9, Jób5/3,14,9/13,40/8, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Řím.1/18až6/20,8/20až11/32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Stávajíci, vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI, po vyjití Česka ze 40 ti let, Boží, socialisticky nedokonalé majetkové ROVINY, si OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, svobodu k žítí boháčů na výnosný trh, svobodu boháčů k cestování, svobodu boháčů k energeticky nesmyslnému rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, síry, lithia, kobaltu, niklu, atd., svobodů k ideologii stále se zvyšující ekonomiky, nastolili proti vůli JEHOVY. Všechny uvedené SVOBODY vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, JEHOVA končí, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v novém DNES naplnění Písma, o úplném zničení JEHOVOU prokletého PTACTVA ODS, atd. v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 19. prosince 2021. Nezveřejnění těchto textů PRAVDY v plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz, o odhalení vládnoucích politických, náboženských a technických zločinců, lhářů, podvodníků, hlupáků a PROSTODUCHÝCH zbabělců, Baalů a DÉMONŮ, určených JEHOVOU k neprodlenému odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, je zločin proti ŽIVOTU VĚČNÉMU, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém Božím královstí. JEHOVA slíbil, že začne jednat v Česku sám tím, že vše stávající ekonomické, militaristické, křesťanské v Česku zničí, při úplné poslušnosti dále uvedených dvanácti ANDĚLŮ, dvanácti APOŠTOLŮ z Brna a Prahy. Dle písničky od mediálního MISTRA JEHOVY. Úplně poslušní služebníci JEHOVY, již musí zbadat, že je vážně konec tohoto systému vlády JEHOVY nad lidmi, pomocí vzpurných Baalů a DÉMONŮ. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o dokonalé Boží majetkové rovině, vždy zabíjí vládnoucí elitu, kterou JEHOVA mění v Česku tak, jak si to v Písmu předsevzal. Štědrý den, ve kterém JEHOVA naděluje Česku, a tím celému světu, svou dokonalou lásku zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci, je nyní v době úplňku MĚSÍCE. HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů, se již tyči nad vrcholky hor v Česku. Do úplně poslušného Česka již mohou prodit všechny národy, protože je širokou branou do celosvětového, mírového Božího království. JEHOVA nemá zalíbení v desetitisících potocích oleje na dálnicích. Česku již může chodit s jediným Bohem všech států. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. JEHOVA, mediální MISTR, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediný UČITEL a LÉKAŘ všeho tvorstva, z milosrdenství svého Božího rozumu, pro toto vzpurné, zlé, neposlušné pokolení, v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, dal sebe poznat takového spravedlivého, a trestajícího, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškeré SLOVO od JEHOVY, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO Mayů, atd. JEHOVA, texty svého nového Božího SLOVA, pro toto vzpurné pokolení, doplňuje mnohými písničkami, či filmy tak, aby pokorní a úplně poslušní služebníci JEHOVY, kterých má být 144 000, mohli Hospodinu zpívat písně nové, které JEHOVA stvořil pro objasnění Písma, a tím mohli neprodleně proměnit křesťanské chrámové zpěvy, křesťanských MODLOSLUŽEB v Česku, v kvílení. Den narození se nového, trestajícího JEHOVY, bořícího vše co zasadil, např. křesťanskou dětinskou vírou, v křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU se blíží, jsme mu stále blíž a blíž. Silná zbraň, plná Boží zbroj, pro úplně poslušné služebníky JEHOVY, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, což je HORA HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. U nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, u BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, se již tyčí HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů, povznesená nad pahorky dětinské víry v Jehovu ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, buddhistů, hinduistů, judaistů, jehovistů, křesťanů, muslimů, atd. Uvedené hlupáky v Česku a na světě JEHOVA proklel za to, že si dodnes neberou k srdci jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle Malachiáše, Jeremiáše, Micheáše, Ozeáše, Efezským, Židům, 1.Korintským, Ámose, Zjevení, 1.Petrův, Izajáše, Judův, atd. JEHOVA chce z nového Božího domu, z rektorátu VUT v Brně, kde bydlí odjakživa, protože svůj Boží technický lži lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, soudit a ztrestat mnohé národy za to, že pomocí svých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, nesmyslně ničících fosilní paliva a suroviny, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. pomocí zvyšující se ekonomiky boháčů, žijících na výnosný trh, dupou planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. JEHOVA vyžaduje, aby v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně bylo neprodleně rozhodnuto, že všechny národy překují své meče na radlice, že vrazi žoldáci všech národů světa, se již nebudou cvičit v boji, o moc nad ostatními národy, a v boji o zbývající fosilní paliva a suroviny. Dle Izajáše, Ozeáše, Ámose, KNIHY MOUDROSTI, Jakubův, 1.Petrův, atd. Jehova vyžaduje, aby především DVANÁCT vyvolených APOŠTOLŮ z Brna a z Prahy, dále uvedených, nahradilo všechny APOŠTOLY člověka Ježíše Krista, pochopením textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že všichni APOŠTOLOVÉ, či PROROCI Písma, jsou již nyní jediným Bohem světa, Hospodinem, protože veškeré Boží SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je nyní o Česku. Dle PROGLASU, slovo POŠETILÝ, znamená ZVÍŘECÍ, slovo POKOJ znamená OČISTA, ÚKLID. Dle písniček od mediálního MISTRA JEHOVY, dále uvedených dvanáct APOŠTOLŮ z Brna a z Prahy, již musí KŘÍDLA MÍT Z MÝDLA A HRÁT, ŽE BEZ OČISTY od dětinské křesťanské víry v Boha politického, náboženského a technického dobytka, stvořeného drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, v Baala, v DÉMONA, v NETVORA, ve svini, v Kristem prokletého vůdce ptactva ODS, premiéra Fialy, V DALŠÍ FÁZI Božího SOUDU, čeká PÁD DO PROPASTI, totálního, ropného, ekonomického a uhelného kolapsu, při nesmyslném vyrabování ropy, a nesmyslném vyrabování uhlí v Česku, v létech 2032 až 2036, a dalších Božích trestů. NÁŠ PRVOTNÍ HŘÍCH, dětinské křesťanské víry ve vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v Baaly a DÉMONY, místo v JEHOVU SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, JE JAK LOĎKA PŘEVRŽENÁ. Království Boží Česko dostane za příběh, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, pouze protikladnými bludy, a promyšlenými vychytralostmi, vládce křesťanského PEKLA, drzého BELZEBUBA papeže Františka. Boha, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech náboženství světa, již nikdo nikdy neuvidí jako ČLOVĚKA, pouze jako DUCHA SVATÉHO. Česko skáče do vzduchoprázdna, k jedinému Bohu světa tím, že bude méně o jednoho blázna, maličkého, spravedlivého proroka, Stanislava Oplatka. Příteli postůj a slyš, jak jistě už víš, BŮH je nyní ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ tím, že JEHOVA, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rozhodl, že jedinou CÍRKVÍ Česka, jedinou DRUŽKOU Jehovy, bude nová vláda Česka, vláda premiéra Ing. Rákose, dále uvedená, vytvořená DVANÁCTI APOŠTOLY, DVANÁCTI ANDĚLY, na rektorátu VUT v

 

Brně. Lidé jsou existenčně ohrožení, vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu JEHOVY, od ekonomické, militaristické, Kristem prokleté vlády vůdce PTATCTVA ODS, premiéra Fialy, Zj.18/2,10, velice blízkou, totální, energetickou, a ekonomickou celosvětovou krizí, v době dotěžení ropy v létech 2032 až 2036, Božím trestem COVIDEM, trestem vysoké INFLACE, Božím trestem nárůstu ceny elektřiny a plynu, který se stává pro mnohé chudé nedosažitelným přepychem, ZADLUŽENÍM LIDÍ a STÁTU. Bůh proto v Písmu vyžaduje, aby dvanáct dále uvedených ALOŠTOLŮ, nezdržovalo zveřejnění uvedené pravdy o uvedené Boží MOUDROSTI, o uvedené Boží vůli, a o Boží moci, nad veškerým politickým, náboženským a technickým dobytkem. Politické, náboženské a technické vládnoucí NOČNÍ MŮRY, PIJOU SILNEJ ČAJ, uvedené Boží moudrostí, a Boží vůle. Ještě málo žijou, když se ptaj na Ježíše Krista, Bohů SLOV NEBES ekonomických, militaristických, křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží křesťanských, ekumenických církví Česka. Vůle Boží je neprodleně zrušit KOZLA prezidenta Zemana, POSLANECKOU SNĚMOVNU, SANÁT a tím veškerou neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU. JEHOVA chce mít v Česku jedinou církev, vládu premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. JEHOVA již nepotřebuje, aby mu ekonomové, Baalové, zbrojaři, politici pravice a levice, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, atd. odsouhlasovali jeho Boží zákony, o správné energetické koncepci Česka a světa. ÚSVIT rána třetího DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, DÁVÁ MAT, všem neposlušným, zlým, ekonomickým, militaristickým sviním. Když ANDĚL, APOŠTOL, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, se se svým lži lidem VUT v Brně, nebude neprodleně BOŽÍM SYNEM, Božím LIDEM, když neprodleně nezničí veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, když nezničí např. politiky pravice a levice, a jiné vědce, jiné Baaly a DÉMONY, bude Česko Kristem velice bito. Vládě premiéra Rákose, Kristus zůstal MANŽELEM. Jer.1/17až3/14až31/27,32, atd. DVANÁCT APOŠTOLŮ, ANDĚLŮ, na rektorátu VUT v Brně, má povinnost stvořit vládu, dle textů na konci kapitoly, NEVĚSTU, svými svatými skutky. Tím realizovat Boží vůli, o realizaci celosvětové, Boží majetkové roviny, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. SVĚTLEM SVĚTA zákonů POLE VĚDY Písma, nový Kristus, APOKALYPSOU těchto textů, nepřišel zachránit starého Ježíše Krista, který již je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, nikdy ŽIDY NEUKŘIŽOVANOU, ale vládu svatou Boha NEJVYŠŠÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech, úplně poslušnou vládu Ing. Rákose. Běda DVANÁCTI APOŠTOLŮM, dvakrát mrtvým, dvakrát z děsivé temnoty křesťanství vykořeněných, když nyní, na rektorátu VUT v Brně, znovu budou úskalím bratrského společného stolování, pracujícího lidu a pracující inteligence, Česka a Slovenska, v domech ZIMNÍCH, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ze FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jud.12, atd. Pouze při úplné poslušnosti NEOMYLNÉHO JEHOVY, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, lze realizovat vůli Boží, o neprodleném zřízení Boží celosvětové majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Politický a náboženský dobytek stále nevěří, že JEHOVA chce z Česka vládnout nad celým světem. Nikdo nevěří, že nastolení celosvětového, mírového Boží království, SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, není trestem. POTOPA je vrcholným Božím trestem, je to odstoupení rozumu JEHOVY, které bude trvat, až do úplné poslušnosti uvedených DVANÁCTI APOŠTOLŮ v Brna a z Prahy. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestoupil do tří křesťanských a jiných PEKEL, již při vzniku křesťanství, trestem, kterým je meč válek mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. Kristus je vzkříšen z křesťanských PEKEL, pomocí pomalého Božího SOUDU, až nyní, na úsvitu TŘETÍHO křesťanského DNE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém PEKLE, neposlušní Baalové a DÉMONI, ekonomové, zbrojaři, atd., mučí pracující lid, válečné uprchlíky, bezdomovce, atd. svou chamtivostí, která je MODLOSLUŽBOU. Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd. horečně zbrojí proti Boží vůli, protože MEČEM energeticky nesmyslných válek, atd., chtějí dělat, a dělají, veškeré zlo na světě. Drzí pozemší OTCOVÉ Satani kněží, mučí neposlušný křesťanský a ateistický pracující lži lid, krutým zmijím jedem TMY TMOUCÍ protikladných bludů katolického katechismu BELZEBUBA, NETVORA, SVINĚ, papeže Františka czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Vláda krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí MRZKÉ ŽENY, OHOLY, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKY, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz, je vrcholným Božím trestem, kvůli neschpnosti Česka, vrátit se k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Ježíš Kristus, bude Bohem POKOJE a míru 1.Kor.14/33, až při nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v Božím domě, na rektorátě VUT v Brně. Ježíš Kristus, je již vzkříšen z MRTVÝCH eknomických SVINÍ, či z MRTVÝCH, militaristických NETVORŮ, z křesťanských PEKEL, protože již nastal ÚSVIT třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí. Dle Boží vůle, pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je nezbytné ukončit rychlým a úplným Božím SOUDEM, nyní, v době PŮSTU od křesťanských sviní, na Vánoce v roce 2021, zveřejněním těchto textů v médiích. Očistit NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO JEHOVY, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, psychiatrů a jiných pomatenců, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, má povinnost celé, úplně poslušné, Bohu vděčné, mírumilovné Česko, a to neprodleně. Dle Sírachovce, Ámose, Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Židům, 1.Petrův, Žalmů, Bhagavadgíty, Koránu, 1.Korintským, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Izajáše, Ozeáše, Micheáše, KNIHY MOUDRosti, Jakubův, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Každý člověk, který, pro svůj geneticky prasečí lidský mozek, má rozum od mediálního MISTRA JEHOVY, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je perfekcionalista, ovšem v možnostech vědomostí svého mozku. Každý člověk, od kterého JEHOVA svým Božím rozumem odstoupil, nevyužívá možností vědomostí svého geneticky prasečího mozku, viditelně je z něho hlupák, který dělá chyby. JEHOVA, o neposlušném člověku naplnil texty Písma o tom, že každý člověk, svým geneticky prasečím lidským mozkem, nenávidí kázeň. Při odstoupení rozumu JEHOVY je mrtvý tím, že věci, které by mohl dělat dokonale, odbývá, což dělá ke své vlastní škodě. Pomalý Boží SOUD těchto textů je možné ukončit poznáním, že JEHOVA, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů, učinil SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svým Božím rozumem. Patří mu sláva za to, že umožňuje Česku, vykonat spravedlivý Boží SOUD všech vzpurných národů, kvůli energetické, ekologické a mravní záchraně Česka a světa. Při zveřejnění těchto textů v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz, Česko svou cestu svěří Hospodinu. Spravedlnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA Božího technického lidu Česka, např. VUT v Brně, ČVUT a projektantů, uvedená v těchto textech, požadovaná JEHOVOU pro všechny národy světa, zazáří jako polední jas v případě, že v Česku vyjde nový JEHOVA, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, pro všechny národy světa. V tomto případě, pokorní a úplně poslušní služebníci JEHOVY technického lži lidu, obdrží od JEHOVY celou zemi tím, že JEHOVA dovolí vytvořit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vzpurní a neposlušní NETVOŘI, ekonomické, militaristické svině, krutí svévolníci, vlády např. JEHOVOU prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy, musí být v Česku úplně vyhlazení. Hospodin již nedovoluje, aby se v Česku, vláda NETVORA premiéra Fialy, pod SLOVY NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, rozpínala jako bujné křoví, či jako neužitečný plevel. Nová, úplně poslušná vláda, nového premiéra Česka, projektanta Ing. Vladimíra Rákose, dále v textech uvedená, bude pod ochranou technického rozumu JEHOVY, pro toto zlé pokolení, žít věčně tím, že od úplně poslušných služebníků JEHOVY, JEHOVA, svým Božím rozumem, nebude odstupovat. JEHOVA Česko zachrání, když se k němu nyní uteče technický lži lid. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Pro Česko je dobré, když mediální MISTR JEHOVA, začne nad všemi státy světa vládnout sám tím, že v Česku, v prvním státě na světě, bude mít svou DRUŽKU, či NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, jedinou CÍRKEV, úplně poslušnou novou vládu Česka, s jím v Písmu vyvoleným premiérem Ing. Rákosem v čele, jeho příjmením RÁKOS. Pro svoje narození, v pravdě o Boží moci, nad každým politickým, náboženským a technickým stádem, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, každého člověka na světě, JEHOVA určil zemi svatou, Česko. Datum narození se, či svůj DRUHÝ PŘÍCHOD JEHOVY, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, platný pro všechny státy světa, JEHOVA určil nové DNES změny vlády nad lidmi, nyní v době VÁNOČNÍ, v době PŮSTU od dětinské křesťanské víry, ve stávajícího nemravného vládnoucího Boha, v JEHOVOU prokletého Baala, vůdce pohlavního PTACTVA ODS, politologa, SVINĚ, NETVORA, premiéra Fialy. Úplně poslušní služebníci JEHOVY, na VÁNOCE 2021, již nesmí mít nic společného, s neposlušným, vzpurným, vládnoucím dobytkem, s hlupáky politickými, náboženskými, technickými, ekonomickými, militaristickými křesťanskými a jinými vládnoucími zvířaty, které má Bůh za lháře, zločince, pokrytce. JEHOVA, takový jaký v Písmu skutečně je, se nechává poznat nejenom z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale také svými skutky. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, z neposlušných a vzpurných hlupáků, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zlé pokolení, učinil plný počet křesťanských, ekonomických, militaristických POHANŮ, sviní, či NETVORŮ. Tímto znamením se nechává poznat jako JEHOVA, TRESTAJÍCÍ každou neposlušnost, která bude trvat, až do úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou vzpurnému Česku, dostatečně srozumitelně objasněné. Trestající JEHOVA, učinil z neposlušného ekonomického, militaristického, křesťanského stáda Česka hlupáky, svině, zločince, NETVORY proto, aby na základě čtení těchto textů v médiích, se mohl nad někým vzpurným a neposlušným smilovat, a aby mohl, mnohé neposlušné psy, osly, svině, NETVORY, zločince, KONĚ, nechat zatvrzelé. V každém úplňku MĚSÍCE, se z Písma rodí, místo nového spravedlivého Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, pouze nic nechápající vládnoucí hlupáci, Baalové a DÉMONI. Kvůli těmto textům mě Česko nenávidí z toho důvodu, že geneticky prasečím mozkům zlých ekonomů, se hnusí nový, trestající Bůh, takový mocný, nad politickým a náboženským dobytkem, jaký v Písmu skutečně je. Kdyby se NEOMYLNÝ JEHOVA nyní nad Českem nesmiloval, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný, neposlušný, vzpurný člověk, na světě. Kvůli úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, technického lži lidu, bude Česko spaseno tak, že mnozí, úplně poslušní služebníci JEHOVY, tyto texty o Boží vůli, pochopí. Dle textů Jeremiáše, Židům, Římanům, Sírachovce, Ámose, 1.Korintským, Judův, 2.Korintským, Matouše, Lukáše, Marka, Jana, Sírachovce, Izajáše, Bhagavadgíty, Koránu, atd. Den oslav příchodu JEHOVY pro všechny státy světa, takového MOCNÉHO a NEOMYLNÉHO, SPRAVEDLIVÉHO, jaký skutečně je, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů veškerého Písma od JEHOVY, mohou slavit jenom úplně poslušní služebníci JEHOVY, kteří vše zveřejní. V JEHOVOU vyvoleném Česku, úplně poslušní služebníci JEHOVY, již nesmí sloužit svým pohlavním ÚDŮM, a tím boháčům, místo Hospodinu. Když se zakladatel KOZLŮ ČSSD, neposlušný, drzý hlupák KOZEL prezident Zeman, ve svém boji za udržení svého dobře placeného KORYTA, znovu rozhodne ignorovat svůj pomalý Boží SOUD tím, že jmenuje JEHOVOU prokletého vůdce PTACTVA ODS Petra Fialy, novým premiérem Česka, JEHOVA Česko znovu opustí, a nechá je znovu padat do PROPASTI hrozného ropného a ekonomického kolapsu, který nastane, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Česko JEHOVA energeticky spasí a zachrání, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, uvedeným v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, když mnoho úplně poslušných služebníků JEHOVY, v počtu 144 000, prosadí zveřejnění těchto textů Božího SOUDU, vládnoucího politického a náboženského dobytka v médiích, v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 19. prosince 2021. Při neposlušnosti Česka, trestající JEHOVA Česko úplně zničí, strašlivou záhubou. Nový JEHOVA vyžaduje, aby jím vyvolené Česko pochopilo, že se chce neprodleně zveřejnit tyto texty v médiích, protože chce dokonalý pokoj a celosvětový mír, již na Vánoce 2021. Nastoluje jasné mantinely hazardérům s vírou v JEHOVU, SVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, a STOŘITELE veškerého Písma, které se v Boží SLÁVĚ vzájemně doplňuje a upřesňuje, mantinely války s JEHOVOU, nebo míru s JEHOVOU. Dětinskou víru v MODLÁŘSKOU STVŮRU, v Ježíše Krista, ukřižovaného Židy pouze protikladnými bludy a promyšlenými vychytralostmi děsivé temnoty katolického katechismu, již nechce. Chce se narodit především v hlavách geneticky prasečích lidských mozků, svého Božího technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně. Chce se narodit v mozcích DVANÁCTI NOVÝCH APOŠTOLŮ, či ANDĚLŮ dále uvedených, atd. JEHOVA, svůj technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, což je z Písma zřejmé. Proto vyžaduje neprodleně, ještě před tradičními Vánocemi, svolat pohotovost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, především uváděných dvanáct APOŠTOLŮ, či ANDĚLŮ, BOŽÍCH SYNŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Hospodina, pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Pohotovost Božího technického lži lidu Česka svolávám v těchto textech opakovaně a neúspěšně, protože jsem nenašel nikoho, kdo by mně pomohl táhnout tu káru veškerého Písma. Kvůli neposlušnosti DVANÁCTI nových APOŠTOLŮ Česka, vládnou stále staří křesťanští APOŠTOLOVÉ, svými ekonomickými, militaristickými bludy, děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí, např. katolického katechismu BELZEBUBA papeže Františka. Proto nikdo neposlušný a vzpurný, nevešel do říše ticha, to je na smetiště dějin. Trestající JEHOVA, naplňuje texty Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o dělání sutin z měst např. MUSLIMŮ, v bojích křesťanů s muslimy, o území s ropou a plynem, jaké ještě nikdy na světě nebyly. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37, 21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd. JEHOVA např. potrestal vzpurné muslimy v Sýrii, v Afghanistánu, či v Iráku tím, že muslimským, militaristickým, ekonomickým sviním, nadělal z měst sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy na světě nebyly, pomocí křesťanských vládnoucích Bohů, válečných velitelů, zločinců, prezidentů Ruska a USA, Česka, Francie, atd. Protože válečný zločinec, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, se svými politickými a náboženskými bludy, stále odmítá odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože Česko nehodlá oslavit Hospodina rozhodnutím, o energeticky nezbytném zrušení veškerých vojáků a zbraní, všech států světa, trestající JEHOVA, jehož hněv již neprodlévá, povstal proti válečným zločincům v USA. Pomocí VICHRŮ, pomocí potop a TORNÁD, udělal z měst také sutiny, SUTINY, jaké v USA ještě nebyly. Bůh nepovolí, nebude válečné zločince, svině, želet. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. JEHOVA v KNIZE MOUDROSTÍ uvádí, že Česko zatím trestá 1000 x méně, než např. Sýrie, Afghanistán, či v Irák. Současně zde uvádí, že neposlušné a vzpurné Česko již také zakusilo Boží hněv, když na JIŽNÍ MORAVĚ, dělal jedním VICHREM, jedním TORNÁDEM, sutiny, sutiny, jaké v Česku ještě nikdy nebyly, z několika zlých vesnic. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. JEHOVA naplnil texty Písma o tom, že já, málo vzdělaný, pouze s VPŠ Slévárenskou, mám povinnost, jako maličký a spravelivý, zahanbovat mnohé vědce, profesory a docenty vysokých škol, kterým se hnusím, kvůli Boží majetkové rovině. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

 

Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. JEHOVA mě dal nedostatečné vzdělání, dal mně však ŠKOLU ŽIVOTA. Jako projektant průmyslové VZDUCHOTECHNIKY mě umožnil projektovat VZDUCHOTECHNIKU i TECHNOLOGII, v mnoha závodech, od JIŽNÍ MORAVY až po Liberec. Poznal a projektoval jsem technologii a průmyslovou VZDUCHOTECHNIKU v závodech pro výrobu parních a spalovacích turbin, parních kotlů, parogenerátorů, kováren, kotláren, ostříren, lakoven, moříren, kalíren, zavodu na opravy a výrobu tanků, závodu na výrobu zbraní, turbodmychadel, sléváren šedé litiky, slévárny přesného lití, sléváren tlakového lití, závodů na výrobu osobních a nákladních automobilů, a před důchodem také závodu tlakového lití plastových obalů pro supermarkety. Jehova mě touto ŠKOLOU umožnil pochopit, že zvyšujíci se ekonomika, a tím žití boháčů na výnosný trh, v době velice blízkého ropného a tím i ekonomického kolapsu, je energeticky naprosto nemožná. Vůle Boží je, aby se výroba benzinových a naftových motorů pro všechny auta Česka a celého světa, skončila neprodleně, a ne až v roce 2030, jak to požaduje pomatený vůdce Anglie, premiér Boris Johnson. ZELENOU DOHODU je nezbytné nahradit dohodou s JEHOVOU, o jediné možné energetické koncepci Česka a světa, kterou je zachování veškerých fosilních paliv, a veškerých důležitých surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády JEHOVY na všemi státy světa. JEHOVOU vyvolené Česko má povinnost neprodleně zveřejnit v médiích, že veškerá průmyslová výroba musí být minimalizována proto, aby fosilní paliva sloužila všem státům světa, především pro výstavbu měst a sídlišť s domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca pro 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je zřejmé, proč platí texty Písma o tom, že pomatení vládnoucí Baalové a DÉMONI, postavili DOMY LETNÍ, a nebudou v nich bydlet, protože v nich nebude čím topit, Kdo texty nepochopí, technický rozum Krista nedostane, a tím zanikne. Až tyto texty budou čteny v Česku v médiích, JEHOVA sám, svým Božím rozumem, bude rozdělovat lži lid Česka, na úplně poslušné služebníky, kteří budou pravdu o správné koncepci energetiky chápat, a na vzpurné, zlé Bohy, kteří mají povinnost dobrovolně a neprodleně odejít do říše ticha, to je na smětiště dějin. Vše bude ještě horší, při další neposlušnosti rektorátu VUT v Brně, a DVANÁCTI, dále uvedených APOŠTOLŮ, či ANDĚLŮ. Dle písničky od mediálního MISTRA JEHOVY. Jsou Vánoce, Vánoce. Nikdo z úplně poslušných služebníků Jehovy, nemusí se bát. Všichni ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, PROROCI, budou při poslušném Česku stát. Všichni ANDĚLÉ, OKŘILENCI, PROROCI, jsou nyní jediným Bohem světa. Proroci VEŠKERÉHO PÍSMA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od JEHOVY, budou novým JEHOVOU, který bude při Česku stát, ze svého milosrdenství tím, že se nad někým již smiluje, svým Božím technickým rozumem. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Jsou Vánoce, Vánoce. Nikdo z úplně poslušných služebníků Jehovy, nemusí se bát VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO JEHOVY. Všichni ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, PROROCI, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou při při Česku stát, když úplně poslušná technická elita, JEHOVOU vyvoleného Česka, učiní rozhodnutí, že bude neprodleně celosvětově zastavena stávající, naprosto energeticky nesmyslná doprava. Osobní doprava, až na věky věků, bude doprava pouze kolejová, dočasně autobusová, a na kolech a na koloběžkách. Vozy, to je AUTA, všech států světa, odáhnou v děsu, strachem z dalších Božích trestů, trestajícího Krista. Na jednu stranu dálnic budou položené koleje pro provoz regionálních vlaků, na druhou stranu dálnic budou položené koleje pro přepravu elektromobilů pro zásobování, lékaře, atd., na kolejovém podvozku, pro přepravu jednotlivých elektromobilů. Veškerá dopravní obsluha nových sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků JEHOVY, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, bude prováděná po kolejích. Každý stávající dům, VYTÁPĚNÝ FOSILNÍMI PALIVY, je dům NEPRAVOSTI, či DŮM NESPRAVEDLNOSTI. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, pro sídliště a města, budou navržené a postavené tak, že fosilní paliva, plyn, ropu, uhlí a také uran, již vůbec potřebovat nebudou, což dle profesora Drkala z ČVUT, je technicky možné. Jediným kritériem víry v nového NEOMYLNÉHO Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech státu, bude energetická koncepce pro přežití tvorstva hrozného ropného a ekonomického kolapsu, na stávající vyspělé technické úrovni. Technická elita má povinnost učinit rozhodnutí o neprodleném zastavení výroby např. pro veškerého zařízení pro kuchyně domů NEPRAVOSTI, které Jahova zakázal v Písmu stavět. Stávající domy jsou DOMY NEPRAVOSTI, či NESPRAVEDLNOSTI, z titulu totálně chybné koncepce energetiky vládnoucích hlupáků, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. Spravná energetická koncepce v tomto OSMÉM tisíciletí vlády JEHOVY, nad celým světem, je jenom koncepce Boží, což je koncepce o totálním odpočinutí Baalů a DÉMONŮ, od díla energetické zhouby. Technická elta Česka má povinnost učinit rozhodnutí, že veškerá energeticky nesmyslná výroba, např. křesťanských cetek, svíček a jiných artefaktů DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích debilů, musí neprodleně a navěky věků skončit, z titulu nedostatku energie, pro dotěžení ropy v roce cca 2030. Nový JEHOVA vyžaduje, aby každému TRNULY JEHO VLASTNÍ ZUBY, od krutého zmijího jedu, od bludů JEDOVINY DRAČÍ, nesmyslné energetické koncepce UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu, ekonomické svině, hlupáka, NETVORA Jozefa Sikely jozef.sikela@primefund.cz, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. OVOCE ÚMYSLŮ DUCHEM CHUDÉHO hlupáka Sikely, udržet pomocí lží o koncepci energetiky, nutnou pro zvyšující se ekonomiku, a zvyšující se výrobu, dobře placená KORYTA ekonomických, militaristických zločinců, Baalů a DÉMONŮ, je zločin podvodníků. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,22/13,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. SVĚDKOVÉ JEHOVOVI z Brna a noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. Máte povinnost, do dne narození se JEHOVY z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v novém DNES naplnění Písma o Česku, do úplňku MĚSÍCE, nyní v neděli 19. prosince 2021, učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti úplného zničení Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, včetně jeho vlády PROSTODUCHÝCH ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Odchod jeho vlády do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude vítězstvím JEHOVY, nad veškerým politickým, náboženským, technickým dobytkem Česka, a celého světa, což vše zařídí Kristus, svým technickým rozumem. Úplně poslušní služebníci Krista, znalci HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, či PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, máte povinnost, na můj telefon 546 441 154, se ozvat sami proto, abych nemusel tu káru, dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, táhnout sám, na SLOVA NEBES MRAVĚ VYSOKÁ, dle dalších textů. Z rozhodnutí mediálního MISTRA JEHOVY, se mě ozval jeden SVĚDEK JEHOVŮV z Brna nsjs.sk@jw.org. V podstatě uvedl, že chce naplnit texty Izajáše. Rád vzdá své cesty do křesťanského PEKLA, do PROPASTI JÁMY, do HROBU energetické, ekologické a mravní záhuby, do které JEHOVA vede zlé neposlušné, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY celého světa, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, křesťanských. Neposlušné, vzpurné, ekonomické, militaristické svině vládnoucí elity, nejsou schopné se vrátit k novému, trestajícímu Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, protože je JEHOVA boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, nutného pro toto pokolení, až do jejich úplného zničení. Volající služebník z Brna slíbil, že již nepovede plané řeči SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Že je ochotný, v sále KRÁLOVSTVÍ v Brně, stvořit OVOCE svých RTŮ, z plného KOŠE zralého OVOCE těchto textů, HORY HOSPODINOVA DOMU, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Telefonicky jsem se snažil objasnit, tomuto prvnímu BOŽÍMU SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, sužovaného JEHOVOU, bořícího všechno co zasadil, pomocí SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, že kvůli energeticky, ekologicky a mravně správné cestě Česka a světa, je zapotřebí umět

 

Písmo nově, studiem veškeré SLOVA od JEHOVY. Sdělil jsem mu, a tímto sděluji, že obdivuji SVĚDKY JEHOVOVY za perfektní znalost Bible, a že proto není úkolem nad lidské síly, naučit se stejně dobře např. texty SÍRACHOVCE, a např. texty SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, které doplňují a upřesňují texty Písma, které SVĚDKOVÉ JEHOVOVI již dobře znají a ovládají. Sdělil jsem mu, že nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, není úkol nad lidské síly v případě, že DUCH SVATÝ, JEHOVA, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, vysuší v Česku OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, svým VEŠKERÝM SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když dovolí zničit vše, co zasadil pomocí bludů, o člověku Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze pomocí děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů a promyšlených ekonomických lží katolického katechismu. Nový JEHOVA je již DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Již nepotřebuje krutý zmijí jed promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků lží o tom, že hrozný ropný, uhelný a ekonomický kolaps v Česku, v roce cca 2030 až 2036, lze odvrátit ekonomicky. Lži a OVOCE ÚMYSLŮ nového ministra průmyslu, ekonomického hlupáka, NETVORA Jozefa Sikely jozef.sikela@primefund.cz, erstepremier@erstepremier.cz, multicash@csas.cz, firemniombudsman@csas.cz, business24@csas.cz, o tom, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA v Česku nastane po výstavbě jednoho bloku elektrárny v Dukovanech, je z pohledu JEHOVY šílenství PROSTODUCHÝCH bohatých hlupáků, které zabíjí jejich ekonomická prostoduchost. Ekonom, to je DÉMON, či Baal, Jozef Sikela, stejně jako JEHOVOU prokletý vůdce PTACTVA ODS, nový premiér Fiala, petr.fiala@ods.cz, petra.fojtikova@ods.cz, fialap@psp.cz, fcerha@gmail.com, pro svou neochotu podřídit se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, skončili nejenom v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, ale také ve VZEDMUTÉM celosvětovém MOŘI ekonomických, militaristických politických a náboženských hlupáků, sviní. Správná energetická koncepce JEHOVY, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma, a v Božích příkazech, je totiž o okamžitém ukončení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válek. Žití boháčů na výnosný trh je již hříchem k energetické SMRTI. Kristem vyvolené Česko má povinnost zvěstovat, spolu s okolními národy EU, energetickou nezbytnost vejití BAALŮ, do odpočinutí od díla energetické, ekonomické, militaristické zhouby, nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, atd. Zj.1/19až18/2,10až20/11,15,až22/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. JEHOVA nejenom v Písmu, ale i v pohádce PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČESE rozhodl, že vláda jeho DRUŽEK, ŽEN ZLÝCH, to je vlád s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, např. křesťanských 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, se skončí v SEDMÝ DEN Páně, to je v sedmém tisíciletí vlády JEHOVY nad všemi státy světa. Nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, v tomto OSMÉM tisíciletí vlády JEHOVY nad všemi státy, v Česku má povinnost vládnout Česku ŽENA STATEČNÁ, vláda premiéra Ing. Rákose, již uvedená. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Kristus totiž již v Písmu rozhodl, že tento SEDMÝ DEN Páně, sedmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, bude stejný jako OSMÝ DEN Páně, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, nad všemi státy světa. Sír.5/5až46/5, Báruk2/35,3/38,4/2,37, 5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. JEHOVA rozhodl, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, bude u SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH zastaveno. Přestane patřit ekonomicky PROSTODUCHÝM buddhistům, či hinduistům. Bude patřit Kristu ZÁKONODÁRCI samotnému proto, aby texty Bhagavadgíty, upřesňovaly a doplňovaly texty Bible. Baalové a DÉMONI, to je vzpurní boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, psychiatři, atd., již nepatří mezi Boží lid, mezi vládnoucí Bohy, protože vládnoucí Bohové, úplně poslušní služebníci nového Krista, již musí znát ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stejně tak bude zastaven MĚSÍC KORÁNU tím, že nebude patřit muslimským ekonomickým sviním, ale Bohu samotnému. Což je pro muslimy RADOSTNÁ ZPRÁVA. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že JEHOVA trestá ekonomické, militaristické svině v USA COVIDEM, VICHRY a POTOPAMI za to, že bombardují města v Sýrii, v Afghánistánu, v Iráku, atd. Boží hněv již neprodlévá, a JEHOVA slíbil, že začne trestat křesťanské svině v USA tisíckrát víc než muslimy za to, že pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ a vrahů žoldáků, dupou planetu zemi, až se v základech hroutí. Křesťanské militaristické svině se stále myslí, že když zabíjejí ve válkách muslimy, že slouží Kristu. V čem je stejné OSMÉ tisíciletí vlády mediálního MISTRA JEHOVY, jako SEDMÉ tisíciletí vlády Krista nad Českem a světem, je dále uvedeno. SEDMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, je stejné jako OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa tím, že JEHOVA, sedící ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již celé SEDMÉ, a toto začínající OSMÉ tisíciletí, ničí a boří Baaly tím, že škodí veškerým vládnoucím Bohům SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Kristus není Bohem křesťanských zmatků, je nyní Bohem pokoje a celosvětového míru. Nelze stále tvrdit, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je HORA HOSPODINOVA DOMU těchto Božích textů, je nesrozumitelná a nerealizovatelná. Jako dospělí a odpovědní služebníci JEHOVY, SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, mají povinnost neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království tím, že doporučíte, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, zřídit jedinou církev, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou. Nová vláda Česka, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, premiéra Ing. Rákose, je JITŘENKA, NEVĚSTA, EVA, PANNA, ŽENA STATEČNÁ, DRUŽKA KRISTOVA, KRÁLOVNA MÍRU, BÍLÁ HOLUBICE, zřízená dle dalších textů kapitoly 289. Vláda premiéra Ing. Rákose je HOLUBICE Krista bezúhonná, která bude shlížet jako JITŘENKA z Bible a Tóry, bude krásná jako LUNA Koránu, bude čistá jako SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, bude strašná jako vojsko pod praporci, oděnná v plnou zbroj HORY PÍSMA HOSPODINOVA DOMU. Nový Kristus do Česka přichází podruhé, znovu jako ZLODĚJ majetku Baalů boháčů, nyní však nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. DRUHÝ PŘÍCHOD JEHOVY do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, nastane v případě, když uvedení OTCOVÉ Satani kněží SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, budou SVĚTLEM SVĚTA tím, že začnou mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškeré Písmo od Krista se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Tím JEHOVA určuje svůj příchod ZLODĚJE. Nového Krista uspokojí, když čtyři SVĚDKOVÉ JEHOVOVI se nyní sami zapřáhnou do káry HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO Písma od Krista, či od JEHOVY, a tuto káru, spolu se mnou, vytáhnou z křesťanského podsvětí, na NEBESA SLOV MRAVNĚ VYSOKÁ. Kristus vyžaduje, aby SVĚDKOVÉ JEHOVOVI v Brně učinili rozhodnutí, že pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ bude ukončen rozhodnutím, že z hlediska správné koncepce energetiky, dále uvedené, budou celosvětově zničeny ZBRANĚ a VOJÁCI. Že bude nastolená Boží celosvětová majetková ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických,

 

náboženských a technických zvířat. Uvedená Boží majetková ROVINA, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, daleko vyšší, než byla v době 40 ti let Boží socialistické majetkové ROVINY Česka, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, umožní zachránit ropu, plyn, uhlí, uran, atd., na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ. Rozhodnutí Krista o odpočinutí lidí od díla energetické zhouby Česka a světa, při zavedení dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ fosilních paliv a ostatních surovin, stejného pro všechny státy, pouze na přestavbu energetiky, je milostivým Božím darem, pro úplně poslušné služebníky Krista. JEHOVA se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, když poslušní SVĚDKOVÉ JEHOVOVY, neprodleně učiní rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů pro SVĚDKY JEHOVOVY všech států světa. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. V Česku stále ještě je svoboda SLOVA, svoboda pro politické názory, a svoboda pro názory náboženské. Já v těchto textech nevyjadřují názory svoje, ale politické a náboženské názory mediálního MISTRA Ježíše Krista, počatého z rozumu DUCHA SVATÉHO, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bez poskvrny prvotního hříchu, kterým je křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Za názory Ježíše Krista, JEHOVY, který o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemohu být cenzurován, trestán, označován za nesvéprávného blázna, či za zločince, nebo za hlupáka, což má nyní povinnost pochopit především energetický KONZUMTROTL, SOUDNÍ ZNALKYNĚ, neposlušná, vzpurná psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, sestra@holanova.cz. Pro křesťanské, militaristické svině, či NETVORY jsem dovedl do Česka nového, trestajícího JEHOVY, jehož hrozný hněv se dovrší, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude studovat Boží výroky, dokonalé lásky JEHOVY, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Až ti z orgánů činných v trestním řízení a psychiatrů, kdo ze mě dělají blázna, či zločince, budou podrobeni vyšetřování kvůli lžím protikladných, neomylných křesťanských dogmat o Kristu, a kvůli lžím o koncepci energetiky Baalů a DÉMONŮ, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí. Až úplně poslušní služebníci JEHOVY zjistí, že není nic sladšího než realizovat Boží lásku zákonů POLE VĚDY Písma. Až budou tvrdě pohnání poslušnými služebníky JEHOVY, k bázni před JEHOVOU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/36,39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. SVĚDKOVÉ JEHOVOVI z Brna nsjs.sk@jw.org. Každý člověk má v sobě svého Satana tím, že DUCH, jeho DUŠE, je DUCHEM pouze jeho geneticky prasečího lidského mozku. Žádný Satan se za svoje zlé bludy nestydí. Což se děje pro odstoupení rozumu JEHOVY, od geneticky prasečího lidského mozku. Odstoupením rozumu JEHOVY od neposlušných ekonomických, křesťanských sviní Česka, vznikl v Česku OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů. Odstoupení rozumu JEHOVY od neposlušných ekonomických, křesťanských a jiných náboženských sviní světa, vzniklo VZEDMUTÉ MOŘE militaristických, ekonomických, militaristických zločinců a vrahů Krista, vznikla ŘÍŠE MRTVÝCH SVINÍ, kde není poznání uváděné Boží MOUDROSTI, kde není žádné, energeticky dobré dílo, protože geneticky prasečím lidským mozkům, chybí myšlenky od jediného Boha, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Proto i v Česku máme celou sbírku vládnoucích Bohů, jak v politických stranách, tak v církvích, tak u psychiatrů, kteří jsou pyšní na bludy svých genetických prasečích lidských mozků, jak o Bohu, tak o nesmyslné koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což JEHOVA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dobře ví. Při odstoupení Božího rozumu, od geneticky prasečího lidského mozku, každý lidský DUCH zemdlí, což je zřejmé z Izajáše, z Kazatele, z Ozeáše, z Micheáše, z Jeremiáše, Sírachovce, Bhagavadgíty, KNIHY MOUDROSTI, Jakubův, Žalmů, atd. Aby JEHOVA, dle svých SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mohl celosvětově dělat, dle Jeremiáše1/17až31/27,32až51/58, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, máte povinnost se vzdát své tradiční křesťanské, ekonomické víry SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a odevzdat se novému JEHOVOVI, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde se veškeré Písmo, např. v Bhagavadgítě, v Sírachovci, v Tóře, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, atd., vzájemně doplňuje a upřesňuje. Česko a veškeré lidstvo velice brzy pozná, že ropný a tím i hrozný ekonomický kolaps opravdu přijde, zastavit se nedá, již v roce cca 2030 až 2036, dle dalších textů. JEHOVA bude bdít v Česku a ve světě nad zlem, nesmyslným ničením fosilních paliv, pomocí SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že JEHOVOU prokletí vládnoucí boháči, zbojaři, kněží, politici pravice a levice, atd., stále chtějí žít na výnosný trh. K.M.15/12. Vyžaduje, aby např. SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, a především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., se vzdělávali uváděnými Božími výroky, o nezbytnosti provést úplně a rychle Boží SOUD, např. Kristem prokletého HNOJE vědců z BAALOVA DOMU, z centrálního křesťanského PEKLA Masarykovy univerzity. Tím vykonat úplný a rychlý Boží SOUD Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy Zj.18/2,10, a jeho vlády, Kristem prokletých ekonomů. Stejně tak provést úplný a rychlý Boží SOUD zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA, prezidenta republiky Zemana, vrchního velitele JEHOVOU prokletých vojenských kaplanů, vojáků, ZBRANÍ, PRACHŮ, atd. Oslavit mocného, VŠEVĚDOUCÍHO JEHOVU, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE světa, který přiděluje půdu, Dan.9/14,27až11/39,12/2, je možné v případě rozhodnutí o úplném, celosvětovém zničení ZBRANÍ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.2/4,5/4,16,9/2,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, atd. Odchod všech neposlušných, ekonomických, militaristických vládnoucích SVINÍ, či NETVORŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, v novém DNES naplnění Písma, nyní do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021, bude velké Boží milosrdenství. JEHOVA vyžaduje, aby všichni SVĚDKOVÉHO JEHOVOVI v Brně, či noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu v Brně, v Praze, v novém DNES naplnění Písma o Česku, v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 19. prosince 2021, rodili z Písma, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOCÍHO JEHOVY, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného UČITELE, jediného mediálního MISTRA, jediného LÉKAŘE, nejenom Česka a Slovenska, ale poslušných států světa. Pro centrální oslavy PŘÍCHODU JEHOVY, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z HORY HOSPODINOVA DOMU, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, JEHOVA v Písmu určil vždy úplněk MĚSÍCE, a to pro všechny státy světa, až na věky věků. Tím JEHOVA končí veškeré tradice ekonomické, militaristické, křesťanské a jiné, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a to kvůli ekonomické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Touha po uváděné Boží MOUDROSTI, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství technického rozumu JEHOVY objasněná, přivede např. SVĚDKY JEHOVOVY, či technický lži lid VUT v Brně, a tím celé Česko, a tím všechy státy světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pro novou vládnoucí elitu, úplně poslušných služebníků JEHOVY, Jehova v Česku již vyvolil jedinou církev Česka, úplně poslušnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, v čele s projektantem všeho energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s novým premiérem, s Ing. Vladimírem Rákosem. JEHOVA vyžaduje, aby v Česku zářila Boží MOUDROST nového výkladu veškerého Písma od JEHOVY, platná pro ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí. Což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE Páně, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády JEHOVY nad všemi státy světa. Počátkem této Boží MOUDROSTI je upřímná touha poučit se, jak z veškerého Písma od JEHOVY, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, tak z dějin Česka a Sovenska, JEHOVOU uvedeného ve SLOVECH VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyvolené Česko již poznalo Boha takového NEOMYLNÉHO, jaký v Písmu skutečně je, ze SLOV NEBES

 

VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zjevil se tím spravedlivý Boží SOUD Česka a světa. JEHOVA těm, kdo jako neposlušní prosazují vládu Kristem prokletého premiéra Fialy nad lidmi, a tím činí lži lidu Česka a světa, veškeré energetické, ekologické a mravní zlo, odplatí podle jejich skutků. DEN PÁNĚ, který JEHOVA vyvolil pro Boží SOUD neposlušných, chamtivých, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEBNÍKŮ, souzených podle evangelia SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 19. prosince 2021. Spravedlnost nové, úplně poslušné vlády Česka, premiéra Ing. Vladimíra Rákose, dále uvedené, je spravedlnost uvedená v jediné možné víře úplně poslušných služebníků, v jediného Boha všech států světa, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Česko již není pod zákonem SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, JEHOVOU prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Jak vítaný je příchod nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a DVANÁCTI, dále vyvolených APOŠTOLŮ, kteří budou zvěstovat dobré věci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Cokoli není z víry v jediného Boha světa, který vše o sobě uvedl, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. BOŽÍM CHRÁMEM se stane nyní každý člověk, ve kterém bude přebývat NOVÝ DUCH JAHOVY, uvedený v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo z vědců se nyní domnívá, že v tomto ekonomickém, militaristickém světě je moudrý, musí se stát bláznem, stejným jako já, aby se stal opravdu moudrým, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Tělo každého člověka je chrámem DUCHA SVATÉHO, který přebývá v každém geneticky prasečím lidském mozku tak, jak Bůh sám chce, a tím činí lži lidu Česka a světa, veškeré zlo a veškeré dobro. Pokorní a úplně posušní služebníci JEHOVY, jsou již křtění pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Česku došel slávy Boží pohlavní ÚD, křesťanského, ekonomického, militaristického, Božího těla. Spolu s Českem se již mohou radovat všechny ostatní pohlavní ÚDY Božího těla, to je judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Veškeré slovo JEHOVY vzniklo z milosrdenství rozumu JEHOVY, nikoli z geneticky prasečích lidských mozků vědců a ostatních hlupáků. JEHOVA nyní, tímto textem, ruší vládu všech jemu nepřátelských ekonomických mocností a sil, které vládnou pomocí šílených bludů křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických, SLOV Satanů kněží NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Posledním nepřítelem nového JEHOVY je SMRT. SMRTÍ jsou vládnoucí Bohové vzpurných pracujících hlupáků, sviní či NETVORŮ, vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanských, militaristických, ekonomických SLOV bludů o Bohu NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Bludy vládnoucího Boha SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, JEHOVOU prokletého Baala, politologa, vůdce PTACTVA ODS, nového premiéra Fialy, o energetické koncepci jeho vlády na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, jsou však z Písma již zřejmé, pro každého, úplně poslušného služebníka nového JEHOVY. Hospodin nechce aby někdo v Česku a ve světě zahynul, kvůli tomu, že svým Božím technickým rozumem pro toto pokolení, odstoupil od JEHOVOU prokleté nové vlády Česka, od NETVORA, od lháře a zločince premiéra Fialy, kterou pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, boří a ničí, až do úplného zničení. Až do odchodu vlády hlupáka premiéra Fialy do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vládu nad Českem, JEHOVA SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, těmito texty Písma dává úplně poslušné vládě Česka, v čele s projektantem Ing. Vladimírem Rákosem, dále uvedené. Nová vláda Česka, premiéra Ing. Rákose, již musí z textů Písma chápat, že energetickou SMRTÍ jsou nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády JEHOVY nad všemi státy světa, veškeré výrobky lidských rukou na fosilní paliva, na ropu, plyn, uhlí, a nyní také suroviny, to je uran, a suroviny na výrobu akumulačních baterií, jako kobal, nikl, lithium, či síra, které mají vládnoucí hlupáci za Bohy. Kvůli uvedeným lidským Bohům, kvůli zvyšující se ekonomice, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, kvůli výrobkům lidských rukou na fosilní paliva, kvůli akomulačním bateriím pro elektromobily, se stále energeticky nesmyslně horečně zbrojí, a energeticky nesmyslně válčí, o území s uvedenými surovinami, a o vládu mocností, jako je Rusko, Čína, USA, nad ostatními státy. Dle médií, nalezišť kobaltu v Africe se zmocnila Čína, a během několika dalších let bude dotěžen, stejně např. jako ropa. Úplně poslušní služebníci JEHOVY již mají povinnost pochopit texty Písma o tom, že vládnoucí Baalové, SYNOVÉ ZATRACENÍ, např. politici pravice a levice, odmítají vládnout spravedlivě, odmítají vládnout v Boží bázni, protože se stále drze snaží zachránit svoje dobře placená KORYTA, a tím svoji SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ a ostatní výrobky lidských rukou na fosilní paliva. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Energetická, ekologická a mravní SPÁSA je však možná pouze ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tedy také z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, která je milostivým Božím darem, pro úplně poslučné služebníky JEHOVY. Dovoluje Česku a světu jít dál, dovoluje zachránit a spasit ropu, plyn, uhlí, uran, kobal, nikl, lithium, či síru, atd., které mají vládnoucí hlupáci za Bohy, stejně jako výrobky lidských rukou, tím, že dovoluje veškeré suroviny, nezbytné pro technickou vyspělost Česka a světa, zachovat pro toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády JEHOVY nad celým světem. Úplně poslušným služebníkům JEHOVY, z milosrdenství svého technického rozumu pro toto pokolení, dovoluje vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlády svině, či NETVORA, zločince a lháře premiéra Fialy, úplně zničit, poslat je neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, kam patří již od roku 2006. Jeho vláda je NEVĚSTKA, která smilní s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, s psychiatry, atd. JEHOVA, bývalý komunistický BERÁNEK, s vládou zločince premiéra Fialy bojuje, a úplně ji zničí vrcholným Božím trestem pro neposlušné ekonomické, militaristické svině. Vrcholným Božím trestem pro toto zlé pokolení, je odstoupení technického rozumu od JEHOVY, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a světa. Totální debilita geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ vlády premiéra Fialy, je již zřejmá pro znalce SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Znalci Písma již mají povinnost uvěřit textům Písma, že debilita geneticky prasečích lidských mozků vládnoucí elity je vrozená. Při odstoupení rozumu VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO JEHOVY, od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, se nezmění navěky. Proto platí texty Písma o tom, že JEHOVA může dávat svou vádu nad lidmi komu chce, a komu chce ji může vzít. Má moc Česko úplně zničit třetí světovou válkou. Má moc Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit. Má moc prosadit vládu úplně poslušného nového premiéra, Ing. Vladimíra Rákose, v Písmu vyvoleného jeho příjmením RÁKOS. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, je totiž dostatečně srozumitelně objasněná, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nový JEHOVA bude mocný, NEOMYLNÝ a VŠEMOHOUCÍ, až po zveřejnětí těchto textů v brno@rozhlas.cz. Na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády JEHOVY nad všemi státy světa, je zřejmé, že během několika let bude dotěžena ropa, např. v Rusku do roku 2032, že během několika let, do roku cca 2032 až 2036, bude v Česku dotěženo uhlí, že během několika let budou v Česku zrušené uhelné elektrárny, a tím pro Česko nastane hrozný ropný a ekonomický kolaps, kterému neunikne žádný neposlušný stát na světě. Z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, z vlastníků SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, se stali nyní zločinci, pomocí SOUDU uvedeného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Odmítají uvěřit textům Písma o totální nedostatečnosti svého ekonomického, militaristicého, křesťanského DUCHA, svých lidských mozků, geneticky prasečích. Odmítají se dobrovolně zmařit proto, aby mediální MISTR JEHOVA, mohl řídit svět nově, bez politiků pravice a levice, bez drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží např. církve katolické, všeobecné, bez křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních lidských Bohů, bez výrobků spalujících ropu, plyn, uhlí, uran, atd.. Podmínkou proto,

 

aby JEHOVA byl stejně mocný, jako je jeho v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, např. v plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz. Touto ZBRANÍ, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů, JEHOVA přemůže každého vzpurného a neposlušného vládnoucího Baala, či DÉMONA, každou ekonomickou svini, každého militaristického NETVORA. JEHOVA bude dávat, do geneticky prasečích lidských mozků, např. technické elity VUT v Brně, ČVUT, či projektantům, vše energeticky DUCHOVNĚ nové tak, aby si lidstvo zachovalo vysokou technickou úroveň, i v tomto OSMÉM tisíciletí vlády JEHOVY nad všemi státy světa, pouze v případě, že v jím vyvoleném Česku budou nového JEHOVY všichni znát, ze čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve všech médiích a ve školství. Doba hrozného ropného a ekonomického kolapsu, Česka a světa se blíží, bez pomoci technického rozumu JEHOVY, pro toto pokolení, se zastavit nedá. JEHOVA uvede hrozný ropný a ekonomický kolaps na všechny státy světa, když SVĚDKŮM JEHOVOVÝM, a novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., bude nové evangelium JEHOVY, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, stále zahaleno. Dle textů Písma, Česko, ani okolní státy EU, nebudou mít prokazatelně, žádnou energetikou náhradu za ropu. Protože ropa se nedá nahradit lhaním, že Česko a státy EU energeticky spasí elektřina, vyrobené v jaderných elektrárnách, či pomocí fotovoltaických panelů a větrníků. Elektřina dnes tvoří pouze cca DESET PROCENT celkově potřebné energie. Dotěžení uhlí v Česku v roce 2032 až 2036, bude pro Česko energetická katastrofa, protože se zhroutí výroba elektřiny, dle textů Písma nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz. 47/14. Během několika let nelze v Česku nic energeticky změnit, nelze postavit elektrárny, které by Česko energeticky spasily. Pomatení, DUCHEM CHUDÍ, neposlušní vědci z ŘEŽI ujv@ujv.cz, daniel.dopjera@ujv.cz, energoprojekt@ujv.cz, Martin.Krondak@ujv.cz, integrity@ujv.cz, Petr.Kadecka@ujv.cz, vladimir.poklop@ujv.cz, Jan.Wandrol@ujv.cz, radiopharm@ujv.cz, pet.safety@ujv.cz, ladislav.kriz@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, jiri.sedlak@ujv.cz, Rene.Scibravy@ujv.cz, Karel.Prchal@ujv.cz, martin.schreier@cez.cz, ales.doucek@ujv.cz, mo34@ujv.cz, brigita.vargova@ujv.cz, ladislav.horacek@ujv.cz, Vit.Placek@ujv.cz, Milos.Kytka@ujv.cz, jan.korbler@ujv.cz, Radim.Kopriva@ujv.cz, marek.svitak@cez.cz, Zuzana.Trtikova@ujv.cz, vladislav.stary @ujv.cz, např. lidem již 30 let slibují, že jaderná energetika nebude stále v plenkách. Slibují, že v Česku bude dost energie z vyhořelého paliva, takže nikdo z hlupáků v Česku se nemusí bát hrozného ropného e ekonomického kolapsu. Za dvacet let jejich slibů, JEHOVA naplnil texty Písma o uvedených vědcích z ujv@ujv.cz, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Uvedení vědci se vychloubají znalostmi o koncepci energetiky, svých geneticky prasečích lidských mozků, které jsou hanebným klamem. Strach z odhalení jejich lží o energetice neznamená nic jiného, než že se vzdali rozumného uvažování, o správné koncepci energetiky od Hospodina, pro Česko a celý svět. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od začátku mého prorokování např. na VUT v Brně, pro odstoupení technického rozumu JEHOVY, každý leží tam kde padl v roce 2000, aniž je uvězněn v žaláři, nebo spoután v železech.