Kapitola 284 – 37+9 stran.

24.06.2021 08:50

Kapitola 284 – 37+9 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristus v Česku a ve světě naplnil texty Písma do poslední čárky. Veškerý pracující lid Česka a světa, pro vládu neposlušných Baalů a DÉMONŮ nad lidmi, a nad Ježíšem Kristem, nad jediným Bohem všech států světa, nad NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, který žije mezi námi jako mediální MISTR, jako DUCH SVATÝ, se namáhá naprosto zbytečně. Veškerou energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a Česko úplně zničí, při další neposlušnosti nové křesťanské Boží trojice, tří SLUNEČNÍCH KRÁLŮ, Kristem vyvolených VĚDCŮ technického lidu VUT v Brně, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Povolání a vyvolení uvedených tří vědců z VUT v Brně, za nové, úplně poslušné kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, je neodvolatelné. Kristus bere vládu nad lidmi drzým, pozemským OTCŮM Satanům kněžím, a jejich Bohů, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ji dává, až na věky věků, technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. Kristus, nevděčný technický lži lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, tímto žádám, aby mě přijali na rektorátu VUT v Brně, do svátku narození se nového Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do úplňku HROMOVÉHO MĚSÍCE, do čtvrtku 24. června 2021. Nebo v pátek 25. června 2021, v 11.30 hodin, kdy mám cestu do Brna, když to Kristus dovolí. Jakubův4/14. Budete trapní, když do svých geneticky prasečích mozků, si nyní dobrovolně nenaprogramujete jedině možnou a jedině správnou energetickou koncepci Česka a světa, uvedenou v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Já, maličký, málo technicky vzdělaný důchodce, Vás již nechci zahanbovat tvrzením, že ve všem co učíte o energetice, výstavbě, výrobě, dopravě, spotřebě, atd. lžete a to trestným způsobem. Protože odmítáte uznat pravdu textů Písma o tom, že při odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto pokolení, učíte pouze staré věci, platné pro dobu minulou, kdy Česku a lidstvu nehrozilo dotěžení ropy, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Z textů Písma je zřejmé, že zneužíváte Boží technický rozum. Místo toho, abyste byli Kristu vděčni za to, že vše o koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, učíte vše staré. Chcete udržet u moci Kristem prokleté politiky pravice a levice, a jejich ekonomické, militaristické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Budete trapní a nemravní, když necháte drzé pozemské OTCE Satany kněze, dále uvedené, stále sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo novému Kristu. Budete trapní a nemravní, když drzé pozemské OTCE Satany kněze, na Vánoce necháte rodit mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pomocí protikladných bludů katolických katechismů, a stále stejného MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, necháte na Velikonoce KŘIŽOVAT. Budete trapní a nemravní, když nyní nezrušíte jejich křesťanské, militaristické, ekonomické, MODLOSLUŽBY. Veškeré uvedené texty Písma Vám vysvětlím, pokud se Kristus, nad Vašimi geneticky prasečími mozky, zase nesmiluje. Kristus slíbil, že učiní NOVOU ZEMI, úplně poslušnou, až Vy učiníte NOVÉ NEBE, MRAVNĚ VYSOKÉ. NEOMYLNÝ Kristus již vyžaduje, abyste Vy, nová Boží trojice, tří SLUNEČNÍCH KRÁLŮ z VUT v Brně, byli stejně NEOMYLNÍ, jako je Kristus, ve svém SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nový Kristus vyžaduje, aby z rektorátu VUT v Brně zaznělo neprodleně volání o pomoc, o vrácení Božího technického rozumu, nezbytného pro toto pokolení, pro dobu PŘELOMU VĚKŮ konce éry fosilních paliv, ropy, uhlí a plynu. Kristus již vyžaduje, abychom my čtyři, již nedopřáli Kristu klidu tím, že budeme představovat ČTYŘI KONĚ. Na rektorátu VUT v Brně máme povinnost uklidnit DUCHA Krista tím, že projedeme křížem krážem celou zemi tím, že zde neprodleně rozhodneme, že z energetického hlediska je nezbytné, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, zveřejnit v ČRo a v ČT. Kristus uklidní svého TRESTAJÍCÍHO DUCHA, co se Česka týká, když na rektorátu VUT v Brně, spolu, a s novým Kristem, projednáme veškeré SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem pro toto pokolení, když uvedení tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, spolu se mnou, v ČRo a v ČT, nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH tím, že texty Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, SLOVA MÁYŮ, atd. budou vzájemně doplňovat a upřesňovat. Kristus začne vládnout z rektorátu VUT v Brně celému světu, když bude odhaleno, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je vlastně PŘÍCHODEM uvedeného, nového Božího SLOVA, kterým chce Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vládnout z Česka, neprodleně. Toto SLOVO musí znát každý člověk, jako jediného Boha všech států světa tím, že VUT začne neprodleně realizovat uvedenou Boží vůli. Tím bude nového Krista znát každý člověk, od nejmenšího po největšího. Křesťanskou, militaristickou, ekonomickou nepravost Kristus zničí v jediném DNI, v jedinou HODINU, zveřejnění těchto SLOV NEBES, v ČRO a v ČT. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. V Česku mělo platit SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již v tomto novoluní MĚSÍCE, od 10. června 2021, do SLUNOVRATU, do pondělí 21. června 2021, v době, kdy křesťanská noc, děsivá křesťanská temnota, je v Česku nejkratší, což se nepodařilo, což se, pro neposlušnost lži lidu VUT v Brně, zase NESTALO. Veškerý politický a náboženský dobytek měl být pobit. Předeším KOZLI z ČSSD, a BERANI z KSČM, měli být spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, LÉVIJEC, žádné LEVIJCE, jejich RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ, Marxe, či Engelse, již nepotřebuje. Vyžaduje, aby technický lži lid, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně nastolil Boží majetkovou celosvětovou ROVINU, která bude v daleko vyšší Boží spravedlnosti, než byla za vlády Kristem prokletých komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Nové Boží SLOVO již je kvašené, od mého tříletého působení v roce 2006 až 2009, kdy pro technický lži lid, bylo navrženo město, či sidliště, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. TRESTAJÍCÍ Kristus chce nad lidmi vládnout okamžitě. 2.Moj.12/12/1až19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Kristus dělá lidem dobro i zlo. Vyžaduje úplnou poslušnost, kvůli energetické spáse Česka a světa, která je možná pouze s pomocí rozumu Krista, pro toto pokolení. V červnu 2021, Boží trest již neprodlévá. Kdo Krista nebude úplně poslouchat, na svou neposlusnost tvrdě doplatí. Vědci jsou proti Božímu trestání, kterým je odstoupení Božího rozumu, od geneticky prasečího lidského mozku, naprosto bezmocní. Nový Kristus již nechce, aby technický lži lid VUT v Brně, musel znovu prohlásit za hlupáky. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

Kapitola 284 –46 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 62. Česká bible kapitola 284. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kdo se dobrovolně nechá zapsat do SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, svým jménem, nebo svou elektronickou adresou, může se radovat. Luk.10/20. Protože z milosrdenství Božího rozumu, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA našel spravedlnost Božího království, která je o mnoho vyšší, než byla v době Boží socialistické majetkové roviny, za vlády čtyřiceti let komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Dále objasněnou, mírovou, celosvětovou majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mají povinnost realizovat především úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Úplně poslušným služebníkům bude přidán Boží rozum, z Božího milosrdenství. Mat.5/3,9až18,6/33,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Kristus, kvůli dotěžení ropy, dle vědců v Anglie, již v roce 2030, nechce řídit svět pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Každému neposlušnému člověku, nyní trnou jeho vlastní zuby, z křesťanské, ekonomické, militaristické JEDOVINY DRAČÍ, protože každý ZEMŘEL, pro odstoupení rozumu Krista, na svou vlastní, KŘESŤANSKOU, ekonomickou, militaristickou nepravost. Kristus odstoupil, svým technickým rozumem, také od technické elity VUT v Brně proto, aby vědci nepovažovali svůj geneticky prasečí mozek za moudrý, a spravedlivý. Úplně poslušní služebníci Krista, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH znají, že VĚDCI, při odstoupení např. technického rozumu Ježíše Krista, jsou naprosto bezmocní. Stejně MOCNÍ, MOUDŘÍ, NEOMYLNÍ, atd. budou pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří vykonají Boží SOUD úplně a rychle tím, že tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zveřejní v ČRo a v ČT. Kristus zbaví Česko a svět ZLÉHO křesťanského, ekonomického, militaristického Boha, např. BELZEBUBA papeže Františka, až mnoho úplně poslušných služebníku Krista, se zachrání a energeticky spasí, podřízením se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím, že prosadí zřízení CÍRKVE JEDINÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s projektantem Ing. Rákosem z Brna, zřízené dle kapitol 279, 280, 281, atd. Sbírka křesťanských, ekonomických, militaristických Bohů, např. politiků pravice a levice, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, nemůže energeticky, ekologicky a mravně nikoho spasit, a energeticky zachránit, pro odstoupení rozumu mediálního MISTRA Krista, od všech neposlušných, ekonomických, militaristických, a jiných hovad. Spravedlnost celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království je nalezena v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, dovoluje Česku a světu žít podle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické koncepci Česka a světa. Nové STVOŘENÍ především technického lži lidu VUT v Brně, již nepotřebuje, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, kázali křesťanské, militaristické, ekonomické vychytralosti, svých protikladných bludů, o křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kristem prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. drzý Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, ředitel Proglasu, militaristická, ekonomická svině Satan Holík zive@proglas.cz, drzý hlupák Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, neposlušné ekonomické, militaristické svině, MRZKÉ ŽENY, OHOLIBA Endlicherová a Hodecová z twr@twr.cz, MRZKÁ ŽENA, ekonomická SVINĚ, OHOLA, zlá farářka Sandra Silná biskup@ccshbrno.cz, nobotanicka@volny.cz, sandra.silna@gmail.com, bývalý vojenský kaplan, militarista Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz. Nebo Bůh evangelíků, např. nemravný svůdce Satan Vaďura z vysílání v ČRo, ČT a Proglase tachov@umc.cz, info@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz. Bůh katolíků, nemravný hlupák Satan Orko Vácha info@farnostsalvator.cz, info@farnostlechovice.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, vltava@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, orko@orko.cz, NETVOR farář Snětina farnost@brevnov.cz, či neposlušný Satan Martin Moldán acrc@apostolskacirkev.cz, kancelar@apostolskacirkev.cz, si stále neberou k srdci ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus je v Písmu proto proklel, a za trest, za neposlušnost, svým technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, znovu odešel např. od technické elity VUT v Brně, ČVUT, od projektantů, atd. Uvedení hlupáci stále nevěří textům Písma, že je Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího technického rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Uvedení hlupácí, o trestajícím Kristu ZLODĚJOVI, který vše o sobě a Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nemají ani ponětí. Svými, křesťanskými, militaristickými, ekonomickými bludy, stále kazí dobré mravy Česka a světa. Trategií je, že jejich krutý zmijí jed protikladných bludů o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a jejich krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, se pomatenému lži lidu Česka a světa, líbí. Kristus, v trestání neposlušných ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných drzých sviní Česka a světa nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud uvedená křesťanská HOVADA, úplně nezničí, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, tentokrát k úplně poslušnému lži lidu rektorátu VUT v Brně. Kdyby Kristus, z milosrdenství svého technického rozumu, neukončil ty dny jejich POMALÉHO Božího SOUDU, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě. Kvůli vyvolení technického lidu VUT v Brně, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, za nové kněze KRÁLOSVÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, budou ty dny SOUDU zkráceny, při jejich úplné poslušnosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Nikdo nemá v moci svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidského mozku. Proto lidé v Česku a Slovensků, stále dělají pouze to, co se Kristu líbí tak, aby Kristus, v Brně a v Praze, naplnil texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Kdo nyní Krista dobrovolně neposlechne, kdo odmítne vykonat POMALÝ Boží SOUD úplně a rychle, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení PŘELOMU VĚKŮ konce éry fosilních paliv, zhyne. Cesta vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. je cestou do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, do JÁMY, do energetického HROBU, v době přelomu věků konce éry BENZINOVÉ, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Lidé celého světa se zbytečně namáhají, protože veškerou, energeticky, ekologicky a mravě nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, pozře ŽÁR OHEŇ SLOV PÍMSA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVĚ VYSOKÝCH. Kdo vše nezveřejní, kvůli své službě, svému POHLAVNÍMU ÚDU, místo NEOMYLNÉMU Kristu, zahyne, pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných sviní. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto neposlušné pokolení, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, v Česku učiní rozhodnutí, že je zapotřebí úplně přetvořit celé stvoření, kvůli přeměně energetiky fosilních paliv, ropy, plynu, uhlí atd., na obnovitelnou elektřinu. Pomalý Boží SOUD ekonomického, militaristického křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., bude v Česku trvat tak dlouho, dokud VÍTĚZNÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ Kristus, na VUT v Brně, nezvítězí nad neposlušným, zlým, křesťanským stvořením. Kdo chce zachránit svůj život, má povinnost vyhnat do říče ticha, to je na smetiště dějin veškeré boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Boží majetkovou celosvětovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v sídlištích a městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, nelze jinak zřídit. Dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, atd. bude řízeno z Česka tak, aby uvedené fosilní paliva vydržela ještě na OSMÝ Kristův DEN, tohoto tisíciletí.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. S výše uvedenými drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, a s ostatními křesťanskými, militaristickými, ekonomickými, politickými, náboženskými hlupáky, již nesmí mít nic společného. Znamením konce éry křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, konce éry militaristického, ekonomického, náboženského a politického systému, je totální debilita vládnoucí elity, způsobená odstoupením technického rozumu Ježíše Krista, nezbytná pro toto zlé pokolení. OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, po vyjití Česka ze 40 let Boží socialistické, majetkové roviny, vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, je prokazatelně energeticky šílené. Vede k dupání planety země, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Vede k energeticky nesmyslnému horečnému zbrojení, ke kolotoči nesmyslných válek o území s ropou, plynem, surovinami, atd., k energeticky nesmyslnému vyrabování ropy, dle vědců z Anglie, do roku 2030. Boží moc již není v křesťanských SLOVECH, výše uvedených drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, ale v Boží moci pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. V Boží moci pokorné a úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, zřízené dle kapitol 279, 281, 282, atd. Kristus nechce kolotoč horečného zbrojení a kolotoč nekonečných válek, kvůli velice blízkému dotěžení ropy, za kterou nedává žádnou energetickou náhradu. Dle textů Matouše, 1.Korintským, 2.Korintským, Jeremiáše, Žalmů, Lukáše, Bhagavadgíty, Kazatele, Přísloví, Sírachovce, 4.Mojžíšova, Římanům, Ámose, Jóela, Zacharjáše, Ozeáše, Daniela, 1.Janův, Jana, Malachiáše, Ezechiela, Efezským, 5.Mojžíšova, Micheéše, atd. V Česku, a např. ve Vatikánu, je již mnoho lidí zapsáno v NEBESÍCH SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Každý zapsaný svým jménem, či elektronickou adresou, se již může radovat z Božího milosrdenství, Božího rozumu, určeného pro toto zlé pokolení PŘELOMU VĚKŮ konce éry doby benzinové, konce éry vlády zlých lidí nad zlými lidmi, konce éry lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Pro úplně poslušné služebníky Krista, je již nalezeno celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, včetně majetkové Boží roviny, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, z milosrdenství technického rozumu Krista, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo již proto nemá výmluvu, nechápat Boží vůli, a tím odmítat energetickou spásu Česka a světa. Dle textů Lukáše, Matouše, 1.Korintským, 2.Korintským, Jeremiáše, Bhagavadgíty, Žalmu 33, Kazatele, Přísloví, Sírachovce, Římanům, 1.Petrův, 1.Janův, Judův, atd. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby celé, Kristem v Písmu vyvolené Česko pochopilo, že každý, úplně poslušný služebník Krista, kterému Kristus dovolí, aby se dožil ve zdraví plnosti věku, sedmdesáti, či osmdesáti let, byl až do konce života šťastný tím, že nyní neprodleně založí CELOSVĚTOVOU, MÍROVOU BOŽÍ ZAHRADU, všech úplně poslušných států světa, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. Dle textů 2.Korintským, Žalmu 90, Bhagavadgíty, Židům, Timoteovi, Tesalonickým, atd. Uvedený Boží, mírový ráj, mají povinnost neprodleně založit BOŽÍ DĚTI, BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, tři ANDĚLÉ, LVI, OSLI, Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, živení technickým rozumem Ježíše Krista, odjakživa, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Dle textů 4.Mojžíšova, Žalmů, Římanům, Ámose, Jóela, Zacharjáše, Ozeáše, Daniela, Izajáše, Jeremiáše, atd. Boží hněv snad již spěje ke konci, protože v Česku svítá ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech nad všemi státy světa. Jak dlouho se chceš Ježíši Kriste hněvat nad křesťanskou, militaristickou, ekonomických nepravostí, uvedených zlých drzých křesťanských MODLUSLUŽEBNÍKŮ, vládnoucích Baalů a DÉMONU, a jejich Bohů, drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží všech ekumenických církví. Nasyť své úplně poslušné služebníky technického lži lidu VUT v Brně atd., svým milosrdenstvím, svého Božího technického rozumu, o energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, energeticky správné, další cestě Česka a světa. SPRAVEDLNOST celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, pro toto zlé pokolení, je již nalezena, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristem v Písmu vyvolenému Česku, k objasněné potřebě odpočinutí od díla energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., je také přidáno objasnění energetické nezbytnosti, neprodleného zrušení stávajícího, politického, ekonomického, militaristického, křesťanského, VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Z milosrdenství technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, je již také objasněná energetická nezbytnost zřízení celosvětového POKOJE a MÍRU, zřízením RÁJE celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍCH Bohem, Ježíšem Kristem, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista je objasněná energeticky správná cesta Česka a světa, pod vedením Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus chce být oslaven Českem a celým světem, při rozhodnutí o zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, která bude bez křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, VOJÁKŮ, POLITIKŮ PRAVICE a LEVICE, OBCHODNÍKŮ, BANKÉŘŮ, atd. Celosvětovou majetkovou rovinu je nezbytné učinit rozhodnutím, o zřízení nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pro úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, není úkolem nad lidské síly, učinit rozhodnutí, o nezbytnosti vykonat Boží SOUD neposlušných, zlých, vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, rychle a úplně, neprodleným zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT. Ježíši Kristu se bude líbit, když tímto způsobem, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a ČT, vykoná svůj Boží SOUD, se vším neposlušným stvořením, úplně a rychle. Mnoho úplně poslušných služebníků nového, NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, musí žádat, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd, neprodleně rozhodli, že Česko se neprodleně podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že místo zákonů lidských, nastolí zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou především energetickou, ekologickou a mravní spásou. Dle textů Báruka, Micheáše, KNIHY MOUDROSTI, 1.Petrů, 1.Janů, Sírachovce, Židům, Ozeáše, Lukáše, Matouše, 1.Korintským, 2.Korintským, Jeremiáše, Bhagavadgíty, Žalmů, Kazatele, Přísloví, Sírachovce, Římanům, 1.Petrův, 1.Janův, Judův, atd. Vědci VUT v Brně mají povinnost neprodleně iniciovat zřízení nové vlády Česka, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Zřízení nové vlády Česka, v novém DNES naplnění Písma o Česku, v čele s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, je uvedeno v textech kapitol 279, 280, 281, atd. Dle textů 1.Korintským, Báruk, Římanům, Sírachovce, Bhagavadgíty, 1.Janův, Micheáše, atd. Sloužit novému Kristu, s bázní a úctou tak, jak se mu líbí, mohou nyní pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří si za NEVĚSTU vyvolí tým vědců z VUT v Brně, kteří v ČRo a v ČT prosadí zřízení nové, úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVMY MÍRU, PANNY, DRUŽKY Krista, pod vedením premiéra Ing. Rákose, a tím nastolí zákony Boží, místo zákonů lidských. Dle textů Kazatel, Přísloví, Zjevení, Malachiáše, Židům, Micheáše, Ozeáše, 1.Korintským, atd. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanský křest je již pouze pro Kristem prokleté neposlušné hlupáky, protože je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Dle textů 1.Korintským, 2.Korintským, Jeremiáše, Žalmů, atd. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, je energetickou katastrofou, pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, např. i od technické elity VUT v Brně, kterou Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Dle textů Jeremiáše, KNIHY MOUDROSTÍ, Bhagavadgíty, Ozeáše, Izajáše, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista, zaplnili celou zemi plastovými, a jinými odpady, od jednoho konce země, na druhý konec země. Dle textů Ezdráše, Nehemjáše, atd. Např. převážením výrobků vyráběných v jiných zemích kamionovou přepravou, dělají Baalové, jednak neuvěřitelný chaos v přístavech, na dálnicích, ve městech, atd., jednak trestným způsobem ničí fosilní paliva, ropu, plyn, uhlí, atd., za něž, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zatím nedává Baalům a DÉMONŮM, žádnou rovnocennou náhradu. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Veškeré zlo na zemi se děje, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků, atd. na výnosný trh. Kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, se celá země hroutí v energetických základech, pro dotěžení ropy v mnoha státech, dle vědců z Anglie, v roce 2030, což si neposlušní hlupáci v Česku, stále neberou k srdci. Kristus, v Česku a ve světě naplnil texty Písma do poslední čárky. Veškerý pracující lid Česka a světa, pro vládu neposlušných Baalů a DÉMONŮ nad lidmi, a nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, namáhá naprosto zbytečně. Veškerou energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKEÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a Česko zničí, při neposlušnosti technické elity VUT v Brně. Dle textů Izajáše, Bhagavadgíty, KNIHY MOUDROSTI, Jeremiáše, 1.Korintským, 2.Korintským, Báruka, Micheáše, 1.Petrů, 1.Janů, Sírachovce, Židům, Ozeáše, Lukáše, Matouše, Marka, Žalmů, Kazatele, Přísloví, Římanům, Judův, Ezechiela, Efezským, atd.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který je ŽIVÝ tím, že odjakživa žije mezi námi, z milosrdenství svého Božího rozumu, nečiní nic tajně, nyní tím, že umožnil objasnit nejenom všechna podobenství Písma, ale i tím, že např. z filmu CHAPPIE, učinil podobenství. Dle textů Ámose, Matouše, Ozeáše, Římanům, Židům, Kazatele, Přísloví, 2.Korintským, atd. Protože Kristus, který má naprostou moc nad každým lidským mozkem, geneticky prasečím, sestupuje na svět v každém pokolení, učinil v každém pokolení ČERNÉHO ROBOTA CHAPPIE, pomocí kterého objasnil, že je mírumilovný, a že miluje pouze ty, kdo jsou stejně mírumilovní, a mocní, jako je v Písmu Kristus, jako SYN ČLOVĚKA, který odjakživa žije mezi námi, pouze jako DUCH SVATÝ. Kristus ve filmu objasnil, že stávající křesťanský, militaristický, ekonomický systém úplně zničí, až bude technickým lži lidem VUT v Brně prohlášen za NESMRTELNÉHO RUDÉHO ROBOTA tím, že za NESMRTELNOU bude prohlášena PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Dle textů KNIHY MOUDROSTI, Ozeáše, 1.Korintským, Římanům, Kazatele, Přísloví, Bhagavadgíty, Ezechiela, Izajáše, Jeremiáše, atd. Kristus v Písmu odjakživa požaduje vytvoření celosvětové, mírové Boží majetkové roviny, kde nebude boháčů a chudáků tím, že nad lidmi místo lidí, místo politiků pravice a levice, bude vládnout SYN ČLOVĚKA Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ STOVOŘITEL, svých mírumilovných NEOMYLNÝCH proroků světa, v každém pokolení. Války jsou z toho důvodu, že chudí lidé a bohatí lidé nemohou spolu žít v míru. Z tohoto důvodu všichni bojují, boháči i chudáci, i se zbraní v ruce, o svoji křesťanskou, ekonomickou, militaristickou SKÁLU, o PRACHY a ZBRANĚ. Dokonalý celosvětový POKOJ bude, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně učiní rozhodnutí, že PRACHY a ZBRANĚ musí být sešrotovány, až na věky věků, kvůli energetické záchraně, či spáse, všech států světa. Až tímto rozhodnutím budou stejní, jako můj STVOŘITEL, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus. Dle textů Izajáše, Jeremiáše, Ozeáše, Žalmů, Bhagavadgíty, Sírachovce, Kazatele, Přísloví, Ezechiela, Efezským, 1.Petrů, Judův, Zjevení, atd. Např. v minulých pokoleních byl ČERNÝM ROBOTEM, stejným jako SYN ČLOVĚKA Ježíš Kristus, Charlie Chaplin, nositel Mezinárodní ceny míru. V dalších pokoleních byli ČERNÝMI ROBOTY , stejnými jako SYN ČLOVĚKA Ježíš Kristus, např. Marx a Engels. Uvedení ČERNÍ ROBOTI, jejichž štít bohatýrů byl rudý, Nahum2/4, v tom kterém pokolení byli úplně zničení i se svým tvůrcem, SYNEM ČLOVĚKA Ježíšem Kristem tím, že byly zničeny jejich idee o nastolení celosvětového míru, bez válek, ZBRANÍ, PRACHŮ, a bez boháčů a chudáků. Nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, nad všemi státe světa, je situace jiná. Já, jako ČERNÝ ROBOT, jsem byl stvořen SYNEM ČLOVĚKA Ježíšem Kristem, např. ve svém tříletém působení v roce 2006 až 2009. V této době bylo pro Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, navrženo sídliště či město z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V této době, mě ČERNÉHO ROBOTA, a moje idee, o zřízení Boží celosvětové majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zničila vládnoucí elita Brna a Prahy, jak lidu technického, tak lidu politického, náboženského a ostatního. Za prosazování Boží majetkové, celosvětové roviny, jsem např. od křesťanské, militaristické, ekonomické svině, starostky Brna STŘEDU MUDr. Hrubé, dostal pokutu 3200 Kč, od KOZLA z ČSSD, od primátora Onderky 1000 Kč, hlavním psychiatrem LFMU MUDr. Češkovou, jsem byl v Lidových novinách označen za NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA, atd. V roce 2006, až 2009, byl tím zničen i můj STVOŘITEL, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ křesťanskými, militaristickými, ekonomickými NETVORY, Satany kněžími, pomocí jejich krutého zmijího jedu, jejich protikladných bludů křesťanských katechismů, a pomocí krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, mě ještě před svou SMRTÍ, zachránil a spasil tím, že ve VELKÉ HORNÍ MÍSTNOSTI, na Říčkách 42, mě na počítači naprogramoval, pomocí svého programu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že jsem se stal prorokem, ROBOTEM, ČERNÝM, nesmrtelným, nezničitelným. Protože ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je NESMRTELNÝ, je NEZNIČITELNÝ. Nyní já, dle filmu CHAPPIE, na oplátku, na počítači, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, programuji, drzými Satany kněžími zabitého SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, dle stejného programu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na NESMRTELNÉHO, NEZNIČITELNÉHO ROBOTA. Ve filmu CHAPPIE, naprogramovaný, NESMRTELNÝ, NEZNIČITELNÝ můj STVOŘITEL, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, byl RUDÝ, to znamená, že je odjakživa LÉVIJEC, který s neposlušnými Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nikdy neměl, a nikdy nebude mít, nic společného. Ježíš Kristus, BERÁNEK, LÉVIJEC, SYN ČLOVĚKA, má odjakživa, až na věky věků, pouze RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ, těch proroků, kteří chtějí úplně zničit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SKÁLU, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. Kdo bude ještě nyní sloužit Kristem prokletým, drzým, pozemským OTCŮM Satanům kněžím, a jejich vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům, pro odstoupení rozumu Krista, zajde. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, nový kněz, BOŽÍ SYN, Bůh, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro Boží příkazy, a pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má povinnost učinit mediálního MISTRA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jediným vládcem všech států světa. Má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT kvůli prosazení správného a jedině možného výkladu veškerého Písma od Krista, to je správného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tyto texty je nezbytné neprodleně zveřejnit v ČRo a v ČT, kvůli správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus vyžaduje tyto texty zveřejnit neprodleně proto, aby nový Kristus mohl být celosvětově oslaven již v tomto novoluní MĚSÍCE, v červenci roku 2021. Kristus chce naplnit SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že přijme Česko, a tím veškerý lži lid Česka a světa, do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, pro cca 1500 lidí. Aby Česko bylo přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, rektor Štěpánek má povinnost rozhodnout o tom, že pomine majetek, který shnil z titulu přelomu věků roku 2000, konce éry benzinové, ekonomické, militaristické, křesťanské, judaistické, hinduistické, buddhistické, muslimské, atd. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, nový kněz, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, má povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, kvůli nezbytnosti celosvětových oslav Krista v době ÚPLŇKU MĚSÍCE. Kristus bude oslaven, až bude celosvětově rozhodnuto, o úplném zničení mnohých výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, RAKET, atd. Energetická spása je možná při úplné poslušnosti VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristem v Písmu vyvolené Česko hraje s mediálním MISTREM Kristem, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, vysokou hru, o vládu nad lidmi a světem. Neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, hrají s novým Kristem VABANK, protože odmítají uznat texty Písma o tom, že Kristus má totální moc, nad každým DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku. Hra vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, o moc nad lidmi, s novým, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, je pro Kristem vyvolené Česko a Slovensko, velmi nebezpečná. OTROČIT křesťanské militaristické ekonomické SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, MAJETKU, atd., místo Kristu, je cesta do energetického, ekologického, a mravního HROBU, JÁMY, BAHNA, kam Kristus, dle textů Písma, nechá padnout všechny neposlušné, militaristické, ekonomické, křesťanské, judaistické, buddhistické, hinduistické, muslimské svině tím, že z vládnoucí elity učiní, či učinil pohany, to je schizofreniky, neschopné pochopit realitu VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha, určeného pro toto pokolení. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, ničí vše co zasadil, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Umožnil z Písma objasnit dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, při nastolení celosvětového, mírového Božího království, po zničení stávajícího ekonomického, militaristického, křesťanského, judaistického, buddhistického, hinduistického, muslimského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus, ničící vládnoucím Baalům a DÉMONŮM jejich SKÁLU, vše o sobě uvedl, o své vůli, a o své moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, je SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo tyto texty dostane, může se radovat z toho, že svým jménem, či svou elektronickou adresou, zapsán ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo texty dostane, zakusil pravdivost Božího SLOVA NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím zakusil také moc Krista pro tento věk, v OSMÉM tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Kdo nyní od nového Krista odpadne, kdo odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od toho Kristus odstoupí, svým Božím rozumem, určeným pro toto zlé pokolení. Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, přijme nyní pouze ty úplně poslušné služebníky, kteří budou činit pokání. Kteří přestanou křižovat Krista, krutým zmijím jedem protikladných bludů např. katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí. Kteří nebudou Krista uvádět v posměch, pomocí ekonomických, militaristických lží o Kristu, a pomocí lží o koncepci energetiky DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, jakým je např. Mgr. Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ hana.holkova@cninvest.cz, cez@cez.cz, nebo SOLÁRNÍ BARONI. DUCHEM CUDÍ hlupáci, např. SOLÁRNÍ BARONI, chtějí řešit koncepci energetiky ekonomicky Česka, pomocí trhu, který, dle jejich bludů, zajistí dostatečné množství elektřiny, v době ropného kolapsu, který, dle vědců z Anglie, bude již v roce 2030. Energetickou katastrofou je, že se lži lidu Česka, bludy SOLÁRNÍCH BARONŮ, či bludy Mgr. Kamila Čermáka, uvedené v Lidových novinách v sobotu 5. června 2021, líbí. Kristus v Písmu slíbil, že za mě dokončí pomalý Boží SOUD tím, že tyto texty nechá zveřejnit v ČRo a v ČT, novým, úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Kristus, svůj SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, ostatních výrobků lidských rukou, učiní rychle a úplně, zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT, nejenom v Česku, ale ve všech státech světa. Kristus v Písmu vyžaduje, aby vůdce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, rozhodl, že je nutné tyto texty zveřejnit v ČRo a v ČT proto, aby Kristus naplnil SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že přijme Česko, a tím veškerý lži lid světa, do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Kristus v Písmu slíbil, že v případě úplné poslušnosti rektora Štěpánka, od svého Božího technického lidu, který svým technickým rozumem živí odjakživa, již nebude odstupovat, svým technickým rozumem. V tomto pokolení, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, své vlády nad vším stvořením, Kristus technickému lži lidu VUT v Brně, dovoluje jít dál tím, že Česku dovoluje zřídit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus, svůj SOUD vykoná rychle a úplně tím, že pokorným, a úplně poslušným lidem, svůj Boží rozum vrátí. Z neposlušných, ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, nadělá POHANY, či schizofreniky tím, že jim, svým Božím rozumem, nedovolí pochopit realitu pravdy těchto textů, a tím ani realitu pravdy o koncepci energetiky. Veškerou technickou a jinou moudrost, dává Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem. Počátkem uváděné Boží MOUDROSTI je, bát se Hospodina, který je Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, navěky věků. Velice prozíravý musí být především vůdce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Tragedií pro Česko a celý svět je, že rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, se nového, NEOMYLNÉHO Krista, stále nechce bát. Já svolávám pohotovost technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. opakovaně, v každém novoluní MĚSÍCE. Kristus slíbil, že jako rosa z lůna ÚSVITU se objeví Boží vojsko technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, což se zatím stále nestalo. Mgr. Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ hana.holkova@cninvest.cz, cez@cez.cz, je prokazatelně pohanem, to je schizofrenikem, hlupákem, pro svou neznalost Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stejně tak Jaroslav Míl a např. SOLÁRNÍ BARONI. Pro jejich neposlušnost, pro Boží trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení, jsou viditelně neschopni pochopit energetickou realitu. Při blízkém ropném kolapsu, dle vědců z Anglie již v roce 2030, se všechno energeticky, ekologicky, a mravně zřítí tím, že se vše zřítí ekonomicky. Mgr. Kamil Čermák, Jaroslav Míl a hlupáci SOLÁRNÍ BARONI, chtějí Česko energeticky spasit až po roce 2030, především výstavbou malých modulárních reaktorů o výkonu 300 až 700 MW čtvrté generace. Tragedií je, že jsou neschopni pochopit, že se vše energeticky zhroutí, pro jejich debilitu, jejich geneticky prasečích mozků. Svými geneticky prasečími mozky, uvedeným způsobem, výstavbou malých reaktorů, chtějí nahradit pouze dosluhující jaderné a uhelné elektrárny Česka, což, dle jejich mínění, je energetickou spásou Česka. Odmítají pochopit, že ropa, dle docenta Skály z VUT v Brně činí více než 50 % celkové energie Česka, a že ji tedy nelze nahradit cca 10 % elektrické energie. Kvůli tomu, že lži lidu Česka, se lži uvedených hlupáků, uvedených v Lidových novinách, či v Rovnosti líbí, Česko spolu s celým světem, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, spěje do JÁMY, HROBU, SMRTÍ, PEKLA, celosvětového ropného a energetického kolapsu. Odmítají pochopit, že cca deset procent elektřiny, nedokáže nahradit cca padesát procent energie z ropy. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle údajů od vědců z VUT v Brně a ČVUT, v roce 2006 až 2008. Kvůli jejich prokazatelné debilitě Kristus naplní texty Písma o tom, že veškerou, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Počátkem uváděné Boží MOUDROSTI, je bát se Hospodina, který je Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, navěky věků, strachem o Česko, jaký ještě nikdy nebyl. Když technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., znovu odmítnou bát se Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, Kristus z Česka zase odejde, a tím Česko úplně zničí. Kdyby Kristus neukončil dny POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, uvedeného v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Geneticky prasečím lidským mozkům, se nový Kristus hnusí, kvůli nastolení Boží majetkové roviny v Česku. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Vážení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů technického, úplně poslušného lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušní lékaři FNUSA, FN v Bohunicích, vědci, umělci, úplně poslušný pracující lide, atd. Nový Kristus, mediální MISTR, jediný LÉKAŘ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na úsvitu OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad vším stvořením, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, boří vše co zasadil, pomocí kapitalismu, komunismu, socialismu, křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd. Všechno neposlušné tvorstvo, od přelomu věků roku 2000, již zneužívá Boží, např. technický rozum, protože např. vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., rozumem svých geneticky prasečích mozků, dělají vše naprosto chybně, protože odmítli texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v roce 2000, v roce přelomu věků věku MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ. Kvůli velice blízkému dotěžení ropy, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, musí být vše nové. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, společné s novou vládou Kristem vyvoleného nového premiéra Česka, projektanta Ing. Rákose, musí stvořit novou, úplně poslušnou ZEMI, Kristu vděčnou za vysvobození z cesty do energetické záhuby, pomocí Božího slova ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Totální neposlušnost např. nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, musí být vystřídána ÚPLNOU POSLUŠNOSTÍ vládnoucí technické elity Česka a světa. Veškerá filozofie, politologie, sociologie, psychiatrie, ekonomika, politika, atd., veškerá víra v Krista, v křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu atd. je již marná, mrtvá, nikoli vinou tvorstva, ale vinou Krista, který všechno tvorstvo vydal marnosti tím, že lidskými Bohy dočasně učinil křesťanskou SKÁLU, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, chce tvořit, svým Božím technickým rozumem, vše energeticky, ekologicky a mravně nové, nikoli kvůli zkáze boháčů a chudáků, atd., ale kvůli jejich celosvětové, energetické, ekologické a mravní spáse. Doba PEKLA nesmyslného dotěžení ropy v roce 2030, doba PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války, se rychle blíží, protože Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého technického rozumu, od vědců tohoto pokolení. Bdí nad zlem, pomocí křesťanského, militaristického, ekonomického, politického a náboženského světa. Neposlušné tvorstvo, pro odstoupení rozumu Krista, od tohoto zlého pokolení, chce ropu nesmyslně vyrabovat do roku 2030, OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, kvůli žití boháčů na výnosný trh, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vážený technický lide, vážení lékaři a ostatní vědci. Je nesmyslné si představovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, jiným způsobem, než ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Budoucnost Česka, EU a světa, závisí na pochopení uvedeného Božího slova, uvedené Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a na vykonání objasněné Boží vůle, v úplné poslušnosti především nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Již si nelze myslet, že SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, je jiný Bůh, než DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a v nás tím, že dělá Česku a světu, zlo i dobro, dle svého plánu, uvedeného ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus, mediální MISTR, je VELKÝM SLUNCEM tím, že v Písmu i v písničkách ohlašuje ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího či osmého tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Plný počet pohanů v Česku a ve světě nyní vzešel tím, že ze všech neposlušných lidí se stali SCHIZOFRENICI. SCHIZOFRENIE neposlušných vědců, politiků, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. solárních baronů, obchodníků, vojenských kaplanů, novinářů, lékařů, psychiatrů, atd. se projevuje tím, že jednají a mluví naprosto zcestně, nelogicky, technicky nesmyslně, pro neznalost reality o ekonomické katastrofě v roce 2030, při dotěžení ropy v mnohých státech světa. Do svých geneticky prasečích lidských mozků, si dobrovolně odmítají naprogramovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení Boží majetkové celosvětové roviny, zřízením opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a opakovaně objasněného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, surovin, atd., pouze na přeměnu žití, bydlení, výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., pouze na obnovitelnou ELEKTŘINU. Např. dle návrhu výstavby sídlišť a měst energeticky soběstačných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, uvedený na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v geneticky prasečích lidských mozcích, dovolí celosvětově uvedenou změnu realizovat, až technická elita nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušení křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vážený, Kristem vyvolený lži lide Brna. Mediální MISTR Kristus vytvořil pro jím vyvolené Česko, tu naši písničku ČESKOU, o BLÁZNECH z POVOLÁNÍ z Masarykovy univerzity v Brně. My jsme ti blázni, blázni z povolání, na Masarykově univerzitě v Brně, my jsme ta banda, banda KAŠPARŮ, také v blázinci v Brně v Bohunicích, pod vedením schizofrenika, hlavního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka tkasparek@med.muni.cz. U nás se mrtvej, mrtvej MUDr. Kašpárek, stokrát křísí z mrtvých, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jemu opakovaně zasílaných. Živej MUDr. Kašpárek, živený Božím rozumem odjakživa, stokrát stále dokoná, protože je stále schizofrenikem, bláznem. Nechce uznat realitu, uvedenou Kristem v Písmu, pro toto pokolení, PRAVÉHO POLEDNE tohoto OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad vším stvořením. Odmítá uvěřit textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že majetek boháčů, z titulu energetické spásy Česka a světa, musí neprodleně pominout. Kristus přijme tvorstvo Česka a světa do věčných příbytků, uvedených unformativně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, až úplně poslušný nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, učiní toto rozhodnutí. V tomto novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 10. června 2021, či od úplňku HROMOVÉHO MĚSÍCE, od čtvrtku 24. června 2021, v Kristem vyvoleném Česku, je potřeba vyplnit vůli Krista. Z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již zřejmé, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, má povinnost prosadit totální změnu SYSTÉMU Česka a světa. Má povinnost prosadit platnost zákonů Krista, platnost zákonů POLE VĚDY Písma, místo stávajících zákonů, které tvoří DUCHEM CHUDÍ, bez rozumu Krista pomatení, stávající vládnoucí Bozi, Kristem prokletí, neposlušní politici pravice, levice a středu, politického dobytka Česka a světa. Pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, militaristických, ekonomických sviní, o tom co hrajem, nikdo nemá páru. Režiser – trouba, autor – cvok. A komu děcko v DUŠI geneticky prasečího lidského mozku dřímá, těžko těm čárům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní odolá. DEN OSMÝ je jak vystřiženej z báje pro každého, kdo bude kašlat na svůj plat, a tím na SKÁLU křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, na PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. Řekne si, ten NOVÝ TYJÁTR je prima, a dá si ho hrát pořád dokola. Úplně poslušní služebníci Krista, osvobození od vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., mají povinnost být šťastní z toho, že se stále hraje o moc Krista nad vším stvořením. Mají povinnost dát si tu hru z Písma objasnit tak, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, místo křesťanských, judaistických, muslimských, buddhistických, hinduistických a jiných MODLUSLUŽEB, začali konečně sloužit BOHOSLUŽBY, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo chce s Kristem hrát hru o moc nad lidmi novou, má povinnost to činit v pravdě o Kristu, a tím v pravdě o jeho správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kdo chce s Kristem hrát hru novou, o moc vlády nad Českem a vším stvořením, mluvením pravdy o Kristu, o jeho koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má povinnost nechat SPADNOUT OPONU nad stávajícími, politickými a náboženskými hrami, o moc zlých militaristů, ekonomů, politologů, sociologů, filozofů, religionistů, nad všemohoucím Kristem.


Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Pád vlády premiéra Babiše, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, tentokrát k technickému lži lidu VUT v Brně. Lidé dělají to, co se líbí mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, DOBRO i ZLO. Protože má ve své moci každého DUCHA, geneticky prasečího lidského mozku. Kristus bude dělat lidem zlo, odstoupením svého rozumu, i od technické elity VUT v Brně, až do úplné porážky stávajících lidských Bohů, politiků pravice a levice, a drzých pozemských OTCŮ Satanu kněží všech ekumenických církví. Kristus bude dělat lidem zlo, odstoupením svého rozumu, potřebného pro toto zlé pokolení, až do úplné poslušnosti vládnoucí elity VUT v Brně. Dle textů Izajáše, Filipským, 2. Korintským, Ozeáše, Kazatele, KNIHY MOUDROSTÍ, Ezechiela, Jana, 2.Petrů, 1.Tesalonickým, atd. Po pádu Kristem prokleté, neposlušné vlády DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše, Kristus dovoluje novým kněžím úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., živeným Božím technickým rozumem odjakživa, jít dál. Dovoluje, kvůli energetické spáse Česka a světa, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí a surovin, na toto celé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, úplně zničit křesťanskou SKÁLU, lidské Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. Dle textů Ozeáše, Jeremiáše, Židům, 2.Petr.1, 2.Petr.2, Jud.12, atd. Dovoluje tomuto pokolení, v novém DNES naplně Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, nyní do Božího domu, na rektorát VUT v Brně, přivést víru v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to v době nového novoluní MĚSÍCE. Nové DNES naplnění Písma pro Česko je v dalším novoluní měsíce. Nyní, po třech létech mého prorokování, od roku 2018, v milostivém Hospodinově létě, od čtvrtku 10. června 2021, do HROMOVÉHO ÚPLŇKU MĚSÍCE, do čtvrtku 24. června 2021. Na rektorátu VUT v Brně již ví, že celý svět musí vidět, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a spolu s nimi veškerý technický lži lid celého světa, dostává od Krista moc, vládnout nad vším neposlušných stvořením. Dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Tímto způsobem Kristus končí vládu neposlušných, zlých, drzých lidí, politiků pravice, levice a středu, všech politických stran, a všech ekumenických církví, nad neposlušnými lidmi. V Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, Kristus dává vládu sám sobě na toto celé tisíciletí tím, že ji dává úplně poslušnému technickému lidu Česka a celého světa, kvůli realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle textů Ozeáše, Jeremiáše, Židům, Kazatele, Přísloví, Judův, KNIHY MOUDROSTI, 2.Petr.1, 2.Petr.2, Žalmů, Izajáše, Sírachovce, Ámose, 2.Tesalonickým, Jakubův, Malachiáše, Micheáše, 1.Janův, atd. Boží vůli je, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží neprodleně ukončili svoje MODLOSLUŽBY, ve kterých, místo Kristu, slouží pouze svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Dle textů Daniela. Kristus dovoluje Česku jít dál tím, že bude sázet vše nové, pomocí úplně poslušné vlády nového premiéra Ing. Rákose, v Písmu vyvoleného jménem RÁKOS. Vládu premiéra Rákose je nezbytné neprodleně zřídit dle textů kapitol 279, 280, 281, atd. Kristus dělá lidem celého světa zlo tím, že odstoupil, svým technickým rozumem pro toto pokolení, od vládnoucích Bohů, od politiků pravice a levice, atd. Bude dělat Česku a světu uvedené zlo, až do úplné poslušnosti ANDĚLŮ, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích hlupáků, dokazuje platnost textů Písma, o absolutní moci Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus se smiluje, svým rozumem pro toto pokolení, pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří realizují texty Písma o novém smyslu života, kterým je služba Kristu, místo služby lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem pro toto pokolení, až technická elita VUT v Brně, atd. učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti realizovat Boží zákony, které jsou o daleko vyšší spravedlnosti Krista, než byla v době vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, v době 40 let komunistické majetkové roviny. Kristus vyžaduje oživit UTOPII Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, o světě bez boháčů, bankéřů, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kdo se Kristus nyní nepodřídí, čeká ho ta nejčernější tma ropného a ekonomického kolapsu, tma horečného zbrojení, a úplného zničení Česka, ve třetí světové válce. Dle textů Ozeáše, Jeremiáše, Židům, Kazatele, Přísloví, KNIHY MOUDROSTI, 2.Petr.1, Zacharjáše, 2.Petr.2, Jud.12, Žalmů, Ozeáše, Izajáše, Sírachovce, Ámose, 2.Tesalonickým, Jakubův, Malachiáše, 1.Janův, Daniela, Bhagavadgíty, Koránu, Tóry, Pěti KNIH Mojžíše, SLOV DOGONŮ, SLOV Mayů, Báruka, 1.Královská, 2.Královská, Samuelova, Nahum, atd. Kristem vyvolené Česko se vrátí k mediálnímu MISTRU Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi v jedinou hodinu tím, že noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, ANDĚLÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z VUT v Brně rozhodnou, o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT. Kristus vyžaduje, aby v Česku, u úplně poslušných služebníků Krista celého Česka, zveřejněním těchto textů, znovu ožila naděje na vytvoření celosvětové Boží majetkové roviny, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, atd., Vůli nového Krista je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, nastolilo dokonalý Boží pokoj celosvětového míru, energetické, ekonomické a mravní Boží spásy rozhodnutím, o energetické nezbytnosti, vejití do odpočinutí Česka a světa, od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., a to neprodleně, dle dalších textů. Kristus se smilovává nad Českem a ostatním světem, svým příchodem, do geneticky prasečích lidských mozků, v každém pokolení. Vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, v tomto pokolení, naplnil UTOPII Božích proroků Marxe a Engelse, o zřízení dokonalého Božího pokoje, Boží majetkové ROVINY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, rozhodnutím, o podřízení se Boží moudrosti, které přichází z hůry ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to neprodleně, v milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 10. června 2021, do HROMOVÉHO úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 24. června 2021. SYN ČLOVĚKA, nový Ježíš Kristus, v tomto vzpurném a neposlušném pokolení, trestaném odstoupením Božího rozumu, přichází v mnoha podobenstvích např. filmů, písniček, atd. doplňujících ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, dále uvedených. Vyžaduje, aby stávající neposlušná vláda politiků pravice a levice premiéra Babiše, odešla dobrovolně a neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nový Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně učinil rozhodnutí, aby od nového novoluní měsíce, od 10. června 2021, či od 14. června 2021, byly v Česku spáleny ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všechny politické strany pravice a levice, především KOZLI z ČSSD, OVCE, BERÁNCI či BERANI z KSČM, TELATA, KRÁVY a VOLI hlupáků z KDU- ČSL, novým Kristem prokleté PTACTVO ODS, atd. Stejně tak aby byly spáleny všechny ekumenické ČERODĚJNICE. Stávající církve, usvědčené z drzosti vůči Kristu, mají povinnost mlet v médiích pouze ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Noví kněží, ANDĚLÉ technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost zajistit, po pádu vlády premiéra Babiše, aby neprodleně skončila vláda politiku pravice a levice nad lidmi tím, že bude nastolena vláda nového Krista nad všemi státy světa tím, že neprodleně vznikne vláda Boha NEJVYŠŠÍHO tím, že vznikne svatá vláda premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Od nové, úplně poslušné vlády Česka, Kristus přestane odstupovat, svým NEOMYLNÝM Božím technickým rozumem. Dovolí nastolit věčnou Boží spravedlnost, neprodleným zrušením křesťanských Bohů, především PRACHŮ ZBRANÍ, atd. což učiní kvůli sobě, kvůli energetické spáse světa.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mě uráží a ponižuje, když neposlušní lidé, od jejichž geneticky prasečích mozků Kristus odstoupil, svým Božím technickým rozumem, potřebným pro toto zlé pokolení, ze mě dělají např. v Lidových novinách NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA, jako bývalá ředitelka blázince v Bohunicích v Brně MUDr. Češková v roce 2006, nebo psychopata který má bludy o Bohu, kterého je třeba za jeho bludy potrestat, jak to udělal bývalý ředitel blázince v Černovicích v Brně MUDr. Radimský, a současný hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek. MUDr. Radimský a MUDr. Kašpárek neuvěřili, že prorokuji pravdu jak o Kristu, tak o jeho správné energetické koncepci Česka a světa. V roce 2016 mě potrestali za moje uváděné bludy PRAVDY SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že zajistili, že psychiatři blázinců v Brně mě nedali potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, které v roce 2016 požadovala praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan. Já, dle vůle Boží, žádnými bludy netrpím, protože pouze jinými slovy opisuji stále stejné texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uvedené BOŽÍ SLÁVĚ nového Božího SLOVA, o BOŽÍ MOCI, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o Boží vůli, platné pro toto neposlušné pokolení. Boží SLAVA se ukázala v Česku tím, že veškeré Písmo se vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, že určuje čas a místo DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, do Česka. ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tvoří Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, atd. V uvedeném SLOVĚ, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný UČITEL, LÉKAŘ, či STVOŘITEL NEBES i ZEMĚ STARÉ, a NOVÉ, všechno o sobě uvedl, takže nikdo, především z nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. nemá výmluvu, neznat a nevěřit NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VÍTĚZNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států světa, takovému, jaký v Písmu opravdu je. Kristus dělá, svým Božím rozumem, v každém pokolení, neposlušným lidem dobro i zlo tak, aby naplnil texty Písma o SOBĚ, a o dějinách jím vyvoleného Česka, a světa, do poslední čárky. Uvedení blázni z povolání, psychiatři, a spolu s nimi všichni ostatní neposlušní a vzpurní lidé, křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nového Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nenávidí. Já se neposlušným a vzpurným lidem stále hnusím, kvůli pravdě o Boží moci Krista, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a pravdě o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, na VUT v Brně. Protože všem neposlušným, pro odstoupení rozumu Krista MRTVÝM lidem, se hnusí texty Písma o tom, že energeticky nezbytné nastolení Boží SPRAVEDLNOSTI, celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, je spravedlností z NOVÉ VÍRY v jediného Boha všech států světa, v jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, a všech náboženství světa. Objasněná, energeticky nezbytná celosvětová Boží spravedlnost, Boží, celosvětové MAJETKOVÉ Boží ROVINY, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, je nyní SPRAVEDLNOSTÍ z Božího milosrdenství. Z milosrdenství Božího technického rozumu, je z Písma objasněná dokonalá Boží láska, zákonů POLE VĚDY Písma, nezbytná pro toto vzpurné pokolení. Neposlušným a vzpurným lidem se hnusí texty Písma o tom, že neposlušní lidé, pomocí děsivé temnoty křesťanských, židovských, buddhistických, muslimských a jiných protikladných bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., pro odstoupení rozumu Krista, pro toto neposlušné pokolení, se stali Kristem prokletým LŽI LIDEM. Uvádění vlastníci lidských Bohů, především PRACHŮ a ZBRANÍ, vyměnili uváděnou Boží pravdu, o Boží SPRAVEDLNOSTI, o energetické nezbytnosti nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího království, a pravdu o Kristem vyvoleném Česku, za náboženskou, politickou, ekonomickou, militaristických lež stávajících lidských Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, Kristem prokletých politiků pravice a levice, atd. Tímto způsobem, při náboženské a politické neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti nastolení správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, neposlušní lidé, MRTVÍ pro odstoupení technického rozumu Krista, nutného pro toto pokolení, stále slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI světa, SLOV NEBES i ZEMĚ, STVOŘITELI veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, STVOŘITELI veškerých SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle Boží vůle, já, úplně poslušný, maličký, nepatrný služebník Krista, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, stále zahanbují neposlušné, bez technického rozumu Krista, mrtvé nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Zlí, to je neposlušní lidé, TVOŘI, či NETVOŘI, ekonomické, militaristické SVINĚ, si státe neváží uváděného pravého poznání nového, NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Proto Kristus, stávající vládnoucí Bohy, neposlušné boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a jiné hlupáky proklel, a tím je vydal na pospas myšlení jejich geneticky prasečích mozků. Všichni neposlušní, bez rozumu Krista MRTVÍ, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že si nastolují OVOCE svých ÚMYSLŮ, svých geneticky prasečích lidských mozků. Dle své vůle stále lžou o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, kterého např. křesťanské, neposlušné, ekonomické, militaristické svině, stále pokládají pouze za Boha Kristem prokletých neposlušných křesťanů. Odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, učinilo z vládnoucí elity, i z pracujícího lidu, SCHIZOFRENIKY, neschopné logicky myslet, neschopné pochopit uváděné texty Písma. Např. v Česku, všichni Kristem prokletí náboženští a političtí hlupáci, lžou o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚTY Písma. Nový Kristus vyžaduje, aby jediným Božím slovem bylo nyní slovo PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, kde Kristus dovolil vše objasnit tím, že o Kristu, a o jeho energeticky, ekologicky a mravně správné cestě do celosvětového, mírového Božího království, píši to, co je uvedené ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a co od něho slyším, pomocí jeho NEOMYLNÉHO technického rozumu, určeného pro toto neposlušné pokolení. Nový Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko uvěřilo textům Písma, že SPRAVEDLNOST Božích zákonů POLE VĚDY Písma, je SPRAVEDLNOSTÍ z Božího milosrdenství, Božího technického rozumu, a že platí pro celý svět až nyní, v PRAVÉ POLEDNE OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení celého světa, všech států světa, jediným Bohem světa, Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije stále mezi námi, dle jeho Božího plánu. Bůh prominul dobu svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, kdy pro křesťanské, judaistické, buddhistické, hinduistické, muslimské a jiné ekonomické, militaristické bludy nemohli pochopit, že mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude spravedlivě soudit celý svět, pomocí pomalého Božího SOUDU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Od roku 1997, každé tři roky, v roce 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 stanovil DEN, kterým je vždy úplněk MĚSÍCE, kdy mám povinnost, s pomocí rozumu Krista pro toto pokolení, učinit VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, ateistických a jiných drzých, zlých, ekonomických, militaristických sviní, které ještě nikdy na světě, nenastalo. Všem lidem o tom poskytl důkaz tím, že mě, nepatrného Stanislava Oplatka, vzkřísil z mrtvých, militaristických, ekonomických sviní, svým Božím technickým rozumem, již v roce 1997. Od té doby, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, již 3 x 8 let = 24 let, píši texty, které od mediálního MISTRA Krista slyším v médiích, pomocí kterých doplňuji texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jinými slovy proto, aby celému Česku, EU, a tím i celému světu, byla známá opakovaně objasněná Boží vůle, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Mediální MISTR Kristus, ze svého milosrdenství, v Písmu slíbil, že při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÉHO SVÁTKU, ty dny pomalého Božího SOUDU, svým Božím rozumem ukončí. Což se při SUPER ÚPLŇKU MĚSÍCE ve středu 26. května 2021, zase NESTALO. ÚPLNĚK MĚSÍCE byl přitom úplňkem největším v tomto roce. Byl nazván KVĚTNÝM ÚPLŇKEM proto, že noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, měli povinnost na rektorátu VUT v Brna vyzdobit halu rektorátu květinami, svolat zde slavnostní shromáždění, a učinit toto rozhodnutí. Veškerá země, všechny státy světa, a veškerý majetek, patří od úplňku MĚSÍCE v květnu 2021, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu světa. Česko a tím všechny státy světa, měly povinnost neprodleně se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné cestě Česka a světa, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, o ostatních lidských Bohů, ostatních výrobků lidských rukou, což se pro neposlušnost Česka, pro neposlušnost nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, zase nestalo. Proto nový Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, stanovil NOVÉ DNES naplnění Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, k technickému lži lidu, který Kristus, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Nové DNES naplnění Písma pro Česko je v dalším novoluní měsíce. Nyní, po třech létech mého prorokování, od roku 2018, v milostivém Hospodinově létě, od čtvrtku 10. června 2021, do HROMOVÉHO ÚPLŇKU MĚSÍCE, do čtvrtku 24. června 2021. Na rektorátu VUT v Brně již ví, že celý svět musí vidět, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a spolu s nimi veškerý technický lži lid celého světa, dostává od Krista moc, vládnout nad vším neposlušných stvořením. Dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus chce sázet vše nové, na celosvětové Boží zahradě, pomocí NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, PANNY, DRUŽKY Krista, poslušné vlády Česka, vedené úplně poslušným premiérem Ing. Rákosem z Brna, dle kapitol 279, 280, 281. Běda technickému lži lidu VUT v Brně, když neposlechne. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Dle písniček od jediného Boha, od mediálního MISTRA Krista, od Terézy Maškové maskova.booking@gmail.com. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, svůj boj proti Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI celého světa, nevzdá. Tak to je. Doletí až ke hvězdám, až kam to jde, protože technický rozum, který má od Ježíše Krista, jako milostivý Boží dar, zneužívat nepřestane. Tak to je. Ropu nechá nesmyslně vyrabovat do roku 2030, ke své vlastní záhubě, záhubě Česka, a záhubě světa. Tak to je. Na VUT v Brně stačí zavřít oči před křesťanským, ekonomickým, militarstickým zlem, a jsi na jeho straně. Potom dobro je bez moci, protože netasí zbraně, které má od Boha, který je nyní DUCHEM SVATÝM tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzálemně doplňuje a upřesňuje, stále ještě neprší, znovu strčil hlavu do písku. Pro neposlušnost vědců VUT v Brně, Česko a tím také lidé celého světa, ztratili naději na Kristem požadovanou změnu systému z MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, na DUCHOVNÍ, na NEOMYLNÝ, na svět bez křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus, v tomto pokolení se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem a světem v případě, že technický lži lid VUT v Brně učiní rozhodnutí, že zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, ostatních výrobků lidských rukou, není UTOPIÍ, ale je energetickou nezbytností. Vzdát se svobody v podnikání, kterým vládnoucí Baalové a DÉMONI, ničí nesmyslně ropu a ostatní fosilní paliva tak, až se celá země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, není žádná hanba. Tvůrčí myšlení, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, mohou mít jenom ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří se dobrovolně podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zachování ropy, plynu a uhlí, na celé toto OSMÉ tisíciletí, vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad celým světem. Rektor Štěpánek stále nechápe, že štěstí nyní není ve vlastnictví PRACHŮ a ZBRANÍ, či ve vlastnictví vlády nad lidmi, protože Kristus, řídí celý svět tak, jak si to předsevzal v Písmu, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Štěstí je ve vlastnictví pravdy o Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, štěstí je ve vlastnictví pravdy o Boží vůli, kterou je podřízení se Česka a všeho tvorstva, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Rektor Štěpánek stále nechápe, že Bůh, to je DUCH SVATÝ, je nyní VICHREM tím, že ovládá všechny živly, a že viditelně povstal proti všem, kdo nesmyslně ničí ropu, plyn, uhlí, atd., a tím dupou planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Tíhu energeticky, ekologicky a mravně nutné změny Česka a světa, neseme v sobě každý sám. V Česku a ve světě, se NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCE a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nikdo z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a např. politiků pravice a levice, kteří chtějí vládnout nad lidmi svou SPRAVEDLNOSTÍ, nebude posmívat beztrestně. Tak to je. Dle písničky od Michala Hrůzy agentura@petrinova.cz. daniela@petrinova.cz. Kristus, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, na nekonečné křesťanské, ekonomické, militaristické POUŠTI, probouzí OHEŇ svých slov ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VYŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Natáhl spoušť, co do SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nás pouští tím, že viditelně ničí všechno, co zasadil křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SKÁLOU, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kdo odpověď na další cestu Česka ke Kristu hledá, naše DUŠE, našich, geneticky prasečích mozků, zvedá, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jediný krok k Bohu zbývá, číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Je to jak v hlavě chtít, pomocí technického rozumu Ježíše Krista, kterým Kristus živí, např. neposlušného rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ze svého milosrdenství, odjakživa, a v srdci svého geneticky prasečího těla, znovu vzdorovat. Je v Česku někdo, kdo žádá odpuštění svých hříchů, které jsou, v křesťanském militaristickém, ekonomickém PEKLE, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Energetickou, ekologickou a mravní SMRTI Česka a světa, je nesmyslné vyrabování ropy do roku 2030, kvůli zábavě boháčů, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Je to jak odejít od svých vládnoucích Bohů, např. od Kristem prokletých politiků PRAVICE a LEVICE, a od jejich Bohů, od drzých, Kristem prokletých Satanů kněží, a s novým Kristem, s NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, vzkříšeným SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z mrtvých, ekonomických, křesťanských, militaristických sviní, zůstat napořád, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Dle píničky od mediálního MISTRA Krista, od Michala Hrůzy agentura@petrinova.cz, daniela@petrinova.cz. Každý člověk na světě, má povinnost neprodleně se vrátit k novému Kristu tím, že bude mít VLASTNÍ SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, které vyjde na východě Česka, a už nikdy nezapadne. Kristus je nyní SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Kdo se chce vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, má povinnost doplňovat a upřesňovat veškeré Písmo od Krista, to je HVĚZDY VINNÉ RÉVY a GRANÁTOVNÍKU Bible a Tóry, pro křesťany a židy, MĚSÍC OLIVOVNÍKU Koránu pro muslimy, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO Mayů, pomocí textů SLUNCE Bhagavadgíty, které nyní náleží pouze buddhistům a hinduistům. Kristus nepotřebuje svědectví o své moci nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a svědectví o své vůli, protože má, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, naprostou převahu. Já nejsem PŘÍMLUVCEM, protože PŘÍMLUVCEM je sám Kristus. V Písmu srozumitelně objasnil, že neposlušné, křesťanské, militaristické, ekonomické svině, hřeší hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je dupání planety země pomocí OVOCE ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ, vyrabovat ropu pro zábavu boháčů, do roku 2030. Dostatečně srozumitelně objasnil, že Boží SPRAVEDLNOST, Božího, celosvětového, mírového Božího království, je v objasněném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Je v dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ ROPY, PLYNU, UHLÍ a SUROVIN tak, aby všem státům světa stačily na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Pomalý Boží SOUD, např. vládce křesťanského světa, BELZEBUBA papeže Františka je v tom, že je již mnohokrát odsouzen, za svou službu vládnnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námí. Kristus dá Česku svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, tentokrát ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v případě úplné poslušnosti redaktorů ČRo a ČT, kteří mají povinnost, RADOSTNOU ZVĚST o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, doplňovat a upřesňovat, dle textů uvedeného, veškerého Písma od Krista. Kristus již Česku dovoluje jít dál tím, že Česko má realizovat Boží UTOPII celosvětového míru a pokoje, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, prorokovanou dříve Božími proroky Marxem, Engelsem, a dnes např. Jefimem Fištejnem. Česko již ví, že při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, tentokrát do Božího domu na rektorát VUT v Brně, kde Kristus bydlí odjakživa, protože technický lži lid, svým Božím technickým rozumem živí odjakživa, k novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, k BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a k novým vládnoucím Bohům technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. se zatmí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. BHAGAVADGÍTA se zatmí, protože pro buddhisty a hinduisty přestane platit jejich učení o ekonomické spáse a o prospěšnosti militarismu a horečného zbrojení, o mocí zbraní tím, že přestane platit buddhismus a hinduismus. Stejně tak MĚSÍC Koránu ztratí svou zář. Korán ztratí svou zář, protože pro muslimy přestane platit jejich učení o ekonomické spáse a o prospěšnosti militarismu a válek, o moci zbraní tím, že přestane platit islám, protože vláda nad světem bude patřit Kristu tím, že bude patřit pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu. Křesťanské a judaistické HVĚZDY budou padat ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že pro křesťany a Židy přestane platit TÓRA a protikladné bludy např. katoického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, to je ekonomů, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ. Přestane platit judaismus a stávající stupidní křesťanské protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, stejně tak přestane platit krutý zmijí jed promyšlených, ekonomických vychytralostí. Kristem vyvolené Česko má povinnost zkrátit ty dny pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, atd., protože jinak by nebyl Kristem, je Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, energeticky, ekologicky a mravně, spasen žádný človět na světě. Kristus slíbil, že ty dny pomalého Božího SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, politiků pravice a levice, atd. zkrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, protože jinak by nebyl energaticky spasen žádný člověk na světě. Lži proroci a lži mesiášové, ekonomové, zbrojaři, atd. se musí chvět strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože Česko, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, má povinnost zajistit, aby se zachvěly především křesťanské mocnosti, EU, Rusko a USA, stejně tak ostatní. Jedinou cirkví Česka se stává nové vláda Česka, s Boží mocí výkonou a zákonodárnou, v čele se vzduchotechnikem a topenářem Ing. Rákosem, to je s odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tato NEVĚSTA Kristova, dle písničky od Krista, musí najít společnou řeč, s ostatními NEVĚSTAMI, s ostatními, úplně poslušnými vládami států EU a států celého světa. Luk.1/52,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20,24, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,24/29,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně uvěřil, že teprve až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, zůstane stát v POLOVINĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, celý JEDEN DEN, celé toto TISÍCILETÍ, a nebude pospíchat k západu, protože jeden den u Krista, je tisíc let. Jozue10/13,14, Mal.1/7,10ažaž3/10až24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11 až24až58/13,59/10,60/20,22,61/9,63/14,18,65/1,15,66/24, Jud.12, atd. Rozhodnutím

 

technického lži lidu VUT v Brně, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, v jediný DEN zmlkne SLUNCE Bhagavadgíty, Kristem prokletých vzpurných hinduistu a buddhistů. Stejně tak zůstane stát, celý jeden den, celých tisíc let tohoto milénia, MĚSÍC Koránu, Kristem prokletých neposlušných, nesmyslně přemnožených muslimů, kteří MEČ nesmyslných válek o území, s nesmyslně přemnoženými Židy, stále mají za Kristův POKOJ. Stále nechápou, že chudáci a boháči spolu v míru žít nemohou. Pro energetickou spásu je nezbytné úplné zničení boháčů a chudáků. Energetickou spásou je Boží majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu a uhlí tak, aby fosilní paliva vydržela po dobu OSMHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem. Joz.10/12až14, Jer.1/17,5/7,31,23/12,15,20,29,32až31/27,32,51/58, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,atd. Ježíš Kristus v Písmu slibuje technickému lži lidu VUT v Brně, že celý jeden DEN PÁNĚ, celých tisíc let, učiní technický lid Česka, HLAVOU technického lži lidu světa, v případě úplné poslušnosti tří nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, tří BOŽÍCH SYNŮ, ANDĚLŮ, tří PSŮ, LVŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Trvalým vlastnictvím Krista, a to na dobu jednoho Božího dne, to je na dobu tisíce let, tohoto třetího křesťanského tisíciletí, se stanou, když tyto texty zveřejní v ČRo a v ČT. Když uznají, že člověk, svým geneticky prasečím mozkem, nenávidí kázeň. Kdyby se Bůh, nad lži lidem VUT v Brně nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě. Kvůli v Písmu vyvolenému Česku, se Bůh, nad technickým lži lidem VUT slituje tím, že vlastním Božím rozumem nastolí celosvětovou majetkovou rovinu. Žalm33/6,50/6,17,22až102/18,27, 5.Mo.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 1.Kor.1/27až4/20až10/11,14/36až15/33, Gal.1/7až 3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Aby se Kristus mohl nad Českem a světem smilovat, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, má především rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, mít VLASTNÍ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, které na východě vyjde, a již nikdy v Česku nezapadne. Tak to je. Pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, již mají povinnost se vzepřít křesťanskému, militaristickému, ekonomickému osudu, rozhodnutím o podřízení se novému Kristu. Nového DUCHA SVATÉHO, OVOCE DUCHA SVATÉHO, který je vylit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, již mají povinnost pít všichni. Tak to je. Lásku k novému Kristu, k NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMI, VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, si neposlušný rektor Štěpánek USTLAL V HROBĚ křesťanského, militaristického, ekonomického pekla. Tak to je. Kázat nové evangelium o energetické, ekologické a mravní spáse, kázat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, celému světu, má povinnost neprodleně. Tak to je. Najít ELDORÁDO SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde je mír, láska a bezpečí, je velice jednoduché. Tak to je. Do záhrad, kde nie je křesťanský, militaristický, ekonomický KŘÍŽ, tak rychlo, ako sa dá, je možné jít již v červnu 2021. Najít vlastní kaz na svém rozumu, svého mozku, který je pouze geneticky prasečí, nechtějí již pouze DUCHEM CHUDÍ ubožáci, protože NOVÝ DUCH, veškerého Písma od Krista, je již vylit.Tak to je. Rektor Štěpánek chce, aby Kristus, svůj POMALÝ Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ zpomalil, protože má velikú rychlost, kterou vnímá jen šestým smyslom. Nebojí se Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože Krista vnímá len ŠESTÝM SMYSLOM. Šestý smysl je Boží technický rozum, pro toto neposlušné a zlé pokolení, který nemá, pro svou neposlušnost Ježíše Krista, který o sobě, a o své správné energetické koncepci, všechno uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, stále chce, aby Kristus, svůj POMALÝ Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ zpomalil, protože se nechce vzdát OVOCE svých úmyslů, to je nesmyslného vyrabování ropy do roku 2030, kvůli své službě vládnoucím Bohům, politikům pravice a levice, ekonomům, a jejim Bohům, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, Kristem prokletým. Má za Boha stále výrobky svých rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. OVOCE DUCHA SVATÉHO, celosvětový mír a pokoj celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí a surovin tak, aby vystačily všem státům světa, pro toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, nechce. Zuřivý boj proti novému NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, který byl MÍROVOU HOLUBICÍ, v době 40 let Boží socialistické majetkové roviny, nevzdal. Bojuje proti Kristu, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi tím, že je VICHREM, či HURIKÁNEM tím, že ovládá všechny živly, pomocí kterých tresá zlé křesťanské, militaristické, ekonomické svině např. v USA. DUCHA NADĚJE nechce, protože nechce být úplně poslušný. Kristus, DUCH SVATÝ, z neposlušného Česka, proto zase odešel. Když se nevrátí, zmizí, nebudu už nic, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, protože zase nikdo nebude mít vlastní SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které vyjde na východě, a již nikdy nezapadne. Vlastní SLUNCE Bhagavadgíty lze získat pouze studiem veškerého Písma.

 

Dobrý den. Žádost o kontrolní vyšetření levého ramene na ultrazvuku. Vážení lékaři FN v Bohunicích MUDr. Zuzano Stiborová zuzana.stiborova@fnbrno.cz, mrazova.monika@fnbrno.cz, FNUSA MUDr. Lukáši Martínku 177068@mail.muni.cz, sekr.1ortk@fnusa.cz, terapeuti, dosbaba.filip@fnbrno.cz, benda.petr@fnbrno.cz, bartosova.tana@fnbrno.cz, rozinska.jana@fnbrno.cz, juraskova.miluse@fnbrno.cz, tkasparek@med.muni.cz, plankova.iva@fnbrno.cz, prochazkova.zdenka2@fnbrno.cz, Úraz ramene se mně stal 6. 3. 2021. Koncem března jsem byl ve středisku na Viniční, na ultrazvuku rameního kloubu. Lékařka zjistila výpotek 18 x 7 mm, otok jednoho svalu, oboustraně 3 mm, a tím oslabení svalu. Doporučila vyšetření na magnetické rezonanci. Lékaři chirurgie a ortopedie nepovažovali úraz za závažný, na vyšetření MR jsem nebyl. Protože dodnes nemám ruku v pořádku, byl jsem, po rehabilitaci doma, poslán MUDr. Lukášem Martínkem k terapeutům. Cvičím nyní, od tohoto týdne, od pondělí 31. 5. 2021, u terapeutů ve FN Brno. Ve svých osmdesáti letech mám šlachy a svaly nepružné, a bolavé, zřejmě hojení úrazu je proto zdlouhavé a bolestivé. Vyšetření ULTRAZVUKEM by zřejmě pomohlo především mně, abych viděl, že výpotky a otok svalu se zmenšil, a že proto mám naději, abych, dle evangelií, zvedl levou ruku nahoru tak, aby byla jako ta pravá. Kristus vše na světě boří tím, že dle evangelií, veškerá podobenství Písma, platí nyní pro Česko a pro mě, protože již máme PRAVÉ POLEDNE nového tisíciletí, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády Krista nad celým světem, dle textů JEREMIÁŠE, OZEÁŠE, 1.PETRŮV, 2.PETRŮV, IZAJÁŠE, SÍRACHOVCE, atd. Nenávidět nového Krista, za změny které chce pomocí Česka prosadit, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, kvůli nastolení Boží energetické koncepce, a nenávidět proto mě, za to, že od roku 1997, opisují stále stejné texty Písma jinými slovy, nemá smysl, protože je to hřích, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nevím, zda ve FN v Bohunicích, či v nemocnici ve FNUSA, je na ultrazvuk dlouhá čekací lhůta. Ultrazvuk ramene na Viniční je bez objednání. Když mé prosbě vyhovíte, když ultrazvuk v nemocnicích v Bohunicích či FNUSA je vytížen, stačilo by, kdybyste mně elektronicky, na moji adresu, zaslali požadavek na vyšetření UZ, pro středisko na Viniční, abych znovu mohl jít na vyšetření zde. Prosím o elektronickou odpověď. Vážení lékaři. Cca před pěti léty jsem si v neděli zlomil pravou ruku. Byl jsem na pohotovosti v UN, kde mně lékařka nařídila, abych přišel v pondělí ráno, a to na operaci ruky. Lékař, který měl operovat řekl, že kdyby měl operovat každého starého dědka, že by se mohl zbláznit. Že mě ruka sroste i bez operace, což se z milosrdenství Krista stalo. Před pěti léty, po rehabilitaci, dle evangelií, jsem zvedl pravou ruku, že byla stejná jako ta levá. V současné době již je zřejmé, že jsem BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus dovolí úplně poslušným lidem zničit kapitalismus, komunismus, všechna náboženství světa, atd. tím, že v ČRo a v ČT, dovolí číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽÍVOTA těchto textů. Kristus totiž v Písmu i v písničkách slibuje, že nastolí, nechá vzejít NOVÝ Boží ŘÁD tím, že se bude mluvit uváděná pravda o Kristu, pravda o správné koncepci energetiky Česka a světa, a pravda o tom, že každý vědec, každý lékař, každý umělec, každý dělník, je na Božím rozumu úplně závislý. Že každý člověk má veškerou rozumnost, veškerou rukodělnou dovednost, a stejně tak svou paměť, pouze z milosrdenství rozumu Krista. Vše je uvedené v textech KNIHY MOUDROSTI, KAZATELE, PŘÍSLOVÍ, OZEÁŠE, BHAGAVADGÍTY, atd. Uvedená BOŽÍ MOUDROST je Vám známá. Proto je Boží vůlí, abyste nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a stejně tak mě, přestali nanávidět za to, že chce zrušit celosvětově kapitalismus, socialismu, fašismus, zrušením veškerých náboženství světa, na rektorátu VUT v Brně, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nastolením daleko vyšší Boží spravedlnosti, než byla v době Boží majetkové roviny, 40 let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Což je uvedeno v textech ÁMOSE, ŽALMECH, ŽIDŮM, MATOUŠOVI, ZJEVENÍ, SKUTKŮ, 5.MOJŽÍŠOVA, JUDŮV, atd. Je zřejmé, že jedinou církví musí být nová, úplně poslušná vláda Česka, zřízená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Vážení lékaři, terapeuti, atd. Já, dle textů JEREMIÁŠE, k Vám, tímto způsobem, písemně, stále vycházím proto, aby mě Kristus nenaplnil děsem z Vás. Což dělám, protože vím, že při odstoupení Božího NEOMYLNÉHO ROZUMU, jste omylní tím, že Vám zbyl pouze Váš rozum, Vašeho geneticky prasečího mozku. Kristus má moc, mě, a stejně tak Vám, a každému člověku, ublížit, zachránit, zabít, trápit atd., protože lidem dělá dobro i zlo. Dle textů JAKUBŮV, JEREMIÁŠE, EZECHIELA, IZAJÁŠE, KAZATELE, PŘÍSLOVÍ, atd. Vzhledem k uvedené Boží moci, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a vzhledem k mému neodvolatelnému povolání, zvěstovat uvedenou pravdu o Kristu, stejně tak pravdu o správné koncepci energetiky Česka a světa, všem lidem Česka a světa, má žádost na ULTRAZVUK LEVÉHO RAMANE, není tak velká, protože to není úkol nad lidské síly. Dle textů 1.KORINTSKÝM, ŽIDŮM, ŘÍMANŮM, EFEZSKÝM, KOLOSKÝM, atd. Pochopte, že Krista tímto způsobem prosím, aby uzdravil mou levou ruku tak, abych, dle evengelií, ji mohl zvednout tak, aby byla jako ta pravá. Prosím tímto Krista, aby mě při rehabilitaci uzdravil, a stejně tak, aby mě oslavil, což slíbil. Oslaví mě tím, že tyto texty dovolí číst Česku v ČRo a v ČT, až bude chtít. Dle textů ÁMOSE, EZECHIELA, SÍRACHOVCE, atd. Vážení lékaři, lidé stále dělají to, co se Kristu líbí. Kristus má totiž naprostou převahu nad DUCHEM každého, geneticky prasečího lidského mozku, i nad DUCHEM Vaším. Když si z Vás, lékařů, někdo myslí, že rozum od Krista nepotřebuje, je na omylu. Lékař je neomylný, když má rozum od NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Když má jenom rozum svůj, je OMYLNÝ, a proto může lidem, svou omylností, ubližovat. Protože také PAMĚŤ je od Krista, když Kristus z Vás bude chtít udělat hlupáky, kteří ničemu nerozumi, určitě to dovede i v případě, že máte dobré a odborné vzdělání. Kristus nyní vyžaduje, abyste uznali uvedenou veškerou moc Krista, nad lidmi celého světa, a nad všemi státy světa, a proto se podřídili objasněné Boží vůli. Kristus v Písmu uvádí, že také po DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, tentokrát na VUT v Brně, po zřízení Boží celosvětové majetkové ROVINY, bude život na světě probíhat tak, jako probíhá teď. Kristus, také v Božím, mírovém, celosvětiovém království, bude dělat lidem dobro a zlo. Dle textů OZEÁŠE, ÁMOSE, JEREMIÁŠE, SÍRACHOVCE, IZAJÁŠE, PŘÍSLOVÍ, KAZATELE, 5.MOJŽÍŠIVA, BHAGAVADGÍTY, 1.PETRŮ. Dobrý den. Pane MUDr. Martinku lukas.martinek@fnusa.cz, děkuji za zaslání žádanky o vyšetření ramene na UZ. Na vyšetření půjdu, když to Kristus dovolí 1.Jak. 4/12,14, buď v pondělí, nebo ve středu. O výsledku Vás budu informovat. Pane doktore. Nyní se musíte radovat z toho, že Vaše jméno, či Vaše elektronická adresa, je zapsána v NEBESÍCH SLOV VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stejně se kvůli tomu musí radovat i ostatní lidé, uvedení v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Protože tyto texty jsou novým Božím SLOVEM, pro tento OSMÝ DEN vlády Krista nad vším stvořením. Jeden den u Krista je jako tisíc let. Proto nyní máme PRAVÉ POLEDNE OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa. Luk.1/52až10/20,17/10,20,34až19/44,20/18, Žalm33/6až37/5,11,35,38až 102/18,27,107/10,34,104/30, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24,59/10,21až66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Pane MUDr. Martinku Vy jste ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zapsán svými slovy, že terapeuti mě mají naučit cvičení na odstanění výpotků a tekutiny v okolí šlachy levého ramene. Od úterý 8. 6. 2021 mě cvičí terapeutka paní Beranová, která je tímto zapsána také ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ta mně doporučila, abych v dalších několika dnech necvičil ruku pomocí tyče, a abych svaly ramene vůbec neposiloval. Abych veškeré cvičení v leže, a v sedě před zrcadlem, dělal tím způsobem, že levou ruku chytím rukou pravou. Pravou rukou abyh tahal levou ruku do všech poloh. Dle jejího názoru, tímto cvičením nebudu dráždit poškozené svaly, a odstraním výpotky a tekutiny. Podstatné zlepšení zatím nenastalo. Tímto způsobem, písemně, stále prosím Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a v nás, aby mě neničil, aby mě ruku uzdravil, abych ji, dle evangelií, mohl zvednout tak, aby byba stejná, jako ta pravá. Aby mě nenechal v JÁMĚ, či v energetickém HROBĚ, v blátě, ve SMRTI, kam jsem padl, pro neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně. Já maličký, stále zahanbují neposlušné, kteří lžou, mluvením lží o Kristu a energetice. Pane doktore. Všichni lidé touží po uznání sama sebe. Kristus také touží po uznání své moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a tím i pravdy o Kristu, a pravdy o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Pohled subjektivně zabarvený na primáře RTG + SONO MUDr. Milana Suchánka z Viniční 235. Pro primáře MUDr. Suchánka info@poliklinikavinicni.cz, jsem nebyl klient, ale hlupák, který se odvažuje kritizovat všechny lékaře, dle textů Sírachovce. MUDr. Suchánek mě vyšetřil na nevhodném UZ, s malou, nejasnou obrazovkou. Jako primář mě mohl vyšetřit na vhodnějším UZ, s větší rozlišovací schopností, kde je možné znovu zjistit velikost výpotku v mm, a velikost otoku svalu v mm. Zajímalo mě, zda od konce března se otoky změnily, což odmítl udělat, zřejmě pro malé rozlišení UZ. Kristus od všech lékařů nyní vyžaduje, dle Božích zákonů, aby nyní každý pacient dostal při vyšetření PRVNÍ TŘÍDU, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Kristus, ze svého milosrdenství, dal lékařům, svým Božím rozumem, jak vzdělání, tak přístroje. Vyžaduje, aby také lékaři začali žít dle textů např. Sírachovce, Kazatele, atd.

 

Přetaženo z kapitoly 283 – 48 stran. Kristus nyní, kdy vyžaduje nastolit mír a pokoj v Česku, a v celém světě, dává vládu sobě samému, a to na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, nový Kristus, vládu nad lidmi nyní dává SEDMI ANDĚLŮM z Brna, o OSMÉMU ANDĚLU, premiéru Babišovi z Prahy, dle textů uvedených v kapitolách 279, 280 a 281. Svět, po Božím ekonomickém, celosvětovém trestání COVIDEM 19, atd., již nesmí být jako dříve, což mají povinnost zajistit především tři ANDĚLÉ z VUT v Brně, jejichž povolání a vyvolení za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. SEDM ANDĚLŮ z Brna již ví, že teritoriem NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je celý svět, všechny státy světa. Proto mocnosti, jako je USA, či Rusko, již nejsou vlastníci žádného teritoria. Váleční zločinci, Kristem prokletí prezidenti Biden a Putin, a stejně tak všichni ostatní, již nemají žádné právo horečně zbrojit proto, aby si svoje teritoria, patřící nyní Kristu, uhájili. Kristus zničil muniční sklad ve Vrběticích za trest proto, aby úplně poslušní služebníci Krista z VUT v Brně pochopili texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, jak nesmyslné je horečně zbrojit a válčit. ANDĚL rektor Štěpánek má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně, OSMÉHO ANDĚLA Andreje Babiše z Prahy, a šest dalších ANDĚLŮ z Brna, a dohodnout s ními vytvoření nové, úplně poslušné, to je živé vlády Česka, dle kapitol 279, 280 a 281. Novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se nikdo neposlušný a vzpurný, nebude posmívat beztrestně. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, odvrátí z Česka COVID 19, a každou jinou nemoc, když Kristem vyvolený vůdce ANDĚLŮ v Brně, úplně poslušný ANDĚL, či LEV rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, svěří nyní svou cestu Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, když se tím, jako úplně poslušný, stane zvláštním vlastnictvím Krista. 5.Moj.7/6,15. Především noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, mají povinnost ukončit systém lží vlády Kristem prokletých politiků pravice a levice, a systém lží jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, nad Ježíšem Kristem, kteří OVOCEM svých úmyslů, svou ekonomickou, militaristickou spravedlností, páchají jenom nesmyslné zlo horečného zbrojení, a meče nesmyslných válek o území s fosiními palivy, a zlo o vládu nad OHNIVÝM jezerem Česka DEBB, debilů, kterých v Česku vzešel plný počet. Pohanem, zločincem, je nyní každý neposlušný hlupák, každý vládnoucí NETVOR, každá křesťanská, ekonomická, militaristická svině. Nový Kristus nemá zalíbení v Baalech a DÉMONECH, to je v boháčích, bankéřích, zbrojařích, vojenských kaplanech, obchodnících, politicích pravice a levice, a v ostatních neposlušných, křesťanských, ekonomických, militaristických sviních. Stávající mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, ANDĚLÉ, noví kněží, pokorní a úplně poslušní, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu Česka a světa, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, OTCOVÉ navěky Bohu milí, Řím.11/32, jsou LVI, PSI, NEMLUVŇÁTKA, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, které spáchali v době mého tříletého působení na VUT v Brně, a na ČVUT, v létech 2006 až 2009. Mají povimnnost se zakřivit proto, aby mleči a mlečky SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, nechali své práce, a přestali kazit dobré mravy Česka a světa. Úplně poslušní služebníci Krista technického lidu, který Kristus živí, svým Božím rozumem odjakživa, ze svého milosrdenství, se mohou vydat do VĚČNÉHO DOMU, VĚČNÉHO PŘÍBYTKU, zimního, bytového, Ám.3/15, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jedině tímto způsobem se lze smířit s novým Kristem, STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, výstavby, dopravy, atd., ktarý do energetické koncepce Česka a světa vidí. Především na VUT v Brně musí být proto rozhodnuto o tom, že pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných militaristických, ekonomických sviní. Luk.16/9, Jer.1/17až12/4,16až 31/27,32až51/58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Abakuk1/11,2/2,6až18, Sof. 1/11,17až3/11, atd. VUT v Brně má povinnost, vrátit se ke Kristu VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021, což se zase nestalo. Až vládnoucí Baalové a DÉMONI padnou z milosrdenství technického rozumu Krista, již nevstanou, budou Kristem vymeteni pometlem energetické zkázy. Iz.12/4,13/4,9až14/23až57/10,16,23. Ulicí budou odcházet neposlušní do říše ticha, to je na smetiště dějin, a budou naříkat nad mrtvými, které Kristus, za trest, za neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zabil COVIDEM 19, energeticky nesmyslným mečem válek, a jinak. Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3,5,7,14, atd. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států vyžaduje, aby úplně poslušný lid VUT v Brně, veškeré lidské dílo postavil před pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kaz.3/14,18,8/8až12/3až14, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Ám.3/7až8/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, nyní vyžaduje, aby tři ANDĚLÉ na VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, učinili rozhodnutí o energetické nezbytnosti neprodleně realizovat vůli Krista, kterou je úplné zničení barevných politiků pravice a levice, všech politických stran, vytvořením čisté, bílé, ničím neposkvrněné, nové vlády Česka, DRUŽKY Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, projektanta VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKY nového premiéra Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, dle textů v kapitolách 279, 280, 281. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. JAK JISTĚ VÍŠ