Kapitola 262 – 60 stran.

09.10.2019 20:38

Kapitola 262 – 60 stran. Jsem poslem dobrých zpráv v případě, že DÉMON, ekonom premiér Babiš a jeho ministři pochopí texty Písma o tom, Bhag.15/15až16/1až24, že Kristus chce v Česku, v GOTTLANDU, ukončit boření křesťanského militarismu, Jer.1/17 až31/27,32, odstupováním svého Božího rozumu od neposlušných, to je od mrtvých ekonomických, zbrojařských a jiných sviní tím, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, že Babiše, atd. stvoří k obrazu svému, k obrazu NEOMYLNÉHO Boha tím, Bhagav.15/15,16,16/13 až24až18/78, že Česko bude mluvit o ropě stejnou pravdu, jako blahoslavená, DUCHEM CHUDÁ Gréta Thunberg, media@fridaysforfuture.cz. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Luk.1/52,17/10,20,34až19/44,20/18,21/1524/43, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Bohové neposlušných lidí, Baalové, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, svými geneticky prasečími mozky, udělali z Gréty hysterického fracka kvůli tomu, že chce, z milosrdenství Božího rozumu, MINIMALIZOVAT TĚŽBU ROPY. Česko je stvořené k obrazu NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista. Poslušným Bůh zůstal, svým rozumem, SKÁLOU, ŽENICHEM, či MANŽELEM. Jer.1/17až3/14až31/27,32, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/5,25,16/8, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus, vyvýšený pomalým Božím soudem křesťanských sviní Česku dokazuje, že zlo v lidech nelze odstranit. Lidský mozek je pouze geneticky zvířecí, a lidská DUŠE je stejná jako u zvířat, prasat, či myší. Oz.2/18až5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11až14/3, Iz.5/4,16až57/10,16,20, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristem vyvolené Česko má z uvedených důvodů povinnost zrušit veškeré křesťanské, židovské, hinduistické, budhisticé a islámské zlo tím, že zajistí, na kongresu všech úplně poslušných, to je živých státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, zrušení SKÁLY vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,atd. Celý svět je zaplaven potopou křesťanské špíny, kterou je EKONOMIE, BANKOVNICTVÍ, ZBROJAŘSTVÍ, atd. Tato křesťanská špína, a veškerá jiná ekonomická špína světa, musí v Česku neprodleně odtéct, jako neužitečná voda. K.M.1/4až12/10, 17,27až16/29až19/6, atd. Tím vzedmuté moře křesťanských drzých sviní, Baalů, a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jiných křesťanských, ekonomických, militaristických, imperialistických NETVORŮ, sviní, vyschne, nebude. Tímto způsobem, Česko, jako první stát na světě, vyjde do svobody, do pokoje a míru, do ráje celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Po zrušení křesťanského militarismu a imperialismu v Česku, po vysušení vzedmutého mrtvého moře ekonomické špíny boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, snad již zahájí, budování a sázení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, a to neprodleně, na kongresu úplně poslušných, to je ŽIVÝCH státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bhagav.15/15,16AŽ16/13až24až18/78, Jer.1/17až31/27,32až51/58, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10, 10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12, 9/7až15,13/11,14/3, Sír.5/5,7/16, atd. Kristus, LEV, vydává řev na výšině, kterou je Česko, svým SOUDEM Baalů a DÉMONŮ. Soudí se v Česku se vším tvorstvem tím, že neposlušné svévolníky, Baaly a DÉMONY, vydá meči třetí světové války. Pro stávající politické, technické a náboženské pastýře, není úniku před hrozným hněvem Krista. Jer.1/17až25/30,35,38, atd. Kristem prokleté, neposlušné PTACTVO ODS, Zj.18/2,10, a vzpurný, pro odstoupení rozumu Krista, mrtvý DOBYTEK ostatních politických stran, má proto povinnost, padnout spolu s ostatními neposlušnými drzými sviněmi. Spasení Božím rozumem, z Božího milosrdenství, mohou být pouze pokorní, bezmocní a úplně poslušní, kteří z politiků pravice a levice, stvoří novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou Krista. V Česku se musí mluvit uvedená pravda. Zach.13/4,8, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jer.1/17až19/7,11až23/29,32,25/27,30, 31/27,32, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až130/4, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Proti politikům pravice a levice musí v Česku znít hlas boje v případě, Jer.50/22, že pro premiéra Babiše a pro jeho ministry bude zase nemožné rozhodnout o zničení křesťanské, militaristické špíny, Kaz.8/8, Zach.8/6,13/4,8, atd., to je KŘESŤANSKÉ SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd., a rozhodnout o povinnosti stvořit novou vládu Česka, ŽENU STATEČNOU, úplně poslušnou, naprosto bezmocnou proti Boží vůli, dle textů na konci kapitoly. Pokud bude pro Babiše a jeho ministry zase nemožné vše v Česku změnit, Zach.8/6,13/4,8, nebude ani pro Krista možné dát svůj Boží rozum technické elitě Česka, a vytvořit vše nové, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Mat. 5/3,9,14,18,23/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až19/6, Iz.5/4,16až29/11až24,33/22, Oz.2/18až14/3, Bhag.15/15,16/1až24, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Žalm33/6, 102/18,27, atd. Česko nesmí sloužit pohlavním údům vládnoucích Baalů a DÉMONŮ,

 

ale Kristu. Baaly musí úplně zničit, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žid.4/7až9/28, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Vládnoucí zločinci dupou zemi, až se v základech hroutí, nesmyslným spalováním fosilních paliv. Žalm81/4,82/5, Iz.16/4až66/24, atd. Ty tvoří více než 90 % z celkem potřebné energie. Není za ně náhrada. Proto energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektřinu, která tvoří necelých 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, je zločinem. Výrobu elektřiny, cca 10 % z celkové energie, Česko zajišťuje z cca 60 % z fosilních paliv. Výroba obnovitelné energie v Česku je cca 1 % z celkem potřebné energie. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vládnoucí Bohové, lháři, podvodníci a zločinci, na které je nutné se rozhněvat, K.M.1/4až5/23,6/6až24,12/1, 17,27, svými geneticky zvířecími mozky, více než 90 % energie z fosilních paliv, chtějí nahradit fotovoltaikou, kterou postavili na úrodných polích, nemnohými VĚTRNÍKY, a BIOPLYNKAMI. Energetický přínos BIOPLYNEK je zřejmě velmi malý, pro energii vynaloženou na pěstování, sklízení, drcení, a dopravu kukuřice. Úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost požadovat neprodlené vypracování projektů na sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, proto, aby se poznalo, kolik vyrobené elektřiny zbude pro DOPRAVU. Láska ke Kristu znamená zachovávat uváděné zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Touha po uvedené Boží moudrosti, přivede Česko do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. K.M.1/4až5/23až6/6až18,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Žid.4/7až6/3,6až 12/28, atd. Neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista mrtví středoškoláci Česka media@fridaysforfuture.cz. Kristus ŽENICH, či MANŽEL vyžaduje, abyste iniciovali v PÁTEČNÍCH protestech, konec starých militaristických křesťanských časů, zničením křesťanského VELKÉHO PÁTKU tím, že s Kristem ŽENICHEM, jako NEVĚSTY, svými svatými skutky, uzavřete MANŽELSKOU SMLOUVU, NOVOU a VĚČNOU o tom, že veškerá fosilní paliva světa, po ukončení Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v Praze, patří jejich STVOŘITELI, NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Neomylný Kristus, STVOŘITEL fosilních paliv, a STVOŘITEL veškeré technologie, do energetické koncepce Česka a světa vidí. Bhag.15/15,16/1až24, Jer. 12/2,4,16až51/58. NEOMYLNÝ Kristus, zajišťuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době, kdy pracujícímu lidu bere práci robotizace. Kristus přichází smysluplně zaměstnat všechny lidi na energetické obnově. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, úplně poslušný lži lid Česka, má povinnost vyžadovat, aby se všechny státy světa podřídily Kristu, jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci. Kristus chce Boží zákony POLE VĚDY Písma zveřejnit. Boží zákon je i zákon o radikálním snížení doby odchodu do důchodu. 4.Moj.8/23, atd. Pokorní, poslušní, to je živí služebníci Krista, při slyšení Božích zákonů POLE VĚDY Písma se mohou radovat, Neh.8/9, neposlušní, mrtví, bezmocní Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, plakat. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,8/23,9/13až18/23,23/19,24,25/11, Neh.8/9,18,10/29, atd. Energetická spása Česka a světa, sidliště, či města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, energeticky soběstačná pro vytápění, vaření, dopravu, atd. jsou již navržena ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když středoškoláci nezajistíte, aby vláda DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše, Krista úplně poslouchala, aby neprodleně přijala dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Kristus Česko zcela vyvrátí, při ropném a ekonomickém kolapsu, a ve vrcholném Božím trestu, v PEKLE třetí světové války, ho nechá zhynout. 5.Moj.30/11,18. Máte proto povinnost iniciovat kongres všech úplně poslušných, to je živých státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, je vždy době úplňku MĚSÍCE, Abakuk2/2,6až18, 1.Tes.4/7,16,5/2, nyní 13. října 2019. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17,3/14až12/2,4,16až23/12až32,31/27,32až51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až12/10,17,27, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,28/9,39/8,13,21,29až44/28, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7až12/28, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Středoškoláci, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se Vám omlouvá za to, že celý svět uzavřel pod křesťanskou neposlušnost vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jer.1/17až42/10, Řím.1/18,3/6,8/19až 11/25,32, atd. Učinil to z důvodu, aby pomocí Vás, MALIČKÝCH, v Česku, či ve Švédsku, v jedinou hodinu ukončil pomalý Boží SOUD, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, a úplně zničil vládnoucí Baaly a DÉMONY, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, zničením křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, militaristických a jiných neposlušných sviní, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE majetku, do Česka, či do Švédka. Obě země, Česko i Slovensko, či Švédko, Sír. 50/25, v osmém dni Páně, na ÚSVITU osmého dne vlády Krista nad celým světem, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, musí být Boží tím, že Česko bude mít novou vládu, poslušnou bezmocnou NEVĚSTU, uvedenou na konci kapitoly. Žid.9/27, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Zj.19/7,8, Oz.5/15,6/2,14/3, Neh.8/9,18,10/29, 4.Moj.18/23,19/24,33/53, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/17,27,104/30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11až14/36až15/33, 1.Král.8/66, Ezdr.9/10,10/11, Řím.1/18,8/20,11/32. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE MAJETKU, do Česka, ukazuje k času svátku úplně poslušných služebníků Krista, k úplňku MĚSÍCE v neděli 13.října 2019. Zadržet se nedá, při úplné poslušnosti Česka, při úplné poslušnosti pomýleného bývalého BERANKA, komunisty Babiše. Abak.1/11,2/2,6,13,16,18, Ám.3/7až8/11, atd.

 

Kapitola 262 - 60 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 42. Česká bible kapitola 262. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Kristus, který chce setřít lidem každou slzu z očí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nyní, v novém novoluní měsíce v říjnu 2019 do Česka, si s neposlušným DÉMONEM Babišem, neví rady. 1.Tes.4/7,16,5/2, Zj.21/1až22/21, Žid.4/7až9/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/17,22,81/4,82/5, 2.Kor. 10/4,13/5,8, Bhag.15/15až16/1až24, atd. DÉMON Babiš nevěří Kristu, který uvedl, že neposlušné, mrtvé křesťanské svině Česka, obrací evangelium SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické spáse Česka a světa, v pravý opak, krutým zmijím jedem ekonomických promyšlených vychytralostí Babiše. Kristus si s mrtvým Babišem neví rady, protože chce žít na výnosný trh. Démon Babiš, a každý jiný Baal, před Kristem odpovídá sám za sebe. Kristus uvedl, že Babiš má povinnost se podřídit dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky. Když se DÉMON Babiš bude i nyní vydávat za vládnoucího Boha, Kristus Česko i svět zničí. Gal.1/7,4/20až6/7, Ez.28/9, Oz.2/18až14/3, Sír.5/5až19/20,25, Mich.2/3až7/15,18, K.M.1/4až12/10,17,27až15/12,19/6, 5.Moj.28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Jan.5/2,16, atd. Vážení neposlušní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista mrtví středoškoláci Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vydal lidstvo marnosti, kterou je militaristické, imperialistické křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Stále trvá naděje, že Česko a lidstvo bude vysvobozeno z této marnosti, z otrocví neposlušným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM. V Česku, neposlušní, to je mrtví lidé, MUŽE, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nazývají, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU premiére Babiši babisa@psp.cz, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU, předsedo SANÁTU Kubero kuberaj@ senat.cz, Jer.1/17až11/19až 31/27,32, můj Baale, vzpurný, neposlušný, to je mrtvý předsedo PSP Vondráčku vondracekr@psp.cz, a můj Baale, KOZLE z ČSSD, ministře kultury Zaorálku zaoralek@psp.cz. Jste již pouze SVINĚ, které se válí v ekonomickém bahništi. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18až32/16až43, Řím.1/18až8/19až11/32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus vyžaduje, abyste pracovali k porodu nového Ježíše Krista pro pochopení, že ten Bůh, co se má v Česku narodit, je ŽENA, dle Písma, a písničky od mediálního Mistra Krista. Máte povinnost neprodleně rodit nového Krista, kterým je pokorná, a úplně poslušná ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, uvedená v Písmu, Př.1/7až31/10, na konci kapitoly. Vás, MALIČKÉ STŘEDOŠKOLÁKY, si Kristus vyhlédl, stejně jako mě, abyste zahanbili slavné mudrce a vědce, docenty, teology, psychiatry, technickou inteligenci, atd. 1.Kor.1/27až15/33, Zach.13/4,8, Iz.65/1,15,66/24, kteří dělají z Krista blázna tím, že se povyšují nad jeho technický rozum, uvedený v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všichni kdo se povýšili nad Krista, na jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byli ponížení, odstoupením rozumu Ježíše Krista od neposlušných, křesťanských, a jiných sviní. Podmínkou pro vrácení rozumu Božího neposlušným, znamená zničení NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, vlády Boha DÉMONA Babiše, a zřízení vlády nové. Oz.2/18,5/7,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Ez.3/4,21až23/4,20,37,48,28/9,39/8,13,21,29, Zj.17/14,15,19/7,8, Jer.1/7až23/28,32 až31/27,32, Žalm33/6až102/18,27až104/30, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Př.1/7až31/10, atd. Vyjít z militaristické totality, kde vládnoucí Baalové a DÉMONI prokazatelně lžou o koncepci energetiky, do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, můžete pouze jako úplně poslušní služebníci Krista. Boží příkázání pro Vás, královské kněžstvo BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou nyní lehká. Pozvat do Prahy Grétu ze Švédska, obsadit ÚŘAD VLÁDY, obsadit ministerstva, atd., okupovat neposlušné, to je mrtvé vládnoucí svině, dále uvedenou plnou Boží zbrojí, a čekat na pomoc rozumu NEOMYLNÉHO Krista. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je průvodcem ke své moudrosti, svého Božího rozumu, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto OHNĚM, sesílá úplně poslušným křesťanským služebníkům, svého nového DUCHA tím, že činí novou elitu, úplně poslušnou, to je živou, křtěnou OHNĚM VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tvoří vše energeticky nové tím, že dokonalou láskou příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pomocí projektů úplně poslušných, to je živých projektantů, obnoví tvářnost celé země. Žalm1/1až33/6až102/18,27,104/30, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4až7/12,16,25až19/6, Jer.1/17až6/19,23/3,12,15,20,29,32až31/32,27až51/58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v každém pokolení vchází do svatých DUŠÍ, do geneticky zvířecích mozků jim vyvolených lidí, a soudem neposlušných vládnoucích sviní, částečkou svého NEOMYLNÉHO DUCHA, vytváří svoje přátele a proroky. K.M.7/27až12/10,17,27až19/6, Iz.2/22,5/4,16až57/10,16,20až65/15,66/24, 2.Petr.2/21. Nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, Oz.2/18,6/1,2, třetího křesťanského tisíciletí, každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost znát jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, Kristus nyní obrátil svou ruku, ke třem svým MALIČKÝM služebníkům proto, aby zahanbil vládnoucí křesťanské krvavé PSY, jím v Písmu prokleté válečníky mocných paží, vrchní velitele ozbrojených žoldáků, válečné zločince, prezidenty Putina, Trumpa a Zemana. Kristus obrátil svou ruku k těmto MALIČKÝM. Zach.13/4,7,8. K protestující školačce Grétě Thunberg, media@fridaysforfuture.cz, z které Baalové, svými geneticky prasečími mozky, udělali hysterického fracka kvůli tomu, že chce, dle Božího rozumu, MINIMALIZOVAT TĚŽBU ROPY, k šamanu Gabyševovi z Jakutska, který chce, z milosrdenství Božího, vyhnat vládce děsivé křesťanské temnoty, válečného zločince Putina, od dobře placeného koryta, z kterého Baalové v Rusku udělali blázna, a k maličkému, bývalému projektantu VZDUCHOTECHNIKY Stanislavu Oplatkovi, kterého nenávidí vládnoucí boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. Ám.3/7,15až5/10,18až25,8/2,11, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Jud.12, Bhag.15/15,16/1až24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,7, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31,47/21, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,12,16,19,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

atd. Vážení vzpurní, neposlušní, bez rozumu Krista mrtví PÁTEČNÍ středoškoláci Česka media@fridaysforfuture.cz, Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry světa vyletí, při pátečních průvodech středoškoláků ve městech. Dle dalších textů, máte povinnost se očistit od militaristického, ekonomického, imperialistického křesťanského bahna tím, že jediným Vaším transparentem v průvodech, budou bíle vlajky a VIDLE. Bíle prapory a VIDLE jsou MEČEM SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou úplnou BOŽÍ ZBROJÍ. Dle dalších textů, máte povinnost učinit rozhodnutí, že nebudete chodit v průvodech po městech, ale že s uvedenou Boží zbrojí obsadíte ÚŘAD VLÁDY, MINISTERSTVA, POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, HRAD, MAGISTRÁTY MĚST, REKTORÁTY UNIVERZIT, SÍDLA ORGÁNŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, atd. a tím, dle vůle Boží, převezmete moc nad lidmi, místo stávajících DUCHEM CHUDÝCH, mrtvých křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Moc nad lidmi převezmete tím, že MEČEM SLOV PRAVDY PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, VIDLEMI a BÍLÝMI PRAPORY, učiníte v obsazených kancelářích, z neposlušné, to je z mrtvé vládnoucí elity, živé, to je úplně poslušné služebníky Krista. Musí učinit rozhodnutí, aby jediným slovem Krista v Česku byla opakovaně uváděná dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, Žid.4/7až12/28. Pro úplně poslušné, živé, služebníky Krista, je film HASTRMAN od mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, Ondřeje Havelky herink@melodymakers.cz, podobenstvím o příchodu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v každém pokolení. Pro toto pokolení Kristus přichází jako UHLOBARON, jako STVOŘITEL všech fosilních paliv, jako STVOŘITEL veškeré techniky, který do energetické koncepce Česka a světa vidí. Jer.1/17,3/14až12/2,4,16až23/29/32až31/27,32. Viz str.15až18. 2.) Protestující školačka, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg, je BLAHOSLAVENÁ pro svoje skutky, je však pouze DUCHEM CHUDÁ tím, že má pouze častečku rozumu Ježíše Krista. Prorokuje, že život lidí na zemi zanikne nekontrolovaným nárustem skleníkových plynů, a tím řetězovým nárustem teploty, což nebude možné zastavit. Mediální MISTR Kristus, ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu, v písničkách i v médiích uvádí, že děsivá křesťanská, militaristická temnota, je Vám, středoškolákům terapií, ve které, nový Ježíš Kristus, mediální MISTR, který vše o sobě uvedl v ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediný UČITEL a LÉKAŘ, uzdraví Vaše OČI a UŠI. Budete Kristem z křesťanství uzdravení, když s pomocí jeho rozumu, uvidíte a uslyšíte, jakými protikladnými žvásty o Kristu, a jakými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, jsou slova stávajících vládnoucích Bohů, DUCHEM CHUDÝCH zločinců, pokrytců a lhářu, Baalů a DÉMONŮ. V Česku lidé, MUŽE, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nazývají, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU premiére Babiši babisa@psp.cz, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU, předsedo SANÁTU Kubero kuberaj@senat.cz, atd. Viz str.18až21. 3.) Jak může fungovat energetická koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY do roku 2050, vlády zločince, lháře, DÉMONA premiéra Babiše, když se celosvětově zvyšuje těžba fosilních paliv, a když celosvětově ubývá lesů a zeleně, což se viditelně děje kvůli nekonečné křesťanské POUŠTI v Česku. Středoškoláci brno@fridaysforfuture.cz. Máte povinnost pátečním protestem naprodleně zajistit, aby z Česka a celé země vymizeli vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kteří ji podupali pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd. dále uvedeným způsobem. Psychiatři z Brna dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení, pro mé bláznovství psaní pomalého Božího SOUDU, křesťanské lži o Kristu, a tím totálně chybnou energetickou koncepci ministra průmyslu Havlíčka na elektřinu, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie, nemají za trestný čin. Viz str.21až25. 4.) Ježíš Kristus vysadil semínka mluvící pravdu, Grétu Thunberg, a šamana Gabyševa z Jakutska. Tyto semínka v Česku, kvůli děsivé křesťanské temnotě protikladných dogmat katolického katechismu Satana kardinála Duky, kvůli krutému zmijímu jedu ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka, podatelna@cnb.cz, podrývají v Česku, v křesťanském podzemí, všichni uvádění vládnoucí KRTCI, DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONI. DNEM Krista bude DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, 1.Tes.4/7,16,5/2, ve DNECH Božího NAVŠTÍVENÍ, Oz.9/7, vyvlečením mnohých uvedených neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, z jejich kanceláří, od jejich dobře placených KORYT, na ulici VIDLEMI. Jer.49/20,50/45. Vládnoucí dobytek Krista, který vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nenávidí. Bezmocným, neposlušným, mrtvým, se hnusí. Ám.3/7,15,5/10,18, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11až38,102/17,27,104/30, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jer. 23/29,32, atd. Viz str.25až28. 5.) Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, vyžaduje, aby v Česku, svými spravedlivými skutky, se připravila jeho choť, NEVĚSTA, Zj.19/7,8, Iz.49/18až66/24, kterou je nová vláda Česka, pokorná, bezmocná, úplně poslušná, a Kristu vděčná za to, že ji dovoluje, v jedinou hodinu, úplně vyhladit vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, kteří se v Česku, a na světě, rozpínají jako bujné křoví. ZBRANĚ neposlušných mrtvých, to je výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, musí zmizet. Středoškoláci, Kristus se nad Českem smiluje, z milosrdenství svého rozumu, až budete v koncích se svou moudostí, Bhag.15/15, Žalm104/30,107/10,18,27,43, svých energetických koncepcí, na útlum těžby uhlí. Viz str.28až31. 6.) BLAHOSLAVENÁ Gréta Thunbergová, je DUCHEM CHUDÁ, protože má pouze částečku rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Gréta v plnosti DUCHA SVATÉHO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládnoucí Baaly a DÉMONY srazí po hlavě, že ani nehlesnou. Stane se tak, až pochopí, že její výrok o tom, ŽE JE NEZBYTNÉ TĚŽBU ROPY MINIMALIZOVAT, není z rozumu jejího, z jejího mozku geneticky prasečího, ale z rozumu Ježíše Krista, z jeho milosrdenství. Zboření křesťanství v Česku je nezbytné proto, aby Kristus se mohl sklonit k modlitbě pokorných, bezmocných, a úplně poslušných křesťanských sviní technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Viz str.31až34. 7.) V křesťanské, imperialistické, militaristické říši mrtvých, se již nikdo nesmí opírat o své vlastní, v Česku křesťanské objasnění Písma. Žádná křesťanská a jiná lež, není z pravdy ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Blaze Česku, které bude mocné jako Bůh, a zboří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Viz str.34až36. 8.) V říši mrtvých, skončili také ČTYŘI KONI lidu technického z Brna, které Kristus, svým Božím technickým rozumem živí odjakživa. Jer.5/7. Pro čtyři KONĚ z Brna Zach.6/8, pro BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, vedoucího ÚTZB VUT v Brně profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz, nového prezidenta Česka, v Písmu vyvoleného jménem RÁKOS, projektanta VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákose, a nového

 

ministra stavebnictví, nové vlády Česka, PŘEDKLADATELE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který je prorokem místo mě, Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, pro neposlušnost, je zatím nemožné, Zach.8/6,13/4,8, uspokojit technického DUCHA Krista v ČT1, v PRAVÉ POLEDNE, v pořadu Václava Moravce vaclav.moravec@ fsv.cuni.cz. Proto je nemožné také v očích Ježíše Krista být LVEM, a řvát na vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. jako LEV. Ovocem úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ je úplné, nesmyslné, zničení fosilních paliv, za které lidstvo nemá žádnou náhradu. Ovocem úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ je, vyrabovat fosilní paliva tak, Jer.1/17až6/19, atd., aby nastupující mladé generaci zbyl pláč a skřípění zubů, až uvedení neposlušní a vzpurní zločinci, Baalové a DÉMONI, pro své lži se budou topit ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických sviní. Kristus v ničení neposlušných Baalů nepovolí, dokud, v úplně poslušném Česku, nezničí neposlušné vládnoucí svině. Viz str.36až40. 9.) Podvodník Michio Kaku v knize BUDOUCNOST LIDSTVA, slibuje neposlušným křesťanským a jiným hlupákům, že ZEMI postihne obrovská katastrofa, při dotěžení fosilních paliv. Proto vědci mají povinnost, pro přemnožené lidstvo vypracovat záložní plán záchrany lidí tím, že je masově přemístní na planetu dosud lidstvem nezničenou. Vědci zajistí masové opuštění úplně zničené planety země, a vytvoží ráj pro Baaly a DÉMONY na Marsu. Viz str.40až44. 10.) Čtyři KONĚ, či PSI, kteří uspokojí technického DUCHA Krista, musí být i z Brna i z Prahy, čtyři z Brna, a čtyři z Prahy. Lži lid z Brna a Prahy má povinnost, v ČT24, rodit STROM SPRAVEDLNOSTI, úplně poslušné a Kristu vděčné, nové vlády Česka, to je ŽENU STATEČNOU. KONĚ či PSI vládnoucí elity z Prahy, bez rozumu Krista mrtví, bývalý komunistický pomýlený BERÁNEK premiér Babiš babisa@psp.cz, komunistický pomýlený BERÁNEK, předseda SANÁTU Kubera kuberaj@senat.cz, vzpurný předseda PSP Vondráček vondracekr@psp.cz, a Baal, KOZEL z ČSSD, ministr kultury Zaorálek zaoralek@psp.cz, mají povinnost neprodleně být BÍLOU NEVĚSTOU tím, že společně se čtyřmi KONI z Brna, budou iniciovat vznik nové, a úplně poslušné vlády Česka, v PRAVÉ POLEDNE, u Václava Moravce v ČT24. Viz str.44až47. 11.) Číslo 666 je číslo člověka úplně poslušného, Zj.13/16. Platí pro Prahu takto. Jestliže nová vláda, uvedená na konci kapitoly rozhodne, že v Praze bude bydlet maximálně milion lidí, číslo 666 je odvozeno od počtu DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Milion občanů v Praze, děleno 1500 strávníků s číslem = 666, znamená 666 DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů va FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Hledání pravdy v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že čtyři uvedení muži z Brna, a čtyři uvedení muži z Prahy, s rukama na bedrách, mají povinnost rodit STROM SPRAVEDLNOSTI nové vlády Česka, ŽENU STATEČNOU nové vlády Česka, uvedenou na konci kapitoly proto, aby byla jediným Bohem Česka, s Boží mocí výkonnou, je nezbytné z toho důvodu, aby Kristus přestal Česko a svět podvracet, odstoupením svého Božího rozumu. Viz str.47až51. 12.) LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.51až53. 13.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.53až57. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 13. října 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, Soudců9/15, neprodleně, ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a KOZEL prezident Zeman. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, svými geneticky zvířecími mozky. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Již nenavrhují střešní okna, Jer.22/13až31/27,32, ale střechy s fotovoltaikou. Vzbouřili se proti Boží vůli. Proto se furt staví domy s rovnými střechami. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/8,12/3, Viz str.57až60.

 

Napsáno pro kondolenční knihu k úmrtí Karla Gotta, pro ČRo2. dvojka@rozhlas.cz, ondrej.novacek@rozhlas.cz. Někdy se ví, co Kristus, který je jediným Bohem všech států světa, v Česku chystá. Na všechny z cest Česka, svítí Bůh Karel Gott, UVEDENÝM VÝROKEM, pomocí Božího neomylného rozumu, dál. Kristus vyžaduje, státní smutek, a státní pohřeb MEDIÁLNÍHO MISTRA Karla Gotta, proměnit v radostnou událost DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíš Krista, ZLODĚJE MAJETKU, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., do Česka, který je v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 13. října 2019, již v sobotu 12. října 2019, v katedrále svatého Víta v Praze. Vidění času DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, směřuje neomylně k cíli, zadržet se v říjnu 2019 nedá, při úplné poslušnosti bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, a jeho ministrů. Běda tomu kdo hromadí MAJETEK, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Lidé se v křesťanském militaristickém imperialismu namáhají pro nic a za nic. Pozře to Kristus, který o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanský Kristus je již pouze UČITEL LŽI, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Kristus se již vyvýšil soudem Baalů a DÉMONŮ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10,11/19,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,36,45,58, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, topí neposlušné umělce, politiky pravice a levice, kněze ekumenických ČARODĚJNIC, atd., v ekonomickém, militaristickém bahně, či v moři ekonomické slané svěcené křesťanské špíny, protože odmítají ukončit dobu benzinovou, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost zajistit, aby moře vládnoucích sviní již nebylo tím, že vládnoucí NETVOŘI, premiér Babiš, a jeho ministři, se před Kristem skloní. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v úplňku MĚSÍCE, nyní v neděli 13. října 2019, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v křesťanské nekonečné POUŠTI 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, se před vládnoucími Baaly a DÉMONY, sklánět nebude. Sklonit se musí premiér Babiš. 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18až23/7, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Zj. 21/1až22/21, 2.Moj.22/17,23/2,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kol.3/5, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. Při úmrtí benzinového Boha, herce Luďka Munzara, Kristus naplnil Písmo do poslední čárky. Plemeno zmijí, neuzdravení, mrtví, neposlušní umělci, pochovávali mrtvého Munzara. Mat.5/3,9,14,18,6/24,33,12/34,13/14,23/7, Luk.1/52,9/59,17/10, 20,34, atd. Kristus ZÁKONODÁRCE dal Česku Gotta proto, aby lidem zpříjemnil čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, a aby jeho některými písničkami objasnil Písmo, ÚSVIT SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby Česko spojilo celý svět, pod vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že přestane sloužit majetku, ale začne sloužit Kristu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Mrtvý, to je neposlušný Babiš, či Zaorálek, nesmí pochovávat mrtvého Gotta. Kristus vyžaduje, aby Česko bylo úplně poslušné, to je živé. Luk.9/60,16/9,13, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Živí služebníci Krista, mají povinnost učinit rozhodnutí, o vytvoření nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, které Kristus umožní nastolit celosvětovou majetkovou rovinu, opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Vyžaduje proto, aby Karel Gott byl pro Česko navždy živou mediální HVĚZDOU, zářící navěky, navždy tím, Dan.9/14,27až11/39,12/2, že ministr Zaorálek, či premiér Babiš, na pohřbu budou zvěstovat, že již jsou živí, to je úplně poslušní tím, že chápou texty Písma o tom, že Karel Gott měl svoje nadání od Krista, a stejně tak texty jeho písniček byly tvořeny rozumem Božím, nikoli geneticky zvířecími mozky skladatelů. Boli sme raz Kristem milovaní, 40 let za socialismu. A tak budeme raz spasení, spravedlností daleko vyšší, v celosvětovém, mírovém Božím království, než byla za socialismu, až Babiš nebude HRABOŠEM, MYŠÍ. K.M.1/4až 7/16až15/12,18, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Bhag.15/15až16/24. Boháči se v křesťanské zlé temnotě, nahltali majetku, TUNELEM privatizace. Zvrátí ho, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Jób5/3,14až20/15až37/23,40/8,13, Př.1/7,14až11/28, atd. Kristus Karla Gotta potrestal rakovinou, kterou šíří pomatený ministr průmyslu Havlíček, stupidní energetickou koncepcí pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie. Viz text na konci kapitoly. 2.Tim.2/16,3/5,15, 4/3, Sír.5/5,7/16,13/18až11/26až43/26,31, atd. Kristus Gottovi nemohl setřít slzy z očí robotickou eutanazií, viz další text. Vládnoucí Baalové, DÉMONI, dělají lidem veškeré zlo, svými geneticky zvířecími mozky. Kristus jim svůj rozum již nedá. Proto chce, aby vládli úplně poslušní, to je živí. Pošli to DÁL, PO VĚTRU, zdarma, Žalm19/3,37/5,11, elektronicky, jako RADOSTNOU ZPRÁVU. Když se Česko nerozhněvá na boháče, které má v křesťanství za Bohy, K.M.12/27, stihne svině vrcholný trest, PEKLO světové války. Všichni poslušní ví, že Bůh chystá svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka 13.10.2019. Může se stát, že Charlottka se začne Krista bát. Žalm14/4. Pak nesmí to vzdát. SVĚTLO SVĚTA rozumu Krista, o cestě do celosvětového, mírového Božího království, Sír.5/5až 50/29, svítí úplně poslušným služebníkům Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Oz.2/18až5/7,15,8/4,12,9/7až15,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Písničkami Kristus potvrzuje vyvolení Česka. Tím umožňuje Česku soudit národy, K.M. 12/10,17,22,27, např. Turecko, které dělá meč válek kvůli ropě. Iz.1/18,5/4,1616/3. Pane Richarde Krajčo skupinakrystof1@gmail.com. Dle vůle Krista, děláte to, co se mu líbí. Fil.2/13. Jste tím novým Bohem, stejně NEOMYLNÝM, jako Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Jste tím křtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, když uznáte veškerou Boží moc, nad svým geneticky zvířecím mozkem. Máte povinnost, z milosrdenství rozumu NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, oslavit písněmi, jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. 1.Tes.4/7,16,5/2, Křesťanské PEKLO nebude, ráj se do Česka vrací, zlí lidé potřebují Boží rozum, a smysluplnou práci. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.29/11až24,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33až15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3.

 

1.) Vážení vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Přestože Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, SKÁLU, který žije mezi námi, který ve Vašich geneticky zvířecích mozcích, dělá dobro i zlo, stále nehledáte, dal se Vám nalézt, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textu. Kristus z Vás dělá nové křesťany, pokorné a úplně poslušné, to je živé, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, stejně mocných a NEOMYLNÝCH jako je Kristus tím, že jste křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost iniciovat nastolení vlády Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO MEDIÁLNÍHO MISTRA, OTCE, UČITELE, LEKAŘE, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa, a to na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Vážení vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry světa vyletí, při pátečních průvodech středoškoláků ve městech. Dle dalších textů, máte povinnost se očistit od všeho militaristicky, ekonomiky, imperialisticky křesťanského tím, že jediným Vaším transparentem v průvodech, budou bíle vlajky a VIDLE. Bíle prapory a VIDLE jsou MEČEM SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou úplnou BOŽÍ ZBROJÍ. Dle dalších textů, máte povinnost učinit rozhodnutí, že nebudete chodit v průvodech po městech, ale že s uvedenou Boží zbrojí obsadíte ÚŘAD VLÁDY, MINISTERSTVA, POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, HRAD, MAGISTRÁTY MĚST, REKTORÁTY UNIVERZIT, SÍDLA ORGÁNŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, atd. a tím, dle vůle Boží, převezmete moc nad lidmi, místo stávajících křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Moc nad lidmi převezmete tím, že MEČEM SLOV PÍSMA, VIDLEMI a BÍLÝMI PRAPORY, učiníte v obsazených kancelářích, z neposlušné, to je z mrtvé vládnoucí elity, živé, to je úplně poslušné služebníky Krista. Donutíte je učinit rozhodnutí, aby jediným slovem Ježíše Krista v Česku, byla dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděná, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, v odstupování svého rozumu, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud je úplně nezničí, pomocí Vás, poslušných a vděčných služebníků. Stávající vládnoucí elita, politická, náboženská a technická, prezentuje sebe, Baaly a DÉMONY, jako vládnoucí Bohy, svou mocí nad světem, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a FOSILNÍCH PALIV, jejichž rabováním dupe planetu zemi, až se v základech hroutí. Děsivá křesťanská temnota je pro Vás skupinovou terapií, protože sami vidíte, že u vládnoucích Baalů a DÉMONŮ neexistuje logické uvažování. Odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích hlupáků, je pro Vás znamením, že Vám, jako úplně poslušným, to je živým, Kristus dovoluje, vládnoucí Baaly a DÉMONY, např. KRVAVÉ PSY, válečníky mocných paží, prezidenty Putina, Trumpa, či Zemana, atd. vyhnat neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Prezident Trump, který přísahal na Bibli, přísahal věrnost svým Bohům, BAALŮM a DÉMONŮM, nikoli Ježíši Kristu. Baalové a DÉMONI, od svých dobře placených KORYT, jsou vyhánění PRSTEM Krista. Vaši generaci již zastihlo Boží celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Prst Boží o vyhánění vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je ekonomů, politiků pravice a levice, zbrojařů, atd., jejichž SKÁLOU, BOHEM, jsou výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, jsou texty Bhagavadgíty a Bible, které se v Boží slávě vzájemně doplňují. Žalm115/17, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Mat.5/3,9,14,18,12/18,26,13/14až23/7, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Bhagav.15/15,16, 16/13až24až18/78, atd. V uvedených textech, Kristus, DUCH svatý, který žije mezi námi, uvádí svou moc nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem, a Vaši povinnost, vše na světě změnit, vyhnáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich dobře placených koryt, pomocí ZBROJE poslušných, to je živých, pomocí BÍLÝCH PRAPORŮ a VIDLÍ. Na dvanáct nových APOŠTOLŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, OKŘÍDLENCŮ, ANDĚLŮ, BOŽÍCH SYNŮ, NEOMYLNÝCH BOHŮ, stačí jedny vidle. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Vážení vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Pro úplně poslušné, to je živé služebníky Ježíše Krista je film HASTRMAN od mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, Ondřeje Havelky herink@melodymakers.cz, podobenstvím o příchodu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v každém pokolení. Mediální HVĚZDA, Ondřej Havelka, který dělá to, co se mediálnímu MISTRU Kristu líbí, pomáhá Kristu, seč mu síly stačí, sklidit PLODY úsilí Ježíše Krista, kterými jsou objasnění jasných plánu Krista, o nastolení své vlády nad vším stvořením, nad všemi státy světa, v novém novoluní v říjnu 2019. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27, Fil.2/13, Iz.5/4,16,9/5až29/11až24až33/22až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. V době křesťanské POUŠTĚ 400 let feudalismu Česka, Kristus do Česka přišel jako bohatý BARON, jako HASTRMAN, který v Česku vybudoval společenství křesťanských KAPRŮ tím, že vybudoval pro KAPRY příbytky, rybníky. 1.Moj.15/13, atd. Film HASTRMAN se začíná PRVNÍM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE, HASTRMANA, v době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kdy Kristus vládl jako křesťanský HASTRMAN, jako BARON bez majetku, jako ZLODĚJ, pomocí komunistických BERANŮ, či OVCÍ, kteří v průvodech nosili obrazy svých marxistických, či komunistických PÁNŮ, Bohů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tes.4/7,16, 5/2, atd. Kristus, křesťanský HASTRMAN, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, přijel jako BARON bez majetku. Začal křesťanským KAPRŮM Česka, primitivním, socialistickým způsobem, opravovat jejich zchátralé příbytky, rybníky. Kristus, křesťanský HASTRMAN, BARON bez majetku, i v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, miloval vyjímečnou ŽENU STATEČNOU, Kateřinu Kolářovou, která byla spravedlivou komunistickou vládou Česka, s Boží mocí výkonnou. Přísl.1/7,14až 31/10, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vyjímečnou ŽENU STATEČNOU, Kateřinu Kolářovou, která byla komunistickou vládou Česka, s Boží mocí výkonnou, miloval i kněz z PACEM IN TERRIS. Kristus, křesťanský HASTRMAN, BARON bez majetku, v době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, byl ve filmu prchlivý, a vraždil jak svoje soky, tak chamtivé, tučné modloslužebníky, boháče, Baaly. Chamtivé boháče, Baaly, topil v křesťanském rybníku. Kol.3/5, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8, 15,37/18,40/8,14, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/14,33, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, i z z PACEM IN TERRIS, spravedlivého Krista ZLODĚJE, HASTRMANA, považovali za NETVORA a nařídili mu, aby z Česka odešel. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Mediální MISTR Kristus, HASTRMAN, z Česka odešel. Sebou si však vzal vyjímečnou ŽENU STATEČNOU, Kateřinu Kolářovou, která byla komunistickou vládou Česka, s Boží mocí výkonnou. Ve FILMU, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, HASTRMANA, přišel do Česka jako UHLOBARON, proto, aby shlédl, jak křesťanští vědci v Česku, nesmyslně vyrabovali uhlí. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka přichází s daleko vyšší spravedlností, než byla v době křesťanské, socialistické POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti. Vyjímečnou ŽENA STATEČNÁ, Kateřina Kolářová, nová, úplně poslušná vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, v uspořádání uvedeném na konci kapitoly, dle filmu stále spí, v křesťanské, militaristické říši mrtvých, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Křesťanské neposlušné svině, křesťanství nezrušili. Stále se křtí osolenou svěcenou křesťanskou špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,29, 33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Vážení vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Kristus vyvolil mě, středoškoláka, abych zahanbil křesťanské a ateistické vědce, od kterých odstoupil, svým Božím rozumem, pro jejich neposlušnost. Nyní vyvolil Vás, úplně poslušné středoškoláky proto, abyste ukončili pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím, že se stanete NEVĚSTAMI, svými svatými skutky s vidlemi a prapory, dále požadovanými. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro Vás, úplně poslušné BOŽÍ SYNY, BOHY, ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, zůstal ŽENICHEM. Máte povinnost, s BÍLÝMI PRAPORY a s VIDLEMI, úplně zničit vládnoucí KRTKY, BAALY a DÉMONY, kteří, svými žvásty, o energetické koncepci neposlušné, to je mrtvé vlády Česka, pouze na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkově potřebné energie, podrývají slovo Krista, STVOŘITELE veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, který do energetické koncepce Česka a světa vidí. Máte povinnost, s BÍLÝMI PRAPORY a s VIDLEMI, neprodleně obsadit veškeré úřady státní správy. VIDLEMI úředníky donutit, aby slovo Boží bylo pouze o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, na summitu OSN, učinili z Gréty hysterického fracka, ze Šamana Gabyševa z Jakutska nesvéprávného blázna, stejně jako ze mně. Dle vůle Boží, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, píši již cca 21 let, čímž Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil Písmo do poslední čárky. Vše co se dle Písma mělo stát, se již stalo tím, že na summitu OSN o klimatu, vzešel plný počet křesťanských pohanů, či NETVORŮ, kteří místo Kristu, slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a to ke své energetické, ekologické a mravní záhubě. Řím.1/18až11/25, 32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus proto, od 24. září 2019, může Česku a světu žehnat, Ageus2/6,18,19, Řím. 11/25, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je z VINNÉ RÉVY MEDIÁLNÍCH HVĚZD Česka Bible, z FÍKOVNÍKU SLUNCE Bhagavadgíty, z HVĚZD GRANÁTOVNÍKU Tóry, a z MĚSÍCE OLIVOVNÍKU Koránu. Toto slovo je jediným Bohem všech států světa, protože se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu bude provázet pouze úplně poslušné. Ageus2/6,18,19, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Protestující školačka, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg, media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, je BLAHOSLAVENÁ pro svoje skutky, je však pouze DUCHEM CHUDÁ tím, že má pouze častečku rozumu Ježíše Krista. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Prorokuje, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, zničí svět pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd. Prorokuje, že život lidí na zemi zanikne nekontrolovaným nárustem skleníkových plynů, a tím řetězovým nárustem teploty, což nebude možné zastavit. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Iz.29/11až24až13/9až24/5až65/15,66/24, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Uvedená realita je pouze části pravdy o zániku křesťanských, ateistických a jiných nemravných vládnoucích sviní, které o Kristu, o DUCHU SVATÉM, a o jeho pomalém Božím soudu, který Bůh činí odstupování svého rozumu, od neposlušných NETVORŮ, nemají ani ponětí. Jak jinak by Kristus mohl soudit vládnoucí Baaly a DÉMONY, než odstupováním svého rozumu, od neposlušných sviní. Kristus se do Česka vrátí, svým Boží rozumem, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky Česka a světa, až vládnoucí Baalové a DÉMONI vyznají své lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o totálně chybné koncepci energetiky ministra průmyslu Havlíčka, pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent celkem potřebné energie Česka. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Celá pravda o zániku militaristického, imperialistického křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhimu, islámu, atd., o STŘÍBRU Kristem ODVRŽENÉM, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Protestující školačka, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg, media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, bude BLAHOSLAVENÁ pro svoje skutky, když bude mluvit dále uvedenou pravdu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné militaristické, imperialistické svině, na neposlušné, to je na mrtvé, DUCHEM CHUDÉ Baaly a DÉMONY, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., Ježíš Kristus uvede zlo ropného a ekonomického kolapsu, kterému neujde žádný neposlušný, to je mrtvý stát na světě. Veškeré militaristické zlo ničení fosilních paliv na světě, se děje z toho důvodu, že v Kristem vyvoleném Česku, v děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, Boží zákony POLE VĚDY Písma, připadly křesťanským odpadlíkům od víry v Ježíše Krista, v NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, drzým, Kristem prokletým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vážení vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti Česka media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Mediální MISTR Kristus, ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu, v písničkách i v médiích uvádí, že děsivá křesťanská, militaristická temnota, je Vám terapií, ve které, nový Ježíš Kristus, mediální MISTR, který vše o sobě uvedl v ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediný UČITEL a LÉKAŘ, uzdraví Vaše OČI a UŠI. Budete Kristem uzdravení, když s pomocí jeho rozumu, uvidíte a uslyšíte, jakými protikladnými žvásty jsou slova stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ. V Česku lidé, MUŽE, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nazývají, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU premiére Babiši babisa@psp.cz, můj Baale, můj bývalý komunistický pomýlený BERÁNKU, předsedo SANÁTU Kubero kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, nguyens@senat.cz, knotekj@senat.cz, Jer.1/17až11/19až 31/27,32, můj Baale, vzpurný, neposlušný, to je mrtvý předsedo PSP Vondráčku posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz, a můj Baale, KOZLE z ČSSD, ministře kultury Zaorálku press@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, zaoralek@psp.cz. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Luk.1/52až4/21až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Kol.3/5, Mat.5/3 až18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristus Vám otevírá Vaše oči a uši, pro slyšení lží vlády vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Vláda zločinců DÉMONA premiéra Babiše, prokazatelně lže tvrzením, že její energetická koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY do roku 2050, je pro zemi dobrá a energeticky spasitelná. Vidíte přece, že to není pravda. Uvedení zločinci, svými geneticky prasečími mozky, nenávidí kázeň. Když nyní, na nového Krista zapomenete, Kristus Vás znovu roztrhá, svým Božím rozumem, a nikdo Vás nevytrhne. Žalm50/17,2. Svým Božím rozumem, odstupuje od každé neposlušné svině, která NYNÍ odmítne jít, do srozumitelně objasněného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného mírového Božího království tak, jak je to dále požadováno. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.

 

3.) Na Sibiři hoří lesy o ploše velikosti Belgie. Nikdo je z hlediska ekonomického nehasil. V Brazilii hoří Amazonské pralesy, stejně tak v Africe, kvůli tomu, že křesťansky přemnožené neposlušné ekonomické svině, potřebují nové plantáže. V naších lesích, kvůli suchu a kůrovci padá zelené jehličí, a vznikají obrovské mýtiny. Snižování emisí ohrožuje ekonomiku, tvrdí DÉMON Babiš, protože lidé ve městech, kteří nemají půdu, potřebují trvalý ekonomický růst. Jak může fungovat energetická koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY do roku 2050, vlády zločince, lháře, DÉMONA premiéra Babiše, když se celosvětově zvyšuje těžba fosilních paliv, a celosvětově ubývá lesů a zeleně, což se viditelně děje kvůli nekonečné křesťanské POUŠTI v Česku. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině, stále odmítají slyšet pravdu o tom, že energie na dopravu v Česku, a ve světě, činí určitě více než 60% celkově potřebné energie, a že elektrická energie, na kterou dělá energetickou koncepci Česka Baal, ministr průmyslu Havlíček, činí méně než 10 % z celkem potřebné energie. Nikdo nevěří Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, že na všechny státy světa uvede zlo, HROB, JÁMU, ropného a ekonomického kolapsu, za které lidstvo nemá žádnou náhradu, a následně neposlušné, křesťanské, mrtvé svině, potrestá vrcholným trestem tím, že na celý svět uvede křesťanské PEKLO třetí světové války, ve které zničí strašlivou záhubou dvě třetiny lidí. Bez SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu o DÉMONECH, a Baalech, o vlastnících PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd., který Kristus, ve své slávě, uvedl ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, již nelze žít. Pokorní středoškoláci proto mají povinnost, v pátečních protestech, zrušit VELKÝ PÁTEK, a tím oddělit Česko od vzpurných národů. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18. Vážení BLAHOSLAVENÍ, vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti, DUCHEM CHUDÍ středoškoláci. media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Když chodíte v pátek po ulicích měst se svými transparenty, pouze pláčete nad HROBEM neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nad bývalým komunistickým BERÁNKEM premiérem Babišem babisa@psp.cz, předsedou SANÁTU Kuberou kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, nguyens@senat.cz, knotekj@ senat.cz, Jer.1/17až11/19až31/27,32, předsedou PSP Vondráčkem posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz, či ministrem kultury Zaorálkem press@mkcr.cz, zaoralek@ psp.cz. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,9,6/33,44,72, atd. Máte povinnost pátečním protestem naprodleně zajistit, aby z Česka a celé země vymizeli vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kteří ji podupali pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd. dále uvedeným způsobem. Máte povinnost prosadít, aby na trůn Česka dosedla nová vláda, uvedená na konci kapitoly, která rázně uplatní, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ 02 Arény v Praze, celosvětovou, majetkovou Boží rovinu, opakovaně uváděného, elektronicky celosvětově plánovaného SLOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kristus Vám dá jazyk, jako odměnu. Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Sír.5/5až51/23, atd. Vážení BLAHOSLAVENÍ, vzpurní, neposlušní, to je mrtví, DUCHEM CHUDÍ PÁTEČNÍCI. Máte povinnost, jako úplně poslušní, to je jako živí, úplně zničit křesťanský VELKÝ PÁTEK, pomocí kterého jsou neposlušné, to je mrtvé, křesťanské vládnoucí svině, vydáni klamu o křesťanském Kristu tím, že uvěřili lži o ukřižování Krista ZLODĚJE, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Spolu se vzpurnými křesťany, z jejichž protikladných žvástů vyšlo rouhačství na celou zemi, jsou odsouzení neposlušní, to je mrtví, kdo nalezli zalíbení v křesťanké říši zla mrtvých sviní, v nepravosti křesťanských protikladných dogmat. 2.Tes.2/3,11až3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jer.1/27až23/15až31/27,32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31až47/21,51/26, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Vážení BLAHOSLAVENÍ, vzpurní, neposlušní, to je mrtví, DUCHEM CHUDÍ PÁTEČNÍCI. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky tím, že ze mě učinil nesvéprávného blázna. 1.Kor.1/27až15/33, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, atd. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU Češková, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tím tvorstvu místo Stvořiteli. Zachránila tím dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Řím.1/18až8/19,9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. V roce 2006, za cca 6,3 roky od přelomu věku konce éry fosilních paliv, od roku 2000, měla svatyně Boží, kterou je SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dojít v Česku Boží spravedlnosti tím, že Kristus měl být vyvýšen SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, což se kvůli MUDr. Češkové nestalo. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16až29/11až24,66/24, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, 1.Kor.10/11, atd. Od psychiatrů z Brna jsem měl dalších deset let pokoj, mohl jsem řídit auto. V roce 2016, praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan, dostala od svých chlebodárců dopis, že je nutné ignorovat svobodu slova a svobodu náboženskou, a za mé psaní SOUDU Baalů a DÉMONŮ, mě potrestat tím, že nesmím řídit auto, z hlediska psychiatrie. V den mých narozenin 21.9.2016 nařídila, abych pro řízení auta donesl potvrzení od pomateného hlupáka, ředitele blázince v Bohunicích, od MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz. Ten mě potvrzení nedal, a poslal mě za ředitelem blázince v Černovicích MUDr. Radimským sekretariat@pnbrno.cz. Ten tvrdil, že potvrzení má povinnost vydat MUDr. Kašpárek. Ředitel MUDr. Kašpárek pravil, že bude raději, jako blázen, sloužit tvorstvu, místo Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a že potvrzení mně vydá psychiatr MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, což se zase nestalo. Tím, v roce 2016, v Česku vzešel plný počet ateistických nemravných sviní. Kristus tím objasnil, že má veškerou moc nad každým lidským DUCHEM, nad každým lidským, geneticky zvířecím mozkem. Psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení, pro mé bláznovství psaní pomalého Božího SOUDU, křesťanské lži o Kristu, a tím totálně chybnou energetickou koncepci ministra průmyslu Havlíčka na elektřinu, která tvoří necelých deset procent z celkem potřebné energie, nemají za trestný čin. Bláznovství drzých psychiatrů a orgánů činných v trestní řízení, již musí být zřejmé poslušným, živým středoškolákům, PÁTEČNÍKŮM, pro uvedení Česka pod holí k Bohu. Řím.1/18,9/14,11/25,32,16/26, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ezech.3/4,21až20/37, atd. Vážení BLAHOSLAVENÍ, vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti, DUCHEM CHUDÍ středoškoláci. media@fridaysforfuture.cz, brno@ fridaysforfuture.cz. Kristus slíbil, že bude Česku a světu žehnat, ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až za tři dny po mých narozeninách, až od 24.9.2019. Ageus2/6,18,19, atd. V písničkách proto slíbil, že mý přání tříletý, od roku 2016, kdy nesmím řídit auto, do roku 2019, splní najednou, když v Česku najdu velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, což se zatím nestalo. Nad militaristickými sviněmi, uzavřenými pod křesťanskou neposlušnost, se Kristus, svým rozumem, slituje naráz. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky tím, že uvedl, že za tři roky mé práce nádeníka, od roku 2016, do roku 2019, kdy nesmím řídit autu z hlediska psychiatrie, protože opisují stále stejné texty Písma, bude zlehčena sláva vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. krvavých psů, zločinců, velitelů žoldáků, kteří pravdu o Kristu, a pravdu o koncepci energetiky, neumí ani štěkat, Iz.16/3,13až29/11až24až56/10, prezidentů Putina, Trumpa, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana tím, že z celého početného davu, který, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd. dupe celou zemi, až se v základech hroutí, zbude jenom hrstka těch, co mluví pravdu, z milosrdenství rozumu Krista. Iz.16/3až13, atd. Kristus mě má rád, oslavuje mě v mnoha písničkách, kde uvádí, že moje písně zná, a že v nich, v Česku, vyzpívám, veškerou světa bídu, bídu, bídu. Oči mě pálí ne od slídy, ale od počítače. Bezvýznamnou hrstkou, která zbyla, která mluví pravdu z milosrdenství rozumu Krista, je Greta Thunberg, a šaman Gabyšev z Jakutska. Gréta mluví pravdu o tom, že těžbu ropy je nezbytné neprodleně minimalizovat, šaman Gabyšev mluví pravdu o tom, že vládce děsivé křesťanské temnoty Putina je nutné vyhnat od koryta. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

4.) V místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na zahradě domu na Říčkách č. 42, v křesťanském podzemí, vyháním či ničím VIDLEMI krtky za to, že podrývají vysazená semínka. Ježíš Kristus vysadil semínka mluvící pravdu, Grétu Thunberg, a šamana Gabyševa z Jakutska. Tyto semínka v Česku, kvůli děsivé křesťanské temnotě katolického katechismu Satana kardinála Duky, kvůli krutému zmijímu jedu ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka, podatelna@cnb.cz, podrývají v Česku, v křesťanském podzemí, všichni uvádění vládnoucí KRTCI, všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI, na ÚŘADU VLÁDY, v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, v SENÁTU, na HRADĚ, na MAGISTRÁTECH MĚST, na KRAJÍCH, na REKTORÁTECH UNIVERZIT, na ORGÁNECH ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, atd. Např. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad všemi křesťanskými sviněmi v Česku v jedinou hodinu, Řím.1/18až11/32, Zach. 3/9,4/6, Jer.49/20,50/22,45, atd., když mnohé uváděné vládnoucí Baaly a DÉMONY, KRTKY, vyvlečete při protestech VIDLEMI, od jejich dobře placených koryt, ve DNI PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v PÁTEK, dále uvedeným způsobem. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, 1.Tes.4/7,16,5/2, ve DNECH Božího NAVŠTÍVENÍ, vyvlečením mnohých uvedených neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, z jejich kanceláří, od jejich dobře placených KORYT, na ulici VIDLEMI, bude DNEM Krista. Křesťanským, neposlušným, to je, bez rozumu Krista mrtvým sviním, bude tento DEN TMOU, a ne SVĚTLEM. Ám.5/18. Pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, či vojenské kaplany, bude tento DEN TMOU tím, že Kristus ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, přijde nyní do jím vyvoleného Česka, tímto způsobem PODRUHÉ, nyní v daleko větší MAJETKOVÉ ROVINĚ, než byla v době ateistické POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti. Chodit po ulicích v průvodech s transparenty, je k energetické, ekologické a mravní smrti, kvůli Vaší neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné konceci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vůle Boží je, abyste v PÁTEK, pomocí VIDLÍ a bílých praporů, obsadili všechny ÚŘADY STÁTNÍ SPRÁVY, a vládnoucí Baaly a DÉMONY, zde donutili VIDLEMI, mluvit pravdu o Kristu, a o jeho dokonalé lásce příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Na dvanáct úplně poslušných apoštolů, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, královského kněžstva BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží, STŘEDOŠKOLÁKŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, stačí jedny VIDLE. VIDLE jsou v Česku MEČEM BOŽÍHO SLOVA, veškerou Boží zbrojí. Kristus nechce, aby někdo v Česku zahynul VIDLEMI, jako KRTEK, ale aby všechni nyní došli k pokání. Smyslem života STŘEDOŠKOLÁKŮ je nyní úplná poslušnost Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Boží plán pro úplně poslušné STŘEDOŠKOLÁKY je zřejmý. Zbavit neprodleně celou zemi mrtvých, to je neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nesmí dupat zemi, až se v základech hroutí. ZBRANĚ neposlušných mrtvých vládnoucích sviní, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, musí zmizet. Středoškoláci, Kristus se nad Českem smiluje, z milosrdenství svého rozumu, až budete v koncích se svou moudostí sviní, Žalm104/30, 107/10,18,27,43, 2.Petr.2/21, svých energetických koncepcí, na útlum těžby uhlí. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Vážení BLAHOSLAVENÍ, vzpurní, neposlušní PÁTEČNÍ protestanti, DUCHEM CHUDÍ středoškoláci. media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyste proměnili křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, že úplně zrušíte křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, a tím abyste poslali na Česko hlad a žízeň po slyšení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Kristus vyžaduje, abyste pochopili, že všechno, co se dle Písma v Česku mělo stát, se již stalo, do poslední čárky. Proto Kristus, jehož hněv již neprodlévá, dovoluje rozhodnout o energetické nezbytnosti neprodleného sešrotování zbraní celého světa. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Kristus vyžaduje, abyste pochopili texty Písma o tom, že Kristus ZLODĚJ, 1.Tes.4/7,16,5/2, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy, Boží socialistické majetkové rovnosti, vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče a bankéře, nechal vyvléct od jejich koryt na ulici, těmi nejchatrnějšími z komunistického stáda, pomocí MILICIONÁŘŮ. Hlukem pádu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v Česku, v roce 1948, se zachvěla celá imperialistická, militaristická země, země křesťanských MODLÁŘSKÝCH STVŮR, Krista ukřižovaného protikladnými dogmaty. Jer.3/4,21až49/20,50/18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28, 10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kol. 3/5, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Zjev.1/1až22/21, Jud.12, atd. Následně Kristus nechal znít hlas boje Baalů a DÉMONŮ, kteří, pomocí svých křesťanských úmyslů, pomocí militaristické modloslužby, pomocí CHAMTIVOSTI boháčů, zničili v Česku komunistické BERANY a OVCE proto, aby jejich KLADIVO a SRP, jejich horečného zbrojení, nezničilo třetí světovou válkou, celou zemi. Jer.1/17až6/19až31/27,32až50/23až38,45až51/58, Kol.3/5, atd. Nyní Česko žije ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, v říši mrtvých, kdy pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, všichni neposlušní a vzpurní, jsou viditelnými hlupáky. Vládnoucí hlupáci, pomocí svých geneticky zvířecích mozků, pro děsivou křesťanskou TEMNOTU protikladných dogmat katolického katechismu, pro krutý zmijí jed vymyšlených ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka, jdou do HROBU JÁMY ropného a ekologického kolapsu, vrcholného Božího trestu, PEKLA třetí světové války. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Např. v míste svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, není možné, aby z úst Otce Bohu milého, Satana faráře Héneka, vytékala voda svěcené křesťanské, osolené špíny. Protože jeho křesťanské protikladné žvásty jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Bohu milý farář Hének, nemusí z kostela utíkat hned. Má povinnost mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,52/11,57/10,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

5.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který v křesťanské VINICI odjakživa žije jako NEOMYLNÝ VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jehož hněv již neprodlévá, vyžaduje, Iz.5/4,16,29/11,24,33/22,44/5,7,45/5,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,1,15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.5/5,7/16, atd., aby v Česku, svými spravedlivými skutky, se připravila jeho choť, NEVĚSTA, Zj.19/7,8, Iz.49/18až66/24, kterou nová vláda Česka, pokorná, bezmocná, úplně poslušná, a Kristu vděčná za to, že ji Kristus dovoluje, v jedinou hodinu úplně vyhladit vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., kteří se v Česku, a na celém světě, rozpínají jako bujné křoví. Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18, 27,104/30, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly, má povinnost být Kristu vděčná za to, že Kristus vyvolil Česko ze všech národů, pomocí soudu vládnoucích DÉMONŮ a Baalů. Křesťanská, či ateistická nepravost Baalů a DÉMONŮ, obrací v pustinu celou zemi. Zločinnost technických pokrytců a lhářů, vyvrací trůny vládců. Kdo se ve svém utrpení nerozhněvá na vládnoucí hlupáky, na toho dolehne vrcholný trest, kterým je odstoupení Božího rozumu od geneticky prasečích mozků neposlušných hlupáků. K.M.1/4,5/23až12/10,17,22,27,16/28až19/6, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Ježíš Kristus, na úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, v PAMETNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, sesílá do Česka svého nového DUCHA, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,29,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15až6/1,2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Tím tvoří z neposlušných, to je z mrtvých křesťanských sviní, křtěných křesťanskou, svěcenou, osolenou špínou, křesťany nové, úplně poslušné, to je živé, křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, 1.Kor.1/27až15/29,33, Iz.5/4,16až29/11až24až57/10,16,20až63,14,18,65/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Noví křesťané, s pomocí rozumu Ježíše Krista, z Božího milosrdenství, mají povinnost neprodleně obnovit tvářnost Česka a celé země, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ukončení služby vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, a lidským Bohům, to je výrobkům lidských rukou, to je PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, LODÍM, atd., je nezbytné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kvůli neposlušnému Česku se celá země v základech hroutí, protože neposlušné křesťanské a jiné svině nechtějí uznat, že jedinou SKÁLOU je nyní Ježíš Kristus, jeho NEOMYLNÝ rozum, kterým vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trůn Krista, v nové, úplně poslušné vládě Česka, uvedené na konci kapitoly, z milosrdenstvím rozumu Krista, zatím nebyl upevněn. Zatím nebyla uplatněná Boží spravedlnost celosvětové majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro všechny státy světa. Iz.16/1až13až21/5až 29/11až24až33/22až44/5,8,45/7,48/5,11až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15,22,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Neposlušní lidé celého světa, místo Kristu, svými geneticky prasečími mozky, slouží pouze svým pohlavním ÚDŮM, a tím své SKÁLE, svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, LODÍM, atd., a tím své SKÁLE, fosilním palivům. Éru fosilních paliv Kristus končí pomalým Božím SOUDEM neposlušných, to je bez rozumu Krista mrtvých křesťanských sviní, či křesťanských NETVORŮ Česka, od doby přelomu věků, od roku 2000, do PRAVÉHO POLEDNE, do podzimu roku 2019, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI celého světa, pro neznalost nového, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro neposlušnost a neznalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jdou do HROBU, či do JÁMY ropného a ekonomického kolapsu, a tím do křesťanského PEKLA třetí světové války. Ve třetí světové válce Kristus za trest vyhubí dvě třetiny přemnožených křesťanských a jiných neposlušných sviní. Plný počet křesťanských a ateistických pohanů v Česku vzešel, z milosrdenství rozumu Krista, pomocí pomalého Božího soudu. Pro úplně poslušné Česko je srozumitelně objasněna Boží vůle. Povinností je vytvořit celosvětové, mírového Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého rozumu, a pomalým Božím soudem neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., boří všechno co zasadil militarismem křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Do Kristem vyvoleného Česka se vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude zveřejněno vše o blahoslavené, DUCHEM CHUDÉ šestnáctileté Grétě Thunbergové, o šamanu Gabyševovi, a o mně, Oplatkovi. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Ke třem maličkým osobám Kristus nyní obrátil svou ruku, k MALIČKÉ protestující školačce Grétě Thunbergové, media@fridaysforfuture.cz, brno@ fridaysforfuture.cz, k šamanu Gabyševovi z Jakutska, který chce svými žvásty vyhnat od koryta, vládce děsivé křesťanské temnoty, válečného zločince Putina a k maličkému, bývalému projektantu VZDUCHOTECHNIKY Stanislavu Oplatkovi. Kdyby Kristus nedal světu tyto proroky, dopadla by města v Česku jako Hirošima a Nagasaki, jako SODOMA a GOMORA. Zach.13/7, 1.Kor.1/27až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/9až29/11až24až66/24, atd. O MALIČKÉ protestující školačce Grétě Thunbergové, je nezbytné zveřejnit. DUCHEM CHUDÁ, nyní blahoslavená Gréta Thunbergová, Mat. 5/3,9,14,18, z milosrdenství rozumu Krista, Iz.57/10,16,20, K.M.1/4až6/6až24,7/16, Bhag.15/15,16/1až24, mluvila v OSN jen poloviční pravdu. Pravdivě kritizovala vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. za to, že kvůli jejich blahobytu se celá země v energetických základech hroutí. Správně uvedla, že kvůli vládnoucím křesťanských, ateistickým BOHŮM, Baalům a DÉMONŮM, drzým válečným zločincům, prezidentům Putinovi, Trumpovi, Zemanovi, atd., lidé slyší pouze samé lži o tom, že energetickou spásou světa je zvyšující se výroba, doprava, výstavba, spotřeba, horečné zbrojení, války o území s fosilními palivy, atd. Správně požadovala, aby uvádění, neposlušní váleční zločinci, NETVOŘI, mrtvoly, zlí Bohové, zmizeli neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,115/17,132/5,8,150/6, Zach.13/7, atd. Gréta Thunbergová, je sice BLAHOSLAVENÁ pro svoje skutky, a pro mluvení pravdy o správné energetické koncepci, a je proto NEVĚSTOU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Mat.5/3,9,14,18, Zj.19/7,8, Iz.29/11až24až49/17až57/10,16,20až66/24, atd. Dle Písma je však stále DUCHEM CHUDÁ, protože má pouze částečku DUCHA BOŽÍHO, DUCHA PRAVDY, částečku rozumu Ježíše Krista, jediného Boha všech států světa. Což znamená, že člověk, při odstoupení rozumu Krista, má jenom DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, svého geneticky zvířecího mozku. Není na světě člověka, který by měl v moci svého DUCHA. Když mají vládnoucí Baalové a DÉMONI moc nad chudáky, svými geneticky zvířecími mozky, páchají jim samé zlo. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16/1až 24, Iz.2/22,29/11až24až57/16, Jan5/34,38,43,14/9,17,25,15/15,25, Mar.4/12,7/7,13/20, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

6.) BLAHOSLAVENÁ Gréta Thunbergová, je DUCHEM CHUDÁ, protože má pouze částečku rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Gréta v plnosti DUCHA SVATÉHO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládnoucí Baaly a DÉMONY srazí po hlavě, že ani nehlesnou. Stane se tak, až pochopí, že její výrok o tom, ŽE JE NEZBYTNÉ TĚŽBU ROPY MINIMALIZOVAT, není z rozumu jejího, z jejího mozku geneticky prasečího, ale z rozumu Ježíše Krista, z jeho milosrdenství. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka a Švédska nastane, až mnoho služebníků Krista, pokorných a úplně poslušných, naprosto bezmocných přizná, že Kristus má totální moc nad každým, geneticky prasečím mozkem, každého člověka. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských a ateistických sviní nastane, až Gréta, jako bezmocná a úplně poslušná přizná, že na hříšné svině, křesťanský meč válek dolehl sedm krát, během sedmi dní, to je během sedmi tisíc let. Až přizná, že máme OSMÝ DEN PÁNĚ, osmého tisíciletí, kdy Gréta a středoškoláci pochopí, že není nic lepšího, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí vedení lidstva Kristem, než bázeň před Kristem, a strach, jaký ještě nikdy nebyl. Že není nic sladšího, než neprodleně realizovat dokonalou lásku Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového království. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/7až43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3. V této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal roku 2000, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetí