Kapitola 265 – 54 stran.

29.12.2019 19:32

Kapitola 265 – 54 stran. Pro premiéra Babiše ADVENT končí až při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 10. ledna 2020. Babiš má povinnost zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, neprodleně, spolu s technickým lidem z Brna. Kristus, DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, ruší vysokoškolské buržoazní pavědy, které brání Kristu být NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Sex, láska ke Kristu, není mezi nohama, je v geneticky prasečím mozku každého člověka. Např. sloužit POHLAVNÍMU ÚDU NETVORA šlechtice Kinského fkinsky@ kostelecno.cz, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. ŠLECHTICI jsou nyní noví. Bude je šlechtit práce pro Krista ZÁKONODÁRCE. Žalm33/6,81/4,82/5, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,27až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Velké množstí služebníků Krista, osvobozených od zlých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, má povinnost neprodleně poslat prezidenta Zemana, ZLATOU SVINI, ZLATÉHO BÝČKA, KŘOVÍ, PLEVEL, do říše ticha, na smetiště dějin. Ekonomové, DÉMONI, žijící na výnosný trh, ÁRONI, mluvčí Baalů a DÉMONŮ, jsou zločinci. Nejsou Kristu a světu, k užitku. Jsou vzedmutým mořem ekonomické, militaristické špíny, která musí zmizet. Na trůnu Česka, v čele nové vlády, uvedené na konci kapitoly, má povinnost usednout premiér Babiš, který má povinnost soudit vládnoucí Baaly a DÉMONY tím, že rázně uplatní Boží spravedlnost, platnou pro celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, realizací dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Na cestě do celosvětového, mírového Božího království, nezabloudí ani pošetilec Babiš, přestože je EKONOMEM. Iz.16/3až35/8,10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38až104/30až115/17, Iz,29/11až24až57/10,16,20,65/15,66/24, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristus již není křesťanským SNÍMAČEM hříchů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, falešného proroka, vrchního velitele vrahů žoldáků, Kristem prokletého KOZLA Zemana. Boží hněv již neprodlévá, protože hříchy vládnoucí elity, dále uvedené, jsou k energetické SMRTI Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu. Kristus nechce, aby např. za křesťanským Bohem, za ochráncem boháčů, bankéřů, zbrojařů, Satanem Tomášem Halíkem halik@farnostsalvator.cz, se hrnul pomatený křesťanský lži lid hlupáků, protože Halík schvaluje, aby boháči věčně kupili jmění, věčně žili na výnosný trh, a pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., dupali válkami a nesmyslným plastovým odpadem celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Kdo se neprodleně nevrátí k NEOMILNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Brna, a do Česka, zhyne pro odstoupení jeho rozumu. DUCH PRAVDY VEŠKERÉHO PÍSMA o Česku, které vede Kristus odjakživa, dle textů Písma, je tímto vylit. Bohu milí OTCOVÉ kněží všech ekonomických a ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, 2.Moj.22/17,23/2,29, Zj.17/15, Řím.1/18až11/32, mají povinnost se očistit od křesťanských ekonomických bludů, Iz.29/11až24až53/11. Premiér Babiš má povinnost, v jedinou hodinu učinit KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM nové kněze, technického lidu ÚTZB VUT z Brna. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho v Česku želet. Počátek MOUDROSTI, počátek znalostí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je bázeň před NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Zach.3/9,4/6. Žalm33/6,37/5,11,35,38,73/10,27,102/18,27,104/30, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26, 31, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. TĚLO Krista je v Česku nové. TĚLEM Krista je nyní nová vláda premiéra Babiše, uvedená na konci kapitoly, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka je z logického výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. S novým Kristem má Česko jít cestou Boží, až na věky věků, spolu se všemi úplně poslušnými státy celého světa. Stávající kněží, pozemští OTCOVÉ, již nesmí dráždit BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, svou neposlušností, svými bludy, že Kristus může SEJMOU HŘÍCHY dále uváděné, z vládnoucího technického lži lidu, stávající vlády Česka, z Baala, zločince, lháře, ministra průmyslu Havlíčka. BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, nesmí ztratit odvahu mluvit pravdu o tom, že jsou Kristem vyvoleným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Iz.63/14,18,65/1,15,66/24, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, mají povinnost zajistit úplně poslušní pracovníci TELEVIZÍ, v novém DNES naplnění Písma, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, do úplňku MĚSÍCE, do DNE PÁNĚ 10. 1. 2020. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, premiér Babiš, a technický lid z Brna, musí ukázat své tváře. Pro hluché a slepé svině, NETVORY, harmonikáře. Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, Oz.2/18,5/7,15až6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jób5/3,14,9/13. Bohem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, DÉMONA, NETVORA, vrchního velitele vrahů žoldáků, zlou EKONOMICKOU svini, Baala prezidenta Zemana, Kristus zavrhl. Pracovníci televize epodatelna@ceskatelevize.cz, volejtenovu@nova.cz, vikend@nova.cz, ctk@ctk.cz, zpravy@nova.cz, tiskove@nova.cz, televizni.noviny@nova.cz, info@ceskatelevize.cz, máte povinnost pozvat tyto čtyři tažné KONĚ proto, aby Krista uklidnili, kvůli orbě, žnutí, rozsévání, šlapání hroznů krutého zmijího jedu, křesťanské jedoviny dračí, protikladných bludů drzé svině Satana Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, a kanutí mladého vína, v jídelnách domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 2.Petr.2/21, 3/4až16, Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11,9/13, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10až17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Pozvat komunistického BERÁNKA, BERANA, OVCI, rozkvetlou BARBORKU, KONĚ premiéra Babiše babisa@psp.cz, eu-media@vlada.cz, posta@vlada.cz. Jer.1/17až 11/19,31/27,32až51/58. Dále DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNY nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta Česka, projektanta TOPENÍ a VZDUCHOTECHNIKY, KONĚ Ing. Vladimíra Rákose z Brna, pomazaného na proroka místo mě. A nového ministra stavebnictví, pomazaného za proroka místo mě, který je, pro jméno Oplatek, od slova z latiny, PŘEDKLADATELEM NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY s Kristem, o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI technického lidu, KONĚ Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Dalším prorokem, pomazaným zlatem nejdražší komodity, OLEJEM SLUNCE Bhagavadgíty, neomylného Božího technického rozumu, místo mě, je vedoucí KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ ÚTZB VUT v Brně, KŮŇ profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Pokud profesor Hirš chce zůstat dál učitelem, a nechce přijmout funkci např. ministra průmyslu, má povinnost pomazat za sebe proroka z ÚTZB, který o funkci ministra průmyslu má zájem. Těchto pět tažných KONÍ, buď v televizi zajistí DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, nebo Česko, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne, bude Kristem úplně zničeno. Veškerá Boží řeč uvedených tažných KONÍ v televizi, musí být o zřízení NEVĚSTY, nové a úplně poslušné vlády Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly. Dále o výsledcích svatých skutků odborníků ÚTZB, to je o ENERGETICKÉ BILANCI pro již navržené sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, požadované již v kapitole 264, na straně 13až17až27až35. Dřevo, které v tomto třetím křesťanském tisíciletí, začne být hlavním

 

fosilním palivem, stačí pouze pro jednu třetinu lidí, tedy pro cca 2,7 miliard lidí. Další Boží řeč v TV musí být o neprodleném svolání kongresu poslušných státníků všech států, do DOLINY O2 Arény v Praze. Na kongresu v Praze musí být dohodnuto úplné zničení všech zbraní, všech vrahů vojáků, snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny, z cca 7,7 miliard na cca 2,7 miliardy, což je Ježíšem Kristem povolený, maximální počet lidí na celé zemi, a to až na věky věků. Na kongresu musí být také dohodnuta výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Jaký počet domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, bude postaveno v tom kterém státě. VĚČNÉ PŘÍBYTKY je nutné stavět neprodleně. Důvody, proč musí pominout majetek boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. jsou objasněné. Luk.16/9,13. Nikdo nemá výmluvu se ke Kristu ZÁKONODÁRCI nevrátit, protože je zřejmé, že odstoupení Božího technického rozumu, od militaristické svině, od zločince a lháře, ministra průmyslu Havlíčka, je Božím trestem za neposlušnost Česka, Kristem vyvoleného mezi všemi národy. Vedoucí ÚTZB VUT v Brně, profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, z titulu odborníka na vzduchotechniku a topení, má povinnost v ČT1, v ADVENTU 2020, od novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 26.12.2019, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU 10.1.2020, objasnit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Má povinnost sdělit, že ministr průmyslu Havlíček, pro odstoupení technického rozumu Krista, dělá naprosto chybnou koncepci energetiky pouze na elektřinu. Dle docenta Skály z VUT v Brně, elektřina tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. V roce 2040 proto Česko bude mít, dle TV, dle kapitoly 264, toto množství elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz konec kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %. Celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Profesor Hirš v TV Česku slíbí, že v ÚTZB VUT v Brně vypracují ENERGETICKOU BILANCI, na DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí. Návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Domy z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, pro toto třetí tisíciletí, které bude bez uhlí, ropy a plynu, je nutné navrhnout energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že teplá voda, v zimě i v létě, stejně tak spotřebiče v kuchyních, budou z topenišť vytápěných dřevem. Profesor Hirš slíbí, že uvedenou bilanci předá muslimům, kterým křesťanské, militaristické svině, váleční zločinci, prezidenti Putin, Trump, Erdogan, atd., svými OŘI, svými bombardéry, nesmyslně zničili a ničí města a vesnice. Předání požadované energetické bilance muslimům, je nezbytné z toho důvodu, aby muslimové, svá zničená města a vesnice, mohli postavit z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus nechce, aby se muslimové namáhali nadarmo. Profesor Hirš v ČT1 slíbí, že zveřejní údaje o tom, kolik energie z fotovoltaiky potřebuje uvedené sídliště pro 1500 lidí, pro osvětlení, pro ohřev teplé vody, či horké tlakové vody, pro vytápění ZIMNÍCH DOMŮ pro 1500 lidí, a pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Slíbí, že zveřejní, kolik elektřiny z fotovoltaiky je potřeba pro sídliště, a kolik elektřiny zbude pro plné nabíjení elektromobilů. Jaký počet elektromobilů je možno na sídlišti plně nabít v jednom dni na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Doba dnů, kdy a jak svítí slunce, je vzduchotechnikům známá. Technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, nemá výmluvu, tímto způsobem činit svaté skutky, a tím úplně zničit plány hlupáků z media@limityjsmemy.cz, kteří lžou, že elektromobily, místo ropy, budou mít dost energie z fotovoltaických panelů, což je blud. Stejné BLUDY tvrdí Baal ministr průmyslu Havlíček. Drze lže, že elektromobily budou mít dost elektřiny i po zrušení uhelných elektráren. I v době, kdy se množství elektřiny z jaderných elektráren vůbec nezvýší, protože nově uvažované elektrárny, jsou pouze náhradou elektráren dosluhujících. Kristus v Písmu, o této době přelomu věků konce éry fosilních paliv uvádí, že v Česku, kvůli neposlušnosti vládnoucí elity, brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Jer.1/17,6/19,23/29,32,31/27,32,51/58, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.29/11až24až47/14až57/10,16,20až66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4,13/5,8, atd. V tomto tisíciletí bude ropa určitě dotěžená. Není za ni vůbec žádná náhrada. Konec služby sbírce křesťanských Bohů, Baalům a DÉMONŮM, kteří svými geneticky prasečími mozky, nikoho nemohou energeticky spasit, je proto Božím milosrdenstvím. Příchod Krista ZLODĚJE majetku, 1.Tes.4/7,16,5/2, který pro chybnou koncepci energetiky shnil, úplně poslušný lid ÚTZB VUT v Brně, má pochopit čtením Písma. Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až8/8, Sír.5/5,7/16,12/12,13/18až43/26,31, Iz.29/11až24až 65/11, Jak.5/1, atd. Je obtížné pomazat někoho za proroka, mluvícího pravdu, místo mě. 1.Král.19/15, atd. Když se bude mluvit pravda o tomto tisíciletí, kdy veškerá fosilní paliva opravdu skončí, pro všechny státy světa, bude se mluvit pravda také o tom, že obnovitelné elektřiny, či obnovitelného plynu, bude velmi málo pro činnost lidí, která bude nezbytná k životu věčnému, v ráji mírového, celosvětového, Božího království. Proto zřejmě, i v tomto novověku, tohoto třetího tisíciletí, se lidstvo bude muset vrátit do křesťanského středověku, a to ve způsobu topení pod kotly, plotnami, pánvemi, či v pecích, v kuchyních domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Z energetického hlediska zřejmě nebude možné vyřešit vaření, či pečení, smažení, atd., v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, horkou, tlakovou vodou, pro nedostatek elektřiny, či plynu v zimě, i v létě. Proto projektanti, pokud Kristus nerozhodne jinak, by KUCHYNĚ, pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, měli navrhovat tak, že základní vybavení kuchyní pro vaření, pečení, smažení, atd., bude navrženo pro vytápění dřevem. V tomto novověku třetího křesťanského tisíciletí, by se projektanti měli inspirovat křesťanským středověkem tím, že veškerá topeniště kotlů, pecí, pánví, ploten, atd., by měla být obsluhovaná z chodeb tak, aby v kuchyních nebyl nepořádek z topenišť. Kuchyně potřebuje také vzduchotechniku. Nejvhodnější energetické řešení pro ohřev vody pro výměníky, je zřejmě také kotel na dřevo. Zázrakem je vyvolení Česka, a uvedených pěti poslušných služebníků Krista, Kristu vděčných tažných KONÍ, z ŽÁRŮ OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, v každém pokolení, svým NEOMYLNÝM rozumem, činí jiný výklad Písma tak, aby naplnil vše, co je o Česku uvedené. Nikdo proto již nesmí oslavovat svůj geneticky prasečí mozek. Nikdo nesmí být v Česku tupým hlupákem, a oslavovat bludy válečných zločinců KOZLA prezidenta Zemana, který dupe zemi horečným zbrojením a válkami o území s fosilními palivy, a ministra průmyslu Havlíčka, Iz.16/4,29/11až24, který dupe zemi nesmyslným zvyšováním ekonomiky, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Každý člověk na světě se může chlubit pouze znalostí ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus je MANŽELEM, či ŽENICHEM, pouze pro NEVĚSTU, pro úplně poslušnou novou vládu Česka. Vyvolení Česka, a vyvolení uvedených BOŽÍCH SYNŮ spolu souvisí, je neodvolatelné, kvůli vykonání Božího SOUDU. Kristus trestá Česko 1000 x méně, než např. muslimy proto, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO ÚTZB se rozhněvalo na vládnoucí lháře, na politiky, a zrušilo je. K.M.12/22. Kristus slíbil, že bude jednat celosvětově sám, svým NEOMYLNÝM Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když Bůh Česka, stejně mocný jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, premiér Babiš, stvoří novou, úplně poslušnou vládu, uvedenou na konci kapitoly. Vůle Boží je, aby premiér Babiš, neprodleně inicioval DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, a tím aby zajistil, aby pokorné Česko obdrželo celou zemi, na kongresu všech úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, kteří se rozpínají jako bujné KŘOVÍ, či PLEVEL, byli do jednoho vyhlazeni, zrušením výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 265 - 54 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 45. Česká bible kapitola 265. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Odsouzení pokrytce, zločince, lháře, KACÍŘE, či NETVORA, DÉMONA, prezidenta Zemana, zakladatele Kristem prokletých, neposlušných, to je mrtvých KOZLŮ ČSSD, za jeho lži, bludy, které pronesl v ČT 1, a v TV NOVA, v novém novoluní MĚSÍCE, na Štěpána 26. prosince 2019. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, naplnil Písmo tím, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, nových vládnoucích Bohů, OKŘÍDLENCŮ, technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, které vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, stále nedovede opustit své ekonomické, politické a náboženské vládnoucí Bohy. I když z těchto textů PAMETNÍ KNIHY ŽÍVOTA poznali, že vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. pro odstoupení rozumu Krista, od nemravných vládnoucích zločinců, od nemravných křesťanských militaristických sviní, nevnímají uváděnou pravdu o NEOMYLNÉM Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a tím nevnímají ani uváděnou pravdu o nemravném neposlušném, to je mrtvém KOZLU prezidentu Zemanovi. Nevnímají např. naprosto nesmyslnou energetickou koncepci Baala, ministra průmyslu Havlíčka, opakovaně odsouzenou. Cokoli se pro uváděné vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé Bohy, v médiích a ve školství dělá, je podvod. Kristus slíbil, že svým technickým rozumem se nad Českem smiluje, až úplně poslušní služebníci Krista, dají tyto texty SOUDU nemravného KOZLA prezidenta Zemana, atd. v médiích na svícen, a vyženou ho z hradu na vysočinu. ADVENT v Česku bude pokračovat i v roce 2020, až neposlušný prezident Zeman uzná, že káže bludy. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,3/1,11, Mat.5/3,18,23/7,25/32,40. Ježíš Kristus vidí v Písmu, předsedu SENÁTU Jaroslava Kuberu kuberaj@senat.cz, nguyens@senat.cz, epodatelna@senat.cz, knotekj@senat.cz, ruzickaj@senat.cz, stechm@senat.cz, horskam@senat.cz, oberfalzerj@senat.cz, hornikj@senat.cz, masakp@senat.cz, plecharnafactory@seznam.cz, radan.vecerka@seznam.cz, mencikj@senat.cz, ferbrovaj@senat.cz, jako mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, jako maličkého proroka, na kterého obrátil svou ruku, svým Božím NEOMYLNÝM rozumem, mediálního MISTRA Krista, v pohádce JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10, 18,25,8/2,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27, 8/21,10/8,11/13,12/10,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. V pohádce JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU, se chudému rybáři v Česku, Ježíši Kristu, narodili tři synové, z vajec PTACTVA ODS. Ježíši Kristu, a jeho ŽENĚ STATEČNÉ, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, které se začalo v roce 2000, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, se z vajec nemravného, Kristem prokletého PTACTVA ODS, narodili tři synové člověka. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,47/14,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zjev.1/1až18,2,10až22/21, atd. Narodili se tři rozkvetlé komunistické rudé BARBORKY, které jsou v Česku znamením, pro všechny vzpurné, militaristicky chamtivé, křesťanské svině, NETVORY. Narodili se tři rudí bratři, Nah.2/4, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, premiér Babiš babisa@psp.cz, a předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz. Tyto tři bývalé komunistické rudé TŘEŠNĚ, komunistické BARBORKY, jsou mými BRATRY, ÁRONY. Mají povinnost být znamením, být SVĚTLEM SVĚTA, být stejně NEOMYLNÝM Bohem, jako je Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro křesťanské, neposlušné, mrtvé militaristické, imperialistické svině, NETVORY, pro Baaly a DÉMONY, to je pro šlechtice, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Jejich větvičky u nás doma vypučely. Kristus dle pohádky vyžaduje, aby ukončili reptání proti Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI tím, že dementního psychopata NETVORA šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz, vykáží do říše ticha, to je na smetiště dějin, navěky věků. Boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, a jiné svině, nelze přenést do bran Božího království. Jer.17/13až24, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób9/13, atd. V pohádce JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU, tito tři bratři, šli do světa hledat kapitalistický, militaristický blahobyt. V době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti, měli bídu. Našli království s princeznou, s NEVĚSTOU, s ŽENOU STATEČNOU, s novou vládou Česka, pokornou a úplně poslušnou, uvedenou na konci kapitoly. Tuto NEVĚSTU však unesl Ježíš Kristus, který lidem dělá dobro i zlo proto, aby nad lidmi celého světa mohl vládnout sám, po svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, tentokrát ke KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, které vede BOŽÍ SYN profesore Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou a úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly, pro svého stávajícího militaristického krále, lenocha, šel do Písma hledat maličký prorok, na kterého Kristus obrátil svou ruku, svým Božím NEOMYLNÝM rozumem, mediálního MISTRA Krista, bratr, ÁRON, předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz. Zach.13/4,7,8, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, úplně poslušnému Jaroslavu Kuberovi v pohádce pomáhal. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8. Byl v pohádce ČLOVĚKEM, který v roce 2019, unesl NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Zj.19/7,8, Př.1/7,14až31/10. Byl PSEM, profesorem Hiršem, který na vládnoucí Baaly a DÉMONY neumí ani štěkat. Iz.56/10. Byl KONĚM, který umí mluvit, profesorem Hiršem. Zach.6/7až13/4,7. Byl křesťanskou RYBOU, OTCEM Bohu milým farářem Hénekem, který má povinnost, v Domašově neprodleně zorganizovat SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Řím.1/18až11/28,32, Iz.21/5, Sír.5/5,7/16,40/29. Byl PTÁKEM. PTÁKEM je Ježíš Kristus i v jiných pohádkách. PTÁKEM je Kristova DRUŽKA, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly. Př.1/18až31/10. ÁRON, BRATR, předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz, v pohádce NEVĚSTU osvobodil. Přemohl také své dva bratry, prezidenta Zemana a premiéra Babiše kteří mu záviděli. V pohádce, z bratrů, Zemana a Babiše, Kristus učinil KAMENÍ. Luk.3/8. Kristus nechce, aby někdo zahynul, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, tentokrát k BOŽÍM SYNŮM ÚTZB VUT v Brně, ani kamení Babiš a Zeman. Vyžaduje od všech křesťanských, neposlušných, mrtvých, zlých sviní, NETVORŮ, úplnou poslušnost. Kristus v Písmu slíbil, že i z KAMENÍ, NETVORŮ Zemana a Babiše, nadělá BOŽÍ DĚTI. Luk.3/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mat.5/3,9,14,18,23/7,21/16,25/32,40, atd. ÁRON, nemluvňátko, předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz, v pohádce, s NEVĚSTOU, s novou vládou Česka, uvedenou na konci kapitoly, se vrátil DOMŮ, ke Kristu. Jakým způsobem se ŽENICH, ÁRON, stejně MOCNÝ jako Kristus, pracovitý předseda SENÁTU Kubera má vrátit ke Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, při svém projevu v ČT1 na NOVÝ ROK 2020, bylo uvedeno již loni. Pracovitý BOŽÍ SYN předseda SENÁTU Kubera, má povinnost v ČT1 oznámit, že Kristus, dle svého plánu, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU, vzal Česko do komunistického, socialistického vlastnictví, na čtyřicet let POUŠTĚ ateismu tím, že v roce 1948, v Česku VYKROČIL LEVOU NOHOU. Nyní Kistus vyžaduje, aby vzal Česko do vlastnictví BOŽÍ SYN Kubera tím, že vykročí PRAVOU NOHOU. Dle vůle Boží, musí v ČT1 oznámit, že Česko má povinnost, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, ze všech chudáků Česka a světa, učinit boháče, Boží majetkovou, celosvětovou, mírovou, rovinou. Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je energeticky, ekologicky a mravně bezbytná. Pracovitý BOŽÍ SYN předseda SENÁTU Kubera, má povinnost v ČT1 oznámit, že Kristus vyžaduje, aby Česko, v PRAVÉ POLEDNĚ třetího křesťanského DNE, v roce 2020, úplně zrušilo všechny náboženské a politické tradice. Křesťanské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné militaristické svině, kvůli náboženským a politickým tradicím, zrušili a ruší Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro rok 2020. Pracovitý BOŽÍ SYN předseda SENÁTU Kubera, má povinnost v ČT1 oznámit, že Kristus, dle svého plánu vyžaduje, aby Česko zrušilo všechny tradice tím, že např. zruší ČÍNSKÝ HOROSKOP. BOŽÍ SYN Kubera, má povinnost v ČT1 oznámit, že Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, když v ČT1 zveřejní, že rok 2019 křesťanského PRASETE, VEPŘE, či SVINĚ, prezidenta Miloše Zemana, a rok 2020 kovové KRYSY, ministra průmyslu Havlíčka, definitivně a celosvětově končí. Kristus vyžaduje, aby v ČT1 bylo oznámeno, že Česko, dle Boží vůle, v roce 2020 nastoluje celosvětový rok KOHOUTŮ. Celosvětově musí KOKRHAT odborníci ÚTZB VUT v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi, učiň prosím, těchto 52 stran kapitoly 265, POHÁDKOU DOPSANOU tím, že úplně poslušné, a TOBĚ vděčné Česko, za napsání POMĚTNÍ KNIH ŽIVOTA těchto textů, v roce 2020 začne realizovat TVÁ předsevzetí, uvedená ve TVÉ dokonalé lásce, ve TVÝCH příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu všech úplně poslušných státníku světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, vyvolení Česka, být úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, uvedl v pohádce ČAROVNÝ KAMÍNEK. Zde Kristus uvedl, že ČAROVNÝ KAMÍNEK těchto textů, se dostal mezi lži lid Česka a světa. Kristus, pomocí ČAROVNÉHO KAMÍNKU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spravedlivě splní všechna lidská přání. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32až31/27,32,až51/7,17,36,45,58, atd. V pohádce Kristus uvedl, že ČAROVNÝ KAMÍNEK těchto textů je ZRCADLEM, ve kterém se každý neposlušný bohatý hlupák vidí takový, jak ho vidí Kristus, ve své moudrosti, svýma očima, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Kor.1/27,4/20až10/11,13/12,14/33,36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Je zřejmé, že křesťanské NETVORY v TWR twr@twr.cz, které v křesťanské temnotě slouží pozlacené modlářské stvůře Krista UKŘIŽOVANÉHO, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, svými protikladnými bludy, např. svini MUDr. Šoukalovou soukalovaz@nemji.cz, trestá rakovinou tak, aby to pocítila. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jer. 1/17až6/30až51/63, Jób5/3,14až9/13až37/18,40/8,14, Iz.29/11až48/5,11,66/24, atd. V pohádce Kristus slíbil, že např. KŘOVÍ šlectic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, a jemu podobní bohatí NETVOŘI, např. ti, co pálí PRALESY, pochopí pýchu svého geneticky prasečího mozku. Kristus v pohádce uvedl, že šlechtici, zbrojaři, vojenští kaplani atd., místo Ježíši Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM a ZBRANÍM. Svoje Bohy, PRACHY a ZBRANĚ, milují. Pracující lid se boháčů a zbraní bojí. Pracující lid je ochotný za PRACHY ničit planetu ZEMI, až se v základech hroutí. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,102/18,27,104/30, Iz.16/3,29/11až24,57/10,16. Veškeré zlo na zemi se děje, protože hlídací PSI technického lidu ÚTZB VUT v Brně, Iz. 56/10,58/13, se nechali NAČIPOVAT od Baalů a DÉMONŮ. Náboženské registry těchto hlídacích PSŮ, však spolu nekomunikují. V závěru pohádky Kristus slíbil, že ČAROVNÝ KAMÍNEK ztratí svou moc nad lidmi tím, že se vrátí ke Kristu. Kristus slíbil, že sám sebe uzdraví, že dá moc sám sobě tím, že naučí mluvit NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Tato vláda však ještě neexistuje. Proto ADVENT v Česku stále pokračuje. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když další texty Písma o tom, že pět v Česku vyvolených, dále uvedených, úplně poslušných tažných KONÍ, texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nakonec pochopí, a vytvoří NEVĚSTU, novou vládu Česka. Nové DNES oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíš Krista ZLODĚJE do Česka, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v pátek 10. ledna 2020. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Vůle Boží je, aby sčítání v Česku, lidu ÚPLNĚ POSLUŠNÉHO a ÚPLNĚ NEPOSLUŠNÉHO, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, proběhlo v ADVENTU 2020, v době narození se Krista, v geneticky prasečích mozcích úplně poslušného technického lidu ÚTZB VUT v Brně, což se nestalo. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, vedené profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, může prožít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, tohoto třetího tisíciletí, jen s láskou ke Kristu, k jeho příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma. Pro neposlušnost Krista, kvůli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, pro odstoupení rozumu Krista, duch geneticky zvířecích mozků technické elity, ZASE zemdlel. Iz.57/10,16,20až66/24, atd. Sčítání lidu v Česku, ÚPLNĚ POSLUŠNÉHO a ÚPLNĚ NEPOSLUŠNÉHO, může začít z milosrdenství Božího rozumu v případě, že nový Kristus se narodí v ADVENTU 2020, v geneticky prasečích mozcích odborníků z ÚTZB VUT v Brně. NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nechce s technickým lidem vést navěky spor, o absolutní moci, Božího technického rozumu. Kdo v ADVENTU 2020, při SLUNOVRATU SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, bude milovat nového Krista, a kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA odborníků z ÚTZB VUT v Brně, Boží technický rozum dostane, z Božího milosrdenství. Kdo v ADVENTU 2020 bude milovat ZLATÉ PRASE, SVINI, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vzpurného KOZLA prezidenta Zemana, jeho geneticky prasečí mozek, rozum od Krista zase nedostane. 2.Petr.2/21. Milovat KOZLA prezidenta Zemana je absurdita, je nesmysl, je nemravnost. Stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty. Kdo v ADVENTU miluje ZLATÉ PRASE, svini, ekonoma, DÉMONA, KOZLA Zemana, je nemravný dementní psychopat tím, že miluje pouze jeho zlatého Boha, dobře placené KORYTO. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, atd. Miluje rozdělení lidstva na chudáky a boháče. Křesťanští boháči mají hřích, k energetické SMRTI Česka a světa tím, že vedou nesmyslné války s chudými muslimy, o území s fosilními palivy. Kristus, jehož hněv již neprodlévá, zakázal rozdělení na chudáky a boháče. Boháči a chudáci, v celosvětovém, mírovém Božím království, žít nemohou. 1.Jan.2/14až5/2,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. NEOMYLNÝ Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, se mstí nemravným křesťanským neposlušným sviním, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, zločincům za to, co svým krutým zmijím jedem, svých protikladných bludů církve katolické, všeobecné, která je NEVĚSTKOU či ČARODĚJNICÍ, svými čarodějnými kejkly s Písmem, učinili s ŽENOU STATEČNOU, s NEVĚSTOU, kterou je nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly. Dle Písma a písniček od Krista. V ADVENTU do Česka znovu přišla křesťanské tma tím, že z křesťanského KŘÍŽE, zbyl jen STÍN, který stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Od novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku, od Štěpána 26.12.2019, křesťanskou ČARODĚJNICI, či NEVĚSTKU, církev tmářů Belzebuba papeže Františka, a stejně tak ČARODĚJNICI, či NEVĚSTKU, stávající vládu Baala Babiše, nelze nechat naživu, ani den. Nelze již ukamenovat proroka Štěpána, který prorokoval zničení křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, největšího zla, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Vážení tažní KONI z Brna, Vladimíre Rákosi, Petře Oplatku, Slavomíre Oplatku a profesore Jiří Hirši. Zach.2/12,3/9,4/6,6/8až11/9,13/4,8,14/20, atd. Já mám stále povinnost k Vám vycházet proto, aby mě NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bořící křesťanství, STŘÍBRO jím ODVRŽENÉ, odstupováním jeho Božího rozumu, od neposlušných militaristických sviní, od Baalů a DÉMOMŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nenaplnil děsem z myšlení Vašich, geneticky zvířecích mozků. Jer.1/17,5/7,6/19,30,31/27,32,23/29,32,51/58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Dle Písma a pohádky PRINCEZNA A PŮL KRÁLOVSTVÍ, o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. Kristus, pomocí HLOUPÉHO HONZY, pomocí komunistických OVCÍ, BERANŮ či BERÁNKŮ, při svém prvním příchodu Krista ZLODĚJE do Česka, Česko již jednou osvobodil od Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, šlechticů, vojenských kaplanů, atd. Komunisté, své vládnoucí BOHY, soudruhy BERANY, HLOUPÉ HONZY, nosili na obrazech, v průvodech. O NEOMYLNÉM Bohu, SOUDCI, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, na nekonečné křesťanské POUŠTI, neměli, a nemají ani ponětí. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Tes.4/7,16,5/2, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jud.12, atd. Kristus v pohádce vyžaduje, aby NETVORA šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz, nyní přemohl HLOUPÝ HONZA, pomýlený komunistický BERÁNEK, BERAN, či OVCE premiér Babiš. Jer.1/17,11/11,19,31/27,32, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka má povinnost zajistit premiér Babiš tím, že se stane rozkvetlou komunistickou TŘEŠNÍ, BARBORKOU. Premiér Babiš, komunistická TŘEŠNĚ, komunistická BARBORKA, je mým BRATREM, ÁRONEM. Má povinnost být znamením, SVĚTLEM SVĚTA, stejným Bohem jako je Kristus, pro vzpurné křesťanské militaristické svině. 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, atd. Jeho větvička u nás doma vypučela. Je znamením, SVĚTLEM SVĚTA pro všechny

 

vzpurné Baaly a DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Kristus vyžaduje, aby premiér Babiš, dle pohádky, ukončil reptání proti Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI tím, že dementního psychopata NETVORA, šlechtice svini Kinského fkinsky@kostelecno.cz, přemůže starým komunistickým způsobem, uvedeným v Písmu. Přemůže ho KLADIVEM. Jer.23/29,32až31/27,32až50/23, atd. JUDA, úplně poslušní komunisté, jsou, či byli tím KLADIVEM Krista. BARBORKA, premiér Babiš má povinnost zajistit, aby při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, s Boží spravedlnosti daleko vyšší, než byla za komunistů, KOMUNISTICKÉ KLADIVO, to je veškerá LEVICE Česka a světa, všichni BERANI, BERÁNCI či OVCE, byli v Česku zničeni, úplně roztříštění. Kristus, žádnou LEVICI a PRAVICI, již nepotřebuje. Úplně poslušný premiér Babiš, má povinnost, neprodleně nastolit celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou rovinu, bez chudáků a boháčů, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou, proto je Kristus, pomocí Česka, úplně ruší. Úplně poslušný, to je živý BOŽÍ SYN, Bůh, OKŘÍDLENEC, ROZKVETLÁ BARBORKA premiér Babiš, STEJNĚ NEOMYLNÝ jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost učinit rozhodnutí, že v Česku, definitivně a navždy končí činnost politické strany PRAVICE a LEVICE. Babiš je třetím PINCHASEM v Boží slávě, po Marxovi a Engelsovi. Jako úplně poslušný má povinnost vykonat smírčí obřady s MRAVNÝM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, Ježíšem Kristem. Tím zastavit pohromu, kterou je odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, militaristických, politických a náboženských sviní Česka a světa. Žalm104/30,106/30, Sír.5/5,7/16až 43/26,31až45/23, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24/9,25/11,32, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Nemít ani ponětí o Kristu, o NEOMYLNÉM Bohu všech států světa, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, který v Česku dělá vše nové, již není možné. Pohádka se skončila vítězstvím HLOUPÉHO HONZY, živého premiéra Babiše, a porážkou NETVORA šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. Jer.23/29,32až31/27,32až50/23až51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tes.4/7,16,5/2, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Jud.12, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Premiér Babiš má povinnost učinit rozhodnutí, že v Česku, v ADVENTU 2020, od úplňku MĚSÍCE, od VELKÉHO PÁTKU 10. ledna 2020, již platí dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE MAJETKU, který z titulu konce éry fosilních paliv shnil, je vítězstvím Krista nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd. Premiér Babiš musí učinit Česko LVEM, stejně mocným, jako NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Premiér Babiš svěří vládu nad Českem Ježíši Kristu tím, že učiní rozhodnutí, že LVICÍ bude nová vláda Česka, NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, uvedená na konci kapitoly, s Boží mocí výkonnou. Správná cesta k nastolení celosvětového míru a pokoje, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je nalezena v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. HLOUPÝ HONZA, premiér Babiš má povinnost shltnout úlovek, kterým jsou Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., Česka a celého světa. Jedině tímto způsobem, úplným zničením boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a chudáků, nastolením celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, se lze smířit s Kristem, ZLODĚJEM majetku. Ten shnil, z hlediska přelomu věků konce éry fosilních paliv, v tomto třetím tisíciletí. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Kristus, po technickém lidu, a Babišovi, v pohádce požaduje, aby svět zbavilí Baalů, atd., a šlechticů, např. blázna, NETVORA Kinského fkinsky@kostelecno.cz, definitivně, dobrovolně, neprodleně, navěky věků, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky. 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,17/22,25,18/23,23/19,25/11,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Petře Oplatku, přestože Tě dospělého neznám, jako příbuznému Ti tykám. Dle již uvedených textů Písma, o vyvolení Česka, a o vyvolení Vás za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, máte nyní dělat to, co se Kristu nyní líbí. Nesmíte svoje povolání a vyvolení, být vládci úplně poslušného Česka, dát někomu jinému, ve strachu z trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jaký ještě nikdy nebyl. Protože Kristus, žádnou Vaši neposlušnost, nenechá bez trestu. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm14/1,5až104/30, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jud.12, atd. Petře Oplatku, Kristus slíbil, že když se mu nyní podřídíte, že již bude jednat sám. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Žádám proto, abys co nejdříve naložil do auta svého otce Slavomíra, Vladimíra Rákose a profesora Jiřího Hirše a dovezl je na vysočinu, na Říčky, k nám. Jste Kristem vyvolení, nastolit v ADVENTU 2020 ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Žalm17/6,7,14až102/18,27, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až12/28, atd. Kristus se bude líbit, dle jeho písničky, když do nového úplňku MĚSÍCE, do pátku 10.1.2020, stihnete uváděných pár vět SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím najdete cestu zpět, k Bohu ZÁKONODÁRCI tím, že v televizi, v době adventu, budete iniciovat jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. Všechny texty Písma, které v televizi budete potřebovat, např. o domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, či o domech, které Kristus zakázal stavět, nebo proč stávajícími okny vstoupila energetická smrt, Vám rád sdělím, když přijedete. Já do Prahy určitě nepojedu, kvůli věku, Žalm90/10,16. Také kvůli tomu, aby nikdo neoslavoval můj geneticky prasečí mozek. Oslavovat již nelze žádného člověka, pouze rozum Krista, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu i v pohádkách slíbil, že když na Říčky přijedete, i ČERTI kněží z křesťanského PEKLA, Vám začnou pomáhat. Např. farář Hének z Domašova, se určitě stane OTCEM Bohu milým tím, že spolu se mnou bude dělat svaté skutky. Začne kázat, že z hlediska energetického je nezbytné, neprodleně nastolit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ ve třech restauracích v Domašově. Bude kázat, že každý musí milovat Krista svými svatými skutky. Každý služebník Boží, osvobozený od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a NETVORA Kinského, si musí zaplatit obědy v jedné ze tří restaurací Domašova. Každý, kdo bude mít volno, bude mít povinnost kuchařům pomáhat tak, jak oni budou požadovat. Když úplně poslušný farář Hének, bude OTCEM, zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, půjdeme k starostovi Domašova Pavlu Kučerovi starosta@obec.domasov.net, s prosbou, aby z peněz, které má k dispozici, vybavil kuchyně tří restaurací v Domašově tak, aby mohli vařit větší množství obědů. Na Domašovsku, v restauracích U Němců info@nemecpension.cz, Gabrielka o66@ seznam.cz, U Rybníka, již začnou platit zákony Boží, a ne zákony vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kdo nechce zůstat v energetickém HROBĚ, Ez.37/12, musí Krista úplně poslouchat. Kristus nikoho neposlušného nenechá bez trestu. Gal.1/7,3/20až6/7. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus, DUCH SVATÝ, chce v Česku konat zázraky, svým Božím rozumem, daleko větší, než kdy konal tím, že pracovníci televize pochopí texty Písma a písniček od mediálního MISTRA Krista, že všichni úplně poslušní, to je živí, rádi k novému Ježíš Kristu jdeme, protože víme co chceme. Bez Česka láska ke Kristus není, my všichni jsme stejní. Při odstoupení rozumu Krista od neposlušných křesťanských militaristických sviní, všichni Krista nenávidíme, pro jeho úžasnou moc, nad každým, geneticky prasečím mozkem, pro jeho spravedlnost celosvětového, mírového, Božího království. Cíl se blíží, jsme mu stále blíž a blíž. Energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsme stále blíž. Přirozenost geneticky prasečího mozku, pozemského, neposlušného OTCE, drzé svině, NETVORA Satana Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, již nesmí být příčinou toho, aby hlupáci v Česku zase zemřeli, na svou vlastní křesťanskou nepravost. Nikomu již nesmí trnou jeho vlastní zuby, od krutého zmijího jedu, od jedoviny dračí, křesťanského mešního vína, křesťanské svině, drzého NETVORA, Satana Halíka. Jer.31/27až32, atd. Kristus vyžaduje, aby pět uvedených tažných KONÍ v ČT1, a na NOVĚ zajistilo, aby Kristus v Česku začal neprodleně sázet energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, celosvětové, mírové, Boží království. Aby v televizi úplně zbořili křesťanské, nemravné, zlé VZDORKRÁLOVSTVÍ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Všichni úplně poslušní, to je živí, již musí znát Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žádný neposlušný Satan církve katolické, všeobecné, již nesmí učit nové kněze, nové vládnoucí Bohy, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu ÚTZB VUT v Brně, poznávat Ježíše Krista. Jedině tímto způsobem Kristus Česku odpustí jeho křesťanskou, militaristickou, imperialistickou, fašistickou nepravost. Hřích energetické SMRTI již technickému lidu VUT v Brně, nebude připomínat. Pravda a lež o Ježíši Kristu již je rozlišena. Kristus proto dovoluje rozlišit stupidní energetickou

 

koncepci vzpurného, neposlušného, to je mrtvého NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka, od správné energetické koncepce Boží, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nevěsta, ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, se již může ucházet o Krista, o VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/22,27,32,34,49/20,50/45,51/7,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Vážení tažní KONI z Brna, Vladimíre Rákosi, Petře Oplatku, Slavomíre Oplatku a profesore Jiří Hirši. Podstatné je, abyste začali Krista úplně poslouchat, a tím uklidnili DUCHA Krista, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Důležitá je znalost Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Když budete úplně poslušní, Kristus odklidí křesťanskou, militaristickou nepravost v jediném dni, v jedinou hodinu, v ČT1, či na NOVĚ, v novém novoluní MĚSÍCE, ode DNE PÁNĚ 26.12.2019, ne mocí, či silou, ale DUCHEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus Vás, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, úplně poslušné, nové Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vyvolil proto, aby mohl nastolil celosvětový Boží POKOJ, celosvětový Boží mír tím, že každého úplně poslušného služebníka Krista, budete křtít ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude pomáhat zvládnout těžkou dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, pouze velkému množství úplně poslušných služebníků Krista. Aby v Česku bylo velké množství služebníků Krista, pokorných a úplně poslušných, máte povinnost přijet na Říčky, neprodleně, kvůli studiu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Musíte chtít, aby Česko mělo DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, dobrých nových TISÍC LET, TŘETÍHO, ČI OSMÉHO tisíciletí, nové vlády NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kterého musí všichni znát, z ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Růže vlády drzých KOZLŮ ČSSD, a ostatního politického dobytka, přinášejí energetickou, ekologickou a mravní SMRT. Kvůli lžím ministra průmyslu Havlíčka, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, nová vláda Česka, zase v růžích ČSSD usnula. Technický lid, kvůli energetické spáse, musí úplně zničit veškerý politický dobytek. Jakmile v Česku bude zničena NEVĚSTKA, či ČARODĚJNICE, církev katolická, všeobecná, Ježíš Kristus, ZLODĚJ majetku Baalů a DÉMONŮ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nyní ke svému technickému lidu ÚTZB VUT v Brně, dokáže zničit veškeré militaristické zlo na světě. Co je pro Boží technický lid ÚTZB VUT v Brně prospěšné? Určitě není prospěšný meč nesmyslných válek o území s fosilními palivy, který dělá ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, církev drzého NETVORA, hlupáka Satana Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, či drzý OTEC křesťanského PEKLA, BELZEBUB papež František slovak@vaticannews.va, info@vaticannews.va, ceco@spc.va, cpr@apha.cz, redakce@apha.cz. Pro technický lid je prospěšný Boží technický rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, VLÁDCE POKOJE celosvětového, mírového, Božího království. Kdo v Česku, jako neposlušný, to je jako mrtvý, prohlásí BELZEBUBA papeže Františka za vládnoucího Boha, a jeho nesmyslný meč válek o území s fosilními palivy, za vůli Ježíše Krista, je zločinec, je nesvéprávný blázen. Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6až18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Vůle Boží je, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží úplně poslušného Božího technického lidu ÚTZB VUT v Brně, s Boží technickou mocí výkonnou, v ADVENTU 2020, zničilo křesťanské Vánoce, STŘÍBRO Kristem odvržené. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Jejich jízdenka je neplatná. Vlak křesťanských, neposlušných sviní, či NETVORŮ, jede na opačnou stranu, do křesťanského středověku, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu. Do PEKLA další války o ropu. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,4/20,10/11, 14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,31/27,32,51/7,17,36,45,58,63, atd. Bože, který svým technickým rozumem, děláš dobro i zlo, vejdi do geneticky prasečích mozků technického lidu VUT v Brně, a NEUŠKOĎ. Dej, ať již v ADVENTU 2020 se narodí láska technického lidu k TOBĚ, který jsi vše o sobě, a o Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dej, svým Božím technickým rozumem, ať noví kněží technického lidu ÚTZB pochopí, že staří kněží církve katolické, všeobecné, jsou určení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože, jako neposlušní jsou mrtví, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Ať pochopí, že jejich vzpurná církev je ČARODĚJNICÍ, či NEVĚSTKOU, kterou nelze přenést do bran celosvětového, mírového Božího království. Jer.1/17až17/16,24, 31/27,32, atd. Křesťanské ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY, církve a vlády všech států světa, nelze nechat naživu ani jeden den. Kriste, ZÁKONODÁRČE, v roce 2020, obnov v Česku svou moc, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Abys z Česka, jako jediný NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohl sázet, svým SLOVEM, svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ať pochopí, že nepolevíš, nepocítíš lítost a neposlušných nebudeš želet. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Potrava pro společné stolování náboženských, politických a technických zvířat, pro domy pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je potrava v kvalitě dobra celosvětového, mírového, Božího království. Bhag.17/10, atd. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsou navržené jako VĚČNÉ PŘÍBYTKY, SKÁLOU rozumu Krista. Proto budou, až pomine majetek, energetickou, ekologickou a mravní spásou. Neposlušní šlechtici, jako vůl Kinský, se stále rouhají DUCHU SVATÉMU, jeho Božím ZÁKONŮM. Proto sviním, Baalům a DÉMONŮM, šlechticům, odpuštěno nikdy nebude. Neposlušní křesťanští pomatenci postavili pouze domy letní, a nebudou v nich bydlet, ze dvou důvodů. Dle dokonalé Boží lásky, budou úplně poslušní snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, z cca 7,7 miliard, na cca 2,7 miliard. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Dle dokonalé Boží lásky, pouze pro cca 2,7 miliard lidí, budou lidé stavět uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY, s minimální spotřebou energií. Protože pouze pro 2,7 miliard lidí budou stačit lesy, které v tomto tisíciletí, budou hlavním fosilním palivem. Kristus vyžaduje, aby Česko učinilo rozhodnutí, že VĚČNÉ PŘÍBYTKY, s minimální spotřebou energie, musí nahradit domy v městech a vesnicích. Viz str.24až27. 2.) Kristus se nad Českem a světem smiluje, láskou svého Božího rozumu, až bude rozhodnuto, že uvedení křesťanští pravdo láskovci, např. od neposlušného Satana, svině Halíka, atd., halik@farnostsalvator.cz, hysek@akademy.cz, info@fridaysforfuture.cz, info@milionchvilek.cz, či neposlušný NETVOR, šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, neprodleně vejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušné křesťanské militaristické bohaté militaristické svině, Baaly, NETVORY, nelze totiž přenést do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus nechá Česko na pospas osudu úplného zničení, když v novém novoluní MĚSÍCE, ode DNE PÁNĚ 26.12.2019, zase bude Bohem DÉMON, ekonom zlý KOZEL Zeman, či zlý Baal Kínský. V HMOTNÉM křesťanském světě Česka a světa, jsou všechny bytosti chybující, pro neznalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neznalost Ježíše Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu opravdu je. Viz str.27až31. 3.) Z Písma je zřejmé, že v tomto třetím křesťanském tisíciletí, budou dotěžena veškerá fosilní paliva, ve všech státech světa. Nový OLEJ, místo ropy, Kristus dá Česku a světu, až po vykonání Božího soudu. Na uvedené svině, či Bohy, je nutné se rozhněvat, protože dovedly Česko a svět, na kraj HROBU ropného, ekologického, ekonomického, mravního kolapsu. Především VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně, které vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, mají povinnost, vykonáním Božího SOUDU s vládnoucími Baaly a DÉMONY, iniciovat úplné zničení SVĚTEL CHANUKY JUDAISMU. Posvátný olej, ROPA, byl stvořen Kristem pouze na sedmé tisíciletí. Přesto hoří i na

 

ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, na ÚSVITU osmého tisíciletí. V ADVENTU v roce 2019, je již PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, osmého DNE PÁNĚ. Kněží technického lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ, ÚTZB VUT v Brně, musí nového Krista znát, z ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby žádný, křesťanský, či jiný Kristem prokletý kněz, který si slova Krista nebere k srdci, nemusel BOŽÍM SYNŮM ÚTZB VUT, něco vysvětlovat. V osmém tisíciletí je nutné obřezat svět do Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Např. v textech Písma Kristus uvádí, že Česko má nyní neprodleně povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, protože Boží hněv Krista již neprodlévá. Iz.21/5až66/24, Sír.5/5,7/16až40/29,43/26,31, Jud.12. Až nyní Kristus umožňuje objasnit, že v hrncích v domácnostech je energetická SMRT, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. Jud.12. Když se nyní do hrnců v domácnostech nasype MOUKA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti celosvětové výstavby domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, energetická SMRT již v hrncích nebude. Viz str.31až34. 4.) Majetek boháčů shnil z titulu konce éry fosilních paliv, z titulu totálního nedostatku energií, který nastane v tomto tisíciletí. Počet 2,7 miliard lidí, je Kristem povolený maximální počet lidí na celé zemi, a to až na věky věků, protože pouze pro tento počet lidí, bude stačit dřevo, či řezivo z lesů. Texty Písma o tom, že sad bude mít cenu lesa, jsou logické až nyní. Iz.32/15. Až nyní je zřejmé, že i dřevo, či řezivo ze sadů, bude také sloužit jako palivo. Dle písničky od Krista. Baal šlechtic Kinský je dítě křesťanského hříchu, chamtivosti, to je MODLOSLUŽBY, což je hřích k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. 1.Jan.5/16. Jeho MODROU krev je potřeba vypustit. Boháči jsou hříchem, který je k energetické smrti. Na nekonečné křesťanské POUŠTI Česka, kde Boží slovo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH NEPRŠÍ, bude přebývat Boží právo, a v SADU Česka, u nově zakořeněných, úplně poslušných technických služebníků Krista, bude přebývat Boží spravedlnost, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Volný výklad pohádky PEKLO S PRINCEZNOU, dle textů Písma. NEVĚSTA, nová vláda Česka, ŽENA STATEČNÁ, uvedená na konci kapitoly 264, se narodila v Praze, premiéru Babišovi. Ženich se narodil v sousedním království, v Brně, na VUT v Brně, u OTCE rektora Štěpánka. Ženichem je Bůh, BOŽÍ SYN, odborník na energetiku domu ZIMNÍCH, BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Viz str.34až37. 5.) Kristus neposlušné obyvatele země souží, odstoupením svého Božího rozumu, aby to pocítili. Maličká Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz, z milosrdenství rozumu Krista, je maličkým prorokem tím, že s pomocí Božího rozumu celému světu objasnila Boží vůli o tom, že je potřeba celosvětově minimalizovat těžbu ropy. Uzdravené, to je úplně poslušné komunistické TŘEŠNĚ, mají povinnost neprodleně vykvést, pochopením textů Písma, že v době čtyřiceti let nedokonalé komunistické Boží spravedlnosti, PÁN ČASU, Ježíš Kristus, učinil komunisty vládnoucími bohatýry tím, že jim dal RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ, KLADIVO a SRP, na zničení boháčů, bankéřů a vojenských kaplanů. Rozkvetlá BARBORKA, premiér Babiš, je proto znamením pro vzpurné a neposlušné BERANY, BERÁNKY, či OVCE, komunisty. Kristus vyžaduje, aby především premiér Babiš celosvětově zajistil, aby se státy přestaly cvičit v boji proti muslimům, a celosvětově odzbrojily, zničily zbraně. Má povinnost zajistit, aby uzdravené Česko, neprodleně nastolilo opakovaně uváděnou, celosvětovou majetkovou rovinu, s daleko vyšší Boží spravedlností, než byla v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické vlády nad lidmi. Viz str.37až41. 6.) Bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, BERAN, či OVCE, NETVOR premiér Andrej Babiš, či kdokoli jiný, úplně poslušný, v DEN PÁNĚ, od čtvrtku 26. prosince 2019, má povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko a celý svět, v roce 2000, zastihl ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, ve kterém určitě zmizí veškerá neobnovitelná fosilní paliva, to je uhlí, plyn, ropa, atd., a to nejenom v Česku, ale ve všech státech světa. Křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, je proto šílenstvím. Množství obnovitelné energie, kterou lidstvo v tomto tisícileti bude mít, bude nepatrné. Slovem roku je ÚPLNÁ POSLUŠNOST dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, o nastolení celosvětového, mírového Božího království. Viz str.41až44. 7.) DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno PŘEDKLADATELE, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 5.Moj.5/8až18/18až32/16až43, 2.Král.19/15, Jud.12. Projektanti Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády projektantů Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, kde mají povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk ve věku 70-ti až 80-ti, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.44až47. 8.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.47až51. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, od novoluní MĚSÍCE, do 26. prosince 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2020, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím neshořel, Soudců9/15, 2.Moj.3/2. Když shoří v pátek, 10.1.2020, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a ČSSD, včetně KOZLA prezidenta Zemana. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, svými geneticky zvířecími mozky. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Již nenavrhují zakázaná střešní okna, Jer.22/13až31/27,32, ale střechy s fotovoltaikou. Vzbouřili se proti Bohu. Proto se furt staví domy s rovnými střechami. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6, 37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11, 14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,8/8, Viz str.51až54.

 

1.) Einstein tvrdil, že kněží jsou idioti, což je pravda. Einstein tvrdil, že jsou dvě nekonečné věci. Nekonečný je vesmír, a nekonečná je hloupost kněží, dnes nových kněží technické elity VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, které vede vzpurný profesor Hirš. prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA odborníků ÚTZB VUT v Brně, stále odmítají dobrovolný a neprodlený návrat k NEOMYLNÉMU Kristu, svými svatými skutky výpočtů energetické bilance sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, požadovanými již v kapitole 264. Česko ná povinnost být stejně svaté, stejně mravné, stejně NEOMYLNÉ, stejně MOCNÉ, jako je Kristus, stejně oddělené od stávajících vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., tím, že bude rozhodnuto, že bude mít novou, úplně poslušnou, to je živou vládu Česka, dle textů na konci kapitoly, a nového prezidenta Česka. Za nového prezidenta Česka, Kristus v Písmu vyvolil jediného architekta a urbanisty pro výstavbu sídlišť a měst, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, projektanta, VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE, Ing. Rákose z Brna. Projektanta Ing. Rákose z Brna Kristus vyvolil za prezidenta Česka, mnoha texty Písma, o nutnosti neprodleného zničení neposlušného stáda vzedmutého, RÁKOSOVÉHO, MRTVÉHO moře, stávajících projektantů, kteří jako neposlušní, jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Krista, od jejich zlých, geneticky prasečích, či myších mozků. Stávajícího prezidenta, válečného zločince, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, nový Kristus již nepotřebuje. Kristus ZÁKONODÁRCE nepotřebuje levici, nepotřebuje socialismus, což dokázal např. ve volbách v Británii. Drzý prezident KOZEL Zeman, vrchní velitel Kristem prokletých vrahů žoldáků, na Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE sere, protože je mu Bohem, jeho dobře placené KORYTO. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. VŠEMOHOUCÍ Kristus, však jeho sračky, jeho bludy, KOZÍ BOBKY, od Náhlovského info@sarada.cz, již nepotřebuje. Česko vyvolil proto, aby pomocí úplně poslušných kněží technického lidu, mohl nastolit svou, celosvětovou, Boží majetkovou rovinu. KOZEL Zeman, bez rozumu Krista, je líný stále víc a víc. Miluje minulé, svůj klid a stálý příjem. Bože, ať ho již vyděsí TVOJE moc. Ať ho již v ADVENTU na márách vynesou, s veškerou jeho nóblesou. Kristu se nebude beztrestně posmívat ani zlý KOZEL Zeman. Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, atd. DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant TOPENÍ a VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno Oplatek, PŘEDKLADATELEM NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY s Kristem, o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI technického lidu, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 1.Král.19/15, Zach.4/14 až13/4, 5.Moj.18/18,30/11,18,32/16až43, Zj.11/4,11,16/15,18/8,10,19/7,8až22/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Projektanti z Brna Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání za BOŽÍ SYNY, za vládnoucí Bohy, je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat v ADVENTU 2020 své tváře v ČT1, kde mají povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha nejvyššího nebe, s úplně poslušným, to je živým, premiérem Babišem. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Potrava pro společné stolování náboženských, politických a technických zvířat, pro domy pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je potrava v kvalitě dobra celosvětového, mírového, Božího království. Bhag.17/10, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jud.12, Iz.11/6,21/5,29/11až24,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,65/22,25až66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí, nový prezident Česka, Ing. Rákos, a nový ministr nové vlády Česka, Ing. Oplatek, již ví, že jsou úplně závislí na Božím technickém rozumu Ježíše Krista. Bhag.15/15až18/57, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, atd. Proto musí zanechat všech druhů náboženství. Tím, že přijmou svoje vyvolení, být, jako úplně poslušní, novými vládnoucími Bohy, mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, budou oproštěni od hříšného, zlého, křesťanského, militaristického jednání. Bhag.18/66, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí uctívat Krista, svou inteligencí, svých geneticky prasečích mozků. Bhag.15/15, 18/70, Kaz.3/15,18až6/10až8/8,9/10,10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15, 13/11,14/3, atd. Ježíš Kristus setře, postupně, každou slzu z očí, úplně poslušným služebníkům Krista, když dovolí, novému prezidentu Česka, Ing. Vladimíru Rákosovi, a novému ministru nové vlády Česka, Ing. Petru Oplatkovi, svým Božím rozumem, nastolit v ADVENTU vítězství Krista, nad neposlušnými, vládnoucími, křesťanskými, militaristickými sviněmi Česka. Když jim zajistí veškerou moc nad lidmi, mluvením dále uvedené pravdy, o správné koncepci energetiky světa. Tím zajistí také vysokou mravnost úřadu prezidenta Ing. Rákose, a úřadu nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 264. Bhag.15/15až18/78, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4,7/16,12/10,17, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zj.1/1až22/21, atd. Nový, úplně poslušný prezident Česka, Ing. Vladimír Rákos, a nový ministr stavebnictví, nové vlády Česka, Ing. Petr Oplatek, mají v TV povinnost požadovat, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ ÚTZB VUT v Brně, který vede profesor Hirš. prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, bylo neprodleně svaté svými svatými skutky, výpočtů energetické bilance sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, dle textů v kapitole 264. Úplně poslušnému technickému lidu, Kristus již dovoluje, úplně a neprodleně zničit energeticky naprosto nesmyslné plány další výstavby Česka, do roku 2050, předložené nyní NETVOREM, premiérem Babišem. Česko musí být svaté, to je oddělené od ostatních národů tím, že technický lid VÚTZB VUT v Brně pochopí, že lidstvu, v tomto tisíciletí, kdy se určitě vytěží všechna fosilní paliva, nezbývá nic jiného, než se úplně podřídit dokonalé Boží lásce, která je o stavění měst a sídliť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKU, což Kristus dovolí, svým Božím technickým rozumem, až Česko učiní rozhodnutí, že POMINE MAJETEK. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsou navržené jako VĚČNÉ PŘÍBYTKY, SKÁLOU rozumu Krista. Proto budou, až pomine majetek, energetickou, ekologickou a mravní spásou. Neposlušní šlechtici, jako vůl Kinský, se stále rouhají DUCHU SVATÉMU, jeho Božím ZÁKONŮM. Proto sviním, DÉMONŮM a Baalům, šlechticům, odpuštěno nikdy nebude. Luk.6/24,39,8/17,12/9,13/3,29,16/9, 13,17/20,34,19/44, 2.Petr.2/21,3/4,16, Mat.5/3,9,14,18,6/33,7/25,27,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Neposlušní křesťanští pomatenci postavili pouze domy letní, a nebudou v nich bydlet, ze dvou důvodů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Dle dokonalé Boží lásky, budou úplně poslušní snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, z cca 7,7 miliard, na cca 2,7 miliard. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Dle dokonalé Boží lásky, pouze pro cca 2,7 miliard lidí, budou lidé stavět uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY, s minimální spotřebou energií. Protože pouze pro 2,7 miliard lidí budou stačit lesy, které v tomto tisíciletí, budou hlavním fosilním palivem. Kristus vyžaduje, aby Česko učinilo rozhodnutí, že VĚČNÉ PŘÍBYTKY, s minimální spotřebou energie, musí nahradit domy v městech a vesnicích. Tím Kristus naplní Písmo, že bude vše energeticky, ekologicky a mravně nové, energeticky neotřesitelné. Luk.1/52,16/9,13,17/10,20,34, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, nejsou TYRANIÍ, či totalitou. Pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou láskou, jsou vysvobozením od svině Kinského. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Kdo, jako úplně poslušný, to je jako živý, se chce smířit s NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, musí uznat naprostou moc jeho DUCHA SVATÉHO, nad geneticky prasečím mozkem každého člověka na světě. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,7/16,12/10, 17,27, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm33/6až96/7, atd. Dle písniček od mediálního MISTRA Ježíše Krista. V ADVENTU 2020, v novém novoluní MĚSÍCE, na Štěpána, od čtvrtku 26. prosince 2019, pojďme sa zachránit, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, před křesťanskými militaristickými KOZÍMI BOBKY, bludy, geneticky prasečího mozku, Kristem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, hlupáka KOZLA prezidenta Zemana, a ostatními křesťanskými, militaristickými ČERTY, pravdo láskovci, ZLODĚJI, kteří se proti Kristu ZÁKONODÁRCI vzbouřili tím, že chtějí udržet svou militaristickou spravedlnost ŽITÍ NA VÝNOSNÝ TRH. Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Po vyjití Česka z nekonečné křesťanské POUŠTĚ, a z POUŠTĚ čtyřiceti let Božího trestu, Boží komunistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, do vzedmutého moře křesťanských, neposlušných sviní, máme soužení jaké ještě nikdy nebylo. Kristus ZÁKONODÁRCE boří a ničí křesťanské pravdo láskovce, atd., kteří se, pod vedením Satana Tomáše Halíka, TUNELEM privatizace nahltali znárodněného majetku. Drze odmítají nastolit celosvětovou Boží majetkovou rovinu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou, opakovaně objasněnou. Protože privatizovaný majetek nechtějí zvrátit, máme soužení jaké ještě nebylo, pro odstoupení rozumu Krista, od uváděných politických, náboženských a technických hlupáků. Boží hněv bude trvat, až do čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v médiích a ve školství. Kristus se nad Českem a světem smiluje, láskou svého Božího rozumu, až bude rozhodnuto, že uvedení křesťanští pravdo láskovci, např. od neposlušného Satana, svině Halíka, halik@farnostsalvator.cz, hysek@akademy.cz, info@fridaysforfuture.cz, info@milionchvilek.cz, či neposlušný NETVOR, šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, neprodleně vejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušné křesťanské militaristické bohaté svině, Baaly, NETVORY, nelze totiž přenést do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus nechá Česko na pospas osudu úplného zničení, když v novém novoluní MĚSÍCE, od DNE 26.12.2019, zase bude Bohem DÉMON, ekonom KOZEL Zeman, či Baal Kinský. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Pojďme sa zachránit, na VUT v Brně, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB, které vede VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Odborníci z ÚTZB VUT v Brně, na architekturu, urbanismus a energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech na www.pametni-kniha.cz, v sobě mají protijed, z milosrdenství rozumu Krista, a technických znalostí od Ježíše Krista, proti militaristickým bludům naprosto nesmyslných energetických koncepcí ministra průmyslu Havlíčka pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent celkové energie. Je pro Česko lépe, aby všichni neposlušní vládnoucí NETVOŘI, vešli do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli tomu, že znovu chtějí žít na výnosný trh, než by zahynulo celé Česko strašlivou záhubou, v PEKLE ropného a ekonomického kolapsu, v PEKLE třetí světové války. Např. politici pravice a levice, všechny neziskové, nestátní organizace, či PRAVDO LÁSKOVCI Satana Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, info@fridaysforfuture.cz, info@milionchvilek.cz, fkinsky@kostelecno.cz, hysek@akademy.cz, atd., rozum od Krista již nedostanou, až do vzkříšení z mrtvých, z moře ekonomické, militaristické špíny. Na uvedené svině, či Bohy, je nutné se rozhněvat, protože dovedly Česko a svět, na kraj HROBU ropného a ekonomického kolapsu. Jejich úplné zničení, u nových kněží, u Bohů, u BOŽÍCH SYNŮ, u OKŘÍDLENCŮ, na VUT v Brně, je Boží slávou, a Boží milostí. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, NEVĚSTY, budou dělat svaté skutky výpočtů energetické bilance pro sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Požadavky na tyto výpočty jsou v kapitole 264 na straně 13až17až27až35. Buď proklet každý, kdo má nyní ještě za Boha např. NETVORA, šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. Nelze pít křesťanský pohár Kristem prokletých boháčů šlechticů, Baalů a DÉMONŮ, a kalich Páně, kalich nového vína, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, na celosvětové, Boží majetkové rovině. Česko má povinnost si vybrat za ZÁKONODÁRCE nového Krista, a ne zlé křesťanské hovado, dementního psychopata šlechtice Kinského. Dle písničky od Krista. Šlechtic Kinský je dítě křesťanského hříchu, což je hřích k energetické SMRTI. 1.Jan.5/16. MODROU krev je potřeba vypustit. Ekonomové, jsou hříchem, který je k energetické smrti. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Odstoupení Božího technického rozumu Krista ZLODĚJE, od neposlušných, vzpurných VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, které vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, je trestem, který je k energetické SMRTI Česka, za imperialistické, militaristické, křesťanské, nevěrnosti. Kristus, vzpurným takto odplácí za křesťanské nevěrnosti. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, přichází spasit úplně poslušné odborníky, kteří s vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd., v jedinou hodinu vykonají Boží SOUD, veřejným čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V tomto třetím křesťanském tisíciletí, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM dojde palivo, ropa, za kterou nikde na světě nemají náhradu. Kristus proto vyžaduje, aby křesťanští KAPŘI z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., nepřežili ADVENT roku 2020. Když odborníci z ÚTZB VUT v Brně, neučiní NEOMYLNÉHO Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM všech států světa v lednu 2020, Kristus, v tomto třetím tisíciletí, zničí Česko strašlivou záhubou. Nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. V ADVENTU 2020, NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů světa, v Česku a Slovensku, v době pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nečiní nic tajně. Z milosrdenství svého Božího rozumu umožnil objasnit, kde je svrchované sídlo Krista. Svrchované sídlo Krista je v Boží moudrosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, kteří studiem Písma nyní dospějí k opakovaně uváděné Boží moudrosti, nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, se již nikdy nevrátí na tento hmotný svět, křesťanských, a jiných militaristických sviní, kde lidé mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Zřídí svět nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V hmotném, křesťanském, pomateném světě, pro neznalost Krista, všichni lidé drze slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že místo Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Kristus sídlí v geneticky zvířecích mozcích všech bytostí celého světa. Od Krista pochází paměť, poznání Krista, i zapomnětlivost. V HMOTNÉM křesťanském světě Česka a světa, jsou všechny bytosti chybující, pro neznalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neznalost Ježíše Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu opravdu je. Česko má povinnost, neprodleně nastolit svět DUCHOVNÍ, kde všechny bytosti budou stejně SVATÉ a NEOMYLNÉ, oddělené od neposlušných křesťanských a jiných sviní, jako je Kristus tím, že budou NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Kdo se stane MOUDRÝM BOŽÍM SYNEM, Bohem, studiem ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je stejně mocný, jako je NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Služebníci Krista, mají povinnost, energeticky, ekologicky a mravně spasit celý svět. Bez dokonalosti Božího rozumu, se vzpurné lidstvo úplně zničí, pro svou neposlušnost. Kristus v Písmu Česko vyvolil k tomu, aby bylo svaté tím, že se jako úplně poslušné oddělí od národů země proto, aby s pomocí NEOMYLNÉHO rozumu Krista, neprodleně nastolilo celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet. Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, šlechtici, jsou bez rozumu Krista mrtví, protože se vzbouřili proti Boží celosvětové majetkové rovině. Jejich boj spočívá v umlčení Krista. Jejich křesťanské vzdorokrálovství je nesvobodou. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhagav.15/5,6,15,16,17,19,20,16/1,4,8,9,10,11,13až24až18/78, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33.

 

3.) DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, je v novém DNES naplnění Písma o Česku, v novém novoluní MĚSÍCE, od Štěpána, od čtvrtku DNE PÁNĚ 26. prosince 2019. Boží HOD VÁNOČNÍ, ve středu 25. 12. 2019, je DNEM odhození všech lhářů, podvodníků a zločinců, náboženského, politického, technického, a jiného dobytka, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušní, pro odmítání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných vládnoucích sviní. Kristus se nad úplně poslušným Českem smiluje, svým Božím technickým rozumem, když Česko neprodleně zveřejní pomalý Boží soud vládnoucích, nemravných, politických, náboženských a technických zločinců, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ježíši Kriste, prosím, přestaň Česko trestat, odstoupením svého Božího technického rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní. Ze svého milosrdenství, dej prosím, mnohým úplně poslušným služebníkům, svůj Boží technický rozum. Svým Božím technickým rozumem dej, aby ve veřejnoprávních médiích bylo možné zveřejnit, že budeš Česko pustošit, odstoupením svého Božího rozumu, i od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, vedených profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, dokud se vzpurní vládnoucí zločinci, NETVOŘI, k TOBĚ, k NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI, ke ZLODĚJI majetku, nyní nevrátí, v novém DNES naplnění Písma, s prosbou o ukončení trestání, o ukončení odstupování TVÉHO Božího rozumu, od neposlušných sviní. Nové DNES naplnění Písma, o ukončení trestání, je nyní ve středu, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, DNE PÁNĚ 25.12.2019. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě, když drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekonomických NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC, jako úplně poslušní, to je jako živí, obrátí chrámové zpěvy v kvílení, nyní, v ADVENTU, ve středu 25.12.2019. Bože, netrestej vzpurné Česko, odstoupením svého Božího rozumu. Ježíši Kriste, potrestej křesťanský a jiný vzpurný lži lid Česka a světa tak, jak jsi to v Písmu slíbil, přestavbou Česka a světa, dle TVÉ dokonalé Boží lásky, příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Z Písma je zřejmé, že veškerý majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nyní, v tomto třetím křesťanském tisíciletí, shnil. Z Písma je zřejmé, že v tomto třetím křesťanském tisíciletí, budou dotěžena veškerá fosilní paliva, ve všech státech světa. Proto je veškerá, zatím DUCHEM CHUDÁ technická elita Česka a světa, úplně závislá na Božím, technickém rozumu. Úplně poslušní služebníci, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu ÚTZB VUT v Brně, a celého světa, se mohou s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, s DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, smířit tím, že veškeré, celosvětové oslavy nového Krista, ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, učiní nyní pouze při úplňku MĚSICE. Česko má povinnost, nyní, v ADVENTU 2020 zajistit, aby svět měl jediného Boha. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Vůle NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE je, aby Česko, v ADVENTU 2020, úplně zničilo křesťanství, STŘÍBRO KRISTEM odvržené, úplným zničením křesťanského BETLÉMSKÉHO SVĚTLA. BETLÉMSKÉ SVĚTLO, nekonečné křesťanské POUŠTĚ, kde SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH neprší, světlem není. Je pouze děsivou křesťanskou temnotou, šířenou lhářem, podvodníkem a zločincem, Satanem biskupem Cikrlem cupr@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz. Satan Cikrle, svým geneticky prasečím mozkem, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, stále útočí na nového Krista. Nešíří myšlenky o pokoji a míru, celosvětového, mírového, Božího království. Svými bludy o Kristu UKŘÍŽOVANÉM, svými protikladnými dogmaty, šíří pouze zlo nesmyslného meče válek, o území s fosilními palivy. Kristus, který ke křesťanským neposlušným sviním přichází s pomstou, za všechny křesťanské nevěrnosti, který odplácí, přichází nyní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, spasit úplně poslušné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Předevím VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně, které vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, mají povinnost, vykonáním Božího SOUDU s vládnoucími Baaly a DÉMONY, iniciovat úplné zničení SVĚTEL CHANUKY JUDAISMU. Světla chanuky judaismu, jsou k oslavě Krista, který stvořil svět za sedm dní, to je za sedm tisíc let. Pro úplně poslušné služebníky Krista, je totiž jeden Kristův den, jako 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9, 16, atd. Světlo CHANUKY, posvátný OLEJ, ROPA, byl VŠEMOHOUCÍM Kristem stvořen pouze na jeden DEN PÁNĚ, pouze na sedmé tisíciletí, které se skončilo v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26, 12/28, atd. Během sedmi dní, během sedmi tisíc let, Kristus stvořil dokonalý svět vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Posvátný olej, ROPA, byl stvořen Kristem pouze na sedmé tisíciletí. Přesto hoří i na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, na ÚSVITU osmého tisíciletí. V ADVENTU v roce 2019, je již PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, osmého DNE PÁNĚ. Kněží technického lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ, ÚTZB VUT v Brně, musí nového Krista znát z ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby žádný křesťanský, či jiný Kristem prokletý kněz, který si slova Krista nebere k srdci, nemusel BOŽÍM SYNŮM ÚTZB VUT, něco vysvětlovat. V osmém tisíciletí je nutné obřezat svět do Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, atd. Nový OLEJ, místo ropy, Kristus dá Česku a světu, až po vykonání Božího soudu. Kristus, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, umožnil vysvětlit Písmo dostatečně srozumitelně, pro každého pokorného a úplně poslušného služebníka Krista. Umožňuje pochopit texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Kristus dá lásku, svého Božího TECHNICKÉHO rozumu, pouze těm pokorným, a úplně poslušným služebníkům ÚTZB VUT v Brně, kteří budou milovat Ježíše Krista tím, že budou milovat jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Všichni lidé na světě jsou stejní tím, že při odstoupení rozumu Krista, nenávidí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Odborníci ÚTZB VUT v Brně, však mají povinnost pochopit nadřazenost NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad Kristem souzeným, politickým, náboženským a technickým dobytkem. Mají povinnost dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Mají proto povinnost neprodleně iniciovat vytvoření celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. V případě další neposlušnosti ÚTZB VUT, Česko zničí. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. NEOMYLNÝ Kristus dovoluje, svým Boží technickým rozumem, chápat texty Písma o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném CELOSVĚTOVÉM zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Např. v textech Písma uvádí, že Česko má nyní neprodleně povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, protože Boží hněv Krista již neprodlévá. Iz.21/5až66/24, Sír.5/5,7/16až40/29,43/26, 31, atd. Až nyní Kristus umožňuje objasnit, že v hrncích v domácnostech je energetická SMRT, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. Jud.12. Když se nyní do hrnců v domácnostech nasype MOUKA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti celosvětového zřízení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, energetická SMRT již v hrncích nebude. Drzý Satan Halík, vzdá svůj boj proti Kristu, pro lásku Česka k Božím zákonům. 2.Král.4/40, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

4.) Pro odborníky z ÚTZB VUT v Brně, již proto musí být srozumitelná slova Krista o tom, že je nezbytné svěřit svou další cestu Kristu proto, aby mohl jednat sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Aby mohl, pro pokorný a úplně poslušný technický lid ÚTZB VUT v Brně zajistit, že Česko, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, obdrží celou, úplně poslušnou zemi. Aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží technického lidu celého světa, blažil dokonalý pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanští a jiní neposlušní a vzpurní svévolníci, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., které nelze do bran mírového, celosvětového Božího království přenést, pro jejich neposlušnost, musí být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM kněží technického lidu ÚTZB VUT v Brně, nyní vyhnáni, úplně zničení, mluvením uvedené pravdy o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU nových kněží technického lidu již musí být pochopitelné texty Písma o tom, že Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nyní patří všechny hrnce ve všech domácnostech proto, aby vaření v domácnostech, které je energetickou SMRTÍ, Kristus mohl úplně zničit, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v novém DNES naplnění Písma, v době nového novoluní MĚSÍCE, od Štěpána, DNE PÁNĚ 26. prosince 2019. Nebude již žádného kramáře, žádného obchodníka, kvůli rozhodnutí o úplném zničení lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8až14/11,20, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sof.1/11,17,3/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,