Kapitola 256 – 52 stran.

12.04.2019 21:29

Kapitola 256 52 stran. Žádost o schůzku se VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz a se stávkujícími středoškoláky z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Vážení středoškoláci z Brna. Při protestech v ulicích měst plačete na špatných hrobech politiků pravice a levice. Politiky pravice a levice křtil a křtí hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity Schmidt, Zlatuška, Fiala, Bek, Bareš a stejně tak rektor Karlovy univerzity Zima, Hampl, k energetické, ekologické a mravní smrti, svěcenou křesťanskou vodou, křesťanským SLOVEM špíny NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vážení středoškoláci z Brna. Hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity si přivlastnil Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, pouze dočasně, a to pomocí temnoty křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vám středoškolákům se Kristus dává nalézt sám, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, patří Ježíš Kristus pouze sobě samému tím, že jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, patří novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Pokud chcete pro sebe, a pro ostatní svět zachovat stávající vyspělou technickou úroveň, kterou působí Ježíš Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, máte povinnost, spolu se mnou, navštívit profesora Hirše v jeho kanceláři, a přesvědčit ho, o jeho povolání a vyvolení, být novým vládnoucím Bohem tím, že ho pokřtíte ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťané křtění OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NEBES budou již úplně poslušní, to je živí. Nebudou se namáhat nadarmo, nebudou Ježíše Krista rodit na Vánoce, pro náhlý zánik, pro jeho ukřižování na Velikonoce. Co svýma rukama v Česku vytvoří, to také sami spotřebují, bez převážení úplně stejných výrobků po celém světě. Hnoji sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity Schmidtovi, Zlatuškovi, Fialovi, Bekovi, Barešovi a stejně tak rektorům Karlovy univerzity Zimovi, Hamplovi, máte povinnost vyhlásit klatbu za to, že svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dělají veškeré zlo válek na zemi, veškeré zlo nesmyslného ničení fosilních paliv. Fosilní paliva jsou nyní nesmyslně spalovaná kvůli zachování křesťanského militarismu. Budou scházet všemu lidstvu, při přetvoření koncepce energetiky z fosilních paliv, na energetiku bez fosilních paliv. Elektřina vyráběná nyní centralizovaně v uhelných a v jaderných elektrárnách, musí být nahrazená výrobou elektřiny přímo na sídlištích, či městech, pomocí SLUNCE, či VĚTRU. Elektřina bude vyráběná přímo na sídlištích a městech, pomocí domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus je nyní HLAVOU církve technického lidu, a je důvěryhodný pouze pro úplně poslušné služebníky, schopné studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické koncepci Česka a světa. Vážení středoškoláci z Brna. Máte povinnost proklínat hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše a stejně tak rektory Karlovy univerzity Zimy, a Hampla, dle textů Písma. Ať Vás rektory, Panovník Ježíš Kristus úplně viditelně usmrtí, odstoupením svého Božího rozumu, když neprodleně nepředáte svou vládu nad vzpurnými lidmi, kterým vládnete pomocí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, poslušným VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, jsou noví kněží, křesťané, křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Úplně poslušní, to je živí středoškoláci z Brna brno@fridaysforfuture.cz. Máte povinnost se ozvat na můj tel. 546 441 154. Máme povinnost společně předat vládu nad lidmi VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, v kanceláři profesora Hirše na VUT v Brně. Dle dalších textů, trestající Kristus se mstí pokrytcům, Bohům nebes mravně nízkých, hnoji sviní vědců Masarykovy univerzity, odstoupením svého Božího rozumu. Česko úplně zničí, když před ním nyní nepokleknete, když svůj čas návratu ke Kristu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budete zase zabíjet. Kristus nemůže vládnout současně ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, z hnoje Baalů rektorů Masarykovy univerzity, a ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od nových Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně. Baalové, rektoři z rektorátu Masarykovy univerzity, mohou očekávat jen zánik sebe a Česka, pro hrozný Boží hněv Krista ŽIVÉHO. Je hrozné upadnout do rukou živého Ježíše Krista, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odložit lhůtu pro proměnění Baalů, či hnoje sviní rektorů z rektorátu Masarykovy univerzity v hnojiště, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 19.4.2019, již nelze. Oslavovat pyšné Baaly rektory, místo NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nelze. Jasným znamením jsou svitky SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve kterých lze spatřit Krista takového, jaký skutečně je. Tyto svitky jsou vítěznou Boží pomocí. Kristus nikoho neplodil a nikdy nebyl zplozen křesťanskou Marií. Z Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, z Baalů hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, není nikdo, kdo by mu byl roven. Rektoři lžou ve všem tím, že lžou o koncepci energetiky. Jsou Kristem prokletí. Bohem jsou jim dobře placená koryta. Korán35/42,37/125,57/9,71/4,81/10,102/7,110/1,112/1, Sí.5/5,7/16,13/18,43/26,31. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, a Mikuláši Ferjenčiku mikulas.ferjencik@pirati.cz. První OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dvou osob, Jana Husa a Jana Viklefa, kvůli následné násilné rekatolizaci OHNĚ PEKLA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Satanů kněží, přinesl meč třicetileté války, ve které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zahubil dvě třetiny křesťanských, militaristických sviní. Jan8/17,44, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31,48/3,25, Zach.13/4,8, atd. Druhý OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dvou osob, Marxe a Engelse, kvůli ignorování Božích příkazů o zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, PRACHŮ a ZBRANÍ, přinesl dvě světové války a trest, kterým byla POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dělaná LÉVIJCI, komunistickými OVCEMI a BERANY. Ám.3/7,15až5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Třetí OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dvou osob, MALIČKÉ patnáctileté školačky HVĚZDY, Gréty Thunbergové ze Švédka, a MALIČKÉHO Stanislava Oplatka, předkladatele PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, přináší SETKÁNÍ s Kristem TŘETÍHO DRUHU, s technickým lidem VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs.j@ fce.vutbr.cz. Kristus slíbil, že svým Božím rozumem umožní číst tyto texty všem, kdo se rozhodnou sebe uzdravit mluvením uvedené pravdy o Kristu. Kdo budou požadovat nastolení celosvětového mírového Božího království, s NEOMYLNÝM Kristem ZÁKONODÁRCEM v čele všech úplně poslušných služebníků Krista, v době úplného zničení hnoje sviní zlých vědců rektorů Masarykovy univerzity, zločinců Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše. Uvedení NETVOŘI odmítají na MU zrušit skrýše Kristem prokletého nebeského PTACTVA ODS, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dnes vedené NETVOREM Petrem Fialou, to je politologii, sociologii, religionistiku, ekonomiku, atd. Kdo chce zachránit zemi před uvedenými NETVORY, má povinnost se ke Kristu vrátit. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,7,8,14/20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24.

 

Kapitola 256 - 52 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 36. Česká bible kapitola 256. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a středoškoláci z Brna brno@fridaysforfuture.cz. Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se musíte bát strachem jaký ještě nikdy nebyl. Žalm33/6,53/2,6 až102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, atd. Kristus pouze třikrát nechal sestoupit správný výklad Písma OHNĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to pomocí dvou osob. Jan8/17,44, Sír.5/5,7/16až43/26, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32, Žalm33/6,102/18,27, atd. PRVNÍM OHNĚM bylo svědectví DVOU OSOB, Jana Husa a Jana Viklefa. Bylo to svědectví NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pro středověk. Žalm33/6až102/18,27,104/30, Jan8/17,44, Sír.5/5,7/16až43/26,48/3, atd. Protože správný výklad Písma byl zničen násilnou REKATOLIZACÍ a EVANGELIZACÍ, trestající Kristus vykořenil mnoho pomatenců z jejich náboženských bludů, pomocí třicetileté války. Zach.13/8. Kristus potrestal křesťanské pomatence třicetiletou válkou, ve které zničil dvě třetiny přemnožených křesťanských sviní. Třicetiletou válkou VYKOŘENIL mnoho chudáků a boháčů, pomocí hříchu, který je dnes k energetické SMRTI, kterým je násilná REKATOLIZACE, či EVANGELIZACE. Mnohým Bohům SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčům, Baalům, Kristus ZLODĚJ vzal ve válce jak majetek, tak život, kvůli rekatolizaci po Husovi a Viklefovi. Ve třicetileté válce Kristus zničil, vykořenil, OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, náboženské bludaře, chudáky, i boháče, PEKLEM třicetileté války. Zach.13/7,8, Sír.5/5,7/16až43/26, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32, Jud. 12,22, atd. DRUHÝM OHNĚM správného výkladu Písma bylo slovo dvou osob, Marxe a Engelse, o celosvětové Boží majetkové rovině, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, Luk.16/9,13, Žid.33/6až102/18,27,Sír.48/3, Jer.23/29,32,33až31/27,32, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16, 20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ezech.1/17až28/9až39/8,13,21,29, Jud.12,22, atd. Kvůli ignorování DRUHÉHO OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH od Marxe a Engelse, kvůli ignorování svědectví DVOU OSOB, Jan8/14,15/25, dvou PINCHASŮ v Boží slávě, nových kněží, Marxe a Engelse, kteří nechtěli pochovávat lidstvo a pracující lid do HROBU nesmyslných válek, kvůli násilné REKATOLIZACI a EVANGELIZACI, následoval vrcholný Boží trest, kterým bylo křesťanské PEKLO dvou světových válek. Kristus živí svým rozumem pouze lid technický. Křesťanské a tím také politické pomatence, živí Bůh pouze dočasně, do příchodu TŘETÍHO OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17,5/7, Žalm33/6až106/30, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, Zach.13/7, Jan8/17,44, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.5/5,7/16,43/26,31,45/23,48/3, Žalm106/30, atd. Kristus se pomstil DÉMONŮM a Baalů vrcholným trestem, dvěma SVĚTOVÝMI válkami, K.M.12/10až27. Vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, pro službu svým POHLAVNÍ ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, pomocí své chybné ideologie, o nutnosti ŽITÍ Baalů NA VÝNOSNÝ TRH, dělají zlo nesmyslných válek a revolucí až dodnes. K.M.1/4,6/6,24,7/12až27až15/12až17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Viz str.11až14. 2.) Po ukončení dvou světových válek, Kristus potrestal jím vyvolené Česko, čtyřiceti léty POUŠTĚ Boží socialistické majetkové roviny, pomocí ideologie PINCHASŮ Marxe a Engelse, pomocí komunistických BERANŮ, či OVCÍ. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista do jím vyvoleného Česka byl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické, majetkové rovnosti. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid. 3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/30, Iz.63/14,18,65/15, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus ZLODĚJ nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, SVÝM TŘETÍM OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, úplně nezničí hnůj sviní vědců NETVORŮ Baalů rektorů Masarykovy univerzity, zločinců Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše a rektory, Baaly Zimy a Hampla z Karlovy univerzity. Spolu s nimi Kristus, svým Božím rozumem, zničí hnůj sviní politiků PRAVICE a LEVICE všech politických stran. Masarykova univerzita je skrýší pro Kristem prokleté nebeské PTACTVO ODS, vedené sviní, emeritním rektorem MU Petrem Fialou. Zj.18/2,10, atd. Kristus vyžaduje zničit jeho úkryt, politoligii, sociologii, ekonomii, atd., v jedinou hodinu soudu křesťanského militarismu a imperialismu, v kanceláři nového Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušného profesora Hirše na VUT v Brně. Viz str.14až18. 3.) Kristus se skloní k modlitbě bezmocných, Žalm102/17,27, úplně poslušných, to je živých VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, když uznají, že Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, se nyní sklonil TŘETÍM OHNĚM správného výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, k maličkým, k patnáctileté školačce Grétě Thunbergové ze Švédka, k její School Strike 4 Climate, a k maličkému, k bývalému projektantu VZDUCHOTECHNIKY Stanislavu Oplatkovi, kterého Kristus pověřil napsat správný výklad TŘETÍHO OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach. 13/7, Jan8/17,44, Sír.5/5až43/26,31,48/3, atd. Školačka Gréta, z milosrdenství Božího rozumu nebyla zahanbena, když jednala se svými nepřáteli na světové konferenci o klimatu v polských Katovicích. Kdokoli by se ji dotekl, dotekl by se zřítelnice Božího oka, kterým je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Školačka Gréta, z milosrdenství Božího rozumu nebyla zahanbena, když na světové konferenci oznámila, že vládnoucí elita celého světa musí neprodleně mluvit pravdu o tom, že z titulu změny klimatu již nelze těžit ropu pro nesmyslné účely, kvůli chybné koncepci energetiky. Celá země se v základech hroutí kvůli neposlušnému Brnu, kvůli novým vládnoucím kněžím z VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, 1.Kor.4/20, Žalm81/4,82/5, kvůli BOŽÍM SYNŮM, Bohům, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Zlo rabování fosilních paliv, zlo horečného zbrojení, zlo nesmyslných válek, zlo rabování lesů, zlo skládek a znečištění země a moře plasty, oblečením, a jinými jedy, zlo rozdělování lidí na levice a pravici, na chudáky a boháče, se děje pro neznalost Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě. Proroci oblečení ve LNĚNÝCH ŠATECH, jsou v Písmu kvůli ukončení výroby syntetických hader. Kvůli uspokojování pohlavních ÚDŮ vládnoucích Baalů, kvůli dobře placeným KORYTŮM sviní rektorů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nelze osvobodit pracující lid od nesmyslného ničení fosilních paliv, od energetické zhouby, od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zbrojení, válek. Viz str.18až21. 4.) Stávkující středoškoláci brno@fridaysforfuture.cz. Zvažte Boží moc, Boží moudrost, a Boží hněv. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, PRAVÉ POLEDNE. Na Velikonoce 2019, hněv již neprodlévá, kvůli ignorování TŘETÍHO OHNĚ výkladu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost se k Ježíši Kristu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vrátit neprodleně, dobrovolně, na VUT. Žalm33/6,37/5,11,35,38až53/2,6,96/7až102/18,27až104/30až107/10,18,27,43,110/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Sír.4/18,5/5,7/16 až43/26,31až48/3, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pro ignorování PRVNÍHO OHNĚ výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus Česko potrestal třicetiletou válkou, ve které zničil dvě třetiny náboženských pomatenců. Zach.13/8. Pro ignorování DRUHÉHO OHNĚ výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PINCHASEM Marxem a PINCHASEM Engelsem, Kristus Česko potrestal dvěma světovými válkami, a čtyřiceti léty POUŠTĚ Boží socialistické komunistické převýchovy, pomocí komunistických OVCÍ, či BERANŮ. Nyní Česko žije, dle Boží vůle, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských a ateistických sviní, kvůli tomu, že i technický lid VUT v Brně, má za Bohy hnůj sviní vědců NETVORŮ, Baalů, zločinců, rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, a Bareše z Masarykovy univerzity, a rektory, Baaly Zimy a Hampla z Karlovy univerzity. Stávkující středoškoláci media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Zvažte Boží trest v případě Vaší dalši neposlušnost, kterým je úplné zničení Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Pro svoji energetickou, ekologickou a mravní spásu, kvůli zachování technicky vyspělého světa, nesmíte mít nic společného s pokrytci, zločinci a lháři, hnoje sviní Baalů rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity. Když Baaly, dementní psychopaty, rektory Masarykovy a Karlovy univerzity neproměníte v hnojiště, Kristus z Česka, svým Božím rozumem, znovu odejde. Tím nechá Česko znovu padat do HROBU PEKLA třetí světové války, rozumem geneticky zvířecích mozků neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elity, vládnoucích DUCHEM CHUDÝCH, to je mrtvých, neposlušných, Baalů a DÉMONŮ. Stávkující středoškoláci. Máte povinnost, spolu se mnou, návštěvu nového Boha, nového kněze, úplně poslušného profesora Hirše, který již nebude nikoho pochovávat do energetického, ekologického a mravního hrobu, v jeho kanceláři učinit neprodleně. Viz str.21až25. 5.) Svět musí patřit Bohu, a ne křesťanům, kteří se křtí svěcenou slanou křesťanskou vodou, křesťanskou špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Křesťanské principy a hodnoty SLOV KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou ohavností Ježíši Kristu, Bohu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, se již křtí pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůle Boží je,

 

aby Česko, a tím celý svět, měl tělo nové církve technického lidu VUT v Brně, kterému bude Ježíš Kristus HLAVOU. Kristus vyžaduje, aby v Česku bylo rozhodnuto, že z celé země vymizejí všichni vládnoucí Baalové, DÉMONI, ZBROJAŘI, VOJENŠTÍ KAPLANI, atd., kteří ji podupali zvyšující se energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou. Kristus Česku odpustí křesťanskou nepravost, když mnozí, kdo jsou nyní zasazení do dobré země celosvětové, Boží, mírové zahrady, budou rozmetáni, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je každý člověk pouze ANTIKRISTEM. Žádný ANTIKRIST není vládnoucím Bohem, pro odstoupení Božího rozumu od všech vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stávající vládnoucí elita ANTIKRISTŮ, je již pouze STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože každý ANTIKRIST má rozum jenom svůj, svého geneticky zvířecího mozku. Kristus vyžaduje neprodlené rozhodnutí o svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU, do 19.4.2019. Středoškoláci. Máte povinnost se smířit s Ježíšem Kristem, s Bohem SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že na VUT v Brně, TĚLEM NOVÉ a jediné celosvětové CÍRKVE, s Boží mocí výkonnou, učiníte technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB hirs.j@fce.vutbr.cz. Viz str.25až28. 6.) Kristus vyvolil MALIČKOU patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou ze Švédka proto, aby spolu se VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, do základu zbořila křesťanský militaristický imperialismus tím, že v Česku zboří neposlušná a vzpurná, to je mrtvá NEMLUVŇÁTKA, jak na Masarykově univerzitě, tak na VUT v Brně. Blaze v Česku tomu, kdo vládnoucí NEMLUVŇÁTKA na Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně nyní uchopí, a roztříští o SKÁLU, Žalm137/9, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platná pro všechny státy světa. Dědictví Boží slávy dostávají od Ježíše Krista úplně poslušní, to je živí VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, živí svým technickým rozumem odjakživa, když postaví SOUDNÉ STOLCE pro Masarykovu univerzitu. Svědectví dvou osob, dvou BOHŮ, mluvících OHEŇ SLOV třetího správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o jím odvržených, neposlušných, to je mrtvých pěti rektorech Masarykovy univerzity, je pravé. Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, atd. Jedním Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, druhým Bohem jsem já, poslední prorok křesťanského militarismu, poslední REKATOLIZACE, Stanislav Oplatek. Viz str.28až32. 7.) Zločinci rektoři MU Schmidt, Zlatuška, Fiala Bek Bareš a KU, Hampl a Zima, prokazatelně nadělali obrovské materiální škody jak Česku, tak všem státům celého světa, ignorováním textů pomalého Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Za dvacet jedna let pomalého Božího SOUDU nemravného hnoje vědců Masarykovy univerzity, lhářů, pokrytců a zločinců, mohlo být v Česku, a tím také ve světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, to je úplně nezávislé na fosilních palivech. Oteplení KLIMATU být nemuselo, kdyby všechny státy světa postavily SOUDNÉ STOLCE s politiky pravice a levice již v roce 2007, a s jejich Bohy, s kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na položení kolejí na dálnice, pro vlaky pro regionální dopravu. Země nemusela být zaplněna skládkami plastů, hadrů, a jiných odpadků, od jednoho konce na druhý. Kristem vyvolené Česko, se mělo oddělit od národů všech států světa, soudnou stolicí s hnojem sviní Baalů rektorů Masarakovy a Karlovy univerzity. Ezdráš9/11,10/11, atd. Bůh odplácí za křesťanskou a ateistickou nepravost. Přichází spasit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, MARNOTRATNÉHO SYNA profesora Hirše, s jeho VZDUCHOTECHNIKY, s BOHY, s BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus dovoluje, při návratu MARNOTRATNÉHO SYNA profesora Hirše k Ježíši Kristu, uspořádat velkou hostinu. Dovoluje zabít čtyři vládnoucí politická zvířata, čtyř zbylých vládnoucích politických stran, podle kterých celý svět pozná, že Česko je Bohem vyvoleným státem. 1.Moj.15/8. Viz str.32až35. 8.) Kvůli oteplení, dle mnohých vědců, se stávající svět má skončit do DVANÁCTI LET. Kristus, pro středoškoláky, a pro protestující matky, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připravil východisko, pro úplnou porážku ekonomických hlupáků náboženské a politické elity Česka a světa. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, dále uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, jsou mrtví, jsou DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Když neposlušné zahanbíte, zveřejněním tohoto Božího soudu, dále uvedenými transparenty, pro odstoupení Božího rozumu Krista, od DUCHEM CHUDÉ, to je od mrtvé vládnoucí elity, vládnoucích, nemocných, neuzdravených hlupáků, se již nikdo nebude bát. Nesmyslné ničení planety země bude celosvětově zastaveno, dle Boží vůle, když pomocí transparentů odsouhlasíte celosvětové ukončení centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, celosvětové ukončení rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic, když odsouhlasíte neprodleném zřízení decentralizované výroby elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Vážení středoškoláci. Svými ekonomickými žvásty, Ježíši Kristu, Bohu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se beztrestně posmívat nebudete. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, má moc Česko spasit, a učinit ho HLAVOU všech národů, celého světa. Odstoupením svého Božího rozumu, má moc nechat Česko úplně zničit, a to tak, že bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Je proto nesmyslné chodit po ulicích, a chtít změnit vládnoucí Baaly a DÉMONY, svými ekonomickými žvásty. Viz str.35až38. 9.) Patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, její School Strike 4 Climate, je VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM, je mediální hvězdou, kterou Kristus vyvolil jejím jménem. K maličké Grétě Kristus obrátil svou ruku proto, aby ji učinil mediální HVĚZDOU zářící navěky, navždy. Kristus se omlouvá především technickému lidu za to, že během SOUDU zločinců, rouhačů, čtyř posledních rektorů z Masarykovy univerzity, a dvou nových kandidátů na rektora MU, odstoupením svého rozumu, zbořil i lid technický, který svým Božím rozumem živí odjakživa. Kristus, pomocí svého Božího SOUDU, rektory Masarykovy univerzity ODVRHL za to, že religionisté MU překrucují slova Ježíše Krista živého, že ignorují výklad TŘETÍHO OHEŇ SPRÁVNÉ MANY SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z úst nečistých, křesťanských, či ateistických rektorů MU vyšlo rouhačství na celou zemi. Je na ně uvedena věčná hanba, věčná potupa, která nebude zapomenuta za to, že jsou hluší a slepí. Nového Krista NENÁVIDÍ. Proto Boží rozkazy o majetkové rovnosti, energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neslyší a nevidí. Pro vznešené vůdce stáda, pro neposlušné svině, pro hnůj sviní mrtvých vědců rektorů Masarykovy univerzity, není žádné útočiště. Kristus k maličkým středoškolákům nyní obrátil svou ruku. Logický výklad Písma zní. Když VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, dobrovolně ukončí dobu benzinovou, když přestanou obelhávat o koncepci energetiky, bude mnoho zemědělských NEVOLNÍKŮ, kteří budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem. Průmyslová výroba musí být totálně utlumená ve všech státech, až na věky věků, kvůli tomu, že obnovitelné energie bude mnohem méně, než energie z ropy. Zničením hnoje sviní prasat mnohých vědců rektorů Masarykovy univerzity, v jedinou hodinu SOUDU neposlušných sviní, budou zničení stávající Bohové SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici levice, atd. Viz str.38až41. 10.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Středoškoláci. Hnůj drzých sviní NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, rektory Schmidta, Zlatušky, Fialy Beka Bareše a z KU, Hampla a Zímy, kteří se stále drze křtí svěcenou křesťanskou osolenou špínou, již proklínat nemusíte. Pro odstoupení Božího rozumu od všech neposlušných, jsou viditelně mrtví. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Stávající lékaři, Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení. Brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem robotickou eutanázií, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM, svým dobře placeným korytům. Viz str.41až45. 11.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.45až49. 12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 19. dubna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI z KSČ tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Viz str.49až52.

 

1.) Kristem v Písmu vyvolené Česko bylo poprve vykořeněné z násilné REKATOLIZACE, PRVNÍM OHNĚM z NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, svědectvím DVOU OSOB, Jana Husa a Jana Viklefa. Jud.12,22, Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26, 31,48/3, Žid.33/6až102/18,27, atd. Rekatolizátoři, za tuto pravdu svého vykořenění, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nenáviděli bez příčiny, což trvá dodnes. Protože také HUSITÉ, pro neznalost SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se proti Kristu vzbouřili tím, že pomocí státního, či společného měšce, horečně zbrojili a nesmyslně válčili, ve svých SPANILÝCH JÍZDÁCH, Ježíš Kristus potrestal křesťanské pomatence třicetiletou válkou, ve které zničil dvě třetiny přemnožených křesťanských sviní. Třicetiletou válkou VYKOŘENIL mnoho boháčů, pomocí hříchu, který je dnes k energetické SMRTI, kterým je násilná REKATOLIZACE, či EVANGELIZACE. Mnohým Bohům SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčům, Kristus ZLODĚJ vzal ve válce jak majetek, tak život, kvůli rekatolizaci po Husovi a Viklefovi. Křesťanští pomatenci jsou proto odjakživa strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli odmítání Boží majetkové celosvětové roviny, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, atd., nezbytného pro celosvětový pokoj, a mír mezi národy. Jud.12,22, Jan8/14,15/25, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12až31/10, 1.Tes.4/7,16,5/2, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/16až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Gal.1/7až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31až48/3. DRUHÝM OHNĚM správného výkladu Písma bylo slovo dvou osob, Marxe a Engelse, o celosvětové Boží majetkové rovině, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Jud.12,22, Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, Luk.16/9,13, Žid.33/6až102/18,27,Sír.48/3, Jer.23/29,32,33až31/27,32, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16, 20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ezech.1/17až28/9až39/8,13,21,29, atd. Kvůli ignorování DRUHÉHO OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH od Marxe a Engelse, kvůli ignorování svědectví DVOU OSOB, Jan8/14,15/25, dvou PINCHASŮ v Boží slávě, nových kněží, Marxe a Engelse, kteří nechtěli pochovávat lidstvo a pracující lid do HROBU nesmyslných válek, kvůli následné násilné REKATOLIZACI a EVANGELIZACI, následoval vrcholný Boží trest, kterým byly dvě světové války. Kristus živí svým rozumem pouze lid technický. Křesťanské a tím také politické pomatence, neživil nikdy. Jer.1/17,5/7, Žalm106/30, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, Zach.13/7, Jan8/17,44, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.5/5,7/16,43/26,31,45/23,48/3, atd. Boháči v Česku a v EU, Kristem v Písmu vyvolení neposlušní pomatenci, byli PODRUHÉ, kvůli neposlušnosti Ježíše Krista, jeho SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za trest vykořenění, odvržení, OHNĚM správného výkladu Písma, dvěma světovými válkami, atd. Jud.12,22. Uvedení Boží proroci z KSČ, z milosrdenství Božího rozumu, prorokovali realizaci Božího království, realizaci Boží majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, svou komunistickou, či socialistickou ideologií. Novým Božím slovem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byl pro dělnickou třídu Marxův Boží KAPITÁL, a jím organizovaná Boží I. INTERNACIONÁLA. Konečným stádiem Boží ideologie Marxe a později Engelse, bylo ukončení vlády křesťanských boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., úplným zničením křesťanských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. PINCHAS Marx a PINCHAS Engels, jsou dvě osoby, jejichž slovo bylo pravé tím, že bylo prorokováno rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Pracující lži lid celého světa se však nechal oklamat drzými Satany kněžími všeobecné katolické církve, katolickou ČARODĚJNICÍ. Drzí Satani kněží, v čele s Belzebubem papežem tvrdili, a dodnes tvrdí, že pracující lži lid má povinnost sloužit lidským Bohům, to je Baalům, DÉMONŮM, zbrojařům, vojenským kaplanům, vojákům a ostatním NETVORŮM, místo Ježíši Kristu, Bohu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z úst drzých papeženců vyšlo tím rouhačství na celou zemi. Kvůli jejich náboženské ideologii, až dodnes celý svět slouží, místo Ježíši Kristu, svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Protože pracující lid celého světa uvěřil papežencům, místo NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, místo PINCHASŮM Marxovi a Engelsovi, Kristus potrestal pomatený, NEPOSLUŠNÝ svět, dvěma hroznými SVĚTOVÝMI VÁLKAMI. Židé v Česku jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože v době války je Kristus VYKOŘENIL z jejich SKÁLY, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, MAJETEK. Kristus vzal Židům majetek, a nechal je povraždit v táborech SMRTI kvůli tomu, že jejich Satani kněží, Boží učení o celosvětové Boží majetkové rovině, obrátili v pravý opak, svou službou své SKÁLE, PRACHŮM a ZBRANÍM. Kristus se mstí svým vrcholným trestem, SVĚTOVOU válkou, K.M.12/10až 27, všem neposlušným, to je mrtvým Baalům a DÉMONŮM, všem vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ. Ti dělají, pro službu svým POHLAVNÍ ÚDŮM, místo Kristu, ŽITÍM NA VÝNOSNÝ TRH, veškeré zlo nesmyslných válek a revolucí. Kvůli Baalům se celá země v energetických základech hroutí kvůli tomu, že Kristem vyvolený technický lid, osvobozený SOUDEM od drzých Baalů Masarykovy univerzity, se odmítá podřídit SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se skloní k modlidbě úplně poslušných. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12,22, Jan8/14,15/25, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12až31/10, 1.Tes.4/7,16,5/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31až48/3. Čas však pokročil, LÉVIJCI, či politici LEVICE, BERANI, či komunistické OVCE z KSČM, stejně tak KOZLI z ČSSD, jsou STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. Jsou určení, pro svou službu svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, spolu se všemi ekumenickými církvemi, ČARODĚJNICEMI, k sestoupení do říše ticha, to je na smetiště dějin. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3. Pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, třetím OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, Kristus dává vládu nad lidmi celého světa, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše z VUT v Brně. Jediným zástupcem Ježíše Krista na zemi, je nyní pokorný a úplně poslušný technický lid Česka a celého světa. Dokonalá LÁSKA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nabízí náruč dokořán pro každého, kdo odvrhne Ježíšem Kristem prokletý hnůj sviní vědců rektorů a kandidátů na rektora, Masarykovy univerzity. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní, Bohu vděční VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše z VUT v Brně, studovali texty Písma o svém vyvolení být Božím lidem, DOBROVOLNĚ, s RADOSTÍ. Aby děkovali za Boží technický rozum o správné koncepci energetiky, pro pochopení, že technický Boží rozum Krista o koncepci energetiky, je pouze Boží milostí. Opustit nyní Boha, opustit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znamená opustit technicky vyspělou civilizovanou společnost. Především lid STŘEDOŠKOLÁKŮ, NEVĚST, má povinnost se vdát za Krista. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše pochopil logiku textů Písma o tom, že Kristus SLOVA křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, TŘI KRÁT prorazil OHNĚM správného výkladu Písma SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLUNCE Bhagavadgíty ustoupí zpět, protože Boží technický rozum správného výkladu Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je možné získat pouze studiem OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31,48/3,23,25, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Další cesta Česka je buď do PEKLA hrůzy ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, nebo do celosvětového, mírového Božího království. Až budeme vědět z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, co jsme zač, pod křesťanskými NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI, vytvořenými hnojem sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, zaženeme rychle pláč o špatném KLIMATU. K.M.1/4až12/10až 27, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až104/6až150/6, atd. Kvůli neposlušnému hnoji sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, NEVĚSTKY, sedící nad vzedmutým mořem militaristických, imperialistických sviní, Česko, a tím celý svět, se křtí k energetické, ekologické a mravní SMRTI křesťanským křtem, posvěcenou, osolenou, křesťanskou vodou. Kristus vyžaduje, aby tato křesťanská špína, která dělá veškeré zlo válek na světě, rychle odtekla, jako neužitečná voda. Celé stvoření bude v podstatě přetvořeno novým křtem, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36,15/14,29,33, 2.Král.10/26, Zj.17/15,19/7,8, K.M.1/4až12/10,17,27až16/29až19/6, Jer.1/17až23/29.

 

2.) Vyvolení Česka být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, je vlastně vyvolení technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Pouze pro stoleté Česko platí DVA PŘÍCHODY Ježíše Krista, v jeho zákonech spravedlnosti, jeho majetkové Boží roviny. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je v době jeho narození se, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, při úplňku MĚSÍCE. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Jer.1/17až23/29,32,30/6,31/27,32až51/58, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista Zloděje do Česka byl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické, majetkové rovnosti. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid. 3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/30, Iz.63/14,18,65/15, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Třicetiletá válka, ve které Kristus vyhladil dvě třetiny neposlušných křesťanských sviní, stejně tak PRVNÍ a DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA, nebyly příchodem Krista v jeho majetkové rovině, jeho majetkové spravedlnosti. Války totiž nikdy žádnou Boží majetkovou rovnost nenastolily. Ve válkách, které jsou vrcholným Božím trestem, Kristus pouze odvrhl křesťanské a jiné militaristické svině, NETVORY, od své tváře NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT, uvedenou pravdu o Kristu ZLODĚJI nebude mluvit. Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,8,14/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Gal.1/7až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Bhagavadg.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka byl v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti. V této době, komunistické OVCE, či vládnoucí BERANI, neměli o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI majetku, ani ponětí. V této době, soudruzi BERANI z KSČ oslavovali sami sebe navzájem tím, že po ulicích nosili svoje komunistické Bohy, např. Marxe a Engelse, Lenina, Stalina, Husáka, na plakátech, v průvodech. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Tes.4/7, 16,5/2, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud. 12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, atd. Pohádka O DÍVCE HANAKO A NEJKRÁSNĚJŠÍM DRAKU, je pohádkou o velké vesnici Česko. V Česku a ve světa nastala velká bouře v době odvážného rybáře PINCHASE Karla Marxe. V jeho době měli rybáři, LÉVIJCI, velkou bídu, neměli co jíst, protože na vzedmutém moři křesťanských militaristických prasat všech států světa, nastala velká bouře. Žádný rybář, LÉVIJEC, se neodvážil vyplout na vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní, kromě odvážného PINCHASE Karla Marxe. Karel Marx, na své loďce vyplul na křesťanské moře při odlivu. Minul křesťanskou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ. Oz.2/18,5/7,15, 8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Dojel až do VELKÉHO VÍRU UDÁLOSTÍ, kde lze lovit neposlušné, vzpurné křesťanské ryby, pouze do ÚSVITU třetího křesťanského dne, který nastal již na PŘELOMU VĚKŮ konce éry fosilních paliv, který nastal již v roce 2000. Máme již PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Odvážný rybář, PINCHAS Karel Marx nenáviděl ostatní rybáře, LÉVIJCE, kteří na vzedmuté moře křesťanských militaristických sviní nevyjeli s ním, kteří nezničili, dle jeho Boží ideologie, všechny boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době čtyřiceti let socialistické POUŠTĚ Boží socialistické majetkové spravedlnosti, odvážný rybář, PINCHAS Karel Marx, ZLODĚJ, stejný jako ZLODĚJ Kristus, chytil velké množství křesťanských LÉVIJCŮ, křesťanských LEVICOVÝCH politiků. Křesťanští levicoví rybáři, dle ideologie tohoto RYBÁŘE, se živili křesťaskými levicovými rybami, to je levicovými žvásty odvážného rybáře, PINCHASE Karla Marxe, do doby ukončení čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti. V době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, nebylo možné vyset semínka NOVÉ BOŽÍ MANY, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v době přelomu věků v roce 2000 chtěl, aby rybář Karel Marx, ZLODĚJ, stejný jako ZLODĚJ Kristus, ještě jednou vyjel svou LÉVIJSKOU ideologií ulovení křesťanských LEVICOVÝCH ryb, pro křesťanskou vesnici, pro Česko, do VELKÉHO VÍRU SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ. V roce 2000, rybář PINCHAS Karel Marx, ještě jednou v křesťanské noci vyjel, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, do VELKÉHO VÍRU SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ, kde definitivně zahynul tím, že se stal PRVNÍM STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Dle pohádky, rybář Karel Marx, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, ve víru událostí přelomu věků roku 2000, zůstal, utopil se. Nastal však ÚSVIT třetího DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, kdy již vír světových událostí musí vyschnout tím, že ŽÁR OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je dostatečně srozumitelně objasněn, pro každého politického, či náboženského vola, např. také pro hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity. Kristův hněv se od Česka neodvrátí. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,30/5,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Dle pohádky, do vesnice, kterou je Česko, přijela při přílivu moře pouze loďka, bez rybáře Karla Marxe, plná křesťanských, politických či náboženských ryb. Tímto podobenstvím Kristus objasňuje, že v nekonečné křesťanské POUŠTI, po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy k majetkové rovnosti, nezbytné kvůli nastolení celosvětové, mírové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, celosvětově elektronicky plánovaného, a nastolení majetkové roviny dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, energeticky nezbytného, v Česku znovu máme vládu politických a náboženských dementních psychopatů, které Kristus odvrhl, DUCHEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které svým Božím rozumem již nepase, a pást nikdy nebude. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných vládnoucích sviní politiků pravice a levice je Česko, a tím celý svět v PASTI, v KLECI, ve VĚZENÍ, v energetickém HROBĚ. Ti neposlušní a vzpurní, co vládnou, pro odstoupení Božího rozumu jsou mrtví tím, že svými geneticky zvířecími mozky, nerozumí vůbec ničemu, nerozumí SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky. Z tohoto energetického, ekologického a mravního HROBU může být nyní vytažen každý, kdo bude plakat na svém HROBĚ, do kterého padl, a kdo bude plakat na HROBĚ VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kristus totiž v Písmu slíbil, že z energetického, ekologického a mravního HROBU, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, vytáhne především lid úplně poslušných, to je živých VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. V pohádce bylo objasněno, že z Karla Marxe se stal STROM SPRAVEDLNOSTI, z kterého Kristus nechá v Česku postavit ARCHU SPÁSY, a to od VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle pohádky, nyní, v roce 2019, nastane ve vesnici, v Česku, a ve světě, podruhé ZEMĚTŘESENÍ, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, nyní ke VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše. Každý, kdo se chce zachránit před vlnami tsunami vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní hnoje vědců rektorů Masarykovy univerzity, má povinnost zdolat HORU, kterou je HORA ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÉHO PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a odtud mávat na ARCHU SPÁSY s novými Bohy, s BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíži všechno tvorstvo, na VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, pomocí VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, úplně nezničí hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, zločince Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše a rektory Zimy a Hampla z Karlovy univerzity. Spolu s nimi hnůj sviní politiků PRAVICE a LEVICE všech politických stran, neposlušných, mrtvých Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Masarykova univerzita je skrýší pro Kristem prokleté nebeské PTACTVO ODS, vedené emeritním rektorem Petrem Fialou. Zj.18/2,10, atd. Kristus vyžaduje zničit tento úkryt, politoligii a sociologii, v jedinou hodinu soudu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

3.) Středoškoláci z Brna brno@fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz. Když dva nebo tři půjdete se mnou za BOHEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vyvoleným VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem, Kristus svým rozumem způsobí, že na Masarykově univeritě zmizí všechny skrýše, Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH prokletého, emeritního rektora Masarykovy univerzity, AUTOPTÁKA, prase, vůdce PTACTVA ODS, NETVORA Petra Fialy. PTACTO ODS se před Kristem stále skrývá na POLITOLOGII, SOCIOLOGII, RELIGIONISTICE, EKONOMII a jiných skrýších, kde se lidé mění na politická a náboženská zvířata, LEVICOVÁ a PRAVICOVÁ. Zj.18/2,10. Pro neznalost vůle Ježíše Krista, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikdo nevěří textům Písma o tom, že uvedené skrýše NEBESKÉHO PTACTVA ODS, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus považuje za skrýše pouze dočasné, do doby slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE, do geneticky zvířecích hlav VZDUCHOTECHNIKŮ od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Úplně poslušným služebníkem Krista je každý, kdo mluví pravdu o ropě, jako Gréta Thunbergová ze Švédka, která vládnoucím Baalům a DÉMONŮM řekla, že ropu nelze těžit kvůli zisku, kvůli SKÁLE boháčů a bankéřů, kterou je státní MĚŠEC ministrů financí, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Dědictví Boží slávy, Božího technického rozumu, dostala MALIČKÁ patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, její School Strike 4 Climate. Tím, že Ježíš Kristus k maličkým školákům ve Švédsku OBRÁTIL SVOU RUKU, svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, ze severské země Švédska vychází zlatavá záře SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Je to třpyt trestajícího Ježíše Krista, budícího hrůzu, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli roku 2000. Dnes v roce 2019, každý úplně poslušný služebník Krista, má mít strach jaký ještě nebyl, kvůli dále uvedené Boží vůli. Zach.2/12,3/9,4/6,7/4,13/2,4,8,14/20, Jób5/3,14až37/22,40/8,14, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Já jsem stejně MALIČKÝ, jako MALIČKÁ patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka. Ježíš Kristus k nám dvěma MALIČKÝM obrátil svou ruku, a to svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. MALIČKÁ Gréta a MALIČKÝ PŘEDKLADATEL Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, OPLATEK, to je PŘEDKLADATEL, neděláme SOUD vládnoucího vzedmutého moře neposlušných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, ze své vůle, ale dle vůle Božího technického rozumu, z Božího milosrdenství. Mozek MALIČKÉ Gréty, stejně tak mozek můj, je pouze geneticky zvířecí. Bez pomoci Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, SOUD vzedmutého moře vládnoucích neposlušných MRTVOL, bychom dělat namohli. Ani Gréta, ani já, dle Písma, nemůžeme ukončit pomalý Boží SOUD neposlušné, to je mrtvé, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, shnilé vládnoucí elity. Z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, ukončit soud musí velké množství VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kristus k maličkým školákům obrátil svou ruku, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, pochopili Boží moc nad každým lidským, geneticky zvířecím mozkem. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, KTERÝ ŽIJE MEZI NÁMI, svým Božím rozumem, nyní vyvolil Švédsko, které je na tom, z hlediska solární energeticky mnohem hůř než Česko. Je tam mnohem méně slunce, a větší zima, než v Česku. Velkému množství VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, Ježíš Kristus, svůj Boží technický rozum vrátí, až Česko ukončí Boží SOUD s hnojem sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, s rektory Schmidtem, Zlatuškou, Fialou a Bekem, a se dvěma kandidáty na rektora, děkanem LFMU Barešem a proděkanem PFMU Leichmannem. Kristus vyčkývá, chce se nad úplně poslušným, to je živým Českem smilovat, svým Božím technickým rozumem. Smiluje se, až velké množství VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, se rozhněvá na šest stávajících vládnoucích Bohů Masarykovy univerzity, na DUCHEM CHUDÝCH šest DUTÝCH NÁDOB, na čtyři rektory a dva kandidáty na rektora za to, že hnůj vědců Masarykovy univerzity prorokuje zastaralé křesťanské žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Křtí se již pouze OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Prvotním křesťanským hříchem je křest svěcenou křesťanskou špínou, která musí odtéct jako neužitečná voda. Kristus je nyní UKŘIŽOVÁN pouze děsivou temnotou, krutého zmijího jedu katolického katechismu, a jedovinou dračí, krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí finančních sviní, pomocí státního MĚŠCE ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, a PRACHŮM v bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Všichni kdo lžou o Kristu, a kdo tím lžou i o koncepci energetiky, kvůli hnoji sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, jako neposlušní, to je jako mrtví, mají DUCHA křesťanské, či ateistické nečistoty. Chlupaté středověké rektorské pláště pěti posledních rektorů Masarykovy univerzity, se musí hnusit úplně poslušným VZDUCHOTECHNIKŮM VUT v Brně, novým KNĚŽÍM, novým vládnoucím BOHŮM, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné, živé, tvorstvo. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm147/4,20, atd. TŘETÍM OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je svědectví dvou osob, dvou BOHŮ, mluvících TŘETÍ OHEŇ SLOV správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Sír.43/26,31,48/3, Jan8/17,44, atd. Pravé svědectví o Kristu, a o tom, že se celá země v základech hroutí, kvůli hnoji sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, mají dvě osoby. MALIČKÁ patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka a MALIČKÝ PŘEDKLADATEL Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, bývalý VZDUCHOTECHNIK, Stanislav OPLATEK z Říček u Brna. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES odvrhl neposlušné, mrtvé rektory Masarykovy univerzity, Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, a Bareše, stejně tak rektory Karlovy univerzity, Zimy a Hampla. Slovo Thunbergová a Oplatka o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je pravé. Chlupaté pláště uvedeného hnoje sviní vědců rektorů, jsou již dvacet let poskvrněné lží vedoucího psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka, lží religionistů, politologů, sociologů, ekonomů, právníků MU, politiků pravice a levice, atd. Hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, Kristus Božím SOUDEM odvrhl proto, aby nad lidmi celého světa mohl vládnout sám, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí pokorného a úplně poslušného technického lidu celého světa, pomocí Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, která toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné, Bohu vděčné, živé tvorstvo. Pomalý Boží SOUD hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, trvá již cca 20 let. Kristus má se VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, OBROVSKOU TRPĚLIVOST. Stejně tak se středoškoláky, protestujícími proti změně klimatu. Vyžaduje Boží soud ukončit neprodleně od novoluní, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU 19. dubna 2019. Když se v Česku narodí Kristus jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SODCE všech států světa, když Česko oslaví v době úplňku MĚSÍCE jeho narozeniny, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dovolí VZDUCHOTECHNIKŮM VUT v Brně ukončit vládu drzého politického dobytka. Žalm33/6,37/5,11až38až102/17,27až107/8až43, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Jer.1/17až23/12,15,29,32,33až31/27,32až51/58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jan1/1až8/17,10/30,34,15/25, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, atd. Kristus se skloní k modlitbě bezmocných, Žalm102/17,27, úplně poslušných, to je živých VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, když uznají, že Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, se nyní sklonil TŘETÍM OHNĚM správného výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, k maličkým, k patnáctileté školačce Grétě Thunbergové ze Švédka, k její School Strike 4 Climate, a k maličkému, k bývalému projektantu VZDUCHOTECHNIKY Oplatkovi, kterého Kristus ZLODĚJ pověřil napsat správný výklad OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, atd. Školačka Gréta, z milosrdenství Božího rozumu nebyla zahanbena, když jednala se svými nepřáteli na světové konferenci o klimatu v polských Katovicích. Kdokoli by se ji dotekl, dotekl by se zřítelnice Božího oka, kterým je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Školačka Gréta, z milosrdenství Božího rozumu nebyla zahanbena, když na světové konferenci oznámila, že vládnoucí elita celého světa musí neprodleně mluvit pravdu o tom, že z titulu změny klimatu již nelze těžit ropu pro nesmyslné účely, kvůli chybné koncepci energetiky. Celá země se v základech hroutí kvůli neposlušnému Brnu, kvůli novým vládnoucím kněžím z VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, 1.Kor.4/20, Žalm81/4,82/5, kvůli BOŽÍM SYNŮM, Bohům, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Zlo rabování fosilních paliv, zlo horečného zbrojení, zlo skládek, válek, zlo rabování lesů, zlo rozdělování lidí na levice a pravici, na chudáky a boháče, se děje pro neznalost Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě. Kvůli uspokojování pohlavních ÚDŮ vládnoucích Bohů, kvůli dobře placeným KORYTŮM sviní boháčů, rektorů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nelze osvobodit pracující lid od nesmyslného ničení fosilních paliv, od energetické zhouby, od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zbrojení, válek. Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,8,14/20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78.

 

4.) Žádost o schůzku se VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz a se stávkujícími středoškoláky z Brna media@ fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Vážení středoškoláci z Brna. Při protestech v ulicích měst plačete na špatných hrobech politiků pravice a levice. Politiky pravice a levice křtil a křtí hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity Schmidt, Zlatuška, Fiala, Bek, Bareš a stejně tak rektoři z Karlovy univerzity Zima, a Hampl, k energetické, ekologické a mravní smrti, svěcenou křesťanskou vodou, křesťanským SLOVEM špíny NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pod SLOVEM křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, politici pravice a levice Česka, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, úplně ve všem lžou, protože nevědí o energetice, ekologii a mravech SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určených především pro technický lid VUT v Brně, zhola nic. Katastrofou pro lidi tohoto věku ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí je, že Kristem vyvolené Česko stále nevěří textům Bible o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, soudí lidské mozky hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, a hnoje sviní politiků pravice a levice, které jsou, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, pouze geneticky zvířecí. Vládnoucí dementní psychopati, pro svou neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro všechny státy světa, pro odstoupení rozumu Krista od všech, kdo mají za Boha SLOVO křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se za svoje lži o koncepci energetiky ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové pouze na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkem potřebné energie, nestydí a neznají zahanbení, což je kvůli tomu, že ignorují správnou energetickou koncepci Krista, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA jsou APOKAPLYSOU, kterou NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, objasňuje jak stávající SLOVO křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tak ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určený nyní především královskému kněžstvu technického lidu VUT v Brně, BOŽÍM SYNŮM, BOHŮM stejným jako Kristus, které toužebně vyhlíží celý svět. Tímto způsobem, SOUDEM hnoje sviní vědců Masarykovy univerzity, atd., Kristus Česku a světu objasňuje svou vůli, o pochopení SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v geneticky zvířecím mozku VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně hirs.j@ fce.vutbr.cz. Stávkující středoškoláci z Brna brno@fridaysforfuture.cz. Z textů soudu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH je zřejmé, že dobrým HROBEM na kterém můžete při demonstracích plakat, je kancelář VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše z VUT v Brně. Profesor Hirš je novým knězem, s veškerou Boží mocí výkonnou, pro věk budoucí, pro věk celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Plakat na jeho hrobě, v jeho kanceláři, můžete tím, že se spolu v Brně sejdeme proto, abyste se mohli zeptat na to, co vám z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Vašem vyvolení být BÍLÝMI NEVĚSTAMI, ještě není zřejmé. V ulicích Brna, i profesora Hirše, máte povinnost křtít nově, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Moc v novém věku, který bude již velmi brzy bez fosilních paliv, dostává od Krista především lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše proto, aby VZDUCHOTECHNICI, jako jediní architekti a urbanisté, jako jediní sociální inženýři, v podstatě přetvořili celý svět, celosvětovou výstavbou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, zatím dle mého návrhu, uvedeného ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nová sídliště a města budou energeticky naprosto soběstačná. S hnojem sviní vědců Masarykovy a Karlovy univerzity, a s hnojem sviní jejich Bohů, s politiky pravice a levice, a s jejich Bohy, se Satany kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nikdy nesmíte mít nic společného, pro jejich prokazatelnou demenci, jejich geneticky zvířecích mozků, způsobenou odstoupením Božího rozumu. Ježíš Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude Česko a svět trestat, odstoupením svého Božího rozumu, dokud v kanceláři profesora Hirše úplně nezboříte křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, alespoň nad Masarykovou univerzitou. Stávkující, úplně poslušní středoškoláci z Brna, media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, křesťanské věci v médiích již nemíte připomínat. Především pro Vás platí slova Písma a písniček. Již víte, že máte povinnost se vdát jenom jednou za svůj život. Máte povinnost být svými skutky bílými NEVĚSTAMI, a vdát se neprodleně za Ježíše Krista, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní v dubnu 2019, do doby narození se nového Ježíše Krista, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, 19.4.2019. Kristus především pro Vás, středoškoláky, pro BÍLÉ NEVĚSTY, zůstal ŽENICHEM, či MANŽELEM. Dělat ze sebe BÍLÉ NEVĚSTY až při úplňku MĚSÍCE v květnu, od nového novoluní, od neděle 5.5.2019, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 18.5.2019, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, protože Boží hněv nad hnojem sviní vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, již neprodlévá. Vážení středoškoláci, v květnu se již nikdo nemá vdávat, ani ženit. Máte povinnost rodit Krista ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, aby patřil pouze novým vládnoucím Bohům, novým kněžím, BOŽÍM SYNŮM, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, kteří již nikoho nebudou pochovávat do energetického, ekologického a mravního HROBU. Máte proto povinnost se rozhněvat na všechny vládnoucí Bohy NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, především na rektora Karlovy univerizy, svini či NETVORA Zimu, již v dubnu 2019. Tento dementní psychopat, lhář a pokrytec, v ČRo2, v pořadu JAK TO VIDÍ, kazil dobré mravy Česka a světa tím, že vystoupil se svými křesťanskými žvásty NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Dobře ví, že MALIČKÁ patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, požaduje po všech vládách světa ukončit nesmyslné rabování ropy, a ostatních fosilních paliv. Přesto tvrdil, či pokrytecky lhal, že platí energetická koncepce ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové pouze na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkově potřebné energie. V podstatě pravil, že ropu, dle plánu vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je nutné úplně vyrabovat, kvůli horečnému zbrojení, kvůli přípravám na třetí světovou válku, kvůli tomu, aby vládnoucí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vyhověli geneticky zvířecím mozkům neposlušných, to je mrtvých lidí, jezdit v autech, létat v letadlech a válčit. Pravil, že dle jeho Boží vůle, auta jezdit nikdy nepřestanou, protože po úplném vyrabování ropy, budou jezdit na elektřinu, nebo na vodík, a to ve stávajícím velkém množství. Lhář, pokrytec a zločinec, dementní psychopat rektor Zima v podstatě pravil, že vůbec nevadí, že Německo ruší výrobu elektřiny v jaderných a uhelných elektrárnách, a že stejně tak Česko ruší výrobu elektřiny v mnohých zastaralých uhelných elektrárnách, pro nedostatek uhlí. Pravil, svým geneticky zvířecím mozkem, pro odstoupení Božího rozumu, že obnovitelné elektřiny bude dostatek, že nahradí končící éru energie z ropy, pro auta, letadla, i tanky. Svým geneticky zvířecím mozkem drze lže trestným způsobem, což je zřejmé pokorným a úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, nového vládnoucího lidu technického VUT v Brně. Větrné a fotovoltaické elektrárny nejsou schopné vyrobí tolik elektřiny, aby nahradily ropu, která nyní tvoří cca šedesát procent z celkem potřebné energie. Nahradit energii z ropy, cca třemi či pěti procenty energie obnovitelné z fotovoltaiky a větrných elektráren, nelze. Viz GRAF o stávající výrobě energie na www.pametni-kniha.cz. Kdo nepochopí totální demenci vládnoucího psychopata rektora Karlovy univerzity Zimy, jeho zlá slova o koncepci energetiky Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, prázdná jsou, a prázdná zůstanou. Pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Ježíše Krista, již nikdy nesmí přijít na mysl křesťanské věci, stupidní křesťanské hodnoty, sloužit Masarykově a Karlově univerzitě, a tím sloužit POHLAVNÍM ÚDŮM boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. V Česku, na Velikonoce 2019, již nikdo nesmí páchat křesťanské zlo, protože vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, má povinnost neprodleně zajistit úplně poslušný lid středoškoláků z Brna, v kanceláři profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Stávkující středoškoláci. Máte povinnost návštěvu nového Boha, nového kněze, pokorného a úplně poslušného profesora Hirše, který již nebude nikoho pochovávat do energetického, ekologického a mravního hrobu, učinit neprodleně. Káže Vám to Kristus v Bibli, Bhagavadgítě, Tóře, v Koránu, atd. Stávkující středoškoláci brno@fridaysforfuture.cz. Tak jak jste, křtění křesťanskými hodnotami militarismu, svěcenou křesťanskou mrtvou slanou špínou, k energetické, ekologické a mravní smrti, která určitě přijde v době ropného a ekonomického kolapsu, a v době třetí světové války, jste ve svých protestech či stávce na ulicích, úplně bezmocní. S Bohem trestanými vládnoucími politiky pravice a levice, se Ježíš Kristus soudí, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, již mnoho let, pro jejich neposlušnost. Jako úplně neposlušní, to je jako mrtví, nevědí o energetice, ekologii a mravech naprosto nic, pro odstoupení Božího technického rozumu, i od VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který nyní žije mezi námi, v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jako jediný UČITEL, LÉKAŘ, či MEDIÁLNÍ MISTR, má však s neposlušným, to je s mrtvým Českem, a také s Vámi, obrovskou trpělivost. Stal se nepřítelem neposlušných křesťanských a ateistických NETVORŮ, křtěných křesťanskou slanou vodou k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že svým rozumem odstoupil od neposlušných vládnoucích sviní, NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, rektorů univerzit, AVČR, atd. Jak jinak by mohl svině soudit, než odstoupením svého rozumu. Řím.3/6, Oz.9/7,12.

 

5.) Protestovat na ulicích proti politickým a náboženským vládnoucím MRTVOLÁM je nesmyslné, protože jejich slova, pro odstoupení Božího rozumu, jsou prázdná. Prázdná zůstanou, až do Vašeho vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře neposlušných, to je mrtvých ANTIKRISTŮ. Až do pochopení Boží moci nad lidmi, a do pochopení Boží vůle, o nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Vládnoucí krize je daná odstoupením Božího technického rozumu od neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických vládnoucích sviní. Svět musí patřit Bohu, a ne křesťanům, kteří se křtí svěcenou slanou křesťanskou vodou, křesťanskou špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Křesťanské principy a hodnoty SLOV KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou ohavností Ježíši Kristu, Bohu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nebeské křesťanské království, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ohavností. Přemnožení lidí, zvyšující se porodností, kteří se žerou ve válkách nevzájem, kvuli uspokojování svých pudů, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Kristus trestá Česko a svět, kvůli prvotnímu hříchu, kterým je mletí děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat o Ježíši Kristu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a kterým je mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů, DÉMONŮ, ZBROJAŘŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ a POLITIKŮ PRAVICE a LEVICE. Vůle Boží je, aby Česko a tím celý svět, mělo neprodleně NOVÁ NEBESA tím, že se v médiích bude mlet pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, se již křtí pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůle Boží je, aby Česko, a tím celý svět, měl tělo nové církve technického lidu VUT v Brně, kterému bude Ježíš Kristus HLAVOU. Středoškoláci brno@fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz. Máte povinnost se smířit s Ježíšem Kristem, s Bohem SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že na VUT v Brně, TĚLEM NOVÉ a jediné celosvětové CÍRKVE, s Boží mocí výkonnou, učiníte technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB hirs.j@fce.vutbr.cz. Nebeské království, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, je již v Česku nastoleno. Kristus nyní bude PŘÍTELEM pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům Krista, kteří budou mít nového Ježíše Krista, to je SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro všechny státy světa. Ježíš Kristus se nyní změnil v nepřítele každému neposlušnému vládnoucímu NETVORU, každé neposlušné svini, která žije pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus vyžaduje, aby v Česku bylo rozhodnuto, že z celé země vymizejí všichni vládnoucí Baalové, DÉMONI, ZBROJAŘI, VOJENŠTÍ KAPLANI, atd., kteří ji podupali zvyšující se energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou. Kristus Česku odpustí křesťanskou nepravost, když mnozí, kdo jsou nyní zasazení do dobré země celosvětové, Boží, mírové zahrady, budou rozmetáni, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Např. NETVOR prezident Trump, který přísahá na Bibli, prorokuje pouze samý klam, protože se zdráhá poznat Ježíše Krista, Boha SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je každý člověk pouze ANTIKRISTEM. Žádný ANTIKRIST není vládnoucím Bohem, pro odstoupení Božího rozumu od všech vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stávající vládnoucí elita ANTIKRISTŮ, je již pouze STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože každý ANTIKRIST má rozum pouze svůj, svého geneticky zvířecího mozku. POSLEDNÍ Boží SOUD, plného počtu vládnoucích ANTIKRISTŮ, sviní, určuje neposlušným vládnoucím sviním, Kristu nepotřebným, cestu sestoupení do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Česko má již církev s NOVÝM TĚLEM VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, kterým chce být Kristus HLAVOU tím, že od úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. Kristus vyžaduje neprodlené rozhodnutí o svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU, do 19.4.2019. Kristus si již nepřeje, aby stávající Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, politici pravice a levice, a jejich Bohové, Satani kněží SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, oslavovali sami sebe navzájem tím, že budou oslavovat svoje geneticky zvířecí mozky hlupáků, trestané odstoupením rozumu Ježíše Krista. Veškerá křesťanská vinice SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, patří pouze jedinému Bohu SVĚTA, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Proto, aby nad Vámi, nad stávkujícími středoškoláky, a nad Vašimi novými kněžími, nad VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, se Krisus mohl smilovat, svým Božím rozumem, máte povinnost Krista ZÁKONODÁRCE porodit tím, že budete konat toto. Máte povinnost křtít nové, úplně poslušné křesťany, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to ve všech médiích. Máte povinnost být Kristu ZÁKONODÁRCI vděční, a v ulicích Brna proklínat všechny křesťanské a ateistické svině např. z Masarykovy univerzity, dle dalších textů, za zlo křtu křesťanů křesťanskou mrtvou špínou slané svěcené vody, SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vzpurní vládnoucí NETVOŘI, pomocí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dělají veškeré zlo válek na zemi. Zlo dělají tím, že odmítají předat vládu nad Českem, a nad světem, novému Božímu technickému poslušnému lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Své nové služebníky, úplně poslušné, živé VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, Kristus nazývá nově. Jsou to křesťané, křtění ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Středoškoláci, máte povinnost neodložit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, k technickému lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, ani o den. Kristus začne technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, svým Božím rozumem živit v okamžiku, když VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, začnou studovat z Bible vzduchotechniku, což je věda nezbytná pro výstavbu sídlišť a měst, z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Vůli Boží je, aby v úplně poslušném Česku nikdo nezahynul, v blízké době ropného a ekonomického kolapsu, v době trestu PEKLA třetí světvé války. Středoškoláci z Brna brno@ fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz. Dle Písma a písničky od Krista. Pro jedno kvítí, se SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v hlavě profesora Hirše, nerozsvítí. Kristus slibuje, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až půjdete spolu se mnou, profesora Hirše přesvědčovat o jeho vyvolení, být mocným Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, také Vy. UČITEL Kristus slibuje, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, v jedinou hodinu SOUDU stávajících neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, když se mnou se sejdete, a když rozhodneme, že hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity Schmidt, Zlatuška, Fiala, Bek, a Bareš a stejně tak rektoři Karlovy univerzity Zima, Hampl, již žádní vládnoucí Bohové nejsou. Sláva jejich křesťanských, či ateistických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH již zanikla, pomocí SOUDU těchto textů. Když se mnou půjdete za profesorem Hiršem, Kristus slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že textům VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou rozumět všichni, nebo alespoň mnozí. V případě, že z Písma pochopíte svou závislost na vstoupení, či odstoupení Božím rozumu, Kristus způsobí, že také na Masarykově univeritě bude jediným UČITELEM. Slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že např. muzikolog rektor Bek bude studovat texty mnohých písniček proto, aby pochopil vůli Boží uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že např. neurolog, nový rektor Bareš, bude studovat NEUROLOGII ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nebo že způsobí, že vedoucí psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek, bude studovat psychiatrii ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím mě přestane považovat za blázna. Boží SLOVO o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je mu stále bláznovstvím. Stale považuje Ježíše Krista za BLÁZNA. Já se mu kvůli bláznovství Krista stále hnusím. Jako trest ze šíření SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mám od něho zákaz řídit auto, z hlediska psychiatrie, od mých narozenin 21.9.2016. Když já budu bláznem, Kristus žádnému Bohu NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, svůj rozum nedá. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

6.) Pro Boží lid úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, je jediným znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka, v poslední době sedmdesáti let, OHEŇ SLOV správného výkladu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Výročí 70-ti let prvního roku vlády komunistických BERANŮ či OVCÍ, od roku 1949, do roku 2019, a výročí 70-ti let od vzniku NATO, je mezníkem pro poznání trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediného, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZLODĚJE ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro poznání jeho vůle, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když nebude KŘEST SLOVEM OHNĚ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31,48/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6,7/4,13/2,4,8,14/20, Žalm33/6,37/5,11až38,102/17,27,107/11až43, Žid.3/8,4/7,5/11až6/3,6,8/10,9/27až10/26,12/28,13/17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 1.Tes.4/7,16,5/2, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Kristus se nyní sklonil k maličkým ve Švédsku tím, že její proroctví, DRUHÉ OSOBY, upřesňuje a doplňuje Boží vůli tím, že upřesňuje TŘETÍ OHEŇ správného výkladu OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, atd. Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, mají povinnost mluvit uvedenou pravdu o svém vyvolení být novým, úplně poslušným Božím lidem, a to neprodleně, od nového novoluní MĚSÍCE, od pátku 5. dubna 2019. Vůle Boží je, aby v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 19. dubna 2019, všechny státy věděly, že mají povinnost postavit BOŽÍ SOUDNÉ STOLCE, a poslat postupně, do říše ticha, to je na smetiště dějin, všechny uvedené neposlušné vládnoucí svině, Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřebuje v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém Božím království. Hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity v Brně končí Božím SOUDEM. Z Masarykovy univerzity činí Kristus hnojiště proto, aby Česko mohlo soudit všechny národy, na kongresu všech úplně poslušných státníků v DOLINĚ O2 Arény v Praze. SOUDNÉ STOLCE pro všechny národy mají povinnost postavit VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše z VUT v Brně. Ježíš Kristus, Bůh žárlivě milující, se vždy v dějinách mstil neposlušným, vzpurným lidem, kvůli REKATOLIZACI, či EVANGELIZACI, což je z zřejmé z textů POSLEDNÍHO SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.4/3,5/10,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,8,14/20, Jan1/1až8/17,10/30,34,15/25, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,33/16,43/26,31,48/3až25,51/19,30, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,122/5,132/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle písniček od Krista, ti co mají vstoupit do říše ticha, cestou Kristem vyvolených nepotřebných DÉMONŮ a BAALŮ, na Masarykově univerzitě, jsou NOČNÍMI MŮRAMI, které pijí SILNEJ ČAJ správného výkladu Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyvolil MALIČKOU patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou ze Švédka proto, aby spolu se VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, do základu zbořila křesťanský militaristický imperialismus tím, že v Česku zboří neposlušná a vzpurná, to je mrtvá NEMLUVŇÁTKA jak na Masarykově univerzitě, tak na VUT v Brně. Blaze v Česku tomu, kdo vládnoucí NEMLUVŇÁTKA na Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně nyní uchopí, a roztříští o SKÁLU, Žalm137/9, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platná pro všechny státy světa. Dědictví Boží slávy dostávají od Ježíše Krista úplně poslušní, to je živí VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, živí svým technickým rozumem odjakživa, když postaví SOUDNÉ STOLCE pro Masarykovu univerzitu. Trestající Kristus, kvůli REKATOLIZACI a EVANGELIZACI Česka, po čtyřiceti letech POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické spravedlnosti, kvůli chybné cestě Česka a světa, do HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, trestá neposlušné, to je mrtvé svině tak, jako to uvedl v OHNI ŽÁRU SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odstoupením svého Božího rozumu. Odstoupením svého rozumu trestá jednotlivce, i politická, a náboženská vzpurná a neposlušná stáda, a to odjakživa. Což je zřejmé, pro pokorné, a úplně poslušné, živé VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše z VUT v Brně, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, i pro protestující středoškoláky. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Svědectví dvou osob, dvou BOHŮ, mluvících OHEŇ SLOV třetího správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o jím odvržených, neposlušných, to je mrtvých pěti rektorech Masarykovy univerzity, je pravé. Zach.13/7, Jan8/17,44, Sír.43/26,31,48/3, atd. Jedním Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, druhým Bohem jsem já, poslední prorok křesťanského militarismu, poslední REKATOLIZACE, Stanislav Oplatek. Nebojte se úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, protože se stane pouze to, co učiní Kristus, nikoli to, co já píši v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zločinci rektoři Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, a nyní noví kandidáti na rektora, děkan LFMU Bareš a proděkan PFMU Leichmann prokazatelně nadělali obrovské materiální škody jak Česku, tak všem státům celého světa, ignorováním textů pomalého Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Za cca dvacet jedna let pomalého Božího SOUDU nemravného hnoje vědců Masarykovy univerzity, lhářů a zločinců, mohlo být v Česku, a tím také ve světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, to je úplně nezávislé na fosilních palivech. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, např. na položení kolejí na dálnice, pro vlaky pro regionální dopravu. Kristus se v době posledního SOUDU neposlušných vědců nezmařil. Zmařil SOUDEM Baalův dům Masarykovy univerzity, stejně tak Karlovy univerzity tím, že ho proměnil v hnojiště, Ježíšem prokleté, pro totální neposlušnost vládnoucích hlupáků, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Bohové rektorů univerzit, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., mají hřích, který je k energetické SMRTI tím, že ignorují Krista, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jsou jako neposlušní, mrtví a DVAKRÁT VYKOŘENĚNÍ tím, že v Česku odjakživa ignorovali DVOJICE OSOB, proroků, které Kristus poslal, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jud.12. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše. Rektoři Masarykovy univerzity jsou úskalím SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ v domech pro cca 1500 lidí, úplně poslušných. Jsou dvakrát mrtví, dvakrát vykořenění. Proto je čeká ta nejčernější tma další REKATOLIZACE, či EVANGELIZACE, ropný a ekonomický kolaps, a vrcholný Boží trest, kterým je třetí světová válka. V táto válce bude neposlušné, vzpurné, bez rozumu Krista mrtvé Česko, Bohem úplně zničené. Proto se každému úplně poslušnému, to je živému, musí hnusit středověké chlupaté pláště Bohem DVAKRÁT VYKOŘENĚNÝCH sviní vědců rektorů všech univerzit. Ve své křesťanské lsti, se zdráhají poznat Ježíše Krista, jako jediného Boha světa z OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Např. prezident Trump, přísahá na Bibli, která již Bohem není. Křesťanskému lži lidu Česka bude odpuštěná křesťanská NEPRAVOST, až úplně poslušní služebníci Krista, jako živí, pochopí texty Písma o tom, že neposlušné vládnoucí křesťanské svině, či vládnoucí NETVOŘI, křtění svěcenou křesťanskou slanou špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, mají povinnost neprodleně předat své jméno křesťanů, technickému lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Křesťanská svěcená osolená špína musí odtéct, jako neužitečná voda. Křesťanství je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Své nové, pokorné a úplně poslušné služebníky VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, Ježíš Kristus nazývá jménem jiným. Jsou to Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, noví křesťané, křtění OHNĚM VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bílými NEVĚSTAMI již nejsou JEPTIŠKY, ale úplně poslušní středoškoláci z Brna. 2.Král.10/26, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Žalm50/6,17,22,57/3,58/12,107/43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan8/17,10/30,34,15/25, Iz.5/4,16,29/11a,24,48/5,10,11až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31až48/3, Jer.1/17až23/29,32,33,31/27,32, Mat.5/3,9,14,18, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

7.) Nebojte se úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, a středoškoláci od patnáctileté školačky Gréty Thunbergové ze Švédka, uvedené pravdy Písma o drzých sviních, NETVORECH rektorech MU. Nebojte se zničit KAMENNÁ NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, nad vzpurnou Masarykovou univerzitou. Nebojte se z hnoje sviní vědců drzých rektorů Masarykovy univerzity, z tohoto KAMENÍ NEMLUVŇÁTEK, DVAKRÁT VYKOŘENĚNÝCH za hřích, který je nyní k energetické SMRTI, za REKATOLIZACI, či EVANGELIZACI, nadělat Boží děti, úplně poslušné, to je živé tím, že je zbavíte moci nad neposlušnými lidmi, a nad Kristem, Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, ŽENICH, MANŽEL, je nyní PŘÍTELEM NEVĚST úplně poslušných. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,137/7, Jud.12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/9,14,18,21/16,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jer.1/17až3/14,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, atd. Zločinci rektoři MU Schmidt, Zlatuška, Fiala Bek Bareš a KU, Hampl a Zima, prokazatelně nadělali obrovské materiální škody jak Česku, tak všem státům celého světa, ignorováním textů pomalého Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Za dvacet jedna let pomalého Božího SOUDU nemravného hnoje vědců Masarykovy univerzity, lhářů, pokrytců a zločinců, mohlo být v Česku, a tím také ve světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, to je úplně nezávislé na fosilních palivech. Oteplení KLIMATU být nemuselo, kdyby všechny státy světa postavily SOUDNÉ STOLCE s politiky pravice a levice již v roce 2007, a s jejich Bohy, s kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na položení kolejí na dálnice, pro vlaky pro regionální dopravu. Země nemusela být zaplněna skládkami plastů, hadrů a odpadků, od jednoho konce na druhý, kdyby se Kristem vyvolené Česko oddělilo od národů všech států světa, soudnou stolicí hnoje sviní Baalů, vědců rektorů Masarakovy a Karlovy univerzity. Ezdráš9/11,10/11, atd. V pohádce O DÍVCE HANAKO A NEJKRÁSNĚJŠÍM DRAKU, byla vesnice, kterou je Česko, před POTOPOU SVĚTA, kterou je odstoupení Božího rozumu, od neposlušné, to je mrtvé vládnoucí, politické a náboženské elity, zachráněna z HORY Hospodinova SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ARCHOU SPÁSY, vybudouvanou ze STROMU SPRAVEDLNOSTI, kterým je Karel Marx, na VUT v Brně, u VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky a mravně neotřesitelného tím, že neprodleně porodí NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU 19.4.2019. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17až30/5až51/58, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, pochopit nově všechny podobenství Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, nejenom tuto pohádku. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka potřebuje, aby se SYN ČLOVĚKA, profesor Hirš, se svými VZDUCHOTECHNIKY z VUT v Brně, vrátil domů, k Ježíši Kristu, k Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ke ZLODĚJI veškerého majetku. Je očekáván neprodleně, jako MARNOTRATNÝ SYN, pro kterého Kristus připravil velkou hostinu. Viz další text. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/10/26až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16až5/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Luk.1/52až15/15,17/10,20,34až19/44,20/18, atd. Kristus vyžaduje, aby MARNOTRATNÝ SYN profesor Hirš, se svými VZDUCHOTECHNIKY vyvýšil Ježíše Krista SOUDEM politiků PRAVICE a LEVICE, a uzavřel s Kristem pokoj a celosvětový mír tím, že Krista vyvolí NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, KRÁLEM, který odpouští Česku veškerou křesťanskou a jinou nepravost, který nechce, aby na VUT v Brně byl někdo NEMOCNÝ tím, že bude DUCHEM CHUDÝ. Nový DUCH je vylit na Česko, a tím na celý svět, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na VUT v Brně, a tím v celém Česku, musí být silnice a cesta svatá, která bude nyní především pro lid technický VUT v Brně. Věčná radost bude na hlavách VZDUCHOTECHNIKŮ, když budou úplně poslušní, to je živí. Bůh přichází s pomstou na hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, zločinců Schmidta, Zlatušky, Fialy a Beka, Bareše a rektorů Karlovy univerzity Zimy a Hampla. Bůh odplácí všem za jejich křesťanskou a ateistickou nepravost. Přichází spasit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, MARNOTRATNÉHO SYNA profesora Hirše, s jeho VZDUCHOTECHNIKY, BOHY, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Je potřeba v Brně zničit neposlušné ANTIKRISTY, především hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity proto, aby po cestě, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, šli pouze úplně poslušní služebníci Krista, uzdravení technickým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všichni neposlušní, to je mrtví NETVOŘI z Masarykovy univerzity budou naprostou nicotou, když hrstka VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše se nebude bát mluvit uvedenou pravdu o Ježíši Kristu, a tím o změně KŘTU. Iz.5/4,16až27/5až29/11až24,33/22,24,35/4,8,41/11až14, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, zločinců Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše a rektora Karlovy univerzity Zimy, ŠEST DUTÝCH NÁDOB, křtěných svěcenou křesťanskou slanou vodou, křesťanskou svěcenou špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, stále zůstávají pod temným křesťanským MRAKEM nevědomosti, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je od mrtvých. Jako MRTVÍ proto nemohou ohlásit budoucnost Česka, uvedenou ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zvolit je za vládnoucí Bohy, za vládnoucí rektory, nelze. Jako DUCHEM CHUDÍ, o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nemají ani ponětí. Pro NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE, a pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista lidu technického, již musí být ohavností. Stávající vládnoucí Bohy Česka, Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, dále politiky LEVICE, BERANY, či OVCE z KSČM v čele s Filipem, info@kscm.cz, press@kscm.cz, filip@psp.cz, stejně tak KOZLY z ČSSD v čele s Hamáčkem lempera@psp.cz, sklenakr@psp.cz. Kristus tímto zatracuje do křesťanského PEKLA, včetně jejich skrýše, drzého křesťanského hnoje vědců, sviní, Masarykovy univerzity. Zj.18/2,10, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, máte povinnost zajistit, aby v tomto novoluní MĚSÍCE, v dubnu 2019, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřeboval ani HVĚZDOU křesťanskou oblohu Bible či Tóry, ani SLUNCE Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, ani MĚSÍC Koránu, kázané SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. POTOPOU je odstoupení Božího rozumu od vládnoucích, neposlušných politických a náboženských sviní. Tato POTOPA přestane, při úplné poslušnosti technického lidu VUT v Brně. Film BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU je podobenstvím o setkání s technickým lidem úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z ÚTZB VUT v Brně. MARNOTRATNÝ SYN profesor Hirš, má povinnost se vrátit domů, to je k Ježíši Kristu, k Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplnou poslušností. Když se neprohlásí za moudrého a spravedlivého, když Krista ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE neprohlásí za ZLOČINCE, Kristus již bude Česku žehnat, svým Božím technickým rozumem. V tomto případě dovolí, při jeho přijetí za Božího SYNA, uspořádat velkou hostinu. Dovolí pro MARNOTRATNÉHO SYNA profesora Hirše, zabít čtyři vládnoucí politická zvířata čtyř zbylých vládnoucích politických stran, podle kterých celý svět pozná, že Česko je Bohem vyvoleným státem. 1.Moj.15/8. Dovolí zabít tučné nové TELE, kterým je vůdce TELAT, či VOLŮ, BYKŮ KDU-ČSL, předseda Marek Výborný vybornym@psp.cz. Dovolí zabít nového tučného KOZLA, kterým je vůdce KOZLŮ ČSSD Jan Hamáček hamacekj@psp.cz. Dovolí upálit ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, starého BERANA, kterým je vůdce KSČM Vojtěch Filip filip@psp.cz. Vůdce Bohem nenáviděného nebeského PTACTVA ODS, NEBES SLOV KŘESŤANSKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH, Petr Fiala pfiala@fss.muni.cz, bude upálen ve svém sídle, na rektorátu Masarykovy univerzity, při upálení hnoje ANTIKRISSTŮ vědců rektorů Mikuláše Beka rektor@muni.cz, a rektora, dnes děkana Martina Bareše dekan@med.muni.cz, nyní, neprodleně, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH.

 

8.) Kvůli oteplení, dle mnohých vědců, se stávající svět má skončit do DVANÁCTI LET. Božím rozumem Ježíše Krista osvícení středoškoláci, vyšli do ulic v mnoha státech, a stávkují proti klimatické krizi, a proti zničení celé planety. Stávkující středoškoláci media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, a matky, které odmítají rodit děti do světa vládnoucích politických a náboženských hlupáků, zločinců, Baalů, DÉMONŮ, to je ekonomických pokrytců, lhářů, sviní, či NETVORŮ, mají nesnadnou situaci. Klimatickou krizi je možno zažehnat tím, že se radikálně sníží provoz a výroba aut, kamionů, letadel, úplně se zastaví zbrojí výroba, a tím i války, atd., čímž by se úplně polámalo kolo stávajících křesťanských hodnot vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, udělalo by bác. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci imperialistických, křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot, nikdy nedovolí udělat BÁC svému politickému a náboženskému kolu lží, pokrytectví, zločinnosti, atd. Středoškoláci, tak jak nyní jste, ekonomicky závislí na SKÁLE vládnoucích ekonomů, drzých Baalů a DÉMONŮ, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, protestujete v ulicích naprosto zbytečně. Jedině možná cesta k záchraně planety země je úplné zničení uvedené SKÁLY všech neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Boží přikázání budou pro Vás nyní úplně lehká v případě, když za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka a světa, prohlásíte nyní jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY PÍSMA, o záchraně KLIMATU země, jsou dokonalou Boží láskou v případě, že se s nimi seznámíte, a že je budete neprodleně realizovat. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z Vás středoškoláků, a z protestujících matek, nechce stále dělat hlupáky, či ekonomické svině, odstupováním svého rozumu. Musíte pochopit, že proti vůli Boží, o naplnění Písma, o neprodleném ukončením tohoto pomalého Božím SOUDU, všech křesťanských, ateistických vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nic nezmůžete. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, to je od roku 2000, již pouze Ježíšem Kristem, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Vám středoškolákům dá, když Krista v ulicích měst vyvýšíte SOUDEM neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, Baalů a DÉMONŮ, pomocí transparentů, dále uvedeným způsobem. Všichni, kdo tyto texty SOUDU hnoje katolických, křesťanských militaristických hodnot nyní dostávají, jsou dostatečně, či dobře umytí, a to SLOVEM PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pro středoškoláky, a pro protestující matky, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připravil východisko, pro úplnou porážku ekonomických hlupáků náboženské a politické elity Česka a světa. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, dále uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, jsou mrtví, jsou DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Když neposlušné zahanbíte, zveřejněním tohoto Božího soudu, dále uvedenými transparenty, pro odstoupení Božího rozumu Krista, od DUCHEM CHUDÉ, to je od mrtvé vládnoucí elity, vládnoucích, nemocných, neuzdravených hlupáků, se již nikdo nebude bát. Pro energetickou, ekologickou a mravní záchranu světa a Česka, máte povinnost v ulicích prosadit, pomocí transparentů, aby novými kněžími, úplně poslušné technické státní správy, byli úplně poslušní vysokoškoláci, VZDUCHOTECHNICI, od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz. Máte povinnost naplnit texty Písma tím, že profesora Hirše prohlásíte LVEM, a sebe prohlásíte za LVICE. Jako LVI, máte povinnost zhltnout úlovek, kterým jsou vládnoucí Baalové a DÉMONI celého světa, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, nepřišel zrušit svoji vůli o změně křesťanského PARADIGMATU. Vyžaduje, abyste v ulicích prosadili Boží vůli tím, že VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše prohlásíte za mocné Božími bojovníky, za LVY. Nesmyslné ničení planety ZEMĚ se děje kvůli tomu, že drzé katolické vládnoucí svině, svými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralosti, slouží svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu určil, aby především VZDUCHOTECHNICI nyní neprodleně zničili děsivou temnotu katolických křesťanských hodnot, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU 19.4.2019. Nesmyslné ničení planety země bude celosvětově zastaveno, dle Boží vůle, když pomocí transparentů odsouhlasíte celosvětové ukončení centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, celosvětové ukončení rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic, když odsouhlasíte neprodleném zřízení decentralizované výroby elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus vyžaduje, aby tímto Vaším rozhodnutím bylo naplněno SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Návrh sídlišť, či měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky úplně soběstačný, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl vypracován již v roce 2006. Od roku 2006, planeta ZEMĚ již mohla být zachráněna energeticky, ekologicky a mravně. Hnůj sviní vědců Karlovy a Masarykovy univerzity a AVČR, je však líný vše s Kristem projednat, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus dovolí vše energeticky změnit, až pomocí transparentů přesvědčíte uvedené mrtvé vědce, že nemohou odmítat pracovat na energetické obnově svýma rukama, že nemohou odmítat svýma rukama stavět vše energeticky nové. Česko a tím celý svět, kvůli nim, lenošným, nemá celosvětově plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Od roku 2006, neposlušné, to je mrtvé Česko, padá do energetického, ekologického a mravního HROBU. Z křesťanského PEKLA budou Kristem zachránění ti, kdo budou, svými skutky, BÍLÝMI NEVĚSTAMI. Vážení středoškoláci. Svými ekonomickými žvásty, Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se beztrestně posmívat nebudete. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, má moc Česko spasit, a učinit ho HLAVOU všech národů, celého světa. Odstoupením svého Božího rozumu, má moc nechat Česko úplně zničit, a to tak, že bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Je proto nesmyslné chodit po ulicích, a chtít změnit vládnoucí Baaly a DÉMONY, svými ekonomickými žvásty. Z textů Písma musí každý poznat, že hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, hřeší úplně všichni neposlušní lidé tím, že místo Kristu, slouží SKÁLE Baalů a DÉMONŮ, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. což je cesta do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, lidem může odpustit pouze Ježíš Kristus v případě, že ho učiníte jediným ZÁKONODÁRCEM všech států světa, mletím SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odpuštění hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SNRTI Česka a světa, je možné v případě Vašeho usmíření se s Kristem ZLODĚJEM, ZÁKONODÁRCEM tím, že v ulicích vykonáte Boží soud vědců Baalových domů Masarykovy a Karlovy univerzity, a AVČR tím, že hnůj, sviní náboženských a politických vědců, proměníte v hnojiště. Kristus ZÁKONODÁRCE, nepotřebuje žádné náboženství, a žádnou politickou stranu LEVICE a PRAVICE. Když dále budete žít ve lži o Kristu, planetu zemi, svými ekonomickými žvásty, úplně zničíte, a to během dalších dvanácti let. Technický lži lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, pro odstoupení Božího rozumu, od vládnoucích neposlušných sviní, je naprosto bezmocný. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, projektují energeticky soběstačný dům, pro teplo, světlo a vaření, již cca 20 let, od roku 1999. Bez Božího rozumu nic nenaprojektovali. Pro začátek doby návratu ke Kristu, je potřeba v ulicích prosadit výstavbu ZIMNÍCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost pokřtít Česko a svět ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost proklínat každého, kdo má křesťanské nemravné militaristické, imperialistické hodnoty, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Ježíš Kristus již NEPOSLUŠNÉ, MRTVÉ svině zabil, odstoupením svého Božího rozumu. Křesťané křtění křesťanskou vodou, osolenou svěcenou špínou, mají povinnost zanechat své jméno křesťanů, novým křesťanům z VUT v Brně, křtěným ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

9.) Patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, její School Strike 4 Climate, je VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM, je mediální hvězdou, kterou Kristus vyvolil jejím jménem. K maličké Grétě Kristus obrátil svou ruku proto, aby ji učinil mediální HVĚZDOU zářící navěky, navždy. Je šípem, je Božím prorokem od Ježíše Krista, je pomazaná OLEJEM PRAVDY o správné Boží koncepci energetiky, pomocí rozumu DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. VĚČNÁ SMLOUVA o vládě Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad vším stvořením, je stanovena jako nařízení především pro úplně poslušné, to je pro živé VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, kvůli správnému využití zbývajících fosilních paliv, kvůli obnovení tvářnosti země, kvůli vytvoření Boží majetkové roviny, pomocí celosvětově úplně stejných sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus se omlouvá především technickému lidu za to, že během SOUDU zločinců, rouhačů, čtyř posledních rektorů z Masarykovy univerzity, a dvou nových kandidátů na rektora, odstoupením svého rozumu, zbořil i lid technický, který svým Božím rozumem živí odjakživa. Kristus, pomocí svého Božího SOUDU, rektory Masarykovy univerzity ODVRHL za to, že religionisté MU překrucují slova Ježíše Krista živého, kteří, již potřetí dostávají OHEŇ SPRÁVNÉ MANY výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z úst nečistých, křesťanských, či ateistických rektorů MU vyšlo rouhačství na celou zemi. Je na ně uvedena věčná hanba, věčná potupa, která nebude zapomenuta za to, že jsou hluší a slepí, protože nového Krista nechtějí v Písmu ani slyšet, ani vidět. Kristus se soudí s veškerým neposlušným, to je mrtvým tvorstvem. Pro vznešené vůdce stáda, pro neposlušné svině, pro mrtvé rektory Masarykovy univerzity, není žádné útočiště. Ježíš Kristus, stávajícím Bohům rektorů MU, boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, pustoší pastvu, odstoupením svého Božího rozumu. Když rektoři neporodí Ježíše Krista z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus Česko zničí vrcholným Božím trestem, ropným, ekonomickým kolapsem a třetí světovou válkou. Žalm33/6,37/5až38až104/30,105/8,15,19,36,44,106/30,107/10až43,147/4,20,149/4, Jer.1/17,5/7,31,6/30,14/14až23/15,29,33,30/5,31/27,32,33/2,9,15,42/10,45/4,51/58, Stávající neposlušní, to je mrtví vládnoucí pravicoví pastýři, včetně levicových komunistických OVCÍ či BERANŮ, jsou biti ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby se, pomocí Božího SOUDU rozprchla veškerá politická a náboženská stáda celého světa. Kristus k maličkým středoškolákům nyní obrátil svou ruku. Když Kristem vyvolený technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, ani nyní Ježíše Krista neposlechne, dvě třetiny neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných sviní budou vyhlazeny, ve třetí světové imperialistické válce. Zbude pouze třetina, která bude provedena OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Tato třetina bude Boha poslouchat, bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, a bude mít dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Bude však proklínat VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše kvůli tomu, že nebude mít žádná fosilní paliva. Logický výklad Písma zní. Když VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, dobrovolně skončí dobu benzinovou, když přestanou obelhávat o koncepci energetiky, bude mnoho zemědělských NEVOLNÍKŮ, kteří budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem. Když Kristem vyvolené Česko neprodleně svolá kongres úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, bude z logiky výkladu Písma objasněno, že zemědělských NEVOLNÍKŮ musí být mnoho. Průmyslová výroba musí být totálně utlumená ve všech státech, až na věky věků. Úplně poslušní lidé, živí VZDUCHOTECHNICI, v čele s profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB z VUT v Brně, již mají povinnost, z textů veškerého slova Božího, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista na VUT v Brně, pochopit proroctví NOSTRADÁMA o velké hořící kouli. Dle proroctví NOSTRADÁMA, matku všech měst, Prahu, v roce 2019 zničí velká hořící koule. Praha shoří v plamenech. Ničivá zbraň je ohnivá koule. Tuto OHNIVOU KOULI mají povinnost stvořit ODBORNÍCI, VZDUCHOTECHNICI, spolu se svým vůdcem, profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. OHNIVOU KOULI mají povinnost vytvořit z OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o čísle 666. Číslo 666 Kristus vytvořil pro Prahu s počtem obyvatel cca milion. Počet strávníků v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na je uvažován asi 1500. Milion obyvatel Prahy, děleno 1500 strávníky domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je číslo cca 666. V Praze bude mít každý úplně poslušný služebník Krista, číslo člověka, osvobozeného od politických a náboženských zvířat Masarykovy univerzity, když bude na VUT v Brně rozhodnuto o tom, že energetická spása pro Prahu spočívá v postavení 666 domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí. S profesorem Drkalem z ČVUT, stejně tak s profesorem Hiršem, byla výstavba sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, projednána již v roce 2006 až 2008. Profesoru Drkalovi, stejně tak profesoru Hiršovi bylo objasněno, že pro ZIMNÍ DOMY je navržena klimatizace NOČNÍM VĚTRÁNÍM, systémem, který staví mravenci, TERMITI. Je navržen systém kanálů horizontálních a vertikálních, který umožňuje v noci využít náporu větru, což je systém větrání termitiště. Jako kanály slouží všechny chodby domu. Domy jsou obrácené na jih, pro maximální příjem solární energie. Pane profesore Hirši. Na ulici Příkop v Brně, je navržená předsazená solární fasáda, kterou by bylo možné použít mezi všemi okny bytového domu, která se zdá být výhodnější, než je navrženo. Dům ZIMNÍ BYTOVÝ je VĚČNÝM PŘÍBYTKEM. Proto klasická, otvíravá okna, je nutné zachovat. Luk.16/9,13, Ám.3/7,15až8/11, atd. Protože profesor Drkal, a tehdy docent Hirš, nešli cestou Boží okamžitě, Ježíš Kristus od nich odstoupil svým Božím rozumem DUCHA SVATÉHO, což trvá dodnes. Nové DNES naplnění Písma na VUT v Brně, je nyní v novém novoluní MĚSÍCE, od novoluní 5.4.2019, do úplňku MĚSÍCE VELKÉHO PÁTKU 19.4.2019. Boží soud hnoje mnohých vědců rektorů Masarykovy univerzity je Božím milosrdenstvím. Zničením hnoje prasat mnohých vědců rektorů Masarykovy univerzity v jedinou hodinu SOUDU neposlušných sviní, budou zničení stávající Bohové SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici levice, atd. Ve Švédsku odstartovala celosvětovou Boží energetickou revoluci čistá PANNA, školačka, mladá patnáctiletá Švédka, kterou Ježíš Kristus dává všem úplně poslušným lidem celého světa, místo křesťanské PANNY MARIE, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Mladá Švédka byla zplozená z DUCHA SVATÉHO SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jediným Bohem celého světa, Ježíšem Kristem proto, aby Kristus naplnil Písmo tím, že dokazuje svou moc nad každým člověkem, nad každým lidským mozkem, který je pouze geneticky zvířecí. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se dle textů Písma začal v roce 2000, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který je již jediným prorokem světa, mluví ústy všech proroků Písma i lidí, kteří mluví pravdu uvedenou v Písmu, kterou Kristus uvedl v textech SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Česku, pomocí Božího SOUDU vládnoucích, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, končí křesťanství, STŘÍBRO Kristem odvržené. Kristus, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu o Ježíši Kristu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, uvedl na svět křesťanský a jiný lži lid. Kristus umožní mluvit stejnou pravdu, jakou mluví patnáctiletá Švédka, až tyto texty Božího SOUDU neposlušných vládnoucích Bohů, budou zveřejněné. Česko je vedeno Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, do země Kristem zaslíbené, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po vyjití ze čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti, mělo Česko dojít v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků států celého světa, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, což se kvůli neposlušnému, to je mrtvému lži lidu Česka, dodnes nestalo. Jakým způsobem tedy mají mluvit středoškoláci proto, aby se Ježíš Kristus, svým rozumem mohl smilovat, ze svého milosrdenství, nad Českem, Švédskem a ostatním světem, dle kapitoly 255. Středoškoláci nejsou Ježíšem Kristem vyvolení svět změnit. Iniciovat nezbytnost celosvětového ukončení rabování fosilních paliv mají povinnost především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Zatím si PSI VZDUCHOTECHNICI jazyky ostří jako hadi, za rty mají jed jako zmije tvrzením, že Česko energeticky spasí výstavbou energeticky soběstačných rodinných domů pro Baaly a DÉMONY, což je lež, což je zločin. Ježíš Kristus, výstavbu rodinných domů pro boháče, stejně tak ježdění auty, a války, prokazatelně v Písmu zakázal. Jer.9/20,22/13, Sof.1/11,13, Nah.1/4,14,2/3,14,3/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Ageus2/6,18až22, Iz.2/4,21/5,22/18,31/1,14,33/22,24až66/24, Žal.33/6,37/5,11,35,38,46/10,58/10,12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

10.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje neúspěšně, svou Boží spravedlnost. Každému člověku dává první třídu. Bydlení, stravování, a povinnost pracovat dle Božích zákonů, dle schopností od Ježíše Krista. Boží zákony jsou platné pro všechny státy světa. Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v dubnu 2019, svými zákony, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V době Božího SOUDU, každý neposlušný, mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, zemřel na svou vlastní nepravost. Kristus se smiluje, svým rozumem, až VZDUCHOTECHNIKŮM z VUT v Brně, a středoškolákům, od jedoviny dračí energetické spásy, kterou mele hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, budou trnout jejich vlastní zuby, kvůli vlastní nepravosti technického lidu. Poslušný, to je živý, služebník Krista, ZÁKONODÁRCE, není nikdo. Jer.1/17až31/27,30,32, 2.Kor.10/4. Středoškoláci stávkující za nové KLIMA, a úplně poslušní, novému Bohu vděční, VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, abyste jako úplně poslušní, to je jako živí, přetvořili všechno stvoření Česka a světa tím, že v Brně naplníte texty Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do geneticky zvířecích hlav VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, již na Velikonoce, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK dne 19.4.2019. Odložit zrušení VELKÉHO PÁTKU křesťanům, je zločin, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista zajistili komunisté. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 1.Tes.4/7,16,5/2, Iz.5/4,16, 29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,13/17, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm1/1až 81/4,82/5až150/6, atd. Hnůj drzých sviní NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, rektory Schmidta, Zlatušky, Fialy Beka Bareše a z KU, Hampla a Zímy, kteří se stále drze křtí svěcenou křesťanskou osolenou špínou, již proklínat nemusíte. Pro odstoupení Božího rozumu od všech neposlušných, jsou viditelně mrtví. Dle písničky od Krista, už se to nedá, zbývá poslední krok k tomu, aby VDOVA ze Sarepty, VUT v Brně, byla BÍLOU NEVĚSTOU, pokornou a úplně poslušnou, pro MANŽELA, či ŽENICHA, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je již uzdravený tím, že v podkroví, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, byl proveden Boží SOUD se stoletým hnojem pomatených vědců z Masarykovy univerzity. 1.Král.17/13,23, Luk.4/26. Masarykova univerzita vznikla dle vůle Krista před sto léty. Okamžitě, když vznikla, byla Kristu na obtíž. Za Masaryka, před sto léty, mnohé politické strany byly STRANAMI ODBORNÍKŮ. Hnůj vědců Masarykovy univerzity, prorokoval proti vůli Boží, že politické strany žádné ODBORNÍKY nepotřebují, což trvá dodnes. Hnůj vědců Masarykovy univerzity dodnes prorokuje, že politickým sviním PRAVICE a LEVICE, pro získání moci nad křesťanským a ateistickým lži lidem Česka, stačí pouze vidění světa PRAVO - LEVÉ, což je sprostá lež DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců. Na SOUDU hnoje DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je mrtvých vědců Masarykovy univerzity, vyschl křesťanský potok protikladných lží o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím také potok lží o koncepci energetiky ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkem potřebné energie, který pramení v Brně, z hnoje vědců Masarykovy univerzity. Kristus, očištěný od hnoje vědců drzých NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, dle písničky od Krista, potřebuje Česko najít s jinou ŽENOU, pokornou, statečnou, úplně poslušnou, s BÍLOU NEVĚSTOU, kterou je VUT v Brně. Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nemůže. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Profesor Hirš, který od Krista dostal dobrou paměť, a pomocí Božího rozumu dostal hodně vědomostí, má povinnost být Kristu vděčný za titul profesora, má povinnost mu poděkovat. Poděkovat může tím, že bude mluvit pravdu o Česku, o vyvoleném technickém lidu, který má povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že on, jako úplně poslušný, to je živý, bude mluvit pravdu o svém vyvolení. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, Česko zničí, když pravda zase zanikne. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by Otec farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem, kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, to je odstoupení jeho rozumu, od technické elity Česka, v případě úplné poslušnosti. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná.

 

11.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v OSMÁ DEN, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Nehem.8/9,11,18, atd. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý úplně poslušný stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu Nováková není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli neposlušným kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti Česka. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr školství, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Kristus v Písmu uvádí dvě protikladné nauky o počasí. Jednak tvrdí, že např. některé VICHRY např. v USA, stvořil za trest. Tvrdí, že ve svém hněvu proti Baalu Trumpovi, jim dává jejich běsnící sílu. Slibuje zároveň, že úplně poslušné vládnoucí Baaly a DÉMONY přestane trestat, až v Česku učiní SOUD Baalů a ekonomů, na Masarykově a Karlově univerzitě. Sír.5/5,7/16,13/18až39/28až43/26,31, Iz.5/4,16až66/24, atd. Kristus v Písmu uvádí, že Kristem vyvolené Česko má povinnost, Božím soudem hnoje sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, úplně spálit křoví politického a náboženského dobytka, politologů, sociologů, politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., kterými také nyní, kvůli neposlušnost technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, a kvůli neposlušnosti středoškoláků z Brna, zarostla celá země. Nesmí z nich zůstat ani kořen, ani větev tím, že v Česku vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus v Písmu uvádí, že v tom větru HURIKÁNŮ, např. v USA, není. Nebyl ani v OHNI PEKLE válek, které byly po seslání OHNĚ správného výkladu Písma Božích proroků za Jana Husa a Jana Viklefa. Nebyl ani v PEKLE OHNĚ dvou světových válek po seslání OHNĚ správného výkladu Písma BLAHOSLAVENÝCH proroků Marxe a Engelse. Já tímto usmiřuji OTCE SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, hnůj sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše, s BOŽÍMI SYNY, VZDUCHOTECHNIKY, pokornými a úplně poslušnými, profesora Hirše z VUT v Brně proto, aby Boží hněv znovu nevzplanul, jako OHEŇ třetí světové války. 1.Král.19/11, Sír.4/18,5/5,13/18,43/26,31až48/3,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Tímto činím, co Kristus vyžaduje. Pomazal jsem za sebe mnoho proroků, kteří nyní nepokleknou před vládnoucími Baaly, VLASTNÍKY SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomazal jsem za sebe jak VZDUCHOTECHNIKY od profesora Hirše, tak středoškoláky z Brna proto, aby se na vládnoucí Baaly rozhněvaly, a mnohé vykázaly do říše ticha, to je na smetiště dějin. 1.Král.19/15, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6, Žalm1/1až115/17, atd. Kristus vyžaduje, aby od 10.4.2019, do neděle, do 21.4.2019, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byly spáleny levicové strany, BERANI z KSČM, a KOZLI z ČSSD tak, aby v neděli, na Velikonočí HOD byli odhození všichni LÉVIJCI, kteří do celosvětového, mírového Božího království, nepatří, protože jsou pro Krista ZÁKONODÁRCE nepotřební. Velikonoční HOD Baalů a DÉMONŮ měl být proveden již loni, v době 18-tiletého Česka, Bohem vyvoleného od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Jer.1/17až23/29,32až51/58, 2.Moj.12/3 až18,27, 2.Král.22/13,19,23/22, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus najde zalíbení v úplně poslušné PRAVICI VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše a středoškoláků z Brna. Tímto Krista prosím, aby svým Božím rozumem, za mě dokončil zápas s drzým hnojem sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidtem, Zlatuškou, Fialou, Bekem, a Barešem. Žalm33/6,37/5,11,35,38až135/14,138/8,149/4.

 

12.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do Velkého pátku 19. dubna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ.