Kapitola 289 – 78 stran

30.11.2021 18:19

Kapitola 289 – 78 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Základem víry v NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je láska k Božím příkazům, a k zákonům POLE VĚDY Písma. Pro toto zlé pokolení šílených politických a náboženských energetických KONZUMTROTLŮ, jsou zákony POLE VĚDY Písma, o osvobození se z KLECE, či z VĚZENÍ, z PEKLA, křesťanské, ekonomické, militaristické chamtivosti, to je od MODLOSLUŽBY, ve službě Kristu UKŘIŽOVANÉMU Židy, to je křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, Božím požehnáním. Kristus UKŘIŽOVÁN Židy je v křesťanském PEKLE pouze dočasně, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů krutého zmijího jedu katolického katechismu o Ježíši Kristu, a pomocí promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, psychiatrů, atd. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech úplně poslušných států světa, dovoluje zlému, pomatenému křesťanskému, ekonomickému, militaristickému, politickému stádu Česka jít dál, dovoluje vybudovat celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, až energetický KONZUMTROTL, SOUDNÍ ZNALEC, vzpurná psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, sestra@holanova.cz, pochopí PODOBENSTVÍ Písma o tom, že nového Ježíše Krista, jeho vůli, a jeho moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, lze již najít, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa, nezbytná pro vybudování celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zazáří jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, až úplně poslušná, to je ŽIVÁ psychiatrička MUDr. Holanová, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně najde Boží slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v ADVENTU 2021 tím, že texty podobenství Bible a Tóry, bude doplňovat a upřesňovat ostatním Písmem od Krista, to je Bhagavadgítou, Koránem, SLOVEM DOGONŮ z Mali, SLOVEM MÁYŮ, písničkami, filmy, atd. Aby nový, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ Kristus, zvítězil nad všemi státy světa, všemi náboženstvími světa, od roku cca 1998, pomocí ČERTOVA BRKA těchto textů, dělám z vědců např. Masarykovy univerzity, z politologů, sociologů, ekonomů, psychiatrů, religionistů, filozofů, atd. HNŮJ, pod zákony POLE VĚDY Písma. Od roku cca 1998 se HNŮJ uvedených vědců, HNŮJ orgánů činných v trestním řízení, HNŮJ SOUDCŮ z Brna, či HNŮJ politiků pravice a levice, brání povinnosti stát se HNOJEM, a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že ze mě opakovaně dělají, pomocí orgánů činných v trestním řízení, či pomocí SOUDCŮ z Brna, buď nesvéprávného blázna, či zločince, který patří do blázince, či do vězení, což se zatím nikomu nepodařilo. Dle vůle Krista, já MALIČKÝ Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,7,8, a SPRAVEDLIVÝ, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,36,12/28, nedostatečně vzdělaný, pouze s VPŠ SLÉVÁRENSKOU, jsem přišel včas např. na Masarykovu univerzitu proto, Dan.8/14až11/39,12/2, abych zahanbil neposlušné profesory a docenty, od jejichž, geneticky prasečích lidkých mozků, NEOMYLNÝ Kristus odstoupil svým Božím rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení. Neposlušným vládnoucím sviním, či NETVORŮM se stále hnusím, 2.Petr.2/21až3/16, protože trestajícího Krista nenávidí. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Trestající Kristus, jehož hněv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, již neprodlévá, ničí všechno, co zasadil, křesťanstvím, judaismem, hinduismem, buddhismem, islámem, kvůli přelomu věků roku 2000, kvůli sobě samému, aby pomocí technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů celého Česka, osobně zajistil, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran, a ostatní suroviny, vystačily všem poslušným státům světa, pro celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad celým světem. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Pomoc od Krista nyní přišla v pohádce ČERTÍ BRKO. Mediální MISTR Kristus učinil pohádku podobenstvím. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, kde Kristus trestal chamtivé hříšníky, boháče, Satany kněze, či jiné MODLUSLUŽEBNÍKY tím, že naplnil texty JÓBA do poslední čárky. Zřízení nedokonalé socialistické, či komunistické, Boží majetkové ROVINY, bylo Božím plánem. Po vyjití Česka z těchto čtyřiceti let nedokonalé Boží majetkové ROVINY, Kristus na Česko uvedl zlé OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je plevele, křoví, hlupáků boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, atd. Já jsem ZAPISUJÍCÍ ČERTÍ BRKO tím, že zapisování hříchů Baalů a DÉMONŮ, provádím z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,12, 16,19,20,24, Ezech.3/4,27,9/9,39/8,21,29, Jer.1/17,15/19,17/16,31/27,32, atd. Jako MALIČKÝ Zach.13/2,7,8, jako SPRAVEDLIVÝ, Žid.10/37, od přelomu věků roku 2000 mého zapisování, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, jsem přišel včas do křesťanského PEKLA Masarykovy univerzity, za cca 6,3 roků + 2000 let, to je na Velikonoce v roce 2006. Dan.8/14až11/39,12/2, atd. Do Česka jsem tím přivedl nového Ježíše Krista, SOUDCE A ZÁKONODÁRCE všech států, kterého křesťanské, militaristické, ekonomické a jiné svině, či NETVOŘI, stále NEZNAJÍ. Kdo Krista nyní uzná za jediného Boha celého světa, dostane veškerou půdu, celosvětové Boží ZAHRADY. Z PRACHU ZEMĚ procitnou mnozí v Česku, jako procitá PTÁK FÉNIX ze svého popela. V době ADVENTU 2021, v novém novoluní MĚSÍCE, v prosinci, bude Česko vyproštěno od boháčů, kteří neskončí v ekonomickém ráji, ale v ekonomickém PEKLE. Žid.6/3,6,10/36, Dan.8/14až11/39,12/2, atd. RADOSTNOU ZPRÁVU snad již bude, že v mnohých, geneticky prasečích lidských mozcích, Kristus již způsobí, svým technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení tak, že prozíraví a úplně poslušní služebníci Krista, budou zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, navěky, navždy. Stane se zázrak, když mnozí, z milosrdenství technického rozumu Krista učiní rozhodnutí, že v ADVENTU, od soboty 4. prosince 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021, veškerou svou starost o koncepci energetiky Česka a světa, vloží na Krista. V tomto případě Kristus slibuje, že od mnohých, úplně poslušných služebníků, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Slavit TRADIČNĚ křesťanský ŠTĚDRÝ den, v ČERNÝ pátek 24. prosince 2021, již budou jenom hlupáci, určení Kristem k pádu do HROBU energetického, ekologického a mravního zmaru, ropného a ekonomického kolapsu. Kristus slibuje, NEVĚSTĚ, Česku, že postupně odstraní trápení, nemoci, COVID, rakovinu, atd. když Česko nyní učiní rozhodnutí, že NEVĚSTA, vláda premiéra Ing. Rákose, rozhodne o celosvětovém zničení ZBRANÍ, na mírové Boží zahradě. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Jsem ČERTÍM BRKEM tím, že zapisuji lidské nepravosti, jak v centrálním PEKLE, to je na MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ, tak v množství podřízených PODPEKLÍCH v Brně, v Praze, v Rosicích, za což mě hříšníci nenávidí, protože nenávidí trestajícího Krista, který ekonomům bere jejich SKÁLU, jejich Bohy, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní výrobky. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Současně tím objasňuji všechna podobenství Písma, jako např. o KOZLOVI, to je o ČSSD, z 3.Mojžíšova16/20,22, atd. Nový Kristus již nenese nepravosti křesťanského, militaristického, ekonomického lži lidu. Před vznikem socialismu v Česku, provedl smírčí obřady s Českem tím, že všechny nepravosti LÉVIJCŮ, vedených Božími proroky Marxem a Engelsem, jejichž slovo o nezbytnosti úplného zničení BOHÁČŮ, PRACHŮ a ZBRANÍ, bylo pravé a věrné, vložil na KOZLY ze strany SOCIALISTICKÉ, Československa. Následně tyto KOZLY vyhnal na POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti tím, že dal vládu nad lidmi komunistickým hlupákům, OVCÍM, BERÁNKŮM, či BERANŮM. Nové, poválečné KOZLY z ČSSD, po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, č OVCÍ, OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, založil zakladatel ČSSD, současný NEMRAVNÝ vládnoucí Bůh Česka, prezident KOZEL Zaman. KOZEL Zeman je stále strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože odmítá svěřit cestu Česka NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Vzpurní KOZLI z ČSSD, tím prožili nadarmo 40 let POUŠTĚ socialismu, kde uváděné nové Boží SLOVO nepršelo. Tím v Česku a ve světě zajistili, že nikdo není úplně poslušným služebníkem Krista, ZÁKONODÁRCE všech států světa. Žalm33/6,37/5až38,81/4,82/5,95/9,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43,

 

Kapitola 289 –78 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 66. Česká bible kapitola 289. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Já, jako MALIČKÝ, úplně poslušný služebník Krista, ČERTÍ BRKO, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů jsem zapsal, že do cektrálního PEKLA Masarykovy univerzity jsem přišel včas, v době svého tříletého působení, v roce 2006 až 2009, Iz.37/30, ještě v době vlády NETVORA rektora Fialy. Zapsal jsem, že volby, které v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, vyhrál zakladatel Kristem prokletého PTACTVA ODS, Bohem prokletý, šílený KONZUMTROTL Václav Klaus, jsou podvodem. Kristem prokleté PTACTVO ODS, si ve volbách nastolilo pouze OVOCE svých ÚMYSLŮ, svých geneticky prasečích lidských mozků, své křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, kterou je chamtivost. Jer.6/19. Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, to je, dle Bhagavadgíty, boháči, bankéři, ekonomové, zbrojaři, obchodníci, politici pravice a levice, psychiatři, atd., vlastníci křesťanských ekonomických, militaristických lží, o ekonomické nezbytnosti dupání planety země, až se v základech hroutí, kvůli zvyšující se ekonomice, dle OVOCE svých ÚMYSLŮ, v Česku znovu začali žít na výnosný trh, což je zločin, což je hřích k energetické SMRTI, kvůli nesmyslnému rabování ropy, plynu, uhlí, atd., za který patří pod zámek, za mříže, již od roku 2006. Zapsal jsem, že SATANI či ČERTI RELIGIONISTÉ z Masarykovy univerzity, dostávají tímto textem, od vládce křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, od SVĚTLONOŠE, LUCIFERA, od Ježíše, PLNOU BOŽÍ ZBROJ textů o TUNELU privatizace znárodněného Božího majetku. Texty Písma, LUCIFER, Ježíš Kristus, potvrdil v pohádce ČERTÍ BRKO. Bohem LUCIFEREM, Ježíšem Kristem prokletý PTÁK Václav Klaus, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, se považoval za chudáka. Po PŘEVRATU se v pohádce oblékl do šatů boháče, a prohlásil, že OVOCE jeho ÚMYSLŮ, nastolit v Česku ekonomický RÁJ, ekonomické rovnosti, pomocí TUNELU privatizace znárodněného komunistického majetku, je geniální z toho důvodu, že bude nastolena ekonomická ROVINA privatizovaných peněz pro všechny, a tím RÁJ. V pohádce ČERTÍ BRKO nařídil, aby celé Česko, kvůli nastolení RÁJE pro boháče, kopalo TUNEL privatizace znárodněného majetku. Kopání TUNELU se skončilo v okamžiku, kdy se pomatenci prokopali do PEKLA Masarykovy univerzity, s politologem Fialou v čele, a to k čertům, či Satanům, religionistům. Boháči, pomocí politologie, čertům religionistům ukradli plnou Boží zbroj textů Písma o tom, že majetek boháčů musí pominout v Česku podruhé, kvůli energetické nezbytnosti stavět pouze VĚČNÉ PŘÍBYTKY, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, politických a náboženských zvířat proto, aby sídliště a města celého světa, vůbec nepotřebovala ropu, plyn a uhlí, protože v tomto tisíciletí fosilní paliva již nebudou pro nikoho na světě. Boháči, čerty religionisty chtěli úplně zničit. Svoje Bohy, svoje dobře placená KORYTA, si chtějí udržet na věky věků. Já jsem ČERTÍ BRKEM tím, že čertům religionistům Masarkovy univerzity, jejich plnou Boží zbroj, tímto vracím. Mají povinnost, z moci vládce křesťanského PEKLA, Ježíše Krista, stejně jako v pohádce, hříšníky, vládnoucí boháče, zločince, především premiéra, politologa Fialy, a ministry jeho vlády, odnést v ADVENTU, do PEKELNÉ JÁMY, to je do říše ticha, na smetiště dějin. V místě svatém, v jediné církvi Česka, v nové vládě Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, má povinnost sedět Kristem v Písmu vyvolený jiný premiér Česka. Pokorný a úplně poslušný projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, odborník na solární energetiku, architekturu a urbanismus, měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Dle pohádky, proto aby Kristus mohl zvítězit nad celým Českem v jedinou hodinu zveřejněním těchto textů v brno@rozhlas.cz, mají čerti religionisté z M.U., povinnost dobýt Brno. Plnou Boží zbroj těchto textů, již mají. Kristus, uvedené dějiny Česka, potvrzuje také v písničce ZAHRADA TICHA. ČERTI religionisté z M.U., mají oči otevřený, tak jak chtějí oni, Kristus jim oči nezavírá. Zpočátku Česko slyšelo VICHR tornáda na Moravě, nyní slyší PTAČÍ HLAS, Kristem prokletého pohlavního PTÁKA ODS, premiéra Fialy. V zahradě zelený, celosvětového, mírového Božího království, vejdou politici pravice, do ticha zas. LÉVIJCI z ČSSD a z KSČM, v jámě PEKLA, v říši ticha, již po volbách jsou, na věky věků. Uprostřed závratí, prosvícených SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, NETVOŘI, SVINĚ, politici pravice, mají povinnost vstoupit do říše ticha, cestou vyvolených hlupáků a zločinců, nyní v novém DNES naplnění Písma, v novoluní MĚSÍCE v prosinci 2021. Již v roce 2006 až 2009, v době mého tříletého působení, jsem zločinci, lháři, NETVORU Fialovi napsal, a osobně objasnil, že PLNÝ KOŠ OVOCE ÚMYSLŮ Božích, je v textech Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Jsou to texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, např. kapitoly 99, ze dne 4. 7. 2006 a kapitoly dřívější, v nichž bylo politologu, zločinci, Petru Fialovi dokázáno, že již v roce 2030 nastane hrozný ropný, a tím i ekonomický kolaps. Z tohoto důvodu, energetická koncepce vlády, tehdy PROSTODUCHÉHO debila premiéra Špidly, pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, je zločinem. Zločinec a lhář, politolog rektor Petr Fiala, na tuto pravdu reagoval tak, že na rektorátu nechal zřídit dveře otevírané na vrátnici proto, aby mně znemožnil chodit do jeho kanceláře. Ohnivé jezero Česka DEBB, debilů, proto stále zůstává plné těch hlupáků, zločinců, kteří se odmítají podřídit pod vládu Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Boží svatyně HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, dojde Boží SPRAVEDLNOSTI, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, až ze vzpurného premiéra Petra Fiala, bude v PEKLE religionistů na Masarykově univerzitě, učiněn HNŮJ pro zákony POLE VĚDY Písma. Zákony POLE VĚDY Písma patří odjakživa pouze novým kněžím KRÁLOVSKKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům a tím jediné církvi Česka, nové a úplně poslušné vládě Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, dále v textech uvedené. Emeritní rektor, premiér Fiala je odjakživa, v Česku od roku 2006, pouze Kristem prokletým ODADLÍKEM od víry v Krista, protože pravicové PTACTVO ODS, je odjakživa PTACTVO Kristem prokleté. Křesťanské svině, či NETVOŘI, budou Kristem zahubení strašlivou záhubou, včetně celého Česka, pro svou nečistotu, pokud nemravný HNŮJ VĚDCŮ MASARYKOVY UNIVERZITY, nebude úplně zničený, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanská, ekonomická, militaristická NEČISTOTA, jsou odjakživa výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ, které má NETVOR Fiala a ostatní, Kristem prokletí vědci MASARYKOVY UNIVERZITY, za Bohy. Kdo má nyní za Bohy PRACHY a ZBRANĚ, atd., kdo má tím za Boha Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, jde k záhubě tím, že technický rozum od Krista, nutný pro toto zlé pokolení, zase nedostane. Jako mediální hvězda, zářící navěky a navždy, již může zářit každý úplně poslušný služebník Krista, který učiní z PTACTVA ODS, a z ostatní politických stran jeho vlády, HNŮJ, pro zákony POLE VĚDY Písma. Masarykova univerzita je odjakžia Baalovým DOMEM, kvůli tomu, že zde vědci slouží Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu. Nesmyslnému dupání země, až se v energetických základech hroutí, se děje kvůli tomu, že mnozí vědci Masarykovy univerzity, nejsou HNOJEM. Přišel jsem včas v době, kdy hněv Krista neprodlévá, v Kristově městě Brně, v Rosicích, či v Praze a to za cca 6, 3 roku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000 proto, abych prokázal, že především HNŮJ vědců na Masarykově univerzitě je úskalím SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, drzých, politických a náboženských zvířat. Sír.5/5,40/29, Iz.21/5,29/11až24, 2.Král.10/26,17/29,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, Jud.12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Kor.1/27až15/33, Mich.2/3,4,10až7/15,18, Gal.1/7až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. V době svého tříletého působení, od roku 2006, do roku 2009, Iz.37/30, jsem vypracoval návrh sídliště či města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ vzpurných, neposlušných politických a náboženských zvířat, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zde uvedené výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, a údajů o ropě, plynu, uhlí, elektřině v kapitolách, jsou PLNOU BOŽÍ ZBROJÍ, pro Boží rozkaz o energetické nezbytnosti POMINUTÍ MAJETKU boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., Luk.16/8, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a pro novou, úplně poslušnou vládu Česka, s Kristem vyvoleným premiérem Ing. Rákosem v čele. Kristu je nezbytné sloužit nově, v uváděné plné Boží zbroji PRAVDY o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, PRAVDY v Boží SPRAVEDLNOST evangelia pokoje ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PRAVDY, o energeticky nezbytném celosvětovém SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických, technických a náboženských zvířat, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 2.Sam.22/16až48,23/3,5,7, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,107/10,43, atd. Dle Božího plánu, jsem návrh VĚČNÉHO PŘÍBYTKU, domu ZIMNÍHO, BYTOVÉHO, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, vypracoval včas, cca 6, 3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000 v roce 2006 až 2008. Dan. 8/14až11/39, atd. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kristus, který do budoucnosti Česka a světa vidí, tímto domem zkoušel geneticky prasečí lidské mozky lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů atd. Již v roce 2006, byl mezi technickým lidem navržen uvedený dům, v roce 2008, sídliště, či město, z těchto domu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitených. Česko, které ve své křesťanské víře, v protikladné bludy, a tím v Baaly a v DÉMONY, přísahá věrnost boháčům, to je Baalům, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, Krista stále nehodlá poslouchat úplnou poslušnosti. Kristus vyvolenému Česku v Písmu však tvrdě vyhrožuje. Když noví kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, noví vládnoucí Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nebudou, pro znalost Písma, stejně VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÍ jako Kristus, Česko špatně dopadne. Kristus, odstoupením svého technického rozumu, nutným pro toto pokolení, v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, nechá Česko zhynout. Nyní je objasněno, že naděje na zničení MARNOSTI, kterou je křesťanská víra v Baaly a v DÉMONY, je veliká. Stačí v novoluní MĚSÍCE v prosinci 2021, porodit nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, takového, jaký v Písmu skutečně je. Naděje, na energetickou, ekologickou a mravní spásu, již je vidět, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, což je HORA HOSPODINOVA DOMU, což je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA. Nikdo úplně poslušný, již nesmí oslavovat svůj geneticky prasečí lidský mozek, ale pouze rozum Krista KRÁLE, řvoucího LVA. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Záznam z jednání psychiatričky MUDr. Holanová marta@holanova.cz, s mou ženou a dcerou v pondělí 22. listopadu 2021, a předtím se mnou. Jak je opakovaně uváděno, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, již má NOVÝ BĚLOSTNÝ TRŮN, kterým je BÍLÉ a ČISTÉ SLOVO BOŽÍ, SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV MÁYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje. Z této HORY HOSPODINOVA DOMU, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, padá VEŠKERÉ PRAVDIVÉ SLOVO od Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, jako čistý a bílý sníh, jako déšť, který činí Česko zemí úrodnou a plodnou. Veškerou moc od Krista, výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, dostávají nyní pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, nové státní STÁTNÍ SPRÁVY, a nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem, s projektantem Ing. Vladimírem Rákosem z Brna, Kristem vyvoleným jeho příjmením RÁKOS, viz další text. Nový Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dává tímto vládu nad všemi lidmi pouze úplně poslušným služebníkům Krista, znalcům veškerého Písma od Krista, znalcům dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Neposlušní vládnoucí Bohové STÁTNÍ SPRÁVY, stávající vlády bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Andreje Babiše, stejně tak Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Petra Fialy, jsou totálně bezmocní. Nový, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, tímto textem zboří veškeré vládnoucí Bohy SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, odstoupením svého Božího technického rozumu pro toto pokolení, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a všech států světa, při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v médiích, např. v brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby uvedená SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vykonala zdárně co chce, k čemu je poslal. Poslal je k tomu, aby pod jeho pohledem, či z jeho moci, s pomocí jeho technického Božího rozumu, pro geneticky prasečí lidské mozky, úplně poslušných služebníků Krista technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., s rachotem zanikla SLOVA NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, aby MRTVÍ, to je NEPOSLUŠNÍ vládnoucí Bohové, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, NETVOŘI, či neposlušné ekonomické, militaristické SVINĚ, byli v médiích souzení dle svých činů, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby v Česku již nebylo OHNIVÉ HOŘÍCÍ JEZERO křesťanského PEKLA, JEZERO DEBB, debilů ekonomických, militaristických hlupáků, aby také nebylo, vyschlo, zaniklo, VZEDMUTÉ MOŘE křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických a jiných hlupáků, sviní, či NETVORŮ. Kristus v Česku, pomalým Božím SOUDEM těchto textů, soudí nejenom Česko, a celou neposlušnou zemi, která místo Kristu KRÁLI slouží své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Vyžaduje ukončit pomalý Boží SOUD tím, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, bude řídit Česko a svět, dle Boží MOUDROSTI, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka a světa želet, dokud v Česku nezvítězí tím, že bude realizovat svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, pomocí těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, na rektorát VUT v Brně, ke svému technickému lži lidu, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Je žárlivě milující, žárlí na vládnoucí, neposlušné, ekonomické, militaristické Bohy, DÉMONY. Pro neposlušnou a vzpurnou psychiatričku MUDr. Holanovou marta@holanova.cz, sestra@holanova.cz, stále platí texty Písma o tom, že pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, či NETVORŮ, neposlušní stále chtějí žít v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, ekonomických, militaristických, křesťanských, mrtvých debilů, zabitých uváděným Božím slovem. Uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Boží moci, a o uvedené Boží vůli, svým geneticky prasečím lidským mozkem nechápe, správnou energetickou koncepci Česka a světa, jí podrobně objasněnou, odmítá. Nechce sklonit před NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států, pro neschopnost rozumět uvedené logice Boží energetické spásy Česka a celého světa, majetkovou Boží ROVINOU, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, a pomocí dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, a ostatních surovin tak, aby všem státům světa, zásoby ropy, plynu, uhlí, atd., vydržely na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista KRÁLE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Psychiatričku MUDr. Holanová marta@ holanova.cz, při vyšetřování ženy a dcery pravila, že nevěří v Boží SOUD, ale že věří v některý lidský SOUD v Brně. Pravila, že z jejího rozhodnutí zasedne nějaký SOUD v Brně, který rozhodne, že mám pouze tři možnosti. Nejvhodnější možností je ambulantní léčení u ní, pro nezbytnost zapomenutí na Ježíše Krista, a na jeho správnou koncepci energetiky. Psychiatričku jsem ujistil, že žádné léky neberu, nikdy jsem nebral, protože jsem nikdy žádnou pomoc psychiatra, pro mluvení pravdy o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, a pravdu o geneticky prasečích lidských mozcích politických a náboženských NETVORŮ, či sviní psychiatrů, nepotřeboval. Psychiatrička mě nechce léčit pomocí léků, ale pomocí injekcí proti debilitě mého geneticky prasečího mozku. Druhá možnost, jak se zbavit debility pravdy o Kristu, a jeho správné koncepci energetiky, je nucený pobyt na lůžkovém oddělení v blázinci v Bohunicích. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Zde se psychiatři, kteří mě budou zbavovat pravdy o Kristu, a tím pravdy o správné koncepci energetiky, budou chodit ráno ptát, zda můj BERÁNEK Kristus, se kterým SNÍDÁM, v době ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad celým světem, v mé mysli, mého geneticky prasečího lidského mozku, již mizí. Když Kristus zase zmizí, aniž by svůj Boží rozum, o správné koncepci energetiky Česka a světa, někomu dal, nebudu už nic. Protože neposlušní, Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nenávidí, já se všem neposlušným sviním, hnusím. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Třetí možností je, jít na cca jeden rok do vězení, za terorizování vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Tímto způsobem byl odsouzen jeden hříšník z Olomouce, který terorizoval boháče jiným Kristem, než je hodný křesťanský, ekonomický, militaristický Kristus, který se proslavil jako ZLOČINEC tím, že na Baaly a DÉMONY uvedl MEČ NESMYLNÝCH VÁLEK, o moc nad lidmi, a o moc boháčů nad chudáky, v době jejich nesmyslného přemnožení se. Nelíbí se mi ani jedna možnost, protože mým úkolem není terorizovat vládnoucí Baaly a DÉMONY, ale pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je přivést k pokání, to je k mluvení pravdy o totálním kolapsu energetiky a ekonomiky v Česku, v roce cca 2032, kdy bude dotěžena ropa, a v roce cca 2032 až 2038, kdy navíc v Česku bude kolaps výroby elektřiny, kvůli dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny, viz další texty. Jak jsem uvedl při vyšetření u psychiatričky MUDr. Holanová a při výslechu na Policii ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, michal.kolacek@pcr.cz, Kristus, který lidem dělá dobro a zlo, dělá nyní lidem pouze zlo tím, že boří vše co zasadil, pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, činí Kristus z lidí viditelně debily tím, že do jejich geneticky prasečích, lidských mozků, programuje samé, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné protikladné bludy. Viditelná debilita neposlušných, bez technického rozumu Krista pro toto mrtvé pokolení, viditelně debilních lidí, je znamením pro celý svět, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU BOHÁČŮ, do Česka, do Božího domu, na rektorát VUT v Brně, dle již uvedených textů. Především technická elity Česka, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. má povinnost uvěřit textům Písma, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, není kvůli trestání boháčů, jako bylo to v Česku, v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, do Česka, v době 40 let POUŠTĚ Boži socialistické, či komunistické MAJETKOVÉ ROVINY, ale kvůli jejich energetické spáse. RADOSTNOU ZPRÁVOU je, že Kristus v případě, že Česko, v novoluní v prosinci, od soboty 4. prosince 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021, učiní rozhodnutí, že veškerou svou starost o koncepci energetiky Česka a světa, vloží na Krista, že Kristus od mnohých, neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ, již odstupovat, svým Božím rozumem, nebude. Slavit TRADIČNĚ křesťanský ŠTĚDRÝ den v ČERNÝ PÁTEK, 24. prosince 2021, již budou jenom hlupáci, určení Kristem k pádu do HROBU energetického, ekologického a mravního zmaru, ropného a ekonomického kolapsu.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Neposlušné, nesmyslně přemnožené ŽIDY, v minulém pokolení, mediální MISTR Kristus, potrestal strašlivou záhubou, HOLOCAUSTEM. Nikoho neposlušného, kdo se nebude bát Krista, jehož hněv neprodlévá, strachem, jaký nebyl, nenechá bez trestu. Psychiatričko MUDr. Holanová marta@holanova.cz, sestra@holanova.cz. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, kterou Kristus prosadil pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, Česko skončilo, pro odstoupení rozumu Krista od vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je PROSTODUCHÝCH boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, psychiatrů, atd. v ŘÍŠI MRTVÝCH křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Kristus uvádí, že uvedené PROSTODUCHÉ vládnoucí svině, či NETVORY, Kristus vraždí např. v energeticky nesmyslných válkách, či Božím trestem COVIDEM, rakovinou, atd., pro jejich odmítání studovat např. Kazatele, Přísloví, KNIHU MOUDROSTI, Jóba, Ozeáše, Micheáše, Malachiáše, Izajáše, Jeremiáše, Bhagavadgítu, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. a uvedené texty doplňovat a upřesňovat. Tím získat od Krista Boží slávu HORY HOSPODINOVA DOMU, či PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Psychiatričko MUDr. Holanová. Protože veškerá Boží sláva je nyní ve správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nesmíte být již křesťansky PROSTODUCHÁ, protože nový DUCH HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerých textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, od mediálního MISTRA Krista, je tímto vylit nejenom pro Česko, ale pro celý svět. PROSTODUŠÍ, to je neposlušní, bez rozumu Krista mrtví vládnoucí politici, SVINĚ, NETVOŘI, pro odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, totálně chybují v energetických koncepcích Česka a světa, což je hřích k energetické SMRTI Česka a světa. Vládnoucí politiky pravice a levice, hlupáky, zahubila jejich netečnost a tím jejich debilita. Úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, se vzpurným vládnoucím sviním hnusí. Psychiatričko MUDr. Holanová. Ze skutků vládnoucích politiků pravice a levice musí Vám být zřejmé, že se nacházíme v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, NETVORŮ, či zločinců, kde není ani energeticky dobré dílo, ani dobrá myšlenka, protože neposlušní ekonomové, zbrojaři, obchodníci, atd., žijící na výnosný TRH, odmítají studovat Boží moudrost zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa. Dle Rovnosti ze dne 10. 3. 2012, Kristus, který lidem dělá zlo i dobro, v roce 2012 způsobil, že vládnoucí NETVOŘI, či ZLOČINCI, např. ministr průmyslu Kocourek nesmyslně dříve plánoval, že v Česku vyroste deset nových jaderných elektráren, jako náhrada za končící ropu, což požadoval profesor Hrdlička z ČVUT. Dle profesora Hrdličky Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, jako náhrada končící ropy, mělo být v Česku postaveno cca 40 jaderných elektráren velikosti Temelína. Uvedení vládnoucí hlupáci z ČVUT ignorovali názor ředitele EÚ VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, že v tomto tisíciletí vlády Krista nad lidmi, bude dotěžen URAN dříve než uhlí, a že v tomto tisíciletí bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, atd. Křesťansky PROSTODUCHÝ např. ministr průmyslu MUDr. Kuba, a vládní zmocněnec Bartuška, dle Lidových novin ze dne 10. 3. 2012, korigovali vizi ministra Kocourka a profesora Hrdličky na výstavbu obřího Temelína, to je na dostavbu dvou bloků v Temelíně, a jednoho bloku v Dukovanech. Zadlužené Česko na uvedenou výstavbu nemělo SKÁLU Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, proto se žádný nový blok, ani v Temelíně, ani v Dukovanech, dodnes nepostavil. O výstavbě jednoho bloku v Dukovanech má až nyní rozhodnout vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy. Ten plánuje ušetřit na výstavbu bloku v Dukovanech tím, že sebere důchodcům slevy na dopravu. PROSTODUŠÍ vládnoucí NETVOŘI však nyní v ČRo PLUS tvrdí, že plány zločince, stávajícího ministra průmyslu Havlíčka posta@mpo.cz, na energetickou spásu Česka, pomocí fotovoltaiky a větrníků, v roce cca 2035, v době celosvětového ropného a ekonomického kolapsu, nebo v roce cca 2032, což je pro Česko rok UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, při dotěžení uhlí Česka, jsou naprosto energeticky chybné. Tvrdí, že vládnoucí Baaly a DÉMONY, před hrozným Božím hněvem, může zachránit, pouze vize profesora Hrdličky Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, nebo docenta Kadrnožky, to je výstavba mnoha bloků jaderných elektráren velikosti Temelína, nebo mnoha jaderných elektráren malých. Psychiatričko MUDr. Holanová marta@holanova.cz. Nový, NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, abyste přestala být křesťansky, ekonomicky, militaristicky a mravně PROSTODUCHÁ tím, že moje vyšetřování teroru SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vůči uvedeným vládnoucím hlupákům, či zločincům, provedeme netradičně, a to společným studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nový, mediální MISTR Kristus, v Písmu, a také v horoskopu v Rovnosti objasňuje, že nyní platí texty Písma Matouše o tom, že již mě nesmíte vyšetřovat a soudit tradičním způsobem, protože sama jste souzena Bohem, pomalým Božím SOUDEM těchto textů, uvedeného ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde Kristus o sobě, a o Česku, vše uvedl. Jestliže mě soudíte za to, že nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je terorem vůči KSZ v Brně, MSZ v Brně, NSS v Brně, Baalům, starostovi Říček Štěpánkovi, starostovi Domašova Kučerovi, boháčům Domašovska, Baalům, vlastníkům ZSDK Dorazilovi, Kočímu, či Králíkovi, atd. kteří usilují o zachování stávajících, středověkých, křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, kvůli zachování SKÁLY hlupáků, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., jste souzena nikoli těmito texty, ale Kristem přímo, protože Vaše neznalost Krista, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Vás již neomlouvá. Nový, mediální MISTR Kristus, v horoskopu v novinách Rovnosti, a v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH objasňuje, jak je to s texty Matouše o tom, že Kristus, křesťanskému, militaristickému, ekonomickému lži lidu učiní to, co si přejí, když se dva lidé shodnou v prosbě o jakoukoli věc. Kristus SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, bude bydlet uprostřed neposlušných, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, a vše zlé učiní debilnímu stádu neposlušného politického a náboženského dobytka, až do jeho úplného zničení, když si to dva, nebo tři lidé, např. prepeři, např. moji bratři, Pavel a Petr, budou přát. Kristus SLOV NEBES NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude bydlet uprostřed úplně poslušných služebníků Krista tím, že bude činit vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v Česku, a v celém světě, když si to dva nebo tři úplně poslušní služebníci Krista, budou přát. Kristus již učinil křesťanským, militaristickým, ekonomickým hlupákům, sviním, či NETVORŮM zlo tím, že na Česko uvedl OVOCE jejich ekonomických, militaristických úmyslů v době, kdy Česko vyvedl z POUŠTĚ 40 let Boží majetkové socialistické, či komunistické, ROVINY. Nedokonalou Boží majetkovou ROVINU, Kristus zajišťoval pomocí nedokonalé Boží spravedlnosti, vládnoucích komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Dle svého plánu, po vyjití ze socialismu, Kristus Česko vrhl do OHNIVÉHO PEKLA JEZERA Česka DEBB, debilů, to je do vzedmutého moře neposlušných sviní, či NETVORŮ. Soudí se nyní s Českem tím, že ve volbách nyní dal vládu nad lidmi, např. Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, NETVORU Fialovi. Mediální MISTR Kristus v písničce i v Písmu slíbil, že PTACTVO ODS, odejde do říše ticha, či na smetiště dějin, cestou Kristem vyvolených sviní, či NETVORŮ, když my dva, MUDr. Holanová, a já, se shodneme na tom, že v Česku již máme SLOVO NEBES NOVÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve kterých Kristus chce mít na vládnoucích místech pouze úplně pokorné a úplně poslušné služebníky Krista. Noví

 

vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ např. technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se již nebudou řídit zákony lidskými, ale pouze dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Máme povinnost, MUDr. Holanová, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, probouzet sílu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, již neklopýtali. Když PROSTODUCHÉ nebude vraždit jejich prostoduchost, když bude kázáno ve všech médiích SLOVO HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, všichni vzpurní, bez rozumu Krista MRTVÍ, budou se svou moudrostí, svých energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je na úplné vyrabování ropy do roku cca 20352, a uhlí v Česku do roku cca 2035, v koncích. Nový Kristus v Joelovi požaduje, aby Česko, společně s ostatními státy v EU, prosadilo dokonalé naturální plnění všech fosilních paliv, pro všechny státy světa, až do konce tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad státy, dle již uvedených textů. Psychiatričko MUDr. Holanová marta@holanova.cz. Jak jsem Vám již sdělil, dva nebo tři PREPEŘI se již scházejí k nastolení své vlády nad lidmi pomocí ZBRANÍ, protože vůbec nevěří PROSTODUCHÉ vládnoucí elitě, která není schopná rozumně uvažovat. Po úplném, nesmyslném vyrabování ropy např. v Rusku, po zjištění, že v Česku je nesmyslně vyrabováno také uhlí, chtějí začít bojovat o přežití těch, kdo budou vlastnit zbraně. Prepeři plánují opustit města, kde nebude čím topit, obsadit se zbraněmi v ruce vesnice, kde mají krávy a prasata, a kde bude možné topit dřevem. Prepeři dobře vědí, že lesy zdecimované Božím trestem, KŮROVCEM, nestačí pro všechny města a vesnice. Vědí, že kvůli přežití těch, co mají zbraně, je nutné vystřílet cca dvě třetiny lidí, což uvádí Kristus v Zacharjášovi. Pouze jedna třetina lidí v Česku zůstane. V Česku, na konci křesťanství, bude vše stejné, bude stejný MEČ VÁLEK, jako na počátku křesťanství, v době třicetileté války. V nesmyslné TŘICETILETÉ válce mezi křesťanskými, neposlušnými sviněmi, či NETVORY, trestající Kristus zabil dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanů. Buď Česko sníží počet lidí o dvě třetiny dobrovolně, snížením porodnosti žen, povolením jednoho dítěte pro jednu ženu, a např. robotickou eutanazií starých, nemocných lidí, kteří se dožili plnosti věku 70, či 80 let, nebo trestající Kristus bude dvě třetiny přemnožených sviní, či NETVORŮ Česka, snižovat občanskou válkou o přežití preperů. Psychiatričko MUDr. Holanová marta@holanova.cz. Když nebudeme k Bohu volat my dva, když nebudeme pokorní a úplně poslušní, budou k Bohu volat zbraněmi vyzbrojení prepeři, a trestající Kristus jim dá vládnout nad lidmi křesťanským MEČEM VÁLEK, pomocí Bohů sviní, ZBRANÍ. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Inspektore prap. Tomáši Knötigu prap. Radku Bulo bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, vedoucí PČR v Rosicích pane npor. Koláčku michal.kolacek@pcr.cz, a psychiatričko MUDr. Holanová marta@ holanova.cz, dr.holan@seznam.cz, sestra@holanova.cz. DOPLNĚNÍ ZÁPISU z mého vyšetřování u Vás, v sobotu dne 30. října 2021, ve 13,21 hod. na psychiatrii u MUDr. Holanové, ve středu 17. listopadu 2021, a vyšetřování ženy a dcery v pondělí 22. 11. 2021. Vyšetřování se týkalo NEBEZPEČNÉHO VYHROŽOVÁNÍ starostovi Říček Štěpánkovi, podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, a boháčům Domašovska, Baalům, vlastníkům ZSDK Dorazilovi, Kočímu, spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz, Kučerovi starosta@obec.domasov.net, Králíkovi, domasov@stavounie.cz, atd. pomocí textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz další text. Vyšetřování a SOUD požaduje KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, OSZ v Brně podatelna@osz.brnv.justice.cz, KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, atd., kvůli zachování stávajících, středověkých, křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, kvůli zachování SKÁLY hlupáků, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., až na věky věků. Na všech uvedených SOUDECH jsem již byl vyšetřován. Vše o mně, o NEOMYLNÉM Kristu, jeho vůli, a jeho moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, je v Brně známé. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2, 11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Mediální MISTR Kristus, jediný UČITEL či LÉKAŘ všech států světa, v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, však srozumitelně objasňuje energetickou nezbytnost zboření všech stupidních ekonomických, militaristických tradic, všech států, a neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů, ekonomické tradice zvyšující se ekonomiky, horečné zbrojení, a dupání planety země, až se v energetických základech hroutí, má za PEKLO, kvůli vládě boháčů nad chudáky, kvůli žití boháčů na výnosný trh. NEOMYLNÝ, trestající Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, ekonomické, militaristické PEKLO, křesťanského středověkého VZDOROKRÁLOVSTVÍ meče nesmyslných válek politických a náboženských mocností, a meče válek boháčů s chudáky, ruší a ničí těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, až na věky věků tím, že ruší SKÁLU pomatených křesťanů, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní, energeticky nesmyslné výrobky výrobky lidských rukou. Vyžaduje, aby mnozí vědci např. Masarykovy univerzity byli HNOJEM pro Boží zákony POLE VĚDY Písma tím, že novými kněžími, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, pro toto zlé pokolení, budou úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Boží majetková ROVINA na sídlišti z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, veškerého politického a náboženského dobytka, je Božím milosrdenstvím, protože je energetickou, ekologickou a mravní SPÁSOU pro všechny národy světa. Boží hněv nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech národů, nad Českem a Slovenskem, již neprodlévá. Neposlušné ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, kteří nepochopí texty HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, trestá vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího technického rozumu, o správné koncepci energetiky, pro toto zlé pokolení, např. i od technické elity např. VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Kvůli nastolení své vlády nad všemi státy světa, u svého technického lži lidu VUT v Brně, v novém Božím domě, ve SLUNEČNÍM CHRÁMU, u SLUNEČNÍCH Bohů, či KRÁLŮ, na rektorátu VUT v Brně, Kristus vyžaduje úplnou poslušnost, která je především o neprodleném zveřejní těchto textů např. v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Zveřejnění těchto textů, Kristu umožní Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně spasit, svou dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Nový, NEOMYLNÝ Kristus v Písmu slíbil, že po zveřejnění těchto textů v médiích, svým novým Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, bude tvořit vše nové v případě, když úplně poslušní služebníci Krista, PLNOU ZBROJÍ pravdy o novém Kristu, o jeho vůli, obrnění pancířem SPRAVEDLNOSTI i pro bezdomovce Blažka z Říček, s MEČEM nového DUCHA těchto textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, úplně zničí, pro Krista nepotřebný hnůj mnohých vědců MASARYKOVY univerzity, a tím zničí veškeré stávající křesťanské, ekonomické, militaristické tradice. Svobodu a demokracii pro mluvení uvedené pravdy, Česko a svět od trestajícího Krista dostane, až 144 000 úplně poslušných služebníků Krista učiní rozhodnutí, že zlé křesťanské tradice, děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, a krutého zmijího promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí, např. OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, nebo BELZEBUBA papeže Františka czech@vaticannews.va, jsou DRAČÍ SETBOU, jsou JEDOVINOU DRAČÍ, jsou PEKLEM. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43,

 

Násilí boháčů nad chudáky, či chudáků nad boháči, plodí kolotoč násilí, protože bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou. Boží hněv nového Krista již neprodlévá, a to od přelomu věků ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, či od roku 1998, kdy mě, MALIČKÉHO Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, a SPRAVEDLIVÉHO posledního proroka tohoto věku, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kristus povolal k sepsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Mal.1/7,10,2/2,7,9, 15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Již od roku 1998, či od roku 1997, jsem já, maličký a spravedlivý považován křesťanským, ekonomickým militaristickým lži lidem za NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA kvůli tomu, že od roku 2006, z mnohých vědců např. na Masarykově univerzitě, dělám HNŮJ, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Dnes, v roce 2021, z neposlušných vědců např. M.U. dělám ZLOČINCE, protože z jejich lží v roce 2006, se v roce 2021 staly zločiny, což je zřejmé z dalších textů. Zločinnost mnohých vědců např. z Masarykovy univerzity, vyvrátí trůny všech vládců, až Kristus bude chtít. Kristu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Kristem vyvoleném Česku, nikdo neposlušný a vzpurný, nebude posmívat beztrestně. K.M.1/1až5/23až19/6, Mar.7/7až13/20, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Návrat k trestajícímu Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, je možný pouze po úplném zničení křesťanského, ekonomického, militaristického HNOJE mnohých neposlušných vědců Masarykovy univerzity, NETVORŮ, jejichž ekonomické, zbrojařské, militaristické, politologické, politické, náboženské, a jiné profese, Kristus již nepotřebuje, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, která je možná pouze při zřízení Boží majetkové ROVINY celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Kristus vyžaduje, aby především noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektanti, pochopili v Písmu uváděnou Boží moc trestajícího Krista, nad každým, geneticky, prasečím lidským mozkem, či nad každým lidským, politickým či náboženským stádem. Boží dokonalou láskou je úplné zničení uvedených tradic křesťanské, militaristické, ekonomické, politické, či náboženské DRAČÍ SETBY, Božím rozhodnutím, o pominutí majetku, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energetický naprosto nevhodných výrobků lidských rukou pro toto pokolení, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, LETNÍCH DOMŮ, atd. Milosrdenstvím Božím bude nový technický rozum Krista, pro úplně poslušné služebníky Krista, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Božím technickým rozumem, o správné koncepci energetiky Česka a světa, pro toto zlé pokolení, se nový Kristus smiluje, pouze při zveřejnění těchto textů v brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Kristus v Písmu slíbil, že kvůli úplně poslušným služebníkům Krista, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení. Slíbil, že kvůli jím v Písmu vyvolenému Česku, zachová ropu, plyn, uhlí, uran, a ostatní suroviny, nikoli na volební období čtyř roků, Kristem prokletého PTÁKA ODS Fialy, ale na toto celé, OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem, nad úplně poslušnými státy světa. Dle křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, Bůh hinduistů a buddhistů, BUDHA, se narodil dříve než Kristus, což je sprostá lež. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se narodil dříve než bylo křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, islám, atd. Všechna náboženství světa, všechny politické strany pravice a levice světa, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, tvoří Kristus, dle svého rozhodnutí tak, aby je mohl v Česku nyní úplně zrušit, správným výkladem HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v době narození se NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, na rektorátu VUT v Brně, v novém DNES naplnění Písma o Česku a VUT v Brně. Technický lži lid především v Brně, má povinnost porodit nového Krista, milujícího pouze úplně poslušné služebníky, v novém novoluní, od soboty 4. prosince 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021, pro toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad úplně poslušným světem. Oslavy narození se nového NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, milujícího pouze úplně poslušné služebníky nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. a ostatního, úplně poslušného lži lidu, jsou nyní nové, vždy při úplňku MĚSÍCE, a to celosvětově. Kristus bude vládnout nad všemi státy světa, až na věky věků, když dvanáct vyvolených APOŠTOLŮ, dále uvedených, na rektorátu VUT v Brně, vytvoří pro Česko církev jedinou, dle dalších textů, úplně poslušnou novou vládu s Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Krista, uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, s novým premiérem Česka, s Kristem vyvoleným Ing. Vladimírem Rákosem v čele. Kristus vyžaduje, aby SEMÍNKO nového, úplně poslušného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY Česka, bylo zaseto na rektorátu VUT v Brně tím, že zde vznikne Kristova CÍRKEV, NEVĚSTA, PANNA, DRUŽKA, ŽENA STATEČNÁ, HOLUBICE MÍRU BEZÚHONNÁ, JITŘENKA, krásná jako LUNA Koránu, čistá a žhoucí jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašná jako vojsko pod praporci, KRÁLOVNA MÍRU, dále uvedená, úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose. Kdo si v novoluní v prosinci, od soboty 4. prosince 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021, v Česku co vybere, to bude mít. V Česku, dne 8. a 9. října 2021, Česko volilo Kristem prokleté politiky pravice a levice. Sklidí za to vrcholný Boží trest, totální ropný a ekonomický kolaps, a zničení Česka strašlivou záhubou, v době třetí světové války, či války PREPERŮ, o přežití jedné třetiny lidí, kvůli totálnímu nedostatku ropy, plynu, uhlí, uranu, dříví, v EU, způsobenou úplnou neposlušností technické elity VUT v Brně, POLICIE ČR v Rosicích, KSZ v Brně, MSZ v Brně, NSS v Brně, psychiatrů, atd. Nová vláda premiéra Ing. Rákose bude strašná jako vojsko pod praporci tím, že premiér Ing. Rákos, a osm vyvolených nových ministrů, dostává tímto plnou Boží zbroj, pravdy o Kristu, který do energetické koncepce Česka a světa vidí, protože stvořil fosilní paliva a veškerou techniku. BOŽÍ ZBROJ je uvedená v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Je to Boží SPRAVEDLNOST, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, s Boží majetkovou ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, pro všechny státy světa. Technický lži lid má povinnost učinit rozhodnutí, že fosilní paliva vydrží celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista tím, že veškeré státy vejdou do odpočinutí od svého díla energetické zhouby. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Inspektore prap. Tomáši Knötigu prap. Radku Bulo bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, vedoucí PČR v Rosicích pane npor. Koláčku michal.kolacek@pcr.cz, a psychiatričko MUDr. Holanová marta@ holanova.cz, dr.holan@seznam.cz, sestra@holanova.cz. DOPLNĚNÍ ZÁPISU z mého vyšetřování u Vás, v sobotu dne 30. října 2021, ve 13,21 hod. a na psychiatrii u MUDr. Holanové, ve středu 17. listopadu 2021, záznam z jednání. Vyšetřování se týkalo NEBEZPEČNÉHO VYHROŽOVÁNÍ starostovi Říček Štěpánkovi, podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, a ostatním boháčům Domašovska, pomocí textů SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úřední záznam ještě takto doplňuji a upřesňují, především pro psychiatričku MUDr. Holanovou marta@holanova.cz. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, mně dává příležitost, abych při návštěvě SOUDNÍ ZNALKYNĚ, psychiatričky MUDr. Holanové, ve středu 17. listopadu 2021, rekapituloval svoje skutky, které dělám od roku cca 1998, pro nastolení vlády Krista nad Českem a světem, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době čtyřiceti let Boží komonistické majetkové ROVINY, za vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ z KSČ. Mám povinnost všem orgánům činných v trestním řízení, Policii ČR Rosice, NSS v Brně, KSZ v Brně, MSZ v Brně, KS v Brně, atd., veškeré nevěrnosti vrátit neprodleně na hlavy neposlušných vzpurných sviní, či NETVORŮ. Dle textů Matouše, Židům, Skutků, Ámose, Ozeáše, Kazatele, Jóela, 2. Petrů, Judův, 1. Petrův, 1.Janův, atd. Psychiatričce MUDr. Holanové, jsem upřesnil, proč místo předčasného odchodu do důchudu, jsem se stal v roce 1999 bláznem, v blázinci v Bohunicích, u MUDr. Češkové a MUDr. Radimského. Kdo chce sloužit Kristu v poslušnosti, musí být blázen. Bylo to z ekonomických důvodů, kvůli plnému důchodu, místo důchodu zkráceného. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, .Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33.

 

Pomalý Boží SOUD se začal nejdříve v Božím domě, na Masarykově unoverzitě, a částečně v novém Božím domě, na VUT v Brně. Od psychiatrů jsem očekával, že pochopí, že veškeré Boží slovo, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což se NESTALO. V době mého tříletého působení od roku 2006, do roku 2009, jsem vyžadoval, aby psychiatři, především ředitel blázince v Černovicích MUDr. Radimský, a ředitelka blázince v Bohunicích MUDr. Češková, na základě mých poznatků z jógy, o minulých inkarnacích své DUŠE v minulých tělech lidí a zvířete, na základě učení psychiatra Grofa o inkarnaci DUŠÍ po smrti člověka, a na základě textů SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a Bible, např. Přísloví, Kazatele a KNIHY MOUDROSTI, Ozeáše, Ámose, Malachiáše, atd. uznali, že inkarnace lidských DUŠÍ, z jejich geneticky presečích mozků, po smrti člověka existuje, což se NESTALO. Dělal jsem skutky pro přivedení víry v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekolgicky a mravně neotřesitelného, kvůli energetické nezbytnosti přetvoření stvoření, s pomocí rozumu Krista, z energetiky fosiních paliv, na obnovitelnou elektřinu, a to na Domašovsku, v Rosicích, v Brně a v Praze. Úkoloval jsem PROSTODUCHÉ svině, včetně psychiatrů, aby v mnoha vědců Masarykovi univerzity, učinili HNŮJ pro zákony POLE VĚDY Písma, kvůli předání vlády nad lidmi, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, atd. To se v roce 2006 nelíbilo především NETVORU rektoru Fialovi, který jako polotolog měl a má povinnost neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Proto proti mně povstala psychiatrička MUDr. Češková, hlavní psychiatr LFMU tím, že ze mě v Lidových novinách učinila nesvéprávného blázna. Podal jsem na ni žalobu u předsedy KS v Brně JUDr. Pořízka. JUDr. Pořízkovi jsem asi dvě hodiny dokazoval, pomocí výkresů VĚČNÝCH PŘÍBYTKU domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, že z hlediska správné energetické Boží koncepce, musí pominout majetek. JUDr. Pořízek nedovolil, aby uvedené důvody, dle platných zákonů, uvedl v Lidových novinách, na moje pomluvy. Proto jsem šel za MUDr. Češkovou a žádal jsem ji, aby začala vyšetřovat mou nesvéprávnost s tím, že já ji budu dokazovat že je HNOJEM. Zbabělá MUDr. Češková mě z kanceláře vyhodila. Moji nesvéprávnost odmítla prokázat, jenom mě zle, protizákonně, pomluvila. Psychiatričce i POLICII ČR v Rosicích jsem objasnil, jakým způsobem, Božím SLOVEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, lze zabíjet stávající vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, např. boháče Domašovska, Králíka, Dorazila, Kočího, Štěpánka, Kučery, atd. Dle Ezech.28/9, kdo se nyní, pod NEBESY SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drze prohlásí za vládnoucího Boha, toho Kristus zabije, což platí pro uvedených pět hlupáků. Pokud Hospodin uvedené hlupáky nezabije, je to z toho důvodu, že s ními má velikou trpělivost. Dle K.M. V tomto případě, Boží slovo o zabití hlupáků jsem promluvil jenom já proto, aby se uvedení hlupáci báli Krista strachem, jaký ještě nebyl. Mého SLOVA se nikdo bát nemusí, pouze činů Ježíše Krista. Dle Žalmů. Nový Kristus posílá všechny boháče, jako Králíka, Dorazila, Kočího, atd. kteří chtějí, zvyšující se ekonomikou, rozšiřovat HŘIVNY, pryč, s prázdnou, do odpočinutí od díla energetické zhoby, kvůli zachování ropy, plynu a uhlí, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad světem. Dle Lukáše, Židům, Izajáše, atd. Všech pět uvedených pomatenců, je zapotřebí vychovávat v bázni Boží, vyhrožováním, dle textů Izajáše65,66, takto. Protože jste vládnoucí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které Kristus nepotřebuje, ať Vás Kristus zabije v případě, když své jméno křesťanů, křtěných ekonomickou, militaristickou špínou, nezanecháte novým vládnoucím křesťanům, křtěných ŽÁREM OHNĚ SLOV PÁSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až Česko vyjde z křesťanských, militaristických, ekonomických tradic, bude strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro neposlušnost zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zabíjí koho chce, a koho chce nezabíji. Mých slov o zabití, se nikdo bát nemusí, protože jsou to SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jenom výchovná. Boháči Baalové, vlastníci ZSDK, Dorazil a Kočí se provinili proti Kristu odmítáním organizování prací pro zemědělké nevolníky, kteří budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem. Starostové obcí se provinili proti Kristu tím, že odmítají prostírat UBRUSY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, ve všech restauracích Domašovska. Zach.13/4, Iz. 21/5až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Mar.4/12,7/7až13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18,2/8,3/6,8/19,29,9/18,28,11/28, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, zatím naplnil texty Bible do poslední čárky tím, že jste, ve svém soužení, způsobené odstoupením rozumu Krista pro toto pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, to je osmého DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, svými geneticky prasečími mozky, v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zatím nenalezli NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, UČITELE a LÉKAŘE. Z textů Písma je však zřejmé, že kořenem všeho zla je nedostatečná znalost Ježíše Krista, který již byl před křesťanstvím, a který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu slibuje, že to, co lidský, geneticky prasečí mozek nevyřeší, to vyřeší čas, SOUČASNÝ čas konce éry ropy a peněz, PRACHŮ, v době ropného, uhelného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2032. Novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., BOŽÍM SYNŮM, Bohům, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se zdá být stále naprosto nemožné, vložit všechnu svou starost o koncepci energetiky na Krista, na jeho NEOMYLNÝ technický rozum, podřízením se jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Tragedií pro Česko a svět je, že vůbec nikdo nemiluje nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJE majetků boháčů, jako sama sebe a jako např. bezdomovce Blažka. Především noví kněží, jedné církve Česka a světa, technického lidu Česka a světa, mají povinnost, nechat NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, sestoupit, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVĚ VYSOKÝCH, přímo do geneticky prasečích mozků technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Z Božího pomalého SOUDU těchto textů, Vám mělo vzejít SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného např. ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, a tím také dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, což se zase NESTALO. Stále ani netušíte, že máte povinnost, neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží majetkové ROVINY socialismu, kdy toto SLOVO, NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vůbec nepršelo z úst komunistických vládnoucích OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ. Boží, majetkovou socialistickou ROVINU, Ježíš Kristus na Československo uvedl, nikoli pomocí Satanů kněží, ale pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, čímž dokázal svou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Zrušení křesťanské SKÁLY, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. se lži lidu Česka a světa, se stále vůbec nikomu nelíbí, přestože všichni vědí, že blízký, ropný a ekonomický kolaps, jinak řešit nejde. Kristus naplnit texty Písma do poslední čárky tím, že nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH posloucháte, stále hledíte na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, a svými geneticky prasečími mozky, nic nechápete. Nový Kristus, UČITEL a LÉKAŘ všech národů celého světa, Vás stále nemůže uzdravit, protože jste vzpurní a neposlušní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Jste tím stále příčinou veškerého ekonomického, militaristického zla na světě. Politici pravice a levice, např. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, premiér Petr Fiala, nebo starosta Štěpánek, a ostatní politici pravice a levice, jsou velmi nebezpeční. Považují se stále za vládnoucí Bohy, i když z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA dobře znají, že vládnoucími Bohy již být nemohou, protože vzpurné, neposlušné SVINĚ, či NETVORY, pro odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, do mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného nepatří, nelze je přenést do široké brány, vytvořené na rektorátu VUT v Brně. Jeremiáš, KNIHA MOUDROSTI, atd. Odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto pokolení, od

 

geneticky prasečích lidských mozků stávající vládnoucí elity, a od neposlušné technické elity, je tímto prokázaná, protože debilita vládnoucí elity, je zjevná a prokazatelná, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. KNIHA MOUDROSTI, Ozeáš, Kazatel, atd. Proto platí texty Písma uvedené na konci Izajáše, že pro svou neposlušnost, dle 2.Korintským, jsou vládnoucí NETVOŘI, dle textů Jóba, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Izajáš. Zjevná a prokazatelná debilita všech ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, kteří, pro svou neposlušnost, opakovaně končí v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, je zřejmá, pro úplně poslušné služebníky Krista, pro znalce SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle textů 2.Petrův, Jóba, Zjevení, SLOV DOGONŮ z Mali, Žalmů, Ozeáše, Kazatele, atd. Dokud lži lid Česka neuzná uvedenou Boží moudrost o správné koncepci energetiky, a neuzná, že např. Kristem prokletý PTÁK ODS, NETVOR, premiér Fiala, či neposlušný starosta Štěpánek, pro vzpouru proti Bohu, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, Kristus svým Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, na rektorát VUT v Brně, NESESTOUPÍ. Nové DNES naplnění Písma nastane, až se STANE, že při úplňku MĚSÍCE SESTOUPÍ, a tím se nově z Písma narodí. Narodit se může pouze při zveřejnění. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,28/26, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. V Domašově, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, ve tmě křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, stále hoří síra střelného prachu nesmyslných válek PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst NETVORA, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Což se děje z toho důvodu, že se mně nepodařilo donutit studovat ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dva předchozí faráře, pozemské OTCE Satany kněze, které jsem usvědčil z drzosti vůči novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Otce Satana faráře Dominika, a agronoma, Otce Satana faráře Héneka. Jak jsem při výslechu uvedl, faráři Dominikovi jsem pohrozil, že ho vypískám píšťalkou při jeho MODLUSLUŽBÁCH, když nebude ochotný, spolu se mnou, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO MAYŮ, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Z Písma je zřejmé, že Ježíš Kristus byl ještě před křesťanstvím, a že NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, lze pochopit pouze uvedným studiem, protože uvedené PÍSMO, jejich AUTOR, Ježíš Kristus, v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Farář Dominik studium odmítl, vyhnal mě z fary, a proto jsem ho při jeho MODLOSLUŽBÁCH vypískal píšťalkou. Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, poslal do Domašova dalšího Satana, faráře Héneka. Agronom Hének mě udivoval svými znalostmi bylin, ale kazil dobré mravy Česka tím, že se stal ÚSKALÍM ÚSKALÍM objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zviřat. Dodnes nemá o novém Kristu ani ponětí, čímž se stal NETVOREM. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jud.12, atd. Protože také odmítl studovat spolu se mnou veškeré Písmo od Krista, slíbil jsem mu, že zorganizuji jeho vypískání při jeho MODLUSLUŽBÁCH několika chudými, či bezdomovci z Domašovska. Satan Hének mě hrozil, že jeho farníci si to např. s bezdomovcem Blažkem vyřídí, a proto z jeho vypískání sešlo. Byl však Satanem biskupem Cikrlem také odvolán, a na jeho místo nastoupl Satan, OTEC lží, NETVOR, farář Kafka domasov@dieceze.cz. Ten také odmítá studovat veškeré Písmo od Krista a proto Boží trestání Česka, např. COVIDEM, či vrcholným Božím trestem, odstoupením technického rozumu Krista I od technické ellity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, pokračuje. Kristus se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu, až tyto texty dovolí číst v médiích. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11. Plná Boží zbroj pro poslušné, pro nové lidsví, je HORA HOSPODINOVA DOMU, což je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, což je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odložit skutky politické, náboženské, ekonomické, militaristické tmy, je nezbytné neprodleně, nejpozději v novém novoluní MĚSÍCE v prosinci 2021, do dne narozenin nového Krista, ZLODĚJE, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 19. prosince 2021. Neposlušní a vzpurní se již neprosadí, svou silou, svého geneticky prasečího mozku. Kristus neposlušným Satanům neodpustí, žádný jejich zlý skutek. Bude pokračovat v trestání do svého vítězství. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, atd. Nový Kristus vyžaduje, abyste neprodleně nastolili vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad Českem a světem tím, že svými geneticky prasečími mozky vyhodnotíte, že s NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM Kristem ZÁKONODÁRCEM nelze bojovat, ale je třeba utíkat. Na veškerý politický, náboženský a technický dobytek Česka a celého světa, Kristus řve, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako LEV. Utíkat před Kristem, a bát se ho strachem, jaký ještě nikdy nebyl, je možné jediným způsobem a to úplnou poslušností jeho zákonů POLE VĚDY Písma. Energetická spása nemůže být z geneticky prasečích lidských mozků, ale pouze z Božího rozumu NEOMYLNÉHO Krista. Cena plynu a elektřiny určitě závratně poroste. Ekonomika tím bude prudce klesat. Energetická spása proto nemůže být realizována tím, že banky budou tisknout peníze a budou je půjčovat státu. Stát se zadlužuje u bank uvedeným způsobem, tištěním PRACHŮ, což je ekonomická stupidní promyšlená vychytralost. Stát si může tisknout PRACHY sám, a nemusí nikomu nic dlužit. Ekonomicky však nelze zabránit tomu, aby ropu a plyn boháči naprosto nesmyslně vyrabovali, kvůli žití vládnoucích Bohů, boháčů, na výnosný trh. Čím více ropy a plynu se nesmyslně vyrabuje kvůli boháčům, tím hůř pro každého neposlušného a vzpurného člověka na světě. Kristus boháče, politiky pravice a levice, stejně tak drzé pozemské OTCE Satany kněze, zavrhl tím, že z nich, odstoupením svého rozumu pro toto pokolení, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, učinil úplné debily. Proto, úplně poslušní služebníci Krista, např. starostové, již nesmí vůbec věřit ani stávající vládě, ani sedmi zvoleným politickým stranám pravice. Lze věřit pouze Kristu, který vše uvedené uvedl v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, to je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, ze svého milosrdenství. Kristus v Písmu uvedl, že jím vyvolené Česko bude přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, Luk.1/52až6/24až16/9, až pomine majetek. Majetek může pominout, až boháči zvrátí majetek, kterého se nahltali, OVOCEM svých úmyslů, své chamtivosti, své MODLOSLUŽBY, TUNELEM PRIVATIZACE znárodněného, Božího majetku, až bude zřízeno opakovaně vysvětlené SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat. Např. starostové obcí již nemusí mít od žádného politického a náboženského debila požehnání k tomu, aby ve vesnicích mohli začít prostírat ubrusy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v restauracích schopných vařit alespoň obědy. Iz.21/5. Jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM pro každého úplně poslušného starosty, je nyní pouze mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vůle Krista je, aby POLICII ČR v Rosicích rozhodla, že starostové obcí mají povinnost se energeticky spasit. Aby neprodleně svolala starosty Domašovska, nejpozději do novoluní MĚSÍCE, do čtvrtka 4. listopadu 2021. 1.) Starosty Říček Štěpánka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, 2.) Starosty Domašova Kučery epodatelna@obec.domasov.net, starosta@obec.domasov.net, 3.) Starostku Rudky Jirgovou ou@obecrudka.cz, podatelna@obecrudka.cz, 4.) Starosty Litostrova Trnky Litostrov@Litostrov.cz, 5.) Starosty Javůrku Jobánka podatelna.javurek@seznam.cz, obec.javurek@seznam.cz, a dále boháče, vlastníky společnosti ZSDK Dorazila a Kočího spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz. Máte povinnost, z HORY HOSPODINOVA DOMU, to je z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů jim objasnit, že z milosrdenství rozumu Krista, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, již platí pouze Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou

 

především o energetické spáse Česka a světa. Máte povinnost jim objasnit, že trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, má povinnost, každý úplně poslušný služebník Krista znát nově, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Objasnit, že je energeticky nezbytné se energeticky, ekologicky a mravně zachránit službou novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI tak, jak se mu to líbí, s bázni a s úctou. Oznámit jim, že Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na neposlušný, náboženský, politicky, technický, a jiný dobytek ani nepohlédne, svým technickým rozumem, pro toto pokolení. Protože je energetickým nesmyslem řídit se dle zákonů lidských, zákonů Baalů a DÉMONŮ, boháčů, které Kristus chce úplně zničit a spálit, kvůli tomu, že energeticky nesmyslně ničí ropu, plyn, uhlí, atd, kvůli žití boháčů na výnosný trh a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Oznámit jim, že dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, každý region, každá obec, atd., má povinnost ignorovat lidské zákony Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., a řídit se zákony Božími, protože jsou to zákony o správné koncepci energetiky Česka a světa, a to neprodleně. Každá obec, každý starosta, atd. má povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ ve všech restauracích schopných vařit alespoň obědy pro cca 1500 lidí, či méně. Sír.5/5, 7/16až40/28,43/26,31, atd. Pro Krista je nutné pracovat bez křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Co je na Domašovsku potřeba zajistit, pro prostírání ubrusů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ POLITICKYCH a NÁBOŽENSKÝCH zvířat. Je potřeba učinit rozhodnutí, které restaurace, schopné vařit alespoň obědy, budou provozovány. Veškerý majetek nyní patří Kristu, ZLODĚJI majetku boháčů. 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kdo s tím nesouhlasí, tomu je potřebný majetek nezbytné vyvlastnit. V Domašově bude možné SPOLEČNĚ STOLOVAT zřejmě v restauracích U NĚMCŮ, U HALAČKŮ. Bude možné vyvlastnit např. přízemí nového bytového domu, vedle domu Petra Oplatka 128. Na Říčkách bude vhodné vyvlastnit budovu bývalé prodejny potravin, kde jsou sklepy vhodné pro ovoce, zeleninu, brambory, atd. Obce se musí dohodnout, kde se bude vařit, případně které obce vařit nebudou. Obce, kde se vařit nebude, budou jídlo dovážet ve varnicích do jídelen, kde budou vyhřívané výdejní pulty. Vše uvedené je možné řešit bez nové vlády premiéra Ing. Rákose, v době současné vlády Kristem prokletého, neposlušného premiéra Babiše. Po zřízení úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose zřejmě budou vydány typové projekty pro kuchyně a jídelny tak, aby bylo možné kuchyně a jídelny dobře vybavit. Po zřízení kuchyní a jídelen SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, po zavedení dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, bude možné zrušit energeticky nesmyslné prodejny potravin, a energeticky nesmyslné kuchyně v domech. Po zřízení vlády premiéra Ing. Rákose, po zřízení ministerstva ARCHITEKTURY a URBANISMU výstavby sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s ministrem Ing. arch. Josefem Javůrkem javurek@moraving.cz, v čele, bude zřejmé, kde a jak se budou stavět sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Mediální MISTR Kristus se nyní pekelně snaží zaměstnat hodně lidí, energeticky nesmyslným ničením fosilních paliv, a tím nesmyslným ničením planety země, až se v energetických základech hroutí. Iz.29/11až24až16/3až 57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd. V Písmu Kristus uvádí, že se již nechce snažit pekelně, ale zdravě, SMYSLUPLNĚ. Smysluplně zaměstná hodně lidí na výstavbě nových sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Z ostatních učiní ZEMĚDĚLSKÉ NEVOLNÍKY, kteří budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat. Proto je potřeba pozvat na POLICII ČR v Rosicích také vlastníky společnosti ZSDK, boháče Dorazila a Kočího spolecnost@volny.cz,, kociv@zsdk.cz. Musí být rozhodnuto, že všichni boháči Kristem vyvoleného Česka, NETVOŘI, nyní nesmyslně zakořenění v křesťanském, ekonomickém, militaristickém středověku, mají povinnost, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vyzvrátit majetek, kterého se nahltali TUNELEM PRIVATIZACE znárodněného majetku, který již patřil Kristu, až na věky věků, a ne boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Jób5/3,14,9/13až20/15až36/8,37/18,24,40/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Region musí být soběstačný nejenom energeticky, ale také pokud možno na všechny potraviny, což mají povinnost zajistit vůdci ZSDK. U bioplynky by bylo vhodné ještě v tomto roce postavit vyhřívaný skleník, pro pěstování sazenic zeleniny na jaře. Vše uvedené je velká Boží milost. Pokud stále někdo touží po odvetě za uvedené trestání neposlušných sviní, či NETVORŮ, trestajícím Kristem, nezůstane bez trestu. Kristus na neposlušný dobytek řve jako LEV protože technický lži lid, nechce dělat stejné LVY. Tresty pro politický, náboženský a technický dobytek, včetně COVIDU, RAKOVINY, VÁLEČNÝCH UPRCHLÍKŮ, HOREČNÉHO ZBROJENÍ, VÁLEK, SUCHA, POTOP, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby atd., jsou HOLÍ tím, že mediální MISTR Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do nich sype křesťanskou sůl na Masarykově univerzitě. Česko musí být v koncích, s křesťanskou, ekonomickou, militaristickou moudrostí, vědců M.U. a zvolených politiků pravice. Kristus bude sázet v Česku, a ve světě vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, neprodleně zruší HOLE křesťanských tradic tím, že nastolí Boží lásku zákonů POLE VĚDY Písma, protože Bůh chce přijít s láskou. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, APOKALYPSA je objasnění Písma o tom, proč mediální MISTR Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z milosrdenství svého Božího rozumu, chce zachránit ropu, plyn, uhlí a suroviny, pro toto celé OSMÉ tisíciletí, své vlády nad celým světem. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, kvůli energetické spáse Česka a světa, chce zničit křtění k smrti svěcenou křesťanskou špínou. Ruší ekonomická, militaristická náboženství, všechny politické strany pravice a levice, veškerou zvyšující se ekonomiku Česka a světa. Ruší veškeré zbraně, veškeré energeticky nesmyslné výrobky lidských rukou. Nastoluje vládu svou, své vlády nad lidmi tím, že chce vytvořit jedinou CÍRKEV Česka, novou a úplně poslušnou vládu Česka, dále uvedenou, nejdříve v Česku, a následně ve všech státech světa. Úplně poslušná vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, má Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus vše o sobě, a o jím vyvoleném Česku uvedl, ve svém SVRCHOVANÉM SÍDLE, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, jako první stát na světě, zanechalo všech druhů náboženství, odevzdalo se Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států proto, aby se zbavilo všech následků, energetických, ekologických, mravních, za hříšná jednání Kristem ničených neposlušných vládnoucích SVINÍ, či NETVORŮ, hlupáků, politiků pravice a levice, ekonomů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, vojenských kaplanů, psychiatrů, atd. Česko je ADAMEM, který z Písma ví, že Kristus má naprostou moc, nad každým státem, a nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus tvořil a tvoří Česku, ADAMOVI, v každém pokolení, NOVOU ZEMI a NOVÉ NEBE tím, že pomocí svých vládních proroků, tvoří vše nové NOVOU ŽENOU, novou vládou tak, aby naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky, což zapisuji. Nyní Ježíš Kristus již žádné lidské proroky nepotřebuje, nepotřebuje dva proroky, jejichž slovo je věrné a pravé. Ježíš Kristus, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, je jediným prorokem, Bohem všech států světa tím, že objasňuje svoji vůli pro toto zlé pokolení, a svoji moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. V tomto pokolení, v novém DNES naplnění Písma o Česku, Ježíš Kristus chce otřást vším stvořením, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, do nového Božího domu, na rektorát VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby ho lidé milovali nově za to, že při zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, setře chudákům a bezdomovcům každou slzu z očí, i bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček. Zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ

 

PLNĚNÍ ropy, plynu a uhlí, pouze pro přestavbu energetiky z fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, je nezbytné pro odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, atd. Poslušnost Božích zákonů POLE VĚDY Písma technickým lidem, je energetickou spásou. Kristus tvoří vše nové, pomocí textů Písma SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Přetvoření všeho stvoření, pomocí APOKAPYPSY objasnění veškerého Písma od Krista, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je především BHAGAVADGÍTY, TÓRY, BIBLE, KORÁNU, SLOV MÁYŮ, SLOV DOGONU z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, má povinnost realizovat nová vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Kristus dělá lidem dobro i zlo proto, aby do poslední čárky realizoval SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Česku, v novém DNES naplnění Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát v daleko větší Boží SPRAVEDLNOSTI, než jaká byla v době Boží majetkové ROVINY, za vlády 40 let komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Pro toto zlé pokolení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Kristus již není komunistickým BERÁNKEM. Pro toto pokolení se změnil na PÁNA PÁNŮ a KRÁLE KRÁLŮ, na jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. V minulosti bylo pravé a věrné pouze slovo dvou Božích proroků, LÉVIJCŮ MARXE a ENGELSE. Ti, z milosrdenství Božího rozumu, pro jejich geneticky prasečí mozky, prorokovali správný výklad SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Prorokovali nezbytnost nastolení spravedlivého, celosvětového, mírového Božího království, bez SKÁLY neposlušných vládnoucích sviní, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, BOHÁČŮ, VOJÁKŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, atd. Nyní Kristus znovu hledá DRUHÉHO PROROKA, jehož Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude věrné a pravé, pokud svůj Boží rozum nyní nedá jím vyvolenému DRUHÉMU PROROKU Česka, Kristem v Písmu vyvolenému PROROKU jménem RÁKOS, novému premiéru Česka, Ing. Rákosovi. V tomto zlém pokolení křesťanského, židovského, buddhistického, hinduistického, muslimského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, PRAVÉ a VĚRNÉ Boží SLOVO, již není u žádného neposlušného, ekonomického, militaristického proroka, NETVORA, či SVINĚ. Pro celý svět, PRAVÉ a VĚRNÉ je jenom nové Boží SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravdu o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, má pouze nový Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, a STVOŘITEL veškeré techniky, který do energetické koncepce Česka a světa vidí, na rozdíl od vládnoucích zločinců, hluchých a slepých sviní, či NETVORŮ. Nový Kristus, vše ekonomické, militaristické, náboženské, politické, atd., boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, o správné koncepci energetiky pro toto pokolení. Neposlušní a vzpurní lidé, při odstoupení technického rozumu Krista, o koncepci energetiky pro toto pokolení, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, či od projektantů, od geneticky prasečích lidských mozků, se vzdali rozumného uvažování. Tím vzešel plný počet pohanů, hlupáků, NETVORŮ, či SVINÍ. Vzpurní lidé, svými geneticky prasečími mozky, trestajícího Krista nenávidí, protože strach ze změn v energetice, strach o KORYTA, jim nedovoluje logicky myslet. Vznik OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, veškerého lži lidu Česka, je důkazem existence trestajícího Krista. Kristus se chce, ze svého milosrdenství, smilovat svým technickým rozumem, nad celým Českem současně, v jedinou hodinu, při čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Pravda o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platí pro Česko a pro celý svět. Nezveřejnit pravdu o správné koncepci energetiky neprodleně, např. v ČRo v Brně, je zločin proti lidskosti. Kristus dá vládnoucí moc nad lidmi pouze úplně poslušným služebníkům, kteří rozhodnou, že Česko, a ostatní státy, zachrání ropu, plyn, uhlí a suroviny, pro celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, neprodleně vejdou do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Sestoupení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, právníků, neposlušných psychiatrů, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Kryštofa skupinakrystof1@gmail.com. Ekonomické, militaristické svině si rodí na Vánoce Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů a vychytralostí, např. katolického katechismu. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ, krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů a bankéřů, již nepotřebuje. Nepotřebuje, aby ho v době Vánoc, svým DONKICHOTSKÝM KLÍNEM, či MLÝNEM rodili hlupáci, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, nebo BELZEBUB papež František czech@vaticannews.va. Rodí se celému světu nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vždy při úplňku MĚSÍCE, nyní v v neděli 19. prosince 2021. Nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista nad celým světem, neposlušní NETVOŘI Česka, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, zrozeného ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Nový Kristus, slovo DVOU PROROKŮ, pravé a věrné, nyní již nepotřebuje, protože až na věky věků je jediným prorokem pro celý svět, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Chce pást, novým Božím SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, cca 144 000 úplně poslušných služebníků Krista, např. technického lži lidu Česka, nebo jihokorejské sekty SINČCHONDŽI tím, že dovoluje pochopit novou MANU PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Pro odstoupení TECHNICKÉHO rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, také od technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, veškerý neposlušný vládnoucí politický a náboženský dobytek, či HNŮJ, skončil v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, v říši MRTVÝCH SVINÍ či NETVORŮ. V ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ, žádný neposlušný a vzpurný hlupák, pro odstoupení rozumu Krista pro toto zlé pokolení, není schopný, pro strach ze změn, logicky myslet. Plný počet pohanů, zločinců, či hlupáků, vzešel pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků, neposlušných vládnoucích SVINÍ či NETVORŮ. Neposlušný lži lid Česka, pro neznalost Krista ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neznalost nového DNES naplnění Písma, o nastolení vlády Krista nad Českem, a nad všemi státy světa, v době úplňku MĚSÍCE, znovu skončil v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, to je v ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ, kde není ani dobré logické myšlení, ani energeticky dobré dílo. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, nemají poznání Boží MOUDROSTI, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, pro toto neposlušné, zlé pokolení. Zákony POLE VĚDY Písma o koncepci energetiky, jsou nyní Boží láskou. Odpovědnost psychiatričky MUDr. Holanové marta@holanova.cz, dr.holan@ seznam.cz, sestra@holanova.cz, za sebe, Česko, a za neposlušné lidstvo celého světa, je obrovská. Ve středu 17. listopadu, v 9.00 hodin, má povinnost potvrdit texty Písma o tom, že STARÁ, a stejně tak NOVÁ NEBESA, jsou učiněna Hospodinovým SLOVEM, dechem, či jeho DUCHEM, SLOV jeho NEBES, starých a nových. DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných, je učiněn veškerý jeho zástup politického, náboženského a technického hnoje světa. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, NOVÝM DUCHEM Písma, mediální MISTR Kristus ničí všechno co zasadil jako hnůj, v Česku např. na Masarykově univerzitě, u rektora MUDr. Bareše rektor@muni.cz, info@rect.muni.cz, secretary@rect.muni.cz, chlubna@rect.muni.cz. Psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, soudní znalkyně, má povinnost učinit rozhodnutí, že od úplňku MĚSÍCE, od pátku 19. listopadu 2021, od dne narození se Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, nový Kristus bude nad Českem a světem vládnout sám tím, že HOROU HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, úplně zničí veškeré HOLE tradic náboženského, politického, ekonomického, militaristického a jiného dobytka. Zničení křesťanství, zničení SLOV křesťanských, ekonomických militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je

 

energeticky nezbytné. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. KŘESŤANSKÝ KŘEST, slanou svěcenou vodou, je křest k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Křest vodou je HOLÍ, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Do těch ran, Božích trestů od Krista, Kristus sype křesťanskou sůl, čímž máme HŮL, a ne LÁSKU Božích zákonů. K čemu vědcům jsou různé technologie, které dle lidem Kristus, svým technickým rozumem, když nebudou mít dost energie na vaření, topení, svícení, dopravu, atd. V Česku a na světě budou lidé bydlet v bezpečí, jenom pod vládou Boží. Pod vládou Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, psychiatrů, atd. žádný pokoj, v křesťanském, ekonomickém, militaristickém křesťanství, není a nebude, pouze horečné zbrojení a války. Nový Kristus, své celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., může učinit pouze pod NOVÝM NEBEM tím, že na NOVÉ ZEMI, úplně poslušné, nebude mít neposlušné, ekonomické, politické, militaristické svině, bez rozumu Krista mrtvé NETVORY, to je zlé boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky, politology, sociology, religionisty, filozofy, psychiatry, atd. Psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, má povinnost učinit rozhodnutí, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ, či NETVORŮ, které v dočasném křesťanství ještě nenastalo, nastane v době úplňku MĚSÍCE, do pátku 19. listopadu 2021, kdy nad Českem a světem, začne vládnout nově narozený Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lidu, z rektorátu VUT v Brně. Psychiatrička MUDr. Holanová učiní rozhodnutí, že až na věky věků platí texty Písma o tom, že nový Kristus má absolutní moc nad DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, a že proto politickému, náboženskému, ekonomickému, militaristickému dobytku, může činit dobro a zlo tak, jak to uvedl v textech Písma, o jím v Písmu vyvoleném Česku. Musí učinit rozhodnutí o novém DNES naplnění Písma vítězství Krista nad politickým a náboženským dobytkem, v době úplňku MĚSÍCE, v pátek 19. listopadu 2021. Má povinnost souhlasit s tím, že nový Kristus, svým technickým rozumem, pro toto zlé, neposlušné pokolení, bude vládnout nad lidmi sám, z nového Božího domu, z rektorátu VUT v Brně, pomocí dvanácti nových APOŠTOLŮ, dále uvedených. Psychiatrička MUDr. Holanová marta@holanova.cz, má povinnost souhlasit s tím, že od pátku 19. listopadu 2021, z učenců Masarykovy univerzity, z filozofů, religionistů, sociologů, politologů, ekonomů, mnohých psychiatrů, atd. bude HNŮJ, a to pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Má povinnost odsouhlasit odchod křesťanského, ekonomického, militaristického HNOJE do říše ticha, to je na smetiště dějin pro pochopení, že Bůh, s trestáním neposlušného, zlého ekonomického dobytka, nikdy nepřestane. Svoboda a demokracie je o zodpovědnosti všech psychiatrů, kteří vědí, že charakteristickým znakem křesťanské, militaristické, ekonomické totality, jsou křesťanské lži o Kristu, který, dle křesťanských tradic SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, straní boháčům, které Kristus boří a ničí, který tím boří a ničí křesťanské lži o koncepci energetiky Česka a světa. Kristus v Písmu slibuje, že změn v energetice se žádný boháč nemusí bát pouze v případě, že veškerou svou starost o sebe, Česko a svět, nyní vloží na Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že mu dovolí řídit Česko a celý svět, z nového Božího domu, z rektorátu VUT v Brně. Boháči, kteří se bojí o svoje dobře placené koryta, se zbaběle vzdali rozumného uvažování o Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky, pokoje a celosvětového míru, v celosvětové Boží zahradě, bez PLOTŮ mezi státy, a bez PLOTŮ mezi boháči a chudáky. Kristus nyní odměňuje boháče, svým Božím rozumem, pouze dle jejich spravedlnosti, a dle jejich ekologické čistoty jejich rukou. Protože Boží spravedlnost majetkové Boží ROVINY odmítají, protože odmítají stavět sídliště a města bez PLOTŮ, dle FOTOGALERIE NA www.pametni-kniha.cz, protože tím lžou o Kristu, stejně tak lžou o koncepci energetiky, ekologie a mravů, viditelně je neodměňuje vůbec. Kristus v Písmu boháčům, POLICII ČR v Rosicích, soudcům NSS, soudcům KSZ v Brně, MSZ v Brně, soudcům KS v Brně, boháčům z Domašovska, Králíkovi, Dorazilovi, Kočímu, Štěpánkovi, Kučerovi, atd., domlouvá. Kvůli změnám v energetice, v době hrozného ropného a ekonomického kolapsu, stejně o svoje dobře placená koryta přijdou. Když se nyní podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, která může být realizována pouze po zřízení dokonalé majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, a zřízení dokonalého, elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, budou mít dobré jídlo a dobré bydlení, což v případě třetí světové války, o území s plynem, by neměli. Kristus v Jóbovi uvádí, že vše energeticky neotřesitelné má povinnost realizovat PRAVICE, to je boháči. Jak si to boháči např. na Domašovsku, či v Brně a v Praze zorganizují s výstavbou sídlišť a měst, která po výstavbě nebudou potřebovat ropu, plyn, uhlí, či uran, tak to budou mít, proto ať se změn v energetice, které jsou nezbytné, pro každý energeticky soběstačný region, nebojí. Nad lži lidem, v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ, či NETVORŮ, se nový Kristus smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, ze svého milosrdenství, až vládnoucí dobytek, či HNŮJ vládnoucích hlupáků, NETVORŮ, či SVINÍ, pěti vládnoucích politických stran Česka, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAROSTŮ a PIRÁTŮ, bude v koncích ze svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. PRAVDU o energetice uvádí např. noviny Rovnost dne 4. října 2021. Je uvedena pravda o uhelných elektrárnách. V Česku, UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na uhlí, dle UHELNÉ KOMISE, dle vedoucího energetického programu hnutí Duha, Jiřího Koželouha info@hnutiduha.cz, pratele@hnutiduha.cz, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, ales.miklik@hnutiduha.cz, jaromir.blaha@hnutiduha.cz, ivo.kropacek@hnutiduha.cz, anna.karnikova@hnutiduha.cz, karel.polanecky@hnutiduha.cz, je o zločinu, je o totálním vyrabování uhlí pro spalování do roku 2032, dle ostatních pomatenců do roku 2036, či 2038. To znamená, že konec uhelného skanzenu v roce 2032, či v roce 2038, bez jakékoli náhrady plynem, OZE, či jadernou energetikou, bude znamenat především konec elektřiny v Česku, protože cca polovina energie z elektřiny, to je cca 81,1 TWh, nebude vyrobená. Soudruzi BERANI, BERÁNCI či OVCE z KSČ, dokázali zabránit např. vypínání elektřiny ve vesnicích, pro její nedostatek, výstavbou mnoha uhelných a jaderných elektráren, které dnes dosluhují, a které, v tomto tisíciletí, nelze nahradit např. jadernými, nebo plynovými elektrárnami, což je uváděno opakovaně od roku 2005, 2006, viz konec poslední kapitoly v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Jestliže se v roce 2032, 2038, pro nedostatek elektřiny, skončí energeticky nesmyslná výroba např. AUTOMOBILŮ, či ELEKTROMOBILŮ, zhroutí se veškerá výroba, protože se zhroutí veškerá energetika a ekonomika. V roce 2030 až 2038, čeká Česko a svět navíc hrozný ropný a ekonomický kolaps, který bude hrozný pro všechny státy světa, kterému nikdo na světě neunikne, uvádí Kristus v Písmu. Energii z ropy v Česku a ve světě, v žádném případě nelze nahradit elektřinou z jaderných elektráren, či z OZE, jak to tvrdí vládnoucí hlupáci, či zločinci, ekonomické SVINĚ, Česka a světa, viz např. kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA 99, či 110, z let 2005, či 2007. Udaje o katastrofické energetické situaci Česka a světa, při dotěžení ropy, které jsem uváděl v roce 2000 až 2006, jsou uvedené v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz, na konci poslední zde uvedené kapitoly 176. Od roku 2006, či od roku 2008, kdy byl mezi technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, navržen ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a sídliště z těchto domů, s domem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, nikdo v Kristem vyvoleném Česku, již nemá výmluvu nechápat Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a Boží vůli, stavět pouze tyto VĚČNÉ PŘÍBYTKY, v Česku a v celém světě. Boží vůli je, aby úplně poslušné Česko, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, rozhodlo, že výstavba nových sídlišť a měst, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, byla energeticky nezbytná již od roku 2006, či od roku 2008, kdy byly výkresy předány ekonomickému a technickému dobytku, protože zaručují každému okresu, po výstavbě měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, jeho energetickou soběstačnost, nezávislost na ropě, plynu, uhlí a uranu. Zločinnost DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity je prokázaná až nyní, kdy již mnozí hlupáci přiznávají, že při dotěžení uhlí v Česku v roce 2032, a při dotěžení ropy ve světě v roce cca 2036, Kristus naplní

 

texty Písma o stávajících LETNÍCH domech. Architekti a urbanisté staví LETNÍ domy, kde nikdo nebude bydlet, protože, v době ropného a ekonomického kolapsu, v nich nebude čím topit, protože v Česku, dle Písma, nebude ani uhlí na ohřátí a na výrobu. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Spásou je, když dvanáct Kristem vyvolených APOŠTOLŮ, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně zřídí novou, úplně poslušnou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Vláda je uvedená v dalších textech, i v této kapitole. Tím bude zřízeno celosvětové mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Protože Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, sám bude realizovat celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Což je nezbytné opatření, kvůli realizaci dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin tak, aby celý svět měl dostatek zbývajících fosilních paliv, pro přeměnu energetiky z fosilních paliv, na elektřinu z OZE. PÁTÝM KONĚM, LVEM nové, úplně poslušné vlády Česka, z Prahy, je pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Viz text o JITŘENCE, o nové vládě Česka premiéra Ing. Rákose na konci kapitoly. Bůh mě ustanovil, abych jako blázen, který nesmí mluvit v médiích, pouze v NEBESKÉ POŠTĚ, na internetu, od roku 1998, či od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, zkoumal ryzost víry v Ježíše Krista, a cestu politiků pravice a levice a jejich Bohů, drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží, či psychiatrů, do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA horečného zbrojení, válek, do HROBU, JÁMY energetického ZMARU. Abych zkoumal OVOCE úmyslů neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, které Kristus vydal marnosti OVOCI jejich ÚMYSLŮ, na cestu do energetické záhuby, vrcholným Božím trestem, odstoupením Božího technického rozumu, i od Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Česko, a tím celý svět, byl vydán marnosti svého lhaní o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU proto, aby Česko, a tím celý svět pochopil, že Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa, především svůj technický lži lid. Že živil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze dva Boží proroky, LÉVIJCE, Marxe a Engelse. PLNÁ BOŽÍ ZBROJ pro úplné zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, psychiatrů, které Kristus, svým Božím rozumem živil pouze dočasně, které nyní prokazatelně neživí, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Vítězství Boží moci Krista ZÁKONODÁRCE, nad neposlušným a vzpurným pokolením Česka a světa, nad drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. nad drzým NETVOREM, zlým Satanem farářem Kafkou domasov@dieceze.cz, nebo BELZEBUBEM křesťanů, hlupákem papežem Františkem czech@vaticannews.va, má povinnost zajistit především DVANÁCT, dále uvedených APOŠTOLŮ, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, oblečených v PLNOU Boží ZBROJ těchto textů. Z textů MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LEV Kristus řve především na LVÍČATA, na rektorátu VUT v Brně, mocným hlasem. Řve, že především hlupáci na rektorátu VUT v Brně, mají povinnost být LVEM, stejným, jako je nový Kristus, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů APOKALYPSY, objasnění veškerého Písma od Krista, protože texty Písma NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o SPÁSE Česka a světa, jsou především o SPÁSE energetické. Je zřejmé, že při odstoupení rozumu Ježíše Krista, od tohoto zlého pokolení, od neposlušných, vzpurných vládnoucích ekonomických SVINÍ, či od militaristických politických a náboženských NETVORŮ, všichni lidé jsou zhoubci tím, že všichni, svými geneticky prasečími lidskými mozky, místo novému, NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčů, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, hlupákům psychiatrům, atd. Vyjít z křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA fašismu, do svobody demokracie Boží zahrady celosvětového mírového Božího království, Kristus dovoluje pouze úplně poslušným služebníkům tím, že dovoluje tyto texty číst v ČRo v Brně brno@rozhas.cz. Žárlivě milující Kristus chce mít vládnoucí Bohy pouze úplně poslušné tím, že začnou neprodleně realizovat Boží zákony POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky Česka a světa. Energetická spása je možná pouze při nastolení vysoké mravnosti, daleko vyšší, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, v době pouště 40-ti let Boží majetkové socialistické ROVINY. Vysokou mravnost je nutné nastolit pomocí Boží majetkové ROVINY, švédských stolů, snídaní, obědů a večeří SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, dočasně ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Politická, náboženská a technická zvířata již nesmí mezi sebou bojovat o moc nad lidmi, a tím o moc nad Kristem. Texty Písma o tom, že Kristus, na rektorátu VUT v Brně, setře lidem každou slzu z očí tím, že navždy odstraní SMRT, především PRACHY a ZBRANĚ, jsou dostatečně objasněné. Veškerou moc nad lidmi v Česku, a následně ve světě, má pouze Kristus, DUCH SVATÝ, mediální MISTR, LÉKAŘ, UČITEL, který žije mezi námi jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který světu dělá dobro i zlo proto, aby mohl nyní vládnout sám. Kristu v trestání nepoleví, nepocítí lítost, nebude svině želet. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Proč by např. prezident Putin, po zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, či ELEKTŘINY, v roce 2032, či v roce 2036, nám měl dávat z Ruska zdarma PLYN, když v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se děje všechno kvůli křesťanskému BOŽSTVU, kvůli PRACHŮM a ZBRANÍM. Mediální MISTR Kristus, který, jako DUCH SVATÝ, do koncepce energetiky Česka a světa, stejně tak do techniky Česka a světa vidí, uvádí v Izajáši, Jeremiášovi, atd. Uvádí, že Česko nebude mít ani žhavé uhlí na ohřátí, když nyní, v novém novoluní MĚSÍCE, od čtvrtka 4. října 2021, do pátku 19. října 2021, nezpůsobí úplnou poslušnost cca 144 000 služebníků Krista BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, např. technického lži lidu Česka, nebo jihokorejské sekty SINČCHONDŽI. Sekta SINČCHONDŽI je stejná jako nový Kristus. Chce také NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, úplně poslušnou, na rozdíl od křesťanských, ekumenických, ekonomických ČARODĚJNIC z Brna a z Prahy. Z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že majetek Baalů a DÉMONŮ shnil z hlediska správné koncepce energetiky, ekologie a mravů tím, že v domech, po ropném a ekonomickém kolapsu, nebude pro topení ani plyn, ani uhlí ani dříví, ani elektřina. Veškerý majetek Česka a světa nyní patří pouze Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa proto, aby úplně poslušná nová vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, mohla s veškerým majetkem, a s veškerými zásobami ropy, plynu, uhlí, uranu a surovin, nakládat dle dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Lidé dělají pouze to, co se Kristu, DUCHU SVATÉMU líbí, dobro i zlo, dle plánu Krista, uvedeného v Písmu. Kristus nyní vyžaduje, aby celé, úplně poslušné Česko, uznalo pravdu textů Písma o Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, pravdu o uváděné Boží vůli, a pravdu o novém smyslu života, kterým je služba NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Když Česko ani nyní nezřídí na rektorátu VUT v Brně, novou a úplně poslušnou vládu Česka, stejně NEOMYLNOU, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES veškerých MRAVNĚ VYSOKÝCH, s premiérem Ing. Rákosem v čele, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, bude úplně zničeno, strašlivou záhubou, v PEKLE třetí světové války. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost novému Kristu sloužit tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou, protože dokáže Česko válkou úplně zničit, nebo zachránit. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím

 

technickým rozumem pro toto pokolení, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, nejméně 144 000, bude šířit tyto texty na internetu. Až tím donutí zveřejnit např. v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, uváděnou Boží vůli, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, lži lidu Česka, a lži lidu celého světa, je srozumitelně objasněná, pro úplně poslušné služebníky Krista. V Kristem vyvoleném Česku, vládnoucí NETVOŘI, či SVINĚ, HLUPÁCI, ZLOČINCI, již nemají výmluvu Krista neposlouchat. S přibývající zimou, bude v Česku, a ve světě, bez ropy, plynu, uhlí, elektřiny, atd. vše stále horší, protože Kristus bdí nad zlem, pomocí HOLE protikladných BLUDŮ SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, NETVORA, zlého Satana, faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Každý, úplně poslušný služebník Krista Česka, a světa, má povinnost, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopit, jednak uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, stejně tak uváděnou Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost pochopit, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že SMYSLEM ŽIVOTA je sloužit pouze novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, kvůli jeho správné koncepci energetiky Česka a světa, nikoli stávajícím Bohům, např. politikům pravice pěti vládnoucích politických stran, s Kristem prokletým NETVOREM, SVINÍ, hlupákem, politologem, vůdcem PTACTA ODS, novým premiérem Fialou v čele. 144 000 úplně poslušných služebníků Krista má povinnost, kvůli záchraně svých geneticky prasečích lidských mozků, a energetické spáse Česka a světa, neprodleně zrušit veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické tradice, zrušením pěti církví, pěti vládnoucích politických stran Česka nové VLÁDY, či sedmi církví, sedmi politických vládnoucích stran Česka v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ. Nový Kristus, který byl BERÁNKEM, v pokolení vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ Česka, je nyní, v tomto zlém pokolení, PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ, všech států světa. Pro svou vládu nad lidmi potřebuje pouze úplně poslušnou vládu premiéra Ing. Rákose. POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT a PREZIDENTA již nepotřebuje. Bojuje tímto textem, plnou BOŽÍ ZBROJÍ, MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, HOROU HOSPODINOVA DOMU, nejenom s vládnoucími církvemi, s vládnoucími politickými stranami, ale také s ekumenickými církvemi, s ČARODĚJNICEMI, které čarují se SLOVEM Krista. Nový Kristus bojuje plnou BOŽÍ ZBROJÍ těchto textů, především s novou křesťanskou Boží trojicí, s neposlušnými MRZKÝMI ŽENAMI, s OHOLOU, SVINÍ Endlicherovou, s OHOLIBOU, NETVOREM, SVINÍ Hodecovou z TWR, twr@twr.cz, z Proglasu zive@proglas.cz, či s NEVĚSTKOU, s ekonomickou SVINÍ, s ministryni financí JUDr. Schillerovou podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, a s jejich zlým Bohem, religionistou Zdeňkem Vojtíškem zdenek.vojt@gmail.com. Uvedené křesťanské militaristické, ekonomické svině, již nemají ani OTCE, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, ani MATKU Marii, rodičku PLODU, to je PLOTU, či ZDÍ, mezi chudáky a boháči, a mezi PANSTVY. PLOD života TVÉHO, Kristus, je již pouze PLOTEM mezi křesťanskými, ekonomickými, militaristickými SVINĚMI, či hlupáky, kteří si Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, rodí pouze pro sebe, a to jako OVOCE svých ÚMYSLŮ, své chamtivostí, která je MODLOSLUŽBOU, např. pomocí krutého zmijího jedu protikladných bludů Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, nebo BELZEBUBA křesťanských sviní, papeže Františka czech@vaticannews.va, vždy na Vánoce. Jejich Kristus již zemřel až na věky věků tím, že se sám ZMAŘIL. Nad Českem vznikla díra, v křesťanských SLOVECH ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH ROSUDALA, to je roztáhla se tím, že z křesťanských KAMENNÝCH NEBES, veškeré ekonomické, militaristické KAMENÍ spadlo z DÍRY nad Českem, nad Brnem, na NOVOU ZEMI, Boží celosvětové mírové zahrady, pokorné, úplně poslušné, a novému Kristu vděčné, za PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Z uvedených křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, z tohoto kamení, které v médiích odmítá stvořit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je nezbytné, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, stvořit nové Boží DĚTI, pokorné a úplně poslušné, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Když se nepodaří následujícími texty úplně zničit křesťanské tradice, Kristus Česko úplně zničí. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Bude v trestání neposlušného, ekonomického, militaristického, debilního stáda Česka a světa, stále pokračovat. Kristus, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, veškeré výrobky lidských rukou stvořil, stejně tak fosilní paliva. Naprosto jasně uvádí, že úmysly politických sviní, NETVORŮ, na energetickou spásu, výstavbou jaderného bloku v Dukovanech, do roku 2036, a výstavbou dalších třech jaderných bloku v Dukovanech a v Temelíně, v době po ropném a ekonomickém kolapsu, po roce cca 2035, nebo výstavbou mnoha bloků malých jaderných elektráren o výkonu 300 až 600 magawatů, po roce cca 2035, nejsou úmysly Ježíše Krista. Úmyslem Ježíše Krista je přesvědčit Česko, že v tomto tisíciletí je nesmyslem stavět jaderné elektrárny, protože, dle docenta Skály z VUT v Brně, bude uran dotěžen dříve než uhlí. Je naprosto nesmyslné plánovat výstavbu dalších elektráren až nyní, těsně před ropným, ekonomickým a uhelným kolapsem, kdy zadlužené Česko nemá na výstavbu ani PRACHY, ani Boží požehnání. Nedostatek PRACHŮ a nedostatek technického rozumu vládnoucího ekonomického, militaristického HNOJE, učinil trestající Kristus. Vyžaduje, aby vzpurní hlupáci byli se svou moudrostí v koncích, aby mohl ukončit OVOCE úmyslů boháčů, svým DRUHÝM příchodem Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tentokrát ke svému technickému lži lidu, na rektorát VUT v Brně. Cesta nastartování ekonomiky horečným zbrojením, např. vyzbrojením armády novými samohybnými houfnicemi CAESAR za 8,52 miliard Kč, není cesta Ježíše Krista. Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zdárně vykonal to, k čemu je Kristus poslal. K nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Když se tak nestane, v Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Dle Lidových novin z 2. října 2021, a dle novin Rovnost ze 4. 10. 2021, v roce 2036 bude odstavená čtvrtina výkonů uhelných elektráren Česka, pro nedostatek uhlí. V novinách Rovnost Kristus uvádí, svým prorokem Jiřím Koželuhem z hnutí Duha, že např. práce UHELNÉ KOMISE je naprosto nesmyslná, protože zásoby uhlí pro spalování budou dotěžené již v roce 2032. To znamená, že v roce 2032, se skončí provoz všech uhelných elektráren, to znamená, že nastane STALO SE naplnění Písma o tom, že se všechno energeticky a ekonomicky zhroutí, a tím nastane hrozný ekonomický kolaps. Rovnost současně protikladně uvádí nesmysl, že máme elektřiny dost. NETTO VÝROBA elektřiny v roce 2019 činila 81,1 TWh. NETTO DOMÁCÍ SPOTŘEBA 62,3 TWh. Export elektřiny činil 18,8 TWh, což je cca 23 %, tedy cca čtvrtina elektřiny vyrobené v Česku. Rovnost uvádí, že stavět nový jaderný blok v Dukovanech s výrobou cca 8,0 TWh, kdy polovina odběru tvoří noční doba, je zajímavé jen pro levný export elektřiny. Rovnost uvádí, že přebytek elektřiny vyrobený v Česku během 15 let, který tvoří ročně asi 20 TWh, je exportován za ceny, které vláda před veřejnosti tají. Politika všech vlád Česka je naprosto nesmyslná, protože uhlí, které bude chybět, dle Koželuha z DUHY již v roce 2032, se stále nesmyslně rabuje, kvůli SKÁLE ekonomů, kvůli PRACHŮM, kvůli žití Kristem prokletých boháčů na výnosný trh, ke škodě všech občanů Česka a světa. Prostý výpočet říká, uvádí LN, že výstavba jednoho jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036, s výrobou cca 8,0 TWh, nemůže nahradit elektřinu jedné čtvrtiny uhelných elektráren Česka, rušených v té době pro totální nedostatek uhlí. Elektrárny rušené z jedné čtvrtiny, v roce cca 2032, dle LN, vyrobí za rok cca více než 12 TWh, (nebo také cca 48 TWh, v případě UHLÍKOVÉ NEUTRALITY na uhlí, to je na vyrabování veškerého

 

uhlí již v roce 2032). Přitom výstavba jednoho nového bloku v Dukovanech, cca 8,0 TWh, je stále plánovaná jako náhrada dvou dosluhujících starých jaderných bloků v Dukovanech. Elektřina tedy v žádném případě nenahradí energii z ropy, jak to očekávají hlupáci, kteří se nehodlají vzdát BYZNYSU, to je žití na výnosný trh, K.M.15/12, a svých Bohů, výrobků lidských rukou, to je AUTOMOBILŮ, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Vědci z Anglie, dle médií, plánují UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, to je na dotěžení ropy, v roce cca 2030, EU plánuje UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, při dotěžení, při nesmyslném vyrabování ropy, až v roce 2035. Kristus končí éru doby benzinové, doby automobilů, stejně tak elektromobilů a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, okamžitě, neprodleně, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, na celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Energetika musí mít plán na desítky let, a ne na čtyři roky vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, politologa Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz. Kristus, vládnoucímu HNOJI, svůj technický rozum již nedá, až do svého vítězství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na rektorát VUT v Brně, k rektoru Štěpánkovi. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. Kristus, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, nyní viditelně boří a ničí politiky pravice a levice, a Satany kněze tím, že z nich dělá debily, odstoupením svého technického rozumu, pro toto pokolení. Očekává, že především technická elita z VUT v Brně, bude se svou moudrostí, svých energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, na ropu a uhlí, v koncích. V říši mrtvých NETVORŮ, jezera Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, geneticky prasečí lidské mozky např. vědců Milana Smrže milan.smrz@eurosolar.cz, info@eurosolar.cz, Richarda Wágnera z Ústavu jaderné fyziky AVČR, otf@ujf.cas.cz, wagner@ujf.cas.cz, rwagner@ujf.cas.cz, per@ujf.cas.cz, svoboda@ujf.cas.cz, lukas@ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz, či vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, debila, zločince ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, postihla totální demence, z titulu odstoupení rozumu Krista, od ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ. Milan Smrž a Richard Wágner v ČRo tvrdili nesmysly svých energetických koncepcí Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy a UHLÍKOVOU NEUTRALITU uhlí. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA ropy, je energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropy na světě, v roce 2030 až 2035. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA uhlí v Česku, je vlastně energeticky nesmyslné vyrabování uhlí Česka v roce 2030, až v roce 2038, kvůli žití boháčů na výnosný trh, který je pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, Bohem. V novinách Rovnost dne 9. října 2021 byly zveřejněné grafy o tom, z čeho Česko vyrábí elektřinu. Což jsou GRAFY naprosto rozdílné od GRAFŮ, které zveřejňuje NETVOR ministr Havlíček. Je zde uvedeno, že JADERNÉ ZDROJE tvoří 40,75 %, což je 33,04 TWh. Cca polovina elektřiny se vyrábí v Temelíně, a polovina v Dukovanech. Fosilní zdroje tvoří 52,50 %, což je 42,57 TWh. Z toho hnědé uhlí tvoří 40 %, černé uhlí 2,66 %, zemní plyn 9,61 %, ropa a ropné produkty 0,11 %, druhotné zdroje ostatní 0,12 %. Obnovitelné zdroje celkem 6,75 %, což je 5,474 TWh. Z toho sluneční 2,27 %, větrné 0,43 %, vodní 0,65 %, biomasa 3,4 %. Vědec Smrž, vědec Wágner, stejně tak debil ministr Havlíček tvrdí, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA nastane při nesmyslném, celosvětovém vyrabování ropy, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, kdy Boží hněv neprodlévá. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na ropu, to je úplné vyrabování ropy, ve všech státech světa, kvůli zvyšující se ekonomice, kvůli žití boháčů na výnosný trh, kvůli tomu, že všechno řídí TRH, místo NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, určitě přijde, zastavit se nedá, bez pomocí technického rozumu Krista. Úplné, nesmyslné vyrabování ropy, za kterou Kristus nedává lidem žádnou náhradu, nastane již brzy, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Dle politiků pravice a levice z EU, ropný kolaps v EU a v Česku, bude již v roce 2035. Dle UHELNÉ KOMISE Česka, v roce 2032, až v roce 2038, vznikne v Česku UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na uhlí, to je úplné vyrabování uhlí, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Energetická katastrofa v Česku bude totální, protože nebude mít ani uhlí, ani ropu. Čímž v Česku vznikne UHLÍKOVÁ NEUTRALITA, jak na uhlí, tak na ropu, současně. Cesta vědců Smrže, Wágnera, a debila ministra Havlíčka, zajišťovat UHLÍKOVOU NEUTRALITU, úplným vyrabováním ropy, či úplným vyrabováním uhlí, není cestou Ježíše Krista. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Wágnera, se zjevila v době, když v ČRo tvrdil, že Česko, v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech, výrobou cca 8 TWh. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Smrže, se zjevila, když v ČRo tvrdil, že v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu elektřinou z OZE, kde výroba dnes činí cca 5,474 TWh. Kdo se na uvedené VĚDCE nerozhněvá, kdo je nevyžene do říše ticha, to je na smetiště dějin, prorokováním správné energetické koncepce Boží, kterou je totální odpočinutí od díla zhouby energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd., technický rozum pro toto pokolení od Krista, zase nedostane, a jde k totální záhubě, v době UHLÍKOVÉ NEUTRALITY ropy a uhlí, to je v době ropného a ekonomického kolapsu. Zlu ropného a ekonomického kolapsu neunikne žádný stát na světě, uvádí Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z rozhovoru NETVORA vědce Wágnera a NETVORA vědce Smrže, stojí za zmínku, jak funguje odstoupení rozumu Krista v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Vědec Wágner pravil, že zastánci náhrady energie z ropy, elektřinou z OZE, v dohledné době mnoha let, nemohou počítat s uskladněním přebytečné elektřiny z OZE, pomocí elektrolýzy vody, přeměnou vody na vodík a kyslík. Pravil, že vědci ÚSTAVU, již asi dvacet let zkoumají ELEKTROLÝZU, a již dvacet let dělají pouze primární výzkum. Uvedl, že průmyslová výroba vodíku elektrolýzou, nebude možná ještě mnoho let, protože vědci, svými geneticky prasečími mozky, nedokáží nic vyřešit. Kristus vyžaduje, vše uvedené zveřejnit v ČRo v Brně, a tím POMALÝ Boží SOUD v Česku ukončit. Kristus činí v Česku vše dle textů Písma, pouze kvůli sobě samému. Nestraní ani levici, BERANŮM z KSČM, či KOZLŮM z ČSSD, to je LÉVIJCŮM, ani pravici, např. Kristem prokletému PTACTVU ODS.