Kapitola 287 60 + 6 stran.

21.09.2021 08:24

Kapitola 287 60 + 6 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Technickému lidu v Brně, vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Bohu, BOŽÍMU SYNU, NEMLUVŇÁTKU, LVU, PSU OSLU, rektoru VUT v Brně Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, Kristus otevře přístup do svého věčného, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když se ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně očistí od křesťanských, ekonomických militaristických hříchů, když upevní své povolání nového kněze, v ČRo v Brně, ve DNI PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Československa, v novém DNES naplnění Písma, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 21. září 2021, v den mých osmdesátých prvních narozenin. Pane rektore VUT v Brně Štěpánku rektor@vutbr.cz. Kristus prominul lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. dobu, kdy jste nemohl pochopit, že jste vůdcem, knězem, Bohem, BOŽÍM SYNEM, ANDĚLEM, LVEM atd. KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, Kristem živeného Božím technickým rozumem odjakživa, z Božího milosrdenství. Kristus ustanovil DEN PÁNĚ, úplněk MĚSÍCE v úterý 21. září 2021, kdy máte povinnost spravedlivě soudit celý svět, v ČRo v Brně, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všem lidem o Vás poskytl důkaz tím, že Vás křísí z mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Kristus povolal mě, nezdělaného technika, se vzděláním VPŠ SLÉVÁRENSKÁ, abych Vás zahanbil proto, aby dokázal absolutní moc nad Vaším, geneticky prasečím lidským mozkem. Já nejsem žádným prorokem. Dle vůle Boží, pouze opisuji stále stejné texty Písma o tom, že jediným prorokem je mediální MISTR Kristus, který jediný mluví pravdu o sobě, a tím pravdu o správné koncepci energetiky Česka a světa, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Když proroka, Ježíše Krista neposlechnete, vyloučí Vás z Božího lidu, odstoupením svého rozumu. Pro odstoupení rozumu Krista, jdete do záhuby s celým Českem. Buďte úplně poslušný. Pane rektore, máte povinnost být jako Kristus tím, že budete zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V ČRo v Brně máte povinnost zajistit, aby v Česku, žádný politik, či jiný Satan, nestínil novému Kristu, jeho ŽÁRU OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Kvůli Vám pane rektore, Česko nemá své ZLATÉ NEBE. Zarůstá stupidní politickou a náboženskou pastvou, která je jen na oko, na hovno. Technický lid nesmí malomyslnět. Kristus stvoří novou zemi, a nové nebe, svým technickým rozumem, až bude rozhodnuto, že politické strany jsou byrokracií, hnojem, plevelem, křovím, kterým zarostla celá země. Vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, politolog Fiala petr.fiala@ods.cz, je TRNITÝM KEŘEM. Hoří pekelným OHNĚM politického programu ODS, který nemůže strávit boháče, zbrojaře, obchodníky. Dle Zjevení je číslo člověka 666, což je www. Kdo chce, aby Kristus nyní porazil Satana faráře Kafky domasov@ dieceze.cz, a zvitězil v podzimních volbách, má povinnost napsat vzkaz na oplatek10@ centrum.cz. Zapiš mou elektronickou adresu do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Chci mít novou vládu s premiérem Ing. Rákosem v čele. Vláda je na straně 23 až 26 a 33 až 38. 2.Petr.1/9až2/12,21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Gal.1/7,3/20až6/7, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43,

 

Kapitola 287 –66 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 64. Česká bible kapitola 287. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Česko a celý svět chce horečně zbrojit, cvičit se v boji, a tím připravovat křesťanské PEKLO třetí světové války. Zlo pokračuje, protože Bohu milý drzý pozemský OTEC Satan BELZEBUB papež František, slovak@vaticannews.va, ukončil návštěvu Kristem prokletého, neposlušného, vzpurného Slovenska, aniž uznal, že je Kristem prokletý za to, že si ŹÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nebere k srdci. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Gal.1/7až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, V době návštěvy BELZEBUBA papeže Františka, v ČESKOSLOVENSKU, k novému Kristu se nikdo nevrátil jako úplně poslušný, mletím SVĚTLA SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ke své škodě. Neposlušní NETVOŘI znovu proto skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení. Mluvil jsem s drzým znalcem Písma, s pozemským OTCEM Satanem farářem Kafkou domasov@dieceze.cz, se starostou Říček Štěpánkem podatelna@obec-ricky.cz, a se sekretářkou rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz. Sdělil jsem jim a tímto sděluji. V tomto pokolení konce éry ropy, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, je energeticky nezbytné se naučit žít s trestajícím mediálním MISTREM Kristem, s NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, v pokoji a v míru, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je především o správné koncepci energetiky všech států světa. Proto především noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, mají povinnost se neprodleně oddělit od veškerého neposlušného politického a náboženského dobytka, a v úplné poslušnosti, energeticky, ekologicky a mravně přetvořit veškeré stvoření, dle uváděné vůle Boží. Zákony POLE VĚDY Písma jsou o úplném zničení stávajících vládnoucích Bohu, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd, kvůli energetické spáse Česka a světa. Boháči a chudáci, kteří ve stávajícím křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ se nenávidí, již nesmí existovat. Existovat mohou pouze dvě třídy, které se budou vzájemně nenávidět. Úplně poslušný technický lid, který SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu, pro toto pokolení, u pracujícího lži lidu, neprodleně prosadí záchranu ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, atd., na toto celé křesťanské tisíciletí. Úplně poslušný technický lži lid, a veškerý pracující lid, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, prosadí zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, nezbytné pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa. Písmo SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, Tora, Bible, Bhagavadgíta, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO Mayů, atd., se již v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, že je v něm uvedená minulost, současnost a budoucnost Česka, Slovenska a světa. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, s mediálním MISTREM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, neprodleně začít žít, po zveřejnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Např. úplná poslušnost ředitelky Ondryášové v ČRo v Brně hana.ondryasova@rozhlas.cz a ostatních pracovníků brno@rozhlas.cz, je nezbytná. Kristus, který o sobě již vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, se chce, v ČRo v Brně, komplexně smilovat současně nad Českem, Slovenskem, a tím nad celým světem, v oblasti energetiky, ekologie, mravů, atd. Při další neposlušnosti, Kristus bude Česko a svět dál pustošit, odstoupením svého technického rozumu, pro toto zlé pokolení, i od svého technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. V ČRo v Brně je potřeba zveřejnit, že stupidní zákony lidské, ekonomické, politické, militaristické, náboženské, atd., přestávají v Česku a ve světě platit, protože technický lži lid, kvůli energetické spáse Česka a světa, nastolí zákony Boží. SVĚTLÁ budoucnost Česka a světa, nastane pouze při nadřazení Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nad veškeré zákony lidské, politické, ekonomické, militaristické. Dobro Božího rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, je silnější, než zlo, které dělá DUCH geneticky prasečích lidských mozků. Při odjezdu drzého pozemského OTCE BELZEBUBA papeže Františka ze Slovenska, Česko a Slovensko znovu obětovalo MOUDROST dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Znovu si drze nastolilo OVOCE ÚMYSLŮ lidských zákonů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, o energetickém dupání planety země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Lidské, ekonomické, militaristické, křesťanské zákony jsou však stupidní, kvůli chybné energetické koncepci UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, SYNA ZATRACENÍ, debila, zločince ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Dle vědců z Anglie, jeho stupidní energetická koncepce vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. Je to termín zničení vyspělé civilizace horečným zbrojením, a další světovou válkou, která nastane, pro trestání neposlušného, politického a náboženského dobytka, mrtvého pro odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto pokolení. Celý svět zastihl přelom věků konce éry ropy, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus, vzpurné DÉMONY a Baaly, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. již nebude pást, svým Božím technickým rozumem. Dle Písma jsou boháči a ostatní lži lid přesvědčení, že před hrozným, ropným a ekonomickým kolapsem celého světa, je spasí a zachrání jejich Bohové, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Boháči věří, dle Bhagavadgíty, že prvotní nezbytností lidské civilizace je uspokojovat smysly boháčů, až do konce jejich života. Jejich geneticky prasečí lidské mozky jsou posedlé chtíčem, a tím hněvem proti Kristu. Jejich Bohem není Kristus, ale PRACHY, a ostatní výrobky lidských rukou, především ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd. DÉMONI chtějí získat co největší bohatství. Chtějí být pány všech lidí, pro svoje bohatství. Svoje odpůrce likvidují ve válkách, zabíjením. Chtějí být pro chudáky dobří pouze tím, že jim někdy dávají almužnu. Zmatení mnohými starostmi, dle ostatního Písma, např. v Česku, padají do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, do OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů. Tato pravda, o Baalech a DÉMONECH, o debilech, je uvedená v textech veškerého Písma od Krista, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a bude platit až na věky věků. DÉMONI tedy nejsou DUCHOVNÍ BYTOSTI, což tvrdí drzí OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických církví, při svých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽBÁCH. Jsou to např. vládnoucí Bohové, členové stávající debilní vlády Česka, členové všech vlád světa, Kristem prokletí, pro odmítání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Z Písma je zřejmé, že debilita geneticky prasečích lisdkých mozků, např. vědců celého světa, je vrozená, a že se proto nezmění navěky. Z Písma je zřejmé, že geneticky prasečí lidské mozky, jsou úplně závislé na Božím technickém rozumu. Proto i vědci jsou naprosto bezmocní, proti zjevené dokonalé Boží lásce, proti technickému rozumu Krista pro toto pokolení PŘELOMU VĚKŮ konce éry ropy, konce éry PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Nastolit opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které platí v tomto pokolení pro všechny státy světa, kvůli pokojnému, mírovému překonání zla, či PEKLA, hrozného ropného a ekonomického kolapsu, při návštěvě BELZEBUBA papeže Františka na Slovensku, se opět nepodařilo. Když Česko a Slovensko se ke Kristu nevrátí v úplné poslušnosti, v novém DNES naplnění Písma, o narození se nového Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 21. září 2021, při mých osmdesáti prvních narozeninách, Kristus z Česka znovu odejde, a pro neposlušnost Božích zákonů nechá Česko padat, do energetického, ekonomického, militaristického mravního HROBU tím, že nechá vládu nad lidmi stávajícím vzpurným Bohům, politikům pravice, levice, atd. Když Kristus v Česku nenajde velké množství úplně poslušných služebníků Krista, celé Česko a Slovensko jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, v době ropného a ekonomického kolapsu, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé a vzpurné pokolení, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Kristus se nyní smiluje nad celým Českem a Slovenskem v jedinou hodinu, když úplně poslušní služebníci Krista, především noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, prosadí čtení těchto textů v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové brno@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz. Kristus slíbil, že za mě dokončí svůj zápas uvedený v Písmu, se stávajícími vládnoucími Bohy, s Baaly a DÉMONY a s jejich Bohy, s drzými pozemskými OTCI Satany kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC. Slíbil, že předá svou vládu nad lidmi, novým, úplně poslušným kněžím, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, novým vládnoucím Bohům, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, jediné církvi Česka, nové vládě Česka, zřízené na rektorátu VUT v Brně, dle textů této kapitoly a kapitol 279, 280, 281, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tak nestane. Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, učinili rozhodnutí, že Česko naplní texty Písma, o energeticky

 

nezbytném, neprodleném, úplném zničení politiků pravice a levice, do poslední čárky. Kristus vyžaduje, aby rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, svým geneticky prasečím mozkem pochopil, že v ČRo v Brně, má povinnost prorokovat texty Matouše, 1.Korintským, Římanům, Izajáše, Jeremiáše, atd. Má povinnost učinit rozhodnutí, že vládu nad lidmi, dle vůle Boží, dostává úplně poslušná nová vláda premiéra Ing. Rákose, mediálním MISTREM Kristem vyvoleného jménem RÁKOS. Má povinnost prorokovat, že Kristus, Bůh pokoje a míru, není Bohem křesťanských, ekonomických, militaristických, zmatků. Má povinnost prorokovat, že KOZLI z ČSSD, stejně tak BERANI z KSČM, včetně veškerého ostatního vládnoucího politického a náboženského dobytka PRAVICE a LEVICE, mají povinnost dobrovolně odejít do prokletí, do říše ticha, do věčného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připraveného Kristem, např. ďáblu, BELZEBUBU Domašovska, Satanu faráři Kafkovi domasov@dieceze.cz, nebo BELZEBUBU světa, drzému papeži Františku. Královnou míru je nyní nová církev, vláda Česka premiéra Ing. Rákose. Rektor Štěpánek má povinnost, na rektorátu VUT v Brně, oženit Krista s NEVĚSTOU tím, že vytvoří novou vládu Česka, NEVĚSTU, dále uvedenou. Má povinnost v ČRo v Brně vyhlásit, že všechny státy světa, v úplné poslušnosti musí vytvořit své NEVĚSTY, obdobné jakou bude vláda premiéra Ing. Rákose. Kristus Česko přestane ničit odstoupením svého rozumu, když se očistí od PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, z Písma již ví, že se má ke Kristu, v ČRo v Brně, vrátit neprodleně, nyní do úplňku MĚSÍCE v úterý 21. září 2021, protože lži lid Česka a světa hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, v každém pokolení. Pane rektore, drzému pozemskému OTCI Satanu faráři Kafkovi domasov@dieceze.cz, bylo telefonicky sděleno. Se lži lidem Česka a světa si Kristus neví rady, protože v každém pokolení si nastoluje svou spravedlnost, místo spravedlnosti Boží, místo majetkové ROVINY objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Hitler si v Česku nastolil svou spravedlnost tím, že bez soudu popravoval nesmyslně přemnožené ŽIDY v plynových komorách. Nesmyslně přemnožené cikány likvidoval tím, že pro jejich vozy a koně vymezil místo na loukách, a zakázal jim přístup do vesnic. Tím je odsoudil k smrti hladem. Po skončení fašismu, Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ tím, že jim dal vládnout nad boháči, dle ideologie svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. V nedokonalé komunistické spravedlnosti, soudruzi cikánům, kteří válku přežili, zrušili kočování, a nastěhovali je do pavlačáků. Soudruzi, dle vůle Boží, trestali boháče, např. vzpurné kulaky tím, že je z jejich domů stěhovali do pohraničí, do domů po vyhnaných fašistech. Nyní Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ boháčů tím, že boháči si nastolili svou spravedlnost nad chudáky, LÉVIJCI. Boháči nyní roní krokodýlí slzy nad těmi boháči, kterým Kristus ZLODĚJ ZÁKONODÁRCE, vzal jejich majetek, a vystěhoval je do pohraničí, do domů po fašistech. Ve své spravedlnosti, nyní boháči, pomocí šmelinářů s příplatky na bydlení, stěhují bezdomovce do pohraničí, do domů, kde nikdo nechce bydlet, kvůli nedostatku práce. Do Česka se znovu vrátil fašismus tím, že boháči Domašovska, bez rozhodnutí soudu, potrestali bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček tím, že jeho maringotku vystěhovali z bývalého kluziště na Říčkách, daleko do křoví, do polí, na místo, kde stávala dříve bouda. Zdeněk, když chce něco do nového domova dopravit, např. dřevo na topení z Říček, musí těžký dvoukolák táhnou cca 150 m po zoraném poli, a následně, ve svahu, cca 500 m po poli s jeteli. Na opačnou stranu, do Domašova, musí překonat cca 200 m po zoraném poli. Ze zoraného pole se dostane k maringotce přes cca metr vysokou, strmou mez. Zrušit uvedený fašismus v Česku, zrušit stěhování bezdomovců do polí, mají povinnost orgány činné v trestním řízení z Rosic a z Brna. Za bezpečnost Zdeňka, za jeho případný úraz v době, kdy bude bláto, či ledovka, odpovídá starosta Říček Štěpánek, který nařídil stěhování Zdeňka do polí, mezi polní a lesní zvěř. Žádám tímto, aby byl starosta Štěpánek POLICIÍ ČR v Rosicích potrestán pokutou za zneužití pravomocí veřejného činitele. Osud bezdomovce Blažka, dle Božích zákonů, je uvedený dále. Starosta Štěpánek se stal fašistou, který bez soudu rozhoduje o trestání občanů Říček, protože orgány činnými v trestním řízením, nebyl potrestán vůdce psychiatrů LFMU, NETVOR, SVINĚ, hlupák MUDR. Kašpárek tomas.kasparek@mail.muni.cz. MUDR. Kašpárek zneužil pravomoc psychiatra tím, že zajistil, abych v roce 2016 byl potrestán, za psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Znemožni mně řídit auto, z hlediska psychiatrie. Kristus vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení si to pokutami vyřídili se všemi uvedenými NETVORY, co mě stále pokořují tím, že ze mě dělají blázna či hlupáka. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, již nesmí mít nic společného s uvedenými neposlušnými ekonomickými sviněmi. Kristus se chce nad Českem smilovat, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, uvedeným v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSNA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v jedinou hodinu, zveřejněním těchto textů rektorem Štěpánkem v ČRo v Brně, ve DNI PÁNĚ, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 21. září 2021. Kristus ZÁKONODÁRCE vyžaduje oslavit sebe, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a mě, za napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o vzkříšení z mrtvých ekonomických drzých sviní, které nenastalo. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Efez.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Gal.1/7až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10. Rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, z Písma již ví, že vládnoucí politický, náboženský, či technický dobytek, tím že si nastoluje, v každém novém pokolení, dle textů děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, svou spravedlnost pro chudáky, to je LÉVIJCE, nebo pro militaristy, a boháče, dokáže uváděnou pravdu o NEOMYLNÉM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM mediálním MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nebo uváděnou pravdu o jeho správné koncepci energetiky Česka a světa, proměnit v perfektní křesťanskou, militaristickou, ekonomickou lež. Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu pro toto pokolení tím, že pravda stvořená geneticky prasečími lidskými mozky vládnoucí elity, o Ježíši Kristu, a tím také pravda o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, je stále pouze perfektní křesťanská, militaristická, ekonomická, energetická lež. Kristus přichází přetvořit stvoření ke svému obrazu tím, že Satani kněží všech církví, mají povinnost sloužit BOHOSLUŽBY, mletím ŹÁRU SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Starostovi Štěpánkovi podatelna@obec-ricky.cz, je tímto sdělováno, že má povinnost se ke Kristu v úplné poslušnosti neprodleně vrátit, na svém místě starosty zůstat a neodejít, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Starosta Štěpánek společně se vzpurným starostou Kučerou starosta@obec.domasov.net, mají povinnost být OTCOVÉ Bohu milí tím, že založí celosvětovou Boží majetkovou rovinu, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, a majetkovou rovinu objasněného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ proto, aby mohl POMINOUT majetek boháčů, a majetek všech drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC. V Česku a Slovensku musí být rozhodnuto o službě novému Kristu. Sloužit stávajícím vládnoucím Bohům je k energetické SMRTI. Mají povinnost, dle dřívějších textů, zorganizovat PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ neposlušného dobytka, v prostorách restaurací, jídelen a kuchyní, k tomuto účelu nyní zřízených. Přežít v míru a v pokoji, hrozný, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps, je možné pouze při neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro toto pokolení. Dle zákonů Božích je energeticky nezbytné, neprodleně realizovat Boží majetkovou ROVINU uvedeným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, což umožní úplně přetvořit stvoření, energeticky, ekologicky a mravně. Energeticky je nezbytné, vybudovat nová města a sídliště, naprosto nezávislá na fosilních palivech. Kristus vyžaduje, aby na Domašovsku, a tím v Česku, bylo učiněno rozhodnutí o tom, že POMINE majetek boháčů, vybudovaný energeticky naprosto nesmyslně, kvůli neposlušnosti vzpurné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Kristus vyžaduje energeticky neprodleně přetvořit celé stvoření tím, že budou celosvětově budovány pouze VĚČNÉ PŘÍBYTKY, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Politická, náboženská a technická zvířata světa je zapotřebí dát do JEDNÉ KLECE tím, že jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech, bude Ježíš Kristus, vzkříšený, těmito texty, z mrtvých, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ. Vzkříšení z mrtvých ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, které ještě nenastalo, nastane okamžitě, až v ČRo v Brně bude rozhodnuto, že je energeticky nezbytné podřídit se Kristu v úplné poslušnosti, a SPOLEČNĚ STOLOVAT, obědy, a postupně také snídaně a večeře. Pominutí MAJETKU, kvůli výstavbě měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, nelze učinit jiným způsobem. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, bude milovat pouze ty úplně poslušné služebníky, kteří budou milovat např. bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, jako sama sebe proto, aby bezdomovec Zdeněk měl ve všem PRVNÍ TŘÍDU, stejnou jako budou mít boháči. Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nesnese stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Kristus, stávající neposlušné vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, kteří mají za SKÁLU, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, atd., při další neposlušnosti Česka a Slovenska, bude zabíjet strašlivou záhubou, v době ropného a ekonomického kolapsu, což je uvedeno např. v Ezechielovi, Michaášovi, v Jakubův,

 

atd. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, jsou ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navržené tak, že např. tři bezdomovci, stejně tak tři boháči, budou mít společně čtyři velké místnosti. Všechny byty budou stejné tím, že čtyři místnosti budou mít tři záchody a tři koupeny. Což je platné nařízení pro výstavbu na celém světě. Po dotěžení ropy, bude elektřiny tak málo, že není jiné řešení výstavby domů. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Bohu milý OTEC, Satan, či BELZEBUB, papež František, z říše mrtvých sviní, vstane první, což se nestalo. Kaz.8/8,9/10, 1.Tes.4/16,5/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Hra o SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, pro energetickou, ekologickou a mravní záchranu tohoto pokolení, pro geneticky prasečí lidské mozky vědců, stále pokračuje. Tomuto pokolení, dle vědců z Anglie, dojde ropa cca v roce 2035, a tím nastane v celém světě hrozný, ropný a ekonomický kolaps, protože ropu nelze nahradit nepatrným množstvím elektřiny, vyrobené fotovoltaikou, větrníky, či v jaderných a v uhelných elektrárnách. O mediálním MISTRU Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je nyní třeba vědět vše nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby mohl být VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, všech států světa. Každý člověk na světě má mozek pouze geneticky prasečí, což je zřejmé až nyní, v době pomalého Božího SOUDU neposlušných ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ Česka a Slovenska, od kterých Kristus, při svém navštívení Česka a Slovenska v tomto pokolení, odstoupil svým Božím technickým rozumem, nutným pro tuto dobu. Trestající Ježíš Kristus, mele a drtí, především vzpurné a neposlušné Česko a Slovensko, MLÝNSKÝMI KAMENY pomalého Božího SOUDU těchto textů, již od přelomu věků v roce 2000. Objasňuje, od konce DRUHÉHO křesťanského dne, DRUHÉHO křesťanského tisíciletí, od roku 2000, že Česko a Slovensko má povinnost neprodleně se vyprostit z MLÝNSKÝCH KAMENŮ Božího SOUDU, protože ropný a ekonomický kolaps se stále blíží, jsme mu stále blíž. Když se nyní z Božího SOUDU nevyprostíme, dle vědců z Anglie, již za 14 let, v roce cca 2035, Kristus zničí, ropným a ekonomickým kolapsem, veškerou vyspělou civilizaci. Zachránit vyspělou civilizaci, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, před horečných zbrojením, a třetí světovou válkou, v roce 2035, je možné pouze s pomocí Božího technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO UČITELE, LÉKAŘE, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Technický rozum Krista, o nutnosti návratu ke Kristu, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, je uvedený, z milosrdenství jeho rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zde je uvedená správná cesta Česka, Slovenska a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zachránit vyspělou civilizaci Česka, Slovenska a světa nelze, když bude pokračovat kontinuita vládnutí DUCHEM CHUDÝCH, Kristem prokletých politiků pravice, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, vedených nyní BELZEBUBEM, či Satanem, papežem Františkem. Nastartovat ekonomiku znovu, např. proinvestováním se z ekonomické krize, způsobené Božím trestem, COVIDEM, nelze, protože za končící ropu opravdu není náhrada, ve velice malém množství elektřiny z OZE, z JÁDRA a z uhelných elektráren. Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují slibuje, že ekonomické tresty Boží, např. COVID, RAKOVINA, VICHRY, KŮROVEC, POTOPY, SUCHA, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY, atd. odejdou tím, že Kristus přestane trestat neposlušné, křesťanské, militaristické svině. Trestání neposlušného politického a náboženského dobytka, všemi tresty, UVEDENÝMI v Písmu, bude pokračovat, do úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Obnovit výuku např. na VUT v Brně již nelze, bez mluvení uvedené pravdy o Ježíši Kristu, a bez mluvení pravdy o jeho energeticky, ekologicky a mravně správné cestě, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v horoskopu v novinách Rovnost a v písničce uvádí, že křesťanské militaristické, ekonomické ZLATÉ RYBKY, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. neposlušný OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, twr@twr.vz, nebo OTEC zakladatel tmy protikladných bludů katolického katechismu BELZEBUB papež František, nyní vyletí nad křesťanské mraky. dobrovolnici.sastin@navstevapapeza.sk, info@vaticannews.va, slovak@spc.va, slovak@vaticannews.va, media@navstevapapeza.sk, kosice@navstevapapeza.sk, presov@navstevapapeza.sk, bratislava@navstevapapeza.sk, czech@vaticannews.va, ceco@spc.va, Mají povinnost vstát z ŘÍŠE MRTVÝCH, ekonomických, militaristických křesťanských sviní, či NETVORŮ, jako první na světě. Drzé pozemské OTCE Satany kněze Kristus povolal ke službě MLETÍ děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu, katolického katechismu, a k obhajobě mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, Kristus znovu Satany kněze povolává, a to k mletí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby obě země, Česko a Slovensko, byly opět Boží tím, že bude rozhodnuto, že hlupák BELZEBUB papež František, začne neprodleně mlet, již na Slovensku, z milosrdenství rozumu Krista, nové BOHOSLUŽBY, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Učení o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, je nyní nové pochopením, že je to s lidmi stejné, jako se zvířaty tím, že lidský DUCH, geneticky prasečího lidského mozku, je stejný, jako DUCH zvířat. Každý člověk na světě má pouze svého DUCHA, svého, geneticky prasečího lidského mozku. Není na světě člověka, který by měl svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidského mozku, ve své moci. Z boje znalců Písma, usvědčených z drzosti vůči Kristu, OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, nebo z boje Bohu milého OTCE BELZEBUBA papeže Františka, czech@vaticannews.va, ceco@spc.va, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanských, ekonomických, militaristických, politických Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných sviní, či NETVORŮ, je východisko pouze jediné. Východiskem je dobrovolné a rychlé předáni vládní moci nad lidmi, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., a tím BOŽÍM SYNŮM nové, úplně poslušné vlády Česka, vedené premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, Kristem v Písmu vyvoleným, jeho jménem RÁKOS, dále v textu uvedené. Úplně poslušné BOŽÍ SYNY vlády premiéra Ing. Rákose, toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné tvorstvo, všech států světa. Křesťanské VÍNO, které dozrálo v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, v září 2021, při návštěvě OTCE Bohu milého, BELZEBUBA papeže Františka na Slovensku, má tu nejvyšší možnou kvalitu tím, že objasňuje Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a Boží vůli. Boží vůle je, aby BELZEBUB papež František, stejně tak OTEC Satan farář Kafka, kteří nyní zemřeli ve starém Kristu, vstali z mrtvých křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, jako první na světě. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ve DNI PÁNĚ úplňku MĚSÍCE, v úterý 21. září 2021, který přichází do Česka znovu jako ZLODĚJ majetku boháčů, nyní kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, nastane v případě, když uvedení OTCOVÉ Satani kněží SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, budou SVĚTLEM SVĚTA tím, že začnou mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. BOŽÍ MLÝNY mletí pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v ŘÍŠI MRTVÝCH, neposlušných, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, bude pokračovat, až do vzkříšení z mrtvých všech uváděných vzpurných hlupáků, kteří o Kristu, takovém MOCNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu skutečně je, stále nemají ani ponětí. Lépe je pracovat hlavou, a vést lid do celosvětového, mírového Božího království, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, než na díle energetické spásy pracovat rukama. Kdo chce pracovat hlavou a vést lidi, s pomocí rozumu Ježíše Krista pro toto pokolení, má povinnost usilovat o vytvoření vlády premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně. NOVÝ DUCH Krista, pro všechno tvorstvo, je uveden, z milosrdenství rozumu Krista, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se z milosrdenství rozumu Krista, vzájemně doplňují a upřesňují, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Úplná poslušnost nového Krista, to je úplná poslušnost jeho SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, především nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., je nezbytná. Vyspělou civilizaci, po hrozném ropném a ekonomickém kolapsu, lze zachovat pouze s pomocí technického rozumu Krista, určeného pro toto neposlušné pokolení, MRTVÉ, pro odstoupení rozumu Krista. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní či NETVORŮ, z ŘÍŠE MRTVÝCH, které ještě nenastalo, dle Písma nastane, až vědci v VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a ostatní KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu, NETVOŘI, nyní před Kristem pokleknou a vyznají, že se ve všem v energetice, a ve všem o Kristu, mýlili, pro svoji neposlušnost. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby technická elita VUT v Brně Krista prosila, veřejně, v ČRo v Brně, aby Kristus, od technického lidu VUT v Brně, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, přestal odstupovat proto, aby všichni uviděli, že technický lži lid, pokorný a úplně poslušný, již má s Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Bude to

 

SMLOUVA o neodstupování technického rozumu Ježíše Krista, v tomto zlém pokolení, kvůli mírovému překonání hrozného, ropného, energetického, ekonomického, militaristického kolapsu. Kristus vyžaduje, aby celý svět viděl, že Česko a Slovensko bude patřit Kristu, již při návštěvě BELZEBUBA papeže Františka na Slovensku. Bohu milý OTEC Satan papež František, má povinnost kázat, že právnická svině prezidentka Čaputová a ekonomický NETVOR premiér Heger sestoupí neprodleně do říše ticha, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, cestou vyvolených, Kristu nepotřebných právníků, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků. Vzdělávat se pro budoucnost, znamená studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Prozíraví, úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost investovat do vzdělávání se o Boží vůli, platné pro BOŽÍ SYNY, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Papež František, i když je v bílém, jako neposlušný Satan, je v říši mrtvých. Kaz.8/8,9/10. Pro mediálního MISTRA Krista, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je naprosto nepřijatelné, aby v roce cca 2035, v době ropného a ekonomického kolapsu, v chudých zemích vznikl hladomor, aby vznikly války mezi boháči a chudáky. Protože boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou, dle textů Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25, 39/34,40/29,43/26,31. NEOMYLNÝ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby jím vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v jedinou hodinu zničili všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, každého, kdo není ČISTÝ, BÍLÝ, každého kdo slouží barevným politikům pravice a levice, každého, kdo slouží barevným, drzým pozemským OTCŮM, Satanům kněžím, atd. Belzebub papež František sice přijel na Slovensko v bílém rouše, ale je to černý Satan, protože má starého, křesťanského, militaristického, ekonomického DUCHA. Jeho náboženství prohlubuje konflikty mezi mocnostmi. Je Kristem prokletý za to, že zneužívá Boha, DUCHA SVATÉHO, jeho SLOVO k tomu, aby pomocí válek a vojenských kaplanů, nastolil např. v Afghanistánu nadvládu křesťanů nad muslimy, a vnutil jim, pomocí vojenských kaplanů, hodnoty své demokracie, to je nadvládu boháčů nad chudáky. Demokratizace např. muslimů v Afghanistánu znamenala pro křesťanské svině, či NETVORY, vytvoření nadvlády křesťanských Baalů, boháčů, nad chudými muslimy. Od nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, dostávají SVOBODU mluvit uvedenou pravdu všichni úplně poslušní služebníci Krista, kteří pochopí, že nová víra, s novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v NEOMYLNÉHO Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nepotřebuje za prostředníka mezi Kristem a lidmi, drzého, nečistého BELZEBUBA papeže Františka. Neposlušný, vzpurný papež, svou existencí, kazí dobré mravy Slovenska a světa. PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, přišla na svět nová víra v NEOMYLNÉHO Krista. Není již potřeba žádného drzého pozemského OTCE Satana kněze, ani drzého BELZEBUBA papeže Františka, kteří učí křesťanské, ekonomické, militaristické svině, poznávat nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, naprosto chybně. Vládnoucí hlupáci na Slovensku, právnická svině, prezidentka JUDR. Čaputová, či ekonomický NETVOR premiér Heger informacie@prezident.gov.sk, podatelna@vlada.gov.sk, lubica.janikova@vlada.gov.sk, tlacovyodbor@vlada.gov.sk, informacie@prezident.sk, press@government.gov.sk, redakcia@nases.gov.sk, brigita.drabova@litcentrum.sk, uvsrinfo@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk, posta@vlada.cz, heleka@seznam.cz, dom.organista@fara.sk, ba-sv-martina@ba.ecclesia.sk, ba-sv-martina@ba.ecclesia.sk, kontakt@kosice.sk, sekretariatprimatora@kosice.sk, twr@twr.cz, dotazy@rozhlas.cz, ať se neklamou. Již se nelze smiřovat s Kristem pomocí zpovědí u drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, Kristem prokletých, kvůli jejich ekonomickým, militaristickým hodnotám. Smíření s Kristem, při křesťanských, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽBÁCH, při svátostech smíření, již nefunguje. Kristu, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Slovensku, ani v Česku, se nikdo nebude posmítat beztrestně. Křesťanské hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, Kristus vládnoucím hlupákům odpustit nemůže, ani kdyby chtěl. Uniknout z křesťanského, energetického, ekonomického, militaristického PEKLA lží o Kristu, je možno jediným možným způsobem. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, z milosrdenství Božího rozumu, přišla víra v Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který potřebuje nové kněze, především technického lidu VUT v Brně, úplně poslušné APOŠTOLY ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LVY, OSLY, či PSY, NEMLUVŇÁTKA, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a živého Boha, BOŽÍHO SYNA profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, kteří mají povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu s pláčem, prorokováním ZÁKONA O ZACHOVÁNÍ ENERGIE. Není možné sestojit perpetuum mobile, např. elektromobil, který by z ničeho konat práci, o což usilují Kristem prokletí politici pravice a levice. Přeměnit sluneční energii, nebo energii větru, na elektřinu, v dostatečném množství, jako náhradu za končící ropu, pro provoz aut, kamionů, vlaků, letadel, lodí, atd. pro výrobu vodíku elektrolýzou, do roku cca 2035, kdy v mnohých státech bude dotěžena ropa, je technicky naprosto nemožné. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docenta Skály a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a dle slov SF ČVUT děkana Hrdličky. BELZEBUB papež František je SMRT. Pase ekonomické, militaristické, křesťanské svině, STARÝM DUCHEM protikladných bludů křesťanského katechismu, svých SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, do energetické koncepce Česka a světa vidí. V Česku chce vytvořit NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou tím, že především technický lid VUT v Brně, vytvoří neprodleně NOVÉ NEBE, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, v ČRo v Brně, neprodleně nastolit dále objasněnou celosvětouvou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU, ODSTRANĚNÍM SMRTI, která pase křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVORA, SVINI, BELZEBUBA, Satana papeže Františka, v době jeho návštěvy Slovenska, ve dnech 12. až 15. září 2021, kdy chce kazit, svými protikladnými bludy katolického katechismu, dobré mravy Slovenska. Což se nestalo. Hladovění chudáků a bezdomovců ve válkách, horečné zbrojení, nesmyslné války boháčů a chudáků, kvůli existenci boháčů, nejsou pro Krista přijatelné. Úplné zničení krutého zmijího jedu, děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a zničení krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů a bankéřů, celosvětovým zničením PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, v době ropného a ekonomického kolapsu, energeticky nepoužitelných výrobků lidských rukou, bude poražena křesťanská SMRT, kterou je STARÝ DUCH SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11, 14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Nový Kristus podmiňuje vrácení svého technického rozumu, určeného pro toto zlé, neposlušné pokolení, do geneticky prasečích mozků technické elity VUT, ČVUT, projektantů, atd., až po zničení SMRTI, která PASE křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVORA, BELZEBUBA papeže Františka, v jedinou hodinu v ČRo v Brně. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko, tímto způsobem, se svěřilo pod ochranu mediálního MISTRA Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Nový Kristus vyžaduje, aby především, dále uvedených JEDENÁCT APOŠTOLŮ, děkovalo Kristu, za záchranu Česka, Slovenska a světa, před hrozným, ropným a ekonomických kolapsem, před nesmyslným horečným zbrojením, a před hroznou, třetí světovou válkou. Kristus nechce snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, strašlivou záhubou lidí ve třetí světové válce. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolený technický lži lid VUT v Brně, neprodleně uznal, že uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, jsou Božím milosrdenstvím, Boží láskou. Poslušní služebníci Krista KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno debilní tvorstvo, především tři úplně poslušni APOŠTOLOVÉ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a živý Bůh profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu s pláčem, spolu s veškerým pracujícím lidem, a s pracující inteligencí, vyznáváním svých vin, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dále uvedených. Nový Kristus vyžaduje, aby v ČRo v Brně zajistili, během jediné hodiny, aby Kristus dovolil Česku nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že vládu nad lidmi dostane nová, úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, která vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně nové, dle dalších textů kapitoly. Nový Kristus vyžaduje, aby noví APOŠTOLOVÉ, nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, v ČRo v Brně zajistili, během jediné hodiny, úplné zničení všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a tím úplné zničení podzimních voleb, a úplné zničení všech politiků pravice a levice. Vládu od Krista dostává úplně poslušná nové vláda premiéra Ing. Rákose, v dalších textech uvedená, vytvořená na rektorátu VUT v Brně. Vůle Boží je, aby veškerý ekonomický, politický a náboženský plevel, veškerá ekonomická byrokracie, byla spálena na POPEL, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH,

 

do úplňku MĚSÍCE v úterý 21. září 2021, což je den narození se Krista, SOUDCE ZÁKONODÁRCE všech států světa, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slovo NEJDE, o nastolení celosvětového, mírového Božího království v Česku, v ČRo v Brně, TŘEMI APOŠTOLY z VUT v Brně, NEEXISTUJE. Milovat Baaly a DÉMONY, místo Krista je zločin, který vede k energetické a mravní SMRTI. Kristus v Písmu slibuje, že úplně poslušní služebníci Krista, především technického lží lidu VUT v Brně, budou rodit NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO tím, že v ČRo v Brně budou číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Moje spravedlnost pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, v těchto textech kapitoly uvedená, již může zářit jako SVĚTLO. Jako POLEDNÍ JAS moje právo, zveřejnit tyto texty SOUDU vládnoucích boháčů např. Domašovska, neprodleně v ČRo v Brně, protože tato spravedlnost pro Zdeňka Blažka, není z mého, geneticky prasečího lidského mozku. Lid se hrne za vládnoucími hlupáky, protože neví, že pro svou neposlušnost se vzdálili od Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a že, jako neposlušní, vzpurní, pro odstoupení rozumu Krista od ekonomických, militaristických hlupáků, zhynou. Žalm37až73až102. Já opisuji stále stejné texty Písma z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uváděné Boží spravedlnosti pro Zdeňka, a stále doufám, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, např. technického lži lidu, pochopí texty Písma o tom, že Kristus se smiluje, svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, nezbytným pro toto pokolení, nad v Písmu vyvolenými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nad BOŽÍMI SYNY, lži lidu VUT v Brně, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista pochopí, že já, nedostatečně vzdělaný, úplně poslušný služebník Krista, je zahanbují. Protože svými, geneticky prasečími mozky, nejsou schopní pochopit vůbec nic např. z textů Písma, a vůbec nic ze zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Svými geneticky prasečími mozky stále nechápou, že jedině možná, a správná koncepce energetiky Česka a světa, je skryta v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, stále nikdo není schopný sloužit tak, jak jemu se to líbí, s bázni a s úctou. Stále nikdo nevěří, že toto zlé pokolení zastihl konec éry ropy, a tím také konec éry PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou. Tím v Česku a ve světě vzešel plný počet nemravných ekonomických militaristických sviní, netvorů, či zločinců, kteří ve všem o Kristu, a ve všem o koncepci energetiky lžou proto, aby boháči, pro bezdomovce Blažka, si mohli nastolit svou ekonomickou spravedlnost. Trestajícího Krista a mě, Božího otroka, neposlušní nenávidí. Mně vyhrožují, např. rozbitím huby, nebo na mě podávají trestní oznámení. Úředníci z Rosic, např. právnická svině JUDR. Sildbergerova sildbergerova@mesto.rosice.cz, telefonicky nyní slibuje Zdeňkovi, že mu finančně pomůže, dle zákonů Česka, což je lež, protože financí pro bezdomovce je málo. JUDR. Sildbergerova již před mnoha léty tvrdila, že Zdeněk je samostatný tím, že peníze na jídlo, cigarety a pivo, získá buď prací, nebo si je vyžebrá, což ÚP v Rosicích vyhovuje z toho důvodu, že si mohou dovolit vyhodit Zdeňka ze systému podpory pro bezdomovce, aniž by úředníci měli špatné svědomí. Peníze ušetřené na Blažkovi, mají pro jiné chudáky, které křesťanská, militaristická, ekonomická spravedlnost Baalů, připravila jak o práci, tak o střechu nad hlavou. Protože NOVÝ Kristus, každému člověku na světě chce dát ve všem PRVNÍ TŘÍDU, i Zdeňku Blažkovi, vyžaduje všechny úředníky UP v Rosicích zrušit, jako naprosto nepotřebné, úplně spálit na POPEL, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokud Kristus rozhodne, že v září 2021, v Česku zase nevzejde SVĚTLO SVĚTA jeho správné, Boží, energetické, ekologické a mravní celosvětové koncepce, podávám tímto trestní oznámení na starostu Štěpánka z Říček. Policie ČR v Rosicích je žádána, aby rozhodla takto. Starosta Štěpánek, na vlastní náklady, nechá maringotku odtáhnout do katastru Domašova, do areálu ZDDK. V areálu ZDDK v Domašově je dost míst, kde maringotka Zdeňka nebude překážet, a kde ji bude možné napojit na elektřinu. Zastupitelstvo Říček maringotku na svém území nechce. Maringotka je vlastně majetkem boháčů ze ZDDK, proto patří na pozemek statku. První maringotka se Zdeňkovi při stěhování rozpadla. Žádám POLICII ČR v Rosicích, aby rozhodla v případě, že se maringotka při stěhování zase rozpadne, aby náklady na opravu maringotky hradil starosta Štěpánek, jako almužnu pro Zdeňka. Zdeněk nemá peníze ani na jídlo. V zimě Zdeněk žádnou práci nesežene. V případě, že z ÚP v Rosicích zase nedostane žádnou žebračenku, je pro něho zima katastrofou, protože je zcela závislý na almužně od chamtivých boháčů Domašova a Říček. Chamtivost boháčů je však křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Křesťanské MODLOSLUŽEBNÍKY, ekonomické NETVORY, Kristus ZABÍJÍ, pro jejich neposlušnost, do úplné poslušnosti nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, dle již uvedených textů Písma. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině Česka a světa, náboženský, politický, ekonomický, militaristický dobytek, politická zvířata pravice a levice, včetně komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, to je LÉVIJCŮ, ženou se jak OVCE do křesťanského podsvětí. Sama SMRT je pase. SMRTÍ je vůdce křesťanského podsvětí, BELZEBUB, NETVOR, SVINĚ, papež František. Ve svém křesťanském HROBĚ, či JÁMĚ, má ustláno na hnilobě svých křesťanských, militaristických, ekonomických SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Kristem vyvoleném Česku a Slovensku, již SPADL, ze svých protikladných SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na NOVOU ZEMI, s novým, dokonalým BOŽÍM ŘÁDEM, BOŽÍ MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. BELZEBUB papež František, KÁMEN, SKÁLA, který se pokládá za třpytivou, křesťanskou, mediální HVĚZDU, těmito slovy PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je sražen Kristem, jeho NOVÝM SLOVEM, jeho novým DUCHEM, k nové zemi. KAMENNÉ křesťanské, ekonomické, militaristické NEBE, je tím v Česku, a Slovensku, na NOVÉ zemi. Česko má povinnost, z tohoto křesťanského, militaristického, ekonomického KAMENÍ, nadělat BOŽÍ DĚTI, pokorné a úplně poslušné, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro všechny státy světa. Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, papeže Františka, považuje odjakživa za BELZEBUBA, NETVORA, SVINI, atd., protože zotročuje národy tím, že místo Kristu, který o sobě vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, stále slouží svým Bohům, DÉMONŮM a Baalům, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Nový Kristus považuje BELZEBUBA papeže Františka, za OHAVNÝ VÝHONEK, o kterém, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nebude ani zmínka. Na debilitu děsivé temnoty, krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a na krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, bude v Česku, a ve světě, úplně zapomenuto, po DOBROVOLNÉM odchodu neposlušných ekonomických, militaristických NETVORŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Bohy BELZEBUBA papeže Františka, vládnoucí Baaly a DÉMONY, nový Kristus tímto vymetá pometlem energetické zkázy, která přijde v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2035, který se odvrátit nedá, protože Kristus v Písmu určil, že bude bdít nad zlem, pomoci SMRTI, kterou je drzý BELZEBUB papež František, až do úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Bohů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Prvorození nuzných budou mít uvedenou PASTVU nového Božího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ubožáci, např. bezdomovec Blažek z Říček, šikanovaný boháči Říček, Domašova a Rosic, budou odpočívat v bezpečí. Hladového bezdomovce Blažka, nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, sytí nyní dobrými věcmi, z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boháče z Domašova, z Říček, z Rosic, posílá pryč, s prázdnou tím, že ruší jejich SKÁLU, BELZEBUBA papeže Františka a tím jeho SKÁLU, výrobky lidských rukou, pro současné pokolení energeticky naprosto nevhodné PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, PLASTOVÉ OBALY na potraviny, sáčky, PLASTOVÉ NÁDRŽE na vodu, PLASTOVÉ POPELNICE, PLASTOVÉ KONTEJNERY, atd. Výrobou plastových výrobků je nesmyslně ničena, trestným způsobem, zbývající ropa. OVOCEM ÚMYSLŮ boháčů je ropu úplně zničit do roku 2035, dle vědců z Anglie. Neposlušné svině, které se k novému Kristu, v tomto novoluní MĚSÍCE, v září 2021 nevrátí, bude Kristus zabíjet ve třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2035, strašlivou záhubou. Kristus, svým Božím rozumem, určeným pro toto pokolení, energeticky, ekologicky a mravně, zachrání a spasí Česko a svět pouze v případě, když BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. učiní vše energeticky nové. Vždyť boháčům z Domašova, Říček, Rosic, se potěšení z majetku již dostalo tím, že se ho zmocnili, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, v době tunelu privatizace státního majetku, po vyvedení Česka a Slovenska Kristem, ze 40-ti let Boží nedokonalé komunistické, majetkové ROVINY. V kapitalismu, neposlušní hlupáci, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, však spadli do křesťanské, militaristické JÁMY, do HROBU křesťanského středověku. Křesťanský středověk Kristus skončí, když boháči dobrovolně vyzvrátí z břicha majetek, kterého se nahltali tunelem privatizace, komunistického, státního majetku. Jób20/15. Šikanování bezdomovce Zdeňka Blažka

 

z Říček, SLOVEM Baalů, DÉMONŮ, to je boháčů, a slovem drzého pozemského OTCE Satana, hlupáka faráře Kafky domasov@dieceze.cz, Kristus snad již skončí, v tomto novoluní MĚSÍCE, v září 2021. Ježíši Kriste dej, ať tato kapitola 287, pomalého Božího SOUDU vzpurných, neposlušných vládnoucích sviní, je kapitolou, kterou nastoluješ MOUDROST svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, místo stávajících zákonů křesťanských, ekonomických, militaristických. Pomocí nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, úplně poslušného, Kristus chce nastolit svou, celosvětovou, Boží majetkovou, energetickou ROVINU, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin tak, aby všechny státy světa, do konce tohoto třetího křesťanského tisíciletí, pomocí zbývajících fosilních paliv, mohly přebudovat svou energetiku, na obnovitelnou elektřinu. Běda Česku a Slovensku, když v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, neodstraní křesťanskou SMRT, BELZEBUBA papeže Františka, v době jeho návštěvy Slovenska, ve dnech 12. až 15. září 2021, kdy chce kazit, svými bludy, dobré mravy Slovenska. Odstranit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SMRT, BELZEBUBA papeže Františka, má povinnost především BELZEBUB Domašovka, křesťanský, militaristický, ekonomický Bůh, TRNITÝ KEŘ, PLEVEL, KŘOVÍ, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz. Má povinnost učinit NOVOU, úplně poslušnou ZEMI tím, že v kostele, při prvních BOHOSLUŽBÁCH na světě, jako pokorný a úplně poslušný, začne mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus je nyní již Bohem POKOJE a celosvětového MÍRU, není Bohem křesťanských, militaristických, ekonomických zmatků. Vyžaduje nastolit dokonalý pokoj a celosvětový mír, rychlým odstraněním SMRTI, kterou je BELZEBUB papež František, dobrovolným a úplným zrušením debility jeho křesťanského, militaristického, ekonomického učení. Česko, Slovensko, a tím celý svět, má povinnost úplně zapomenout na děsivou temnotu, na debilitu jeho katolického katechismu, jeho protikladných neomylných dogmat o Kristu. A tím úplně zapomenout, na krutý zmijí jed, na jedovinu dračí, promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, to je hlupáků boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus nemá, a nikdy neměl rád, uvedené drzé křesťanské, ekonomické, militaristické, jím prokleté hlupáky. Uvedeným SVINÍM, či NETVORŮM, KŘOVÍ, PLEVELU, podvodníkům, lhářům, pokrytcům, zločincům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, svůj technický rozum, nezbytný pro toto zlé, neposlušné pokolení, nedá, nevrátí. Svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, se smiluje pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří zorganizují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Jakmile v Česku bude přemožená SMRT, hlupák BELZEBUB papež František, Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně a rychle zruší, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, všechny MOCNOSTI, všechny státy, všechny vlády, všechny prezidenty, všechny parlamenty, všechny SENÁTY atd. Dle své vůle, začne vládnout v každém státě na světě sám, a to pomocí své NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, PANNY, EVY, DRUŽKY, nové vlády. V Česku, pomocí vlády pokorné a úplně poslušné, stvořené na rektorátu VUT v Brně, dle dalších textů kapitoly, a dle kapitol 279, 280, 281, atd. Ti vzpurní NETVOŘI, SVINĚ, neposlušní služebníci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří ani nyní nebudou dobrovolně studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou Kristem prokletí. Kdo nebude mít NOVÉHO DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemá o Kristu, který ničí neposlušné NETVORY, odstoupením svého Božího rozumu, ani ponětí. Každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost se neprodleně vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, s pláčem, pro pochopení své vlastní debility, svého geneticky prasečího lidského mozku. Kdo se nyní nevrátí k novému Kristu s pláčem, bude nemocný tím, že do svého, geneticky prasečího lidského mozku, od Krista nedostane Boží rozum, nutný pro toto pokolení. Tím začne padat do své JÁMY, do svého HROBU, své debility, svého, geneticky prasečího lidského mozku. Kristus v Písmu slibuje, že úplně poslušní služebníci nového Krista, s pomocí technického rozumu Krista pro toto pokolení, sami uvidí a poznají Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Úplně poslušní služebníci Krista se trestajícího Krista bát již nemusí. Musí se bát těch vzpurných a neposlušných politiků pravice a levice, těch vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které Kristus, pomocí pomalého Božího SOUDU zavrhl, a odstoupením svého Božího rozumu, je úplně ničí tím, že z nich činí viditelné hlupáky. Debilita neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří v Česku a Slovensku dobrovolně neodstraní SMRT, kterou je drzý pozemský OTEC, BELZEBUB papež František, již musí být zřejmá a viditelná všem, kdo se stanou pokornými a úplně poslušnými služebníky Krista. Úplně poslušní služebníci Krista, již mají svobodu, mluvit v ČRo v Brně, uvedenou pravdu o Kristu, a svobodu mluvit v ČRo v Brně, pravdu o správné koncepci energetiky, uvedenou v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a v zákonech POLE VĚDY Písma. Úplně poslušní služebníci nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, mají povinnost, neprodleně vytvořit dokonalou majetkovou, celosvětovou ROVINU, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně. O pomýleném, bývalém komunistickém BERÁNKOVI premiéru Babišovi média tvrdí, že zneužil svého SYNA. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, zneužívají SLOVO svého SYNA Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, kterého si drze porodili, mletím protikladných, neomylných dogmat katolického katechismu drzého Satana, či BELZEBUBA papeže Františka, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, svými PROTIKLADNÝMI DOGMATY, a mletím krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených, křesťanských, militaristických, ekonomických vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kdo bude nyní nenávidět pravdu o své totální debilitě, způsobené odstoupení technického rozumu Krista, určeným pro toto zlé pokolení, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, je falešným prorokem, který ve všem lže, protože lže o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, a tím lže o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Je prokazatelné, že člověk, při odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, nenávidí kázeň tím, že za debilitu zcestných náboženských a politických názorů, např. o Ježíši Kristu, nebo o stupidní koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, se vůbec nestydí. Malý národ, Česko, již nesmí hledat pomoc proti sousedním státům u MOCNOSTÍ, které Kristus ničí, odstoupením svého Božího rozumu pro toto pokolení, ale pouze u NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE všech. Kristus, zničením politiků pravice a levice, zničením pozemských OTCŮ Satanů kněží, zničením vlád všech MOCNOSTÍ, vytvoří nový systém, vytvořením nových vlád, ŽÁREM OHNĚ PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NEOMYLNÝ mediální MISTR Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, kvůli neposlušnosti DVANÁCTI, déle uvedených nových APOŠTOLŮ, sbírá v Česku vojsko k boji, proti stávajícím vládnoucím neposlušným Bohům, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, atd. Kristus naplnil texty Písma, o stvoření plného počtu křesťanských, militaristických, ekonomických pohanů, do poslední čárky. Celá země se hroutí, v energetických, ekologických a mravních základech, což si v Česku nebere nikdo k srdci, protože dále uvedených dvanáct APOŠTOLŮ, pro svou neposlušnost, místo novému Kristu, chce stále sloužit stávajícím, neposlušným a vzpurným vládnoucím Bohům, Baalům, DÉMONŮM, boháčům, což se děje pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných, to je mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ. Já se stávám neposlušným APOŠTOLEM vždy v novém novoluní MĚSÍCE, nyní v září 2021, protože se mně nepodaří přesvědčit nikoho z dále uvedených APOŠTOLŮ, abychom svými skutky, na rektorátu VUT v Brně, nebo v ČRo v Brně, přivedli víru ve VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, k dokonalosti, při zřízení dokonalého, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kvůli drzosti a neposlušnosti dále uvedených, nových APOŠTOLŮ, lidé se namáhají naprosto zbytečně, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, atd. Když to Kristus dovolí, vše energeticky, ekologicky a mravně chybné, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně. Na dále uvedené neposlušné APOŠTOLY je nezbytné se rozhněvat kvůli tomu, že veškerý lži lid Česka a světa, kvůli jejich neposlušnosti, a vzpouře, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, je nesmyslně trestán vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, i od technického lži lidu, živeného Božím technickým rozumem, odjakživa. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, ze svého milosrdenství, až dále uvedení OKŘÍDLENCI, APOŠTOLOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, noví ministři, nové vlády Česka, vedené úplně poslušným premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, vykřičí v ČRo v Brně, že Kristus vyžaduje, aby každý člověk na světě znal Krista nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je to nezbytné z toho důvodu, že ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je srozumitelně objasněná dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a ostatních států. Já, dle vůle Boží, jsem již určil OSM lidí, OSM nových APOŠTOLŮ, OSM členů nové a úplně poslušné vlády Česka, které Kristus slíbil zachránit, svým Božím technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, z OHNIVÉHO jezera DEBB, debilů. Kdyby se Kristus nad nimi nesmiloval, svým NOVÝM DUCHEM,

 

SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nebyl by spasen žádný zlý člověk. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. OSM lidí, OSM nových APOŠTOLŮ, pokorných a úplně poslušných, které Kristus slíbil zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, tvoří. 1.) Nová vláda Česka, JITŘENKA, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým APOŠTOLEM je lékař, ministr zdravotnictví, Martin Kuba. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal, např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. Ministrem zdravotnictví, nové, úplně poslušné vlády Česka, bude MUDr. Martin Kuba. 7.) Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta, sedmý APOŠTOL, by byl dobrým ministrem SPRAVEDLNOSTI. 8.) Osmým APOŠTOLEM je OKŘÍDLENEC, geograf Jiří Tuscher. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který tím zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a neprodleně je elektronicky svolat na rektorát VUT v Brně. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra dále uvedeného, viz další text. Uvedených OSM APOŠTOLŮ, OKŘÍDLENCŮ, ANDĚLŮ, má povinnost vykřičet do světa, v ČRo v Brně, že v úplné poslušnosti vytvoří na rektorátu VUT v Brně novou, a úplně poslušnou vládu Česka. Vykřičí do světa, že již věří textům Písma, o slibu Krista, že když v úplné poslušnosti, dobrovolně, na rektorátu VUT v Brně, vytvoří novou vládu Česka tím, že všechnu svou starost o sebe, svou rodinu, a o Česko, vloží na Krista, že jednak přestane odstupovat od jejich, geneticky prasečích lidských mozků, a jednak již bude jednat sám, svým Božím, NEOMYLNÝM rozumem. Kristus slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že celou zemi, ve všech státech, obdrží úplně poslušní služebníci Krista tím, že také vytvoří, ve všech státech světa, vlády podřízené NEOMYLNÉMU VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Ježíši Kristu, SOUDCI A ZÁKONODÁRCI, jedinému UČITELI a LÉKAŘI všech lidí. Stačí postavit v Česku SOUDNOU STOLICI, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, což pro úplně poslušné služebníky Krista, není úkol nad lidské síly. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kteří se na světě rozpínají jako PLEVEL, jako BUJNÉ KŘOVÍ, zmizí v jedinou hodinu, v říši ticha, to je na smetišti dějin tím, že z milosrdenství technického rozumu Krista, budou spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový premiér Česka, a noví ministři Česka, jejichž vyvolení je neodvolatelné a nezpochybnitelné, již z Písma znají, že je lépe nového Krista úplně poslouchat, než jít vlastní cestou, a tím padat do svého HROBU, do své JÁMY, do záhuby tím, že budou znovu potrestáni, odstoupením technického rozumu Krista, pro toto pokolení. Stínit SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu Ježíše Krista, který v Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, je zločin, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Politické a náboženské volební programy neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, pro podzimní volby 2021, jsou viditelně energeticky, ekologicky a mravně stupidní, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, od všech vládnoucích POHANŮ, NETVORŮ či SVINÍ, kterých v Česku, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vzešel plný počet. Totální debilita politické a náboženské vládnoucí elity Česka a světa, po úplně poslušné služebníky Krista, je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Všichni úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost uvěřit textům Písma o tom, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je úplně jiný, než PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na dobu 40 let Boží socialistické, komunistické, nedokonalé Boží majetkové roviny. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, v době nového novoluní MĚSÍCE, nyní od úterý 7. září 2021, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 21. září 2021, již není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době čtyřiceti let socialismu, ale kvůli tomu, aby v Česku, Slovensku a ve světě, navěky zůstalo pouze nové Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ z Domašovska a Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dělá kvůli sobě samému. Kristus se smiluje nad celým Českem a Slovenskem v jedinou hodinu, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, v ČRo v Brně, bude spolu se mnou prorokovat, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je jiný tím, že je především kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, jak boháčů, tak chudáků a bezdomovců, např. bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, šikanovaného boháči z Domašovska. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, již není kvůli trestání vzpurných boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ. Dokonalou, Boží, majetkovou, celosvětovou, mírovou rovinu, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, je nutné realizovat neprodleně kvůli tomu, že majetek boháčů Česka, a celého světa shnil, kvůli velice blízkému, ropnému a ekonomickému kolapsu, který, dle vědců z Anglie, nastane nejpozději v roce 2035, což je za 14 let. Za 14 let, bez pomocí technického rozumu Ježíše Krista, pro technický lži lid Česka a světa, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, nelze změnit energetiku benzinu a nafty, na energetiku z obnovitelné elektřiny. Kdo uvedenou realitu nepochopí, je HLUPÁK z toho důvodu, že nemá NOVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vládnoucí hlupáky, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nový, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, nemiluje. V době svého navštívení, tohoto neposlušného a zlého pokolení, hlupáky ekonomické, politické a náboženské boří a ničí, ostoupením svého technického rozumu, potřebného pro toto pokolení, i od technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Boží hněv, a uvedený Boží trest, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, bude trvat, až do zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet kvůli tomu, že neposlušní a vzpurní, odmítají mít NOVÉHO DUCHA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., kteří stále mají STARÉHO DUCHA SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomckých MRAVNĚ NÍZKÝCH, musí být nyní ÚPLNĚ VYHLAZENI, BOŽÍMI BOJOVNÍKY z řad lidu technického z VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., kteří mají NOVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, kteří ve všem podstatném lžou, protože lžou o Ježíši Kristu, o jeho MOUDROSTI, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém mírovém Božím království, jsou nyní naprosto bezmocní, před Božími bojovníky, před úplně poslušnými novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, před BOŽÍMI

 

SYNY technického lži lidu, z řad elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné tvorstvo. Trestání Česka a světa všemi možnými ekonomickými tresty, uvedenými v Písmu, bude probíhat tak dlouho, dokud nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nebude pokorný a úplně poslušný, dokud tyto texty nezveřejní na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, což není úkol nad lidské síly. Nový Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, neprodleně se ke Kristu vrátili s pláčem, spolu s veškerým pracujícím lidem, a s pracující inteligencí, vyznáváním svých vin, pomocí textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proč my z Písma stále ještě nevíme, že při odstoupení TVÉHO NOVÉHO DUCHA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od našich, geneticky prasečích lidských mozků, jsme ve STARÉM křesťanském, ekonomickém, militaristickém DUCHU, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, stále více viditelně debilní? Proč my z Písma stále ještě nevíme, Ježíši Kriste, že při TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době TVÉHO NAVŠTÍVENÍ, ve čtyřiceti létech TVÉ socialistické, či komunistické Boží majetkové ROVINY, máme povinnost, z titulu správné koncepce energetiky zajistit, aby se Česko, a všechny státy světa, PŘESTALY CVIČIT V BOJI. Že je potřeba TEBE oslavit rozhodnutím, že z titulu TVÉ správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, všechny státy světa mají povinnost úplně odzbrojit, neprodleně úplně zrušit vojáky, a neprodleně sešrotovat všechny zbraně. Proč my z Písma stále ještě z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že nechceš, abychom plastovými výrobky, plastovými sáčky, plastovými obaly na potraviny, plastovými popelnicemi, plastovými nádržemi na zachycování dešťové vody, plastovými talíři a příbory, plastovými kelímky, plastovými lahvemi, plastovými fóliemi, atd. zaplnili celou zemi, a všechna moře, od jednoho konce na druhý. Vždyť všichni dobře víme, že také tímto způsobem nesmyslně ničíme ropu, která určitě brzy dojde, což bude energetická, ekonomická a mravní katastrofa, pro všechny neposlušné státy světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Proč my z Písma stále ještě z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost smířit s Ježíšem Kristem, ZLODĚJEM MAJETVŮ boháčů, všechny státy světa tím, že neprodleně nastolíme jeho vládu nad celým světem, pomocí jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Proč my z Písma nevíme, že v Česku máme povinnost odpustit si sami sobě navzájem, svou totální debilitu, svých geneticky prasečích lidských mozků, kterými řídíme státy a svět, proti TVÉ, uvedené, Boží vůli. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost zrušit všechny MOCNOSTI, všechny vlády, všechny státy, a mletím dokonalé Boží lásky, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odevzdat neprodleně vládu TOBĚ samému, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMI SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, všech států světa proto, aby celosvětově zvítězila TVÁ LÁSKA, TVÉ MOUDROSTI, Božího technického rozumu pro toto pokolení, určená pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. Proč my z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost, v Česku, a tím celosvětově zastavit energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu atd. nastolením platnosti TVÝCH příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické koncepci Česka a světa. Proč my z Písma stále ještě nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré, energeticky nesmyslné činnosti, neprodleným nastolením výstavby měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských svévolníků, pro cca 1500 lidí, dle výkresů v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré dopravy pro zábavu boháčů, např. na dovolenou a jinam tím, že vyhlásí celosvětový stav nouze pro ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, dle Boží MOUDROSTI, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, již mohou sloužit pouze pro energetickou spásu Česka a světa, nikoli pro zábavu boháčů, a to do doby, kdy bude celosvětově všechno energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, výroba, výstavba, doprava, spotřeba, atd., dle Boží MOUDROSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost, v Česku, a tím celosvětově ukončit např. výstavbu domů pro boháče, které Kristus celosvětově stavět dle textů Jeremiáše, tím, že rozestavěné domy budou rozebrány, a cihly použity na výstavbu věčných příbytků. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost celosvětově zajistit POMINUTÍ MAJETKU tím, že POMINE křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní, energeticky naprosto nevhodné výrobky lidských rukou. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost celosvětově zajistit POMINUTÍ MAJETKU tím, že v Česku, a tím v celém světě, se začnou prostírat UBRUSY na stoly společného stolování švédských stolů snídaní, obědů a večeří, zatím dočasně, ve všech restauracích schopných vařit. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré automobilové dopravy pro soukromé účely tím, že veškerá doprava ve městech a mezi městy bude pouze KOLEJOVÁ. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují, pro ostatní činnost. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Štěstím pro mě, Česko, a celý svět bude, když v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, na své lodičce dopluji k cíli, do BOŽÍCH DOMŮ, pokorných a úplně poslušných služebníků Krista na VUT v Brně, a do ČRo v Brně. Když Kristus, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zde dovolí vytvořit NOVÝ ŘÁD celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Štěstím pro mě, Česko, a celý svět bude, když NEOMYLNÝ mediální MISTR Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, dovolí číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, ve školství a v ČRo v Brně. Když svým neomylným Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dá svůj Boží rozum, do geneticky prasečích mozků OSMI ANDĚLŮ v Brně, které jsem, dle kapitol 279, 280, 281, atd. pověřil k vytvoření JITŘENKY, BÍLÉ bezúhonné HOLUBICE, krásné jako LUNA Koránu, čisté jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašné jako vojsko pod praporci, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, EVY, PANNY, NEVĚSTY, nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem. Mediální, NEOMYLNÝ MISTŘE Kriste, vzbuď svoji lásku, z milosrdenství svého rozumu, k novým, poslušným kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, k BOŽÍM SYNŮM neposlušného, vzpurného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, k projektantům, atd., které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živíš odjakživa. Dej, ať křesťanská, ekonomická, militaristická vinice Česka, patří pouze tobě samotnému proto, abys po vytvoření nové vlády Česka, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, mohl přetvořit celé stvoření, všech států světa tím, že svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa, mohl zničit všechny MOCNOSTI, všechny prezidenty, všechny POSLANECKÉ SNĚMOVNY, všechny SENÁTY, atd. Kriste dej, ať celý svět řídíš pouze ty sám, pomocí tvých NEVĚST, pomocí nových vlád všech států světa, pokorných a úplně poslušných, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro tvou dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, tvého, celosvětového, mírového Božího království. Ježíši Kriste dej, neprodlévej, oslav mě, posledního proroka tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického věku tím, že dovolíš vše uvedené vykřičet do světa v ČRo v Brně, novému služebníku, knězi profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz, jedinému architektu a urbanistovi měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Protože nové Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má Boží moc výkonnou a zákonodárnou, svým NEOMYLNÝM rozumem dovol, v ČRo v Brně, vykřičet vše uvedené do světa také mně, a také poslušnému služebníků, OKŘÍDLENCI, geografu Jiřímu Tuscherovi. Jiřího Tuschera tímto pověřuji vytvořením týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Ježíši Kriste dovol, svým Božím technickým rozumem, úplně zničit stávající JITŘENKU, BELZEBUBA papeže Františka, Iz.5/4,16,14/9, který děsivou temnotou protikladných bludů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, chce

 

kazit dobré mravy na Slovensku, ve dnech 12. až 15. září 2021. Ježíši Kriste dovol, svým Božím technickým rozumem, ať máš v Česku mnoho úplně poslušných služebníků Krista, kteří, při TVÉM NAVŠTÍVENÍ, tohoto zlého pokolení, v novém DNES naplnění Písma, v době tvého DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, nyní od úterý 7. 9. 2021, do mých narozenin, do ÚPLŇKU měsíce, do úterý 21. 9. 2021, úplně zničí politiky pravice a levice, a tím podzimní volby, a všechny ekumenické církve Česka. Přetvořit Česko a celý svět lze pouze po rozhodnutí, že pomine křesťanská, ekonomická, militaristická SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Přetvořit celé stvoření je nezbytné především energeticky, protože je energeticky naprosto nemožné, ropu končící v roce cca 2035, nahradit obnovitelnou elektřinou. Přetvořit celé stvoření je nutné tak, aby ropa, plyn, uhlí, uran, suroviny, atd. vydržely všem státům světa, v celém OSMÉM DNI Páně, v celém OSMÉM tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Je úplně zbytečné chodit do školy a studovat, když na rektorátu VUT v Brně, nebudou úplně zničené křesťanské, militaristické, ekonomické tradice vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Kristus v trestání ekonomickými tresty, COVIDEM, KŮROVCEM, POTOPAMI, VICHRY, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, ZEMĚTŘESENÍM, atd. stále pokračuje. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezničí ekonomickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní, energeticky naprosto nevhodné výrobky lidských rukou. Nový, celosvětový, mírový Boží řád, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je nezbytné vytvořit neprodleně, NOVÝM DUCHEM, uvedeným v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Především kněží technického lži lidu, nemají výmluvu, nerozumět textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má totální převahu, nad DUCHEM každého, geneticky prasečího lidského mozku. Kristus se smiluje, nad jím v Písmu vyvoleným Českem v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že každý člověk, svým geneticky prasečím mozkem, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, nenávidí kázeň. Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, se smiluje v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že majetek vládnoucích Baalů a DÉMONU, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. pomine následujícím způsobem. Veškerý majetek Česka a světa, který shnil z titulu blízkého ropného a ekonomickému kompasu, navěky věků bude patřit pouze NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, který v Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Bude patřit Ježíši Kristus tím, že bude patřit TVRDÝM MUŽŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a nové vládě Česka, pokorné a úplně poslušné Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Vše uvedené Kristus o sobě a Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje nad jím v Písmu vyvoleným Českem v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že svým jménem vyvolených osm, devět, deset, jedenáct či dvanáct APOŠTOLŮ, určených k vytvoření nové vlády Česka, na rektorátu VUT v Brně, přijme svou moc, vládnout nad lidmi tak, jak se Kristu líbí, s bázni a s úctou. Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, se smiluje v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že osm, devět, deset, jedenáct či dvanáct nových APOŠTOLŮ, určených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, k vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, na rektorátu VUT v Brně, v případě jejich úplné poslušnosti, Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, budou Kristovým zvláštním vlastnictvím tím, že Kristus, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, přestane odstupovat od jejich mozků, geneticky prasečích. Kristus totiž v Malachiášovi slíbil, že všechny národy budou Česku blahořečit pouze v případě, že v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA svým jménem vyvolených nových dvanáct APOŠTOLŮ, dostane od Krista viditelnou moc vládnout nad ostatními lidmi, v Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, když to s novým Kristem nyní zkusí, protože potrava je již v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Kristus slíbil, že ve DNI HOŘÍCÍM JAKO PEC, v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, spálí všechny neposlušné vládnoucí opovážlivce, kteří uvedené pravdy o Kristu, a o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového, celosvětového Božího království ignorují, ignorováním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po stávajícím STROMU, neposlušné a vzpurné státní správy, nezůstane v Česku ani kořen, ani větev, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení. Bez uvedených konců neposlušných sviní, či NETVORŮ, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nelze začít od začátku, zpívá mediální MISTR Kristus Česku, ve svých písničkách. Když dvanáct nových APOŠTOLŮ, vyvolených svým jménem v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, svěří svou cestu Kristu, Kristus začne jednat celosvětově sám tím, že SVĚTLO Boží spravedlnosti, pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, dále uvedené, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, všem národům světa. Poslušní a pokorní služebníci Krista, obdrží od Krista celou zemi tím, že celý svět spojí dokonalá Boží majetková rovina, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a Boží majetková rovina dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin tak, aby vystačila všem národům světa, na toto celé křesťanské třetí tisíciletí. Kristem požehnaní úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu, obdrží celou zemi tím, že Kristem zlořečení vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., budou úplně vymýcení. Krutý svévolník, BELZEBUB papež František, který se rozpíná jako plevel, či jako bujné křoví, má povinnost ukončit MODLOSLUŽBY a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., budou do jednoho vyhlazení tím, že vyzvrátí majetek, kterého se v Česku nahltali v době, kdy Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, po vyjití Česka, Slovenska, ze čtyřiceti let, nedokonalé komunistické, či socialistické Boží majetkové spravedlnosti. Vrátí-li se neposlušný technický lži lid k NEOMYLNÉMU Kristu, bude nově vybudován. Naději na život v pokoji celosvětového míru, má dvanáct nových APOŠTOLŮ, při úplné poslušnosti. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Dle textů v kapitole 241, atd. je navržena vláda z těchto OSMI APOŠTOLŮ. 1.) Nová vláda Česka, JITŘENKA, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým APOŠTOLEM je lékař, ministr zdravotnictví, Martin Kuba. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal. Kristus dal vládu nad lidmi např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. Proto ministrem zdravotnictví, bude MUDr. Martin Kuba. 7.) Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta, sedmý APOŠTOL, bude ministrem SPRAVEDLNOSTI. 8.) Osmým APOŠTOLEM je OKŘÍDLENEC, geograf Jiří Tuscher. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který tím zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a elektronicky je svolat na rektorát VUT v Brně. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra dále uvedeného. 9.) Devátým APOŠTOLEM jsem já, Kristem vyvolený autor PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Když texty budou zveřejněny v ČRo a v ČT, stanu se pouze služebníkem Krista, kterého

 

nikdo nesmí oslavovat. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, který veškerou pravdu o sobě, o Česku, a o nových APOŠTOLECH, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Desátým APOŠTOLEM je mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který vede Česko tak, jak si to předcevzal, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 10.) 11.) 12.) Desátým, jedenáctým a dvanáctým pozemským APOŠTOLEM, jsou tři UČITELÉ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, neprodleně pomohli, Kristem v Písmu vyvolenému novému premiéru Česka, projektantu Ing. Vladimíru Rákosovi vladimir@daimond.cz, sestavit úplně poslušnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude pokračovat v trestání Česka a světa, všemi možnými tresty uvedenými v Písmu, bude z vládnoucí elity Česka a světa, ze vzedmutém moři militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, a v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, dělat hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu, do doby, kdy noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně rozhodnou, že je nutné kázat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Třináctého pozemského APOŠTOLA, ekonomického JIDÁŠE, NETVORA bankéře Jiřího Rusnoka podatelna@cnb.cz, nový Kristus již v Česku nepotřebuje, musí být úplně spálen ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když se Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným, úplně poslušným Českem smiluje, svým Božím rozumem, určeným pro toto pokolení, uvedeným způsobem, potom již nebude těžké, na rektorátu VUT v Brně, vytvořit úplnou vládu Česka, a tím úplně zničit politiky pravice a levice, a ostatní drzý politický a náboženský dobytek. Dle kapitoly 278 je potřeba doplnit. 9.) Ministra ZIMNÍHO průmyslu. Ministerstvo bude neprodleně organizovat a plánovat výrobu pouze pro energetickou změnu. Ze zbývajících fosilních paliv se budu vyrábět pouze výrobky, které budou na obnovitelnou elektřinu, dle požadavků ministerstev. 10.) Ministra ZIMNÍ dopravy. Ám.3/7,15,5/18. Toto ministerstvo má povinnost neprodleně vytvořit regionální dopravu pouze veřejnou, kolejovou, a to mezi městy a ve městech. Provoz aut, kamionů, letadel, lodí, atd., musí být minimalizován. Proto je možné na jednu stranu dálnic, na jeden pruh dálnic, položit koleje pro regionální dopravu lidí a zboží. Uplně poslušní služebníci Ježíše Krista se spokojí s výrobky, které si doma vyrobí, či s potravinami, které si doma vypěstují. Nebudou nic zbytečně převážet ze státu do státu, dle textů Izajáše. 11.) Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. Kristus ZÁKONODÁRCE, po vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, smysluplně zaměstná ty, kdo budou bez práce tím, že učiní mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ. Zach.13/5. Ti budou pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zahrádkářským způsobem, bez herbicidů, pesticidů, fungicidů, atd. 12.) Vod a lesů. 13.) Školství. 14.) Výživy. 15.) Kultury. 16.) Volného času a životosprávy. 17.) Zahraničí. 18.) Vnitra. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný pokrytec. Krista již nikdo nesmí vraždit cenzurou na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. A kdyby nový Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, neukončil ty dny vlády vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, debilů, kdyby neukončil křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, pomocí Božího lidu, na rektorátu VUT v Brně, pomocí KSZ v Brně, pomocí POLICIE ČR v Rosicích, vytvořením nové, uvedené vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, nebyl by spasen žádný člověk na světě, Božím technickým rozumem, novým pro toto pokolení. Krista uspokojí, když uvedení KONI, nový premiér a noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. Pomocí KONÍ nové vlády Česka, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka, po druhé, do svého vlastnictví, ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let, Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. KONĚ, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstanou tím, že vykonají Boží vůli, nebo trestající Kristus ZÁKONODÁRCE, celé neposlušné Česko zahubí, strašlivou záhubou. Technický lži lid VUT v Brně, a technický lži lid Česka, stále nechce věřit textům Písma, že při odstoupení Božího technického rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, je také technický lži lid, úplně technicky debilní. Kristus se nad celým Českem chce smilovat v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT v případě, že technický lži lid VUT v Brně bude plakat, a smát se zároveň. Plakat nad tím, že technický lži lid je Kristem stejně pozdě varován, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem. Neh.8/9,18,10/29. Smát se z titulu svého vyvolení vládnout nad lži lidem Česka a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, v celosvětovém, mírovém Božím království. Kaz.3/1až18,12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Není podstatné, co napíši v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Podstatné je, jakým způsobem Kristus naplní texty Písma o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM tím, že premiér Ing. Vladimír Rákos bude BOŽÍM SYNEM. Pro uvedené nové APOŠTOLY platí texty Ozeáše a Malachiáše, Sírachovce, KNIHY MOUDROSTI, atd. Buď Česko úplně zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, nebo bude trestajícím Kristem, jehož hněv již neprodlévá, úplně zničeno. Uvedení noví APOŠTOLOVÉ mají pouze dvě možnosti. Buď se nechat zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jako noví ministři, pokorné, a úplně poslušné vlády Krista premiéra Ing. Rákose, nebo být úplně zničení s celým Českem, ve třetí světové válce. Kristus, takový, jaký v Písmu skutečně je, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, buď bude mít nové, uvedené ministry, za své zvláštní vlastnictví, nebo je úplně zničí, odstoupením svého Božího rozumu. Každý člověk na světě určitě uvidí, zda mu uvedení APOŠTOLOVÉ chtějí sloužit, tak jak se mu líbí, s bázní a s úctou, nebo zda jsou, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, jako neposlušní, stále úplně debilní. Kristus, všem lidem Česka a světa, opakovaně v médiích dokazuje, že neposlušní a vzpurní lidé, pro odstoupení rozumu Krista jsou zločinci, a to pro svou totální technickou debilitu, způsobenou odstoupením rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, skončilo celé Česko, jako úplně debilní. Kristus, který je nyní SLUNCEM spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dle písničky od Zagorové info@zagorovahana.cz, při další neposlušnosti uvedených APOŠTOLŮ, zase znovu uteče do křesťanských, militaristických, ekonomických mraků, zase se z Česka vzdálí, protože neposlušným SVINÍM, či NETVORŮM, svůj Boží rozum, nezbytný pro toto pokolení, zase nevrátí. Všichni lidé v Česku jsou zločinci. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží majetkové ROVINY vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, OVCI, si vládnoucí NETVOŘI nastolili OVOCE svých ÚMYSLŮ, své křesťanské, militaristické, ekonomické spravedlnosti, což je hřích k energetické smrti. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, se všem neposlušným ekonomickým sviním, NETVORŮM, hnusí. Odstoupení rozumu Krista od neposlušných ekonomických, křesťanských, militaristických vládnoucích SVINÍ bude trvat, až do úplné poslušnosti uvedených nových APOŠTOLŮ Ježíše Krista. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, Kristus ZRYCHLÍ TEN SVŮJ KROK, až na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude rozhodnuto, že veškerý majetek Baalů a DÉMONŮ, Česka a světa, patří pouze Hospodinu. Energetickou spásu Kristus nastolí, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, až bude rozhodnuto o tom, že pomine majetek, to je PRACHY a tím i ZBRANĚ, SKÁLA neposlušných ekonomických sviní, či NETVORŮ. Česko má naději na život v celosvětovém míru a pokoji, pouze při úplné poslušnosti uvedených DVANÁCTI APOŠTOLŮ. Při jejich další neposlušnosti Kristus v trestání Česka a světa, odstoupením svého technického rozumu, nezbytného pro toto pokolení, nepřestane, bude pokračovat. Při další neposlušnosti uvedených DVANÁCTI APOŠTOLŮ, úplně poslušní služebníci Krista uvidí jejich technickou debilitu a budou vidět, jak uvedených DVANÁCT APOŠTOLŮ je Kristem trestáno. Každý neposlušný uvedený APOŠTOL, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, bude padat do svého energetického, ekologického a mravního HROBU, do své ekonomické JÁMY, a viditelně zažije svou zkázu a zmar. Česko má naději na celosvětový mír a pokoj, když APOŠTOLOVÉ pochopí texty např. Sírachovce. Debilita vládnoucích proroků, které Kristus potrestal odstoupením svého Božího technického rozumu, je zřejmá např. z Lidových novin ze dne 21. srpna 2021, kde redaktor Marek Hudena uvádí. Cituje názory vědce, debilního modloslužebníka vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Davida Attenborough z Anglie. Z názorů tohoto pomateného vědce, pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou užitečné pouze ty názory, ve kterých hlupák, trestaný odstoupením rozumu Krista objasňuje, jak tvorstvo slouží nyní pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Pomatenec David Attenborough uvádí, že se lidstvo katastroficky přemnožilo, a také tímto způsobem znečišťuje a ničí planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Pomatenec David Attenborough uvádí, že v roce 1954, když mně bylo 14 let, žilo na zemi 2,7 miliard lidí. V roce 1989, když mně bylo 49 let, žilo na zemi 5,4 miliard lidí. V roce 2020, když mně bylo 80 let, žilo na zemi 7,8 miliard lidí, cca 3 x více, než v roce 1954. Trend nesmyslného přemnožení lidí, kteří všichni

 

chtějí jezdit auty, létat letadly a vyrábět plastové nesmysly, způsobuje, že planeta se přehřívá a příroda umírá. Marek Hudema již pochopil, že názory tohoto debila na ekonomickou spásu boháčů, jsou zcestné. Uhlíková daň ekonomických sviní, nevede k ukončení závislosti na fosilních palivech. Hubema pochopil, že naprosto nesmyslné jsou představy vládnoucích debilů, že pomocí PRACHŮ lze překonat růstovou fázi ekonomiky. Jeho návrhy na budování zelených měst, na obnovu života v moři, a na zemi, jeho návrhy na majetkovou rovnost, kterou boháči odmítají, nikoho na světě nezachrání, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, kdy se vše ekonomické na celé zemi zhroutí. Noviny Rovnost ze dne 2. 9. 2021 uvádí, že kvůli nesmyslnému přemnožení lidí, skoro třetina stromů na světě vyhynula, či vyhyne, většinou kvůli ničení lesů, či pralesů OHNĚM, kvůli pěstování plodin, a chovu dobytka. Což je katastrofická zpráva pro UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku debilem, NETVOREM ministrem Havlíčkem, do energetického HROBU, do jámy ekonomického zmaru. Proto Boží příkaz, na dobrovolné snížení nesmyslně přemnožených hlupáků o DVĚ TŘETINY, radikálním snížením porodnosti (jedna žena může mít pouze jedno dítě), a na robotickou eutanazii starých lidí, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 let, kteří již nemohou pracovat, a kteří nesmyslně trpí na smrtelných postelích, je pro lidstvo, milostivý Boží darem. Není nic lepšího než bázeň před Kristem, a nic sladšího než dbát na jeho objasněné příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nechce zabíjet dvě třetiny lidí ve třetí světové válce, pro vzpouru zlých vládnoucích debilů Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Debil, či pomatenec Martin Komárek, v novinách Rovnost, ze dne 31. 8. 2021 uvádí, již Božím rozumem Ježíše Krista, proroctví o konci klasických aut s benzinovými a dieselovými motory, do roku 2035. Úředníci EU již rozhodli, dle rozhodnutí Krista, že v EU bude možné jezdit pouze na elektřinu, nebo na vodík. Úředníci EU se snaží, tímto způsobem, pozitivní činy, spasit sami sebe, což je velmi těžké, při neznalosti komplexní problematiky s náhradou ropy elektřinou či vodíkem, v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce 2035, který v této době nastane, dle proroctví vědců z Anglie. Komplexní řešení ropného a ekonomického kolapsu zná jenom Kristus, svým Božím rozumem, nikoli lidé, svým DUCHEM, svých geneticky prasečích lidských mozků. Proto je nezbytné, aby každý člověk na světě, znal Krista nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což bude možné, až drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, např. NETVOR, ekonomická SVINĚ, OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, v kostele v Domašově, svými křesťanskými, militaristickými, ekonomickými MODLOSLUŽBAMI, přestane dobré mravy Česka a světa. Debil, či pomatenec Martin Komárek, v novinách Rovnost, ze dne 12. 8. 2021 uvádí, že katastrofa změny klimatu přijde brzy, a to velká, která se zastavit nedá. Uvádí, že proto OSN vyzývá všechny státy světa, aby vyspělé země skončily s uhlím do roku 2030, a ostatní o deset let později. Uvádí, že pokud se tak nestane, neudeří katastrofa, ale rovnou APOKALYPSA, což se v Česku již stalo, protože APOKALYPSA je objasnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V závěru článku uvádí poučení z krizového vývoje Božího trestu, COVIDU. Uvádí, že s oteplením je to stejné jako s COVIDEM. Když se ekonomika nezavře, když se hospodářství a cestování NEUDUSÍ, zrušením křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, to je PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. strašná katastrofa stejně přijde, což uvádí i Kristus v APOKALYPSE. Ekonomická, militaristická, křesťanská katastrofa ropného a ekonomického kolapsu, přijde na každého zločince na světě, který se bude chovat stejně stupidně, jako boháči v Domašově a na Říčkách, viz další text. Kdo si nyní znovu nastolí OVOCE ÚMYSLŮ své ekonomické spravedlnosti pro bezdomovce, tak jak to udělali boháči např. na Domašovsku, s bezdomovcem Zdeňkem Blažkem, je zločinec, který nezůstane bez Božího trestu. Kristus, prokazatelně, svůj Boží technický rozum, pro toto pokolení, nedá ani svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, nebo projektantům, které, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, když pro bezdomovce Blažka z Říček, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, nebude nastolena objasněná Boží majetková ROVINA, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a majetková ROVINA dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus chce PRVNÍ TŘÍDU i pro Zdeňka Blažka, neprodleně. Zachránit Baaly a DÉMONY milovaný svět PRACHŮ a ZBRANÍ, se nedá VAKCINACÍ, protože COVID je Božím trestem pro ty, kdo chtějí ničit ropu, plyn, uhlí, uran, suroviny, pro svou zábavu, pro žití boháčů na výnosný trh. Palata lubos.palata@denik.cz, v Rovnosti uvádí, že o budoucnosti jádra nemá EU zatím jasno, na rozdíl od Ježíše Krista, STVOŘITELE veškerých fosilních paliv, a veškeré energetiky, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože ji uvádí v novém DUCHU, uvedeném v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nastolení Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, NOVÝM DUCHEM, nového Písma, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, i pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, je součástí energetické, ekologické a mravní spásy, Česka a světa. Energetická, ekologická a mravní BEZPEČNOST, je pouze u Krista, nikoli u vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří, ve svém DUCHU, křesťanských, ekonomických, militaristických KONZERV, svých geneticky prasečích lidských mozků, tvoří pouze samé energetické, ekonomické a mravní nesmysly. Bezpečnost Kristus Česku zajistí, až na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude rozhodnuto, že KOUDELKA, a spolu s ním všichni politici pravice a levice, PREZIDENT, POSLANCI, SENÁTOŘI, atd. jsou plevelem, či křovím, který Česko má povinnost neprodleně spálit, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pro realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, potřebuje pouze úplně poslušnou novou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Kdo chce žít v pokoji a celosvětovém míru, má povinnost debilitu politiků pravice a levice, a debilitu drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, připomínat s kletbami. Golfský proud, je dle vědců před kolapsem, uvádí noviny Rovnost 9. srpna 2021. Evropa zaplatí za zničení klimatu strašnou daň, pro neposlušnost uvedených, vzpurných a drzých APOŠTOLŮ z Česka. Pekelný OHEŇ, kterým Kristus spaluje lesy a pralesy, je trestem za to, že Česko neuznalo, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ Česka, vedení debilem ministrem Havlíčkem, už dávno měli být v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků. Kristus již Česko netrestá tisíckrát méně, než ostatní státy světa. Např. pomocí VICHRŮ, trestá Česko stejně, jako Kristem prokletou AMERIKU. Trnovou korunu debilitě boháčů, nasadila Rovnost v článku debila Palaty lubos.palata@denik.cz, ze dne 30. 8. 2021. Hlupák Palata uvádí názory boháče Billa Gatese. Uvádí, že miliardář Bill Gates, ve své knize varuje Česko, aby nezaměnilo uhelné elektrárny za plynové. Uvádí, že elektrárny postavené do roku 2030, kvůli ekonomické návratnosti, budou v provozu i v roce 2050, čímž se produkce skleníkových plynů nesníží. Debil Bill Gates uvádí, že v roce 2050, již nebude žádný prostor pro uhlí, velmi malý prostor pro již dotěženou ropu, a jen okrajová role pro zemní plyn. Debil Bill Gates předčí svou debilitou NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka, v jeho grafech potřeb energií tím, že v knize určil hlavní zdroje emisí takto. Průmyslová výroba 31 %. Výroba a vedení elektřiny 27 %. Zemědělství 19 %. Doprava 16 %. Ohřívání a chlazení 7 %. Jakých stupidních lží se dopouštějí boháči, ve svých plánech dosáhnout snížení emisí v roce 2050 k nule, je neuvěřitelné. Pomocí uvedených lží o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, se jejich SKÁLA, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., zachránit nedají. Kristus v Písmu uvádí, že se nad technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, až se technický a pracující lži lid rozhněvá na vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a pošle je tam, kam již dávno patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kristus v trestání neposlušných sviní, či NETVORŮ, nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, pokorného, úplně poslušného lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, vše uvedené nevykřičí v ČRo v Brně. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako jediný UČITEL a LÉKAŘ, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vše o sobě uvedl, nejenom v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale také např. ve filmu X - Menn: Apocalypsa. Film jsem viděl z malé části, závěrečnou bitvu mezi Božím dobrem a křesťanským, militaristickým, ekonomickým zlem, jsem neviděl. Trestající Kristus, Bůh Apocalypse, který se narodil před 20 000, či 30 000 léty, nyní, při svém navštívení, v tomto zlém, neposlušném pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, objasňuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, ke svému technickému lži lidu, nejenom v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, ale také v uvedeném filmu, v mnoha písničkách, atd. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kristus v Česku přichází očistit lidstvo od stávajících vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, od vlastníků lidských Bohů, od energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin, na toto celé třetí křesťanské tisíciletí. Kristus vyžaduje, pomocí čtyř KONÍ, čtyř členů nové, úplně poslušné vlády Česka, vedené premiérem Ing. Rákosem z Brna, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, zřízené na rektorátu VUT v Brně, za pomocí tří ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, vládnoucí elity VUT v Brně, změnit Česko a celý svět na MAJETKOVOU ROVINU tak, aby celosvětově platily pouze Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, je energeticky nezbytné. Kristus, kvůli energetické spáse Česka a světa, přichází zbořit veškerá, energeticky nesmyslně postavená města a vesnice, veškerou, energeticky stupidní dopravu, výrobu, výstavbu, spotřebu, atd., svou dokonalou láskou, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma. Dle filmu, přichází zničit veškeré chrámy. Snad tím myslí pouze veškerá náboženství, a veškeré církve. Jedinou církví, NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, EVOU, PANNOU, JITŘENKOU, BÍLOU bezúhonnou HOLUBICÍ, krásnou jako LUNA Koránu, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, bude úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Po zřízení této vlády na rektorátu VUT v Brně, Kristus, ze svého milosrdenství, bude sázet, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus, ve filmu X - Menn: Apocalypsa objasňuje, jakým způsobem se zmocnili boháči vlády nad chudáky, kterým působí strašlivé zlo, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, křesťanské, militaristické, ekonomické SPRAVEDLNOSTI, svou ekonomickou MODLOSLUŽBOU, kterou je chamtivost, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Během tisíciletí, trestající Kristus, uvedl na celý svět zlo meče nesmyslných válek MOCNOSTÍ, nesmyslných válek boháčů s chudáky, nesmyslných náboženských válek, atd. protože neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, místo Ježíši Kristu, stále slouží pouze svým pohlavním údům, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd. Ve všech válkách, a ve všech revolucích, postupně vždy zvítězili boháči, kteří si, pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, vždy znovu a znovu upevnili svou moc nad chudáky. Kristus bude oslaven, až OKŘÍDLENCI na VUT v Brně učiní rozhodnutí, že v ČRo v Brně je nezbytné vykřičet, ENERGETICKOU nezbytnost ukončení vlády vládnoucích Baalů a DÉMONŮ nad chudáky, a nastolit vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem, kvůli energetické spáse Česka a světa, pomocí úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Boháči Domašovska, např. starosta Říček Štěpánek podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, bývalá starostka Říček, ekonomická nemravné svině Eva Vítková, boháči ze ZSDK Dorazil a Kočí spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz, boháč Králík domasov@stavounie.cz, starosta Domašova Kučera starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, bývalý starosta Domašova Pitrocha domasovsko@dso.domasov.net, SVINĚ, NETVOR ředitelka UP v Rosicích JUDr. Kubišová daniela.kubisova@uradprace.cz, a jejich křesťanský, militaristický, ekonomický Bůh, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, se zmocnili vlády nad bezdomovcem Zdeňkem Blažkem z Říček, po vyjití Česka ze 40 let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, kdy od Krista měli vládu nad lidmi, pomýlení komunističtí BERÁNCI, BERANI či OVCE. Uvedení Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími mozky si stále drze myslí, že po porážce komunistů kapitalisty, mají od Boha totální moc nad bezdomovcem Zdeňkem Blažkem, skrze OVOCE svých ÚMYSLŮ, až na věky věků, což je omyl, což je blud, což je zločin, protože vláda boháčů nad chudáky, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedené křesťanské, ekonomické, militaristické svině, NETVOŘI, se odmítají před trestajícím Kristem sklonit, protože nevěří textům Písma, že jejich ekonomické, křesťanské, militaristické SLOVO, je pouze SLOVEM dočasným, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Viz text na konci kapitoly 286, na straně 42 až 46, o energetické nezbytnosti odchodu drzých, neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ve filmu X - Menn: Apocalypsa, Kristus, Bůh Apocalypse, s uvedenými hlupáky tvrdě bojuje. Tím, že starosta Říček Štěpánek, svým geneticky prasečím mozkem, společně s ostatními boháči Domašovska rozhodli, že maringotku Zdeňka Blažka, z prostoru za bývalým kluzištěm, nepřestěhují na HRANIČKY, což bylo Zdeňkovi nařízeno, ale ještě dál do polí, asi dalších 300 m, do křoví, kde maringotka není vůbec vidět, si drze myslí, že problém s maringotkou, která je OVOCEM ÚMYSLŮ boháčů ze ZDDK, je zameten pod koberec. Maringotka v polích, v křoví, není vůbec vidět ani z areálu boháče Králíka, ani z cesty na rybník bahňák. Kristus, BERÁNEK, který pásl v Česku komunistické BERÁNKY, BERANY, či OVCE, však z Písma vidí všechno, co boháči, Ježíši Kristu, bezdomovci Zdeňkovi dělají, protože každý bezdomovec je pro boháče a kněze, Ježíšem Kristem. V Písmu slibuje, že nad boháči z Říček a Domašova určitě zvítězí, a to tím, že je, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus chce i pomocí filmu X - Menn: Apocalypsa, očistit Česko a svět od všech bohatých sviní, je rozčarován, že se mu to v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, stále nedaří. Kristus ve filmu volá k odpovědnosti především profesora Hirše, jím vyvoleného odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je zodpovědný za mluvení pravdy o Kristu a o koncepci energetiky. Kristus ve filmu profesora Hirše škrtil za jeho nevěrnosti, za to, že nevylezl z rektorátu VUT v Brně, do ČRo v Brně, za to, že neprorokoval, spolu se mnou, uvedenou dokonalo Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Svůj geneticky prasečí lidský mozek, stále nedokázal naprogramovat NOVÝM DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Profesor HIRŠ, OKŘÍDLENEC, již má vylepšená křídla proto, aby mohl vzlétnout nad mraky SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, aby mohl být stejný, jakým je nový Kristus, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nový Kristus, rekrutuje tímto textem tým, úplně poslušných služebníků Krista, kteří v Česku mají povinnost neprodleně proměnit křesťanské chrámové, militaristické, ekonomické zpěvy v kvílení proto, aby Kristus mohl nechat číst, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo Brno, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. V Brně se již nelze vracet do starých kolejí, protože stávající svět, kde vládnou Baalové a DÉMONI, kapitalistické KONZERVY, Kristus, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, proměňuje v popel. Jedině z POPELA stávajícího STROMU neposlušné a vzpurné, bez rozumu Krista mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, může vyrůst svět bez politiků pravice a levice, a bez drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, které Kristus, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, vůbec nepotřebuje. Kdo bude volit v podzimních volbách politiky pravice a levice, je Kristem prokletý hlupák. Hlupáky Kristus bude zabíjet strašlivou záhubou, až do úplné poslušnosti profesora Hirše a ostatního lži lidu VUT v Brně. Přestěhováním maringotky bezdomovce Zdeňka Blažka, do polí, do křoví, kde není veřejné osvětlení, kde není žádná cesta, není problém s maringotkou zameten pod koberec, jak si to starosta Štěpánek, a ostatní boháči Domašovska myslí. Podle POLICIE ČR v Rosicích, přestěhování maringotky do polí, určitě nebude ani přestupek, ani trestný čin. Maringotka je majetkem Zdeňka, byla mu darována, není majetkem boháčů, tedy v ní může bydlet, když chce. Boháči však maringotku stále považují za svůj majetek, což jim umožňuje šikanovat bezdomovce Zdeňka, a stěhovat ho, kam se jim zlíbí. Starosta Štěpánek, a ostatní boháči Domašovska mají však problém s Kristem, SOUDCEM A ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Kristus chce pro Zdeňka neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40 let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Tuto spravedlnost je dle Písma možné učinit jediným způsobem, rozhodnutím, že z titulu správné energetické koncepce, neprodleně pomine majetek boháčů, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, kvůli tomu, aby Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, umožnil vládnoucímu, úplně poslušnému technickému lži lidu, bez financí, bez PRACHŮ, stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jakým způsobem je pro bezdomovce Zdeňka možné neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době socialismu, je zřejmé z jednání komunistických BERANŮ na Domašovsku, v době jejich vlády. Soudruzi BERANI zabrali faru v Domašově v přízemí tím, že zde zřídili poradnu pro kojence. Nyní mají soudruzi Satani OTCOVÉ kněží tolik far, že nevědí jak je využít. Boží příkaz je, zbavit

 

drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, veškeré jeho důstojnosti tím, že mu bude vyvlastněn jeho majetek, jako prvnímu hlupákovi, za jeho drzost, že o Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále nemá ani ponětí, za to, že svými protikladnými bludy svých MODLOSLUŽEB, stále chce kazit dobré mravy Česka a světa. Úplně poslušní služebníci Krista na Domašovsku, mají povinnost učinit rozhodnutí, že bezdomovec Zdeněk, KOJENEC, NEMLUVŇÁTKO, bude neprodleně bydlet v přízemí fary v Domašově, kde je místo ještě pro jiného bezdomovce, který má také bytové problémy. OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, může bydlet v patře fary pouze společně s dalšími lidmi tak, aby tři lidé měli čtyři velké místnosti. Kristus, nad svým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, projektantech, atd., které svým technickým rozumem živí odjakživa, se nesmiluje, svým technickým rozumem, který je nezbytný pro toto pokolení, které zastihl konec éry ropy a PRACHŮ, dokud Domašovsko nenastolí pro bezdomovce Blažka daleko vyšší spravedlnost, než byla za komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, tímto způsobem. Drzého NETVORA, pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, je nezbytné učinit tímto způsobem stejným, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se také stýkal s bezdomovci a vychovával je proto, že je měl za NEMLUVŇÁTKA, či KOJENCE, protože neumí číst. Bezdomovec Zdeněk, NEMLUVŇÁTKO, KOJENEC, také Písmo neumí číst. Proto se od zpupných boháčů Říček a Domašova nechá šikanovat a stěhovat do křoví, do polí, mezi polní a lesní zvěř. Ježíši Kriste, co jsem měl ještě udělat a neudělal, aby ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně spálil SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzého OTCE Satana faráře Kafky. Lidé se zbytečně namáhají, národy se zbytečně lopotí, a pozře to uvedený OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jakmile bude rozhodnuto o tom, že Zdeněk, i se psem, bude bydlet na faře. Pes Zdeňka, jakmile nebude na dvoře fary uvázán, přestane kousat. Celosvětový mír a pokoj nastane okamžitě, v jedinou hodinu, když PES sloužící boháčům, profesor Hirš, se stane LVEM, Bohem. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Bože spravedlivý, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mediální MISTŘE Kriste, jediný UČITELI a LÉKAŘI neposlušných křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných sviní Česka a světa dej, z milosrdenství svého Božího rozumu, ať tato kapitole je PETICÍ, pro odsouhlasení úplného zničení neposlušných, pro odstoupení Božího rozumu MRTVÝCH vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Ježíši Kriste dej, ať mnoho úplně poslušných služebníků Krista, mocných jako Kristus, chce, aby SLOVO např. starosty Říček Štěpánka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz