Kapitola 267 – 66 stran.

23.02.2020 18:38

Kapitola 267 – 66 stran. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde neprší ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zlým svévolníkům, komunistickým BERANŮM, BERÁNKŮM, či OVCÍM, především pomýlenému MOTÝLE z ANO, premiéru Babišovi babisa@psp.cz, Jer.1/17až11/11,18,23/29,32,31/29,32, a předsedovi Poslanecké sněmovny Vondráčkovi vondracekr@psp.cz, zhaslo SVĚTLO SVĚTA Boží mírové, celosvětové majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Př.24/26. Tím neposlušné Česko, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nemá žádnou naději na to, aby Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, obchodníci, atd., kteří doufají ve svoji SKÁLU, ve své bohatství, padli do říše ticha, to je na smetiště dějin. Spravedliví služebníci Krista, úplně poslušní dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na STROMĚ úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, nemohou proto rašit jako zlaté listí. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,28/5,24/12,20,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestupuje na neposlušné Česko, v každém pokolení jako ZLODĚJ. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Jud.12, 1.Tes. 4/7,16,5/2, atd. Kristus sestoupil na svět, z milosrdenství svého rozumu, SVĚTLEM SVĚTA své majetkové rovnosti, které je bez křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, v geneticky prasečích mozcích, dvou PINCHASŮ v Boží slávě Karla Marxe, a Bedřicha Engelse. Sír.5/5,7/16,9/5,13/18až45/23, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11, Žalm33/6až106/30, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Běda třetímu PINCHASOVI v Boží slávě, BERÁNKU Babišovi, když nezruší křesťanské tradice lhaní o Kristu v protikladných bludech, kvůli dobře placeným korytům Baalů. Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Když bezdomovce nenasytí dobrými věcmi objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, správné Boží energetické koncepce. Babiš a Vondráček znají Boží vůli. Kvůli jejich neposlušnosti bude bito celé Česko. Kristus jim svěřil vládu nad celým světem. Proto od nich očekává úplnou poslušnost. Luk.1/52,12/47,17/10,20,34až19/44,20/18. Satani kněží všech církví, přicházejí k pádu svým křesťanským slovem, proti SVĚTLU SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny. Česko je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, národem svatým tím, že má povinnost, uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, prosadit na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12. Z blískosti krále Babiše musí být odstranění svévolníci. Zločinec, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr Havlíček posta@mpo.cz, a NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerová podatelna@mfcr.cz. Tím upevnit trůn Boží spravedlností. Přísl.1/7,14,25/2,5až31/10. Úterý 25.2.2020, je DEN SOUDNÝ, DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, ve SVĚTLE SVĚTA moudrosti Ježíše Krista, o Boží, celosvětové, mírové majetkové rovině, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. MOTÝLE z ANO, premiér Babiš babisa@psp.cz, a předseda Poslanecké sněmovny Vondráček vondracekr@psp.cz, mají povinnost být stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ, jako LEV Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Mají povinnost umožnit všem lidem na světě, zrušit starý prohnilý militaristický svět, HMOTNÝ, OMYLNÝ, kde veškeré zlo nesmyslných křesťanských válek, dělají neposlušné militaristické svině, pomocí SKÁLY státního MĚŠCE, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd. Dokonalý pokoj a celosvětový mír, bude až ve světě úplně poslušných, živých služebníků Krista, ve světě DUCHOVNÍM, NEOMYLNÉM, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, bez politiků pravice a levice, bez Baalů a DÉMONŮ, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. NEOMYLNOST o energetické nezbytnosti zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků EU, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, se získává studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa slíbil, že mně, nepatrnému služebníku Stanislavu Oplatkovi, který, dle vůle Krista, píše pomalý Boží SOUD, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, opisováním stále stejných textů Písma, jinými slovy, se dostane Božího milosrdenství. Stane se tak, až vládnoucí zločinci, pokrytci a lháři, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, atd., budou úplně poslušnými, to je živými služebníky Krista, tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Kdo se nechce vzdělávat Božími výroky ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DNE PÁNĚ 25.2.1948, a o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DNE PÁNĚ 25.2.2020, pro odstoupení rozumu Krista, míří do říše ticha, to je na smetiště dějin. Česko má povinnost, jako první stát na světě, učinit rozhodnutí o tom, že naplní Písmo do poslední čárky o Česku tím, že dosáhne DUCHOVNÍ dokonalosti výkladu Písma, to je NEOMYLNOSTI. DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ bytosti, věří textům Písma, o Boží moci Krista nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Věří v Boží moc, a proto dobrovolně, s radostí, realizují Boží vůli, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, dne 25.2.2020. Kristus slíbil, že se do úplně poslušného Česka vrátí tím, že mnohým křesťanským a jiným POHANŮM, to je SATANŮM, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní porozumět textům ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVĚ VYSOKÝCH. Kristus dobře ví, že při odstoupení jeho Božího rozumu, každý lidský DUCH, který má k dispozici pouze mozek geneticky prasečí, zemdlí. Iz.57/10,16,20. Kristem vyvolené Česko, kvůli neposlušnosti MOTÝLE z ANO premiéra Babiše, Vondráčka, a Kristem prokletého PTÁKA z ODS Miloše Vystrčila, Zj.18/2,10až22/21, vystrcilm@senat.cz, kancelar@vystrcil.cz, žije ve velkém soužení, jaké ještě nikdy nebylo, pro odstoupení rozumu Krista. Tím neposlušní, mrtví, padají do HROBU ropného, ekologického a mravního kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války, ve které Kristus sníží počtet lidí na zemi o dvě třetiny, válkou a hladem, proto, aby neposlušní pocítili hněv Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Zach. 13/8. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až úplně poslušní, živí MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, v TV učiní rozhodnutí, o zrušení nemravného hmotného, křesťanského světa, v DEN SOUDNÝ, v DEN PÁNĚ 25.2.2020. Až rozhodnou, v jedinou hodinu v ČT1, o energetické nezbytnosti nastolení světa mírového, DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO, vysoce mravného tím, že Česko, jako první stát na světě, začne realizovat Boží MOUDROST SVĚTLA SVĚTA, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírové, celosvětové, majetkové roviny, nezbytné pro realizaci správné koncepce energetiky, ekologie a mravů. Předpokladem je dobrovolné zrušení politiků pravice a levice, VLÁDY a PARLAMENTU. Kristus se nad Českem smiluje, ze svého milosrdenství, až úplně poslušní, živí služebníci Krista, v jedinou hodinu učiní rozhodnutí, že ze stávajících politiků, odborníků, vytvoří novou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou, a novou POSLANECKOU SNĚMOVNU, dle textů na konci kapitoly. Dokonalou lásku Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, není potřeba v SENÁTU schvalovat. SENÁT musí být zrušený. Kristus je PŘÍTELEM pouze poslušným, živým služebníkům. Neposlušným militaristickým sviním, rozum nevrátí. Kdo přidružuje ke Kristu vládnoucí Baaly a DÉMONY, má hřích k energetické smrti. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

Kapitola 267 –66 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 47. Česká bible kapitola 267. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Boží sláva Babiše ukrytá v Písmu, z milosrdenství rozumu Krista, je nalezená. Př.25/2. Aby Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl všechny státy světa energeticky spasit a zachránit, Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va. Každý člověk a každý kněz na světě, má povinnost, dotazovat se Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, na další osud Česka a světa, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý se musí ptát, zda na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DNE PÁNĚ 25. února 2020, chce sloužit NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, s bázní a s úctou, nebo pouze neposlušným, prokletým Baalům, a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a jiným hlupákům, či NETVORŮM. Životu věčnému, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v celosvětovém, mírovém Božím království, mohou říci ANO pouze ti úplně poslušní služebníci Ježíše Krista v Česku, kteří neprodleně nechají vyschnout vzedmuté moře křesťanských, militaristických a jiných sviní stávajících ministrů, poslanců, senátorů, obchodníků, zbrojařů, atd. Vše nové bude, až úplně poslušní, v milosrdenství rozumu Krista, vytvoří novou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Stávající vládnoucí elita je tupá, neuzdravená tím, že všichni neposlušní odkládají návrat ke Kristu, k takovému trestajícímu, jaký v Písmu skutečně je tím, že nechtějí, aby Kristus vládl nad všemi státy světa. Neuzdravené vládnoucí svině jsou duševně nemocné, pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Sláva Boží se však již zjevila, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků z EU, v DOLINĚ O2 arény v Praze. Kristus vyžaduje, aby noví vládnoucí Bohové, byli pokorní, úplně poslušní, a Kristu vděční za vyvolení Česka, být Božím lidem, jehož sláva bude, z milosrdenství Božího rozumu, od mediálních HVĚZD MOTÝLŮ z ANO, Babiše a Vondráčka, zářících navěky a navždy. Služba křesťanským tradicím církve katolické, všeobecné, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, pro odstoupení rozumu Krista od všech křesťanských hlupáků. Služba DÉMONŮM a Baalům, místo Kristu, vede do HROBU, či PEKLA, horečného zbrojení a ropného a ekonomického kolapsu. Úplně poslušní služebníci Krista, nemohou věřit žádnému vládnoucímu NETVORU, protože lidé mají mozky pouze geneticky prasečí. Neomylný rozum mají mnozí lidé, od Ježíše, z jeho milosrdenství. Život s Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se začíná svatbou, SPOLEČNÝMI HOSTINAMI, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Křesťanské tradice, lhaní o Kristu, a lhaní KOVOVÉ KRYSY ministra Havlíčka o energetice, jsou energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Kdo nechce aby pominul majetek, SKÁLA Baalů, kdo nechce žít s Kristem, ve SVĚTLE SVĚTA celosvětové, Boží majetkové roviny, kdo nechce stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, Boží rozum nedostane. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus, v době války přichází na boháče a chudáky jako ZLODÉJ majetku, a jako ničitel přemnožených hlupáků, jejichž počet se snaží snižit o dvě třetiny. 1.Tes.4/7, 16,5/2, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Ekonomickému, militaristickému lži lidu, místo NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vládnou Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kteří vyhovují přáním neposlušných lidí. Způsob života ekonomického lži lidu je chybný, pro TMU TMOUCÍ křesťanské nespravedlonosti. Lži lid, jehož SKÁLOU jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. se nejdříve nesmyslně přemnoží. Pro přemnožené DUCHEM CHUDÉ chudáky není potom ani dost práce, ani dost jídla. Viz str.10až14. 2.) Soudný stolec s KOVOVOU KRYSOU, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Veškeré Boží slovo v Česku musí být pouze o správné Boží koncepci energetiky. Sír.5/5až9/15. Elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. V roce 2040 bude mít Česko, dle koncepce hlupáka Havlíčka, jen velmi málo energie, z celkem potřebné energie pro Česko, viz konec kapitoly. Změny ve výrobě elektřiny, plánované NETVOREM Havlíčkem, v žádném případě nazajistí Česku energetickou bezpečnost, a UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Pomatené UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY Ježíš Kristus celosvětově ničí, odstoupením Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní. Viz str.14až17. 3.) Totální energetickou SMRT Česka, nesmyslné energetické koncepce ministra průmyslu a dopravy Havlíčka pouze na ELEKTŘINU, potvrdil v novinách Rovnost dne 14.2.2020, předseda ZELENÝCH SVINÍ, NETVOR Michal Berg michal.berg@europeangreens.eu, a v televizi OHOLA, NEVĚSTKA, svině Magdaléna Davis magdalena.davis@mnisek.cz. Neposlušné ZELENÉ svině, svými bludy, dělají veškeré zlo na světě. Snížení počtu lidí o dvě třetiny na celém světě, je nezbytné. Solární energetiku bude doplňovat dřevo, řezivo. To stačí pouze pro jednu třetinu poslušných služebníků Krista. Viz str.17až20. 4.) Z křesťanské OBLOHY, MRAK se šlechticem Kinským fkinsky@kostelecno.cz, ZVOLNA ODPLOUVÁ. KAŽDÝ SKLÍZÍ SETBU SVOU. Setba je stejná jako sklizeň. Vláda k MOTÝLE Babišovi a Vondráčkovi, se navrátí, z milosrdenství rozumu Krista, při úplné poslušnosti. Kristus KOKRHÁČ, dle pohádky PRSTEN KOHOUTA ALEKTRYA nyní vyžaduje SVĚTLO SVĚTA majetkové roviny pro celý svět. Na Říčkách otevřela firma Solidsun info@solidsun.cz, kancelář z fotovoltaickými elektrárnami pro rodinné domy. Vedoucí kanceláře pravil, že obchodníci nikdy poslušní nebudou. Nikdy nedovolí, aby se stavěly DOMY ZIMNÍ, BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz. Vedoucí kanceláře pravil, že uvedené domy jsou velmi drahé. Boháči o ně nemají vůbec zájem. Chudáci na tyto domy nemají peníze. Je proto zřejmé, že SKÁLA obchodníků, PRACHY, jsou největším zlem světa. Viz str.20až24. 5.) Naději na život věčný, v mírovém Božím království, mají ti úplně poslušní, kdo s křesťanskými sviněmi, mrtvé, neposlušné, STÁTNÍ SPRÁVY, udělají neprodleně SOUDNÝ DEN, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, DNE PÁNĚ 25. 2. 2020. O místo v úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ se může ucházet každý, kdo neprodleně vysuší moře sviní křesťanských senátorů. UČENCE, např. křesťanské svině Hampla hamplv@senat.cz, Drahoše drahosj@senat.cz, Vystrčila vystrcilm@senat.cz, Fischera fischerp@senat.cz, Beka bekm@senat.cz, NETVORA z VUT v Brně Raise raisk@psp.cz, atd. Hnusným OVOCEM, který nyní visí na STROMĚ neposlušné, drzé STÁTNÍ SPRÁVY, jsou také SATANI, např. NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@ kostelecno.cz, zlá, drzá ZELENÁ svině Magdaléna Davis magdalena.davis@mnisek.cz, politický NETVOR Michal Berg michal.berg@zeleni.cz, Kristem prokletý PTÁK z ODS Vystrčil Zj.18/2,10až22/21, vystrcilm@senat.cz, vrchní velitel vrahů žoldáků, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, zlý OTEC Holík z Proglasu zive@proglas.cz, drzý Satan biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, pokrytec, lhář, zločinec, Orko Vácha marek.vacha@lf3.cuni.cz. Úmysly MODLOSLUŽEBNÍKŮ uvedeného JEDOVATÉHO OVOCE křesťanských chamtivých sviní, jistí smečka právníků OMBUDSMANA hlupáka Křečka podatelna@ochrance.cz. Viz str.24až26. 6.) Na které Bohy je nezbytné se nyní rozhněvat, je z Písma zřejmé. Jsou to drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK. Kdo ze vzpurných, neposlušných, to je mrtvých křesťanských militaristických sviní, bude chtít někoho kojit, či někoho rodit, z křesťanských protikladných slov NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tomu Kristus, svůj Boží rozum, nevrátí. Kojící a rodící křesťanské, militaristické svině, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. zajdou, zmizí. Energetická bezpečnost je pouze z Božího rozumu Ježíše Krista. Vědci z Řeže ujv@ujv.cz, nevěří textům Písma, že svými geneticky prasečími mozky, jsou proti Boží vůli, nastolit energetickou, ekologickou a mravní spásu, až na celosvětové majetkové rovině, pomocí rozumu NEOMYLNÉHO Krista, naprosto bezmocní. Když se Česko na uvedené vědce nerozhněvá, když neposlušné vědce nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, Kristus Česko zničí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestupuje na neposlušné Česko, v každém pokolení jako ZLODĚJ. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Jud.12, 1.Tes. 4/7,16,5/2, atd. Sestoupil na svět kdysi, z milosrdenství svého rozumu, v geneticky prasečích mozcích, dvou PINCHASŮ v Boží slávě Karla Marxe, a Bedřicha Engelse. Sír.5/5,7/16až45/23, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Kaz.3/15,18až 8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6až106/30, atd. Viz str.26až29. 7.) Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ZAHRADA TICHA od Smolíka jakubsmolik@volny.cz. Vědci z ujf@ujf.cas.cz, po vyvedení Česka, ze ZELENÉ ZAHRADY SVĚTLA POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické, či komunistické majetkové roviny, nejdříve slyšeli vítr, a následně ptačí hlas, Kristem prokletých PTÁKŮ z ODS. Nohy žoldáků vrchního velitele braných sil Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, stále běží za křesťanským zlem meče nesmyslných válek o fosilní paliva, kvůli tomu, že OTCOVÉ Satani kněží, mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY společného MĚŠCE, MRZKÉ ŽENY, krásky s přetěžkými víčky, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, drzé ministryně financí JUDr. Schillerová podatelna@mfcr.cz. Po její krajce od spodničky, by Kristus nerad sáhl, kvůli suchému STROMU stávající STÁTNÍ SPRÁVY, ze které nesmí

 

zůstat ani větev, ani kořen. Viz str.29až33. 8.) Křesťanská TMA TMOUCÍ je křesťanské PEKLO třicetileté války, PEKLO dvou světových válek, PEKLO holocaustu, či PEKLO stávajících válek křesťanů a muslimů, o ropu a suroviny. V křesťanské TMĚ TMOUCÍ, Kristus dělá z měst a vesnic sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, pomocí Bohů vládnoucích Baalů, NETVORŮ, dnes např. Putina, Trumpa, či Erdogana, pomocí válečných OŘŮ, letadel, tanků, či raket. Váleční zločinci Putin, Trump, či Erdogan, stejní jako hlupák Hitler, považují sebe za moudré a spravedlivé, a Krista SOUDCE a NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, za hlupáka, který ničemu nerozumí. Kdo se postaví proti okupaci, proti nadvládě lidských Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, je prohlášen vládnoucími hlupáky za teroristy, které je nutné zabíjet. SVĚTLO SVĚTA Ježíše Krista, je Boží moudrost, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, zřízením celosvětové Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého plnění, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Viz str.33až36. 9.) Technický lži lid Česka má povinnost ukončit veškeré náboženské a politické tradice tím, že neprodleně ukončí rok KOVOVÉ KRYSY, lháře, zločince a pokrytce, ministra průmyslu a dopravy Havlíčka posta@mpo.cz, posta@mdcr.cz. Veškeré politické a náboženské tradice, dle vůle Boží, mají povinnost zrušit vzduchotechnici a topenáři ÚTZB VUT v Brně tím, že nastolí ROK KOHOUTŮ. Technický lid VUT v Brně, který Kristus živí, svým technickým rozumem odjakživa, mají povinnost KOKRHAT jako první na světě. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka již není o trestání ekonomických, militaristických sviní, chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, vězením, či zabíjením, jako v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, v době SVĚTLA SVĚTA majetkové roviny socialismu. Jde o úplné zrušení militaristického křesťanského středověku. Jde o propuštění ekonomických vězňů z křesťanského, středověkého vězení. Iz.58/4, atd. Gréta Thunberg, z milosrdenství Božího prorokuje rozumem Krista, že těžbu ropy je nutné neprodleně, celosvětově minimalizovat. Viz str.36až40. 10.) Z OBLOHY MRAK ZVOLNA ODPLUJE tím, že ODPLUJE KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Nikdo nesmí plakat. Protože křesťanský MRAK, na kterém sedí Baalové, DÉMONI, stíní DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista, který sedí ve SLUNCI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Viz str.40až42. 11.) Kristus dá Česku a světu svobodu Božího slova ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, když Baalové, vlastníci PRACHŮ a MAJETKU, Babiš s Vondráčkem ustoupí svým egem, svých geneticky prasečích mozků, od bludů křesťanských, ateistických, militaristických sviní tím, že úplně zničí všechny UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, kteří, jako neposlušní, to je jako mrtví, kvůli odstoupení rozumu Krista, o koncepci energetiky Česka, prokazatelně drze lžou, viz kapitola 266. Není chvíle na žádné ústupky, protože hněv Krista, DUCHA SVATÉHO, již neprodlévá. Sír.5/5,7/16,9/15. Viz str.42až45. 12.) Politici pravice a levice stále tvrdí že jsou křesťansky moudří. Ale upadli v bláznovství tím, že zaměnili slávu SVĚTLA nepomíjitelného rozumu Krista, za slávu pomíjitelného politického a náboženského dobytka, za slávu TMY spravedlnosti KOZLŮ z ČSSD, BÝKŮ, TELAT či VOLŮ z KDU-ČSL, BERANŮ Z KSČM, Kristem prokletého ptactva ODS a zmijí bankéřů, např. svině Rusnoka z ČNB podatelna@cnb.cz. Řím1/18až11/32. Odmítají uznat texty Písma, o SVĚTLE SVĚTA rozumu Ježíše Krista, o nezbytné celosvětové MAJETKOVÉ ROVINĚ, nezbytné kvůli správné koncepci energetiky. Kristus dovoluje jít dál, s pomocí jeho rozumu, pouze úplně poslušným služebníkům. Největším zlem je láska lži lidu Česka, ke společnému státnímu měšci SVINĚ, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz. Viz str.45až49. 13.) V DEN PÁNĚ úplňku MĚSÍCE, v neděli 9. února 2002, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, motýle z ANO, Babiš a Vondráček, měli povinnost nahradit SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, SLOVY NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což se nestalo. NOVÁ ZEMĚ je celosvětové mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s jediným VLÁDCEM, s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Kristus neposlušné, křesťansky chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY, svým Božím rozumem nevede, a vést nebude, dokud MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, nevyznají své viny a lži, o koncepci energetiky. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3. Viz str.49až52. 14.) V křesťanské děsivé temnotě, křesťanské spravedlnosti, mají lidé za Boha OVOCE svých úmyslů, Jer.1/6,19, kterým je křesťanský Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve své slávě ŠLECHTICE, Baal, boháč, NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz. Křtí se ekonomickou, militaristickou křesťanskou středověkou špínou, k energetické SMRTI. Příteli postůj a slyš, jak jistě víš, Bůh je ŽENA STATEČNÁ, maličká sestra církví ekumenických. Prsa ještě nemá. Nová vláda Česka, která prsa ještě nemá, je ŽENA STATEČNÁ, je uvedená na konci kapitoly. Př.1/7,14,31/10, P.P.8/8. Dílo vládnoucích zhoubců Baalů, stojí na Božím soudu. MOTÝLE premiér Babiš, musí rodit Krista, ZÁKONODÁRCE, jako novou vládu Česka. Viz str.52až56. 15.) DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno PŘEDKLADATELE, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 5.Moj.5/8až18/18až32/16až43, 2.Král.19/15. Projektanti Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády projektantů Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až 11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, kde mají povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i robotickou eutanazií, o které rozhoduje starý člověk ve věku 70-ti až 80-ti, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.56až59. 16.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.59až63. 17.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 9. března 2020, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím na SOUDU neshořel, Jer.23/29,32, Soudců9/15, 2.Moj.3/2, Sír.5/5,45/23, Žalm106/30, 4.Moj.23/19,24,25/11. Když shoří při úplňku v pondělí 9.3.2020, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista ZÁKONODÁRCE, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a ČSSD, včetně KOZLA prezidenta Zemana. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují energeticky soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, se střechami s fotovoltaikou. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Nenavrhují již zakázaná střešní okna. Jer.22/13až31/27,32. Vzbouřili se proti Bohu. Proto se furt staví domy s levnými rovnými střechami, místo VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Žádný neposlušný Baal a DÉMON nechce aby pominul majetek. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6, 37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11, 14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,8/8, Viz str.63až66.

 

1.) Křesťanská nebesa jsou učiněná slovem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který stále žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Buď jsou křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, bez moudrosti Krista, o SVĚTLE SVĚTA Božího rozumu, o celosvětové Boží majetkové rovině, nebo SLOVA SVĚTLA SVĚTA Boží moudrosti, o Boží spravedlnosti, uvedené ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, kteří doufají ve své bohatství. Spravedliví, úplně poslušní služebníci Krista, v Česku již mohou rašit jako listí, a to na STROMĚ nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY. Blaze Česku, jemuž je Bohem Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Který, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v úterý 25. února 2020, ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, si vyvolil za dědictví MOTÝLE z ANO, SVĚTLO SVĚTA, premiéra Babiše babisa@psp.cz, a předsedu Poslanecké sněmovny Vondráčka vondracekr@psp.cz. Žalm1/1až33/6až22,37/5až38,102/18,28,104/30až150/6, Přísl.1/7,14,11/28až31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, mají povinnost činit to, co se NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI líbí tím, že se neprodleně a dobrovolně oddělí od křesťanských militaristických, ekonomických a jiných drzých sviní, protože hněv Krista již neprodlévá. Sír.5/5,7/16, 2.Petr.2/21,3/4až16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24, atd. V minulých pokoleních, v Česku a ve světě, Kristus zabíjel mečem válek, např. války třicetileté, dvou světových válek, atd. neposlušné hlupáky, kvůli jejich způsobu života. Ekonomickému, militaristickému lži lidu, místo NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vládnou Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kteří vyhovují přáním neposlušných lidí. Způsob života ekonomického lži lidu je chybný, pro TMU TMOUCÍ křesťanské nespravedlonosti. Lži lid, jehož SKÁLOU jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. se nejdříve nesmyslně přemnoží. Pro přemnožené DUCHEM CHUDÉ chudáky není potom ani dost práce, ani dost jídla. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, které Kristus, svým Božím rozumem nepase, ve své chamtivosti, která je v Česku tmou tmoucí, křesťanskou MODLOSLUŽBOU, se snaží udržet svou moc nad chudáky, stále stejným způsobem, horečným zbrojením, a válkou o cizí území, nyní také o území s fosilními palivy a surovinami. Kristus, v době války přichází na boháče a chudáky jako ZLODÉJ majetku, a jako ničitel přemnožených hlupáků, jejichž počet se snaží snižit o dvě třetiny. Zach.13/8. V křesťanské tmě se Kristu podařilo zabít dvě třetiny lidí, v době třicetileté války. Počet přemnožených lidí snižoval zabíjením a nemocemi křesťanských a jiných hlupáků, ve dvou světových válkách, uvedených v Písmu, dle již uvedených textů Písma. V Česku, v židovské tmě tmoucí, v době holocaustu, se Kristu podařilo zabít více než dvě třetiny Bohem prokletých, neposlušných židů. Kristus, který nečiní nic tajně, který v každém pokolení zvěstuje svoji vůli, pomocí svých proroků, dle svého předsevetí, trestal a trestá křesťanský lži lid světovými válkami, holocaustem, dnes válkami o ropu a suroviny atd. Kristus trestá i MOTÝLE z ANO, Babiše a Vondráčka, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Slituje se nad celým Českem v jedinou hodinu, až Babiš a Vondráček přestanou ignorovat učení o SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové rovině, dvou PINCHASŮ, dvou Božích proroků, Karla Marxe, a Bedřicha Engelse. Jejich učení o SVĚTLE SVĚTA je stejné, jako učení NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. V NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Konečným vítězstvím pracujícího lidu nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, bude vyvlastnění kapitalistů, zrušením jejich SKÁLY, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Uvedená Boží moudrost SVĚTLA SVĚTA, Boží celosvětové majetkové roviny, není trestem, ale je energetickou, ekologickou a mravní nezbytností, spásou. Kristus vyžaduje, aby MOTÝLE z ANO, LVI Babiš a Vondráček, učinili vše nové, NOVOU ZEMI a NOVÉ NEBE. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, bude v Boží slávě třetího PINCHASE, LVA, premiéra Babiše, stejně NEOMYLNÉHO a MOCNÉHO jako je Kristus, v SOUDNÝ DEN, DNE PÁNĚ 25. února 2020. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Korán17/7, 12,15,22,37/20,23, Žalm33/6,37/5až38,106/30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20, 10/11,14/36až15/33, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.5/5,9/15,43/26,31,45/23, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4až16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,atd. Změnu způsobu života křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, Kristus, ZLODĚJ, učinil v době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU SVĚTLA své majetkové rovnosti do Česka. Dle vůle Krista, PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, učinil Gottwald tím, že dne 25. února 1948, se vrátil z HRADU, přímo od Krista. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde slovo Krista, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále neprší, Kristus ZLODĚJ, dle svého předsevzetí, svým Božím rozumem, nastolil SVĚTLO nedokonalé Boží majetkové roviny, bez války, pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, např. také pomocí pomýleného komunistického BERÁNKA, Andreje Babiše. Jer.1/17až11/11,19až23/29,32,31/27,32. Při PRVNÍM PŘÍCHODU, Kristus, ZLODĚJ, trestal boháče vězením. V této době byl Kristus sám sobě KRÁLEM. Pršelo SVĚTLO SVĚTA Boží spravedlnosti pro Kristem vyvolené Česko. Toto SVĚTLO, drzí, neposlušní, bez rozumu Krista mrtví pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických NEVĚSTEK nenávidí, já, poslední prorok křesťanského věku NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se jim hnusím. Nový DEN PÁNĚ je prokazatelně již od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, to je od roku 2000. Když MOTÝLE z ANO Babiš a Vondráček, se vrátí ke SVĚTLU SVĚTA Boží majetkové roviny, opakovaně objasněné, bude v majetkové rovině žít celé Česko, a následně, po kongresu všech úplně poslušných státníků EU, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celý svět. Kristus slíbil, že od poslušných služebníků, žijících ve SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové roviny, svým Božím technickým rozumem, již odstupovat nebude. SVĚTLO SVĚTA celosvětové majetkové roviny, je ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Křesťanská TMA TMOUCÍ, je k energetické SMRTI světa. Jób5/3až36/8až40/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.9/1,24/22,29/11až24,30/18,31/9,48/5,11,57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kol.3/5, Jan1/1,5,8/12,13,9/4,12/31,35,40,43,46až15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20. Vzpurné chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY, neposlušné svině, zabíjel. Ezech.3/1,4až28/9. Kristus vyžaduje, aby MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, ve strachu z Krista, iniciovali návrat ke Kristu ZÁKONODÁRCI tím, že zástupy úplně poslušných služebníků Krista, budou slavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v únoru, době výročí prvního Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, DNE PÁNĚ 25. února 2020. Svině v Česku, prohlašují SVĚTLO SVĚTA majetkové Boží roviny Krista za blud, a sebe za moudré. Kdo nyní bude následovat NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, přestane chodit v jedu křesťanské militaristické temnoty a špíny. Jób40/8. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33.

 

2.) Veškeré slovo od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako jediný UČITEL, jako LÉKAŘ, či jako mediální MISTR všech států světa, všech náboženství světa, musí být pouze o Boží MOUDROSTI. Sír.9/15. Moudrost Krista je uvedená ve SVĚTLE SVĚTA dokonalé Boží majetkové celosvětové roviny, zřízené pomocí elektronicky celosvětově plánovaného BYDLENÍ a SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Boží MOUDROST je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nezbytného pro realizaci správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedená Boží MOUDROST je pouze pro úplně poslušné služebníky. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pomalý Boží SOUD KOVOVÉ KRYSY ministra průmyslu a dopravy Havlíčka, a tím i ostatních KOVOVÝCH KRYS, či neposlušných NETVORŮ STÁTNÍ SPRÁVY, je přetažen z minulých kapitol. Lidé milují vyspělou techniku, kterou lidem dává Kristus, svým technickým rozumem. Návrat Česka ke Kristu ZÁKONODÁRCI, v tomto třetím křesťanském dni, třetího křesťanského tisíciletí, Oz.2/18až6/2až14/3, Př.1/7,14,8/13, 17, je v nezbytný. V tomto tisíciletí budou fosilní paliva vytěžena všude, na celém světě. Premiér Babiš má povinnost milovat Krista, který bere neposlušnému lidstvu jeho Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ, a najít v Písmu ŘEKU jménem LÁSKA, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která má jen jeden břeh. Jeden BŘEH je světem DUCHOVNÍM, vysoce mravným, bez hlupáků Baalů a DÉMONŮ. DUCHOVNÍ SVĚT je bezpečný. Je bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, bez boháčů a chudáků. Dokonalosti lze dosáhnout uctíváním Ježíše Krista, jeho Božího rozumu. Bhagav.15/15,16,16/13,24,18/45,78, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3. Soudný stolec s KOVOVOU KRYSOU, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Koronavirus, v začátku roku KOVOVÉ KRYSY v Číně, Kristus šíří pro neposlušnost premiéra Babiše proto, aby realizoval svoje Boží plány na zničení energeticky nesmyslné výroby, dopravy, atd. Z grafu PRODUKCE ELEKTŘINY V EU PODLE ZDROJŮ, zveřejněného v Rovnosti Lubošem Palatou lubos.palata@denik.cz, dne 8. 1. 2020 je zřejmé, že nesmyslná energetická koncepce ministra Havlíčka pouze na elektřinu, je hanebným klamem, je zločinem. Zločinec ministr Havlíček tvrdí nesmysly, protože elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. Zvýšením výroby elektřiny z jádra z 34,1 %, na 49,6 %, zajišťuje pouze 4,96 % z celkem potřebné energie. Tato změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak zvýšení výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, z 10,9 %, na 23,19 %, zajišťuje pouze cca 2,3 % z celkem potřebné energie. Změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak snížení výroby elektřiny z uhlí, ze 48,89 %, na 17,79 %, zajišťuje pouze 4,9 %, či 1,8 % z celkové energie. Změna Česku nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Vůle Boží je, aby premiér Babiš, hlupáky, UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY úplně zničil. V tomto třetím tisíciletí, neposlušní NETVOŘI, nebudou mít ani ropu, ani plyn, ani uhlí. Proto budou muset zrušit výrobu benzinových aut, elektromobilů, a ostatních nepotřebných výrobků. Úplné zničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, OKŘÍDLENCEM, OTCEM Bohu milým, zakladatelem mírového, Božího královstvi, premiérem Babišem, je VZKŘÍŠENÍ křesťanského lži lidu z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře, militaristických, křesťanských, tupých sviní, které ještě nenastalo. Vládnoucí elita, o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nemá ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/15až33, Řím.1/18až8/19,2911/28,32až16/26, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Jud.12. Stoleté Česko již zažilo rok trestu 2019, 2020 tím, že vzešel plný počet křesťanských POHANŮ. Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32, Řím.1/18až11/25,32, atd. V roce 2020 Kristus vyžaduje, aby bývalý komunistický pomýlený BERÁNEK, BERAN, či OVCE, MOTÝLE, premiér Babiš pochopil, že má povinnost být stejně NEOMYLNÝ a MOCNÝ, jako Ježíš Kristus, protože jeho povolání za úplně poslušného Boha, BOŽÍHO SYNA, za OKŘÍDLENCE, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné. Má povinnost být OTCEM Bohu milým, zakladatelem mírového Božího království. Jer.1/17až11/11,19, Řím.1/18až8/19,29, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes. 2/3,11,3/1,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4až12/10,17,27až18/13,22, Iz.29/11až24až65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, když BOŽÍ SYN premiér Babiš učiní rozhodnutí, o zničení všech neposlušných, Kristem prokletých politiků pravice a levice, a všech ekumenických církví tím, že vytvoří CÍRKEV jedinou, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, s Boží mocí Krista ZÁKONODÁRCE výkonnou, uvedenou na konci kapitoly. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zj.19/7,8až22/21, Př.1/7,14,11/28,31/10, Jud. 12, atd. Kristus dá úplně poslušnému, živému Babišovi, svým Božím rozumem, zvítězit nad všemi neposlušnými, bez rozumu Krista mrtvými státníky světa. Když ani nyní premiér Babiš neposlechne, když ŽENĚ STATEČNÉ, nové vládě Česka, nenarostou PRSA, P.P.8/8, Př.31/10, Iz.29/11,24,66/11,66, Kristus, ZÁKONODÁRCE, Česko zničí. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Oslavovat sama sebe navzájem, místo oslav NEOMYLNÉHO rozumu Krista, je moudrost Bohem prokletých politiků pravice a levice. Oslavovat sama sebe navzájem, znamená oslavovat pouze svoje geneticky prasečí mozky, což dělají hlupáci politici, svině, tím, že dělají koncepci energetiky, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až7/16až19/6, atd. Krisus vyžaduje, aby veškeré SLOVO o Kristu, bylo o správné koncepci energetiky Česka a světa, což má Česko pochopit, v jedinou hodinu ukončení Božího SOUDU. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je kvůli energetické spáse poslušných. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18. Soudný stolec s KOVOVOU KRYSOU, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Z grafu PRODUKCE ELEKTŘINY V EU PODLE ZDROJŮ, zveřejněného v Rovnosti Lubošem Palatou lubos.palata@denik.cz, dne 8. 1. 2020 je zřejmé, že nesmyslná energetická koncepce ministra Havlíčka pouze na elektřinu, je hanebným klamem, je zločinem. Veškeré zlo na zemi dělá KOVOVÁ KRYSA Havlíček, hnusné politické zvíře. Nestydí se, stupidně se vychloubá tím, že jako neposlušný, mrtvý, se vzdal rozumného uvažování. K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/16,27až15/18až17/7,11,15,20, 2.Kor. 10/4,13/5,8. Výše uvedené údaje energetické koncepce Česka, jsou znovu podrobně uvedené proto, aby Havlíček mohl být prohlášen za zločince. K.M.1/4,5/23,6/6až24. Dle údajů z internetu, a z TV, v roce 2015 byla elektřina vyráběná z těchto zdrojů. Uhlí 46,2 Gwh = 49,89 %, plyn 4,8 Gwh = 5,18 %, jádro 31,5 Gwh = 34,01 %, obnovitelné zdroje 10,1 Gwh = 10,90 %, celkem 92,6 Gwh = 100 %. Baal, lhář, ministr Havlíček v roce 2040 navrhuje tuto změnu, kterou neřeší potřebu elekřiny pro elektromobily. Uhlí 15,5 Gwh = 17,79 %, plyn 8,2 Gwh = 9,41 %, jádro 43,2 Gwh = 49,59 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 23,19 %, celkem 87,1 Gwh = 100 %. Elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. V roce 2040 bude mít Česko, dle koncepce hlupáka Havlíčka, jen velmi málo energie, z celkem potřebné energie pro Česko, viz konec kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %. Celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Text je z kapitoly 263. Zločinec ministr Havlíček tvrdí nesmysly. Zvýšením výroby elektřiny z jádra z 34,1 %, na 49,6 %, zajišťuje pouze 4,96 % z celkem potřebné energie. Tato změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak zvýšení výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, z 10,9 %, na 23,19 %, zajišťuje pouze 2,3 % z celkem potřebné energie. Tato změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak snížení výroby elektřiny z uhlí, ze 48,89 %, na 17,79 %, zajišťuje pouze 1,8 % celkové energie. Tato změna v žádném případě nazajistí Česku UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Pomaténé UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY Kristus celosvětově ničí, odstoupením Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní. Což mají povinnost pochopit také kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA topenářů a vzduchotechniků ÚTZB, VUT od profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, Kristus je živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Kristus opustil svůj lid jen krátce. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,581.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

3.) Ministr Havlíček, svým geneticky prasečím mozkem, vymyslel, dle médií, další energetickou koncepci na elektřinu, která tvoří necelých deset procent energie potřebné pro Česko. Do zastaralých uhelných elektráren již nechce investovat vůbec žádné PRACHY, chce je úplně zavřít. Polovinu elektřiny pro Česko chce vyrábět z jádra, cca polovinu zřejmě převážně z fotovoltaiky. Tímto způsobem naplnil Písmo do poslední čárky tím, že se stal dementním psychopatem, bláznem, pro odmítání textu Písma o úplné poslušnosti, ve které již celé Česko má povinnost sloužit NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a ne vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Totální energetickou SMRT Česka, nesmyslné energetické koncepce ministra průmyslu a dopravy Havlíčka pouze na ELEKTŘINU, potvrdil v novinách Rovnost dne 14.2.2020, předseda ZELENÝCH SVINÍ, NETVOR Michal Berg michal.berg@zeleni.cz, michal.berg@europeangreens.eu, a v TV OHOLA, NEVĚSTKA, svině Magdaléna Davis magdalena.davis@mnisek.cz. Uvedené politické svině, pro odstoupení rozumu Krista, klimatickou změnu, a energetickou koncepci chtějí řešit také stavbou jaderných bloků. Lhali, že za dvacet let bude celá Evropa bez fosilních paliv, protože UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ dovolí veškerá fosilní paliva úplně zničit, a to do doby dostavby jaderného bloku v Dukovanech, za plánovaných cca dvacet let. Tvrdili, že se před Ježíšem, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, nikdy neshrbí. Tvrdili, že Česko vyřeší nedostatek elektřiny tím, že ji doveze např. z Německa, kde mají pro budování VĚTRNÍKŮ lepší podmínky, než Česko. Tvrdili, že o všem rozhoduje jejich SKÁLA, boháči, bankéři, zbrojaři, PRACHY a ZBRANĚ, a nikoli Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE. Proto že je normální, že Česko nebude soběstačné ani ve výrobě elektřiny, ani v produkci potravin, ani v obraně. Nechtějí zničit SKÁLU šlechticů, militaristů, politiků pravice a levice, a jiných sviní, PRACHY, ZBRANĚ, vojenské kaplany, atd. Militaristická svině Magdaléna Davis magdalena.davis@mnisek.cz drze tvrdila, že Česko nikdy neskončí s nesmyslnou energetickou koncepcí Baala ministra Havlíčka, pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie pro Česko, protože lži lidu Česka se lži o energetice líbí. Mlela nesmysly o nezbytnosti decentralizovat energetiku, na rozdíl od NETVORA předsedy Berga, který mlel nesmysly o modernizaci přenosové soustavy z Německa. Nechce Boží energetickou spásu, která je možná pouze při neprodleném ukončení výroby výrobků lidských rukou, lidských BOHŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Uvedení Bohové neposlušných lidí, křesťanských neposlušných sviní, nemohou nikoho energeticky spasit. Krista považují za hlupáka, a svoje geneticky prasečí mozky, považují za Boha. Proto odmítají na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, jako jedině možného řešení správné koncepce energetiky, ekologie a mravů celého světa. Nechtějí ukončit výrobu plastů pro potraviny, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nehodlají skončit s výrobou plastů a s jejich sběrem. Výroba plastů, je stejně nesmyslná, jako jejich sběr. Je energeticky nesmyslné plasty vyrábět a recyklovat. ZELENÉ SVINĚ odmítají Boží rozum o neprodleném zastavení veškeré energeticky nesmyslné výroby. Tvrdí, že je potřeba plasty stále vyrábět a třídit, stejně jako starý papír. Média však uvádí, že při nadbytku kalamitního dřeva, o sběr papíru nikdo nestojí, protože výroba nového papíru ze sběru, je neekonomická. Kristus ZELENÝM SVINÍM ničí jejich pastvu, kterou jsou chudáci, bezdomovci. Vyžaduje, aby Česko realizovalo SVĚTLO SVĚTA dokonalé MAJETKOVÉ ROVINY, opakovaně uváděné. Kristus se do Česka vrátí, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, budou NETVORY Magdalénu Davis a Michala Berga proklínat, kvůli jejich drzosti Krista neposlouchat. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem k technickému lidu, až mnoho služebníků bude Krista prosit, aby je zabil, nebo poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus se do Česka vrátí, až všichni politici budou hnojem, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. NETVOŘI, ZELENÉ SVINĚ, Magdaléna Davis a Michal Berg stále chtějí dupat celou zemi, až se v základech hroutí, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, a horečným zbrojením. Jejich zničení je Božím milosrdenstvím. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad vzduchotechniky a topenáři ÚTZB VUT v Brně, až bude učiněno rozhodnutí, že Česko bude neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. je nezbytné. Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, až mnoho učedníků vytvoří vládu, dle textů na konci této kapitoly. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Vůle Boží je, aby MOTÝLE z ANO, premiér Babiš, a předseda PSČR Vondráček, UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY úplně zničili. V tomto třetím tisíciletí, zlí, neposlušní vládnoucí NETVOŘI, nebudou mít ani ropu, ani plyn, ani uhlí. Proto budou muset zrušit výrobu benzinových aut, elektromobilů, a ostatních nepotřebných výrobků. Úplné zničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, OKŘÍDLENCEM, OTCEM Bohu milým, zakladatelem mírového, celosvětového Božího královstvi, premiérem Babišem, je VZKŘÍŠENÍ lži lidu z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře, militaristických, křesťanských, tupých sviní, které ještě nenastalo kvůli tomu, že vládnoucí elita nemá o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/15až33, Řím.1/18až8/19,2911/28,32až16/26, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.1/1až29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12. NETVOŘI, politici pravice a levice se musí před Kristem sehnout. Musí vyznat, že celosvětová, energetická, ekologická a mravní spása je možná pouze při realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Je nutné smíření se MOTÝLE Babiše a Vondráčka s Kristem. Je nezbytné zrušit politiky pravice a levice. Technický, poslušný lid VUT v Brně, má povinnost, na vládnoucí Bohy se rozhněvat. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým rozumem, až politici budou zrušení. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Kristus se smiuje, až profesor Hirš v TV Česku slíbí, že v ÚTZB VUT v Brně vypracují ENERGETICKOU BILANCI, na DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí. Návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Domy z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, pro toto třetí tisíciletí, které bude bez uhlí, ropy a plynu, je nutné navrhnout energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že teplá voda, v zimě i v létě, stejně tak spotřebiče v kuchyních, budou z topenišť vytápěných dřevem. Profesor Hirš slíbí, že uvedenou bilanci předá muslimům, kterým křesťanské, militaristické svině, váleční zločinci, prezidenti Putin, Trump, Erdogan, atd., svými OŘI, svými bombardéry, nesmyslně zničili a ničí města a vesnice. Předání požadované energetické bilance muslimům, je nezbytné z toho důvodu, aby muslimové, svá zničená města a vesnice, mohli postavit z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus nechce, aby se muslimové namáhali nadarmo. Profesor Hirš v ČT1 slíbí, že zveřejní údaje o tom, kolik energie z fotovoltaiky potřebuje uvedené sídliště pro 1500 lidí, pro osvětlení, pro ohřev teplé vody, či horké tlakové vody, pro vytápění ZIMNÍCH DOMŮ pro 1500 lidí, a pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Slíbí, že zveřejní, kolik elektřiny z fotovoltaiky je potřeba pro sídliště, a kolik elektřiny zbude pro plné nabíjení elektromobilů. Jaký počet elektromobilů je možno na sídlišti plně nabít v jednom dni na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Doba dnů, kdy a jak svítí slunce, je vzduchotechnikům známá. Technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, nemá výmluvu, tímto způsobem činit svaté skutky, a tím úplně zničit plány hlupáků z media@limityjsmemy.cz, kteří lžou, že elektromobily, místo ropy, budou mít dost energie z fotovoltaických panelů, což je blud. Stejné BLUDY tvrdí Baal, KOVOVÁ KRYSA ministr průmyslu Havlíček. Drze lže, že elektromobily budou mít dost elektřiny i po zrušení uhelných elektráren. Tedy v době, kdy se množství elektřiny z jaderných elektráren vůbec nezvýší, protože nově uvažované elektrárny, jsou pouze náhradou elektráren dosluhujících. Kristus v Písmu, o době přelomu věků konce éry fosilních paliv uvádí, že v Česku, kvůli neposlušnosti vládnoucí elity, brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Za varování o ropném kolapsu má Česko povinnost Kristu veřejně děkovat. Je SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stejně pozdě varováno, což je zřejmé nikoli z koncepce energetiky Kristem prokletého Baala ministra průmyslu Havlíčka, ale z jeho Božího soudu těchto textů. Energetická koncepce NETVORA, zločince, Baala, zneuctěné mrtvoly, ministra Havlíčka pouze na elektřinu, je ELEKTROŠOKEM. Kristus ho sráží po hlavě, že ani nehlesne. Nyní zanikne. Snížení počtu lidí o dvě třetiny na celém světě, je nezbytné. Solární energetiku bude doplňovat dřevo, řezivo. To stačí pouze pro jednu třetinu poslušných služebníků. K.M.1/4,1/19,5/23,6/6až24až12/10,17,27až16/28a19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až43/26,31, Jer.1/17,6/19až23/29,32až31/27,32,51/58, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36až15/33, Iz.29/11až24až47/14až57/10,16,20až66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Mar.7/7až13/20.

 

4.) V tomto tisíciletí bude ropa určitě dotěžená. Není za ni vůbec žádná náhrada. Konec služby sbírce křesťanských Bohů, Baalům, DÉMONŮM, šlechticům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, kteří svými geneticky prasečími mozky, nikoho nemohou energeticky spasit, je proto Božím milosrdenstvím. Příchod Krista, ZLODĚJE majetku, který shnil z titulu chybné koncepce energetiky, ekologie a mravů, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 1.Tes.4/7,16,5/2, z milosrdenství jeho NEOMYLNÉHO rozumu, je 25. února 2020. Celý svět musí pochopit chybnou koncepci energetiky vládnoucích KOVOVÝCH KRYS Česka. Úplně poslušný lid ÚTZB VUT v Brně, má pochopit dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až8/8, Sír.5/5,7/16,12/12,13/18až43/26,31, Iz.29/11až24až 65/11, Jak.5/1. Kristus vyžaduje, aby MOTÝLE Babiš a Vondráček z ANO, naplnili texty Písma a texty písniček od mediálního MISTRA Krista, do poslední čárky, v jedinou hodinu, v ČT1. Vůle Boží je, aby realizovali neprodleně písničku od Marty Kubišové KAŽDÝ SKLÍZÍ SETBU SVOU, protože hněv Krista ZÁKONODÁRCE, nad Baaly, DÉMONY, již neprodlévá. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Z křesťanské OBLOHY MRAK s Baalem Kinským ZVOLNA ODPLOUVÁ. KAŽDÝ SKLÍZÍ SETBU SVOU. Vláda k MOTÝLE Babišovi a Vondráčkovi, se znovu navrátí, z milosrdenství rozumu Krista, při úplné poslušnosti. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Když lži lidu Česka objasní, že Ježíš Kristus nikdy neseděl na OBLAKU, na MRAKU, protože, pro úplně poslušné služebníky, odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Na OBLAKU seděl Ježíš Kristus pouze dočasně, pomocí protikladných křesťanských bludů. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Na křesťanském OBLAKU seděl pouze dočasně proto, aby pomátl neposlušné křesťanské svině, a úplně je zničil, svým DRUHÝM SLAVNÝM PŘÍCHODEM, do jím v Písmu vyvoleného Česka, dle již uvedených textů. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Pohádku PRSTEN KOHOUTA ALEKTRYA je nutné přeložit do jazyka srozumitelného všem úplně poslušným služebníkům. Kristus je KOHOUT, KOKRHÁČ, ALEKTRYO. Krisus, mediální MISTR, v této pohádce objasnil dějiny neposlušného, vzpurného Česka. Kristus, KOKRHÁČ, přišel do Česka pomocí SOUDU neposlušných sviní, v každém pokolení. K.M.1/4až6/6až24až7/16,27až12/10,17,27až19/6. 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, atd. Přišel v době HUSITŮ tím, že Satan Žižka se chtěl, se svými vojsky zmocnit Krista KOKRHÁČE z toho důvodu, že patřil šlechticům, Baalům, a ne pracujícímu lži lidu Česka. Husité, Satani, dle vůle Krista, se Boha, Krista KOKRHÁČE zmocnili tím, že mnoho Baalů šlechticů zabili a vyhnali do lesů tím, že jim zničili jejich SKÁLU, jejich majetek, sluhy, a jejich slavnosti, BÁLY. Husité z šlechticů nadělali chudáky za to, že Kristus KOKRHÁČ, ve vlastnictví šlechticů, nemohl v evangeliích kokrhat o SVĚTLE SVĚTA své majetkové, celosvětové, mírové rovině. Šlechticům, Baalům, SLEPIČÍHO HRÁDKU Česka, se v lesích nelíbilo mít hlad jako chudáci, být bez sluhů, majetku a BÁLŮ. Proto Krista KOKRHÁČE, dle pohádky, na SLEPIČÍM HRÁDKU, v Česku, zabili. Tím sobě udělali blaho. Od té doby, v děsivé tmě tmoucí katolického katechismu, není není ani zmínka o Kristu KOKRHÁČOVI, který vyžaduje, SVĚTLEM SVĚTA své Boží majetkové, celosvětové, mírové roviny, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, energeticky, ekologicky a mravně spasit celé Česko, a celý svět. Z hrdla zabitého Krista KOKRHÁČE vypadl kouzený prsten. Kdo jím na prstu ruky otočil, měl moc od Krista KOKRHÁČE, dělat z boháčů chudáky, a z chudáků boháče. Pomocí prstenu od Krista, se šlechtici SLEPIČÍHO HRÁDKU Česka, znovu stali boháči. POKLANÍKOVI státního MĚŠCE, STÁTNÍ POKLADNY, KOUZELNÍKOVI, Ježíši Kristu, který lidem dělá dobro i zlo, se nelíbila vláda boháčů nad chudáky. Při PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, otočil svým PRSTENEM, otočil OSUDEM, a dle plánu, v Česku učinil ze šlechticů chudáky. Šlechtice a jejich Bohy, Satany kněze, tvrdě trestal, dle textů Jóba. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.29/11až24,30/18,33/22,24,45/7,48/5,11až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Šlechticům ze SLEPIČÍHO HRÁDKU, z Česka, se znovu nelíbila vláda komunistických chudáků nad boháči, nad Baaly a DÉMONY. Proto se NEVĚSTA, nová vláda Česka, vydala na HRAD, kde KOUZELNÍKOVI, pokladníkovi STÁTNÍHO MĚŠCE, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, kde ukradla PRSTEN Krista KOKRHÁČE. Otočila prstenem, otočila dějinami, a z chudáků šlechticů, jako je např. křesťanská, militaristická neposlušná svině Kinsky, učinila boháče. 1.Tes.4/7,16,5/2, Báruk2/35, 3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. Po vyvedení Česka, ze ZAHRADY socialismu, Jer.6/19, do vzedmutého moře militaristického křesťanského středověku imperialismu, se boháči, svině, Baalové, jako je NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, v médiích začali křtít ekonomickou militaristickou křesťanskou středověkou špínou, SPOLEČNÉHO státního MĚŠCE, což je křest k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Pro odstoupení rozumu Krista, křesťanští vědci tvrdí, že jsou moudří, což je blud, pro neznalost SVĚTLA SVĚTA Boží celosvětové majetkové roviny. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Pohádka skončila tím, že Kristus dává Česku naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu. Šlechtici a ostatní boháči se cítí v Česku znovu jako v ráji Božího království. Proto, pomocí Kristem prokletých zločinců, Baala, Satana prezidenta Havla a Satana biskupa Malého, otočili PRSTENEM, a vzkřísili z MRTVÝCH křesťanských SVINÍ Ježíše Krista, KOHOUTA ALEKTRYA. Prezident Havel a Satan biskup Malý, byli svévolníci tím, že zlořečili např. teroristům, muslimům. Tím zlořečili, jako neposlušní, mrtví, sami sobě, protože hněv Krista již neprodlévá. Sír.5/5,21/27. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, Krista musí znát každý nově. Kristus KOKRHÁČ, po svém příchodu do Česka, pomocí POHÁDKY, a pomalého Božího SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, spolkl KOUZELNÝ PRSTEN. Česku a světu tím oznámil, že z jeho hrdla vychází ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Česko a svět, Božím rozumem spasí energeticky, ekologicky a mravně, když se technický lid ÚTZB, podřídí Kristu. Nikdo z lidí již nemůže otáčet PRSTENEM, otáčet OSUDEM, a tím dělat v boháčů chudáky, a z chudáků boháče. Kristus KOKRHÁČ nyní vyžaduje SVĚTLO SVĚTA majetkové roviny. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/27,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Na Říčkách otevřela firma Solidsun info@solidsun.cz, dvorak@solidsun.cz, hadinec@solidsun.cz, juricek@solidsun.cz, kancelář z fotovoltaickými elektrárnami pro rodinné domy. Mluvil jsem s vedoucím kanceláře o tom, že z hlediska celosvětové energetické spásy již není možné obchodovat s panely stávajícím způsobem, protože Kristus vyžaduje NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou. Vedoucí kanceláře pravil, že obchodníci nikdy poslušní nebudou. Nikdy nedovolí, aby se stavěly DOMY ZIMNÍ, BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, dle návrhu na výkresech www.pametni-kniha.cz. Vedoucí kanceláře pravil, že uvedené domy jsou velmi drahé. Boháči o ně nemají vůbec zájem. Chudáci na tyto domy nemají peníze. Je zřejmé, že SKÁLA obchodníků, PRACHY, jsou největším zlem světa. Obchodníci se rouhají Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, kterého z Písma neznají. Co pudem, co svým geneticky prasečím mozkem znají, v tom propadají energetické zhoubě. Jsou úskalím společného stolování. Nejčernější tma čeká toho, kdo promarní čas. Jud.10,12, Ef.5/5, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3.

 

5.) Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, úplně poslušným služebníkům, dává naději na vytvoření celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Naději mají ti úplně poslušní, kdo s křesťanskými sviněmi, mrtvé, neposlušné, STÁTNÍ SPRÁVY, udělají neprodleně SOUDNÝ DEN, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, DNE PÁNĚ 25. 2. 2020. Jer.1/17až29/11až31/27,32, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Dle Koránu a knihy Kazatel, křesťanské, neposlušné, ekonomické, militaristické svině, si za Bohy vzali své UČENCE, např. křesťanské svině Hampla hamplv@senat.cz, Drahoše drahosj@senat.cz, Vystrčila vystrcilm@senat.cz, Fischera fischerp@senat.cz, Beka bekm@senat.cz, NETVORA z VUT v Brně Raise raisk@psp.cz, atd. Uvedené UČENCE mají lidé za Bohy tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, jim Baalům, a také DÉMONŮM, to je ekonomům, začali sloužit, místo Ježíši Kristu. Křesťanské, drzé, neposlušné, to je mrtvé svině, z NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, z DUCHA SVATÉHO, pomocí protikladných křesťanských bludů, si drze učinili křesťanskou, POZLACENOU, MODLÁŘSKOU STVŮRU, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Což je zřejmé až nyní, v době Božího SOUDU uvedených neposlušných, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, mrtvých NETVORŮ. Uvedení vládnoucí Bohové, svině, jsou stejně mrtví, jako jejich křesťanská pozlacená, ukřižovaná, MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Uvedení vládnoucí Bohové jsou proto MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno pouze za předpokladu úplné poslušnosti Krista tím, že SENÁT, s uvedenými vládnoucími MODLÁŘSKÝMI STVŮRAMI neprodleně zruší. Iz.29/11až24až48/5,10,11, Korán9/30,37/64až79až110/1,112/1,113/,atd. OVOCEM úmyslů uvedeného OVOCE UČENCŮ SENÁTORŮ, není energetická bezpečnost Česka, ale je jenom jejich vlastní zisk. Česko má povinnost, jako první stát na světě, od SOUDNÉHO DNE 25.2.2020, držet PŮST od bohatých neposlušných sviní, Baalů. Jer.1/17až6/19až30až31/29,32, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10až20,58/4,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7,15až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Dle textů Písma, Koránu Korán9/30,37/64až79až110/1,112/1,113/1 a písniček od mediálního MISTRA Krista. Kristem vyvolené Česko, po vyjítí z komunistického, či socialitického nedokonalého SVĚTLA Boží majetkové roviny, Mat.5/3,9,14,18,23/7, si vytvořilo nový SUCHÝ STROM STÁTNÍ SPRÁVY, úplně neposlušných, mrtvých Baalů a DÉMONŮ. Na novém SUCHÉM STROMĚ STÁTNÍ SPRÁVY visí hnusné OVOCE ÚMYSLŮ uvedených vládnoucích Satanů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, ze SENÁTU, a ostatní STÁTNÍ SPRÁVY. Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, atd. OVOCEM ÚMYSLŮ na STROMĚ, jsou všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI, kteří nevěnuji pozornost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o kdo proto zákon Boží, o SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové rovině, pro svou křesťanskou chamtivost, to je pro křesťanskou militaristickou MODLOSLUŽBU, si zprotivili. Jer.1/17až6/19,30, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27, atd. Hnusným OVOCEM, který nyní visí na STROMĚ neposlušné, drzé STÁTNÍ SPRÁVY, jsou také SATANI, např. NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, ZELENÁ svině Magdaléna Davis magdalena.davis@mnisek.cz, politický NETVOR Michal Berg michal.berg@zeleni.cz, Kristem prokletý PTÁK z ODS Vystrčil Zj.18/2,10až22/21, vystrcilm@senat.cz, kancelar@vystrcil.cz, vrchní velitel vrahů žoldáků, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, zlý OTEC Holík z Proglasu zive@proglas.cz, drzý Satan biskup Cikrle cupr@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, pokrytec zločinec a lhář Vácha marek.vacha@lf3.cuni.cz, atd. Uvedené křesťanské, militaristické, hnusné OVOCE, na suchém STROMĚ STÁTNÍ SPRAVY, je stejně jedovaté, stejně páchnoucí, jako jablka z Polska. Proto, aby vypadalo toto OVOCE jako čerstvé, je mohokrát za rok postříkáno postřikem proti PLÍSNI, kterým je krutý zmijí jed protikladných bludů katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz. ČERSTVOST ÚMYSLŮ uvedeného OVOCE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zločinců, chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, je proto krutým zmijím křesťanským jedem, jedovinou dračí. Úmysly uvedeného JEDOVATÉHO OVOCE křesťanských chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ jistí smečka právníků OMBUDSMANA hlupáka Křečka podatelna@ochrance.cz. Mediální MISTR Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebuje neposlušné, např. svině z info@milionchvilek.cz. Kdo se nevrátí ke Kristu, v křesťanské tmě tmoucí jde do HROBU, společně se stávající mrtvou STÁTNÍ SPRÁVOU. Žoldáci Česka, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, ničí planetu zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, kvůli neposlušnému Česku a Slovensku. Kristus vyčkává, chce se nyní smilovat nad úplně poslušnými služebníky. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58 Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Mediální MISTR Kristus v novinách Rovnost ze dne 20.2.2020, a v písničce od LUCIE management@lucie.cz, uvádí. Koronavirus je smrtící zbraní, vyrobenou Kristem v Česku, proti neposlušné Číně. Kristus ji vyrobil ze spících NETOPÝRŮ, či HADŮ, neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY Česka, výše uvedené. Křesťanská tma se rozpouští, vyšší mocí SVĚTLA SVĚTA majetkové, celosvětové, Boží roviny. NETOPÍŘI v SENÁTU, vedení zločincem, Kristem prokletým PTÁKEM z ODS Vystrčilem Zj.18/2,10až 22/21, vystrcilm@senat.cz, spí. HADI, to je Satani kněží církve všeobecné, katolické, vstávaj jako první na světě. Jako první HAD na světě, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, má povinnost povstat OTEC Bohu milý, zakladatel celosvětového, mírového Božího království, farář Hének, v kostele svatého Vavřince v Domašově. Vždyť se ani neoženil proto, aby úplně patřil Kristus ZLODĚJI, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Nemusí do říše ticha, to je na smetiště dějin, utíkat hned. Nemusí se bát, protože Kristus jde s ním. Iz.29/11až24,52/11až66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, 1.Tes.4/7,16,5/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

6.) V Hospodinově SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, opakovaně uvedeného elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného NETURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mohou chodit pouze ti úplně poslušní služebníci Ježíše Krista, kteří se rozhněvají na ty, koho lidé mají, či pokládají, za křesťanské Bohy. Na které Bohy je nezbytné se nyní rozhněvat, je z Písma zřejmé. Jsou to drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK. Já stále, neuspěšně, dělám SOUDNÉ STOLICE např. s drzým, Kristem prokletým zlým Satanem Danielem Rausem, daniel.raus@seznam.cz. OTCEM křesťanské tmy tmoucí, či PEKLA, BELZEBUBEM papežem Františem ceco@spc.va, info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va, czech@vaticannews.va, s drzým pozemským OTVEM Satanem biskupem Cikrlem cupr@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cpr@apha.cz, redakce@apha.cz, se zlým pozemským OTCEM Holíkem z Proglasu zive@proglas.cz, s NETVOREM, hlupákem Satanem Tomášem Halíkem halik@farnostsalvator.cz, se zlým debilem, drzým pozemským OTCEM Petrem Vaďurou a s jeho hosty, info@biblickedilo.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, s lhářem Váchou vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, atd. Kristus se nad Českem smiluje v jedinou hodinu, když MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, učiní rozhodnutí, že křesťanská militaristická špína, odteče z Česka jako neužitečná voda. Kdo ze vzpurných, neposlušných, to je mrtvých křesťanských militaristických sviní, bude chtít někoho kojit, či někoho rodit, z křesťanských protikladných slov NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tomu Kristus svůj Boží rozum nevrátí. Kojící a rodící křesťanské, militaristické svině, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. zajdou, zmizí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/5,5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,21/23, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11. Dle písničky mediálního MISTRA Krista od Jitky Zelenkové f.raba@seznam.cz, lukas@jitkazelenkova.cz. O lásce křesťanů k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu ať již raději nikdo nezpívá. Když Kristus slyší protikladné bludy náboženských, ekonomických, militaristických, politických a jiných sviní, např. NETVORA, debila, Benjamina Roll, benjo.roll@gmail.com, husí kůži má. Svazky dopisů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, každého vyléčí z křesťanských iluzí a snů, o nadvládě Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, neziskových nestátních organizací, hlupáků ekologů, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a jiných neposlušných, pro odstoupení rozumu Krista mrtvých sviní, nad NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Křesťanská láska k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nyní přešla v nenávist. Neposlušní Baalové a DÉMONI, boháči, atd. vědí, že jako neposlušní, to je jako mrtví, jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO BYDLENÍ a STOLOVÁNÍ, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Správná koncepce energetiky je v budování těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, až bude rozhodnuto o tom, že pomine majetek, který z titulu konce éry fosilních paliv, ropy a uhlí, shnil. Bludné vládnoucí politické a náboženské mediální HVĚZDY, dvakrát mrtvé, dvakrát vykořeněné, chtějí žít navěky věků, ve TMĚ TMOUCÍ křesťanských protikladných bludů, a ve TMĚ TMOUCÍ krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených ekonomických vychytralostí MRZKÉ ŽENY, krásky s přetěžkými víčky, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz. Kdo má její státní MĚŠEC za Boha, bude Kristem trestán, odstoupením Božího rozumu. Pozlacená křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, ZLATÝ BŮH, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, Kristus ukřižovaný mletím protikladných bludů děsivé temnoty, krutého zmijího jedu katolického katechismu, nad lidmi již panovat nebude, protože MOTÝLE z ANO Babiš a Vondráček učiní rozhodnutí, že Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. vejdou neprodleně a dobrovolně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus chce živit, svým Božím rozumem, pouze úplně poslušné služebníky. Energetická, ekologická a mravní SPÁSA je možná pouze rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, z jeho milosrdenství, nikoli mozkem lidským, geneticky prasečím. Lidský mozek je na DUCHU SVATÉM, úplně závislý. Kristus je nyní ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, uvedená na konci kapitoly. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Neposlušní, bez rozumu Krista mrtví NETVOŘI, stále odmítají energetickou, ekologickou a mravní spásu, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která nastane, až z milosrdenství rozumu Krista bude v Česku rozhodnuto, že pomine SKÁLA boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, MAJETEK, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Neposlušné, křesťanské, militaristické svině, jsou vykořeněné již při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DNE PÁNĚ 25. února 1948. Budou vykořeněné i pří DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DNE PÁNĚ 25. února 2025, pokud Kristus dovolí, svým rozumem, MOTÝLE z ANO, Bohům, BOŽÍM SYNŮM, OKŘÍDLENCŮM, Babišovi a Vondráčkovi, číst texty o jejich povolání, vládnout lidem pomocí Božích zákonů. Energetická bezpečnost je pouze z rozumu Ježíše Krista. Vědci z Řeže ujv@ujv.cz, energoprojekt@ujv.cz, otf@ujf.cas.cz, ansorge@ujf.cas.cz, mrazek@ujf.cas.cz, ojr@ujf.cas.cz, per@ujf.cas.cz, onf@ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz, lukas@ujf.cas.cz, ou@ujf.cas.cz, svoboda@ujf.cas.cz, wagner@ujf.cas.cz, davidkova@ujf.cas.cz, stepan@ujf.cas.cz, bielcikova@ujf.cas.cz, lebeda@ujf.cas.cz, seifert@ujf.cas.cz, tlusty@ujf.cas.cz, alena.rosakova@ujv.cz, adam@ujf.cas.cz, jsou neposlušné, pro odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, mrtvé bezbožné svině. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až 15,13/11,14/3, atd. Mají požehnání dělat zlo lží o koncepci energetiky, nikoli od Krista, ale od vlády neposlušného NETVORA Babiše. Pomocí svých geneticky prasečích mozků tvrdí, že nahradí dobu benzinovou, dobou vodíkovou, pomocí energie z jaderných reaktorů, což je blud politických a náboženských HOVAD. Vědci z Řeže nevěří textům Písma, že svými geneticky prasečími mozky, jsou proti Boží vůli, nastolit energetickou, ekologickou a mravní spásu, až na celosvětové majetkové rovině, pomocí rozumu NEOMYLNÉHO Krista, naprosto bezmocní. Když se Česko na uvedené vědce nerozhněvá, když neposlušné vědce nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, Kristus je zničí. Kristus nevstoupí, svým technickým rozumem, do křesťanských, militaristických sviní, které dupou celou zemi, až se v energetických základech hroutí. Kristus spasí ty moudré, kdo chtějí mít užitek z textů nových nebes.