Kapitola 253 - 60 stran.

07.02.2019 20:49

Kapitola 253 - 60 stran. Dle písniček Xyndla X od mediálního MISTRA Krista. Včera, v roce 2000, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, Česku bylo málo. Dnes, v roce 2019, je Česku moc. Jak se to stalo, dle vůle Boží, je zřejmé z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Proti proudu, vstříc POSLEDNÍMU SOUDU drzých ekonomických NEVĚSTEK, ministryně financí JUDr. Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, ministryně sociálních věcí Maláčové posta@mpsv.cz, ředitelky ÚP v Rosicích JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, a starostky města Rosic Mgr. Trojanové starosta@mesto.rosice.cz, v tomto roce 2019, pluji stále jen já sám. Česko, dle Božího rozhodnutí, vyšlo na cestu k POSLEDNÍMU SOUDU, neposlušného, to je mrtvého politického a náboženského DOBYTKA, v roce 2000, v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv. Z rozhodnutí NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, od roku 2000 je zapsán SOUD vzpurných sviní Česka těmito texty. V Česku nikoho neuzdravilo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nikdo není poslušný dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Nikdo není živý, jako Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Politický a náboženský dobytek drze dělá ČERNOU křesťanskou MAFII, stejnou, jako hnědý, zasraný fašista, válečný zločinec Hitler. Neposlušní, neuzdravenými, geneticky zvířecími mozky, nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy, místo Kristu, slouží ČERNÉMU SLUNCI, Belzebubu papeži Františkovi, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Válkami, horečným zbrojením, a rozdělováním lidí na boháče, a na sociálně vyloučené bezdomovce, sejí kolonialismus, vykořisťování, ropný kolaps, ekonomický kolaps, zbrojení, a třetí světovou válku. O rovnosti lidí před Ježíšem Kristem, a o uvedené pravdě o ekonomických NEVĚSTKÁCH, a válečných zločincích, stejných jako byl Hitler, prezidentech, NETVORECH, Zemanovi, Putinovi, či Trumpovi, váleční zločinci Senková a Bělohradský belohrad@pug.univ.trieste.it, v ČRo2, odmítají mluvit. Demokracie je vláda úplně poslušného lidu, Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Neposlušní váleční zločinci mají demokracii, ve které slouží pouze boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, což je k energetické SMRTI Česka a světa. V roce 2000 bylo dost času na změnu energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou. V roce 2019 je Česko a svět, Ježíšem Kristem, stejně pozdě varován.

 

Kapitola 253 - 60 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 33. Česká bible kapitola 253. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V Česku, nejenom chlebem živ je člověk, ale každým SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. K Ježíši Kristu, k Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se jeho slovo, čisté jako BÍLÝ SNIH, nevrátí s prázdou. V Brně zdárně vykoná, v ČRo, emeritním ředitelem Ostrým, k čemu je Kristus poslal. Brno, jako první město na světě, má povinnost v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, svobodně mluvit o energetické spáse Česka a světa, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, dle textů této kapitoly. Boháči a chudáci nemají naprosto žádnou naději na energetickou spásu. Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, svým Božím rozumem energeticky spasí pouze úplně poslušné, to je živé služebníky Krista, kteří, dle jeho vůle, neprodleně nastolí v ČRo v Brně, celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou rovinu elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Boháči dělají Boží ráj pouze pro sebe, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Pro chudáky, např. muslimy, dělají PEKLO nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami. Systémovou chybou křesťanského militarismu, je křesťanská MODLOSLUŽBA, kterou je nekonečná chamtivost Kristem prokletých, neposlušných, to je mrtvých Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, svými geneticky zvířecími mozky, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, pro svou nekonečnou křesťanskou chamtivost, drze lžou o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím automaticky lžou o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti zřídit neprodleně, celosvětové, mírové Boží královsví, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hru na krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, končí Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, SOUDEM neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. V ČRo v Brně, úplně poslušná, to je živá ředitelka LVICE Ondriášová, a emeritní ředitel LEV Ostrý, mají povinnost, dialogem s královským kněžstvem technického lidu VUT v Brně, uvedeného v této kapitole, úplně zničit krvavá a temná křesťanská nebesa MRAVNĚ NÍZKÁ tím, že zřídí NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, čtením SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemě doplňují a upřesňují. Česko má povinnost podruhé otřást celou zemí, zřízením Boží majetkové rovnosti. DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE do Česka, je totiž v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ či OVCÍ. Ať se BELZEBUB papež František modlí za ukončení válek o území s fosilními palivy a surovinami jak chce, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, hlupáka papeže neslyší, a slyšet nebude. BELZEBUB papež František, Bůh NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, slouží tvorstvu místo STVOŘITELI tím, že slouží Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, po Česku vyžaduje, aby na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, spojilo neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině, s neposlušnými prasaty židů, buddhistů, hinduistů, muslimů, ateistů, atd., v jednu velkou Boží rodinu, pokornou, úplně poslušnou, a Bohu vděčnou za osvobození světa od uvedených zlých Bohů, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Když Bohem v Písmu vyvolené Česko, nevykoná Boží SOUD uvedených Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, když boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany atd., nevyžene do říše ticha, to je na smetiště dějin, Kristus neposlušné Česko úplně zničí strašlivou záhubou, vrcholným Božím trestem, PEKLEM třetí křesťanské světové války. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v horoskopu v novinách Rovnost a v Písmu uvádí. Neposlušní, to je mrtví Satani kněží všech ekumenických a světových církví, to je ČARODĚJNIC, v době posledního SOUDU se setkávají tváří v tvář s Ježíšem Kristem, s Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který byl SYNEM ČLOVĚKA, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Bohem křesťanských krvavých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. V PRAVÉ POLEDNE, na Úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, v únoru 2019, je životní prioritou každého pokorného, úplně poslušného, to je živého služebníka Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vrátit se k Ježíši Kristu neprodleně, což je možné, u všech pokorných a úplně poslušných, to je živých služebníků Ježíše Krista, dvojím způsobem. Buď vykonáním Božího SOUDU stávajících neposlušných vládnoucích Bohů, nebo vyznáním hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, projevením ÚČINNÉ LÍTOSTI. Každému úplně poslušnému, to je živému, kdo se nyní uvedeným způsobem vrátí k Ježíši Kristu, k Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v novoluní v únoru, od pondělí 4.2.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 19.2.2019, Kristus automaticky, postupně, odpustí všechny jeho hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Úplněk MĚSÍCE, v úterý 19. února 2019, je DNEM SVATBY Česka s Ježíšem Kristem, s Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který zůstal Česku MANŽELEM, či ŽENICHEM proto, aby při úplňku MĚSÍCE v únoru, poslušní zbořili křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Zj.1/1až19/7, Jer.1/17až3/14až31/27, 32, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až96/7,81/4,82/5,102/18,27,103/11,104/30,110/3, 111/10,135/14až137/7,138/8,141/9,147/20,147/4,149/4,150/6, atd. Přicházejí dny, kdy Kristus Česko nebude rozvracet a bořit, odstoupením svého technického rozumu od technické elity VUT v Brně, a od redaktorů pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně. V ČRo v Brně chce budovat NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, a SÁZET NOVÉ ZRNO dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Kdo v Brně, OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně nespálí křesťanská NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, toho Kristus VÍTĚZNÝ nenechá bez trestu. Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Brně nikdo nebude beztrestně posmívat, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat o Ježíši Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů, boháčů, zbrojařů, vojenských kaplanů, mletím křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uvedené texty Písma musí pochopit všichni úplně poslušní, to je živí BOŽÍ SYNOVÉ Brna, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kvůli své energetické spáse. V pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM A ZEMÍ, každé neposlušné křesťanské svini, která ještě bude mlet slovo NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, od krutého zmijího jedu, od jedoviny dračí katolického katechismu Satana biskupa Cikrleho, budou trnout vlastní zuby. Běda neposlušnému Brnu, když v ČRo v Brně, redaktoři nebudou mít Boží zákony, o spávné koncepci energetiky, ve své DUŠI a mysli, geneticky zvířecího, lidského rozumu. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Ježíš Kristus, Bůh nebes MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Písmu naplánoval úplné zničení jím v Písmu vyvoleného Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, a v době třetí světové války. Kristus vyžaduje, aby nemusel nikoho v Česku zničit strašlivou záhubou vrcholného trestu PEKLA třetí světové války. V Písmu vyžaduje, aby se Česko stalo úplně poslušné, to je živé, v jedinou hodinu vykonání Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých, v ČRo v Brně, LVICÍ ředitelkou Hanou Ondriášovou, a emeritním ředitelem ČRo v Brně, LVEM Jaromírem Ostrým, a to v pořadu MEZI NEBEM MRAVNĚ VYSOKÝM, A ÚPLNĚ POSLUŠNÝM ČESKEM, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle dalších textů. Jakou pravdu o energetice, ekologii a mravech, má lži lid Česka a světa mluvit, ví jenom Kristus, DUCH SVATÝ, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který žije mezi námi. Vládnoucí Bohové NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nevědí zhola nic. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích politických sviní, učinil z vládnoucí elity Česka a světa stádo volů. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, úspěšně vykonali poslední Boží SOUD křesťanských a ateistických sviní, před celosvětovým VZKŘÍŠENÍM Z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře militaristických, křesťanských a jiných sviní. Kristus vyžaduje, aby moře stávajících vládnoucích Bohů Česka, boháči, bankéři, zbrojaři a

 

vojenští kaplani, neprodleně vyschlo. Proto je únor 2019, SUCHÝM ÚNOREM. Kristus dá Česku vláhu z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až LVICE Ondriášová, a LEV Ostrý, přestanou mařit Boží rozhodnutí o příchodu jara s NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI. Až přestanou stínit SVĚTLU SVĚTA NEOMYLNÉHO Božího rozumu uvedeného v Bhagavadgítě. Vůlí Boží je, aby v PRAVÉ POLEDNE, v sobotu 9.2.2019, v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, která doplňuje a upřesňuje dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Bože dej, ať redaktoři ČRo v Brně, jako první na světě, jsou mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy tím, že TEBE, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žiješ mezi námi, uznají za jediného Boha celého světa, pomocí textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus vyžaduje, aby vyvolené Česko neutíkalo ze zkoušky, ve které připravil východisko. Východiskem je ukončení služby Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, DÉMONŮM, to je ekonomům, boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, kvůli tomu, že LETNÍ majetek shnil, kvůli konci éry fosilních paliv. Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené úplně poslušné, to je živé Česko, v LUNÁRNÍM roce PRASETE, od úterý 5.2.2019, hostinami elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, spojilo křesťanské rodiny, s rodinami hinduistů, buddhistů, judaistů, muslimů, atd. Věřit v lidské dobro DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných, mrtvých, vládnoucích Bohů, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již nelze, což Ježíš Kristus dobře ví. Kristus zabije každého, kdo na NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH se neprodleně neočistí od děsivé křesťanské tmy, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Zabije vládnoucí Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kteří vládnou místo NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude bdít, budovat, a sázet v případě, když v únoru 2019, úplně poslušní, to je živí, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé, dle textů na konci kapitoly. Jer.31/27,32. Viz str.13až17. 2.) Pro odstoupení rozumu Krista od vládnoucí elity, drzí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neposlušné politické svině, drze schvalují vládní energetickou koncepci ministryně průmyslu, ekonomické SVINĚ ministryně Novákové, pouze na elektřinu, to je na cca deset procent celkem potřebné energie, ke své vlastní záhubě. Naději na odpuštění hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, má naději každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, který bude v ČRo v Brně, neposlušné, to je mrtvé Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, buď soudit Božím SOUDEM, nebo který bude vyznávat účinnou lítost kvůli svým lžím, to je hříchům, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Satani kněží všech ekumenických a světových ČARODĚJNIC, usvědčení z drzosti vůči Kristu, který je odjakživa Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost se navzájem vyhánět ze svého krvavého, černého křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do celosvětového, mírového království Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Co je tedy povinností mého ÁRONA Jaromíra Ostrého, který je mluvčím Krista, protože dovede mluvit v ČRo v Brně, což já nedovedu. Je zapotřebí, aby zajistil, aby pořad MEZI NEBEM A ZEMÍ byl pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Aby, se souhlasem LVICE ředitelky Ondriášové, do pořadu o Ježíši Kristu, o Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pozval postupně emeritního rektora Vrbky, docenta Skály, docenta Kadrnožky, docenta Hirše, docenta Pospíšila, rektora Štěpánka, rektora Raise, atd., proto, aby vyznali své lži o koncepci energetiky, své hříchy, uvedené i v této kapitole, ktere jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Hříchem, který je k energetické SMRTI, je ignorování vůle Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby projevením ÚČINNÉ LÍTOSTI odvrátili hněv Ježíše Krista. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE v Písmu slíbil, že se skloní k modlitbě úplně bezmocného a úplně poslušného emeritního ředitele ČRo Ostrého, a odborníků na energetiku z VUT v Brně. Kristus se omlouvá za odstoupení svého Božího technického rozumu, v částečce DUCHA o správné koncepci energetiky, od neposlušné, to je mrtvé technické elity. Jer.1/17až31/27,32až42/10až51/58,63, Ez. 3/4,21až39/8,13,21,29, atd. Brno učiní Boží v případě, když v ČRo v Brně, emeritní ředitel Ostrý, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, stávajícím vládnoucím politickým a náboženským Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, strhne křesťanská, černá, či krvavá NEBESA. Česko bude Ježíšem Kristem spaseno pouze jako úplně poslušné. Bože dej technickému lži lidu VUT v Brně, svým Božím rozumem, moc změnit v Česku stávajíci NEMRAVNÁ nebesa, na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ. Viz str.17až20. 3.) SMRTÍ pro Česko je emeritní rektor Masarykovy univerzity, politolog, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVOR Petr Fiala. Hledá blaho ve službě svému pohlavnímu údu, a tím hledá blaho ve vládě svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Politici pravice a levice, a Satani kněží, dělají veškeré zlo na zemi tím, že páchají zvěrstva a násilí nemyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, a nesmyslného horečného zbrojení, pomocí své SKÁLY, kterým je MĚŠEC PRACHŮ ministryně financí JUDr. Schillerové. Př.1/7,14,32až31/10, atd. Války nejsou o ideálech, ale o získání moci vládnoucích Bohů křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nad Ježíšem Kristem, který má NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, např. prezidentů Zemana, Trumpa, Putina, a o vládě uvedených válečných zločinců, nad územím s fosilními palivy a surovinami. Např. ministr třetí světové války Metnar z ANO e-podatelnaMO@army.cz, sekretariat.mo@army.cz, info@ army.cz, valam1@army.cz, pomocí MĚŠCE PRACHŮ ministryně financí JUDr. Schillerové, modernizuje pozemní síly nákupem pásových obrněnců za více než 50 miliard Kč. Kdo s ním spojí svůj úděl, toho nemine křesťanské PEKLO třetí světové války. Křesťanská militaristická chamtivost je modloslužbou. Př.1/7,14,32až31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Vůle Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zřejmá. Bohem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, v únoru 2019 se očistit od ministra války Metnara a jeho žoldáků. Tím se očistit od DÉMONA, od zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, od vrchního velitele křesťanského zla Česka. Kristus vyžaduje, aby celý svět viděl, jak uvedení Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Kristus slibuje, že bude postupně ve všem v energetice po nedostatku, když to LVICE, ředitelka Ondriášová, a LEV emeritní ředitel Ostrý, s novým Kristem v ČRo v Brně zkusí. V případě úplné poslušnosti ČRo v Brně, se Česko stane vytouženou zemí. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ Satana biskupa Cikrleho křesťanského a ateistického nemravného lži lidu, brání Kristu ZÁKONODÁRCI učinit Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Česko bude přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, až pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Majetek pomine, až úplně poslušné Česko uzná, že v letním majetku nebude čím topit. Česko, od roku 2000 dělá zlo tím, že se odmítá ke Kristu vrátit. Začíná se lunární rok PRASETE, což je rok trestu všech ekonomických prasat, či sviní, např. ministryně financí JUDr. Schillerové, ministryně sociálních věcí Maláčové, ředitelky ÚP v Rosicích JUDr. Kubišové, a starostky města Rosic Mgr. Trojanové. Na základě textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ředitelka ČRo v Brně, LVICE Hana Ondriášová, má povinnost rozhodnout, že ČRo v Brně musí zajistit, aby uvedené ekonomické NEVĚSTKY, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, která je možná pouze Božím technickým rozumem, neprodleně a dobrovolně vešly do říše ticha, to je na smetiště dějin. Viz str.20až24. 4.) Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je Kristus UKŘIŽOVANÝ již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské neposlušné, to je mrtvé svině jsou stejné, jako jejich pozlacený Bůh. Mají oči, a pravdu o Ježíši Kristu nevidí, mají uši, a pravdu o Ježíši Kristu neslyší. Co lze poznat o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, pomocí SOUDU neposlušných křesťanských sviní, je přístupné všem úplně poslušným, to je živým služebníkům NOVÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO

 

NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4, 14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Iz.29/11až24až48,5,10,11až66/24, atd. Protože Kristus určuje, kdo bude sedět na vedoucím Božském místě premiéra Česka, vybral za SEDMÉHO ANDĚLA, za sedmého premiéra Česka, odborníka na energetiku, Ing. Topolánka. Proto Ing. Mirek Topolánek má povinnost být premiérem nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné. Proto se premiér Babiš musí smířit pouze s místem ministra zahraničí. V ČRo v Brně se již nikdo nesmí bát politiků pravice a levice, ale Krista ZÁKONODÁRCE. Viz str.24až28. 5.) Oficiálním partnerem každého úplně poslušného služebníka Božího, je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Který každému dává svůj Boží rozum, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, štěstí, atd. tak, jak sám chce. PARTNEREM zůstane Kristus nyní těm uplně poslušným služebníkům, kteří neprodleně, v ČRo v Brně, kde je nyní ředitelkou Hana Ondriášová, úplně zničí SKÁLU křesťanských, či ateistických sviní, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Pohár trpělivosti, kterou má Ježíš Kristus s neposlušnými, to je s mrtvými ekonomickými sviněmi z Rosic a z Prahy, uvedenými v kapitole 252, již přetekl. Stížnost na vzpurné Cetrum.cz helpdesk@centrum.cz, na KSZ v Brně JUDr. Sladkého, Policii ČR Rosice npor. Šoukala a veřejnoprávní média, především ČRo a ČT podávaná třem neposlušným zákonodárcům Česka, bývalým komunistům, BERANŮM, premiéru Babišovi Jaroslavu Kuberovi a také Radkovi Vondráčkovi. Pořad ČRo MEZI NEBEM A ZEMÍ, musí být pořadem o NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, a o Kristem v Písmu vyvoleném Česku, o BÍLÉ NEVĚSTĚ, která se svými skutky připraví svolat kongres všech úplně poslušných státníků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus v Písmu určil, že úplně poslušná technická a politická elita Česka, má povinnost nyní učinit rozhodnutí, že SKÁLA neposlušných, to je mrtvých ekonomických sviní, NEVĚSTEK, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. odtáhne neprodleně v děsu, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz str.28až32. 6.) Centrum cz, helpdesk@centrum.cz, zasílané kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů dává do SPAMU, kvůli strachu ze zrušení DÉMONŮ, to je ekonomů, politiků pravice a levice, boháčů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Proto, kvůli této cenzuře na Centrum.cz, stále tvořím adresy nové. Babiši, Kubero a Vondráčku. Máte povinnost odsouhlasit, aby v ČRo v Brně, byla objasněná NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA mezi Ježíšem Kristem, a úplně poslušným lži lidem Česka, o pomoci Božího rozumu, nyní především pro technický lži lid, kterému Kristus ukáže věci technicky nové, kvůli náhradě fosilních paliv, za energii ze SLUNCE, VĚTRU, atd. Žít ve lži o Bohu, a tím ve lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, nedává žádný smysl. Používat zisky za prodej fosilních paliv na horečné zbrojení je bláznovstvím. Používat zisky za prodej fosilních paliv na nákup potravin, jako např. ve Venezuele, je bláznovstvím DUCHEM CHUDÝCH NETVORŮ. Především bývalí BERANI, komunisté, Kubera a Babiš mají povinnost pochopit texty Písma, o nutnosti sjednocení celého světa, jedině možnou energetickou koncepcí, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Texty Písma o tom, proč je potřeba bát se Ježíše Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a nebát se neposlušných, to je mrtvých lidí, začnou platit, až Kubera a Babiš se ke Kristu BERÁNKOVI vrátí pro pochopení, že Kristus byl BERÁNKEM pouze pro dobu čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. Máte povinnost rozhodnout o tom, aby v poslední části pořadu ČRo v Brně byl hostem jediný architekt, a jediný urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, odborník na energetiku těchto domu, vedoucí Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš z VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz. Kristus vyžaduje propustit z vězení všechny ekonomické vězně. Kristem vyvolené Česko, má povinnost zajistit, aby SKÁLA ekonomických nevěstek, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, odtáhla v děsu, nyní. Viz str.32až37. 7.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na Česko uvedl ekonomické zákony NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, Václava Klause, pomocí TUNELU privatizace. Dnes sedí na NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH, nad vzedmutým mořem mrtvých militaristických sviní, jako Bohové, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, ministryně financí JUDr. Schillerová, ministryně sociálních věcí Maláčová, ředitelka ÚP v Rosicích JUDr. Kubišová, starostka města Rosic Mgr. Trojanová, a ekonomická svině Endlicherová z TWR. Pokud se Česko od těchto drzých ekonomických sviní neprodleně neočistí tak, jak je dále uvedeno, Kristus Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Z ekonomického křoví Česka a světa nezůstane ani větev, ani kořen, když dějiny Česka a světa se nyní budou učit nově, dle Písma. Písmo uvádí dějiny Česka naprosto srozumitelně. Česko bude energeticky spaseno Božím rozumem v případě, když uvedené NEVĚSTKY, či svině, dobrovolně půjdou vařit do kuchyň SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, jako pomocné kuchařky, nebo když se dobrovolně stanou zemědělskými nevolnicemi tím, že pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ budou pěstovat ovoce, zeleninu, brambory, atd. zahrádkářským způsobem. Prezidentem Česka má povinnost být odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, jediný URBANISTA a ARCHITEKT sídlišť a měst z těchto domů, informativně navržených na výkresech v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, projektant, vzduchotechnik, Ing. Rákos z Brna, v textech Bible, mnohokrát Kristem uvedený. Druhým KONĚM Česka je premiér nové, pokorné a úplně poslušné vlády Česka, v Písmu Ježíšem Kristem vyvolený odborník na energetiku, Ing. Mirek Topolánek. Seznam profesí ministrů úplně poslušné vlády Česka, je uvedený na konci této kapitoly. Třetim KONĚM Česka je ministr stavednictví, vzduchotechnik, který bude mít stejnou profesi, jako nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Čtvrtým KONĚM Česka je premiér stávající vlády Česka, Ing. Babiš. Ing. Babiš má povinnost být v nové, úplně poslušné vládě, pouze ministrem zahraničních věcí. Má nyní povinnost, jako premiér Česka, být OŘIDLENCEM, ANDĚLEM. Má povinnost do SVĚTA vykřičet RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Česko, z milosrdenství Božího rozumu, již strhlo na zem STARÁ křesťanská nebesa, s krvavým nebem křesťanským, mravně nízkým. Viz str.37až41. 8.) SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je již na NOVÉ ZEMI tím, že SLOVO např. Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je mezi námi, v Česku, pomocí SOUDU neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Především v zemi svaté, v místě svatém, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, v Rosicích, v Brně a v Praze, musí pochopit, že je Božím MILOSRDENSTVÍM, pomocí Božího rozumu, a pomocí textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zbavit Česko, a tím celý svět, neodkladně, neprodleně, stávajících zlých vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je Baalů a DÉMONŮ. Baalové a DÉMONI jsou boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. DÉMONI, EKONOMOVÉ, jsou vlastníci SKÁLY vzpurných a neposlušných stávajících Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Kristus nepovolí v dělání křesťanského a ateistického zla na zemi, pomocí křoví vzpurných ekonomických NEVĚSTEK STÁTNÍ SPRÁVY z Rosic, z Brna a Prahy, kterými, pro neposlušnost Česka, zarostla celá, neposlušná země. Churavci z ČRo2 odmítají texty Písma o tom, že v textech tohoto Božího SOUDU neposlušných, mrtvých, se vidí jako v zrcadle. Kristus přijmě živé. ÚTERÝ 22. ledna 2019, po úplňku MĚSÍCE v pondělí 21. ledna 2019, již nepatří do koloběhu Božího SOUDU, který probíhá vždy od novoluní MĚSÍCE, do úplňku MĚSÍCE, nyní znovu od novoluní, od pondělí 4.2.2019, do úplňku do úterý 19.2.2019. Vše je již odhalené, vše je již nahé tím, že barevní politici pravice a levice, a barevní Satani kněží všech ekumenických a světových ČARODĚJNIC, pomocí Božího SOUDU těchto textů, již pozbyli své barevné politické a náboženské pláště. Především rektoři VUT v Brně a ČVUT, své středověké, chlupaté pláště rektorů, již nesmí

 

oblékat, protože lži lid Česka nesmí obelhávat svými nesmyslnými energetickými koncepcemi pouze na elektřinu, která činí pouze deset procent z celkem potřebné energie. V případě dalšího lhaní o koncepci energetiky, Kristus Česko zahubí ve válce. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Na svatbu s hostinami SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a pro systém dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, chudí a bohatí mají povinnost obléct PLÁŠTĚ BÍLÉ tím, že se pomocí Božího SOUDU těchto textů, očistí od Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Kristus Česku ohlásil zlo zničení vzpurných PEKLEM války, ale neučiní je v případě úplné poslušnosti Božích zákonů, v případě pochopení, že VELKÝ PÁTEK existuje pouze pod křesťanskými NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI. Výklad Písma o stvoření světa za sedm dní, je opakovaně uváděný. Protože v Česku již máme NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, bezdomovec Blažek z Říček již nemůže mít křesťanský VELKÝ PÁTEK. Viz str.41až44. 9.) Česko již ví, že se neřídí samo, že politici pravice a levice, a drzí Satani kněží, neřídí nikoho. Česko řídí Ježíš Kristus tím, že lidé, v době SOUDU dělají pouze to, co se Ježíši Kristu líbí z toho důvodu, aby dokázal svou moc nad lži lidem Česka a celého světa. Ježíš Kristus vyžaduje, aby Česko, na základě pochopení Boží vůle, neprodleně nastolilo spravedlnost daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, která je nezbytná pro vládu Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vším stvořením, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, s NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI. Masarykova univerzita vyhlásila soutěž na novou sochu, k oslavě svého stého výročí založení. Podoba sochy má souviset s univerzitou, a má vycházet z pojmů, jako jsou vzdělání, věda, nebo svoboda, popsala prorektorka pro vnější vztahy Hana Svatoňová svatonova@mail.muni.cz. Socha bude stát před rektorátem MU na Žerotínově náměstí. Socha, která má promluvit lidským, nikoli zvířecím hlasem politických a náboženských zvířat, která je uvedená v Bibli, je prokazatelně Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Masarykovy univerzity Mikoláš Bek rektor@ muni.cz. Rektor Bek je super hrdina, GEROJ ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, to je OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení lidstva celého světa Ježíšem Kristem, mediální HVĚZDA zářící navěky a navždy, s číslem 666. Proto jeho socha hrdiny na podstavci, má místo před rektorátem MU. Kristus nechce, aby musel zničit Česko, kvůli další neposlušnosti super hrdiny rektora Beka. Vyžaduje svou svatbu s úplně poslušným, to je živým Českem slavit neprodleně, to je v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019. Rektor Bek vydá rozkaz o tom, že v Česku, a tím i na světě, se již nic nebude řešit právně, politicky, ekonomicky, nebo válkou, ale pouze energeticky tak, aby Česko, a všechny úplně poslušné, to je živé státy světa měly dostatek obnovitelné energie. Super hrdina rektor Bek vydá rozkaz, že Masarykova univerzita, jako první na světě, odevzdá veškerou moc nad lži lidem Česka Ježíši Kristu, který je nyní Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vydá rozkaz o tom, že dobytek Masarykovy univerzity, předává veškerou moc nad lidmi Česka, pomocí emeritního ředitele ČRo Ostrého, technickému dobytku z VUT v Brně, a to ve vysílání pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Super hrdina osmého DNE PÁNĚ rektor Bek vydá rozkaz, že Masarykova univerzita končí svou vládu nad křesťanským a ateistickým lží lidem Česka tím, že veškeré profese, které Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v celosvětovém, mírovém Božím království již nepotřebuje, neprodleně zruší. Jedné se především o politology, sociology, filozofy, ekonomy, a tím o politiky pravice a levice, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, vojáky, a jiné neposlušné NETVORY. Čekat na nové DNES naplnění Písma, o svatbě Česka s ŽENICHEM, či s MANŽELEM, s Ježíšem Kristem, na další úplňky MĚSÍCE, je z hlediska energetické spásy Česka, které je možná pouze Božím technickým rozumem Ježíše Krista, a ne rozumem lidským, geneticky zvířecím, technický nesmysl. Další úplňky MĚSÍCE jsou na jaře, ve čtvrtek 21. března 2019 a na VELKÝ PÁTEK dne 19. dubna 2019, kdy nastává křesťanské vzkříšení z mrtvých pro Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je logické a zřejmé, že vzkříšení z mrtvých, neposlušných křesťanských sviní souvisí s křesťanstvím pouze tím, že musí být v ČRo v Brně, emeritním ředitelem Ostrým, úplně zničené, musí být STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kristus vzdá Česku chválu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až emeritní ředitel ČRo Ostrý a rektor Bek, budou super hrdinové ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí výchovy neposlušného lidstva všech států světa. Truchlit pro smrt boháčů, bankéřů, atd., mohou jen blázni sloužící tvorstvu, místo Ježíši Kristu. Neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, mají povinnost vědět, že proti uvedeným Božím rozkazům, jsou jako mrtví, úplně bezmocní. Texty Písma o oslavování sama sebe navzájem, jsou dostatečně srozumitelně objasněné, pro každého mrtvého NETVORA Masarykovy univerzity. Kristus v Písmu Česku a světu slibuje, že všichni již uvidí mrtvá těla Bohem prokletého PTACTVA ODS, v čele s politologem Petrem Fialou, kteří jsou a byli novému Kristu nevěrní, spolu s ostatním politickým dobytkem pravice a levice, jak dobrovolně a pokorně odchází do říše ticha, to je na smetiště dějin. Jsou a budou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému tvorstvu. Viz str.44až51. 10.) O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Viz str.51až53. 11.) V ČRo v Brně, musí vyrazit maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Viz str.53až56. 12.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 19. února 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Belzebub papež František má již NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ. Viz str.56až60.

 

1.) MEDIÁLNÍ MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, vše objasnil nejenom ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŘEJNÝCH NEBES, ale i v ČRo PLUS, ústy exministryně Válkové. Ježíš Kristus vyžaduje, aby vyvolené Česko neutíkalo ze zkoušky, ve které připravil východisko. Východiskem je ukončení služby Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, DÉMONŮM, to je ekonomům, boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, kvůli tomu, že LETNÍ majetek shnil, kvůli konci éry fosilních paliv. Datum DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do ČRo v Brně, uvedl redaktor Josef Veselý ve svém SLOUPKU. Uvedl, že v ČRo v Brně, v únoru 2019, všichni zamrzli tím, že jsou ponoření křesťanským křtem, protože z Písma neznají, že křesťanský křest, křesťanské ponoření se do křesťanské svěcené špíny, je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. ÚNOR 2019 je však již VESNOU. Kristus slíbil, že nás něžná svítání ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v únoru 2019, neminou. Vše energeticky bude nové, když v Božím, BÍLÉM únoru, v ČRo v Brně, bude sílit dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království. Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené úplně poslušné, to je živé Česko, v LUNÁRNÍM roce PRASETE, od úterý 5.2.2019, hostinami elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, spojilo křesťanské rodiny, s rodinami hinduistů, buddhistů, judaistů, muslimů, atd. Věřit v lidské dobro DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných, mrtvých, vládnoucích Bohů, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již nelze, což Ježíš Kristus dobře ví. Křesťanské, neposlušné, mrtvé svině, jsou souzené Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, již 2019 let. Ježíš Kristus dělá pomalý SOUD křesťanských sviní v Česku proto, aby všichni neposlušní, to je mrtví pochopili, že lidský MOZEK je pouze geneticky zvířecí, a že lidská DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Kristus má proto naprostou převahu nad každým člověkem. Kristus se nad úplně poslušným, živým Českem smiluje, svým Božím rozumem, až lži lid Česka, ve svém utrpení, způsobeného odstoupením Božího rozumu, se rozhněvá na všechny uvedené vládnoucí Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus se smiluje nad úplně poslušnými, živými sviněmi Česka v případě, když LVICE, ředitelka Hana Ondriášová, a emeritní ředitel ČRo v Brně, LEV Jaromír Ostrý, budou ve vysílání MEZI NEBEM a ZEMÍ číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus je Bůh žárlivě milující. Zabije v Česku každého neposlušného vládnoucího Boha křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, který neoslaví stále stejného Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, svoláním kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nová vláda Česka, z Bohů NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí dohodnut přijetí Krista za ZÁKONODÁRCE, celosvětový mír, a sešrotování zbraní všech států světa. Oz.2/18,5/7,15,6/1,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,29,33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Redaktor Josef Veselý ve svém SLOUPKU v ČRo uvedl, že děsivá temnota protikladných nauk křesťanského katechismu je padělkem, od kterého je nezbytné se očistit již v únoru 2019. Dle Veselého, den OČISTY, či den OČISTCE, FEBRUUM očištění se od člověčí bídy křesťanského výkladu SLOV BOŽÍCH, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v pátek, DNE PÁNĚ 15.2.2019. VELKÝ ÚNOR, únor PEREL Božích příkazů a zákonů, končí bláto vlády Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Ve VESNARU 2019, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE mají povinnost z textů Písma pochopit, že žádný křesťanský VELKÝ PÁTEK nikdy nebyl, leda v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického a protestantského katechismu. Všichni neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, jsou stále ti istí frajeri, kteří klopýtají v poznání Božího zákona o správné energetické koncepci Česka a světa, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Stále ti istí, neposlušní, mrtví frajeri, proto oslavují svoji BOHYNI křesťanských nebes MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomickou svini ministryni průmyslu Novákovou, která svým geneticky zvířecím rozumem, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, dělá energetickou koncepci tím, že shání svoji SKÁLU, PRACHY, na dostavbu Dukovan. Bohové nebes MRAVNĚ NÍZKÝCH, politici pravice a levice, svými geneticky zvířecími mozky stále nechápou, že ELEKTŘINA tvoří pouze cca deset procent celkově potřebné energie, a proto energetická koncepce ekonomické svině ministryně Novákové je zločinem tím, že nesmyslně ničí fosilní paliva, která budou neposlušnému a vzpurnému, to je mrtvému lidstvu scházet, na přestavbu světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Protože Ježíš Kristus uzavřel Česko, a celý svět, pod NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, pod křesťanskou a ateistickou neposlušnost, dle svého plánu nyní vyžaduje, aby se Česko vrátilo k jedinému Bohu světa, v jedinou hodinu, nejlépe v Brně, v pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ, což má povinnost rozhodnout ředitelka, úplně poslušná LVICE, Hana Ondriášová. S LVICÍ Ondriášovou, které se zatím, na Hromnice, v sobotu DNE PÁNĚ 2.2.2019, nepodařilo PORODIT NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, si Kristus stále neví rady. Neposlušný a vzpurný LŽI lid Česka, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále trestá odstoupením svého Božího rozumu, protože kvůli ČRo v Brně, vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře neposlušných sviní, stále ještě nenastalo. S ČRo v Brně má však NEOMYLNÝ Ježíš Kristus obrovskou trpělivost. Nejzašší termín DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v geneticky zvířecích mozcích redaktorů ČRo v Brně, dle redaktora Josefa Veselého, je nyní v pátek DNE PÁNĚ 15.2.2019. Protože LVICE Hana Ondriášová má povinnost rodit Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neprodleně, lepším termínem nového DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, je již v sobotu DNE PÁNĚ 9.2.2019, v pořadu MEZI NEBEM MRAVNĚ VYSOKÝM, a ÚPLNĚ POSLUŠNÝM, ŽIVÝM ČESKEM. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, se Ježíš Kristus smiluje pouze nad úplně poslušnými služebníky Krista, kteří budou v koncích se svou moudrostí, své SKÁLY, kterou je ministryně Nováková, která má za Bohy výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Prodlužovat SOUDNÍ ŘÍZENÍ Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, v ČRo v Brně, je již neúnosné, protože do veškeré pravdy o správné koncepci energetiky Česka a světa, Kristus Česko uvedl již dávno, u odborníků na energetiku na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, atd. Svádět lži lid Česka ke lžím o Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a svádět lži lid Česka politickými a ekonomickými žvásty o tom, že ropný a ekonomický kolaps nikdy nenastane, je již trestný čin. Rozhodnutí o uvedení do veškeré pravdy o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, má povinnost neprodleně učinit LVICE, ředitelka Hana Ondriášová proto, aby Brno bylo Boží, jako první na světě. Praha bude MATKOU MĚST, až Brno bude Boží. Praha bude MATKOU MĚST, až v Brně, v ČRo bude objasněno, že číslo 666 budou mít ti poslušní, živí služebníci Krista, kteří postaví pro cca 1 000 000 obyvatel Prahy, cca 666 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 společně stolujících politických a náboženských zvířat. Uvedenou spravedlnost Boží maří především Satani kněží všech ekonomických ČARODĚJNIC, svými protikladnými žvásty a Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své mrtvé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a DÉMONI, to je ekonomové, svým krutým zmijím jedem svých ekonomických vychytralostí bankéřů, boháčů, zbrojařů, vojenských kaplanů. Falšovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v ČRo v Brně, o energetické nezbytnosti nastolení vysoké mravnosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastolení Boží celosvětové majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolované Boží majetkové roviny, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je činností, která vede k úplnému zničení Česka, pro hrozný Boží hněv. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj Boží rozum nevrátí nikomu z vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stávající Bohy NEBES MRAVNĚ nízkých, drzé politiky pravice a levice, boháče, bankéře, zbrojaře a vojenské kaplany, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, při jejich další neposlušnosti Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE, zabije strašlivou záhubou. Boháči stále mohou žít na výnosný trh, a mohou se drze obohacovat se na úkor chudáků, protože drzí Satani kněží všech drzých ekumenických ČARODĚJNIC, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, drze zneužívají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stávající neposlušní vládnoucí Bohové křesťanských a ateistických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, především politici pravice a levice, dělají Česku a světu obrovské škody tím, že nevěří tomu, že ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, že se zastavit nedá, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných sviní STÁTNÍ SPRÁVY. Kristus zabije každého, kdo na NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH se neprodleně neočistí od křesťanské tmy, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Zabije vládnoucí Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kteří vládnou místo NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH.

 

2.) Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dle Písma a ČT2, bude v Česku a ve světě dělat BABYLON BERLÍN, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných křesťanských a ateistických sviních tak dlouho, dokud ČRo v Brně, ředitelka LVICE Hana Ondriášová, nenastolí nad lidmi vládu úplně poslušných, to je živých Bohů, NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterým NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude jediným, mírumilovným Bohem všech států světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi vyžaduje, aby křesťanský a ateistický lži lid Česka a světa, miloval nejenom Krista jako sama sebe, ale také všechna zvířata, jako sama sebe kvůli tomu, že mozek lidský je pouze geneticky zvířecí, a DUŠE lidská je stejná jako DUŠE zvířat. Věřit v dobro neposlušných, to je mrtvých lidí, od kterých Kristus odstoupil svým Božím rozumem, není možné. Kristem vyvolené Brno, ředitelka Hana Ondriášová, má povinnost zastavit veškeré zlo, ukončením tohoto Božího soudu, dle dalších textů. Kristus v Písmu, i v ČRo PLUS uvedl, že ti vládnoucí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zločinci, kteří stále křivě vypovídají o Ježíši Kristu VÍTĚZNÉM, který je PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů vyvýšený Božím SOUDEM drzých boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, atd., na jediného Boha světa NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro odstoupení rozumu Krista zhynou, a to strašlivou záhubou. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je vrcholným Božím trestem za neposlušnost, zmaření geneticky zvířecích lidských mozků, a DUŠÍ lidských, které jsou stejné jako DUŠE zvířat, při dalších inkarnacích DUŠE, a to do těl myší či červů. Neposlušní, to je mrtví vládnoucí svévolníci, maří Boží rozkaz o nastolení spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ke své vlastní záhubě. Tím dělají všem lidem celého světa obrovské materiální škody, kvůli energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě a spotřebě. Pro odstoupení rozumu Krista od vládnoucí elity, drzí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neposlušné politické svině, drze schvalují vládní energetickou koncepci ministryně průmyslu, ekonomické SVINĚ ministryně Novákové, pouze na elektřinu, to je na cca deset procent celkem potřebné energie, ke své vlastní záhubě. Kristus se nad úplně poslušným Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když v únoru 2019 padne energetická koncepce ministryně Novákové pouze na elektřinu. Když její snaha sehnat na dostavbu Dukovan svoji SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, bude prohlášená za bláznovstí DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců. Energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové Boží království, dostane Kristem v Písmu vyvolené Česko, pouze v případě úplné poslušnosti zákonů o energetice, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. V případě neposlušnosti Krista ZÁKONODÁRCE, Kristus neposlušné Česko úplně zničí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje pouze nad každým úplně poslušným, to je živým služebníkem Krista, který projeví ÚČINNOU LÍTOST, a to veřejně, v ČRo v Brně, který nyní vede LVICE ředitelka Hana Ondriášová. Kristus v Písmu slíbil, že zabije každého neposlušného, vládnoucího Boha, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, který nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE, v únoru v roce 2019, nezničí, nestrhne, křesťanská, či ateistická černá, či krvavá NEBESA, MRAVNĚ NÍZKÁ. LVICE ředitelka Hana Ondriášová, má povinnost ve vysílání zajistit, aby Kristus v Česku nezabil žádného stávajícího vládnoucího neposlušného Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že ve vysílání v ČRo v Brně, pro Česko, a tím pro celý svět, nastolí NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mluvil jsem telefonicky s bývalým ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým. Kristus v Písmu i v písničkách slíbil, že moje přání tříletý, které jsem měl, při psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, od roku 2015, do roku 2018, splní najednou. Moje přání tříletý, v souladu s vůlí Boží bylo a je, aby nastolení NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, platných pro celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nastolil v Brně emeritní ředitel ČRo Jaromír Ostrý. Pan Ostrý říkal, že má mnoho volného času, a že proto zřejmě bude oslavovat sama sebe navzájem tím, že bude psát svoje PAMĚTI, což by bylo k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je nezbytné neprodleně nastolit vládu NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad Českem, a tím nad celým světem. Je proto nezbytné, v ČRo v Brně, neprodleně objasnit PAMĚTI Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, který dělám opisováním stále stejných textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od roku 1998. Objasnit PAMĚTI Božího SOUDU neposlušných, který dělám, dle vůle Ježíše Krista od roku 1998, je nutné v ČRo v Brně proto, aby mnozí Bohem dříve souzení svévolníci, především z Božího technického lži lidu z VUT v Brně, mohli v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ projevit ÚČINNOU LÍTOST. V roce 2019, již totiž neplatí zákony DÉMONŮ, Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ale zákony Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Projevení ÚČINNÉ LÍTOSTI, především vládnoucí technické elity v Brně je nezbytné z toho důvodu, aby se Ježíš Kristus vrátil, svým Božím rozumem, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Dle těchto Božích zákonů, úplně poslušný služebník Ježíše Krista Jaromír Ostrý, má povinnost, jako živý, pomáhat svým pracujícím bratřím v ČRo v Brně v takové práci, která je potřebná a užitečná pro všechny. Jaromír Ostrý je můj ÁRON, je mluvčím Krista, protože dovede mluvit v ČRo v Brně. 2.Kor.10/4až13/5,8, 4.Moj.3/13,8/23,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Naději na odpuštění hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, má naději každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, který bude v ČRo v Brně, neposlušné, to je mrtvé Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, buď soudit Božím SOUDEM, nebo který bude vyznávat účinnou lítost kvůli svým lžím, to je hříchům, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, usvědčení z drzosti vůči Ježíši Kristu, který je odjakživa Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost se navzájem vyhánět ze svého křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do celosvětového, mírového království Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanké, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ válečných zločinců, pokrytců a lhářů, politiků pravice a levice, a Satanů kněží, neobstojí, když emeritní ředitel ČRo v Brně, LEV Jaromír Ostrý, spolu se mnou, učiní Boží SOUD především technického lži lidu z VUT v Brně, protože technický LŽI LID je Boží odjakživa tím, že Ježíš Kristus, svůj Boží technický LŽI LID, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Boží SOUD na VUT v Brně se začal v době vlády Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, rektora Vrbky. Aby mě Kristus nenaplnil děsem z myšlení technického lži lidu VUT v Brně, za rektorem Vrbkou jsem opakovaně vycházel. Veřejný SOUD rektora Vrbky jsem provedl na semináři pro důchodce. Napsal jsem si text o tom, že VUT v Brně naprosto chybně učí koncepci energetiky tím, že Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH z VUT v Brně tvrdí, že Česko energeticky spasí výstavba jaderných elektráren. Uvedl jsem, že v ČRo bylo uvedeno, že elektrická energie tvoří pouze cca deset procent celkové energie, a že proto obnovitelná energetika např. z fotovoltaiky, stejně tak výstavba jaderných elektráren, je naprosto zanedbatelná, v době ropného a ekonomického kolapsu. Rektor Vrbka mě nenechal domluvit. Odvedl mě na chodbu, a zde mně objasnil, že ropa nikdy nedojde, a že proto není čeho se bát. Požádal jsem ho, aby jeho slova potvrdili příslušní odborníci z VUT v Brně. Rektor Vrbka mě poslal za vůdcem Energetického ústavu docentem Skálou. Docent Skála mně řekl, že na VUT v době socialismu učili, že elektrická energie tvoří cca deset procent celkové energie, a že energie z ropy na dopravu tvořila cca padesát procent z celkem potřebné energie. Docent Skála mě později objasnil, že energetická koncepce docenta Kadrnožky na postavení cca 27 kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, či energetická koncepce děkana ČVUT Hrdličky, na postavení cca 40 kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, pouze pro potřeby dopravy, jsou naprosto nesmyslné. Uvedl, že v případě masivní výstavby jaderných elektráren, dojde uran celosvětově dříve, než ropa, uhlí a plyn. Protože docent Skála odmítl mluvit pravdu o tom, že veškeré energetické koncepce vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou celosvětově naprosto energeticky nesmyslné, a že jedině správná je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH se urazil, a z Česka odešel, svým Božím rozumem, v částečce DUCHA BOŽÍHO, o správné koncepci energetiky. Co je tedy povinností mého ÁRONA Jaromíra Ostrého, který je mluvčím Krista, protože dovede mluvit v ČRo v Brně, což já nedovedu. Je zapotřebí, aby zajistil, aby pořad MEZI NEBEM A ZEMÍ byl pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Aby, se souhlasem LVICE, ředitelky Ondriášové, do pořadu o Ježíši Kristu, o Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pozval postupně emeritního rektora Vrbky, docenta Skály, docenta Kadrnožky, docenta Hirše, docenta Pospíšila, rektora Štěpánka, rektora Raise, atd., proto, aby vyznali své hříchy, ktere jsou k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je ignorování vůle Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby projevením ÚČINNÉ LÍTOSTI odvrátili hněv Ježíše Krista. Kristus ZÁKONODÁRCE v Písmu slíbil, že se k modlitbě úplně bezmocného a úplně poslušného emeritního ředitele Ostrého, a odborníků z VUT v Brně, skloní. Mým přáním tříletým, od roku 2015 do roku 2018, které Kristus splní najednou je, aby emeritní ředitel Ostrý spolu s technickým lži lidem VUT v Brně, nechal neprodleně zaniknout NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, neposlušných, mrtvých vládnoucích politických a náboženských Bohů. Kristus ZÁKONODÁRCE, modlitbami odborníků VUT v Brně, nepohrdne. Emeritnímu rektoru Vrbkovi, docentu Skálovi, docentu Kadrnožkovi, docentu Hiršovi, docentu Pospíšilovi, rektoru Štěpánkovi, rektoru Raisovi, atd. Kristus se omlouvá za odstoupení svého Božího technického rozumu, v částečce DUCHA o správné koncepci energetiky, od neposlušné, to je mrtvé technické elity. Brno učiní Boží v případě, když v ČRo v Brně, emeritní ředitel Ostrý, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, stávajícím vládnoucím politickým a náboženským Bohům NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, strhne křesťanská, černá, či krvavá NEBESA. Česko bude Kristem spaseno jako poslušné.

 

3.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že jím v Písmu vyvolené Česko zplodí v jediný den, jedním rázem tím, že mnohým úplně poslušným dovolí mluvit pravdu o vládnoucích korytářích, kteří odmítají vládnout moudře a spravedlivě, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Odmítají vládnout v Boží bázni, odmítají mít strach z NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus nemůže nikoho odměňovat svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, protože neposlušný lži lid Česka zvolil raději energetickou SMRT ropného a ekonomického kolapsu, než ŽIVOT v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. SMRTÍ pro Česko je emeritní rektor Masarykovy univerzity, politolog, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVOR Petr Fiala. Korytář, vůdce PTACTVA ODS Fiala, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, geneticky zvířecím rozumem svého mozku, hledá blaho jinde, než v milování Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako SAMA SEBE, a v milování např. bezdomovce Blažka z Říček, to je bližního svého, jako sebe samého, a jako Ježíše Krista. Hledá blaho ve službě svému pohlavnímu údu, a tím hledá blaho ve vládě svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Kvůli Kristem v Písmu vyvolenému neposlušnému Česku, se celá země v energetických základech hroutí. Pro odstoupení rozumu Krista, kvůli vládě neposlušných, to je mrtvých sviní, je v Česku a ve světě všechno stále horší. Vrcholný Boží trest, fašismus, a třetí světová válka se rychle blíží. Např. Rovnost ze 30.1.2019 uvádí, že při oslavách holokaustu v Osvětimi pochodovali také křesťanští fanatici, pod vedením svého vůdce Rybaka, kteří křičeli, že je čas osvobodit Polsko od Židů. Figurinu Žida Rybak již veřejně upálil. Všichni nenávistníci v křesťanském Polsku, všichni dobří katolíci, nenávidí Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi za to, že vyžaduje celosvětový mír, a celosvětovou majetkovou rovinu. Kdo si myslí, že katolící či ateisté, tak jak jsou, neposlušní a vzpurní, to je mrtví, do svých geneticky zvířecích mozků, nějaký rozum od Ježíše Krista dostanou, jsou na omylu. Proto, aby nad Českem, a nad celým světem, zvítězil živý Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, svým Božím rozumem, který dá pouze úplně poslušným služebníkům, živé, to je úplně poslušné Česko má povinnost, OHNĚM SLOV dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, spálit drzého NETVORA, politologa Fialy, vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, včetně ostatního politického a náboženského KŘOVÍ, či dobytka, všech politických barevných stran pravice a levice, a veškeré ostatní neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY. Uvedené očištění od barevných politických a náboženských sviní, má povinnost neprodleně učinit úplně poslušná, to je BÍLÁ služebnice Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ředitelka ČRo v Brně, LVICE Hana Ondriášová. Bože, který jsi v Písmu slíbil, že ty dny SOUDU neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka skončíš sám, z milosrdenství svého rozumu, smiluj se nad Českem kvůli sobě samému tím, že způsobíš, že mnozí porozumí správnému výkladu Písma všech náboženských knih, které jsi stvořil tak, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nový DUCH SVATÝ, veškerého Písma od Ježíše Krista, již je na Česko vylit. Mediální MISTR Ježíš Kristus, nemůže víc srozumitelně objasnit PÍSMO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, než je v těchto textech objasněné. Veškerá spása, a veškeré blaho, je ve čtení SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, již v lednu či v únoru 2019, mohlo rodit nového Krista, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÉHO, který byl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, dle svého plánu, pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Až nyní platí texty Písma o tom, že Kristus, v době SOUDU neposlušných sviní Česka a světa, v době od roku 2000, do současnosti, do roku 2019, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických hlupáků, kteří se k Ježíši Kristu odmítli vrátit neprodleně, způsobil, že v Česku vzešel plný počet křesťanských, či ateistických pohanů. Tato skutečnost je znamením pro to, že Ježíš Kristus naplnil Písmo. Pro pokorné a úplně poslušné, to je živé služebníky Krista, je toto znamení nezbytné, pro neprodlené vzkříšení Česka ze vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ. MOŘE hlupáků v ČRo v Brně, již nesmí být, protože Ježíš Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko spojilo celý svět, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Ředitelka ČRo v Brně, LVICE Hana Ondriášová, již musí z textů Písma pochopit, že nesmí být neposlušnou sviní, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Pro Kristem vyvolené Česko je lepší, když bude LVICÍ, a v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, již v sobotu 2.2.2019, na Hromice, úplně zničí křesťanské, či ateistické ekonomické NEVĚSTKY, opakovaně uváděné, sedící nad vodami vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní Česka a světa. Zůstat mrtvou, to je neposlušnou sviní, je pro Česko energetickou katastrofou. Dokud v Česku budou vládnout barevní politici pravice a levice, a černí kněží, černoprdelníci, Kristus, svým Božím rozumem, se do jím v Písmu vyvoleného Česka, nevrátí. Ekononické NEVĚSTKY, určené Kristem k úplnému zničení, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou v úvodu uvedené, drzé ekonomické svině. Jestliže já jsem Kristem v Písmu vyvoleným prorokem kvůli tomu, aby Ježíš Kristus, správným výkladem Písma, se stal jediným PROROKEM pro celý svět, jediným Bohem všech státú světa, jediným DUCHEM SVATÝM, jsou Ježíšem Krisem, stejně jako já, vyvolení všichni, kdo texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA nyní dostávají. Nikdo již nemá výmluvu, se ke Kristu ZÁKONODÁRCI nevrátit, a neučinit Česko BÍLOU NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU tím, že bude rozhodnuto o vytvoření úplně nové, poslušné, živé, bílé, STÁTNÍ SPRÁVY, bez barevných politiků pravice a levice. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, bude všechno stále horší tím, že Česko a svět bude stále blíž k ropnému a ekonomickému kolapsu, a tím blíž ke svému úplnému zničení vrcholným Božím trestem, to je fašismem, a PEKLEM třetí světové války. Bože milosrdný, nenič odstoupením svého Božího rozumu, Česko a ostatní svět. Netrestej Česko kvůli neposlušnosti nemravných sviní v ČRo v Brně, VICHREM, ohlášeným na sobotu 2.2.2019, na Hromnice, nedávej mu běsnící sílu. Dej svým Božím rozumem, ať především v ČRo v Brně v sobotu, roztají tím, že v pořadu MEZI NEBEM MRAVNĚ VYSOKÝM, A ÚPLNĚ POSLUŠNÝM ČESKEM zajistí TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. Sekretářce ředitelky ČRo v Brně LVICI Haně Ondriášové, bylo telefonicky sděleno, že má povinnost mě v pátek přijmout kvůli tomu, aby redaktoři pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, již v sobotu 2.2.2019 učinili z úplně poslušného Česka BÍLOU NEVĚSTU, které Kristus zůstal MANŽELEM či ŽENICHEM. Kristus vyžaduje, aby LVICE Ondriášová, neprodleně zajistila, aby redaktoři ČRo, Písmo, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, objasnili tak SROZUMITELNĚ, aby v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, se Česko za NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vdalo, a to v jedinou hodinu oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Česku, a ve světě skutečně je, již více než sedm křesťanských dní, to je více než SEDM TISÍC LET. Vždyť všichni úplně poslušní z Písma již ví, že jsi Ježíši Kriste stvořil Písmo úplné tím, že jsi stvořil SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanské, neposlušné, mrtvé svině, mají Písmo neúplné tím, že Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, studují pouze z Bible. Tím jsou stejnými Bohy jako pozlacená křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. Kristus proto, neposlušné, to je mrtvé svině, slovem NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemůže uzdravit. Úplným Písmem, kde Ježíš Kristus vše o sobě, a o jím v Písmu vyvoleném Česku uvedl, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky je tu, v Česku, s námi, buďme s ní. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, Ježíš Kristus slíbil, že moje přání tříletý, které mám od roku 2015, do roku 2018, splní najednou. Nyní u LVICE, u úplně poslušné, to je živé ředitelky ČRo v Brně, Hany Ondriášové. Kristem v Písmu vyvolené Česko se může rozvíjet energeticky správně pouze rozumem Božím, rozumem Ježíše Krista, z Božího milosrdenství. Nikoli rozumem lidí, protože, při odstoupení Božího rozumu, je lidský mozek pouze geneticky zvířecí. Neposlušní, bez rozumu Krista mrtví lháři a zločinci, dělají na světě veškeré zlo tím, že prokazatelně lžou v tom podtatném, to je o koncepci energetiky, což je opakovaně dokázáno. Pro lhaní o koncepci energetiky, vládnoucí neposlušná, to je mrtvá elita, není užitečná ani lži lidu Česka, ani Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Začíná se lunární rok PRASETE, což je rok trestu všech ekonomických prasat, či sviní, např. ministryně financí JUDr. Schillerové, ministryně sociálních věcí Maláčové, ředitelky ÚP v Rosicích JUDr. Kubišové, a starostky města Rosic Mgr. Trojanové. Na základě textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ředitelka ČRo v Brně, LVICE Hana Ondriášová, má povinnost rozhodnout, že ČRo v Brně musí zajistit, aby uvedené ekonomické NEVĚSTKY, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, která je možná pouze Božím technickým rozumem, neprodleně a dobrovolně vešly do říše ticha, to je na smetiště dějin. Lži Satanů kněží, např. lži Belzebuba biskupa Cikrleho o Ježíši Kristu, a o jeho vlivu na dění v Česku, a ve světě, mají povinnost ukončit pracovníci ČRo v Brně. Satan biskup Cikrle drze prohlásil, že křesťanské náboženství nemá žádný vliv na výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu atd., což je drzá lež, jako věž. NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ Satana biskupa Cikrleho křesťanského a ateistického nemravného lži lidu, brání Kristu ZÁKONODÁRCI učinit Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Česko bude přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, až pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Majetek pomine, až úplně poslušné Česko uzná, že v letním majetku nebude čím topit. Česko, od roku 2000 dělá na světě zlo tím, že se odmítá ke Kristu vrátit.

 

4.) Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka v současné době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí je skutečnost, že i u technické elity VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, pro jejich neposlušnost, vzešel plný počet pohanů. Oze.2/18,6/1,8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, 2.Tes. 2/3,11,3/1,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. Pohané jsou ti neposlušní a vzpurní, kterým se hnusí Boží slovo dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně objasňované. Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. Odstoupení Božího rozumu učinilo POHANY z profesorů a docentů VUT v Brně, a ČVUT, kterých jsem se dotazoval na řešení koncepce energetiky Česka a světa. Na ČVUT jsem navštívil děkana ČVUT Hrdličku a profesora Drkala. Na VUT v Brně jsem navštívil docenta Skálu, docenta Kadrnožky, docenta Pospíšila a docenta Hirše. Docent Kadrnožka mě objasnil energetickou koncepci Česka, kterou uvedl ve své knize PROMĚNY ZEMĚ PŘI OPATŘOVÁNÍ ENERGIE, vydanou na VUT v Brně v roce 2006. Autorovi byla za knihu udělena Cena Českého literárního fondu a Nadace Hlávkových. Docent Kadrnožka řekl, že dle jeho odhadu je v Česku potřeba vybudovat 27 jaderných elektráren velikosti Temelína proto, aby se nahradila energie z ropy, jejíž éra se končí. Na ČVUT mně děkan Strojní fakulty ČVUT profesor Hrdlička řekl, že docent Kadrnožka se mýlí tím, že nezohlednil účinnosti přeměn energií. Dle jeho názoru Česko musí, kvůli zachování stávající dopravy, jenom pro dopravu vybudovat 40 jaderných elektráren velikosti Temelína. Média vzala názor profesora Hrdličky vážně. V médiích se krátce mluvilo o tom, že Česko musí postavit mnoho jaderných elektráren velikosti Temelína. Tyto názory se v médiích dlouho neohřály. DUCHEM CHUDÍ neposlušní, to je mrtví politici, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, začali sloužit tvorstvu místo stvořiteli tím, že začeli mlet svou ekonomickou koncepci dostavby Temelína, a později i koncepci dostavby Dukovan. Ekonomická svině, ministryně průmyslu Nováková, v roce 2019, to je 13 let od roku 2006, od vydání knihy o koncepci energetiky docenta Kadrnožky, a 13 let od věrohodného objasnění Písma o vyvolení Česka být poslušným, živým Božím lidem, drze v médiích mele, že nemá dostatek financí na dostavbu Dukovan. Premiér Babiš dokonce uvažuje o tom, že prodlouží životnost jaderné elektrárny Dukovany, což je dle něho levnější, než výstavba nové elektrárny, což odborníci na jadernou energetiku považují za velmi nebezpečný hazard s bezpečností Česka. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, všechny lži technického lži lidu vidí, a svůj SOUD dělá tím, že mám opakovaně uvádět texty Písma o tom, že již na Velikonoce 2006, to je cca 6,3 roků od roku 2000, mělo být v Česku vše energeticky nové. Vše opakovaně uváděné, umožnil Ježíš Kristus objasnit, levicovému KOZLU premiéru Paroubkovi, Bohem prokletému pravicovému PTACTVU ODS, premiéru Topolánkovi, a ostatním premiérům politického dobytka. Dan.8/14,9/14,17,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zjev.1/1až22/21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl. 1/7,14,8/13,17až11/28, 20/12,31/10, atd. Místo ekonomických sviní, místo politiků pravice a levice, již na Velikonoce v roce 2006, či později, v době vlády SEDMÉHO ANDĚLA Ing. Topolánka, mělo v Česku být všechno energeticky nové tím, že Ing. Topolánek měl vládnout Česku jako úplně poslušný, živý, NEOMYLNÝ Bůh, jako BOŽÍ SYN, jehož Boží slávu toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Pokorný a úplně poslušný, to je živý odborník na energetiku, SEDMÝ ANDĚL, SEDMÝ PREMIÉR Česka, premiér Mirek Topolánek, měl povinnost učinit Česko ŽENOU STATEČNOU, BÍLOU NEVĚSTOU, protože z textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA věděl, že Kristus zůstal úplně poslušnému Česku MANŽELEM, či ŽENICHEM. Měl již tehdy, v době svého kralování, od roku 2006, do roku 2009, neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, Boží majetkové celosvětové roviny, realizací Božích zákonů o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů v celosvětovém, mírovém Božím království. Neučinil to pro svou neposlušnost, pro svou neochotu studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ing. Topolánek totiž odmítl, a odmítá, věřit textům Písma o tom, že jeho mozek je pouze geneticky zvířecí, a že jeho DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. V době vlády SEDMÉHO premiéra Topolánka, Ježíš Kristus již umožnil objasnit texty Písma o tom, že SEDM DNÍ stvoření světa, je SEDM TISÍC let, protože jeden den u Ježíše Krista je jako jeden den. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Moj.1/1až2/3, atd. V době vlády Topolánka již bylo zřejmé, že kvůli jeho neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o správné koncepci energetiky Česka a světa, Boží hněv dopadl na Česko a svět SEDM KRÁT, to znamená, jak v době vlád SEDMI premiérů Česka, tak v době SEDMI TISÍC let neposlušného, to je mrtvého lidstva, které se skončily v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25až35/10až43/26,31, Jer. 1/17až15/9,19až31/27,32až51/58,63, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Rok 2001 až 2019, je již tedy PRAVÝM POLEDNEM tím, že je jednak ÚVITEM třetího křesťanského dne, či třetího křesťanského tisíciletí, Oz.2/18až6/1až14/4, Sír.5/5až 48/3, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. jednak ÚSVITEM osmého DNE PÁNĚ, ÚSVITEM osmého tisíciletí vlády Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Proto platí texty Písma o tom, že jak emeritní premiér Ing. Topolánek, tak stávající premiér Babiš, a spolu s nimi veškerý křesťanský, či ateistický lži lid Česka a SVĚTA, na ÚSVITU tohoto tísíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v únoru 2019, má povinnost Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, znát nově, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Např. Satan kardinál Duka již nikoho nesmí učit poznávat svého Krista UKŘIŽOVANÉHO. Jeho křesťanský Kristus, je UKŘIŽOVANÝ již pouze mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma Rusnoka, vlastníka křesťanské SKÁLY, to je PRACHŮ a ZBRANÍ. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je Kristus UKŘIŽOVANÝ již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské neposlušné, to je mrtvé svině jsou stejné, jako jejich pozlacený Bůh. Mají oči, a pravdu o Ježíši Kristu nevidí, mají uši, a pravdu o Ježíši Kristu neslyší. Co lze poznat o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, je již přístupné všem pokorným a úplně poslušným, to je živým služebníkům nového Ježíše Krista NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Dle Boží vůle, v Písmu vyvoleném Česku, všichni poznali nového Ježíše Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takového, jaký v Písmu opravdu je. Poznali Boha, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a tím poznali SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky. Nikdo v Česku nevzdal novému Kristu čest, ani mu nikdo není vděčný za vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM. NETVOŘI z Bohů vládnoucí elity NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tvrdí, že jsou moudří, svým geneticky zvířecím. Pro svou neposlušnost Ježíše Krista, pro odstoupení jeho Božího rozumu, jejich scestná mysl geneticky zvířecí, po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, znovu zavedla Česko do děsivé křesťanské temnoty. Neposlušní zaměnili slávu nepomíjejícího Krista, za slávu člověka, za slávu např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, emeritního rektora Masarykovy univerzity, politologa Petra Fialy. Vyměnili uváděnou pravdu o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, za lež o SYNU ČLOVĚKA, o křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské dočasné MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto, pod křesťanskými nebesy MRAVNĚ NÍZKÝMI, všichni neposlušní slouží tvorstvu, místo STVOŘITELI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Na ČVUT jsem navštívil děkana ČVUT Hrdličku a profesora Drkala. Na VUT v Brně jsem navštívil docenta Skálu, docenta Kadrnožky, docenta Pospíšila a docenta Hirše. Co jsem se od nich dozvěděl. Bylo mně sděleno, že pod křesťanskými nebesy MRAVNĚ NÍZKÝMI, jim objasněnou pravdu o Kristu, a jim objasněnou pravdu o správné koncepci energetiky, nemohou mluvit. Mají povinnost sloužit tvorstvu, mají povinnost vyhovovat nesmyslným přáním lidí. Bylo mně sděleno, že kdyby mluvili pravdu o správné koncepci energetiky, byli by prohlášení za blázny, a o svoje dobře placená koryta by přišli. Kristus však v Písmu uvádí, že to není pravda. V Písmu slíbil, že když jim objasněnou pravdu o správné koncepci energetiky budou mluvit, že svým Božím rozumem zajistí, že jim nikdo neublíží. Naopak zajistí, že stávající neposlušní a vzpurní vládnoucí Bohové, politici pravice a levice, kteří ve všem podstatném lžou tím, že lžou o Ježíši Kristu, a tím lžou i o koncepci energetice, zmizí navěky v říši ticha, to je na smetišti dějin. Protože Kristus určuje, kdo bude sedět na vedoucím Božském místě premiéra Česka, vybral za SEDMÉHO ANDĚLA, za sedmého premiéra Česka, odborníka na energetiku, Ing. Topolánka. Proto Ing. Mirek Topolánek má povinnost být premiérem nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné. Proto se premiér Babiš musí smířit pouze s místem ministra zahraničí. Boží vůle o zřízení nové, a úplně poslušné vlády Česka, je opakovaně objasněná, na konci kapitoly. Proto LVICE, úplně poslušná, to je živá ředitelka ČRo v Brně, Hana Ondriášová, má povinnost dělat OKŘÍDLECE, a vše uvedené vykřičet v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ. V ČRo v Brně se již nikdo nesmí bát politiků pravice a levice, ale Krista ZÁKONODÁRCE.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Oficiálním partnerem každého úplně poslušného služebníka Božího, je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Který každému dává svůj Boží rozum, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, štěstí, atd. tak, jak sám chce. PARTNEREM zůstane Kristus nyní těm uplně poslušným služebníkům, kteří neprodleně, v ČRo v Brně, kde je nyní ředitelkou Hana Ondriášová, úplně zničí SKÁLU křesťanských, či ateistických sviní, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Pohár trpělivosti, kterou má Ježíš Kristus s neposlušnými, to je s mrtvými ekonomickými sviněmi z Rosic a z Prahy, uvedenými v kapitole 252, již přetekl. Kdo se jako neposlušný, mrtvý, povyšuje nad rozum Ježíše Krista, uvedený v jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětové Boží majetkové rovině, nezbytné pro energetickou spásu Česka a světa, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, jde do věčných muk v dalších inkarnacích své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat. Při odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných ekonomických mrtvol, je nemožné se energeticky spasit. Česko může být energeticky spaseno rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, když lži lid Česka získá ztracenou důvěru Krista tím, že po ředitelce ČRo v Brně Haně Ondryášové bude požadovat mluvení pravdy o Kristu, a mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pořad ČRo MEZI NEBEM A ZEMÍ, musí být pořadem o NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, a o Kristem v Písmu vyvoleném Česku, o BÍLÉ NEVĚSTĚ, která se svými skutky připraví svolat kongres všech úplně poslušných státníků, do DOLINY O2 Arény v Praze. V pořadu ČRo má Česko povinnost Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE přesvědčit, že bude BÍLOU NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU tím, že v jedinou hodinu, v pořadu ČRo v Brně, v sobotu 2. února 2019, na Hromice, ukončí SOUD ekonomických NEVĚSTEK, a SOUD ČARODĚJNIC všech ekumenických církví, uvedených v kapitole 252, což se nestalo. Zpochybnění rozumu NEOMYLNÉHO Krista, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, ředitelkou Hanou Ondryášovou, by bylo k energetické SMRTI Česka a světa. Nechat oficiálního PARTNERA Česka, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který v Česku žije mezi námi, sedět v mravně nízkých nebesích protikladných dogmatech děsivé temnoty katolického katechismu, a v krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomických NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC z Rosic a z Prahy, dle kapitoly 252, je k úplnému zničení Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, a v době třetí světové války. V případě další neposlušnosti ČRo v Brně, Kristus Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu zlému tvorstvu. Aktuální prioritou Česka je návrat ke Kristu ZÁKONODÁRCI, který zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM, úplně poslušné, nové, živé STÁTNÍ SPRÁVY Česka, BÍLÉ NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ. Křesťanské protikladné žvásty o Kristu, jsou energetickou SMRTÍ. Život věčný, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, budou mít pouze úplně poslušní. Křesťanské a ateistické neposlušné svině, studeným PEKELNÝM OHNĚM děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, zaseli nenávist vůči Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který vyžaduje, aby Česko bylo BÍLOU úplně poslušnou NĚVĚSTOU tím, že učiní rozhodnutí o úplném zničení stávajících neposlušných, mrtvých, lidských Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů. Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že svým Božím rozumem, energeticky spasí pouze ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně spálí křoví boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, kterými zarostla celá země. Stížnost na vzpurné Cetrum.cz helpdesk@centrum.cz, na KSZ v Brně JUDr. Sladkého, podatelna@ksz.brn.justice.cz, Policii ČR Rosice npor. Šoukala bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, a veřejnoprávní média, především ČRo a ČT nabozenstvi@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, podávaná neposlušným zákonodárcům Česka, bývalým komunistům, BERANŮM, premiéru Babišovi babisa@psp.cz, Jaroslavu Kuberovi kuberaj@senat.cz, a Radkovi Vondráčkovi vondracek@ano2011, vondracekr@psp.cz, posta@psp.cz. Vážení zákonodárci. Ježíš Kristus, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, s Vámi, neposlušnými, neuzdravenými, to je pro odstoupení rozumu Krista mrtvými, si stále neví rady. Chce se smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem, a následně nad celým světem, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kvůli Vám, a tím kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, stále nemůže. Od NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, od mediálního MISTRA Krista, od LÉKAŘE, od UČITELE všech, od OTCE ZAKLADATELE všech politických a náboženských organizací, který úplně poslušné vládě Česka zůstal MANŽELEM, ŽENICHEM, PŘÍTELEM, Česko dělí Vaše rozhodnutí, o UKONČENÍ POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU neposlušných, křesťanských a jiných sviní, který, dle textů Písma, trvá již 2019 let. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, kdy v Česku musí Krista každý znát jako DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, již nikoho nesmí učit znát svého Boha, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO. Kristus křesťanský, je UKŘIŽOVANÝ pouze děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA Rusnoka. Dle Písma a písniček od Krista, UKŘIŽOVANÝ Kristus je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, je DÍTĚTEM křesťanského hříchu. Jste již pouze blázni, když chcete sloužit křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, když chcete věřit krásným řečem Satanů kněží, BELZEBUBA kardinála Duky, NETVORA Tomáše Halíka, či zlé svině, NEVĚSTKY Endlicherové z twr@twr.cz. Lži těchto Kristem prokletých neposlušných MODLOSLUŽEBNÍKŮ, mrtvých hlupáků, pokrytců a zločinců o tom, že Vám Kristus odpustil všechny Vaše hříchy a lži o koncepci energetiky ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, kvůli které se celá země v základech hroutí, jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Před Ježíšem Kristem DUCHEM SVATÝM nelze uniknout. Mnohé, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Na Centrum cz, na helpdesk@centrum.cz, na orgány činné v trestném řízení z Rosic a z Brna, na ČRo a ČT, především na ředitelku Hanu Ondryášovou, podávám stížnost, či trestní oznámení, protože pro jejich vzpouru proti Kristu ZÁKONODÁRCI, ŽENICHOVI, či MANŽELOVI, po rozeslání a zveřejnění kapitoly 252, je v Česku, a ve světě, všechno stále horší. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi, pro Vaši neposlušnost, se k neposlušnému, to je mrtvému Česku, obrátil zády, to je řití, a ne čelem. Bude bdít nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je od mrtvých sviní, až do úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je třeba provést neprodleně, zničením boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, nikoli silou vojáků, ale novým BOŽÍM DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mediální MISTR Kristus, pro úplné zničení DÉMONŮ, to je ekonomických sviní, stvořil seriál PŘÍBĚH SLUŽEBNICE. V seriálu PŘÍBĚH SLUŽEBNICE, DÉMONY, to je ekonomické svině z Rosic a Prahy, ničili vojáci, což Kristus nechce. Chce, aby se celé Česko zachránilo tím, že bude úplně poslušné, to je živé, stejně mocné jako Kristus. Kristus vyžaduje, aby Česko pochopilo seriál jako podobenství o DÉMONECH, to je ekonomech z Rosic a z Prahy. Jejich vyvlečení, z jejich kanceláří v Rosicích a v Praze, během deseti minut, nemají dělat vojáci, ale služebníci Krista, zvěstováním pravdy o tom, že ekonomové jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a že je nezbytné na ně úplně zapomenout. Kristus vyžaduje, aby Česko zapomělo na boháče, bankéře, zbrojaře a vojenské kaplany, jako první na světě. Ekonomické svině, NEVĚSTKY, buď budou rodit děti boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, ke smrti, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války, nebo nyní porodí jako PLOD DÍTĚ, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, vyvýšeného tímto SOUDEM boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. SOUD s ekonomickými NEVĚSTKAMI Česka a světa, které neotěhotní novou vírou v Krista VÍTĚZNÉHO, není věcí lidskou, ale Boží. Také úplně poslušným ekonomickým NEVĚSTKÁM Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM. Na svatbě, každá neposlušná, to je mrtvá ekonomická NEVĚSTKA, může Ježíši Kristu ŽENICHOVI, MANŽELOVI, PARTNEROVI, odpovědět buď ANO, nebo NE. Kdo odpoví ANO, stává se úplně poslušným služebníkem Krista ZÁKONODÁRCE, a čeká ho ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kdokoli nyní, na SVATBĚ začínajících hostin SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, odpoví Kristu MANŽELOVI, ŽENICHOVI, NE, jde do věčných muk, v dalších inkarnacích své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zviřat. Kristus, dle svého plánu uvedeného v Písmu, bude snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, buď třetí světovou válkou, nebo dobrovolně, snížením porodnosti. Kdo se nestane nyní úplně poslušným služebníkem Krista ZÁKONODÁRCE, jde do věčných muk tím, že Kristus, dle textů Písma, neposlušným přemnoženým sviním, zmaří jejich DUŠE v dalších inkarnacích, strašliovou záhubou, v tělech červů, či myší. Proto je moudrostí bát se Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Silní jsou nyní pokorní služebníci Krista, úplně poslušní Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Slaboši, lenoši, zrádci, pokrytci a zločinci jsou nyní např. DÉMONI, ekonomové, vlastníci PRACHŮ, kteří přišli na svět Kristem prokletí, a prokletí je nyní jejich údělem. Kristus v Písmu určil, že úplně poslušná technická a politická elita Česka, má povinnost nyní učinit rozhodnutí, že SKÁLA neposlušných, to je mrtvých ekonomických sviní, NEVĚSTEK, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. odtáhne neprodleně v děsu, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus zlé, neposlušné, mrtvé svině úplně zničí tím, že znovu nastolí fašismus. Horečné zbrojení již nastolil. Vrcholným trestem pro neposlušné, to je pro mrtvé svině, bude třetí světová válka, ve které Kristus neposlušné Česko úplně zničí, dle svého plánu. Proto strach z Krista je moudrostí.

 

6.) Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. Kristus nechce, aby neposlušný Kubera byl Bohem neposlušných, bez rozumu Krista mrtvých pohanů Česka, kterých nyní, v lednu 2019, vzešel plný počet. Kubera tvrdil, že je Bohem POHANŮ, a to v ČT1. Kristus vyžaduje, abyste nyní byli Bohové stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ, jako je Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dokážete se nebát, dokážete vše na světě změnit na energeticky neotřesitelné, když uvěříte textům Písma, že Váš mozek je pouze geneticky zvířecí, a že Kristus, DUCH SVATÝ, má nad Vašim geneticky zvířecím mozkem úplnou převahu, a že proto děláte to, co se Kristu líbí. Aby se Kristu líbilo co budete nyní dělat, navrhuji Vám tento program. Centrum cz, helpdesk@centrum.cz, mně nyní zrušil dvě stále elektronické adresy, a ztěžuje mně zakládat adresy nové. Nové adresy zakládám cca 3 x, či 4 x týdně proto, abych mohl, bez cenzury, rozesílat tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Tři krát, nebo čtyřikrát týdně zasílám poslední napsanou kapitolu těchto textů SOUDU neposlušných, na 3 x 60 adres. Síť Centrum.cz tím nepřetěžuji. Máme svobodu slova a svobodu náboženskou. Tyto texty jsou mírumilovnou, politickou a náboženskou propagandou dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království. Dle zákona je zasílat mohu. Je v nich uvedena pravda o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a pravda o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která zachrání pokorné, úplně poslušné, to je živé služebníky Krista. Neposlušní, kterých v Česku vzešel plný počet, mě stále vyhrožují rozbitím huby, či žalobou, či mě prohlašují za blázna, kterému přejí, že tři vládnoucí psychiatři z Brna, od roku 2016 mě za trest zakázali řídit auto, což Kristus v Písmu, o mém bláznovství předpověděl. Okupace lidských mozků, geneticky zvířecích, trestajícím Ježíšem Kristem, je nejhorším druhem okupace. Při odstoupení Božího rozumu, jsou neposlušní, to je mrtví, lži lidem, který lže o všem podstatném, ke své vlastní záhubě. Geneticky zvířecímu rozumu neposlušných ateistických sviní, je odporný Boží zákon, o nastolení celosvětové majetkové Boží roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, stejného pro chudáky a boháče. Boháčům se nelíbí, je jim nemožné, energeticky nezbytné, úplné zrušení lidských Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, a tím PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. a tím úplné zničení všech uváděných ekonomických NEVĚSTEK, sedících nad vzedmutým mořem neposlušných, mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Centrum cz, helpdesk@centrum.cz, zasílané kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů dává do SPAMU, kvůli strachu ze zrušení DÉMONŮ, to je ekonomů, politiků pravice a levice, boháčů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Proto, kvůli této cenzuře na Centrum.cz, stále tvořím adresy nové. Kristus se bude líbit, když jako zákonodárci zajistíte, aby Centrum.cz, obnovil dvě stále elektronické adresy, které mně zrušil, a aby mě neztěžoval zakládání adres nových. Stále nové adresy bych nezřizoval, kdyby Centrum.cz, přestal dávat adresy, kterými zasílám tyto texty kapitol PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, do SPAMU. Texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA mají velký význam pro Česko a celý svět, protože jsou napsané z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, který, dle svého plánu, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, připravuje nastolení mírového, celosvětového Božího království. Všechny moje uváděné požadavky na orgány činné v trestním řízení z Rosic a z Brna, na psychiatry z Brna, na praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan, na Otce Bohu milého faráře Hékeka, atd. máte povinnost zajistit tím, že se rozhodnete, že Kristem v Písmu vyvolené Česko, se ke Kristu vrátí v jedinou hodinu, v pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM A ZEMÍ tak, jak je dále požadováno. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, když přiznáte, že jste v koncích, se svou ekonomickou moudrosti své SKÁLY, kterou jsou Kristem prokleté ekonomické NEVĚSTKY, uvedené v kapitole 252. Kristus vyžaduje, abyste rozhodli, že Kristem vyvolené Česko, v ČRo v Brně, ukončí pomalý Boží SOUD křesťanských neposlušných sviní, který trvá již 2019 let, v sobotu, na Hromice 2.2.2019. Máte povinnost zajistit, aby v Česku, v prvním státě na světě, všichni znali Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, takového NEOMYLNÉHO, jaký skutečně je, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Aby nikdo ze lži lidu Česka, nebyl Satany kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC mystifikován, jejich učením o odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, neposlušným křesťanským, militaristickým sviním. Kristus bude mít s úplně poslušným, to je s živým Českem, soucit. Dle svého slibu, svým Božím rozumem zajistí, aby úplně poslušné, to je živé Česko, zvítězilo nad všemi státy světa, nikoli vojenskou silou, ale DUCHEM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. Máte povinnost odsouhlasit, aby v ČRo v Brně, byla objasněná NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA mezi Ježíšem Kristem, a úplně poslušným lži lidem Česka, o pomoci Božího rozumu, nyní především pro technický lži lid, kterému Kristus ukáže věci technicky nové, kvůli náhradě fosilních paliv, za energii ze SLUNCE, VĚTRU, atd. Navrhuji Vám tento postup. Pracovníci ČRo v Brně předtočí pořad MEZI NEBEM A ZEMÍ, a zašlou Vám ho k odsouhlasení. Je požadováno, aby pořad byl rozdělen takto. 1.) Nejdříve budou citovány texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o moci Boží nad lidmi. 2.) Dále budou citovány texty Písma o Boží vůli, platné od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, což je ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí. Pro tuto dobu, Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost se ke Kristu vrátit tím, že jediným slovem Krista v médiích bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus s úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, komunikuje pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 3.) V této části pořadu budou citovány texty Písma o vyvolení Česka být pokorným a úplně poslučným, to je živým lidem, a texty Písma o době PRVNÍHO a DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka. Poprve Kristus přišel do Česka v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, kdy trestal např. boháče, statkáře, či Satany kněze dle textů Písma, kdy nemusel nic vyšetřovat, a dával je do vězení pod zámek, dle textů Jóba, či Izajáše, atd. Nyní se Boží láska, Božího rozumu, znovu vrací k nám. Nabízí, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, svou náruč dokořán, především bývalým komunistickým BERANŮM, Kuberovi a Babišovi. Poprve přišel Kristus do Česka proto, aby ukázal, jakým způsobem naplnit Písmo, jak vyvléct od koryt boháče, bankéře a vojenské kaplany. Nyní přichází Kristus do Česka podruhé, kvůli energetické spáse Česka a světa, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Žít ve lži o Bohu, a tím ve lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, nedává žádný smysl. Používat zisky za prodej fosilních paliv na horečné zbrojení je bláznovstvím. Používat zisky za prodej fosilních paliv na nákup potravin, jako např. ve Venezuele, je bláznovstvím DUCHEM CHUDÝCH NETVORŮ. Především bývalí BERANI, komunisté, Kubera a Babiš mají povinnost pochopit texty Písma o nutnosti sjednocení celého světa, jedině možnou energetickou koncepcí, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Texty Písma o tom, proč je potřeba bát se Ježíše Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a nebát se neposlušných, to je mrtvých lidí, začnou platit, až Kubera a Babiš se ke Kristu BERÁNKOVI vrátí pro pochopení, že Kristus byl BERÁNKEM pouze pro dobu čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Rodit z děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů Krista UKŘIŽOVANÉHO, již není možné, protože křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA je Bohem pouze dočasným, pro dobu, kdy lidé celého světa, neslouží Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi

 

námi, ale pouze svým pohlavním ÚDŮM. Pohlavním ÚDŮM neposlušní, to je mrtví lidé slouží tím, že slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. V lednu 2019 je PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, kdy především bývalí BERANI, komunisté, Kubera a Babiš mají povinnost z textů Písma pochopit, že mají povinnost rodit Ježíše Krista z nového DUCHA SVATÉHO, takového, jaký opravdu je, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energetická bezpečnost Česka a světa, je pouze u Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli u politiků pravice a levice, jejichž mozek, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, je pouze geneticky zvířecí. Především pravice, bývalí soudruzi, Kubera a Babiš mají povinnost Česko a svět energeticky, ekologicky, a mravně spasit, zvěstováním totální podřízenosti se Česka Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Kristus v Písmu vyvolil Česko proto, aby s pomocí bývalých soudruhů, BERANŮ, Kubery a Babiše, podřídil všechny státy světa, pod svoje zákony o správné koncepci energetiky. Energeticky zachránit sebe, Česko a svět, je možné pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. Máte povinnost přinést oběti ZÁPALNÉ, to je spálení ekonomického, politického a náboženského KŘOVÍ, kterým zarostla celá země, které Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, již nepotřebuje. OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost spálit všechny ekonomické NEVĚSTKY, dle kapitoly 152, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až Vy budete BÍLOU NEVĚSTOU, DRUŽKOU Ježíše Krista tím, že vytvoříte novou vládu Česka, úplně poslušnou, BÍLOU NEVĚSTU, očištěnou od ekonomů, politiků pravice a levice, atd. dle textů na konci kapitoly. Proti klimatickým změnám je možné smysluplně postupovat pouze podle zákonů Ježíše Krista, který vyžaduje neprodleně ukončit energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Změnit se musí neposlušní lidé. Kristus, trestající SOUDCE, jehož hněv, kvůli Česku, již neprodlévá, je v textech Písma stále stejný. 4.) Máte povinnost rozhodnout o tom, aby v poslední části pořadu ČRo v Brně byl hostem jediný architekt, a jediný urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, odborník na energetiku těchto domu, vedoucí Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš z VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com. Kristus slíbil, v případě úplné poslušnosti docenta Hirše, že ho již nebude pokořovat odstoupením svého Božího rozumu. S docentem Hiršem bude veřejně konzultována výstavba sídlišť a měst z uvedených domů, které nebudou potřebovat pro vytápění a vaření fosilní paliva. Kristus v Písmu slíbil, že dá Česku a lidstvu nadějí do budoucnosti. Slíbil, že docentu Hiršovi, a ostatnímu technickému lži lidu, ukáže v energetice ze SLUNCE, či z VĚTRU, věci nové tak, aby technický lži lid Česka, a světa, v klidu a v pokoji překonal tuto dobu přelomu věků, kdy je nezbytné vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. V případě Vašeho zájmu, Vám vše uváděné objasním osobně. Myslím však, že je vhodnější vše uvedené připravit v Brně, a Vám pořad pouze zaslat k odsouhlasení. Kristus v Písmu uvádí, že v případě, že Česko úplně nezničí, budete mít povinnost mně zajišťovat veškerý servis, až do konce mého života. V televizi ani v rozhlase nechci vystupovat, protože Česko a svět nemá oslavovat lidský mozek, který je pouze geneticky zvířecí, ale pouze rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a který vede Česko a svět tak, jak to v Písmu uvedl. Proto Kristus nechce, aby někdo oslavoval mě jako posledního proroka lži lidu Česka. Každý má povinnost se chlubit znalostí Krista, to je znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokud budu chtít něco zveřejnit, určitě bude stačit zveřejnit moje názory elektronicky. Kristus bude oslaven Českem, až Boží trojice zákonodárců Česka, Babiš, Kubera a Vondráček, oslaví Krista, oslaví jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že učiní veřejné rozhodnutí, že do DOLINY O2 Arény v Praze, svolají kongres všech úplně poslušných státníků celého světa. Dle Písma, jako Kristem v Písmu vyvolení BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, máte povinnost pracovat k porodu nového Ježíše Krista tím, že budete iniciovat ukončení těchto textů SOUDU neposlušných sviní, vzpurných křesťanských a ateistických sviní, uvedeným způsobem. Lidstvo bylo vydáno marnosti svého snažení nalézt Krista takového, jaký skutečně je, nikoli vlastní vinou, ale pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Veškeré zlo křesťanských a ateistických žvástů musí být odstraněno v jedinou hodinu vykonání SOUDU všech neposlušných, křesťanských či ateistických sviní Česka a světa, v ČRo v Brně. Kdo bude Krista nenávidět kvůli majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zajde strašlivou záhubou ve třetí světové válce, což je vrcholný trest Ježíše Krista, a následně, v dalších inkarnacích své DUŠE, v tělech myší a červů. Vážení zákonodárci. Babiši, Kubero a Vondráčku. Když nyní odsouhlasíte ředitelce ČRo v Brně Haně Ondryášové, aby v pořadu MEZI NEBEM MRAVNĚ VYSOKÝM A ÚPLNĚ POSLUŠNÝM ČESKEM, redaktoři ČRo pracovali k porodu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z DUCHA SVATÉHO, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechny národy, celého světa, Vám a ředitelce Ondryášové, budou blahořečit. Ježíš Kristus slíbil, že po ukončení SOUDU neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, který SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES dělá již 2019 let, v ČRo v Brně, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, od Česka a světa, již odstupovat nebude. Mnozí budou úplně poslušní, to je živí, stejní jako Kristus ZÁKONODÁRCE. Kristus celosvětově začne realizovat svoji lásku, svých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky tak, aby v energetice bylo po nedostatku v energii ze SLUNCE, VĚTRU, atd. V tomto případě se Česko stane vytouženou zemí. K úplně poslušnému Česku bude Kristus shovívavý tím, že v Česku, a tím i všude na světě, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které úplně poslušným, a Bohu vděčným služebníkům Krista, již nikdy nezapadne. Všichni pochopí, že veškeré slovo od Krista se v Boží slávě doplňuje a upřesňuje. Po SOUDU neposlušných křesťanských a ateistických sviní v ČRo v Brně, mnozí Kristem vyvolení, jejichž profese Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Božím, celosvětovém mírovém království již nepotřebuje, dobrovolně vstoupí do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus nechce aby někdo zahynul, kvůli konci éry fosilních paliv. Chce, aby se všichni poslušní boháči zachránili tím, že Kristus každého bohatého korytáře smysluplně zaměstná. Kdo se nyní bude Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI posmívat, rozením křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, rozením křesťanské MODLÁŘKÉ STVŮRY, z děsivé temnoty protikladných dogmat katolického a protestantského katechismu, kdo se znovu prohlásí za Boha, toho stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zabije strašlivou záhubou. Kristus, nikoho vzpurného, neposlušného, křesťansky mrtvého, nenechá bez trestu. Kdo se nyní ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU vrátí, v Brně, či v Praze, bude s ním navěky. Kristus vyžaduje propustit z vězení všechny ekonomické vězně, protože Kristem vyvolené Česko, má povinnost zajistit, aby SKÁLA ekonomických nevěstek, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, odtáhla v děsu, nyní. Děkuji helpdesk@centrum.cz, za obnovení dvou stálých adres. Centrum.cz mně však neumožmil založit adresu lvice.Ondryasova@centrum.cz. Pro Česko je lepší, když ředitelka ČRo v Brně bude úplně poslušnou LVICÍ, než vzpurnou, zlou sviní. Mediální MISTR Kristus v novinách Rovnost a v písničkách uvedl jako podobenství věštění příchodu jara svištěm z PANSYLVÁNIE. Svišť vylezl z nory a nespatřil svůj stín. Znamená to, že i svišt v USA má PRAVÉ POLEDNE tím, že SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nad hlavou mu stojí. Svišť v USA, v dlouhé tradici předpovídání příchodu jara, tímto způsobem předpověděl brzký příchod jara podevatenácté. Od přelomu věků roku 2000, má Česko, v roce 2019, devatenáct let. Svišť v USA předpověděl Česku brzký příchod jara s NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI. Kristus očekává návrat poslušného Česka pod NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, SOUDEM křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus energeticky spasí pouze ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří nebudou stínit dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Božího království.

 

7.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na Česko uvedl ekonomické zákony NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, Václava Klause, pomocí TUNELU privatizace. Dnes sedí na NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH, nad vzedmutým mořem mrtvých militaristických sviní, jako Bohové, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, ministryně financí JUDr. Schillerová, ministryně sociálních věcí Maláčová, ředitelka ÚP v Rosicích JUDr. Kubišová, starostka města Rosic Mgr. Trojanová, a ekonomická svině Endlicherová z twr@twr.cz. Tyto ekonomické svině ignorují Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, PÁNA všech států světa, který ovládal a ovládá minulost, současnost i budoucnost Česka a světa tak, jak si to v Písmu předsevzal. Uvedené ekonomické NEVĚSTKY, stále drze smilní se svými Bohy, s boháči, bankéři, zbrojaři a vojenskými kaplany tím, že mají humanismus zavřených očí. Odmítají porodit SPASITELE, jediného ZÁKONODÁRCE s SOUDCE všech států světa tím, že stále ignorují dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království. Uvedené neposlušné, bez rozumu Krista mrtvé NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, SVINĚ, přišly na svět, a do Česka, v prokletí. Prokletí Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je jejich údělem. Krutým zmijím jedem děsivé temnoty svých promyšlených ekonomických vychytralostí, protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, lží, podvodů a pokrytectví, dělají veškeré zlo válek na zemi, veškeré sociální vylučování chudáků, bezdomovců, uprchlíků, atd. Svými ekonomickými zákony vedou Česko a svět, rozumem svých mozků geneticky zvířecích, do JÁMY, do HROBU, do BAŽINY, do BLÁTA, do nekonečné křesťanské POUŠTĚ ropného kolapsu, ekonomického kolapsu, a třetí světové války. Pokud se Česko od těchto drzých ekonomických sviní neprodleně neočistí tak, jak je dále uvedeno, Kristus Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Předsevzetím Krista je zničení dvou třetin přemnoženého tvorstva, buď ve třetí světové válce, nebo dobrovolně, celosvětovým snížením porodnosti. Ekonomické svině Česka a celého světa, znovu zasely kolonialismus, vykořisťování člověka člověkem, války, sociálně vyloučené bezdomovce, atd. Za to, a proto, že zaplnili celou zemi skládkami odpadků, od jednoho konce země na druhý, sklidí zánik tím, že jejich SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, odtáhnou v Česku děsu, snad již v lednu 2019. Tunelem PRIVATIZACE se ekonomické svině nahltaly majetku, ale zvrátí jej, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Je povinností všech pokorných a úplně poslušných technických služebníků Krista, uvedené ekonomické NEVĚSTKY, svině, úplně zničit SOUDEM tak, aby na Božím SOUDU opět zavládla spravedlnost taková, jaké již byla, pomocí textů JÓBA, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Z ekonomického křoví Česka a světa nezůstane ani větev, ani kořen, když dějiny Česka a světa se nyní budou učit nově, dle Písma. Písmo uvádí dějiny Česka naprosto srozumitelně. Uvedených pět NEVĚSTEK, či sviní, buď zůstane v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, nebo celé Česko zahyne v křesťanské, třetí světové válce. Ježíš Kristus se do vzpurného Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když uvedených pět NEVĚSTEK se dobrovolně vzdá svých, dobře placených koryt. Česko bude energeticky spaseno Božím rozumem v případě, když uvedené NEVĚSTKY, či svině, dobrovolně půjdou vařit do kuchyň SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, jako pomocné kuchařky, nebo když se dobovolně stanou zemědělskými nevolnicemi tím, že pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ budou pěstovat ovoce, zeleninu, brambory, atd. zahrádkářským způsobem. Ježíš Kristus vyžaduje, aby Česko vyměnilo ekonomický dobytek, za dobytek technický tak, jak je to dále uvedeno, neprodleně. Technický lži lid nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, se musí učit technicky řídit Česko a svět, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES, je nyní jediným NEOMYLNÝM Bohem celého světa, UČITELEM, MISTREM, LÉKAŘEM, OTCEM ZAKLADATELEM a SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, STVOŘITELEM, veškerého vzpurného, neposlušného tvorstva, politického, náboženského, vědeckého, technického, atd. Pokorný, úplně poslušný, Bohu věrný, Bohu vděčný, technický lži lid Česka a světa, který Kristus, svým Božím rozumem živí odjakživa, má nyní povinnost, do svých geneticky zvířecích mozků si dobrovolně naprogramovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro Česko a celý svět. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Jak Česko a svět může žít, bez dále uvedených čtyř tažných KONÍ, které v Česku, v lednu 2019, mají povinnost, v jedinou hodinu SOUDU v médiích, vše staré, militaristické, křesťanské zorat, a NOVÝM DUCHEM, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše obnovit. Tažní KONĚ úplně poslušného, to je živého technického lži lidu, mají povinnost vše obnovit tím, že již v lednu 2019, vše staré požnou, zorají, a místo krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných dogmat a promyšlených ekonomických vychytralostí katolického katechismu Belzebuba kardinála Duky, vysejí dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa. Čtyři tažné KONĚ Česka, opakovaně uváděné, mám povinnost jmenovat, mám povinnost dát jím jména a příjmení. Tažné KONĚ tvoří nová vládnoucí elita Česka, pokorná, úplně poslušná, to je živá, Ježíši Kristu vděčná za SOUD neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Prezidentem Česka má povinnost být odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, jediný URBANISTA a ARCHITEKT sídlišť a měst z těchto domů, informativně navržených na výkresech v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, projektant, vzduchotechnik, Ing. Rákos z Brna, v textech Bible, mnohokrát Kristem uvedený. Druhým KONĚM Česka je premiér nové, pokorné a úplně poslušné vlády Česka, v Písmu Ježíšem Kristem vyvolený odborník na energetiku, Ing. Mirek Topolánek. Seznam profesí ministrů úplně poslušné vlády Česka, je uvedený na konci této kapitoly. Třetim KONĚM Česka je ministr stavednictví, vzduchotechnik, který bude mít stejnou profesi, jako nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Je to nutné z toho důvodu, kdy v době, kdy bude rozhodnuto o tom, že letní majetek shnil z toho důvodu, že v něm nebude čím topit, energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a světa, bude představovat především výstavba sídlišť a měst z těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Sidliště a města z těchto domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ PRO 1500 LIDÍ, budou energeticky soběstačné energií ze SLUNCE. Česko má povinnost naplnit Písmo tím, že v kostele v Domašově, a tím ve všech kostelích Česka, musí neprodleně vyjít nový Ježíš Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Čtvrtým KONĚM Česka je premiér stávající vlády Česka, Ing. Babiš. Ing. Babiš má povinnost být v nové, poslušné vládě, pouze ministrem zahraničních věcí. Má nyní povinnost, jako premiér Česka, být OŘIDLENCEM, ANDĚLEM. Má povinnost do SVĚTA vykřičet RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Česko, z milosrdenství Božího rozumu, již strhlo na zem STARÁ křesťanská nebesa, s krvavým nebem křesťanským, mravně nízkým. Má povinnost do SVĚTA vykřičet RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Ježíš Kristus dovoluje Česku jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, protože nad celým Českem je již DÍRA ve starých, krvavých, křesťanských nebesích. Všichni pokorní a uplně poslušní, v této DÍŘE již vidí NEBESA NOVÁ, mravně vysoká, platná pro zřízení celosvětvého, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vítězové jsou nyní pokorní a úplně poslušní, kteří zveření Boží SOUD těchto textů, vzpurných, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích zločinců. Protože nikdo není úplně poslušný, vzešel v Česku plný počet pohanů. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, nyní může dokázat svou moc nad lidmi tím, že cca jednu třetinu úplně poslušných lidí přijme, a dvě třetiny nepřijme. Dvě třetiny které nepřijme, odsoudí k pádu do říše zvířat. V dalších inkarnacích DUŠÍ lidí, které jsou stejné jako DUŠE zvířat, DUŠE neposlušných, to je mrtvých lidí, bude inkarnovat do těl myší, či červů. V tělech myší, či červů, Kristus DUŠE neposlušných potrestá tím, že je úplně zničí. Jasná zpráva Písma je v tom, že Kristus nyní, nikoho neposlušného, to je mrtvého, nenechá bez trestu. Kdo se ke Kristu nyní dobrovolně nevrátí v úplné poslušnosti, bude Kristem trestán, až do úplného zničení. Bude pláč a skřípění zubů těch, jejichž DUŠE v příštích inkarnacích zajdou. Pokud se Kristus nad Českem smiluje tím, že ve DNI PÁNĚ, pomalý Boží SOUD křesťanských či ateistických sviní v médiích ukončí, Česko má povinnost v televizi ukázat tváře uvedených čtyř tažných KONÍ. Aby to bylo možné, dočasně tímto činím ministrem stavebictví odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, vzduchotechnika, docenta Hirše z VUT v Brně. Docent Hirš má povinnost, ze vzduchotechniků VUT v Brně, a ČVUT, ve veřejných výběrových řízeních, určit nového ministra stavebnictví. Kdo se nebude Ježíše Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, kdo se k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně nevrátí, riskuje, že jeho pouť v říši lidí končí. Kristus nechce říši politických a náboženských zvířat. Vyžaduje, aby politická a náboženská zvířata, učinila vše energeticky nové.

 

8.) V době úplňku MĚSÍCE, v den narozenin Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v pondělí 21. ledna 2019, Kristus Česku napovídal, co mělo dělat, dle vůle Ježíše Krista, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na starých krvavých křesťanských nebesích se ráno zatměl MĚSÍC Koránu, při úplném zatmění MĚSÍCE. Večer vyšel měsíc rudý, křesťansky krvavý. Což se stalo z toho důvodu, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko pochopilo texty Písma o tom, že krvavá křesťanská nebesa, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, byla učiněna dočasně, a to SLOVEM protikladným dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a SLOVEM krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. SLOVO NOVÝCH NEBES je o pokoji a míru celosvětového Božího království. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vše o sobě samém, a jím v Písmu vyvleném Česku, srozumitelně objasnil ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je nyní SLOVEM Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, což je DOBRÁ ZPRÁVA. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je již na NOVÉ ZEMI tím, že SLOVO např. Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je mezi námi, v Česku, pomocí SOUDU neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Především v zemi svaté, v místě svatém, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, v Rosicích, v Brně a v Praze, musí pochopit, že je Božím MILOSRDENSTVÍM, pomocí Božího rozumu, a pomocí textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zbavit Česko, a tím celý svět, neodkladně, neprodleně, stávajících zlých vládnoucích Bohů, to je Baalů a DÉMONŮ. Baalové a DÉMONI jsou boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. DÉMONI, EKONOMOVÉ, jsou vlastníci SKÁLY vzpurných a neposlušných stávajících Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. V době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019, se zatměl pouze MĚSÍC. MĚSÍC Koránu, či islámu se v Česku zase nezatměl. Měsíc Koránu se nezatměl, protože nikdo neposlušný, to je mrtvý, nechce mluvit pravdu o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, protože nikdo nechce mluvit pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lži lid Česka, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, z Božího milosrdenství, ve všem viditelně lže, ke své vlastní záhubě v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války, ve které Kristus zničí dvě třetiny neposlušných lidí. Česko a celý svět může energeticky, ekologicky a mravně přežít pouze s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, nikoli pomocí rozumu lidského, geneticky zvířecího. V PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2019, neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, od neposlušného vládnoucího dobytka, mají v hlavách nikoli rozum Ježíše Krista, ale pouze děsivou temnotu svého rozumu, geneticky zvířecího. Protože v Česku, při úplňku MĚSÍCE v lednu 2019, nenastalo zatmění Koránu, ekonomické NEVĚSTKY, stávající, neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, z Prahy a z Rosic, nepadaly ze svých krvavých křesťanských, či ateistických NEBES na zem jako blesk. Nové evangelium, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je ekonomickým NEVĚSTKÁM stále zahalené. SLOVO křesťanských krvavých a jiných NEBES, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, však již zrušil, a to pomalým Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kdybych se v úterý 22.1.2019 dovolal do pořadu vzpurných svévolníků Volemanové a Holoubka v dvojka@rozhlas.cz, kde mluvili o prokrastinaci, bylo by jim, a posluchačům, sděleno. Máte poruchu osobnosti, protože nechcete prokrastinovat dle vůle Boží. Odkládáte sloužit Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak jemu se líbí, s bázni a s úctou. Jste neposlušní, to je mrtví, protože pokládáte za bludy texty Písma o tom, že kvůli energetické spáse Česka, a světa, je nezbytné úplně zničit KŘOVÍ, kterým zarostla celé země, to je všechny DÉMONY, to je všechny ekonomy Česka a světa. Kristem vyvolené Česko má povinnost rozhodnout o tom, že kvůli energetické spáse Česka a světa, je nezbytné úplně zničit SKÁLU DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Vaše neposlušnost dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je k energetické SMRTI nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Váš mozek, dle textů Písma, je pouze geneticky zvířecí, Vaše DUŠE je stejná jako u zvířat. Proto, kvůli energetické spáse Česka a světa, je Vaše úplná poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Vaší povinností. V lednu 2019 máme již pravé poledne ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení veškerého lidstva Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který vede celý svět tak, jak si to předsevzal ve veškerém Písmu od Krista. Vaším geneticky zvířecím mozkům stále chybí SVĚTLO SVĚTA rozumu Ježíše Krista kvůli tomu, že nechcete skončit s mletím krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných dogmat katolického kapitalismu, a s mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ a Baalů. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude bdít nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, tak dlouho, dokud se nestanete živými, to je úplně poslušnými. Veškeré lidské koncepce neposlušných a vzpurných ekonomických sviní, či NEVĚSTEK, stávající STÁTNÍ SPRÁVY, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných vládnoucích sviní, jsou totálně chybné tím, že neposlušní vedou Česko a svět do energetické SMRTI, do ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. V táto válce, kvůli Vám, neposlušným, mrtvým sviním, bude Česko úplně zničené strašlivou záhubou proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené, úplně poslušné Česko, zhatilo všechny plány neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, všech států světa tím, že jako první na světě učiní rozhodnutí, o nezbytnosti úplně zničit všechny ekonomické NEVĚSTKY STÁTNÍ SPRÁVY. Ježíš Kristus bude PARTNEREM, MANŽELEM, či ŽENICHEM jím v Písmu vyvolenému Česku pouze v případě, že v ČRo2 začnete mlet pravdu Písma o tom, že ekonomické NEVĚSTY Rosic a Prahy, opakovaně uváděné, spadnou neprodleně, neodkladně, do říše ticha, to je na smetiště dějin, jako blesk. Očekávat Boží milosrdenství, vrácení Božího rozumu neposlušným vládnoucím sviním Česka a světa bude možné, až Kristus, svým Božím rozumem, Vám umožní rozumět textům Písma, o nutnosti Vašeho SOUDU, kvůli ukončení Vaší moci nad neposlušnými hlupáky, a porozumět textům Písma o Vaší bezmoci vůči NEOMYLNÉMU Ježíš Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, vůči jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Kristus nepovolí v dělání křesťanského a ateistického zla na zemi, pomocí křoví vzpurných ekonomických NEVĚSTEK STÁTNÍ SPRÁVY z Rosic, z Brna a Prahy, kterými, pro neposlušnost Česka, zarostla celá, neposlušná země. Churavci z ČRo2 odmítají texty Písma o tom, že v textech tohoto Božího SOUDU neposlušných, mrtvých, se vidí jako v zrcadle. Kristus přijmě živé. ÚTERÝ 22. ledna 2019, po úplňku MĚSÍCE v pondělí 21. ledna 2019, již nepatří do koloběhu Božího SOUDU, který probíhá vždy od novoluní MĚSÍCE, do úplňku MĚSÍCE, nyní znovu od novoluní, od pondělí 4.2.2019, do úplňku do úterý 19.2.2019. Pro úterý dne 22.1.2019, platí již texty písniček, kterými mediální MISTR Kristus doplňuje a upřesňuje Písmo tak, aby všichni úplně poslušní pochopili Boží vůli, o energetické nezbytnosti nastolit Boží celosvětovou majetkovou rovinu, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Dle výkladu v ČRo2, a dle písniček od mediálního MISTRA Krista, ÚTERÝ, VTORNIK, druhý den Páně, dne 22.1.2019, jíž nesmí být pro bezdomovce Blažka z Říček, jako VELKÝ PÁTEK, který je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v pátek 19. dubna 2019. Je tisíc VELKÝCH PÁTKŮ, nemnoho jar Božího soudu. Však dnů, kdy svítá, na ÚSVITU osmého tisíciletí vlády Krista nad lidmi, těch je jen pár, v lednu 2019. V úterý, bezdomovec Blažek z Říček, již nesmí znovu mít křesťanský VELKÝ PÁTEK, protože celé, úplně poslušné Česko má pro všechny bezdomovce Česka a světa, zajistit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Kdo bude společně stolovat v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, bude mít číslo 666. Je to číslo úplně poslušného služebníka Božího. Kristus Česku ohlásil zlo zničení Česka, ale neučiní je v případě úplné poslušnosti Božích zákonů, v případě pochopení, že VELKÝ PÁTEK existuje pouze pod křesťanskými NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI. Výklad Písma o stvoření světa za sedm dní, je opakovaně uváděný. Úterý, VTORNIK, byl druhým tisíciletím vedení celého světa Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Další dny v týdnu vždy znamenají vždy celá tisíciletí. V sobotu, v šestém DNI PÁNĚ, V ŠESTÉM TISÍCILETÍ SVÉ VLÁDY NAD VŠEMI STÁTY SVĚTA, byl Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že stvořil neposlušné a vzpurné, to je mrtvé křesťanské svině, do kterých nevstoupil, svým Božím rozumem Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V neděli, v sedmém DNI PÁNĚ, Kristus vešel do odpočinutí od svého stvořitelského díla neposlušných a vzpurných ateistických, křesťanských sviní tím, že začal žít v MRÁKOTĚ. V SEDMÉM TISÍCILETÍ své vlády nad celým světem žil v MRÁKOTĚ tím, že žil v jiném vědomí o Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ své vlády nad celým světem, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2019, již v MRÁKOTĚ nežije. Probudil se k zodpovědnosti a dospělosti pomocí SOUDU křesťanských neposlušných, to je mrtvých sviní Česka, zapsaném v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. Ježíš Kristus je již Bohem ŽIVÝM. Pro neposlušné svině je hrozné upadnout do ruky trestajícího Krista, jehož hněv, kvůli křesťanství, STŘÍBU ODVRŽENÉMU, již neprodlévá. Protože již máme NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, bezdomovec Blažek z Říček již nemůže mít křesťanský VELKÝ PÁTEK. Kdo tedy musí padat jako blesk, ze starých, krvavých, křesťanských, nyní již neexistujících NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jako první na světě pro pochopení, že Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, křesťanká NEBESA, to je křesťanská SLOVA, již nepotřebuje. Jsou to prokazatelně mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, Kristem ničené, uvedené v kapitole 252. Jsou to především drzé ekonomické NEVĚSTKY, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských mrtvých hlupáků v Rosicích a v Praze. Vládnoucí Bohové Česka, s NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI, již musí být pokorní a úplně poslušní, stejně mocní, jako Kristus ZÁKONODÁRCE. Jinak v Česku bude všechno jako bylo na počátku tím, že po třetí světové válce, celý svět bude mít prvobytně pospolnou společnost. V prvobytně pospolné společnosti se bude společně stolovat.

 

9.) Kristus UKŘIŽOVANÝ pomocí děsivé temnoty a krutého zmijího jedu protikladných dogmat katolického katechismu NETVORA, BELZEBUBA kardinála DUKY, a drzého Satana faráře Halíka, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomické svině, ministryně financí JUDr. Schillerové, její SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., v době svého svátku, či svých narozenin, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019, se zase dobrovolně zmařil. Tím dává úplně poslušnému Česku další možnost pro návrat k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, k ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, v dalším novoluní měsíce. Novoluní MĚSÍCE začíná v pondělí 4. února 2019. Kristus má s jím v Písmu vyvoleným Českem, obrovskou trpělivost. Úplněk měsíce, den narození se Krista v Česku, v LŮNĚ ŽENY STATEČNÉ, v lůně pokorné, úplně poslušné, nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka, je v úterý 19.2.2019. Česko již ví, že se neřídí samo, že politici pravice a levice, a drzí Satani kněží, neřídí nikoho. Česko řídí Ježíš Kristus tím, že lidé, v době SOUDU dělají pouze to, co se Ježíši Kristu líbí z toho důvodu, aby dokázal svou moc nad lži lidem Česka a celého světa. Kristus vyžaduje, aby Česko, na základě pochopení Boží vůle, neprodleně nastolilo spravedlnost daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, která je nezbytná pro vládu Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vším stvořením, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném s NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI. Spravedlnost zákonů mírového, celosvětového Božího království, je Boží láskou, kterou je vyzbrojený každý úplně poslušný služebník Krista, k útoku i k obraně. Jestliže Kristem vyvolenému Česku je nové evangelium stále zahaleno, spěje k záhubě, z titulu slibu Ježíše Krista potrestání neposlušného Česka, jeho úplného zničení tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Dle vůle Boží jsem bláznem. Od 21.9.2016, dle rozhodnutí tří psychiatrů z Brna, nesmím řídit auto. Bláznem však je každý, kdo místo Kristu slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům. Kdo má za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Služba těmto Bohům je k SMRTI Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době úplného zničení Česka ve třetí světové válce. Kdo se oddá ekonomické NEVĚSTCE neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, a NEVĚSTKÁM ekumenických ČARODĚJNIC, je s ními jedno tělo. Kdo se oddá Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je s ním jeden DUCH. Kristus vstoupí do úplně poslušných, geneticky zvířecích lidských mozků, pouze v případě pochopení textů Písma, že neposlušní lidé jsou úplně bezmocní před objasněnou Boží vůlí. Kristus v Písmu uvádí, jakým SOUDEM se má Domašovsko a Česko vrátit k novému Kristu, pod NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ. Domašovsko, TŘI KRÁLOVÉ NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stávající Bohové starosta Kučera, Ing. Saněk a Bohu milý Otec farář Hének, zase znovu okradli Ježíše Krista o DESÁTKY. Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/8,10,12,16,19,20, atd. DESÁTKY, vymahané církví katolickou, všeobecnou, od chudých ve středověku, existují nyní jako ALMUŽNA. Křesťanští tři králové, starosta Kučera, Ing. Saněk a Bohu milý Otec farář Hének, KAŠPAŘI, na Domašovku, na TŘI KRÁLE, vybrali od DUCHEM CHUDÝCH křesťanských a ateistických, neposlušných, to je mrtvých bláznů Domašovska, necelých 100 000 Kč. Nebyla to ALMUŽNA pro chudé a potřebné, protože bezdomovec Blažek z Říček, z vybraných peněz, nikdy nic nedostal. Uvedení tří králové Domašovska v textů Božího SOUDU ví, že bezdomovec Blažek je potřebný, protože v zimě nesežene vůbec žádnou práci, a že ředitelka ÚP v Rosicích Zdeňkovi odmítla vyplatit OKAMŽITOU POMOC do doby, kdy slíbila, že Zdeňka znovu přijme do systému podpory. Bezdomovec Zdeňek Blažek, pro křesťanské chamtivé svině Domašovska, a pro stát, je naprosto nepotřebný. Proto se k němu boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani a jiní NETVOŘI, pod NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI, chovají tak, jak to Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nechce. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné Domašovsko neprodleně zajistilo, aby v době 70 let od roku 1949, se bezdomovec Zdeněk dobře najedl, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ ve třech restauracích Domašovska, U NĚMCŮ, GABRIELKA a u HALAČKŮ, a dobře oblékl, zavedením dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v Boží majetkové celosvětové rovině boháčů a chudáků. Kristem vyvolené Česko má totiž povinnost smilnit se všemi královstvími světa, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a rodit BOŽÍ SLUŽEBNÍKY, pokorné a úplně poslušné s číslem 666. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jud.12, Iz.23/17až29/11až24,63/14,18,65/15až66/24, atd. Kristus za svého služebníka již nepovažuje vzpurného, neposlušného, bez rozumu Krista mrtvého biskupa Satana Holuba bip@bip.cz, bývalého vojenského kaplana, který pravil, že jeho biskupský palác špatně funguje. Pravil, že si nemyslí, že jeho palác, kvůli přelomu věků konci éry fosilních paliv shnil, protože si nemyslí, že v něm nebude čím topit. Pravil, že za ALMUŽNU, kterou dostává od států, a od hlupáků křesťanů, nechá postavit reprezentační vstupní halu pro vrátného, se záchody pro hosty, pro svůj biskupský palác. Satan biskup Holub, hlupák, chce stále kralovat jako Bůh NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, místo Ježíše Krista na NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto nepracuje k porodu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože Kristus bdí nad zlem, pomocí křesťanských žvástů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Satana biskupa Holuba, bezdomovec Zdeněk Blažek stále nemá peníze na jídlo. Stále obchází důchodce a boháče a vyžaduje almužnu na jídlo. Zatím v zimě hladem nezemřel. Veškerá zlo na světě dělá Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita vyhlásila soutěž na novou sochu, k oslavě svého stého výročí založení. Podoba sochy má souviset s univerzitou, a má vycházet z pojmů, jako jsou vzdělání, věda, nebo svoboda, popsala prorektorka pro vnější vztahy Hana Svatoňová svatonova@mail.muni.cz. Socha bude stát před rektorátem MU na Žerotínově náměstí. Socha, která má promluvit lidským, nikoli zvířecím hlasem politických a náboženských zvířat, která je uvedená v Bibli, je prokazatelně Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Masarykovy univerzity Mikoláš Bek rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz. Rektor Bek je super hrdina, GEROJ ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, to je OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení lidstva celého světa Ježíšem Kristem, mediální HVĚZDA zářící navěky a navždy, s číslem 666. Proto jeho socha na podstavci, má místo před rektorátem MU. Jako úplně poslušný služebník Krista NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost vydat rozkaz, aby všichni lidé v Česku před ním poklekli a splnili vůli Boží o svatbě Ježíše Krista s Českem, a to v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019. Ježíš Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM úplně poslušného Česka. Rektor Bek, hrdina, má povinnost Česku oznámit zázraky, které Ježíš Kristus v Písmu připravil pro Masarykovu univerzitu a VUT v Brně. Všichni služebníci Krista v Brně, mají povinnost mít v pravé ruce, nebo na čele, číslo 666, což je prokazatelně www. Socha rektora Beka musí být vysochána s brýlemi. Brýle jsou znamením pro všechny slepé, kteří v Písmu nevidí vyvolení Brna být Božím lidem, úplně poslušným, to je živým. V pravé ruce, nebo na čele, to je ve své geneticky zvířecí mysli, musí mít každý úplně poslušný, to je živý služebník Ježíše Krista, číslo 666 tím, že bude mít, či bude znát PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, to je www.pametni-kniha.cz. Socha rektora Beka před rektorátem, oslaví Ježíše Krista jako zakladatele Masarykovy univerzity před sto léty, i jako zakladatele SAMETOVÉ REVOLUCE v roce 1989, před třiceti léty. Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH jako socha, rektor Bek, bude v ruce držet PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Tím bude mít na čele číslo 666. Což je číslo všech, kdo, dle vůle Boží vytvoří celosvětovou majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Rektror Bek vydá rozkaz o tom, že v Česku, a tím i na světě, se již nic nebude řešit právně, politicky, ekonomicky, nebo válkou, ale pouze energeticky tak, aby Česko a všechny úplně poslušné, to je živé státy světa měly dostatek obnovitelné energie. Super hrdina rektor Bek vydá rozkaz, že Masarykova univerzita, jako první na světě, odevzdá veškerou moc nad lži lidem Česka Ježíši Kristu, který je nyní Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vydá rozkaz o tom, že dobytek Masarykovy univerzity, předává veškerou moc nad lidmi Česka, pomocí emeritního ředitele ČRo Ostrého, technickému dobytku z VUT v Brně, a to ve vysílání pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Super hrdina osmého DNE PÁNĚ rektor Bek vydá rozkaz, že Masarykova univerzita končí svou vládu nad křesťanským a ateistickým lží lidem Česka tím, že veškeré profese, které Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v celosvětovém, mírovém Božím království již nepotřebuje, neprodleně zruší. Jedné se především o politology, sociology, filozofy, ekonomy, a tím o politiky pravice a levice, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, vojáky, a jiné neposlušné NETVORY. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, uvedení NETVOŘI mají povinnost v pokoji a v míru odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených, pro Krista nepotřebných služebníků. Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Bek, dle vůle Boží má povinnost neprodleně prorokovat, že uvedení stávající vládnoucí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro celosvětovou Boží majetkovou rovinu Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již nejsou zapotřebí. Kristus již nepotřebuje ani boháče, ani sociálně vyloučené bezdomovce, jako např. bezdomovce Zdeňka z Říček. Majetek všech úplně poslušných lidí bude společný a stejný, což je nezbytné kvůli energetické spáse Česka a světa. Např. veškeré nářadí budou mít úplně poslušní lidé společné. Tím budou vytvořené předpoklady, že všichni boudou mít ve všem PRVNÍ TŘÍDU. Žádné šmejdy se již vyrábět nebudou. Bohové NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se nebudou ani přemnožovat, ani válčit, ani vyrábět výrobky, kterými naplňují skládky, od jednoho konce země, na druhý. Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, není zlej. Rektor Bek a Česko s ním musí hrát fair play.

 

Kristus již nechce žádného křesťanského KAŠPARA, MELICHARA a BALTAZARA. Tito tři KRÁLOVÉ mají Kristu přinést dary, a ne vybírat od křesťanských hlupáků ALMUŽNU, a na dveře DOMŮ LETNÍCH, ve kterých brzy nebude čím topit, psát K+M+B. Kristus na Masarykově univerzitě již také nechce pokrytce a lháře, hlavního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka. Ten v roce 2016 pravil, že nesmím, od mých narozenin, od 21.9.2016, z hlediska psychiatrie řídit auto kvůli tomu, že jemu se nelíbí mé prorokování o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, do Česka. Ježíš Kristus s těmi, kdo mě stále pokořují tím, že tvrdí, že jsem blázen, si to vyřídí tím, že je potrestá odstoupením svého rozumu, a tím strašlivou záhubou jejich DUŠÍ, v tělech červů či myší. Plný počet bláznů na Masarykově univerzitě, a tím v Česku, již vzešel. Proto emeritní ředitel Ostrý, stejně tak super hrdina rektor Bek, může Česko spasit v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Kristus nechce, aby Česko musel zničit kvůli další neposlušnosti super hrdiny rektora Beka. Vyžaduje svou svatbu s úplně poslušným, to je živým Českem slavil neprodleně, to je v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019. Čekat na nové DNES naplnění Písma, o svatbě Česka s ŽENICHEM, či s MANŽELEM, s Ježíšem Kristem, na další úplňky MĚSÍCE, je z hlediska energetické spásy Česka, které je možná pouze Božím technickým rozumem Ježíše Krista, a ne rozumem lidským, geneticky zvířecím, technický nesmysl. Další úplňky MĚSÍCE jsou na jaře, ve čtvrtek 21. března 2019 a na VELKÝ PÁTEK dne 19. dubna 2019, kdy nastává křesťanské vzkříšení z mrtvých pro Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pro křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je logické a zřejmé, že vzkříšení z mrtvých, neposlušných křesťanských sviní, souvisí s Bohem pouze tím, že křesťanství musí být v ČRo v Brně, emeritním ředitelem Ostrým, úplně zničené, a být STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kristus vzdá Česku chválu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až emeritní ředitel ČRo Ostrý a rektor Bek, budou super hrdinové ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí výchovy neposlušného lidstva všech států světa. Truchlit pro smrt boháčů, bankéřů, atd., mohou jen blázni. Pro neposlušné a vzpurné svině, NETVORY, platí písnička od info@jananas.cz, booking@jananas.cz MALORÁŽKA. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je v Česku a ve světě všechno stále horší. Proto, v písničce autor uvádí. Jako neposlušný a vzpurný, jako mrtvý, chci vypnout mozek a spát. A chvíli nemyslet na to, co všechno může se Česku stát, dle textů Písma. Chci mít IQ 5. Mít IQ 5. Ničím se netrápit. Na nic nemyslet. Svět je pro mě, neposlušného, mrtvého, nečitelný, i když mám načtenou klasiku. Když něco víš, je ti to na obtíž, protože plný počet pohanů v Česku vzešel. V hlavě data tepou a nevidím v nich logiku. Až přijde katastrofa, až bude válka, bude pozdě na otevření SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Budou mi stejně na nic verše Vítězslava Hálka a texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Chci mít IQ 5. Mít IQ 5. Jako neposlušní, mrtví, pro nic netrpět. Nic nevědět pro neposlušnost. Je to hymna neposlušných ekonomických NEVĚSTEK z Rosic a z Prahy. Kristus s nevěstkami bojuje SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slíbil, že je přemůže, až mnoho lidí bude požadovat jejich zničení. Ta naše písnička ČESKÁ, o ekonomických NEVĚSTKÁCH, ministryně financí JUDr. Schillerové, ministryně sociálních věcí Maláčové, ředitelky ÚP v Rosicích JUDr. Kubišové, a starostky města Rosic Mgr. Trojanové, a Endlicherové z TWR a Proglasu, ta je tak hezká, tak hezká. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudeme mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine. Potom již nebudem žít. Všichni již zemřeli, kvůli ekonomickým, náboženským, filozofickým, sociologickým, politologickým a jiným sviním, či NETVORŮM z Masarykovy univerzity, která slaví 100 let od svého založení. Ježíš Kristus dopouští veškeré zlo nesmyslných válek, nesmyslného ničení fosilních paliv, nesmyslného rozdělení lidstva na boháče a chudáky, pro nesmyslné lhaní vládnoucí elity Masarykovy univerzity, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, kterou si neposlušné, to je mrtvé svině Masarykovy univerzity, drze prohlásili za jediného Boha světa. Křesťanské drzé svině, či NETVOŘI z Masarykovy univerzity stále drze tvrdí, že mají svobodnou vůli v dělání veškerého zla na světě, svými náboženskými, politickými, filozofickými, sociologickými, politologickými a jinými žvásty neposlušných, to je mrtvých vědců, protože o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nemají stále ani ponětí. Na PTÁKY z ODS z Masarykovy univerzity, na ateistickou svini, na emeritního NETVORA, na bývalého rektora Masarykovy univerzity, na vůdce PTACTVA ODS Petra Fialy, jsme krátký. Kvůli jeho neposlušnosti, kvůli jeho vzpouře proti VÍTĚZNÉMU Ježíši Kristu, vyvýšeného SOUDEM neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, každý neposlušný, to je každý mrtvý, SI DÁ NA ZOBÁK. Proč si neposlušní NETVOŘI Česka a světa dali na ZOBÁK, na to musí přijít každý sám, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, kde Ježíš Kristus uvedl vše o sobě, a o jím vyvoleném neposlušném, to je mrtvém Česku. Kristus zde uvedl, že nejdříve, křesťanským, neposlušným, to je mrtvým sviním, vládl jako Kristus UKŘIŽOVANÝ. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, kdy začal dělat SOUD pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, ŽENA STATEČNÁ, BÍLÁ NEVĚSTA, očištěná od všech barevných náboženských a politických sviní, porodila z DUCHA SVATÉHO VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech úplně poslušných států světa, což se nestalo. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, Kristus UKŘIŽOVANÝ děsivou temnotou protikladných křesťanských žvástů, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Ježíš Kristus v Písmu uvádí. Může si stávající rektor Masarykovy univerzity, muzikant Bek, udělat vládnoucí Bohy z politiků pravice a levice? Kristus si v Písmu odpovídá, že to není možné, což potvrzuje i v písničkách. Vládnoucí Bohy dělá Kristus tak, aby naplnil texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do poslední čárky. Kristus neposlušné a vzpurné PTACTVO ODS, Kristem v Písmu prokleté, nikdy neznal tím, že PTACTVO ODS, svým Božím rozumem, neživí. Totéž platí nyní o BERANECH z KSČM, KOZLECH z ČSSD, BÝCÍCH, VOLECH, či TELATECH z KDU – ČSL, a ostatním politickém dobytku pravice a levice. V politice jsou jedinými Božími proroky, PINCHAS Marx, PINCHAS Engels, a nyní já, třetí v Boží slávě, předkladatel PÍSMA SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, PINCHAS Stanislav Oplatek. K soudu neposlušných, mrtvých politiků pravice a levice, a Satanů kněží, dle Písma, sám povstat nemohu. Kristus v Písmu vyžaduje, aby proti vzpurné a neposlušné, to je mrtvé Masarykově univerzitě, a neposlušnému, to je mrtvému politickému a náboženskému dobytku, povstalo celé, úplně poslušné Česko. Bohem v Písmu prokleté, politické a náboženské svině Česka, mají povinnost dobrovolně studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svými geneticky zvířecími mozky. Dobrovolně studovat vůli Ježíše Krista, jediného PROROKA pro celý svět, o absolutní moci Ježíše Krista nad každým člověkem, a dobrovolně se podrobit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího královstí. Neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, mají povinnost vědět, že proti uvedeným Božím rozkazům, jsou jako mrtví, úplně bezmocní. Texty Písma o oslavování sama sebe navzájem, jsou dostatečně srozumitelně objasněné, pro každého mrtvého NETVORA Masarykovy univerzity. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od ateistické svině rektora Beka, rektor Bek chce např. vyznamenat militaristickou svini, zločince, pokrytce a lháře, emeritního rektora Fialy, vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS jedině proto, že odmítá v Písmu najít uváděnou SLÁVU Krista VÍTĚZNÉHO, nad všemi neposlušnými. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude Česka želet, do vykonání SOUDU vzpurných. V době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019, mělo Česko povinnost učinit zázrak tím, že mělo mluvit pravdu o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vede jím v Písmu vyvolené Česko odjakživa, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Což se nestalo. Česko stále nevěří textům Písma o tom, že Kristus, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21. ledna 2019, do geneticky zvířecích mozků neposlušných křesťanských a ateistických sviní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nedokázal naprogramovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě Česka a lidstva, do mírového, energeticky, ekologicky a mravně neořesitelného Božího království. Je to z toho důvodu, že v Kristem vyvoleném Česku nikdo není živý, to je nikdo nemluví pravdu, nikdo není pokorným a úplně poslušným, to je živým služebníkem Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Česko, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dostalo od Krista ZÁKONODÁRCE řeč, a moudrost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, kterou nedokáže vyvrátit žádný neposlušný, křesťanský, či ateistický protivník. Láska, která spojuje všechno k dokonalosti mírového, celosvětového Božího království, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma je srozumitelně objasněna, především pro úplně poslušný technický lži lid. Kristus dovoluje úplně poslušným služebníkům, zvednout vína číš, při společném stolování, což je zlatý lék, který léčí i zármutek boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, kterým Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE, SOUDEM těchto textů, bere vládu nad křesťanskými a ateistickými pomatenými hlupáky. Kristus dává Masarykově univerzitě a Česku nový termín návratu, ke Kristu vítěznému. Nový ternín je vždy v době novoluní. Nyní, od novoluní, od pondělí 4.2.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý DNE PÁNĚ narození se NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE 19.2.2019. Kristus v Písmu Česku a světu slibuje, že všichni již uvidí mrtvá těla Bohem prokletého PTACTVA ODS, v čele s politologem Petrem Fialou, kteří jsou a byli novému Kristu nevěrní, spolu s ostatním politickým dobytkem pravice a levice, jak dobrovolně a pokorně odchází do říše ticha, to je na smetiště dějin. Jsou a budou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému tvorstvu. Kristus očekává, že úplně poslušné Česko, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, se skloní před novým Kristem, zrozeným z DUCHA SVATÉHO SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

10.) Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Křesťanský katechismus Satana OTCE Halíka z Prahy, je horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je imperialistická, militaristická chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat hned. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. Proto kazí dobré mravy Česka a světa. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Rozloučení ze zesnulým musí být na slavnostní hostině pro truchlící, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Domašov a Říčky trestá opakovaně tím, že na dálnici, u Domašova, vyvrací kamiony i s těmi, co na nich jezdí, proti vůli Boží. Auta a kamiony, při havárii na dálnici, jezdí přes Domašov a Říčky. Tím je křesťanský lži lid Domašovska trestán prachem a hlukem. Protože si z Českem neví rady, vytvořil v prosinci na dálnici velké kolony, a nechal křesťanské a ateistické svině v autech mrznout. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. ŽENOU STATEČNOU musí být nyní lži lid docenta Hirše z VUT tím, že potvrdí, že vzduchotechnici nyní budou jedinými architekty a urbanisty domů.

 

11.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý úplně poslušný stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte v Česku volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

12.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 19. února 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

566.

katerina.ondrejkova@ceskatelevize.cz, lenka.polakova@ceskatelevize.cz, michal.reitler@ceskatelevize.cz, vitezslav.sykora@ceskatelevize.cz, martina.santava@ceskatelevize.cz, ondrej.sramek@ceskatelevize.cz, josef.viewegh@ceskatelevize.cz, andrea.majstorovicova@ceskatelevize.cz, namety@ceskatelevize.cz, alena.blahosova@ceskatelevize.cz, l.spurny@olkraj.cz, jan.nechvatal@mpsv.cz, jarosova@portal.cz, kvetoslava.strnadova@ceskatelevize.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, michaela.zahradkova@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, karolina.blinkova@ceskatelevize.cz, ombudsman.ct@ceskatelevize.cz, jitka.hrabikova@ceskatelevize.cz, divackarada@ceskatelevize.cz, archiv.ct@ceskatelevize.cz, APFBrno@ceskatelevize.cz, archova@ceskatelevize.cz, edicect@ceskatelevize.cz, prohlidka@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, jan.potmesil@ceskatelevize.cz, marcel.nevin@ceskatelevize.cz, radomir.sofr@ceskatelevize.cz, Lucie.Kapounova@ceskatelevize.cz, ludek.horky@ceskatelevize.cz, helena.uldrichova@ceskatelevize.cz, twr@twr.cz, zive@progas.cz, krmivarstvi@profipress.cz, dana.ehrlichova@ceskatelevize.cz, jaroslav.sedlacek@ceskatelevize.cz, vera.krincvajova@ceskatelevize.cz, kristian.suda@ceskatelevize.cz, bohuslava.holubova@ceskatelevize.cz, milena.kozakova@ceskatelevize.cz, andrea.ortmannova@ceskatelevize.cz, gabriela.urbankova@ceskatelevize.cz, petra.stovikova@ceskatelevize.cz, jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz, marcel.nevin@ceskatelevize.cz, jirina.budikova@ceskatelevize.cz, patrick.divis@ceskatelevize.cz, barbara.johnsonova@ceskatelevize.cz, petr.kubica@ceskatelevize.cz, jiri.hubac@ceskatelevize.cz, jan.lekes@ceskatelevize.cz, dusan.mulicek@ceskatelevize.cz, petr.muhl@ceskatelevize.cz, alena.mullerova@ceskatelevize.cz,

570.

scheu@prf.cuni.cz, tomasekm@prf.cuni.cz, cernas@prf.cuni.cz, salac@prf.cuni.cz, robert.sattler@lidovky.cz, a2larm@advojka.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, lenka.koutna@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, brno@bo.rozhlas.cz, tomas.herman@denik.cz, redakce.brnensky@denik.cz, predplatne@denik.cz, iveta.fiserova@brno-stred.cz, filip.havlicek@brno-stred.cz, podatelna@brno-stred.cz, katerina.dobesova@brno-stred.cz, obcan@ecn.cz, tomas.pavlas@osops.cz, ceo@vlmedia.cz, info@estranky.cz, sekretariat@vlmedia.cz, petr.novak@vlmedia.cz, aneta.koudelkova@vlmedia.cz, marie.dlouha@denik.cz, tomas.skrivanek@denik.cz, martin.nevyjel@denik.cz, martin.juzek@denik.cz, radek.pecak@vlmedia.cz, david.vagaday@denik.cz, praktickazena@vlmedia.cz, prekvapeni@vlmedia.cz, denik.vikend@denik.cz, redakce@dumazahrada.cz, jana.mareckova@vlmedia.cz, lucie.frydecka@vlmedia.cz, johana.grohova@vlmedia.cz, pavlina.wolfova@vlmedia.cz, redakce@national-geographic.cz, pavlina.wolfova@vlmedia.cz, dominika.cerna@vlmedia.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v únoru 7019. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato drzá bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry je opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že křesťanské lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce ministerstva průmyslu, není trestným činem. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70 let od roku 1948,9, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok 2019, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok osmičky je rok trestu. Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17,25/11,31/27,32, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer OTEC Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.