Kapitola 288 –62 stran.

16.10.2021 17:43

Kapitola 288 – 53 + 9 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Žádost podávaná na NSS v Brně. Zrušení říjnových voleb 2021 je nezbytné. Politici sedmi zvolených politických stran, ničených Kristem odstoupením jeho rozumu, jsou viditelně debilní. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem současně, při zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Žádám NSS o odpověď. Stanislav Oplatek, Říčky 42, 66483 Domašov. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Úplně poslušný technický lid VUT v Brně, projektanti, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 20. října 2021, na rektorátu VUT v Brně, založit chrám NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost smířit se s trestajícím Kristem, v jedinou hodinu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo Brno brno@rozhlas.cz, bojem proti HADŮM. Nový Kristus, který má absolutní moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem vyžaduje, aby Českem zněl hlas boje mnoha úplně poslušných služebníků Krista, proti HADŮM, hlupákům z NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, NETVORŮM předsedovi JUDr. Mazancovi a JUDr. Baxovi, podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, zlým HADŮM z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, předsedovi JUDr. Sladkému, či zlým HADŮM POLICII ČR v Rosicích, vedoucímu npor. Koláčkovi, npor. Šoukalovi bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz. Uvedené svině, či NETVOŘI, HADI, z NSS v Brně, KSZ v Brně, a Policie ČR v Rosicích, svoje jazyky si ostří jako HADI, za rty mají jed jako zmije, v každých politických volbách, od vyvedení Česka, ze 40 let Boží komunistické majetkové ROVINY, do OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů, do vzedmutého moře křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ, či debilů. Kvůli tomu, že úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, se nerozhněvali na debilní orgány činné v trestním řízení a na NSS, místo NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, a jeho úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., znovu vládnou Česku Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd. Kristem prokletí HADI z NSS, z KSZ v Brně a POLICIE ČR v Rosicích, zrušili Krista, takového jaký skutečně je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že obrací ZÁKONY O ZACHOVÁNÍ ENERGIE v pravý opak, ke své vlastní záhubě. Ve svých geneticky prasečích lidských mozcích, mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Tím převrací svět techniky HORE NOHAMI, ve službě svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Kristu. Ti neposlušní a vzpurní hlupáci, kteří uvedeným HADŮM slouží jako svým Bohům, technický rozum pro toto pokolení, do svých geneticky prasečích mozků, od trestajícího Krista, nedostanou. Kdo, jako neposlušný, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, slouží svým dobře placeným KORYTŮM, rozum od Krista nedostane. Neposlušní, za trest, svými geneticky prasečími mozky, padají do svých JAM, či HROBŮ. Trestajícímu Kristu se posmívají tím, že ze mě dělají blázna, který od roku 2016 nesmí řídit auto, z hlediska psychiatrie. Proto se Krista nebojí, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Provinili se proti Kristu tím, že v kapitalismu, v Česku, na svět přivedli vládnoucí Bohy, Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé pozemské Satany kněze. Zanechávají za sebou památku úplné zkázy, pro naprosto nesmyslné vyrabování ropy, plynu, uhlí a surovin, kvůli žití svých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh. Stali se z nich lháři a zločinci, kteří, až na věky věků, budou připomínání s proklínáním. Protože odmítají texty Písma o tom, že není nic lepšího, než bázeň před trestajícím Kristem, a nic sladšího, než poslat všechny neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. neprodleně, do úplňku MĚSÍCE 20. října 2021, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nový Kristus, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, v Písmu uvádí, že nyní žijeme na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy celý svět, v tomto tisíciletí, zastihl PŘELOM VĚKŮ konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase nikoho, kdo uvedeným způsobem zneužívá jméno Krista, a kdo, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zneužívá technický rozum Krista. JUDr. Mazanec, JUDr. Baxa, JUDr. Sladký, npor. Koláček, npor. Šoukal, atd., svoje jazyky si ostří jako hadi, za rty mají jed jako zmije tím, že při každých politických volbách, dovolují vládnoucím, Kristem prokletým politikům, jíst, či činit, energeticky totálně debilní OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Trpí po volbách, aby nová EVA, nová vláda Česka, jedla, či činila, OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích hlupáků, zločinců či lhářů. Z lidských očí zločinců strach mají. Pro nezalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nevědí, že OČI Krista jsou tisíckrát jasnější, než nové Boží SLOVO, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Což je z toho důvodu, že Kristus odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ DUCH SVATÝ, a to v geneticky prasečích mozcích mnohých lidí. Až nyní, na Božím SOUDU je zřejmé, že odstoupení technického rozumu Krista, např. od technického lži lidu VUT v Brně, je vrcholným Božím trestem, nejenom pro Česko, ale pro celý svět. Úplně poslušný technický lid, BOŽÍ SYNOVÉ např. VUT v Brně, již nesmí mít nic společného s hlupáky, kteří mají za Boha své dobře placené KORYTO. V říši mrtvých NETVORŮ, v jezeře Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických sviní, geneticky prasečí lidské mozky, např. vědců Milana Smrže info@eurosolar.cz, milan.smrz@eurosolar.cz, a Richarda Wágnera z Ústavu jaderné fyziky AVČR, otf@ujf.cas.cz, wagner@ujf.cas.cz, produkují úplné energetické nesmysly, viz str. 15 až 16 a 25 až 27. Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, ze svého milosrdenství, až bude v ČRo v Brně rozhodnuto, že ANDĚLÉ SEDMI CÍRKVÍ, sedmi vítězných politických stran, které zvítězili v říjnových volbách 2021, jsou MRTVÉ tím, že jsou pobité OSTRÝM DVOUSEČNÝM MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zj.1/16,20, atd. Trestající Kristus, svůj technický rozum, určený pro toto pokolení, technickému lidu nedá, dokud nebude rozhodnuto, že politici pravice a levice, stejně tak HADI z NSS, KSZ v Brně a POLICIE ČR v Rosicích, atd., dobrovolně a neprodleně odejdou do říše ticha, to je na smetišti dějin. Dotěžení ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, nelze zrušit. Proto nelze zrušit zrušení křesťanské, militaristické SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd. Stvoření musí přetvořit úplně poslušný technický lid především z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. objasněnou, energeticky novou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd. Kristus ve volbách naplnil texty Písma o Česku do poslední čárky tím, že Kristem prokleté LÉVIJCE, BERANY z KSČM, a KOZLY z ČSSD, již poslal do věčného prokletí, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, potrestal tím, že leží na smrtelné posteli, dle textů Sírachovce. VĚČNÝ OHEŇ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Kristus připravil také např. drzému pozemskému OTCI, TRNITÉMU KEŘI, Satanu faráři Kafkovi domasov@dieceze.cz, či jeho Bohu, TRNITÉMU KEŘI, BELZEBUBU, Satanu papeží Františkovi. Uvedený VĚČNÝ OHEŇ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je také připraven ANDĚLŮM Satanů kněží, JUDr. Mazancovi, JUDr. Baxovi, JUDr. Sladkému, npor. Koláčkovi, npor. Šoukalovi, atd. Uvedení neposlušní a vzpurní hlupáci, KŘOVÍ, PLEVEL, kterým, pro neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně, zarostla celá země, nyní půjdou do věčných muk. Úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, stejně neomylní, spravedliví a moudří, jako nový Kristus v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, půjdou do ŽIVOTA VĚČNÉHO, ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO, do celosvětového, mírového, Božího království. Nový Kristus vyžaduje, aby vládu nad lidmi neprodleně dostala nová vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, zřízená na rektorátu VUT v Brně, dle textů na str. 14, 15, 20, 45 až 48. Kdo mě má stále za blázna, který z hlediska psychiatrie, od roku 2016, za psaní těchto textů, za trest, nesmí řídit auto, je nyní zločinec. Kdo nechce být Kristem trestán COVIDEM, RAKOVINOU, DEMENCÍ, způsobenou odstoupením rozumu Krista, KŮROVCEM, VICHREM, POTOPAMI, SUCHEM a dalšími tresty, uvedenými v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, má povinnost vše neprodleně zveřejnit v ČRo v Brně. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude želet, dokud v Česku nezvítězí na rektorátu VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládnoucí Baaly a DÉMONY, a jejich ANDĚLY, drzé pozemské OTCE Satany kněze, a HADY, ZMIJE, JUDr. Mazance, JUDr. Baxu, JUDr. Sladkého, npor. Koláčka, npor. Šoukala, atd. spálil v jejich sídlech. Novému Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Nový Kristus, každého neposlušného NETVORA, každou ekonomickou, militaristickou svini, každého hlupáka, potrestá podle jeho skutků. Kristus již v Česku nechce lží lid, nechce poslouchat krutý zmijí jed, jedovinu dračí HADŮ, či ZMIJÍ, JUDr. Mazance, JUDr. Baxy, JUDr. Sladkého, npor. Koláčka, npor. Šoukala. Vyhnání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich ochránců, HADŮ, či ZMIJÍ, uvedených orgánů činných v trestním řízení, a NSS, do říše tichy, to je na smetiště dějin, v říjnu 2021, je Božím milosrdenstvím, je energetickou, ekologickou a mravní spásou, Česka a světa. Kvůli drzým HADŮM, ZNIJÍM, z Brna a z Rosic, se vzpurní lidé naprosto zbytečně ve všem namáhají. Vše energeticky chybné pozře ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, ZÁKONODÁRCE, dovoluje prostírat ubrusy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Dovoluje organizovat dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, stejné pro každého člověka na světě. Stávající spravedlnost militaristických, křesťanských, ekonomických sviní, či NETVORŮ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Kristus již nepotřebuje. Odchod vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich ANDĚLŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, obchodníků, politiků pravice a levice, a HADŮ, či ZMIJÍ, orgánů činných v trestním řízení, do říše ticha, to je na smetiště dějin, je Božím milosrdenstvím, je velikým Božím darem. Kdo, jako neposlušný, bez rozumu Krista MRTVÝ, stále má za Boha křesťanské, militaristické, ekonomické hodnoty, PRACHY, ZBRANĚ, atd., technický rozum pro toto pokolení, od Krista nedostane. Bude pláč a skřípění zubů těch sviní, kdo budou v prosazování sama sebe drze pokračovat, i po zaslání těchto textů. Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně, pomalý Boží SOUD Baalů ukončil rychle a úplně. Politické programy stran, Kristus nahradil programem dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Při neposlušnosti Česko zničí. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

Kapitola 288 –62 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 65. Česká bible kapitola 288. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa, koná v Česku vše kvůli sobě samému proto, aby naplnil texty Písma, o svém DRUHÉM příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na rektorát VUT v Brně, do poslední čárky. 1.Tes.4/7,16, 5/2, atd. Kristus vyžaduje, aby hlas boje úplně poslušných služebníků Krista, především technického lži lidu, zněl proti všem stávajícím neposlušným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, poliStikům pravice a levice, kteří stále mají za Boha svoje dobře placené KORYTO. Kristus, Baaly a DÉMONY bude tretat, odstoupením svého Božího technického rozumu pro toto pokolení, až do úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Kristus byl BERÁNKEM, při svém prvním příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka tím, že dal vládu nad lidmi komunistickým BERÁNKŮM, BERANŮM, či OVCÍM, na dobu čtyřiceti let. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží nedokonalé socialistické majetkové ROVINY, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, před svým DRUHÝM příchodem do Česka, Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, na vzpurné, neposlušné komunistické svině, či NETVORY, za trest uvrhl OVOCE ÚMYSLŮ boháčů. Komunistické militaristické svině, NETVOŘI, jsou trestáni odstoupením rozumu Krista za to, že si zprotivili dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětové, Boží majetkové roviny, bez křesťanské, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, kterou požadovali Boží proroci, LÉVIJCI, Marx a Engels. Mediální MISTR Kristus, v tomto pokolení, již není BERÁNKEM tím, že se změnil na PÁNA PÁNŮ a KRÁLE KRÁLŮ, na jediného Boha všech států světa. Nepoučitelné svině, NETVOŘI, boháči Česka, bývalí soudruzi, opět s Kristem bojují. O NEOMYLNÉM Kristu, a o jeho uvedené vůli, nechtějí zase ani slyšet. Bojují však již s PÁNEM PÁNŮ, KRÁLEM KRÁLŮ. Bůh v Písmu slíbil, že je přemůže tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, svůj Boží rozum zase vrátí. Přemůže Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, pojme NEVĚSTKU, stávající neposlušnou a vzpurnou STÁTNÍ SPRAVU, v nenávist. Když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, úplně zničí stávající neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU. Mediální MISTR Kristus vyžaduje úplné zničení plevele, či křoví, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. kterými zarostla celá země, pro prosazování OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, o nadřazení lidských, politických, náboženských, ekonomických, militaristických zákonů, nad zákony Božími. Trestající Kristus vyžaduje úplné zničení HADŮ, to je orgánů činných v trestním řízení, NSS, KSZ v Brně, Policii ČR v Rosicích, atd. za to, že dovolují všem stávajícím církvím, to je všem politickým stranám pravice a levice, a všem ČARODĚJNICÍM, to je všem ekumenickým církvím Česka, jíst stupidní OVOCE svých ÚMYSLŮ, svých energeticky nesmyslných politických a náboženských programů. Obrat neposlušné a vzpurné TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY o všechno, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, kvůli nadřazení Božích zákonů nad lidskými, není úkol nad lidské síly. Při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, Kristus se nad Českem smiluje tím, že si to osobně, svým Božím rozumem, vyřídí se všemi vzpurnými státy světa. Kristus nechce aby někdo zahynul, pod vládou neposlušných, to je DUCHEM CHUDÝCH, politických, ekonomických, militaristických, či náboženských sviní. Slíbil, že všechny zlé, neposlušné svévolníky Česka a světa, nyní spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa, koná v Česku vše kvůli sobě samému proto, aby naplnil texty Písma, o svém DRUHÉM příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, do poslední čárky. 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Texty Písma o tom, že Kristus, do geneticky prasečích lidských mozků, dává svou Boží rozumnost, svou Boží, rukodělnou dovednost, či svou, Boží paměť, platí až na věky věků. Kristus dělá dobro a zlo tím, že dává svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Kristus stvořil, na dobu čtyřiceti let, vládu komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Vládu bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA Babiše, nestvořilo Kristem prokleté PTACTVO ODS. Vládu Babiše stvořil Kristus proto, aby se s ním mohl soudit. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi, dělá lidem dobro a zlo tím, že jim dává za vládnoucí Bohy koho chce, a koho chce jim bere. Nyní, při říjnových volbách 2021, ostrým dvousečným mečem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničil LÉVIJCE, KOZLY z ČSSD, a BERANY, BERÁNKY, či OVCE, z KSČM. Poslal je do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věku. Stejným dvousečným mečem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dal vládu nad lidmi sedmi politickým stranám pravice. Politické strany s vládní mocí, Kritem prokleté, má Kristus odjakživa za církve. Ekumenické církve, Kristem prokleté, má odjakživa za zlé ČARODĚJNICE. Sedm mediálních hvězd, jsou vůdci SEDMI CÍRKVÍ, vládnoucích politických stran. Zj.1/16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43až104/30, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, atd. Kristus dal nyní vládu nad Českem, sedmi politickým stranám pravice, sedmi mediálním hvězdám, zářících navěky a navždy. Zj.1/16,20, atd. Dobře však ví, že vládnoucí hlupáci se bouří, proti Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Jsou proto strašlivou výstrahou všemu zlému tvorstvu. Jejich konec je jako jejich začátek. Začali ve lži o Kristu, skončili ve lží o Kristu, a ve lži o koncepci energetiky. Zj.1/16,20, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Kristus dal vládu nad lidmi sedmi proketým církvím, stranám, aby se mohl soudit. 1.) Vůdci Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVORU, SYNU ZATRACENÍ, TRNITÉMU KEŘI politologu Fialovi petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz. Kvůli jeho politilogickým, ekonomickým, militaristickým, křesťanským bludům, stále v Česku šlehá PEKELNÝ OHEŇ křesťanských, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽEB, např. z úst TRNITÉHO KEŘE, pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. V tomto ekonomickém, militaristickém, křesťanském, stupidním PEKELNÉM OHNI, SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nemůže shořet KŘOVÍ Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kvůli půdě svaté, zemi svaté, pupku světa, kolébce úplně poslušného tvorstva, kvůli neposlušnému, vzpurnému Česku, zarostla celá země křovím, plevelem Baalů a DÉMONŮ. Zj.18/2,10, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15,35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.) Vůdci Kristem prokletých BÝKŮ, VOLŮ, KRAV, či TELAT KDU-ČSL Ing. Jurečkovi jureckamarian@post.cz, jureckam@psp.cz, prochazkova@kdu.cz, novotna@kdu.cz, kopeckal@psp.cz, zitkova@kdu.cz, filip.safr@kdu.cz, KnobovaM@psp.cz, horava@ kdu.cz, 3.) Ekonomické svini Ing. Pekarové, Adamové Marketa.Adamova@top09.cz, adamovam@psp.cz, info@stc.top09.cz, jan.jakob@top09.cz, hradilovam@psp.cz, lojdar@psp.cz, jakobj@psp.cz, valekv@psp.cz, langsadlovah@psp.cz, vachaf@psp.cz, 4.) Neposlušnému NETVORU Rakušanovi adam.volt@stan.cz, vit.rakusan@stan.cz, rakusanv@psp.cz, farskyj@psp.cz, gazdikp@psp.cz, michaela.opltova@stan.cz, petr.gazdik@stan.cz, jan.farsky@stan.cz, jlacina@praha6.cz, starosta@branka.eu, mbalatka@seznam.cz, stanislav.polcak@europarl.europa.eu, vera.kov1@seznam.cz, petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, josef.suchanek@stan.cz, pavel.cizek@plzensky-kraj.cz, jan.nemec@stan.cz, jana.krutakova@stan.cz, michaela.matouskova@stan.cz, veslav.michalik@gmail.com, lukas.vlcek@stan.cz, puta@hradek.cz, info@stan.cz, 5.) Pomatenému hlupákovi, svini, Bartošovi bartosi@psp.cz, freitas.zuzana@gmail.com, pohankovas@psp.cz, richterovao@psp.cz, michalekj@psp.cz, lukas.kohout@pirati.cz, klara.kocmanova@pirati.cz, kristyna.plasilova@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz, ondrej.klimes@pirati.cz, ivan.bartos@pirati.cz, 6.) Hlupáku Okamurovi, který kazí dobré mravy Česka a světa, protože o Kristu, takovém, jaký v Písmu, v ŽÁRU OHNĚ

 

SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES, skutečně je, stále nemá ani ponětí. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, okamurat@psp.cz, jihomoravsky@spd.cz, praha@spd.cz, stredocesky@spd.cz, moravskoslezsky@spd.cz, zlinsky@spd.cz, olomoucky@spd.cz, info@spd.cz, 7.) Kristem v Písmu vyvolenému bývalému pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI Babišovi babisa@psp.cz, filip@psp.cz, predseda@psp.cz, etickakomisecr@vlada.cz, posta@vlada.cz, BABIŠ, v době 40 let Česka, v Boží, komunistické, socialistické majetkové rovině, nosil v průvodech, na 1. máje, obrazy svých Bohů, Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mat.5/3,9až18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Bývalý komunistický BERÁNEK Babiš, nemůže sedět v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, protože Kristus má pro něho jiné úkoly. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, je vyvolený za ministra, v nové vládě Česka, Kristem v Písmu vyvoleného premiéra projektanta Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. S mediálním MISTREM Kristem se Česko může smířit pouze při úplné poslušnosti nového ministra Babiše. Kristus se chce smilovat nad politickým, nýboženským, technickým a jiným dobytkem Česka, v jedinou hodinu, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz. Kristus ovšem vyžaduje, aby v Česku předtím zněl hlas boje mnoha úplně poslušných služebníků Krista, proti politikům pravice a levice, proti SENÁTU, proti POSLANECKÉ SVĚMOVNĚ, proti HRADU, proti zakladateli KOZLŮ ČSSD, proti prezidentu Zemanovi, proti HADŮM z Brna a z Rosic. Mediální MISTR Kristus již nepotřebuje ani jednu politickou, náboženskou, ekonomickou, militaristickou, křesťanskou, muslimskou, hinduistickou, buddhistickou, židovskou SVINI, či NETVORA, nepotřeuje ani POSLANECKOU SNĚMOVNU, ani SENÁT, ani PREZIDENTA, ani politiky pravice a levice, ani ekumenické církve. Realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nadřazených zákonům lidským, militaristickým, ekonomickým, křesťanským, svěřuje tímto textem, nové, úplně poslušné vládě Česka, premiéra Ing. Rákose, křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepotřebuje svoje Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, někým lidským schvalovat. V Česku proto potřebuje pouze vytvoření všeho nového, vytvořením nové vlády premiéra Ing. Rákose. Jeho vláda je Kristu NEVĚSTOU, PANNOU, EVOU, HOLUBICÍ BEZÚHONNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, JITŘENKOU, KRÁSNOU JAKO LUNA, ČISTOU JAKO ŽHOUCÍ SLUNCE, STRAŠNOU JAKO VOJSKO POD PRAPORCI. Kristus má, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, totální moc tím, že lidem, do jejich geneticky prasečích lidských mozků, dává svou Boží ROZUMNOST, či svou Boží RUKODĚLNOU DOVEDNOST, či PAMĚŤ, protože PAMĚŤ je také od Krista. Kristus potretá nyní každou ekonomickou, militaristickou, křesťanskou vzpurnou svini Česka a světa, která bude mít dál za Bohy, Bohem prokleté, neposlušné, vzpurné politiky pravice, Kristem prokletého PTÁKA ODS, NETVORA Fialy, atd. Vrcholným Božím trestem, pro každého neposlušného NETVORA, je odstoupení Božího rozumu, Boží ROZUMNOSTÍ, Boží RUKODĚLNOU DOVEDNOSTI, Boží PAMĚTÍ, zdravím, štěstím, atd. Kristus všechny tyto věci koná. Kdo nebude BOŽÍM LIDEM, kdo nyní úplně nezničí všechny neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice, kdo je nepošle neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude Kristem potrestán dle OVOCE svých ÚMYSLŮ. Kristus v Česku STVOŘIL SEDM vládnoucích politických církví, to je politických stran jenom proto, aby je mohl úplně zničit, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Chce v Česku úplně zničit pravici, ANDĚLY SEDMI církví, sedmi politických vládnoucích stran, Zj.1/20, kteří zvítězili v říjnových volbách 2021 tím, že dá vládu sám sobě. Mediální MISTR Kristus dá vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dá v Písmu vyvolenému premiéru Ing. Vladimíru Rákosovi z Brna, dle textů dále uvedených. Vláda Kristem prokleté neposlušné pravice, nad Kristem prokletou neposlušnou levicí, je zlá, není dobrá, pro nikoho na světě. Odstoupení Božího rozumu, pro toto pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků, jak pravice, tak levice, je viditelné pro úplně poslušné služebníky Krista. Při volbách v Česku vzešel plný počet hlupáků. Kristus slíbil, že nad plným počtem sviní, NETVORŮ, se smiluje, až v Česku dovolí zveřejnit PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Zj.1/16,20, atd. Kdo se chce zachránit, před vládou sedmi vládnoucích pravicových hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, má povinnost povstat k boji se všemi, kdo vládnoucí politické a náboženské hlupáky udržují u moci tím, že lžou o Kristu a o koncepci energetiky. Předseda JUDr. Mazanec a JUDr. Baxa, podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, předseda KSZ v Brně JUDr. Sladký, podatelna@ksz.brn.justice.cz, či POLICIE ČR v Rosicích, vedoucí npor. Koláček, npor. Šoukal bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, jsou svině. Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím království je nepotřebuje. Jejich dobrovolný odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli správné koncepci energetiky, je nezbytný. Kvůli jejich neschopnosti podřídit se objasněné Boží vůli, kterou je úplné zničení všeho ekonomického, militaristického, politického, náboženského, atd., v Česku křesťanského, kvůli neochotě a neschopnosti úplně zničit stupidní OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., Kristem v Písmu vyvolené Česko, stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, a tím ve vzedmutém moři neposlušných vzpurných sviní, či NETVORŮ, zločinců, hlupáků, křesťanských zvířat, judaistických zvířat, hinduistických, buddhistických, muslimských, politických, ekonomických, zbrojařských zvířat. Kvůli jejich neschopnosti sloužit mediálnímu MISTRU Kristu, jedinému NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU LÉKAŘI, UČITELI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, Česko, a s ním celý svět, při zářijových volbách 2021, zase skončilo v HROBĚ, či v JÁMĚ, blízkého ropného a ekonomického kolapsu, který vědci očekávají v roce 2030, či v roce 2035, dále uvedenému. Kvůli uvedeným sviním, při říjnových volbách 2021, Česko znovu odešlo do ŘÍŠE MRTVÝCH, militaristických, ekonomických, křesťanských zločinců, SVINÍ, či NETVORŮ, kde není žádného dobrého energetického díla, žádné dobré myšlenky, ani poznání Boží MOUDROSTI, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hlasování v podzimních volbách 2021, nebylo o změně ze systému ekonomického, militaristického, na systém bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kterou vyžaduje Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ale o změně ekonomického OVOCE ÚMYSLŮ, Kristem prokletých politiků pravice a levice. Politici pravice a levice, stejně tak drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, jsou v tomto pokolení Kristem prokletí, kvůli nečinnosti orgánů činných v trestním řízení, kvůli tomu, že se Kristu ZÁKONODÁRCI pletou do řízení Česka a světa. Posmívají se Kristu tím, že zločinec, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, či jeho Bůh, Satan, NETVOR, SVINĚ, BELZEBUB papež František, presov@navstevapapeza.sk, dobrovolnici.sastin@navstevapapeza.sk, ceco@spc.va, kosice@navstevapapeza.sk, bratislava@navstevapapeza.sk, slovak@vaticannews.va, media@navstevapapeza.sk, info@vaticannews.va, czech@vaticannews.va, slovak@spc.va, stále melou děsivou temnotu, krutého zmijího jedu protikladných bludů, např. katolického katechismu. Tím dovolují mlet krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kvůli Kristem v Písmu vyvolenému neposlušnému Česku, uvedení krutí svévolnící se rozpínají jako BUJNÉ KŘOVÍ. Vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, vzpurný politolog Fiala petr.fiala@ods.cz, který má být, s PTACTVEM

 

ODS do jednoho vyhlazen, je TRNITÝM KEŘEM. Hoří pekelným OHNĚM křesťanské MODLOSLUŽBY, politického programu ODS, kterou je CHAMTIVOST, který proto nemůže strávit boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, či jiné NETVORY. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, emeritní rektor Masarykovy univerzity Fiala, stanul před Božím SOUDEM v době, kdy byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity. Bylo mu osobně sděleno, že on je svině, že politiologové, sociologové, religionisté, ekonomové a jiní NETVOŘI Masarykovy univerzity, jsou shnilým HNOJEM, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Bylo mu sděleno, že on, jako neposlušný a vzpurný NETVOR, je největší SVINĚ, či NETVOR na světě. Kvůli tomu, že odmítl uvěřit textům Písma, že jeho Masarykova univerzita je hnojem, pro svoje skutky, kterými jsem se v Brně snažil přivést víru v Ježíše Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsem byl potrestán pokutami. Od ekonomické svině, od starostky BRNA STŘEDU MUDr. Hrubé, jsem dostal pokutu 3200 Kč, a od NETVORA, od KOZLA z ČSSD, od primátora Onderky, 1000 Kč pokuty. Kristus v Písmu, v Ámosovi a v Sofonjášovi slíbil, že si to vyřídí se všemi křesťanskými, militaristickými sviněmi, či NETVORY, uvedenými v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, kdo mě pokořují např. tím, že ze mě dělají blázna, který z hlediska psychiatrie, od roku 2016 nesmí řídit auto, či tím, že mě udávají. Dle POLICIE ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, mě nyní udal starosta Říček Štěpánek podatelna@obec-ricky.cz, a několik jiných ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. V době říjnových voleb si to Kristus již vyřídil např. s drzým zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s prezidentem Zemanem. Hlupák Zeman ničil svoje tělo tím, že pil alkohol a kouřil. Kristus ho dlouho netrestal. Až nyní ho trestá tím, že nemůže chodit, a tím, že ho trestá na smrtelné posteli, v nemocnici. Když člověk nemůže chodit, pracovat, a leží, je Kristem trestán na smrtelné posteli. Dle textů Sírachovce, 1.Korintským, atd. KOZLA z ČSSD, primátora Onderky, a ostatní KOZLY z ČSSD, stejně tak BERANY, BERÁNKY, či OVCE z KSČM, potrestal v říjnových volbách 2021 tím, že je vyhnal z politiky do říše ticha, či na smetiště dějin, až na věky věků. Dle Žalmů a Matouše. Nikdo v Česku nevešel do VĚČNÉHO ŽIVOTA celosvětového, mírového Božího království, protože Kristus ještě nepotrestal, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. drzého pozemského OTCE Satana, či Ďábla faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Stále má povinnost odejít, společně s KOZLY z ČSSD, a s BERANY z KSČM, do věčného ohně, do ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připraveného pro drzé, Kristem prokleté Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, a pro nemravné politiky pravice a levice, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Dle textů Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, Sírachovce, 1.Korintským, Žalmů, Malachiáše, atd. Velký energetický problém je v tom, že neposlušní a vzpurní, bez technického rozumu, pro odstoupení rozumu Krista mrtví, nechtějí odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vítězné politiky SEDMI politických stran, SEDM ANDĚLŮ, kteří dostávají od Krista moc výkonnou a zákonodárnou, SEDMI CÍRKVÍ, jejich vůdce, Kristus slíbil, že je potrestá, v případě jejich neposlušnosti, DVOJSEČNÝM MEČEM. Vyžaduje aby nikoho v Česku, za trest, již nemusel zabijet. Vyžaduje úplnou poslušnost. Úplná poslušnost je vytvoření úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně, dle dalších textů. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Navrátit se k normálnímu životu znamená totálně se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Tým pro vyjednání nové a věčné smlouvy, s mediálním MISTREM Kristem, s NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, atd. o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, je čtyřčlenný, ze čtyř KONÍ. Ze slepé uličky, z říše lži lidu MRTVÝCH ekonomických, militaristických, náboženských, politických a jiných sviní, či NETVORŮ, mají povinnost Česko vyvést ČTYŘI KONĚ. Křesťanské hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, Kristus vládnoucím hlupákům odpustit nemůže, ani kdyby chtěl. Uniknout z křesťanského, energetického, ekonomického, militaristického PEKLA lží o Kristu, a lží UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy, kterou je úplné vyrabování ropy, je možné jediným způsobem. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, z milosrdenství Božího rozumu, je uvedená víra v Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který potřebuje nové kněze, především technického lidu VUT v Brně, SLUNEČNÍ KRÁLE, úplně poslušné APOŠTOLY ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LVY, OSLY, PSY, NEMLUVŇÁTKA, KONĚ, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a živého Boha, BOŽÍHO SYNA profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, kteří mají povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu s pláčem, prorokováním ZÁKONA o ZACHOVÁNÍ ENERGIE pro lidské Bohy, pro výrobky liských rukou, viz další texty. Já, ve svých 81 létech, již nemohu být KONĚM, který společně s uvedenými KOŇMI, vyjede v ČRo v Brně, brno@rozhlas.cz, na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach.2/12,3/9, 4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Já nemohu být v týmu DVANÁCTI apoštolů, kteří, jako KOŘIST dostanou ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelný, dle již uvedených textů výkladu Písma. Mám povinnost, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvrstvo, vytvořit úplně poslušný BOŽÍ LID tím, že určím DVANÁCT nových APOŠTOLŮ. Jedenáct APOŠTOLŮ jsem již určil. Za prvního APOŠTOLA, místo sebe, jsem tímto vyvolil zkušeného projektanta Ing. arch. Josefa Javůrka javurek@moraving.cz, člena České komory architektů recepce@cka.cz. Josef Javůrek, jako poslední vyvolený APOŠTOL, má povinnost být prvním ŽIVÝM, úplně poslušným služebníkem Krista. Zná Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, stejně tak zná Boží vůli, vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd. neprodleně zbořit, v novém novoluní MĚSÍCE, v říjnu 2021. Kristus dovolí v Česku, energeticky, ekologicky a mravně přetvořit celé stvoření, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, což je možné pouze po neprodleném, úplném zničením stávajícího ekonomického, militaristického, křesťanského systému. Kristus dává vládu nad lidmi komu chce a komu chce ji bere. Nyní dává vládu nad lidmi, nové, a úplně poslušné vládě Česka. Viz text o zřízení vlády na str. 20, 45 až 48. Ing. arch. Josef Javůrek javurek@moraving.cz, je navržený za nového ministra vlády, a to za ministra ARCHITEKTURY a URBANISMU VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, to je politických a náboženských zvířat, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Povolání a vyvolení Ing. arch. Javůrka javurek@moraving.cz, za nového ministra, nové vlády premiéra Ing. Rákose, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Při sestavování SEMÍNKA nové vlády premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně, není třeba se bát. Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, vytvoří SEMÍNKO nové vlády Česka, tak jak bude chtít on sám. Ing. Rákos nepatří mezi OSM APOŠTOLŮ, které mám vyvolit, protože je vyvolený za premiéra Česka přímo Kristem, svým jménem RÁKOS. Já jsem, dle Boží vůle, TÍMTO vyvolil pouze OSM APOŠTOLŮ, osm nových ministrů, které Kristus chce spasit a zachránit tím, že je učiní novými ministry, nové, úplně poslušné vlády Česka. Mnoho architektů je vyvolených, pro vejití do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ale málo jich bude přijato. Sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat pro cca 1500 lidí, budou všude na světě stejná. Komu Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dovolí pochopí texty Písma Sofonjáše, Jeremiáše, Ozeáše či Michaáše o tom, že Kristus si to osobně vyřídí s každým, kdo mě pokořuje, kdo ze mně dělá blázna, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto, dostává od Krista moc vládnout nad ostatními lidmi, a vést je k úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Kristus slíbil, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, na rektorátu VUT v Brně, neposlušným lidem úplně zboří stávající ekonomický, militaristický, náboženský a politický systém. Neposlušní, zlí architekti, dle Sofonjáše, staví domy, kde lidé přestanou bydlet. Po ekonomickém a ropném kolapsu, v době UHLÍKOVÉ NEUTRALITY pro ropu, v roce 2030 v Anglii, nebo v roce 2035 v Česku, nebo

 

dříve, nebude v domech čím topit, pro UHLÍKOVOU NEUTRALITU na uhlí Česka. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na uhlí, je vyrabování uhlí, na ropu, je vyrabování ropy. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. KONĚ, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, spolu s Ing. arch. Josefem Javůrkem javurek@moraving.cz, mají povinnost se vrátit ke Kristu tím, že v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. neprodleně projednají veškeré požadavky trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, na úplně poslušné služebníky Krista, např. na úplné zboření stávajícího nespravedlivého, ekonomického, militaristického, náboženského, politického systému, atd. Stabilizaci lidských mozků, geneticky prasečích, je nutné provést dohodou s Kristem, o neodstupování technického rozumu Ježíše Krista, od úplně poslušných služebníků Krista, především v oblasti správné koncepce energetiky Česka a světa. Já jsem se tímto stal třináctým APOŠTOLEM. Nejsem Jidášem, který prodal Krista za křesťanskou SKÁLU, za PRACHY. Jsem úplně poslušný člověk, s číslem 666, což je www. Prodávám tímto Krista bez PRACHŮ, na www, elektronicky, pouze těm, kteří Kristu chtějí sloužit nově, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou. Protože v Česku, a ve světě, lidé dělají pouze to co se Kristu líbí, je snadné objasnit, že v říši mrtvých NETVORŮ, v jezeře Česka DEBB, drzých debilů, ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických a náboženských a jiných sviní, či NETVORŮ, geneticky prasečí lidské mozky např. vzpurných vědců Milana Smrže milan.smrz@eurosolar.cz, info@eurosolar.cz, NETVORA, ekonomické svině, Richarda Wágnera z Ústavu jaderné fyziky AVČR, wagner@ujf.cas.cz, rwagner@ujf.cas.cz, otf@ujf.cas.cz, per@ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz, svoboda@ujf.cas.cz, lukas@ujf.cas.cz, či vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, debila, zločince ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, postihla totální demence, z titulu odstoupení rozumu Krista, od ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ. Viz texty o nesmyslné koncepci energetiky UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, o nesmyslné energetické koncepci Milana Smrže nebo Richarda Wágnera na straně 25 až 27. Kdo z milosrdenství technického rozumu Krista pochopí jejich demenci, má povinnost úplně zbořit všechny vzpurné svině Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby Boží SOUD se začal u HADŮ, u orgánů činných v trestním řízení v Rosicích a v Brně, a na NSS, které trestající Kristus již nepotřebuje. Pomocí úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, projektantů a nové, úplně poslušné vlády premiéra Ing, Rákose z Brna, Kristus nastoluje, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40 let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Dle textů Písma Matouše, Židům, 1.Korintským, Ámose, Skutků, Malachiáše, Sírachovce, 1.Janův, Jeremiáše, 2.Korintským. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby již na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní, do úplňku MĚSÍCE, do 20. října 2021, zněl hlas boje, mnoha úplně poslušných služebníků Krista, proti všem vzpurným a neposlušným vládnoucím hlupákům, kteří si pro službu svým, dobře placeným KORYTŮM, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, pletou Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, s MODLÁŘSKOU STVŮROU drzého pozemského OTCE, Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, či s jeho Bohem, se Satanem, NETVOREM, SVINÍ, s BELZEBUBEM papežem Františkem, slovak@spc.va. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Ježíš Kristus, takový jaký je, pro toto zlé pokolení, je nyní mediálním MISTREM, jediným NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM LÉKAŘEM, UČITELEM, atd. všech států světa. Komu nedá svůj Boží rozum, je dementní, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a celého světa. Neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, jsou v říši mrtvých sviní, či NETVORŮ, dementní, a proto nemohou sedět v nové vládě Česka. Na Česko, a tím na celý svět, při říjnových volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY v roce 2021, na neposlušné, křesťanské, ekonomické, militaristické svině, NETVORY, přišlo v říši mrtvých sviní, či NETVORŮ, takové soužení, jaké ještě od počátku světa nebylo, a jaké již nikdy nebude, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé pokolení. Kdyby mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, nezkrátil ty dny soužení, v Božím domě, u nových kněží, u BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, nebyl by, energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Kristus již nechce, aby tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, dovedně zrušili jim objasněná Boží přikázání, o správně koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro celosvětové mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vědci VUT v Brně jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro svou neposlušnost. Neuvěřili textům Písma, že neposlušné a vzpurné Česko, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto vzpurné pokolení, realizací OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, skončilo znovu v říši mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, či NETVORŮ, pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, od geneticky prasečích mozků, křesťanských, ekonomických, militaristických a jiných sviní. V říši mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, není ani dobré energetické dílo, ani dobré myšlení, ani poznání pravdy o Kristu, a pravdy o správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v Boží MOUDROSTI, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Správnou koncepci energetiky, ekologie, a mravů, Česka a světa, Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus již Česku a Slovensku dovoluje jíti dál, v případě čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, např. v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Po říjnových volbách 2021, nový Kristus, Česku, a všem ostatním státům světa, již nedovoluje, znovu zachovat své, např. křesťanské, židovské, muslimské, hinduistcké, muslimské, ekonomické, militaristické tradice. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa, je již vzkříšený z mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Noví, pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost, ve jménu Krista, takového, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli energetické ekologické a mravní spáse Česka a světa, neprodleně přetvořit veškeré stvoření. Mají povinnost, POMETLEM energetické ZKÁZY, vyhnat vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. do říše ticha, to je na smětiště dějin, až na věky věků. Kdo uvedené texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nepochopí, je v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilní, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Vládnout nad lidmi mohou pouze úplně poslušní znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní jsou NETVOŘI, jsou SVINĚ, jsou zločinci, jsou hlupáci, protože svou vládou neposlušných lidí, nad neposlušnými lidmi, jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Kristus

 

ZÁKONODÁRCE, nikoho neposlušného, to je mrtvého, kdo odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nenechá bez trestu. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technické elity VUT v Brně, atd. Ti, kdo se nyní proti Kristu znovu vzboří, kdo trestajícího Krista znovu prohlásí za zločince, kdo bude mě, Oplatka, nenávidět, pro odstoupení technického rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, budou znovu padat do energetického, ekologického, a mravního HROBU, do JÁMY, do říše ticha, to je na smetiště dějin, ke své vlastní zkáze. Nyní se Kristu nebude nikdo posmívat beztrestně. Mar.4/12,7/7,13/20, Jud.12 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Mediální MISTR Kristus, při říjnových volbách do PS v roce 2021, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, ze svého milosrdenství slíbil, v horoskopu v novinách Rovnost, že tato kapitola bude již poslední v případě, že dostatečně srozumitelně objasním texty Písma o Boží moci nad jednotlivými církvemi s Boží mocí výkonnou, to je nad jednotlivými politickými stranami. Kristus dokázal svou moc nad politickými stranami PRAVICE a LEVICE. Dle svého plánu uvedeného ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LÉVIJCE nechal padnout, pravici povýšil na vládnoucí lid. Což učinil pouze proto, aby se s neposlušnými mohl soudit, až do úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu.

 

Napsáno před říjnovými volbami. Podzimní volby 2021 v Česku jsou protiprávní, jsou trestným činem. Politické strany pravice a levice, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto zlé pokolení, jsou prokazatelně technicky, ekologicky a mravně debilní. Jejich volební programy prokazatelně nezajišťují energetickou bezpečnost Česka a světa, viz další text. Energetickou bezpečnost Česka a světa, Kristus ZÁKONODÁRCE, může zajistit pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, jsou pochopitelné pouze úplně poslušným služebníkům NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestní stíhání rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, JUDr. Sladkým, z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, je nezbytné. Odmítají být dospělí a odpovědní, odmítají svoje neodvolatelné povolání a vyvolení, být spolu se mnou, ČTYŘMI KOŇMI. Odmítají, spolu se mnou vyjet na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, a tím učinit jazyk ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nástrojem Boží moci, nad všemi neposlušnými a vzpurnými lidmi světa, nad všemi státy světa. Odmítají tím uklidnit STVOŘITELE, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus, ve vzedmutém moři zlých křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických, politických a jiných sviní, či NETVORŮ, pečuje o celý svět, z ARCHY SPÁSY, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, bebilů, kvůli neposlušnosti vědců VUT v Brně. Odmítají se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které nejsou o DUCHOVNU, ale o MATERIÁLNU, především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus bude pečovat o lži lid Česka a ostatního světa, ze vzedmutého moře vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., až do DNE SVĚTLÉHO, DOBRÉHO Božího SLOVA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, u ředitelky hana.ondryasova@rozhlas.cz. Kristus, NOMMO, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, nebude odcházet z ARCHY SPÁSY, z rektorátu VUT v Brně, když z milosrdenství ruzumu Krista, zde bude shromážděno SEMÍNKO Boží SPRAVEDLNOSTI, OSMI členů, osm ministrů nové, úplně poslušné vlády Česka. Premiéra Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Kristus vyvolil v Písmu sám, jménem RÁKOS. Já jsem, z milosrdenství rozumu Krista, vyvolil pouze OSM ministů nové vlády Česka 1.) Nově je za ministra určen Ing. arch. Josef Javůrek javurek@moraving.cz. 2.) Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 4.) Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. 5.) Ing. Andrej Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. 6.) Martin Kuba hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. 7.) Robert Šlachta pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. 8.) Geograf Jiří Tuscher. Viz texty o zřízení vlády str. 45 až 48. Ekonomický, militaristický, křesťanský svět v Česku zanikne, až uvedení, úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nebudou patřit žádné politické straně, žádné ekumenické ČARODĚJNICI tím, že budou zvláštním vlastnictvím Krista. Až s úplně poslušným ostatním technickým lidem VUT v Brně, přijmou odpovědnost za další, energetický, ekologický a mravní vývoj Česka a světa. Mediální MISTR Kristus, na rektorátu VUT v Brně, chce neprodleně vzít Česko a svět do svého vlastnictví tím, že zde vytvoří SEMÍNKO Boží SPRAVEDLNOSTI, z OSMI ministrů, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, je objasněná z milosrdenství rozumu Krista. V ARŠE SPÁSY, na rektorátu VUT v Brně, NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, chce zrušit svou starou SMLOUVU, např. se zločincem, s drzým pozemským OTCEM Satanem farářem Kafkou domasov@dieceze.cz. Kristus je v každém pokolení takový, jaký chce on sám. V tomto pokolení je Kristem trestajícím. Znalec Písma, hlupák Satan Kafka, je usvědčený z drzosti vůči Kristu. Při svých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLUSLUŽBÁCH, mele texty o vzniku celosvětového, mírového Božího království, které bude bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, ale odmítá je činit, což je nyní trestný čin, kvůli UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ ropy, což je energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropy, kvůli žití boháčů na výnosný trh. K.M.1/4až15/12až19/6. Kazí tím dobré mravy Česka a světa, a činí veškeré zlo na světě. Hlupák Satan Kafka, stále odmítá mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Je opakovaně žádáno jeho trestní stíhání orgány činnými v trestním řízení, POLICIÍ ČR v Rosicích, úplně poslušným vedoucím npor. Koláčkem, či npor. Šoukalem, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz. Nový Ježíš Kristus, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, prokázal politikům pravice a levice, lásku svého Božího rozumu pouze dočasně, do podzimních voleb 2021. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Po vyjití Česka ze 40-ti let Boží socialistické, či komunistické MAJETKOVÉ ROVINY, se Kristus, nad jím prokletými politiky pravice a levice, svým Božím rozumem smiloval jenom proto, aby je, politické hlupáky, od roku 2000 mohl soudit POMALÝM BOŽÍM SOUDEM, zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, za OVOCE jejich politických a náboženských ÚMYSLŮ. Kristus nyní vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení neprodleně rozhodly, o odchodu veškerých politiků pravice a levice, do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou Kristem prokletých, jím vyvolených hlupáků. Dokonalost lidského myšlení a konání, je totálně závislá na vůli a rozumu Krista, který má naprostou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus dává, do geneticky prasečích lidských mozků, svůj Boží rozum pouze tak, jak sám chce. Smilovává se nad kým chce, a koho chce nechává zatvrzelého. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, UČITEL, či LÉKAŘ, dělá vše kvůli sobě samému. V Česku, na rektorátu VUT v Brně, u technického lidu, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v novém DNES naplnění Písma, v novém novoluní, od středy 6. října 2021, do úplňku MĚSÍCE, do středy 20. října 2021, chce zajistit svou vládu nad všemi státy světa, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedené Boží SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, že z Česka činí BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ LID, pokorný a úplně poslušný, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Pomocí Písma, a PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Kristus v Česku činí vše tak, jak si to dopředu naplánoval. Po vyjití Česka ze 40-ti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, Kristus, na přelomu věků konce éry ropy v roce 2000, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ, Kristem prokletých politických stran pravice a levice, a Kristem prokletých drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Od roku 2000, všechny vládnoucí politické strany Česka a světa, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristem prokletí politici pravice a levice, všech vlád Česka, po roce 2000, zcenzurovali a zavrhli PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů tím, že zcenzurovali uvedený pomalý Boží SOUD stupidní energetické koncepce boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy, to je na energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropa. Drze se vzbouřili proti pomalému Božímu SOUD tím, že zavrhli texty Písma o tom, že doba benzinová se skončí cca v roce 2030, či v roce 2035, dotěžením ropy v mnohých státech, což je vlastně UHLÍKOVÁ NEUTRALITA pro ropu, pro úplné vyrabování ropy, za kterou nemá lidstvo žádnou náhradu. Politici pravice a levice všech vlád Česka, jsou přímo zodpovědní za hrozný ropný, ekonomický, ekologický, mravní, válečný a jiný kolaps. Kristus, po roce 2000, nechal pomatený lži lid Česka jít do energetické záhuby, pod vedením drzých politiků levice a pravice, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, až dodnes. Do energetického hrobu, či jámy zmaru, sestoupilo celé Česko proto, aby pochopilo texty Písma o tom, že odstoupení Božího technického rozumu pro toto pokolení, také od

 

technického lži lidu vědců VUT v Brně, je vrcholným Božím trestem. Lži lid Česka nyní propadl DRUHÉ energetické SMRTI tím, že vládnoucí elita cenzuruje, či bere na lehkou váhu, texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA o tom, že hrozný, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps UHLÍKOVÉ NEUTRALITY ropy, Česko zažije současně s kolapsem UHLÍKOVÉ NEUTRALITY uhní, to je dotěžení uhlí v Česku, a tím nutnosti postupně odstavit všechny uhelné elektrárny, a také bloky dosluhujících jaderných Dukovan. Osvobodit se od Kristem prokletých politiků pravice a levice, v době podzimních voleb 2021, a od jejich Bohů, od Kristem prokletých pozemských OTCŮ Satanů kněží, je možné pomocí internetu. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, Česko a svět zastihl přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin. Kristus energeticky, ekologicky a mravně spasí Česko a svět, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se nechá elektronicky zapsat, do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dále uvedeným způsobem. Kvůli uklidnění trestajícího Krista, na adresu Kristem v Písmu vyvolených čtyř koní, Zach.6/5,7, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a nového ministra Ing. arch. Javůrka javurek@moraving.cz. je nutné poslat, svým jménem, elektronicky tento text. Chci se neprodleně osvobodit od všech křesťanských, ekonomických, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Žádám vysvobození od Kristem prokletých vládnoucích hlupáků, zrušení voleb, zrušení politiků pravice a levice, a nastolení vlády v Písmu vyvoleného premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně, dle PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Žádám zveřejnění pomalého Božího SOUDU ekonomických, militaristických a jiných sviní, či NETVORŮ, v ČRo v Brně, u úplně poslušné ředitelky ČRo Brno hana.ondryasova@rozhlas.cz. Z politiků pravice a levice Kristus učinil hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu pro toto pokolení. Proč je mít za vládnoucí Bohy, proč se nechat Kristem trestat, kvůli jejich neposlušnosti. Přivést víru v Krista k dokonalosti, znamená neprodleně nastolit celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na rektorátu VUT v Brně. Číslo 666 je www. Nový premiér Česka, Ing. Rákos, bude mít číslo člověka 666, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, z řad boháčů, naplní texty písničky od mediálního MISTRA Krista, od Wericha. Ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. My všichni budeme na tom lépe, když všichni boháči, všech-něm chudákům všechno dáme, tak budeme všichni všechno mít dohromady. Nelze se energetiky spasit, bez zrušení křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ atd., nesmyslně provozovaných. Kristus se před nikým neposlušným sklánět nebude. Neposlušné svině zahubí ve třetí světové válce, když vědci VUT v Brně, odloží DEN příchodu Krista, v moci SLOVA, v moci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Svět spěje do totální POTOPY, do totálního odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, od neposlušných ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, či NETVORŮ. Na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v tomto zlém pokolení, připravil trestající Kristus pro Česko několik vrcholných Božích trestů, kvůli neposlušnosti vědců z rektorátu VUT v Brně. Vědci neslyší nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristovo rozlícení je toto. Při další neposlušnosti vědců z VUT v Brně, Česko zažije vrcholný Boží trest, POTOPU, horečné zbrojení, a energeticky nesmyslnou třetí světovou válku. Dalším vrcholným Božím trestem po válce bude totální vyrabování ropy v mnoha státech světa, a totální vyrabování uhlí v Česku v roce 2030, nebo v roce 2035. Až se vše energeticky a ekonomicky ve světě zhroutí, nedostane Česko ani žádný plyn. Zbývající plyn si Putin nechá pro Rusko, což činí již dnes, již dnes není možné, pro nový dům, zajistit přípojku plynu. Trestajícímu Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, se v Česku nikdo nebude posmívat beztrestně. Spojení veškerého lidstva s mediálním MISTREM Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, je úplně přerušeno do doby, kdy na rektorátu VUT v Brně a v ČRo v Brně, bude zveřejněna PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Nové Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nástrojem BOŽÍ MOCI nad všemi státy světa. K mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o totálně chybné energetické koncepci Kristem prokletých politiků pravice a levice na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy, to je na energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropy, již není potřeba statečnost, ale pracovitost. Mnoho vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nebude budovat svou prolhanou hubou, ale svýma rukama. Pracovní povinnost boháčů bude stejná jako za socialismu. Nepracovat bude trestný čin. Trestající Kristus dělá POTOPU světa, odstoupením svého rozumu, od ekonomických, militaristických sviní. POTOPA celého světa nastala v pokolení Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Nastala v době, kdy pracující lid odmítl ideologii Marxe a Engelse, o potřebě zrušení SKÁLY boháčů, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kvůli této POTOPĚ světa se stále horečně zbrojí a válčí. Tuto potopu světa má povinnost neprodleně vysušit vůdce technického lži lidu v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem pro toto pokolení, až rektor Štěpánek vysuší tuto POTOPU rozhodnutím, že z hlediska správné koncepce energetiky, zmizí křesťanská SKÁLA. PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní energeticky naprosto nevhodné výrobky liských rukou, pro toto zlé pokolení, musí být neprodleně sešrotovány. Dobré mravy lze nastolit pouze v případě, když na rektorátu VUT v Brně nastane DEN dobrého, SVĚTLÉHO Božího SLOVA, NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že OSM LIDÍ, OSM ministrů, vyvolených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, bude SEMÍNKEM Boží SPRAVEDLNOSTI nové vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista odsouhlasí texty Písma. Ježíši Kriste, na svoje OŘE, to je na BOHY, AUTA, už nevsedneme. Výrobkům našich rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, LODÍM, a ostatním, energeticky naprosto nevhodným výrobkům lidských rukou pro toto pokolení, nebudeme říkat náš Kriste. Mediální MISTR Kristus stále chce naplnit texty písničky o tom, že neposlušní NETVOŘI sa popálí o všetky svoje vládnoucí zlé SLNKA. Vydrží len dobrodruh, který mocné Boží slovo odmítne. Kristus vyžaduje, aby Česko neprodleně zajistilo úplnou poslušnost Kristu tím, že zruší veškeré politiky pravice a levice. Tím zruší veškeré třídy, třídy boháčů a třídy chudáků. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, jako jediný UČITEL, či LÉKAŘ, dělá vše kvůli sobě samému. Chce naplnit texty Písma o Česku, o nastolení své vlády nad všemi státy světa tím, že v novém DNES naplnění Písma, dává svou vládu nad lidmi všech států světa, jím v Písmu vyvolené technické elitě, kterou, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Svou vládu nad lidmi, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného tvorstva v Brně, dává tímto novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, Bohům, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, především technickému lži lidu na rektorátu VUT v Brně. Noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost neprodleně, v ČRo v Brně, u úplně poslušné ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, prorokovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mají povinnost prorokovat, že celý svět hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že znalci Písma, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví Kristem vyvoleného Česka, v době pomalého Božího SOUDU, který Kristus činí pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, opustili DOBRÉ SLOVO Písma, to je SVĚTLÉ SLOVO Písma, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že nevěří, že světlé slovo Boží, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nevěří textům Písma o tom, že je Kristus je, Satany, boří a ničí, včetně jejich Bohů, pohanů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů,

 

obchodníků, politiků pravice a levice, atd., odstoupením svého Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Neposlušné vládnoucí svině, či NETVOŘI, stále nevěří textům Písma, že Kristus se skloní, svým Božím rozumem, o správné koncepci energetiky, až na rektorátu VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, že politická a náboženská SLOVA křesťanských, militaristických, ekonomických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, úplně zaniknou. Kristus, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, veškeré výrobky lidských rukou stvořil, stejně tak fosilní paliva. Naprosto jasně uvádí, že úmysly politických sviní, NETVORŮ, na energetickou spásu, výstavbou jaderného bloku v Dukovanech, do roku 2036, a výstavbou dalších třech jaderných bloku v Dukovanech a v Temelíně, nebo mnoha bloků malých jaderných elektráren o výkonu 300 až 600 magawattů, nejsou úmysly Ježíše Krista. Cesta nastartování ekonomiky horečným zbrojením, např. vyzbrojením armády novými samohybnými houfnicemi CAESAR za 8,52 miliard Kč, není cesta Ježíše Krista. Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zdárně vykonal to, k čemu je Kristus poslal. K nastolení vlády Krista nad všemi státy světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Když se tak nestane, v Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Dle Lidových novin z 2. října 2021, a dle novin Rovnost ze 4. 10. 2021, v roce 2036 bude odstavená čtvrtina výkonů uhelných elektráren Česka, pro nedostatek uhlí. V novinách Rovnost Kristus uvádí, svým prorokem Jiřím Koželuhem z hnutí Duha, že např. práce UHELNÉ KOMISE je naprosto nesmyslná, protože zásoby uhlí pro spalování budou dotěžené již v roce 2032. Rovnost současně protikladně uvádí nesmysl, že máme elektřiny dost. NETTO VÝROBA elektřiny v roce 2019 činila 81,1 TWh. NETTO DOMÁCÍ SPOTŘEBA 62,3 TWh. Export elektřiny činil 18,8 TWh, což je cca 23 %, tedy cca čtvrtina elektřiny vyrobené v Česku. Rovnost uvádí, že stavět nový jaderný blok v Dukovanech s výrobou cca 8,0 TWh, kdy polovina odběru tvoří noční doba, je zajímavé jen pro levný export elektřiny. Rovnost uvádí, že přebytek elektřiny vyrobený v Česku během 15 let, který tvoří ročně asi 20 TWh, je exportován za ceny, které vláda před veřejnosti tají. Politika všech vlád je naprosto nesmyslná, protože uhlí, které bude chybět, dle Koželuha z DUHY již v roce 2032, se stále nesmyslně rabuje, kvůli SKÁLE ekonomů, kvůli PRACHŮM, ke škodě všech občanů Česka. Prostý výpočet říká, uvádí LN, že výstavba jednoho jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036, s výrobou cca 8,0 TWh, nemůže nahradit elektřinu jedné čtvrtiny uhelných elektráren Česka, rušených pro nedostatek uhlí. Elektrárny rušené z jedné čtvrtiny, v roce cca 2032, dle LN, vyrobí za rok cca více než 12 TWh, (nebo také cca 48 TWh, v případě UHLÍKOVÉ NEUTRALITY na uhlí, to je na dotěžení veškerého uhlí již v roce 2032). Přitom výstavba jednoho nového bloku v Dukovanech, cca 8,0 TWh, je stále plánovaná jako náhrada dvou dosluhujících starých jaderných bloků v Dukovanech. Elektřina tedy v žádném případě nenahradí energii z ropy, jak to očekávají hlupáci, kteří se nehodlají vzdát BYZNYSU, to je žití na výnosný trh, K.M.15/12, a svých Bohů, to je AUTOMOBILŮ, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vědci z Anglie plánují UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, již při dotěžení ropy v roce cca 2030, EU plánuje UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, při dotěžení ropy až v roce 2035. Kristus končí éru automobilů, stejně tak elektromobilů a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, okamžitě, neprodleně. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. Kristus, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, nyní viditelně boří a ničí politiky pravice a levice tím, že z nich dělá debily, odstoupením svého technického rozumu, pro toto pokolení. Očekává, že především technická elita z VUT v Brně, bude se svou moudrostí, svých energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, na ropu a uhlí, v koncích. V říši mrtvých NETVORŮ, jezera Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, geneticky prasečí lidské mozky např. vědců Milana Smrže milan.smrz@eurosolar.cz, info@eurosolar.cz, Richarda Wágnera z Ústavu jaderné fyziky AVČR, otf@ujf.cas.cz, wagner@ujf.cas.cz, rwagner@ujf.cas.cz, per@ujf.cas.cz, svoboda@ujf.cas.cz, lukas@ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz, či vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, debila, zločince ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, postihla totální demence, z titulu odstoupení rozumu Krista, od ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ. Milan Smrž a Richard Wágner v ČRo tvrdili nesmysly svých energetických koncepcí Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy a UHLÍKOVOU NEUTRALITU uhlí. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA ropy, je energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropy na světě, v roce 2030 až 2035. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA uhlí v Česku, je vlastně energeticky nesmyslné vyrabování uhlí Česka v roce 2030 až v roce 2035. V novinách Rovnost dne 9. října 2021 byly zveřejněné grafy o tom, z čeho Česko vyrábí elektřinu. Což jsou GRAFY naprosto rozdílné od GRAFŮ, které zveřejňuje NETVOR ministr Havlíček. Je zde uvedeno, že JADERNÉ ZDROJE tvoří 40,75 %, což je 33,04 TWh. Cca polovina elektřiny se vyrábí v Temelíně, a polovina v Dukovanech. Fosilní zdroje tvoří 52,50 %, což je 42,57 TWh. Z toho hnědé uhlí tvoří 40 %, černé uhlí 2,66 %, zemní plyn 9,61 %, ropa a ropné produkty 0,11 %, druhotné zdroje ostatní 0,12 %. Obnovitelné zdroje celkem 6,75 %, což je 5,474 TWh. Z toho sluneční 2,27 %, větrné 0,43 %, vodní 0,65 %, biomasa 3,4 %. Vědec Smrž, vědec Wágner, stejně tak debil ministr Havlíček tvrdí, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA nastane při nesmyslném, celosvětovém vyrabování ropy, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, dle vědců z Anglie již v roce 2030, dle politiků pravice a levice v EU v roce 2035, v Česku, dle UHELNÉ KOMISE až v roce 2038, kdy bude úplně vyrabována všechna ropa, ve všech státech světa, čímž vznikne UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na ropu. Ve stejnou dobu bude energeticky nesmyslně vyrabováno všechno uhlí v Česku. Čímž v Česku vznikne UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na uhlí Česka. Cesta vědců Smrže, Wágnera, a debila ministra Havlíčka, zajišťovat UHLÍKOVOU NEUTRALITU, úplným vyrabováním ropy, či úplným vyrabováním uhlí, není cestou Ježíše Krista. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Wágnera, se zjevila v době, když v ČRo tvrdil, že Česko, v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech, výrobou cca 8 TWh. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Smrže, se zjevila, když v ČRo tvrdil, že v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu elektřinou z OZE, kde výroba dnes činí cca 5,474 TWh. Kdo se na uvedené VĚDCE nerozhněvá, kdo je nevyžene do říše ticha, to je na smetiště dějin, prorokováním správné energetické koncepce Boží, kterou je totální odpočinutí od díla zhouby nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd., technický rozum pro toto pokolení od Krista, zase nedostane, a jde k totální záhubě, v době UHLÍKOVÉ NEUTRALITY ropy a uhlí, to je v době ropného a ekonomického kolapsu. Zlu ropného a ekonomického kolapsu neunikne žádný stát na světě, uvádí Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z rozhovoru NETVORA vědce Wágnera a NETVORA vědce Smrže, stojí za zmínku, jak funguje odstoupení rozumu Krista v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Vědec Wágner pravil, že zastánci náhrady energie z ropy, elektřinou z OZE, v dohledné době mnoha let nemohou počítat s uskladněním přebytečné elektřiny z OZE, pomocí elektrolýzy vody, přeměnou elektřiny na vodík. Pravil, že vědci ÚSTAVU, již asi dvacet let zkoumají ELEKTROLÝZU, a již dvacet let dělají pouze primární výzkum. Uvedl, že průmyslová výroba vodíku elektrolýzou, nebude možná ještě mnoho let. Kristus vyžaduje, vše uvedené zveřejnit v ČRo v Brně. Kristus činí vše v Česku, dle textů Písma, pouze kvůli sobě samému. Nestraní ani levici, BERANŮM z KSČM, či KOZLŮM z ČSSD, to je LÉVIJCŮM, ani pravici, např. Kristem prokletému PTACTVU ODS. Straní pouze sám sobě, to je svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Aby, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl nastolit svou vládu nad lidmi celého světa, slíbil, že svůj technický rozum, pro toto pokolení, dá kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, atd. Vykonat zdárně přetvoření celého stvoření, na pokorné a úplně poslušné, kvůli správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Božího království, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textu, mají povinnost především vědci VUT v Brně tím, že na rektorátu VUT v Brně vznikne SEMÍNKO nové vlády. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,55/8,57/10až20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Mediální MISTR Kristus, ZLODĚJ, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, jediný UČITEL a LÉKAŘ všech neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, v Písmu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, naprosto SROZUMITELNĚ uvádí, kdo a proč má nyní, jako úplně poslušný služebník Krista, znovu vyvlastňovat majetek Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, byznysmenů, politiků pravice a levice, atd. Vyvlatňování majetku boháčů, již nemůže dělat politická levice, to je LÉVIJCI, BERANI z KSČM, či KOZLI z ČSSD. Ti mají povinnost dobrovolně a neprodleně, spolu s drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, a s HADY z orgánů činných v trestním řízení, odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vyvlatňování majetku boháčů, kvůli správné energetické koncepci Česka a světa, má povinnost dělat technický lži lid na rektorátu VUT v Brně tím, že úplně přetvoří stvoření k obrazu nového Ježíše Krista tím, že neprodleně vytvoří PIPINKU, Kristovu CÍRKEV, NEVĚSTU, PANNU, DRUŽKU, ŽENU STATEČNOU, HOLUBICI MÍRU BEZÚHONNOU, JITŘENKU, krásnou jako LUNA Koránu, čistou a žhoucí jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, KRÁLOVNU MÍRU, úplně poslušnou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, dále v textech uvedenou. PIPINKA, vláda premiéra Ing. Rákose, má povinnost být PINDÍKU, Ježíši Kristu, vděčná za to, že při podzimních volbách může být volená velkým množstvím úplně poslušných služebníků Krista, kteří budou požadovat, aby svého muže, PINDÍKA, Ježíše Krista, milovala jako sama sebe, a ve všem úplně poslouchala. PIPINKA, vláda premiéra Ing. Rákose, má povinnost takto vyvlastňovat majetek boháčů, např. domy a byty boháčů, z hlediska katastrofálního nedostatku energie, v době dotěžení uhlí v Česku v roce 2032, a v době hrozného energetického a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy ve světě, v roce cca 2030. Jakmile vláda premiéra Ing Rákose rozhodne, že jediná možná další výstavba domů, je možná pouze dle návrhu na výstavbu sídlišť a měst pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 politických a náboženských zvířat, navržených dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, bude možné vyvlastňovat byty a majetek boháčů dle klíče, který určí nová vláda Česka. Veškerý majetek boháčů, celého světa, bude patřit Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Byty se budou vyvlastňovat, firmy se budou zestátňovat. Byty boháčů se budou vyvlastňovat dle klíče vlády tak, aby bylo dostatek energie na vytápění a provoz všech bytů a domů, a všech firem Česka, které budou zachovány. Byty boháčů se budou vyvlastňovat jednotně, např. dle klíče. Tři osoby budou mít nárok např. na čtyři velké místnosti, a na společnou, nebo samostatnou koupelnu a WC, tak, jak je to uvažováno ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, nebo jinak, jak to určí nová vláda. Nový Kristus vyžaduje, aby již v tomto novoluní MĚSÍCE, v říjnu 2021, bylo v Česku rozhodnuto, že se budou prostírat UBRUSY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Aby vláda premiéra Ing. Vladimíra Rákose neprodleně rozhodla o totálních změnách ve výstavbě, výrobě, dopravě, spotřebě, atd., dle již uvedených textů. Kristus, ZÁKONODÁRCE, se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až v Česku každá PIPINKA a každý PIDNDÍK, bude znát Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus vyžaduje, aby politici pravice a levice a orgány činné v trestním řízení, odešli dobrovolně do říše ticha. Do geneticky prasečích lidských mozků, neposlušné a vzpurné vládnoucí elity, která dne 8. a 9. října 2021, si za vládnoucí Bohy znovu vyvolí drzé hlupáky z řad politiků pravice a levice, uvedený pomalý Boží SOUD křesťanských, ekonomických, militaristických prasat, či NETVORŮ, zase nevstoupí. Toto neposlušné a vzpurné pokolení, pro odstoupení uvedeného technického rozumu Krista, bude trestajícím Kristem úplně zničeno. Česko se tím stane strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží jsou Kristem prokletí kvůli tomu, že nejsou schopní opustit své Bohy, kterým slouží, to je výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd., což jsou výrobky energeticky naprosto nevhodné, pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Drzí Satani kněží bojují proti novému Kristu tím, že stále melou děsivou temnotu svého křesťanského evangelia, to je krutý zmijí jed křesťanských bludů, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pomocí jejich protikladných bludů např. katolického katechismu. Tím umožňují mlet krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, militaristických, křesťanských vychytralostí, svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Není úkol nad lidské síly mluvit uvedenou pravdu o Kristu, a o jeho vůli, Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně spasit, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně. Noví kněží mají povinnost prorokovat, že Česko má nyní jenom dvě vládnoucí pohlaví. PINDÍKA, mediálního MISTRA Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ. A PIPINKU, Kristovu CÍRKEV, NEVĚSTU, PANNU, DRUŽKU, ŽENU STATEČNOU, HOLUBICI MÍRU BEZÚHONNOU, JITŘENKU, krásnou jako LUNA Koránu, čistou a žhoucí jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, KRÁLOVNU MÍRU, úplně poslušnou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, dále v textech uvedenou. PIPINKA, vláda premiéra Ing. Rákose, má povinnost být PINDÍKU, Ježíši Kristu, vděčná za to, že při podzimních volbách může být volená velkým množstvím úplně poslušných služebníků Krista, kteří budou požadovat, aby svého muže, PINDÍKA, Ježíše Krista, milovala jako sama sebe, a ve všem úplně poslouchala. Technický lži lid již má povinnost věřit textům Písma o tom, že Kristus, svým DUCHEM SVATÝM, má naprostou moc, nad každým lidským DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, veškerého, neposlušného, to je mrtvého, politického a náboženského dobytka. Žeň neposlušných vládnoucích SVINÍ či NETVORŮ je veliká, a Kristus vyžaduje, aby byla sklizená neprodleně, v jedinou hodinu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMI v ČRo v Brně, novými kněžími technického lži lidu VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby SEMÍNKO nového, úplně poslušného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY Česka, bylo zaseto na rektorátu VUT v Brně tím, že zde vznikne semínko vlády premiéra Ing. Rákose, dále uvedené. Tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, tři kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, hlupáci rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. Nastal čas energetické, ekologické a mravní spásy Česka a celého světa tím, že pomalý Boží SOUD skončí v Božím domě rektorátu VUT v Brně poznáním, že budova rektorátu je ARCHOU SPÁSY, pro záchranu OSMI ministrů nové vlády Česka, úplně poslušných služebníků mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro úplně poslušné služebníky. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Když vědci technického lži lidu VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v novém novoluní, od středy 6. října 2021, do úplňku MĚSÍCE, do středy 20. října 2021, nezničí Kristem prokleté politiky pravice a levice, nezničí v Česku podzimní volby, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, PEKLEM hrozného, křesťanského, ropného, ekonomického, militaristického kolapsu, zničí neposlušné zlé NETVORY, či SVINĚ, celého Česka, strašlivou záhubou. Prostoduché politiky pravice a levice, NETVORY, v době ropného a ekonomického křesťanského kolapsu, zavraždí jejich odmítavost, zavraždí odmítnutí pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE

 

ŽIVOTA těchto textů. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině, zahubí jejich netečnost. Kdo dne 8. a 9. října 2021 půjde k volbám, a bude volit NETVORY, Kristem prokleté, DUCHEM CHUDÉ politiky pravice a levice, které Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího technického rozumu, o správné energetické koncepci pro toto pokolení, toho Kristus zabije strašlivou záhubou, v PEKLE blízkého, hrozného, ekonomického a ropného kolapsu, v PEKLE energeticky nesmyslného horečného zbrojení, v PEKLE třetí světové války. Moudrost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus dá pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista z VUT v Brně, kteří se rozhněvají na Kristem prokleté politiky pravice a levice, a na jejich Bohy, na drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví, kvůli kterým je trestán také technický lži lid, odstoupením technického rozumu Krista, nutného pro toto zle pokolení, které zastihl konec éry ropy, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristem v Písmu vyvolené Česko může bydlet v bezpečí, a v celosvětovém míru pouze v případě, když vědci technického lži lidu VUT v Brně, se rozhněvají na vládnoucí NETVORY, na politiky pravice a levice, atd., a učiní rozhodnutí o jejich neprodleném zrušení, o jejich odchodu do říše ticha, navěky věku. Kdyby Kristus, mnoha pokorným a úplně poslušným služebníkům technického lidu VUT v Brně, nevrátil svůj Boží technický rozum, pro toto zlé pokolení, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, tři kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně z celého Česka učinit ARCHU SPÁSY tím, že zde postaví semínko nové, pokorné, a úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, dle dalších textů kapitoly. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, svou PRVNÍ ARCHU SPÁSY již postavil, pomocí svých svatých proroků Marxe a Engelse tím, že moře kapitalistických bohatých SVINÍ, či NETVORŮ, již vyschlo, a to v době vzniku mocnosti SSSR, pomocí ideologie komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Z ARARATU sestoupili zlí BERANI, vedení soudruhem BERANEM Leninem. Sír.42/19. Při zřízení nedokonalé Boží majetkové ROVINY v SSSR, dle ideologie Božích proroků Marxe a Engelse, MOŘE boháčů a kulaků v SSSR vyschlo, zaniklo, při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, pro dobro pracujícího lidu, dle textů Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tes.4/7,16,5/2, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Ageus2/6,18,19, Zjev.1/1až22/21, 1.Moj.1/3až2/3až7/1až8/1až15/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, atd. Až nyní je odděleno SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu pro toto zlé pokolení, od tmy rozumu geneticky prasečích mozků Baalů, či NETVORŮ UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku NETVOREM, SYNEM ZATRACENÍ, debilem, zločincem ministrem Havlíčkem ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Jak vypadá ARCHA SPÁSY pro toto zlé pokolení přelomu věků konce éry ropy, mediální MISTR Kristus zjevil např. ve filmu BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU, nebo ve SLOVECH DOGONŮ z Mali. Ve filmu, z ARCHY SPÁSY, ze vstupních dveří, vycházeli vědci stejně oblečení, jako ze vstupních vchodových dveří rektorátu VUT v Brně. Ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali je ARCHA SPÁSY kosmická loď, která přistála v Česku, v Brně proto, aby DUCHOVNÍ, úplně poslušní služebnící Krista, vysušili na rektorátu OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, tím způsobem, že proniknou NOVÝM SLOVEM Božím, do geneticky prasečích mozků mnohých vědců, a učiní z nich úplně poslušné služebníky mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. ARCHA SPÁSY je tedy budova rektorátu VUT v Brně, s úplně poslušnými služebníky Ježíše Krista, s OVCEMI, které učinil Kristus proto, aby je pásl svým Božím technickým rozumem, až na věky věků. PINDÍK, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, PIPINKÁM, všem pokorným vládám světa, úplně poslušné vládě Česka, a celého světa, všem NEVĚSTÁM, PANNÁM, HOLUBICÍM, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dává novou ÚSTAVU, a potřebné zákony POLE VĚDY Písma, platné na celém světě, až na věky věků. Žalm100, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Kol.3/5, Gal.1/7až3/20až6/7, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, organizuje na rektorátu VUT v Brně, v daleko vyšší spravedlnosti, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, než byla Boží majetková ROVINA za socialismu v Rusku, a následně, 40 let v Česku. Na ARŠE SPÁSY, na rektorátu VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, chce Kristus zachránit a spasit pouze semínko nové vlády Česka, dále uvedených OSM nových ministrů vlády Česka. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9. Semínko nové, poslušné vlády Česka, má povinnost, z Česka vytvořit novou ARCHU SPÁSY, plující na celosvětovém moři ekonomických, militaristických, křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, muslimských a jiných sviní, či NETVORŮ. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24, 31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud. 12, atd. Vědci VUT v Brně mají povinnost, svou starost o správnou koncepci energetiky Česka a světa, dobrovolně vložit na Krista, protože mu na Česku, NA TECHNICKÉM LŽI LIDU, záleží. Když VĚDCI z VUT v Brně, začnou milovat Krista takového, jaký v Písmu skutečně je, narostou jim láskou k novému Kristu, křídla ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ. Nebudou mít problém, vykřičet v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, správnou Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tím skončí VZDOROKRÁLOVSTVÍ. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Kristus vyžaduje, aby Česko bylo ARCHOU SPÁSY neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v říjnu 2012. Svým Božím technickým rozumem chce Kristus způsobit, aby POTOPA SVĚTA, způsobená deštěm děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných, ekonomických, militaristických bludů katolického katechismu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a deštěm krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí boháčů, a jiných Baalů a DÉMONŮ, VYSCHLA, zanikla, nebyla. POTOPA zmizí tím, že úplně vyschne MOŘE stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus zruší POTOPU neposlušných vládnoucích SVINÍ či NETVORŮ tím, že v ČRo v Brně u ředitelky Ondryášové brno@rozhlas.cz, nechá v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, pršet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není úkol nad lidské síly, tímto způsobem, během dalších cca 40 dní, cca do Vánoc 2021, zničit, vysušit, nejenom OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, ale veškeré vzedmuté moře vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, všech států světa tak, aby toto MOŘE vyschlo, nebylo. Jak uniknout PEKLU hrozného ropného a ekonomického kolapsu, je zřejmé. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Sekretářce rektora VUT v Brně Štěpánka, Čížové, bylo telefonicky zkráceně sděleno. Hněv mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako jediný VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ UČITEL a LÉKAŘ všech států světa, plane hněvem proti vzpurnému, neposlušnému rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz, protože nemluví o Kristu náležitě, protože nemluví stejně jako já, poslední prorok tohoto systému vlády neposlušných lidí, nad neposlušným a vzpurným pracujícím lidem. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristus uvedené vědce nepotrestá za jejich poblouznění, za jejich neznalost nového Krista v případě, že mě na rektorátu přijmou proto, abych z Písma objasnil jejich neodvolatelné a nezpochybnitelné vyvolení a povolání, stát se novými kněžími, novými vládnoucími Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky,

 

ekologicky a mravně neotřesitelném. Mediální MISTR Kristus v horoskopu v novinách Rovnosti uvádí, že máme povinnost neprodleně vytvořit NIRVÁNU, což je nejvyšší blaženost, která nastane s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, pro toto zlé pokolení tím, že společně vysvobodíme Česko, a tím všechny státy světa, z koloběhu absurdity lidského myšlení o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pomocí protikladných neomylných dogmat katolického katechismu BELZEBUBA, či drzého Satana papeže Františka. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, ZLODĚJ majetku boháčů, který si svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka v Písmu dopředu podrobně naplánoval, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, chce zbavit veškerý technický lži lid Česka a světa, absurdity lidského myšlení, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy, to je na její energeticky nesmyslné vyrabování. Až nyní je odděleno SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu o správné koncepci energetiky, pro toto zlé pokolení, od tmy rozumu geneticky prasečích mozků Baalů, či NETVORŮ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku NETVOREM, SYNEM ZATRACENÍ, debilem, zločincem, hlupákem ministrem Havlíčkem ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, především technický lži lid VUT v Brně, si nesmí plést život na VUT v Brně, s OBLOHOU. Česko, a tím i svět, již nesmí očekávat nic, žádnou energetickou, ekologickou a mravní spásu, z OBLOHY SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již musí být na zemi, především na rektorátu VUT v Brně. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Ježíšem Kristem jsme byli raz milovaní, a tak budeme raz spasení, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista. Česko bylo Kristem raz milováno celých 40 let, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. V této době, dle vůle Boží a dle textů Jóba, proběhlo vyvlastnění majetku boháčů a kulaků, komunistickými BERANY, BERÁNKY, či OVCEMI, což tehdy nebyl zárodek zla další NESPRAVEDLNOSTI. Vyvlastnění majetku boháčů a kulaků, bylo provedeno dle textů JÓBA, atd. Mělo být k dobru pracujícímu lidu, až na věky věků. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, byl dle Písma, v pokolení vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Byla to generálka na stávající dobu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla za vlády komunistů. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mar.4/12,7/7až13/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, v každém pokolení vede Česko a svět tak, aby naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky. Svou PRVNÍ ARCHU SPÁSY již postavil, pomocí svých svatých proroků Marxe a Engelse tím, že moře kapitalistických bohatých SVINÍ, či NETVORŮ, již vyschlo, a to v době vzniku mocnosti SSSR, pomocí ideologie komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Z ARARATU tehdy sestoupili zlí BERANI, vedení soudruhem BERANEM, LÉVIJCEM, Leninem. Sír.42/19. Při zřízení nedokonalé Boží majetkové ROVINY v SSSR, dle ideologie Božích proroků Marxe a Engelse, MOŘE boháčů a kulaků v SSSR vyschlo, zaniklo, již při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do SSSR, pro dobro pracujícího lidu, dle textů Písma, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tes.4/7,16,5/2, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Ageus2/6,18,19, Zjev.1/1až22/21, 1.Moj.1/3až2/3až7/1až8/1až15/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, atd. Proč LÉVIJCI, komunističtí BERANI, BERÁNCI či OVCE, byli Kristu na obtíž jak v Rusku, tak v Česku. Kristu byli komunisté, LÉVIJCI Česka, na obtíž, 40 let. Žalm95/10. Bylo to z toho důvodu, že Kristus, komunistickou, či socialistickou majetkovou Boží ROVINU, vybudoval v roce 1948, nikoli dle SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale pomocí komunistické militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Proto Kristus v Písmu přísahal, že komunističtí BERANI, BERÁNCI, či OVCE, do Božího odpočinutí, od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, nevejdou. PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní lidské Bohy, do bran celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést, stejně tak boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice, atd. Kristus nyní v Písmu uvádí, že nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, svůj Boží technický rozum pro toto pokolení, technickému lži lidu VUT v Brně nevrátí, nedá, dokud mnoho úplně poslušných služebníků Krista, společně se mnou, nebude proklínat, dle textů např. Ezechiela, či Izajáše např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Když drzý Satan farář Kafka, při nedělních, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽBÁCH, v kostele se znovu prohlásí za vládnoucího Boha tvrzením, že Kristus, křesťanským, ekonomickým, militaristickým NETVORŮM, již odpustil všechny energetické hříchy, které jsou nyní k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, trestající Kristus slíbil, že ho zabije strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu tvorstvu, a neposlušné Česko a Slovensko, zničí tak, že zanikne. Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE si lze usmířit pouze rozhodnutím např. o tom, že budou neprodleně sešrotovány všechny zbraně, a zrušení vojáci, všech států světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Stará, křesťanská, militaristická, ekonomická SMLOUVA s Kristem, s drzým pozemským OTCEM Satanem farářem Kafkkou domasov@dieceze.cz, o mletí křesťanských katolických MODLOSLUŽEB, již nemůže obstát. Kristus ji tímto textem končí, protože je zřejmé, že nový Kristus, OTCE Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zlé pokolení. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43, 15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až 10/20,12/3, atd. Smlouva s Kristem pro toto pokolení konce éry ropy, a ostatních fosilních paliv, NOVÁ a věčná SMLOUVA s Kristem, je nyní především pro technický lži lid VUT v Brně v případě, že se technický lži lid bude trestajícího Krista bát, po poznání jeho tajemství, předání vládní moci, nad všemi státy světa, především TECHNICKÉMU lži lidu VUT v Brně. Žalm25/13až33/6až37/5,11,35,38až102/18/18,27. Kristus nyní, při svém příchodu do Česka v tomto pokolení, svou lásku, svého technického rozumu, boháčům a kulakům, čí drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, znovu neprokáže. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Svým Božím technickým rozumem, se smiluje, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, až na rektorátu VUT v Brně bude rozhodnuto, že správná energetická koncepce Boží, souvisí s pominutím majetku boháčů. Do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dle textů Písma navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, bude Česko a lidstvo Kristem přijato, po rozhodnutí rektora VUT v Brně Štěpánka, že znovu pomine majetek boháčů a kulaků. Majetek boháčů a kulaků znovu pomine, jako za komunistů, nikoli však kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Není úkol nad lidské síly znovu rozhodnout o pominutí majetku boháčů a kulaků, protože je z Písma zřejmé, že pominutí majetku boháčů a kulaků, je nyní kvůli jejich energetické spáse, nikoli kvůli jejich trestání. Kristus v Písmu vyžaduje, aby veškerý majetek Česka a světa, nyní patřil Kristu. Lidem bude majetek znovu patřit, až budou mít majetek společný tím, že bude zřízeno objasněné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. NATURÁLNÍ PLNĚNÍ bude nyní především o fosilních palivech pro všechny státy tak, aby ze zbývajících zásob bylo možné budovat pouze VĚCNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné, energeticky VĚČNOU DOPRAVU, energeticky soběstačnou, věčnou VÝROBU, věčnou SPOTŘEBU, atd. V době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, či majetkové ROVNOSTI, Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, vyvlastňoval majetek boháčů, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Pracující lži lid, s vyvlastňováním majetků boháčů souhlasil. Kristus, svým Božím rozumem, pomocí geneticky prasečích lidských mozků způsobil, že Česko v majetkové Boží ROVINĚ, 40 let žilo v pokoji a míru. Nyní se na neposlušné hlupáky Česka hněvá, protože se nestydí za to, že odmítají studovat veškeré Písmo od Krista, k