Kapitola 269 –22 stran.

06.04.2020 12:44

Kapitola 269 –22 stran. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost být úplně poslušné, to je živé tím, že BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se nezaleknou smrti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Jejich SMRT, jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je VZKŘÍŠENÍM ze vzedmutého moře křesťanských militaristických, imperialistických sviní, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo. Ďábel plný zlosti, je HAD, OHNIVEC, či BELZEBUB papež František. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již ví, jak málo času mu zbývá, do jeho SMRTI, při vzkříšení NEOMYLNÉHO SOUDRUHA BERÁNKA Ježíše Krista, z křesťanských PEKEL. Vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní nastane, při vystoupení SOUDRUHA BERÁNKA Krista, ze SLOV křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH mírových NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. DRAK, BELZEBUB, HAD, OHNIVEC, vládce křesťanského PEKLA, militaristická svině, papež František, je již svržen na zem, ze které, svými militaristickými protikladnými bludy, dělá nekonečnou křesťanskou POUŠŤ. Mírové SLOVO SVĚTLA SVĚTA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o celosvětové Boží majetkové rovině, opakovaně objasněné, o neexistenci boháčů a chudáků, stále neprší. HAD, OHNIVEC, náboženské zvíře, papež František totiž neslouží Kristu, ale vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, válečným zločincům, NETVORŮM, prezidentům, Trumpovi, Putinovi, Erdoganovi a Zemanovi. Tím slouží jejich Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, autům, letadlům, atd. Což vše je služba, které vede do HROBU, do JÁMY, energetické, ekologické a mravní smrti, všech států světa. Porodit BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, má povinnost ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, KRÁLOVNA MÍRU, APOKALYPSA, úplně poslušná vláda Česka, jejíž složení je uvedené na konci kapitoly 268. DRAK, BELZEBUB, HAD, Satan, křesťanský, militaristický OHNIVEC, vládce křesťanského PEKLA, militaristická svině papež František, na Velikonoce bude ze svého chřtánu zase chrlit vodu, jako řeku, svým žehnáním městu a světu. Dělá to proto, aby křesťanskou špínou smetl v Česku ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, KRÁLOVNU MÍRU, APOKALYPSU, novou a úplně poslušnou vládu Česka, jejíž složení je na konci kapitoly 268. Kristus vyžaduje, aby v úplně poslušném Česku, mnoho nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, se již vzdělávalo ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby z toho Česko mělo užitek. Má povinnost pohltit křesťanskou militaristickou špínu papežského žehnání městu a světu, BELZEBUBA, svině, NETVORA papeže Františka tím, že vytvoří NOVOU ŘEKU, z nového Božího SLOVA, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ďábel plný zlosti, HAD, OHNIVEC, či BELZEBUB, DRAK, SVINĚ, papež František, na nekonečné křesťanské POUŠTI, již stojí na souši, na BŘEHU MOŘE se vzedmutým mořem militaristických, imperialistických sviní. Toto MOŘE křesťanských pokrytců, lhářů a válečných zločinců, vysuší úplně poslušný nový vládnoucí Bůh, BOŽÍ SYN, nový premiér vlády Česka, pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš. Moře křesťanských a ateistických sviní bude v Česku vysušeno rozhodnutím BOŽÍHO SYNA, vládnoucího Boha, úplně poslušného, premiéra Babiše tím, že se dobrovolně a neprodleně podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Kristu, SOUDRUHU BERÁNKOVI, za svoje vyvolení, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí být vděčné celé Česko, a celý, úplně poslušný svět. Láska k novému Kristu, SOUDRUHU BERÁNKOVI, překoná strach úplně poslušných služebníků Krista, z vládnoucích HADŮ, OHNIVCŮ, z Baalů a z DÉMONŮ, z boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Jejich válečné a jiné zločiny jsou nyní viditelné, úplně poslušným služebníkům Krista. Svou službou lidským Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., dělají křesťanské PEKLO, nesmyslným mečem válek o území se zbývající ropou, plynem a surovinami. Nový Kristus však již nechce, ani tíseň ekonomickou, ani energetickou, ekologickou, či mravní. Správná další cesta pro Česko je proto bez lidských Bohů, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vládnoucí HADI, OHNIVCI, váleční zločinci, si svoji neposlušnost zdůvodňují potřebou mluvit křesťanské lži a bludy o SOUDRUHU Kristu BERÁNKOVI, kvůli své úplné zkáze, při mluvení pravdy o Ježíši Kristu, a při mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů v celosvětovém, mírovém Boží království. Vládnoucí HADI, váleční OHNIVCI, se stále brání zveřejnění uváděné pravdy, která zachrání Česko a celý svět, v případě úplně poslušnosti pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše. Nyní, začátkem dubna 2020, mně vládnoucí mediální HADI, OHNIVCI, zrušili cca třicet elektronických adres, kterými jsem tyto texty střídavě rozesílal. Zrušili např. adresy: stan.o@post.cz, policie.lvem@centrum.cz, poslusny.Babis@centrum.cz, vule.Krista@centrum.cz, atd. Při posledním pokusu vytvořit novou adresu, se mediálním HADŮM, OHNIVCŮM, podařilo zablokovat i můj mobil. Obracím se proto na poslušné, to je živé služebníky Krista, aby mě, v nelehkém údělu šíření pravdy o Kristu, a pravdy o správné koncepci energetiky, pomohli tím, že mně nabídnou elektronickou adresu včetně hesla. Nyní musím, pro každé odeslání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vytvořit novou adresu. Kristu se bude líbit, když tyto texty bude rozesílat mnoho lidí. Žalm19/1,15.

 

Kapitola 269 –22 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 49. Česká bible kapitola 269. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Syn člověka, Stanislav Oplatek, pověřený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích HADŮ, OHNIVCŮ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, v Česku nenalezl víru v Ježíše Krista, v SOUDRUHA BERÁNKA, sedícího ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanských, militaristických tradicích, nenalezl víru v Krista, který setře např. bezdomovci Blažkovi z Říček každou slzu z očí, který setře každou slzu z očí milionům válečných uprchlíků. Luk.1/52až17/10,20,34,18/8až19/44až20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Zj.5/8až19/7,8až20/11, Jud.12, K.M.1/4až12/17,27,32až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Syn člověka Stanislav Oplatek, nalezl v Česku víru v moc militaristického zločince ministra Metnara ministr@army.cz, v jeho Bohy, v PRACHY a ZBRANĚ. Nalezl víru ve vládnoucího Boha, v ekonomického zločince, ministra průmyslu a dopravy Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Pomatený pracující lid, pro odstoupení Božího rozumu, věří v zázrak, že vládnoucí Bůh ministr Havlíček dokáže energií z elektřiny, která nyní tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, nahradit energii z ropy, která nyní tvoří cca šedesát procent potřebné energie Česka. Viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tento zázrak očekávají jen neposlušní a vzpurní šílenci, kteří, bez rozumu Krista, kráčí do JÁMY, či do HROBU, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a další války. Syn člověka Stanislav Oplatek, nalezl v Česku, v jezeře DEBB, v jezeře debilů, víru v ekonomickou svini, v NEVĚSTKU, ČARODĚJNICI, v OHOLU, ministryni financí JUDr. Schillerovou podatelna@mfcr.cz, v její státní MĚŠEC, v PRACHY. Tuto svini mají za Boha ti, kdo mají za Bohy vojáky a zbraně, kvůli válkám o území s ropou, plynem a surovinami. Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 2.Petr. 2/21,3/4,16, Zj.17/15, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15,35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, atd. Novému Kristu se žádný neposlušný vládnoucí NETVOR nebude posmívat beztrestně. Trestající Kristus nyní zabíjí svině KORONAVIREM. Gal.1/7,3/20až6/7, Ez. 3/4,21až28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd. Stejnou ekonomickou NEVĚSTKOU je svině ministryně Maláčová posta@mpsv.cz. Poslušný MOTÝLE z ANO, pomýlený bývalý komunistický BERÁNEK, premiér Andrej Babiš babisa@psp.cz, vlada@posta.cz, dostává nyní od SOUDRUHA BERÁNKA Krista, v jedinou hodinu, jeho státního projevu v médiích, dále uvedeného, veškerou moc nad Českem a světem, vládnout úplně poslušnému, to je živému Česku, dle zákonů Božích, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dále opakovaně uváděných. Není možné, aby v Česku dále vládla vláda uvedených, Kristem prokletých vládnoucích HADŮ, válečných OHNIVCŮ. V jedinou hodinu státního projevu premiéra Babiče, vládce okolních národů EU, dostává vládu nad lidmi, nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 268. Běda Babišovi když nyní řekne, že Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, svým Božím rozumem, do koncepce energetiky Česka a světa nevidí, že ničemu nerozumí. Kristus čeká, že v geneticky prasečím mozku premiéra Babiše, začnou klíčit výhonky lásky ke Kristu, kterého v křesťanství mají všichni hlupáci za zločince, který dělá meč nesmyslných válek. Čas, který zbývá do dotěžení ropy se krátí. Kristus, svůj Boží rozum vrátí pouze těm poslušným služebníkům, kteří Krista uznají za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů světa. Nejvyšší druh šílenství je sloužit boháčům. Kristus čeká, až se úplně poslušní služebníci Krista rozplodí, čtením veškerých SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, atd. Kristus vyžaduje zničit víru v Krista sedícího na SLOVECH křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a zřídit víru v Krista, sedícího v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Láska ke křesťanskému Ježíši Kristu, ukřižovaného pouze protikladnými bludy katolického katechismu BELZEBUBA papeže Františka, nemůže být důvodem k zabíjení nevinných lidí v nesmyslných válkách o území s ropou, plynem a surovinami, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, ani k vykořisťování člověka člověkem, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů a bankéřů. Křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ, je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Kristus VÍTĚZNÝ, tímto pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, se vyvýšil ze SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím má každý úplně poslušný služebník Krista NOVÉ, spravedlivé NEBE. NOVOU, úplně poslušnou ZEMI, celosvětového, mírového Božího království, má povinnost neprodleně realizovat, vládce okolních národů EU, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, spolu s NEOMYLNÝM BERÁNKEM soudruhem Kristem. Kdo si nyní co z Písma vybere, to bude v Česku, a ve světě mít. Kdo si vybere za vládnoucího Boha BELZEBUBA, HADA, válečného OHNIVCE, papeže Františka, má naději na zabití vládce okolních národů, premiéra Babiše, KORONAVIREM, či jinak. Kristus, pustošící křesťanům křesťanství, zabije každého neposlušného vládnoucího NETVORA, včetně Babiše, pokud se pod křesťanským temným mrakem, nyní prohlásí za Boha vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které Kristus viditelně ničí a trestá tím, že naplňuje Písmo o Česku, a o trestech, do poslední čárky. Kdo si, jako úplně poslušný, za Boha vybere Ježíše Krista, vyvýšeného SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na NEBESA SLOV NEOMYLNÝCH, VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude mít, v případě úplné poslušnosti celého Česka, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet ani vládce okolních národů, premiéra Babiše, ani zlé Česko. Já, vládce okolních národů EU, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, spolu s NEOMYLNÝM BERÁNKEM soudruhem Kristem, máme povinnost neprodleně uklidit Česko, od vládnoucích HADŮ OHNIVCŮ, to je od Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jejich ekonomické, politické, technické a náboženské bludy, jsou krutým zmijím jedem, jsou jedovinou dračí, protože jsou militaristické. Výklad Písma nemůže být dvojí, nemůže být militaristický a pacifistický zároveň. Kristus není militarista, je pacifista. Máme povinnost zajistit, aby všechen lid ekonomických, politických, náboženských a technických kramářů neprodleně zašel tím, že spolu s Kristem rozhodneme o úplném zrušení supermarketů s potravinami. Tím rozhodneme o úplném zrušení výroby veškerých plastových obalů na potraviny. Plasty již nebudou zaplňovat celou zemi, od jednoho konce na druhý. Potraviny se nově budou dodávat pouze ve velkokapacitních obalech, převážně nerezových, a to nikoli do supermarketů, ale pouze do domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Sídliště a města z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jsou v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Energeticky správná cesta Česka a světa, je SVĚTLO SVĚTA majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech států. Žalm33/6,37/5,11,35,38až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43,122/5,137/7,140/4, Jer.1/17až11/11,19,23/29,32,31/27,32až51/58,63, Bhagav.15/15,16,16/13,24až18/78, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sof.1/11,17až3/11, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,21/8,23/19,25/11,12, Zj.5/8,20/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Kor.1/27až10/11až14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Gal.1/7,6/7. Hlavním poselstvím POSTNÍ DOBY roku 2020, musí být státnický projev VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše, k jeho okolním národům EU, DUCHOVNĚ NEMOCNÝM, se STARÝM, křesťanským, militaristickým, imperialistickým DUCHEM. Premiér Babiš, stejně mocný a NEOMYLNÝ, jako je SOUDRUH Kristus BERÁNEK, má povinnost oslavit narození se nového Krista, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8. dubna 2020. Kristus Babišovi dovoluje jít dál, z milosrdenství svého rozumu, při svém DRUHÉM

 

PŘÍCHODU do Česka, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v DEN PÁNĚ, ve středu 8.4.2020. Moje souzené okolní národy EU. Moje vláda Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ekonomů a zbrojařů, znevážila rozum SOUDRUHA Krista BERÁNKA. Tím, že znevážila proroctví dvou maličkých proroků, určených SOUDRUHEM Kristem, pro toto vzpurné, neposlušné, pokolení. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, K.M.1/4až7/27, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Drze jsme znevážili maličkou mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, Grétu Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista, prorokuje, že těžbu ropy je nutné neprodleně, celosvětově minimalizovat. Dalším maličkým, zneváženým prorokem, je bývalý projektant vzduchotechniky Stan. Oplatek, který z milosrdenství rozumu SOUDRUHA Krista prorokuje texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, jakým způsobem minimalizovat těžbu ropy, plynu a uhlí tak, aby celé stvoření bylo v podstatě přetvořeno. Hrozní HADI, OHNIVCI, jsou nyní OHNIVEC, OTEC slov protikladých bludů křesťanského PEKLA, Satan Holík z Proglasu zive@proglas.cz, a katolický mravnostní etik, tmář, Koniáš, OHNIVEC Orko Vácha marek.vacha @lf3.cuni.cz. Uvedené nemravné, křesťanské NETVORY, postihl vrcholný trest SOUDRUHA BERÁNKA Ježíše Krista, kterým je odstoupení jeho rozumu, které bude trvat až do vykonání Božího SOUDU, při mé státnické řeči v médiích. V Česku nezřídíme tyto křesťanské HADY na žerdích, ale na žulových podstavcích. Na podstavcích budou popsány jejich křesťanské zločiny a bludy. Kdokoli na tyto HADY, OHNIVCE křesťanského PEKLA meče válek pohlédne, na Holíka a Váchu, bude uzdraven z křesťanských plánů, úplně dotěžit fosilní paliva, pomocí koncepce Bohem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu a dopravy, blázna Havlíčka. Bronzová socha HADA OHNIVCE Satana Holíka z Proglasu bude umístěna na Petrově, nebo někde na náměstích v Brně, socha HADA OHNIVCE, Satana Orko Váchy, bude umístěna místo sochy maršála Koněva v Praze. Viz str.8až16. 2.) Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, ve SLOVECH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, postavil STAN maličkého proroka Stanislava stan.o@post.cz, na SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Neomylný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, končí veškeré volby organizované tradičním způsobem, činnost politiků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, až na věky věků. Hrstka synů a dcer, hrstka MINISTRŮ nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, má povinnost konat toto. Má povinnost nechat se zapsat, SVÝMI JMÉNY kandidátů na ministry, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kandidáti na ministry nové vlády mají povinnost konat toto. Vysokoškolsky vzdělaní odborníci, zapsáni jménem v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Mal.3/12,16, Zj.20/11,12, se automaticky stávají ministry, pokud se přihlásí pouze jeden kandidát. Přihlášený kandidát vytvoří nové ministerstvo z řad odborníků. Pokud se přihlásí více kandidátů, odborníků, vyberou si mezi sebou ministra, příslušného ministerstva. Vybraný ministr vytvoří z přihlášených kandidátů nové ministerstvo. Dle Božích zákonů, pokud se vybraný ministr neosvědčí tím, že Kristus od něho odstoupí, svým Božím rozumem, toto ministerstvo si vybere nového ministra. Aby se vznik nové, úplně poslušné vlády maximálně urychlil, je nezbytné ponechat za premiéra VLÁDCE NÁRODŮ premiéra Babiše. Žalm33/6až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43, atd. Stejně tak ponechat za prezidenta Kristem v Písmu vyvoleného projektanta Ing. Rákose z Brna, jeho příjmením RÁKOS. VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ Ing. Rákos je odborníkem na energetiku VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, Luk.16/9,13, je architektem a urbanistou měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Česko má povinnost zajistit, dle textů v kapitole 268, aby každý pracující člověk na světě, měl naprosto stejné, elektronicky celosvětově plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, stejné jako vládnoucí elita. Nikdo z vládců nebude potřebovat ochranku. Přijetí uvedených Božích zákonů je celosvětově nezbytné, protože jsou součástí správné energetické koncepce Česka a světa. Kdo se nepodřídí SVĚTLU SVĚTA majetkové roviny, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne. Viz str.16až19. 3.) Pomocí KORONAVIRU, mnoho neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, sklidilo setbu svou. Kristus, KORONAVIREM nechce neposlušné křesťanské a ateistické svině věčně zabíjet. Nechce věčně pokořovat jím v Písmu vyvoleného, bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, nechce Česko a SVĚT pokořovat věčně. Chce v Česku budovat vše nové, pomocí nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, která je NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, APOKALYPSOU, KRÁLOVNOU MÍRU. Dle textů Písma, uvedených v kapitole 268. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nepřišel zachránit starého, křesťanského, UKŘIŽOVANÉHO Ježíše Krista, ale APOKALYPSU, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly 268. Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vymyslel elektronicky celosvětově plánované SPOLEČNÉ BYDLENÍ, a STOLOVÁNÍ, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vymyslel zrušení křesťanské SKÁLY, především PRACHŮ a ZBRANÍ, a ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Proto v Písmu vymyslel elektronicky celosvětově kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Opakovaně uvádím, že Kristus, pomocí SOUDU úplně ničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, které se neosvědčilo pro chybný výklad chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ Satanů kněží. Na př. Satani kněží nechtějí rozumět tektům Písma, že např. boháči, kteří mají dnes např. plat nad 30 000 Kč, okrádají Krista o desátky. Mal.1/7až3/8. Např. desátky od boháčů, to je deset procent z platů boháčů, měl dostávat na Říčkách, již dávno, bezdomovec Zdeněk Blažek proto, aby se dosyta nejedl, a dobře oblékl. Mal.1/7až3/8, Iz.23/17,29/11až24až66/24, atd. Boháčům bylo opakovaně objasněno, že Zdeňku Blažkovi mají z desátků zajistit denně oběd, který je možno objednat z restaurace v Říčanech. Boháči, ve své křesťanské chamtivosti, se s bezdomovcem Zdeňkem nechtějí dělit o svůj plat. Protože má Zdeněk stále většinou hlad, protože trvalou práci nesehnal, a nesežene, protože ho křesťanská chamtivá svině, ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích daniela.kubisova@uradprace.cz, stále vyhazuje ze systému příjmu 3410 Kč za měsíc, Kristus chamtivé boháče ničí, zrušením křesťanství, stříbra odvrženého. Nový Kristus, přichází bezdomovcům setřít každou slzu. Viz str.19až22.

 

1.) Hlavním poselstvím POSTNÍ DOBY roku 2020, musí být státnický projev VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše, k jeho okolním národům EU, DUCHOVNĚ NEMOCNÝM, se STARÝM, křesťanským, militaristickým, imperialistickým DUCHEM. Státnický projev VLÁDCE NÁRODŮ, BOHA, BOŽÍHO SYNA, OKŘÍDLENCE, třetího PINCHASE v Boží slávě, stejně MOCNÉHO a NEOMYLNÉHO, jakým je nový Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, premiéra Babiše, musí být o zastavení pohromy, kterou způsobil trestající Ježíš Kristus, neposlušným, křesťanským a jiným imperialistickým, militaristiským sviním, svým RUDÝM ŠTÍTEM, KORONAVIREM. KORONAVIR je korunovacím klenotem tím, že je rouškou na ústa neposlušných vládnoucích sviní, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, HADŮ OHNIVCŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. HARANTÉNA je vězením, je trestem, pro křesťanské neposlušné zlé DĚTI, např. pro svini, OHOLIBU Hodecovou z zive@proglas.cz, nebo OHOLU Endlicherovou z twr@twr.cz, které svými genetickými prasečími mozky, nenávidí kázeň. Tím nenávidí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, SOUDRUH BERÁNEK, potřebuje pomýleného, bývalého komunistického BERÁNKA, VLÁDCE NÁRODŮ premiéra Babiše, jako úplně poslušného vládnoucího Boha. Tvorstvo bylo vydáno Kristem marnosti křesťanského militarismu, KŘESŤANSKÉHO pekla, ne vlastní vinou, ale vinou Boha. VLÁDCE okolních NÁRODŮ EU, bývalý komunistický BERÁNEK premiér Babiš, uvede lidstvo do svobody tím, že porodí nového Ježíše Krista, jako SOUDRUHA BERÁNKA, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Premiéru Babišovi byla dána pravda o Kristu, a pravda o správné koncepci energetiky Česka a světa, z milosrdenství rozumu NEOMYLNÉHO soudruha Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, od bezmocného premiéra Babiše očekává úplnou poslušnost. Při neposlušnosti bude velmi bit tím, že na něho dolehne vrcholný Boží trest, např. KORONAVIRUS. Z každého planého politického slova, o své ekonomické, energetické a mravní spáse, bude Babiš skládat účty, jak Bohu, tak lidu, pokud nezhltne úlovek. Úlovkem je dělat LVA, dělat vládce okolních národů EU. Vládci okolních národů EU, premiéru Babišovi daruje SOUDRUH Kristus BERÁNEK, země všech národů světa tím, že vytvoří celosvětové, mírové Boží království, pod SLOVY NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus uzavřel neposlušné křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, muslimy, atd., pod svou neposlušnost, křesťanskými NEBESY, MRAVNĚ NÍZKÝMI. Ježíš Kristus, SOUDRUH LEV, KORONAVIREM vrací LVU Babišovi všechny nepravosti na jeho hlavu. Smiluje se nad Českem, a nad neposlušným, zlým světem, až při dále uvedeném státnickém projevu LVA, premiéra Babiše, k jeho okolním národům EU. Premiér Babiš, stejně mocný a NEOMYLNÝ, jako je SOUDRUH Kristus BERÁNEK, má povinnost oslavit narození se nového Krista, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8. dubna 2020. Kristus Babišovi dovoluje jít dál, z milosrdenství svého rozumu, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v DEN PÁNĚ ve středu 8.4.2020. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9, Kol.3/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,10/11,14/36až15/33, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,21/8,23/19,25/11,12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,105/19až44,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhagav.15/15,16,16/1,13až24až18/78, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. Pod křesťanskými SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všichni vládnoucí Bohové jsou HADI OHNIVCI. Svými křesťanskými bludy lžou krutým zmijím jedem o tom, že v křesťanství, které Kristus činí STŘÍBREM ODVRŽENÝM, mají Kristův POKOJ. Všichni úplně poslušní služebníci Krista vidí, že to není pravda. Kristus, křesťanské PEKLO, do kterého sestoupil již při vzniku křesťanství, ničí SUCHEM, POTOPAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, nesmyslnými VÁLKAMI o území s ropou, plynem a surovinami, VICHRY, KORANOVIREM, atd. Nejhorší HADI OHNIVCI jsou nyní, OHNIVEC, OTEC slov protikladých bludů křesťanského PEKLA, Satan Holík z Proglasu zive@proglas.cz, a katolický mravnostní tmář, Koniáš, OHNIVEC info@farnostsalvator.cz, orko@orko.cz, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz. OHNIVEC Satan OTEC Holík a OHNIVEC Satan Orko Vácha v médiích lžou, že veškeré uvedené Boží tresty, kterými Kristus ničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, jsou Kristovým POKOJEM. Tito zločinci tvrdí, že z Písma ví, že SOUDRUH Kristus BERÁNEK, chce spojit celý svět, SVĚTLEM SVĚTA své MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalýého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, v celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, vědí, že chce zničit všechny zbraně světa, a všechny vojáky světa, ale že oni, v křesťanství, musí být proti uvedené vůli Boží. Tvrdí, že mají povinnost sloužit svým Bohům, HADŮM, OHNIVCŮM, Baalům a DÉMONŮM. Nyní je velká naděje, že Satana Holíka a Satana Orko Váchy úplně zničí PINCHAS, třetí v Boží slávě, po Marxovi a Engelsovi, pomýlený komunistický BERÁNEK, vládce okolních národů EU, premiér Babiš. Babiš musí povstat k SOUDU uvedených zlých HADŮ, OHNIVCŮ, a zničit je. Tato země již nevzkvétá ani pro boháče, pro lži KOVOVÉ KRYSY, ministra průmyslu a dopravy, zločince Havlíčka, o koncepci energetiky Česka, viz další text. Kristem jsou prokletí všichni vládnoucí HADI OHNIVCI, kteří sešli z cesty do mírového Božího království. Sešli z cesty do Božího království, pro neznalost SLOV PÍSMA. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Pro neposlušnost BERÁNKA Babiše, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy musí nového Krista každý znát, jako soudruha BERÁNKA, nevyšlo v Bohem vyvoleném Česku SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, ale vyšel rudý štít BOHATÝRA Krista, KORONAVIRUS. Nah.1/4,2/4,5. Březen, do karantény vlezeme. Duben, ještě tam budeme, i když premiér Babiš, ve středu 8. dubna 2020, bude mít dále uvedený státnický projev. Když v květnu, premiér Babiš, při úplňku MĚSÍCE, na Stanislava, DNE PÁNĚ 7. května 2020, nepožene KOZY z ČSSD, vedené KOZLEM Hamáčkem v háj, hamacekj@psp.cz, to je na zahradu celosvětového, mírového Božího království, premiér Babiš, u soudruha BERÁNKA Krista, bude za dementního psychopata, to je za blázna. Pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, má povinnost vyhnat v háj mírového, celosvětového Božího království, nejenom KOZLY z ČSSD, ale neposlušný politický, náboženský a technický dobytek, celého světa. Správným lékem na KORONAVIRUS, ANTIVIREM, je úplná poslušnost LVA, NEOMYLNÉHO SOUDRUHA, BERÁNKA, Ježíše Krista, UČITELE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, OTCE poslušných služebníků. BERÁNEK Kristus Česku dovoluje jít dál v případě, že BERÁNEK Babiš bude s Kristem spolupracovat. Soudruh Kristus, BERÁNEK, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve svém pustošení neposlušných militaristických sviní, chamtivců, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Andrej Babiš, nenaplní Písmo do poslední čárky tím, že učiní rozhodnutí, o nastolení daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka. Texty Písma o vyvolení Babiše, být vládcem okolních národů EU, jsou v kapitole 268. Země začne vzkvétat, až Babiš bude vládnout z NOVÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Státnický projev VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše, k jeho okolním národům EU, musí být v NOVÉM MÍROVÉM DUCHU, o smíření se úplně poslušného premiéra Babiše, a Česka, s trestajícím Kristem. Čas odloučení od nového Ježíše Krista, od jeho Božího rozumu, od NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který je nyní jediným Bohem VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude trvat až do státnického projevu VLÁDCE okolních NÁRODŮ EU, premiéra Babiše, v televizi a v rozhlase. Státnický projev VLÁDCE okolních NÁRODŮ EU, premiéra Babiše, BOŽÍHO SYNA, OKŘÍDLENCE, BOHA, PINCHASE třetího v Boží slávě, po Bohem vyvolených prorocích, PINCHASOVI Marxovi, a PINCHASOVI Engelsovi, je neodvolatelný. Kristus vyžaduje, aby svým státnickým, dále uvedeným projevem, neprodleně zajistil vzkříšení z mrtvých, křesťanských ekonomických, militaristických sviní, které na křesťanské VELIKONOCE, ještě nikdy nenastalo, pro křesťanskou TMU TMOUCÍ protikladných bludů katolického katechismu. Kristus si premiéra Babiše předem vyhlédl, za BOŽÍHO SYNA, za Boha ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za PINCHASE třetího v Boží slávě, za OKŘÍDLENCE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, za LÉKAŘE, za UČITELE národů, stejně NEOMYLNÉHO jako Kristus proto, aby nyní zastavil pohromu, kterou je POTOPA, způsobená odstoupením rozumu Krista, od neposlušných křesťanských a jiných militaristických sviní. Kristus si premiéra Babiše, předem vyhlédl. Vyžaduje, aby jeho Boží slávu, BOŽÍHO SYNA, Boha ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, slávu OKŘÍDLENCE, slávu NEOMYLNÉHO LÉKAŘE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, UČITELE, úplně stejného, jaký je SOUDRUH BERÁNEK Kristus, ve svém veškerém SLOVĚ NEBES, spatřilo všechno neposlušné tvorstvo. Texty Písma o vyvolení premiéra Babiše PINCHASEM, a vládcem národů EU, jsou v kap. 268. Babiš má povinnost stát se úplně poslušným premiérem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Státnická řeč pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, Jer.1/17až 11/11,19až31/27,32až51/58,63, atd. k jeho okolním národům EU, musí znít asi takto. Moje souzené okolní národy EU. Velice se omlouvám za to, že již dlouho zdržuji DRUHÝ PŘÍCHOD soudruha BERÁNKA Ježíše Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka, a to od roku 2018. Dle textů mého pomalého Božího SOUDU, uvedeného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, v kapitole 268. Již dávno jsem Vás měl pozvat, na slavnost narození se soudruha BERÁNKA Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do DOLINY O2 Arény v Praze, což jsem, pro neznalost Písma, neudělal. Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Zj.20/12až 21/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25až39/34 až40/29až42/19až24,43/26,31až51/19,30, atd. ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je živé Boží slovo, protože je stejné, jako je živý Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nové Boží SLOVO je ostřejší než meč. Uvádí Boží vůli o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Toto Boží SLOVO je navždy platné pro všechny národy světa. SOUDRUH

 

Kristus, BERÁNEK, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyžaduje, aby každý člověk na světě, svým geneticky prasečím mozkem, toto SLOVO studoval a přijal. NEOMYLNÝ Kristus zde uvádí energeticky jedině možnou další cestu Česka a světa. Protože mému, geneticky prasečímu mozku, bylo dlouho odporné Boží SLOVO, o SVĚTLE SVĚTA Boží celosvětové majetkové rovině, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro cca 1500 lidí, uvedených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, a SLOVO o dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ každého člověka, elektronicky celosvětově kontrolované, SOUDRUH Kristus, BERÁNEK, stále sedí v křesťanském PEKLE tím, že lidem škodí, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných křesťanských, militaristických sviní. Omlouvám se za neposlušnost. Je příčinou toho, že SLOVO Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, nelze realizovat. Kristus se nad Českem a světem, svým Božím rozumem smiluje, ze svého milosrdenství, až lidé budou číst SLOVO NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žid.3/8,4/7,12,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Ám.3/7,15,4/6až5/10,18,25,8/2,11, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Moje souzené okolní národy EU. Moje vláda Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ekonomů a zbrojařů, znevážila rozum soudruha Krista BERÁNKA. Tím, že znevážila proroctví dvou maličkých proroků, určených soudruhem Kristem, pro toto vzpurné, neposlušné, pokolení. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, K.M.1/4až7/27, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Drze jsme znevážili maličkou mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, Grétu Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista prorokuje, že těžbu ropy je nutné neprodleně, celosvětově minimalizovat. Dalším maličkým, zneváženým prorokem, je bývalý projektant vzduchotechniky Stan. Oplatek, který z milosrdenství rozumu soudruha Krista prorokuje texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, jakým způsobem minimalizovat těžbu ropy, plynu a uhlí tak, aby celé stvoření bylo v podstatě přetvořeno. NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby všechny státy světa neprodeně zničili PEKLO křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a podřídili se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, při zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle textů Písma, uvedených v kapitole 268. BERÁKEK SOUDRUH Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet. Křesťanské, a jiné militaristické svině, bude pustošit a ničit, až do úplné poslušnosti. Úplnou poslušností je zřízení SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové, celosvětové roviny. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Moje souzené okolní národy EU. Kristus, soudruh BERÁNEK, mluví v Písmu pouze v podobenstvích. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,12/11,13/11,14/3, Mat.5/3,9,14, 18,13/14až34,35,23/7,25/32,40, atd. Kristus, soudruh BERÁNEK, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství svého Božího rozumu, však všechna podobenství objasnil, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Takže nikdo nemá výmluvu, textům Písma, o Boží vůli pro Česko, a pro celý svět, nerozumět. Kristus, soudruh BERÁNEK, v Písmu nečiní nic tajně, vše sděluje pomocí svých proroků, mluvících ke lži lidu pravdu pravdoucí, pro to které pokolení. Nyní vyžaduje nastolit úplnou poslušnost. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristus, soudruh BERÁNEK, v Písmu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nečiní nic tajně. V Písmu uvedl, že veškeří vládnoucí politici pravice a levice, a jiní KRÁLOVÉ, jsou zločinci, jsou HADI, jsou OHNIVCI tím, že všichni, v PEKLE křesťanské TMY TMOUCÍ protikladných bludů katolického a evangelického katechismu, sešli z cesty do mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. V křesťanském PEKLE, v TMĚ TMOUCÍ, pod mrakem SLOV starých křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všichni křesťanští proroci, včetně např. křesťanského UČITELE NÁRODŮ HADA Komenského, jsou HADI OHNIVCI tím, že jejich zlé křesťanské SLOVO, jejich evangelií, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,21/8,23/19,25/11,12, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Např. křesťanský učitel národů J. Á. Komenský, je prorokem Kristem prokletým za to, že sešel z cesty spojení všech evangelií, všech náboženství světa, pod jediné Boží SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. PEKELNÍK, OHNIVEC, HAD, J. Á. Komenský, dokonce ve svých křesťanských bludech zašel tak daleko, že podporoval válku mezi křesťany tím, že prosil krále Švédska o to, aby jeho vojska zničila vojska katolických chamtivých NETVORŮ, či sviní. Proto platí texty Písma o tom, že pod MRAKEM křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou pouze pohané. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/25až32,12/6,16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,21/8,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Moje souzené okolní národy EU. Protože já, pomýlený komunistický BERÁNEK premiér Babiš, spolu se soudruhem BERÁNKEM Ježíšem Kristem, máme povinnost neprodleně zastavit veškerou energeticky nesmyslnou dopravu, výrobu, výstavbu, spotřebu, horečné zbrojení, a nesmyslné války o území s ropou, plynem a surovinami, máme povinnost zajistit, aby křesťanský a ateistický lži lid Česka a světa zůstal naživu i tehdy, když ho křesťanští HADI OHNIVCI uštknou, svými bludy např. o tom, že KORONAVIRUS, či SUCHO, atd., není Božím trestem. Hrozní HADI, OHNIVCI, jsou nyní OHNIVEC, OTEC slov protikladých bludů křesťanského PEKLA, Satan Holík z Proglasu zive@proglas.cz, a katolický mravnostní etik, tmář, Koniáš, OHNIVEC Orko Vácha. info@farnostsalvator.cz, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz. Uvedené nemravné, křesťanské NETVORY, postihl vrcholný trest SOUDRUHA BERÁNKA Ježíše Krista, kterým je odstoupení jeho rozumu, které bude trvat až do vykonání Božího SOUDU, při mé státnické řeči v médiích. Proto, aby křesťanský a ateistický lži lid Česka nezahynul pro křesťanské lži a bludy těchto zločinců, spolu se SOUDRUHEM BERÁNKEM Ježíšem Kristem jsme rozhodli, že těmto OHNIVCŮM, či sviním, HADŮM, zřídíme HADY BRONZOVÉ, to je jejich bronzové sochy. Pro odstoupení rozumu soudruha Krista, jsou již stejně po smrti. Uvedení HADI na žerdích, jsou obrazy těchto hlupáků. Nezřídíme tyto křesťanské HADY na žerdích, ale na žulových podstavcích. Na podstavcích budou popsány jejich křesťanské zločiny a bludy. Kdokoli na tyto HADY OHNIVCE křesťanského PEKLA meče válek pohlédne, bude uzdraven z křesťanských plánů, úplně dotěžit fosilní paliva, pomocí koncepce Bohem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu a dopravy, blázna Havlíčka. Bronzová socha HADA OHNIVCE Satana Holíka z Proglasu bude umístěna na Petrově, nebo někde na náměstích v Brně, socha HADA OHNIVCE, Satana Orko Váchy, bude umístěna místo sochy maršála Koněva v Praze. Česko již může povstat jako LEV, jako SOUDRUH LEV BERÁNEK Ježíš Kristus, a zničit SLOVEM všechny kramáře. V současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku již brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Kristus Česko proklel. Nikdo si nebere k srdci PRAVDU Písma. Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,21/8,23/19,25/11,12, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Moje souzené okolní národy EU. Já, premiér Babiš, jsem třetím PINCHASEM v Boží slávě, který má povinnost zastavit POTOPU, kterou způsobil SOUDRUH Kristus BERÁNEK, odstoupením svého Božího rozumu, od vládnoucích HADŮ, OHNIVCŮ, všech států světa, a všech náboženství světa. Prvním PINCHASEM v Boží slávě, byl Marx. Druhým PINCHASEM v Boží slávě, byl Engels. Vládnoucí HADI, OHNIVCI, znevážili oba uvedené Boží proroky. Neuvěřili, že správná Boží cesta je konečné stádium komunismu, kterým je odstranění křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Proto Božím trestem byly dvě světové války, a VŘSR. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde slovo Krista NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nepršelo a neprší, bylo pro Česko trestem, čtyřicet let Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Po vyjití z Boží komunistické spravedlnosti, se na mě Kristus jen maličko rozhněval za to, že jsem znovu propadl křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je CHAMTIVOST. Nyní SOUDRUH Kristus BERÁNEK vyžaduje, aby bohatá pravice nastolila celosvětovou majetkovou Boží rovinu, uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus vyžaduje, abych já, třetí PINCHAS v Boží slávě, setřel slzy z očí všem bezdomovcům, všem válečným uprchlíkům, SVĚTLEM SVĚTA Boží majetkové, celosvětové roviny. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

2.) NEOMYLNÝ, trestající Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jehož hněv již neprodlévá, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, dovoluje úplně poslušnému, to je živému Česku, jít dál, jít do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.33/22, 35/8, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, atd. Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, ve SLOVECH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, postavil STAN maličkého proroka Stanislava stan.o@post.cz, na SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Žalm19/5,7,33/6,102/27, Sk.3/22,17/30, Sír.5/5,7/16až43/26, 31, Zach.2/12až13/7, Žid.10/37, Bhag.15/15,16/13, Iz.41/2,45/11,48/5,11,49/5,50/4. SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je Kristem, ŽENICHEM, MANŽELEM tím, že elektronicky vychází z VELKÉ HORNÍ KOMNATY, z domu na Říčkách 42, pošta Domašov, 66483. Žalm19/2,5,6až33/6 až102/27. NEBESA SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, již vypravují o slávě dále uvedených BOŽÍCH SYNŮ, ministrů nové vlády, VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše, uvedené na konci kapitoly 268. Nic se neskryje před ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z Písma je zřejmé, že HORNÍ KOMNATA, kde večeřel Kristus UKŘIŽOVANÝ, Luk.22/10, existuje pouze jako dočasné podobenství protikladných křesťanských bludů o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která dělá meč válek. Iz.48/5až11, 1.Tim. 5/24až6/20. Česku je odpuštěna křesťanská, militaristická nepravost, když vládnoucí Baalové a DÉMONI zajdou v žáru SLUNCE Bhagavadgíty, ze zdravím na paprscích. Dle písničky od Krista. KOMNATA kde Kristus večeřel, se nemůže potkat s VELKOU HORNÍ KOMNATOU, na Říčkách 42, kde z milosrdenství rozumu Krista vznikají tyto texty. Žalm19/2,5,6až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,104/30,105/19,20,36,44,107/10až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,13/9,11,14/12,15,16/3,24/6,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kol.3/5, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Kristus v Písmu slibuje, že nyní v Česku zbude hrstka synů a dcer, kandidátů na ministry nové, úplně poslušné vlády Česka, kteří vyváznou tím, že se Kristus nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, což slíbil. Ez.3/4,21až14/22až33/17, Mar. 4/12,7/7až13/20, atd. Kristus slibuje, že Česko, a celý svět uvidí skutky a cestu BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ, ZÁKONA BOŽÍHO, KTEŘÍ PROSÍ OD KRISTA POMOC, A DOUFAJÍ V NĚHO, V JEHO ROZUM A MOC. Tím Česko a celý svět najde útěchu po zlu, který Kristus uvedl na neposlušné svině KORONAVIREM za to, že pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. dupou celou zemi, až se v základech hroutí. Ez.3/4,21až14/22až33/17, Oz.2/18až5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11až14/3, Iz.5/4,16,13/9,11,14/12,15,16/3,5,24/6,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Svolat radu pomocí internetu, a učinit rozhodnutí o návratu k trestajícímu Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, mají povinnost učinit noví ministři, nové vlády Česka, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, úplně poslušní, úplně bezmocní proti uvedené Boží vůli, uvedení na konci kapitoly 268, spolu s vládcem národů premiérem Babišem. Iz.16/3,5,29/11až24až63/14,18,65/15, 66/24, Žalm102/18,27,105/20,44, Jer.1/17,3/14,5/7,13,6/19,12/2až31/27,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Neomylný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, končí veškeré volby organizované tradičním způsobem, činnost politiků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, až na věky věků. Hrstka synů a dcer, hrstka MINISTRŮ nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, mají povinnost konat toto. Mají povinnost nechat se zapsat, SVÝMI JMÉNY kandidátů na ministry, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ez.3/4,21až14/22až33/17, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Gal.1/7,3/20až 6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Mají povinnost nastolit zákony Boží, a tím učinit Krista SVĚTLEM VĚČNÝM. Mají povinnost zajistit, aby SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v Česku již nikdy nezapadlo. Aby MĚSÍC Koránu již nikdy, během měsíčních cyklů, neubýval. Tím z nepatrného blázna, maličkého služebníka Oplatka stan.o@post.cz, učinit mocný národ. Jud.12, Iz.29/11až24až60/20,22až66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,14/20, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristu se bude líbit, že ZÁKONY Boží budou v Česku nastoleny v okamžiku, kdy kandidáti na ministry nové vlády, budou stejně DUCHOVNĚ NEOMYLNÍ, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Bhagav.15/15,16,16/13 až24až18/78, Žalm33/6až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43, atd. Když úplně zničí stávající NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, HMOTNÁ, kde sedí na křesťanském mraku, Jób 10/22, NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, spolu se svým Bohem, s třpytivou mediální HVĚZDOU, se Satanem, BELZEBUBEM papežem Františkem czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Jejich SKÁLOU, Bohem, jsou PRACHY a MAJETEK. Jób5/3,14,9/13,10/22,36/8,15,37/23,40/8,14, Iz.14/9,12, atd. Nahltali se majetku, ale zvrátí jej, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa. KORONAVIREM Kristus ničí TMU TMOUCÍ křesťanských NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Křesťanský MRAK NEBES HMOTNÝCH, omylných, dočasných, se šlechticem Kýnským a s BELZEBUBEM papeřem Františkem zvolna odpluje, a každý sklidí svou zlou setbu, při zveřejnění těchto textů VLÁDCEM NÁRODŮ premiérem Babišem. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Novou vládu Česka, úplně poslušnou, Kristus v Písmu nazývá NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, APOKALYPSOU, KRÁLOVNOU MÍRU, dle textů v kapitole 268. Kandidáti na ministry nové vlády mají povinnost konat toto. Vysokoškolsky vzdělaní odborníci, zapsáni jménem v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Mal.3/12,16, Zj. 20/11,12, se automaticky stávají ministry, pokud se přihlásí pouze jeden kandidát. Přihlášený kandidát vytvoří nové ministerstvo z řad odborníků. Pokud se přihlásí více kandidátů, odborníků, vyberou si mezi sebou ministra, příslušného ministerstva. Vybraný ministr vytvoří z přihlášených kandidátů nové ministerstvo. Dle Božích zákonů, pokud se vybraný ministr neosvědčí tím, že Kristus od něho odstoupí, svým Božím rozumem, toto ministerstvo si vybere nového ministra. Aby se vznik nové vlády maximálně urychlil, je nezbytné ponechat za premiéra Česka VLÁDCE NÁRODŮ premiéra Babiše. Žalm33/6až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43, atd. Stejně tak ponechat za prezidenta Kristem v Písmu vyvoleného projektanta Ing. Rákose z Brna, jeho příjmením RÁKOS. VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ Ing. Rákos je odborníkem na energetiku VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, Luk.16/9,13, je architektem a urbanistou měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jer.1/17až12/2,4, 16až31/27,32, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, 2.Král.18/21, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11až2/2,6,13,16,18, Iz.9/13,19/15,36/6,58/5, Jób8/11,9/13,26,10/22,41/12, Mat.5/3,9,14,18,11/7,13/14,23/7,25/32,40, Žalm33/6,106/9,107/10,18,27,43,137/7, 138/8, atd. Pokud se premiér Babiš, neosvědčí, vláda sama si kdykoli vyvolí nového premiéra. Pokud se neosvědčí prezident Ing. Rákos, pro ztrátu rozumu Božího, PSČR si kdykoli zvolí prezidenta nového. Aby se vznik celosvětového, mírového Božího království maximálně urychlil, POSLANECKOU SNĚMOVNU je potřeba nechat tak, jak je. SENÁT není potřeba, protože dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není potřeba schvalovat. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26, 3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1. Uvedené vytvoření vlády, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, či prezidenta Česka, umožňuje Kristus, svým Božím rozumem, úplně poslušným služebníkům z toho důvodu, že lidé v podstatě dělají to, co se Kristu líbí. Fil.2/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. Kristus se bude líbit, když mnoho úplně poslušných nových kandidátů na ministry, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, bude studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby z toho Česko a lidstvo mělo užitek. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Uvedené vytvoření nové vlády, premiéra, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, a prezidenta, Kristus úplně poslušným služebníkům umožňuje, protože, dle dokonalé Boží lásky, Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, vládnoucí místo již nikdo nebude mít za dobře placené KORYTO. Veškeré politické a náboženské tradice Kristus definitivě ruší, zničením lidských Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ a ZBRANÍ. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až 15,13/11,14/3, atd. Česko má povinnost zajistit, dle textů v kapitole 268, aby každý pracující člověk na světě, měl naprosto stejné, elektronicky celosvětově plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, stejné jako vládnoucí elita. Nikdo z vládců nebude potřebovat ochranku. Přijetí uvedených Božích zákonů je celosvětově nezbytné, protože jsou součástí správné energetické koncepce Česka a světa. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, naplnit Písmo do poslední čárky v tom, že každý nový ministr, premiér, pezident, atd. který má SLUNCE Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, Měsíc Koránu, a HVĚZDY Bible a Tóry, za své služebníky, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÁCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ať je mladý, či starý, ať je zdravý, či nemocný, je pouze služebníkem ostatních. Sloužit dobře ostatním lidem může každý člověk pouze podle toho, zda rozum od Krista dostane, či nedostane, protože rozum Krista je pouze Božím milosrdenství. Prokazatelně již platí texty Písma, že každý člověk má mozek pouze geneticky prasečí. Lidé, svými geneticky prasečími mozky se nedovedou ke Kristu vrátit, protože, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Proto je uváděná, dokonalá, majetková, celosvětová rovina, Božího královsví, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božím milosrdenstvím. Kdo se nepodřídí SVĚTLU SVĚTA majetkové roviny, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

3.) Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, prokázal svoji existenci tím, že odstoupil svým Božím rozumem od každého, kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA elektronicky dostal, a kdo se k NEOMYLNÉMU trestajícímu Kristu, k SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nevrátil neprodleně, jako pokorný, jako úplně poslušný, a jako úplně bezmocný, proti opakovaně uváděné Boží vůli. Mrtvé, to je neposlušné křesťanské, militaristické svině, jsou v knihách pomalého Božího SOUDU souzení podle svých politických, náboženských činů a činů technické elity. Kristem v Písmu vyvolené Česko zastihla již PRVNÍ i DRUHÁ SMRT. První SMRT na křesťanské svině Kristus uvedl v době čtyřiceti let Boží komunistické majetkové roviny. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, Česko nyní zastihla DRUHÁ SMRT, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka. 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kol.3/5, Zjev.1/1až20/11až22/21, Gal.1/7,3/20až6/7. KORONAVIREM, Božím trestem, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, trestá neposlušný lži lid, kvůli neposlušnosti vládnoucích NETVORŮ, kteří se považují za vládnoucí Bohy, přestože sedí ve SLOVECH NEBES křesťanských, či ateistických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomocí KORONAVIRU, mnoho neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, sklidilo setbu svou. Kristus, KORONAVIREM nechce neposlušné křesťanské a ateistické svině věčně zabíjet. Nechce věčně pokořovat jím v Písmu vyvoleného, bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, nechce Česko a SVĚT pokořovat věčně. Chce v Česku budovat vše nové, pomocí nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, která je NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, APOKALYPSOU, KRÁLOVNOU MÍRU. Dle textů Písma, uvedených v kapitole 268. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nepřišel zachránit starého, křesťanského UKŘIŽOVANÉHO Ježíše Krista, ale APOKALYPSU, NEVĚSTU, ŽENU SATTEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, úplně poslušnou vládu Česka, uvedeno na konci kapitoly. Přišel tím nastolit energeticky, ekologicky a mravně správnou mírovou cestu, uvedenou v Písmu, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to pouze pro úplně poslušné služebníky Krista. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vymyslel nemožný cíl, kterým je neprodlené přijetí Boží vůle, o neprodleném zřízení nové vlády Česka, pokorné, úplně poslušné, Bohu vděčné, v čele s VLÁDCEM NÁRODŮ, premiérem Babišem. Žalm33/6,37/5,102/18,27,105/20,44, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jud.12, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Kristus odvrátí od Česka každou nemoc, když se Babiš podřídí uvedené Boží vůli. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Babiš má povinnost zveřejnit Boží vůli, a vytvořit ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, APOKALYPSU, KRÁLOVNU MÍRU, novou, úplně poslušnou, živou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Pro neposlušné křesťanské svině, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vymyslel nemožný cíl, kterým je neprodlené přijetí Boží vůle, o nastolení SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, Božího království. Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vymyslel elektronicky celosvětově plánované SPOLEČNÉ BYDLENÍ, a STOLOVÁNÍ, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vymyslel zrušení křesťanské SKÁLY, především PRACHŮ a ZBRANÍ a ostatních, energeticky nepřijatelných výrobků lidských rukou. Proto v Písmu vymyslel elektronicky celosvětově kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Na internetu se mě již ozvali lidé, které texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří již chápou, proč Kristus BERÁNEK, požaduje úplnou poslušnost od bývalého, pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše. Těmto lidem odpovídám, že jsou prvními lidmi na světě, kterým Kristus, svým Božím rozumem, umožňuje chápat Boží vůli uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma. Těmto lidem odpovídám, že mají povinnost se nechat zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů proto, aby ostatní lidé pochopili, jakým způsobem Kristus vyžaduje, aby mu lidé sloužili v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kristus slibuje těm, kdo se nechají zapsat, že jim svůj rozum vrátí. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Těm, kdo se textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH stále vysmívají, kdo píší, že sloužit trestajícímu Kristu je největší bláznovství na světě píši, že TRESTAJÍCÍMU Kristu sa beztrestně nikdo nebude posmívat dlouho. Stále se posmívají Kristu pouze ti neposlušní hlupáci a zločinci, kteří nevěří textům Písma o tom, že každý člověk má mozek pouze geneticky prasečí. Nevěří textům Písma o tom, že lidé, svými geneticky prasečími mozky, jsou na rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, úplně závislí. Těm, kdo se Kristu posmívají, přeji, aby je Kristus zabil, KORONAVIREM. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Opakovaně uvádím, že Kristus, pomocí SOUDU úplně ničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, které se neosvědčilo pro chybný výklad chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ Satanů kněží. Např. Satani kněží nechtějí rozumět tektům Písma, že např. boháči, kteří mají dnes např. plat nad 30 000 Kč, okrádají Krista o desátky. Mal.1/7až3/8. Např. desátky od boháčů, to je deset procent z platů boháčů, měl dostat na Říčkách, již dávno, bezdomovec Zdeněk Blažek proto, aby se dosyta nejedl, a dobře oblékl. Mal.1/7až3/8, Iz.23/17,29/11až24až66/24, atd. Boháčům bylo opakovaně objasněno, že Zdeňku Blažkovi mají z desátků zajistit denně oběd, který je možno objednat z restaurace v Říčanech. Boháči, ve své křesťanské chamtivosti, se s bezdomovcem Zdeňkem nechtějí o svůj plat dělit. Protože má Zdeněk stále většinou hlad, protože trvalou práci nesehnal, a nesežene, protože ho křesťanská chamtivá svině, ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích daniela.kubisova@uradprace.cz, katerina.berankova@ uradprace.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, stále vyhazuje ze systému příjmu 3410 Kč za měsíc, Kristus chamtivé boháče ničí, zrušením křesťanství, stříbra odvrženého. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

645.

pr-mk@seznam.cz, hurikan.rec@quick.cz, karel.murin@aragonsecurity.cz, michalhruza@email.cz, agentura@petrinova.cz, eliska@volny.cz, info@nfnz.cz, management@lucievondrackova.cz, management@lucie.cz, josef.slerka@nfnz.cz, marie.wichterlova@nfnz.cz, nada.strakova@nfnz.cz, klara.foglarova@ff.cuni.cz, adela.jarolimkova@ff.cuni.cz, info@ff.cuni.cz, barbora.drobikova@ruk.cuni.cz, Jan.Dvorak@ff.cuni.cz, jakub.fiala@ff.cuni.cz, Hana.Landova@ff.cuni.cz, jitka.novotna@ff.cuni.cz, nina.wancova@ff.cuni.cz, librain@ff.cuni.cz, vinohradska12@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, josef.slerka@gmail.com, pokladna@divadlopalace.cz, jaromir.hasa@studiodva.cz, posta@mpsv.cz, tomas.prenosil@studiodva.cz, martin.johanna@studiodva.cz, twr@twr.cz, michal.hruby@studiodva.cz, alzbeta.steinerova@studiodva.cz, hamacekj@psp.cz, jiri.prochazka@studiodva.cz, milan@divadlopalace.cz, produkce.palace@gmail.com, mirek.palace@gmail.com, tomas@divadlopalace.cz, ministr@army.cz, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, info@farnostsalvator.cz, orko@orko.cz, vacha@farnostsalvator.cz, fkinsky@kostelecno.cz, katerina.berankova@uradprace.cz, petr.raus@cb.cz, predseda@cb.cz, tajemnik@cb.cz, sekretariat@cb.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, podatelna@mfcr.cz, media@fridaysforfuture.cz, zive@proglas.cz, biskup@biskupstvi.cz,