Kapitola 268 – 70 stran.

23.03.2020 18:15

Kapitola 268 – 70 stran. Vládce národů premiér Babiš má povinnost zavřít pekelné křesťanské brány, a otevřít bránu do celosvětového, mírového Božího království. Iz. 5/4,16,35/8, Žalm102/18,27,105/20,44, atd. Trestající Kristus, který o sobě vše uvedl v pravdě, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude trestat Česko a svět, např. KORONAVIREM, SUCHEM, KŮROVCEM, VICHREM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, atd. POTOPA je vrcholným Božím trestem, je to odstoupení rozumu Krista, která bude trvat, až do úplné poslušnosti VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestoupil do křesťanských PEKEL, již při vzniku křesťanství, trestem, mečem válek. Kristus je vzkříšen z křesťanských PEKEL, pomocí pomalého Božího SOUDU, až nyní, na úsvitu TŘETÍHO křesťanského DNE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanském PEKLE mučí pracující lid a bezdomovce Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. Křesťanský a ateistický lži lid mučí drzí pozemší OTCOVÉ Satani kněží, krutým zmijím jedem TMY TMOUCÍ protikladných bludů katolického katechismu BELZEBUBA, NETVORA, SVINĚ, papeže Františka czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí MRZKÉ ŽENY, OHOLY, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz. Ježíš Kristus, Bůh POKOJE 1.Kor.14/33, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je vzkříšen z křesťanských PEKEL, třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí, dle své vůle, pomocí pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, až nyní, v době PŮSTU 2020. Očistit Krista od vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a jiných pomatenců, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, má povinnost především VLÁDCE NÁRODŮ, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, BERAN, či OVCE, Bohu milý OTEC, zakladatel celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, premiér Andrej Babiš, a to neprodleně. BŮH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, BOŽÍ SYN, OKŘÍDLENEC, premiér Andrej Babiš má povinnost zrušit vládu Baalů a DÉMONŮ nad Kristem tím, že zruší veškeré křesťanské tradice drzých pozemských Otců Satanů kněží. Satani kněží, již více než 2000 let, ruší dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že místo Ježíši Kristu, slouží svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Svými geneticky prasečími mozky nenávidí kázeň. Svým křesťanským SLOVEM jsou proto určení k odchodu do říše ticha, na smetiště dějin v okamžiku, kdy je Kristus přestane potřebovat. Zatím vyžaduje, aby Česko nechalo znít zvony, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/3,14až33, Mat.5/3,9,14,18,12/40,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Oz.2/18,6/2,14/3, 2.Petr.2/21,3/8,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52,9/22,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7 až13/20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Bhagav.15/15,16,16/1až13až24až18/78, atd. Chrám DUCHOVNÍ, celosvětový, pro NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, má povinnost zřídit vládce národů, premiér Babiš, a to neprodleně. Česko od Krista dostane země všech národů. Současně obdrží výsledek námahy národu z toho důvodu, aby celosvětové, mírové Boží království, mohlo budovat v té nejvyšší možné technické kvalitě. Žalm33/6až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Dobré semeno, na POLI VĚDY Písma, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsou úplně poslušní služebníci Krista, kteří chtějí zrušit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, ve shodě s Boží vůlí. Mat.13/38, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Zlé semeno, jsou zlé, neposlušné křesťanské svině, jejichž OTCEM je vládce tohoto křesťanského světa, vůdce ekumenických církví, NETVOR, Satan Petr Raus. Mat.5/3,9,14,18,13/38,23/7, 2.Petr.2/21, Jan1/1až8/44,12/31,43,15/25, 2.Kor.10/14,13/5,8, atd. petr.raus@cb.cz, predseda@cb.cz, tajemnik@cb.cz, sekretariat@cb.cz. Ježíš Kristus je nyní vyvýšen ze země, z křesťanských PEKEL, pomocí pomalého Božího SOUDU hlupáka Rause, který křesťanstvím kazí dobré mravy. Pravda je nyní v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanští NETVOŘI si zamilovali svou křesťanskou slávu, místo uvedené Boží slávy. Vládce křesťanského PEKLA, Satan Petr Raus, je nyní vyvržen ven, od Krista, kde bude pláč a skřípění zubů. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, břemeno, nelze přenést do mírového, energeticky, ekologicky, mravně neotřesitelého, Božího království. Křesťanská svině, zbabělec, Satan Petr Raus se vzdal rozumného uvažování. K.M.1/4až17/7,11. Stále v Písmu hledá texty o NOVÉM DUCHU, které zná. Jan8/44,12/31,43až15/25, 2.Petr.2/21až3/16, Jer.1/17,6/19,30,17/24,23/29,32,31/27, 32, Žid.1/1až12/28, Žalm33/6až102/18,27, atd. Boží vůlí je, aby koryta křesťanských sviní zanikla, jakmile vládce národů premiér Babiš, bude slyšet uvedenou vůli Boží. Z křesťanské SMRTI, z TMY TMOUCÍ, přejde do ŽIVOTA, v celosvětovém, mírovém Božím království každý, v kom uvedené SLOVO, o úplném zničení křesťanských neposlušných, to je mrtvých sviní, nyní zůstane. Kristu se nyní nebude nikdo beztrestně posmívat. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Jan1/1až5/24,34,38,43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2, 16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kristus slíbil, že nyní rozpoutá nepřátelství mezi mnou, a ŽENOU, OHOLOU, ČARODĚJNICÍ, NEVĚSTKOU, Hodecovou z twr@twr.cz, mezi síměm jejím, síměm křesťanských, neposlušných prasat, 2.Petr.2/21, a mezi síměm mým. Moji setbou jsou úplně poslušní služebníci Krista, kteří zničí SKÁLU zlých vládnoucích Bohů, především PRACHY a ZBRANĚ. 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Moj.3/12, Zj.17/15, 2.Moj. 20/2,22/17,23/2,29, Ez.3/4,21až23/37až28/9,39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18,23/7. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Křesťanské svině mně rozdrtili hlavu tím, že neposlušní vládnoucí psychiatři z Brna, drzé svině, MUDr. Češková, MUDr. Radimský a MUDr. Kašpárek, mě prohlásili za nesvéprávného blázna. 1.Kor.1/27,4/20,10/11, 14/36až15/33. Kristus slíbil, že já neposlušným rozdrtím PATU tím, že mnozí, úplně poslušní lidé, kteří tuto kapitolu dostanou jako poslední, budou ji mít za JABLOŇOVÝ LIST, budou Boží vůli rozumět, a tím, s pomocí Božího rozumu, budou v Božím, mírovém království, jako první. Znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je Boží slovo o křesťanských, neposlušných, mrtvých sviních. Žid.4/7,6/3,6,9/28,12/28, 1.Moj.3/15, Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,11, Luk.8/15,13/27,17/10,20,34, Iz.57/10,16,20, atd. Kristus, na nekonečné křesťanské POUŠTI, je vzkříšen ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, z křesťanských PEKEL, pomocí pomalého Božího SOUDU, uvedené vládnoucí elity Česka a Slovenska, která, pro ekonomické, militaristické, středověké náboženské tradice, nemá o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI ani ponětí, která proto kazí dobré mravy Česka a světa. Bůh bude trestat neposlušné křesťanské militaristické svině KORONAVIREM, atd., do úplné poslušnosti vládnoucích Bohů Česka a Slovenska, Babiše, Vondráčka, Matoviče, Pellegriniho, atd. Bude trestat Česko a svět KORANOVIREM tak dlouho, až Babiš, Vondráček, Matovič, Pellegrini, atd., budou stejní vládnoucí BOHOVÉ, jako je NEOMYLNÝ Kristus, sedící v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Bohové Česka a Slovenska mají povinnost sestoupit ze SLOV NEBES křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH, a vystoupit na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Učinit rozhodnutí o neprodleném zničení křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Trestající Kristus nemá soucit s neposlušnými křesťanskými, militaristickými sviněmi, které, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., dupou ZEMI, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Náš SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Kristus VÍTĚZNÝ, který nečiní nic tajně, povstal a zabíjí KORONAVIREM, protože ve dnech svého navštívení, spěchá přetvořit stvoření, pomocí pravdy maličkých proroků Gréty a Stanislava, ke kterým obrátil svou ruku. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4až19/6, Iz.29/11až24až33/10,22,24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Kristus vyvýšený SOUDEM, je moudrý. Nechce odkládat, den ze dne, minimalizaci těžby ropy, plynu a uhlí. Vyžaduje, aby fosilní paliva byla použita pouze na přetvoření světa na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. KORONAVIREM každý sklidil setbu svou. Kristus KORONAVIREM nechce Babiše pokořovat věčně. Jób37/23,40/8, atd. Odvrátí od Česka každou nemoc, když se Babiš podřídí uvedené Boží vůli. Žalm33/6,37/5,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. KORONAVIREM zabíjí chamtivé křesťanské militaristické svině proto, aby mohl, pomocí Bohů NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, poslušného Česka a Slovenska, úplně zničit stávající HMOTNÁ křesťanská NEBESA, kde místo Krista sedí vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, atd. Zabíjení vzpurných politických a náboženských NETVORŮ činí proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, v době PŮSTU 2020, mohli proklínat každé křesťanské či ateistické hovado, přát mu smrt KORONAVIREM v případě, že ve svém státě odmítne zřídit SOUDNOU STOLICÍ, a tím zřídit NEBESA DUCHOVNÍ, MRAVNĚ VYSOKÁ, ve kterých sedí Kristus, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Zničit SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, HMOTNÝCH, a tím nastolit vládu NEOMYLNÉHO Krista, zřízením SLOV NEBES DUCHOVNÍCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost, dle dalších textů, především úplně poslušný, Bohu vděčný, a před Kristem, před jeho vůlí, úplně bezmocný VLÁDCE NÁRODŮ, premiér Babiš. Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,39, Iz.29/11až24,33/10,22,57/10,16,20,63/14,18,65/15,

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. BŮH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, BOŽÍ SYN, OKŘÍDLENEC, VLÁDCE NÁRODŮ, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, premiér Andrej Babiš babisa@psp.cz, posta@ vlada.cz, má povinnost svými činy přetvořit stvoření, K.M.19/6, na energeticky neotřesitelné, Žid.4/7až12/28, dokonalou láskou Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, a to neprodleně. Kristu se nebude posmívat, svou setbou, ani premiér Babiš. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Babiš má povinnost zveřejnit Boží vůli, a vytvořit ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, APOKALYPSU, novou, úplně poslušnou, živou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Př.1/7,14až31/10, Zj.19/7,8, atd. Má povinnost naplnit Písmo do POSLEDNÍ ČÁRKY tím, že bude minimalizovat těžbu ropy, plynu a uhlí tak, jak to požaduje Kristus v Písmu, v SOUDNÉ STOLICÍ KOVOVÉ KRYSY ministra Havlíčka, dle textů na str.56až60. Babiš má povinnost učiní rozhodnutí, že zruší energetickou SMRT tím, že výrobky lidských rukou, Bohové lidí, SKÁLA neposlušných sviní, veškeré vozy, veškerá auta a kamiony odtáhou v děsu tím, že všichni lidé budou jezdit pouze veřejnou, především kolejovou dopravou, nebo na kolech. Iz.22/18,25/8,29/11až24,31/1,9, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ageus2/6,18,19, atd. Co v Česku svýma rukama vytvoří, to také spotřebují. Tím se celosvětově bude minimalizovat kamionová doprava. Iz.65/1,15,22, atd. Kristus se vysmívá hluku od aut ve městech, protože lidstvo nemá pro provoz aut ani dost ropy, ani dost elektřiny. Výrobu a provoz aut a kamionů je nutné zastavit neprodleně, po postavení SOUDNÝCH STOLCŮ s vládnoucími Baaly a DÉMONY, ve všech státech, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.31/9až32/14, Žalm122/5, K.M.1/4až 12/10,17,27, Řím.1/18až11/32,14/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,5/10,10/4,13/5,8, Jób9/4,39/7, atd. Babiš bude vládcem národů, Žalm105/20,44, když pochopí, že mu Kristus vrátí na hlavu každou neposlušnost. Jóel1/14,4/4. Když učiní rozhodnutí, že vyzná své bludy a vrátí se ke Kristu tím, Oz.5/15, že v Česku zastaví veškerou výrobu, výstavbu a dopravu, kromě potřeb pro stravování a dalších nezbytných věci pro život lidí. Když učiní rozhodnutí např. o minimalizaci provozu na dálnicích tím, že pro auta ponechá pouze jednu stranu dálnice, jako obousměrnou. Na druhou stranu dálnice nechá položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu mezi městy. Tramvaje z dálnice budou jezdit i ve městech. Když učiní rozhodnutí, že všechny restaurace budou vařit obědy pro všechny občany proto, aby bylo možné začít stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když učiní rozhodnutí, že všichni vejdou do odpočinutí od díla energetické zhouby. Po vypracování projektů na VĚČNÉ PŘÍBYTKY pomine majetek. Luk.16/9. Kristus bude sázet novou výrobu. Jer.31/27,32.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Úplně poslušní lidé dělají to, co se Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, líbí. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Fil.2/13, atd. Protože Ježíš Kristus, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, má naprostou převahu. 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Kristu se bude líbit, když VLÁDCE NÁRODŮ, poslušný premiér Babiš, Žalm102/18,27,105/19, 2.Kor.10/4,13/5, stejně DUCHOVNĚ NEOMYLNÝ, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6až105/19,36,44,45až107/11,18,27,42,43, atd. zničí úplně a neprodleně stávající NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, HMOTNÁ, kde sedí na křesťanském mraku, Jób 10/22, NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, spolu se svým Bohem, s třpytivou mediální HVĚZDOU, se Satanem, BELZEBUBEM papežem Františkem czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Jejich SKÁLOU, Bohem, jsou PRACHY a MAJETEK. Jób5/3,14,9/13,10/22,36/8,15,37/23,40/8,14, Iz.14/9,12, atd. Nahltali se majetku, ale zvrátí jej, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa. KORONAVIREM Kristus ničí TMU křesťanských NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Křesťanský MRAK NEBES HMOTNÝCH, omylných, dočasných, se šlechticem Kýnským a s BELZEBUBEM papeřem Františkem zvolna odpluje, a každý sklidí setbu svou, až BOŽÍ SYN, VLÁDCE NÁRODŮ, premiér Babiš pochopí, že mu Kristus dal vládu nad lidmi v době pomalého, Božího SOUDU, a proto také od něho očekává úplnou poslušnost. Mat.5/3,9,14až16/21,23/7,25/32,40, Jud.12, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/3až33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. U křesťanských, neposlušných sviní, v křesťanském PEKLE meče nesmyslných válek o území s ropou a plynem, u NETVORŮ šlechtice Kinského a křesťanské HVĚZDY papeže Františka, Iz.5/4,16až14/9,12až29/11až24, kde není řád SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové roviny, je záblesk svítání, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad stávajícím světem, jako křesťanské mračno NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Jób10/22, kvůli křesťanským Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kteří nevěří textům Písma, že ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, je současně ÚSVITEM osmého tisíciletí vedení všech států světa, jediným Bohem světa, Ježíšem Kristem. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj hněv, svoje trestání neposlušných militaristických sviní KORONAVIREM, KŮROVCEM, VICHREM, atd., od neposlušných sviní, neodvrací. Politici pravice a levice Česka a Slovenska, pomocníci NETVORA BELZEBUBA papeže Františka, se musí před Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, neprodleně sklonit. Kristus svůj hněv neodvrátí, když v Česku a Slovensku, uvedení proroci, pomazaní za krále, za Bohy NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, místo mě, nepřestanou páchat křesťanské ničemnosti. Kristus, ekonomické, neposlušné, to je MRTVÉ svině, Baalový proroky, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, a ostatní hlupáky, bude zabíjet KORONAVIREM, až do úplné poslušnosti VLÁDCE NÁRODŮ, premiéra Babiše. Kdo znovu zruší pomalý Boží SOUD, bude Kristem tvrdě potrestán KORONAVIREM, či jinak. Jób5/3,14až9/13,10/22až36/8,15,37/23,40/8,14, K.M.1/4,7/16,27,12/10,17,27,19/6, 1.Král.8/66,9/20,12/28,13/33,18/40,19/15,22/17, 47, Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, Sír.5/5,7/16,39/28, Jer.1/17až31/27,32, atd. Bůh NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pozemský OTEC, Baal, Satan biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, v novinách v Rovnosti uvedl, že chce Boží trestání KORANAVIREM zastavit hromadnou modlitbou růžence, půstem od jídla a almužnou pro bezdomovce. Z Písma je zřejmé, že technický lid VUT v Brně a ČVUT, který Kristus, svým Božím technickým rozumem živí odjakživa, je trestán Kristem za ignorování textů Písma. Na drzého Satana biskupa Cikrleho, je nezbytné se rozhněvat kvůli tomu, že jeho protikladné bludy katolického katechismu, jsou příčinou veškerého zla na světě. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, atd. Kristus se nad Českem a Slovenskem smiluje, svům Božím rozumem, až NETVOR biskup Cikrle bude donucen se přesunout ze SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že Česku a Slovensku, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na těchto NEBESÍCH, bude zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd. Ať se drzý Satan biskup Cikrle modlí růženec sebevíc, Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ho neslyší. Bude ho slyšet, když poslechne tím, že se očistí od politických Bohů Česka, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dále uvedených, které Kristus zabíjí KORONAVIREM, pro jejich neposlušnost. Iz.1/15až5/4,15až29/11až24až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Pokorně a dobrovolně, do říše ticha, na smetiště dějin, mají povinnost odejít. KOVOVÁ KRYSA, ministr průmyslu Havlíček, posta@mpo.cz, press@mpo.cz. Vše se hroutí, nic se v Česku nezměnilo, protože se nemluví pravda o tom, že neposlušný, mrtvý, Baal, ministr Havlíček má mozek pouze geneticky prasečí. Dále NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerová podatelna@mfcr.cz, a NETVOR ministr Metnar ministr@army.cz. Největším zlem je láska drzého lži lidu Česka, ke společnému státnímu měšci, k výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus nechce naplnit Písmo do poslední čárky tím, že sníží počet lidí na zemi o DVĚ TŘETINY, KORONOVIREM, a třetí světovou válkou. Vyžaduje dobrovolný návrat Česka a Slovenska ke Kristu ZÁKONODÁRCI. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,9/13,10/22až36/8,15,37/23,40/8,14, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28až31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18. Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista se rozhněvá na Boha NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na zlého, drzého Satana biskupa Cikrleho. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Satan biskup Cikrle, když na Vánoce rodí mladého Krista UKŘIŽOVANÉHO, rodí pouze SLÁMU, což znamená, že rodí křesťanský HNŮJ OVOCE ÚMYSLŮ chamtivého šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. Jer.6/19. Jeho chamtivost po majetku, je nemocí, pro jeho neposlušnost Boží vůle. Nevěří textům Písma, že z hlediska správné koncepce energetiky, uvedené v Písmu, z titulu konce éry fosilních paliv, konce éry doby benzinové, majetek šlechticů shnil. Jak.2/9až5/1. Jeho chamtivost po majetku je křesťanskou MODLOSLUŽBOU, což je NEMOC neposlušných křesťanských sviní. Cikrle a Kinsky jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu kvůli tomu, že se vyvyšují nad Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.29/11až24,33/10,22,24až66/24, atd. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE, který nečiní nic tajně, nyní, v tomto pokolení POVSTAL k trestání militaristických, ekonomických sviní KORONAVIREM, aby to neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, boháči, atd. pocítili. Křesťanské ekonomické, militaristické svině, na Vánoce vždy obtěžkají SENEM pro čtyři DUCHY, čtyři KONĚ, kterými jsou nyní vládnoucí Bohové Česka a Slovenska, Babiš, Vondráček, Matovič, Pellegrini, a místo mladého Krista UKŘIŽOVANÉHO, na Vánoce porodí SLÁMU. Běda Česku, když Krista na Velikonoce budou křižovat, protikladnými bludy. Kristus umožní mluvit pravdu pouze úplně poslušným služebníkům. 1.Petr.2/15, Iz.29/11až24,33/10,22,24,66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5až13/4,8, Gal.1/7,3/20,5/24až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20.

 

Kapitola 268 –70 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 48. Česká bible kapitola 268. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

ÚVOD. NEOMYLNÝ Kristus, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., naplnil Písmo o Česku a světu do poslední čárky. Stal se Kristem trestajícím. Povstal proti neposlušnému, křesťanskému a jinému lži lidu, pomocí svého rudého štítu, pomocí KORONAVIRU. Nah.2/4. Může trestat lidstvo KORONAVIREM neomezeně dlouho za to, že PORODNÍK nového Krista, Jer.30/6, vládce národů premiér Babiš, nevzdal slávu trestajícímu Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, který v křesťanské TMĚ TMOUCÍ pláče nad povýšeností Babiše a Česka. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až13/15až31/27,32, Žalm33/6,105/19,36až45,107/11,18,27,42,43, atd. PORODNÍK Krista ZÁKONODÁRCE, vyvýšeného SOUDEM Baalů a DÉMONŮ, premiér Babiš, Jer.30/6, má povinnost vytvořit celosvětovou Boží rodinu, pomocí ESPERANTA PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16až29/11až24až33/10,22,24až57/10,16,20až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Pomýlený komunistický BERÁNEK, BERAN, OVCE Andrej Babiš Jer.11/11,19, třetí PINCHAS v Boží slávě, neunesl svobodu úplně poslušného služebníka Krista, kterou Kristus vytvořil v době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, v době čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti, kdy Babiš nosil v průvodech, obrazy PINCHASŮ Marxe a Engelse. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.5/5,7/16až45/23, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Žalm105/20,106/30,107/10až43, Jud. 12, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17až5/2,7,9. Kristus se na něho rozlobil za to, že propadl chamtivosti křesťanské MODLOSLUŽBY. Pro úplně poslušné služebníky Krista, již není autoritou žádný člověk, ale Kristus. PLEVAMI jsou nyní neposlušné křesťanské svině, ZRNEM je úplně poslušný Babiš. Kdo se nerozhněvá na stávající Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Boží rozum nedostane. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kol.3/5, Jer.1/17,5/7,13/16,31/27, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2, 8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Kristus se skloní k modlitbě úplného premiéra Babiše, když vysvobodí BEZDOMOVCE Zdeňka Blažka z Říček z bídy a hladu tím, že nastolí VŠEOBECNOU PRACOVNÍ POVINNOST, takovou, jaká byla v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Kristus přichází smysluplně zaměstnat všechny lidi, včetně vědců. Vědci, kteří zkoumají např. sucho a termity v Africe, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, zůstali ležet tam kde padli v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Bez rozumu Krista nejsou lidem k užitků. Jako neposlušní, jsou sami sobě břemenem. Nelze je přenést do BRAN Božího království, energeticky neotřesitelného. K.M.1/4až17/7,11,15,20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11, 14/3, Jer.1/17až6/19až17/24,31/27,32, atd. Uvedené vědce premiér Babiš má povinnost smyslupně zaměstnat tím, že budou rukama stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Luk.16/9,17/10až34, Ám.3/15. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, je koncem doby benzinové, koncem doby plastových obalů na potraviny, koncem vědecké činnosti křesťanských vědců. Pomocí KORONAVIRU si to vyřídí s každým, kdo mají za blázny maličké Boží proroky, mladičkou Grétu Thunberg media@fridaysforfuture.cz, která proto, aby mluvila pravdu o tom, že je potřeba minimalizovat těžbu ropy, nemusí studovat, protože ji k mluvení této pravdy, stačí rozumu od Ježíše Krista. Kristus si to vyřídí s každým, kdo dělá blázna z maličkého, bývalého projektanta VZDUCHOTECHNIKY, Stanistava Oplatka. Kristus, svým rozumem mně umožňuje zahanbovat profesory a docenty VUT v Brně, ČVUT, atd., od kterých odstoupil svým Božím rozumem. V tomto pokolení, při svém navštívení, Kristus obrátil svou ruku k uvedeným MALIČKÝM prorokům, protože pomalý Boží SOUD, a trest, neposlušných vládnoucích, politických, náboženských a technických sviní, nečiní tajně. Zach.2/12, 3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Oz.2/18až9/7až15až14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27, atd. Jméno a chválu tím dává Švédsku a Česku. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8. dubna 2020, všechen lid kramářů zajde, když Kristus bude chtít se nad Českem smilovat, svým Božím rozumem, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Neposlušní NETVOŘI, dvakrát Božím SOUDEM vykořenění z křesťanství, postavili letní domy, a nebudou v nich bydlet. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11. V době ropného a ekonomického kolapsu, v nich nebude čím topit. V soužení, pro odstoupení rozumu Krista, neposlušné, křesťanské, či ateistické svině, NETVOŘI, v křesťanské TMĚ TMOUCÍ, kvůli své SKÁLE, výrobkům rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM, tápou jako slepci. Sof.1/11,17až3/2,11,19, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Trestající Kristus bude zabíjet každého neposlušného NETVORA, kdo neodpočine od svých skutků zvyšující se ekonomiky, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus nemusí nic vyšetřovat, protože odjakživa žije mezi námi, neposlušnými NETVORY, jako DUCH SVATÝ. Kristus bude zabíjet KORONAVIREM ty neuzdravené křesťanské a jiné svině, které mají za Bohy neposlušné vládnoucí svině, sedící ve SLOVECH křesťanských HMOTNÝCH NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. UZDRAVENÍ ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH DUCHOVNÍCH NEBES, budou ti úplně poslušní služebníci, kteří tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zveřejní na svícnu, v médiích. Kristus se chce smilovat, svým Božím technickým rozumem, především nad technickým lidem VUT v Brně a ČVUT. Uzdraveni budou ti NEOMYLNÍ proroci, kteří si vytvoří nové vládnoucí Bohy, a to na NEBESÍCH DUCHOVNÍCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Čtyřicet let Boží, socialistické, nedokonalé spravedlnosti, bylo pro Česko generálkou, kvůli nastolení lásky Božích zákonů, o SVĚTLE SVĚTA Boží celosvětové majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Gal.6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když Kristem vyvolené Česko a Slovensko, znovu bude tolerovat neposlušnost stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ, Bohů, sedících na NEBESÍCH HMOTNÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. V Česku MOTÝLE z ANO, neposlušného premiéra Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, předsedy PSČR Vondráčka posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz, premiéra Slovenska Matoviče igor_matovic@nrsr.sk, press@obycajniludia.sk, a NETVORA premiéra Pellegriniho uvsrinfo@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk. Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, Bhag.15/15,16,16/13až24až18/78, Jud.12, Ezech.3/4,21až21/22,32,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Žalm33/6až102/18,27až104/30až 105/19,36,44až107/10,18,27až43, atd. Veškerá podobenství SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH se týkají především Česka a Slovenska. Např. ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali pro Česko. Kristus vstoupil do Česka LEVOU NOHOU, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Vzal Česko do vlastnictví tím, že pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, zničil vládnoucí Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře a vojenské kaplany. ZBROJAŘE bohužel nezničil. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Bhag.15/15, atd. Kristus byl vzkříšen z křesťanských PEKEL, nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vzkřísil se z křesťanských PEKEL, pomocí pomalého Božího SOUDU, uvedené vládnoucí elity Česka a Slovenska, která, pro své tradice, nemá o Kristu ani ponětí, která proto kazí dobré mravy. Mat.5/3,9,14,18,16/21,23/7,25/32,40, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/3až33, Luk.1/52,9/22,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,6/2až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Když stávající Bohové premiér Babiš, předseda Vondráček, premiér Matovič a premiér Pellegrini budou dál sedět na HMOTNÝCH NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH,

 

pokud se odmítnou přemístit na NEBESA DUCHOVNÍ MRAVNĚ VYSOKÁ, je třeba je proklínat. Ať Vás, Vy zlé svině, Kristus zabije KORONAVIREM. Kristem požadované proklínání neposlušných vládnoucích Bohů křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je objasněno dále, na příkladu proklínání vládnoucího Boha, vzpurného debila, Baala, šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. Iz.29/11až24až65/1,15, Ez.28/9až39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Kristus, dle SLOV DOGONŮ z Mali pro Česko. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, vytvořil v Česku jezero DEBB. Kristus trůní nad potopou Česka, nad potopou neposlušných, úplně bezmocných DEBILŮ, od kterých, za trest, odstoupil svou láskou Božího rozumu. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm29/10,33/6až102/18,27, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Na Česko uvedl ovoce úmyslů Boha středověkých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, mediální HVĚZDY, SIRIA, debila šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. OVOCE ÚMYSLŮ tohoto debila je zřejmé. Chce znovu dělat vládnoucího Boha pomocí SLOV křesťanských středověkých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU. Jeho SKÁLA však prokazatelně shnila, kvůli přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, konce doby benzinové, konce doby PRACHŮ a ZBRANÍ. Je nyní podruhé vykořeněný z křesťanských protikladných BLUDŮ. Jako chamtivý NETVOR je úskalím uváděného bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus ZÁKONODÁRCE si s tímto zlým debilem neví rady. Jer.1/17,6/19až23/29,32,31/27,32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7až4/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jud.12, Kol.3/5, atd. Křižovat na Velikonoce 2020 Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím křesťanských protikladných bludů je nyní hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Křesťanské chamtivé svině, např. vládnoucí mediální HVĚZDU, SIRIA, debila, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baala šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz, je nezbytné takto proklínat. Tato křesťanská svině, křtěná křesťanskou ekonomickou špínou v Česku, v jezeře DEBB, má povinnost neprodleně vejít do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že zanechá své jméno neposlušného, to je mrtvého KŘESŤANA, KŘESŤANŮM novým, pokorným, úplně poslušným, to je živým. Vládnoucí Bohové, musí nyní sedět pouze ve SLOVECH křesťanských, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve SLOVECH NEBES křesťanských, MRAVNĚ VYSOKÝCH, mohou sedět pouze Bohové, křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokud Baal, šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, nesjede s NEBES křesťanských, HMOTNÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kde sedí vládnoucí Baalové a DÉMONI, jako blesk, je nezbytné ho takto proklínat. Ať Panovník Hospodin, Kristus, ty křesťanská, neposlušná, to je mrtvá svině, tě usmrtí, ať tě neprodleně zabije KORONAVIREM za to, že odmítáš Boží vůli Krista, který chce, aby celý svět viděl nad Českem NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že v Česku, až na věky věků bude zářit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Ježíš Kristus, dle SLOV DOGONŮ z Mali, v době vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.6/19, pomocí pomalého Božího SOUDU, stvořil NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, kde Kristus sedí ve SLUNCI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. O lidstvo Kristus nyní pečuje novým Božím SLOVEM. Česku a Slovensku se zjeví, až v DEN ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Česko a Slovensko má povinnost učinit rozhodnutí o úplném zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Tvrdí muži nové STÁTNÍ SPRÁVY mají povinnost řídit svět nově, pomocí správné koncepce energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27,32, Žalm33/6až102/18,27, Mal.1/1až3/20, Ám.5/18, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Česko a Slovensko jsou Kristem vyvolené národy. Proto je premiér Babiš vládcem národů. Žalm105/19,36,44, Ez.35/10. Povolání premiéra Babiše za úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, za NEOMYLNÉHO kněze královského kněžstva s Boží mocí výkonnou, za vládnoucího Boha, za OKŘÍDLENCE, za OTCE zakladatele celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné. Kaz.3/15,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/29,32,12/6,16/26, 1.Kor.1/24až4/20, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Když bývalý, pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, poslechne v době, kdy trestající Kristus, uvedl na neposlušné křesťanské militaristické svině zlo, pomocí KORONAVIRU, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Jer.1/17až11/11až31/27,32, mediální MISTR Kristus, stejný BERÁNEK jako je Babiš, bude jednat svým rozumem sám tím, že úplně poslušným služebníkům zazáří SVĚTLO SVĚTA Boží celosvětové majetkové roviny, opakovaně objasněné. SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové roviny Kristus nastolí, až přestane trestat neposlušné vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. KORONAVIREM. SLOVO o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je sesláno Kristem jako RADOSTNÁ ZPRÁVA, pro všechny úplně poslušné služebníky Krista, kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Trestající Kristus, jediný NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nepotřebuje ani křesťany, ani SRP či KLADIVO, což je ŠTÍT rudých komunistických bohatýrů, LÉVIJCŮ, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. RUDÝM ŠTÍTEM je Kristu nyní KORONAVIRUS, což je vlastně KORUNO-VIRUS, ničící SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. Nah.2/4, SVĚTLEM je dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, ničící především PRACHY a ZBRANĚ. Př.6/23. Obě země, Česko a Slovensko, mají povinnost, v úplné poslušnosti SVĚTLA Božích příkazů a zákonů, oddělit se od národů proto, aby odvrátili planoucí hněv Krista. Obě, Kristem zpustošené země, musí být Boží, pochopením SVĚTLA SVĚTA. Ez.3/4,21,11/19,14/22,20/37,43,21/22,32až35/10, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Kristus nechce, aby neposlušné Česko a Slovensko, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, žilo ve TMĚ TMOUCÍ militaristického křesťanského středověku. Neposlušné, militaristické, křesťanské svině, MISTR Kristus vylučuje z energetické, ekologické a mravní spásy. SVĚTLO SVĚTA majetkové Boží roviny, celosvětového, mírového Božího království, je Boží milostí. Neposlušní nemocní, odmítající studovat dále uvedené texty Písma o SVĚTLE, a o SVĚTLE SVĚTA, jsou mrtví. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/22,23,45,51/7,17,36,45,58, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Př.1/7,14,6/23,8/13,17, Sof.3/5, Zach.14/7,10, Mat.4/16,5/15,6/23,10/27, Jak.1/17, Jer.1/17,4/23,11/11,19,13/16,23/29,32,25/10,31/27,32,35,50/23,45,51/18,20,58,63, Př.1/7,14,6/23,8/13,17,11/28,30,13/9,15/33,20/12,25/2,31/10, Fil.5/8,9,13, Kol.1/12, Luk.2/32,8/16,11/33,12/3, Dan.2/22, Ez.32/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.6/2,5, Ám.5/18,20, Mich.7/8,9, Jan1/4až9,3/19až21,5/35,8/12,9/5,11/9,12/35, 1.Jan1/5,7,2/8,9,10, 1.Petr.2/9, Jud. 12, 1.Tes.5/5, Skut.9/13,13/47,16/29,22/6až23, Řím.1/18,2/19,13/12, Mar.13/24, Žalm27/1,33/6,36/10,37/5,6,11,35,38,43/3,49/20,56/14,89/16,97/11,104/2,30,112/4,118/27,119/30,136/7,139/11,12, 1.Tim.6/6, Pláč3/2, 2.Kor.4/4,6,6/14,11/14, Zj.8/12, 18/23,21/24,22/5. KORONAVIREM bude Bůh zabíjet neposlušné, drzé křesťanské svině, včetně vládnoucích Bohů, dle svého uvážení. Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21. Bude trestat, když premiér Babiš nebude mlet SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušní lidé celého světa, se s radostí přidají. Investovat do Krista, znamená studovat veškeré SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Tato pravda osvobodí úplně poslušné služebníky Krista, od Satanů kněží všech ekumenických církví, a od jejich Bohů, od Baalů a DÉMONŮ. Satani kněží nenávidí trestajícího Krista bez příčiny. Jan15/25. K pádu do říše ticha, na smetiště, jsou určení pouze jako zlí, neposlušní. Žalm115/17, Iz.52/11, 57/16, atd. Neposlušní, svými geneticky prasečími mozky, nenávidí SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové roviny, energeticky nezbytné. Když já zlořečím Satanům kněží ekumenických církví, zlořečím sám sobě. Kvůli neposlušnosti VLÁDCE NÁRODŮ premiéra Babiše. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,21/27,43/26,31, atd. Až učiní rozhodnutí, že Česko začne zachovávat zákony POLE VĚDY Písma, nebude potřeba někomu zlořečit. Vážení LÉVIJCI, BOŽÍ SYNOVÉ královského kněžstva, Bohové pro dobu přelomu věku konce éry fosilních paliv, stejně mocní LVI, jako NEOMYLNÝ Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11, 12, doc. Hausere michael.hauser@pedf.cuni.cz, Jaroslave Foldyno foldynaj@psp.cz, a třetí PINCHASI v Boží slávě, Žalm105/19,106/30, Sír.5/5až45/23, 4.Moj. 23/19,25/11, z milosrdenství rozumu Krista, úplně poslušný, Bohu vděčný, bezmocný VLÁDČE NÁRODŮ nad všemi úplně poslušnými státy světa, bývalý pomýlený komunistický BERÁNKU, otče Bohu milý, zakladateli mírového, celosvětového Božího království, energeticky a mravně neotřesitelného, HVĚZDO zářící navěky, navždy, premiére Babiši babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. 1.Kor.1/27,4/20až10/11až14/33,36až15/33, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2až9, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Ža.33/6,102/18,27,105/19,36,44,106/30, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17až11/11,18,23/12,29,32,31/27,32až51/58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28, 10/26,12/28, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31,45/23, Bhagav.15/15,16,16/1až13až

 

24až18/78, atd. Dle dalších textů této kapitoly, Česko od Krista obdrží všechny národy světa, na kongresu úplně poslušných státníků okolních národů, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když Kristus přestane trestat svět KORONAVIREM, Sír.5/5,7/16,9/15, 13/18,43/26,31. Smiluje se nad Českem, i Slovenskem, MOTÝLE premiére Babiši, a předsedo PSČR Vondráčku, když se stanete úplně poslušnými služebníky Krista. Když mě zavoláte na tel. 546 441 154, a pozve mě do Prahy proto, aby z Vás Kristus mohl učinit vládce mnoha národů světa, na kongresu úplně poslušných státníků okolních států, které svoláte do Prahy, do DOLINY O2 Arény v Praze. Žalm105/19,36,43,44, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/17,27,104/30,106/30,107/27, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17až15/19až31/27,32, atd. Když bude Kristus trestat neposlušné lidstvo KORONAVIREM, bylo by chybné zvát někoho do Prahy. V tomto případě máte povinnost učinit rozhodnutí, a požádat úplně poslušné státy, aby si postavili SOUDNÉ STOLCE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. doma. Křesťanské svině vydal Kristus marnosti do doby, kdy se zjeví sláva BOŽÍCH SYNŮ, Babiše a Vondráčka. Řím.1/18až8/20,14/10až11/32, Žalm122/5, 2.Kor.3/9,4/3,5/10,10/4,13/5,8, 2.Petr. 2/21až3/16, Zj.20/12, Sk.17/31, Jak.2/10,12, Kaz.12/14, Dan.9/27,11/39,12/2, atd. Studiem textů ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spolu projednáme odstranění prvotního křesťanského hříchů, kterým je služba křesťanského a jiného lži lidu, SKÁLE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., místo Ježíši Kristu. NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, pomalým Božím SOUDEM bere lidem vládu tím, že ji SOUDEM dává sám sobě. K.M.12/10,17, Iz.29/11,24,48/11, Sír.5/5,7/16,43/31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6až102/18,27až104/30, Iz.5/4,16,20,29, atd. Rád přijedu do Prahy vlakem, když mě pozvete proto, abyste z Písma pochopili, že Kristus má veškerou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus vyžaduje, abyste návrat lži lidu Česka, ke stále stejnému, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, realizovali neprodleně. Vyžaduje, abyste Boží SOUD s neposlušným pracujícím lidem, a s vládnoucím lži lidem, vykonali neprodleně, nyní v novém novoluní, od úterý 24. března 2020 do úplňku MĚSÍCE, do středy 8 dubna 2020. Vyžaduje, aby první pracovní den, ve SVĚTLE SVĚTA, mírové Boží majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, dle návrhů na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, se začal v době narozenin nového Krista, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí, DNE PÁNĚ 9. března 2020, což se nestalo. VRANÍM úplňkem 9.3.2020, Kristus končí moc HAVRANŮ, či Satanů kněží tím, že ničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úplněk ve středu 8.4.2020 je úplňkem RAŠÍCÍ TRÁVY tím, že slova Krista o vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, budou růst jak křehkej trávník, dle písničky od Kubišové. Kristus se smiluje, nad Českem, a ostatním světem v případě, že dovolí číst ve všech médiích, uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Božím SOUDU, o VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH SVINÍ, neposlušných Baalů a DÉMONŮ, kteří zdržují přestavbu Česka a světa, na svět energeticky neotřesitelný. Kristus vyžaduje, abyste mluvením uvedené pravdy, o nadřazení rozumu Krista, nad geneticky prasečím lidským mozkem, byli mediélními HVĚZDAMI, zářícími navěky. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Bude dělat ve státech, kde mají ropu a plyn, sutiny, sutiny, jaké ještě nebyly, když VŠEMOHOUCÍHO Krista budete zase drze ignorovat. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V době VRANÍHO, SUPER úplňku MĚSÍCE, v pondělí 9. března 2020, mě trestající Kristus potrestal ischiasem, místo Baalů a DÉMONŮ, místo boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Naplnil texty Písma s písničky od mediálního MISTRA Krista, od Marka Ztraceného booking@marekztraceny.cz. NEOMYLNÝ Bůh, v křesťanské TMĚ TMOUCÍ, nechal zbloudit další nešťastné lidi. Ty co se trápí hladem, bezdomovce, válečné uprchlíky, atd. Neosvobodil je, v SUPER úplňku MĚSÍCE, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Dle písničky Heleny Vondráčkové info@vondrackova.cz. Snad přijde i Klaun Kristus. Předvedl svůj balanc a pád. To byl, ve TMĚ TMOUCÍ křesťanských protikladných bludů, náš vztah s ním. Já vím, ty víš. Od Petra Nováka. NEOMYLNÝ Kristus KLAUN, v dálce vidí SLUNCE ZÁŘ, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Za tím SLUNCEM musí jít. V TMĚ TMOUCÍ křesťanských, neposlušných, drzých sviní, nemá vůbec nic. Jenom stesk mu zbyl. Tak běžte, všichni neposlušní, to je mrtví, pryč. Kristus chtěl, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 9. března 2020, zase umřít sám, bez lidí. Proto potrestal i mě, ischiasem. Texty kapitoly jsem v termínu, do úplňku MĚSÍCE v březnu, nedokončil. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. LÉVIJCI Kristem v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska. Kristus, s neposlušnými vládnoucími Baaly a DÉMONI, s boháči, s bankéři, se zbrojaři, s vojenskými kaplany, atd., se kterými si neví rady, bojuje KORONOVIREM. Z boje Krista proti lidem je jediným východiskem úplná poslušnost vládce národů, premiéra Babiše. Žalm33/6, 37/5,11,35,38až104/30,105/19,36,44, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7až3/20až 4/19až6/7, atd. LÉVIJCI Česka a Slovenska, poručíme větru, dešti, kdy má pršet, a kdy vát, když VLÁDCE NÁRODŮ premiér Babiš, bude donucen nastolit SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny celosvětového, mírového Božího království. Poručíme VĚTRU, DEŠTI, kdy má pršet a kdy vát, když premiér Babiš, nad Českem a Slovenskem nechá vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH tak, aby již nikdy nezapadlo. Když VLÁDCE NÁRODŮ tímto způsobem se podřídí Kristu, všechny národy budou Česku a Slovensku blahořečit, čímž se Česko stane vytouženou zemí. Kristus přestane lidstvo trestat, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných sviní v případě, že premiér Babiš zajistí, aby mohl budovat vše nové, mírové, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. LÉVIJCI Česka a Slovenska, poručíme větru, dešti, kdy má pršet, a kdy vát, když donutíte premiéra Babiše, aby Kristu sloužil tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Když premiér Babiš učiní rozhodnutí, že zřídí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Kristus Česko a Slovensko přestane trestat nějakými VICHRY, kterými neposlušné svině stále trestá. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. V případě, že premiér Babiš bude LVEM, OKŘÍDLENCEM, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Kristus slíbil, že z Česka a Slovenska odvrátí každou nemoc, a že Česku a Slovensku bude dávat jarní a podzimní deště v pravý čas. V případě další neposlušnosti LVA premiéra Babiše, Kristus Česko zničí. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Bhagav.15/15,16/13až24m18/78, 5.Moj.7/7,11/16,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12,33/54, Jer.5/12,24,31. Kristus trestá Česko, odstoupením svého technického rozumu i od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, vedené profesorem HIRŠEM prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, protože se nikdo nerozhněval na stávající vládnoucí Bohy, na drzé Satany kněze, Kristem prokleté za to, že si ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále neberou k srdci. Jsou závažím, které je potřeba neprodleně v POLI odhodit, dle písničky OHEŇ, VODA, VÍTR od Dalibora Jandy hurikan.rec@quick.cz. Kristus, v nekonečné křesťanské POUŠTI, stále probouzí OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle písničky od Michala Hrůzy michalhruza@email.cz. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, K.M.1/4až12/10,17,27, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Drzí Satani kněží z Česka, na Velikonoce mají křesťanský středověk. Dokonce ve Zbraslavi, na PAŠIJOVÝCH HRÁCH, Ježíše Krista křižují na kříži. Dle křesťanských sviní z Proglasu, mají vždy strach, aby během cca 15 minut, nahý Kristus v roušce, se na kříži nenachladil. Aby se Kristus mohl smilovat, svým Božím rozumem, nad MOTÝLE z ANO, premiérem Babišem, předsedou PSČR Vondráčkem, atd., na dále uvedené NETVORY je podáváno trestní oznámení, příslušným orgánům činných v trestním řízení. novak@ndbrno.cz, oldik@volny.cz, pr-mk@seznam.cz, benjamin.kaleta@cb.cz, zdeber@seznam.cz, hackajlo@volny.cz, sterba01@volny.cz, redakce@zbraslav.info, info@zbraslav.info, zbraslav@eFara.cz, hampe@email.cz, ivanahamplova@email.cz, samartom@volny.cz, petr.megela@gmail.com, hackajova@fsv.cvut.cz. Žádám, aby uvedeným křesťanským sviním bylo znemožněno Krista KŘIŽOVAT. Kristus vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení, uvedené Satany tvrdě pohnaly k odpovědnosti. Aby vládnoucí NETVOŘI byli donucení se vzdělávat veškerým Božím SLOVEM. Užitek Božího rozumu bude mít Česko z pravdy o tom, že Satani kněží křižují Krista pomocí protikladných bludů. Dělají veškeré zlo na světě proto, aby mohli sloužit boháčům. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Úplně poslušný, živý LVE premiére Babiši babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, LVE předsedo PSČR Vondráčku vondracekr@psp.cz, posta@psp.cz, atd., úplně poslušný premiére Slovenska Matoviči igor_matovic@nrsr.sk, press@obycajniludia.sk, a nová vládo Slovenska. Máte povinnost neprodleně sestoupit z protikladných, křesťanských, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, HMOTNÝCH, kde na křesťanském mraku sedí dementní psychopat šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, spolu s drzou, třpytivou mediální HVĚZDOU, se Satanem, BELZEBUBEM papežem Františkem czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Jejich SKÁLOU, Bohem, jsou PRACHY a MAJETEK. Máte povinnost být stejně NEOMYLNÍ, jako je Kristus ZÁKONODÁRCE, SOUDCE tím, že nyní vystoupíte na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, DUCHOVNÍ, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím se stanete kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného Božího lidu. Máte povinnost se podřídit vůli Boží proto, aby Kristus mohl jednat, svým Božím rozumem sám tím, že rozhodnete, že zrušíte Vaši SKÁLU, PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, jakmile to bude možné, po zřízení SOUDNÝCH STOLCŮ, s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd., Česka a světa. Kristus říká, že se nemáte bát svěřit svou vládu nad lidmi, novému Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Když učiníte rozhodnutí, že veškerý majetek patří Kristu tím, že mu patří Vaše SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, majetek Vám určitě zůstane, protože navěky věků zmizí pouze PRACHY a ZBRANĚ. Viz str.24až28. 2.) Kristus, k maličké Grétě nyní znovu obrátil svou ruku, ze svého milosrdenství. Zach.13/7. V EU prorokovala, že UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, lháře, zločince a pokrytce, NETVORA, ministra průmyslu a dopravy, KOVOVOU KRYSU, Havlíčka posta@mpo.cz, posta@mdcr.cz, je nezbytné úplně zničit, kvůli odkládání nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, v březnu, či v dubnu 2020. Nad Českem a Slovenskem, z milosrdenství rozumu Krista, vzejde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Tím bude v energetice ve všem po nedostatku. Všechny národy budou Česku a Slovensku blahořečit, když mediální HVĚZDY, premiér Babiš a premiér Matovič, zřídí úplně poslušné vlády, ŽENY STATEČNÉ, dle textů na konci kapitoly. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Kristus se nad Českem a Slovenskem slituje, svým rozumem, až premiér Babiš a premiér Matovič, učiní rozhodnutí, že lidé, dočasně, nebudou nikam cestovat. Tím přestanou sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Přestanou také sloužit svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Začnou sloužit Kristu tím, že začnou stavět sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. Kdo neprodleně neposlechne, toho Kristus utopí v POTOPĚ, kterou dělají právníci, psychiatři a jiní Baalové a DÉMONI, NETVOŘI, svými geneticky prasečími mozky. Viz str.28až32. 3.) Kristus, tímto textem, znovu vyhlašuje krutou válku těm křesťanským zlým NETVORŮM, kteří odmítají změnit křesťanskou TMU TMOUCÍ, na SVĚTLO SVĚTA dokonalé lásky Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus nedá svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, křesťanské modlářské stvůře Krista UKŘIŽOVANÉHO, nechce mlet protikladné bludy. Kristus nechce nikoho KORONAVIREM zabíjet. Pomocí KORONOVIRU vyžaduje, by Česko a Slovensko zajistilo minimalizaci těžby ropy. Ropa může tvorstvu sloužit pouze pro přeměnu Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů na www.pametni-kniha.cz. Pro položení kolejí na dálnice, pro regionální dopravu. Protože Babiš má za Bohy Satany kněze, NEVĚSTKA Maláčová drze tvrdí, Zj.17/15, že miluje např. bezdomovce Blažka z Říček, jako sama sebe. MOTÝLE z ANO, vládci národů, Babišovi, Žalm105/19,36,44, stejně tak předsedovi PSČR Vondráčkovi, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, JABLOŇOVÝ LIST PŘISTÁVÁ, láskou ke Kristu vlhnou oči. Za to, že Kristus je vyvolil za

 

vládce národů. Viz str.32až36. 4.) Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od kapitandemobooking@gmail.com. Manželé, Kristus, a vlády Česka a Slovenska, se podvedly, bzum, bzum, podvedly, a proto se rozvedly, bzum, bzum, rozvedly. Mediální MISTR Kristus zůstal vládě premiéra Babiše MANŽELEM, a nové vládě premiéra Slovenska Matoviče ŽENICHEM. Viz str.36až39. 5.) MOTÝLE z ANO, premiér Babiš babisa@psp.cz, vlada@posta.cz, má povinnost studovat texty Písma o tom, že Kristus chtěl navštívil Česko, v době výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, ve své nedokonalé socialistické Boží spravedlnosti, již v roce 2018. Premiér Babiš, již v roce 2018, což je 70 let od roku 1948, měl povinnost učinit Česko majetkem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Iz.23/17, Zach.7/5, Jer.25/11. MOTÝLE z ANO, premiér Babiš měl činit půst, který si přeje Kristus tím, že měl donutit projektanta VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ Ing. Rákose z Brna přijet, a představit v televizi jako nového prezidenta Česka, vyvoleného v Písmu Kristem jménem RÁKOS. Kristus planocí hněv neodvrátí, dokud vládce národů Babiš, Žalm105/19,36,44, nezboří vše staré, vytvořením nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly. Vichr je v Česku hostem, Jer.1/17,30/23,24, 31/27,32, Sír.5/5,7/16až39/28, sucho je v Česku hostem, kůrovec je v Česku hostem, KORONAVIRUS je v Česku hostem, atd., debilita technické elity je viditelná, pro odstoupení rozumu Krista, protože již neplatí texty Písma o tom, že Kristus trestá státy, kde NETVOŘI válčí o ropu, 1000 x více než Česko. K.M.1/4až12/10,17,22,27, Jer.30/23,24, atd. Zatím se nikdo na Babiše nerozhněval kvůli tomu, že není úplně poslušným vládcem národů. K.M.1/4až12/10,17,27. Kristus není Česku nepřítelem, je přítelem. Viz str.39až43. 6.) Vážení LÉVIJCI, BOŽÍ SYNOVÉ královského kněžstva, Jaroslave Foldyno foldynaj@psp.cz a doc. Hausere michael.hauser@pedf.cuni.cz. Máte povinnost, spolu se mnou, a se SVĚTOVLÁDCEM premiérem Babišem, zničit úplně všechny křesťanské, náboženské, politické a jiné tradice Česka, veškerá dobře placená KORYTA, kvůli energetické spáse Česka a světa, která je možná pouze rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, a ne rozumem lidským, geneticky prasečím. Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Viz str.43až46. 7.) Protože v Česku vzešel plný počet POHANŮ, Řím.1/18až11/25,32, plný POČET Satanů, kvůli kterým přišla POTOPA, způsobená odstoupením rozumu Krista od neposlušných militaristických, zlých sviní, Sír.5/5,7/16až22/27,40/10až43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2, 8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, musí Česko slavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista tím, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, atd., se vzdá svých cest do ropného a ekonomického kolapsu tím, že nepovede plané řeči o energetické spáse, pomocí domů RODINNÝCH pro nespravedlivé boháče, Baaly a DÉMONY, které Kristus zakázal stavět. Děsivé zítřky čekají všechny neposlušné a vzpurné hlupáky, UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, od kterých Kristus odstoupil svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, kvůli tomu, že se nerozhněvali na vládnoucí Baaly a DÉMONY, které ve TMĚ TMOUCÍ křesťanských protikladných bludů, považují neposlušní hlupáci za Bohy, místo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Ježíše Krista uplně poslušní služebníci najdou tím, že v Písmu najdou dokonalou Boží lásku, SVĚTLO SVĚTA, Boží, majetkové, celosvětové roviny. Viz str.46až49. 8.) Aby Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl všechny státy světa energeticky spasit a zachránit, Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nechal natočit film CAR A MATYLDA proto, aby RODINA CARA Mikoláše II, se stala strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kdo se v Česku a ve světě bude chovat stejně DÉMONSKY, jako car Mikuláše II ve filmu CAR A MATYLDA stává se strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, jako CAR. Viz str.49až53. 9.) SVĚTOVLÁDCE, nad všemi státy světa, MOTÝLE premiér Babiš, má povinnost, nedat svou slávu, nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou, Boha, BOŽÍHO SYNA, OKŘÍDLENCE, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, nějakému jinému politickému NETVOROVI, a cizímu národu, např. Slovensku, své výsady, svolat do DOLINY O2 Arény v Praze, kongres úplně poslušných státníků okolních národů, až Kristus přestane trestat svět KORONOVIREM. Má povinnost, zrušit veškeré cestování po světě, a smysluplně zaměstnat každého člověka, úplně poslušného, a úplně bezmocného, budováním VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Poslušní uznají naprostou nadvládu NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad mozkem každého člověka. Viz str.53až56. 10.) Soudný stolec s KOVOVOU KRYSOU, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Veškeré Boží slovo v Česku musí být pouze o správné Boží koncepci energetiky. Sír.5/5až9/15. Elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. V roce 2040 bude mít Česko, dle koncepce hlupáka Havlíčka, jen velmi málo energie, z celkem potřebné energie pro Česko, viz také konec kapitoly. Změny ve výrobě elektřiny, plánované NETVOREM Havlíčkem, v žádném případě nazajistí Česku energetickou bezpečnost, a UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Pomatené UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY Ježíš Kristus celosvětově ničí, odstoupením Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní. V Písmu i v písničkách jim určil odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených sviní. Kristus svůj hněv neodvrací. NETVOR ministr Havlíček, kterému Kristus dává svůj technický rozum, tak jak chce on sám, se musí před Kristem shrbit neprodleně. Viz str.56až60. 11.) DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno PŘEDKLADATELE, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 5.Moj.5/8až18/18až32/16až43, 2.Král.19/15. Projektanti Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády projektantů Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až 11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, kde mají povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i robotickou eutanazií, o které rozhoduje starý člověk ve věku 70-ti až 80-ti, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.60až63. 12.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.63až67. 13.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 8. dubna 2020, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím na SOUDU neshořel, Jer.23/29,32, Soudců9/15, 2.Moj.3/2, Sír.5/5,45/23, Žalm106/30, 4.Moj.23/19,24,25/11. Když shoří při úplňku v pondělí 8.4.2020, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista ZÁKONODÁRCE, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a ČSSD, včetně KOZLA prezidenta Zemana. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují energeticky soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, se střechami s fotovoltaikou. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Nenavrhují již zakázaná střešní okna. Jer.22/13až31/27,32. Vzbouřili se proti Bohu. Proto se furt staví domy s levnými rovnými střechami, místo VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Žádný neposlušný Baal a DÉMON nechce aby pominul majetek. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6, 37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11, 14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,8/8, Viz str.67až70.

 

1.) Úplně poslušný, živý LVE premiére Babiši babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, LVE předsedo PSČR Vondráčku vondracekr@psp.cz, posta@psp.cz, atd., úplně poslušný premiére Slovenska Matoviči igor_matovic@nrsr.sk, press@obycajniludia.sk, a nová vládo Slovenska. Zrodili jste se SLOVEM PRAVDY veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Jste jakoby první sklizní nového Božího stvoření, pokorného, úplně poslušného, a Kristu vděčného za vyvolení Česka, být úplně poslušným Božím lidem, který nebude na chvostu stvoření, ale bude hlavou všech národů, když budete stejní, jako NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako LVI. Kristus nikdy nebyl člověkem, SYNEM ČLOVĚKA, nikdy v Písmu nelhal, a nebude Vás litovat, když neposlechnete. Jak.1/18,22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.28/13, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Jud. 12, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až 43, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Správnou koncepci energetiky pro Česko a svět, nelze stvořit geneticky prasečím mozkem UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu a dopravy Havlíčka posta@mpo.cz, posta@mdcr.cz, ale pouze rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. V tomto křesťanském čase, když má moc nad lidmi KOVOVÁ KRYSA, či NETVOR, zločinec Havlíček, svým mozkem geneticky prasečím, působí lidem jenom zlo. Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. LVE premiére Babiši posta@vlada.cz, LVE předsedo PSČR Vondráčku posta@psp.cz. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým NEOMYLNÝM rozumem, když z Písma pochopíte, že je Vaší povinností konat velké věci. Správnou koncepci energetiky pro Česko a svět, lze pochopit z Boží moudrosti, která je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost být stejní, jakým je mediální MISTR, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nad všechna nebesa. Máte povinnost být úplně poslušní, to je živí. Máte povinnost neprodleně sestoupit z protikladných, křesťanských, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, HMOTNÝCH, kde na křesťanském mraku sedí dementní psychopat šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, spolu s drzou, třpytivou mediální HVĚZDOU, se Satanem, BELZEBUBEM papežem Františkem czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Jejich SKÁLOU, Bohem, jsou PRACHY a MAJETEK. Kristus slíbil, že křesťanský mrak s uvedenými NETVORY zvolna odpluje, protože jejich majetek shnil, z hlediska konce éry fosilních paliv. Každý neposlušný NETVOR, SKLIDÍ SETBU SVOU. Setba je stejná jako sklizeň. Máte povinnost být stejně NEOMYLNÍ, jako je Kristus ZÁKONODÁRCE, SOUDCE tím, že nyní vystoupíte na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, DUCHOVNÍ, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím se stanete kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného Božího lidu. Stanete se vládnoucími Bohy, BOŽÍMI SYNY, OKŘÍDLENCI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Křesťané tím budou svrženi do propasti, do jámy. Efezs.2/8,4/4,10,26,5/5,7,15,6/17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,14/12,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10až20,63/14,18,65/15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Bez technického rozumu Ježíše Krista, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, se nikdo na světe neobejde. Mít zájem o správnou koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je zapotřebí mít nyní, v březnu 2020. Nové novoluní MĚSÍCE se začíná v úterý 24. března 2020, nový úplňek MĚSÍCE je ve středu 8. dubna 2020. Chrámové křesťanské zpěvy, dvakrát vykořeněných křesťanských sviní, či NETVORŮ, je třeba v Česku proměnit v kvílení neprodleně, a ne až ve STŘEDU, při úplňku MĚSÍCE, v dubnu. Ám.3/7,15,5/10,18,25, 8/2,11, Jud.12, Sír.5/5,7/16, Žalm81/4,82/5, atd. Neposlušní, to je mrtví UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, militaristické křesťanské svině, vedené ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem, nebudou se svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků, nikdy v koncích. Kristus, do geneticky prasečích mozků vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. nikdy nevstoupí, svým Božím rozumem. Neposlušné vládnoucí svině určil k pádu do HROBU, či do JÁMY, do křesťanského militaristického PEKLA, pro jejich vzdor, jejich geneticky prasečích mozků, proti PRAVDĚ o Kristu, o NEOMYLNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a tím proti PRAVDĚ, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, svým Božím rozumem, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se na uvedené vládnoucí Baaly a DÉMONY rozhněvá, a vykáže je do říše ticha, to je na smetiště dějin. Osvobodit se z křesťanského HROBU hrůzy, je nezbytné neprodleně, pro záchranu strategických surovin, UHLÍ, ROPY a PLYNU, od jejich vytěžení, pro energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, války o území s fosilními palivy, atd. Proklínání neposlušného zločince ministra průmyslu a dopravy Havlíčka, až v době ropného a ekonomického kolapsu, nikoho nezachrání od krutého Božího trestu, ropného a ekonomického kolapsu, od křesťanského PEKLA třetí světové války, od zničení dvou třetin lidí strašlivou záhubou, ve třetí světové válce. Z uvedeného křesťanského PEKLA, z energetického, ekologického, mravního a válečného hrobu, nelze zachránit nikoho, kdo se k trestajícímu Kristu nevrátí neprodleně. Bohem prokletí, neposlušní, to je mrtví UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, musí být v koncích, se svými energetickými koncepcemi Česka, a světa, pouze na elektřinu, která dělá necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, i svět, viz další text SOUDU NETVORA Havlíčka. Nepoznat PÁD do energetického hrobu, či do jámy, do totální energeticky zkázy, při dotěžení ropy, pád do PEKLA TMY TMOUCÍ militaristické zkázy horečného zbrojení a válek, mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří, z milosrdenství rozumu Krista, se stanou úplně poslušnými služebníky Krista. Kristus se nad úplně poslušnými služebníky smiluje, svým rozumem, když budou studovat tyto texty KNIHY ŽIVOTA. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Úplně poslušný, živý LVE premiére Babiši babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, LVE předsedo PSČR Vondráčku vondracekr@psp.cz