Kapitola 252 - 56 stran.

19.01.2019 19:42

Kapitola 252 - 56 stran. V Kristem vyvoleném Česku, všichni neposlušní a vzpurní NETVOŘI klopýtají ve všech lidských a Božích zákonech, protože klopýtají v Božím zákoně o svobodě. V době pouště Boží socialistické spravedlnosti, kdy OVCE či BERANI z KSČ nosili ve svých průvodech obrazy dvou proroků v Boží slávě, LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, pomatení lidé žádnou svobodu neměli. Protože místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, sloužili pouze svým Bohům, to je vládnoucím komunistickým BERANŮM. Tím sloužili svým Bohům, pohlavním ÚDŮM a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Nesvoboda pokračuje. Ježíš Kristus vyvedl Česko z doby POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských a ateistických mrtvých sviní, pomocí TUNELU PRIVATIZACE. Na Božím SOUDU neposlušných křesťanských hlupáků, kteří se Ježíše Krista nebojí strachem jaký ještě nikdy nebyl, souzených pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, není milosrdenství Božího rozumu pro neposlušné, kteří se neprokáží milosrdenstvím. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, jasně uvedl, jaká svoboda je Božím milosrdenstvím. Úplně poslušní, to je živí Bohové, či BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, budou nyní ti svobodní služebníci Boží, kteří ve strachu z Ježíše Krista, z DUCHA SVATÉHO, jaký ještě nikdy nebyl, se vzepřou především neposlušné mrtvole, kterou je zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR, nemravná svině, nevědomý prezident Zeman, který je vrchním vojevůdcem válečných zločinců, žoldáků, atd. Jemu, jeho militaristická svoboda boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, slouží pouze za plášť nepravosti. Kristus v Písmu slibuje Česku, královskému vládnoucímu kněžstvu, živým, úplně poslušným služebníkům Krista, kteří se neodkladně, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, očistí od všech barevných politiků pravice a levice atd., že budou stejnými LVY, či LVICEMI, jako je Kristus, či ŽENA STATEČNÁ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Úplně poslušnému Česku, Kristus dovolí nastolit Boží království, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze.

 

Kapitola 252 - 56 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 32. Česká bible kapitola 252. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V Česku, ani ve světě, nikdo neposlušný, to je mrtvý, nemůže milovat Ježíše Krista jako sama sebe, ani nikdo nemůže milovat bližního, jako sama sebe, protože v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, o Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nemá nikdo ani ponětí. Kristus ničí křesťanský militarismus, odstoupením svého rozumu od neposlušných sviní, protože v Kristem vyvoleném Česku, mají všichni za Boha ekonomickou svini, ministryni financí JUDr. Schillerovou, a její SKÁLU, PRACHY. Kristus, svým Božím rozumem, do geneticky zvířecích hlav neposlušných, to je mrtvých lidí, dá svoje zákony POLE VĚDY Písma, v novém DNES naplnění Písma, v době skončení pomalého Božího SOUDU např. na Domašovsku a v Rosicích, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019, když mnoho svobodných služebníků Božích, vysvobozených z křesťanského vězení bude žádat, aby Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, tvrdě pohnal k odpovědnosti, a k mluvení pravdy, Kristem souzené svévolníky Rosic a Domašovska. Milovat Krista, DUCHA SVATÉHO, a bližního svého jako sama sebe bude možné, po úplném zničení JUDr. Schillerové, a její SKÁLY, největšího zla, PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT, atd. Kristus Česko úplně zničí, odstoupením svého Božího rozumu, když Policie ČR, npor. Šoukal nezničí SKÁLU, JUDr. Schillerovou. Když SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude znovu upálen PEKELNÝM OHNĚM děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu OTCE SATANA kardinála Duky, když znovu zemře, zůstanou žít pouze neposlušní, bez rozumu Krista mrtví lidé. Ježíš Kristus se nechal upálit PEKELNÝM OHNĚM křesťanských žvástů LUCIFERA, pokrytce, Jidáše, Tomáše Halíka, laureáta Templetonovy ceny proto, aby všichni neposlušní hlupáci si uvědomili cenu pravdy o Kristu, o NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a cenu svobody. Svobodu slova a svobodu náboženskou má povinnost nastolit Česko tím, že nastolí vládu Ježíše Krista nad všemi národy světa. ŹIVÝ Kristus vyžaduje, aby dělba moci byla nová. Pro ŽIVÉ, to je pro úplně poslušné služebníky Krista, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, dostatečně srozumitelně objasněná. Ježíš Kristus, KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ poroučí, a jim v Písmu vyvolené Česko vykoná SOUD neposlušných. Východisko z neposlušnosti Krista je ve zveřejnění PEMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v médiích. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Skořápky bez přídí, prý nikdo neřídí tím, že Kristus nikoho neřídí. Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani si myslí, že řídí Česko a svět děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických a zbrojařských vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Není to pravda, je to lež neposlušných sviní. Česko a celý svět řídí Kristus tak, jak si to v Písmu předsevzal. Odstoupením svého Božího rozumu, od politických a náboženských NETVORŮ, SOUDEM těchto textů, ničí SKÁLU nemravných vládnoucích boháčů a bankéřů, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, až do svého vítězství, až do zboření křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Boží vůle je, aby úplné zničení např. DÉMONŮ, ministryně financí JUDr. Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, Ondrej.Landa@mfcr.cz, Petr.Bejcek@mfcr.cz, petice.stiznosti@mfcr.cz, Jiri.Volf@ mfcr.cz, se začalo v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku a v Rosicích. Totální nemravnost ekonomických sviní např. ÚP v Rosicích daniela.kubisova@uradprace.cz, je uvedená v dalším textu. 7.) Viz str.39až47. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nemůže setřít každou slzu z očí bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, majetkovou rovinou elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého plnění, protože ekonomické svině z ÚP v Rosicích, se proti Ježíši Kristu vzbouřily. V uvedeném textu je modelová situace pro všechny sociálně vyloučené bezdomovce. Ekonomické svině z ÚP v Rosicích si hrají na Bohy tím, že Zdeňka sociálně vylučují, jak se jim zachce. Tím, že Zdeňka vyloučí ze systému podpory, dle jejich vyjádření, předhazují ho na pospas místním boháčům. Dle vyjádření sviní z ÚP, a MÚ, o Zdeňka se almužnou finančně nikdo z Říček nemusí starat, protože boháči jeho práci potřebují, a pomoci PRACHŮ mu setřou každou slzu z očí, což je lež. V Česku je milion exekucí a bezdomovců přibývá. Proto boháči snižují množstí peněz pro bezdomovce, pro které, v době nadbytku potravin, bude všechno stále horší. Supermarkety s potravinami, které chce Kristus nahradit SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, vyhazují tuny zkažených potravin. Bezdomovci mají bídu a hlad, protože almužna byla řešením pro středověk, nikoli pro dnes. Kristus ZÁKONODÁRCE v Písmu slibuje všem vzpurným DÉMONŮM z ÚP v Rosicích pomstu. Hlas boje proti boháčům v Česku již zněl, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Boháči mají povinnost Boží pomstu přijmout dobrovolně, kvůli energetické spáse Česka a světa. Kristus slibuje, že dříve, než ekonomické svině z ÚP v Rosicích něco pochopí, z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že pomocí VEŠKERÉHO SLOVA, je vyžene od dobře placených koryt, a smysluplně zaměstná. Při ukončení Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní v Rosicích, pomocí LVŮ Policie ČR v Rosicích, z rozhodnutí LVA, Boha, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, npor. Šoukala, smysluplné zaměstnání pro DÉMONY z ÚP v Rosicích, je dvojí. DÉMONI z Rosic jsou ekonomickým trním, kterým zarostla celá země. Buď toto trní bude spáleno OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pod kotly kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nebo z DÉMONŮ budou ZEMĚDĚLŠTÍ NEVOLNÍCI. V prvním případě, ekonomické svině z Rosic budou pomocnými kuchařkami v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v druhém případě budou zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Já se dočkám v Písmu uvedené Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v případě úplně poslušnosti Policie ČR v Rosicích npor. Šoukala. Mediální MISTR Kristus, ZÁKONODÁRCE, MANŽEL, či ŽENICH, chce najít Česko s jinou ŽENOU. ŽENU, STÁTNÍ SPRÁVU, chce novou, úplně poslušnou, odbornou, technickou. Místo ekonomických, neposlušných, bez rozumu Krista mrtvých NEVĚSTEK z Rosic, chce STÁTNÍ SPRÁVU z lidu technického. Dle textů na konci kapitoly, chce STÁTNÍ SPRÁVU z úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ lidu technického, chce ŽENU STATEČNOU, která bude stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, což je nezbytné opatření kvůli energetické spáse Česka a světa. Ekonomické svině, DÉMONI, mají povinnost dobrovolně vstoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou SOUDEM vyvolených neposlušných sviní, NETVORŮ. Česko má povinnost uznat, že je národem v Písmu vyvoleným, trestaným nyní Kristem tisíckrát méně, než jsou trestány např. svině muslimů v Sýrii. Česko má od Krista ZÁKONODÁRCE příkaz, soudit nyní všechny národy, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože vládnoucí Bohové Česka, tři králové, tři mágové, tři LVI, tři PSI, Babiš, Vondráček a Kubera, svými geneticky zvířecími mozky, nedokáží vymyslet žádnou jinou energetickou spásu Česka a světa, mají povinnost před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM kleknout na kolena, a vyznat, že jsou naprosto bezmocní tím, že jsou v koncích se svou lidskou energetickou koncepcí Česka pouze na elektřinu, která činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vybízí jím vyvolené, úplně poslušné Česko, aby v lednu 2019, celému světu otevřelo dokořán BRÁNU do celosvětového, mírového Božího království, mravně energeticky a ekologicky neotřesitelného. Božím chrámem je každý úplně poslušný BOŽÍ SYN Česka, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ve kterém Kristus může přebývat. Ježíš Kristus dělá lidem dobro i zlo. Dobro dělá vstupováním svého Božího NEOMYLNÉHO rozumu. Zlo dělá odstoupením Božího rozumu od neposlušných, zlých bohatých sviní. Až se Kristus smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad NEVĚSTAMI Babišem, Vondráčkem a Kuberou, ozdobím se jimi jako NEVĚSTA. Kdo se vzepře drzému Satanu, BELZEBUBU, kardinálu Dukovi, bude mít život věčný, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus spasí pouze úplně poslušné. Černé NEVĚSTY jsou např. drzé křesťanské nemravné svině, MRZKÉ ŽENY, OHOLA a OHOLIBA, NEVĚSTKY, Endlicherová a Hodecová z Proglasu a TWR, které uvedenu pravdu o MRTVÉ KNIZE křesťanských katechismů znají, ale tají ji. Křesťanské drzé svině Endlicherová a Hodecová, kvůli své křesťanské slávě, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat svého katechismu, si z Písma stále rodí Ježíše Krista jako UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, ke své vlastní záhubě. Stále si tím rodí své KŘESŤANSKÉ Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Kvůli jejich drzosti se celá země v energetických základech hroutí. Dle zákonů Božích, jako neposlušní, se mají povinnost se bát Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, a kvůli energetické spáse Česka a světa, zrušit křesťanskou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Boží vůle je, aby strach z Ježíše, z DUCHA, nahradil strach z nedostatku PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Stávající Bohové neposlušných sviní, boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, svoje militaristické zákony si vytvořili pomocí TUNELU PRIVATIZACE, proti vůli Boží. Když tři králové, mágové, tři LVI, Babiš, Vondráček a Kubera, odmítnou nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zrušením zákonů boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, Kristus Česko potrestá vrcholným trestem války, v době ropného a ekonomického kolapsu, kdy zničí dvě třetiny lidí světa. Vrcholným

 

trestem trestajícího Krista je válka např. v Sýrii, ve které Kristus nemilosrdně ničí neposlušné svině bombami, hladomorem, suchem, atd. Když v Česku nyní znovu nastane POTOPA, způsobená odstoupením rozumu Krista od neposlušné vládnoucí elity, Kristus slíbil, že Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Proto tři králové, mágové, LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, Vodráček, Kubera, a Babiš, mají povinnost dobrovolně učinit Česko ARCHOU SPÁSY proto, aby vyplulo na vzedmuté moře neposlušných sviní světa proto, aby toto moře vyschlo, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, nyní při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019. Při odstoupení Božího rozumu od politických a náboženských sviní Česka a světa, čeká Česko, a neposlušný svět, v době ropného a ekonomického kolapsu, hlad, bída, zima a války. Války budou z toho důvodu, že země, které mají ropu, plyn a uhlí, se odmítnou dělit z ostatními státy, kde fosilní paliva nejsou. Proto Boží příkaz, či Boží zákon o tom, že veškerá fosilní paliva patří Ježíši Kristu, je energetickou spásou Česka a světa. Viz str.12až19. 2.) Ve třetí světové válce, trestající Kristus neposlušné Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Babiš, Vondráček a Kubera, proto mají povinnost naplnit texty Písma. Mají povinnost požádat okolní státy, kde fosilní nemají, aby Česku pomohly neprodleně svolat kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus Česku slibuje, když Babiš, Vondráček a Kubera, nově zakoření ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že život na zemi, při dokonalé majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v celosvětovém míru, bez válek a horečného zbrojení, bude jako dnešek, velký, přebohatý. Slibuje Česku, že když poslušné, to je živé Česko, bude v médiích konzumovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude postupně ve všem po nedostatku. V tomto případě, Babišovi, Vondráčkovi a Kuberovi budou blahořečit všechny národy. Ve DNI PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019, po neposlušných to je mrtvých vládnoucích úřednících, nesmí v Česku zůstat ani větev, ani kořen. Kristus slibuje, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, když Česko nebude lenošné, to je shnilé, když boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, nebudou reptat proti majetkové rovnosti. Kristus vyžaduje, aby tři králové, mágové, MOCNÍ LVI, stejní jako Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Babiš, Vondráček a Kubera, přestali zlehčovat a podceňovat rozum Ježíše Krista, a svými skutky dali všem naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu. Mají povinnost se k Ježíši Kristu, ZLODĚJI, jediné SKÁLE úplně poslušných, neprodleně vrátit tím, že přestanou sloužit své SKÁLE, boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům. Viz str.19až22. 3.) Tři králové, tři mágové, uvedení v kapitole 251, vážené neposlušné NEVĚSTY Vodráček, Kubera, a Babiš, když nyní neprodleně poslechnou, když Česko učiní OSMNÁCTILETOU NEVĚSTOU, když se k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi vrátí, když ukončí mletí svých nemravných politických a náboženských bludů, dokončí své dny v pohodě. Neposlechnou-li, trestající Kristus Česko zničí vrcholným trestem, úplným zničením, ve třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu. NEVĚSTY Vodráček, Kubera, a Babiš, stojí v Praze, na PRAHU Božího království. Viz str.22až26. 4.) DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, je v DEN PÁNĚ pádu byznysu, je DEN PÁNĚ učinění rozhodnutí zajištění důstojného života pro všechny chudáky Česka a světa, nastolením vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad všemi národy, pomocí jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v mírovém Božím království. Všichni pokorní a úplně poslušní mají povinnost vyhlásit boj za práva Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Lidstvo bylo Kristem uvedeno v pokušení ideologii Marxe, Engelse a Lenina. Komunistické OVCE a BERANI měli za SKÁLU RUDÉ ŽVÁSTY marxismu leninismu. Jejich RUDÁ SKÁLA žvástů PINCHASŮ, Marxe a Engelse, byla zatopena potopou, odstoupením Božího rozumu, v době TUNELU privatizace v Česku. Kristus vyžaduje aby bylo všechno jako na počátku. Na počátku, v prvobytně pospolné společnosti, sociálně vyloučení bezdomovci nebyli. Komunita lovců společně lovila, či pěstovala, a společně STOLOVALA. Sociálně vyloučené bezdomovce učinila SKÁLA křesťanských neposlušných sviní, zlo PRACHŮ a ZBRANÍ. Kdo se nyní nebude bát Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, strachem jaký ještě nikdy nebyl, kdo nevyžene vůdce válečných zločinců, žoldáků, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, DÉMONA, KOZLA prezidenta Zemana, z HRADU na vysočinu, jde k energetické, ekologické a mravní záhubě, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od vzpurných a neposlušných sviní Česka a SVĚTA. Filozof Jan Palach se upálil z toho důvodu, že v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, neměl o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ani ponětí. Jako filozof je Ježíšem Kristem prokletý, protože bojoval nikoli za Kristem vyžadovanou majetkovou rovinu, ale za svobodu boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Viz str.26až33. 5.) Ježíši Kriste dej, ať NEVĚSTU, OSMNÁCTILETÉ Česko, Abrahamovu dceru, v roce 2019, netrýzní drzí Satani kněží kardinál Duka, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, OHNĚM svých náboženských a politických žvástů. Kristus dovoluje Česku jít dál, když STÁTNÍ MĚŠEC vlády Babiše odtáhne v děsu. Přísl.1/7,14, atd. Vrátit se ke Kristu má povinnost především PRAVICE. ŽLUTÉ VESTY dělají násilí kvůli neposlušnému Česku, protože Kristem vyvolení BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, BÍLÉ NEVĚSTY, bílé svými svatými skutky, Vodráček, Kubera, a Babiš, zatím nevěří textům Písma o tom, že bohatí a chudí v míru žít nemohou. Vodráček, Kubera, a Babiš, mají povinnost učinit rozhodnutí, že v Bohem vyvoleném Česku, v prvním státě na světě, pomine majetek boháčů již v lednu 2019 proto, aby Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl v Česku a v celém, úplně poslušném, to je živém světě, neprodleně vybudovat majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, z milosrdenství svého rozumu. Viz str.33až35. 6.) Když budou Vodráček, Kubera, a Babiš, úplně poslušní, vzedmuté moře sviní vyschne, a všechny ARCHY SPÁSY, všech států světa, skončí na zemi, kde Bůh končí éru fosilních paliv, končí dobu benzinovou. DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ a DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, musí být energeticky soběstačné pro vytápění a vaření, což dle profesora Drkala, a docenta Hirše, je možné, pomocí akumulačních nádrží na horkou a teplou vodu. Vůlí Ježíše Krista je stavět od ledna 2019 pouze nová sídliště a města, a to z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Je zřejmé, že kvůli vládě boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a tím vládě PRACHŮ a ZBRANÍ, místo Ježíše Krista, zbývající fosilní paliva jsou nesmyslně mařena automobilizací, letadly a ostatní nesmyslnou dopravou, výrobou, výstavbou, spotřebou. Vůli Boží je vše dopravovat pouze pomocí vlaků, jak regionálně, tak mezistátně. Na dálnice je potřeba položit koleje pro regionální dopravu. Vůlí Ježíše Krista je, aby v dopravě bylo vše neprodleně nové, úplně nezávislé na fosilních palivech. Veškerá energeticky nesmyslná výroba musí být neprodleně zastavená z důvodů, aby zbývající fosilní paliva mohla být smysluplně použita pro přestavbu energetiky z fosilních paliv, na enegetiku SOLÁRNÍ a obnovitelnou, ve všech státech světa. Energeticky nesmyslná výroba aut, letadel, zbraní, atd., musí být nahrazená výrobou výrobků pro stavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, a výrobků pro jedině možnou dopravu vlakovou. Musí být rozhodnuto, že zbrojní výroba, a výroba válek, bude úplně a definitivně navždy ukončená. Výroba plasových obalů na potraviny, je energeticky náročná, a proto musí být rozhodnuto, že bude úplně zrušená tím, že bude neodkladně zřízeno SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích, kde je možné vařit. Dementní psychopat Cílek nechce ve školství socialní milodary ve formě kropící konve. Chce, aby si děti vážili potravin, a proto chce, aby 20až30 procent chudých děti, při vyučování omdlévalo hladem. Dementní psychopat Cílek naopak souhlasí s tím, aby se úplně stejné potraviny převážely nesmyslně mezi státy, aby se nesmyslně balily do plastů, aby se skladovaly nesmyslně v chladničkách a mrazničkách v supermarkectech, a nesmyslně v domácnostech. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se neposlušným, mrtvým sviním, stále hnusí. Dementní psychopati, pro odstoupení Božího rozumu, si neváží ani fosilních paliv, ani potravin, ani Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Viz str.35až39. 7.) Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v roce 2019, sedmdesát let od prvního roku vlády komunistických BERÁNKŮ v roce 1949, jsou NEVĚSTKAMI, které sedí nad vzedmutým mořem militaristických křesťanských sviní, nyní tyto úřednice z Rosic. Ředitelka JUDr. Kubišová z ÚP v Rosicích, starostka Rosic Mgr. Trojanová, úřednice Sildbergerová a Vaverková z oso@mesto.rosice.cz, a úřednice Vyhnalíková a Urbanovská z ÚP v Rosicích. Když neposlušné svině, ředitelka Kubišová, starostka Trojanová, a z OSO Vaverková a Sildbergerová, neprokáží milosrdenstí bezdomovci Blažkovi z Říček, Boží SOUD, organizovaný rozumem Ježíše Krista, vstupováním či odstupováním rozumu Ježíše Krista, bude stále pokračovat, ke škodě Česka. Zdeněk Blažek se stal

 

bezdomovcem nikoli z vlastní viny, ale z viny Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který nyní vychovává Česko pomocí nespravedlivého, vzedmutého moři militaristických, imperialistických sviní Česka a světa. Uředníci ÚP a MÚ, mají xenofobii, mají strach z Ježíše Krista ZLODĚJE, který v Písmu slíbil, že státní byrokracii boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a mnohých neposlušných státních úředníků zruší tím, že zruší jejich dobře placená koryta. Zdeněk je Kristem vyvoleným bezdomovcem. Kristus, na SOUDU, pomocí sociálně vyloučeného Zdeňka, objasňuje špatné mravy DUCHEM CHUDÉ imperialistické vládnoucí elity Česka. Zdeněk není schopný úředníkům ÚP v Rosicích srozumiteně objasnit, že je zbytečné požadovat, aby tak jak je, hledal práci. Dokud bude bydlet v dřevěné, nezateplené boudě, a hygienu bude mít stejně špatnou, jako dnes, bez vody a elektřiny, má právo být nezaměstnaný a přitom brát z ÚP v Rosicích, ALMUŽNU sociálních dávek, což má povinnost pochopit především ředitelka JUDr. Kubišová. Ředitelce Kubišové se líbil návrh, aby almužna 3410 Kč pro bezdomovce Zdeňka z ÚP v Rosicích, byla vždy zaslána na účet OÚ v Říčkách proto, aby referentka Mlčková vyplatila každý týden Zdeňkovi pouze čtvrtinu této částky, to je cca 852,5 Kč. Toto opatření je nezbytné z toho důvodu, aby notorik Zdeněk vydal za cigarety co nejméně peněz. Zdeněk, když peníze má, kouří hodně, a almužnu z ÚP prokouří rychle. BERÁNEK, stále stejný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že uvedené vzpurné NEVĚSTKY z ÚP a MÚ v Rosicích, přemůže. Protože jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ. Slíbil, že po zveřejnění tohoto SOUDU neposlušných, to je mrtvých boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, v médiích, úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, LVI, stejně mocní jako Ježíš Kristus, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pojmou uvedené NEVĚSTKY z Rosic v nenávist kvůli tomu, že dělají sociáně vyloučené bezdomovce. Oberou je o všechno, o jejich právo vládnout nad lidmi jako Bohové, až do naha. Budou rvát jejich TĚLO, jejich CÍRKVE, jejich ÚŘADU PRÁCE a MÚ v Rosicích tím, že je spálí OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Z neposlušných, vzpurných, mrtvých, shnilých úředníků STÁTNÍ SPRÁVY v Rosicích, z neposlušného křoví, kterým zarostla celá země, nesmí zůstat v Rosicích ani větev, ani kořen. Především Domašovsko má povinnost neprodleně prorazit díru do křesťanských krvavých nebes tak, aby v této díře, pro úplně poslušné svině, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a tím i veškeré SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mravně vysokých, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V textech zasílaných také Policii ČR internetem, jsem v průvodních dopisech uvedl, že Policie ČR v Rosicích musí být MOCNÝM LVEM tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, veřejně zničí všechny souzené, úplně neposlušné, to je mrtvé svině v Rosicích tím, že provede vzkříšení z mrtvých sviní, které nastane tím, že mnozí začnou mluvit pravdu o Ježíši Kristu, a tím také pravdu o správné koncepci energetiky Česka a světa. Ukončením pomalého Božího soudu neposlušných v Rosicích, npor. Šoukal zničí také válečné zločince, vrchního velitele ozbrojených žoldáků Česka, prezidenta Zemana, Ruska prezidenta Putina, a USA prezidenta Trumpa. Ukončení pomalého Božího SOUDU neposlušných sviní, či NETVORŮ, znamená otevření PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v médiích. Policie ČR má povinnost mluvit pravdu např. o tom, že stávající NEVĚSTKY v ÚP a MÚ v Rosicích, tak jak jsou, kdy smilní s boháči, s bankéři, se zbrojaří a s vojenskými kaplany, místo s Ježíšem Kristem s NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, musí být neprodleně, úplně zničené, a to OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. V případě další neposlušnosti uvedených NEVĚSTEK z Rosic, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Kristus neposlušné NEVĚSTKY potrestá, všemi tresty uvedenými v Písmu. Uvedené svině z ÚP v Rosicích, a z MÚ v Rosicích, mají povinnost se Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Tímto je žádána Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, aby ředitelku Kubišovou přesvěčil, že požadované milosrdenství pro bezdomovce Blažka, vyplacení částky 3410 Kč za leden, z mimořádné pomoci, je nezbytné proto, aby Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, se mohl slitovat nad Českem a celým světem, v jedinou hodinu zveřejnění SOUDU vzpurných a neposlušných sviní. Ředitelku Kubišovou, stejně tak starostku Rosic Trojanovou, a Sildbergerovou a Vaverkovou, je nutné tvrdě pohnat k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Ježíši Kristu, a pravdy o jeho příkazu, setřít bezdomovci Blažkovi každou slzu z oči. Proč by, do vyřízení žádosti o sociální dávky, měli peníze na jídlo Zdeňkovi dávat jako almužnu důchodci, či boháči z Domašovska? Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, je tímto žádán, aby ukončil pomalý Boží soud křesťanských sviní, který trvá již 2019 let tím, že tvrdě požene k odpovědnosti také OTCE Bohu milého faráře Hénaka z Domašova, který bydlí v Rosicích. Farář Hének již ví, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, drzí OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, byli vyšetřování dle textů JÓBA. Nadešel čas se k Ježíši Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, vrátit se dobrovolně a neprodleně. Farář Hének již ví, že energetická, ekologická a mravní spása, je zapsána v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem současně, až bude v kostele v Domašově mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby z politického a náboženského dobytka, či z ekonomického křoví, kterým zarostla celá země, nezůstal v Česku, dobrovolně, ani kořen, ani větev. Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, je tímto žádán, aby tvrdě pohnal k odpovědnosti také praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Dělá veškeré zlo na zemi tím, že v době náboženské svobody, a svobody slova, kvůli těmto textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ze mě dělá stále nesvéprávného blázna, který za trest, od roku 2016 nesmí řídit auto. Policie ČR je žádána, aby MUDr. Valtrové nařídila, aby ukončila pomalý Boží soud křesťanských mrtvých sviní tím, že ukončí moje bláznovstí. Blázni jsou nyní ti neposlušní a vzpurní, kteří slouží militaristickému tvorstvu, místo Stvořiteli. Aby po mně nepožadovala vyjádření DUCHEM CHUDÝCH militaristů, psychiatrů, sviní, ředitelů blázinců, MUDr. Radimského, MUDr. Kašpárka a také MUDr. Jana Vybíhala. Kristus v Písmu slíbil, že si to, svým Božím rozumem, s každým neposlušným NETVOREM, který mě pokořuje, vyřídí osobně, pomocí SOUDU neposlušných, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Nikoho vzpurného a neposlušného, mrtvého, nenechá Kristus bez trestu. Bůh poslušné přijme. Jak.4/14. Ministryně Maláčová spasí bezdomovce Blažka z křesťanské smrti tím, že se podřídí lásce Božích zákonů. Žid.8/11až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm 33/6,37/5až38. Viz str.39až47. 8.) O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Viz str.47až49. 9.) V Česku musí vyrazit maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny SOUDU vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Viz str.49až52. 10.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21. ledna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Česko bude stoupat výš, když technický lid bude poslušný. Ježíš Kristus, v době SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, je SMRTÍ pro každého neposlušného, to je mrtvého NETVORA. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, po přečtení těchto textů SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, od toho Kristus odstoupí svým Božím rozumem. Vyžaduje, aby na SOUDU BOŽÍM zavládla opět spravedlnost, jako byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží spravedlnosti za socialismu, kdy boháči a Satani kněží, pošetilci, byli souzení dle textů Písma. Jób.5/3,14,36/8,40/8, Žalm33/6,94/15, atd. Kristus stvořil nedokonalé lidi. Trestá je odstoupením svého rozumu za to, že v době SOUDU odmítají uznat moc Krista nad neposlušnými lidmi. Viz str.52až56.

 

1.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým pomalým Božím SOUDEM těchto textů, dokazuje nemravné bohaté vládnoucí pravici Česka, že křesťanský imperialismus a militarismus shnil, nejenom kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, ale kvůli stupňující se sociální nespravedlnosti vládnoucích Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Kristus, který vede Česko dle textů Písma odjakživa uvádí, že zůstal MANŽELEM či ŽENICHEM NEVĚST či MANŽELEK které opustil, které potopil vodou potopy, odstoupením svého Božího rozumu v době, kdy dle plánu uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, přijal za MANŽELKY, či NEVĚSTY, nové pomatence. Jer.1/18až3/14až31/27,32, Sír.4/18,5/5až9/15až40/10až43/26,31, atd. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, spojuje řešení všech lidských problémů, z hlediska energetického a ekologického, s problémem rozdělení lidstva na chudáky a boháče. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, podmiňuje vyřešení všech problému energetických, ekologických a mravních, s neodkladným vrácením se úplně poslušného Česka, i Slovenska, k NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, pochopením nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděné. Před lidskými zákony si nejsou rovní boháči a chudáci. Rovní jsou si lidé pouze před Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který svůj Boží rozum dává každému tak jak sám chce. Vládnoucí Bohové Česka, tři králové, tři mágové, tři LVI, tři PSI, Babiš, Vondráček a Kubera, svými geneticky zvířecími mozky, nedokáží vymyslet žádnou jinou energetickou spásu Česka a světa, než vymyslel Kristus. Mají povinnost před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM kleknout na kolena, a vyznat, že jsou naprosto bezmocní tím, že jsou v koncích se svou politickou energetickou koncepcí Česka pouze na elektřinu, která činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vybízí jím vyvolené, úplně poslušné Česko, aby v lednu 2019, celému světu otevřelo dokořán BRÁNU do celosvětového, mírového Božího království, mravně energeticky a ekologicky neotřesitelného. Energie, která řídí celý svět tak, aby se SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o Česku, naplnilo do poslení čárky, je Boží rozum Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Česko má povinnost neodkladě zapomenou na všechno křesťanské, militaristické, imperialistické tím, že učiní vše energeticky, ekologicky a mravně nové, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. V době feudalismu měl Ježíš Kristus za MANŽELKY, či NEVĚSTY, MODRÉ boháče a šlechtice. Stejně tak v době kapitalismu a imperialismu. V době sociálního fašismu měl za MANŽELKU, či NEVĚSTU, HNĚDÉHO sociálního fašisty Hitlera. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, měl za MANŽELKY, či NEVĚSTY, RUDÉ či ČERVENÉ BERANY, či OVCE, např. komunisty Kuberu a Babiše. Ježíš Kristus, stále stejný DUCH SVATÝ, nebydlí např. v křesťanských chrámech, postavených lidskýma rukama neuzdravených, neposlušných, křesťanských militaristických sviní, protože jeho chrámem je celý svět. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, je dobrý pastýř pro úplně poslušné. Pro ČERVENÉ, či pro RUDÉ komunistické OVCE, či BERANY, byl dobrým pastýřem, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti. V této době ZÍTŘEK ZNAMENAL VČERA, což bývalí BERANI, OVCE, soudruzi, mají povinnost pochopit až nyní, na SOUDU neposlušných vládnoucích nemravných bohatých sviní, psů, či NETVORŮ. Kristus uvádí, že ZITŘEK BUDE JEKO DNEŠEK, velký přebohatý. Němí psi, kteří nyní nedokáží na boháče, bankéře, zbrojaře a vojenské kaplany ani štěkat, bývalí BERANI z KSČ, prošli dobou POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny proto, aby jim nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2019, Boží majetková rovina, mravně vysoké Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánované, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, nebyla cizí. Božím chrámem je každý úplně poslušný BOŽÍ SYN Česka, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ve kterém Kristus může přebývat. Ježíš Kristus dělá lidem dobro i zlo. Dobro dělá vstupováním svého Božího NEOMYLNÉHO rozumu. Zlo dělá odstoupením Božího rozumu od neposlušných, zlých bohatých sviní. Až se Kristus smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad NEVĚSTAMI Babišem, Vondráčkem a Kuberou, ozdobím se jimi jako NEVĚSTA. Problémem Česka je, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikoho neposlušného NEUZDRAVILO. Žoldáci zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele žoldáků, KOZLA prezidenta Zemana, se stále chtějí cvičit v boji proti muslimům. Stávající Bohové Česka, boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, stále chtějí žít na výnosný trh. Proto Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým rozumem z Česka odešel. Řím.1/18až6/14,20až8/19až9/16až11/32, 1.Kor.1/27,3/16až10/11,14/33,36,15/14,33, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až12/28až13/17, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/16,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2, 11, Sk.3/21,7/41,48,17/23,30,28/26, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kol.3/5, Iz.5/4,16,21/5,29/11,24,33/22,45/7,11,48/5,49/17,56/10,12,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,22,66/24, Zjev.1/1až22/21, Jud.12, atd. atd. Vládnoucí BERANI z KSČ, po dokončení 40 let POUŠTĚ Boží majetkové spravedlnosti, zemřeli dle Písma, ve svých hříších. Stalo se to z důvodu horečného zbrojení socialistického tábora, které Ježíš Kristus v Písmu zakázal, protože celosvětová, Boží majetková mírová rovina, mravně vysoká, bude bez výrobků lidských rukou, bez Bohů lidí, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Protože OVCE, či BERANI z KSČ, neměli o Ježíši Kristu ani ponětí, skončili v potopě, kterou bylo odstoupení Božího rozumu od vládnoucích komunistických BERANŮ. Ježíš Kristus vedl Česko dál, dle svého plánu uvedeného v Písmu tím, že nyní skončilo v celosvětovém MOŘI, ve vzedmutém moři neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní. Tím v Česku vzešel plný počet křesťanských či ateistických nemravných pohanů či sviní, které Kristus, svým Božím rozumem, již nepase, a pást nebude, až do vzkříšení z mrtvých, militaristických, imperialistických sviní, v SOUDNÉM DNI, nyní při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019. Česko, v OSMÉM DNI PÁNĚ, v OSMÉM TISÍCILETÍ Boží výchovy, dle vůle Boží, skončilo v rukách nemravných lidských Bohů, v rukách barevných politiků pravice a levice, BAREVNÝCH NEVĚST, v době nastolení militaristických, protisociálních zákonů MODRÉHO PTACTVA ODS, Boha Česka, nemravného Václava Klause z PTACTVA ODS, pomocí TUNELU PRIVATIZACE. Ježíš Kristus však má i jiné OVCE, které nejsou z křesťanského OVČINCE, z Česka. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má dle Písma povinnost, energeticky spasit nejenom Česko, ale celý svět, všechny BAREVNÉ NEVĚSTY, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Zatopení Česka potopou, kterou je odstoupení Božího rozumu, musí nyní zrušit úplně poslušní služebníci Ježíše Krista kteří pochopí, že celý svět se má k Ježíši Kristu vrátit současně, a to na kogresu úplně poslušných státníků celého světa, NEVĚST, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boháči mají povinnost vzdát se cesty do ropného a ekonomického kolapsu. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18až40/10,29,42/19,24až43/26,31až51/19,30, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,3/14,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/16,12/43,15/25,16/8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby Boží rodiny byly celosvětově nové, v počtu cca 1500 lidí, společně bydlících v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a společně stolujících v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Uvedené texty Písma musí pochopit především stávající vládnoucí Bůh Česka, BAREVNÁ NEVĚSTA, RUDÁ a MODRÁ Jaroslav KUBERA kuberaj@senat.cz. Z textů Písma musí úplně poslušní pochopit, že spravedlnost daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy boháčů a vojenských kaplanů, dle textů Jóba, není Božím trestem pro neposlušné a vzpurné bohaté svině, ale Boží energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a celého světa, KVŮLI KONCI ÉRY FOSILNÍCH PALIV. Kvůli možnosti celosvětově, pokojně, ukončit dobu BENZINOVOU. Texty Písma mluví jasně o tom, že STVOŘITEL Česka a světa, Ježíš Kristus, je VŠEVĚDOUCÍ A NEOMYLNÝ tím, že do energetiky Česka a světa vidí. Stávající vládnoucí Bůh Česka, KUBERA byl již NEVĚSTOU RUDOU v době socialismu, kdy soudruzi, dle textů Písma, jako vládnoucí Bohové, měli komunistický RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ. Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol. 3/5, atd. Stávající vládnoucí Bůh Česka, KUBERA, je nyní NEVĚSTOU MODROU, protože je z naprosto nemravného modrého PTACTVA ODS. Zj.18/2. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, je černý pasažer, nemá cíl ani směr, veze se odnikud nikam, a jako neposlušný a vzpurný, to je jako mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, neví kde skončí. Jeho vlak jede na opačnou stranu, než chce Ježíš Kristus. Stávající vládnoucí Bůh Česka, KUBERA, z textů Písma nyní ví, že má povinnost být NEVĚSTOU BÍLOU, svými svatými skutky. Zj.19/7. Stávající vládnoucí Bůh Česka, KUBERA z textů Písma ví, že celé, úplně neposlušné Česko, od roku 2000, již 18 let, je Ježíšem Kristem vyvolená OSMNÁCTILETÁ NEVĚSTA. Česko má povinnost být nyní BÍLOU NEVĚSTOU tím, že se stane ŽENOU STATEČNOU, Př.1/7,14až31/10, družkou Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Česko, ŽENA STETEČNÉ, BÍLÁ NEVĚSTA, má povinnost, neprodleně, neodkladně, realizovat vše v Česku nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Chrámem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je celý svět. Křesťanství, kvůli neposlušnosti drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, a krutému zmijímu jedu katechismu protestantů, je již dávno STŘÍBRO ODVRŽENÉ.

 

Kdo se vzepře drzému Satanu, BELZEBUBU, kardinálu Dukovi, bude mít život věčný, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus spasí pouze úplně poslušné. Černé NEVĚSTY jsou např. drzé křesťanské nemravné svině, MRZKÉ ŽENY, OHOLA a OHOLIBA, NEVĚSTKY, Endlicherová a Hodecová z Proglasu a TWR, které uvedenu pravdu o MRTVÉ KNIZE křesťanských katechismů znají, ale tají ji. Křesťanské drzé svině Endlicherová a Hodecová, kvůli své křesťanské slávě, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat svého katechismu, si z Písma stále rodí Ježíše Krista jako UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, ke své vlastní záhubě. Stále si tím rodi své KŘESŤANSKÉ Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Kvůli jejich drzosti se celá země v energetických základech hroutí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, je již vyvýšený pomalým Božím soudem uvedených, neuzdravených, to je mrtvých sviní. Ve světe má jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ještě NEVĚSTY ŽLUTÉ, např. buddhisty a hinduisty, NEVĚSTY ČERNÉ, např. muslimy. ZELENÝMI NEVĚSTAMI v Česku jsou nyní ŽENY STRANY ZELENÝCH sviní. Tato barevná škála Božích NEVĚST Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, tvoří v Česku DUHU. Výsledná barva DUHY v Česku, je barva bílá. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, na stožáry světa vyletí, v Brně a v Praze. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad poslušnými, bílými. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Pravda SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro křesťanskou, či ateistickou Boží trojici, pro tři krále, tři mágy, pro tři LVY, stejné jako Ježíš Kristus, pro Babiše, Vondráčka a Kubery, je jednoduchá, jednoznačná. Kvůli energetické spáse Česka a světa, mají povinnost, do poslení čárky realizovat vše, co Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o Česku v Písmu uvedl, a to neodkladně, neprodleně. Mají povinnost odstranit z Česka, a postupně z celého světa, veškeré zlo tím, že se k Ježíši Kristu neprodleně a dobrovolně vrátí. DUCHU SVATÉMU Ježíši Kristu se bude líbit, když neposlušní neprodleně začnou mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Mají povinnost být Kristu vděční za to, že Česko, jako první stát na světě, dostává od Krista DUCHOVNÍ dar. Na základě textů Písma o NEOMYLNÉM Kristu, mají jako NEOMYLNÍ znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako úplně poslušní, to je živí, jako bílí OTCOVÉ, ZAKLADATELÉ Božího království, osvobození od neposlušných křesťanských a ateistických sviní, vybudovat celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sílu Božího rozumu od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dostanou pouze pokorní a úplně poslušní služebníci, stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ, jako Kristus. S APOKALYPSOU, to je s objasněním Písma, není nutné čekat až na DEN SOBOTNÍ, na BÍLOU SOBOTU, která je až po úplňku MĚSÍCE, po VELKÉM PÁTKU, dne 20.4.2018. Křesťanský VELKÝ PÁTEK již svátkem není, protože křesťanský Kristus je již pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Svátkem Božím je nyní každý úplněk MĚSÍCE. Je DNEM PÁNĚ tím, že je ukončením pomalého Božího SOUDU křesťanských, neposlušných, mrtvých sviní, který trvá již 2019 let. DEN SOBOTNÍ 20.4.2018 je dnem narozenin Kristem vyvoleného HNĚDÉHO, POKAKANÉHO, sociálního fašisty Hitlera. Vedl svou válku ve jménu křesťanského Boha. Proto je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro svou drzost. Tři králové, mágové, tři LVI, tři PSI, BÍLÉ NEVĚSTY, Babiš, Vondráček a Kubera, pokud se ještě nyní prohlásí za ZÁKONODÁRCE Česka, a tím za Bohy neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, místo ZÁKONODÁRCE Ježíše Krista, budou Kristem zabiti strašlivou záhubou. Lepší jsou lidé, kteří PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů neznají, kteří skrývají svou pošetilost, pomocí křesťanských protikladných žvástů o Ježíši Kristu, než BÍLÉ NEVĚSTY, neposlušné, neuzdravené svině, Babiš, Vondráček a Kubera, kteří moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, znají. SLOVEM NOVÝCH NEBES choří neuzdravení, stále chorobně odkládají svou povinnost učinit Česko energeticky, mravně a ekologicky neotřesitelné tím, že učiní Krista jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Sír.4/18,5/5,7/16,32/15až41/15až43/26,31, atd. Dle zákonů Božích, jako neposlušní, mají povinnost se bát Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, a kvůli energetické spáse Česka a světa, zrušit křesťanskou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Boží vůle je, aby strach z Ježíše, z DUCHA SVATÉHO, nahradil strach z nedostatku PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Stávající Bohové neposlušných sviní, boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, svoje militaristické zákony si vytvořili pomocí TUNELU PRIVATIZACE, proti vůli Boží. Když tři králové, mágové, tři LVI, Babiš, Vondráček a Kubera, odmítnou nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zrušením zákonů boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, Kristus Česko potrestá vrcholným trestem války, v době ropného a ekonomického kolapsu, kdy zničí dvě třetiny lidí světa. Vrcholným trestem trestajícího Krista je válka např. v Sýrii, ve které Kristus nemilosrdně ničí neposlušné svině bombami, hladomorem, suchem, atd. Když v Česku nyní znovu nastane POTOPA, způsobená odstoupením rozumu Krista od neposlušné vládnoucí elity, Kristus slíbil, že Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Proto tři králové, mágové, LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, Vodráček, Kubera, a Babiš, mají povinnost dobrovolně učinit Česko ARCHOU SPÁSY proto, aby vyplulo na vzedmuté moře neposlušných sviní světa proto, aby toto moře vyschlo, OHNĚM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, nyní při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019. Kristus v křesťanství stále žije v mrákotě, což je změna vědomí. Změnu vědomí o Kristu dělají drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Kristus již naplnil texty Písma o tom, že v Česku zněl hlas boje proti boháčům, bankéřům a vojenským kaplanům. Nejchatrnější komunistické OVCE, či BERANI, vyvlekli boháče, bankéře, vojenské kaplany, a jiné NETVORY, od jejich dobře placených koryt. Hlukem pádu boháčů se tehdy zachvěla celá země. Jer.1/17až49/20,50/45, atd. Pomocí zákonů TUNELU PRIVATIZACE, stejně drzí bohatí zločinci, znovu vládnou nad lidmi, a nad Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM, protože se nepoučili ani z Písma, ani z dějin. Dějiny Česka a světa je nutné revidovat dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohem zlých boháčů, Baalů, je ekonom, DÉMON Kovanda lukas@lukaskovanda.cz, atd. Ekonom Kovanda v pořadu svině Zity Senkové v ČRo2 v podstatě tvrdil, že boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, Kristus žijící v mrákotě, odpustil hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Tímto hříchem je obrovské, nesmyslné ničení fosilních paliv, které budou scházet jak této neposlušné, mrtvé generaci, tak generacím příštím. Kristus žijící v mrákotě jiného vědomí o Kristu, je však Kristem stále stejně živým, protože je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. V Písmu naprosto jasně uvádí, že SLOVEM NOVÝCH NEBES neuzdraveným sviním, neposlušným DÉMONŮM, a ostatním lhářů a válečným zločincům, svůj Boží rozum nikdy nedá. Neposlušné, neuzdravené, mrtvé vládnoucí svině, kteří místo pokoje a míru celosvětového Božího království, dělají zlo zbrojení a válek, až se celá země v základech hroutí, Kristus nechá v energetickém hrobě, odstoupením svého Božího rozumu, pro výstrahu všemu tvorstvu. Křesťanské MODLOSLUŽBY slouží nemocní, neuzdravení, neposlušní, to je mrtví. Sloužit BOHOSLUŽBY, z milosrdenství Božího rozumu, Kristus již dovoluje úplně poslušným, živým, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kvůli neposlušnému Česku, nyní znovu zarostla celá země křovím boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Česko musí zajistit, aby z tohoto ekonomického křoví, v době úplňku MĚSÍCE v lednu, nezbyla žádná větev, žádný kořen. Veškerá fosilní paliva již nepatří boháčům, ale Bohu samotnému. Boží zákony POLE VĚDY Písma platí pouze pro úplně poslušné živé, pro přestavbu energetiky. Vyvlečení boháčů, bankéřů, zbrojařů, a vojenských kaplanů, od dobře placených koryt, Česko musí učinit dobrovolně a neodkladně, v době svátku Krista, při úplňku měsíce 21.ledna 2019. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. Při odstoupení Božího rozumu od politických a náboženských sviní Česka a světa, čeká Česko, a neposlušný svět, v době ropného a ekonomického kolapsu, hlad, bída, zima a války. Války z toho důvodu, že země, které mají ropu, plyn a uhlí, se odmítnou dělit z ostatními státy, kde fosilní paliva nejsou. Proto Boží příkaz, či Boží zákon o tom, že veškerá fosilní paliva patří Ježíši Kristu, je energetickou spásou Česka a světa. PSI, či LVI, Babiš, Vondráček a Kubera, Izaj.56/10,63/14,18,65/1,15,22,66/24, 4.Moj.23/19, 24, atd. proto mají povinnost naplnit texty Písma o Česku. Dle vůle Boží, úplně poslušní, mají povinnost požádat okolní státy, kde fosilní paliva nemají, aby Česku pomohly neprodleně svolat kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. Nikdo neposlušný, to je mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, nevěří, že místo oteplní, přijde brzy celosvětová krize energetická a ekonomická. Odstoupení Božího rozumu od neposlušných, zlých mrtvých sviní, je pro neposlušné mrtvé boháče, Česka a světa, energetickou SMRTÍ.

 

2.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dělá veškeré militaristické zlo na zemi tím, že křesťanské, či ateistické trojici tří králů, tří mágů, Babišovi, Vondráčkovi a Kuberovi, odmítá vrátit svůj NEOMYLNÝ Boží rozum, což slíbil pouze v případě jejich úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Při odstoupení Božího rozumu od jejich DUŠÍ, které jsou stejné jako DUŠE zvířat, jejich zvířecí DUCH, jejich geneticky zvířecích mozků, zemdlel. Kvůli odstoupení rozumu Krista od jejich DUŠÍ, v jejich geneticky zvířecích mozcích, zůstal jenom starý, a pro Krista již neplatný, militaristický, ekonomický program. BAALOVÉ, boháči, vzpurný politický dobytek, Babiš, Vondráček a Kubera, svými promyšlenými politickými a technickými vychytralostmi, a náboženskými protikladnými žvásty, o Ježíši Kristu, o NEOMYLNÉM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, programem svých politických stran, vedou Česko, a tím i celý svět, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a tím do PEKLA třetí světové války. Ve třetí světové válce, trestající Kristus neposlušné Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Babiš, Vondráček a Kubera, jako neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Krista, jako dementní psychopati, nejsou lži lidu Česka vůbec k užitku. Svými geneticky zvířecími mozky, stále nedovedou pochopit texty Písma o tom, že KLIMATICKÁ ZMĚNA vzpurného, to je mrtvého lži lidu, mrtvých svévolníků, se změní v totální ROPNÝ a EKONOMICKÝ KOLAPS v okamžiku, až Ježíš Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožní lži lidu Česka mluvit pravdu o své moci, učinit i ze vzdělaných lidí dementní psychopaty, kdykoli chce změnit svět tak, aby naplnil Písmo, o vedení Česka, dle textů Písma. Kristus dokázal svou moc nad Českem a světem tím, že v době SOUDU naplnil texty Písma. Slíbil, že do hlav geneticky zvířecích mozků neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ nevstoupí, dokud za svou SKÁLU budou mít PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., místo SKÁLY, kterou je Boží rozum Ježíše Krista. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet v případě, že Babiš, Vondráček a Kubera, se Krista nebudou bát strachem, jaký ještě nebyl. Babiš, Vondráček a Kubera, mají povinnost naplnit texty Písma. Mají povinnost požádat okolní státy, kde fosilní nemají, aby poslušnému Česku pomohly neprodleně svolat kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Boží trojice tří mágů Česka, Babiš, Vondráček a Kubera, se vzepřela zveřejnit BOŽÍ MANIFEST, o podmínkách Boží energetické spásy, pomocí Božího technického rozumu Krista. Kdo se odmítne vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, do narození se DUCHA SVATÉHO, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019, je DUCHEM CHUDÝM hlupákem. Energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent z celkem potřebné energie, je prokazatelně technickým nesmyslem, a tím je trestným činem. Kristus vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, těm úplně poslušným, uzdraveným služebníkům, kteří nebudou chorobně odkládat povinnost, vyvléct KOZLA Zemana z hradu, od jeho dobře placeného koryta, ke korytům celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ježíš Kristus, SOUDEM boří neposlušné tělo církve katolické všeobecné proto, aby v Česku mohlo vzniknout tělo církve nové, tělo pokorné a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, nových kněží, kteří již nikoho nebudou pochovávat do energetického HROBU. Kristus Česku a světu slibuje, že po zesnutí OTCŮ zakladatelů militaristického křesťanství, to je politiků pravice a levice, a Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, život v Česku, a ve světě, bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Např. Babiš, místo toho, aby sloužil Kristu, v Božím království, zase bude sloužit pohlavnímu ÚDU své ženy. Je to v přirozenosti jeho rozumu, geneticky zvířecího. Kristus slibuje, že dočasné pominutí smyslů Babiše, Vondráčka a Kubery pomine, v případě jejich úplné poslušnosti dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.29/11až24,57/10až66/24, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Moj.3/2,11/5,12/3,16/26,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20 až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Kristus Česku slibuje, že když Babiš, Vondráček a Kubera, nově zakoření ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, život na zemi, při dokonalé majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v celosvětovém míru, bez válek a horečného zbrojení, bude jako dnešek, velký, přebohatý, Jer.1/17až23/3,29,32,31/27,32, Žalm33/6až102/18,27, Iz.37/30,43/18,44/5,8až63/14,18,65/15až66/24, atd. Slibuje, že když poslušné, to je živé Česko, bude v médiích konzumovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude postupně ve všem po nedostatku. V tomto případě, Babišovi, Vondráčkovi a Kuberovi budou blahořečit všechny národy. Ve DNI PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019, po neposlušných to je mrtvých vládnoucích úřednících, ekonomech, nesmí v Česku zůstat ani větev, ani kořen. Kristus slibuje, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, když Česko nebude lenošné, to je shnilé, když boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, a ekonomové, nebudou reptat proti majetkové rovnosti. Když všichni úplně poslušní, budou Kristu děkovat za to, že již v lednu mohou pro Krista pracovat zdarma, pouze za SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kristus úplně poslušné Česko již nikdy neopustí, když Babiš, Vondráček a Kubera v Praze zajistí, aby Ježíš Kristus již v lednu vyšel pro poslušné, to je pro živé, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus vyžaduje, aby každý poslušný znal Boha ze SLOV NOVÝCH NEBES. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Ježíše Krista v Písmu rozčiluje, že křesťanské svině se stále dotazují, kdy mají očekávat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Kde mají v Písmu najít DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Jsou i takoví hlupáci, kteří mně, kvůli pravdě o vyvýšení trestajího Kristu SOUDEM neposlušných sviní, pravdě pravdě o jeho správné energetické koncepci, a pravdě o nezbytnosti neprodleného a dobrovolného zajištění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, chtějí rozbít hubu, či chtějí žalovat. Kristus slíbil, že potrestá každou neposlušnou křesťanskou a jinou svini, která se nyní trestajícího Krista nebude bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus slíbil, že potrestá neposlušné, to je mrtvé, buď v tomto životě, nebo v dalších inkarnacích. V dalších inkarnacích Kristus neposlušné křesťanské svině zmaří tím, že zajistí, aby se DUŠE vzpurných narodily v tělech zvířat, myší či červů. Tím neposlušné navždy zmaří. Kristus vyžaduje, aby tři králové, mágové, MOCNÍ LVI, stejní jako Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Babiš, Vondráček a Kubera, přestali zlehčovat a podceňovat rozum Ježíše Krista, a svými skutky dali všem naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu. Mají povinnost se k Ježíši Kristu, ZLODĚJI, jediné SKÁLE úplně poslušných, neprodleně vrátit tím, že přestanou sloužit své SKÁLE, boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od energetické SMRTI zachrání pouze úplně poslušné. Kristus vyžaduje, aby SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zbavené vší bídy člověčí, v Česku zůstalo proto, aby se Kristus stal jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Zítřek, v celosvětovém, mírovém Božím království, bude jako dnešek, velký, přebohatý, když z neposlušných psů, Babiše, Vondráčka a Kubery, budou úplně poslušní LVI, stejně neomylní jako Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Neposlušní, mrtví psi, Babiš, Vondráček a Kubera, při odstoupení rozumu Krista, nemají ani tušení o tom, že dělají všechno energeticky špatně. Proto se vzedmuté moře mrtvých sviní, sloužících pohlavním ÚDŮM, místo Kristu, nemůže uklidnit. Nikdo neposlušný, mrtvý, nevěří, že místo ekonomické krize, přijde krize energetická. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,55/11,56/10,12,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Gal.1/7až6/7, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3.

 

3.) Česko ochuravělo, kvůli odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných, křesťanských, či ateistických sviní, odmítajících studovat ZRCADLO, které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nastavil neposlušným křesťanským a jiným mrtvolám, či NETVORŮM, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Logiku Božího slova, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, uvedl pouze ve svém VEŠKERÉM Božím SLOVĚ. Protože se neposlušnému, to je mrtvému lži lidu Česka a světa, od kterého Ježíš Kristus odstoupil svým Božím rozumem, stále hnusí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, Ježíš Kristus nemůže uzdravit, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ani jednoho neposlušného NETVORA Česka či světa. Pohané, pokrytci, lháři a zločinci Česka a světa, kteří ignorují NEOMYLNÝ Boží rozum, kterým Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, určuje úplně poslušným, energeticky správnou cestu, kterou je odpočinutí všech států světa, od energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, jsou vlastizrádci a zločinci, protože ve všem podstatném drze lžou. Kdo drze slouží lidským Bohům, pohlavním ÚDŮM a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd, nemůže sloužit Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kdo se odmítne vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, do narození se DUCHA SVATÉHO, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21. ledna 2019, je DUCHEM CHUDÝM hlupákem. Pro neposlušnost elity, SOUD DUCHEM CHUDÝCH mrtvých vládnoucích NETVORŮ stále pokračuje, i v roce 2019. Boží trojice tří mágů Česka, Babiš, Vondráček a Kubera, se vzepřela zveřejnit BOŽÍ MANIFEST, o podmínkách Boží energetické spásy, pomocí Božího technického rozumu Krista. Vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé svině, pokračují ve svých lžích, svých protikladných nauk o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Proto pokračují ve své službě PRACHŮM a ZBRANÍM, AUTŮM, a tím také službě svým pohlavním údům. Pokračují v šíření bludů promyšlených energetických, ekonomických, ekologických a mravních vychytralostí, ke své vlastní záhubě. Energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent z celkem potřebné energie, je prokazatelně technickým nesmyslem, a tím je trestným činem. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, každý politický, či náboženský NETVOR, považuje svoje slovo protikladných lží o Ježíši Kristu, a tím i svoje slovo, svých energetických, politických, technických, zbrojařských a jiných vychytralostí, či bludů, za SLOVO PRAVDY. Lži lidu Česka a světa, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, se lži vládnoucího politického a náboženského dobytka, stále líbí, což je energetická katastrofa. Všichni neposlušní, to je mrtví, umlčují Boží SLOVO SOUDU neposlušných, to je mrtvých, vládnoucích politických a náboženských sviní Česka a světa prohlášením, že si přejí, aby Ježíš Kristus poslouchal jejich slovo, jejich politických, náboženských a technických žvástů proto, aby pochopil, že mají pravdu neposlušní, mrtví, a že Boží SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je bludem. Všichni neposlušní, to je mrtví, které SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES neuzdravilo, trestajícího Ježíše Krista nenávidí kvůli pravdě, že Ježíš Kristus, v době SOUDU, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných sviní, z politiků pravice a levice, z učenců, vědců, z kněží, dělá DUCHEM CHUDÉ hlupáky, či mrtvoly. Proto běda neposlušným vládnoucím dementním psychopatům, kteří touží po Hospodinově DNI DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE. HOSPODINŮV DEN ukončení Božího SOUDU křesťanských a jiných neposlušných sviní, který Kristem vyvolené Česko, osmnáctiletá NEVĚSTA, mělo vykonat již v roce 2018, je pro neposlušné svině, či NETVORY, stále TMOU, a ne SVĚTLEM. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, však nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Kristem v Písmu vyvolená pravicová vládnoucí elita Česka, neukončí Boží SOUD neposlušných, mrtvých sviní, dobrovolně, svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, k oslavě návratu Krista, jeho Božího rozumu do Česka, nyní v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 21.1.2019. APOKALYPSA již není koncem světa, jak se mylně domnívá křesťanský Bůh, Satan, či BELZEBUB, slepec, pokrytec a zločinec kardinál DUKA. APOKALYPSA je objasnění Boží vůle z veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO. Z milosrdenství Božího rozumu, je pravda o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a pravda o energetice, uvedená v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Ježíš Kristus začal SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, psaním APOKALYPSY PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V roce 2000, v roce PŘELOMU VĚKŮ konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, jsem vstoupil do Hospodinova domu, kterým je celý svět. V roce 2000, ve věku 60 let, Hospodin přidal k mým dnům patnáct let, do 75 let mého věku proto, abych v Písmu našel vyvolení Česka, být nyní OSMNÁCTILETOU NEVĚSTOU, kdy nového Krista musí každý znát, ze SLOV NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 2.Král.10/26,17/29až40,19/29,20/5, 22/13,19,23/23,25/29, Žal.33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43, atd. V roce 2015, přidal Ježíš Kristus k mým dnům další roky z toho důvodu, že nikdo vzpurný a neposlušný se ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI nevrátil. V roce 2018 dovolil Ježíš Kristus objasnit texty Písma o OSMNÁCTILETÉ NEVĚSTĚ, o Česku, které se má neprodleně připravit, svými svatými skutky pravice, sloužit Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi tak, jak se mu to líbí, s bázni a s úctou. Osmnáctileté Česko je dcera Abrahamova, kterou drží Satan kardinál Duka, či Satan Miloš Zeman, spoutanou již osmnáct let, od roku 2000, a to děsivou temnotou protikladných žvástů o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a krutým zmijím jedem politických bludů pravice a levice. Česko nemohou energeticky a mravně spasit promyšlené vychytralosti ekonomické, technické, zbrojařské a jiné. Neposlušnost mrtvol vládnoucí elity, přivolává Boží hněv, a trest zlých, Boha živého. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Luk.1/52,13/16,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Král.20/5,22/3,13,23/23, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zj.19/7,8až22/21, atd. Česko ochuravělo, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi z toho důvodu, že Kristus, s neposlušnými křesťanskými a ateistickými sviněmi jedná znovu stejně, jako jednal v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Znovu neposlušným a vzpurným křesťanským a ateistickým sviním oznamuje, čeho se dopustili tím, že znovu nastolili svou militaristickou, imperialistickou spravedlnost. Znovu neposlušným vládnoucím militaristickým sviním, otevírá ucho pro napomenutí. Znovu je vyzývá, v textech Jóba 36/8, aby se odvrátili od imperialistických ničemností. Tři králové, tři mágové, uvedení v kapitole 251, vážené neposlušné NEVĚSTY Vodráček, Kubera, a Babiš, když nyní neprodleně poslechnou, když Česko učiní OSMNÁCTILETOU NEVĚSTOU, když se k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi vrátí, když ukončí mletí svých nemravných politických a náboženských bludů, dokončí své dny v pohodě. Neposlechnou-li, trestající Kristus Česko zničí vrcholným trestem, úplným zničením, ve třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu. NEVĚSTY Vodráček, Kubera, a Babiš, stojí v Praze, na PRAHU Božího království. 5.Moj.30/12,18,32/35, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Úplně poslušní, to je živí BOŽÍ SYNOVÉ Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost nenechat si vzít šanci na Boží spásu, Božím technickým rozumem, která je možná, až vyhnání neposlušného zakladatele KOZLŮ ČSSD, Baala, či DÉMONA, prezidenta Zemana, z HRADU na vysočinu, to je do říše ticha, či na smetiště dějin, až na věky věků. Vyhnání bohatého KOZLA, DÉMONA, prezidenta Zemana, z HRADU na vysočinu, pomocí Božího SOUDU neposlušných sviní, či NETVORŮ, je Božím milosrdenstvím pro úplně poslušné služebníky Krista. Jer.1/17až31/27,32až49/20, Jak.1/22,2/9,13,22,3/10,4/14,5/1, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Prezident Zeman je blázen, je dementní psychopat kvůli tomu, že stále slouží neposlušnému, to je mrtvému tvorstvu, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Do jeho geneticky zvířecího mozku Kristus nevstoupí, protože odstoupením svého Božího rozumu, ho ničí. Ježíš se smiluje Božím rozumem, nad celým Českem současně, až Zeman bude vyhnán. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. KOZEL Zeman, ve svém geneticky zvířecím mozku narcise, má starý, křesťanský, či ateistický PROGRAM militaristů, obchodníků a jiných válečných zločinců, kteří žijí na výnosný trh. Chce úplně zničit planetu zemi, nesmyslným zničením fosilních paliv, a následně, PEKLEM třetí světové války. Česko, pod jeho vedením, jde do HROBU ropného, ekonomického a mravního kolapsu, a tím do PEKLA třetí světové války. Božím milosrdenstvím, Božího rozumu bude, až z hradu zmizí jako pára nad hrncem. Kristus, pro úplně poslušné služebníky, je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Může neposlušné Česko zničit, úplně poslušné Česko může zachránit. Vyžaduje, aby Česko zřídilo celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, těm úplně poslušným, uzdraveným služebníkům, kteří nebudou chorobně odkládat povinnost, vyvléct KOZLA Zemana z hradu, od jeho dobře placeného koryta, ke korytům celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ježíš Kristus, SOUDEM boří neposlušné tělo církve katolické všeobecné proto, aby v Česku mohlo vzniknout tělo církve nové, tělo pokorné a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, nových kněží, kteří již nikoho nebudou pochovávat do energetického HROBU. Ježíš Kristus je nepřítelem pro každého, kdo se ho nebojí strachem jaký ještě nikdy nebyl. Česko k životu potřebuje rozum Ježíše Krista, potřebuje stabilitu, dokonalý pokoj a mír. Pro Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE, úplně poslušní budou pracovat zdarma, pouze za dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, stejně jako Blanka Tuscherová pracuje pro důchodce.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Otec Bohu milý farář Hének fara@domasov.info, mně slíbil, že se spolu sejdeme na TŘI KRÁLE, což se nestalo. Stejně mám ale radost, že se neuráží kvůli textům Písma, které platí pro vzpurné, neposlušné, to je mrtvé křesťany. Neurážet se však nestačí. Slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je třeba neprodleně kázat. Např. křesťanská, či ateistická svině Radka Denemarková tvrdí, že lidé jsou si před zákonem rovni. To není pravda, a nikdy to pravda nebylo. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, či rovnosti, je v Česku a ve světě všechno stále horší, protože Kristus bdí nad militaristickým, křesťanským zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka i světa. Veškeré zlo na světě se děje kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, které se nechce léčit čtením dokonalé Boží lásky SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Elementární hloupost např. pravicového, Bohem prokletého PTACTVA ODS je, že po majetkové, socialistické Boží rovnosti čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, si vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, znovu nastolili rozdělení lidstva na sociálně vyloučené chudáky a boháče. Drze se zmocnili vlády nad chudáky, a nad Ježíšem Kristem, pomocí svých Bohů, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, LETADEL, AUT, atd. Tím redukovali demokracii na službu boháčům, kteří žijí na výnosný trh, na službu byznysu, na službu geneticky zvířecímu rozumu vládnoucích hlupáků, od kterých Kristus odstoupil svým Božím rozumem z toho důvodu, že je chce pomalým BOŽÍM SOUDEM, úplně zničit. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, je v DEN PÁNĚ pádu byznysu, je DEN PÁNĚ učinění rozhodnutí zajištění důstojného života pro všechny sociálně vyloučené chudáky Česka a světa, nastolením vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi národy, pomocí jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v mírovém Božím království. Všichni úplně poslušní mají povinnost vyhlásit boj za práva Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Za právo vrátit se ke Kristu, vyhlášením SOUDU všech neposlušných. V Česku stále nikdo nevěří textům Písma, že mediální MISTR Kristus, doplňuje texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí písniček, filmů, atd., čímž objasňuje svoji vůli. V Písmu je naprosto jasně řečeno, že Ježíš Kristus je Hospodin, a že Hospodin je Ježíš Kristus. Nikdo v Česku nemá výmluvu, Ježíše Krista neznat jako Hospodina, jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to všech států světa. V jednom filmu, stejně tak v Písmu, Ježíš Kristus objasnil svoje současné jednání, platné pro Česko, platné PŘELOM VĚKŮ konce éry fosilních paliv roku 2000, platné pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, který je nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu, v roce 2019. V této svaté době, již mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, musí Hospodina znát, jako stále stejného DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, soudí dobré i zlé proto, aby se všichni úplně poslušní mohli ke Kristu vrátit, po veřejném vyznání svých vin v médiích. V OTČENÁŠI Kristus uvedl, že neposlušné a vzpurné lidstvo vydával až dodnes, do SOUDU, v pokušení, sloužit jiným, zlým Bohům, než DUCHU SVATÉMU, který stále žije mezi námi. Ženy složící boháčům rodí děti ke zničení ve válce. Mat.5/3,9,14,18,6/13až23/7až25/32,40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Ve filmu, jehož název neznám, Kristus uvedl obraz, nazvaný STVOŘENÍ SVĚTA. Na obraze bylo dámské přirození. Tímto obrazem Kristus vyjádřil, jakým způsobem stvořil svět křesťanský, židovský, buddhistický, muslimský a svět islámu. Všichni lidé na světě, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, mají za Boha klín ženy. Všichni lidé na světě, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Ježíš Kristus ve filmu také vyjádřil texty Písma o tom, proč jeho hněv již neprodlévá, a proč neposlušné a vzpurné, to je mrtvé hlupáky, kteří se ke Kristu nyní nevrátí, zabíjí a bude zabíjet. Křesťanští a jiní hlupáci, Ježíše Krista, který o sobě vše uvedl, ve své slávě, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nenávidí. Nenávidí Krista kvůli tomu, že v Písmu uvedl, že pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost neprodleně odstranit bohaté a chudé tím, že budou realizovat jeho dokonalou lásku, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. V Písmu uvedl, že majetková rovina elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je předpokladem energetické, ekologické a mravní spásy Česka a světa. Všechny opakovaně uváděné texty Písma, umožňuje úplně poslušným služebníkům Krista, pochopit až nyní, v době pomalého Božího SOUDU, v lednu 2019. Kristus v Písmu i ve filmu uvedl, že zabíjí a bude zabíjet ty neposlušné, to je mrtvé hlupáky, kteří tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA budou stále ignorovat, a tím dělat z Ježíše Krista nemohoucího hlupáka a zločince. Kristus, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, uvedl v pokušení všechny křesťany. Bohové křesťanů, Satani kněží, tvrdili a tvrdí, že Ježíš Kristus musí sloužit, svým Božím rozumem, pouze boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům. Svět těchto hlupáků byl zatopen potopou, odstoupením Božího rozumu tím, že vzpurní a neposlušní lidé začali sloužit OSVÍCENÝM sviním. Vědci, OSVÍCENÍ světlem svého rozumu geneticky zvířecího, drze tvrdili, že Boha nepotřebují, protože si vystačí s rozumem lidským, geneticky zvířecím. Kvůli těmto vědcům nastala POTOPA neposlušného světa. Věda neposlušných sviní byla potopena odstoupením Božího rozumu, od všech vzpurných, nástupem hnědé ideologie sociálního fašismu Hitlera. Hitler bojoval ve jménu křesťanského Boha proti RUDÉMU nebezpečí majetkové rovnosti komunistů, ve svém boji o vládu nad světem. Ideologie zla sociálního fašismu byla potopena odstoupením Božího rozumu od Hitlera. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, sociální fašismus Hitlera již dávno zatopil vodou potopy, odstoupením svého Božího rozumu od sociálních fašistů, v době usmrcení Hitlera, v době nástupu komunistů do POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Komunistické OVCE či BERANI nesloužili Kristu, ale pouze komunistům. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18až40/10,29,42/19,24až43/26,31až51/19,30, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Ježíš Kristus proto vyžaduje, aby Česko sociální fašismus ve Francii, v Česku, a ve světě neprodleně ukončilo, protože nechce opakování stejných chyb jako před válkou. Lidstvo bylo dále Kristem uvedeno v pokušení ideologii Marxe, Engelse a Lenina. Komunistické OVCE a BERANI měli za SKÁLU RUDÉ ŽVÁSTY marxismu leninismu. Jejich RUDÁ SKÁLA žvástů PINCHASŮ, Marxe a Engelse, byla zatopena potopou, odstoupením Božího rozumu, v době TUNELU privatizace v Česku. V kolotoči vývoje lidstva k Boží NEOMYLNÉ dokonalosti výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je v Česku nyní všechno, jako bylo na počátku křesťanství. Česko je znovu vydáno v pokušení, sloužit neposlušným zlým Bohům, neposlušnému, to je mrtvému Belzebubu kardinálu Dukovi, a neposlušnému, to je mrtvému Satanu, zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU prezidentu Zemanovi, a tím bylo vydáno pokušení sloužit pohlavním ÚDŮM boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, místo Ježíši Kristu. Ježíš Kristus odpouští Satanům, dvakrát vykořeněným, ve fašismu a socialismu, Dukovi a KOZLU prezidentu Zemanovi, všechna jejich přestoupení, když dovolí, aby úplně poslušní, to je živí, v médiích, ve veřejném dialogu, nalezli v Písmu již objevenou přímou cestu do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pomocí neprodlené realizace Božích příkazů a ZÁKONŮ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18až40/10,29,42/19,24až43/26,31až51/19,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. SKÁLA poslušných, živých, je nyní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, který vše o sobě uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chce sjednotit jím v Písmu vyvolené Česko, strachem z Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Napsal Písmo tak, aby Česko mohlo zvítězit nad zlým zakladatelem KOZLŮ ČSSD, DUCHEM CHUDÝM hlupákem, prezidentem Zemanem, aby ho mohlo, jako nepotřebného a zbytečného DÉMONA, ekonoma, poslat z HRADU na vysočinu, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má naprostou jinou logiku výkladu Písma, než mají drzí Satani kněží všech ateistických ekumenických ČARODĚJNIC. V křesťanské nepravosti, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nikdy správně nesloužili, v žádné době, ani dnes. Správná služba Kristu je pouze v úplné poslušnosti. Kristus vyžaduje aby bylo všechno jako na počátku. Na počátku, v prvobytně pospolné společnosti, sociálně vyloučení bezdomovci nebyli. Komunita lovců společně lovila, či pěstovala, a společně STOLOVALA. Sociálně vyloučené bezdomovce učinila SKÁLA křesťanských neposlušných sviní, zlo PRACHŮ a ZBRANÍ.

 

Svině sloužIli pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že sloužili vládnoucím boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Hněv Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, kvůli křesťanským a ateistickým sviním Česka, však již neprodlévá. Kdo se nyní nebude bát Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, strachem jaký ještě nikdy nebyl, kdo nevyžene vůdce válečných zločinců, žoldáků, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, DÉMONA, KOZLA prezidenta Zemana, z HRADU na vysočinu, jde k energetické, ekologické a mravní záhubě, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od vzpurných a neposlušných sviní Česka a SVĚTA. Kdo bude mít stále rád neposlušné křesťanské a ateistické mrtvé psy, Kristem souzené pomalým Božím soudem, který trvá již 2019 let, Boží rozum od Ježíše Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nikdy nedostane. Vrátit se k Ježíši Kristu mohou pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, kteří s neposlušnými, křesťanskými a ateistickými neposlušnými mrtvými sviněmi, nebudou mít nic společného. Neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, se rouhají Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nemají odpuštění navěky. Protože neposlušným, to je mrtvým, Ježíš Kristus svůj Boží rozum nedá, nevrátí, jsou vinní věčným hříchem. Bez rozumu Ježíše Krista, mají NEČISTÉHO DUCHA, svého mozku, protože mozek každého člověka je pouze geneticky zvířecí. Kdyby Ježíš Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, nezkrátil ty dny křesťanského SOUDU mrtvých křesťanských a ateistických sviní, psů, či NETVORŮ, který trvá již 2019 let, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Rychlost události, či rychlost změn, by již měla být obrovská. Boj mezi dobrem Božího rozumu, který je Boží milostí pouze pro úplně poslušné, a mezi zlem geneticky zvířecího rozumu, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, DÉMONA KOZLA prezidenta Zemana, je obrovská. Nikdo neposlušný a vzpurný, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, nechce celosvětový mír, nechce vládu Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším Božím STVOŘENÍM, protože se nechce vzdát vlády DÉMONŮ, ekonomů, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými a ateistickými sviněmi, netvory, psy. Mar.3/29až7/7až13/20, atd. Kristus, dle Písma, má však naprostou převahu např. nad geneticky zvířecím mozkem zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA, DÉMONA prezidenta Zemana. Kdo neuzná naprostou moc rozumu Ježíše Krista, nad geneticky zvířecími mozky neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, rozum od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nikdy nedostane. Svěcenou vodou křesťanských a ateistických pomatenců, je zatopen svět vládnoucích křesťanských Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Pro křesťanskou a ateistickou nepravost, svět křesťanských sviní již zahynul, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Jak svatě a zbožně musí nyní žít Ježíšem Kristem vyvolení proroci v kapitole 251 těchto textů SOUDU neposlušných, Vondáček, Babiš a Kubera, kteří již musí dychtivě očekávat příchod BOŽÍHO DNE, což je den ukočení Božího SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Podle slibu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, Česko již má povinnost očekávat ukončení Božího soudu, úplným zničením všech neposlušných, křesťanských a ateistických sviní Česka, v době úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. NOVÉ NEBE a NOVÁ ZEMĚ, ve kterých přebývá Boží spravedlnost opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, které bude stejné pro bohaté a chudé, bude energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a SVĚTA. Ježíš Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude jím v Písmu vyvoleného Česka želet, dokud KOZEL Zeman nebude vyvlečen. Kristus ve filmu uvedl, že bude neposlušné a vzpurné zabíjet tak dlouho, dokud se v Česku budou Kristu posmívat, a dokud boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, stávající Bohové neposlušných lidí, budou tvrdit, že nad Kristem nyní definitivně zvítězili. Kristus definitivně zvítězí nad všemi národy světa, když bohaté NEVĚSTY Vodráček, Kubera, a Babiš, budou žít svatě a spravedlivě, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus ZÁKONODÁRCE chce vše nové, zrušením lidských Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Toto rozhodnutí má povinnost učinit PRAVICE Česka proto, aby Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohl změnit celý svět, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Problémem Česka je premiér Babiš. Chce stále sloužit svému Bohu, pohlavnímu ÚDU své ženy, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Neposlušní stále nalézají život v klínu své ženy. Iz.57/10až21, Chorobná zívislost na lidských Bozích, na výrobcích lidských rukou, především na SKÁLE pomatených kčesťanských sviní, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. je příčinou všeho zla na světě. Energetickou spásou je odpočinutí Česka a světa, od zhouby energetické, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Lidé dělají co se Kristu líbí tím, že svým rozumem řídí lidské DUŠE, které jsou stejné jako DUŠE zvířat. Trestající Ježíš Kristus nechal zamordovat primátora Gdaňska Pavla Adamowicze, protože má plné zuby vládnoucích pokrytců a zločinců, kteří svými geneticky zvířecími mozky, propagují svou pravicovou spravedlnost charity a almužny. Kristus energeticky spasí pouze úplně poslušné služebníky, kteří nastolí celosvětovou Boží majetkovou rovinu, bez boháčů a chudáků. Ježíš Kristus v Písmu uvedl, že po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti v Česku dovolil, aby pravice zbořila hraniční BERLÍNKOU ZEĎ. Nyní vyžaduje, aby úplně poslušná a bezmocná pravice Česka, zbořila všechny chatrné hraniční zdi, které staví pravice např. v USA, mezi USA a Mexikem z toho důvodu, že Kristus slibuje, že pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠLERÝCH NEBES, nastolí pro úplně poslušné, živé, dokonalý pokoj. Mezi boháči a chudáky žádný pokoj být nemůže, uvádí Kristus v Písmu. Kvůli tomu, aby pokorní a úplně poslušní měli dokonalý pokoj, má Česko povinnost nastolit dokonalou, majetkovou, celosvětovou rovinu, energeticky nezbytnou, opakovaně objasněnou. Filozof Jan Palach se upálil z toho důvodu, že v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, neměl o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ani ponětí. Jako filozof je Ježíšem Kristem prokletý, protože bojoval nikoli za Kristem vyžadovanou majetkovou rovinu, ale za svobodu boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Nyní např. NETVOR JUDr. Baxa oslavuje v ČRo2 Palacha, jako svého Boha. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že JUDr. Baxa tím, že oslavuje Palacha, oslavuje pouze geneticky prasečí, či geneticky myší mozek, jak Palacha, tak svůj. Vykonání SOUDU neposlušných, to je mrtvých, a zrušení dobře placených koryt, mají povinnost vykonat úplně poslušní živí, v jedinou hodinu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,13/1014,14/22,16/46,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Král.21/21, atd. Česko má povinnost oddělit se od národů země Božím soudem. Křesťanský Babylón Kristus končí soudem PTÁKA, vůdce ODS, emeritního rektora Fialy. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18až40/10,29,42/19,24až43/26,31až51/19,30, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24.

 

5.) Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, všichni lidé celého světa pokořovali, ve všech náboženských a politických systémech, svými politickými a náboženskými žvásty tím, že z něho dělali hlupáka, který ničemu nerozumí, tím, že všichni tvrdili, že nic neřídí. Proto, pomocí SOUDU, povstal Kristus proti všem, v Česku, které v Písmu vyvolil proto, aby Boží SOUD neposlušných, mrtvých, neprodleně zveřejnilo. Když to Babiš neprodleně neučiní, když stále bude sloužit svému Bohu, pohlavnímu ÚDU své ženy, Bůh Česko úplně zničí. Iz.29/11až24až57/10až21až66/24, 5.Moj.30/12,18až 32/16až24, atd. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Jak se to stalo nevím. Každopádně jsem zase v blbým věku, a zase pluju proti proudu, v roce 2019, vstříc POSLEDNÍMU SOUDU. A jsem radši všem Vám pro smích, než abych byl sobě k breku. Nevím, věřím, že až se prospím, a pochopím co s tím. Málo mně bylo v době přelomu věků konce éry fosilních paliv v roce 2000. Bylo mně 60 let. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus mně, v roce 2000, přidal 15 let života proto, abych mohl vejít do chrámu Božího, kterým je celý svět, v roce 2015, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Abych mohl objasnit, že každý, kdo má JEDEN SPOLEČNÝ STÁTNÍ MĚŠEC DÉMONA premiéra Babiše, běží za zlem ropného a ekonomického kolapsu. Nohy vojáků Česka běží za zlem nesmyslných válek s muslimy o území s fosilními palivy. Pospíchají prolévat krev muslimů. Každý OKŘÍDLENEC, každý úplně poslušný ANDĚL, to vidí. Babiš za ziskem se honí. Žití na výnosný trh nyní stojí bohaté pány život. Pro odstoupení rozumu Krista jsou mrtví. Ekonomické svině zvítězily nad Ježíšem Kristem pouze dočasně. Trojice LVŮ Česka, Vondáček, Babiš a Kubera, buď budou mluvit pravdu, nebo Kristus Česko zničí. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Král.20/5, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Gal.1/7,3/20až6/7, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Také v roce 2015 mi bylo málo, pouze 75 let. Kristus, ze svého milosrdenství, mně přidal další roky života. Z Božího milosrdenství jsem se dožil roku 2019, kdy stoleté Česko, od roku 2000 až 2018, již bylo OSMNÁCTILETOU NEVĚSTOU, určenou pro ŽENICHA, pro premiéra nové vlády Česka, kterým je Kristem v Písmu vyvolený SEDMÝ ANDĚL, odborník na energetiku, pravičák, Bůh, stejně mocný jako Ježíš Kristus, Ing. Topolánek. Mediální MISTR Kristus, v další písničce uvádí, že moje přání tříletý, k Ježíši Kristu nyní, snad již v lednu doletí, a že je splní najednou. Mým přáním tříletým je, aby Ježíš Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, se smiloval nad celým Českem současně tím, že se smiluje nad pravičákem, odborníkem na energetiku, novým premiérem Ing. Topolánkem, ostatním technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, nad projektanty a ostatním lži lidem Česka a světa tím, že umožní z textů Písma pochopit, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka, a celého světa. Ježíši Kriste dej, ať NEVĚSTU, OSMNÁCTILETÉ Česko, Abrahamovu dceru, v roce 2019, netrýzní drzí Satani kněží kardinál Duka, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, svými náboženskými a politickými žvásty. Kristus dovoluje Česku jít dál, když STÁTNÍ MĚŠEC vlády Babiše odtáhne v děsu. Vrátit se ke Kristu má povinnost především PRAVICE. Když někdo dokáže mluvit pravdu o Kristu, všechny národy budou Česku blahořečit. Ekonomika již nesmí zvítězit nad Kristem, DUCHEM SVATÝM, žijícím mezi námi. Luk.1/52,13/16,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5. ŽLUTÉ VESTY mají chybný MANIFEST. Je to MANISEST sociálních fašistů, stejně nesmyslný jako kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, protože doba pokročila, a konec éry fosilních paliv se přiblížil. ŽLUTÉ VESTY mají naprosto chybné požadavky z toho důvodu, že o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli Česku stále nemají ani ponětí. Kristus ŽLUTÉ VESTY usmrtil odstoupením svého rozumu, protože se snaží zvítězit nad boháči, pomocí násilí, pomocí války. ŽLUTÉ VESTY dělají násilí kvůli neposlušnému Česku, protože Kristem vyvolení BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, BÍLÉ NEVĚSTY, bílé svými svatými skutky, Vodráček, Kubera, a Babiš, zatím nevěří textům Písma o tom, že bohatí a chudí v míru žít nemohou. Nevěří textům Písma, že Česko a svět bude blažit dokonalý pokoj celosvětového míru, až bohatí a chudí přestanou existovat, protože Česko, Vodráček, Kubera, a Babiš, dobrovolně zřídí celosvětovou, Boží majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, na kongresu všech státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus v Česku oživí každou neposlušnou, to je mrtvou svini, každého mrtvého NETVORA, který bude mluvit PRAVDU o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽLUTÉ VESTY mají MANISEST sociálních fašistů, protože vládu chudáků nad boháči chtějí nastolit pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Např. chtějí chudáky nesmyslně zaměstnat na výstavbě pěti milionů sociálních bytů. Kristus nechce stavět žádné sociální byty. Vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci stavěli celosvětově pouze domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, sociální fašismus Hitlera již dávno zatopil vodou potopy, odstoupením svého Božího rozumu, od sociálních fašistů, v době usmrcení Hitlera. Vyvlečení boháčů od koryt, musí učinit pravice dobrovolně, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,12/12,13/18až40/10,29,42/19,24až43/26,31až51/19,30, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Ježíš Kristus proto vyžaduje sociální fašismus ve Francii, v Česku, a ve světě neprodleně dobrovolně ukončit. Vyžaduje, aby LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, bílé svými svatými skutky, Vodráček, Kubera, a Babiš, realizovali neprodleně Boží plán celosvětové výstavby VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Požadavek na svolání kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, je pro Česko neodvolatelné. Vodráček, Kubera, a Babiš, mají povinnost učinit rozhodnutí, že v Bohem vyvoleném Česku, v prvním státě na světě, pomine majetek boháčů již v lednu 2019 proto, aby Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl v Česku, a v celém, úplně poslušném, to je živém světě, neprodleně vybudovat majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, z milosrdenství svého rozumu. Luk.1/52,16/9,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33.

 

6.) Tři králové, mágové, LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, Vodráček, Kubera, a Babiš, musí mluvit dobrovolně takto. Mají povinnost, dále uvedenou řečí, učinit Česko ARCHOU SPÁSY. Dočasné pominutí smyslů Václava Cílka cilek@gli.cas.cz, trvá, pro jeho neposlušnost Božích zákonů a příkazů. V pořadu MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY Senkové v ČRo2 zita.senkova@rozhlas.cz, pomocí Božího rozumu objasnil, jak lidstvo, pro odstoupení Božího rozumu, nesmyslně jedná z hlediska energetiky a z hlediska mravů. Dočasné pominutí smyslů vládnoucí elity přestane, když tři králové, mágové, LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, Vodráček, Kubera, a Babiš, budou mluvit dobrovolně dále uvedenou PRAVDU, o vytvoření celosvětového mírového ráje Božího království, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus vyžaduje vše staré zbourat, a postavit vše nové, energeticky soběstačné, nezávislé na fosilních palivech. Fosilní paliva musí Česko, jako první stát na světě, neprodleně nahradit především energie ze SLUNCE. Té bude podstatně méně, než energie z fosilních paliv. Tři králové, mágové, LVI, BÍLÉ NEVĚSTY, Vodráček, Kubera, a Babiš, musí mluvit takto. Mají povinnost, dále uvedenou řečí, učinit Česko ARCHOU SPÁSY. Mají povinnost, do ARCHY SPÁSY, kterou je Česko, nalodit veškerý politický a náboženský dobytek, touto řečí. Máme povinnost zajistit, aby Česko, to je ARCHA SPÁSY, neprodleně vyplula na vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní světa, zvěstováním pravdy o Kristu. Není třeba se bát. Ježíš Kristus slíbil, že vzedmuté moře bohatých sviní vysuší a uzdraví, když úplně poslušné, to je živé Česko, uvěří SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Svou ARCHU SPÁSY si nyní musí postavit každý stát sám. Kristus, svým Božím rozumem, vzedmuté moře neposlušných sviní vysuší, při úplné poslušnosti Česka. Svou slávou, svého Božího rozumu, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uzdraví všechny národy. Když budou Vodráček, Kubera, a Babiš, úplně poslušní, vzedmuté moře sviní vyschne, a všechny ARCHY SPÁSY, všech států světa, skončí na zemi, kde Bůh končí éru fosilních paliv, dobu benzinovou. Ezech.3/4,21až27/28až39/8,13,21,29,44/28, Iz.57/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, atd. Je zřejmé, že neposlušné, to je mrtvé lidstvo, nevěří textům Písma, že zlo ropného a ekonomického kolapsu určitě přijde, Jer.25/31,35,31/27,32, atd. Ve stávajícím, imerialistickém, militaristickém systému, ropný a ekonomický kolaps, se určitě zastavit nedá, pro lži vládnoucí elity, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní. Je zřejmé, že zbývající fosilní paliva jsou nesmyslně mařena na energeticky náročnou výstavbu DOMŮ LETNÍCH, z hlediska solární energetiky naprosto nevhodných, které s DOMY ZIMNÍMI, energeticky neotřesitelnými, nemají nic společného. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ musí být v provedení energetické neotřesitelnosti, naprosto nezávislé na fosilních palivech, např. dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII KNIHY ŽIVOTA. DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ a DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, musí být energeticky soběstačné pro vytápění a vaření, což dle profesora Drkala, a docenta Hirše, je možné, pomocí akumulačních nádrží na horkou a teplou vodu. Sídliště a města z těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ Kristus dovolí stavět okamžitě, jakmile Česko rozhodne, že boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, letní majetek již pominul, či shnil, protože je hlediska solární energetiky úplně nepotřebný. Vůlí Ježíše Krista je stavět od ledna 2019 pouze nová sídliště a města, a to z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Je zřejmé, že kvůli vládě boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a tím vládě PRACHŮ a ZBRANÍ, místo Ježíše Krista, zbývající fosilní paliva jsou nesmyslně mařena automobilizací, letadly a ostatní nesmyslnou dopravou, výstavbou, spotřebou. Vůli Boží je vše dopravovat pouze pomocí vlaků, jak regionálně, tak mezistátně. Na dálnice je potřeba položit koleje pro regionální dopravu. Vůlí Ježíše Krista je, aby v dopravě bylo vše neprodleně nové, úplně nezávislé na fosilních palivech. Veškerá energeticky nesmyslná výroba musí být neprodleně zastavená z důvodů, aby zbývající fosilní paliva mohla být použita pro celosvětovou přestavbu energetiky z fosilních paliv, na enegetiku SOLÁRNÍ a obnovitelnou. Energeticky nesmyslná výroba aut, letadel, zbraní, atd., musí být nahrazená výrobou výrobků pro stavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, a výrobků pro jedině možnou dopravu vlakovou. Musí být rozhodnuto, že zbrojní výroba bude úplně a definitivně navždy ukončená. Výroba plasových obalů na potraviny, je energeticky náročná, a proto musí být rozhodnuto, že bude úplně zrušená tím, že bude neodkladně zřízeno SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích, kde je možné vařit. Recyklování plastových obalů, které je energeticky velmi náročné, již nebude potřeba, protože platové obaly na potraviny definitivně skončí, dle Božích příkazů, a zákonů, o neodkladném zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích. Stejným způsobem je nutné postupovat dle zákonů POLE VĚDY Písma, ve všech oblatech lidské činnosti. Energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná činnost v celosvětovém Božím království, energeticky neotřesitelném, je uvedena dále, kritikou úplně pomateného hlupáka Cílka, kritikou pořadu křesťanské svině Zity Senkové v ČRo2. Svým geneticky zvířecím rozumem hlupák Cílek tvrdil, že lidstvo zachránil před hladomorem vynález výroby umělých hnojiv, výrobou energeticky velmi náročnou. Např. na výrobu jednoho litru hnojiva je potřeba 1,0 až 1,5 l nafty. Cílek je hlupák, který nevěří tomu, že ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA, ve své honbě za svou SKÁLOU, za ziskem, nesmyslnou chemizací půdy umělými hnojivy, místo hnojení chlévským hnojem, naplňují Písmo tím, že kvůli neposlušným, chamtivým hlupákům, se celá země v základech hroutí. Kvůli chamtivým boháčům, stará půdní síla kompostu je vyčarpaná tím, že půda nemá dostatek hnoje. Půda jako banka, která zadržuje vodu, kvůli žvástům NETVORA Cílka, o dobrém rozumu boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, již neexistuje. Problémem toho, že se celá země v základech hroutí, nejsou jenom umělá hnojiva, ale také pesticidy a herbicidy, což je způsobeno odstoupením Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných sviní. Netvor Cílek objasnil, že dluh vůči půdě spočívá v tom, že se hnojilo dříve dobytčí jednotkou 0,8, dnes pouze 0,3. Místo zásobení půdy živinami z hnoje, jsou živiny dodávané chemizací, což je totálně chybné. Militaristická svině Cílek uvedl, že křesťanské přemnožování neposlušných prasat, které ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, především v těch státech, kde se neposlušní NETVOŘI množí jako králíci, není hříchem, který je k energetické SMRTI. Nejvyšší degradace půdy ve světě je ve státech, kde roste počet lidí, kde se pole proto hnojí především chemicky, kvůli hladu přemnožených hlupáků. V době vlády boháčů, místo vlády Krista, není jiné řešení. Neposlušní hlupáci kvůli Česku neví, že Kristus chce snížit počet lidí o dvě třetiny, buď válkou, nebo dobrovolně, snížením porodnosti. Čím větší jsou výnosy, tím více chemie potřebují neposlušní na to, aby se celá země v základech hroutila. Chemizace, která půdu ničí, je proto Kristem zavržená, stejně jako přemnožení DUCHEM CHUDÍ hlupáci, či králíci. Další téma v ČRo2, byly bezplatné obědy pro školáky, které skončily stejně stupidně, jako téma předchozí. Dementní psychopat Cílek nechce ve školství socialní milodary ve formě kropící konve. Chce, aby si děti vážili potravin, a proto chce, aby 20až30 procent chudých děti, při vyučování omdlévalo hladem. Dementní psychopat Cílek naopak souhlasí s tím, aby se úplně stejné potraviny převážely nesmyslně mezi státy, aby se nesmyslně balily do plastů, aby se skladovaly nesmyslně v chladničkách a mrazničkách v supermarkectech, a nesmyslně v domácnostech. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se neposlušným, mrtvým sviním, stále hnusí. Dementní psychopati, pro odstoupení Božího rozumu, si neváží ani fosilních paliv, ani potravin, ani Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Další téma bylo o nadřazení boháčů nad Ježíšem Kristem, kteří odmítají ukončit dobu benzinovou proto, že jízda metrem a vlakem je pro boháče socka. Dle Cílka, který má dočasně pominuté smysly, je ekonomická krize v dohlednu, kvůli tomu, že v mnoha státech světa vázne splácení dluhů. Ekonomické krize vždy začnou tak, že lidé ztratí schopnost splácet dluhy. K prohloubení ekonomické krize určitě dojde, určitě zase budou padat banky, protože žít na dluh energetický, dlouhodobě nejde, uvádí Ježíš Kristus v Písmu. Zemětřesení v bankách nastalo po roce 2008, kdy se krize zažehnala tištěním laciných peněz, uvedl NETVOR Cílek. Nyní se laciné peníze přestaly tisknout, a dluhy začínají neposlušné svině na celém světě zase dohánět, uvedl hlupák Cílek. Chronické zadrhávání ekonomiky se opakuje, kvůli totální neposlušnosti Česka, uvedl v Písmu Ježíš Kristus. Dokud boháči peníze mají, mají je investovat do toho, co je opravdu zapotřebí, myslí si vůl Cílek. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že neposlušní, to je mrtví, kteří pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, nemají než dech svého zvířecího chřípí, svého geneticky zvířecího mozku, ani neví, za co se mají modlit, ani do čeho investovat. Neposlušní musí zmizet, jako pára nad hrncem. Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Investovat peníze do Božího SOUDU a tím do rozumu Ježíše Krista, který na Česko uvedl POTOPU, odstoupením svého rozumu, nikdo vzpurný a neposlušný nechce. Sír.7/5,7/16,40/10až 43/36,31, atd. Vodráček, Kubera, a Babiš, mají povinnost učinit vše nové tím, že budou investovat do poznání Boží vůle, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží vůli je, učinit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus smysluplně zaměstná všechny úplně poslušné, to je živé lidí také tím, že bude mnoho zemědělských nevolníků, kteří budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, stejně tak obilí, brambory, atd. Což hlupák Cílek odmítá. Kristus požaduje vybudovat úplnou soběstačnost Česka v potravinách, které lze u nás pěstovat. Což hlupák Cílek odmítá. Kristus vešel do odpočinutí od svého křesťanského díla v Česku proto, aby po vykonání pomalého Božího SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka a světa, v SEDMÉM DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad lidmi celého světa, v roce 2000, ukončil dodatečně křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Vešel do odpočinutí od tvoření všeho starého, křesťanského, proto, aby nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí své vlády nad lidmi celého světa, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pomocí SOUDU, od roku 2000, do roku 2019, mohl učinit vše energeticky, ekologicky a mravně nové. Přímou cestu do Božího království, energeticky neotřesitelnou, pro pokorné a úplně poslušné, živé, dostatečně objasnil. Na stoleté cestě Česka se mohou vrátit k Bohu ti úplně poslušní, kteří štěstí dovedou dát. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o Božím milosrdenství Ježíše Krista pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, od ÚP v Rosicích, a od starostky města Rosic, jsou dále uvedené. Milosrdenství úplně poslušné ředitelky JUDr. Kubišové z ÚP v Rosicích, podatelna.bo@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, starostky města Rosic Mgr. Trojanové starosta@mesto.rosice.cz, humpolicek@mesto.rosice.cz, tajemnik@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, Sildbergerové a Vaverkové z oso@mesto.rosice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, vítězí nad Božím soudem bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček. Když neposlušné svině, ředitelka Kubišová, starostka Trojanová, a z OSO Vaverková a Sildbergerová, neprokáží milosrdenstí bezdomovci Blažkovi z Říček, Boží SOUD, organizovaný rozumem Ježíše Krista, vstupováním či odstupováním rozumu Ježíše Krista, bude stále pokračovat, ke škodě Česka. Jak.1/22,2/9,13,22,3/10až4/14,5/1, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Zdeněk Blažek se stal bezdomovcem nikoli z vlastní viny, ale z viny Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který nyní vychovává Česko pomocí nespravedlivého, vzedmutého moři militaristických, imperialistických sviní Česka a světa. Bez milosrdenství státních úředníků z Rosic pro bezdomovce Zdeňka, nebude pro Česko milosrdenství od Ježíše Krista, kterou Kristus provádí svým Božím rozumem, vstupováním, či odstupováním svého rozumu. Zdeněk Blažek, který není schopný se uživit vlastní prací, stále nebyl zařazen do systému podpory pro bezdomovce, přes urgence v kapitole 251. Stále je odkázán na almužnu od důchodců, a od boháčů, protože žádnou práci, která by ho uživila, v zimě nesežene. Ježíš Kristus se nad Zdeňkem nemůže smilovat, nemůže mu setřít každou slzu z očí, svým Božím rozumem, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, protože v hlavách státních úředníků z Rosic, a Domašovska, je stále děsivá temnota křesťanské či ateistické tmy. Úředníci z Rosic se sice stále pokládají za Bohy, za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ale v případě Zdeňka nedodržují ani platné zákony Česka tím, že vyřadili starého, nemocného člověka, závislého na cigaretách, a jiných drogách, ze systému sociální podpory, ke své vlastní záhubě. Nevěří tomu, že bezdomovec Zdeněk v zimě nedostane žádnou práci, která by ho uživila, protože boháči o Zdeňka nestojí. Občas se smilovávají almužnou, která však není dostatečná. Proto boháči, stejně tak chudáci, odmítají Boží majetkovou rovinu, která by Zdeňkovi setřela každou slzu s očí, neposlušné, mrtvé, bez rozumu Ježíše Krista pomatené Česko, jde do energetické záhuby. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nikoho neposlušného a vzpurného, kdo neprokáže milosrdenství těm nejubožejším, zřízením Boží majetkové roviny, nenechá bez trestu. Úředníci z Rosic se provinili proti všem zákonům Božím tím, že propadli křesťanské chamtivosti, což je MODLOSLUŽBA. Kvůli svým dobře placeným korytům, stále slouží nikoli Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, ale pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Mají xenofobii, mají strach z Ježíše Krista ZLODĚJE, který v Písmu slíbil, že státní byrokracii boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a mnohých neposlušných státních úředníků zruší tím, že zruší jejich dobře placená koryta. Kristus, neposlušné, to je mrtvé hlupáky, nepotřebuje v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Zdeněk je Kristem vyvoleným bezdomovcem. Kristus, na SOUDU, pomocí sociálně vyloučeného Zdeňka, objasňuje špatné mravy DUCHEM CHUDÉ imperialistické vládnoucí elity Česka. Zdeněk, jako zedník pil a kouřil. Proto se na něho Kristus rozhněval. V době, kdy pracoval jako zedník na náměstí Svobody v Brně na lešení, v době, kdy zde boháči oslavovali svého Boha, boháče Havla, srazil ho z lešení. Zdeněk, při pádu z lešení si zlomil kotník, který má sešroubovaný, a který mu špatně srostl. Lékaři nabídli Zdeňkovi poloviční invalidní důchod z toho důvodu, že byla všeobecná pracovní povinnost. Zdeněk invalidní důchod odmítl proto, aby ho parta zedníků, do které patřil, nepovažovala za méněceného. V kapitalismu, u zedníku však již práci nedostal. Trestající Kristus mu odňal také jeho rukodělnou dovednost. Protože neměl práci, exekutoři mu sebrali patrový dům, který postavil jeho děda. Boháči z Říček Zdeňka ubytovali v dřevěné, nezateplené boudě, bez elektřiny a vody. Protože se nenašel nikdo, kdo by Zdeňkovi pral, Zdeněk chátrá tím, že nemá potřebnou hygienu. Uvádí, že když od někoho dostane nějaké čisté pracovní šaty, očistu dělá tak, že staré, špinavé oblečení vyhodí, a vezme si oblečení nové. Nové oblečení však nevydrží dlouho voňavé. V nezateplené boudě je v zimě stejná zima jako venku. Zdeněk proto, aby nezmrzl, nespává v pižamu, ale v komletním oblečení ve špinavé posteli, kterou mu nikdo nemění za novou. Oblečení smrdí kouřem. V době, kdy foká vítr, kouří mu kamna. Když Zděněk, v šatech vonících jako jeho postel, přijde k lékaři, nebo když hledá práci, dle pokynů ÚP v Rosicích, všude mají plno. Proto Zdeněk, při stávající hygieně, zřejmě žádnou práci za minimální mzdu nesežene, což je sdělováno především ředitelce JUDr. Kubišové. Zdeněk, pro odstoupení Božího rozumu je někdy líný. Proto např. není schopný se na zimu přezásobit dřívím na topení, takže mnohdy v boudě mrzne a má hlad. Kromě toho není schopný úředníkům ÚP v Rosicích srozumiteně objasnit, že je zbytečné požadovat, aby tak jak je, hledal práci. Dokud bude bydlet v dřevěné, nezateplené boudě, a dokud bude mít hygienu stejně špatnou, jako má dnes, bez vody a elektřiny, má právo být nezaměstnaný, a přitom brát z ÚP v Rosicích, ALMUŽNU sociálních dávek, což má povinnost pochopit především ředitelka JUDr. Kubišová. Nemravnost stávajících, militaristických zákonů spočívá v tom, že Zdeněk nemá žádnou naději na to, aby dnes dostal poloviční invalidní důchod, který mu kdysi lékaři nabízeli. Bylo mně vysvětleno, že nemůže dostat ani invalidní důchod, ani starobní důchod z toho důvodu, že v systému, kde nedostane práci, kde není všeobecná pracovní povinnost, nemá požadovanou, odpracovanou dobu. Protože nepracuje, bude až do smrti pobírat pouze 2200 Kč, nebo 3410 Kč, dle rozhodnutí ředitelky Kubišové. Ředitelce ÚP v Rosicích jsem objasnil, jaká práce je Zdeňka přesvědčit, pomocí almužny kterou dostal na dopravu, aby např. vyřídil požadavky jejich úředníků ÚP v Rosicích, např. návštěvu psychologa na ÚP na Šujanově náměstí. Ředitelka Kubišová prohlásila, že Zdeněk, svým jednáním, je nesvéprávným bláznem. V křesťanském militarismu, kdy psychiatři, ředitelé blázinců v Brně, mě prohlásili za nesvéprávného blázna kvůli tomu, že píši PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, kde dělám pomalý Boží SOUD neposlušných mrtvol, všichni lidé se zbláznili tím, že místo Ježíši Kristu, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, což je k energetické SMRTI Česka a světa. Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných, to je od mrtvých sviní, dokud ředitelka Kubišová nazajistí Zdeňkovi stálý příjem 3410 Kč. Protože lži lidu Česka nezáleží na tom, zda bezdomovec Blažek má peníze na jídlo, či nikoli, zda může např. chodit k lékaři, kteří ho odmítají, atd., Česku, místo Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo jeho Božího rozumu, stále panuje SKÁLA křesťanských sviní, kterou jsou PRACHY a MAJETEK. Xenofobie, strach z trestajícího Ježíše Krista, který svými příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, bere mnohým státním byrokratům, jejich dobře placená koryta, je tak velký, že všichni neposlušní, to je mrtví, Ježíše Krista nenávidí. Já se všem neposlušným, mrtvým sviním hnusím kvůli tomu, že z Písma opisuji pravdu, o trestání neposlušných hlupáků, o odstupování Božího rozumu, od vzpurných. Zdeněk, když se hlásí k lékaři, či do zaměstnání, všude mají plno, zřejmě také proto, že má, ne z vlastní viny, špatnou hygienu. Již v kapitole 251 jsem uvedl. Protože Zdeněk, v tomto nemravném systému, je v zimě znovu odkázán na almužnu, kterou mu krade církev katolická, starosta Štěpánek je žádán, aby u ředitelky Kubišové zajistil návrat Zdeňka do systému podpory ÚP, což se nestalo. Minimální mzda pro Zdeňka, který nemá od Ježíše Krista dostatečnou rukodělnou dovednost, je pro něho nedostupná. K.M.7/16, Bhag. 15/15. Ředitelka Kubišová v telefonickém hovoru tvrdila, že si myslí, že Zdeněk je nesvéprávný blázen kvůli tomu, že nedokázal splnit příkazy ÚP ani v době, když měl z almužny peníze na to, aby mohl cestovat na ÚP v Brně, projednat s psychologem svoji bídu. Protože ÚP v Rosicích by musel platit psychiatra, který by vyšetřil, zda Zdeněk je svéprávný, či nikoli, vyšetření se nekoná. Ředitelce Kubišové se líbil návrh, aby almužna 3410 Kč pro bezdomovce Zdeňka z ÚP v Rosicích, byla vždy zaslána na účet OÚ v Říčkách proto, aby referentka Mlčková vyplatila každý týden Zdeňkovi pouze čtvrtinu této částky, to je cca 852,5 Kč. Toto opatření je nezbytné z toho důvodu, aby notorik Zdeněk vydal za cigarety co nejméně peněz. Zdeněk, když peníze má, kouří hodně, a almužnu z ÚP prokouří rychle. Když má peněz málo, kouří málo, a tím mu peníze zbudou na jídlo. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE, však chce neposlušné, to je mrtvé NEVĚSTKY ÚP v Rosicích úplně zrušit proto, aby mohl v Česku, a ve světě, nastolit svoji majetkovou rovinu. Slyšel jsem, že starosta Štěpánek uvažuje o zbourání starých kabin pro hokejisty, a s ponecháním jedné místnosti pro bezdomovce Zdeňka. V době, kdy vesnice i města staví pro bezdomovce UNIMO BUŇKY, je to nesmysl, protože na Domašovsku přibývá bezdomovců, kteří nemají kde bydlet. Pokud neposlušnost vůči Ježíši Kristu bude pokračovat, měly by se obce domluvit, kabiny nebourat, a opravit střechu. Každý bezdomovec by měl dostat dvě místnosti, jednu na bydlení, druhou jako sklad na dříví, kolo, vozík, atd. V případě, že zde bude bydlet Zdeněk se psem, měla by obec z přední strany budovy postavit oplocení proto, aby pes měl dvorek. Předejít tak výstavbě neestetických plotů pro psa od Zdeňka. Dle dalších textů má Domašovsko povinnost neodkladně a úplně zbourat křesťanství, založené na protikladných lžích o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije stále mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zrušením ÚP v Rosicích. Zrušení NEVĚSTEK ÚP v Rosicích musí být provedeno tím, že bude znovu zřízena všeobecná pracovní povinnost. Kristus ZÁKONODÁRCE v Písmu slíbil, že každou NEVĚSTKU z ÚP v Rosicích, smysluplně zaměstná. V případě, že se Kristus nad neposlušnými vládnoucími sviněmi smiluje, svým Božím rozumem, začnou platit nová pravidla. Dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, veškerý LETNÍ MAJETEK shnije, dle textů Písma kvůli tomu, že v době ropného a ekonomického kolapsu, v Česku v něm nebude čím topit. Klíčovou hodnotou služebníků Ježíše Krista bude ÚPLNÁ POSLUŠNOST, a strach z Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE, jaký ještě nikdy nebyl. V tomto případě je energetickým nesmyslem kabiny pro hokejisty opravovat pro ubytování bezdomovců. Bezdomovce Zdeňka, v případě úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, je možné ubytovat např. v jeho bývalém domě na Říčkách, který je již několik roků na prodej. Pro toto rozhodnutí je potřeba souhlas OTCE Bohu milého faráře Héneka z Domašova. Když farář Hének začne v kostele mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, stane se ŽIVÝ Ježíš Kristus jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, nejenom pro Domašovsko, ale pro celý, úplně poslušný svět. Bezdomovec Zdeněk, do svého bývalého domu, se proto může nastěhovat okamžitě, v případě úplné poslušnosti starosty Štěpánka a npor. Šoukala.

 

Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v roce 2019, sedmdesát let od prvního roku vlády komunistických BERÁNKŮ v roce 1949, jsou NEVĚSTKAMI, které sedí nad vzedmutým mořem militaristických křesťanských sviní, nyní tyto úřednice z Rosic. Ředitelka JUDr. Kubišová z ÚP v Rosicích, starostka Rosic Mgr. Trojanová, úřednice Sildbergerová a Vaverková z oso@mesto.rosice.cz, a úřednice Vyhnalíková a Urbanovská z ÚP v Rosicích. Zjev.17/15, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Izaj.23/17až66/24, Jer.1/17až25/11až51/58,63, Zach.7/5až13/4,8, Ám.3/7až5/18,25, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jud.12, atd. Tyto neposlušné a vzpurné svině stále bojují s BERÁNKEM, s Ježíšem Kristem, který pásl Česko v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kdy nebylo, z milosrdenství Božího rozumu, ani bohatých sviní, ani sociálně vyloučených. Protože byla všeobecná pracovní povinnost. Kdo nepracoval, toho příslušníci VB dali do vězení. BERÁNEK, stále stejný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že uvedené vzpurné NEVĚSTKY z ÚP a MÚ v Rosicích přemůže. Protože, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ. Slíbil, že po zveřejnění tohoto SOUDU neposlušných, to je mrtvých boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, v médiích, úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, LVI, stejně mocní jako Ježíš Kristus, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pojmou uvedené NEVĚSTKY z Rosic v nenávist kvůli tomu, že dělají sociáně vyloučené bezdomovce. Oberou je o všechno, o jejich právo vládnout nad lidmi jako Bohové, až do naha. Budou rvát jejich TĚLO, jejich CÍRKVE, jejich ÚŘADU tím, že je spálí OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Z neposlušných, mrtvých, shnilých úředníků STÁTNÍ SPRÁVY v Rosicích, z neposlušného křoví, kterým zarostla celá země, nesmí zůstat v Rosicích ani větev, ani kořen. Vzkříšení z mrtvých sviní v Rosicích a na Domašovsu nastane, až Domašovsko neodkladně, v jedinou hodinu, zveřejní v médiích uváděný pomalý Boží SOUD NEVĚSTEK z Rosic. Pokoření se před NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jehož hněv nad neposlušným, to je mrtvým Českem již neprodlévá, nelze provést jinak. Především Domašovsko má povinnost neprodleně prorazit díru do křesťanských krvavých nebes tak, aby v této díře, pro úplně poslušné svině, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a tím i veškeré SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mravně vysokých, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, či Rosicích, se skončil starý věk, úplně neposlušného, to je mrtvého, křesťanského, či ateistického lidtva, a začal se neodkladně nový věk, lidstva pokorného a úplně poslušného, to je živého. Dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mám povinnost vycházet k neposlušnému, to je k mrtvému vládnoucímu dobytku, a zvěstovat pravdu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o energeticky správné cestě Česka a lidstva, do mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což v poslední době nečiním. Lidé dělají to, co se Ježíši Kristu líbí. Ježíši Kristu se líbilo, že přijel policista z Rosic, a pozval mě na oddělení Policie ČR, k sepsání protokolu s mými požadavky na ÚP v Rosicích, na MUDr. Valtrovou a na faráře Héneka. Využil jsem tohoto pozvání do Rosic a navštívil jsem na ÚP v Rosicích, ředitelku JUDr. Kubišovou daniela.kubisova@uradprace.cz, a úřednici Vyhnalíkovou a úřednici Urbanovskou. Dále jsem navštívil úřednice Sildbergerovou a Vaverkovou oso@mesto.rosice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz. Zde jsem srozumitelně objasnil nesmyslnost vylučování bezdomovce Zdeňka Blažka ze systému podpory ÚP v Rosicích, žádal jeho neprodlené zařazení do systému, a o neprodlené vyplacení částky 3410 Kč za měsíc leden, z okamžité podpory z důvodu, že Zdeněk nyní, v lednu, nemá ani žádnou práci, ani žádné peníze. Z Písma je naprosto zřejmě, že NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, neposlušné, to je mrtvé úředníky, kteří svými militaristickými zákony rozdělují lidstvo na boháče, a na chudáky sociálně vyloučené, považuje za svině. V případě další neposlušnosti NEVĚSTEK z Rosic, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Kristus neposlušné NEVĚSTKY potrestá, všemi tresty uvedenými v Písmu. Uvedené svině z ÚP v Rosicích, a z MÚ v Rosicích, mají povinnost se Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Na oddělení Policie ČR policista sepsal protokol s mými požadavky na ÚP v Rosicích, na MÚ v Rosicích, na praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan, a na Otce Bohu milého faráře Héneka z Domašova. Tímto textem požadavky upřesňuji. Policistovi jsem sdělil, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby všechny uváděné neposlušné, to je mrtvé svině, Policie ČR, npor. Šoukal, neodkladně vyšetřoval, a tvrdě pohnal k odpovědností za to, že zdržují návrat v Písmu vyvoleného Česka, k Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ZLODĚJI. V textech zasílaných Policii ČR internetem, jsem v průvodních dopisech uvedl, že Policie ČR v Rosicích má povinnost být MOCNÝM LVEM tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, veřejně zničí všechny souzené, úplně neposlušné, to je mrtvé svině v Rosicích tím, že provede vzkříšení z mrtvých sviní, které nastane tím, že mnozí začnou mluvit pravdu o Ježíši Kristu, a tím také pravdu o správné koncepci energetiky Česka a světa. Ukončením pomalého Božího soudu neposlušných v Rosicích, npor. Šoukal zničí také válečné zločince, vrchního velitele ozbrojených žoldáků Česka, prezidenta Zemana, Ruska prezidenta Putina, a USA prezidenta Trumpa. Ukončení pomalého Božího SOUDU neposlušných sviní, či NETVORŮ, znamená otevření PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v médiích. Ježíš Kristus vyžaduje, aby mocní LVI policie ČR v Rosicích, stejní jako Kristus ZÁKONODÁRCE, učinili vše energeticky nové tím, že budou zvěstovat a tím realizovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus v Písmu slíbil, že svým rozumem bude celosvětově jednat sám v případě, že MOCNÍ LVI Policie ČR v Rosicích učiní rozhodnutí, o úplném zrušení veškeré militaristické křesťanské nespravedlnosti, zrušením NEVĚSTEK úředníků na ÚP v Rosicích, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Policie ČR má povinnost mluvit pravdu např. o tom, že stávající NEVĚSTKY v ÚP v Rosicích, tak jak jsou, kdy smilní s boháči, s bankéři, se zbrojaří a s vojenskými kaplany, místo s Ježíšem Kristem s NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, musí být neprodleně, úplně zničené, a to OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Policie ČR v Rosicích má povinnost iniciovat vznik nové, úplně poslušné vlády Česka tím, že neposlušné, to je mrtvé úředníky z ÚP v Rosicích, úplně zničí, ukončením Božího SOUDU. Ukončit pomalý Boží SOUD křesťanských sviní, který trvá již 2019 let, není úkol nad lidské síly. Východisko pro úplné zničení neposlušných, to je mrtvých úředníků v ÚP v Rosicích, NEVĚSTEK, je v Písmu připraveno. Je to přijetí Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o smysluplném zaměstnání všech lidí Česka, na energetické spáse Česka a světa. Z Písma je zřejmé, že je nezbytné přijetí zákona o pracovní povinnosti pro každého vzpurného, neposlušného, a v Božím království nepotřebného hlupáka, vyvlečeného SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od jeho dobře placeného koryta. Zákon o pracovní povinnosti pro každého, je stejný, jaký platil v době POUŠTĚ čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Rozdíl Božího celosvětového, mírového království, od socialistické spravedlnosti, je v daleko vyšší spravedlnosti tím, že pro Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude možné pracovat pouze v Boží MAJETKOVÉ ROVINĚ, zdarma. Odměnou bude pouze SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které bude stejné pro chudáky a boháče, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, které bude stejné pro chudáky a boháče. Tímto je žádána Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, aby ředitelku Kubišovou přesvěčil, že požadované milosrdenství pro bezdomovce Blažka, vyplacení částky 3410 Kč za leden, z mimořádné pomoci, je nezbytné proto, aby Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, se mohl slitovat nad Českem a celým světem, v jedinou hodinu zveřejnění SOUDU vzpurných a neposlušných sviní. Ředitelku Kubišovou, stejně tak starostku Rosic Trojanovou, a Sildbergerovou a Vaverkovou, je nutné tvrdě pohnat k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Ježíši Kristu, a pravdy o jeho příkazu, setřít bezdomovci Blažkovi každou slzu z oči. Proč by, do vyřízení žádosti o sociální dávky v únoru, měli peníze na jídlo Zdeňkovi dávat jako almužnu důchodci, či boháči z Domašovska? Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, je tímto žádán, aby ukončil pomalý Boží soud křesťanských sviní, který trvá již 2019 let tím, že tvrdě požene k odpovědnosti také OTCE Bohu milého faráře Hénaka z Domašova, který bydlí v Rosicích. Farář Hének již ví, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, drzí OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, byli vyšetřování dle textů JÓBA. Nadešel čas se k Ježíši Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, vrátit se dobrovolně a neprodleně. Farář Hének již ví, že energetická, ekologická a mravní spása je zapsána v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem současně, až bude v kostele v Domašově mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby z politického a náboženského dobytka, či z ekonomického křoví, kterým zarostla celá země, nezůstal v Česku, dobrovolně, ani kořen, ani větev. Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, je tímto žádán, aby tvrdě pohnal k odpovědnosti také praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Dělá veškeré zlo na zemi tím, že v době náboženské svobody, a svobody slova, kvůli těmto textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ze mě dělá stále nesvéprávného blázna, který za trest, od roku 2016 nesmí řídit auto. Policie ČR je žádána, aby MUDr. Valtrové nařídila, aby ukončila pomalý Boží soud křesťanských mrtvých sviní tím, že ukončí moje bláznovstí. Blázni jsou nyní ti neposlušní a vzpurní, kteří slouží militaristickému tvorstvu, místo Stvořiteli. Aby po mně, kvůli řidičskému průkazu, nepožadovala vyjádření DUCHEM CHUDÝCH militaristů, psychiatrů, sviní, ředitelů blázinců, MUDr. Radimského, MUDr. Kašpárka a také MUDr. Jana Vybíhala. Kristus v Písmu slíbil, že si to, svým Božím rozumem, s každým neposlušným NETVOREM, který mě pokořuje, vyřídí osobně, pomocí SOUDU neposlušných, v těchto textech. Nikoho vzpurného a neposlušného, mrtvého, v Písmu uvedeného, Kristus nenechá bez trestu. Bůh, Kristus, přijme úplně poslušné tak, jak to v Písmu uvedl. Někoho přijme, někoho nepřijme. Jak.4/14, Luk.17/10až34.

 

8.) Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Křesťanský katechismus Satana OTCE Halíka z Prahy, je horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je imperialistická, militaristická chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude Kristus bdít, budovat, a sázet, vše energeticky a mravně neotřesitelné v případě, že v lednu 2019, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé. Ježíš Kriste, dej svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať farář Hének je OTCEM Bohu navěky milým tím, že bude prvním ZAHRADNÍKEM na celosvětové Boží zahradě, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat hned. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude bdít, budovat, a sázet v případě, když v lednu 2019, úplně poslušní, to je živí, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé, dle textů na konci kapitoly. Jer.31/27,32. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, v Česku uplatňovali právo a spravedlnost Boží, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Rozloučení ze zesnulým musí být na slavnostní hostině pro truchlící, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Domašov a Říčky trestá opakovaně tím, že na dálnici, u Domašova, vyvrací kamiony i s těmi, co na nich jezdí, proti vůli Boží. Auta a kamiony, při havárii na dálnici, jezdí přes Domašov a Říčky. Tím je křesťanský lži lid Domašovska trestán prachem a hlukem. Protože si z Českem neví rady, vytvořil v prosinci na dálnici velké kolony, a nechal křesťanské a ateistické svině v autech mrznout. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. ŽENOU STATEČNOU musí být nyní lži lid docenta Hirše z VUT tím, že potvrdí, že vzduchotechnici nyní budou jedinými architekty a urbanisty domů.

 

9.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

10.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21. ledna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

567.

pavel.sramek@pirati.cz, jan.bednarik@pirati.cz, jiri.demel@pirati.cz, frantisek.kopriva@pirati.cz, daniel.mazur@pirati.cz, ivo.vasicek@pirati.cz, Vit.Hofman@praha.eu, Tadeas.Provaznik@praha.eu, mediacentrum@praha.eu, Zdenek.Hrib@praha.eu, Petr.Hlubucek@praha.eu, Adam.Scheinherr@praha.eu, Pavel.Vyhnanek@praha.eu, Petr.Hlavacek@praha.eu, Adam.Zabransky@praha.eu, Vit.Simral@praha.eu, Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu, Jan.Chabr@praha.eu, Hana.Trestikova@praha.eu, lukas@lukaskovanda.cz, info@roklen.cz, obchod@iinfo.cz, info@iinfo.cz, press@mesec.cz, redakce@mesec.cz, halobrady@mpo.cz, kundratova@mpo.cz, vitalplus@elpida.cz, jiri.hrabe@elpida.cz, tic@ticbrno.cz, janulikova@ticbrno.cz, novakova@ticbrno.cz, hrabalova@ticbrno.cz, jan.majer@psychologie.cz, jan.smetanka@psychologie.cz, editor@psychologie.cz, office@lf1.cuni.cz, radkin.honzak@lf1.cuni.cz, jana.duskova@lf1.cuni.cz, rene.foltan@lf1.cuni.cz, tomas.hanus@lf1.cuni.cz, libuse.kolarova@lf1.cuni.cz, michal.miovsky@lf1.cuni.cz, ivan.mikula@lf1.cuni.cz, david.sedmera@lf1.cuni.cz, pavel.klener2@lf1.cuni.cz, eva.soubustova@lf1.cuni.cz, aleksi.sedo@lf1.cuni.cz, ordinace@remedis.cz, info@ulekare.cz, barbora.korandova@ulekare.cz, info@cas.cz, partner@ulekare.cz, marketing@ordinace.cz, EPRV777@seznam.cz, veisja@gmail.com, info@denikn.cz, royt@volny.cz, jan.royt@ff.cuni.cz, tvurci@prorektor.cuni.cz,

568.

Jaroslava.Janderova@praha.eu, Mariana.Capkova@praha.eu, Vaclav.Bilek@praha.eu, Petr.Fifka@praha.eu, Jiri.Dohnal@praha.eu, Martin.Dlouhy@praha.eu, tiskoveoddeleni@dpp.cz, Karel.Hanzlik@praha.eu, Marta.Gellova@praha.eu, Milena.Johnova@praha.eu, Lenka.Burgerova@praha.eu, caryfuk1@seznam.cz, miriam.faltova@top09, stropnicka@rektorat.czu.cz, starosta@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, humpolicek@mesto.rosice.cz, tajemnik@mesto.rosice.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, bauerova@mesto.rosice.cz, dvorakova@mesto.rosice.cz, mohelsky@mesto.rosice.cz, sojkova@mesto.rosice.cz, vedralova@mesto.rosice.cz, zahradnickova@mesto.rosice.cz, klima@mesto.rosice.cz, volanek@mesto.rosice.cz, odo@mesto.rosice.cz, brucknerova@mesto.rosice.cz, dolihalova@mesto.rosice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, horky@mesto.rosice.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz, burian@mesto.rosice.cz, horakova@mesto.rosice.cz, bochnickova@mesto.rosice.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, sekretariat@drfg.cz, sedlacek@ewingpr.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, jiri.hovorka@iinfo.cz, info@cyrrus.cz, redakce@echo24.cz, brno@drfg.cz, praha@drfg.cz, cb@drfg.cz, mmares@fss.muni.cz, press@rect.muni.cz, fojtova@rect.muni.cz, info@muni.cz, info@rect.muni.cz, secretary@rect.muni.cz, eva.vesela@rect.muni.cz, vyzkumved@rect.muni.cz, oaz@rect.muni.cz, Petr@rect.muni.cz, kvestor@muni.cz, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz,

569.

gerlova@rect.muni.cz, mudry@rect.muni.cz, projektyved@rect.muni.cz, redakce@i-divadlo.cz, zdbulhary@seznam.cz, farmar@profipress.cz, uroda@profipress.cz, agronom@profipress.cz, chov@profipress.cz, mechanizace@profipress.cz, zahradnictvi@profipress.cz, floristika@profipress.cz, energie@profipress.cz, komunalni.technika@profipress.cz, moderni.obec@profipress.cz, svobeva@atlas.cz, odbyt@profipress.cz, strategie@rect.muni.cz, odpady@profipress.cz, veterinarstvi@vetweb.cz, ccmunich@czech.cz, rezervace@divadlovceletne.cz, spalek@divadlovceletne.cz, zdenek.charvat@oldservis.cz, kaspar@divadlovceletne.cz, dramaturg@divadlovceletne, pokacmusic@email.cz, info@startovac.cz, info@mmr.cz, kyselaj@prf.cuni.cz, balas@prf.cuni.cz, bilkova@prf.cuni.cz, kral@prf.cuni.cz, horakova@brno-lisen.cz, info@brno-lisen.cz, stefan@brno-lisen.cz, sehnalova@brno-lisen.cz, dvorakova@brno-lisen.cz, otahalova@brno-lisen.cz, vitkova@brno-lisen.cz, zbyna@centrum.cz, skotal@centrum.cz, blankaspi@email.cz, vlvalek@med.muni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v lednu 7019. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato drzá bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry je opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že křesťanské lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce ministerstva průmyslu, není trestným činem. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70 let od roku 1948,9, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok 2019, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok osmičky je rok trestu. Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17,25/11,31/27,32, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer OTEC Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.