Kapitola 283 – 48 stran.

18.05.2021 18:22

Kapitola 283 – 48 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Boží MLÝNY, Božího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, melou pomalu proto, aby především vědci z VUT v Brně, měli příležitost k pokání, a k vyznání, že OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, atd, je zlé. Kristus, ze svého milosrdenství, odstoupil, svým Božím technickým rozumem pro toto pokolení, od vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Tím je posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kvůli správné a jedině možné energetické koncepci Česka a světa, chce ve všech, úplně poslušných státech světa, vládnout sám, pomocí NEVĚST, ŽEN STATEČNÝCH, KRÁLOVEN MÍRU, DRUŽEK Krista, PANEN, nových, úplně poslušných vlád, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Kristus nepotřebuje prezidenty, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, nebo Putina či Bidena. Chce vládnout nad lidmi sám, pomocí úplně poslušných vlád států. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Tři Kristem vyvolení ANDĚLÉ z VUT v Brně, úplně poslušní služebníci nového Krista, noví kněží technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, LVI, NEMLUVŇÁTKA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost v ČRo a v ČT vytvořit vše nové, NOVOU ZEMI, úplně poslušnou, a NOVÉ NEBE rozhodnutím, že se v médiích bude mlet pouze nové Boží slovo, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na krutý zmijí jed děsivé temnoty protikladných bludů katolického a evangelického katechismu, se musí úplně zapomenout. Stejně tak se musí úplně zapomenout na krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, militaristických, křesťanských vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Uvedení UČITELÉ nového Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH z VUT v Brně, mají povinnost spojit celý svět, v jedno celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mletím správné energetické Boží koncepce, opakovaně objasněné. Kristus zboří, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nesmyslnou energetickou koncepci Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je pouze na elektřinu, která činí cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, 282, atd., stvořenou zločincem, SYNEM ZATRACENÍ ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, pouze v případě, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, z technického lži lidu VUT v Brně, bude ministra Havlíčka takto proklínat. Ať tě NETVORE, SVINĚ, křesťanská, militaristická ekonomická zrůdo, ministře Havlíčku, Panovník Kristus usmrtí COVIDEM 19, či jinak zabije, při odmítnutí podřídit se Kristu, který chce v Česku, v prvním státě na světě, úplně poslušnou NOVOU ZEMI, se SLOVY NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.29/11až24až56/10,16,20až65/1,15až66/24, Ez.3/4,21až28/9,33/17,39/8,13,21,29, Jer.1/17,5/7až23/29,32až29/17,31/27,32až51/58, atd. VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE Kristus, DUCH SVATÝ, STVOŘITEL veškeré ropy, plynu, uhlí, a veškeré energetiky a techniky světa dobře ví, Jer.1/17až12/2,4,16až23/12,29,32až31/27,32až51/58, že chybná energetická koncepce Kristem prokletého SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede, dle vědců z Anglie, k celosvětovému, nesmyslnému vyrabování ropy, již cca do roku 2030. 2.Tes.2/3,11,3/1,11. Při nesmyslném vyrabování ropy do roku cca 2030, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli ekonomickému žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, na výnosný trh, K.M.1/1až12/10,17,27až15/12, bude nenahraditelně zničená technická vyspělost celého světa. Zničenou ropu, která celosvětově tvoří cca 36 % z celkem potřebné energie pro svět, nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, která dnes celosvětově činí pouze cca 2,2 % z celkem potřebné energie světa. V Česku činí obnovitelná elektřina také pouze cca 2,2 %, z celkem potřebné energie Česka. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, dává Česku NOVÉHO DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že v TV úplně zpochybnil energetickou koncepci SYNA ZATRACENÍ Havlíčka, pouze na elektřinu, to je na cca 10 % celkem potřebné energie Česka. Zpochybnil ji pomocí bývalého vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslava Míla posta@mpo.cz, press@mpo.cz, a Dany Drábové dana.drabova@seznam.cz, plus@rozhlas.cz, dana.drabova@sujb.cz. Jaroslav Míl jharnych@spcr.cz, a Dana Drábová shodně uvedli, že výroba elektřiny v uhelných elektrárnách končí, a že ji není čím nahradit. Jaroslav Míl uvedl, že uhelné elektrárny nelze nahradit PAROPLYNOVÝMI, protože stávajícím plynovým potrubím nelze dopravit zvýšené množství plynu. Vybudování nového plynového potrubí je problematické, protože touto cestou nelze jít. Dana Brábová uvedla, že výstavba jednoho jederného bloku v Dukovanech, neřeší náhradu uhelných elektráren. Uvedla že úvahy politiků pravice a levice, o prodloužení životnosti čtyř jaderných bloků v Dukovanech, jsou ohrožením energetické bezpečnosti Česka ze dvou důvodů. Jedním důvodem je nebezpečí ČERNOBYLU, to je PELYŇKU, v Česku. Když Česko znovu opustí zákony POLE VĚDY Písma, když drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, ve vysílání Proglasu zive@proglas.cz, např. drzý Satan Pavel Raus pavel.raus@etspraha.cz, info@etspraha.cz, eva.jaklova@etspraha.cz, a MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, ekonomická svině Hodecová twr@twr.cz, pro zatvrzelost svých srdcí, znovu budou dráždit své DĚTI, to je Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ, ke vzdoru vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Kristus také Česko nakrmí PELYŇKEM, to je otrávenou vodou, z jím zničené přesluhující jaderné elektrárny v Dukovanech. Jer.1/17až9/13až31/27,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan. 2/14,26až3/10až5/2,16, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/4,6/17, atd. SYN ZATRACENÍ, ministr Havlíček, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, je neposlušná mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, zvaná PELYNĚK. Otravuje Česko naprosto stupidními energetickými koncepcemi pouze na elektřinu, to je na cca 10 % celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zj.8/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kdo v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, bude ještě mít Kristem ničeného SYNA ZATRACENÍ ministra Hovlíčka, za vládnoucího Boha, toho Kristus zabije strašlivou záhubou, PEKLEM třetí světové války, či jinak. Zj.1/1až20/11,14, SLOVO DOGONŮ, Ez.3/4,21až9/10až28/9až39/8,13,21,29, Jer.1/17až31/27,32, K.M.1/4až12/12,17,27, atd. Drábová pravila, že i když v Dukovanech Kristus neučiní ČERNOBYL, bude to zlé. Dana Drábová i Jaroslav Míl se shodli na tom, že všechny okolní státy EU sníží výrobu elektřiny. Proto Česko nebude mít možnost elektřinu koupit, a elektřina bude stejně nedostatková, jako za socialismu. Dana Drábová i Jaroslav Míl se shodli na tom, že ekonomové mají falešné nauky o tom, že uhelné a jaderné elektrárny, do doby ropného a ekonomického kolapsu, kdy Česko nekoupí nikde ani plyn, je možno nahradit fotovoltaikou a větrníky. Především v zimě, kdy dnes uhelné elektrárny jedou naplno, protože fotovoltaika přestává fungovat, bude velká bída. Jaroslav Míl chce proto v Česku projektovat, vyrábět a stavět malé modulární reaktory o výkonu 300 až 700 MW čtvrté generace. Jsou schopny se samy dochladit, čímž se eliminuje nebezpečí v případě nestandardních stavů. Uvádí, že proto by mohly být postavené ve větší blízkosti obytných území. Tento prorok SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neuvažuje jadernou energetiku jako náhradu ropy, plynu a uhlí, ale pouze jako náhradu dosluhujících jaderných a uhelných elektráren. Dle tohoto lži proroka, který nemá o trestajícím a Kristu, bořím křesťanskou SKÁLU PRACHY a ZBRANĚ, odstoupením svého rozumu od vládnoucí elity ani ponětí, technický lži lid Česka, i při odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, vyprojektuje modulární bloky během tohoto desetiletí. Tvrdí, že bloky budou komerčně dostupné během dalšího desetiletí. Doba výstavby je cca čtyři roky. Také Jaroslav Míl zapoměl, či neví, že docent Skála, v roce 2006 řekl, že je naprosto nesmyslné stavět ve velkém jaderné elektrárny, protože uran bude dotěžen dříve než uhlí. Proroci těchto energetických bludů, svými geneticky prasečími mozky, nedokáží sdělit, kolik kusů malých jaderných bloků, a kde by bylo třeba postavit, v případě, že by byly náhradou např. za ropu, protože ve svých nesmyslných koncepcích, chtějí nahradit pouze elekřinu, z rušených uhelných a jaderných elektráren, nikoli ropu. Svými geneticky prasečími mozky nejsou schopní pochopit, že stávající, energeticky a mravně nesmyslná výroba, doprava, výstavba, spotřeba, atd. nemůže pokračovat, protože energetický a ekonomický kolaps, při dotěžení ropy, bude hrozný a celosvětový. Proroci, které Kristus neposlal vládnout lidem, Míl a jiní, stejně tak jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, by nyní měli říkat: Již víme, že máme pouze geneticky prasečí mozky, že jsme proto jako pára nad hrncem, a že v květnu 2021, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, zmizíme dobrovolně a neprodleně v říši ticha, to je propadlišti dějin. Žalm115/17, Jak.4/12,14. Ježíš Kristus, PÁN veškerého tvorstva, již chce dát vládu nad Českem a světem, novým kněžím, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové vlády Česka, vedené Ing. Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280, 281. V roce 2030 nastane energetická situace, která bude technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Viz texty o chybné energetické koncepci Česka, uvedené také v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Písmo již je věda.

 

Kapitola 283 –48 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 60. Česká bible kapitola 282. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristus dělá Česku a světu, svým Božím rozumem, dobro a zlo tak, jak si to v Písmu, veškerém od Krista, předsevzal. Může každého člověka zbít, může ho i zachránit, stejně tak může úplně zničit, nebo energeticky zachránit, jím v Písmu vyvolené Česko. Síla je v mluvení pravdy o tom, že Kristus, který, dle svého plánu ničí SLOVA NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, učinil z EU lži lid. Politici pravice a levice chtějí zachránit svoje dobře placená KORYTA a hospodářský růst tím, že fatálně mystifikují pracující lid, svou stupidní energetickou koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU EU. EU však má pouze necelých 10 % podílů emisí skleníkových plynů světa. Energetická koncepce např. SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, dále odsouzená, je zločinem vůči Česku a EU. Kristus, neodvrací svůj hněv od politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Před UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY se Kristus sklánět nebude. NETVOR, SYN ZATRACEN ministr Havlíček, se před Kristem musí shrbit tím, že vyzná své hříchy, které jsou k energetické SMRTI EU a Česka. Dobrovolně, neprodleně, odejde do říše ticha, na smetiště dějin. V EU a v Česku, trestajícímu Kristu, sedícímu ve SLOVECH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zabíjejícímu neposlušné vládnoucí Bohy, se nyní nikdo nebude posmívat beztrestně. Správná energetická koncepce je o neprodlené záchraně ropy, plynu a uhlí, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ, vlády Krista, nad všemi státy světa, při zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného na VUT. Dle písničky NAPOŘÁD, od MISTRA Krista, od Hrůzy agentura@petrinova.cz. Kristus, na nekonečné křesťanské, ekonomické, militaristické POUŠTI, probouzí OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nikomu podřizovat nebude. Je nezbytné se Kristu podřídit, a bát se ho strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus má ve své moci, každý, geneticky prasečí lidský mozek, jeho rozumnost, či jeho rukodělnou dovednost, a paměť. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, nebo své RUKODĚLNÉ DOVEDNOSTI, či paměti, která je od Krista, dokáže v geneticky prasečím lidském mozku, udělat i ze vzdělaného, či z pracujícího člověka, úplného hlupáka proto, aby naplnil Písmo o Česku, do poslední čárky. Podvádět Krista, nevěřit mu, a pohrdat jeho dokonalou láskou, uvedenou v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Kristus je nepřítelem každému, kdo znovu bude věřit SYNU ZATRACENÍ, ministru Havlíčkovi, a odmítne zřídit VŠE energeticky NOVÉ. Ministr Havlíček, kouzelník, vynalezl PERPETUUM MOBILE tím, že podstatným způsobem, pro nedostatek uhlí, sníží výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, pro stáří elektrárny v Dukovanech, sníží výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách, nebude žádnou elektřinu nakupovat, protože v okolních státech také sníží výrobu elektřiny, a dle ovoce svých úmyslů, přitom zvýší dupání planety země, aby se v základech hroutila tím, že zvýší ekonomiku, výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, atd. Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ, nesmyslně slibuje, že pomocí lží o energetické koncepci Česka, nahradí benzin a naftu v plném množství OBNOVITELNO ELEKTŘINOU, a VODÍKEM, vyrobeným elektrolýzou z elektřiny, což je prokazatelně technicky nemožné, do doby PEKLA ropného a ekonomického kolapsu. Elektřiny bude vyrobeno podstatně méně než dnes. Proto není možné vyrábět elektrolýzou VODÍK, a z něho e-benzin a e-naftu. Ministr Havlíček, pro svoje lži je zločinec, který propadl OHNIVÉMU PEKLU. Energetickou bezpečnost Česka nelze zajistit lhaním o Kristu, a o jeho správné cestě. Kdo bude věřit lháři, SYNU ZATRACENÍ ministru Havlíčkovi, kdo odmítne vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., toho Kristus potrestá vrcholným Božím trestem, odstoupením svého technického rozumu pro toto pokolení, a následně PEKLEM ropného a ekonomického kolapsu, a PEKLEM třetí světové války. Třetí světová válka, dle Písma, se již začala v křesťanském svatém místě, v Izraeli, kde mají Kristův pokoj, což je meč nesmyslných válek o půdu. Židé a muslimové se nesmyslně přemnožili králičím způsobem. Vládnoucí hlupáci, svými geneticky prasečími mozky, řeší přemnožení lidí, a nedostatek jídla a práce pro chudáky, stejným způsobem, jako válečný zločinec Hitler, nesmyslnou válkou o území a o moc nad lidmi a Bohem. Kněží ŽIDŮ, dodnes nemají ani ponětí o tom, že za vlády Hitlera, je Kristus potrestal HOLOCAUSTEM kvůli tomu, že místo Kristu slouží svým Bohům, PRACHŮM. Veškeré zlo na světě se děje, protože Kristus nevstoupí, a nevstoupil, do geneticky prasečích lidských mozků, lidských Bohů vládnoucí elity a Satanů kněží. Kristus, Satany kněze, a jejich Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky a politiky pravice a levice, boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, a tím ničí celé toto vzpurné pokolení. Kristus se chce smilovat, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, nad všemi lidmi v jedinou hodinu, čtení těchto textů v ČRo a v ČT tím, že se slituje nad lidem VUT v Brně, který živí, svým technickým rozumem, odjakživa. Kristus v Písmu uvádí, že horečné zbrojení, a PEKLO třetí světové války, již není možné, protože blízký ropný a ekonomický kolaps, bude totálně zničující, i bez války, bude horší než válka. Vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně zajistil, aby všechny státy světa spolupracovaly na své energetické spáse, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nyní energeticky a mravně nezbytné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus zajišťuje totální debilitu geneticky prasečího lidského mozku, před Kristem mrtvého, neposlušného ministra Havlíčka. Odstoupením svého rozumu. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud sbírku křesťanských Bohů, ekonomických, militaristických, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, úplně nezničí. Kvůli sobě samému, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, činí SOUD vládnoucích sviní a NETVORŮ. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Bude i bez válek a bomb dělat z měst a vesnic celého světa sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. Protože ve stavbách, postavených DUCHEM CHUDÝMI ekonomickými, militaristickými, křesťanskými sviněmi, bez technického rozumu Krista debilními staviteli, nebude čím topit a svítit, protože v Česku a v EU, nebude, v době ropného a ekonomického kolapsu, po pádu PRACHŮ, kdy nám Rusko neprodá ani ropu, ani plyn, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.2/22,29/11až24až47/14až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15 až66/24, Jud.12. Trestání Česka COVIDEM Kristus ukončí, z milosrdenství svého rozumu, až při úplné poslušnosti pracovníků ČRo a ČT, při zveřejnění těchto textů. Vláda NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad lidmi všech sátů světa, kvůli konci éry ropy, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. Zachování ropy a plynu, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn, uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, debil ministr Havlíček plánuje snížit výrobu elektřiny v uhelných a jaderných elektrárnách, a drze tvrdí, že elektromobily budou jezdit na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků, že pro kamiony, letadla, lodě, tanky, atd., bude vyrábět vodík ELEKTROLÝZOU, což je blud, což je lež, což je podvod, což je zločin, dle textů uvedených v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Energetická bezpečnost Česka a světa je možná pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lidu Česka a celého světa. Pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu Česka a světa, se Kristus nad světem smiluje, ze svého milosrdenství tím, že se vrátí, svým technickým rozumem, pro toto pokolení, do hlav mnohých, geneticky prasečích lidských mozků, vědců technické elity VUT v Brně, a mnohých hlav geneticky prasečích lidských mozků vědců Česka a celého světa. Kristu se nebude žádný ekonom, zbrojař, boháč, bankéř, politik, atd., posmívat beztrestně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Výroba elektřiny pomocí fotovoltaiky a větrníků tvoří dnes celosvětově pouze cca 2,2 % celkově vyrobené energie. Výroba energie z ropy tvoří dnes celosvětove cca 36 % energie. Ropu nelze nahradit ani plynem, protože Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, chce zachovat ropu i plyn, na toto celé, OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Proto, při vyrabování ropy již v roce cca 2030, končí se veškerá sláva vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Proto, vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, kteří odmítají Boží energetickou koncepci, která umožňuje vejít do díla odpočinutí od energetické, ekologické a mravní zhouby, jsou zločinci, kteří musí být vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, např. JUDr. Sladkým, z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Energeticky správnou cestu uvádí Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energeticky správná cesta je neprodlené vytvořebí celosvětové Boží majetkové roviny, hostin ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, snídaní, obědů a večeří SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nejdříve ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v sídlištích, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 stávníků, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Pouze úplně poslušní mají naději na spásu. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Miroslav Petr v Lidových novinách dopisy@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho mozku geneticky prasečího lže, že DUCHEM CHUDI vědci, ekonomické svině Leoš Gál leos.gal@seznam.cz, tereza.douderova@schp.cz, z České technologické platformy pro biopaliva, či Michal Procházka z UNIPETROLU

 

michal.prochazka@unipetrol.cz, benzina@benzina.cz, svými geneticky prasečími lidskými mozky, vyřeší konec éry ropy tím, že e-benzin, či e-naftu budou vyrábět z vodíku, získaného energeticky náročnou elektrolýzou. Vodík nechají reagovat s CO2, pomocí speciální technologie, a tím získají e-benzin, nebo e-naftu. Dle DUCHEM CHUDÝCH vědců, e-benzin, nebo e-nafta, najdou uplatnění v letecké a námořní dopravě, či v kamionové dopravě. Dle těchto vědců, osobní silniční doprava, auta, po dotěžení ropy, budou poháněna z akumulačních baterií proto, aby nebylo nutné vyrábět elektrolýzou vodík, pro malou účinnost přeměny. Proto, aby se systém lhaní o Ježíši Kristu nezměnil, a aby se nezměnil systém lhaní o koncepci energetiky UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince ministra Havlíčka na elektřinu, která činí méně než deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, je potřeba zajistit pouze dostatek vodíku, vyrobeného elektrolýzou. Uvedené vědce nezajímá názor docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, z roku 2006, že Česko a svět nemůže jít cestou výstavby mnoha jaderných elektráren z toho důvodu, že uran bude dotěžen dříve než uhlí, a že nemůže jít ani cestou náhrady ropy elektřinou z fotovoltaiky a z větrníků, protože této energie je velice málo. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Podle SOLÁRNÍ ASOCIACE sekretariat@solarniasociace.cz, fotovoltaika@innogy.cz, martin.smolka@solarniasociace.cz, cez@cez.cz, veronika.silhova@solarniasociace.cz, byl na konci loňského roku celkově instalovaný výkon solárních elektráren v Česku asi 2200 MW, tedy zhruba stejně, jako je výkon jaderné elektrárny Temelín. Celkově se ze slunce vyrobilo 2270 GWh elektřiny, což je přibližně sedmina toho, co v Temelíně. Započteny jsou při tom i malé solární elektrárny, které v poslední době vyrůstají na střechách rodinných domů. Za rok 2019, ze kterého jsou poslední údaje ministerstva průmyslu a obchodu, pocházelo z ekologických zdrojů již 16 % vyrobené elektřiny, což je však pouze 1,6 % celkem potřebné energie Česka. Elektřina, dle učení docenta Skály, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, činí pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus dá Česku a světu myšlenky o pokoji a míru, a o celosvětové Boží majetkové rovině, Jer.1/17až29/11,31/27,32, Iz.63/14,18,65/15, až na rektorátu VUT v Brně bude rozhodnuto, že Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl posta@mpo.cz, SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, NETVOR ministr Havlíček, ministr@mdcr.cz, 2.Tes.2/3,11,3/1, europoslanec Ondřej Knotek, ondrej.knotek@ep.europa.eu, Dana Drábová dana.drabova@sujb.cz, či Václav Cílek cilek@gli.cas.cz, zločinci, budou trestně stíhaní KSZ v Brně JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz. K.M.5/23,6/6až24,17/7,11,15,20. Dle textů uvedených v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Jejich energetická koncepce, dle vědců z Anglie, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. V roce cca 2030, kvůli Česku, bude energetická situace technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Bůh učiní Česko hlavou národů, ne chvostem. 5.Moj.28/13. Vzkříšení z mrtvých na VUT v Brně, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Vládnoucí Bohové světa, v tomto pokolení, mohou být jenom z technického lži lidu. Proto, v tomto pokolení, kdy v mnoha státech bude dotěžena ropa do roku 2030, nelze na elektřinu provozovat elektromobily, jak si to představuje Kristem prokletý SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr Havlíček, ve své nesmyslé energetiké koncepci na elektřinu, to je na cca 10 % z celkem potřebné enerie pro Česko. Hlavním zdrojem energie pro Česko a svět, v tomto zlém pokolení, musí být především SOLÁRNÍ ELEKTŘINA. Proto Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti, neprodleně nastolit celosvětovou mírovou majetkovou Boží rovinu, opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, jsou dokonalou Boží láskou, jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou. K.M.5/23,6/6až24,17/7,11,15,20. JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn. justice.cz, má povinnost učinit rozhodnutí, že na pomalém Božím SOUDU opět zavládne Boží spravedlnost. Rozhodne, že noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technické elity VUT v Brně, neprodleně nastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let Boží majetkové roviny Česka, pod vedením komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ. Věřit je možné pouze Kristu, nikoli lidem, od kterých Kristus, odstoupil svým technickým rozumem. Dalším prorokem, kterého Kristus posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, je Václav Cílek cilek@gli.cas.cz, office@cts.cuni.cz, kotecky@cts.cuni.cz, storch@cts.cuni.cz. Tento prorok, kterého Kristus neposlal, v ČRo2 dvojka@rozhlas.cz, prorokoval, že při dotěžení ropy nebude dostatek elektřiny na to, aby se mohly vyrábět a provozovat elektromobily. Doufá pouze v provoz elektrokol a elektrokoloběžek. Uvedení proroci jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků. Jud.12. Uvedení pastýři pasou pouze sami sebe tím, že za Boha mají svoje dobře placená koryta. Jsou to stromy dvakrát mrtvé, dvakrát vykořeněné, jednou v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny, podruhé DNES, jsou bludnými hvězdami, které čeká ta nejčernější křesťanská, ekonomická, militaristická tma. Jejich ústa mluví nadutě, protože si myslí, že zůstanou bez trestu. Jsou to lži učitelé, kteří vyhovují přáním lidí, kteří chtějí úplně a beztrestně zničit ropu, plyn a uhlí, za které Kristus lidem nedává náhradu. Odmítají zrušit boháše a chudáky, protože SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, se jim hnusí. Hnusí se jim vejít celosvětově do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby a tím zachovat ropu, plyn a uhlí na těchto tisíc let. Bohové SLOV NEBES MRAVĚ VYSOKÝCH, vláda premiéra Ing. Rákose, má v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přesné instrukce co má dělat. Když technický lži lid texty nezveřejní v ČRo a v ČT, Kristus Česko zničí tak, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, stále plane hněvem nad dále uvedenými drzými pozemskými OTCI Satany kněžími z Proglasu, TWR, ČRo a ČT. Jejich výklad Písma, výklad podobenství, platný pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, je povrchní a lživý. Proto se mediálního MISTRA, ŽIVÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v době správného objasnění všech podobenství, stále nikdo nebojí strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus má naprostou moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a jeho DUCHEM. Proto neposlušní a vzpurní lidé, kteří mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, RAKETY, dělají pouze samé zlo, což se líbí Kristu, který ničí systém vlády nad lidmi, pomocí PRACHŮ, a ZBRANÍ. Neposlušným a vzpurným lidem, Kristus nyní umožňuje vnímat realitu o Bohu, a tím i realitu o koncepci energetiky vlády Česka a světa, která je prokazatelně naprosto chybná. Správnou realitu o Kristu, o jediném, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím i správnou realitu o správné energetické koncepci Česka a světa, Kristus uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z milosrdenství svého Božího technického rozumu, vše o sobě, a správné, energetické koncepci Česka a světa vysvětlil, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, tentokrát do Božího DOMU, na rektorát VUT v Brně, Ježíš Kristus srozumitelně objasňuje tím, že umožnil správně objasnit všechna podobenství SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. ZNAMENÍ pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka je pouze jediné. Jediným ZNAMENÍM DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Kristus, správným objasněním Písma v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, každé tři roky, od roku 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, realizuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných tradic, v novém DNES naplnění Písma, vždy v době novoluní MĚSÍCE, nyní od úterý 11. května 2021, do úplňku MĚSÍCE, do středy 26. května 2021. Kdo odmítne studovat ŽÁR PÍSMA VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kdo neuzná, že uvedené Boží SLOVO, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, že je Boží slávou, rozum od Krista, pro toto pokolení nedostane, a tím jde k záhubě, do JÁMY, HROBU, PEKLA, ZKÁZY, PODSVĚTÍ, ropného a ekonomického kolapsu, horečného zbrojení a tím třetí světové války. Vědci, svými geneticky prasečími mozky, nedokáží realisticky uvažovat ani o Ježíši Kristu, ani o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. RADOSTNOU ZPRÁVOU všech evangelií je realita, že Kristus, kvůli sobě samému, vše v Česku a na světě změní tím, že zruší militaristickou, ekonomickou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, při úplné poslušnosti vědců z VUT v Brně. Pro Česko je lepší, celých dalších tisíc let své existence, být v Boží přízni, než být, pro neposlušnost vědců VUT v Brně, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus v době, kdy za trest dal vládu Hitlerovi, potrestal Židy strašlivou záhubou, HOLOCAUSTEM. Běda Česku, když znovu odmítne se ke Kristu ZÁKONODÁRCI vrátit. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech církví Česka a světa, proto, při svých militaristických, ekonomických, křesťanských a jiných MODLOSLUŽBÁCH, již nemohou nikoho učit poznávat Ježíše Krista, který ve světě MATERIÁLNÍM, sedí pouze ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických. Úplně poslušní služebníci nového Krista, noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, LVI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici @vutbr.cz, již nemají výmluvu, pro odmítání svého nového kněžství, ve světě

 

DUCHOVNÍM, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus se smiluje nad úplně poslušným Českem a světem, až vědci VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, rozhodnou o čtení PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT, kvůli neprodlenému nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus je vzkříšený z mrtvých, militaristických, křesťanských, ekonomických sviní, či NETVORŮ, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Následky jednání drzých, neposlušných, pozemských OTCŮ Satanů kněží, a jejich Bohů, např. politiků pravice a levice, jsou katastrofické. Vrcholným Božím trestem pro Česko a svět, za jejich zlé jednání, je odstoupení Božího technického rozumu, také od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Vrcholný Boží trest je objasněn z milosrdenství rozumu Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. VRCHOLNÝM Božím trestem, v době ropného a ekonomického kolapsu, bude úplné zničení Česka. V PEKLE třetí světové války, Kristus zničí nesmyslně přemnožené politické a náboženské hlupáky. PEKLEM světové války, zničí dvě třetiny lidí, obdobně jak to učinil v době války třicetileté. Kristus chce Česko buď udělat strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu, kvůli neposlušnosti tří nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, tří BOŽÍCH SYNŮ, ANDĚLŮ, tří PSŮ, LVŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, nebo, v případě jejich úplné poslušnosti, svým trvalým vlastnictvím, a to na dobu jednoho Božího dne, to je na dobu tisíce let, tohoto třetího křesťanského tisíciletí. Veškerá podobenství Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, platí nyní pro PRAVÉ POLEDNE současné doby ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je nyní k úplně poslušnému Božímu technickému lidu na rektorátu VUT v Brně. Nové DNES naplnění Písma, o změně světa MATERIÁLNÍHO, OMYLNÉHO, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ, je nyní v době od novoluní MĚSÍCE, od úterý 11. května 2021, do úplňku MĚSÍCE, do středy 26. května 2021. Kistus, svým Božím rozumem, umožnil objasnit všechna podobenství tak, aby především úplně poslušný, a Kristu vděčný technický lži lid VUT v Brně, pochopil Boží vůli, o nastolení vlády úplně poslušného technického lidu, nad vším stvořením. Úplně poslušní služebníci VUT v Brně, mají povinnost věřit, že nový Ježíš Kristus má totální moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a nad DUCHEM každého člověka. Kristus vyžaduje, aby úplně bezmocné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT v Brně, se podřídilo dále uvedené vůli Krista, a neprodleně konalo skutky energetické, ekologické a mravní spásy Česka a světa, z milosrdenství rozumu Krista objasněné, Kristem v Písmu připravené, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH,. Pro toto pokolení, pro toto tisíciletí, především pro technický lži lid VUT v Brně, a ostatní technický lži lid, je Kristus nyní nový tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím je i ŽENOU STATEČNOU, NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU MÍRU, HOLIBICÍ MÍRU bezúhonnou, JITŘENKOU. Je krásný jako LUNA Koránu tím, že Korán doplňuje a upřesňuje ostatní Písmo. Nový Kristus je čistý, jako žhoucí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Je strašný, jako vojsko pod praporci, když za trest dělá války, zapsané v Písmu, když tím naplňuje Písmo, o trestání neposlušných, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, do poslední čárky. Pís.6/10, atd. Žár Krista, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Křesťanská, ekonomická, militaristická VINICE, patří nyní Kristu samotnému, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Stejně tak patří Kristu samotnému FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, což je FÍKOVNÍK Kristem prokletých hinduistů a buddhistů. Stejně tak patří Kristu samotnému GRANÁTOVNÍK Tóry, což je GRANÁTOVNÍK neposlušných Židů. Stejně tak patří Kristu samotnému OLIVOVNÍK Koránu, což je OLIVOVNÍK neposlušných, Kristem prokletých muslimů. Uvedená stávající ekonomická, militaristická náboženství, Kristem prokletá, přinesla pouze OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., k dupání světa, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. OVOCE ÚMYSLŮ mediálního MISTRA Ježíše Krista, plný koš OVOCE celosvětového míru a pokoje, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z neposlušných politických, ekonomických, militaristických a jiných sviní, či NETVORŮ, zatím nikdo nepřinesl. Přestože Kristus, který zatím není ani SLUNCEM Bhagavadgíty, ani JITŘNÍ HVĚZDOU Bible, či Tóry, ani MĚSÍCEM Koránu, úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, a úplně poslušnému Česku, již žehná. Zatím SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, uvedeného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vyžaduje, aby nového Krista, za napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, chválila všechna úplně poslušná světová náboženství, všechny státy světa, a veškerý technický lži lid Česka a světa, který Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Vůle Krista je, aby BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušného lži lid VUT v Brně učinili rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Aby zveřejněním v ČRo a v ČT, do základů zbořili BABYLONSKOU DCERU, NEVĚSTKU, ČARODĚJNICI, ekonomickou SVINI, NETVORA ministryni financí Schillerovou ministr@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz. Vládne nad lidmi, proti Boží vůli, pomocí ZLATÉHO TELETE křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, pomocí PRACHŮ bezedného STÁTNÍHO MĚŠCE. Česko, z milosrdenství Božího technického rozumu, uvedeného v těchto textech, již má MALIČKOU SESTRU, která prsy ještě nemá. Z milosrdenství Božího technického rozumu má Česko již novou, úplně poslušnou vládu, navrženou v kapitolách 279, 280, 281, atd. Pís.8/8, atd. Protože křesťanská, militaristická vinice, již patří NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI samotnému, nemusí se technický lži lid VUT v Brně bát, zřídit novou vládu, v čele s premiérem, projektantem Ing. Rákosem. Kdo v Česku má za Boha PRACHY a ZBRANĚ, pro odstoupení technického rozumu nového Krista, pro toto zlé pokolení, jde do JÁMY, HROBU či PEKLA, a tím říše ticha, na smetiště dějin, určeného neposlušným boháčům, bankéřům, zbrojařům, kněžím. Nový Kristus, chce tvořit v Česku a v celém světě, vše energeticky, ekologicky a mravně nové, energeticky neotřesitelné, pomocí nové, úplně poslušné vlády, premiéra, projektanta Ing. Rákose. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, byl nyní započten mezi zločince. Stvořil každého člověka s mozkem pouze geneticky prasečím, zcela závislém např. nyní, na Božím technickém rozumu Ježíše Krista, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro toto pokolení, což je všem čtenářům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, zřejmé až nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v době nového novoluní od 11. května 2021, do úplňku MĚSÍCE, do středy 26. května 2021. Slíbil, že se nad celým Českem slituje v jedinou hodinu tím, že z milosrdenství svého Božího rozumu Ježíše Krista, tyto texty dovolí číst v ČRo a v ČT, což se zase nestalo. Místo toho, aby potrestal vládnoucí politické a náboženské zločince světa OMYLNÉHO, to je MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, za lži o Ježíši Kristu, a tím za lži o energetice, SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka, potrestal zase pouze mě, prvního proroka nového světa DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO, který bude bez křesťanské, militaristické SKÁLY, to je bez výrobků lidských rukou, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Potrestal mě tím, že mně pohmoždil levé rameno a pravé koleno, čímž mě komplikuje pracovat, a dělat skutky, pro dovedení víry v nového Krista, k dokonalosti výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokud je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, poškození mého ramene a mého kolena, je to znamení špatné. Kristus totiž v Písmu uvedl, že pokud NETVOŘI z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží lži lidu technického VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, nebudou novými kněžími, BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nebudou UČITELI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pokud zase odmítnou svoje nezpochybnitelné a neodvolatelné povolání a vyvolení, Kristus Česko úplně zničí, a svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, dá jinému národu. Poškození mého ramene a mého kolena, je znamením špatným jak pro Česko, tak pro mě. Kristus mě poškodil rameno levé ruky. Zatím se při rehabilitaci nedaří, zvednout levou ruku tak, aby byla jako ta pravá. Kristus má moc mě uzdravit, má moc mně rameno poškodit, či úplně zahubit. Poškození mého ramena je zřejmě v Božím plánu. Abych v případě dalších komplikací ramene, či kolena, nechtěl operaci, ale setření každé slzy z očí při umírání, pomocí robotické eutanazie, bez jedů, o které budu rozhodovat já, dle Božích zákonů, a ne lékaři. Dožil jsem se osmdesáti let, tedy plnosti věků, kdy další operace, např. ramene, kolena, bederní páteře, krční páteře, prostaty, atd. jsou již pouze utrpením, protože život již nezkvalitní. V tomto věku, mnozí pacienti, po operacích, pro špatné svaly, přestávají chodit. Já jsem již cca 40 let závislý na denním cvičení, na posilování svalů poškozené bederní páteře. Nyní jsem závislý také na cvičení na posilování svalů poškozené krční páteře. Proto nyní prosím Krista, aby mně umožnil dožít život bez operací, aby mně umožnil, pomocí rehabilitace, bez operace, zvednou levou ruku tak, aby byla jako ta pravá. Příslušné texty Písma, pro mé prosby, o uzdravení mé levé ruky, jsou uvedené v kapitole 282. VŮLE Boží je snížit dobrovolně počet lidí na zemi, o dvě třetiny. Proto eutanazie lidí ve věku 70 až 80 let, není hřích k energetické SMRTI. Ježíši Kriste, slíbil jsi, že VYLIJEŠ SVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na technický lži lid VUT v

 

Brně. Že dovolíš tyto texty číst v ČRo a v ČT. Že své nové, úplně poslušné služebníky technického lidu VUT v Brně, Česka a světa, budeš střežit jako oko v hlavě. Slíbil jsi, že pomocí technického lži lidu VUT v Brně, nastolíš celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Slíbil jsi, že v pokoji, a celosvětovém míru, mně dovolíš ještě nějakou dobu žít. Proto prosím, uzdrav nyní mou levou ruku. Na Říčkách nyní žije rodina Shin z KLDR. Mají zájem o skutky, které Kristus v Písmu připravil, pro změnu světa OMYLNÉHO, MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ, zbavený prvotního hříchu, kterým jsou PRACHY a ZBRANĚ. Když bude Kristus chtít, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE na svět, dá pro Česko cizímu národu, stejně tak výsady Česka, např KLDR, a Česko zničí tak, že ho učíní strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus zboří energetickou koncepci Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je pouze na elektřinu, která činí cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, 282, atd., stvořenou zločincem, SYNEM ZATRACENÍ ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, pouze v případě, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, z technického lži lidu VUT v Brně, bude ministra Havlíčka takto proklínat. Ať tě Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, ty NETVORE, SVINĚ, ty křesťanská, militaristická ekonomická zrůdo, ministře Havlíčku, usmrtí COVIDEM, či jinak. Ať z úplně neposlušných, to je z mrtvých, křesťanských, ekonomických, militaristických MODLO služebníků Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, sloužících PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu, učiníš, svým Božím rozumem, pokorné, úplně poslušné, živé, služebníky. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, s Kristem uzavřel SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, pro toto tisíciletí, o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci, nutnou pro vybudování celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. NOVOU a VĚČNOU SMLOUVOU Kristus ruší veškeré křesťanské, hinduistické, buddhistické, judaistické a muslimské protikladné bludy o Ježíši Kristu, a tím ruší veškeré promyšlené ekonomické, militaristické, náboženské, politické a jiné vychytralosti, až navěky věků. Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně učinil rozhodnutí, o úplném zrušení politických stran pravice a levice Česka, o úplném zrušení všech ekumenických církví Česka z toho důvodu, aby Česko, jako první stát na světě, oslavilo nového Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zřízením jediné CÍRKVE Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro zákony POLE VĚDY Písma, nové vlády Česka, s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem v čele, dle kapitol 279, 280, 281, 282, atd. Smířit se s novým Kristem, znamená učinit rozhodnutí, o úplném zničení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMILONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, DĚL, RAKET, atd. Uvedená sbírka křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, či muslimských Bohů, nemůže nikoho spasit ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. Ekonomický model s konkurencí a soutěžením, se stále se zvyšující ekonomikou, není trvale udržitelný, pro velice blízky, ropný a ekonomický kolaps, který nastane, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Kristus vyžaduje všechno úplně změnit, neprodleným ODPOČINUTÍM od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, atd. Na počátku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Den vykoupení nastane, rozhodnutím technického lži lidu VUT v Brně, o nezbytnosti ukončení křesťanského MEČE VÁLEK a horečného zbrojení, rozhodnutím o vybudování celosvětové, mírové, Boží majetkové roviny, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, politického a náboženského dobytka boháčů a chudáků, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. DEN BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ nastane, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, o úplném a neprodleném zničení vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Nové Boží SLOVO musí být pouze technické, až na věky věků. Položit prst na ústa svá mají povinnost učinit především Satani kněží a politici. Pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, zažíváme bankrot reprezentativní ekonomické, militaristické demokracie. Kristus vyžaduje nastolit vládu technického lidu z VUT v Brně, tím technického lži lidu Česka a celého světa, pokorného, úplně poslušného. Co měl Kristus, pro tři ANDĚLY, BOŽÍ SYNY, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, pro rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, ještě udělat a neudělal proto, aby noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, mohli změnit Česko a svět, ze světa MATERIÁLNÍHO, ekonomického, militaristického, křesťanského, OMYLNÉHO, na svět DUCHOVNÍ, NEOMYLNÝ, sloužící novému Kristu, bez křesťanské SKÁLY, bez výrobků lidských rukou, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, RAKET, atd. Dokonalý POKOJ a celosvětový MÍR, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dostanou od Krista, jenom ti úplně poslušní služebníci, kteří se s Kristem usmíří tím, vyženou stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je vlastníky PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin, atd., navěky věků, zrušením mnohých lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, svým Božím technickým rozumem, v tomto zlém a neposlušném pokolení, nevstoupí do geneticky prasečích mozků vládnoucích, politických, náboženských, militaristických, ekonomických a jiných hlupáku, dokud nevyznají své viny, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŹIVOTA těchto textů. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud technický lži lid neučiní rozhodnutí, o čtení PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT, a tím o vykonání Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, úplně a rychle. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, prokazatelně nevstoupil do geneticky prasečích mozků např. MRZKÝCH ŽEN, OHOLY, ekonomické svině Hodecové, a OHOLIBY, militaristické svině Endlicherové z TWR, z Proglasu, či neposlušného NETVORA Dany Kenningové twr@twr.cz, info@tracks.cz, podpora@youradio.cz, zive@proglas.cz. Uvedené, neposlušné, ekonomické, militaristické svině, Ježíš Kristus boří, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto pokolení. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když nyní nezvítězí u Božího lidu na rektorátu VUT v Brně. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby úplně poslušní, to je živí vědci z VUT v Brně zjednodušili svět, podřízením se, přijetím, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, bez Baalů a DÉMONŮ, to je bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Podřídit se Kristu, milujícímu úplně poslušné vědce technického lidu VUT v Brně, které Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, v každém pokolení živí odjakživa, není žádná hanba. Kristus, trestající neposlušné a vzpurné křesťanské, militaristické, ekonomické svině, odstoupením svého Božího technického rozumu pro toto pokolení, již nechce ovládat svět, pomocí křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, a trestat neposlušné, křesťanské, militaristické, ekonomické a jiné svině, PEKLEM horečného zbrojení, a PEKLEM nesmyslných válek, dnes především o území s ropou a plynem,

 

nebo COVIDEM. Chce ovládat svět, pomocí geneticky prasečích mozků vědců technického lži lidu VUT v Brně, a vědců technického lži lidu celého světa, od kterých, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, v žádném pokolení již nebude odstupovat. Kristus, který se smilovává, svým Božím rozumem, nad kým chce, a koho chce nechává zatvrzelým, se smiluje v jedinou hodinu nad všemi, kdo budou chtít vyhrát svůj život tím, že veřejně podpoří spravedlnost daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Kristus se smiluje nad úplně poslušnými služebníky, kteří pochopí, že správná koncepce energetiky souvisí s odhozením křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, až na věky věků. Objasněná podobenství, platná pro současnou dobu PŘELOMU VĚKŮ roku 2000, to je pro konec éry křesťanské SKÁLY, ropy, PRACHŮ, atd., souvisí s pochopením, že Kristus napsal veškeré Písmo SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, pro dobu DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, tentokrát ke svému, Božímu technickému lidu VUT v Brně, živeného Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, odjakživa. Stávající PŘÍCHOD Ježíše Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v tomto pokolení, na rektorát VUT v Brně, již není kvůli trestání boháčů, jako to bylo při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, dle textů Jóba, v době 40 let Boží socialistické majetkové roviny, v době, kdy Kristus dal vládu nad lidmi hlupákům, komunistickým BERANŮM, BERÁNKŮM, či OVCÍM. Kristus, ZLODĚJ, srozumitelně v Písmu objasňuje, že majetek boháčů SHNIL až nyní, v době přelomu věků roku 2000, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNĚ, v květnu 2021, kvůli velice blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu, které nastane, dle vědců z Anglie, v roce 2030, dle textů uvedených v kapitolách 279, 280, 281, 282. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, je proto kvůli energetické, ekologické a mravní spáse boháčů a chudáků, nejenom Česka, ale celého světa. Nový Kristus vyžaduje, aby úplně poslušní boháči, stejně tak úplně poslušní chudáci, učinili rozhodnutí, že Česko, dle vůle Boží, zruší své veškeré politické a náboženské tradice tím, že neprodleně nastolí OVOCE úmyslů Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. OVOCEM ÚMYSLŮ Krista je nastolení míru a pokoje pro celý svět, neprodleným zřízením celosvětové Boží majetkové roviny, výstavbou nových sídlišť a měst, z energeticky soběstačných ZIMNÍCH DOMŮ, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, politických, náboženských a jiných zvířat, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. OVOCEM ÚMYSLŮ Krista je dokonalé naturální plnění ropy, plynu, uhlí, a ostatních surovin, pro všechny státy světa tak, aby především fosilní paliva zůstala všem lidem světa, po celé toto tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad celým světem, na uvedenu přestavbu světa na energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný. Proto je potřeba, aby na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍCH SYNŮ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vědců VUT v Brně, bylo učiněno rozhodnutí, o neprodleném ODPOČINUTÍ OD DÍLA energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, kterou neposlušní lidé neslouží Kristu, ale pouze sami sobě navzájem, pro neznalost nového, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravda, která energeticky zachrání Česko a celý svět, od energetického a ekonomického kolapsu, v době nesmyslného vyrabování ropy, v roce 2030, je v objasnění podobenství Písma, o moci nového Krista, vzkříšeného až nyní z mrtvých, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, a o uvedené vůli Krista, který vede Česko a celý svět tak, jak si to předsevzal v Písmu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vážená, úplně poslušná, nová křesťanská Boží trojice, BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, řediteli EÚ docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesore Hirši prorektor-zahranici @vutbr.cz. Vás nyní Ježíš Kristus ani neboří, ani neničí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, protože Vás potřebuje, aby pomocí Vás sázel v Česku, a na světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ve svém, celosvětovém, mírovém Božím království. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až 29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Proto, aby se nový Kristus mohl smilovat, svým technickým rozumem, nad veškerým technickým lži lidem Česka a světa, máte povinnost pochopit i následující podobenství Písma. V tomto pokolení Kristus již není křesťanskou pozlacenou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože od roku 1997, a každé další tři roky, od roku 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, je vyvýšený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, těchto textů. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, nastane až po Vašem rozhodnutí, o nutnosti zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, a tím o nutnosti zveřejnění pomalého Božího SOUDU neposlušné vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, v ČRo a v ČT. Stávající Bohové SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. politici pravice a levice, a jejich Bohové, opakovaně uvádění drzí pozemští OTCOVÉ Satané kněží, Boží rozum pro toto pokolení, od Krista dostanou v případě, že veřejně vyznají své lži o Ježíši Kristu, a tím i své bludy o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, která činí cca deset procent, z celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nyní v Česku vychází, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vyžaduje, aby na VUT bylo rozhodnuto, že neposlušní Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, budou sežehnuti tak, že z jejich ekonomického, militaristického STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, a ze stávající vzpurné a neposlušné vlády, nezůstane nyní ani kořen, ani větev. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, pro vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, již není místo na SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, které vyšlo v roce 2000. Kristus, sedící nyní ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, chce činit vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nové, s novými kněžími, s BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud vše ekonomické, militaristické, křesťanské, hinduistické, muslimské, nezboří v BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, kde přbývá odjakživa, protože Boží technický lži lid, svým rozumem, živí odjakživa. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43, 15/25,16/8, Zjev.1/1až20/11až22/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY.atd. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, máte povinnost pochopit všechna podobenstí Písma, o mediálním MISTRU Ježíši Kristu, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který, po svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát k Bohům na VUT v Brně, se chce ujmout vlády nad celým světem, pomocí technického lidu VUT v Brně, atd. ŽÁRNÉ SLUNCE Bhagavadgíty se zastydí za hinduisty a buddhisty, zardí se BLEDÁ LUNA Koránu za muslimy tím, že Kristus začne vládnout z rektorátu VUT v Brně, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus z VUT v Brně, bude stíhat zlobu světa tak dlouho, až poníží troufalost neposlušných Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčů bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, atd. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,121/6,136/8,148/3,132/5,8,150/6, Iz.13/10,24/23,66/24, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,11/7,12/3, atd. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy je již pouze křesťanská modlářská, ekonomická, militaristická, pozlacená MODLÁŘSTÁ STVŮRA. Veškerá podobenství Písma proto již platí pro Vás, úplně poslušné služebníky Krista, pro Česko a celý svět. Kristus, kvůli sobě samému, vytvořil žárné SVĚTLO SVĚTA SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, stejně tak bledou LUNU Koránu. Vás chce ovázat a uzdravit, stejně tak úplně poslušný, to je živý, technický lži lid celého světa. Uvedené SVĚTLO SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH od Krista, bude v den, kdy se ke Kristu pokorně vrátíte, SEDM KRÁT VĚTŠÍ, než křesťanské a jiné SVĚTLO SLOV NEBES ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, sedmi DNŮ PÁNĚ, to je SEDMI TISÍC LET, vlády Krista nad celým světem. Dějiny Česka a světa lze dobře pochopit pouze z ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dějiny Česka a světa Kristus naplánoval od roku NULA, do roku 5000 před naším letopočtem. Rok 5000 před naším letopočtem, je křesťanský rok NULA. Od křesťanského roku NULA naplánoval v Písmu dějiny Česka a světa, až do přelomu věků konce éry ropy a PRACHŮ, do roku 2000, nyní až do PRAVÉHO POLEDNE roku 2021. Věřit se dá pouze mediálnímu MISTRU Krista, OVOCI jeho úmyslů, kterých již je PLNÝ KOŠ, protože správné dějiny Česka a světa, jsou pouze v Písmu. Bezbožní lidé, např. křesťanské, militaristické, ekonomické svině, OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, stále pouze dělají to, co se Kristu líbí, přestože OVOCE ÚMYLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se Kristu hnusí. PRAVDA o dějinách Česka a světa, po dobu sedmi Kristových dní, po dobu sedmi tisíc let, a pravda o stávajícím ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, osmého tisícietí vedení Česka a

 

světa stále stejným Kristem je z milosrdenství rozumu Krista, objasněná. Nový Kristus bude Českem oslaven, až lži lid VUT v Brně rozhodne, o energetické nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, což je první, důležitý krok, pro nastolení celosvětového míru. Boží rozhodnutí o zřízení celosvětvého mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, je neodvolatelné. Proto je neodvolatelné a nezpochybnitelné povolání, vyvolení, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici @vutbr.cz, za nové kněze, za BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za UČITELE dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Stejně tak je neodvolatelné a nezpochybnitelné vytvoření nové a úplně poslušné vlády Česka. 1.) Premiér Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista v Česku, doma vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Viz kapit. 279, 280, 281, 282. Uvedených sedm ANDĚLŮ z Brna, a jednoho z Prahy, Kristus zachraňuje z vody lží, OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů. Kdo se ke Kristu neprodleně nevrátí vyznáním, že všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH jsou pravdivá, zůstane hlupákem až na věky věků, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, sviní, či NETVORŮ. Bude pláč a skřípění zubu u těch neposlušných sviní, či NETVORŮ, které Kristus nechá padat, z jejich dobře placených KORYT, do rolí např. zemědělských nevolníků, kteří, pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem. Krisus se nyní smiluje nad úplně poslušnými. Iz.5/4,16,29/11až24až30/26až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Jediným znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Ježíše Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států do Česka, je nyní pouze správný výklad Písma, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, o mém tříletém působení, a to od roku 1997, do roku 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021. Iz.5/4,16,29/11 až24,37/30,57/10,16,20,63/14,16,65/1,15až66/24, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kristus zatím nechal všechny ekonomické, militaristické, křesťanské, či ateistické svině, či NETVORY, zatvrzelé. Slíbil, že se smiluje nad Českem a světem současně, v jedinou hodinu, až při čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Ve třech létech, od roku 1997, do roku 2000, kdy jsem ještě pracovat jako projektant VZDUCHOTECHNIKY v PIKAZU Brno s.r.o. jsem se snažil pokřtít ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, především drzého Satana biskupa Cikrleho, rektora Masarykovy univerzity, NETVORA Zlatušky, ekonomické svině z Proglasu vedené, hlupákem Satanem Holíkem, NETVORY z TWR, primátora Brna, starostku Brna STŘEDU MUDr. Hrubou, orgány činné v trestním řízení z Brna a Prahy, atd. Při návštěvě OLOMOUCE křesťanským BELZEBUBEM, papežem Janem Pavlem II, jsem chtěl zrušit křesťanské, militaristické, ekonomické zlé MODLUSLUŽBY pomocí transparentu. Služebníci drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, mě na letišti v Olomoci sebrali tranparent, nasadili pouta, a předali POLCII ČR. Policie ČR mě na služebně v Olomouci držela více než čtyří hodiny proto, abych pravdu o Kristu VÍTĚZNÉM, a pravdu o nesmyslném, křesťanském, militaristickém MEČI VÁLEK, nemohl zvěstovat pomocí transparentu. Od roku 2006, do roku 2009, jsem konal skutky pro přivedení víry v Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ve zřízení, celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, především v Brně a v Praze tak, jak je to uvedené v minulých kapitolách. Významný je rok 2006, protože termín DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, majetku boháčů do Česka, tentokrát k technickému lži lidu VUT v Brně a ČVUT, byl za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv a PRACHŮ, od roku 2000. Byl to pro mě rok, pro zvěstováni, pracovně náročný. Daniel8/14až11/39, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Protože nikdo nešel do mírového, Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království okamžitě, po předání těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Kristus odstoupil, svým Božím rozumem, pro toto pokolení, ode všech ekonomických a technických sviní Česka. Každý člověk v Česku, a ve světě, neslouží Kristu, protože slouží pouze svým Bohům, PRACHŮM a ZBRANÍM. Proto každý člověk na světě je Bohem prokletým Baalem, či DÉMONEM, vlastníkem PRACHŮ. Vlastníci PRACHŮ, pro odstoupení rozumu Krista jsou debilní, protože chtějí nemožné, chtějí se energeticky zachránit pomocí PRACHŮ. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až12/28, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Za veřejnou propagaci energetické nezbytnosti natolení Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a výstavbu měst a sídlišť pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky soběstačných, v roce 2006, jsem dostal pokutu ve výši 3200 Kč do ekonomické svině, starostky Brna STŘEDU MUDr. Hrubé, a od KOZLA z ČSSD, od primátora Brna Onderky, ve výši 1000 Kč. Od hlavního psychiatra LFMU MUDR. Češkové, jsem si v roce 2006, v Lidových novinách vysloužil titul NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA. Moje tříleté prorokování o tom, že v Česku, až v roce 2006 až 2009, Iz.37/30až66/24, 2.Král. 19/18,29,20/6,9, atd. vyjde SLUNCE s daleko vyšší SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, než byla v době 40 let Boží majetkové komunistické roviny, komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, měl pochopit technický lži lid VUT v Brně a ČVUT. Měli být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, dle textů minulých kapitol, což se nestalo. Rektor Vrbka, rektor Rais, docent Skála, docent Kadrnožka, později docent Pospíšil, tehdy docent, dnes profesor Hirš z VUT v Brně, a tehdy docent Hrdlička a profesor Drkal z ČVUT, svými geneticky prasečími mozky, se dodnes vzdali rozumného uvažování. 1.Pet.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,11,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jud.12, atd. Odmítli realizovat dokonalou Boží lásku, odmítli zrušit energeticky nesmyslný provoz lidských Bohů, aut, kamionů, letadel, lodí, tanků, děl, raket, atd. Tím odmítli zachovat ropu, plyn, uhlí, a suroviny, pro celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. V roce 2006, byl mezi technickým lidem navržen VĚČNÝ PŘÍBYTEK, dům ZIMNÍ BYTOVÝ, energeticky naprosto soběstačný, a později město, či sídliště z těchto domů, kde veškeré stravování bude pouze z domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Protože technická elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti, stále o Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemají ani ponětí, všichni odmítli být novými kněžími, BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné, ekonomické, militaristické tvorstvo. Protože odmítli Krista úplně poslouchat, Ježíš Kristus začal vzpurné Česko zcela vyvracet, odstoupením svého technického rozumu, pro toto neposlušné a vzpurné pokolení. Stal se neposlušnému technickému lidu NEPŘÍTELEM, což trvá dodnes, protože dodnes, technický lži lid VUT v Brně, ČVUT atd., nemá o VÍTĚZNÉM Kristu ani ponětí.

 

Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Kristus chce v Česku ZVÍTĚZIT nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a nad jinými neposlušnými NETVORY, mně v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv a PRACHŮ, v roce 2000, prodloužil život o 15 let, Iz.37/30,38/5, 2.Král.19/29,20/5,9, do roku 2015, stejně tak prodlouží život o 15 let, od roku 2006, do roku 2021, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, protože má s technickým lidem VUT v Brně, a ČVUT, užasnou trpělivost. Protože ví, že lidský mozek je pouze geneticky prasečí. Každý vědec je úplně závislý na Božím technickém rozumu, který je dnes Božím milosrdenstvím pro poslušné. Také každý pracovník, má z Božího milosrdenství, Božího rozumu, svou rukodělnou dovednost. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Dále mně, v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, Bůh prodložil život o 18 let, do roku 2018. Moje prorokování o Boží dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, pokračovalo psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, až do roku 2018. Všichni, kdo podlehli pokušení sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. měli možnost, k novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, se neprodleně vrátit, což zatím neučil nikdo. V roce 2018 bylo novému Česku 18 let, od roku 2000. Proto celé Česko mělo být, již v roce 2018, NEVĚSTOU, DRUŽKOU Krista, ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU MÍRU tím, že mělo mít novou vládu od Krista, s novým premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, dle kapitol 279, 280, 282, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v mírovém, Božím, celosvětovém království, což také BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu VUT v Brně, či ČVUT, je stále odporné. Ekonomický, militaristický, křesťanský model, však již není funkční, pro odstoupení technického rozumu Krista, o spávné koncepci energetiky, pro toto pokolení. Na počátku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nyní nové Boží SLOVO, a to ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Meč křesťanských, ekonomických, militaristických válek, není Kristův POKOJ. Nová a věčná smlouva, s novým, mediálním MISTREM Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi nám, uzavřená s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s BOŽÍMI SYNY technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lži lidu, je o úplné a bezpodmínečné poslušnosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Kdo má za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, TANKY, RAKETY, atd. rozum od Krista, pro toto pokolení, nedostane. Tím padá do jámy, hrobu, smrti, ropného a energetického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. S Kristem lze spolupracovat, s jeho rozumem, při vyjití z otroctví boháčům, zbrojařům, atd. 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.4/3,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až13/16,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Rok 2006, cca 6,3 roků do roku 2000, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, 1.Kor. 1/27až10/11, kdy jsem navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, VĚČNÉ OBYDLÍ pro ty, kterým nyní pomine majetek, PRACHY a ZBRANĚ, je pro vyvolené Česko, rokem památným. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v tomto roce sestoupil ze SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, do Česka proto, aby pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, mohl vystoupit na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tvoří Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY, atd, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nové Kristovo SLOVO Česka, již od roku 2006 je tímto OHNĚM, který pozře všechny okolní národy EU, a všechny národy světa, když noví, úplně poslušní a úplně bezmocní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lži lidu VUT v Brně rozhodnou, že uvedené Boží SLOVO, je Boží slávou, a proto musí být čteno v ČRo a v ČT, což se dosud nestalo. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských, ekonomických sviní, proto v Česku stále ještě nenastalo. Kristem v Písmu vyvolený technický lži lid VUT v Brně, má hlavu stále v OBLACÍCH SLOV nebes křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Proto je OVOCE ÚMYSLŮ Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., stále totálně chybné. Všichni vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, stále si myslí, že jsem NESVÉPRÁVNÝ BLÁZEN, a že Ježíš Kristus, který odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných sviní, či NETVORŮ, úplně ničí jejich SLOVO NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, je IDIOT. Kristus, IDIOT, STVOŘITEL fosilních paliv a veškeré energetiky, sedící nyní ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně, se všem neposlušným ekonomickým sviním, či NETVORŮM, změnil v nepřítele. Trestá a zabíjí neposlušné BOHY ekonomicky, KORONAVIREM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, VICHREM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI a všemi ostatními tresty, uvedenými ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli dupání planety země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Řešením je úplná poslušnost technického lži lidu VUT v Brně. Veškerý svět, veškerý majetek, který z titulu konce éry fosilních paliv shnil, nepatří neposlušným lidem, ale Kristu, který vrací, pomocí Božích trestů, neposlušným lidem, každou, křesťanskou, militaristickou, ekonomickou, NEPRAVOST, na hlavu hlupáků, které nemá rád, které nemiluje. ROZVOD Kristem vyvoleného technického lži lidu VUT v Brně, s vládnoucími Baaly a DÉMONY, s vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ, není již úkol nad lidské síly, ani žádná hanba. Především technický lid VUT v Brně má povinnost učinit NOVÝ ZAČÁTEK tím, že to s novým Kristem zkusí. Jedinou možností je vše uvedené nyní číst v ČRo a v ČT. Luk.1/52až13/16až16/9,13,17/10,20,34až19/44,20/18, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. V tomto roce 2021, po mém tříletém prorokování SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, od roku 2018, do roku 2021, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, sestoupilo po stupních Achazových, o deset stupňů nazpět, z roku 2021, do roku mého prvního prorokování o VĚČNÉM PŘÍBYTKU, o domu ZIMNÍM BYTOVÉM, určeném pro úplně poslušné lidstvo celého světa, pro dobu, která bude v celém světě, bez ropy, plynu a uhlí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, do roku 2006. Tímto způsobem mně Ježíš Kristus, z milosrdenství svého rozumu, přidal opět 15 let života, od roku 2006, do roku 2021. Především úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE, již nesmí stínit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedené také ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích.

 

Bůh mě oslavil mě tím, že na mé narozeniny, v úterý 21. 9. 2021, bude úplňek MĚSÍCE. Je to DEN PÁNĚ oslav nového Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, veškerým stvořením, všech úplně poslušných států celého světa. Kdyby Kristus neukončil ty dny sepisování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na světě. Kvůli v Písmu vyvolenému Česku, Kristus slíbil, ty dny do září 2021 zkrátit. Pro odstoupení rozumu Krista, pro toto poklení, nikdo nechce proměnit politology, sociology, ekonomy, a jiné NETVORY Masarykovy univerzity, v hnojiště, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Kristus v Písmu slíbil, že svoje SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o jím v Písmu vyvoleném Brně splní, při Vaši úplné poslušnosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát do Božího domu, na rektorát VUT v Brně, je VRÁCENÍ SLUNCE, či SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, uvedeného ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, na počátek mého sepisování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, to je do roku 1997. Kristus slíbil, že moje přání tříletý od roku 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, splní v ČRo a v ČT najednou, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které jsem sepsal od roku 2000, do Velikonoc v roce 2006, za cca 6,3 roku, a za další tři roky, od roku 2006, do roku 2009. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Úplně poslušní služebníci Krista především technického lži lidu VUT v Brně, mají proto povinnost studovat veškeré Písmo od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V Písmu jsou pravdivě uvedené dějiny celého světa, od roku NULA, to je od roku před cca SEDMI DNY PÁNĚ, před SEDMI TISÍCI léty, vlády Krista, nad všemi státy světa. Cokoli Vám na VUT v Brně není ještě jasné, o ÚSVITU OSMÉHO DEN PÁNĚ, a o Boží moci nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a o Boží vůli, rád vše objasním. Nový Ježíš Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud na VUT v Brně nezvítězí. Iz.29/11až24až37/30,35,38/5,8až57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/1,15,23až66/8až24, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,11/39,12/2, Luk.1/52až16/9,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Král.10/26,17/29až40,19/29,20/5,9,22/13až23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně. Orgány činné v trestním řízení, stále odmítají trestně stíhat Kristem prokletého zločince SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, kvůli tomu, že vládnoucí psychiatři z Brna, ze mě stále dělají nesvéprávného, nemravného blázna, již od roku 1997, 2006, 2016, atd., protože nechtějí, aby boháči přišli o žití na výnosný trh. Kristus však nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho želet, bude stále trestat. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Naposledy v roce 2016, v době kdy pro řízení auta jsem potřeboval, vzhledem k věku, potvrzení od praktického lékaře, jedna pracovnice VZP prohlásila, že jsem blázen, který musí být potrestán. Prohlásila, že VZP nedovolí, abych řídil auto. Kvůli nenávisti vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, vůči Kristu, sedícímu ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsem potřeboval potvrzení od psychiatra, že mohu řídit auto. Hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek tomas.kasparek@mail.muni.cz, tkasparek@ med.muni.cz, v roce 2016, po cca hodinovém rozhovoru v podstatě prohlásil, že od psychiatrů v blázimci v Bohunicích, žádné potvrzení na řízení auta, z hlediska psychiatrie nedostanu, protože usiluji, ve jménu Krista, o zrušení dobře placených koryt boháčů a psychiatru, což dle boháčů a bankéřů, je nemravné a nemožné. Stejně mě, v roce 2016, potrestal ředitel blázince v Černovicích MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, ze stejných důvodů, se kterým jsem mluvil také osobně. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo. Pokud Vám nyní, v květnu roku 2021, bude nemožné ze mě učinit pravdomluvného proroka, Bůh Vám, všechny Vaše nevěrnosti neprodleně vrátí na Vaši hlavu tím, že jím vyvolené Česko znovu začne masově EKONOMICKY trestat, např. COVIDEM, SUCHEM, KŮROVCEM, POTOPAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, ENERGETICKY NESMYSLNÝMI VÁLKAMI, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně nezničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je NETVORY, ekonomické svině, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Není nyní úkol nad lidské síly mluvit pravdu o energetice. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,8/6,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Odstoupením svého Božího rozumu, Kristus boří a ničí např. pět vládnoucích KRÁLŮ Česka, protože politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze všech církví, zakladatele SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus již nepotřebuje. Vyžaduje, abyste zajistili jejich neprodlený odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nepotřebuje v Česku těchto pět BALVANŮ křesťanských KAMENNÝCH NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus, odstoupením svého rozumu, určeného pro toto pokolení, boří a ničí např. 1.) ŽLUTÉHO zakladatele KOZLŮ ČSSD, hlupáka prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz. 2.) Nepotřebuje hlupáka, vůdce ČERNÝCH Pirátů Bartoše ivan.bartos@pirati.cz, který si brousí svoje zuby na úřad nového premiéra. 3.) Kristus nepotřebuje lháře a zločince, FIALOVÉHO SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, protože boří jeho nesmyslnou energetickou koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je pouze na elektřinu, která činí cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, 282, atd. 4.) Kristus nepotřebuje jejich náboženské ČERNÉ Bohy, např. Boha katolíků, hlupáka, NETVORA, svině Satana Orko Váchy info@farnostsalvator.cz, vltava@rozhlas.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, info@farnostlechovice.cz, který kazí dobré mravy svou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, lékařskou etikou. 5.) Nebo nepotřebuje Kristem prokletého Boha evangelíků, Satana Vaďury z ČRo, a ČT tachov@umc.cz, info@ceskatelevize.cz. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Nic se nepodobá příběhům, kterými Kristus, pomocí podobenství, objasňuje svoji vládu nad Českem a světem. Nic se nepodobá uvedeným pěti lhářům, kteří lžou úplně o všem, protože lžou o Kristu, pomocí děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, protikladných bludů katolického katechismu. Lžou o Ježíši Kristu, vítězícím nyní nad vládnoucími Baaly a DÉMONY. Tím také lžou, trestným způsobem, o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent celkem potřebné energie, Česka a světa, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Podobenství veškerého Písma nyní platí pouze pro Kristem vyvolené Česko. Veškerý technický lži lid VUT v Brně, Česka a světa má povinnost, jako úplně poslušný, a Kristu vděčný za svoje povolání a vyvolení být novým vládnoucím lidem, si dát ČESTNÉ JMÉNO: IZRAEL. Z NEMLUVŇÁTEK Božího technického lži lidu, se stanou BOŽÍ DĚTI, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby mohli vzdát chválu svému STVOŘITELI. Iz.29/11až24až44/5,8,57/10,16,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,21/1623/7,39, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. SLUNCE, uvedené v textech Jozue10/12až28, je již SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, MĚSÍC, je pouze MĚSÍCEM Koránu. TEXTY veškerého SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se již v Boží slávě vzájemně doplňují a

 

upřeňují. Nový Boží techniký lži lid VUT v Brně, je stvořen znovu, novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jud.12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,102/18,27,104/30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ageus2/6,18,19, atd. Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně uvěřil, že teprve až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, zůstane stát v POLOVINĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, celý JEDEN DEN, celé toto TISÍCILETÍ, a nebude pospíchat k západu, protože jeden den u Krista, je tisíc let. Jozue10/13,14, Mal.3/10až24, Iz.29/11až24až58/13,59/10, 60/20,22,61/9,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Při rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, v jediný DEN zmlkne SLUNCE Bhagavadgíty, Kristem prokletých vzpurných hinduistu a buddhistů. Stejně tak zůstane stát, celý jeden den, celých tisíc let, MĚSÍC Koránu, Kristem prokletých neposlušných, nesmyslně přemnožených muslimů, kteří MEČ nesmyslných válek o území, s nesmyslně přemnoženými Židy, mají za Kristův POKOJ. Jozue10/12až14, Jer.1/17,5/7,31,23/12,15,20,29,32až31/27,32, 51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus v Písmu slibuje technickému lži lidu VUT v Brně, že celý jeden DEN PÁNĚ, celých tisíc let, učiní technický lid Česka, HLAVOU technického lži lidu světa, v případě úplné poslušnosti tří nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, tří BOŽÍCH SYNŮ, ANDĚLŮ, tří PSŮ, LVŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Trvalým vlastnictvím Krista, a to na dobu jednoho Božího dne, to je na dobu tisíce let, tohoto třetího křesťanského tisíciletí, se stanou, když tyto texty zveřejní v ČRo a v ČT. Když uznají, že člověk, svým geneticky prasečím mozkem, nenávidí kázeň. Kdyby se Bůh, nad lži lidem VUT v Brně nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě. Kvůli v Písmu vyvolenému Česku, se Bůh, nad technickým lži lidem VUT slituje. Žalm33/6,50/6,17,22, 5.Mo.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 1.Kor.1/27až4/20až10/11,14/36až15/33, Gal.1/7až 3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Zjev.1/1až22/21, atd. Celé Česko se stane trvalým vlastnictvím Krista, když technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že PĚT uvedených hlupáků, či KRÁLŮ, zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, navěky a navždy. Kristus, uvedné politiky pravice a levice, a jejich Bohy, Satany kněze, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již vůbec nepotřebuje. 1.) ŽLUTÝ zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman info@zemanmilos.cz. 2.) Vůdce ČERNÝCH Pirátů Bartoš ivan.bartos@ pirati.cz, který si v TV brousí svoje zuby na úřad nového premiéra. 3.) FIALOVÝ SYN ZATRACENÍ z ANO ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. 4.) ČERNÝ Bůh katolíků, hlupák, NETVOR, zlá svině Satan Orko Vácha info@farnostsalvator.cz, vltava@rozhlas.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, info@farnostlechovice.cz, orko@ orko.cz, který kazí dobré mravy svou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, lékařskou etikou. 5.) A ČERNÝ Bůh evangelíků, debil Satan Vaďura z ČRo, a ČT tachov@umc.cz, info@ceskatelevize.cz