Kapitola 261 – 48 stran.

03.09.2019 18:02

Kapitola 261 – 48 stran. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který odjakživa žije mezi námi, se nyní stal ŽENICHEM, či MANŽELEM, pro BÍLOU, dokonalou NEVĚSTU STROMU SPRAVEDLNOSTI, nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka. Je žárlivě milující. Dle svého plánu proto ničí a zabíjí stávající neposlušné barevné NEVĚSTKY, stávající STÁTNÍ SPRÁVY, to je politické strany politiků pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Z milosrdenství svého Božího rozumu vyžaduje, aby v Česku, po ukončení pomalého Božího SOUDU neposlušných sviní, vznikla NOVÁ ZEMĚ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby Česko mělo neprodleně BÍLOU NEVĚSTU, STROM SPRAVEDLNOSTI, novou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Vyžaduje, aby STROMEM SPRAVEDLNOSTI byl i HRAD, kde nyní vládne drzý zakladatel KOZLŮ ČSSD, Kristem prokletý, neposlušný, to je bez rozumu Krista mrtvý hlupák, DÉMON prezident Zeman. Vyžaduje aby bylo vše nové tím, že Česko bude mít nového prezidenta, a novou vládu Česka, vytvořenou dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dle dalších textů. Kristus, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., svůj Boží rozum již nevrátí. Vyžaduje, aby SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bylo v Česku projednáno v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v pořadu ČT1 Václava Moravce. vaclav.moravec@fsv.cuni.cz. Projednání dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je vlastně DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. ČT1 má povinnost zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, aby veškerý majetek Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, či vojenských kaplanů, shnil energeticky, ekologicky a mravně. Nové DNES naplnění Písma do poslední čárky o Česku, je v novém novoluní MĚSÍCE, od pátku 30.8.2019, do dnů oslav Krista VÍTĚZNÉHO, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 14.9.2019, kdy nového Krista musí všichni znát ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, v případě další neposlušnosti dále uvedených neposlušných, to je mrtvých služebníků Krista. Při další neposlušnosti uvedených svévolníků, Kristus zničí svět např. zničením lesů a kyslíku. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 261 - 48 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 41. Česká bible kapitola 261. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Nepochopení fungování Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, v imperialismu, militarismu, atd., uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je příčinou veškerého utrpení chudáků, bezdomovců, válečných uprchlíků, a všech nesmyslných válek, dnes o území s fosilními palivy. Vrcholným trestem pro vzpurné, neposlušné, křesťanské, ateistické a jiné hlupáky, K.M.12/27, je totiž odstoupení rozumu Ježíše Krista od všech, kdo ignorují dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů v celosvětovém, mírovém Božím království. Katastrofou pro vyvolené Česko je, že lži vládnoucích Bohů o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která činí necelých 10 % z celkem potřebné energie, se lži lidu líbí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Šestnáctiletá, DUCHEM CHUDÁ, BLAHOSLAVENÁ, neomylná školačka Gréta Thunbergová, mluví pravdu o koncepci energetiky tvrzením, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse světa, mají povinnost minimalizovat těžbu ropy. Totéž uvádí prorok Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný spravedlivý NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, ve veškerém Písmu od Krista. Gréta, s pomocí rozumu Krista dosáhla cíle. Mluví pravdu o správné koncepci energetiky. Kristus funguje tím způsobem, že pravdu o energetice zvěstují proroci. Svět patří dvom zalúbeným, do pravdy o správné koncepci energetiky, maličké Grétě a maličkému Stanislavovi. Dle kapely ELÁN. info@vasopatejdl.com, manager@elan.cz. Láska k pravdě o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, prenajímá bláznom Grétě a Stanislavovi, krídla OKŘÍDLENCŮ. Jud.12, Přísl.1/7,14až10/20, Jan8/17až15/25, atd. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo NEJDE, naprogramovat si do svého geneticky myšího mozku, slovo PRAVDY SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Kristu, a tím slovo PRAVDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro zřízení mírového celosvětového, Božího království, na kongresu všech úplně poslušných sátníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, NEEXISTUJE. Dle kapely Mirai. kapelamirai@gmail.com. Viz str.26až10. 2.) Z plánů vládnoucích volů, Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ministra průmyslu Havlíčka a ministra ŽP Brabce, kteří SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nenávidí, kterým se Kristus ZÁKONODÁRCE hnusí, rychle sejde. Jejich plán hlupáků, které Kristus nemiluje, dělat energetickou koncepci Česka, pomocí UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, je úplným nesmyslem. Okouzlení z elektroautomobilizace, hlupáky, lháře, pokrytce a zločince, kteří o všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky, rychle přejde. Kristus se do jím v Písmu vyvoleného Česka, svým Božím rozumem, vrátí v okamžiku, až Česko, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo ve veřejném dialogu v ČT1 u Václava Moravce vaclav.moravec@fsv.cuni.cz, dobrovolně rozhodne, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., mají povinnost neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Mediální MISTR Kristus, po pouti v Domašově pláče SLZAMI SVATÉHO VAVŘINCE. Jer.13/17, atd. Viz str.10až13. 3.) Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyhledává to co zašlo, Kaz.3/15, ve STARÝCH, již nepotřebných SMLOUVÁCH Ježíše Krista s neposlušnými, pro odstoupení Krista mrtvými hinduisty, buddhisty, židy, křesťany či muslimy. Zach.11/10. Křesťanské, neposlušné vládnoucí svině Česka a světa, budou pykat, za svoji vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené minimalizaci těžby ropy, požadované, dle vůle Boží, také maličkou, šestnáctiletou školačkou Grétou Thunbergovou ze Švédska. Ropu a plyn Kristus vyžaduje zachovat, pro postupné přetvoření celého světa, výstavbou sídlišť a měst, z energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus má úžasnou trpělivost např. s KOZLEM z ČSSD, s ministrem kultury doktorem filozofie Lubomír. Zaorálkem, atd. press@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, který je opakovaně souzený POMALÝM SOUDEM, který opakovaně propadl křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, a kterou je žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na výnosný, militaristický, imperialistický trh. K.M.15/17. Viz str.13až16. 4.) Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘÍŽOVANÉHO vznikla křesťanským mletím protikladných dogmat drzých pozemských Otců, Satanů kněží. Nedala příkaz ke zničení planety země, v době ropného a ekonomického kolapsu, PEKLEM třetí světové války. Viz str.16až20. 5.) Kristus v Česku naplnil Písmo, a písničky od mediálního MISTRA Krista, do poslední čárky tím, že Česko vyvedl z POUŠTĚ čtyřiceti let převýchovy boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., pomocí Baala, boháče prezidenta Havla, a pomocí drzého pozemského Otce biskupa Malého, na nekonečnou křesťanskou poušť, ovocem úmyslů boháčů a vojenských kaplanů. V Písmu vyvoleného služebníka jménem RÁKOS, projektanta VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákose z Brna, úplně poslušného Ježíše Krista, jsem tímto pomazal za nového prezidenta Česka. Úplně poslušného STAVAŘE Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, jsem tímto pomazal za ministra stavebnictví

 

nové vlády. Viz str.20až23. 6.) Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby čtyři KONI, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, vedoucí ÚTZB VUT v Brně profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil, pospisil.j@fme.vutbr.cz, nový prezident Česka, jménem RÁKOS, projektant VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákos, a nový ministr stavebnictví, nové vlády Česka, PŘEDKLADATEL SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, uspokojili technického DUCHA Ježíše Krista v ČT1, v pořadu Václava Moravce tím, Zach.6/7až13/4,8, atd. že úplně zničí STROM militaristické vlády premiéra Babiše. Viz str.23až26. 7.) ČTYŘI KONI, profesor Hirš, docent Pospíšil, Ing. Rákos a Ing. Oplatek mají povinnost nedat svou Boží slávu někomu jinému, a cizímu národu své výsady, svolat kongres úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zach.6/8až13/4,8, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,5/7,6/33,72, atd. Viz str.26až29. 8.) Úplně poslušný profesor Hirš, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, vedoucí ÚTZB, VUT v Brně, stejně tak úplně poslušný ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil, pospisil.j@fme.vutbr.cz, mají obrovskou odpovědnost jak za sebe, tak za Česko, a tím celý svět. Kristus, svým Božím rozumem, Česko a svět energeticky spasí pouze v případě, že se neprodleně, celosvětově, začnou stavět sídliště a města z DOMŮ ZIMÍCH bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačná. Pro úplně poslušné služebníky Krista, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, pro odborníky z Brna, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je Boží příkaz o zrušení vlády premiéra Babiše jasný a lehký, pro viditelné lži ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která nemůže nahradit ropu, která činí zřejmě více než 60 % z celkem potřebné energie Česka. Elektřina činí necelých 10 % celkem potřebné energie Česka, a není ekonomicky a technicky možné, její množství podstatně a rychle zvýšit. Viz str.29až31. 9.) Kristem vyvolené Česko jen spí, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od zpěváka Davida Kollera. kapela@davidkoller.cz. Viz str.31až33. 10.) KOZLU premiéru Sobotkovi a KOZLU Zaorálkovi, bylo osobně i písemně sděleno, že DUCHEM CHUDÍ vědci, bývalého děkana Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, vynalezli perpetuum mobile. Chtěli cca 60 % celkem potřebné energie pro dopravu, nahradit stávajícím množstvím energie z elektřiny, které je méně než deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko. Kristus dal vládu nad lidmi např. hlupáku, komunistovi, BERANOVI Gottwaldovi, na HRAD dosadil přímo z vězení drzého Baala, boháče Havla. Je tedy naděje, že na HRAD dosadí, jím v Písmu vyvoleného Ing. Rákose. Nebo že ministrem stavebnictví učiní svoji SKÁLU, Bohu vděčného Ing. Petra Oplatka. Viz str.33až37. 11.) Kdo se vzdá rozumného uvažování o Kristu a o koncepci energetiky, zajde strašlivou záhubou. Viz str.37až39. 12.) LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.39až41. 13.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.41až45. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 14. září 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v září 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, Soudců9/15, neprodleně, ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25, 8/2,11, že učiní Krista SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a KOZEL prezident Zeman. Vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, jsou drzí KRTCI. V křesťanském podzemí podrývají semínka zasazená Kristem na celosvětové zahradě Božího království, maličkou školačku Grétu ze Švédska, a bývalého projektanta VZDUCHOTECHNIKY, maličkého Stanislava. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/4. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil vědce, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci kapitoly, až bude Kristus chtít. Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/8,12/3, Viz str.45až48.

 

1.) Slovo dvou osob o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, a o Ježíši Kristu, je správné a pravé. Jan8/17. Ke dvěma maličkým osobám Ježíš Kristus nyní obrátil svou ruku, k MALIČKÉ protestující šestnáctileté školačce Grétě Thunbergové. media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, a k maličkému, bývalému projektantu VZDUCHOTECHNIKY Stanislavu Oplatkovi. Zach.13/7, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Kristus vyžaduje, bít neposlušné a vzpurné, to je bez rozumu Krista MRTVÉ politické a náboženské pastýře tak dlouho, až se rozprchnou jejich stáda hlupáků a pokrytců. Kristus se v Písmu rozhodl dvě třetiny přemnožených, neposlušných, DUCHEM CHUDÝCH lidských hlupáků vyhubit, a tím naplnit Písmo do poslední čárky. Přemnožením nesmyslně ničí planetu zemi, až se v základech hroutí. Zach.13/7,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Vládnoucí lháři nejsou z Boha. Jan8/47. Bůh o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Šestnáctiletá, DUCHEM CHUDÁ, BLAHOSLAVENÁ, neomylná školačka Gréta Thunbergová, mluví pravdu o koncepci energetiky tvrzením, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse světa, mají povinnost minimalizovat těžbu ropy. Totéž uvádí prorok Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný spravedlivý NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, ve veškerém Písmu od Krista. Gréta, s pomocí rozumu Krista dosáhla cíle. Mluví pravdu o správné koncepci energetiky. Kristus funguje tím způsobem, že pravdu o energetice zvěstují proroci. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky tím, že vše uvedené o koncepci energetiky v Písmu, potvrzuje i písničkami proto, aby pro SLEPÉ a HLUCHÉ, neposlušné, to je pro mrtvé vládnoucí svině, byl mediální MISTR Kristus, nejenom LÉKAŘEM, ale také harmonikářem. Luk.4/23, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Tes.2/3až3/1,11, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se pekelně snaží zaměstnat všechny neposlušné a vzpurné, tedy mrtvé lidi, což je však k jejich energetické záhubě, v době ropného a ekonomického kolapsu. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Svět patří dvom zalúbeným, do pravdy o správné koncepci energetiky, maličké Grétě a maličkému Stanislavovi. Dle kapely ELÁN. info@vasopatejdl.com, manager@elan.cz. Láska k pravdě o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, prenajímá bláznom Grétě a Stanislavovi, krídla OKŘÍDLENCŮ. Jud.12, Přísl.1/7,14až10/20, atd. Ruší křesťanské, judaistické, hinduistické, buddhistické a muslimské, militaristické, imperialistické zlo neposlušných, to je mrtvých, a tím našepkává básnikom. Zalúbení, Gréta a Stanislav, sú Kristem chránění. Proto lietať smú, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bez oprávnění. Každý den sú na dávke lásky Božího rozumu závislí. V chráme Krista, kterým je celý svět, Sk.7/48, nech i veriací sa nepýtajú, čo sa smie, dle militaristických, křesťanských ZÁKONŮ, neplatných v celosvětovém, mírovém Božím království. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, požičia krídla OKŘÍDLENCŮ len tým, čo sa neprodleně a dobrovolně, vrátia k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, realizací zákonů POLE VĚDY Písma. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Zalúbení, Gréta a Stanislav, v čekárni zázrakov, sú ohrození pádmi Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd., z oblakov křesťanských nebes, MRAVNĚ NÍZKÝCH, v době podzimního SLUNOVRATU, kdy dozraje úroda neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní. Nesú sa v prúde dní, nič ich neuzemní, keď sú zalúbení, do pravdy o správné koncepci energetiky, a do správného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Nič nie je ako predtým, kdy vládnoucí křesťanský lži lid lhal o koncepci energetiky. Křesťanská SKÁLA, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, padne. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Pravda o Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, je krásná, až sa začínáš bát. Keď v nekonečné křesťanské púšti kvitnú kvety. Keď SLNKO Boží spravedlnosti Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, večer nezapadá, pro poslušné služebníky. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Mediální Mistr Ježíš Kristus, naplnil Písmo do poslední čárky, písničkou od Mirai. kapelamirai@gmail.com. Nezvládáš dojít k cíli, do mírového, celosvětového Božího království, s jediným Kristem světa, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. K cíli se dojde nyní, mluvením pravdy o energetice. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Proto odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, okouzlením z elektroautomobilizace, a okouzlením UHLÍKOVÉ NEUTRALITY. Sotva při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH vyjdeš, hned se vrátíš do křesťanského PEKLA militarismu a imperialismu, prohlášením Ivana Hofmana nazory@denik.cz, že horečné zbrojení je nezbytné, kvůli vysoké zaměstnanosti. Když se nemůžeš v křesťanském militarismu hnout, zkus se nadechnout. Je to pro mě zvláštní pocit, být v děsivé temnotě křesťanské noci sám, bez pomocníků, kvůli tomu, že DUCHEM CHUDÝM vládnoucím NETVORŮM, či sviním, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých hlupáků, se hnusí dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka, a světa. V žilách život teče dál, tak pravdu o Ježíši Kristu, a o správné koncepci energetiky, přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech, geneticky zvířecího chřípí, geneticky prasečího lidského mozku. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo NEJDE, naprogramovat si do svého geneticky myšího mozku, slovo PRAVDY SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Kristu, a tím slovo PRAVDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, při zřízení, celosvětového, mírového Božího království, na kongresu všech úplně poslušných sátníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, NEEXISTUJE. Jako úplně poslušný služebník, jako živý, to dáš, na to máš, že to dáš. Pýcha geneticky prasečích, či geneticky myších mozků vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. je příčinou zla. V mrtvých hlupácích, kteří se odmítají podřídit rozumu Krista, nemá Bůh zalíbení. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Před veškerým tvorstvem je buď život, v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nebo energetická, ekologická a mravní SMRT ropného a ekonomického kolapsu, s vrcholným Božím trestem, kterým je třetí světová válka. Kristus žádnému vědci nenařídil jednat svévolně. Nikomu nedal povolení hřešit hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je lhaní o MALIČKÉ protestující šestnáctileté školačce Grétě Thunbergové ze Švédska. Kristem v Písmu vyvolené Česko, kvůli energetické spáse Česka a světa, má povinnost úplně zničit zločince a lháře, jako např. militaristickou ekonomickou svini Zitu Senkovou dvojka@rozhlas.cz, a jejího hosta, hlupáka psychiatra MUDr. Cyrila Höschla hoschl@pcp.lf3.cuni.cz, cyril.hoschl@nudz.cz, sekretariat@nudz.cz, info@ gacr.cz, jejich vykázáním do říše ticha, to je na smetiště dějin. Křesťanský vědec Höschl v pořadu pravil, že Gréta ze Švédska je fracek, který nebude vědce učit dělat koncepci energetiky. Tím pravil, že pyšným křesťanským vědcům, psychiatrům, jsou bližší jejich dobře placená koryta, než pravda textů Písma o tom, že do křesťanských a ateistických sviní, Kristus, svým Božím rozumem nevstoupí, až po úplném zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus miluje pravdu o sobě, a tím také Grétu. 43/26,31, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10, 10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4až26,5/5,15,6/17, Žalm115/17, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58.

 

2.) Když např. Václav Moravec zůstane NEUZDRAVENÝM, to je DUCHEM CHUDÝM křesťanským pohanem, úplně poslušní služebníci Krista, křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost ho takto proklínat. Ať tě, ty chamtivá militaristická, křesťanská svině, ty NETVORE, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, usmrtí, a to totálním odstoupením svého Božího rozumu. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Z plánů vládnoucích volů, Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ministra průmyslu Havlíčka a ministra ŽP Brabce, kteří SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nenávidí, kterým se Kristus ZÁKONODÁRCE hnusí, rychle sejde. Jejich plán hlupáků, které Kristus nemiluje, dělat energetickou koncepci Česka, pomocí UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, je úplným nesmyslem. Okouzlení z elektroautomobilizace, hlupáky, lháře, pokrytce a zločince, kteří o všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky, rychle přejde. Božím plánem je neprodlený a rychlý útlum provozu dosluhujících, zastaralých uhelných elektráren, v době rozhodnutí úplně poslušných služebníků Krista, o realizaci Boží energetické koncepce, kterou je odpočinutí Česka a světa, od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, a svobody v rození a v přemnožení DUCHEM CHUDÝCH křesťanských a jiných idiotů, atd. Tuto novou píseň, o vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných, pro vytápění, vaření a dopravu, NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI, musí zpívat hodně úplně poslušných, to je živých služebníků Krista. Úplně poslušným služebníkům Krista, KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU vládnoucích BOHŮ, BOŽÍM SYNŮM, kteří čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, získají stejnou dokonalost, jakou má Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství. Kristus se do jím v Písmu vyvoleného Česka, svým Božím rozumem, vrátí v okamžiku, až Česko, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo ve veřejném dialogu v ČT1 u Václava Moravce vaclav.moravec@fsv.cuni.cz, dobrovolně rozhodne, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., mají povinnost neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Z logiky Písma je zřejmé, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, dělají veškeré zlo na zemi, svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. Energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, a množením, rozením, DUCHEM CHUDÝCH křesťanských a jiných hlupáků, politických a náboženských zvířat, sviní, NETVORŮ, dělají veškeré zlo na zemi tak, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Což si nikdo z neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích politických a náboženských zvířat, sviní, NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nebere k srdci. Pro vzpurné a neposlušné, to je pro mrtvé shniláky, houpe se jako návnada všechno, co křesťanští a jiní hlupáci mají za Bohy. Křesťanští a jiní hlupáci, za Boha nemají Ježíše Krista, který vše o sobě uvedl, v ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mají za Bohy výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Stačí vstát a prostě říct, novou SKÁLOU je nám Kristus, protože SKÁLOU nám je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost, obrátit na novou víru v Krista ZÁKONODÁRCE celý svět plný neposlušných ZVÍŘAT, SVINÍ, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud místo něho, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, budou vládnout lháři, Baalové a DÉMONI. Moudrý člověk, či vědec je každý, kdo se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci světa v energetice, ekologii a mravech. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v Písmu uvádí, že bude plakat slzami, kvůli povýšenosti vládnoucí elity Česka, až Hospodinovo státce pokorného a úplně poslušného technického lži lidu Česka, bude vedeno do zajetí celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus pláče slzami padajících hvězd z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí PERSEIDŮ, protože dokonalé Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, se neposlušným vládnoucím sviním hnusí. Jer.1/17,5/7,6/10,30,13/17,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58 Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Ježíš Kristus pláče slzami každým rokem, a to po žních, které jsou v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, vždy na svatého VAVŘINCE. Jer.13/17, atd. V kostele v Domašově je na svatého VAVŘINCE pouť. Mediální MISTR Kristus, po pouti v Domašově pláče SLZAMI SVATÉHO VAVŘINCE. Jer.13/17, atd. Po pouti vždy padají hvězdy, SLZY MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, PERSEIDY, vždy kvůli neposlušnosti pozemských Otců farářů z Domašova, usvědčených z drzosti vůči Kristu. Jer.13/17, K.M.1/4až12/10,17,27, atd. Dříve Kristus plakal kvůli neposlušnosti Otce Bohu milého faráře Dominika, nyní pláče kvůli neposlušnosti Otce Bohu milého faráře Héneka fara@domasov.info. Kristus jim nikdy nezapomene žádný jejich skutek. Jer.1/17až13/17, Řím.1/18,11/28,32, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Protože ani Bohu milý Otec farář Dominik, ani Bohu milý Otec farář Hének, SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH mediálního MISTRA Krista o tom, že jako neposlušní a vzpurní, nejsou křesťanští kněží Otci Bohu milí, ale že jsou Satany, si stále neberou k srdci. Proto je Kristu je proklel. Proklíná je Písmu za to, že pochovávají Česko a svět, do energetického, ekologického a mravního HROBU, děsivou temnotou protikladných křesťanských žvástů, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí. Vše je srozumitelně uvedeno v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takže nemají výmluvu. Mají povinnost, k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, neprodleně přivést celé Česko, mletím SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z uvedeného energetického HROBU Kristus vytáhne pouze úplně poslušné služebníky, kteří budou neprodleně realizovat Boží zákony. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

3.) Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyhledává to co zašlo, Kaz.3/15, ve STARÝCH, již nepotřebných SMLOUVÁCH Ježíše Krista s neposlušnými, pro odstoupení Krista mrtvými hinduisty, buddhisty, židy, křesťany či muslimy. Tím v Česku naplnil Písmo do poslední čárky proto, aby mohl činit vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé lásky svých Božích příkazů a zákonů. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Činit vše nové mají v Česku povinnost, úplně poslušní noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vyhledávaním textů SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Já jsem naplnil Písmo do poslední čárky tím, že s pomocí rozumu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jsem navrhl STROM SPRAVEDLNOSTI, to je KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nové vlády Česka, z úplně poslušných, to je živých odborníků, dle textů na konci kapitoly, od kterých Kristus, svým technickým rozumem, již odstupovat nebude. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,61/3,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Naplnil jsem Písmo do poslední čárky tím, že jsem vyvolil Bohu milé Otce, zakladatele celosvětového mírového Božího království tím, že jsem vyvolil ministy úplně poslušné vlády Česka, a nového prezidenta Česka. Kristus se dá nalézt úplně poslušným, to je živým služebníkům. Nového Boha, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je nutno nalézt v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pomocí těchto slov si to Kristus vyřídí se všemi, kdo mě pokořují, a dělají ze mně blázna. Česko má povinnost, v PRAVÉ POLEDNE, v ČT1, v pořadu Václava Moravce, očistit rty každého lidu, úplným zničením děsivé temnoty křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, imperialismu, militarismu. Sof.1/11,17až3/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Především nový, Boží, technický lid Česka, má povinnost věnovat pozornost SLOVŮM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Má povinnost, v PRAVÉ POLEDNE, v jedinou hodinu, v pořadu Václava Moravce v ČT1, zapomenout na žití na výnosný trh, rozhodnutím o energetické nezbytnosti úplně zničit křesťanskou, militaristickou, imperialistickou SKÁLU, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd., tím, že novou SKÁLOU bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, který se neposlušným, to je mrtvým vládnoucím sviním změnil v nepřítele, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí, a to strašlivou záhubou. Křesťanské, neposlušné vládnoucí svině Česka a světa, budou pykat, za svoji vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené minimalizaci těžby ropy, požadované, dle vůle Boží, také maličkou, šestnáctiletou školačkou Grétou Thunbergovou ze Švédska. Ropu a plyn Kristus vyžaduje zachovat, pro postupné přetvoření celého světa, výstavbou sídlišť a měst, z energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pro zničení neposlušných, to je mrtvých křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, imperialistů, militaristů, a jiných NETVORŮ, Ježíš Kristus nepotřebuje ani třetí světovou válku. Úplně zničí neposlušné svině, či NETVORY, nekonečným křesťanským suchem, pomocí požárů lesů, které pálí křesťansky přemnožené svině v Amazonii, či v Africe proto, aby pralesy změnily na plantáže. Pomocí požárů založených v Rusku, na Sibiři, v tajze, pomocí kůrovce u nás, a nekonečného křesťanského sucha, Kristus zničí kyslík. Dle Lidových novin z 31.8.2019, z LEDOVCE v Grónsku letos odtaje 440 miliard tun vody. Jeho vody zpomalují Golfský proud, který slábne. Dle předpovědí, kvůli úbytku tepla a výparu z Golfského proudu, čeká EU ještě větší sucho než dnes, a Kristem předpovězená DOBA ZIMNÍ. Kristus ZÁKONODÁRCE se vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, změnil v protivníka. Suchý, mrtvý les, napadený kůrovcem, neprodukuje kyslík, ale pouze skleníkové plyny. Kristus neposlušné svině nechá zhynout hladem, 2.Petr.2/21, 3/4,8,9,16, strašlivou záhubou, pomocí skleníkových plynů, sucha, či válek. Kdo nevěří textům Písma o tom, že panelové KRÁLIČÁRNY, zateplené polystyrénem, nejsou VĚČNÉ PŘÍBYTKY, Luk.12/32,16/9, Ám.3/7,15, Zach.13/8, atd., a že v nich nelze přežít ropný a ekonomický kolaps, je idiot. Plný počet idiotů v Česku vzešel. Řím.1/18až 11/25,32. Neposlušní NETVOŘI, postavili v Česku domy LETNÍ, a nebudou v nich bydlet, protože, po ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2až18. Při další neposlušnosti dále uvedeného lži lidu, Kristus zničí Česko a EU ŽÁREM skleníkových plynů, či ŽÁREM válek tak, že lidí zůstane jen maličko v případě, Iz.26/20, Zach.13/8, že nepravost neposlušných, křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, STŘÍBRO Kristem odvržené, nebude zničená ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho, ve světě, a v Česku želet. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Kristus má s neposlušným, to je s mrtvým politickým a náboženským dobytkem úžasnou trpělivost tím, že již cca 21 let nechává psát POMALÝ BOŽÍ SOUD neposlušných, to je mrtvých vládnoucích BAALŮ a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, proto, aby v Česku a ve světě nikdo nezahynul, v době ropného a energetického kolapsu, ale aby všichni přišli k pokání dobrovolně, v době nového novoluní, od pátku 30.8.2019, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 15.9.2019. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Kristus má úžasnou trpělivost např. s KOZLEM z ČSSD, s ministrem kultury doktorem filozofie Lubomír. Zaorálkem, atd. press@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, který je opakovaně souzený POMALÝM SOUDEM, který opakovaně propadl křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, a kterou je žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na výnosný, militaristický, imperialistický trh. Kol.3/5, Sír.5/5,7/16, K.M.1/4až12/10,17,27,13/8,15/12až19/6, atd. V Brně jsem se setkal s KOZLEM z ČSSD Sobotkou a s KOZLEM z ČSSD Zaorálkem, na předvolební schůzi, u dvou nových soch člověka Ježíše Krista v Brně. Objasnil jsem jim, že pod Brnem je pramen vody Boží, čisté a důvěřivé, který tryská z otvoru po BIBLI, kterou SOCHA SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, vytrhla drzému pozemskému Otci Satanu biskupu Cikrlemu, který krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat, obrací evangelium energetické, ekologické a mravní spásy Česka a světa, v pravý opak. Dále jsem jim objasnil, že na SOŠE KONĚ, sedí SYN ČLOVĚKA Ježíš Kristus. Jede Českem, a za ním zůstává SMRT, protože z jeho úst nyní vychází OSTRÝ MEČ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo Krista neposlechne, kdo odmítne realizovat lásku Božích zákonů, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, je mrtvý. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až19/15, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Vládnoucím KOZLŮM Sobotkovi a Zaorálkovi jsem osobně i písemně objasnil texty Písma o tom, že neposlušnost technické elity Česka ČVUT a VUT v Brně, se totálně neosvědčila. Objasnění důsledků neposlušnosti jsou uvedené v dalším textu.

 

4.) Mediální MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, svoje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Česku a Slovensku, naplnil již do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Tavicí pec utrpení neposlušných a vzpurných, to je mrtvých, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných ekonomických sviní, Kristu umožňuje skončit. Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘÍŽOVANÉHO vznikla křesťanským mletím protikladných dogmat drzých pozemských Otců, Satanů kněží. Nedala příkaz ke zničení planety země, v době ropného a ekonomického kolapsu, PEKLEM třetí světové války. Jméno Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nesmí být znesvěcováno drzými pozemskými Otci Satany kněžími, např. drzým bývalým vojenským kaplanem biskupem Holubem holub@bip.cz, hlupákem biskupem Malým sekretar.maly@apha.cz, hlupákem Petrem Húštěm twr@twr.cz, Martinem Smithem mdonn@volny.cz, Kateřinou Lachmanovou, či Vítem Vurstem info@farnostsusice.cz, pavel.dvoracek@evangnet.cz, martin.horak@evangnet.cz, daniel.raska@centrum.cz, koordinator@cho.cz, zasilky@kna.cz, office@ktf.cuni.cz, mrazek@etf.cuni.cz, dekan@htf.cuni.cz, lasek@htf.cuni.cz, jiri.pavlik@htf.cuni.cz, jiri.navratil@htf.cuni.cz, katechet@cirkev.cz, kuzniar@cirkev.cz, ati@casd.cz, vitek.vurst@gmail.com, vurst@quick.cz, cs@casd.cz, info@ipodebrady.cz, info@asi-cz.cz, Martinem Pencem, či, MRZKÝMI ŽENAMI, militaristickou ekonomickou sviní OHOLOU Lucií Endlicherovou a evangelickou sviní OHOLIBOU Kateřinou Hodecovou kancelar@apostolskacirkev.cz, cka@krestanskaakademie.cz, tcsluknov@gmail.com, connectyouthbrno@gmail.com, ant.tipan@gmail.com, acbrno.kancelar@gmail.com, bodobratu@gmail.com, info@festivalunited.cz, brno@biskupstvi.cz, pr@ktf.cuni.cz. Izaj.1/1až29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, atd. Uvedené křesťanské svině mají povinnost slavit DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku, do Česka tím, že se vzdají svých cest do energetické, ekologické a mravní záhuby tím, že nepovedou plané křesťanské a ekonomické řeči. Nebudou hovět svým zálibám, sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím sloužit Baalům a DÉMONŮM, to je boháčů, bankéřům, zbrojařům, vojákům, vojenským kaplanům, a jiným vládnoucím Bohům křesťanského militarismu a imperialismu. Právo mluvit uvedenou pravdu o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti ukončení křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu a tim militarismu, imperialismu, fašismu, socialismu, atd., kvůli nastolení celosvětového, mírového Božího království, s jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je v Česku úplně potlačeno, kvůli neposlušnosti DUCHEM CHUDÉ, to je MRTVÉ, vládnoucí elity Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby Česko iniciovalo křest nových, úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby iniciovalo DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud militaristické křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, hlupákům úplně nezničí. Vyžaduje, aby ti, kdo dofají v bohatství, padli. Spravedliví Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, ŽENY STATEČNÉ, uvedené na konci kapitoly, aby rašili jako listí. Př.1/7,14až11/28až31/10, Jan10/34, Řím.1/18až8/20až 11/32, atd. Na konci tunelu privatizace, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, již svítí SVĚTLO SVĚTA dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Energetická spása je možná při zastavení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, atd., při snížení počtu obyvatel země o dvě třetiny. Zach.13/8. Největšími NESTVŮRAMI na světě jsou militaristická ekonomická svině ZITA SENKOVÁ z ČRo2 dvojka@rozhlas.cz, a její hosté tím, že odmítají vše řešící Boží majetkovou rovinu, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ v domech pro cca 1500 lidí, a majetkovou rovinu celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ odstraní všechny plasty pro potraviny, a znemožní vyhazování potravin do odpadků. Co nesní lidé, sní prasata, ostatní zbytky potravin budou zkompostovány. Dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ elektronicky plánované a celosvětově elektronicky kontrolované, minimalizuje výrobu zboží, a odstraní všechny plasty pro potraviny. Dokonalá láska uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, celosvětově minimalizuje energetickou náročnost, nutné a nezbytné omezení výroby. Žid.4/7,10,6/3,6až12/28, atd. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí BOHOVÉ, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO vládnoucích kněží s Boží mocí výkonnou, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Kor.4/20, nesmí mít nic společného s neposlušnými politickými a náboženskými ZVÍŘATY. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nenastane VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH neposlušných náboženských a politických sviní, či NETVORŮ. Vůle Boží je, aby uváděné vládnoucí politické a náboženské svině vešly neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušné, mrtvé Česko, při odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, zajde v PEKLE ropného kolapsu, a v PEKLE třetí světové války. Kristus se nad světem smiluje, když v Česku neprodleně vyjde SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Baalové a DÉMONI neobstojí, budou spálení. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,58/13,59/14,63/14,18až, 65/1,15,17až66/24, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7až6/7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, byl v Česku v době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové roviny, či rovnosti. Naplnil v Česku Písmo do poslední čárky tím, že již trestal drzé pozemké Otce Satany kněze všech ekumenických církví, a to dle textů Jóba. Nemusel zločiny a lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví vyšetřovat, protože lidé v Česku stále dělají to, co se Kristu líbí. Fil.2/13. V době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, nosily komunistické OVCE, své vládnoucí BERANY, své státníky a komunistické ideology, marxisty, na obrazech, na transparentech, v komunistických průvodech. Ám.3/7,15, 5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41, 17/23,30, atd. Tím Kristus naplnil Písmo do poslední čárky, o vládě Bohu milých OTCŮ komunistů, a jejich proroků, marxistů. Čtyřicet let POUŠTĚ socialistické majetkové rovnosti, je generálkou na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Přísná výchova Baalů a DÉMONŮ, stejně tak přísná výchova drzých, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, pro boháče, bankéře, či vojenské kaplany, nebyla příjemná, nýbrž krušná. Kristus Česku již dovoluje jít dál, do energeticky nezbytné, celosvětové, Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Krušná výchova vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, má nyní úplně poslušným služebníkům Krista, přinést ovoce spravedlnosti a pokoje. Česko má povinnost být Kristu vděčné za celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus Česku odpustil prvotní hřích, to je křesťanskou, judaistickou, buddhistickou, hinduistickou, či muslimskou neposlušnost. Poslední Boží prorok byl skutečně Muhammad tím, že sepsal KORÁN, který v Boží slávě upřesňuje a doplňuje VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je Bhagavadgítu, Tóru, Bibli, či SLOVO DOGONŮ z Mali, což je platné Boží SLOVO jediného Boha světa, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, navěky věků. Já již prorokem nejsem. Jsem PŘEDKLADATELEM textů Písma APOKALYPSY, což je objasnění Písma pro konec světa pro všechny neposlušné ekonomické svině, pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, a pro začátek světa energeticky neotřesitelného, pro úplně poslušné služebníky Krista. Poslušní mají povinnost, místo křesťanské SKÁLY, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd., mít za SKÁLU dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, celosvětové Boží koncepci, energetiky, ekologie a mravů. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

5.) Kristus v Česku naplnil Písmo, a písničky od mediálního MISTRA Krista, do poslední čárky tím, že Česko vyvedl z POUŠTĚ čtyřiceti let převýchovy boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., pomocí Baala, boháče prezidenta Havla, a pomocí drzého pozemského Otce biskupa Malého, na nekonečnou křesťanskou poušť, ovocem úmyslů boháčů a vojenských kaplanů. Jer.1/17až6/19, atd. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, Boží slovo, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu všech úplně poslušných, to je živých státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nikdy nepršelo a neprší. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, hlupáci, všech ekumenických ČARODJNIC, nejsou Kristem povolání, KÁZAT uvedené Boží SLOVO, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době konání křesťanských MODLOSLUŽEB, protože Kristus ví, že křesťanská chamtivost je MODLOSLUŽBOU. Kristus, svou SLÁVU, ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dá pouze sobě samému tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista lidu technického, nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, svým Božím rozumem, texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., umožní vzájemně úpřesňovat a doplňovat. Kristus v Písmu slíbil, že pomalý Boží SOUD vzpurných a drzých křesťanských, a jiných vládnoucích sviní, ukončí svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka, až dovolí uvedené Boží slovo číst ve školství a v médiích, v ČT1 Václava Moravce. Kristus se nad Českem a celým světem již chce smilovat, v jedinou hodinu ukončení pomalého BOŽÍHO SOUDU v ČT1. Dovoluje Česku číst PRAVDU, jak o sobě, tak o vedení Česka a Slovenska, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, o neposlušné, nechápavé, neuzdravené, to je mrtvé vládě ekonoma, DÉMONA, premiéra Babiše, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvádí. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mat.5/3,9,14,18,13/14,23/7,25/32,40, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Gal.1/7, 3/20až6/7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Národ svatý, Česko, po vyjití pomýleného, komunistického BERÁNKA či komunistické OVCE Andrea Babiše, Iz.1/2, Jer.1/17,6/19,11/11,18až31/27,32, z Boží komunistické spravedlnosti POUŠTĚ 40-ti let socialismu, ve které Ježíš Kristus ničil vládnoucí křesťanské Baaly, dle textů Jóba, Česko znovu Ježíše Krista opustilo. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jud. 12, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd., Komunistické OVCE, či BERANI, v křesťanském militarismu, či imperialismu, vedené dnes bývalou OVCÍ, ekonomem, DÉMONEM, premiérem Babišem, babisa@psp.cz, dementním psychopatem, neuzdraveným zločincem, Baalem ministrem průmyslu Havlíčkem posta@mpo.cz, Sk.28/26, K.M.1/4až5/23, atd., zločincem ministrem ŽP Brabcem info@mzp.cz, hlupákem ministrem zemědělství Tomanem ministr@mze.cz, či Bohem prokletým KOZLEM z ČSSD, zlým ministrem kultury press@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, doktorem filozofie Lubomírem Zaorálkem, atd. znovu propadli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, a kterou je žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na výnosný, militaristický, imperialistický trh. Jejich nepravost obrací v pustinu celou zemi. Jejich drzé lži o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, jsou trestným činem. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10,15až27,15/12,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.1/1až9,18, atd. Kristus v Písmu uvádí. Nač Vás, neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, ještě bít, pomalým Božím SOUDEM, a odstoupením Božího rozumu, od neposlušných, mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Iz.1/5až5/4,16až29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Vždyť Kristus, v době pomalého Božího SOUDU, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, nemůže neposlušné, v Písmu vyvolené Česko, soudit jinak, než odstoupením Božího rozumu, i od technické elity, kterou svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Kdo nejde do celosvětového, mírového Božího království neprodleně, je Kristem prokletý. Jer.1/17až5/7až31/27,32až51/58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Kdyby Kristus nenechal hrstku těch, co přežili pomalý Boží SOUD, bylo by Česko dávno, po třetí světové válce, jako SODOMA a GOMORA, jako Hirošima a Nagasaki. Já nemusím nikoho pomazat za proroka místo sebe, protože jediným PROROKEM všech států světa, je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyvýšený SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Písmu vyvoleného služebníka jménem RÁKOS, projektanta VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákose z Brna, úplně poslušného Ježíše Krista, jsem tímto pomazal za nového prezidenta Česka. Úplně poslušného STAVAŘE Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, jsem tímto pomazal za ministra stavebnictví nové vlády. 1.Král.19/15, 1.Kor.1/27až15/33, Filip.2/10,13, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20až65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Kristus naplní Písmo do poslední čárky, až uvedení služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukáží své tváře v ČT1, v PRAVÉ POLEDNE, v pořadu Václava Moravce. info@ceskatelevize.cz. Zde Kristus, dle svého předsevzetí, uvedeného ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, oddělí bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, Jer.1/17až11/11,18až31/27,32až51/58, od KOZLŮ ČSSD, a od zakladatele KOZLŮ ČSSD, od válečníka mocných paží, od vrchního velitele žoldáků, od KOZLA prezidenta Zemana. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Vládnoucí politici sedící nyní na pravici Boží, včetně válečného zločince prezidenta Zemana, včetně Satana kardinála Duky a jeho ekumenických církví, mají povinnost neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm115/17, atd. Kristus, v novém DNES naplnění Písma, v Česku tvoří vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že stvoří STROM SPRAVEDLNOSTI vládu odborníků, uvedené na konci kapitoly, od které nebude odstupovat, svým rozumem. Zjev.1/1až22/21, atd. Žádné Baaly a DÉMONY, to je ekonomy, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE v nové vládě nechce, nestrpí. Premiér Babiš, v případě, že bude stejně NEOMYLNÝ jako Kristus, může být, z milosrdenství rozumu Krista, pouze ministrem ZAHRANIČÍ. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až115/17, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

6.) Zastavit horečné zbrojení a nesmyslné války o území s fosilními palivy, lze jenom úplnou poslušností Kristem vyvoleného Česka. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby čtyři KONI, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, vedoucí ÚTZB VUT v Brně profesor Hirš prorektor-zahranici@ ro.vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil, pospisil.j@fme.vutbr.cz, nový prezident Česka, jménem RÁKOS, projektant VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákos, a nový ministr stavebnictví, nové vlády Česka, PŘEDKLADATEL SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, uspokojili technického DUCHA Ježíše Krista v ČT1 tím, Zach.6/7až13/4,8, atd. že úplně zničí STROM militaristické vlády premiéra Babiše, kvůli lžím DUCHEM CHUDÉHO, nemocného, Božím slovem neuzdraveného pomatence, mrtvého zločince, Baala, ministra průmyslu Havlíčka posta@mpo.cz, a Baala, ministra životního prostředí hlupáka Brabce, info@mzp.cz, kvůli jejich nesmyslné, stupidní energetické koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, a na elektřinu, která dle slov docenta Skály z VUT v Brně, činí necelých deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Auta nelze provozovat ne elektřinu, které bude málo. Elektřinou nelze nahradit ropu, v době ropného a ekonomického kolapsu. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,28/26, Jud.12, atd. PAŘEZEM SUCHÉ LÍPY před našim domem, stávající militaristické vlády Česka, Kristus naplnil Písmo o Česku, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.4/11, atd. STROM stávajíci militaristické, imperialistické vlády Česka, měl být skácený již dávno, v roce 2012, za Bohem prokletého PTÁKA ODS premiéra Nečase, Zj.18/2,10, v době, kdy Mayové, dle Boží vůle prorokovali, že se končí stávající, neposlušný a vzpurný svět, kde místo NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vládnou nad světem Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, v Česku premier Nečas, atd. Dan.4/11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Od roku 2012 je vláda Česka mrtvá z toho důvodu, že nikdo nevěří textům Písma o tom, že Kristus dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Kristus má veškerou moc nad lidským VZDOROKRÁLOVSTVÍM. Smiluje se nad Českem a světem, až Česko uzná, že SUCHÝ PAŘEZ neposlušné, to je mrtvé vlády Česka, je skrápěný nebeskou rosou ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již sedm let, od roku 2012, od roku konce neposlušného světa, dle proroctví MÁYŮ. Kristus je štěstí, mého SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Když Kristus se do Česka nevrátí v září 2019, když Česku zmizí, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, tak nebudu už nic, nebudu jeho PŘEDKLADATELEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dan.4/11,14,až12/2, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3až3/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Doma není nikdo prorokem, protože PROROKEM jediným pro všechny národy světa je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, LÉKAŘ, Luk.4/23,24, který žije mezi námi, který, pro úplně poslušné, vše o sobě uvedl, ve veškerém Písmu od Krista. V moc slova Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a v Boží pomoc technického rozumu Krista, mají povinnost doufat především Kristem v Písmu vyvolení, úplně poslušní PŘEDKLADATELÉ NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY se všemi státy světa, a se všemi náboženstvími světa, lidu technického, VZDUCHOTECHNICI, ENERGETICI, TOPENÁŘI, STAVAŘI, atd., místa svatého, země svaté, PUKU SVĚTA, Brna. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Iz.29/11až24až65/1,15až66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, K.M.1/4až7/16, Žalm33/6až37/5,11,35,38až104/30, Bhag.15/1,15, atd. Kristus, tímto textem ruší svou smlouvu se všemi národy světa, kterou uzavřel s křesťanstvím, s judaismem, buddhismem, hinduismem, islámem, atd., Zach.11/10, tím, že s Bohem vyvoleným technickým lidem v Brně, chce uzavřít SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Brno má povinnost podřídit Ježíši Kristu veškerý, úplně poslušný technickým lid celého světa. Kristus, Česku, technickému lidu z Brna, již dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že v Brně chce zbořit vše křesťansky a energeticky staré. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,51/58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Zach.2/12,3/9,4/6až11/10,13/2,4,8,14/20, atd. Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE uspokojí, když ze země svaté, z místa svatého, z PUPKU SVĚTA, z Brna, vyjedou čtyři KONĚ lidu technického, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako ANDĚLÉ, kteří, dle písničky od MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, mají povinnost v pořadu ČT1 Václava Moravce, ukázat své tváře. Zach.6/8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Jedná se o úplně poslušného vedoucího ÚTZB VUT v Brně profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, o ředitele EÚ docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz, nového prezidenta Česka, Kristem v Písmu vyvoleného služebníka jménem RÁKOS, projektanta VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákose, a STAVAŘE, nového ministra stavebnictví Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Jméno Oplatek je z latiny od slova PŘEDKLÁDATI. Aby Boží sláva DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, zůstala v rodině Ottů a Oplatků, PŘEDKLADATELŮ správného výkladu Písma, do týmu čtyř KONÍ, vyjednavačů s Bohem, o úplném zničení politiků pravice a levice, Iz.1/18, Jer.1/17až31/27,32, je navržen Ing. Petr Oplatek, který jako PETR je SKÁLOU NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v případě úplné poslušnosti. V případě neposlušnosti je Satanem, a musí jít Kristu z cesty. Na SKÁLE slov ANDĚLA, OKŘÍDLENCE Ing. Petra Oplatka, nový Kristus postaví církev technického lidu celého světa, s Boží mocí výkonnou, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterou pekelné mocnosti militaristů a imperialistů z Ruska, z USA, z Číny, Česka, atd., nepřemohou. Ing. Petr Oplatek, v novém DNES, v novém novoluní MĚSÍCE, od pátku 30. září 2019, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 14. září 2019, má povinnost naplnit SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Proč se trápit tím co v křesťanství již bylo. Veškeré křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, ateistické, a jiné válečné, militaristické zlo, musí být v Kristem vyvoleném, úplně poslušném Česku, neprodleně zapomenuto. Kristus činí vše nové, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pohotovost technického lidu z Brna svolávám na nové novoluní MĚSÍCE v září 2019. Technický lid, především z VUT v Brně, projektant VZDUCHOTECHNIKY Ing. Vladimír Rákos, stejně tak Ing. Oplatek, mají povinnost se vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI dobrovolně, ve strachu jaký ještě nebyl, pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných, bez rozumu Krista mrtvých, vládnoucích sviní. Odstoupení rozumu Krista od politiků pravice a levice, od veškerých ekumenických církví, od veškeré neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY, bude trvat až do úplného zničení křesťanského militarismu a imperialismu v Česku a ve světě. Počátek pochopení moudrosti objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je bát se NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, který vyžaduje, aby technický lid učinil Krista NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCEM A ZÁKONODÁRCEM, takovým, jakým skutečně je, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mat.5/3,9,14,18až16/18až23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

7.) Uvedený tým vyjednavačů má povinnost, v PRAVÉ POLEDNE, v pořadu ČT1 Václava Moravce, jednat s bývalým důvěřivým komunistickým BERÁNKEM, vedeným Kristem na porážku, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době křesťanského PEKLA třetí světové války, s premiérem Babišem, babisa@psp.cz, Iz.29/11až24až59/10až66/24, Jer.1/17až11/11,18až31/27,32až51/58, s nemocným, neuzdraveným, dementním psychopatem, Baalem, se lhářem, s ministrem průmyslu Havlíčkem posta@mpo.cz, Sk.28/26, atd., s pokrytcem, zločincem, s ministrem ŽP Brabcem info@mzp.cz, s ministrem zemědělství Tomanem ministr@mze.cz, atd. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, o ukončení činnosti Baalů a DÉMONŮ vlády premiéra Babiše, a o vzniku STROMU SPRAVEDLNOSTI vlády nové, uvedené na konci kapitoly, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Dan.9/14,27,11/39,12/2, Iz.29/11až24až61/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. ČTYŘI KONI, Hirš, Pospíšil, Rákos a Oplatek již znají, že Kristu se líbí jejich úplná poslušnost, protože skrze jejich vyvolení, být úplně poslušným Božím lidem, se v Česku ukázala Boží moudrost, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Iz.65/1,15, Zach.6/8, celosvětového, mírového Božího království NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE. ČTYŘI KONI, Hirš, Pospíšil, Rákos a Oplatek mají povinnost nedat svou Boží slávu někomu jinému, a cizímu národu své výsady, svolat kongres úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zach.6/8až13/4,8, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,5/7,6/33,72, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, politici pravice a levice, boháči, bankéři, zbrojaři či vojenští kaplani, mají povinnost dát vládu nad Českem, a celým světem, především VZDUCHOTECHNIKŮM a ostatním odborníkům, na výstavbu sídlišť a měst ENERGETICKY úplně soběstačných, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V nové vládě Česka, úplně poslušné, musí být odborníci především na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Veškeré Boží technické slovo KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou, 1.Kor.4/20, STROMU SPRAVEDLNOSTI, Iz.29/11až24až61/3až66/24, již musí být pouze o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli celosvětové realizaci Božích zákonů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus dává vládu nad Českem komu chce, a komu chce ji bere. Božím rozumem se smilovává nad kým chce, koho chce nechává zatvrzelým ateistou, či křesťanem. Zatvrzelí, to je neposlušní, jsou bez rozumu Krista mrtví, viditelně pomatení, z milosrdenství rozumu Krista, který neposlušné hlupáky ničí a ruší, pomalým SOUDEM. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Nikdo oslovený již nemá výmluvu, nevěřit Božím textům Písma o Boží moci, a o uvedené Boží vůli pro nový Boží lid, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO pokorného a úplně poslušného technického lidu, především VZDUCHOTECHNIKŮ, TOPENÁŘŮ, STAVAŘŮ, atd. Mě, nepatrného, bývalého projektanta VZDUCHOTECHNIKY, Ježíš Kristus vyvolil k napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus tím, že mně dlouhodobě nechává opisovat stále stejné texty Písma SOUDU veškerého stávajícího dění pod SLOVEM KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jinými slovy, již cca 21 let, zahanbil vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd., které stvořil pomocí SLOV křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomocí pomalého Božího SOUDU, Kristus zavrhl stávající politické a náboženské kněze, a vyvolil nové vládnoucí kněze, LID TECHNICKÝ, vzduchotechniky, topenáře, stavaře, atd., pokud přestanou klamat, pokud se jako úplně poslušní, a jako úplně BEZMOCNÍ, z titulu odstoupení Božího rozumu, od všech neposlušných vládnoucích náboženských a politických sviní, neprodleně vrátí k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, stejně NEOMYLNÍ, jaký je Kristus, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já, úplně poslušný služebník Krista, pouze z milosrdenství jeho rozumu, SOUD stále píši. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus má moc, z Ing. Vladimíra Rákose, či ze SKÁLY Krista, Ing. Petra Oplatka, učinit prezidenta, premiéra, ministra průmyslu, ministra stavebnictví, atd., nebo má moc je nechat padat, trestat, či zabít strašlivou záhubou tak, jak sám rozhodne. Proto je třeba Krista se bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a dále uvedený výklad Písma, o těchto dvou služebnících Krista, považovat za správný, protože dělají, a budou dělat pouze to, co se Kristu líbí. Oblečení v černém, svátečním, musí svoje svědectví o Kristu vydat v médiích, v ČT1 u Václava Moravce tak, aby pomatený lži lid Česka plakal, kvůli konci DOBY BENZINOVÉ, a zároveň se smál, debilitě zlých Satanů kněží všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a všech politických ČARODĚJNIC, Bohem prokleté pravice PTACTVA ODS, a Bohem prokleté levice KOZLŮ ČSSD, a BERANŮ KSČM, a Kristem prokletých VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT z KDU-ČSL. Bůh snad Česku konečně dovolí jít dál tím, že dovolí uvěřit, že je Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, a že vede TVORSTVO celého SVĚTA, dle textů Písma, pomocí drzých Satanů kněží, až do současné doby, do ÚSVITU TŘETÍHO DNE PÁNĚ, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ. V OSMÝ DEN PÁNĚ, v osmém tisíciletí, setře Kristus lidem každou slzu s očí v případě, když orgány činné v trestním řízení neprodleně zajistí, aby Bůh byl jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a všech států SVĚTA. Dobře placená KORYTA politiků levice a pravice a ostatních Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ, již nikomu nesmí být Bohem. Veškerý technický, úplně poslušný lži lid VUT v Brně, Bohu vděčný, atd., musí prorokovat nezbytnost zřízení nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly. Česko musí žít neprodleně v Boží bázni. Technický lid, a nová JUSTICE, úplně poslušný, musí Boží zákony POLE VĚDY Písma neprodleně realizovat. Platí písnička od mediálního MISTRA Krista. ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, Ing. Vladimíre Rákosi a Ing. Petře Oplatku, ukažte své tváře v ČT1, v pořadu Václava Moravce. Pro slepé a hluché neposlušné, to je mrtvé, politické a náboženské svině, harmonikáře. Mediální MISTR Kristus pomocí písniček doplňuje a upřesňuje ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo nemá výmluvu textům Písma nerozumět. Dokonalý pokoj celosvětového, mírového Božího království dostanou pouze úplně poslušní služebníci Krista. Při další neposlušnosti Kristus Česko úplně a rychle zničí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

8.) Kristus Česku, technickému lidu, již dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Chce se smilovat nad celým Českem, v jedinou hodinu ukončení pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v ČT1, a svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, znovu zase živit, svůj Boží technický lid, který živí, svým technickým rozumem, odjakživa. Vždyť při odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, každý geneticky zvířecí lidský mozek, zemdlel. BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ, STAVAŘŮ, či ENERGETIKŮ z Brna, atd. Svému technickému lidu chce Kristus ukazovat věci technicky nové, nezbytné pro energetickou spásu Česka a světa. Úplně poslušný profesor Hirš, vedoucí ÚTZB, VUT v Brně prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, stejně tak úplně poslušný ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil, pospisil.j@fme.vutbr.cz, mají obrovskou odpovědnost jak za sebe, tak za Česko, a tím celý svět. Novému, NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI se nikdo na VUT v Brně, a v Brně, beztrestně posmívat nebude, protože od neposlušných vládnoucích sviní, Kristus odstupuje svým Božím rozumem proto, aby úplně zničil veškerá SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je křesťanských, buddhistických, hinduistických, muslimských, militaristických, imperialistických, a jiných. Ignorování Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je zločin, je trestný čin. V Kristem vyvoleném Česku, v médiích i ve školství, musí znít pouze uváděné nové Boží slovo, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, energetické, ekologické a mravní Boží spásy, BOŽÍ SKÁLY. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je slíbenou Boží SKÁLOU, protože je energetickou SPÁSOU Česka a světa. Nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, SKÁLA, z milosrdenství Božího rozumu, již nahrazuje SKÁLU křesťanskou, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. Kristus, svým Božím rozumem, Česko a svět energeticky spasí pouze v případě, že se neprodleně, celosvětově, začnou stavět sídliště a města z DOMŮ ZIMÍCH bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačná. Z Brna, kromě profesora Hirše a docenta Pospíšila, znám jenom málo Kristem vyvolených VZDUCHOTECHNIKŮ, či STAVAŘŮ, odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a na energetiku domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, schopných jednat o nezbytnosti ukončení vlády pokrytce, zločince a lháře premiéra Babiše, nad lži lidem Česka. Odborníci Kristem požadovaní, úplně poslušní, to je živí, schopní jednat s Bohem prokletými politiky pravice a levice, které Kristus již nepotřebuje, na slavnostním pořadu Václava Moravce v ČT1, v neděli, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, o nezbytnosti ukončení vlády premiéra Babiše, zatím neexistují, pro odstoupení rozumu Krista. Boží rozkaz pro uvedený technický lid, vyjednat s bývalým komunistickým BERÁNKEM premiérem Babišem, s neuzdraveným, nemocným dementním psychopatem, Baalem ministrem průmyslu Havlíčkem posta@mpo.cz, s ministrem ŽP Brabcem info@mzp.cz, s hlupákem ministrem dopravy JUDr. Kremlíkem posta@mdcr.cz, press@mdcr.cz, atd., ukončení činnosti vlády premiéra Babiše, a vyjednání vzniku vlády nové, uvedené na konci kapitoly, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Pro úplně poslušné služebníky Krista, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, pro odborníky z Brna, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je Boží příkaz o zrušení vlády premiéra Babiše jasný a lehký, pro viditelné lži ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která nemůže nahradit ropu, která činí zřejmě více než 60 % z celkem potřebné energie Česka. Elektřina činí necelých 10 % celkem potřebné energie Česka, a není ekonomicky a technicky možné, její množství podstatně a rychle zvýšit. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vládě Baalů a DÉMONŮ premiéra Babiše, svůj Boží rozum již nedá, protože vyžaduje, aby politická a náboženská zvířata byla v Česku úplně zničená, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE. Jednání s DÉMONEM premiérem Babišem, s Baalem, ministrem průmyslu Havlíčkem, či s Baalem, s ministrem životního prostředí Brabcem, atd., o předání vládní moci politického dobytka Baalů a DÉMONŮ, technickému dobytku uvedených VZDUCHOTECHNIKŮ a jinému technickému lidu, úplně poslušnému, by měli vést tito služebníci Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Příjmení Oplatek je z latiny ze slova PŘEDKLÁDATI. Aby Boží sláva, o Boží moci vlády nad lidmi, zůstala v rodině Ottů a Oplatků, je zapotřebí, aby kromě profesora Hirše, a docenta Pospíšila, do Prahy jel také Ing. Petr OPLATEK, oplatek@energitech.cz, PŘEDKLADATEL Boží slávy pravdy o správné koncepci energetiky, z rodiny Oplatků, PŘEDKLADATELŮ. Jeho otec, topenář, Ing. Slavomír Oplatek oplatek9@centrum.cz, neposlušný, to je duchovně mrtvý, Ježíše Krista zklamal. Jako SLAVOMÍR, byl Kristem vyvolený slavit celosvětový mír, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, již dávno, spolu s projektantem VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákosem, z bývalého PIKAZU s.r.o. Brno. Situace vzpurných, pro odstoupení Božího technického rozumu od neposlušných, to je mrtvých vědců, je neřešitelná, pro jejich vzdor proti dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, je nový prezident Česka, v Písmu vyvolený jménem RÁKOS. Je to projektant Vladimír Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Dle již dříve uvedených textů Písma, o MRTVÉM, RÁKOSOVÉM MOŘI PROJEKTANTŮ, které je nutno rozetnou ve dví, na projektanty úplně poslušné, to je živé, a na projektanty neposlušné, to je mrtvé. Což projektant Ing. Rákos roste tam, kde není křesťanská, bezedná ekonomická bažina? Projektant Ing. Rákos, nový prezident Česka, má stejnou odbornost jako docent Hirš, kvůli tomu, aby veškerá řeč o Bohu, byla pouze o přestavbě energetiky Česka a SVĚTA, výstavbou nových sídlišť a měst energeticky soběstačných, z DOMU BYTOVÝCH ZIMNÍCH, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dědictví OTCŮ zachovej nám Pane. Dědicem Boží slávy, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, měl být již dávno OTEC Ing. Petra Oplatka, Ing. Slavomír Oplatek, který již dávno měl slavit celosvětový mír Božího království. Naplnit Písmo do poslední čárky, v novém DNES naplnění Písma, mají dnes povinnost dva Kristem vyvolení úplně poslušní proroci z Brna, Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, a SKÁLA Krista, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Správný výklad všech textů Písma o Ing. Vladimíru Rákosovi a SKÁLE Krista, o Ing. Petru Oplatkovi spočívá v uznání úplné Boží moci nad jejich geneticky zvířecími mozky, protože v této době Božího SOUDU, nikdo nemá ve své moci svého DUCHA. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28, 20/12,31/10, atd. Svoboda projevu již není o svobodě lhát o Ježíši Kristu, ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a tím tajit a znemožňovat jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v milostivém Hospodinově létě v roce 2019. Svoboda lhaní o energetické koncepci Česka a světa, již NEEXISTUJE. Kristus, žádného vládnoucího lháře, pokrytce a zločince, NETVORA, nenechá v Česku bez trestu. Gal.1/7,3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/3, Jud.12.

 

9.) Ing. Slavomír Oplatek OTEC Ing. Petra Oplatka, sešel z cesty do Božího, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již dávno. Protože nešel do Božího království neprodleně, Kristus od něho odstoupil svým Božím rozumem, a tím nechává Česko padat do HROBU ropného a ekonomického kolapsu. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní celého Česka Ing. Slavomír Oplatek, kdysi dávno tvrdil, že jaderná energetika, přestože je stále v plenkách, určitě velmi brzy nahradí ropu, která tvoří více než cca 60 % z celkem potřebné energie Česka. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který nikdy nebyl v křesťanských PLENKÁCH, který nikdy nebyl NEMLUVŇÁTKEM, pro jeho nevíru v texty Písma, že Ježíš Kristus, Bůh všech náboženství světa, do energetiky Česka a světa vidí, se pomstil technickému lži lidu tím, že z odborníků na energetiku učinil NEMLUVŇÁTKA. NEMLUVŇÁTKA bývalý děkan ČVUT Hrdlička, a docent Kadrnožka z VUT v Brně, prorokovali kdysi dávno, svými geneticky zvířecími mozky, úplné energetické a ekonomické nesmysly o tom, že energii z ropy, potřebou pro dopravu, v době ropného a ekonomického kolapsu, nahradí v Česku, dle děkana Hrdličky, výstavba cca 40-ti kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle docenta Kadrnožky výstavba méně kusů, cca 25 až 30 kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, což docent Kadrnožka uvedl ve své knize. Dle uvedených odborníků, sloužících svým POHLAVNÍM ÚDŮM místo Ježíši Kristu, a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, pro dopravu měl být vyráběný vodík, energeticky náročnou elektrolýzou. Z jejich ekonomicky a technicky nesmyslných plánů dávno sešlo. Dle docenta Skály, bývalého ředitele EÚ VUT v Brně, byl plán na výstavbu mnoha kusů jaderných elektráren velikosti Temelína nesmysl, protože uran by byl dotěžen dříve než uhlí. Dnes, odborníci na koncepci energetiky, z řad politických a technických zvířat, např. v rozhlase, v ČRo PLUS plus@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, krap2014@email.cz, ombudsman@rozhlas.cz, info@ rozhlas.cz, lživě prorokují, že Česko již nyní má dostatek stávajícího nočního proudu pro nabíjení akumulátorů elektromobilů, a že proto nic nebrání náhradě ropy elektřinou. Vše uváděné bylo již kdysi dávno osobně a písemně sděleno vládnoucím KOZLŮM ČSSD v Brně, KOZLU premiéru Sobotkovi a KOZLU Zaorálkovi, na předvolebním shromáždění KOZLŮ ČSSD na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně. Bylo jim sděleno, že bývalý děkan Hrdlička, a docent Kadrnožka z VUT v Brně, na svoje prorokování, o nezbytnosti postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli náhradě energie z ropy elektřinou, postupně zapomněli. Mediální MISTR Kristus v jedné písničce uvedl, že svoje energeticky a ekonomicky nesmyslné prorokování, zapomněli vlastní vinou, svého geneticky zvířecího mozku, a ne vinou odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. KOZLU premiéru Sobotkovi a KOZLU Zaorálkovi, bylo osobně i písemně sděleno, že z bývalého děkana Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, neučinil hlupáky Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, ale že je stihl vrcholný Boží trest za to, že se nerozhněvali na vládnoucí Baaly a DÉMONY, na politiky pravice a levice, kteří ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky pouze na elektřinu. K.M.1/4až12/10,17,27, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře proti jim objasněné dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické koncepci, kterou je ODPOČINUTÍ OD DÍLA energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výstavby, dopravy, výroby, spotřeby, atd. Česko, a tím celý svět stihl pád neposlušných politických a náboženských sviní, do JÁMY HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a tím do křesťanského PEKLA třetí světové války. Kristus se smiluje, až zlí, neposlušní zmizí. Z energetického, ekologického a mravního hrobu, Kristus vytáhne úplně poslušné. Kristem vyvolené Česko jen spí, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Davida Kollera. kapela@davidkoller.cz. Když vstává SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích vstává, jemně mě pálí. Ráno třetího křesťanského dne přichází, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, srdce ti spálí. Že nám nic neschází, chyba má paní, ŽENO STATEČNÁ, nová vládo Česka. Ty jen spíš. Silnou silou proudí, vše co krásné v křesťanství, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, bylo. Všechno se energeticky, ekologicky a mravně hroutí, protože se v hlavách geneticky zvířecích mozků, děkana Hrdličky, docenta Kadrnožky a docenta Skály, nic nezměnilo. Málo lásky, málo mám, k příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Míň mi dáváš, říká Kristus, než je v Písmu uvedené, odcházím z Česka, nevstáváš. Ty jen spíš. Chrámem Krista je celý svět, všechny státy světa. Kristus vyžaduje, aby Česko shromáždilo všechny státy světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků, celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K ránu bývaj nebezpečný, všechny romanticky slečny, všechny ŽENY STATEČNÉ, vlády všech států světa tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, chtějí vládnout nad lidmi, a nad NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Ježíšem Kristem, pomocí svých, geneticky myších, či geneticky prasečích, mozků. Poslední cigáro, před tím, než vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, kdy výroba a prodej cigaret bude celosvětově zrušený. Nic není nastálo. Utopit se v lahvi mešního vína při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, je úděl hlupáků, kteří odmítají studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je Písmo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kdo nevstane, kdo odmítne vzkříšení ze vzedmutého moře militaristických sviní, nebude Kristem vytažen z energetického hrobu. Kvalifikované učitele je možné mít pouze při úplném zničení zla křesťanství. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

10.) KOZLU premiéru Sobotkovi a KOZLU Zaorálkovi, bylo osobně i písemně sděleno, že DUCHEM CHUDÍ vědci, bývalého děkana Hrdličky, a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, vynalezli perpetuum mobile. Chtějí cca 60 % celkem potřebné energie pro dopravu, nahradit stávajícím množstvím elektřiny, které je méně než deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko. DUCHEM CHUDÝ zločinec ministr průmyslu Havlíček veškeré problémy s náhradou ropy elektřinou, se nyní rozhodl vyřešit výstavbou jednoho reaktoru v Dukovanech. Výstavba tohoto reaktoru bude ukončena v době, kdy Česko zruší dosluhující uhelné elektrárny, kdy zruší dosluhující reaktor v Dukovanech, a kdy už dávno bude po ropném a ekonomickém kolapsu. Výstavba jaderného reaktoru v Dukovanech, či v Temelíně, řeší pouze nahrazení stávajících dosluhujících uhelných elektráren, či nahrazení dosluhujících jaderných reaktorů. Výstavba jaderných reaktorů naprosto neřeší náhradu benzinu či nafty, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu, neřeší cca 60 % energie pro dopravu, z celkem potřebné energie. Čtyřicet miliard vytěženého hnědého uhlí v Česku za rok, tvoří pouze necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko. Vědecky důvěryhodná informace o koncepci energetiky, je pouze v dokonalé Boží lásce, Božích zákonů o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energetická koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, je úplný nesmysl, vytvořený geneticky zvířecími, geneticky myšími, či geneticky prasečími mozky, neposlušných, to je mrtvých ministrů vlády ČR, ministra průmyslu Havlíčka, a ministra ŽP Brabce, který stihl vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Ježíš Kristus, od neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice, odstoupil svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, kvůli nezbytnosti úplného zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jak jinak by Ježíš Kristus mohl soudit neposlušné a vzpurné ministry, než odstoupením svého Božího rozumu. Mít neposlušné, to je mrtvé hlupáky za vládnoucí Bohy, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus, svůj Boží rozum vrátí mnohým vládnoucím sviním, až uvedená pravda bude zvěstována v PRAVÉ POLEDNE, v září 2019, v pořadu ČT1 Václava Moravce. Kristus se nad Českem a světem smiluje, až vládnoucí elita pochopí svou naprosto neúnosnou situaci, kterou je realita odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích ministrů. Energetická, ekologická a mravní spása, je určena pouze pro úplně poslušné služebníky Krista. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství pouze tehdy, když se Česko ke Kristu vrátí, a v úplné poslušnosti se podřídí NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Evangelium ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se již dotýká každé oblasti lidského života tím, že se dotýká správné energetické koncepce Česka a světa. Každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista má povinnost osvobodit Česko od zločinců a lhářů, pokrytců ministra průmyslu Havlíčka, od ministra životního prostředí Brabce, atd. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až úplně poslušní služebníci Krista úplně zboří naprosto nesmyslnou energetickou koncepci Česka na elektřinu, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, úplným zničením UHELNÉ KOMISE. Česko stále nevěří textům Písma, které uvádí, že zbytky uhlí v Česku, nikoho energeticky nezachrání a nespasí. Kristus STVOŘITEL fosilních paliv a veškeré energetiky, do energetiky Česka vidí. V Písmu uvádí, že v době ropného a ekonomického kolapsu, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí. Uvádí, že Česko, před ropným a ekonomickým kolapsem, je pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, stejně pozdě varováno. Obnovitelné zdroje energie jsou vytvořeny technickým rozumem Ježíše Krista, nikoli rozumem neposlušných, to je mrtvých vědců. Geneticky prasečí mozky vědců, jsou k ničemu. Když Kristem vyvolené Česko nepřestane sloužit vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne. KOZLU premiéru Sobotkovi a KOZLU Zaorálkovi, bylo osobně i písemně sděleno, že jsou příčinou veškerého zla na světě. KOZEL premiér Sobotka již je v říši ticha, to je na smetišti dějin. KOZEL ministr Zaorálek, dostal od Krista znovu příležitost vytvořit novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou, uvedenou na konci kapitoly. Kristus s ministrem Zaorálkem a premiérem Babišem stále bojuje proto, aby naplnil Písmo o Česku do poslední čárky. Proto, aby zničil NEVĚSTKU, kterou je stávající vzpurná vláda premiéra Babiše, neposlušná, bez rozumu Krista mrtvá. Dle písničky TOUHA od mediálního MISTRA Krista, od kontakt@daniel-landa.cz, Daniela Landy, mají Babiš a Zaorálek povinnost zpívat Kristu písně nové. Mají povinnost mít touhu žít v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Mají povinnost zůstat v nové vládě, uvedené na konci kapitoly, Babiš jako ministr zahraničí, Zaorálek jako ministr kultury. Touha po celosvětovém, mírovém Božím království, znamená, jako neposlušný padnout, a vstát jako pokorný a úplně poslušný. Rány pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, shnití jejich majetku, nezbytné z hlediska obnovitelné energetiky, ekologie a mravů, nevnímat. Energetická spása je v probuzení síly ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V hloubi DUŠE má Boží rozum, každý úplně poslušný Bůh. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Dnes je zřejmé, že v plenkách není jaderná energetika, jak to kdysi tvrdil Ing. Slavomír Oplatek, bývalý učitel topení na VUT v Brně, protože jadernou energetiku stvořil, svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, Ježíš Kristus. Který proto do koncepce energetiky Česka a světa vidí. V plenkách je stále NEMLUVŇÁTKO Ing. Slavomír Oplatek, a jemu podobní neposlušní a vzpurní NETVOŘI. Kristus vyžaduje, aby NEMLUVŇÁTKO, Ing. Slavomír Oplatek, a všichni ostatní NETVOŘI z VUT v Brně, ČVUT a atd. vzdali Kristu chválu za to, že z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že Česko je Kristem vyvolené k tomu, aby uplně, celosvětově zničilo všechny pohany, kterých, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vzešel plný počet. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tak v Česku nestane. Projektant Ing. Rákos, je svým jménem RÁKOS v Písmu vyvolený být novým prezidentem Česka proto, aby mohl z Boží moci rozdělit vzedmute RÁKOSOVÉ moře neposlušných, to je mrtvých projektantů, ve dví. Na projektanty úplně poslušné, to je živé, a na projektanty bez rozumu Krista mrtvé. Kristus ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, přichází smysluplně zaměstnat všechny lidi Česka a světa, na energetické, ekologické a mravní spáse. Nadbyteční projektanti budou z řad projektantů vyvržení ven tím, že se např. stanou zemědělskými nevolníky, kteří budou potraviny pěstovat zahrádkářským způsobem, bez pesticidů, herbicidů, fundicidů a jiných jedů. Mého prorokování se nikdo nemusí bát. Pokud se projektant Rákos prezidentem nestane, neřekl to v Písmu Kristus, ale pouze já. Kristus však dal vládu nad lidmi např. hlupáku, komunistovi, BERANOVI Gottwaldovi, na HRAD dosadil přímo z vězení drzého Baala, boháče Havla. Je tedy naděje, že na HRAD dosadí, jím v Písmu vyvoleného Ing. Rákose. Nebo že ministrem stavebnictví učiní svoji SKÁLU, úplně poslušného, a Bohu vděčného Ing. Petra Oplatka. Z mnoha techniků Kristus učiní zemědělské NEVOLNÍKY, kteří budou ovoce, zeleninu a jiné potraviny, pěstovat zahrádkářských způsobem, bez pesticidů, herbicidů, fundicidů, a jiných jedů. Kristus, v jedné pohádce, boháče, to je Baaly a DÉMONY, kteří byli křesťansky chamtiví, proměnil v myši, či v hraboše. Velké přemnožení HRABOŠŮ učinil Kristus nyní podobenstvím proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd., věděli, jak si neposlušných a vzpurných hlupáků cení. Z mnoha vládnoucích HRABOŠŮ budou zemědělští NEVOLNÍCI, či ZEDNÍCI. JED na vládnoucí HRABOŠE je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto je místo na HRADĚ, či místo v nové vládě, KOŘISTÍ pro ty VZDUCHOTECHNIKY, STAVAŘE, TOPENÁŘE atd., které Kristus vyvolí pro vládu nad úplně poslušným Českem. Já jsem se právě vrátil z HRADU, přímo od Ježíše Krista, který v Písmu slíbil, že od odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a na energetiku domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. Naději do budoucnosti Kristus dává úplně poslušnému Česku pouze v případě, když Ing. Rákose za prezidenta bude chtít, na internetu, mnoho úplně poslušných služebníků Krista. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, DÉMON, vlastník PRACHŮ a ZBRANÍ, KOZEL, prezident Zeman, na HRADĚ již dávno nemá co dělat. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až odchod vládnoucích Baalů a DÉMONŮ do říše ticha, to je na smetiště dějin, na internetu bude požadovat velké množství úplně poslušných, to je živých služebníků Krista. DÉMON, ekonom premiér Babiš, již nemůže být premiérem z toho důvodu, že SKÁLOU již nebudou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a MAJETEK, ale pouze Ježíš Kristus, který o moci svého Božího rozumu, o své vůli a o jím v Písmu vyvoleném Česku, vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ekonom premiér Babiš, od Krista dostal dobré vzdělání. Proto Kristus očekává že bude dobrým ministrem zahraničí. Kristus již není křesťanský MODLÁŘSKÁ STVŮRA, je ZÁKONODÁRCEM. SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU získají všichni úplně poslušní tvoři.

 

11.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro úplně úplně poslušné Česko stanovil nové DNES naplnění Písma do poslední čárky, pro projednání SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, o jeho vládě nad úplně poslušným Českem, a tím nad úplně poslušným světem. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Iz.1/18,29/11až24,33/22až44/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Božím chrámem je celý svět tím, že Božím náboženstvím jediného Boha světa, je FÍKOVNÍK hinduismu či buddhismu, který vznikl ze SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Sk.3/21,7/41,47,17/23,30, Ageus2/6,18, 19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Soudců9/8až15, atd. Božím chrámem je celý svět tím, že Božím náboženstvím jediného Boha světa, je judaismus, který vznikl z GRANÁTOVNÍKU Tóry. Božím chrámem je celý svět tím, že Božím náboženstvím jediného Boha světa je VINNÁ RÉVA křesťanství, která vznikla z Bible. Rouhačství na celou zemi vyšlo z Česka, ze vzedmuté moře neposlušných, militaristických sviní, MODLOSLUŽEBNÍKŮ, imperialistů, fašistů, válečných zločinců, atd., místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, stále slouží svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd. Božím chrámem je celý svět tím, že Božím náboženstvím jediného Boha světa je OLIVOVNÍK islámu, který vznikl z Koránu. Veškeré uvedené Boží slovo lze nazvat ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože uvedené Boží slovo se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus Česku slibuje, že všechny národy spatří Boží SOUD VEŠKERÝCH uvedených NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a islámu, který Bůh na uvedená náboženství uvedl, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Ageus2/6,18,19, Sk.3/21,7/41,47,17/23,30, Soudců9/8až15, Ez.3/4,21až39/8,13,21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Vážená rodino Ottova, Oplatkova a Česko. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad světem smiluje, svým Božím rozumem, až poslušnost rodiny Ottovy, Oplatkovy, a Česka, bude úplná. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Úplná poslušnost se získává hladem po slyšení slov Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍMHO, NEOMYLNÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného UČITELE, LÉKAŘE, či MEDIÁLNÍHO MISTRA, který žije mezi mámi, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Krista. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52,4/23,6/24až17/10,20,34,19/44,20/18, atd. Bože netrestej úplně neposlušnou, to je mrtvou rodinu Ottovu, Oplatkovu a Česko za to, že uvedené texty Písma stále považuje za blud, za bláznovstí, pro neposlušnost. Svět patří nám, a my patříme světu tím, že jako pokorní, úplně poslušní, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bohu vděční za pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské SKÁLY, křesťanského BALVANU, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd., K.M.1/4až12/10,17,27až16/28až19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, a úplně bezmocní, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až150/6, patříme jedinému Bohu světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU NEOMYLNÉMU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jedinému UČITELI, LÉKAŘI, či MEDIÁLNÍMU MISTRU, který žije mezi námi. Nikoho neposlušného, to je mrtvého, již nelze omluvit z neznalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde Kristus uvedl vše o sobě a Česku. Neposlušné, to je mrtvé, křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, či muslimské svině Kristem vyvoleného Česka, umytého KŘESTEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již poznaly cestu Boží spravedlnosti. Ta vede k celosvětovému, mírovému Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, po úplnému zničení SKÁLY, či BALVANU, kterým je křesťanství, judaismus, hinduismu,, buddhismus, islám, atd., a tím zničení imperialismu, militarismu, komunismu, fašismu, atd. Tuto cestu má povinnost nastolit Kristem v Písmu vyvolené Česko, pro celý svět. Kristus o sobě, a Česku vše uvedl v která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kdo se vzdá rozumného uvažování o Kristu a o koncepci energetiky, zajde záhubou. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

12.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje neúspěšně, svou Boží spravedlnost. Každému člověku dává první třídu. Bydlení, stravování, a povinnost pracovat dle Božích zákonů, dle schopností od Ježíše Krista. Boží zákony jsou platné pro všechny státy světa. Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v červenci 2019, svými zákony, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH,